Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 27 Tháng Sáu, 2022, 12:17:26 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Việt Nam thế kỷ XX - Những sự kiện quân sự  (Đọc 54392 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #190 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2016, 08:05:16 am »


        7 tháng 9

        Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị cán bộ chủ trì toàn quân, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 94 của Đảng ủy Quân sự Trung ươn 4 về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội trong thời kỳ mới.

        16-21 tháng 9

        Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hoà Bun-ga-ri do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ghê-ooc-ghi A-na-ni-ép làm trưởng đoàn, thăm hữu nghị Việt Nam.

        24 tháng 9

        Bộ Quốc phòng công bố ''Sách trắng quốc phòng Việt Nam". Sách gồm ba phần: 1- Nhận định, đánh giá tình hình thế giới và khu vực, chính sách quốc phòng hoà bình và tự vệ của Nhà nước ta. 2- Truyền thống cả nước một lòng, toàn dân giữ nước, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. 3- Truyền thống và việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

        20-21 tháng 10

        Đoàn đại biếu quân sự cấp cao Liên bang Nga, do Nguyên soái I.Đ.Xéc-ghi-ép, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, thăm hữu nghị Việt Nam.

        27 tháng 10

        Bộ Quốc phòng ra quyết định (số 1455/1998/QP-QĐ) thành lập Viện khoa học Xã hội và nhân văn quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Nhiệm vụ: Nghiên cứu, vận dụng quan điếm của Đảng vào nghiên cứu những vấn đề về lý luận và thực tiễn đế bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; nghiên cứu những vấn đề lý luận thực tiễn về công tác chính trị trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, những vấn đề về xã hội học. quân sự - văn hoá học, đạo đức học quân sự. ứng dụng tâm lý học vào hoạt động quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội. Viện trưởng: Trung tướng Trần Xuân Trường.

        30 tháng 11

        Đoàn đại biểu quân sự cao cấp nước ta, do Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, thăm hữu nghị Nhật Bản.

        2 tháng 12

        Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 4 ra nghị quyết về nhiệm vụ năm 1999. về quốc phòng-an ninh, Nghị quyết xác định: "Xảy dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới".

        24 tháng 12

        Thủ tướng Chính phủ ra các quyết định (số 249/1998/QĐ-TTg) đổi tên Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và kinh tế thành Tổng cục Công nghiệp quốc, phòng; quyết định (số 248/TTg) thành lập Cục Kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng; quyết định (số 249/TTg) thành lập Cục Kế hoạch và đầu tư thuộc Bộ Quốc phòng.

        Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có chức năng giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương và Thủ trường Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về công nghiệp quốc phòng; quan lý, điều hành trực tiếp đối với các đơn vị trực thuộc. Chủ nhiệm Tổng cục: Thiếu tướng Trần Đức Việt.

        - Cục Kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập trên cơ sở kế thừa và đổi mới các cơ quan quan lý nhà nước về tố chức quân đội làm kinh tế; có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng thực hiện lãnh đạo, chi đạo nhiệm vụ lao động sản xuất làm kinh tế của quân đội, đồng thời giúp Bộ thực hiện chức năng quan lý nhà nước đối với các doanh nghiệp làm kinh tế trong quân đội. Cục trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chính.

        - Cục Kế hoạch và đầu tư thuộc Bộ Quốc phòng có chức năng lảm tham mưu, tổng hợp giúp Đảng ủy quân sự Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng về kế hoạch bảo đảm và đầu tư phát triền cho quân đội thực hiện nhiệm vụ quân sự của Đảng, Nhà nước giao; giúp Bộ trưởng Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác kế hoạch, đầu tư thương mại quân sự, dự trữ quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Quốc phòng giao. Cục trưởng: Đại tá Nguyễn Thọ Long.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #191 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2016, 08:09:28 am »


Năm 1999

        8 tháng 1

        Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương ra nghị quyết số 10/ĐUQSTW "Về đẩy mạnh nghiên cứu, phát huv vai trò của khoa học lịch sử quân sự trong thời kỳ mới", về phương hướng nhiệm vụ cua Ngành Lịch sư quân sự trong những năm tới. nghị quyết xác định: "Tiếp tục đây mạnh công tác tống kết chiên tranh, nghiên cưìxỊich sư quán sự. nâng cao chất lượng các. công trình nghiên cửu. xây dựng Ngành và Viện Lịch sử quân sự vững mạnh, toàn diện, có tiềm lực, trình độ khoa học chuyên sâu; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên nghiên cứu lịch sự quân sự có đủ phẩm chất chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao; tăng cường trao đổi hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đưa khoa học lịch sử quân sự phát triển lên một bước, mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội "cách mạng, chinh quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", củng cố quốc phòng; đấy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

        12-13 tháng 1

        Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết công tác huấn luyện năm 1998 và triển khai chỉ lệnh huấn luyện năm 1999. Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị. Bộ trưởng Quốc phòng chỉ thị toàn quân cần tiếp tục quán triệt công tác huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên. Huấn luyện phải toàn diện cả kỹ thuật, chiến thuật, cả chi huy, đồng thời coi trọng rèn luyện bộ đội nâng cao thể lực và khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu.

        13-15 tháng 1

        Tổng tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan - Đại tướng Xu-ray-út Chu-la-non thăm hữu nghị Việt Nam.

        15 tháng 1

        Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chi thị 38/ĐƯQSTVV của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về công tác quân y và quyết định 152/QĐ-QP của Bộ trưởng Quốc phòng ban hành quy chế, nhiệm vụ và tổ chức Ngành Quân y. Hội nghị nêu rõ: Ngành Quân y đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm, chăm sóc sức khỏe bộ đội; kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng đơn vị; đã đầu tư xây dựng 3 trung tâm khoa học ở 3 khu vực Bắc - Trung - Nam; công tác vệ sinh phòng dịch, huấn luyện đào tạo được chú trọng và đạt hiệu quả cao; chất lượng khám, điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ nâng lên rõ rệt.

        18 tháng 1

        Bộ Tổng tham mưu tổ chức hội nghị Ngành Tác chiến toàn quân năm 1999. Hội nghị nêu rõ Ngành Tác chiến toàn quân đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ và chi huy các cấp thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, lập kế hoạch, triển khai lực lượng, duy trì chế độ trực ban, luyện tập theo phương án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền; các ban ngành và các lực lượng liên quan để phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự xả hội; đề xuất với Bộ và chi huy các cấp xứ trí kịp thời các tình huống, không đế xảy ra những diễn biến phức tạp; cơ quan tác chiến các cấp đã hiệp đồng chặt chẽ để triển khai các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu tác chiến của toàn quân. Phát biếu với hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà chỉ rõ: Công tác tham mưu tác chiến cần tập trung huấn luyện bộ đội theo yêu cầu tác chiến hiện đại. đặc biệt chú trọng huấn luyện cơ bản và động tác cá nhân thành thục, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đảm bảo cho đất nước ổn định vững bước vào thế kỷ XXI.

        25-2 đến 2-3

        Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta, do Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

        9-10 tháng 3

        Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị lịch sử quân sự toàn quân lần thứ tư, tổng kết, đánh giá công tác nghiên cứu lịch sử quân sự 5 năm (1993-1999), xác định phương hướng của Ngành trong những năm tới và quán triệt Nghị quyết 10 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về "Đẩy mạnh nghiên cứu, phát huy vai trò của khoa học lịch sử quân sự trong thời kỳ mới". Bộ trưởng Quốc phòng tới dự phát biểu với hội nghị nhấn mạnh: Nhiệm vụ của Ngành Lịch sử quân sự từ nay đến năm 2020, trước mắt là đến năm 2003, hết sức nặng nề, Ngành cần tích cực đẩy mạnh thực hiện các công trình tổng kết chiến tranh, biên soạn lịch sử quân sự nhằm góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự, giáo dục bộ đội, đào tạo cán bộ quân đội trong thời bình.

        15 tháng 3

        Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 1998, triển khai công tác quốc phòng năm 1999 của các bộ, ngành và đoàn thể cấp Trung ương. Hội nghị nêu rõ: Năm 1999 các bộ, ngành cần tiếp tục cụ thể hoá công tác quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững mạnh, thực hiện động viên công nghiệp đến năm 2000 và những năm tiếp theo.

        2 tháng 4

        Đoàn đại biểu quân sự Phi-lip-pin, do Bộ trưởng Quốc phòng Oóc-lan-đô Mec-ca-đô dẫn đầu thăm hữu nghị Việt Nam.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #192 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2016, 08:11:58 am »

        
        18 tháng 5

        Đảng ủy Quân sự Trung ương triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (lần 2) và cuộc vận động "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng" do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát động. Kế hoạch được triển khai qua ba bước: Bước 1 (19-5 đến 2-9-1999) Đảng ủy Quân sự Trung ương tiến hành tự phê bình, phê bình, thông qua chương trình hành động thực hiện cuộc vận động "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ quân đội". Tiếp đó cấp ủy và chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), chương trình hành động của Đảng ủy Quân sự Trung ương cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên quốc phòng và hạ sĩ quan, chiến sĩ... Bước 2: (2-9-1999 đến 3-2-2000), phát động trong Đảng bộ quân đội và toàn quân học tập, làm theo Đi chúc của Bác Hồ, 5 lời thề trong lễ truy điệu Người và 10 nhiệm vụ trong nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), đồng thời tiến hành sơ kết cuộc vận động để rút kinh nghiệm triển khai tiếp. Bước 3: (3-2-2000 đến 19-5-2001)7 Đảng bộ quân đội tiếp tục cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng tiến tới Đại hội Đảng toàn quân lần thứ VII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX...

        21 tháng 6

        Hội nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương mở rộng, triển khai thực hiện kế hoạch tự phê bình và phê bình đối với tập thể Đảng ủy và từng đảng viên. Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: cân mở rộng cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiến hành tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ quân đội, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

        26 tháng 6

        Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải thăm và làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 3 và Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân. Tại Quân khu 3, Thủ tướng chỉ rõ Quân khu cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng lực lượng vú trang quân khu vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao, có kỷ luật chặt chẽ, gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc và góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn quân khu. Tại Quân chủng Hải quân, Thủ tướng nêu rõ: Là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ các vùng biển hải đảo của Tổ quốc, Hải quân nhân dân Việt Nam phải khẩn trương xây dựng thành một quân chủng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là lực lượng nòng cốt cùa thế trận quốc phòng - an ninh trên biển.

        30-6 đến 7-7

        Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta, do Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Liên bang Nga và Cộng hoà Bê-la-rút.

        14 tháng 7

        Tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ công bố Lệnh của Chủ tịch nước hợp nhất Quân chủng Phòng không và Quân chủng Không quân thành Quân chủng Phòng không - Không quân. Trung tướng Lê Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng phát biểu, nêu bật: Việc hợp nhất hai quân chủng là chấp hành nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng ủy Quân sự Trung ương về sắp xếp tổ chức quân đội có lực lượng tinh gọn, tăng cường chỉ huy thống nhất, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Đức Soát - Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân hứa quyết tâm phát huy truyền thống, sớm ổn định tổ chức biến chế, xây dựng quân chủng ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, bảo vệ vùng trời, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống.

        28 tháng 8

        Tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, Bộ Quốc phòng tố chức lễ công bố quyết định thành lập Binh đoàn 16 thuộc Bộ Quốc phòng (quyết định số 774/QĐ-TTg, ngày 10-8-1999 của Thủ tướng Chính phủ). Nhiệm vụ của Binh đoàn: Xây dựng khu kinh tế - quốc phòng, dọc vùng biên giới thuộc các huyện Đồng Phú, Bù Đăng, Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) và Đăk Rlăp (tỉnh Đác Lắc). Tư lệnh Binh đoàn: Đại tá Hà Thiệu.

        10 tháng 9

        Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Khoa học kỹ thuật và Công nghệ quân sự Bộ Quốc phòng trên cơ sở sắp xếp và tổ chức lại Viện Kỹ thuật Quân sự và các viện kỹ thuật khác của Bộ Quốc phòng. Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ; ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến phục vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cơ cấu tổ chức biên chế cụ thể của Trung tâm do Bộ Quốc phòng quy định. Trung tướng Trương Khánh Châu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm.

        24 tháng 9

        Tại Hà Nội, Bộ Tồng tham mưu tổ chức hội nghị địa hình quân sự toàn quân năm 1999. Đánh giá công tác của ngành từ năm 1992, hội nghị nêu rõ: Cơ quan, đơn vị các cấp thuộc ngành đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tham mưu địa hình cho chỉ huy, phục vụ tác chiến, diễn tập và luyện tập của bộ đội; đồng thời đề ra phương hướng phát triển ngành từ năm 1999 đến năm 2005 và 2010.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #193 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2016, 08:14:44 am »


        Tháng 9

        Các tổ chức Đảng trong Đảng bộ quân đội triển khai sơ kết 6 năm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phân tích chất lượng đảng viên (1993 - 1999). Qua sơ kết bước đầu rút kinh nghiệm: 1- Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh phải gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 2- Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng để chi bộ, đảng bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở đơn vị cơ sở. 3- Giải quyết tốt các mối quan hệ, trước hết là mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy ờ đơn vị cơ sở, nhất là quan hệ giữa bí thư và người chỉ huy.

        14 tháng 10

        Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Uy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội.

        Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng nêu bật vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của thành phố Hà Nội và các vùng lân cận, chỉ rõ: Việc thành lập Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ chiến lược, gán phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, tạo thế trận mới, tăng thêm nguồn lực quốc phòng cho Thủ đô.

        Bộ chỉ huy quân sự thành phố Hà Nội trực thuộc Quân khu Thủ Đô; được thành lập theo quyết định (số 1307/1999/QĐ-QP ngày 20-8-1999) của Bộ trưởng Quốc phòng; là cơ quan tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác quốc phòng, đồng thời trực tiếp triển khai nhiệm vụ quân sự, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chỉ huy và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch tác chiến của quân khu. Chỉ huy trưởng: Đại tá Nguyễn Văn Nghinh. Bí thư: đồng chí Lê Xuân Tùng - Uy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

        15 tháng 10   

        Tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng hợp nhất Học viện Phòng không và Học viện Không quân thành Học viện Phòng không - Không quân. Việc hợp nhất hai học viện nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nói chung, lực lượng phòng không, không quân nói riêng trong thời kỳ mới.

        16-20 tháng 11

        Đảng ủy Quân sự' Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân năm 1999. Hội nghị nghe các báo cáo về tình hình quân đội thực hiện nhiệm vụ chống lũ lụt, cứu dân tại các tỉnh miền Trung; quán triệt nhiệm vụ quốc phòng năm 2000 và báo cáo kết quả tự phê bình và phê bình của Đảng ủy Quân sự Trung ương. Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Lê Khả Phiêu đến dự, phát biểu nêu bật những yêu cầu về nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng quân đội, nâng cao chất lượng toàn diện của các lực lượng vũ trang, trước hết là xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh, thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân.

        29 tháng 11

        Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị khoa học - công nghệ - môi trường, đánh giá quá trình hoạt động khoa học - công nghệ - môi trường năm 1999 và triển khai nhiệm vụ năm 2000. Hội nghị tiếp tục quán triệt, đưa các nghị quyết của Đảng, chỉ thị của Bộ Quốc phòng về công tác khoa học - công nghệ - môi trường vào cuộc sống, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các đề tài, dự án lớn, đặc biệt là các chương trình công nghệ thông tin, tự động hoá, vật liệu mới, nghiên cứu biên soạn tài liệu huấn luyện - đào tạo và thực hiện các dự án về môi trường.

        21 tháng 12

        Tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đọc diễn văn nêu rõ: "Tiến vào thế kỷ XXI, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang của ”Bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh phong trào thi đua quyết tháng, lập nhiều chiến công mới, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Chủ tịch nước Trần Đức Lương gắn Huân chương Sao vàng lên Quân kỳ Quyết tháng. Đây là lần thứ tư Quân đội nhân dân Việt Nam được nhận phần thưởng cao quý này.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #194 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2016, 08:18:32 am »


Năm 2000

        3 tháng 1

        Thanh tra Bộ Quốc phòng tổng kết 7 năm thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra quốc phòng (1992 - 1999). Về thanh tra thực hiện nhiệm vụ quân sự, hội nghị đánh giá hoạt động thanh tra đã hướng trọng tâm vào thanh tra công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tổ chức xây dựng lực lượng, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật... nhằm nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

        4 tháng 1

        Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Nội dung chủ yếu của luật tập trung vào các vấn đề về quan điểm, nguyên tác và những nội dung trực tiếp điều chỉnh việc xây dựng đội ngủ sĩ quan và từng người sĩ quan. Điều 2 của Luật quy định sĩ quan là lực lượng nòng cốt của quân đội, là thành phần chủ yếu trong đội ngủ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác... Luật đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999.

        14 tháng 1

        Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Lê Khả Phiêu gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thư, Tổng bí thư chỉ thị:

        "Thế giới hiện nay chưa phải là yên ổn.

        Trong khi cục diện chung có hình thái hoà hoãn, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, thì tính chất cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp trên vũ đài quốc tế vẫn hết sức phức tạp và quyết liệt.

        Cha ông ta thường căn dặn:

                "Phàm có Nhà nước tất có võ bị".

                "Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy".

                "Cần phải sửa sang giáo mác để đề phòng việc bất ngờ".

                "Biên phòng căn có phương lược tốt, đất nước nên có kế hoạch lâu dài".

        Thời gian hiện nay là thời gian có lợi nhất kể từ 55 năm nay để các lực lượng vũ trang nhân dân ta tập trung sức học tập và xây dựng".

        Ngày 17 tháng 1, Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể lễ đón thư của đồng chí Tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trưng ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu bày tỏ tình cảm đối với sự quan tâm sâu sắc của Tổng bí thư Lê Khả

        Phiêu với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam; toàn quân quyết tâm thực hiện chỉ thị của Tổng bí thư, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Tiếp đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân tổ chức đón, tuyên truyền học tập và thực hiện thư của Tổng bí thư.

        Tháng 1

        * Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công tác đối ngoại quân sự toàn quân. Hội nghị tổng kết công tác năm 1999 và đề ra phương hướng năm 2000 là: Công tác đối ngoại quân sự tiếp tục quán triệt và thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, hợp tác hữu nghị trên nguyên tắc hai bên, nhiều bên cùng có lợi, góp phần giữ vững hoà bình, ổn định và phát triển.

        * Tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quân năm 2000. Hội nghị thảo luận những giải pháp, biện pháp thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội. Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Uy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kết luận hội nghị nêu rõ: Cần tổ chức học tập, quán triệt làm tốt công tác tư tưởng trong toàn quân về nội dung của Luật Sĩ quan mới; cần xây dựng các văn bản dưới luật, nhằm cụ thể hoá vào thực tiễn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng quân đội theo hướng cách mạng chính quy, từng bước hiện đại.

        1 tháng 3

        Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Lê Khả Phiêu thăm Quân chủng Phòng không - Không quân, nhân lần thứ 45 - ngày truyền thống của Không quân nhân dân Việt Nam (3.3.1955 - 3.3.2000). Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ quân chủng, Tổng bí thư "Mong Quân chủng Phòng không - Không quân phấn đấu góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; vững về chính trị, tinh thông về nghiệp vụ; sẵn sàng chiến đấu tốt, chủ động không đế bị bất ngờ trong mọi tình huống, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và quân đội giao cho, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân".

        13-15 tháng 3

        Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Uy-li-am Cô-hen thăm chính thức Việt Nam.

        26-30 tháng 3

        Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hoà Ấn Độ, Gióc Phéc-năng-đét thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #195 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2016, 08:22:22 am »


        29 tháng 3

        Học viện Quốc phòng khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khoá 4 và các lớp đào tạo quân sự địa phương. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh phát biểu, mong cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        4-5 tháng 4

        Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP cùa Chính phủ về công tác quốc phòng của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương.

        Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu nhấn mạnh những chủ trương và giải pháp tiếp tục thực hiện: Phải nghiên cứu, hoàn thiện và thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự làm tham mưu trong quản lý nhà nước đối với quốc phòng. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Phát huy vai trò quản lý của chính quyền địa phương và của các cấp, của từng cơ sở đối với quốc phòng. Bổ sung hoàn chỉnh các phương án tổ chức diễn tập; phương án phòng, chống đánh trả tập kích bằng hoả lực của địch, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm, biên giới, xây dựng thế trận phòng không nhân dân, thế trận hậu cần - kỹ thuật của khu vực phòng thủ. Triển khai kế hoạch tổng thể về xây dựng khu kinh tế kết hợp quốc phòng. Tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật về quốc phòng, đặc biệt là Pháp lệnh về Dân quân tự vệ và Pháp lệnh lực lượng Dự bị động viên.

        6 tháng 4

        Tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra quân xây dựng đường Hồ Chí Minh.

        Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị kế tục truyền thống Bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh anh hùng được Bộ Quốc phòng chọn làm lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng công trình. Nhiệm vụ của Binh đoàn: Rà phá bom mìn gần 300km trong tổng số hơn 1.200 km toàn tuyến ở giai đoạn 1; thi công 138km đường trong tổng số 320km mà Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng; đảm nhiệm khảo sát - thiết kế nhiều đoạn phức tạp. Lực lượng Binh đoàn tham gia khởi công: Công ty xây dựng 185 (tiền thân là Trung đoàn 185 anh hùng), Công ty xây dựng 384 anh hùng và Công ty xây dựng 17. Các lực lượng bạn tham gia khởi công: Công ty 56 (Tổng công ty Thành An), Công ty xây dựng Lủng Lô, Công ty Vạn Tường (Quân khu 5), Công ty Việt Bắc (Quân khu 1).

        21-26 tháng 4

        Tham mưu trưởng Không quân Pháp, Đại tướng Giăng-ra-nu thăm Việt Nam.

        9 tháng 5

        Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta, do Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu, thăm các nước U-crai-na, Ba Lan, Séc và Xlô-va-ki-a.

        30 tháng 5

        Đô đốc Cri-xtô-phơ Ba-ri, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ôt-xtrây-li-a thăm hữu nghị chính thức nước ta.

        15-20 tháng 6

        Đoàn cán bộ lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, do Trung tướng Khăm-phương Chăn-thạ-phôm-ma, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm trưởng đoàn, thăm hữu nghị chính thức nước ta.

        27 tháng 6

        Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động "Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Hội nghị đánh giá các ngành, các cấp trong quân đội đã dựa vào sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ngành, cơ sở kỹ thuật trong sạch vững mạnh, bảo đảm huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

        27-6 đến 2-7

        Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Vương quốc Campuchia do Hoàng thân Si-sô-vát Si-ri-rát, đồng Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn thăm hữu nghị chính thức nước ta.

        11-16 tháng 7

        Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, do Trung tướng Lê Văn Dũng - Uy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

        18-19 tháng 7

        Quân khu 4 tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động 10 năm xây dựng cơ sở xã phường, 4 năm xây dựng cụm tuyến an toàn, làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Thượng tướng Phạm Văn Trà - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự. Trong 10 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4, Đảng bộ và nhân dân 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đã triển khai cuộc vận động sâu rộng trong 81 huyện, thị, thành và 1.794 xã phường, thực hiện toàn diện hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động, đáp ứng được yêu cầu cấp bách của tình hình cơ sở, hợp lòng dân, trực tiếp phòng ngừa và giải quyết tại chỗ được nhiều vấn đề phức tạp, nhiều điểm nóng, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng trọng yếu về quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị các địa bàn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Logged

Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #196 vào lúc: 12 Tháng Năm, 2016, 08:26:19 am »


        1-5 tháng 8

        Tư lệnh quân đội Pháp tại Thái Bình Dương - Phó đô đốc Đuy Sê-nê thăm Việt Nam.

        6-7 tháng 9

        Tư lệnh tối cao quân đội Hoàng gia Thái Lan - Đại tướng Mông-khôn Ảm-phon-pi-xít cùng một số tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp thăm Việt Nam.

        21-24 tháng 9

        Tư lệnh Không quân Ma-lai-xi-a, Đại tướng A-mát-xa-ra-đi thăm Việt Nam.

        Cuối tháng 9

        Tư lệnh Lục quân quân đội Phi-líp-pin, Trung tướng V.T.Ga-dơ-min thăm Việt Nam.

        16-18 tháng 10

        Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 6. Hơn 460 đại biểu, đại diện đơn vị Anh hùng, Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua, Chiến sĩ Quyết thắng tiêu biểu xuất sắc trong toàn quân thời kỳ đổi mới về dự.

        Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đến dự phát biểu đánh giá những chiến công, thành tích của lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân trên chặng đường hơn nửa thế kỷ qua; đồng thời giao nhiệm vụ cho toàn quân bước vào thế kỷ XXI tiếp tục xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, cùng toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

        Đại hội tuyên đương 24 cá nhàn được công nhận là Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 228 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ Thi đua toàn quân.

        18-20 tháng 10

        Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân. Sau khi tổng kết toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ năm 2000, hội nghị nêu rõ năm 2001 toàn quân tiếp tục quán triệt đường lối chính trị, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các chính sách của Nhà nước, tăng cường cảnh giác cách mạng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, định hướng xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, phát huy mọi nguồn lực, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế - xã hội, quốc phòng với an ninh, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Toàn quân tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã hội, xây dựng thế trận lòng dân, chiến tranh nhân dân, nâng cao hiệu quả tham mưu, quản lý nhà nước về quốc phòng, góp phần ngăn chặn và làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" kết hợp với bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với nước ta. Toàn quân tranh thủ thời cơ huấn luyện, xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng mạnh; xây dựng phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo yêu cầu mới, không ngừng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật quân sự, nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự.

        22-29 tháng 10

        Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta, do Trung tướng Lê Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc.

        5-10 tháng 11

        Đoàn hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Dương Hoài Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn, thăm hữu nghị chính thức nước ta.

        7-9 tháng 11

        Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tùy viên quân sự lần thứ 11. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả, rút ra những bài học trong công tác tùy viên quân sự và đối ngoại quân sự 2 năm 1998-2000 và đề ra biện pháp đẩy mạnh công tác tùy viên quân sự và đối ngoại quân sự ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tới.

        9 tháng 12

        Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm 2001. về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, nghị quyết xác định: "Đề cao cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, đối phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tích cực phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh loại trừ các nguyên nhân có thể gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội”... "Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực này. Phối hợp chặt chẽ hoạt động quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại. Chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gần với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh”... "Nâng cao sức mạnh tổng hợp và ý thức thường trực trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, tham gia phòng, chống thiên tai".

        Toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng thành cao trào hành động cách mạng lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quân lần thứ VII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1944 - 22.12.2000), tạo đà cho bước phát triển tiếp theo trong năm 2001, mở đầu thế kỷ và thiên niên kỷ mới.

HẾT
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM