Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Quyết tử cho Tổ quốc... => Tác giả chủ đề:: OldBuff trong 16 Tháng Tư, 2009, 05:40:41 pmTiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Tư, 2009, 05:40:41 pm
Tập ảnh của Nha truyền thông và phương tiện nghe nhìn thuộc Bộ quốc phòng Pháp (http://ecpad.fr) về Chiến tranh Đông Dương (1945-1954).

Nhấn vào đây để xem Phần 1 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=3981.msg56393#msg56393)

----

Tập ảnh 11: Quân đội quốc gia Việt Nam/L'armée nationale viêtnamienne

(Tiếp theo)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 41 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Tư, 2009, 05:48:10 pm
Ảnh 41:

Titre: Des éléments de la 304e division Viêt-minh se sont infiltrés à l'intérieur du poste de Banh-Hine-Siu, les parachutistes du 3e BPVN (Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) doivent lancer une contre-attaque pour les en déloger. 
Référence: LAOS 54-7 R178 
Date: 9 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Lính dù Tiểu đoàn 3 dù Việt Nam buộc phải mở cuộc phản công nhằm đẩy bật lực lượng Việt Minh của Đại đoàn 304 đã lọt vào đồn binh Banh-Hine-Siu.
Phông tham chiếu: LAOS 54-7 R178
Thời điểm: 9/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 42 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Tư, 2009, 05:57:04 pm
Ảnh 42:

Titre: Des parachutistes du 3e BPVN (Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) défendent le poste de Banh-Hine-Siu. A gauche, le soldat est armé d'un fusil-mitrailleur M 24/29 de 7,5 mm.
Référence: LAOS 54-7 R212 
Date: 9 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Lính dù Tiểu đoàn 3 dù Việt Nam đang phòng thủ đồn binh Banh-Hine-Siu. Phía bên trái là xạ thủ khẩu trung liên Vĩnh Cát M cỡ nòng 7,5 ly.
Phông tham chiếu: LAOS 54-7 R212
Thời điểm: 9/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 43 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Tư, 2009, 06:06:55 pm
Ảnh 43:

Titre: Protégés dans une tranchée, les parachutistes se battent contre la 304e division Viêt-minh autour du poste de Banh-Hine-Siu. Les hommes du 3e BPVN (Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) sont armés de carabines USM1 de pistolets-mitrailleurs MAT 49 et d'un mortier léger.
Référence: LAOS 54-7 R209 
Date: 9 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Nấp trong chiến hào, lính dù Tiểu đoàn 3 dù Việt Nam với trang bị gồm súng cạc-bin M1 của Mỹ, tiểu liên MAT 49 và một khẩu cối hạng nhẹ đang đương đầu với Đại đoàn 304 vây quanh đồn binh Banh-Hine-Siu.
Phông tham chiếu: LAOS 54-7 R209
Thời điểm: 9/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 44 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Tư, 2009, 06:12:03 pm
Ảnh 44:

Titre: Des soldats du 3e BPVN (Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) blessés lors de la défense du poste de Banh-Hine-Siu. Le parachutiste de droite est coiffé d'un casque français (modèle 51) alors que son camarade est protégé par le casque parachutiste d'origine américaine, plus commun à cette époque en Indochine.
Référence: LAOS 54-7 R248 
Date: 9 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Lính dù Tiểu đoàn 3 dù Việt Nam bị thương khi phòng thủ đồn binh Banh-Hine-Siu. Người lính bên phải đội mũ trận kiểu 51 của Pháp, trong khi đồng đội kế bên mang mũ quân dù Mỹ là thứ trang bị tương đối rộng rãi ở Đông Dương thời đó.
Phông tham chiếu: LAOS 54-7 R248
Thời điểm: 9/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 45 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Tư, 2009, 06:22:34 pm
Ảnh 45:

Titre: Le major de la promotion "Hoang Dieu" de l'École des cadres viêtnamiens de Dalat tire une flèche de manière symbolique en direction des quatre points cardinaux pour signifier que les nouveaux officiers pourront être affectés dans les différentes unités.
Référence: ANN 52-103 R23 
Date: 15 au 28 février 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Sĩ quan phụ trách nghi lễ khai giảng khóa Hoàng-Diệu của Trường võ bị Đà Lạt đang thực hiện nghi thức bắn tên nhằm bố cáo bốn phương rằng những sĩ quan trẻ sẽ sớm trưởng thành ở các đơn vị tiếp nhận.
Phông tham chiếu: ANN 52-103 R23
Thời điểm: 15-28/2/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 46 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Tư, 2009, 07:00:45 pm
Ảnh 46:

Titre: Sa Majesté Bao Daï, empereur d'Annam, passe en revue les anciens élèves de l’École des Cadres de l'armée viêtnamienne.
Référence: ANN 52-103 R40 
Date: 15 au 28 février 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Hoàng đế Trung Kỳ Bảo Đại đang duyệt đội cựu học viên Trường võ bị Việt Nam.
Phông tham chiếu: ANN 52-103 R40
Thời điểm: 15-28/2/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 47 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Tư, 2009, 07:04:53 pm
Ảnh 47:

Titre: Jeune enfant de troupe qui vient d'être décoré de la Croix de guerre des TOE (Théâtre d'Opérations Extérieures) par le général d’armée de Lattre de Tassigny, haut-commissaire de France et commandant en chef en Indochine.
Référence: P 51-10 R10 
Date: 11 mai 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Một thiếu sinh quân vừa được Cao ủy kiêm tổng tư lệnh quân Pháp tại Đông Dương tướng Đờ Lát-trờ đờ Tát-xi-nhi trao Bội tinh quân công chiến trường hải ngoại.
Phông tham chiếu: P 51-10 R10
Thời điểm: 11/5/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 48 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Tư, 2009, 07:14:08 pm
Ảnh 48:

Titre: Sous les tirs du Viêt-minh, les parachutistes du 5e BPVN (5e Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) cherchent une issue pour se dégager de l'incendie qui ravage la cote 1145 (au nord de Diên Biên Phu, sur la piste "Pavie"). Un cadre semble expliquer la manoeuvre à ses hommes.
Référence: TONK 53-134 R06 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 
 

Tiêu đề: Dưới làn mưa đạn của bộ đội Việt Minh, một toán lính dù Tiểu đoàn 5 dù Việt Nam đang cố tìm đường thoát thân khỏi đám cháy thiêu đốt cứ điểm 1145 nằm trên vành đai Pa-vi phía bắc Điện Biên Phủ. Viên chỉ huy có vẻ đang chỉ thị hướng cơ động cho đám thuộc cấp.
Phông tham chiếu: TONK 53-134 R06
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 49 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Tư, 2009, 07:21:55 pm
Ảnh 49:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu (sur la piste "Pavie"), dans le chaos du combat, au milieu des flammes et des tirs, les parachutistes du 5e BPVN (5e Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) cherchent à échapper à l'incendie qui ronge la cote 1145 pour reprendre l'initiative.
Référence: TONK 53-134 R17 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Tại vành đai Pa-vi phía bắc Điện Biên Phủ, một toán lính dù Tiểu đoàn 5 dù Việt Nam đang vật lộn trong lửa đạn nhằm thoát thân khỏi đám cháy thiêu đốt cứ điểm 1145 hòng tái phản kích.
Phông tham chiếu: TONK 53-134 R17
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 50 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Tư, 2009, 07:31:59 pm
Ảnh 50:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu (sur la piste "Pavie"), sur la cote 1145, un sergent du 5e BPVN (5e Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) donne ses ordres à ses hommes qui se sont levés pour repartir à l'assaut des positions retranchées du Viêt-minh.
Référence: TONK 53-134 R18 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Trên cứ điểm 1145 tại vành đai Pa-vi phía bắc Điện Biên Phủ, một viên đội thuộc Tiểu đoàn 5 dù Việt Nam đang ra lệnh cho thuộc cấp phản kích một đợt xung phong từ các vị trí trú đóng của bộ đội Việt Minh.
Phông tham chiếu: TONK 53-134 R18
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 51 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 01:21:23 pm
Ảnh 51:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu (sur la piste "Pavie"),sur la cote 1145, face à un ennemi bien retranché, les parachutistes du 5e BPVN (5e Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) sont encerclés par l'incendie déclenché par les Viêt-minh et pris sous un violent tir de mortiers et de fusil-mitrailleurs.
Référence: TONK 53-134 R28 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Đương đầu với đối phương có hầm hào kiên cố vây quanh cứ điểm 1145 tại vành đai Pa-vi phía bắc Điện Biên Phủ, toán lính dù thuộc Tiểu đoàn 5 dù Việt Nam đang cùng quẫn trong thế trận hỏa công và làn mưa đạn cối, đạn trung liên của lực lượng Việt Minh.
Phông tham chiếu: TONK 53-134 R28
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 52 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 01:28:09 pm
Ảnh 52:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu (sur la piste "Pavie"), durant les combats sur la cote 1145, un parachutiste, pourvoyeur d'arme collective au 5e BPVN (Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens), s'est plaqué au sol pour tenter d'esquiver le feu nourri du Viêt-minh.
Référence: TONK 53-134 R26 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Trong trận đánh tại cứ điểm 1145 trên vành đai Pa-vi phía bắc Điện Biên Phủ, một lính dù làm nhiệm vụ tiếp đạn cho vũ khí cộng đồng thuộc Tiểu đoàn 5 dù Việt Nam đang nằm rạp xuống đất để tránh hỏa lực của bộ đội Việt Minh.
Phông tham chiếu: TONK 53-134 R26
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 53 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 01:35:36 pm
Ảnh 53:

Titre: Un détachement de légionnaires du 1er bataillon du 3e REI (Régiment Etranger d'Infanterie) et de soldats de l'armée viêtnamienne présente les armes lors du lever des couleurs franco-viêtnamien au poste dit "Fort chinois". Le drapeau viêtnamien, à fond jaune surchargé de trois bandes rouge (les trois Ky), symbolise les trois provinces "piliers" du Viêtnam : Tonkin, Cochinchine, Annam.
Référence: TONK 53-84 R25 
Date: 3 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Một phân đội lính lê dương thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 3 bộ binh hải ngoại cùng lính của Quân đội Việt Nam đang bồng súng chào khi những lá cờ Pháp-Việt được kéo lên tại đồn binh mang tên Pháo-đài-Trung-Quốc. Lá cờ Việt Nam là loại ba vạch đỏ trên nền vàng (cờ tam kỳ) tượng trưng cho 3 kỳ trụ cột của Việt Nam gồm Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Trung Kỳ.
Phông tham chiếu: TONK 53-84 R25
Thời điểm: 3/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 54 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 01:39:01 pm
Ảnh 54:

Titre: Un caporal lors d'un exercice au Centre d'instruction de l'Infanterie n°2 du Sud-Viêtnam.
Référence: SVN 54-23 R4 
Date: Juin 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raoul Coutard


Tiêu đề: Một viên cai tham gia buổi diễn tập tại Trung tâm huấn luyện bộ binh số 2 của Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: SVN 54-23 R4
Thời điểm: 6/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ra-un Cu-ta


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 55 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 01:41:22 pm
Ảnh 55:

Titre: Un sous-officier, éclaireur de pointe, lors d'un exercice au Centre d'instruction de l'Infanterie n°2 du Sud-Viêtnam.
Référence: SVN 54-23 R5 
Date: Juin 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Coutard 


Tiêu đề: Một viên hạ sĩ quan làm nhiệm vụ trinh sát thực địa tham gia buổi diễn tập tại Trung tâm huấn luyện bộ binh số 2 của Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: SVN 54-23 R5
Thời điểm: 6/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Cu-ta


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 56 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 01:50:48 pm
Ảnh 56:

Titre: Progression des troupes du BMI (Bataillon de Marche Indochinois) sur une digue dans la région de Trung-Nia.
Référence: TONK 52-228 R173 
Date: Fin décembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari


Tiêu đề: Lính của Tiểu đoàn bộ binh Đông Dương đang hành quân dọc bờ mương tại vùng Trung Nia (?).
Phông tham chiếu: TONK 52-228 R173
Thời điểm: Cuối tháng 12 năm 1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 57 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 02:01:38 pm
Ảnh 57:

Titre: Un sous-lieutenant, pilote de l'avion de reconnaissance Morane Saulnier MS-500 (autrefois Fieselor Fi-156 "Storch") et un lieutenant observateur du 1er GAOAC (Groupement Aérien d'Observation d'Artillerie Coloniale). C'est lors de l'opération "Atlas" que l'aviation vietnamienne a pris part pour la première fois à la campagne d'Indochine.
Référence: ANN 53-31 R74 
Date: Avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Viên thiếu úy phi công lái chiếc phi cơ thám thính Mo-ran Xôn-nhi-ê MS-500 (còn có tên khác là Phi-ét-xơ-lo Fi-156 Con-cò) và viên trung úy quan sát thuộc Liên đội 1 quan sát pháo binh đường không thuộc địa. Trận càn Át-lát là trận đầu tiên không lực Việt Nam tham gia hành quân trên chiến trường Đông Dương.
Phông tham chiếu: ANN 53-31 R74
Thời điểm: 4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 58 Vol.11
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 02:09:04 pm
Ảnh 58 (ảnh cuối cùng của Tập ảnh 11):

Titre: Briefing durant l'opération "Atlas". Deux officiers viêtnamiens, un lieutenant-colonel et deux commandants observent le plan de vol. En arrière plan, un Morane Saulnier MS-500 aux couleurs de l'aviation vietnamienne.
Référence: ANN 53-31 R76 
Date: Avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Quán triệt nhiệm vụ trong trận càn Át-lát. Hai viên sĩ quan Việt Nam cùng một viên quan năm và hai quan tư đang theo dõi lược đồ bay. Phía sau là một chiếc phi cơ thám thính Mo-ran Xôn-nhi-ê MS-500 mang cờ hiệu không lực Việt Nam.
Phông tham chiếu: ANN 53-31 R76
Thời điểm: 4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 12
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 05:16:23 pm
Tập ảnh 12: Chiến dịch không vận Hải-Ly và sự hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ/L'opération aéroportée "Castor" et l'installation du camp de Diên Biên Phu

------

Ảnh 1:

Titre: Atterrissage des parachutistes du GAP 1 (Groupement Aéroporté 1) à Diên Biên Phu, le 20 novembre 1953.
Référence: TONK 53-117 R08 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Lính dù Binh đoàn 1 không vận đang tiếp đất tại Điện Biên Phủ trong ngày 20/11/1953.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R08
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 05:21:27 pm
Ảnh 2:

Titre: Le commandant Bigeard donne ses ordres au commandant Charlet (à gauche) et au capitaine Du Bouchet (à droite), dans le cadre du parachutage des troupes du GAP 1 (Groupement Aéroporté) sur Diên Biên Phu, le 20 novembre 1953.
Référence: TONK 53-117 R04 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Quan ba Bi-gia đang ra chỉ thị cho quan ba Sác-lê (bên trái) và quan hai Đuy Bu-sê (bên phải) trong thời gian đổ dù của Binh đoàn 1 không vận xuống Điện Biên Phủ trong ngày 20/11/1953.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R04
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 05:27:20 pm
Ảnh 3:

Titre: Dans le cadre de l'opération "Castor", trois parachutistes qui viennent d'atterrir à Diên Biên Phu, se sont mis à l'abri derrière un talus en bordure de la Dropping Zone (zone d'atterrissage), le 20 novembre 1953.
Référence: TONK 53-117 R05 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Ba lính dù tham gia chiến dịch Hải-Ly tại Điện Biên Phủ ngày 20/11/1953 vừa tiếp đất đang trú nấp tại gờ đất phía ngoài bãi đáp.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R05
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Tư, 2009, 05:30:36 pm
Ảnh 4:

Titre: Évacuation sanitaire des premiers blessés de Diên Biên Phu par hélicoptère Sikorsky S-55 H-19.
Référence: TONK 53-117 R30 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Những thương binh đầu tiên tại Điện Biên Phủ đang được trực thăng tải thương Xi-coóc-xờ-ki S-55 H-19 chuyển đi.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R30
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 20 Tháng Tư, 2009, 06:23:02 pm
Ảnh 5:

Titre: Lors de l'opération "Castor" à Diên Biên Phu, un sergent du 6e BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux) donne à boire à un des blessés mis à l'abri d'un repli de terrain, près du PC (Poste de Commandement) bataillon.
Référence: TONK 53-117 R01 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Trong chiến dịch Hải Ly tại Điện Biên Phủ, một viên đội thuộc Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa đang cho một trong số các thương binh nằm cáng bệt trên đất gần chỉ huy sở tiểu đoàn uống nước.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R01
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 20 Tháng Tư, 2009, 08:42:45 pm
Ảnh 6:

Titre: Portrait d'un parachutiste portant un casque résillé.
Référence: TONK 53-117 R17 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Ảnh chân dung một lính dù đội mũ trận bọc lưới.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R17
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 20 Tháng Tư, 2009, 08:53:57 pm
Ảnh 7:

Titre: A peine arrivé au sol, un parachutiste du 6e BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux), servant un fusil-mitrailleur 24/29, se met immédiatement en batterie au pied d'un mobile thaï censé repousser les mauvais esprits, lors de l'opération "Castor" à Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-117 R18 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Chân vừa chạm đất, một lính dù là xạ thủ khẩu trung liên Vĩnh Cát thuộc Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa tham gia chiến dịch Hải Ly đã chĩa ngay khẩu súng của mình theo sát toán phụ lực quân người Thái để đề phòng nhóm này giở trò.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R18
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 20 Tháng Tư, 2009, 08:58:52 pm
Ảnh 8:

Titre: Des officiers du 6e BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux) et leurs opérateurs radio se rassemblent pour faire le point, lors de l'opération "Castor" à Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-117 R14 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Các sĩ quan cùng lính truyền tin thuộc Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa tham gia Chiến dịch Hải Ly đang tập hợp đội hình để điểm quân.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R14
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 20 Tháng Tư, 2009, 09:03:37 pm
Ảnh 9:

Titre: Soldat ramené par ses camarades, lors de l'opération "Castor", le 20 novembre 1953.
Référence: TONK 53-117 R20 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 
 

Tiêu đề: Một lính tham gia Chiến dịch Hải Ly "tuột xích" bị đồng đội bắt lại trong ngày 20/11/1953.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R20
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 20 Tháng Tư, 2009, 09:07:07 pm
Ảnh 10:

Titre: Un officier parachutiste en liaison radio scrute le ciel lors de l'opération "Castor" à Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-117 R33 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một sĩ quan dù tham gia Chiến dịch Hải Ly vừa đàm thoại vô tuyến điện vừa ngó trân trân lên trời.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R33
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Tư, 2009, 05:26:10 pm
Ảnh 11:

Titre: Le colonel Fourcade donne des instructions à un capitaine, lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-117 R34 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Viên quan năm Phuốc-cát đang chỉ thị cho một viên quan hai trong Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R34
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Tư, 2009, 05:28:20 pm
Ảnh 12:

Titre: Parachutiste venant d'atterrir lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-117 R36 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một lính dù vừa tiếp đất trong Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R36
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Tư, 2009, 05:35:03 pm
Ảnh 13:

Titre: Un parachutiste qui vient d'atterrir replie son parachute, lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-118 R04 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một lính dù vừa tiếp đất trong Chiến dịch Hải Ly đang gấp dù.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R04
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Tư, 2009, 05:39:23 pm
Ảnh 14:

Titre: La reporter Brigitte Friang, rédactrice à la revue "Indochine Sud Est Asiatique", replie son parachute après son saut sur Diên Biên Phu lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-118 R07 
Date: 21 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Nữ phóng viên Bờ-ri-ghít Phờ-ri-ăng của tờ tạp chí Đông-Dương Đông-Nam-Á đang gấp dù sau khi được tung xuống Điện Biên Phủ theo chân Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R07
Thời điểm: 21/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Tư, 2009, 05:45:04 pm
Ảnh 15:

Titre: Lors de l'opération "Castor", un parachutiste qui vient d'atterrir s'est débarrassé de son équipement et replie son parachute.
Référence: TONK 53-118 R09 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một lính dù tham gia chiến dịch Hải Ly đang tháo đồ và gấp dù sau khi tiếp đất.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R09
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.12
Gửi bởi: altus trong 21 Tháng Tư, 2009, 08:15:11 pm
Ảnh 9:

Titre: Soldat ramené par ses camarades, lors de l'opération "Castor", le 20 novembre 1953.

Tiêu đề: Một lính tham gia Chiến dịch Hải Ly "tuột xích" bị đồng đội bắt lại trong ngày 20/11/1953.

Tôi thì nghĩ là bọn nó khiêng nhau đi thôi chứ tuột xích, bắt bớ gì đâu ạ?  :D


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Tư, 2009, 11:19:37 pm
Ảnh 9:

Titre: Soldat ramené par ses camarades, lors de l'opération "Castor", le 20 novembre 1953.

Tiêu đề: Một lính tham gia Chiến dịch Hải Ly "tuột xích" bị đồng đội bắt lại trong ngày 20/11/1953.

Tôi thì nghĩ là bọn nó khiêng nhau đi thôi chứ tuột xích, bắt bớ gì đâu ạ?  :D

Đang trong tua tay Ca-muy phản ảnh mặt tiêu cực của chiến dịch nên tớ bám văn cảnh. Ai bảo tác giả câu chữ mập mờ khiến người xem hiểu thế nào cũng được ;)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Tư, 2009, 07:23:17 pm
Ảnh 16:

Titre: André Lebon, caméraman du SPI (Service Presse Information), se dégage de son parachute après son saut sur Diên Biên Phu lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-118 R10 
Date: 20 - 21 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Người ghi hình Ăng-đờ-rê Lơ-bông của Hãng dịch vụ Thông tấn đưa tin về Chiến dịch Hải Ly đang gỡ dù dù sau khi tiếp đất tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R10
Thời điểm: 20-21/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Tư, 2009, 07:28:55 pm
Ảnh 17:

Titre: Le général de brigade Gilles, commandant les TAP (Troupes Aéroportées) en Indochine, s'avance vers le point de regroupement après son saut sur Diên Biên Phu lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-118 R13 
Date: 21 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Chuẩn tướng Ghin tư lệnh quân dù tại Đông Dương đang tiến về điểm hội quân sau khi tiếp đất trong Chiến dịch Hải Ly tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R13
Thời điểm: 21/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 18 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Tư, 2009, 07:31:18 pm
Ảnh 18:

Titre: Les parachutages de troupes aéroportées à Diên Biên Phu lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-118 R15 
Date: 20 - 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Cảnh đổ dù của lính dù tham gia Chiến dịch Hải Ly tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R15
Thời điểm: 20-22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 19 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Tư, 2009, 07:34:51 pm
Ảnh 19:

Titre: Lors de l'opération "Castor", le capitaine Cabiro, commandant de compagnie du 1er BEP (Bataillon Étranger de Parachutistes), donne ses ordres par radio.
Référence: TONK 53-118 R19 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Đại úy Pha-bi-rô đại trưởng thuộc Tiểu đoàn 1 dù hải ngoại tham gia Chiến dịch Hải Ly đang ra lệnh cho thuộc cấp qua máy vô tuyến thoại.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R19
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 20 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Tư, 2009, 07:39:14 pm
Ảnh 20:

Titre: Transportant un canon de 75 mm SR (Sans Recul), deux légionnaires du 1er BEP (Bataillon Étranger de Parachutistes) franchissent la Nam Youm sur un pont de fortune, à Diên Biên Phu, lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-118 R22 
Date: 21 - 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Hai lính lê dương thuộc Tiểu đoàn 1 dù hải ngoại tham gia Chiến dịch Hải Ly đang khiêng khẩu ĐKZ 75 ly qua cầu dã chiến vượt dòng Nậm Rốm ở Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R22
Thời điểm: 21-22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 21 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Tư, 2009, 07:41:56 pm
Ảnh 21:

Titre: Les artilleurs du 35e RALP (Régiment d'Artillerie Légère Parachutiste) servent un canon de 75 mm SR (Sans Recul) à Diên Biên Phu, lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-118 R29 
Date: 20 - 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Pháo thủ thuộc Trung đoàn 35 khinh pháo dù tham gia Chiến dịch Hải Ly đang khai hỏa khẩu ĐKZ 75 ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R29
Thời điểm: 20-22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 22 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Tư, 2009, 07:46:56 pm
Ảnh 22:

Titre: En visite à Diên Biên Phu au terme de l'opération "Castor", le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), est accueilli à sa descente d'avion DHC-2 Beaver par le général de brigade Gilles, commandant les TAP (Troupes Aéroportées) en Indochine.
Référence: TONK 53-118 R35 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Trong chuyến thăm Điện Biên Phủ nhân Chiến dịch Hải Ly, thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt được chuẩn tướng Ghin tư lệnh quân dù Đông Dương ra tiếp đón tận chân cầu thang chiếc máy bay DHC-2 Bi-vơ.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R35
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 23 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Tư, 2009, 03:39:41 pm
Ảnh 23:

Titre: Atterrissage de parachutistes lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-120 R18 
Date: 24 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Cảnh tiếp đất của lính dù tham gia Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-120 R18
Thời điểm: 24/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 24 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Tư, 2009, 03:50:27 pm
Ảnh 24:

Titre: Lors de l'opération "Castor", les parachutistes récupèrent les colis d'outils de parc (pelles et pioches) largués sur le village de Diên Biên Phu, en vue de commencer le terrassement du camp retranché.
Référence: TONK 53-120 R06 
Date: 20 - 24 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Lính dù đang thu hồi thùng chứa đồ làm vườn (gồm cuốc xẻng) được thả xuống bản Điện Biên Phủ để thực hiện việc động thổ khu cứ điểm trong Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-120 R06
Thời điểm: 20-24/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 25 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Tư, 2009, 03:56:02 pm
Ảnh 25:

Titre: Musettes au dos, deux parachutistes du 8e BPC (Bataillon parachutiste de choc) observent un largage de munitions sur le village de Diên Biên Phu, lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-120 R07 
Date: 20 - 24 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Hai lính dù Tiểu đoàn 8 dù xung kích với lủng lẳng khăn túi sau lưng đang đứng ngóng việc thả dù chứa đạn dược xuống bản Điện Biên Phủ trong Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-120 R07
Thời điểm: 20-24/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 26 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Tư, 2009, 04:00:31 pm
Ảnh 26:

Titre: Au cours de l'opération "Castor" à Diên Biên Phu, des parachutistes viêtnamiens du 6e BPC (Bataillon de parachutistes coloniaux) rejoignent leur unité après avoir réduit les dernières poches de résistance.
Référence: TONK 53-120 R13 
Date: 20 - 24 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Toán lính dù Việt Nam thuộc Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa đang tập hợp đội hình sau khi đã đập tan các ổ đề kháng cuối cùng.
Phông tham chiếu: TONK 53-120 R13
Thời điểm: 20-24/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 27 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Tư, 2009, 04:04:25 pm
Ảnh 27:

Titre: Largué sur la DZ (Dropping Zone) "Natacha", le 6e BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux) se regroupe lors de l'opération "Castor" à Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-120 R14 
Date: 20 - 24 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa tham gia Chiến dịch Hải Ly tại Điện Biên Phủ đang tập hợp đội ngũ sau khi hoàn tất khâu đổ dù xuống bãi thả Na-ta-sa.
Phông tham chiếu: TONK 53-120 R14
Thời điểm: 20-24/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 28 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Tư, 2009, 06:10:11 pm
Ảnh 28:

Titre: Déchargement de matériel d'un avion cargo civil Bristol Freight 170, dans le cadre de l'opération "Castor", à Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-121 R06 
Date: 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Dỡ hàng nhu yếu phẩm phục vụ Chiến dịch Hải Ly từ máy bay vận tải dân sự Bờ-rít-xờ-tôn Phờ-rết 170 tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R06
Thời điểm: 27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 29 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Tư, 2009, 06:12:44 pm
Ảnh 29:

Titre: Une jeep est sortie d'un avion de transport Dakota sur le terrain d'aviation de Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-121 R09 
Date: 25 - 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một chiếc xe Díp đang được lôi ra từ khoang chiếc máy bay vận tải Đa-kô-ta đỗ tại sân bay Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R09
Thời điểm: 25-27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 30 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Tư, 2009, 06:18:10 pm
Ảnh 30:

Titre: Au cours d'une visite à Diên Biên Phu au terme de l'opération "Castor", le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), serre la main du capitaine Tourret, commandant le 8e BPC (Bataillon de Parachutistes de Choc). Derrière le général Cogny se tient le général Gilles, commandant les TAP (Troupes Aéroportées) en Indochine.
Référence: TONK 53-121 R13 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Trong chuyến thăm Điện Biên Phủ trong thời gian diễn ra Chiến dịch Hải Ly, thiếu tướng tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt Cô-nhi đang tay bắt mặt mừng với viên đại úy tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 dù xung kích Tua-rê. Đứng ngay sau tướng Cô-nhi là tướng Ghin - tư lệnh quân dù Đông Dương.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R13
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 31 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Tư, 2009, 06:21:10 pm
Ảnh 31:

Titre: Au cours d'une visite à Diên Biên Phu au terme de l'opération "Castor", le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), s'entretient avec le chef de bataillon Bigeard, commandant le 6e BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux). A gauche, de dos, se tient le général Gilles, commandant les TAP (Troupes Aéroportées) en Indochine.
Référence: TONK 53-121 R14 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Trong chuyến thăm Điện Biên Phủ trong thời gian diễn ra Chiến dịch Hải Ly, thiếu tướng tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt Cô-nhi đang nói chuyện với viên chỉ huy Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa Bi-gia. Đứng bên trái ngay sau lưng tướng Cô-nhi là tướng Ghin - tư lệnh quân dù Đông Dương.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R14
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 32 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Tư, 2009, 06:26:56 pm
Ảnh 32:

Titre: Lors de l'évacuation du point d'appui de Laï Chau, les premiers partisans thaïs de cette garnison arrivent avec leurs mulets dans la vallée de Diên Biên Phu, située à 70 km au sud.
Référence: TONK 53-121 R18 
Date: 23 - 24 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Triệt thoái từ cứ điểm Lai Châu về phía nam khoảng 70 km, toán lính tề người Thái đi tiền trạm dắt díu theo đám la lừa xuống lòng chảo Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R18
Thời điểm: 23-24/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 33 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Tư, 2009, 06:30:10 pm
Ảnh 33:

Titre: Lors de l'évacuation du point d'appui de Laï Chau, les premiers partisans thaïs de cette garnison arrivent dans la vallée de Diên Biên Phu, située à 70 km au sud.
Référence: TONK 53-121 R21 
Date: 23 - 24 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Triệt thoái từ cứ điểm Lai Châu về phía nam khoảng 70 km, toán lính tề người Thái đi tiền trạm đang kéo xuống lòng chảo Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R21
Thời điểm: 23-24/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 34 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Tư, 2009, 05:43:09 pm
Ảnh 34:

Titre: Un partisan thaï sous perfusion est évacué par des parachutistes du 8e BPC (Bataillon de Parachutistes de Choc) dans un hélicoptère Sikorsky S-55 H-19.
Référence: TONK 53-121 R25 
Date: 23 - 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một lính tề người Thái gắn dây truyền huyết thanh đang được lính dù Tiểu đoàn 8 dù xung kích khiêng lên khoang máy bay trực thăng Xi-coóc-xờ-ki S-55 H-19.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R25
Thời điểm: 23-27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 35 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Tư, 2009, 05:45:32 pm
Ảnh 35:

Titre: Le général de brigade Gilles sur sa moto, lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-121 R26 
Date: 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Chuẩn tướng Ghin đang cưỡi xe máy trong Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R26
Thời điểm: 27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 36 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Tư, 2009, 05:54:48 pm
Ảnh 36:

Titre: Après l'opération "Castor", des parachutistes commencent les travaux de terrassement du camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-121 R40 
Date: 22 - 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Sau Chiến dịch Hải Ly, lính dù tiến hành động thổ xây dựng khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R40
Thời điểm: 22-27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 37 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Tư, 2009, 06:02:09 pm
Ảnh 37:

Titre: Vue aérienne de Diên Biên Phu, et notamment de l’aérodrome que les Viêt-Minhs avaient rendu inutilisable en y creusant trous et tranchées.
Référence: TONK 53-121 R53 
Date: 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Không ảnh Điện Biên Phủ ngay chính trên đỉnh sân bay đã bị quân Việt Minh đào hầm hào tiêu thổ.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R53
Thời điểm: 27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 38 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Tư, 2009, 01:26:10 pm
Ảnh 38:

Titre: Un parachutiste agent de liaison sur sa moto aérotransportable sur une piste de Diên Biên Phu, lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-121 R23 
Date: 22 - 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Một lính dù truyền đạt tham gia Chiến dịch Hải Ly đang cưỡi xe máy kiểu không vận trên một con đường tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R23
Thời điểm: 22-27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 39 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Tư, 2009, 01:31:40 pm
Ảnh 39:

Titre: Lors de l'opération "Castor", après le parachutage réussi d'un bulldozer Bouter R4 destiné aux travaux d'aménagement de la piste d'atterrissage.
Référence: TONK 53-121 R64 
Date: 23 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Sau khi hoàn tất việc đổ dù tham gia Chiến dịch Hải Ly, chiếc máy ủi Bu-tơ R4 được dùng vào việc chuẩn bị mặt bằng.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R64
Thời điểm: 23/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 40 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Tư, 2009, 04:50:54 pm
Ảnh 40:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu, au cours d'une reconnaissance sur la piste "Pavie", sur un piton proche de Ban Cohay, le Révérend-Père Chevalier, aumônier parachutiste du GAP 2 (Groupement Aéroporté n°2), donne son bidon à un parachutiste pendant une halte.
Référence: TONK 53-133 R23 
Date: 11 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Tại chặng dừng chân trên một mỏm núi gần bản Cohay trong chuyến tuần thám theo tuyến Pa-vi ở phía bắc Điện Biên Phủ, đức cha Sơ-va-li-ê tuyên úy Binh đoàn 2 không vận đang đưa bi-đông nước cho một lính dù.
Phông tham chiếu: TONK 53-133 R23
Thời điểm: 11/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 41 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Tư, 2009, 04:56:43 pm
Ảnh 41:

Titre: Pendant une reconnaissance du GAP 2 (Groupement Aéroporté n°2) sur la piste "Pavie" (au nord de Diên Biên Phu), tout en marquant la pause sur une position provisoire, des parachutistes du 1er BEP (Bataillon Etranger de Parachutistes) restent vigilants.
Référence: TONK 53-133 R24 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Trong chuyến tuần thám theo tuyến Pa-vi ở phía bắc Điện Biên Phủ, cho dù đã dừng chân ở chỗ nghỉ tạm thời nhưng toán lính dù thuộc Tiểu đoàn 1 dù hải ngoại vẫn đề cao cảnh giác.
Phông tham chiếu: TONK 53-133 R24
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 42 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Tư, 2009, 05:01:28 pm
Ảnh 42:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu, au cours d'une halte sur un piton, le long de la piste "Pavie", un sergent (chef de section) d'une unité parachutiste du GAP 2 (Groupement Aéroporté n°2) passe avec son bidon à la main aprés le retour de la corvée d'eau.
Référence: TONK 53-133 R25 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Tại chặng dừng chân bên một mỏm núi trong chuyến tuần thám theo tuyến Pa-vi ở phía bắc Điện Biên Phủ, một viên đội trưởng một phân đội thuộc Binh đoàn 2 không vận hăm hở xách bi-đông trên tay khi đến lượt đi lấy nước uống.
Phông tham chiếu: TONK 53-133 R25
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 43 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Tư, 2009, 05:06:41 pm
Ảnh 43:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu, sur un piton tenu par le GAP 2 (Groupement Aéroporté n°2) pendant une reconnaissance sur la piste "Pavie", un lieutenant (à gauche) et un adjudant du 1er BEP (Bataillon Etranger de Parachutistes).
Référence: TONK 53-133 R28 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud


Tiêu đề: Tại điểm dừng chân trên một mỏm núi trong chuyến tuần thám của Binh đoàn 2 không vận theo tuyến Pa-vi ở phía bắc Điện Biên Phủ, một viên trung úy (bên trái) đang ngồi cùng một tay quản binh của Tiểu đoàn 1 dù hải ngoại.
Phông tham chiếu: TONK 53-133 R28
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 44 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Tư, 2009, 05:20:37 pm
Ảnh 44:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu, au cours d'une reconnaissance sur la piste "Pavie" au sein du GAP 2 (Groupement Aéroporté n°2), trois voltigeurs du 1er BEP (Bataillon Etranger de Parachutistes) équipés de pistolet-mitrailleur Mat 49, de grenades défensives DF 37 (France) et MK 2 (Etats-Unis) ainsi que pour l'un d'eux, d'une machette de type M 1942 (Etat-Unis).
Référence: TONK 53-133 R31 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Ba lính sơn cước của Tiểu đoàn 1 dù hải ngoại được trang bị tiểu liên MAT 49, lựu đạn phòng ngự DF 37 (của Pháp) và MK 2 (của Mỹ), cùng 1 dao đa dụng loại M 1942 (của Mỹ) tham gia chuyến tuần thám của Binh đoàn 2 không vận theo tuyến Pa-vi ở phía bắc Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-133 R31
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 44 Vol.12
Gửi bởi: banzua trong 28 Tháng Tư, 2009, 05:22:10 pm
Bác Trâu:
Theo em dịch Battaillon Etranger de Parachutiste bằng tiểu đoàn dù lê dương thì đúng hơn bởi vì bọn này thuộc binh chủng lê dương (Legion Etrangere). Hơn nữa cũng để tránh nhầm lẫn với các đơn vị hải ngoại của bọn Pháp (Unités d'Outre-mer) bao gồm cả những đơn vị đóng ở các thuộc địa (colonies) và các quận huyện hải ngoại (Territoires/Departements d'Outre-mer) của chúng nó.

Vài lời góp ý nho nhỏ và mong bác tiếp tục post lên nhiều ảnh nữa!


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 45 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Tư, 2009, 05:26:16 pm
Ảnh 45:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu, sur la piste "Pavie", le capitaine Cabiro, commandant la 4e compagnie du 1er BEP (Bataillon Etranger de Parachutistes) avec un émetteur-récepteur SCR 536 à l'épaule et son pistolet allemand Luger P 08 au ceinturon.
Référence: TONK 53-133 R32  
Date: 11 - 15 décembre 1953  
Lieu: Indochine  
Photographe: Jean Péraud  


Tiêu đề: Trên tuyến Pa-vi ở phía bắc Điện Biên Phủ, đại úy Ca-bi-rô đại trưởng Đại đội 4 Tiểu đoàn 1 dù hải ngoại đang cắp nách chiếc máy bộ đàm SCR 536 bên cạnh khẩu súng ngắn Lu-ghe P08 của Đức lủng lẳng trên thắt lưng.
Phông tham chiếu: TONK 53-133 R32
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 44 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Tư, 2009, 05:46:35 pm
Bác Trâu:
Theo em dịch Battaillon Etranger de Parachutiste bằng tiểu đoàn dù lê dương thì đúng hơn bởi vì bọn này thuộc binh chủng lê dương (Legion Etrangere). Hơn nữa cũng để tránh nhầm lẫn với các đơn vị hải ngoại của bọn Pháp (Unités d'Outre-mer) bao gồm cả những đơn vị đóng ở các thuộc địa (colonies) và các quận huyện hải ngoại (Territoires/Departements d'Outre-mer) của chúng nó.

Vài lời góp ý nho nhỏ và mong bác tiếp tục post lên nhiều ảnh nữa!

Cảm ơn Banzua! Đúng là các BEP cấu tạo từ quân Lê dương đánh thuê, khác với quân dù bắt từ lính thuộc địa BPC hay quân dù bản xứ.

Phần sau sẽ chỉnh theo góp ý của bạn!


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 46 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 07:59:52 pm
Ảnh 46:

Titre: Au nord de Diên Biên Phu (sur la piste "Pavie"), échappant de peu aux flammes qui ravagent la cote 1145 et sous les tirs de mortier du Viêt-minh, des parachutistes du 5e BPVN (5e Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens) émergent des hautes herbes.
Référence: TONK 53-134 R20 
Date: 11 - 15 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 
 


Tiêu đề: Trên tuyến Pa-vi ở phía bắc Điện Biên Phủ, toán lính dù thuộc Tiểu đoàn 5 dù Việt Nam đang chạy lấp ló giữa đám cỏ trong khi tìm đường thoát thân khỏi làn mưa đạn cối và trận hỏa công của quân Việt Minh đang thiêu đốt mỏm đồi 1145.
Phông tham chiếu: TONK 53-134 R20
Thời điểm: 11-15/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 47 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:04:54 pm
Ảnh 47:

Titre: Un avion cargo Bristol 170 Freighter survole le camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-9 R03 
Date: janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một chiếc máy bay vận tải Bờ-rít-xờ-tôn 170 Phờ-rây-tơ đang là là lướt trên doanh trại khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-9 R03
Thời điểm: 01/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 48 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:07:31 pm
Ảnh 48:

Titre: Le camp retranché de Diên Biên Phu avec, au centre, un avion de chasse F8F Bearcat dans son alvéole de protection.
Référence: NVN 54-9 R08 
Date: janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một chiếc máy bay phóng pháo F8F Gấu-mèo đậu trong ụ bảo vệ nằm giữa doanh trại khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-9 R08
Thời điểm: 01/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 49 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:13:46 pm
Ảnh 49:

Titre: Les honneurs sont rendus lors de l'embarquement du cercueil d'un soldat mort au combat dans un avion de transport Dakota, sur le terrain d'aviation de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-9 R21 
Date: janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Tại sân bay Điện Biên Phủ, đội danh dự đang bồng súng tiễn biệt khi quan tài của một lính chết trận đang được chuyển vào khoang chiếc máy bay vận tải Đa-kô-ta.
Phông tham chiếu: NVN 54-9 R21
Thời điểm: 01/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 50 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:20:19 pm
Ảnh 50:

Titre: Les légionnaires de la 2e CREBLE (Compagnie de Réparations d'Engins Blindés de la Légion Étrangère) montent les chars M24 Chaffee du 1er RCC (Régiment de Chasseurs à Cheval), préalablement aérotransportés en pièces détachées par avions Bristol 170 Freighter et Dakota.
Référence:  NVN 54-9 R26 
Date: janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Toán lính lê dương thuộc Đại đội 2 hồi phục chiến xa Lê dương đang ráp những chiếc tăng M24 Cháp-phi của Trung đoàn 1 kị binh truy tiễu từ những cấu kiện tháo rời do máy bay Bờ-rít-xờ-tôn 170 Phờ-rây-tơ và Đa-kô-ta chuyển tới.
Phông tham chiếu: NVN 54-9 R26
Thời điểm: 01/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 51 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:24:47 pm
Ảnh 51:

Titre: Les légionnaires de la 2e CREBLE (Compagnie de Réparations d'Engins Blindés de la Légion Étrangère) montent les chars M24 Chaffee du 1er RCC (Régiment de Chasseurs à Cheval), préalablement aérotransportés en pièces détachées par avions Bristol 170 Freighter et Dakota.
Référence: NVN 54-9 R28 
Date: janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: (Tiếp cảnh) toán lính lê dương thuộc Đại đội 2 hồi phục chiến xa Lê dương đang ráp những chiếc tăng M24 Cháp-phi của Trung đoàn 1 kị binh truy tiễu từ những cấu kiện tháo rời do máy bay Bờ-rít-xờ-tôn 170 Phờ-rây-tơ và Đa-kô-ta chuyển tới từ trước.
Phông tham chiếu: NVN 54-9 R28
Thời điểm: 01/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 52 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:27:53 pm
Ảnh 52:

Titre: Un avion de transport Dakota survole le camp retranché de Diên Biên Phu, dont on aperçoit l'entrée d'une antenne chirurgicale.
Référence: NVN 54-9 R34 
Date: janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Một chiếc máy bay vận tải Đa-kô-ta bay phía trên một lối vào trạm phẫu của doanh trại khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-9 R34
Thời điểm: 01/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 53 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:30:37 pm
Ảnh 53:

Titre: Travail de soudure sur l'une des 22 800 plaques métalliques PSP qui constituent la piste d'aviation du camp retranché de Diên Biên Phu. Au fond, des avions de chasse F8F Bearcat.
Référence: NVN 54-9 R37 
Date: janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Hàn khẩu một trong số 22.800 mảng ghi sắt tạo thành đường băng sân bay của doanh trại khu cứ điểm Điện Biên Phủ. Phía xa là những chiếc máy bay phóng pháo F8F Gấu-mèo.
Phông tham chiếu: NVN 54-9 R37
Thời điểm: 01/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 54 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:32:51 pm
Ảnh 54:

Titre: Un parachutage dans le camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-9 R72 
Date: janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một chuyến đổ dù tại doanh trại khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-9 R72
Thời điểm: 01/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 55 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:37:59 pm
Ảnh 55:

Titre: Un sergent du 8 BPC (8e Bataillon de Parachutistes de Choc) lors d'un coup de main sur les positions des troupes Viêt-Minh au Nord de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-19 R12 
Date: du 1er au 2 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một viên đội thuộc Tiểu đoàn 8 dù xung kích tham gia trận đánh úp các vị trí đứng chân của quân Việt Minh ở phía bắc Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-19 R12
Thời điểm: 1-2/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 56 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:40:30 pm
Ảnh 56:

Titre: Le médecin-lieutenant Patrice de Carfort du 8e BPC (8e Bataillon de Parachutistes de Choc).
Référence: NVN 54-19 R14 
Date: 1er-2 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Trung úy quân y Pa-tơ-rích đờ Ca-pho phục vụ tại Tiểu đoàn 8 dù xung kích.
Phông tham chiếu: NVN 54-19 R14
Thời điểm: 1-2/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 57 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:46:19 pm
Ảnh 57:

Titre: Le capitaine Touret, commandant le 8e BPC (8e Bataillon de Parachutistes de Choc), donne ses ordres par radio aux éléments de tête, lors d'un coup de main sur des positions de troupes du Viet-Minh au nord de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-19 R15 
Date: du 1er au 2 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Đại úy Tua-rê chỉ huy Tiểu đoàn 8 dù xung kích đang ra chỉ thị qua máy vô tuyến thoại cho các phân đội tiền trạm trong trận đánh úp các vị trí trú chân của quân Việt Minh ở phía bắc Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-19 R15
Thời điểm: 1-2/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 58 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 29 Tháng Tư, 2009, 08:53:58 pm
Ảnh 58:

Titre: Sortie du 8e BPC (8e Bataillon de Parachutistes de Choc), à 5 kilomètres au nord de "Gabrielle". Progression de soldats pour tenter de dégager les crêtes du nord-est de Diên Biên Phu ; en arrière-plan, bombardement au napalm des positions des batteries viêt minhs.
Référence: NVN 54-19 R17 
Date: 1er-2 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Tiểu đoàn 8 dù xung kích xuất quân về phía bắc đồi Độc Lập 5 cây số. Cuộc hành binh này nhằm giải tỏa các mỏm núi án ngữ phía đông-bắc Điện Biên Phủ; phía đằng xa là khói lửa từ trận bom cháy trút xuống các hỏa điểm của quân Việt Minh.
Phông tham chiếu: NVN 54-19 R17
Thời điểm: 1-2/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 59 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 02:09:48 pm
Ảnh 59:

Titre: Le char M24 Chaffee "Conti" de l'escadron de marche du 1er RCC (Régiment de Chasseurs à Cheval) dans le camp retranché de Diên Biên Phu. Au sommet de la tourelle se tient à droite le capitaine Hervouët, commandant l'escadron.
Référence: NVN 54-33 R02 
Date: 26 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Chiếc tăng M24 Cháp-phi mang tên Công-ti thuộc Chi đội tiên phong Thiết đoàn truy tiễu số 1 tại cứ điểm Điện Biên Phủ. Đại úy Chi đội trưởng Ê-vu-ét là người ngoài cùng phía trên nóc tháp pháo.
Phông tham chiếu: NVN 54-33 R02
Thời điểm: 26/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 60 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 02:12:54 pm
Ảnh 60:

Titre: Un sergent légionnaire vaccine un enfant thaï dans un village de la vallée de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-33 R04 
Date: 26 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một viên đội lê dương đang chủng vắc-xin cho cậu bé người Thái trong một bản tại lòng chảo Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-33 R04
Thời điểm: 26/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 61 Vol.12
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 02:15:45 pm
Ảnh 61 (ảnh cuối của Tập ảnh 12):

Titre: Le médecin-capitaine Le Damany vaccine un nourrisson thaï dans un village de la vallée de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-33 R08 
Date: 26 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Đại úy quân y Lơ Đa-ma-ny đang chủng vắc-xin cho trẻ sơ sinh người Thái trong một bản tại lòng chảo Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-33 R08
Thời điểm: 26/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 13
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:02:47 pm
Tập ảnh 13: Các nhân vật dân sự và quân sự tới Điện Biên Phủ/Personnalités civiles et militaires à Diên Biên Phu

---

Ảnh 1:

Titre: Le commandant Bigeard donne ses ordres au commandant Charlet (à gauche) et au capitaine Du Bouchet (à droite), dans le cadre du parachutage des troupes du GAP 1 (Groupement Aéroporté) sur Diên Biên Phu, le 20 novembre 1953.
Référence: TONK 53-117 R04 
Date: 20 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Quan ba Bi-gia đang ra chỉ thị cho quan ba Sác-lê (bên trái) và đại úy Đuy Bu-sê (bên phải) trong thời gian lính của Binh đoàn 1 không vận đang đổ dù xuống Điện Biên Phủ trong ngày 20/11/1953.
Phông tham chiếu: TONK 53-117 R04
Thời điểm: 20/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:06:18 pm
Ảnh 2:

Titre: Le général de brigade Gilles, commandant les TAP (Troupes Aéroportées) en Indochine, s'avance vers le point de regroupement après son saut sur Diên Biên Phu lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-118 R13 
Date: 21 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Chuẩn tướng Ghin tư lệnh quân dù Đông Dương đang tiến tới điểm hội quân của Chiến dịch Hải Ly sau khi hoàn tất đổ dù xuống Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R13
Thời điểm: 21/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:12:48 pm
Ảnh 3:

Titre: En visite à Diên Biên Phu au terme de l'opération "Castor", le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), est accueilli à sa descente d'avion DHC-2 Beaver par le général de brigade Gilles, commandant les TAP (Troupes Aéroportées) en Indochine.
Référence: TONK 53-118 R35 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Chuẩn tướng Ghin tư lệnh quân dù Đông Dương ra tận chân cầu thang chiếc máy bay DHC-2 Bi-vơ để đón rước thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt khi ông này tới thăm Điện Biên Phủ trong thời gian diễn ra Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-118 R35
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:17:01 pm
Ảnh 4:

Titre: Au cours d'une visite à Diên Biên Phu au terme de l'opération "Castor", le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), serre la main du capitaine Tourret, commandant le 8e BPC (Bataillon de Parachutistes de Choc). Derrière le général Cogny se tient le général Gilles, commandant les TAP (Troupes Aéroportées) en Indochine.
Référence: TONK 53-121 R13 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Trong chuyến thăm Điện Biên Phủ trong thời gian diễn ra Chiến dịch Hải Ly, thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt đang tay bắt mặt mừng với đại úy Tua-rê chỉ huy Tiểu đoàn 8 dù xung kích. Đứng sau tướng Cô-nhi là tướng Ghin tư lệnh quân dù Đông Dương.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R13
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:20:43 pm
Ảnh 5:

Titre: Au cours d'une visite à Diên Biên Phu au terme de l'opération "Castor", le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), s'entretient avec le chef de bataillon Bigeard, commandant le 6e BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux). A gauche, de dos, se tient le général Gilles, commandant les TAP (Troupes Aéroportées) en Indochine.
Référence: TONK 53-121 R14 
Date: 22 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Trong chuyến thăm Điện Biên Phủ trong thời gian diễn ra Chiến dịch Hải Ly, thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt đang nói chuyện với viên tiểu đoàn trưởng Bi-gia chỉ huy Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa. Đứng quay lưng phía trái ảnh là tướng Ghin tư lệnh quân dù Đông Dương.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R14
Thời điểm: 22/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:23:16 pm
Ảnh 6:

Titre: Le général de brigade Gilles sur sa moto, lors de l'opération "Castor".
Référence: TONK 53-121 R26 
Date: 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Chuẩn tướng Ghin đang cưỡi xe máy trong thời gian tham gia Chiến dịch Hải Ly.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R26
Thời điểm: 27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:25:55 pm
Mấy ảnh này bác gửi lên rồi mà bác ơi!


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:30:03 pm
Ảnh 7:

Titre: De gauche à droite, le général de corps d'armée Navarre, commandant en chef en Indochine, procède à une revue des troupes, en compagnie du colonel de Castries, commandant le GONO (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest), et du général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), dans le camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-137 R03  
Date: 17 décembre 1953  
Lieu: Indochine  
Photographe: Raymond Martinoff  


Tiêu đề: Từ trái qua phải là trung tướng lục quân Na-va tổng tư lệnh quân đội Pháp tại Đông Dương đang cùng đại tá Đờ Cát-tơ-ri tư lệnh Binh đoàn chiến dịch Tây Bắc và thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt duyệt đội ngũ tại doanh trại khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-137 R03
Thời điểm: 17/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rây-mông Ma-ti-nóp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:32:32 pm
Ảnh 8:

Titre: Le colonel de Castries, commandant le GONO (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest), et le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), dans le camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-137 R07 
Date: 17 décembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raymond Martinoff 


Tiêu đề: Đại tá Đờ Cát-tơ-ri tư lệnh Binh đoàn chiến dịch Tây Bắc đang cùng thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt trong doanh trại khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-137 R07
Thời điểm: 17/12/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rây-mông Ma-ti-nóp


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Tư, 2009, 10:34:26 pm
Mấy ảnh này bác gửi lên rồi mà bác ơi!

Uh! Tớ biết nhưng vì mấy tay biên tập ở ecpad.fr nó ghép ảnh theo chủ đề nên một số ảnh được dùng lại. Đành phải đảo câu chữ cho nó đỡ nhàm vậy ;)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 08:56:11 pm
Ảnh 9:

Titre: Au cours d'une visite dans le camp retranché de Diên Biên Phu, Marc Jacquet, secrétaire d'État chargé des relations avec les États associés, rencontre la reporter Brigitte Friang, rédactrice à la revue "Indochine Sud Est Asiatique".
Référence: NVN 54-15 R36 
Date: 26 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Trong chuyến thăm khu cứ điểm Điện Biên Phủ, tổng trưởng đặc trách quan hệ với các nước khối liên hiệp (Buff: Tổng trưởng Bộ Liên quốc thuộc Pháp) Mác Giắc-kê đang gặp gỡ nữ biên tập viên tạp chí Đông-dương Đông-Nam-Á phóng viên Bờ-ri-ghít Phờ-ri-ăng.
Phông tham chiếu: NVN 54-15 R36
Thời điểm: 26/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 09:01:50 pm
Ảnh 10:

Titre: Marc Jacquet, secrétaire d'État chargé des relations avec les États associés, visite le camp retranché de Diên Biên Phu. Il est suivi du général de corps d'armée Navarre, commandant en chef en Indochine, et, fermant la marche, du général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam).
Référence: NVN 54-15 R45 
Date: 26 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Tổng trưởng đặc trách quan hệ với các nước khối liên hiệp (Buff: Tổng trưởng Bộ Liên quốc thuộc Pháp) Mác Giắc-kê đang thăm khu cứ điểm Điện Biên Phủ. Tháp tùng ngài tổng trưởng là trung tướng Na-va tổng tư lệnh quân Pháp tại Đông Dương và đi cuối đoàn là thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt.
Phông tham chiếu: NVN 54-15 R45
Thời điểm: 26/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 09:04:36 pm
Ảnh 11:

Titre: Accompagné par le colonel de Castries, commandant le GONO (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest), Marc Jacquet, secrétaire d'État chargé des relations avec les États associés, visite le camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-15 R47 
Date: 26 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Dưới sự tháp tùng của đại tá Đờ Cát-tơ-ri tư lệnh Binh đoàn chiến dịch Tây Bắc, ngài tổng trưởng đặc trách quan hệ với các nước khối liên hiệp (Buff: Tổng trưởng Bộ Liên quốc thuộc Pháp) Mác Giắc-kê đang thăm khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-15 R47
Thời điểm: 26/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 10:40:33 pm
Ảnh 12:

Titre: Sur le terrain d'aviation de Diên Biên Phu, René Pleven, ministre de la Défense nationale, félicite le lieutenant-colonel Gaucher, commandant le GM 9 (Groupe Mobile n°9), qu'il vient de décorer de la Croix de guerre des TOE (Théâtres d'Opérations Extérieures) avec palme. Au second plan se tient le colonel Piroth, commandant l'artillerie du camp retranché. Pendant la bataille, le lieutenant-colonel Gaucher sera tué le 13 mars et le colonel Piroth se suicidera dans la nuit du 14 au 15 mars.
Référence: NVN 54-30 R02 
Date: 19 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Tại sân bay Điện Biên Phủ, tổng trưởng quốc phòng Pháp Rơ-nê Pờ-lơ-văng đang chúc mừng quan tư Gô-sê chỉ huy Binh đoàn 9 cơ động nhân được thưởng Bội tinh quân công chiến trường hải ngoại mang cành tùng. Đứng kế bên là quan năm Pi-rốt tư lệnh pháo binh khu cứ điểm. Trong trận đánh sau đó, quan tư Gô-sê đã tử trận vào ngày 13/3, còn quan năm Pi-rốt thì tự sát vào đêm ngày 14 rạng ngày 15/3.
Phông tham chiếu: NVN 54-30 R02
Thời điểm: 19/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 10:44:46 pm
Ảnh 13:

Titre: René Pleven, ministre de la Défense nationale, visite le camp retranché de Diên Biên Phu dans une jeep conduite par le colonel de Castries, commandant le GONO (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest). A l'arrière du véhicule est assis le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam).
Référence: NVN 54-30 R04 
Date: 19 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Tổng trưởng quốc phòng Pháp Rơ-nê Pờ-lơ-văng đang thị sát khu cứ điểm Điện Biên Phủ trên chiếc xe díp do đích thân quan năm Đờ Cát-tơ-ri tư lệnh Binh đoàn chiến dịch Tây Bắc cầm lái. Ngồi phía thùng xe là thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt.
Phông tham chiếu: NVN 54-30 R04
Thời điểm: 19/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 11:00:40 pm
Ảnh 14:

Titre: René Pleven, ministre de la Défense nationale, visite le camp retranché de Diên Biên Phu. A sa droite se tient Pierre de Chevigné, secrétaire d'État à la Guerre; à sa gauche, le colonel de Castries, commandant le GONO (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest) et le général de corps aérien Bodet, adjoint au général commandant en chef en Indochine. Masqué derrière ce dernier, le général d'armée Ely, chef d'état-major des armées et conseiller du Ministre.
Référence: NVN 54-30 R12 
Date: 19 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Tổng trưởng quốc phòng Pháp Rơ-nê Pờ-lơ-văng đang thị sát khu cứ điểm Điện Biên Phủ. Đứng bên phải ngài tổng trưởng quốc phòng là tổng trưởng chiến tranh Pi-e đờ Sơ-vi-nhê, bên trái là quan năm Đờ Cát-tơ-ri tư lệnh Binh đoàn chiến dịch Tây Bắc và trung tướng không quân Bô-đê phó tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp tại Đông Dương. Đứng ẩn sau tướng Bô-đê là đại tướng Ê-ly tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang kiêm cố vấn Tổng trưởng quốc phòng Pháp.
Phông tham chiếu: NVN 54-30 R12
Thời điểm: 19/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 11:03:50 pm
Ảnh 15:

Titre: Lors d'une visite dans le camp retranché de Diên Biên Phu, René Pleven, ministre de la Défense nationale, remet une décoration au fanion du 1er BEP (Bataillon Étranger de Parachutistes).
Référence: NVN 54-30 R23 
Date: 19 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Trong chuyến thị sát khu cứ điểm Điện Biên Phủ, tổng trưởng quốc phòng Pháp Rơ-nê Pờ-lơ-văng đang gắn bội tinh lên quân kỳ của Tiểu đoàn 1 dù lê dương.
Phông tham chiếu: NVN 54-30 R23
Thời điểm: 19/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 11:07:34 pm
Ảnh 16:

Titre: Le capitaine Hervouët, commandant l'escadron de marche du 1er RCC (Régiment de Chasseurs à Cheval), au sommet de la tourelle d'un char M24 Chaffee.
Référence: NVN 54-33 R03 
Date: 26 février 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Đại úy E-vu-ét chỉ huy chi đội thiết giáp tiên phong thuộc Thiết đoàn 1 kị binh truy tiễu đang đứng trên nóc tháp pháo chiếc tăng M24 Cháp-phi.
Phông tham chiếu: NVN 54-33 R03
Thời điểm: 26/2/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Năm, 2009, 11:21:23 pm
Ảnh 17:

Titre: Geneviève de Gallard, infirmière, pilote et secouriste, qui assiste à la chute du camp retranché de Diên Biên Phu, est emmenée en captivité par le Viêt Minh. Enfin libérée, elle arrive à Luang Prabang le 24 mai; elle est accueillie par le médecin-capitaine Bessuges, chef de l’antenne chirurgicale, à l'aérodrome de Luang Prabang.
Référence: HA 54-36 R03 
Date: 24 mai 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Nữ y tá phi công kiêm đội viên sơ cứu Giơn-vi-ép đờ Ga-lat tham gia trợ giúp nhẩy dù tại khu cứ điểm Điện Biên Phủ đã bị quân Việt Minh bắt giam. Khi được trả tự do, cô đã tới Luang Phra-băng vào ngày 24/5 và được đại úy quân y Bét-xuy-gơ trạm trưởng trạm phẫu đón tiếp tại sân bay Luang Phra-băng.
Phông tham chiếu: HA 54-36 R03
Thời điểm: 24/5/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 18 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 03 Tháng Năm, 2009, 01:44:07 pm
Ảnh 18:

Titre: Le commandant Marcel Bigeard (dit "Bruno") du GAP (Groupement Aéroporté), en liaison radio pendant la bataille de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-40 R14 
Date: 16 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Quan ba Mác-xen Bi-gia (còn gọi là Bờ-ruy-nô) thuộc Binh đoàn không vận đang điện đàm trong trận Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-40 R14
Thời điểm: 16/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 19 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 03 Tháng Năm, 2009, 01:46:19 pm
Ảnh 19:

Titre: Le colonel de Castries, commandant le GONO (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest), dans un abri fortifié souterrain du camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-40 R66 
Date: 16 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Quan năm Đờ Cát-tơ-ri tư lệnh Binh đoàn chiến dịch Tây Bắc trong hầm ngầm khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-40 R66
Thời điểm: 16/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 20 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 03 Tháng Năm, 2009, 01:48:49 pm
Ảnh 20:

Titre: Le colonel de Castries, commandant le GONO (Groupement Opérationnel du Nord-Ouest), devant l'entrée de son PC (Poste de Commandement) dans le camp retranché de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-41 L67 
Date: 17 - 18 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Quan năm Đờ Cát-tơ-ri tư lệnh Binh đoàn chiến dịch Tây Bắc đang đứng trước lối vào chỉ huy sở của mình tại khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-41 L67
Thời điểm: 17-18/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 21 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 03 Tháng Năm, 2009, 01:59:17 pm
Ảnh 21:

Titre: Lors de la bataille de Diên Biên Phu, le lieutenant-colonel Langlais, commandant le G.A.P. 2 (Groupement Aéroporté) de Diên Biên Phu, avec deux soldats.
Référence: NVN 54-44 R08 
Date: 19-22 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Quan tư Lăng-le tư lệnh Binh đoàn 2 không vận đang cùng 2 thuộc cấp tham gia trận Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-44 R08
Thời điểm: 19-22/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 22 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 03 Tháng Năm, 2009, 02:04:41 pm
Ảnh 22:

Titre: Le reporter caméraman Pierre Schoendoerffer du SPI (Service Presse Information) lors de l'ouverture de la route entre Diên Biên Phu et le centre de résistance du sud (colline "Isabelle").
Référence: NVN 54-47 R29 
Date: 25 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Phóng viên ghi hình Pi-e Sô-en-đơ-phê của Hãng dịch vụ thông tấn tham gia chuyến thông đường giữa Điện Biên Phủ và trung tâm đề kháng phía nam (đồi Hồng Cúm).
Phông tham chiếu: NVN 54-47 R29
Thời điểm: 25/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 23 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 03 Tháng Năm, 2009, 02:07:19 pm
Ảnh 23:

Titre: Le lieutenant-colonel Langlais, commandant du groupement aéroporté de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-49 R50 
Date: 27 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Quan tư Lăng-le tư lệnh quân dù tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-49 R50
Thời điểm: 27/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 24 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 03 Tháng Năm, 2009, 02:09:00 pm
Ảnh 24:

Titre: Le lieutenant-colonel Langlais, à droite, commandant du groupement aéroporté de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-49 R52 
Date: 27 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Quan tư Lăng-le (bên phải) tư lệnh quân dù tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-49 R52
Thời điểm: 27/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 25 Vol.13
Gửi bởi: OldBuff trong 03 Tháng Năm, 2009, 02:17:03 pm
Ảnh 25 (ảnh cuối của Tập ảnh 13):

Titre: Briefing au Poste de Commandement du colonel Langlais, commandant le GAP (Groupement Aéroporté) de Diên Biên Phu, devant des officiers parachutistes: de gauche à droite, le commandant Botella, commandant le 5e Bataillon de Parachutistes Viêtnamiens, le commandant Bigeard commandant le 6e Bataillon de Parachutistes Coloniaux, le commandant Tourret, commandant le 8e Bataillon de Parachutistes de Choc, le lieutenant-colonel Langlais et le commandant de Seguins-Pazzis.
Référence: NVN 54-49 R55 
Date: 27 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Giao ban công tác cùng với các sĩ quan dù tại chỉ huy sở của quan năm Lăng-le tư lệnh quân dù tại Điện Biên Phủ: từ trái qua phải là quan ba Bô-ten-la chỉ huy Tiểu đoàn 5 dù Việt Nam, quan ba Bi-gia chỉ huy Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa, quan ba Tua-rê chỉ huy Tiểu đoàn 8 dù xung kích, quan tư Lăng-le và quan ba Xơ-guy-anh Pa-zi.
Phông tham chiếu: NVN 54-49 R55
Thời điểm: 27/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: Ngocvancu trong 03 Tháng Năm, 2009, 05:29:26 pm
@Oldbuff:Xin phép chen ngang 1 tý.Thường thấy các chức quan cùa Pháp có từ Quan 1 đén quan 5.Tôi nhẩm tính như sau:
Quan 1 = Thiếu úy.
Quan 2 = Trung úy.
Quan 3 = Đại úy
Quan tư = Thiếu tá.
Vậy quan 5 = Trung tá  hay Đại tá?
Descatries khi nhận  cứ điểm Điện biên phủ là Đại tá ( Colonel ) được gọi là Quan 5.Vậy Quân đội Pháp có cấp bậc Trung tá hay không?
Nếu tính theo Quân đội nhân dân VN hiện tại loại trừ Chuẩn uý ra thì từ Thiếu úy lên đến Đại tá VN có từ Quan 1 đến Quan 8 lận.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: chiangshan trong 03 Tháng Năm, 2009, 05:39:41 pm
Quan 1, quan 2... là do dân Việt ta gọi dựa trên số vạch trên quân hàm của sĩ quan Tây (đây là của bộ binh, còn kỵ binh thì vạch vàng đổi thành trắng và ngược lại):
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Sous-lieutenant.png) - Thiếu úy
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Lieutenant.png) - Trung úy
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Capitaine.png) - Đại úy
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Commandant.png) - Thiếu tá
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Lieutenant-colonel.png) - Trung tá
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Colonel.png) - Đại tá

Cái lon trung tá cũng 5 vạch nhưng khác màu so với đại tá, em cũng không biết dân ta thời ấy có phân biệt (được) hay không ;D


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.13
Gửi bởi: baoleo trong 03 Tháng Năm, 2009, 06:01:21 pm
Ảnh 9:
....... tổng trưởng đặc trách quan hệ với các nước khối liên hiệp (Buff: Tổng trưởng Bộ Liên quốc thuộc Pháp) Mác Giắc-kê đang gặp gỡ nữ biên tập viên tạp chí Đông-dương Đông-Nam-Á phóng viên Bờ-ri-ghít Phờ-ri-ăng.

Cô phóng viên này quá nổi tiếng trong các sách nói về cuộc chiến Đông Dương lần 1.
Nay mới biết mặt.
Xinh quá.
Baoleo mà gập, có lẽ không nỡ siết cò khẩu K-50 ;D
Cảm ơn bác Búp phơ.
Xinh quá.


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 14
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:21:57 pm
Tập ảnh 14: Trao đổi và trả tự do cho tù binh Pháp (mùa hè năm 1954)/Echanges et libérations des prisonniers français (été 1954)

----

Ảnh 1:

Titre: Un commandant de l'armée viêt-minh retrouve un de ses anciens officiers parmi les prisonniers de guerre viêt-minhs libérés.
Référence: CVN 54-35 R43 
Date: 14 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Adrian 


Tiêu đề: Một cán bộ quân Việt Minh nhận ra người cán binh thuộc quyền trong số các tù binh Việt Minh được trả tự do.
Phông tham chiếu: CVN 54-35 R43
Thời điểm: 14/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:27:11 pm
Ảnh 2:

Titre: Les délégations de l'armée française et de l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam) s'entretiennent à Viet Tri (Tonkin) dans le cadre d'un échange de prisonniers.
Référence: NVN 54-114 R08 
Date: 31 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Phái đoàn quân sự Pháp đang hội đàm cùng phái đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại Việt Trì (Bắc Bộ) về vấn đề trao đổi tù binh.
Phông tham chiếu: NVN 54-114 R08
Thời điểm: 31/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:33:23 pm
Ảnh 3:

Titre: Dans le cadre d'un échange de prisonniers à Viet Tri, le 31 juillet 1954, entre l'APVN (Armée Populaire Viêtnamienne) (i.e. l'armée viêt-minh) et l'armée française, quatre prisonniers malades et blessés graves qui viennent d'être libérés, sont soignés par une infirmière de l'APVN.
Référence: NVN 54-114 R14 
Date: 31 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Trong buổi trao đổi tù binh diễn ra vào ngày 31/7/1954 tại Việt Trì giữa QĐND Việt Nam (còn gọi là quân Việt Minh) và quân đội Pháp, một y tá QĐND Việt Nam đang chăm sóc 4 tù binh đau ốm và bị thương nặng vừa được trả tự do.
Phông tham chiếu: NVN 54-114 R14
Thời điểm: 31/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:36:42 pm
Ảnh 4:

Titre: Dans le cadre d'un échange de prisonniers à Viet Tri, le 31 juillet 1954, entre l'APVN (Armée Populaire Viêtnamienne) (i.e. l'armée viêt-minh) et l'armée française, des prisonniers blessés ou gravement malades sont transportés sur les bateaux par des soldats et des infirmières de l'APVN (i.e. l'armée viêt-minh).
Référence: NVN 54-114 R19 
Date: 31 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Trong buổi trao đổi tù binh diễn ra vào ngày 31/7/1954 tại Việt Trì giữa QĐND Việt Nam (còn gọi là quân Việt Minh) và quân đội Pháp, bộ đội và y tá QĐND Việt Nam đang cáng số tù binh đau ốm và bị thương nặng lên thuyền.
Phông tham chiếu: NVN 54-114 R19
Thời điểm: 31/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Năm, 2009, 03:43:53 pm
Ảnh 5:

Titre: Dans le cadre d'un échange de prisonniers à Viet Tri (Tonkin), un LCM (Landing Craft Material), avec à son bord des prisonniers français libérés, s'éloigne des berges du fleuve Rouge en direction de Hanoï, sous le regard des soldats de l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam).
Référence: NVN 54-114 R32 
Date: 31 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Trong buổi trao đổi tù binh diễn ra tại Việt Trì (Bắc Bộ), một chiếc tàu đổ bộ mang theo các tù binh Pháp vừa được phóng thích đang rời bến sông Hồng xuôi hướng Hà Nội dưới sự giám sát của bộ đội QĐND Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-114 R32
Thời điểm: 31/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:02:07 pm
Ảnh 6:

Titre: Libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers entre l'armée française et l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam) à Viet Tri (Tonkin), un soldat du 10e RAC (Régiment d'Artillerie Coloniale), fait prisonnier à Diên Biên Phu, découvre un colis de première urgence remis par le service social. La scène se situe sur le fleuve Rouge à bord d'un LCM (Landing Craft Material) à destination de Hanoï.
Référence: NVN 54-114 R46 
Date: 31 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Được phóng thích trong buổi trao trả tù binh giữa quân đội Pháp và QĐNDVN tại Việt Trì, một lính của Trung đoàn 10 pháo binh thuộc địa bị bắt tại Điện Biên Phủ đang xem hộp đồ cứu tế vừa được ban hỗ trợ trao. Bức hình được chụp trên boong xuồng đổ bộ đang xuôi sông Hồng về Hà Nội.
Phông tham chiếu: NVN 54-114 R46
Thời điểm: 31/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:10:52 pm
Ảnh 7:

Titre: A Son Tay (Tonkin) au bord du fleuve Rouge, le lieutenant-colonel d'Aboville s'entretient avec un lieutenant du 1er BEP (Bataillon Étranger de Parachutistes) qui vient d'être libéré après quatre ans de captivité par l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam) dans le cadre d'un échange de prisonniers effectué à Viet Tri, en amont du fleuve.
Référence: NVN 54-114 R59 
Date: 31 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Trên bờ sông Hồng đoạn Sơn Tây, viên quan tư Đa-bô-vin đang nói chuyện với một quan nhất thuộc Tiểu đoàn 1 dù lê dương vừa được phóng thích sau 4 năm bị QĐNDVN giam giữ trong buổi trao trả tù binh diễn ra ở Việt Trì, tức phía thượng lưu dòng sông.
Phông tham chiếu: NVN 54-114 R59
Thời điểm: 31/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:17:38 pm
Ảnh 8:

Titre: Sur le fleuve Rouge, à bord d'un LCM (Landing Craft Material), des prisonniers français, libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre l'armée française et l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam) à Viet Tri (Tonkin), arrivent à Hanoï. Au second plan, le pont Doumer.
Référence: NVN 54-114 R79 
Date: 31 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Các tù binh Pháp vừa được phóng thích trong buổi trao trả tù binh tại Việt Trì giữa quân Pháp và QĐNDVN đang ngồi trên mạn chiếc xuồng đổ bộ xuôi dòng sông Hồng tới đoạn Hà Nội. Phía xa là bóng cây cầu Đu-me.
Phông tham chiếu: NVN 54-114 R79
Thời điểm: 31/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:21:26 pm
Ảnh 9:

Titre: Libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers entre l'armée française et l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam) à Viet Tri (Tonkin), des prisonniers français arrivent au port d'Hanoï, après un trajet effectué à bord d'un LCM (Landing Craft Material) sur le fleuve Rouge.
Référence: NVN 54-114 R83 
Date: 31 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Các tù binh Pháp được phóng thích trong buổi trao trả tù binh tại Việt Trì giữa quân Pháp và QĐNDVN đã tới cảng Hà Nội sau chuyến ngồi tựa mạn xuồng đổ bộ xuôi dòng sông Hồng.
Phông tham chiếu: NVN 54-114 R83
Thời điểm: 31/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:26:58 pm
Ảnh 10:

Titre: Les fiches individuelles des disparus et prisonniers, ici de Diên Biên Phu, rédigées et classées à l'office du prisonnier.
Référence: NVN 54-125 R03 
Date: 6 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Các phiếu quân nhân mất tích và tù binh bị bắt tại Điện Biên Phủ được quản lý và phân loại tại Văn phòng quản lý tù binh.
Phông tham chiếu: NVN 54-125 R03
Thời điểm: 6/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:37:24 pm
Ảnh 11:

Titre: Le contenu d'un colis de première urgence, qui sera remis à un prisonnier français libéré par le Viêt-minh, est étalé sur une table à l'office du prisonnier. Il comprend entre autres une serviette éponge, un gant de toilette, des cigarettes, un blaireau, du savon à barbe, un rasoir et des lames, du papier à lettre, des enveloppes, un stylo, un miroir.
Référence: NVN 54-125 R26 
Date: 6 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Các vật dụng trong hộp đồ cứu tế trao cho tù binh Pháp do Việt Minh phóng thích được bày trên mặt bàn tại Văn phòng quản lý tù binh. Hộp đồ gồm khăn thấm, găng tay vệ sinh, thuốc lá, chổi cạo râu, xà-phòng cạo, bàn và lưỡi dao cạo, giấy viết thư, phong bì, bút viết và gương soi.
Phông tham chiếu: NVN 54-125 R26
Thời điểm: 6/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:40:54 pm
Ảnh 12:

Titre: La confection des colis de première urgence qui seront remis aux prisonniers français libérés par le Viêt-minh, à l'office du prisonnier.
Référence: NVN 54-125 R28 
Date: 6 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan


Tiêu đề: Việc chuẩn bị các hộp đồ cứu tế sẽ trao cho tù binh Pháp do Việt Minh phóng thích được tiến hành tại Văn phòng quản lý tù binh.
Phông tham chiếu: NVN 54-125 R28
Thời điểm: 6/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:45:46 pm
Ảnh 13:

Titre: La fiche individuelle du général de Castries, fait prisonnier le 7 mai 1954 au camp retranché de Diên Biên Phu qu'il commandait depuis le 7 décembre 1953, à l'office du prisonnier.
Référence: NVN 54-125 R32 
Date: 6 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Lá phiếu quân nhân của tướng Đờ Cát-tơ-ri bị bắt làm tù binh trong ngày 7/5/1954 tại chính nơi ông được giao chỉ huy từ ngày 7/12/1953 tại khu cứ điểm Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-125 R32
Thời điểm: 6/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:49:43 pm
Ảnh 14:

Titre: Le courrier en attente pour les prisonniers et disparus à l'office du prisonnier: les lettres sont triées par grades et par noms.
Référence: NVN 54-125 R36 
Date: 6 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Thư tín chờ chuyển cho các quân nhân đang mất tích và bị bắt làm tù binh được gom tại Văn phòng quản lý tù binh: các bức thư được xếp theo thứ tự cấp bậc và tên của người nhận.
Phông tham chiếu: NVN 54-125 R36
Thời điểm: 6/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:55:41 pm
Ảnh 15:

Titre: A Haïphong, le général Franchi salue la dépouille recouverte du drapeau tricolore d'un prisonnier français, libéré à Sam Son mais décédé durant son transfert.
Référence: NVN 54-131 R61 
Date: 1er septembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian 


Tiêu đề: Tại Hải Phòng, tướng Phờ-răng-si đang nghiêm chào thi hài phủ cờ tam tài của một tù binh Pháp được phóng thích ở Sầm Sơn nhưng chẳng may qua đời trong thời gian trao trả.
Phông tham chiếu: NVN 54-131 R61
Thời điểm: 1/9/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 05:58:51 pm
Ảnh 16:

Titre: A Haïphong, des prisonniers français libérés des camps du Viêt-minh passent devant des légionnaires du piquet d'honneur.
Référence: NVN 54-131 R71 
Date: 1er septembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian 


Tiêu đề: Tại Hải Phòng, tù binh Pháp được phóng thích từ các trại giam của quân Việt Minh đang đi qua hàng tiêu binh lê dương.
Phông tham chiếu: NVN 54-131 R71
Thời điểm: 1/9/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 09 Tháng Năm, 2009, 06:01:55 pm
Ảnh 17:

Titre: La libération du général de Castries, à Viet Tri.
Référence: NVN 54-132 R18 
Date: 4 septembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Cảnh tướng Đờ Cát-tơ-ri được phóng thích tại Việt Trì.
Phông tham chiếu: NVN 54-132 R18
Thời điểm: 4/9/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 18 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 05:35:37 pm
Ảnh 18:

Titre: Légionnaire libéré d’un camp de prisonnier viêt minh, sur un brancard du bâtiment de débarquement LCM (Landing Craft Material), chargé de l'évacuation des blessés transportés par hélicoptère.
Référence: NVN 54-133 R21 
Date: 1er septembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Một lính lê dương được phóng thích từ trại tù binh của Việt Minh đang nằm cáng trong khoang chiếc xuồng đổ bộ có nhiệm vụ vận chuyển tù binh bị thương do máy bay trực thăng mang tới.
Phông tham chiếu: NVN 54-133 R21
Thời điểm: 1/9/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 19 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 05:38:59 pm
Ảnh 19:

Titre: À bord d’un bâtiment de débarquement LCM (Landing Craft Material), le colonel Lepage (à gauche) et le colonel Charton, qui viennent d’être libérés par les Viêt-minhs.
Référence: NVN 54-133 R36 
Date: 1er septembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan


Tiêu đề: Ngồi trong khoang chiếc xuồng đổ bộ là viên quan năm Lơ-pa-giơ (bên trái) và viên quan năm Sác-tông vừa được quân Việt Minh phóng thích.
Phông tham chiếu: NVN 54-133 R36
Thời điểm: 1/9/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 20 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 05:48:46 pm
Ảnh 20:

Titre: A Haïphong, les prisonniers français récemment libérés des camps du Viêt-minh passent devant un détachement vietnamien de la Légion étrangère qui leur rend les honneurs.
Référence: NVN 54-134 R08 
Date: 25 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Tirot 


Tiêu đề: Tại Hải Phòng, tù binh Pháp vừa được phóng thích từ các trại tù binh của Việt Minh đang rảo bước qua hàng tiêu binh lê dương người Việt.
Phông tham chiếu: NVN 54-134 R08
Thời điểm: 25/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ti-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 21 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 05:53:01 pm
Ảnh 21:

Titre: Des prisonniers français libérés des camps du Viêt-minh débarquent à Haïphong tandis qu'un détachement vietnamien de la Légion étrangère leur rend les honneurs.
Référence: NVN 54-134 R11 
Date: 25 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Tirot 


Tiêu đề: Tù binh Pháp được phóng thích từ các trại tù binh của Việt Minh đang dồn về Hải Phòng trong sự tiếp đón của hàng tiêu binh lê dương người Việt.
Phông tham chiếu: NVN 54-134 R11
Thời điểm: 25/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ti-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 22 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 06:00:15 pm
Ảnh 22:

Titre: Un des prisonniers français libérés à Sam Son, affaibli par sa captivité dans les camps du Viêt-minh, se restaure à bord du LST (Landing Ship Tank) qui le ramène à Haïphong.
Référence: NVN 54-134 R14 
Date: 25 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Tirot 


Tiêu đề: Một tù binh bị suy kiệt trong thời gian bị giam giữ trong các trại tù binh của Việt Minh được phóng thích cùng các tù binh Pháp khác tại Sầm Sơn đang được bồi bổ trên khoang chiếc xuồng đổ bộ đi về hướng Hải Phòng.
Phông tham chiếu: NVN 54-134 R14
Thời điểm: 25/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ti-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 23 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 06:05:57 pm
Ảnh 23:

Titre: A Haïphong, un piquet d'honneur de la Légion étrangère, composé de légionnaires (képis blancs) et de supplétifs viêtnamiens de la Légion étrangère (bérets blancs), attend l'arrivée des prisonniers français libérés.
Référence: NVN 54-134 R35 
Date: 25 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Tirot


Tiêu đề: Tại Hải Phòng, đội tiêu binh lê dương gồm các lính lê dương mang mũ cứng trắng và lính phụ lực quân lê dương người Việt mang mũ nồi trắng đang dàn hàng tiếp đón các tù binh Pháp vừa được phóng thích.
Phông tham chiếu: NVN 54-134 R35
Thời điểm: 25/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ti-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 24 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 10:50:50 pm
Ảnh 24:

Titre: Un prisonnier français libéré, affaibli par sa captivité, est brancardé par des infirmiers de l'APVN (Armée Populaire Vietnamienne) vers le quai d'embarquement de Viet Tri.
Référence: NVN 54-139 R02 
Date: 28 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Các y tá quân y QĐNDVN đang cáng một tù binh Pháp bị suy nhược trong quá trình giam giữ vừa được trao trả đi về phía bến tàu Việt Trì.
Phông tham chiếu: NVN 54-139 R02
Thời điểm: 28/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 25 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 10:55:29 pm
Ảnh 25:

Titre: Libéré à Viet tri le 24 août 1954, après des mois de captivité dans les camps du Viêt-minh, le photographe du SPI (Service Presse Information) Daniel Camus se rase à bord du LCM (Landing Craft Material) le ramenant à Hanoï.
Référence: NVN 54-139 R23 
Date: 28 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Được phóng thích tại Việt Trì trong ngày 24/8/1954 sau nhiều tháng bị giam giữ trong các trại tù binh của Việt Minh, phóng viên ảnh của Hãng Dịch vụ thông tấn SPI Đa-ni-en Ca-muy đang cạo râu trên khoang chiếc xuồng đổ bộ xuôi hướng Hà Nội.
Phông tham chiếu: NVN 54-139 R23
Thời điểm: 28/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 26 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 11:01:28 pm
Ảnh 26:

Titre: Captif dans les camps du Viêt-minh après la chute de Diên Biên Phu le 7 mai 1954 et libéré à Viet Tri le 24 août 1954, le photographe du SPI (Service Presse Information) Daniel Camus en compagnie d'une PFAT(Personnel Féminin de l'Armée de Terre) du SCA (Service Cinématographique des Armées), à bord d'un LCM (Landing Craft Material) navigant sur le fleuve Rouge en direction de Hanoï.
Référence: NVN 54-139 R25 
Date: 28 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Bị bắt giam trong các trại tù binh của Việt Minh sau khi Điện Biên Phủ thất thủ vào ngày 7/5/1954 và được phóng thích tại Việt Trì trong ngày 24/8/1954, phóng viên ảnh của Hãng Dịch vụ thông tấn SPI Đa-ni-en Ca-muy đang ngồi cùng một nữ quân nhân của Hãng điện ảnh quân đội trên khoang chiếc xuồng đổ bộ xuôi dòng sông Hồng về hướng Hà Nội.
Phông tham chiếu: NVN 54-139 R25
Thời điểm: 28/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 27 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 11:07:24 pm
Ảnh 27:

Titre: Un des soldats fait prisonnier à Diên Biên Phu le 7 mai 1954 et libéré à Viet Tri le 28 août 1954 redécouvre la saveur d'une bouffée de cigarette à bord d'un LCM (Landing Craft Material) navigant sur le fleuve Rouge, qui ramène les prisonniers libérés à Hanoï.
Référence: NVN 54-139 R32 
Date: 28 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Một trong số lính bị bắt làm tù binh tại Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/1954 và được phóng thích tại Việt Trì trong ngày 24/8/1954 đang giải tỏa cơn nghiền thuốc lá trên khoang chiếc xuồng đổ bộ chở các tù binh được phóng thích xuôi dòng sông Hồng về Hà Nội.
Phông tham chiếu: NVN 54-139 R32
Thời điểm: 28/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 28 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 11:11:40 pm
Ảnh 28:

Titre: Sur le fleuve Rouge, à bord d'un LCM (Landing Craft Material) navigant vers Hanoï, un PFAT (Personnel Féminin de l' Armée de Terre) du SCA (Service Cinématographique des Armées) accompagne les prisonniers français libérés à Viet tri le 24 août 1954.
Référence: NVN 54-139 R34 
Date: 28 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Trên khoang chiếc xuồng đổ bộ xuôi dòng sông Hồng về Hà Nội, một nữ quân nhân của Hãng điện ảnh quân đội đang đi cùng các tù binh Pháp được phóng thích tại Việt Trì vào ngày 24/8/1954.
Phông tham chiếu: NVN 54-139 R34
Thời điểm: 28/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 29 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 11:23:21 pm
Ảnh 29:

Titre: A l'hôpital Lanessan d'Hanoï, le général Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam), serre la main d'un des 3 290 rescapés de la garnison de Diên Biên Phu (sur un effectif de 10 998 prisonniers) libérés dans le cadre des accords de Genève.
Référence: NVN 54-139 R54 
Date: 28 août 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Tại Quân y viện La-nơ-xăng Hà Nội (Buff: tại địa chỉ Viện quân y 108 Hà Nội), tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt đang bắt tay một trong số 3290 tù binh từ cứ điểm Điện Biên Phủ (trên tổng số 10.998 tù binh) được phóng thích theo Hiệp định Giơ-ne-vơ.
Phông tham chiếu: NVN 54-139 R54
Thời điểm: 28/8/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 30 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 10 Tháng Năm, 2009, 11:29:33 pm
Ảnh 30:

Titre: Les reporters du SPI (Service Presse Information) Daniel Camus et Pierre Schoendoerffer (à droite) sont accueillis à leur arrivée à l'hôpital Lanessan de Hanoï par le général de division Cogny, commandant les FTNV (Forces Terrestres du Nord Viêtnam).
Référence: NVN 54-139 R59 
Date: 1er septembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Các phóng viên Hãng dịch vụ thông tấn SPI Đa-ni-en Ca-muy và Pi-e Sô-en-đô-phơ (bên phải) được thiếu tướng Cô-nhi tư lệnh lục quân vùng Bắc Việt tiếp đón khi họ tới Quân y viện La-nơ-xăng Hà Nội.
Phông tham chiếu: NVN 54-139 R59
Thời điểm: 1/9/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 31 Vol.14
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 11:42:02 am
Ảnh 31 (ảnh cuối của Tập ảnh 14):

Titre: Le lieutenant-colonel Bigeard et le colonel Langlais récemment libérés, lors de leur arrivée à l'hôpital Lanessan de Hanoï.
Référence: NVN 54-142 R15 
Date: 6 septembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan


Tiêu đề: Viên quan tư Bi-gia và quan năm Lăng-le mới được phóng thích trong chuyến thăm khám tại Quân y viện La-nơ-xăng Hà Nội.
Phông tham chiếu: NVN 54-142 R15
Thời điểm: 6/9/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:12:47 pm
Tập ảnh 15: Các cuộc di cư của dân chúng Bắc Kỳ/Les évacuations des populations du Nord-Tonkin

----

Ảnh 1:

Titre: Devant le cinéma de Haïphong transformé en centre d'accueil, les réfugiés embarquent à bord de camions GMC (General Motors Company) 6x6 à destination du port, lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam.
Référence: NVN 54-108 R03 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Phần trước nhà hát Hải Phòng được chuyển thành điểm tiếp nhận, những người di cư đang leo lên đoàn xe tải GMC 6x6 để chuyển vào cảng trong đợt di cư dân chúng từ Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R03
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:19:26 pm
Ảnh 2:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, un enfant vient de percevoir sa carte de vivres avant d'embarquer sur le paquebot "Espérance", dans le port de Haïphong.
Référence: NVN 54-108 R12 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Một cậu bé vừa nhận được phiếu ăn trước khi leo lên mạn chiếc tàu Hy-vọng đậu tại cảng Hải Phòng trong đợt di cư dân chúng từ Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R12
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:25:48 pm
Ảnh 3:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, les autorités militaires françaises effectuent le pointage des réfugiés sur les listes d'embarquement, dans le port de Haïphong. Au second plan, le paquebot "Espérance" utilisé comme transport de troupes sur la côte indochinoise.
Référence: NVN 54-108 R19 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Nhằm tổ chức đợt di cư dân chúng từ Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam, giới chức quân quản Pháp đã dựng các điểm ghi danh dân di cư để lập danh sách lên tàu tại cảng Hải Phòng. Phía xa là bóng chiếc tàu Hy-vọng vốn thường được huy động vào việc chuyển quân tham chiến dọc bờ biển Đông Dương.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R19
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:32:52 pm
Ảnh 4:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, le commissaire de bord du paquebot "Espérance" distribue des cartes de vivres aux réfugiés avant leur embarquement, dans le port de Haïphong.
Référence: NVN 54-108 R21 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Viên quản lý chiếc tàu Hy-vọng đậu tại cảng Hải Phòng đang phát phiếu ăn cho dân di cư trước khi lên tàu trong chuyến di cư dân chúng từ Bắc vào Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R21
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:36:13 pm
Ảnh 5:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, une femme thaï monte à bord du paquebot "Espérance", dans le port de Haïphong.
Référence: NVN 54-108 R34 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Một phụ nữ Thái đang leo lên boong chiếc tàu Hy-vọng đậu tại cảng Hải Phòng trong chuyến di cư dân chúng từ Bắc vào Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R34
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:40:48 pm
Ảnh 6:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, les réfugiés embarquent à bord du paquebot "Espérance", dans le port de Haïphong. Sur le ponton, les bagages les plus lourds seront montés par le palan du navire.
Référence: NVN 54-108 R54 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Dân di cư đang leo lên boong chiếc tàu Hy-vọng đậu tại cảng Hải Phòng trong chuyến di cư dân chúng từ Bắc vào Nam Việt Nam. Đống hành lý nặng nề vất trên phao neo tàu sẽ được cần trục cẩu lên sau.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R54
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:45:14 pm
Ảnh 7:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, les réfugiés gagnent leurs couchettes installées dans les cales du paquebot "Espérance", dans le port de Haïphong.
Référence: NVN 54-108 R57 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Dân di cư được xếp chỗ tại các giường tầng dọc theo vách boong chiếc tàu Hy-vọng đậu tại cảng Hải Phòng trong chuyến di cư dân chúng từ Bắc vào Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R57
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:47:45 pm
Ảnh 8:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, la distribution des repas à bord du paquebot "Espérance", parti du port de Haïphong.
Référence: NVN 54-108 R71 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Phân phát suất ăn trên boong chiếc tàu Hy-vọng đang rời cảng Hải Phòng trong chuyến di cư dân chúng từ Bắc vào Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R71
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:49:47 pm
Ảnh 9:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, une mère et son enfant sur le paquebot "Espérance", parti du port de Haïphong.
Référence: NVN 54-108 R75 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Một bà mẹ và đứa con trên chiếc tàu Hy-vọng đang rời cảng Hải Phòng trong chuyến di cư dân chúng từ Bắc vào Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R75
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 11 Tháng Năm, 2009, 09:53:29 pm
Ảnh 10:

Titre: Lors de l'évacuation de populations du Nord vers le Sud Viêtnam, des réfugiés sont rassemblés sur un ponton du port de Tourane (Annam) après avoir débarqué du paquebot "Espérance" parti de Haïphong (Tonkin).
Référence: NVN 54-108 R77 
Date: 26 - 29 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Dân di cư đang vạ vật trên phao cầu cảng Cửa Hàn (tại Trung Kỳ) sau khi rời chiếc tàu Hy-vọng khởi hành từ cảng Hải Phòng trong chuyến di cư dân chúng từ Bắc vào Nam Việt Nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-108 R77
Thời điểm: 26-29/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 05:34:57 pm
Ảnh 11:

Titre: A Haïphong, devant "La Pertuisane", des réfugiés catholiques de Bui Chu présentent les objets du culte emportés lors de leur exode vers le sud.
Référence: NVN 54-158 R02 
Date: 23 octobre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian


Tiêu đề: Đứng trước chiếc tàu hỗ trợ đổ bộ La Péc-tuy-san (Thanh-mâu) tại Hải Phòng là dòng di dân công giáo xứ đạo Bùi Chu mang theo đồ thánh lễ đi về phương nam.
Phông tham chiếu: NVN 54-158 R02
Thời điểm: 23/10/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 05:41:00 pm
Ảnh 12:

Titre: A bord de "La Pertuisane", des réfugiés catholiques de Bui Chu entonnent des prières d'actions de grâce en faveur du lieutenant de vaisseau Pierre Guillaume et de son équipage.
Référence: NVN 54-158 R03 
Date: 23 octobre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian


Tiêu đề: Dân di cư xứ đạo Bùi Chu đang ngồi hát nguyện tạ ơn thuyền trưởng Pi-e Guy-lom cùng thủy thủ đoàn trên boong chiếc tàu hỗ trợ đổ bộ La Péc-tuy-san (Thanh-mâu).
Phông tham chiếu: NVN 54-158 R03
Thời điểm: 23/10/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 05:43:57 pm
Ảnh 13:

Titre: A bord de "La Pertuisane", des réfugiés catholiques de Bui Chu regardent le port de Haïphong.
Référence: NVN 54-158 R05 
Date: 23 octobre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian 


Tiêu đề: Dân di cư xứ đạo Bùi Chu đứng trên boong chiếc tàu hỗ trợ đổ bộ La Péc-tuy-san (Thanh-mâu) dõi theo bến cảng Hải Phòng.
Phông tham chiếu: NVN 54-158 R05
Thời điểm: 23/10/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 05:49:04 pm
Ảnh 14:

Titre: A bord de "La Pertuisane", réfugiés catholiques de Bui Chu parmi lesquels un prêtre et des religieuses viêtnamiennes.
Référence: NVN 54-158 R06 
Date: 23 octobre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian 


Tiêu đề: Dân di cư xứ đạo Bùi Chu đứng lẫn trong số dân cả lương lẫn giáo trên boong chiếc tàu hỗ trợ đổ bộ La Péc-tuy-san (Thanh-mâu).
Phông tham chiếu: NVN 54-158 R06
Thời điểm: 23/10/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 05:52:43 pm
Ảnh 15:

Titre: Le lieutenant de vaisseau Guillaume (en haut à droite) dirige la manoeuvre du bâtiment "La Pertuisane" sur lequel sont embarqués de nombreux réfugiés catholiques de Bui Chu.
Référence: NVN 54-158 R07 
Date: 23 octobre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian


Tiêu đề: Thuyền trưởng Guy-lôm đang chỉ đạo hải hành chiếc tàu hỗ trợ đổ bộ La Péc-tuy-san (Thanh-mâu) mang theo rất đông giáo dân xứ đạo Bùi Chu.
Phông tham chiếu: NVN 54-158 R07
Thời điểm: 23/10/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 05:55:31 pm
Ảnh 16:

Titre: A Haïphong, les membres de l'équipage de "La Pertuisane" aident les réfugiés catholiques de Bui Chu à débarquer.
Référence: NVN 54-158 R11 
Date: 23 octobre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian 


Tiêu đề: Thủy thủ đoàn chiếc tàu hỗ trợ đổ bộ La Péc-tuy-san (Thanh-mâu) đang giúp giáo dân xứ đạo Bùi Chu xuống tàu.
Phông tham chiếu: NVN 54-158 R11
Thời điểm: 23/10/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 06:00:23 pm
Ảnh 17:

Titre: Sur le débarcadére du port de Haïphong, des réfugiés catholiques de Bui Chu ont pour seul bagages des objets du culte et des images pieuses.
Référence: NVN 54-158 R12 
Date: 23 octobre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian 


Tiêu đề: Ngồi bệt trên bến tàu tại cảng Hải Phòng, giáo dân xứ đạo Bùi Chu chỉ mang theo các đồ thánh lễ và ảnh thánh.
Phông tham chiếu: NVN 54-158 R12
Thời điểm: 23/10/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.15
Gửi bởi: altus trong 12 Tháng Năm, 2009, 07:41:34 pm
...aident les réfugiés catholiques de Bui Chu à débarquer.

...đang giúp giáo dân xứ đạo Bùi Chu lên tàu.

Hờ hờ hôm nay ra đa bác Buff làm sao mà trục khuỷu quét ngược.  ;D


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 08:41:46 pm
...aident les réfugiés catholiques de Bui Chu à débarquer.

...đang giúp giáo dân xứ đạo Bùi Chu lên tàu.

Hờ hờ hôm nay ra đa bác Buff làm sao mà trục khuỷu quét ngược.  ;D

Cảm ơn đ/c altus tinh mắt nha! Đang tranh thủ pót vài ảnh thì gấu nó ủi nên quýnh quáng. Đã sửa!


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 18 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 08:57:07 pm
Ảnh 18:

Titre: Des réfugiés catholiques ayant fui Phat Diêm en jonque sont recueillis par l'équipage du LSIM (Landing Ship Infantry and Matérial) 9036.
Référence: NVN 54-166 R03 
Date: 4-9 novembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Di dân công giáo rời Phát Diệm bằng thuyền mảnh đang được thủy thủ đoàn chiếc tàu đổ bộ bộ binh và quân nhu 9036 đón lên tàu.
Phông tham chiếu: NVN 54-166 R03
Thời điểm: 4-9/11/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 19 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 09:01:19 pm
Ảnh 19:

Titre: A bord du LSIM (Landing Ship Infantry and Material) 9036, de jeunes réfugiés catholiques de Phat Diêm se détendent dans les couchettes du poste avant.
Référence: NVN 54-166 R04 
Date: 4-9 novembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Đám thiếu nhi di dân công giáo Phát Diệm đang nghỉ ngơi trên các giường tầng trong khoang chiếc tàu đổ bộ bộ binh và quân nhu 9036.
Phông tham chiếu: NVN 54-166 R04
Thời điểm: 4-9/11/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 20 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 09:06:00 pm
Ảnh 20:

Titre: Un quartier-maître du LSIM (Landing Ship Infantry and Material) 9036 avec un petit réfugié catholique de Phat Diêm.
Référence: NVN 54-166 R05 
Date: 4-9 novembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan


Tiêu đề: Viên hạ sĩ trên chiếc tàu đổ bộ bộ binh và quân nhu 9036 đang bế đứa trẻ di dân công giáo Phát Diệm.
Phông tham chiếu: NVN 54-166 R05
Thời điểm: 4-9/11/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 21 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 09:11:14 pm
Ảnh 21:

Titre: 1 200 réfugiés viêtnamiens ont pris place dans la cuve du LSIM (Landing Ship Infantry Materiel) 9017 de la Marine française, en direction de Haïphong.
Référence: NVN 54-166 R08 
Date: 4 au 9 novembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Adrian 


Tiêu đề: 1200 dân di cư Việt Nam đang tụ tập trong khoang chiếc tàu đổ bộ bộ binh và quân nhu 9017 của lực lượng lính thủy đánh bộ Pháp tới từ Hải Phòng.
Phông tham chiếu: NVN 54-166 R08
Thời điểm: 4-9/11/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 22 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 10:20:10 pm
Ảnh 22:

Titre: Le lieutenant de vaisseau Guillaume (à droite), commandant de "La Pertuisane" et son officier en second sur la passerelle de commandement pendant les opérations d'évacuation des réfugiés catholiques de Phat Diêm.
Référence: NVN 54-166 R19 
Date: 4-9 novembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Thuyền trưởng Guy-lôm (bên phải) chỉ huy tàu Thanh-mâu tham gia chiến dịch di cư giáo dân Phát Diệm đang cùng viên thuyền phó đứng trên đài chỉ huy.
Phông tham chiếu: NVN 54-166 R19
Thời điểm: 4-9/11/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 23 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 10:24:52 pm
Ảnh 23:

Titre: Une réfugiée catholique de Phat Diêm prend place avec son enfant dans la couchette qui lui a été assignée à bord du LSIM (Landing Ship Infantry and Matérial) 9036.
Référence: NVN 54-166 R34 
Date: 4-9 novembre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan


Tiêu đề: Một nữ giáo dân Phát Diệm bồng con nhỏ trên tay đang ngồi trong chiếc giường tầng được phân trong khoang tàu đổ bộ bộ binh và quân nhu 9036.
Phông tham chiếu: NVN 54-166 R34
Thời điểm: 4-9/11/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 24 Vol.15
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Năm, 2009, 10:29:40 pm
Ảnh 24 (ảnh cuối cùng của Tập ảnh 15):

Titre: Dans un village des environs de Campha, des réfugiés mans montent à bord de camions militaires GMC 6X6 pour aller à Campha, en attendant de partir pour le Sud Viêtnam.
Référence: NVN 55-31 R09 
Date: 22 mars 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Lussan 


Tiêu đề: Tại một bản gần Cẩm Phả, nhóm di dân người Mán đang leo lên thùng những chiếc quân xa GMC 6x6 để đi Cẩm Phả chờ khởi hành vào Miền Nam.
Phông tham chiếu: NVN 55-31 R09
Thời điểm: 22/3/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Luýt-xăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 16
Gửi bởi: OldBuff trong 14 Tháng Năm, 2009, 09:05:25 pm
Tập ảnh 16: Xe díp ở Đông Dương/La jeep en Indochine

------

Ảnh 1:

Titre: Départ du général Leclerc après l'inspection du Poste de Commandement du lieutenant-colonel Massu.
Référence: TERRE 11066 G16 
Date: 30 janvier 1946 
Lieu: Indochine 
Photographe: Claude Le Ray


Tiêu đề: Tướng Lơ-cờ-léc khởi hành sau khi thanh sát chỉ huy sở của viên quan tư Mát-xuy.
Phông tham chiếu: TERRE 11066 G16
Thời điểm: 30/1/1946
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Cờ-lốt Lơ-rây


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 14 Tháng Năm, 2009, 09:10:41 pm
Ảnh 2:

Titre: Une colonne de la 2e DB (Division Blindée) sur la route Haïphong-Hanoï (à 7km d'Hanoï). Autour de la jeep, le général Leclerc et le lieutenant-colonel Massu.
Référence: TERRE 11097 G1 
Date: 18 mars 1946 
Lieu: Indochine 
Photographe: Claude Le Ray


Tiêu đề: Đoàn xe của Sư đoàn 2 thiết giáp còn cách Hà Nội 7 cây số trên tuyến đường Hải Phòng đi Hà Nội. Tướng Lơ-cờ-léc cùng viên quan tư Mát-xuy đang đứng quanh chiếc xe díp.
Phông tham chiếu: TERRE 11097 G1
Thời điểm: 18/3/1946
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Cờ-lốt Lơ-rây


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 14 Tháng Năm, 2009, 09:16:51 pm
Ảnh 3:

Titre: La foule acclame les troupes françaises de la 2e DB lors de leur entrée à Hanoï, rue Paul Bert (au fond, le théâtre municipal).
Référence: TERRE 11097 G12 
Date: 18 mars 1946 
Lieu: Indochine 
Photographe: Claude Le Ray


Tiêu đề: Đám đông đang chào đón lính Pháp thuộc Sư đoàn 2 thiết giáp nhập thành Hà Nội qua phố Pôn-Be (Buff: phố Tràng Tiền) ngay phía trước Nhà hát Lớn.
Phông tham chiếu: TERRE 11097 G12
Thời điểm: 18/3/1946
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Cờ-lốt Lơ-rây


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 14 Tháng Năm, 2009, 09:27:45 pm
Ảnh 4:

Titre: Débarquement d'une jeep d'un bâtiment de débarquement LCM (Landing Craft Material) sur la berge du Fleuve Rouge.
Référence: TONK 52-101 R103 
Date: 11 mars 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Chiếc xe díp đang rời tàu đổ bộ quân nhu xuống mép bờ sông Hồng.
Phông tham chiếu: TONK 52-101 R103
Thời điểm: 11/3/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 14 Tháng Năm, 2009, 09:30:40 pm
Ảnh 5:

Titre: Le colonel Gilles conduit en jeep le général Gonzalès de Linarès à son avion.
Référence: TONK 52-217 R53 
Date: 13 décembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Viên quan năm Ghin đang lái chiếc xe díp chở tướng Gôn-da-lét ra máy bay.
Phông tham chiếu: TONK 52-217 R53
Thời điểm: 13/12/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.16
Gửi bởi: altus trong 15 Tháng Năm, 2009, 12:14:22 am
Tiêu đề: Đám đông đang chào đón lính Pháp thuộc Sư đoàn 2 thiết giáp nhập thành Hà Nội qua phố Pôn-Be (Buff: phố Tràng Tiền) ngay phía trước Nhà hát Lớn.

Bác Buff có biết cái chỗ Kem Tràng Tiền này lúc ấy nó là "Hotel et Café de..." gì không ạ?


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 12:32:29 am
Tiêu đề: Đám đông đang chào đón lính Pháp thuộc Sư đoàn 2 thiết giáp nhập thành Hà Nội qua phố Pôn-Be (Buff: phố Tràng Tiền) ngay phía trước Nhà hát Lớn.

Bác Buff có biết cái chỗ Kem Tràng Tiền này lúc ấy nó là "Hotel et Café de..." gì không ạ?

Đêm mưa khó ngủ ;) Chỗ đấy gọi là "Hôtel et Café de la Paix"


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.16
Gửi bởi: altus trong 15 Tháng Năm, 2009, 12:48:41 am
Đêm mưa khó ngủ ;) Chỗ đấy gọi là "Hôtel et Café de la Paix"

Cảm ơn bác. Chịu bác, cái gì cũng biết.  :)

Thế thì hỏi bác nốt, bác có biết hồi ấy Lãnh sự quán Mỹ tại Hà Nội ở chỗ nào không ạ?


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 01:44:44 am
Đêm mưa khó ngủ ;) Chỗ đấy gọi là "Hôtel et Café de la Paix"

Cảm ơn bác. Chịu bác, cái gì cũng biết.  :)

Thế thì hỏi bác nốt, bác có biết hồi ấy Lãnh sự quán Mỹ tại Hà Nội ở chỗ nào không ạ?

Vật đổi sao dời sau 60 năm. Ngày nay người Mỹ quay lại đòi lại chỗ đất đấy làm American Club để tổ chức vui chơi, nhảy đầm cho dân Mỹ sang làm ăn kinh doanh. Hàng tháng có tổ chức meeting bán vé cho những người thân Mỹ vào tiêu tiền tại 19-21 phố Hai Bà Trưng, nơi từng là bản doanh Lãnh sự quán Mỹ tại Bắc Kỳ.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 15 Tháng Năm, 2009, 02:05:41 am
Phục bác Buff sát đất. Cảm ơn bác nhiều. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bên cạnh cổng của cái Villa này hồi xưa là hàng phở Tư Lùn.


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 09:40:50 pm
Ảnh 6:

Titre: Le colonel Guillard, commandant des troupes engagées au Laos, passe en revue un escadron du 5e RC (Régiment de Cuirassiers) et leurs jeeps armées. A gauche, le lieutenant-colonel Le Hagre.
Référence: LAOS 53-27 R21 
Date: 14 avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Viên quan năm Guy-lác tư lệnh quân đội tham chiến ở Lào đang kiểm tra đội ngũ một chi đội xe díp vũ trang thuộc Thiết đoàn 5 thiết giáp. Bên trái là viên quan tư Lơ Hác.
Phông tham chiếu: LAOS 53-27 R21
Thời điểm: 14/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 09:44:12 pm
Ảnh 7:

Titre: Le colonel Guillard, commandant les troupes françaises au Laos, passe en revue un escadron du 5e RC (Régiment de Cuirassiers) et leurs jeeps armées avant un départ en mission. Derrière lui, en bras de chemise, le lieutenant Franz Adam, commandant un des pelotons de jeeps. Les véhicules sont armés à l'avant d'un fusil-mitrailleur FM 24/29 de 7,5 mm et à l'arrière d'une mitrailleuse Rebel MAC 31 (Manufacture de Châtellerault) de 7,5 mm.
Référence: LAOS 53-27 R24 
Date: 14 avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Quan năm Guy-lác, tư lệnh quân Pháp tại Lào, đang kiểm tra đội hình một chi đội xe díp vũ trang thuộc Thiết đoàn 5 thiết giáp trước giờ xung trận. Đứng sau viên chỉ huy này là trung úy Phờ-răng A-đam, người chỉ vận sơ-mi, chỉ huy phân đội xe díp. Các chiếc xe díp đều được trang bị 1 khẩu trung liên Vĩnh Cát 7,5 ly phía trước và 1 khẩu đại liên Rơ-bel MAC 31 7,5 ly của hãng Sa-ten-lơ-rô phía thân sau.
Phông tham chiếu: LAOS 53-27 R24
Thời điểm: 14/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


(http://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=3981.0;attach=2267;image)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 09:46:01 pm
Ảnh 8:

Titre: Des militaires d'un escadron du 5e RC (Régiment de Cuirassiers) préparent une jeep armée avant une mission dans la plaine des Jarres.
Référence: LAOS 53-27 R32 
Date: 14 avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Lính một chi đội thuộc Thiết đoàn 5 thiết giáp đang căn chỉnh chiếc xe díp vũ trang trước giờ làm nhiệm vụ tại Cánh-đồng-chum.
Phông tham chiếu: LAOS 53-27 R32
Thời điểm: 14/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


(http://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=3981.0;attach=2268;image)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 09:48:04 pm
Ảnh 9:

Titre: Pause déjeuner des hommes d'un peloton du 5e RC (Régiment de Cuirassiers) lors d'une mission dans la plaine des Jarres. A gauche, en maillot de corps, le lieutenant Franz Adam, commandant un des pelotons de jeeps armées du 5e RC.
Référence: LAOS 53-27 R34 
Date: 14 avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Phút dừng chân ăn trưa của lính một phân đội thuộc Thiết đoàn 5 thiết giáp khi thực thi nhiệm vụ tại Cánh-đồng-chum. Người mặc áo may ô phía trái là trung úy Phờ-răng A-đam, chỉ huy phân đội xe díp vũ trang của Thiết đoàn 5 thiết giáp.
Phông tham chiếu: LAOS 53-27 R34
Thời điểm: 14/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


(http://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=3981.0;attach=2269;image)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 09:54:01 pm
Ảnh 10:

Titre: Dans un village laotien, des militaires d'un escadron du 5e RC (Régiment de Cuirassiers) lors d'une mission dans la plaine des Jarres. A l'arrière de la jeep, on reconnaît une mitrailleuse Rebel MAC 31 (Manufacture de Châtellerault) de 7,5 mm.
Référence: LAOS 53-27 R39 
Date: 14 avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Lính một chi đội thuộc Thiết đoàn 5 thiết giáp thi hành nhiệm vụ tại Cánh-đồng-chum đang trong một bản của người Lào. Phía thùng sau chiếc xe díp này là khẩu đại liên 7.5 ly Rơ-ben MAC 31 (Quân xưởng Sa-ten-lơ-rôn).
Phông tham chiếu: LAOS 53-27 R39
Thời điểm: 14/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 09:57:26 pm
Ảnh 11:

Titre: Des jeeps armées d'un escadron du 5e RC (Régiment de Cuirassiers) lors d'une mission dans la plaine des Jarres. Chaque jeep est équipée d'une mitrailleuse de Rebel MAC 31 (Manufacture de Châtellerault) de 7,5 mm et d'un fusil-mitrailleur FM 24/29 de 7,5 mm.
Référence: LAOS 53-27 R41 
Date: 14 avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Những chiếc díp vũ trang của một chi đội thuộc Thiết đoàn 5 thiết giáp thi hành nhiệm vụ tại Cánh-đồng-chum. Mỗi chiếc xe díp được trang bị 1 khẩu đại liên 7.5 ly Rơ-ben MAC 31 (Quân xưởng Sa-ten-lơ-rôn) và 1 khẩu trung liên Vĩnh Cát 7.5 ly.
Phông tham chiếu: LAOS 53-27 R41
Thời điểm: 14/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 10:03:37 pm
Ảnh 12:

Titre: Une jeep embourbée sur une route de la plaine des Jarres.
Référence: LAOS 53-33 R19 
Date: 20 avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raymond Varoqui 


Tiêu đề: Chiếc díp đang bị sa lầy trên một tuyến đường tại Cánh-đồng-chum. 
Phông tham chiếu: LAOS 53-33 R19
Thời điểm: 20/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rây-mông Va-rốc-ki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 10:07:58 pm
Ảnh 13:

Titre: Une jeep armée d'un fusil-mitrailleur FM 24/29 de 7,5 mm et d'une mitrailleuse Rebel MAC 31 (Manufacture de Châtellerault) de 7,5 mm sur la route de Paksan.
Référence: LAOS 53-33 R35 
Date: 20 avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raymond Varoqui 


Tiêu đề: Chiếc díp được gắn một khẩu trung liên Vĩnh Cát 7.5 ly và 1 khẩu đại liên Rơ-ben MAC 31 (Quân xưởng Sa-ten-lơ-rôn) đang trên tuyến đường Pắc-san. 
Phông tham chiếu: LAOS 53-33 R35
Thời điểm: 20/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rây-mông Va-rốc-ki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 10:12:36 pm
Ảnh 14:

Titre: Lors de l'opération "Mouette", le général de brigade Gilles des Troupes Aéroportées, au volant d'une jeep, conduit le général de division Cogny vers le sud de Ninh Binh.
Référence: TONK 53-119 R13 
Date: 3 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Trong trận càn Mòng-biển, chuẩn tướng Ghin tư lệnh dù đích thân cầm lái chiếc díp để đưa thiếu tướng Cô-nhi đi về phía nam Ninh Bình. 
Phông tham chiếu: TONK 53-119 R13
Thời điểm: 3/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 10:15:01 pm
Ảnh 15:

Titre: Une jeep est sortie d'un avion de transport Dakota sur le terrain d'aviation de Diên Biên Phu.
Référence: TONK 53-121 R09 
Date: 25 - 27 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Một chiếc díp đang được lôi ra từ khoang chiếc máy bay vận tải Đa-kô-ta đỗ tại sân bay Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 53-121 R09
Thời điểm: 25-27/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


(http://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=6229.0;attach=4664;image)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 10:20:35 pm
Ảnh 16:

Titre: Les jeeps de la délégation de l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam) qui assiste à la conférence de Trung Gia (Tonkin). L'inscription en vietnamien célèbre la victoire du Viêt-minh à Diên Biên Phu le 7 mai 1954.
Référence: NVN 54-87 R13 
Date: 4 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Những chiếc díp của phái đoàn quân sự QĐNDVN tham gia hội đàm tại Trung Giã (tại Bắc Bộ). Phần chữ tiếng Việt ca ngợi chiến thắng ngày 7/5/1954 của Việt Minh tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 54-87 R13
Thời điểm: 4/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.16
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Năm, 2009, 10:23:22 pm
Ảnh 17 (ảnh cuối cùng của Tập ảnh 16):

Titre: Deux soldats de l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam) et un gendarme français contrôlent une Jeep française à l'entrée du camp de Trung Gia (Tonkin), dans lequel se tient une conférence réunissant des délégations militaires de l'armée française et de l'APVN. Au milieu, le soldat est armé d'un pistolet-mitrailleur MAT 49.
Référence: NVN 54-88 R29 
Date: 6 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian 

Tiêu đề: Hai chiến sĩ QĐNDVN và một cảnh binh Pháp đang kiểm tra chiếc xe díp Pháp tại lối vào trại Trung Giã, nơi đang diễn ra hội đàm giữa phái đoàn quân sự Pháp và phái đoàn quân sự QĐNDVN. Chiến sĩ đứng giữa được trang bị khẩu tiểu liên MAT 49.
Mã tham chiếu: NVN 54-88 R29
Ngày 6/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


(http://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=3981.0;attach=1573;image)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 17
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Năm, 2009, 10:13:56 pm
Tập ảnh 17: Đời sống thường nhật ở Sài Gòn giai đoạn 1947-1953/Vie quotidienne à Saïgon 1947-1953

----

Ảnh 1:

Titre: Défilé de trois chars dans une rue de Cholon, lors des obsèques d'un personnage important; le dernier char est celui du défunt.
Référence: F 47-143 R11 
Date: 14 juillet 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Darteil 


Tiêu đề: Đoàn xe tang 3 chiếc đưa đám một nhân vật có thế lực đang trên một con phố khu Chợ Lớn. Chiếc xe tang cuối cùng chở di hài người quá cố.
Mã tham chiếu: F 47-143 R11
Ngày 14/7/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đác-tây


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Năm, 2009, 10:17:02 pm
Ảnh 2:

Titre: Char funéraire d'un personnage important dans une rue de Cholon, lors de ses obsèques. 
Référence: F 47-143 R12 
Date: 14 juillet 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Darteil 


Tiêu đề: Xe tang đưa đám một nhân vật có thế lực đang trên một con phố khu Chợ Lớn.
Mã tham chiếu: F 47-143 R12
Ngày 14/7/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đác-tây


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Năm, 2009, 10:20:03 pm
Ảnh 3:

Titre: Les jardins de la ville de Saïgon.
Référence: F 49-66 R07 
Date: Juillet 1949 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raymond Varoqui 


Tiêu đề: Thảo cầm viên Sài Gòn.
Mã tham chiếu: F 49-66 R07
Ngày 7/1949
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đác-tây


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.16
Gửi bởi: _new trong 16 Tháng Năm, 2009, 10:29:13 pm
Ảnh 16:

Titre: Les jeeps de la délégation de l'APVN (Armée Populaire du Viêtnam) qui assiste à la conférence de Trung Gia (Tonkin). L'inscription en vietnamien célèbre la victoire du Viêt-minh à Diên Biên Phu le 7 mai 1954.
Référence: NVN 54-87 R13 
Date: 4 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Những chiếc díp của phái đoàn quân sự QĐNDVN tham gia hội đàm tại Trung Giã (tại Bắc Bộ). Phần chữ tiếng Việt ca ngợi chiến thắng ngày 7/5/1954 của Việt Minh tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: TONK 54-87 R13
Thời điểm: 4/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin

(http://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=6229.0;attach=5538;image)

Mấy con díp của ta biển số có vẻ rất "lãng mạn".  ;D

(http://i84.photobucket.com/albums/k16/vo_quoc_tuan/chienloiphamDBP.jpg)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Năm, 2009, 10:29:50 pm
Ảnh 4:

Titre: Des marins de l'US Navy (escadre de l'amiral Berkey), en escale à Saïgon depuis le 16 mars 1950, se sont attablés dans un bar avec un militaire du rang de la 13e DBLE (Demi-Brigade de la Légion Etrangère) en tenue de sortie.
Référence: S 50-17 R03  
Date: mars 1950  
Lieu: Indochine  
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Toán lính thủy thuộc hải đội của đô đốc Béc-cây Hải quân Mỹ trong thời gian ghé cảng Sài Gòn từ ngày 16/3/1950 đang quây quần quanh bàn cùng một quân nhân bận đồ ngoại trại của Lữ đoàn bán biên 13 lê dương.
Mã tham chiếu: S 50-17 R03
Ngày 3/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Năm, 2009, 10:36:05 pm
Ảnh 5:

Titre: Des marins de l'US Navy appartenant à l'escadre commandée par l'amiral Berkey profitent d'une escale à Saïgon. Ici, le chauffeur d'un cyclo-pousse a laissé sa place à un marin et pris place à bord de la nacelle en compagnie du passager.
Référence: S 50-17 R04 
Date: 20 mars 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Toán lính thủy thuộc hải đội của đô đốc Béc-cây Hải quân Mỹ đang lên bờ xả hơi trong thời gian ghé cảng Sài Gòn. Trong hình là người đạp xích lô đang thư thái bát phố cùng khách sau khi nhường bàn đạp lại cho một thủy thủ.
Mã tham chiếu: S 50-17 R04
Ngày: 20/3/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Năm, 2009, 10:45:31 pm
Ảnh 6:

Titre: Un marin de l'US Navy, appartenant à l'escadre de l'amiral Berkey, profite d'une escale à Saïgon pour découvrir la ville. Il est ici en pleine discussion avec un des innombrables marchands ambulants qui parcourent la cité.
Référence: S 50-17 R05 
Date: mars 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Một lính thủy thuộc hải đội của đô đốc Béc-cây Hải quân Mỹ lên bờ thưởng ngoạn phố xá trong thời gian ghé cảng Sài Gòn. Trong hình là cảnh mặc cả giữa viên lính thủy với một trong vô số những người bán hàng rong thường lăn lộn kiếm sống trong thành phố này.
Mã tham chiếu: S 50-17 R05
Ngày: 3/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 11:54:15 am
Ảnh 7:

Titre: Scène de vie quotidienne sur le marché de Saïgon en 1950, à l'angle du quai de Belgique et de la rue Boresse. Le pain, introduit par les Français en Indochine, est une denrée très appréciée et qui reste encore aujourd'hui un aliment de base au Viêtnam.
Référence: S 50-28 R01 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Cảnh sinh hoạt thường nhật tại chợ Sài Gòn phía góc bến Bỉ (bến Chương Dương) và đường Bồ-rệt (phố Yéc-xanh) vào năm 1950. Kiểu bánh mì do người Pháp mang vào Đông Dương vốn được coi là món thực phẩm khoái khẩu và cho đến nay vẫn là loại đồ ăn bình dân tại Việt Nam.
Mã tham chiếu: S 50-28 R01
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 11:57:14 am
Ảnh 8:

Titre: Entassement d'ustensiles divers au marché de Saigon en 1950.
Référence: S 50-28 R24 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Đống đồ gia dụng ngồn ngộn bày tại chợ Sài Gòn năm 1950.
Mã tham chiếu: S 50-28 R24
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 11:59:48 am
Ảnh 9:

Titre: Scène de vie quotidienne dans une petite échoppe du marché de Saïgon en 1950.
Référence: S 50-28 R40 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Cảnh buôn bán thường nhật trong một quầy hàng tại chợ Sài Gòn năm 1950.
Mã tham chiếu: S 50-28 R40
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 12:02:06 pm
Ảnh 10:

Titre: Scène de vie quotidienne dans un magasin de Saïgon en 1950.
Référence:  S 50-28 R42 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Cảnh buôn bán thường nhật trong một cửa hàng ở Sài Gòn năm 1950.
Mã tham chiếu: S 50-28 R42
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 12:05:59 pm
Ảnh 11:

Titre: File de taxis stationnés le long d'une des avenues de Saïgon en 1950.
Référence: S 50-30 R02 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Dãy xe ta-xi đậu dọc theo một tuyến phố của Sài Gòn năm 1950.
Mã tham chiếu: S 50-30 R02
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 12:09:40 pm
Ảnh 12:

Titre: Vitrine d'un magasin de cycles dans Saïgon en 1950.
Référence: S 50-30 R11 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Tủ kính của một cửa hàng bán xe đạp tại Sài Gòn năm 1950.
Mã tham chiếu: S 50-30 R11
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 12:22:38 pm
Ảnh 13:

Titre: La boutique d'un tailleur civil et militaire à Saigon en 1950. Ce type de commerce est florissant depuis le début du conflit en Indochine, les militaires ayant largement recourt aux services des tailleurs, de façon individuelle ou même pour des commandes d'unités.
Référence: S 50-30 R17 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một tiệm may quân phục và thường phục tại Sài Gòn năm 1950. Hình thức kinh doanh này nhanh chóng nở rộ ngay từ đầu cuộc chiến Đông Dương khi quân đội dựa phần lớn vào các tiệm may kiểu này để giải quyết nhu cầu may vá cá nhân của binh sĩ hay các cấp chỉ huy đơn vị.
Mã tham chiếu: S 50-30 R17
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 12:28:07 pm
Ảnh 14:

Titre : Devanture de la boutique "Luong Tri", tailleur civil et militaire (mais également bijoutier et horloger, chapelier) à Saïgon, en 1950.
Référence: S 50-30 R18 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Mặt tiền tiệm Lương-Tri năm 1950 chuyên may vá thường phục và quân phục, nhưng lại bày bán đồ kim hoàn, đồng hồ và mũ nón.
Mã tham chiếu: S 50-30 R18
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 12:34:31 pm
Ảnh 15:

Titre: La foule se presse pour assister au défilé du 14 juillet 1950. Les rues de Saïgon sont largement pavoisées aux couleurs françaises et viêtnamiennes pour l'occasion.
Référence: S 50-36 R34 
Date: 14 juillet 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Đám đông đang được duy trì trật tự để đảm bảo cho lễ diễu hành nhân ngày 14/7/1950. Phần lớn các tuyến phố Sài Gòn được treo cờ của Pháp và Việt Nam nhân ngày lễ này.
Mã tham chiếu: S 50-36 R34
Ngày: 14/7/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 01:28:36 pm
Ảnh 16:

Titre: En 1950, au rayon draperie d'un grand magasin de Saïgon.
Référence: S 50-37 R01 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Trong một gian hàng vải dạ của hiệu buôn lớn ở Sải Gòn năm 1950.
Mã tham chiếu: S 50-37 R01
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 01:35:56 pm
Ảnh 17:

Titre: Scène de vie quotidienne dans le rayon épicerie d'un magasin viêtnamien de Saïgon en 1950. Dans l'actuel Viêtnam, le fromage "français" reste encore aujourd'hui une denrée de consommation courante (accompagné de pain, une autre réminiscence de la présence française), surtout à l'heure du petit déjeuner.
Référence: S 50-37 R04 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Cảnh mua bán thường nhật trong một gian hàng thực phẩm của hiệu buôn người Việt ở Sải Gòn năm 1950. Trong đời sống người Việt, pho-mát Pháp vẫn được xem là một món khoái khẩu hàng ngày (cùng với bánh mì là một hồi ức khác về sự hiện diện phong cách Pháp) cho bữa điểm tâm.
Mã tham chiếu: S 50-37 R04
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 18 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Năm, 2009, 01:39:02 pm
Ảnh 18:

Titre: Etalage de viande (ici des canards et des pièces de porc "laqués") dans le marché de Saïgon.
Référence: S 50-37 R05 
Date: 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Quầy bán thịt (trong ảnh có thịt vịt và các tảng lợn quay) trong chợ Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 50-37 R05
Ngày: 1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 19 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Năm, 2009, 05:35:08 pm
Ảnh 19:

Titre: Un cyclo-pousse plus simplement désigné "pousse-pousse", à la recherche d'un client dans les rues de Saïgon.
Référence: S 50-39 R05 
Date: 5 août 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Một người đạp xích lô kiểu biến thể giản tiện nhất của dòng xe kéo tay Pút-pút đang lượn lờ bắt khách trên đường phố Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 50-39 R05
Ngày: 5/8/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 20 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Năm, 2009, 05:43:07 pm
Ảnh 20:

Titre: Au cours de sa journée de labeur, le conducteur d'un "pousse-pousse" de Saïgon se restaure chez un des innombrables marchands de soupe qui tiennent boutique sur le trottoir de la ville.
Référence: S 50-39 R09 
Date: 5 août 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Dân đạp xích lô Sài Gòn dùng bữa trong chuỗi ngày đạp xe kiếm sống ở quầy bán cháo ngay tại vỉa hè.
Mã tham chiếu: S 50-39 R09
Ngày: 5/8/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 21 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Năm, 2009, 10:01:57 pm
Ảnh 21:

Titre: Aux heures creuses de la journée, le conducteur d'un "pousse-pousse" de Saïgon profite du manque de clientèle pour prendre un peu de repos.
Référence: S 50-39 R14 
Date: 5 août 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một người đạp xích lô Sài Gòn đang tranh thủ chợp mắt trong giờ vắng khách.
Mã tham chiếu: S 50-39 R14
Ngày: 5/8/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 22 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Năm, 2009, 10:10:37 pm
Ảnh 22:

Titre: A Saïgon, un "pousse-pousse" a pris en charge une cliente dans la fameuse rue Catinat, qui sera changée en rue Tu Do (liberté) lors de la guerre contre le Nord-Viêtnam et le Viêt-Cong (1965-1975), puis rebaptisée Dông Khoï (insurrection générale) après la chute de la capitale (elle même rebaptisée "Hô Chi Minh-Ville") de la République du Viêtnam en mai 1975.
Référence: S 50-39 R21 
Date: 5 août 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một chiếc xích lô đang chở khách trên tuyến đường nổi tiếng của Sài Gòn, đường Ca-ti-na sau được đổi thành đường Tự-do thời chiến tranh chống Cộng và Bắc Việt (1965-1975), rồi lại được đổi tên thành đường Đồng Khởi sau khi đô thành của chính quyền Sài Gòn (được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh) sụp đổ trong tháng 5/1975.
Mã tham chiếu: S 50-39 R21
Ngày: 5/8/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 23 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Năm, 2009, 10:17:30 pm
Ảnh 23:

Titre: Le porte-avions d'escorte américain "Windham Bay" vient d'accoster dans le port de Saïgon; une grue s'apprête à décharger sa cargaison.
Référence: S 51-3 R07 
Date: 26 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Chiếc hàng không hộ tống mẫu hạm mang tên Uyn-hem Bây của Mỹ vừa cặp cảng Sài Gòn; một chiếc cần trục đang trong trạng thái sẵn sàng dỡ hàng.
Mã tham chiếu: S 51-3 R07
Ngày: 26/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 24 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Năm, 2009, 10:26:23 pm
Ảnh 24:

Titre: Dans le port de Saïgon, le déchargement d'avions de chasse Grumman F8F "Bearcat" depuis le porte-avions "Windham Bay" se déroule devant la population. Au premier plan, des caisses de tabac "Job".
Référence: S 51-3 R12 
Date: 26 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Việc dỡ những chiếc máy bay khu trục Gờ-răm-mần F8F Gấu-mèo từ hàng không mẫu hạm Uyn-hem Bây đậu trong cảng Sài Gòn diễn ra ngay trước mắt dân chúng. Phía trước hình là các hộp thuốc lá Job.
Mã tham chiếu: S 51-3 R12
Ngày: 26/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: hongsonvh trong 19 Tháng Năm, 2009, 03:33:19 pm
Trích từ bài của Old Buf
------------------------------------------------------------------------------
Titre: Le lieutenant-colonel Langlais, commandant du groupement aéroporté de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-49 R50 
Date: 27 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Quan tư Lăng-le tư lệnh quân dù tại Điện Biên Phủ.
Phông tham chiếu: NVN 54-49 R50
Thời điểm: 27/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy
------------------------------------------------------------------------------

Bác Old Buf cho em hỏi tí xíu, em tưởng lieutenant-colonel là trung tá vậy ông Lăng-le này là quan năm đấy chứ bác, nếu em sai bác bỏ quá cho em nha


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 05:04:38 pm
Gọi cấp bậc là "quan" là cách không chính thức và không thống nhất. Một số bác bảo đếm theo gạch, rồi phân biệt gạch vàng với gạch trắng, gạch liền hay cách quãng. Nói chung là tả pí lù.

Buff tôi cứ lấy từ cấp bậc đại tá tương đương quan năm để gọi các cấp bậc thấp hơn.


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 25 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 09:23:17 pm
Ảnh 25:

Titre: A Saïgon, dans la rue Catinat, au matin du 10 septembre 1953, une large banderole annonce pour le soir même un gala au bénéfice du service social des Forces Armées Viêtnamiennes, au cinéma "Olympic".
Référence: S 53-101 R01 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Sáng ngày 10/9/1953 trên đường Ca-ti-na Sài Gòn, một tấm băng rôn khổ lớn thông báo về buổi lễ được tổ chức tại rạp Ô-lim-píc trong tối cùng ngày nhằm tuyên truyền cho đoàn văn công Quân lực Việt Nam.
Mã tham chiếu: S 53-101 R01
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 26 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 09:29:39 pm
Ảnh 26:

Titre: Les commerces du boulevard de la Somme à Saïgon.
Référence: S 53-101 R10 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Các hiệu buôn trên đường Xom-mờ (Buff: nay là đường Hàm Nghi) Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 53-101 R10
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 27 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 09:31:30 pm
Ảnh 27:

Titre: Boutiques dans la rue de la Somme à Saïgon.
Référence: S 53-101 R11 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Các cửa hàng dọc đường Xom-mờ (Buff: nay là đường Hàm Nghi) Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 53-101 R11
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 28 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 09:39:20 pm
Ảnh 28:

Titre: Le "village flottant" bordant le quartier colonial, sur la rivière de Saïgon.
Référence: S 53-101 R23 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Ngôi làng-nổi nằm sát khu phố Tây gần sông Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 53-101 R23
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 29 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 09:41:03 pm
Ảnh 29:

Titre: Le marché de la canne à sucre à Saïgon.
Référence: S 53-101 R28 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Khu chợ mía Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 53-101 R28
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 30 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 09:42:50 pm
Ảnh 30:

Titre: Entrée principale du marché de Saïgon.
Référence: S 53-101 R34 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Cổng vào Chợ Lớn Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 53-101 R34
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 31 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 09:47:58 pm
Ảnh 31:

Titre: Le théâtre municipal de Saïgon, édifié en 1900 dans le style "Pâtisserie" de l'époque.
Référence: S 53-101 R43 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Nhà hát Lớn Sài Gòn được xây dựng năm 1900 theo phong cách Vòm-bánh đương thời.
Mã tham chiếu: S 53-101 R43
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 32 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 10:07:54 pm
Ảnh 32:

Titre: Petits cireurs de la place du théâtre à Saïgon. De façon régulière, les "comités d'assassinat" du Viêt-minh utilisent des enfants pour lancer une grenade dans un café, un dancing, un cinéma ou bien pour amorcer une bombe (cachée dans une boîte à cirage, un vélo, un panier etc.) voire pour abattre un client à l'arme de poing. La prime offerte (dans l'ordre décroissant: arme, montre, stylo ou argent) est proportionnelle au nombre ou à l'importance des victimes civiles ou militaires de l'attentat.
Référence: S 53-101 R44 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Mấy cậu bé đánh giày gần Nhà hát Sài Gòn. Thường thì những Ban-ám-sát của Việt Minh sử dụng trẻ em để quăng lựu đạn vào các quán cà phê, sàn nhảy, rạp chiếu bóng hay đánh bom (giấu trong hộp thuốc, trong xe đạp hay trong thúng mủng, v.v). Tiền thưởng cho những phi vụ kiểu này (theo thứ bậc giảm dần gồm: vũ khí, đồng hồ, bút viết và tiền bạc) được trả tùy thuộc vào số lượng hay tầm quan trọng của nạn nhân làm cho chính quyền hay quân đội bị ám sát.
Mã tham chiếu: S 53-101 R44
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 33 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 10:13:28 pm
Ảnh 33:

Titre: Circulation sur la place du théâtre municipal de Saïgon.
Référence: S 53-101 R47 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron 


Tiêu đề: Lưu thông tại quảng trường Nhà hát Lớn Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 53-101 R47
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 34 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Năm, 2009, 10:30:08 pm
Ảnh 34 (ảnh cuối cùng của Tập ảnh 17):

Titre: A Saïgon, l'hôtel Continental (constuit en 1880 et situé au 132-134 de la rue Catinat) est un des lieux incontournables de la ville. Du haut de sa terrasse, l'écrivain Graham Greene écrira "Un américain bien tranquille" en 1955 (suspecté du fait de son appartenance aux services secrets du Royaume-Uni lors du second conflit mondial, il y sera surveillé par un agent de renseignement du Viêt-minh).
Référence: S 53-101 R48 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Khách sạn Công-ti-năng-tan Sài Gòn (xây dựng từ năm 1880 tại số 132-134 đường Ca-ti-na) là một trong những điểm không thể bỏ qua trong thành phố. Từ tầng thượng tòa nhà khách sạn, nhà văn Gờ-ra-ham Gờ-rin-nơ đã viết cuốn tiểu thuyết Người-Mỹ-thầm-lặng vào năm 1955 (do bị nghi ngờ hoạt động tình báo cho cơ quan mật vụ Anh quốc trong Thế chiến 2 nên nhà văn đã bị một điệp viên Việt Minh quản thúc ở đây trong thời gian đó).
Mã tham chiếu: S 53-101 R48
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 31 Vol.17
Gửi bởi: danngoc trong 20 Tháng Năm, 2009, 04:05:33 am
Ảnh 31:

Titre: Le théâtre municipal de Saïgon, édifié en 1900 dans le style "Pâtisserie" de l'époque.
Référence: S 53-101 R43 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Nhà hát Lớn Sài Gòn được xây dựng năm 1900 theo phong cách Vòm-bánh đương thời.
Mã tham chiếu: S 53-101 R43
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Vậy là năm 45 nhà hát bị bom nên đã sửa lại như thế này từ trước 54 chứ không phải là vào thời Lệ Xuân bác nhỉ.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 31 Vol.17
Gửi bởi: OldBuff trong 20 Tháng Năm, 2009, 07:39:20 am
Ảnh 31:

Titre: Le théâtre municipal de Saïgon, édifié en 1900 dans le style "Pâtisserie" de l'époque.
Référence: S 53-101 R43 
Date: 10 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Georges Liron


Tiêu đề: Nhà hát Lớn Sài Gòn được xây dựng năm 1900 theo phong cách Vòm-bánh đương thời.
Mã tham chiếu: S 53-101 R43
Ngày: 10/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Gioóc-giơ Li-rông


Vậy là năm 45 nhà hát bị bom nên đã sửa lại như thế này từ trước 54 chứ không phải là vào thời Lệ Xuân bác nhỉ.

Nếu tính thời điểm chụp thì mặt tiền Nhà hát vẫn giữ nguyên phong cách thô mộc sau lần tu sửa năm 1943. Các phần dính bom Đồng minh năm 1945 có lẽ không phải là mặt tiền của Nhà hát. Thời Lệ Xuân tiếp tục tu sửa theo hướng chỉ loại bỏ các phần họa tiết xướng-ca cho nó phù hợp với tòa nhà Hạ viện của chính thể. Mặt tiền bây giờ được phục chế khá giống mặt tiền thời nguyên thủy của Nhà hát.


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 18
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Năm, 2009, 10:00:46 pm
Tập ảnh 18: Máy bay Pháp tại Đông Dương/L'avion francais en Indochine

---

Ảnh 1:

Titre: Pélerins militaires musulmans de l'Union française en prière, à l'aérodrome de Gia Lam (Hanoï), le 5 juillet 1952, avant leur départ pour Saïgon d'où ils partiront en pèlerinage pour La Mecque en paquebot.
Référence: H 52-139 R19 
Date: 5 juillet 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raymond Varoqui Tiêu đề: Nhóm quân nhân Hồi giáo hành hương của Khối liên hiệp Pháp đang làm lễ nguyện tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) vào ngày 5/7/1952 trước giờ khởi hành đi Sài Gòn, nơi họ sẽ bắt đầu chuyến hành hương bằng tàu thủy tới thánh địa Méc-ca.
Mã tham chiếu: H 52-139 R19
Ngày: 5/7/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rây-mông Va-rốc-ki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Năm, 2009, 10:07:50 pm
Ảnh 2:

Titre: Sur le terrain d'aviation de Diên Biên Phu, un avion de chasse Bearcat F8F1 reçoit un chargement de bombes, avant son départ en mission.
Référence: NVN 54-1 R02 
Date: 10 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud


Tiêu đề: Một chiếc máy bay phóng pháo Gấu-mèo F8F1 đang được gá bom trước giờ xuất kích tại sân bay Điện Biên Phủ.
Mã tham chiếu: NVN 54-1 R02
Ngày: 10/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Năm, 2009, 10:10:48 pm
Ảnh 3:

Titre: Peu avant leur saut sur Diên Biên Phu, un bataillon de parachutistes envoyés en renfort.
Référence: NVN 54-40 R01 
Date: 16 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus


Tiêu đề: Một tiểu đoàn dù tăng phái ngay trước khi đổ dù xuống Điện Biên Phủ.
Mã tham chiếu: NVN 54-40 R01
Ngày: 16/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Năm, 2009, 10:17:37 pm
Ảnh 4:

Titre: Départ du lieutenant-colonel Langlais dans un avion Morane-Saulnier MS-500 Criquet.
Référence: LAOS 51-1 R28 
Date: 1er janvier au 30 juin 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raoul Coutard 


Tiêu đề: Khởi đầu chuyến đi của viên quan tư Lăng-le trên chiếc máy bay cào cào Mo-ran Xôn-ni-ê MS-500.
Mã tham chiếu: LAOS 51-1 R28
Ngày: 1/1 tới 30/6/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ra-un Cu-ta


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Năm, 2009, 10:21:32 pm
Ảnh 5:

Titre: Arrivée au terrain d'aviation de Phnom Penh d'un blessé venant du 3e RMC (Régiment Mixte du Cambodge).
Référence: CA 52-142 R27 
Date: Août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet


Tiêu đề: Một thương binh được chuyển đến từ Trung đoàn 3 quân Miên hỗn hợp vừa theo máy bay đáp xuống phi trường Phờ-nôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 52-142 R27
Ngày: 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 08:27:21 pm
Ảnh 6:

Titre: Evacuation sanitaire de fantassins d'une unité supplétive viêtnamienne, à bord d'un avion Morane-Saulnier MS-500 sanitaire (anciennement Fieselor "Storch" Fi-156) dans le Hung Yen.
Référence: NVN 54-10 R67 
Date: 13 janvier 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Chuyển thương binh của một đơn vị phụ lực quân người Việt lên khoang chiếc máy bay tải thương Mo-ran Sôn-ni-ê MS-500 (trước đó được gọi là loại con cò Phi-ét-lơ Fi-156) đậu tại bãi đáp Hưng Yên.
Mã tham chiếu: NVN 54-10 R67
Ngày: 13/1/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 08:31:09 pm
Ảnh 7:

Titre: Un avion de reconnaissance et de liaison Morane Saulnier MS-500 "Criquet" (autrefois Fieselor Fi-156 "Storch" allemand) vient de se poser au poste de Phu Ly.
Référence: NVN 54-97 R18 
Date: 2 juillet 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Một chiếc máy bay thám thính kiêm truyền đạt loại cào cào Mo-ran Sôn-ni-ê MS-500 (tên gọi khác là loại con cò Phi-ét-lơ Fi-156 của Đức) vừa đáp xuống bãi đáp tại đồn binh Phủ Lý.
Mã tham chiếu: NVN 54-97 R18
Ngày: 2/7/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 08:40:12 pm
Ảnh 8:

Titre: Arrivée du général Carpentier, commandant en chef en Indochine, sur le terrain d'aviation auxiliaire de Hué à bord d'un Morane Saulnier MS-500 "Criquet" d'origine allemande (ancien Fieselor Fi-156 "Storch").
Référence: ANN 50-23 L20 
Date: 9 mai 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Tướng Các-păng-chi-ê tổng tư lệnh quân đội Đông Dương vừa cùng chiếc máy bay loại cào cào Mo-ran Sôn-ni-ê MS-500 do Đức chế tạo (tên gọi cũ là loại con cò Phi-ét-lơ Fi-156) đáp xuống phi trường phụ cận thành Huế.
Mã tham chiếu: ANN 50-23 L20
Ngày: 9/5/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 08:47:18 pm
Ảnh 9:

Titre: A Phu Baï, sur le terrain d'aviation principal de Hué, le général Carpentier, commandant en chef en Indochine s'entretient avec le gouverneur Phan Van Giao, avant de monter à bord d'un Douglas DC-3 (C-47 d'origine américaine).
Référence: ANN 50-23 L31 
Date: 9 mai 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: René Adrian


Tiêu đề: Tướng Các-păng-chi-ê tổng tư lệnh quân đội Đông Dương đang tranh thủ thảo luận cùng thủ hiến Trung Kỳ Phan Văn Giáo trên phi đạo Phú Bài phi trường chính của thành Huế trước khi leo lên chiếc máy bay Đu-gờ-lát DC-3 (cùng loại với C-47 do Mỹ sản xuất).
Mã tham chiếu: ANN 50-23 L31
Ngày: 9/5/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rơ-nê A-đờ-ri-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 08:54:39 pm
Ảnh 10:

Titre: Des marins américains du porte-avions d'escorte "Sitkohbay" préparent un chasseur Grumman F8F "Bearcat" pour son déchargement sur le quai du port de Saïgon.
Référence: S 51-16 R16 
Date: 26 mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Lính thủy Mỹ trên chiếc hàng không hộ tống mẫu hạm Xít-kô-bây đang chuẩn bị cho dỡ chiếc máy bay phóng pháo Gờ-răm-mần F8F Gấu-mèo xuống cầu cảng Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 51-16 R16
Ngày: 26/3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 08:59:21 pm
Ảnh 11:

Titre: Un avion de chasse Grumman F8F "Bearcat" est déchargé sur le quai du port de Saïgon du porte-avions d'escorte américain "Sitkohbay" à l'aide d'une grue. L'immatriculation (CVE 86) est visible sur l'îlot du navire.
Référence: S 51-16 R18 
Date: 26 mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một chiếc máy bay phóng pháo Gờ-răm-mần F8F Gấu-mèo đang được cầu trục cẩu từ trên boong chiếc hàng không hộ tống mẫu hạm Xít-kô-bây xuống cầu cảng Sài Gòn. Số hiệu chiếc mẫu hạm (CVE 86) nổi bật trên đài điều khiển của tàu.
Mã tham chiếu: S 51-16 R18
Ngày: 26/3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 09:02:53 pm
Ảnh 12:

Titre: Après avoir été déchargé du pont du porte-avions d'escorte américain "Sitkohbay", les avions de chasse Grumman F8F "Bearcat" sont tractés vers le terrain d'aviation de Tan Son Nhut (Base aérienne 191, à l'ouest de Saïgon).
Référence: S 51-16 R27 
Date: 26 mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Vừa được dỡ xuống từ sàn boong chiếc hàng không hộ tống mẫu hạm Xít-kô-bây, những chiếc máy bay phóng pháo Gờ-răm-mần F8F Gấu-mèo đã được kéo ngay về sân bay Tân Sơn Nhất (căn cứ không quân số 191 nằm ở phía tây Sài Gòn).
Mã tham chiếu: S 51-16 R27
Ngày: 26/3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 09:07:25 pm
Ảnh 13:

Titre: Un Morane-Saulnier MS-500 "Criquet" est poussé vers la piste du terrain d'aviation de Tan Son Nhut (Base aérienne 191, à l'ouest de Saïgon) pour une nouvelle mission. Cet avion de reconnaissance appartient au 22e GAOA (Groupe Aérien d'Observation d'Artillerie).
Référence: S 51-36 R04 
Date: 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff


Tiêu đề: Một chiếc máy bay thám thính loại cào cào Mo-ran Sôn-ni-ê MS-500 thuộc Liên đội 22 trinh sát pháo binh đường không đang được đẩy về phía đường băng sân bay Tân Sơn Nhất (căn cứ không quân số 191 nằm ở phía tây Sài Gòn) để chuẩn bị xuất kích thực hiện phi vụ mới.
Mã tham chiếu: S 51-36 R04
Ngày: 1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 22 Tháng Năm, 2009, 09:12:08 pm
Ảnh 14:

Titre: Avant une mission de reconnaissance, un sergent du 22e GAOA (Groupe Aérien d'Observation d'Artillerie) fait une dernière vérification sur la radio de bord d'un Morane-Saulnier MS-500 "Criquet".
Référence: S 51-36 R07 
Date: 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Viên trung sĩ thuộc Liên đội 22 trinh sát pháo binh đường không đang kiểm tra lần cuối thiết bị truyền tin trên chiếc máy bay loại cào cào Mo-ran Sôn-ni-ê MS-500 trước giờ cất cánh thực hiện phi vụ thám thính.
Mã tham chiếu: S 51-36 R07
Ngày: 1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Năm, 2009, 05:26:52 pm
Ảnh 15:

Titre: Portrait du lieutenant de vaisseau Fatou, commandant la flotille 3F (du porte-avions "Arromanches") à bord de son chasseur "Hellcat".
Référence: NVN 54-71 R69 
Date: 20 mai 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Viên đại úy phi công hải quân Pha-tu phi đội trưởng Phi đội 3F trên tàu sân bay A-rô-măng-sơ đang ngồi trong khoang lái chiếc máy bay phóng pháo Mèo-âm-phủ.
Mã tham chiếu: NVN 54-71 R69
Ngày: 20/5/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Năm, 2009, 05:32:10 pm
Ảnh 16:

Titre: Un mécanicien de la flottille 14F nettoie le cockpit d'un F4U-7 "Corsair" de l'Aéronavale avant le départ d'une mission.
Référence: NVN 54-71 R12 
Date: 20 mai 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Một thợ máy thuộc Phi đội 14F đang lau chùi kính buồng lái chiếc máy bay F4U-7 Hải-tặc của Không lực hải quân Pháp trước giờ máy bay xuất kích.
Mã tham chiếu: NVN 54-71 R12
Ngày: 20/5/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Năm, 2009, 05:36:55 pm
Ảnh 17:

Titre: Les avions Morane-Saulnier MS-500 (ancien Fieselor Fi-156 "Storch") transportant les généraux de Lattre de Tassigny, Salan et Baillif en vol vers Vinh-Yen
Référence: TONK 51-38 R27 
Date: 16 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Biên đội máy bay Mo-ran Xôn-nhi-ê MS-500 (tên cũ là máy bay con-cò Phi-ét-lo Fi-156) đang đưa các tướng lĩnh như Đờ Lát-trờ đờ Tát-xi-nhi, Xa-lăng và Be-líp bay về hướng Vĩnh Yên.
Mã tham chiếu: TONK 51-38 R27
Ngày: 16/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 18 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Năm, 2009, 05:39:43 pm
Ảnh 18:

Titre: Arrivée au-dessus de l'aérodrome de Vinh-Yen des avions Morane-Saulnier MS-500 (ancien Fieselor Fi-156 "Storch") qui transportent les généraux de Lattre, Salan et Baillif.
Référence: TONK 51-38 R29 
Date: 16 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Biên đội máy bay Mo-ran Xôn-nhi-ê MS-500 (tên cũ là máy bay con-cò Phi-ét-lo Fi-156) chở các tướng lĩnh như Đờ Lát-trờ đờ Tát-xi-nhi, Xa-lăng và Be-líp đang lượn ngay phía trên sân bay Vĩnh Yên.
Mã tham chiếu: TONK 51-38 R29
Ngày: 16/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 19 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Năm, 2009, 05:45:29 pm
Ảnh 19:

Titre: Débarquement à l'aérodrome de Lai-Chau de goumiers d'un GTM (Groupe de Tabors Marocains). En arrière plan, les Dakota C-47 qui ont transporté les hommes depuis l'aérodrome de Gia-Lam (Hanoï).
Référence: TONK 51-38H L11 
Date: Avril 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Lesage


Tiêu đề: Lính thuộc Binh đoàn lính Ma-rốc đang xuống máy bay tại sân bay Lai Châu. Phía sau là những chiếc Đa-kô-ta C-47 vừa mang toán lính này tới từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội).
Mã tham chiếu: TONK 51-38H L11
Ngày: 4/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Lơ-xa-giơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 20 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Năm, 2009, 05:51:19 pm
Ảnh 20:

Titre: Six Toucan bombardiers (Junker Ju-52) du Groupe de Transport 2/62 "Franche-Comté", emportant chacun une douzaine de bombes de 50 kg sous leurs ailes, roulent sur l'aérodrome de Bach Maï.
Référence: TONK 50-46 R03 
Date: septembre - octobre 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Biên đội 6 chiếc máy bay ném bom Tu-căng (loại Giun-ke Ju-52), mỗi chiếc gắn dưới cánh 12 quả bom loại 50 kg, thuộc Liên đội 2/62 không quân vận tải Phờ-răng-xơ Công-tê đang chạy đà tại sân bay Bạch Mai.
Mã tham chiếu: TONK 50-46 R03
Ngày: Tháng 9-10/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 21 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:05:01 pm
Ảnh 21:

Titre: Un pilote de Toucan (Junker Ju-52) du Groupe de Transport 2/62 "Franche-Comté" avant une mission de bombardement.
Référence: TONK 50-46 R05 
Date: Septembre - octobre 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Viên phi công lái chiếc Tu-căng (loại Giun-ke Ju-52) thuộc Liên đội 2/62 không quân vận tải Phờ-răng-xơ Công-tê trước giờ xuất kích.
Mã tham chiếu: TONK 50-46 R05
Ngày: Tháng 9-10/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:09:15 pm
@ Bác Búp phơ; Hộp thư bác đầy, nên ko gửi tin nhắn được.
Spam 1 tý, bác đọc xong xóa béng cũng được:
Tớ khoái cái sưu tầm KQ Pháp ở Đông Dương lắm.
Tớ cũng có vài cái, tỷ như trực thăng tải thương ở Phát Diệm.
À mà này, cái sân bay Vĩnh Yên nó nằm chỗ quái nào thế nhỉ  ::)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 22 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:11:08 pm
Ảnh 22:

Titre: Un radio-navigateur du Groupe de Transport 2/62 "Franche-Comté" à bord d'un Toucan (Junker Ju-52) lors d'une mission de bombardement.
Référence: TONK 50-46 R16  
Date: septembre - octobre 1950  
Lieu: Indochine  
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Một lính hoa tiêu truyền tin thuộc Liên đội 2/62 không quân vận tải Phờ-răng-xơ Công-tê thực thi nhiệm vụ trong khoang chiếc Tu-căng (loại Giun-ke Ju-52) đang tiến hành phi vụ oanh kích.
Mã tham chiếu: TONK 50-46 R16
Ngày: Tháng 9-10/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:19:51 pm
@ Bác Búp phơ; Hộp thư bác đầy, nên ko gửi tin nhắn được.
Spam 1 tý, bác đọc xong xóa béng cũng được:
Tớ khoái cái sưu tầm KQ Pháp ở Đông Dương lắm.
Tớ cũng có vài cái, tỷ như trực thăng tải thương ở Phát Diệm.
À mà này, cái sân bay Vĩnh Yên nó nằm chỗ quái nào thế nhỉ  ::)


Tây gọi thế bác ah ;D Nếu không nhầm thì đó là sân bay Hương Gia, sau đổi tên là sân bay Đa Phúc và nay là sân bay quốc tế Nội Bài, nơi quan bác thỉnh thoảng đi kinh lược các nơi ;)

Tại thị xã Vĩnh Yên còn có 1 sân bay (bãi đáp) cũ từ thời Pháp rất ít khi được nhắc tới. Không rõ có phải sân bay bác hỏi không?


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 23 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:31:04 pm
Ảnh 23:

Titre: Deux B-26 Invader du Groupe de Bombardement 1/19 "Gascogne" lors d'une mission de bombardement. Ce sont les principaux modèles d'Invader utilisés par l'armée de l'Air en Indochine: au premier plan, le B-26B au nez armé de huit mitrailleuses et au second plan le B-26C à nez vitré. Ces avions sont respectivement surnommés "strafer" et "leader" par les Français.
Référence: ANN 53-77 R08 
Date: septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Biên đội 2 chiếc B-26 Kẻ-xâm-nhập thuộc Liên đội 1/19 ném bom Gát-công đang tiến hành phi vụ oanh kích. Những chiếc B-26 kiểu này là trang bị chuyên dùng của Không lực Pháp tại Đông Dương: trước hình là 1 chiếc B-26B được gắn 8 khẩu đại liên ở mũi và phía xa là một chiếc B-26C mũi gắn kính. Người Pháp gọi chúng là "Người cầm cương" và "Nhạc trưởng".
Mã tham chiếu: ANN 53-77 R08
Ngày: Tháng 9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 24 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:35:26 pm
Ảnh 24:

Titre: Sur le terrain de Tourane, les Douglas Invader B-26B du Groupe de Bombardement 1/19 "Gascogne" vont prendre part à l'opération "Picardie".
Référence: ANN 53-77 R14 
Date: septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Những chiếc máy bay Đu-gờ-lát B-26 Kẻ-xâm-nhập thuộc Liên đội 1/19 ném bom Gát-công đậu tại sân bay Cửa Hàn để chuẩn bị tham dự trận càn Pi-các-đi.
Mã tham chiếu: ANN 53-77 R14
Ngày: Tháng 9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 25 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:39:02 pm
Ảnh 25:

Titre: Un lieutenant, commandant la 4e compagnie du 1er RCP (1er Régiment de Chasseurs Parachutistes) pendant le vol lors d'une manoeuvre de saut sur le terrain de Tong.
Référence: TONK 53-58 R45 
Date: 15 juillet 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Viên trung úy đại trưởng Đại đội 4 Trung đoàn 1 dù truy tiễu tham dự chuyến bay đổ dù huấn luyện tại sân bay Tông.
Mã tham chiếu: TONK 53-58 R45
Ngày: 15/7/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 26 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:43:31 pm
Ảnh 26:

Titre: Arrivée du porte-avions d'escorte américain "Windham Bay" dans le port de Saïgon; son pont d'envol est chargé de chasseurs Grumman F8F "Bearcat".
Référence: S 51-3 R03 
Date:26 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Hàng không hộ tống mẫu hạm Hoa Kỳ mang tên Uyn-hem Bây mang theo những chiếc máy bay phóng pháo F8F Gấu-mèo trên sàn boong đang cập cảng Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 51-3 R03
Ngày: 26/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 27 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:46:19 pm
Ảnh 27:

Titre: Accostage du porte-avions d'escorte "Windham Bay" dans le port de Saïgon. On aperçoit sur le pont d'envol, des chasseurs Grumman F8F "Bearcat" dont les ailes sont repliées.
Référence: S 51-3 R06 
Date: 26 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Hàng không hộ tống mẫu hạm Hoa Kỳ mang tên Uyn-hem Bây với những chiếc máy bay phóng pháo F8F Gấu-mèo cánh gập đang bỏ neo tại cảng Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 51-3 R06
Ngày: 26/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 28 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:49:19 pm
Ảnh 28:

Titre: Après avoir été déchargé du pont d'envol du porte-avions d'escorte américain "Windham Bay", un avion de chasse Grumman F8F "Bearcat" est pris en charge par des marins français.
Référence: S 51-3 R11 
Date: 26 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Một chiếc máy bay phóng pháo F8F Gấu-mèo được giao cho lính thủy Pháp ngay sau khi được dỡ xuống từ sàn boong chiếc hàng không hộ tống mẫu hạm Hoa Kỳ mang tên Uyn-hem Bây.
Mã tham chiếu: S 51-3 R11
Ngày: 26/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 29 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 12:58:15 pm
Ảnh 29:

Titre: Le 26 janvier 1951, le porte-avions d'escorte américain "Windham Bay" et sa cargaison d'avions de chasse Grumman F8F "Bearcat" arrivent à Saïgon. L'immatriculation du navire (CVE 92) est nettement visible sur son îlot.
Référence: S 51-3 R 14 
Date: 26 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Ngày 26/1/1951, chiếc hàng không hộ tống mẫu hạm Hoa Kỳ mang tên Uyn-hem Bây với số hiệu CVE 92 rõ nét trên thân đài chỉ huy cùng những chiếc máy bay phóng pháo F8F mang theo trên sàn boong đã tới Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 51-3 R14
Ngày: 26/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 30 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 01:05:42 pm
Ảnh 30:

Titre: A bord du porte-avions d'escorte "Sitkohbay", des marins américains poussent un avion de chasse Grumman F8F "Bearcat" prêt pour son déchargement sur le quai du port de Saïgon. Le moteur en étoile du chasseur est toujours recouvert d'une bâche qui le protégeait durant la traversée.
Référence: S 51-16 R13 
Date: 26 mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Toán lính thủy Mỹ đang đẩy 1 chiếc máy bay phóng pháo F8F trên sàn boong chiếc hàng không hộ tống mẫu hạm Xít-kô-bây để chuẩn bị dỡ xuống cầu cảng Sài Gòn. Phần khoang mũi chứa động cơ của chiếc máy bay phóng pháo này được phủ kín bạt bảo vệ trong quá trình vận chuyển.
Mã tham chiếu: S 51-16 R13
Ngày: 26/3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 31 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 01:10:31 pm
Ảnh 31:

Titre: Un Morane-Saulnier MS-500 "Criquet" du 22e GAOA (Groupe Aérien d'Observation d'Artillerie) sur la piste du terrain d'aviation de Tan Son Nhut (Base aérienne 191, à l'ouest de Saïgon) après une mission de reconnaissance.
Référence: S 51-36 R16 
Date: 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Một chiếc máy bay cào cào Mo-ran Xôn-nhi-ê MS-500 của Liên đội 22 trinh sát pháo binh đường không đang đậu trên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất (căn cứ không quân 191 tại phía tây Sài Gòn) sau khi hoàn tất phi vụ thám thính.
Mã tham chiếu: S 51-36 R16
Ngày: 1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 32 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 01:14:38 pm
Ảnh 32:

Titre: A l'issue d'une mission de reconnaissance, un lieutenant du 22e GAOA (Groupe Aérien d'Observation d'Artillerie) donne les observations mécaniques d'un Morane-Saulnier MS-500 "Criquet" recueillies durant le vol.
Référence: S 51-36 R18 
Date: 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Trở về từ phi vụ thám thính, một viên trung úy thuộc Liên đội 22 trinh sát pháo binh đường không đang bàn giao tài liệu trinh sát do chiếc máy bay cào cào Mo-ran Xôn-nhi-ê MS-500 thu được trong chuyến bay.
Mã tham chiếu: S 51-36 R18
Ngày: 1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 24 Tháng Năm, 2009, 03:58:13 pm
@ Bác Búp phơ; Hộp thư bác đầy, nên ko gửi tin nhắn được.
Spam 1 tý, bác đọc xong xóa béng cũng được:
Tớ khoái cái sưu tầm KQ Pháp ở Đông Dương lắm.
Tớ cũng có vài cái, tỷ như trực thăng tải thương ở Phát Diệm.
À mà này, cái sân bay Vĩnh Yên nó nằm chỗ quái nào thế nhỉ  ::)


Tây gọi thế bác ah ;D Nếu không nhầm thì đó là sân bay Hương Gia, sau đổi tên là sân bay Đa Phúc và nay là sân bay quốc tế Nội Bài, nơi quan bác thỉnh thoảng đi kinh lược các nơi ;)

Tại thị xã Vĩnh Yên còn có 1 sân bay (bãi đáp) cũ từ thời Pháp rất ít khi được nhắc tới. Không rõ có phải sân bay bác hỏi không?

Tọa độ đây ạ, trình các quan ngự kiểm ạ:

Vinh Yen Japan Indo-China Indo-China Airfield 105°30'0" 21°10'0"


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 24 Tháng Năm, 2009, 05:29:04 pm
Cảm ơn bác Búp-phơ và An-tớt.
Vĩnh Yên thời các ông Min-đơ, Min-toa mà có cái sân bay - có các vạch ký hiệu sọc đầu đường cất hạ- ký hiệu chỉ có ở các sân bay vĩnh cửu-nền mặt cứng, làm baoleo quá đỗi giật mình  ;)
Bảng tọa độ các sân bay Đông Dương, ăn theo An-tớt via chú Gúc, thời baoleo làm lính, thằng nào có nó trong túi áo ngực-chắc chắn rũ tù  ;)
Và tiếc thay, sau hơn 50 năm "nhân dần làm chủ, 3/4 số sân bay trên đã được phân lô-bán nền- tiếc lắm thay.  8)


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Năm, 2009, 05:49:42 pm
Cảm ơn bác Búp-phơ và An-tớt.
Vĩnh Yên thời các ông Min-đơ, Min-toa mà có cái sân bay - có các vạch ký hiệu sọc đầu đường cất hạ- ký hiệu chỉ có ở các sân bay vĩnh cửu-nền mặt cứng, làm baoleo quá đỗi giật mình  ;)
Bảng tọa độ các sân bay Đông Dương, ăn theo An-tớt via chú Gúc, thời baoleo làm lính, thằng nào có nó trong túi áo ngực-chắc chắn rũ tù  ;)
Và tiếc thay, sau hơn 50 năm "nhân dần làm chủ, 3/4 số sân bay trên đã được phân lô-bán nền- tiếc lắm thay.  8)

Gọi là sân bay cho oai chứ nhiều sân bay thời đấy chỉ phù hợp với tên gọi bãi đáp máy bay hạng nhẹ, bãi đáp dã chiến đất nện hoặc phủ ghi sắt.

Bác mà cắn răng xắn ra dăm trăm mét đất ở cuối hàng rào trang trại của nhà, thuê máy ủi nó chạy vài hôm, rào kẽm gai chống trẻ trâu lùa bò dê vào thả hay phá phách, rồi chờ đến khi mấy chiếc TL-xyz bản thương mại tung ra thị trường sắm lấy 1 chiếc là lại chẳng có sân bay riêng chứ lại ;)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 33 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Năm, 2009, 09:26:20 pm
Ảnh 33:

Titre: Au-dessus du terrain de Luang-Prabang où est stationnée l'escadrille "Franche-Comté", un bombardier B-26 "Invader" effectue un passage à basse altitude. Au premier plan, un avion de transport C-47 "Dakota" sur le nez duquel on reconnaît l'insigne de l'escadrille de transport.
Référence: LAOS 53-43 R43 
Date: 5 mai 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud


Tiêu đề: Một chiếc oanh tạc cơ B-26 Kẻ-xâm-nhập đang bay sạt qua hành dinh Phi đoàn Phờ-răng Công-tê trên sân bay Luông Phra-băng. Phía trước hình là một chiếc máy bay vận tải C-47 Đa-kô-ta có vẽ phù hiệu phi đoàn vận tải trên mũi.
Mã tham chiếu: LAOS 53-43 R43
Ngày: 5/5/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 34 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Năm, 2009, 09:32:27 pm
Ảnh 34:

Titre: Sous l'oeil de l'armurier et du mécanicien, un pilote de l'escadrille du GC 1/21 "Artois" (1re escadrille du 21e Groupe de Chasse) équipé d'un parachute s'apprête à prendre place à bord d'un chasseur F8F Grumman "Bearcat". Sous les ailes du chasseur, on aperçoit les réservoirs de napalm.
Référence: ANN 52-161 R07 
Date: 19 octobre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Dưới sự trông chừng của thợ máy và thợ quân khí, một phi công mang dù sau lưng thuộc Phi đoàn 1 Liên đoàn 21 khu trục Ác-toa đang chuẩn bị trèo vào khoang lái chiếc máy bay phóng pháo F8F Gấu-mèo. Dưới cánh chiếc máy bay phóng pháo này có treo các thùng bom cháy.
Mã tham chiếu: ANN 52-161 R07
Ngày: 19/10/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 35 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Năm, 2009, 09:41:41 pm
Ảnh 35:

Titre: Un pilote de l'escadrille du GC 1/21 "Artois" (1re escadrille du 21e Groupe de Chasse) monte à bord d'un chasseur F8F Grumman "Bearcat". Le cockpit de l'avion n'est pas très grand, il faut parfois se contorsionner pour y entrer avec son équipement.
Référence: ANN 52-161 R08
Date: 16 octobre 1952
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Một phi công thuộc Phi đoàn 1 Liên đoàn 21 khu trục Ác-toa đang trèo vào khoang lái chiếc máy bay phóng pháo F8F Gờ-răm-mần Gấu-mèo. Do buồng lái của loại máy bay này không được rộng rãi nên nhiều khi phi công mang đồ công tác phải vặn mình mới chui lọt.
Mã tham chiếu: ANN 52-161 R08
Ngày: 16/10/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 36 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Năm, 2009, 09:47:18 pm
Ảnh 36:

Titre: Aidé par un mécanicien, un lieutenant de l'escadrille du GC 1/21 "Artois" (1re escadrille du 21e Groupe de Chasse) enfile son parachute et d'autres accessoires de survie.
Référence: ANN 52-161 R09
Date: 19 octobre 1952
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile


Tiêu đề: Nhờ sự trợ giúp của thợ máy, viên trung úy phi công thuộc Phi đoàn 1 Liên đoàn 21 khu trục Ác-toa đang khoác dù và các trang bị cứu sinh khác.
Mã tham chiếu: ANN 52-161 R09
Ngày: 19/10/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 37 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Năm, 2009, 11:15:58 am
Ảnh 37:

Titre: Le capitaine Lucien Colomes, commandant l'escadrille du GC 1/21 "Artois" (1re escadrille du 21e Groupe de Chasse) à bord de son avion de chasse F8F Grumman "Bearcat" prêt à décoller.
Référence: ANN 52-161 R12 
Date: 19 octobre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Viên đại uý phi công Luy-xi-ăng Cô-lom chỉ huy Phi đoàn 1 Liên đoàn 21 khu trục Ác-toa đang ngồi trong buồng lái chiếc máy bay phóng pháo F8F Gờ-răm-mần Gấu-mèo của mình chờ cất cánh.
Mã tham chiếu: ANN 52-161 R12
Ngày: 19/10/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 38 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Năm, 2009, 11:22:10 am
Ảnh 38:

Titre: Une jeep dépose chaque pilote du groupe de chasse II/6 "Normandie-Niemen", devant son chasseur F6F5 Grumann "Hellcat".
Référence: COC 51-25 R07 
Date: Mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Chiếc xe díp lần lượt thả từng phi công (thuộc Liên đoàn II/6 khu trục Noóc-măng-đi Ni-ơ-măng) một xuống trước chiếc máy bay phóng pháo F6F5 Gờ-răm-mần Mèo-âm-phủ của họ.
Mã tham chiếu: COC 51-25 R07
Ngày: 3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 39 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Năm, 2009, 11:25:50 am
Ảnh 39:

Titre: Le lieutenant Allard, un des pilotes du groupe de chasse II/6 "Normandie-Niemen" monte à bord de son F6F5 Grumann "Hellcat".
Référence: COC 51-25 R08 
Date: Mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Trung uý A-la, một trong số các phi công thuộc Liên đoàn II/6 khu trục Noóc-măng-đi Ni-ơ-măng đang trèo lên chiếc máy bay phóng pháo F6F5 Gờ-răm-mần Mèo-âm-phủ của mình.
Mã tham chiếu: COC 51-25 R08
Ngày: 3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 40 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Năm, 2009, 11:29:31 am
Ảnh 40:

Titre: Un pilote du groupe de chasse II/6 "Normandie-Niemen" prend place à bord d'un F6F5 Grumann "Hellcat".
Référence: COC 51-25 R14 
Date: Mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một phi công thuộc Liên đoàn II/6 khu trục Noóc-măng-đi Ni-ơ-măng đang vào vị trí trong buồng lái chiếc máy bay phóng pháo F6F5 Gờ-răm-mần Mèo-âm-phủ.
Mã tham chiếu: COC 51-25 R14
Ngày: 3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 41 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Năm, 2009, 07:59:18 pm
Ảnh 41:

Titre: A l'issue d'une mission, un pilote du groupe de chasse "Normandie-Niemen" sort du cockpit de son F6F5 Grumann "Hellcat".
Référence: COC 51-25 R17 
Date: Mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một phi công thuộc Liên đoàn khu trục Noóc-măng-đi Ni-ơ-măng đang rời buồng lái chiếc máy bay phóng pháo F6F5 Gờ-răm-mần Mèo-âm-phủ sau khi hoàn thành phi vụ.
Mã tham chiếu: COC 51-25 R17
Ngày: 3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 42 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Năm, 2009, 08:02:01 pm
Ảnh 42:

Titre: Deux sous-officiers approvisionnent les armes de bord d'un F6F5 Grumann "Hellcat" du groupe de chasse II/6 "Normandie-Niemen".
Référence: COC 51-25 R22 
Date: Mars 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Hai viên hạ sĩ quan đang ráp đạn cho chiếc máy bay phóng pháo F6F5 Gờ-răm-mần Mèo-âm-phủ của Liên đoàn II/6 khu trục Noóc-măng-đi Ni-ơ-măng.
Mã tham chiếu: COC 51-25 R22
Ngày: 3/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 43 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Năm, 2009, 08:09:28 pm
Ảnh 43:

Titre: En dépit d'un bombardement d'artillerie balayant la zone de saut, le 6e BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux) est largué au sud de Diên Biên Phu.
Référence: NVN 54-40 R03 
Date: 16 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Daniel Camus 


Tiêu đề: Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa vẫn được tung xuống phía nam Điện Biên Phủ bất chấp đạn pháo đang cày nát bãi thả.
Mã tham chiếu: NVN 54-40 R03
Ngày: 16/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-ni-en Ca-muy


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 44 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Năm, 2009, 08:14:45 pm
Ảnh 44:

Titre: Sur la piste d'atterrissage du camp retranché de Diên Biên Phu, les brancardiers et blessés légers hissent rapidement à bord de l'avion Dakota sanitaire les soldats les plus invalides afin de ne pas stationner trop longtemps sur le site et de risquer d'être touchés par l'artillerie du Viêt-minh. Au premier plan, une ambulance Dodge.
Référence: NVN 54-40 L107 
Date: 17 mars 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Trên đường băng bãi đáp khu cứ điểm Điện Biên Phủ, lính cáng thương và thương binh nhẹ đang gấp gáp chuyển thương binh nặng vào khoang chiếc máy bay tải thương Đa-kô-ta để tránh phải phơi mình làm mồi cho đạn pháo của quân Việt Minh đang trút xuống hiện trường. Trước hình là một chiếc xe tải thương Đót-giờ.
Mã tham chiếu: NVN 54-40 L107
Ngày: 17/3/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 45 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Năm, 2009, 08:20:43 pm
Ảnh 45:

Titre: Un bombardier PB4Y2 Privateer de la flottille de bombardement 28F sur la base de Cat Bi.
Référence: NVN 54-59 R02 
Date: 15 - 25 avril 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Một chiếc máy bay ném bom PB4Y2 Kẻ-sục-sạo thuộc Phi đội 28F ném bom hải quân tại sân bay Cát Bi.
Mã tham chiếu: NVN 54-59 R02
Ngày: 15-25/4/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 46 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Năm, 2009, 08:25:29 pm
Ảnh 46:

Titre: Un chasseur F6F5 Hellcat de la 11e flottille de chasse embarquée est en cours de maintenance dans un hangar de la base de Cat Bi.
Référence: NVN 54-59 R16 
Date: 15 - 25 avril 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Một chiếc máy bay phóng pháo F6F5 Mèo-âm-phủ thuộc Phi đội 11 khu trục hải quân đang được bảo dưỡng trong nhà chứa máy bay sân bay Cát Bi.
Mã tham chiếu: NVN 54-59 R16
Ngày: 15-25/4/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 47 Vol.18
Gửi bởi: OldBuff trong 27 Tháng Năm, 2009, 08:29:21 pm
Ảnh 47 (ảnh cuối cùng của Tập ảnh 18):

Titre: Les chasseurs F6F5 Hellcat de la 11e flottille de chasse embarquée sont alignés, ailes repliées, sur la base de Cat Bi.
Référence: NVN 54-59 R18 
Date: 15 - 25 avril 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Paul Corcuff 


Tiêu đề: Dãy chiếc máy bay phóng pháo F6F5 Mèo-âm-phủ thuộc Phi đội 11 khu trục hải quân đang gấp cánh sắp hàng trên sân bay Cát Bi.
Mã tham chiếu: NVN 54-59 R18
Ngày: 15-25/4/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pôn Co-cắp


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 19
Gửi bởi: OldBuff trong 05 Tháng Sáu, 2009, 09:20:33 pm
Tập ảnh 19: Kiến trúc Đông Dương/L'architecture d'Indochine

----

Ảnh 1:

Titre: La tour de la Dame céleste, à Hué, vue depuis la rivière des Parfums.
Référence: CVN 54-65 R122 
Date: Octobre 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Fernand Jentile 


Tiêu đề: Tháp chùa Thiên Mụ ở Huế nhìn từ phía sông Hương.
Mã tham chiếu: CVN 54-65 R122
Ngày: 10/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Phéc-năng Giăng-tin


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 05 Tháng Sáu, 2009, 09:24:38 pm
Ảnh 2:

Titre: La porte Ngo Môn qui donne accès à la 2e enceinte de la citadelle de Hué.
Référence: ANN 50-8 R25 
Date: 15 au 28 février 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Cổng Ngọ Môn dẫn vào thành nội Huế.
Mã tham chiếu: ANN 50-8 R25
Ngày: 15-28/2/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 05 Tháng Sáu, 2009, 09:29:44 pm
Ảnh 3:

Titre: Le pont à l’entrée du village de Tu-Trung-Tan-Tom.
Référence: TONK 52-228 R98 
Date: 1er décembre 1952 au 4 janvier 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Cầu dẫn vào làng Tu-Trung-Tan-Tom (??).
Mã tham chiếu: TONK 52-228 R98
Ngày: Từ 1/12/1952 tới 4/1/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 05 Tháng Sáu, 2009, 09:34:34 pm
Ảnh 4:

Titre : Le palais du haut-commissariat de Saïgon.
Référence :  F 49-66 R12 
Date : Juillet 1949 
Lieu : Indochine 
Photographe : Raymond Varoqui 


Tiêu đề: Phủ Cao ủy Sài Gòn.
Mã tham chiếu: F 49-66 R12
Ngày: 7/1949
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rây-mông Va-rốc-ki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 05 Tháng Sáu, 2009, 09:46:17 pm
Ảnh 5:

Titre: La mosquée de Saïgon.
Référence:  F 49-66 R15 
Date: Juillet 1949 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raymond Varoqui 


Tiêu đề: Nhà thờ Hồi giáo Sài Gòn (Thánh đường Jamiul Muslimine).
Mã tham chiếu: F 49-66 R15
Ngày: 7/1949
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rây-mông Va-rốc-ki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 02:59:08 pm
Ảnh 6:

Titre: La statue du roi Norodom à Phnom Penh.
Référence: CA 51-34 R26 
Date: du 16 novembre au 20 décembre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu


Tiêu đề: Tượng quốc vương Nô-rô-đôm tại Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 51-34 R26
Ngày: Từ 16/11 tới 20/12/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:05:01 pm
Ảnh 7:

Titre: Temple bouddhiste entouré de stûpas, à la sortie de Phnom Penh, sur la route de Saïgon.
Référence: CA 51-26 R15 
Date: du 15 octobre au 15 novembre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một ngôi chùa có các tháp mộ vây quanh tại cửa ô Phnôm-Pênh theo hướng đi Sài Gòn.
Mã tham chiếu: CA 51-34 R15
Ngày: Từ 16/11 tới 20/12/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:10:19 pm
Ảnh 8:

Titre: L'entrée monumentale de la pagode, vaste complexe regroupant plus de 800 bonzes, sur la rue Vat Botus à Phnom Penh.
Référence: CA 52-126 R02 
Date: 29 et 30 juin 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry 


Tiêu đề: Lối vào hoành tráng của một ngôi chùa nơi tu hành của hơn 800 nhà sư trên đường Vát Bô-tuy tại Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 52-126 R02
Ngày: Từ 29 và 30/6/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:19:44 pm
Ảnh 9:

Titre: A droite des stupas, le pagodon qui abrite la cloche rituelle rythmant la vie religieuse du monastère.
Référence: CA 52-126 R08 
Date: 29 et 30 juin 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry


Tiêu đề: Bên phải nhóm tháp mộ là tháp chuông báo nhịp sống tôn giáo của các thày tu.
Mã tham chiếu: CA 52-126 R08
Ngày: Từ 29 và 30/6/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:23:09 pm
Ảnh 10:

Titre: La pagode Saravan Dechhau à Phnom Penh: l'entrée du site.
Référence: CA 52-126 R16 
Date: 29 et 30 juin 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry


Tiêu đề: Lối vào ngôi chùa Xa-ra-van Đơ-xô tại Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 52-126 R16
Ngày: Từ 29 và 30/6/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:31:19 pm
Ảnh 11:

Titre: La maison flottante à Phnom Penh.
Référence: CA 52-129 R01 
Date: du 1er au 15 juillet 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry


Tiêu đề: Nhà nổi ở Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 52-129 R01
Ngày: Từ 1 và 15/7/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:32:56 pm
Ảnh 12:

Titre: La maison royale à Phnom Penh.
Référence: CA 52-129 R06 
Date: du 1er au 15 juillet 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry


Tiêu đề: Hoàng cung ở Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 52-129 R06
Ngày: Từ 1 và 15/7/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:35:34 pm
Ảnh 13:

Titre: La salle du trône du Palais royal à Phnom Penh.
Référence: CA 52-129 R12 
Date: du 1er au 15 juillet 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry 


Tiêu đề: Ngự điện Hoàng cung ở Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 52-129 R12
Ngày: Từ 1 và 15/7/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:45:41 pm
Ảnh 14:

Titre: Panneau du Phnom (temple de Phnom Penh) représentant trois femmes qui symbolisent très vraisemblablement les trois provinces de Battambang, Sisophon et Siem Réap rétrocédées au Cambodge.
Référence: CA 52-129 R17 
Date: du 1er au 15 juillet 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry 


Tiêu đề: Bức phù điêu Phnôm (đền Phnôm-pênh) thể hiện cảnh 3 phụ nữ đại diện cho 3 tỉnh Bát-tam-boong, Xi-nô-phôn và Xiêm-riệp tái nhập vào vương quốc Cam-bốt.
Mã tham chiếu: CA 52-129 R17
Ngày: Từ 1 và 15/7/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Sáu, 2009, 03:53:05 pm
Ảnh 15:

Titre: Sculpture du roi du Cambodge Sisowath assis sur son trône. Sous son règne furent rétrocédées les trois provinces de Battambang, Sisophon et Siem Réap.
Référence: CA 52-129 R18 
Date: du 1er au 15 juillet 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry 


Tiêu đề: Bức tượng quốc vương Cam-bốt Xi-xô-oa ngự trên ngai vàng. Dưới thời trị vì của vị quốc vương này, Cam-bốt đã giành lại được 3 tỉnh Bát-tam-boong, Xi-xô-phôn và Xiêm-riệp.
Mã tham chiếu: CA 52-129 R18
Ngày: Từ 1 và 15/7/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 12:34:54 pm
Ảnh 16:

Titre: Le petit marché de Phnom Penh.
Référence: CA 52-129 R27 
Date: du 1er au 15 juillet 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry 


Tiêu đề: Chợ Nhỏ Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 52-129 R27
Ngày: Từ 1 và 15/7/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 12:36:22 pm
Ảnh 17:

Titre: La gare de Phnom Penh.
Référence: CA 52-129 R31 
Date: du 1er au 15 juillet 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry 


Tiêu đề: Nhà ga Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 52-129 R31
Ngày: Từ 1 và 15/7/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 18 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 12:41:57 pm
Ảnh 18:

Titre: Dans un village en cours de construction, charpentes de maisons sur pilotis destinées à abriter les populations regroupées de la province de Takéo.
Référence: CA 53-14 R08 
Date: 16 et 17 mars 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Dựng nhà sàn trong một phum mới lập cho dân tản cư ở tỉnh Tà-keo.
Mã tham chiếu: CA 53-14 R08
Ngày: 16 và 17/3/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 19 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 12:45:10 pm
Ảnh 19:

Titre: La tour de passe du poste de Kompong Trach, situé dans la région de Prey Veng.
Référence: CA 53-20 R08 
Date: Avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Tháp canh của đồn binh Kôm-pông Trách trấn giữ vùng Prây-veng.
Mã tham chiếu: CA 53-20 R08
Ngày: 4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 20 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 12:53:04 pm
Ảnh 20:

Titre: Le Phnom (temple) de Phnom Penh.
Référence: CA 53-48 R01 
Date: 29 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Đền Núi (Buff: Wat Phnom) tại Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 53-48 R01
Ngày: 29/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 21 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 12:59:11 pm
Ảnh 21:

Titre: La façade de la pagode du Phnom (temple) de Phnom Penh.
Référence: CA 53-48 R06 
Date: 29 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Mặt tiền ngôi chùa trong Đền Núi (Buff: Wat Phnom) tại Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 53-48 R06
Ngày: 29/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 22 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 01:00:50 pm
Ảnh 22:

Titre: Statue d'un mauvais génie sur le Phnom (temple) de Phnom Penh.
Référence: CA 53-48 R08 
Date: 29 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Tượng thần ác trong Đền Núi (Buff: Wat Phnom) tại Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 53-48 R08
Ngày: 29/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 23 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 01:05:06 pm
Ảnh 23:

Titre: La section mortier du 1/RMC (1er bataillon du Régiment Mixte du Cambodge) au repos à proximité de deux stupas (monuments funéraires) et d'une pagode. Les militaires appartiennent vraisemblablement au Commando de Cholon.
Référence: CA 53-54 R39 
Date: 24 octobre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raymond Varoqui 


Tiêu đề: Một khẩu đội cối thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn hỗn hợp Cam-bốt đang nghỉ chân gần 2 mộ tháp và một ngôi chùa. Nhóm lính có vẻ là quân của Biệt đội Chợ Lớn.
Mã tham chiếu: CA 53-54 R39
Ngày: 24/10/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rây-mông Va-rốc-ki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 24 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 01:10:48 pm
Ảnh 24:

Titre: Le Palais royal illuminé à l'occasion de la fête des eaux à Phnom Penh.
Référence: CA 53-62 R29 
Date: 21 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Constans 


Tiêu đề: Hoàng cung lung linh nhân lễ hội té nước ở Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 53-62 R29
Ngày: 21/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Công-xtăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 25 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 07 Tháng Sáu, 2009, 01:20:07 pm
Ảnh 25:

Titre: La pagode Botum Vat Dey, siège de l'ordre Thomayout, à Phnom Penh: vue d'ensemble des stupas (monuments funéraires).
Référence: CA 55-6 R03 
Date: 10 septembre 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Michalowski 


Tiêu đề: Cảnh ngôi chùa Bô-tum Vát Đây (nhìn từ phía các mộ tháp) là bản doanh của Phật phái Thô-may-u (Buff: Phật phái Hoàng Gia) ở Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 55-6 R03
Ngày: 10/9/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Mi-sa-lốp-xki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 26 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 08 Tháng Sáu, 2009, 05:52:40 pm
Ảnh 26:

Titre: Une sculpture de la pagode Botum Vat Dey, siège de l'ordre Thomayout, à Phnom Penh.
Référence: CA 55-6 R07 
Date: 10 septembre 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Michalowski 


Tiêu đề: Một bức tượng trong ngôi chùa Bô-tum Vát Đây, trung tâm của Phật phái Thô-may-u (Buff: Phật phái tiểu thừa Hoàng Gia) ở Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 55-6 R07
Ngày: 10/9/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Mi-sa-lốp-xki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 27 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 08 Tháng Sáu, 2009, 05:54:58 pm
Ảnh 27:

Titre: Le grand escalier qui mène à la pagode Botum Vat Dey, siège de l'ordre Thomayout, à Phnom Penh.
Référence: CA 55-6 R15 
Date: 10 septembre 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Michalowski 


Tiêu đề: Dãy bậc thang lớn dẫn lên ngôi chùa Bô-tum Vát Đây, trung tâm của Phật phái Thô-may-u (Buff: Phật phái tiểu thừa Hoàng Gia) ở Phnôm-pênh.
Mã tham chiếu: CA 55-6 R15
Ngày: 10/9/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Mi-sa-lốp-xki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 28 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 08 Tháng Sáu, 2009, 06:06:35 pm
Ảnh 28:

Titre: Le temple d'Angkor Vat: partie centrale du temple (aile nord) prise du bassin aux lotus faisant partie de la bonzerie située au nord-ouest (site archéologique d'Angkor).
Référence: CA 52-145 G02 
Date: septembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Phần trung tâm mặt bắc của đền Ăng-ko Vát chụp từ hướng hồ sen cấu thành một phần của tăng viện nằm ở phía tây-bắc khu khảo cổ học Ăng-ko.
Mã tham chiếu: CA 52-145 G02
Ngày: 9/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 29 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 08 Tháng Sáu, 2009, 06:13:46 pm
Ảnh 29 (ảnh cuối của Tập ảnh 19):

Titre: Sculpture située sur le mur de la façade ouest du pavillon médian de la 4e enceinte est du Bayon, un des nombreux temples du site d'Angkor.
Référence: CA 52-145 G71 
Date: septembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Bức phù điêu trên mặt tường phía tây của chái giữa thuộc khu tường bao thứ 4 nằm hướng đông của đền tháp Bayon, một trong vô số đền miếu tại khu vực Ăng-ko.
Mã tham chiếu: CA 52-145 G71
Ngày: 9/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 20
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Sáu, 2009, 05:14:49 pm
Tập ảnh 20: Động vật tham gia cuộc chiến Đông Dương/Animal dans la guerre d'Indochine

---

Ảnh 1:

Titre: Protégé par la 2e compagnie du 6e BM (6e Bataillon Montagnard), un convoi d'éléphants progresse dans la rivière Ea M'Doal.
Référence: ANN 52-104 R266 
Date: mars-avril 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raoul Coutard 


Tiêu đề: Một đoàn voi vận tải tiến theo dòng Ea-Mờ-Đoan dưới sự hộ tống của Đại đội 2 Tiểu đoàn 6 lính Thượng.
Mã tham chiếu: ANN 52-104 R266
Ngày: 3-4/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ra-un Cu-ta


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Sáu, 2009, 05:21:59 pm
Ảnh 2:

Titre: La fanfare du 8e Régiment de Spahis, lors de la fête de l'Aïd El Kebir, le 24 août 1953.
Référence: TONK 53-74 R02 
Date: 24 août 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Đội kèn hơi (kèm dê) Trung đoàn 8 Xờ-pa-i dự lễ Ét-en-Kơ-bia trong ngày 24/8/1953.
Mã tham chiếu: TONK 53-74 R02
Ngày: 24/8/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Sáu, 2009, 05:25:27 pm
Ảnh 3:

Titre: Le parc à boeufs à Phnom Penh.
Référence: CA 51-34 R11 
Date: du 16 novembre au 20 décembre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Trại bò Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 51-34 R11
Ngày: Từ 16/11 tới 20/12/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Sáu, 2009, 05:29:11 pm
Ảnh 4:

Titre: Le campement des charrettes au poste de Chong Chéach.
Référence: CA 52-188 R13 
Date: Décembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Khu xe trâu của đồn binh Chông-Chéch.
Mã tham chiếu: CA 52-188 R13
Ngày: 12/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 12 Tháng Sáu, 2009, 05:36:42 pm
Ảnh 5:

Titre: Abattage d'un buffle pour le ravitaillement en viande du bataillon par trois tirailleurs du 2/6e RIC (2e bataillon du 6e Régiment d'Infanterie Coloniale).
Référence: CA 53-46 R12 
Date: Août 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Ba lính của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 6 bộ binh thuộc địa đang bắt trói bê làm thịt.
Mã tham chiếu: CA 53-46 R12
Ngày: 8/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 13 Tháng Sáu, 2009, 10:09:48 am
Ảnh 6:

Titre: Opération "Seine I" sur le Song Bé avec le RMC (Régiment Mixte du Cambodge): des porcelets abandonnés par le Viêt-minh sur un sampan sont récupérés pour améliorer l'ordinaire de la troupe.
Référence: CA 53-49 R18 
Date: Octobre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Trong trận càn Xen-1 do Trung đoàn hỗn hợp Cam-bốt tiến hành tại vùng Sông Bé, mấy chú lợn bị quân Việt Minh bỏ lại trên một chiếc xuồng tam bản đang được trưng dụng làm thực phẩm cho đám lính càn.
Mã tham chiếu: CA 53-49 R18
Ngày: 10/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 13 Tháng Sáu, 2009, 10:17:46 am
Ảnh 7:

Titre: Couronnement du roi Suramarit et de la reine Kossamak du Cambodge à Phnom Penh: défilé d'éléphants devant la tribune officielle.
Référence: CA 56-3 R15 
Date: 6 mars 1956 
Lieu: Indochine 
Photographe: Michalowski 


Tiêu đề: Đàn voi đang diễu qua lễ đài trong lễ đăng quang của vua Cam-bốt Xu-ra-ma-rít và hoàng hậu Kốt-xa-mác tại Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 56-3 R15
Ngày: 6/3/1956
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Mi-sa-lốp-xki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 13 Tháng Sáu, 2009, 10:20:24 am
Ảnh 8:

Titre: Couronnement du roi Suramarit et de la reine Kossamak du Cambodge à Phnom Penh: un garde à cheval défile devant la tribune officielle.
Référence: CA 56-3 R21 
Date: 6 mars 1956 
Lieu: Indochine 
Photographe: Michalowski 


Tiêu đề: Một lính kỵ ngự lâm quân đang diễu qua lễ đài trong lễ đăng quang của vua Cam-bốt Xu-ra-ma-rít và hoàng hậu Kốt-xa-mác tại Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 56-3 R21
Ngày: 6/3/1956
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Mi-sa-lốp-xki


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 9 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 13 Tháng Sáu, 2009, 10:26:36 am
Ảnh 9:

Titre: Juchée sur le dos de deux éléphants, une patrouille se déplace en bordure d'une rivière des Hauts Plateaux Montagnards.
Référence: ANN 52-104 R400 
Date: 1er mars au 30 avril 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raoul Coutard 


Tiêu đề: Ngất nghểu trên lưng 2 chú voi, một toán tuần tra đang di chuyển dọc theo triền một con sông ở vùng cao nguyên Trung phần.
Mã tham chiếu: ANN 52-104 R400
Ngày: Từ 1/3 tới 30/4/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ra-un Cu-ta


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.20
Gửi bởi: OldBuff trong 13 Tháng Sáu, 2009, 10:29:51 am
Ảnh 10 (ảnh cuối cùng của Tập ảnh 20):

Titre: Dotée de mulets, une patrouille avance dans le cours d'une rivière des Hauts Plateaux Montagnards.
Référence: ANN 52-104 R420 
Date: 1er mars au 30 avril 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Raoul Coutard 


Tiêu đề: Một toán tuần tra dắt theo lừa thồ đang tiến ngược dòng một con sông ở vùng cao nguyên Trung phần.
Mã tham chiếu: ANN 52-104 R420
Ngày: Từ 1/3 tới 30/4/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ra-un Cu-ta


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.20
Gửi bởi: altus trong 13 Tháng Sáu, 2009, 08:12:36 pm
Tiêu đề: Một lính kỵ ngự lâm quân đang diễu qua lễ đài trong lễ đăng quang của vua Cam-bốt Xu-ra-ma-rít và hoàng hậu Kốt-xa-mác tại Phnôm-Pênh.

Xem ảnh này mới biết từ năm 56 ngựa K đã to cao gấp đôi ngựa VN mình!


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 13 Tháng Sáu, 2009, 08:55:29 pm
Với hình dáng cái tai to kia và không có bờm thì em đồ rằng đây là con la hay con lừa chứ không phải ngựa bác altus ơi. Vậy chắc là hàng ngoại nhập rồi.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: tuaans trong 13 Tháng Sáu, 2009, 11:53:17 pm
Ngựa dân K nuôi bé tí các bác ạh! Không to và cũng không nhỏ so với ngựa VN.

Ngựa chú lính K kia cỡi phần nhiều là giống ngựa ngoại nhập về cho Hoàng gia.

Ở VN cũng có vùng nuôi ngựa nổi tiếng Long An, chuyên cung cấp ngựa cao to chạy nhanh cho trường đua Phú Thọ!  ;D


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Sáu, 2009, 07:58:26 pm
Với hình dáng cái tai to kia và không có bờm thì em đồ rằng đây là con la hay con lừa chứ không phải ngựa bác altus ơi. Vậy chắc là hàng ngoại nhập rồi.

Ngự lâm quân thì cưỡi ngựa, còn con tai to không bờm cõng hàng lội ngược suối mới là lừa hoặc la ;D


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Tập ảnh 21
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Sáu, 2009, 08:18:40 pm
Tập ảnh 21: Hải quân Pháp trong Chiến tranh Đông Dương/Marine française dans la guerre d'Indochine

----

Ảnh 1:

Titre: Embarquement des premiers éléments du RBCEO (Régiment Blindé Colonial d'Extrême-Orient), à bord d'un LCT (Landing Craft Tank) dans la baie d'Along, à destination de Haïphong.
Référence: TONK 51-9 R10 
Date: 1er-15 janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Các phân đội đầu tiên của Thiết đoàn thiết giáp thuộc địa Viễn Đông đang xuống tàu tại Vịnh Hạ Long để về Hải Phòng.
Mã tham chiếu: TONK 51-9 R10
Ngày: Từ 1 tới 15/1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Sáu, 2009, 08:24:28 pm
Ảnh 2:

Titre: Portrait du reporter-caméraman de l'armée André Lebon lors de l'opération "Bretagne".
Référence: TONK 52-228 R125 
Date: 31 décembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Chân dung phóng viên ảnh quân đội Ăng-đrê Lơ-bông cùng dự trận càn Brét-tanh.
Mã tham chiếu: TONK 52-228 R125
Ngày: 31/12/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 3 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Sáu, 2009, 08:28:24 pm
Ảnh 3:

Titre: Un groupe de marins prend son repas à bord d'une vedette de patrouille (VP), lors d'une opération de surveillance des Lacs.
Référence: CA 51-1 R04 
Date: janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một toán thủy quân đang dùng bữa trên boong một chiếc giang tuần trong đợt hành quân thám thính vùng Biển Hồ.
Mã tham chiếu: CA 51-1 R04
Ngày: 1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 15 Tháng Sáu, 2009, 08:32:29 pm
Cái bọn này nó Việt hoá nhiều đấy chứ bác Trâu, trông chúng nó ăn kìa. Cả chuối nữa.

@Altus: ngự lâm quân mình cưỡi con ngựa trông như con chó ý. Tức là đức ngài VN được khoán trắng cái khoản trang bị cho tùy tùng, còn đức ngài Sihanouk thì phải chờ ông Toàn quyền trang bị chăng? Em thấy trang phục của Vua Miên cũng Âu hóa nhiều hơn vua ta.


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 4 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Sáu, 2009, 08:38:42 pm
Ảnh 4:

Titre: Kompong Luong des Lacs: perches servant à étendre les filets des pêcheurs.
Référence: CA 51-1 R25  
Date: janvier 1951  
Lieu: Indochine  
Photographe: inconnu  


Tiêu đề: Sào giăng lưới bắt cá của dân chài Kôm-pông Luông vùng Biển Hồ.
Mã tham chiếu: CA 51-1 R25
Ngày: 1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 5 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Sáu, 2009, 08:45:46 pm
Ảnh 5:

Titre: La patrouille des Lacs en opération.
Référence: CA 51-1 R32 
Date: janvier 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Tiến hành tuần tra trên Biển Hồ.
Mã tham chiếu: CA 51-1 R32
Ngày: 1/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 6 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Sáu, 2009, 08:49:41 pm
Ảnh 6:

Titre: L'appontement d'un petit port de pêche cambodgien, dont le poisson est destiné à l'armée française.
Référence: CA 52-122 R03 
Date: Juin 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gahéry 


Tiêu đề: Cầu bến tại cảng cá nhỏ của người Miên nơi cung cấp cá cho quân đội Pháp.
Mã tham chiếu: CA 52-122 R03
Ngày: 6/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ga-ê-ri


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 7 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 15 Tháng Sáu, 2009, 08:54:23 pm
Ảnh 7:

Titre: Opération "Papillon" dans la région du Song Be: vedettes blindées se croisant et échangeant leurs renseignements.
Référence: CA 52-177 R01 
Date: du 27 au 29 octobre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Các giang thuyền bọc thép đang chạy sát nhau để trao đổi tin tức trong trận càn Con-bướm tại vùng Sông Bé.
Mã tham chiếu: CA 52-177 R01
Ngày: Từ 27 tới 29/10/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: ahuuls trong 15 Tháng Sáu, 2009, 11:18:56 pm
Ngự lâm quân thì cưỡi ngựa, còn con tai to không bờm cõng hàng lội ngược suối mới là lừa hoặc la
...................................
chính xác là con la (la là con lai f1 giữa ngựa và lừa) hồi 17/2/79 dân binh TQ cũng dùng con la để thồ quân trang ,quân dụng mà


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: banzua trong 16 Tháng Sáu, 2009, 09:48:13 am
Cái bọn này nó Việt hoá nhiều đấy chứ bác Trâu, trông chúng nó ăn kìa. Cả chuối nữa.

@Altus: ngự lâm quân mình cưỡi con ngựa trông như con chó ý. Tức là đức ngài VN được khoán trắng cái khoản trang bị cho tùy tùng, còn đức ngài Sihanouk thì phải chờ ông Toàn quyền trang bị chăng? Em thấy trang phục của Vua Miên cũng Âu hóa nhiều hơn vua ta.
Theo em biết, thì trước đây Căm-pu-chia ko có kỵ binh, chỉ khi trở thành thuộc địa của Pháp mới trang bị ngay 1 đội ngự lâm cưỡi ngựa tây hoành tráng. Trong khi nước Việt 2000 năm văn hiến nhà ta thì đã học được nghề cưỡi ngựa từ trước cho nên vẫn phải giữ mấy con ngựa Đông Á lùn tìn tịt đấy.
Về mặt âu phục, cùng thời điểm, có mấy cái ảnh bác Trâu đã cho lên về khóa tốt nghiệp võ bị Đà Lạt ý. Nhìn cứ như là sỹ quan Xanh-Xia với lị Uét-poong ấy chứ!
Ngay cả thời trước 45, em vẫn nghĩ là 2 vua Khải Định với Bảo Đại nhà ta vẫn ăn đứt mấy ông Miên về chuyện sính Tây...


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Sáu, 2009, 12:01:12 pm
Dưới đây tặng các bác 2 bức hình sưu tầm về kỵ binh Bắc Kỳ để xem con ngựa ngày xưa thế nào:


Ảnh 1: Lực lượng kỵ binh Trung Kỳ (quan Tây, lính Ta)
Ảnh 2: Chụp tháng 4/1894. Trung đội kỵ binh Gallieni gồm 25 lính kỵ Bắc Kỳ tham gia chuyển quân tại quân khu 2 từ Lạng Sơn sang Cao Bằng


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Sáu, 2009, 12:12:11 pm
Thêm 2 hình sưu tầm nữa về ngựa:

Hình 1: Trung đội kỵ binh hộ tống viên toàn quyền
Hình 2: Người-Ngựa


Tiêu đề: Ngựa thời thuộc Pháp
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Sáu, 2009, 02:14:28 pm
Thêm vài bức hình sưu tầm về ngựa thời thuộc Pháp:

Ảnh 1: Ảnh màu về lính kỵ binh khố xanh xứ Bắc Kỳ
Ảnh 2: Kỵ đội hộ tống ngài Bô - toàn quyền Đông Dương tới Hà Nội vào ngày 3/11/1902
Ảnh 3: Kỵ binh khố xanh hộ tống viên toàn quyền tới Hà Nội - Bắc Kỳ
Ảnh 4: Một kỵ binh Trung Kỳ (cưỡi chú ngựa ... sữa ;D)


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 16 Tháng Sáu, 2009, 03:00:24 pm
Hôm trước đọc cuốn hồi ký của 1 ông lính khố đỏ, con nhà Nho gốc nhưng thực là chán lắm.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.19
Gửi bởi: Ma_Giang trong 16 Tháng Sáu, 2009, 04:49:39 pm
Ảnh 2:

Titre: La porte Ngo Môn qui donne accès à la 2e enceinte de la citadelle de Hué.
Référence: ANN 50-8 R25 
Date: 15 au 28 février 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Cổng Ngọ Môn dẫn vào thành nội Huế.
Mã tham chiếu: ANN 50-8 R25
Ngày: 15-28/2/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh

Cái này là cửa Thượng Tứ chứ đâu phải Ngọ Môn!

Sorry cả nhà chiều nay em post nhầm, đây là cửa Hiển Nhơn ạ!


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 2 Vol.19
Gửi bởi: OldBuff trong 16 Tháng Sáu, 2009, 07:19:11 pm
Ảnh 2:

Titre: La porte Ngo Môn qui donne accès à la 2e enceinte de la citadelle de Hué.
Référence: ANN 50-8 R25 
Date: 15 au 28 février 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Cổng Ngọ Môn dẫn vào thành nội Huế.
Mã tham chiếu: ANN 50-8 R25
Ngày: 15-28/2/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh

Cái này là cửa Thượng Tứ chứ đâu phải Ngọ Môn!

Có lẽ không phải Ngọ Môn (dù lời tựa nguyên gốc ghi thế), cũng không phải Thượng Tứ. Dù sao cũng cảm ơn sự phát hiện của bạn!


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 8 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Sáu, 2009, 04:40:54 pm
Ảnh 8:

Titre: Opération "Papillon" dans la région du Song Be: les vedettes de la Marine au ravitaillement sur la berge.
Référence: CA 52-177 R16 
Date: du 27 au 29 octobre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Các giang thuyền của Hải quân đang nhận tiếp liệu tại bến sông khi tham gia trận càn Con-bướm tại vùng Sông Bé.
Mã tham chiếu: CA 52-177 R16
Ngày: Từ 27 tới 29/10/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 09 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Sáu, 2009, 04:44:19 pm
Ảnh 9:

Titre: Opération "Papillon" dans la région du Song Be: la plage arrière d'une vedette de la Marine sert de cuisine improvisée.
Référence: CA 52-177 R20 
Date: du 27 au 29 octobre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Phần đuôi sau một giang thuyền được dùng làm bếp tạm khi chiếc này tham gia trận càn Con-bướm tại vùng Sông Bé.
Mã tham chiếu: CA 52-177 R20
Ngày: Từ 27 tới 29/10/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 10 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Sáu, 2009, 04:50:38 pm
Ảnh 10:

Titre: Opération "Papillon" dans la région du Song Be: une partie des vedettes sont amarrées au poste du pont de Stung Slot, près de Banam.
Référence: CA 52-177 R26 
Date: du 27 au 29 octobre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Một đội giang thuyền tham gia trận càn Con-bướm tại vùng Sông Bé đang được neo buộc ở đồn binh chốt cầu Stung-Slot gần Banam.
Mã tham chiếu: CA 52-177 R26
Ngày: Từ 27 tới 29/10/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 11 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Sáu, 2009, 05:00:48 pm
Ảnh 11:

Titre: Face Sud du poste amphibie de Véallabang: l'enceinte et les défenses accessoires. L'estacade de fortune est également un lieu de promenade.
Référence: CA 52-179 R04 
Date: du 1er au 10 novembre 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Mặt hướng nam của đồn sông Véal-la-bang có bố trí hàng rào và đồ phòng thủ, với một cầu tạm được dùng làm chỗ lên xuống.
Mã tham chiếu: CA 52-179 R04
Ngày: Từ 01 tới 10/11/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 12 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Sáu, 2009, 05:06:09 pm
Ảnh 12:

Titre: Vedettes de patrouille de la Marine à l'appontement de Réam.
Référence: CA 53-24 R01 
Date: du 28 mars au 1er avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet


Tiêu đề: Giang thuyền tuần tra đậu tại bến Réam.
Mã tham chiếu: CA 53-24 R01
Ngày: Từ 28 tới 1/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 13 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Sáu, 2009, 05:09:28 pm
Ảnh 13:

Titre: Marin en position de tir derrière l'affût de son canon Bofors AAMk1 de 40 mm sur une vedette de patrouille.
Référence: CA 53-24 R04 
Date: du 28 mars au 1er avril 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Một lính thủy tại vị trí chiến đấu phía sau khẩu pháo 40 ly Bô-pho AAMk1 gắn trên một giang thuyền tuần tra.
Mã tham chiếu: CA 53-24 R04
Ngày: Từ 28 tới 1/4/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 17 Tháng Sáu, 2009, 05:10:00 pm
Bác TRâu cho luôn cái ảnh vùng này đi. Chiến dịch Pavillon ở vùng Sông Bé, nhưng thượng nguồn lại ở Ba Nam, vậy thì biên giới Việt-K lúc này thế nào nhỉ?


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 14 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Sáu, 2009, 05:16:58 pm
Ảnh 14:

Titre: Un groupe de soldats de la 11e compagnie du 3/RMC (3e bataillon du Régiment Mixte du Cambodge) s'apprête à monter dans un sampan.
Référence: CA 53-44 R12  
Date: Juillet 1953  
Lieu: Indochine  
Photographe: Surel  


Tiêu đề: Một toán lính thuộc Đại đội 11 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn hỗn hợp Cam-bốt đang chuẩn bị leo lên chiếc xuồng tam bản.
Mã tham chiếu: CA 53-44 R12
Ngày: 7/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 17 Tháng Sáu, 2009, 05:18:04 pm
Bác TRâu cho luôn cái ảnh vùng này đi. Chiến dịch Pavillon ở vùng Sông Bé, nhưng thượng nguồn lại ở Ba Nam, vậy thì biên giới Việt-K lúc này thế nào nhỉ?

Cái này phải nhờ ông Tuaans và Rongxanh thôi ;)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 15 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 05:35:51 pm
Ảnh 15:

Titre: Opération "Seine I" sur le Song Bé avec le RMC (Régiment Mixte du Cambodge): un homme a été appréhendé par le RMC lors d'une patrouille. Il s'agit en fait d'un 1re classe de l'armée japonaise, qui servait d'instructeur au Viêt-minh en tant que capitaine.
Référence: CA 53-49 R14 
Date: Octobre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Một người đàn ông bị Trung đoàn Miên hỗn hợp tóm được trong buổi tuần tra khi tiến hành trận càn Xen-1 ở vùng Sông Bé. Có vẻ người này từng là một binh nhất quân đội Nhật Bản ở lại làm cố vấn với hàm đại uý cho lực lượng Việt Minh.
Mã tham chiếu: CA 53-49 R14
Ngày: 10/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 16 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 08:11:09 pm
Ảnh 16:

Titre: Opération "Seine I" sur le Song Bé avec le RMC (Régiment Mixte du Cambodge): récupération d'un sampan viêt-minh chargé de matériel et de vivres, abandonné en hâte.
Référence: CA 53-49 R16 
Date: Octobre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Thu giữ xuồng tam bản chở nhu yếu phẩm bị Việt Minh vội vã bỏ lại trong trận càn Xen-1 của Trung đoàn Miên hỗn hợp tại vùng Sông Bé.
Mã tham chiếu: CA 53-49 R16
Ngày: 10/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 17 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 08:15:43 pm
Ảnh 17:

Titre: Opération "Seine I" sur le Song Bé avec le RMC (Régiment Mixte du Cambodge): au centre de la vedette blindée, le commandant Delassus-Saint-Genes, commandant de l'opération.
Référence: CA 53-49 R26 
Date: Octobre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Surel 


Tiêu đề: Quan ba Đờ-la-xuy Xanh Gien chỉ huy trận càn Xen-1 do Trung đoàn Miên hỗn hợp tiến hành tại vùng Sông Bé đang đứng giữa chiếc giang thuyền bọc thép.
Mã tham chiếu: CA 53-49 R26
Ngày: 10/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Xuy-ren


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 18 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 08:20:17 pm
Ảnh 18:

Titre: Courses de pirogues lors de la fête des eaux à Phnom Penh. Ici, un équipage de femmes.
Référence: CA 53-62 L01 
Date: 21 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Constans 


Tiêu đề: Đội nữ chèo thuyền tham dự cuộc đua thuyền độc mộc trong dịp lễ hội té nước ở Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 53-62 L01
Ngày: 21/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Công-xtăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 19 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 08:23:40 pm
Ảnh 19:

Titre: Les piroguiers chantent lors de leur passage devant la maison flottante du roi, lors de la course de pirogues organisée dans le cadre de la fête des eaux.
Référence: CA 53-62 R25 
Date: 21 novembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Constans 


Tiêu đề: Các nam chèo thuyền đang hò reo khi lướt ngang chiếc thuyền rồng của nhà vua trong cuộc đua thuyền độc mộc được tổ chức nhân dịp lễ hội té nước ở Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 53-62 R25
Ngày: 21/11/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Công-xtăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 20 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 08:28:00 pm
Ảnh 20:

Titre: Dans les pirogues, sur la berge du Mékong, lors de la fête des eaux à Phnom Penh.
Référence: CA 55-7 L36 
Date: du 29 au 31 octobre 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Eggmann 


Tiêu đề: Các đội thuyền tham gia cuộc đua thuyền độc mộc nhân dịp lễ hội té nước ở Phnôm-Pênh đang đậu bên mép dòng Mê-kông.
Mã tham chiếu: CA 55-7 L36
Ngày: Từ 29 tới 31/10/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ếc-man


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 21 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 08:34:06 pm
Ảnh 21:

Titre: Sur la berge du Mékong, un piroguier et son ombrelle lors de la fête des eaux à Phnom Penh.
Référence: CA 55-7 L40 
Date: du 29 au 31 octobre 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Eggmann 


Tiêu đề: Một người chèo thuyền ôm cây lọng ngồi bên dòng Mê-kông trong dịp lễ hội té nước ở Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 55-7 L40
Ngày: Từ 29 tới 31/10/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ếc-man


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 22 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 08:36:28 pm
Ảnh 22:

Titre: Sur la berge du Mékong, les piroguiers lors de la fête des eaux à Phnom Penh.
Référence: CA 55-7 L41 
Date: du 29 au 31 octobre 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Eggmann 


Tiêu đề: Bên dòng Mê-kông là những người chèo thuyền tham dự lễ hội té nước ở Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 55-7 L41
Ngày: Từ 29 tới 31/10/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ếc-man


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 23 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Sáu, 2009, 08:38:23 pm
Ảnh 23:

Titre: Une course de pirogues lors de la fête des eaux à Phnom Penh.
Référence: CA 55-7 L52 
Date: du 29 au 31 octobre 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Eggmann 


Tiêu đề: Cảnh đua thuyền độc mộc trong lễ hội té nước ở Phnôm-Pênh.
Mã tham chiếu: CA 55-7 L52
Ngày: Từ 29 tới 31/10/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ếc-man


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: banzua trong 19 Tháng Sáu, 2009, 01:38:45 pm
Hôm trước đọc cuốn hồi ký của 1 ông lính khố đỏ, con nhà Nho gốc nhưng thực là chán lắm.
Lão đọc cái này trước hay sau khi đi mua trái phiếu kích cầu vậy?


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 24 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Sáu, 2009, 05:14:10 pm
Ảnh 24:

Titre: Le croiseur "Montcalm" au passage du quai Catinat, à Saïgon.
Référence: MAR 54-7 R05 
Date: 20 juin 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Petit 


Tiêu đề: Tuần dương hạm Mông-cam lừng lững trôi ngang bến Ca-ti-na Sài Gòn.
Mã tham chiếu: MAR 54-7 R05
Ngày: 20/6/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pơ-ti


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 25 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Sáu, 2009, 05:19:56 pm
Ảnh 25:

Titre: Les croiseurs "Montcalm" et "Gloire", arrivant de métropole, accostent au port militaire de Saïgon.
Référence: MAR 54-7 R13 
Date: 20 juin 1954 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Petit 


Tiêu đề: Cặp tuần dương hạm Mông-cam và Gơ-loa tới từ mẫu quốc đang cặp cảng quân sự Sài Gòn.
Mã tham chiếu: MAR 54-7 R13
Ngày: 20/6/1954
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pơ-ti


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 26 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Sáu, 2009, 05:27:49 pm
Ảnh 26:

Titre: Arrivée de la flotte de la Marine française du Tonkin et de la batellerie (3 LCT -Landing Craft Tank; LCVP -Landing Craft Vehicle and Personal; vedettes; LCM -Landing Craft Material) à Saïgon.
Référence: MAR 55-6 R21 
Date: 25 mai 1955 
Lieu: Indochine 
Photographe: Eggmann 


Tiêu đề: Cảnh vào bến Sài Gòn của đội tàu thuộc hải quân Pháp tại Bắc Kỳ và thuộc khối thủy hành (gồm 3 tàu chở tăng, 1 tàu chở quân, các giang thuyền chiến đấu và 1 tàu chở trang thiết bị).
Mã tham chiếu: MAR 55-6 R21
Ngày: 25/5/1955
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ếc-man


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 27 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 19 Tháng Sáu, 2009, 05:33:31 pm
Ảnh 27:

Titre: Sur le bord de la plage en baie de Cam Ranh, le bâtiment de débarquement "Golo" L9008 (ex LST - Landing Ship Tank) s'apprête à embarquer des matériels blindés.
Référence: MAR 56-1 R39 
Date: 17 au 21 janvier 1956 
Lieu: Indochine 
Photographe: Truaisch


Tiêu đề: Chiếc tàu đổ bộ Gô-lô L9008 (thuộc lớp tàu chở tăng cũ) đang ủi bãi để chuyển trang bị tăng thiết giáp xuống bãi biển Cam Ranh.
Mã tham chiếu: MAR 56-1 R39
Ngày: Từ 17 tới 21/1/1956
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Troa-ích


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 21 Tháng Sáu, 2009, 12:09:33 am
Con Vịt thì dịch được mà Gloire không dịch là thế nào hả bác? Bác làm em nhớ chuyện sách mình về Điện Biên Phủ cứ dịch Castor là Chiến dịch Hải ly, mà trong khi Pollus thì vẫn để nguyên, có vẻ họ không hề biết Castor và Pollus là 2 anh em  ;D ;D Bác Lê Kim cũng vậy, hình như hồi học sách Pháp không đọc thần thoại Hy Lạp.  ;D


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 01:34:34 pm
Con Vịt thì dịch được mà Gloire không dịch là thế nào hả bác? Bác làm em nhớ chuyện sách mình về Điện Biên Phủ cứ dịch Castor là Chiến dịch Hải ly, mà trong khi Pollus thì vẫn để nguyên, có vẻ họ không hề biết Castor và Pollus là 2 anh em  ;D ;D Bác Lê Kim cũng vậy, hình như hồi học sách Pháp không đọc thần thoại Hy Lạp.  ;D

Hì! Có những thứ có thể chuyển ngữ, có thứ không ;)

Gloire có nguyên nghĩa tiếng Pháp là vinh-quang. Khi dùng đặt tên cho chiếc tuần dương hạm trên, người Pháp sử dụng lại tên của một thiết giáp hạm có từ thời TK19 được coi là biểu tượng đầu tiên của thiết giáp hạm trong hải quân Pháp. Tên Gloire vì thế đã được nhân cách hóa như chỉ tên người nên vì thế không chuyển ngữ.

La Gloire và Le Montcalm là 2 trong số 3 chiếc tuần dương hạm còn trụ lại sau Thế chiến 2 của hải quân Pháp. Có tổng cộng 6 tàu cùng lớp với 2 chiếc tuần dương hạm trên được hạ thủy tại Brest trong các năm 1936-1937 là: La Galissonnière, Le Jean de Vienne, La Marseillaise, Le Georges Leygues và Le Montcalm. Trong số này, 3 chiếc (La Galissonnière, Le Jean de Vienne, La Marseillaise) bị phá hỏng tại quân cảng Tu-lông vào ngày 27/11/1942 nhằm tránh rơi vào tay quân Đức. Trừ 2 chiếc La Gloire và La Marseillaise được dùng tên nhân cách hóa các lớp thiết giáp hạm cũ, 4 chiếc còn lại được đặt theo tên các bá tước người Pháp.


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 28 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 01:44:59 pm
Ảnh 28:

Titre: Poste de surveillance mobile monté sur une jonque d'où la sentinelle assure la surveillance de l'une des pêcheries installées sur le fleuve Tonlé Sap.
Référence: CA 53-8 R02 
Date: février 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Khanh 


Tiêu đề: Chòi quan sát di động gắn trên một chiếc ghe được dùng làm nơi cho lính quan sát một trong những bãi cá trên dòng Tôn-lê Sáp.
Mã tham chiếu: CA 53-8 R02
Ngày: 2/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khanh (hoặc Khánh)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 29 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 02:41:21 pm
Ảnh 29:

Titre: Un bâtiment de débarquement LCVP (Landing Craft Vehicule and Personal) de la 4e Escadrille fluviale de la GVNS (Garde du Viêtnam Sud) patrouille sur le rach (rivière) de Can Tho, en septembre 1951.
Référence: COC 51-71 R10 
Date: septembre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: inconnu 


Tiêu đề: Một xuồng chở quân thuộc Giang đội 4 Lực lượng vệ binh Nam kỳ đang tuần tra trên một con rạch ở Cần Thơ trong tháng 9/1951.
Mã tham chiếu: COC 51-71 R10
Ngày: 9/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Khuyết danh


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 30 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 02:47:02 pm
Ảnh 30:

Titre: Arrivée du paquebot « Ile de France », avec des renforts de troupes à bord, le 1er février 1947, au Cap Saint-Jacques.
Référence: F 47-41 R46 
Date: 1er février 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Damien 


Tiêu đề: Cảnh tàu vận tải In-đờ-Phrăng-xơ chuyển quân tăng viện tới mũi Xanh-Giắc (Buff: Vũng Tàu) ngày 1/2/1947.
Mã tham chiếu: F 47-41 R46
Ngày: 1/2/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đa-mi-ăng


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 31 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 02:53:40 pm
Ảnh 31:

Titre: Lors de l'opération amphibie "Rivière", dans les vedettes, la surveillance est permanente.
Référence: COC 51-85 R20 
Date: Octobre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gérard Py 


Tiêu đề: Xạ thủ trên các giang thuyền luôn căng mắt dò xét trong trận càn đường thủy Dòng-sông.
Mã tham chiếu: COC 51-85 R20
Ngày: 10/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ghê-ra Py


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 32 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 02:56:54 pm
Ảnh 32:

Titre: Le cuirassé de l'escorte, le L.C.M 67-Monitor (Landing.Craft.Material) sur la rivière de Saïgon au cours de l'opération "Rivière".
Référence: COC 51-85 R24 
Date: Octobre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gérard Py 


Tiêu đề: Chiếc thuyền hộ tống vỏ thép LCM (thuyền chở quân nhu) 67 Giám-quân tham gia trận càn đường thủy Dòng-sông.
Mã tham chiếu: COC 51-85 R24
Ngày: 10/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ghê-ra Py


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 33 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 02:59:11 pm
Ảnh 33:

Titre: Le navire cuirassé L.C.M 67-Monitor (Landing.Craft.Material) précédé d'une vedette, sur la rivière de Saïgon lors de l'opération "Rivière".
Référence: COC 51-85 R25 
Date: Octobre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gérard Py 


Tiêu đề: Chiếc thuyền hộ tống vỏ thép LCM (thuyền chở quân nhu) 67 Giám-quân đang rẽ nước phía trước 1 chiếc giang thuyền trong trận càn đường thủy Dòng-sông.
Mã tham chiếu: COC 51-85 R25
Ngày: 10/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ghê-ra Py


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 34 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 03:04:21 pm
Ảnh 34:

Titre: Laison de la mission entre la Marine et l'armée de l'Air: lors de l'opération "Rivière" un hydravion "Sea Otter" Mkl survole les vedettes blindées sur la rivière Saïgon.
Référence: COC 51-85 R35 
Date: Octobre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gérard Py 


Tiêu đề: Hiệp đồng tác chiến giữa Hải quân và Không quân trong trận càn đường thủy Dòng-sông: 1 chiếc thủy phi cơ loại MK1 Rái-cá-biển lượn trên đầu mấy chiếc giang thuyền vỏ thép đang lướt trên dòng Sài Gòn.
Mã tham chiếu: COC 51-85 R35
Ngày: 10/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ghê-ra Py


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 35 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 21 Tháng Sáu, 2009, 03:07:21 pm
Ảnh 35:

Titre: Lors de l'opération "Rivière", une vedette de retour à la base sur la rivière Saïgon.
Référence: COC 51-85 R36 
Date: Octobre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gérard Py 


Tiêu đề: Một chiếc giang thuyền tham gia trận càn Dòng-sông đang quay về căn cứ đóng trên sông Sài Gòn.
Mã tham chiếu: COC 51-85 R36
Ngày: 10/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ghê-ra Py


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 23 Tháng Sáu, 2009, 08:14:00 am
Con Vịt thì dịch được mà Gloire không dịch là thế nào hả bác? Bác làm em nhớ chuyện sách mình về Điện Biên Phủ cứ dịch Castor là Chiến dịch Hải ly, mà trong khi Pollus thì vẫn để nguyên, có vẻ họ không hề biết Castor và Pollus là 2 anh em  ;D ;D Bác Lê Kim cũng vậy, hình như hồi học sách Pháp không đọc thần thoại Hy Lạp.  ;D

Hì! Có những thứ có thể chuyển ngữ, có thứ không ;)

Gloire có nguyên nghĩa tiếng Pháp là vinh-quang. Khi dùng đặt tên cho chiếc tuần dương hạm trên, người Pháp sử dụng lại tên của một thiết giáp hạm có từ thời TK19 được coi là biểu tượng đầu tiên của thiết giáp hạm trong hải quân Pháp. Tên Gloire vì thế đã được nhân cách hóa như chỉ tên người nên vì thế không chuyển ngữ.

La Gloire và Le Montcalm là 2 trong số 3 chiếc tuần dương hạm còn trụ lại sau Thế chiến 2 của hải quân Pháp. Có tổng cộng 6 tàu cùng lớp với 2 chiếc tuần dương hạm trên được hạ thủy tại Brest trong các năm 1936-1937 là: La Galissonnière, Le Jean de Vienne, La Marseillaise, Le Georges Leygues và Le Montcalm. Trong số này, 3 chiếc (La Galissonnière, Le Jean de Vienne, La Marseillaise) bị phá hỏng tại quân cảng Tu-lông vào ngày 27/11/1942 nhằm tránh rơi vào tay quân Đức. Trừ 2 chiếc La Gloire và La Marseillaise được dùng tên nhân cách hóa các lớp thiết giáp hạm cũ, 4 chiếc còn lại được đặt theo tên các bá tước người Pháp.

Bác đã dụ dẫn thế thì cứ để nguyên tên cho lành, dịch ra làm gì cho mất hay??? Đấy là em góp ý bác đừng giận chứ không muốn cãi lộn như bác với RF đâu nhé


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 23 Tháng Sáu, 2009, 05:21:12 pm
Hà hà! Chú RF đang tham dự cua huấn nhục. Tương lai sẽ là sĩ quan chưa biết chừng ;D


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 32 Vol.21
Gửi bởi: rongxanh trong 23 Tháng Sáu, 2009, 09:22:59 pm
Ảnh 32:

Titre: Le cuirassé de l'escorte, le L.C.M 67-Monitor (Landing.Craft.Material) sur la rivière de Saïgon au cours de l'opération "Rivière".
Référence: COC 51-85 R24 
Date: Octobre 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Gérard Py 


Tiêu đề: Chiếc thuyền hộ tống vỏ thép LCM (thuyền chở quân nhu) 67 Giám-quân tham gia trận càn đường thủy Dòng-sông.
Mã tham chiếu: COC 51-85 R24
Ngày: 10/1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Ghê-ra Py
Hình ảnh 1 em loại này được trục vớt từ đáy sông Đà:

(http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/HoaBInh/IMG_3386.jpg)


(http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/HoaBInh/IMG_3391.jpg)


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 36 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 12:25:59 pm
Ảnh 36:

Titre: L'escadron de véhicules chenillés amphibies VS M20 "Crabe" du 1er REC (Régiment Etranger de Cavalerie) est amené sur un LCT (Landing Craft Tank) jusqu'au point de départ de l'opération "Normandie".
Référence: F 50-45 R03 
Date: Juillet 1950 
Lieu: Indochine 
Photographe: De Forcade


Tiêu đề: Một chi đội xe chiến đấu lội nước VS M20 Con-cua thuộc Trung đoàn kị binh lê dương được xuồng chở tăng chuyển tới nơi tập kết phát động trận càn Noóc-măng-đi.
Mã tham chiếu: F 50-45 R03
Ngày: 7/1950
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Đờ Phoóc-cát


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 37 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 12:31:57 pm
Ảnh 37:

Titre: Lors d'une patrouille sur un fleuve de Cochinchine, un soldat est à son poste de tir à bord d'un bateau blindé français du Génie. La mitrailleuse est une Browning (calibre 50) de 12,7 mm.
Référence: F 47-212 R06 
Date: 2 décembre 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Verneret 


Tiêu đề: Trong chuyến tuần tra trên một dòng sông Nam kỳ, một xạ thủ khẩu đại liên Bờ-rao-ninh 12,7 ly đang trực tại vị trí chiến đấu trên chiếc thuyền chiến vỏ thép Giơ-ni của Pháp.
Mã tham chiếu: F 47-212 R06
Ngày: 2/12/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Veéc-nơ-rê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 38 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 10:46:37 pm
Ảnh 38:

Titre: Soldat français à l'avant d'un bateau blindé français du Génie derrière sa mitrailleuse Browning de 12,7 mm (calibre 50) fixée sur affût antiaérien, lors d'une patrouille sur un fleuve de Cochinchine.
Référence: F 47-212 R10 
Date: 2 décembre 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Verneret 


Tiêu đề: Một xạ thủ Pháp ngồi phía sau khẩu đại liên Bờ-rao-ninh 12,7 ly gắn trên giá phòng không phía mũi chiếc thuyền chiến vỏ thép Giơ-ni đang tiến hành tuần tra trên một con sông vùng Nam bộ.
Mã tham chiếu: F 47-212 R10
Ngày: 2/12/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Veéc-nơ-rê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 39 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 10:49:12 pm
Ảnh 39:

Titre: Lors d'une patrouille sur un fleuve de Cochinchine, un soldat français derrière sa mitrailleuse Browning de 7,62 mm (calibre 30, refroidissement par eau) installée à l'arrière d'un bateau blindé du Génie.
Référence: F 47-212 R13 
Date: 2 décembre 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Verneret 


Tiêu đề: Một xạ thủ Pháp ngồi phía sau khẩu đại liên Bờ-rao-ninh 7,62 ly (làm mát bằng nước) gắn phía đuôi chiếc thuyền chiến vỏ thép Giơ-ni đang tiến hành tuần tra trên một con sông vùng Nam bộ.
Mã tham chiếu: F 47-212 R13
Ngày: 2/12/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Veéc-nơ-rê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 40 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 10:54:36 pm
Ảnh 40:

Titre: Un bateau blindé du Génie destiné à la guerre en amphibie, lors d'une patrouille sur un fleuve de Cochinchine. Le pont arrière de ces bateaux d'un nouveau type est doté de trois mitrailleuses Browning de 7,62 mm (calibre 30, refroidissement par eau ou air).
Référence: F 47-212 R15 
Date: Février 1947 
Lieu: Indochine 
Photographe: Verneret 


Tiêu đề: Loại thuyền chiến vỏ thép Giơ-ni được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công đổ bộ đang tiến hành tuần tra trên một con sông vùng Nam bộ. Khoang sau của loại thuyền chiến này là hỏa điểm của 3 khẩu đại liên Bờ-rao-ninh 7,62 ly (làm mát bằng nước hoặc không khí).
Mã tham chiếu: F 47-212 R15
Ngày: 2/1947
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Veéc-nơ-rê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 41 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 11:11:36 pm
Ảnh 41:

Titre: Dans le secteur de Can Tho, les vedettes (ou Cutter) de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) lors d'une patrouille sur le Bassac. Chaque embarcation est armée d'un canon de 20 mm Oerlikon.
Référence: M 52-15 G02 
Date: Début août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives


Tiêu đề: Các xuồng chiến đấu thuộc Hải đoàn xung kích số 8 tham gia tuần tra trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ. Mỗi chiếc xuồng chiến đấu loại này được trang bị 1 khẩu pháo Oéc-li-kần 20 ly.
Mã tham chiếu: M 52-15 G02
Ngày: Đầu tháng 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 42 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 11:14:37 pm
Ảnh 42:

Titre: Un LCM (Landing Craft Material) de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) lors d'une patrouille sur le Bassac dans le secteur de Can Tho.
Référence: M 52-15 G05 
Date: Début août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Một xuồng chở quân nhu thuộc Hải đoàn xung kích số 8 tham gia tuần tra trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ.
Mã tham chiếu: M 52-15 G05
Ngày: Đầu tháng 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 43 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 11:16:59 pm
Ảnh 43:

Titre: Un LCM (Landing Craft Material) de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) lors d'une mission d'escorte ou d'une patrouille sur le Bassac dans le secteur de Can Tho.
Référence: M 52-15 R09 
Date: Début août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Một xuồng chở quân nhu thuộc Hải đoàn xung kích số 8 đang hộ tống hành quân hoặc tuần tra trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ.
Mã tham chiếu: M 52-15 G09
Ngày: Đầu tháng 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 44 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 11:23:54 pm
Ảnh 44:

Titre: Deux engins d'assaut (ou EA) de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) lors d'une patrouille ou d'une mission d'escorte sur le Bassac dans le secteur de Can Tho. Ces engins d'assaut, de fabrication française, équipèrent les Dinassau en complément ou en remplacement des LCVP (Landing Craft Vehicle and Personnal). Comme avec ces derniers, les EA opérent en binôme.
Référence: M 52-15 R10 
Date: Août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defives 


Tiêu đề: Hai chiếc xuồng chiến đấu thuộc Hải đoàn xung kích số 8 tham gia hộ tống hành quân hoặc tuần tra trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ. Loại xuồng chiến đấu do Pháp chế tạo này được dùng bổ trợ hoặc thay thế loại xuồng chở quân nhu. Cũng giống như đối với loại xuồng chở quân nhu, loại xuồng chiến đấu được dùng theo cặp.
Mã tham chiếu: M 52-15 R10
Ngày: 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 45 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 24 Tháng Sáu, 2009, 11:30:19 pm
Ảnh 45:

Titre: Dans le secteur de Can Tho, un matelot de la Dinassau 8 (Division Navale d'Assaut) est posté sur le toit d'un LCM (Landing Craft Material) lors de l'escorte d'un convoi de jonques sur le Bassac. Le matelot est équipé d'un fusil-mitrailleur Bren d'origine britannique.
Référence: M 52-15 R14 
Date: Début août 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Guy Defive Tiêu đề: Một lính thủy thuộc Hải đoàn xung kích số 8 đang giữ khẩu trung liên Bờ-ren của Anh trên nóc thuyền khi tham gia hộ tống đoàn thuyền vận chuyển trên đoạn sông Ba Thắc phía Cần Thơ.
Mã tham chiếu: M 52-15 R14
Ngày: Đầu tháng 8/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Guy Đờ-phi-vơ


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 46 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Sáu, 2009, 04:31:43 pm
Ảnh 46:

Titre: Dans le port de Saïgon, des half-tracks sont déchargés d'un bâtiment américain.
Référence: S 51-63 R17 
Date: 1951 
Lieu: Indochine 
Photographe: Robert Bouvet 


Tiêu đề: Những chiếc xe háp-tờ-rắc (bán xích) đang được dỡ từ tàu Mỹ xuống cảng Sài Gòn.
Mã tham chiếu: S 51-63 R17
Ngày: 1951
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Rô-be Bu-vê


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 47 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Sáu, 2009, 04:40:38 pm
Ảnh 47:

Titre: Avant de débarquer dans la baie de Kompong Som, un chasseur du 3e BCC (Bataillon de Chasseurs Cambodgiens) nettoie son pistolet-mitrailleur MAT 49 lors de l'opération "Clavecin".
Référence: CA 52-101 R36 
Date: Mars - avril 1952 
Lieu: Indochine 
Photographe: Jean Péraud 


Tiêu đề: Một lính sơn cước thuộc Tiểu đoàn 3 lính Miên truy tiễu tham gia trận càn Dương-cầm đang lau chùi khẩu tiểu liên MAT 49 trước khi xuống tàu tại cầu cảng Kôm-pông Xom.
Mã tham chiếu: CA 52-101 R36
Ngày: tháng 3-4/1952
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Giăng Pê-rô


Tiêu đề: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 48 Vol.21
Gửi bởi: OldBuff trong 26 Tháng Sáu, 2009, 04:59:05 pm
Ảnh 48 (ảnh cuối của tập ảnh):

Titre: L'escorteur "Chevreuil" au large d'Hon Me.
Référence: M 53-9 R16 
Date: 12 septembre 1953 
Lieu: Indochine 
Photographe: Pierre Ferrari 


Tiêu đề: Chiếc hộ tống hạm Nai-tơ đậu ngoài khơi Hòn Mê.
Mã tham chiếu: M 53-9 R16
Ngày: 12/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: kimlongkhanh trong 11 Tháng Tám, 2009, 07:00:36 pm
Xin chào bạn OldBuff ! Tôi mới " khám phá " ra tài liệu ảnh của bạn đấy ( cả phần 1 và 2 ). Rất tuyệt. Thế bạn có tài liệu ảnh về kháng chiến chống Mĩ, nhất là hình ảnh về Chiến Khu Đ không ? Cám ơn về những tấm ảnh của bạn, tôi đã lưu lại làm tài liệu.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 30 Tháng Chín, 2009, 07:35:23 am
Xin phép bác Buff cho ké một số ảnh về Việt Nam lấy từ bộ lưu trữ của tạp chí LIFE đã công bố trên Google Books (http://books.google.com/books?id=g1MEAAAAMBAJ&source=gbs_navlinks_s#all_issues_anchor). Bản quyền ảnh thuộc về công ty Time Inc.

LIFE số ra ngày 11/11/1940

Một sỹ quan Pháp, ở thế cùng, đang "thương lượng" các điều kiện đầu hàng cho Đông Dương với Trung Tướng Nhật Issaku Nishimara trên một tàu chiến đậu gần Hà Nội.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 30 Tháng Chín, 2009, 07:38:44 am
Không cần đợi Pháp đồng ý, quân Nhật tiến vào Đông Dương qua ngả Đồng Đăng.

Tiêu đề: LIFE 29/12/1947
Gửi bởi: altus trong 30 Tháng Chín, 2009, 04:03:14 pm
Một phụ nữ gầy gò, tay giơ xương vì thiếu ăn, bế con đứng trên bậc cửa nhà mình. Chồng bà ta, một dân chài, xa nhà đi kháng chiến chống lại quân Pháp.


Tiêu đề: LIFE 29/11/1947
Gửi bởi: altus trong 30 Tháng Chín, 2009, 04:07:59 pm
Lính Pháp phải chiến đấu chủ yếu trong các khu rừng rậm nóng bức, hoặc trên các ruộng lúa tại Đông Dương. Thiệt hại của Pháp trong chiến tranh chống du kích ước tính lên tới 600 lính một tháng.Tiêu đề: LIFE 29/12/1947
Gửi bởi: altus trong 30 Tháng Chín, 2009, 04:12:17 pm
Lính lê dương đang hỏi cung một tù binh bị trói. Người này, một du kích Việt Nam, bị bắt sau khi chiến sự tái diễn vào tháng mười, cuối mùa mưa.


Tiêu đề: LIFE 29/12/1947
Gửi bởi: altus trong 30 Tháng Chín, 2009, 04:17:06 pm
Việc thờ tự rất quan trọng với dân chúng Đông Dương theo đạo Phật và đạo Khổng. Mặc dù chiến sự gây ra nạn đói, họ vẫn dành ra những gia súc tốt nhất đàn để cầu cúng.


Tiêu đề: LIFE 29/12/1947
Gửi bởi: altus trong 30 Tháng Chín, 2009, 04:21:14 pm
Hồ Chí Minh, một người cộng sản đứng đầu cuộc nổi dậy của Việt Nam chống Pháp


Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 08 Tháng Mười, 2009, 05:59:46 am
Một sáng chủ nhật, tại Sài Gòn, các quý bà An Nam mặc áo dài bản xứ dạo chơi dưới bóng dừa trong một khu vườn Pháp.Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 08 Tháng Mười, 2009, 06:04:49 am
Ngồi vắt vẻo trên hàng rào cạnh đường về đích, các bợm độ An Nam theo dõi cuộc thi ngựa non ngày chủ nhật tại trường đua Sài Gòn


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 08 Tháng Mười, 2009, 06:12:11 am
Trái: Nhạc Jazz bốc lửa, chơi bởi dàn nhạc từ Paris, kéo một cặp khách chơi đêm vào một điệu nhảy cuồng nhiệt.

Phải: Dân hút thuốc phiện đang thăng trên một tấm phản gỗ tại một "nhà thương giải độc" ở Sài Gòn. Chính quyền thuộc địa độc quyền buôn bán thuốc phiện, và thu lợi lớn từ thứ hàng này.
Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 15 Tháng Mười, 2009, 04:55:05 pm
Mốt từ Pari: Một phi công Pháp mặc một bộ đồ tắm kiệm vải kiểu mới cùng với bạn gái của anh ta tại bể bơi của Cercle Sportif (Xẹc) Sài Gòn.


Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 15 Tháng Mười, 2009, 05:01:40 pm
Một bé con no đủ đang nghịch đất trong công viên Jardin de la Ville cạnh Dinh Cao ủy Pháp, người vú em đang ngồi chơi với những người trông trẻ khác ở phía sau.


Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 15 Tháng Mười, 2009, 05:22:12 pm
Những cu li đội nón rộng vành đang trở lại biên giới Trung-Việt sau buổi chợ ở Miền Bắc Đông Dương


Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 15 Tháng Mười, 2009, 05:26:25 pm
Việt Minh nhận được tiếp tế súng ống đạn dược của Trung Cộng qua chính những con đường này.Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 07:29:58 pm
Trái: Một trong các hình thức phá hoại trong chiến tranh ở Đông Dương là chặt vào các thân cây cao su. Việc lấy mủ sẽ bị đình đốn nhiều năm.

Giữa: Các nạn nhân của cuộc xung đột quanh cây cao su ở Đất Đỏ. Bên cạnh mộ các cu li vô danh là mộ của 60 lính phòng vệ.

Phải: Lính Pháp và dân bản xứ xếp hàng lĩnh thức ăn ở Đất Đỏ.


Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 07:38:07 pm
Trái: Một đơn vị 120 lính, trong đó có 50 người Âu, tuần tiễu đồn điền này cách Sài Gòn 60 dặm.

Giữa: Phơi cao su thô là bước đầu trong sản xuất cao su. Những tấm cao su mềm mỏng này là nguồn chính của tài sản khai thác thuộc địa.

Phải: Phong cách kiểu Pháp đi cùng với một lính canh mang trên người hình xăm với bướm, hoa hồng và bạn gái.


Tiêu đề: LIFE 07/03/1949
Gửi bởi: altus trong 03 Tháng Mười Một, 2009, 07:42:11 pm
Chỉ huy Pháp, tướng Roger Blaizot, cho thấy những điểm nóng trên bản đồ các tỉnh Nam Bộ, nơi có nhiều vụ đốt các đồn điền.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: onggia50lenmang trong 28 Tháng Tư, 2010, 02:32:32 pm
Kính chào các bạn và các thành viên web QuânsuVN ..tôi là thành viên mới ..nếu là khách thì tôi đả là khách của web này lâu lăm rồi ..xin có vài câu chuyện về nhửng năm kháng chiến chống pháp do ông bà xưa và mẹ vợ kể lại là vào thời đó binh đoàn Lê Dương của pháp đi ruồng bố nông thôn miền nam là 1 nổi kinh hoàng của nhân dân ..chúng đốt phá cướp bóc hảm hiếp giết chóc trên đường ruồng bố của chúng ..lính thì đủ sắc tộc ..âu phi tây đen mặt gạch chà và ..nghe qua mà nổi căm giận nên nhửng cuộc kháng chiến kô tiếc máu xương của dân việt ta là điều hẳn nhiên ..vài lời thân tình chào anh em ..Quansu Vn


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2) - Ảnh 53 Vol.11
Gửi bởi: ngoduythiet trong 08 Tháng Mười Một, 2010, 08:20:42 pm
Ảnh 53:

Titre: Un détachement de légionnaires du 1er bataillon du 3e REI (Régiment Etranger d'Infanterie) et de soldats de l'armée viêtnamienne présente les armes lors du lever des couleurs franco-viêtnamien au poste dit "Fort chinois". Le drapeau viêtnamien, à fond jaune surchargé de trois bandes rouge (les trois Ky), symbolise les trois provinces "piliers" du Viêtnam : Tonkin, Cochinchine, Annam.
Référence: TONK 53-84 R25  
Date: 3 septembre 1953  
Lieu: Indochine  
Photographe: Pierre Ferrari  


Tiêu đề: Một phân đội lính lê dương thuộc Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 3 bộ binh hải ngoại cùng lính của Quân đội Việt Nam đang bồng súng chào khi những lá cờ Pháp-Việt được kéo lên tại đồn binh mang tên Pháo-đài-Trung-Quốc. Lá cờ Việt Nam là loại ba vạch đỏ trên nền vàng (cờ tam kỳ) tượng trưng cho 3 kỳ trụ cột của Việt Nam gồm Bắc Kỳ, Nam Kỳ và Trung Kỳ.
Phông tham chiếu: TONK 53-84 R25
Thời điểm: 3/9/1953
Địa điểm: Đông Dương
Nhiếp ảnh gia: Pi-e Phe-ra-ri
(http://www.quansuvn.net/index.php?action=dlattach;topic=6229.0;attach=4431;image)
Cái này em nghi lắm .Vì lá cờ 3 sọc là cờ của VNCH mà.Lá cờ này suất hiện khi Ngô Đình Diệm lên năm quyền.Nhìn cảnh xung quanh hình như là ở vinh Nha Trang


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: huyphongssi trong 08 Tháng Mười Một, 2010, 08:38:46 pm
Cờ ba que (cờ vàng ba sọc đỏ) này có từ năm 1948 dưới thời chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam của thủ tướng Nguyễn Văn Xuân anh giai ạ!


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: thunderchief trong 26 Tháng Hai, 2011, 05:50:28 pm
Tại sao VNCH lại lấy cái cờ "ba que" này làm quốc kì nhỉ ý nghĩa của nó là gì vậy?


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: scorpiwolf trong 08 Tháng Bảy, 2011, 09:07:46 am
Tại sao VNCH lại lấy cái cờ "ba que" này làm quốc kì nhỉ ý nghĩa của nó là gì vậy?


Cái này bác cứ lên Gúc gồ kiếm thử về quốc kỳ Việt Nam, nhiều thông tin cũng hay phết bác ạ. Để ra được cái cờ vàng sọc đỏ đấy là cả một quá trình dài chứ không phải tự nhiên đâu :D.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 07:09:22 am
(http://img23.imageshack.us/img23/4105/01tonk5044r18.jpg)

Description : Septembre - octobre 1950. Vues aériennes entre Cao Bang et Dong Khê.
Date : Septembre - octobre 1950
Lieu : Indochine
Photographe: Inconnu

Giới thiệu: Đoạn giữa Cao Bằng và Đông Khê nhìn từ trên cao.
Thời gian: Khoảng tháng 9 hoặc 10 năm 1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.
Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 07:14:28 am
(http://img135.imageshack.us/img135/2002/10tonk5027r12.jpg)

Description : Juillet - août 1950. Vue aérienne du poste de Cao Bang et de la région environnante.
Date : Juillet - août 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Cao Bằng và vùng phụ cận nhìn từ trên cao.
Thời gian: Khoảng tháng 7 hoặc 8 năm 1950.
Địa điểm: Đông Dương
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 07:17:46 am
(http://img88.imageshack.us/img88/9316/11tonk5044r24.jpg)

Description : Juillet - août 1950. Vue aérienne du poste de Dong Khê (Tonkin).
Date : Juillet - août 1950
Lieu : Tonkin
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Đồn Đông Khê nhìn từ trên cao.
Thời gian: Khoảng tháng 7 hoặc 8 năm 1950.
Địa điểm: Miền Bắc Việt Nam.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 07:22:14 am
(http://img814.imageshack.us/img814/271/12tonk5044r34.jpg)

Description : Septembre - octobre 1950. Vues aérienne de That Khê (Tonkin) et de la région.
Date : Septembre - octobre 1950
Lieu : Tonkin
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Đồn Thất Khê và vùng phụ cận.
Thời gian: Khoảng tháng 9 hoặc 10 năm 1950.
Địa điểm: Miền Bắc Việt Nam.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 07:28:25 am
(http://img40.imageshack.us/img40/2366/18d10106.jpg)

Description : 7 octobre 1950 - avril 1951. Portrait du colonel Charton, prisonnier du Viêt-minh.
Date : 7 octobre 1950 - avril 1951
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Đại tá Sác-tông (Charton), tù binh của QDNDVN.
Thời gian: Khoảng từ 7.10.1950 đến 4.1951.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 07:31:32 am
(http://img684.imageshack.us/img684/7500/19d10115.jpg)

Description : 7 octobre 1950 - avril 1951. Portrait du lieutenant-colonel Lepage, prisonnier du Viêt-minh.
Date : 7 octobre 1950 - avril 1951
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Trung tá Lơ-pa-giơ (Lepage), tù binh của QDNDVN.
Thời gian: Khoảng từ 7.10.1950 đến 4.1951.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 07:42:40 am
(http://img43.imageshack.us/img43/7199/15tonk5044r16.jpg)

Description : Septembre - octobre 1950. Vue aérienne de la RC 4 dans la plaine au sud de Dong Khê (Tonkin).
Date : Septembre - octobre 1950
Lieu : Tonkin
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Đường số 4, nhìn từ trên cao, trong vùng bình nguyên phía Nam Đông Khê.
Thời gian: Khoảng tháng 9 hoặc 10 năm 1950.
Địa điểm: Miền Bắc Việt Nam.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 07:52:55 am
(http://img811.imageshack.us/img811/538/17tonk5024r8.jpg)

Description : 14 juillet 1950. A Lang Son, le lieutenant-colonel Lepage passe en revue les hommes du 59e Goum du 1er Tabor.
Date : 14 juillet 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Lạng Sơn ngày 14 tháng 7 năm 1950, Trung tá Lơ-pa-giơ (Lepage) duyệt đội danh dự Đại đội 59 lính mộ, Tiểu đoàn 1 Ma-rốc.
Thời gian: 14.7.1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 08:08:48 am
(http://img217.imageshack.us/img217/5589/21d11008.jpg)

Description : Octobre 1950 - avril 1951. Le docteur Huard, chef de la délégation de la Croix-Rouge française, s'incline devant une délégation du Viêt-minh.
Date : Octobre 1950 - avril 1951
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Bác sĩ Huard, nguyên hiệu trưởng Trường Y Hà Nội trước Cách mạng tháng 8, phụ trách Phái đoàn Chữ thập đỏ Pháp cảm ơn một đại diện của QDNDVN.
Thời gian: Khoảng 10.1950 đến 4.1951.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 08:34:08 am
(http://img814.imageshack.us/img814/2751/08tonk5027r4.jpg)

Description : Juillet - août 1950. Femmes thô sur le pont de Tra Linh à l'entrée de Cao Bang. À côté d'elles, un soldat chinois.
Date : Juillet - août 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Những phụ nữ người Thổ trên cầu Trà Lĩnh tại cửa ngõ Cao Bằng, bên cạnh họ là một lính Trung quốc (Quốc dân Đảng).
Thời gian: Khoảng tháng 7 hoặc 8 năm 1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên Giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:00:40 am
(http://img190.imageshack.us/img190/3518/02tonk501r10.jpg)

Description : Janvier 1950. Des nationalistes chinois débarquent de jonques à Moncay (Tonkin) sous la garde de légionnaires et attendent leur internement.
Date : Janvier 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Lính Quốc dân Đảng Trung quốc tới Móng Cái (miền Bắc Việt Nam) tị nạn trên những chiếc thuyền mành, dưới sự giám sát của lính Lê dương.
Thời gian: Tháng 1 năm 1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:08:00 am
(http://img714.imageshack.us/img714/7861/03tonk503g2.jpg)

Description : Janvier - février 1950. Désarmement de soldats nationalistes chinois à l'ouest de Lao Kay ou à Laï Chau (Tonkin).
Date : Janvier - février 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Giải giáp vũ khí của lính Quốc dân Đảng (Trung quốc) tại phía Tây của Lào Cai hoặc Lai Châu (miền Bắc Việt Nam).
Thời gian: Khoảng tháng 1 hoặc 2 năm 1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:16:40 am
(http://img13.imageshack.us/img13/8526/22tonk5051r1.jpg)

Description : 4 novembre 1950. Sur le terrain de Bach Mai près de Hanoï, le sergent-chef Racine, du 3e BCCP, est accueilli par le personnel médical à sa descente d'un avion Junkers Ju-52.
Date : 4 novembre 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Sân bay Bạch Mai gần Hà Nội, trung sĩ trưởng Racine (bị thương), Tiểu đoàn 3 Biệt kích dù, được nhân viên y tế đưa xuống từ trên một chiếc Junkers Ju-52.
Thời gian: 4.11.1950.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:21:53 am
(http://img231.imageshack.us/img231/8476/09tonk5027r2.jpg)

Description : Juillet - août 1950. Un poste de surveillance armé autour de Cao Bang. Ici, le poste "Est", tenu par la légion et équipé d’un mortier de 120 mm.
Date : Juillet - août 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Một đồn canh cốt thép xung quanh Cao Bằng. Ở đây, đồn "Đông" được chốt giữ bởi lính Lê dương có trang bị cối 120 mm.
Thời gian: Khoảng tháng 7 hoặc 8 năm 1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:25:19 am
(http://img33.imageshack.us/img33/7263/13tonk5027r17.jpg)

Description : Juillet - août 1950. Parachutage de matériel sur Cao Bang depuis un avion Junkers Ju-52.
Date : Juillet - août 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Thả dù trang thiết bị xuống Cao Bằng từ trên một chiếc Junkers Ju-52.
Thời gian: Khoảng tháng 7 hoặc 8 năm 1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:30:55 am
(http://img17.imageshack.us/img17/8522/14tonk5041l5.jpg)

Description : 18 septembre 1950. Visite du général Carpentier, commandant en chef en Indochine, à Lang Son, en compagnie d'officiers supérieurs dont le colonel Constans, commandant de la zone frontière nord-est.
Date : 18 septembre 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Chuyến thăm Lạng Sơn của tướng Các-păng-chi-ê (Carpentier), tư lệnh quân Pháp ở Đông Dương, với sự tháp tùng của các sĩ quan cao cấp trong đó có đại tá Công-xờ-tăng (Constans), tư lệnh Khu vực Biên giới Đông Bắc.
Thời gian: 18.9.1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:35:13 am
(http://img233.imageshack.us/img233/9804/05tonk5023r4.jpg)

Description : Juin 1950. Arrivée de la mission américaine à l'aéroport de Gia Lam à Hanoï.
Date : Juin 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Phái bộ Mỹ đến sân bay Gia Lâm Hà Nội tháng 6 năm 1950.
Thời gian: 6.1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:43:37 am
(http://img844.imageshack.us/img844/683/04s5013g20.jpg)

Description : 16 mars 1950.Léon Pignon, Haut-commissaire de France en Indochine et le général Carpentier, commandant en chef en Indochine, sont reçus à bord du torpilleur américain « Stickell » par l’amiral Berkey, à Saïgon.
Date : 16 mars 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Lê-ông Pi-nhông (Léon Pignon), cao ủy Pháp tại Đông Dương và tướng Các-păng-chi-ê (Carpentier), tư lệnh quân Pháp tại Đông Dương, được đón tiếp trên tàu phóng lôi Stickell của Hải quân Hoa Kỳ bởi Đô đốc Berky tại Sài Gòn (tp HCM).
Thời gian: 16.3.1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:47:54 am
(http://img854.imageshack.us/img854/6258/06s5035r6.jpg)

Description : 30 juin 1950. Remise officielle à la France de 8 avions de transport Douglas C-47B Skytrain américains, à l’aéroport de Tan Son Nhut (Cochinchine).
Date : 30 juin 1950
Lieu : Cochinchine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Lễ bàn giao chính thức cho Pháp 8 máy bay vận tải Mỹ Douglas C-47B Skytrain tại sân bay Tân Sơn Nhứt.
Thời gian: 30.6.1950.
Địa điểm: Miền Nam Việt Nam.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 09:51:55 am
(http://img683.imageshack.us/img683/9316/07s5017r4.jpg)

Description : 1950. Des marins américains découvrent les rues de Saïgon.
Date : 1950
Lieu : Indochine
Photographe : Inconnu

Giới thiệu: Lính thủy Mỹ tham quan đường phố Sài Gòn (tp HCM).
Thời gian: 1950.
Địa điểm: Đông Dương.
Người chụp: Không rõ.

PS: Chùm ảnh về Chiến dịch Biên giới.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: panphilov trong 16 Tháng Bảy, 2011, 10:18:43 am
(http://img225.imageshack.us/img225/7417/tonk5207r19.jpg)

Description : Un soldat du GM 2 (Groupe Mobile 2) lit le journal « l’Entente » qui annonce la mort du général de Lattre de Tassigny.
Date : Janvier 1952
Lieu : Tonkin / Hoa Binh / Song Moi
Photographe : Varoqui Raymond

Giới thiệu: Lính Pháp thuộc Liên đoàn Cơ động số 2 đọc thông báo về cái chết của tướng đờ Lát đờ Tát-si-nhi trên báo "Đồng minh".
Thời gian: 1.1952.
Địa điểm: Miền Bắc Việt Nam / Hòa Bình / Song Moi (?)
Người chụp: Va-rốc-qui Ray-(i)-mông.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: chiangshan trong 04 Tháng Mười Một, 2011, 11:13:38 pm
Vệ quốc đoàn Khu 9 và khẩu 105 chiến lợi phẩm của trận Tầm Vu.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/PB060235.jpg)


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: quangcan trong 26 Tháng Mười Hai, 2011, 11:01:11 am
Một số hình ảnh về các trại tỵ nạn và cuộc di tản khỏi Miền Bắc năm 1954 - 1955:

http://www.truyen-thong.org/so16/5.html


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: chiangshan trong 15 Tháng Tư, 2012, 11:04:12 pm
Tiểu đoàn 69.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/67.jpg)

Một bức ảnh quá đẹp.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:26:49 pm
Phong trào Nam tiến 1945-1946 (http://www.facebook.com/media/set/?set=a.249824338463397.51020.205570802888751&type=3)

(http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/579939_249824995129998_1850119155_n.jpg)

Mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, 10.1945.

(http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/481374_249826268463204_1099744582_n.jpg)

Mít tinh ở Hà Nội ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, 10.1945.

(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/599999_249825685129929_417186978_n.jpg)

Bộ đội Nam tiến hành quân bằng đường thủy.Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:27:57 pm
(http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/526716_249825818463249_790877824_n.jpg)

(http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/543201_249826648463166_838160397_n.jpg)

Bộ đội Nam tiến trên đường vào Nam bằng tàu hỏa.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:29:18 pm
(http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/208948_249826501796514_125661924_n.jpg)

Bộ đội Nam tiến trên đường vào Nam bằng tàu hỏa. Ga Huế.

(http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/599492_249826775129820_1857668026_n.jpg)

Bộ đội Nam tiến trên đường vào Nam bằng tàu hỏa, ga Tuy Hòa 10.1945.

(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/285707_249826385129859_2007124860_n.jpg)

Chi đội Thu Sơn, 10.1945.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:30:19 pm
(http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/534265_249826848463146_1375811754_n.jpg)

Đội danh dự nữ tự vệ Quảng Ngãi chào bộ đội Nam tiến.

(http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/380181_249838268462004_934475667_n.jpg)

Nữ Vệ quốc đoàn Quảng Ngãi trước giờ lên tàu vào nam chiến đấu.

(http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/532720_249825928463238_1585119509_n.jpg)

Bộ đội Nam tiến ở ga Quy Nhơn.Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:31:08 pm
(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/484350_249826918463139_510539298_n.jpg)

(http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/403463_249827121796452_1505984808_n.jpg)

Chi đội Bắc Sơn tại Ninh Hòa, 10.1945.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:32:19 pm
(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/168869_249825141796650_1912147833_n.jpg)

Chi đội 3 Giải phóng quân Nam tiến (chi đội Nam Long) ở Ninh Hòa, 10.1945.

(http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/554803_249825225129975_829581751_n.jpg)

Đồng chí Tuân Lương (thứ 2 từ trái sang) nhận quà của nhân dân Ninh Hòa tặng bộ đội Nam tiến, 11.1945.

(http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/599939_249825435129954_1277770550_n.jpg)

Các nam nữ cứu thương bộ đội Nam tiến.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:33:18 pm
(http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/527731_249825531796611_178288946_n.jpg)

Chiến sĩ Nguyễn Văn Thái thuộc chi đội Nam Long, đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh ở Ninh Hòa 10.1945.

(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/538296_249826071796557_1045023607_n.jpg)

Một số tiểu đội trưởng thuộc đơn vị Nam tiến tỉnh Yên Bái.

(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/575664_249827005129797_186788044_n.jpg)

Các nữ cứu thương thuộc chi đội Nam Long.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:34:28 pm
(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/165804_249827938463037_1288090218_n.jpg)

(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/542327_249828025129695_643697978_n.jpg)

Mặt trận Nha Trang, 11.1945.

(http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/282369_249827235129774_355198651_n.jpg)

Đánh địch ở hầm đường sắt số 1, mặt trận Nha Trang, 10.1945.

(http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/547120_249828195129678_1854855021_n.jpg)

Đồng chí Tôn Thất Thi, cán bộ chỉ huy có nhiều thành tích chiến đấu ở mặt trận Nha Trang 11.1945.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:35:35 pm
(http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/205305_249827458463085_1905204047_n.jpg)

(http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/206145_249827338463097_1924391598_n.jpg)

(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/545269_249827585129739_1448924920_n.jpg)

(http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/303567_249827675129730_2023054193_n.jpg)

Mặt trận bắc Sài Gòn, 10.1945.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: VNPA trong 16 Tháng Sáu, 2012, 03:37:02 pm
(http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/229985_249827808463050_274665140_n.jpg)

Đồng chí Tam (người Nhật) tình nguyện tham gia quân đội Việt Nam, đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh ở Biên Hòa 11.1945.

(http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/224864_249827888463042_960477675_n.jpg)

Đồng chí Nam Long, chỉ huy Chi đội 3 Giải phóng quân ở mặt trận đông Sài Gòn.

(http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/533324_249825315129966_1365093704_n.jpg)

Đánh địch trên đường xe lửa Sài Gòn-Biên Hòa, 11.1945.

(http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/283713_249828298463001_2102702515_n.jpg)

Bộ đội Nam Tiến trên đường lên chi viện cho mặt trận Buôn Ma Thuột, 11.1945.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: vanhaubg trong 25 Tháng Mười Một, 2012, 08:57:27 pm
sao cháu ko xem được hình ảnh nhỉ??


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 02 Tháng Hai, 2018, 03:38:51 am
Một số ảnh tư liệu về Toán "Con Nai" của Mỹ huấn luyện du kích Việt Minh năm 1945. Ảnh do Erik Villard đăng trên nhóm FB về Cuộc chiến Việt Nam.Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 02 Tháng Hai, 2018, 03:40:04 am
.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 02 Tháng Hai, 2018, 03:40:44 am
.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 02 Tháng Hai, 2018, 03:41:36 am
.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 02 Tháng Hai, 2018, 03:42:38 am
.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: altus trong 02 Tháng Hai, 2018, 03:43:30 am
.


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: Giangtvx trong 04 Tháng Hai, 2018, 06:32:30 pm
Ảnh bác to thế, khó xem quá. Sao bác không thu nó lại ?


Tiêu đề: Re: Những hình ảnh ít biết về kháng chiến chống Pháp (phần 2)
Gửi bởi: hoi_ls trong 13 Tháng Năm, 2021, 10:26:10 am
(https://cdn1.img.vn.sputniknews.com/img/630/79/6307972_12:2:1000:675_768x0_80_0_1_61f9814e67a53d9c0d37e8f26e681f1c.jpg.webp)

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Quân chính Thành phố Hải Phòng - Đỗ Mười đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Hải Phòng trong buổi lễ Quân đội nhân dân Việt Nam vào tiếp quản thành phố ngày 14/5/1955.