Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thông tin chung => Bảng tin => Tác giả chủ đề:: ptlinh trong 31 Tháng Ba, 2016, 10:48:23 pmTiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: ptlinh trong 31 Tháng Ba, 2016, 10:48:23 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 9 - 2007

1. Đòn Rồng (Dragon Strike) (http://quansuvn.net/index.php?topic=209)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: ptlinh trong 31 Tháng Ba, 2016, 10:50:42 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2007


Sách lấy từ các trang web khác:
- Khối mây hình lưỡi búa (http://quansuvn.net/index.php?topic=497)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: vnmilitaryhistory trong 06 Tháng Tư, 2019, 10:33:29 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2007


1. Đội đặc nhiệm TK1 (http://quansuvn.net/index.php?topic=476)

2. Chiến khu Đ (http://quansuvn.net/index.php?topic=464)

3. 30/4, chuyện những người tháo chạy - Kim Lĩnh (http://quansuvn.net/index.php?topic=590)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Điệp viên hoàn hảo (http://quansuvn.net/index.php?topic=551)
- Đường xuyên Trường Sơn (http://quansuvn.net/index.php?topic=94)
- Bê trọc (http://quansuvn.net/index.php?topic=602)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 10:35:12 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2008


1. Liên Bang Xô Viết và chiến tranh Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=885)

2. Đường mòn trên biển (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=690)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Những bí mật về chiến tranh Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=594)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 10:49:02 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2008


1. Quá trình hình thành và phát triển các tổ chức quân sự ở Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1157)

2. Những phóng sự về chiến tranh (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1072)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Trăng nước Chương Dương (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1177)
- Người chém đá (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1189)
- Bài hịch kêu gọi khởi nghĩa của bà Trưng Trắc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1192)
- Lời hiệu triệu của vua Quang Trung đầu xuân 1789 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1193)
- Chiếu cần vương của vua Hàm Nghi (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1195)
- Ông cố vấn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1191)
- Tuần lễ dài nhất của Sư đoàn Trừng Giới (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1203)
- Truyện ngắn về đề tài chiến tranh cách mạng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=251)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 10:51:52 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2008


1. Sài Gòn sụp đổ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=949)

2. Đất núi Mường Khương (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1100)

3. Ở đất kẻ thù (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1073)

4. Lính cối (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1269)

5. Ngôi sao biên cương (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1294)

6. Mùa xa nhà (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1055)

7. Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1098)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Khi đồng minh tháo chạy (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,120)Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 11:03:12 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2008


1. Cuộc chiến tranh bắt buộc (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1268)

2. Trận chiến Điện Biên Phủ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1355)

3.  Cuộc chiến tranh bí mật chống Hà Nội (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1291)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Hịch Tướng sĩ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1439)
- Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1142)
- OSS và Hồ Chí Minh - Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=896)
- Đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=895)
- Tướng Navarre với Trận Điện Biên Phủ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=95)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 11:26:54 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2008


1. Vụ tập kích Sơn Tây (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1487)

2. Đại tá không biết đùa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1628)

3. Bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1085)

4. Bộ đội Bình Xuyên (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1666)

5. Nhật ký của một tù binh Nhật trong thời kỳ bị giam cầm tại Liên Xô sau WW2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1617)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Truyện ngắn - Khuất Quang Thụy (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1738)
- Truyện ngắn - Chu Lai (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1113)
- Truyện ngắn - Triệu Bôn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1765)
- Nguyễn Viết Chộp (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1813)
- Đồng dao thời chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1890)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 12:06:45 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2008


1. Giáp mặt với Phượng Hoàng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1507)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Chim én bay (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1925)
- Bản án tản thất quận dụng (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2043)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 12:15:23 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2008


1. Việt Nam thời Tây Sơn-Lịch sử nội chiến 1771-1802 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2042)

2. Ai giết anh em Ngô Đình Diệm (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,42)

3. Tây tiễn viễn chinh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1991)

4.  Bí mật những chiến dịch không kích của Mỹ vào Bắc Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1140)

5. Vị chuẩn tướng cận thần (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2494)

6. Phỏng vấn Tướng lĩnh Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1396)

7. Kế sách giữ nước thời Lý-Trần (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,2229)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Nguyễn Bình - huyền thoại và sự thật (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,2541)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 12:33:39 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2008


1. Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1566)

2. Kế hoạch Anpha (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1969)

3. Hoàng hôn màu lá mạ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2706)

4. Sự lừa dối hào nhoáng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1397)

5. 108 điệp viên và điệp vụ thế giới (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1928)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Hành trình thuận chiều (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1214)
- Những người khách của hàng không mẫu hạm (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1394)
- Tại sao Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2619)
- Ván bài lật ngửa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2716)
- Thăng Long nổi giận (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3152)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 05:22:47 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2008


1. Đường ra trận (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3122)

2. Ký ức đường Trường Sơn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,2805)

3. Trên con đường không cột số (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3330)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Giai thoại tướng lĩnh Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1558)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 05:31:05 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2008


1. Giải phẫu một cuộc chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,2841)

2. Những người thắng cuộc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=117)

3. Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2673)

4. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3822)

5. Nguyễn Sơn - Lưỡng quốc tướng quân (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3621)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Những kỹ thuật quân sự lớn ảnh hưởng đến chiến tranh trong thế kỷ 20 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3254)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 05:37:53 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2008


1. Ngọn lửa chiến tranh lạnh - Tập 3 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3821)

2. Lược sử quân sự các nước Đông Nam Á (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=891)

3. Bí mật đội quân Lê Dương Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2723)

4. Hành trình qua cánh đồng chết (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=4196)

5. Hồi ký Winfred Burchett (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=4313)

6. Ký sự chiến tranh - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3869)

7. Hồi Ký Sihanouk (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,4297)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Trường Sa tháng Tư năm Hai ngàn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=4073)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 05:41:28 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2008


1. Tuyển tập những bài thơ hay về Đất nước và Người lính (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1944)

2. KGB Hồ sơ bí mật (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3865)

3. Lịch sử Quân sự Việt Nam - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=4088)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 06:45:34 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2009


1. Tháng Tư ác liệt (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4538)

2. Chiến dịch giải thoát con tin ở Dubrovca (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=4658)

3. Nắng đồng bằng (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4532)

4. Một thời rừng Sác (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2542)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Chuyện tình dưới đáy ba lô (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1561)
- Tường trình của một quân nhân (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,97)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Ba, 2021, 07:01:05 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2009


1. Lịch sử Quân sự Việt Nam - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=4682)

2. Binh thư yếu lược (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=206)

3. Danh tướng Việt Nam - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5025)

4. Ký sự chiến tranh - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=4447)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2156)
- Thời xa vắng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1486)
- Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5133)
- Bản án chế độ thực dân Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5165)
- Vụ ám sát Ngô Đình Diệm và J.F.Kennedy (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5068)
- Đại Việt sử ký toàn thư (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,5202)
- Nỗi buồn chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,5320)
- Nhớ lại và suy nghĩ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5343)
- Quê hương rừng thẳm sông dài (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5425)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 08:44:46 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2009


1. Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5452)

2. Bối cảnh định đô Thăng Long và sự nghiệp của Lê Hoàn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5197)

3. Đường về (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5020)

4. Nguyễn Trung Trực - thân thế và sự nghiệp (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=5586)

5. Hunsen - Nhân vật xuất chúng của Campuchia (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5002)

6. Nguyễn Trung Trực, anh hùng kháng chiến chống Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5662)

7. Khép lại quá khứ đau thương (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=5552)

8. Cao điểm cuối cùng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,5415)

9. Võ Duy Dương với Đồng Tháp Mười (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5708)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Từ cuộc tiến công Đà Nẵng năm 1845 của chiến hạm Hoa Kỳ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6034)
- Đảo chìm (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5673)
- Từ Ba Tơ đến chiến trường Ba Nước (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,5855)
- Những truyện ngắn ngắn (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2607)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 09:05:01 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2009


1. Những khám phá về hoàng đế Quang Trung (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6078)

2. Hòn đất (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,5660)

3. Tướng Nguyễn Sơn - Sách ảnh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6109)

4. 40 ngày sống với đối phương (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,4042)

5. Bóc vỏ Trái đất (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6207)

6. Từ nhân dân mà ra (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6227)

7. Chiến tranh Việt Nam là thế đó (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,5571)

8. Danh tướng Việt Nam - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=5258)

9. Hành trình đến Dinh Độc Lập (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6189)

10. Một chuyện chép ở bệnh viện (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6183)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Chuyện văn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6077)
- Phản Trắc (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6213)
- Mùa lúa trổ đòng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6171)
- Anh Hùng Lĩnh Nam - Quyển 1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6230)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 09:32:00 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2009


1. Kéo pháo vào, Kéo pháo ra (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,327)

2. Đồng bằng và chiến sỹ (https://www.quansuvn.net/index.php?;topic=6494)

3. Lịch sử Quân sự Việt Nam - Tập 3 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,5621)

4. Lịch sử Quân sự Việt Nam - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6558)

5. Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=5709)

6. Bí ẩn sự diệt vong của Liên Xô (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6234)

7. Những người Việt Nam mới (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6832)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Lời thú tội của một sát thủ kinh tế (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,5707)
- Động Đình hồ ngoại sử - Quyển 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6304)
- Ghi chép thực về việc Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc viện trợ Việt Nam chống Pháp (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,6609)
- Cẩm Khê di hận - Quyển 3 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6548.0.html)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 10:31:32 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2009


1. Ngoại giao Đại Việt (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6696)

2. Những gì tôi thấy ở Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,7138)

3. Danh tướng Việt Nam - Tập 3 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,6638)

4. Cuộc chiến dài ngày giữa nước Mỹ và Việt Nam 1950 - 1975 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=3824)

5. Lời thú nhận muộn mằn (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7388)

6. Lịch sử Quân sự Việt Nam - Tập 9 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6926)

7. Đường tới Điện Biên Phủ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,7290)

8.  Ngọn lửa chiến tranh lạnh - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1035)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Anh hùng tiêu sơn - Quyển 4 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6968)
- Điện Biên Phủ - Một góc địa ngục (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,7520)
- Điệp viên giữa sa mạc lửa (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7500)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 11:24:45 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2009


1. Nhìn lại Mỹ Sơn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7626.0)

2. Dấu chân người lính (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4635)

3. Trong mưa núi (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,7446)

4. Theo vết xích xe tăng - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,2712)

5. Lịch sử Quân sự Việt Nam - Tập 11 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7501)

6. Những mẩu chuyện viết từ chiến trường năm ấy (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7000)

7. Theo vết xích xe tăng - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,7866)

8. Nhìn lại quá khứ - Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7606)

9. 60 Năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng (hỏi và đáp) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=353)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Tây Sơn bi hùng truyện (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7564)
- Hồ Quý Ly (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7564)
- Hoàng Lê nhất thống chí (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8069)
- Cờ lau dựng nước (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8110)
- Việt Nam sử lược (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7540)
- Người Mỹ trầm lặng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,8176)
- Không thể chuộc lỗi (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8189)
- Bến đò lặng lẽ xưa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8107)
- Lạc rừng (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=1637)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 12:45:40 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2009


1. Người của biển (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=6130)

2. Tên anh chưa có trong danh sách (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8839)

3. Sóng chìm (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,7566)

4. Con đường tử địa-RC4-1950 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=8643)

5. Số phận Lữ dù 3 Nguỵ Sài Gòn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8221)

6. Một chiến thắng bị bỏ lỡ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,8315)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Quốc Triều chính biên toát yếu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8263)
- Truyện ngắn - Lê Văn Thảo (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8239)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 12:50:09 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2009


1. Ngọn lửa chiến tranh lạnh - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,8075)

2. Sự mù quáng của tướng Đờ Gôn đối với cuộc chiến ở Đông Dương (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8545)

3. Điện Biên Phủ cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9122)

4. Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=9904)

5. Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=9915)

6. Sao đen - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=9254)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,9316)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 05:17:35 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2009


1. Tiếng sấm Tây Nguyên (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=10110)

2. Paris Saigon Hanoi (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=9872)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Lý thuyết quân sự Trung Hoa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=10485)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 05:22:49 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2009


1. Mãi mãi tuổi hai mươi (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=10486)

2. Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - Kissinger tại Paris (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,9063)

3. Sao đen - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,10088)

4. Sự nghiệp của một tổng thống bị đổ vỡ - L.Johnson và Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=10041)

5. Tiếp xúc bí mật Việt Nam - Hoa Kỳ trước hội nghị Paris (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=10511)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Thuận Thiên di sử - Quyển 5 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7169)
- Anh hùng Bắc cương - Quyển 6 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=10571)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 05:29:58 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2009


1. Hậu trường chính trị phía sau cuộc chiến Đông Dương (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,11179)

2. Đường binh nghiệp của tôi (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=10102)

3. Chỉ có một Nguyễn Sơn vị lưỡng tướng quốc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=11568)

4. Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương (http://=https://www.quansuvn.net/index.php?topic=11124)

5. Cuộc chiến đấu tự nguyện (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12011)

6. Sao Đen - Tập 3 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=11182)

7. Vỏ bọc nhiệm màu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=12012)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Anh linh thần võ dân tộc Việt - Quyển 7 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=11373)
- Nam Quốc Sơn Hà - Quyển 8 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=11485)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 05:46:13 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2010


1. Danh tướng Việt Nam - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=8019)

2. Về làng (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=12179)

3. Tây Nguyên ngày ấy (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=10751)

4. Bão thép - Tập 1 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=12345)

5. Cuộc tranh chấp Việt-Trung về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12013)

6. Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=12163)

7. Cuộc đồng khởi kì diệu ở miền Nam Việt Nam 1959-1960 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=12185)

8. Trước giờ nổ súng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12408)

9. Trường Sa - Tập văn thơ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9125)

10. 5 đường mòn Hồ Chí Minh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=11941)

11. Tuyết bỏng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12433)

12. Phan Trọng Tuệ - Vị Tư lệnh đầu tiên của Đường Trường Sơn huyền thoại (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=12026)

13. Điện Biên Phủ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12480)

14. Con nuôi Trung đoàn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12601)

15. Vòng cung lửa (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12414)

16. Anh Ngạn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,11376)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Và nơi đây bình minh yên tĩnh (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=12364)
- Bên bờ Thiên Mạc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=12596)
- Lá cờ thêu sáu chữ vàng (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=12700)
- Trên sông truyền hịch (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,1176)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 05:49:56 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2010


1. Kissinger-Những biên bản hội đàm tuyệt mật chưa công bố (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=11604)

2. Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975 - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=12572)

3. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ở Hà Nội và các vùng lân cận (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=12603)

4. Sao đen - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12190)

5. Sấm sét trên Thái Bình Dương (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,9315)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Anh hùng Đông A dựng cờ bình Mông - Quyển 9 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=11883)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 18 Tháng Ba, 2021, 06:07:12 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2010


1. Cách mạng Văn hoá liệt truyện - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=11570)

2. Đường vào Phnom-Pênh (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,13646)

3. Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Tập 3 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13483)

4. Chúng ta đã thua trận ở Việt Nam như thế nào (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,3563)

5. Lính Trường Sơn (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13166)

6. Thép đã tôi thế đấy (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13007)

7. Truyện tranh thời kháng chiến (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13794)

8. Hồ sơ mật Liên Xô (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=12679)

8. Bầu trời chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12346)

10. Cách mạng văn hoá liệt truyện - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=13740)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Truyện ngắn - Nguyễn Minh Châu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=11805)
- Người sót lại của rừng cười (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=13760)
- Sông Đông êm đềm (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=12822)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 08:31:25 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2010


1. Cách mạng Văn hoá liệt truyện - Tập 3 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=14115)

2. Đất miền Đông: Cuộc chiến đấu trên đường 13 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13762)

3. Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=14131)

4. Dưới giá treo cổ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=15793)

5. Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Tập 5 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,15458)

6. Hồi ký Trường Sơn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,13799)

7. Lịch sử Kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Tập 6 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=15866)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Vùng biên ải (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=13809)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 08:36:52 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2010


1. Đặc khu Rừng Sác (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,15909)

2. Chiến tranh tiền tệ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=16223)

3. Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954 (https://quansuvn.net/index.php?topic=16228)

4. Ông tướng tình báo và hai bà vợ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,16164)

5. Sao đen - Tập 5 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,15908)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 08:44:35 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2010


1. Phan Đình Phùng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,16391)

2. Trường Sơn - Đường khát vọng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=14159)

3. Bí mật vụ Trân Châu Cảng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=16422)

4. Từ chiến trường khốc liệt (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=7482)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Tam giác Trung Quốc - Việt Nam - Campuchia (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=16651)
- Sư già chùa Thắm và ông Đại tá về hưu (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=16880)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 08:51:49 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2010


1. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=16894)

2. Biệt động Sài Gòn - Những chuyện bây giờ mới kể (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=16668)

3. Muôn vàn tình thân yêu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=16327)

4. Hoàng Hà nhớ Hồng Hà thương (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=10043)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Bông Hoa nắng (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=16891)
- Những bí ẩn của sa mạc (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=15809)
- Hồi ức của một binh nhì (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=10225)
- Rừng xà nu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=16789)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 08:55:27 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2010


1. Binh đoàn mang tên một dòng sông (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=16401)

2. Mặt trận Đông Bắc sài Gòn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,11772)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 09:02:48 am

Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2010


1. Lịch sử Gestapo (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=16109)

2. Những âm mưu sách lược của chính phủ Rigân làm tan rã Liên bang Xô viết (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,16202)

3. Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=17776)

4. Tàn đen đốm đỏ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=18422)

5. Bác Hồ - Những kỉ niệm không quên (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,17996)

6. Vụ án Korean Airline qua một quyển hồi ký (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=18563)

7. Cõi người (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=18664)

8. Cuộc tháo chạy tán loạn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,18656)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Sông xa (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=18122)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 09:11:46 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2010


1. Nội chiến Hoa Kỳ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,18191)

2. Điện Biên Phủ truyện kể với bạn bè (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,18141)

3. Lịch sử Liên Xô trên ảnh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=18745)

4. Lịch sử Liên Xô trên ảnh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=18745)

5. Đông Dương hấp hối (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=18938)

6. Nam Bộ - Những nhân vật một thời vang bóng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=17085)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Bút ký về tiểu sử G.K. Giucov (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=18870)
- Saburo Sakai - Những trận không chiến dữ dội nhất lịch sử Thái Bình Dương (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=19159)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 09:17:13 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2010


1. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 23 tháng Mười Một năm 1940 (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,19117)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Mười ngày rung chuyển thế giới (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=19278)
- Thế thứ các triều vua Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=19734)
- Nhà Tây Sơn (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=19754)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 09:35:25 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2010


1. Yamamoto và những trận đánh lịch sử trên Thái Bình Dương (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=19090)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Thày Tăng mở nước (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,19791)
- TASS được quyền tuyên bố (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=19822)
- Cờ thiêng đất Thánh (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=19834)
- Giã từ vũ khí (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=19922)
- Huyền Trân Công chúa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=19966)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 09:44:41 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2011


1. Nghĩa tình đồng đội (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,20103)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 09:47:14 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2011


1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Tập 7 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20184)

2. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp với sử học Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20189)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Chiến tranh và hòa bình (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20006)
- Phía Tây không có gì lạ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20392)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 09:51:58 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2011


1. Nguyễn Trường Tộ - Con người và di thảo
 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=13703)

2. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Tập 8 (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,20525)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Hồi ký không tên (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20425)
- Người Bình Xuyên - Kiếp giang hồ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20598)
- Bảy Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20601)
- Lưỡi gươm cứu quốc (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,20831)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 10:08:51 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2011


1. Thế giới: Một góc nhìn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20475)

2. Bão thép - Tập 2 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20990)

3. X30 Phá lưới (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20907)

4. Nam Kỳ Cố Sự (Chuyện kể Nam Bộ) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,20942)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Người Thăng Long (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20954)
- Đội thiếu niên du kích Đình Bảng (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20960)
- Kim Đồng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21007)
- Pi-e Đệ nhất (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20906)
- Tảng sáng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21017)
- Đội thiếu niên tình báo bát sắt (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=21029)
- Tây Sơn thất hổ tướng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21054)
- Quê nội (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=21044)
- Yamamoto - Con rồng Thái Bình Dương (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=21075)
- Người Lính - Những suy ngẫm của một người lính Đức (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=21055)
- Sư đoàn mãnh hổ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21122)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 10:13:51 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2011


1. Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Tuy Hòa ba mươi năm kháng chiến (1945-1975) (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,21068)

2. Theo Bác đi chiến dịch  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21299)

3. Thời thanh niên của Bác Hồ (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,19914)

4. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30235)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Đứa con của đất (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21094)
- Tưởng Giới Thạch, những bí mật về cuộc đời và gia thế (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21180)
- Điệp viên ở Washington (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21248)
- Khúc tráng ca thành cổ Quảng trị (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,21258)
- Nữ tướng thời Trưng Vương (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21266)
- Búp sen xanh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21286)
- Thành Cát Tư Hãn (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=21292)
- Ba chị em họ Tống (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=21319)
- Vạn lý Trường chinh (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=21326)
- Gió lửa (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21331)
- Vùng mắt bão (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21375)
- CIA được tái tạo như thế nào (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21426)
- Đất trời (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21411)
- Tiểu luận về chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21437)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 22 Tháng Ba, 2021, 10:43:30 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2011


1. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Bến Tre (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,21565)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Cuộc chạy đua Tổng thống]Cuộc chạy đua Tổng thống (http://=https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21467)
- Phan Châu Trinh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21633)
- Chiếc ngai vàng (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=21650)
- Đau đáu Hoàng Sa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=21674)
- Tao loạn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21683)
- Lam Sơn Thực Lục  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21737)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 07:52:15 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2011


1. Bộ Tổng Tham mưu Xô-viết trong chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20170)

2. Nhà lao cây dừa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20422)

3. 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20329)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Gia Định thành thông chí (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21901)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 07:54:58 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2011


1. Lịch sử Bình Phước kháng chiến (1945-1975) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,21830)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,22007)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 07:58:46 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2011


1. Bác Hồ trên đất nước Lê-nin (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20827)

2. Sóc Trăng - một số hỉnh ảnh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,22572)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:00:29 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2011


1. Chân trần, chí thép (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=22025)

2. Cách mạng tháng Tám 1945 - Toàn cảnh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=22163)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:02:29 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2011


1. Sự nghiệp cả cuộc đời (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=16933)

2. Chỉ một con đường (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=19999)

3. Putin và sứ mệnh lịch sử (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=23041)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:05:49 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2011


1. Bão thép - Tập 3 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,23305)

2. Những mẩu chuyện kháng chiến (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,22806)

3. Vượt Côn Đảo (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=22072)

4. Út Teng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=22071)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:10:27 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2012


1. Được sống và kể lại (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=23720)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Những người lính trung đoàn - Họ chiến đấu như thế (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=23827)
- Mặt trận phía sau (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,23882)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:12:29 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2012


1. Cuộc chiến bí mật - Hồ sơ Lực lượng đặc biệt Quân đội VNCH (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20343)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Những bức tường lửa (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,19933)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:13:19 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2012


1. Lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến (1945-1975)  (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,24069)Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:16:23 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2012


1. Khu VI kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,22762)

2. Đời binh nghiệp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=24596)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:18:24 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2012


1. Bên kia biên giới (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=24653)

2. ALFA - Đội đặc nhiệm siêu mật Nga (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=23931)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:24:50 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2012


1. Bình Định - Lịch sử chiến tranh nhân dân 30 năm (1945-1975) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,24538)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Sông Côn mùa lũ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=2721)
- Vàng mai (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=24982)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:27:38 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2012


1. Tôi chết, bắt đầu một thế giới sống (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=24837)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:30:14 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2012


1. Truyện ngắn - Tạp chí Sông Hương (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,20250)

2. 284 Anh hùng hào kiệt của Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20999)

3. Lịch sử Tây Nam Bộ kháng chiến, Tập 1 (1945-1954) (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,24971)

4. Gia đình má Bảy (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,25602)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:31:09 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2012


1. Một đời chinh chiến (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=25540)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:33:29 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2012


1. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (sách ảnh) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=25948)


Sách lấy từ các trang web khác:
Tuổi thơ dữ dội  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=9914)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:37:20 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2012


1. Giáp ranh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=14181)

2. Trên điểm tựa 608 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=26197)

3. Cayxỏn Phômvihản - Tiểu sử và sự nghiệp (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=26082)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:41:49 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2013


1. Bão thép - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,26272)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:43:16 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2013


1. Lịch sử Tiểu đoàn Bộ binh 1 anh hùng - (R20 - Quảng Đà) (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,26530)

2. Ngày tàn Ngụy chúa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=26316)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Ba, 2021, 08:46:51 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 20131. Bộ Tổng tham mưu những năm chiến đấu trong vòng vây (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=25598)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Bảo Đại - Hay là những ngày cuối cùng của vương triều An Nam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,25931)
- Lịch sử khẩn hoang Miền Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=26802)Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:12:23 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2013


1. Thị xã vùng biên (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=26829)

2. Cõi đời hư thực (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=26929)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Xung kích (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,26832)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:15:24 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2013


1. Lịch sử Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 1947 -2002 (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,27211)

2. Chân dung một quản đốc (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=27048)

3. Đinh Đức Thiện - Một chiến sĩ cách mạng trung kiên, một vị tướng hậu cần tài trí (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=26927)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:19:20 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2013


1. Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=26879)

2. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập (sách ảnh) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=27585)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:20:27 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2013


1. Anh là ai (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=26914)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:24:34 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2013


1. Cuộc đời tôi - Một trăm giờ với Fidel Castro (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=27262)

2. Lực lượng đặc nhiệm trên thế giới (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=24857)

3. Chân dung vị tướng anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,28013)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Bếp xưa (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=27958)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:28:40 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2013


1. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (sách ảnh) (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,28043)

2. Những hòn cuội nhặt dọc đường (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=27903)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Truyện ngắn Aleksandr Solzhenitsyn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,28114)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:29:38 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2013


1. Dàn nhạc Đỏ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=28162)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:30:50 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2014


Sách lấy từ các trang web khác:
- Trong cơn gió lốc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=26731)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:31:51 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2014


1. Gắng sống đến bình minh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=28361)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:32:59 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2014


Sách lấy từ các trang web khác:
- Những ngôi sao Ê ghe (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20959)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:34:57 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2014


1. Sự thật về những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt - Trung (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=28674)

2. Những chặng đường đời (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,28096)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:35:40 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2014


1. 28 ngày đêm quyết định vận mệnh Trung Quốc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=28575)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:36:46 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2014


1. Khu VIII - Trung Nam Bộ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=25941)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:38:01 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2014


1.Mũi lao thép (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,28798)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:39:17 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2014


1. 100 câu Hỏi - Đáp về biển, đảo (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=28715)

2. Cuộc chiến giữa Israel & Palestine (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29150)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:39:58 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2014


1. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 - Tập 9 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=28816)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:45:30 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2015


1. Không phải trò đùa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29187)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Những nẻo đường thời gian (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29310)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:46:46 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2015


1. Trong chiến hào Thành cổ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=29168)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:48:43 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2015


1. Điệp viên từ Ixraen tới (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=28412)

2. Trước ngưỡng cửa bình minh (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=29344)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 09:49:51 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2015


1. Những ngày khói lửa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29413)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 10:20:36 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2015


1. Cuộc truy nã tên Đồ tể Do Thái Adolf Eichmann (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=28356)

2. Đối chiến (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29539)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 10:23:31 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2015


Sách lấy từ các trang web khác:
- Đứng vững đến cùng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,12477)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 10:24:25 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2015


1. Thềm nắng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,29528)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 10:31:21 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2016


1. Bộ Tổng Tham mưu Xô-viết trong chiến tranh - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=22034)

2. Đất Trắng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,29681)

3. Phi công Mỹ ở Việt Nam (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=29619)

4. Huyền thoại Trường Sơn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29677)

5. Hà Nội tháng chạp 1972 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29793)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Không được đụng tới Việt Nam (http://Không được đụng tới Việt Nam)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 10:34:29 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2016


1. Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Liên khu IV (1945 - 1954) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29791)

2. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Tập 6 (https://quansuvn.net/index.php?topic=29820)

3. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29259)

4. Máy bay Mỹ trên vùng trời Điện Biên Phủ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29928)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 26 Tháng Ba, 2021, 10:43:15 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2016


1. Lịch sử biên giới trên đất liền giữa Việt Nam với các nước láng giềng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20526)

2. Tướng Giáp qua hai cuộc chiến tranh Đông Dương (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29952.0)

3. Khát vọng đồng bằng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29925)

4. Trận quyết chiến lịch sử Xuân 1975 (http://quansuvn.net/index.php?topic=29953)

5. Đời tôi (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29641)

6. Chuyện bây giờ mới kể (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29956)

7. Đánh thắng B.52 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,29855)

8. Thời điểm của những sự thật (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29849)

9. Cuộc chiến thầm lặng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29827)

10. Tây Nguyên dấu ấn một thời (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29962)

11. Một thời ở Cục chính trị Quân giải phóng miền Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29970)

12. Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954) những sự kiện (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29948)

13. Danh tướng yêu nước Tôn Thất Thuyết 1839-1913 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29822)

14. Điện Biên Phủ trên không (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29964)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 07:47:24 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2016


1. Lịch sử nghệ thuật chiến dịch phòng không 12-1972 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29963)

2. Từ chiến sĩ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29959)

3. Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,29971)

4. Việt Nam thế kỷ XX - Những sự kiện quân sự (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=29859)

5. Phi công tiêm kích (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29976)

6. Trật tự đen (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29824)

7. Đường lên cơ quan Tổng hành dinh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29981)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 07:51:56 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2016


1. Vì bầu trời Tổ quốc thân yêu (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,29982)

2. Tôi từng là phi công tiêm kích (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30100)

3. Lịch sử quân sự Việt Nam - tập 13 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29947)

4. Nhiệm vụ đặc biệt (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30102)

5. Vũ Xuân Thiều - Phi công cảm tử (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30146)

6. Bộ tham mưu Phòng không-Không quân trong chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30147)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 07:57:07 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2016


1. Thanh kiếm bầu trời (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30148)

2. Thượng Đức  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29826)

3. Chiến mã trên không (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30157)

4. Hồi ức về sư đoàn phòng không cận vệ đỏ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30167)

5. Sợi chỉ mỏng manh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30105)

6. Người tìm chìa khóa vàng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30164)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 08:08:54 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2016


1. Hồi ký 50 năm Không quân nhân dân Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30166)

2. Đường cổng trời (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30172)

3. Đi xa ngoảnh lại (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30171)

4. Bước chuyển lớn trên Trường Sơn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30175)

5. Từ Hỏa Lò đến phủ Khâm Sai Bắc Bộ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30173)

6. Binh chế Đại Việt thế kỷ XI - XV (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30177)

7. Chiến dịch tiến công Đường số 9 - Khe Sanh - Xuân - Hè 1968 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30181)

8. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30182)

9. Napoleon Bonaparte (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29924)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 08:19:17 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2016


1. Hậu phương chiến tranh nhân dân Việt Nam (1945-1975) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30184)

2. Chiến đấu trong vòng vây (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30183)

3. Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30190)

4. Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30192)

5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sự kiện - Hỏi và Đáp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30189)

6. Chặng đường mười nghìn ngày (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30191)

7. Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30193)

8. Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29967)

9. AK-Khẩu súng huyền thoại (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30187)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 08:26:36 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2016


1. Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30199)

2. Vị chỉ huy huyền thoại (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30180)

3. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30198)

4. Những ngày ở Cánh Đồng Chum (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,19091)

5. Từ mặt trận Hà Nội đến các chiến trường (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30203)

6. Chiến tranh Đông Dương qua tiếng nói của binh lính Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30207)

7. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30204)

8. Những chặng đường chiến đấu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30202)

9. Những chặng đường chiến đấu (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30201)

10. Hệ thống tổ chức quân sự của Mỹ và Việt Nam Cộng hoà trong chiến tranh Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30213)

11. Quân đồng minh Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam 1964-1973 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30215)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Đại thắng mùa xuân (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30209)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 08:30:34 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2016


1. Chiếc khuy đồng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30194)

2. Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30205)

3. Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30220)

4. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Trương Định (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30208)

5. Từ Đồng Quan đến Điện Biên (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30211)

6. Đời chiến sĩ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30212)

7. Mở đầu toàn quốc kháng chiến (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30223)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 08:50:16 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2016


1. Nghệ thuật quân sự trong chiến đấu (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30233)

2. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Ba Đình (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30227)

3. Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30234)

4. Ngài là sĩ quan của Coongle (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30224)

5. Chiến trường mới (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30225)

6. Những năm tháng không thể nào quên (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30226)

7. Trường Sơn miền ký ức - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30222)

8. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30235)

9. Sửa lại cho đúng, bàn thêm cho rõ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=30236)

10. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Hương Khê (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30248)

11. Việt Nam giải phóng quân - Nhớ lại bước khởi đầu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30250)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:03:10 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2017


1. Tướng lĩnh QĐND Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30254)

2. Thư tình từ chiến hào (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30249)

3. Từ một quyết tử quân (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30237)

4. Chiến đấu ở Tây Nguyên (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30238)

5. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30253)

6. Trường Sa trong trái tim tôi, bạn và chúng ta! (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30260)

7. Chiến tranh đã bắt đầu như thế (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30149)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:09:19 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2017


1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Võ Duy Dương (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30298)

2. Những hoạt động phá hoại và lật đổ của CIA ở Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30376)

3. Những điều đọng lại qua hai cuộc chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30302)

4. Một thời Quảng Trị (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30303)

5. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Nguyễn Quang Bích (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30384)

6. Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát - Vị tướng tài trí (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30721)

7. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Yên Thế (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31027)

8. 10/5/1972 Ngày dài không chiến (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,30217)

9. Xuân giải phóng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30725)

10. Ký ức Pháo binh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30726)

11. Trung tướng Nguyễn Bình  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31029)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:16:32 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2017


1. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31036)

2. Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31175)

3. Những năm tháng tham gia giữ gìn lâu dài và bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31176)

4. Giữ yên giấc ngủ của Người (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31177)

5. Chiến dịch Biên giới (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31041)

6. Trường Sơn miền ký ức - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=30255)

7. Hỏi đáp về cuộc khởi nghĩa Yên Bái (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31048)

8. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân - 1968‎ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31044)

10. Tết Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt lớn của cuộc KCCM cứu nước (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31043)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:19:31 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2017


1. Ký ức sư đoàn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31148)

2. Ký ức Sư đoàn 3 Sao Vàng - Tập 3 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31147)

3. Biên giới Tây Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=1303)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:22:19 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2017


1. Sau màn sương lạnh (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=29753)

2. Sáu mươi ngày ở Sài gòn (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=29442)

3. Tìm hiểu chiến lược - chiến thuật thời Trần - Lê (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31199)

4. Trung đoàn 96 - Trận tiêu diệt binh đoàn cơ động 100 của Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31173)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:23:51 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2017


1. Tinh cầu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31188)

2. 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31183)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:32:18 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2017


1. Chuyến bay giành tự do (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31189)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Mật danh AZET  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31231)
- Chiến dịch "Cặp bài trùng" (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31235)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:38:44 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2017


1. Quảng Ninh – Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31229)

2. Lịch sử nhà tù Côn Đảo 1862 - 1975 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31203)

3. Trân Châu Cảng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31166)

4. Nhân dân bất diệt (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31186)

5. Chiến công của một xác chết  (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31187)

6. Đoàn mật vụ của Ngô Đình Cẩn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31259)

7. Miền đất lạ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31264)

8. Người cùng quê - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=29751)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Điệp báo A10 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31240)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:41:46 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2017


1. Mậu Thân 1968 - Cuộc đối chiến lịch sử (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,26599)

2. Béc-lin tháng năm 1945 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31185)

3. 10 ngày cuối cùng của Hitler (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31252)

4. Quảng Ninh – Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31288)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:45:30 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2017


1. Dải đất hẹp - Chặng đầu đánh Mỹ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31269)

2. Quỷ dữ đội lốt thánh nhân (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31260)

3. Từ Phạm Quang Lễ đến Trần Đại Nghĩa nhà khoa học anh hùng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31265)

4. Tiểu đoàn Phủ Thông (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31293)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:47:36 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2017


1. Những nẻo đường chinh chiến (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31283)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:51:45 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2017


1. Tổng tập truyện ngắn của nhà văn Trần Hữu Tòng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31246)

2. Bên kia Cổng Trời (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31316)

3. Nửa thế kỷ hành quân cùng đồng đội (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31313)

4. Con đường của quỷ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31318)

5. Yêu tinh (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31320)

6. Đường vào Béc-lin (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31255)

7. Bí mật quân cờ (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31312)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:54:40 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2018


1. Những trận đánh lịch-sử của Hitler (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31256)

2. 12 năm bên cạnh Hitler (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31271)

3. Đội công an số 6 (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31339)

4. Hitler và các danh tướng Đức Quốc xã (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31254)

5. Đơn tuyến (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31343)

6. Tiểu đoàn trừng giới (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31274)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:57:24 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2018


1. Nam tước Phôn Gôn-rinh (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31327)

2. Kế hoạch hậu chiến 72 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31341)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 09:58:41 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2018


1. Tây Ninh 30 năm trung dũng kiên cường  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31344)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 10:40:41 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2018


1. Vụ án Nuremberg, Hitler tội phạm chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31273)

2. Bí mật về Adolf Hitler và các chiến hữu (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31347)

3. Đền tội (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31346)

4. Lịch sử Tiểu đoàn 307 (1948-1954) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31359)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 10:43:12 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2018


1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: tư lệnh của các tư lệnh, chính ủy của các chính (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31361)

2. Hitler Người phát động thế chiến thứ hai (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31357)

3. Lò thiêu người (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31358)

4. Sự thật về X.30 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31292)

5. Người mang bí số 209 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31364)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 10:49:48 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2018


1. Mãi mãi tuổi mười chín (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=29699)

2. ODESSA Tổ chức những cựu thành viên SS của Hitler (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31348)

3. Mùa xuân trên sông Ô-đe (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31266)

4. Lêningrat giữ vững thành đồng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31374)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 10:53:10 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2018


1. Ngọn cờ của cha (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31369)

2. Trần trụi giữa bầy sói (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31375)

3. Chiến thắng Chòi Đồng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31384)

4. Quân dân Phú-xuyên phá càn “Sơn Dương” (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31386)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 10:54:22 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2018


1. Hùng Karô (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31389)

2. Bay vào vũ trụ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31379)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 10:55:42 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2018


1. Người bị CIA cưa chân 6 lần (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31390)

2. Cuộc lưu lạc  của tàu ngầm U-977 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31393)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 10:56:35 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2018


1. Thời sôi động (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31388)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 10:57:56 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2018


1. Bức thư giải oan (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31420)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 11:02:02 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2018

1. Mihara - Người bạn Nhật (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31424)

2. Tiếng vọng Thái Bình Dương (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31366)

3. Tojo người hùng Thái Binh Dương (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31367)

4. Yamamoto và những trận đánh quyết định vận mạng Thái Bình Dương (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=19090)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 11:03:12 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2019


1. Giữa những hiệp sĩ đen (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31345)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 11:04:42 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2019


1. Trận mạc và giảng đường (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31435)

2. Lịch sử Chiến khu XI  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31433)

3. Ký ức thời trận mạc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31363)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 11:08:36 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2019


1. Đề Yêm chống Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31522)

2. Chiến công thầm lặng - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31443)

3. Từ biên giới tây nam đến đất chùa tháp (http://www.quansuvn.net/index.php?topic=31217)

4. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31527)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 11:09:52 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2019


1. Đường chiến đấu (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31524)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 11:11:23 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2019


1. Trang trại Hoa hồng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31529)

2. Ký ức miền Đông (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31542)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 12:51:38 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2019


1. Cuộc đời Nhật Hoàng Hiro - Hito (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31426)

2. Truman ông là ai (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31427)

3. Bộ mặt thật Nhà độc tài phát xít Mussolini (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31428)

4. Hồi ký De Gaulle (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31429)

5. Hồi ký Winston Spencer Churchill (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31430)

6. Adolf Hitler Chân dung một trùm phát xít (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31431)

7. Đại nguyên soái Stalin (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31432)

8. Khoảng trời Ban-Tích (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31425)

9. Người thay thế H.23 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31526)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 12:53:48 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2019


1. Xta-lin-grát trận đánh của thế kỷ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31553)

2. Mùa gió chướng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31576)

3. Trong chiến hào Xta-lin-gơ-rát (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31552)

4. Những người sống và những người chết (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31554)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 12:56:14 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2019


1. Năm nguyên soái Liên Xô (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31585)

2. Nguyên soái Zhukov người chiến thắng Hitler (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31586)

3. Ký ức Tây Nguyên (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31587)

4. Dưới làn nước biếc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31596)

5.  Hàng không dân dụng Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31546)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 12:57:50 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2019


1. Đời tình ái và binh nghiệp của thống tướng Mac Arthur (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31594)

2. MacArthur, Hirohito - Cuộc đọ sức tay đôi giữa Mỹ và Nhật (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31595)

3. Lịch sử liên Trung đoàn 301-310-1945-1950 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31600)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 01:01:15 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2019


1. Người anh hùng chân đất (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31599)

2. Chúng tôi và MiG-17 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31598)

3. Lịch sử Bạc Liêu 30 năm kháng chiến (1945 - 1975) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31602)

4. Patton - trọn đời chinh chiến, một thuở thanh bình (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31603)

5. Những trận đánh chiến xa đẫm máu nhất lịch sử (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31604)

6. Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31601)

7. Kỷ niệm Cứu quốc quân (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31609)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 01:03:07 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2020


1. Sám hối Hiroshima (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31606)

2. Hiroshima trong cơn ác mộng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31607)

3. Sức mạnh làm nên chiến thắng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31611)

4. Tiếng nổ trên không trung (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31767)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 29 Tháng Ba, 2021, 01:06:13 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2020


1. Điệp viên Z.21 Kẻ thù tuyệt vời của nước Mỹ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31612)

2. Cuộc đối đầu không cân sức (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31640)

3. Gia Lai 30 năm chiến tranh giải phóng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31610)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 07:39:49 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2020


1. Nhà tình báo và những phi công tù binh (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31649)

2. Chiến thắng Hà Vy - Ý nghĩa và bài học lịch sử  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31659)

3. Vũ đài sau dây thép gai (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31616)

4. Cuộc chiến đấu dưới chân núi Chứa Chan (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31656)

5. Chinh chiến trên vùng núi đá tai mèo  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31681)

6. Buôn Ma Thuột Xuân Mậu Thân 68 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31684)

7. Chiến tranh điện tử  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31657)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 07:53:40 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2020


1. Qua miền Tây Bắc (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31645)

2. Thung lũng Cô Tan (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31613)

3. Miền Tây (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31658)

4. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31692)

5. Hầm bí mật bên sông En-bơ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31679)

6. Nghệ thuật quân sự trong chiến đấu - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31691)

7. Chiến khu Đồng Bò (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31697)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 07:56:26 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2020


1. Thế chiến thứ ba: Chiến tranh mạng lưới (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31683)

2. Âm mưu diệt chủng bí mật bằng AIDS (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31689)

3. Trung Quốc và việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=20369)

4. Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31704)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 07:59:54 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2020


1. Ký ức trời đêm (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31686)

2. Mở rừng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,28291)

3. Mật Mã - Từ cổ điển đến lượng tử (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31701)

4. Tướng lĩnh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31717)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 08:10:18 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2020


1. Quảng Trị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31716)

2. Thành phố hòa bình (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31693)

3. Mười sáu tấn vàng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31706)

4. Chuyện kể về Trung tướng Nguyễn Bình (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31729)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 08:12:44 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2020


1. Thử lửa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31726)

2. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31702)

3. Thân Trọng Một - Con người huyền thoại (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31736)

4. Đường vào Buôn Ma Thuột (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31732)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 08:19:21 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2020


1. Sách trắng Quốc phòng Việt nam 2019 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31740)

2. Tiểu đoàn bốn người (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31742)

3. Cuộc chiến thắng đầy huyền thoại (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31741)

4. Mẫn và tôi (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=890)

5. Nghệ thuật quân sự trong chiến đấu - Tập 3 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31747)

6. Đường hầm Ôđetxa Tập 1+2 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31723)

7. Gã sĩ quan mang số hiệu 180234 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31746)

8. Vùng trời (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31709)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 08:24:42 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2020


1. Tôi được làm người học trò nhỏ của Bác Hồ (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31754)

2. Cuộc săn tìm vũ khí bí mật của Hitler (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31751)

3. Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ - 30 năm kháng chiến (1945 -1975) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31760)

4. Điệp viên mang bí số T31  (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31755)

5. Trùm phản chúa (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31756)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 08:28:41 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2020


1. Đường dẫn đến tội lỗi (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31758)

2. Người con đất Quảng kiên trung (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31761)

3. Chuyện người con Hồng Phước (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31764)

4. Đứa con lạc mẹ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31762)

5. Hai người tìm nhau (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31766)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 08:34:27 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2021


1. Liệt sĩ Chu Trí Tấn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31770)

2. Bình Minh Ba Tơ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31769)

3. Cuộc truy tìm T.72 (https://www.quansuvn.net/index.php?topic=31765)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 31 Tháng Ba, 2021, 08:38:18 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2021


1. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31619)

2. Vượt qua lưới thép (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31694)

3. Thuỷ quân Sông Lô thời chống Pháp xâm lược (1949-1954) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31774)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Tư, 2021, 11:00:26 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2021


1. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31775)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: ptlinh trong 01 Tháng Năm, 2021, 07:12:33 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2021


1. Lịch sử Cứu quốc quân (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31793)

2. Tự vệ thành Sài Gòn-Chợ Lớn những năm đầu kháng chiến chống thực dân Pháp (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31791)

3. Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947-Vai trò căn cứ địa và bước ngoặt (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31776)

4. Lịch sử Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào trong KCCM  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31777)

5. Tấn công ngoại giao và tiếp xúc bí mật (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31772)

6. Cuộc chiến trên chiến trường Trường Sơn đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31795)

7. Đường tới toàn thắng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31799)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Sáu, 2021, 08:24:12 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2021


1. Đường 5 anh dũng quật khởi - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31802)

2. Tiêu diệt cứ điểm Him Lam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31810)

3. Lịch sử Quân sự (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31801)


Sách lấy từ các trang web khác:
- Lịch sử Bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên - Quân Đoàn 3 (1964-2005) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31794)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Tám, 2021, 07:11:34 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2021


1. Quân dân Phú Yên góp phần quyết định đánh bại cuộc hành quân Átlăng của thực dân Pháp trong Đông Xuân 1953-1954 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31807)

2. Phong trào Nam tiến 1945-1946 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31811)

3. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập 3 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31812)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Tám, 2021, 08:09:15 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2021


1. Lửa của đất (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31814)

2. Lịch sử khai phá và bảo vệ chủ quyền vùng đất Châu Đốc thời Nguyễn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31819)

3. Cuộc vượt ngục kỳ diệu (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31820)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Chín, 2021, 07:17:32 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2021


1. Tản mạn chuyện binh nghiệp (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31822)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Mười, 2021, 03:25:38 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2021


1. Lịch sử Giải phóng quân Hóc Môn-Bà Điểm-Đức Hoà Chi đội 12 Trung đoàn 312 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31823)

2. Mưu lược quân sự (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31827)

3. Ba lần gắn bó với đất nước Chùa tháp (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31948)

4. Bộ đội Tăng thiết giáp qua những kỷ vật lịch sử (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31949)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 19 Tháng Mười Hai, 2021, 02:43:08 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2021


1. Cuộc chiến tranh Đông Dương (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31174)

2. Chiến sĩ trinh sát (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31980)

3. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31947)

4. Lịch sử Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Campuchia (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31983)

5. Điều không ngờ tới (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,887)

6. Biển gọi (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32009)

7. Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31986)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2022, 07:38:39 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2021


1. Từ cây giáo đến khẩu súng - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31982)

2. Hà Nội 60 ngày khói lửa  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31989)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: ptlinh trong 04 Tháng Hai, 2022, 11:03:28 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 01 - 2022


1. Cuộc chiến đấu của Liên khu III - Đống Đa - Quận V Hà Nội (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31987)

2. Trung tướng Khuất Duy Tiến - Hành trình của người Anh hùng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32430)

3. Câu chuyện về một nền hòa bình bị bỏ lỡ  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31979)

4. Bản hùng ca xuân 1975 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31984)

5. Âm vang Điện Biên (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31985)

6. Phùng Chí Kiên ... Nhà chính trị, quân sự song toàn  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31993)

7. Sao Mai (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32015)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: vnmilitaryhistory trong 01 Tháng Ba, 2022, 07:42:03 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 02 - 2022


1. Đường số 4 rực lửa - Đặng Văn Việt (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,25006)

2. Goócbachốp - Bạo loạn Sự kiện tháng Tám nhìn từ bên trong (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32590)

3. Đường về đất mẹ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31988)

4. Từ cây giáo đến khẩu súng - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32604)

5. Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - Tập 5 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31992)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 02 Tháng Tư, 2022, 07:36:06 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 03 - 2022


1. Dòng sông thơ ấu (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32611)

2. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31655)

3. Đại thắng mùa xuân 1975 theo những cánh quân thần tốc  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31991)

4. Từ cây giáo đến khẩu súng - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32610)

5. Làm người là khó (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32615)

6. Hoa lửa đường về (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32627)

7. Một vinh quang vô ích (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32628)

8. Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 1930-2007 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31868)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Năm, 2022, 07:40:21 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 04 - 2022


1. Tính trước nguy cơ - Suy ngẫm sau 20 năm Đảng Cộng sản Liên Xô mất Đảng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32429)

2. Bên dãy Trường Sơn (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32591)

3. Bắc Hải Vân Xuân 1975 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32614)

4. Dấu chân trên cát (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32638)

5. Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,19870)

6. Cuộc chiến của Mỹ - NATO chống Nam Tư (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32634)

7. Tuổi trẻ Hoàng Văn Thụ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32644)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Sáu, 2022, 07:15:29 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 05 - 2022


1. Đường 5 anh dũng quật khởi - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32626)

2. Nhớ ơn các liệt sĩ Không quân Nhân dân Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32639)

3. Điện Biên Phủ - Hợp tuyển công trình khoa học (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32010)

4. FULRO - Tập đoàn tội phạm (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,63)

5. Cuộc chiến đấu ở phía trước (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32657)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Bảy, 2022, 08:53:04 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 06 - 2022


1. Liên khu II những ngày đầu Thủ đô kháng chiến (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32635)

2. Sự phản bội của Goóc-ba-trốp (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32640)

3. Tổng kết Lịch sử đấu tranh chống gián điệp 1945-2005 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31813)

4. Võ Đại Tôn - FULRO và đồng lõa sa lưới (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32651)

5. Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - Tập 3 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32613)

6. Biển Đông yêu dấu (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32645)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 04 Tháng Tám, 2022, 08:13:20 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 07 - 2022


1. Đường 5 anh dũng quật khởi - Tập 11 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32653)

2. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn - T1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32612)

3. Miền Trung những tháng ngày không quên (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32662)

4. Cơn lốc núi (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32656)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Chín, 2022, 08:13:12 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 08 - 2022


1. Về chiến lược an ninh của Mỹ hiện nay (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32636)

2. Từ Sở Công an Bắc Bộ ra đi (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32652)

3. Tìm hiểu về Biển, Đảo Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32660)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 21 Tháng Mười, 2022, 07:50:42 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 09 - 2022


1. Diễn biến hòa bình và cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình ở Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32658)

2. Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân - Tập 4 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32661)

3. Lịch sử Quảng Trị kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32673)

4. Hồi ức chiến tranh (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32669)

5. Góp phần chống diễn biến hòa bình trong lĩnh vực Quân sự Quốc phòng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32659)

6. 50 năm QĐND Việt Nam (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32655)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 03 Tháng Mười Một, 2022, 08:41:47 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 10 - 2022


1. Sóng gió một vùng biển (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32675)

2. Sôi động vùng biên (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32682)

3. Sống mãi với thời gian (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32679)

4. Những đứa con thân yêu (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32686)

5. Đường 5 anh dũng quật khởi - Tập 14 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32676)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 17 Tháng Mười Hai, 2022, 08:03:31 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 11 - 2022


1. Quá trình tan rã của Liên bang CHXHCN Xô Viết 1985-1991 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32671)

2. Những kỷ niệm về công tác cán bộ (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32680)

3. Phòng chống diễn biến hòa bình ở Việt Nam - Mệnh lệnh cuộc sống (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32678)

4. Nguồn sức mạnh và những ký ức không quên (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32677)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Giêng, 2023, 12:53:45 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 12 - 2022


1. Trung đoàn 66 - 55 năm một chặng đường vẻ vang (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32681)

2. Đường 5 anh dũng quật khởi - Tập 20 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32687)

3. Bạn chiến đấu - Tập 1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32692)

4. Điện Biên Phủ - 50 năm nhìn lại (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32691)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 01 Tháng Hai, 2023, 02:48:05 pm
Các sách đã hoàn thành trong tháng 1 - 2023


1. 30 năm phục vụ và xây dựng của ngành Quân y QĐND Việt Nam (1945-1975) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,31728)

2. Bạn chiến đấu - Tập 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32697)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 11 Tháng Ba, 2023, 10:14:53 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 2 - 2023


1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Tập 5 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32674)

2. Việt Nam không thể nào quên - Quyển 1 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32713)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Năm, 2023, 09:15:44 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 3 - 2023


1. Gia Đình, Bạn Bè Và Đất Nước - (Hồi ký - Nguyễn Thị Bình) (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32696)

2. Tổng kết công tác tiễu phỉ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 1950-1970 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32714)

3. Liên Xô ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến 1945-1975 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32710)

4. Lịch sử Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam trên chiến trường B2 1961-1976  (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32699)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 14 Tháng Năm, 2023, 09:18:06 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 4 - 2023


1. Việt Nam không thể nào quên - Quyển 2 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32718)

2. Ngọn cờ cách mạng công khai cắm tại Sài Gòn 1955-1958 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32719)

3. Chuyện tình của lính (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32721)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 25 Tháng Sáu, 2023, 07:37:31 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 5 - 2023


1. Lược sử nước Mỹ thời kỳ tái thiết 1863-1877 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32720)

2. Chống phong tỏa sông, biển - Những năm tháng hào hùng (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32715)

3. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Tập 6 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32700)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2023, 08:28:03 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 6 - 2023


1. Lịch sử Bộ đội Biên phòng Cao Bằng 1959-2009 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32722.0.html)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2023, 08:29:36 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 7 - 2023


1. Tiếng súng 40 năm (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32724.0.html)

2. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - Tập 7 (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32726.0.html)


Tiêu đề: Danh sách các tài liệu QSVN đã hoàn thành
Gửi bởi: quansuvn trong 10 Tháng Chín, 2023, 08:30:19 am
Các sách đã hoàn thành trong tháng 8 - 2023


1. Tổng kết hoạt động đấu tranh giải quyết Fulro (https://www.quansuvn.net/index.php/topic,32727.0.html)