Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Sáu, 2024, 01:14:04 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lịch sử Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam trên chiến trường B2 1961-1976  (Đọc 3742 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vnmilitaryhistory
Moderator
*
Bài viết: 1839« Trả lời #80 vào lúc: 30 Tháng Ba, 2023, 07:33:26 am »

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH


I. SÁCH

1. Ban Chỉ đạo tổng kết chiến tranh trực thuộc Bộ Chính trị: Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - thắng lợi và bài học, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

2. Ban Tổng kết chiến tranh Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh: Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945 - 1975), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1994.

3. Ban Tổng kết lịch sử Bộ Tổng tham mưu: Tổng kết Bộ Tổng tham mưu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1977.

4. Bộ Quốc phòng: Lịch sử Bộ Chỉ huy Miền (1961-1976), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004.

5. Lê Bưởi (Chủ biên): Quá trình cuộc chiến tranh xâm lược của đê'quốc Mỹ và quy luật hoạt động của Mỹ - ngụy trên chiến trường B2, Ban Tổng kết chiến tranh B2, 1984.

6. Hoàng Cầm: Chặng đường mười nghìn ngày (hồi ký), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995.

7. Chủ nghĩa Mác - Lênin bàn về chiến tranh và quân đội, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1976.

8. Lê Duẩn: Về chiến tranh nhân dân Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993.

9. Lê Văn Dương: Quân lực Việt Nam Cộng hòa giai đoạn hình thành 1946 - 1955, Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa xuất bản, 1972.

10. Hồ Sơn Đài: Cuộc kháng chiến (1945-1975) nhìn từ Nam Bộ. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.

11. Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.

12. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4: Binh đoàn Cửu Long, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1989.

13. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5: Lịch sử Khu 6 (cực Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên) kháng chiến chống Mỹ(1954 -1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1995.

14. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7: Lịch sử miền Đông Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ kháng chiến (1945 - 1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

15. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 8: Quân khu 8 - Ba mươi năm kháng chiến (1945 - 1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998.

16. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9: Quân khu 9 - Ba mươi năm kháng chiến (1945 - 1975), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998.

17. Trần Bạch Đằng (Chủ biên): Chung một bóng cờ, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993.

18. Nguyễn Thị Định: Không còn con đường nào khác (hồi ký), Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1989.

19. Võ Nguyên Giáp: Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1970.

20. Lê Mậu Hãn (Chủ biên): Đại cương lịch sử Việt Nam, tập III, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1999.

21. Khuất Biên Hòa: Đại tướng Lê Đức Anh, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2005.

24. Neil Sheelhan: Sự lừa dối hào nhoáng, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1990.

25. Peter A. Poole: Nước Mỹ và Đông Dương, từ Rudơven đến Níchxơn, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1986.

26. Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên): Các Đại hội đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2011), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

27. Robert S. McNamara: Nhìn lại quá khứ - Tấn thẳm kịch và những bài học về Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995.

28. Hoàng Văn Thái: Những năm tháng quyết định (hồi ký). Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1985.

29. Trần Văn Trà: Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm (hồi ký), Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1982.

30. Trung tâm từ điển bách khoa quân sự Bộ Quốc phòng: Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân Hà Nội, 1996.

31. Trung tướng Lê Văn Tưởng: Con đường tôi đả chọn (hồi ký), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004.

32. Văn kiện Đảng về chống Mỹ, cứu nước, tập 1 (1954-1965), tập 2 (1965-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.

33. Viện Lịch sử Đảng: Lịch sử biên niên Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miêh Nam (1954 - 1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

34. Viện Lịch sử Đảng: Lịch sử Xứ ủy Nam Bộ và Trung ương Cục miền Nam (1954 - 1975), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.

35. Viện Lịch sử Đảng: Lịch sử Quân khu 6 kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.

36. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam, tập II, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội (quyển 1: 1988, quyển 2: 1990).

37. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Hệ thống tổ chức quân sự của Mỹ và Việt Nam Cộng hòa trong chiến tranh Việt Nam, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2003.

38. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam: Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Nxb. Chính trị quốc gia, tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hà Nội, 2013.

39. Westmoreland: Tường trình của một quân nhân, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1988.

40. Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên: Nhớ về chiến trường Khu 6 (hổi ký), Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2004.


II. TÀI LIỆU

Văn bản nghị quyết, chỉ thị, điện, biên bản hội nghị, báo cáo chiến trường, tài liệu khảo sát điền dã, băng ghi âm lời kể nhân chứng... lưu tại:

- Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.

- Lưu trữ Bộ Quốc phòng.

- Lưu trữ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.

- Lưu trữ Viện Lịch sử Đảng.

- Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

- Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

- Phòng Khoa học quân sự Quân khu 5.

- Phòng Khoa học quân sự Quân khu 7.

- Phòng Khoa học quân sự Quân khu 9.

- Phòng Khoa học quân sự Quân đoàn 4.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM