Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu - Hồi ký Việt Nam => Tác giả chủ đề:: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:09:38 pmTiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:09:38 pm
Tên sách: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Tác giả:
Nhà xuất bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2002
Người thực hiện: giangtvx, quansuvn


BAN BIÊN SOẠN

   Đại tá, TS PHẠM GIA ĐỨC (Chủ biên)
   Đại tá LÊ HẢI TRIỀU (Thư ký)
   Đại tá NGÔ XUÂN LỊCH
   Đại tá LÊ THẾ HẢI
   Đại tá PHẠM QUANG ĐỊNH
   Đại tá ĐẶNG VĂN LÂM
   Đại tá PHẠM BÁ TOÀN
   Trung tá ĐẶNG VIỆT THỦY


(http://tuanbaovannghetphcm.vn/uploads/images/Anh-minh-hoa---Bac-Ho-voi-nhung-nguoi-lam-phim_729x1024.png)


CÓ ANH HÙNG LÀ VÌ CÓ TẬP THỂ ANH HÙNG,
CÓ TẬP THỂ ANH HÙNG LÀ VÌ CÓ NHÂN DÂN ANH HÙNG,
DÂN TỘC ANH HÙNG, ĐẢNG ANH HÙNG

HỒ CHÍ MINH


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:11:41 pm
LỜI NHÀ XUẤT BẢN


Năm 2000, được sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp với Nhà xuất bản Lao động xuất bản bộ sách Chân dung Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh, giới thiệu 1780 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động được Nhà nước tuyên dương từ năm 1952 đến năm 2000. Bộ sách quý trên đã phục vụ kịp thời Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI (11-2000), được đông đảo bạn đọc đánh giá cao.


Nhằm đáp ứng yêu cầu bạn đọc và chào mừng những sự kiện chính trị của đất nước trong năm 2002 và các năm tiếp theo, Nhà xuất bản Quân dội nhân dân tổ chức biên soạn vả xuất bản cuốn sách Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng giới thiệu những tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động được Nhà nước tuyên dương hơn nửa thế kỷ qua. Đây là công trình xuất bản có ý nghĩa lớn, như một tượng đài bằng ấn phẩm, nhằm góp phần khẳng định những cống hiến lớn lao của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà tiêu biểu là những tập thể anh hùng và những anh hùng đã lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ đó tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của quân và dân ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


Cuốn sách Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu những tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Phần thứ hai: Giới thiệu những tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975).

Phần thứ ba: Giới thiệu những tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ xây dựng vả bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-2002).


Nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xin chân thành cảm ơn Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành cuốn sách này.


Mặc dù Ban biên soạn đã làm việc hết sức nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, song cuốn sách khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình để lần xuất bản sau chất lượng tốt hơn.NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:13:18 pm
PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG TẬP THỂ ANH HÙNG THỜI KỲ
KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
(1945 - 1954)


NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYÊN ĐẠI TỪ,
TỈNH THÁI NGUYÊN

Đại Từ là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Đại Từ là cửa ngõ của Thủ đô kháng chiến (ATK). Với phương châm vừa kháng chiến vừa kiến quốc, nhân dân trong huyện đã tích cực kháng chiến, đẩy mạnh sản xuất tạo ra lực lượng hậu cần tại chỗ để giúp đỡ bộ đội và các cơ quan của Trung ương. Năm 1947, quân và dân Đại Từ đã phối hợp với bộ đội chủ lực tiêu diệt nhiều binh lính Pháp nhảy dù khi chúng bao vây khu ATK, góp phần bảo vệ an toàn Trung ương Đảng và Bác Hồ...


Sau năm 1954, toàn huyện đã dấy lên phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Trong 15 năm (1960-1975) bình quân mỗi năm huyện đóng góp cho Nhà nước 6.000 tấn lương thực, 200 tấn thịt... Lực lượng vũ trang huyện được tổ chức biên chế thành 39 đầu mối; có 15.231 người tham gia dân quân tự vệ. Ngày 1 tháng 8 năm 1966, bằng súng bộ binh với 18 viên đạn, quân dân xã Hà Thượng - Đại Từ đã bắn rơi 1 máy bay RF.4C của Mỹ.


Đại Từ đã đón hơn 10 nghìn lượt đồng bào từ Thái Nguyên cùng các cơ sở trường học, xí nghiệp... đến sơ tán; đã giúp đỡ đồng bào sơ tán 15.600 cây tre, 78 tấn gạo, 21.198kg thóc... để ổn định cuộc sống; giúp đỡ bộ đội chủ lực 20 vạn ngày công để xây dựng trận địa, đào đắp 11 vạn mét khối đất đá, 2 vạn hầm hào và hàng vạn mét hào giao thông, v.v...


Toàn huyện có 1.656 liệt sĩ, 24 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Huyện Đại Từ còn là đơn vị thực hiện sớm nhất 4 chương trình hạ tầng cơ sở: Điện - Đường - Trường - Trạm ở huyện miền núi. Đại Từ là huyện sớm nhất trong tỉnh hoàn thành cơ bản vấn đề giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh.


Huyện Đại Từ đã được Nhà nước tặng thưởng: 10 Huân chương Chiến công, 6 Huân chương Lao động, trên 9.500 huân, huy chương trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều cờ thưởng của Chính phủ, quân khu và tỉnh tặng...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đại Từ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:19:26 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN


Định Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Bắc Thái. Đảng bộ huyện được thành lập từ tháng 9 năm 1946. Các dân tộc huyện Định Hóa luôn đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hy sinh bảo vệ cách mạng, bảo vệ an toàn Trung ương Đảng và Bác Hồ. Từ năm 1946 đến năm 1954, quân dân Định Hóa đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắn rơi 1 máy bay, thu nhiều vũ khí đạn dược. Định Hóa đã có hơn 3.000 người tham gia bộ đội, hàng vạn lượt người đi dân công. Huyện đi đầu trong các phong trào "Hũ gạo nuôi quân", "Mùa đông binh sĩ", đã đóng góp được hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến.


Huyện Định Hóa đã được Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Lao động, 16 Huân chương chiến công, 7 Huân chương Kháng chiến, 22 Cờ thưởng luân lun, 40 bằng khen và hàng trăm giấy khen.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Định Hóa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:23:49 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
   

Võ Nhai là một huyện vùng cao nằm ở phía đông bắc tỉnh Thái Nguyên. Nhân dân Võ Nhai vốn có truyền thống cách mạng, trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân đã đóng góp hàng vạn ngày công, ủng hộ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và lớp lớp thanh niên lên đường tham gia kháng chiến. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đã cùng với bộ đội chủ lực đánh nhiều trận để bảo vệ khu căn cứ, bảo vệ Đảng và Bác Hồ.


Sau năm 1975, đặc biệt, sau hơn 10 năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, tổng sản phẩm toàn huyện hàng năm tăng 8,6%; năng suất lúa đạt 45 tạ/ha/vụ; hệ thống trường học, trạm xá, điện, giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.


Huyện Võ Nhai đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Quân công hạng 3, 5 Huân chương Chiến công, 4 Huân chương Độc lập hạng 3, 2 Huân chương Lao động hạng 3, hơn 6.300 huân chương, kỷ niệm chương và 1 đồng tiền vàng...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Võ Nhai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:24:18 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊNPhú Bình là một huyện trung du nằm về phía nam của tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 năm kháng chiến, nhân dân Phú Bình đã đóng góp hàng trăm tấn thóc gạo, hàng chục tấn thịt ủng hộ cách mạng. Phú Bình đã huy động 72.500 lượt người đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các lực lượng chủ lực chiến đấu tiêu diệt nhiều tên địch khi Pháp đưa 6 tiểu đoàn có máy bay, tàu chiến yểm hộ tiến công lên Thái Nguyên ngày 29 tháng 9 năm 1950 làm thất bại cuộc hành quân của địch.


Từ năm 1975 đến nay, Phú Bình đã tập trung phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đạt hiệu quả cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7,5-9%, bình quân lương thực đạt 420kg/người/năm; xây dựng cơ sở hạ tầng Điện - Đường - Trường - Trạm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đã thường xuyên chăm sóc về vật chất và tinh thần cho 8.228 lượt đối tượng chính sách xã hội.


Huyện Phú Bình đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Độc lập hạng 3, 11 Huân chương Lao động, 25 Huân chương Quân công, 1.119 Huân chương Chiến công, 15 bằng khen của Chính phủ, 50 cờ thưởng của các cấp.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:24:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

   
Hà Quảng nằm về phía bắc tỉnh Cao Bằng, là nơi có phong trào cách mạng sớm nhất và trở thành khu căn cứ vững chắc của cả nước.


Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, từ năm 1946 đến năm 1954, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đá tham gia trực tiếp đánh các chiến dịch lớn như: chiến dịch Việt Bắc (1947), chiến dịch Biên Giới (1950); trận Đông Khê, chiến dịch Hòa Bình và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Đồng thời, huyện đã huy động nhân dân đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và hàng nghìn lượt dân công phục vụ kháng chiến.


Sau năm 1975, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng đã đoàn kết khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa củng cố lực lượng đấu tranh có hiệu quả bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.


Quân và dân huyện Hà Quảng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba và nhiều huân, huy chương, bằng khen của các bộ và tỉnh.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hà Quảng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:25:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG
   

Nguyên Bình là một huyện vùng cao cách thị xã Cao Bằng 45km về phía tây. Trước năm 1945, ở Nguyên Bình đã thành lập được 2 chi bộ đảng đầu tiên lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện đấu tranh khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Từ năm 1946 đến năm 1954, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ tịch, nhân dân và lực lượng vũ trang Nguyên Bình tiếp tục củng cố lực lượng đấu tranh chống bọn phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chống thù trong giặc ngoài. Phong trào tiết kiệm xây dựng "Hũ gạo kháng chiến", "Ngày quân lương", "Tuần lễ vàng"... được nhân dân hưởng ứng rộng rãi.


Huyện Nguyên Bình đã được tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng nhất, cờ luân lưu và bằng khen của bộ, tỉnh.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nguyên Bình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:26:32 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG
   

Hòa An là huyện nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng. Nhân dân Hòa An vốn có truyền thống đấu tranh cách mạng, ngày 22 tháng 8 năm 1945, lực lượng vũ trang huyện đã chiến đấu chiếm đồn Nước Hai, huyện lỵ Hòa An được hoàn toàn giải phóng, chính quyền về tay nhân dân. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hòa An đã thực hiện tốt chủ trương "Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc". Các phong trào "Hũ gạo nuôi quân", "Tuần lễ vàng" đã được đông đảo quần chúng hưởng ứng nhiệt liệt. Riêng phụ nữ xã Hồng Việt đóng góp được 20.645đ cho kháng chiến. Hòa An đã dồn sức cho tiền tuyến đánh thắng địch trong Đông - Xuân (1953-1954) và chiến dịch Điện Biên Phủ.


Huyện Hòa An đã được Nhà nước tặng thưởng: 1.033 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1.692 hạng nhì, 1.809 hạng ba, 517 Huy chương Kháng chiến hạng nhất, 554 Huy chương Kháng chiến hạng nhì cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh".


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hòa An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:26:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LƯƠNG, TỈNH BẮC NINH

   
Huyện Gia Lương nằm ở phía nam tỉnh Bắc Ninh. Trong kháng chiến chống Pháp, tháng 4 năm 1946, các ban chỉ huy tự vệ từ xã đến huyện được thành lập. Cuối 1946, huyện Gia Lương đả thành lập trung đội du kích tập trung. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Gia Lương đã tổ chức đánh địch 1.142 trận, tiêu diệt và làm bị thương 2.115 tên địch, bắt sống 936 tên, phá hủy 60 đồn bốt, 7 xe tăng, bắn chìm 3 ca nô, thu hàng trăm tấn đạn dược. Gia Lương có 8.170 thanh niên nhập ngũ; nhân dân đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm... góp phần cùng quân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.


Huyện Gia Lương đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng nhất, hạng ba, Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động và nhiều bằng khen các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Gia Lương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:27:26 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

   
Bắc Sơn là một huyện miền núi vùng cao của tỉnh Lạng Sơn. Trước Cách mạng tháng Tám, phong trào đấu tranh cách mạng ở Bắc Sơn diễn ra rất sôi nổi, đặc biệt là khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27 tháng 9 năm 1940. Khởi nghĩa giành thắng lợi, chính quyền nhân dân được thành lập ở nhiều xã. Cách mạng tháng Tám thành công, Bắc Sơn vừa chiến đấu, vừa sản xuất đã xây dựng được 1 đại đội bộ đội địa phương, 11 trung đội địa phương quân... Riêng lực lượng dân quân tự vệ trong 9 năm kháng chiến đã huy động được 17.119 lượt người tham gia. Hưởng ứng "Tuần lễ vàng", nhân dân Bắc Sơn đã ủng hộ kháng chiến 2kg vàng, gần 10.000kg gạo để nuôi quân...


Quân và dân huyện Bắc Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Lao động, 1 Huân chương Chiến công và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bắc Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:27:57 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC


Vĩnh Tường là một huyện đồng bằng, nằm ở đỉnh tam giác châu thổ sông Hồng. Truớc Cách mạng tháng Tám năm 1945, Vĩnh Tường là nơi có phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển rất mạnh. Ngày 21 tháng 8 năm 1945, nhân dân và lực lượng tự vệ của huyện nổi dậy tiến về phủ lỵ cướp chính quyền thành lập chính quyền cách mạng mới. Trong kháng chiến chống Pháp, Vĩnh Tường thực hiện chiến tranh nhân dân, phối hợp ba thứ quân vừa chiến đấu, vừa xây dựng, bảo vệ độc lập dân tộc, giải phóng quê hương. Tháng 6 năm 1946,  bộ đội địa phương huyện được thành lập, đã phối hợp với lực lượng chủ lực đánh 312 trận, tiêu diệt 3.500 địch. Điển hình ngày 18 tháng 8 năm 1949, du kích xã Kim Xá chặn đánh đội quân nhảy dù của Pháp, tiêu diệt tại chỗ 31 tên, thu nhiều vũ khí. Nhân dân Vĩnh Tường đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, 10 nghìn lượt người đi dân công phục vụ các chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ.


Huyện Vĩnh Tường đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 3 Huân chương Kháng chiến cho 3 xã (Thượng Trưng, Bình Dương, Tuân Chính), 1 Huân chương Lao động, 1 Huân chương Chiến công và nhiều huân, huy chương khác.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Tường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:28:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG


Huyện Sơn Dương nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang, có xã Tân Trào là căn cứ địa cách mạng, cơ quan đầu náo của Trung ương Đảng để chỉ đạo cách mạng trong cả nước. Trong Cách mạng tháng Tám, nhân dân các dân tộc Sơn Dương đá làm tròn trách nhiệm lớn lao là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng.


Trong kháng chiến chống Pháp, Sơn Dương là địa bàn chiến lược - trung tâm của chiến khu cách mạng. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện tích cực xây dựng củng cố chính quyền cách mạng, quân và dân Sơn Dương đã trực tiếp chiến đấu bảo vệ căn cứ cách mạng. Điển hình, thảng 12 năm 1947, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đã tham gia đánh địch 8 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 300 tên địch, thu nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng. Vừa tổ chức lực lượng bảo vệ khu căn cứ cách mạng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, nhân dân Sơn Dương còn tích cực ủng hộ sức người, sức của cho kháng chiến. Trong chiến dịch Thu - Đông 1947, huyện đã đóng góp 12 nghìn ngày công. Hội phụ nữ huyện gói 1.200 bánh chưng và 500.000 đổng ủng hộ bộ đội. Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn cân thóc, vận động hàng nghìn thanh niên tham gia dân quân du kích và bộ đội đi chiến đấu.


Quân và dân Sơn Dương đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 3 Huân chương Lao động và nhiều huân, huy chương khác.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sơn Dương được Chủ tịch nước Cộng hòa xâ hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:29:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG


Yên Sơn là một huyện miền núi nằm ở cửa ngõ tây nam, bao bọc thị xã Tuyên Quang. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Yên Sơn đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, dũng cảm chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và khu căn cứ cách mạng Lào, đồng thời chi viện cho mặt trận, đóng góp vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đặc biệt, trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 trận Khe Lau quân ta chiến đấu đã nhấn chìm 1 ca nô, 2 tàu chiến, diệt gần 300 tên địch. Để phục vụ các chiến dịch (Biên Giới, Tây Bắc, Điện Biên Phủ), nhân dân và lực lượng vũ trang Yên Sơn đã đào đắp 11.200m3 đất đá để sửa chữa quốc lộ 2, quốc lộ 13A, bến phà Hiên... Huy động 500 xe đạp thồ, trên 40.000 ngày công, 300 con trâu, trên 100 tấn gạo và hàng trăm tấn thực phẩm các loại gửi ra chiến trường.


Huyện Yên Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 9 Huân chương Lao động hạng nhì, 17 Huân chương Lao động hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:29:45 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG


Chiêm Hóa là huyện miền núi, cách tỉnh lỵ Tuyên Quang 67km về phía bắc. Trong Cách mạng tháng Tám, phong trào đấu tranh của quần chúng ở Chiêm Hóa phát triển mạnh mẽ. Ngày 10 tháng 4 năm 1945, quần chúng nổi dậy đánh chiếm quận lỵ, Chiêm Hóa được giải phóng, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 15 tháng 2 năm 1947, chi bộ Đảng của huyện được thành lập đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các tổ chức quần chúng, thực hiện "tiêu thổ kháng chiến", hoàn thành nhiệm vụ diệt "giặc đói", "giặc dốt", xây dựng lực lượng vũ trang, đập tan mọi âm mưu phá hoại thành quả cách mạng của bọn phản động; bảo vệ an toàn Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương đóng trên địa phương, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần II. Nhân dân và lực lượng vũ trang Chiêm Hóa đã đánh thắng nhiều trận trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch Biên Giới và chiến dịch Điện Biên Phủ.


Quân và dân Chiêm Hóa đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 4 Huân chương Lao động hạng ba, 1 cờ của Chính phủ tặng, 15 bằng khen cấp Bộ, 26 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 10 cờ danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho lực lượng vũ trang.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Chiêm Hóa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:30:18 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI


Mường Khương là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía bắc tỉnh Lào Cai. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo trục tiếp của Đảng bộ huyện, nhân dân và các lực lượng vũ trang Mường Khương chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng và đạt được những thảnh tích lớn trong tiễu phỉ, trừ gian, đánh bại âm mưu xây dựng "xứ Nùng tự trị" của thực dân Pháp, xây dựng căn cứ cách mạng Mường Lum. Tiêu biểu như: trong một trận, lực lượng du kích huyện đã đánh tan trên 300 tên phỉ tay sai của Pháp, tạo thanh thế mới cho các huyện vùng cao đánh phỉ. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia đánh giặc", quân và dân Mường Khương đã đánh trên 2.000 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 1.000 tên địch,  gọi hàng 800 tên, thu nhiều vũ khí, đạn dược; huy động trên 1.000 thanh niên bổ sung cho quân đội, 7.500 lượt người và ngựa đi phục vụ chiến đấu. Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công đào hào, đắp lũy phục vụ chiến đấu; ủng hộ 436.000kg lương thực, thực phẩm phục vụ các đơn vị bộ đội và dân quân du kích chiến đấu.


Quân và dân huyện Mường Khương đã được tặng thưởng: 645 Huân chương Chiến công, 1.531 huân, huy chương kháng chiến, 2.346 huân, huy chương chiến sĩ vẻ vang, 473 bằng khen của Chính phủ...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mường Khương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:30:49 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI


Sa Pa là một huyện vùng cao nằm ở phía tây bắc tỉnh Lào Cai. Qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, thực hiện "Tiêu thổ kháng chiến", nhân dân và lực lượng vũ trang Sa Pa đã phối hợp với các lực lượng chủ lực đánh 315 trận, tiêu diệt 952 tên địch, bắt sống 135 tên, thu gần 30 tấn đạn dược và nhiều phương tiện chiến đấu khác; động viên 203 thanh niên nhập ngũ, hàng chục nghìn nhân công phục vụ chiến đấu. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân Sa Pa đã ủng hộ 22.856kg lương thực và nhiều vũ khí thô sơ khác, góp phần làm nên thắng lợi chung của cả nước. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Sa Pa lập được nhiều thành tích trong tiễu phỉ, diệt trừ bọn phản động, làm thất bại âm mưu "Dùng người Việt trị người Việt" và "Phỉ hóa" của thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ.


Quân và dân huyện Sa Pa đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Lao động hạng ba, 4 xã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, 3 xã được tậng thương Huân chương Chiến công hạng ba, lực lượng vũ trang huyện Sa Pa liên tục đạt Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh".


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sa Pa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:18:33 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI

Bắc Hà là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía bắc tỉnh Lào Cai. Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện chủ trương kháng chiến "Toàn dân, toàn diện" của Trung ương, huyện Bắc Hà ra sức củng cố lực lượng, tạo thành mạng lưới vũ trang rộng khắp trong toàn huyện. Suốt 9 năm kháng chiến, quân và dân Bắc Hà đã phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu hơn 100 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 3.032 tên địch, thu 834 khẩu súng các loại, 5 máy vô tuyến điện. Bắc Hà đã huy động 1.235 lượt người và 301 con ngựa thồ tham gia phục vụ chiến đấu. Nhân dân đã đóng góp 130 tấn lương thực, thực phẩm, 70 chỉ vàng và 28 đôi vòng bạc ủng hộ kháng chiến.

Quân và dân huyện Bắc Hà đã được Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Lao động, 3 cờ thi đua của Bộ, 11 cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:19:02 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BÁT SÁT, TỈNH LÀO CAI

   Bát Sát là huyện vùng cao có biên giới giáp với Trung Quốc là 98,8km. Trong kháng chiến chống Pháp, huyện Bát Sát xây dựng lực lượng du kích rộng khắp đến các thôn bản. Lực lượng vũ trang huyện có 450 người, được trang bị 55 súng trường và trên 800 quà mìn... Nhân dân và lực lượng vũ trang Bát Sát đã phối hợp với lực lượng chủ lực, các địa phương bạn đánh trên 100 trận lớn, nho, giải phóng Bát Sát ngày 5 tháng 11 năm 1950. Điển hình, trong chiến dịch Lê Hồng Phong tháng 9 năm 1950 lực lượng vũ trang huyện Bát Sát phối hợp với bộ đội chủ lực đánh vào 4 đồn và sân bay Piềng Lào, tiêu diệt 50 tên, làm bị thương 42 tên, bắt sống 53 tên, thu 95 súng các loại. Hưởng ứng quỹ độc lập, nhân dân Bát Sát đã ủng hộ 62,5 tấn lương thực, 28,7 tấn thực phẩm, 670 đồng bạc trắng, 1.200 khuôn vải, 450 áo phục vụ cho lực lượng vũ trang huyện hoạt động.


Quân và dân huyện Bát Sát đã được Nhà nước tặng thưởng: 61 Huân chương Chiến công, 38 Huân chương Kháng chiến, 3 Huân chương Quân công, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 năm liền lực lượng vũ trang được công nhận là Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ huyện 15 năm được công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh".


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bát Sát được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:19:26 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THỊ XÃ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Thị xã Sơn La nằm ở trung tâm cao nguyên Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã đã anh dũng chiến đấu chống càn, chống máy bay bắn phá và chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Tây Bắc; huy động nhân dân đi dân công, làm đường, vận chuyển lương thực, đồng thời đồng bào thị xã đã đóng góp 100 tấn gạo, 5 tấn thịt, 789 dân công. Thành tích đặc biệt xuất sắc của thị xã Sơn La là góp phần đập tan kế hoạch gây phỉ, âm mưu "xưng vua", xây dựng "Thái tự trị” của Pháp ở Tây Bắc, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, hậu phương lớn của chiến dịch Điện Biên Phủ và bắc Lào.


Quân và dân thị xã Sơn La đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 4 Huân chương Lao động hạng nhì, 1 cờ luân lưu của Chính phủ, 5 bằng khen của Chính phủ, 17 cờ thi đua, hàng chục bằng khen các loại...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sơn La được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:20:13 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH LAI CHÂU

Huyện Điện Biên xa xưa có tên là Mường Thanh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quân và dân Điện Biên tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị cùng cả nước tiến hành chiến dịch giải phóng Điện Biên. Lực lượng vũ trang huyện đã phục kích đánh địch trên 30 trận, tiêu diệt 305 tên, bất sống và làm bị thương 303 tên; huy động 1.200 dân công, đào 18-000m3 hầm hào, mở 12.000m đường chiến dịch, xây dựng 9 trạm cứu thương; vận động nhân dân ủng hộ 635 tấn lương thực, 87 tấn thịt, 614 tấn rau, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954.


Huyện Điện Biên đã được Nhà nước tặng thưởng: 8 Huân chuông Lao động hạng ba, 6 Huân chương Lao động hạng nhất và Huân chương Lao động hạng nhì, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 13 Huân chương Chiến công các hạng, 5 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Quân công hạng nhất.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Điện Biên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:20:42 am
TRUNG ĐOÀN 42, SƯ ĐOÀN 327, QUÂN KHU 3

Trung đoàn 42 được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1945, tiền thân là chi đội 3, có 2 tiểu đoàn 89 và 90, qua chiến đấu và xây dựng được đổi thành Trung đoàn 6, Trung đoàn 41 và Trung đoàn 42 cho đến ngày nay.


Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn 42 đã vượt qua hy sinh, gian khổ, liên tục chiến đấu Trung đoàn trực tiếp đánh 209 trận, diệt 14 tiểu đoàn và 88 đại đội địch, tiêu diệt 16.932 tên, bắt sống 2.246 tên, thu và phá hủy 3.354 súng, bắn cháy 5 tàu chiến, 2 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 42 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 9 Huân chương Quân công, 35 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Lao động và nhiều cờ luân lưu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư lệnh Quân khu 3...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, Trung đoàn 42 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:21:36 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐÌNH BẢNG,
HUYỆN TIÊN SƠN, TỈNH BẮC NINH

Xã Đình Bảng thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có bề dày về lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Đình Bảng xây dựng làng chiến đấu ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến. Lực lượng vũ trang của xã gồm 4 trung đội du kích với 150 người, được trang bị bằng súng trường, súng tiểu liên. Xã còn có 1 tiểu đoàn dân quân tự vệ gồm 400 người. Nhân dân và các lực lượng vũ trang đả bỏ ra 10 nghìn ngày công đào hào, đắp lũy, làm hầm bí mật để chiến đấu chống giặc. Nhân dân thực hiện tiêu thổ kháng chiến, đã phá bằng địa 30 ngôi nhà, phá hoàn toàn các cột điện trên đoạn đường dài 5.000m. Lực lượng vũ trang của xã thường xuyên quấy rối các đồn bốt địch đóng ở các vùng lân cận, đánh nhiều trận quyết liệt tiêu diệt hàng trăm tên địch. Đội du kích thiếu niên Đình Bảng hoạt động mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu với kẻ thù lập nhiều chiến công xuất sắc. Nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Đình Bảng đă tiêu diệt 236 tên địch, phá hủy 6 xe quân sự, 5 khẩu đại bác, thu 15 súng trung liên và hàng trăm súng các loại cùng hàng chục tấn hàng hóa, đạn dược.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:22:28 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CHI LĂNG,
HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

Xã Chi Lăng thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trong kháng chiến chống Pháp, tổ chức đảng của xã Chi Lăng lớn mạnh nhanh, đã xây dựng chính quyền cơ sở mạnh, lãnh đạo nhân dân chống lại mọi ý đồ thống trị của giặc Pháp, khiến chúng không lập được đồn bốt, không lập được tề ngụy tại xã. Là vùng tự do, nhân dân xã Chi Lăng đã xây dựng căn cứ địa vững chắc sẵn sàng chiến đấu chống giặc Pháp. Nhân dân làm hầm nuôi giấu cán bộ, bộ đội, đào 5.000m đường hầm, rào 8 làng chiến đấu, làm 200 hầm bí mật. Cả xã Chi Lăng là một trận địa ngầm dưới đất. Do vậy các cán bộ lãnh đạo, các đơn vị bộ đội vẫn hoạt động an toàn tại xã. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Chi Lăng đã anh dũng chống lại nhiều trận càn quét của giặc Pháp. Xã có 239 người đi bộ đội.


Xã Chi Lăng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng "Nhân dân Chi Lăng anh dũng chống càn". Nhân dân trong xã được tặng 652 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Chi Lăng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:22:50 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LÂU THƯỢNG,
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Lâu Thượng thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng tự vệ cứu quốc của Lâu Thượng đã anh dũng chiến đấu chống lại nhiều cuộc càn quét của giặc Pháp, tiêu diệt nhiều tên Việt gian phản động, bảo vệ nhân dân và chính quyền cách mạng. Nhân dân trong xã tận tình đùm bọc, chở che cho đồng bào các nơi khác tản cư về xã. Trong xã có 41 gia đình được tặng Bằng có công với nước.


Xã được tặng 2 Huân chương Chiến công hạng ba. Nhân dân trong xã được tặng 621 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lâu Thượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:23:15 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRÀNG XÁ,
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Tràng Xá là xã vùng cao thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân xã Tràng Xá đã triệt để thực hiện tiêu thổ kháng chiến: phá dỡ 200 nóc nhà, cắm hàng vạn cây chông, phá hủy cầu, đường giao thông. Nhân dân trong xã đóng góp cho kháng chiến 80 con trâu, 12 tấn thịt lợn, 40 khẩu súng kíp và hàng chục tấn gạo. Xã có 124 người đi bộ đội, 130 người đi dân công. Lực lượng vũ trang của xã phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu nhiều trận, tiêu diệt 38 tên địch, trong đó có 13 lính Pháp.


Xã Tràng Xá được Nhà nước tặng 3 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Độc lập. Nhân dân trong xả được tặng 467 huân chương các loại. Xã có 75 liệt sĩ, 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tràng Xá được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:23:40 am
NHÂN DÂN VÀ LỤC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG PHÚ,
HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Lương Phú thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Lương Phú là nơi có nhiều cơ quan, đơn vị bộ đội đóng quân. Nhân dân và lực lượng vũ trang của xã đã bảo vệ an toàn các cơ quan, giúp đỡ tận tình bộ đội. Trong xã có 50 người đi bộ đội, hàng trăm người đi dân công phục vụ chiến dịch Biên Giới. Xã có 8 liệt sĩ, 11 thương binh.


Xã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng ba, 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, 1 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Phú được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:24:16 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CÙ VÂN,
HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Cù Vân thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Cù Vân đã triệt để thực hiện tiêu thổ kháng chiến, xây dựng lực lượng dân quân du kích để trường kỳ kháng chiến chống giặc. Nhân dân trong xã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.


Xã được tặng 1 Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều bằng khen. Nhân dân trong xã được tặng 300 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cù Vân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:24:42 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN LÃNG,
HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Yên Lãng thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Yên Lãng có nhiều cơ quan, đơn vị của kháng chiến chọn làm địa bàn đóng quân, ở vị trí cửa ngõ của thủ đô kháng chiến Tân Trào, xá Yên Lãng nhiều lần bị giặc Pháp tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến ở đây. Nhân dân và lực lượng vũ trang của xã đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ an toàn các cơ sở kháng chiến. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xã có 150 người tham gia phục vụ chiến đấu. Nhân dân trong xã ủng hộ kháng chiến 2.000kg gạo, 10 con trâu.


Xã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhì và nhiều cờ thưởng, bằng khen. Nhân dân trong xã được tặng 600 huân, huy chương các loại. Xã có 101 liệt sĩ và 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Lãng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:25:05 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HÙNG SƠN,
HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Hùng Sơn có 57 người đi bộ đội. Lực lượng vũ trang của xả gồm 2 trung đội. Nhân dân trong xã thực hiện triệt để tiêu thổ kháng chiến, đã tự phá dỡ 120 ngôi nhà, cắm hàng vạn mũi chông bảo vệ làng bản, bảo vệ An toàn khu. Nhân dân trong xã đóng góp cho kháng chiến 51 tấn lương thực, 14.300kg thực phẩm. Toàn xã có 420 lượt người đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.


Xã Hùng Sơn vinh dự được Bác Hồ về thăm hai lần, được Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa. Xã được tặng 2 Huân chương Lao động hạng ba, 1 Huân chương Quân công...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hùng Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:25:43 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG HÀ,
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

Xã Trường Hà thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, có khu di tích lịch sử Pác Bó nổi tiếng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chi bộ đảng của xã Trường Hà được thành lập ngay từ năm 1941, đã lánh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang của xã anh dũng chống giặc, bảo vệ an toàn cho cán bộ và cơ sở cách mạng hoạt động tại xã. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh để bảo vệ các cán bộ cách mạng. Lực lượng tự vệ của xã đã tiêu diệt nhiều tên Việt gian phản động. Nhân dân trong xá tận tình chở che, bảo vệ chu đáo cho Bác Hổ và nhiều cán bộ của Trung ương hoạt động ở Pác Bó.


Xã Trường Hà có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Toàn xã có 30 cán bộ lão thành cách mạng, 150 Bằng có công với nước. Nhân dân trong xã được tặng 700-huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dânv xã Trường Hà được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:26:11 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NÀ SÁC,
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

Nà Sác là một xã biên giới thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nà Sác là xã sớm có phong trào cách mạng. Năm 1941, chi bộ đảng của xã Nà Sác được thành lập. Các hội cứu quốc được thành lập, lực lượng tự vệ của xã gồm 6 tiểu đội, nhiều tiểu đội chuyên làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ các cuộc họp của các tổ chức cách mạng. Nhân dân và lực lượng tự vệ của xã bỏ nhiều công sức xây dựng các địa điểm bí mật để cán bộ cách mạng hoạt động; đặc biệt đã chở che, bảo vệ Bác Hồ trong thời kỳ Bác hoạt động tại xã. Trong xã, hàng trăm người đã đi bộ đội, đi dân công phục vụ chiến đấu. Trong các cuộc kháng chiến xá Nà Sác có 60 liệt sĩ, 20 thương binh. Xã và 3 xóm trong xã được tặng Bằng có công với nước, xã được tặng 1 Huân chương Độc lập.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nà Sác được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:26:37 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HOA THÁM,
HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

Xã Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Hoa Thám bị giặc Pháp tàn phá nặng nề, nhân dân sống cùng cực. Trong xã, 8/10 xóm bị đốt phá, 37 người bị giặc cầm tù, 18 người bị đánh đập đến chết. Song nhân dân trong xã một lòng theo Đảng làm cách mạng. Nhân dân đùm bọc, chở che cho các chiến sĩ cách mạng, đóng góp lớn vào việc ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo. Nhân dân trong xã ủng hộ cho kháng chiến 10 khẩu súng kíp, 3.565kg lương thực và 1.200kg thực phẩm.


Xã Hoa Thám có 2 xóm được tặng Bằng có công với nước, 41 người được tặng Bằng có công với nước, 12 người được công nhận là Lão thành cách mạng. Xã có 8 liệt sĩ. Xã được tặng 1 Huân chương Lao động hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoa Thám được Chủ tịch nước Cộng hòa xẫ hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:26:59 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH TÂM,
HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

Xã Minh Tâm thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bầng, nằm trong quần thể khu di tích Lam Sơn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng - nơi trước đây nhiều cán bộ của Trung ương Đảng đã từng hoạt động. Xã Minh Tâm có chi bộ Đảng cộng sản sớm nhất huyện Nguyên Bình.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã có 45 người vào Vệ quốc đoàn sau đó trở thành những cán bộ sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lực lượng dân quân du kích của xã có 126 người, đã bảo vệ an toàn các cơ sở cách mạng và nhân dân trong xã. Trong xã, có 120 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Thu Đông 1947. Nhân dân trong xã quyên góp ủng hộ kháng chiến 55 tấn thóc và nhiều tiền của, thực phẩm; đóng góp nhiều ngày công làm đưòng số 3, đường tàu hỏa cho nước bạn Trung Quốc.


Xã được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng ba. Xã có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:27:25 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HOÀNG TUNG,
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Xã Hoàng Tung thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, là xã có chi bộ Đảng cộng sản ra đời sớm của tỉnh Cao Bằng. Những năm trước Cách mạng tháng Tám 1945, Hoàng Tung có phong trào cách mạng sôi nổi. Các tổ chức cách mạng hoạt động mạnh, vận động nhân dân chống lại mọi âm mưu của địch. Lực lượng vũ trang của xã ra đời từ năm 1944. Nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia Mặt trận Việt Minh.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Hoàng Tung có 71 người đi bộ đội. Lực lượng dân quân du kích của xã gồm 30 người và 7 phân đội Tây tiến. Lực lượng này đã đánh nhiều trận, trong đó có 3 trận lớn, tiêu diệt 30 tên địch. Nhân dân Hoàng Tung đóng góp cho kháng chiến 30 tấn thóc, nhiều vũ khí tự tạo và nhiều vật liệu để bộ đội xây dựng doanh trại.


Xã được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba. Nhân dân trong xã được tặng thưởng 244 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hoàng Tung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:27:56 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HỒNG VIỆT,
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Xã Hồng Việt thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hồng Việt đã xây dựng vững chắc cơ sở kháng chiến tại xã; bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng; anh dũng đánh trả những đợt tấn công của kẻ thù vào căn cứ kháng chiến. Phối hợp với lực lượng vũ trang các xã lân cận, lực lượng vũ trang xã Hồng Việt đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí. Nhân dân trong xã sôi nổi hưởng ứng "Tuần lễ vàng", lập "Hũ gạo kháng chiến" ủng hộ kháng chiến. Số tiền mà nhân dân xã Hồng Việt ủng hộ kháng chiến chiếm 18% tổng số tiền của cả tỉnh Cao Bằng ủng hộ kháng chiến. Nhân dân Hồng Việt còn tham gia phục vụ các chiến dịch Biên Giới, Đông Khê... Trong xã, có 210 người đã tham gia các lực lượng kháng chiến.


Xã Hồng Việt có 8 gia đình được tặng Bằng có công với nước, 18 người được công nhận hoạt động trước cách mạng, 10 người được tặng Huân chương Độc lập.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Việt được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:28:24 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỀ THÁM,
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Xã Đề Thám thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trước năm 1945, ở xã Đề Thám đã có nhiều hội đoàn hoạt động, sôi nổi, tập hợp quần chúng đấu tranh chống lại sự thống trị của thực dân Pháp. Nhiều cán bộ của xã đã sang Trung Quốc hoạt động và trở về xây dựng phong trào cách mạng ở xã. Hàng chục người đã bị tù đày, bị giặc giết hại. Nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia "Tuần lễ vàng", đã đóng góp cho cách mạng 7.600kg thóc, 3,8kg bạc lá, 18 chỉ vàng.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã có 114 người đi bộ đội. Lực lượng vũ trang của xã có 1 đại đội dân quân du kích, đã đánh nhiều trận, tiêu diệt hàng chục tên địch.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đề Thám được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:29:05 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KIM BÌNH,
HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Kim Bình thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Kim Bình nuôi giấu, che chở nhiều cán bộ cách mạng. Trong xã, hàng trăm người gia nhập Cứu quốc quân. Lực lượng dân quân du kích của xã gồm hàng trăm người tham gia canh gác bảo vệ làng bản, đặc biệt bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ II của Đảng và các hội nghị của Trung ương. Nhân dân trong xã đào đắp 3.000m3 đất đá, góp 10.000 cây tre, mai, 80.000 tàu lá cọ, 5.300m3 gỗ xẻ để làm các trụ sở làm việc cho các cơ quan của Đảng, Chính phủ. Hàng trăm lượt người trong xã đã tham gia phục vụ các chiến dịch Biên Giới, chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong xã có 7 liệt sĩ, 2 thương binh là con em các dân tộc ít người.


Xã Kim Bình được tặng 6 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 3 Bẳng có công với nước, 87 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Bình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:29:37 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN NGUYÊN,
HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Yên Nguyên thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Yên Nguyên đã đoàn kết một lòng, tích cực tham gia kháng chiến. Mặc dù thiếu thốn, khó khăn nhiều mặt, nhân dân Yên Nguyên đã quyên góp ủng hộ kháng chiến 5 chỉ vàng, 4 chiếc vòng bạc, 3 con trâu và 7 tạ thóc. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã tham gia đắc lực vào chiến thắng Cầu cả Thu Đông 1947, góp phần đánh chìm 2 ca nô, tiêu diệt hàng trăm tên giặc. Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân tự tạo ra nhiều loại vũ khí để tự vũ trang bảo vệ bản làng, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong các chiến dịch Biên Giới, Điện Biên Phủ, nhân dân xã Yên Nguyên đã đóng góp 11 tấn thóc, 20 con trâu, 50 con lợn. Hàng trăm lượt người trong xã đã tham gia phục vụ chiến dịch. Nhân dân tham gia bảo vệ an toàn cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn của xã.


Đảng bộ xã 21 năm liền là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xã và nhân dân trong xã được tặng thưởng 1 danh hiệu Anh hùng lao động, 645 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Nguyên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:30:12 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN TRÀO,
HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, là trung tâm căn cứ địa Cách mạng tháng Tám và An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tân Trào là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng, noi có nhiều di tích lịch sử quan trọng.


Trước Cách mạng tháng Tám, Tân Trào đã là nơi hoạt động của nhiều tổ chức Việt Minh, của những đơn vị Cứu quốc quân. Đội Tự vệ cứu quốc của xã được thành lập năm 1942, sau đó các đội tự võ trang ra đời ờ hầu hết các địa bàn trong khu căn cứ cách mạng. Phong trào cách mạng trong nhân dân dâng cao tạo chỗ dựa vững chắc cho các lực lượng của Việt Minh. Tất cả các cuộc họp, các cuộc đại hội của các đoàn thể cách mạng được nhân dân và các lực lượng tự vệ của Tân Trào bảo vệ tuyệt đối an toàn. Nhân dân Tân Trào đặc biệt có công trong việc chở che, chăm sóc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người hoạt động ở đây.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tân Trào góp nhiều tiền của làm lán trại cho các cơ quan của Trung ương làm trụ sở hoạt động; nhường nhà cho bộ đội ở. Nhân dân quyên góp ủng hộ kháng chiến 3,5 tấn gạo, 5 tấn thực phẩm và hàng chục tấn khoai sắn. Trong các chiến dịch Thu Đông 1947, Biên Giới 1950, Tây Bắc 1953, Điện Biên Phủ 1954, xã có hàng nghìn người đi dân công phục vụ tiền tuyến; nhân dân chi viện cho các lực lượng vũ trang 62 súng kíp, 30 nỏ, 26 mã tấu, 1.500 cây chông các loại.


Xã Tân Trào được tặng 1 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bằng khen. Trong xã, 6 gia đình được tặng Bằng có công với nước, 82 người được tặng huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Trào được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:30:42 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH THANH,
HUYÊN SON DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Minh Thanh thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trước Cách mạng tháng Tám 1945, xã có tới 80% số người tham gia Việt Minh. Nhân dân đóng góp 210 công, 680 cây tre, 1.400 tàu lá cọ, 900kg gạo, 530kg thực phẩm để phục vụ các hoạt động cách mạng. Nhân dân tuyệt, đối giữ bí mật cho các chiến sĩ và tổ chức cách mạng; tự tạo nhiều loại vũ khí để tham gia khời nghĩa. Nhân dân và lực lượng vũ trang của xã đã tham gia đánh nhiều trận, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Nhân dân trong xá bỏ nhiều công sức làm sân bay tại khu căn cứ để cách mạng nhận được sự viện trợ của phe đồng minh. Nhân dân trong xã ủng hộ chính quyền cách mạng 2.400kg gạo, 3.620kg thóc, 52 con lợn, 17 con trâu, 3.600 con gà vịt, 52 đồng bạc trắng, 4,2kg khuyên và vòng bạc, 7.500 đồng trái phiếu.


Trong kháng chiến chống Pháp, trên địa bàn của xã có rất nhiều cơ quan quan trọng của Trung ương và các Bộ ở, làm việc; nhiều hội nghị lớn của Trung ương đã họp tại đây. Nhân dân Minh Thanh đã bảo vệ an toàn các cơ quan và đóng góp to lớn để phục vụ kháng chiến tại chỗ. Nhân dân Minh Thanh đã ủng hộ kháng chiến 840kg lương thực, 2.500kg thực phẩm. Trong xã có 44 người đi bộ đội, hàng nghìn lượt, người đi dân công phục vụ các chiến dịch.


Xã Minh Thanh được Nhà nước tặng 1 Huân chương Lao động hạng ba, 2 Bằng có công với nuúc. Nhân dân trong xã đuợc tậng 16 Bằng có công với nước, 254 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Thanh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:31:06 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KIM QUAN,
HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Kim Quan thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, Kim Quan là An toàn khu của kháng chiến. Nhân dân trong xã đoàn kết, giữ gìn bí mật, bảo vệ an toàn Bác Hồ và nhiều cán bộ lãnh đạo kháng chiến cùng các cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ. Nhân dân đóng góp nhiều công sức để làm lán trại, nhà ở, kho tàng để phục vụ các cơ quan của Đảng và Nhà nước đóng tại xã. Lực lượng vũ trang của xã có 173 người được trang bị bằng các loại vũ khí thô sơ như súng kíp, giáo mác, tên nỏ... đã bảo vệ chu đáo các cơ quan, các hội nghị của Đảng và Chính phủ diễn ra tại xã. Trong các chiến dịch Thu Đông 1947, chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Kim Quan đã có hàng nghìn lượt người đi dân công làm đường, tải đạn.


Nhân dân Kim Quan đã được-Nhà nước tặng thưởng 13 Bằng có công với nước, 139 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Quan được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:31:33 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MỸ BẰNG,
HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Mỹ Bằng thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Mỹ Bằng là nơi làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, nhân dân trong xã có nhiều công lao trong việc bảo vệ các cơ quan và các lãnh tụ của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Nhân dân trong xã ủng hộ kháng chiến 7 chỉ vàng, 20kg bạc trắng, 6,5 đồng bạc xòe, 45 con lợn, 1 tấn gạo, 2,5 tấn thóc, 147 con trâu. Trong chiến dịch Tây Bắc, xã Mỹ Bằng có 208 người đi dân công phục vụ chiến dịch. Xã có 257 người đi bộ đội, trong đó đã có 9 liệt sĩ, 22 thương binh.


Xã được tặng 1 Huân chương Lao động hạng ba, có 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dân trong xã được tặng 768 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:47:06 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ,
HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

Xã Bình Lư thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, là một trung tâm về kinh tế, chính trị của huyện Phong Thổ.

Đảng bộ xã Bình Lư 11 năm liền là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xã và nhân dân trong xả được tặng nhiều bằng khen, được Chính phủ Lào tặng 190 Huy chương Tự do.

Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Lư được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:47:37 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG HUNG,
HUYÊN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA


Mường Hung là một xã biên giới thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trong chống Pháp, chính quyền kháng chiến của xã ra đời ngay từ năm 1945 để lãnh đạo nhân dân kháng chiến. Lực lượng vũ trang của Mường Hung gồm 70 người được chia thành nhiều tiểu đội hoạt động độc lập. Các đội du kích đã nhiều lần bí mật tập kích các đồn giặc, đã tiêu diệt 20 tên địch, thu 25 khẩu súng. Lực lượng du kích xã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh sân bay Mường Hung tiêu diệt 45 tên địch, thu 50 khẩu súng, gọi hàng 40 tên lính dõng. Nhân dân trong xã quyên góp ủng hộ kháng chiến 10 tấn gạo, 50 con trâu, 10 con lợn, 250 đồng bạc trắng. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xã có 25 người vào bộ đội, đóng góp 2.450 ngày công, 5.615kg gạo, 1.075kg thịt. Trong cả thời kỳ kháng chiến chống Pháp, xã có 50 người đi bộ đội, 450 người đi dân công. Nhân dân Mường Hung đã chịu những mất mát to lớn: 305 người bị giặc giết, 16 cán bộ hy sinh, 280 nóc nhà bị đốt, 154 con trâu bò và 564 con lợn bị giết, hàng trăm tấn lương thực bị thiêu hủy.


Xã Mường Hung được tặng 3 huân chương các loại. Nhân dân và cán bộ trong xã được tặng 1.043 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Hung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:48:41 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TRANH,
HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA


Xã Mường Tranh thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, ngay sau khi giành được chính quyền năm 1945, lực lượng tự vệ vũ trang của xã đã có tới 300 người. Nhân dân trong xã đã ủng hộ kháng chiến 6.190kg thóc, 3.673kg gạo, 157 con trâu, 300 con bò, ngựa, 900 con lợn. Lực lượng vũ trang của xã độc lập chiến đấu và phối hợp với bộ đội chiến đấu hàng trăm trận.


Xã Mường Tranh được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Tranh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:49:21 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG KHOA,
HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA


Xã Mường Khoa thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mường Khoa phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 86 trận, tiêu diệt 186 tên địch, làm bị thương 95 tên, trong đó có 1 tên quan hai, 1 tên quan tư. Nhân dân Mường Khoa đã hy sinh to lớn để giải phóng đất nước: 100 người dân bị giặc giết hại, 116 ngôi nhà bị đốt, 200 con trâu và 30 tấn thóc bị giặc cướp. Vượt qua mất mát hy sinh, nhân dân Mường Khoa nỗ lực tham gia kháng chiến. Trong xã, hơn 200 người tham gia du kích, 30 người làm giao thông liên lạc, đóng góp 11.600 ngày công làm đường phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, góp 13 khẩu súng và 300 cung nỏ để chống giặc.


Xã được tặng 1 Huân chương Kháng chiến, nhân dân trong xã được tặng 500 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Khoa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:49:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LONG HẸ,
HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA


Xã Long Hẹ thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, đội du kích xã Long Hẹ được thành lập từ năm 1947 gồm 72 người. Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Long Hẹ đã đoàn kết, kiên cường chống giặc, đánh nhiều trận, tiêu diệt 47 tên địch, làm bị thương 25 tên. Đặc biệt, nhân dân và lực lượng vũ trang Long Hẹ đã bền bỉ chống lại bọn thổ phỉ, bảo vệ nhân dân và chính quyền; gọi hàng 2.999 tên do vậy đã xây dựng được cơ sở vững mạnh, tạo nên hành lang an toàn, vững chắc cho chiến dịch Điện Biên Phủ.


Xã Long Hẹ được Nhà nước tặng thưcmg 2 Huân chương: 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất và 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hẹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:50:10 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VŨ DI,
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC


Xã Vũ Di thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang của xã có 300 người đã cùng nhân dân xã rào làng chiến đấu với 1.000 chông tre, rèn 73 mã tấu, 35 dao, 18 kiếm và hàng trăm vũ khí tự tạo khác để chiến đấu chống giặc. Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Hũ gạo kháng chiến", góp cho kháng chiến 1,5 tấn lương thực, 640kg thực phẩm. Lực lượng vũ trang của xã tham gia đánh 11 trận, thu 102 súng các loại, phá 14 đồn bốt, tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắt 63 tên, thu 1.320 tấn quân trang. Xã có 142 người đi bộ đội, 235 người đi dân công hỏa tuyến. Nhân dân trong xã đóng góp cho kháng chiến 6.885 tấn lương thực và hàng vạn đồng công trái.

Trong hai cuộc kháng chiến, Vũ Di có 171 liệt sĩ, 72 thương binh.

Xã được tặng 4 huân chương các loại. Nhân dân trong xá được tặng 137 Bảng vàng danh dự, 1.948 huân, huy chương các loại.

Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vũ Di được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:50:48 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGŨ KIÊN,
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC


Xã Ngũ Kiên thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước năm 1945, Mặt trận Việt Minh đã xây dựng cơ sở cách mạng ở Ngũ Kiên, vận động và tổ chức nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Nhân dân trong xã đã ủng hộ chính quyền cách mạng 3.600kg gạo, 5.150kg thóc, 21 con trâu, bò, 82 con lợn, 9.950 đồng tiền trái phiếu. Lực lượng dân quân du kích của xã có 150 người.


Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang của xã có 210 người. Nhân dân và lực lượng vũ trang đã đào 2.000m hào chiến đấu, làm 450 hầm tránh bom đạn địch, đặt 1.213 hố chông, rào 1.826m rào tre bảo vệ làng chiến đấu. Nhân dân đóng góp cho kháng chiến 70 tạ thóc, 200kg thực phẩm, 360 nghìn đồng. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ngũ Kiên đã kiên cường đánh nhiều trận, có những trận đã tiêu diệt 80 tên địch, làm bị thương 26 tên.


Trong những năm kháng chiến, xã có 129 người vào bộ đội, 83 người đi dân công phục vụ chiến đấu.


Xã Ngủ Kiên được tặng 3 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 1.565 huân, huy chương các loại. Xã có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngũ Kiên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:51:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG TRUNG,
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC


Xã Thượng Trung thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thượng Trưng nằm ở địa bàn thuận tiện giao lưu với thị xã Vĩnh Yên, thị xã Sơn Tây và thành phố Việt Trì.


Trong kháng chiến chống Pháp, xã có 333 người tham gia vào quân thường trực, 460 người tham gia lực lượng dân quân du kích, 900 người đi dân công phục vụ chiến trường. Nhân dân trong xã làm 10km giao thông hào liên hoàn, đào 1.400 hố chông, 1.000 hầm bí mật và rào làng chiến đấu. Các lực lượng vũ trang của xã vừa độc lập chiến đấu vừa phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 1.158 tên địch trong đó có 2 sĩ quan Pháp, bắt sống 191 tên, thu 161 súng. Nhân dân trong xã đóng góp cho kháng chiến 200 tấn lương thực, 250 lạng bạc, 60 chỉ vàng.


Xã Thượng Trưng được tặng 4 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 5.260 huân, huy chương các loại. Toàn xã có 2 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 266 liệt sĩ, 345 thương binh, 30 gia đình có công với nước.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Trưng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:51:57 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CAO PHẠ,
HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI


Cao Phạ là xã vùng núi cao thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Trong kháng chiến chống Pháp, đội du kích Cao Phạ được thành lập ngay từ năm 1946. Ngay sau khi ra đời, du kích xã Cao Phạ đã phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu tiêu diệt 10 tên địch. Lực lượng du kích Cao Phạ phát triển và lớn mạnh nhanh đã trực tiếp và phối hợp với bộ đội đánh 25 trận, tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng 120 tên lính ngụy và thổ phỉ.


Xã và lực lượng vũ trang xã Cao Phạ được tặng 2 Huân chương Chiến công.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cao Phạ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:52:23 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI PHÁC,
HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI


Xã Đại Phác thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng du kích của xã Đại Phác có 230 người được trang bị bằng súng kíp, giáo mác đã anh dũng chống càn; độc lập chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 60 trận; tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng 220 tên lính ngụy và thổ phỉ, thu 170 khẩu súng các loại. Nhân dân trong xã đã quyên góp ủng hộ kháng chiến 2 lạng vàng, 15 tấn thóc, 100 đồng bạc trắng, 40 khẩu súng kíp.


Xã Đại Phác được tặng 3 huân chương các loại và nhiều bằng khen.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Phác được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:53:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LỊCH,
HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI


Đại Lịch là xã miền núi vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Đại Lịch là căn cứ kháng chiến vững chắc của huyện Văn Chấn. Lực lượng du kích của xã đã chiến đấu dũng cảm, đánh nhiều trận, bảo vệ vững chắc căn cứ của huyện bộ Việt Minh Văn Chấn và Ủy ban kháng chiến xã Đại Lịch; diệt 5 lính Pháp, 25 tên ngụy, làm bị thương 40 tên. Nhân dân trong xã ủng hộ kháng chiến 8.000đ, 3 tấn thóc, 15 con trâu và 25 con lợn. Hàng trăm người trong xã tham gia dân công hỏa tuyến. Kết thúc cuộc kháng chiến, Đại Lịch có 42 liệt sĩ.


Xã Đại Lịch được tặng 2 huân chương các loại, nhân dân trong xã được tặng 360 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Lịch được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:53:33 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VĨNH LẠI,
HUYỆN PHONG CHÂU, TỈNH PHÚ THỌ


Xã Vĩnh Lại thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vĩnh Lại kiên trì bám trụ, anh dũng chống lại mọi cuộc càn quét, tấn công của giặc Pháp. Lực lượng vũ trang Vĩnh Lại đánh 25 trận, tiêu diệt 40 tên địch, thu nhiều súng đạn. Nhân dân Vĩnh Lại đào 2.500m hào chiến đấu, làm 150 hầm bí mật, đặt 500 bàn chông để bảo vệ làng chiến đấu. Nhân dân trong xã ủng hộ kháng chiến 8.550kg gạo, 1.065m vải, 50 bộ quần áo; đóng góp cho kháng chiến 2.119 tấn thóc, 5.052kg thực phẩm, mua 249 trái phiếu kháng chiến, 613 phiếu công trái. Toàn xã có 292 người đi bộ đội, 1.969 người đi dân công phục vụ chiến dịch.


Xã được tặng 2 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 776 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Lại được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:54:00 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRẠM THẢN,
HUYỆN PHONG CHÂU, TỈNH PHÚ THỌ


Trạm Thản là xã miền núi thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, ngay từ những ngày đầu kháng chiến, đội du kích Trạm Thản đã được thành lập với 39 người sau tăng lên 70 người. Lực lượng du kích của xã đã phối hợp với bộ đội đánh nhiều trận, đặc biệt là trận Trạm Thản, góp phần tiêu diệt 402 tên địch, 44 xe trong đó có 17 xe tăng, bắt sống 84 tên. Nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng phong trào hũ gạo nuôi quân, đã góp được 16.600kg gạo ủng hộ kháng chiến; mua công trái quốc gia bằng 51 tấn thóc; ủng hộ bộ đội 56 con trâu bò và 10.000kg thịt lợn.


Xã được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba. Xã có 1 Anh hùng liệt sĩ, 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dân trong xã đã được tặng 734 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trạm Thản được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:56:07 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CHÍ ĐÁM,
HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ


Xã Chí Đám thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện triệt để lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Tiêu thổ kháng chiến", nhân dân xã Chí Đám đã đào 300m3 đất, phá đường giao thông, đắp nhiều ụ đất làm chướng ngại vật, đào 235 hố dọc theo quốc lộ 2; thực hiện tốt khẩu hiệu "vườn không nhà trống" để thực hiện kháng chiến lâu dài. Lực lượng vũ trang của xã gồm nhiều trung đội được phân công làm những nhiệm vụ cụ thể để độc lập chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu. Các trung đội canh gác, tiếp tế, tải thương đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh nhiều trận lớn, đặc biệt là chiến thắng sông Lô năm 1947. Nhân dân trong xã mua 300 phiếu kháng chiến, 570 phiếu công trái trị giá 2.500.000đ và 10 tấn thóc; đóng góp cho Nhà nước 800 tấn thóc, 3.750kg thịt. Toàn xã có 152 người đi bộ đội, 2.800 lượt người đi dân công.


Xã Chí Đám được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba và 1 Huân chương Lao động hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Chí Đám được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:56:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TU VŨ,
HUYỆN TAM THANH, TỈNH PHÚ THỌ
   

Tu Vũ là một xã miền núi thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, hưởng ứng "Tuần lễ vàng”, nhân dân xã Tu Vũ đã đóng góp 18 lạng vàng, lập 365 hũ gạo kháng chiến với 9.300kg; mua 197 công phiếu kháng chiến với giá trị 1.800.000đ. Nhân dân làm hàng trăm hầm chông, đào 300 hầm bí mật, hầm trú ẩn. Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Tu Vũ đặc biệt có công lớn trong trận Tu Vũ, góp phần cùng bộ đội tiêu diệt 159 tên địch, bắt sống 112 tên, bắn cháy 2 xe tăng, 2 xe bọc thép, phá hủy 5 khẩu pháo.


Xã được tặng 3 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, được Bác Hồ gửi thư khen. Nhân dân trong xã được tặng 2.404 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tu Vũ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:56:56 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ AN SƠN,
HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
   

Xã An Sơn thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng dân quân du kích xã An Sơn độc lập chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 32 trận, tiêu diệt 110 tên địch, bắt sống 13 tên. Trong xã có 8 người đi bộ đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 250 người đi dân công phục vụ chiến dịch. Toàn xã có 58 liệt sĩ.


Xã An Sơn được tặng 5 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 845 huân, huy chương các loại. Toàn xã có 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã An Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:57:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
XÃ TRẠCH MỸ LỘC, HUYỆN PHÚC THỌ, TỈNH HÀ TÂY


Xã Trạch Mỹ Lộc thuộc huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã có 102 người đi bộ đội, 84 người đi dân công hỏa tuyến. Lực lượng vũ trang của xã có 125 người; đã đánh 4 trận lớn, tiêu diệt 47 lính Pháp, tiêu diệt 17 xe cơ giới, bắt sống 25 tên địch. Nhân dân trong xã lập 300 hũ gạo nuôi quân; ủng hộ kháng chiến 15 tấn thóc, 1.000kg thực phẩm, 200m vải.


Xã được tặng 4 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 1.190 huân, huy chương các loại, 10 gia đình được tặng Bằng có công với nước.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:57:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG


Yên Thế là vùng hậu cứ của cách mạng, nối Việt Bắc với các an toàn khu và vùng tạm chiếm. Nhân dân vốn có truyền thống chống giặc ngoại xâm và sớm được giác ngộ cách mạng. Tháng 9 năm 1944, chi bộ Đảng đầu tiên ở Yên Thế được thành lập đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền ngày 25 tháng 7 năm 1945. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Yên Thế đã kiên cường bám trụ, huy động 1 vạn dân công bám đường, chống trả máy bay địch, bảo vệ cơ quan kho tàng và mạch máu giao thông. Bên cạnh đó, Yên Thế đã làm tốt công tác củng cố và phát triển lực lượng dân quân tự vệ chiếm 18% dân số, mỗi xã có 1 trung đội mạnh, toàn huyện có 1 trung đội cảnh vệ và 1 tiểu đoàn địa phương d533 làm nhiệm vụ tiễu phỉ, chống càn và hoạt động trong lòng địch. Nhân dân Yên Thế đã động viên thanh niên tham gia quân đội chiếm 8% dân số. Đồng thời, nhân dân đã quyên góp, ủng hộ cách mạng tiền, vàng, lương thực và thực phẩm cùng 14.000 dân công phục vụ các chiến dịch.


Quân và dân Yên Thế được Nhà nước tặng thưởng 16 Huân chương Kháng chiến và Lao động, 2 Huân chương Quân công cho lực lượng vũ trang, 3 Bằng khen của Chính phủ về công tác y tế, thương binh xả hội và dân số, nhiều năm liền được tỉnh tặng cờ Đơn vị Thi đua xuất sắc.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Thế được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:59:49 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG


Huyện Hiệp Hòa nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang, cách thị xã Bắc Giang 30km về hướng đông bắc. Nhân dân Hiệp Hòa vốn có truyền thống đấu tranh cách mạng. Tháng 2 năm 1940, chi bộ Đảng Hiệp Hòa được thành lập đã lãnh đạo quần chúng nổi dậy đấu tranh giải phóng huyện ngày 1 tháng 6 năm 1945, mở đầu cho Tổng khởi nghĩa trong toàn tỉnh.


Trong kháng chiến chống Pháp, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, quân và dân Hiệp Hòa đã kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu chống lại các trận càn của địch. Điển hình trận càn ngày 11 tháng 1 năm 1950, quân và dân Hiệp Hòa đã chặn đánh tiêu diệt 147 tên địch, thu nhiều vũ khí. Đồng thời, nhân dân Hiệp Hòa đã chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ 200 ngày công, 200 xe đạp thồ... góp phần cho kháng chiến thắng lợi.


Quân và dân Hiệp Hòa đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 4 Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 17 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, 40 Huân chương Độc lập...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hiệp Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:42:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG


Từ ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Yên có 7 tổng, 18 xã và 120 làng đều có cơ sở Việt Minh. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, hàng nghìn nhân dân cùng lực lượng vũ trang huyện đứng lên đấu tranh giành chính quyền thắng lợi.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Việt Yên đã tổ chức đánh địch 1.848 trận, tiêu diệt và làm bị thương 2.950 tên, bắt sống 227 tên, gọi hàng 870 tên, thu 4.000 khẩu súng, phá hủy 96 đồn bốt và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Đồng thời, nhân dân Việt Yên đã đóng góp 151 tấn lương thực, thực phẩm cho kháng chiến. Việt Yên có 5.260 thanh niên tòng quân, 550 người đi dân công và ủng hộ 52 xe đạp thồ phục vụ chiến dịch.


Quân và dân Việt Yên đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Quân công hạng ba, 29 Huân chương Chiến công các hạng, 5 Huân chương Lao động hạng nhì, ba và nhiều huân, huy chương khác.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Việt Yên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:43:13 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


Yên Dũng là một huyện miền núi nằm ở phía đông nam thị xã Bắc Giang, nhân dân Yên Dũng sớm được giác ngộ cách mạng, theo Đảng đấu tranh chống thực dân, phong kiến, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền vào ngày 21 tháng 7 năm 1945.


Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, huyện đã huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn cây tre, gỗ, hàng vạn ngày công đào 100.000m giao thông hào, hơn 1.000 hầm địa đạo, rào làng chiến đấu... Bên cạnh đó, quân và dân Yên Dũng đã chủ động đánh địch và phối hợp với các đơn vị bộ đội chiến đấu hàng trăm trận, tiêu diệt và làm bị thương hàng nghìn tên địch, phá hủy và thu nhiều súng đạn, các phương tiện chiến tranh của địch.

Toàn huyện có 3.328 gia đình liệt sĩ, 1.011 thương binh.

Quân và dân huyện Yên Dũng được Nhà nước tặng thưởng 120 huân, huy chương các loại.

Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Dũng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:43:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tràng Định là huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây có quốc lộ số 4 từ thị xã qua trung tâm huyện lỵ Tràng Định đi Cao Bằng.


Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, chi bộ Đảng đầu tiên là Tràng Định sớm được thành lập (4-1938). Ngày 21 tháng 8 năm 1945, nhân dân và lực lượng vũ trang Tràng Định đã nổi dậy đấu tranh lật đổ sự thống trị của bè lũ thực dân, phát xít, giành chính quyền về tay nhân dân.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Tràng Định đã vượt qua mọi hy sinh gian khổ, kiên cường bám trụ, phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu tiêu diệt và bắt sống 8.000 tên địch, thu nhiều vũ khí. Nhân dân Tràng Định còn quyên góp được 15kg bạc, 3,125kg vàng, 40.000kg thực phẩm cùng 10 vạn ngày công ủng hộ kháng chiến. Huyện đã huy động 1.209 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 198 người dã hy sinh anh dũng.


Quân và dân Tràng Định được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến thắng hạng nhất, 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2.376 Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tràng Định được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:44:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC CẠN


Huyện Bạch Thông là cái nôi của chiến khu Việt Bắc, là địa bàn chiến lược quan trọng có quốc lộ 3 từ Hà Nội đi Cao Bằng, nơi tiếp tế lương thực, thực phẩm và đạn dược giữa nước ta với quốc tế. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Bạch Thông đã kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo đảm 77km giao thông trên trục đường quốc lộ 3. Lực lượng vũ trang huyện đã độc lập tác chiến 20 trận, phối hợp cùng bộ đội đánh 30 trận, diệt 800 tên địch, cầm chân 2.000 tên trong các cứ điểm. Bên cạnh đó, nhân dân Bạch Thông còn ủng hộ kháng chiến sức người, sức của. Riêng năm 1950, đóng góp 1.000 tấn gạo, 10.085.400 đồng tiền Việt Nam cũ. Huyện đã huy động nhân dân đóng góp cho kháng chiến 3 triệu ngày công sửa đường và 22.137 công trâu phục vụ sửa đường.


Huyện Bạch Thông được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng ba, 3 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều huân, huy chương khác.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bạch Thông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:45:02 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYÊN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC CẠN


Chợ Đồn là huyện vùng cao nằm ở phía tây tỉnh Bắc Cạn. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, do tạo ra được bạo lực cách mạng hùng hậu, huyện Chợ Đồn đã nhanh chóng giành được chính quyền ngay trong thời kỳ tiền khỏi nghĩa ngày 29 tháng 3 năm 1945.


Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân ra sức xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ khu căn cứ. Quân và dân Chợ Đồn là huyện đầu tiên đánh thắng chiến dịch Thu Đông nam 1947 của thực dân Pháp. Nhân dân đã đóng góp hàng vạn ngày công, 6.300 tấn lúa gạo, hàng trăm tấn thực phẩm, hàng vạn cây tre, gỗ... ủng hộ kháng chiến. Huyện đã tiễn đưa 675 người tham gia quân đội, 91 người đi thanh niên xung phong, 1.168 người tham gia dân quân du kích, 14.000 lượt người đi dân công phục vụ kháng chiến.


Quân và dân huyện Chợ Đồn đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Lao động hạng ba, 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì và nhiều bằng khen của Chính phủ.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Chợ Đồn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:45:28 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC CẠN


Ngân Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Bắc Cạn. Ngân Sơn là nơi có phong trào cách mạng sớm nhất của tỉnh Bắc Cạn, nơi thành lập chi bộ Chí Kiên - chi bộ Đảng đầu tiên (9-1943) của huyện, đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền ngày 21 tháng 3 năm 1945.


Trong thời gian từ tháng 10 năm 1947 đến tháng 5 năm 1949 các đơn vị tự vệ của huyện Ngân Sơn đã phối họp với các đơn yị bộ đội chủ lực tổ chức đánh hơn 40 trận lớn, nhỏ, diệt hơn 300 tên địch, phá hủy 30 xe quân sự, thu hàng trăm vũ khí các loại. Bên cạnh đó, nhân dân Ngân Sơn đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến.

Toàn huyện có 213 liệt sĩ, 80 thương binh, 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Quân và dân huyện Ngân Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:46:04 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG


Quảng Hòa là huyện miền núi vùng cao nằm về phía đông của tỉnh Cao Bằng. Huyện nằm trên quốc lộ 3, có cửa khẩu Tà Lùng đối diện với cửa khẩu Trung Quốc.


Nhân dân Quảng Hòa có truyền thống đấu tranh cách mạng, ngày 18 tháng 8 năm 1945, Đảng bộ đã lãnh đạo quần chúng nổi dậy đấu tranh chiếm huyện lỵ và tước vũ khí của quân đội Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân.


Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Quảng Hòa ra sức củng cố lực lượng, tham gia cùng với bộ đội chủ lực đánh hàng trăm trận, tiêu diệt sinh lực địch. Điển hình như tháng 7 năm 1949, bộ đội địa phương và du kích Quảng Hòa đã bao vây đánh địch suốt 17 ngày, tiêu diệt 135 tên, thu 17 súng và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Bên cạnh đó, nhân dân Quảng Hòa đã quyên góp ủng hộ kháng chiến hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm. Huy động hàng vạn ngày công vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược... phục vụ bộ đội chiến đấu.


Quân và dân Quảng Hòa được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng nhất, 625 Huân chương Chiến công, 126 Huân chương Kháng chiến và nhiều bằng khen, cờ thưởng khác.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quảng Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:46:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THỊ XÃ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH


Thị xã Hòa Bình là trung tâm văn hóa - xã hội của tỉnh Hòa Bình, nằm trên trục quốc lộ 6 nối liền Hà Nội với Tây Bắc. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân thị xã vượt qua gian khổ hy sinh, anh dũng chiến đấu lập nhiều thành tích. Điển hình như trong chiến dịch Lê Lợi 1949-1950, lực lượng vũ trang thị xã đã phối hợp với bộ đội đánh 20 trận, diệt 14 tên, bắt sống 148 tên, thu 142 súng. Nhân dân thị xã động viên 496 người tham gia quân đội, trong đó có 49 đồng chí đã hy sinh. Huy động nhân dân đóng góp 30 tấn thóc, 200 thuyền bè, hàng trăm trâu bò... góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.


Thị xã Hòa Bình được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 10 Huân chương Lao động hạng ba, 4 đom vị cơ sở được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba và nhiều huân, huy chương, bằng khen của các bộ, ngành.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Hòa Bình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:47:11 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Quận Kiến An nằm ở vị trí tiếp giáp với nội thành Hải Phòng, là đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng từ Hải Phòng đi các tỉnh ven biển phía nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Kiến An đá tích cực tham gia phong trào đấu tranh cách mạng ngay từ đầu những năm 1930 và khởi nghĩa thành công, lập chính quyền cách mạng ngày 24 tháng 8 năm 1945.


Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Kiến An đã anh dũng chiến đấu hàng trăm trận, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Điển hình ngày 20 tháng 4 năm 1953, lực lượng vũ trang Kiến An tổ chức trận tập kích thị xã Kiến An, tiêu diệt 477 tên địch, bắt sống 120 tên, phá hủy kho xăng 1.000 thùng, 1 kho bom đạn lớn, 25 xe tăng, thu 187 súng và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Quân và dân quận Kiến An được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen, giấy khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân quận Kiến An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:47:39 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG, TÌNH KHÁNH HÒA


Nha Trang là thành phố biển của tính Khánh Hòa, nầm ở miền Nam Trung Bộ. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Nha Trang đã tổ chức 80 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 1.200 tên địch, phá hủy 1 đầu máy xe lửa, 4 máy bay, 3 tàu chiến, 20 xe quân sự, đốt cháy 4 triệu lít xăng, đánh sập 30 đồn bốt, thu 1.000 súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Quân và dân thành phố Nha Trang được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Thành đồng Tổ quốc hạng nhì, 9 Huân chương Lao động các hạng...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Nha Trang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:48:16 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HOÀNG VÂN,
HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG


Trong kháng chiến chống Pháp, xả Hoàng Vân là nơi có chi bộ Đảng đầu tiên ra đời của tỉnh Bắc Giang. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, lực lượng tự vệ bán thoát ly của Hoàng Vân được thành lập đã cùng nhân dân tổ chức tốt sản xuất, giữ vững vùng tự do, chống 14 trận càn, 18 trận ném bom và nhiều đợt pháo kích vào xả. Xã đã có 120 người đi bộ đội, 200 người đi dân công và thanh niên xung phong phục vụ các chiến dịch.


Xã Hoàng Vân được Nhà nước tặng thưởng: 1.183 huân, huy chương các loại (có 4 Huân chương Độc lập), 5 bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cách mạng...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoàng Vân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:48:48 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TỰ LẠN,
HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG


Trong kháng chiến chống Pháp, chi bộ Đảng xà Tự Lạn được thành lập đầu năm 1946. Suốt 9 năm kháng chiến, quân và dân Tự Lạn phối hợp với bộ đội đánh 30 trận, làm tan dã 3 tiểu đoàn, tiêu diệt 2 đại đội, diệt 242 tên, thu 268 súng và phương tiện chiến tranh. Xã có lượt người phục vụ chiến đâu trong đó có 540 dân công đi hỏa tuyến ở Điện Biên Phủ.


Xã Tự Lạn được Nhà nước tặng thưởng: 307 Huân chương Kháng chiến, 540 Huân chương Chiến công...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tự Lạn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:49:16 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN AN,
HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


Tân An là xã miền núi, nơi có truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Tân An cùng bộ đội đánh bại 286 trận càn, diệt 274 tên, bắn bị thương 167 tên, gọi hàng 133 tráng dõng, diệt 2 xe cơ giới... Xã có 112 người tham gia bộ đội, 27 người đi thanh niên xung phong, 146 du kích, 150 dân quân. Huy động 38 phiếu công trái kháng chiến bằng 37,5 tấn thóc, 2,7 lạng vàng... Ngoài ra nhân dân đào được 8.131m giao thông hào, 4.987m hầm địa đạo, rào làng 10.300m, đắp 156 ụ súng...


Xã Tân An được Nhà nước tặng thưởng 5.198 huân, huy chương các loại, trong đó có 11 Huân chương Lao động cho tập thể.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:50:23 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NỘI HOÀNG,
HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


Trong 9 năm chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Nội Hoàng đã chiến đấu chống lại 35 trận càn, du kích đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 25 trận trên đường 1A, trên 500 trận pháo kích... tiêu diệt 45 tên, bị thương 57 tên, bắt sống 15 tên, phá hủy 3 xe cơ giới, thu 90 súng các loại.


Quân và dân Nội Hoàng được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 10 bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nội Hoàng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:52:40 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VIỆT ĐOÀN,
HUYỆN TIÊN SƠN, TỈNH BẮC NINH


Xã Việt Đoàn nằm ở phía đông nam của huyện Tiên Du (cũ) nay là huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã trực tiếp tham gia đánh gần 100 trận, tiêu diệt 186 tên địch, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe quân sự, 11 súng máy và 30 khẩu súng trường các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Việt Đoàn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:23:04 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙ CHẨN,
HUYỆN TIÊN SƠN, TỈNH BẮC NINH


Xã Phù Chẩn nằm ở phía bắc sông Đuống. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, xã Phù Chẩn được tỉnh ủy chọn và xây dựng thành khu quyết chiến của tỉnh. Nhân dân và dân quân du kích Phù Chẩn tổ chức đánh gần 200 trận, tiêu diệt 650 tên địch, phá hủy 8 xe tăng, bắn hóng 2 máy bay và các phương tiện chiến tranh khác. Ngoài ra nhân dân đã đào 38km giao thông hào, làm rào tre 9km, dựng 15 chòi canh gác, đào 14 hầm công cộng, 18 hầm tránh bom, làm 169 ụ chiến đấu, 134 ụ phục kích...

Quân và dân xã Phù Chẩn được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phù Chẩn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:23:39 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÚ HÒA,
HUYỆN GIA LƯƠNG, TỈNH BẮC NINH


Xã Phú Hòa xưa là tổng Tỳ Bà, huyện Lang Tài, tỉnh Bấc Ninh. Một xã nằm ở trung tâm huyện lỵ Gia Lương. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Phú Hòa đánh 147 trận, tiêu diệt và bắt sống 151 tên, phá hủy 2 đồn bốt, thu 2 súng trung liên, 15 súng trường... Nhân dân Phú Hòa đóng góp 25 chỉ vàng, 11.450 đồng tiền Đông Dương, 110 tấn thóc...


Quân và dân xã Phú Hòa đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Lao động hạng ba, 19 Huân chương Độc lập tặng cho các gia đình có 3 con là liệt sĩ trở lên.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:24:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NHÂN THẮNG,
HUYỆN GIA LƯƠNG, TỈNH BẮC NINH


Xã Nhân Thắng nằm ở phía bắc huyện Gia Lương, cách thị trấn Thứa 7km. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Nhân Thắng đã tổ chức đánh gần 100 trận, tiêu diệt 750 tên địch, làm bị thương 500 tên, bắt sống 5 tên, phá hủy 1 xe tăng. Nhân dân đã tổ chức đào 11km đường hào chiến đấu và 200 hầm bí mật.


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Nhân Thắng được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 307 bằng khen, giấy khen các loại...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nhân Thắng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:24:25 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THỤY HÒA,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH


Xã Thụy Hòa nằm ở phía đông bắc huyện Yên Phong, được bao bọc bởi vành đai của tuyến đê sông Cầu.

Trong kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thụy Hòa đã đánh 37 trận, tiêu diệt 214 tên, gọi hàng 37 tên, thu 34 súng các loại. Nhân dân đã đào 4km hầm địa đạo, 125 hầm bí mật, đóng góp trên 1.000 cây tre, tham gia ngày công để xây dựng iàng chiến đấu...


Xã Thụy Hòa được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 29 Huy chương Kháng chiến các loại, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Lao dộng hạng nhì, hạng ba...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thụy Hòa được Chu tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:25:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TAM GIANG,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH


Xã Tam Giang nằm ở phía bắc cách trung tâm huyện lỵ Yên Phong 3km. Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ tịch, quân và dân Tam Giang đã anh dũng chiến đấu 35 trận, tiêu diệt 139 tên địch, gọi hàng 51 tên, phá hủy 9 xe cơ giới, 45 súng... Xã có 366 người tham gia bộ đội chủ lực, 122 người là cán bộ thoát ly, 27 thanh niên Nam tiến... Ngoài ra nhân dân đã đóng góp 91.390kg thóc, 1.500kg gạo, mua 557 phiếu công trái...


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tam Giang đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Lao động hạng ba, 2.450 cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại, 29 Huân chương Độc lập cho cá nhân...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Giang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:25:28 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỌNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LÃNG,
HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH


Xã Phù Láng thuộc huyện Quế Võ có dãy núi Trâu Sơn bao bọc. Trong kháng chiến chống Pháp, chi bộ Đảng xã Phù Lãng được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1947. Từ năm 1948 đến tháng 6 năm 1954, toàn xã đào 3.310m giao thông hào, 1.950m hầm ngầm, sử dụng 95.966 viên gạch, 870m3 đá, 506m3 gỗ và 1.805 cây tre để làm hầm... Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã tham gia đánh hơn 100 trận lớn nhỏ, diệt và bắt sống hơn 200 tên, làm bị thuơng 30 tên, gọi hàng 49 tên, phá hủy 13 xe cơ giới...


Xã Phù Lãng được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng ba, 1.172 huân chương, 432 huy chương cho cá nhân...


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:25:53 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SONG LIỄU,
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

Song Liễu là 1 xã đồng bằng nằm ở phía tây nam huyện Thuận Thành. Năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ tịch, xã Song Liễu đã thành lập mỗi thôn 1 trung đội tự vệ gồm 42 đồng chi. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã anh dũng chiến đấu tiêu diệt nhiều tên địch. Tiêu biểu ngày 3 tháng 3 năm 1954, lực lượng du kích xã đã tiêu diệt 25 tên, làm bị thương 41 tên, thu nhiều vũ khí.


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Song Liễu được Nhà nước tặng thưởng 681 huân, huy chương các loại.


Ngày 11 thảng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Song Liễu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:26:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRÍ QUẢ,
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH


Xã Trí Quả là 1 xã đồng bằng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trước Cách mạng tháng Tám, phong trào tự vệ phát triển mạnh ở các thôn trong xã. Tháng 6 năm 1945, nhân dân và lực lượng vũ trang Trí Quả tham gia đánh chiếm phủ Thuận Thành giành chính quyền về tay nhân dân. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Trí Quả đà phối hợp với bộ đội chủ lực đánh nhiều trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch.


Xã Trí Quả đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trí Quả được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:26:44 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRẠM LỘ,
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH


Trạm Lộ là một xã đồng bằng nằm phía nam huyện Thuận Thành. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã đã hăng hái chiến đấu bảo vệ quê hương. Du kích xã đã tiêu diệt đồn bốt địch. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã diệt hàng trăm tên giặc, thu được nhiều vũ khí. Trạm Lộ trở thành khu căn cứ kháng chiến vững chắc của huyện.


Nhân dân xã Trạm Lộ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trạm Lộ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:16:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHỦ THÔNG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC CẠN


Phủ Thông là một thị trấn miền núi thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân thị trấn tham gia lực lượng du kích, tự vệ, phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh nhiều trận có ý nghĩa lớn: trận đánh đồn Phủ Thông. Lực lượng dân quân tự vệ thăm dò tin tức, cung cấp thông tin, đóng góp sức người, sức của làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.


Quân và dân thị trấn đã được Nhà nước tặng thường: 2 Huân chương Quân công hạng ba, 164 Huân. Huy chương Kháng chiến và nhiều bằng, cờ khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Phủ Thông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:16:51 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG BẰNG,
HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC CẠN


Lương Bằng là một xã miền núi hẻo lánh của huyện Chợ Đồn. Trong kháng chiến chống Pháp xã là khu căn cứ địa. Nhân dân đã giúp đỡ, giữ gìn bí mật, bảo vệ an toàn cho các cơ quan của Trung ương đóng tại địa phận xã. Toàn xã có 34 người tình nguyện đi bộ đội kháng chiến, 50 người tình nguyện đi thanh niên xung phong, hàng trăm lượt người đi dân công hỏa tuyến. Đóng góp hơn 10 tấn lương thực, 15 con trâu, 30 con lợn, nhiều gà vịt. Ủng hộ 600 đồng tiền, 30 đồng bạc trắng, 12 súng kíp...


Quân và dân xã đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen và Bằng có công với nước.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:17:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG ÂN,
HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC CẠN


Thượng Ân là một xã vùng cao, vùng sâu của huyện Ngân San. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã cùng nhân dân cả nước hăng hái bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Phụ nữ xã tổ chức lập "Hũ gạo nuôi quân". Toàn xã đã tiễn đưa hàng trăm thanh niên nhập ngủ, hơn 30 thanh niên xung phong, dân công hóa tuyến, hàng trăm trâu, bò, lạn và 10,5 tấn thóc, 13 lạng bạc trắng, 15 chỉ vàng...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Ân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:17:36 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HUYỂN TụNG,
THỊ XẢ BẮC CẠN, TỈNH BẮC CẠN


Huyền Tụng nằm ở phía đông bắc thị xã Bắc Cạn, là xã có truyền thống cách mạng.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã vừa chiến đấu vừa xây dựng làng xã, hàng chục thanh niên lên đường tòng quân, hàng trăm lượt người tham gia sửa chữa cầu đường, ủng hộ 13.873kg lương thực, 4.617kg thực phẩm, 7.575 đồng.


Quân và dân xã đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 2 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bằng khen.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Huyền Tụng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:17:56 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CAO KỲ,
HUYÊN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC CẠN


Cao Kỳ là một xã miền núi thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã tích cực ủng hộ Nhà nước sức người, sức của. Có 29 người đi bộ đội, 11 người tham gia dân công hỏa tuyến, tổ chức đánh phục kích 3 trận, tiêu diệt 95 tên Pháp, thu nhiều súng, đạn, quân trang, quân dụng. Quân và dân xã còn phối hợp với du kích các xã lân cận, bảo vệ an toàn tuyến giao thông huyết mạch...


Quân và dân xã Cao Kỳ đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cao Kỳ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:18:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHANG NINH,
HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC CẠN


Khang Ninh là một xã vùng cao, 2/3 diện tích là đồi núi. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã vừa tham gia kháng chiến vừa sản xuất, bình quân lương thực 350kg/người/năm, ủng hộ 52 tấn gạo, 9 tấn thịt, tham gia dân công hỏa tuyến 500 lượt người.


Quân và dần xã Khang Ninh được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chướng Quân công, 17 Huân chương Chiến công và nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khang Ninh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:18:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HƯNG VŨ,
HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN


Hưng Vũ là một xã miền núi thuộc huyện Bắc Sơn, là quê hương giàu truyền thống cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, toàn xã đã ủng hộ 65kg bạc trắng, 2.500kg thóc, huy động 150 người tham gia dân công phục vụ chiến dịch, 27 thanh niên nhập ngũ, 31 người sẵn sàng chiến đấu...


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng hàng nghìn huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Vũ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:19:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP,
HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN


Tân Lập là xã vùng cao của huyện Bắc Sơn, cách trung tâm huyện 8km. Trong chiến tranh chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã đã lập được nhiều thành tích góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 900 lượt người đi dân công phục vụ chiến dịch, huy động 50-60% lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến, 56 người đi bộ đội.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng hơn 100 huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Lập được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:19:38 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRI PHƯƠNG,
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tri Phương là một xã vùng sâu miền núi thuộc huyện Tràng Định. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã đã đóng góp 800 lượt người vận chuyển đạn dược, thuốc men, làm đường, 90 người gia nhập bộ đội, đóng góp cho cách mạng 5 chỉ vàng, 1.500kg gạo.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tri Phương dược Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:20:12 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỀ THÁM,
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Đề Thám là xã có 2/3 diện tích là rừng, núi của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân vừa phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, vừa làm tốt nhiệm vụ sản xuất. Toàn xã có 80 thanh niên tham gia bộ đội, 700 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, ủng hộ 2 tấn thóc, 3 chỉ vàng, 1 vòng bạc và nhiều trâu, bò...


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đề Thám được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:20:50 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ QUỐC KHÁNH,
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Quốc Khánh là một xã miền núi của huyện Tràng Định, là xã có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Trong kháng chiến chống Pháp, chính quyền lâm thời được thành lập, quần chúng nhân dân đi theo cách mạng, xây dựng khu căn cứ chính quyền địa phương. Quân và dân xã đã đánh bọn phỉ, bọn Tây trắng, bọn giặc Nhật, tiêu diệt nhiều tên lính dõng, thu 60 súng và một số đạn. Nhân dân ủng hộ cách mạng 10 tấn lương thực, hàng nghìn thanh niên, phụ nữ tham gia phục vụ chiến đấu.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng: 26 huân chương chống Pháp, 247 huân chương chống Mỹ và nhiều bằng khen.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Quốc Khánh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:21:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HƯNG ĐẠO,
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Hưng Đạo là xã thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trong 9 năm chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã tham gia đánh nhịều cuộc càn quét, 25 con em lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, 15 người tham gia Hội Tuyên, tham gia bộ đội 112 người.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Đạo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:21:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SÓC HÀ,
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG


Sóc Hà là một xã biên giới nằm ở phía bắc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết cùng đóng góp công sức ủng hộ kháng chiến. Quân và dân xã vừa củng cố, xây dựng phát triển sản xuất, vừa thực hành tiết kiệm để chi viện cho tiền tuyến. Nhiều con em các dân tộc Sóc Hà lên đường trực tiếp cầm súng chiến đấu tại các chiến trường góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng: 66 Kỷ niệm chương, 47 Bằng có công với nước, 810 huân, huy chương các loại, 921 bằng, giấy khen.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Sóc Hà được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:22:10 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙ NGỌC,
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG


Phù Ngọc nằm phía nam huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bầng, nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong 9 năm chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã phối hợp củng với lực lượng vũ trang huyện đấu tranh giành chính quyền cách mạng sớm nhất cả nước. Nhiều thanh niên tự nguyện tham gia cách mạng.


Quân và dân xã Phù Ngọc được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phù Ngọc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:22:41 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LONG,
HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG


Đức Long là xã nằm ở ngã ba giữa Cao Bằng - Lạng Sơn và Việt Nam - Trung Quốc. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã chế tạo 27 súng các loại, 5.700kg lương thực chuẩn bị cho kháng chiến. Tổ chức du kích cùng bộ đội địa phương, đánh 2 trận, thu 5 súng, diệt 14 tên địch, phá hủy 2 xe cơ giới, quyên góp 3 tạ gạo, 3 tấn thóc, 3 tạ thịt. Toàn xã có 35 người tham gia lực lượng vũ trang, 100 người đi dân công hỏa tuyến, chi viện sức người, sức của cho chiến dịch.


Quân và dân xã đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì và nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Long được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:28:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VÂN TRÌNH,
HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG


Vân Trình thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, là xã chủ yếu sống bằng nghề nông.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã Vân Trình vừa kháng chiến vừa xây dựng lực lượng hậu phương vững mạnh. Xã có 75 thanh niên tham gia quân đội, huy động 250 người làm dân công phục vụ chiến đấu.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vân Trình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:29:02 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CANH TÂN,
HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG


Canh Tân là một xã nằm phía tây của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Canh Tân là kho hậu cần lớn của chiến dịch Biên Giới 1950. Dân quân du kích phối hợp với bộ đội chủ lực giành thắng lợi trong chiến dịch Biên Giới. Tổ chức tốt lực lượng dân công hòa tuyến, giao liên phục vụ chiến đấu. Đóng góp 5.894kg gạo và thóc, 17 thanh niên tham gia bộ đội.


Quân và dân Canh Tân đã được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Canh Tân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:31:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÚ THƯỢNG,
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN


Phú Thượng là một xã thuộc huyện vùng cao, 2/3 là rừng và núi đá. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã không quản ngại hy sinh, gian khổ, đóng góp hàng chục vạn ngày công, đóng góp nhân tài vật lực cho tiền tuyến: 20 tấn thóc, 54 con trâu, hom 50 nghìn đồng để nuôi dưỡng bộ đội, quyên góp 2 tấn thóc, 320kg thực phẩm để Bác Hồ khao quân.


Toàn xã được Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhất, 4 Huân chương Độc lập hạng ba, 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Thượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:32:37 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHẢN DÂN XÃ LA HIÊN,
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN


La Hiên là một xã thuộc vùng cao của huyện Võ Nhai, 2/3 diện tích là rừng và núi đá. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã đã tự tay đốt trên 200 nóc nhà, cắm hàng vạn cây chông, phá nhiều cống, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch, bắn rơi 2 máy bay. Toàn xã đã tiễn đưa 300 người con ra chiến trường, 400 dân công phục vụ chiến dịch, ủng hộ 20 tấn lương thực, thực phẩm, 2.000 đồng bạc trắng, 65 súng kíp, 100 dao găm.


Quân và dân xã La Hiên đã được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã La Hiên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:33:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN,
HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN


Bình Sơn là một xã miền núi của huyện Bình Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Trong chiến tranh chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã bảo vệ bí mật, che chở giúp bộ đội trường Lục quân huấn luyện hàng trăm cán bộ, chế tạo vũ khí. Dùng vũ khí tự tạo, thô sơ để đánh địch 2 trận, phá tan cuộc càn quét, đốt phá của địch. Toàn xã có 50 người hoạt động kháng chiến, 100 lượt người đi dân công hỏa tuyến. Cứ 10 ngày quyên góp, ủng hộ kháng chiến 1 tạ gạo, ủng hộ 5 con trâu, 1 tấn thịt lạn, 10 tấn lương thực, 30 đồng bạc trắng, 15 chỉ vàng.


Quân và dân xã đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Độc lập và nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:33:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TIÊN PHONG,
HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN


Tiên Phong thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, là địa bàn chiến lược quan trọng của cách mạng.


Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tiên Phong thực hiện "Tiêu thổ kháng chiến”, phá 56 nhà, đình, chùa, phá hủy cầu cống, đường giao thông, rào làng chiến đấu, cắm hàng vạn cây chông, đặt mìn để cản trở quân địch. Lực lượng du kích phối họp tham gia phục kích, chiến đấu với bộ đội, bẻ gãy cuộc càn quét của giặc lên Thái Nguyên. 102 người con của xã vào bộ đội, 200 người đi dân công, phục vụ chiến dịch. Đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:34:09 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHỢ CHU,
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN


Thị trấn Chợ Chu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, Chợ Chu nằm trong an toàn khu của thủ đô kháng chiến. Thực hiện chủ trương "Vườn không, nhà trống” nhân dân xã tự phá hủy 270 nóc nhà, chợ, đình, công sở, 1,5km đường, 2 cầu để ngăn chặn cuộc tiến công của địch. 130 thanh niên xã trực tiếp tham gia kháng chiến, 1.500 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến...


Quân và dân thị trấn Chợ Chu được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công của lực lượng công an và nhiều bằng, giấy khen các loại. Toàn xã có 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Chợ Chu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:34:34 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BẢO LINH,
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN


Bảo Linh là một xã vùng cao của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 năm chống Pháp, Bảo Linh là khu căn cứ cách mạng. Nhân dân Bảo Linh đã đóng góp 5 tấn gạo, 12 tấn thóc, 2 tấn thực phẩm các loại, hàng nghìn ngày công, hàng nghìn cây tre, nứa, lá cọ, hàng trăm tấn củi và hàng trăm thanh niên trực tiếp phục vụ chiến đấu.


Qua các cuộc kháng chiến, quân và dân Bảo Linh đã được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 110 huân, huy chương các loại, 13 Bằng có công với nước và nhiều bằng, giấy khen khác.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bảo Linh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:35:28 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐÌNH,
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN


Phú Đình là một xã miền núi ở phía tây nam huyện Định Hóa. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã đã ngăn chặn và bẻ gảy những cuộc tấn công của địch vào an toàn khu. Quân và dân xã tiêu diệt 100 tên địch, bắt 10 tên Việt gian trong trận Cam Chẹ; 80 thanh niên xã nhập ngũ, 200 dân công phục vụ mặt trận; đóng góp hơn 200 con trâu, bò và nhiều tiền bạc, thóc gạo.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Lao động hạng ba, 30 bằng khen và hàng trăm giấy khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Đình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:35:56 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN CƯƠNG,
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN


Tân Cương là một xã miền núi của thành phố Thái Nguyên. Trong 9 năm chống Pháp, lực lượng vũ trang xã đã phá tan tổ chức phản động đội lốt Đồng Minh, bắt sống và xử tử 3 tên cầm đầu. Nhân dân xã đã tham gia nhiều trận, tiêu diệt nhiều tên giặc... Đóng góp hàng nghìn ngày công, hàng trăm cây tre, hàng chục mét khối gỗ, 6.000 tấn thóc, đóng góp cho "Hũ gạo kháng chiến" 1.300kg, 1.200kg gia cầm. Hơn 100 thanh niên vào bộ đội, 120 lượt, người đi dân công, 250 dân công hỏa tuyến...


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Cương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:36:25 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHẤN MỄ,
HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN


Phấn Mễ là một xã nằm giữa trung tâm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, dân quân du kích xã phối họp với dân quân huyện tích cực đánh địch, diệt 10 tên, bắn bị thương 9 tên, ủng hộ 3.300kg gạo, 5 con trâu, hơn 60 nghìn đổng. Xã đã động viên 153 người tham gia bộ đội và thanh niên xung phong, 273 người đi dân công hỏa tuyến.


Quân và dân Phấn Mễ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 567 huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phấn Mễ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:37:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỘNG ĐẠT,
HUYỆN PHỦ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN


Động Đạt là xã trung tâm của huyện Phú Lương. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã thực hiện tốt công tác chuẩn bị kháng chiến: xây dựng lực lượng, tiêu thổ kháng chiến, cắm chông... Đóng góp hàng chục tấn lương thực, hàng trăm trâu, bò, lợn... Hàng chục thanh niên xã đã tham gia bộ đội, hàng trăm lượt người đi dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Động Đạt đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng ba cùng hàng nghìn huân, huy chương, bằng có công các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Động Đạt được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:37:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CÂY THỊ,
HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN


Cây Thị là một xã miền núi của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, Cây Thị là cơ sở cách mạng đầu tiên của huyện Đồng Hỷ. Nhân dân và lực lượng vũ trang đã che chở, đùm bọc, nhường cơm, xẻ áo, ủng hộ lương thực, thực phẩm nuôi giấu cán bộ.


Quân và dân xã Cây Thị được Nhà nước tặng thưởng 120 huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cây Thị được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:37:52 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHE MO,
HUYỆN ĐỒNG HY, TỈNH THÁI NGUYÊN


Khe Mo là xã miền núi của huyện Đổng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã đồng tâm đánh giặc, giữ nước, giết nhiều tên giặc, thu nhiều quân trang, quân dụng. Nhân dân đã ủng hộ 2.540kg gạo, ủng hộ 5 lạng bạc trắng, ủng hộ cho các đơn vị đóng ở xã hàng nghìn ki-lô-gam rau quả, thực phẩm. Nhân dân toàn xã đã tiên đưa 40 người con lên đường nhập ngũ.


Quân và dân xâ Khe Mo được Nhà nước tặng thưởng: 193 huân, huy chương và hàng trăm giấy khen, bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khe Mo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:16:05 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGHIÊM XUYÊN,
HUYỆN THƯỜNG TÍN, TỈNH HÀ TÂY


Nghiêm Xuyên là một xã nằm ở phía tây nam huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, xả có 115 người tham gia quân đội, 127 người đi dân công hỏa tuyến. Đào đắp 4.200m hào giao thông, 119 hầm ụ công sự. Tham gia đánh 25 trận lớn, tiêu diệt 217 tên, làm bị thương 91 tên, phá hủy 8 xe cam nhông, 1 xe quân sự, thu 189 súng các loại, 2 máy thông tin, 26 vạn đồng tiền Đông Dương. Nhân dân và lực lượng vũ trang xá tiết kiệm 320 hũ gạo nuôi quân, 12 tấn thóc gạo, 1.891kg thực phẩm, 270m vải, 2.500 đồng tiền tài chính, ủng hộ 1 xe đạp...


Quân và dân xã Nghiêm Xuyên đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghiêm Xuyên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:16:35 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ DŨNG TIẾN,
HUYỆN THƯỜNG TÍN, TỈNH HÀ TÂY


Dũng Tiến là xã nằm phía tây nam huyện Thường Tín. Trong 9 năm chống Pháp, Dũng Tiến là nơi sớm có tổ chức cánh mạng, là cơ sở nuôi giấu cán bộ. Toàn xã đã tiễn đưa 60 người con lên đường nhập ngũ, 228 người đi dân công hỏa tuyến. Nhân dân đã đào được 464m giao thông hào, xây dựng 40 công sự. Lực lượng vũ trang xã đã tổ chức nhiều trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 199 tên địch, bắt sống 10 tên, làm bị thương 20 tên, thu 102 súng. Vận động nhân dân ủng hộ 1.420kg gạo, 150 hũ gạo nuôi quân, 150m vải, 1.250 đồng tiền tài chính.


Quân và dân xã Dũng Tiến được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Dũng Tiến được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:18:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HẠ BẰNG,
HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY


Hạ Bằng là xã vùng trung du của huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, toàn xã có 63 người nhập ngũ, 130 người tham gia dân công hỏa tuyến, đào đắp được 2.800m giao thông hào, 500 hố cá nhân, 250 hầm ụ chiến đấu... Tham gia hơn 100 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 877 tên địch, bắt sống 80 tên, thu nhiều vũ khí. Nhân dân xã tiết kiệm được 397 hũ gạo nuôi quân, 120.000 đồng tiền tài chính, 12.800kg gạo, 966kg thóc.


Quân và dân xâ được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến sĩ hạng ba, 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hạ Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:18:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SONG PHƯỢNG,
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TỈNH HÀ TÂY


Song Phượng là xã trung tâm của huyện Đan Phượng. Trong 9 năm chống Pháp, toàn xã có 316 người gia nhập quân đội, 500 người tham gia dân công hỏa tuyến. Nhân dân xã đã đào đắp 1.400m giao thông hào, 280 hầm công sự chiến đấu. Song Phượng đã ủng hộ kháng chiến 950kg gạo, 20 tấn thóc, 2.000kg thực phẩm, 280 bộ quần áo, 300 khăn mặt, 1.800 đồng tiền tài chính, 21 chỉ vàng. Tổ chức 136 trận đánh lớn nhỏ, phá hủy 15 xe ô tô của địch, diệt 830 tên địch.


Xã Song Phượng được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Song Phượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:18:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MỸ THÀNH,
HUYỆN MỸ ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY


Mỹ Thành là xã nằm ở phía bắc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, xã là cơ sở hoạt động cách mạng. Toàn xã có 120 đồng chí nhập ngũ, 221 người tham gia du kích, 566 người tham gia dân công hỏa tuyến. Nhân dân đã đào đắp được 6.000m giao thông hào, 5.000 công sự và hơn 30 hầm. Lực lượng vũ trang xã đã tham gia chiến đấu 36 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 202 tên địch, đóng góp 8 chỉ vàng, 44 tấn thóc và hơn 4 tấn thực phẩm.


Quân và dân xã Mỹ Thành được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:23:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐƯỜNG LÂM,
THỊ XÃ SƠN TÂY, TỈNH HÀ TÂY


Đường Lâm là một xã bán sơn địa của thị xã Sơn Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã đã đóng góp 10 chiếc áo, 111.700 đồng tiền tài chính, 2.145 đồng tiền Đông Dương, hơn 3.000kg gạo, 950kg thịt, 180kg rau xanh. Lực lượng vũ trang xã đã trực tiếp tham gia 36 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương 162 tên địch, bắt sống 2 lính, phá 4 xe quân sự, thu 1 súng.


Quân và dân xã Đường Lâm đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đường Lâm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:24:14 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGA AN,
HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA


Nga An nằm về phía đông bắc huyện Nga Sơn. Trong 9 năm chống Pháp, nhân dân và dân quân du kích tham gia đánh 700 trận, tiêu diệt 7 tên lính Pháp, 30 lính ngụy, thu 160 khẩu súng. Toàn xã có 110 thanh niên nhập ngũ, 540 dân công hỏa tuyến.

Quân và dân xã Nga An đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.

Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nga An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:25:55 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TẢ THANH OAI,
HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Xã Tả Thanh Oai nằm ở phía tây nam huyện Thanh Trì, có sông Nhuệ chảy dọc theo địa phận của xã. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tả Thanh Oai đã anh dũng, đoàn kết chiến đấu với địch bảo vệ quê hương. Tiêu biểu tháng 2 năm 1949, lực lượng vũ trang xã phối hợp với bộ đội tiến công tiêu diệt 1 tiểu đội lính Âu Phi tại cầu Tó, diệt 8 tên, thu nhiều vũ khí.


Xã Tả Thanh Oai đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì, ba, Bằng khen của Chính phủ, 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tả Thanh Oai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:26:19 pm
TRUNG ĐOÀN 141 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 312


Trung đoàn 141 thành lập ngày 11 tháng 12 năm 1950. Trong kháng chiến chống Pháp, trung đoàn đã tham gia 7 chiến dịch lớn, đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt gọn 3 tiểu đoàn và 9 đại đội địch, diệt gần 1.500 tên, bắt 624 tên, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh của địch.


Trung đoàn 141 được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, Trung đoàn 141 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:26:49 pm
TRUNG ĐOÀN 88 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 308


Trung đoàn 88 thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1949, các đơn vị tiền thân của trung đoàn gồm các tiểu đoàn 23, 29, 38, 322 đã từng tham gia chiến đấu ngay từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến.


Trong kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn đã tham gia 10 chiến dịch lớn, đánh 65 trận lớn, nhỏ, diệt gọn 1 binh đoàn, 5 tiểu đoàn, 6 đại đội, diệt gần 2.000 tên, bất 1.568 tên, thu nhiều vũ khí và phường tiện chiến tranh cùa địch.


Trung đoàn 88 được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng ba, đại đội 11 và 1 cán bộ được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, Trung đoàn 88 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:27:28 pm
LỰC LƯỢNG GIAO THÔNG LIÊN LẠC TỈNH HÀ NAM
(Nay là Bưu điện tỉnh Hà Nam)


Hà Nam là một địa bàn nối liền các tỉnh Khu 3 với Khu 4. Ngay từ khi thành lập, tổ chức giao thông liên lạc Hà Nam đã được giao nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ Hà Nam với các tỉnh bạn.


Từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 7 năm 1954, thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm Hà Nam rất ác liệt và tổ chức lực lượng mật vụ phong tỏa các tuyến giao thông hòng chia cất giữa Khu 3 và Khu 4. Lực lượng giao thông liên lạc thời kỳ này đã lên tới 1.250 người, có 251 đảng viên, được tổ chức chặt chẽ từ tinh đến xã. Do vậy, mặc dù địch đánh phá ác liệt, nhưng thông tin liên lạc từ Trung ương đến các địa phương vẫn thông suốt.


Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng giao thông liên lạc Hà Nam đã chuyển hơn 6.000 tấn công văn, tài liệu, báo chí của Đảng; đưa đón 21 nghìn lượt cán bộ lãnh đạo của tỉnh và Trung ương an toàn.


Lực lượng giao bưu - thông tin liên lạc Hà Nam được Nhà nước tặng thưởng: 6 Huân chương Độc lập hạng ba (có 3 cá nhân), 615 đồng chí được thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến các hạng.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, lực lượng giao thông liên lạc tỉnh Hà Nam được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:27:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH


Huyện Thuận Thành nằm phía nam tỉnh Bắc Ninh, trải dài theo sông Đuống. Trong kháng chiến chống Pháp, được nhân dân hết lòng ủng hộ, lực lượng vũ trang huyện Thuận Thành tự mua sắm vũ khí trang bị, xây dựng làng chiến đấu và phối hợp với chiến trường toàn tĩnh, đứng lên tổng phá tề thắng lợi. Đến tháng 12 năm 1948 tất cả các ban tề trong huyện đều bị xóa bỏ.


Quân và dân Thuận Thành đã đánh 1.135 trận lớn nhỏ, phá hủy 72 đồn bốt địch, diệt và làm bị thương 2.033 tên, bắn cháy 3 xe tăng, 2 tàu hỏa, phá hủy 25 xe ô tô, thu hàng trăm tấn đạn và quân trang, quân dụng.


Nhân dân xã kết hợp binh vận, gọi hàng hàng trăm tên, bắt 896 tên. Vận động toàn huyện đóng trên 1.750 tấn lương thực, thực phẩm với hàng trăm gia súc, gia cầm ủng hộ bộ đội. Ngoài ra huyện còn huy động hàng nghìn công đào hàng nghìn mét giao thông hào, đắp hàng trăm nghìn hầm các loại.


Huyện Thuận Thành được Nhà nước tặng thưởng: 256 huân chương, 1.215 huy chương các loại, 3 đơn vị và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 100% các xã trên địa bàn huyện được tặng thưởng huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thuận Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:28:26 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH


Huyện Quế Võ nằm ở phía đông tỉnh lỵ Bắc Ninh, chạy dài theo trục lộ 18. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Quế Võ vượt mọi khó khăn, gian khổ, kiên trì bám trụ, xây dựng làng chiến đấu, phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh 1.425 trận, diệt 2.312 tên, làm bị thương 506 tên, gọi hàng 197 tên, phá hủy 5 ca nô, tàu chiến, 5 xe tăng, 37 ô tô, thu 1.325 súng cùng hàng trăm tấn đạn dược, quân trang quân dụng...


Vừa chiến đấu, nhân dân Quế Võ vừa tích cực tăng năng suất, góp hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ bộ đội. Huy động hàng nghìn công đào hàng chục nghìn hầm các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào giúp bộ đội...


Toàn huyện có 2.572 liệt sĩ, 1.152 thương binh, 535 bệnh binh, 81 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 100% các xã của huyện được Nhà nước tặng huân, huy chương. 10.565 cá nhân được tặng huy chương các loại (riêng trong kháng chiến chống Pháp, huyện được tặng 6.846 huân, huy chương các loại cho tập thể và cá nhân, có 2 tập thể và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quế Võ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:28:52 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN


Cao Lộc là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn. Địa hình của huyện có 3/4 là đồi núi, là vị trí trung tâm các đầu mối giao thông trong nước và quốc tế.


Thời kỳ chống Pháp, nhân dân Cao Lộc đã tiễn đưa 526 thanh niên tòng quân, 3.000 dân công hỏa tuyến; đóng góp 10 tấn gạo, 23.726 đổng, 1.580kg lương thực các loại, 1.651kg muối ủng hộ kháng chiến. Quân và dân Cao Lộc đã góp phần quan trọng đánh bại quân xâm lược Pháp, giải phóng vùng đất biên giới phía bắc của Tổ quốc...


Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Cao Lộc được Nhà nước tặng thưởng 525 huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen và giấy khen...


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cao Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:29:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN


Đình Lập là huyện miền núi, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân toàn huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vùng dậy đánh trả hàng trăm trận, diệt 390 tên, bắt 25 tên, phá 32 xe, thu 136 súng các loại.


Hàng trăm con em của huyện đã tự nguyện gia nhập bộ đội, thanh niên xung phong. Huyện huy động hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng vạn cây gỗ ủng hộ kháng chiến. Nhân dân ngày đêm đào hàng nghìn hầm hào các loại, giúp bộ đội chiến đấu có nơi trú ẩn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bức trướng "Ủng hộ kháng chiến”.


Huyện Đình Lập được Nhà nước tặng: 2 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đình Lập được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:29:54 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH LAI CHÂU


Tuần Giáo là huyện cửa ngõ của tỉnh Lai Châu, gồm 21 dân tộc, chia làm 19 xã và 2 thị trấn. Trong kháng chiến chống Pháp, Tuần Giáo là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Lai Châu. Nhân dân Tuần Giáo vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, kiên cường bám trụ xây dựng làng xã chiến đấu, thành lập các tổ đội du kích, phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh hàng trăm tên địch khi chúng càn quét vào làng bản.


Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến, đồng thời là địa bàn cửa ngõ của Điện Biên Phủ. Nhân dân huyện Tuần Giáo đã đóng góp 219.549 ngày công, ủng hộ chiến dịch 1.270 tấn gạo (bằng 45% tổng thu hoạch), 994 tấn thịt, 106 tấn rau xanh.


Trong 3 cuộc kháng chiến, nhân dân Tuần Giáo đã tiễn đưa 6.770 người con nhập ngũ, hàng nghìn thanh niên xung phong và nhân dân phục vụ kháng chiến, hàng chục nghìn tấn của cải vật chất để ủng hộ kháng chiến.


Quân và dân Tuần Giáo được Nhà nước tặng thưởng 2.000 huân, huy chương các loại, nhiều tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; được Nhà nước Lào tặng 400 huân, huy chương và rất nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tuần Giáo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:30:19 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU


Phong Thổ là huyện miền núi, là vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu. Trong kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của ban cán sự huyện, tỉnh và Trung ương, nhân dân Phong Thổ luôn nêu cao truyền thống anh hùng, bất khuất, toàn dân vùng dậy chiến đấu với kẻ thù. Năm 1950, trong chiến dịch Lê Hồng Phong, nhân dân và lực lượng vũ trang Phong Thổ phối hợp với bộ đội chủ lực vây hãm đồn bốt, trừ gian tiễu phỉ giải phóng Phong Thổ lần thứ nhất. Năm 1951, trong chiến dịch Lý Thường Kiệt, quân và dân Phong Thổ cùng các lực lượng vũ trang diệt 191 tên, gọi hàng và bắt 556 tên, thu nhiều súng đạn, quân trang, quân dụng và 60 tấn lương thực, giải phóng Phong Thổ lần thứ hai. Lực lượng du kích Phong Thổ đánh úp địch ở đồn Giang Ma diệt 1 trung đội, phá trại giam, giải phóng được 30 tù chính trị của ta bị chúng giam giữ. Năm 1952, quân dân Phong Thổ cùng Trung đoàn 148 mở chiến dịch Tây Bắc, giải phóng Phong Thổ lần 3. Nhân dân Phong Thổ đóng góp công sức, của cải vật chất chi viện chiến trường Điện Biên Phủ, 22.341 ngày công cùng 4.950 lượt ngựa thồ, 2.460 thuyền và hàng chục tấn gạo...


Huyện Phong Thổ được Nhà nước tặng: danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 cá nhân và 4 tập thể, 1.500 huân, huy chương các loại, 486 người được Nhà nước Lào tặng huân, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phong Thổ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:30:54 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG


Hoàng Su Phì là huyện vùng cao tỉnh Hà Giang. Trong kháng chiến chống Pháp, với cách đánh thông minh, mưu trí, dũng cảm táo bạo, kết hợp giữa quân sự và địch vận, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1952, quân và dân Hoàng Su Phì đã chiến đấu hàng chục trận, diệt hàng trăm tên, bất 336 tên địch, thu 2.500 súng các loại, hơn 24.000 viên đạn, 1.917 quả mìn, 1.750 dù, 7 máy vô tuyến, hàng trăm phương tiện chiến tranh khác.


Kế tiếp 2 tháng cuối năm 1954, quân dân huyện chiến đấu, bức 87 tên phỉ ra hàng, diệt và làm bị thương hơn 400 tên, thu 60 súng, giải phóng hoàn toàn 4 xã trên địa bàn huyện.


Nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến, đã đưa tiễn trên 3.000 con em (có 1.702 người vào bộ đội) tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu.


Nhân dân huyện Hoàng Su Phì được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, ba, 1 cờ thưởng đơn vị dẫn đầu, nhiều lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hoàng Su Phì được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:31:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI


Lục Yên nằm ở phía đông tỉnh Yên Bái, gồm 23 xã và 1 thị trấn. Được sự giúp đỡ chỉ đạo của cán bộ ở chiến khu Hoàng Hoa Thám, năm 1945 đội du kích Cổ Văn được thành lập với 24 người và 17 súng. Sau đó, lực lượng du kích Cổ Văn phát triển trên 200 đội viên. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, toàn huyện Lục Yên gây dựng được 592 du kích và 1.092 tự vệ, 70 du kích tập trung. Lực lượng du kích huyện phối hợp cùng bộ đội đánh 115 trận, độc lập đánh 156 trận, diệt 2.000 tên, binh vận, gọi hàng 500 tên, truy quét, triệt phá các tổ chức phản động, bắt 765 tên, thu hàng nghìn khẩu súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh của địch.


Toàn huyện đóng góp 1.550 tấn thóc, 300 tấn gạo, 3.715 con trâu, bò, gà, lợn và hàng trăm tấn rau quả, thực phẩm khác ủng hộ bộ đội. Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã đóng góp hàng vạn ngày công...


Nhân dân và lực lượng vũ trang Lục Yên được Nhà nước tặng thưởng: 4.632 huân, huy chương các loại cho tập thể và cá nhân, 1 đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 71 cờ và bằng khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lục Yên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:31:45 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN


Huyện Ân Thi nằm ở trung tâm tỉnh Hưng Yên. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân huyện Ân Thi bám đất, bám làng, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân du kích vững mạnh, phối hợp cùng các đơn vị chủ lực đánh 2.500 trận lớn, nho, diệt và bắt 3.000 tên, phá 17 xe bọc thép, 55 xe quân sự, san bằng 50 đồn bốt, tháp canh, thu nhiều vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng.


Qua các cuộc kháng chiến, nhân dân huyện Ân Thi đóng góp hàng trăm nghìn tấn lương thực, thực phẩm. Huyện đã huy động hàng chục nghìn công giúp bộ đội đào hàng chục nghìn hầm các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào, tham gia tiếp lương, tải đạn phục vụ chiến đấu. Hàng nghìn con em huyện lên đường nhập ngũ, cùng hàng chục nghìn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các mặt trận.


Quân và dân Ân Thi được Nhà nước tặng thưảng: 72 Huân chương Chiến công hạng nhì, 122 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, nhì, 71 Huân chương Chiến sĩ, 150 Huân chương Chiến thắng....


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ân Thi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:32:11 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH


Huyện Vũ Thư nằm ở giao điểm thủy bộ giữa quốc lộ 10 và sông Hồng, tiếp giáp với thành phố Nam Định.


Trong kháng chiến chống Pháp, huyện phải vượt qua nhiều gian khổ, ác liệt, tổ chức 800 trận chống càn lớn, nhỏ, hàng trăm trận phục kích, 11 đợt phá tề, 41 trận công đồn. Nhân dân huyện đã vô hiệu hóa 360 lượt ban tề, diệt 20 đồn, bốt, tháp canh, trên 5.000 tên địch, bắt 516 tên, bắn cháy 4 ca nô, thu hàng nghìn vũ khí, quân trang, quân dụng, vận động hàng nghìn tên bỏ ngủ.


Ngoài ra huyện còn đóng góp 10 lạng vàng, 2kg bạc, hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn tấn rau xanh và hoa quả các loại; vận động nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, bộ đội hàng trăm người. Nhán dân góp hàng chục nghìn công phục vụ bộ đội chiến đấu, tham gia đào hàng nghìn mét giao thông hào, hàng nghìn hầm trú ẩn các loại, nhường hàng trăm nhà cho bộ đội ở và làm kho.


Quân và dân huyện Vũ Thư được Nhà nước tặng thưởng hàng nghìn huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thuang cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vũ Thư dược Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:32:36 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH


Nằm ở trung tâm tỉnh Thái Bình, huyện Đông Hưng là nơi có đầu mối giao thông quan trọng. Từ ngày 8-2-1950 đến 20-7-1954 Đông Hưng đã đánh 460 trận càn lớn, nhỏ của địch. Lực lượng du kích và bộ đội quấy rối địch 2.600 lần, san phẳng 20 đồn bốt của chúng, diệt trên 1.000 tên, gọi hàng, bắt 275 tên, thu 800 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng khác.


Trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân huyện Đông Hung đã động viên và đưa tiễn hàng chục nghìn con em lên đường đánh giặc. Toàn huyện có 8.074 liệt sĩ, 2.596 thương binh, 1.819 bệnh binh, 235 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Huyện Đông Hưng có 43/45 xã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, 19 xã trong huyện được Nhà nước tặng Huân chương Lao động; toàn huyện có 11 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đông Hưng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:33:02 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH


Huyện Mỹ Lộc nằm phía tây bắc thành phố Nam Định, án ngữ trục lộ 21, là đầu mối giao thông quan trọng. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân huyện đánh địch 3.563 trận, diệt 2.415 tên, bắt 515 tên, loại khỏi vòng chiến đấu 2.000 tên, phá hủy 100 xe, phá tan 70 ban tề, thu hàng trăm súng các loại. Kết hợp đấu tranh chính trị, chống lập ấp, chống bắt bớ, tàn sát dân, giải thoát được 1.250 thanh niên yêu nước. Huyện có 10.366 người thường xuyên vừa tăng gia sản xuất vừa trực chiến; đóng góp 3.900 hũ gạo nuôi quân, 40.150 tấn lương thực, tấn thực phẩm, tặng chiến sĩ 810 bộ áo quần...


Quân và dân huyện Mỹ Lộc được Nhà nước tặng thưởng 6.491 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Gần 100% các xã trong huyện được tặng huân, huy chương các hạng và nhiều phần thương cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mỹ Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:33:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH


Nam Trực là một huyện đồng bằng, nằm ở phía đông nam thành phố Nam Định. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Nam Trực đã phối hợp với bộ đội đánh 3.820 trận, có 326 trận tiêu biểu. Tiêu diệt 3.950 tên, bị thương 1.272 tên, có 750 tên bị bắt, bắn rơi 2 máy bay, phá hủy 56 xe quân sự, diệt 13 đồn, bức rút 9 đồn, xóa sổ 20 ban tề, cảnh cáo 26 ban, thu 1.800 súng các loại và nhiều vũ khí quân dụng của địch. Toàn huyện đã quyên góp được 45.024 đồng, 150 tấn thóc và hàng nghìn tấn thực phẩm, rau quả ủng hộ các chiến trường.


Huyện Nam Trực được Nhà nước tặng thưởng 5.557 Huân, Huy chương Kháng chiến và Huân, Huy chương Chiến công, 1.311 bằng khen cho cá nhân, 21 tập thể được tặng bằng khen, huân, huy chương các loại, 1 tập thể được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Trục được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:36:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Huyện An Lão nằm cách trung tâm thành phố Hai Phòng 18km, gồm 16 xà và 1 thị trấn.


Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng dân quân du kích huyện, thường xuyên được kiện toàn, củng cố, chiếm 30% dân số, phục vụ chiến đấu và chiến đấu khấp các chiến dịch, các mặt trận, đã bắn rơi 2 máy bay. Huyện đã huy động tới 12.580 dân công vận chuyển hàng hóa ra chiến trường và khắc phục hậu quả do địch tàn phá để đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt. Toàn huyện An Lão đã huy động hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm, gần 12.000m vải, 1.235 áo mùa đông binh sĩ và nhiều nông sản khác... Nhân dân An Lão đã tiễn đưa 1.149 con em nhập ngũ, chiếm 16% dân số toàn xã, có 2.223 con em đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận, 1.128 thương binh, bệnh binh. Toàn huyện có 95 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Huyện An Lão được Nhà nước tặng thưởng: 2.191 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại, 2 Huân chương Quân công, hàng trăm bằng khen, giấy khen, 1 cá nhân đưạc tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều tập thể, cá nhân được tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện An Lão được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:37:29 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH


Kỳ Sơn là huyện miền núi tỉnh Hòa Bình, diện tích 422,08km2, dân số 68.751 người, có 21 xã và 1 thị trấn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân vừa tích cực đóng góp nhiều sức người, sức của ủng hộ kháng chiến, vừa tổ chức lực lượng đánh trên 200 trận lớn nhỏ, diệt hàng trăm tên, bắt 83 tên, đánh tan 20 đồn bốt, phá 2 xe cơ giới, 2 tàu chiến, 5 ca nô, 4 khẩu pháo, bắn rơi 3 máy bay, thu nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng...


Toàn huyện đóng góp 4.270 tấn lương thực, hàng chục nghìn tấn thực phẩm các loại, đồng tiền Đông Dương, huy động hàng vạn cây tre, hàng tấn rơm rạ, 20 xe thồ, 100 thuyền và 42 vạn công vận chuyển vũ khí, hàng, thuốc chữa bệnh chi viện chiến trường; vận động toàn huyện đào hàng chục ki-lô-mét giao thông hào, hàng nghìn hầm trú ẩn các loại. Huyện đã tiễn đưa 545 con em vào bộ đội, 960 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Trong các cuộc kháng chiến, huyện có 10.032 người tòng quân.


Huyện Kỳ Sơn được Nhà nước tặng 556 huân chương hạng nhất, 859 huân chương hạng nhì, 1.703 huân chương hạng ba, 1.208 huy chương các hạng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kỳ Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:37:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA


Nga Sơn là huyện ven biển, nằm phía đông bắc huyện Thanh Hóa. Trong kháng chiến chống Pháp, huyện Nga Sơn bị địch đánh phá càn quét nặng nề. Nhân dân huyện đã kiên cường trụ bám, xây dựng làng chiến đấu, phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh 823 trận, diệt và bắt 1.300 tên, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên, phá hỏng hàng chục xe các loại, bắt và gọi hàng hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.


Toàn cuộc kháng chiến, huyện đóng góp 7.372 tấn lương thực, hàng nghìn tấn thực phẩm các loại và 2.668.000 đồng.


Huyện đã tiễn đưa 24.367 con em nhập ngũ, 1.446 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, thani gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu khắp các chiến trường...


Toàn huyện có 2.382 liệt sĩ và thương binh, 60 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Quân và dân Nga Sơn được Nhà nước tặng thưởng: 6.374 huân, huy chương các loại, 89 bằng khen, 57 Bằng có công với nước, huyện có 11.632 cá nhân được tặng huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nga Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:38:37 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA


Thạch Thành là huyện miền núi, nằm ở phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa. Trong kháng chiến chống Pháp, Thạch Thành vừa là hậu phương của chiến trường Bắc Bộ, vừa là tiền phương của hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh. Bởi vậy, nơi đây bị địch thường xuyên dùng máy bay đánh phá, nhằm ngăn chặn tiếp tế từ hậu phương ra chiến trường.


Quân và dân huyện đã kiên cường bám trụ, tổ chức 25 trung đội du kích với 875 người tham gia, vừa dũng cảm đánh trả địch phục vụ bộ đội chiến đấu, vừa tích cực làm hàng vạn cung, nỏ, tên thuốc độc ủng hộ kháng chiến. Ngoài ra, huyện còn huy động toàn dân đào hàng chục nghìn hầm hố các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào, vận động góp nhiều tiền, vàng và hàng trăm tấn lương thực chi viện cho tiền tuyến.


Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạch Thành được Nhà nước tặng 125 Huân chương Kháng chiến các hạng, 616 huy chương, hàng chục bằng khen, giấy khen và nhiều phần thương khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạch Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:39:09 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TỈNH HÀ TÂY


Huyện Đan Phượng nằm phía bắc tỉnh Hà Tây, là cửa ngõ phía tây của Thủ đô Hà Nội. Từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, nhân dân huyện đã tích cực xây dựng, củng cố lực lượng dân quân du kích, bộ đội địa phương với 3.947 người, đã tổ chức đánh 812 trận lớn nhỏ, diệt 2.460 tên, bắt và làm bị thưcmg 1.451 tên, gọi hàng 617 binh lính địch, phá 80 xe quân sự, thu và hủy 906 súng các loại, đốt cháy hơn 1.000 lít xăng.


Trong kháng chiến chống Pháp, huyện góp 530 tấn lương thực, 42 tấn thực phẩm, 1.520m vải, 452 chí vàng và nhiều nông sản có giá trị khác; huy động hàng chục nghìn công đào hàng trăm hầm các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào.


Nhân dân huyện đã tiễn đưa 1.820 con em vào bộ đội, 14.000 dân công hỏa tuyến, 600 thanh niên xung phong.


Huyện Đan Phượng được Nhà nước tặng 128 Huân, Huy chương Chiến công các hạng, 27 Huân chương Kháng chiến. Có 5.111 cá nhân trong huyện được tặng huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đan Phượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:33:08 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MỘ ĐẠO,
HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH


Xã Mộ Đạo nằm phía nam huyện Quế Võ, cách tỉnh lỵ 4km. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Mộ Đạo trực tiếp đánh 31 trận, diệt 472 tên, làm bị thương 92 tên... Nhân dân ở 4 thôn của xã đã kết hợp chặt chẽ cùng bộ đội và dân quân tỉnh đánh bại nhiều cuộc càn của địch, diệt 2.032 tên, làm bị thương 200 tên (riêng ở căn cứ du kích Mộ Đạo diệt 600 tên, làm bị thương 40 tên, bắn cháy 5 xe tăng, 3 ô tô). Nhân dân đã tiễn đưa 66 con em nhập ngũ, huy động 600 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, hàng trăm thanh niên xung phong và dân quân du kích tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Ngoài ra xâ còn đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và nhiều nông sản khác.


Quân và dân Mộ Đạo được Nhà nước tặng thưởng 116 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mộ Đạo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:33:33 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TAM SƠN,
HUYỆN TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH


Xã Tam Sơn là xã đồng bằng của huyện Từ Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Tam Sơn anh dũng đánh trả 82 trận càn lớn nhỏ của địch, diệt và bắt 132 tên, thu nhiều chiến lợi phẩm. Xã đã đóng góp 286.500kg thóc, hàng trăm tấn rau quả ủng hộ kháng chiến. Nhân dân tiễn đưa 99 con em nhập ngũ, xã có 62 liệt sĩ, 46 thương binh.


Xã đã tổ chức các đội vũ trang tuyên truyền vào đồn bốt, kêu gọi được 40 binh lính địch bỏ ngủ quay về với cách mạng (có 2 lính Pháp ra hàng). Ngoài ra, Tam Sơn còn tích cực huy dộng dân công phục vụ kháng chiến, có 300 người tự nguyện phục vụ các chiến dịch, giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho các cơ quan huyện ủy và các cơ quan kháng chiến của 5 xã bạn. Riêng chiến dịch Điện Biên Phủ, Tam Sơn có 40 dân công phục vụ.


Xã Tam Sơn được Nhà nước tặng thưởng 5 Huân chương Chiến thắng, 50 Huân chương Kháng chiến các hạng, 170 huy chương và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:34:00 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG,
HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH


Xã Đại Đồng thuộc vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, cách thị trấn Từ Sơn 5km về phía dông. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Đại Đồng tiễn đưa 71 con em nhập ngủ, 103 thanh niên xung phong, 50 dân công hỏa tuyến. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích các xã bạn đánh 123 trận càn lớn nhỏ; phá tề trừ gian 60 lần, tiêu diệt và bắt 874 tên địch, thu 112 súng các loại và hàng nghìn viên đạn, 8 xe cơ giói và nhiều quân trang, quân dụng. Ngoài ra nhân dân xã còn tích cực đóng góp nhiều tiền, vàng, 5.070kg gạo và nhiều nông sản, gia cầm, gia súc ủng hộ bộ đội.


Nhân dân xã Đại Đồng được Nhà nước tặng thưảng 40 huân chương các loại, 47 huy chương hạng nhất, 98 Huy chương Kháng chiến hạng nhì, 126 bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Đồng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:34:21 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN CHI,
HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH


Xã Tân Chi nằm ở phía đông nam huyện Tiên Du, cách tỉnh lỵ 8km, xã nằm trên trục lộ 38 (từ Bắc Ninh đi Cẩm Giàng), sát sông Đuống. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tân Chi tham gia đánh 67 trận, diệt 139 tên, bắt sống 47 tên, thu 2 ca nô và 76 súng các loại cùng nhiều trang bị và vũ khí của địch. Nhân dân xã đóng góp cho kháng chiến hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và các nông sản khác. Ngoài ra Tân Chi còn đưa tiễn 450 thanh niên tòng quân, hơn 200 dân công hỏa tuyến và hàng trăm dân quân du kích trực chiến trên địa bàn xã.


Tân Chi được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Kháng chiến và 1 Huân chương Lao động cho tập thể; 471 huân, huy chương cho cá nhân, 15 Kỷ niệm chương.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Chi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:34:45 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHÚ,
HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH


Xã Quảng Phú nằm ở phía tây huyện Lương Tài, cách huyện lỵ 5km về phía đông. Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây bị tàn phá nặng nề, nhân dân vẫn bám trụ kiên cường, dũng cảm đánh 47 trận, diệt 591 tên, bắt 96 tên, bắn bị thương 76 tên, giật mìn, dùng chông và nhiều cách đánh du kích đã diệt hảng chục tên, dụ hàng 84 tên, phá hỏng 6 xe quân sự, 1 xe tăng, thu hàng chục súng, phá tan 4 tổ chức phản động. Ngoài ra xã đã huy động đắp hàng nghìn vật cản để cản cơ giới địch càn quét, góp 0,7kg vàng, 3kg bạc gửi đi chiến khu Việt Bắc, 50 vạn đồng, hàng trăm tấn thóc và 200 hũ gạo kháng chiến ủng hộ bộ đội... Nhân dân xã Quảng Phú đã tiễn đưa 166 con em nhập ngũ, 200 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, hàng trăm thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu.


Xã Quảng Phú được Nhà nước tặng 13 Huân chương Kháng chiến các hạng, 71 Huy chương Kháng chiến hạng nhì, 57 bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Phú được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:35:14 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ AN THỊNH,
HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH


Xã An Thịnh nằm ở phía đông bắc huyện Lương Tài, cách huyện lỵ 10km về phía tây nam. Với truyền thống kiên cường bất khuất chống ngoại xâm, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù xã An Thịnh là trọng điểm đánh phá của địch, nhưng nhân dân vẫn kiên cường bám trụ, đánh 95 trận trong và ngoài xã, tiêu diệt và bắt sống 267 tên, bắn bị thương hàng trăm tên khác, thu 254 súng các loại, tiêu diệt và phá 1 tổ chức phản động... Xã đã đóng góp 16 chỉ vàng, 56 lạng bạc, trên 300 tấn thóc và hàng trăm tấn thực phẩm ủng hộ kháng chiến, đón hàng chục lượt, thương, bệnh binh về xã nuôi dưỡng, đào hàng trăm hầm nuôi giấu cán bộ. Ngoài ra nhân dân còn tiễn đưa 250 thanh niên tòng quân, 300 dân quân du kích, 157 dân công hỏa tuyến.


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Thịnh đã được Nhà nước tặng thưởng 28 huân chương các hạng, 66 Huy chương Kháng chiến hạng nhất, 89 hạng nhì, 3 Chiến sĩ Thi đua.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:35:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGUYỆT ĐỨC,
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH


Xã Nguyệt Đức nằm ở phía tây nam huyện Thuận Thành, cách trung tâm huyện lỵ 7km. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Nguyệt Đức xây dựng làng xá chiến đấu, đánh 127 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 354 tên, phá 6 lô cốt, thu 87 súng các loại và 1 ô tô cùng nhiều trang bị của địch. Nhân dân trong xã đã đưa tiễn 138 con em nhập ngũ, huy động 400 dân công đi phục vụ các chiến dịch. Ngoài ra nhân dân xã còn đào 1.990m giao thông hào, 1.924 hầm ngầm, 186 hố chông, 50 hầm chiến đấu, 60 hầm chứa vũ khí cho bộ đội. Nhân dân còn chuyển tải thương binh và nuôi giấu hàng trăm thương binh và cán bộ cách mạng. Xã còn động viên toàn dân đóng 2.525kg gạo, 1.650 đổng, hàng trăm hũ gạo kháng chiến cùng nhiều lương thực, thực phẩm.


Xá Nguyệt Đức được Nhà nước tặng thưởng 155 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại. Xã có 2 Chiến sĩ Thi đua và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nguyệt Đức được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:36:09 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN PHỤ,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH


Xã Yên Phụ nằm ở phía tây huyện Yên Phong, cách huyện lỵ 3km, đi sân bay Nội Bài 15km. Trong chống Pháp, lực lượng vũ trang và nhân dân Yên Phụ đánh 45 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 608 tên, bắt 200 tên, làm bị thương 53 tên, gọi hàng 40 tên, thu 218 súng, phá hủy 3 xe tăng, 4 xe lội nước, 14 xe ô tô, cùng nhiều phương tiện chiến tranh. Xã đã đóng góp 97.352kg thóc, 27.000kg gạo, 195.000 đồng, 85 lạng vàng bạc, hàng nghìn mét vải và nhiều nông sản khác. Ngoài ra nhân dân đã tiễn đưa 505 thanh niên nhập ngũ, huy động 2.040 lượt người đi dân công hỏa tuyến phục vụ các chiến dịch.


Xã Yên Phụ được Nhà nước tặng 5 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, ba và 1 bằng khen. Có 20 gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Phụ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:36:34 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN TRUNG,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH


Xã Yên Trung nằm ven sông Cầu, thuộc phía bắc huyện Yên Phong, cách trung tâm huyện lỵ 3km. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Yên Trung là làng chiến đấu liên hoàn, xã có 100% số thôn là làng chiến đấu.


Lực lượng vũ trang xã chiến đấu 15 trận, diệt 149 tên, làm bị thương 28 tên, bắt 23 tên, thu 82 súng các loại, phá hủy 3 đại bác, 2 lô cốt và nhiều quân trang, quân dụng của địch. Nhân dân còn đóng hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và nhiều nông sản quý, góp nhiều công sức tiền của ung hộ các chiến dịch; huy động 330.000 ngày công tiêu thổ kháng chiến, làm 80 hầm nuôi cán bộ và bộ đội. Nhân dân đã đưa tiễn 240 thanh niên nhập ngủ, hơn 150 dân công phục vụ chiến dịch và hàng trăm thanh niên xung phong.


Xã Yên Trung được Nhà nước tặng 177 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại, 60 liệt sĩ được tặng huân chương, 1 làng được công nhận "Làng chiến đấu kiểu mẫu", 8 gia đình được tặng Bằng có công với nước.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Trung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:36:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÚ MỊCH,
HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tú Mịch là xã biên giới, nằm ở phía đông bắc huyện Lộc Bình. Trong kháng chiến chống Pháp, toàn dân Tú Mịch đoàn kết chiến đấu, đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, diệt hàng trăm tên. Trong 2 năm (1946-1947), quân và dân Tú Mịch đánh 36 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 104 tên, làm bị thương hơn 100 tên, thu nhiều vũ khí trang bị của địch. Xã đã đóng góp ủng hộ kháng chiến 250 tấn lương thực, 50 tấn thực phẩm. Ngoài ra xã Tú Mịch có 58 người nhập ngũ, 83 dân quân du kích. Xã đã huy động 1.267 lượt người đi dân công phục vụ chiến đấu.


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tú Mịch được Nhà nước tặng thưởng 72 Huân, Huy chương Kháng chiến chống Pháp, nhiều bằng khen và giấy khen cho cá nhân và tập thể.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tú Mịch được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:37:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TAM GIA,
HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tam Gia là một xã biên giới, nằm về phía bắc huyện Lộc Bình. Tam Gia là một bộ phận của khu du kích Chi Lăng, nhân dân tận dụng núi cao rừng rậm để giấu kho tàng, vật chất phục vụ kháng chiến. Xã có 1.080 lượt người đi mở đường và bảo vệ kho hàng quan trọng. Dân quân du kích, trực tiếp là trung đội thường trực của xã đã đánh 30 trận lớn nhỏ, diệt 104 tên địch, làm bị thương hơn 100 tên, thu nhiều vũ khí phương tiện của địch. Nhân, dân ủng hộ kháng chiến 24,84 tấn lương thực, hàng chục tán thực phẩm và các nông sản khác. Nhân dân Tam Gia đã tiễn đưa 44 con em nhập ngũ, xã có 132 dân quân du kích, hàng trăm thanh niên xung phong, 3.240 dân công hỏa tuyến phục vụ các chiến dịch, 167 tấm ván làm hầm.


Quân và dần xã Tam Gia được Nhà nước tặng 48 huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Gia được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:37:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TĨNH BẮC,
HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tĩnh Bắc là xã miền núi vùng cao, địa hình có nhiều đồi núi, khe sâu hiểm trở. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tĩnh Bắc tham gia đánh 36 trận, diệt 104 tên, làm bị thương 100 tên, thu nhiêu vũ khí và phương tiện của địch.


Nhân dân đã tiễn đưa 38 con em nhập ngủ vào lực lượng vũ trang, huy động 1.800 lượt người đi xây dựng và phục vụ các chiến dịch. Xã có trên 100 người thường trực trong lực lượng du kích, tự vệ, chiến đấu trên địa bàn xà. Ngoài ra xã còn đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, hàng trăm tấn vật liệu làm nhà, nhiều tài sản có giá trị khác.


Trong kháng chiến chống Pháp, toàn xã được tặng 47 huân, huy chương các loại. Trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới, nhân dân xã Tĩnh Bắc được tặng hàng trăm phần thưởng cao quý của các cấp.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tĩnh Bắc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:04:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TAM TIẾN,
HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG


   Tam Tiến là xã vùng cao của huyện miền núi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Xã Tam Tiến trong kháng chiến chống Pháp là vùng đệm giữa chiến khu Việt Bắc và đồng bằng trung du Bắc Bộ, là trọng điểm đánh phá của địch. Xã đã động viên mọi tầng lớp nhân dân tiễu phỉ, đánh Pháp, củng cố lực lượng sản xuất phát triển kinh tế, đã đóng góp hàng trăm hũ gạo kháng chiến, hàng trăm trâu, bò, lợn, hàng chục tấn thóc; tham gia đào 3.150 hầm các loại. Xã tự lo nhà cho gần 600 cán bộ ở và hàng chục kho hàng có nơi để an toàn, bảo đảm. Nhân dân đã tiễn đưa 31 thanh niên nhập ngũ, hàng trăm dân công và thanh niên xung phong tham gia các chiến dịch, phục vụ kháng chiến.


   Xã được công nhận là ”An toàn khu" trong kháng chiến chống Pháp và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, giấy khen, bằng khen.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Tiến được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:04:49 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ DĨNH KẾ,
THỊ XẢ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG
   

   Xã Dĩnh Kế nằm ở phía đông thị xã Bắc Giang, là nơi có phong trào cách mạng từ rất sớm. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Dĩnh Kế kết hợp cùng bộ đội đánh 79 trận lớn nhỏ, diệt 563 tên, làm bị thương 140 tên, bắt và gọi hàng 101 tên, thu 121 súng, phá 8 xe cơ giới... Ngoài ra quân và dân xã Dĩnh Kế đã độc lập tác chiến 32 trận, diệt 132 tên, làm bị thương và bắt sống hàng trăm tên khác. Xã đóng góp 430 tấn thóc, 83.000 công đào 1.137 hầm bí mật và hàng nghìn mét giao thông hào; các đoàn thể, Hội mẹ chiến sĩ góp 575kg đường, 305 hộp sữa, 1.500kg gạo nếp, 630kg thịt ủng hộ bộ đội. Xã Dĩnh Kế được Nhà nước tặng thưởng 222 huân, huy chương các loại.


   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Dĩnh Kế được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:05:16 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SONG KHÊ,
HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


   Xã Song Khê nằm ở phía tây bắc huyện Yên Dũng, cách thị xã Bắc Giang 1km. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng dân quân du kích trực tiếp chiến đấu với thực dân Pháp và bọn phán động 25 trận, diệt 97 tên, làm bị thương 44 tên, kêu gọi 65 binh lính ra hàng, thu 57 súng và hàng chục xe các loại. Đồng thời phối hợp với lực lượng vũ trang các xã bạn đánh 30 trận, diệt 108 tên, gọi hàng và bắt 217 tên, thu 254 vũ khí các loại. Nhân dân Song Khê đã góp 31 chỉ vàng, đỡ đầu 1 tiểu đoàn, nuôi 1 trung đội, tặng 150 bộ quần áo và phục vụ 10.050 ngày công. Ngoài ra dân quân du kích và nhân dân còn đào 7.500m giao thông hào, 5.000m ngầm địa đạo liên hoàn, đắp 100 vật cản, 400 hầm giấu tài sản, kho hàng.


   Xã Song Khê đã được Nhà nước tặng thưởng 181 huân, huy chương các loại, 2 Bằng có công với nước và nhiều phần thưởng khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Song Khê được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:05:46 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SA DUNG,
HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH LAI CHÂU


   Sa Dung là xã vùng cao của huyện Điện Biên Đông, có địa hình hiểm trở, sông suối chia cắt, không có đường ô tô. Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây là cửa ngõ của lực lượng cách mạng phát triển vào Điện Biên và Lai Châu. Địch đánh phá ác liệt để uy hiếp tinh thần cách mạng nhưng nhân dân Sa Dung luôn chủ động tấn công địch trên mọi phương diện. Quân và dân xã tham gia đánh hàng chục trận, độc lập chiến đấu 12 trận, tiêu diệt 18 tên, bắt 1 tên, thu nhiều vũ khí. Nhân dân tổ chức tăng gia sản xuất, ủng hộ hàng nghìn ki-lô-gam gạo, thực phẩm và các nông sản có giá trị. Ngoài ra xã đã huy động 265 lượt dân công, hàng trăm chị em trong hội phụ nữ đào hầm hào, nuôi giấu cán bộ cách mạng.

   Xã Sa Dung được Nhà nước tặng thưởng 99 huân chương các loại cho cá nhân và tập thể.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Sa Dung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:06:09 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG BẰNG,
HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA


   Xã Mường Bằng nằm ở phía tây - tây bắc của huyện, ủy ban kháng chiến xã Mường Bằng được thành lập năm 1949 (có 102 du kích, gồm 4 súng trường, 31 súng kíp, 7 cung nỏ, 23 bàn chông) đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.


   Quân và dân Mường Bằng đánh Pháp hàng chục trận, thu nhiều thắng lợi, đặc biệt xã đảm nhiệm công tác bảo vệ đoàn trong Bộ chỉ huy chiến dịch Tây Bắc, đã chuẩn bị tốt nơi trú quân cho lực lượng chủ lực, tổ chức đưa đón dẫn đường, lo lương thực, thực phẩm cho chiến dịch; xã đóng góp hàng chục tấn lúa, ngô, khoai, sắn, hàng trăm con lợn, gà, hàng nghìn đồng tiền Đông Dương, tặng 146 bộ quần áo mùa đông binh sĩ và nhiều sản vật khác. Nhân dân xã Mường Bằng đã huy động hàng nghìn lượt dân công đào, đắp mở hàng trăm ki-lô-mét đường, san lấp hố bom, bắc cầu cho quân ta lên mặt trận.


   Xã Mường Bằng được Nhà nước tặng thưởng 32 huân chương các loại, 6 huy chương, 12 Kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:06:36 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ XUÂN LỘC,
HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ


   Xuân Lộc nằm ở phía đông nam huyện Thanh Thủy. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã đã đánh hàng chục trận, diệt hàng trăm tên, bắt và cải huấn các phần tử phản cách mạng. Tính chung toàn cuộc kháng chiến, toàn xã đã ủng hộ 30 chỉ vàng, 32 lạng bạc, 27.900kg gạo, 12.300kg ngô, 830.000 đổng, hàng chục tấn thực phẩm, huy động 61.440 ngày công hỗ trợ các chiến trường.


   Nhân dân đã tiễn đưa 268 con em tham gia bộ đội chiến đấu trong các chiến dịch. Toàn xã có 43 liệt sĩ, 25 thương binh và bệnh binh.

   Xã Xuân Lộc được Nhà nước tặng thưởng 298 Huân, Huy chương Kháng chiến chống Pháp cho tập thể và cá nhân, 3 gia đình có công với nước, 2 Bia lịch sử và nhiều thành tích khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:07:10 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG NÔNG,
HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ


   Địa bàn sã Thượng Nông nằm ở phía đông nam huyện Tam Nông, là nơi giao điểm giữa sông Hồng và sông Đà, là đầu mối giao thông đường thủy nối liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc.

   Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây là vành đai trắng, là trọng điểm đánh phá của địch. Quân và dân Thượng Nông đã đánh 79 trận lớn nhỏ, diệt 81 tên, bắn bị thương 59 tên, bắn cháy 1 máy bay, 1 ca nô, 1 ô tô, gọi hàng 4 tên, bắt nhiều tên, thu nhiều vũ khí các loại. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp 173 tấn lương thực, 5 chỉ vàng, 44.000 đồng, hàng trăm tấn thực phẩm, trên 15.000 ngày công phục vụ bộ đội và đào hàng chục nghìn mét giao thông hào, vận chuyển hàng trăm tấn hàng, vũ khí ra chiến dịch kịp thời, an toàn.


   Nhân dân đã tiễn đưa 222 con em nhập ngũ, hàng nghìn lượt người đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

   Xã Thượng Nông được Nhà nước tặng thưởng 1.130 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưcmg cao quý khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Nông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:07:57 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VŨ YỂN,
HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ


   Xã Vũ Yển nằm ở phía tây huyện Thanh Ba, là địa bàn tác chiến trọng yếu của huyện Thanh Ba. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Vũ Yển đã bám đất, bám làng, tham gia đào hàng trăm nghìn mét giao thông hào, hầm ẩn tránh, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng; ủng hộ 33 tấn thóc, hàng trăm tấn rau quả và các loại gia cầm. Nhân dân và lực lượng vũ trang Vũ Yển đã đánh hàng trăm trận, diệt hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí (riêng trận đánh ngày 7 tháng 3 năm 1952, ta diệt 48 tên lính Âu Phi, 54 lính ngụy, phá hủy 4 xe quân sự, thu 72 súng các loại).


   Xã Vũ Yển được Nhà nước tặng thưởng 14 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Lao động, 4 Kỷ niệm chương, 159 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại...

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang Nhân dân xã Vũ Yển được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:08:29 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI PHẠM,
HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ


   Đại Phạm là xã miền núi, huyện Hạ Hòa. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Đại Phạm hết lòng ủng hộ kháng chiến về sức người, sức của. Xã đã đóng góp 32.000 tấn lương thực, 4.000kg thịt lợn, hơn 1.300kg gia cầm và hàng chục nghìn quả trứng cùng các nông sản có giá trị khác; đào 70.000m khối đất đá, đào giao thông và đắp đường phục vụ kháng chiến... Ngoài ra, xã còn huy động các đoàn thể đóng góp hàng nghìn cây tre, gỗ, hàng chục nghìn tấn lá cọ làm lán trại cho bộ đội và dân công ả.


   Quân và dân Đại Phạm được Nhà nước tặng thưởng 20 bằng khen, cờ thưởng, 2 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Phạm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:53:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VÕ MIẾU,
HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ


Võ Miếu là xã miền núi, huyện Thanh Sơn, nơi đây trong kháng chiến chống Pháp là địa bàn nằm trong vành đai xây dựng hệ thống đồn bốt, là trọng điểm đánh phá của địch.


Quân dân xã Võ Miếu đã tổ chức đánh 11 trận, diệt 30 tên, bắt 3 tên, thu nhiều vũ khí, quân trang của địch. Nhân dân Võ Miếu đã ủng hộ kháng chiến 8,6 tấn lương thực, 1.250kg thực phẩm, tham gia 22.000 công phục vụ chiến dịch. Xã có 65 hộ tự nguyện nhường nhà cho cơ quan lãnh đạo kháng chiến ở và làm việc.


Quân và dân xã Võ Miếu được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý và hàng nghìn huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Võ Miếu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:53:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG SƠN,
HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC


Xã Hương Sơn nằm ở phía bắc huyện Bình Xuyên, dân cư thưa thớt, đường giao thông khó khăn.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Hương Sơn luôn trung thành với cách mạng, hăng hái sản xuất, ra sức cần kiệm, đồng thời tích cực xây dựng lực lượng, tự trang bị vũ khí để đánh địch. Quân và dân Hương Sơn đã đánh 20 trận, diệt 1 xe cơ giới, 66 tên địch, bắn bị thương 10 tên khác, có 3 lính ngụy đầu hàng, trở về với cách mạng.


Nhân dân Hương Sơn đã tiễn đưa 55 con em nhập ngũ (trong đó có 4 người đã hy sinh), đóng góp hàng chục nghìn ngày công, ủng hộ 18.575 tấn lương thực, thực phẩm, nuôi dưỡng, che giấu cả 1 tiểu đoàn bộ đội chủ lực trong 1 tháng.


Xã Hương Sơn được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:54:21 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THANH LÃNG,
HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC


Thanh Lãng là xã lớn của huyện Bình Xuyên. Trong kháng chiến chống Pháp, Thanh Lãng nằm trong vùng địch hậu. Nhân dân Thanh Lãng đã đoàn kết một lòng bám trụ xây dựng lực lượng, đã đánh 38 trận, diệt hàng trăm tên, thủ tiêu nhiều vũ khí trang bị của địch, thu hàng chục tấn kẽm gai, cọc sắt, quân trang. Vừa tổ chức sản xuất tốt, vừa chiến đấu với địch, quân và dân Thanh Lãng còn nuôi dưỡng cán bộ. Ngoài ra còn làm tốt công tác binh vận, đã kêu gọi được nhiều người bỏ ngũ, mang súng về tham gia cách mạng.


Quân và dân Thanh Lãng đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Lãng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:54:44 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỊNH TRUNG,
THỊ XÃ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC


Định Trung là xã ở vị trí trung tâm của tỉnh, là nơi chuyển tiếp từ miền núi - trung du đến đồng bằng, có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua.


Trong kháng chiến chống Pháp, Định Trung nằm trong vùng tạm chiếm của địch, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đã nổi dậy đánh trên 120 trận lớn, nhỏ, diệt 175 tên, bắt 54 tên, gọi hàng 100 tên, thu 154 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng của địch. Xã tích cực đào 3.500km hào giao thông, 40 hầm bí mật, 300m giao thông cầu và vận chuyển hàng trăm tấn hàng ra chiến dịch. Định Trung đã đóng góp 10.300kg thóc, hàng trăm tấn thực phẩm và các nông sản có giá trị để ủng hộ các chiến trường.


Nhân dân đã tiễn đưa 103 con em nhập ngũ, 440 dân công và hàng trăm thanh niên xung phong.


Xã Định Trung được Nhà nước tặng 1 Huân chương Kháng chiến, nhiều bằng khen và giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Định Trung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:55:07 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NHƯ QUỲNH,
HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN


Như Quỳnh là xã có diện tích và dân số vào loại lớn trong huyện.   Trên địa bàn xã có đường sắt và đường quốc lộ 5A Hà Nội - Hải Phòng chạy qua.


Trong kháng chiến chống Pháp, đây là cơ sơ đường dây liên lạc hoạt động của nhiều lãnh tụ cách mạng. Do vị trí chiến lược quan trọng nên Pháp tăng cường lực lượng lớn càn quét, lập hành lang bảo vệ hòng triệt tiêu phong trào. Quân và dân Như Quỳnh đã kiên cường bám trụ đánh 119 trận, diệt 122 tên, phá 2 xe tăng, 8 đầu tàu, 30 toa tàu, thu 97 súng các loại và nhiều chiến công khác... Xã Như Quỳnh còn tổ chức 117 cuộc đấu tranh chính trị, vận động hàng trăm ngụy binh trở về quê hương. Ngoài ra xã còn đóng góp hàng trăm nghìn đồng, 2kg vàng, hàng chục tấn lương thực, thực phẩm.


Xã Như Quỳnh được Nhà nước tặng thưởng 41 huân chương, 175 huy chương các loại, 110 bằng khen, 8 Bằng có công với nước, 1 Chiến sĩ thi đua và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Như Quỳnh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:55:32 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ QUANG VINH,
HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Quang Vinh nằm gần trung tâm huyện Ân Thi thuộc châu thổ đồng bằng Bắc Bộ, có trục đường 38 chạy qua. Diện tích 533,9 ha, dân số 5.856 người.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Quang Vinh phối hợp cùng bộ đội đánh 41 trận, độc lập đánh 29 trận, diệt và bắt 243 tên, làm bị thương 250 tên, thu 187 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng của địch. Xã vận động nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, đạt năng suất cao, đóng góp cho kháng chiến 3.150kg gạo, hàng trăm hũ gạo tiết kiệm nuôi quân, 1.450kg thực phẩm và hàng chục vạn đồng...


Nhân dân Quang Vinh đã tiễn đưa 169 con em nhập ngũ, có 27 dân công hỏa tuyến và hảng trăm dân công phục vụ chiến dịch.


Xã Quang Vinh được Nhà nước tặng thưởng 204 huân, huy chương các loại, 12 bằng khen, nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân cùng nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Quang Vinh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:55:53 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LỆ XÁ,
HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN

Xã Lệ Xá nằm ờ trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Diện tích 612 ha, dân số 5.800 người. Trong kháng chiến chống Pháp, địa bàn xã là trung tâm đánh phá, càn quét của địch, quân dân Lệ Xá đã anh dũng đánh trên 300 trận, diệt 439 tên, làm bị thương 64 tên, bắt 87 tên, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, bắn cháy nhiều xe quân sự của địch, thu nhiều vũ khí đạn dược. Nhân dân xã Lệ Xá đã đóng góp cho Nhà nước 2.053 tấn thóc và 613 tấn gạo, hàng trăm tấn rau quả, hàng trăm con trâu, bò, gà, lợn...


Quân và dân Lệ Xá được Nhà nước tặng 5 huân chương các loại, nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lệ Xá được Chủ tịch nước Cộng hòa xà hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:56:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THIỆN PHIẾN,
HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN


Thiện Phiến là xã đồng bằng, có trục đường 39A chạy qua với chiều dài 3km nằm sát bên sông Luộc. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Thiện Phiến đoàn kết sát cánh cùng bộ đội chủ lực phối hợp với đơn vị bạn tổ chức đánh địch 211 trận, phá tề, trừ gian 165 trận, đã diệt 190 tên, gọi hàng 34 tên, bắn bị thương 131 tên, phá hủy 2 xe quân sự, bắn chìm, bắn cháy 7 ca nô, tàu chiến, san bằng 5 đồn bốt tháp canh, thu hàng trăm khẩu súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng khác. Lực lượng dân quân du kích phát triển gần 150 người, đặc biệt là đội nữ du kích Hoàng Ngân, đội du kích Bạch đầu quân luôn sẵn sàng chiến đấu, đả làm cho địch thất bại nặng nề. Ngoài lực lượng chiến đấu và phục vụ trên địa bàn, xã còn huy động hàng trăm con em vào bộ đội, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường; vận động nhân dân đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và nhiều của cải vật chất khác chi viện các chiến trường.


Quân và dân xã Thiện Phiến được Nhà nước tặng thưởng 5 Huân chương Kháng chiến các hạng, 64 cờ thưởng, 6 bằng khen...


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thiện Phiến được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:56:42 pm
NHÂN DÂN VÀ LỤC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHAN SÀO NAM,
HUYỆN PHÙ CỪ, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Phan Sào Nam nằm ở phía bắc huyện lỵ Phù Cừ. Trong kháng chiến chống Pháp, xã là khu căn cứ du kích an toàn, nhân dân vừa nuôi dưỡng, bảo vệ cán bộ, bộ đội, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, vừa tham gia chiến đấu với địch hàng chục trận, lập nhiều chiến công xuất sắc. Chỉ 3 trận trong 2 năm (1951, 1952), quân và dân Phan Sào Nam đã diệt 388 tên, bắt 57 tên, thu 12 súng trung liên và hàng trăm súng trường cùng nhiều quân trang, quân dụng.


Xã có 1.558 bộ đội, 207 liệt sĩ, 103 thương, bệnh binh, 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1 Dũng sĩ diệt xe tăng. Xã được Liên khu 3 khen ngợi là làng kháng chiến kiểu mẫu, được Nhà nước tặng 627 huân chương các loại cho gia đình, 3 huân chương cho tập thể và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phan Sào Nam được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:57:05 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HÒA HẬU,
HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM


Xã Hòa Hậu nằm phía nam, cuối huyện Lý Nhân. Trong kháng chiến chông Pháp, nhân dân Hòa Hậu bám trụ kiên cường, vừa sản xuất góp phần chi viện chiến trường vừa chiến đấu bảo vệ quê hương, tham gia đánh 96 trận, diệt và bắt hàng trăm tên, gọi hàng 20 lính ngụy, phá 3 xe của địch, thu 285 súng các loại. Nhân dân còn nuôi dưỡng, chăm sóc hàng trăm thương, bệnh binh, chi viện hàng nghìn công, góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho các chiến truờng. Ngoài ra, quân và dân Hòa Hậu còn tích cực khắc phục hậu quả của 165 trận càn, 66 lần đại bác bắn, nhanh chóng ổn định đời sống.


Xã Hòa Hậu được Nhà nước tặng thưởng 3 huân chương các hạng cho tập thể, 707 Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng cho cá nhân, 100 Bằng khen của Chính phủ, 2 Bằng có công với nước và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Hậu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:57:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CHUYÊN NGOẠI,
HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM


Xã Chuyên Ngoại nằm phía đông huyện Duy Tiên, có địa bàn thuận lợi về giao thông thủy, bộ. Trong kháng chiến chống Pháp, đây là điểm nối đường giao liên vùng tự do Khu 3 với vùng địch hậu nên địch càn quét đánh phá rất ác liệt. Nhân dân xã đã kiên cường bám trụ, tổ chức lực lượng dân quân du kích phối hợp với bộ đội huyện đánh hàng chục trận, diệt 251 tên, làm bị thương 116 tên, bắt 14 tên, gọi hàng 15 tên, phá hủy 2 tàu chiến, 2 ca nô, 1 xe quân sự, thu 128 súng trường, 35 khẩu tiểu liên, 14 khẩu trung liên, 158 lựu đạn, đạn cối và nhiều phương tiện chiến tranh. Nhân dân xã Chuyên Ngoại đào hàng chục trận địa pháo, cắm hàng chục nghìn mũi chông. Hàng năm, xá huy động hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và nhiều nông sản có giá trị ủng hộ kháng chiến.


Quân và dân xã Chuyên Ngoại được Nhà nước tặng 302 huân, huy chương các loại, 136 Bằng khen của Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Chuyên Ngoại được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:59:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BỒ ĐỀ,
HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM


Xã Bồ Đề nằm phía đông bắc huyện Bình Lục, được hợp nhất từ 3 xã Văn Ấp, Nguyên Xá và Bình Trung. Dân quân du kích Bồ Đề thành lập từ năm 1945, có 28 đồng chí, đến năm 1954 có 461 đồng chí được tổ chức chặt chẽ, độc lập chiến đấu 33 trận, diệt 182 tên địch, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh... Nhân dân vừa tích cực tham gia phục vụ chiến đấu vừa hăng hái quyên góp của cải vật chất ủng hộ kháng chiến. Tính riêng tuần lễ vàng, xã đóng 1 lạng vàng, 35kg bạc, 2 chuông đồng, 2.381 công lương, 3.000 tiền Đông Dương, 113 bộ quần áo mùa đông binh sĩ, 127 tấn lương thực.


Trong kháng chiến chống Pháp, xã tiễn đưa 130 con em nhập ngũ, 1.164 người tham gia dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong.


Quân và dân xã Bồ Đề được tặng 151 huân, huy chương các loại, 1 Cờ của Chính phủ về thành tích xây dựng cơ sở bí mật và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bồ Đề được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 08:59:38 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HƯNG CÔNG,
HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM


Xã Hưng Công nằm ở trung tâm phía bắc huyện Bình Lục. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Hưng Công vượt gian khổ, hy sinh, tích cực xây dựng làng chiến đấu, toàn xã có 342 cán bộ, chiến sĩ, dân quân du kích. Đã trực tiếp đánh 42 trận, phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 19 trận, tiêu diệt và làm bị thương 272 tên, bắt và gọi hàng 37 tên, thu nhiều vũ khí, quân dụng các loại.


Toàn xã đóng góp 3,7 lạng vàng, 1.670 đồng tiền Đông Dương, 3.540 công lương, 186 công trái kháng chiến, 685 gia đình đóng góp áo mùa đông binh sĩ, quyên góp 11.100 tấn lương thực, 757 tấn thực phẩm ủng hộ bộ đội.


Nhân dân Hưng Công đã tiễn đưa 156 con em vào bộ đội, huy động 1.953 lượt người đi dân công hỏa tuyến.


Xã được Nhà nước tặng 131 huân, huy chương các loại, 8 cơ sở cách mạng, 17 Bằng có công với nước, 6 lão thành cách mạng.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Công được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:00:05 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÁN THUẬT,
HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Tán Thuật nằm ở trung tâm huyện Kiến Xương. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tán Thuật vượt qua gian khổ, hy sinh, ác liệt, xây dựng lực lượng dân quân du kích, chiến đấu 757 trận lớn nhỏ, diệt 127 tên, bắt 237 tên, gọi hàng 9 tên, làm bị thương 433 tên, phá 14 xe cơ giới, thu 184 súng các loại, 132 hòm đạn...


Xã góp hàng trăm mâm, nồi đồng để đúc đạn, 130 chỉ vàng, 10 tấn gạo và hàng trăm tấn thực phẩm các loại. Nhân dân xã tự tạo vũ khí, hàng nghìn chiếc trang bị cho dân quân đánh địch; hội phụ nữ xã ủng hộ bộ đội 100 áo mùa đông binh sĩ, hàng chục tấm vải... Quân và dân xã Tán Thuật được Nhà nước tặng thưởng 240 huân, huy chương các loại, 96 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tán Thuật được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:00:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VŨ HỘI,
HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Vũ Hội nằm ở phía đông nam huyện Vũ Thư. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Vũ Hội bám đất, bám làng, đánh trên 20 trận lớn nhỏ, diệt 320 tên, bắt và gọi hàng 215 tên, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng.


Quân và dân xã đấu tranh chính trị hàng chục lượt, kêu gọi hàng trăm binh lính bỏ ngủ. Ngoài ra nhân dân còn đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và rau quả các loại, hàng nghìn vật dụng phục vụ kháng chiến, tham gia hàng nghìn công đào hầm trú ẩn, tiếp lương, tải đạn.


Xã đã tiễn đưa hàng trăm con em vào quân ngũ, đi thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Toàn xã có 60 liệt sĩ, 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Xã Vũ Hội được Nhà nước tặng thưởng 264 huân, huy chương các loại, 10 Kỷ niệm chương, 1 đồng tiền vàng...


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vũ Hội được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:00:57 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂY TIẾN,
HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Tây Tiến nằm ở trung tâm huyện Tiền Hải, diện tích 5,1km2. Trong kháng chiến chống Pháp, xã bị càn quét, đánh phá ác liệt, nhân dân vẫn bám trụ kiên cường, tổ chức lực lượng đánh địch hàng chục trận, diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên, thu nhiều chiến lợi phẩm. Có tháng chỉ trong vòng 18 ngày, quân và dân xã đã đánh 20 trận, diệt nhiều tên, đuổi địch rút chạy, bảo vệ được cơ sở cách mạng.


Nhân dân trong xã đã đóng góp nhiều của cải, vật chất ủng hộ kháng chiến; tham gia đào hàng nghìn mét giao thông hào, làm hàng chục hầm lán các loại.


Xã đã tiễn đưa 251 con em vào bộ đội, hàng trăm người đi thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Toàn xã có 40 liệt sĩ, hàng chục thương, bệnh binh.


Xã Tây Tiến được Nhà nước tặng thưởng 910 huân, huy chương các loại, 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 26 bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tây Tiến được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:01:24 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HỢP THÀNH,
HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH


Hợp Thành là xã miền núi của huyện Kỳ Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân các dân tộc xã Hợp Thành tổ chức lực lượng đánh địch hàng chục trận, diệt và làm bị thương hàng trăm tên, đánh chìm 1 thuyền, 6 ca nô, 2 tàu chiến... thu nhiều chiến lợi phẩm.


Xã cung cấp hàng chục thuyền nan, đóng hàng vạn cây tre, gỗ, nứa và nhiều phương tiện chiến tranh tự tạo khác; toàn dân góp 9,8 tấn lương thực, hàng chục tấn thực phẩm mỗi năm; tham gia hàng nghìn công phục vụ chiến đấu, đào hàng nghìn mét hào giao thông, làm hàng trăm hầm các loại...


Xã đã tiễn đưa 152 con em vào bộ đội, hàng trăm người đi thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Hợp Thành được Nhà nước tặng thưởng 102 huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen, giấy khen.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:01:52 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HIỀN LƯƠNG,
HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH


Hiền Lương thuộc xã vùng sâu của huyện Đà Bắc, nằm trong vùng lòng hồ sông Đà. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã kiên cường trụ bám, đóng góp cho kháng chiến nhiều sức người, sức của. Xã đã đóng góp 30 tấn lương thực, 17 tấn thực phẩm và hàng chục tấn rau quả các loại. Nhân dân góp nhiều vật dụng làm vũ khí đánh địch, tham gia hàng nghìn công đào 2.000m giao thông hào, 50 hầm chiến đấu, mở 5.000m đường giao thông...


Xã đã vận động 882 người đi phục vụ chiến dịch Hòa Bình và chiến dịch Điện Biên Phủ. Tiễn đưa 103 con em vào bộ đội và thanh niên xung phong.


Quân và dân xã Hiền Lương được Nhà nước tặng 224 huân, huy chương các loại, hàng trăm bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hiền Lương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:02:28 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGỌC LƯƠNG,
HUYỆN YÊN THỦY, TỈNH HÒA BÌNH


Xã Ngọc Lương nằm ở phía đông nam huyện Yên Thủy, địa bàn xã có nhiều đồi núi, có trục lộ 12B chạy qua. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã bám đất, bám làng tăng gia sản xuất, góp 660 hũ gạo kháng chiến, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm; tham gia 30.000 công trong 5 đợt vận chuyển hàng, đạn phục vụ chiến dịch Suối Rút - Hòa Bình.


Quân và dân xã đã che chở, bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị, cán bộ của Liên khu 3 sơ tán về, nhường hàng trăm nhà ở làm kho quân trang, quân y và chỗ ở cho các đơn vị chiến đấu, huấn luyện...


Xã Ngọc Lương được Nhà nước tặng thưởng 144 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngọc Lương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:02:54 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LỖ SƠN,
HUYỆN TÂN LẠC, TỈNH HÒA BÌNH


Lỗ Sơn là xã vùng sâu vùng xa của huyện Tân Lạc, địa hình xã có nhiều hang động, đồi núi hiểm trở. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã kiên cường bám trụ, xây dựng làng chiến đấu, phối hợp với bộ đội chủ lực đánh đồn địch, phá hủy đường bay đồn Nghẹ, góp phần cắt đứt đường tiếp tế hàng không của địch; diệt và bắt hơn 100 tên ngụy, 2 tên Pháp, thu toàn bộ vũ khí, quân dụng, hàng chục tấn đạn.


Xã có 590 lượt người vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, đào hàng trăm hầm, góp 90 tấn lương thực, thực phẩm các loại ủng hộ bộ đội và du kích.


Quân và dân Lỗ Sơn được Nhà nước tặng thưởng 30 huân, huy chương các loại, hàng chục bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lỗ Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:03:33 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ÂN NGHĨA,
HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH


Xã Ân Nghĩa thuộc vùng đất rừng núi huyện Lạc Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã kiên cường bám trụ, tổ chức làng chiến đấu, đánh hàng chục trận, diệt và loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên, thu nhiều súng và phương tiện chiến tranh.


Quân và dân xã tham gia hàng nghìn công đào hàng trăm hầm, hàng nghìn mét giao thông hào; góp hàng nghìn vật liệu làm hầm và nhà cho cán bộ và bộ đội ở; đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, rau quả các loại ủng hộ bộ đội và dân quân.


Nhân dân đã tiễn đưa 197 người vào bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Hội phụ nữ có 70 người cứu thương, chăm sóc thương, bệnh binh tận tình chu đáo; hàng chục gia đình nhường nhà cho bộ đội làm kho quân lương, quân trang.


Xã Ân Nghĩa được Nhà nước tặng thưởng 2.400 huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Ân Nghĩa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:03:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VỤ BẢN,
HUYỆN LẠC SƠN, TỈNH HÒA BÌNH


Xã Vụ Bản là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của huyện Lạc Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân đã diệt ác, phá kìm, đánh hàng chục trận, tiêu diệt hàng trăm tên, trong đó có nhiều lính Pháp, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.


Hội phụ nữ nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ; góp 300 bộ quần áo, 70 chăn, 100 đôi chiếu; đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm. Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Vụ Bản đóng hàng trăm tấm bè mảng, hàng chục xe thồ, xe bò... và thani gia hàng nghìn công vận chuyển hàng phục vụ chiến dịch.
Nhân dân đã tiễn đưa 422 con em vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, tham gia chiến đấu và phục vụ trong các chiến dịch.


Xã Vụ Bản được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vụ Bản được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhãn dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:04:21 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CỔ LŨNG,
HUYỆN BÁ THƯỚC, TỈNH THANH HÓA


Cổ Lũng là xã vùng cao hẻo lánh của huyện Bá Thước. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Cổ Lũng chịu nhiều gian khổ, hy sinh, kiên cường trụ bám, tổ chức lực lượng diệt ác, phá kìm, đánh nhiều trận, diệt hàng chục tên; tham gia đấu tranh chính trị, kêu gọi được nhiều binh lính ngụy bỏ ngũ. Nhân dân xã đã nuôi giấu cán bộ, bộ đội, bí mật dẫn đường cho cán bộ hoạt động an toàn. Vận động hàng trăm công tiếp lương, tải đạn, mai táng liệt sĩ; hàng nghìn công phục vụ chiến đấu, làm hầm bí mật, đào giao thông hào. Toàn xã đóng góp được hơn 100 tấn lương thực, hàng nghìn tấn thực phẩm, rau quả các loại, 150 con trâu, bò kéo và hàng nghìn vũ khí tự tạo.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã cổ Lũng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:04:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGA THÀNH,
HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA


Nga Thành là xã nằm ở đông bắc huyện Nga Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Nga Thành kiên cường bám trụ, xây dựng làng chiến đấu, đánh trên 300 trận, diệt 80 tên, bắt 110 tên, bắn cháy 1 xe Jeép, 1 ô tô, hủy nhiều phương tiện chiến tranh, thu 160 súng các loại, 2 tấn đạn. Xã đóng góp 3.000kg hũ gạo kháng chiến, hàng chục tấn lương thực, thực phẩm các loại; tham gia hàng nghìn công vận chuyển 3.000 tấn quân lương, quân trang. Quân và dân đào hàng trăm hầm trú ẩn, hầm chông, hàng nghìn mét giao thông hào phục vụ chiến đấu.


Xã Nga Thành được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nga Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2020, 09:05:11 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGA GIÁP,
HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA


Xã Nga Giáp nằm phía bắc huyện Nga Sơn, có địa hình phức tạp, núi non hiểm trở, diện tích 708,03 ha, dân số 5.778 người.


Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang và nhân dân xã đã đánh 600 trận lớn, nhỏ, diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 611 tên (có 41 lính Pháp), bắt 40 tên, thu 177 súng các loại, 1,3 tấn đạn...


Nhân dân đóng góp 16.050 tấn lương thực, thực phẩm, rau quả các loại; tham gia 1.320 công cứu vớt hàng trăm tấn lương thực bị đánh chìm; hàng nghìn công giúp bộ đội làm hầm, đào công sự.


Quân và dân xã Nga Giáp được Nhà nước tặng 820 huân, huy chương các loại, 21 bằng khen và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nga Giáp được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Tám, 2020, 10:03:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGỌC TRẠO,
HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA


Xã Ngọc Trạo nằm ở cửa ngõ phía đông huyện Thạch Thành. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Ngọc Trạo bị địch đàn áp dã man, nhân dân xã bám đất, bám làng, tổ chức lực lượng đánh địch hàng chục trận, bảo vệ an toàn các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn. Nhân dân đã nhường hàng trăm nhà ở cho cán bộ, bộ đội làm nơi ở, nơi làm việc và cất giấu hàng; đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, tham gia hàng nghìn công tiếp lương, tải đạn, chăm sóc nuôi dưỡng bộ đội, cán bộ hoạt động bí mật cho đến ngày toàn thắng.


Quân và dân xã được tặng 84 huân, huy chương các loại, 37 Bằng có công với nước.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngọc Trạo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Tám, 2020, 10:03:52 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỊ XÃ SẦM SƠN,
TỈNH THANH HÓA


Thị xã Sầm Sơn nằm phía đông tỉnh Thanh Hóa, có trung tâm du lịch biển. Trong kháng chiến chống Pháp, thị xã là nơi giao tranh tuyến đầu khi giặc đổ bộ đường biển. Nhân dân thị xã đã kiên cường đánh trả hàng trăm trận, diệt 275 tên, đánh chìm 1 tàu chiến, 1 ca nô, thu hàng trăm súng và nhiều phương tiện chiến tranh. Lực lượng du kích 4.792 người, dân công hàng nghìn người, 297 xe đạp thồ, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; chuyển được 287,853 tấn quân lương, quần trang chi viện các chiến trường. Ngoài ra nhân dân còn đóng góp 2.731.207 đồng, 127 chỉ vàng, 193,248 tấn lương thực và hàng trăm tấn thực phẩm các loại.


Quân và dân thị xã được Nhà nước tặng thưởng 1.612 huân, huy chương các loại, hàng trăm bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sầm Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Tám, 2020, 10:04:16 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LƯU TẾ,
HUYỆN MỸ ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY


Xã Phù Lưu Tế nằm ở trung tâm huyện Mỹ Đức. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã độc lập chiến đấu 47 trận, phối hợp với đơn vị bạn đánh 32 trận, đánh thắng 21 trận càn, diệt 397 tên, bắt 108 tên, gọi hàng 57 tên, phá hủy 5 xe quân sự, đánh chìm 4 tàu chiến, thu 278 súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Huy động 120.000 công rào làng chiến đấu ở 3 thôn, đắp 90.000m3 đất, đào hàng chục ki-lô-mét giao thông hào, làm hàng trăm vật cản, 2 hầm địa đạo, 35 hầm bí mật, tự tạo 10.000 vũ khí các loại; đóng góp 216 tấn lương thực, 91 tấn thực phẩm và tiền, vàng ủng hộ bộ đội, cán bộ.


Xã Phù Lưu Tế được Nhà nước tặng thưởng 153 huân, huy chương các loại, nhiều Kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Tám, 2020, 10:05:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KIM ĐƯỜNG,
HUYỆN ỨNG HÒA, TỈNH HÀ TÂY


Xã Kim Đường thuộc huyện Ứng Hòa. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã đã kiên cường bám trụ, xây dựng 1 đại đội tập trung, quân số 196 người. Quân và dân xã Kim Đường đã đánh 37 trận lớn nhỏ, phối hợp đánh 5 trận, diệt 234 tên, làm bị thương 156 tên, bắt 18 tên, thu 92 súng các loại, 840 viên đạn và nhiều quân trang, quân dụng khác.


Nhân dân xã tham gia làm 2.000m rào, đào 1.600m giao thông hào, đắp 300 bãi chông mìn, 450 hầm các loại; góp vật liệu và hàng nghìn công phục vụ chiến đấu, vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm chi viện chiến trường; đóng góp 250 tấn lương thực, thực phẩm các loại, quyên góp 5.600kg hủ gạo kháng chiến. Hội mẹ chiến sĩ nuôi giấu cán bộ, thương binh.


Xã Kim Đường được Nhà nước tặng thưởng 1.272 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Đường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Tám, 2020, 10:05:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG YÊN,
HUYỆN CHƯƠNG MỸ, TỈNH HÀ TÂY


Trường Yên là xã thuộc vùng bán sơn địa, cách trung tâm huyện lỵ 7km. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã chịu gian khổ bám đất, bám làng, xây dựng lực lượng đánh 27 trận với hàng chục trận lớn, nhỏ, diệt 334 tên, bắt và gọi hàng hàng trăm tên, thu 33 súng các loại và nhiều đồ dùng quân sự.


Tham gia đào 4km giao thông hào và hàng trăm hầm các loại. Nuôi giấu và bí mật dẫn đường cho cán bộ hoạt động an toàn; đóng hàng nghìn công tiếp lương, tải đạn. Xã quyên góp 75 tấn thóc, 8 tấn gạo và hàng chục tấn thực phẩm ủng hộ cán bộ và bộ đội.


Quân và dân xã Trường Yên được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trường Yên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Tám, 2020, 10:05:56 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHONG VÂN,
HUYỆN BA VÌ, TỈNH HÀ TÂY


Xã Phong Vân thuộc vùng ven châu thổ sông Hồng, nằm ở phía tây - tây bắc huyện Ba Vì. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã tích cực tăng gia góp nhiều sức người, sức của cho kháng chiến; tổ chức lực lượng đánh 571 trận lớn nhỏ, quấy rối nhiều trận, diệt 253 tên, bắt và làm bị thương 167 tên, thu 311 súng các loại, 450 lựu đạn, 8.600 viên đạn. Phối hợp với bộ đội chủ lực đánh chìm 2 tàu thủy, phá 2 xe quân sự, 1 xe chỉ huy... Quân và dân Phong Vân tham gia đào 758 hầm phòng tránh, 460 hầm giấu lương thực, đắp 530 vật cản... Huy động hàng nghìn cây tre, nứa, gỗ rào làng kháng chiến.


Xã Phong Vân được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại và bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phong Vân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Tám, 2020, 10:06:26 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VIÊN SƠN,
THỊ XÃ SƠN TÂY, TỈNH HÀ TÂY


Viên Sơn là xã ven thị, bao bọc phía đông, bắc và tây bắc thị xã Sơn Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã chịu nhiều gian khổ, vừa tích cực tăng năng suất lao động đóng góp nhiều của cải vật chất cho kháng chiến, vừa xây dựng lực lượng đánh hàng chục trận, diệt hàng trăm tên, phục kích gài mìn đốt cháy 1 xe Jeep, 2 xe quân sự, 2 ca nô, 2 máy vô tuyến điện, thu hàng trăm súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng khác. Kết hợp với đấu tranh chính trị, binh vận, kêu gọi 137 lính ngụy bỏ ngũ về với gia đình.


Tham gia hàng nghìn công đào hàng trăm hầm các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào; góp hàng nghìn vật liệu, tự tạo vũ khí và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, rau quả các loại.


Quận và dân xã Viên Sơn được Nhà nước tặng thưởng 50 huân, huy chương các loại, 23 bằng khen, giấy khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Viên Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:05:04 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH KHAI,
HUYỆN HOÀI ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY


Xã Minh Khai nằm ở phía bắc huyện Hoài Đức, cách Hà Nội 20km về phía tây bắc. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã kiên cường bám trụ, tổ chức lực lượng đánh hàng trăm trận, diệt hàng trăm tên, bắn cháy và phá hủy 2 xe tàng và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Tham gia hàng nghìn công đào 521m giao thông hào, 675m hàng rào, đắp 352m3 đá làm công sự chiến đấu liên hoàn. Nuôi giấu hàng trăm thương, bệnh binh và cán bộ hoạt động bí mật, an toàn. Huy động ủng hộ hàng trăm tấn. lương thực, thực phẩm rau quả các loại, 8 chỉ vàng và hàng trăm bộ quần áo binh sĩ.


Quân và dân xã Minh Khai được Nhà nước tặng thưởng 720 huân, huy chương các loại, 20 bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Khai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:05:26 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ DƯƠNG NỘI,
HUYỆN HOÀI ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY


Xã Dương Nội nằm ở phía nam huyện Hoài Đức. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã đà xây dựng lực lượng chiến đấu với 330 đồng chí, tổ chức 95 trận chống càn, phục kích, diệt 265 tên, gọi hàng và bắt 170 tên, thu và phá hủy 210 súng, 25 xe cơ giới và nhiều quân trang, quân dụng khác. Tham gia 2.630 công, đắp 2.000 vật cản, đào 5.000m giao thông hào; góp 1.800 cây tre, nứa ủng hộ bộ đội làm nhà và rào làng chiến đấu; xã đóng góp 20 lạng vàng, 2.500kg thực phẩm và hàng trăm tấn rau quả các loại.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưomg 1.145 huân, huy chương các loại, 16 Kỷ niệm chương, hàng chục Bằng có công với nước.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Dương Nội được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:05:46 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LIỆP TUYẾT,
HUYỆN QUỐC OAI, TỈNH HÀ TÂY


Xã Liệp Tuyết nằm phía tây huyện Quốc Oai. Trong kháng chiến chống Pháp, xã tích cực củng cố lực lượng dân quân du kích, bám đất bám làng, đẩy mạnh sản xuất, góp sức người, sức của cho kháng chiến và đánh địch hàng trăm trận, diệt và bắt 500 tên, thu nhiều phương tiện chiến tranh. Xã huy động hàng nghìn công đào 5.000m giao thông hào, 300 hầm chiến đấu, 40 hầm bí mật, rào làng chiến đấu, đắp hàng trăm vật cản chặn địch. Toàn xã đóng góp 90 tấn lương thực, hàng trăm tấn thực phẩm, rau xanh các loại.


Quân và dân xã Liệp Tuyết được Nhà nước tặng 350 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Liệp Tuyết được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:06:07 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG MỸ,
HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Đông Mỹ là cửa ngõ phía nam của Thủ đô Hà Nội. Trong kháng chiến chống Pháp, xả bị càn quét, đánh phá nặng nề, nhưng nhân dân vẫn kiên cường bám trụ, tăng gia sản xuất và xây dựng lực lượng chiến đấu, đánh trả hàng chục trận càn lớn nhỏ của địch, diệt hàng trăm tên; bảo vệ được khu căn cứ cách mạng. Xả huy động đào 290 hầm bí mật, làm hàng trăm hầm giấu vũ khí, quân trang, quân lương, đào hàng nghìn mét giao thông hào phục vụ chiến đấu. Ngoài ra nhân dân còn quyên góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và rau quả, hàng nghìn vật liệu làm hầm.


Quân và dân xá Đông Mỹ được Nhà nước tặng thưởng 396 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Mỹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:08:05 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRUNG MẦU,
HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Xã Trung Mầu nâm cạnh quốc lộ 1, bên cạnh sông Đuống. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã tổ chức lực lượng đánh hàng chục trận, diệt và bắt hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí và quân trang. Huy động nhân dân góp hàng nghìn vật liệu và hàng trăm công làm nhà hầm, giấu 300 tấn thóc an toàn; đóng hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, rau quả khác. Nhân dân đả nuôi dưỡng, che giấu hàng chục cán bộ hoạt động bí mật, tham gia hàng nghìn công, rào hơn 2km làng chiến đấu, bảo vệ căn cứ cách mạng.


Xã điều động hơn 200 người phục vụ chiến dịch, hơn 200 nhân công cùng các phương tiện vận tải chuyển hàng trăm tấn thóc lên vùng tự do.


Xã Trung Mầu được Nhà nước tặng thưởng 96 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại, 17 bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trung Mầu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:08:34 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG


Cao Bằng là một tỉnh cực bắc của Tổ quốc, nơi sớm có phong trào yêu nước, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ năm 1928 đến 1929, nhiều địa phương của Cao Bằng đã có các tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội. Từ năm 1936 đến năm 1939, hầu hết các huyện đều có chi bộ đảng.


Đầu năm 1941, đồng chí Nguyễn Ai Quốc chọn Cao Bằng là nơi đứng chân đầu tiên sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài. Tại Cao Bằng đã diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (15-19.5.1941) quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, cũng tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời. Cao Bằng trở thành căn cứ địa vũng chắc của cách mạng Việt Nam.


Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Cao Bằng liên tục diễn ra những trận đánh lớn trên đường số 4, Việt Bắc - Thu đông 1947, chiến dịch Biên Giới... góp phần làm thay đổi cục diện chiến tranh. Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Cao Bằng còn huy động 78.824 lượt người đi dân công, đóng góp 14 tấn gạo, 31 tấn thóc, gần 2 vạn mét vải, hàng chục nghìn thanh tà vẹt xây dựng tuyến đường sắt phục vụ cho chiến trường Điện Biên Phủ thắng lợi, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.


Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Cao Bằng có 72.115 người nhập ngũ, có 2.512 người là thương binh, 8.325 liệt sĩ.


Sau cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, quân và dân tỉnh Cao Bằng đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ chế quản lý trong sản xuất nông nghiệp, do đó sản lượng nông nghiệp tăng đáng kể; xây dựng cơ bản, xây dựng kết cấu hạ tầng, công trình văn hóa phát triển; thương mại và dịch vụ tăng nhanh, giá cả thị trường ổn định; đời sống nhân dân ngày một tốt hơn; an ninh - quốc phòng được giữ vững; văn hóa - xã hội phát triển...


Quân và dân Cao Bằng được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 85 huân chương các hạng, 118 Huân chương Quân công các hạng, 1.242 Huân chương Quân công cho 95 đơn vị và 1.147 cá nhân, 18 Huân chương Lao động, 14 đơn vị Anh hùng, 20 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 2 tháng 10 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Cao Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:09:21 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN


Nằm ở trung du bắc bộ, Thái Nguyên là cửa ngõ phía bắc của Thủ đô Hà Nội, đi lên các tỉnh Cao Bằng, Bấc Cạn, Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, Thái Nguyên là trung tâm căn cứ địa Việt Bắc - Thủ đô kháng chiến.


Ngay sau khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Thái Nguyên đã trở thành trung tâm càn cứ địa cách mạng - ATK - nơi bảo vệ, che giấu, nuôi dưỡng các cơ quan Trung ương, Bác Hồ và các đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội.


Quân và dân Thái Nguyên đã nêu cao cảnh giác, chiến đấu dũng cảm, đánh tan cuộc hành quân quy mô lớn của Pháp lên Việt Bắc - Thu đông năm 1947, bảo vệ vững chắc căn cứ địa. Sau chiến thắng Thu đông năm 1947, quân và dân Thái Nguyên liên tiếp đánh hàng trăm trận, bẻ gảy nhiều cuộc hành quân của địch, tiêu diệt 1.441 tên địch, làm bị thương 138 tên, bắn rơi 3 máy bay, bắn chìm 6 ca nô, thu hàng trăm súng và nhiều đạn dược. Đồng thời với việc xây dựng lực lượng chiến đấu, bảo vệ căn cứ, đưa đón Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng an toàn tuyệt đối, nhân dân Thái Nguyên còn huy động nhiều sức người, sức của chi viện cho kháng chiến. Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Thái Nguyên đã huy động và gửi lên chiến dịch Điện Biên Phủ 671 tấn gạo, 38.572kg thịt và thực phẩm, nuôi dưỡng hàng trăm thương binh, huy động hàng nghìn dân công phục vụ hỏa tuyến.


Trong các cuộc kháng chiến, Thái Nguyên có 138.516 thanh niên nhập ngủ, 5.100 thương binh, 1.868 bệnh binh, 9.584 liệt sĩ, 319 cán bộ lão thành.


Quân và dân Thái Nguyên được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, lực lượng vũ trang được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, 36 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 tập thể Anh hùng lao động, 13 cá nhân và 118 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 2 tháng 10 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:09:49 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH BẮC CẠN


Bắc Kạn là một tỉnh miền núi vùng cao được thành lập ngày 11 tháng 4 năm 1900, diện tích 4.700km2, dân số trên 28 vạn người, có 7 dân tộc cùng chung sống.


Trong kháng chiến chống Pháp, Bắc Cạn là ATK, căn cứ địa kháng chiến, Bác Hồ, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp nhiều năm sống và làm việc tại đây. Các cơ quan: Bộ Quốc phòng, Trường Quân chính Trung ương, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, Tòa soạn Báo Cứu quốc, Tòa soạn Báo Sự thật, Đài Tiếng nói Việt Nam, Xưởng quân giới Trung ương, Xưởng in tiền... đã ở đây từ năm 1947-1954. Nhân dân Bắc Cạn đã nhường cơm, xẻ áo che chở cho cán bộ, bộ đội, góp hàng nghìn ngày công, hàng vạn cây tre, gỗ, hàng chục vạn tấn lá cọ để giúp cơ quan làm lán trại... Đặc biệt từ năm 1947-1949, quân và dân Bắc Cạn đã đánh 200 trận, phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 30 trận, diệt hcm 1.000 tên địch, giam chân hàng nghìn tên trong đồn...


Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Bắc Cạn đã đóng góp 3 triệu ngày công làm đường, vận chuyển, 3.000 tấn gạo; đồng thời tích cực xây dựng lực lượng cách mạng từng bước trưởng thành, bảo vệ Thủ đô kháng chiến, bảo vệ an toàn lãnh đạo và cơ quan Trung ương, thực hiện vừa kháng chiến vừa kiến quốc thắng lợi.


Quân và dân tỉnh Bắc Cạn được tặng thưởng 6 Huân chương Quân công, 6 Huân chương Chiến công, 4 huyện, thị, 12 xã, thị trấn được tặng danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng khác.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:10:19 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ
TỈNH BẮC CẠN


Ba Bể là huyện vùng cao của tỉnh Bắc Cạn có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, là địa bàn chiến lược về quốc phòng và an ninh. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, huyện là căn cứ địa cách mạng, nơi các lão thành cách mạng hoạt động chỉ đạo phong trào cách mạng, nên địch thường xuyên đánh phá ác liệt. Quân và dân Ba Bể vẫn kiên cường anh dũng chiến đấu, sản xuất. Phối hợp với các đơn vị chặn đánh các cuộc tấn công của địch, bắn cháy 1 xe ô tô, tiêu diệt hàng trăm tên địch và 2 trung đội, thu nhiều vũ khí của địch, lập được thành tích xuất sắc.


Nhân dân Ba Bể được Nhà nước tặng thưỏng 3.000 huân, huy chương các loại, 30 cán bộ lão thành, cùng hàng nghìn đơn vị, cá nhân được nhận bằng khen các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ba Bể được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Bảy, 2022, 07:10:48 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỊ XÃ VĨNH YÊN,
TỈNH VĨNH PHÚC


Thị xã Vĩnh Yên là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, là thị xã có đường sắt và quốc lộ 2 chạy qua nối liền với Thủ đô Hà Nội đi lên các tỉnh phía bắc, tạo thành vành đai trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, là địa bàn chiến lược hết sức quan trọng trong kháng chiến.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân thị xã Vĩnh Yên đã phối hợp cùng bộ đội chủ lực tham gia chiến đấu hàng chục trận, tiêu diệt 1.250 tên, bắt sống 228 tên, thu hàng trăm tấn vũ khí các loại, phá hủy 12 xe quân sự.


Thị xã Vĩnh Yên được tặng thưởng 4.000 Huân, Huy chương Kháng chiến chống Mỹ các hạng, 15 Huân chương Lao động các loại, 16 Huân chương Quân công   hạng nhì, 29 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Vĩnh Yên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:32:37 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA


Mai Sơn là một huyện miền núi, vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La, địa bàn Mai Son núi non hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, nhưng lại có tầm quan trọng đặc biệt về chiến lược.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Mai Sơn đã tham gia chiến đấu gần 200 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt 894 tên địch, bắt và gọi hàng 266 tên. Mai Sơn còn là xã đóng góp sức người, sức của rất lớn cho kháng chiến. Vận động 928 thanh niên nhập ngủ, 100 thanh niên xung phong, 3.800 lượt người đi dân công hỏa tuyến.


Nhân dân Mai Sơn đã được tặng thưởng 31 huân chương, 87 huy chương các hạng, 2 xả Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 48 Đơn vị Quyết thắng, 83 cờ luân lưu, 680 bằng khen, 5.000 huân, huy chương các loại của cá nhân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân  huyện Mai Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:33:06 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ,
TỈNH THÁI BÌNH


Hưng Hà là huyện vùng lúa ở khu vực đồng bàng tả ngạn sông Hồng, có quốc lộ 39A nối từ Thái Bình qua cầu Triều Dương đi lên Tây Bấc, là căn cứ hậu cần quan trọng của tỉnh và Quân khu 3.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hưng Hà đả tham gia chiến đấu 270 trận lớn, nhỏ, lập được thành tích xuất sắc, tiêu diệt 1.930 tên địch, bấn bị thương gần 2.000 tên, bắt sống gần 670 tên, thu 280 súng các loại, phá 1 tàu chiến, 8 ca nô, 2 xe tăng và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Huyện còn động viên 9.676 thanh niên vào bộ đội, hàng nghìn người đi dân công hòa tuyến, quyên góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, 93 lạng vàng, đồng bạc.


Toàn huyện có 5.850 liệt sĩ, 2.119 thương binh, 1.365 bệnh binh, 249 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Nhân dân Hưng Hà được tặng thưởng 54 Huân chương Kháng chiến, 19 Huân chương Chiến công, 68 Huân chương Lao động các hạng, 1 Huân chương Quân công hạng ba, 72 Huân chương Độc lập, 57 bằng khen, 35 Kỷ niệm chương và Bằng có công với nước.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân  huyện Hưng Hà dược Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:33:27 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHẢN DÂN HUYỆN NHO QUAN,
TỈNH NINH BÌNH


Nho Quan là một huyện miền núi của tỉnh Ninh Bình, nằm ở phía tây bắc và cách tỉnh lỵ 30km. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân huyện Nho Quan đả tham gia chiến đấu 57 trận, tiêu diệt 1.080 tên, thu 1.354 súng, phá hủy 23 xe quân sự và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Huyện Nho Quan động viên 45.000 thanh niên vào bộ đội, 39.000 đi thanh niên xung phong. Huy động nhân dân đóng góp 45.300kg thóc, 240.000 đồng tiền, 38.200kg gạo, 240.000 ngày công...


Huyện Nho Quan được tặng thưởng 10 Huân chương Độc lập, 167 Huân chương Chiến công, 950 Huy chương Chiến thắng, 1.738 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân  huyện Nho Quan được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:33:51 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Đông Anh là huyện ngoại thành nằm ở phía tây bắc Thủ đô Hà Nội. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Đông Anh đã tham gia chiến đấu 627 trận, tiêu diệt 121 lính Âu Phi, gọi hàng 1.360 tên, thu 472 súng, phá hỏng 25 xe quân sự, 6 ca nô, 1 xe tăng, diệt 55 bốt và tháp canh. Đồng thời vận động nhân dân đóng góp 16.263 tấn lương thực, động viên 10,000 thanh niên nhập ngũ và hàng nghin thanh niên xung phong, dân công phục vụ kháng chiến.


Quân và dân Đông Anh được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, ba, 7 Huân chương Chiến công hạng nhất, nhì, ba, 7.500 huân, huy chương cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001. nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đông Anh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:34:22 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LAM CỐT,
HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG


Lam Cốt (xã Lấn Quật cũ) là một xã miền núi thuộc huyện Tân Yên. Trong kháng chiến chống Pháp, xã đã xây dựng làng kháng chiến, tổ chức lực lượng dân quân đánh địch nhiều trận, tiêu diệt và bắt 53 tên, thu 39 súng, 200 tấn thóc, bảo vệ an toàn cho nhân dân và cơ sở cách mạng.


Quân và dân Lam Cốt được tặng thưảng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 3 Huân chương Lao động hạng nhì, ba, 1.970 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lam Cốt được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:34:43 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CHI LĂNG,
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Xã Chi Lăng nằm trong lòng chảo cánh đồng Thất Khê, có quốc lộ 14 chạy qua; xã có 5 dân tộc cùng chung sống, nhân dân có truyền thống đoàn kết và đấu tranh cách mạng.


Trong kháng chiến chống Pháp, Chi Lăng là một căn cứ cách mạng quan trọng, nuôi giấu và bảo vệ an toàn nhiều cán bộ của Đảng và cơ sở cách mạng. Từ năm 1947 đến 1950, Chi Lăng nổi tiếng với những chiến công trên đường số 4. Bằng hàng chục trận phục kích lớn nhỏ, quân dân Chi Lăng đã góp phần loại khỏi vòng chiến đấu 866 tên, phá hủy 166 xe, 5.000 lít xăng, thu 600 chiếc dù.


Quân và dân Chi Lăng được tặng thưởng 385 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Chi Lăng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:35:38 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VI HƯƠNG,
HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC CẠN


Vi Hương là một xã vùng cao nằm ở phía bắc huyện Bạch Thông, có các dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Dao sinh sống.


Trong kháng chiến chống Pháp, xã là hậu cứ quan trọng của cách mạng, mặc dù bị địch khủng bố và đánh phá ác liệt, nhân dân Vi Hương vẫn nuôi giấu, bảo vệ an toàn nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, các cơ quan, đơn vị của Nhà nước và quân đội về làm việc tại địa phương.


Quân và dân Vi Hương đã tổ chức đánh phá giao thông, quấy rối đồn địch, tiêu diệt 7 tên ác ôn; đóng góp hàng nghìn ngày công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.


Xã Vi Hương được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 263 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vi Hương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:36:05 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BẢN THI,
HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC CẠN


Xã Bản Thi nằm ở cực tây huyện Chợ Đồn, có đồng bào thuộc 6 dân tộc anh em: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Mông sinh sống; xã là một trong những nơi xây dựng cơ sở cách mạng đầu tiên của tỉnh Bấc Cạn.


Trong kháng chiến chống Pháp, mặc dù cuộc sống còn nghèo đói, địch khủng bố, tàn sát dã man, nhưng nhân dân Bản Thi vẫn giữ vững lời thề cách mạng, nuôi giấu, bảo vệ an toàn cán bộ và cơ sở cách mạng của Đảng. Lực lượng vũ trang Bản Thi với vũ khí thô sơ đã phối hợp với công nhân khu mỏ trấn áp tổ chức phản động "Nam Dương Hoa kiều hội" bảo vệ vững chắc chính quyền nhân dân.


Quân và dân xã Bản Thi được tặng thưảng 115 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bản Thi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:36:26 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BẰNG PHÚC,
HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC CẠN


Bằng Phúc là một xã vùng cao thuộc huyện Chợ Đồn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân tích cực ủng hộ sức người, sức của cho cách mạng; hoàn thành nhiệm vụ nuôi giấu, bảo vệ nhiều đoàn cán bộ cao cấp về hoạt động tại đĩa phương. Đặc biệt ngày 17 tháng 4 năm 1945, xã vinh dự được đón và bảo vệ Bác Hồ về làm việc, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn.


Quân và dân xã Bằng Phúc được tặng thưởng 192 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bằng Phúc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Tám, 2022, 09:37:39 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CÔN MINH,
HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC CẠN


Côn Minh là một xã vùng cao thuộc huyện Na Rì. Trong hai cuộc kháng chiến, xả đã đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn ngày công phục vụ kháng chiến; dân quân xã ngày đêm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ kho tàng, tính mạng, tài sản của nhân dân; giữ vững trật tự an ninh trên địa bàn xã.


Quân và dân xã Côn Minh được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 307 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Côn Minh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:55:43 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH HẠC,
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

Phường Bạch Hạc nằm ở phía nam thành phố Việt Trì, có đầu mối giao thông thủy, bộ quan trọng của tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng du kích Bạch Hạc đánh 94 trận, tiêu diệt 70 tên, làm bị thương 42 tên, thu 87 súng. Nhân dân phường thực hiện tiêu thổ kháng chiến, phá hủy 800 ngôi nhà, đào hàng trăm công sự chiến đấu, quyên góp 70kg vàng cho cách mạng.


Quân và dân phường Bạch Hạc được tặng thưởng 2.244 huân, huy chương các loại; lực lượng vũ trang 13 năm được công nhận "Đơn vị Quyết thắng".


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân phường Bạch Hạc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:56:03 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI HƯNG,
HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Đại Hưng nằm ở phía nam huyện Khoái Châu, là xã có bề dày truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong kháng chiến chống Pháp, Đại Hưng đã xây dựng xã thành pháo đài chiến đấu với 5.317m hào, 500m địa đạo, 213 hầm bí mật, 316 hầm chông, mìn, bẫy. Nổi tiếng với lối đánh "xuất quỷ, nhập thần” của các đôi du kích, quân dân xã đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bắt hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, san bằng 14 đồn bốt, tháp canh.


Xã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, hạng ba, 284 huân, huy chương các loại; lực lượng với trang xã 10 năm liền (1965-1975) được công nhận "Đơn vị Quyết thắng”.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Hưng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:56:22 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG TẢO,
HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Đông Tảo nằm ở phía bắc huyện Khoái Châu. Trong kháng chiến chống Pháp, Đông Tảo tổ chức lực lượng vũ trang, xây dựng làng chiến đấu, đánh hàng trăm trận lớn, nhổ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch; thu 50 súng, san bằng 3 dồn bốt, 5 tháp canh; đào đắp 1.666m hào, 1.500 hầm bí mật, 5.000 hầm chông, mìn, cạm bẫy.


Quân và dân Đông Tảo được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 2.500 huân, huy chương các loại; lực lượng vũ trang 10 năm liền (1965-1975) được công nhận là "Đơn vị Quyết thắng".


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Tảo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:56:43 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ DỊ SỬ,
HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Dị Sử (Trần Thành Ngọ cũ) nằm ven quốc lộ 5A, cách Hải Dương 26km, là địa điểm trọng yếu của tỉnh và đồng bằng sông Hồng.


Trong kháng chiến chống Pháp, bằng nhiều hình thức đấu tranh thích hợp, quân dân Dị Sử tiến công địch hàng trăm trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên. Điển hình là ngày 16 tháng 12 nãm 1953, xã đã phối hợp với bộ đội chủ lực tiến công đồn Mỹ Hào diệt và bắt 276 tên địch, phá hủy 20 xe cơ giới, thu 553 súng.


Xã Dị Sử được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1.160 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Dị Sử được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:57:10 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỊ TRẤN BẦN YÊN NHÂN,
HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN


Thị trấn Bần Yên Nhân thuộc huyện Mỹ Hào, có quốc lộ 5A chạy qua, thị trấn có truyền thống lịch sử văn hóa và đấu tranh cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân thị trấn đã chịu đựng hy sinh ác liệt, đánh hàng chục trận, góp phần tiêu diệt hàng trăm tên địch, lập nên những chiến công xuất sắc.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Bần Yên Nhân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:57:29 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG HOÀNG,
HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Đông Hoàng nằm ở phía nam huyện Đông Hưng, nằm trên trục đường giao thông thủy, bộ quan trọng về quân sự, kinh tế. Xã có truyền thống thượng võ và tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Đông Hoàng phối hợp với bộ đội chủ lực đánh địch 61 trận, diệt 585 tên, làm bị thương 566 tên, bất 205 tên, gọi hàng hàng trăm tên, thu 386 súng, 2 máy ra-đi-ô.


Xã Đông Hoàng được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 2 Huân chương Lao động hạng ba, 1 bằng "Có công với nước", 420 huân chương cho cá nhân.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Hoàng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:57:47 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THỤY VĂN,
HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Thụy Văn nằm ở phía bắc huyện Thái Thụy, là một trong những xã đầu tiên của huyện có chi bộ đảng từ năm 1930. Trong kháng chiến chống Pháp, Thụy Văn xây dựng làng kháng chiến, tổ chức lực lượng dân quân du kích mạnh từ xả đến thôn với quân số 482 người, chiến đấu chống càn 94 trận, tiêu diệt 147 tên, bất 2 tên.


Quân và dân Thụy Văn được tặng thưởng 2 Bằng có công với nước, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 1.139 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thụy Văn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:58:13 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THỤY AN,
HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Thụy An (thôn An Cố cũ) nằm ở phía đông bắc huyện Thái Thụy, là xã có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và đấu tranh cách mạng lâu đời. Trong kháng chiến chống Pháp, Thụy An đã xây dựng làng kháng chiến, đào đắp 4.300m hào lũy, tạo thế chiến đấu liên hoàn. Dân quân du kích đánh 10 trận, tiêu diệt 250 tên, phá hủy 2 xe cơ giới. Nổi bật nhất là trận chống càn ngày 26 tháng 4 năm 1950 đã gây tiếng vang lớn trong phong trào thi đua giết giặc lập công của toàn tỉnh Thái Bình.


Quân và dân Thụy An được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 711 huân, huy chương các loại; lực lượng vũ trang 7 năm liền (1971-1977) được công nhận là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thụy An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:58:32 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CHÍ HÒA,
HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Chí Hòa nằm ở phía đông nam huyện Hưng Hà, có vị trí chiến lược rất quan trọng. Trong hai cuộc kháng chiến, Chí Hòa là một trong những xã dẫn đầu toàn huyện về đóng góp sức người, sức của cho tiền tuyến. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang Chí Hòa đánh 38 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt 43 tên địch, gọi hàng 9 tên, thu 20 súng.


Quân và dân Chí Hòa được tặng 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 6 Bằng có công với nước, 728 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Chí Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Tám, 2022, 06:58:55 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TIẾN ĐỨC,
HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Tiến Đức (Tân Thịnh cũ) thuộc huyện Hưng Hà, nằm ở khu vực ngã ba giữa sông Hồng và sông Luộc. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Tiến Đức phối hợp với bộ đội đánh trên 100 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 336 tên, bắn cháy, bắn chìm 7 tàu địch. Nhân dân vận chuyển hàng chục tấn vũ khí, hàng trăm tấn lương thực, hàng chục nghìn bộ đội qua sông, nuôi dưỡng và bảo vệ nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng tuyệt đối an toàn.


Quân và dân Tiến Đức được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhì và ba, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 1.484 huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tiến Đức được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:20:03 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐÌNH PHÙNG,
HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Đình Phùng nằm ở phía bắc huyện Kiến Xương, ba mặt có sông bao bọc, là căn cứ cách mạng vững chắc của huyện và tỉnh Thái Bình. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Đình Phùng kết hợp với bộ đội đánh 186 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 575 tên, thu 1 pháo 105 ly, 451 súng máy.


Quân và dân Đình Phùng được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, ba, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 1.432 huân, huy chương các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đình Phùng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:20:25 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VŨ TRUNG,
HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH
   

Xã Vũ Trung thuộc huyện Kiến Xương, là xã có truyền thống đấu tranh cách mạng, có chi bộ đảng được thành lập từ năm 1930. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Vũ Trung phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu trên 100 trận, diệt 408 tên địch, làm bị thương 300 tên, thu 116 súng.


Xã Vũ Trung được thưởng 3 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, hạng ba, 10 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, 12 Huân chương Độc lập, 1.950 huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vũ Trung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:20:45 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN,
HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Minh Tân ở phía nam huyện Kiến Xương, là địa bàn quan trọng của huyện trong kháng chiến, nhân dân có tinh thần thượng võ và truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời.


Trong kháng chiến chống Pháp, xã Minh Tân đánh 194 trận lớn, nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 321 tên địch, bắn cháy 1 tàu, 1 ca nô, thu 117 súng. Được thương 10 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, hạng ba, 3 Huân chương Chiến thắng hạng nhì.


Quân và dân Minh Tân được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, 754 huân, huy chương các loại cho cá nhân.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xâ Minh Tân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:21:08 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHẢN DÂN XÃ DUY NHẤT,
HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Duy Nhất nằm ở phía tây nam huyện Vũ Thư, là xã có truyền thống lịch sử, văn hóa và đấu tranh cách mạng.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Duy Nhất đánh hàng trăm trận chống càn, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí; nuôi giấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn cán bộ lãnh đạo của Đảng, căn cứ kháng chiến.


Xã Duy Nhất được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, hạng nhì, 1.334 huân, huy chương các loại cho cá nhân.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Duy Nhất được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:21:28 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN HÒA,
HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH


Tân Hòa là một xã thuộc huyện Vũ Thư, có truyền thống lịch sử, văn hóa và đấu tranh cách mạng. Chi bộ đảng được thành lập từ tháng 3 năm 1930. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Tân Hòa đánh 67 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 318 tên địch, gọi hàng 106 tên, thu 123 súng. Được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì.


Xã Tân Hòa được thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 3 Huân chương Lao động hạng ba, 678 huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:21:47 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRẦN LÃM,
THỊ XÃ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Trần Lãm (tổng Lạc Đạo cú) thuộc thị xã Thái Bình. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Trần Lãm phối hợp với bộ đội chủ lực đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, diệt 184 tên địch, phá hủy 28 xe cơ giới, thu trên 200 súng. Được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Quân và dân xã Trần Lãm được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, ba, 2.605 huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trần Lãm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:22:06 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, THỊ XÃ THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH


Phường Lê Hồng Phong nằm ở trung tâm thị xã Thái Bình. Trong kháng chiến   chống Pháp, quân và dân phường Lê Hồng Phong đánh nhiều trận, bẻ gảy nhiều trận càn của địch, góp phần tiêu diệt gọn 2 đại đội, 1 trung đội địch, phá hủy 28 xe cơ giới. Được thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Quân và dân phường Lê Hồng Phong được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, nhì, 107 huân chương các hạng khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân phường Lê Hồng Phong được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:22:32 am
NHÂN DÂN VÀ LƯC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THẠCH BÌNH,
HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH


Thạch Bình là xã miền núi thuộc huyện Nho Quan, có nhân dân các dân tộc Kinh, Mường, Tày, Nùng sinh sống.


Trong kháng chiến chống Pháp, xã Thạch Bình thành lập 3 trung đội du kích, xây dựng làng chiến đấu, liên tục đánh nhiều trận chống càn, bảo vệ an toàn cho nhân dân, các đơn vị, cơ quan đóng tại địa phương. Điển hình là trận chống càn ngày 12 tháng 12 năm 1948, du kích xã phối hợp với bộ đội loại khỏi vòng chiến đấu 45 tên.


Quân và dân Thạch Bình được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1.413 huân, huy chương các loại cho tập thể và cá nhân; lực lượng vũ trang xã 15 năm liền (1960-1975) được công nhận là "Đơn vị Quyết thắng".


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thạch Bình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:23:03 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÚ LONG,
HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH


Phú Long là một xã vùng cao thuộc huyện Nho Quan. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang Phú Long phối hợp với bộ đội chủ lực đánh nhiều trận, loại khởi vòng chiến đấu hàng trăm tên. Điển hình là trận phục kích ngày 29 tháng 10 năm 1953, tiêu diệt gần 2 tiểu đoàn và 2 trung đội địch, bắn rơi 1 máy bay.


Quân và dân Phú Long được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1.344 huân, huy chương các loại cho tập thể và cá nhân; lực lượng vũ trang 10 năm liền (1965-1975) được công nhận là "Đơn vị Quyết thắng".


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Long được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Tám, 2022, 07:23:25 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SƠN LAI,
HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH


Xã Sơn Lai nằm ở phía đông nam huyện Nho Quan, là khu căn cứ cách mạng, có nhiều kho tàng, cơ quan của Nhà nước và quân đội đóng trên địa bàn.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Sơn Lai không tiếc sức người, sức của đóng góp phục vụ chiến dịch Quang Trung, Điện Biên Phủ. Kết hợp với bộ đội chủ lực đánh nhiều trận, diệt hàng trăm tên địch, góp phần đánh bại kế hoạch Na-va của địch.


Quân và dân Sơn Lai được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 2.094 huân, huy chương các loại; lực lượng vũ trang xã 10 năm liền được công nhận là "Đơn vị Quyết thắng".


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Lai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:23:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHÁNH TIÊN,
HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH


Khánh Tiên là một xã đồng bằng nằm ở phía bắc huyện Yên Khánh. Có vị trí chiến lược quan trọng của huyện và tỉnh Ninh Bình.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Khánh Tiên phối hợp với bộ đội chủ lực đánh hàng trăm trận, loại khỏi vòng chiến đấu 2.034 tên địch, bắn cháy 2 máy bay, 2 xe tăng, phá hỏng tàu và ca nô, thu 1.858 súng, 2.512 lựu đạn. Được thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba.


Quân và dân Khánh Tiên được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 2.473 huân, huy chương các loại; lực lượng vũ trang xã 13 năm liền được công nhận là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Tiên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:24:19 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CƯỜNG,
HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH


Xã Khánh Cường nằm ở phía đông nam huyện Yên Khánh, xã có truyền thống đấu tranh cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, xã tổ chức đào 6.300m hào, 720 hầm bí mật; đánh trên 100 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 426 tên, bắn cháy 3 ca nô, thu 404 súng, 1.700 lựu đạn; phá tan 1 tổ chức phản động 30 tên. Được thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì.


Quân và dân Khánh Cường được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhỉ, 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, ba, 2.836 huân, huy chương các loại; lực lượng vũ trang xã 10 năm liền (1965-1975) được công nhận là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Cường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:24:39 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HỢP TIẾN,
HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG


Xã Hợp Tiến nằm ở phía bắc huyện Nam Sách, là nơi có phong trào cách mạng sớm của tỉnh Hải Dương.


Trong chống Pháp, xã được xây dựng thành khu du kích kiểu mẫu. Quân và dân Hợp Tiến đã đánh trên 300 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt và bắt 700 tên địch, thu 218 súng. Được thương 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 29 Bằng có công với nước.


Xã Hợp Tiến được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 3 Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba, 1.574 huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hợp Tiến được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:24:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHỞI NGHĨA,
HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Xã Khởi Nghĩa nằm ở phía bắc huyện Tiên Lãng, gồm 4 thôn, có truyền thống đấu tranh cách mạng.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Khởi Nghĩa đánh 57 trận, góp phần tiêu diệt và bắt 572 tên, bắn rơi 1 máy bay, đánh chìm 1 tàu chiến, thu 39 súng.


Xã Khởi Nghĩa được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, ba, 1.842 huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khởi Nghĩa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:25:25 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG MINH,
HUYỆN VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Xã Đồng Minh thuộc huyện Vĩnh Bảo, có 3 thôn, là xã có truyền thống lịch sử, văn   hóa lâu đời.


Trong kháng chiến chống Pháp, xã là làng kháng chiến kiểu mẫu. Quần và dân kiên cường bám đất, bám làng, đánh 47 trận lán, nhỏ, tiêu diệt và bắt 320 tên địch, bắn cháy 1 ca nô, 4 xe cơ giới.


Quân và dân xã Đồng Minh được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Lao động hạng ba, hơn 2.000 huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đồng Minh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:25:45 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH TÂN,
HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Xã Minh Tân nằm ở phía đông huyện Kiến Thụy, có 5 thôn; xã có truyền thống lịch sử, văn hóa và đấu tranh cách mạng.


Trong kháng chiến chống Pháp, Minh Tân là một làng kháng chiến kiểu mẫu, quân và dân trong xã đã đánh 25 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt và bắt 156 tên địch, diệt 2 đồn, thu 45 súng, 150 quả lựu đạn; vận động hàng trăm binh lính địch trở về với cách mạng.


Quân và dân Minh Tân được tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Độc lập hạng ba, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 400 huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Tân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:26:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HÒA NGHĨA,
HUYỆN KIẾN THỤY, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Hòa Nghĩa là một xã đồng bằng ven biển, nằm ở phía đông bắc huyện Kiến Thụy, có quốc lộ 14 chạy qua; xã giữ vị trí chiến lược quan trọng trong 2 cuộc kháng chiến.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân dân Hòa Nghĩa đã đánh hàng chục trận, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí. Đặc biệt, ngày 7 tháng 3 năm 1954, xã đã tổ chức bảo đảm phương tiện và lực lượng đưa bộ đội bí mật vào tập kích, phá hủy hoàn toàn sân bay Cát Bi, cắt đứt cầu hàng không chi viện cho Điện Biên Phủ.


Quân và dân xã Hòa Nghĩa được tặng thưởng 2 Huân chương Lao động hạng nhất, hạng ba và nhiều huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Nghĩa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:26:35 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BA TRẠI,
HUYỆN BA VÌ, TỈNH HÀ TÂY


Ba Trại là một xã miền núi thuộc huyện Ba vì, là căn cứ địa cách mạng và là cửa ngõ phía tây - tây nam của tỉnh và Thủ đô Hà Nội, xã có truyền thống đấu tranh cách mạng.


Trong kháng chiến chống Pháp, với vũ khí thô sơ, sáng tạo độc đáo, quân và dân Ba Trại đã đánh gần 100 trận lớn, nhố; phối hợp với bộ đội chủ lực tiêu diệt và bắt 1.453 tên địch, phá hủy 33 xe tăng và xe cơ giới, thu 6 pháo, 354 súng. Được thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Xã Ba Trại được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều huân, huy chương các loại khác.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Ba Trại được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:26:58 pm
CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VÀ LỰC LUỢNG TỰ VỆ NHÀ MÁY GIẤY
HOÀNG VĂN THỤ TỈNH THÁI NGUYÊN


Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1945. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ, công nhân nhà máy khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính quyền cách mạng giao cho.


Nhà máy tập trung giải quyết khâu vật tư, nguyên liệu cho sản xuất, chủ động nghiên cứu công nghệ chế tạo bột, cải tiến phương pháp đốt nồi hơi, đảm bảo giấy cho cách mạng: in báo, in tiền, cung cấp giấy cho phong trào bình dân học vụ, xóa nạn mù chữ, diệt giặc dốt. Chỉ trong 11 tháng năm 1954 hoàn thành 96% kế hoạch sản lượng vượt 55% so với năm 1953; hạ giá thành sản phẩm 24%. Năm 1953, nhà máy được tặng danh hiệu là đơn vị điển hình của tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công thương; 18 công nhân là Chiến sĩ thi đua; 41 sáng kiến cải tiến kỷ thuật.


Cùng với việc đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống, nhà máy giáo dục công nhân không ngừng nâng cao cảnh giác sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; tổ chức thành lập 1 trung đội tự vệ vũ trang sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ nhà máy.


Nhà máy được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, cán bộ, công nhân và lực lượng tự vệ Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Tám, 2022, 03:27:22 pm
TRUNG ĐOÀN 96 BỘ BINH, LIÊN KHU 5
(nay thuộc Sư đoàn 309, Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng)


Trung đoàn 96 được thành lập ngày 6 tháng 3 năm 1946 tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trung đoàn tham gia nhiều trận đánh, giành được những thắng lợi to lớn, tiêu biểu như: Từ tháng 12 năm 1946 đến tháng 8 năm 1947, trung đoàn tiêu diệt 1.703 tên, làm bị thương 1.548 tên, thu 15 súng và đạn dược các loại; trận phục kích ở suối Đakpơ tây An Khê (26-6-1954) trung đoàn cùng lực lượng của trên tiêu diệt 500 tên địch, bắt sống 800 tên, làm bị thương 600 tên và thu 375 xe các loại...


Với những thành tích đã đạt được, Trung đoàn 96 được Hồ Chủ tịch gửi thư biểu dương và tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, Trung đoàn 96 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:47:29 am
LỰC LƯỢNG NỮ DU KÍCH HOÀNG NGÂN TỈNH HƯNG YÊN


Tiền thân của Đội Nữ du kích Hoàng Ngân là Trung đội nữ du kích Trưng Trắc. Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đội Nữ du kích Hoàng Ngân đã lập kỳ tích trên nhiều lĩnh vực làm tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, thu hàng chục tấn vũ khí quân trang, quân dụng... Kết hợp các hình thức đấu tranh từ công khai, hợp pháp đến đấu tranh vũ trang, tử phục vụ chiến đấu đến trực tiếp chiến đấu. Đội Nữ du kích Hoàng Ngân là lực lượng quan trọng trong chiến tranh nhân dân, cùng quân và dân cả nước tạo nên những thắng lợi vĩ đại.


Tổng kết cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đội Nữ du kích Hoàng Ngân được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba cùng nhiều bằng khen các loại; 3 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 25 chị được tặng Huy hiệu Bác Hồ.


Ngày 10 tháng 4 năm 2001, Đội Nữ du kích Hoàng Ngân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:47:49 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Kiến Xương đã tổ chức chiến đấu 850 trận, tiêu diệt 5.500 tên địch, bắt sống 676, gọi hàng hàng nghìn tên khác, phá hủy hàng trăm xe quân sự, bắn bị thương 2 tàu chiến, thu hàng nghìn vũ khí các loại.


Huyện Kiến Xương đã huy động đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến. Động viên 8.216 thanh niên nhập ngũ, hàng chục nghìn người đi dân công hỏa tuyến. Toàn huyện có 1.684 liệt sĩ.


Quân và dân huyện Kiến Xương được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến, 1 Huân chưorng Quân công và nhiều phần thương khác.


Ngày 31 tháng 12 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kiến Xương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:48:12 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH


Quỳnh Phụ là huyện nằm ở phía bắc tỉnh Thái Bình. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Quỳnh Phụ đã chiến đấu hơn trăm trận, tiêu diệt 4.430 tên địch, bắn cháy 10 ca nô, 37 xe quân sự, thu 918 súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Huyện Quỳnh Phụ đã động viên 3.309 thanh niên nhập ngũ, hàng nghìn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến. Toàn huyện có 1.344 liệt sĩ, 395 thương, bệnh binh.


Quân và dân huyện Quỳnh Phụ được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động cho tập thể, 5.667 huân, huy chương các loại cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 31 tháng 12 năm 2001, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quỳnh Phụ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:48:39 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN


Đồng Hỷ là một huyện trung du miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Đồng Hỷ đã phối hợp chiến đấu đánh bại âm mưu, thủ đoạn của địch, tiêu diệt 800 tên địch, làm bị thương hàng trăm tên khác, thu được nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.


Huyện Đồng Hỷ đã động viên hàng nghìn thanh niên nhập ngũ và đi dân công. Huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn ngày công phục vụ kháng chiến.


Huyện có 767 liệt sĩ, 425 thương, bệnh binh, 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Quân và dân Đồng Hỷ được Nhà nước tặng thưởng 5.600 huân, huy chương các loại cho cá nhân và tập thể cùng nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đồng Hỷ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:49:11 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ


Hạ Hòa là huyện miền núi nằm ở phía tây bắc của tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Hạ Hòa đã chiến đấu 62 trận, tiêu diệt 800 tên địch, gọi hàng 110 tên, đánh chìm 3 tàu chiến, 4 ca nô và nhiều phương tiện chiến tranh khác...


Nhân dân Hạ Hòa còn đóng góp hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục nghìn ngày công phục vụ kháng chiến. Động viên hàng nghìn thanh niên nhập ngũ và đi dân công hỏa tuyến.


Toàn huyện có 260 liệt sĩ, gần 1.000 thương, bệnh binh, 38 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Huyện Hạ Hòa được Nhà nước tặng thưởng 107 huân, huy chương cho cá nhân và tập thể, hơn 200 bằng khen và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hạ Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:49:33 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ


Thanh Thủy là huyện miền núi, nằm ven sông Đà của tỉnh Phú Thọ. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Thanh Thủy đã chiến đấu 28 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt 764 tên, bắt sống 107 tên địch và bắn bị thương hàng trăm tên khác, bắn chìm 1 tàu chiến, thu 240 khẩu súng các loại, phá hủy 3 xe tăng và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Huyện huy động nhân dân đóng góp 1.900 tấn lương thực, thực phẩm, hàng vạn ngày công phục vụ chiến đấu. Động viên 1.270 thanh niên vào bộ đội, 3.520 dân công.


Toàn huyện có 210 liệt sĩ, 97 thương binh.


Huyện Thanh Thủy được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến, 1 Huân chương Lao động cho tập thể; 7.433 huân, huy chương các loại cho cá nhân và nhiều phần thương khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thanh Thủy được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:49:52 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC


Lập Thạch là huyện miền núi nằm ở phía tây bắc tỉnh Vĩnh Phúc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Lập Thạch tham gia chiến đấu hơn 100 trận, tiêu diệt 770 tên địch, bắt sống 170 tên, bắn chìm 1 ca nô, 1 tàu chiến, thu 132 súng trường, 5 súng cối... và nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng khác.


Huy động nhân dân đóng góp 3.552 tấn lương thực, 145 con bò, hàng chục vạn ngày công phục vụ chiến đấu. Quân và dân Lập Thạch đã động viên 4.028 thanh niên nhập ngũ, 13 vạn thanh niên xung phong và dân công hóa tuyến.


Huyện Lập Thạch được Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công cho tập thể, 26.309 huân, huy chương cho cá nhân.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lập Thạch được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:50:38 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM


Duy Tiên nằm ở phía bắc tỉnh Hà Nam, là cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Duy Tiên đã tổ chức đánh 2.971 trận lớn, nhỏ, 245 lần tổ chức phá tề, diệt ác ôn. Tiêu diệt 2.626 tên địch, làm bị thương 136 tên, bắt sống 415 tên, bắn cháy 17 tàu xuồng, ca nô, 84 xe quân sự, thu 3.000 súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Huy động nhân dân đóng góp 13.500 tấn lương thực, thực phẩm, 222.352 đồng tiền mặt.


Quân và dân huyện Duy Tiên đã động viên 5.684 thanh niên nhập ngũ, trên 7 vạn người đi dân công hỏa tuyến.


Huyện Duy Tiên được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công, 1 Huy chương Chiến công cho tập thể, gần 5.000 huân, huy chương các loại cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Duy Tiên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:51:09 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM


Lý Nhân nằm ở phía đông bắc tỉnh Hà Nam, là địa bàn chiến lược quan trọng ở đồng bằng Bắc Bộ.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân huyện Lý Nhản đã đánh 2.169 trận, loại khồi vòng chiến đấu 6.000 tên địch, tiêu diệt 2.815 tên (có 919 lính Âu - Phi), thu 3.519 vũ khí, bắn rơi 1 máy bay, phá hủy 254 phương tiện chiến tranh...


Ngoài ra huyện Lý Nhân còn huy động nhân dân đóng góp 85.000 tấn lương thực, tấn thực phẩm phục vụ chiến đấu. Nhân dân còn động viên 5.630 thanh niên nhập ngũ, 4.601 thanh niên xung phong.


Toàn huyện có 4.009 liệt sĩ, 2.400 thương binh, 133 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Quân và dân huyện Lý Nhân được Nhà nước tặng thưởng 25 Huân chương Chiến công cho tập thể, 5.266 huân, huy chương các loại cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lý Nhân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Tám, 2022, 06:51:29 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM


Huyện Bình Lục nằm ở phía đông nam tỉnh Hà Nam. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Bình Lục là vành đai chiến lược quan trọng, là tuyến phòng thủ phía trước của tỉnh Hả Nam nên thực dân Pháp đả tổ chức hàng trăm lượt càn đi quét lại hòng biến Bình Lục thành vành đai trắng. Nhưng quân và dân Bình Lục đã phối hợp lực lượng chiến đấu 1.739 trận, tiêu diệt 3.650 tên, bắt sống 385 tên, phá hủy 19 xe quân sự, thu 122 súng trường, nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh khác.


Huyện huy động nhân dân đóng góp 4.500 tấn lương thực, thực phẩm. Ngoài ra Bình Lục đã động viên 2.227 thanh niên nhập ngũ, 9.567 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Toàn huyện có 956 liệt sĩ, 237 thuang binh.


Quân và dân huyện Bình Lục được Nhà nước tặng thưởng 5 huân chương cho tập thể, 346 huân chương, 6.738 huy chương cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bình Lục được Chu tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:47:44 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM, TỈNH HÀ NAM


Thanh Liêm là huyện nằm ở phía đông nam tỉnh Hà Nam, là vành đai bao quanh thị xã Phủ Lý, là cửa ngõ phía nam Thủ đô Hà Nội. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân Thanh Liêm đã chiến đấu 3.242 trận, tiêu diệt 6.268 tên, bắt sống 371 tên và bắn bị thương 1.298 tên, thu gần 2.000 súng các loại, bắn rơi 1 máy bay, phá hủy 177 xe quân sự.


Huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến. Huyện Thanh Liêm đã động viên 2.056 thanh niên nhập ngũ, 1.300 người đi dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong.


Toàn huyện có 620 liệt sĩ, 360 thương, bệnh binh, 21 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Quân và dân huyện Thanh Liêm được Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Kháng chiến cho tập thể, 70 huân, huy chương các loại cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thanh Liêm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:48:06 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH


Xuân Trường là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Nam Định. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân huyện Xuân Trường đã chiến đấu 1.000 trận, tiêu diệt 456 tên, bất sống 431 tên, bắn bị thương 678 tên, phá hủy 15 xe quân sự, thu 1.435 súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Huy động nhân dân đóng góp ủng hộ kháng chiến 12.000 tấn lương thực và nhiều vật dụng khác; tiễn đưa 2.000 thanh niên nhập ngũ, 6.000 người đi thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Toàn huyện có 675 liệt sĩ, 97 thương, bệnh binh, 117 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Quân và dân huyện Xuân Trường được tặng thưởng 4 Huân chương Kháng chiến cho tập thể, gần 7.000 huân, huy chương các loại cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Xuân Trường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:49:02 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH


Huyện Trực Ninh nằm ở trung tâm 6 huyện phía nam của tỉnh Nam Định. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân huyện Trực Ninh kết hợp với bộ đội chủ lực đánh 1.808 trận, tiêu diệt 2.122 tên, bắt sống 482 tên, gọi hàng 123 tên; bắn rơi 1 máy bay, tiêu diệt 28 xe cơ giới, thu 1.503 súng và nhiều vũ khí chiến đấu khác.


Nhân dân huyện Trực Ninh đóng góp ủng hộ 150 tấn thóc, 10 lạng vàng cho kháng chiến. Động viên 2.533 thanh niên nhập ngũ, 6.202 người tham gia du kích, 2.255 người đi dân công hỏa tuyến. Huyện có 823 liệt sĩ, 570 thương, bệnh binh.


Huyện Trực Ninh được Nhà nước tặng thưởng 2.696 huân, huy chương cho tập thể và cá nhân cùng nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Trực Ninh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:49:37 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH LIÊU, TỈNH QUẢNG NINH


Bình Liêu là một huyện biên giới, miền núi, nằm ở vùng đông bắc của tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm tỉnh 130km về phía bắc. Trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Bình Liêu đã phối hợp chiến đấu 100 trận, tiêu diệt 53 tên, gọi hàng 250 tên. Huyện đã huy động đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho kháng chiến. Động viên 98 thanh niên nhập ngũ, 450 người đi dân công hỏa tuyến.


Quân và dân huyện Bình Liêu được Nhà nước tặng thưởng 20 huân, huy chương cho tập thể, 120 huân, huy chương cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bình Liêu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:50:04 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THỊ XÃ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH


Thị xã Móng Cái nằm ở tận cùng phía đông bắc của Tổ quốc, có đường biên giới với Trung Quốc cả trên bộ và biển dài 72km, là cửa ngõ thông thương với Trung Quốc và các nước trong khu vực.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân thị xã Móng Cái đã tham gia nhiều trận chống càn, lập nhiều chiến công xuất sắc, tiêu diệt 90 tên lính Âu - Phi, 30 tên lính ngụy, bắt sống quan tư Pháp.


Nhân dân thị xã Móng Cái đã tổ chức quyên góp 913 tấn gạo, ngô, 47 vạn đồng (tiền Đông Dương), 1.300 tấn lương thực ủng hộ kháng chiến. Động viên 3.861 thanh niên nhập ngũ, 838 thanh niên xung phong, 6.600 người tham gia phục vụ chiến đấu, 7.500 người đi dân công.


Thị xã Móng Cái được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến cho tập thể và hàng trăm Huân, Huy chương Kháng chiến cho cá nhân cùng nhiều phần thưởng khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Móng Cái được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:51:19 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BA CHẼ, TỈNH QUẢNG NINH


Ba Chẽ là một huyện miền núi vùng cao thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long 98km về phía bắc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Ba Chẽ đã chiến đấu 20 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt hơn 200 tên địch, 7 tên Pháp, 10 tên ngụy, bắn rơi 1 máy bay, đánh chìm 1 tàu thuyền và phá hủy 4 xe quân sự, thu hàng trăm vũ khí các loại.


Nhân dân Ba Chẽ đã động viên 1.426 thanh niên nhập ngũ.


Quân và dân huyện Ba Chẽ được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Lao động cho tập thể, 1.011 Huân, Huy chương Kháng chiến cho cá nhân và nhiều phần thương khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ba Chẽ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:51:55 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY


Thạch Thất là huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Tây, cách trung tâm của tỉnh 30km.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Thạch Thất phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu 915 trận, tiêu diệt 959 tên địch, bắt sống 413 tên, phá hủy 12 xe cơ giới, thu 100 vũ khí và hàng vạn viên đạn.


Huy động nhân dân đóng góp 385 tấn thóc, 75 lạng vàng và nhiều vật dụng phục vụ kháng chiến. Huyện đã động viên 15.000 người đi dân công hỏa tuyến, 1.921 thanh niên nhập ngũ, 700 thanh niên xung phong.


Quân và dân huyện Thạch Thất được Nhà nước tặng thưởng gần 2.000 huân, huy chương các loại cho tập thể và cá nhân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạch Thất được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:52:24 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THƯỜNG TÍN, TỈNH HÀ TÂY


Thường Tín là huyện nằm ở phía đông tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân huyện Thường Tín đã phối hợp chiến đấu 185 trận, tiêu diệt 832 tên địch, phá hủy hàng chục xe quân sự, thu nhiều vũ khí các loại.


Huy động nhân dân đóng góp 234 tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến. Huyện động viên 2.058 thanh niên nhập ngũ, hàng vạn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Huyện Thường Tín được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Kháng chiến cho tập thể, 1.471 huân, huy chương các loại cho cá nhân và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thường Tín được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:53:11 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Từ Liêm là một huyện ngoại thành, cửa ngõ phía tây của Thủ đô Hà Nội. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Từ Liêm đã phối hợp chiến đấu 120 trận, tiêu diệt 400 tên địch, thu hàng trăm khẩu súng các loại, phá hủy 5 xe tăng, 8 ca nô, 1 máy bay và nhiều phương tiện, vũ khí chiến tranh khác.


Suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ, quân và dân Từ Liêm đem hết sức người, sức của phục vụ kháng chiến, đã động viên 13.000 thanh niên nhập ngũ, hàng nghìn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho tiền tuyến.


Quân và dân huyện Từ Liêm được Nhà nước tặng thưởng 258 huân chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 4 tháng 1 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Từ Liêm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Tám, 2022, 06:53:49 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN


Lạng Sơn là một tỉnh miền núi nằm ở phía đông bắc Tổ quốc, có đường biên giới hữu nghị với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Trong kháng chiến chống Pháp, Lạng Sơn là căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng.


Lạng Sơn có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm kiên cường bất khuất. Từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng càng dâng cao, các tổ chức vũ trang được thành lập, là lực lượng nòng cốt cùng nhân dân nổi dậy mở đầu cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945.


Ngay sau khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Lạng Sơn đã trở thành căn cứ địa, xây dựng các khu du kích, lực lượng vũ trang của tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng với quân sô trên 45 nghìn người.


Sau chiến thắng trên Đường số 4, quân dân Lạng Sơn liên tiếp đánh hàng trăm trận, tiêu diệt và làm tan rã 13.000 tên địch, phá hủy 325 xe cơ giới, đốt cháy 125.000 lít xăng, dầu, thu và phá hủy hàng trăm tấn vũ khí, đạn dược; đồng thời huy động cho chiến dịch Biên Giới 290.146 ngày công phục vụ, 32.109kg lương thực, hàng chục tấn thực phẩm.


Trong kháng chiến chống Mỹ, Lạng Sơn là cảng nổi đầu mối tiếp nhận hàng hóa của các nước xã hội chủ nghĩa. Đế quốc Mỹ đã sử dụng nhiều lượt máy bay đánh phá ác liệt địa bàn Lạng Sơn, nhưng quân và dân Lạng Sơn đã vượt qua bom đạn, chiến đấu dũng cảm, cùng các lực lượng chủ lực bắn rơi 85 máy bay của Mỹ.


Quân và dân Lạng Sơn được tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 21 tập thể, 22 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 51 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 18 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lạng Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:46:33 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU


Là một tỉnh miền núi nằm về phía tây bắc, Lai Châu có đường biên giới hữu nghị với Lào và Trung Quốc.


Với dân số hơn nửa triệu người, gồm nhiều dân tộc, Lai Châu có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm. Từ khi có Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng phát triển rộng khắp, các tổ chức vũ trang được thành lập, là lực lượng nòng cốt cùng nhân dân nổi dậy đánh địch trên địa bàn toàn tỉnh.


Quân và dân Lai Châu đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn gian khổ, phối hợp với bộ đội chủ lực tiến hành chiến dịch tiễu phỉ, tiêu diệt, bắt sống 2.300 tên. Cùng với việc xây dựng lực lượng, đánh địch tại chỗ, nhân dân Lai Châu còn huy động chi viện cho kháng chiến 2.666 tấn gạo, 266 tấn thịt, 210 tấn rau xanh, 16.972 dân công, 348 con ngựa thồ góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.


Trong kháng chiến chống Mỹ, Lai Châu vừa là hậu phương cung cấp sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, vừa làm nhiệm vụ quốc tế giúp cách mạng Lào. Lực lượng vũ trang Lai Châu đà trực tiếp chiến đấu 150 trận lớn, nhỏ trên chiến trường nước bạn, tiêu diệt 487 tên địch, làm bị thương 142 tên, gọi hàng 541 tên, bắn rơi 3 máy bay, bắn chìm 9 xuồng chiến đấu, thu 721 súng các loại, giúp bạn giải phóng hoàn toàn 2 huyện. Trong chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ đã bắn rơi 14 máy bay, 8.244 con em Lai Châu đã lên đường nhập ngũ, huy động vượt chỉ tiêu lương thực, thực phẩm chi viện cho chiến trường miền Nam và chiến trường Lào.


Quân và dân Lai Châu đã được tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 20 tập thể, 19 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 Anh hùng lao động và 11 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 18 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:47:10 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TÂY


Hà Tây là một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, có trục đường giao thông huyết mạch   nối Thủ đô Hà Nội đi các tỉnh phía Nam và đi Tây Bắc. Tổ chức đảng ở Hà Tây ra đời sớm từ tháng 6 năm 1929.


Từ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Hà Tây đã nhanh chóng tổ chức các lực lượng vũ trang bảo vệ khu căn cứ kháng chiến và an toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ. Hà Tây còn là đầu mối tập kết vận chuyển vũ khí, lương thực chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ. Các lực lượng vũ trang Hà Tây đã tăng cường phối hợp với quân và dân Thủ đô chiến đấu anh dũng 60 ngày đêm tháng 12 năm 1946 trên mặt trận Hà Nội, góp phần tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch bảo vệ các cơ quan Trung ương. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hà Tây đã đánh 12.345 trận, tiêu diệt, bắt sống 34.075 tên địch, gọi hàng 35.540 tên, thu 181 súng các loại, phá hủy và thu 1.126 xe quân sự, bắn chìm 11 tàu chiến, ca nô, bắn rơi 3 máy bay, thu hàng nghìn tấn đạn.


Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Hà Tây đã phối hợp với các lực lượng phòng không đóng trên địa bàn chiến đấu dũng cảm, bắn rơi 83 máy bay Mỹ, riêng lực lượng dân quân du kích bắn rơi 12 chiếc. Trong 10 năm (1965-1975), Hà Tây đã động viên 173.972 thanh niên tòng quân (đứng thứ nhất Quân khu Tả Ngạn), huy động hàng triệu ngày công xây dựng các trận địa phòng không, khôi phục giao thông, phục vụ chiến đấu; đóng góp 1.249.679 tấn lương thực, 15.156 tấn thực phẩm chi viện cho chiến trường.


Toàn tỉnh có 38.387 liệt sĩ, 10.779 thương binh, 1.791 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 41 tập thể, 23 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động.


Ngày 18 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hà Tây được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:47:35 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH


Hòa Bình là một tỉnh miền núi, cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí quan trọng trong xây dựng thế trận phòng thủ chiến lược.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Hòa Bình đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu dũng cảm, đặc biệt đã phối hợp với bộ đội chủ lực tiến hành các chiến dịch Lê Lợi, Quang Trung, Hòa Bình, tiêu diệt 2.370 tên, làm thất bại âm mưu lập nên "Xứ Mường tự trị" của thực dân Pháp, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường. Tổng kết 5 chiến dịch trong kháng chiến chống Pháp, Hòa Bình đã huy động 2.350 tấn gạo, 243 tấn thịt, 1.169.000 lượt dân công, 905 xe đạp thồ góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.


Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Hòa Bình vừa sản xuất, vừa chiến đấu xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Quân và dân Hòa Bình đã trực tiếp chiến đấu 683 trận đánh trả không quân Mỹ, bắn rơi 49 máy bay. Đã có 11.460 con em Hòa Binh lên đường nhập ngũ, ngoài ra tỉnh còn huy động vượt chỉ tiêu lương thực, thực phẩm chi viện cho các chiến trường.


Tỉnh Hòa Bình được tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 27 tập thể, 6 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 3 tập thể, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lao động, 54 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 18 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hòa Bình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:48:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀI ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY


Hoài Đức là huyện nằm ở phía bắc của tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Hoài Đức đã phối hợp tổ chức chiến đấu 800 trận lớn, nhỏ, tiêu diệt 2.460 tên địch, bắt sống và làm bị thương 1.451 tên, gọi hàng 617 tên, phá hủy 80 xe quân sự.


Huyện Hoài Đức có 761 người tham gia bảo vệ và nuôi giấu cán bộ, 331 người hoạt động bí mật, 62 người nằm vùng giữ vững cơ sở, 50 người làm công giao liên, ủng hộ kháng chiến 154 chỉ vàng.


Quân và dân huyện Hoài Đức được tặng thưởng 6.000 huân, huy chương các loại cho cá nhân và tập thể cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hoài Đức được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:48:25 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI, TỈNH HÀ TÂY


Thanh Oai là huyện liền kề với thị xã Hà Đông, nằm ở phía tây nam Thủ đô Hà Nội. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân huyện Thanh Oai đã chiến đấu 516 trận, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, bắt sống 357 tên, thu 109 súng các loại, 18 xe quân sự.


Huy động nhân dân đóng góp 28.945kg gạo, 386.271 đồng tiền Đông Dương ủng hộ kháng chiến. Ngoài ra, nhân dân Thanh Oai còn tổ chức đón hơn 100 cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ về ở và làm việc, 10.000 lượt nhân dân ở Thủ đô Hà Nội, Hà Đông về di cư...


Quân và dân huyện Thanh Oai được tặng thưởng 216 huân chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thanh Oai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:48:52 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VIỆT HỒNG,
HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI


Việt Hồng là xã vùng cao phía tây nam huyện Trấn Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Việt Hồng anh dũng chiến đấu, đánh thắng nhiều trận, tiêu diệt và làm bị thương nhiều sinh lực địch. Tiêu biểu là các trận: Hang Bài, Đèo Din, Đá Nhảy, Hang Vàng, Đèo Gỗ... Diệt và làm bị thương hơn 30 lính Pháp. Đóng góp ủng hộ nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 750 lượt người đi dân công, 52 gia đình có người đi bộ đội, 600 tấn thóc, hàng trăm ki-lô-gam muối, 5 chỉ vàng, 10 lạng bạc, 1.000 đồng tiền Đông Dương, 150 con bò.


Quân và dân xã Việt Hồng được tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập, 260 huân, huy chương và nhiều bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Việt Hồng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:49:11 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VÂN HỘI,
HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI


Vân Hội là xã vùng cao nằm ở phía tây nam của huyện Trấn Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vân Hội anh dũng chiến đấu đánh thắng bảo an binh, tiêu diệt quân đội Nhật, diệt 4 tên, đánh quân Pháp 7 trận, diệt 21 tên, bao vây buộc địch phải rút khỏi đồn Vần, đồn Dọc, giải phóng hoàn toàn căn cứ cách mạng. Đóng góp ủng hộ nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 52 gia đình có người đi bộ đội, 750 lượt người đi dân công hỏa tuyến, ủng hộ 600 tấn lúa, 1 kho muối, 1 kho vũ khí, 150 con trâu, bò.


Quân và dân xã Vân Hội được tặng thưởng Huân chương Độc lập, 202 huân, huy chương các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vân Hội được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:49:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ÂU LÂU,
HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI


Âu Lâu là xã ven sông, nằm ở phía tây nam huyện Trấn Yên. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Âu Lâu chiến đấu 6 trận, diệt 6 tên, làm bị thương 2 tên, gọi hàng 1 tên; tiêu diệt đồn Đồng Bằng, Ca Vịnh, thu 6 súng, bao vây quấy rối, đánh địch nống ra càn quét; đồng thời dẫn đường, chuyên chở bộ đội chiến đấu. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng 1.250 lượt người đi dân công, 95.000 ngày công mở đường, 50 thuyền nan, 1.150kg thóc, 41 khẩu súng, 9 nhà, 250kg gia cầm.


Quân và dân Âu Lâu được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì và nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Âu Lâu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:49:53 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN KỲ,
HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ


Yên Kỳ là xã miền núi ở phía đông nam của huyện Hạ Hòa, cách trung tâm huyện 17km. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Kỳ đã trực tiếp và phối hợp chiến đấu tập kích, phục kích và chống càn 12 trận, tiêu diệt 70 tên, làm bị thương nhiều tên khác, thu nhiều vũ khí, trang bị của địch; che giấu, bảo vệ các cơ quan của Đảng, cách mạng; nuôi dưỡng thương binh. Đóng góp hàng chục nghìn ngày công, hàng trăm tấn trâu, bò, hàng chục tấn lương thực. Tiễn đưa 140 người đi bộ đội, 200 dân công phục vụ chiến đấu.


Quân và dân xã Yên Kỳ được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng-ba, gần 100 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Kỳ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Tám, 2022, 08:50:23 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGỌC MỸ,
HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC


Ngọc Mỹ là xã miền núi ở phía bắc huyện Lập Thạch. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ngọc Mỹ tham gia chiến đấu 47 trận, diệt 87 tên, làm bị thương 52 tên, cùng đơn vị bạn bắt sống 34 tên, thu 47 súng các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 200 người đi dân công hỏa tuyến, đào 65 hầm, 350m hào, quyên góp 1.000 cây tre, 7 vạn tàu lá cọ và 12 nghìn ngày công, vót 4 nghìn chiếc chông; ủng hộ 12.350kg thóc, 24 đôi khuyên vàng, 61 nồi, mâm đồng, 46 phiếu công trái, 2.480kg thực phẩm các loại.


Quân và dân xã Ngọc Mỹ được Nhà nước tặng thưởng 64 huân, huy chương, 32 bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngọc Mỹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:24:59 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SƠN ĐỘNG,
HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC


Sơn Động là xã nằm ở phía nam huyện Lập Thạch. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Sơn Động tham gia chiến đấu 200 trận, tiêu diệt 300 tên, thu và phá hủy 65 vũ khí và trang bị. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: hàng trăm thanh niên nhập ngũ, 420 người đi dân công hỏa tuyến, ủng hộ 300 tấn lúa và nhiều lương thực, thực phẩm các loại.


Quân và dân xã Sơn Động được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì và nhiều bằng, giấy khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Sơn Động được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:25:26 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÚ XUÂN,
HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC


Phú Xuân là xã đồng bằng nằm ở phía nam huyện Bình Xuyên. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Phú Xuân tham gia chiến đấu 55 trận, diệt 484 tên, làm bị thương 500 tên, gọi hàng, bắt sống, bức hàng 250 tên, phá hủy 3 xe tăng, xe cam nhông, thu trên 400 khẩu súng, gần 10.000 viên đạn, 5 ô tô hàng, hàng chục tấn phương tiện chiến tranh khác; phá 1 ban tề, 1 đội bảo an. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 73 thanh niên nhập ngũ, 277 người bị bắt tù đày, ủng hộ 300 tấn lương thực nuôi dưỡng cán bộ và bộ đội.


Quân và dân xã Phú Xuân được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Xuân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:26:10 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HẢI ĐƯỜNG,
HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH


Hải Đường là xã nằm ở phía tây nam huyện Hải Hậu, cách trung tâm huyện lỵ 8km. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hải Đường tham gia chiến đấu 37 trận, tiêu diệt 513 tên, bắt sống 71 tên, thu 296 súng, 7 tấn đạn dược. Riêng du kích xã độc lập chiến đấu 21 trận, diệt 59 tên, bắt sống 8 tên, thu 35 súng, xã đóng góp nhiều sức người cho cách mạng: 216 thanh niên tòng quân giết giặc, 427 người tham gia du kích, 915 lượt người đi dân công hỏa tuyến; ủng hộ 58 tấn thóc, 79 tấn gạo, 100 đồng cân vàng, 470 bộ quần áo, công phiếu trị giá 30 vạn đồng.


Quân và dân xã Hải Đường được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì và nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hải Đường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:26:32 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THỊNH,
HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH


Nghĩa Thịnh là xã nằm ở phía bắc huyện Nghĩa Hưng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Nghĩa Thịnh đánh 31 trận, tiêu diệt 93 tên, bắt sống 20 tên, làm bị thương 15 tên, thu nhiều súng và đồ dùng quân sự của địch. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 295 người đi bộ đội, 37 người đi thanh niên xung phong, hàng nghìn lượt người đi dân công; ủng hộ 160 bộ quần áo, 60 chiếc chăn và hàng vạn đồng.


Quân và dân xã Nghĩa Thịnh được tặng thưởng 125 Huy chương Kháng chiến hạng nhất, 147 bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghĩa Thịnh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:26:59 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN NINH,
HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH


Yên Ninh là xã nằm trên trục đường giao thông quốc lộ số 10, nối liền Nam Định với Ninh Bình. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Yên Ninh tham gia chiến đấu 35 trận (15 trận chống địch càn quét), diệt 115 tên, bắt sống 22 tên, đốt cháy 3 xe ô tô quân sự, thu và phá hủy 70 súng các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 205 người nhập ngũ, 400 người tham gia du kích, 18 thanh niên xung phong, đào 12.300m giao thông hào, 320 hầm bí mật, 420 ụ súng, đào 1.220 hầm chông; ủng hộ 12 tấn thóc, 10 tấn thực phẩm, 800.000 đồng công phiếu kháng chiến.


Quân và dân xã Yên Ninh được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 299 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Ninh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:27:55 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ XUÂN HÙNG,
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH


Xuân Hùng là xã nằm ở phía đông nam huyện Xuân Trường. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Xuân Hùng đánh 157 trận, diệt 648 tên, bắt sống 174 tên, phá đồn bốt Trung Linh, Lạc Quần; phá hủy 4 xe cơ giới, thu nhiều vũ khí và đạn dược các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 350 người tham gia quân đội, 370 người đi dân công hỏa tuyến, hàng vạn ngày công, hàng nghìn cây tre, đào đắp 1.000m hào, trên 8.000m3 đất. Huy động 1.000 tấn lương thực, 601 hũ gạo kháng chiến, 605 kỳ phiếu ủng hộ kháng chiến.


Quân và dân Xuân Hùng được tặng thưởng 3 Kỷ niệm chương và Bằng có công với nước,


Huân chương Kháng chiến hạng ba, 266 huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Hùng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:28:21 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ XUÂN CHÂU,
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Xuân Châu nằm ở phía đông bắc huyện Xuân Trường. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Xuân Châu tổ chức chống càn trên 100 trận, tiêu diệt 136 tên, bắt sống 58 tên, thu 48 súng các loại, hàng chục tấn đạn dược và đồ dùng quân sự. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 165 người đi bộ đội, 250 người đi dân công hỏa tuyến, hàng nghìn ngày công rào làng kháng chiến, đào hàng chục nghìn mét khối đất đá; huy động 200 tấn lương thực.


Quân và dân xã Xuân Châu đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng ba và 246 huân, huy chương và nhiều bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Châu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:29:12 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRỰC NỘI,
HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH


Trực Nội là xã nằm ở phía tây nam huyện Trực Ninh, cách trung tâm huyện 15km. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Trực Nội, đánh phối hợp và độc lập chiến đấu hàng trăm trận, diệt 176 tên địch (38 tên sập hầm chông), thu nhiều vũ khí và đạn dược các loại; đóng góp nhiều sức nguòi, sức của cho cách mạng: 1.386 người nhập ngũ (197 người tái ngũ).


Quân và dân xã Trực Nội đã được Nhà nước tặng thưởng 1.497 huân, huy chương các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trực Nội được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:29:48 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRỰC ĐẠI,
HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH


Trực Đại nằm ở phía tây nam huyện Trực Ninh, cách trung tâm huyện 19km, nối liền quốc lộ 21B và đường 55. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Trực Đại chiến đấu bảo vệ 4 làng kháng chiến. Độc lập chiến đấu 125 trận, phối hợp tác chiến 25 trận, diệt 413, bắt sống 117 tên, bao vây gọi hàng 350 tên tề ngụy, vận động 28 tên trơ về làm ăn lương thiện. Xã đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 170 người nhập ngũ, 157 người đi dân công hỏa tuyến, 20 người đi thanh niên xung phong.


Quân và dân xã Trực Đại được tặng thưởng 35 Kỷ niệm chương kháng chiến, 301 bằng khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trực Đại được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:30:14 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRỰC ĐẠO,
HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNHXã Trực Đạo nằm ở trung tâm huyện Trực Ninh, là xã thuần nông ở vùng châu thổ sông Hồng. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng dân quân du kích xã phát triển mạnh, phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 126 trận, diệt 497 tên, bắt 89 tên, thu 311 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng khác. Nhân dân xã đã nuôi giấu hàng trăm cán bộ, bộ đội đóng trên địa bàn; hội mẹ chiến sĩ còn nhận đỡ đầu đơn vị 77 và Đề Thám. Nhân dân đóng góp 2.240 tấn lương thực, trên 10 tấn thực phẩm các loại. Huy động hàng chục nghìn công, đào 6.900m giao thông hào, 1.620 hầm trú ẩn, 780 hố chiến đấu cá nhân, đặt 38 vật cản xe địch; cắt đứt 2.800m đường giao thông liên huyện; vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm. Nhân dân tiễn đưa 106 con em vào bộ đội, 80 thanh niên xung phong, 132 dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã được tặng thưởng 2.300 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trực Đạo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:30:39 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VIỆT HÙNG,
HUYỆN TRỰC NINH, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Việt Hùng nằm ở phía đông nam huyện Trực Ninh, cách trung tâm huyện lỵ 9km. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã tổ chức lực lượng đánh 28 trận, diệt 75 tên, giải thoát 200 tù binh, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh. Việt Hùng huy động hàng vạn ngày công đào đắp 24.000m3 đất đá, cắt đứt 5km đường giao thông, phá 4 cầu cống, cản địch đánh phá, càn quét; xây dựng 550 hầm chữ A, rào 4.500m làng kháng chiến; tham gia vận chuyển hàng trăm tấn hàng các loại. Nhân dân đóng hàng trăm tấn gạo, 50 bộ quần áo, gần 10 tấn thóc khao quân, hàng trăm tấn thực phẩm và hàng chục nghìn đồng... Đưa tiễn 122 con em vào bộ đội, 269 dân công hỏa tuyến.


Xã được tặng thưởng 275 huân, huy chương các loại, 237 bằng khen, nhiều giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Việt Hùng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:31:31 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MỸ THUẬN,
HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Mỹ Thuận nằm ở phía tây huyện Mỹ Lộc, cách thành phố Nam Định 8km về phía đông. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Mỹ Thuận kiên cường chiến đấu, chống trả trên 100 trận càn quét của địch, diệt 169 tên, bắt và gọi hàng 75 tên, phá hủy 20 xe quân sự, thu hàng trăm súng các loại, hàng tấn mìn và nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Phối hợp với các đơn vị bạn, đánh hàng trăm trận, phá 5 xe cơ giới, thu hàng trăm tấn lương thực, vũ khí, đạn dược. Nhân dân nuôi giấu hàng trăm cán bộ, bộ đội hoạt động kháng chiến, đóng 7.000 đồng đảm phụ quốc phòng, ủng hộ 54 bộ quần áo mùa đông binh sĩ, hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm các loại, hàng nghìn viên thuốc chữa bệnh. Tham gia hàng vạn ngày công tiếp lương, tải đạn, phục vụ chiến đấu, đào hàng nghìn hầm hào phòng tránh, đắp hàng trăm vật cản. Xã đã tiễn đưa 178 con em vào bộ đội, hàng trăm dân công hóa tuyến và thanh niên xung phong.


Quân và dân xã Mỹ Thuận được tặng thưởng hơn 200 huân, huy chương các loại, 117 huy chương, 35 bằng khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Thuận được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:31:58 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MỸ TRUNG,
HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Mỹ Trung nằm ở phía đông nam huyện Mỹ Lộc. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Mỹ Trung kiên cường bám trụ, tổ chức lực lượng đánh hàng trăm trận, diệt và bắt 970 tên, thu 32 súng, 4 xe ô tô và nhiều quân trang, quân dụng của địch. Xã có 220 gia đình nhường nhà ở và chăm sóc, nuôi dưỡng cán bộ, bộ đội; có trên 500 lượt người đấu tranh chính trị, rải truyền đơn, kêu gọi nhiều binh lính đảo ngũ về với gia đình. Nhân dân tham gia hơn 1.000 công xây dựng hầm hào, trận địa phòng ngự, tổ chức 9 lần phá đường cản địch càn quét; vận tải hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược, lương thực chi viện cho chiến trường; ủng hộ kháng chiến 350 hũ gạo nuôi quân, 150 tấn thóc và hàng chục tấn thực phẩm các loại. Xã tiễn đưa 62 con em vào bộ đội, huy động 420 lượt dân công hỏa tuyến.


Xã Mỹ Trung được tặng thưởng 169 Huân, Huy chương Kháng chiến, 163 Huy chương Chiến công và 70 bằng khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Trung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:32:41 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN KHÁNH,
HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Tân Khánh nằm ở phía tây bắc huyện Vụ Bản. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã xây dựng làng chiến đấu, tổ chức lực lượng dân quân du kích, độc lập chiến đấu 62 trận, diệt 368 tên, bắt hàng chục tên, phá 2 xe quân sự, thu hàng chục súng các loại. Phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 32 trận, diệt 1.215 tên, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên khác, phá và bắn bị thương 5 xe, thu 150 súng và nhiều đồ dùng quân sự. Nhân dân xã huy động hàng vạn công, đào 19.000m3 đất đá, đắp 360 vật cản, 390 hầm bí mật, làm hàng trăm hầm các loại nuôi giấu cán bộ và thương binh. Ngoài ra, xã còn đóng góp 100m3 gỗ, 140 bàn chông, 5.200 chông tre, góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm các loại. Xã tiễn đưa 122 con em vào bộ đội, 174 dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Tân Khánh được tặng thưởng 231 huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Khánh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Tám, 2022, 10:33:23 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KIM THÁI,
HUYỆN VỤ BẢN, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Kim Thái nằm ở phía tây huyện Vụ Bản, cách thành phố Nam Định 10km về phía tây. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã kiên cường bám trụ, tham gia đánh địch 315 trận lớn, nhỏ, phối hợp với bộ đội và đơn vị bạn đánh 126 trận, diệt 556 tên, làm bị thương 180 tên, bắt và gọi hàng 194 tên; phá 9 xe quân sự, thu 136 súng các loại và hàng chục tấn quân lưong, quân trang, đạn dược của địch. Tham gia vận chuyển hàng chục tấn hàng, cứu chữa và nuôi dưỡng hàng trăm thương, bệnh binh. Toàn xã góp 1.250 hũ gạo nuôi quán, 450 tấn lương thực, 270 tấn thực phẩm và rau xanh các loại, ủng hộ 250 bộ quần áo mùa đông binh sĩ. Nhân dân tiễn đưa 320 con em vào bộ đội, 325 dân công hỏa tuyến chi viện chiến trường.


Trong kháng chiến chống Pháp xã có 104 liệt sĩ, 59 thương binh và nhiều bệnh binh, 12 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Xã Kim Thái được tặng thưởng 1.265 Huân, Huy chương Kháng chiến cùng nhiều bằng khen, giấy khen các loại.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Thái được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:42:12 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙNG HƯNG,
HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Phùng Hưng nằm ở phía nam huyện Khoái Châu, cách trung tâm huyện lỵ 3km. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã kiên cường bám trụ, xây dựng làng chiến đấu, tổ chức lực lượng đánh hàng trăm trận, tiêu hao nhiều sinh lực địch, góp sức bẻ gãy các cuộc càn quét của địch. Quân và dân xã đóng hơn 1.000 cây tre, làm bè mảng cản bước tiến của tàu địch, tham gia đào 4.500m giao thông hào, làm 500 hầm bí mật, đắp 2km chiến lũy từ Vân Trì đi Liên Khê... Nhân dân ủng hộ bộ đội 100.000 đồng, 500kg sắt tự tạo vũ khí, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và rau quả các loại. Tiễn đưa 211 con em vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Phùng Hưng được tặng thưởng 193 Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng, 20 Huân, Huy chương Chiến công và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phùng Hưng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:42:53 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI TẬP,
HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Đại Tập nằm ở phía tây nam huyện Khoái Châu, cách trung tâm huyện lỵ 4km. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã kiên cường bám trụ, vượt qua muôn vàn khó khăn, xây dựng làng chiến đấu, đánh hàng trăm trận, tiêu hao hàng trăm tên địch, thu nhiều súng và quân trang, quân dụng. Nhân dân xã tổ chức nuôi giấu hàng trăm cán bộ, bộ đội hoạt động trên địa bàn, cưu mang, giúp đỡ trạm quân y viện, huy động tổ đội 500 dân công đưa đón thương binh; góp 5.000 cây tre, 3 tạ dây cáp và dây thép; phá 350m đường để cản sức cơ động của địch. Hàng năm xã ủng hộ 5 tấn lương thực, 1,5 tấn thực phẩm, đóng 500kg đồng để đúc rèn vũ khí, đạn dược... Nhân dân đã tiễn đưa hàng trăm con em vào bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã được tặng thưởng 277 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Tập được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:47:16 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NHẬT TÂN,
HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Nhật Tân nằm ở phía tây bắc huyện Tiên Lữ. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã bám đất, bám làng, cần cù lao động, góp nhiều sức người, sức của cho kháng chiến và kiên cường đánh địch 370 trận, diệt và bắt 454 tên, làm bị thương 217 tên, phá 9 xe tăng, 1 xe Jeep, bắn rơi 1 máy bay, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng của địch. Huy động hàng vạn ngày công vận chuyển lương thực, vũ khí, san sửa đường; tham gia đắp hàng trăm ụ, vật cản đào đường cắt giao thông của địch. Vận động toàn dân đào 320 hầm bí mật cất giấu quân trang quân lương, 520 hầm cho dân và cán bộ, bộ đội phòng tránh. Các tổ chức quần chúng xã hoạt động tích cực quyên góp được 700 chiếc áo trấn thủ, hàng chục tấn lưcng thực, thực phẩm ủng hộ bộ đội. Nhân dân xã đã đóng góp 2.400 tấn lương thực nuôi quân, tiễn đưa 169 con em vào bộ đội, 120 dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Nhật Tân được tặng thưởng 190 Huy chương Kháng chiến, 196 Huân chương Kháng chiến các hạng, 13 bằng khen, 23 giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nhật Tân được Chủ tịch nước Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:48:45 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ DỊ CHẾ,
HUYỆN TÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN

Dị Chế là xã đồng bằng nằm sát trung tâm huyện lỵ Tiên Lữ, gần thị xã Hưng Yên. Trong kháng chiến chống Pháp, xã quan tâm phát triển lực lượng dân quân du kích, xây dựng làng chiến đấu, đánh 225 trận, diệt 420 tên, bắn bị thương 80 tên, bắt và gọi hàng 167 tên, bắn cháy 1 xe tăng, bắn rơi 1 máy bay, phá hủy 8 xe quân sự, thu hàng trăm súng các loại. Huy động hàng vạn công đào 10.500m giao thông hào, xây 45 trận địa, bố trí 5 bãi mìn, làm hàng trăm hầm các loại. Vận động nhân dân nhường hàng chục nhà để bộ đội làm kho chứa vũ khí, lương thực. Nhân dân đóng góp 1.120 tấn lương thực, thực phẩm nuôi quân và hàng trăm nông sản các loại. Tiễn đưa 110 thanh niên nhập ngũ, hàng trăm dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Dị Chế được tặng thưởng 181 Huân, Huy chương Kháng chiến cho cá nhân, 5 huân, huy chương các loại cho tập thể.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang Nhân dân xã Dị Chế được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:49:55 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂY GIANG,
HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Tây Giang nằm trên trục đường 39B, đường 221. Trong kháng chiến chống Pháp, đây là nơi che chở, nuôi giấu cán bộ cách mạng. Tuy bị càn quét, đánh phá nặng nề, nhân dân xã vẫn tổ chức lực lượng dân quân du kích vững mạnh, phối hợp với bộ đội đánh 174 trận lớn, nhỏ, diệt 1.500 tên, bắt hơn 100 tên, phá 2 xe cơ giới, thu 320 súng các loại. Nhân dân ủng hộ kháng chiến 56 chỉ vàng, 32.000 vuông vải, 31.000kg gạo, hàng trăm tấn thực phẩm, rau xanh các loại, góp hàng chục bộ quần áo binh sĩ gửi ra tiền tuyến. Huy động hàng vạn công tham gia rào làng kháng chiến, đắp lũy, đào hàng trăm ki-lô-mét giao thông hào, 1.200 công sự, hầm trú ẩn, làm 400 hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ và làm kho quân trang, quân lương. Xã tiễn đưa 506 con em vào bộ đội, 30 thanh niên xung phong, 50 dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Tây Giang được tặng thưởng 53 Huân chương Kháng chiến, 15 Huân chương Chiến công, 13 Huân chương Độc lập và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tây Giang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:54:07 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VIỆT HÙNG,
HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Việt Hùng nằm sát sông Hồng, cạnh Nam Định. Trong kháng chiến chống Pháp, xã thường xuyên bị địch càn quét, cướp phá, nhưng nhân dân xã kiên cường trụ bám, tổ chức lực lượng độc lập đánh 45 trận lớn, nhỏ, diệt 113 tên, thu 58 súng các loại, 217 quả lựu đạn và nhiều phương tiện chiến tranh. Quân và dân xã tham gia hàng vạn công đào 3.000m giao thông hào, 2.350 hầm các loại. Xã ủng hộ kháng chiến 461 hũ gạo nuôi quân, 46.769 đồng quỹ độc lập, góp 19.217kg lương thực, hàng chục tấn thực phẩm, hàng nghìn bộ quần áo chiến sĩ. Nhân dân tiền đưa 218 con em vào bộ đội, 81 dân công hỏa tuyến.


Xã Việt Hùng được tặng thưởng 4 huân chương các loại cho tập thể, 300 huân, huy chương cho cá nhân và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Việt Hùng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:54:50 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN QUANG,
HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH


Xã Yên Quang nằm ở phía tây bắc huyện Nho Quan, thuộc vừng bán sơn địa. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Yên Quang là một trọng điểm đánh phá của địch. Nhân dân xã khắc phục khó khăn, chịu nhiều gian khổ, phối hợp với bộ đội đánh hàng trăm cuộc càn quét của địch, bảo vệ an toàn khu căn cứ cách mạng. Toàn xã có 100% hộ nhường nhà cho bộ đội ở, hỗ trợ bộ đội hàng chục đôi chiếu, chăm sóc, nuôi giấu cán bộ, bộ đội và thương binh hàng trăm người. Tham gia 15.000 công đào 25.000m giao thông hào, làm 850 hầm chữ A, đắp 480 hầm các loại cho bộ đội, tổ chức 800 lượt người đi tiếp lương, tải đạn. Xã quyên góp được 10.000 cây tre, nứa, 200 tấm ván; đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng chục tấn rau xanh, chè xanh và các loại nông sản khác cho kháng chiến. Nhân dân đã tiễn đưa 278 con em vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Yên Quang được tặng thưởng 161 Huy chương Kháng chiến, 25 Huân chương Kháng chiến, 31 bằng khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Quang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:55:20 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ GIA LẬP,
HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH


Xã Gia Lập nằm ở phía đông huyện Gia Viễn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã kiên cường bám trụ, tổ chức lực lượng đánh hàng trăm trận, diệt 141 tên, làm bị thương hàng trăm tên, đánh lui nhiều cuộc càn quét của địch, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Xã huy động 100 thuyền nan đưa tiễn bộ đội qua sông Đáy, 10 xe đạp thồ vận chuyển hàng trăm tấn hàng đi chiến dịch. Tham gia hàng nghìn công rào làng kháng chiến, làm hàng trăm vật cản, hàng trăm hầm chiến đấu và cất giấu quần lương, quân trang. Vận động thóc khao quân được hàng chục tấn, hàng trăm hũ gạo kháng chiến. Nhân dân góp 8 lạng vàng và 300kg đồng ủng hộ bộ đội, du kích. Tiễn đưa 200 con em nhập ngũ, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Gia Lập được tặng thưởng 196 Huân, Huy chương Kháng chiến chống Pháp và nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Gia Lập được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:55:42 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ GIA PHONG,
HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH


Gia Phong là cửa ngõ của chiến khu Ngọc Trạo. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Gia Phong chiến đấu trực tiếp với địch hàng chục trận, diệt 76 tên, thu hàng chục súng các loại và nhiều đạn dược. Tham gia hàng vạn công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, huy động 15 xe thồ tiếp lương, tải đạn, chi viện các chiến trường. Nhân dân xã quyên góp 41,6 tấn thóc, 10,9 tấn gạo, 32 chỉ vàng, hàng chục nồi đồng, mâm đồng, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm các loại. Tiễn đưa 307 con em vào bộ đội, 35 thanh niên xung phong, 1.401 lượt dân công hỏa tuyến.


Xã Gia Phong được tặng thưởng 853 huân, huy chương các loại (có 6 huân chương quốc tế) và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Gia Phong được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2022, 09:56:17 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ GIA TÂN,
HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH


Xã Gia Tân nằm ở phía đông nam huyện Gia Viễn. Trong kháng chiến chống Pháp, xã bị đánh phá ác liệt, nhân dân kiên cường trụ bám, tổ chức lực lượng dân quân du kích phối hợp với bộ đội đánh hàng trăm trận, diệt 340 tên, bắn cháy 1 xe cơ giới, thu hàng trăm vũ khí và quân trang, quân dụng của địch. Nhân dân xã đóng góp 10.000kg thóc, 750kg gạo, hàng chục nghìn đồng tài chính, 15 lạng vàng, 90kg đồng. Huy động 4.550 lượt người phục vụ chiến đấu, đào hàng trăm hầm các loại, 20 xe thồ tham gia chuyển hàng nghìn tán lương thực, vũ khí, đạn dược chi viện các chiến dịch. Xã tiễn đưa 155 con em vào bộ đội, hàng chục thanh niên xung phong, hàng trăm dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Gia Tân được tặng thưởng 435 Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Gia Tân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:05:12 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHÁNH CỰ,
HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH


Khánh Cự thuộc xã đồng bằng huyện Yên Khánh. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Khánh Cự dũng cảm bám trụ, bám địa bàn, đánh địch hàng trăm trận, diệt 535 tên, bắt và gọi hàng 503 tên, bắn chìm 1 tàu chiến, 3 ca nô, phá hủy 18 xe cơ giới, 15 đồn bốt, thu 225 súng, trong đó có 1 pháo 105 ly, 1 bộ điện đài và nhiều quân trang, quân dụng. Xã huy động đóng góp hàng vạn công với 3.700 lượt người phục vụ kháng chiến, đào 7km giao thông hào, làm 150m đường giao thông, đắp 130 hầm bí mật, đưa đón Đại đoàn 304, 320 qua xã an toàn; tham gia vận chuyển hàng nghìn tấn quân lương, quân trang. Toàn xã ủng hộ 20 lạng vàng, 130 nén bạc, đóng 1.200 hũ gạo nuôi quần, 630 bộ quần áo mùa đông binh sĩ và hàng trăm tấn thực phẩm các loại.


Quân và dân xã được tặng thưởng 812 Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng, 61 Huân chương Chiến cóng, 4 Huân chương Độc lập.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Cự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:05:58 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHÁNH THIỆN,
HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH


Khánh Thiện là xã đồng bằng nằm ở phía đông bắc huyện Yên Khánh. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân xã Khánh Thiện dũng cảm đánh địch hàng trăm trận, diệt 1.636 tên, bắt 205 tên, bắn cháy 2 máy bay, bắn chìm 1 tàu chiến, 5 ca nô, bắn cháy 4 xe tăng, xe bọc thép, phá tan 12 ban tề, trừng trị 48 tên ác ôn khét tiếng, thu nhiều vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng của địch. Tham gia hàng vạn công, vận chuyển 2.100 tấn lương thực, hàng chục tấn rau quả, hàng trăm con lợn cung cấp cho chiến dịch; tổ chức đưa đón hàng trăm lượt bộ đội an toàn. Nhân dân xã góp 40 lạng vàng, 110 nén bạc, 780 hũ gạo nuôi quân, 1.500 hộp sữa, 1.800 đôi chiếu, 563 bộ quần áo mùa đông binh sĩ. Tiễn đưa 210 con em vào bộ đội, huy động 2.165 lượt người đi phục vụ chiến dịch Trần Hưng Đạo, chiến dịch Quang Trung.


Xã Khánh Thiện được tặng thưởng 103 Huân chương Chiến công các hạng, 125 Huân, Huy chương Kháng chiến, 51 Huy hiệu Điện Biên Phủ.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khánh Thiện được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:06:46 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN MẠC,
HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH


Xã Yên Mạc nằm ở phía đông nam đồng bằng Bắc Bộ. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã vượt mọi gian khổ hy sinh, kiên cường đánh địch, nỗ lực tăng năng suất lao động, đóng góp nhiều sức người, sức của cho kháng chiến. Đặc biệt, xã chăm lo phát triến dân quân du kích, tổ chức các hội: Hội bạch đầu quân, hội mẹ chiến sĩ, tham gia các hoạt động trên địa bàn, hỗ trợ bộ đội chiến đấu và bảo vệ cán bộ, bộ đội, kho tàng đóng trên địa bàn xã an toàn; tham gia đánh hàng trăm trận, lập công xuất sắc. Xã huy động hàng vạn công đào 7km giao thông hào, 12.600 hầm các loại, xây dựng làng kháng chiến, vót 2.400 bàn chông, vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân trang chi viện các mặt trận. Nhân dân tích cực ủng hộ 49 chỉ vàng, 1.500kg sắt thép, 823kg đồng, đóng 1.750 tấn lương thực, hảng trăm tấn thực phẩm và nông sản các loại. Tiễn đưa 198 con em vào bộ đội và hàng trăm dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã được tặng thưởng 385 Huân, Huy chương Kháng chiến.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Mạc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:07:08 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CAO MINH,
HƯYỆN VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Xã Cao Minh nằm ở phía đông nam huyện Vĩnh Bảo. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Cao Minh bám trụ kiên cường, đánh 80 trận, diệt, bắt, gọi hàng hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Nhân dân quyên góp hàng chục lạng vàng, bạc, ủng hộ hàng chục tấn lương thực, hàng trăm tấn thực phẩm. Huy động hàng vạn công rào làng kháng chiến, đắp vật cản, phá đường; vận động nhân dân đóng góp hàng nghìn cây tre. Tiễn đưa 190 con em vào bộ đội, 30 dân công hỏa tuyến.


Xã Cao Minh được tặng thưởng 164 Huân, Huy chương Kháng chiến, 88 bằng khen và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cao Minh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:07:31 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LIÊN KHÊ,
HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Liên Khê là xã miền núi, nằm ở phía đông bắc huyện Thủy Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã tổ chức lực lượng đánh hàng chục trận, diệt 128 tên, bắt 405 tên, thu 449 súng các loại, 14 quả lựu đạn, 20 hòm đạn, đốt cháy 1 xe Jeép, phá và thu 6 pháo lớn. Đấu tranh chính trị, binh vận gọi 215 lính ngụy quay súng, trở về với nhân dân. Quân và dân xã góp hàng vạn công, đào 4.000m giao thông hào, 5.000 hố ẩn tránh. Xã đóng góp hàng trăm vật liệu, làm 200 chiếc hầm kèo để phòng, tránh và nhường hàng trăm ngôi nhà cho bộ đội, dân quân ở. Ngoài ra, xã còn đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, rau quả ủng hộ kháng chiến. Tiễn đưa 296 con em vào bộ đội, 230 dân công hỏa tuyến.


Xã Liên Khê được tặng thưởng 3.618 huân, huy chương các loại, 128 bằng khen và nhiều phần thương khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Liên Khê được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:07:53 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VĂN TỐ,
HUYỆN TÚ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG


Xã Văn Tố nằm ở phía nam huyện Tứ Kỳ, cách trung tâm huyện lỵ 3km. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Văn Tố tổ chức đánh 100 trận lớn, nhỏ, diệt và bắt 200 tên, thu 20 súng các loại và nhiều đạn dược, thuốc chữa bệnh, quân trang. Nhân dân tích cực tự tạo vũ khí, đã rèn hàng nghìn mã tấu, giáo mác, tự chế tạo mìn, lựu đạn. Tổ chức đánh mìn trên đường 191 làm chết hàng trăm tên địch. Toàn xã tham gia hàng vạn công rào làng chiến đấu, đào 5,5km giao thông hào, đắp 100 hầm bí mật và ụ vật cản từ La Giang đến La Tỉnh để ngăn xe cơ giới địch, cắm 5.000 cọc tre trên sông Thành Kỳ chặn đường tiến công của địch vào địa bàn xã bằng đường sông. Đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ bộ đội và du kích. Tiễn đưa 135 con em vào bộ đội, 220 dân công hỏa tuyến.


Xã Văn Tố được tặng thưởng 175 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Văn Tố được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:08:13 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỨC,
HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƯƠNG


Đại Đức là xã thuần nông, nằm ở cuối huyện Kim Thành. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã kiên cường bám trụ, xây dựng làng chiến đấu, đánh 40 trận lớn, nhỏ, diệt 170 tên, thu 178 súng các loại, gần 1 tấn dây điện thoại. Lực lượng du kích xã bắt 20 tên Việt gian, trừ khử 19 tên. Quân và dân xã tham gia hàng nghìn công đào hàng chục ki-lô-mét giao thông hào, hàng trăm hầm hố, vật cản. Vận chuyển hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược chi viện chiến trường. Xã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và các nông sản có giá trị ủng hộ bộ đội... Tiễn đưa 135 con em vào bộ đội, hảng trăm lượt dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Đại Đức được tặng thưởng 539 huân, huy chương các loại và nhiều phần thướng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Đức được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:08:34 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LÊ LỢI,
HUYỆN CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG


Lê Lợi là xã miền núi nằm ở phía bắc huyện Chí Linh. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh hàng chục trận; độc lập đánh 216 trận, diệt 217 tên, làm bị thương 197 tên, bắt 136 tên, gọi hàng 53 tên, đánh đổ 33 xe địch, đánh tan 7 bốt, 1 trại lính, phá hủy 1 cầu, 12km đường giao thông, thu 118 súng các loại, 5.550 viên đạn. Nhân dân ủng hộ 8 chỉ vàng, 270 tấn lương thực, 30 con trâu, bò, 80 con lợn và hàng trăm con gà, vịt. Tham gia hàng nghìn công tiếp lương, tải đạn, phục vụ chiến đấu, đào hàng nghìn mét giao thông hào, làm hàng trăm hầm cất giấu lương thực, vũ khí. Tiễn đưa 186 con em vào bộ đội, hàng trăm dân công hòa tuyến.


Quân và dân xã được tặng thưởng 102 Huy chương Kháng chiến các hạng, 20 huân chương các loại và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lê Lợi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:08:59 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THANH BÍNH,
HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG


Xã Thanh Bính nằm ở trung tâm huyện lỵ. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã đánh hàng chục trận, diệt 148 tên, bắt và gọi hàng 50 tên, thu 73 súng các loại. Huy động hàng nghìn công đào hàng trăm hầm hố các loại, đắp hàng vạn mét khối đất xây dựng làng chiến đấu, góp hàng vạn cày tre rào làng, làm chông, bẫy. Tham gia vận chuyển 3 tấn vũ khí ra chiến trường. Nhân dân ủng hộ 1kg vàng, 1.000 đồng tiền Đông Dương, 500 tấn lương thực, thực phẩm và nhiều nông sản có giá trị khác. Tiễn đưa 237 con em vào bộ đội, hàng trăm dân công hỏa tuyến chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên địa bàn.


Xã Thanh Bính được tặng 200 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Bính được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Chín, 2022, 07:09:31 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THANH LANG,
HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI DƯƠNG


Thanh Lang là xã do đất phù sa bồi đắp. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân kiên cường bám trụ, xây dựng làng chiến đấu, tổ chức đánh 61 trận, diệt 447 tên, bắt 150 tên, thu nhiều quân trang, quân dụng của địch. Nhân dân đóng hàng vạn công, hàng nghìn cây tre, gỗ, đắp lũy xây dựng làng kháng chiến, nạo vét hàng nghìn mét khối đất bùn nối giao thòng hào liên thôn, liên xã. Rào 13km làng, đắp hàng trăm vật cản, hầm tránh phi pháo địch. Tham gia làm hàng trăm hầm bí mật cất giấu quân lương, quân trang và che chở hàng nghìn người an toàn. Ủng hộ kháng chiến 28,5 lạng vàng, 820 tấn lương thực, thực phẩm, rau qua các loại. Tiễn đưa 531 con em vào bộ đội, hàng trăm lượt thanh niên xung phong và dân công hòa tuyến.


Quân và dân xã được tặng 40 Huân, Huy chương Kháng chiến, 5 Huân chương Chiến công, 5 Huy chương Chiến thắng các hạng, 26 bằng khen, giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Lang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:24:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỊ TRẤN GIA LỘC,
HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG


Thị trấn Gia Lộc nằm ở trung tâm huyện Gia Lộc. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân thị trấn tổ chức lực lượng đánh hàng trăm trận, diệt hàng trăm tên, thu hàng nghìn vũ khí, quân trang. Xã tham gia 242 lần đấu tranh chống bắt phu, chống cướp phá tài sản, chống thu thuế. Nhân dân ủng hộ 70 tấn thóc khao quân, hàng nghìn vật liệu làm nhà kho, hầm bí mật nuôi giấu cán bộ; tham gia đào hàng nghìn mét giao thông hào, tiếp lương, tải đạn phục vụ bộ đội trong các chiến dịch. Toàn thị trấn có 2.000 người tham gia kháng chiến, trong đó có 445 con em vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân thị trấn được tặng thưởng 888 huân, huy chương các loại, 55 bằng khen, giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Gia Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:24:42 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LAI CÁCH,
HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG


Xã Lai Cách là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Cẩm Giàng. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã tổ chức lực lượng đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, diệt và bắt 318 tên, thu 147 súng các loại và nhiều quán trang, quân dụng khác. Tổ chức hàng trăm đợt đắp đường, làm vật cản trên quốc lộ 5A, phá đường ray tà vẹt, phá cầu, cắt gần 1 tấn dây điện thoại, cản địch càn quét đánh phá; đánh mìn lật đổ 12 toa tàu làm chết và bị thương 52 tên địch. Nhân dân ủng hộ kháng chiến 16 đồng cân vàng, 6.433kg gạo khao quân, 23.500 đồng Đông Dương; chi viện chiến trường hàng trãm tấn lương thực, thực phẩm, rau xanh các loại. Tiễn đưa 187 con em vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Lai Cách được tặng thưởng 178 Huy chương Kháng chiến và Huy chương Chiến thắng các hạng, 117 bằng khen, giấy khen, 3 Bảng vàng danh dự.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002 nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lai Cách được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:25:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CỔ BÌ,
HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG


Trong kháng chiến chống Pháp, xã Cổ Bì tổ chức lực lượng đánh 105 trận lớn, nhỏ, diệt 300 tên, bắn cháy 1 xe tăng, gọi hàng hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, đạn dược, thuốc chữa bệnh. Tham gia hàng vạn ngày công đào hàng nghìn mét Đường 5, Đường 20, đường sắt cắt liên lạc và tiếp tế của địch. Nhân dân ủng hộ 16 lạng vàng, 50 tấn lương thực, hàng chục vạn đồng Đông Dương và hàng trăm tấn thực phẩm, rau quả các loại. Tiễn đưa 265 con em vào bộ đội, 95 dân công tải đạn, tiếp lương, hàng trăm lượt thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.

Quân và dân xã được tặng thưởng 253 Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng, nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cổ Bì được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:25:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẦM HÀ,
HUYỆN QUẢNG HÀ, TỈNH QUẢNG NINHĐầm Hà là xã đồng bằng ven biển, gần đường 18A. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã   Đầm Hà dũng cảm đánh hàng trăm trận, lập công xuất sắc. Chỉ tính riêng nửa tháng 1 năm 1950, quân và dân xã phối hợp với bộ đội địa phương đánh phục kích đoàn xe quân sự địch trên quốc lộ 4, phá hủy 4 xe vận tải, diệt 32 tên, thu nhiều súng các loại. Tổ chức đấu tranh chính trị, binh vận, gọi hàng được hàng chục lính ngụy. Xã vận động 450 con em vào lực lượng vũ trang, tham gia chiến đấu khắp các chiến trường, có trên 500 lượt, người đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Biên Giới.


Lực lượng dân quân xã 20 năm liền được công nhận là Đơn vị Quyết thắng, toàn xã được tặng nhiều huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đầm Hà được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:25:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG VĂN,
HUYỆN BÌNH LIÊU, TỈNH QUẢNG NINH


Đồng Văn là xã vùng cao nằm ở phía đông bắc huyện Bình Liêu, cách trung tâm huyện 30km. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã tổ chức lực lượng đánh hàng chục trận, diệt hàng chục tên, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng, bảo vệ an toàn căn cứ kháng chiến. Tổ chức hàng trăm cuộc đấu tranh chính trị, binh vận, gọi hàng 60 binh lính ngụy. Tham gia hàng nghìn công phá đường, đào hàng nghìn mét hào, cắt giao thông, chặn tiếp tế của địch từ Đồng Văn đi Hà Bắc. Nhân dân nuôi giấu cán bộ, bộ đội tận tình chu đáo, ủng hộ kháng chiến nhiều sức người, sức của.


Quân và dân xã Đồng Văn được tặng thưởng 53 huân, huy chương các loại, 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 Cờ thưởng của Bộ Nội vụ...


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đồng Văn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:26:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HỒNG THÁI,
HUYỆN PHÚ XUYÊN, TỈNH HÀ TÂY


Xã Hồng Thái nằm ở phía đông huyện Phú Xuyên. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Hồng Thái tổ chức lực lượng đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, diệt hàng trăm tên địch, bắt và gọi hàng hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, đạn dược. Tham gia hàng vạn công đào 412 hầm, hàng nghìn mét hào chiến đấu, huy động 8.024 cây tre làm hầm nhà cất giấu lương thực, quân trang và rào làng kháng chiến. Nhân dân đào 1.780m3 đất đá, ụ vật cản chặn xe tăng địch đánh phá, càn quét. Vận động hàng chục phương tiện vận chuyển 212 tấn thóc chi viện chiến trường. Hội phụ nữ tổ chức quyên góp nhiều nông sản, nuôi giấu hàng trăm cán bộ tận tình chu đáo. Xã đã ủng hộ 30 đồng cân vàng, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm chuyển ra tiền tuyến. Tiễn đưa 286 con em vào bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Xã Hồng Thái được tặng thưởng 341 huân chương các loại, 128 huy chương và nhiều bằng khen khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Thái được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:26:50 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HÒA LÂM,
HUYỆN ỨNG HÒA, TỈNH HÀ TÂY


Xã Hòa Lâm nằm ở phía nam huyện Ứng Hòa, cách trung tâm huyện lỵ 7km. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Hòa Lâm tổ chức lực lượng đánh địch 20 trận lớn, hàng chục trận nhỏ lẻ, diệt 225 tên, bắt 15 tên, gọi hàng nhiều tên, thu 50 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng khác. Tổ chức lực lượng đấu tranh chính trị, binh vận hàng chục cuộc, kêu gọi hàng chục binh sĩ ngụy về với nhân dân. Tham gia đào 5.670m giao thông hào qua các thôn, xóm, 213 hầm bí mật nuôi giấu cán bộ; huy động 300 công vận chuyển lương thực ra vùng tự do. Xã đóng góp 108 tấn lương thực, hàng trăm hũ gạo khao quân, hàng chục tấn thực phẩm, 19.000 đồng. Tiễn đưa 70 con em vào bộ đội và hàng trăm dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã được tặng thưởng 59 huân, huy chương các loại, 1 Kỷ niệm chương, 1 Bằng có công với nước.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hòa Lâm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:27:08 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CẦN KIỆM,
HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY


Xã Cần Kiệm thuộc vùng gò đồi. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân tổ chức lực lượng đánh 120 trận, diệt 600 tên, bắt 125 tên, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng các loại. Tham gia hàng vạn công đào 4.200m giao thông hào, 700 hầm cá nhân, đắp 45 ụ chiến đấu. Huy động 100 cây tre, gỗ, hàng trăm bó rào làm 200 hầm cất giấu lương thực, quân trang, rào 6.000m làng kháng chiến. Nhân dân đóng trên 35 tấn lương thực, hàng trăm tấn thực phẩm các loại, ủng hộ bộ đội hàng trăm bộ quần áo mùa đông binh sĩ, 60 chăn màn, góp 120 hộp sữa nuôi quân. Tiễn đưa 87 con em vào bộ đội, hàng nghìn lượt dân công hỏa tuyến tiếp lương, tải đạn. Huy động 420 thanh niên phục vụ chiến dịch Hòa Bình và chiến dịch Điện Biên Phủ. Điều động 300 người đi phá đường, cắt tiếp tế của địch trên địa bàn, huyện, tỉnh.


Quân và dân xã Cần Kiệm được tặng thưởng 731 huân chương các loại, 228 huy chương và nhiều phần thương khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cần Kiệm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:27:46 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LẠI THƯỢNG,
HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY


Xã Lại Thượng nằm ở phía tây bắc huyện Thạch Thất. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Lại Thượng tham gia chiến đấu 39 trận lớn, nhỏ, diệt 128 tên, bắt 50 tên, thu 86 vũ khí, 500 viên đạn, 260 lựu đạn và nhiều đồ dùng khác. Xã huy động 738 người đi dân công hỏa tuyến, tiễn đưa 138 con em vào bộ đội, chiến đấu và phục vụ trên các chiến trường. Hàng trăm thanh niên xã hỗ trợ hàng nghìn công đào đắp 20km hào chiến đấu, 69 ụ vật cản, hầm các loại. Nhân dân tham gia hàng trăm lưạt người đấu tranh chính trị, binh vận dưới nhiều hình thức, góp phần làm thất bại âm mưu của địch, bảo vệ được an toàn cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ, bộ đội đóng trên địa bàn.


Xã được tặng thưởng 68 huân, huy chương các loại, 63 bằng khen và nhiều phần thương khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lại Thượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2022, 04:28:06 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CẨM YÊN,
HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY


Xã Cẩm Yên nằm ở phía tây bắc huyện Thạch Thất, cách trung tâm huyện 6km. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, xã tổ chức lực lượng, phối hợp với bộ đội đánh địch hàng trăm trận, diệt 150 tên, thu hàng chục vũ khí và hàng nghìn viên đạn. Kết hợp đấu tranh chính trị, địch vận làm thất bại âm mưu của kẻ thù. Tham gia hàng nghìn công rào hàng nghìn mét làng kháng chiến, đào 1.500m giao thông hào, làm 30 ụ vật cản; đóng hàng nghìn vật liệu làm 180 hầm bí mật, nuôi giấu cán bộ, làm kho cất trữ quân lương, quân trang. Nhân dân xã đóng góp hàng chục chỉ vàng, 11.800 đồng Đông Dương, 25 tấn lương thực, hàng trăm tấn thực phẩm ủng hộ bộ đội, du kích. Xã có 30 con em vào bộ đội, 45 dân công hỏa tuyến, 37 thanh niên xung phong.


Quân và dân xã được tặng 115 huân, huy chương các loại, 30 Kỷ niệm chương, 30 bằng khen, 15 Bằng có công với nước cho cá nhân, 101 huân, huy chương các loại cho tập thể và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cẩm Yên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:25:57 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG NGẢI,
HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY


Trong kháng chiến chống Pháp, xã Hương Ngải tổ chức lực lượng đánh hàng chục trận, diệt 338 tên, bắt và gọi hàng hàng chục tên, thu hàng trăm súng và các phương tiện chiến tranh của địch. Nhân dân tổ chức đấu tranh chính trị hàng chục lượt, bảo toàn cơ sở kháng chiến, phá tan bộ máy kìm kẹp của tề, ngụy, trùng trị bọn ác ôn. Tham gia hàng vạn công rào làng kháng chiến, góp hảng nghìn vật liệu làm 100 hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ, bộ đội và cất giấu kho hàng. Toàn xã góp 5 lạng vàng, hàng chục tấn lương thực, hàng trăm tấn thực phẩm; ủng hộ bộ đội 300m vải, hàng trăm nông sản các loại. Tiễn đưa 146 con em vào bộ đội, 183 dân công phục vụ chiến dịch Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tây Bắc, huy động hàng trăm dân công chuyển lương thực chi viện các chiến trường.


Quân và dân xã được tặng thưởng 383 huân, huy chương các loại, 16 Kỷ niệm chương, 158 bằng khen...


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hương Ngải được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:26:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VÂN CANH,
HUYỆN HOÀI ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY


Vân Canh là xã nằm kề đường cao tốc Láng - Hòa Lạc. Trong kháng chiến chống Pháp, xã tổ chức lực lượng, phối hợp với bộ đội chống càn 102 trận, diệt 214 tên, gọi hàng và bắt 156 tên, phá 182 súng các loại, 23 xe cơ giới, 3 lô cốt của địch. Tham gia 2.500 công đào đường, đắp hàng chục ụ vật cản. Đóng 1.300 cây tre rào làng kháng chiến, làm 312 hầm bí mật. Tổ chức đấu tranh chính trị, binh vận, vận động 1 tiểu đội bảo an và 12 binh lính ngụy trở về với nhân dân. Nhân dân xã đóng 13,1 lạng vàng, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ bộ đội, nhường 200m2 nhà cho cán bộ để kho hàng các loại... Tiễn đưa hàng trăm con em vào bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã được tặng thưởng 614 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vân Canh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:26:39 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỒNG TÂM,
HUYỆN MỸ ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY


Xã Đồng Tâm thuộc vùng bán sơn địa nằm ở phía tây bắc huyện Mỹ Đức. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, xã Đồng Tâm xây dựng lực lượng, đánh địch 62 trận, bắn cháy 1 xe tăng, diệt 272 tên, bắt và gọi hàng 128 tên, thu 211 súng và nhiều phương tiện chiến tranh. Tham gia 27 000 cóng, đào đắp công sự, làm hàng chục hầm bí mật, đào hàng trăm hầm trú ẩn, hàng nghìn mét giao thông hào. Toàn xã đóng góp 210 tấn lương thực, thực phẩm, 20.000 cây tre, hàng nghìn vật liệu, tụ tạo chông mìn, cạm bẫy... Tiễn đưa 117 con em vào bộ đội, 850 lượt dân công hỏa tuyến và thanh niên xung phong.


Quân và dân xã được tặng thưởng 132 huân, huy chương cho cá nhân, 19 bằng khen cho các gia đình, nhiều phần thưởng khác cho tập thể.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đồng Tâm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:27:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LINH,
HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Xã Phù Linh thuộc vùng trung du bán sơn địa, nằm ở phía bắc Thủ đô Hà Nội. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã bám trụ kiên cường tổ chức lực lượng đánh địch hàng chục trận, diệt, bắt và gọi hàng hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh của chúng. Tham gia hàng trăm công tiếp lương, tải đạn; huy động 487 người phục vụ chiến dịch Đông Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhân dân đóng góp 3.000m vải ủng hộ du kích, đóng 2.000 hũ gạo kháng chiến, hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, nhiều vàng bạc. Tiễn đưa 211 con em vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã được tặng thưởng 13 huân, huy chương các hạng, nhiều danh hiệu Chiến sĩ Thi đua. Xã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ Đơn vị lá cờ đầu dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.


Ngày 27 thang 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phù Linh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:28:21 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐÔNG XUÂN,
HUYỆN SÓC SƠN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Xã Đông Xuân nằm ở phía nam huyện Sóc Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã kiên cường bám trụ, xây dựng làng chiến đấu, lực lượng dân quân du kích xã phối hợp với bộ đội đánh 60 trận, diệt 200 tên, 15 xe cơ giới, 107 phương tiện, vũ khí, thu nhiều quân trang, quân dụng. Xã huy động 500 người phục vụ chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia hàng nghìn công đào hào chiến đấu, đắp vật cản, góp hàng nghìn vật liệu làm hầm, nhà giấu vũ khí, quân lương. Nhân dân ủng hộ kháng chiến 10 chỉ vàng, 2.500 hũ gạo, đóng gần 100 tấn thóc, hàng trăm tấn thực phẩm, rau xanh các loại, 4.015m vải. Tiễn đưa 217 con em vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Đông Xuân được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba, 711 huân chương các loại, 9 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đông Xuân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:28:41 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN KHÊ,
HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Nguyên Khê nằm ở phía bắc huyện Đông Anh. Trong kháng chiến chống Pháp, xã tổ chức lực lượng vũ trang gồm 350 người tham gia chiến đấu trên địa bàn. Nhân dân xã còn tiễn đưa hàng trăm con em vào bộ đội, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Xã đã nuôi dưỡng và bảo vệ an toàn hảng trăm cán bộ, bộ đội, thương binh. Đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng vạn công phục vụ chiến đấu. Có 2 đại đội dân công của xã tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ đến ngày toàn thắng.


Quân và dân xã Nguyên Khê được tặng thưởng 178 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nguyên Khê được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:29:02 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KIM SƠN,
HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Xã Kim Sơn nằm ở phía đông nam Hà Nội, cách Thủ đô 22km. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã nỗ lực sản xuất, đóng góp nhiều sức người, sức của cho kháng chiến, ra sức chiến đấu bảo vệ cán bộ huyện, tỉnh, Trung ương hoạt động an toàn. Quân và dân xã đánh hàng trăm trận càn quét của địch, lập nhiều chiến công xuất sắc. Đặc biệt, tháng 5 năm 1954, Pháp huy động 1.600 quân, có xe tăng, máy bay yểm trợ tiến công vào địa bàn xã. Chúng vấp lưới chông, mìn, cạm bẫy của ta, du kích xã lợi dụng giao thông hào, chiến đấu mãnh liệt, diệt 300 tên, thu nhiều vũ khí, đạn dược. Nhân dân đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ bộ đội, du kích. Tiễn đưa 320 con em vào bộ đội, 80 dân công hỏa tuyến.


Xã được tặng thưởng 120 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:29:21 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN PHƯỜNG DỊCH VỌNG,
QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Dịch Vọng thuộc huyện Từ Liêm. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân phường tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, phối hợp với bộ đội đánh hàng trăm trận, diệt, bắt, gọi hàng hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, trang bị của chúng. Nhân dân và du kích phường tổ chức hàng chục trận đấu tranh, binh vận, gọi hàng hàng trăm tên địch đóng bốt ở Cầu Giấy, Mai Dịch ra đầu hàng. Phường huy động hàng vạn công cứu thương, tải thương, tiếp lương, tải đạn. Thành lập các tổ đội sản xuất vũ khí đánh địch, đã làm hàng nghìn côn, gậy, giáo mác tự cấp cho du kích chiến đấu. Nhân dân phường còn đóng góp nhiều tiền, vàng, áo mùa đông binh sĩ, hàng trăm hũ gạo kháng chiến ủng hộ bộ đội và du kích. Tiễn đưa hàng trăm con em vào bộ đội và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân phường Dịch Vọng được tặng thưởng 91 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 27 tháng 2 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân phường Dịch Vọng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:29:54 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HƯNG KHÁNH,
HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI


Hưng Khánh là xã miền núi phía tây huyện Trấn Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Khánh đánh 29 trận, tiêu diệt và bắt sống 75 tên, bắn rơi 1 máy bay, triệt phá hội tề; phối hợp cùng với bộ đội đánh đồn Ca Vịnh, mờ đường vào giải phóng Tây Bắc. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 950 lượt người đi dân công hỏa tuyến, 73.350 ngày công phục vụ kháng chiến, 100 người tham gia đoàn dân công trong chiến dịch Điện Biên Phủ.


Quân và dân xã Hưng Khánh được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại, 3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1 Anh hùng lao động.


Ngày 4 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Khánh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Chín, 2022, 02:30:19 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THỦ SỸ,
HUYỆN TIÊN LỮ, TỈNH HƯNG YÊN


Xã Thủ Sỹ thuộc huyện Tiên Lữ. Trong kháng chiến chống Pháp, xã bị địch càn quét, đánh phá ác liệt, nhân dân xã kiên cường bám trụ, bám địa bàn, vừa tích cực tăng gia sản xuất đóng góp nhiều sức người, sức của cho kháng chiến, vừa tổ chức lực lượng dân quân du kích, tham gia đánh địch hàng chục trận, diệt nhiều tên, thu nhiều vũ khí và trang bị của địch.


Nhân dân đóng góp hàng vạn công phục vụ chiến đấu, vận tải hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho chiến trường. Ủng hộ bộ đội, du kích hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và rau xanh các loại. Xã tiễn đưa hàng trăm con em vào bộ đội và thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã được tặng hàng trăm huân, huy chương các loại, nhiều danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và các phần thưởng cao quý khác.


Ngày 4 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thủ Sỹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:31:00 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH ĐỨC,
HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG


Xã Minh Đức nằm ở phía đông nam huyện Tứ Kỳ, giữa trục đường tỉnh lộ 191 và 17A, xung quanh có sông bao bọc. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã Minh Đức vượt qua gian khó, hy sinh, tổ chức lực lượng đánh 42 trận lớn, nhỏ, diệt 162 tên, giải thoát được 60 du kích, thu gần 100 súng các loại. Nhân dân tổ chức hàng chục trận đấu tranh chính trị, binh vận, kêu gọi 73 binh lính ngụy trở về với gia đình. Tham gia hàng vạn công, phá hỏng 1.000m đường giao thông; xây dựng 10km chiến lũy, 100 địa đạo. Xã đóng góp 2.800 cây tre làm lán, kho và vật cản địch, góp 25 chỉ vàng, hàng triệu đồng và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, rau xanh các loại ủng hộ bộ đội. Nhân dân xã tiễn đưa 263 con em vào bộ đội, hàng trăm thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Minh Đức được tặng thưởng 380 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưưng khác.


Ngày 4 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Đức được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:31:19 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐÌNH CHU,
HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC


Đình Chu là xã trung du nằm ở phía nam huyện Lập Thạch. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đình Chu chiến đấu 163 trận, tiêu diệt 156 tên, thu 60 súng, 180 quả lựu đạn, hàng nghìn viên đạn và nhiều trang bị quân sự các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 237 thanh niên nhập ngũ, 300 người đi dân công hỏa tuyến. Ủng hộ 123 tấn thóc, 1.500kg gạo.


Quân và dân xã Đình Chu được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đình Chu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:31:42 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH PHÚ
(nay là xã Nam Hồng) HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH


Minh Phú là xã thuộc huyện Nam Trực cách thành phố Nam Định 11km. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Minh Phú chiến đấu 152 trận, tiêu diệt 257 tên, bắt sống 206 tên, làm bị thương hàng trăm tên, gọi hàng 162 tên, phá 4 ban tề, thu 617 súng các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 248 người nhập ngũ, 785 người tham gia du kích, 465 người đi dân công hỏa tuyến, 120 gia đình đào hầm nuôi giấu cán bộ. Ủng hộ 900 tấn lương thực, 238 chỉ vàng, 13 vạn đồng tiền Đông Dương.


Quân và dân xã Minh Phú được tặng thưởng 379 huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Phú được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chả nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:32:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐIỀN XÁ,
HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Điền Xá liền kề với thành phố Nam Định. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Điền Xá tham gia chiến đấu 190 trận, tiêu diệt 395 tên, bắt sống 257 tên, làm bị thương 450 tên, bắn rơi 1 máy bay, phá hủy 15 xe quân sự, san bằng 4 đồn, diệt 18 ban tề, thu 311 súng các loại. Vận động 70 thanh niên không đi lính cho Pháp. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 267 người nhập ngũ, 1.071 người tham gia du kích, 93 thanh niên xung phong, 515 người tham gia dân công hỏa tuyến, 505 gia đình có hầm bí mật. Ủng hộ 3.100 tấn lương thực, 12 chỉ vàng, 10 vạn đồng tiền Đông Dương cho quỹ Độc lập.


Quân và dân xã Điền Xã được tặng thưởng 2 Huân chương hạng nhì và ba, 351 huân, huy chương các loại.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Điền Xã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:32:23 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TỨ MỸ
(nay là xã Yên Quang) HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH


Yên Quang là xã nằm ở phía tây nam huyện Y Yên, cách thị trấn 3km. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân xã Yên Quang phối hợp chiến đấu 143 trận, diệt 700 tên, bắt sống 100 tên, bắn rơi 1 máy bay, bắn cháy 5 xe cơ giới, bắn chìm 5 tàu chiến, thu và phá hủy nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự các loại, gọi hàng 150 tên lính bảo hoàng bỏ ngũ trở về với nhân dân. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 217 người nhập ngũ, 235 chiến sĩ du kích, 20 người tham gia dân công hỏa tuyến. Ủng hộ 15.000kg, 9.000kg thực phẩm, mua 700 công phiếu, dỡ 52 ngôi nhà, 7.500 cây tre để làm hầm hào, đắp 300 ụ đất đá cản xe cơ giới, 145 thuyền và mảng đưa đón cán bộ và vận chuyển vũ khí, lương thực.


Xã Yên Quang được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng ba, 450 huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Quang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:32:44 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG
(nay là xã Yên Đồng) HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH


Yên Đồng là xã nằm ở phía nam huyện Ý Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Đồng độc lập chiến đấu 52 trận, phối hợp chiến đấu 42 trận, diệt 400 tên, làm bị thương 259 tên, gọi hàng 120 tên, phá hủy 1 ca nô, thu 41 súng và nhiều quân trang, quân dụng của địch. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 365 người đi bộ đội, 841 dân quân du kích, 700 người đi dân công hỏa tuyến. Đóng góp 13.650kg thóc, 8.000 đồng tiền Đông Dương, 350kg đồng, 350 áo ấm, 12 tấn thực phẩm, mua 750 công phiếu phục vụ kháng chiến.


Quân và dân xã Yên Đồng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhì và 275 huân, huy chương các loại.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Đồng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:33:11 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VẠN THẮNG
(nay là xã Yên Thắng) HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH


Yên Thắng là xã nằm ở phía nam huyện Ý Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Thắng phối hợp chiến đấu 74 trận, tiêu diệt 354 tên. bắt sống 157 tên, gọi hàng 98 tên, thu 163 súng và nhiều đồ dùng quân sự các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 362 người vào bộ đội, lực lượng du kích trên 300 người, phục vụ chiến đấu 170 người, đào 2.400 hào giao thông, 2.612 cây tre, làm 167 ụ súng, 650 hố chông, 500 cạm bẫy. Đóng góp 174.000kg lúa, 69 lạng vàng, 750kg đồng, mua 8.500 đồng trái phiếu.


Quân và dân xã Yên Thắng được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng nhất và nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Thắng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:33:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THỌ BẰNG
(nay là xã Yên Bằng) HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNHYên Bằng là xã vùng đồng chiêm trũng, nằm ở phía tây huyện Ý Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Bằng độc lập và phối hợp chiến đấu 115 trận, trong đó có 16 trận chống càn, tiêu diệt 251 tên, bắt sống, gọi hàng 61 tên, thu 150 súng các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 251 người nhập ngũ, tham gia du kích 756 người, đi dân công hỏa tuyến 315 người, ủng hộ 1.250kg thóc, 85 tấn thực phẩm, 35 chỉ vàng, 3.500kg đồng, 187 bộ quần áo ấm, 25.000 lượt ngày công rào làng chiến đấu, dỡ 3 ngôi đình, 2 ngôi chùa để làm giao thông, đắp 1.500m2 đất làm ụ cản xe cơ giới địch.


Quân và dân xã Yên Bằng được tặng thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 506 huân, huy chương các loại.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:33:48 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CỘNG HÒA
(nay là xã Xuân Hòa) HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH


Xuân Hòa là xã nằm ở phía đông nam huyện Xuân Trường. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân xã Xuân Hòa chiến đấu trên 100 trận, tiêu diệt 495 tên, bắt sống 36 tên, phá 2 ban tề, thu 51 súng các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 255 người nhập ngũ, 300 người tham gia du kích, 376 người tham gia dân công hỏa tuyến; 12.000 ngày công, hàng vạn cây tre, đào 1.250 hầm chông, đào đắp 3.000m hào. Huy động 90 tấn lương thực, hàng trăm nghìn đồng ngân phiếu kháng chiến.


Xã Xuân Hòa được tặng thưởng 174 huân, huy chương và nhiều bằng, giấy khen các loại.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:34:08 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN AN
(nay là xã Xuân Thành) HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Xuân Thành nằm ở phía đông bắc huyện Xuân Truờng và Giao Thủy, trên trục đường 50. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân xã Xuân Thành đánh 200 trận, tiêu diệt 312 tên, bắt sống 53 tên, gọi hàng 26 tên, thu 157 súng các loại, 2 thuyền với 15 tấn lương thực, thực phẩm và nhiều đồ dùng quân sự khác. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 145 người nhập ngũ, 450 người tham gia du kích, 340 lượt người đi dân công hỏa tuyến, 60 tấn lương thực, 15 chỉ vàng, hàng trăm nghìn đồng công phiếu kháng chiến; bảo vệ an toàn hàng nghìn lượt cán bộ.


Xã Xuân Thành được tặng thưởng 520 huân, huy chương và nhiều bằng khen các loại.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Chín, 2022, 01:34:45 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ XUÂN KIÊN,
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Xuân Kiên nằm ở phía nam huyện Xuân Trường. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Xuân Kiên chiến đấu 100 trận, diệt 159 tên, bắt sống 1 tên, diệt 5 xe cam nhông và 25 súng các loại. Đóng góp nhiều sức người, sức của cho cách mạng: 126 người nhập ngũ, 280 người tham gia dân công hỏa tuyến, 75 tấn lương thực, đào đắp trên 1.000m3 đất đá các loại.


Quân và dân xã Xuân Kiên được tặng thưởng 65 Huân, Huy chương Kháng chiến và 87 bằng khen.


Ngày 24 tháng 4 năm 2002, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Kiên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:37:13 am
PHẦN THỨ HAI
NHỮNG TẬP THỂ ANH HÙNG
THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
(1954-1975)


NÔNG TRƯỜNG 20-12 - QUYẾT THẮNG KHU VĨNH LINH


Nông trường 20-12 - Quyết thắng Vĩnh Linh thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1958 gồm các đơn vị tiểu đoàn 3, trung đoàn 18 Sư đoàn 325, sau bổ sung 4 đại đội thuộc trung đoản 101 Sư đoàn 325 và lữ đoàn 341 làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế gắn với quốc phòng bảo vệ giới tuyến ở miền tây Vĩnh Linh nơi có đường Hồ Chí Minh đi qua.


Tính đến trước ngày giặc Mỹ leo thang chiến tranh ra miền Bắc nông trường đâ khai phá và trồng 1.014 ha cao su, 54 ha chè, 32,5 ha hồ tiêu, nhiều ha cây rau màu ngắn ngày, hồ chứa nước, nhà xương, chăn nuôi trâu bò... Những cánh rừng cao su là nơi cất giấu kho tàng xe máy, nơi đóng quân của bộ đội ta.


Trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nông trường vừa sản xuất vừa chiến đấu. Những đơn vị tự vệ phòng không 12,7 ly, 37 ly cùng bộ đội phòng không bắn rơi nhiều máy bay địch. Phân đội ĐKZ.75 ly tham gia chiến đấu ở Cồn Tiên, Dốc Miếu. Ngoài ra, cán bộ, công nhân nông trường còn tham gia cứu thương, dùng xe nông trường kéo pháo vào trận địa.


Nông trường được thưởng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, được Bác Hồ gửi thư khen.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nông trường 20-12 - Quyết thắng được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:37:37 am
ĐỘI BẢO VỆ ĐƯỜNG DÂY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Quảng Bình - vùng đất lửa, là mục tiêu đánh phá của không quân và hải quân Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta. Cán bộ, công nhân đội bảo vệ đường dây đã vượt qua bom đạn ác liệt của kẻ thù, lập chiến công xuất sắc.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Đội bảo vệ đường dây tỉnh Quảng Bình được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:37:58 am
ĐỘI CÔNG NHÂN CẦU PHÀ 3-4 BẾN PHÀ GHÉP, TỈNH THANH HÓA


Trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta, bến phà Ghép tỉnh Thanh Hóa là một trọng điểm đánh phá của chúng. Cán bộ, công nhân bến phà vừa chiến đấu vừa vượt qua bom đạn ác liệt của quân thù bảo vệ mạch máu giao thông thông suốt.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Đội công nhân cầu phà 3-4 được Chủ tịch nước Việt Nam dàn chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:38:20 am
ĐỘI CẦU 19-5, SỬA CHỮA CẦU HÀM RỒNG
THUỘC TỔNG CỤC ĐƯỜNG SẮT, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta, Hàm Rồng là một trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch. Cán bộ, công nhân Đội cầu 19-5 đã nhiều lần vượt qua bom đạn địch, sửa chữa bảo đảm cho những đoàn tàu chi viện cho chiến trường miền Nam qua cầu Hàm Rồng luôn luôn được thông suốt.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Đội cầu 19-5 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:38:44 am
ĐỘI KHAI THÁC LÂM NGHIỆP SỐ 5 LÂM TRƯỜNG HƯƠNG KHÊ, HÀ TĨNH


Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta, Khu 4 là nơi địch thường xuyên đánh phá. Cán bộ, công nhân Đội khai thác lâm nghiệp số 5 vừa chiến đấu vừa lao động, luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quốc phòng và kinh tế dân sinh.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Đội khai thác lâm nghiệp số 5 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:39:05 am
ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG 759 CÔNG TRƯỜNG THỐNG NHẤT 12A,
TỈNH QUẢNG BÌNH


Quảng Bình là trọng điểm đánh phá trong cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ. Cán bộ và đội viên thanh niên xung phong 759 vượt qua bom đạn ác liệt của quân thù, vừa chiến đấu vừa lao động lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm vụ của mình.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Đội thanh niên xung phong 759 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:39:20 am
ĐỘI XE Ô TÔ 202 HÀ NỘI, CỤC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ,
BỘ GIAO THÔNG VẢN TẢI


Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nước ta, phương tiện vận tải là một trong những mục tiêu địch săn đuổi, đánh phá ác liệt nhất. Cán bộ, lái xe Đội 202 bất chấp hiểm nguy, ngày đêm bám xe, tăng chuyến, bảo vệ an toàn hàng hóa và phương tiện, lập được chiến công đặc biệt xuất sắc.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Đội xe ô tô 202 Hà Nội được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:39:38 am
BỆNH VIỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH


Trong kháng chiến chống Mỹ, Quảng Bình là trọng điểm đánh phá của không quân và hải quân Mỹ. Cán bộ, bác sĩ, y sĩ, hộ lý Bệnh viện Quảng Trạch vượt qua bom đạn địch sẵn sàng cứu chữa bộ đội và nhân dân bị thương. Bệnh viện còn đào hàng trăm hầm trú ẩn, hàng nghìn mét hào giao thông, hạn chế thương vong cho cán bộ, nhân viên của viện và thương binh.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Bệnh viện Quảng Trạch được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:40:32 am
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CỰ NẬM HUYỆN BỐ TRẠCH,
TỈNH QUẢNG BÌNH


Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ đối với miền Bắc nước ta, Quảng Bình là một trọng điểm đánh phá của địch. Cán bộ, xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Cự Nậm tay cày, tay súng vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa đẩy mạnh sản xuất, lập thành tích đặc biệt xuất sắc.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Hợp tác xã nông nghiệp Cự Nậm được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Chín, 2022, 09:40:55 am
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VĨNH KIM, KHU VỰC VĨNH LINH


Vĩnh Linh là nơi tuyến đầu miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ khi Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả nước, nơi đây càng trở lên ác liệt. Cán bộ và xã viên Hợp tác xã Vĩnh Kim tay cày, tay súng vừa chiến đấu, vừa sản xuất lập được những thành tích đặc biệt xuất sắc trên mặt trận sản xuất nông nghiệp vấ các mặt văn hóa, xã hội.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Kim được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:23:10 pm
KHU VỰC VĨNH LINH


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Vĩnh Linh đã chủ động xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ nơi tuyến đầu miền Bắc. Vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, đã tiêu diệt và bắt gọn nhiều toán gián điệp của Mỹ - ngụy từ miền Nam tung ra miền Bắc. Nhiều làng, xã ở khu vực Vĩnh Linh đã xây dựng những làng chiến đấu bảo vệ quê hương.


Vĩnh Linh xứng đáng với tên gọi Làng thép Vĩnh Linh.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, khu Vĩnh Linh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:23:32 pm
NHÀ MÁY ĐIỆN HÀM RỒNG, TỈNH THANH HÓA


Nhà máy điện Hàm Rồng được khởi công tháng 9 năm 1959, đến ngày 11 tháng 8 năm 1962 lò máy số 1 công suất 1.500KW bắt đầu hoạt động. Ngày 4 tháng 4 năm 1964, lò máy số 2 hoạt động đưa tổng công suất lên 3.000KW.


Hai ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, máy bay Mỹ ồ ạt đánh phá cầu Hàm Rồng và các cơ sơ công nghiệp xung quanh, trong đó có Nhà máy điện Hàm Rồng. Lực lượng tự vệ nhà máy đã anh dũng đánh trả máy bay Mỹ, góp phần cùng quân và dân Hàm Rồng bắn rơi nhiều máy bay địch. Cán bộ, công nhân nhà máy bất chấp bom đạn bám lò, bám máy, khôi phục sửa chữa kịp thời hư hỏng, phát điện phục vụ sản xuất và chiến đấu.


Nhà máy đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Anh hùng lao động.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nhà máy điện Hàm Rồng được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:23:52 pm
NHÀ MÁY ĐIỆN VINH, TỈNH NGHỆ AN


Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà máy điện Vinh là một trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Cán bộ, công nhân nhà máy vượt qua bom đạn của địch bám lò, bám máy, khôi phục, sửa chữa kịp thời hư hỏng, phát điện phục vụ sản xuất và chiến đấu. 

Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Nhà máy điện Vinh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:24:08 pm
TỔ LÁI XE LỬA 424 TỔNG CỤC ĐƯỜNG SẮT,
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ đối với miền Bắc, tuyến đường sắt và đầu máy toa xe là mục tiêu đánh phá của địch. Vượt qua bom đạn ác liệt của kẻ thù, tổ lái 424 ngày đêm bám đầu máy, toa xe vận chuyển hàng hóa chi viện cho tiền tuyến, lập thành tích đặc biệt xuất sắc.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Tổ lái xe lửa 424 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:24:25 pm
XÍ NGHIỆP 1.1 NHÀ MÁY GỖ VINH, TỈNH NGHỆ AN


Trong cuộc chiến tranh phá hoặi miền Bắc, thành phố Vinh tỉnh Nghệ An là một trong những trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Cán bộ và công nhân xí nghiệp 1.1 nhà máy gỗ Vinh ngày đêm bám máy, bám xưởng không ngừng đưa năng suất lên cao, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu kinh tế, quốc phòng.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, xí nghiệp 1.1 nhà máy gỗ Vinh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:24:42 pm
HỢP TÁC XÃ ĐÁNH CÁ QUẢNG PHÚ, TỈNH QUẢNG BÌNH


Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Bình là trọng điểm đánh phá của không quân và hải quân Mỹ. Cán bộ và xã viên Hợp tác xã đánh cá Quảng Phú không chịu lùi bước trước khó khăn, vẫn ngày đêm súng khoác vai, bám tàu thuyền, bám biển đánh cá. Năng suất đánh cá không ngừng tăng, đời sống của cán bộ, xã viên được bảo đảm. Hợp tác xã đánh cá Quảng Phú là ngọn cờ đầu trong các hợp tác xã đánh cá Quảng Bình.


Ngày 1 tháng 1 năm 1967, Hợp tác xã đánh cá Quảng Phú được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:25:12 pm
ĐẠI ĐỘI 32 BẢO VỆ ĐẢO CỒN CỎ, TRUNG ĐOÀN 270, QUÂN KHU 4


Đại đội 32 là đơn vị hỗn hợp gồm bộ binh và các phân đội công binh, cao xạ, hóa học, thông tin... làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Cồn Cỏ. Từ tháng 8 năm 1964, đảo đã bị máy bay, tàu chiến Mỹ đánh phá 841 lần bằng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nêu cao cảnh giác, chiến đấu dũng cảm mưu trí, bắn rơi 31 máy bay Mỹ, phối hợp với bộ đội hải quân bắn chìm 2 tàu, bắn bị thương 4 tàu Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, 4 Huân chương Quân công (hạng nhì và ba), 2 Huân chương Chiến công (hạng nhất và nhì); được thư khen của Bác Hồ, Bác Tôn. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ đều được khen thưởng, 49 đồng chí được tặng thưởng huân chương.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 32 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:25:31 pm
ĐẠI ĐỘI 9 BỘ BINH, ĐOÀN 565, QUÂN KHU 4


Đại đội 9 thành lập từ kháng chiến chống Pháp, chiến đấu trên chiến trường Bình - Trị - Thiên. Từ tháng 3 năm 1964 đến tháng 12 năm 1967, đại đội làm nhiệm vụ xây dựng cơ sơ. Đơn vị đã nêu cao ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, kiên trì thực hiện "3 cùng" với nhân dân, tuyên truyền vận động 30 người theo phỉ trở về. Đơn vị đã diệt 76 tên, bắt 5 tên, thu nhiều vũ khí.


Đại đội đã được thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất và 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 9 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:25:53 pm
BỘ ĐỘI PHÒNG KHÔNG HÀM RỒNG, TỈNH THANH HÓA


Bộ đội phòng không Hàm Rồng bao gồm các đơn vị thuộc bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ đã chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa).


Địch đã dùng trên 1.560 lần chiếc máy bay các loại, đánh phá cầu Hàm Rồng 315 lần với trên 1.600 tấn bom đạn các loại. Bộ đội phòng không Hàm Rồng nêu cao ý chí quyết tâm, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, chiến đấu dũng cảm mưu trí, bắn rơi 78 máy bay địch, bị thương nhiều chiếc khác (có 9 máy bay rơi tại chỗ).


Bộ đội phòng không Hàm Rồng đã được tặng thưởng 182 Huân chương Quân công và Chiến công các hạng cho các đơn vị và cá nhân.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Bộ đội phòng không Hàm Rồng đã được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 24 Tháng Chín, 2022, 04:26:15 pm
ĐẠI ĐỘI 4 SÚNG 12,7 LY, BỘ TƯ LỆNH 559


Đại đội 4 thành lập tháng 5 năm 1965, thuộc Quân khu 4. Tháng 8 năm 1965, đại đội chuyển về Đoàn 559 làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường 20. Đơn vị đã độc lập chiến đấu hơn 30 trận, bắn rơi 14 máy bay Mỹ, có 4 chiếc rơi tại chỗ.


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 4 được Chủ tịch nước Viêt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:51:58 am
ĐẠI ĐỘI 48 CAO XẠ 14,5 LY, TIỂU ĐOÀN 14,
SƯ ĐOÀN 330, QUÂN KHU 3


Đại đội 48 thành lập tháng 3 năm 1964, từ tháng 1 năm 1965 đến tháng 7 năm 1965, đơn vị phối thuộc trung đoàn 213 chiến đấu ở chiến trường Lào.


Cán bộ, chiến sĩ đã đánh 47 trận, cùng các đơn vị bạn bắn rơi 43 máy bay địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ địa bàn hết sức quan trọng của bạn.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba; 2 Huân chương Chiến công (hạng nhất, hạng nhì). 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 48 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:52:21 am
TIỂU ĐOÀN 14 PHÁO CAO XẠ 37 LY (TIỂU ĐOÀN NGUYỄN VIẾT XUÂN)
SƯ ĐOÀN 325, QUÂN KHU 4


Tiểu đoàn 14 thành lập tháng 3 năm 1953 (là 1 trong 6 tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly đầu tiên của quân đội ta), trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã bắn rơi 9 máy bay giặc Pháp. Từ ngày 5 tháng 8 năm 1964 tiểu đoàn đã cơ động chiến đấu trên nhiều địa bàn, chiến đấu mưu trí dũng cảm, bắn rơi 91 máy bay (trong đó có 23 chiếc rơi tại chỗ) (Sau khi Nguyễn Viết Xuân hy sinh tiểu đoàn 14 mang tên Nguyễn Viết Xuân làm tên truyền thống của đơn vị mình).


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Tiểu đoàn 14 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:52:42 am
TIỂU ĐOÀN 20 PHÁO CAO XẠ, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 20 được thành lập trong chiến dịch Điện Biên Phủ và đã lập nhiều thành tích trong chiến dịch lịch sử đó. Đầu năm 1965 tiểu đoàn rời sư đoàn 320 đi chiến đấu trên đất Lào. Tiểu đoàn đã độc lập chiến đấu trên 100 trận với trên 600 lần chiếc máy bay giặc Mỹ. Có trận, tiểu đoàn bắn rơi 7 máy bay (ngày 24 tháng 2 năm 1966).


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công, 16 Huân chương Chiến công.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Tiểu đoàn 20 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:53:24 am
ĐẠI ĐỘI 1 PHÁO CAO XẠ 57 LY, TRUNG ĐOÀN 234,
BỘ TƯ LỆNH PHÒNG KHÔNG


Đại đội 1 thành lập tháng 5 năm 1963; tháng 6 năm 1964 đơn vị nhận nhiệm vụ đi chiến đấu ở chiến trường Lào, tháng 2 năm 1965 bảo vệ cầu Hàm Rồng, từ tháng 2 năm 1966 bảo vệ Hà Nội. Trong hơn 3 năm chiến đấu trên nhiều chiến trường, đại đội 1 đã bắn rơi 9 máy bay, góp phần cùng các đơn vị bạn bắn rơi nhiều chiếc khác.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:53:53 am
TIỂU ĐOÀN 61 TÊN LỬA, TRUNG ĐOÀN 236
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Tiểu đoàn 61 thành lập tháng 5 năm 1965. Cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao ý chí quyết tâm đánh 30 trận, bắn rơi 23 máy bay, trong đó có nhiều trận diệt gọn cả tốp, có trận đánh rơi máy bay RF101.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Tiểu đoàn 61 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:54:22 am
ĐẠI ĐỘI 1 KHÔNG QUÂN, TRUNG ĐOÀN 921
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Đại đội 1 thành lập năm 1956, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện lái máy bay chiến đấu MIG17 tại nước bạn. về nước, đại đội tiếp tục hoàn thành chương trình huấn luyện nâng cao và chuyển loại MIG21. Tính chung đơn vị đã đánh 13 trận, bắn rơi 16 máy bay Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng nhì và ba.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:54:40 am
ĐẠI ĐỘI 1 KHÔNG QUÂN, TRUNG ĐOÀN 923
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Đại đội 1 Không quân được bạn giúp xây dựng huấn luyện, tháng 4 năm 1965 về nước. Đơn vị đã đánh 18 trận, bắn rơi 21 máy bay địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công (hạng nhất và hạng nhì); 100% cá nhân tham gia chiến đấu được tặng thưởng huân chương các loại.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:54:57 am
PHÂN ĐỘI 7 THUỘC KHU TUẦN PHÒNG 2, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Phân đội 7 thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1959, có 4 tàu, làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển phía nam Quân khu 4. Phân đội đã cứu được 18 thuyền của nhân dân (trong đó có 4 thuyền đánh cá Trung Quốc), và 84 người dân bị đắm thuyền.


Phân đội đã được tàng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.   100% cán bộ, chiến sĩ trong phân đội được khen thưởng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Phân đội 7 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:55:16 am
ĐOÀN 125 VẬN TẢI BIỂN, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Đoàn 125 được thành lập tháng 10 năm 1961, trang bị tàu nhỏ hoạt động độc lập dài ngày trên biển. Năm 1967 Đoàn đã được trang bị tàu khá hiện đại, đội ngũ thủy thủ, thợ máy có tay nghề vững vàng tự sửa chữa được những hư hỏng máy móc thiết bị trên tàu, đưa hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam.


Đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Quân công hạng nhì, 3 Huân chương Quân công hạng ba, 26 Huân chương Chiến công các loại.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đoàn 125 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Chín, 2022, 09:55:43 am
ĐẠI ĐỘI 4 CÔNG BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 7,
BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH


Từ tháng 8 năm 1964 đến cuối năm 1967, Tiểu đoàn 2 hoạt động ở chiến trường Lào. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nêu cao quyết tâm, có thời gian mỗi ngày phải làm việc từ 18 đến 20 giờ. Vừa làm đường đơn vị vừa tổ chức chiến đấu tiễu phỉ và đánh trả không quân địch, bắn rơi 1 máy bay AD6... Đại đội còn xây dựng cơ sở ở 36 bản, vận động được 2.707 người về bản làm ăn, tổ chức được 88 người vào dân quân du kích.


Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 4 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:12:14 pm
TIỂU ĐOÀN 25 CÔNG BINH, BINH TRẠM 1, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 25 được thành lập tháng 4 năm 1958, thuộc sư đoàn 305. Từ năm 1964 đơn vị chuyển sang làm nhiệm vụ mở đường, bắc cầu, bảo đảm giao thông trên các đường số 7, 9, 12. Tiểu đoàn đã phá 150 quả bom nổ chậm, làm trên 100km đường vòng, đường tránh; mở 186km đường mới, bắc hàng trăm cầu các loại.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba; 3  Huân   chương Chiến công các hạng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Tiểu đoàn 25 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:12:33 pm
ĐẠI ĐỘI 2 THÔNG TIN, TRUNG ĐOÀN 134, CỤC THÔNG TIN LIÊN LẠC


Đại đội làm nhiệm vụ bảo vệ đường dây điện thoại từ Hòa Bình đến Nghệ An dài hơn 500km. Trong hơn 3 năm, địch đánh phá đường dây 528 lần, làm đứt 2.180 quãng dây, đổ 345 cột; có đợt địch đánh 180 lần trong 14 ngày liền... đơn vị đã bám sát đường dây, nhanh chóng khắc phục hậu quả, bảo đảm thông tin luôn luôn thông suốt.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công (hạng nhì và ba).


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 2 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:12:54 pm
ĐẠI ĐỘI 9 ÔTÔ VẬN TẢI, TIỂU ĐOÀN 734,
CỤC VẬN TẢI TỔNG CỤC HẬU CẦN


Đại đội 9 được thành lập tháng 4 năm 1965, làm nhiệm vụ vận chuyển chi viện cho tiền tuyến. Mặc dù đường xấu, xe cũ nhưng hệ số kỹ thuật xe vẫn vượt quy định từ 15 đến 20%.


Đại đội 9 đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 9 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:13:17 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ VĨNH GIANG
THUỘC KHU VĨNH LINH - QUÂN KHU 4


Vĩnh Giang là xã ở bờ Bắc sông Bến Hải, nên địch thường cho biệt kích, gián điệp lén lút ra phá hoại. Từ cuối năm 1964, dân quân du kích Vĩnh Giang đã bắt được 52 tên gián điệp biệt kích. Dân quân du kích đã làm nòng cốt xây dựng làng xã chiến đấu, trồng 1.000 bụi tre, 200.000 cây quanh làng, đào hàng nghìn công sự, hàng nghìn mét địa đạo... đã tổ chức chiến đấu tốt, bắn rơi được 1 máy bay phản lực Mỹ.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Dân quân du kích xã Vĩnh Giang được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:13:39 pm
ĐẠI ĐỘI DÂN QUÂN TỰ VỆ TIỂU KHU NAM NGẠN, THỊ XÃ THANH HÓA


Tiểu khu Nam Ngạn ở phía nam cầu Hàm Rồng khoảng 600 mét, từ ngày 3 tháng 4 năm 1965. Đại đội dân quân tự vệ của tiểu khu đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên 90 trận, góp phần cùng quân dân khu vực Hàm Rồng bắn rơi 78 máy bay Mỹ, bảo vệ được cầu.


Đơn vị đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất; 10 cá nhân được tặng thưởng huân chương, trong đó Ngô Thị Tuyển được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội dân quân tự vệ tiểu khu Nam Ngạn đã được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:14:10 pm
ĐẠI ĐỘI TỰ VỆ PHÂN XƯỞNG SÀNG CỬA ÔNG,
XÍ NGHIỆP THAN CẨM PHẢ


Đại đội tự vệ phân xưởng sàng Cửa Ông xí nghiệp than Cẩm Phả 5 năm liền là đơn vị tiên tiến của Quân khu Tả Ngạn. Trong 2 năm 1965, 1966 đại đội đã chiến đấu với máy bay Mỹ 11 trận, góp phần cùng quân dân Cửa Ông bắn rơi 17 máy bay Mỹ.


Năm 1965, Đại đội được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội tự vệ phân xưởng sàng cửa Ông được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:14:31 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ TÚ NANG, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA


Xã Tú Nang gồm 12 bản nằm dọc theo đường số 6, là xã có truyền thống trong kháng chiến chống Pháp. Ngày 18 tháng 2 năm 1966, dân quân du kích đã bình tĩnh chờ máy bay địch vào đúng tầm bắn có hiệu quả mới nổ súng bắn rơi 1 chiếc A6A.


Dân quân du kích xã Tú Nang 6 năm liền là đơn vị tiên tiến của tỉnh Sơn La, được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Dân quân du kích xã Tú Nang được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:14:51 pm
TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN THÔN TÂY, XÃ NGƯ THỦY, HUYỆN LỆ THỦY,
TỈNH QUẢNG BÌNH


Từ năm 1964 đến năm 1967, ba năm liền trung đội dân quân thôn Tây, xã Ngư Thủy là đơn vị tiên tiến.


Ngày 2 tháng 3 năm 1966, trung đội đã bình tĩnh, dũng cảm bắn rơi 1 máy bay phản lực Mỹ bằng súng bộ binh.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Trung đội dân quân thôn Tây được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:15:19 pm
ĐỒN CÙ BAI CÔNG AN NHÂN DÂN vũ TRANG VĨNH LINH


Đồn biên phòng Cù Bai ở biên giới Việt - Lào, sát giới tuyến quân sự tạm thời. Đồn nhiều năm giúp địa phương xây dựng cơ sở chính trị, giữ vững an ninh biên giới, phát triển sản xuất. Trong đó đã xây dựng được xã Hướng Lập là lá cờ đầu về bảo vệ trật tự trị an.


Đồn Cù Bai đã phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 8 máy bay Mỹ.


Đồn được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba, 5 Huân chương Chiến công các hạng, được Bộ Công an, Bộ Giáo dục, Bộ Văn hóa, Bộ Y tế tặng cờ và bàng khen.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đồn Cù Bai được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Mười, 2022, 03:15:39 pm
ĐỒN CHA LO (111) CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG QUẢNG BÌNH


Đồn Cha Lo, nằm trên đường chiến lược số 12 sát biên giới Việt - Lào, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bắn rơi 2 chiếc, bắn bị thương nhiều chiếc khác.


Đồn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đồn Cha Lo được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:31:53 am
ĐỒN CẦU TREO (95) CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG HÀ TĨNH


Đồn Cầu Treo nằm trên đường chiến lược số 8 sát biên giới Việt - Lào. Đồn đã đập tan nhiều âm mưu phá hoại của bọn phản động, diệt và bắt nhiều toán gián điệp, biệt kích, giữ vững an ninh biên giới. Đồn Cầu Treo đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ.


Đồn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, nhiều năm là Đơn vị Quyết thắng, 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đồn Cầu Treo được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:32:21 am
TRUNG ĐOÀN 280 PHÁO CAO XẠ,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Trung đoàn 280 đã tham gia chiến đấu ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Đơn vị đã bắn rơi 177 máy bay Mỹ gồm 20 chủng loại (có 49 chiếc rơi tại chỗ) đặc biệt có 2 chiếc "cánh cụp cánh xòe". Trung đoàn 280 là đơn vị bắn rơi nhiều máy bay nhất trong số các trung đoàn pháo cao xạ trong toàn quân. Đơn vị còn phối hợp với Trung đoàn 214 bắn rơi 79 chiếc khác.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công (2 hạng nhì, 2 hạng ba).


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Trung đoàn 280 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:32:42 am
TRUNG ĐOÀN 214 PHÁO CAO XẠ, QUÂN KHU 4


Trung đoàn 214 được thành lập tháng 7 năm 1957. Trung đoàn đã bắn rơi 162 máy bay Mỹ các loại (có 53 chiếc rơi tại chỗ, 18 chiếc rơi ban đêm). Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Trung đoàn 280 bắn rơi 79 chiếc khác. Có trận, trung đoàn lập thành tích xuất sắc: bắn rơi 9 máy bay (có 5 chiếc rơi tại chỗ), bảo vệ được các bến phà.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Trung đoàn 214 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:33:00 am
TIỂU ĐOÀN 6 PHÁO CAO XẠ 37 LY, TRUNG ĐOÀN 270, QUÂN KHU 4


Từ năm 1965 đến tháng 10 năm 1968 tiểu đoàn 6 chiến đấu ở khu vực Vĩnh Linh. Đơn vị đã đánh 725 trận, bắn rơi 109 máy bay Mỹ. Có trận bắn rơi tại chỗ 4 chiếc (1 AD6, 3 máy bay lên thẳng) góp phần quan trọng cùng đơn vị bạn bắn rơi thêm 3 chiếc khác.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, 2 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Tiểu đoàn 6 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:33:19 am
TIỂU ĐOÀN 64 TÊN LỬA, TRUNG ĐOÀN 236, SƯr ĐOÀN 361,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Tiểu đoàn 64 thành lập tháng 5 năm 1965, chỉ sau 3 tháng huấn luyện đơn vị đã bước vào chiến đấu. Tiểu đoàn đã bắn rơi 40 máy bay Mỹ (có 2 máy bay trinh sát hiện đại RF4C) nhiều trận đánh hay như ngày 26 tháng 7 năm 1965 với 3 quả đạn, hạ 2 máy bay địch ở độ cao 19km.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng ba, 4 Huân chương Chiến công (hạng nhì và hạng ba).


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Tiểu đoàn 64 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:33:43 am
TIỂU ĐOÀN 1 PHÁO BINH 100 LY, TRUNG ĐOÀN 164, QUÂN KHU 4


Tiểu đoàn thành lập năm 1950 lấy tên là tiểu đoàn 53 Thái Bình, tháng 12 năm 1953 ghép vào Trung đoàn 50 Quân khu Tả Ngạn, từ năm 1967 đến tháng 5 năm 1968 chiến đấu ở khu vực Vĩnh Linh. Tiểu đoàn đánh 304 trận, với 3.432 viên đạn đã tiêu diệt được 2.700 tên địch, phá hủy 102 xe quân sự (trong đó có 28 xe tăng), 5 máy bay lên thẳng, 8 khẩu pháo, 5 kho xăng, 3 kho quân sự lớn, 2 lô cốt, 10 nhà lính; bắn chìm 8 tàu hàng, bắn bị thương nhiều tàu chiến, tàu hàng khác.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Tiểu đoàn 1 pháo binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:34:05 am
ĐẠI ĐỘI 21 PHÁO HỖN HỢP, TRUNG ĐOÀN 57, QUÂN KHU 3


Đại đội 21 làm nhiệm vụ bảo vệ đảo Hòn Mê phía đông - nam tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 3 năm 1965 đến tháng 12 năm 1967, đại đội đã bắn rơi 27 máy bay, bắn cháy 2 tàu thu trục Mỹ. Có lần Đại đội 21 đã cứu được một đoàn gồm 82 thuyền đánh cá (trong đó có hơn 150 người) của Trung Quốc đang bị máy bay Mỹ đuổi đánh, được nhân dân bạn rất cảm phục.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng nhì và ba, 3 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Đại đội 21 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:34:34 am
ĐẠI ĐỘI 3 KHÔNG QUÂN, TRUNG ĐOÀN 921
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1966 đến 1968, Đại đội 3 sử dụng cả loại máy bay MIG cũ. Đơn vị có 7 đồng chí, đã bắn rơi 38 máy bay các loại (gồm F105, F4, RF101, AD6, máy bay không người lái...).


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Đại đội 3 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:35:00 am
ĐẠI ĐỘI 4 KHÔNG QUÂN, TRUNG ĐOÀN 923
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Đơn vị sử dụng máy bay MIG17. Từ năm 1966 đến tháng 6 năm 1968, Đại đội 4 đánh 33 trận, bắn rơi 42 máy bay các loại của Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng 3, 3 Huân chương Chiến công (hạng nhất và hạng nhì).


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Đại đội 4 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Mười, 2022, 07:35:36 am
ĐẠI ĐỘI 1 ÔTÔ VẬN TẢI, BINH TRẠM 4, QUÂN KHU 4


Đại đội 1 thành lập tháng 12 năm 1954, từ năm 1965 đến tháng 8 năm 1968, đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển trên các tuyến đường 8, 9, 12 và từ nam sông Gianh đến Vĩnh Linh.


Trong gần 3 năm, đơn vị đã vận chuyển được khối lượng lớn hàng ra tiền tuyến (năm 1966 vận chuyển 361.954 tấn/km, vượt quy định 10%; năm 1967 vận chuyển 480.212 tấn/km, vượt mức quy định 38%, vượt thời gian 2 tháng). Đại đội còn tiết kiệm được 20.217 lít xăng.


Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Đại đội 1 ôtô vận tải được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:33:58 pm
ĐẠI ĐỘI 1 ÔTÔ VẬN TẢI TIỂU ĐOÀN 52,
BINH TRẠM 1, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1965, Đại đội 1 làm nhiệm vụ vận chuyển trên các tuyến đường 9, 12, 20, 128, 129. Riêng 2 mùa khô 1966-1967, 1967-1968, đơn vị đã chuyển được gần 10.000 tấn vũ khí, lương thực vào chiến trường và đưa gần 1.000 thương binh từ chiến trường ra Bắc được an toàn.


Đại đội 1 là lá cờ đầu của Đoàn 559, đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Đại đội 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:34:19 pm
ĐẠI ĐỘI 3 ÔTÔ VẬN TẢI, TIỂU ĐOÀN 878,
BINH TRẠM 16, ĐOÀN 500, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Đại đội 3 thành lập tháng 1 năm 1951; từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 12 năm 1968 đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển hàng từ Quảng Bình đi Vĩnh Linh. Đơn vị luôn giữ gìn, bảo quản xe tốt, đưa số đầu xe hoạt động tăng 13% so với chỉ tiêu; đại đội luôn bảo đảm quân số 97,8% khỏe và đã đào tạo hơn 30 đồng chí trở thành cán bộ từ tiểu đội tới tiểu đoàn.


Đại đội đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Đại đội 3 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:34:42 pm
ĐẠI ĐỘI 2 CÔNG BINH, TIỂU ĐOÀN 1, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ tháng 7 năm 1966, Đại đội 2 làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông từ cây số 104 đến cây số 114 trên đường 128. Đại đội đã vượt mọi khó khăn ác liệt, làm việc từ 10 đến 12 giờ/ngày, bảo đảm thông xe an toàn. Đại đội 2 luôn hết lòng giúp đỡ, bất kể lúc nào, đã cứu được 20 xe, 80 tấn hàng và đưa 22 thương binh ra khỏi nơi nguy hiểm.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba; 2 Huân chương Chiến công hạng nhất và 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Đại đội 2 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:35:04 pm
ĐẠI ĐỘI 16 CÔNG BINH, BINH TRẠM 16,
ĐOÀN 500, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Từ tháng 12 năm 1965 đến tháng 10 năm 1968, Đại đội 16 làm nhiệm vụ đảm bảo cho xe tô tô qua bến phà Long Đại (tỉnh Quảng Bình). Đơn vị đã chú trọng phát huy sáng kiến, họp lý hóa động tác, nâng cao kỹ thuật lái ca nô cho phà cập bến được chính xác nên đã giải phóng xe nhanh. Tính chung mỗi đêm đá bảo đảm cho hơn 80 xe qua lại, có đêm 120 xe, phục vụ đắc lực cho vận chuyển nhiều hàng ra phía trước.


Đại đội đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Đại đội 16 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:35:41 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ VĨNH THỦY, KHU VĨNH LINH, QUÂN KHU 4


Xã Vĩnh Thủy nằm sát bờ Bắc sông Bến Hải, đối diện vùng Mỹ - ngụy tạm chiếm. Dân quân du kích Vĩnh Thủy đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ, bắn bị thương 8 chiếc và phối hợp với bộ đội bắn rơi 9 chiếc khác. Dân quân xã Vĩnh Thủy đã đóng góp 14.000 ngày công tiếp tế đạn, vận chuyển thương binh, đào đắp trận địa. Ngoài ra còn đào hàng trăm ki-lô-mét giao thông hào, làm 1.611 hầm chữ A, vận động 100% các gia đình đào hầm ngủ trong nhà để hạn chế thiệt hại về người và của.


Dân quân xã Vĩnh Thủy đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Dân quân xã Vĩnh Thủy được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:36:11 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ VÕ NINH,
HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH, QUÂN KHU 4


Xã Võ Ninh nằm gần phà Quán Hầu, phà Trúc Ly, cầu Khe Dinh Thủy. Từ năm 1965 đến tháng 10 năm 1968, dân quân xã đã bắn rơi 4 máy bay địch (3 chiếc rơi tại chỗ, riêng dân quân gái bắn rơi 1 chiếc), cùng các đơn vị bạn phối hợp bắn rơi 5 chiếc khác.


Dân quân du kích xã Võ Ninh đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công (hạng nhất và hạng nhì), trung đội dân quân gái của xã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Dân quân du kích xã Võ Ninh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:36:31 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ HƯƠNG TRẠCH, HUYỆN HƯƠNG KHÊ,
TỈNH HÀ TĨNH, QUÂN KHU 4


Xã Hương Trạch nằm trên tuyến đường vận chuyển Bắc Nam. Từ năm 1965 đến tháng 10 năm 1968, các đội trực chiến bắn rơi 2 máy bay F4, phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 2 máy bay F105. Đơn vị đã đóng góp 18.250 ngày công kéo pháo, đào đắp trận địa, vận chuyển đạn cho bộ đội, tham gia sửa đường, tháo phá bom, dẫn đường cho xe ra phía trước không kể khó khăn nguy hiểm.


Dân quân du kích xã Hương Trạch đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Dân quân du kích xã Hương Trạch đã được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:36:53 pm
TỰ VỆ PHÀ BẾN THỦY, TỈNH NGHỆ AN, QUÂN KHU 4


Phà Bến Thủy nằm ở quãng sông rộng 500 mét, nước chảy xiết lại có 2 cổn cát. Từ năm 1965 đến tháng 10 năm 1968, phà liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nối liền 2 bờ Bắc - Nam sông Bến Thủy. Đơn vị đã phối hợp cùng đơn vị bạn bắn rơi 1 máy bay Mỹ.


Tự vệ phà Bến Thủy đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công (hạng nhất và hạng ba), 1 Huân chương Lao động hạng nhì.


Ngày 18 tháng 6 năm 1969, Tự vệ phà Bến Thủy được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:37:14 pm
TIỂU ĐOÀN 21 PHÁO 130 LY, TRUNG ĐOÀN 204,
BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH


Tiểu đoàn 21 chiến đấu ở Đường 9 từ tháng 8 năm 1967 đến tháng 11 năm 1968.

Tiểu đoàn đã đánh 470 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 2.538 địch (có 1.500 Mỹ), bắn cháy và trọng thương 28 tầu (trong đó có 4 tuần dương hạm, 8 khu trục hạm), bắn chìm 12 tầu vận tải và xà lan, phá hủy 26 xe quân sự (có 20 xe tăng), 12 pháo các loại; bắn cháy 6 máy bay lên thẳng và 2 chiếc C.130, phá sập 30 lô cốt, 9 khu nhà, 23 kho xăng dầu, vũ khí.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 21 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Mười, 2022, 01:37:42 pm
TIỂU ĐOÀN 12 ĐẶC CÔNG, TRUNG ĐOÀN 6, QUÂN KHU TRỊ THIÊN


Xuân 1968, Tiểu đoàn 12 đã có công lớn đánh mở cửa thành Huế và dẫn đầu trung đoàn đánh vào Thành Nội. Đơn vị còn cùng với bộ binh diệt 1 đại đội địch ở Đại Nội, phá huy hơn 60 máy bay ở sân bay Tây Lộc, tiêu diệt nhiều quân địch ở căn cứ Mang Cá, diệt 1.427 địch (có 1.085 Mỹ), bắt sống 37 tên ngụy, phá hủy 50 xe tăng, 145 xe quân sự khác, trên 60 máy bay.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 12 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:21:38 am
TIỂU ĐOÀN 10 ĐẶC CÔNG QUẢNG TRỊ, QUÂN KHU TRỊ THIÊN


Năm 1968, Tiểu đoàn 10 đã đánh 19 trận, diệt 1.409 tên (có 1.354 Mỹ), diệt gọn 2 chi đoàn cơ giới Mỹ ở Tân Lệ và La Vang, phá hủy 99 xe quân sự, 7 pháo 105 ly và 2 cối 106,7 ly, đốt cháy 21 kho xăng dầu.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 10 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:22:07 am
TIỂU ĐOÀN 21A ĐẶC CÔNG THÀNH ĐỘI HUẾ, QUÂN KHU TRỊ THIÊN


Tiểu đoàn 21A hoạt động ở nội, ngoại thành Huế từ tháng 7 năm 1967 đến năm 1969.


Năm 1968, mặc dù có nhiều khó khăn, tiểu đoàn đã đánh 14 trận, diệt 1.453 tên (có 451 Mỹ), bắt sống 16 tên ngụy, diệt gọn 1 trung đoàn thiết giáp, 2 tiểu đoàn công binh; phá hủy 17 khẩu pháo, 20 xe tăng, 18 xe vận tải, bắn rơi 1 máy bay, bắn chìm 3 tàu địch.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 21A đặc công được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:23:39 am
TIỂU ĐOÀN 21B ĐẶC CÔNG THÀNH ĐỘI HUẾ, QUÂN KHU TRỊ THIÊN


Từ một đội đặc công năm 1968 được bổ sung thêm quân số, thành lập tiểu đoàn. Năm 1968, tiểu đoàn đã đánh 34 trận, diệt 1.970 tên (có 500 Mỹ), bắt sống 27 tên ngụy, diệt gọn 1 tiểu đoàn cảnh sát ở Huế tháng 6 năm 1968, 1 tiểu đoàn vô tuyến viễn thông (thang 7 năm 1968), 2 đại đội Mỹ, 1 đại đội ngụy, 4 đoàn bình định; phá hủy 17 khẩu pháo, 150 xe quân sự (có 49 xe tăng), bắn rơi 1 máy bay, bắn chìm và cháy 6 tàu chiến.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 21B đặc công được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:30:30 am
ĐẠI ĐỘI 11 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 9, TRUNG ĐOÀN 16,
VÙNG BẮC GIA ĐỊNH


Từ tháng 10 năm 1964 đến cuối năm 1969, Đại đội 11 đã chiến đấu 60 trận ở Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, đã diệt 2.110 địch, diệt 8 đại đội, 14 trung đội, bắt sống 38 tù binh ngụy, phá hủy 14 khẩu pháo, 9 súng cối 106,7 ly, 7 vô tuyến điện, 3 kho đạn, 1 kho xăng; bắn cháy 19 xe bọc thép, bắn rơi 8 máy bay.


Đại đội đã được tặng danh hiệu "Đơn vị Thành đồng Quyết thắng" và 7 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 11 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:30:50 am
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 7, TRUNG ĐOÀN 66, SƯ ĐOÀN 304


Từ 20 tháng 1 năm 1968 đến 10 tháng 6 năm 1968, Đại đội 2 chiến đấu ở Khe Sanh, đã đánh 5 trận, diệt gần 600 tên địch, phần lớn là Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:31:24 am
ĐẠI ĐỘI 1 SÚNG 12,7 LY, TIỂU ĐOÀN 75, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Đại đội 1 tham gia chiến đấu ở Đường 9 từ tháng 7 năm 1966 đến tháng 8 năm 1969, đã đánh 115 trận. Đơn vị đã hạ 65 máy bay (gồm 1 C130, 16 V10A, 2 F4, 2 L19, 44 máy bay lên thẳng, có 18 chiếc rơi tại chỗ), bắn bị thương 38 chiếc.


Đại đội đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công giải phóng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 1 súng 12,7 ly được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:31:58 am
ĐẠI ĐỘI 75 BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, HUYỆN TƯ NGHĨA,
TỈNH QUẢNG NGẢI


Từ tháng 9 năm 1965 đến tháng 6 năm 1969, Đại đội 75 hoạt động ở Mộ Đức, Điện Ngọc. Trong năm 1967 và 1968, Đại đội 75 đã đánh 105 trận, tiêu diệt 1.783 địch, diệt gọn 2 đại đội, 6 trung đội, 5 đoàn bình định, thu 87 súng các loại.


Đại đội 75 là đơn vị khá toàn diện của vùng đồng bằng Quảng Ngãi chiến đấu đạt hiệu suất cao, đơn vị ít thương vong.


Đại đội đã được khen thưởng 5 Huân chương Chiến công giải phóng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 75 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:32:53 am
ĐẠI ĐỘI 3 SÚNG 12,7 LY THUỘC TIỂU ĐOÀN 14,
SƯ ĐOÀN 2, QUÂN KHU 5Từ năm 1966 đến tháng 6 năm 1969, đại đội đã bắn rơi 182 máy bay các loại (gồm 127 HU 1A, 25 CH47, 8 HU1B, 6 OH13, 4 AD6, 2 L19, 1 vận tải, 9 phản lực), loại khỏi vòng chiến đấu 716 tên địch. Có trận đơn vị bắn rơi 15 máy bay địch.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 3 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:33:28 am
ĐẠI ĐỘI 1 CÔNG BINH BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH QUẢNG ĐÀ


Từ tháng 4 năm 1967 đến ngày 15 tháng 8 năm 1968, Đại đội 1 làm nhiệm vụ đánh phá giao thông địch trên đoạn đường số 1 dài 24 km. Đại đội đã đánh 263 trận, diệt 2.495 tên địch, phá hủy và bắn cháy 216 xe quân sự, 34 máy phá mìn, 2 khẩu pháo 105 ly, 2 súng cối, 36 đại liên, 3 máy dò mìn, bắn rơi 3 máy bay, 59 lần đánh sập cầu cống, phá hủy 1.080 mét đường làm ngừng trệ giao thông địch trong 77 ngày.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 1 công binh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 09 Tháng Mười, 2022, 09:33:52 am
ĐẠI ĐỘI 3 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 840, QUÂN KHU 6


Đại đội 3 thành lập tháng 12 năm 1966. Từ đầu năm 1967 đến cuối năm 1968, đơn vị đã đánh 33 trận, diệt 2.764 địch, diệt gọn 7 đại đội (có 2 đại đội Mỹ), 4 trung đội (có 1 trung đội Mỹ), tiêu hao nặng 8 đại đội (có 1 đại đội Mỹ) bắn cháy 23 xe quân sự (có 13 xe bọc thép), thu 24 súng các loại.


Đại đội 3 đã được tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba; được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Là lá cờ đầu của Quân khu trong năm 1968.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 3 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:19:25 pm
ĐẠI ĐỘI 7 BỘ BINH, TRUNG ĐOÀN 1 (ĐOÀN BÌNH GIÃ), SƯ ĐOÀN 9


8 năm chiến đấu liên tục ở miền Đông Nam Bộ, Đại đội 7 đã đánh hơn 100 trận, diệt 4.200 tên (chưa kể số địch bị diệt trong các trận phối hợp), diệt gọn 18 đại đội (có 10 đại đội Mỹ), 29 trung đội (có 13 trung đội Mỹ), và một sở chỉ huy trung đoàn quân ngụy, bắn rơi 10 máy bay, phá hủy 60 xe tăng và bọc thép, thu 312 súng.


5 năm liền Đại đội 7 là ngọn cờ đầu của đoàn Bình Giã, là đơn vị vững mạnh toàn diện của Sư đoàn 9, là đại đội chủ lực đầu tiên của miền Đông Nam Bộ, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Đại đội đã được tặng thưởng 5 huân chương các loại.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 7 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:19:49 pm
ĐẠI ĐỘI 3 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 303, TRUNG ĐOÀN 1, TÂY NAM BỘ


Đại đội đã diệt 2.076 tên địch, đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn, diệt gọn 3 đại đội, 1 trung đội, tiêu hao nặng 8 tiểu đoàn khác, bắn rơi, phá hủy 31 máy bay các loại, bắn chìm, bắn hỏng 33 tầu, bắn cháy 2 xe M.113.


Đại đội đã được khen thưởng 16 huân chương, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 3 bộ binh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:20:17 pm
ĐẠI ĐỘI 6 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 5, SƯ ĐOÀN 5


Đại đội 6 đã đánh 25 trận ở miền Đông Nam Bộ, diệt và làm bị thương 2.064 tên địch (có 836 Mỹ, Úc), diệt gọn 4 đại đội (có 1 đại đội Mỹ), bắn cháy 120 xe bọc thép, bắn rơi 1 máy bay, thu 45 súng các loại, 5 máy điện thoại, bắt sống 4 tù binh ngụy. Là đơn vị diệt nhiều xe tăng, xe bọc thép nhất của Sư đoàn 5.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 6 bộ binh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:20:37 pm
ĐẠI ĐỘI 211 ĐẶC CÔNG, ĐÔNG NAM BỘ


Đại đội 211 thành lập cuối năm 1967. Đơn vị đã đánh 39 trận, diệt 767 địch, trong đó có 89 Mỹ và hàng trăm tên ngụy quyền cấp tỉnh, bắt sống 15 tên ngụy, diệt 2 đại đội và 11 trung đội, diệt ban chỉ huy trung tâm "phượng hoàng" và ban chỉ huy hành quân tiểu khu Phước Long, diệt 2 đồn (Hiến Phong, An Lương), đánh sập các ty An ninh, Xã hội, Xây dựng nông thôn, Kinh tế tài chính của địch; phá hủy 15 xe quân sự (có 10 xe bọc thép), đốt cháy 6 kho đạn, xăng dầu, quân trang, thu 32 súng các loại.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công Giải phóng hạng ba, 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng, là lá cờ đầu của Binh chủng đặc công Mặt trận Đông Nam Bộ.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 211 đặc công được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:20:57 pm
ĐẠI ĐỘI ĐẶC CÔNG NƯỚC, TỈNH BẾN TRE


Đại đội đặc công nước đã đánh 60 trận, đánh chìm và cháy 81 tầu địch, có 65 chiếc bị chìm (trong đó có 2 căn cứ nổi), diệt 3.848 tên địch (có 3.500 Mỹ, chư hầu), phá hủy 3 máy bay, 59 xe quân sự, 1 xưởng sửa chữa, 31 pháo 105 và 155 ly, đốt cháy 1 kho xăng dầu, đánh sập 7 cầu lớn.


Đơn vị được tặng thưởng 10 huân chương các loại, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội đặc công tỉnh Bến Tre được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:21:23 pm
ĐẠI ĐỘI 3 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 1, TRUNG ĐOÀN 14, SƯ ĐOÀN 7


Đại đội 3 đã đánh 20 trận, diệt 1.533 địch (có 929 Mỹ, Úc), diệt gọn 5 đại đội, bắn cháy máy bay lên thẳng, 35 xe tăng và xe bọc thép, phá hủy 5 đại liên, 4 lô cốt, 3 nhà dù, thu 21 súng, 1 máy dò mìn, 3.000 viên đạn, 2 máy ảnh, 1 ống nhòm. Riêng trong năm 1968, đơn vị đãnh 16 trận, diệt 1.328 tên địch (có 794 Mỹ), diệt gọn 2 đại đội, bắn rơi 1 máy bay lên thẳng, bắn cháy 33 xe tăng, xe bọc thép, thu 21 súng.


Đại đội 3 là lá cờ đầu của Sư đoàn 7 về chấp hành chính sách thương binh tử sĩ (có trận chỉ còn 9 đồng chí vẫn giải quyết hết 28 thương binh tử sĩ) và bảo quản vũ khí tốt (không đồng chí nào bỏ mất vũ khí).


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đại đội 3 bộ binh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:21:49 pm
ĐỘI 5 BIỆT ĐỘNG, NỘI THÀNH SÀI GÒN


Đội 5 biệt động gồm 21 người, cán bộ, chiến sĩ Đội 5 luôn đảm nhiệm những trận đánh vào cơ quan đầu não cả Mỹ lẫn ngụy như tòa đại sứ Mỹ, dinh "Độc lập", tổng nha cảnh sát, khách sạn Mê-trô-pôn, v.v...


Hơn 4 năm hoạt động. Đội diệt và làm bị thương 1.153 tên địch (có 650 Mỹ, chư hầu) hầu hết là sĩ quan, giặc lái máy bay, nhân viên kỹ thuật và bọn ác ôn.


Đội đã được tặng thưởng 5 huân chương các loại.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đội 5 biệt động nội thành Sài Gòn được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:22:09 pm
ĐỘI 1 ĐẶC CÔNG, ĐOÀN 126, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Đội 1 hoạt động ở Cửa Việt, Đông Hà từ tháng 12 năm 1966 đến năm 1969. Từ tháng 4 năm 1967 đến tháng 9 năm 1968, đội đã đánh chìm, đánh hỏng 39 chiếc tầu (gồm 7 tầu LST loại trọng tải 5.000 tấn, 20 tầu LCU trọng tải từ 370 đến 400 tấn, 7 tầu LCK trọng tải 70 tấn, 1 tầu cuốc, 1 tầu LĐO trọng tải 1.500 tấn, 3 tầu tuần tiễu, đánh bị thương 2 chiếc khác, diệt hàng trăm tên Mỹ trên tầu, phá hủy hàng vạn tấn vũ khí, lương thực.


Đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Đội 1 đặc công được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:22:38 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ TRIỆU ÁI, HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ


Xã Triệu Ái nằm giữa Đông Hà và thị xã Quảng Trị. Từ năm 1966 đến năm 1968, dân quân du kích xã Triệu Ái đã đánh 223 trận, diệt 721 tên địch (có 211 Mỹ), phá hủy 9 xe quân sự, thu 6 súng. Nhân dân xã đã hơn 500 lần đấu tranh thắng lợi chống địch triệt phá làng mạc, giết người, cướp của, dồn dân...


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, xã Triệu Ái được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Mười, 2022, 08:22:57 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ HẢI THƯỢNG, HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ


Xã Hải Thượng nằm sát thị xã Quảng Trị và căn cứ La Vang. Dân quân du kích đã đánh 90 trận, diệt 215 tên địch (có 27 Mỹ), 15 ác ôn, làm bị thương 21 tên khác, phá hủy 8 xe quân sự (có 2 xe M.113) và 102 ống dẫn dầu.


Nhân dân xã Hải Thượng đã 60 lần đấu tranh chính trị với địch. Xã luôn là lá cờ đầu của tỉnh Quảng Trị.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, xã Hải Thượng được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:36:26 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ MỸ THỦY, HUYỆN HƯƠNG THỦY,  TỈNH THỪA THIÊN


Xã Mỹ Thủy nằm bên đường số 1, sát căn cứ Phú Bài. Từ 1964 đến năm 1969 dân quân du kích đã đánh 1.189 trận, diệt 2.555 tên (có 1.423 Mỹ, nhiều tên ác ôn), phá hủy 76 xe các loại, 3.000 ống dẫn dầu. Toàn xã đã bổ sung cho quân giải phóng 455 người. Huy động 12.500 ngày công phục vụ chiến đấu.


Xã là bàn đạp vững chắc cho các lực lượng vũ trang vào hoạt động ở Huế.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, xã Mỹ Thủy được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:36:52 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ PHÚ THẠNH, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN


Riêng lực lượng dân quân du kích đã đánh 722 trận, diệt 1.038 tên (có 345 Mỹ) trong đó có 488 tên chết vì chông, mìn tự tạo, bắn rơi 3 máy bay, bắn chìm 2 thuyền chiến đấu, phá hủy 6 xe quân sự (có 4 xe M.113), bắt sống 4 tên ngụy.


Toàn xã đã bổ sung hàng trăm thanh niên cho quân đội. Nhân dân tích cực đào hầm bí mật nuôi giấu thương binh, đóng góp gạo, trâu bò, lợn, gà nuôi bộ đội. Có tháng nuôi 300 thương binh trong xã.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, dân quân du kích xã Phú Thạnh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:37:25 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ SƠN MỸ, HUYỆN SƠN TỊNH, TỈNH QUẢNG NGÃI


Dân quân du kích xã có 60 người, đã liên tục đánh địch bằng quân sự, chính trị, binh vận, vận dụng nhiều cách đánh linh hoạt: tập kích, phục kích, chống càn...


Từ năm 1967 đến tháng 6 năm 1969, dân quân du kích đã đánh 93 trận, diệt 1.498 địch (có 198 Mỹ, 12 Nam Triều Tiên) trong đó có 4 đại úy, 12 trung úy; bắn rơi 4 máy bay lên thẳng, phá hủy 6 xe M. 113, 3 tầu xuồng chiến đấu, thu 48 súng. Hỗ trợ tốt cho phong trào đấu tranh của địa phương. Toàn xã đã bổ sung cho quân đội 178 người.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, dân quân du kích xã Sơn Mỹ được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:37:55 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ PHƯỚC TRUNG, HUYỆN BẮC ÁI, TỈNH NINH THUẬN


Xã Phước Trung thuộc vùng rừng núi Bắc Ái nằm đối diện sân bay Thành Sơn. Từ năm 1965 đến cuối năm 1969, dân quân du kích đã bám đất, bám dân, liên tục chiến đấu, diệt nhiều quân địch, bắn rơi nhiều máy bay. Từ năm 1967 đến tháng 3 năm 1969, dân quân du kích đã đánh 215 trận (có 77 trận chống càn) diệt 276 tên địch, bắn rơi 34 máy bay các loại (có 5 phản lực).


Trong xã có 33% dân số vào dân quân du kích. Dân quân du kích xã là ngọn cờ đầu về phong trào du kích chiến tranh trong toàn khu, đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, dân quân du kích xã Phước Trung được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:38:56 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ HÒA HẢI, HUYỆN HÒA VANG, TỈNH QUẢNG NAM


Dân quân du kích xã Hòa Hài có 300 người. Dân quân du kích xã Hòa Hải đã bám đất, bám dân, liên tục đánh địch. Từ năm 1967 đến tháng 3 năm 1969 đã đánh 200 trận, diệt 1.961 tên gồm 1287 Mỹ và 674 ngụy, trong đó có 40 sĩ quan, 75 hạ sĩ quan và nhân viên kỹ thuật; diệt gọn 2 trung đội; phá hủy 70 xe quân sự, bắn rơi và phá hủy 15 máy bay, một kho đạn, một kho xăng. Tổ chức được 5 cuộc binh biến và khởi nghĩa của binh sĩ ngụy, làm tan rã một trung đội ngụy.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, dân quân du kích xã Hòa Hải được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:44:05 pm
TIỂU ĐOÀN 24 CAO XẠ, SƯ ĐOÀN 1


Tiểu đoàn 24 đã chiến đấu ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Từ tháng 1 năm 1968 đến tháng 4 năm 1969 tiểu đoàn đánh 116 trận, bắn rơi 284 máy bay các loại. (Trong đó diệt được tên tướng Trương Quang Ân và 9 sĩ quan Mỹ đi trên một chiếc máy bay), phối hợp với bộ binh đánh 6 trận, diệt 128 tên Mỹ, thu 7 súng.


Tiểu đoàn là ngọn cờ đầu trong các đơn vị cao xạ, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng, được tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba và 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì.


Ngày 20 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 24 cao xạ được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:44:30 pm
TRUNG ĐOÀN 921 KHÔNG QUÂN,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Trung đoàn 921 được thành lập tháng 2 năm 1964. Từ tháng 4 năm 1965 đến tháng 9 năm 1969, trung đoàn chiến đấu bảo vệ miền Bắc, chống cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của giặc Mỹ. Trung đoàn đã bắn 302 quả đạn tên lửa, hạ 117 máy bay Mỹ gồm nhiều chủng loại (có 42 chiếc F105, 33 chiếc M4, 27 máy bay không người lái, 4 chiếc F8, 3 chiếc F101, 2 chiếc RF4C, 1 chiếc A4).


Trung đoàn được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, có 5 đồng chí phi công và 2 đại đội máy bay đã được tặng danh hiệu Anh hùng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Trung đoàn 921 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:44:55 pm
TIỂU ĐOÀN 7 PHÁO CAO XẠ 37 LY, TRUNG ĐOÀN 284, SƯ ĐOÀN 367,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1965 đến tháng 9 năm 1969, tiểu đoàn 7 chiến đấu ở chiến trường Lào và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Hơn 4 năm chiến đấu, tiểu đoàn đã bắn rơi 67 máy bay Mỹ.


Đơn vị đã được tặng thưởng 5 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 7 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:45:20 pm
TIỂU ĐOÀN 14 PHÁO CAO XẠ, BINH TRẠM 31, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 14 thành lập tháng 4 năm 1965, từ đó đến tháng 9 năm 1969, đơn vị chiến đấu trên tuyến đường dài 200 km từ đèo Mụ Giạ đến Lùm Bùm. Tiểu đoàn đã bắn rơi 73 máy bay Mỹ, hạn chế nhiều thiệt hại cho các đoàn xe và các đơn vị công binh làm nhiệm vụ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhì; 4 Huân chương Chiến công các hạng; các đại đội được tặng thưởng 29 Huân chương Chiến công, 100% cán bộ, chiến sĩ đã được khen thưởng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 14 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Mười, 2022, 07:46:01 pm
TIỂU ĐOÀN 33 CÔNG BINH, BINH TRẠM 32, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 33 được thành lập tháng 5 năm 1967, từ đó đến tháng 9 năm 1969, đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông đoạn đường 50km trên đường 20. Đơn vị đã tháo, phá được trên một vạn quả bom, mìn các loại (trong đó có 930 quả bom từ trường), san lấp khối lượng lớn đất đá bằng công cụ thô sơ cầm tay (bình quân đầu người đào, lấp gần 600 mét khối trong 2 năm 4 tháng). Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã cứu được 80 xe, 58 tấn hàng.


Tiểu đoàn đã xây dựng đơn vị xuất sắc mọi mặt, được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 33 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:17:47 pm
TIỂU ĐOÀN 101 Ô TÔ VẬN TẢI, BINH TRẠM 31, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 101 được thành lập tháng 7 năm 1966, từ đó đến cuối năm 1969 đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển trên đường 128, 129. Tiểu đoàn đã bị máy bay địch đánh hơn 1.500 lần nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn bình tĩnh, linh hoạt xử trí cứu được xe và hàng.


Đặc biệt, bước vào mùa khô năm 1969, hầu hết các xe đều đạt mức 200% (quy định 2 đêm 1 chuyến, chỉ đi mỗi đêm 1 chuyến). Suốt một thời gian dài, đơn vị không để một xe nào bị đổ, bị rệ mà không được cứu. Tiểu đoàn đảm bảo đầu xe hoạt động tăng từ 10 đến 15%.


Tiểu đoàn được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công và 7 Huân chương Chiến công.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 101 ô tô vận tải được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:22:09 pm
TIỂU ĐOÀN 73 TÊN LỬA, TRUNG ĐOÀN 285, SƯ ĐOÀN 363 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Tiểu đoàn 73 tên lửa được thành lập tháng 9 năm 1965, chiến đấu ở các khu vực Quảng Ninh, Hải Hưng, Bắc Thái, Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ An. Thời gian chiến đấu bảo vệ thành phố Hải Phòng năm 1967, tiểu đoàn đã đạt hiệu suất chiến đấu cao: đánh 9 trận, bắn rơi 7 máy bay bằng 16 quả đạn.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công hạng nhất và nhì.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 73 tên lửa được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:22:42 pm
TIỂU ĐOÀN 4 BỘ BINH, QUÂN KHU TÂY BẮC


Tiểu đoàn 4 được thành lập năm 1949. Từ tháng 4 năm 1964 đến tháng 9 năm 1969, đơn vị hoạt động ở chiến trường miền Tây (Lào). Đơn vị đã đánh 330 trận lớn nhỏ, phá được nhiều vị trí địch, giải phóng vùng đất đai rộng lớn, loại khỏi vòng chiến , đấu 3.426 tên địch (trong đó bắt và gọi hàng 2.009), thu 2.483 súng các loại, 367 quả mìn, gần 50 tấn đạn, 200 máy thông tin và máy thu VTĐ, phá hủy 1 máy bay lên thẳng.


Tiểu đoàn đã đào tạo được hơn 100 cán bộ từ trung đội đến tiểu đoàn, phát triển được hơn 300 đảng viên. Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công (hạng nhất và nhì).


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Tiểu đoàn 4 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tăng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:23:18 pm
ĐOÀN 126, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Đoàn 126 được thành lập tháng 8 năm 1966. Từ đó đến tháng 11 năm 1969, đơn vị chiến đấu ở vùng Cửa Việt, Đông Hà (Quảng Trị). Trong 3 năm đơn vị đã đánh 93 trận, phá hủy 147 tàu chiến các loại, 4 xe lội nước, diệt 1.370 tên Mỹ, hạn chế phần lớn tác dụng của chúng ở vùng biển Bắc, Nam vĩ tuyến 17.


Đoàn 126 là nơi khai sinh của chiến thuật "đặc công nước" dùng lực lượng nhỏ đánh tàu địch với hiệu suất rất cao. Tiểu đoàn đã được tặng cờ "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", 3 Huân chương Quân công (hạng nhì và ba).


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đoàn 126 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:23:49 pm
ĐẠI ĐỘI 6 SÚNG 12,7 LY, TIỂU ĐOÀN 75, QUÂN KHU 4


Đại đội 6 được thành lập năm 1966. Từ tháng 4 năm 1966 đến tháng 8 năm 1969, đại đội chiến đấu ở Vĩnh Linh và bắc đường số 9. Đại đội đã đánh 262 trận, bắn rơi 97 máy bay Mỹ, trong đó có 24 chiếc rơi tại chỗ, diệt 205 tên Mỹ và ngụy. Đặc biệt, trận điểm cao 571 bằng 60 viên đạn đơn vị đã hạ được 2 máy bay H21.


Đại đội được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 10 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 6 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:24:24 pm
ĐẠI ĐỘI 4 PHÁO CAO XẠ 57 LY TRUNG ĐOÀN 228, QUÂN KHU HỮU NGẠN


Từ tháng 3 năm 1965 đến tháng 10 năm 1968, Đại đội 4 chiến đấu ở khu vực cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa). Đại đội 4 đã góp phần tích cực cùng các đơn vị trong cụm pháo đầu cầu Hàm Rồng bắn rơi 62 máy bay Mỹ, bảo vệ được mục tiêu quan trọng trên tuyến đường số 1 vận chuyển ra tiền tuyến.


4 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng nhất và hạng ba.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 4 pháo cao xạ 57 ly được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:25:11 pm
ĐẠI ĐỘI 4 PHÁO CAO XẠ 37 LY,  BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH


Đại đội 4 được thành lập tháng 6 năm 1966. Từ tháng 6 năm 1966 đến tháng 3 năm 1968, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ Cống Lân huyện Tiền Hải. Đơn vị đã bắn rơi 6 máy bay (gồm 1F8U, 1 F4H, 2 A4D, 2 máy bay không người lái), bắn bị thương 16 chiếc, phối hợp với dân quân du kích bắn rơi 2 chiếc khác.


Đại đội ba năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công (hạng nhì và hạng ba).


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 4 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:25:54 pm
ĐẠI ĐỘI 2 CÔNG BINH, TIỂU ĐOÀN 27, QUÂN KHU 4


Đại đội 2 được thành lập năm 1961. Từ năm 1965 đến tháng 10 năm 1968, đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông ở 22 vị trí quan trọng thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Tính chung gần 3 năm, đại đội đã phục vụ trực tiếp 686 đêm, 78 ngày trên các trọng điểm; phá tháo được 1.250 quả bom bi, 625 bom nổ ngay, 528 bom từ trường, bảo đảm cho 69.921 lượt chiếc xe ôtô qua sông an toàn. Đơn vị còn tranh thủ đào được 200 hầm xe, 1.800 hố cá nhân, hơn 600 mét hào giao thông. Ngoài ra, đơn vị còn huấn luyện phá bom cho 1.240 dân quân du kích ở địa phương, đào tạo được 124 cán bộ từ tiểu đội đến đại đội, 100% cán bộ, chiến sĩ đại đội được khen thương.


Đại đội bốn năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 2 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:26:32 pm
ĐẠI ĐỘI 1 CÔNG BINH, TIỂU ĐOÀN 1, TRUNG ĐOÀN 7, BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH


Đại đội 1 công binh được thành lập tháng 2 năm 1965. Từ năm 1966 đến tháng 6 năm 1968, đơn vị được giao các nhiệm vụ làm đường, bảo đảm giao thông ở bắc Lào, bảo đảm chiến đấu ở Mặt trận Khe Sanh. Đơn vị còn tuần tra diệt hơn 40 tên phỉ, bắn rơi 2 máy bay AD6, bắn bị thương 1 máy bay T28, thu nhiều súng đạn. Đơn vị còn chủ động phối hợp chiến đấu với bộ binh và xe tăng chiến đấu diệt địch trong vị trí, góp phần quan trọng cho trận đánh thắng lợi.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 1 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Mười, 2022, 07:27:17 pm
ĐẠI ĐỘI 11 PHÁO BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 84, QUÂN KHU 4


Đại đội 11 pháo binh được thành lập tháng 5 năm 1965. Từ cuối năm 1966 đến tháng 9 năm 1969, đơn vị chiến đấu ở đường 9. Đơn vị đã đánh 130 trận, diệt 2.537 tên địch (hầu hết là quân Mỹ thuộc sư đoàn 3 lính thủy đánh bộ), phá hủy hơn 70 xe quân sự, 8 khẩu pháo 105 và 175 ly, 6 máy bay lên thẳng, 12 kho vũ khí, lương thực, xăng dầu, 31 nhà lính, trạm rađa.


Đại đội có 100% quân số được khen thưởng, 4 năm liền là "Đơn vị Quyết thắng", được tẠng thương 10 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 11 pháo binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:40:07 pm
ĐẠI ĐỘI 1 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 47, TRUNG ĐOÀN 270, QUÂN KHU 4


Đại đội 1 bộ binh được thành lập tháng 12 năm 1947. Từ tháng 6 năm 1966 đểu tháng 6 năm 1969, đơn vị chiến đấu ở đường số 9. Tính chung, đại đội đã đánh 27 trận, diệt 1.411 tên địch (468 Mỹ và 943 ngụy), diệt gọn 1 đại đội Mỹ, 2 đại đội và 4 trung đội ngụy, diệt 20 xe tăng, bắn rơi 1 máy bay, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.


Đại đội 1 được Quân khu công nhận là đơn vị xuất sắc toàn diện "Chiến đấu giỏi, Xây dựng tốt", đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 3 lần là 'Đơn vị anh dũng diệt Mỹ", 2 lần là "Đơn vị Quyết thắng", 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:40:31 pm
ĐẠI ĐỘI 643 BỘ BINH, BINH TRẠM 42, BỘ TƯ LỆNH 559


Đại đội 643 được thành lập tháng 4 năm 1964. Từ tháng 4 năm 1964 đến tháng 8 năm 1969, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ hành lang đường mòn Hồ Chí Minh. Tính chung từ tháng 4 năm 1965 đến tháng 8 năm 1969, đơn vị đã đánh 83 trận, tiêu diệt 665 tên địch (có 319 tên Mỹ), bắn rơi 23 máy bay các loại (phần lớn là máy bay lên thẳng).


Đại đội 643 là đơn vị 5 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 6 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 643 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:41:00 pm
ĐẠI ĐỘI 12 RA-ĐA, TRUNG ĐOÀN 290, BINH CHỦNG RA-ĐA
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ đầu năm 1965 đến tháng 10 năm 1969, Đại đội 12 độc lập phục vụ chiến đấu trên các địa bàn Quảng Bình. Đại đội luôn cảnh giác đã phát hiện 128.780 tốp máy bay (đó 327 tốp B52) trong nhiều tình huống phức tạp, 108.350 tốp được báo lên trên đạt 4 yêu cầu: "xa, nhanh, đúng, đủ" ở mức độ giỏi. Bộ phận hỏa lực của đại đội đã bắn rơi 6 máy bay địch.


Đại đội 4 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì và 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 12 Ra-đa được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:41:19 pm
ĐẠI ĐỘI 5 THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỆN, TIỂU ĐOÀN 77,
TRUNG ĐOÀN 205 BỘ TƯ LỆNH THÔNG TIN - LIÊN LẠC


Đại đội 5 được thành lập tháng 4 năm 1961, đơn vị có nhiều quân nhân gái. Tổng cộng trong 5 năm, Đại đội 5 đã nhận và chuyển 213.567 bức điện (trong đó có 8.070 bức điện tối thượng khẩn) đạt yêu cầu nhanh chóng, kịp thời, chính xác, bí mật (tỷ lệ sai sót 0,3% là mức thấp nhất). Đại đội là đơn vị dẫn đầu trong các đơn vị vô tuyến điện trong toàn quân, đã được khen thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, 4 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Đại đội 5 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:41:37 pm
PHÂN XƯỞNG 4, NHÀ MÁY Z121, CỤC QUÂN GIỚI, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Phân xưởng có 131 cán bộ, nhân viên (80 là nữ). Nhiệm vụ của phân xưởng là lắp ghép và bảo quản các loại ngòi nổ của lựu đạn, mìn, bộc phá. Trong thời gian gần 3 năm lao động, phân xưởng đã phát huy gần 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, làm tăng năng suất từ 100% đến 600%, đã sản xuất được hơn 10 triệu ngòi nổ bảo đảm chất lượng tốt, đáp ứng về số lượng và chủng loại theo yêu cầu của trên. Phân xưởng có 6/10 tổ đạt danh hiệu "Tổ lao động xã hội chủ nghĩa", phân xưởng được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng ba.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Phân xương 4 được Chủ tịch nuớc Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:42:00 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ VĨNH QUANG, KHU VỰC VĨNH LINH


Xã Vĩnh Quang nằm ở sát Cửa Tùng, dân quân du kích có 142 người, 20 là nữ. Đơn vị đã bắn rơi 2 máy bay F4 của Mỹ bằng súng bộ binh và góp phần bắn rơi 4 chiếc khác. Các đội cứu sập của dân quân du kích xã đã hàng trăm lần xông vào nơi bom đạn bới hầm, dập lửa để cứu tính mạng, nhà cửa, tài sản của nhân dân.


Dân quân du kích đã đào được hơn 50km hào giao thông, hàng chục km địa đạo, gần 2.000 hầm trú ẩn, đóng góp 30.000 ngày công đào đắp trận địa, chở bộ đội và vũ khí qua sông, tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ, chở thương binh từ mặt trận về.


Dân quân du kích xã Vĩnh Quang là Đơn vị Quyết thắng 4 năm liền, được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất và 3 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, dân quân du kích xã Vĩnh Quang được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:42:27 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ QUẢNG PHÚC, HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH


Xã Quảng Phúc nằm ở phía bắc sông Gianh. Dân quân du kích đã bắn rơi 3 chiếc F4 bằng các loại súng bộ binh. Các đội cứu sập của dân quân đã cứu 175 người, 95 nóc nhà khỏi bị cháy. Các đội phá bom đã phá được hơn 200 quả bom các loại.


Dân quân du kích xã Quảng Phúc 4 năm liền được công nhận là Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Dân quân du kích xã Quảng Phúc được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:42:48 pm
TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN KIM ĐÀI, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH


Trung đội dân quân Kim Đài được thành lập tháng 10 năm 1961, gồm 42 người ở nhiều xã trong huyện tập trung lại. Trung đội đã bắn rơi 2 máy bay (F4H và A4D), phối hợp đơn vị khác bắn rơi 1 chiếc. Đơn vị đã tích cực tuần tra canh gác, bắt quả tang 5 tên phản động đang hoạt động phá hoại.


Trung đội dân quân Kim Đài 4 năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, là lá cờ đầu về phong trào dân quân của tỉnh Ninh Bình, được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Trung đội dân quân Kim Đài được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:43:25 pm
TRUNG ĐỘI DU KÍCH TẬP TRUNG, HUYỆN VĨNH BẢO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Trung đội du kích tập trung huyện Vĩnh Bảo thành lập tháng 12 năm 1965. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã bắn rơi 3 máy bay địch, bắn bị thương 1 chiếc khác.


Trung đội 3 năm liền được công nhận là Đơn vị Quyết thắng (1966, 1967, 1968), được lặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 12 năm 1969, Trung đội du kích tập trung huyện Vĩnh Bảo được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Mười, 2022, 06:43:48 pm
ĐẠI ĐỘI 1 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 1, TRUNG ĐOÀN 4


Đại đội 1 là một trong những đơn vị vũ trang tập trung được thành lập đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đơn vị đã qua 9 năm rèn luyện và trưởng thành trong một chiến trường cực kỳ gian khổ.


Đại đội 1 đã góp phần quan trọng vào chiến thắng Tua 2 lịch sử (tháng 2 năm 1960). Chỉ tính riêng năm 1968, đại đội đã diệt 1.200 tên địch, diệt gọn 1 đại đội Mỹ, 1 đại đội lính Thái Lan, 1 đại đội và 1 sở chỉ huy tiểu đoàn quân ngụy.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 10 Huân chương Chiến công các hạng, được tặng cờ "Đơn vị khá nhất", cờ "Dũng cảm, đánh hàng, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược" và danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:13:28 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 4, TRUNG ĐOÀN 2, SƯ ĐOÀN 9


Từ năm 1962 đến tháng 2 năm 1969, Đại đội 2 đã tiêu diệt 3.000 tên địch (có 2.000 tên Mỹ), diệt 12 đại đội, 10 trung đội (có 7 đại đội Mỹ), phá hủy 121 xe tăng, xe bọc thép, diệt gọn chi đoàn xe bọc thép đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ trong chiến dịch Bình Giá (tháng 12 năm 1964).

Đơn vị đã được tặng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 19 Huân chương Chiến công cho tập thể và cá nhân, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:13:49 pm
ĐẠI ĐỘI 7 PHÁO BINH, TIỂU ĐOÀN 5, TRUNG ĐOÀN 96,
ĐOÀN 75 MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


Đại đội 7 luôn luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vượt mọi khó khăn gian khổ, bám trụ dài ngày chiến đấu lập công xuất sắc.


Trong năm 1968, chỉ tính riêng kết quả những trận đánh độc lập, Đại đội 7 đã diệt hơn 1.000 tên địch, phá hủy 37 máy bay, 55 xe cơ giới, 21 khẩu pháo. Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Đại đội 7 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:14:21 pm
ĐỘI PHẪU THUẬT TIỀN PHƯƠNG (K20), MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


K20 là một đơn vị nhỏ. Cán bộ, y bác sĩ, nhân viên trong đội đã có quyết tâm cao, tự lực, tự cường, dũng cảm, bền bỉ chịu đựng gian khổ ác liệt đứng vững trên chiến trường vùng sâu bảo đảm tiếp nhận, cứu chữa thương binh.


Cả đội đả thực hiện tốt khẩu hiệu "Tất cả vì thương binh, trước hết cho thương binh". Tuy chỉ là một đội phẫu thuật nhưng K20 đã làm tốt nhiệm vụ của một bệnh viện trên một địa bàn vô cùng khó khăn, cứu chữa nhiều thương binh có vết thương hiểm nghèo.


Đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Đội phẫu thuật (K20) được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:14:44 pm
TIỂU ĐOÀN 261A (HI-RÔN) BỘ BINH, MIỀN TRUNG NAM BỘ


Tiểu đoàn 261A luôn phát huy truyền thống Ấp Bắc lịch sử, đã liên tiếp giành thắng lợi. Qua 8 năm chiến đấu, đơn vị đã tiêu diệt gần 20.000 tên địch (có khoảng 2.000 tên Mỹ), diệt 10 tiểu đoàn (có 1 tiểu đoàn Mỹ) 32 đại đội và 8 trung đội, bức hàng hơn 100 đồn bốt.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng nhất, 189 Huân chương Quân công, Chiến công cho tập thể và cá nhân, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng, được Bộ chỉ huy Trung Nam Bộ tặng cờ "Đi chiến thắng, đánh liiệt gọn".


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Tiểu đoàn 261A được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:15:02 pm
TIỂU ĐOÀN 516 BỘ BINH, BỘ ĐỘI ĐỊA PHITƠNG, TỈNH BẾN TRE


Tiểu đoàn 516 trưởng thành từ phong trào Đồng Khởi. Từ năm 1965 đến năm 1968, tiểu đoàn đã diệt 11.000 tên địch (có trên 400 tên Mỹ), diệt gọn 12 tiểu đoàn, 20 đại đội (có 2 tiểu đoàn và 4 đại đội Mỹ), 18 trung đội, bắn chìm, bắn cháy 74 tầu (có 2 hạm), bắn rơi 30 máy bay, 61 xe quân sự.


Đơn vị đã được tặng thưởng 8 Huân chương Quân công hạng ba, 41 Huân chương Chiến công cho tập thể và cá nhân, danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng, được tặng cờ Tiến công liên tục thắng Mỹ, diệt ngụy.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Tiểu đoàn 516 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:15:23 pm
ĐỘI SĂN TÀU SỐ 1, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH BẾN TRE


Đội săn tàu số 1 là tập thể có tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường đã bền bỉ bám trụ dài ngày trên từng khúc sông, sáng tạo nhiều cách đánh đạt hiệu suất cao. Từ cuối năm 1967 đến tháng 6 năm 1969, Đội săn tàu số 1 đã bắn chìm, bắn cháy 254 tàu xuồng chiến đấu của địch (trong đó có 1 tiểu pháo hạm bị bắn chìm), diệt trên 5.000 tên địch (có hàng ngàn tên Mỹ), phá hủy 5 pháo 105 và 155 ly, 7 máy bay lên thẳng, 8 xe quân sự.


Đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công các hạng, được tặng cờ "Anh dũng kiên cuờng, diệt nhiều tàu Mỹ", góp phần đánh bại chiến thuật "Hạm đội nhỏ trên sông" của Mỹ.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Đội săn tàu số 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:16:39 pm
ĐỘI SĂN TÀU SỐ 1, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH BẾN TRE


Đội săn tàu số 1 là tập thể có tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường đã bền bỉ bám trụ dài ngày trên từng khúc sông, sáng tạo nhiều cách đánh đạt hiệu suất cao. Từ cuối năm 1967 đến tháng 6 năm 1969, Đội săn tàu số 1 đã bắn chìm, bắn cháy 254 tàu xuồng chiến đấu của địch (trong đó có 1 tiểu pháo hạm bị bắn chìm), diệt trên 5.000 tên địch (có hàng ngàn tên Mỹ), phá hủy 5 pháo 105 và 155 ly, 7 máy bay lên thẳng, 8 xe quân sự.


Đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công các hạng, được tặng cờ "Anh dũng kiên cuờng, diệt nhiều tàu Mỹ", góp phần đánh bại chiến thuật "Hạm đội nhỏ trên sông" của Mỹ.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Đội săn tàu số 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:17:06 pm
ĐẠI ĐỘI 6 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 8, TRUNG ĐOÀN 3,
MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


Đại đội 6 đã cơ động chiến đấu trên nhiều chiến trường, đánh thắng nhiều đối tượng là đơn vị "Đánh giỏi, thắng nhiều" của miền Đông Nam Bộ.


Chỉ tính riêng trong 2 năm 1968, 1969, Đại đội 6 đã diệt 2.300 tên địch, diệt gọn 12 đại đội (có 5 đại đội Mỹ), 2 sở chỉ huy tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 109 xe tăng, xe bọc thép, 24 khẩu pháo 105, 155 ly.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 7 Huân chương Chiến công các hạng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Đại đội 6 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:17:38 pm
TIỂU ĐOÀN 1 BỘ BINH, PHÂN KHU 3, MẶT TRẬN SÀI GÒN


Tiểu đoàn 1 đã tích cực tiến công địch, hiệp đồng với đơn vị bạn đánh, diệt gọn nhiều đơn vị, san bằng nhiều đồn bốt, mở rộng vùng giải phóng.


Tính riêng trong 2 năm 1968, 1969, Tiểu đoàn 1 đã diệt gần 10.000 tên địch (có 2.000 tên Mỹ), diệt 8 tiểu đoàn, 29 đại đội và 34 trung đội (có 1 tiểu đoàn pháo binh và 5 đại đội, 10 trung đội Mỹ), phá hủy 75 xe quân sự, bắn rơi 30 máy bay.


Tiểu đoàn được tặng 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 7 Huân chương Quân công hạng ba, 24 Huân chương Chiến công cho tập thể và cá nhân, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Tiểu đoàn 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 05 Tháng Mười Một, 2022, 08:17:58 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 4, TRUNG ĐOÀN 320,
MẶT TRẬN SÀI GÒN


Đại đội 2 luôn đi đầu trong các nhiệm vụ tác chiến và xây dựng của Trung đoàn 320. Từ năm 1967 đến tháng 6 năm 1969, đại đội đã diệt trên 1.500 tên địch, diệt gọn 5 đại đội, 5 trung đội Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 35 Huân chương Chiến công giải phóng cho tập thể và cá nhân.


Ngày 10 tháng 2 năm 1970, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:04:43 pm
ĐẠI ĐỘI 40 ĐẶC CÔNG, TIỂU ĐOÀN 402, QUÂN KHU 5


Đại đội 40 đặc công thành lập năm 1960, từ đó hoạt động trong địa bàn Quân khu 5. Đơn vị đã chiến đấu dũng cảm, diệt được 5.122 tên địch (có hơn 2.500 Mỹ, 500 Nam Triều Tiên), phá hủy 216 máy bay (93 máy bay phản lực) và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Đơn vị đã đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn, diệt gọn 11 đại đội, 2 trung đội địch.


Đại đội đã được tuyên dương là lá cờ đầu trong Đại hội thi đua lần thứ 3 của Quân khu 5, đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 3 Huân chương Chiến công giải phóng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 40 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:05:07 pm
ĐẠI ĐỘI 3 ĐẶC CÔNG, TIỂU ĐOÀN 10, SƯ ĐOÀN 2, QUÂN KHU 5


Đại đội 3 đặc công được thành lập tháng 7 năm 1966, từ đó hoạt động trên địa bàn Quân khu 5. Đơn vị đã đánh 28 trận, diệt 2.148 tên (có 1.498 tên Mỹ), bắt 15 tên ngụy trong đó đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn pháo binh, sở chỉ huy trung đoàn 5 thủy quân lục chiến Mỹ, 2 sở chỉ huy lữ đoàn, 3 sở chỉ huy tiểu đoàn, 2 đại đội Mỹ, 2 đại đội ngụy, thu 191 súng các loại, phá hủy 56 pháo cối, 4 trọng liên, 122 nhà lính, 11 máy bay, 20 xe quân sự, phối hợp với đơn vị bạn phá hủy 3 kho nhiên liệu, 2 kho đạn, đốt cháy 2 bồn xăng hơn 1 triệu lít, giải phóng quận lỵ Duy Xuyên với 3.000 dân.


Đại đội 3 đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 5 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 3 đặc công được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:05:28 pm
ĐẠI ĐỘI 4 ĐẶC CÔNG, TRUNG ĐOÀN 1, SƯ ĐOÀN 2, QUÂN KHU 5


Từ tháng 3 năm 1969, Đại đội 4 đặc công hoạt động ở Quân khu 5. Đơn vị đãnh 45 trận, tiêu diệt 1.257 tên (có hơn 400 tên Mỹ), bắn rơi 3 máy bay, phá hủy 18 khẩu pháo, 2 xe bọc thép và nhiều phương tiện chiến tranh, thu 131 súng.


Đại đội chiến đấu giỏi, 100% cán bộ và chiến sĩ đơn vị được tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ".


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 7 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 4 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:06:05 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 7, TRUNG ĐOÀN 66, MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Từ tháng 8 năm 1965, Đại đội 2 bộ binh chiến đấu ở Tây Nguyên. Đơn vị đã đánh 20 trận, diệt gọn 2 đại đội ngụy, 3 đại đội và 2 trung đội Mỹ, thu 90 súng các loại, 4 máy vô tuyến điện... Đơn vị còn phối hợp với các đại đội khác trong tiểu đoàn diệt hàng nghìn tên Mỹ - ngụy.


Đơn vị có 100% cán bộ và chiến sĩ được khen thưởng; đào tạo được nhiều cán bộ bổ sung cho các đơn vị bạn.


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất và nhì, 2 lần được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:09:53 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BIỆT ĐỘNG, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, THỊ XÃ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM


Đại đội 2 biệt động được thành lập tháng 12 năm 1967. Từ năm 1968, đơn vị chiến đấu trong và ngoại vi thị xã Hội An đã đánh 32 trận, diệt 1.928 tên địch, bắt 109 tên ngụy, bắn cháy 3 hải thuyền, phá hủy 7 xe bọc thép, 141 lô cốt hầm ngầm, kho tàng và nhà lính, thu 144 súng.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 5 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:10:20 pm
ĐẠI ĐỘI 1 CÔNG BINH, TIỂU ĐOÀN 9, SƯ ĐOÀN 3


Đại đội 1 công binh được thành lập tháng 12 năm 1964, làm nhiệm vụ đánh giao thông và các kho tàng, hậu cứ địch trên các trục đường 7, 19, 21. Đại đội 1 đã đánh 189 trận, diệt 1.638 tên địch (có hơn 800 tên Mỹ), đã diệt gọn 11 trung đội, phá hủy 261 xe quân sự (phần lớn là xe tăng, xe bọc thép), 4 máy bay, 9 khẩu pháo, cối, 31 cầu cống, nhiều nhà lính, kho tàng, đốt cháy 225.000 lít xăng... Riêng thời gian sau Tổng tiến công Mậu Thân (1968), đơn vị diệt hơn 900 tên địch và nhiều phương tiện chiến tranh.


Đại đội đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:11:56 pm
ĐẠI ĐỘI 1 PHÁO 75 LY, TIỂU ĐOÀN 631, MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Đại đội 1 pháo binh là đơn vị hỏa lực vào chiến trường Tây Nguyên sớm nhất (năm 1961). Tính riêng từ năm 1968 đến tháng 9 năm 1969, đơn vị đã đánh 48 trận, diệt 1.145 tên địch (phần lớn là Mỹ), phá hủy 17 máy bay, 15 khẩu pháo, 69 xe quân sự (có 11 pháo tự hành), 2 dàn ra-đa, 24 kho đạn, 5 kho xăng.


Đại đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được 2 lần tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:12:55 pm
ĐẠI ĐỘI 1 PHÁO 75 LY, TIỂU ĐOÀN 631, MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Đại đội 1 pháo binh là đơn vị hỏa lực vào chiến trường Tây Nguyên sớm nhất (năm 1961). Tính riêng từ năm 1968 đến tháng 9 năm 1969, đơn vị đã đánh 48 trận, diệt 1.145 tên địch (phần lớn là Mỹ), phá hủy 17 máy bay, 15 khẩu pháo, 69 xe quân sự (có 11 pháo tự hành), 2 dàn ra-đa, 24 kho đạn, 5 kho xăng.


Đại đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được 2 lần tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:13:16 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ BÌNH DUƠNG, HUYỆN THĂNG BÌNH,
TỈNH QUẢNG NAM


Xã Bình Dương gần căn cứ quân sự Mỹ, ngụy ở Bình Dương. Từ năm 1967, dân quân du kích đá kiên quyết bám đất, bám dân, làm nòng cốt cho phong trào chiến tranh du kích và đấu tranh chính trị, binh vận. Tính riêng trong năm 1969, đơn vị đã đánh 228 trận, diệt 1.094 tên, bắt 12 tên ngụy, thu 13 súng, bắn rơi 7 máy bay, phá hủy 15 xe quân sự, 10 khẩu pháo, cối, đánh sập 8 lần cầu cống trên đường giao thông quan trọng gây nhiều khó khăn cho địch. Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ phong trào nổi dậy diệt trừ ác ôn, phá thế kìm kẹp, chống dồn dân, bắt lính của địch.


Dân quân du kích xã Bình Dương là lá cờ đầu phong trào chiến tranh du kích của huyện Thăng Bình, đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Dân quân du kích xã Bình Dương được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Mười Một, 2022, 08:13:53 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ B5 YA SAO, HUYỆN CHƯ PÃH, TỈNH GIA LAI


Xã B5 nằm sát thị xã Plây Cu, xung quanh xã có nhiều vị trí của quán Mỹ. Dân quân du kích xã đã kiên cường bám đất, bám dân, sáng tạo nhiều cách đánh làm nòng cốt cho phong trào chiến tranh nhân dân trong xã. Chỉ tính riêng năm 1969, dân quân du kích xã B5 đã đánh 154 trận, diệt được 486 tên địch, làm bị thương 13 tên, phá hủy 52 xe quân sự, 1 kho đạn, 34 nhà lính, 1 kho xăng, 19 lô cốt, bắn rơi 19 máy bay.


Dân quân du kích xã B5 là một trong những đơn vị lá cờ đầu của phong trào chiến tranh nhân dân ở Tây Nguyên, đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Dân quân du kích xã B5 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:27:49 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ CÁT HANH, HUYỆN PHỦ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH


Xã Cát Hanh nằm ở vùng đồng bằng. Dân quân du kích đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua bom đạn ác liệt, kiên cường bám đất, bám dân để tổ chức đánh địch. Chỉ tính riêng từ tháng 10 năm 1968 đến tháng 6 năm 1969, dân quân du kích xã Cát Hanh đã đánh 100 trận, diệt 341 tên địch, diệt gọn 1 trung đội, 3 tiểu đội, làm tan rã 1 đoàn bình định có 36 tên, phá hủy 9 xe quân sự, 2 toa xe lửa, 4 cầu cống, cắt đứt 17.700 mét dây điện thoại.


Dân quân du kích xã đã 56 lần hỗ trợ phong trào quần chúng nổi dậy diệt trừ ác ôn, phá thế kìm kẹp, đã giải phóng được gần 2.000 người dân ở khu tập trung.


Dân quân du kích xã Cát Hanh là lá cờ đầu về phong trào chiến tranh nhân dân của vùng đồng bằng Trung Trung Bộ, đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Dân quân du kích xã Cát Hanh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:28:12 pm
XÃ GIO HẢI, HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ


Xã Gio Hải nằm giáp bờ nam sông Bến Hải, là một trọng điểm đánh phá của địch. Nhân dân đã kiên cường bám đất, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, binh vận. Chỉ tính từ cuối năm 1967 đến tháng 3 năm 1969, nhân dân và dân quân du kích xã đã đánh 170 trận, diệt 1.500 tên địch, đánh chìm 9 tàu chở hàng của địch ở gần Cửa Việt, phá hủy 1 khẩu pháo, 21 xe tăng, 14 súng đại liên, cắt đứt hàng nghìn mét dây thép gai.


Xã làm tốt công tác vận động binh lính, đã kêu gọi được gần hết số người trong xã đi lính ngụy trở về làm ăn. Xã đã đưa hàng trăm thanh niên đi bộ đội, hàng nghìn lượt thanh niên nam nữ đi dân công phục vụ chiến đấu.


Xã Gio Hải đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba. Dân quân du kích xã đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất và nhì.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, xã Gio Hải được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:28:39 pm
ĐẠI ĐỘI 15 VẬN TẢI, MẶT TRẬN ĐƯỜNG 9


Đại đội 15 vận tải được thành lập tháng 3 năm 1966, làm nhiệm vụ vận tải chuyển, mang vác các loại vũ khí đạn dược, lương thực từ Vĩnh Linh vào đường số 9 và chuyển thương binh từ chiến trường ra. Trong hơn 3 năm, đơn vị đã vận chuyển được gần 2.000 tấn hàng vào chiến trường, đưa được 1.270 thương binh về các đội điều trị. Đơn vị còn làm được 169 nhà kho, nhà ở cho cơ quan mặt trận.


Đại đội đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 15 tháng 2 năm 1970, Đại đội 5 vận tải được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:29:01 pm
TRUNG ĐOÀN 7 CÔNG BINH, BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH


Từ năm 1966 đến năm 1969, Trung đoàn 7 công binh làm nhiệm vụ mở đường và bảo đảm giao thông ở Lào, đường dây 559, Mặt trận đường 9. Trung đoàn đã mở được 292km đường và bảo đảm trên 280 km đường phục vụ pháo binh, bộ binh, ôtô vận tải hành quân chiến đấu và chuyển hàng ra phía trước. Đơn vị còn tích cực đánh địch, diệt hàng trăm tên, bắn rơi 24 máy bay Mỹ, vận động được gần 200 tên thổ phỉ bỏ hàng ngũ trở về làm ăn.


Trung đoàn có 100% số đại đội được khen thưởng, trong đó có 50% đại đội đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 90% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng, có 2 đại đội và 2 đồng chí là Anh hùng, trung đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng nhất và hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Trung đoàn 7 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:29:31 pm
TIỂU ĐOÀN 2 CÔNG BINH, BINH TRẠM 12, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1966, Tiểu đoàn 2 làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên đường 12 và 15 qua nhiều núi non, sông suối hiểm trở. Đơn vị đã phá gỡ được hàng nghìn quả bom các loại.


Trong các công việc như đào đắp, chống lầy hay làm đá nhỏ rải đường, đơn vị đều tăng suất trên 100%.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Tiểu đoàn 2 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:29:52 pm
TIỂU ĐOÀN 75 SÚNG 12,7 LY, QUÂN KHU 4


Tiểu đoàn được thành lập tháng 3 năm 1967, từ đó đơn vị chiến đấu ở Vĩnh Linh và bắc đường số 9. Trong 4 năm đơn vị đã bắn rơi 327 máy bay các loại (có 118 chiếc rơi tại chỗ), bắn bị thương 250 chiếc khác, diệt 924 tên địch, bắn cháy 7 xe M.113.


Tiểu đoàn đã có 2 đại đội được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Tiểu đoàn 75 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:30:31 pm
TIỂU ĐOÀN 16 PHÒNG KHÔNG, SƯ ĐOÀN 304


Từ năm 1966 đến năm 1969, Tiểu đoàn 16 chiến đấu ở nhiều địa bàn thuộc các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Vĩnh Linh và đường 9 Khe Sanh. Tiểu đoàn đã bắn rơi 91 máy bay địch (có 36 chiếc rơi tại chỗ), phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 8 chiếc khác.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Tiểu đoàn 16 phòng không được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:31:05 pm
TIỂU ĐOÀN 14 PHÁO CAO XẠ (TIỂU ĐOÀN NGUYỄN VIẾT XUÂN), QUÂN KHU 4
(Tuyên dương lần thứ hai)


Từ tháng 8 năm 1964 đến tháng 12 năm 1966, tiểu đoàn đã chiến đấu bắn rơi 93 máy bay Mỹ, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Từ tháng 1 năm 1967 đến cuối năm 1969, đơn vị chiến đấu trên các địa bàn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, đã bắn rơi thêm 31 máy bay Mỹ, đưa tổng số máy bay địch bị bắn rơi lên 124 chiếc.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Tiểu đoàn 14 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:31:37 pm
TIỂU ĐOÀN 41 ĐẶC CÔNG, QUÂN KHU TÂY BẮC


Tiểu đoàn hoạt động ở chiến trường Lào. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã nêu cao quyết tâm, khắc phục khó khăn, chiến đấu mưu trí dũng cảm, đã đánh 122 trận, diệt 982 tên địch, bắt 40 tên, thu 16 súng, phá hủy 40 máy bay, 350 tấn bom đạn, 40 xe quân sự, 2 khu trung tâm thông tin, 20.000 lít xăng...


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Tiểu đoàn 41 đặc công được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Mười Một, 2022, 07:32:16 pm
TIỂU ĐOÀN 102 Ô TÔ VẬN TẢI, BINH TRẠM 32, BỘ Tư LỆNH 559


Tiểu đoàn được thành lập tháng 7 năm 1966, từ tháng 10 năm 1966 đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển trên tuyến đường 20 và đường 128. Tổng cộng toàn đơn vị đã đưa được 55.039 tấn hàng đến đích, hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm hơn 10%. Đơn vị còn đưa nhiều thương binh từ chiến trường ra miền Bắc. Đơn vị đã tự sửa được 2.000 lần chiếc xe.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 7 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Tiểu đoàn 102 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:04:55 pm
ĐẠI ĐỘI 11 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 3, TRUNG ĐOÀN 48, SƯ ĐOÀN 320


Từ tháng 2 năm 1968 đến tháng 8 năm 1968, Đại đội 11 chiến đấu ở Do Cam (Bắc Quảng Trị). Tính chung trong 6 tháng, đại đội đã đánh 8 trận, diệt 550 tên địch, thu 130 súng các loại, 5 máy thông tin; bắn rơi 5 máy bay lên thẳng, bắn cháy 5 xe tăng.


Đại đội đã được tặng danh hiệu Đơn vị anh dũng diệt Mỹ, Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 11 bộ binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:05:18 pm
ĐẠI ĐỘI 7 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 9, SƯ ĐOÀN 304


Từ ngày 8 tháng 2 năm 1968 đến ngày 10 tháng 3 năm 1968, Đại đội 7 làm nhiệm vụ giữ chốt trên các điểm cao 471, 468, Châu Lang Chánh... trong chiến dịch Khe Sanh. Đơn vị đã đào được gần 10.000 mét hào giao thông ở ngay sát vị trí địch, gần 2.000 hầm hố chiến đấu, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị bạn vào đánh vị trí Tà Cơn. Tính chung 2 đợt chiến đấu trong chiến dịch, đại đội đã đánh 5 trận, diệt 384 tên địch (có 381 tên Mỹ), bắn rơi 1 máy bay, phá hủy 8 xe, thu 62 súng các loại, 2 máy thông tin VTĐ.


Đại đội được công nhận là Đơn vị anh dũng diệt Mỹ, được thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 7 bộ binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:05:40 pm
ĐẠI ĐỘI 58 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 2, BINH TRẠM 37, BỘ TƯ LỆNH 559


Đại đội thành lập tháng 11 năm 1964, từ năm 1965 đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ hành lang cung đường dài 80km (từ Xê Ca Máng đến Tà Xẻng). Tính chung đơn vị đã diệt được 226 tên, làm bị thương 79 tên, bắt 5 tên ngụy, bắn rơi 11 máy bay lên thẳng, thu 35 súng và nhiều đồ dùng quân sự, bảo vệ hành lang an toàn, thông suốt.


Đại đội được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công các loại.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 58 bộ binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:06:04 pm
ĐẠI ĐỘI 1 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 927, ĐOÀN 565, QUÂN KHU 4


Đại đội 1 được thành lập tháng 1 năm 1954, từ năm 1963 đơn vị hoạt động ở Trung Lào và Hạ Lào. Đơn vị kết hợp chặt giữa tác chiến với binh vận, diệt 526 tên (có 18 sĩ quan), bắt 14 tên, làm tan rã 350 tên, thu 290 súng các loại và 2 xe bọc thép (trong đó có 21 khẩu pháo, cối, 28 trung liên và đại liên); phá hủy 7 xe quân sự chở đạn và 3 kho đạn.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 1 bộ binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:06:23 pm
ĐẠI ĐỘI 3 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 4, TRUNG ĐOÀN 148, SƯ ĐOÀN 316


Đại đội thành lập năm 1946, từ năm 1965 đến năm 1969, chiến đấu ở chiến trường Lào. Tính chung đơn vị đã đánh 12 trận, diệt 480 tên địch, bắt 30 tên, thu 735 súng các loại; bắn rơi 1 máy bay, phá hủy 8 khẩu pháo và nhiều kho tàng quân dụng của địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 3 bộ binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:06:52 pm
ĐẠI ĐỘI 23 SÚNG 20 LY, TIỂU ĐOÀN 119, BINH TRẠM 34, BỘ TƯ LỆNH 559


Đại đội thành lập tháng 7 năm 1965, từ năm 1965 đến 1969 chiến đấu trên nhiều tuyến đường đông và tây Trường Sơn; bắn rơi 31 máy bay địch, phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 65 chiếc khác.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng ba, 4 Huân chương Chiến công hạng nhất và hạng ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 23 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:07:15 pm
ĐẠI ĐỘI 10 PHÁO CAO XẠ 37 LY, TIỂU ĐOÀN 16, TRUNG ĐOÀN 282,
SƯ ĐOÀN 367, QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1965 đến năm 1968, Đại đội 10 đã cơ động chiến đấu ở nhiều khu vực thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, đường số 7 (Lào). Đại đội đã bắn rơi 26 máy bay Mỹ và phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi   15 chiếc khác.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 7 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 10 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:07:33 pm
ĐẠI ĐỘI 5 PHÁO CAO XẠ 57 LY, TRUNG ĐOÀN 230, SƯ ĐOÀN 367,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1965 đến tháng 10 năm 1969, Đại đội 5 chiến đấu ở khu vục thuộc Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình. Đơn vị đã bắn rơi 20 máy bay Mỹ gồm nhiều chủng loại phản lực hiện đại (trong đó có 5 chiếc rơi tại chỗ). Đại đội 5 là đơn vị bắn rơi nhiều máy bay nhất so với các đại đội pháo 57 ly trong toàn quân chủng.


Đại đội đã được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 5 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:07:59 pm
ĐẠI ĐỘI 2 PHÒNG KHÔNG, TIỂU ĐOÀN 14, SƯ ĐOÀN 316


Từ năm 1965, Đại đội 2 chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở Mộc Châu, Pa Háng (Sơn La) sau đó làm nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng cơ sở ở Bắc Lào. Tính chung, đại đội đã đánh 29 trận, bắn rơi 13 máy bay Mỹ, phối hợp với các đại đội trong tiểu đoàn bắn rơi 26 chiếc khác.


Trong nhiệm vụ ở chiến trường Lào, đại đội đã diệt hơn 40 tên địch, thu 35 súng và nhiều quân trang quân dụng.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 2 phòng không được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 13 Tháng Mười Một, 2022, 08:08:38 pm
ĐẠI ĐỘI 1 KHÔNG QUÂN, TRUNG ĐOÀN 921,  QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
(Tuyên dương lần thứ 2)


Từ năm 1965 đến tháng 12 năm 1966, Đại đội 1 bắn rơi 22 máy bay Mỹ, được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (ngày 22 tháng 12 năm 1967).


Từ năm 1968 đến năm 1969, đại đội đã đánh 50 trận, bắn rơi thêm 45 máy bay các loại của Mỹ. Đơn vị đã táo bạo bắn rơi máy bay địch ở độ cao 300 mét (là độ cao nguy hiểm đối với máy bay MIG 21).


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công (hạng nhì và ba), 2 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 1 không quân được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:48:50 pm
ĐẠI ĐỘI 2 KHÔNG QUÂN, TRUNG ĐOÀN 923,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

(Tuyên dương lần thứ 2)


Từ năm 1965 đến năm 1966, đơn vị bắn rơi 21 máy bay phản lực các loại của Mỹ, đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Từ năm 1967 đến tháng 9 năm 1969, đã chiến đấu 26 trận, bắn rơi thêm 32 máy bay các loại của địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 2 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 2 không quân được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:49:12 pm
ĐẠI ĐỘI 12 CÔNG BINH, TRUNG ĐOÀN 217, BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH


Từ năm 1966, đại đội 12 được giao nhiệm vụ làm đường và bảo đảm giao thông ở Thượng Lào. Cán bộ, chiến sĩ đại đội đã ngày đêm bám mặt đường lao động với cường độ cao và phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất (tăng năng suất hơn 50%). Đơn vị đã tổ chức tuần tra lùng sục tích cực, diệt và làm bị thương 84 tên phỉ, bắt 12 tên, tổ chức trực chiến phòng không bắn rơi 1 máy bay F105 và phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 1 máy bay AD6.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 12 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:49:39 pm
ĐẠI ĐỘI 11 CÔNG BINH, TIỂU ĐOÀN 75, BINH TRẠM 41, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ ngày thành lập tháng 4 năm 1965 đến đầu năm 1970, Đại đội 11 làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông ở bến phà Tà Khống. Toàn đơn vị đã nêu cao ý chí quyết tâm, dũng cảm bám bến hơn 1.000 ngày đêm. Đơn vị đã tháo phá được hơn 300 quả bom từ trường, gần 5.000 quả mìn và nhiều loại bom khác, đã đào hàng nghìn hầm hố dọc đường để giúp các đơn vị vận tải, hạn chế nhiều thiệt hại.


Đại đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 11 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:50:09 pm
ĐẠI ĐỘI 5 ÔTÔ VẬN TẢI, TIỂU ĐOÀN 871, CỤC VẬN TẢI, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Từ ngày thành lập tháng 2 năm 1965, đến năm 1970, Đại đội 5 ô tô vận tải làm nhiệm vụ vận chuyển hàng đặc biệt từ Hà Nội đến các chiến trường.


Tính chung, đơn vị đã vận chuyển được 63.153 tấn hàng; chuyển 50.000 cán bộ, chiến sĩ ra vào chiến trường cùng nhiều thương binh từ chiến trường ra được an toàn, đúng thời gian quy định, vượt mức kế hoạch hàng năm từ 10 đến 15%. Đơn vị chấp hành tốt các chế độ bảo dưỡng và giữ gìn xe tốt, tiết kiệm được 26.000 lít xăng và tăng tuổi thọ sử dụng lốp xe từ 35.000 km/lốp lên 60.000 km/lốp, bảo đảm đầu xe hoạt động luôn luôn cao hơn mức quy định.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 5 ô tô vận tải được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:50:35 pm
ĐẠI ĐỘI 6 THÔNG TIN, TRUNG ĐOÀN 132, BỘ TƯ LỆNH THÔNG TIN - LIÊN LẠC


Đại đội làm nhiệm vụ xây dựng đường dây trần cho Quân khu Tây Bắc, Quân khu 4, Mặt trận đường số 9, Quân khu Trị Thiên - Huế và Quân khu 5. Đơn vị đã xây dựng được 635km đường và cột, mắc 2.079km dây đôi, bảo đảm chất lượng quy cách kỹ thuật cao; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Đặc biệt, trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (năm 1968), đơn vị đã phục vụ đắc lực cho chỉ huy chiến đấu, góp phần giành thắng lợi lán cho chiến dịch. Đơn vị đã kết hợp tốt chiến đấu và xây dựng, đặc biệt chú trọng công tác đào tạo và huấn luyện.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 6 thông tin được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:51:00 pm
ĐẠI ĐỘI 1 THÔNG TIN, TIỂU ĐOÀN 36, BỘ TƯ LỆNH 559


Thành lập tháng 9 năm 1966, từ năm 1967, Đại đội 1 làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trên tuyến đường tây Trường Sơn. Đơn vị đã xây dựng được 550km và bảo đảm hơn100km đường dây tải ba, phục vụ đắc lực cho chỉ huy chiến đấu và phục vụ chiến đấu.


Đại đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 1 thông tin được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:51:25 pm
ĐẠI ĐỘI 2 ĐẶC CÔNG NƯỚC, ĐOÀN 126, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Đại đội 2 được thành lập tháng 7 năm 1967; từ đó đến tháng 3 năm 1969, đơn vị làm nhiệm vụ đánh tàu địch ở cảng Cửa Việt. Đơn vị đã đánh 31 trận, đánh chìm và hỏng 35 tàu Mỹ (trong đó có 2 tàu từ 5.000 đến 6.000 tấn, 2 tàu trên 1.000 tấn), phá hủy trên 2 vạn tấn vũ khí, lương thực của địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 14 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 2 đặc công nước được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:51:49 pm
ĐẠI ĐỘI 24 ĐẶC CÔNG, ĐOÀN 866, QUÂN KHU TÂY BẮC


Từ năm 1967, Đại đội 24 làm nhiệm vụ đánh địch và xây dựng cơ sở kháng chiến ở Mường Sủi, Mường Chà, Viêng Chăn. Đại đội đã diệt 278 tên địch (phần lớn là Mỹ), thu, phá hủy 80 khẩu pháo, 2 ôtô, 20 tấn hàng, 24 nhà lính và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Đơn vị chiến đấu tốt, xây dựng tốt, 100% cán bộ, chiến sĩ đã được khen thưởng. Đại đội đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công (2 hạng nhất, 2 hạng nhì).


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 2 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:52:31 pm
ĐÀI QUAN SÁT 535, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Đài quan sát 535 bố trí ở Đèo Ngang (giữa Hà Tĩnh - Quảng Bình). Đài đã phát hiện được 15.338 lần tốp tàu địch (gồm 26.049 lần chiếc), mức độ chính xác rất cao với các yêu cầu: xa, nhanh, đúng, đủ. Đài đã 30 lần dẫn tàu hải quân ta đến đúng khu vực chiến đấu; đã thông báo kịp thời cho các đơn vị pháo bờ biển đánh chìm 3 tàu địch, đánh bị thương 5 chiếc khác, đã thông báo cho các đơn vị dân quân du kích và công an bắt gọn 3 toán biệt kích từ biển vào. Đơn vị còn bắn rơi 6 máy bay, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được khen thưởng.


Đài 535 được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba và Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đài quan sát 535 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Một, 2022, 07:53:08 pm
TÀU 42, ĐOÀN 125, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Từ năm 1963, Tàu 42 làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí cho chiến trường miền Nam. Mặc dù tàu nhỏ, máy móc thô sơ phải đi độc lập trên biển khơi hết sức khó khăn, có chuyến phải vượt qua 5, 6 chặng kiểm soát của địch, bị tàu địch đuổi theo hàng giờ đồng hồ, cán bộ, chiến sĩ trên tàu vẫn dũng cảm, mưu trí, kiên quyết vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm, chở được 11 chuyến vũ khí tới đích an toàn.


Tàu 42 đã được tặng thưởng 1 Huân chương quân công hạng ba, 4 Huân chương Chiến công (2 hạng nhất, 2 hạng nhì).


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Tàu 42 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:42:14 pm
ĐẠI ĐỘI 19 RA-ĐA, TRUNG ĐOÀN 291, BINH CHỦNG RA-ĐA,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Đại đội 19 ra-đa được thành lập tháng 6 năm 1956. Từ năm 1965 đơn vị làm nhiệm vụ phát hiện máy bay địch từ hướng nam vào đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội và có nhiệm vụ thông báo tình hình máy bay địch cho Trung đoàn 291 bộ đội phòng không Hàm Rồng. Hơn 4 năm, đại đội đã phát hiện được gần 70.000 lần tốp máy bay, thông báo cho trên và các đơn vị bạn được kịp thời, đầy đủ, đúng số lượng, đúng kiểu loại, chính xác. Đặc biệt trong năm 1966, đại đội đã 9 lần dẫn đường cho máy bay AN-2 của ta đến đúng vị trí, đánh chìm 3 tàu biệt kích của địch, bắn cháy 3 chiếc khác. Đơn vị còn bắn rơi 8 máy bay Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 19 ra-đa được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:43:04 pm
ĐẠI ĐỘI 13 PHÁO BINH 85 LY, TRUNG ĐOÀN 270, QUÂN KHU 4


Từ tháng 2 năm 1965 đến tháng 10 năm 1968, Đại đội 13 chiến đấu ở Vĩnh Linh và bắc Quảng Trị. Đại đội đã đánh hàng trăm trận, diệt hàng nghìn tên địch; bắn chìm, bắn cháy 15 tàu chiến, tàu hàng; phá hủy 27 khẩu pháo, 15 máy bay lên thẳng và gần 100 xe quân sự của địch.


Đại đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì và 12 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 13 pháo binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:43:35 pm
ĐẠI ĐỘI 20 QUÂN Y, TRUNG ĐOÀN 270, QUÂN KHU 4


Từ năm 1967, Đại đội 20 làm nhiệm vụ thu dung, điều trị thương, bệnh binh của Trung đoàn 270. Đại đội đã điều trị khỏi 7.790 thương binh, bệnh binh (trong đó phải mổ 203 trường hợp lớn, 1.638 trường hợp vừa đều an toàn). Nhiều trường hợp vết thương hiểm nghèo đã được cứu sống. Đơn vị còn sản xuất thuốc an thần, thuốc chữa bệnh ngoài da bằng cây cỏ ở địa phương. Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 20 quân y được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:45:20 pm
TRUNG ĐỘI 1 TRINH SÁT PHÁO BINH, ĐẠI ĐỘI 767, TRUNG ĐOÀN 97 BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH


Từ tháng 7 năm 1967 đến tháng 7 năm 1968, Trung đội 1 phân tán hoạt động ở Đông Hà, điểm cao 241 và tây bắc Tân Lâm (thuộc tỉnh Quảng Trị). Tổng cộng trong 1 năm, đơn vị đã cung cấp đuực 112 tọa độ mục tiêu.


Quá trình chiến đấu đơn vị còn bắn rơi 1 máy bay lên thẳng HU1A của Mỹ. Trung đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công (hạng nhì và hạng ba).


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Trung đội 1 trinh sát pháo binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:46:29 pm
ĐỘI 128, CỤC QUÂN BÁO, BỘ TỔNG THAM MƯU


Từ năm 1956, Đội 128 làm nhiệm vụ liên lạc đặc biệt đưa người và hàng cho chiến trường. Đội đã đi được 200 chuyến an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với yêu cầu nhanh chóng, kịp thời, chính xác, bí mật.


Đội đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đội 128 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:47:05 pm
ĐƠN VỊ BẢO VỆ ĐẢO CỒN CỎ, QUÂN KHU 4
(Tuyên dương lần thứ 2)


Từ năm 1964 đến năm 1966, đơn vị bắn rơi 31 máy bay Mỹ, bắn chìm 1 tàu khu trục, bắn cháy 2 tàu khác đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Từ năm 1967, đơn vị luôn phát huy truyền thống sẵn sàng chiến đấu cao, bắn rơi thêm 17 máy bay phản lực, bắn chìm 2 tàu khu trục, 8 xuồng chiến đấu, bắn bị thương 1 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục, 1 tàu đổ bộ, bảo vệ được đảo.


Đơn vị bảo vệ đảo Cồn Cỏ đã được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đơn vị bảo vệ đảo Cồn Cỏ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:48:11 pm
KHO 116, BINH TRẠM 11, CỤC VẬN TẢI, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Kho 116 đặt trên đường số 7 thuộc địa bàn huyện Noọng Hét tỉnh Xiêng Khoảng làm nhiệm vụ tiếp nhận và cấp phát vũ khí, lương thực cho các đơn vị hoạt động ở chiến trường Lào. Đơn vị đã 70 lần xông vào nơi xe chở đạn, súng, lương thực đang bị máy bay bắn cháy, dập lửa cứu người, cứu xe. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều biết tháo phá từ 3 loại bom trở lên. Đơn vị đã tự tháo được hơn 100 quả bom các loại, bảo đảm cho xe ra vào an toàn không phải chờ công binh.


Đơn vị đã bắn rơi 2 chiếc (F105 và F4). Đơn vị Kho 116 được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Kho 116 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:48:45 pm
NHÀ MÁY Z1, CỤC QUÂN GIỚI, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Nhà máy Z1 thành lập năm 1957, làm nhiệm vụ sản xuất và sửa chữa các loại súng trường, súng cối, B40, AT, đạn AT, cối, ngòi nổ, đạn pháo. Cán bộ, nhân viên nhà máy hàng năm thường làm việc hơn 300 ngày, nhiều tháng làm việc 30 ngày, nhiều ngày làm hơn 10 giờ. Đơn vị đã phát huy 43.713 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm giảm nhẹ và an toàn cho người lao động, vượt mức kế hoạch hàng năm trên 10%. Nhà máy đã tự thiết kế và chế tạo được ống phóng tên lửa, mìn hẹn giờ, đạn súng cối...


Tổ trực chiến của nhà máy đã lập công bắn rơi 2 máy bay Mỹ, phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 5 chiếc khác.


Nhà máy được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Nhà máy Z1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:49:29 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ CHIỀNG HẠC, HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA


Xã Chiềng Hạc nằm dọc đường số 6. Dân quân du kích xã có 317 đồng chí thuộc các dân tộc Mèo, Puộc, Thái đã phối hợp cùng bộ đội chiến đấu dũng cảm, bắn rơi 2 máy bay địch, bắn bị thương 7 chiếc.


Trong nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, đơn vị đã đóng góp 11.640 ngày công đào đắp trận địa, vận chuyển thương binh, tiếp tế súng đạn...


Dân quân du kích Chiềng Hạc đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì và hạng ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Dân quân du kích xã Chiềng Hạc được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 20 Tháng Mười Một, 2022, 06:50:07 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ VINH QUANG, HUYỆN TIÊN LÃNG,
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Xã Vinh Quang chạy theo ven biển, là một cửa ngõ vào thành phố Hải Phòng. Đơn vị đã lập chiến công bắn rơi 2 máy bay Mỹ (1 F4, 1 AD6) trong các tình huống khó khăn (bắn rơi F4 ở độ cao 900m, bắn rơi AD6 trong khi trời có sương mù), phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 1 chiếc.


Dân quân du kích xã Vinh Quang đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Dân quân du kích xã Vinh Quang được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:41:56 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ HƯNG DŨNG, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN


Xã Hưng Dũng ở ngoại thành thành phố Vinh. Dân quân du kích xã có 327 người, trong chiến đấu, đội trực chiến đã bắn rơi tại chỗ 1 máy bay F4. Dân quân Hưng Dũng còn phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 1 chiếc khác. Đơn vị đã đóng góp 96.468 ngày công phục vụ chiến đấu, xây dựng được 31 trận địa phòng không trong xã.


Dân quân du kích Hưng Dũng đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Dân quân du kích xã Hưng Dũng được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:42:21 pm
ĐỘI DÂN QUÂN GÁI XÃ NGƯ THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH


Đội dân quân gái được thành lập tháng 11 năm 1967, quân số 37 người, được trang bị 4 khẩu pháo 85ly. Đơn vị đã thường xuyên phát hiện và bám sát tàu địch từ xa, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, bắn chính xác; hơn 1 năm chiến đấu, đã bắn chìm 4 tàu khu trục Mỹ. Là đơn vị dân quân gái pháo binh đầu tiên của miền Bắc đã bắn chìm tàu chiến Mỹ.


Đội dân quân gái xã Ngư Thủy đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 37 đồng chí trong đơn vị đều được Bác Hồ tặng thưởng huy hiệu của Người.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đội dân quân gái xã Ngư Thủy được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:42:48 pm
ĐẠI ĐỘI 404 TỰ VỆ GÁI, ĐƯỜNG GOÒNG, TỈNH HÀ TĨNH


Đại đội 404 có 120 người, từ năm 1965 đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông ở đường 15, bến phà Địa Lợi, đường Goòng từ Hương Khê (Hà Tĩnh) đi Tuyên Hóa (Quảng Bình). Đơn vị đã hàng trăm lần xông vào nơi địch đang bắn phá, cùng các đơn vị bạn cứu được hơn 100 tấn vũ khí, lương thực đang trên đường ra chiến trường. Đại đội còn tích cực phục vụ chiến đấu, tham gia cùng bộ đội đào đắp ngụy trang trận địa, băng bó cấp cứu thương binh (gần 200 lần). Bộ phận trực chiến của đại đội bắn rơi tại chỗ 1 máy bay AD6, phối hợp với bộ đội bắn rơi 9 chiếc khác.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đại đội 404 tự vệ gái đường Goòng được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:43:14 pm
TRUNG ĐỘI LÃO DÂN QUÂN XÃ HOẰNG TRƯỜNG,
HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA


Trung đội lão dân quân thành lập ngày 10 tháng 8 năm 1967, gồm 18 người tuổi từ 50 đến 71, được trang bị 6 khẩu 12,7ly, trực chiến ở của Lạch Trường. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe có hạn, các lão dân quân vẫn tích cực rèn luyện học tập, thao tác thành thạo súng 12,7ly, bắn rơi 2 máy bay Mỹ (1 chiếc AD6; 1 chiếc A4D). Trung đội đã cứu được 5 thủy thủ một tàu vận tải của ta bị máy bay địch bắn chìm ngay cửa biển.


Trung đội lão dân quân đã được Bác Hồ gửi thư khen, được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Trung đội láo dân quân xã Hoằng Trường được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:43:40 pm
TRẠM HIỀN LƯƠNG, CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG VĨNH LINH


Trạm Hiền Lương có nhiệm vụ bảo vệ lá cờ Tổ quốc và kiểm soát trục đường số 1, đoạn đầu cầu Hiền Lương. Cán bộ, chiến sĩ ta đã bám trụ ngoan cường, bắn rơi 3 máy bay Mỹ, bảo vệ lá cờ Tổ quốc luôn tung bay trên bờ Bắc giới tuyến.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Trạm Hiền Lương được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:44:01 pm
ĐỒN RÒN (120) CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG, TỈNH QUẢNG BÌNH


Đồn Ròn có nhiệm vụ bảo vệ vùng bờ biển dài 18km. Từ tháng 8 năm 1964, nơi đây là trọng điểm đánh phá của máy bay và pháo hạm Mỹ. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao cảnh giác và có tinh thần chiến đấu rất cao, đã bắt gọn toán biệt kích gồm 9 tên khi chúng vừa xâm nhập bờ biển. Tổng cộng cả cuộc chống chiến tranh phá hoại Đồn Ròn đã bắn rơi 7 chiếc bằng súng bộ binh.


Đơn vị 5 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng 5 huân chương các loại.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đồn Ròn được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:44:28 pm
ĐỒN NGƯ THỦY (132) CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG QUẢNG BÌNH


Đồn Ngư Thủy đóng trên xã Ngư Thủy là vùng bờ biển cuối tỉnh Quảng Bình, tiếp giáp với Vĩnh Linh. Cán bộ, chiến sĩ đã chủ động xây dựng phòng tuyến, thành lập 70 tổ bảo vệ trị an. Đồn Ngư Thủy cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân gom nhặt 600 chiếc máy thu thanh và 2 tấn hàng tâm lý do địch thả vào địa bàn. Đơn vị đã tổ chức đánh trả máy bay địch có hiệu quả, bắn rơi 4 chiếc bằng súng bộ binh, phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi nhiều chiếc khác.


Đồn Ngư Thủy đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đồn Ngư Thủy được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:44:51 pm
ĐỒN NẬM CẮN (75) CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG NGHỆ AN


Đồn Nậm Cắn kiểm soát cửa khẩu biên giới Việt - Lào trên đường số 7. Đơn vị có phong trào "4 biết" (biết mặt, biết tên, biết tiếng nói, biết thái độ chính trị từng người hay qua lại) do vậy nhiều năm giữ vững an ninh vùng biên giới. Đồn Nậm Cắn còn tích cực săn bắn máy bay địch, trong cuộc chống chiến tranh phá hoại của Mỹ đã bắn rơi 4 chiếc.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công và nhiều bằng khen.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Đồn Nậm Cắn được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:45:22 pm
TRẠM CỬA HỘI CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG NGHỆ AN
   

Địa bản Trạm Cửa Hội phụ trách gồm 3 xã: Nghi Xuân, Nghi Hải, Nghi Hòa. Đơn vị luôn cải tiến công tác kiểm soát cho phù hợp với tình hình, giúp địa phương tổ chức lại các tổ đánh cá, hình thành từng tuyến; sắp xếp lại lực lượng sản xuất trên từng thuyền, bảo đảm vừa sản xuất vừa chiến đấu tốt.


Đơn vị tổ chức chiến đấu tốt, bắn rơi 1 máy bay Mỹ, ngoài ra còn tích cực rà phá thủy lôi và bom từ trường của địch để mở luồng thông rạch.


Trạm Cửa Hội được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công, 4 năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Trạm Cửa Hội được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Mười Một, 2022, 06:45:44 pm
PHÂN ĐỘI 3 VẬN TẢI, CỤC HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG


Phân đội 3 thuộc đoàn Vận tải ôtô, Cục Hậu cần, Bộ tư lệnh Công an nhân dân vũ trang, có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ các đơn vị trong toàn lực lượng và chi viện cho các chiến trường miền Nam, Lào...


Hơn 4 năm từ năm 1964 đến 1968, Phân đội 3 đã chuyển 970 chuyến gồm 67.000 tấn hàng và 500 cán bộ, chiến sĩ với trên 678.234 km an toàn.


Ngày 25 tháng 8 năm 1970, Phân đội 3 vận tải được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:24:25 pm
TIỂU ĐOÀN 49 VẬN TẢI, CỤC HẬU CẦN, BỘ TƯ LỆNH MIỀN


Tiểu đoàn 49 là đơn vị liên tục làm nhiệm vụ thồ tải trên những tuyến đường khó khăn, có nhiều dốc cao, suối lớn, lại thường xuyên bị địch đánh phá. Cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn có quyết tâm cao, không ngừng nâng cao hiệu suất thồ tải đưa mức thồ bình quân một chuyến 118kg trong năm 1968 lên 200kg năm 1969. Đơn vị có 3/4 quân số thồ được từ 250 đến 350kg. Có đồng chí thồ tới 380kg trên chặng đường nhiều dốc.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 5 tháng 9 năm 1970, Tiểu đoàn 49 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:25:19 pm
ĐẠI ĐỘI 3 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 263, QUÂN KHU 5


Đại đội 3 là đơn vị có tác phong đánh nhanh, đánh mạnh, tiến công kiên quyết, bám trụ ngoan cường, đánh độc lập cũng như đánh trong đội hình cấp trên đều giỏi.


Tính riêng từ năm 1967 đến năm 1969, Đại đội 3 đã đánh 51 trận, diệt và đánh thiệt hại nặng 10 đại đội, phá hủy 8 khẩu pháo 105ly, bắn cháy 27 xe bọc thép, 19 tàu.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 6 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, nhiều lần được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Năm 1969 đại đội được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ "Lấy ít thắng nhiều, đánh nhanh diệt gọn".


Ngày 5 tháng 9 năm 1970, Đại đội 3 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:26:03 pm
ĐỘI PHẪU THUẬT TIỀN PHƯƠNG SỐ 1, TỈNH BẾN TRE


Qua 7 năm liên tục trên chiến trường, Đội phẫu thuật tiền phương số 1 luôn bám sát nhiệm vụ phục vụ các lực lượng vũ trang trong tỉnh. Trong 2 năm 1967, 1968, Đội phẫu thuật tiền phương số 1 đã phục vụ hơn 50 trận, cứu chữa nhiều thương binh có vết thương hiểm nghèo.


Đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 4 Huân chương Chiến công các hạng, được tặng cờ "Dũng cảm quên mình phục vụ thương binh".


Ngày 5 tháng 9 năm 1970, Đội phẫu thuật tiền phương số 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:26:28 pm
ĐẠI ĐỘI 247 BỘ BINH, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH SÓC TRĂNG


Đại đội 247 đã vượt mọi khó khăn ác liệt, kiên trì bám trụ ở địa bàn vùng ven, liên tục tiến công địch, thọc sâu diệt ác phá kìm, hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy giành quyền làm chủ. Trong 2 năm 1968, 1969, Đại đội 247 đã đứng vững ở vùng xung yếu, liên tục tiến công diệt 1.500 tên (diệt gọn 6 trung đội, 11 tiểu đội) phần lớn là lực lượng kìm kẹp.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, nhiều lần được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 5 tháng 9 năm 1970, Đại đội 247 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:27:06 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 7, TRUNG ĐOÀN 16,
MẶT TRẬN SÀI GÒN


Đại đội 2 là đơn vị liên tục chiến đấu trên nhiều chiến trường, đánh thắng nhiều đối tượng. Từ năm 1965 đến năm 1969, đơn vị đã diệt 4.000 tên, diệt gọn 3 sở chỉ huy tiểu đoàn, 9 đại đội và 11 trung đội, phá hủy 143 xe tăng, xe bọc thép của địch.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 8 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 5 tháng 9 năm 1970, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:27:29 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ LẬP HẠ, HUYỆN HÒA ĐỨC,
TỈNH LONG AN


Xã Lập Hạ là địa bàn xung yếu thường xuyên bị địch đánh phá ác liệt. Trong 2 năm 1968, phong trào chiến tranh du kích của xã đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên địch (có hơn 300 tên Mỹ) phá hủy 71 xe quân sự, trong đó có 34 xe tăng và xe bọc thép. Tổ chức hàng trăm cuộc đấu tranh trực diện với địch thu hút hơn 10.000 lượt người tham gia, buộc địch hạn chế càn quét, đánh phá.


Ngày 5 tháng 9 năm 1970, Phong trào chiến tranh du kích xã Lập Hạ được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:28:08 pm
ĐOÀN 126 ĐẶC CÔNG, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN
(Tuyên dương lần thứ hai)


Đoàn 126 làm nhiệm vụ đánh tâu địch trên sông Cửa Việt. Từ năm 1967 đến năm 1969, đơn vị đã đánh chìm, đánh hỏng 143 tàu địch. Ngày 22 tháng 12 năm 1969 Đoàn 126 được tuyên dương Đơn vị Anh hùng.


Từ năm 1970 đến năm 1971, đơn vị đã vượt mọi khó khăn ác liệt, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, đạt hiệu suất cao, đã đánh chìm, đánh hỏng 157 tàu địch, diệt gần 3.100 tên địch, làm chìm gần 8 vạn tấn súng đạn, lương thực và đồ dùng quân sự, đánh địch ngăn chặn diệt 330 tên, bắn cháy 28 xe tăng và bọc thép, bắn rơi một máy bay, hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Đơn vị đã được tặng thưởng 5 Huân chương Quân công các hạng (1 hạng nhất, 3 hạng nhì, 1 hạng ba) và 1 Huân chương Chiến công hạng ba. Có 1 đại đội và 3 đồng chí đã được tuyên dương Anh hùng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đoàn 126 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:28:35 pm
TIỂU ĐOÀN 9 BỘ BINH, TRUNG ĐOÀN 64, SƯ ĐOÀN 320


Tháng 2 và tháng 3 năm 1971, Tiểu đoàn 9 tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Đơn vị đã đánh 4 trận, diệt gần 700 tên địch, trong đó có 1 tiểu đoàn và 2 đại đội địch bị tiêu diệt, đánh thiệt hại nặng 1 đại đội khác, bắn cháy 14 xe tăng và bọc thép, bắn rơi 3 máy bay, phá hủy 18 súng cối 81 và 60 ly, bắt sống tên đại tá Nguyễn Vàn Thọ, 9 sĩ quan cấp úy và 62 tên khác, thu 140 súng các loại và nhiều đồ dùng quân sự.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì. Có 3 đại đội được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Tiểu đoàn 9 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:29:05 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 4, TRUNG ĐOÀN 24, SƯ ĐOÀN 304


Năm 1968, 1969, Đại đội 2 chiến đấu ở đường 9. Tháng 2 và tháng 3 năm 1971, đơn vị tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Đại đội đã đánh 12 trận (có 10 trận hiệp đồng, trận độc lập), diệt 566 tên địch, trong đó có 1 đại đội Mỹ và 3 đại đội ngụy bị tiêu diệt, đánh thiệt hại nặng 1 đại đội Mỹ khác, bắn rơi 2 máy bay, bắt 35 tên ngụy, thu 40 súng các loại và nhiều đồ dùng quân sự. Riêng trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào đại đội đã đánh 6 trận, diệt 270 tên địch, trong đó có 2 đại đội ngụy bị diệt gọn, bắn rơi 2 máy bay, thu một số súng đạn và đồ dùng quân sự.


Đại đội đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng (2 hạng nhất, 1 hạng nhì, 1 hạng ba).


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 27 Tháng Mười Một, 2022, 07:29:41 pm
ĐẠI ĐỘI 7 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 8, TRUNG ĐOÀN 102, SƯ ĐOÀN 308


Tháng 2 và tháng 3 năm 1971, Đại đội 7 tham gia chiến đấu ở chiến dịch Đường 9 - Nam Lào, làm nhiệm vụ chốt giữ điểm cao 311, sát đường 9, giữa Huội San và Lao Bảo. Đơn vị kiên cường trụ bám liên tiếp đánh bại các đợt phản kích của địch, diệt 230 tên, bắn cháy 15 xe cơ giới (có 10 xe tăng, xe bọc thép), bắn rơi 3 máy bay, giữ vững trận địa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến dịch giao cho.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 7 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:34:34 pm
ĐẠI ĐỘI 9 THIẾT GIÁP, TIỂU ĐOÀN 3, TRUNG ĐOÀN 203,
BỘ TƯ LỆNH THIẾT GIÁP


Năm 1968, Đại đội 9 tham gia đánh trận Làng Vây. Tháng 2 và tháng 3 năm 1971 tham gia chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Đại đội đã đánh 3 trận hiệp đồng binh chủng.


Ngày 7 tháng 2 năm 1968, Đại đội 9 tham gia đánh trận Làng Vây, diệt và bắt gần 1.000 tên địch.


Ngày 25 tháng 2 năm 1971, Đại đội 9 hiệp đồng với bộ binh đánh địch ở điểm cao 456, tạo thuận lợi cho bộ binh diệt gọn tiểu đoàn 3 và sở chỉ huy lữ đoàn 3 quân dù ngụy, bắt sống tên đại tá Nguyễn Văn Thọ và ban chỉ huy lữ đoàn.


Ngày 27 tháng 2 năm 1971, lần đầu tiên xe tăng ta đánh với xe tăng địch, đơn vị đã bắn cháy 4 chiếc, diệt 80 tên địch, thu được một số xe tăng và bọc thép.


Đại đội đã được khen thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 9 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:34:56 pm
ĐẠI ĐỘI 12 PHÁO Đ.74, TRUNG ĐOÀN 368, BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH


Đại đội 12 đã cơ động chiến đấu ở nhiều chiến trường. Đại đội 12 đã tham gia đánh vào hầu hết các mục tiêu quan trọng, phá hủy 24 khẩu pháo, 11 máy bay lên thẳng, 8 kho xăng, đạn, 24 xe quân sự, 3 nhà bạt; bắn sập 26 lô cốt, diệt hàng trăm tên địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 12 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:35:36 pm
ĐẠI ĐỘI 4 VẬN TẢI, BINH TRẠM 106, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Đại đội 4 được thành lập năm 1964, hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thuộc các dân tộc ít người ở miền Tây Trị Thiên. Từ năm 1965 đến năm 1971, đại đội làm nhiệm vụ vận tải bộ, chuyển thương, chiến đấu bảo vệ kho tàng, bảo vệ hành lang. Bình quân mỗi người gùi được 50 kg/chuyến, có bộ phận ai cũng gùi trên 70kg/chuyến, có người gùi 114 kg/chuyến.


Vừa vận tải giỏi, vừa sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt, đại đội đã đánh 11 trận, diệt 450 tên địch, bắn rơi 5 máy bay lên thẳng.


Đại đội đã được tặng thưởng 7 Huân chương Chiến công giải phóng (3 hạng nhất, 3 hạng nhì, 1 hạng ba).


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 4 vận tải được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:35:57 pm
TIỂU ĐOÀN 14 SÚNG 12,7 LY, SƯ ĐOÀN 2, QUÂN KHU 5


Tiểu đoàn 14 vào chiến trường tháng 10 năm 1965. Tiểu đoàn 14 đã bắn rơi 625 máy bay các loại, trong đó có gần 300 chiếc rơi tại chỗ, diệt nhiều tên địch trên máy bay. Ngoài ra, đơn vị còn đánh bộ binh, cơ giới địch, diệt trên 300 tên Mỹ, ngụy, phá hủy 5 xe tăng.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng, tiểu đoàn có 1 đại đội và 1 đồng chí được tuyên dương Anh hùng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Tiểu đoàn 14 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:36:20 pm
ĐẠI ĐỘI 202 ĐẶC CÔNG, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH PHÚ YÊN


Thành lập tại chiến trường năm 1962, Đại đội 202 là đơn vị đặc công đầu tiên của tỉnh. Đại đội đã đánh gần 200 trận, diệt 4.500 tên địch, trong đó có 1.150 tên Mỹ và chư hầu, có 22 đại đội, 38 trung đội, 3 ban chỉ huy liên đội bảo an, 2 sở chỉ huy chi khu địch bị tiêu diệt; phá hủy 2 máy bay, 16 khẩu pháo và súng cối, 31 xe quân sự, 19 kho xăng, 1 đài phát thanh, 1 nhà ga; thu trên 500 súng và nhiều đồ dùng quân sự.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 12 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Có 1 đồng chí được tuyên dương Anh hùng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 202 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:36:41 pm
ĐẠI ĐỘI 7 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 95,
MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Đại đội 7 vào chiến trường từ cuối năm 1965, đơn vị làm nhiệm vụ đánh giao thông địch trên đường 19 từ An Khê đến Plây Cu. Đại đội đã đánh gần 100 trận, diệt 1.000 tên địch, phá hủy hơn 300 xe (có 37 xe tăng, bọc thép) bắn rơi 2 máy bay, thu nhiều súng đạn và đồ dùng quân sự, góp phần quan trọng vào thành tích chung của tiểu đoàn.


Đại đội được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công giải phóng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Là đơn vị lá cờ đầu về đánh giao thông địch trên chiến trường Tây Nguyên.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 7 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:37:01 pm
ĐẠI ĐỘI 2 ĐẶC CÔNG, TIỂU ĐOÀN 430,
BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH GIA LAI


Đại đội 2 vào chiến trường năm 1966. Từ năm 1968 đến năm 1971, đơn vị làm nhiệm vụ độc lập đánh hậu cứ địch ở An Khê. Đại đội 2 đã đánh 21 trận, diệt gần 1.000 tên địch, hầu hết là Mỹ, có nhiều sĩ quan và nhân viên kỹ thuật, phá hủy 50 máy bay, 8 khẩu pháo, 171 xe quân sự, 16 kho bom đạn, đánh cháy hàng triệu lít xăng và nhiều đồ dùng quân sự.


Đại đội đã được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:37:23 pm
ĐẠI ĐỘI 42 SÚNG 12,7 LY, TIỂU ĐOÀN 30, TRUNG ĐOÀN 40,
MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Đại đội 42 vào chiến trường năm 1966, đơn vị đã tham gia nhiều chiến dịch, bắn rơi 133 máy bay các loại, trong đó có gần 100 chiếc rơi tại chỗ, diệt nhiều tên địch trên máy bay. Đơn vị còn đánh bộ binh địch, diệt gần 100 tên, trong đó có trên 40 tên Mỹ.


Đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Là đơn vị lá cờ đầu về bắn rơi nhiều máy bay địch trên chiến trường Tây Nguyên


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 42 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:37:45 pm
ĐẠI ĐỘI 2 VẬN TẢI, TIỂU ĐOÀN 2, MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Đại đội 2 vào chiến trường năm 1965. Từ đó đến năm 1971, đơn vị làm nhiệm vụ chuyển thương, vận tải thổ, gùi lương thực và đạn dược phục vụ trực tiếp cho các đơn vị chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ đã thực hiện tốt khẩu hiệu "thổ gùi hết sức, chuyển thương tận tình", bình quân mỗi người trong đơn vị gùi được 50 kg/chuyến; thồ được 175 kg/chuyến, có người thổ 200 kg/chuyến.


Trên đường vận tải, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ thương binh, đánh địch để mở đường đưa hàng ra phía trước, diệt gần 100 tên địch, bắn rơi 6 máy bay.


Đại đội 2 là đơn vị lá cờ đầu về vận tải chiến đấu trên Mặt trận Tây Nguyên. Đại đội được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công giải phóng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Hai, 2022, 07:38:13 pm
ĐẠI ĐỘI 5 ĐẶC CÔNG, TIỂU ĐOÀN 840, NAM TRUNG BỘ


Đại đội 5 là một trong những đơn vị được thành lập đầu tiên ở chiến trường Nam Trung Bộ. Từ năm 1968 đến năm 1971, Đại đội 5 đã diệt hơn 3.700 tên địch, cùng các đơn vị bạn diệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn xe thiết giáp, nhiều sở chỉ huy và 17 đại đội địch, phá hủy 106 xe quân sự (có 73 xe tăng, xe bọc thép).


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì, 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 5 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:22:51 pm
ĐỘI H63 TÌNH BÁO, CỤC THAM MƯU, BỘ TƯ LỆNH MIỀN


Trong 10 năm kiên cường bám đất, bám dân, bám cơ sở, được đồng bào yêu thương đùm bọc, Đội H63 đã bảo đảm giao thông liên lạc thông suốt, vừa công tác, vừa chiến đấu, bảo vệ căn cứ, bảo vệ nhân dân.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì và 4 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đội H63 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:23:41 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 514C,
BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH MỸ THO


Đại đội 2 luôn luôn phát huy tinh thần tích cực tiến công, luồn sâu, bám trụ địa bàn xung yếu, liên tục chiến đấu diệt bọn "bình định" ác ôn, tạo thế đứng chân vững chắc.


Trong năm 1969-1970, đơn vị đã diệt hơn 1.000 tên địch, trong đó tiêu diệt và dánh thiệt hại nặng 7 đại đội, 8 trung đội, 4 đoàn "bình định", bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:24:38 pm
ĐẠI ĐỘI 3 ĐẶC CÔNG, TIỂU ĐOÀN 7,
TRUNG ĐOÀN 10, MIỀN TÂY NAM BỘ


Đại đội 3 luồn sâu, đánh mạnh vào các hậu cứ, đồn bốt của địch, đánh nhiều trận tiêu diệt gọn, bắt tù binh, thu vũ khí, đạt hiệu suất chiến đấu cao.


Từ năm 1968 đến năm 1971, đơn vị đã diệt gần 3.000 tên địch, trong đó diệt và đánh thiệt hại nặng 14 đại đội, diệt nhiều đồn bốt, phá hủy gần 40 khẩu pháo, 68 xe quân sự và nhiều kho súng, đạn, xăng dầu, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí.


Đơn vị được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất và 4 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì và hạng ba.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Đại đội 3 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:25:10 pm
BỆNH XÁ C2, PHÒNG HẬU CẦN, PHÂN KHU 1, BẮC GIA ĐỊNH


Bệnh xá c2 ở vùng sâu. Với số người phục vụ ít nhưng biết đoàn kết gắn bó, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dũng cảm khắc phục khó khăn, vượt qua ác liệt để cứu chữa và chăm sóc thương, bệnh binh.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì và 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, Bệnh xá c2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:25:30 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ CAM CHÍNH,
HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ


Xã Cam Chính nằm ở ngã ba đường số 1 và đường số 9. Năm 1964, xã đã nổi dậy giành chính quyền. Cán bộ anh dũng trụ bám xây dựng cơ sở vững mạnh, phát triển chiến tranh nhân dân địa phương, kết hợp chặt chẽ 3 mũi giáp công, lập nhiều thành tích xuất sắc, đánh hàng trăm trận, loại khỏi vòng chiến đấu gần 2.000 tên địch, trong đó có 250 tên Mỹ, bắn rơi 2 máy bay, phá hủy 42 xe quân sự.


Xã đã được tặng thưởng 3 Huân chương Giải phóng và 3 Huân chương Chiến công giải phóng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, xã Cam Chính được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:25:54 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ TRUNG GIANG,
HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ


Xã Trung Giang nằm sát bờ sông Bến Hải gần biển. Dân quân du kích đã đánh hơn 400 trận, diệt gần 1.300 tên địch, bắn rơi nhiều máy bay, phá hủy 64 xe quân sự, thu nhiều súng đạn và đồ dùng quân sự.


Xã đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công giải phóng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, xã Trung Giang được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:26:33 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ ĐẮC UY,
HUYỆN 16 (NAY LÀ HUYỆN KON RẪY), TỈNH KON TUM


Xã Đắc Uy là căn cứ du kích nằm sát yếu khu Võ Định, Kông Hơ Rinh. Xã là lá cờ đầu của Tây Nguyên về xây dựng cơ sở quần chúng vững chắc, đội du kích mạnh. Dân quân du kích đã đánh hơn 90 trận, diệt 500 tên địch, phá hủy 5 xe tăng, 1 xe vận tải, bắn rơi 4 máy bay, bắn bị thương nhiều chiếc khác.


Xã đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến, được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng.


Ngày 20 tháng 9 năm 1971, xã Đắc Uy được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:26:54 pm
TIỂU ĐOÀN 52 Ô TÔ VẬN TẢI, BINH TRẠM 14, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1966 đến năm 1970, Tiểu đoàn 52 làm nhiệm vụ vận chuyển trên đường 20. Đơn vị đã chuyển được 59.600 tấn hàng ra phía trước. Đơn vị nêu cao tinh thần "yêu xe như con, quý xăng như máu", hệ số kỹ thuật thường đạt từ 78 đến 87% vượt từ 3 đến 12%.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba. Có 2 đồng chí và 1 đại đội được tặng danh hiệu Anh hùng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Tiểu đoàn 52 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:30:06 pm
TIỂU ĐOÀN 35 CÔNG BINH, BINH TRẠM 32, BỘ TƯ LỆNH 559


Là đơn vị bộ binh được chuyển sang làm nhiệm vụ công binh, Tiểu đoàn 35 làm nhiệm vụ mở đường. Từ tháng 4 năm 1966 đến cuối năm 1970, đơn vị bảo đảm giao thông trên đoạn đường dài 65km. Tiểu đoàn 35 kiên cường bám đường, phá bom, làm đường vòng tránh, ứng cứu kịp thời bảo đảm giao thông thông suốt. Đơn vị còn tổ chức trận địa phòng không bắn rơi 11 máy bay Mỹ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, 5 Huân chương Chiến công hạng ba, cả 4 đại đội đều là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Tiểu đoàn 35 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười Hai, 2022, 07:31:58 pm
ĐẠI ĐỘI 4 SÚNG 12,7 LY, BINH TRẠM 42, BỘ TƯ LỆNH 559
(Tuyên dương lần thứ 2)


Đại đội 4 làm nhiệm vụ đánh máy bay địch, bảo vệ giao thông vận chuyển ở phía tây tỉnh Thừa Thiên. Từ năm 1965 đến cuối năm 1966, đơn vị đã bắn rơi 32 máy bay. Ngày 22 tháng 12 năm 1967, Đại đội 4 đã được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Từ năm 1967 đến tháng 10 năm 1971, đại đội đã bắn rơi 121 máy bay, phần lớn là máy bay lên thẳng, trong đó có 52 chiếc rơi tại chỗ. Có ngày bắn rơi 5 chiếc, đánh bại ý định đổ quân của địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 2 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 4 Huân chương Chiến công hạng nhì, 4 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đại đội 4 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:25:56 pm
ĐẠI ĐỘI 10 PHÁO CAO XẠ 37 LY, TRUNG ĐOÀN 284, SƯ ĐOÀN 367,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Đại đội 10 làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ giao thông vận tải. Từ năm 1965 đến năm 1967, đơn vị cơ động đánh máy bay địch ở Quảng Bình, Nghệ An. Từ năm 1968 đến tháng 10 năm 1971, Đại đội 10 làm nhiệm vụ chốt giữ khu vực km 50 đường 12A bảo vệ giao thông vận tải. Đơn vị đã bắn rơi 34 máy bay địch, hầu hết là máy bay phản lực, có 2 chiếc rơi tại chỗ, góp phần bảo vệ cho nhiều đoàn xe vượt trọng điểm an toàn.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 13 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đại đội 10 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:26:42 pm
ĐẠI ĐỘI 1 Ô TÔ VẬN TẢI, TIỂU ĐOÀN 936,
CỤC VẬN TẢI, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Từ năm 1965 đến năm 1970, Đại đội 1 làm nhiệm vụ vận chuyển trên các tuyến đường 7, 12, 20, 217. Đơn vị đã vận chuyển được 63.858 tấn hàng vượt 17% mức kế hoạch, có năm vượt 26%. Nhiều lần trên đường vận chuyển bị máy bay địch đánh trúng đội hình nhưng lần nào cán bộ, chiến sĩ cũng dũng cảm cứu hàng, cứu xe. Đại đội còn tích cực giúp đỡ đơn vị bạn kéo xe, sửa chữa được 92 lần chiếc.


Đại đội được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 3 Huân chương Chiến công hạng ba, 4 năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đại đội 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:32:46 pm
ĐẠI ĐỘI 1 Ô TÔ VẬN TẢI, TIỂU ĐOÀN 54,
BINH TRẠM 41, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1966 đến năm 1970, Đại đội 1 làm nhiệm vụ vận chuyển ở miền Tây Quảng Bình, Đường 9, La Hạp. Đại đội đã chuyển được 18.550 tấn hàng. Đại đội thường có từ 50 đến 70% số xe chạy vượt cung, chuyến. Đơn vị thực hiện tốt chế độ bảo quản, bảo dưỡng nên hệ số kỹ thuật thường đạt 75 đến 86%, vượt mức từ 5 đến 16%.


Đại đội được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 6 Huân chương Chiến công hạng ba, 4 năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đại đội 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:33:15 pm
ĐẠI ĐỘI 285, SỬA CHỬA Ô TÔ,
CỤC QUẢN LÝ XE MÁY, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Đại đội 285 thành lập tháng 5 năm 1966, làm nhiệm vụ sửa chữa xe trên các tuyến đường 15, 20, 21, 9 (thuộc đường vận chuyển 559). Đơn vị đã hơn 100 lần đến các trọng điểm địch đánh phá để sửa chữa xe hỏng. Kết quả đơn vị đã sửa chữa được 2.188 xe, thu hồi 20 tấn phụ tùng xe hỏng ở các trọng điểm. Ngoài ra, đơn vị còn sản xuất được một số phụ tùng thay thế.


Đại đội được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 3 Huân chương Chiến công hạng ba. 4 lần được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đại đội 285 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:33:38 pm
ĐẠI ĐỘI 10 QUÂN BƯU, TIỂU ĐOÀN 78,
BỘ TƯ LỆNH THÔNG TIN - LIÊN LẠC


Từ năm 1965 đến năm 1971, Đại đội 10 phục vụ chiến đấu ở Quảng Bình, Vĩnh Linh, làm nhiệm vụ chuyển công văn, tài liệu, thư từ đến một số đơn vị ở nam Quân khu 4 và chiến trường B, C. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt chuyển trên 41.000kg công văn tài liệu, thư từ bảo đảm kịp thời, chính xác, bí mật an toàn. Đơn vị đã 400 lần chuyển công văn hỏa tốc, đều đến trước giờ quy định. Trong chiến dịch Đường 9 - Nam Lào đơn vị có 73 lần chuyển công văn hỏa tốc đều đáp ứng thời gian quy định.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đại đội 10 quân bưu được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:34:04 pm
ĐẠI ĐỘI 969 PHÁO BINH, BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH


Đại đội 969 thành lập tháng 9 năm 1969. Từ đầu năm 1970 đến cuối năm 1971, đơn vị chiến đấu ở Xảm Thông, Long Chẹng đã đánh 7 trận độc lập, 2 trận hiệp đồng, diệt hàng trăm tên địch, phá hủy 5.000 tấn bom, 5 máy bay, 8 xe quân sự, đốt cháy 2 triệu lít xăng, bắn sập hàng chục lô cốt, ụ súng, nhiều trận địa pháo, cối của địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đại đội 969 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:34:31 pm
ĐỘI 35 TRINH SÁT TÌNH BÁO, TRUNG ĐOÀN 75 CỤC QUÂN BÁO,
BỘ TỔNG THAM MƯU


Từ năm 1967 đến năm 1971, Đại đội 35 làm nhiệm vụ nắm tình hình địch ở đường số 9, Trị Thiên bằng kỹ thuật của vô tuyến điện. Khắc phục việc nắm địch trên sóng vô tuyến cực ngắn ít kết quả, đơn vị đã tổ chức nhiều bộ phận vào sát vùng địch, ngày đêm bám máy kiên trì tìm các máy thông tin nên đã nắm được tình hình địch từ Cửa Việt, Đông Hà, Đường 9, Phú Lộc mở đầu việc nắm địch trên sóng vô tuyến. Từ đó đơn vị đã nắm được các đơn vị của Mỹ, ngụy từ tiểu đoàn đến sư đoàn và phiên hiệu vị trí, phạm vi hoạt động, các cuộc hành quân và quân các nơi chuyển đến chiến trường Trị Thiên.


Đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 4 năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đội 35 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:35:08 pm
TRẠM 73 GIAO LIÊN, TIỂU ĐOÀN 16,
BINH TRẠM 37, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1965 đến năm 1970, Trạm 73 làm nhiệm vụ dẫn đường phục vụ cho các đơn vị hành quân, chuyển thương binh, bệnh binh và công văn, tài liệu ở phía tây Tây Nguyên. Trạm đã dẫn đường cho trên 400 đơn vị hành quân, cáng chuyển 1.245 thương binh, 5 tấn công văn tài liệu.


Trạm đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng ba, 3 năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Trạm 73 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:35:43 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ VĨNH SƠN, KHU VỰC VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG BÌNH


Từ năm 1965 đến năm 1970, dân quân du kích trong xã bắn rơi 3 máy bay, diệt 41 tên địch, phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 2 máy bay, là lực lượng nòng cốt trong mọi công tác ở địa phương. Ngoài ra dân quân du kích còn tham gia trên 2 vạn ngày công đào đắp trận địa, tải đạn, cứu thương, vận động nhân dân đào 7.000 hầm trú ẩn, 30 km giao thông hào.


Dân quân du kích xã Vĩnh Sơn đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng nhì, 4 Huân chương Chiến công hạng ba, 3 năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Dân quân du kích xã Vĩnh Sơn được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Mười Hai, 2022, 07:36:15 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ TIẾN HÓA, HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH


Từ năm 1965 đến năm 1968, Dân quân du kích trong xã đã dũng cảm chiến đấu đánh trả máy bay địch, bắn rơi 3 chiếc máy bay Mỹ. Đơn vị còn tham gia 4 vạn ngày công, đào đắp trận địa, tiếp đạn, tải thương, san lấp hố bom, bốc dỡ hàng nghìn tấn hàng hóa phục vụ bộ đội.


Dân quân du kích xã Tiến Hóa đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 6 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Dân quân du kích xã Tiến Hóa được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:50:31 pm
TỰ VỆ NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BẠCH ĐẰNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Từ năm 1966 đến năm 1968, tự vệ Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng, đã tham gia chiến đấu 136 trận, bắn rơi 1 chiếc A4D. Tự vệ cùng công nhân nhà máy đào 3.000 mét giao thông hào, 1.400 hầm trú ẩn, xây 1.000 mét tường bảo vệ.


Tự vệ nhà máy đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 4 đội tự vệ trong nhà máy đều được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Tự vệ Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:50:50 pm
ĐỘI DÂN QUÂN GÁI XÃ KỲ PHƯƠNG, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH


Đội dân quân gái xã Kỳ Phương thành lập ngày 3 tháng 4 năm 1968, có 9 người, trang bị 4 khẩu trung liên. Từ ngày thành lập đến tháng 11 năm 1968, đội đã bắn rơi 3 chiếc máy bay, phối hợp cùng đơn vị bạn bắn rơi 4 chiếc khác. Từ tháng 11 năm 1968, đội không làm nhiệm vụ trực chiến, tham gia làm thủy lợi trên công trường Sông Tri đã vượt mức kế hoạch.


Đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 9 người trong đội đều được Bác Hồ thưởng huy hiệu của Người.


Ngày 1 tháng 10 năm 1971, Đội dân quân gái xã Kỳ Phương được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:51:12 pm
TRUNG ĐOÀN 66 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 304, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Trung đoàn 66 được thành lập tháng 9 năm 1965. Từ năm 1968 đến năm 1972, đơn vị đã tham gia 4 chiến dịch ở chiến trường Trị Thiên, Nam Lào, Quảng Trị. Trung đoàn đã diệt 7.873 tên, bắn 344 tên ngụy, trong đó diệt gọn 1 lữ đoàn, 8 tiểu đoàn, 12 đại đội, đánh thiệt hại 2 lữ đoàn, bắn rơi 124 máy bay các loại; phá hủy 115 xe quân sự (phần lớn là xe tăng, xe bọc thép).


Trung đoàn được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công giải phóng (1 hạng nhì, 2 hạng ba), 100% đại đội trong trung đoàn được khen thưởng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Trung đoàn 66 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:51:34 pm
TRUNG ĐOÀN 368 PHÁO BINH, BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH


Từ năm 1968 đến tháng 5 năm 1972, Trung đoàn 368 tham gia chiến đấu ở Trị Thiên và Nam Lào. Trung đoàn đã đánh 400 trận lớn nhỏ, bắn hỏng 140 khẩu pháo; bắn cháy và bắn rơi 81 máy bay, bắn cháy trên 140 xe quân sự và hàng chục kho đạn, xăng dầu; bắn sập hàng trăm lô cốt và ụ súng, diệt hàng nghìn tên địch, chi viện tốt cho các đơn vị chiến đấu.


Vừa chiến đấu giỏi, vừa phục vụ tốt cho các đơn vị vận chuyển, trung đoàn đã mở và sửa chữa được trên 200km đường ô tô trên tuyến đường 559.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 1 đại đội được tuyên dương Anh hùng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Trung đoàn 368 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:53:40 pm
TIỂU ĐOÀN 7 BỘ BINH, TRUNG ĐOÀN 8, SƯ ĐOÀN 324,
MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Tiền thân của tiểu đoàn 7 là tiểu đoàn 929. Từ năm 1960 đến năm 1965, tiểu đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp bạn Lào chiến đấu và xây dựng cơ sở, được tặng thưởng 7 Huân chương Chiến công các hạng.


Từ cuối năm 1968 đến năm 1969, tiểu đoàn chiến đấu ở Quảng Trị đã diệt gọn 2 đại đội và đánh thiệt hại nặng 6 đại đội Mỹ. Từ cuối năm 1969 đến năm 1972, Tiểu đoàn 7 thuộc Trung đoàn 8, chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên đã diệt 4.200 tên địch, trong đó đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn, 12 đại đội, 16 trung đội (có 6 đại đội và 7 trung đội Mỹ), bắn rơi 47 máy bay, phá hủy 12 khẩu pháo, 44 xe quân sự (36 xe tăng), bắt 100 tù binh.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 12 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được tặng cờ "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 7 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:54:32 pm
TIỂU ĐOÀN 15 BỘ BINH, BỘ TƯ LỆNH MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Tiền thân của Tiểu đoàn 15 là tiểu đoàn công binh thuộc Sư đoàn 324. Tháng 6 năm 1966 tiểu đoàn vào Mặt trận Đường số 9, bảo đảm công trình, phục vụ cho chiến đấu.


Từ năm 1967 đến tháng 5 năm 1972, tiểu đoàn làm nhiệm vụ chuyên đánh cơ giới địch trên đường số 9. Đơn vị đã đánh độc lập, hiệp đồng đều giỏi; diệt trên 6.000 tên địch, phá hủy 770 xe quân sự, bắn rơi 16 máy bay, đánh sập 28 lần cầu cống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 3 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 15 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:55:04 pm
TIỂU ĐOÀN 33 ĐẶC CÔNG, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Từ năm 1969 đến tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 33 chiến đấu liên tục trên Mặt trận Đường số 9. Tiểu đoàn đã đánh 40 trận, đánh cháy 33 kho chứa hàng chục vạn tấn đạn pháo, 22 kho chứa hàng chục triệu lít xăng; phá hủy 60 xe quân sự; 19 khẩu pháo và súng cối 106,7 ly; diệt trên 1.300 tên địch, trong đó đã tiêu diệt gọn 3 tiểu đoàn, bắt 10 tên ngụy, thu 30 súng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba và 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì. Ba đại đội trong tiểu đoàn được tặng thưởng 27 Huân chương Quân công, Chiến công giải phóng và đều được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 33 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:55:22 pm
TIỂU ĐOÀN 2 PHÁO BINH, TRUNG ĐOÀN 84, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Từ năm 1968 đến tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 2 tham gia chiến đấu trên Mặt trận Đường số 9. Tiểu đoàn đã đánh hàng trăm trận, bắn vào hầu hết các vị trí địch từ Đông Hà đến Tà Cơn, bắn hỏng trên 100 khẩu pháo, bắn cháy 134 máy bay, trên 500 xe quân sự, 33 kho đạn, 31 kho xăng, bắn sập 13 dàn ra-đa, hàng trăm lô cốt và ụ súng, diệt hàng nghìn tên địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Tiểu đoàn được thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 6 Huân chương Chiến công giải phóng (4 hạng nhất, 2 hạng ba). Có 1 đại đội được tuyên dương Anh hùng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thởi Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:55:53 pm
ĐẠI ĐỘI 17 SÚNG CỐI 82 LY, TRUNG ĐOÀN 27, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Đại đội được thành lập năm 1968. Đại đội đã đánh hàng trăm trận, bắn hỏng 30 khẩu pháo và súng cối của địch, bắn cháy 6 kho xăng dầu và đạn dược, 7 máy bay, trên 70 xe quân sự, 270 nhà bạt, bắn sập 120 lô cốt và ụ súng, 2 dàn ra-đa, diệt hàng trăm tên địch, chi viện tốt và kịp thời cho bộ binh chiến đấu.


Đại đội đã được tặng thưởng 12 Huân chương Chiến công giải phóng (1 hạng nhất, 6 hạng nhì, 6 hạng ba), được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 17 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Mười Hai, 2022, 06:56:25 pm
ĐẠI ĐỘI 17 SÚNG 12,7 LY, TRUNG ĐOÀN 1, SƯ ĐOÀN 324,
MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Từ tháng 5 năm 1968 đến tháng 5 năm 1972, Đại đội 17 tham gia chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên. Đại đội đánh độc lập và đánh hiệp đồng đều giỏi, đã bắn rơi 158 máy bay, diệt trên 300 tên, thu 40 súng và nhiều đồ dùng quân sự.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 19 Huân chương Chiến công giải phóng (4 hạng nhất, 3 hạng nhì và 12 hạng ba), được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 17 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:21:11 pm
ĐẠI ĐỘI 23 SÚNG 12,7 LY, TIỂU ĐOÀN 75, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Từ năm 1967 đến tháng 5 năm 1972, Đại đội 23 tham gia chiến đấu ở Mặt trận Đường số 9. Đến cuối năm 1971, đại đội đã đánh hàng trăm trận, bắn rơi 108 máy bay địch trong đó có 13 máy bay phản lực, 95 máy bay lên thẳng, diệt 500 tên địch trong đó có gần 200 tên Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 23 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:21:30 pm
ĐẠI ĐỘI 3 THIẾT GIÁP, TIỂU ĐOÀN 3, TRUNG ĐOÀN 203,
BỘ TƯ LỆNH THIẾT GIÁP


Đại đội 3 thành lập tháng 4 năm 1965; tháng 10 năm 1967, đơn vị vào chiến trường Đường số 9. Từ năm 1968 đến năm 1971, đại đội đã tham gia chiến đấu hiệp đồng binh chủng, bắn sập nhiều lô cốt, ụ súng, công sự phòng ngự của địch, chi viện tốt bộ binh đánh thắng. Có trận đơn vị chỉ còn 1 chiếc xe vẫn xông xáo khắp trận địa dẫn dắt bộ binh chiến đấu thắng lợi.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 2 Huân chương Chiến công giải phóng (1 hạng nhất, 1 hạng ba).


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 3 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:21:50 pm
ĐẠI ĐỘI 24 QUÂN Y, TRUNG ĐOÀN 88, SƯ ĐOÀN 308


Từ năm 1968 đến năm 1972, Đại đội 24 đã cứu chữa nhiều vết thương hiểm nghèo; chữa khỏi trả về đơn vị chiến đấu 356 thương binh, đạt 66,4% tổng số tiếp nhận, góp phần bảo đảm quân số chiến đấu của Trung đoàn 88 trong chiến dịch Đường số 9 - Nam Lào.


Đại đội được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 24 quân y được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:22:34 pm
ĐỘI 1 ĐẶC CÔNG NƯỚC, ĐOÀN 126, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN
(Tuyên dương lần thứ hai)


Từ năm 1967 đến năm 1969, Đội 1 đánh địch ở Cửa Việt, tháng 12 năm 1969, đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Từ năm 1970 đến năm 1972, Đội 1 bám sát địa hình hoạt động, chiến đấu dũng cảm, đánh chìm, đánh hỏng 61 tàu địch và hàng vạn tấn hàng quân sự.


Đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Quân công giải phóng (1 hạng nhì, 5 hạng ba), 10 Huân chương Chiến công (1 hạng nhất, 6 hạng nhì, 13 hạng ba), 3 đồng chí được tuyên dương Anh hùng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đội 1 đặc công nước được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:23:00 pm
ĐỘI 4 ĐẶC CÔNG NƯỚC, ĐOÀN 126, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Từ năm 1968 đến năm 1972, Đội 4 làm nhiệm vụ đánh tàu địch trên sông Cửa Việt. Đại đội đã đánh chìm, đánh hỏng 68 tàu địch, phá hủy và làm hư hỏng hàng chục vạn tấn hàng quân sự, diệt hàng trăm tên, bắn cháy 9 xe bọc thép của địch.


Đội đã được tặng thưởng 13 Huân chương Chiến công giải phóng (3 hạng nhất, 4 hạng nhì, 6 hạng ba); được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đội 4 đặc công nước được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:23:22 pm
ĐỘI 4 BIỆT ĐỘNG, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, HUYỆN GIO LINH,
TỈNH QUẢNG TRỊ


Đội 4 hoạt động ở hai xã Gio Lễ và Gio Sơn, dọc đường số 1. Từ năm 1966 đến năm 1972, đội đánh 150 trận, diệt hơn 1.000 tên địch, trong đó có gần 300 tên Mỹ, tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 5 đại đội, 3 đoàn bình định và 3 trung đội địch, phá hủy 51 xe quân sự, 12 súng đại liên, 35 máy thông tin, bắn rơi 4 máy bay, hỗ trợ đắc lực cho quần chúng đấu tranh chống địch.


Đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, 4 năm liền là đơn vị biệt động khá nhất.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đội 4 biệt động được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:23:44 pm
ĐỘI ĐIỀU TRỊ 86, CỤC HẬU CẦN, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Đội điều trị 86, thành lập tháng 7 năm 1966. Từ khi thành lập đến năm 1972, đội liên tục phục vụ trên địa bàn địch đánh phá ác liệt. Từ năm 1966 đến năm 1971, đội đã tiếp nhận cứu chữa trên 7.000 thương, bệnh binh, điều trị khỏi trả về đơn vị 3.760 đồng chí đạt 54% tổng số tiếp nhận. Ngoài nhiệm vụ cứu chữa, nuôi dưỡng, đội còn đào trên 400 nhà hầm cho thương, bệnh binh.


Đại đội được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công giải phóng (3 hạng nhất, 1 hạng ba), 3 năm liền là Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đội điều trị 86 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:25:10 pm
XÃ PHONG THU, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ


Xã Phong Thu ở sát căn cứ Đồng Lâm. Từ năm 1966 đến năm 1972, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã đoàn kết trụ bám, kiên cường đánh giặc. Bà mẹ gần 60 tuổi cũng diệt được ác ôn; em bé 12 tuổi cũng diệt được Mỹ; dân quân du kích diệt 2.000 tên địch, có 760 tên Mỹ, trong đó có 640 tên bị sập hầm chông; bắn rơi 6 máy bay, phá hủy 23 xe bọc thép. Xã Phong Thu còn tổ chức 300 cuộc đấu tranh chính trị, có cuộc hàng nghìn người tham gia.


Xã đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, xã Phong Thu được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:25:32 pm
TRUNG ĐOÀN 1 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 2, QUÂN KHU 5


Trung đoàn 1 thành lập năm 1962, thuộc tỉnh đội Quảng Nam. Năm 1963, trung đoàn tách khỏi tỉnh đội thành trung đoàn chủ lực của Quân khu. Từ cuối năm 1963 đến năm 1972, trung đoàn đã liên tục đánh thắng quân Mỹ, ngụy Sài Gòn; Nam Triều Tiên, Thái Lan và ngụy Lào.


Trung đoàn đã tham gia 17 chiến dịch, đánh 1.000 trận lớn, nhỏ; diệt 22.400 tên địch trong đó đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 2 chiến đoàn, 41 tiểu đoàn, 60 đại đội, 90 trung đội, 1 sở chỉ huy nhẹ lữ đoàn Mỹ; bắn rơi 427 máy bay; bắn cháy 420 xe quân sự; bắt 2.000 tên ngụy, thu 5.000 súng các loại và nhiều đồ dùng quân sự.


Trung đoàn đã được thưởng 11 Huân chương Quân công giải phóng (1 hạng nhất, 3 hạng nhì, 7 hạng ba), là Trung đoàn Thành đồng Quyết thắng. Có 1 đại đội và 2 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Trung đoàn 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Mười Hai, 2022, 07:25:56 pm
TRUNG ĐOÀN 66 BỘ BINH, MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Trung đoàn 66 vào chiến trường tháng 8 năm 1965. Trung đoàn đã đánh 350 trận lớn, nhỏ, diệt 11.500 tên địch; tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 1 chiến đoàn, 19 tiểu đoàn, 15 đại đội; hiệp đồng cùng đơn vị bạn tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 1 chiến đoàn và 5 tiểu đoàn khác; bắn rơi và phá hủy 238 máy bay, phá hủy 47 khẩu pháo, 9 kho đạn và xăng dầu, trên 120 lô cốt và nhà lính; bắn cháy 50 xe quân sự; bắt 360 tên địch; thu 1.200 súng, 20 máy thông tin và nhiều đồ dùng quân sự. Trung đoàn 66 là đơn vị chủ yếu tiêu diệt gọn tiểu đoàn Mỹ đầu tiên thuộc sư đoàn ky binh không vận trong chiến dịch Plây Me lịch sử.


Trung đoàn đã được thưởng 4 Huân chương Quân công giải phóng (1 hạng nhì, 3 hạng ba); có 1 đại đội được tuyên dương danh hiệu Anh hùng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Trung đoàn 66 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 12:45:02 pm
TIỂU ĐOÀN 631 BỘ BINH, MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Tiểu đoàn 631 vào chiến trường Tây Nguyên tháng 8 năm 1964. Từ tháng 12 năm 1967 đến tháng 4 năm 1972, đơn vị hoạt động sâu trong vùng ven thị xã Plây Cu.


Tiểu đoàn đã diệt 6.300 tên địch, trong đó đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 1 tiểu đoàn pháo binh và 1 chi đội xe bọc thép Mỹ, 23 đại đội, 1 sở chỉ huy nhẹ của lữ đoàn và 3 đoàn bình định; bắn rơi và phá hủy 63 máy bay, phá hủy 44 kho đạn và xăng dầu; trên 300 xe quân sự (nhiều xe tăng, xe bọc thép); 14 khẩu pháo; thu trên 100 súng các loại và nhiều đồ dùng quân sự.


Tiểu đoàn được tặng thưởng Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 8 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, 8 Huân chương Chiến công giải phóng (3 hạng nhất, 3 hạng nhì, 2 hạng ba), 3 năm liền là Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 631 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 07:57:32 pm
TIỂU ĐOÀN 406 ĐẶC CÔNG, QUÂN KHU 5


Tiểu đoàn 406 được thành lập tháng 3 năm 1967. Từ đó đến tháng 2 năm 1972, tiểu đoàn đã đánh hàng trăm trận, diệt 8.500 tên địch, trong đó đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 17 sở chỉ huy từ tiểu đoàn đến sư đoàn, 1 chi khu, 12 tiểu đoàn, 21 đại đội và 18 trung đội, phá hủy 54 máy bay, 143 xe quân sự (có 57 xe tăng, xe bọc thép), 79 khẩu pháo, 15 súng cối; 2 dàn ra-đa; đánh cháy 1 triệu lít xăng, 13 kho đạn và lương thực, bắt sống 100 tên ngụy, thu 200 súng và nhiều đồ dùng quân sự.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công giải phóng; 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất. Hai năm liền được tặng cờ "Đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược" và cờ "Dũng cảm, kiên cường, đánh giỏi, diệt gọn".


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 406 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 07:57:56 pm
TIỂU ĐOÀN 407 ĐẶC CÔNG, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG,
TỈNH KHÁNH HÒA, QUÂN KHU 5


Tiểu đoàn 407 vào chiến trường tháng 11 năm 1962. Từ đó đến năm 1968, đơn vị hoạt động ở Tây Nguyên. Cuối năm 1968 đến tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 407 hoạt động ở Khánh Hòa. Tiểu đoàn đã đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, phá hủy 907 máy bay, hàng vạn tấn bom đạn, 960 xe quân sự, 27 khẩu pháo, 2 trạm ra-đa; đánh cháy trên 100 triệu lít xăng dầu, diệt trên hàng nghìn tên Mỹ - ngụy, Nam Triều Tiên, trong đó đã diệt gọn 3 khu huấn luyện biệt kích, 3 sở chỉ huy tiểu đoàn, 10 đại đội, bắt sống 350 tên, thu trên 500 súng các loại; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 10 Huân chương Quân công giải phóng; 5 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, là Đơn vị Thành đồng Quyết thắng, ba lần được tặng cờ "Đánh giỏi, đánh trúng hậu cứ địch".


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Tiểu đoàn 407 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 07:58:18 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 394, TRUNG ĐOÀN 95,
MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Đại đội 2 được thành lập tháng 11 năm 1967, là đơn vị chủ công của tiểu đoàn, hoạt động ở Tây Nguyên, riêng năm 1970, hoạt động ở vùng đông bắc Cam-pu-chia. Đơn vị đã diệt gần 2.000 tên địch, trong đó đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 tiểu đoàn, 13 đại đội Mỹ - ngụy; bắn rơi 13 máy bay, phá hủy 125 xe quân sự, bắt 100 tên ngụy, thu 180 súng, hỗ trợ tốt cho nhân dân nổi dậy, giải phóng hàng nghìn dân.


Đại đội đã được thưởng 5 Huân chương Chiến công giải phóng (3 hạng nhì, 2 hạng ba), 4 năm liền là Đơn vị Thành đồng Quyết thắng, được tặng cờ "Đời đòi nhớ om Bác, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược".


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 07:58:45 pm
ĐẠI ĐỘI 1 CÔNG BINH, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG ĐÀ
(Tuyên dương lần thứ hai)


Đại đội 1 công binh hoạt động ở Mặt trận Trị Thiên tháng 12 năm 1969, được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau đó đại đội được điều về tỉnh Quảng Đà làm nhiệm vụ đánh địch trên khu vực đèo Hải Vân. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị sử dụng thành thạo mọi vũ khí được trang bị để đánh địch. Trong đó đã nghiên cứu thành công loại mìn chống được máy dò mìn của địch. Đại đội đã phá hỏng 207 xe quân sự, đánh lật nhào 32 đoàn tàu gồm 186 toa, diệt trên 1.000 tên địch.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 3 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 1 công binh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 07:59:09 pm
ĐẠI ĐỘI 1 VẬN TẢI, TIỂU ĐOÀN 19, SƯ ĐOÀN 2, QUÂN KHU 5


Đại đội 1 thành lập tháng 10 năm 1965. Từ đó đến tháng 9 năm 1972, đơn vị đã khắc phục nhiều gian khổ, khó khăn, tận tụy, bền bỉ phục vụ đơn vị chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ luôn tìm tòi, cải tiến để tăng cân, tăng chuyến, vận tải hai chiều đạt năng suất cao. Từ chỗ người chuyển một cáng thương trên cung đường dài, đơn vị đã rút xuống 3 người, rồi 5 người 2 cáng.


Đại đội đã được tặng thưởng 7 Huân chương Chiến công giải phóng (2 hạng nhì, 5 hạng ba), 5 năm liền được tặng cờ "Đơn vị vận tải giỏi".


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 1 vận tải được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 07:59:29 pm
ĐẠI ĐỘI 1 ĐẶC CÔNG, TIỂU ĐOÀN 405,
BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH


Đại đội 1 đặc công, trước thuộc tiểu đoàn 300, sư đoàn 3. Từ tháng 5 năm 1968, đại đội về tiểu đoàn 405, bộ đội địa phương tỉnh Bình Định, làm nhiệm vụ đánh hậu cứ địch ở Bình Định. Đại đội đã đánh 34 trận, đánh cháy trên 100 triệu lít xăng, phá hủy hàng vạn tấn bom, đạn, 125 xe quân sự, diệt gần 2.000 tên địch trong đó có 1 ban chỉ huy khu trung tâm huấn luyện và 3 ban chỉ huy tiểu đoàn bị diệt gọn.


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công giải phóng (2 hạng nhì, 1 hạng ba), 6 Huân chương Chiến công (2 hạng nhất, 2 hạng nhì, 2 hạng ba), 3 năm liền được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 1 đặc công được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 07:59:51 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ XUYÊN HÒA,
HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM


Xã Xuyên Hòa có 240 dân quân du kích. Cuối năm 1964, dân quân du kích hỗ trợ cho nhân dân nổi dậy giải phóng xã Xuyên Hòa, thành lập chính quyền cách mạng. Từ năm 1967 đến năm 1972, dân quân du kích đã cùng cán bộ, đảng viên kiên cường bám đất, bám dân, đánh địch cả trong và ngoài khu, dồn dân diệt 3.450 tên địch, phá hủy 123 xe quân sự, bắn rơi 41 máy bay, đánh sập 37 cầu, tổ chức hơn 300 cuộc đấu tranh chính trị, vận động 25 lính ngụy trở về với cách mạng.


Dân quân du kích đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 7 Huân chương Chiến công giải phóng (2 hạng nhất, 2 hạng nhì, 3 hạng ba), được tặng cờ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Dân quân du kích xã Xuyên Hòa được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 08:00:11 pm
ĐẠI ĐỘI 7 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 141,
SƯ ĐOÀN 7 MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


Cán bộ và chiến sĩ Đại đội 7 có quyết tâm diệt địch cao, đánh độc lập cũng như đánh hiệp đồng với các đơn vị bạn đều tốt.


Từ năm 1968 đến năm 1972, đơn vị diệt gần 2.500 tên có 1.050 tên Mỹ, trong đó diệt 10 đại đội, phá hủy 82 xe quân sự, bắn rơi 2 máy bay.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì và 8 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 7 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 08:00:41 pm
ĐẠI ĐỘI 1 BỘ BINH, TRUNG ĐOÀN 1, SƯ ĐOÀN 9, MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


Đại đội 1 đã góp phần vẻ vang vào chiến thắng Bình Giã. Là một đơn vị có tác phong chiến đấu nhanh, đánh mạnh, chốt chặn vững chắc, diệt nhiều địch. Từ năm 1968 đến năm 1972, đơn vị đã diệt trên 3.800 tên địch, phá hủy gần 100 xe quân sự có 40 xe tăng, bắn cháy 5 tàu chiến, bắt nhiều tù binh, thu nhiều súng.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba và 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:39:43 pm
ĐẠI ĐỘI 1 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 4, TRUNG ĐOÀN 2,
SƯ ĐOÀN 9 MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


Đại đội 1 đã góp phần vẻ vang vào chiến thắng chi khu Đồng Xoài. Từ năm 1964 đến năm 1972, đơn vị đã diệt gần 2.000 tên địch, phá hủy 160 xe quân sự các loại, bắt sống 20 xe tăng, bắn rơi 15 máy bay.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 5 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:40:05 pm
ĐẠI ĐỘI 1 CAO XẠ, TIỂU ĐOÀN 24,
SƯ ĐOÀN 9, MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


Hơn 7 năm chiến đấu ở Đông Nam Bộ, đơn vị đã tham gia nhiều chiến dịch, đánh trên nhiều địa hình, trận nào đại đội cũng lập công xuất sắc. Từ năm 1964 đến năm 1972, đơn vị đã đánh trên 250 trận, bắn rơi 315 máy bay các loại, diệt 1.534 tên địch, bắn cháy 8 xe quân sự, 4 tàu và xuồng chiến đấu.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì, 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 8 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 1 cao xạ được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:40:34 pm
ĐẠI ĐỘI 23 QUÂN Y, TRUNG ĐOÀN 2,
SƯ ĐOÀN 9, MIỀN ĐÔNG NAM BỘ


Gần 10 năm đơn vị liên tục công tác, bám sát các chiến trường, theo sát bộ đội chiến đấu, cứu chữa thương binh kịp thời.


Đại đội còn trực tiếp chiến đấu, để bảo vệ thương binh an toàn. Từ ngày thành lập đến năm 1972, đơn vị đã phục vụ trên 90 trận, từ tiểu đoàn trở lên.


Đại đội được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba và 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 23 quân y được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:40:55 pm
ĐẠI ĐỘI 1 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 810, TỈNH TUYÊN ĐỨC


Là đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của tỉnh Tuyên Đức, Đại đội 1 đã bám trụ địa bàn vùng ven, liên tục tiến công địch lập nhiều thành tích. Từ năm 1967 đến năm 1972, đơn vị đã diệt trên 3.400 tên địch, trong đó diệt 10 đại đội, bắn rơi và phá hủy 13 máy bay, 120 xe quân sự các loại, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất và 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:41:14 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG, TỈNH BÌNH THUẬN


Cán bộ và chiến sĩ Đại đội 2 trụ vững trên địa bàn xung yếu và liên tục đánh địch. Từ năm 1969 đến năm 1972, đơn vị đã diệt 735 tên địch (phần nhiều là bọn ác ôn) trong đó diệt 13 trung đội, thu 40 súng các loại.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:41:36 pm
ĐỘI 4 BIỆT ĐỘNG, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG THỊ XÃ TÂY NINH,
TỈNH TÂY NINH


Đội 4 biệt động đa số là gái, ra đời và trưởng thành trong cao trào cách mạng của địa phương. Trong năm 1970 và năm 1971, Đội 4 đã diệt 79 tên địch, phá hủy 4 xe quân sự, trong số địch bị diệt phần nhiều là bọn ác ôn, đầu sỏ phản động nhất trong tỉnh Tây Ninh.


Đơn vị đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba.


Ngày 19 tháng 5 năm 1972, Đại đội 4 biệt động được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:41:56 pm
ĐẠI ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG 551, ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG 55, TY GIAO THÔNG VẬN TẢI, TỈNH HÀ TĨNH


Địa bàn Hà Tĩnh trong kháng chiến chống Mỹ là trọng điểm đánh phá của máy bay địch. Vượt qua bom đạn ác liệt của quân thù, cán bộ, chiến sĩ Đại đội thanh niên xung phong 551 và Đội thanh niên xung phong 55 ngày đêm bám đường, san lấp hố bom bảo đảm giao thông thông suốt.


Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Đại đội thanh niên xung phong 551, Đội thanh niên xung phong 55 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:43:15 pm
ĐỘI CÔNG TRÌNH NỮ 609, CÔNG TY ĐƯỜNG 6, TỔNG CỤC ĐƯỜNG SẮT,
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tuyến đường sắt luôn là mục tiêu đánh phá quyết liệt của không quân Mỹ. Cán bộ, công nhân Đội công trình nữ 609, Công ty đường 6 đã ngày đêm bám đường, khắc phục hậu quả do địch gây nên, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống.


Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Đội công trình nữ 609, Công ty đường 6 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:43:45 pm
ĐỘI CẦU 10, BAN XÂY DỰNG 67


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đội cầu 10 luôn có mặt ở những trọng điểm đánh phá của địch, sẵn sàng khôi phục, bắc lại cầu bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống, lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc.


Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Đội cầu 10 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Mười Hai, 2022, 04:44:07 pm
ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG 25, BAN XÂY DỤNG 67


Trong cuộc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ đối với miền Bắc nước ta, các tuyến đường huyết mạch, những cây cầu trọng điểm luôn là mục tiêu đánh phá của địch. Đội thanh niên xung phong 25 đã thường xuyên có mặt ở những nơi khó khăn ác liệt, kịp thời san lấp hố bom, mở đường tránh, khắc phục hậu quả do địch gây ra, lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc.


Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Đội thanh niên xung phong 25 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:27:22 pm
ĐỘI XE 808, XÍ NGHIỆP VẬN TẢI HÀNG HÓA SỐ 8,
CỤC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Trên mặt trận giao thông vận tải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ, cán bộ, lái xe Đội 808 bất chấp hiểm nguy, bám xe, bám tuyến vận chuyển hàng hóa phục vụ tiền tuyến. Nhiều lần địch đánh trúng đội hình, các đồng chí lái xe vẫn bình tĩnh cứu xe, cứu hàng, lập chiến công xuất sắc.


Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Đội xe 808 xí nghiệp vận tải hàng hóa số 8 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:27:44 pm
TÀU TL06-50, TY VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN, CỤC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN,
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Trong kháng chiến chống Mỹ, vận tải biển của ta luôn luôn bị địch theo dõi gắt gao, Tàu vận tải TL 06-50 đã hàng trăm lần vượt qua sự săn đuổi của không quân và hải quân Mỹ, vận chuyển hàng hóa đến các chiến trường, lập được chiến công đặc biệt xuất sắc.  


Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Tàu TL 06-50 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:28:09 pm
TỔ 10 CÔ GÁI NGÃ BA ĐỒNG LỘC, TỈNH HÀ TĨNH


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm đánh phá của máy bay địch. Tổ 10 cô gái chốt giữ ở ngã ba này đã bất chấp bom đạn địch, theo dõi từng đợt bom rơi, đánh dấu những quả chưa nổ, để địch ngừng ném bom là phá ngay những quả bom chưa nổ bảo đảm giao thông thông suốt. Trong một đợt đánh phá dữ dội của máy bay Mỹ, cả 10 cô gái anh dũng hy sinh đã gây niềm xúc động và nỗi tiếc thương vô hạn của quân và dân cả nước đối với 10 cô gái trẻ Hà Tĩnh anh hùng.


Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Tổ 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:28:34 pm
TỔ MÁY GẠT I, CÔNG TRÌNH I, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trên mặt trận giao thông vận tải, địch thường xuyên đánh phá quyết liệt hòng ngăn chặn sự chi viện từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Tổ máy gạt I luôn có mặt ở những nơi khó khăn, ác liệt, kịp thời san lấp hố bom, mở đường tránh, bảo đảm giao thông thông suốt trong mọi tình huống, lập được chiến công đặc biệt xuất sắc.


Ngày 7 tháng 6 năm 1972, Tổ máy gạt I được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:28:55 pm
TRUNG ĐOÀN 48 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 320, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Trung đoàn 48 thành lập tháng 4 năm 1971. Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, trung đoàn chiến đấu liên tục ở Quảng Trị đã diệt 4.000 tên địch, trong đó diệt và đánh thiệt hại nặng 6 tiểu đoàn, 10 đại đội địch; bắn rơi 25 máy bay, phá hủy trên 100 xe quân sự, thu 11 khẩu pháo 105 và 155 ly, 500 súng các loại.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì, 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba. Các tiểu đoàn và đại đội trong trung đoàn đều được tặng Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Trung đoàn 48 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:29:12 pm
TRUNG ĐOÀN 27 BỘ BINH, MẶT TRẬN THỊ THIÊN


Trung đoàn 27 thành lập tháng 1 năm 1968. Từ năm 1968 đến năm 1972, trung đoàn chiến đấu liên tục ở Quảng Trị, diệt gần 2 vạn tên địch, diệt và đánh thiệt hại 20 tiểu đoàn, 31 đại đội; bắn rơi 279 máy bay; phá hủy 440 xe quân sự, 41 khẩu pháo 105 và 155 ly, 2 dàn ra-đa, thu 800 súng các loại.


Trung đoàn được tặng thưởng 5 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba; các tiểu đoàn, đại đội đều được tặng thưởng Huân chương Chiến công, 671 đồng chí được tặng Huân chương Chiến công, 1.740 đồng chí được tặng danh hiệu Dũng sĩ.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Trung đoàn 27 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:29:31 pm
TRUNG ĐOÀN 164 PHÁO BINH, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Năm 1965 và 1966, Trung đoàn 164 làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển phía nam Quân khu 4. Từ năm 1967 đến năm 1972, đơn vị chiến đấu trên Mặt trận Đường 9 - Quảng Trị. Trung đoàn đã đánh 1.590 trận lớn nhỏ, trong đó có 400 trận hiệp đồng. Phá hủy 194 khẩu pháo từ 105 đến 175 ly, bắn cháy 30 kho đạn, 23 kho xăng, 53 máy bay, trên 300 xe quân sự, bắn chìm và bắn hỏng 43 tàu địch, diệt hơn 16.000 tên.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì, 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 10 Huân chương Chiến công các hạng, được Bác Hồ tặng cờ "Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", có một tiểu đoàn được tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Trung đoàn 164 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:30:38 pm
TIỂU ĐOÀN 2 CÔNG BINH, TRUNG ĐOÀN 229, BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH


Từ đầu năm 1972 đến cuối năm 1972, tiểu đoàn phục vụ ở Mặt trận Quảng Trị. Cán bộ, chiến sĩ đã khắc phục nhiều khó khăn, phục vụ vô điều kiện, mở đường, bảo đảm giao thông vận chuyển, xây dựng công trình đều giỏi, chiến đấu cũng giỏi.


Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1972, tiểu đoàn làm nhiệm vụ mở đường số 13, đường số 75, đường An Đôn - Thượng Trạch và khôi phục đường số 9B để phục vụ chiến dịch. Đơn vị mở và khôi phục được 46km đường ôtô, làm được 16 ngầm và cống, xong sớm 12 ngày, bảo đảm chất lượng tốt.


Từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 4 năm 1972, đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm cho tiểu đoàn 397 (xe tăng) chiến đấu. Đơn vị đã làm tốt việc trinh sát đường, làm ngầm, sửa đường, gỡ được trên 200 quả mìn chống tăng xong trước thời gian quy định.


Từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 7 năm 1972, tiểu đoàn đã làm tốt nhiệm vụ bố trí chướng ngại vật phục vụ cho các đơn vị chiến đấu giữ thành Quảng Trị.


Tuy quá 1/2 quân số thương vong, nhưng đại đội vẫn cùng đơn vị bạn diệt trên 300 tên, giữ vững trận địa.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 2 Huân chương Chiến công giải phóng (1 hạng nhì và 1 hạng ba). Có một đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 2 công binh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:31:01 pm
TIỂU ĐOÀN 808 BỘ BINH, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG TRỊ


Từ 1965 đến tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 808 hoạt động ở vùng Triệu Phong, Hải Lăng, xung quanh thị xã Quảng Trị. Tiểu đoàn có quyết tâm cao, tích cực đánh địch, đã diệt gần 5.000 tên. Trong đó đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn, 13 đại đội, 20 trung đội, 11 đội ác ôn, bình định; bắn rơi 29 máy bay; phá hủy 46 xe quân sự; thu hơn 100 súng các loại.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công giải phóng (1 hạng nhì, 1 hạng ba), 2 Huân chương Chiến công giải phóng (1 hạng nhất, 1 hạng nhì); được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Các đại đội trong tiểu đoàn đều được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng vã được tặng danh hiệu Đơn vị anh dũng diệt Mỹ và Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 808 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Mười Hai, 2022, 03:31:27 pm
TIỂU ĐOÀN 24 CAO XẠ, TRUNG ĐOÀN 241,
SƯ ĐOÀN 367 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Tiểu đoàn 24 đã tham gia 3 chiến dịch: Tây Thừa Thiên (1968); Đường số 9 - Nam Lào (1971), Quảng Trị - Thừa Thiên (1972). Đơn vị đã bắn rơi 109 máy bay Mỹ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất. Các đại đội trong tiểu đoàn đều được tặng thưởng huân chương vã được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 24 cao xạ được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:44:18 pm
ĐẠI ĐỘI 2 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 7, TRUNG ĐOÀN 66, SƯ ĐOÀN 304
(Tuyên dương lần thứ hai)


Năm 1968, đơn vị tham gia chiến dịch Khe Sanh, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng danh hiệu Anh hùng.


Sau đó đại đội tham gia 3 chiến dịch lớn: Trị Thiên (năm 1970), Đường số 9 - Nam Lào (năm 1971), chiến dịch Quảng Trị (năm 1972).


Đơn vị đã đánh là dứt điểm, diệt gọn nhiều đại đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điển hình là trận đánh quân địch ở điểm cao 105 và 105B từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 1972. Suốt 4 ngày đêm chiến đấu, đại đội đã diệt 95 tên địch, bắt 3 tên, thu nhiều súng đạn, chiếm được cả 2 điểm cao 105 và 105B.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 16 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 2 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:44:52 pm
ĐẠI ĐỘI 11 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 6, TRUNG ĐOÀN 88, SƯ ĐOÀN 308


Từ năm 1968 đến cuối năm 1972, Đại đội 11 đã tham gia 3 chiến dịch lớn: Khe Sanh (1968), Đường số 9 - Nam Lào (1971) và Quảng Trị (1972). Đơn vị chiến đấu dũng cảm, linh hoạt, tích cực tấn công tiêu diệt địch, đã diệt hơn 800 tên.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, được tặng danh hiệu Đơn vị Anh dúng diệt Mỹ, Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 11 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:47:42 pm
ĐẠI ĐỘI 1 PHÁO 130 LY, TIỂU ĐOÀN 1, TRUNG ĐOÀN 368, BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH[/b


Từ năm 1968 đến năm 1971, được trang bị pháo Đ.74. Năm 1972, đơn vị được trang bị 3 khẩu pháo 130 ly làm nhiệm vụ chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên. Đơn vị đã đánh hơn 100 trận, đã bắn hỏng 84 khẩu pháo từ 105 đến 175 ly, bắn cháy 240 xe quân sự, 27 máy bay, 3 kho đạn và xăng, 1 dàn ra-đa, bắn sập hơn 100 lô cốt, ụ súng, công sự địch, diệt hơn 1.000 tên địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 8 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng (1 hạng nhất, 2 hạng nhì, 5 hạng ba).


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:48:06 pm
ĐẠI ĐỘI 7 XE TĂNG, TIỂU ĐOÀN 3, TRUNG ĐOÀN 203,
BỘ TƯ LỆNH THIẾT GIÁP


Đại đội 7 thành lập ngày 28 tháng 2 năm 1972, có 8 xe T54 và T59. Đại đội đã đánh hiệp đồng 7 trận. Đơn vị đã diệt 14 xe tăng M41 và M48, diệt sở chỉ huy thiết đoàn 20, bắn sập nhiều lô cốt, ụ súng, công sự địch, dẫn dắt cho bộ binh xung phong chiến đấu, diệt và bắt hơn 1.000 tên địch, giải phóng thị xã Quảng Trị.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, có 6 xe được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng (1 hạng nhất, 3 hạng nhì, 2 hạng ba).


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 7 xe tăng được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:48:25 pm
ĐẠI ĐỘI 2 THÔNG TIN, TIỂU ĐOÀN 46, MẶT TRẬN TRỊ THIÊN


Đại đội 2 thành lập năm 1967, từ đó liên tục phục vụ ở chiến trường Quảng Trị đến năm 1972. Đại đội đả 40 lần thay đổi địa điểm ra và cuộn dây với chiều dài 1.130km qua nhiều nơi rừng rậm, địa hình trống trải, qua sông, suối sâu, nước chảy xiết, đi sát căn cứ địch. Đường dây của đơn vị bị đứt hơn 2.000 lần, có ngày dây bị đứt đến 50 lần và hàng trăm chỗ đứt. Đơn vị đã giữ vững thông tin liên lạc từ Bộ chỉ huy mặt trận với các đơn vị tham gia chiến đấu ở Quảng Trị, phục vụ tốt cho chỉ huy chiến đấu trong mọi tình huống thắng lợi.


Đại đội đã được tảng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất, 3 Huân chương Chiến công giải phóng hạng ba, 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 2 thông tin được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:48:44 pm
ĐẠI ĐỘI 767 TRINH SÁT PHÁO BINH, TRUNG ĐOÀN 97,
BỘ TƯ LỆNH PHÁO BINH


Năm 1968 và 1972, đại đội phục vụ ở Mặt trận Trị Thiên, làm nhiệm vụ trinh sát, đo đạc mục tiêu trong các căn cứ địch, quan sát, gọi bắn và sửa bắn cho các đơn vị pháo binh. Đơn vị đã trinh sát, đo đạc được trên 200 mục tiêu các loại, trên 100 lần quan sát, gọi bắn và sửa bắn, bảo đảm chính xác, kịp thời, phục vụ đắc lực cho các đơn vị pháo binh bắn trúng, đạt hiệu suất cao.


Đại đội được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Có 1 trung đội đã được tặng danh hiệu Anh hùng, 100% cán bộ và chiến sĩ được khen thưởng từ giấy khen trở lên.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 767 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:49:09 pm
ĐẠI ĐỘI 3 SÚNG 12,7 LY, TIỂU ĐOÀN 54, SƯ ĐOÀN 324


Đại đội 3 vào chiến trường từ tháng 1 năm 1970. Đại đội có quyết tâm cao, chiến đấu dũng cảm, đánh độc lập, đánh hiệp đồng, đánh ở mọi địa hình và trong mọi thời tiết đều giỏi, đã bắn rơi 73 máy bay địch, chi viện tốt cho bộ binh chiến đấu.


Đại đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 10 Huân chương Chiến công giải phóng (1 hạng nhất, 1 hạng nhì, 8 hạng ba).


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 3 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:49:35 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ HẢI PHÚ,
HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ


Xã Hải Phú có 7 thôn, 8.000 dân. Trong xã có căn cứ La Vang, quận lỵ Mai Lĩnh. Năm 1964, xã đồng khởi giành thắng lợi đầu tiên trong huyện. Dân quân du kích làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, đã đánh 138 trận, diệt gần 700 tên địch, phá hủy 37 xe quân sự, thu 60 súng, giải tán nhiều phòng vệ dân sự, hỗ trợ đắc lực cho quần chúng đấu tranh giữ vững quyền làm chủ. Dân quân du kích còn tham gia 130 cuộc đấu tranh chính trị với địch.


Dân quân du kích đã được khen thưởng 11 Huân chương Chiến công giải phóng (2 hạng nhất, 3 hạng nhì, 6 hạng ba).


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Phong trào chiến tranh du kích xã Hải Phú được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:49:53 pm
TIỂU ĐOÀN 7 BỘ BINH, TRUNG ĐOÀN 66, MẶT TRẬN TÂY NGUYÊN


Tiểu đoàn 7 vào chiến trường từ tháng 8 năm 1965. Qua 7 năm chiến đấu, tiểu đoàn đã đánh hơn 60 trận, lập nhiều thành tích, đã tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 10 tiểu đoàn, diệt 150 đại đội, bắn rơi 45 máy bay, phá hủy 14 khẩu pháo, bắt 250 tên ngụy, thu 450 súng và 85 máy thông tin, góp phần tích cực cùng các đơn vị bạn tiêu diệt 2 tiểu đoàn Mỹ - ngụy khác.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 6 Huân chương Chiến công giải phóng (3 hạng nhất, 1 hạng nhì, 2 hạng ba). Có 1 đại đội được tặng danh hiệu Anh hùng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 7 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:50:31 pm
TIỂU ĐOÀN 48 BỘ BINH, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI


Từ năm 1966 đến cuối năm 1972, Tiểu đoàn 48 chiến đấu ở nhiều khu vực trong tỉnh: Mỏ Cày, Bình Sơn, Sơn Tịnh...


Đơn vị đã đánh gần 600 trận lớn nhỏ, diệt và làm bị thương 8.300 tên địch, trong đó có 1.156 tên Mỹ, 1.128 lính Nam Triều Tiên, gần 200 tên ác ôn; diệt gọn 3 tiểu đoàn địch, 29 đại đội, 51 trung đội, 31 đoàn bình định; thu hơn 1.000 súng các loại, 80 máy thông tin và nhiều đồ dùng quân sự khác; bắn rơi và phá hủy 32 máy bay.


Là một trong những tiểu đoàn đánh giỏi của tỉnh, đã được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 7 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng (3 hạng nhất, 3 hạng nhì, 1 hạng ba). Các đại đội trong tiểu đoàn đều được tặng thưởng huân chương.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 48 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:33:45 pm
TIỂU ĐOÀN 224 VẬN TẢI BỘ, TRUNG ĐOÀN 220,
CỤC HẬU CẦN, QUÂN KHU 5


Từ năm 1968 đến cuối năm 1972, Tiểu đoàn 224 làm nhiệm vụ vận chuyển bộ trên chiến trường rừng núi Khu 5. Tính chung từ năm 1968 đến cuối năm 1972, tiểu đoàn đã chuyển được 7.794 tấn hàng cho các đơn vị chiến đấu, giao đủ, hàng được bảo quản tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm từ 6% đến 20%.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 5 Huân chương Chiến công giải phóng từ hạng ba đến hạng nhất. Các đại đội trong tiểu đoàn đều được tặng thưởng huân chương.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 224 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:34:11 pm
ĐẠI ĐỘI 1 SÚNG 12,7 LY, TIỂU ĐOẢN 14, SƯ ĐOÀN 2, QUÂN KHU 5


Đại đội 1 vào chiến trường từ tháng 7 năm 1965. Đại đội đã bắn rơi 220 máy bay địch, có nhiều trận diệt gọn 1 tốp từ 2 đến 3 máy bay, có ngày bắn rơi 11 chiếc, chi viện tốt cho bộ binh chiến đấu. Đại đội còn đánh bộ binh địch phản kích, diệt trên 200 tên, trong đó có gần 100 tên Mỹ, giữ vững trận địa.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 10 Huân chương Chiến công giải phóng (4 hạng nhất, 5 hạng nhì, 1 hạng ba), được tặng cờ "10 năm vẻ vang", được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Có 80 đồng chí được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay, trong đó có nhiều đồng chí được tặng 2, 3 lần.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 1 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:34:32 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ PHỔ CƯỜNG,
HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI


Từ năm 1969 đến tháng 5 năm 1972, dân quân du kích xã Phổ Cường đã kiên trì bám đất, bám dân, chiến đấu dũng cảm, đã đánh gần 300 trận lớn nhỏ, diệt 770 tên địch; bắn cháy 15 xe quân sự; bắn rơi và phá hủy 12 máy bay; đánh sập 2 cầu, 16 lô cốt; thu 43 súng.


Dân quân du kích xã Phổ Cường được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 8 Huân chương Chiến công giải phóng (2 hạng nhất, 6 hạng ba).


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Phong trào chiến tranh du kích xã Phổ Cường được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:34:54 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ HOÀI CHÂU,
HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH


Từ cuối năm 1968 đến cuối năm 1972, dân quân du kích xã Hoài Châu đã kiên cường bám đất, bám dân, chiến đấu dũng cảm, đã đánh gần 500 trận lớn nhỏ, diệt 2.300 tên địch, có 460 tên Mỹ; bắt 155 tên ngụy; bắn rơi 4 máy bay; phá hủy 42 xe, 44 súng; thu 170 súng các loại, 13 máy thông tin, hỗ trợ đắc lực cho quần chúng nổi dậy.


Dân quân du kích xã Hoài Châu đã được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng (2 hạng nhất, 2 hạng nhì, 4 hạng ba).


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Phong trào chiến tranh du kích xã Hoài Châu được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:35:16 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ HÀM LIÊM,
HUYỆN HÀM THUẬN, TỈNH BÌNH THUẬN


Xã Hàm Liêm cách thị xã Phan Thiết hơn 2 km. Từ năm 1969 đến năm 1972, cán bộ, đảng viên, du kích và nhân dân đã kiên cường bám trụ, bảo vệ tốt cơ sở. Dân quân du kích làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc, tổ chức 15 khu vực bố phòng, cắm trên một vạn chông, bố trí hàng nghìn lựu đạn, đạp lôi.


Kết quả, xã diệt gần 6.000 tên địch, trong đó diệt gọn 7 trung đội và hơn 80 tên ác ôn, chiêu hồi, cảnh sát; bắn rơi 8 máy bay; phá hủy 46 xe quân sự, đánh sập 22 lần cầu cống, bắt cải tạo 247 tên tề điệp, giáo dục 543 lính, tề ngụy; vận động 156 lính bỏ ngũ về với cách mạng.


Xã đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công giải phóng (2 hạng nhì, 2 hạng ba), dân quân du kích xã đã được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Phong trào chiến tranh du kích xã Hàm Liêm được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:35:38 pm
ĐẠI ĐỘI 11 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 9, TRUNG ĐOÀN 209, SƯ ĐOÀN 7


Từ tháng 3 đến tháng 10 năm 1968, Đại đội 11 chiến đấu ở Tây Nguyên. Từ năm 1969 đến năm 1972, đơn vị chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia.


Đại đội đã đánh hơn 70 trận, diệt gần 1.700 tên địch, bắt 16 tên ngụy, phá hủy 124 xe quân sự, thu gần 100 súng các loại.


Đại đội đã được tặng thưởng 9 Huân chương Chiến công giải phóng (5 hạng nhất, 1 hạng nhì, 3 hạng ba), được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 11 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:36:00 pm
ĐẠI ĐỘI 9 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 9, TRUNG ĐOÀN 3, SƯ ĐOÀN 9


Là đại đội chủ công của Trung đoàn 3, năm 1967 Đại đội 9 chiến đấu ở Quảng Trị, năm 1968 chiến đấu ở Tây Nguyên, từ cuối năm 1968 đến năm 1972 chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia. Đơn vị đã đánh trên 100 trận, diệt trên 3.800 tên địch, trong đó đã diệt và đánh thiệt hại nặng 24 đại đội và 32 trung đội, bắt 55 tên ngụy, phá hủy 109 xe quân sự, thu 265 súng các loại và 14 máy thông tin.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 16 Huân chương Chiến công giải phóng (5 hạng nhất, 4 hạng nhì, 7 hạng ba), được tặng cờ "10 năm vẻ vang", được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 9 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:36:33 pm
ĐẠI ĐỘI 7 PHÁO BINH, TIỂU ĐOÀN 5, TRUNG ĐOÀN 96, ĐOÀN 75 Bộ CHỈ HUY MIỀN
(Tuyên dương lần thứ hai)


Đại đội được tặng danh hiệu Anh hùng tháng 2 năm 1970.

Từ tháng 4 năm 1970 đến năm 1972, đại đội chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia. Đại đội đã đánh trên 100 trận, bắn chìm và bắn cháy 43 tàu địch, diệt trên 1.000 tên địch; phá hủy 15 máy bay, 22 khẩu pháo, 9 kho đạn, xăng dầu; cùng đơn vị bạn phá hủy 37 máy bay, 1 nhà phát thanh, 1 nhà máy điện và nhiều phương tiện chiến tranh khác của địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công giải phóng (1 hạng nhì, 4 hạng ba).


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 7 pháo binh được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:37:04 pm
ĐẠI ĐỘI 18 SÚNG 12,7 LY, TRUNG ĐOÀN 3, SƯ ĐOÀN 9


Từ năm 1967 đến tháng 3 năm 1968, Đại đội 18 chiến đấu ở Mặt trận Đường số 9. Từ tháng 10 năm 1968 đến tháng 12 năm 1972, đơn vị chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia.


Đơn vị đã đánh hàng trăm trận, bắn rơi 201 máy bay, diệt 235 tên địch, bắt 63 tên ngụy, bắn hỏng 7 xe quân sự, thu 1 xe tăng, 64 súng các loại, chi viện tốt cho các đơn vị bạn.


Đại đội đã được tặng thưởng 20 Huân chương Chiến công giải phóng (2 hạng nhất, 3 hạng nhì, 15 hạng ba), được thưởng cờ "10 năm vẻ vang", được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng. Hầu hết cán bộ; chiến sĩ đều được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt máy bay, có 19 đồng chí được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 18 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 07 Tháng Giêng, 2023, 02:37:23 pm
ĐỘI 5 ĐẶC CÔNG NƯỚC, ĐOÀN 10, BỘ CHỈ HUY MIỀN


Đội 5 đặc công đến chiến trường tháng 6 năm 1967. Từ đó đến tháng 12 năm 1972, đội chuyên đánh tàu địch ở sông Lòng Tàu và ở cảng Nhà Bè.


Đội đã đánh chìm, đánh hỏng 72 tàu địch, trong đó có 39 chiếc trọng tải từ 8.000 đến 13.000 tấn, có 10 chiếc chở đầy bom đạn, đánh cháy 15 triệu lít xăng, diệt trên một nghìn tên địch, đánh chìm hàng chục vạn tấn hàng và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, 5 Huân chương Chiến công giải phóng (4 hạng nhất, 1 hạng ba). Có 2 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đội 5 đặc công nước được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:33:09 pm
ĐỘI 6, LIÊN ĐỘI 7, PHÒNG QUÂN BÁO, BỘ THAM MƯU, BỘ CHỈ HUY MIỀN


Từ năm 1962 đến tháng 12 năm 1972, Đội 6 đóng ở sườn núi Bà Đen, làm nhiệm vụ trinh sát căn cứ địch ở đỉnh núi, quan sát nắm địch vận chuyển trên các đường số 13, 22, 4, 26 và đường không ở vùng trời Tây Ninh. Đội đã quan sát, nắm chắc số lượng ô tô, máy bay, quân số, phiên hiệu, số lượng hàng địch vận chuyển, khu địch tập trung quân chuẩn bị càn quét, cung cấp tin tức được liên tục, kịp thời.


Đội đã đánh 30 trận, diệt trên 700 tên địch, bắn rơi 8 máy bay, phá hủy 56 xe quân sự (có 28 xe tăng), thu 30 súng, 3 máy thông tin và nhiều đồ dùng quân sự.


Đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công giải phóng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đội 6 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:33:45 pm
ĐẠI ĐỘI 61 BỘ BINH, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG QUẬN BẾN CÁT, TỈNH THỦ DẦU MỘT


Từ năm 1968 đến tháng 12 năm 1972, đơn vị đã diệt hơn 2.000 tên địch, trong đó diệt gọn 1 đại đội biệt kích mang tên "cọp đen" khét tiếng gian ác, 5 trung đội thám báo; phá hủy 150 xe quân sự, hầu hết là xe tăng, xe bọc thép; thu 160 súng các loại, 18 máy thông tin; bắn rơi 3 máy bay địch.


Đại đội 61 là lá cờ đầu của bộ đội địa phương miền Đông Nam Bộ, đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba và nhiều Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đại đội 61 bộ đội địa phương quận Bến Cát được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:34:05 pm
TIỂU ĐOÀN 306 BỘ BINH, TRUNG ĐOÀN 3, MIỀN TÂY NAM BỘ


Tiểu đoàn 306 thành lập tháng 6 năm 1961. Từ đó đến năm 1966 đơn vị chiến đấu ở Cà Mau, Rạch Giá, Sóc Trăng, Cần Thơ.


Từ năm 1967 đến năm 1972, Tiểu đoàn 306 chiến đấu ở Vĩnh Long, Trà Vinh. Tiểu đoàn đã đánh gần 200 trận, diệt hơn 2 vạn tên địch, trong đó diệt và đánh thiệt hại nặng 2 trung đoàn, 17 tiểu đoàn, 49 đại đội và 45 trung đội, bắn rơi 92 máy bay, phá hủy 51 khẩu pháo và 147 xe quân sự, bắn chìm, bắn cháy 31 tàu địch, đánh sập 11 cầu, giải phóng nhiều vùng, với gần 10 vạn dân, làm nòng cốt phát triển phong trào du kích chiến tranh.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 8 Huân chương Quân công giải phóng (4 hạng nhì, 4 hạng ba), 10 Huân chương Chiến công giải phóng các hạng, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 306 được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:34:29 pm
ĐỘI 6 ĐẶC CÔNG NƯỚC, ĐOÀN 8, MIỀN TÂY NAM BỘ


Đội 6 đặc công nước thành lập tháng 7 năm 1968. Năm 1969, đội vào chiến đấu ở miền Tây Nam Bộ. Từ năm 1970 đến tháng 12 năm 1972, Đội 6 làm nhiệm vụ đánh tàu địch. Đội đã đánh trên 70 trận, đánh chìm 87 tàu địch, trong đó có 2 tiểu hạm, 2 tàu chở 10.000 tấn và 8.000 tấn; diệt trên 2.000 tên; phá hủy gần 100 khẩu pháo 75 và 37 ly, hơn 200 súng 20 và 12,7 ly, 2 máy bay lên thẳng và nhiều phương tiện chiến tranh khác trên tàu; đánh sập 5 cầu.


Đội đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công giải phóng hạng ba, được tặng danh hiệu Đơn vị Thành đồng Quyết thắng.


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Đội 6 đặc công nước được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:36:08 pm
PHONG TRÀO CHIẾN TRANH DU KÍCH XÃ NHỊ LONG, HUYỆN CÀNG LONG, TỈNH TRÀ VINH


Xã Nhị Long cách quận lỵ Càng Long khoảng 2 km về phía đông, ở ven đường số 6, đường số 7 và ven sông Cổ Chiên. Từ năm 1968 đến năm 1972, cán bộ, đảng viên và du kích bền bỉ bám dân, nhân dân kiên cường bám đất, đánh giặc để bảo vệ xã, ấp.


Kết quả, xã đã diệt và làm tan rã trên 2.000 tên địch, trong đó diệt 1.813 tên, bắn rơi 9 máy bay lên thẳng, phá hủy 71 xe quân sự, diệt và bức rút 6 đồn địch, giữ vững quyền làm chủ ở 11 ấp, giải phóng được 3 ấp bị địch chiếm đóng.


Xã đã được tặng thưởng nhiều Huân chương Giải phóng và Huân chương Chiến công giải phóng, được tuyên dương là: "xã có phong trào du kích chiến tranh mạnh nhất, diệt địch được nhiều nhất, đánh giao thông giỏi nhất, sưu tầm và sản xuất vũ khí tốt nhất".


Ngày 20 tháng 12 năm 1972, Phong trào chiến tranh du kích xã Nhị Long được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:36:34 pm
BINH CHỦNG TÊN LỬA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Là một binh chủng kỹ thuật hiện đại, trẻ tuổi, ra đời và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bộ đội tên lửa Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng quân và dân ta đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ.


Từ năm 1965 đến tháng 1 năm 1973, bộ đội tên lửa đã bắn rơi hơn 800 máy bay gồm nhiều loại hiện đại của không quân chiến lược và không quân chiến thuật Mỹ, trong đó có 57 máy bay B.52, dẫn đầu về thành tích bắn rơi nhiều máy bay chiến lược Mỹ trên miền Bắc.


Toàn binh chủng được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhất, có hàng trăm tập thể, cán bộ và chiến sĩ được tặng thưởng Huân chương Quân công và Huân chương


Chiến công. Có 3 tiểu đoàn và nhiều đồng chí được tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Binh chủng Tên lửa được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:37:17 pm
ĐẠI ĐỘI 8 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 335, QUÂN KHU TÂY BẮC


Đại đội 8 có hơn một nửa quân số là người các dân tộc thiểu số ở địa phương (Thái, Nùng, Mường, Mèo, Hà Nhì). Từ năm 1962, đơn vị chiến đấu và công tác ở nhiều tỉnh trên chiến trường Lào. Đại đội đã đánh hơn 100 trận, diệt hơn 1.800 tên địch, bắt 127 tên, trong đó diệt gọn và đánh thiệt hại nặng 2 sở chỉ huy tiểu đoàn, 14 đại đội; phá hủy 9 xe quân sự, 5 khẩu pháo 105 ly, hơn 100 súng các loại, thu 5 xe tăng, 44 máy thông tin, thu trên 300 súng và nhiều đồ dùng quân sự.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 14 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 8 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:37:44 pm
ĐẠI ĐỘI 7 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 9, ĐOÀN 968, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 5 năm 1970, Đại đội 7 là đơn vị chủ công của Tiểu đoàn 2 chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên.


Từ tháng 6 năm 1970 đến tháng 2 năm 1972, đơn vị chiến đấu ở Nam Lào.


Tính chung từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 2 năm 1972, đơn vị đã đánh trên 50 trận, diệt 1.600 tên địch, bắt 100 tên (diệt gọn và đánh thiệt hại nặng 6 đại đội địch); phá hủy 13 xe quân sự, thu 500 súng các loại và 10 tấn quân trang quân dụng.


Đại đội đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công các hạng và danh hiệu Anh dũng diệt Mỹ.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 7 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:38:18 pm
TIỂU ĐOÀN 27 ĐẶC CÔNG, ĐOÀN 305


Tiểu đoàn 27 thành lập tháng 12 năm 1969, từ đó đến cuối năm 1972, đơn vị hoạt động ở chiến trường Lào. Cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn đã đánh 35 trận, diệt hơn 2.500 tên địch; phá hủy 6 máy bay, 35 xe quân sự, 63 khẩu pháo và cối, 60 súng đại liên, trung liên và hàng nghìn súng các loại khác, 6.000 tấn bom đạn các loại; đốt cháy 2 triệu 80 vạn lít xăng.


Đơn vị chiến đấu giỏi, xây dựng tốt, là lá cờ đầu toàn diện của Bộ Tư lệnh 559, đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 27 đặc công được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 08 Tháng Giêng, 2023, 03:38:43 pm
ĐẠI ĐỘI 8 PHÁO BINH 85 LY, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH


Từ tháng 12 năm 1964, Đại đội 8 làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển từ sông Gianh đến Đèo Ngang. Đơn vị đã đánh 50 trận, bắn chìm và cháy 17 tàu chiến Mỹ (trong đó có 1 tuần dương hạm), bắn rơi 1 máy bay phản lực F4 và hiệp đồng với đơn vị bạn bắn rơi 2 chiếc khác.


Đại đội chiến đấu giỏi, xây dựng tốt 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng. Đại đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 8 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:53:12 pm
ĐẠI ĐỘI 5 SÚNG CỐI 120 LY, TIỂU ĐOÀN 11, SƯ ĐOÀN 316


Từ năm 1961 đến năm 1968, Đại đội 5 đã tham gia hầu hết các chiến dịch ở Thượng Lào. Đại đội đã đánh 200 trận lớn nhỏ, chi viện đắc lực cho bộ binh diệt hàng nghìn tên địch, góp phần tích cực giữ vững và mở rộng vùng giải phóng ở Mường Sủi, Cánh Đồng Chum. Riêng đại đội đã phá hủy 9 kho đạn, 1 máy bay lên thẳng, 36 khẩu pháo, cối, ĐKZ; bắn sập nhiều lô cốt, ụ súng, công sự, diệt trên 300 tên địch.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 9 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 5 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:53:40 pm
ĐẠI ĐỘI 32 BẢO VỆ ĐẢO MÁT, TỈNH NGHỆ AN


Đơn vị được trang bị 4 khẩu pháo 85 ly, 5 khẩu ĐKZ, 12 khẩu cối 82 và 60 ly, 9 súng máy cao xạ 12,9ly. Từ năm 1965 đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ đảo Mát. Đơn vị bắn rơi 15 máy bay, bắn chìm 1 tàu biệt kích, bắn cháy 2 tàu tuần dương, 11 tàu khu trục; đưa được 135 người dân bị thương lên đảo cứu chữa chu đáo.


Đại đội đào tạo được 276 cán bộ bổ sung cho các đơn vị bạn; 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công hạng nhì và ba.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 32 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:54:00 pm
TIỂU ĐOÀN 27 CÔNG BINH, QUÂN KHU 4


Từ năm 1965 Tiểu đoàn 27 làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông ở Hoàng Mai, Nam Đàn, Bến Thủy (Nghệ An), Linh cảm (Hà Tĩnh), sông Gianh, Đèo Ngang, Lý Hòa, Phong Nha, Long Đại, Xuân Sơn (Quảng Bình), Khe Lung (Vĩnh Linh). Đơn vị đã phá gỡ trên 5.000 quả bom các loại, lấp hàng vạn mét khối đất đá, bảo đảm cho hơn 30.000 lượt xe qua cầu phà. Nhiều kho do yêu cầu thông đường gấp, địch đang đánh phá, anh em vẫn ra sửa chữa cầu phà. Có lần địch đánh trúng bãi để xe, anh em đã không quản nguy hiểm xông vào lái được 30 xe ra khỏi nơi địch đánh phá. Đơn vị còn dùng súng bộ binh bắn rơi 1 máy bay A.4 của Mỹ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công hạng nhất và nhì, 1 đại đội và 1 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 27 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:54:28 pm
TIỂU ĐOÀN 2 CÔNG BINH, BINH TRẠM 12, BỘ TƯ LỆNH 559
(Tuyên dương lần thứ hai)


Tiểu đoàn 2 thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1965, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 25 tháng 8 năm 1970.


Từ tháng 10 năm 1970 đến tháng 4 năm 1972, đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên đường 1. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị dũng cảm bám đường san lấp hố bom, cứu xe, cứu hàng, phá gỡ 200 quả bom nổ chậm, lấp trên 64 vạn mét khối đất đá, mở 54 cây số đường vòng tránh, mở thêm từ 2 đến 3 đường trục qua các trọng điểm, mở 2 đến 4 bến dự bị ở các khu vực vượt sông.


Đơn vị đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất và 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 2 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:54:48 pm
TIỂU ĐOÀN 2 CÔNG BINH, BINH TRẠM 37, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ tháng 10 năm 1964 đến năm 1967, Tiểu đoàn 2 tham gia mở đường ở Nam Lào. Tính chung, tiểu đoàn đã mở được 400 km đường ô tô, 65 km đường thồ, cải tạo 100 km đường sông, bảo đảm chất lượng phục vụ các đơn vị vận chuyển hàng tiếp tế cho chiến trường Tây Nguyên.


Từ năm 1968, tiểu đoàn tham gia bảo đảm giao thông vùng ngã ba biên giới, trên đoạn đường 130km. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã dũng cảm kiên cường ngày đêm bám đường, gỡ được 600 quả bom, lấp hàng vạn mét khối đất đá, mở 100km đường vòng tránh, cứu được 30 tấn hàng và gần 100 xe bị máy bay địch đánh cháy. Đơn vị chiến đấu dũng cảm bắn rơi 43 máy bay Mỹ, diệt 200 tên biệt kích thám báo, phối hợp với đơn vị bạn diệt 120 tên, bắn rơi 7 máy bay.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công (hạng nhì và ba), 11 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoan 2 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:55:14 pm
TIỂU ĐOÀN 101 Ô TÔ VẬN TẢI, TRUNG ĐOÀN 13, BỘ TƯ LỆNH 559 (Tuyên dương lần thứ 2)


Tiểu đoàn 101 đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nhân dịp ngày 22 tháng 12 năm 1969.


Từ năm 1970, đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển ở cửa khẩu đường 12, đường 18, đường 9, đường 128 vào bắc sông Bạc và vận chuyển đường dài từ cửa khẩu đường số 10 vào vùng 3 biên giới. Đơn vị đã chuyển gần 5 vạn tấn hàng ra phía trước được kịp thời, chất lượng tốt, nhiều xe tăng năng suất từ 50 đến 150%; cả đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm từ 11 đến 20%. Tiểu đoàn luôn giữ vững vai trò lá cờ đầu về vận chuyển trên toàn tuyến đường 559. Tiểu đoàn lả đơn vị đầu tiên trên đường 559 chuyển hàng đi thẳng vào chiến trường xa (B2, B3).


Tiểu đoàn luôn phát huy tốt truyền thống là đơn vị Anh hùng, xây dựng đơn vị tiến bộ vững chắc về mọi mặt, đã đào tạo được 70 cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn, 136 lái phụ thành lái chính; luôn vượt mức quy định về hệ số kỹ thuật 20% trở lên.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 101 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:55:35 pm
TIỂU ĐOÀN 743 Ô TÔ VẬN TẢI, CỤC VẬN TẢI, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Tiểu đoàn 743 là đơn vị cơ động của Cục Vận tải. Toàn tiểu đoàn đã chuyển được 117.901 tấn hàng, vượt mức hàng năm từ 8% trở lên.


Tiểu đoàn đã sửa chữa được 92 xe bị địch đánh hỏng nặng, tăng đầu xe hoạt động từ 3 đến 5% so với quy định. Tiểu đoàn đào tạo được 220 cán bộ từ tiểu đội đến đại đội, 103 lái xe, 80 nhân viên kỹ thuật; đã bổ sung cho đơn vị bạn 149 cán bộ, chiến sĩ.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba, 1 đại đội đã được tặng danh hiệu Anh hùng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 743 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:56:01 pm
ĐẠI ĐỘI 53 ÔTÔ VẬN TẢI, BINH TRẠM 13, CỤC VẬN TẢI, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Từ năm 1967, Đại đội 53 làm nhiệm vụ trên đường số 7. Tính chung, toàn đại đội đã vận chuyển được 19.300 tấn hàng (vượt kế hoạch 10%), chuyển 1.700 thương binh về phía sau được an toàn. Đơn vị luôn là lá cờ đầu của các đại đội ôtô vận tải trên tuyến đường số 7.


Đại đội đã khôi phục được 16 đầu máy, tăng đầu xe hoạt động từ 5 đến 14%.


Đại đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 53 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:56:29 pm
ĐẠI ĐỘI 23 Ô TÔ VẬN TẢI, TIỂU ĐOÀN 990, BINH TRẠM 15, BỘ TƯ LỆNH 559


Đại đội 23 thành lập tháng 6 năm 1965, làm nhiệm vụ vận chuyển ở Tây Bắc. Từ đầu năm 1966 đến cuối năm 1968, đơn vị vận chuyển ở chiến trường Lào; từ năm 1969 chuyển sang vận chuyển trên tuyến đường 559. Tính chung đại đội đã chuyển trên 21.000 tấn hàng (chỉ tính số hàng vận chuyển từ khi chuyển về đường dây 559). Năm nào đơn vị cũng vượt mức kế hoạch trên 5%, có năm tới 29%, được công nhận là lá cờ đầu thi đua của Binh trạm 15.


Đơn vị đào tạo được 110 lái xe, 188 cán bộ từ tiểu đội đến đại đội.


Đại đội đã được tặng thưởng 7 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 23 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Giêng, 2023, 08:57:00 pm
TIỂU ĐOÀN 15 PHÁO CAO XẠ 37 LY, TRUNG ĐOÀN 284,
SƯ ĐOÀN 367 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Tiểu đoàn 15 thành lập tháng 2 năm 1965, từ tháng 2 năm 1965 đến năm 1971, đơn vị chiến đấu ở Hà Tây, Nghệ An, Quảng Bình, dường 12 và đường 16. Từ tháng 3 năm 1972, đơn vị vào Mặt trận Quảng Trị. Tiểu đoàn đã bắn rơi 94 máy bay Mỹ các loại trong đó có 9 chiếc bị bắn rơi ban đêm.


Tiểu đoàn kết hợp tốt chiến đấu và xây dựng, đã đào tạo được hơn 100 cán bộ để xây dựng đơn vị và cung cấp cho các đơn vị. Các đại đội trong tiểu đoàn đều là Đơn vị Quyết thắng, 1 đại đội là Đơn vị Anh hùng.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 5 Huân chương Quân công hạng nhì và ba.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 15 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:07:55 pm
TIỂU ĐOÀN 8 PHÁO CAO XẠ, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH


Tiểu đoàn 8 thành lập tháng 4 năm 1965, chiến đấu trên địa bàn thị xã Hà Tĩnh, Đèo Ngang, Linh cảm, ngã ba Đồng Lộc... Đơn vị đã bắn rơi 61 máy bay và phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 29 chiếc khác (có 9 chiếc rơi tại chỗ).


Quá trình chiến đấu tiểu đoàn đã đào tạo và huấn luyện, bổ sung được 1.126 đồng chí (trong đó có 287 cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn) có chất lượng tốt cho các đơn vị đi chiến đấu ở chiến trường; 100% cán bộ, chiến sĩ đã lập chiến công, được khen thương.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 4 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 8 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:08:16 pm
TIỂU ĐOÀN 24 PHÁO CAO XẠ, TRUNG ĐOÀN 591, BỘ TƯ LỆNH 559


Tiểu đoàn 24 thành lập tháng 9 năm 1967, từ đó đến năm 1970 đơn vị chiến đấu bảo vệ giao thông vận tải ở khu vực Tà Khống, Tha Mé, Văng Mu, cua Tay Áo (trên trục đường ngang vào chiến trường Khu 5). Từ năm 1971 đơn vị chiến đấu trên trục đường số 9 (đoạn từ Tà Khống đến Sê Pôn). Tiểu đoàn đã bắn rơi 137 máy bay các loại (67 máy bay phản lực, 70 máy bay lên thẳng và trinh sát). Trong chiến dịch Đường số 9 - Nam Lào (1971), tiểu đoàn đã bắn rơi 76 máy bay (có 60 máy bay lên thẳng). Tiểu đoàn là đơn vị bắn rơi nhiều máy bay địch nhất trong chiến dịch Đường số 9 - Nam Lào, 100% cán bộ, chiến sĩ lập công.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng nhì, 5 Huân chương Chiến công hạng nhất và nhì.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 24 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:08:37 pm
TIỂU ĐOÀN 16 SÚNG 12,7 LY, SƯ ĐOÀN 312


Từ năm 1965 đến 1968, Tiểu đoàn 16 chiến đấu ở Hà Bắc, Hà Tây, Thanh Hóa, Quảng Bình. Từ 1969 đến 1978, tiểu đoàn chiến đấu ở chiến trường rừng núi Xiêng Khoảng, Cánh Đồng Chum (Lào). Tiểu đoàn đã bắn rơi 108 máy bay các loại, diệt và bắt trên 400 tên ngụy Lào.


Tiểu đoàn rất chú trọng xây dựng đơn vị tiến bộ mọi mặt, trong 7 năm đã đào tạo được 451 cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn, 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng. Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng ba; 14 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Tiểu đoàn 16 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:09:03 pm
TRUNG ĐOÀN 236 TÊN LỬA, SƯ ĐOÀN 367,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Trung đoàn 236 là đơn vị tên lửa đầu tiên của Quân chủng, thành lập tháng 5 năm 1965. Từ khi thành lập đơn vị cơ động chiến đấu ả Hà Nội, Hà Tây, Thanh Hóa, Nghệ An. Từ tháng 3 năm 1972, đơn vị tham gia các chiến dịch ở chiến trường Bắc Quảng Trị. Từ tháng 7 năm 1965 đến tháng 10 năm 1972, trung đoàn đã bắn rơi 195 máy bay Mỹ các loại, trong đó có cả B.52 và F.111, 100 chiếc rơi tại chỗ.


Từ năm 1965 đến cuối năm 1972, đơn vị đã đào tạo tại chỗ được 1.300 cán bộ từ tiểu đội đến trung đoàn có chất lượng tốt. Trung đoàn đã được tặng cờ Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Bác Hồ, được tặng thưởng Huân chương Quân công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Trung đoàn 236 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:09:33 pm
ĐẠI ĐỘI 3 KHÔNG QUÂN, TRUNG ĐOÀN 927, QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN
(Tuyên dương lần thứ 2)


Đại đội 3 thành lập tháng 2 năm 1964, từ năm 1965 đến năm 1968, đơn vị đã bắn rơi 38 máy bay Mỹ, được tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng (tháng 6 năm 1969).


Từ tháng 7 năm 1969 đến cuối năm 1972, Đại đội 3 đã xuất kích 24 lần, bắn rơi 24 máy bay Mỹ (có 20 chiếc F4, 1 F105, 1 A7, 1 trinh sát không người lái, 1 máy bay lên thẳng).


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công hạng nhì và ba, 4 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 3 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:10:12 pm
ĐẠI ĐỘI 25 RA-ĐA, TIỂU ĐOÀN 8,
SƯ ĐOÀN 363 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Đại đội 25 thành lập tháng 5 năm 1961, đứng chân ở Thái Bình, làm nhiệm vụ cảnh giới phát hiện máy bay địch ở tầng thấp và tầng trung phục vụ cho các lực lượng phòng không ở đồng bằng Bắc Bộ. Tính từ năm 1965 đến 30 tháng 9 năm 1972, đại đội đã phát hiện và thông báo được 212.809 lần tốp máy bay địch (có 106.031 lần tốp bay ban đêm, 210.147 lần tốp ở tầng trung, 2.662 lần tốp ở tầng thấp) chính xác về số lượng, kiểu loại và độ cao, xa; đã phục vụ đắc lực cho không quân và dân quân tự vệ bắn rơi 125 máy bay Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Đại đội 25 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:10:33 pm
PHÂN ĐỘI 41 VẬN TẢI BIỂN, ĐOÀN 125, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Từ cuối năm 1962, Phân đội 41 làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí khí tài vào chiến trường theo "đường Hồ Chí Minh trên biển". Từ tháng 11 năm 1962 đến tháng 4 năm 1970, đơn vị đã đi được 15 chuyến, chở được 530 tấn hàng, giao đầy đủ, chất lượng tốt; đúc rút được nhiều kinh nghiệm đế phổ biến chung toàn Đoàn.


Phân đội có 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng, 1 đồng chí là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phân đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công hạng nhất và nhì.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Phân đội 41 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:10:58 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ VĨNH CHẤP, KHU VỰC VĨNH LINH


Xã Vĩnh Chấp nằm dọc 2 bên đường số 1, dân quân du kích có 440 người (185 là nữ), được tổ chức thành 3 trung đội trang bị súng bộ binh, 1 trung đội súng cối 82 ly, 1 trung đội pháo cao xạ 37 ly. Dân quân du kích đã tổ chức trực chiến ngày đêm ở những nơi máy bay địch thường xuyên bắn phá để đánh trả máy bay địch bảo vệ xóm làng; đã bắn rơi 3 máy bay F4 và hiệp đồng với đơn vị bạn bắn rơi 5 chiếc khác.


Đơn vị có 1 trung đội tham gia chiến đấu ở phía nam sông Bến Hải, diệt được 36 tên địch, bắn rơi 1 máy bay lên thẳng, thu 2 súng đại liên, 400 viên đạn, 4 quả mìn.


Dân quân du kích Vĩnh Chấp đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Dân quân du kích xã Vĩnh Chấp được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:11:24 pm
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ LỘC NINH, HUYỆN QUẢNG NINH,
TỈNH QUẢNG BÌNH


Xã Lộc Ninh nằm dọc theo đường số 1, giáp thị xã Đồng Hới, dân quân du kích có 378 người (220 nữ), biên chế thành 2 đại đội bộ binh, 1 trung đội súng máy cao xạ 12,7 ly. Từ năm 1965, dân quân du kích xã đã vượt qua bom đạn ác liệt, chiến đấu dũng cảm bắn rơi 4 máy bay phản lực Mỹ.


Đơn vị đã tham gia hơn 1 vạn ngày công kéo pháo, đào đắp trận địa, bốc dỡ gần 48.000 tấn hàng, giúp đỡ trạm thương binh đóng trong xã. Đơn vị đã đào 40km hào giao thông, hàng trăm hố cá nhân và vận động nhân dân trong xã làm đủ hầm trú ẩn.


Dân quân du kích Lộc Ninh 7 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, đã được tặng thưởng 7 Huân chương Chiến công hạng nhì và ba.


Ngày 11 tháng 1 năm 1973, Dân quân du kích xã Lộc Ninh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2023, 02:12:22 pm
TRUNG ĐOÀN 165 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 312


Từ năm 1969 đến năm 1972, Trung đoàn 165 đã tham gia 4 chiến dịch ở Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào) và Quảng Trị. Đơn vị đã diệt trên 6.200 tên địch, bắt 89 tên, phá hủy 118 khẩu pháo, 7 xe quân sự, 2 kho xăng, bắn rơi 35 máy bay; thu 386 súng các loại, 47 máy thông tin.


Trung đoàn được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công (hạng nhì và ba), 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, các đại đội và tiểu đoàn trong trung đoàn đều được khen thưởng Huân chương.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Trung đoàn 165 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:29:40 pm
TRUNG ĐOÀN 174 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 316


Trung đoàn 174 ra đời trong kháng chiến chống Pháp là đơn vị nòng cốt của Sư đoàn 316, đã lập nhiều chiến công xuất sắc trên đường số 4 (Lạng Sơn - Cao Bằng) và trận tập kích vị trí Đông Khê tiêu diệt gọn 1 tiểu đoàn quân Pháp... Từ năm 1967 đến tháng 2 năm 1973, trung đoàn hoạt động ở chiến trường Lào, đơn vị đã diệt hơn 8.800 tên địch, bắt 1.740 tên; phá hủy hơn 4.000 súng các loại; bắn rơi 39 máy bay; thu 1.500 súng. Trung đoàn đã góp phần tích cực cùng các đơn vị bạn giải phóng và giữ vững nhiều vùng đất đai rộng lớn có hàng vạn dần thuộc tỉnh Xiêng Khoảng.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Trung đoàn 174 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:30:00 pm
TRUNG ĐOÀN 335 BỘ BINH, QUÂN KHU TÂY BẮC


Từ tháng 7 năm 1965 đến năm 1972, Trung đoàn 335 hoạt động ở chiến trường Lào. Đơn vị đãnh độc lập, đánh hiệp đồng đều giỏi. Đơn vị đã đánh thắng nhiều loại địch, cả quân chính quy, cả phỉ Lào, Thái Lan, Tàu Tưởng. Tính chung đơn vị đã diệt 7.100 tên, bắt 2.200 tên, trong đó diệt gọn 2 binh đoàn cơ động và 7 tiểu đoàn; đánh thiệt hại nặng 8 binh đoàn, 3 tiểu đoàn; phá hủy và bắn rơi 50 máy bay; bắn chìm 9 xuồng chiến đấu; bắn cháy 5 xe quân sự; phá sập 2 nhà máy điện; phá hủy 8.200 súng các loại, thu 5.432 súng các loại.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công (2 hạng nhì, 1 hạng ba), Trung đoàn có 1 đại đội và 1 đồng chí được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Trung đoàn 335 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:30:20 pm
TRUNG ĐOÀN 98 CÔNG BINH, BỘ TƯ LỆNH 559


Trung đoàn 98 vào tuyến đường 559 từ tháng 4 năm 1964, làm nhiệm vụ mở đường dọc Trường Sơn. Phải làm việc ở nơi bom đạn địch đánh phá ác liệt ngày đêm, khí hậu rừng núi khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, thiếu thốn cả về công cụ, phương tiện lẫn lương thực thuốc men..., cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã vượt qua mọi khó khăn mở được gần 1.500km đường ôtô, 500 km đường thồ, khôi phục và mở rộng 300km đường cũ; cải tạo 200km đường sông (trong đó đã phá 45 ghềnh thác, phá gỡ gần 200 quả bom chờ nổ, làm hàng trăm cầu và ngầm. Trung đoàn đã tổ chức chiến đấu để bảo vệ giao thông và các kho tàng trên dọc đường, diệt 140 tên biệt kích, bắn rơi 27 máy bay Mỹ.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 6 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Trung đoàn 98 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:30:39 pm
TRUNG ĐOÀN 923 KHÔNG QUÂN,
QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1966 đến tháng 12 năm 1972, Trung đoàn 923 đã hơn 200 lần xuất kích, chiến đấu dũng cảm, mưu trí. Đơn vị đã bắn rơi 107 máy bay Mỹ các loại (47 F4, 23 F.105, 11 F.8C, 7 A.4, 1 A.7, 3 AD.6, 3 C.47, 1 lên thẳng, 11 không người lái) và đánh bị thương nặng 2 khu trục hạm.


Trung đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Quân công hạng ba. Trung đoàn có 2 đại đội và 4 đồng chí được tặng danh hiệu Anh hùng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Trung đoàn 923 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:31:03 pm
TIỂU ĐOÀN 2 BỘ BINH, TRUNG ĐOÀN 9, SƯ ĐOÀN 968, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1967 đến năm 1973, Tiểu đoàn 2 hoạt động ở chiến trường Trị Thiên, Trung và Hạ Lào. Đơn vị đã đánh trên 200 trận với nhiều đối tượng địch (Mỹ, ngụy Sài Gòn, ngụy Lào, ngụy Thái Lan...), diệt hơn 5.000 tên (hơn 400 tên Mỹ), bắt hơn 500 tên ngụy, diệt gọn 1 tiểu đoàn, 11 đại đội địch; bắn rơi và phá hủy 13 máy bay, bắn chìm 2 xuồng chiến đấu, thu và phá hủy 1.700 súng các loại.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 3 Huân chương Quân công hạng ba, 4 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 2 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:31:45 pm
TIỂU ĐOÀN 1 ĐẶC CÔNG, ĐOÀN 305


Tiểu đoàn 1 hoạt động trên một chiến trường mới, xa hậu phương, cán bộ, chiến sĩ phải tự lực vận chuyển vũ khí, lương thực xa hàng trăm km qua vùng địch ngày đêm kiểm soát nghiêm ngặt. Tiểu đoàn đã phá hủy 10 chiếc máy bay trong đó có 8 chiếc máy bay ném bom chiến lược B.52, diệt 140 tên địch, đốt cháy 2 kho xăng, phá hủy nhiều xe quân sự, phương tiện chiến tranh khác.


Tiểu đoàn có 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:32:10 pm
TIỂU ĐOÀN 25 CÔNG BINH, SƯ ĐOÀN 316


Từ tháng 6 năm 1965 đến tháng 5 năm 1967, Tiểu đoàn 25 phục vụ các đơn vị tên lửa chiến đấu trên miền Bắc. Tiểu đoàn đã làm được 16 trận địa cơ bản, 27 trận địa phục kích và nhiều trận địa giả để nghi binh địch. Từ năm 1969 đến năm 1972, đơn vị hoạt động ở chiến trường Lào. Tiểu đoàn đã mở được gần 300km đường ở khu vực Na Khằng - Mường Hiềm - Phu Lốc Cốc - Bản Ban. Đơn vị còn tháo phá được hơn 500 quả bom từ trường, bom phá, 17.000 quả bom bi và bom vướng nổ để bảo đảm giao thông thông suốt.


Tiểu đoàn đã tích cực đánh địch, diệt 146 tên, bắt 21 tên, gọi được 52 tên phỉ bỏ hàng ngũ, thu 46 súng và 6 máy thông tin vô tuyến điện.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công hạng nhất và nhì.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 25 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:32:27 pm
TIỂU ĐOÀN 133 THÔNG TIN, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1969 đến năm 1973, Tiểu đoàn 133 làm nhiệm vụ bảo đảm tuyến đường dây từ miền tây Quảng Bình đến miền tây Thừa Thiên, dài 300km. Tiểu đoàn đã nêu cao ý chí quyết tâm giữ vững liên lạc, phục vụ thông tin thông suốt. Đơn vị đã chặt hàng vạn cây gỗ làm cột, kéo 327 km đường dây trần và hàng nghìn lần nối dây trong khi địch đang đánh phá.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 133 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:32:47 pm
TIỂU ĐOÀN 51 Ô TÔ VẬN TẢI, BINH TRẠM 34, ĐOÀN 472, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1965 đến năm 1973, Tiểu đoàn 51 vận chuyển trên các tuyến đường 128, 129, 24 và 45B. Đơn vị có quyết tâm cao, đã chuyển được 115.469 tấn hàng, đạt 102% kế hoạch; vận chuyển ngược chiều được 3.409 tấn hàng, chở được hơn 5.000 thương binh, bệnh binh về tuyến sau an toàn. Tiểu đoàn đã hàng trăm lần xông vào nơi bom đạn địch đang bắn phá để cứu xe, cứu hàng; đã cứu được 92 xe và 368 tấn hàng không bị bắn cháy.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng ba và 7 Huân chương Chiến công.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 51 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Giêng, 2023, 12:33:19 pm
TIỂU ĐOÀN 65 Ô TÔ VẬN TẢI, BINH TRẠM 12, ĐOÀN 473, BỘ TƯ LỆNH 559


Năm 1971, Tiểu đoàn 65 làm nhiệm vụ vận chuyển trên cung dài hơn 100km ở đường 12.


Năm 1972, đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển chi viện cho các đơn vị chiến đấu ở Tây Nguyên và Quảng Trị. Yêu cầu vận chuyển khẩn trương, khối lượng lớn, nhiều ngày lái xe chạy 16, 17 tiếng đồng hồ, nhiều tháng chạy 30 ngày không nghỉ. Đặc biệt trong chiến dịch Quảng Trị, đơn vị đã phải chạy xe cả ngày lẫn đêm vượt qua bom đạn ác liệt, giao hàng kịp thời, vượt mức kế hoạch 128%.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công (hạng nhất và nhì).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 65 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Hai, 2023, 02:46:05 pm
TIỂU ĐOÀN 734 Ô TÔ VẬN, TẢI BINH TRẠM 17, CỤC VẬN TẢI,
TỔNG CỤC HẬU CẦN


Từ năm 1966 đến năm 1972, Tiểu đoàn 734 làm nhiệm vụ vận chuyển trên các tuyến đường số 10, 12, 14, 15, 16A, 16B, 20 và 128. Tính chung toàn tiểu đoàn đã vận chuyển đến chiến trường 126.956 tấn hàng đúng thời gian, chất lượng tốt. Trong nhiều năm liền, xe của đơn vị đều chạy trên 300 ngày/một năm, năm nào cũng vượt mức kế hoạch từ 7% trở lên, có năm vượt mức 14%.


Tiểu đoàn được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công (1 hạng nhất, 1 hạng nhì, 1 hạng ba). Một đại đội được tặng danh hiệu Anh hùng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 734 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Hai, 2023, 02:46:34 pm
TIỂU ĐOÀN 105 PHÁO CAO XẠ, TRUNG ĐOÀN 280,
SƯ ĐOÀN 367 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1966 đến 1972, Tiểu đoàn 105 cơ động chiến đấu bảo vệ giao thông vận tải ở nhiều khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Tiểu đoàn đã bắn rơi 46 máy bay Mỹ (có 10 chiếc rơi tại chỗ, có 3 trận diệt gọn cả tốp 2 chiếc). Đơn vị còn dùng súng bộ binh tham gia chiến đấu cùng đơn vị bạn, diệt 120 tên địch, bảo vệ an toàn cho đơn vị bạn và trận địa của mình.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 5 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 105 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:20:07 pm
TIỂU ĐOÀN 123 PHÁO CAO XẠ, TRUNG ĐOÀN 230,
SƯ ĐOÀN 367 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1968 đến năm 1972, Tiểu đoàn 123 tham gia các chiến dịch lớn Đường 9 - Khe Sanh, Đường số 9 - Nam Lào và chiến dịch Quảng Trị. Cán bộ, chiến sĩ chiến đấu dũng cảm, đã bắn rơi 64 máy bay Mỹ (có 12 chiếc rơi tại chỗ, 2 chiếc rơi ban đêm)... Đơn vị còn dùng súng bộ binh, phối hợp với đơn vị bạn diệt hàng trăm tên địch.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng ba, 4 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 123 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:22:49 pm
TIỂU ĐOÀN 77 TÊN LỬA, TRUNG ĐOÀN 257,
SƯ ĐOÀN 361 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1966 đến tháng 12 năm 1972, Tiểu đoàn 77 làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Thủ đô Hà Nội. Đơn vị đã bắn rơi 25 máy bay Mỹ các loại (có 4 máy bay B.52), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ các khu vực được giao.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 13 Huân chương Chiến công các hạng (1 hạng nhất, 7 hạng nhì, 5 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 77 tên lửa được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:23:13 pm
TIỂU ĐOÀN 81 TÊN LỬA, TRUNG ĐOÀN 238,
SƯ ĐOÀN 363 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Tiểu đoàn chiến đấu ở nhiều địa bàn thuộc Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tây và Quân khu 4.


Đơn vị đã bắn 143 quả đạn, diệt 34 máy bay Mỹ; đại đội cao xạ trong tiểu đoàn bắn rơi 6 chiếc, tính chung toàn tiểu đoàn đã bắn rơi 40 máy bay. Đặc biệt có 4 trận, mỗi trận đơn vị diệt gọn cả tốp 2 máy bay địch; 1 trận diệt gọn cả tốp 4 chiếc.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 2 Huân chương Quân công hạng ba, 13 Huân chương Chiến công các hạng (6 hạng nhất, 3 hạng nhì, 4 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 81 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:26:06 pm
TIỂU ĐOÀN 1 HẢI QUÂN, TRUNG ĐOÀN 171, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Năm 1969 và năm 1971, Tiểu đoàn 1 làm nhiệm vụ chống lụt ở Gia Lâm (Hà Nội) và Kim Động (Hải Hưng). Đơn vị đã cứu được 1.481 người dân, 118 trâu, bò, hàng trăm tấn hàng của nhà nước và nhiều tài sản khác của nhân dân.


Năm 1972, đơn vị làm nhiệm vụ rà phá thủy lôi do máy bay Mỹ ném xuống. Đơn vị đã dũng cảm bám bến, bám biển, bám sông ra sức tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo nhiều cách phá. Kết quả đơn vị đã phá được 150 quả thủy lôi, góp phần quan trọng khai thông các luồng lạch ở khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh, luồng Nam Triệu (từ Hải Phòng đi Long Châu) bảo đảm cho tàu thuyền đi lại an toàn.


Tiểu đoàn đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 1 Huân chương Lao động hạng nhì.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Tiểu đoàn 1 hải quân được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:26:34 pm
ĐẠI ĐỘI 9 BỘ BINH, TIỂU ĐOÀN 6, TRUNG ĐOÀN 148, SƯ ĐOÀN 316


Đại đội thành lập tháng 8 năm 1964. Từ cuối năm 1964 đến năm 1972, đơn vị chiến đấu ở chiến trường Lào. Trong 8 năm chiến đấu, đại đội đã diệt được 1.200 tên địch, bắt 158 tên; phá hủy 2.057 súng các loại, 83 xe quân sự, 5 kho xăng và đạn; bắn rơi 2 máy bay; thu 451 súng các loại.


Đơn vị đã được tặng thưởng 13 Huân chương Chiến công các hạng (4 hạng nhất, 5 hạng nhì, 4 hạng ba), 7 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 9 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:28:38 pm
ĐẠI ĐỘI 7 PHÁO BINH, TRUNG ĐOÀN 57, QUÂN KHU HỮU NGẠN


Đại đội 7 thành lập tháng 12 năm 1971. Năm 1972, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Đại đội đã bắn rơi 4 máy bay (có 1 máy bay đậu nước), bắn cháy 3 tàu chiến của địch. Đơn vị đã cứu 72 tấn đạn pháo, 760 khẩu súng ở khu vục chân hàng kho ngã ba Chẹt bị địch bắn phá ra nơi an toàn.


Đại đội đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công (1 hạng nhì và 2 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 7 pháo binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:29:08 pm
ĐẠI ĐỘI 12 PHÁO BINH, TIỂU ĐOÀN 23, TRUNG ĐOÀN 166, QUÂN KHU 4


Từ năm 1966 đến năm 1972, Đại đội 12 làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển thuộc khu vực từ huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đến cảng sông Gianh (Quảng Bình). Đại đội đã bắn chìm, bắn cháy 1 tàu biệt kích, 7 tàu khu trục, bắn rơi 2 máy bay Mỹ, phối hợp với đơn vị bạn bắn cháy 2 tàu khu trục khác.


Đại đội được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công (1 hạng nhất, 5 hạng nhì, 2 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 12 pháo binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:29:29 pm
ĐẠI ĐỘI 10 PHÁO BINH, TIỂU ĐOÀN 14, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH


Từ năm 1965 đến tháng 12 năm 1972, Đại đội 10 làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển từ Đèo Ngang đến bắc Đồng Hới. Đơn vị đã bắn chìm 1 tàu biệt kích; bắn cháy 17 tàu chiến của Mỹ; bắn rơi 1 máy bay F.4 và phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 2 chiếc khác.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 10 Huân chương Chiến công các hạng (2 hạng nhất, 2 hạng nhì, 6 hạng ba), 6 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 10 pháo binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:29:47 pm
ĐẠI ĐỘI 442 PHÁO BINH, BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG TỈNH HÀ TĨNH


Từ năm 1966 đến năm 1972, Đại đội 442 làm nhiệm vụ bảo vệ bờ biển huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Đơn vị bắn rơi 2 máy bay phản lực, cùng đơn vị bạn bắn rơi 2 chiếc khác.


Đại đội có 100% các đồng chí được khen thưởng.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 7 Huân chương Chiến công (3 hạng nhì, 4 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 442 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Hai, 2023, 02:30:13 pm
ĐẠI ĐỘI 5 CÔNG BINH, TIỂU ĐOÀN 2, TRUNG ĐOÀN 219,
BỘ TƯ LỆNH CÔNG BINH


Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1971, Đại đội 5 làm nhiệm vụ mở đường số 13 nơi địch thường đánh phá ác liệt. Đơn vị đã tăng năng suất 90%, dẫn đầu toàn trung đoàn về năng suất và kỹ thuật. Từ năm 1972, đơn vị nhận nhiệm vụ xây dựng các công trình cho Bộ Tư lệnh Mặt trận B5, B4 và các sư đoàn chiến đấu ở Trị Thiên. Cán bộ, chiến sĩ có khi làm việc đến 12 giờ/ngày; tháng thường làm từ 28 đến 29 ngày. Đơn vị còn tham gia chuyển 300 tấn hàng, 100 viên đạn pháo, 10 tấn lương thực.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quán công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 5 công binh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:36:15 am
ĐẠI ĐỘI 5 THÔNG TIN, TRUNG ĐOÀN 134,
BỘ TƯ LỆNH THÔNG TIN - LIÊN LẠC


Từ tháng 1 năm 1968 đến tháng 12 năm 1972, Đại đội 5 làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc ở khu vực Khăm Muộn, Đường 9 - Nam Lào và Quảng Trị. Đường dây đơn vị đãm nhiệm dài từ 100 đến 150km, qua nhiều nơi địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, địch đánh phá ác liệt... Đơn vị đã nêu cao quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, ngày đêm bám dây, bám máy, hễ dây đứt là nối được ngay, luôn bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ đắc lực cho chỉ huy chiến đấu giành thắng lợi vang dội.


Đại đội đã được tặng thưởng 6 Huân chương Chiến công (2 hạng nhì, 4 hạng ba), 7 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 5 thông tin được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:36:48 am
ĐẠI ĐỘI 340 SỬA CHỮA Ô TÔ, BINH TRẠM 34, BỘ TƯ LỆNH 559


Từ năm 1965 đến năm 1973, Đại đội 340 làm nhiệm vụ sửa chữa ôtô ở vùng bắc sông Bạc. Đơn vị làm tốt sửa chữa vừa, tiến tới sửa chữa lớn nhiều bộ phận. Tính chung đại đội đã sửa được 3.800 lượt chiếc xe, đạt chất lượng tốt. Năm nào đơn vị cũng sửa chữa được nhiều đầu xe, vượt chỉ tiêu kế hoạch.


Đơn vị còn tháo gỡ được 50 tấn vật liệu ở các xe đã bị đánh hỏng nặng, giải quyết khó khăn về khan hiếm phụ tùng.


Đại đội đã được tặng thưởng 8 Huân chương Chiến công (1 hạng nhất, 2 hạng nhì, 5 hạng ba), 7 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, 100% cán bộ, chiến sĩ được khen thưởng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 340 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:37:18 am
ĐẠI ĐỘI 11 PHÁO CAO XẠ 37 LY, TIỂU ĐOÀN 127, TRUNG ĐOÀN 282,
SƯ ĐOÀN 365, QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ năm 1966 đến năm 1972, Đại đội 11 làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu bảo vệ giao thông vận tải ở các khu vực thuộc Nghệ An, Hà Tĩnh và trên đất Lào. Đại đội đã bắn rơi 27 máy bay phản lực Mỹ.


Đại đội đã được tặng thưởng 10 Huân chương Chiến công (4 hạng nhì, 6 hạng ba), 5 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 11 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:37:44 am
ĐẠI ĐỘI 211 PHÁO CAO XẠ 85 LY, TRUNG ĐOÀN 218, QUÂN KHU 4


Từ ngày 5 tháng 8 năm 1964 đến tháng 12 năm 1972, Đại đội 211 đã cơ động chiến đấu ở nhiều tỉnh trên miền Bắc. Đại đội đã bắn rơi 23 máy bay các loại của Mỹ và phối hợp với các đơn vị bạn bắn rơi 89 chiếc khác.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 11 Huân chương Chiến công các hạng (1 hạng nhất, 5 hạng nhì, 5 hạng ba), 6 năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 211 pháo cao xạ được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:38:14 am
ĐẠI ĐỘI 21 SÚNG 12,7 LY, TRUNG ĐOÀN 148, SƯ ĐOÀN 316


Đại đội 21 thành lập tháng 6 năm 1964. Từ năm 1965 đến năm 1968, đơn vị chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, đã bắn rơi 4 máy bay Mỹ. Từ năm 1969, đại đội chiến đấu ở chiến trường Lào. Đại đội đã bắn rơi 36 máy bay (có 8 chiếc rơi tại chỗ), diệt 239 tên địch, bắt 6 tên ngụy, phá hủy 4 súng cối và ĐKZ.


Đại đội đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 14 Huân chương Chiến công các hạng (4 hạng nhất, 3 hạng nhì, 7 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 21 súng 12,7ly được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:38:47 am
ĐẠI ĐỘI 37 RA-ĐA, TRUNG ĐOÀN 292,
SƯ ĐOÀN 373 QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN


Từ tháng 12 năm 1965, Đại đội 37 làm nhiệm vụ cảnh giới ở địa bàn tỉnh Sơn La, phục vụ các đơn vị phòng không chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Đơn vị đã ngày đêm thường trực bám máy, sáng tạo nhiều cách bắt mục tiêu, phát hiện máy bay địch từ xa hơn 300km, bảo đảm chính xác về số lượng, kiểu loại, thông báo kịp thời, chính xác cho các đơn vị phòng không ta sẵn sàng chiến đấu tốt. Tính chung, đơn vị đã phát hiện và thông báo được 676.940 lần tốp máy bay đầy đủ, chính xác, phục vụ tốt cho chiến đấu. Đại đội còn dùng súng phòng không 14,5ly bắn rơi 11 máy bay địch.


Đại đội đã được tâng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 4 Huân chương Chiến công (2 hạng nhất, 2 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đại đội 37 ra-đa được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:39:15 am
ĐỘI 54 ĐẶC CÔNG, ĐOÀN 305


Đội 54 đặc công, hoạt động ở địa bàn xa hậu phương, điều kiện sinh hoạt và chiến đấu rất khó khăn. Đơn vị đã kiên trì bám đất, bám dân xây dựng cơ sở để nắm chắc tình hình địch.


Ngày 3 tháng 10 năm 1972, Đội 54 đã dũng cảm, mưu trí vượt qua nhiều trạm kiểm soát, hàng rào, bãi mìn của địch, chọc thẳng vào nơi để máy bay, kho xăng, kho bom, phá hủy 23 máy bay địch, đốt cháy kho xăng, làm nổ kho bom, diệt 60 giặc lái.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Đội 54 đặc công được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:40:05 am
TRẠM CHUYỂN THƯƠNG 10A, BINH TRẠM 25,
CỤC VẬN TẢI, TỔNG CỤC HẬU CẦN


Từ năm 1968 đến năm 1972, trạm chuyển thương 10A làm nhiệm vụ tiếp nhận và vận chuyển thương binh, bệnh binh từ chiến trường ra. Đứng chân ở địa bàn Hà Tĩnh và Vĩnh Linh, nơi máy bay địch thường xuyên đánh phá ác liệt, trạm phải đón và chuyển số lượng thương, bệnh binh khá lớn (thường xuyên 200 người/ngày có khi 1.000 người/ngày). Tính chung trạm đã tiếp nhận, chăm sóc và chuyển về phía sau hơn 10 vạn thương binh, bệnh binh an toàn. Trên 20 lần khu vực trạm và đội hình chuyển thương bị máy bay địch đánh, cán bộ, chiến sĩ trong trạm đều dũng cảm xông vào cứu thương binh, bệnh binh, thực hiện đúng khẩu hiệu "không để thương binh bị thương lần thứ hai".


Trạm đã được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công (1 hạng nhì, 3 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Trạm chuyển thương 10A được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:40:42 am
BAN NGOẠI 1, VIỆN QUÂN Y 41, CỤC HẬU CẦN, QUÂN KHU 4


Từ năm 1965 đến năm 1973, Ban ngoại 1 đã điều trị 11.621 lượt thương, bệnh binh mổ 2.365 trường hợp an toàn. Trong đó có 482 trường hợp vết thương hiểm nghèo. Đơn vị luôn nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chịu khó đúc rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật... áp dụng và phát triển tốt kỹ thuật đóng đinh nội tủy, dẫn lưu đường gan mật...


Ban ngoại 1 đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công (1 hạng nhì, 2 hạng ba), 17 bằng khen, 4 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Ban ngoại 1 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Hai, 2023, 08:41:20 am
PHÂN ĐỘI 23 HẢI QUÂN, KHU VỰC 4, BỘ TƯ LỆNH HẢI QUÂN


Trong năm 1972, Phân đội 23 làm nhiệm vụ thả thủy lôi đánh tàu địch và vận chuyển tiếp tế cho đảo Cồn Cỏ và Mặt trận Trị Thiên. Đồng thời rà phá thủy lôi địch ở khu vực sông Gianh, Cửa Tùng. Đơn vị chiến đấu anh dũng đã đánh chìm 2 tàu khu trục, 1 tàu biệt kích, 1 xà lan, đánh bị thương 8 chiếc khác (có 6 tàu khu trục và 2 tàu tuần dương loại trên 15.000 tấn). Trong nhiệm vụ vận chuyển, đơn vị mưu trí, dũng cảm tránh được nhiều lần đánh phá của địch, đưa hàng tới đích, chở thương binh từ mặt trận về sau an toàn.


Phân đội đã được khen thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công (1 hạng nhất, 2 hạng nhì).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Phân đội 23 được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:20:14 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ HƯỚNG LẬP, KHU VỰC VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG BÌNH


Xã Hướng Lập nằm phía tây khu Vĩnh Linh. Từ năm 1965 đến năm 1972. Dân quân du kích đã vượt qua bom đạn ác liệt, tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chiến đấu, đã bắn rơi 2 máy bay lên thẳng của Mỹ, diệt gọn 2 toán biệt kích thám báo, thu 3 súng đại liên và 130 đồ dùng quân sự. Đơn vị đã tham gia 8.000 ngày công phục vụ chiến đấu, tích cực làm đường kéo pháo, cáng thương binh, vận chuyển đạn, gạo cho bộ đội.


Đơn vị đã đào được 5.270 mét giao thông hào, 2.079 hầm trú ẩn, phá gỡ được hàng chục quả bom chậm nổ, hàng nghìn mìn lá.


Dân quân du kích Hướng Lập đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công các hạng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Hướng Lập được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:20:50 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ PHONG THỦY, HUYỆN LỆ THỦY,  TỈNH QUẢNG BÌNH


Dân quân du kích xã Phong Thủy có 720 người (260 nữ). Từ năm 1965 đến tháng 12 năm 1972, dân quân du kích đã vượt qua gian khổ ác liệt, ngày đêm thường trực đánh địch, bắn rơi 3 máy bay F4. Đơn vị đóng góp 34.100 ngày công kéo pháo, chở đò cho bộ đội, vận chuyển hàng của nhà nước.


Đơn vị đã đào 10km hào giao thông, làm trên 8.000 hầm trú ẩn nơi công cộng, đã cứu được 317 người dân bị sập hầm và 300 tấn thóc ra khỏi nơi địch đánh phá.


Dân quân du kích xã Phong Thủy đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Chiến công (2 hạng nhì, 1 hạng ba), 7 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Phong Thủy được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:21:25 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ KỲ TÂN, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH


Xã Kỳ Tân nằm ở ven biển huyện Kỳ Anh, dân quân du kích có 370 người (148 nữ). Từ năm 1965 đến năm 1972, dân quân du kích xã đã chiến đấu bắn rơi 3 máy bay Mỹ (có 1 chiếc rơi tại chỗ), phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 1 chiếc khác.


Đơn vị đã đóng góp được hơn 10.000 ngày công đào đắp trận địa và kéo pháo giúp bộ đội, phục vụ chiến đấu tốt. Dân quân du kích đã đắp 5.000 mét khối đất, lấp 61 hố bom, cứu 31 lần chiếc xe, bốc dỡ 2.630 tấn hàng chuyển khỏi nơi địch đánh phá. Đơn vị đã đào được 9km hào giao thông, làm 1.700 hầm trú ẩn ở nơi công cộng.


Dân quân du kích xã Kỳ Tân đã được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công, 8 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Kỳ Tân được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:22:02 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ NGHI HƯƠNG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN


Xã Nghi Hương nằm ở ven biển huyện Nghi Lộc, dân quân du kích có 395 người. Từ năm 1965 đến tháng 12 năm 1972, dân quân du kích đã góp phần tích cực cùng đơn vị bạn bắn rơi 2 máy bay, bắn cháy 1 tàu chiến Mỹ. Đơn vị được giao nhiệm vụ vận chuyển bốc dỡ hàng, năm nào đơn vị cũng bốc dỡ vượt chỉ tiêu trên giao từ 15% trở lên. Riêng năm 1972, đơn vị đã bốc dỡ được 3.600 tấn hàng, vượt mức 382%. Đơn vị đã đào được 26km hào giao thông, làm hơn 5.200 hầm hố trú ẩn ở nơi công cộng, phá gỡ 64 quả bom từ trường, bom chậm nổ.


Dân quân du kích xã Nghi Hương đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 5 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Nghi Hương được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:28:15 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ NGUYÊN XÁ, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH


Xã Nguyên Xá (còn gọi là làng Nguyễn) nơi có truyền thống đánh giặc giữ làng nổi tiếng từ thời kháng chiến chống Pháp. Từ năm 1965 đến năm 1972, dân quân du kích đã tổ chức trực chiến thường xuyên, bắn rơi 2 máy bay Mỹ.


Đơn vị thường xuyên có lực lượng làm công tác phòng tránh, cứu sập, cứu cháy hoạt động tích cực và có hiệu quả đã cứu được 17 người và 36 căn nhà khỏi cháy. Đơn vị bổ sung cho quân đội được 620 người, vượt chỉ tiêu 139 người.


Dân quân du kích xã Nguyên Xá là lá cờ đầu của tỉnh Thái Bình về phong trào dân quân du kích, được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công (1 hạng nhì, 1 hạng ba), 5 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Nguyên Xã được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:28:52 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ DƯƠNG HƯU, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG


Xã Dương Hưu là xã miền núi, dân quân du kích có 203 người (105 nữ), phần lớn là người dân tộc. Dân quân du kích đã bắn rơi 1 máy bay A4 của Mỹ bằng 7 viên đạn súng trường. Dân quân xã Dương Hưu trở thành đơn vị đầu tiên dùng súng bộ binh bắn rcã máy bay phản lực Mỹ của tỉnh Hà Bắc.


Dân quân du kích đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 8 năm liền là Đơn vị Quyết thắng.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Dương Hưu được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:29:54 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ THƯỢNG KIỆM, HUYỆN KIM SƠN, TỈNH NINH BÌNH


Từ năm 1965 đến năm 1972, dân quân du kích xã Thượng Kiệm đã tổ chức đội trực chiến, luôn sẵn sàng chiến đấu, đã bắn rơi 2 máy bay Mỹ, bắn bị thương 1 chiếc khác.


Đơn vị đã đào đắp 1.237 mét khối đất, xây dựng trận địa cho bộ đội; san lấp hàng trăm hố bom, phá gỡ 37 quả bom từ trường, 300 bom bi, phục vụ tốt cho giao thông vận chuyển và sản xuất.


Đơn vị 7 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công (2 hạng nhì, 1 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, xã Thượng Kiệm được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:30:40 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ HẢI THỊNH, HUYỆN HẢl HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH


Xã Hải Thịnh là xã ven biển, dân quân du kích có 964 người (229 nữ). Từ năm 1965 đến tháng 11 năm 1972, dân quân du kích xã đã bắn rơi 2 máy bay, bắn cháy 1 tàu chiến Mỹ; góp phần tích cực phối hợp với đơn vị bạn bắn rơi 5 máy bay khác.


Đơn vị đã gỡ được 30 quả bom nổ chậm, bom từ trường và đào 7.500 hầm hố, hàng nghìn mét hào giao thông.


Dân quân du kích xã Hải Thịnh 7 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng Huân chương Chiến công (1 hạng nhì, 6 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Hải Thịnh được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:31:11 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ ÁI QUỐC, HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƯƠNG


Xã Ái Quốc có đường sắt, đường bộ chạy qua. Dân quân du kích có 550 người (206 là nữ). Từ năm 1965 đến tháng 12 năm 1972, dân quân du kích tổ chức lực lượng thường xuyên trực chiến, phối hợp chặt chẽ với bộ đội chiến đấu, đã góp phần cùng đơn vị cao xạ đóng trong xã bắn rơi 21 máy bay Mỹ.


Đơn vị đã bỏ nhiều công sức phục vụ chiến đấu, đào đắp được 5 trận địa pháo cao xạ, đóng góp 10.000 ngày công đào 2.944 mét giao thông hào và 6.500 hầm trú ẩn nơi công cộng.


Dân quân du kích Ái Quốc 7 năm liền là Đơn vị Quyết thắng được tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công (1 hạng nhì, 3 hạng ba).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Ái Quốc được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 12 Tháng Hai, 2023, 09:31:54 am
DÂN QUÂN DU KÍCH XÃ HÒA XÁ, HUYỆN ỨNG HÒA, TỈNH HÀ TÂY


Từ năm 1965 đến năm 1972, dân quân du kích xã Hòa Xá thường xuyên có đội trực chiến bảo vệ cầu Tế Tiêu. Đội trực chiến bắn máy bay Mỹ đã cùng đơn vị bạn bắn rơi 1 máy bay A3J của Mỹ, bảo vệ được cầu suốt thời gian 2 cuộc chiến tranh phá hoại. Đơn vị đã đóng góp hơn 30.000 ngày công phục vụ chiến đấu; đã đào hơn 1.000 hầm hố, 6.000 mét hào giao thông để bảo vệ nhân dân trong xã.


Dân quân du kích đã xây dựng xâ Hòa Xá thành xã điển hình xuất sắc trong phong trào tòng quân chống Mỹ, cứu nước của tỉnh; là nơi có phong trào thanh niên luyện tập để chuẩn bị "vượt Trường Sơn", là quẽ hương của "chiếc gậy Trường Sơn" nổi tiếng thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.


Dân quân du kích xã Hòa Xá 6 năm liền là Đơn vị Quyết thắng; được tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Dân quân du kích xã Hòa Xã được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Hai, 2023, 04:43:18 pm
TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN GÁI XÃ HOA LỘC, HUYỆN HẬU LỘC,
TỈNH THANH HÓA


Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc thành lập năm 1965, có 14 người. Từ tháng 6 năm 1967 đến tháng 12 năm 1972, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ cầu De và bảo vệ giao thông vận chuyển trên kênh De trong huyện. Đơn vị đã bắn rơi 3 máy bay Mỹ, bắn bị thương 4 chiếc khác. Trung đội là đơn vị dân quân gái đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ trên miền Bắc.


Trung đội 5 năm liền là Đơn vị Quyết thắng, được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba và 2 Huân chương Chiến công (1 hạng nhất, 1 hạng nhì).


Ngày 3 tháng 9 năm 1973, Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc được Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Hai, 2023, 04:43:52 pm
TỰ VỆ CẢNG HẢI PHÒNG


Từ năm 1965 đến tháng 12 năm 1972, lực lượng trực chiến đã bắn rơi 3 máy bay và góp phần cùng đơn vị bộ đội bắn rơi 30 chiếc khác. Đơn vị đã tổ chức phá gỡ được 308 quả bom và thủy lôi, giải phóng được 17 cửa luồng lạch, trên 50km đường sông, đường biển, bảo đảm tàu qua lại được an toàn. Đơn vị đã đào được 3 km hào giao thông, hàng nghìn hầm trú ẩn ở khu vực cảng. Tự vệ cảng Hải Phòng đã được tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất.

Ngày 3 tháng