Nội quy và cấu trúc trang Dựng nước - Giữ nước

(1/2) > >>

quansuvn:
Nội quy và cấu trúc của diễn đàn Dựng nước - Giữ nước được Ban Quản trị diễn đàn xây dựng từ khi diễn đàn mới thành lập và được đăng ở Bảng tin. Chủ đề này chuyển vào đây để các thành viên có điều kiện theo dõi và nắm được, góp phần cùng với BQT xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển.

Xin trân trọng cám ơn./.

Nội quy và cấu trúc trang Dựng nước - Giữ nước

quansuvn:
1. NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN


1. Dựng nước - Giữ nước là diễn đàn của người Việt Nam lập ra, điều hành và quản lý. Diễn đàn tuân thủ tuyệt đối theo Hiến pháp và Pháp luật Việt Nam hiện hành. Thêm vào đó diễn đàn không chấp nhận bất kỳ một hành động nào làm ảnh hưởng tới sự nghiệp Xây dựng và Bảo vệ đất nước Việt Nam.


2. Ở đây tập trung sưu tầm các sử liệu, các nghiên cứu về các hoạt động Quân Sự của Dân tộc Việt Nam nhằm giành Độc lập Dân tộc và bảo vệ Độc lập Dân tộc, Xây dựng Đất nước, bảo vệ Chủ quyền và Tòan vẹn lãnh thổ của Việt Nam, bắt đầu từ thời Hùng Vương dựng nước, và giới hạn đến thời gian Tổ Quốc bắt đầu nền hòa bình thực sự - năm 1989.


3. Tất cả các thông tin liên quan tới bí mật quân sự, bí mật nhà nước, cổ vũ hay phát động bạo loạn, chống chính quyền nhân dân đều bị xử lý cương quyết.


4. Nội quy của diễn đàn bao gồm các điều khoản bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia diễn đàn. Trước khi nhấn nút “Đồng ý” để tham gia diễn đàn, mọi thành viên đều được coi là Đã đọc và hiểu toàn bộ bản nội quy này, đồng thời Chấp nhận tuân thủ tuyệt đối theo nội quy.

quansuvn:
2. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN TUYỆT ĐỐI CẤM GỬI

 
2.1.   Thông tin bí mật Nhà nước, bí mật Quân sự:
 
2.1.1. Là các tin tức, tài liệu liên quan tới các tin tức về vụ, việc, tài liệu, địa điểm, vật và lời nói có nội dung quan trọng thuộc các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ hoặc các lĩnh vực khác mà Nhà nước hoặc Quân đội chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong các ấn phẩm được phép lưu hành.

2.1.2. Trong trường hợp các thông tin chưa được Nhà nước hoặc Quân đội công bố, song được phản ánh trong các tác phẩm, tài liệu được phép lưu hành tại Việt Nam, thì không coi là thông tin bí mật.

 
2.2.   Thông tin bí mật của tổ chức:

2.2.1. Thông tin bí mật của các tổ chức (chính quyền, đoàn thể, các cơ quan chức năng các cấp, các đơn vị kinh tế, xã hội đóng trong và ngoài nước đóng tại Việt Nam,...) là những thông tin riêng của đơn vị đó, như về kinh tế, tài chính, kế hoạch, các dự án, các phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích,... mà các tổ chức đó còn muốn giữ kín và nếu làm lộ thông tin đó có thể gây phương hại cho tổ chức đó.


2.3. Bí mật của cá nhân:

2.3.1. Thông tin bí mật cá nhân là thông tin của cá nhân về tài sản, đời tư (địa chỉ, số điện thọai, lý lịch…), các sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ, các tác phẩm văn học nghệ thuật... mà các cá nhân còn muốn giữ kín, nếu thông tin đó bị tiết lộ sẽ gây phương hại cho các cá nhân đó.
 

Tất cả các thông tin bí mật của Việt Nam đều bị nghiêm cấm đưa lên diễn đàn này theo bất kỳ hình thức nào. Các vi phạm sẽ bị xử lý xóa bài, treo nick 24 tiếng đến 5 ngày. Tất cả hành vi tái phạm đều bị treo nick vĩnh viễn.


2.4.   Thông tin không được chấp nhận:

Là các nội dung thông tin bị Pháp luật hiện hành không cho phép và các thông tin không được chấp nhận trên diễn đàn này, điển hình là:

2.4.1. Các thông tin không thuộc phạm vi đề cập của trang Dựng nước - Giữ nước

2.4.2. Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh quốc gia: xuyên tạc và tuyên truyền chống đối các chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

2.4.3. Các thông tin về quốc phòng, phản gián, các thông tin có nội dung kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng phản động, kỳ thị phân biệt chủng tộc (hoặc con người)...

2.4.4. Các thông tin trái với thuần phong mỹ tục và gây phản cảm như khiêu dâm, đồi truỵ, tệ nạn xã hội nghiện hút, cờ bạc, mê tín dị đoan...

2.4.5. Các thông tin ảnh hưởng đến đời tư công dân, quấy rối thông tin cá nhân...

2.4.6. Các thông tin ảnh hưởng đến an ninh cá nhân như vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm công dân...

2.4.7. Các thông tin ảnh hưởng tới quyền sở hữu trí tuệ như truyền bá trái phép sản phẩm có bản quyền và sở hữu trí tuệ, phầm mềm tin học (và những thông tin liên quan ảnh hưởng đến bản quyền của phần mềm tin học như hướng dẫn cách hack, crack…), âm nhạc, tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật...

2.4.8. Các thông tin có nội dung ảnh hưởng đến an ninh kinh tế: lừa đảo, trốn thuế...

2.4.9. Các thông tin ảnh hưởng đến an toàn thông tin như virus (hướng dẫn cách tạo, sử dụng và truyền bá virus), ăn cắp, phá hoại cơ sở dữ liệu, xâm nhập bất hợp pháp các hệ thống thông tin; các đoạn mã máy tính được thiết kế để xâm nhập, phá huỷ hoặc hạn chế các chức năng của các phần mềm máy tính, phần cứng hoặc các thiết bị viễn thông khác ...

2.4.10. Các thông tin có ảnh hưởng xấu đối với văn hoá xã hội như xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, xúc phạm vĩ nhân và anh hùng dân tộc, xúc phạm uy tín tổ chức, trái với bản sắc văn hoá dân tộc, xuyên tạc thông tin và phao tin đồn nhảm, lừa đảo...

2.4.11. Các thông tin thiếu nghiêm túc sử dụng từ ngữ thô tục không có văn hoá, các thông tin đồi trụy, khiêu dâm….

2.4.12. Các thông tin ảnh hưởng đến tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân.

2.4.13. Các thông tin về việc mua bán, hướng dẫn chế tạo, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và các phương tiện hỗ trợ như súng, dao, lưỡi lê, bom, mìn…. trong thời điểm sau năm 1989.

2.4.14. Các thông tin tuyên truyền cổ vũ vi phạm pháp luật, có tính chất đối phó với chủ trương của Nhà nước chính phủ (sử dụng ma tuý và chất gây nghiện, hối lộ, chống người thi hành công vụ, biểu tình bất hợp pháp, phát tán tài liệu bất hợp pháp…)

2.4.15. Đặc biệt, quy định về vấn đề Xúc phạm vĩ nhân, lãnh tụ, anh hùng dân tộc, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng được làm rõ trong phần Quy định về việc gửi bài - Về bài viết


Tất cả các thông tin không được chấp nhận đều bị nghiêm cấm đưa lên diễn đàn này theo bất kỳ hình thức nào (text, ảnh, video, link…). Các vi phạm sẽ bị xử lý xóa bài, treo nick. Tất cả hành vi tái phạm đều bị treo nick vĩnh viễn.

quansuvn:
3. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI BÀI

Quy định về Nội dung bài viết bao gồm text, ảnh, video, link tới các nguồn tin khác chứa trong bài viết:

3.1.Gửi bài:

3.1.1. Các thành viên đã đăng ký, không bị xử lý kỷ luật đều được tự do gửi bài, gửi ảnh, liên kết. Bài đã gửi lên nếu là của tác giả khác thì ghi rõ tên tác giả. Trong trường hợp không xác định tên tác giả thì ghi nguồn gốc hoặc sưu tầm.
 
3.1.2. Nếu thành viên nào phát hiện thông tin nào được gửi trên Dựng nước - Giữ nước là có bản quyền của mình và không muốn đăng tải trên Dựng nước - Giữ nước, xin hãy thông báo cho Admin để có cách giải quyết thích hợp.

2 điều khỏan trên đây yêu cầu mọi thành viên tôn trọng. Các bài không ghi rõ nguồn, nếu tác giả của bài phát hiện và chứng minh được đã bị thành viên của Dựng nước - Giữ nước sử dụng mà không ghi rõ nguồn, sẽ bị xóa khỏi diễn đàn và người vi phạm sẽ bị treo nick trong 24 tiếng.

3.1.3. Cùng một nội dung hoặc nội dung có thông tin tương tự, thành viên chỉ được gửi lên 1 chủ đề, trong trường hợp cần tham khảo ở chủ đề khác có thể trích dẫn nội dung hoặc link tới chủ đề đó.

Bài viết bằng tiếng nước ngoài hoặc viết sai chính tả tiếng Việt trong hai CAT Thư viện và Thảo luận bị coi như bài spam.

Những vi phạm các điều trên, người vi phạm sẽ bị nhắc nhở không quá 02 lần và người quản trị có quyền gộp nội dung các bài tương tự mà không cần báo trước. Nếu tái phạm sẽ bị treo nick từ 24 tiếng đến 48 tiếng. Trong trường hợp cố tình vi phạm nhiều lần sẽ bị treo nick tới khi có quyết định cuối cùng của Dựng nước - Giữ nước.
 
3.1.4. Bài viết khi đã được gửi lên Dựng nước - Giữ nước thì sẽ trở thành tài sản chung của Dựng nước - Giữ nước, các thành viên có quyền trích dẫn bất cứ bài nào để sử dụng trong phạm vi Dựng nước - Giữ nước. BQT mạng Dựng nước - Giữ nước có toàn quyền trong việc sử dụng bài viết của thành viên cho những mục đích chung, trừ những trường hợp đặc biệt sẽ có sự trao đổi với tác giả.

3.1.5. Các bài không vi phạm quy định của Dựng nước - Giữ nước đều không bị xóa, trong trường hợp thành viên yêu cầu xoá bài của mình, Mod hoặc admin sẽ xem xét lý do yêu cầu xóa để quyết định có xóa bài hay không.

Đối với một số bài viết mang tính câu bài, spam (bài không chứa nội dung thảo luận), tuỳ vào nội dung của bài người quản trị có quyền xoá bài nhưng phải sau ít nhất là 12h kể từ khi bài đó được gửi lên. Thành viên tái phạm quá 5 lần sẽ bị treo nick 48 tiếng.

Khi gặp các bài có nội dung xấu vi phạm quy định của Dựng nước - Giữ nước, mong các thành viên hãy tích cực gửi thông báo nhằm thông báo cho người quản trị biết để giải quyết kịp thời.

Các sai phạm trong gửi bài của thành viên, Mod thông báo cho thành viên tự sửa. Nếu không tuân thủ hướng dẫn, Mod có toàn quyền xử lý theo đúng quy định.

3.1.6. Cat Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam là nơi để gửi các tài liệu, sách. Trong cat này không chấp nhận bất cứ một bài viết nào chen ngang mang tính thảo luận, cảm ơn, hỏi đáp. Nếu nội dung sách hay tài liệu sai (có thể do sách in sai hoặc do quá trình số hoá bị sai) thì các thành viên có thể sử dụng chức năng than phiền hoặc pm cho tác giả bài viết. Nếu bản in sách, tài liệu sai thì sẽ không có sửa chữa gì hết.


 
3.2. Cách xưng hô, thể hiện trong bài viết hoặc ảnh trong bài viết:

 
3.2.1. Ngoại trừ các cách xưng hô, thể hiện trong nguyên bản tác phẩm được trích dẫn, Dựng nước - Giữ nước yêu cầu các thành viên tuân thủ các quy định sau đây:

3.2.2. Giữa các thành viên: Không xưng hô có tính xúc phạm nhau, không được sử dụng các hình thức nói lái, nói tránh… để thể hiện sự thô tục trong xưng hô với các thành viên khác. Không được xúc phạm gia đình, xuất thân, ngành nghề của các thành viên khác.
 
3.2.3. Với các đối tượng khác: Mọi danh xưng của các cá nhân, chế độ, nhà nước đều theo đúng danh xưng của họ, không sử dụng các từ có tính phân biệt đối xử, miệt thị. Ví dụ: không được gọi Trung Quốc là chệt, kintai, khựa, Tàu cộng…
 
3.2.4. Với các vĩ nhân, lãnh tụ của tất cả các nước trên thế giới, tuyệt đối không sử dụng các cách gọi miệt thị, không đưa các ảnh xuyên tạc có ý miệt thị.
 
3.2.5. Cấm nói tục chửi bậy trong khi thảo luận. Không được chỉ trích, mạt sát cá nhân trong thảo luận. Mọi thảo luận đều phải dựa trên lý lẽ, quan điểm, tài liệu.

 
Tất cả các hành vi xưng hô, gửi ảnh, link, video… không đúng quy định sẽ được nhắc nhở 1 lần. Nếu thành viên tái phạm bị treo từ 24h đến 5 ngày.

Nếu có nhiều thành viên tham gia 1 topic cùng vi phạm, song song với việc kỷ luật các thành viên vi phạm, topic cũng sẽ bị khóa từ 24h tới 3 ngày.
Đặc biệt các hành vi cố tình xúc phạm lãnh tụ, vĩ nhân của bất kỳ nước nào trên thế giới, nếu thành viên tái phạm lần thứ 3, sẽ bị treo tới khi có quyết định cuối cùng của Dựng nước - Giữ nước.

quansuvn:
3.3. Trích dẫn bài viết:

3.3.1. Chỉ trích dẫn các bài, ảnh có liên quan tới việc thảo luận. Không trích dẫn chồng quá 3 bài, không trích dẫn các ảnh, link không liên quan đến thảo luận.
 
3.3.2. Khi trích dẫn bài viết, sử dụng ảnh đã gửi ở Dựng nước - Giữ nước sang các diễn đàn khác, hoặc phục vụ các mục đích khác ngoài Dựng nước - Giữ nước, yêu cầu phải trích dẫn rõ tên tác giả (tên nick) trên Dựng nước - Giữ nước và ghi rõ nguồn tài liệu lấy từ Dựng nước - Giữ nước.
 
3.3.3. Các trích dẫn mà không có phản hồi, hoặc phản hồi có tính spam (thiếu nội dung thông tin, thảo luận) sẽ do người quản trị quyết định hình thức xử lý mà không cần xin ý kiến thành viên.
 
Các thành viên vi phạm sẽ bị nhắc nhở và phải tự sửa lỗi. Nếu hành động cố ý vi phạm nhiều lần, sẽ bị treo nick trong 24 giờ.
3.3.4.Các trích dẫn từ những bài vi phạm, nội dung vi phạm sẽ bị xóa trong trích dẫn đồng thời với việc xử lý bài vi phạm.

 
3.4. Hình thức bài viết:
 
3.4.1. Bài viết cần được trình bày sáng sủa rõ ràng, không được dùng toàn chữ hoa hay chữ viết không có dấu trong tiêu đề cũng như nội dung của bài viết, không được tô đậm tòan bộ, sử dụng cỡ chữ lớn trong tòan bộ bài viết.
 
3.4.2. Dựng nước - Giữ nước đề nghị thành viên sử dụng bộ mã Unicode để gõ Tiếng Việt có đầy đủ dấu và không viết hoa toàn bộ, tô đậm, phóng to toàn bộ các chữ. Các trích dẫn nguyên văn từ tài liệu phải in nghiêng và đặt trong dấu ngoặc kép.

3.4.3. Tất cả các nội dung lấy từ nguồn khác đưa vào Dựng nước - Giữ nước đều phải được chuyển về bộ mã Unicode mới được đưa lên diễn đàn.

Thành viên vi phạm sẽ được nhắc nhở không quá 2 lần. Tùy theo mức độ vi phạm, thành viên sẽ bị treo từ 24h đến 48h.
 
3.4.4. Ảnh chèn trong bài viết có kích thước tối đa 1024x768 pixels, chỉ sử dụng định dạng JPG hoặc GIF. Dựng nước - Giữ nước khuyến khích các thành viên sử dụng các host ảnh chuyên nghiệp như Flicker, Photobucket… và chỉ chèn link vào bài viết.
 
3.4.5. Số ảnh tối đa chèn trong 1 post là 4 ảnh. Giữa các ảnh phải có khỏang cách ít nhất 1 dòng trống.

3.4.6. Các ảnh tư liệu phải đảm bảo tính xác thực, nghiêm cấm post các ảnh tư liệu đã bị xử lý, xuyên tạc.

3.4.7. Dựng nước - Giữ nước rất cảm ơn thành viên khi kèm theo ảnh các thông tin liên quan: người chụp, địa điểm, hòan cảnh, thời gian bức ảnh được chụp. Không được bịa đặt, gán ghép tên, địa điểm, hòan cảnh, thời gian bức ảnh được chụp.
 

Thành viên vi phạm sẽ được nhắc nhở không quá 2 lần. Tùy theo mức độ vi phạm, thành viên sẽ  bị kỷ luật từ nhắc nhở tới treo nick tối đa 48 tiếng.


3.5. Chủ đề bài viết:

3.5.1. Chủ đề phải được gửi vào đúng box. Tên của chủ đề cần phù hợp với nội dung, tránh dùng tên một cách chung chung và tên mang tính chất giật gân quá mức gây phản cảm. Mỗi chủ đề giới hạn tối đa là 60 trang, đủ 60 trang mod của box đó được quyền khóa topic mà không cần báo trước.
 
3.5.2. Các vi phạm về nơi gửi và tên chủ đề, mod xử lý và thông báo cho thành viên biết.
 
3.5.3. Một chủ đề có thể mang nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng chỉ được phép tồn tại trên 1 box diễn đàn. Nếu có  2 chủ đề trở lên được xác định là giống nhau (kể cả trường hợp dùng nhiều nick khác nhau để gửi, mỗi bài có thay đổi một chút nhưng cơ bản vẫn cùng một nội dung) sẽ bị xoá hết các chủ đề trùng lặp và nhắc nhở.

 
Thành viên nào tái phạm sẽ bị treo nick 24h. Trong trường hợp tái phạm quá 3 lần, thành viên sẽ bị treo tới khi Dựng nước - Giữ nước có quyết định cuối cùng.
 
3.5.4. Không tạo các chủ đề có nội dung trùng với những chủ đề đã có sẵn, chỉ tạo thêm chủ đề mới khi các chủ đề có cùng nội dung đã trở nên quá cũ, hoặc việc thảo luận trong đó đã lệch xa khỏi nội dung ban đầu. Việc tạo chủ đề mới trùng với nội dung có sẵn có thể được hạn chế bằng cách thành viên xem trong mục lục của diễn đàn (nếu có) đã có chủ đề nào tương tự chủ đề mình sắp gửi hay chưa.

Mod có quyền ghép các chủ đề có nội dung trùng nhau vào 1 chủ đề.

3.5.5. Chủ đề được gửi lên, mọi thành viên đều có quyền gửi bài vào đó. Tuy nhiên, bản thân người tạo chủ đề có quyền yêu cầu chỉ có mình hoặc một số thành viên nhất định tham gia vào chủ đề đó với điều kiện yêu cầu này cần được nêu rõ ngay từ đầu. Nếu một chủ đề được tác giả tạo ra và là người gửi bài chủ yếu vào đó, và nó vẫn còn tiếp tục được duy trì, thì tác giả có quyền yêu cầu xoá những bài gây loãng hoặc có ý định phá hoại.

3.5.6. Trong thảo luận phải tập trung vào chủ đề đang thảo luận, không thảo luận những vấn đề không liên quan hoặc không phục vụ cho chủ đề chính.

Các bài thảo luận lạc đề tùy theo đánh giá của người quản trị, sẽ được tách thành chủ đề mới hoặc xóa bỏ.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page