Dựng nước - Giữ nước

Văn hoá - Thể thao - Giao lưu => Quán nước cổng doanh trại => Tác giả chủ đề:: hoi_ls trong 26 Tháng Hai, 2019, 11:20:14 AMTiêu đề: Miền Bắc Việt Nam những năm 1969-1972 (nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud)
Gửi bởi: hoi_ls trong 26 Tháng Hai, 2019, 11:20:14 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52935404_2293052124312693_300358487622287360_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkfcKPR0ju5hSSx_Ti2uXbaf04cEcJif-e8yfsPKUW9yQ8u49q6KsaC3iWyVBX74fs&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=64ae00ff4ba6fd228092cf7d5007910e&oe=5E25FB5D)

Vận chuyển bằng xe đạp, Bắc Việt, 1969


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52890317_2293052130979359_7893953893510414336_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnlJoHkyn7r084qi1_o--tNtVLQpDLbetQD4UhlM52LT54_vocHQw23bXMqkig8DQo&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=bcc65b9d2b1de4d511d3f489bd9e474d&oe=5E20851D)

Bắc Việt, 1969


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52883853_2293052194312686_822174877824843776_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQm_gDBMwyGbgNAzEKpm1Oy0leCGqVPT7Q-zvTVcRMbenxpth5KZs-5B7S1EhvOc-J8&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=40b70962307c3571f1d4bb3ec54bb31a&oe=5E23721F)

Bom rơi trong sân của một hợp tác xã nông nghiệp ở khu vực Phát Diệm, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53050758_2293052197646019_449665333381300224_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQnI75TDdlVjEm38nq7Y15-LcARt8lc5tkgHpbzMSkx_h7EErZ6FDGz5Aj3k3C0FEEI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c83271a671fcf98f6859e07f62fbf0a8&oe=5E5C5559)

Tập trung nghe đọc di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52759690_2293052257646013_6772008479021334528_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQnzR3WrH6gPndUWg0O0Sjju4_iZ33SXwVeT_0AXUyBK8XmbyJyqL8ihEjiB4ME-mLE&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=8ddd5ecc8626883c76333a50448f8a5d&oe=5E1EA9FC)

Café bờ hồ ở Hà Nội, 1969


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52890317_2293052260979346_3606952258605940736_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnKcdLm6_jD7h9bBL2VIyDdoPJSjtrN26jsaDgdpPQuj9b6btWZbQ3lrfIskKj3j4w&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ea347f69a6e4e18089a0ef73c7bedd5e&oe=5E1CD321)

Một cặp vợ chồng ở bờ hồ Hà Nội, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52803648_2293052267646012_8721555458218786816_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQn1A7pVDecgUrk9KfXd5qzGlU13U21oBg_4SmQ3WCbNe5SYHtO7wzxzw8DtnEx2-ig&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=1f1500e1b7014526f8df827af1e30df8&oe=5E20538F)

Vịnh Hạ Long, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53110564_2293052697645969_7108558276635131904_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlAhQRjlYeVZBoKwtZiL-P-jQUDtWhs8wGZiA_2s_4Po7J5ycyhtjNKSB_xDCQrlF0&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=935b01b8610cba93991b0bbc41fb53f3&oe=5E5433C9)


Cánh đồng lúa ở tỉnh Thanh Hóa, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53379752_2293052344312671_2472983924985298944_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQmyHhGYSTXoo3xBFwBQEnlRMi15TjreV80Qx2gT8mMFIAZf5OLB6fe9KiQFP7wBHb0&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=2cf453fb88238130240d3be2fab0f6e6&oe=5E22D4C9)

Bắc Việt Nam, 1969

(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52819977_2293052350979337_3677433573876432896_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQnwJ4mV0OQ7iMDjC5mtx_3aG9bOIkJIBMw6RlyKcNRieekpH_wqM-hYjzJRCqJk2U0&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=12668abf22ce1e11e5a8003657e43b27&oe=5E1A3C45)

Nạo vét một kênh tưới tiêu bị lấp bùn bằng tay không, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52739744_2293052360979336_6405107831153885184_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmkkECF7PJ189tpkAzijxTfZkp4ygtv3X8M1l_KBuKvM4hc8XCXS2esQrv6IQShxfs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=281193747fef3ecb20dd01b3f118c235&oe=5E21291E)

Huấn luyện chiến đấu tại một ngôi làng miền Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52744587_2293052420979330_937232357285429248_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmgLY73WB-Lu1fetyXy4t5Fbp7pcpwcVOwNPpDG-00a427ZtkWvcA90rkk5tq92nPQ&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=1236921e4a7ba9d3d39fbb96c4699227&oe=5E58DFEF)

Trẻ em mặc áo rơm đến trường, Bắc việt, 1969


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53089539_2293052427645996_8605989033723559936_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQk2ayKv28M65rjeMD4Nu_coVvA5oB4pd8VxJJdEbU7b3EPnhgSvWGp9lMGPzS81iMI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=ac38b11ec06fb3b8d1452a34dc4de753&oe=5E16792A)

Cô bé bán máy bay đồ chơi, bản sao của MIG được sử dụng bởi không quân đội Việt Nam, Hà Nội, 1969(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53458194_2293052527645986_2856832006996623360_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQkPgesK-cuJFCi_uM12hYQ5JidtbuCNxnJdTOEqD1-MGzqPSTXV3Xv1roDPpmQPLpM&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=465c0e66eab07d33be2f78fffea0dedd&oe=5E55D47A)

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy kể về một cuộc chiến trong đó ông bắn một máy bay Mỹ, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52708561_2293052530979319_7983244262139494400_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkVM050T5yTkmXP6LVZa5AMQU5ymYRjN9-WEStClIS4OlCM9eftOx29Rhn_zJ7-mfk&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=340e93379984dd71585be5416f95af28&oe=5E5D6B2B)

Tang lễ tại một ngôi chùa phật giáo Hà Nội, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52733520_2293052554312650_6576683111680049152_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQnGTOOk40lvdGetK0IpwI__eUttj5wRHn_w2VNkdEkYUdZH-dC3Z_9H9-EPAw06ULs&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=3dba421547a9a11e58866114cb4c6b4a&oe=5E220EE5)

Cầu nguyện trong một nhà thờ công giáo ở Phát Diệm, Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52863950_2293052587645980_1619206501702828032_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQlZwXKYNFyNTGE5nOcO3Bzj1RO2DSVsAaSBq0eExh2c4fjN_gx2XkvTMk37l2nU3RE&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7af8e7137b998558a271fc2d95831b66&oe=5E5D96FA)

Đi lễ ngày Chủ nhật tại một nhà thờ công giáo Ninh Bình, Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52612854_2293052594312646_2060539280702308352_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlOHqe5IFXcqtfH25ir4VbWC_ufPP-277kLaIJECejWpD4JnlogGv7FJnsAt1ZymwQ&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=e1ecd847f073a6431ca141f3dd349613&oe=5E285BFB)

Trong một Nhà máy tại khu vực Hải Phòng, Bắc Việt Nam, 1969


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52651173_2293052627645976_314428405346992128_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlCUJTRRls2ra0R1DersCjIPhz_UdiA5YhQl7IraGhnJ4cSxkY7JQKpe7NoIs5fx_4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=ffe8637ccd3f5369ea2f3548a8468a74&oe=5E53C491)

Nhà máy xe đạp ở ngoại ô Hà Nội, 1969


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52806273_2293052687645970_664759821005750272_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQmznALukMYmmbmcxGou_l-ms6UfkFpcr-_wq0p5fEYdPQB1MJW8SWyWNlha8JnjbkA&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=beaa3526e6c7b32ae3ec15ae4e06f871&oe=5E60B7F8)

Bốc dỡ một lô hàng cuộn giấy để in báo từ một chiếc tàu của Nga, tại cảng Hải Phòng, 1969


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/l/t1.0-9/52980433_2293052127646026_2969885647990423552_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQltoz4_ceL1kLcwy5E6JbDGAQQ8PP3hh-L0NnXc0N89ntyv1O0O44B_fybhTQB8w4o&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=2918d93e9ef76a9f0fec7f0eca376ddb&oe=5E65029E)

Tàn tích sau một vụ đánh bom ở Hải Phòng, miền Bắc Việt Nam, năm 1972


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52643002_2293052174312688_7075419760678141952_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmNWjIT0viP9hJw9S8OfUJzgs_ycwcHSb6SEK0SdTR10WHC4OYyJEexONE0PbErowE&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=8da728a9d7f8d748a10ee823a4996ed3&oe=5E566A28)

Hai chị em sống sót sau vụ đánh bom ngôi làng này ở khu vực Hải Hậu, trong ngôi nhà của họ, năm 1972
Tiêu đề: Re: Miền Bắc Việt Nam những năm 1969-1972 (nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud)
Gửi bởi: hoi_ls trong 26 Tháng Hai, 2019, 11:23:43 AM
(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52803710_2293053084312597_5142651041157742592_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQkJx4fBkYlGaVb9YQb_eoyl-ajC8XssfsRpR5MTytIKDHImLTgQCY8kN1kSlwxq3eI&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0948af86e19d6f44822ae988c4eb36c0&oe=5E188363)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52944632_2293053080979264_5810357506081292288_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkrqxm0RRXwn38XgDzegWivk12oBWZoHR8Q7hT2k0ogjhLboJJFMvRDoF6w9FKujTM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=0030e18067ea70050c0d976ed0a0251e&oe=5E59F216)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53010589_2293053100979262_8943575786766467072_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQk7thB1nMuo4NkAQvynISb1cvaCJqAFqy89Wu5HgHhXhgOiTkTJd0Hp2EwlLvz9yJc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=132d1dca9ed5129b497c4bb5b8dbc7df&oe=5E18F31D)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52989671_2293053144312591_3712507105744257024_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmaWa7c0gRQ9rO4YtLY7-LGVJQ1-AM11F6mbsTJG326309H7GG6tnHS3rNLesrNXHY&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8c8bf142b3ba54bd5ea152fe90378f8b&oe=5E276846)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52698917_2293053150979257_646822422669950976_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQktJvzKndNC1jtyGBeeGwMr1AxR9eRqUMKxXVvFS9G6THt8jSB4v8s6265ELI6OH58&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=21ea758ab5adf4e66d3e159d6c6388ee&oe=5E23A555)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52833772_2293053187645920_5783458903295524864_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQlmvYVHsGZFCKgMMC8z928XJJqwkzO7uEwVL00DGaLVXmQNPiHE436DfE3LwGVL5_s&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=c71ae3d7315c2a44cab4268390967b3a&oe=5E287BA2)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53055678_2293053217645917_6142745669363826688_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmq_cRUXUcQYQHu6Z3del6Y1iQzf-DAkCd4qFvhVDkINYVJsM96YWHxZvJ-JAKMD5E&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=b385e406cd830401648e61081c4d749d&oe=5E5F7987)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52658365_2293053207645918_6959825363060916224_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnPLd4T0nlRzbQK3MtT26D0w-8xujT-ObqOzM2WrcwrWblq_0mSVuzoFUhEt-GJ8cw&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=35142545f3cf57fa9ff13b3c0ea90c36&oe=5E24F8A4)


Tiêu đề: Re: Miền Bắc Việt Nam những năm 1969-1972 (nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud)
Gửi bởi: Giangtvx trong 27 Tháng Hai, 2019, 08:00:11 AM
Chà, một thời để nhớ. Nhiều ảnh đẹp quá.


Tiêu đề: Re: Miền Bắc Việt Nam những năm 1969-1972 (nhiếp ảnh gia người Pháp Marc Riboud)
Gửi bởi: hoi_ls trong 27 Tháng Hai, 2019, 10:58:59 AM
(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52941705_2293731394244766_3552083368499740672_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmWI9N-ltInQSDbfYhLnB9AsLW0vZZRmjtEpV2tZ1x6ojSpEpS04XCtev-26mq1s1s&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=84d82f13c5ae533cc4f45fe1e7904a23&oe=5E1F5B69)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52846901_2293731417578097_7488521337388924928_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlCJ76o5buTtA1GgocyB4hvxpkNeOQbDlkaA7sBLl7G8dCtJ-sWiBq-x7t8y8AIdM4&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=47ed0d765ac78ea4dc12cf74dce2aaf5&oe=5E29E732)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53194178_2293731407578098_5292056868733059072_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkK5aKry50JaOHXvU4mdd0YwD3RnmtngcfFGw7qOGZIOGN3tT86SPd3_OCwtktyc68&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7855947319e87643f37531e5345e0404&oe=5E2231FE)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52956993_2293731447578094_4265703927170727936_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkbBrbvU0aaa5AGJpL-GyE_581RsDUeDjte6LwbawszF0y-iuvyv0grxqJ0e1PSJ_I&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=5c45a4a62909d0aaf8f1dfadccda2380&oe=5E62DD78)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53212897_2293731464244759_1147373502077075456_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQlxPuEyG-fo3ANBy29ScYUPkyUsQ5FBS3QMTIz8o9zGqeR7ueN2PtgFEqowdJNYuas&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=d3d11e356ead4761f719e35df46dcfda&oe=5E58869B)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52806614_2293731500911422_7985882462980931584_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkYL8kqDz4nA2S7Zd-XxvfogECHSLIsXFDQq7vuPqRFifX6O3HfJMGn-uYtAsJOxPc&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=2cfee459282a7ffeb62777d0405bf2f9&oe=5E248E81)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52635791_2293731490911423_9031419125078949888_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQm4GmbvjdQvbKaNK7Rn71iEFUOzlmM3PtHtRaKDkVjXXbyhpeIlWGXECKkYOhJZ34A&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=a13516ddb644831c91c9be182c8f91ef&oe=5E1B2457)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53522469_2293731534244752_8329378043051114496_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlLHzAQpgTFjM4EZWaOvvFuOAwxQlnUbukuc_v53t086bA_8PcdLrZNwIpzZ5FewpU&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=019bfd9fb9ede0bef58fe70141e84e59&oe=5E1B0054)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52927512_2293731560911416_5109228142531182592_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQltx9DsxzePanASerdYgjPWftK8fflABznDzkKtIGf5NIDECFRm86yvav2n2wFiZdM&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=7d325c7032a8d9ee9ab1864dbe35459b&oe=5E56F555)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52911820_2293731567578082_9160756120963252224_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQkZuWnfv6k_9fYDDSYNHkubTW56DiRLulCTIX6yYJag0yXfOnndFXVNz8GyzSJvsU0&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=b3f272fc930010f2405ac4a94ab2a189&oe=5E5508FF)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53314611_2293731620911410_39335153037737984_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnlBeIuYJjItJlaS2-HC1Jaohgz_LuSrG8JGZ2K1999XEykIHGeVjCCx9w3lUkPvRc&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=96c24350657cc8efbeba19221b0d0e3a&oe=5E1AC313)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53111054_2293731627578076_1391201432580915200_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQlDZbhlbGfFn2XoXUE5tt6dML3gngDnXI7uqxsM_aabqaF0thq6g7EgZgvs162IrR8&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=54d386bc0bac7047c3e22463dbe97858&oe=5E252AAC)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52712867_2293731640911408_6772276167153025024_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlQx7Aawdx2GGAZdBkKcMEcw9IiuBSq9MVwLl2-i8aaM-fiZFcqLUqEEKXJ2VE3_gE&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=72f2de297b6f77ba94591e75153b9159&oe=5E2179C0)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53022825_2293731687578070_6005758129839538176_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlb1kZ6f7CIC4h5gf0DumSTArWm6oAADaIrHG87h8F-_Iad18WdsNAnoiWGqIjJfkw&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=8da128ce48c81d697d82bdcd0f4ffa51&oe=5E1A7AA3)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52920218_2293731710911401_6601689278860754944_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQl8LF6SdCkfbW7uGRgOl8CXaAM7tut5TBAeQMeyRfIhhLs8URsf8SFTM6HsFlu5gEY&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=43020239fa59efba3dd9665c8a5534d0&oe=5E267A42)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52822961_2293731714244734_416051888530653184_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQk5O6WOt3E8iTMrl4kveZxUukvmvn8k2smhFiC96GOWVEUsPFEG6lH1lK-FPGTDJ2A&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=1f0b303b55e4ebc66408649efd208320&oe=5E27415A)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52765584_2293731754244730_4168232891383283712_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQl-RGgSppqF2C3PpcfpRrNYfnP3js_hSVkIYUc0TvlXx9t1z9qjgGNePgU5UxyPDOE&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=931c6ab38d65cdd73f4d5701ed246c6b&oe=5E25721C)


(https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52698791_2293731770911395_6993027646397349888_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQlJ3vT1XcfLoj7bJj3hXPVwDy3bCw4jgr5zh_Oxr7A12UDoJnAFwH-D8IDSZ9K4UNc&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=ef0cef88768f6247483f1964b9ce2e78&oe=5E21A3A0)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53110939_2293731777578061_6317754960926736384_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQly9MXknZN6lqlWvDQZnl8v2DuOv1injpcaIClwDPPayAPx3dE7xiYAo3yyugggKnI&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=3ba846dcf81928631d07c866f30f0b24&oe=5E63E37D)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52840353_2293731804244725_6161433840867868672_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnn686h34FJGyZKStTr-8FLbFwQUK7-fPwnX5WF7OWpFagv-4PvGb0RJh45L-YhF50&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=ed83c2ae8cebe0fbff751ed5a1f4b48c&oe=5E530199)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52929419_2293731817578057_5801541961152200704_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQlx2LiLIgnPfXqP7w7Qf8j0fQrVEHsQ7PikrCHi1Cyh0IHS_lFy5jUo9HjfH9HDZcg&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=0671ef4b25b971abb1c664436bcb986f&oe=5E5BB931)


(https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53150272_2293731824244723_3191832459582898176_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkTyXcKKs-2wRrydMtUk0MPLpbZmpECtSgyn3xy9YR-XsrKTy0llmB2OLMve2MyG3Q&_nc_ht=scontent.fhan4-1.fna&oh=6b83931bad0bd4f13911fef83ab31f5b&oe=5E20F4C6)


(https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/52744014_2293731887578050_6547509597861576704_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQk00e1EG6Cr3TvQzTs71tcKepNSX6AwK9YjvaNeY62cMrAQI4J6uBKJzQ5kc_pdYpk&_nc_ht=scontent.fhan3-2.fna&oh=23c86865f9aafc6ebdb23f4c663b2699&oe=5E22D0B2)


(https://scontent.fhan3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53052532_2293732014244704_2385509996809945088_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQk0wfeAYOh66QKcVwjCHbdphw0Hgr9AkHxZX5u6bIVnxYb7ajEN_RqIbJ1QcS4W0Mo&_nc_ht=scontent.fhan3-1.fna&oh=57d5f3dcc33da64d804a13046c1ec204&oe=5E5F695A)