Dựng nước - Giữ nước

Máu và Hoa => Hình ảnh - Kỷ vật => Tác giả chủ đề:: trukie trong 17 Tháng Hai, 2013, 10:45:38 pmTiêu đề: hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Gửi bởi: trukie trong 17 Tháng Hai, 2013, 10:45:38 pm
(http://i1138.photobucket.com/albums/n521/trukie/chu%20tich%20Ho%20Chi%20Minh/bacHo.jpg)
chưa rõ nguồn

(http://i1138.photobucket.com/albums/n521/trukie/chu%20tich%20Ho%20Chi%20Minh/TheCommunistPartyfirstsecretaryLeDuanleftwithHoChiMinhatarallyinHanoiin1966.jpg)
The Communist Party first secretary, Le Duan, left, with Ho Chi Minh at a rally in Hanoi in 1966.
Hồ chủ tịch và bí thư thứ nhất Lê Duẩn tại Hà Nội, năm 1966

nguồn Nihon Denpa News/Associated Press
 http://www.nytimes.com/2012/08/12/opinion/sunday/what-we-dont-know-about-vietnam-can-still-hurt-us.html?pagewanted=all&_r=0

(http://i1138.photobucket.com/albums/n521/trukie/chu%20tich%20Ho%20Chi%20Minh/523375_440614342646535_1631728090_n.jpg)

(http://i1138.photobucket.com/albums/n521/trukie/VN%20military%20history/20130217_191900.jpg)


Tiêu đề: Re: hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Gửi bởi: trukie trong 17 Tháng Hai, 2013, 11:31:38 pm
(http://i1138.photobucket.com/albums/n521/trukie/chu%20tich%20Ho%20Chi%20Minh/74278_150113765034137_2823159_n.jpg)

(http://i1138.photobucket.com/albums/n521/trukie/chu%20tich%20Ho%20Chi%20Minh/179972_408433229202188_1774981772_n.jpg)