Dựng nước - Giữ nước

Thông tin chung => Chung sức xây dựng website => Tác giả chủ đề:: giangcoi trong 24 Tháng Hai, 2015, 04:05:14 amTiêu đề: Từ Hỏa Lò đến phủ Khâm Sai Bắc Bộ - Lê Trọng Nghĩa
Gửi bởi: giangcoi trong 24 Tháng Hai, 2015, 04:05:14 am
Em số hóa hơi thô, tuy nhiên cũng tạm đọc được.
Em rất vui nếu bác nào chỉnh sửa chút đỉnh hộ em ạ. ;D ;D ;D
https://www.dropbox.com/s/jkg3a4lghg9kxg7/Part%201%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/jkg3a4lghg9kxg7/Part%201%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0)
https://www.dropbox.com/s/av2p9htxmrhmut2/Part%202%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/av2p9htxmrhmut2/Part%202%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0)
https://www.dropbox.com/s/rwli2qgpgoky5d4/Part%203%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/rwli2qgpgoky5d4/Part%203%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0)


Chuyển chủ đề từ box Tài liệu - Hồi kí Việt Nam sang box Chung sức xây dựng website để phù hợp với nội quy của diễn đàn


Tiêu đề: Re: Từ Hỏa Lò đến phủ Khâm Sai Bắc Bộ - Lê Trọng Nghĩa
Gửi bởi: giangcoi trong 18 Tháng Bảy, 2016, 03:35:29 am
Update link:
https://www.dropbox.com/s/p2o425yupuyyq55/Part%201%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xapdo1qlzcjogh7/Part%202%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2nqoict32m6k1lg/Part%203%20T%E1%BB%AB%20H%E1%BB%8Fa%20L%C3%B2%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ph%E1%BB%A7%20Kh%C3%A2m%20Sai%20B%E1%BA%AFc%20B%E1%BB%99.pdf?dl=0


Tiêu đề: Re: Từ Hỏa Lò đến phủ Khâm Sai Bắc Bộ - Lê Trọng Nghĩa
Gửi bởi: Giangtvx trong 18 Tháng Bảy, 2016, 05:19:56 am
Sao bác không số hóa thẳng lên diễn đàn đi


Tiêu đề: Re: Từ Hỏa Lò đến phủ Khâm Sai Bắc Bộ - Lê Trọng Nghĩa
Gửi bởi: Giangtvx trong 18 Tháng Bảy, 2016, 08:46:18 pm
        Xem  kỹ lại mới biết đây là cuốn hồi ký của đại tá Lê Trọng Nghĩa. Đây là một sĩ quan thân cận của bác Giáp.

        Trong Mậu Thân 1968 có rất ít tài liệu nói về vai trò của các cán bộ cao cấp: Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẩn và Văn Tiến Dũng trong việc hoạch định kế hoạch, tổ chức thực hiện, tổ chức chỉ huy cuộc Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa Mậu Thân 1968.

        Nếu làm rõ được vai trò của Đại tá Lê Trọng Nghĩa có thể biết được vai trò của các cán bộ cao cấp khác. Rất tiếc phần 2 hồi ký của đại tá Lê Trọng Nghĩa lại chưa được in. Nếu bác nào có nguồn thì chia sẻ với mọi người nhé.

        Tôi sẽ cố gắng sớm số hóa phần 1 để đưa lên diễn đàn.  


Tiêu đề: Re: Từ Hỏa Lò đến phủ Khâm Sai Bắc Bộ - Lê Trọng Nghĩa
Gửi bởi: giangcoi trong 22 Tháng Giêng, 2017, 03:53:24 am
Chào bác,

Cháu cũng hay vào diễn đàn thường xuyên nhưng thật ko thông thạo đường lối lắm nên nay mới mò vào box này.

Lúc cụ Nghĩa mất thì chắc cháu còn trẻ người non dạ nên cũng chỉ mới biết là cụ đang viết, chứ chưa xong phần 2. Cũng có đôi điều không tiện nói ở đây, nên chúa inbox bác. Có gì bác trao đổi nhắn tin trên facebook thì tiện.

Cảm ơn bác đã số hóa. Thật tình cháu cũng hơi bận (đang tuổi đi học  ;D) nên ko trực tiếp gõ tạch tè được.