Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Từ cây giáo đến khẩu súng... => Tác giả chủ đề:: chiangshan trong 12 Tháng Giêng, 2009, 06:39:59 pmTiêu đề: Tài liệu VNCH thống kê các loại vũ khí, khí tài của QĐNDVN
Gửi bởi: chiangshan trong 12 Tháng Giêng, 2009, 06:39:59 pm
Tài liệu này được xuất bản trong giai đoạn 1964-1966. Lúc nào rảnh em sẽ đưa lên đây, hoặc nếu bác nào có thể hỗ trợ thì càng tốt ;D

Tập 1 (2 phần):
http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?L4YASSOxI2miWiSggS5xE9.84EH.RPU8CewFBU4CCc.DKHoKaDCatq05d8wP3pd5eU89KZdZUeyxrG@.RsjQZYYeDee9gceTmjroLz8YRqw/18190102001a.pdf
http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?y8sTL0LChSeKqEgYvWPsz1tnxDAPH0ESN8xd2LWH5E8zjqnjKCiUv2GM1M8L26Pl5heTP.j811ZGZY@bDwNSBBm3NWwKY1VXxxNsXq3fG7o/18190102001b.pdf

Tập 2 (2 phần):
http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?id.5BOYB.jOR3TEJPwbofyRdhC9Al9QdAK3lmnw6TPCrBimLaUnK7OpOIPXEi9H4l9HUFL3qg8BlOzS.hs0sk1.QVZW7ecXS8KitzRArvXs/18190102002a.pdf
http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?yJOP4U@J.Fx9QmrrlxQlUIIj@B@Z9NbX1Gkkbv71PZ@3Aovb6P.7wkje9ys9@VfnHY55WoKKNTuu@JXZEYY1Uzmzlv9bJavcoP4ndAMbMJ8/18190102002b.pdf

Tập 3 (3 phần):
http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?HilZ7bT6Hzn@1CW2QCAo7AEhfxuB6YQCEXbL.8vp0aLjoJ0YtXjfE6rzREYuPUM4U48@gym7kW7GYe7HP@iZEbM9v1LcvJdwDXH2dX9k4Uw/18190101001a.pdf
http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?NEu2k3wGbQKbV@gb0PeD2wb.ARr3UUQfhFOw@Z97C.d9LQjusd3aiQozGUHlquigc019Iy2wK7ptSzDPg8ZLvy6uPkAyaS83aizYt1rvN80/18190101001b.pdf
http://www.virtual.vietnam.ttu.edu/cgi-bin/starfetch.exe?QlAdMiimV1nTOBdmur7ktXCx8D46dw0QjAVQt3i1PL@VE9eXK72.JiHxys3i2HibNAdSFz9du2SEF0Z06wPHYD807aglhyKLPLVPuxt@Jn4/18190101001c.pdf