Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 03 Tháng Tư, 2020, 05:36:27 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Binh chế Đại Việt thế kỷ XI - XV  (Đọc 17333 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #90 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2016, 06:11:41 AM »


        - Phan Huy Lê: Chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp thời Lê Sơ, Nxb Văn Sử Địa, H.1959.

        - Phan Huy Lê, Bùi Đăng Dũng, Phan Đại Doãn, Phạm Thị Tâm, Trần Bá Chí: Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, Nxb Quân đội nhân dân, H.1970.

        - Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Nxb Giáo dục, H.1960.

        - Lịch sử Việt Nam, Tập I, Nxb Khoa học xã hội, H.1976.

        - Lịch sử Việt Nam thời kỳ chế độ phong kiến dân tộc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 1967.

        - Thăng Long: Mấy ý kiến về tổ chức quân sự dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, Tạp chí Quân đội nhân dân, Số 10-1973.

        - Thăng Long: Tổ chức quân sự dân tộc trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên - Mông, Tạp chí Quân đội nhân dân, 11-1973.

        - Thăng Long: Tổ chức quân sự dân tộc trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc do Lê Lợi lãnh đạo, Tạp chí Quân đội nhân dân, 12-1973.

        - Thăng Long: Nước Đại Việt củng cố quốc phòng, Tạp chí Quân đội nhân dân, 5-1975.

        - Thăng Long: Xây dựng quân đội thường trực, Tạp chí Quân đội nhân dân, 2-1976.

        - Lã Văn Lô: Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Nxb Khoa học xã hội, H.1976.

        - Lê Lợi và Thanh Hoá trong khởi nghĩa Lam Sơn, Nxb Thanh Hoá, 1988.

        - Luật Nghĩa vụ quân sự, Công báo nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, số 19, ngày 11-5-1960.

        - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự (được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi bổ sung ngày 21-12-1994), Nxb Chính trị quốc gia, H.1994.

        - Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng, Song Hào: Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb Quân đội nhân dân, H.1966.

        - Hồng Nam và Hồng Lĩnh (chủ biên): Những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam chống phong kiến Trung Hoa xâm lược Nxb Khoa học xã hội, H.1984.

        - Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyền dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497), Bộ Quốc gia giáo dục, Sài Gòn, 1963.

        - Đỗ Văn Ninh: Thành cổ Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, H.1983.

        - Nông thôn Việt Nam trong lịch sử, Tập I, Nxb Khoa học xã hội, H.1975.

        - Nông thôn Việt Nam trong lịch sử, Tập II, Nxb Khoa học xã hôi, H.1975.

        - Nguyễn Danh Phiệt: Nhà Đinh dẹp loạn và giữ nước, Nxb Khoa học xã hội, H.1990.

        - Nguyễn Danh Phiệt: Về thăm một làng chiến đấu chông giặc Nguyên, Tạp chí Tổ quốc, số 6-1985.

        - Nguyễn Hồng Phong: Xã thôn Việt Nam, Nxb Văn Sử Địa, H.1959.

        - Hoàng Đình Phu (chủ biên): Mấy nét về sự phát triển kỹ thuật quân sự, Nxb Quân đội nhân dân, H.1976.

        - Phạm Ngọc Phụng: Tổ tiên đánh giặc, Nxb Quân giải phóng, Sài Gòn, 1975.

        - Nguyễn Tường Phượng: Lược thảo Binh chế Việt Nam qua các triều đại, Nxb Ngày Mai, H.1950.

        - Trương Hữu Quýnh (chủ biên): Đại cương Lịch sử Việt Nam, Tập I, Nxb Giáo dục, H. 1998.

        - Trương Hữu Quýnh: Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thiên kỷ XIII đến XV, Nxb Khoa học xã hội, H.1982.

        - Quốc sử quán thế kỷ XIV: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, bản dịch, Tập III, Nxb Văn Sử Địa, H.1957.

        - Quốc sử quán thế kỷ XIX: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, Tập IV, Nxb Văn Sử Địa, H.1958.

        - Quốc sử quán thế kỷ XIX: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, Tập VI, Nxb Văn Sử Địa, H.1958.

        - Quốc sử quán thế kỷ XIX: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, Tập VII, Nxb Văn Sử Địa, H.1958.

        - Quốc sử quán thế kỷ XIX: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, bản dịch, Tập VIII, Nxb Văn Sử Địa, H.1958.

        - Quốc sử quán thế kỷ XIX: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, bản dịch, Tập IX, Nxb Văn Sử Đỉa, H. 1958.

        - Quốc sử quán thế kỷ XIX: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, bản dịch, Tập X, Nxb Văn Sử địa, H. 1959.

        - Quốc sử quán thế kỷ XIX: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, bản dịch, Tập XI, Nxb Văn Sử Địa, H. 1959.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #91 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2016, 06:14:20 AM »


        - Quốc sử quán thế kỷ XIX: Việt sử thông giám cương mục, Chính biên, bản dịch, Tập XII, Nxb Văn Sử Địa, H.1959.

        - Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí, Tập I, Nxb Thuận Hoá, Huế 1992.

        - Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí, Tập II, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1992.

        - Quốc sử quán triều nguyễn: Đại Nam nhất thống chí, Tập III, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1992.

        - Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí, Tập IV, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1992.

        - Quốc triều hình luật (Luật hình triều Lê), Bản dịch, Nxb Pháp lý, H.1991.

        - Lê Đình Sỹ - Nguyễn Danh Phiệt: Kế sách giữ nước thời Lý Trần, Nxb Chính trí quốc gia, H.1994.

        - Lê Đình Sỹ (chủ biên): Trần Hưng Đạo - nhà quân sự thiên tài, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2002.

        - Ngô Thì Sĩ: Việt sử tiêu án, bản dịch, Văn hoá Á châu xuất bản, 1960.

        - Nguyễn Văn Siêu: Phương Đình Dư địa chí, Nxb Tự do, Sài Gòn, 1960.

        - Phạm Hồng Sơn: Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Tập III, Học viện Quân sự cấp cao, H.1990.

        - Phạm Văn Sơn: Việt sử toàn thư, Sài Gòn, 1960.

        - Văn Tân: Dụng nước đi đôi với giữ nước, một quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam, Tạp chí Quân đội nhân dân, số 9-1976.

        - Hà Văn Tấn. Mấy suy nghĩ về phương pháp sử học và lôgic, Nghiên cứu lịch sử, số 96-3/1967.

        - Hà Văn Tấn - Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chông xâm lược Nguyên

        - Mông thế kỷ XIII, in lần thứ tư, Nxb Khoa học xã hội, H.1975.

        - Hà Văn Tấn - Phạm Thị Tâm: Bài minh trên chuông Thông Thánh quán và một số vấn đề lịch sử thời Trần, Nghiên cứu lịch sử, số 88-7/1966.

        - Phạm Thị Tâm: Tác dụng của chính sách mềm dẻo đối với biên giới phía Bắc của nhà Lý, Kỷ yếu khoa học về biên giới, Đại học Tổng hợp, H. 1979.

        - Thiên kỷ X - Những vấn đề lịch sử, Nxb Khoa học xã hội, H.1977.

        - Chu Thiên: Chống quân Nguyên - Lịch sử kháng chiến thời Trần (1257-1288), Nxb Xây dựng, H.1957.

        - Bùi Thiết: Làng xã ngoại thành Hà Nội, Nxb Hà Nội, 1985.

        - Thơ văn Lý - Trần, Tập I, Nxb Khoa học xã hội, H.1977.

        - Thơ văn Lý - Trần, Tập II, Nxb Khoa học xã hội, H.1977.

        - Thơ văn Lý - Trần, Tập III, Nxb Khoa học xã hội, H.1977.

        - Nguyễn Minh Tiến: Lý Thường Kiệt con người và sự nghiệp, Nxb Hà Nội, H.1989.

        - Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần, Nxb Khoa học xã hội, H.1970.

        - Nguyễn Trãi: Toàn tập, in lần thứ hai, Nxb Khoa học xã hội, H.1974.

        - Hoàng Trúc Trâm: Trần Hưng Đạo, Sài Gòn 1950.

        - Đỗ Trình (chủ biên): 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, những hoạt động quân sự tiêu biểu, Nxb Quân đội nhân dân, H.2000

        - Viện Lịch sừ quân sự Việt Nam, Lịch sử quân sự Việt Nam, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, H.2003.

        - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử quân sự Việt Nam, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, H.2003.

        - Viện Sử học: Lịch sử Việt Nam, thế kỷ X - đầu thế kỷ XV, Nxb Khoa học xã hội, H.2002.

        - Việt sử lược, Bản dịch của Trần Quốc Vượng, Nxb Văn Sử Địa, H. 1960.

        - Nguyễn Việt, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hùng: Quân thuỷ Việt Nam trong lịch sử chống ngoại xâm, Nxb Quân đội nhân dân, H.1983.

        - Trần Quốc Vượng: Tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc, Nxb Y học và Thể dục thể thao, H.1969.

        - Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Tập I, Nxb Giáo dục, in lần thứ hai, H.1963.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 23080


« Trả lời #92 vào lúc: 20 Tháng Tám, 2016, 06:22:38 AM »

     
HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM