Dựng nước - Giữ nước

Văn hoá - Thể thao - Giao lưu => Xem phim bãi => Tác giả chủ đề:: bodoibienphong trong 01 Tháng Tám, 2017, 01:20:13 amTiêu đề: Chia sẻ 1 số phim phản gián và tình báo Việt Nam
Gửi bởi: bodoibienphong trong 01 Tháng Tám, 2017, 01:20:13 am
Tình hình là mới tìm được 1 vài bộ phim tình báo và phản gián Việt Nam trong các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và thời hậu chiến. Nay tổng hợp rồi tải lên đây các bác xem cho tiện

Phim Trò chơi sinh tử-chiến dịch phản gián CM12
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY7JU0vvIEaLXmOUa80F2RiImckhNvUcQ

Phim Bản danh sách mật-tình báo công an chống Pháp
https://www.youtube.com/watch?v=q7U6Cxt5ztY

Phim Người mang mật danh K213-phản gián chống gián điệp thời hậu chiến
https://www.youtube.com/watch?v=2sf_uzMHMAs

Phim Lửa rừng-chống biệt kích mĩ ngụy
https://www.youtube.com/watch?v=pIek5ceJXnw&t=205s

Phim Đường suối cạn-chống gián điệp, biệt kích trung quốc
https://www.youtube.com/watch?v=CPGFxPDwjXM&t=2206s

Phim Tín hiệu bông sen nở-phản gián chống việt tân
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiUjBsmh9dhu2efKMbMcbBqnKeLCi3iEV

Phim Trở về Sam Sao-chống phỉ
https://www.youtube.com/watch?v=omhkCij33Uo

Phim Cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn-tình báo chống mĩ
https://www.youtube.com/watch?v=MjLi1WziiX4

Phim Cao nguyên F101-phản gián chống fulro
https://www.youtube.com/watch?v=C-aUtEbPoSI