Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 03 Tháng Mười Hai, 2022, 12:55:22 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)  (Đọc 231461 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #380 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 12:31:57 pm »

Ảnh 37:

Titre: Lors d'une patrouille sur un fleuve de Cochinchine, un soldat est à son poste de tir à bord d'un bateau blindé français du Génie. La mitrailleuse est une Browning (calibre 50) de 12,7 mm.
Référence: F 47-212 R06 
Date: 2 décembre 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Verneret 


Tiêu đề: Trong chuyến tuần tra trên một dòng sông Nam kỳ, một xạ thủ khẩu đại liên Bờ-rao-ninh 12,7 ly đang trực tại vị trí chiến đấu trên chiếc thuyền chiến vỏ thép Giơ-ni của Pháp.
Mã tham chiếu: F 47-212 R06
Ngày: 2/12/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Veéc-nơ-rê
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #381 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 10:46:37 pm »

Ảnh 38:

Titre: Soldat français à l'avant d'un bateau blindé français du Génie derrière sa mitrailleuse Browning de 12,7 mm (calibre 50) fixée sur affût antiaérien, lors d'une patrouille sur un fleuve de Cochinchine.
Référence: F 47-212 R10 
Date: 2 décembre 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Verneret 


Tiêu đề: Một xạ thủ Pháp ngồi phía sau khẩu đại liên Bờ-rao-ninh 12,7 ly gắn trên giá phòng không phía mũi chiếc thuyền chiến vỏ thép Giơ-ni đang tiến hành tuần tra trên một con sông vùng Nam bộ.
Mã tham chiếu: F 47-212 R10
Ngày: 2/12/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Veéc-nơ-rê
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #382 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 10:49:12 pm »

Ảnh 39:

Titre: Lors d'une patrouille sur un fleuve de Cochinchine, un soldat français derrière sa mitrailleuse Browning de 7,62 mm (calibre 30, refroidissement par eau) installée à l'arrière d'un bateau blindé du Génie.
Référence: F 47-212 R13 
Date: 2 décembre 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Verneret 


Tiêu đề: Một xạ thủ Pháp ngồi phía sau khẩu đại liên Bờ-rao-ninh 7,62 ly (làm mát bằng nước) gắn phía đuôi chiếc thuyền chiến vỏ thép Giơ-ni đang tiến hành tuần tra trên một con sông vùng Nam bộ.
Mã tham chiếu: F 47-212 R13
Ngày: 2/12/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Veéc-nơ-rê
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #383 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 10:54:36 pm »

Ảnh 40:

Titre: Un bateau blindé du Génie destiné à la guerre en amphibie, lors d'une patrouille sur un fleuve de Cochinchine. Le pont arrière de ces bateaux d'un nouveau type est doté de trois mitrailleuses Browning de 7,62 mm (calibre 30, refroidissement par eau ou air).
Référence: F 47-212 R15 
Date: Février 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Verneret 


Tiêu đề: Loại thuyền chiến vỏ thép Giơ-ni được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công đổ bộ đang tiến hành tuần tra trên một con sông vùng Nam bộ. Khoang sau của loại thuyền chiến này là hỏa điểm của 3 khẩu đại liên Bờ-rao-ninh 7,62 ly (làm mát bằng nước hoặc không khí).
Mã tham chiếu: F 47-212 R15
Ngày: 2/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Veéc-nơ-rê
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #384 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 11:11:36 pm »

Ảnh 41:

Titre: Dans le secteur de Can Tho, les vedettes (ou Cutter) de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) lors d'une patrouille sur le Bassac. Chaque embarcation est armée d'un canon de 20 mm Oerlikon.
Référence: M 52-15 G02 
Date: Début août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives


Tiêu đề: Các xuồng chiến đấu thuộc Hải đoàn xung kích số 8 tham gia tuần tra trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ. Mỗi chiếc xuồng chiến đấu loại này được trang bị 1 khẩu pháo Oéc-li-kần 20 ly.
Mã tham chiếu: M 52-15 G02
Ngày: Đầu tháng 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #385 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 11:14:37 pm »

Ảnh 42:

Titre: Un LCM (Landing Craft Material) de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) lors d'une patrouille sur le Bassac dans le secteur de Can Tho.
Référence: M 52-15 G05 
Date: Début août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Một xuồng chở quân nhu thuộc Hải đoàn xung kích số 8 tham gia tuần tra trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ.
Mã tham chiếu: M 52-15 G05
Ngày: Đầu tháng 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #386 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 11:16:59 pm »

Ảnh 43:

Titre: Un LCM (Landing Craft Material) de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) lors d'une mission d'escorte ou d'une patrouille sur le Bassac dans le secteur de Can Tho.
Référence: M 52-15 R09 
Date: Début août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Một xuồng chở quân nhu thuộc Hải đoàn xung kích số 8 đang hộ tống hành quân hoặc tuần tra trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ.
Mã tham chiếu: M 52-15 G09
Ngày: Đầu tháng 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #387 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 11:23:54 pm »

Ảnh 44:

Titre: Deux engins d'assaut (ou EA) de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) lors d'une patrouille ou d'une mission d'escorte sur le Bassac dans le secteur de Can Tho. Ces engins d'assaut, de fabrication française, équipèrent les Dinassau en complément ou en remplacement des LCVP (Landing Craft Vehicle and Personnal). Comme avec ces derniers, les EA opérent en binôme.
Référence: M 52-15 R10 
Date: Août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Hai chiếc xuồng chiến đấu thuộc Hải đoàn xung kích số 8 tham gia hộ tống hành quân hoặc tuần tra trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ. Loại xuồng chiến đấu do Pháp chế tạo này được dùng bổ trợ hoặc thay thế loại xuồng chở quân nhu. Cũng giống như đối với loại xuồng chở quân nhu, loại xuồng chiến đấu được dùng theo cặp.
Mã tham chiếu: M 52-15 R10
Ngày: 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #388 vào lúc: 24 Tháng Sáu, 2009, 11:30:19 pm »

Ảnh 45:

Titre: Dans le secteur de Can Tho, un matelot de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) est posté sur le toit d'un LCM (Landing Craft Material) lors de l'escorte d'un convoi de jonques sur le Bassac. Le matelot est équipé d'un fusil-mitrailleur Bren d'origine britannique.
Référence: M 52-15 R14 
Date: Début août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defive Tiêu đề: Một lính thủy thuộc Hải đoàn xung kích số 8 đang giữ khẩu trung liên Bờ-ren của Anh trên nóc thuyền khi tham gia hộ tống đoàn thuyền vận chuyển trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ.
Mã tham chiếu: M 52-15 R14
Ngày: Đầu tháng 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #389 vào lúc: 26 Tháng Sáu, 2009, 04:31:43 pm »

Ảnh 46:

Titre: Dans le port de Saïgon, des half-tracks sont déchargés d'un bâtiment américain.
Référence: S 51-63 R17 
Date: 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Những chiếc xe háp-tờ-rắc (bán xích) đang được dỡ từ tàu Mỹ xuống cảng Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 51-63 R17
Ngày: 1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê
« Sửa lần cuối: 27 Tháng Sáu, 2009, 04:27:45 pm gửi bởi OldBuff » Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM