Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 26 Tháng Mười, 2020, 01:46:45 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Nam Tướng Quân "Đương Giang" thời kỳ Hai Bà Trưng(Chưa được sử sách nhắc đ  (Đọc 15424 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vancuongizzi
Thành viên
*
Bài viết: 8


« vào lúc: 22 Tháng Tám, 2013, 12:55:10 pm »

Phiên Âm Chữ Hán.


Trưng Nữ Vương Triều  Nhất vị Đại Vương nhị vị âm thần Lương Nữ  chung  chính . Quốc chiều lễ bộ chính bản.
   Tích Hùng  Vương sơn nguyên Thánh Tổ, khởi vận ưng đồ nhị xiên dư niên, Hùng Vương tiến quốc thanh sơn vạn lý sáng hùng đô cung điện chi cơ, bích thủy nhất giang, hoằng khởi thánh đế,  anh minh chi đạo,  độ vật tế nhân thống ngũ thập bộ vị chi quốc việt, Thiên Tổ yên cải chung hùng giang bách thế sơn thủy Bách thần, đương năng xuất thế đầu nhật  nhân ra , vi tử dĩ hộ quốc tý dân, hà gia hữu phúc tắc ngộ đắc chi.
Khước thuyết thời trị hùng đồ thập bát thế tương chuyền chi mạt  tạo thiên ý cáo chung lịch  ngự chung triều  chí lại tây hán, phàm sở bách niên dư nãi hữu Trưng Nữ kỳ vấn hữu Hải Dương đạo kinh môn phủ Anh Sơn huyện  nhân tại Sầm Sơn hương công tính Phùng Húy Thắng, thê Phạm Thị Phương, gia chung lầm phạt dĩ ngư vi nghiệp, như năng miễn ư hành nghĩa tiểu thiện diệp vi thốn ác phi tác bán điểm hại nhân hưu mộc trước ý nhất hào lợi kỳ mạc tư tâm thử địa phương giai  xưng kỳ tích hiện chi gia, tất  hữu dư khương  khánh tự thị phu phụ, công ngư nhặt nhặt sinh nhai tiệm thịnh phú chi nhiên công niên ngũ tuần phạm thị tứ thập  dư, nhi vị hữu nam tử. Nhân dỹ muộn muộn bất lạc, thường thán  viết, sơn kim hải túc khinh mao thảo tử hiếu tôn hiền  sinh ngọc kim, ư thị hảo kỳ chẩn tế năng cứu bần nhân, tức nhật nãi chỉnh chu nhất trích, công phu phụ tòng nguyệt giang nhi vãng , tứ kinh bắc đạo , bắc hà phụ, hậu vi thiên phúc  tại kim hoa huyện ư vai sái khu hậu vi xuân bác trang, địa đầu bán nhật, phương xuất tiểu giang chung lưu , hốt nhiên thiên địa hối minh nhật trung tự dạ, nhất trận bạo phong, đại tác  tướng công thu phụ ngưỡng thiên, kiến tường vân nhất phiến hướng phạm thị nhi hạ , công phu phụ nãi tẩu, thượng nhập miếu chung ẩn chú, vọng kiến miếu thượng hữu đề tối linh thủy cung tứ tự, ư miếu tiền âm chúc thỉnh  tự nhiên , kiến miếu hữu hào quang nhất phiến tái la phạm thị chi thân, phạm thị thất kinh khuynh ngọa mang nhiên tự mộng kiến nhất nam nhân tự bang lộ như lai, tự xưng vi Thủy Thần, phụng thiên đình chi mạnh, đầu nhập vi tử nhất khoảnh chi môn, phạm thị tỉnh xuất, thiên sắc dĩ ám quang chòang  Phạm thị nãi dĩ vi kỳ sự, cáo kỳ công, công ám tưởng tát hữu chính tường chi triệu nái hạ chu phản hồi gia cư, kiến Phạm thị thân như hữu dựng, thời giáp thìn niên bát nguyệt sơ thập nhật sinh hạ nhất nam tử, thiên tư trường thiên, tướng mạo thù thường, công viết thị Thủy Thần xuất thế, đại chung ái chi mạnh, danh viết.
   Đương Giang, tam tuế phả chi lễ nghĩa, năng kính nhượng, văn học  nhi chi thánh thính âm nhi thẩm, thất tuế  nhập học, thập tam tuế thông tử, tử pha doanh binh thương  toàn chi võ nghệ , tý hữu vạn phu bất đương chi dung, thời nhân đa xưng vi thánh đồng, thập hữu thất tuế, khảo tỷ gia tồ lạc, tam niên táng tất, công tiềm tâm phần điểu giáo hải sỹ dân, nhân hữu triệu thị, kỳ tiên thụ phong thế gia  tư ấm,  phổi bản quận nhân, xưng đế  nhất phương, chuyền gia thi lễ, lũy thế châm anh, sở vị đương mệnh môn nhi phối , triệu thị hữu nhị nữ tuyệt mỹ, vô song nữ tài quả nhị, đệ nhất danh viết Long Lương, đệ nhị viết Lan Lương. Ư thị Triệu Công văn chi đương dương công nãi hữu kỳ tài, nãi công lai giá, nhị nữ tự thị phu phụ vu quy  hồi gia lạc nghiệp, phương đắc nhất niên, nãi hữu Tô Định đế binh chí cảnh, xâm chiếm, trung nguyên, triệu thính tàn tương vô cực, cứu trí  thử tiền Hùng Vương điệt  nữ, Húy trắc nữ, thân hào kiệt, thế thượng thánh thần, đại phấn hùng vy, cử binh lai chiến, nhiên đương thường nam nhi thao lược , vị hữu kỳ nhân, nữ tướng soái binh thần phong phát động, trưng nữ mật cáo , tản viên sơn thánh hội đồng bách thần, tại hát môn  giang khẩu, thiết lập đàn tế cáo trư binh thần, chúc viết thiên, sinh nhất nhân vi thiên địa, vạn vật chi tôn chúa, sinh minh sở hệ, thảo mộc sở khai, phi phi tiền đại đế vương, thiên tử, thánh minh triều đình hữu đạo, ái dân ưu quốc, đức hóa hoằng thu, thiên hạ, thanh bình quốc gia vô sự, kim hữu dị tính nhân hiệu tô định khuyển dương thường thái, tứ năng sương cuồng, ngược chính tàn dân, thiên địa thần nhân, cộng bằng  thiếp thiển dĩ tiến hùng gia, dư ốc  nhất cá nữ nhân thuyết đáo sinh ninh, hoàng  thiên hữu ái, kim nhật thống tâm xương sích trượng nghĩa trừ tàn nguyện bách tử tôn thần linh hội đàn minh thệ , lực hộ cầu Trưng Nữ đế binh thảo tạc, bảo quốc tý dân, tỳ thiếp khắc phục, tổ tôn tiền vật trí chúng linh, tử vu  nhẫm tịch chi thượng, xuất sinh linh tử thủy hỏa chi chung, thứ vô phụ hoàng thiên chí ý, thỏa quang hoàng miếu tự chi linh, úy phụ cửu tuyền chi hạ, chúc khất hoán xuất âm binh, siên hoàng vạn đội, tái truyền hịch vu nam bang các đạo, châu huyện  nam nữ tướng tài bần thần chí thảo tốt đắc định binh hậu nhật phong công tứ tước Ư thị Đương Giang công nhất văn thiên tử, chiếu tứ hải trạng nguyên tâm, nãi dữ thiếp  thiếp Lan Huệ nhị lương đồng tâm phù quốc khắc nhật bát thư binh đinh ngũ siên nhân trực tiến chí Trưng Nữ đồn, nãi tuyển Đương Giang công phu phụ chí tài , tiến phu phụ toàn tài, mạc năng xứng chỉ, thiên giang công duy chỉ huy sứ dữ nhị thiếp vi tả hữu tướng quân, Trưng Nữ nãi phân đạo tiến binh kết thành cơ ngũ, cử nãi phu phụ mưu lược thành tuần phòng bắc đạo  tức nhật  công phu phụ bình mạnh đế binh, trí vụ kinh bắc đạo thiên phúc phủ, kim hoa huyện, xuân bách trang, vai sái khu, đồng hội chú bính ư thử , bái yết thần từ, vị phụ lão viết, ngô bản sinh phụ mẫu  thị thủy cơ nhân, tiền diệc bần hàn công ngư vi nghiệp, thường ngôn  ngô nãi, nhữ khu, phụng sự thủy thần tối linh, giáng sinh cố ngô kiến dân lai chú, dĩ quan tình cảnh phi như tha binh, xâm bạo, vô khủng  kỳ vấn  vai sái khu phụ lão giai ngôn, trang khu quả thị phụng sự như thử, thủy thần  tự hiệu nhất vy, tiền thậm linh ứng phỏng tam thập niên lai bất kiến  binh lẫm hỹ công  viết thử chính ngô giã vai sái khu phụ lão, văn chí  toại hành lễ khất vi gia thần, tử công hứa chi, nãi thủ trang khu nhân cường tráng đắc tam thập ngũ nhân, vi gia thần thủ túc, minh nhật nãi kiến sứ giả, phụng chiếu thư lai, triệu công phu phụ,  tương binh hội đồng trực định  trực để tô định đồn, đại phá chi, nhất thời định quân tẩu tán , ư thị Trưng Nữ lĩnh ngoại chúc lục thập ngũ thành , tận phục nam bang cảnh thổ Trưng Nữ toại tức hoàng đế vị, Trưng nữ nãi ban chiếu , tụ hồi hứa công phu phụ, thực ấp ư Bắc giang Thiên Phúc Phủ, Kim Hoa huyện , mạnh khảm bái nhi hoàn, nhặm sở nãi thiết lập doanh cư, ư vai sái khu gian, quan thử địa hữu nhất cục sơn thủy đài địch long hổ hoàn bão sơn bất cao, nhi sa thố thủy  hữu tình, tưởng diệp nhất thắng cảnh  phong quang hỹ, tức nhật nãi truyền binh sỹ  dữ nhân dân tu lý thần từ, thiết lập miếu sở , nhất nhật thiết yến  triệu vai sái khu phụ lão  nhân dân lai yến ẩm chí công vy viết phu phụ ngã bách tuế hậu phàn trư tế tự hữu hậu  dữ ngô tắc  trọng, ngô di mạnh ức niên chi hậu, ư vai sái trang khu phụng sự , tam vi diệp đồng hối dã , viết đương  tiền lộ ngô  tướng quân, hữu bình nhật gia  trư kỵ kỳ vai sái trang khu phụng sự.
   Nhân dân gia thần các tộc giai trí điền tứ thập khoảnh  kỳ hậu nhật  dĩ cung tế tự.
   Khứơc thuyết  Trưng Nữ vương  tức vị phương đắc tam tam niên mã viện  tặc tái trí Trưng Nữ nãi chỉnh sức  tinh binh, tái công mã viện vương nãi thất cơ nhi bại thượng chiều đại quyết  Trưng Nữ  nhất trường xuân mộng hỹ,  ư thị Đương Giang  công phu phụ  ngưỡng thiên  thán viết chung thần bất sự nhị quân, tất tử vô  nhị bất đồ,  trí thử  chi phu phụ, ngã giả  kỳ thiên hồ, khoảnh khắc môn  phu phụ hạ  thu độ vu chung giang công nãi xuyên tru trụy hạ,  tức đồng hóa hỹ , thời đương tam nguyệt sơ tứ nhật  nhân dân đại kinh nãi hành tế tự khất vai sái trang khu vị hộ kiến sở tại dĩ  phụng chi.
    Thời lê đại hành vương khảo khảo khóa bách thần kiến kỳ  minh hiển , toại gia phong mỹ tự  bản cảnh thành hoàng, sắc phong nguyên tự thần hiệu (nhất phong)
-   Nhất phong Đương Giang  linh ứng Đại Vương
-    Gia phong, Long Lương nga hoàng chinh thục phu nhân,
-   Gia phong Lan Lương uyển mỵ chinh tĩnh phu nhân,
Sắc phục thanh sích hành lễ tịnh cấm.
Khước thuyết  tử thử dỹ hậu giai lẫm  trước linh ứng cố đa hữu đế vương gia phong mỹ tự Trần Thái Tôn thời giặc nguyên khương lai xâm thành bị hãm. Trần Quốc Tuấn phụng mạnh kỳ đảo bách thần, các tư từ kinh nhất vỵ Đại Vương diệc hữu  linh hiển âm phục cập bình đắc mã nhi tặc Thái Tôn nãi bao phong. Mỹ tự  nhất vỵ linh ứng anh triết đương lộ ngô hiển hựu bao phong âm thần nhị vỵ, diệu quang tuệ  tịnh phu nhân, đại tứ Lê  Thái Tổ khởi nghĩa bình giặc minh liễu thăng cập đắc thiên hạ  Thái Tổ nãi gia phong  nhất vỵ, cương nghị anh linh sắc chỉ gia phong, âm thần nhị vỵ hòa mỹ tứ nhân, diệu thuận  chinh đức phu nhân ban Xuân Bách Trang Vai Sái khu  trọng tu miếu điện , dỹ phụng hoa chi ỷ phóng kim tai.
   Nhất phụng khai sinh hóa các tịch dữ húy tự thiết cấm, Thắng , Phương, Đương Giang , Long Lan, chư âm vai sái khu phụng tự .
   Nhất sinh thần bát nguyệt sơ thập nhật chỉnh lệ lễ dụng. Thượng chai bàn hạ ngưu lao xuy phi tửu sướng ca tam nhật.
   Nhất hóa thành tam nguyệt sơ tử nhật chính lệ lễ dụng thượng chai bàn hạ hắc trư suy tửu bạch viên bính.
Nhật lệ khánh hạ thập nguyệt thập ngũ nhật chính lệ lễ dung như tiền xướng ca tùy nghi.
   Hồng phúc  nhị niên mạnh xuân cát nhật hàn lâm lễ viện đông các đại học sỹ thần Nguyễn Bính phụng soạn chính thể.
   Hoàng chiều Vĩnh Hựu thất niên trọng thu cát nhật Quản giám Thạch Linh Chi điện.
   Hùng Lô thiếu khanh  thần Nguyễn Hiền tái tuân cựu bản chính.
 

 

Logged
vancuongizzi
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #1 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2013, 12:57:17 pm »

Một vị Đại Vương hai vị âm thần thuộc triều đại Hai Bà Trưng.
   Đời xưa Vua Hùng Thánh Tổ ứng vận trên hai nghìn năm núi xanh muôn dặm, xây dựng cơ đồ, nước biếc một dòng, mỗ đương thánh đế. Chăm vạn  người chia thành mười năm bộ. Đấy là Triệu tổ của người  Bách- Việt ta vậy đến cuối đời nhà Hùng. Trăm đời núi sông, trưm thần khả năng xuất thế  đầu thai vào các nhà dân để làm con, bấy giúp nước nuôi dân. Nhà nào có phúc thì gặp được.
   Truyền rằng : Đời Vua Hùng thứ mười tám dân trời đã hết. Trải qua các triều  trung hoa ngự trị. Như nhà Đông, Tây hán hơn vài trăm năm, đến đời Hai Bà Trưng, có người ở làng Sầm – Sơn, huyện Anh sơn, Phủ Kinh  Môn đạo  Hải Dương là Họ Phùng Húy Thắng , thê phạm  Thị Phương, là người lấy nghề đánh cá sinh nhai. Tuy nghèo nhưng hay làm điều có nghĩa. Việc hay tuy nhỏ cùng làm. Điều ác một chút không động, Không bao giờ nghĩ  đến điều gì hại người, một  chút lợi chuo mình không để tâm đến. Nhân dân  trong vùng  ấy đều khen là nhà ấy hay làm điều lành thế ắt có phúc thừa. Thì đấy vợ chồng đánh cá để sinh sống, dần dần giàu có, đến khi ông đã năm muơi tuổi, bà hơn bốn mươi mà chưa có con trai cho nên thường buồn phiền mà than rằng. Núi vàng bể thóc khinh như cỏ rác, con hiếu cháu hiền quý hơn vàng ngọc.Ông bà bèn háy cứu giúp  người nghèo đói, rồi  sửa soạn một chiếc thuyền cả hai ông bà theo dòng sông Nguyệt mà đi. Đi đến đạo Kinh Bắc, Phủ Hà – Bắc(Sau gọi là phủ thiên phúc), Huyện Kim hoa, khu vai sái (sau gọi là trang Xuân - Bách), đi được nửa ngày mới ra đến một sông nhỏ chợt thấy trời tối tăm, ban ngày như đêm, một trận  gió dũ nổi dậy, làm vợ chồng ông bị ngã, ngửa mặt lên trời chợt  thấy  một đám mây đẹp , hướng về họ Phạm mà xuống. Hai vợ chồng ông bèn chạy vào trong miếu ẩn. Trông lên trên miếu thấy  có  chữ “Tối Linh Thủy Cung” ở trước  cửa miếu. Ông bèn ngầm khấn khứa, trị nhiên thấy trên miếu có 1 ánh hào quang quấn quanh mình họ Phạm. Bà Phạm Thị sợ hãi, nằm thiếp đi mơ màng, mơ thấy một chàng nam nhi từ đường xá đị lại xưng là Thủy Thần vâng lệnh thiên đình đầu thai làm con. Được một lúc  thì bà phạm thị tỉnh dậy, sắc trời đã sáng dần. Bà Phạm lấy làm việc lạ bèn bảo Chồng. Chồng Thầm nghĩ cho là điều lành. Ông bèn xuống thuyền quay về nhà, thấy bà Phạm Thị như có thai. Đến năm giáp thìn, tháng tám ngày mồng mười sinh ra  một người con trai. Thiên tử tốt đẹp, tướng mạo khác thường . Ông cho rằng là Vị Thủy Thần xuất thế hun đúc nên  đặt tên là ĐƯƠNG GIANG., lên  3 tuổi đã biết lễ nghĩa hay kính nhường. Nghe người học mà biết, nghe tiếng là hiều. Bẩy tuồi đi học , 13 tuổi thông sử sách  am hiểu binh thư, tinh thông võ nghệ, sức khỏe địch nổi muôn người. Người đương thời gọi là Thánh Đồng, đến năm 17 tuổi cha mẹ đều mất. Để tang cha mẹ 3 năm xong Ông bèn để tâm học kinh điểu  dạy bảo nhân dân vùng biển . Nhân có người  họ Triệu  tiên tổ được phong là  tước thế gia tư phong phối, người trong quận  tôn xưng là chủ nhất thương truyền gia thi lễ lũy thế châm oanh là nhà có thể  sánh lễ  được. Họ triệu có 2 người con gái , sắc đẹp  không hai, tài năng có một. Người thứ nhất tên là Long Nương, người thứ 2 tên là Lan Lương. Triệu công  nghe Đương Giang có tài bèn gả hai con gái cho Ông Đương Giang , từ đây vợ chồng vui vẻ làm ăn. Mỗi được một năm , lúc ấy có người Tô Định đem quân đến bờ cõi xâm chiếm trung nguyên, trăm họ tàn thương không cách cứu vớt, thời bấy giờ có người con gái dòng dõi Hùng Vương tên là Trưng Trắc, thân hào kiệt thế. Dâng lên thánh thần , đại khấn hùng  vương. Cất nguyện lái đánh vây. Đương thời  nam nhi thao lược chưa có ai. Nữ tướng súy binh thân linh phát động, Trưng nữ mật cáo sơn thần tiên nữ tản viên  hội họp trăm thần tại cửa sông Hát Môn. Đặt đàn tế lễ tâu với  các thần linh, khấn rằng. Trời sinh một người làm tôn chủ muôn vật trong trong trời đất. Sinh linh cây cỏ đều có quan hệ đến. Đương Thánh Vương đời trước  là thiên tử thánh minh. Triều đình có đạo yêu dân lo việc nước, Đức hóa rộng rãi, thiên hạ thanh bình, quốc gia vô sự. Nay có người khác giống tên là Tô Định , nòi giống chó dê, tính nết điên cuồng, làm việc hại dân trời đất thần dân đều oán giận. Dòng dõi vua hùng có một người con gái. Nghĩ tới sinh linh đứng hoàng thiên yêu  mến. Có lòng thương dân như con đẻ, đem nghĩa trừ tàn, nguyện cùng trăm họ tôn thân linh , lập đàn ăn thề , dốc sức lực cầu Trưng  Vương  đem quân đánh giặc  giữ nước nuôi dân, tỳ thiếp nguyện khắc phục vật cũ của tổ tôn, đặt sinh linh trong chăn chiếu, cứu sinh linh trong lửa nước, khôi phụ lòng đứng hoàng thiên, làm rạng rỡ miếu đền đứng Tiên Hoàng, úy lạo người dưới chín suối. Hô hào đem âm binh, nghìn hàng muôn đội, lãi truyền hịch các đạo, châu huyện  trong nước, những tướng tài nam nữ và các phiên thần hội thảo. Bình được  quân Tô –Định sau sẽ phong công ban tước. Nỗi lòng trạng nguyên  đến đây Đương Giang công mới nghe chiếu thiên tử, bốn bể bèn cùng thê thiếp là hai nàng  Lan Huệ, cùng lòng giúp nước, vài ngày sau đã triêu mộ được năm nghìn quân tráng sỹ. Kéo thẳng đến đồn yết kiến Trưng Vương, Trưng vương bèn tuyển ông Đương Giang. Thấy vợ chồng ông Đương giang toàn tài, không ai sánh kịp, bèn cử ông Đương Giang làm chỉ huy sứ phong cho hai vợ là tả hữu  tướng quân, Trưng Nữ Vương bèn chia đạo tiến quân, kết thành cơ ngũ, cử vợ chồng Ông Đương Giang làm kinh lược tuần phòng Bắc Đạo. Ngày hôm ấy vợ chồng ông lĩnh lệnh đem quân đến đạo Kinh – Bắc, Phủ thiên phúc, huyện Kim –Hoa, Trang xuân bách, khu vai sái đóng quân tại đó. Rồi làm  lễ bái yết thần từ. Ông nói với các phụ lão rằng: Cha mẹ  ta vốn là  thủy cơ sinh ra ta, trước cũng nghèo lấy nghề đánh cá nuôi thân. Thường nói cho biết  ta cùng dân ở khu này, phụng mệnh thủy thần tối linh dáng sinh. Cho nên ta thấy dân lại để xem tình cảnh. Chẳng phải  như quân khú xâm lược bạo tàn, xưa nay chưa từng nghe thấy, các cụ phụ lão khu vai sái đều tâu rằng, khu vai sái chúng tôi có thờ một vị  thủy thần. Trước rất linh ứng, khoảng độ 30 năm nay không thấy linh thiêng nữa. Ông nói  rằng: đấy chính là ta vậy các cụ trong khu vai sái nghe vậy bèn làm lễ và xin làm bầy tôi trong nhà. Ông  bằng lòng thu nhận, ông bèn tuyển trai tráng khỏe mạnh được ba mươi năm người làm chân tay thân cận. Sáng hôm sau bèn thấy sư giả nhà vua  đem thư lại rồi vợ chồng ông đem quân lại họp bàn đánh đuổi Tô Định. Ông đem quân đến thẳng đồn tô định, đánh phá , quân Tô Định bị thua. Trưng nữ thu phục lại sáu mươi năm thành và toàn lãnh thổ nước nam. Trưng nư bèn lên ngôi  Hoàng đế.Trưng nữ Vương ban chiếu  cho vợ chồng ông hưởng thực ấp ở vùng nịnh phản bái thuộc huyện kim hoa, phủ thiên phúc, ư giang , bèn lập doanh trại ở khu vai sái, nhìn xem đất ất có cục,  núi non quanh co, long hổ bao vây, núi không cao mà dậm, dòng nước có tình, tương cũng là một thắng cảnh phong quang vậy , lập tức truyền binh sỹ và nhân dân sửa sang đền thờ, thiết lập miếu sở. Đặt tiệc thiết đãi mời các cụ phụ lão và nhân dân khu  vai sái lại cùng ăn uống  vui vẻ. ông bảo rằng: vợ chồng ta trăm tuổi già, phần mọi cúng tế, có hậu cho ta, ta để mệnh ức năm về sau cho khu vai sái phụng thờ. Ba vị thần cùng cùng phối hưởng, gọi là Đương tiền lộ Ngô Tướng Quân. Ngày sau để cúng giỗ mọi nhân dân khu vai sái và các  hộ gia thần, thì đều đặt ruộng bốn mươi khoảnh để cúng tế.
   Nói thêm về Trưng nữ Vương lên ngôi mới được ba năm. Mã viện lại đem quân sang đánh, Bà Trưng bèn chỉnh đốn tinh binh  đi đánh mã viện nhưng bị thất cơ thua. Ngửa mặt hướng về cửa đai quyết mà than : Trưng Nữ này là một giấc mộng trường xuân vận. Lúc ấy vợ chồng ông Đương Giang ngửa mặt lên trời mà than rằng, bầy tôi trung chẳng thờ hai vua, ắt chết không còn con đường thứ hai. Đến đây biết vợ chồng ta chỉ có thời vậy thôi. Phút chốc vợ chồng ông xuống thuyền đi đến một dòng sông  rồi đâm thủng thuyền  chìm xuống nước  rồi cùng hóa dĩ. Bấy giờ là ngày 4 tháng 3 âm lịch, nhân dân sợ hãi bèn làm lễ, xin cho khu vai sái thờ phụng.
Thời vua lê đại hành xem xét lại bách thần thấy có linh hiển, bèn gia phong mỹ tự: bản cảnh thành hoàng
   Sắc phong Long Lương nga hoàng trinh thục phu nhân
   Gia phong Lan Lương uyển mị trinh tĩnh phu nhân
Từ đấy về sau đều linh ứng, cho nên có nhiều  bậc đế vương gia phong mỹ tự, thời vua Trần Thái Tôn , giặc nguyên khương  xâm lược, kinh thành bị vây ông Trần Quốc Tuấn phụng mệnh cầu đảo trăm thần các đền thiêng đều hiển linh phù âm binh, bèn  bình được giặc Mã Nhi.
Thái Tôn bèn phong mỹ tự :
   Nhất vị Linh ứng Anh Triết Đương Lộ Ngô Hiển Hựu, bao phong âm thần nhị vị diệu quang Tuệ Tính phu nhân. Đến đời vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa đánh được giặc Liễu Thăng nhà Minh bèn được thiên hạ. Thái tổ bèn gia phong : Nhất là thổ tế cương nghị anh linh, sắc chi gia phong âm thân hai vị là gia mỹ từ nhân diệu thuận trinh đức phu nhân.
Ban cho Trang Xuân Bách  khu vai sái sửa sang lại miếu đền để phụng sự.
 Nhất phụng khai sinh hóa các tiệc cùng các chữ húy phải kiêng cấm, chữ Thắng, Phương, Đương Giang, Long , Lan, chuẩn.      
            Khu vai sái phụng thờ.
Mật lễ ngày sinh thần, mồng mười tháng tám âm lịch chính lệ, lễ dung  trên cỗ chay , dưới trâu , bò sôi rượu, xướng ca ba ngày.
Mật lễ ngày thần hóa, mồng  tháng 3 âm lịch chính lệ, lễ dung trên cỗ chay dưới thịt lợn, sôi rượu bánh viên tròn.
Mật lễ ngày khánh hạ vào ngày 15 tháng 10 âm lịch, lễ dung như ngày lễ sinh, hóa, xướng ca tùy nghi.
Niên hiệu hồng phúc năm thứ hai tháng giêng ngày tốt.
Quan đông các đại học sĩ  viện hàn lâm lễ viện tên là Nguyễn Bính phụng soạn chính bản thể.
Niên hiệu vĩnh hựu nắm thứ bẩy tháng tám ngày tốt .
Quân hồng lô thiếu khanh điên quản dám thạch linh tên là nguyễn hiền  tuân theo  bán chính cũ sao.
Vua thành thái năm quý mão tháng tư ngày lành mới  làm bản gỗ để chép sự tích thánh Đương Giang và hai vị âm thần.
Logged
quangcan
Global Moderator
*
Bài viết: 3234« Trả lời #2 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2013, 01:07:15 pm »

Mong bác nêu rõ nguồn của bài viết: tự sưu tầm được hay ở đâu, hoặc gốc từ tài liệu nào,.....  Grin
Logged

vancuongizzi
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #3 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2013, 01:16:35 pm »

Rất sorry Các Bác.

Đây là bản ngọc phả  đình làng em

Thôn Đông Lai- Xã Quang Tiến - HUyện sóc sơn - Tp.Hà Nội.

Bản Ngọc Phả được làm bằng gỗ Dài 1,8 Mét, cao 60 Cm. Ghi 1700 chữ Hán.

Đình làng em bị giặc pháp tàn phá năm 1951 theo các cụ bô lão kể lại. Toàn bộ bia, và đá chúng mang đi xây bốt.., còn lại chúng bắt dân khuân vác vứt hết xuống đầm. KHuôn viên của đình làng em trước kia khoảng 2500 mét Vuông. Trong lúc tàn phá đã có một hộ dân giữ lại tấm ngọc phả và sau đó trao trả lại đình những năm sau đó.

- Em cũng đã nhờ 1 cụ 85 tuổi: Ghi lại bản chữ Hán ra giấy, phien âm và dịch.

Nhưng đáng tiếc thay khi trình lên thôn xã đều bặt vô âm tín. Hiện tại bản ngọc phả vẫn đang được lưu trữ tại Đình Làng.

Nhiều đêm nằm suy nghĩ, nghĩ một điều mình thật là vô dụng, chỉ mong diễn đàn giúp đỡ và cho em hỏi đình làng em như vậy có thể xếp vào di tích hay không ?

Logged
Quocngoaicu
Thành viên
*
Bài viết: 373« Trả lời #4 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2013, 01:26:36 pm »

Sở VH-TT-TT sẽ hướng dẫn lập hồ sơ xin công nhận di tích!

Con đường khá nhanh là tìm kiếm con em trong làng đang làm các chức vụ cao trên HN, hay đang là các GSTS dạy học nghiên cứu về làng khảo sát, viết bài, tổ chức hội thảo, công bố phát hiện, v.v ...
Logged
vancuongizzi
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #5 vào lúc: 22 Tháng Tám, 2013, 03:45:13 pm »

Cảm ơn các bác đã đọc topic của em và đã chỉ dẫn giúp em.

Nhưng thực sự thiệt thòi 1 cái là thôn em toàn nhà nghèo. Năm 2001 cả làng đóng góp và trong thôn bán những mảnh ruộng đất thuộc thôn + đi quyên góp các khu vực bên cạnh đã xây lại đình.  Số học sinh học đại học chỉ khoảng 10-15 người.  Xong rồi thì vào làm các khu công nghiệp. Cũng như bọn em đây may mắn cũng chỉ đủ ăn. Em có nghe nói thủ tục  phải làm rất  nhiều+ kinh phí rất lớn. Không biết bác nào đã biết về thủ tục chỉ giúp em với. Nếu kinh phí vừa đủ em sẽ báo với ban hội người cao tuổi để cả thôn đóng góp.

Em xin chân thành cảm ơn !
Logged
caytrevietnam
Trung tá
*
Bài viết: 471


Trồng sen trong biển lửa


« Trả lời #6 vào lúc: 23 Tháng Tám, 2013, 10:08:40 pm »

Muốn được công nhận thì trước tiên làng bác phải sưu tầm dữ kiện, thư tịch cổ, các hiện vật có giá trị, các truyền thuyết tích truyện còn lưu giữ trong ký ức dân làng..., tập hợp, thống kê, giới thiệu, in ấn để quảng bá thông tin rộng ra thì mới dần dần đạt được ước nguyện đình làng được công nhận ...

Logged

SỐNG VỮNG CHÃI 4000 NĂM SỪNG SỮNG
LƯNG ĐEO GƯƠM TAY MỀM MẠI BÚT HOA
vancuongizzi
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #7 vào lúc: 24 Tháng Tám, 2013, 12:16:12 pm »

Cảm ơn bác đã đóng góp ý kiến !
Logged
lonesome
Moderator
*
Bài viết: 1243


« Trả lời #8 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2013, 08:58:35 pm »

Dựa vào 1 bản ngọc phả thế này thì khó đòi hỏi được gì lắm bác ạ
Logged
vancuongizzi
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #9 vào lúc: 19 Tháng Chín, 2013, 10:23:48 am »

Cảm ơn các bác đã quan tâm. Hôm qua em đã nhận được 1 cuộc điện thoại từ Bác Tài(Quản lý di tích lịch sử đền hai bà trưng). Bác có nói rõ rằng trong 200 tướng của 2 bà trưng có 1 người ở Huyện sóc sơn. Bác nói rằng có Gửi công văn về huyện sóc sơn, huyện sóc sơn có gửi công văn về 26 xã nhưng không xã nào thông báo là có. Bác ý cũng bảo là ở xã quang tiến thôn bắc thượng cũng vừa được cấp là đình làng văn hóa, ở đó thờ 1 vị tướng thời hai bà trưng(Đổng nhi).Chiều tối hôm qua em đã về gặp cụ quản lý đình thì cụ bảo thờ đức thánh tam giang. Ngày hôm qua em phát khóc vì cảm động. Việc còn lại em sẽ vận động người dân trong thôn đóng góp tiền để làm lộ phí chặng đường tiếp theo. Nếu các bác yêu sử đều biết thì  với bản ngọc phả dài 1700 chữ hán ghĩ rõ tên tuổi, lúc sinh ra đến lúc mất đi thì cực kỳ là hiếm. Em nghĩ với sự giúp đỡ của các bác thì con đường chông gai cũng sẽ dần đi hết.

Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc bài viết của em !
Logged
Trang: 1 2 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM