Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Bảy, 2024, 06:33:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tổng kết hoạt động đấu tranh giải quyết Fulro 1975-1992  (Đọc 4100 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #90 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2023, 08:04:31 am »

Phụ lục 18
SƠ ĐỒ KHUNG TỔ CHỨC, QUAN HỆ CỦA FULRO (1990)
(Nguồn: Bộ Công an, Tổng kết lịch sử đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000).
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 1075« Trả lời #91 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2023, 08:11:13 am »

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1975 - 2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Báo cáo việc tổng kết Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng từ năm 1977 đến ngày 31 tháng 3 năm 1980, Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy Gia Lai.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, 1983, tài liệu lưu Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai.

4. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, 1986, tài liệu lưu Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai (1945 - 2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tập II, (1975 - 2000), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.

7. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (1975 - 2005), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.

8. Ban Chỉ đạo Tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị, Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

9. Ban Dân tộc Trung ương, Công tác vận động phong trào cách mạng và xây dựng căn cứ địa miền núi Tây Nguyên, 1966, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, ký hiệu TL - TV, số 466, tập 14.

10. Ban Dân tộc Trung ương (1968), Báo cáo sơ bộ về tình hình đặc điểm cơ bản vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên, tài liệu lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, ký hiệu TL - TV, số 07, tập 1.

11. Ban Dân tộc Trung ương (1977), Tuyên cáo của FULRO (tài liệu nghiên cứu nội bộ), tài liệu lưu Thư viện Đắk Lắk.

12. Ban Dân tộc Trung ương, Thông báo số 120/DT ngày 11 tháng 6 năm 1981, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Phông số 29, Hồ sơ 101.

13. Ban Dân tộc Trung ương (1981), Báo cáo của Ban Dân tộc về tình hình hoạt động của FULRO, công tác dân tộc trong giải quyết vấn đề FULRO; một số gợi ý về cấp phát nhu cần thiết yếu cho cán bộ giải quyết vấn đề FULRO (1976 - 198ỉ); một số gợi ý về việc đào tạo cán bộ cốt cán, tạo cơ sở thực hiện một số chế độ cụ thể đối với cán bộ hoạt động khu vực Tây Nguyên, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Phông số 29, Hồ sơ 101.

14. Ban Dân tộc Trung ương (1982), Phát biểu của đồng chí Hoàng Trường Minh, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội với số FULRO chiều ngày 23 tháng 2 năm 1982, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Phông 29, Hồ sơ 114.

15. Ban Dân tộc Trung ương (1983), Báo cáo việc tham gia cảm hóa giáo dục một số cầm đầu FULRO và sử dụng trong công tác phát động quần chúng giải quyết vấn đề FULRO, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Phông số 29, Hồ sơ 115.

16. Ban Dân tộc Trung ương, Tình hình hoạt động của FULRO ở Đắk Lắk, Gia Lai - Kon Tum năm 1985, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Phông số 9, hồ sơ 115.

17. Ban Dân tộc Trung ương (1977), Báo cáo kết quả thi hành Chỉ thị số 04/CT-TW từ ngày 3 tháng 3 năm 7977 đến ngày 25 tháng 7 năm 1977, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Phông số 29, hồ sơ 129.

18. Ban Dân tộc Trung ương (1987), Đề cương báo cáo thực hiện chính sách dân tộc trong công tác đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Phông số 29, Hồ sd 115.

19. Ban Dân tộc Trung ương, Ban Dân tộc Tỉnh ủy Đắk Lắk, Tình hình đảng viên ở Đắk Lắk tính đến tháng 6 năm 1984, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, Phông số 29, Hồ sơ 129.

20. Ban Dân tộc Trung ương, Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, Báo cáo công tác dân tộc và báo cáo chuyên đề, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng Phông số 29, Hồ sơ 129.

21. Ban Dân tộc Trung ương, Vụ IV (1968), Báo cáo sơ bộ về tình hình đặc điểm cơ bản vùng dân tộc thiều số Tây Nguyên, Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy Gia Lai.

22. Ban Dân tộc Trung ương, Vụ m (1981), Báo cáo công tác dân tộc trong giải quyết vấn đề FULRO Tây Nguyên năm 1981, Cục Lưu trữ Trang ương Đảng, Phông số 29, Hồ sơ 115.

23. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo tình hình phát động quần chúng giải quyết FULRO từ tháng 3 năm 1986 đến tháng 3 năm 1987 theo phương hướng nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Quân khu đề ra trong năm 1986 - 1987 và chủ trương biện pháp của tỉnh năm 1987, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

24. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Kế hoạch tiếp tục phát động quần chúng truy quét giải quyết cơ bản FULRO trong năm 1986, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

25. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Kế hoạch tiếp tục phát động quần chúng truy quét giải quyết cơ bản FULRO trong năm 1987, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

26. Bộ Chỉ huy Quân sự tĩnh Đắk Lắk, Lịch sử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk ấn hành năm 2003.

27. Bộ Chỉ huy Quân sự tình Đắk Lắk, Tổ chức FULRO và chủ trương biện pháp của tỉnh Đắk Lắk giải quyết FULRO trong năm 1987, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

28. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Turn (1986), Báo cáo tình hình bọn phân động FULRO và hoạt động tổng hợp của ta, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

29. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai - Kon Tum (1987), Kế hoạch giải quyết cơ bân vấn đề FULRO và tiêu diệt các toán xâm nhập năm 1987, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

30. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai (J945 - 2005), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2012.

31. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Báo cáo kết quả giải quyết vấn đề FULRO từ tháng 5 năm 1985 đến tháng 3 năm 1986 và phương hướng giải quyết FULRO của tỉnh Lâm Đồng, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

32. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Báo cáo kết quả hoạt động truy quét FULRO năm 1985 tại tỉnh Lâm Đồng, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

33. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Báo cáo tổng kết đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO ở Lâm Đổng từ sau giải phóng đến tháng 6 năm 1987, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

34. Bộ Chỉ huy Quân sự tình Lâm Đồng, Phụ lục kết quả số liệu của lực lượng vũ trang Lâm Đồng trong giải quyết vấn đề FULRO từ năm 1975 đến 6 tháng đầu năm 1987, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

35. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Thông báo một số kinh nghiệm bước đầu truy quét FULRO trên địa bàn Lạc Dương tháng 9, 10 năm 1982, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

36. Bộ Công an, Công an nhân dân Việt Nam - Lịch sử biên niên (1975 - 1986), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000.

37. Bộ Công an, Công an nhân dân Việt Nam - Lịch sử biên niên (1987 - 1966), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000.

38. Bộ Công an, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Tổng kết lịch sử chuyên án đấu tranh với tổ chức phản động FULRO ở Lâm Đồng, Nxb Công an nhân dân.

39. Bộ Công an, Tổng kết lịch sử cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000.

40. Bộ Nội vụ, Những văn kiện về sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác công an (1975 - 1980), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1993.

41. Bộ Nội vụ, Ban Dân tộc tôn giáo, Tổng kết công tác vận động quần chúng đấu tranh giải quyết FULRO và xây dựng toàn diện vùng chiến lược Tây Nguyên, tháng 3 năm 1988, Phồng số 391/Pg, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

42. Bộ Nội vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng, Báo cáo tổng kết đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO ở Lâm Đồng từ /977 đến 1987, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

43. Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử quân sự Tây Nguyên, tập 1, Từ khởi thủy đến năm 1954, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2020.

44. Bộ Tham mưu Quân khu 5, Phòng Khoa học quân sự (2016), Báo cáo của Tư lệnh Quân khu trong Hội nghị giải quyết FULRO của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại tỉnh Gia Lai - Kon Tum (Ngày 29 tháng 4 năm 1975), Ký hiệu: QK.004272, Viện Lịch sử quân sự.

45. Bộ Tham mưu Quân khu 5, Phòng Khoa học quân sự (2016), Một số tài liệu về FULRO, Ký hiệu: QK.004336, tài liệu lưu Viện Lịch sử quân sự.

46. Bộ Tổng Tham mưu, Địa lý quân sự Tây Nguyên và duyên hải miền Trung - Nam Trung Bộ, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004.

47. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Sư đoàn 304, Lịch sử Sư đoàn 304, Tập II (1975 - 2010), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2011.

48. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Lịch sử Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên, Quân đoàn 5, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005.

49. Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Đảng ủy - Chỉ huy Sư đoàn 968, Sư đoàn bộ binh 968 (1968 - 2003), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003.

50. Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tham mưu, Tổng kết hoạt động truy quét, triệt phá tổ chức phản động FULRO trên địa bàn Quân khu 5 (1975 - 1992), 2012, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

51. Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đoàn 335, Sơ kết phát động quần chúng truy quét FULRO Đợt 1 - 1977 (3.3 - 25.7.1977), số 39/L21, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

52. Công an tỉnh Gia Lai - Kon Tum (1984), Báo cáo tình hình âm mưu và diễn biến của bọn FULRO hiện nay và đề xuất đấu tranh đối phó âm mưu của địch, Trung tâm lưu trữ Thành ủy Pleiku.

53. Công an tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Lịch sử Công an nhân dân Gia Lai (1975 -1995), Tập III, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2000.

54. Công an tỉnh Gia Lai - Kon Tum, Ban Chỉ huy An ninh nhân dân, Báo cáo tình hình công tác đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO từ năm 1975 đến tháng 3/1982, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

55. Công an tỉnh Gia Lai - Kon Turn, Ban Chỉ huy An ninh nhân dân, Kế hoạch đấu tranh giải quyết FULRO từ nay đến cuối năm 1981 và các tháng mùa khô 1981 -1982 của Lực lượng An ninh tỉnh, số 226/ PA-16, Pleiku, ngày 5 tháng 11 năm 1981, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

56. Công an tỉnh Lâm Đồng (1987), Báo cáo tổng kết 12 năm (1975 - 1987) liên tục đấu tranh giải quyết FULRO ở Làm Đồng, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

57. Công an tỉnh Lâm Đồng (1987), Báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác đấu tranh giải quyết FULRO ở Lâm Đồng, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

58. Trương Cường, Bài học về kinh nghiệm phát huy tư tưởng cách mạng tiến công, xây dựng lực lượng đặc tình trong hàng ngũ địch truy quét FULRO sau năm 1975 trên địa bàn Khu V, Thông tin khoa học quân sự số 63 - 2013.

59. Bế Viết Đẳng, Chu Thái Sơn, Vũ Thị Hồng, Vũ Đình Lợi, Đại cương về các dân tộc Ê Đê, M'nông ở Đắk Lắk, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982.

60. Trần Trắc Dĩ, Tìm hiểu phong trào tranh đấu FULRO (1958 - 1969), Bộ Phát triển sắc tộc ấn hành, Sài Gòn, 1968.

61. Trần Trắc Dĩ, Nhật ký các phong trào đấu tranh của đồng bào Thượng (1958 - 1969), Nguyệt san Thượng vụ số 17, 2 - 3/1969.

62. Trần Trắc Dĩ, Đồng bào các sắc tộc thiểu số Việt Nam (nguồn gốc và phong tục), Bộ Phát triển sắc tộc ấn hành, Sài Gòn, 1971.

63. Trương Minh Dục, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dân tộc và quan hệ dân tộc ở Tây Nguyên, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

64. Trương Minh Dục, Thực trạng kinh tế - xã hội Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra hiện nay y Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số tháng 4 năm 2016, tr. 3 - 18.

65. Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lằn thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1977.

66. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Dan Bí thư về việc tiếp tục phát động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị, truy quét FULRO bảo vệ an ninh chính trị ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Khu 5 cũ, số 04/CT-TW, ngày 2 tháng 2 năm 1977, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

67. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Thông báo của Ban Bí thư ngày 27 thúng 6 năm 1981 về việc tiếp tục giải quyết vấn đề FULRO kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên, số 25/TB-TW, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

68. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác đối với đồng bào Khơme, số 117/CT-TW ngày 29 tháng 9 năm 1981, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

69. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác đối với đồng bào Chăm, số 121/CT-TW ngày 26 tháng 10 năm 1981, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

70. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Thông tri của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác giải quyết FULRO, số 20/TT-TW ngày 10 tháng 12 năm 1982, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

71. Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chẫp hành Trung ương, Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ờ vùng đỏng bào Khơme, số 68/CT-TW ngày 18 tháng 4 năm 1991, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

72. Đảng Cộng sân Việt Nam, Tinh ủy Đắk Lắk, Báo cáo tổng kết công tác phát động quần chúng truy quét FULRO và bọn phản động khác từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1981, số 80/BC-TU ngày 5 tháng 5 năm 1982, Phòng Khoa học quân sự Quàn khu 5.

73. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1987.

74. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 36, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

75. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

76. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 42, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

77. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 49, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006.

78. Đảng Lao động Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III), Trung tâm lưu trữ Tỉnh ủy Gia Lai.

79. Mạc Đường, vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng, Sở Văn hóa - Thông tin Lâm Đồng, 1983.

80. Henri Maitre, Rừng người Thượng (Bản dịch tiếng Việt), Nxb Tri thức, Hà Nội, 2009.

81. Lịch sử Trung đoàn 64 quyết thắng, Sư đoàn 320 (1946 - 2006), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005.

82. Lịch sử Trung đoàn 66 "Đoàn Plây Me", Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1997.

83. Nguyễn Thị Ngọc Hải, Trở lại xứ Ka Đổ, Nxb Công an nhân dân.

84. Ngô Minh Hiệp, Lực lượng vũ trang tham gia giải quyết vấn đề FULRO ở Tây Nguyên (1975 - 1988), Tạp chí Lịch sử quân sự, số 10-2016.

85. Kết luận của đồng chí Hoàng Văn Thái, Đại diện Quân ủy Trung ương trong Hội nghị bàn về truy quét, trấn áp lực lượng FULRO và bọn phản cách mạng do Quân khu 5 chủ trì, tháng 1 năm 1977, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

86. Nguyễn Hùng Lĩnh, Về cái gọi là "Nhà nước Đề Ga tự trị" và âm mưu trở lại Tây Nguyên của bọn cầm đầu FULRO lưu vong ở Mỹ, Tạp chí Công an nhân dân, số tháng 3-2021.

87. Po Dharma, Từ mặt trận gỉảỉ phóng dân tộc Thượng đến phong trào FULRO: Cuộc đấu tranh của dân tộc thiểu số miền Nam Đông Dương (1955 - 1975), Viễn Đông học viện Pháp, Nxb Les Indes Savantes, Pháp, 2006.

88. Phòng Quân báo Quân khu 5 (1983), Báo cáo sơ kết công tác phát động quần chúng xây dựng cơ sở, giải quyết vấn đề FULRO từ tháng 6/1981 đến tháng 6/1983 và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến năm 1985, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

89. Phòng Quân báo Quân khu 5 (1986), Báo cáo địch (tài liệu phục vụ Hội nghị 3 tỉnh Tây Nguyên, từ 30 tháng 3 đến 1 tháng 4 năm 1986), Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

90. Phòng Quân báo Quân khu 5 (1992), Báo cáo tình hình FULRO và dân tộc năm 1992, Kho Lưu trữ Quân khu 5.

91. Phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên (1966), Những văn kiện của Đại hội phong trào dân tộc tự trị Tây Nguyên lần thứ II - họp từ 16 đến 21 tháng 10 năm 1966, Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.

92. Phủ Tổng ủy đinh điền, Công vân số 47/DĐ/DD1 gửi Đại biểu Chính phủ Trung nguyên Trung phần tại Huế ngày 12 tháng 2 năm 1958 V/v vận động và di chuyển đồng bào các tỉnh Trung nguyên Trung phần đi lập nghiệp ở Cao nguyên Trung phần Đắk Lắk và Pleiku, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Ký hiệu: SC 03 - HS. 5. 102.

93. Phủ Thủ tướng, Chỉ thị của Hội đồng chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát động quần chúng xây dựng cơ sở chính trị, giải quyết cơ bản vấn đề FULRO ở các tỉnh Tây Nguyên số 268-CP ngày 20 tháng 8 năm 1980, Văn phòng Thành ủy Kon Tum.

94. Phủ Thủ tướng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc kiên quyết tiếp tục giải quyết vấn đề FULRO, số 79/TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

95. Piere Dourisboure, Dân làng Hồ (Bản dịch tiếng Việt), Nxb Đà Nẵng, 2008.

96. Siu Pơi, Về công tác giáo dục ở vùng dân tộc ít người tỉnh Gia Lai - Kon Tum, một số vấn đề kinh tế - xã hội Tây Nguyên, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1986.

97. Quá trình phát sinh, phát triển của tổ chức phản động FULRO, Thư viện Quân đội, Ký hiệu: 9491, Hà Nội, 2001.

98. Quân đoàn 3, Lịch sử Sư đoàn 10, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2002.

99. Quân đoàn 3, Sư đoàn 320, Trung đoàn 52, Báo cáo diễn biến chiến đấu tiêu diệt hậu cứ trung ương FULRO tại Chư Pin ngày 4 tháng 4 năm 1977 đến 4 tháng 5 năm 1977, ngày 4 tháng 5 năm 1977, Phòng Khoa học quân sự Quân đoàn 3.

100. Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 5, Báo cáo tình hình xây dựng dân quân tự vệ trong phát động quần chúng truy quét FULRO của Quân khu, ngày 1 tháng 7 năm 1977, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

101. Quân khu 5 (1980), Tổng kết phát động quần chúng xây dựng thực lực cách mạng ở cơ sở trong giải quyết FULRO trên địa bàn Tây Nguyên Quân khu 5 từ tháng 3/75 đến 8/80, Kho Lưu trữ Quân khu 5.

102. Quân khu 5 (1982), Tổng kết công tác phát động quần chúng xây dựng cơ sở, truy quét FULRO từ sau ngày giải phóng đến nay (3/75 đến 3/82), Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

103. Quân khu 5 (1982), Báo cáo thực trạng tình hình FULRO từ tháng I năm 1987 đến tháng 11 năm 1988 và phương hướng biện pháp giải quyết trong thời gian tới, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

104. Quân khu 5 (1983), Sơ lược về nguồn gốc, tổ chức của bọn phản động FULRO trên địa bàn Tây Nguyên, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

105. Quân khu 5 (1985), Báo cáo tình hình cơ sở và xây dựng dân quân tự vệ Tây Nguyên hiện nay (trọng điểm là Gia Lai - Kon Turn), Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

106. Quân khu 5 (1986), Dự thảo tổng kết hoạt động chống FULRO năm 1985 và phương hướng giải quyết FULRO trong 2 năm 1986 - 1987 (Báo cáo của Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 5), Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

107. T22, Báo cáo tình hình hoạt động của FULRO, tiếp theo điện số 1 ngày 26 tháng 8 năm 1975, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

108. Thường vụ Đảng ùy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Lịch sử Khu 6 (cực Nam Trung Bộ Nam Tây Nguyên) kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005.

109. Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Turn, Kế hoạch phát động quần chúng truy quét FULRO, số 175/VP ngày 11 tháng 12 năm 1976, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

110.   Nguyễn Văn Tiệp, Mấy nhận xét về chính sách dân tộc của chính quyền đệ nhị Cộng hòa đổi với các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (1964 - 1975), Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, tập 16 (X3-2013), tr. 79 -95.

111. Nguyễn Văn Tiệp, Chính sách văn hóa của chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với các dân tộc thiểu số Tây Nguyên (1954 - 1975) Tạp chí Phát triển Khoa hục và Công nghệ, tập 18 (XI - 2015), tr. 5 -15.

112. Thành Tín, Đập nát công cụ hậu chiến CIA: FULRO, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1983.

113. Tỉnh Đảng hộ Đắk Lắk, Báo cáo kiểm điểm tình hình từ sau ngày giải phóng đến nay (4/75 -10/75), 1975, Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.

114. Tỉnh Đảng bộ Gia Lai - Kon Tum, Tồng kết hội nghị bàn về giải quyết FULRO năm 1975 - 1977, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Phông số 11, Hồ sơ 6.

115.   Tỉnh Đoàn Lâm Đồng (1987), Báo cáo phong trào tuổi trẻ tham gia công tác giải quyết FULRO từ 1975 đến 1987, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

116. Tỉnh ủy Đắk Lắk (1980), Kiểm điểm việc giải quyết vấn đề FULRO và yêu cầu nhiệm vụ, biện pháp giải quyết văn đề này trong thời gian tới, Phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk.

117. Tỉnh ủy Đắk Lắk (1987), Báo cáo 12 năm đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO ở Đắk Lắk, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

118. Tỉnh ủy Đồng Nai, Sơ kết tình hình hoạt động của FULRO, số 04/BC-DV/TM ngày 27 tháng 10 năm 1978, Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy Đồng Nai.

119. Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum, Báo cáo của sở ban ngành tỉnh Gia Lai - Kon Tum tháng 11 năm 1975, Trung tâm Lưu trữ Tỉnh ủy Gia Lai.

120. Tỉnh ủy Gia Lai - Kon Tum (1981), Chỉ thị khẩn cấp chống âm mưu rút thanh niên tăng cường cho bọn FULRO, Văn phòng Thành ủy Kon Tum.

121.   Tỉnh ủy Lâm Đồng (1966), Báo cáo tình hình phong trào Nam Tây Nguyên 1963 - 1966, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, số 834 VS22.

122. Tỉnh ủy Lâm Đồng (1985), Báo cáo tổng kết công tác định canh, định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp giải quyết FULRO ở Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ùy Lâm Đồng.

123. Tỉnh ủy Lâm Đồng (1987), Báo cáo tổng kết xây dựng toàn diện vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng, thực hiện nhiệm vụ giải quyết FULROy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

124. Tỉnh ủy Nghĩa Bình, Báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc trong công tác đấu tranh giải quyết vấn đề FULRO 11 năm ở Nghĩa Bình, số 01/BC - DT ngày 14 tháng 8 năm 1987, Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

125. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum (1991), Tổng kết 5 nấm vận động định canh, định cư, xây dựng vùng kinh tế mới (1976-1980), ngày 17 tháng 3 năm 1981, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai, Ký hiệu: TL - TV, số 260 - T8.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM