Dựng nước - Giữ nước

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Anh ở biên cương... => Tác giả chủ đề:: rongxanh trong 13 Tháng Giêng, 2009, 08:00:11 amTiêu đề: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 13 Tháng Giêng, 2009, 08:00:11 am
       Em lập Topic này mục đích tập trung thông tin về cơ cấu tổ chức - lực lượng - công tác hậu cần (quân số, thương vong ...) của các bên tham chiến trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam - chiến trường Campuchia thời gian Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành  chiến đấu bảo vệ Biên giới Tây Nam, giúp đỡ giải phóng và xây dựng đất nước Campuchia cho đến khi rút quân hoàn toàn về nước.

Đầu tiên là 1 tài liệu về lực lượng quân sự Việt Nam tại K, thời điểm năm 1981. Tuy thông tin có thể chưa chính xác nhưng nhìn chung tương đối chi tiết.
---------------
Giữa tháng 3 năm 1981 có 7 cơ quan chỉ huy chính của QĐND VN trực tiếp chỉ huy bộ đội tại Campuchia, gồm:

A.   Bộ chỉ huy tiền phương 479 đóng tại UV7878tại tỉnh Siem Riep - Odar Meanchey, gồm:

1.   Sở chỉ huy F302 bộ binh (72 cũ) đóng tại UA3967, huyện Samrong - tỉnh Siem Riep - Oddar Meanchey. Địa bàn hoạt động trên tỉnh Siem Riep - Oddar Meanchey.

a).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 271 (721 cũ) đóng tại UA2967, huyện Samrong. Địa bàn hoạt động là khu vực phía Bắc và Tây Bắc huyện Samrong. Các đơn vị trực thuộc gồm các Tiểu đoàn 1, 2, 3.

b).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 38 (722 cũ) đóng tại UA4543, huyện Chongkal. Địa bàn hoạt động là vùng Đông Bắc huyện Chongkal và phụ cận Ban Krieng (UA 7080). Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 4, 5, 6 và 13.

c).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 429 (723 cũ) đóng tại UA4774, huyện Samrong. Địa bàn hoạt động là vùng Đông Bắc huyện Samrong và phụ cận Trapeang Tao (UA7778). Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7 và 9.

d).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 262 (724 cũ) đóng tại UA3967, huyện Samrong. Địa bàn hoạt động trên toàn bộ khu vực trách nhiệm của F302. Đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 15.

e).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 201 đóng tại UA9772, tỉnh Siem Riep - Oddar Meanchey. Địa bàn hoạt động bao gồm Thkeam Romeas (UA8979) đến vùng Nam và Bắc. Đơn vị trực thuộc bao gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

f).   Sở chỉ huy Trung đoàn Biên phòng 10 đóng tại WA1666, tỉnh Siem Riep - Oddar Meanchey. Địa bàn hoạt động bao gồm Kuok Cha (UA0362) đến phía Bắc huyện Samrong. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 418, 622, 624.

2.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 778 đóng tại UV7676, tỉnh Siem Riep - Oddar Meanchey

a).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 205 đóng tại địa điểm không xác định, vùng Tây tỉnh Siem Riep - Oddar Meanchey. Địa bàn hoạt động bao gồm vùng nam huyện Sot Nikom đến huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep - Oddar Meanchey. Các đơn vị trực thuộc bao gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

b).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 740 đóng tại UA7333, huyện Varin, tỉnh Siem Riep - Oddar Meanchey. Địa bàn hoạt động trên huyện Varin.

3.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 5 (75 cũ) đóng tại TA0101, huyện Sisophon, tỉnh Battambang. Địa bàn hoạt động là Đông Phnom Malai (TV1997) đến phụ cận đường 5 và Bắc kuok Cha.

a).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 4 (751 cũ) đóng tại TA4907, huyện Sisophon, tỉnh Battambang. Địa bàn hoạt động là Tây Nam huyện Thmar Puok đến huyện Sisophon. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

b).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 174 (752 cũ) đóng tại TA8026, huyện Thmar Puok. Địa bàn hoạt động là Bắc Thmar Puok đến phụ cận Nam huyện Banteay Ampil, tỉnh Siem Reap - Oddar Meanchey. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 4, 5, 6.

c).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 16 (753 cũ) đóng tại TA4803, huyện Sisophon. Địa bàn hoạt động là huyện Sisophon. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7, 8, 9 và Tiểu đoàn 5 QĐND Campuchia.

d).   Sở chỉ huy Trung đoàn pháo binh 28 (754 cũ) đóng tại TV8693, huyện Mongkol Borei. Khu vực hoạt động không xác định.

e).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 2 đóng tại TA4803, huyện Sisophon. Địa bàn hoạt động là tây huyện Sisophon. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đòan 1, 2, 3.

f).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 160 đóng tại TA0103, huyện Sisophon. Địa bàn hoạt động là Đông huyện Sisophon. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 212, 214, 416.

g).   Sở chỉ huy Trung đoàn Biên phòng 8 đóng tại TA8542, huyện Sisophon. Địa bàn hoạt động từ Bắc Phnom Malai đến phụ cận Kuok Gha, tỉnh Siem Reap - Oddar Meanchey.

h).   Sở chỉ huy Trung đoàn đặc công 117 đóng tại TV6681, huyện Mongkol Borei. Địa bàn hoạt động là huyện Mongkol Borei.

4.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 309 đóng tại UV0146, huyện Sisophon. Sở chỉ huy tiền phương sư đoàn đóng tại TV4224, huyện Pailin, tỉnh Battambang. Địa bàn hoạt động của các đơn vị bao gồm phía Bắc từ huyện Muong Russei đến phụ cận huyện Sisophon và phía Tây đến biên giới Thái Lan.

a).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 592 (95 cũ) đóng tại TV4870, tỉnh Battambang. Địa bàn hoạt động tại Bắc và Tây Bắc O-Tieng (TV2080) đến phụ cận Ta-Ngan (TV1547) và Đông Bắc Ampil (TV4272), huyện Sisophon. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 4A, 4B, 5 và 6.

b).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 591 (31 cũ) không xác định được. Địa bàn hoạt động là Tây Bắc và Nam của Ban Ampil, huyện Sisophon.

c).   Sở chỉ huy Trung đoàn pháo binh 594 (36 cũ) đóng tại UV0148, tỉnh Battambang. Các trận địa hỏa lực tại TV4222, TV3043 và Tarus (MCA), tỉnh Battambang. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 10 (Chưa xác định được địa điểm, nhưng có thể ở vùng Ta-hen TV6565, huyện Pailin); Tiểu đoàn 11 và 12.

d).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 250 đóng tại TU6584, Tây Bắc của Ban Toek Sok, huyện Muong Russei. Địa bàn hoạt động là Tây Bắc huyện Phnom Kravanh, tỉnh Pursat đến phụ cận Nam huyện Ratanakili (SIC) TU5899. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

e).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 726 đóng tại UV0148, tỉnh Battambang. Địa bàn hoạt động là Tây và Tây Nam tỉnh Battambang. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3, 4.

f).   Sở chỉ huy Trung đoàn pháo binh 75 và địa bàn hoạt động không xác định được. Các đơn vị trực thuộc bao gồm Tiểu đoàn 5, 611, 14 cao xạ và 15 cao xạ.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 13 Tháng Giêng, 2009, 11:44:15 am
hehe , bác rongxanh có cập nhật được thông tin của Đoàn 7705 không ? tất cả các huyện của F302 và F778 ( lạ quá chưa nghe nói ) đứng chân và hoạt động đều là địa bàn hoạt động của các D trực thuộc 7705 . Huyện xầm rông là D59 , chongkan - D58 , kralanh - D56 , varin - D55 , Thmopuoc - D54 , sotnikum và chikaren là D51 , D53


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 15 Tháng Giêng, 2009, 08:21:57 pm
@ bác Haanh: Cái này em  vô tình thấy thôi, không có chủ đích nên khó kiếm lắm. Lạ cái là tập Những kinh nghiệm trên biên giới Tây Nam cũng không nói đến 7705 của bác  ::) , hay là Đoàn của bác ít có kinh nghiệm đánh nhau hơn so với các ĐOàn khác?  ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 15 Tháng Giêng, 2009, 08:22:48 pm
B.   Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu 7 đóng tại WU5035, tỉnh Kompong Cham

1.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 310 đóng tại WU6616, tỉnh Kompong Cham

a).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 742 đóng tại WU6616. Địa bàn hoạt động là Bắc của WU6616 đến phụ cận WU6560. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3, 4.

b).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 744 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động từ Tây đến Tây Nam của Ban PA-AV (VU9629) đến phụ cận của huyện Srei Santhor (WU2315), tỉnh Kompong Cham. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 16.

c).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 6 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động là phụ cận huyện Prex Prasap (XU1266), tỉnh Kratie đến phụ cận huyện Stoeng Trang (WU6359). Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

d).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 732 đóng tại huyện Kon Sotin, tỉnh Kompong Cham. Địa bàn hoạt động là huyện Cheung Prey, Chamkar Leu và huyện Stoeng Trang, tỉnh Kompong Cham và vùng Bắc tỉnh Kompong Cham. Ngoài ra còn Nam huyện Prek Prasap kéo dài đến các huyện Đông Nam tỉnh Kratie. Các đơn vị trực thuộc bao gồm Tiểu đoàn 2, 3, 4.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: chiangshan trong 15 Tháng Giêng, 2009, 08:32:54 pm
Đọc thấy có mùi đài địch ::)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 15 Tháng Giêng, 2009, 11:17:18 pm
he he ! không biết tài liệu này ở đâu? nhưng các vị trí đóng quân hoạt động và phiên hiệu không đầy đủ và chưa chính xác !

Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 744 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động từ Tây đến Tây Nam của Ban PA-AV (VU9629) đến phụ cận của huyện Srei Santhor (WU2315), tỉnh Kompong Cham. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 16.

Sở chỉ huy E 744 đóng ở Kossatin , địa bàn hoạt động đến phụ cận Srey Santhor là đúng từ 79 đến cuối 80 , gồm các tiểu đoàn BB 16, 17, 38 . Đầu 80 , E744 chuyển lên Chamkarleu

Nếu là đối phương thì nắm được thông tin về F310 như vậy là khá chính xác!  ;)

 Bạn rongxanh: nếu có thông tin về F310 thì bót tiếp , cảm ơn nhiều !


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: TQNam trong 16 Tháng Giêng, 2009, 08:19:21 am
... hay là Đoàn của bác ít có kinh nghiệm đánh nhau hơn so với các ĐOàn khác? 

Chắc không phải vậy. Người ta hay chú ý nhiếu đến các đơn vị "chánh quy tham chiến". Các Đòan 770x được mang danh là Đòan chuyên gia giúp bạn xây dựng chính quyền nên dù có nhiều khốn khó trong đấu tranh với địch nhưng ít được chú ý. Mà phàm là chiến tranh người ta chú ý nhiều đến các trận đánh lớn nên các Đòan nầy bị thiệt thòi trong nêu danh.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 16 Tháng Giêng, 2009, 10:01:16 am
Đúng đó Chiangshan,
Tôi cũng nghĩ đây là số liệu đưa ra là ko bởi VN/nội bộ quân mình, trong báo cáo lại chỉ có các đơn vị quân đội thôi, ko có các đoàn công tác.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 16 Tháng Giêng, 2009, 11:43:43 am

Đầu tiên là 1 tài liệu về lực lượng quân sự Việt Nam tại K, thời điểm năm 1981. Tuy thông tin có thể chưa chính xác nhưng nhìn chung tương đối chi tiết.
---------------
Giữa tháng 3 năm 1981 có 7 cơ quan chỉ huy chính của QĐND VN trực tiếp chỉ huy bộ đội tại Campuchia, gồm:


- Thời điểm tô vàng, em chắc chưa có Đoàn 7705 ...
- Đây là báo cáo của tình báo Thái Lan  ;D  ::), chắc chưa được liệt vào loại địch. ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 16 Tháng Giêng, 2009, 04:44:56 pm
hehe , theo em biết đoàn 7705 thành lập tháng 5 /1977 .Các đoàn chuyên gia đều được thành lập năm 1977 nên các bác vubang , dksaigon từ các sư chuyển về đoàn chuyên gia .
Như vậy tin tình báo TL quá kém hoặc đánh giá thấp hoạt động của các Đoàn chuyên gia . Theo em biết thì sau đợt tổng tấn công các cứ điểm của địch vào mùa khô năm 85 , hoạt động của các sư chủ lực giảm đi thay vào đó là hoạt động của các Đoàn chuyên gia vì địch đã phân tán lực lượng , lập các cứ lõm sâu trong nội địa . Từ 85 đến 89 hàng năm vẫn có các chiến dịch lớn sử dụng cả pháo binh , xe thiết giáp và cả máy bay nhằm tiêu diệt các cứ địch nằm trong nội địa . Nhiều trận đánh rất ác liệt vẫn xảy ra tiêu hao nhiều sinh lực địch (như em đã kể có lần tụi em thu dược hàng chục xe bò súng các loại ). Lực lượng tham chiến chủ yếu của chiến dịch này là các D địa bàn trực thuôc các Đoàn chuyên gia . Nhưng có lẽ vì nhiều lý do nhạy cảm nên thành tích chiến đấu của cac Đoàn chuyên gia không được ghi nhận hoặc nếu có được ghi nhận thì sẽ mang danh nghĩa của Bạn ;D
hehe , biết bao giờ lính địa bàn mới được sử sách ghi danh như các sư đoàn ?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: TQNam trong 16 Tháng Giêng, 2009, 05:12:38 pm
Chia sẻ thông tin và tình cảm của thầy cải mình.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 16 Tháng Giêng, 2009, 06:42:13 pm
hehe! haanh có nhầm không đấy ? các Đoàn 7701-7705 thành lập khoảng đầu năm 81, gọi là Đoàn vì nó tương đương lữ đoàn, kiêm nhiệm xây dựng chính quyền, truy quét đánh địch vẫn là nhiệm vụ chính ! các sư còn giữ phiên hiệu nhưng xẻ quân để nghi binh và tập trung để cơ động, còn các Đoàn giống... địa phao câu ! ;D nhưng cũng toàn quân chủ lực, chính quy!
Tài liệu này ghi nhận thời gian đầu 81, chắc là giai đoạn sau hẳn phải nói tới chứ ! chờ pót tiếp thôi mà ! ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 17 Tháng Giêng, 2009, 09:20:33 pm
@dksaigon : hehe , nhầm thì không đâu vì mấy cha lính đi trước giải thích như vậy còn có đúng hay không thì em không biết  ;D các cha ấy còn giải thích MT 479 là thành lập tháng 4 năm 79 đóng tại thị trấn kralanh là hậu cứ sau này của D56 - đoàn 7705 . Điều này thì chắc đúng vì bác ytá có biết vụ này . Hồi đó mấy vụ này đâu có được phổ biến chính thức mà toàn nghe kể lại nên giờ lờ mờ quá đang hy vọng bác rongxanh có thêm thông tin .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 18 Tháng Giêng, 2009, 01:10:05 pm
@haanh : he he, ngày xuân nói vui bàn tán chuyện xưa một chút, chắc cũng không lạc đề ! ;D
Mấy cha giải thích 7705 thành lập tháng 5/77 thì tớ đành bái phục sự suy diễn của mấy cha đó ! ;D. Tớ đi năm 77 cho tới năm 81 mới thấy cái phiên hiệu 770x.
Tài liệu vừa pót nói về sư 310 nên tớ có hứng thú nói qua một chút vì mình là lính sư 310 E744 D17 ! tháng 3/80 tớ được về sư bộ học quân khí D 1 tháng , lớp học đủ các D của các E thuộc sư như tài liệu nói nhưng có nhầm lẫn E 7 thành E 6, chuyện đủ thứ thời đó được anh em khắp nơi tụ về tám hàng đêm nên cũng biết được khá nhiều thông tin ! ;D với lại mình ở D bộ nên cũng hóng hớt được nhiều ! ;D
Về các mặt trận thì trước đây anh em cũng đã nói qua và cũng có ý kiến nói là MT479 là thành lập tháng 4/79 do thấy cái đuôi 79. Theo tớ biết thì 579, 779, 979 là các BTL tiền phương của các QK 5,7,9 còn 479 là do QĐ4 phụ trách chứ không phải gọi theo tháng năm thành lập , MT479 mới thành lập cũng do  tướng út Liêm phó tư lệnh QK7 là tư lệnh ( sau này là tư lệnh QK7 ), bởi thế nói 479 và 779 thuộc QK7 cũng đúng ! nói đúng hơn thì nói là QK7 phụ trách, bởi ngay từ đầu cuộc chiến biên giới QK7 đã chịu trách nhiệm chính vì tiềm lực kinh tế quốc phòng, nhân vật lực của QK7 mạnh hơn các QK5, 9 và do các tuyến hậu cần huyết mạch, chủ lực bộ là QĐ4 trước nay cũng đóng trên địa bàn miền đông nam bộ, QK7 và QĐ4 gắn bó với nhau, ở đây chỉ nói về vai trò chính yếu còn tham gia toàn cuộc chiến thì gồm các QK, QĐ nào anh em ta cũng đã biết rồi !
Về các Đoàn thì bọn tớ từ quân của 310 chuyển thành 7702, còn như vubang quân của 317 chuyển qua 7701, tớ còn có thằng bà con cùng đi năm 77 ở E88 F302 lúc ra quân quyết định cũng là  của Đoàn 7705 , không biết thời haanh còn sót lại ông nào từ 302 chuyển thành 7705 ? ;)
Tất nhiên tớ nói cũng chỉ là ...lính nói , không bằng chứng nhưng cũng có thể tạm...nghe được ! ; ;) :)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dongadoan trong 18 Tháng Giêng, 2009, 01:18:47 pm
Bác dksaigon nói phải đấy! Tất cả các mặt trận mang phiên hiệu 4, 5, 6, 7, 979 thì cái đuôi 79 là để chỉ quân tình nguyện ở Campuchia vì năm 79 mình mới chính thức giúp bạn theo lời kêu gọi của Mặt trận dân tộc đoàn kết, còn cái đầu 4, 5, 6, 7, 9 là chỉ QK, QĐ chịu trách nhiệm đảm bảo mọi mặt cho chiến đấu.

Ví dụ: 779 thì do QK7 tiếp tế hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo quân nhu, quân trang,... mặc dù cái 779 này chịu sự chỉ huy về tác chiến của Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Giêng, 2009, 04:21:42 pm
@haanh : he he, ngày xuân nói vui bàn tán chuyện xưa một chút, chắc cũng không lạc đề ! ;D
Mấy cha giải thích 7705 thành lập tháng 5/77 thì tớ đành bái phục sự suy diễn của mấy cha đó ! ;D. Tớ đi năm 77 cho tới năm 81 mới thấy cái phiên hiệu 770x.
Tài liệu vừa pót nói về sư 310 nên tớ có hứng thú nói qua một chút vì mình là lính sư 310 E744 D17 ! tháng 3/80 tớ được về sư bộ học quân khí D 1 tháng , lớp học đủ các D của các E thuộc sư như tài liệu nói nhưng có nhầm lẫn E 7 thành E 6, chuyện đủ thứ thời đó được anh em khắp nơi tụ về tám hàng đêm nên cũng biết được khá nhiều thông tin ! ;D với lại mình ở D bộ nên cũng hóng hớt được nhiều ! ;D
Về các mặt trận thì trước đây anh em cũng đã nói qua và cũng có ý kiến nói là MT479 là thành lập tháng 4/79 do thấy cái đuôi 79. Theo tớ biết thì 579, 779, 979 là các BTL tiền phương của các QK 5,7,9 còn 479 là do QĐ4 phụ trách chứ không phải gọi theo tháng năm thành lập , MT479 mới thành lập cũng do  tướng út Liêm phó tư lệnh QK7 là tư lệnh ( sau này là tư lệnh QK7 ), bởi thế nói 479 và 779 thuộc QK7 cũng đúng ! nói đúng hơn thì nói là QK7 phụ trách, bởi ngay từ đầu cuộc chiến biên giới QK7 đã chịu trách nhiệm chính vì tiềm lực kinh tế quốc phòng, nhân vật lực của QK7 mạnh hơn các QK5, 9 và do các tuyến hậu cần huyết mạch, chủ lực bộ là QĐ4 trước nay cũng đóng trên địa bàn miền đông nam bộ, QK7 và QĐ4 gắn bó với nhau, ở đây chỉ nói về vai trò chính yếu còn tham gia toàn cuộc chiến thì gồm các QK, QĐ nào anh em ta cũng đã biết rồi !
Về các Đoàn thì bọn tớ từ quân của 310 chuyển thành 7702, còn như vubang quân của 317 chuyển qua 7701, tớ còn có thằng bà con cùng đi năm 77 ở E88 F302 lúc ra quân quyết định cũng là  của Đoàn 7705 , không biết thời haanh còn sót lại ông nào từ 302 chuyển thành 7705 ? ;)
Tất nhiên tớ nói cũng chỉ là ...lính nói , không bằng chứng nhưng cũng có thể tạm...nghe được ! ; ;) :)
hehe , đúng rồi bác , chổ em toàn là SQ của 302 , các ông này nhập ngũ 78,79 chuyển từ 302 về chắc là vào thời điểm 1981 khi thành lập các Đoàn như bác nói . Khi em sang K thì các vị này là d , phó D trưởng . Cá biệt có 1 số SQ mới chuyển về cuối 85 và đầu năm 86 , những vị này bị bể trận khi đánh biên giới đầu 85 nên xin chuyển về D địa bàn của 7705 cho nó ..lành ;D . Anh Lệ lính 79 C trưởng 1 C của E 271 tham dự trận đánh sang đất Thái đầu năm 85 . Cả C chỉ còn mình ảnh và vài 3 người trở về được . Sau trận đó ảnh được điều về làm D phó chổ em  ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 18 Tháng Giêng, 2009, 09:06:36 pm
Tiếp ...
--------------
b).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 747 không xác định được vị trí đóng.Địa bàn hoạt động là dọc tuyến đường nối các tỉnh Battambang và Kompong Thom. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đòan 5, 7,8.

c).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 5 đóng tại TA 8126, huyện Thmak Puok. Địa bàn hoạt động là trung tâm huyện Thmak Puok. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7, 8, 9.

d).   Sở chỉ huy Trung đoàn đặc công 115 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động là phụ cận huyện Santuk (VU 9993), tỉnh Kompong Thom, đến lân cận huyện Sambor (XV0512), tỉnh Kratie.

C.   Quân khu 4

1.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 441 đóng tại VI7305, tỉnh Kompong Chnang (Nguồn thông tin lưu ý: Thông tin cuối cùng về đơn vị này từ tháng 6 năm 1979).


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: yta262 trong 18 Tháng Giêng, 2009, 10:15:58 pm
...
b).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 38 (722 cũ) đóng tại UA4543, huyện Chongkal. Địa bàn hoạt động là vùng Đông Bắc huyện Chongkal và phụ cận Ban Krieng (UA 7080). Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 4, 5, 6 và 13.

c).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 429 (723 cũ) đóng tại UA4774, huyện Samrong. Địa bàn hoạt động là vùng Đông Bắc huyện Samrong và phụ cận Trapeang Tao (UA7778). Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7 và 9.

d).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 262 (724 cũ) đóng tại UA3967, huyện Samrong. Địa bàn hoạt động trên toàn bộ khu vực trách nhiệm của F302. Đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 15.
...
Vào năm 81, đây là tin tức tuyệt mật, bên ngoài mà biết được như vậy coi như tương đối lợi hại rồi. Ytá xin sửa chữa 1 chút xíu:
b) Chắc chắn đây là E88 hổ xám Miền Đông chứ không có E nào là E38 thuộc F302 hết.
c) E429 đặc công có 3 tiểu đoàn chứ không chỉ có 2!
d) E262 pháo mặt đất có 3 tiểu đoàn: 6, 7, 8. D15 không thuộc E262.

@dksaigon & haanh: các đoàn chuyên gia thành lập lúc nào thì tui cũng mù tịt, nhưng vào các năm 79-81, tui rất ít nghe nhắc tới các đoàn 770, có lẽ thời kỳ đầu các đoàn 770 chỉ vừa mới hình thành từ lính của các sư đoàn thuộc QK7???


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Giêng, 2009, 10:36:08 pm
@ytá : hehe , thì em đã nhận định tin tức của tình báo TL dở ẹt rồi mà  ;D các E mà trong báo cáo nói không xác định được nơi đóng quân là các E cơ động nên tụi nó pó tay  ;D
Mà MT479 chính mình đóng ở kralanh chính xác là từ năm nào đến năm nào vậy bác ?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: yta262 trong 18 Tháng Giêng, 2009, 10:44:06 pm
@ytá : hehe , thì em đã nhận định tin tức của tình báo TL dở ẹt rồi mà  ;D các E mà trong báo cáo nói không xác định được nơi đóng quân là các E cơ động nên tụi nó pó tay  ;D
Mà MT479 chính mình đóng ở kralanh chính xác là từ năm nào đến năm nào vậy bác ?
MT479 ban đầu ở Kra Lanh, nhưng từ từ về sau chuyển dần về Siêm Riệp (có lẽ SR có sân bay tiện việc hậu cần và quân lực, các tướng tá bay đi bay lại cũng an toàn hơn :-) ).


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 18 Tháng Giêng, 2009, 11:27:30 pm
@yta: các Đoàn 770x thành lập chính xác tháng nào thì mình không rõ, khi được phổ biến thì khoảng tháng 4- 5 năm 81 ! đúng là từ các đơn vị thuộc các sư của QK7 hình thành , gọi là Đoàn có lẽ nó lỡ cỡ , như 7702 có 1 E cơ động còn các D tách khỏi E trực thuộc Đoàn phụ trách 1 huyện, các sỹ quan của các C và hạ sĩ quan phụ trách sĩ quan đều xuống các xã làm công tác xây dựng chính quyền , chỉ giữ lại 1 C cơ động!
Kể ra tình báo Thái nắm được các sư có thời gian đổi phiên hiệu như 302 thành 72, F5 thành F75 thì cũng lợi hại rồi , còn họ không nắm được chính xác các nơi đóng sở chỉ huy các E và các D trực thuộc là do ta dấu , nghi binh tốt ! để nó nắm rõ hết thì chắc là mệt !  ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Giêng, 2009, 11:54:44 pm
@dksaigon : Bác kể cụ thể tình hình lúc đó các Đoàn hoạt động như thế nào cho em nghe với . Khi em qua thì không thấy công tác xây dựng chính quyền nữa chỉ có biết đánh nhau thôi  ;D Lúc này mình chỉ bảo vệ , dọn đường cho đoàn công tác của bạn gồm công an , hội phụ nữ ...vào các phum nằm sâu trong rừng để họ tự xây dựng với nhau  ;D hehe họ vào xây dựng chính quyền xong rút ra thì chính quyền mới dựng lên quay ra phục vụ cho địch thế là phải đưa họ vào nữa  ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 19 Tháng Giêng, 2009, 05:06:25 pm
He he, haanh hỏi thì mình cũng nói qua cho biết, không có ùng oành nên cũng ngại nói !

Khi giải phóng KPC chính quyền của Pon pot sụp đổ , chính quyền cách mạng chưa thiết lập được, ở cấp huyện xã lúc đó dân tình tự tìm về quê cũ , dân tại chỗ thì cũng tự sống và nhờ vào sự trợ giúp cứu đói của bộ đội VN . Phố xá  thì hoang tàn , phum xã thì xơ xác!  các đơn vị được phân nhiệm bình định lúc đầu chỉ đóng quân ở trung tâm huyện lỵ  cũng xơ xác mấy ngôi nhà gạch bị chính quyền Pốt đập phá lấy gạch gỗ làm kênh đập thuỷ lợi , chừa lại mấy ngôi nhà gỗ, chắc để bộ máy ăng ca ở ! người dân K lúc đó vật vờ như những bóng ma, quần áo chỉ một màu đen ,  không biết đâu là dân đâu là địch! Đi truy quét chỉ nổ súng khi đụng độ mấy nhóm tàn quân chạy về trú ở mấy phum heo hút nhờ vào sự chỉ điểm của dân có thù với chế độ pốt và có cảm tình với VN . Khoảng giữa năm 79 thì bước đầu mới có một ông huyện trưởng và một đội công tác nữ  5 người  được chính quyền tỉnh của bạn cử về liên hệ và ở chung với bộ đội VN, công việc chính quyền huyện lúc đó cũng chỉ là ông huyện trưởng nắm đội công tác nữ hàng ngày xuống các phum xã làm công tác vận động tuyên truyền đường lối chính sách của chính quyền cách mạng, tổ chức phát chẩn cứu đói, dân tình lúc ấy tự do mà sống không có ai quản lý gì cả! đến giữa năm 80 chính quyền cấp huyện  của bạn cũng chỉ có một huyện trưởng , một hội trưởng phụ nữ và một hội trưởng thanh niên , gọi là hội trưởng chứ chẳng có hội viên gì ráo ! còn cấp phum xã thì vẫn trắng trơn ! . Trước đó , cuối năm 79 có một đoàn chuyên gia dân sự VN gồm các vị nguyên là trưởng hoặc phó phòng kinh tế, nông nghiệp, công an ... các vị này tuổi đã sắp hưu nên không có khí thế lắm! được nửa năm thì các vị chuyên gia này rút về nước mà thấy cũng chẳng thành lập phòng ban huyện gì ! chỉ có thêm một chức danh huyện đội trưởng có một trung đội 10 người từ tỉnh điều động đến . Cuối năm 80 thì có thêm chức danh trưởng phòng kinh tế huyện chuyên nhận hàng viện trợ, trưởng phòng làm việc tại nhà riêng không thấy có nhân viên !
Nhiệm vụ lúc ấy cũng chỉ  hành quân, truy quét, trấn đóng, hết ngày dài lại đêm thâu !

Qua năm 81 , thành lập Đoàn chuyên gia thì tiểu đoàn trưởng kiêm chuyên gia trưởng huyện , biên chế D bộ rút lại chỉ giữ lại  B thông tin có 4 em, quân lực và quản lý , còn tài vụ , quân khí , quân nhu xuống  làm chuyên gia xã cùng với các C trưởng, C phó , B trưởng , mỗi xã hai người . Lúc ấy thì cấp xã cũng lập được hai người là chủ tịch, phó chủ tịch xã,  nhiệm vụ của chuyên gia xã là kềm cặp hai vị này trong công việc, trực tiếp nắm  công tác trị an, phát hiện và xử lý các phần tử chống phá chính quyền, xây dựng tình đoàn kết ta và bạn ! khái quát là như thế , cụ thể thì mặt nổi là tổ chức các buổi họp dân để nghe dân phản ảnh , tuyển chọn và xây dựng lực lượng dân quân , công tác dân vận như thăm hỏi dân tình , động viên các gia đình có người còn theo địch kêu gọi họ trở về. Mặt chìm thì giám sát hai ông xã có thực tâm tự nguyện phục vụ chính quyền cách mạng không! , thăm dò phát hiện các phần tử 2 mặt ở các cấp chính quyền thông qua những mối liên hệ , sinh hoạt đi lại  của số rã ngũ , tù  hàng binh đã được tha về sinh sống tại địa phương , các gia đình có người còn theo địch ( chú ý các me mai! ) , đêm thì bí mật trinh sát các tuyến đường giao liên có thể , các cuộc tụ họp bất thường ...
Trừ các hoạt động mang tính quân sự thì các chuyên gia xã làm tốt , còn các mặt có tính chất chính trị như giải thích tham gia tập đoàn sản xuất khác với công xã thời pốt thế nào ! tuyên truyền giác ngộ chủ nghĩa Mác ... thì các chuyên gia ta ú ớ lắm! phần vì vốn liếng tiếng khơmer không đủ phần vì hồi đó đâu có ông nào là dân chính chị chính em gì ngoài nghề bắn súng ! Lúc được giao nhiệm vụ ông nào cũng oải, ý kiến ý cò!  nhưng quân lệnh như sơn: “ các đc không làm thì ai làm ! cứ làm , nhiệm vụ nào cũng phải hoàn thành, khó khăn nào cũng phải vượt qua ! chấm hết .”
Tiểu đoàn còn một C cơ động , thực chất quân số chỉ được chục em , làm nhiệm vụ ứng cứu giải nguy cho các chuyên gia xã nếu có sự biến , còn thỉnh thoảng có đợt thì tập trung gom hết quân về để hành quân truy quét theo lệnh của Đoàn .
Còn nhiệm vụ truy quét đánh tập trung vẫn do 1 E của Đoàn cơ động trên địa bàn tỉnh .

Được nửa năm thì mình được gọi về ra quân , cũng chưa làm được gì nhiều , chỉ tham gia bắt được mấy tay hai mặt có cỡ ! thời gian đó sống cứ như “ khiêu vũ với bầy sói ” biết nó trá hàng , nó là địch ngầm nhưng nó chưa động thì cũng chỉ thủ với nó ! Đã có ông không chịu nổi cảnh sống đó đã biến! . Thời gian sau không biết thế nào ? chắc chắn là công tác này rất gian nan nhưng thực tế cũng chứng minh là không có cách nào khác và cuối cùng thì cũng thành công khi chính quyền bạn vững mạnh như hiện nay !


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: hiephoa2000 trong 21 Tháng Giêng, 2009, 03:07:40 am
việc xây dựng chính quyền giúp bạn của các chuyên gia mình em cụng nghe ông dựong vợ nói là chuyên gia khi xuống xã giúp bạn , mình coi đại thằng nào nhìn ngon ngon chút thì chỉ định nó làm a, b, c. khi vừa hoàn thành cơ bản nhiệm vụ xong thì sau 1 đêm quân báo về hốt sặch. lí do: địch ngầm, hên là ông ấy thoát kô bị tính sổ trong vụ ấy, sau cử đi nửa thì ông ấy xin thôi, kô dám


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 21 Tháng Giêng, 2009, 09:55:44 pm
hehe, nghe bác dksaigon kể mà em nổi gai ốc , hoặc là các bác quá liều hoặc là địch lúc đó chưa hoàn hồn chứ lực lượng mỏng thế thì chịu sao thấu . Bọn em 1 tỉnh có 9 D còn thêm 1 E cơ động cộng với các E của ba khiêng hai mà có lúc còn bị địch rượt chạy xì khói  ;D Thả 2 thằng ở trong 1 phum thì chắc có nước trốn luôn chứ sao dám ở , bọn thanh niên nó cắt cổ liền .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 21 Tháng Giêng, 2009, 11:57:48 pm
haanh : qua năm 81 pốt cũng đã hồi phục tổ chức thâm nhập móc nối số rã ngũ, hàng binh trở lại, cùng với phe Son san, Shihanouk thành lập mặt trận chống ta rồi ! ta bắt cũng nhiều và nó cũng thịt chuyên gia xã một số ! mỗi lần về D nghe phổ biến là hết muốn trở về lãnh địa, em nào cũng nấn ná đến khi bị đuổi mới lủi thủi về xã ! ;D , thấy vậy D chỉ cho về hội ý hàng tháng 1 em còn 1 em ở lại giữ địa bàn, bởi dậy cha sĩ quan CG trưởng giành về, mỗi lần hắn đi là 2- 3 ngày mới quay về ! lúc đó ớn lắm chứ, đêm là kiếm chỗ lủi ! thà đối mặt đánh nhau chứ cái kiểu " nhất đẳng huyền đai không bằng dao phai chém lén " ớn là bị bắt sống chứ phang nhau mà toi cũng chấp nhận! tớ cũng đã từng nói một lần trên này là nói thật lòng là lúc đó xác định nếu xảy ra tình cảnh đó thì đành cưa lựu đạn thôi ! he he, bình thường thì lúc nào cũng kè khẩu AK, chỉ ngặt lúc gánh nước về tắm giặt cũng phải lận lưng trái M67 !
Thật sự là với cái kiểu chơi như thế , mấy ông từng sổng lưng đánh nhau mới leo lên được cái lon úy, vậy mà cũng xin chào ...em " biến " muốn xử lý sao cũng được, đó cũng là sự thật ! mà cũng phải thôi, ai đời đang cơm cũng có lính nấu, nắm 1C cũng hiên ngang chứ ! giờ làm " chuyên gia " ăn uống thì hai thằng lui cui kiếm cóc nhái, chim cò nấu nướng , bữa cơm có hai thằng ăn mà lòng cứ ở đâu đâu cắm cúi nuốt! đêm cứ phải, không đi phục thì cũng kiếm chỗ né thì ... đếch chơi nữa ! còn mình thì chỉ là thằng hạ sĩ quan quèn thì ráng gồng chờ ngày về ! ;D     


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 23 Tháng Giêng, 2009, 10:33:14 am
Bố trí các đơn vị cấp Mặt trận/ Quân đoàn và Sư đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tại K theo tài liệu tháng 5/1981. (Một số sư đoàn không xác định được vị trí Sở chỉ huy, em đặt tại Tỉnh lỵ), được xác định trên Bản đồ K tỷ lệ 1:250.000.
File ảnh kích cỡ 2500 x 2500, hơi mờ do Photobucket không cho phép file >1Mb.


(http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/ChientruongK/Mark_13-5-81-2500.jpg)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: chiangshan trong 23 Tháng Giêng, 2009, 11:13:08 am
Hehe, cụ giun kí hiệu theo chuẩn NATO à ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 25 Tháng Giêng, 2009, 09:24:00 am
Hehe, cụ giun kí hiệu theo chuẩn NATO à ;D

Theo chuẩn K  ;D
(Cơ bản theo ký hiệu quân sự  ;) Tiết kiệm đất đai, chọn màu sắc dễ nhìn, dễ phân biệt)
------------
Tiếp ...

D.   Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu 5 đóng tại XV0696, tỉnh Stung Streng

1.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 307 đóng tại VA5823(?), tỉnh Preah Vihear. ĐỊa bàn hoạt động bao gồm Đông Anlong Veng đến sông Mekong, và Nam đến địa giới tỉnh Kompong Thom.

a).   Sở chỉ huy Tiểu đoàn đặc công 19 không xác định được vị trí đóng, tuy nhiên các bộ phận của đơn vị này đã hoạt động tại Bắc tỉnh Preah Vihear.

b).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 95 đóng tại VA9572, huyện Choam Khsan, tỉnh Preah Vihear. Địa bàn hoạt động bao gồm Bắc tỉnh Preah Vihear đến Đông Kompong Sralau (VA7550), tỉnh Preah Vihear. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

c).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 29 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động là Tây của Ban Koulen (VA6828) đến phụ cận Tây Bắc tỉnh Preah Vihear. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7, 8, 9.

d).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 576 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động là Tây tỉnh Preah Vihear.

e).   Sở chỉ huy trung đoàn biên phòng 20 không xác định được vị trí đóng. ĐỊa bàn hoạt động là dọc theo biên giới Thái Lan – Campuchia tại tỉnh Preah Vihear. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 208, 210,216.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 25 Tháng Giêng, 2009, 11:25:53 am
Hehe, cụ giun kí hiệu theo chuẩn NATO à ;D

Theo chuẩn K  ;D
(Cơ bản theo ký hiệu quân sự  ;) Tiết kiệm đất đai, chọn màu sắc dễ nhìn, dễ phân biệt)
------------
Tiếp ...

D.   Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu 5 đóng tại XV0696, tỉnh Stung Streng

1.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 307 đóng tại VA5823(?), tỉnh Preah Vihear. ĐỊa bàn hoạt động bao gồm Đông Anlong Veng đến sông Mekong, và Nam đến địa giới tỉnh Kompong Thom.
[/color

Nếu đến tháng 5 / 1981 mà Thái Lan dùng như thế này thì nó chết là phải
 Nó đào đâu ra vị trí của D Trinh sát và Đặc công của F 307 vì nó nằm trong F bộ F307 hì..hì..
Trung đoàn Pháo binh 576 nằm chình ình ngay thị trấn Choamkhsan mà nó cũng không thấy, thì tiên tổ nó sống lại cũng không thấy nổi E29 và E94.hì ..hì
Trung đoàn 95 của em thì nó phải thấy vì chúng em ..đ..ộ..p  nó hoài à, mà E95 có 4 Tiểu đoàn chứ đâu phải 3 ( D1, D2, D3, D10  Đ/c Trịnh Minh Hổ là D trưởng đầu tiên của D10 sau này là E phó E95 và cuối cùng là Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh Bình Định nay đã nghỉ hưu )
Không thấy Sở chỉ huy của Epb 576 thì làm sao thấy SCH của anh E20 CANDVT  ( sau này là E867 ) .
Rõnganh có thể post lên cho em khu vực F307 để em chấm cho rongxanh vị trí  các E của F307 vì nhìn mờ quá
Thủ trưởng Tấn E trưởng E94 gắn đại liên trên xe Jeep đi dọc đường bắn nó phục hoài , mà Pốt cũng không báo lại cho thầy nó cụ Tấn ở đâu...
Cụ Hạnh E trưởng Epb 576 nó không thấy là phải, vì khi cụ Hạnh bắn, cụ Hạnh đâu có đề pa ở dưới Choamkhsan đâu mà nó nghe, nếu nó biết thì làm sao cụ Hạnh đưa 2 khẩu 85 ly nòng dài lên điểm cao bắn vào đầu chúng nó trong trận F307 đánh ngả ba biên giới ( không phải trận cấp Quân khu sau nầy )
Xin góp vài ý nhỏ để anh em tường tận. Lính 307 đâu . Xung ....ph..o..n...g..Dọt.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: linh moi trong 25 Tháng Giêng, 2009, 08:20:39 pm
  Bác Hà ơi ! Em thích đọc bài của bác lắm đấy ! Chỉ tội , em là lính phía bắc nên chả biết làm cách nào tham gia vào bài viết của bác cả . Bác cứ viết tiếp đi ! Thời gian còn dài nên bác cứ từ từ ... Nhiều anh em mong bài của bác lắm đấy .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 25 Tháng Giêng, 2009, 08:32:32 pm
  Bác Hà ơi ! Em thích đọc bài của bác lắm đấy !  ... Nhiều anh em mong bài của bác lắm đấy .
thưa bác limhmoi ! Em đang bị viêm mũi dị ứng, vì không biết sao nó tự phình to ra bác ơi !Em tết này không có tiền lẻ chứ không thì em lì xì bác... Dọt lẹ...


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: khanhhuyen trong 26 Tháng Giêng, 2009, 03:39:24 am
haanh : qua năm 81 pốt cũng đã hồi phục tổ chức thâm nhập móc nối số rã ngũ, hàng binh trở lại, cùng với phe Son san, Shihanouk thành lập mặt trận chống ta rồi ! ta bắt cũng nhiều và nó cũng thịt chuyên gia xã một số ! mỗi lần về D nghe phổ biến là hết muốn trở về lãnh địa, em nào cũng nấn ná đến khi bị đuổi mới lủi thủi về xã ! ;D , thấy vậy D chỉ cho về hội ý hàng tháng 1 em còn 1 em ở lại giữ địa bàn, bởi dậy cha sĩ quan CG trưởng giành về, mỗi lần hắn đi là 2- 3 ngày mới quay về ! lúc đó ớn lắm chứ, đêm là kiếm chỗ lủi ! thà đối mặt đánh nhau chứ cái kiểu " nhất đẳng huyền đai không bằng dao phai chém lén " ớn là bị bắt sống chứ phang nhau mà toi cũng chấp nhận! tớ cũng đã từng nói một lần trên này là nói thật lòng là lúc đó xác định nếu xảy ra tình cảnh đó thì đành cưa lựu đạn thôi ! he he, bình thường thì lúc nào cũng kè khẩu AK, chỉ ngặt lúc gánh nước về tắm giặt cũng phải lận lưng trái M67 !
Thật sự là với cái kiểu chơi như thế , mấy ông từng sổng lưng đánh nhau mới leo lên được cái lon úy, vậy mà cũng xin chào ...em " biến " muốn xử lý sao cũng được, đó cũng là sự thật ! mà cũng phải thôi, ai đời đang cơm cũng có lính nấu, nắm 1C cũng hiên ngang chứ ! giờ làm " chuyên gia " ăn uống thì hai thằng lui cui kiếm cóc nhái, chim cò nấu nướng , bữa cơm có hai thằng ăn mà lòng cứ ở đâu đâu cắm cúi nuốt! đêm cứ phải, không đi phục thì cũng kiếm chỗ né thì ... đếch chơi nữa ! còn mình thì chỉ là thằng hạ sĩ quan quèn thì ráng gồng chờ ngày về ! ;D     
Cái kiểu ngủ,phải mắt nhắm mắt mở này ớn thật.Thà rụng trước mặt anh em,đồng đội nó không uất ức bằng rụng cái kiểu không ai dành này.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: lethaitho trong 26 Tháng Giêng, 2009, 09:56:42 am
Có lẽ trong các cuộc chiến tranh của dân tộc từ KCC Pháp, Mỹ, C, K, BG phía Bắc. Chỉ có cuộc chiến ở K là có cái hình thái chiến tranh : ban ngày bắt tay Samaki, buổi tối mang B ra phụt thôi nhỉ? ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 26 Tháng Giêng, 2009, 11:34:45 am
Bởi vậy, bây giờ quốc tế đề cập đến VN gửi quân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trong vai trò Hội đồng bảo an là VN né, chỉ nói chung chung là khi nào thích hợp ! :D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 27 Tháng Giêng, 2009, 11:50:46 am
Tiếp theo và hết...
-----------

2.   Sở chỉ huy Sư đoàn 2 bộ binh đóng tại XV0595, tỉnh Stung Treng. Địa bàn hoạt động được cho là trên tỉnh Stung Treng

a).   Không xác định được vị trí đóng của Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 1  và địa bàn hoạt động của Trung đòan. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

b).   Không xác định được vị trí đóng của Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 31  và địa bàn hoạt động của Trung đòan. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7, 8, 9.

c).   Không xác định được vị trí đóng của Sở chỉ huy Trung đoàn phòng không 368 và địa bàn hoạt động của Trung đòan.

3.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 315 đóng tại YA1419, tỉnh Ratanakiri.

a).   Sở chỉ huy trung đoàn bộ binh 142 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động trên tỉnh Ratanakiri.

b).   Sở chỉ huy trung đoàn bộ binh 143 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động trên tỉnh Ratanakiri.

c).   Sở chỉ huy trung đoàn bộ binh 729 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động trên tỉnh Stung Treng.

d).   Sở chỉ huy trung đoàn bộ binh 733 không xác định được vị trí đóng. Địa bàn hoạt động trên tỉnh Ratanakiri.

4.   Nơi đóng của Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 342 và địa bàn hoạt động không xác định được.

5.   Không xác định được nơi đóng của Sở chỉ huy Trung đoàn vận tải 230. Trung đoàn này có nhiệm vụ vận chuyển gạo bằng thuyền đến Bong Long (YA1419), tỉnh Ratanakiri và vận chuyển đạn dược đến tỉnh phía Bắc Preah Vihear. Các đơn vị trực thuộc gồm tiểu đoàn 1, 2, 3, 4.

6.   Sở chỉ huy Trung đoàn vận tải 230 (SIC) đóng tại XV3999, tỉnh Ratanakiri. Địa bàn hoạt động là tỉnh Ratanakiri. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 2 (Chú thích: Không có giải thích về việc đưa ra tên trung đoàn vận tải 230 giống nhau)

7.   Không xác định được địa điểm đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 147. Địa bàn hoạt động là Tây Nam của Siem Pang (Tỉnh Stung Treng).

8.   Không xác định được địa điểm đóng Sở chỉ huy Trung đoàn 82 (SIC). Địa bàn hoạt động là tỉnh Ratanakiri.

E.   Bộ chỉ huy tiền phương Quân khu 9 đóng tại VT7815, tỉnh Takeo

1.   Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 8 đóng tại VT7815. Địa bàn hoạt động là khu vực tỉnh Prey Veng, Takeo, Kômpng Speu, Kampot và Kamdal.

a).   Sở chỉ huy trung đoàn bộ binh 320 đóng tại WT3671, tỉnh Prey Veng. Địa bàn hoạt động là Tây tỉnh Prey Veng đến phụ cận biên giới Việt Nam – Campuchia. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3, 4.

b).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 24. Địa bàn hoạt động là Tây Nam tỉnh Prey Veng đến phụ cận huyện Roneas Hek, tỉnh Svay Rieng. Các đơn vị trực thuộc bao gồm Tiểu đoàn 4, 5, 6.

c).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 88. Địa bàn hoạt động là tỉnh Prey Veng và Svay Rieng. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7, 8, 9.

d).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 159. Địa bàn hoạt động là tỉnh Prey Veng. Đơn vị trực thuộc là Tiểu đoàn 3.

2.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 330. Địa bàn hoạt động là tỉnh Takeo

a).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động của Trung đoàn bộ binh 1.

b).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động của Trung đoàn bộ binh 101.

c).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động của Trung đoàn bộ binh 3.

3.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 380. Địa bàn hoạt động là tỉnh Takeo.

4.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 339. Địa bàn hoạt động là trung tâm tỉnh Pursat, xung quanh Leach (UU6665) đến phụ cận đường 56, Tay Nam tỉnh Battambang và Bắc tỉnh Pursat.

a).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 1. Địa bàn hoạt động là Nam tỉnh Battambang.

b).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 2. Địa bàn hoạt động là Tây tỉnh Pursat và Nam tỉnh Battambang.

c).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 3. Địa bàn hoạt động là Tây tỉnh Pursat và Nam tỉnh Battambang.

d).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 4. Địa bàn hoạt động là Nam tỉnh Battambang.

5.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 4. Địa bàn hoạt động là tỉnh Koh Kong.

a).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 2 (3 cũ). Địa bàn hoạt động là tỉnh Koh Kong. Các đơn vị trực thuộc là Tiểu đoàn 7, 8, 9, 10

b).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 188 (10 cũ). Địa bàn hoạt động là tỉnh Koh Kong. Các đơn vị trực thuộc là Tiểu đoàn 4, 5, 6

c).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 95A (SIC - 20 cũ). Địa bàn hoạt động là tỉnh Koh Kong. Các đơn vị trực thuộc là Tiểu đoàn 7, 8, 9.

d).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động Trung đoàn bộ binh 163.

e).   Sở chỉ huy Trung đoàn Biên phòng 6 đóng tại TU6812, tỉnh Koh Kong. Địa bàn hoạt động là tỉnh Koh Kong. Các đơn vị trực thuộc là Tiểu đoàn 6.

f).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động Trung đoàn (hoặc Quy mô Sư đoàn nhỏ) thiết giáp 22.

g).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động Trung đoàn pháo binh 26.

h).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động Trung đoàn công binh 27.

i).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy đơn vị Tâm lý (Chu Long). Địa bàn hoạt động là tỉnh KomPong Speu.

F.   Không xác định được vị trí đóng Bộ chỉ huy Quân đoàn 4. Địa bàn hoạt động là phụ cận tỉnh KomPong Chnang đến phụ cận Tây dọc biên giới Campuchia – Thái Lan.

1.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 341. Địa bàn hoạt động là Tây tỉnh Pursat đến ranh giới tỉnh Battambang.

a).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 1. Địa bàn hoạt động là Nam Tuk Sok (TU6584), tỉnh Battambang. Các đơn trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

b).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 2 (270 cũ). Địa bàn hoạt động là Nam Tuk Sok, tỉnh Battambang. Các đơn trực thuộc gồm Tiểu đoàn 4, 5, 6.

c).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động của Trung đoàn bộ binh 3 (266 cũ).

2.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 9. Địa bàn hoạt động là tỉnh Kampong Chnang.

a).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 271. Địa bàn hoạt động là phụ cận Tuk Puse (VU4832) và Tra Lach (VU6919), tỉnh Kompong Chnang. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

b).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động của Trung đoàn bộ binh 272. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 4, 5, 6.

c).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 95. Địa bàn hoạt động là Tuk Puse (VU4832) tỉnh Kompong Chnang. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7, 8, 9.

d).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn phòng không 42. Địa bàn hoạt động là tỉnh Kompong Chnang. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 22.

3.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Sư đoàn bộ binh 7. Địa bàn hoạt động là tỉnh Pursat và Battambang.

a).   Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 141 (14 cũ) đóng tại TU6993, Tây Nam của Ta Sanh (NCA), tỉnh Pursat. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3 và 28.

b).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 165 (12 cũ). Địa bàn hoạt động là tỉnh Pursat. Các đơn vị trực thuộc là Tiểu đoàn 4, 5, 6.

c).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 209 (12 cũ). Địa bàn hoạt động là tỉnh Pursat. Các đơn vị trực thuộc là Tiểu đoàn 7, 8, 9.

d).   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn phòng không 210. Địa bàn hoạt động là Bắc tỉnh Pursat.

4.   Không xác định được vị trí Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động Trung đòan (hoặc Quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) phòng không 71.

5.   Không xác định được vị trí Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động Trung đòan (hoặc Quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) xe thiết giáp 26.

6.   Không xác định được vị trí Sở chỉ huy Trung đòan (hoặc Quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) công binh 25. Địa bàn hoạt động có thể là Tây Nam tỉnh Battambang.

7.   Không xác định được vị trí Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động Trung đòan (hoặc Quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) pháo binh 4.

G.   Quân khu 9 - Sở chỉ huy Trung đoàn Hải quân 5 đóng tại WS1008, Việt Nam. Địa bàn hoạt động không xác định được.

1.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động của Trung đoàn (hoặc quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) 125 Hải quân.

2.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy và địa bàn hoạt động của Trung đoàn (hoặc quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) 126 Hải quân.
3.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn (hoặc quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) 127 Hải quân. Địa bàn hoạt động là tỉnh Koh Kong.

4.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn (hoặc quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) 128 Hải quân. Địa bàn hoạt động là tỉnh Koh Kong.

5.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn (hoặc quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) 950 Hải quân. Địa bàn hoạt động là tỉnh Koh Kong.

6.   Không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy Trung đoàn (hoặc quy mô Sư đoàn nhỏ/ thiếu) 101 Hải quân. Địa bàn hoạt động là Tây Nam tỉnh Koh Kong.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 27 Tháng Giêng, 2009, 01:13:48 pm
2.   Sở chỉ huy Sư đoàn 2 bộ binh đóng tại XV0595, tỉnh Stung Treng. Địa bàn hoạt động được cho là trên tỉnh Stung Treng

a).   Không xác định được vị trí đóng của Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 1  và địa bàn hoạt động của Trung đòan. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 1, 2, 3.

b).   Không xác định được vị trí đóng của Sở chỉ huy Trung đoàn bộ binh 31  và địa bàn hoạt động của Trung đòan. Các đơn vị trực thuộc gồm Tiểu đoàn 7, 8, 9.

c).   Không xác định được vị trí đóng của Sở chỉ huy Trung đoàn phòng không 368 và địa bàn hoạt động của Trung đòan.


Theo báo cáo này thì thấy rất nhiều điểm mù mờ, thậm chí ko đúng nữa, tính đến thời điểm 5.81:

+ địa bàn hoạt động của F2 là Stung treng, Kratie, Ratnakiri, Moldunkiri, nói chung là đông Mekong
+ SCH E1 lúc đó đóng ở phum Sandan bên bờ sông Mekong, cách Kratie 20km, đội hình các D1, D2 và D3 kéo dài hơn 100km dọc đường 13 về hướng Stungtreng. Địa bàn hoạt động như của F2, có lúc tác chiến vượt sang tây Mekong, các đảo lớn trên sông Mekong.
+ F2 có Ebb1, Ebb38 và Ebb93, còn Ebb31 đã tách khỏi đội hình F2 từ trước 78.
+ F2 có E368 là Epháo binh, có 2D pháo mặt đất, 1D pháo phòng không.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dongadoan trong 27 Tháng Giêng, 2009, 01:21:47 pm
Điều ấy một lần nữa chứng tỏ công tác giữ bí mật của ta rất tốt chứ bác! ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: TQNam trong 27 Tháng Giêng, 2009, 03:39:09 pm
Lạ thay, Lạ thay!
Bản tin nầy, càng đọc, càng tin là phải đặc cho nó cái tên: Danh sách những điều không biết về đối phương.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 27 Tháng Giêng, 2009, 05:24:32 pm
Lạ thay, Lạ thay!
Bản tin nầy, càng đọc, càng tin là phải đặc cho nó cái tên: Danh sách những điều không biết về đối phương.
Chúng biết cái gì mà nói hả bác! Theo cách nói của dân miền nam thì là nó nói triều nói quảng đấy .Cảm ơn Bác ronganh@ lặn lội mấy bữa nay dịch(to tranlate)
tài liệu này và post cho anh em, và chủ đề này đổi tên ngược lại với bác TQ Nam là : Những điều sai lầm của đối phương mà ta biết . Bác TQ Nam OK chứ  .
 Tôi xin bổ sung ý của bác Hungnt F2 như sau :
1. E31 là của F2 và đã tách khỏi F2 vào mùa mưa năm 1978, và đây là E chủ lực của F309 thành lập vào thời gian này, tôi có nhớ là cuối năm 1978 tại SCH E95 tại Đức Cơ ( biên giới Việt -Cam ) có cuộc họp giữa E95 và E31 về việc đổi địa bàn , vì thời điểm đó E95 và E31 là anh em ruột , chịu đấm ăn xôi ở khu vực này
phải nói E31 đánh oai lắm các bác, trong cuộc họp này tôi giúp đ/c trợ lý trinh sát E95 báo cáo về tình hình biên giới ( chỉ chuẩn bị và đưa bản đồ cho đ/c trợ lý thôi ) sau cuộc họp này thủ trưởng Hồng ( lâu quá quên họ của Thủ trưởng , xin lỗi nhé ) thấy tôi là dân Bình Định nên thủ trưởng có trò chuyện và lì xì cho tôi gói Thủ đô ( hình như in chùa Một cột thì phải ) vì nghe thủ trưởng nói là Ông mới nhận nhiệm vụ , trước kia ông là Hệu trưởng Trường Hạ sĩ quan QK5 ở Phù Cát quê tôi, ông thấy tôi " lanh và giỏi  ::) sic.." tặng em gói thuốc ( hết ý
luôn, đang vả mà ) làng Bò của dân tộc mới bị Pốt hôt nên đâu có ai buôn bán gì đâu.Ông là E trưởng E31 không đeo quân hàm nên không biết ông cấp bậc gì.
F309 lúc đó bao gồm các Ebb 31, 96, 812, và trong giờ G của chiến dịch ta phản công, E31 đánh mở cửa vào thị trấn Bokeo , tạo điều kiện cho E95 đánh thọc sâu, Pốt bị  vỡ trận không trở tay kịp ở hướng này , trên đường chiến dịch theo lệnh trên F309 lật cánh sang MT479 và coi như từ đó F309 cai dòng sữa Mẹ QK5
nên tôi không biết gì hơn,sau này nghe đâu F309 nằm trong đội hình QĐ4. Nên việc đưa E31 vào đội hình F2 là thằng Thái bị cú lừa hơi đậm. Xem trang 1,2 của topic này ở hướng MT479 thì lại có E95 nào bên đó ..( Mù mờ như đêm 30 ).
Việc lật cánh của F309 sang hướng MT479  (cũng như bác Hungnt F2  kể việc lật cánh của F2 cho ta thấy đây là vấn đề của các Cụ nhà ta, Thái có tài thánh gì mà biết ) Chúng ta thử nghĩ F2 đang ở Phnom Pênh sao không theo lộ 7 xuôi về hướng đông Tây ninh , hoặc theo hướng tây bắc ngược lên Cpongpong Cham lên Krache lên Stung treng, mà phải vu hồi về Long bình bằng máy bay và sau 2 ngày trở lại QL13 _ QL7 để đến Krache và Stung treng. Hơn nữa F2 là lính " Đánh _ Dọt ". Có mọc râu cũng đoán không ra con Thái lan ạ !
Việc lật cánh của F309 mai rảnh kể anh em nghe đỡ buồn . Oai hùng lắm F309 !
 Vài chi tiết cho có hương vị ngày mồng 2 tết trên diễn đàn vậy mà . F2 đâu mau ra tiếp các bác nè con .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dongadoan trong 27 Tháng Giêng, 2009, 05:37:34 pm
Cảm ơn Bác dongadoan lặn lội mấy bữa nay dịch(to tranlate) tài liệu này và post cho anh em
--------------------------------
 Hì, là Moderator rongxanh kiếm và dịch tài liệu, bác ạ. Em không dám nhận công! ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 27 Tháng Giêng, 2009, 05:44:05 pm
Cảm ơn Bác dongadoan lặn lội mấy bữa nay dịch(to tranlate) tài liệu này và post cho anh em
--------------------------------
 Hì, là Moderator rongxanh kiếm và dịch tài liệu, bác ạ. Em không dám nhận công! ;D
Xin lỗi Chú vì nghe.. dongadoan.. dễ thương quá vậy mà . ;D
Thành thật xin lỗi bác rongxanh@ việc nhầm tên lẫn họ là việc khiếm nhã.
Khanh có lỗi .. khanh có lỗi ..Xin tha mạng . .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 27 Tháng Giêng, 2009, 06:19:01 pm
vovanha: chiều nay 3 anh em e1/f2 tôi đang hội ý, có những điều gì mới sau cuộc nhậu (à hội ý này sẽ báo cáo bác vovanha và các bác CCB chiến trường K, mong bác cho ít thời gian nhé.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 27 Tháng Giêng, 2009, 06:53:58 pm
vovanha: chiều nay 3 anh em e1/f2 tôi đang hội ý, có những điều gì mới sau cuộc nhậu (à hội ý này sẽ báo cáo bác vovanha và các bác CCB chiến trường K, mong bác cho ít thời gian nhé.
Cuộc đời chán nhất là sự chờ đợi  thưa ông F2 ạ! ông có đọc bài của anh em chưa có gì mới thì báo nhé, ở đời chỉ biết ít, biết nhiều , chứ chả có thằng nào biết hết cả , em đang cần tư liệu của F2 đây, bác cứ nhởn nha thì cóc chơi nữa , vậy thôi ?
Hà nội lính 95 , 307 cả C  đó , bác kiếm hộ em chứ ?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 27 Tháng Giêng, 2009, 10:15:02 pm
Lạ thay, Lạ thay!
Bản tin nầy, càng đọc, càng tin là phải đặc cho nó cái tên: Danh sách những điều không biết về đối phương.

He he, em nghĩ có những thông tin này cũng tốt, nhất là thế hệ chúng em, lờ mờ về các đơn vị tham gia. Có gì chưa chính xác, rất mong các bác bổ sung.

Mời các bác xem tiếp 1 báo cáo, mang tính chất thông tin, chưa phải là báo cáo cuối cùng được đánh giá).
-------------------------------

Các đơn vị của Quân đoàn 4, Quân khu 9 và các tỉnh đồng bằng (sông Cửu Long) thời điểm tháng 11/1980 – 4/1981
[/color]

1.   Cuối năm 1980, các Sư đoàn trực thuộc bộ phận tiền phương Quân đoàn 4 – Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Campuchia bao gồm Sư đoàn 1(là Sư đoàn 341), Sư đoàn 5 (SIC), Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9. Tư lệnh Quân đoàn 4 là tướng Hoàng Cầm và Quân đoàn không trực thuộc Mặt trận 479. Các bộ phận của Trung đoàn 14 (là Trung đoàn 141 – còn được gọi là trung đoàn 328 và 32). Sư đoàn 7 đóng tại tỉnh Koh Kong. Trung đòan 14 tăng cường 1 tiểu đoàn đóng căn cứ tại cảng Kompong Som (Chú thích của Sở chỉ huy: Trung đòan 5 không trực thuộc Quân đòan 4).

2.   Bốn Sư đòan chính của Quân khu 9 (MR9) được điều sang Campuchia vào tháng 4/1981 gồm:

a).   Sư đoàn 339 đóng tại tỉnh Kompong Speu và Kampot. Đầu tháng 4, các bộ phận của Sư đoàn được điều động đến tỉnh Koh Kong.

b).   Sư đoàn 8 được điều động đến tỉnh Pursat

c).   Sư đoàn 330 đóng căn cứ tại tỉnh Battambang và biên chế vào Mặt trận 479.

d).   Sư đoàn 4 đóng căn cứ tại tỉnh Koh Kong.

(Chú thích: Chỉ có vị trí đóng của Sư đoàn 4 được khẳng định)

3.   Tháng 4 năm 1981, Bộ phận tiền phương Quân khu 9 đóng tại thành phố Kompong Speu. Các đơn vị hỗ trợ (hậu cần) trực thuộc Quân khu 9 được đóng phân bố dọc bờ Nam sông Hậu - tỉnh Hậu Giang Việt Nam, kéo dài từ căn cứ Bình Thủy tại Km 4 cầu Bình Thủy gần Cần Thơ đến Bộ chỉ huy Quân khu 9 gần sân bay số 31 tại Trà Nóc.

a).   Trung đoàn 20160 (?), trực thuộc Phòng Hải quân Quân khu 9, đóng tại km 4, và kho chứa vũ khí đạn dược nằm giữa Sở chỉ huy Trung đoàn và sân bay Bình Thủy.

b).   Một bộ phận của Vùng chiến thuật 5 Hải quân Việt Nam đóng gần Trung đoàn 20160, thượng lưu bộ phận Vùng 5 Hải quân.

c).   Tiểu đoàn vận tải đường sông 179, trực thuộc bộ phận hậu cần Quân khu 9, biên chế hoạt động khoảng 20 LCM 8S và một số tàu kéo, xà lan.

d).   Tiểu đòan vận tải đường bộ được biên chế xe vận tải Molotova cũng hoạt động trong khu vực này.

e).   Bộ phận Quân y và cơ sở hạ tầng đào tạo đóng tại gần khu kho vũ khí tại phụ cận tòa nhà Sở chỉ huy Trung đoàn 26 thiết giáp Quân khu 9 đã từng đóng. Năm 1979 Sở chỉ huy chuyển đến căn cứ Chi Lăng tại vùng Bảy núi của tỉnh An Giang. Các đơn vị trực thuộc Trung đoàn này gồm các Tiểu đoàn xe thiết giáp M113, một số tiểu đoàn khác được biên chế 20 tăng T54, 8 xe PT85, tăng M48, tăng M41 và xe thiết giáp 4 bánh do Mỹ chế tạo.

f).   Bệnh viện dã chiến K120 tại Mỹ Tho và K121 tại Cần Thơ cũng được biên chế vào Quân khu 9.

4.   Bộ phận hậu cần tại Việt Nam là Binh trạm 21 đóng căn cứ tại quân cảng Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh tháng 9/1980, trực thuộc Bộ phận  Hậu cần tại Hà Nội. Sở chỉ huy tiền phương tại Thành phố Hồ Chí Minh điều phối vận chuyển của toàn bộ các bộ phận còn lại của trung đòan thiết giáp 21 Quân khu 7, bao gồm 40 tăng T54 và T59, được vận chuyển từ Tân Cảng bởi hệ thống kênh nội địa tới Mỹ Tho và theo thượng lưu lên binh trạm hậu cần đóng tại hồ Ton Le Sap cách thành phố Siem Reap 17km. Tiểu đoàn hậu cần 179 và Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 962 bảo vệ, hộ tống các LCM, tàu kéo và xà lan của Trung đoàn 21.

5.   Để cung cấp cho Mặt trận 479, Bộ chỉ huy hậu cần Tiền phương triển khai căn cứ hậu cần chính tại km 4 đường 5, đường đến Battambang. Các kho chứa được xây dựng từ thời chính quyền Lol Nol, phân phối nhiên liệu diezel và dầu cho các đơn vị vận tải của Quân đội Nhân dân VN. Quân khu 9 duy trì hệ thống hậu cần trên sông Mekong và triển khai các điểm phân phối chính gần cầu Chu, km 1 tại Phnom Penh và trạm hậu cần tại Kompong Chnang. Cả Sở chỉ huy hậu cần tiền phương Binh trạm 21 và cụm hậu cần Quân khu 9 đều hiệp đồng với Tổng CÔng ty vận tải đường sông của Chính phủ Việt Nam để vận tải cung cấp hàng hóa đến các đơn vị trực thuộc tại Campuchia nhờ sông Mekong. Mức độ sử dụng vận tải đường sông giảm xuống trong năm 1980 do tăng cường khả năng lưu thông và bảo vệ bằng đường bộ.

6.   Đến tháng 4 năm 1981, Cụm hoạt động đặc biệt 126 (Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 126), với Sở chỉ huy cũ đóng tại Hải Phòng, bao gồm 6 tiểu đoàn. Bốn Tiểu đoàn với ước tính 3200 lính đóng tại cảng Kompom Som và được biên chế các tàu LST do Mỹ chế tạo.  Loạt tàu của VN HQ500 được Lữ đoàn 126 sử dụng đóng căn cứ tại cảng Kompom Som và hàng tháng đi đến bộ phận khác của Lữ đoàn đóng tại quần đảo Trường Sa. Hai Tiểu đoàn còn lại của Lữ đoàn đóng căn cứ tại Nha Trang và Hải Phòng (Nguồn tin ghi chú: Lữ đoàn 126 đã có lực lượng xung kích tại Kompong Som trong quá trình tấn công của Việt Nam, đã bị thương vong 70%, gồm chỉ huy, Thượng tá(Senior Colonel)? tên THO và mất mát nhiều vũ khí nặng, các bộ phận thay thế được huấn luyện tại ĐỒng Tâm - Mỹ Tho và căn cứ Sơn Trà năm 1979).

7.   Quân khu 9 duy trì cơ sở huấn luyện cho quân đội nhân dân Campuchia (PRK) tại căn cứ Chi Lăng tại tỉnh An Giang. Trong năm 1980, các khóa huấn luyện gồm chiến thuật xe tăng và bộ binh, các khóa sau từ 3 đến 6 tháng và gồm 5 đến 600 học viên. Các học viên Campuchia được huấn luyện riêng với học viên VN bởi các sĩ quan Quân đội VN.

8.   Các đơn vị của tỉnh Hậu Giang đóng căn cứ tại tỉnh Kompong Chnang, có mức độ hoạt động lớn hơn Sư đoàn gồm khoảng 13-15.000 người, bao gồm các đơn vị của tỉnh và huyện. Các đơn vị trực thuộc gồm Trung đoàn 1, 2, 3 cộng với tiểu đòan trinh sát ước tính có 500 người.

9.   Các trung đoàn 1 và 2 - đơn vị của tỉnh An Giang (chưa được khẳng định) đóng tại tỉnh Takeo, ngoại trừ các tiểu đoàn tăng cường của trung đoàn 2 đóng tại căn cứ Chi Lăng, vùng Bảy núi của tỉnh An Giang.

10.   Các đơn vị trực thuộc Trung đoàn 514 tỉnh Tiền Giang (chưa được khẳng định) bao gồm các Tiểu đoàn Rạch Gầm, Chiến Thăng và Ấp Bắc; và Trung đoàn 2009 (chưa được khẳng định) gồm các tiểu đoàn 2009A, 2009B, 2009C, đóng tại Campuchia. Mỗi trung đoàn có 1 đại đội trinh sát có 160 người. Hậu cứ của các đơn vị tỉnh Tiền Giang đóng tại Sở chỉ huy cũ của Sư đoàn 7 VNCH tại thành phố Mỹ Tho, hậu cứ của trung đoàn 514 đóng tại Chợ Gạo gần Cầu Quay và của Trung đoàn 2009 tại Dong Son.

11.   Các trung đoàn Minh Hải 1 và Minh Hải 2 của tỉnh Minh Hải (chưa được khẳng định) đóng căn cứ tại tỉnh Kaoh Kong (tỉnh Koh Kong???), trung đòan 515 và trung đoàn của tỉnh Bến Tre đóng tại tỉnh kết nghĩa của tỉnh Bến Tre tại Campuchia; 2 trung đoàn của tỉnh Kiên Giang đóng tại tỉnh Kampot; và các trung đoàn (có thể là) 1, 2, 3 của tỉnh Cửu Long đóng tại tỉnh kết nghĩa của Cửu Long tại Campuchia.

12.   Năm 1980, Trường Đảng và trường kinh tế của VN đóng tại căn cứ Đồng Tâm đã chuyển về thành phố Vĩnh Long, trở thành Sở chỉ huy mới cho trung đoàn Biên phòng Quân đội nhân dân VN.

13.   Các cố vấn cao cấp Quân đội nhân dân VN cho các tỉnh của Campuchia được lựa chọn và quyết định bởi chỉ huy cao cấp của Quân đội VN, cao hơn cấp các đơn vị quân đội cấp tỉnh. Các cố vấn này được huấn luyện tiếng Khmer trong các trường tại Sóc TRăng. Hầu hết các chỉ huy quân sự cấp tỉnh nắm giữ vị trí cố vấn. Các sỹ quan này tin rằng VN phải duy trì sự hiện diện tại Campuchia trong vòng 10, thậm chí 20 năm để PRK phát triển đủ mạnh và bắt đầu điều hành đất nước.Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 27 Tháng Giêng, 2009, 10:47:46 pm
Về tổ chức hậu cần của QĐ4, tôi còn nhớ khoảng thời gian từ 3.79 đến 4.79, khi đó E1/F2 vẫn còn đi phối thuộc với QĐ4, chúng tôi được QĐ4 tiếp tế cho hậu cần về lương thực thực phẩm, cũng có thể là do đóng ở Kandal, gần sát ngay Phnom penh, có SCH tiền phương Bộ (MT719), QĐ4 nên E1 có điều kiện hơn (hay như bộ đội đánh tiến lên gọi là hưởng sái nhỉ) như gạo trong các bao có 1 sọc xanh to, riêng thực phẩm thì luôn có 1 tuần ít nhất là 1 lần rau cải xanh, bắp cải (ko hiểu sao anh nuôi gọi là bắp su), su hào đều của Đà lạt được QĐ4 cấp cho ít nhiều, và tất cả thực phẩm được chở bằng máy bay AN12 từ VN sang. Có anh bạn cùng đơn vị đã dùng 1 bắp cải đổi 1 đồng hồ cũ với dân K lúc đó vẫn ở bên ngoài, chưa được phép vào nội thành Phnom Penh.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 27 Tháng Giêng, 2009, 11:06:14 pm


He he, em nghĩ có những thông tin này cũng tốt, nhất là thế hệ chúng em, lờ mờ về các đơn vị tham gia. Có gì chưa chính xác, rất mong các bác bổ sung.

Mời các bác xem tiếp 1 báo cáo, mang tính chất thông tin, chưa phải là báo cáo cuối cùng được đánh giá).
-------------------------------
Yên trí đã thống nhất với nhau rồi, là chỉ biết ít , biết nhiều thôi, làm gì có chuyện biết hết . Tiếp tục đi anh bạn đừng để nó đứt quãng ,mất hứng . Đang chờ những sai lầm của nó mà ta chưa biết .

@ Hungnt F2  Đời đã sướng hơn anh em mà còn khoe hả ? Bắp cải đổi đồng hồ mấy cha quá đáng lắm rồi , cho họ không được sao ?
 


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: TQNam trong 28 Tháng Giêng, 2009, 07:19:43 am
Hahaha, vậy là bạn ta không hiểu ý tôi rồi. Là đối tượng tác chiến mà nắm được ít thông tin vậy thì hơi tệ. Tôi tội cho bọn hắn y mà.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 28 Tháng Giêng, 2009, 07:44:10 am
Hahaha, vậy là bạn ta không hiểu ý tôi rồi. Là đối tượng tác chiến mà nắm được ít thông tin vậy thì hơi tệ. Tôi tội cho bọn hắn y mà.
"Em" hiểu chứ bác TQ Nam! em muốn thay đổi cách gọi về phía ta thôi mà.. hì ..hì..


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 28 Tháng Giêng, 2009, 08:25:09 am
Hì, bác vovanha:
1. Sướng khổ gì đâu, đơn vị nào mà chả có lúc sướng "ấm chân răng"? Thật ra bọn Thái ko biết kê ra cầu hàng không TSN-Pochentong do LX thiết lập cho VN mình để vận chuyển đủ thứ, như chuyển quân, đạn dược, thương bệnh binh và thực phẩm, có ngay từ đầu 1979.
2. Quân tư trang bán hết ở VN rồi, mà lính mới chưa có kinh nghiệm nghe gà gáy, coi chùm sao đoán giờ nên gác đêm hay bị sai giờ quá, ca cuối gác là dài vô tận đến sáng, nên mới có trò đổi bắp cải đổi lấy đồng hồ để coi giờ gác ấy mà.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 28 Tháng Giêng, 2009, 10:02:08 am
...., mà lính mới chưa có kinh nghiệm nghe gà gáy, coi chùm sao đoán giờ nên gác đêm hay bị sai giờ quá, ca cuối gác là dài vô tận đến sáng, nên mới có trò đổi bắp cải đổi lấy đồng hồ để coi giờ gác ấy mà.
Cần gì phải lính mới , ngay cả chúng tôi đầu " hai thứ tóc " đây, thì ca gác sau cùng cũng ngut ngàn như mây mùa thu bác ạ.
Có một lần chúng em tập kích lính gì của 3 phái Campuchia mặc đồ rằn ri, trên đất Thái, gặp một thằng còn nằm trên võng chết ngay đơ có cái đồng hồ SEIKO số 5, chúng em thu luôn để về coi giờ, ban đêm anh em ta cứ lấy que củi của anh nuôi dí sát vào dùng miệng thổi để coi giờ, lâu ngày quá mặt kính của đồng hồ q


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 28 Tháng Giêng, 2009, 10:13:12 am
Hì, bác vovanha ..... mà lính mới chưa có kinh nghiệm nghe gà gáy, coi chùm sao đoán giờ nên gác đêm hay bị sai giờ quá, ca cuối gác là dài vô tận đến sáng, nên mới có trò đổi bắp cải đổi lấy đồng hồ để coi giờ gác ấy mà.
Thưa bác F2 ! Chả cần lính mới đâu, ngay cả chúng tôi khi đầu hai thứ tóc ( hơn 5 tuổi quân ) vẩn còn tình trạng ca gác chót dài như mây mùa thu lãng vãng trên đầu...
Trong một trận đánh cấp D trên biên giới Thái, chúng tôi gặp một thằng lính của 3 phái Campuchia, mặc đồ rằn ri chết còn nằm trên võng có cái đồng hồ SEIKO số 5 rất đẹp, chúng tôi mượn tạm về để coi giờ, anh em ta cứ lấy que củi đỏ của anh nuôi dí sát vào để coi giờ, lâu ngày quá mặt kiếng bị queo lại chỉ còn trơ ra cái mặt,và nó còn tồn tại cho đến lúc tôi ra quân khoảng hơn 2 năm, chứ chúng tôi không diễm phúc như bác lấy củ cải đổi đồng hồ đâu , giá quá ư là bèo bác nhỉ .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 28 Tháng Giêng, 2009, 11:00:48 am
Ko hề bèo đâu bác, vì còn nòng AK cứ vô tình chĩa vô nữa chứ. Mà đồng hồ cũng như bác nói đó, vài hôm là lại sai giờ gác, do bị vặn kim!
Mãi sau này mới thuộc bài gà nhà và rừng gáy, hay coi sao trời....


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 29 Tháng Giêng, 2009, 10:51:07 pm
hehe! haanh có nhầm không đấy ? các Đoàn 7701-7705 thành lập khoảng đầu năm 81, gọi là Đoàn vì nó tương đương lữ đoàn, kiêm nhiệm xây dựng chính quyền, truy quét đánh địch vẫn là nhiệm vụ chính ! các sư còn giữ phiên hiệu nhưng xẻ quân để nghi binh và tập trung để cơ động, còn các Đoàn giống... địa phao câu ! ;D nhưng cũng toàn quân chủ lực, chính quy!
Tài liệu này ghi nhận thời gian đầu 81, chắc là giai đoạn sau hẳn phải nói tới chứ ! chờ pót tiếp thôi mà ! ;D

Tài liệu sau (thời điểm tháng 3/1981) có nói đến Trung đoàn 160 Long An ở Sisophon, được biên chế vào đoàn 7704  ;D
Sau khi dịch xong, em sẽ post lên.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: matkieng trong 01 Tháng Hai, 2009, 08:03:25 pm
Không biết nhìn sao đoán giờ nhận gác là chết, không có đồng hồ nào tồn tại hơn tháng sau khi chuyền tay nhau đổi gác được các bác ạ, bị vặn kim đôn giờ hết, nhận ca gác chót 4h sáng, đồng hồ cũng chỉ 4h nhưng gác hoài hổng thấy trời sáng, he he. Kim ngắn kim dài cứng ngắt không di chuyển nửa thì vứt, có ai mà sửa cho được.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 02 Tháng Hai, 2009, 05:13:19 am
Không biết nhìn sao đoán giờ nhận gác là chết, không có đồng hồ nào tồn tại hơn tháng sau khi chuyền tay nhau đổi gác được các bác ạ, bị vặn kim đôn giờ hết, nhận ca gác chót 4h sáng, đồng hồ cũng chỉ 4h nhưng gác hoài hổng thấy trời sáng, he he. Kim ngắn kim dài cứng ngắt không di chuyển nửa thì vứt, có ai mà sửa cho được.


Bác nói đúng đấy. Sau này tôi mới chơi cái chiêu là do " tình hình mới " nên mỗi vọng gác là 2 người " mầy gác tao ngủ đổi lại tao ngủ mầy gác " nên trong một thời gian các bố nhà ta hãi quá , không dám vặn nữa, khi tôi ra quân nó đã trần trụi 2 năm nhưng vẫn chạy tốt ...hè..hè..


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 04 Tháng Hai, 2009, 04:36:20 pm
Bản đồ Bố trí các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam cấp Quân đoàn/ Quân khu/ Mặt trận, Sư đoàn, Trung đoàn trên chiến trường Campuchia theo báo cáo tình báo ngày 13/5/1981 của Quân đội Thái Lan.

Đây là bản có size 3000 pixel. Bản nguyên gốc có size lớn hơn, 8000 pixel (file cỡ 12 Mb) em đang chờ up lên 1 chỗ nào cho gửi, em sẽ cập nhật link sau.
Những vị trí sư đoàn/ trung đoàn có dấu chấm hỏi (?) bên cạnh phiên hiệu đơn vị là những đơn vị không xác định được vị trí đóng Sở chỉ huy.

(http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/ChientruongK/WaterMark_K-3000.jpg)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: TQNam trong 04 Tháng Hai, 2009, 05:38:54 pm
Bạn rõnganh ơi, cho xin góp 1 ý nhò. Có lẽ bạn không cần đóng dấu chìm "quá nhiều" như vậy, hơ khó xem.
Thân


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: tuaans trong 04 Tháng Hai, 2009, 05:49:37 pm
Công bạn í ráp hình mờ, bác Nam. Nữa, đây là bản đề-mô, còn bản bự sẽ úp lên sau.

Tớ thấy bác altus up lên www.ifle.it cũng được!


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 04 Tháng Hai, 2009, 06:20:14 pm
 Bạn rong xanh cho tôi góp 1 ý nhỏ : Bộ TL 779 đóng tại đồn điền Chúp , còn BTL sư 310 đóng tại TX KP cham , BTL 779 tôi có đến 1 lần vào tháng 8/79 nằm trong rừng cao su có ngôi biệt thự kiểu nhà sàn  cột to một người ôm bằng gỗ đen bóng của chủ đồn điền Pháp, còn BTL F310 thì đã ở, học 1 tháng ở sư bộ nằm ở rìa TX sát bờ sông hướng thượng nguồn. Thân !


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: lethaitho trong 04 Tháng Hai, 2009, 07:17:08 pm
Tôi cũng có góp ý nhỏ một chút! ( cho nó giống DKSaigon ;D ).

Đơn vị tôi ( F9 - chỗ mà bạn đánh dấu ?? nhiều nhiều ấy ) vào tháng 3/81 nó như thế này này :
- BTL F9 và các phòng ban và khối trực thuộc đóng tại sân bay CPChnang ( cách thị xã 12km về phía tây - chỗ bạn đánh dấu các D4,25,26,71 ). Gồm P1,P2,P3 và các D29 ( vận tải ), D25 ( công binh ), D26 ( thông tin ) D27 ( trinh sát ), D10 ( bộ đội K ).
- D33 ( quân y ) nằm ngay thị xã.
- E42 ( pháo binh ) nằm trên lộ 27 cách thị xã khoảng 7 km.
- E1BB nằm tại khu vực ga Lovear ( chỗ bạn đánh dấu các D42,95,272 )
- E2BB nằm tại khu vực ga Bamnak ( khoảng giữa đường nối từ BTL F9 với F339 )
- E3BB nằm tại khu vực ga Romiae ( Trên đoạn giữa đường sắt từ Lovear với Bamnak )


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: TQNam trong 04 Tháng Hai, 2009, 08:49:31 pm
dksaigon nói đúng, BTL 779 ở trong đồn điền cao su Chup, bạn lấy mốc ngã ba rẽ về Prêy Vêng, nằm phía bên phải lộ, đi sâu vào trong độ 700m. Thú thật tôi tìm không ra trên bản đồ dù lấy 2 mốc là Phnom Penh và sông Mekong.
Tình báo Thái cũng mù luôn với cái Đoàn 814 của tôi! Hahaha.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 04 Tháng Hai, 2009, 10:27:16 pm
Hì hì, hiện tại em vẫn chưa up xong bản size 8000 pixel lên site bác Tuaans chỉ, chắc ngày mai sẽ xong. Em cũng không ngờ photobucket nó củ chuối vậy, không cho up file cỡ >1Mb, cái file size cỡ 3000 pixel máy em xem rất nét, khác xa bản trên quansuvn.net  >:(

Tiếp tục, đổi không khí với bài về cơ cấu tổ chức lực lượng Campuchia Dân chủ (viết tắt là DK), đối thủ của các bác cựu binh K. Tài liệu này đề ngày 29/5/1981.

--------------------
Cơ cấu tổ chức và hiện trạng lực lượng – lãnh đạo của lực lượng Campuchia dân chủ
[/b][/size]

1.   Tháng 11/1980, tổ chức chính phủ Campuchia dân chủ (DK) bao gồm Khieu Samphan - Thủ tướng; Ieng Sary – Phó Thủ tướng phụ trách đối ngoại; Son Sen – Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng; Chuom Chum - Bộ trưởng kinh tế và tài chính; Thioumn Chuan - Bộ trưởng y tế công cộng; (Bà) Ieng Thirith - Bộ trưởng chính sách xã hội; Yun Yat - Bộ trưởng Giáo dục và văn hóa; Keat Chhon - Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ; Thioumn Muk - Trưởng Ủy Ban quốc gia về khoa học và công nghệ (Tương đương bộ trưởng); Thuch Rin - Bộ trưởng Thông tin; Sar Kim Lamout - Bộ trưởng Giao thông và hậu cần. Tuy nhiên toàn bộ quyền lực và quyết định đều do Polpot - Tổng Bí thư Đảng cộng sản Campuchia KCP quyết định.

2.   Quyền lực thực sự của KCP/DK tập trung trong 7 người trong Bộ chính trị, gồm: Pol Pot; Noun Chea – Phó Tổng bí thư (?), phụ trách đòan thanh niên của Đảng; Chhit Chuan, Phó Tổng Bí thư (?), phụ trách thanh niên; Ieng Sary, thành viên và phụ trách ; Son Sen, thành viên và phụ trách ; K E pouk, thành biên; và Alias Pal, thành viên. Bảy thành viên này có trách nhiệm về mọi chính sách bí mật của Đảng.

3.   Lực lượng quân sự của DK đặt dưới sự điều khiển trực tiếp của Bộ chỉ huy quân sự do Pol Pot là chủ tịch, Chhit Chuan – Phó chủ tịch; Son Sen, thành viên; Ke Pouk, thành viên. Mỗi Lữ đoàn và Sư đoàn DK có 5 hoặc 7 thành viên chỉ huy, gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 3 đến 5 thành viên khác. Cơ cấu tổ chức này phổ biến ra cả ngoài lĩnh vực quân sự.

Trong năm 1980, Lãnh đạo DK đã tổ chức lại cơ cấu tổ chức quân sự và thành lập các vùng. Các đơn vị cấp huyện và khu vực được tổ chức thành lực lượng quốc gia. Lực lượng này chia thành 2 khu vực, là khu vực Nam Phnom Penh và Bắc Phnom Penh. Để đảm bảo hiệu quả chỉ huy và điều hành các lực lượng trong các khu vực này, Bộ chỉ huy quân sự chia thành 2 ủy ban chịu trách nhiệm cho mỗi vùng.

4.   Khu vực nam Phnom Penh chịu trách nhiệm điều hành Thành phố Phnom Penh cũng như các tỉnh Kandal, Pursat, KomPong Chnang, Kompong Speu, Battambang, Prey Veng, Svay Rieng, Ta Keo, Kam Pot và Koh Kong.

Ban chỉ huy bao gồm Pol Pot - Trưởng Ban, đặt Sở chỉ huy tại Patong NCA), dọc biên giới Thái Lan – Campuchia; Noun Chea – Phó trưởng ban; Ieng Sary, ủy viên; và Pal - ủy viên.

Khu vực có 8 sư đoàn dưới quyền, bao gồm: Sư đoàn Thmar Pouk, chỉ huy bởi Yon; Sư đoàn Phnom Malai, chỉ huy bởi YY Kon; Sư đoàn Pailin, chỉ huy bởi Chhiem; Sư đoàn Samlot, chỉ huy bởi Met; Sư đoàn huyện Leah Khan Lech, chỉ huy bởi Ren; Sư đoàn Koh Kong Leu, chỉ huy bởi Seeg; Sư đoàn Kam Pot, chỉ huy bởi Bit; và Sư đoàn khu vực phía Nam chưa được xác định.Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 05 Tháng Hai, 2009, 07:55:22 am
Link file size 8000 pixel Bản đồ Bố trí các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam cấp Quân đoàn/ Quân khu/ Mặt trận, Sư đoàn, Trung đoàn trên chiến trường Campuchia theo báo cáo tình báo ngày 13/5/1981 của Quân đội Thái Lan.

http://ifile.it/cxzp93r


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 05 Tháng Hai, 2009, 06:56:41 pm
Tiếp theo và hết về lực lượng DK
---------------
5.   Khu vực Bắc Phnom Penh chịu trách nhiệm hoạt động trên địa bàn các tỉnh: Siem reap – Oddar Meanchey, Preah Vihear, Kompong Thom, Kompong Cham, Kratie, Stung treng, Mondolkiri và Ratanakiri. Bộ chỉ huy bao gồm chủ tịch Chhit Chuan, đóng Sở chỉ huy tại khu vực 1003 gần Samrong Kiet, huyện Khunhan tỉnh Sasaket, Thái Lan; Son Sen, phó chủ tịch đóng tại khu vực 1001 tại Paet Um, huyện Nam Yun tỉnh Ubon, Thái Lan; và Ke Pouk, thành viên đóng tại Wat Phu, cùng huyện Nam Yun tỉnh Ubon. Khu vực có 6 sư đoàn dưới quyền, bao gồm: Sư đòn Mondolkiri, chỉ huy bởi San; Sư đoàn Stung Treng, chỉ huy bởi Saruan; Sư đoàn Preah Vihear, chỉ huy bởi Chhiam; Sư đoàn Preh Vihear/ Siem Riep, chỉ huy bởi Ret; và Sư đoàn cơ động 908 (?) AngKor/ Siem reap.

6.   Trong suốt chiến dịch mùa khô năm 1980 – 1981, Sư đoàn cơ động của khu vực Nam và Bắc có kế hoạch giải phóng AnLung Veng, Angkor Wat, huyện SamLot và huyện Leach. Ngoài ra Sư đoàn 908 đã cô lập đường 6 phía đông thành phố Siem Reap để chứng tỏ với thế giới rằng DK vẫn là lực lượng mạnh và tăng thêm những hỗ trợ cho phép DK giữ lại ghế đại diện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA). Kế hoạch khác trong mùa khô là triển khai các đợt tấn công mạnh mẽ các vị trí nằm sâu trong vùng do Việt Nam kiểm soát tại Campuchia. Lãnh thổ do DK chiếm giữ tại các khu vực biên giới, sử dụng các đơn vị nhỏ hoạt động xuyên nhằm làm cho các đơn vị QDND VN mệt mỏi, tạo nên sự hỗ trợ hậu cần tốt cho lực lượng DK hoạt động bên trong Campuchia; và cố gắng gây dựng các cơ sở của DK trong các làng mạc và tuyển tân binh.

7.   Nhìn chung có sự hỗ trợ nhỏ hoặc không có hỗ trợ cho lực lượng DK trong các làng mạc của Campuchia và lãnh đạo DK gặp khó khăn trong việc tuyển lính mới bù đắp cho lực lượng bị mất. Những người này vẫn hỗ trợ cho DK khi sống trong vùng do DK kiểm soát dọc biên giới hoặc trong Campuchia hoặc là cha mẹ/ có quan hệ với lính DK. Trong các khu vực của DK, người dân có thể trồng 1 ít gạo, nhưng chủ yếu vẫn là trồng rau và ngô. Và kết quả là lực lượng DK phải trông chờ vào sự hỗ trợ bên ngoài đối với phần lớn lương thực. Thái Lan là thị trường chính cung cấp gạo cho DK. Để đảm bảo đủ nguồn cung cấp, Lãnh đạo DK đã thổi phồng số lượng binh lính của họ.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Hai, 2009, 06:15:33 pm
 Nhân tiện em hỏi bác haanh cái! Hồi ở bên K trong biên chế f302 nhà bác có trung đoàn đặc công 429, bác có nghe chuyện gì về nó không?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 06 Tháng Hai, 2009, 09:28:40 pm
Nhân tiện em hỏi bác haanh cái! Hồi ở bên K trong biên chế f302 nhà bác có trung đoàn đặc công 429, bác có nghe chuyện gì về nó không?
hehe ,em ở đoàn nhẩy nhẩy không em chứ đâu có phải ở ba khiêng hai , chỉ là hàng xóm thôi nhưng theo em biết ba khiêng hai không có E đặc công . Ở XR lúc bấy giờ chỉ có 1 D đặc công trực thuộc MT479 .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Hai, 2009, 09:35:15 pm
Ủa, vậy mà theo một tài liệu em có thì e429 đặc công trong thời gian từ tháng 6/78 đến tháng 9/89 nằm trong đội hình của f302. Sau khi rút quân tình nguyện từ K về thì 429 gần như bị giải tán, 429 bây giờ là e198 đổi tên để giữ truyền thống.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: chiangshan trong 06 Tháng Hai, 2009, 09:40:14 pm
Theo em thấy thì e429/f302 đấy có vẻ là bộ binh, chỉ giữ mỗi cái tên của eĐC429 thôi.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Hai, 2009, 09:45:03 pm
Không, e429 này trong suốt thời gian ở K (trừ đầu năm 79) đều đánh đúng cách đánh binh chủng.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 06 Tháng Hai, 2009, 10:35:18 pm
Bạn rong xanh cho tôi góp 1 ý nhỏ : Bộ TL 779 đóng tại đồn điền Chúp , còn BTL sư 310 đóng tại TX KP cham , BTL 779 tôi có đến 1 lần vào tháng 8/79 nằm trong rừng cao su có ngôi biệt thự kiểu nhà sàn  cột to một người ôm bằng gỗ đen bóng của chủ đồn điền Pháp, còn BTL F310 thì đã ở, học 1 tháng ở sư bộ nằm ở rìa TX sát bờ sông hướng thượng nguồn. Thân !

Thời điểm đó đã gọi là Mặt trận 779 chưa, hay vẫn gọi là Tiền phương Quân khu 7 hở bác?

@bác yta: Em xem lại rồi, đúng là Trung đoàn 88, ko phải 38. Do tài liệu mờ quá, em chưa luận ra đúng chữ.Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 06 Tháng Hai, 2009, 10:52:29 pm
Không, e429 này trong suốt thời gian ở K (trừ đầu năm 79) đều đánh đúng cách đánh binh chủng.
Do đặc thù nghề nghiệp nên tôi thấy rằng bộ phận đặc công của Mt479 thay đổi liện tục chứ không như MT579, nhưng nhìn chung thì ở MT479 chưa bao giờ tôi tác chiến với đặc công mà có phiên hiệu cấp Trung đoàn ( Trừ e113 của Bộ ). Tôi đã từng tác chiến chung với các đơn vị sau đây của K479 :
d15 / f309 ; d47 / 479 ; 382 ( của bộ ) cùng trinh sát khu vực Anlongveng sau tết 1982, chưa bao giờ nghe E 429 ?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 06 Tháng Hai, 2009, 11:58:56 pm
hehe , theo như bác e88f302 thì e 429 là e bb cùng với e 201 giữ chốt chứ không phải là e đặc công . Riêng về cách đánh của binh chung thì không thể nào đánh như vậy ở địa bàn tỉnh XR trong giai đoạn từ sau 85 - 89 được . Lý do là địch không có cứ lớn và cố định . Các căn cứ của bọn chúng thường xuyên đựoc thay đổi nên đặc công hay bộ binh cũng phải có 1 cách đánh như nhau là lùng sục truy tìm phát hiện ở đâu có cứ là nổ súng đánh ngay . D đặc công của MT cũng thường xuyên nằm rừng đeo bám và đánh địch như các đơn vị bb cơ động bọn em . Bọn địch di chuyển rất nhanh nên nhiều khi quân báo , TS MT479 báo về cho mình đến đánh là chúng nó đã rút hết và cài mìn lại . Càng về sau càng có nhiều đơn vị từ nhiệm vụ đứng chân bảo vệ địa bàn chuyển sang làm nhiệm cơ động truy quét địch ,giãtừ những tháng ngày hạnh phúc bên các mêmai ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 07 Tháng Hai, 2009, 12:24:12 am
MT579 các năm 1984-1985, sau các chiến dịch M1 (547), K1 (Paet Um, Ba biên giới), còn có trận đánh mục tiêu K3 (Phanom Kan tung).
Các bác CCB MT579 và các bác CCB chiến trường K, trong các bác có ai biết, xin được nghe kể về trận đánh này!
PhanomKantung là sân sau của căn cứ Anlongveng và 547 nằm trong đất Thái thuộc địa bàn của f307, nhưng khu vực này do e29 f307 đảm nhiệm , d407 đặc công của Mt579 có độp nó một trận vào mùa khô 1982 ( sau tết ) còn năm 1984- 1985 thì tôi đã ra quân nên không biết.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: yta262 trong 07 Tháng Hai, 2009, 09:09:49 am
Ủa, vậy mà theo một tài liệu em có thì e429 đặc công trong thời gian từ tháng 6/78 đến tháng 9/89 nằm trong đội hình của f302. Sau khi rút quân tình nguyện từ K về thì 429 gần như bị giải tán, 429 bây giờ là e198 đổi tên để giữ truyền thống.
Bác nói đúng, E đặc công 429 thuộc đội hình của F302 trong thời gian ở K. Tuy nhiên em thiên về ý của ChiangShan, vì hồi học y tá ở Siêm Riệp năm 1979, em có hóng chuyện của các bác ở E429 thì các bác này có vẻ kể những chuyện không giống như sở trường của đặc công khô, đặc công nước gì cả. Theo ytá thì đặc công là phải chia từng tổ nhỏ, đánh hiểm hóc bất ngờ luồn sâu vào cơ sở của địch ... Đúng hay sai, nhờ các bác sửa lại dùm. Đằng này, E429 này cũng đi truy quét, cũng lên chốt, hành quân, chốt đường, vô chiến dịch thì cũng kêu pháo yểm trợ ý ới, y như các E bộ binh khác. Hôm hội quân cuối năm 1981, ytá có coi panô truyền thống E429 thì mới phát hiện E429 đã từng là E đặc công! Vào những năm ở biên giới Tây Ninh, không nghe kể E429 có trận nào đánh như đặc công. Năm 1979 trở về sau, có lẽ như cách cắt nghĩa của haanh, vì tình hình lực lượng Pôn Pốt và Fara xài du kích chiến nên cách đánh đặc công không phát huy được sở trường, E429 đành phải chuyển sang oánh bộ binh. Phải chi chuyển E429 ra biên giới phía Bắc thì phát huy tác dụng hơn!


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: TQNam trong 07 Tháng Hai, 2009, 09:22:31 am
Tôi không biết chính xác ngày thành lập, nhưng MT 779 được thành lập trong năm 1979. Theo tôi nhớ thì các MT và các Đoàn 770x đều được thành lập trong năm 1979.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 07 Tháng Hai, 2009, 09:52:33 am
Tôi không biết chính xác ngày thành lập, nhưng MT 779 được thành lập trong năm 1979. Theo tôi nhớ thì các MT và các Đoàn 770x đều được thành lập trong năm 1979.
Theo em biết thì ngày giờ thành lập các MT không có tài liệu nào chính thống đâu. vì đó là sự chuyển đổi tên gọi của các Sở chỉ huy tiền phương quân khu thôi, ngay cả bản thân em luôn làm việc với các đơn vị trinh sát của Quân khu mà còn mù tịt.
Lần đầu tiên nhận lệnh thấy để Tư lệnh MT579 thì không biết nó là gì , chỉ nhìn vào người ký là Thủ trưởng Phan Hoan ( Phó TL QK5 chỉ huy cánh quân ) mà hình dung .
Tóm lại đây là việc khó để tìm ra tông tích.
Đồng ý với bác các anh 770x...550x... đều thành lập trong năm 1979 .Lặn lâu thế bác .busy and busy and always busy ....


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 07 Tháng Hai, 2009, 09:59:33 am
Ủa, vậy mà theo một tài liệu em có thì e429 đặc công trong thời gian từ tháng 6/78 đến tháng 9/89 nằm trong đội hình của f302. Sau khi rút quân tình nguyện từ K về thì 429 gần như bị giải tán, 429 bây giờ là e198 đổi tên để giữ truyền thống.
. Phải chi chuyển E429 ra biên giới phía Bắc thì phát huy tác dụng hơn!
Thưa bác như em đã nói việc thay đổi liên tục các đơn vị Đặc công của MT479 đã nói lên điều đó rồi ạ.Em tác chiến liện tục với các đ/v đặc công cả 479 và 579 thì thấy 479 thay đổi phiên hiệu đặc công liên tục và anh em có nói là thuyên chuyển ra bắc. Chỉ có 579 nhà em là yên ổn theo kiểu " ăn có nơi , nằm có chỗ " hì..hì..


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: ThangLong69 trong 07 Tháng Hai, 2009, 04:49:50 pm
Ủa, vậy mà theo một tài liệu em có thì e429 đặc công trong thời gian từ tháng 6/78 đến tháng 9/89 nằm trong đội hình của f302. Sau khi rút quân tình nguyện từ K về thì 429 gần như bị giải tán, 429 bây giờ là e198 đổi tên để giữ truyền thống.

     Thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm Pu Chia, E429 thuộc sư 302 là 1 trung đòan bộ binh.
     Từ cuối năm 1977 đến những tháng đầu năm 1978,  Trung đoàn 429 đặc công thường trực chiến đấu trực thuộc Bộ tư lệnh quân khu 7. Xuất phát từ thực tế chiến đấu, giữa năm 1978, d13 E 429 tách ra thành tiểu đòan đặc công độc lập trực thuộc BTL QK7. E 429 trở lại đội hình sư 302 gồm các bộ phận gián tiếp chiến đấu của E 429, có bổ xung quân số. vũ khí, trang bị thành 1 trung đòan bộ binh.
     Cuối năm 1978, d13 là nòng cốt cùng các cán bộ khung của E117 biên chế thành trung đòan đặc công 117 trực thuộc BTL QK7. Cuối năm 1979 đầu 1980, E117 về nước, đóng quân ở TX Thủ Dầu Một thành trung đòan huấn luyện.       
     Năm 1999 khi quốc hội phong danh hiệu anh hùng LLVT cho trung đòan đặc công 429 vì đã có thành tích trong KCCM và thời kỳ đánh quân Pôn Pốt BGTN những năm 1977-1978 thì E117 được đổi phiên hiệu thành E 429 để giữ truyền thống của một đơn vị anh hùng.
     Đọan viết trên căn cứ vào lời kể một CCB ở d13 E429. Vì thời gian đã lâu và dựa theo trí nhớ nên có thể có mốc thời gian không được chính xác.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dongadoan trong 07 Tháng Hai, 2009, 04:53:24 pm
À, ra vậy! ;D Nhưng có điều là e198 mới đổi phiên hiệu thành e429 và sau đó e429 mới tiếp nhận truyền thống của Đoàn, Lữ đoàn 429 trong KCCM rồi căn cứ vào đó để làm hồ sơ đề nghị NN phong danh hiệu Anh hùng, bác ThangLong69 ạ!


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: ThangLong69 trong 07 Tháng Hai, 2009, 09:31:03 pm
À, ra vậy! ;D Nhưng có điều là e198 mới đổi phiên hiệu thành e429 và sau đó e429 mới tiếp nhận truyền thống của Đoàn, Lữ đoàn 429 trong KCCM rồi căn cứ vào đó để làm hồ sơ đề nghị NN phong danh hiệu Anh hùng, bác ThangLong69 ạ!

       Đọc bài viết này của bác Đòan tôi nghĩ chắc là đúng nhưng lại có thắc mắc : tại sao lại là e198 chứ không phải e117 được đổi phiên hiệu thành e429 để nhận danh hiệu anh hùng LLVT năm 1999 ?
       Tháng 6 năm 1978, khi e429 thành e bộ binh, d13 tách thành d độc lập thì cái hồn đặc công 429 đã đi theo d13 và sau đó d13 là nòng cốt để thành e117 đặc công. Các sĩ quan có gốc e429 được bổ nhiệm cấp trưởng, sĩ quan e117 làm phó, ở dưới đơn vị trực tiếp chiến đấu thì cũng là quân từ e429 qua. Vì vậy e117 mới là đơn vị xứng đáng tiếp nhận truyền thống của e429 đặc công thời KCCM chứ ?

       Thì ra vấn đề là ở đây :
       Theo “ LS bộc đội đặc công QĐNDViệt Nam” và “ LS đòan đặc công 198” ở quansuvn :
  * Ngày 18 tháng 9 năm 1987 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1390/QĐ-QP chuyển khung Trung đoàn 198 về Bộ Tư lệnh Đặc công làm nhiệm vụ cơ động ở phía Nam thay Trung đoàn 117.
  * ngày 26 tháng 9 năm 1987, Tư lệnh binh chủng ra quyết định giải thể Trung đoàn 112, Trung đoàn 117;
  * tháng 10 năm 1987, Trung đoàn 198 đã tiếp nhận toàn bộ tổ chức biên chế, cơ sở vật chất và địa bàn đứng chân của Trung đoàn 117.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dongadoan trong 07 Tháng Hai, 2009, 09:36:52 pm
Cũng rắc rối ra phết nhỉ? Nhưng thế thì Thư viện của quansuvn mới phát huy hết tác dụng! ;D

Có vấn đề là trước khi nổ ra cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam thì không hiểu sao các đơn vị đặc công bị đưa đi làm kinh tế rất nhiều. Như sư 2 đặc công thì đi làm thủy điện, chiến tranh nổ ra thì thành f302, vậy là mất truyền thống binh chủng. Có lẽ do trên quan niệm về chiến tranh khác đi chăng? Định đánh kiểu binh chủng hợp thành theo LX chăng?Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: ThangLong69 trong 07 Tháng Hai, 2009, 10:08:00 pm
   Có lẽ có nguyên nhân do trình độ văn hóa nên sau giải phóng, các e đặc công chuyển qua làm kinh tế nhiều vì đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn nhất định.Ở các đơn vị đặc công thì trình độ văn hóa của các chiến sỹ khi ấy cao hơn mặt bằng chung của quân đội, chiến sỹ đều học hết 7/10. Khi tham gia làm kinh tế thì các đơn vị đặc công thường làm các công trình đòi hỏi có chuyên môn cao. Ví dụ : năm 1976, e429 tham gia thi công hồ thủy lợi Dầu Tiếng, lính phải học lái máy ủi, máy ban, cần cuốc... Sư 341 thì bị điều đi chặt nứa, lồ ồ.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: TQNam trong 08 Tháng Hai, 2009, 09:19:49 am
Vậy còn các Đoàn 600 với 800 thì là từ đâu ra vậy anh?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: yta262 trong 08 Tháng Hai, 2009, 04:49:10 pm
Cũng rắc rối ra phết nhỉ? Nhưng thế thì Thư viện của quansuvn mới phát huy hết tác dụng! ;D

Có vấn đề là trước khi nổ ra cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam thì không hiểu sao các đơn vị đặc công bị đưa đi làm kinh tế rất nhiều. Như sư 2 đặc công thì đi làm thủy điện, chiến tranh nổ ra thì thành f302, vậy là mất truyền thống binh chủng. Có lẽ do trên quan niệm về chiến tranh khác đi chăng? Định đánh kiểu binh chủng hợp thành theo LX chăng?
Sau khi tham khảo thư viện quân sử VN, ytá nận thấy các bác đặc công sau năm 1975 đổi phiên hiệu phức tạp để địch không phán đoán được (tới nỗi ytá từng ở đơn vị tiền thân là đặc công sư 2 mà còn không biết nữa huống chi là địch - cám ơn bác Đoàn nhắc cho), đa số các đoàn đặc công vẫn làm nhiệm vụ chiến đấu như bộ binh, nhưng khi cần dứt điểm những vị trí then chốt thì thành đặc công.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 10 Tháng Hai, 2009, 05:36:27 pm
Hê ! nghe các bác nói về 429, 198 rồi 117 sao tôi thấy rối bung lên :
Ông anh tôi nhập ngũ 76 đơn vị huấn luyện là E 117 sư 2 đặc công , tại quân trường Quang Trung, giữa khóa thì đơn vị rà soát khám sức khỏe lại, ông anh tôi cùng rất nhiều người khác được trả về địa phương do bị cận nặng ! quyết định người ký là thiếu tá Ngô Minh Thoi .Khi ở E 744 F310 , thì tôi gặp thiếu tá Ngô Minh Thoi là E phó, lúc đó là năm 79 , tôi có nói chuyện với ông là tôi có biết tên ông qua chuyện của ông anh! Qua đầu năm 81 thành lập Đoàn 7702 từ quân của F310 thì nghe nói ông được điều trở về làm E trưởng E 117 đặc công và lên Siêm riêp . Theo tôi biết qua tài liệu, sách vở thì e 117 và 113, 115 đều có trước 75 tham gia giải phóng SG ! 
Không biết có giải thích nào khác hơn về 117, ngoài việc tôi đã từng hầu rượu với thiếu tá Ngô Minh Thoi  người đã từng là e phó của 117 ít nhất là từ năm 76 ?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 21 Tháng Hai, 2009, 09:21:25 pm
Tiếp, tài liệu dịch....
----------------------
Tổ chức - Nhiệm vụ của Phòng Quân báo Mặt trận 479


1. Đầu tháng 6/1980, Phòng Quân báo Mặt trận 479 Quân đội nhân dân VN chuyển vị trí đóng quân từ thành phố Siem Reap, nơi đóng quân của Bộ chỉ huy Mặt trận 479, đến Phnum Rumduol.
Phòng Quân báo MT 470 gồm có Ban phận kỹ thuật, Ban “enemy proselytizing - Địch vận” ???, Ban “K” và tiểu đoàn 47 trinh sát và một số bộ phận khác chưa được xác định.

Tiểu đoàn 47 trinh sát chuyển từ căn cứ cũ cách cầu Siem Reap khỏang 100m trên bờ Tây sông Siem Reap đến đóng tại Phum Rumduol. Các Đại đội 1, 3, 4 trinh sát đóng tại Phum Rumduol, Phum Liep và ngã ba trên Ql6 tại làng Kralanh.

2. Phòng Quân báo MT 479, các đơn vị trực thuộc và tiểu đoàn trinh sát có khoảng 185 quân nhân, trong đó khoảng 50% là tân binh.  Khoảng 70% là người miền Bắc Việt Nam.

Ban Kỹ thuật có khoảng 40 người, bao gồm bộ phận thông tin, bộ phận bản đồ. Bộ phận thông tin nhận và chuyển các bức điện giữa Phòng Quân báo Mặt trận và bộ phận quân báo/ trinh sát hoạt động cùng với các Sư đoàn: 75 (Sư đoàn 5), 72 ( Sư đoàn 302 – RX chú thích) và 59. Bộ phận Bản đồ chịu trách nhiệm vẽ vị trí các đơn vị quân đội Thái Lan, các lực lượng quân Khmer không cộng sản, lực lượng Campuchia dân chủ tại khu vực biên giới.

Ban “Địch vận” ? với quân số khoảng 20 người, có trách nhiệm tuyển dụng nhân mối chui sâu trong quân đội Thái Lan, lực lượng DK và các lực lượng chống đối khác; cố gắng lôi kéo các thành viên các lực lượng này rời bỏ hàng ngũ về với Quân đội nhân dân VN. Chỉ huy phó Ban Địch vận tên là Tuấn, sinh năm 1942 tại miền Nam VN.

Ban K (Campuchia) có 20 người. Thượng  úy (Senior Captain) Hai Vu, sinh năm 1938 tại miền Nam VN, tập kết 1954, là chỉ huy Ban K. Nhiệm vụ của Ban K là tuyển mộ điệp viên chui sâu vào lực lượng Quân đội nhân dân Campuchia (PRK). Các điệp viên chui sâu này đã điều khiển các hoạt động của các đơn vị và lực lượng của PRK tại khu vực biên giới. Ban này thường thực hiện các nhiệm vụ không xác định bảo vệ an ninh xã hội khu vực hoạt động của MT 479 do thiếu lực lượng và khả năng của lực lượng an ninh PRK gần khu vực biên giới .

3. Tiểu đoàn 47 trinh sát trực thuộc Phòng Quân báo MT 479, có khoảng 30 sỹ quan và 70 lính. Khoảng 80% số người của TIểu đoàn 47 là người miền Bắc VN và khoảng 20% là miền Nam. Chỉ huy của Tiểu đoàn là Thượng úy? Thanh, sinh năm 1944 tại miền Bắc VN. Sỹ quan chỉ huy khác tên là Hoa, sinh năm 1945 tại miền Bắc VN. Tiểu đoàn được trang bị súng máy hạng nặng kiểu 54, súng tiểu liên kiểu 56, súng máy M60, DK 57 và 75mm, AK47 và một số loại lựu đạn Mỹ và TQ.

4. Tiểu đoàn 47 gồm 3 đại đội trực thuộc, mang phiên hiệu 1, 3, 4. Mỗi đại đội có khoảng 90 đến 100 người. Khoảng 20/5/1980, Tiểu đoàn 47 đã tổ chức lại, biên chế người của 3 đại đội 1, 3, 4 thành 24 tổ quân báo/ trinh sát. Các thành viên của tổ chịu sự quản lý về mặt hành chính và hoạt động của các đại đội tương ứng, các tổ này được giao tăng cường về các Sư đoàn 75, 72 và 59.

5. Nhiệm vụ của các Tổ quân báo/ trinh sát biên chế về các Sư đoàn là luồn sâu vào các khu vực do DK và các lực lượng chống đối Khmer không cộng sản kiểm soát dọc biên giới Thái Lan/ Campuchia và dẫn đường cho các hoạt động xuyên biên giới nhằm thu thập thông tin về các đơn vị quân đội Thái Lan.

Phòng Quân báo MT 479 biên chế 1 sỹ quan làm chỉ huy mỗi tổ quân báo/ trinh sát. Các Sỹ quan này được huấn luyện và có kinh nghiệm trinh sát, quân báo, và đặc công. Mỗi tổ được trang bị 1 máy thông tin TQ sản xuất kiểu 81 để thu nhận liên lạc với Tiểu đoàn 47 và phòng Quân báo. Các Sư đoàn 75, 72, 58 cung cấp lương thực và đảm bảo an toàn cho các Tổ quân báo khi hoạt động tại các khu vực tương ứng cũng như các thông tin chung về hiện trạng các lực lượng quân sự trong khu vực hoạt động.

6. Trước khi chuẩn bị hoạt động, các tổ trinh sát/ quân báo thường thiết lập các căn cứ tạm như các điểm khởi đầu để chuẩn bị kế hoạch hoạt động. Các tổ này thường trang bị AK47 báng gấp và  mặc quân phục phục thông dụng của lính tại khu vực mục tiêu. Các tổ chỉ di chuyển vào ban đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày. Các tổ đi cắt rừng trong khi làm nhiệm vụ để tránh bị phục kích trong khu vực hoạt động và rút lui nhanh chóng khi đối mặt với kẻ thù. Toàn bộ các thành viên của các tổ này đều được huấn luyện và có khả năng đặc biệt để chống lại kẻ thù, nhưng chỉ tấn công khi nhận được lệnh trực tiếp từ Ban chỉ huy phòng Quân báo MT479.

7. Kết thúc mỗi nhiệm vụ, tổ trưởng sẽ nhanh chóng báo cáo bằng máy thông tin lên chỉ huy phòng Quân báo. Báo cáo hoạt động bao gồm lực lượng và phân bố, các hoạt động và di chuyển của các đơn vị địch.

8. Theo lời binh nhất THONG, thành viên Tổ trinh sát đóng tại khu vực Sisophon, tất cả các thành viên của tổ đều được đào tạo 6 – 12 tháng kỹ thuật trinh sát và hoạt động đặc biệt tại Trường trinh sát đặc công Dong Ban tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Các sỹ quan và binh lính của đơn vị này được lựa chọn thông qua lý lịch, kinh nghiệm. (Nguồn tin chú thích: Một số thành viên của Tiểu đoàn 47 trinh sát nói rằng THONG là con của Thiếu tướng BA TRAN, cán bộ cao cấp của Quân báo Quân đội Nhân dân VN).


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 01 Tháng Ba, 2009, 03:05:13 pm
hehe , tiếp đi bác rongxanh , đọc cái đoạn này mới biết bọn tình báo TL là người chi trả tiền cho các mê mai ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 01 Tháng Ba, 2009, 07:46:55 pm
hehe , tiếp đi bác rongxanh , đọc cái đoạn này mới biết bọn tình báo TL là người chi trả tiền cho các mê mai ;D

Cái trên là CIA bác ạ  :D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 04 Tháng Ba, 2009, 12:43:06 pm
hehe , tiếp đi bác rongxanh , đọc cái đoạn này mới biết bọn tình báo TL là người chi trả tiền cho các mê mai ;D

Cái trên là CIA bác ạ  :D
hehe , thảo nào thấy cách dùng từ hơi lạ , giống BBC ;D. Mấy ông quân báo làm ăn cái gì mà để bọn nó khai thác đời từ quá xá tưởng chỉ có bộ binh mới nhiều chuyện ;D. Hồi đó ở phum nào cũng có 1 - 2 mế mai thường xuyên đẩy đưa với lính để dò hỏi , mấy thằng dại gái cứ phun ra hết vì nghĩ chả chết thằng tây nào ;D. Thông tin thường hỏi là phiên hiệu đơn vị tên tuổi , cấp bậc , chức vụ của cán bộ từ cấp B trở lên ( hehe mình không đeo quân hàm cũng có lợi vì địch  không thể nào biết chức vụ được ) , đơn vị từ đâu tới , sẽ đi đến đâu .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 05 Tháng Ba, 2009, 05:02:03 pm
Em thử, mới tìm ra 1 host cho up ảnh <10Mb

Size 6000 pix

(http://farm2.anhso.net/PhotoHandler.ashx?actions=o&auth=27442&api=F8A47C0892EB0B1C3A03709E83E603F0423CD29985B2D981&mz=5)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 06 Tháng Ba, 2009, 09:39:09 am
hehe , bác rong xanh có mần được cái ản đồ vị trí đóng quân của phòng Quân báo QK7 không ? em thắc mắc khôg biết cái phum rumduon kia có phải là cái phum rùm đên thuộc huyện Kralanh , giáp BTB mà tụi em ăn 2 trái 105 ly của mình khiến anh Thạch C phó hy sinh không .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 06 Tháng Ba, 2009, 10:24:56 pm
hehe , bác rong xanh có mần được cái ản đồ vị trí đóng quân của phòng Quân báo QK7 không ? em thắc mắc khôg biết cái phum rumduon kia có phải là cái phum rùm đên thuộc huyện Kralanh , giáp BTB mà tụi em ăn 2 trái 105 ly của mình khiến anh Thạch C phó hy sinh không .

Tụi CIA nó định vị chỗ các bác quân báo 479 đóng trên bản đồ tỷ lệ 1:50000 lận, khổ nỗi em ko có bản đồ tỷ lệ đó, chỉ có tỷ lệ 1:250.000.

Có thì em đã đưa lên rồi bác ạ  ;D

Bác Haanh thử xem mấy phum nầy có cái nào bác quen ko?

(http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/Bando/HA-Siemriep.jpg)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 08 Tháng Ba, 2009, 09:40:20 pm
Tiếp, tài liệu dịch....
----------------------
Tổ chức - Nhiệm vụ của Phòng Quân báo Mặt trận 479


1. Đầu tháng 6/1980, Phòng Quân báo Mặt trận 479 Quân đội nhân dân VN chuyển vị trí đóng quân từ thành phố Siem Reap, nơi đóng quân của Bộ chỉ huy Mặt trận 479, đến Phnum Rumduol.
Phòng Quân báo MT 470 gồm có Ban phận kỹ thuật, Ban “enemy proselytizing - Địch vận” ???, Ban “K” và tiểu đoàn 47 trinh sát và một số bộ phận khác chưa được xác định.

Tiểu đoàn 47 trinh sát chuyển từ căn cứ cũ cách cầu Siem Reap khỏang 100m trên bờ Tây sông Siem Reap đến đóng tại Phum Rumduol. Các Đại đội 1, 3, 4 trinh sát đóng tại Phum Rumduol, Phum Liep và ngã ba trên Ql6 tại làng Kralanh.Bản đồ vị trí đóng quân của Phòng Quân báo MT 479

(http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/Bando/QUanbao479copy.jpg)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 08 Tháng Ba, 2009, 10:21:41 pm
hehe , chỉ có mỗi 1 c đóng tại Kralanh như vậy chắc là thời điểm này MT479 cũng đóng ở kralanh sau đó MT 479 rút về XR bàn giao kralanh cho d56- đoàn 7705 làm hậu cứ .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: yta262 trong 04 Tháng Sáu, 2009, 07:29:13 pm
Hê ! nghe các bác nói về 429, 198 rồi 117 sao tôi thấy rối bung lên :
Ông anh tôi nhập ngũ 76 đơn vị huấn luyện là E 117 sư 2 đặc công , tại quân trường Quang Trung, giữa khóa thì đơn vị rà soát khám sức khỏe lại, ông anh tôi cùng rất nhiều người khác được trả về địa phương do bị cận nặng ! quyết định người ký là thiếu tá Ngô Minh Thoi...
Các bác đang thắc mắc về cách đánh của đặc công. Hôm về VN, em có tậu được một quyển sách đăng hồi ký của 1 sỹ quan đặc công E429 thời KCCM. Em xin trân trọng giới thiệu với các bác hồi ký của liệt sĩ Phạm Thiết Kế.

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7117.0 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7117.0)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 04 Tháng Sáu, 2009, 08:52:12 pm
Các vị trí của F307 do Bác Rồng post lên, không đúng vị trí nào cả . Còn e94 đâu ?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: yoshimune777 trong 04 Tháng Sáu, 2009, 09:59:20 pm
Hê ! nghe các bác nói về 429, 198 rồi 117 sao tôi thấy rối bung lên :
Ông anh tôi nhập ngũ 76 đơn vị huấn luyện là E 117 sư 2 đặc công , tại quân trường Quang Trung, giữa khóa thì đơn vị rà soát khám sức khỏe lại, ông anh tôi cùng rất nhiều người khác được trả về địa phương do bị cận nặng ! quyết định người ký là thiếu tá Ngô Minh Thoi...
Các bác đang thắc mắc về cách đánh của đặc công. Hôm về VN, em có tậu được một quyển sách đăng hồi ký của 1 sỹ quan đặc công E429 thời KCCM. Em xin trân trọng giới thiệu với các bác hồi ký của liệt sĩ Phạm Thiết Kế.

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7117.0 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7117.0)
Bác A tý ui ! hình như đó là nhật ký chứ không phải hồi ký bác ạ !


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: yta262 trong 04 Tháng Sáu, 2009, 10:39:26 pm
Các bác đang thắc mắc về cách đánh của đặc công. Hôm về VN, em có tậu được một quyển sách đăng hồi ký của 1 sỹ quan đặc công E429 thời KCCM. Em xin trân trọng giới thiệu với các bác hồi ký của liệt sĩ Phạm Thiết Kế.

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7117.0 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7117.0)
Bác A tý ui ! hình như đó là nhật ký chứ không phải hồi ký bác ạ !
À, đúng là phải nhật ký mới đúng. Hồi là hồi tưởng mà liệt sỹ làm sao hồi tưởng nhỉ? Cám ơn yoshimune777 nha.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 11 Tháng Bảy, 2009, 04:32:15 pm
Từ năm 1982 đến năm 1987, Trung đoàn 429 cùng các đơn vị của Sư đoàn 302 hoạt động tác chiến chủ yếu là tiến công các căn cứ của địch trên tuyến biên giới.

Ngày 1 tháng 7, Trung đoàn tập kích quân địch ở đông bắc núi Cóc, đạt hiệu suất chiến đấu cao. Ngày 13 tháng 3 nám 1983, Trung đoàn 429 tiến công đánh chiếm Ô-xa-mếch, loại khỏi vòng chiến đấu 257 tên địch, bắt sống 25 tên, thu 62 súng các loại, bắn rơi 1 máy bay A37, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh khác của địch.

Căn cứ Nam Tà Veng nằm trên dãy núi Đăng Rếch, sát tuyến biên giới Thái Lan - Cam-pu-chia, có độ cao trên 400 mét. Hướng Đông địa hình kín đáo, hiểm trở, nhiều khe suối. Hướng Tây phần lớn là trảng trống, địch đốt cháy, không có nước.

Lực lượng tại căn cứ Nam Tà Veng: gồm Sở chỉ huy Sư đoàn 912; Trung đoàn 54; các trung đoàn 51, 52, 53; trong đó Trung đoàn 54 là đơn vị tác chiến chính. Quân số chiến đấu từ 700 đến 1.000 tên và hơn 1.000 dân.

Nhiệm vụ của Trung đoàn 429 là tiến công địch trên hướng thứ yếu từ Bắc - Tây Bắc vào căn cứ sư đoàn 912 địch.

Kết quả: Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị của Sư đoàn 302 đánh chiếm làm chủ căn cứ Sư đoàn 912, tiêu diệt 120 tên địch, bắt sống 3 tên, bắn rơi 1 máy bay L19, thu 260 súng các loại, thu hơn 100 tấn đạn, 2.000 trái mìn, 20 tấn lương thực và nhiều quân trang quân dụng của địch.

Thắng lợi Nam Tà Veng là một những thắng lợi lớn của Sư đoàn 302, trong đó có sự đóng góp công sức rất lớn của Trung đoàn 429. Ta đã đánh tan căn cứ hậu phương cơ bản, trung tâm Sở chỉ huy cơ bản của Sư đoàn 912, trên tuyến biên giới, cắt nguồn cung cấp vũ khí trang bị, lương thực của địch từ biên giới vào nội địa. Thắng lợi đã tạo điều kiện cho đơn vị Bạn tiến công lực lượng địch hoạt động trong nội địa. Với thành tích to lớn này, Sư đoàn đã được trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì.

Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3 năm 1985, trung đoàn trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 302 thực hiện tiến công căn cứ Tà Tum. Căn cứ Tà Tum, thuộc huyện Sàm Rông, tỉnh Xiêm Riệp, nằm ở vùng biên giới Cam-pu-chia - Thái Lan. Theo kế hoạch, lực lượng của Trung đoàn sẽ bí mật luồn sâu tiến công sở chỉ huy lữ đoàn 4, lữ đoàn 3 của địch, đánh địch phản kích từ hướng Bắc xuống và chặn địch từ bộ tổng tham mưu chạy về hướng Bắc.

Trận tiến công căn cứ Tà Tum giành thắng lợi, Trung đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc chiến dịch, Trung đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ tiến công triệt phá hệ thống căn cứ đầu não của Khu- me phản động trên tuyến biên giới, tạo điều kiện cho chính quyền và lực lượng vũ trang Bạn tiến hành xây dựng tuyến phòng thủ biên giới Cam-pu-chia - Thái Lan (K5), xây dựng lực lượng cách mạng ở phum xã, từng bước bàn giao địa bàn để Bạn đảm nhiệm.

Từ tháng 8 năm 1987 đến tháng 9 năm 1989, do có sự giúp đỡ nhiệt tình, hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam, bạn đã có đủ điều kiện để tự đảm nhận nhiệm vụ. Ta từng bước rút quân tình nguyện Việt Nam về nước.

Ngày 21 tháng 9 năm 1989, các đơn vị tình nguyện Việt Nam tập trung rút quân về nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang ở Cam-pu-chia, trong đó có Trung đoàn 429 thuộc Sư đoàn bộ binh 302.

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7488.msg122018#msg122018

hehe , đọc bài này thích quá nhớ lại địa danh núi Cốc , thấy lại các phiên hiệu quen thuộc của sư 912 , đối tượng tác chiến chính của bọn em . Bác rongxanh cho tí bản đồ thì hay quá  ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: rongxanh trong 11 Tháng Bảy, 2009, 11:00:54 pm
Bản đồ khu vực Sam rong của bác Ha Anh đây, nhưng có điều em ko xác định được địa danh Ta Tum, Ta veang, núi CỐc. Bác có thể mô tả rõ hơn về mấy địa dnah này không?

http://farm2.anhso.net/pic/o/27442/5BE038165D42AAE30CDB73552E6733FD10888B5E9C5139C5/5.jpg


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: china trong 20 Tháng Tám, 2009, 02:14:26 pm

 Bác Tran479 cho biết thêm về  E55  của sư 5 đi ???Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: tran479 trong 20 Tháng Tám, 2009, 02:29:39 pm
Muốn thì đi Trãng Lớn -TN ,vô tha hồ hỏi ....đọc ,vào ban chính trị E là có hết ....


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: dksaigon trong 20 Tháng Tám, 2009, 03:21:56 pm

 Bác Tran479 cho biết thêm về  E55  của sư 5 đi ???


Xin bác binhyen cho ké thông tin về E55 mà china muốn biết! ;)

Trích từ Sư đoàn 303 ( đang pót ở Bộ binh )

Ngày 13 tháng 7 năm 1978, Bộ tư lệnh Quân khu Bảy quyết định chuyển Đoàn liên hiệp kinh tế Phước Long thành sư đoàn 303 bộ binh cơ động chiến đấu thuộc Quân khu. Cùng với quyết định trên là các quyết định điều động lực lượng tăng cường, bổ sung và thành lập các cơ quan, xây dựng thành một sư đoàn bộ binh hoàn chỉnh.

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, các lực lượng nằm trong đội hình sư đoàn lần lượt hành quân về vị trí tập kết. Như vậy lực lượng của sư đoàn lúc này gồm có: trung đoàn 77 của đoàn Là Ngà (đoàn 567 của Quân khu Bảy) đứng chân ở thị xã Xuân Lộc; trung đoàn 55 đứng chân ở Núi Đất - Bà Rịa - Long Khánh; trung đoàn 33 đúng chân ở Bãi Sau (Vũng Tàu). Sư đoàn bộ về căn cứ lữ đoàn biệt động ngụy số 22 ở Tam Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai. Riêng trung đoàn 316 của Quân khu đang nằm trong đội hình của sư đoàn 2 bộ binh đánh địch lấn chiếm và giữ chốt trên địa bàn huyện Tà Bao (Cam-pu-chia). Bộ tư lệnh sư đoàn và cán bộ phòng, ban phần lớn được rút từ Đoàn liên hiệp kinh tế Phước Long và đoàn 700 về. Thượng tá Nguyễn Nam Hưng là sư đoàn trưởng; Thượng tá tá Huỳnh Văn Xuyên làm chính ủy; trung tá Trần Đối; Anh hùng quân đội làm sư đoàn phó và trung tá Năm Tiến làm phó chính ủy sư đoàn. Đồng chí Sáu Kiểm làm tham mưu trưởng; Hai Sử là chủ nhiệm chủ trương; Tư Lan làm chủ nhiệm hậu cần.
----------

Tình hình biên giới Tây Nam thực sự căng thẳng. Hết tháng 10, cả sư đoàn đã có mặt ở các vị trí bàn đạp, vừa giữa địa bàn vừa sẵn sàng chờ lệnh. Sư đoàn bộ và khối trực thuộc ở Mi Mốt; trung đoàn 55 ở Đầm Be; trung đoàn 316 vẫn tham gia tác chiến trong đội hình của sư đoàn 2 ở Tà Bao; trung đoàn 77 pháo binh ở Cà Chay; riêng trung đoàn 33 mới nhận tân binh, nên vẫn ở lại phía sau để củng cố và huấn luyện. Để đảm bảo giữ bí mật, Bộ tư lệnh Quân khu quyết định thay phiên hiệu cũ bằng những mật danh mới: sư đoàn thành đoàn 73; trung đoàn 33 là đoàn 731; trung đoàn 55 là đoàn 732; trung đoàn 316 là đoàn 733; và trung đoàn 77 là đoàn 734.
-----------
E 55 ( 732 ) năm 79 biên chế vào F310 . Sau này và bây giờ thì không biết , đang chờ đọc ở topic Bộ Binh- sư đoàn 303  8)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: tran479 trong 20 Tháng Tám, 2009, 03:56:45 pm
E 55 về đội hình Sư 5 ,đang đóng ở cứ trãng lớn ,Tây Ninh .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Haitanphongthu trong 21 Tháng Tám, 2009, 06:49:32 pm
Ở chiến trường K,E hay F nào của Pốt thiện chiến nhất, kiểu giống 308 nhà mình vậy các bác ??? và nó chiến có cừ thật sự không ạ, cho bọn em mở mắt với.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: vovanha trong 21 Tháng Tám, 2009, 08:11:43 pm
Ở chiến trường K,E hay F nào của Pốt thiện chiến nhất, kiểu giống 308 nhà mình vậy các bác ??? và nó chiến có cừ thật sự không ạ, cho bọn em mở mắt với.
Câu này hỏi Bác Tai_lienson hoặc anh em QĐ4. Vì nó xuất hiện ở hướng Tây Ninh .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: VTD e1f2 trong 21 Tháng Tám, 2009, 08:17:04 pm
Ở chiến trường K,E hay F nào của Pốt thiện chiến nhất, kiểu giống 308 nhà mình vậy các bác ??? và nó chiến có cừ thật sự không ạ, cho bọn em mở mắt với.
Theo mình nó là sư 703 !


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: haanh trong 21 Tháng Tám, 2009, 08:19:03 pm
hehe thưa các đàn anh , đến thời của em thì Pốt ở đơn vị nào cũng thiện chiến vì thâm niên cầm súng của tụi nó hơn hẳn bọn lính 3 năm không quá 6 tháng tụi em  ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 21 Tháng Tám, 2009, 08:20:56 pm
Ở chiến trường K,E hay F nào của Pốt thiện chiến nhất, kiểu giống 308 nhà mình vậy các bác ??? và nó chiến có cừ thật sự không ạ, cho bọn em mở mắt với.
Theo mình nó là sư 703 !
Bác vutrieuduong đã đánh trận đụng bọn này chưa, nó có gì hơn với các đơn vị khác của pot về trang bị, biên chế lực lượng hay hỏa lực, về mức độ lỳ lợm hay toàn bọn già?


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: VTD e1f2 trong 21 Tháng Tám, 2009, 09:31:23 pm
Ở chiến trường K,E hay F nào của Pốt thiện chiến nhất, kiểu giống 308 nhà mình vậy các bác ??? và nó chiến có cừ thật sự không ạ, cho bọn em mở mắt với.
Theo mình nó là sư 703 !
Bác vutrieuduong đã đánh trận đụng bọn này chưa, nó có gì hơn với các đơn vị khác của pot về trang bị, biên chế lực lượng hay hỏa lực, về mức độ lỳ lợm hay toàn bọn già?
Vì sao có quyển sách "sư đoàn 703" mà chưa có quyển sách nào viết riêng về các sư đoàn khác của RAK:
+ Vì sư đoàn 703 có một thân phận đặc biệt:
-là "con cưng" của Polpot
-được xem là sư đoàn mạnh nhất của RAK
-Sư đoàn này quản lý S-21

        Mình copy đoạn nói về f703 của Pot trong tư liệu vẻ RAK , và đã tác chiến với 703 ở Tây ninh ,khu vực Bến sỏi ,Bến cầu tháng 12/78 , khi chúng định tiến đánh thị xã Tây ninh ??lì ,trang bị mạnh ,lính có chọn lọc ,và sau đó là đường 10 Don so , Amleng...


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: tai_lienson trong 22 Tháng Tám, 2009, 04:12:53 pm
 Chuyện thiện chiến nhất quả là khó so sánh , ngay f308 của ta cũng vậy , từ 72 cho đến 89 không đánh nhau thì không thể là f thiện chiến được , ngay Q Đ2 12/78 mới vào trận ở hướng Qkhu 9 gặp khó khăn ngay vì văn ôn võ luyện mà . Còn nói về P theo cảm nhận của anh em tôi khi đang học ở trường quân chính bàn luận ở hướng quân đoàn 3 là f174 P, nó đẩy lùi f320 ra khỏi Phum sâm , đẩy E 66 f10 ra khỏi bình độ 50, vây hãm e977 f31 v,,v Nhưng sau này trong chiến dịch A78 và một số trận nữa phía nam đường 7  bị f10 và f31 tập trung đánh thì nó mới bị đánh quỵ . Cho đến ngày 31/12/78 E tôi luồn sâu đánh vào SCH của nó , có 15 thằng trói tay nhau cố thủ trong căn hầm chữ A dích dắc  dài độ 20m đắp đất dày độ 2m làm C6 và C7 D tôi tìm mọi cách đánh suốt buổi mới  tiêu diệt được . Không hiểu sao sau này  5 f địch đối diện với Q Đ 3 không thấy phục hồi , có lẽ tất cả các SCH F đều bị luồn sâu đánh trúng  , và trên đường rút chạy bị chốt chiến dịch ở Chúp chặn , bị không quân ném bom  tiêu diệt chăng ??


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: yta262 trong 01 Tháng Chín, 2009, 05:07:49 pm
Ở chiến trường K,E hay F nào của Pốt thiện chiến nhất, kiểu giống 308 nhà mình vậy các bác ??? và nó chiến có cừ thật sự không ạ, cho bọn em mở mắt với.
Theo mình nó là sư 703 !
Bác vutrieuduong đã đánh trận đụng bọn này chưa, nó có gì hơn với các đơn vị khác của pot về trang bị, biên chế lực lượng hay hỏa lực, về mức độ lỳ lợm hay toàn bọn già?
Vì sao có quyển sách "sư đoàn 703" mà chưa có quyển sách nào viết riêng về các sư đoàn khác của RAK:
+ Vì sư đoàn 703 có một thân phận đặc biệt:
-là "con cưng" của Polpot
-được xem là sư đoàn mạnh nhất của RAK
-Sư đoàn này quản lý S-21

        Mình copy đoạn nói về f703 của Pot trong tư liệu vẻ RAK , và đã tác chiến với 703 ở Tây ninh ,khu vực Bến sỏi ,Bến cầu tháng 12/78 , khi chúng định tiến đánh thị xã Tây ninh ??lì ,trang bị mạnh ,lính có chọn lọc ,và sau đó là đường 10 Don so , Amleng...
Em đã download cuốn sử Sư Đoàn 703 của Pốt xuống rồi. Em sẽ ráng dịch lại nếu các bác đồng ý. Như bác Dương giới thiệu, đây là sư đoàn khét tiếng trung thành và mạnh nhất của Pốt, biên chế đầy đủ 5.000 - 6.000 quân do tay tướng cụt giò khét tiếng, có nhiều duyên nợ với các bác QĐ4 và MT479, Tà Mốc chỉ huy. Bác Vũ Triệu Dương có rãnh thì dịch hay coi lại dùm em nhé.

Các bác có thể download xuống từ đây:
http://www.dccam.org/Publication/Monographs/Division703.pdf (http://www.dccam.org/Publication/Monographs/Division703.pdf)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: linh_gac_cong trong 08 Tháng Chín, 2009, 01:01:15 pm
 >:( baba em là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 95 sư 307 nay đầu quân về sư 302 thuộc quân khu năm. Có thời gian dài baba em đóng quân ở cái chùa Brết-vi-hia nà năm sau là kỉ niệm 20 năm ngày rút quân của đơn vị... ai thuộc đơn vị này, từng tham chiến ở chiến trường này thì hãy vào topic này trao đổi.
Kí tên: Nguyễn Phùng Vũ Lâm con của Nguyễn Văn Thạch


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: mig21q trong 08 Tháng Chín, 2009, 01:12:39 pm
Bác pm thẳng cho thầy giáo Hà - đại đội trinh sát F307 xem sao.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 08 Tháng Chín, 2009, 01:30:03 pm
>:( baba em là Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 95 sư 307 nay đầu quân về sư 302 thuộc quân khu năm. Có thời gian dài baba em đóng quân ở cái chùa Brết-vi-hia nà năm sau là kỉ niệm 20 năm ngày rút quân của đơn vị... ai thuộc đơn vị này, từng tham chiến ở chiến trường này thì hãy vào topic này trao đổi.
Kí tên: Nguyễn Phùng Vũ Lâm con của Nguyễn Văn Thạch
1. Bác vutrieuduonge1f2 đã thông báo rồi, tôi nhắc bạn lại nữa nhé: từ 9.1997 cho đến hiện tại thì e95 đã nằm trong đội hình của f2 quân khụ 5, e95 hiện đang đóng quân ở Daklak.
2. Trong quansuvn có bác vovanha là người cùng đi chiến đấu, cùng e95 đóng quân tại Preah Vihear và hiểu rất rõ về e95 f307, trong khoảng thời gian từ 1978-1984. Bạn hãy pm và trao đổi với bác vovanha.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 1989
Gửi bởi: linh_gac_cong trong 08 Tháng Chín, 2009, 01:56:17 pm
Theo em biết thì E95 được cụ Huỳnh Thúc Kháng( Quyền CHủ tịch nước) kí thành lập năm 1945. Sau năm 1975 làm kinh tế chăn nuôi bò( chuyện thiệt đó nha)..sau vụ chiến tranh biên giới bỏ bò đi chiến đấu luôn.. Lúc về nước bò nhà thành bò rừng hết lun à ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: rongxanh trong 17 Tháng Chín, 2009, 09:42:14 pm
Bản đồ hoạt động của Sư đoàn bộ binh 330 trên chiến trường Campuchia năm 1978 - đầu năm 1979

(http://farm2.anhso.net/pic/o/27442/CF50CBE2D77F2E18D7849D33FCB2274DBDFA258152CF73C2/5.jpg)


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: poipet1979 trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 02:14:30 pm
  Chào các bạn,xem qua vài trang trong topic này tôi cũng xin vài ý kiến nhỏ như sao:
    -Việc thành lập các đoàn 77xx theo tôi biết thì, trong bối cảnh chúng ta hầu như làm chủ hoàn toàn CPC và tiến đến giai đoạn xây dựng+bảo vệ đễ có thể triệt thoái dần các llvt ra khỏi CPC. Và khoãng giữa năm 1979 lệnh trên chi đạo xuống các su đoàn phải thành lập 1 tiểu đoàn với nhiệm vụ chính là xd và bv chính quyền và bước tiếp theo là theo khu vực địa lý các D này sẻ chịu sự chỉ huy trực tiếp của các đoàn 770x và công viec này tiến hành bắt đầu từ tháng 7-79 do la nhung gi tôi biết
     -Về việc các phiên hiệu thay đổi nhu F5 thay bằng F75 và sao này  lấy lại cũng là F5, thỉ ta cứ hiểu rằng F tham chiến từ đầu chiến dịch đã rút về nước ???


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: VinhDoan trong 12 Tháng Tư, 2010, 09:40:01 pm
hehe, nghe bác dksaigon kể mà em nổi gai ốc , hoặc là các bác quá liều hoặc là địch lúc đó chưa hoàn hồn chứ lực lượng mỏng thế thì chịu sao thấu . Bọn em 1 tỉnh có 9 D còn thêm 1 E cơ động cộng với các E của ba khiêng hai mà có lúc còn bị địch rượt chạy xì khói  ;D Thả 2 thằng ở trong 1 phum thì chắc có nước trốn luôn chứ sao dám ở , bọn thanh niên nó cắt cổ liền .
bác dksaigon nói đúng đó bác haanh. theo mình biết các đoàn 770x là đoàn chuyên gia quân sự tỉnh (7702- Kampong Cham, 7703- Kompong thom, 7705 Kratier...), vùa làm nhiệm vụ quân sự vừa làm nhiệm vụ xây dựng chính quyền. Trong đoàn chuyên gia quân sự tỉnh có nhiều D, mỗi D phụ trách 1 huyện lúc đó thường gọi là Tiểu đoàn đứng chân tại huyện. Sỹ quan trong D sẽ được phân công phụ trách xã (khum hay còn gọi là xần-cát), nhiều D thiếu sỹ quan phải lấy cả H3, mình cũng từng đi chuyên gia xã khi là H3 (nhưng được hưởng phụ cấp hạ sỹ quan phụ trách sỹ quan) Thường thì mỗi xã có 1 sỹ quan hoặc hsq phụ trách sq làm chuyên gia và thêm 1 phiên dịch (thường là tân binh thiếu kinh nghiệm chiến đấu, do quân khu đào tạo tiếng K trong ... 3 tháng) nên đi chuyên gia ... lạnh lưng hở sườn lắm. làm việc với "bạn" (hay là địch) thì phải tự mình nói tự mình nghe không trông chờ phiên dịch được, đến lúc có nổ súng thì cũng tự mình lo và còn phải lo giùm cho "ngài phiên dịch nữa" Nhìn chung là ngày ăn không ngon, đêm ngủ không được, giờ nhớ lại ớn thiệt ... hihi. Mà cũng nhờ vậy mình có vốn tiếng K khá, nói như dân nên khi lên Kratier dân hỏi mình là Việt kiều K ở  khmer crom (vùng đồng bằng) hả? Và cũng nhờ vậy mình mới quyết tâm đổi được 2 trái lựu đạn mini của Mỹ để giành cần thì ... cưa đôi cho nó nhanh, gọn.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: Haitanphongthu trong 12 Tháng Tư, 2010, 10:08:03 pm
Bọn Pốt nó cũng chiến lì nhưng gặp phải sư phụ thì phải bó tay thôi.Có thế thì bác Haanh mới kiếm được nhiều đồ cổ thế chứ. ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: rongxanh trong 13 Tháng Tư, 2010, 09:35:16 pm


hehe , đọc bài này thích quá nhớ lại địa danh núi Cốc , thấy lại các phiên hiệu quen thuộc của sư 912 , đối tượng tác chiến chính của bọn em . Bác rongxanh cho tí bản đồ thì hay quá  ;D

Núi Kok nó nằm trên đất Thái Lan, giáp biên giới K bác ạ. Tài liệu của CIA nó nói vậy.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: rongxanh trong 04 Tháng Năm, 2010, 08:01:32 pm
TRích từ Lịch sử Lực lượng vũ trang Quân khu 7, về tổ chức của quân khu 7 trên chiến trường K:
------------

Từ ngày 1/2 đến trung tuần tháng 3 năm 1979, trong đợt điều chỉnh quân lần thứ nhất, Quân đoàn 3 lên thay thế cho QK7 tại địa bàn Xiêm Riệp, Battamban. QK7 về giữ địa bàn 4 tỉnh phía đông Phnompenh là Svayrieng, Komgpongcham, Kompongthom, Kratie.

Từ trung tuần tháng 3 đến tháng 6 năm 1979, quân tình nguyện thực hiện đợt điều chỉnh lần thứ 2: QK7 lên phía Bắc thay thế cho Quân đoàn 3. Sư đoàn bộ binh 5 được tăng cường cho QUân đoàn 4, tiến công căn cứ Uđông (Bắc Phnompenh 30km). Đến giữa tháng 4 Sư đoàn 5 được tăng cường thêm E 160 của Long An, chuyển về truy quét và giúp bạn ở vùng Thmapuok, Poipet, Caomelai.

Tháng 5/1979, F302 được tăng cường E 201 và E 10 biên phòng của Tây Ninh lên chiếm lĩnh trận địa Bắc Xiêm Riệp.

Nhằm đảm bảo chỉ đạo, chỉ huy tác chiến và giúp bạn mọi mặt, tháng 3 năm 1979, tiền phương QK7 được tách làm 2 bộ phận để chỉ đạo trên 2 hướng:

- Mặt trận 479 (Bắc K), gồm các tỉnh Xiêm Riệp, Ốt đo mien chay, Battambang.

- Mặt trận 779 gồm các tỉnh ở phía đông Phnompenh là Kompong Cham, Kompong Thom, Kratie, Svayrieng, Preyveng và thủ đô Phnompenh.

Mặt trận 479 được thành lập ngày 14/4/1979 tại thị xã Xiêm Riệp, với nòng cốt là tiền phương QK7 (Được bổ sung thêm 1 số đơn vị của QK5), do đại tá Bũi Thanh Vân (Phó Tư lệnh QK7) làm Tư lệnh, Đại tá Lê Thanh (Phó Chính ủy QK7) làm chỉnh ủy.

Nửa còn lại được củng cố, bổ sung thêm làm tiền phương quân khu, đặt sở chỉ huy tại thị xã kompong Cham để giúp bạn trên địa bàn 5 tỉnh phía đông Phnompenh. Tháng 8 tiền phương QK chuyển cứ về dừng chân ở Chup (Chak - tỉnh Svay rieng). Đến 18/7/1979 tiền phương QK chuểyn thành BTL mặt trận 779, phân công địa bàn cụ thể:

- Sư đoàn 317 mới thành lập được phối thuộc 1 tiểu đoàn và 5 đại đội của tỉnh Đồng Nai đảm nhiệm địa bàn tỉnh Kom pong Thom.

- Sư đoàn 303, được phối thuộc 2 trung đoàn và 5 đại đội của Tây Ninh đảm nhiệm địa bàn tỉnh Kom Pong Cham.

- E 159 và 5 tiểu đoàn của Long An đảm nhiệm địa bàn tỉnh Svay rieng.

- E4, E 205 và tiểu đoàn Phú Lợi (Sông bé) đảm nhiệm địa bàn tỉnh Kratie.

Tháng 10/1979 địa bàn tỉnh Kratie được bàn giao cho mặt trận 579. QK9 bàn giao địa bàn tỉnh Svay rieng cho QK7 (Có cả E 320 Đồng Tháp). Sư đoàn 310 thành lập (từ năm 1979) được Bộ điều tăng cường cho QK9 từ tháng 4 năm 1979. Sau đó Sư đoàn 343 được thành lập để phòng thủ địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sư đoàn 310 tháng 9/1979 trở về địa bàn tỉnh Kom pong Cham và đầu năm 1981 trở về nước.

Tháng 11/1979 F 303 được điều đi làm nhiệm vụ tại Biên giới phía Bắc.

Tháng 5/1980 tiền phương Quân khu điều F317 từ Kompong thom lên Xiêm riệp, trong đội hình mặt trận 479 đến tháng 5/1982, đơn vị rút về nước. Thay thế cho F317, Bộ tăng cường F9 Quân đoàn 4 cho mặt trận 479, đứng chân ở Chikreng. Tháng 6/1980 QK 7 nhận lại địa bàn Kratie.

Trong vòng 3 tháng (Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 1980) Quân khu thành lập 8 đoàn quân sự để chỉ đạo thống nhất quân tình nguyện và lực ;ượng bạn đánh địch, vừa làm chuyên gia giúp bạn trên địa bàn 8 tỉnh, là: Đoàn 7701 - Kompong Thom, 7702 - Kom pong CHam, 7703 - Svay rieng, 7704 - Battambang, 7705 - Xiem riep, 7706 - Prey veng, 7707 - Kratie, 7708 - Thủ đo Phnom penh.

Từ giữa năm 1981, lực lượng quan tình nguyện QK dần được rút gọn, mặt trận 779 chỉ còn 7 trung đoàn bộ binh, 32 tiểu đoàn bộ binh cơ động địa bàn, 1 trung đoàn và 3 tiểu đoàn binh chủng. Đến tháng 12/1983 có 5 E bộ binh và 46 d cơ động, các đơn vị binh chủng không thay đổi. Mặt trận 479 từ cuối năm 1981 về trực thuộc BỘ, đến giữa năm 1984 lại trở về trực thuộc QK7.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: hungnguyen0360 trong 06 Tháng Mười, 2010, 10:23:21 am
Đảm bảo hậu cần toàn bộ chiến trường K chủ yếu là TCHC.


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: hungnguyen0360 trong 06 Tháng Mười, 2010, 10:48:53 am
Lúc đầu chỉ có BT 179 nằm ở Chùa đổ cách Cầu sập 400m về phía Hoàng cung. Sau giải tán BT179 thành lập E 685 CVT TCHC nằm ở chợ nhỏ cách cầu sập 300m hướng đi Battambang.E 685 tổ chức cac trạm giao liên ,các kho,cảng để đảm bảo hậu cần cho chiên trường K .


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: tranphu304 trong 22 Tháng Mười Hai, 2010, 03:38:45 pm
@haanh : he he, ngày xuân nói vui bàn tán chuyện xưa một chút, chắc cũng không lạc đề ! ;D
Mấy cha giải thích 7705 thành lập tháng 5/77 thì tớ đành bái phục sự suy diễn của mấy cha đó ! ;D. Tớ đi năm 77 cho tới năm 81 mới thấy cái phiên hiệu 770x.
Tài liệu vừa pót nói về sư 310 nên tớ có hứng thú nói qua một chút vì mình là lính sư 310 E744 D17 ! tháng 3/80 tớ được về sư bộ học quân khí D 1 tháng , lớp học đủ các D của các E thuộc sư như tài liệu nói nhưng có nhầm lẫn E 7 thành E 6, chuyện đủ thứ thời đó được anh em khắp nơi tụ về tám hàng đêm nên cũng biết được khá nhiều thông tin ! ;D với lại mình ở D bộ nên cũng hóng hớt được nhiều ! ;D
Về các mặt trận thì trước đây anh em cũng đã nói qua và cũng có ý kiến nói là MT479 là thành lập tháng 4/79 do thấy cái đuôi 79. Theo tớ biết thì 579, 779, 979 là các BTL tiền phương của các QK 5,7,9 còn 479 là do QĐ4 phụ trách chứ không phải gọi theo tháng năm thành lập , MT479 mới thành lập cũng do  tướng út Liêm phó tư lệnh QK7 là tư lệnh ( sau này là tư lệnh QK7 ), bởi thế nói 479 và 779 thuộc QK7 cũng đúng ! nói đúng hơn thì nói là QK7 phụ trách, bởi ngay từ đầu cuộc chiến biên giới QK7 đã chịu trách nhiệm chính vì tiềm lực kinh tế quốc phòng, nhân vật lực của QK7 mạnh hơn các QK5, 9 và do các tuyến hậu cần huyết mạch, chủ lực bộ là QĐ4 trước nay cũng đóng trên địa bàn miền đông nam bộ, QK7 và QĐ4 gắn bó với nhau, ở đây chỉ nói về vai trò chính yếu còn tham gia toàn cuộc chiến thì gồm các QK, QĐ nào anh em ta cũng đã biết rồi !
Về các Đoàn thì bọn tớ từ quân của 310 chuyển thành 7702, còn như vubang quân của 317 chuyển qua 7701, tớ còn có thằng bà con cùng đi năm 77 ở E88 F302 lúc ra quân quyết định cũng là  của Đoàn 7705 , không biết thời haanh còn sót lại ông nào từ 302 chuyển thành 7705 ? ;)
Tất nhiên tớ nói cũng chỉ là ...lính nói , không bằng chứng nhưng cũng có thể tạm...nghe được ! ; ;) :)
hehe , đúng rồi bác , chổ em toàn là SQ của 302 , các ông này nhập ngũ 78,79 chuyển từ 302 về chắc là vào thời điểm 1981 khi thành lập các Đoàn như bác nói . Khi em sang K thì các vị này là d , phó D trưởng . Cá biệt có 1 số SQ mới chuyển về cuối 85 và đầu năm 86 , những vị này bị bể trận khi đánh biên giới đầu 85 nên xin chuyển về D địa bàn của 7705 cho nó ..lành ;D . Anh Lệ lính 79 C trưởng 1 C của E 271 tham dự trận đánh sang đất Thái đầu năm 85 . Cả C chỉ còn mình ảnh và vài 3 người trở về được . Sau trận đó ảnh được điều về làm D phó chổ em  ;D


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: duc60 trong 15 Tháng Năm, 2012, 04:44:41 pm
Xin chao cac đông chí>
xin được man phép tham gia với các đông chí tí nhé về đơn vị đặc công 198.
Bộ tư lênh đặc công được thành lập ngày 19/3/1967 với phiên hiệu ban đầu là sư 305, sau này ko nhắc đến tên su 305 mà gọi là BTL đặc công.
Dưới BTL có các trung đoàn: 112,113,198... đoàn 1, đoàn 5 (tương đương trung đoàn).
Trung đoàn 198 được thành lập lại năm 1978 Gồm tiểu đoàn 35 (T5-1978) lính vĩnh phú, D46,D47 (T8-1978) lính Hà nam ninh.
Tháng 12 E198 đi K gồm tiểu đoàn D35+D47 +1C của D46.
Hướng chiến dịch là Đức Cơ đi cùng  E BB95 của F10 (phiên hiệu F BB tôi ko rõ lắm) .
có một số trận đánh lớn:
- Vượt sông chiếm cửa mở cho E95
- Đánh chiếm đền prayviahia Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: luongalon trong 23 Tháng Năm, 2012, 07:55:37 am
đảm bảo hậu cần trên chiến trương k là do cục hậu cần quân khu 7 và tổng cục hậu cần,nhưng do điều kiện kinh tế lúc đó thì thiếu thốn nhiều,cũng có trường hợp anh em hy sinh khi đi cải thiện hoặc hái rau bắt cá,đa số la vấp mìn,còn tiếp tế quân y theo cơ số y va k là không không phù hợp vì có cái không cần xài thi thừa cái thì thiều thì cứ thiếu


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: mkhanh1968 trong 04 Tháng Bảy, 2012, 12:33:22 pm
em lính 86 CHC D50 và dv chế biến thực phẫm  thịt heo lạp xuơng nhà máy xay gạo và nước mán tai xiemriep


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: dinhcongthep1953 trong 19 Tháng Chín, 2012, 02:39:44 pm
Mặt trận 479 sao không có 201 trung đoàn của chúng tôi....có dịp nói tiếp'


Tiêu đề: Re: Tổ chức - Lực lượng - Hậu cần các bên trên chiến trường Campuchia 1979 - 19
Gửi bởi: minh9 trong 23 Tháng Tư, 2015, 08:15:45 pm
Lúc đầu chỉ có BT 179 nằm ở Chùa đổ cách Cầu sập 400m về phía Hoàng cung. Sau giải tán BT179 thành lập E 685 CVT TCHC nằm ở chợ nhỏ cách cầu sập 300m hướng đi Battambang.E 685 tổ chức cac trạm giao liên ,các kho,cảng để đảm bảo hậu cần cho chiên trường K .

Không phải giả tán, đổi lại phiên hiệu chho thứ tự cơ cấu của cục vận tải tổng cụ hậu cần lúc bấy giờ. Mình là người của binh trạm 179 từ tháng 2/79 cho đến tháng 4/83 mới về VN.