Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chợ xép ngoài rào doanh trại => Hàng sách cũ => Tác giả chủ đề:: toantundt trong 05 Tháng Tư, 2015, 01:08:50 pmTiêu đề: (HN) Sách lịch sử ,chính trị
Gửi bởi: toantundt trong 05 Tháng Tư, 2015, 01:08:50 pm
Liên hệ qua số điện thoại của em 01695952755

1. Lô 1:40k/1q
(http://i1381.photobucket.com/albums/ah219/Tun_Toan/IMG_20150312_131748_zpsgtymyo1s.jpg)

2. Lô 2:Truyện ngắn trong thời kỳ chông Khựa, Khơ me đỏ:30k/1q

(http://i1381.photobucket.com/albums/ah219/Tun_Toan/IMG_20150404_070320_zpskvnxw122.jpg)

3. Lô 3:15k/1q
(http://i1381.photobucket.com/albums/ah219/Tun_Toan/IMG_20150404_070334_zpsuf262shz.jpg)

4.Lô 4:20k/1q

(http://i1381.photobucket.com/albums/ah219/Tun_Toan/IMG_20150307_105154_zpsrnrxruy0.jpg)

5. Lô 5:60k/2q
(http://i1381.photobucket.com/albums/ah219/Tun_Toan/IMG_20150325_120736_zpsmgkztv4o.jpg?t=1427375412)

6. Lô 3 quyển toán:140k/3q

(http://i1381.photobucket.com/albums/ah219/Tun_Toan/IMG_20150330_185628_zpsbiprvmks.jpg)

7. Sách Lenin, bác hồ khổ to minh họa màu in ở nga 198x:180k/4 q

(http://i1381.photobucket.com/albums/ah219/Tun_Toan/CAM01231_zpsfyi08vwr.jpg)