Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Chín, 2022, 03:38:12 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Diễn biến hòa bình và cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Việt Nam  (Đọc 565 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #20 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2022, 09:32:59 am »

- Về vấn đề dân tộc.

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, ngoài người Kinh chiếm đa số (87%), còn lại hơn 53 dân tộc thiểu số (chiếm 13%). Trong lịch sử của đất nước, các dân tộc ở Việt Nam luôn có sự đoàn kết, gắn bó, trong quá trình dựng nước và giữ nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cho rằng: "Chủ nghĩa dân tộc là một lực lượng hùng hậu nhất cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, có thể sử dụng làm sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa". Lợi dụng vấn đề dân tộc, sắc tộc ngày càng trở thành nhân tố gây mất ổn định ở nhiều nước, các lực lượng thù địch đã triệt để lợi dụng và khai thác nhũng mâu thuẫn, xung đột dân tộc nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa. Đối với nước ta, âm mưu của các thế lực thù địch trong vấn đề này là tác động tư tưởng ly tâm, ly khai, tự trị; kích động các dân tộc hình thành các kiểu "Vương quốc". Do vậy, chúng khuyến khích, nuôi dưỡng các đối tượng phản động lợi dụng vấn đề dân tộc để gia tăng hoạt động, tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; gắn với truyền đạo trái phép nhằm tranh thủ nắm quần chúng. Các thế lực thù địch đưa ra luận thuyết mới "một quốc gia - một dân tộc" và đang có ý đồ thành lập "Vương quốc Mông"; "Nhà nước Đêga độc lập"; "Nhà nước Khơme Crôm" và "Nhà nước Chăm độc lập",... nhằm phá vỡ sự thống nhất quốc gia của Việt Nam.


Bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thế lực thù địch cho rằng: một trong những yếu tố quyết định nhất là phân hóa, chia rẽ dân tộc. Lợi dụng chính sách mở cửa của ta, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động từ bên ngoài vào các vùng dân tộc bằng nhiều hình thức và thủ đoạn. Trong đó, đáng chú ý là chúng đầu tư, tăng cường tác động tư tưởng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng bằng ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc thiểu số. Hoạt động của các đài phát thanh bằng tiếng dân tộc thiểu số từ nước ngoài đạt hiệu quả cao do việc sử dụng máy thu thanh radio ở các vùng dân tộc ngày càng phổ biến. Nội dung và kỹ thuật các chương trình phát thanh của các đài nước ngoài ngày càng hiện đại, phù hợp với đặc điểm, trình độ, tâm lý các dân tộc thiểu số Việt Nam.


Để thực hiện mục tiêu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, các thế lực thù địch lôi kéo những người dân tộc thiểu số lưu vong, tăng cường tổ chức hội thảo về văn hóa - lịch sử các dân tộc, viện trợ nhân đạo... nhằm lôi kéo những người có uy tin, trí thức dân tộc để tập hợp lực lượng chống phá Đảng và Nhà nước ta.


Những năm qua, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc ở Tây Nguyên để gây sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài; giúp đỡ, huấn luyện các lực lượng FULRO chỉ đạo các tổ chức phản động lưu vong người Thượng chống phá ta trên các diễn đàn quốc tế. Chúng còn trực tiếp tác động vào Tây Nguyên, tìm cách kích động những bức xúc trong cuộc sống của người dân, âm mưu phục hồi FULRO và đưa số này xâm nhập bất hợp pháp về nước hoạt động, dựng lên cái gọi là "Nhà nước Đêga độc lập" ờ Tây Nguyên. Chúng chủ trương hoạt động theo phương hướng thông qua hoạt động phục hồi và phát triển đạo Tin Lành ở các tỉnh Tây Nguyên để xây dựng lực lượng rộng khắp nhằm nắm, khống chế quần chúng, vô hiệu hóa hoạt động của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, chủ yếu ở cơ sở, từng bước công khai hóa, hợp pháp hóa, quốc tế hóa tổ chức "Tin Lành Đêga" và "Nhà nước Đêga độc lập" để kêu gọi nước ngoài can thiệp, ở vùng dân tộc phía Bắc, chúng tuyên truyền phát triển đạo dưới danh nghĩa hội thảo, đầu tư, viện trợ từ thiện để tuyên truyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, ly khai, tự trị, phục hồi "Vương quốc H'Mông". Ở vùng dân tộc Chăm, kẻ địch kích động vấn đề "Vương quốc Chăm-pa", gây phức tạp tình hình an ninh ở khu vực này. Trong vùng dân tộc Khơme Nam Bộ, một số tổ chức phản động trong người Khơme đứng chân ở Campuchia đang tích cực tuyên truyền, tập hợp lực lượng, kích động hằn thù dân tộc, đòi lập khu tự trị của người Khơme, đồng thời móc nối với dân ở miền Tây Nam Bộ sang Campuchia tham gia các đảng phái chính trị, đưa người thâm nhập về Việt Nam chống phá.


- Về dân chủ, nhân quyền

Trong quá trình thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ra sức lợi dụng chiêu bài "dân chủ", "nhân quyền" để can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Việt Nam. Tại Hội nghị thường niên của Liên hợp quốc về vấn đề nhân quyền, đại diện một số thế lực cực hữu vẫn lớn tiếng đòi xếp Việt Nam vào nhóm nước vi phạm nghiêm trọng nhân quyền nhất trên thế giới. Quốc hội Mỹ lấy ngày 11 tháng 5 hàng năm là ngày nhân quyền cho Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm đều có báo cáo về tình hình nhân quyền trên thế giới, trong đó chúng xuyên tạc rất tiêu cực về tình hình nhân quyền ở nước ta.


Chiến lược "diễn biến hòa bình" triệt để lợi dụng các vấn đề "nhân quyền", "dân chủ" để phá hoại tư tưởng đối với Việt Nam. Ngoài những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc tình hình, vu cáo ta đàn áp những người đã cộng tác với chính quyến cũ, những người "bất đồng chính kiến", các thế lực thù địch còn xuyên tạc chính sách tôn giáo, dân tộc; chính sách đối với trí thức, văn nghệ sĩ của Nhà nước. Thông qua những vấn đề này, thực chất các thế lực thù địch muốn tìm cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, âm mưu tạo ra sự bất bình chống lại Nhà nước trong các giai tầng xã hội, tập trung đòi Nhà nước ta phải tôn trọng "tự do ngôn luận", tự do lập hội, tự do báo chí... Dùng vấn đề "tự do", "dân chủ", "đa nguyên chính trị" để gây sức ép đòi Nhà nước Việt Nam thay đổi bản chất chế độ. Các thế lực thù địch và các phần tử chống đối trong nước dấy lên các hoạt động tuyên truyền cho tự do, dân chủ tư sản, cho "tính ưu việt" chủ nghĩa đa nguyên. Thậm chí, họ còn sử dụng những vấn đề này để đặt điều kiện cho bình thường hóa quan hệ và ký kết các hiệp định, dự án về kinh tế, thương mại với Việt Nam.


Như vậy, bằng những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để chống cộng, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hy vọng "cấy" vào xã hội Việt Nam những nền tảng tư tưởng chống chủ nghĩa xã hội, tạo thế và lực cho các lực lượng phi xã hội chủ nghĩa phát triển và có chỗ đứng ở nước ta. Đến một lúc nào đó, khi có thêm "chất xúc tác", các lực lượng này sẽ trở thành những nhân tố tạo ra "ngòi nổ" làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #21 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2022, 09:33:46 am »

5. Hoạt động phá hoại an ninh - quốc phòng.

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, âm mưu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là bằng chiến lược "diễn biến hòa bình" để khuyến khích tư tưởng "phi chính trị hoá" lực lượng vũ trang, biến lực lượng vũ trang thành đội quân "chuyên nghiệp", không chịu sự lãnh đạo của Đảng, chỉ là "công cụ của quốc gia, dân tộc"... làm cho lực lượng vũ trang mất cảnh giác, suy giảm sức chiến đấu, phai nhạt lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, dẫn đến không còn khả năng bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia, để chúng dễ bề lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tìm mọi cách tuyên truyền phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm quân sự của Đảng, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xuyên tạc bản chất, truyền thống của lực lượng vũ trang nhằm làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với quân đội và công an. Dùng biện pháp tán phát tài liệu, tung ra các luận điệu xuyên tạc nội bộ quân đội và mối quan hệ giữa quân đội với các cơ quan của Đảng và Nhà nước nhằm kích động, chia rẽ nội bộ quân đội và công an; giữa quân đội với các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Chúng tuyên truyền rằng: "Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ phục vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào và chủ quyền quốc gia"; lực lượng vũ trang phải "trung lập", "đứng ngoài chính trị", "không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào", chỉ là "công cụ của quốc gia, dân tộc"... nhằm phủ nhận nguyên tắc "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt" đối với lực lượng vũ trang nhân dân, hướng tới làm tê liệt, vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng.


Thực hiện, chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc tập trung chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận quân sự, chúng đang ra sức tuyên truyền cho một "sức mạnh quân sự mới", sức mạnh của vũ khí công nghệ cao, hòng gây tâm lý khiếp sợ, hoang mang trong quân đội và nhân dân ta trước sức mạnh quân sự của Mỹ và phương Tây. Giọng điệu tuyên truyền của chúng là: Việt Nam sẽ thua khi chiến tranh xảy ra, để gieo rắc tư tưởng bi quan trong quân và dân ta, tạo ra "khoảng trống" về ý thức hệ, niềm tin, truyền bá các quan điểm, tư tưởng tư sản vào lực lượng vũ trang, gây mơ hồ về nhận thức tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ mất mục tiêu chiến đấu; mất phương hướng hành động về chính trị, không tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.


Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong quân đội ta, "diễn biến hòa bình" kích động tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa, đòi hỏi đãi ngộ vào bộ phận cán bộ có nhiều cống hiến trong các cuộc kháng chiến; kích động tư tưởng bạo lực để giải quyêt mâu thuẫn cá nhân, làm ly gián nội bộ, phá hoại mối quan hệ đoàn kết cán binh, đoàn kết quân dân. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực để gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với chiến sĩ. Xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những mặt yếu kém về kinh tế, quản lý xã hội, những khó khăn về đời sống của lực lượng vũ trang, làm cho cán bộ, chiến sĩ bi quan, chán nản, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu.


Bằng những hoạt động tinh vi, xảo quyệt như thâm nhập, móc nối, cài cắm người có tư tưởng chống đối vào lực lượng vũ trang; triệt để lợi dụng những mặt trái, mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, những tiêu cực, tệ nạn xã hội để phá hoại tư tưởng, tình cảm cán bộ, chiến sĩ. Trước những hiện tượng tiêu cực, lạc hậu của một số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, chúng tuyên truyền xuyên tạc truyền thống chiến đấu vẻ vang, bản chất cách mạng của quân đội, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" để đưa lối sống phương Tây, các "giá trị" văn hóa tư sản vào lực lượng vũ trang. Dùng vật chất đánh vào lòng tham và ham muốn thấp hèn của những phần tử bất mãn, tiêu cực, thoái hóa biến chất trong lực lượng vũ trang, đưa những đối tượng này đến suy thoái về phẩm chất, lối sống dẫn đến tha hóa về chính trị, làm xói mòn bản chất, truyền thống cách mạng của lực lượng vũ trang, làm mờ nhạt hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân; làm cho quân đội và công an không còn là trụ cột quan trọng và lực lượng tin cậy của Đảng và Nhà nước.


Dưới hình thức hợp tác quân sự - an ninh, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch muốn tạo chỗ đứng, sự hiện diện về quân sự tại Việt Nam. Chúng tiến hành các hoạt động chủ yếu như: tìm cách tăng cường quan hệ, hợp tác quân sự, an ninh; sử dụng quan hệ kinh tế để mở rộng quan hệ quân sự; đưa ra các khoản viện trợ quân sự, gây mơ hồ ảo tưởng cho một số người, tạo ra mâu thuẫn phân hóa nội bộ lực lượng vũ trang; vận động Việt Nam tham gia các diễn đàn, các cơ cấu an ninh và một số cuộc diễn tập trong khu vực; khuyến khích các nước đồng minh mở rộng quan hệ song phương, đa phương về an ninh và quân sự với Việt Nam.


Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch còn tìm cách xúi giục các đối tượng ngoài xã hội, móc ngoặc, lôi kéo những cán bộ, chiến sĩ thoái hóa biến chất, lấy cắp vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự bán ra thị trường trong nước và đưa ra nước ngoài tiêu thụ, hình thành những đường dây buôn bán vũ khí bất hợp pháp, gây tác hại nguy hiểm đối với lực lượng vũ trang và tình hình an ninh, chính trị xã hội của nước ta.


Chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam thực chất là cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trong điều kiện và bối cảnh mới. Đó là cuộc đấu tranh "phi vũ trang" nhưng không kém phần quyết liệt và diễn ra lâu dài, phức tạp. Chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của quân và dân ta một cách toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực; tác động sâu sắc đến đời sống chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, lối sống, kinh tế, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước ta. Mặc dù âm mưu, thủ đoạn của "diễn biến hòa bình" trên từng lĩnh vực có khác nhau, nhưng tựu trung lại đều hướng tới mục đích cuối cùng và duy nhất là xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, thủ tiêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #22 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2022, 09:34:36 am »

II. ĐẤU TRANH CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA

1. Chủ trương lãnh đạo của Đảng.

Từ Đại hội lần thứ VII, Đảng ta đã xác định rõ đấu tranh phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Hội nghị Trung ương 3 khóa VII đã ra Nghị quyết về "Nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, chống diễn biến hòa bình của địch". Hội nghị Trung ương 6 (12-1993) và Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (1-1994) của Đảng đã nhận định về thời cuộc hiện nay và nhiệm vụ của chúng ta đã chỉ ra bốn nguy cơ thách thức lớn của đất nước, trong đó có nguy cơ "diễn biến hòa bình". Các Đại hội Đảng lần thứ VIII, lần thứ IX đều khẳng định lại nguy cơ này và xác định phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ Tổ quốc và chế độ chủ nghĩa xã hội.


Đảng ta luôn nắm chắc, dự báo đúng chiều hướng phát triển tình hình thế giới và trong nước, thường xuyên nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch để đề ra các chủ trương, biện pháp chống lại chúng. Đây là một trong những nguyên nhân quyết định, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để chúng ta đánh bại âm mưu và thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá nước ta trong những thập kỷ qua.


Sau khi có nghị quyết, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, các ngành đã khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện. Đồng thời, căn cứ vào thực trạng tình hình an ninh chính trị, vị trí, đặc điểm riêng của từng địa phương, các ban ngành đã ra nghị quyết, chỉ thị hoặc chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; hình thành cơ chế phối hợp, phân công cán bộ có năng lực chỉ đạo thực hiện theo dõi, kiểm tra và các mặt công tác thực hiện nghị quyết.


Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng về phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", đảng ủy và chính quyền các cấp rất chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình" của địch và phương pháp đấu tranh của ta; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, kết hợp với sức mạnh thời đại. Trên cơ sở đó, nâng cao trình độ cảnh giác tăng cường sức đề kháng và khả năng đấu tranh của nhân dân trên mọi lĩnh vực, nhằm làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch.


Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đều gắn chặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nhiều ngành và địa phương đã nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tổ chức các lớp học tập cho đội ngũ cán bộ và nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chống chiến lược "diễn biến hòa bình". Ban Nội chính Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Bộ Quốc phòng đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, tham mưu cho các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch công tác và xung kích trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình". Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các ngành, các cơ quan liên quan tổ chức tốt việc nắm và dự báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động "diễn biến hòa bình" của địch trong từng giai đoạn cụ thể, tư đó đề xuất các kiến nghị giúp Trung ương Đảng, Chính phủ hoạch định đường lối, chính sách xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; giúp cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đề ra chương trình, kế hoạch và những giải pháp cụ thể đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của địch có hiệu quả. Cấp uỷ và chính quyền các cấp đã kịp thời tổ chức cho cán bộ và nhân dân triển khai thực hiện biện pháp phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của địch. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động phối hợp theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương sơ kết, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, giúp Trung ương Đảng chỉ đạo các cấp ủy đảng sơ kết thực hiện nghị quyết. Nhiều địa phương, các cấp, các ngành đã chú trọng sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình hoạt động và kết quả mọi mặt, rút ra được những bài học kinh nghiệm có giá trị, góp phần làm chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động để phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" ngày một hiệu quả.


Đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta được chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở, với chủ trương và biện pháp đúng đắn, kịp thời, hình thức đấu tranh linh hoạt, phù hợp đã tạo ra hiệu quả thiết thực vừa làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình" của địch, vừa làm cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quổc xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta ngày càng vững mạnh.


Chính vì vậy, trước sức ép rất lớn từ những diễn biến chính trị bất lợi trên thế giới, những khó khăn, phức tạp của tình hình kinh tế - xã hội đất nước, cùng âm mưu, thủ đoạn chống phá quyết liệt của kẻ thù, Đảng và Nhà nước ta vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với bản lĩnh, kinh nghiệm đã được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam vững vàng trước những thử thách và biến động dữ dội của thời cuộc, luôn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quyết định đường lối, chiến lược cách mạng, từng bước làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đưa đất nước vững bước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #23 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2022, 09:36:52 am »

2. Kết quả đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trong thời gian qua.

Thành tựu cơ bản, bao trùm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong thời gian qua là: "Giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phát triển kinh tế; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới; tạo lập được môi trường quốc tế thuận lợi, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường thế và lực của đất nước"1 (Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, H.2003, tr.30-31). Kết quả đó được thể hiện trên những mặt cơ bản như sau:


- Công tác đấu tranh phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" bảo vệ chính trị, tư tưởng và bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Trong nhiều năm qua, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" dùng mọi âm mưu và thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chống phá chúng ta về chính trị, tư tưởng nhằm phủ nhận những giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng chúng đều thất bại. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không những không mất vai trò chỉ đạo mà ngày càng ăn sâu trong đời sống xã hội Việt Nam với nhận thức mới và có sự phát triển mới. Nhân dân ta đều giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và coi đó là kim chỉ nam trong mọi hành động của mình.


Trước sự chống phá điên cuồng của chiến lược "diễn biến hòa bình", Đảng đã chủ động tiến hành cuộc đấu tranh phòng, chống trên lĩnh vực chính trị, lý luận, tư tưởng và văn hóa sâu rộng. Thông qua cuộc đấu tranh quyết liệt này, Đảng ta đã từng bước củng cố nhận thức, quan điểm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; giữ vững niềm tin vào sự tất thắng của cách mạng xã hội chủ nghĩa; đồng thời đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối đổi mới, bảo vệ thành công trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng.


Gần 20 năm đổi mới, tuy đất nước gặp không ít khó khăn, phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tầng lớp nhân dân vững tin vào thắng lợi của cách mạng, vào công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.


Mặc dù kẻ thù ra sức tuyên truyền tư tưởng "đa nguyên chính trị", "đa đảng đối lập" nhằm tranh giành vai trò lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam, tìm cách tác động vào các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo để tạo ra sự thay đổi về đường lối, nhưng Đảng ta vẫn khẳng định trên thực tế vai trò lãnh đạo của một đảng cầm quyền đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, giữ vững lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng cách mạng, được nhân dân thừa nhận và đồng tình ủng hộ.


Trên cơ sở nhận thức ý nghĩa công tác bảo vệ Đảng là bảo vệ sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các cấp, các ngành đã tích cực triển khai thực hiện những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, kết hợp với bảo vệ Đảng trong tình hình mới, đảm bảo xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là một Đảng cách mạng, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động va cả dân tộc Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cấp ủy đảng đã không ngừng củng cố, chỉnh đốn và đổi mới; đề ra chương trình, kế hoạch xây dựng Đảng với những mục tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế; tập trung xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực, gắn chặt công tác xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng; phát hiện, xử lý một số cơ sở nội gián của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, từng bước làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên... chú trọng công tác phát triển Đảng, củng cố cơ sở đảng trong các doanh nghiệp; phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ở các cấp, các ngành, đặc biệt là trong các doanh nghiệp liên doanh, liên kết, hợp tác làm ăn vỏi nước ngoài.


Trong phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", các cấp ủy đảng rất coi trọng công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng gắn với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; hình thành hệ thống tổ chức và hoạt động bảo vệ chính trị nội bộ Đảng từ Trung ương đên cơ sở, tạo ra những chuyển biến mới trong công tác bảo vệ Đảng. Công tác xây dựng, phát triển Đảng, đã gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác quốc phòng - an ninh, đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và bài trừ các tệ nạn xã hội nên đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của Đảng trong mọi tình huống.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn giữ vững bản chất giai cấp cống nhân, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân, thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành mọi hoạt động của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính sự trướng thành của Nhà nước từ Trung ương đễn địa phương đã góp phần quyết định sự phát triển về kinh tế và sự ổn định về chính trị của đất nước trong những năm vừa qua, đánh bại những âm mưu và thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội được củng cố và kiện toàn, phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới. Các đoàn thể quần chúng, các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong nước cũng như đồng bào ở nước ngoài tích cực đóng góp xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhìn tổng thể, khối đại đoàn kết dân tộc được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh, nâng cao lòng tự hào, tinh thần cố kết dân tộc, tôn vinh truyền thông, giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.


Trong công tác bảo vệ nội bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đấu tranh với những phần tử bất mãn, cơ hội, số chống Đảng và những biểu hiện lệch lạc, trái quan điểm, đường lối của Đảng, chống tham nhũng và suy thoái trong nội bộ. Tổ chức hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng chống địch thâm nhập phá hoại nội bộ và công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng - văn hóa, an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới ở các ngành, các cấp. Trên cơ sở đó, xác định rõ đối tượng và mục tiêu đấu tranh, đối tượng cần bảo vệ; đế ra các giải pháp thiết thực tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn cách mạng mới.


Trong cuộc đấu tranh phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng và lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân có những biểu hiện dao động nhất định. Chính kẻ thù đã dự đoán chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta cũng sẽ sụp đổ theo kiểu dây chuyền vào những năm cuối thế kỷ XX và ra sức đẩy mạnh chống phá hòng biến dự đoán đó thành hiện thực, song nhờ đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng, nhờ tích cực đấu tranh phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" nên xã hội Việt Nam không bị rối loạn, mất ổn định như kẻ thù trống đợi; nền tảng xã hội của Đảng, Nhà nước khống ngừng được củng cố; đời sống nhân dân trên nhiều mặt ngày càng phát triển, thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng; hệ thống chính trị của nước ta không ngừng được củng cố và phát triển, hoạt động ngày càng có hiệu quá hơn, phương thức hoạt động, cơ chế phối hợp từng bước được đổi mới và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Tuy nhiên, công tác phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" bảo vệ chính trị, tư tưởng và bảo vệ Đảng, Nhà nước trong thời gian qua cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế nhất định. Trước hết là việc nghiên cứu và dự báo tình hình còn thiếu tính chủ động, kịp thời; có lúc, có nơi còn để bất ngờ, bị động. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sự được coi trọng và tiến hành thường xuyên dẫn đến một bộ phận nhân dân chưa nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình" và chưa coi đây là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong điều kiện mới; chưa nhận thức đầy đủ hiện nay đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đã trở thành nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với việc giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta nên còn mơ hồ, chủ quan, mất cảnh giác, tạo ra kẽ hở để kẻ thù lợi dụng lôi kéo chống phá, gây ra các diễn biến chính trị - xã hội phức tạp ở một vài địa phương. Có người do mơ hồ về chính trị hoặc hám danh, hám lợi mà trở thành kẻ tiếp tay cho địch tuyên truyền tư tưởng phản động, chống đối Đảng, Nhà nước ta.


Trong quá trình đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" bảo vệ chính trị, tư tưởng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, không ít tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương còn quan liêu, không nắm chắc tình hình, khi xảy ra tình huống phức tạp thì lúng túng, bị động, thậm chí có nơi khi có biến cố xảy ra thì chính quyền cấp xã bị tê liệt, không có biện pháp chống đỡ, tạo điều kiện cho kẻ địch kích động nhân dân biểu tình đấu tranh, dẫn đến những cuộc bạo loạn phức tạp, kéo dài, tạo thành điểm nóng, gây tiếng vang dư luận bất lợi cho ta... Do đó, chính quyền các cấp cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, lựa chọn phương pháp và hình thức đấu tranh thích hợp mới đập tan được mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch trong thời gian tới.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #24 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2022, 09:37:56 am »

- Công tác phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa, lối sống, kinh tế và đối ngoại.

Trong những năm qua, Đảng ta đã thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" của địch trên lĩnh vực văn hóa, lối sống; làm cho mỗi người đều có nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù và tích cực tham gia đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", bảo vệ bản sắc văn hóa, phong cách, lối sống, thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam. Đấu tranh kiên quyết với các quan điểm phản động, sai trái, chống hoạt động tuyên truyền văn hóa xấu độc của địch; ngăn chặn có hiệu quả việc thâm nhập sách, báo, tài liệu, văn hóa phẩm phản động, đồi trụy từ bên ngoài vào trong nước... Quốc hội đã ban hành Luật Báo chí, tạo cơ sở cho việc điều chỉnh, quản lý công tác báo chí, xuất bản; việc lập và sinh hoạt các hội, câu lạc bộ, tổ chức hội thảo... được chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ. Trong những năm qua, Nhà nước đã bổ sung sửa đổi một số văn bản pháp quy đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và đấu tranh phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", đồng thời chấn chỉnh những yếu kém, sơ hở trong quản lý nhà nước về an ninh, nhất là trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, không để các thế lực và phần tử xấu lợi dụng chống phá môi trường văn hóa, tư tưởng và lối sống của nhân dân ta.


Chúng ta đã chủ động đấu tranh phê phán, ngăn ngừa, loại bỏ những yếu tố tiêu cực, lạc hậu, những tàn dư văn hóa phong kiến, ảnh hướng của văn hóa thực dân, tác động tiêu cực của những yếu tố văn hóa phản động, xấu độc, đồi trụy du nhập từ văn hóa và lối sống phương Tây; đồng thời từng bước xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam mới có các phẩm chất phù hợp với yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.


Trong lĩnh vực kinh tế, Đảng và Nhà nước ta vẫn kiên định chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mặc dù trong chiến lược "diễn biến hòa bình" kẻ thù luôn tìm cách phá hoại quyết liệt nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới phát triển kinh tế đất nước của nhân dân ta đã thu được nhiều thành tựu quan trọng; nền kinh tế phát triển tăng trưởng ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, năng lực quản lý kinh tế của Nhà nước ngày càng được nâng cao; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế được đẩy lùi; nền kinh tế nước ta đang bước vào giai đoạn đay mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và mở rộng hội nhập, giao lưu kinh tế quốc tế.


Trong cuộc đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", chúng ta luôn coi trọng gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ an ninh và quốc phòng, bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động, góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" của địch, bảo vệ an ninh kinh tế, giữ cho nền kinh tế đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước khắc phục nguy cơ tụt hậu về kinh tế. Phát hiện và đấu tranh, làm thất bại nhiều âm mưu và hoạt động tình báo phá hoại kinh tế của các cơ quan đặc biệt nước ngoài; ngăn chặn ý đồ tác động chuyển hóa nền kinh tế nước ta theo hướng thị trường tự do tư bản chủ nghĩa, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Về đối ngoại, mặc dù kẻ địch có nhiều âm mưu, thủ đoạn chèn ép và cô lập nước ta trên trường quốc tế, song thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở và đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với trên 170 nước thuộc tất cả các châu lục, quan hệ với các trung tâm kinh tế, chính trị lớn và các tổ chức tài chính quốc tế. Vị trí, vai trò, uy tín của Việt Nam trên thế giới, trong khu vực ngày càng được nâng cao, tiếng nói của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế ngày càng được khẳng định. Do có sự tăng trưởng về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội, Việt Nam là một nước thu hút sự đầu tư của nước ngoài ngày càng nhièu, là một địa điểm du lịch an toàn thu hút các đoàn khách quốc tế đến ngày càng đông.


Tuy nhiên trong quá trình đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trên mặt trận văn hóa, lối sống, kinh tế và hoạt động đối ngoại, mặc dù chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội đã có nội dung, biện pháp đấu tranh sáng tạo nhưng nhiều sản phẩm văn hóa xấu độc vẫn được bọn phản động nước ngoài đưa vào phát tán trong nước. Những khó khăn nảy sinh từ điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là từ mặt trái kinh tế thị trường tạo điều kiện làm xuất hiện ngày càng nhiều những biểu hiện tiêu cực xã hội, đặc biệt là tệ quan liêu, tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thậm chí cả cơ hội chính trị đã trở thành nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự mất còn của chế độ... Mặt khác, tệ nạn xã hội có xu hướng ngày một gia tăng, nạn nghiện hút trong học sinh, sinh viên có chiều hướng phát triển phức tạp... làm cho lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng, vào tiền đồ tương lai của chủ nghĩa xã hội phần nào bị mai một.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #25 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2022, 09:38:35 am »

- Công tác đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình " lợi dụng tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền chống cộng của các thế lực thù địch.

Để đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" khi chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền để chống phá cách mạng nước ta, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 24/NQ-TW; Chính phủ ban hành Nghị định số 69/NĐ-CP về chính sách tôn giáo ở Việt Nam. Các văn bản này đã chỉ rõ những quan điểm, nguyên tắc cơ bản về công tác tôn giáo và công tác đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo. Xác định công tác tôn giáo là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.


Đối với các tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, kiên quyết xử lý những phần tử cực đoan, quá khích lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng. Cơ quan lãnh đạo và chính quyền các cấp thường xuyên coi trọng tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng tín đồ, tranh thủ tầng lớp giáo sĩ, gắn kết giữa đạo và đời "sống tốt đời đẹp đạo", giữa tôn giáo với dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; có chính sách xóa đói, giảm nghèo, bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống mới; phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố cơ sở đảng, chính quyền và các tổ chức xã hội trong sạch, vững mạnh; các cấp, các ngành đã triển khai kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết của Đảng, chương trình của Nhà nước đối với miền núi, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa đạt kết quả thiết thực.


Tuy vậy, trong vùng dân tộc còn tiềm ẩn những yếu tố bất ổn định, như vấn đề phát triển đạo vào các vùng dân tộc, đặc biệt là phát triển đạo Tin Lành ở các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên. Đời sống của đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa còn có khó khăn, việc quản lý của ta còn yếu kém, sơ hở, dễ tạo điều kiện để địch lợi dụng phá hoại. Đây là những yếu kém cần nhanh chóng khắc phục để củng cố thế trận lòng dân vững mạnh trên những địa bàn chiến lược quan trọng.


Về vấn đề dân tộc, mặc dù kẻ địch luôn lợi dụng những khó khăn, phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, ra sức đẩy mạnh "diễn biến hòa bình" gây chia rẽ dân tộc, tôn giáo, giai cấp và các lực lượng xã hội, từ đó tiến hành các hoạt động gây dựng cơ sở chống đối ngay trong lòng xã hội ta,... nhưng nhiều âm mưu, thủ đoạn của chúng đã bị nhân dân ta kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh làm cho địch thất bại. Trong những năm qua, các thế lực thù địch trong và ngoài nước tuy câu kết với nhau, ráo riết lôi kéo, kích động, mua chuộc nhân dân, nhưng nhìn chung chúng chưa nắm được quần chúng (ngoại trừ bọn phản động, những phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất), không lợi dụng được các vụ gây rối để biến thành các cuộc bạo loạn chính trị lật đổ chính quyền địa phương. Trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", quần chúng ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, một lòng, một dạ đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.


Đảng và Nhà nước ta luôn chăm lo và tôn trọng quyền con người, tạo mọi điều kiện để phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân với tinh thần "lấy dân làm gốc". Chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta luôn đảm bảo cho mọi người dân Việt Nam có quyền được sống trong hòa bình, độc lập, tự do; có quyền được làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ bản thân. Tôn trọng quyền con người phải gắn với tôn trọng quyền bình đẳng giữa các quốc gia, không chấp nhận sự áp đặt nhân quyền của phương Tây, càng không thể sao chép máy móc các tiêu chuẩn, các mô thức nhân quyền của các nước áp đặt vào Việt Nam. Chúng ta đấu tranh cho quyền phát triển của các dân tộc, phản đối việc lấy nhân quyền làm điều kiện mặc cả, gây sức ép trong quan hệ quốc tế. Chúng ta khẳng định quyền của mỗi dân tộc tự lựa chọn con đường phát triển chế độ xã hội của mình, quyền toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất chính trị của mỗi nước. Chúng ta đấu tranh bảo vệ nhân quyền, chủ trương sẵn sàng đối thoại với các tổ chức quốc tế, khu vực và những người quan tâm đên vấn đề nhân quyền. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi mưu toan sử dụng nhân quyền can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.


Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo các ngành bảo vệ pháp luật, các cơ quan tư pháp tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị bổ sung sửa đổi một số điều luật liên quan đến quyền con người. Tập trung chỉ đạo giải quyết những tồn tại trong công tác bắt, giam giữ; những sai sót trong việc thực hiện pháp luật và chính sách kinh tế - xã hội. Đang phối hợp, hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống lại việc áp đặt vấn đề "nhân quyền" làm điều kiện để can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền, kích động tư tưởng chống đối Đồng thời, thông qua con đường ngoại giao để tác động tới chính phủ các nước có biện pháp hạn chế không để các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức, diễn đàn quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các phương tiện thông tin đại chúng chống phá Việt Nam.


Chúng ta đã tích cực, chủ động và kiên quyết đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái của địch, làm cho nhân dân thế giới và trong nước nhận thức được âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống Việt Nam núp sau những vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "tôn giáo", "dân tộc" và lợi dụng danh nghĩa    Liên hợp quốc để thực hiện. Chúng ta vừa kiên quyết vừa mềm dẻo xử lý các vụ việc gây rối chính trị ở các địa phương do chiến lược "diễn biến hòa bình" tạo ra núp dưới chiêu bài "dân tộc", "tôn giáo", "nhân quyền" và "dân chủ" không để vụ việc xảy ra kéo dài, phức tạp hơn, để các nước đế quốc lợi dụng lấy cớ can thiệp hoặc "quốc tế hóa" để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.


Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, các vụ kích động gây rối trong các tôn giáo, dân tộc. Hạn chế sự liên kết và hoạt động chống phá ở bên ngoài của các tổ chức tôn giáo lưu vong; có đối sách thích hợp đối với vấn đề đạo phát triển trái phép vào các vùng dân tộc. Phong trào bảo vệ an ninh ở nhiều vùng tôn giáo, dân tộc đã có chuyển biến tích cực. Một số vụ bạo loạn chính trị, gây rối ở Tây Nguyên đã giải quyết kịp thời, khôi phục lại cuộc sống bình thường cho nhân dân; phân hóa, xử lý các phần tử phản động, giáo dục nhân dân nhận rõ mưu đồ của địch, không để chúng lôi kéo, dụ dỗ, kích động.


Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện kinh tế - xã hội còn phức tạp, cho nên về cơ chế cũng như luật pháp bảo đảm cho nền dân chủ còn chưa được hoàn chỉnh, ở nơi này, nơi khác còn có những thiếu sót. Mặt khác, tình hình kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc đang đứng trước những khó khăn, trở ngại rất lớn: Kinh tế phát triển rất chậm, hàng chục vạn đồng bào dân tộc thiểu số chưa thoát khỏi cuộc sống du canh, du cư; thiếu đói, thất học, dịch bệnh luôn là những vấn đề nóng bỏng... Chính vì vậy, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm mọi cách khoét sâu những thiếu sót, lợi dụng những khó khăn, yếu kém của ta để thâm nhập, kích động hòng chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chống phá sự nghiệp đổi mới, xuyên tạc, bôi nhọ để tạo dựng những lực lượng chính trị đối lập nhằm xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #26 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2022, 09:39:23 am »

- Công tác đấu tranh phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" bảo vệ quốc phòng - an ninh.

Trước những âm mưu và thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hoa bình" chống phá nước ta, lực lượng vũ trang luôn nêu cao cảnh giác, "không một chút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, coi trọng quốc phòng - an ninh"1 (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, H.1996, tr.39, 60), làm vô hiệu hóa tất cả các âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch hòng "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang, giữ vững sự ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân; bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc công cuộc đổi mới và lợi ích quốc gia dân tộc.


Đảng, Nhà nước ta luôn xác định rõ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Có chủ trương đúng đắn trong kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng; quốc phòng - an ninh với kinh tế và đối ngoại; kết hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân với xây dựng nền an ninh nhân dân, gắn chặt giữa thế trận chiến tranh nhân dân với thế trận an ninh nhân dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.


Để đánh bại âm mưu "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang của địch, trong những năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các cơ quan chức năng của quân đội và công an đã tăng cường công tác tư tưởng, đấu tranh vạch trần luận điệu phản động, phản khoa học của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của chúng. Giáo dục cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức đúng đắn về mối quan hệ bản chất giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân với các lực lượng vũ trang, giữa nội bộ các lực lượng vũ trang với nhau. Mặt khác, có các chủ trương, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước đối với quân đội, công an; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa quân đội, công an với nhân dân, mối quan hệ đoàn kết hiệp đồng giữa quân đội với công an; ra sức xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở. Vì vậy, lực lượng vũ trang luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là công cụ bạo lực trung thành, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Mặt khác, công tác phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" bảo vệ vũ khí, trang bị kỹ thuật và cơ sở kinh tế của lực lượng vũ trang được đẩy mạnh, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do kẻ địch gây ra. Nhìn chung, các doanh nghiệp, công ty, tổng công ty của quân đội thuộc ngành công nghiệp quốc phòng, các công trình quốc phòng, các kho trạm, các căn cứ quân sự được bảo vệ cẩn mật, không để kẻ địch đột nhập phá hoại, móc nối lấy cắp vũ khí, trang bị kỹ thuật và bí mật quân sự. Từng bước làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch nhằm phá hoại vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh tế, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng - an ninh ngày một vững chắc.


Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, các địa phương đều phát động quần chúng, mở các đợt tấn công trấn áp bọn tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chú trọng đấu tranh với các loại tội phạm mới nảy sinh; tập trung truy quét bọn lưu manh côn đồ nguy hiểm, bọn hoạt động có ổ nhóm, có vũ khí; trừng trị nghiễm khắc nhiều đối tượng nguy hiểm, góp phần lập lại trật tự xã hội. Phát động quần chúng tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cơ sở, thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng. Những việc làm trên đây đã góp phần loại trừ những điều kiện, yếu tố mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch có thể lợi dụng trong "diễn biến hòa bình" để chống phá quốc phòng - an ninh, chống phá Đảng và Nhà nước ta.


Chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta trong thời gian qua diễn ra rất quyết liệt và phức tạp. Lợi dụng ưu thế về tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ và các phương tiện truyền thông hiện đại, với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt... chúng đã chống phá cách mạng nước ta một cách toàn diện trên tất cả các mặt đời sống xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng trên một số lĩnh vực nhất định. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, quân và dân ta đã giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh phát triển kinh tế; tăng cường quốc phòng - an ninh, củng cố lòng tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới; mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường thế và lực của đất nước, tạo lập được môi trường quốc tế thuận lợi để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước phát triển ổn định theo con đường xã hội chủ nghĩa.


Song bên cạnh đó, chúng ta còn thiếu một chiến lược chống "diễn biến hòa bình" để chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Trong tổ chức phòng chống tính chủ động chưa cao, thiếu biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả; cống tác tư tưởng, lý luận chưa được chú ý đúng mức, còn "thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao", chưa theo kịp sự phát triển và yêu cầu của cách mạng, công tác tổ chức rút kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" chưa kịp thời và thiếu cụ thể... dẫn đến xảy ra những hậu quả nghiêm trọng ở một vài khu vực và lĩnh vực cụ thể, để địch lợi dụng làm cho tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội mất ổn định, phức tạp kéo dài, khó giải quyết dứt điểm.


Từ thành công và hạn chế trong phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá Việt Nam thời gian qua, chúng ta có thể rút ra một số vấn đề có tính kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phải kiên định lập trường quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm chắc thực tiễn để đánh giá đúng thuận lợi, khó khăn, phân biệt đúng bạn, thù cùng âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

Thứ hai, phải giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, cảnh giác phòng, chống "diễn biến hòa bình" trở thành ý thức thường trực, thành bản lĩnh chính trị để "tự miễn dịch", "tự đề kháng", cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ ba, phải năng động, nhạy bén nắm bắt và phân tích, dự báo chiều hướng phát triển của tình hình quyết không để bị bất ngờ trước các tình huống phức tạp xảy ra.

Thứ tư, phải kiên quyết đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng, sự tha hóa biến chất và suy đồi đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng để không cho chiến lược "diễn biến hòa bình" có "đồng minh tự nhiên", và mảnh đất màu mỡ cấy mầm độc hại chống phá chúng ta.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #27 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2022, 08:39:58 am »

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIỂN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

1. Đặc điểm tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của địch giai đoạn hiện nay.

- Đặc điểm tình hình:

Trong tình hình hiện nay, cuộc đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của Đảng và nhân dân ta đang diễn ra trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, hội nhập kinh tế và sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học - công nghệ; tình hình chính trị, quân sự trên thế giới có nhiều biến động phức tạp. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô làm thay đổi tương quan so sánh lực lượng trên thế giới làm cho chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch càng hung hăng và hiếu chiến hơn. Núp dưới danh nghĩa "chống khủng bố, "chủ nghĩa cường quyền mới" với học thuyết "đánh đòn phủ đầu" càng biểu hiện rõ bản chất hiếu chiến, xâm lược của chúng. Chiến lược "diễn biến hòa bình" trở nên nguy hiểm hơn khi nó song hành cùng với sự đe dọa bằng những biện pháp vũ lực, kể cả phát động chiến tranh xâm lược, sử dụng vũ khí công nghệ cao để chống các nước không đi theo quỹ đạo mà chúng đặt ra.


Đối với Việt Nam, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, các phần tử chống đối trong nước đã và đang tìm cách móc nối, liên kết trong - ngoài, tăng cường hoạt động phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Nhiệm vụ phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" đang đứng trước những đòi hỏi, thách thức trong bối cảnh và tình hình mới. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về chiến lược an ninh quốc gia trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp phát huy sức manh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kiên quyết đấu tranh đánh bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của địch.


Hiện nay nước ta đã và đang giành được nhiều thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đổi mới, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không những không nhanh chóng sụp đổ như chúng mong muốn, trái lại vẫn đứng vững, ổn định và phát triển, ngày càng khẳng định vị thế của nước ta trên trường quốc tế, làm cho chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã phải đánh giá lại tình hình Việt Nam. Chúng thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn uy tín lớn, an ninh chính trị ở Việt Nam ổn định, ở Việt Nam chưa có lực lượng chính trị đối lập nào đủ sức tiến hành cuộc "cách mạng nhung" như ở Đông Âu. Chính vì vậy, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang điều chỉnh phương thức, biện pháp trong chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam, nhằm tác động một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với ý đồ lợi dụng bình thường hóa quan hệ với Việt Nam để gia tăng hoạt động phá hoại trực tiếp vào nội bộ và nội địa ta, từng bước chuyển hóa nền kinh tế, hệ thống luật pháp của nước ta theo hướng tư bản chủ nghĩa, từ đó sẽ chuyển hóa ta về chính trị.


Trước những âm mưu và thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, nếu Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cảnh giác, tiếp tục thúc đẩy công cuộc đổi mới thắng lợi, giữ vững ổn định chính trị, khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, thì chiến lược "diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ bị thất bại. Nếu ta lơi lỏng cảnh giác, công cuộc đổi mới kém hiệu quả, không giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, các nhân tố gây mất ổn định ngày càng phát triển, thì kẻ thù có thể tạo thời cơ và điều kiện để chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng sẽ thúc đẩy phân hóa nội bộ ta thành các phe đối lập về quan điểm, đấu tranh đòi chấp nhận "đa nguyên, đa đảng" làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giảm dần vai trò lãnh đạo. Đồng thời những phần tử cực đoan, bất mãn được các thế lực thù địch trong và ngoài nước hậu thuẫn, giúp đỡ, tìm cách đưa được người vào các cơ quan quyền lực nhà nước, tranh thủ quần chúng, hình thành được các tổ chức đối lập, tạo dựng "ngọn cờ", gây sức ép buộc Đảng và Nhà nước ta phải nhượng bộ, chuyển hóa dần đường lối chính trị theo khuynh hướng dân chủ tư sản.


Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá nước ta nhằm tạo dựng thời cơ và triệt để lợi dụng các điều kiện có lợi để thực hiện "diễn biến hòa bình" kết hợp với bạo loạn lật đổ. Trong quá trình thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", kẻ thù dùng mọi thủ đoạn làm cho nhân dân giảm sút lòng tin, mơ hồ mất phương hướng về chủ nghĩa xã hội; tình hình kinh tế - xã hội lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng; trật tự kỷ cương buông lỏng, tội phạm phát triển, tệ tham nhũng nặng nề, xã hội rối ren, hỗn loạn, quần chúng mất lòng tin vào Đảng Cộng sản, muốn thay đổi chế độ. Bên cạnh đó, bọn phản động trong nưổc đã hình thành được các lực lượng, phong trào đối lập, tạo dựng được "ngọn cờ"; thực hiện móc nối với bên ngoài để nhận viện trợ, nắm bắt sự chỉ đạo... Đây là thời cơ thuận lợi để kẻ địch thực hiện bạo loạn chính trị, lật đổ chính quyền cách mạng, thiết lập thể chế chính trị xã hội mới đưa đất nước phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.


Trước những biểu hiện mới của chiến lược "diễn biến hòa bình", Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (khóa IX) của Đảng ra nghị quyết chỉ rõ: "Cần dự báo và thấy hết các tình huống phức tạp để có phương án chủ động phòng ngừa, tránh bị động, đối đầu, cô lập, kiên quyết không để xảy ra những diễn biến xấu. Trong bất cứ tình huống nào cũng không để lâm vào thế bị động, đảm bảo đủ sức đối phó thắng lợi". Như vậy, trong tình hình hiện nay, đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #28 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2022, 08:41:16 am »

- Mục tiêu, nhiệm vụ:

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và âm mưu, thủ đoận chống phá mới của kẻ thù, cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức chống phá cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay phải đạt được mục tiêu là:

Bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân; tạo thế chủ động chiến lược ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của địch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.


Để đạt được mục tiêu trên, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải nâng cao cảnh giác, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi người dân nhận rõ mục đích, âm mưu và thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của chiến lược "diễn biến hòa bình"; đẩy mạnh đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối của Đảng. Nâng cao giác ngộ và vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch, giữ vững ổn định chính trị và định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển đất nước.


Hai là, thực hiện tốt công tác nắm và dự báo tình hình về hoạt động của địch, đặc biệt là sự điều chỉnh chiến lược, sách lươc, phương thức, thủ đoạn chống phá mới của chúng để kịp thời chủ động đề ra những biện pháp đối phó có hiệu quả. Củng cố cơ sở chính trị, loại trừ nhân tố gây rối, gây bạo loạn ở các địa bàn xung yếu, quan trọng, nhất là trong các vùng dân tộc, tôn giáo. Phát hiện và xử lý kịp thời những nhân tố gây mất ổn định từ bên trong, đặc biệt là trong nội bộ Đảng và chính quyền các cấp, không để nảy sinh những vấn đề phức tạp để kẻ địch bên ngoài lợi dụng can thiệp hoặc kích động gây rối, bạo loạn.


Ba là, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ, loại trừ ngay những biểu hiện "tự diễn biến" và những phần tử cơ hội chính trị, chống địch xâm nhập cài cắm nội gián; chủ động phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, ý đồ tập hợp lực lượng, tạo dựng "ngọn cờ", hình thành tổ chức chính trị đối lập của các thế lực thù địch; kiên quyết không chấp nhận "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập".


Bốn là, tăng cường đấu tranh chống địch phá hoại tư tưởng, phá hoại các hoạt động kinh tế, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và các loại tội phạm kinh tế. Trấn áp và trừng trị nghiêm minh hoạt động phá hoại hiện hành của bọn gián điệp, phản động các loại, nhất là phản động lưu vong, phản động lợi dụng tôn giáo, dân tộc và các loại tội phạm khác xâm phạm an ninh quốc gia; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.


Đấu tranh phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trong giai đoạn hiện nay là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp và quyết liệt trên mọi lĩnh vực,... để giành thắng lợi, chúng ta cần quán triệt và thực hiện tốt những yêu cầu cơ bản sau:

- Tăng cường công tác giáo dục, vạch rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình", quán triệt tinh thần cách mạng tiến công, kết hợp chặt chẽ chủ động tiến công với chủ động phòng ngừa, lấy chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính.

- Giữ vững ổn định chính trị, kết hợp hài hòa cả hai nhiệm vụ "xây" và "chống", trong đó lấy xây dựng là chủ yếu; phát hiện và khắc phục kịp thời mọi sơ hở không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

- Giữ vững nguyên tắc chiến lược, có sách lược mềm dẻo, linh hoạt; xử lý các vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia một cách kiên quyết và khôn khéo, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi ở trong nước và quốc tế; phân hóa, cô lập kẻ thù, không để xảy ra hậu quả phức tạp, diễn biến khó lường.

- Dự báo đúng tình hình, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của địch ngay từ nơi xuất phát, trung tâm, sào huyệt của chúng; tuyệt đối không để xảy ra những điểm "nóng" để địch lợi dụng can thiệp sâu vào công việc nội bộ của ta.


Như vậy, với âm mưu và thủ đoạn ngày càng thâm độc, tính chất ngày càng tinh vi, xảo quyệt của chiến lược "diễn biến hòa bình", đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nêu cao cảnh giác, đoàn kết một lòng, xác định đúng và vận dụng linh hoạt các biện pháp phòng chống thiẽt thực để đập tan mọi mưu đồ đen tối của địch, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #29 vào lúc: 05 Tháng Chín, 2022, 08:46:22 am »

2. Những biện pháp cơ bản phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" của địch ở nước ta hiện nay.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần thực hiện tốt một số biện pháp cơ bản sau đây:

Một là, kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng vỏi bảo vệ Đảng, bảo vệ và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta là thâm nhập phá hoại, làm suy yếu, từng bước làm cho Đảng tự biến chất, để tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm mất hiệu lực quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, chúng ta phải giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của Đảng và Nhà nước; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; giũ vững và phát huy mối quan hệ máu thịt giũa nhân dân với Đảng và Nhà nước; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm thực hiện "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập", phá hoại, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.


Đối với cách mạng nước ta, công tác xây dựng Đảng phải gắn với công tác bảo vệ Đảng và coi đây là nhiệm vụ then chốt của cách mạng Việt Nam trước mắt cũng như lâu dài. Phải bảo đảm Đảng là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Do đó, cần tập trung củng cố, xây dựng các tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; chống biến chất, chống cục bộ, bè phái. Nâng cao tính giai cấp, tính tiền phong và tính chiến đấu của các tổ chức đảng và của mọi đảng viên. Bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; không chấp nhận "đa nguyên, đa đảng"; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, đối trọng với Đảng và Nhà nước.


Các tổ chức cơ sở đảng từ Trung ương đến địa phương cần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII) và kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa IX). Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng, kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nền nếp việc quản lý đảng viên. Đấu tranh loại trừ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chống chủ nghĩa cá nhân, tư tương cơ hội, trục lợi, tình trạng thoái hóa biến chất trong Đảng và trong hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng để chúng ta phòng, chống có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình", để không cho kẻ thù lợi dụng thực hiện được ý đồ nham hiểm làm cho Đảng ta "tự diễn biến".


Giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sách nhiễu nhân dân trong bộ máy nhà nước. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và quản lý nhà nước. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các thiết chế, tạo điếu kiện cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phát triển sản xuất, tổ chức đời sống. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền các cấp, kiểm tra giám sát cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng vô kỷ luật, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối, phá hoại nội bộ ta; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng và quy hoạch nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.


Tiếp tục xây dựng, củng cố và thực hiện thiết chế dân chủ theo hướng "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tăng cường các hình thức dân chủ trực tiếp, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Khắc phục những sai phạm của tổ chức đảng và chính quyền các cấp trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, lập lại trật tự kỷ cương để khôi phục và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.


Thường xuyên chú trọng xây dựng nội bộ Đảng, Nhà nước vững mạnh, lấy phương châm củng cố vững chắc bên trong là chính, lấy "thế trận lòng dân" làm nền tảng. Hướng mạnh về cơ sở, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, tạo thế chính trị vững chắc trên từng địa bàn. Nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu những nhân tố bất ổn bên trong có thể bị địch lợi dụng để chống phá, đưa đến những đột biến bất lợi. Phát hiện những phần tử cơ hội chính trị, có quan điểm tư tưởng trái với quan điểm của Đảng, những phần tử thoái hóa biến chất, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước... để kiên quyết xử lý kịp thời theo tinh thần và nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII). Coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa và chống địch móc nối, thâm nhập, cài cắm nội gián, tác động chuyển hóa từ trong nội bộ ta.


Thường xuyên giáo dục ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đủ sức tự đề kháng, tự bảo vệ mình là chính; chấp hành nghiêm túc các quy chế bảo vệ bí mật, bảo vệ chính trị nội bộ. Bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế vẽ quản lý cán bộ, về quan hệ với các tổ chức và cá nhân nước ngoài; đi công tác, học tập ở nước ngoài. Bảo vệ nghiêm ngặt các cơ quan đầu não, các bộ phận quan trọng, thiết yếu; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước và các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc với nước ta.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM