Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 03 Tháng Mười Hai, 2022, 01:53:58 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)  (Đọc 231473 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #310 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2009, 05:54:58 pm »

Ảnh 27:

Titre: Le grand escalier qui mène à la pagode Botum Vat Dey, siège de l'ordre Thomayout, à Phnom Penh.
Référence: CA 55-6 R15 
Date: 10 septembre 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Michalowski 


Tiêu đề: Dãy bậc thang lớn dẫn lên ngôi chùa Bô-tum Vát Đây, trung tâm của Phật phái Thô-may-u (Buff: Phật phái tiểu thừa Hoàng Gia) ở Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 55-6 R15
Ngày: 10/9/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Mi-sa-lốp-xki
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #311 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2009, 06:06:35 pm »

Ảnh 28:

Titre: Le temple d'Angkor Vat: partie centrale du temple (aile nord) prise du bassin aux lotus faisant partie de la bonzerie située au nord-ouest (site archéologique d'Angkor).
Référence: CA 52-145 G02 
Date: septembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Phần trung tâm mặt bắc của đền Ăng-ko Vát chụp từ hướng hồ sen cấu thành một phần của tăng viện nằm ở phía tây-bắc khu khảo cổ học Ăng-ko.
Mã tham chiếu: CA 52-145 G02
Ngày: 9/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #312 vào lúc: 08 Tháng Sáu, 2009, 06:13:46 pm »

Ảnh 29 (ảnh cuối của Tập ảnh 19):

Titre: Sculpture située sur le mur de la façade ouest du pavillon médian de la 4e enceinte est du Bayon, un des nombreux temples du site d'Angkor.
Référence: CA 52-145 G71 
Date: septembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Bức phù điêu trên mặt tường phía tây của chái giữa thuộc khu tường bao thứ 4 nằm hướng đông của đền tháp Bayon, một trong vô số đền miếu tại khu vực Ăng-ko.
Mã tham chiếu: CA 52-145 G71
Ngày: 9/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #313 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2009, 05:14:49 pm »

Tập ảnh 20: Động vật tham gia cuộc chiến Đông Dương/Animal dans la guerre d'Indochine

---

Ảnh 1:

Titre: Protégé par la 2e compagnie du 6e BM (6e Bataillon Montagnard), un convoi d'éléphants progresse dans la rivière Ea M'Doal.
Référence: ANN 52-104 R266 
Date: mars-avril 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raoul Coutard 


Tiêu đề: Một đoàn voi vận tải tiến theo dòng Ea-Mờ-Đoan dưới sự hộ tống của Đại đội 2 Tiểu đoàn 6 lính Thượng.
Mã tham chiếu: ANN 52-104 R266
Ngày: 3-4/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ra-un Cu-ta
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #314 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2009, 05:21:59 pm »

Ảnh 2:

Titre: La fanfare du 8e Régiment de Spahis, lors de la fête de l'Aïd El Kebir, le 24 août 1953.
Référence: TONK 53-74 R02 
Date: 24 août 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Đội kèn hơi (kèm dê) Trung đoàn 8 Xờ-pa-i dự lễ Ét-en-Kơ-bia trong ngày 24/8/1953.
Mã tham chiếu: TONK 53-74 R02
Ngày: 24/8/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #315 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2009, 05:25:27 pm »

Ảnh 3:

Titre: Le parc à boeufs à Phnom Penh.
Référence: CA 51-34 R11 
Date: du 16 novembre au 20 décembre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Trại bò Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 51-34 R11
Ngày: Từ 16/11 tới 20/12/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #316 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2009, 05:29:11 pm »

Ảnh 4:

Titre: Le campement des charrettes au poste de Chong Chéach.
Référence: CA 52-188 R13 
Date: Décembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Khu xe trâu của đồn binh Chông-Chéch.
Mã tham chiếu: CA 52-188 R13
Ngày: 12/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #317 vào lúc: 12 Tháng Sáu, 2009, 05:36:42 pm »

Ảnh 5:

Titre: Abattage d'un buffle pour le ravitaillement en viande du bataillon par trois tirailleurs du 2/6e RIC (2e bataillon du 6e Régiment d'Infanterie Coloniale).
Référence: CA 53-46 R12 
Date: Août 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Ba lính của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 6 bộ binh thuộc địa đang bắt trói bê làm thịt.
Mã tham chiếu: CA 53-46 R12
Ngày: 8/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #318 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2009, 10:09:48 am »

Ảnh 6:

Titre: Opération "Seine I" sur le Song Bé avec le RMC (Régiment Mixte du Cambodge): des porcelets abandonnés par le Viêt-minh sur un sampan sont récupérés pour améliorer l'ordinaire de la troupe.
Référence: CA 53-49 R18 
Date: Octobre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Trong trận càn Xen-1 do Trung đoàn hỗn hợp Cam-bốt tiến hành tại vùng Sông Bé, mấy chú lợn bị quân Việt Minh bỏ lại trên một chiếc xuồng tam bản đang được trưng dụng làm thực phẩm cho đám lính càn.
Mã tham chiếu: CA 53-49 R18
Ngày: 10/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
OldBuff
Moderator
*
Bài viết: 3053


Vì nhân dân quên mình


« Trả lời #319 vào lúc: 13 Tháng Sáu, 2009, 10:17:46 am »

Ảnh 7:

Titre: Couronnement du roi Suramarit et de la reine Kossamak du Cambodge à Phnom Penh: défilé d'éléphants devant la tribune officielle.
Référence: CA 56-3 R15 
Date: 6 mars 1956 
Lieu: Indochine 
Photographe: Michalowski 


Tiêu đề: Đàn voi đang diễu qua lễ đài trong lễ đăng quang của vua Cam-bốt Xu-ra-ma-rít và hoàng hậu Kốt-xa-mác tại Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 56-3 R15
Ngày: 6/3/1956
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Mi-sa-lốp-xki
Logged

Thượng tôn công lý - Chế áp cường quyền
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM