Dựng nước - Giữ nước

Văn hoá - Thể thao - Giao lưu => Quán nước cổng doanh trại => Tác giả chủ đề:: TS10 trong 31 Tháng Mười, 2016, 11:00:03 pm



Tiêu đề: Chiến binh thầm lặng của Việt Nam trên chiến trường Campuchia
Gửi bởi: TS10 trong 31 Tháng Mười, 2016, 11:00:03 pm
https://www.youtube.com/watch?v=RsOoRwDfi48


Tiêu đề: Re: Chiến binh thầm lặng của Việt Nam trên chiến trường Campuchia
Gửi bởi: fddinh trong 08 Tháng Giêng, 2017, 12:22:54 am
https://www.youtube.com/watch?v=RsOoRwDfi48

http://www.youtube.com/watch?v=RsOoRwDfi48