Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Mười, 2020, 04:28:25 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Quân đồng minh Mỹ trên chiến trường VN  (Đọc 20565 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25061


« Trả lời #110 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2016, 05:58:56 am »


PHỤ LỤC 2

HIỆP ƯỚC PHÒNG THỦ TẬP THỂ ĐÔNG NAM Á1

        Các nước tham gia Hiệp ước này, thừa nhận chủ quyền bình đẳng của tất cả các nước tham gia Hiệp ước; một lần nữa tuyên bố sự tin tưởng của họ vào những mục đích và những nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp quốc và ý muốn sống hoà bình với tất cả các dân tộc và tất cả các chính phủ; khẳng định một lần nữa rằng, theo đúng Hiến chương Liên Hợp quốc, họ ủng hộ nguyên tắc về quyền bình đẳng cũng như quyền tự quyết của các dân tộc, và tuyên bố rằng họ sẽ thành thật cố gắng, bằng mọi phương pháp hoà bình, giúp đỡ tất cả các nước mà nhân dân muốn tự trị và bảo đảm nền độc lập của mình và có khả năng bảo đảm trách nhiệm đó; muốn tăng cường những cơ sở của hoà bình và tự do, bảo vệ những nguyên tắc dân chủ, tự do cá nhân và pháp quyền, và giúp cho phúc lợi và sự phát triển kinh tế của tất cả các nước trong khu vực Hiệp ước; quan tâm đến việc công khai và trịnh trọng tỏ rõ tình đoàn kết của họ, để cho mọi kẻ xâm lược thấy rằng các nước tham gia Hiệp ước họp thành một mặt trận thống nhất trong khu vực Hiệp ước và hơn nữa, mong muốn phối hợp những cố gắng phòng thủ tập thể bảo vệ hoà bình và an ninh, do đó thoả thuận như sau:

        Điều 1: Các nước tham gia Hiệp ước cam kết, như Hiến chương Liên Hợp quốc đã đề ra, giải quyết bằng phương pháp hoà bình mọi vấn đề tranh chấp quốc tế có liên quan đến họ, sao cho không hại đến hoà bình, an ninh quốc tế và công lý, và trong các quan hệ quốc tế không dùng phương pháp đe dọa vũ lực hoặc vũ lực mà bất cứ như thế nào cũng không phù hợp với những mục đích của Liên Hợp quốc.

        Điều 2: Nhằm đạt tới một cách có hiệu quả hơn những mục tiêu của Hiệp ước này, các nước tham gia Hiệp ước hành động riêng lẻ và hành động chung bằng cách phát triển những tài nguyên của mình và giúp đỡ lẫn nhau một cách liên tục và có hiệu lực, sẽ duy trì và tăng cường khả năng của từng nước và khả năng tập thể chống lại một cuộc tiến công vũ trang; ngăn ngừa và chiến đấu chống lại mọi hoạt động lật đổ do bên ngoài điều khiển chống lại toàn vẹn lãnh thổ và sự ổn định về chính trị của họ.

        Điều 3: Các nước tham gia Hiệp ước cam kết tăng cường những quy chế tự do của họ và hợp tác với nhau để tiếp tục phát triển những biện pháp kinh tế, kể cả viện trợ kỹ thuật, nhằm giúp cho sự tiến bộ về kinh tế và phúc lợi xã hội cũng như khuyến khích những sự cố gắng của từng nước và những cố gắng tập thể của các chính phủ theo hướng đó.

        Điều 4:

        a) Mỗi nước tham gia Hiệp ước thừa nhận rằng một cuộc xâm lược vũ trang trong khu vực Hiệp ước nhằm chống lại bất cứ nước nào tham gia Hiệp ước hoặc chống lại bất cứ quốc gia nào hoặc lãnh thổ nào mà sau này các nước tham gia Hiệp ước nhất trí thoả thuận nêu ra, đều phạm đến hoà bình và an ninh của bản thân họ và cam kết hành động trong trường hợp đó, nhằm chống lại nguy cơ chung theo đúng những luật lệ quy định trong hiến pháp nước họ. Những biện pháp thi hành theo lời văn ghi trong phần này sẽ được báo ngay cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc biết.

        b) Nếu theo ý kiến của một nước tham gia Hiệp ước, tính chất bất khả xâm phạm hoặc sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền hoặc độc lập chính trị của một nước nào tham gia Hiệp ước trong khu vực Hiệp ước hoặc của bất cứ quốc gia hoặc lãnh thổ nào được quy định trong phần đầu của điều khoản này, trong một lúc nào đó, bị đe dọa bởi một sự kiện hoặc tình hình nào có thể làm nguy hại đến hoà bình trong vùng, các nước tham gia Hiệp ước sẽ lập tức hỏi ý kiến nhau nhằm thỏa thuận về những biện pháp cần thi hành đặng phục vụ cuộc phòng thủ chung.

        c) Các nước tham gia Hiệp ước thoả thuận rằng họ sẽ không có một hành động nào trên lãnh thổ một quốc gia được nhất trí đồng ý nêu ra như đã quy định trong phần đầu của điều khoản này hoặc trên một lãnh thổ nào được nêu ra theo những điều ghi như trên mà không có sự thoả thuận của chính phủ có liên quan.

-----------------
         1. Lê Sơn, Bộ mặt thật các khối quân sự của bọn đế quốc, Sđd, tr. 39.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25061


« Trả lời #111 vào lúc: 31 Tháng Mười, 2016, 06:00:51 am »


        Điều 5: Các nước tham gia Hiệp ước lập ra theo Hiệp ước này một Hội đồng và mỗi nước sẽ cử đại diện vào Hội đồng này, nhằm xét những vấn đề liên quan đến việc thi hành Hiệp ước. Hội đồng sẽ trao đổi ý kiến về những biện pháp quân sự và về những biện pháp khác do yêu cầu trong một lúc nào đó của tình hình xảy ra ở khu vực của Hiệp ước. Hội đồng sẽ được tổ chức theo cách thức bảo đảm có thể họp được bất cứ lúc nào.

        Điều 6: Hiệp ước này không phạm đến và sẽ không bị coi như là phạm đến bất cứ bằng cách nào những quyền hạn và nghĩa vụ của bất cứ nước nào tham gia Hiệp ước theo Hiến chương Liên Hợp quốc, cũng không phạm đến trách nhiệm của Hội đồng Bảo an trong việc giữ gìn hoà bình và an ninh quốc tế. Mỗi nước tham gia Hiệp ước tuyên bố rằng không một sự cam kết quốc tế nào hiện đang có hiệu lực, giữa các nước đó với một nước tham gia Hiệp ước, hoặc bất cứ nước nào khác lại trái với những điều khoản của Hiệp ước này, và mỗi nước bảo đảm không có sự cam kết quốc tế nào không phù hợp với Hiệp ước này.

       Điều 7: Bất cứ nước nào khác có thể giúp vào việc đạt những mục tiêu của Hiệp ước này và góp phần giữ gìn an ninh của khu vực, sẽ được mời tham gia Hiệp ước này với sự nhất trí thoả thuận của các nước tham gia Hiệp ước.

        Nước nào được mời như thế sẽ có thể trở nên thành viên của Hiệp ước này bằng cách lưu chiểu văn bản xin gia nhập ở Chính phủ nước Cộng hoà Philíppin. Chính phủ này sẽ báo cho các nước tham gia Hiệp ước mỗi khi có việc lưu chiểu một văn bản xin gia nhập.

        Điều 8: Vì mục đích của Hiệp ước này "khu vực Hiệp ước" chỉ toàn bộ vùng Đông Nam Á, bao gồm tất cả những lãnh thổ các nước châu Á tham gia Hiệp ước cũng như toàn bộ vùng Thái Bình Dương ở phía Bắc vĩ tuyến Bắc 21030. Các nước tham gia Hiệp ước nhất trí thoả thuận có thể bổ sung điều khoản này nhằm đưa vào khu vực Hiệp ước lãnh thổ của nước nào sẽ tham gia Hiệp ước theo đúng những điều quy định trong Điều 7 hoặc sửa đổi theo một cách khác khu vực của Hiệp ước.

        Điều 9:

        a) Hiệp ước này sẽ lưu vào hồ sơ của Chính phủ nước Cộng hoà Philíppin. Những bản sao nguyên văn sẽ do Chính phủ này trao cho chính phủ các nước khác ký kết Hiệp ước.

        b) Hiệp ước này sẽ được thông qua và những điều khoản của Hiệp ước sẽ được các thành viên thi hành theo đúng những luật lệ quy định trong Hiến pháp của mỗi nước. Các văn bản thông qua Hiệp ước sẽ được lưu chiểu càng sớm càng hay ở Chính phủ nước Cộng hoà Philíppin, Chính phủ này sẽ báo cho các nước khác ký kết Hiệp ước việc này.

        c) Hiệp ước sẽ được thi hành giữa các nước đã thông qua Hiệp ước khi những văn bản thông qua của số đông các nước ký kết đã được lưu chiểu và sẽ có hiệu lực đối với mỗi nước khác kể từ khi họ lưu chiểu văn bản thông qua Hiệp ước.

       Điều 10: Hiệp ước sẽ được thi hành không hạn chế thời gian, nhưng mỗi nước tham gia Hiệp ước có thể thôi không tham gia nữa một năm sau khi họ đã gửi văn bản về quyết định không tham gia tới Chính phủ nước Cộng hoà Philíppin, Chính phủ này sẽ báo cho Chính phủ các nước khác tham gia Hiệp ước mỗi khi có việc lưu chiểu một văn bản quyết định không tham gia Hiệp ước nữa.

        Điều 11: Bản tiếng Anh của Hiệp ước này buộc các nước tham gia Hiệp ước tuân theo. Nhưng một khi các nước này công nhận bản tiếng Pháp và báo cho Chính phủ nước Cộng hoà Philíppin biết việc công nhận này thì bản tiếng Pháp cũng sẽ có giá trị và sẽ có tính chất bắt buộc tuân theo đối với tất cả các nước tham gia Hiệp ước.

-----------------
       1. Larsen S.R. and Collins J.L, Allied Participation in Vietnam, op.cit, p. 23, 151.

         The Power of the Pentagon, op.cit, p. 79.


HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM