Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Chín, 2022, 03:08:39 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Diễn biến hòa bình và cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Việt Nam  (Đọc 564 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #10 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:31:50 am »

Phần thứ hai
"DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" Ở VIỆT NAM


I. ÂM MƯU VÀ THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" CHỐNG PHÁ VIỆT NAM

Mặc dù bị thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, nhưng Mỹ vẫn nuôi hy vọng trở lại Việt Nam. Âm mưu này được thể hiện ngay từ "Kế hoạch hậu chiến" và các kế hoạch, chiến lược sau này của Mỹ. Phát huy "chiến quả" đạt được ở Đông Âu và Liên Xô trong những năm qua, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" tập trung chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là trọng điểm.


Những người đứng đầu nước Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng: đối với Việt Nam, Mỹ đã thua trong chiến tranh thì nay phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình; đã thua trên chiến trường thì nay phải thắng trên thị trường. Cái mà Mỹ không thể áp đặt cho Việt Nam bằng chiến tranh xâm lược trước đây, với đội quân xâm lược, thì nay họ đặt ra mục tiêu giành được thắng lợi bằng chiến lược "diễn biến hòa bình", theo những cuộc "cách mạng nhung" mà Mỹ và các thế lực thù địch đã làm được với các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô cách đây chưa lâu! Một "chiến thắng không cần chiến tranh" như Ních-Xơn - cựu Tổng thống Mỹ đã dự báo.


Đối với Việt Nam, chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang thực hiện dưới dạng kiểu "Chiến tranh ngầm", không có trận tuyến, không có khói súng, kéo dài, phức tạp, quyết liệt, thâm độc, trên phạm vi rộng, bằng biện pháp tổng hợp. Chúng tiến hành công khai, trắng trợn kết hợp với đánh phá bí mật, đánh ngầm từ bên trong; sử dụng lực lượng phản động địa phương tại chỗ, kết hợp lực lượng "tỵ nạn", "kiều dân" phản động ở nước ngoài, nhất là tình báo gián điệp. Với tính chất thâm độc và nguy hiểm, chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm gây rối loạn xã hội, từ đó làm biến động chính trị, buộc Việt Nam phải lệ thuộc và tuân theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản, chuyển hóa đường lối để cuối cùng thực hiện mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


Mục tiêu cơ bản của chiến lược "diễn biến hòa bình" mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá nước ta là xóa bỏ vai trò lảnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, đưa nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.


Như vậy, chiến lược "diễn biến hòa bình" thực chất vẫn là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc quyết liệt giữa độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, cuộc chiến tranh này diễn ra trong điểu kiện mới, hoàn cảnh mới, với những nội dung mới; là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản được biểu hiện trong sự đối kháng giữa hai chế độ chính trị: xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Chiến lược này mang bản chất chống cộng rất phản động và cực kỳ nguy hiểm: "Chiến thắng không cần chiến tranh". Mục tiêu cơ bản này sẽ chi phối toàn bộ âm mưu và thủ đoạn chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam.


Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cho rằng, đối với Việt Nam cần phải điều chỉnh các biện pháp và phương thức; thay đổi các thủ đoạn "diễn biễn hòa bình" cho phù hợp mới có hy vọng xóa bỏ được chế độ xã hội chủ nghĩa, vì tình hình Việt Nam không giống các nước Đông Âu hay Liễn Xô trước đây. Các hoạt động "diễn biến hòa bình" phải làm xuất hiện ngay trong lòng Việt Nam những nhân tố phản cách mạng, dần dần trở thành lực lượng chính trị đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước; từng bước làm suy giảm, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm suy yếu và xói mòn dần bản chất xã hội chủ nghĩa; kết hợp với sự tác động từ bên ngoài để tạo ra sự vận động từ bên trong một cách toàn diện, từng bước chuyen hóa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.


Chiến lược "diễn biến hòa bình" sử dụng tổng hợp các hình thức, biện pháp và thủ đoạn hoạt động để chống phá ta trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng... và khi cần dùng cả biện pháp quân sự. Trong đó trọng tâm then chốt vẫn là phá hoại về chính trị, tư tưởng. Chúng xác định rằng: Tước bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân là khâu đột phá quan trọng nhất trong chiến lược "diễn biến hòa bình". Chính vì vậy, hoạt động chống phá của địch đối với Việt Nam tập trung trên những nội dung chủ yếu như sau:
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #11 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:32:46 am »

1. Hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động xác định: tấn cống trên mặt trận chính trị, tư tưởng được coi là "mũi đột phá" làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra khoảng trống để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào nước ta, cuối cùng xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Tổng thống Mỹ Ních-Xơn đã nhiều lần nhắc lại trong cuốn sách "1999 - chiến thắng không cần chiến tranh'': "Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất"; "toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng".


Trong hoạt động phá hoại tư tưởng lý luận đối với Việt Nam, âm mưu của chiến lược "diễn biến hòa bình" thực hiện những mục tiêu chủ yếu sau đây:

Một là, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng đó là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời truyền bá tư tưởng, dân chủ, tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Thực hiện mục tiêu này, chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động nhằm đánh vào lòng dân, làm cho nhân dân mất phương hướng, giảm sút ý chí chiến đấu, chia rẽ quần chúng nhân dân với Đảng Cộng sản, từ đó tập hợp lực lượng thực hiện "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.


Ở Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những năm 20 của thế kỷ XX, cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đi vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Hồ Chí Minh đã đóng vai trò quyết định trong việc hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng của Người được thể hiện trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo và được Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản nhất trí thông qua. Từ đó đến nay, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được bổ sung, phát triển và được quán triệt trong đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng, trong toàn bộ tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới. Chính vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.


Nhận thức rõ tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ với ý đồ xóa bỏ ảnh hưởng đã bám rễ sâu trong xã hội. Đây là mục tiêu hàng đầu trong âm mưu chống phá ta về tư tưởng của chiến lược "diễn biến hòa bình".


Để chống phá chủ nghĩa Mac-Lênin, các thế lực thù địch tập trung vào xuyên tạc, phủ nhận những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác. Cho đó là một "giáo lý" phi khoa học, đã thử nghiệm trong thực tế ở các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu nhưng đến nay được chứng minh là sai lầm. Chúng cho rằng, chủ nghĩa Mác đã lỗi thời lạc hậu, ra đời trên cơ sở phân tích xã hội thế kỷ XIX, nay thế giới đã bước sang nền văn minh mới. Chủ nghĩa tư bản đã thay đổi khác hẳn cách đây hơn một thế kỷ nên lý luận đó không còn thích hợp nữa. Mặt khác, chúng còn tách những luận điểm của Lênin ra khỏi chủ nghĩa Mác, coi "chủ nghĩa Lênin" là sai lầm. Đả kích Lênin, Sta-lin đã làm biến dạng chủ nghĩa Mác, đi ngược quy luật, lái chủ nghĩa Mác vào cuộc đấu tranh giai cấp triền miên và thiết lập một thể chế chính trị chuyên quyền độc đoán.


Với nước ta, chúng cho rằng "Giáo lý phương Tây" với một đất nước 90% là nông dân, chưa thoát khỏi nạn "mù chữ" là "không thích hợp", là "sự ngộ nhận", đã dẫn đến đấu tranh giai cấp "Nồi da nấu thịt không cần thiết". Mặt khác, chúng tìm mọi cách nhằm phủ định những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là về đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, tập trung dân chủ... Các thế lực thù địch đưa ra các lý lẽ đổ lỗi cho mọi sai lầm của chủ nghĩa xã hội là do quá đề cao đấu tranh giai cấp, thực hiện chuyên chính vô sản. Chúng cho rằng mọi sai lầm của Việt Nam là do Đảng Cộng sản gây ra, xã hội chỉ có thể phát triển nếu như ở Việt Nam thực hiện cải cách dân chủ, từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa như ở Đông Âu và Liên Xô.


Để phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng đã lập ra các "phong trào" và đưa ra nhiều khẩu hiệu phản động nhằm "hạ thần tượng Hồ Chí Minh"... Các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc về cuộc đời hoạt động của Bác, phủ nhận một số tác phẩm, luận điểm và con đường Bác Hồ đã lựa chọn cho cách mạng Việt Nam.


Trên cơ sở xóa bỏ ảnh hường của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đưa ra quan điểm: "Đi con đường thứ ba", "đi dưới hai làn đạn", "con đường dân tộc, con đường chủ nghĩa xã hội đích thực"... Và khẳng định trong nền văn minh mới (văn minh tin học hay văn minh trí tuệ) không dung nạp hình thái tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa, quyền lực không thuộc về bạo lực hay sự giàu có mà thuộc về tri thức.


Cùng với phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng vấn đề truyền bá tư tưởng, dân chủ, tự do tư sản cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Bởi vì, con người sống không thể không có lý tưởng, lẽ sống. Do đó, một khi các thế lực thù địch đã đẩy lùi hoặc xóa bỏ được chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo ra được "một khoảng trống" trong đời sống tinh thần của cán bộ và nhân dân ta thì chúng có điều kiện để đưa các triết lý, các học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư sản cũng như các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của giai câp bóc lột nhanh chóng vào lấp đầy khoảng trống này. Hai việc làm tuy khác nhau nhưng không tách rời nhau. Nó được các thế lực thù địch tiến hành đồng thời xen kẽ nhau, cái nọ hỗ trợ cho cái kia. Chỉ khi nào thực hiện được mục tiêu này chúng mới có được sự đảm bảo là chế độ tư bản chủ nghĩa sẽ thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #12 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:33:39 am »

Về mặt chiến lược, các thế lực thù địch coi đây là cách tích cực nhất, triệt để nhất để loại trừ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các tư tưởng tiến bộ khác ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết bảo đảm vững chắc cho sự chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam thành chế độ tư bản chủ nghĩa; phủ nhận lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tán dương cho cái gọi là "thắng lợi tất yếu", tính "vĩnh hằng" của chủ nghĩa tư bản.


Hai là, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xuyên tạc, bôi đen giá trị văn hóa, đạo đúc, lối sống xã hội chủ nghĩa, đồng thời du nhập văn hóa, đạo đức, lối sống tư sản.

Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa, lối sống và mối quan hệ tương tác giữa văn hóa, lối sống với chính trị nên chúng xác định: Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực văn hóa, lối sống là một mũi nhọn quan trọng có ý nghĩa "xung kích" trong chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam.


Để thực hiện âm mưu: khuyến khích các khuynh hướng "văn nghệ đối lập với chính trị"; phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa - văn nghệ; lôi kéo văn nghệ sĩ đi theo trào lưu văn hóa phương Tây; coi thường các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, phủ nhận văn học cách mạng, khuyến khích các giá trị văn hóa cực đoan; đề cao giá trị dân chủ tư sản và tự do tư sản; đề cao chủ nghĩa thực dụng, đặc biệt hướng vào làm tha hóa thế hệ trẻ... nhằm tạo ra một thế hệ "mất gốc", những lớp người sống "không lý tương", đua đòi ăn chơi, hưởng thụ.


Để thực hiện mưu đồ trên, những năm qua chiến lược "diễn biến hòa bình" tăng cường truyền bá tư tưởng thực dụng, lối sống hương lạc, bản năng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là với những người có quyền, có tiền và thế hệ trẻ, nhằm làm mai một dần giá trị đạo đức truyền thống và lối sống tốt đẹp của nhân dân ta, thẩm thấu những giá trị đạo đức tư sản và lối sống phương Tây vào xã hội Việt Nam.


Chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt, đưa sản phẩm và dịch vụ văn hóa đồi trụy, phi nhân tính... vào Việt Nam. Chúng dung túng, chứa chấp, tài trợ, tiếp tay cho một số phần tử phản động người Việt Nam lưu vong, sản xuất các văn hóa phẩm có nội dung xấu độc tuồn vào nước ta bằng nhiều con đường. Thông qua đó, chúng làm băng hoại đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta, đặc biệt nguy hại cho thế hệ trẻ; tác động xấu tới nhận thức, thẩm mỹ và giao tiếp văn hóa, huỷ hoại bầu không khí tinh thần lành mạnh của xã hội, nhất là lớp trẻ đang trong giai đoạn trưởng thành; làm cho môi trường văn hóa của nước ta bị ô nhiễm, các tệ nạn xã hội phát triển, từ đó làm thoái hóa đạo đức, phẩm chất của con người Việt Nam.


Chính vì thế, chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá trên lĩnh vực văn hóa, lối sống đang diễn ra rất phức tạp, tinh vi, quyết liệt và thực sự nóng bỏng; hậu quả phá hoại rất nặng nề, đã và đang tác động xấu đến đời sống xã hội, gây nên nhiều tác hại nghiêm trọng. Đảng ta đã nhận định: "Sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, niềm tin của nhân dân"1 (Đảng Cộng sản Việt Nam, Thông báo hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) ngày 11 tháng 7 năm 2004).


Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng sử dụng hệ thống thông tin đại chúng khổng lồ mà chúng có ưu thế về kỹ thuật và kinh tế để chống phá ta. Trong những năm qua, chúng đã đầu tư vào 44 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số ở các nước để phát vào Việt Nam. Các đài phát thanh như: Tiếng nói Hoa Kỳ, BBC, Úc, WHK, Chân Trời Mới,... có công suất lớn, thiết bị hiện đại. Đặc biệt là Đài châu Á tự do, do Mỹ thành lập phát bằng 7 thứ tiếng các nước châu Á, trong đó có chương trình tiếng Việt được thực hiện từ đầu năm 1997 đến nay, hàng năm Mỹ đầu tư cho đài này hàng chục triệu đôla để hoạt động1 (Số liệu dẫn theo đề tài nghiên cứu khoa học "Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay", Nxb Quân đội nhân dân, H.2005).


Ngoài ra, các thế lực phản động quốc tế còn sử dụng 415 tờ báo và tạp chí tiếng Việt, 74 nhà xuất bản để tuyên truyền chống Việt Nam; sử dụng Internet và sẵn sàng mở khóa cho các đối tượng để truy cập những thông tin sai sự thật do chúng đưa lên mạng. Dùng điện thoại trực tiếp phỏng vấn, kích động, tâng bốc, lôi kéo một số người có quan điểm sai trái. Trong thời gian qua, chúng ta đã phát hiện một số người Việt Nam cung cấp tin tức hoặc bài viết cho bọn phản động nước ngoài có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ tình hình của đất nước.


Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch đã lợi dụng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế của Đảng và Nhà nước ta để tung vào trong nước một khối lượng lớn sách báo, văn hóa phẩm có nội dung độc hại qua nhiều con đường như bưu điện, các đoàn khách quốc tế, người du lịch, Việt kiều về thăm quê hương, gửi kèm vào các kiện hàng hóa, gửi qua hệ thống Fax, Internet, v.v... Trong đó rất nhiều loại văn hóa phẩm có nội dung phản động như: những cuốn hồi ký của các tên phản bội; sách phản bác chủ nghĩa Mác - Lênin, tuyên truyền cho các học thuyết tư sản của các học giả phương Tây, thậm chí cả những truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ của các tổ chức phản động...


Mặt khác, các thế lực phản động còn tung vào nước ta một khối lượng lớn băng ghi hình, đĩa mềm, tranh ảnh, băng nhạc mang nội dung đồi trụy như phim sex, ảnh sex, nhạc kích dục cổ vũ cho lối sống thực dụng, hưởng lạc, bạo lực và quảng cáo cho sự hào nhoáng của nền văn minh phương Tây. Lợi dụng chủ trương đường lối "mở cửa" của Đảng, những phần tử chống đối Việt Nam mang danh nhà ngoại giao, nhà hoạt động kinh tế, văn hóa, khách du lịch đến nước ta để nắm tình hình, móc nối với các tổ chức phản động trong nước phục vụ cho mưu đồ phá hoại. Do đó có rất nhiều sự kiện diễn ra trên đất nước ta, kể cả những việc cơ mật, được nguồn tin tại chỗ cung cấp nên báo chí nước ngoài đều nắm rõ và thông tin rất nhanh, nhiều khi thông tin trước cả báo chí của ta. Những tin bài của phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam cùng với những bài trả lời phỏng vấn của một số phần tử bất mãn, cơ hội, chống đối trong nước có vai trò rất quan trọng để các báo, đài phương Tây sử dụng tuyên truyền chống phá Việt Nam.


Trong những năm gần đây, do sự khuyến khích và tác động của các phần tử chống chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài, ở trong nước đã xuất hiện một số câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, hội thảo, lễ hội có khuynh hướng lệch lạc. Các phần tử xấu lợi dụng các hình thức sinh hoạt này để tụ tập, nhóm họp, biên soạn và tán phát tài liệu bất hợp pháp, rỉ tai tung tin đồn nhảm, triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, tài liệu có nội dung xấu độc để làm tha hóa đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #13 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:34:44 am »

2. Hoạt động chống phá trên lĩnh vực chính trị.

Để thực hiện mục tiêu xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chủ nghĩa để quốc với ý chí phục thù và tham vọng của kẻ xâm lược, đã không từ một thủ đoạn phá hoại nào nhằm làm cho ta suy yếu, từng bước xa rời mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chuyển hóa chế độ xã hội ngả dần theo xu hướng thân phương Tây, đi theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Trên lĩnh vực chính trị, chủ nghĩa đế quốc thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá tập trung ở các nội dung sau:


Một là, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả phá cương lĩnh, chiến lược, đường lối, quan điểm của Đảng ta, đặc biệt là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Kẻ thù biết rất rõ Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam, do Hồ Chí Minh sáng lập, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nguồn gốc của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua. Với đường lối đúng đắn và bằng những tấm gương hy sinh cao cả của hàng vạn đảng viên, Đảng đã chiếm được niềm tin của các tầng lớp nhân dân và của cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, uy tín của Đảng cao thì không một thế lực nào dù có mạnh đến mấy cũng không thể làm cho cách mạng Việt Nam đi chệch khỏi con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.


Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhận thức rõ rằng: nếu không loại trừ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể ngăn chặn được sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nên chúng tìm mọi biện pháp đả phá Đảng Cộng sản Việt Nam, cổ vũ cho các luận điệu đòi từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, bỏ Điều 4 trong Hiẽn pháp nước ta, đổi tên Đảng, tên nước để từng bước loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Mặt khác, chúng tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" để loại trừ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Đây là một trong những nội dung quan trọng của chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá ta về chính trị. Chúng tìm mọi cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng đưa ra nhiều luận điệu tuyên truyền nhằm kích động nhân dân chóng phá Đảng, phê phán Đảng ta không chịu đổi mới về chính trị. Chúng còn liệt kê những sai lầm, thiếu sót cả về đường lối và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta trong quá khứ, đặc biệt là ở lĩnh vực kinh tế và quản lý xã hội để xuyên tạc, vu cáo nhằm chứng minh cho sự "chấm dứt vai trò lịch sử của Đảng", loại trừ Đảng Cộng sản ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc nhằm thực hiện "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập".


Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những sai lầm, non kém và khó khăn vấp váp của ta trong quá trình đấu tranh cách mạng, trong công cuộc đổi mới hiện nay và những khuyết tật của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ để gieo rắc sự hoài nghi đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, từ đó kích động nhân dân chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước.


Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo và đưa sự nghiệp cách mạng nước ta vượt qua nhiều thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng không tránh khỏi một số hạn chẽ nhất định như: khuyết điểm trong cải cách ruộng đất, trong cải tạo xã hội chủ nghĩa... đã được Đảng tự phê bình và khắc phục nhưng giờ đây chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn lợi dụng để rêu rao rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng trong lãnh đạo đất nước xây dựng và phát triển kinh tế.


Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đặc biệt chú ý khai thác, khoét sâu vào tệ quan liêu, tham nhũng, sự thoái hóa biến chất của một số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao; cách làm việc tắc trách, trì trệ của một số cơ quan nhà nước; những mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ một số cấp ủy, cơ quan Trung ương và địa phương. Chúng rất nhạy cảm và thường cố ý lợi dụng những mâu thuẫn để kích động sự chia rẽ trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, lãnh đạo cấp cao. Bằng thủ đoạn này chúng hy vọng sẽ chia rẽ nội bộ Đảng, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên mất lòng tin vào Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, gieo rắc sự hoài nghi, bất bình trong quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà nước.


Bọn phản động trong nước và quốc tế tung ra chiêu bài đấu tranh chống độc tài, tham nhũng, đòi thực hiện dân chủ, công bằng để kích động, lôi kéo những người mà chính trị, tư tưởng vốn vẫn còn phân tán, nghi ngờ, hoặc chưa hòa hợp với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đi hẳn vào con đường chống Đảng và Nhà nước ta. Bằng thủ đoạn này, chúng cũng hy vọng bôi nhọ hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, cô lập được Việt Nam, làm nản lòng một số bạn bè quốc tế, những người có thiện cảm, viên trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, cũng như những đối tác làm ăn với Việt Nam. Đây là thủ đoạn tuyên truyền rất nguy hiểm vì nó dựa trên cơ sở một số sai lầm, thiếu sót của ta, nó lại núp dưới chiêu bài đấu tranh chống độc tài, quan liêu, tham nhũng, chống tiêu cực đòi dân chủ, công bằng xã hội... Vấn đề này đang là một trào lưu tiến bộ trên thế giới được cả loài người quan tâm.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #14 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:35:16 am »

Hai là, phủ nhận, xuyên tạc thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và nhân dân ta, chia rẽ nội bộ, gieo rắc sự hoài nghi, gây tâm lý bất mãn, sự bất bình trong các tầng lớp nhân dân, kích động mâu thuẫn nội bộ trong Đảng, các cơ quan nhà nước; mâu thuẫn giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước, đòi lật án.


Hiện nay, kẻ thù đang ráo riết chỉ đạo, phối hợp giữa trong và ngoài nước để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phản tuyên truyền, trắng trợn vu cáo, xuyên tạc lịch sử nhằm đổi trắng thay đen, làm lẫn lộn giữa công và tội, giữa người cách mạng và kẻ phản dân, hại nước. Mục tiêu của chúng là phủ nhận những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc sự thật, gây hoài nghi, làm cho nhân dân mất niềm tin và quay lại chống đối Đảng và Nhà nước, đòi thay đổi những nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước trung kiên bằng các phần tử phản động, thân phương Tây lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.


Kẻ thù luôn tìm mọi biện pháp bịa đặt, vu cáo để chống Đảng và Nhà nước ta. Chúng tìm mọi cách tuyên truyền, kích động gây chia rẽ nội bộ Đảng, gây nghi kỵ, hằn thù cá nhân, từng bước làm giảm sút sức mạnh đoàn kết trong Đảng; chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng với quần chúng. Thâm độc hơn, chúng còn dựng chuyện, vu khống, bôi nhọ thanh danh của các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta trong các thời kỳ; đề cao người này, hạ thấp người kia để chia rẽ nội bộ, làm mất lòng tin của đảng viên, cán bộ và quần chúng nhân dân đối với Đảng.


Bản chất hoạt động tuyên truyền của địch là bôi nhọ, xuyên tạc, lừa bịp. Bản chất này trước sau không thay đổi nhưng tùy thuộc vào điều kiện tình hình cụ thể mà địch có thể thay đổi về giọng điệu và phương thức tiến hành cho phù hợp nhằm mang lại hiệu quả thiết thực. Chúng ra sức kích động, gây mất đoan kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như: phân biệt Bắc - Nam, cũ - mới, già - trẻ, ngành nghề, quân sự - dân sự... thực hành phân hóa, làm suy yếu Đảng, Nhà nước ta. Chúng thúc đẩy các hoạt động chống phá ta về tổ chức, nhân sự, đi đôi với tăng cường móc nối, xâm nhập vào nội bộ Đảng. Trong điều kiện hiện nay, công nghệ kỹ thuật thông tin ngày càng hiện đại, các phương tiện thông tin phong phú, đa dạng, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao, số đông ngưoi xem, người nghe, người đọc không dễ dàng chấp nhận những thông tin đơn giản, một chiều, bịa đặt vô căn cứ, những nhận xét, "lời bàn" thiếu lý lẽ, áp đặt. Bởi vậy thủ đoạn bịa đặt, vu cáo chủ yếu của địch hiện nay là: dựa vào những chi tiết, những sự việc có thật, hoặc ít nhiều là sự thật rồi cường điệu, thổi phồng hoặc tô vẽ thêm, bình luận tán rộng ra, đánh lạc hướng nhận thức, làm thay đổi bản chất sự việc để nhân dân tin theo.


Trong quá trình chống phá chính trị, chúng tìm mọi cách để tác động vào từng đối tượng, từng bộ phận dân cư, đặc biệt chú ý đến các phần tử bất mãn, cơ hội, xét lại, phản bội trong hàng ngũ cách mạng, nhất là bộ phận lãnh đạo cấp cao của Đảng, những nhân sĩ, trí thức cỡ lớn, những "nhân tố mới" trong sinh viên, các tầng lớp trẻ.


Thực tế cho thấy rằng, trong những năm gần đây, ở nước ta xuất hiện một số cán bộ, đảng viên cấp cao, gắn bó nhiều năm với sự nghiệp cách mạng đã có biểu hiện dao động, mơ hồ về lập trường quan điểm, thậm chí có người đã nhiều lần công khai phát biểu hoặc viết bài chống lại đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Mặt khác, đã có những phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội, phản bội chạy ra nước ngoài, thường xuyên phụ họa với những luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Một số trí thức thuộc nhiểu ngành khoa học và một số nhà thơ, nhà văn có vị trí nhất định trong văn đàn đã viết thơ văn và tài liệu xấu bôi nhọ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


Các thế lực thù địch coi những phần tử này như những "hạt giống quý". Chúng tìm đủ cách "o bế", tô son trát phấn cho họ, tâng bốc họ là những "hiệp sĩ" những người "đi tiên phong cải tổ", cố gắng vận động để trao giải thưởng quốc tế cho số này nhằm khuẽch trương ảnh hưởng của họ ở trong nước cũng như ngoài nước. Chúng hy vọng tìm trong đám này những "ngọn cờ tư tưởng", những "viên tướng cầm quyền" để tạo dựng lực lượng đối lập, những đảng phái phản động thực hiện các vở diễn chống Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng là đạo diễn.


Xét trên bình diện chính trị, việc các thế lực thù địch nuôi dưỡng và sử dụng những phần tử bất mãn, cơ hội, thoái hóa, phản bội trong Đảng, Nhà nước và trong các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam để quay trở lại chống Đảng, chống chế độ ta là một đòn tiến công nguy hiểm nhất. Lực lượng này tuy ít nhưng rất quan trọng. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú ý khuyến khích, phát triển và sử dụng lực lượng này để tạo dựng ngọn cờ về chính trị, tư tưởng, hình thành các lực lượng chính trị đối lập, tập hợp quần chúng chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


Rút kinh nghiệm từ những bài học ở Đông Âu và Liên Xô khi mà các phần tử cơ hội, xét lại chống Đảng đòi xét lại vai trò lịch sử của các lãnh tụ cách mạng, ở Việt Nam kẻ thù cũng ráo riết chỉ đạo đòi xét lại nhiều sự kiện, vụ án trong lịch sử. Vào những năm đầu thập kỷ 80, 90 của the kỷ XX, bọn phản động trong nước đã tung ra nhiều tài liệu liên quan đến các vụ án chính trị trước đây, kèm theo đó là cuộc vận động ngầm trong số những phần tử cơ hội chính trị, xét lại. Hoạt động này tuy có gây ít nhiều sự hoài nghi trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhưng về cơ bản chúng vẫn không thực hiện được ý đồ, do ta sớm phát hiện âm mưu của địch và kịp thời đấu tranh vạch mặt kẻ thù, qua đó củng cố đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin của quần chúng vào Đảng.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #15 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:36:02 am »

Ba là, nuôi dưỡng, chỉ đạo bọn phản động trong và ngoài nước tăng cường hoạt động phá hoại chính trị nội bộ Việt Nam.

Sau cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975, chính quyền tay sai Mỹ ở Sài Gòn sụp đổ, để lại một khối lượng ngụy quân, ngụy quyền đông đảo, bao gồm 97 vạn binh sĩ, 11 vạn cảnh sát, gần 28 vạn nhân viên ngụy quyền và đảng viên, hội viên của các tổ chức phản động. Phần lớn số ngụy quân, ngụy quyền đã ra trình diện, tham gia cải tạo và nay đa số đã trở lại cuộc sống bình thường, phần lớn họ đồng tình với sự nghiệp đổi mới, có những đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước. Nhưng có một số người không chịu cải tạo, tiếp tục quan hệ với các thế lực phản động bên ngoài để hoạt động chống lại chế độ ta. Chính vì vậy, trong chiến lược "diễn biến hòa bình" các thế lực thù địch đã và đang tích cực giúp đỡ, tài trợ để sử dụng số ngụy quân, ngụy quyền, đảng phái phản động chưa chịu cải tạo hoạt động chống đối, nhất là ở các địa bàn trọng điểm và các vùng dân tộc thiêu số. Đáng chú ý là các hoạt động gặp gỡ, quy tụ lực lượng, phục hồi các tổ chức ngụy cũ, tìm cách liên lạc với các tổ chức phản động lưu vong để nhận tài trợ. Nổi lên là hoạt động tuyên truyền phát triển lực lượng của các tổ chức "Hội tù nhân chính trị", "Hội sĩ quan Đà Lạt", "Hội thương, phế binh", "Hội hướng đạo", "Hội thiếu sinh quân", "Hội ái hữu quân". Một số hội, nhóm tự phát hoạt động công khai, trong đó một số mang màu sắc chính trị chống đối.


Trong những năm gần đây ở các tỉnh miền Nam đã hình thành hàng chục tổ chức phản động, phần lớn có khuynh hướng hoạt động vũ trang lật đổ chính quyền như: "Mặt trận dân quân phục quốc", "Phục quốc nội biên", "Mặt trận quyết tiến", các nhóm FULRO hoạt động vũ trang và một số tổ chức đấu tranh đòi "dân chủ", "nhân quyền", "tự do tôn giáo" xuất hiện ở một vài địa phương miền Nam, nhất là bọn phản động hoạt động ở Tây Nguyên trong thời gian gần đây.


Những phần tử và tổ chức phản động "nội biên" này đã móc nối, tiếp tay cho các tổ chức phản động "hải ngoại" âm mưu tổ chức hàng chục cuộc bạo loạn nhưng đều bị ta đập tan. Phần lớn bọn phản động đã sa lưới pháp luật, tổ chức của chúng tan rã nhưng tàn dư của chúng vẫn còn. Trong điều kiện mới, một số tên phản động cũ và mới lại ngóc đầu dậy và thay đổi sách lược, phương thức hoạt động. Khuynh hướng chống phá chủ yếu của chúng bây giờ là lợi dụng sự mở rộng giao lưu quốc tế và dân chủ để hoạt động công khai, hợp pháp hoặc lén lút, bất hợp pháp đòi "dân chủ", "nhân quyền", thực hiện "đa nguyên, đa đảng". Một số phần tử tiếp tục móc nối với các tổ chức phản động bên ngoài làm tình báo, gián điệp cho các thế lực thù địch.


Quá trình thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam, với kinh nghiệm "dùng cộng sản để lật đổ cộng sản", các thế lực thù địch còn rất chú trọng sử dụng các hoạt động ngầm: tổ chức các đường dây tình báo, gián điệp, vừa chống ta từ bên ngoài, vừa tìm mọi cách xâm nhập nội bộ ta gây cơ sở thu thập tin tức tình báo, lấy cắp bí mật, tìm cách chia rẽ, phá hoại, tác động chuyển hóa từ bên trong. Hoạt động ngầm trong chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với Việt Nam đã được Mỹ và các thế lực thù địch tiến hành ngay từ khi khới thảo "Kế hoạch hậu chiến" (năm 1968).


Những năm gần đây, chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động thông qua những tổ chức mang tính chất "phi chính phủ" để tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp. Đây là một trong những mục tiêu chủ yếu của địch, được thực hiện bằng cách lôi kéo, mua chuộc, khống chế cán bộ ta để cài cắm cơ sở nội gián nhằm cung cấp tin tức tình báo cho địch, hình thành các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta. Thông qua các chương trình hợp tác đào tạo, huấn luyện để nắm đội ngũ cán bộ; từng bước đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, nhất là quản lý kinh tế, có tư tưởng thân phương Tây làm nòng cốt cho quá trình chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam.


Cùng với việc nuôi dưỡng, giúp đỡ bọn phản động trong nước, các thế lực thù địch còn tìm cách lôi kéo, ủng hộ bọn phản động là kiều dân Việt Nam ở nước ngoài để chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Hiện nay ở nước ngoài có gần 3 triệu người Việt Nam sinh sống, phần lớn là ở các nước tư bản phát triển. Số này ra đi trong nhiều thời kỳ, một số đã nhập cư từ lâu, một số đông khoảng hơn 1 triệu người ra đi sau tháng 4 năm 1975. Dù ra đi trong thời kỳ nào, với hoàn cảnh nào, đa số kiều bào ở nước ngoài, kể cả một số người đã nhập quốc tịch các nước sở tại đều có tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, không tham gia các hoạt động chống Đảng và chế độ ta. Nhưng trong số người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là số người "di tản", chạy trốn hoặc mang nặng định kiến với chủ nghĩa cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa,... họ vẫn tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.


Trong quá trình thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" ở Việt Nam, các thế lực thù địch xác định: hỗ trợ và sử dụng bọn phản động người Việt lưu vong để chống phá cách mạng nước ta là một hướng tấn công quan trọng. Những năm qua, chúng đã tăng cường lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền" để gây sức ép chống phá Việt Nam từ bên ngoài. Trong tình hình hiện nay, nhất là sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam, nội bộ bọn phản động người Việt lưu vong bị tác động, phân hóa nên chúng đã chuyển đổi phương thức hoạt động theo các hướng sau đây:


Tăng cường liên kết, từng bước hình thành các cơ cấu kiểu đoàn thể, mặt trận ở bên ngoài (các hội, tổng hội...) để hợp thức hóa, khuếch trương ảnh hưởng trên diễn đàn thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế gây áp lực đối với Đảng và Nhà nước ta. Triển khai các kế hoạch, cương lĩnh, chương trình hành động cụ thể; kết hợp tuyên truyền (sử dụng hệ thống đài phát thanh, báo chí, gửi tài liệu phản động vào Việt Nam); vận động gây áp lực; tổ chức mít tinh, biểu tình, phá hoại các hoạt động của ta ở nước ngoài. Đồng thời, chúng còn sử dụng Fax, Internet, thư điện tử để chuyển một khối lượng lớn tài liệu phản động vào trong nước.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #16 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:36:30 am »

Một số tổ chức tìm cách đưa lực lượng về nước qua đường công khai và bí mật để móc nối vào nội bộ, phát triển lực lượng, tạo dựng "ngọn cờ", hình thành các tổ chức và phong trào đối lập, tạo điều kiện hợp pháp để chuyển hóa dân chủ ở Việt Nam. Chúng tuyển lựa, huấn luyện, đưa lực lượng chống đối về nước bằng con đường hồi hương. Trong thời gian qua, ta đã phát hiện hàng chục tổ chức phản động trong các trại tỵ nạn có sự hỗ trợ của các cơ quan nước ngoài. Bọn phản động lưu vong còn chuyển tiền và các phương tiện cho bọn phản động trong nước hoạt động. Xu hướng chung của các tổ chức phản động lưu vong hiện nay là chuyển dần hoạt động phá hoại vào trong nước dưới các hình thức: rải truyền đơn, tờ rơi; tiến hành các hoạt động khủng bố, ám sát, gây nổ, phá hoại manh động để tạo tiếng vang về chính trị, gây mất ổn định ở trong nước, ngăn cản các nước đầu tư vào Việt Nam, làm cho tình hình chính trị nội bộ khủng hoảng phức tạp, tạo thời cơ đê lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


Hình thức và thủ đoạn hoạt động của chúng là: Thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các quỹ như: Quỹ quốc gia vì dân chủ (NED), Quỹ châu Á, Viện vận động dân chủ cho Việt Nam (IDV)... đến Việt Nam để tài trợ cho các chương trình đào tạo ở trong nước và đưa người ra nước ngoài đào tạo. Thông qua con đường đào tạo, bằng việc tài trợ về vật chất và bằng nội dung đào tạo, để tác động tư tưởng, lôi kéo cán bộ ta.


Thúc đẩy các phần tử chống đối thường xuyên liên lạc, quan hệ, gặp gỡ nhau để trao đổi thống nhất chủ trương hành động. Các thế lực thù địch bên ngoài đã móc nối, quan hệ, khích lệ, giúp đỡ, cung cấp thông tin, tài liệu để phối hợp trong - ngoài hoạt động chống phá. Các đối tượng trong nước tìm cách quan hệ, gửi tài liệu có nội dung chống chế độ ra nước ngoài và tìm cách tiếp nhận sự tài trợ, chỉ đạo từ bên ngoài.


Đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi, tâng bốc những phần tử chống Đảng và Nhà nước, số cơ hội chính trị, số bất mãn có quan điểm cực đoan, chống đối. Tìm mọi cách lợi dụng những sơ hơ của ta để tập hợp lực lượng, tạo dựng "ngọn cờ", cho ra đời tổ chức chính trị đối lập, từng bước công khai hóa, hợp thức hóa, quốc tế hóa, đặt chúng ta vào tình thế "đã rồi" và khó khăn trong việc xử lý, tạo cớ cho bên ngoài can thiệp, giúp đỡ. Triệt để lợi dụng các hoạt động công khai hợp pháp, để tiếp xúc với nhiểu loại đối tượng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đê điều tra, khảo sát tình hình, tác động lôi kéo cán bộ, gây dựng các "nhân tố'" thân phương Tây trong nội bộ ta.


Chiến lược "diễn biến hòa bình" thường triệt để lợi dụng con đường công khai hợp pháp, nhất là núp dưới bình phong cơ quan đại diện, đưa người vào nước ta dưới danh nghĩa tham quan, du lịch, chuyên gia, thương nhân... để móc nối, tài trợ và trực tiếp chỉ đạo bọn phản động ở trong nước hoạt động chống đối.


Tăng cường hoạt động thu thập tin tức tình báo về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, an ninh, quốc phòng... của Việt Nam, phục vụ việc hoạch định các chiến lược, sách lược, kế hoạch "diễn biến hòa bình" để chống phá ta trước mắt và lâu dài.


Trên thực tế các hoạt động phá hoại nội bộ ta của các thế lực thù địch đã có sự phối hợp với nhau giữa lực lượng bên trong và bên ngoài. Nếu như trước 1989, các tổ chức phản động ở bên ngoài phối hợp với các phần tử, tổ chức phản động trong nước tập trung mọi cố gắng vào các hoạt động cực đoan, vũ trang, bạo loạn với những khẩu hiệu hành động là "phục thù", "rửa hận", "phục quốc"... thì những năm gần đây chúng chuyển đổi sách lược sang đấu tranh cho "dân chủ", "nhân quyền", "đa nguyên", "đa đảng". Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế cũng rất đồng tình, ủng hộ và hỗ trợ tích cực cho việc chuyển đổi phương thức hoạt động của các tổ chức phản động người Việt ở trong nước và nước ngoài. Mặt khác chúng còn tranh thủ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên hợp quốc, chính phủ và một bộ phận nhân dân các nước trên thế giới có quan hệ truyền thống, có thiện cảm và đang hợp tác làm ăn với Việt Nam; hướng vào những cộng đồng người Việt ở các nước tư bản và các nước xã hội chủ nghĩa cũ như ở Liên Xô và Đông Âu để chống phá nước ta. Chúng tìm mọi cách cô lập Việt Nam trên trường quốc tế, sử dụng các tổ chức phản động ngươi Việt lưu vong ở nước ngoài vừa lôi kéo tập hợp lực lượng, vừa tiến hành các hoạt động bạo loạn hòng làm mất ổn định tình hình kinñ tế, chính trị - xã hội để chống Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", các thế lực thù địch sử dụng tổng hợp các biện pháp, kết hợp tác động về tư tưởng vâi tổ chức, tiến công từ nhiều hướng cả bên trong lẫn bên ngoài, cố gắng tập hợp mọi lực lượng để đi tới những "liên minh" thành một mặt trận thống nhất chống Việt Nam. Tất cả những âm mưu, thủ đoạn trên đều được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vận dụng triệt để trong chiến lược "diễn biến hòa bình" để chống phá ta trên lĩnh vực chính trị. Song tuỳ vào điều kiện thực tế và đối tượng cụ thể mà chúng có thể đề cao thủ đoạn này hoặc thủ đoạn khác.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #17 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:37:37 am »

3. Hoạt động phá hoại trên lĩnh vực kinh tế và đối ngoại.

- Phá hoại trên lĩnh vực kinh tế:

Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", một trong những mục tiêu của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là làm cho nền kinh tế Việt Nam suy yếu, thúc đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa, tự do hóa theo hướng kinh tế thị trường cho đến khi lệ thuộc và hòa nhập hoàn toàn vào quỹ đạo kinh tế tư bản chủ nghĩa, từ đó sẽ chuyên hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.


Chúng cho rằng, chống phá về kinh tế là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất của chiến lược "diễn biến hòa bình", đồng thời là biện pháp quan trọng để giải quyết vấn đề chính trị. Hoạt động phá hoại kinh tế thực chất là phá hoại cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã hội. Sách lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế cũng thay đổi qua từng thời kỳ, phù hợp với xu thế thời đại và tình hình của Việt Nam và thế giới. Để thực hiện mưu đồ đó, chúng tăng cường các hoạt động bao vây, phong toả, cấm vận kinh tế để làm cho nền kinh tế Việt Nam suy yếu, lâm vào khủng hoảng toàn diện, làm cho quần chúng giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa.


Trong giai đoạn 1975-1985, các thế lực thù địch đã tập trung mọi nỗ lực cản trở, kìm hãm quá trình phát triển và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tốc độ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, nhằm tạo ra sự khủng hoảng kinh tế - xã hội, làm cho đời sống nhân dân ta ngày càng khó khăn, từ đó kích động chống đối với ý đồ làm tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Từ năm 1986 đến nay, Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường quan hệ kinh tế, văn hóa, khoa học với các nước. Trước xu thế toàn cầu hóa về kinh tế, các thế lực thù địch đã chuyển đổi phương thức đấu tranh, từ bao vây cấm vận, chúng chuyển sang thúc đẩy hợp tác đầu tư để thâm nhập vào xã hội Việt Nam, thực hiện "diễn biến hòa bình" với các thủ đoạn mới. Thông qua liên kết, liên doanh, hợp tác kinh tế với Việt Nam để thúc đẩy kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa phát triển, dần dần lấn át và tiến tới vô hiệu hóa kinh tế nhà nước; từng bước xây dựng cơ sở kinh tế, chính trị, xã hội cho chế độ tư bản chủ nghĩa. Các nước phương Tây nhanh chóng tiếp cận, xâm nhập chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, dùng thế mạnh về kinh tế và kỹ thuật để tác động nhằm tạo ra những thay đổi trong cơ sở hạ tầng, đưa nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc và đi theo quỹ đạo kinh tế tư bản chủ nghĩa, dùng kinh tế để chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam.


Âm mưu chủ yếu của chiến lược "diễn hiến hòa bình" là thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển để thay đổi cơ cấu xã hội - giai cấp; hình thành tầng lớp tư sản và giai cấp tư sản mới; tạo sự phân hóa giàu - nghèo và thu nhập giữa các thành phần xã hội ngày càng tăng, dẫn đến sự gia tăng mâu thuẫn giữa các tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Đó là lộ trình chuyển hóa từ quỹ đạo xã hội chủ nghĩa sang quỹ đạo tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế của chiến lược "diễn biến hòa bình".


Để thực hiện được âm mưu đó, chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế thường chú trọng vào những thủ đoạn chủ yếu sau:

Sử dụng đầu tư và viện trợ từ nước ngoài vào Việt Nam để xâm nhập, lũng đoạn kinh tế - tài chính. Đầu tư không đều theo các vùng lãnh thổ, gây ra sự mất cân đối trong phát triển giữa các miền. Không đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tốc độ đầu tư chậm, chủ yếu vào để giữ chỗ và dử mồi. Đầu tư, viện trợ có điều kiện để ép buộc về chính trị. Tạo ra sự phân hóa giàu nghèo với khoảng cách ngày càng rộng, sự chênh lệch giữa người làm trong các xí nghiệp do nước ngoài đầu tư với công nhân viên chức nhà nước, giữa thành thị và nông thôn.


Tác động chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam phát triển theo kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa bằng cách: tập trung đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân để lấn át dần kinh tế nhà nước; thúc đẩy phát triển thị trường tự do tư bản chủ nghĩa; thông qua chương trình đào tạo, nắm cán bộ quản lý, qua họ tác động lái nền kinh tế Việt Nam chệch khỏi định hướng xã hội chủ nghĩa; sử dụng các văn phòng đại diện kinh tế để chỉ đạo hoạt động "diễn biến hòa bình" ngay trên lãnh thổ nước ta.


Bằng thủ đoạn "chi phối đầu tư", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tìm cách chiếm lĩnh nhũng lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để chi phối, kiểm soát, khống chế nền kinh tế nước ta. Viện trợ nhân đạo cho Việt Nam và nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào các nước phương Tây đều kèm theo điều kiện nhằm thúc đẩy tư nhân hóa và tự do hóa thương mại.


Thông qua sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, các thế lực thù địch tăng cường gây sức ép, đặt điều kiện phải cải cách kinh tế, đi đôi với cải cách chính trị; tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, từng bước chuyển hóa Việt Nam theo hưởng tư bản chủ nghĩa. Một số tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là một số tổ chức từ thiện, tôn giáo, sử dụng viện trợ để giúp cho các phần tử phản động chống chủ nghĩa xã hội, thu hút quần chúng, hoạt động chống phá theo sự chỉ đạo của bên ngoài.


Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hết sức chú trọng sử dụng "sức mạnh đồng đôla"; triệt để khai thác, lợi dụng chủ trương cổ phần hóa, thị trường chứng khoán để đẩy nhanh quá trình tư hữu hóa, tư nhân hóa kinh tế, làm suy yếu, mất vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, làm cho nền kinh tế của ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Những năm gần đây, một số chuyên gia kinh tế ăn phải bả độc của chủ nghĩa tư bản công khai tuyên truyền và kêu gọi "phải giảm tối đa vai trò của kinh tế quốc doanh", "tư nhân hóa là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư. Không tiené hành tư nhân hóa thì khó mà hội nhập được quốc tế". Chúng lớn tiếng đòi chúng ta "phải đặt lợi ích kinh tế lên trên vấn đề ý thức hệ, vấn đề chính trị". Khuếch trương các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam đang làm ăn phát đạt và có triển vọng bằng cách cho họ hưởng các ưu đãi về vốn vay, công nghệ, máy móc và trang bị, dần dần ràng buộc các doanh nghiệp này vào quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.


Ngoài ra chúng còn dùng nhiều thủ đoạn phá hoại kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp như tung bạc giả để phá tài chính - tiền tệ; tuồn hàng lậu vào với khối lượng lớn làm chảy máu vàng, đôla; đầu cơ tích trữ gây tình trạng khan hiếm, từ đó nâng giá hàng, phá giá tiền tệ, tung tin thất thiệt gầy các cơn sốt về hàng hóa, lừa đảo gây thiệt hại cho Nhà nước. Lợi dụng sự non kém về kỹ thuật và quản lý của ta để đưa máy móc, thiết bị cũ tân trang góp vốn trong liên doanh, trốn lậu thuế, gây cho ta thiệt hại lớn về kinh tế và ô nhiễm môi trường sinh thái.


Trong quá trình hội nhập, các thế lực phản động tìm mọi cách cản trở các hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam. Lấy cớ "rào cản kỹ thuật" để ngăn chặn, hạn chế hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường các nước tư bản phát triển. Các vụ kiện "bán phá giá" trong thời gian qua đối với nước ta là nằm trong âm mưu đó. Ép ta "mở cửa thị trường"; sử dụng các thiết chế tài chính, tiền tệ quốc tế để buộc ta cải cách chính trị, điều chỉnh luật pháp; tìm cách can thiệp và chi phối thông qua Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế khác; thông qua đầu tư, viện trợ đê xâm nhập những ngành kinh tế quan trọng, địa bàn trọng yếu, thúc đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa để có điều kiện gây sức ép và chuyển hóa chế độ chính trị.


Ngoài ra, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch còn gia tăng các hoạt động tình báo kinh tế, thương mại. Lợi dụng chủ trương mở cửa của Việt Nam để đưa các cơ quan tình báo nước ngoài vào hoạt động. Chúng tăng cường sử dụng các thủ đoạn như: trà trộn vào các đoàn hợp tác đầu tư kinh tế, viện trợ nhân đạo để vào Việt Nam hoạt động với quy mô lớn, phạm vi rộng; yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ ký kết các dự án, chương trình hợp tác, liên doanh buộc phía Việt Nam phải cung cấp cả những tài liệu, số liệu bí mật, hoặc cho phép họ đến các mục tiêu để tiến hành trực tiếp quan sát, thu thập tin tức tại chỗ. Chúng còn triệt để lợi dụng hình thức hội thảo khoa học để thu thập thông tin, tài liệu bí mật.


Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch còn lợi dụng chính sách mở cửa, đường lối đối ngoại "rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế" của Đảng và Nhà nước ta để tấn công về ngoại giao. Chúng tìm mọi phương kế tác động để các nước và các tổ chức quốc tế có quan hệ với Việt Nam gây sức ép đòi Việt Nam phải "tôn trọng dân chủ, nhân quyền", phải thực hiện "tự do tôn giáo", "tự do báo chí", "tự do ngôn luận", thực chất là để các lực lượng chống đối được tự do chống Đảng, chống sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #18 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2022, 06:38:13 am »

- Phá hoại trên lĩnh vực đối ngoại:

Trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" để gây áp lực từng bước làm thay đổi đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.


Dựa vào đường lối đổi mới, mở cửa của nước ta, chúng lợi dụng các mối quan hệ song phương, đa phương để tác động, phê phán, tạo áp lực buộc ta phải nhân nhượng, từng bước thay đổi lập trường theo hướng ngả theo các yêu cầu, điều kiện do chúng đặt ra. Chúng đưa ra luận thuyết: "Nhân quyền cao hơn chủ quyền" để áp đặt các "giá trị Mỹ", "giá trị phương Tây" với ta. Thông qua các tổ chức nước ngoài vào Việt Nam dưới danh nghĩa tổ chức "phi chính phủ", "từ thiện", hoạt động tham quan, du lịch, trao đổi văn hóa, khoa học, nghệ thuật,... bọn phản động quốc tế tìm cách tuyên truyền những tư tưởng phản động, từng bước làm chuyển hóa tư tưởng chính trị trong nhân dân. Chúng công khai đặt điều kiện trong quan hệ quốc tế đòi Đảng, Nhà nước ta phải thực hiện "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập" tạo mảnh đất tốt cho các thế lực phản dân, hại nước tranh quyền lãnh đạo đất nước với Đảng ta.


Trong thời gian gần đây, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chủ trương tăng cường các hoạt động "ngoại giao thân thiện", các chương trình "từ thiện" để giúp người Việt Nam xoá đói giảm nghèo, các chương trình y tế cộng đồng, viện trợ nhân đạo, đặc biệt thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa nghệ thuật làm cho người Việt Nam nhất là lớp trẻ, trí thức có quan niệm khác về Mỹ và phương Tây nhằm xoá bỏ đi hình ảnh nước Mỹ xấu xa trong chiến tranh xâm lược Việt Nam trước đây, xây dựng một hình ảnh mới về nước Mỹ và người Mỹ đối với Việt Nam. Lợi dụng đổi mới, mở cửa để làm tăng xu hướng thân phương Tây, gắn chặt với Mỹ, xa rời, chán ghét chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã bao nhiêu năm dày công xây dựng.


Bằng con đường ngoại giao, chúng lợi dụng các đoàn công tác, các cơ quan đại diện để theo dõi tình hình, nhân danh "dân chủ", "nhân quyền" can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ ta và ngấm ngầm móc nối, chỉ đạo các lực lượng phản động chống phá ta. Thông qua các đoàn ngoại giao chúng tìm cách phê phán Đảng, Nhà nước ta vi phạm dân chủ, nhân quyền và gây sức ép hòng buộc ta thực hiện theo quan điểm tự do, dân chủ, nhân quyền tư sản. Để hỗ trợ cho các lực lượng chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa, chúng đòi ta phải trả hết tù chính trị, những phần tử quá khích gây rối trong các tôn giáo và dân tộc thiểu số, đòi tự do ngôn luận, tự do báo chí, tách hoạt động văn hóa nghệ thuật khỏi sự lãnh đạo của Đảng...


Một số cơ quan đại diện nước ngoài đã can thiệp tời các cơ quan chức năng của Việt Nam để gây sức ép, đề nghị cho một só văn nghệ sĩ Việt Nam được ra nước ngoài theo giấy mời của họ. Chúng công khai tuyên bố cần phải sử dụng viện trợ cho các tổ chức xã hội, tôn giáo để trợ giúp và tạo ra các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa, chống lại Nhà nước Việt Nam; chúng cho người bí mật phát tán nhiều tài liệu phản động có nội dung kêu gọi "đa nguyên, đa đảng", đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.


Chúng còn thực hiện các quan hệ tay đôi, tay ba đa dạng để chia rẽ, gây nghi kỵ, kiềm chế lẫn nhau làm giảm sức mạnh đoàn kết và lôi kéo dần từng nước vào quỹ đạo của chúng. Lợi dụng ba nước Đông Dương làm con đê ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc xuống các nước còn lại ở Đông Nam Á. Đặc biệt, chúng đưa lực lượng phản động lén lút qua đất Lào, Campuchia xâm nhập vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động nhen nhóm phản động, gây rối, phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết keo sơn giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đồng thời chúng còn lợi dụng các ký kết, hợp đồng tay đối với các nước Đông Nam Á trong khai thác Biển Đông để chia rẽ làm cho các nước này nghi kỵ, kiềm chế lẫn nhau. Qua đó, chúng đạt được mục tiêu làm suy yếu các nước trong khu vực để dễ bề điểu khiển.


Chủ nghĩa đế quốc triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa và các tổ chức quốc tế để tác động làm chuyển hóa Việt Nam, chia rẽ nước ta với các nước láng giềng. Thông qua các hoạt động đối ngoại, chúng chủ trương gây cho ta mơ hồ, ảo tướng, không phân rõ bạn thù, mất cảnh giác cách mạng, từ đó dễ dàng tác động "diễn biến hòa bình" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng thực hiện từng bước âm mưu "hòa tan" Việt Nam trong ASEAN, xoá nhoà ranh giới chế độ xã hội, với mục tiêu "không chỉ hội nhập mà còn hòa tan" nhằm từng bước đưa nước ta ngả theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Logged
saoden
Thành viên
*
Bài viết: 828« Trả lời #19 vào lúc: 30 Tháng Tám, 2022, 09:32:16 am »

4. Lợi dụng các vấn đề tôn giáo và dân tộc, kích động nhân dân đòi tự do, nhân quyền, chống cộng.

Tôn giáo và dân tộc là những vấn đề vốn rất nhạy cảm, chứa đựng nhiều phức tạp. Trong lịch sử loài người, tôn giáo và dân tộc đã từng là nguyên cớ của những cuộc tranh chấp, chiến tranh. Ngày nay, trong thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để chống phá Việt Nam bằng những chiêu bài "tự do tôn giáo", "dân chủ", "nhân quyền". Chúng sử dụng những phần tử phản động, cực đoan, quá khích trong tôn giáo vào các hoạt động chống phá cách mạng, kích động, chia rẽ các tôn giáo, dân tộc, tạo mâu thuẫn giữa tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

- Về vấn đề tôn giáo:

Ở nước ta hiện nay, đa số các chức sắc và tín đồ tôn giáo đều có lòng yêu nước nồng nàn, tin theo tiếng gọi của Đảng tham gia tích cực trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; tích cực phấn đấu thực hiện phương châm: Tốt đời đẹp đạo; kính chúa, yêu nước... Nhưng bên cạnh đó còn có một số người lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.


Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhìn nhận tôn giáo ở nước ta như một lực lượng chính trị có thể "đối trọng" với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng đang tìm mọi cách để hậu thuẫn cho bọn phản động trong các tôn giáo cả về tinh thần và vật chất để phục vụ ý đồ sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình "dân chủ hóa" nhằm thay đổi thể chế chính trị ở nước ta. Chính sự hậu thuẫn này là nhân tố kích động số phần tử quá khích trong tôn giáo có thái độ ngang nhiên thách đố đối với chính quyền như ý đồ thành lập "ủy ban liên tôn chống cộng", lôi kéo tín đồ, tụ tập đông người, xúi giục tự thiêu, biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để chờ bên ngoài can thiệp.


Chúng công khai tuyên truyền về ý thức hệ đối lập, gây mặc cảm giữa vô thần và hữu thần, tác động quần chúng giáo dân bằng tư tưởng chống cộng sản, triệt để sử dụng đài phát thanh Va-ti-căng và đài "Nguồn sông", nhồi nhét thái độ căm ghét để giáo dân mất lòng tin vào chủ nghĩa xã hội.


Từ sự tác động về tư tương, các thế lực thù địch gia tăng hoạt động tài trợ vật chất, củng cố giáo hội, đẩy mạnh các hoạt động phát triển các giáo phái, phát triển tín đồ, mở rộng địa bàn, đưa tôn giáo vào vùng dân tộc nhằm tôn giáo hóa dân tộc, thâm nhập, phát triển đạo trong học sinh, sinh viên. Từng bước nâng cao vai trò của giáo hội, tách giáo hội khỏi sự quản lý của Nhà nước, công khai đòi "tự do tôn giáo".


Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng bọn phản động, cực đoan trong nước tích cực viết và tán phát tài liệu xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách tôn giáo, đồng thời vu cáo Đảng và Nhà nước ta "vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo...". Chúng lôi kéo một số chức sắc phản động trong các tôn giáo tuyên truyền giáo dân chống lại các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm trắng trợn pháp luật. Dùng các cơ sở tôn giáo làm nơi tụ tập các phần tử chống đối, khi bị chính quyền địa phương xử lý theo pháp luật thì họ lớn tiếng vu cáo Đảng và Nhà nước Việt Nam thanh trừng tôn giáo để hạ uy tín của nước ta. Mỹ và một số nước phương Tây hàng năm "sản xuất" ra những nghị quyết, các bản điều trần về "vấn đề tôn giáo ở Việt Nam"; cố tình xuyên tạc sự thật, xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia "đàn áp tôn giáo nghiêm trọng" nhằm phá hoại uy tín Việt Nam trên thế giới.


Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch rất coi trọng việc đội lốt các hoạt động tôn giáo để chống Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng thường xuyên lôi kéo, mua chuộc các chức sắc và tín đồ tôn giáo chống phá cách mạng nước ta.


Bọn phản động trong các tôn giáo rất tích cực xây dựng lực lượng nhằm biến các tôn giáo ở Việt Nam đảm nhiệm vai trò như một đảng chính trị đối lập với Đảng Cộng sản, sẵn sàng giành chính quyền từ tay cộng sản khi có thời cơ. Kiện toàn bộ máy lãnh đạo, đưa những tên chống cộng quyết liệt nhất vào "Hội đồng" lãnh đạo và tìm mọi cách cô lập những linh mục tiến bộ, vô hiệu hóa tiến tới xóa bỏ Ủy ban đoàn kết tôn giáo Việt Nam. Cho một số tín đồ có chức sắc xâm nhập lãnh đạo phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên và hàng ngũ trí thức, bất mãn. Cho người chui vào các tổ chức chính quyền cơ sở, các công nông trường, các tổ chức kinh tế quốc doanh để chống phá.


Bọn phản động đẩy mạnh tuyên truyền kích động giáo dân chống chế độ, bằng những khẩu hiệu như: "Tất cả giáo dân Việt Nam hãy đứng lên đấu tranh đòi "quyền sống", đòi thực hiện "dân chủ", "đa nguyên chính trị"... và cho rằng "Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ như ở Đông Âu", đòi tôn giáo có nhà xuất bản riêng, lợi dụng tranh chấp đất đai, sơ hở thiếu sót của ta, kích động giáo dân biểu tình, gây rối chống chế độ.


Trong chiến lược "diễn biến hoa bình", chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang tìm mọi cách tài trợ, sử dụng các đài phát thanh, gửi tài liệu phản động và kinh sách vào nước ta, nhằm kích động số phản động, quá khích trong tôn giáo tập hợp lực lượng, móc nối, phối hợp trong - ngoài để tiến hành những hoạt động phá hoại, như gây rối, gây bạo loạn, tuyên truyền vu cáo Nhà nước "đàn áp" tôn giáo, đòi tôn giáo "độc lập" với Nhà nước; đấu tranh đòi xóa bỏ các tổ chức tôn giáo được Nhà nước ta thừa nhận mà chúng xuyên tạc cho là "tôn giáo quốc doanh"; chỉ đạo lập ra nhiều loại hội, đoàn trái phép... Từ bên ngoài các thế lực thù địch sẽ tài trợ để tranh chấp quần chúng giáo dân, từng bước vô hiệu hóa hệ thống chính trị của ta ở cơ sở, tiến tới lật đổ chính quyền, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM