Dựng nước - Giữ nước

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Kiến thức quốc phòng => Tác giả chủ đề:: Hợp Phố trong 13 Tháng Giêng, 2020, 12:36:27 amTiêu đề: Chiến thuật Lâm Bưu.
Gửi bởi: Hợp Phố trong 13 Tháng Giêng, 2020, 12:36:27 am
Khi chống Tàu Tưởng, Lâm Bưu đã đúc kết các chiến thuật tiến công các tuyến phòng ngự của Tàu Tưởng với các nội dung:
1.   Tam tiên: chiếm lĩnh trận địa trước, củng cố trận địa trước, tấn công trước.
2.   Nhất điểm lưỡng diện: đánh một mục tiêu cần ít ra 2 mũi tấn công. Có mũi chính và mũi phụ để phân tán tư tưởng kẻ địch.
3.   Tiêm đao hay còn gọi là đầu nhọn đuôi dài: tìm điểm yếu trong phòng tuyến địch, tập trung lực lượng tấn công và mở rộng điểm đột phá.
4.   Luân ba – hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, còn gọi là chiến thuật biển người.
Chiến thuật tiêm đao hay đầu nhọn đuôi dài về sau lạc hậu vì hỏa lực đối phương mạnh nên có thể tiêu diệt ngay mũi đột phá. Muốn thắng phải tiến công trên toàn trận tuyến.
Chiến thuật biển người cũng tỏ ra kém hiệu lực nếu đối phương dựa vào địa hình như điểm cao hay đường độc đạo để phòng thủ. Nhất là khi đối phương dũng cảm chốt chặn.