Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu - Hồi ký Việt Nam => Tác giả chủ đề:: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:09:38 pmTiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:09:38 pm
Tên sách: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Tác giả:
Nhà xuất bản: Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2002
Người thực hiện: giangtvx, quansuvn


BAN BIÊN SOẠN

   Đại tá, TS PHẠM GIA ĐỨC (Chủ biên)
   Đại tá LÊ HẢI TRIỀU (Thư ký)
   Đại tá NGÔ XUÂN LỊCH
   Đại tá LÊ THẾ HẢI
   Đại tá PHẠM QUANG ĐỊNH
   Đại tá ĐẶNG VĂN LÂM
   Đại tá PHẠM BÁ TOÀN
   Trung tá ĐẶNG VIỆT THỦY


(http://tuanbaovannghetphcm.vn/uploads/images/Anh-minh-hoa---Bac-Ho-voi-nhung-nguoi-lam-phim_729x1024.png)


CÓ ANH HÙNG LÀ VÌ CÓ TẬP THỂ ANH HÙNG,
CÓ TẬP THỂ ANH HÙNG LÀ VÌ CÓ NHÂN DÂN ANH HÙNG,
DÂN TỘC ANH HÙNG, ĐẢNG ANH HÙNG

HỒ CHÍ MINH


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:11:41 pm
LỜI NHÀ XUẤT BẢN


Năm 2000, được sự chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp với Nhà xuất bản Lao động xuất bản bộ sách Chân dung Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh, giới thiệu 1780 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động được Nhà nước tuyên dương từ năm 1952 đến năm 2000. Bộ sách quý trên đã phục vụ kịp thời Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI (11-2000), được đông đảo bạn đọc đánh giá cao.


Nhằm đáp ứng yêu cầu bạn đọc và chào mừng những sự kiện chính trị của đất nước trong năm 2002 và các năm tiếp theo, Nhà xuất bản Quân dội nhân dân tổ chức biên soạn vả xuất bản cuốn sách Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng giới thiệu những tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động được Nhà nước tuyên dương hơn nửa thế kỷ qua. Đây là công trình xuất bản có ý nghĩa lớn, như một tượng đài bằng ấn phẩm, nhằm góp phần khẳng định những cống hiến lớn lao của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà tiêu biểu là những tập thể anh hùng và những anh hùng đã lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ đó tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của quân và dân ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


Cuốn sách Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng được chia làm ba phần:

Phần thứ nhất: Giới thiệu những tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).

Phần thứ hai: Giới thiệu những tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975).

Phần thứ ba: Giới thiệu những tập thể Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động trong thời kỳ xây dựng vả bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (1975-2002).


Nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xin chân thành cảm ơn Viện Thi đua - Khen thưởng Nhà nước, Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành cuốn sách này.


Mặc dù Ban biên soạn đã làm việc hết sức nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, song cuốn sách khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình để lần xuất bản sau chất lượng tốt hơn.NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:13:18 pm
PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG TẬP THỂ ANH HÙNG THỜI KỲ
KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
(1945 - 1954)


NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYÊN ĐẠI TỪ,
TỈNH THÁI NGUYÊN

Đại Từ là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Đại Từ là cửa ngõ của Thủ đô kháng chiến (ATK). Với phương châm vừa kháng chiến vừa kiến quốc, nhân dân trong huyện đã tích cực kháng chiến, đẩy mạnh sản xuất tạo ra lực lượng hậu cần tại chỗ để giúp đỡ bộ đội và các cơ quan của Trung ương. Năm 1947, quân và dân Đại Từ đã phối hợp với bộ đội chủ lực tiêu diệt nhiều binh lính Pháp nhảy dù khi chúng bao vây khu ATK, góp phần bảo vệ an toàn Trung ương Đảng và Bác Hồ...


Sau năm 1954, toàn huyện đã dấy lên phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Trong 15 năm (1960-1975) bình quân mỗi năm huyện đóng góp cho Nhà nước 6.000 tấn lương thực, 200 tấn thịt... Lực lượng vũ trang huyện được tổ chức biên chế thành 39 đầu mối; có 15.231 người tham gia dân quân tự vệ. Ngày 1 tháng 8 năm 1966, bằng súng bộ binh với 18 viên đạn, quân dân xã Hà Thượng - Đại Từ đã bắn rơi 1 máy bay RF.4C của Mỹ.


Đại Từ đã đón hơn 10 nghìn lượt đồng bào từ Thái Nguyên cùng các cơ sở trường học, xí nghiệp... đến sơ tán; đã giúp đỡ đồng bào sơ tán 15.600 cây tre, 78 tấn gạo, 21.198kg thóc... để ổn định cuộc sống; giúp đỡ bộ đội chủ lực 20 vạn ngày công để xây dựng trận địa, đào đắp 11 vạn mét khối đất đá, 2 vạn hầm hào và hàng vạn mét hào giao thông, v.v...


Toàn huyện có 1.656 liệt sĩ, 24 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Huyện Đại Từ còn là đơn vị thực hiện sớm nhất 4 chương trình hạ tầng cơ sở: Điện - Đường - Trường - Trạm ở huyện miền núi. Đại Từ là huyện sớm nhất trong tỉnh hoàn thành cơ bản vấn đề giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh.


Huyện Đại Từ đã được Nhà nước tặng thưởng: 10 Huân chương Chiến công, 6 Huân chương Lao động, trên 9.500 huân, huy chương trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhiều cờ thưởng của Chính phủ, quân khu và tỉnh tặng...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đại Từ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 06 Tháng Giêng, 2020, 10:19:26 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN


Định Hóa là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Bắc Thái. Đảng bộ huyện được thành lập từ tháng 9 năm 1946. Các dân tộc huyện Định Hóa luôn đoàn kết một lòng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng hy sinh bảo vệ cách mạng, bảo vệ an toàn Trung ương Đảng và Bác Hồ. Từ năm 1946 đến năm 1954, quân dân Định Hóa đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắn rơi 1 máy bay, thu nhiều vũ khí đạn dược. Định Hóa đã có hơn 3.000 người tham gia bộ đội, hàng vạn lượt người đi dân công. Huyện đi đầu trong các phong trào "Hũ gạo nuôi quân", "Mùa đông binh sĩ", đã đóng góp được hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến.


Huyện Định Hóa đã được Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Quân công, 4 Huân chương Lao động, 16 Huân chương chiến công, 7 Huân chương Kháng chiến, 22 Cờ thưởng luân lun, 40 bằng khen và hàng trăm giấy khen.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Định Hóa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:23:49 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
   

Võ Nhai là một huyện vùng cao nằm ở phía đông bắc tỉnh Thái Nguyên. Nhân dân Võ Nhai vốn có truyền thống cách mạng, trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân đã đóng góp hàng vạn ngày công, ủng hộ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và lớp lớp thanh niên lên đường tham gia kháng chiến. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đã cùng với bộ đội chủ lực đánh nhiều trận để bảo vệ khu căn cứ, bảo vệ Đảng và Bác Hồ.


Sau năm 1975, đặc biệt, sau hơn 10 năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, tổng sản phẩm toàn huyện hàng năm tăng 8,6%; năng suất lúa đạt 45 tạ/ha/vụ; hệ thống trường học, trạm xá, điện, giao thông, thủy lợi được đầu tư xây dựng phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.


Huyện Võ Nhai đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Quân công hạng 3, 5 Huân chương Chiến công, 4 Huân chương Độc lập hạng 3, 2 Huân chương Lao động hạng 3, hơn 6.300 huân chương, kỷ niệm chương và 1 đồng tiền vàng...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Võ Nhai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:24:18 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊNPhú Bình là một huyện trung du nằm về phía nam của tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 năm kháng chiến, nhân dân Phú Bình đã đóng góp hàng trăm tấn thóc gạo, hàng chục tấn thịt ủng hộ cách mạng. Phú Bình đã huy động 72.500 lượt người đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng vũ trang huyện đã phối hợp với các lực lượng chủ lực chiến đấu tiêu diệt nhiều tên địch khi Pháp đưa 6 tiểu đoàn có máy bay, tàu chiến yểm hộ tiến công lên Thái Nguyên ngày 29 tháng 9 năm 1950 làm thất bại cuộc hành quân của địch.


Từ năm 1975 đến nay, Phú Bình đã tập trung phát triển kinh tế theo hướng nông - lâm - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, đạt hiệu quả cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 7,5-9%, bình quân lương thực đạt 420kg/người/năm; xây dựng cơ sở hạ tầng Điện - Đường - Trường - Trạm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đã thường xuyên chăm sóc về vật chất và tinh thần cho 8.228 lượt đối tượng chính sách xã hội.


Huyện Phú Bình đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Độc lập hạng 3, 11 Huân chương Lao động, 25 Huân chương Quân công, 1.119 Huân chương Chiến công, 15 bằng khen của Chính phủ, 50 cờ thưởng của các cấp.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:24:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

   
Hà Quảng nằm về phía bắc tỉnh Cao Bằng, là nơi có phong trào cách mạng sớm nhất và trở thành khu căn cứ vững chắc của cả nước.


Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, từ năm 1946 đến năm 1954, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đá tham gia trực tiếp đánh các chiến dịch lớn như: chiến dịch Việt Bắc (1947), chiến dịch Biên Giới (1950); trận Đông Khê, chiến dịch Hòa Bình và chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). Đồng thời, huyện đã huy động nhân dân đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và hàng nghìn lượt dân công phục vụ kháng chiến.


Sau năm 1975, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Hà Quảng đã đoàn kết khắc phục hậu quả chiến tranh, vừa xây dựng cơ sở hạ tầng, vừa củng cố lực lượng đấu tranh có hiệu quả bảo vệ vùng biên giới của Tổ quốc.


Quân và dân huyện Hà Quảng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba và nhiều huân, huy chương, bằng khen của các bộ và tỉnh.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hà Quảng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:25:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG
   

Nguyên Bình là một huyện vùng cao cách thị xã Cao Bằng 45km về phía tây. Trước năm 1945, ở Nguyên Bình đã thành lập được 2 chi bộ đảng đầu tiên lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện đấu tranh khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945. Từ năm 1946 đến năm 1954, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ tịch, nhân dân và lực lượng vũ trang Nguyên Bình tiếp tục củng cố lực lượng đấu tranh chống bọn phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chống thù trong giặc ngoài. Phong trào tiết kiệm xây dựng "Hũ gạo kháng chiến", "Ngày quân lương", "Tuần lễ vàng"... được nhân dân hưởng ứng rộng rãi.


Huyện Nguyên Bình đã được tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng nhất, cờ luân lưu và bằng khen của bộ, tỉnh.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nguyên Bình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:26:32 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG
   

Hòa An là huyện nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng. Nhân dân Hòa An vốn có truyền thống đấu tranh cách mạng, ngày 22 tháng 8 năm 1945, lực lượng vũ trang huyện đã chiến đấu chiếm đồn Nước Hai, huyện lỵ Hòa An được hoàn toàn giải phóng, chính quyền về tay nhân dân. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hòa An đã thực hiện tốt chủ trương "Vừa kháng chiến, vừa kiến quốc". Các phong trào "Hũ gạo nuôi quân", "Tuần lễ vàng" đã được đông đảo quần chúng hưởng ứng nhiệt liệt. Riêng phụ nữ xã Hồng Việt đóng góp được 20.645đ cho kháng chiến. Hòa An đã dồn sức cho tiền tuyến đánh thắng địch trong Đông - Xuân (1953-1954) và chiến dịch Điện Biên Phủ.


Huyện Hòa An đã được Nhà nước tặng thưởng: 1.033 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1.692 hạng nhì, 1.809 hạng ba, 517 Huy chương Kháng chiến hạng nhất, 554 Huy chương Kháng chiến hạng nhì cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, Đảng bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh".


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hòa An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:26:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LƯƠNG, TỈNH BẮC NINH

   
Huyện Gia Lương nằm ở phía nam tỉnh Bắc Ninh. Trong kháng chiến chống Pháp, tháng 4 năm 1946, các ban chỉ huy tự vệ từ xã đến huyện được thành lập. Cuối 1946, huyện Gia Lương đả thành lập trung đội du kích tập trung. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Gia Lương đã tổ chức đánh địch 1.142 trận, tiêu diệt và làm bị thương 2.115 tên địch, bắt sống 936 tên, phá hủy 60 đồn bốt, 7 xe tăng, bắn chìm 3 ca nô, thu hàng trăm tấn đạn dược. Gia Lương có 8.170 thanh niên nhập ngũ; nhân dân đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm... góp phần cùng quân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.


Huyện Gia Lương đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng nhất, hạng ba, Huân chương Chiến công các hạng, Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động và nhiều bằng khen các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Gia Lương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:27:26 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

   
Bắc Sơn là một huyện miền núi vùng cao của tỉnh Lạng Sơn. Trước Cách mạng tháng Tám, phong trào đấu tranh cách mạng ở Bắc Sơn diễn ra rất sôi nổi, đặc biệt là khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27 tháng 9 năm 1940. Khởi nghĩa giành thắng lợi, chính quyền nhân dân được thành lập ở nhiều xã. Cách mạng tháng Tám thành công, Bắc Sơn vừa chiến đấu, vừa sản xuất đã xây dựng được 1 đại đội bộ đội địa phương, 11 trung đội địa phương quân... Riêng lực lượng dân quân tự vệ trong 9 năm kháng chiến đã huy động được 17.119 lượt người tham gia. Hưởng ứng "Tuần lễ vàng", nhân dân Bắc Sơn đã ủng hộ kháng chiến 2kg vàng, gần 10.000kg gạo để nuôi quân...


Quân và dân huyện Bắc Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Lao động, 1 Huân chương Chiến công và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bắc Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:27:57 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC


Vĩnh Tường là một huyện đồng bằng, nằm ở đỉnh tam giác châu thổ sông Hồng. Truớc Cách mạng tháng Tám năm 1945, Vĩnh Tường là nơi có phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển rất mạnh. Ngày 21 tháng 8 năm 1945, nhân dân và lực lượng tự vệ của huyện nổi dậy tiến về phủ lỵ cướp chính quyền thành lập chính quyền cách mạng mới. Trong kháng chiến chống Pháp, Vĩnh Tường thực hiện chiến tranh nhân dân, phối hợp ba thứ quân vừa chiến đấu, vừa xây dựng, bảo vệ độc lập dân tộc, giải phóng quê hương. Tháng 6 năm 1946,  bộ đội địa phương huyện được thành lập, đã phối hợp với lực lượng chủ lực đánh 312 trận, tiêu diệt 3.500 địch. Điển hình ngày 18 tháng 8 năm 1949, du kích xã Kim Xá chặn đánh đội quân nhảy dù của Pháp, tiêu diệt tại chỗ 31 tên, thu nhiều vũ khí. Nhân dân Vĩnh Tường đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, 10 nghìn lượt người đi dân công phục vụ các chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ.


Huyện Vĩnh Tường đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 3 Huân chương Kháng chiến cho 3 xã (Thượng Trưng, Bình Dương, Tuân Chính), 1 Huân chương Lao động, 1 Huân chương Chiến công và nhiều huân, huy chương khác.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vĩnh Tường được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:28:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG


Huyện Sơn Dương nằm ở phía nam tỉnh Tuyên Quang, có xã Tân Trào là căn cứ địa cách mạng, cơ quan đầu náo của Trung ương Đảng để chỉ đạo cách mạng trong cả nước. Trong Cách mạng tháng Tám, nhân dân các dân tộc Sơn Dương đá làm tròn trách nhiệm lớn lao là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng.


Trong kháng chiến chống Pháp, Sơn Dương là địa bàn chiến lược - trung tâm của chiến khu cách mạng. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện tích cực xây dựng củng cố chính quyền cách mạng, quân và dân Sơn Dương đã trực tiếp chiến đấu bảo vệ căn cứ cách mạng. Điển hình, thảng 12 năm 1947, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện đã tham gia đánh địch 8 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 300 tên địch, thu nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng. Vừa tổ chức lực lượng bảo vệ khu căn cứ cách mạng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, nhân dân Sơn Dương còn tích cực ủng hộ sức người, sức của cho kháng chiến. Trong chiến dịch Thu - Đông 1947, huyện đã đóng góp 12 nghìn ngày công. Hội phụ nữ huyện gói 1.200 bánh chưng và 500.000 đổng ủng hộ bộ đội. Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn cân thóc, vận động hàng nghìn thanh niên tham gia dân quân du kích và bộ đội đi chiến đấu.


Quân và dân Sơn Dương đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Quân công hạng ba, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 3 Huân chương Lao động và nhiều huân, huy chương khác.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sơn Dương được Chủ tịch nước Cộng hòa xâ hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:29:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG


Yên Sơn là một huyện miền núi nằm ở cửa ngõ tây nam, bao bọc thị xã Tuyên Quang. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Yên Sơn đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực, dũng cảm chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và khu căn cứ cách mạng Lào, đồng thời chi viện cho mặt trận, đóng góp vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đặc biệt, trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947 trận Khe Lau quân ta chiến đấu đã nhấn chìm 1 ca nô, 2 tàu chiến, diệt gần 300 tên địch. Để phục vụ các chiến dịch (Biên Giới, Tây Bắc, Điện Biên Phủ), nhân dân và lực lượng vũ trang Yên Sơn đã đào đắp 11.200m3 đất đá để sửa chữa quốc lộ 2, quốc lộ 13A, bến phà Hiên... Huy động 500 xe đạp thồ, trên 40.000 ngày công, 300 con trâu, trên 100 tấn gạo và hàng trăm tấn thực phẩm các loại gửi ra chiến trường.


Huyện Yên Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, 9 Huân chương Lao động hạng nhì, 17 Huân chương Lao động hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:29:45 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG


Chiêm Hóa là huyện miền núi, cách tỉnh lỵ Tuyên Quang 67km về phía bắc. Trong Cách mạng tháng Tám, phong trào đấu tranh của quần chúng ở Chiêm Hóa phát triển mạnh mẽ. Ngày 10 tháng 4 năm 1945, quần chúng nổi dậy đánh chiếm quận lỵ, Chiêm Hóa được giải phóng, chính quyền về tay nhân dân. Ngày 15 tháng 2 năm 1947, chi bộ Đảng của huyện được thành lập đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các tổ chức quần chúng, thực hiện "tiêu thổ kháng chiến", hoàn thành nhiệm vụ diệt "giặc đói", "giặc dốt", xây dựng lực lượng vũ trang, đập tan mọi âm mưu phá hoại thành quả cách mạng của bọn phản động; bảo vệ an toàn Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương đóng trên địa phương, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần II. Nhân dân và lực lượng vũ trang Chiêm Hóa đã đánh thắng nhiều trận trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947, đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch Biên Giới và chiến dịch Điện Biên Phủ.


Quân và dân Chiêm Hóa đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Lao động hạng nhất, 4 Huân chương Lao động hạng ba, 1 cờ của Chính phủ tặng, 15 bằng khen cấp Bộ, 26 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, 10 cờ danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho lực lượng vũ trang.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Chiêm Hóa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:30:18 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI


Mường Khương là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía bắc tỉnh Lào Cai. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo trục tiếp của Đảng bộ huyện, nhân dân và các lực lượng vũ trang Mường Khương chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng và đạt được những thảnh tích lớn trong tiễu phỉ, trừ gian, đánh bại âm mưu xây dựng "xứ Nùng tự trị" của thực dân Pháp, xây dựng căn cứ cách mạng Mường Lum. Tiêu biểu như: trong một trận, lực lượng du kích huyện đã đánh tan trên 300 tên phỉ tay sai của Pháp, tạo thanh thế mới cho các huyện vùng cao đánh phỉ. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia đánh giặc", quân và dân Mường Khương đã đánh trên 2.000 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 1.000 tên địch,  gọi hàng 800 tên, thu nhiều vũ khí, đạn dược; huy động trên 1.000 thanh niên bổ sung cho quân đội, 7.500 lượt người và ngựa đi phục vụ chiến đấu. Nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công đào hào, đắp lũy phục vụ chiến đấu; ủng hộ 436.000kg lương thực, thực phẩm phục vụ các đơn vị bộ đội và dân quân du kích chiến đấu.


Quân và dân huyện Mường Khương đã được tặng thưởng: 645 Huân chương Chiến công, 1.531 huân, huy chương kháng chiến, 2.346 huân, huy chương chiến sĩ vẻ vang, 473 bằng khen của Chính phủ...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mường Khương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 23 Tháng Giêng, 2020, 09:30:49 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN SA PA, TỈNH LÀO CAI


Sa Pa là một huyện vùng cao nằm ở phía tây bắc tỉnh Lào Cai. Qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, thực hiện "Tiêu thổ kháng chiến", nhân dân và lực lượng vũ trang Sa Pa đã phối hợp với các lực lượng chủ lực đánh 315 trận, tiêu diệt 952 tên địch, bắt sống 135 tên, thu gần 30 tấn đạn dược và nhiều phương tiện chiến đấu khác; động viên 203 thanh niên nhập ngũ, hàng chục nghìn nhân công phục vụ chiến đấu. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân Sa Pa đã ủng hộ 22.856kg lương thực và nhiều vũ khí thô sơ khác, góp phần làm nên thắng lợi chung của cả nước. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Sa Pa lập được nhiều thành tích trong tiễu phỉ, diệt trừ bọn phản động, làm thất bại âm mưu "Dùng người Việt trị người Việt" và "Phỉ hóa" của thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ.


Quân và dân huyện Sa Pa đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Lao động hạng ba, 4 xã được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, 3 xã được tậng thương Huân chương Chiến công hạng ba, lực lượng vũ trang huyện Sa Pa liên tục đạt Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch vững mạnh".


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sa Pa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:18:33 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI

Bắc Hà là huyện miền núi vùng cao nằm ở phía bắc tỉnh Lào Cai. Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện chủ trương kháng chiến "Toàn dân, toàn diện" của Trung ương, huyện Bắc Hà ra sức củng cố lực lượng, tạo thành mạng lưới vũ trang rộng khắp trong toàn huyện. Suốt 9 năm kháng chiến, quân và dân Bắc Hà đã phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu hơn 100 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 3.032 tên địch, thu 834 khẩu súng các loại, 5 máy vô tuyến điện. Bắc Hà đã huy động 1.235 lượt người và 301 con ngựa thồ tham gia phục vụ chiến đấu. Nhân dân đã đóng góp 130 tấn lương thực, thực phẩm, 70 chỉ vàng và 28 đôi vòng bạc ủng hộ kháng chiến.

Quân và dân huyện Bắc Hà đã được Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Lao động, 3 cờ thi đua của Bộ, 11 cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:19:02 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BÁT SÁT, TỈNH LÀO CAI

   Bát Sát là huyện vùng cao có biên giới giáp với Trung Quốc là 98,8km. Trong kháng chiến chống Pháp, huyện Bát Sát xây dựng lực lượng du kích rộng khắp đến các thôn bản. Lực lượng vũ trang huyện có 450 người, được trang bị 55 súng trường và trên 800 quà mìn... Nhân dân và lực lượng vũ trang Bát Sát đã phối hợp với lực lượng chủ lực, các địa phương bạn đánh trên 100 trận lớn, nho, giải phóng Bát Sát ngày 5 tháng 11 năm 1950. Điển hình, trong chiến dịch Lê Hồng Phong tháng 9 năm 1950 lực lượng vũ trang huyện Bát Sát phối hợp với bộ đội chủ lực đánh vào 4 đồn và sân bay Piềng Lào, tiêu diệt 50 tên, làm bị thương 42 tên, bắt sống 53 tên, thu 95 súng các loại. Hưởng ứng quỹ độc lập, nhân dân Bát Sát đã ủng hộ 62,5 tấn lương thực, 28,7 tấn thực phẩm, 670 đồng bạc trắng, 1.200 khuôn vải, 450 áo phục vụ cho lực lượng vũ trang huyện hoạt động.


Quân và dân huyện Bát Sát đã được Nhà nước tặng thưởng: 61 Huân chương Chiến công, 38 Huân chương Kháng chiến, 3 Huân chương Quân công, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 10 năm liền lực lượng vũ trang được công nhận là Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ huyện 15 năm được công nhận là "Đảng bộ trong sạch vững mạnh".


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bát Sát được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:19:26 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THỊ XÃ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

Thị xã Sơn La nằm ở trung tâm cao nguyên Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã đã anh dũng chiến đấu chống càn, chống máy bay bắn phá và chi viện sức người, sức của cho chiến dịch Tây Bắc; huy động nhân dân đi dân công, làm đường, vận chuyển lương thực, đồng thời đồng bào thị xã đã đóng góp 100 tấn gạo, 5 tấn thịt, 789 dân công. Thành tích đặc biệt xuất sắc của thị xã Sơn La là góp phần đập tan kế hoạch gây phỉ, âm mưu "xưng vua", xây dựng "Thái tự trị” của Pháp ở Tây Bắc, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng, hậu phương lớn của chiến dịch Điện Biên Phủ và bắc Lào.


Quân và dân thị xã Sơn La đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 4 Huân chương Lao động hạng nhì, 1 cờ luân lưu của Chính phủ, 5 bằng khen của Chính phủ, 17 cờ thi đua, hàng chục bằng khen các loại...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Sơn La được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:20:13 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH LAI CHÂU

Huyện Điện Biên xa xưa có tên là Mường Thanh. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quân và dân Điện Biên tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị cùng cả nước tiến hành chiến dịch giải phóng Điện Biên. Lực lượng vũ trang huyện đã phục kích đánh địch trên 30 trận, tiêu diệt 305 tên, bất sống và làm bị thương 303 tên; huy động 1.200 dân công, đào 18-000m3 hầm hào, mở 12.000m đường chiến dịch, xây dựng 9 trạm cứu thương; vận động nhân dân ủng hộ 635 tấn lương thực, 87 tấn thịt, 614 tấn rau, góp phần quan trọng vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954.


Huyện Điện Biên đã được Nhà nước tặng thưởng: 8 Huân chuông Lao động hạng ba, 6 Huân chương Lao động hạng nhất và Huân chương Lao động hạng nhì, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 13 Huân chương Chiến công các hạng, 5 Huân chương Quân công hạng ba, 3 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Quân công hạng nhất.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Điện Biên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:20:42 am
TRUNG ĐOÀN 42, SƯ ĐOÀN 327, QUÂN KHU 3

Trung đoàn 42 được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1945, tiền thân là chi đội 3, có 2 tiểu đoàn 89 và 90, qua chiến đấu và xây dựng được đổi thành Trung đoàn 6, Trung đoàn 41 và Trung đoàn 42 cho đến ngày nay.


Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn 42 đã vượt qua hy sinh, gian khổ, liên tục chiến đấu Trung đoàn trực tiếp đánh 209 trận, diệt 14 tiểu đoàn và 88 đại đội địch, tiêu diệt 16.932 tên, bắt sống 2.246 tên, thu và phá hủy 3.354 súng, bắn cháy 5 tàu chiến, 2 máy bay và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 42 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 9 Huân chương Quân công, 35 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Lao động và nhiều cờ luân lưu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tư lệnh Quân khu 3...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, Trung đoàn 42 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:21:36 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐÌNH BẢNG,
HUYỆN TIÊN SƠN, TỈNH BẮC NINH

Xã Đình Bảng thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có bề dày về lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Đình Bảng xây dựng làng chiến đấu ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến. Lực lượng vũ trang của xã gồm 4 trung đội du kích với 150 người, được trang bị bằng súng trường, súng tiểu liên. Xã còn có 1 tiểu đoàn dân quân tự vệ gồm 400 người. Nhân dân và các lực lượng vũ trang đả bỏ ra 10 nghìn ngày công đào hào, đắp lũy, làm hầm bí mật để chiến đấu chống giặc. Nhân dân thực hiện tiêu thổ kháng chiến, đã phá bằng địa 30 ngôi nhà, phá hoàn toàn các cột điện trên đoạn đường dài 5.000m. Lực lượng vũ trang của xã thường xuyên quấy rối các đồn bốt địch đóng ở các vùng lân cận, đánh nhiều trận quyết liệt tiêu diệt hàng trăm tên địch. Đội du kích thiếu niên Đình Bảng hoạt động mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu với kẻ thù lập nhiều chiến công xuất sắc. Nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Đình Bảng đă tiêu diệt 236 tên địch, phá hủy 6 xe quân sự, 5 khẩu đại bác, thu 15 súng trung liên và hàng trăm súng các loại cùng hàng chục tấn hàng hóa, đạn dược.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:22:28 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CHI LĂNG,
HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH

Xã Chi Lăng thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trong kháng chiến chống Pháp, tổ chức đảng của xã Chi Lăng lớn mạnh nhanh, đã xây dựng chính quyền cơ sở mạnh, lãnh đạo nhân dân chống lại mọi ý đồ thống trị của giặc Pháp, khiến chúng không lập được đồn bốt, không lập được tề ngụy tại xã. Là vùng tự do, nhân dân xã Chi Lăng đã xây dựng căn cứ địa vững chắc sẵn sàng chiến đấu chống giặc Pháp. Nhân dân làm hầm nuôi giấu cán bộ, bộ đội, đào 5.000m đường hầm, rào 8 làng chiến đấu, làm 200 hầm bí mật. Cả xã Chi Lăng là một trận địa ngầm dưới đất. Do vậy các cán bộ lãnh đạo, các đơn vị bộ đội vẫn hoạt động an toàn tại xã. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Chi Lăng đã anh dũng chống lại nhiều trận càn quét của giặc Pháp. Xã có 239 người đi bộ đội.


Xã Chi Lăng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bằng "Nhân dân Chi Lăng anh dũng chống càn". Nhân dân trong xã được tặng 652 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Chi Lăng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:22:50 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LÂU THƯỢNG,
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Lâu Thượng thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng tự vệ cứu quốc của Lâu Thượng đã anh dũng chiến đấu chống lại nhiều cuộc càn quét của giặc Pháp, tiêu diệt nhiều tên Việt gian phản động, bảo vệ nhân dân và chính quyền cách mạng. Nhân dân trong xã tận tình đùm bọc, chở che cho đồng bào các nơi khác tản cư về xã. Trong xã có 41 gia đình được tặng Bằng có công với nước.


Xã được tặng 2 Huân chương Chiến công hạng ba. Nhân dân trong xã được tặng 621 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lâu Thượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:23:15 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRÀNG XÁ,
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Tràng Xá là xã vùng cao thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân xã Tràng Xá đã triệt để thực hiện tiêu thổ kháng chiến: phá dỡ 200 nóc nhà, cắm hàng vạn cây chông, phá hủy cầu, đường giao thông. Nhân dân trong xã đóng góp cho kháng chiến 80 con trâu, 12 tấn thịt lợn, 40 khẩu súng kíp và hàng chục tấn gạo. Xã có 124 người đi bộ đội, 130 người đi dân công. Lực lượng vũ trang của xã phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu nhiều trận, tiêu diệt 38 tên địch, trong đó có 13 lính Pháp.


Xã Tràng Xá được Nhà nước tặng 3 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Độc lập. Nhân dân trong xả được tặng 467 huân chương các loại. Xã có 75 liệt sĩ, 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tràng Xá được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:23:40 am
NHÂN DÂN VÀ LỤC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG PHÚ,
HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Lương Phú thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Lương Phú là nơi có nhiều cơ quan, đơn vị bộ đội đóng quân. Nhân dân và lực lượng vũ trang của xã đã bảo vệ an toàn các cơ quan, giúp đỡ tận tình bộ đội. Trong xã có 50 người đi bộ đội, hàng trăm người đi dân công phục vụ chiến dịch Biên Giới. Xã có 8 liệt sĩ, 11 thương binh.


Xã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Độc lập hạng ba, 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, 1 Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Phú được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:24:16 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CÙ VÂN,
HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Cù Vân thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Cù Vân đã triệt để thực hiện tiêu thổ kháng chiến, xây dựng lực lượng dân quân du kích để trường kỳ kháng chiến chống giặc. Nhân dân trong xã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước.


Xã được tặng 1 Huân chương Chiến công hạng ba và nhiều bằng khen. Nhân dân trong xã được tặng 300 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cù Vân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:24:42 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN LÃNG,
HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Yên Lãng thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Yên Lãng có nhiều cơ quan, đơn vị của kháng chiến chọn làm địa bàn đóng quân, ở vị trí cửa ngõ của thủ đô kháng chiến Tân Trào, xá Yên Lãng nhiều lần bị giặc Pháp tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng kháng chiến ở đây. Nhân dân và lực lượng vũ trang của xã đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ an toàn các cơ sở kháng chiến. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xã có 150 người tham gia phục vụ chiến đấu. Nhân dân trong xã ủng hộ kháng chiến 2.000kg gạo, 10 con trâu.


Xã được Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng nhì và nhiều cờ thưởng, bằng khen. Nhân dân trong xã được tặng 600 huân, huy chương các loại. Xã có 101 liệt sĩ và 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Lãng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:25:05 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HÙNG SƠN,
HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Xã Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Hùng Sơn có 57 người đi bộ đội. Lực lượng vũ trang của xả gồm 2 trung đội. Nhân dân trong xã thực hiện triệt để tiêu thổ kháng chiến, đã tự phá dỡ 120 ngôi nhà, cắm hàng vạn mũi chông bảo vệ làng bản, bảo vệ An toàn khu. Nhân dân trong xã đóng góp cho kháng chiến 51 tấn lương thực, 14.300kg thực phẩm. Toàn xã có 420 lượt người đi dân công phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.


Xã Hùng Sơn vinh dự được Bác Hồ về thăm hai lần, được Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng lẵng hoa. Xã được tặng 2 Huân chương Lao động hạng ba, 1 Huân chương Quân công...


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hùng Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:25:43 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG HÀ,
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

Xã Trường Hà thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, có khu di tích lịch sử Pác Bó nổi tiếng.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chi bộ đảng của xã Trường Hà được thành lập ngay từ năm 1941, đã lánh đạo nhân dân và lực lượng vũ trang của xã anh dũng chống giặc, bảo vệ an toàn cho cán bộ và cơ sở cách mạng hoạt động tại xã. Kim Đồng đã anh dũng hy sinh để bảo vệ các cán bộ cách mạng. Lực lượng tự vệ của xã đã tiêu diệt nhiều tên Việt gian phản động. Nhân dân trong xá tận tình chở che, bảo vệ chu đáo cho Bác Hổ và nhiều cán bộ của Trung ương hoạt động ở Pác Bó.


Xã Trường Hà có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Toàn xã có 30 cán bộ lão thành cách mạng, 150 Bằng có công với nước. Nhân dân trong xã được tặng 700-huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dânv xã Trường Hà được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:26:11 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NÀ SÁC,
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG

Nà Sác là một xã biên giới thuộc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Nà Sác là xã sớm có phong trào cách mạng. Năm 1941, chi bộ đảng của xã Nà Sác được thành lập. Các hội cứu quốc được thành lập, lực lượng tự vệ của xã gồm 6 tiểu đội, nhiều tiểu đội chuyên làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ các cuộc họp của các tổ chức cách mạng. Nhân dân và lực lượng tự vệ của xã bỏ nhiều công sức xây dựng các địa điểm bí mật để cán bộ cách mạng hoạt động; đặc biệt đã chở che, bảo vệ Bác Hồ trong thời kỳ Bác hoạt động tại xã. Trong xã, hàng trăm người đã đi bộ đội, đi dân công phục vụ chiến đấu. Trong các cuộc kháng chiến xá Nà Sác có 60 liệt sĩ, 20 thương binh. Xã và 3 xóm trong xã được tặng Bằng có công với nước, xã được tặng 1 Huân chương Độc lập.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nà Sác được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:26:37 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HOA THÁM,
HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

Xã Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Hoa Thám bị giặc Pháp tàn phá nặng nề, nhân dân sống cùng cực. Trong xã, 8/10 xóm bị đốt phá, 37 người bị giặc cầm tù, 18 người bị đánh đập đến chết. Song nhân dân trong xã một lòng theo Đảng làm cách mạng. Nhân dân đùm bọc, chở che cho các chiến sĩ cách mạng, đóng góp lớn vào việc ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo. Nhân dân trong xã ủng hộ cho kháng chiến 10 khẩu súng kíp, 3.565kg lương thực và 1.200kg thực phẩm.


Xã Hoa Thám có 2 xóm được tặng Bằng có công với nước, 41 người được tặng Bằng có công với nước, 12 người được công nhận là Lão thành cách mạng. Xã có 8 liệt sĩ. Xã được tặng 1 Huân chương Lao động hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoa Thám được Chủ tịch nước Cộng hòa xẫ hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:26:59 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH TÂM,
HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

Xã Minh Tâm thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bầng, nằm trong quần thể khu di tích Lam Sơn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng - nơi trước đây nhiều cán bộ của Trung ương Đảng đã từng hoạt động. Xã Minh Tâm có chi bộ Đảng cộng sản sớm nhất huyện Nguyên Bình.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã có 45 người vào Vệ quốc đoàn sau đó trở thành những cán bộ sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lực lượng dân quân du kích của xã có 126 người, đã bảo vệ an toàn các cơ sở cách mạng và nhân dân trong xã. Trong xã, có 120 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Thu Đông 1947. Nhân dân trong xã quyên góp ủng hộ kháng chiến 55 tấn thóc và nhiều tiền của, thực phẩm; đóng góp nhiều ngày công làm đưòng số 3, đường tàu hỏa cho nước bạn Trung Quốc.


Xã được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng ba. Xã có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:27:25 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HOÀNG TUNG,
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Xã Hoàng Tung thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, là xã có chi bộ Đảng cộng sản ra đời sớm của tỉnh Cao Bằng. Những năm trước Cách mạng tháng Tám 1945, Hoàng Tung có phong trào cách mạng sôi nổi. Các tổ chức cách mạng hoạt động mạnh, vận động nhân dân chống lại mọi âm mưu của địch. Lực lượng vũ trang của xã ra đời từ năm 1944. Nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia Mặt trận Việt Minh.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Hoàng Tung có 71 người đi bộ đội. Lực lượng dân quân du kích của xã gồm 30 người và 7 phân đội Tây tiến. Lực lượng này đã đánh nhiều trận, trong đó có 3 trận lớn, tiêu diệt 30 tên địch. Nhân dân Hoàng Tung đóng góp cho kháng chiến 30 tấn thóc, nhiều vũ khí tự tạo và nhiều vật liệu để bộ đội xây dựng doanh trại.


Xã được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng ba. Nhân dân trong xã được tặng thưởng 244 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hoàng Tung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:27:56 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HỒNG VIỆT,
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Xã Hồng Việt thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Hồng Việt đã xây dựng vững chắc cơ sở kháng chiến tại xã; bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng; anh dũng đánh trả những đợt tấn công của kẻ thù vào căn cứ kháng chiến. Phối hợp với lực lượng vũ trang các xã lân cận, lực lượng vũ trang xã Hồng Việt đã tiêu diệt hàng trăm tên địch, thu nhiều vũ khí. Nhân dân trong xã sôi nổi hưởng ứng "Tuần lễ vàng", lập "Hũ gạo kháng chiến" ủng hộ kháng chiến. Số tiền mà nhân dân xã Hồng Việt ủng hộ kháng chiến chiếm 18% tổng số tiền của cả tỉnh Cao Bằng ủng hộ kháng chiến. Nhân dân Hồng Việt còn tham gia phục vụ các chiến dịch Biên Giới, Đông Khê... Trong xã, có 210 người đã tham gia các lực lượng kháng chiến.


Xã Hồng Việt có 8 gia đình được tặng Bằng có công với nước, 18 người được công nhận hoạt động trước cách mạng, 10 người được tặng Huân chương Độc lập.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hồng Việt được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:28:24 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỀ THÁM,
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Xã Đề Thám thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trước năm 1945, ở xã Đề Thám đã có nhiều hội đoàn hoạt động, sôi nổi, tập hợp quần chúng đấu tranh chống lại sự thống trị của thực dân Pháp. Nhiều cán bộ của xã đã sang Trung Quốc hoạt động và trở về xây dựng phong trào cách mạng ở xã. Hàng chục người đã bị tù đày, bị giặc giết hại. Nhân dân trong xã nhiệt tình tham gia "Tuần lễ vàng", đã đóng góp cho cách mạng 7.600kg thóc, 3,8kg bạc lá, 18 chỉ vàng.


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã có 114 người đi bộ đội. Lực lượng vũ trang của xã có 1 đại đội dân quân du kích, đã đánh nhiều trận, tiêu diệt hàng chục tên địch.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đề Thám được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:29:05 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KIM BÌNH,
HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Kim Bình thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Kim Bình nuôi giấu, che chở nhiều cán bộ cách mạng. Trong xã, hàng trăm người gia nhập Cứu quốc quân. Lực lượng dân quân du kích của xã gồm hàng trăm người tham gia canh gác bảo vệ làng bản, đặc biệt bảo vệ an toàn Đại hội lần thứ II của Đảng và các hội nghị của Trung ương. Nhân dân trong xã đào đắp 3.000m3 đất đá, góp 10.000 cây tre, mai, 80.000 tàu lá cọ, 5.300m3 gỗ xẻ để làm các trụ sở làm việc cho các cơ quan của Đảng, Chính phủ. Hàng trăm lượt người trong xã đã tham gia phục vụ các chiến dịch Biên Giới, chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong xã có 7 liệt sĩ, 2 thương binh là con em các dân tộc ít người.


Xã Kim Bình được tặng 6 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 3 Bẳng có công với nước, 87 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Bình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:29:37 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN NGUYÊN,
HUYỆN CHIÊM HÓA, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Yên Nguyên thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Yên Nguyên đã đoàn kết một lòng, tích cực tham gia kháng chiến. Mặc dù thiếu thốn, khó khăn nhiều mặt, nhân dân Yên Nguyên đã quyên góp ủng hộ kháng chiến 5 chỉ vàng, 4 chiếc vòng bạc, 3 con trâu và 7 tạ thóc. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã tham gia đắc lực vào chiến thắng Cầu cả Thu Đông 1947, góp phần đánh chìm 2 ca nô, tiêu diệt hàng trăm tên giặc. Nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân dân tự tạo ra nhiều loại vũ khí để tự vũ trang bảo vệ bản làng, bảo vệ chính quyền cách mạng. Trong các chiến dịch Biên Giới, Điện Biên Phủ, nhân dân xã Yên Nguyên đã đóng góp 11 tấn thóc, 20 con trâu, 50 con lợn. Hàng trăm lượt người trong xã đã tham gia phục vụ chiến dịch. Nhân dân tham gia bảo vệ an toàn cho các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn của xã.


Đảng bộ xã 21 năm liền là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xã và nhân dân trong xã được tặng thưởng 1 danh hiệu Anh hùng lao động, 645 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Nguyên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:30:12 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN TRÀO,
HUYỆN SƠN DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Tân Trào thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, là trung tâm căn cứ địa Cách mạng tháng Tám và An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Tân Trào là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của cách mạng, noi có nhiều di tích lịch sử quan trọng.


Trước Cách mạng tháng Tám, Tân Trào đã là nơi hoạt động của nhiều tổ chức Việt Minh, của những đơn vị Cứu quốc quân. Đội Tự vệ cứu quốc của xã được thành lập năm 1942, sau đó các đội tự võ trang ra đời ờ hầu hết các địa bàn trong khu căn cứ cách mạng. Phong trào cách mạng trong nhân dân dâng cao tạo chỗ dựa vững chắc cho các lực lượng của Việt Minh. Tất cả các cuộc họp, các cuộc đại hội của các đoàn thể cách mạng được nhân dân và các lực lượng tự vệ của Tân Trào bảo vệ tuyệt đối an toàn. Nhân dân Tân Trào đặc biệt có công trong việc chở che, chăm sóc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người hoạt động ở đây.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tân Trào góp nhiều tiền của làm lán trại cho các cơ quan của Trung ương làm trụ sở hoạt động; nhường nhà cho bộ đội ở. Nhân dân quyên góp ủng hộ kháng chiến 3,5 tấn gạo, 5 tấn thực phẩm và hàng chục tấn khoai sắn. Trong các chiến dịch Thu Đông 1947, Biên Giới 1950, Tây Bắc 1953, Điện Biên Phủ 1954, xã có hàng nghìn người đi dân công phục vụ tiền tuyến; nhân dân chi viện cho các lực lượng vũ trang 62 súng kíp, 30 nỏ, 26 mã tấu, 1.500 cây chông các loại.


Xã Tân Trào được tặng 1 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bằng khen. Trong xã, 6 gia đình được tặng Bằng có công với nước, 82 người được tặng huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Trào được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:30:42 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MINH THANH,
HUYÊN SON DƯƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Minh Thanh thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Trước Cách mạng tháng Tám 1945, xã có tới 80% số người tham gia Việt Minh. Nhân dân đóng góp 210 công, 680 cây tre, 1.400 tàu lá cọ, 900kg gạo, 530kg thực phẩm để phục vụ các hoạt động cách mạng. Nhân dân tuyệt, đối giữ bí mật cho các chiến sĩ và tổ chức cách mạng; tự tạo nhiều loại vũ khí để tham gia khời nghĩa. Nhân dân và lực lượng vũ trang của xã đã tham gia đánh nhiều trận, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Nhân dân trong xá bỏ nhiều công sức làm sân bay tại khu căn cứ để cách mạng nhận được sự viện trợ của phe đồng minh. Nhân dân trong xã ủng hộ chính quyền cách mạng 2.400kg gạo, 3.620kg thóc, 52 con lợn, 17 con trâu, 3.600 con gà vịt, 52 đồng bạc trắng, 4,2kg khuyên và vòng bạc, 7.500 đồng trái phiếu.


Trong kháng chiến chống Pháp, trên địa bàn của xã có rất nhiều cơ quan quan trọng của Trung ương và các Bộ ở, làm việc; nhiều hội nghị lớn của Trung ương đã họp tại đây. Nhân dân Minh Thanh đã bảo vệ an toàn các cơ quan và đóng góp to lớn để phục vụ kháng chiến tại chỗ. Nhân dân Minh Thanh đã ủng hộ kháng chiến 840kg lương thực, 2.500kg thực phẩm. Trong xã có 44 người đi bộ đội, hàng nghìn lượt, người đi dân công phục vụ các chiến dịch.


Xã Minh Thanh được Nhà nước tặng 1 Huân chương Lao động hạng ba, 2 Bằng có công với nuúc. Nhân dân trong xã đuợc tậng 16 Bằng có công với nước, 254 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Minh Thanh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:31:06 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KIM QUAN,
HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Kim Quan thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, Kim Quan là An toàn khu của kháng chiến. Nhân dân trong xã đoàn kết, giữ gìn bí mật, bảo vệ an toàn Bác Hồ và nhiều cán bộ lãnh đạo kháng chiến cùng các cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ. Nhân dân đóng góp nhiều công sức để làm lán trại, nhà ở, kho tàng để phục vụ các cơ quan của Đảng và Nhà nước đóng tại xã. Lực lượng vũ trang của xã có 173 người được trang bị bằng các loại vũ khí thô sơ như súng kíp, giáo mác, tên nỏ... đã bảo vệ chu đáo các cơ quan, các hội nghị của Đảng và Chính phủ diễn ra tại xã. Trong các chiến dịch Thu Đông 1947, chiến dịch Tây Bắc, chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Kim Quan đã có hàng nghìn lượt người đi dân công làm đường, tải đạn.


Nhân dân Kim Quan đã được-Nhà nước tặng thưởng 13 Bằng có công với nước, 139 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Kim Quan được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Giêng, 2020, 10:31:33 am
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MỸ BẰNG,
HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG

Xã Mỹ Bằng thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Mỹ Bằng là nơi làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị thuộc các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, nhân dân trong xã có nhiều công lao trong việc bảo vệ các cơ quan và các lãnh tụ của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Nhân dân trong xã ủng hộ kháng chiến 7 chỉ vàng, 20kg bạc trắng, 6,5 đồng bạc xòe, 45 con lợn, 1 tấn gạo, 2,5 tấn thóc, 147 con trâu. Trong chiến dịch Tây Bắc, xã Mỹ Bằng có 208 người đi dân công phục vụ chiến dịch. Xã có 257 người đi bộ đội, trong đó đã có 9 liệt sĩ, 22 thương binh.


Xã được tặng 1 Huân chương Lao động hạng ba, có 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dân trong xã được tặng 768 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:47:06 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ,
HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU

Xã Bình Lư thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, là một trung tâm về kinh tế, chính trị của huyện Phong Thổ.

Đảng bộ xã Bình Lư 11 năm liền là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Xã và nhân dân trong xả được tặng nhiều bằng khen, được Chính phủ Lào tặng 190 Huy chương Tự do.

Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Lư được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:47:37 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG HUNG,
HUYÊN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA


Mường Hung là một xã biên giới thuộc huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trong chống Pháp, chính quyền kháng chiến của xã ra đời ngay từ năm 1945 để lãnh đạo nhân dân kháng chiến. Lực lượng vũ trang của Mường Hung gồm 70 người được chia thành nhiều tiểu đội hoạt động độc lập. Các đội du kích đã nhiều lần bí mật tập kích các đồn giặc, đã tiêu diệt 20 tên địch, thu 25 khẩu súng. Lực lượng du kích xã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh sân bay Mường Hung tiêu diệt 45 tên địch, thu 50 khẩu súng, gọi hàng 40 tên lính dõng. Nhân dân trong xã quyên góp ủng hộ kháng chiến 10 tấn gạo, 50 con trâu, 10 con lợn, 250 đồng bạc trắng. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xã có 25 người vào bộ đội, đóng góp 2.450 ngày công, 5.615kg gạo, 1.075kg thịt. Trong cả thời kỳ kháng chiến chống Pháp, xã có 50 người đi bộ đội, 450 người đi dân công. Nhân dân Mường Hung đã chịu những mất mát to lớn: 305 người bị giặc giết, 16 cán bộ hy sinh, 280 nóc nhà bị đốt, 154 con trâu bò và 564 con lợn bị giết, hàng trăm tấn lương thực bị thiêu hủy.


Xã Mường Hung được tặng 3 huân chương các loại. Nhân dân và cán bộ trong xã được tặng 1.043 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Hung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:48:41 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TRANH,
HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA


Xã Mường Tranh thuộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, ngay sau khi giành được chính quyền năm 1945, lực lượng tự vệ vũ trang của xã đã có tới 300 người. Nhân dân trong xã đã ủng hộ kháng chiến 6.190kg thóc, 3.673kg gạo, 157 con trâu, 300 con bò, ngựa, 900 con lợn. Lực lượng vũ trang của xã độc lập chiến đấu và phối hợp với bộ đội chiến đấu hàng trăm trận.


Xã Mường Tranh được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Tranh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:49:21 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG KHOA,
HUYỆN BẮC YÊN, TỈNH SƠN LA


Xã Mường Khoa thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mường Khoa phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 86 trận, tiêu diệt 186 tên địch, làm bị thương 95 tên, trong đó có 1 tên quan hai, 1 tên quan tư. Nhân dân Mường Khoa đã hy sinh to lớn để giải phóng đất nước: 100 người dân bị giặc giết hại, 116 ngôi nhà bị đốt, 200 con trâu và 30 tấn thóc bị giặc cướp. Vượt qua mất mát hy sinh, nhân dân Mường Khoa nỗ lực tham gia kháng chiến. Trong xã, hơn 200 người tham gia du kích, 30 người làm giao thông liên lạc, đóng góp 11.600 ngày công làm đường phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, góp 13 khẩu súng và 300 cung nỏ để chống giặc.


Xã được tặng 1 Huân chương Kháng chiến, nhân dân trong xã được tặng 500 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Khoa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:49:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LONG HẸ,
HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA


Xã Long Hẹ thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trong kháng chiến chống Pháp, đội du kích xã Long Hẹ được thành lập từ năm 1947 gồm 72 người. Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Long Hẹ đã đoàn kết, kiên cường chống giặc, đánh nhiều trận, tiêu diệt 47 tên địch, làm bị thương 25 tên. Đặc biệt, nhân dân và lực lượng vũ trang Long Hẹ đã bền bỉ chống lại bọn thổ phỉ, bảo vệ nhân dân và chính quyền; gọi hàng 2.999 tên do vậy đã xây dựng được cơ sở vững mạnh, tạo nên hành lang an toàn, vững chắc cho chiến dịch Điện Biên Phủ.


Xã Long Hẹ được Nhà nước tặng thưcmg 2 Huân chương: 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất và 1 Huân chương Chiến công hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Long Hẹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:50:10 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VŨ DI,
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC


Xã Vũ Di thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang của xã có 300 người đã cùng nhân dân xã rào làng chiến đấu với 1.000 chông tre, rèn 73 mã tấu, 35 dao, 18 kiếm và hàng trăm vũ khí tự tạo khác để chiến đấu chống giặc. Nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Hũ gạo kháng chiến", góp cho kháng chiến 1,5 tấn lương thực, 640kg thực phẩm. Lực lượng vũ trang của xã tham gia đánh 11 trận, thu 102 súng các loại, phá 14 đồn bốt, tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắt 63 tên, thu 1.320 tấn quân trang. Xã có 142 người đi bộ đội, 235 người đi dân công hỏa tuyến. Nhân dân trong xã đóng góp cho kháng chiến 6.885 tấn lương thực và hàng vạn đồng công trái.

Trong hai cuộc kháng chiến, Vũ Di có 171 liệt sĩ, 72 thương binh.

Xã được tặng 4 huân chương các loại. Nhân dân trong xá được tặng 137 Bảng vàng danh dự, 1.948 huân, huy chương các loại.

Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vũ Di được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:50:48 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGŨ KIÊN,
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC


Xã Ngũ Kiên thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trước năm 1945, Mặt trận Việt Minh đã xây dựng cơ sở cách mạng ở Ngũ Kiên, vận động và tổ chức nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Nhân dân trong xã đã ủng hộ chính quyền cách mạng 3.600kg gạo, 5.150kg thóc, 21 con trâu, bò, 82 con lợn, 9.950 đồng tiền trái phiếu. Lực lượng dân quân du kích của xã có 150 người.


Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng vũ trang của xã có 210 người. Nhân dân và lực lượng vũ trang đã đào 2.000m hào chiến đấu, làm 450 hầm tránh bom đạn địch, đặt 1.213 hố chông, rào 1.826m rào tre bảo vệ làng chiến đấu. Nhân dân đóng góp cho kháng chiến 70 tạ thóc, 200kg thực phẩm, 360 nghìn đồng. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ngũ Kiên đã kiên cường đánh nhiều trận, có những trận đã tiêu diệt 80 tên địch, làm bị thương 26 tên.


Trong những năm kháng chiến, xã có 129 người vào bộ đội, 83 người đi dân công phục vụ chiến đấu.


Xã Ngủ Kiên được tặng 3 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 1.565 huân, huy chương các loại. Xã có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 7 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Ngũ Kiên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:51:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG TRUNG,
HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC


Xã Thượng Trung thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Thượng Trưng nằm ở địa bàn thuận tiện giao lưu với thị xã Vĩnh Yên, thị xã Sơn Tây và thành phố Việt Trì.


Trong kháng chiến chống Pháp, xã có 333 người tham gia vào quân thường trực, 460 người tham gia lực lượng dân quân du kích, 900 người đi dân công phục vụ chiến trường. Nhân dân trong xã làm 10km giao thông hào liên hoàn, đào 1.400 hố chông, 1.000 hầm bí mật và rào làng chiến đấu. Các lực lượng vũ trang của xã vừa độc lập chiến đấu vừa phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 1.158 tên địch trong đó có 2 sĩ quan Pháp, bắt sống 191 tên, thu 161 súng. Nhân dân trong xã đóng góp cho kháng chiến 200 tấn lương thực, 250 lạng bạc, 60 chỉ vàng.


Xã Thượng Trưng được tặng 4 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 5.260 huân, huy chương các loại. Toàn xã có 2 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 266 liệt sĩ, 345 thương binh, 30 gia đình có công với nước.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Trưng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:51:57 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CAO PHẠ,
HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI


Cao Phạ là xã vùng núi cao thuộc huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Trong kháng chiến chống Pháp, đội du kích Cao Phạ được thành lập ngay từ năm 1946. Ngay sau khi ra đời, du kích xã Cao Phạ đã phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu tiêu diệt 10 tên địch. Lực lượng du kích Cao Phạ phát triển và lớn mạnh nhanh đã trực tiếp và phối hợp với bộ đội đánh 25 trận, tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng 120 tên lính ngụy và thổ phỉ.


Xã và lực lượng vũ trang xã Cao Phạ được tặng 2 Huân chương Chiến công.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cao Phạ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:52:23 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI PHÁC,
HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI


Xã Đại Phác thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng du kích của xã Đại Phác có 230 người được trang bị bằng súng kíp, giáo mác đã anh dũng chống càn; độc lập chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 60 trận; tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng 220 tên lính ngụy và thổ phỉ, thu 170 khẩu súng các loại. Nhân dân trong xã đã quyên góp ủng hộ kháng chiến 2 lạng vàng, 15 tấn thóc, 100 đồng bạc trắng, 40 khẩu súng kíp.


Xã Đại Phác được tặng 3 huân chương các loại và nhiều bằng khen.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Phác được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:53:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LỊCH,
HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI


Đại Lịch là xã miền núi vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Đại Lịch là căn cứ kháng chiến vững chắc của huyện Văn Chấn. Lực lượng du kích của xã đã chiến đấu dũng cảm, đánh nhiều trận, bảo vệ vững chắc căn cứ của huyện bộ Việt Minh Văn Chấn và Ủy ban kháng chiến xã Đại Lịch; diệt 5 lính Pháp, 25 tên ngụy, làm bị thương 40 tên. Nhân dân trong xã ủng hộ kháng chiến 8.000đ, 3 tấn thóc, 15 con trâu và 25 con lợn. Hàng trăm người trong xã tham gia dân công hỏa tuyến. Kết thúc cuộc kháng chiến, Đại Lịch có 42 liệt sĩ.


Xã Đại Lịch được tặng 2 huân chương các loại, nhân dân trong xã được tặng 360 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Lịch được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:53:33 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VĨNH LẠI,
HUYỆN PHONG CHÂU, TỈNH PHÚ THỌ


Xã Vĩnh Lại thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vĩnh Lại kiên trì bám trụ, anh dũng chống lại mọi cuộc càn quét, tấn công của giặc Pháp. Lực lượng vũ trang Vĩnh Lại đánh 25 trận, tiêu diệt 40 tên địch, thu nhiều súng đạn. Nhân dân Vĩnh Lại đào 2.500m hào chiến đấu, làm 150 hầm bí mật, đặt 500 bàn chông để bảo vệ làng chiến đấu. Nhân dân trong xã ủng hộ kháng chiến 8.550kg gạo, 1.065m vải, 50 bộ quần áo; đóng góp cho kháng chiến 2.119 tấn thóc, 5.052kg thực phẩm, mua 249 trái phiếu kháng chiến, 613 phiếu công trái. Toàn xã có 292 người đi bộ đội, 1.969 người đi dân công phục vụ chiến dịch.


Xã được tặng 2 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 776 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vĩnh Lại được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:54:00 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRẠM THẢN,
HUYỆN PHONG CHÂU, TỈNH PHÚ THỌ


Trạm Thản là xã miền núi thuộc huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, ngay từ những ngày đầu kháng chiến, đội du kích Trạm Thản đã được thành lập với 39 người sau tăng lên 70 người. Lực lượng du kích của xã đã phối hợp với bộ đội đánh nhiều trận, đặc biệt là trận Trạm Thản, góp phần tiêu diệt 402 tên địch, 44 xe trong đó có 17 xe tăng, bắt sống 84 tên. Nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng phong trào hũ gạo nuôi quân, đã góp được 16.600kg gạo ủng hộ kháng chiến; mua công trái quốc gia bằng 51 tấn thóc; ủng hộ bộ đội 56 con trâu bò và 10.000kg thịt lợn.


Xã được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba. Xã có 1 Anh hùng liệt sĩ, 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân dân trong xã đã được tặng 734 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trạm Thản được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:56:07 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CHÍ ĐÁM,
HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ


Xã Chí Đám thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, thực hiện triệt để lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Tiêu thổ kháng chiến", nhân dân xã Chí Đám đã đào 300m3 đất, phá đường giao thông, đắp nhiều ụ đất làm chướng ngại vật, đào 235 hố dọc theo quốc lộ 2; thực hiện tốt khẩu hiệu "vườn không nhà trống" để thực hiện kháng chiến lâu dài. Lực lượng vũ trang của xã gồm nhiều trung đội được phân công làm những nhiệm vụ cụ thể để độc lập chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu. Các trung đội canh gác, tiếp tế, tải thương đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh nhiều trận lớn, đặc biệt là chiến thắng sông Lô năm 1947. Nhân dân trong xã mua 300 phiếu kháng chiến, 570 phiếu công trái trị giá 2.500.000đ và 10 tấn thóc; đóng góp cho Nhà nước 800 tấn thóc, 3.750kg thịt. Toàn xã có 152 người đi bộ đội, 2.800 lượt người đi dân công.


Xã Chí Đám được tặng 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba và 1 Huân chương Lao động hạng ba.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Chí Đám được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:56:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TU VŨ,
HUYỆN TAM THANH, TỈNH PHÚ THỌ
   

Tu Vũ là một xã miền núi thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ. Trong kháng chiến chống Pháp, hưởng ứng "Tuần lễ vàng”, nhân dân xã Tu Vũ đã đóng góp 18 lạng vàng, lập 365 hũ gạo kháng chiến với 9.300kg; mua 197 công phiếu kháng chiến với giá trị 1.800.000đ. Nhân dân làm hàng trăm hầm chông, đào 300 hầm bí mật, hầm trú ẩn. Lực lượng vũ trang và nhân dân xã Tu Vũ đặc biệt có công lớn trong trận Tu Vũ, góp phần cùng bộ đội tiêu diệt 159 tên địch, bắt sống 112 tên, bắn cháy 2 xe tăng, 2 xe bọc thép, phá hủy 5 khẩu pháo.


Xã được tặng 3 Huân chương Chiến công, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, được Bác Hồ gửi thư khen. Nhân dân trong xã được tặng 2.404 huân, huy chương các loại.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tu Vũ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:56:56 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ AN SƠN,
HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
   

Xã An Sơn thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng dân quân du kích xã An Sơn độc lập chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 32 trận, tiêu diệt 110 tên địch, bắt sống 13 tên. Trong xã có 8 người đi bộ đội tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, 250 người đi dân công phục vụ chiến dịch. Toàn xã có 58 liệt sĩ.


Xã An Sơn được tặng 5 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 845 huân, huy chương các loại. Toàn xã có 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã An Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:57:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
XÃ TRẠCH MỸ LỘC, HUYỆN PHÚC THỌ, TỈNH HÀ TÂY


Xã Trạch Mỹ Lộc thuộc huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, xã có 102 người đi bộ đội, 84 người đi dân công hỏa tuyến. Lực lượng vũ trang của xã có 125 người; đã đánh 4 trận lớn, tiêu diệt 47 lính Pháp, tiêu diệt 17 xe cơ giới, bắt sống 25 tên địch. Nhân dân trong xã lập 300 hũ gạo nuôi quân; ủng hộ kháng chiến 15 tấn thóc, 1.000kg thực phẩm, 200m vải.


Xã được tặng 4 huân chương các loại. Nhân dân trong xã được tặng 1.190 huân, huy chương các loại, 10 gia đình được tặng Bằng có công với nước.


Ngày 22 tháng 8 năm 1998, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trạch Mỹ Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:57:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG


Yên Thế là vùng hậu cứ của cách mạng, nối Việt Bắc với các an toàn khu và vùng tạm chiếm. Nhân dân vốn có truyền thống chống giặc ngoại xâm và sớm được giác ngộ cách mạng. Tháng 9 năm 1944, chi bộ Đảng đầu tiên ở Yên Thế được thành lập đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền ngày 25 tháng 7 năm 1945. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Yên Thế đã kiên cường bám trụ, huy động 1 vạn dân công bám đường, chống trả máy bay địch, bảo vệ cơ quan kho tàng và mạch máu giao thông. Bên cạnh đó, Yên Thế đã làm tốt công tác củng cố và phát triển lực lượng dân quân tự vệ chiếm 18% dân số, mỗi xã có 1 trung đội mạnh, toàn huyện có 1 trung đội cảnh vệ và 1 tiểu đoàn địa phương d533 làm nhiệm vụ tiễu phỉ, chống càn và hoạt động trong lòng địch. Nhân dân Yên Thế đã động viên thanh niên tham gia quân đội chiếm 8% dân số. Đồng thời, nhân dân đã quyên góp, ủng hộ cách mạng tiền, vàng, lương thực và thực phẩm cùng 14.000 dân công phục vụ các chiến dịch.


Quân và dân Yên Thế được Nhà nước tặng thưởng 16 Huân chương Kháng chiến và Lao động, 2 Huân chương Quân công cho lực lượng vũ trang, 3 Bằng khen của Chính phủ về công tác y tế, thương binh xả hội và dân số, nhiều năm liền được tỉnh tặng cờ Đơn vị Thi đua xuất sắc.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Thế được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Giêng, 2020, 06:59:49 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG


Huyện Hiệp Hòa nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang, cách thị xã Bắc Giang 30km về hướng đông bắc. Nhân dân Hiệp Hòa vốn có truyền thống đấu tranh cách mạng. Tháng 2 năm 1940, chi bộ Đảng Hiệp Hòa được thành lập đã lãnh đạo quần chúng nổi dậy đấu tranh giải phóng huyện ngày 1 tháng 6 năm 1945, mở đầu cho Tổng khởi nghĩa trong toàn tỉnh.


Trong kháng chiến chống Pháp, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, quân và dân Hiệp Hòa đã kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu chống lại các trận càn của địch. Điển hình trận càn ngày 11 tháng 1 năm 1950, quân và dân Hiệp Hòa đã chặn đánh tiêu diệt 147 tên địch, thu nhiều vũ khí. Đồng thời, nhân dân Hiệp Hòa đã chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ 200 ngày công, 200 xe đạp thồ... góp phần cho kháng chiến thắng lợi.


Quân và dân Hiệp Hòa đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 4 Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 17 Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, 40 Huân chương Độc lập...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hiệp Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:42:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG


Từ ngày đầu Cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Yên có 7 tổng, 18 xã và 120 làng đều có cơ sở Việt Minh. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, hàng nghìn nhân dân cùng lực lượng vũ trang huyện đứng lên đấu tranh giành chính quyền thắng lợi.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Việt Yên đã tổ chức đánh địch 1.848 trận, tiêu diệt và làm bị thương 2.950 tên, bắt sống 227 tên, gọi hàng 870 tên, thu 4.000 khẩu súng, phá hủy 96 đồn bốt và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Đồng thời, nhân dân Việt Yên đã đóng góp 151 tấn lương thực, thực phẩm cho kháng chiến. Việt Yên có 5.260 thanh niên tòng quân, 550 người đi dân công và ủng hộ 52 xe đạp thồ phục vụ chiến dịch.


Quân và dân Việt Yên đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Quân công hạng ba, 29 Huân chương Chiến công các hạng, 5 Huân chương Lao động hạng nhì, ba và nhiều huân, huy chương khác.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Việt Yên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:43:13 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


Yên Dũng là một huyện miền núi nằm ở phía đông nam thị xã Bắc Giang, nhân dân Yên Dũng sớm được giác ngộ cách mạng, theo Đảng đấu tranh chống thực dân, phong kiến, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền vào ngày 21 tháng 7 năm 1945.


Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, huyện đã huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn cây tre, gỗ, hàng vạn ngày công đào 100.000m giao thông hào, hơn 1.000 hầm địa đạo, rào làng chiến đấu... Bên cạnh đó, quân và dân Yên Dũng đã chủ động đánh địch và phối hợp với các đơn vị bộ đội chiến đấu hàng trăm trận, tiêu diệt và làm bị thương hàng nghìn tên địch, phá hủy và thu nhiều súng đạn, các phương tiện chiến tranh của địch.

Toàn huyện có 3.328 gia đình liệt sĩ, 1.011 thương binh.

Quân và dân huyện Yên Dũng được Nhà nước tặng thưởng 120 huân, huy chương các loại.

Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Yên Dũng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:43:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tràng Định là huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Lạng Sơn. Nơi đây có quốc lộ số 4 từ thị xã qua trung tâm huyện lỵ Tràng Định đi Cao Bằng.


Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, chi bộ Đảng đầu tiên là Tràng Định sớm được thành lập (4-1938). Ngày 21 tháng 8 năm 1945, nhân dân và lực lượng vũ trang Tràng Định đã nổi dậy đấu tranh lật đổ sự thống trị của bè lũ thực dân, phát xít, giành chính quyền về tay nhân dân.


Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Tràng Định đã vượt qua mọi hy sinh gian khổ, kiên cường bám trụ, phối hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu tiêu diệt và bắt sống 8.000 tên địch, thu nhiều vũ khí. Nhân dân Tràng Định còn quyên góp được 15kg bạc, 3,125kg vàng, 40.000kg thực phẩm cùng 10 vạn ngày công ủng hộ kháng chiến. Huyện đã huy động 1.209 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 198 người dã hy sinh anh dũng.


Quân và dân Tràng Định được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến thắng hạng nhất, 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2.376 Huân, Huy chương Kháng chiến các hạng...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tràng Định được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:44:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC CẠN


Huyện Bạch Thông là cái nôi của chiến khu Việt Bắc, là địa bàn chiến lược quan trọng có quốc lộ 3 từ Hà Nội đi Cao Bằng, nơi tiếp tế lương thực, thực phẩm và đạn dược giữa nước ta với quốc tế. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Bạch Thông đã kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo đảm 77km giao thông trên trục đường quốc lộ 3. Lực lượng vũ trang huyện đã độc lập tác chiến 20 trận, phối hợp cùng bộ đội đánh 30 trận, diệt 800 tên địch, cầm chân 2.000 tên trong các cứ điểm. Bên cạnh đó, nhân dân Bạch Thông còn ủng hộ kháng chiến sức người, sức của. Riêng năm 1950, đóng góp 1.000 tấn gạo, 10.085.400 đồng tiền Việt Nam cũ. Huyện đã huy động nhân dân đóng góp cho kháng chiến 3 triệu ngày công sửa đường và 22.137 công trâu phục vụ sửa đường.


Huyện Bạch Thông được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công hạng ba, 3 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều huân, huy chương khác.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Bạch Thông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:45:02 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYÊN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC CẠN


Chợ Đồn là huyện vùng cao nằm ở phía tây tỉnh Bắc Cạn. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, do tạo ra được bạo lực cách mạng hùng hậu, huyện Chợ Đồn đã nhanh chóng giành được chính quyền ngay trong thời kỳ tiền khỏi nghĩa ngày 29 tháng 3 năm 1945.


Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân ra sức xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ khu căn cứ. Quân và dân Chợ Đồn là huyện đầu tiên đánh thắng chiến dịch Thu Đông nam 1947 của thực dân Pháp. Nhân dân đã đóng góp hàng vạn ngày công, 6.300 tấn lúa gạo, hàng trăm tấn thực phẩm, hàng vạn cây tre, gỗ... ủng hộ kháng chiến. Huyện đã tiễn đưa 675 người tham gia quân đội, 91 người đi thanh niên xung phong, 1.168 người tham gia dân quân du kích, 14.000 lượt người đi dân công phục vụ kháng chiến.


Quân và dân huyện Chợ Đồn đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Lao động hạng ba, 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì và nhiều bằng khen của Chính phủ.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Chợ Đồn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:45:28 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC CẠN


Ngân Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía bắc tỉnh Bắc Cạn. Ngân Sơn là nơi có phong trào cách mạng sớm nhất của tỉnh Bắc Cạn, nơi thành lập chi bộ Chí Kiên - chi bộ Đảng đầu tiên (9-1943) của huyện, đã lãnh đạo nhân dân đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền ngày 21 tháng 3 năm 1945.


Trong thời gian từ tháng 10 năm 1947 đến tháng 5 năm 1949 các đơn vị tự vệ của huyện Ngân Sơn đã phối họp với các đơn yị bộ đội chủ lực tổ chức đánh hơn 40 trận lớn, nhỏ, diệt hơn 300 tên địch, phá hủy 30 xe quân sự, thu hàng trăm vũ khí các loại. Bên cạnh đó, nhân dân Ngân Sơn đã đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến.

Toàn huyện có 213 liệt sĩ, 80 thương binh, 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Quân và dân huyện Ngân Sơn đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:46:04 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN QUẢNG HÒA, TỈNH CAO BẰNG


Quảng Hòa là huyện miền núi vùng cao nằm về phía đông của tỉnh Cao Bằng. Huyện nằm trên quốc lộ 3, có cửa khẩu Tà Lùng đối diện với cửa khẩu Trung Quốc.


Nhân dân Quảng Hòa có truyền thống đấu tranh cách mạng, ngày 18 tháng 8 năm 1945, Đảng bộ đã lãnh đạo quần chúng nổi dậy đấu tranh chiếm huyện lỵ và tước vũ khí của quân đội Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân.


Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Quảng Hòa ra sức củng cố lực lượng, tham gia cùng với bộ đội chủ lực đánh hàng trăm trận, tiêu diệt sinh lực địch. Điển hình như tháng 7 năm 1949, bộ đội địa phương và du kích Quảng Hòa đã bao vây đánh địch suốt 17 ngày, tiêu diệt 135 tên, thu 17 súng và nhiều phương tiện chiến tranh khác. Bên cạnh đó, nhân dân Quảng Hòa đã quyên góp ủng hộ kháng chiến hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm. Huy động hàng vạn ngày công vận chuyển lương thực, vũ khí, đạn dược... phục vụ bộ đội chiến đấu.


Quân và dân Quảng Hòa được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng nhất, 625 Huân chương Chiến công, 126 Huân chương Kháng chiến và nhiều bằng khen, cờ thưởng khác.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quảng Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:46:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THỊ XÃ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH


Thị xã Hòa Bình là trung tâm văn hóa - xã hội của tỉnh Hòa Bình, nằm trên trục quốc lộ 6 nối liền Hà Nội với Tây Bắc. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân thị xã vượt qua gian khổ hy sinh, anh dũng chiến đấu lập nhiều thành tích. Điển hình như trong chiến dịch Lê Lợi 1949-1950, lực lượng vũ trang thị xã đã phối hợp với bộ đội đánh 20 trận, diệt 14 tên, bắt sống 148 tên, thu 142 súng. Nhân dân thị xã động viên 496 người tham gia quân đội, trong đó có 49 đồng chí đã hy sinh. Huy động nhân dân đóng góp 30 tấn thóc, 200 thuyền bè, hàng trăm trâu bò... góp phần vào thắng lợi chung của cả nước.


Thị xã Hòa Bình được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 10 Huân chương Lao động hạng ba, 4 đom vị cơ sở được thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba và nhiều huân, huy chương, bằng khen của các bộ, ngành.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị xã Hòa Bình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:47:11 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Quận Kiến An nằm ở vị trí tiếp giáp với nội thành Hải Phòng, là đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng từ Hải Phòng đi các tỉnh ven biển phía nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Kiến An đá tích cực tham gia phong trào đấu tranh cách mạng ngay từ đầu những năm 1930 và khởi nghĩa thành công, lập chính quyền cách mạng ngày 24 tháng 8 năm 1945.


Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Kiến An đã anh dũng chiến đấu hàng trăm trận, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Điển hình ngày 20 tháng 4 năm 1953, lực lượng vũ trang Kiến An tổ chức trận tập kích thị xã Kiến An, tiêu diệt 477 tên địch, bắt sống 120 tên, phá hủy kho xăng 1.000 thùng, 1 kho bom đạn lớn, 25 xe tăng, thu 187 súng và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Quân và dân quận Kiến An được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen, giấy khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân quận Kiến An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:47:39 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG, TÌNH KHÁNH HÒA


Nha Trang là thành phố biển của tính Khánh Hòa, nầm ở miền Nam Trung Bộ. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Nha Trang đã tổ chức 80 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 1.200 tên địch, phá hủy 1 đầu máy xe lửa, 4 máy bay, 3 tàu chiến, 20 xe quân sự, đốt cháy 4 triệu lít xăng, đánh sập 30 đồn bốt, thu 1.000 súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh khác.


Quân và dân thành phố Nha Trang được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Thành đồng Tổ quốc hạng nhì, 9 Huân chương Lao động các hạng...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Nha Trang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:48:16 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HOÀNG VÂN,
HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG


Trong kháng chiến chống Pháp, xả Hoàng Vân là nơi có chi bộ Đảng đầu tiên ra đời của tỉnh Bắc Giang. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, lực lượng tự vệ bán thoát ly của Hoàng Vân được thành lập đã cùng nhân dân tổ chức tốt sản xuất, giữ vững vùng tự do, chống 14 trận càn, 18 trận ném bom và nhiều đợt pháo kích vào xả. Xã đã có 120 người đi bộ đội, 200 người đi dân công và thanh niên xung phong phục vụ các chiến dịch.


Xã Hoàng Vân được Nhà nước tặng thưởng: 1.183 huân, huy chương các loại (có 4 Huân chương Độc lập), 5 bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cách mạng...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hoàng Vân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:48:48 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TỰ LẠN,
HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG


Trong kháng chiến chống Pháp, chi bộ Đảng xà Tự Lạn được thành lập đầu năm 1946. Suốt 9 năm kháng chiến, quân và dân Tự Lạn phối hợp với bộ đội đánh 30 trận, làm tan dã 3 tiểu đoàn, tiêu diệt 2 đại đội, diệt 242 tên, thu 268 súng và phương tiện chiến tranh. Xã có lượt người phục vụ chiến đâu trong đó có 540 dân công đi hỏa tuyến ở Điện Biên Phủ.


Xã Tự Lạn được Nhà nước tặng thưởng: 307 Huân chương Kháng chiến, 540 Huân chương Chiến công...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tự Lạn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:49:16 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN AN,
HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


Tân An là xã miền núi, nơi có truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Tân An cùng bộ đội đánh bại 286 trận càn, diệt 274 tên, bắn bị thương 167 tên, gọi hàng 133 tráng dõng, diệt 2 xe cơ giới... Xã có 112 người tham gia bộ đội, 27 người đi thanh niên xung phong, 146 du kích, 150 dân quân. Huy động 38 phiếu công trái kháng chiến bằng 37,5 tấn thóc, 2,7 lạng vàng... Ngoài ra nhân dân đào được 8.131m giao thông hào, 4.987m hầm địa đạo, rào làng 10.300m, đắp 156 ụ súng...


Xã Tân An được Nhà nước tặng thưởng 5.198 huân, huy chương các loại, trong đó có 11 Huân chương Lao động cho tập thể.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:50:23 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NỘI HOÀNG,
HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


Trong 9 năm chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Nội Hoàng đã chiến đấu chống lại 35 trận càn, du kích đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 25 trận trên đường 1A, trên 500 trận pháo kích... tiêu diệt 45 tên, bị thương 57 tên, bắt sống 15 tên, phá hủy 3 xe cơ giới, thu 90 súng các loại.


Quân và dân Nội Hoàng được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 10 bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nội Hoàng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 05:52:40 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VIỆT ĐOÀN,
HUYỆN TIÊN SƠN, TỈNH BẮC NINH


Xã Việt Đoàn nằm ở phía đông nam của huyện Tiên Du (cũ) nay là huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã trực tiếp tham gia đánh gần 100 trận, tiêu diệt 186 tên địch, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe quân sự, 11 súng máy và 30 khẩu súng trường các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Việt Đoàn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:23:04 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙ CHẨN,
HUYỆN TIÊN SƠN, TỈNH BẮC NINH


Xã Phù Chẩn nằm ở phía bắc sông Đuống. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, xã Phù Chẩn được tỉnh ủy chọn và xây dựng thành khu quyết chiến của tỉnh. Nhân dân và dân quân du kích Phù Chẩn tổ chức đánh gần 200 trận, tiêu diệt 650 tên địch, phá hủy 8 xe tăng, bắn hóng 2 máy bay và các phương tiện chiến tranh khác. Ngoài ra nhân dân đã đào 38km giao thông hào, làm rào tre 9km, dựng 15 chòi canh gác, đào 14 hầm công cộng, 18 hầm tránh bom, làm 169 ụ chiến đấu, 134 ụ phục kích...

Quân và dân xã Phù Chẩn được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phù Chẩn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:23:39 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÚ HÒA,
HUYỆN GIA LƯƠNG, TỈNH BẮC NINH


Xã Phú Hòa xưa là tổng Tỳ Bà, huyện Lang Tài, tỉnh Bấc Ninh. Một xã nằm ở trung tâm huyện lỵ Gia Lương. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Phú Hòa đánh 147 trận, tiêu diệt và bắt sống 151 tên, phá hủy 2 đồn bốt, thu 2 súng trung liên, 15 súng trường... Nhân dân Phú Hòa đóng góp 25 chỉ vàng, 11.450 đồng tiền Đông Dương, 110 tấn thóc...


Quân và dân xã Phú Hòa đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Lao động hạng ba, 19 Huân chương Độc lập tặng cho các gia đình có 3 con là liệt sĩ trở lên.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Hòa được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:24:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NHÂN THẮNG,
HUYỆN GIA LƯƠNG, TỈNH BẮC NINH


Xã Nhân Thắng nằm ở phía bắc huyện Gia Lương, cách thị trấn Thứa 7km. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Nhân Thắng đã tổ chức đánh gần 100 trận, tiêu diệt 750 tên địch, làm bị thương 500 tên, bắt sống 5 tên, phá hủy 1 xe tăng. Nhân dân đã tổ chức đào 11km đường hào chiến đấu và 200 hầm bí mật.


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Nhân Thắng được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng ba, 307 bằng khen, giấy khen các loại...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nhân Thắng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:24:25 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THỤY HÒA,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH


Xã Thụy Hòa nằm ở phía đông bắc huyện Yên Phong, được bao bọc bởi vành đai của tuyến đê sông Cầu.

Trong kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Thụy Hòa đã đánh 37 trận, tiêu diệt 214 tên, gọi hàng 37 tên, thu 34 súng các loại. Nhân dân đã đào 4km hầm địa đạo, 125 hầm bí mật, đóng góp trên 1.000 cây tre, tham gia ngày công để xây dựng iàng chiến đấu...


Xã Thụy Hòa được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 29 Huy chương Kháng chiến các loại, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Lao dộng hạng nhì, hạng ba...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thụy Hòa được Chu tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:25:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TAM GIANG,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH


Xã Tam Giang nằm ở phía bắc cách trung tâm huyện lỵ Yên Phong 3km. Hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ tịch, quân và dân Tam Giang đã anh dũng chiến đấu 35 trận, tiêu diệt 139 tên địch, gọi hàng 51 tên, phá hủy 9 xe cơ giới, 45 súng... Xã có 366 người tham gia bộ đội chủ lực, 122 người là cán bộ thoát ly, 27 thanh niên Nam tiến... Ngoài ra nhân dân đã đóng góp 91.390kg thóc, 1.500kg gạo, mua 557 phiếu công trái...


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tam Giang đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Lao động hạng ba, 2.450 cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại, 29 Huân chương Độc lập cho cá nhân...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Giang được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:25:28 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LUỌNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙ LÃNG,
HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH


Xã Phù Láng thuộc huyện Quế Võ có dãy núi Trâu Sơn bao bọc. Trong kháng chiến chống Pháp, chi bộ Đảng xã Phù Lãng được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1947. Từ năm 1948 đến tháng 6 năm 1954, toàn xã đào 3.310m giao thông hào, 1.950m hầm ngầm, sử dụng 95.966 viên gạch, 870m3 đá, 506m3 gỗ và 1.805 cây tre để làm hầm... Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã tham gia đánh hơn 100 trận lớn nhỏ, diệt và bắt sống hơn 200 tên, làm bị thuơng 30 tên, gọi hàng 49 tên, phá hủy 13 xe cơ giới...


Xã Phù Lãng được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng ba, 1.172 huân chương, 432 huy chương cho cá nhân...


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:25:53 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SONG LIỄU,
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

Song Liễu là 1 xã đồng bằng nằm ở phía tây nam huyện Thuận Thành. Năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi "Toàn quốc kháng chiến" của Hồ Chủ tịch, xã Song Liễu đã thành lập mỗi thôn 1 trung đội tự vệ gồm 42 đồng chi. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã anh dũng chiến đấu tiêu diệt nhiều tên địch. Tiêu biểu ngày 3 tháng 3 năm 1954, lực lượng du kích xã đã tiêu diệt 25 tên, làm bị thương 41 tên, thu nhiều vũ khí.


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Song Liễu được Nhà nước tặng thưởng 681 huân, huy chương các loại.


Ngày 11 thảng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Song Liễu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:26:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRÍ QUẢ,
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH


Xã Trí Quả là 1 xã đồng bằng thuộc tỉnh Bắc Ninh. Trước Cách mạng tháng Tám, phong trào tự vệ phát triển mạnh ở các thôn trong xã. Tháng 6 năm 1945, nhân dân và lực lượng vũ trang Trí Quả tham gia đánh chiếm phủ Thuận Thành giành chính quyền về tay nhân dân. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân Trí Quả đà phối hợp với bộ đội chủ lực đánh nhiều trận, tiêu diệt hàng trăm tên địch.


Xã Trí Quả đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trí Quả được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 30 Tháng Giêng, 2020, 08:26:44 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRẠM LỘ,
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH


Trạm Lộ là một xã đồng bằng nằm phía nam huyện Thuận Thành. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã đã hăng hái chiến đấu bảo vệ quê hương. Du kích xã đã tiêu diệt đồn bốt địch. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã diệt hàng trăm tên giặc, thu được nhiều vũ khí. Trạm Lộ trở thành khu căn cứ kháng chiến vững chắc của huyện.


Nhân dân xã Trạm Lộ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Trạm Lộ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:16:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHỦ THÔNG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC CẠN


Phủ Thông là một thị trấn miền núi thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân thị trấn tham gia lực lượng du kích, tự vệ, phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh nhiều trận có ý nghĩa lớn: trận đánh đồn Phủ Thông. Lực lượng dân quân tự vệ thăm dò tin tức, cung cấp thông tin, đóng góp sức người, sức của làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.


Quân và dân thị trấn đã được Nhà nước tặng thường: 2 Huân chương Quân công hạng ba, 164 Huân. Huy chương Kháng chiến và nhiều bằng, cờ khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Phủ Thông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:16:51 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG BẰNG,
HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC CẠN


Lương Bằng là một xã miền núi hẻo lánh của huyện Chợ Đồn. Trong kháng chiến chống Pháp xã là khu căn cứ địa. Nhân dân đã giúp đỡ, giữ gìn bí mật, bảo vệ an toàn cho các cơ quan của Trung ương đóng tại địa phận xã. Toàn xã có 34 người tình nguyện đi bộ đội kháng chiến, 50 người tình nguyện đi thanh niên xung phong, hàng trăm lượt người đi dân công hỏa tuyến. Đóng góp hơn 10 tấn lương thực, 15 con trâu, 30 con lợn, nhiều gà vịt. Ủng hộ 600 đồng tiền, 30 đồng bạc trắng, 12 súng kíp...


Quân và dân xã đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen và Bằng có công với nước.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Lương Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:17:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG ÂN,
HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC CẠN


Thượng Ân là một xã vùng cao, vùng sâu của huyện Ngân San. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã cùng nhân dân cả nước hăng hái bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Phụ nữ xã tổ chức lập "Hũ gạo nuôi quân". Toàn xã đã tiễn đưa hàng trăm thanh niên nhập ngủ, hơn 30 thanh niên xung phong, dân công hóa tuyến, hàng trăm trâu, bò, lạn và 10,5 tấn thóc, 13 lạng bạc trắng, 15 chỉ vàng...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Ân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:17:36 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HUYỂN TụNG,
THỊ XẢ BẮC CẠN, TỈNH BẮC CẠN


Huyền Tụng nằm ở phía đông bắc thị xã Bắc Cạn, là xã có truyền thống cách mạng.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã vừa chiến đấu vừa xây dựng làng xã, hàng chục thanh niên lên đường tòng quân, hàng trăm lượt người tham gia sửa chữa cầu đường, ủng hộ 13.873kg lương thực, 4.617kg thực phẩm, 7.575 đồng.


Quân và dân xã đã được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Chiến công hạng ba, 2 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều bằng khen.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Huyền Tụng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:17:56 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CAO KỲ,
HUYÊN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC CẠN


Cao Kỳ là một xã miền núi thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã tích cực ủng hộ Nhà nước sức người, sức của. Có 29 người đi bộ đội, 11 người tham gia dân công hỏa tuyến, tổ chức đánh phục kích 3 trận, tiêu diệt 95 tên Pháp, thu nhiều súng, đạn, quân trang, quân dụng. Quân và dân xã còn phối hợp với du kích các xã lân cận, bảo vệ an toàn tuyến giao thông huyết mạch...


Quân và dân xã Cao Kỳ đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cao Kỳ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:18:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHANG NINH,
HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC CẠN


Khang Ninh là một xã vùng cao, 2/3 diện tích là đồi núi. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã vừa tham gia kháng chiến vừa sản xuất, bình quân lương thực 350kg/người/năm, ủng hộ 52 tấn gạo, 9 tấn thịt, tham gia dân công hỏa tuyến 500 lượt người.


Quân và dần xã Khang Ninh được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chướng Quân công, 17 Huân chương Chiến công và nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khang Ninh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:18:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HƯNG VŨ,
HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN


Hưng Vũ là một xã miền núi thuộc huyện Bắc Sơn, là quê hương giàu truyền thống cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, toàn xã đã ủng hộ 65kg bạc trắng, 2.500kg thóc, huy động 150 người tham gia dân công phục vụ chiến dịch, 27 thanh niên nhập ngũ, 31 người sẵn sàng chiến đấu...


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng hàng nghìn huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Vũ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:19:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN LẬP,
HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN


Tân Lập là xã vùng cao của huyện Bắc Sơn, cách trung tâm huyện 8km. Trong chiến tranh chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã đã lập được nhiều thành tích góp phần vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 900 lượt người đi dân công phục vụ chiến dịch, huy động 50-60% lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến, 56 người đi bộ đội.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng hơn 100 huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Lập được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:19:38 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TRI PHƯƠNG,
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tri Phương là một xã vùng sâu miền núi thuộc huyện Tràng Định. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã đã đóng góp 800 lượt người vận chuyển đạn dược, thuốc men, làm đường, 90 người gia nhập bộ đội, đóng góp cho cách mạng 5 chỉ vàng, 1.500kg gạo.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tri Phương dược Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:20:12 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỀ THÁM,
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Đề Thám là xã có 2/3 diện tích là rừng, núi của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân vừa phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, vừa làm tốt nhiệm vụ sản xuất. Toàn xã có 80 thanh niên tham gia bộ đội, 700 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, ủng hộ 2 tấn thóc, 3 chỉ vàng, 1 vòng bạc và nhiều trâu, bò...


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đề Thám được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:20:50 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ QUỐC KHÁNH,
HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN


Quốc Khánh là một xã miền núi của huyện Tràng Định, là xã có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm. Trong kháng chiến chống Pháp, chính quyền lâm thời được thành lập, quần chúng nhân dân đi theo cách mạng, xây dựng khu căn cứ chính quyền địa phương. Quân và dân xã đã đánh bọn phỉ, bọn Tây trắng, bọn giặc Nhật, tiêu diệt nhiều tên lính dõng, thu 60 súng và một số đạn. Nhân dân ủng hộ cách mạng 10 tấn lương thực, hàng nghìn thanh niên, phụ nữ tham gia phục vụ chiến đấu.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng: 26 huân chương chống Pháp, 247 huân chương chống Mỹ và nhiều bằng khen.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Quốc Khánh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:21:15 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HƯNG ĐẠO,
HUYỆN HÒA AN, TỈNH CAO BẰNG

Hưng Đạo là xã thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trong 9 năm chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã tham gia đánh nhịều cuộc càn quét, 25 con em lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, 15 người tham gia Hội Tuyên, tham gia bộ đội 112 người.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hưng Đạo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:21:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SÓC HÀ,
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG


Sóc Hà là một xã biên giới nằm ở phía bắc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết cùng đóng góp công sức ủng hộ kháng chiến. Quân và dân xã vừa củng cố, xây dựng phát triển sản xuất, vừa thực hành tiết kiệm để chi viện cho tiền tuyến. Nhiều con em các dân tộc Sóc Hà lên đường trực tiếp cầm súng chiến đấu tại các chiến trường góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng: 66 Kỷ niệm chương, 47 Bằng có công với nước, 810 huân, huy chương các loại, 921 bằng, giấy khen.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Sóc Hà được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:22:10 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÙ NGỌC,
HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG


Phù Ngọc nằm phía nam huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bầng, nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Trong 9 năm chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã phối hợp củng với lực lượng vũ trang huyện đấu tranh giành chính quyền cách mạng sớm nhất cả nước. Nhiều thanh niên tự nguyện tham gia cách mạng.


Quân và dân xã Phù Ngọc được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phù Ngọc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:22:41 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC LONG,
HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG


Đức Long là xã nằm ở ngã ba giữa Cao Bằng - Lạng Sơn và Việt Nam - Trung Quốc. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã chế tạo 27 súng các loại, 5.700kg lương thực chuẩn bị cho kháng chiến. Tổ chức du kích cùng bộ đội địa phương, đánh 2 trận, thu 5 súng, diệt 14 tên địch, phá hủy 2 xe cơ giới, quyên góp 3 tạ gạo, 3 tấn thóc, 3 tạ thịt. Toàn xã có 35 người tham gia lực lượng vũ trang, 100 người đi dân công hỏa tuyến, chi viện sức người, sức của cho chiến dịch.


Quân và dân xã đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhì và nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đức Long được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:28:17 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VÂN TRÌNH,
HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG


Vân Trình thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, là xã chủ yếu sống bằng nghề nông.


Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã Vân Trình vừa kháng chiến vừa xây dựng lực lượng hậu phương vững mạnh. Xã có 75 thanh niên tham gia quân đội, huy động 250 người làm dân công phục vụ chiến đấu.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Vân Trình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:29:02 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CANH TÂN,
HUYỆN THẠCH AN, TỈNH CAO BẰNG


Canh Tân là một xã nằm phía tây của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Canh Tân là kho hậu cần lớn của chiến dịch Biên Giới 1950. Dân quân du kích phối hợp với bộ đội chủ lực giành thắng lợi trong chiến dịch Biên Giới. Tổ chức tốt lực lượng dân công hòa tuyến, giao liên phục vụ chiến đấu. Đóng góp 5.894kg gạo và thóc, 17 thanh niên tham gia bộ đội.


Quân và dân Canh Tân đã được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Canh Tân được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:31:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÚ THƯỢNG,
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN


Phú Thượng là một xã thuộc huyện vùng cao, 2/3 là rừng và núi đá. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã không quản ngại hy sinh, gian khổ, đóng góp hàng chục vạn ngày công, đóng góp nhân tài vật lực cho tiền tuyến: 20 tấn thóc, 54 con trâu, hom 50 nghìn đồng để nuôi dưỡng bộ đội, quyên góp 2 tấn thóc, 320kg thực phẩm để Bác Hồ khao quân.


Toàn xã được Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhất, 4 Huân chương Độc lập hạng ba, 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Thượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:32:37 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHẢN DÂN XÃ LA HIÊN,
HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN


La Hiên là một xã thuộc vùng cao của huyện Võ Nhai, 2/3 diện tích là rừng và núi đá. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã đã tự tay đốt trên 200 nóc nhà, cắm hàng vạn cây chông, phá nhiều cống, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch, bắn rơi 2 máy bay. Toàn xã đã tiễn đưa 300 người con ra chiến trường, 400 dân công phục vụ chiến dịch, ủng hộ 20 tấn lương thực, thực phẩm, 2.000 đồng bạc trắng, 65 súng kíp, 100 dao găm.


Quân và dân xã La Hiên đã được Nhà nước tặng thưởng hàng trăm huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã La Hiên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:33:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BÌNH SƠN,
HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN


Bình Sơn là một xã miền núi của huyện Bình Sơn, tỉnh Thái Nguyên. Trong chiến tranh chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã đã bảo vệ bí mật, che chở giúp bộ đội trường Lục quân huấn luyện hàng trăm cán bộ, chế tạo vũ khí. Dùng vũ khí tự tạo, thô sơ để đánh địch 2 trận, phá tan cuộc càn quét, đốt phá của địch. Toàn xã có 50 người hoạt động kháng chiến, 100 lượt người đi dân công hỏa tuyến. Cứ 10 ngày quyên góp, ủng hộ kháng chiến 1 tạ gạo, ủng hộ 5 con trâu, 1 tấn thịt lạn, 10 tấn lương thực, 30 đồng bạc trắng, 15 chỉ vàng.


Quân và dân xã đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Độc lập và nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bình Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:33:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TIÊN PHONG,
HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN


Tiên Phong thuộc huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, là địa bàn chiến lược quan trọng của cách mạng.


Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tiên Phong thực hiện "Tiêu thổ kháng chiến”, phá 56 nhà, đình, chùa, phá hủy cầu cống, đường giao thông, rào làng chiến đấu, cắm hàng vạn cây chông, đặt mìn để cản trở quân địch. Lực lượng du kích phối họp tham gia phục kích, chiến đấu với bộ đội, bẻ gãy cuộc càn quét của giặc lên Thái Nguyên. 102 người con của xã vào bộ đội, 200 người đi dân công, phục vụ chiến dịch. Đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:34:09 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHỢ CHU,
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN


Thị trấn Chợ Chu là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, Chợ Chu nằm trong an toàn khu của thủ đô kháng chiến. Thực hiện chủ trương "Vườn không, nhà trống” nhân dân xã tự phá hủy 270 nóc nhà, chợ, đình, công sở, 1,5km đường, 2 cầu để ngăn chặn cuộc tiến công của địch. 130 thanh niên xã trực tiếp tham gia kháng chiến, 1.500 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến...


Quân và dân thị trấn Chợ Chu được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công của lực lượng công an và nhiều bằng, giấy khen các loại. Toàn xã có 1 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân thị trấn Chợ Chu được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:34:34 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ BẢO LINH,
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN


Bảo Linh là một xã vùng cao của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 năm chống Pháp, Bảo Linh là khu căn cứ cách mạng. Nhân dân Bảo Linh đã đóng góp 5 tấn gạo, 12 tấn thóc, 2 tấn thực phẩm các loại, hàng nghìn ngày công, hàng nghìn cây tre, nứa, lá cọ, hàng trăm tấn củi và hàng trăm thanh niên trực tiếp phục vụ chiến đấu.


Qua các cuộc kháng chiến, quân và dân Bảo Linh đã được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: 110 huân, huy chương các loại, 13 Bằng có công với nước và nhiều bằng, giấy khen khác.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Bảo Linh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:35:28 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHÚ ĐÌNH,
HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN


Phú Đình là một xã miền núi ở phía tây nam huyện Định Hóa. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã đã ngăn chặn và bẻ gảy những cuộc tấn công của địch vào an toàn khu. Quân và dân xã tiêu diệt 100 tên địch, bắt 10 tên Việt gian trong trận Cam Chẹ; 80 thanh niên xã nhập ngũ, 200 dân công phục vụ mặt trận; đóng góp hơn 200 con trâu, bò và nhiều tiền bạc, thóc gạo.


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Lao động hạng ba, 30 bằng khen và hàng trăm giấy khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phú Đình được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:35:56 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN CƯƠNG,
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN


Tân Cương là một xã miền núi của thành phố Thái Nguyên. Trong 9 năm chống Pháp, lực lượng vũ trang xã đã phá tan tổ chức phản động đội lốt Đồng Minh, bắt sống và xử tử 3 tên cầm đầu. Nhân dân xã đã tham gia nhiều trận, tiêu diệt nhiều tên giặc... Đóng góp hàng nghìn ngày công, hàng trăm cây tre, hàng chục mét khối gỗ, 6.000 tấn thóc, đóng góp cho "Hũ gạo kháng chiến" 1.300kg, 1.200kg gia cầm. Hơn 100 thanh niên vào bộ đội, 120 lượt, người đi dân công, 250 dân công hỏa tuyến...


Quân và dân xã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Cương được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:36:25 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ PHẤN MỄ,
HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN


Phấn Mễ là một xã nằm giữa trung tâm huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, dân quân du kích xã phối họp với dân quân huyện tích cực đánh địch, diệt 10 tên, bắn bị thương 9 tên, ủng hộ 3.300kg gạo, 5 con trâu, hơn 60 nghìn đổng. Xã đã động viên 153 người tham gia bộ đội và thanh niên xung phong, 273 người đi dân công hỏa tuyến.


Quân và dân Phấn Mễ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, 567 huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Phấn Mễ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:37:03 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐỘNG ĐẠT,
HUYỆN PHỦ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN


Động Đạt là xã trung tâm của huyện Phú Lương. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã thực hiện tốt công tác chuẩn bị kháng chiến: xây dựng lực lượng, tiêu thổ kháng chiến, cắm chông... Đóng góp hàng chục tấn lương thực, hàng trăm trâu, bò, lợn... Hàng chục thanh niên xã đã tham gia bộ đội, hàng trăm lượt người đi dân công hỏa tuyến.


Quân và dân xã Động Đạt đã được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng ba cùng hàng nghìn huân, huy chương, bằng có công các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Động Đạt được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:37:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ CÂY THỊ,
HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN


Cây Thị là một xã miền núi của huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trong kháng chiến chống Pháp, Cây Thị là cơ sở cách mạng đầu tiên của huyện Đồng Hỷ. Nhân dân và lực lượng vũ trang đã che chở, đùm bọc, nhường cơm, xẻ áo, ủng hộ lương thực, thực phẩm nuôi giấu cán bộ.


Quân và dân xã Cây Thị được Nhà nước tặng thưởng 120 huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Cây Thị được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Giêng, 2020, 09:37:52 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ KHE MO,
HUYỆN ĐỒNG HY, TỈNH THÁI NGUYÊN


Khe Mo là xã miền núi của huyện Đổng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã đồng tâm đánh giặc, giữ nước, giết nhiều tên giặc, thu nhiều quân trang, quân dụng. Nhân dân đã ủng hộ 2.540kg gạo, ủng hộ 5 lạng bạc trắng, ủng hộ cho các đơn vị đóng ở xã hàng nghìn ki-lô-gam rau quả, thực phẩm. Nhân dân toàn xã đã tiên đưa 40 người con lên đường nhập ngũ.


Quân và dân xâ Khe Mo được Nhà nước tặng thưởng: 193 huân, huy chương và hàng trăm giấy khen, bằng khen các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Khe Mo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:16:05 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGHIÊM XUYÊN,
HUYỆN THƯỜNG TÍN, TỈNH HÀ TÂY


Nghiêm Xuyên là một xã nằm ở phía tây nam huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, xả có 115 người tham gia quân đội, 127 người đi dân công hỏa tuyến. Đào đắp 4.200m hào giao thông, 119 hầm ụ công sự. Tham gia đánh 25 trận lớn, tiêu diệt 217 tên, làm bị thương 91 tên, phá hủy 8 xe cam nhông, 1 xe quân sự, thu 189 súng các loại, 2 máy thông tin, 26 vạn đồng tiền Đông Dương. Nhân dân và lực lượng vũ trang xá tiết kiệm 320 hũ gạo nuôi quân, 12 tấn thóc gạo, 1.891kg thực phẩm, 270m vải, 2.500 đồng tiền tài chính, ủng hộ 1 xe đạp...


Quân và dân xã Nghiêm Xuyên đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nghiêm Xuyên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:16:35 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ DŨNG TIẾN,
HUYỆN THƯỜNG TÍN, TỈNH HÀ TÂY


Dũng Tiến là xã nằm phía tây nam huyện Thường Tín. Trong 9 năm chống Pháp, Dũng Tiến là nơi sớm có tổ chức cánh mạng, là cơ sở nuôi giấu cán bộ. Toàn xã đã tiễn đưa 60 người con lên đường nhập ngũ, 228 người đi dân công hỏa tuyến. Nhân dân đã đào được 464m giao thông hào, xây dựng 40 công sự. Lực lượng vũ trang xã đã tổ chức nhiều trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 199 tên địch, bắt sống 10 tên, làm bị thương 20 tên, thu 102 súng. Vận động nhân dân ủng hộ 1.420kg gạo, 150 hũ gạo nuôi quân, 150m vải, 1.250 đồng tiền tài chính.


Quân và dân xã Dũng Tiến được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhì...


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Dũng Tiến được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:18:01 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ HẠ BẰNG,
HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH HÀ TÂY


Hạ Bằng là xã vùng trung du của huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, toàn xã có 63 người nhập ngũ, 130 người tham gia dân công hỏa tuyến, đào đắp được 2.800m giao thông hào, 500 hố cá nhân, 250 hầm ụ chiến đấu... Tham gia hơn 100 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt 877 tên địch, bắt sống 80 tên, thu nhiều vũ khí. Nhân dân xã tiết kiệm được 397 hũ gạo nuôi quân, 120.000 đồng tiền tài chính, 12.800kg gạo, 966kg thóc.


Quân và dân xâ được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến sĩ hạng ba, 1 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng ba, 1 Huân chương Kháng chiến hạng nhất.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Hạ Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:18:30 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SONG PHƯỢNG,
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TỈNH HÀ TÂY


Song Phượng là xã trung tâm của huyện Đan Phượng. Trong 9 năm chống Pháp, toàn xã có 316 người gia nhập quân đội, 500 người tham gia dân công hỏa tuyến. Nhân dân xã đã đào đắp 1.400m giao thông hào, 280 hầm công sự chiến đấu. Song Phượng đã ủng hộ kháng chiến 950kg gạo, 20 tấn thóc, 2.000kg thực phẩm, 280 bộ quần áo, 300 khăn mặt, 1.800 đồng tiền tài chính, 21 chỉ vàng. Tổ chức 136 trận đánh lớn nhỏ, phá hủy 15 xe ô tô của địch, diệt 830 tên địch.


Xã Song Phượng được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Song Phượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:18:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MỸ THÀNH,
HUYỆN MỸ ĐỨC, TỈNH HÀ TÂY


Mỹ Thành là xã nằm ở phía bắc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, xã là cơ sở hoạt động cách mạng. Toàn xã có 120 đồng chí nhập ngũ, 221 người tham gia du kích, 566 người tham gia dân công hỏa tuyến. Nhân dân đã đào đắp được 6.000m giao thông hào, 5.000 công sự và hơn 30 hầm. Lực lượng vũ trang xã đã tham gia chiến đấu 36 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 202 tên địch, đóng góp 8 chỉ vàng, 44 tấn thóc và hơn 4 tấn thực phẩm.


Quân và dân xã Mỹ Thành được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mỹ Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:23:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐƯỜNG LÂM,
THỊ XÃ SƠN TÂY, TỈNH HÀ TÂY


Đường Lâm là một xã bán sơn địa của thị xã Sơn Tây. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân xã đã đóng góp 10 chiếc áo, 111.700 đồng tiền tài chính, 2.145 đồng tiền Đông Dương, hơn 3.000kg gạo, 950kg thịt, 180kg rau xanh. Lực lượng vũ trang xã đã trực tiếp tham gia 36 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương 162 tên địch, bắt sống 2 lính, phá 4 xe quân sự, thu 1 súng.


Quân và dân xã Đường Lâm đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đường Lâm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:24:14 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGA AN,
HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA


Nga An nằm về phía đông bắc huyện Nga Sơn. Trong 9 năm chống Pháp, nhân dân và dân quân du kích tham gia đánh 700 trận, tiêu diệt 7 tên lính Pháp, 30 lính ngụy, thu 160 khẩu súng. Toàn xã có 110 thanh niên nhập ngũ, 540 dân công hỏa tuyến.

Quân và dân xã Nga An đã được Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và bằng khen các loại.

Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nga An được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:25:55 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TẢ THANH OAI,
HUYỆN THANH TRÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Xã Tả Thanh Oai nằm ở phía tây nam huyện Thanh Trì, có sông Nhuệ chảy dọc theo địa phận của xã. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tả Thanh Oai đã anh dũng, đoàn kết chiến đấu với địch bảo vệ quê hương. Tiêu biểu tháng 2 năm 1949, lực lượng vũ trang xã phối hợp với bộ đội tiến công tiêu diệt 1 tiểu đội lính Âu Phi tại cầu Tó, diệt 8 tên, thu nhiều vũ khí.


Xã Tả Thanh Oai đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng ba, Huân chương Lao động hạng nhì, ba, Bằng khen của Chính phủ, 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Ngày 11 tháng 6 năm 1999, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tả Thanh Oai được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:26:19 pm
TRUNG ĐOÀN 141 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 312


Trung đoàn 141 thành lập ngày 11 tháng 12 năm 1950. Trong kháng chiến chống Pháp, trung đoàn đã tham gia 7 chiến dịch lớn, đánh hàng trăm trận lớn nhỏ, tiêu diệt gọn 3 tiểu đoàn và 9 đại đội địch, diệt gần 1.500 tên, bắt 624 tên, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh của địch.


Trung đoàn 141 được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Chiến công hạng nhì, 2 cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng Huân chương Quân công hạng ba.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, Trung đoàn 141 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:26:49 pm
TRUNG ĐOÀN 88 BỘ BINH, SƯ ĐOÀN 308


Trung đoàn 88 thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1949, các đơn vị tiền thân của trung đoàn gồm các tiểu đoàn 23, 29, 38, 322 đã từng tham gia chiến đấu ngay từ ngày đầu toàn quốc kháng chiến.


Trong kháng chiến chống Pháp, Trung đoàn đã tham gia 10 chiến dịch lớn, đánh 65 trận lớn, nhỏ, diệt gọn 1 binh đoàn, 5 tiểu đoàn, 6 đại đội, diệt gần 2.000 tên, bất 1.568 tên, thu nhiều vũ khí và phường tiện chiến tranh cùa địch.


Trung đoàn 88 được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Quân công hạng ba, đại đội 11 và 1 cán bộ được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, Trung đoàn 88 bộ binh được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:27:28 pm
LỰC LƯỢNG GIAO THÔNG LIÊN LẠC TỈNH HÀ NAM
(Nay là Bưu điện tỉnh Hà Nam)


Hà Nam là một địa bàn nối liền các tỉnh Khu 3 với Khu 4. Ngay từ khi thành lập, tổ chức giao thông liên lạc Hà Nam đã được giao nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ Hà Nam với các tỉnh bạn.


Từ tháng 8 năm 1945 đến tháng 7 năm 1954, thực dân Pháp tiến hành đánh chiếm Hà Nam rất ác liệt và tổ chức lực lượng mật vụ phong tỏa các tuyến giao thông hòng chia cất giữa Khu 3 và Khu 4. Lực lượng giao thông liên lạc thời kỳ này đã lên tới 1.250 người, có 251 đảng viên, được tổ chức chặt chẽ từ tinh đến xã. Do vậy, mặc dù địch đánh phá ác liệt, nhưng thông tin liên lạc từ Trung ương đến các địa phương vẫn thông suốt.


Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng giao thông liên lạc Hà Nam đã chuyển hơn 6.000 tấn công văn, tài liệu, báo chí của Đảng; đưa đón 21 nghìn lượt cán bộ lãnh đạo của tỉnh và Trung ương an toàn.


Lực lượng giao bưu - thông tin liên lạc Hà Nam được Nhà nước tặng thưởng: 6 Huân chương Độc lập hạng ba (có 3 cá nhân), 615 đồng chí được thưởng Huân chương, Huy chương Kháng chiến các hạng.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, lực lượng giao thông liên lạc tỉnh Hà Nam được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:27:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH


Huyện Thuận Thành nằm phía nam tỉnh Bắc Ninh, trải dài theo sông Đuống. Trong kháng chiến chống Pháp, được nhân dân hết lòng ủng hộ, lực lượng vũ trang huyện Thuận Thành tự mua sắm vũ khí trang bị, xây dựng làng chiến đấu và phối hợp với chiến trường toàn tĩnh, đứng lên tổng phá tề thắng lợi. Đến tháng 12 năm 1948 tất cả các ban tề trong huyện đều bị xóa bỏ.


Quân và dân Thuận Thành đã đánh 1.135 trận lớn nhỏ, phá hủy 72 đồn bốt địch, diệt và làm bị thương 2.033 tên, bắn cháy 3 xe tăng, 2 tàu hỏa, phá hủy 25 xe ô tô, thu hàng trăm tấn đạn và quân trang, quân dụng.


Nhân dân xã kết hợp binh vận, gọi hàng hàng trăm tên, bắt 896 tên. Vận động toàn huyện đóng trên 1.750 tấn lương thực, thực phẩm với hàng trăm gia súc, gia cầm ủng hộ bộ đội. Ngoài ra huyện còn huy động hàng nghìn công đào hàng nghìn mét giao thông hào, đắp hàng trăm nghìn hầm các loại.


Huyện Thuận Thành được Nhà nước tặng thưởng: 256 huân chương, 1.215 huy chương các loại, 3 đơn vị và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 100% các xã trên địa bàn huyện được tặng thưởng huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thuận Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:28:26 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH


Huyện Quế Võ nằm ở phía đông tỉnh lỵ Bắc Ninh, chạy dài theo trục lộ 18. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang Quế Võ vượt mọi khó khăn, gian khổ, kiên trì bám trụ, xây dựng làng chiến đấu, phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh 1.425 trận, diệt 2.312 tên, làm bị thương 506 tên, gọi hàng 197 tên, phá hủy 5 ca nô, tàu chiến, 5 xe tăng, 37 ô tô, thu 1.325 súng cùng hàng trăm tấn đạn dược, quân trang quân dụng...


Vừa chiến đấu, nhân dân Quế Võ vừa tích cực tăng năng suất, góp hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ bộ đội. Huy động hàng nghìn công đào hàng chục nghìn hầm các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào giúp bộ đội...


Toàn huyện có 2.572 liệt sĩ, 1.152 thương binh, 535 bệnh binh, 81 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 100% các xã của huyện được Nhà nước tặng huân, huy chương. 10.565 cá nhân được tặng huy chương các loại (riêng trong kháng chiến chống Pháp, huyện được tặng 6.846 huân, huy chương các loại cho tập thể và cá nhân, có 2 tập thể và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân).


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Quế Võ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:28:52 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠN


Cao Lộc là huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn. Địa hình của huyện có 3/4 là đồi núi, là vị trí trung tâm các đầu mối giao thông trong nước và quốc tế.


Thời kỳ chống Pháp, nhân dân Cao Lộc đã tiễn đưa 526 thanh niên tòng quân, 3.000 dân công hỏa tuyến; đóng góp 10 tấn gạo, 23.726 đổng, 1.580kg lương thực các loại, 1.651kg muối ủng hộ kháng chiến. Quân và dân Cao Lộc đã góp phần quan trọng đánh bại quân xâm lược Pháp, giải phóng vùng đất biên giới phía bắc của Tổ quốc...


Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Cao Lộc được Nhà nước tặng thưởng 525 huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen và giấy khen...


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Cao Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:29:27 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP, TỈNH LẠNG SƠN


Đình Lập là huyện miền núi, nằm ở phía đông bắc tỉnh Lạng Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân toàn huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vùng dậy đánh trả hàng trăm trận, diệt 390 tên, bắt 25 tên, phá 32 xe, thu 136 súng các loại.


Hàng trăm con em của huyện đã tự nguyện gia nhập bộ đội, thanh niên xung phong. Huyện huy động hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, hàng vạn cây gỗ ủng hộ kháng chiến. Nhân dân ngày đêm đào hàng nghìn hầm hào các loại, giúp bộ đội chiến đấu có nơi trú ẩn, được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng bức trướng "Ủng hộ kháng chiến”.


Huyện Đình Lập được Nhà nước tặng: 2 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Quân công hạng nhất, 2 Huân chương Kháng chiến hạng ba, 1 Huân chương Lao động hạng ba và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đình Lập được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:29:54 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH LAI CHÂU


Tuần Giáo là huyện cửa ngõ của tỉnh Lai Châu, gồm 21 dân tộc, chia làm 19 xã và 2 thị trấn. Trong kháng chiến chống Pháp, Tuần Giáo là căn cứ địa cách mạng của tỉnh Lai Châu. Nhân dân Tuần Giáo vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, kiên cường bám trụ xây dựng làng xã chiến đấu, thành lập các tổ đội du kích, phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh hàng trăm tên địch khi chúng càn quét vào làng bản.


Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, huyện Tuần Giáo vừa là hậu phương vừa là tiền tuyến, đồng thời là địa bàn cửa ngõ của Điện Biên Phủ. Nhân dân huyện Tuần Giáo đã đóng góp 219.549 ngày công, ủng hộ chiến dịch 1.270 tấn gạo (bằng 45% tổng thu hoạch), 994 tấn thịt, 106 tấn rau xanh.


Trong 3 cuộc kháng chiến, nhân dân Tuần Giáo đã tiễn đưa 6.770 người con nhập ngũ, hàng nghìn thanh niên xung phong và nhân dân phục vụ kháng chiến, hàng chục nghìn tấn của cải vật chất để ủng hộ kháng chiến.


Quân và dân Tuần Giáo được Nhà nước tặng thưởng 2.000 huân, huy chương các loại, nhiều tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; được Nhà nước Lào tặng 400 huân, huy chương và rất nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Tuần Giáo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:30:19 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG THỔ, TỈNH LAI CHÂU


Phong Thổ là huyện miền núi, là vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu. Trong kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của ban cán sự huyện, tỉnh và Trung ương, nhân dân Phong Thổ luôn nêu cao truyền thống anh hùng, bất khuất, toàn dân vùng dậy chiến đấu với kẻ thù. Năm 1950, trong chiến dịch Lê Hồng Phong, nhân dân và lực lượng vũ trang Phong Thổ phối hợp với bộ đội chủ lực vây hãm đồn bốt, trừ gian tiễu phỉ giải phóng Phong Thổ lần thứ nhất. Năm 1951, trong chiến dịch Lý Thường Kiệt, quân và dân Phong Thổ cùng các lực lượng vũ trang diệt 191 tên, gọi hàng và bắt 556 tên, thu nhiều súng đạn, quân trang, quân dụng và 60 tấn lương thực, giải phóng Phong Thổ lần thứ hai. Lực lượng du kích Phong Thổ đánh úp địch ở đồn Giang Ma diệt 1 trung đội, phá trại giam, giải phóng được 30 tù chính trị của ta bị chúng giam giữ. Năm 1952, quân dân Phong Thổ cùng Trung đoàn 148 mở chiến dịch Tây Bắc, giải phóng Phong Thổ lần 3. Nhân dân Phong Thổ đóng góp công sức, của cải vật chất chi viện chiến trường Điện Biên Phủ, 22.341 ngày công cùng 4.950 lượt ngựa thồ, 2.460 thuyền và hàng chục tấn gạo...


Huyện Phong Thổ được Nhà nước tặng: danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 7 cá nhân và 4 tập thể, 1.500 huân, huy chương các loại, 486 người được Nhà nước Lào tặng huân, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Phong Thổ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:30:54 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG


Hoàng Su Phì là huyện vùng cao tỉnh Hà Giang. Trong kháng chiến chống Pháp, với cách đánh thông minh, mưu trí, dũng cảm táo bạo, kết hợp giữa quân sự và địch vận, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1952, quân và dân Hoàng Su Phì đã chiến đấu hàng chục trận, diệt hàng trăm tên, bất 336 tên địch, thu 2.500 súng các loại, hơn 24.000 viên đạn, 1.917 quả mìn, 1.750 dù, 7 máy vô tuyến, hàng trăm phương tiện chiến tranh khác.


Kế tiếp 2 tháng cuối năm 1954, quân dân huyện chiến đấu, bức 87 tên phỉ ra hàng, diệt và làm bị thương hơn 400 tên, thu 60 súng, giải phóng hoàn toàn 4 xã trên địa bàn huyện.


Nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm ủng hộ kháng chiến, đã đưa tiễn trên 3.000 con em (có 1.702 người vào bộ đội) tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu.


Nhân dân huyện Hoàng Su Phì được Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Chiến công hạng nhất, ba, 1 cờ thưởng đơn vị dẫn đầu, nhiều lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Hoàng Su Phì được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:31:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI


Lục Yên nằm ở phía đông tỉnh Yên Bái, gồm 23 xã và 1 thị trấn. Được sự giúp đỡ chỉ đạo của cán bộ ở chiến khu Hoàng Hoa Thám, năm 1945 đội du kích Cổ Văn được thành lập với 24 người và 17 súng. Sau đó, lực lượng du kích Cổ Văn phát triển trên 200 đội viên. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, toàn huyện Lục Yên gây dựng được 592 du kích và 1.092 tự vệ, 70 du kích tập trung. Lực lượng du kích huyện phối hợp cùng bộ đội đánh 115 trận, độc lập đánh 156 trận, diệt 2.000 tên, binh vận, gọi hàng 500 tên, truy quét, triệt phá các tổ chức phản động, bắt 765 tên, thu hàng nghìn khẩu súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh của địch.


Toàn huyện đóng góp 1.550 tấn thóc, 300 tấn gạo, 3.715 con trâu, bò, gà, lợn và hàng trăm tấn rau quả, thực phẩm khác ủng hộ bộ đội. Đặc biệt trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã đóng góp hàng vạn ngày công...


Nhân dân và lực lượng vũ trang Lục Yên được Nhà nước tặng thưởng: 4.632 huân, huy chương các loại cho tập thể và cá nhân, 1 đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 71 cờ và bằng khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Lục Yên được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:31:45 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN


Huyện Ân Thi nằm ở trung tâm tỉnh Hưng Yên. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân huyện Ân Thi bám đất, bám làng, xây dựng, củng cố lực lượng dân quân du kích vững mạnh, phối hợp cùng các đơn vị chủ lực đánh 2.500 trận lớn, nho, diệt và bắt 3.000 tên, phá 17 xe bọc thép, 55 xe quân sự, san bằng 50 đồn bốt, tháp canh, thu nhiều vũ khí, khí tài, quân trang, quân dụng.


Qua các cuộc kháng chiến, nhân dân huyện Ân Thi đóng góp hàng trăm nghìn tấn lương thực, thực phẩm. Huyện đã huy động hàng chục nghìn công giúp bộ đội đào hàng chục nghìn hầm các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào, tham gia tiếp lương, tải đạn phục vụ chiến đấu. Hàng nghìn con em huyện lên đường nhập ngũ, cùng hàng chục nghìn thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các mặt trận.


Quân và dân Ân Thi được Nhà nước tặng thưảng: 72 Huân chương Chiến công hạng nhì, 122 Huân chương Kháng chiến hạng nhất, nhì, 71 Huân chương Chiến sĩ, 150 Huân chương Chiến thắng....


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ân Thi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:32:11 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH


Huyện Vũ Thư nằm ở giao điểm thủy bộ giữa quốc lộ 10 và sông Hồng, tiếp giáp với thành phố Nam Định.


Trong kháng chiến chống Pháp, huyện phải vượt qua nhiều gian khổ, ác liệt, tổ chức 800 trận chống càn lớn, nhỏ, hàng trăm trận phục kích, 11 đợt phá tề, 41 trận công đồn. Nhân dân huyện đã vô hiệu hóa 360 lượt ban tề, diệt 20 đồn, bốt, tháp canh, trên 5.000 tên địch, bắt 516 tên, bắn cháy 4 ca nô, thu hàng nghìn vũ khí, quân trang, quân dụng, vận động hàng nghìn tên bỏ ngủ.


Ngoài ra huyện còn đóng góp 10 lạng vàng, 2kg bạc, hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn tấn rau xanh và hoa quả các loại; vận động nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, bộ đội hàng trăm người. Nhán dân góp hàng chục nghìn công phục vụ bộ đội chiến đấu, tham gia đào hàng nghìn mét giao thông hào, hàng nghìn hầm trú ẩn các loại, nhường hàng trăm nhà cho bộ đội ở và làm kho.


Quân và dân huyện Vũ Thư được Nhà nước tặng thưởng hàng nghìn huân, huy chương các loại, nhiều bằng khen, giấy khen và các phần thuang cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vũ Thư dược Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:32:36 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH


Nằm ở trung tâm tỉnh Thái Bình, huyện Đông Hưng là nơi có đầu mối giao thông quan trọng. Từ ngày 8-2-1950 đến 20-7-1954 Đông Hưng đã đánh 460 trận càn lớn, nhỏ của địch. Lực lượng du kích và bộ đội quấy rối địch 2.600 lần, san phẳng 20 đồn bốt của chúng, diệt trên 1.000 tên, gọi hàng, bắt 275 tên, thu 800 súng các loại và nhiều quân trang, quân dụng khác.


Trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nhân dân huyện Đông Hung đã động viên và đưa tiễn hàng chục nghìn con em lên đường đánh giặc. Toàn huyện có 8.074 liệt sĩ, 2.596 thương binh, 1.819 bệnh binh, 235 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Huyện Đông Hưng có 43/45 xã được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến, 19 xã trong huyện được Nhà nước tặng Huân chương Lao động; toàn huyện có 11 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lao động.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đông Hưng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:33:02 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH


Huyện Mỹ Lộc nằm phía tây bắc thành phố Nam Định, án ngữ trục lộ 21, là đầu mối giao thông quan trọng. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân huyện đánh địch 3.563 trận, diệt 2.415 tên, bắt 515 tên, loại khỏi vòng chiến đấu 2.000 tên, phá hủy 100 xe, phá tan 70 ban tề, thu hàng trăm súng các loại. Kết hợp đấu tranh chính trị, chống lập ấp, chống bắt bớ, tàn sát dân, giải thoát được 1.250 thanh niên yêu nước. Huyện có 10.366 người thường xuyên vừa tăng gia sản xuất vừa trực chiến; đóng góp 3.900 hũ gạo nuôi quân, 40.150 tấn lương thực, tấn thực phẩm, tặng chiến sĩ 810 bộ áo quần...


Quân và dân huyện Mỹ Lộc được Nhà nước tặng thưởng 6.491 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại, 1 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Gần 100% các xã trong huyện được tặng huân, huy chương các hạng và nhiều phần thương cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Mỹ Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:33:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH


Nam Trực là một huyện đồng bằng, nằm ở phía đông nam thành phố Nam Định. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân Nam Trực đã phối hợp với bộ đội đánh 3.820 trận, có 326 trận tiêu biểu. Tiêu diệt 3.950 tên, bị thương 1.272 tên, có 750 tên bị bắt, bắn rơi 2 máy bay, phá hủy 56 xe quân sự, diệt 13 đồn, bức rút 9 đồn, xóa sổ 20 ban tề, cảnh cáo 26 ban, thu 1.800 súng các loại và nhiều vũ khí quân dụng của địch. Toàn huyện đã quyên góp được 45.024 đồng, 150 tấn thóc và hàng nghìn tấn thực phẩm, rau quả ủng hộ các chiến trường.


Huyện Nam Trực được Nhà nước tặng thưởng 5.557 Huân, Huy chương Kháng chiến và Huân, Huy chương Chiến công, 1.311 bằng khen cho cá nhân, 21 tập thể được tặng bằng khen, huân, huy chương các loại, 1 tập thể được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nam Trục được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:36:47 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG


Huyện An Lão nằm cách trung tâm thành phố Hai Phòng 18km, gồm 16 xà và 1 thị trấn.


Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng dân quân du kích huyện, thường xuyên được kiện toàn, củng cố, chiếm 30% dân số, phục vụ chiến đấu và chiến đấu khấp các chiến dịch, các mặt trận, đã bắn rơi 2 máy bay. Huyện đã huy động tới 12.580 dân công vận chuyển hàng hóa ra chiến trường và khắc phục hậu quả do địch tàn phá để đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt. Toàn huyện An Lão đã huy động hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm, gần 12.000m vải, 1.235 áo mùa đông binh sĩ và nhiều nông sản khác... Nhân dân An Lão đã tiễn đưa 1.149 con em nhập ngũ, chiếm 16% dân số toàn xã, có 2.223 con em đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận, 1.128 thương binh, bệnh binh. Toàn huyện có 95 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Huyện An Lão được Nhà nước tặng thưởng: 2.191 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại, 2 Huân chương Quân công, hàng trăm bằng khen, giấy khen, 1 cá nhân đưạc tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều tập thể, cá nhân được tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện An Lão được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:37:29 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN KỲ SƠN, TỈNH HÒA BÌNH


Kỳ Sơn là huyện miền núi tỉnh Hòa Bình, diện tích 422,08km2, dân số 68.751 người, có 21 xã và 1 thị trấn. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân vừa tích cực đóng góp nhiều sức người, sức của ủng hộ kháng chiến, vừa tổ chức lực lượng đánh trên 200 trận lớn nhỏ, diệt hàng trăm tên, bắt 83 tên, đánh tan 20 đồn bốt, phá 2 xe cơ giới, 2 tàu chiến, 5 ca nô, 4 khẩu pháo, bắn rơi 3 máy bay, thu nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng...


Toàn huyện đóng góp 4.270 tấn lương thực, hàng chục nghìn tấn thực phẩm các loại, đồng tiền Đông Dương, huy động hàng vạn cây tre, hàng tấn rơm rạ, 20 xe thồ, 100 thuyền và 42 vạn công vận chuyển vũ khí, hàng, thuốc chữa bệnh chi viện chiến trường; vận động toàn huyện đào hàng chục ki-lô-mét giao thông hào, hàng nghìn hầm trú ẩn các loại. Huyện đã tiễn đưa 545 con em vào bộ đội, 960 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Trong các cuộc kháng chiến, huyện có 10.032 người tòng quân.


Huyện Kỳ Sơn được Nhà nước tặng 556 huân chương hạng nhất, 859 huân chương hạng nhì, 1.703 huân chương hạng ba, 1.208 huy chương các hạng và nhiều bằng khen, giấy khen khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Kỳ Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:37:59 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA


Nga Sơn là huyện ven biển, nằm phía đông bắc huyện Thanh Hóa. Trong kháng chiến chống Pháp, huyện Nga Sơn bị địch đánh phá càn quét nặng nề. Nhân dân huyện đã kiên cường trụ bám, xây dựng làng chiến đấu, phối hợp cùng bộ đội chủ lực đánh 823 trận, diệt và bắt 1.300 tên, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên, phá hỏng hàng chục xe các loại, bắt và gọi hàng hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí và phương tiện chiến tranh.


Toàn cuộc kháng chiến, huyện đóng góp 7.372 tấn lương thực, hàng nghìn tấn thực phẩm các loại và 2.668.000 đồng.


Huyện đã tiễn đưa 24.367 con em nhập ngũ, 1.446 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến, thani gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu khắp các chiến trường...


Toàn huyện có 2.382 liệt sĩ và thương binh, 60 Bà mẹ Việt Nam anh hùng.


Quân và dân Nga Sơn được Nhà nước tặng thưởng: 6.374 huân, huy chương các loại, 89 bằng khen, 57 Bằng có công với nước, huyện có 11.632 cá nhân được tặng huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Nga Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:38:37 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA


Thạch Thành là huyện miền núi, nằm ở phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa. Trong kháng chiến chống Pháp, Thạch Thành vừa là hậu phương của chiến trường Bắc Bộ, vừa là tiền phương của hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh. Bởi vậy, nơi đây bị địch thường xuyên dùng máy bay đánh phá, nhằm ngăn chặn tiếp tế từ hậu phương ra chiến trường.


Quân và dân huyện đã kiên cường bám trụ, tổ chức 25 trung đội du kích với 875 người tham gia, vừa dũng cảm đánh trả địch phục vụ bộ đội chiến đấu, vừa tích cực làm hàng vạn cung, nỏ, tên thuốc độc ủng hộ kháng chiến. Ngoài ra, huyện còn huy động toàn dân đào hàng chục nghìn hầm hố các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào, vận động góp nhiều tiền, vàng và hàng trăm tấn lương thực chi viện cho tiền tuyến.


Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạch Thành được Nhà nước tặng 125 Huân chương Kháng chiến các hạng, 616 huy chương, hàng chục bằng khen, giấy khen và nhiều phần thương khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạch Thành được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 28 Tháng Hai, 2020, 09:39:09 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TỈNH HÀ TÂY


Huyện Đan Phượng nằm phía bắc tỉnh Hà Tây, là cửa ngõ phía tây của Thủ đô Hà Nội. Từ những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, nhân dân huyện đã tích cực xây dựng, củng cố lực lượng dân quân du kích, bộ đội địa phương với 3.947 người, đã tổ chức đánh 812 trận lớn nhỏ, diệt 2.460 tên, bắt và làm bị thưcmg 1.451 tên, gọi hàng 617 binh lính địch, phá 80 xe quân sự, thu và hủy 906 súng các loại, đốt cháy hơn 1.000 lít xăng.


Trong kháng chiến chống Pháp, huyện góp 530 tấn lương thực, 42 tấn thực phẩm, 1.520m vải, 452 chí vàng và nhiều nông sản có giá trị khác; huy động hàng chục nghìn công đào hàng trăm hầm các loại, hàng chục ki-lô-mét giao thông hào.


Nhân dân huyện đã tiễn đưa 1.820 con em vào bộ đội, 14.000 dân công hỏa tuyến, 600 thanh niên xung phong.


Huyện Đan Phượng được Nhà nước tặng 128 Huân, Huy chương Chiến công các hạng, 27 Huân chương Kháng chiến. Có 5.111 cá nhân trong huyện được tặng huân, huy chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Đan Phượng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:33:08 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MỘ ĐẠO,
HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH


Xã Mộ Đạo nằm phía nam huyện Quế Võ, cách tỉnh lỵ 4km. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Mộ Đạo trực tiếp đánh 31 trận, diệt 472 tên, làm bị thương 92 tên... Nhân dân ở 4 thôn của xã đã kết hợp chặt chẽ cùng bộ đội và dân quân tỉnh đánh bại nhiều cuộc càn của địch, diệt 2.032 tên, làm bị thương 200 tên (riêng ở căn cứ du kích Mộ Đạo diệt 600 tên, làm bị thương 40 tên, bắn cháy 5 xe tăng, 3 ô tô). Nhân dân đã tiễn đưa 66 con em nhập ngũ, huy động 600 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, hàng trăm thanh niên xung phong và dân quân du kích tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường. Ngoài ra xâ còn đóng góp hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và nhiều nông sản khác.


Quân và dân Mộ Đạo được Nhà nước tặng thưởng 116 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mộ Đạo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:33:33 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TAM SƠN,
HUYỆN TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH


Xã Tam Sơn là xã đồng bằng của huyện Từ Sơn. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Tam Sơn anh dũng đánh trả 82 trận càn lớn nhỏ của địch, diệt và bắt 132 tên, thu nhiều chiến lợi phẩm. Xã đã đóng góp 286.500kg thóc, hàng trăm tấn rau quả ủng hộ kháng chiến. Nhân dân tiễn đưa 99 con em nhập ngũ, xã có 62 liệt sĩ, 46 thương binh.


Xã đã tổ chức các đội vũ trang tuyên truyền vào đồn bốt, kêu gọi được 40 binh lính địch bỏ ngủ quay về với cách mạng (có 2 lính Pháp ra hàng). Ngoài ra, Tam Sơn còn tích cực huy dộng dân công phục vụ kháng chiến, có 300 người tự nguyện phục vụ các chiến dịch, giúp đỡ, bảo vệ an toàn cho các cơ quan huyện ủy và các cơ quan kháng chiến của 5 xã bạn. Riêng chiến dịch Điện Biên Phủ, Tam Sơn có 40 dân công phục vụ.


Xã Tam Sơn được Nhà nước tặng thưởng 5 Huân chương Chiến thắng, 50 Huân chương Kháng chiến các hạng, 170 huy chương và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Sơn được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:34:00 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG,
HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH


Xã Đại Đồng thuộc vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, cách thị trấn Từ Sơn 5km về phía dông. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Đại Đồng tiễn đưa 71 con em nhập ngủ, 103 thanh niên xung phong, 50 dân công hỏa tuyến. Nhân dân và lực lượng vũ trang xã phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích các xã bạn đánh 123 trận càn lớn nhỏ; phá tề trừ gian 60 lần, tiêu diệt và bắt 874 tên địch, thu 112 súng các loại và hàng nghìn viên đạn, 8 xe cơ giói và nhiều quân trang, quân dụng. Ngoài ra nhân dân xã còn tích cực đóng góp nhiều tiền, vàng, 5.070kg gạo và nhiều nông sản, gia cầm, gia súc ủng hộ bộ đội.


Nhân dân xã Đại Đồng được Nhà nước tặng thưảng 40 huân chương các loại, 47 huy chương hạng nhất, 98 Huy chương Kháng chiến hạng nhì, 126 bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Đồng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:34:21 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÂN CHI,
HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH


Xã Tân Chi nằm ở phía đông nam huyện Tiên Du, cách tỉnh lỵ 8km, xã nằm trên trục lộ 38 (từ Bắc Ninh đi Cẩm Giàng), sát sông Đuống. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tân Chi tham gia đánh 67 trận, diệt 139 tên, bắt sống 47 tên, thu 2 ca nô và 76 súng các loại cùng nhiều trang bị và vũ khí của địch. Nhân dân xã đóng góp cho kháng chiến hàng chục tấn lương thực, thực phẩm và các nông sản khác. Ngoài ra Tân Chi còn đưa tiễn 450 thanh niên tòng quân, hơn 200 dân công hỏa tuyến và hàng trăm dân quân du kích trực chiến trên địa bàn xã.


Tân Chi được Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Kháng chiến và 1 Huân chương Lao động cho tập thể; 471 huân, huy chương cho cá nhân, 15 Kỷ niệm chương.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Chi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:34:45 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG PHÚ,
HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH


Xã Quảng Phú nằm ở phía tây huyện Lương Tài, cách huyện lỵ 5km về phía đông. Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây bị tàn phá nặng nề, nhân dân vẫn bám trụ kiên cường, dũng cảm đánh 47 trận, diệt 591 tên, bắt 96 tên, bắn bị thương 76 tên, giật mìn, dùng chông và nhiều cách đánh du kích đã diệt hảng chục tên, dụ hàng 84 tên, phá hỏng 6 xe quân sự, 1 xe tăng, thu hàng chục súng, phá tan 4 tổ chức phản động. Ngoài ra xã đã huy động đắp hàng nghìn vật cản để cản cơ giới địch càn quét, góp 0,7kg vàng, 3kg bạc gửi đi chiến khu Việt Bắc, 50 vạn đồng, hàng trăm tấn thóc và 200 hũ gạo kháng chiến ủng hộ bộ đội... Nhân dân xã Quảng Phú đã tiễn đưa 166 con em nhập ngũ, 200 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến, hàng trăm thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu.


Xã Quảng Phú được Nhà nước tặng 13 Huân chương Kháng chiến các hạng, 71 Huy chương Kháng chiến hạng nhì, 57 bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Quảng Phú được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:35:14 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ AN THỊNH,
HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH


Xã An Thịnh nằm ở phía đông bắc huyện Lương Tài, cách huyện lỵ 10km về phía tây nam. Với truyền thống kiên cường bất khuất chống ngoại xâm, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc dù xã An Thịnh là trọng điểm đánh phá của địch, nhưng nhân dân vẫn kiên cường bám trụ, đánh 95 trận trong và ngoài xã, tiêu diệt và bắt sống 267 tên, bắn bị thương hàng trăm tên khác, thu 254 súng các loại, tiêu diệt và phá 1 tổ chức phản động... Xã đã đóng góp 16 chỉ vàng, 56 lạng bạc, trên 300 tấn thóc và hàng trăm tấn thực phẩm ủng hộ kháng chiến, đón hàng chục lượt, thương, bệnh binh về xã nuôi dưỡng, đào hàng trăm hầm nuôi giấu cán bộ. Ngoài ra nhân dân còn tiễn đưa 250 thanh niên tòng quân, 300 dân quân du kích, 157 dân công hỏa tuyến.


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Thịnh đã được Nhà nước tặng thưởng 28 huân chương các hạng, 66 Huy chương Kháng chiến hạng nhất, 89 hạng nhì, 3 Chiến sĩ Thi đua.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:35:43 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ NGUYỆT ĐỨC,
HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH


Xã Nguyệt Đức nằm ở phía tây nam huyện Thuận Thành, cách trung tâm huyện lỵ 7km. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Nguyệt Đức xây dựng làng xá chiến đấu, đánh 127 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 354 tên, phá 6 lô cốt, thu 87 súng các loại và 1 ô tô cùng nhiều trang bị của địch. Nhân dân trong xã đã đưa tiễn 138 con em nhập ngũ, huy động 400 dân công đi phục vụ các chiến dịch. Ngoài ra nhân dân xã còn đào 1.990m giao thông hào, 1.924 hầm ngầm, 186 hố chông, 50 hầm chiến đấu, 60 hầm chứa vũ khí cho bộ đội. Nhân dân còn chuyển tải thương binh và nuôi giấu hàng trăm thương binh và cán bộ cách mạng. Xã còn động viên toàn dân đóng 2.525kg gạo, 1.650 đổng, hàng trăm hũ gạo kháng chiến cùng nhiều lương thực, thực phẩm.


Xá Nguyệt Đức được Nhà nước tặng thưởng 155 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại. Xã có 2 Chiến sĩ Thi đua và nhiều phần thưởng khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Nguyệt Đức được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:36:09 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN PHỤ,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH


Xã Yên Phụ nằm ở phía tây huyện Yên Phong, cách huyện lỵ 3km, đi sân bay Nội Bài 15km. Trong chống Pháp, lực lượng vũ trang và nhân dân Yên Phụ đánh 45 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 608 tên, bắt 200 tên, làm bị thương 53 tên, gọi hàng 40 tên, thu 218 súng, phá hủy 3 xe tăng, 4 xe lội nước, 14 xe ô tô, cùng nhiều phương tiện chiến tranh. Xã đã đóng góp 97.352kg thóc, 27.000kg gạo, 195.000 đồng, 85 lạng vàng bạc, hàng nghìn mét vải và nhiều nông sản khác. Ngoài ra nhân dân đã tiễn đưa 505 thanh niên nhập ngũ, huy động 2.040 lượt người đi dân công hỏa tuyến phục vụ các chiến dịch.


Xã Yên Phụ được Nhà nước tặng 5 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, ba và 1 bằng khen. Có 20 gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Phụ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:36:34 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ YÊN TRUNG,
HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH


Xã Yên Trung nằm ven sông Cầu, thuộc phía bắc huyện Yên Phong, cách trung tâm huyện lỵ 3km. Trong kháng chiến chống Pháp, xã Yên Trung là làng chiến đấu liên hoàn, xã có 100% số thôn là làng chiến đấu.


Lực lượng vũ trang xã chiến đấu 15 trận, diệt 149 tên, làm bị thương 28 tên, bắt 23 tên, thu 82 súng các loại, phá hủy 3 đại bác, 2 lô cốt và nhiều quân trang, quân dụng của địch. Nhân dân còn đóng hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm và nhiều nông sản quý, góp nhiều công sức tiền của ung hộ các chiến dịch; huy động 330.000 ngày công tiêu thổ kháng chiến, làm 80 hầm nuôi cán bộ và bộ đội. Nhân dân đã đưa tiễn 240 thanh niên nhập ngủ, hơn 150 dân công phục vụ chiến dịch và hàng trăm thanh niên xung phong.


Xã Yên Trung được Nhà nước tặng 177 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại, 60 liệt sĩ được tặng huân chương, 1 làng được công nhận "Làng chiến đấu kiểu mẫu", 8 gia đình được tặng Bằng có công với nước.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Yên Trung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:36:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TÚ MỊCH,
HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tú Mịch là xã biên giới, nằm ở phía đông bắc huyện Lộc Bình. Trong kháng chiến chống Pháp, toàn dân Tú Mịch đoàn kết chiến đấu, đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ, diệt hàng trăm tên. Trong 2 năm (1946-1947), quân và dân Tú Mịch đánh 36 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 104 tên, làm bị thương hơn 100 tên, thu nhiều vũ khí trang bị của địch. Xã đã đóng góp ủng hộ kháng chiến 250 tấn lương thực, 50 tấn thực phẩm. Ngoài ra xã Tú Mịch có 58 người nhập ngũ, 83 dân quân du kích. Xã đã huy động 1.267 lượt người đi dân công phục vụ chiến đấu.


Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Tú Mịch được Nhà nước tặng thưởng 72 Huân, Huy chương Kháng chiến chống Pháp, nhiều bằng khen và giấy khen cho cá nhân và tập thể.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tú Mịch được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:37:31 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TAM GIA,
HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tam Gia là một xã biên giới, nằm về phía bắc huyện Lộc Bình. Tam Gia là một bộ phận của khu du kích Chi Lăng, nhân dân tận dụng núi cao rừng rậm để giấu kho tàng, vật chất phục vụ kháng chiến. Xã có 1.080 lượt người đi mở đường và bảo vệ kho hàng quan trọng. Dân quân du kích, trực tiếp là trung đội thường trực của xã đã đánh 30 trận lớn nhỏ, diệt 104 tên địch, làm bị thương hơn 100 tên, thu nhiều vũ khí phương tiện của địch. Nhân, dân ủng hộ kháng chiến 24,84 tấn lương thực, hàng chục tán thực phẩm và các nông sản khác. Nhân dân Tam Gia đã tiễn đưa 44 con em nhập ngũ, xã có 132 dân quân du kích, hàng trăm thanh niên xung phong, 3.240 dân công hỏa tuyến phục vụ các chiến dịch, 167 tấm ván làm hầm.


Quân và dần xã Tam Gia được Nhà nước tặng 48 huân, huy chương các loại.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Gia được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Hai, 2020, 05:37:58 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TĨNH BẮC,
HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN


Tĩnh Bắc là xã miền núi vùng cao, địa hình có nhiều đồi núi, khe sâu hiểm trở. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Tĩnh Bắc tham gia đánh 36 trận, diệt 104 tên, làm bị thương 100 tên, thu nhiêu vũ khí và phương tiện của địch.


Nhân dân đã tiễn đưa 38 con em nhập ngủ vào lực lượng vũ trang, huy động 1.800 lượt người đi xây dựng và phục vụ các chiến dịch. Xã có trên 100 người thường trực trong lực lượng du kích, tự vệ, chiến đấu trên địa bàn xà. Ngoài ra xã còn đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, hàng trăm tấn vật liệu làm nhà, nhiều tài sản có giá trị khác.


Trong kháng chiến chống Pháp, toàn xã được tặng 47 huân, huy chương các loại. Trong các cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới, nhân dân xã Tĩnh Bắc được tặng hàng trăm phần thưởng cao quý của các cấp.


Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tĩnh Bắc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:04:20 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ TAM TIẾN,
HUYỆN YÊN THẾ, TỈNH BẮC GIANG


   Tam Tiến là xã vùng cao của huyện miền núi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Xã Tam Tiến trong kháng chiến chống Pháp là vùng đệm giữa chiến khu Việt Bắc và đồng bằng trung du Bắc Bộ, là trọng điểm đánh phá của địch. Xã đã động viên mọi tầng lớp nhân dân tiễu phỉ, đánh Pháp, củng cố lực lượng sản xuất phát triển kinh tế, đã đóng góp hàng trăm hũ gạo kháng chiến, hàng trăm trâu, bò, lợn, hàng chục tấn thóc; tham gia đào 3.150 hầm các loại. Xã tự lo nhà cho gần 600 cán bộ ở và hàng chục kho hàng có nơi để an toàn, bảo đảm. Nhân dân đã tiễn đưa 31 thanh niên nhập ngũ, hàng trăm dân công và thanh niên xung phong tham gia các chiến dịch, phục vụ kháng chiến.


   Xã được công nhận là ”An toàn khu" trong kháng chiến chống Pháp và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng, giấy khen, bằng khen.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Tam Tiến được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:04:49 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ DĨNH KẾ,
THỊ XẢ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG
   

   Xã Dĩnh Kế nằm ở phía đông thị xã Bắc Giang, là nơi có phong trào cách mạng từ rất sớm. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Dĩnh Kế kết hợp cùng bộ đội đánh 79 trận lớn nhỏ, diệt 563 tên, làm bị thương 140 tên, bắt và gọi hàng 101 tên, thu 121 súng, phá 8 xe cơ giới... Ngoài ra quân và dân xã Dĩnh Kế đã độc lập tác chiến 32 trận, diệt 132 tên, làm bị thương và bắt sống hàng trăm tên khác. Xã đóng góp 430 tấn thóc, 83.000 công đào 1.137 hầm bí mật và hàng nghìn mét giao thông hào; các đoàn thể, Hội mẹ chiến sĩ góp 575kg đường, 305 hộp sữa, 1.500kg gạo nếp, 630kg thịt ủng hộ bộ đội. Xã Dĩnh Kế được Nhà nước tặng thưởng 222 huân, huy chương các loại.


   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Dĩnh Kế được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:05:16 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SONG KHÊ,
HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG


   Xã Song Khê nằm ở phía tây bắc huyện Yên Dũng, cách thị xã Bắc Giang 1km. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân và lực lượng dân quân du kích trực tiếp chiến đấu với thực dân Pháp và bọn phán động 25 trận, diệt 97 tên, làm bị thương 44 tên, kêu gọi 65 binh lính ra hàng, thu 57 súng và hàng chục xe các loại. Đồng thời phối hợp với lực lượng vũ trang các xã bạn đánh 30 trận, diệt 108 tên, gọi hàng và bắt 217 tên, thu 254 vũ khí các loại. Nhân dân Song Khê đã góp 31 chỉ vàng, đỡ đầu 1 tiểu đoàn, nuôi 1 trung đội, tặng 150 bộ quần áo và phục vụ 10.050 ngày công. Ngoài ra dân quân du kích và nhân dân còn đào 7.500m giao thông hào, 5.000m ngầm địa đạo liên hoàn, đắp 100 vật cản, 400 hầm giấu tài sản, kho hàng.


   Xã Song Khê đã được Nhà nước tặng thưởng 181 huân, huy chương các loại, 2 Bằng có công với nước và nhiều phần thưởng khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Song Khê được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:05:46 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ SA DUNG,
HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH LAI CHÂU


   Sa Dung là xã vùng cao của huyện Điện Biên Đông, có địa hình hiểm trở, sông suối chia cắt, không có đường ô tô. Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây là cửa ngõ của lực lượng cách mạng phát triển vào Điện Biên và Lai Châu. Địch đánh phá ác liệt để uy hiếp tinh thần cách mạng nhưng nhân dân Sa Dung luôn chủ động tấn công địch trên mọi phương diện. Quân và dân xã tham gia đánh hàng chục trận, độc lập chiến đấu 12 trận, tiêu diệt 18 tên, bắt 1 tên, thu nhiều vũ khí. Nhân dân tổ chức tăng gia sản xuất, ủng hộ hàng nghìn ki-lô-gam gạo, thực phẩm và các nông sản có giá trị. Ngoài ra xã đã huy động 265 lượt dân công, hàng trăm chị em trong hội phụ nữ đào hầm hào, nuôi giấu cán bộ cách mạng.

   Xã Sa Dung được Nhà nước tặng thưởng 99 huân chương các loại cho cá nhân và tập thể.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Sa Dung được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:06:09 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG BẰNG,
HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA


   Xã Mường Bằng nằm ở phía tây - tây bắc của huyện, ủy ban kháng chiến xã Mường Bằng được thành lập năm 1949 (có 102 du kích, gồm 4 súng trường, 31 súng kíp, 7 cung nỏ, 23 bàn chông) đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.


   Quân và dân Mường Bằng đánh Pháp hàng chục trận, thu nhiều thắng lợi, đặc biệt xã đảm nhiệm công tác bảo vệ đoàn trong Bộ chỉ huy chiến dịch Tây Bắc, đã chuẩn bị tốt nơi trú quân cho lực lượng chủ lực, tổ chức đưa đón dẫn đường, lo lương thực, thực phẩm cho chiến dịch; xã đóng góp hàng chục tấn lúa, ngô, khoai, sắn, hàng trăm con lợn, gà, hàng nghìn đồng tiền Đông Dương, tặng 146 bộ quần áo mùa đông binh sĩ và nhiều sản vật khác. Nhân dân xã Mường Bằng đã huy động hàng nghìn lượt dân công đào, đắp mở hàng trăm ki-lô-mét đường, san lấp hố bom, bắc cầu cho quân ta lên mặt trận.


   Xã Mường Bằng được Nhà nước tặng thưởng 32 huân chương các loại, 6 huy chương, 12 Kỷ niệm chương và nhiều phần thưởng cao quý khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Mường Bằng được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:06:36 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ XUÂN LỘC,
HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ


   Xuân Lộc nằm ở phía đông nam huyện Thanh Thủy. Trong kháng chiến chống Pháp, quân và dân xã đã đánh hàng chục trận, diệt hàng trăm tên, bắt và cải huấn các phần tử phản cách mạng. Tính chung toàn cuộc kháng chiến, toàn xã đã ủng hộ 30 chỉ vàng, 32 lạng bạc, 27.900kg gạo, 12.300kg ngô, 830.000 đổng, hàng chục tấn thực phẩm, huy động 61.440 ngày công hỗ trợ các chiến trường.


   Nhân dân đã tiễn đưa 268 con em tham gia bộ đội chiến đấu trong các chiến dịch. Toàn xã có 43 liệt sĩ, 25 thương binh và bệnh binh.

   Xã Xuân Lộc được Nhà nước tặng thưởng 298 Huân, Huy chương Kháng chiến chống Pháp cho tập thể và cá nhân, 3 gia đình có công với nước, 2 Bia lịch sử và nhiều thành tích khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Xuân Lộc được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:07:10 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG NÔNG,
HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ


   Địa bàn sã Thượng Nông nằm ở phía đông nam huyện Tam Nông, là nơi giao điểm giữa sông Hồng và sông Đà, là đầu mối giao thông đường thủy nối liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc.

   Trong kháng chiến chống Pháp, nơi đây là vành đai trắng, là trọng điểm đánh phá của địch. Quân và dân Thượng Nông đã đánh 79 trận lớn nhỏ, diệt 81 tên, bắn bị thương 59 tên, bắn cháy 1 máy bay, 1 ca nô, 1 ô tô, gọi hàng 4 tên, bắt nhiều tên, thu nhiều vũ khí các loại. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp 173 tấn lương thực, 5 chỉ vàng, 44.000 đồng, hàng trăm tấn thực phẩm, trên 15.000 ngày công phục vụ bộ đội và đào hàng chục nghìn mét giao thông hào, vận chuyển hàng trăm tấn hàng, vũ khí ra chiến dịch kịp thời, an toàn.


   Nhân dân đã tiễn đưa 222 con em nhập ngũ, hàng nghìn lượt người đi thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến.

   Xã Thượng Nông được Nhà nước tặng thưởng 1.130 huân, huy chương các loại và nhiều phần thưcmg cao quý khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Thượng Nông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:07:57 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ VŨ YỂN,
HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ


   Xã Vũ Yển nằm ở phía tây huyện Thanh Ba, là địa bàn tác chiến trọng yếu của huyện Thanh Ba. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Vũ Yển đã bám đất, bám làng, tham gia đào hàng trăm nghìn mét giao thông hào, hầm ẩn tránh, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng; ủng hộ 33 tấn thóc, hàng trăm tấn rau quả và các loại gia cầm. Nhân dân và lực lượng vũ trang Vũ Yển đã đánh hàng trăm trận, diệt hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí (riêng trận đánh ngày 7 tháng 3 năm 1952, ta diệt 48 tên lính Âu Phi, 54 lính ngụy, phá hủy 4 xe quân sự, thu 72 súng các loại).


   Xã Vũ Yển được Nhà nước tặng thưởng 14 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Lao động, 4 Kỷ niệm chương, 159 Huân, Huy chương Kháng chiến các loại...

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang Nhân dân xã Vũ Yển được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.


Tiêu đề: Anh hùng thời đại Hồ Chí Minh - Những tập thể anh hùng
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2020, 07:08:29 pm
NHÂN DÂN VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN XÃ ĐẠI PHẠM,
HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ


   Đại Phạm là xã miền núi, huyện Hạ Hòa. Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Đại Phạm hết lòng ủng hộ kháng chiến về sức người, sức của. Xã đã đóng góp 32.000 tấn lương thực, 4.000kg thịt lợn, hơn 1.300kg gia cầm và hàng chục nghìn quả trứng cùng các nông sản có giá trị khác; đào 70.000m khối đất đá, đào giao thông và đắp đường phục vụ kháng chiến... Ngoài ra, xã còn huy động các đoàn thể đóng góp hàng nghìn cây tre, gỗ, hàng chục nghìn tấn lá cọ làm lán trại cho bộ đội và dân công ả.


   Quân và dân Đại Phạm được Nhà nước tặng thưởng 20 bằng khen, cờ thưởng, 2 Huân chương Kháng chiến và nhiều phần thưởng khác.

   Ngày 8 tháng 11 năm 2000, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân xã Đại Phạm được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.