Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 21 Tháng Chín, 2020, 03:33:40 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp  (Đọc 288589 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #90 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 10:19:37 pm »

Ảnh 48:

Titre: Lors de la bataille de Diên Biên Phu, des blessés sont évacués à bord d'un avion de transport Dakota sanitaire sur la piste d'aviation du camp retranché.
Référence:  NVN 54-41 R13 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 

Tiêu đề: Thương binh trận ĐBP đang được đưa lên máy bay tải thương Đa-kô-ta đậu trên đường băng khu cứ điểm.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 R13
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #91 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 10:24:29 pm »

Ảnh 49:

Titre: Des parachutistes progressent à travers un village lors de la bataille de Diên Biên Phu.
Référence:  NVN 54-41 R27 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 

Tiêu đề: Lính dù nống quân qua bản trong trận ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 R27
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #92 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 10:28:05 pm »

Ảnh 50:

Titre: Des blessés sont transportés à bord d'un camion lors de la bataille de Diên Biên Phu.
Référence:  NVN 54-41 R30 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 

Tiêu đề: Thương binh được chuyên chở trên xe tải trong trận ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 R30
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #93 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 10:36:00 pm »

Ảnh 51:

Titre: Lors de la bataille de Diên Biên Phu, les tombes des soldats morts au combat sont creusées au CR (Centre de Résistance) "Isabelle", situé au sud du camp retranché.
Référence:  NVN 54-41 R46 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 

Trong trận ĐBP, mồ chôn lính chết trận được đào ngay tại cụm phòng ngự Hồng Cúm nằm ở phía Nam khu cứ điểm.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 R46
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #94 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 10:42:43 pm »

Ảnh 52:

Titre: Lors de la bataille de Diên Biên Phu, des soldats effectuent leur toilette dans la Nam Youm, rivière qui baigne la vallée.
Référence:  NVN 54-41 L66 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 

Tiêu đề: Trong trận ĐBP, lính trận vệ sinh ngay trên dòng Nậm Rốm chảy ngang qua lòng chảo.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 L66
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #95 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 10:48:21 pm »

Ảnh 53:

Titre: Le colonel de Castries, commandant le GONO (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest), devant l'entrée de son PC (Poste de Commandement) dans le camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence:  NVN 54-41 L67 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 

Tiêu đề: Quan năm Đờ Cát-tơ-ri, tư lệnh Tập đoàn chiến dịch Tây-Bắc, trầm tư trước chỉ huy sở của mình tại cụm cứ điểm ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 L67
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #96 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 10:52:35 pm »

Ảnh 54:

Titre: Pendant un tir d'artillerie du Viêt-minh, des soldats se protègent dans une tranchée, dans la vallée de Diên Biên Phu.
Référence:  NVN 54-41 L69 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Lính trận chúi xuống chiến hào tránh đạn pháo của Việt Minh đang trút xuống lòng chảo ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 L69
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #97 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 10:58:48 pm »

Ảnh 55:

Titre: Un soldat blessé se protège dans un trou de combat pendant un bombardement du Viêt-minh, lors de la bataille de Diên Biên Phu.
Référence:  NVN 54-41 L76 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 

Tiêu đề: Một thương binh đang nấp dưới hố đạn tránh trận pháo kích của Việt Minh trong trận ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 L76
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô

Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #98 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 11:02:43 pm »

Ảnh 56:

Titre: Pendant un tir d'artillerie du Viêt-minh, un camion sanitaire GMC (General Motors Company) 6x6 sert d'abri à des soldats, lors de la bataille de Diên Biên Phu.
Référence:  NVN 54-41 L80 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Chính chiếc xe tải thương hiệu GMC 6x6 lại trở thành chỗ trú pháo cho nhóm lính trong trận ĐBP.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 L80
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #99 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2008, 11:06:59 pm »

Ảnh 57:

Titre: Lors de la bataille de Diên Biên Phu, des blessés attendent leur évacuation dans un camion sanitaire GMC (General Motors Company) 6x6, à proximité d'une antenne chirurgicale du camp retranché.
Référence:  NVN 54-41 L87 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Thương binh trong trận ĐBP đang chờ được cấp cứu trên xe tải thương GMC 6x6 gần trạm phẫu trong khu cứ điểm.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 L87
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM