Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Tư, 2024, 09:21:44 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 50 năm QĐND Việt Nam  (Đọc 7583 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #130 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 04:07:03 pm »

      
8 tháng 4.

- Thành lập Trung tâm thông tin khoa học và kỹ thuật quân sự
thuộc Bộ Tổng Tham mưu (quyết định số 445/QĐ-QP) trên cơ sở hợp nhất Phân viện thông tin khoa học quân sự (Học viện Quân sự cấp cao) với Phân viện thông tin và phổ biến khoa học kỹ thuật quân sự (Viện kỹ thuật Quân sự).

Giám đốc: đại tá Trần Minh Bắc.

- Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị về việc bố trí công tác cho sĩ quan dự bị hết hạn phục vụ tại ngũ chuyển về các địa phương

- Giải thể Cục Điều lệnh thuộc Bộ Tổng Tham mưu (quyết định số 466/QĐ của Bộ Quốc phòng).


9 tháng 4.

Bộ Quốc phòng quyết định (số 463/QP) sửa đổi kiểu quân phục của Quân đội nhân dân Việt Nam (kiểu K.82), quy định riêng cho từng cấp bậc và chủng loại, gồm sĩ quan và chuẩn úy, học viên các trường sĩ quan, sĩ quan và binh sĩ ở đơn vị; hạ sĩ quan binh sĩ làm nhiệm vụ riêng (bộ đội gác lăng Chủ tịch Hồ Chí minh, danh dự, quân nhạc, văn công).


20 tháng 4.

Thành lập Vụ các vấn đề quốc phòng và động viên nền kinh tế quốc dân (Vụ 1) thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (quyết định số 71/HĐBT). Nhiệm vụ: giúp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng theo dõi, kiểm tra các ngành, các địa phương thực hiện kế hoạch động viên nền kinh tế quốc dân, sẵn sàng đáp ứng khi chiến tranh xảy ra và các vấn đề về quốc phòng đất nước.


26 tháng 4.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam.


4 tháng 5.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị quyết (số 129/HĐBT) về nhiệm vụ xây dựng kinh tế của quân đội trong 5 năm (1981-1985).


6 tháng 5.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị định (số 82/HĐBTi về miễn gọi nhập ngũ khi có lộnh động viên những người thuộc đối tượng thực hiện nghĩ ì vụ quân sự ở các ngành sản xuất, nghiên cứu khoa học. giáo dục. vS hóa, V tế, xã hội, thế thao...


11 tháng 5.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị định (số 85/HĐBT) về hệ thống chức vụ và cấp bậc quân hàm của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Nghị định (số 86-HĐBT) về chế độ biệt phái của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, về việc mang cấp hiệu của sĩ quan cấp đại tá và tên gọi cấp tướng hải quân. Theo nghị định, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đảm nhiệm chức vụ từ trung đội trưởng trở lên có các cấp bậc quân hàm thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, đại tá, thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng.


15 - 26 tháng 5.

Hội nghị tổng kết phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật toàn quân lần thứ nhất,


4 tháng 6.

Thành lập Trọng tài kinh tế Bộ Quốc phòng (quyết định số 1193 QĐ-QP của Bộ Quốc phòng). Nhiệm vụ: chỉ đạo hướng dẫn các tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng và các đơn vị tương đương thực hiện các chế độ hợp đồng kinh tế; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ hợp đồng kinh tế; xét xử các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp không cùng trong một tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng.


25 tháng 6.

Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định (số 105-HĐBT) về đảm bảo chế độ cung cấp hàng hóa và phụ cấp tạm thời cho thương binh, bệnh binh, quân nhân phục viên, chuyển ngành và gia đình liệt sĩ.


14 tháng 7.

Quân đội nhân dân Việt Nam rút một bộ phận quân tình nguyện tại Cam-pu-chia về nước
. Đây là đợt rút quân đầu tiên theo thông cáo chung của hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ba nước Đông Dương lần thứ sáu. Nhân dịp này, Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trở về tổ quốc.


7 tháng 8.

Thành lập Cục Xuất bản Quân đội nhân dân
trực thuộc Bộ Quốc phòng (quyết định số 1217-QĐ/QP của Bộ trưởng Quốc phòng) đồng thời là Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Cục trưởng Cục xuất bản Quân đội nhân dân đồng thời là Giám đốc Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Cục trưởng: Thiếu tướng Đoàn Chương.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #131 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 04:07:51 pm »


8 tháng 9.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị định (số 153/HĐBT) về chế độ sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nghị định gồm 5 chương, 24 điều, quy định cụ thể về chế độ sĩ quan dự bị và việc đào tạo bồi dưỡng sĩ quan dự bị, đăng ký, quản lý sĩ quan dự bị, gọi sĩ quan dự bị ra phục vụ tại ngũ; nghĩa vụ và quyền lợi của sĩ quan dự bị.


13 tháng 9.

Hội đồng Bộ trưởng quy định (số 157/HĐBT) về việc sử dụng trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam. Các trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu, lễ phục, quân phục thường dùng và các loại quân trang khác chỉ dành riêng cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng trong khi làm nhiệm vụ theo chức năng mà Nhà nước giao cho... Bộ trưởng Quốc phòng có trách nhiệm quy định hướng dẫn cụ thể việc sử dụng trang phục.


23 tháng 9.

Hội đồng Bộ trưởng quy định (số 163/HĐBT) về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc dân tộc ít người là hai năm.


29 tháng 9.

Bộ Quốc phòng quyết định (số 1474/QĐ-QP) đổi tên Cục Xây dựng (Bộ Quốc phòng) thành Cục Xây dựng cơ bản.


30 tháng 9.

Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị (số 257/CT) cho các ngành lương thực và giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp và vận chuyển lương thực giao trực tiếp cho quân đội ở các tỉnh phía bắc.


12 tháng 10.

Thành lập Ban thường trực triển lãm kinh tế - kỹ thuật quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng.


13 tháng 10.

Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định (số 175/HĐBT) về việc chuyển giao một số đơn vị và cơ sở sản xuất do quân đội xây dựng sang các ngành kinh tế quản lý.


25 tháng 10.

Bộ Chính trị ra nghị quyết (số 01 NQ-TƯ) về đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.


2 tháng 11.

Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định (số 183/HĐBT) về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự đối với phụ nữ có ngành nghề chuyên môn kỹ thuật bậc đại học, trung cấp và sơ cấp cần cho quân đội như y, dược, ngoại ngữ, máy tính, lưu trữ, tài chính, cơ yếu...


Tháng 11.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị định về chế độ đối với sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hết hạn phục vụ tại ngũ, quy định chế độ phục viên, chuyển ra cơ quan nhà nước hoặc đi học, chế độ mất sức và chế độ nghỉ hưu.


15 tháng 12.

Bộ Chính trị ra nghị quyết (số 07/NQ-TW) “về việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, sự nghiệp quốc phòng và thực hiện chế độ một người chỉ huy trong quân đội”, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống, phát huy cao độ trách nhiệm của người chỉ huy, không ngừng nâng cao chất lượng của Đảng và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Nghị quyết gồm các nội dung:

1. Những vấn đề cơ bản trong cơ chế lãnh đạo mới của Đảng.

2. Thực hiện chế độ một người chỉ huy và thành lập các hội đồng quân sự.

3. Đổi mới chức năng và phát huy mạnh mẽ hiệu lực của hệ thống cơ quan chính trị, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong quân đội trong sạch, vững mạnh.

4. Quan hệ giữa quân khu và đơn vị bộ đội chủ lực với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương,


16 tháng 12.

Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân kỷ niệm 10 năm đánh thắng máy bay B.52 của Mỹ (1972-1982). Nhân dịp này, Hội đồng Nhà nước công bố lệnh tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Phòng không và sư đoàn 371 không quân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


18 - 29 tháng 12.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Ngày 23 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng nước ta và Cam-pu-chia ký văn kiện tăng cường hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Cam-pu-chia.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #132 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 04:09:31 pm »


NĂM 1983


3 tháng 1.

Bộ Quốc phòng quy định việc mang cấp hiệu của sĩ quan cấp đại tá (ba sao, hai vạch), bỏ cấp thượng tá. Quy định cấp tướng Hải quân theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (thiếu tướng - chuẩn đô đốc; trung tướng - phó đô đốc; thượng tướng - đô đốc).

3 - 8 tháng 1.

Đoàn đại biểu quân sự nước ta do Đại tướng Văn Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, thăm hữu nghị Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.


25 tháng 1.

Hội đồng Nhà nước công bố lệnh tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 66 đơn vị và 13 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác.


9 tháng 2.

Bộ Tổng Tham mưu quy định trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam, áp dụng thống nhất trong toàn quân (kiểu K.82).


10 tháng 2.

Hội đồng Nhà nước thưởng 10 Huân chương Chiến công cho một số đơn vị làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế thuộc Quân khu 5 và Quân khu 7.


9 tháng 2.

Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô tặng Huy chương “Vì sự củng cố liên minh chiến đấu” cho một số đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.


7 tháng 3.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị biên soạn tài liệu giảng dạy trong các học viện, trường đại học quân sự và trường sĩ quan theo yêu cầu của chương trình cải cách giáo dục đào tạo trong quân đội từ năm học 1983-1984.


21 - 22 tháng 3.

Bộ Quốc phòng tổng kết bốn năm (1979-1982) toàn quân thực hiện cuộc vận động “Phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân” do Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương phát động. 16 đơn vị được nhận cờ thưởng luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng.


29 tháng 3.

- Bộ Quốc phòng ra chỉ thị (số 376/CT-QP) về việc cất bốc, quy tụ mộ liệt sĩ ở trong nước, quân tình nguyện ở Lào, Cam-pu-chia và xây dựng bia kỷ niệm các trận chiến đấu và chiến dịch có ý nghĩa.

- Bộ Quốc phòng tổng kết bảy năm quân đội tham gia xây dựng kinh tế (1976-1982). Nhiều công trình lớn (các khu chuyên canh ở Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, các đường chiến lược, một số công trình trọng điểm của Nhà nước...) do quân đội xây dựng đã góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh. Ba đơn vị được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lao động, 20 đơn vị được thưởng Huân chương Quân công, Chiến công.


1 tháng 4.

Bộ Quốc phòng ban hành “Điều lệ xử lý vết thương chiến tranh” (quyết định số 387/QĐ-QP), gồm 5 phần, 39 chương, 394 điều, quy định việc tổ chức cứu chữa thương binh, bệnh binh; một số vấn đề ngoại khoa chung, các loại thương tổn, tổn thương từng bộ phận, lý liệu và phục hồi chức năng.


1 - 4 tháng 4.

Hội nghị xây dựng pháo đài quân sự huyện ven biển tại Thái Bình, do Bộ Quốc phòng triệu tập. Thượng tướng Lê Trọng Tấn - Tổng Tham mưu trưởng quân đội chỉ đạo hội nghị.


9 tháng 4.

Bộ Tổng Tham mưu quyết định (số 92/QĐ-TM) chuyển giao nhiệm vụ giáo dục văn hóa từ Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) sang Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu).


14 - 20 tháng 4.

Bộ Tổng Tham mưu mở lớp tập huấn chiến thuật phân đội tại Quân đoàn 1, bồi dưỡng một số nội dung và phương pháp huấn luyện chiến thuật phân đội, bảo đảm thống nhất cho toàn quân.


19 tháng 4.

Bộ Quốc phòng ban hành quy chế quản lý và hợp tác khoa học kỹ thuật đối với các cơ quan khoa học và kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam (gồm 3 chương, 12 điều).
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #133 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 04:10:58 pm »


2 – 31 tháng 5.

Hoàn thành việc rút Quân đoàn 4 quân tình nguyện Việt Nam ở Cam-pu-chia về nước. Quân đoàn được Hội đồng Nhà nước Cam-pu-chia tặng Huân chương Ăng Co. Hội đồng Nhà nước Việt Nam thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.


16 tháng 5.

Hội đồng Bộ trưởng ban hành “Điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự” (số 48 HĐ-BT) gồm 5 chương, 44 điều, về các quy định chung, quy tắc đăng ký, nhiệm vụ của các cơ quan thi hành.


17 tháng 5.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị quyết (số 30/HĐBT) “Xây dựng mỗi huyện thành một pháo đài để giữ vững an ninh quốc phòng trong thời bình, đủ sức tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân khi có chiến tranh”.


19 tháng 5.

Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị (số 20/CT-TƯ) tiếp tục cuộc vận động “Phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân”, trong ba năm 1983-1985) với yêu cầu mới:

1. Xây dựng cơ bản và vững chắc ý chí, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, quân đội với nhân dân.

2. Quản lý, giữ gìn và sử dụng có hiệu quả cao các loại vũ khí, trang bị.

3. Tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần và văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ.


24 - 28 tháng 5.

Bộ Quốc phòng mở hội nghị chuyên đề về các trường quân chính quân khu, trường quân sự địa phương tỉnh, thành phố tại Quảng Nam- Đà Nẵng. Phấn đấu củng cố, kiện toàn hệ thống các trường, bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ về số lượng, chất lượng góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối chiến tranh nhân dân và quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới.

 
27 tháng 5.

Bộ Chính trị ra nghị quyết (số 12 NQ-TƯ) về nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ Tổ quốc trong những năm 1985-1990.


26 tháng 6.

Bộ Quốc phòng ban hành chương trình huấn luyện quân sự phổ thông cho các trường học. Trường phổ thông cơ sở: 72 giờ; phổ thông trung học: 126 giờ; trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp: 252 giờ; trường cao đẳng và đại học: 336 giờ.


8 - 11 tháng 7.

Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị lịch sử quân sự toàn quân lần thứ nhất, đánh giá công tác tổng kết chiến tranh, biên soạn và giảng dạy lịch sử quân sự, đề ra phương hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học lịch sử quân sự, đẩy mạnh việc xây dựng ngành lịch sử quân sự và phát triển khoa học lịch sử quân sự trong các lực lượng vũ trang nhân dân.


19 - 20 tháng 7.

Hội nghị thường kỳ lần thứ 7 Bộ trưởng ngoại giao ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia tại Phnôm-pênh, ra thông báo về việc rút dần hàng năm quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia về nước.


27 tháng 7.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị định về chế độ đãi ngộ quân nhân dự bị khi tập trung huấn luyện hoặc kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Nhà nước và Bộ Quốc phòng đài thọ mọi chi phí về sinh hoạt, đi lại, phụ cấp ...


Tháng 7.

Bộ Quốc phòng tổ chức lớp tập huấn cán bộ quân sự địa phương các quân khu, tỉnh và thành phố phía nam.


1 tháng 8.

Liên Bộ Y tế - Quốc phòng ra thông tư (số 1054 YT-QP) kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe cho thanh niên để thực hiện nghĩa vụ quân sự.


20 tháng 8.

Bộ Quốc phòng chỉ thị (số 1129/CT-QP) đẩy mạnh việc hệ thống hóa pháp luật đối với các cơ quan đầu ngành nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật trong quân đội nhằm cung cấp cho các cơ quan, đơn vị thuộc ngành phụ trách dùng làm cơ sở pháp lý thống nhất điều hành mọi hoạt động theo nguyên tắc quản lý ngành.


Tháng 11.

Cục Khoa học quân sự mở lớp tập huấn cán bộ khoa học quân sự toàn quân về lý luận khoa học quân sự Việt Nam, phương pháp tổ chức nghiên cứu chiến thuật qua diễn tập thực nghiệm, tổ chức và nghiên cứu khoa học quân sự địa phương.


26 tháng 12.

Bộ Tổng Tham mưu quyết định (số 382/QĐ-TM) hợp nhất ngành vũ khí và ngành đạn dược thành ngành vũ khí - đạn; hợp nhất ngành ô tô máy kéo và ngành tàu thuyền, trạm nguồn điện thành ngành ô tô máy kéo – trạm nguồn thuộc cục kỹ thuật các quân khu, quân chủng, đặc khu, quân đoàn.


27 tháng 12.

Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị về việc thu hồi kim loại ở dạng phế liệu, phế thải trong quân đội, ngành giao thông vận tải và ở các địa phương Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tổ chức, thu hồi phân loại và tháo gỡ kim loại trong số thiết bị, phương tiện trang bị cho quân đội đã hư hỏng và có quyết định thanh lý để chế biến, gia công thành sản phẩm ưu tiên phục vụ nhu cầu của quân đội và các ngành kinh tế.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #134 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 04:12:09 pm »


NĂM 1984


4 tháng 1.

Khánh thành tượng đài tưởng nhớ các chiến sĩ quốc tế Việt Nam tại Phnôm-pênh (Cam-pu-chia).


7 tháng 2.

Bộ Chính trị ra nghị quyết tổ chức những ngày kỷ niệm lớn trong hai năm 1984-1985: 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 10 năm chiến thắng đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 40 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 40 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.


15 tháng 2.

Bộ Quốc phòng quyết định (số 172/QĐ-QP) thành lập Cục cán bộ Chính trị trực thuộc Tổng cục Chính trị.


Giữa tháng 3.

Viện Lịch sử quân sự Việt Nam - Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị khoa học về chiến thắng Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 chiến thắng vĩ đại này. Nhiều báo cáo khoa học về nghệ thuật chỉ đạo chiến lược, chiến dịch; bổ sung và phát triển những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết về chiến thắng Điện Biên Phủ và vận dụng vào sự nghiệp củng cố quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc đã được trình bày tại hội nghị.


16 tháng 3.

Quân ủy Trung ương quyết định thành lập hội đồng học viện, hội đồng nhà trường ở các học viện và nhà trường đào tạo sĩ quan. Nhiệm vụ: xem xét tập thể và quyết định theo đa số những chủ trương, biện pháp lớn trong hoạt động và đời sống của học viện, nhà trường.


19 tháng 3.

Bộ Thương binh - Xã hội quy định thống nhất một số chế độ đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.


26 tháng 3.

Bộ Quốc phòng quyết định nâng mức tiền ăn từ 1,62 đồng lên 3,00 đồng một ngày, cấp thêm trang phục cho giáo viên, học viên đào tạo và bổ túc sĩ quan sơ cấp tại các học viện, nhà trường đại học, trường sĩ quan và trường quân chính


31 tháng 3.

Quân ủy Trung ương ra nghị quyết (số 07/NQ-QU) về tăng cường liên minh chiến lược và chiến đấu giữa Việt Nam và Cam-pu-ehia trong những năm tới.


Tháng 3.

Thành lập Hội đồng nhà đất - Bộ Quốc phòng.


Tháng 4.

Bộ Quốc phòng quyết định: đổi tên Cục Địch vận thuộc Tổng cục Chính trị thành Cục Tuyên truyền đặc biệt; Cục Quản lý thuộc Tổng cục Chính trị thành Cục Hậu cần; thành lập Trường trung cấp nghệ thuật quân đội thuộc Tổng cục Chính trị.


6 tháng 5.

Khai mạc triển lãm “Đường Hồ Chí Minh” tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập tuyến vận tải quân sự chiến lược (5-1959 — 5-1984). Hơn 200 hiện vật và nhóm hiện vật, hơn 200 hình ảnh và nhiều biểu đồ, thống kê, sa bàn, bản đồ... được trưng bày thể hiện một phần cuộc chiến đấu quyết liệt, lâu dài, gian khổ của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.


12 tháng 5.

Ban hành điều lệ nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam (quyết định số 707 QĐ-QP của Bộ Quốc phòng), gồm lời nói đầu, 7 chương, 118 điều.


15-5 đến 5-6.

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng Văn Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức các nước Tiệp Khắc, Hung-ga-ri, Ba Lan, Liên Xô.


Tháng 5.

Bộ Tổng Tham mưu quyết định chuyển bệnh viện 109 và 110 thuộc Tổng cục Hậu cần về quân khu 2 và Quân khu 1.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #135 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 04:13:25 pm »


4 tháng 6.

Bộ Quốc phòng quyết định (số 827/QP), thành lập trung tâm giao dịch xuất nhập khẩu và dịch vụ, giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo toàn quân làm hàng xuất khẩu và làm dịch vụ thu ngoại tệ.


5 tháng 6.

Hội đồng Bô trưởng ra tuyên bố về vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Khoảng không gian ở trên đất liền, nội thủy, lãnh hải và các hải đảo Việt Nam là thuộc chủ quyền hoàn toàn và riêng biệt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là cơ sở pháp lý cơ bản để Nhà nước Việt Nam thực hiện việc bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an ninh quốc gia trên vùng trời Tổ quốc.


9 tháng 6.

Bộ Quốc phòng bổ sung chính sách đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng đang làm nhiệm vụ ở tuyến 1, biên giới và hải đảo xa (phụ cấp khuyến khích bằng 30 phần trăm lương chính); quân nhân, công nhân viên quốc phòng đang làm nhiệm vụ ở các địa phương có đường biên giới (phụ cấp bằng 100 phần trăm lương chính).


16 tháng 6.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia thỏa thuận rút một bộ phận quân tình nguyện Việt Nam tại các tỉnh miền tây và tây-bắc Cam-pu-chia về nước. Số lượng quân gồm hai lữ đoàn, một trung đoàn và một số tiểu đoàn độc lập.


23 tháng 6.

Lữ đoàn 688, lữ đoàn 689, trung đoàn 550 và một số tiểu đoàn độc lập quân tình nguyện Việt Nam từ các tỉnh phía tây và tây-bắc Cam-pu-chia trở về tổ quốc.


12 tháng 7.

Bộ Quốc phòng ra nghị định về tổ chức thi tốt nghiệp quốc gia ở các học viện, trường sĩ quan quân đội.


13 tháng 7.

Khánh thành trung tâm phục hồi chức năng cho thương binh và nạn nhân chiến tranh ở Hải Phòng do Vương quốc Na Uy giúp.


14 tháng 7.

Bộ Quốc phòng quyết định thành lập các trường quân sự địa phương thuộc Quân khu Thủ Đô và Đặc khu Quảng Ninh.


16 tháng 7.

Bộ Tổng Tham mưu ra chỉ lệnh sẵn sàng động viên và huấn luyện động viên, giúp người chỉ huy nắm vững các biện pháp động viên trong đơn vị, nâng cao trình độ sẵn sàng động viên quân đội trên cơ sở tổ chức lực lượng đã được xác định, nhằm triển khai và hoàn thành tốt công tác động viên năm 1984-1985.


21 tháng 7.

Bộ Quốc phòng quyết định (số 1095/QP), thành lập Hội đồng đánh giá tài liệu lưu trữ các cấp trong quân đội.


17 tháng 8.

Bộ Tổng Tham mưu quyết định điều Trường văn hóa quân đội về trực thuộc Quân khu Thủ Đô.


5 tháng 9.

Bộ Quốc phòng bổ sung chế độ phụ cấp đối với bộ đội làm nhiệm vụ ở Cam-pu-chia, Lào, ở các đảo và các địa phương vùng biên giới.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #136 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 04:14:40 pm »


6 tháng 10.

Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng vũ trang Thủ đô.


22 tháng 10.

Thành lập Ban giám khảo xét duyệt sáng kiến, sáng chế phục vụ công tác dạy và học của các trường quân đội.

Trưởng ban: Thiếu tướng Nguyễn Dương Hán - Cục trưởng Cục Nhà trường.


24 tháng 10.

Bộ Quốc phòng quy định trang phục nghiệp vụ cho các đoàn nghệ thuật quân đội bao gồm phù hiệu, mũ, quân phục...


25 tháng 10.

Bộ Tổng Tham mưu quyết định (số 281/QĐ-TM) chuyển bệnh viện 108 thuộc Cục Quân y trực thuộc Tổng cục Hậu cần.


27 tháng 10.

Hội đồng Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng (lần thứ ba) cho các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Hội đồng Nhà nước đã ra quyết nghị (số 572-HĐNN) quy định Huy chương Quân kỳ quyết thắng để tặng thưởng cho những quân nhân và công nhân viên quốc phòng đã phục vụ quân đội từ 25 năm trở lên.


Đầu tháng 11.

Bộ Tổng Tham mưu quyết định chuyển Trường trung học quân y 2 thuộc Tổng cục Hậu cần trực thuộc Quân khu 7.


18 - 25 tháng 11.

Đại hội thể dục thể thao toàn quân lần thứ hai tổ chức tại Hà Nội và Hải Phòng. 40 đoàn tuyển thủ gồm 2.000 vận động viên, thi đấu 12 môn thể thao Ô-lim-pic và thể thao quân sự; 34 đội thi đấu môn “chiến sĩ khỏe” giải “Báo quân đội nhân dân”. Giải nhất toàn đoàn: Quân khu 3.


Tháng 11.

Hội nghị cán bộ lãnh đạo chính trị quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, trao đổi một số kinh nghiệm về công tác đảng - công tác chính trị, góp phần nâng can trình độ sẵn sàng chiến đấu; bàn biện pháp phối hợp hoạt động tăng cường củng cố tình đoàn kết giữa quân đội và nhân dân ba nước và với các nước khác.


3 tháng 12.

Bộ Quốc phòng quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng, công tác đoàn thể trong quân đội được hưởng như đối với các chỉ huy, phó chỉ huy cùng cấp.


5 - 23 tháng 12.

Giải vô địch bóng đá SKDA lần thứ năm tổ chức tại Việt Nam. Tham dự giải có các đội bóng quân đội và lực lượng vũ trang Tiệp Khắc, Ba Lan, Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri, Cu Ba, Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la, I-rắc và hai đội Việt Nam. Đội quân đội Hung-ga-ri giành cúp vô địch và Huy chương vàng.


18 tháng 12.

Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Quân đội nhân dân Việt Nam Huân chương Sao vàng quốc gia (huân chương cao quý nhất của Lào).


19 tháng 12.

- Nhà nước Cam-pu-chia tặng Quân đội nhân dân Việt Nam Huân chương Ăng Co (huân chương cao quý nhất của Cam-pu-chia).

- Hội đồng Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho 10 đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, lực lượng vũ trang Quảng Ninh, các sư đoàn 304, 308, 312, 316, 320, 325 và Trường sĩ quan Lục quân 1).


20 tháng 12.

Ban Chấp hành Tinng ương Đảng ra nghị quyết (số 23/NQ-TW) về công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện, bảo đảm an ninh quốc phòng vững mạnh. “Tăng cường xây dựng pháo đài quân sự và an ninh trên địa bàn huyện. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, xây dựng thế trận làm chủ của chiến tranh nhân dân, tổ chức lực lượng lao động sản xuất đồng thời là lực lượng quốc phòng, bảo đảm chiến đấu và hậu cần tại chỗ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội. Làm tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quản lý quân dự bị, xây dựng mạng lưới an ninh nhân dân vững mạnh, trong sạch về chính trị và tổ chức”.


22 tháng 12.

Tại Hà Nội, mít tinh kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Quốc phòng đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ ba.


23 tháng 12.

Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ký hiệp định về liên minh quân sự giữa hai nước.


27 tháng 12.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị (số 205/CT-TM) về công tác báo tử, báo mất tích và lập danh sách quân nhân (bao gồm sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng) chết hoặc mặt tích từ ngày 1 tháng 5 năm 1975 trở về sau.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #137 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 08:02:41 pm »


NĂM 1985


7 - 10 tháng 1.

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng Văn Tiến Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, thăm Cộng hòa nhân dân Cam-pu-chia.


7 tháng 2.

Bộ Quốc phòng ra thông tư quy định chế độ đối với phụ nữ tình nguyện phục vụ quân đội theo chế độ quân nhân, có nghĩa vụ và quyền lợi như nam quân nhân.


18 tháng 2.

Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trường quân sự địa phương trực thuộc Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo; hợp nhất hai trường quân chính thuộc Bộ Tư lệnh 479 thành một trường quân chính.


19 - 22 tháng 2.

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị quân báo toàn quân, đánh giá công tác tổ chức nắm địch và xây dựng, huấn luyện năm 1984; quán triệt tình hình và yêu cầu nhiệm vụ nắm địch của Bộ để bổ sung cho phương hướng nhiệm vụ huấn luyện năm 1985.


20 tháng 2.

Thành lập Binh đoàn xây dựng kinh tế Tây Nguyên
(Binh đoàn 15), chuyên xây dựng kinh tế tổ chức sản xuất kinh doanh như một liên hiệp các xí nghiệp khu vực. Nhiệm vụ: sản xuất, kinh doanh cây cao su kết hợp với kinh doanh tổng hợp trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất lâm nghiệp trên các địa bàn; kết hợp kinh tế với quốc phòng tại Tây Nguyên.


1 - 25 tháng 3.

Bộ Tổng Tham mưu mở lớp tập huấn nghiệp vụ trinh sát nhân dân cho các tỉnh phía Bắc, nhằm bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách trinh sát nhân dân một số nội dung nghiệp vụ trong công tác xây dựng trinh sát nhân dân và tổ chức nắm địch.


2 - 31 tháng 3.

Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo khoa học xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ nhất tại Hà Nội. Trong số hơn 1.100 đề tài nghiên cứu, phát minh sáng chế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sản phẩm sáng tạo của thanh niên cả nước có 172 sản phẩm của tuổi trẻ quân đội.


7 tháng 3.

Hội đồng Nhà nước quyết định (số 619/KT-HĐNN7), tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đắc Lắc; tiếp đó là lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh (thành phố): Gia Lai - Công Tum (quyết định số 620 KT/HĐND7, ngày 12 tháng 3), Bình - Trị - Thiên, Quảng Nam - Đà Nẵng (quyết định số 621, 622 ngày 19 tháng 3), thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lai Châu, Sơn La, Hoàng Liên Sơn, Hà - Tuyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Thái, Quảng Ninh, Hà-Sơn-Bình, Hà Bắc, Vĩnh Phú, Hải Hưng, Thái Bình, Hà-Nam-Ninh, Thanh Hóa, Nghệ - Tĩnh, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Lâm Đồng, Thuận Hải, Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, Cửu Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Minh Hải, Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (quyết định số 628/KT-HĐNN, ngày 26 tháng 3 năm 1985).


22 tháng 3.

Bộ Tổng Tham mưu ra chỉ thị (số 39/CT-TW), quy định trách nhiệm của cơ quan quân sự địa phương và các đơn vị quân đội đóng tại địa phương đối với việc huấn luyện quân sự phổ thông ở các trường phổ thông trung học, trường dạy nghề và các trường cao đẳng, đại học.


25 tháng 3.

Trên cơ sở quyết định (số 331/QĐ-TM) ngày 15-11-1978 của Bộ Tổng Tham mưu về việc hợp nhất Trường Quân y Miền và Trường Đại học Quân y, Bộ Quốc phòng ra quyết định (số 488/QĐ-QP) thành lập Phân viện học viện Quân y tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ: đào tạo, bổ túc sĩ quan quân y ở các tỉnh phía nam và Tây Nguyên; huấn luyện chuyên tu y sĩ, sĩ quan dự bị, nghiên cứu y học quân sự.


26-3 đến 1-4.

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng Văn Tiến Dũng - Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Ấn Độ.


Tháng 3.

Thực hiện thông tư (214/QP ngày 22-2-1983) của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu mở hội nghị chuyên đề tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, củng cố kỷ luật ở cơ quan Bộ Tổng Tham mưu.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #138 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 08:04:52 pm »


3-4 đến đầu tháng 5.

- Đợt rút quân thứ tư quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia về nước, gồm một sư đoàn bộ binh, bốn lữ đoàn kỹ thuật và ba lữ đoàn bộ binh thuộc Binh đoàn 52.

- Hội đồng Nhà nước quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh đoàn 52, mặt trận 579 Quân khu 5 đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế.


4 - 6 tháng 4.

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị khoa học kỷ niệm lần thứ 10 ngày thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30-4-1975 - 30-4-1985). Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề: những thành công và bài học về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975; nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và những tác động to lớn của sự kiện lịch sử vĩ đại này đối với dân tộc và thời đại.


9 - 13 tháng 4.

Hội nghị tổng kết công tác đảng - công tác chính trị trong kháng chiến chống Mỹ.


22 tháng 4.

Ban hành quy chế thi tốt nghiệp quốc gia và công nhận tốt nghiệp cho các học viện, trường đại học, trường sĩ quan, gồm 17 điều và 2 phụ lục.


12 - 18 tháng 4.

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng Văn Tiến Dũng - Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa In-đô-nê-xi-a.


23 - 24 tháng 4.

Viện Mác—Lê-nin và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học nghiên cứu những văn kiện của Đảng trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.


27 tháng 4.

Thành lập Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước của Bộ Quốc phòng (quyết định số 741/QP).


16 tháng 5.

Bộ Quốc phòng ra quyết định (số 848/QĐ - QP), chuyển công ty Đức Cơ thành đoàn Đức Cơ (đoàn 385) và nông trường 732 (Plây Cần) trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên.


28 tháng 5.

Thành lập Hội đồng đánh giá tài liệu lưu trữ cơ quan Bộ Tổng Tham mưu (quyết định số 184/QĐ-TM).

Chủ tịch: Đại tá Võ Thiện Kế - Phó văn phòng Bộ Tổng Tham mưu.


9 tháng 6.   

Bộ Chính trị ra nghị quyết (số 24/NQ-TƯ), về những vấn đề cơ bản của đường lối quân sự của Đảng trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
, nêu rõ: “Đường lối quân sự của Đảng ta ngày nay là đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc”. “Phương hướng xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân là xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, hùng mạnh, có trình độ chính quy hiện đại ngày càng cao, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng vững mạnh và rộng khắp”. “Về tổ chức, lực lượng vũ trang nhân dân gồm quân đội nhân dân (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng) và dân quân tự vệ. Quân đội nhân dân có lực lượng thường trực và lực lượng dự bị. Quân đội nhân dân phải có số lượng đủ, nhất là có chất lượng cao..., giải quyết những vấn đề tổ chức một cách khoa học làm cho các đơn vị với số lượng nhất định có thể tạo nên hiệu suất chiến đấu cao. Từng đơn vị có đủ số quân theo biên chế, phát huy hết khả năng của từng người và của toàn đơn vị, xây dựng tổ chức mạnh và từng người mạnh, đơn vị mạnh, cơ quan mạnh...” Nghị quyết xác định những nguyên tắc chủ yếu trong cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, Ủy ban quốc phòng của Đảng, hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chế độ một người chỉ huy, công tác đảng - công tác chính trị trong quân đội...


15 tháng 6.

Thành lập Ban tuyển sinh quân sự Bộ Tổng Tham mưu.

Trưởng ban: Trung tướng Doãn Tuế - Phó tổng tham mưu trưởng.


Tháng 6.

Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề về sách giáo khoa, tài liệu giáo khoa trong các học viện, trường đại học và trường sĩ quan trong quân đội; thống nhất việc tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn biên soạn sách giáo khoa quân sự.


4 tháng 7.

Bộ Chính trị ra các nghị quyết:

- Nghị quyết (số 26/NQ-TW) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trên mặt trận quốc phòng an ninh: “Thanh niên trong quân đội phải có ý chí chiến đấu cao, kỹ thuật giỏi, lao động tốt, kỷ luật nghiêm, nếp sống lành mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

- Nghị quyết (số 27/NQ-TW) về việc tiếp tục kiện toàn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và sự nghiệp quốc phòng”, xác định những nguyên tắc chủ yếu trong cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; Ủy ban quốc phòng của Đảng, hệ thống tổ chức Đảng trong quân đội, nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chế độ một người chỉ huy; công tác đảng - công tác chính trị trang quân đội; chỉ định Đảng ủy Quân sự Trung ương.


6 - 8 tháng 7.

Bộ Quốc phòng mở hội nghị cải tiến quản lý xí nghiệp công nghiệp quốc phòng và xây dựng cơ bản toàn quân.
Logged
chuongxedap
Đại tá
*
Bài viết: 13138« Trả lời #139 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2022, 08:07:11 pm »


17 tháng 8.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước ký quyết định tặng thưởng Huân chương Sao vàng cho bảy quân khu (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) và ba quân chủng (Không quân, Hải quân, Phòng không); tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho 51 đơn vị và Huân chương Độc lập hạng nhất cho 15 đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam đã có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


29 tháng 8.

Hội đồng Nhà nước công bố lệnh tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 218 đơn vị và 125 cá nhân trong đó có 75 đơn vị và 20 cá nhân thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.


Tháng 8.

- Nhà nước ta tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho một số đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cơ quan An ninh quốc gia, Bộ Nội vụ các nước Liên Xô, Cu Ba, Cộng hòa dân chủ Đức đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng và bảo vệ an ninh Tổ quốc Việt Nam.

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định việc thành lập hội đồng quân sự cấp sư đoàn; cơ quan cấp tỉnh, thành phố, Tổng cục Hậu cần; Đảng ủy Binh chủng Pháo binh, Công binh, Thông tin, Thiết giáp, Đặc công, Hóa học, Biên phòng và cơ quan Bộ Quốc phòng.


5-9 đến 1-10.

Đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng Văn Tiến Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức các nước Liên Xô, Mông Cổ, Cộng hòa dân chủ Đức.


11 tháng 9.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra chỉ thị (số 297/KT), kiện toàn trường quân sự địa phương tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương. Trường quân sự địa phương tổ chức theo cơ cấu một trường sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của tỉnh (thành, đặc khu) và do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh (thành, đặc khu) trực tiếp quản lý.


18 tháng 9.

Hội đồng Bộ trưởng ra nghị định (số 235/HĐBT) về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân viên chức và các lực lượng vũ trang. Mức lương mới được quy định gấp 10 lần mức lương cũ. Tổng cục Hậu cần và Cục Tài vụ - Bộ Quốc phòng ra văn bản hướng dẫn thực hiện quy định của Bộ Quốc phòng về chế độ tiền ăn, phụ cấp của chiến sĩ, chế độ lương tạm thời của quân nhân chuyên nghiệp.


Tháng 9.

Hội đồng Nhà nước công bố lệnh tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Quân chủng Không quân và Quân đoàn 1.


4 tháng 10.

Bộ Quốc phòng ra quyết định (số 1670/QĐ-QP) thành lập Ủy ban kế hoạch hóa gia đình trong quân đội. Chủ tịch: Trung tướng Bùi Phùng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.


13 - 16 tháng 10.

Hội thi chiến sĩ khỏe toàn quân, giải Báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Đội tuyển Trường sĩ quan Lục quân 2 đoạt cúp luân lưu Báo Quân đội nhân dân. Vận động viên Nguyễn Xuân Chuyên (Quân khu 5) lần thứ 2 vô địch toàn năng, được công nhận là người khỏe nhất toàn quân năm 1985.


15 tháng 10.

Bộ Quốc phòng quyết định (số 1738/QĐ-QP) về việc thống nhất sử dụng “phiếu quân nhân” thay cho lý lịch của quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ và một số sổ sách quản lý quân số trong toàn quân. Người chỉ huy cấp trung đoàn (và tương đương) chịu trách nhiệm lập và quản lý phiếu quân nhân.


4 - 8 tháng 11.

Bộ Tư lệnh Công binh tổ chức hội nghị khoa học chuyên đề “Về công sự biên giới” tại Đặc khu Quảng Ninh.


7 tháng 11.

Thành lập Tổng cục Kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan giúp Bộ Quốc phòng chỉ đạo, quản lý các lực lượng quân đội làm kinh tế theo chính sách, chế độ chung của Đảng và Nhà nước.


Tháng 11.

Ban hành điều lệ công tác ngành Điều tra hình sự.


21 tháng 12.

- Học viện Chính trị - Quân sự tổ chức hội nghị khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đảng - công tác chính trị trong các lực lượng vũ trang nhân dân”. Hội nghị tập trung vào ba vấn đề lớn: Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng Đảng; Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đảng-công tác chính trị; Chủ tịch Hồ Chí Minh với người cán bộ chính trị trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Học viện Quân sự cấp cao hội thảo khoa học về “Kết hợp chiến tranh nhân dân địa phương với chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực trong huấn luyện, nghiên cứu”. Hội nghị tập trung phản ánh thực tiễn phong phú của sự kết hợp hai phương thức chiến tranh trong chiến tranh giải phóng, chiến tranh giữ nước trước đây và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc ngày nay vào quá trình huấn luyện, nghiên cứu; làm sáng tỏ vị trí, vai trò, nhiệm vụ, khả năng, nội dung và phương pháp kết hợp hai loại hình chiến tranh trong phạm vi chiến lược, nghệ thuật chiến dịch, chiến thuật; trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng... phục vụ việc nghiên cứu, cải tiến nội dung huấn luyện của học viện sát thực tế hơn.


25 tháng 12.

Hội nghị tổng kết 5 năm công tác thanh tra - kiểm tra toàn quân (1981-1985).


27 - 28 tháng 12.

Bộ Tổng Tham mưu mở hội nghị tổng kết công tác khoa học quân sự năm 1985 và phổ biến, quán triệt chỉ thị và kế hoạch công tác khoa học quân sự năm 1986.


30 tháng 12.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ thị về việc thực hiện chế độ phụ cấp trên hạn định của hạ sĩ quan, binh sĩ, vào năm thứ nhất thêm 60 phần trăm mức phụ cấp, năm thứ hai trở đi thêm 100 phần trăm mức phụ cấp.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM