Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2023, 04:05:46 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 21 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:10:58 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 668 ĐƯỜNG ỐNG, TRUNG ĐOÀN 592, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 668 thành lập tháng 8 năm 1968. Từ ngày thành lập đến cuối năm 1973, tiểu đoàn làm nhiệm vụ xây dựng tuyến kho, tiếp nhận và vận chuyển xăng bằng đường ống từ Nam Đàn (Nghệ An) đến Xa-ra-van (Lào). Đơn vị đã xây dựng được 110km đường ống, 9 trạm bơm có trữ lượng 3.000m3 xăng, tiếp nhận 23 vạn m3, chuyển lên phía trước 21 vạn m3, cấp phát lẻ 7.000m3.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công (1 hạng nhì, 2 hạng ba). Năm 1972, tiểu đoàn được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 668 đường ống được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 22 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:10:26 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 6 PHÁO CAO XẠ 37 LY, BINH TRẠM 35,
ĐOÀN 471, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 6 thành lập tháng 10 năm 1965. Từ khi thành lập đến tháng 1 năm 1973, tiểu đoàn tham gia chiến đấu ở nhiều khu vực thuộc các tỉnh trên miền Bác và đường dây 559; đã bắn rơi 99 máy bay Mỹ. Trong số máy bay bị bắn rơi có 57 chiếc rơi tại chỗ, 41 chiếc bị bắn rơi ban đêm.


Đơn vị đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công hạng ba, 21 Huân chương Chiến công (5 hạng nhất, 7 hạng nhì, 9 hạng ba); 39 Huân chương Chiến công cho các đại đội trong tiểu đoàn, 2 lần là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 6 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 23 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:09:54 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 39 SÚNG MÁY CAO XẠ 14,5 LY, TRUNG ĐOÀN 241,
SƯ ĐOÀN 367, QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Tiểu đoàn 39 thành lập tháng 8 năm 1970. Đơn vị đã bắn rơi 72 máy bay Mỹ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, có 3 đồng chí được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 39 súng máy cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 24 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:09:35 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 152 (BẢO VỆ ĐẢO BẠCH LONG VĨ), QUÂN KHU TẢ NGẠN


Tiểu đoàn đã bắn rơi 23 máy bay Mỹ. Tiểu đoàn đã xây dựng được 350m3 hầm bê tông kiên cố, 5.000 hố công sự, 12 hầm pháo; đào được 2km giao thông hào chiến đấu.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công (2 hạng nhì, 2 hạng ba), 10 Huân chương Chiến công (2 hạng nhất, 2 hạng nhì, 6 hạng ba).


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 152 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 25 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:09:15 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 14 PHÁO CAO XẠ 37 LY, BỘ TƯ LỆNH 350,
QUÂN KHU TẢ NGẠN


Tiểu đoàn 14 thành lập năm 1964. Từ năm 1965 đến năm 1972, đơn vị chiến đấu bắn máy bay địch ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hải Hưng, Hải Phòng. Đơn vị đã bắn rơi 52 máy bay Mỹ, có 4 chiếc rơi ban đêm.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 3 Huân chương Chiến công hạng ba. Các đại đội trong tiểu đoàn đều là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 14 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 26 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:08:56 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 5 PHÁO CAO XẠ 37 LY, TRUNG ĐOÀN 218, QUÂN KHU 4


Tiểu đoàn 5 thành lập tháng 8 năm 1965. Từ năm 1966 đến thậng 12 năm 1972, tiểu đoàn làm nhiệm vụ chiến đấu bắn máy bay địch ở Quảng Bình, Vĩnh Linh và Quảng Trị. Đơn vị đã bắn rơi 79 máy bay Mỹ (có 32 chiếc rơi tại chỗ). Ngoài ra còn diệt 65 tên biệt kích, thám báo.


Đơn vị được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 14 Huân chương Chiến công hạng ba. Cả 3 đại đội trong tiểu đoàn đều là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 5 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 27 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:08:39 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 58 Ô TÔ VẬN TẢI, TRUNG ĐOÀN 27, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 58 thành lập tháng 1 năm 1966, có 3 đại đội xe, 1 đại đội sửa chữa, 98 xe vận tải các loại.


7 năm liên tục làm nhiệm vụ vận chuyển trên hướng sâu nhất của tuyến vận tải 559, trực tiếp phục vụ chiến trường Tây Nguyên, Nam Bộ. Từ năm 1969 đến năm 1973, tiểu đoàn đã chuyển được gần 10 vạn tấn hàng tới chiến trường. Đơn vị còn vận chuyển được trên 2.000 thương binh về phía sau an toàn.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 8 Huân chương Chiến công (2 hạng nhất, 6 hạng ba), có 3 đại đội là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 58 ô tô vận tải được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 28 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:08:19 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 781 Ô TÔ VẬN TẢI, BINH TRẠM 14,
ĐOÀN 571, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 781 thành lập năm 1968. Từ khi thành lập đến tháng 12 năm 1972, đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển trên đường 20 - đoạn đường có nhiều đèo dốc cao, địch đánh phá rất ác liệt. Năm 1969, tiểu đoàn đạt vượt mức 17% kế hoạch; năm 1970 đạt vượt mức 3%, năm 1971 và năm 1972 đạt vượt mức trên 20%. Bảo đảm đưa hàng tới đích được nhanh chóng, hàng giao đủ và được bảo quản tốt.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công các hạng (1 hạng nhất, 1 hạng nhì, 1 hạng ba), các đại đội trong tiểu đoàn đều được tặng thưởng từ 3 Huân chương Chiến công trở lên vã được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng 4 năm liền.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 781 ô tô vận tải được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 29 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:08:00 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 24 CÔNG BINH, BINH TRẠM 26,
ĐOÀN 571, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1968 đến năm 1972, Tiểu đoàn 24 bảo đảm giao thông vận chuyển trên nhiều đoạn đường thuộc tuyến đường 12, 15, 20, nơi có nhiều trọng điểm địch đánh phá ác liệt. Tiểu đoàn đã lấp gần 30 vạn mét khối đất đá, phá gỡ hơn một nghìn quả bom phá, bom từ trường và hơn một vạn mìn vướng nổ, mở 62km đường mới, khôi phục hơn 100km đường cũ, phục vụ đắc lực cho các đơn vị vận chuyển. Tiểu đoàn đã cứu được 57 ôtô và hơn 100 tấn hàng không bị hư hỏng khi địch đánh phá.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, cả 4 đại đội trong tiểu đoàn đều được tặng thưởng Huân chương vã được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 24 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 30 
 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2023, 08:07:31 am 
Tác giả quansuvn - Bài mới nhất gửi bởi quansuvn
TIỂU ĐOÀN 35 TRINH SÁT KỸ THUẬT, TRUNG ĐOÀN 75,
CỤC NGHIÊN CỨU, BỘ TỔNG THAM MƯU


Từ năm 1966 đến tháng 9 năm 1971 là Đội 35 đã được tặng danh hiệu Anh hùng vào tháng 9 năm 1971. Cuối năm 1972, Đại đội 35 phát triển thành tiểu đoàn, làm nhiệm vụ nắm tình hình địch ở chiến trường Đường 9 - Nam Lào, Trị Thiên, bằng làn sóng điện.


Trong chiến dịch Quảng Trị năm 1972, đơn vị đã nắm được kịp thời tình hình thay quân, tình hình các cuộc điều động quân trong từng ngày; hàng trăm lần nắm được kế hoạch của địch xin máy báy B52 ném bom đánh phá các khu vực sớm từ 2 giờ đến 2, 3 ngày, kịp thời báo cho các đơn vị đối phó, hạn chế được nhiều thương vong tổn thất.


Các đại đội trong tiểu đoàn đều được tặng thưởng Huân chương Chiến công vã được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 31 tháng 12 năm 1973, Tiểu đoàn 35 trinh sát được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM