Dựng nước - Giữ nước

Văn hoá - Thể thao - Giao lưu => Quán nước cổng doanh trại => Tác giả chủ đề:: hoi_ls trong 26 Tháng Hai, 2019, 11:20:14 AMTiêu đề: Miền Bắc Việt Nam những năm 1969-1972 (nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud)
Gửi bởi: hoi_ls trong 26 Tháng Hai, 2019, 11:20:14 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52935404_2293052124312693_300358487622287360_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkcSSWSmw1Y4w3p2fFOgze2TbNNlRUxxlTlfciPG_KdHr4g-Q7aHXOo9IaLNsvcUHs&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=709587049e12e6847e8bb3275c0dece3&oe=5CE9935D)

Vận chuyển bằng xe đạp, Bắc Việt, 1969


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52890317_2293052130979359_7893953893510414336_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQl87TsF0x1lfiYhnCO_1brYhs2NwAnEgtSgfXD_WVymhnAKKbGFP1F_n4RPD9dOKdM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=c92ad2e5225908b5a3b00af580054d9c&oe=5CE41D1D)

Bắc Việt, 1969


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52883853_2293052194312686_822174877824843776_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlW6i9A6rsbgvNuB5ez2l4yJuOszzjSQGevTUY14jPv8XmaMXXNKMlly9dX6cm4wEg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=725e7c8da1a0d2c25c50cb19c0028f9b&oe=5CE70A1F)

Bom rơi trong sân của một hợp tác xã nông nghiệp ở khu vực Phát Diệm, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53050758_2293052197646019_449665333381300224_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkqZs1CnxtkX89hLc__W2EnoEU2lOp-1PxoH653YLMHCDAu7L84UBNZn0yqU-_O9J0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=82eb2c3f9d507ffd9bbf00c2a974ff49&oe=5D1FED59)

Tập trung nghe đọc di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52759690_2293052257646013_6772008479021334528_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnOs_huF1I25W-lLFHChCnKnRrIihUgzn512lXs-Jd8901JrCBSWMqh-49t6vA6Od0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=12f1d789e754150db02019eb5606c9e5&oe=5CE241FC)

Café bờ hồ ở Hà Nội, 1969


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52890317_2293052260979346_3606952258605940736_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkbEne8otZzF9frwHj58TU7Rb3KQxbhHeFRAwKor7aby0xqhbH7SQrafWFYvconnx8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=77cb7a959563f1ca22632d8bfa5b2f63&oe=5CE06B21)

Một cặp vợ chồng ở bờ hồ Hà Nội, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52803648_2293052267646012_8721555458218786816_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkNPJgMOB1ARcAizxisiOeE1S2xHpX0WM3rz5wu24j_GY1xvMUvjxPclt9sLWPc1Yk&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=66260072e0c3955f4bfc9be8c946a2b6&oe=5CE3EB8F)

Vịnh Hạ Long, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53110564_2293052697645969_7108558276635131904_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmLEj40Nr2_DjYqEnstXhuaXHIX0pHjSfI0xBOra1CYVV76bI4a9snTnxDZlD__u84&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=14f5ea42bea9b54c31735d5fe71a8554&oe=5D17CBC9)


Cánh đồng lúa ở tỉnh Thanh Hóa, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53379752_2293052344312671_2472983924985298944_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQn7Vst97irEJQaV2_7ueNPJ8Way-8GxoewVE-CytsZwcKW7VIgKlk6fYeudCyex_Z0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=678f7a63c63c604c626a7220976b8279&oe=5CE66CC9)

Bắc Việt Nam, 1969

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52819977_2293052350979337_3677433573876432896_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmEEYp_ke7IoeMM-jbk3CVJLlw2sOSx85NCSkwYAQZwTo-zUI3af97A2SV8eB5fRp4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a44c15277f343d55e7c73cdd025d1343&oe=5CDDD445)

Nạo vét một kênh tưới tiêu bị lấp bùn bằng tay không, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52739744_2293052360979336_6405107831153885184_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkz2En7XoR5VbxKJhJtTI866RHiSYnhtDhLjBwTIcO_oGgD2LnvQTr4ZITsOQcjsRU&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=af68ff1f45dd59af5c36877d8ec6d7c1&oe=5CE4C11E)

Huấn luyện chiến đấu tại một ngôi làng miền Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52744587_2293052420979330_937232357285429248_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmeUbF3PXI_07v3t0G6sE4t5-aZtz4XHuKOOv_T5sA8bEk2gBEmBs5GSLvjwc26ZhU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=a87ec44be06ab9f41b2886118877628c&oe=5D1C77EF)

Trẻ em mặc áo rơm đến trường, Bắc việt, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53089539_2293052427645996_8605989033723559936_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk0HZX61YNMNvEtursld-GGiY_lK3GjxQaxkMDfOr9LkHqk0w1OhuSExcemZfQ9CCc&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6cc5b7266e959301f009f243909df9d5&oe=5CDA112A)

Cô bé bán máy bay đồ chơi, bản sao của MIG được sử dụng bởi không quân đội Việt Nam, Hà Nội, 1969(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53458194_2293052527645986_2856832006996623360_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmtqYD-FFuHxi7fylCrHcIcmwT98_pHfkVpJO-4SIIGDT5ZQojxLa_ccfBe5jiPUpg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=85e5718331a15cbd0c8b09666e88c42a&oe=5D196C7A)

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy kể về một cuộc chiến trong đó ông bắn một máy bay Mỹ, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52708561_2293052530979319_7983244262139494400_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkjFpzeVeSDcRuQPqTu4eC287QJUuvKs315imwjYd1M4_btJgECz0tbJXndOW1DvEM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=69314ed96e58165a576534d0291ee88d&oe=5D21032B)

Tang lễ tại một ngôi chùa phật giáo Hà Nội, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52733520_2293052554312650_6576683111680049152_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnARd57oAjDLCf4faSyBsfIj4yM-FMQCFOMUv2UpfPm-6vIpCciuNoaiWWewk2e9Fk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5cc11f1f5ba5c9916fd61f0e46f425d8&oe=5CE5A6E5)

Cầu nguyện trong một nhà thờ công giáo ở Phát Diệm, Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52863950_2293052587645980_1619206501702828032_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmjCD5t4OY0ReKQPzafiISi4J2E6uA5QnzfnHrp6Kxe92hs1CuhOASw2FmRFI50BkQ&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1844dfee99c2af73a3d0397b6d0d4e29&oe=5D212EFA)

Đi lễ ngày Chủ nhật tại một nhà thờ công giáo Ninh Bình, Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52612854_2293052594312646_2060539280702308352_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQltVQ1h48s9vudmhddCTOmvaHJ-uN79uWWW4jt63dJDjZHV9AEo_SfmzjVAXKSTw6E&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=eec81c7ee9b8c5a48560a3e96d9237b8&oe=5CEBF3FB)

Trong một Nhà máy tại khu vực Hải Phòng, Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52651173_2293052627645976_314428405346992128_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnDZ2bFwEJZq6QCsmBj2ytgzEEKe9Q8QlFP3M2ypffL3_kvqex2ytHWyCXN434yLrE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8979696d00497c3de36d75381ebc45da&oe=5CEFCF91)

Nhà máy xe đạp ở ngoại ô Hà Nội, 1969


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52806273_2293052687645970_664759821005750272_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnJW5N28UuTY2WyPEy4XwnAhG0ES7xdx_vNfVNn0ODssg7EyAtJugqo_0HaEspziCM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=cba3725b703627f3e339df6949238393&oe=5D244FF8)

Bốc dỡ một lô hàng cuộn giấy để in báo từ một chiếc tàu của Nga, tại cảng Hải Phòng, 1969


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/52980433_2293052127646026_2969885647990423552_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQngqczqgadJ_sSink-bWtAryBv39sTJbpT7VKHXSz-0tTeiWbWIR7HkaiaMh_N7TA4&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=38977ae30918e1e9aaf9bd5a24b6ddb4&oe=5D289A9E)

Tàn tích sau một vụ đánh bom ở Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam, năm 1972


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52643002_2293052174312688_7075419760678141952_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnzC3hjRqoY8CSh9qsZWDp6x-A_oY2SvuG92st-rEx-wV6hNDKRxs4gb-E06PFmlOo&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=bbb637c1e257605ac249ff2e90aba84d&oe=5D1A0228)

Hai chị em sống sót sau vụ đánh bom ngôi làng này ở khu vực Hải Hậu, trong ngôi nhà của họ, năm 1972
Tiêu đề: Re: Miền Bắc Việt Nam những năm 1969-1972 (nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud)
Gửi bởi: hoi_ls trong 26 Tháng Hai, 2019, 11:23:43 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52803710_2293053084312597_5142651041157742592_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQnP-u9GDKw5rMJ4fCWGxbcEZWgtCtlwCmKxxDabK2gQAyg46KKLjyZTa1gmQTNtsWI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=aa38ca67d4c9e8577e4ecd4ea4aec6e1&oe=5CDC1B63)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52944632_2293053080979264_5810357506081292288_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlcXSv0HM4KWmNklTWnQSh8HAPPvJglMFYGeMoeBmzmwdh1LihkGC5TRpFZJpxX5kQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=2d76852565706c123c0529f70be512b4&oe=5D1D8A16)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53010589_2293053100979262_8943575786766467072_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlowHS-3PfZ5hvkCkEXnus47xGrO-pynUQVDEjFHH1wP32JHjB5IpKF_qD7bCP0FL8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f31d3b155c00732e92cba36786609195&oe=5CDC8B1D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52989671_2293053144312591_3712507105744257024_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlA7fY_1jNpB6e0pi0tkQ1o27xDL3gGvdRpctbJpcC7Us52AU6gW9qs3r6vPpplxjw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=a7b78d55e3c395c5649358aa586cfc61&oe=5CEB0046)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52698917_2293053150979257_646822422669950976_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkiejYuVRpOH0jnAcgUxpR6ZSLne56mXXWT6eTj2EfZAYVqnyT-QXc--mATVBZ2OLU&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1b0d845e2916661af5542b93b336ae95&oe=5CE73D55)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52833772_2293053187645920_5783458903295524864_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmCncfux2qt_Zic1WvLbsFCSvadQ3BcbVtBILl_anKsvJwqyglwj3BCXGXRgvhqqRg&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=3acec07d755f24c46e10e3a94426d226&oe=5CEC13A2)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53055678_2293053217645917_6142745669363826688_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlxHKP4XrFLG_U_A0b3b5HGkPlIkPsUkrOtR5JrPZQ7GXXJtWyFia8P3VzhPirKkQM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=face754fbabd7cb1ed2822468f08bb5a&oe=5D231187)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52658365_2293053207645918_6959825363060916224_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQl59CnhMryDXHI99SIzCn5uhyu16p_5VC0EXKiwt0Vif8S0mv6nYAQJAYhYOrNnMmA&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=03281c6d640d9397328ef6d7bbce050d&oe=5CE890A4)


Tiêu đề: Re: Miền Bắc Việt Nam những năm 1969-1972 (nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud)
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Hai, 2019, 08:00:11 AM
Chà, một thời để nhớ. Nhiều ảnh đẹp quá.


Tiêu đề: Re: Miền Bắc Việt Nam những năm 1969-1972 (nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud)
Gửi bởi: hoi_ls trong 27 Tháng Hai, 2019, 10:58:59 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52941705_2293731394244766_3552083368499740672_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQnnwk9tXLiCqTG8oQn11nnQGU-7L6oq4nBqxJydSAJ1v4peFX44Q6qciln2MZNTeqo&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=1d4eb48daaa3caf73b6e168bf717dac0&oe=5CE2F369)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52846901_2293731417578097_7488521337388924928_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlOSePUup0ooneFCtaMp2369qtvf9MAEITneqdNYMAytJ364k9TXAsZtIFvUDg_EzE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=72d526bcf0f460313e6a59d7bd10ec73&oe=5CED7F32)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53194178_2293731407578098_5292056868733059072_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkMNzIa8Z2QxQi9eABd5Hjd7sWp2EVbAG7bfa5gf69bSX5-8N8ExuSCWD1mRQLh9H8&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=cb5fc407acea0d5999573afd8bbf5e0a&oe=5CE5C9FE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52956993_2293731447578094_4265703927170727936_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQm2y8oNR6WJw9rhdSd261TFUhDw17PTVOX-QPIz7wL8zFcVLGvr-hK2BFrQO3XgU_Y&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=f3c5a533fd70a9715ecc43d3a12014d4&oe=5D267578)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53212897_2293731464244759_1147373502077075456_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlsryY34ekpGTqDkbLuEIgqsi1i74v_YrOwn-OgaFzoeGiCvLA2a1PjN1oK1Mr7mPI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=391d669bdb31f7566cd843ee7be48719&oe=5D1C1E9B)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52806614_2293731500911422_7985882462980931584_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlf9nOE_Tm6Ej_MzAp5sMROQHRfdnnyps108Uo3uE8eiYYdI7MNB8hln7QfClgupxg&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=9651573d493d00908db77bec54448fca&oe=5CE82681)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52635791_2293731490911423_9031419125078949888_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkqyT9KUw_fPXxmu0rLEQMaBkAYjaBigj5axk-ieHzKhsm7IALI9lWzm1T7LPUx6pk&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=f8e16a4fe9d7f29f2a857d10cc67d10f&oe=5CDEBC57)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53522469_2293731534244752_8329378043051114496_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmVgLt2bwJyW4NSQVKCRTf61vHZf7yRdaJ4SuW-uT8ycsxQiMRQA5StQ4hROj_YlPU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=480fb1452d4960ab70622036d75763c8&oe=5CDE9854)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52927512_2293731560911416_5109228142531182592_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmOLu6DcS4bi0FehrdWMnyYvrn-tmgfcRafKv93UEuP1FbpGex5Gdx4CR2ebtal1CI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=08bdc787bc4d62c74f8c5feb624363b0&oe=5D1A8D55)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52911820_2293731567578082_9160756120963252224_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQn6hwtFgQKm1IvuKNY1t8odltRySbjuy5iXAhZIfAcirfT0V39ISou1XKH__JJJ4yQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=713f47ac9699e2cec1dee84d158c9dff&oe=5D18A0FF)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53314611_2293731620911410_39335153037737984_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQn24Y2dvkn_i8Orut_nm1rnRoeJHzs1BLp9ThfeeX5fII_OA-x3SGutq0-lXTyMLyI&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8eddc0033533b36612060c2fe8b43c7d&oe=5CDE5B13)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53111054_2293731627578076_1391201432580915200_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlsTC3zmIDRna2yrjRpMUchStMpuPA9QbybJunyb9G4h4L_b09E8rWvkst2k0nkmfI&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=68cb4db79752d91fe3f2e4514d220c1f&oe=5CE8C2AC)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52712867_2293731640911408_6772276167153025024_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQk8CQbxkZdu49UhQVCu2KqhrJW9Qv1fJNJ8h9W8K0ctUWi6SvIGPROZK_rG_gWCDI8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=2e3643466867ea2162d15cedf2e77fe4&oe=5CE511C0)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53022825_2293731687578070_6005758129839538176_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnUnIGezv8lVrWdijWIEl525xS_UIzL1euSaWSfgdNDaUVMw7cnXFWImQ-RadqqZPM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=62ddc5f94f1c100d97d3c63a97dc99f8&oe=5CDE12A3)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52920218_2293731710911401_6601689278860754944_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkLN5Du31favJjuqcSgNS6cUmd_rCZb5CJdGxA8VkF9Yrj7L7l8dGF6N1kc5f-vkXE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2bb776018f07cefca7bfd31b544cca84&oe=5CEA1242)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52822961_2293731714244734_416051888530653184_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQml0ciaGAVX5a-3_OV3se-7sbA4E86nrGH7ZbcCj1t9VIqU560h4RJ-ruFah4y3SKM&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0b514286d6a72f41f25aaabea19c77f6&oe=5CEAD95A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52765584_2293731754244730_4168232891383283712_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkvGBzbbkoFLQvMmSPsuskYnUgv1Luu7EIsI5Q2NDFvSGuCi-xWRoC8Sok2aM9nGkY&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=dcef65f1f4e078ca29120a72fe4c082f&oe=5CE90A1C)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52698791_2293731770911395_6993027646397349888_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQl2MOffra6xEF1nMkcvQWPRKuMbHjw5eHQRKScEtX2gRL_8KAtIN85mytWGsnBmlvA&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4b69f54ac9dcbd656dd941275ca6515f&oe=5CE53BA0)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53110939_2293731777578061_6317754960926736384_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQksFoLu0L8COQsBRrikzBVxbtG394D7Jq0NZeJ0iaNcEq3-5iMDhwmL_-JyitDgSDs&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=e4269cd3db27e266ed026fac3f67927d&oe=5D277B7D)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52840353_2293731804244725_6161433840867868672_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnQ8Zsh1D8L7o-bL9Xer2jd2zeSOt8ReXOF5UmoX2dnzTMc7A8RjoLkaqkWyOP4rbw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=dbafa614242157bb57819a41e6a7baea&oe=5D169999)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52929419_2293731817578057_5801541961152200704_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlMBjFTXdGgO65Qgw11SCWbUOkUuh-KvJaW-GDPlssFMIdUT6MqpIj9JsfVgHYtCX4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=044c3a1b9af87d323377a6e1d4951035&oe=5D1F5131)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53150272_2293731824244723_3191832459582898176_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQn698kTf8HLAk-9k4WntTnZzWlQE_bERMP6u6H_7M74pTetcdQ3Y7I-WxxekPV4dvM&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=affec595fe48443862d6769158bed09a&oe=5CE48CC6)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52744014_2293731887578050_6547509597861576704_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQn8lw4y2Uu9aqP7iL9d7XQ526LcwUafedsY8oBQB7NJNT1dxbYCD_ldjIfqcByxFHs&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=9b3da9d8f6520fbd730b3bdd62b2309e&oe=5CE668B2)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53052532_2293732014244704_2385509996809945088_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlzDTqobDu539QxgqwcD6v9jEpGdijdmeObtHi9af74GGYB6hQDQeoVJI8MdjoOck8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=bdf66dc4d0a01d4ae018fa62567999cc&oe=5D23015A)