Dựng nước - Giữ nước

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Từ thuở mang gươm đi mở cõi... => Tác giả chủ đề:: Vương Thừa Vũ trong 06 Tháng Sáu, 2016, 09:52:55 pmTiêu đề: hỏi về sứ Nguyễn Minh Giang
Gửi bởi: Vương Thừa Vũ trong 06 Tháng Sáu, 2016, 09:52:55 pm
Có nghe thầy nói về vị sứ giả đối đáp với vua Tàu
Đồng trụ trí kim đài đỗ lục
Đằng giang tự cổ huyết do hồng.
Có lên google tìm hiểu nhưng chưa có bài viết nào thuyết phục. Có bác nào giúp em với


Tiêu đề: Re: hỏi về sứ Nguyễn Minh Giang
Gửi bởi: bodoibienphong trong 25 Tháng Bảy, 2017, 02:02:57 pm
Sứ thần tên là Giang Văn Minh nha bạn  :P :P :P
Ngài đỗ thám hoa, được đi sứ sang trung quốc
Vua sùng trinh đặt ra câu đối và ngài đối lại được (là 2 câu bạn vừa trích dẫn)
Sùng trinh nổi giận, sai người mổ bụng ngài để "xem bọn sứ thần An Nam to gan lớn mật đến đâu". Mặt khác lại cũng nể sợ nên sai ướp thi thể ngài bằng thủy ngân rồi tiền về nước.
Vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng thân hành đến linh cữu bái kiến, ban tặng câu "Sứ bất nhục quân mệnh, khả vi thiên cổ anh hùng"