Lịch sử Quân sự Việt Nam

Văn hoá - Thể thao - Giao lưu => Xem phim bãi => Tác giả chủ đề:: Linhsinhvien1972 trong 08 Tháng Ba, 2018, 06:16:51 pmTiêu đề: Tìm bộ phim "Mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh"
Gửi bởi: Linhsinhvien1972 trong 08 Tháng Ba, 2018, 06:16:51 pm
Cụ nào có Bộ phim "Mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh" xin được chia sẻ với?
Cảm ơn các cụ trước!


Tiêu đề: Re: Tìm bộ phim "Mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh"
Gửi bởi: E236 trong 07 Tháng Hai, 2021, 06:00:25 am
Năm 1979 em cũng đã xem phim này, giờ tìm lại không được. Chắc phải hỏi mấy anh chị học ở Liên xô cũ thôi


Tiêu đề: Re: Tìm bộ phim "Mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh"
Gửi bởi: E236 trong 29 Tháng Mười, 2021, 04:53:27 am
Tôi cũng tìm mãi phim này không được
Buồn thật