Lịch sử Quân sự Việt Nam

Chợ xép ngoài rào doanh trại => Hàng sách cũ => Tác giả chủ đề:: Lý Anh trong 06 Tháng Mười, 2012, 03:31:02 pmTiêu đề: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 06 Tháng Mười, 2012, 03:31:02 pm
1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đường tới Điện Biên Phủ
Hồi ức
NXB Quân đội Nhân dân, năm 1999
giá 40k
 (bùng giang lấy)
(http://nr8.upanh.com/b1.s32.d1/22eee4e1647af641cb710bed7ff60daf_49751638.img2260640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2260__640x480_/v/2rg5fdcy0wa.htm)
2. Thơ ca cách mạng nhà tù Sơn La (1930 - 1945)
Ty văn hoá và thông tin Sơn La, năm 1980
sách nguyên vẹn bìa, giá 30k
(http://nr0.upanh.com/b3.s32.d2/25df694871f06d256174d9bf22b655f8_49722310.img2172640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2172__640x480_/v/3rg76r7l0bf.htm)
nội dung:
(http://nr4.upanh.com/b5.s32.d1/1e2a4bf77b7d2d5fe68d5e533c1640a3_49722314.img2175640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2175__640x480_/v/5rg79r5l4oq.htm)
3. Chuyện cũ cố đô
Nguyễn Đắc Xuân
Hội văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, năm 1987
Sách bìa đẹp, giá 20k
(http://nr7.upanh.com/b4.s32.d2/a4463dd2a23d066c4c12e3d384611497_49815347.img2559640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2559__640x480_/v/drm9an8aelp.htm)
4. Nhân tình ấm lạnh
Hồ Biểu Chánh
NXB Tổng hợp Tiền Giang, năm 1988
(http://nr6.upanh.com/b4.s30.d2/7eb3c890fc9fb70defed05d26a441f8f_49783506.img2382640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2382__640x480_/v/0rgech1s6va.htm)
5. tạp chí Văn nghệ quân đội từ số 6 đến 12/1986 và hai số năm 1985, dày cộp, đẹp và hay rất hợp với các anh, giá trọn bộ chỉ có 150k
Sách đẹp hấp dẫn
9 cuốn  tạp chí văn nghệ quân sự rất đẹp:
 (anh nguyen dinh thang lấy)
(http://nr0.upanh.com/b6.s32.d2/88dc3a97e5a1c9abe44688a662484df5_49780860.img2346640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2346__640x480_/v/crga7q4y6iu.htm)
Bảy cuốn năm 1986 các số từ 6 đến 12
(http://nr2.upanh.com/b2.s32.d2/808b9615951713780cf8afe2abd89baa_49780862.img2347640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2347__640x480_/v/arg96qdydiq.htm)
Hai số năm 1985:
(http://nr2.upanh.com/b5.s30.d1/16d3e645ffef9c1e3fdc8c56c846ea4b_49780882.img2355640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2355__640x480_/v/3rgd0q4y7qq.htm)
Nhiều nội dung hấp dẫn về văn hoá văn nghệ quân sự
(http://nr1.upanh.com/b4.s32.d2/e356e840084ebe4a22f19cd0e1048161_49780891.img2359640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2359__640x480_/v/7rg66qayfqs.htm)
(http://nr5.upanh.com/b3.s32.d2/2bd4ba3c444b18374e77b9773cc8055e_49780895.img2360640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2360__640x480_/v/drg8fq9yaqb.htm)
(http://nr8.upanh.com/b2.s30.d2/56ac6feb6d9912a28650ab3f3efb66a5_49780888.img2358640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2358__640x480_/v/9rgf3qfyfql.htm)

6. Thân thế và thơ văn Nguyễn Công Trứ
giáo sư Lê Tâm
NXB Cây Thông, năm 1950
sách nguyên vẹn, giảm còn 50k
(http://nr3.upanh.com/b5.s32.d1/912d71e97df896ed89abf8e1ded5601f_49818543.img2370640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2370__640x480_/v/drm67dfxaos.htm)
7. Đông Nam Á ngày nay
chủ biên : GS. Nguyễn Quốc Lộc
Bộ giáo dục và đào tạo viện đào tạo mở rộng
năm 1992
sách nguyên vẹn, giá 20k
(http://nr3.upanh.com/b1.s32.d2/711a85b3feb57b8ef5e752904413dedd_49780843.img2339640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2339__640x480_/v/erg98q3y6cj.htm)
nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b6.s32.d1/7be641a9cc1e77c6848e0611f5ed14f9_49780846.img2340640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2340__640x480_/v/7rg41q4y7cl.htm)
8. Hỗn chiến quyền lực
(chuyện các vị vua Trung Quốc)
Lý Khắc Cung
NXB Văn hoá thông tin năm 1996
giá 30k
(http://nr3.upanh.com/b2.s30.d2/9179b182bd6f0367ca754f48a65109be_49815883.img2385640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2385__640x480_/v/drme3d2s0bd.htm)
9. Lịch sử Vĩnh Phú
Ty văn hoá và thông tin Vĩnh Phú xuất bản, năm 1980
sách nguyên vẹn, giá 50k
bìa hơi trầy chút ít:[/s]  (đã bán)
(http://nr6.upanh.com/b6.s32.d1/90bab724057124058a02e9c94c49a92d_49818646.img2389640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2389__640x480_/v/9rm04d7x5lk.htm)
nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b2.s30.d1/33f00149f9fc17fcd1fd4bb1282d427a_49783517.img2391640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2391__640x480_/v/3rg25h6sbrr.htm)
(http://nr8.upanh.com/b1.s30.d1/11914ef3831204db57fdfe14c4f6696e_49783518.img2392640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2392__640x480_/v/6rg82h5s6ri.htm)
10. Tác phẩm Nguyễn Thông
Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang
Sở văn hoá và thông tin Long An, năm 1984
sách nguyên vẹn, dày cộp, giá chỉ 30k
(http://nr8.upanh.com/b4.s30.d2/77419239b8e649c41004202e880d8f74_49818668.img2204640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2204__640x480_/v/frm5bd0xfmk.htm)
chân dung Nguyễn Thông:
(http://nr3.upanh.com/b6.s32.d1/c3647e3ac874cfe43fbb74ccfea3b1ca_49725363.img2205640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2205__640x480_/v/1rgc4r2savp.htm)
nội dung dài chỉ trích lục một cái:
(http://nr5.upanh.com/b3.s32.d2/6bdc5f94cdb375ad06480ab90cdfa120_49725365.img2207640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2207__640x480_/v/6rgccr2s0vj.htm)
11. Chuyện các ông hoàng triều Nguyễn
Nguyễn Đắc Xuân
NXB Thuận Hoá, năm 1995
sách nguyên vẹn đẹp, giá 20k
(http://nr2.upanh.com/b3.s32.d1/073877e865bb212afab06c4a9fd9cc22_49722552.img2178640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2178__640x480_/v/1rg2er3m7io.htm)
12. Thời đại Hùng Vương
Lịch sử - kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội
Viện sử học Việt Nam
NXB Khoa học xã hội, năm 1976
sách còn bìa, giá chỉ có 35k
(http://nr0.upanh.com/b1.s30.d2/ee2c86ae42a8ea6e41427547dc3ba4ed_49725690.img2184640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2184__640x480_/v/frg3bv0b9va.htm)
nội dung:
(http://nr2.upanh.com/b1.s32.d1/f40e516ea1f01e1b365bb370997a87af_49725692.img2186640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2186__640x480_/v/4rgbdv6b9vf.htm)
13. Nguyên phi Ỷ Lan
Quỳnh Cư
NXB Sở văn hoá thông tin Hà Bắc, năm 1988
Sách bìa đẹp, giá 25k
(http://nr6.upanh.com/b3.s32.d2/46a6ec58c0ff4cec1e178e48f6387bac_49814986.img2536640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2536__640x480_/v/armdbn4jfwv.htm)
Ruột tốt:
(http://nr0.upanh.com/b6.s30.d1/3c6cc373fdee9cf30a934bd9593a935d_49815000.img2537640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2537__640x480_/v/8rm44n4jcwf.htm)
14. Giai thoại Thăng Long (chuyện kẻ chợ, chuyện kinh kỳ)
Vũ Ngọc Khánh – Đỗ Thị Hảo
NXB Hà Nội, năm 1987
Sách nguyên bìa, giá 25k
(http://nr2.upanh.com/b6.s32.d1/12c2905e1b7a5c841225783a2275e517_49815052.img2538640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2538__640x480_/v/brm84nba3dz.htm)
Nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b2.s32.d2/9f4abd20de18b34e9396ad943ae3f1c9_49815096.img2540640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2540__640x480_/v/armf0n1aahz.htm)
15. Jane Eyre
Charlotte Bronte
Người dịch: Văn Hoà
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2000
sách nguyên đẹp, giá 20k
(http://nr3.upanh.com/b3.s30.d1/1276c59d9abf5e318c51529a9faed3cc_49801333.img2443640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2443__640x480_/v/6rg44qbo6wx.htm)
nhiều hình ảnh đẹp:
(http://nr7.upanh.com/b5.s32.d1/cf358181146c1d986bc48765af676803_49801337.img2445640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2445__640x480_/v/8rgcaq1xccc.htm)
(http://nr8.upanh.com/b3.s30.d1/6cc5a3142e9164223901b87e399f2091_49801338.img2446640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2446__640x480_/v/0rgc3q2o2wa.htm)
16. Chú bé hoàng tử
Antoine De Saint Exupery
Nguyễn Thành Long dịch
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh
sách đẹp, giá 20k
(http://nr4.upanh.com/b2.s30.d1/c42b329e457d7e0f61d553e3114dea11_49801324.img2439640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2439__640x480_/v/8rg9bqao7wn.htm)
bên trong:
(http://nr7.upanh.com/b5.s30.d1/f631938eaa7798f53fa3d6c5873e7da0_49801327.img2440640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2440__640x480_/v/7rgb1q1o5wr.htm)
(http://nr2.upanh.com/b4.s32.d1/192ddb76fe65b2b19c6cda0a9201c8d0_49801332.img2442640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2442__640x480_/v/5rg07q4o7wo.htm)


Tiêu đề: Re: BÁN SÁCH ĐA DẠNG THỂ LOẠI
Gửi bởi: bùng giang trong 06 Tháng Mười, 2012, 08:31:53 pm
em đạt cuốn Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đường tới Điện Biên Phủ nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: lonesome trong 08 Tháng Mười, 2012, 09:32:59 pm
Mình đặt cuốn
12. Thời đại Hùng Vương
Lịch sử - kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội
Viện sử học Việt Nam
NXB Khoa học xã hội, năm 1976
sách còn bìa, giá chỉ có 35k

CHo mình chi tiết liên ljac để thanh toán và lấy sách nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Mười, 2012, 10:51:36 pm

12. Thời đại Hùng Vương
Lịch sử - kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội
Viện sử học Việt Nam
NXB Khoa học xã hội, năm 1976
sách còn bìa, giá chỉ có 35k (bác lonesome đặt)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Mười, 2012, 11:54:46 pm
hai cuốn này đã bán cho bác Huyphutho
4. Nhân tình ấm lạnh
Hồ Biểu Chánh
NXB Tổng hợp Tiền Giang, năm 1988
10. Tác phẩm Nguyễn Thông
Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang
Sở văn hoá và thông tin Long An, năm 1984
sách nguyên vẹn, dày cộp, giá chỉ 30k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Mười, 2012, 10:47:46 am
17. Những trang tiểu sử chính tri của Mao Trạch Đông
O.Vla-đi-mi-rốp
V.Ri-a-dan-xép
nxb Sự thật, năm 1983
sách nguyên vẹn bìa đẹp, giá 30k
  (anh nguyen dinh thang lấy)
(http://up.ssc.vn/images/826IMG_2547_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=826IMG_2547_640x480_.jpg)
18. Vè yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược
Vũ Ngọc Khánh
nxb văn học, năm 1970
sách nguyên vẹn, giá 30k
 (anh nam lấy)
(http://up.ssc.vn/images/431IMG_2545_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=431IMG_2545_640x480_.jpg)
19. Tập tục xứ Quảng theo một vòng đời
Võ Văn Hoè
NXB Đà Nẵng - 2006, chỉ in có 500 cuốn, rất hiếm và hay
sách mới tinh, dày cộp, giá 40k
 (anh caytrevietnam lấy)
(http://up.ssc.vn/images/160IMG_2458_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=160IMG_2458_640x480_.jpg)
nội dung:
(http://up.ssc.vn/images/975IMG_2459_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=975IMG_2459_640x480_.jpg)
20. Sách lịch kiến thức phổ thông
Nxb Khoa học và kỹ thuật năm 1986
Sách nguyên vẹn, dày, nhiều nội dung học tập, nghệ thuật bổ ích, đẹp, giá 40k
 (anh nam lấy)
(http://up.ssc.vn/images/540IMG_2470_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=540IMG_2470_640x480_.jpg)
Nội dung:
(http://up.ssc.vn/images/789IMG_2472_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=789IMG_2472_640x480_.jpg)
(http://up.ssc.vn/images/731IMG_2473_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=731IMG_2473_640x480_.jpg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: caytrevietnam trong 09 Tháng Mười, 2012, 12:19:14 pm
Để cho anh cuốn phong tục Xứ Quảng nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Mười, 2012, 01:55:21 pm
anh nguyen dinh thang lấy mấy cuốn này
3. Chuyện cũ cố đô
Nguyễn Đắc Xuân
Hội văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, năm 1987
Sách bìa đẹp, giá 20k
6. Thân thế và thơ văn Nguyễn Công Trứ
giáo sư Lê Tâm
NXB Cây Thông, năm 1950
sách nguyên vẹn, giảm còn 50k
13. Nguyên phi Ỷ Lan
Quỳnh Cư
NXB Sở văn hoá thông tin Hà Bắc, năm 1988
Sách bìa đẹp, giá 25k
14. Giai thoại Thăng Long (chuyện kẻ chợ, chuyện kinh kỳ)
Vũ Ngọc Khánh – Đỗ Thị Hảo
NXB Hà Nội, năm 1987
Sách nguyên bìa, giá 25k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Mười, 2012, 04:59:39 pm
21. Kẻ giấu mặt
Matthews Adam
Người dịch: Tô Hải Anh
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, năm 1989
Sách nguyên vẹn bìa đẹp, giá 30k
  (anh loc85c5 lấy)
(http://up.ssc.vn/images/777IMG_2743_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=777IMG_2743_640x480_.jpg)
22. Tên Ám sát tổng thống Lincoln
Jim Bishop
NXB Tổng hợp Tiền Giang, năm 1988
sách nguyên vẹn đẹp, hay, giá chỉ 20k
 (bác Phi Hùng lấy)
(http://up.ssc.vn/images/903IMG_2745_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=903IMG_2745_640x480_.jpg)
23. Nữ thần mê cung
Joe Alex
Trạng Khang – Quốc Thắng dịch
NXB Tổng hợp Hậu Giang, năm 1989
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k
(http://up.ssc.vn/images/310IMG_2749_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=310IMG_2749_640x480_.jpg)
24. Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc
Hoàng Minh
NXB Quân đội nhân dân, năm 1977
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 40k
 (anh nguyen dinh thang lấy)
(http://up.ssc.vn/images/763IMG_2724_640x480_.jpg)
25. Huế 1885
Tiểu thuyết lịch sử
Thái Vũ
NXB Thuận Hoá, năm 1985
Sách nguyên bìa đẹp, ruột tốt, giá 40k
 (anh Nguyên lấy)
[URL=http://up.ssc.vn/view.php?filename=452IMG_2707_640x480_.jpg](http://up.ssc.vn/images/452IMG_2707_640x480_.jpg)
26. Nhà tù Côn Đảo (1945 – 1954)
NXB Sự thật năm 1991
Sách nguyên vẹn, giá 30k
[URL=http://up.ssc.vn/view.php?filename=141IMG_2731_640x480_.jpg](http://up.ssc.vn/images/141IMG_2731_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=763IMG_2724_640x480_.jpg)
27. Cuộc tháo chạy tán loạn
Erank Snepp
Người dịch: Ngô Dư
Hiệu đính và giới thiệu: Thành Tín
NXB Tp. Hồ Chí Minh, năm 1985
Sách nguyên vẹn, đẹp, giá 50k
 (anh lenhale đặt)
(http://up.ssc.vn/images/905IMG_2733_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=905IMG_2733_640x480_.jpg)
28. Bí mật về Huyền Chân công chúa
Tiểu thuyết lịch sử
Sở văn hoá thông tin Bình Trị Thiên, năm 1989
Sách nguyên vẹn, giá 35k
 (LEMAUTHANH đặt)
(http://up.ssc.vn/images/967IMG_2728_640x480_.jpg)[/URL
29. Một lần tới thủ đô
NXB Văn học Hà Nội, năm 1984
Sách nguyên vẹn bìa, giá chỉ 20k
(anh lenhale đặt)
Viết về toàn cảnh lịch sử dân tộc trên mảnh đất đô kỳ từ khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long cho đến khi chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên Ngôn độc lập năm 1945…
[URL=http://up.ssc.vn/view.php?filename=157IMG_2752_640x480_.jpg](http://up.ssc.vn/images/157IMG_2752_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=967IMG_2728_640x480_.jpg)
30. Đại nghĩa thắng hung tàn
Nguyễn Lương Bích
NXB Thanh niên, năm 1984
sách nguyên vẹn, giá 40k
 (anh caytrevietnam lấy)
viết về hai thời kỳ của lịch sử dân tộc nhưng tựu chung trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược ngoại bang đó là phong trào khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo lập đổ ách thống trị của nhà Minh, và phong trào nông dân Tây Sơn và đỉnh cao là trận thắng lừng lẫy đánh bại 29 vạn quân Thanh xâm lược..
(http://up.ssc.vn/images/139IMG_2726_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=139IMG_2726_640x480_.jpg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: caytrevietnam trong 09 Tháng Mười, 2012, 07:22:39 pm
Tớ lấy tiếp cuón Đại nghĩa thắng hung tàn


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Mười, 2012, 11:48:18 pm
31. Gió qua rặng liễu
Kenneth Grahame
Nguyễn Tâm dịch
NXB Hội nhà văn, năm 2007
chỉ in có 500 cuốn, sách đẹp, hay, giá 40k
(http://nr7.upanh.com/b6.s30.d1/be5d2e20ea3f682733348e84efb9e75e_49863307.img2572640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2572__640x480_/v/brmfbd1yerd.htm)
bên trong:
(http://nr1.upanh.com/b3.s30.d1/4380cf1457fc961973f5dfb045df4b0a_49863311.img2575640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2575__640x480_/v/arma8dfy0rt.htm)
nhiều hình ảnh:
(http://nr2.upanh.com/b2.s34.d2/65e8fa115b55942bfd46a8866997f96b_49863312.img2576640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2576__640x480_/v/ermecd4yfrk.htm)
32.  Đại cương văn hoá phương Đông
giáo sư Lương Duy Thứ (chủ biên)
NXB giáo dục, năm 1996
sách nguyên vẹn, giá 35k
(đã bán)
(http://up.ssc.vn/images/479IMG_2700_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=479IMG_2700_640x480_.jpg)
33. Chuyện các bà hoàng trong lịch sử Việt Nam
Phạm Minh Thảo
NXB Thanh niên, năm 2008
sách còn mới, giá 30k
(http://nr0.upanh.com/b5.s30.d1/56aec405fa9d4482110f015eb2619d73_49801440.img2494640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2494__640x480_/v/6rgfcq9xevw.htm)
34. Huế giữa chúng ta
Lê Văn Hảo
NXB Thuận Hoá, năm 1984
sách nguyên vẹn, đẹp, giá 35k
 (anh caytrevietnam lấy)
Nội dung trình bày các vấn đề từ phong cảnh Huế và chung quanh Huế, Huế qua các thời kỳ trong lịch sử dân tộc, truyền thống văn hoá Huế, văn học Huế, nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật và phong cách sống...
(http://nr6.upanh.com/b6.s30.d1/4579d5372d6a9d0385ef2517255565ec_49864416.img0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0033__640x480_/v/drmc0d1fbsv.htm)
35. Campuchia nụ cười không tắt
Thành Tín - Khánh Vân
NXB Tp. Hồ Chí Minh, năm 1983
sách nguyên vẹn bìa, giá 40k
 (anh huynh.lenguyen lấy)
Nội dung: viết về một trong những thời kỳ đen tối nhất và đau thương nhất của lịch sử Campuchia thời kỳ diệt chủng Pôn Pốt. Bọn chúng đã tàn sát hơn 2 triệu người dân vô tội. Bên cạnh đó là cuộc chiến đấu kiên cường của nhân dân Campuchia dưới sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã tiêu diệt chế độ diệt chủng giải phóng đất nước..
(http://nr0.upanh.com/b4.s30.d1/8f85bed7d3b354bd766571b6110db1ab_49864430.img0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0044__640x480_/v/6rm19def4sn.htm)
nội dung:
(http://nr3.upanh.com/b3.s30.d1/f9e265fe6a3e909a010c34cbe9b2c328_49864433.img0047640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0047__640x480_/v/5rm98ddf2sy.htm)
36. Khách sạn Thanatos (khách sạn chết)
Những vụ án nổi tiếng thế giới
Hà Khải Hưng
NXB Công an nhân dân, năm 1997
sách nguyên vẹn, giá chỉ 30k
 (anh lenhale lấy)
(http://nr6.upanh.com/b2.s34.d1/86da6ea5056ef3d725d9ce1f16bc195b_49864406.img0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0024__640x480_/v/crmfad0f3kq.htm)
nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b5.s32.d2/766ba4acb4b933fc4bc17076ac07705c_49864409.img0026640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0026__640x480_/v/4rm90def9kj.htm)
37. Tàu biển
Khoa học phổ thông
Những trận hải chiến lừng danh
NXB Lao động năm 1987
sách nguyên vẹn bìa, giá chỉ 15k
 (anh caytrevietnam lấy)
(http://nr9.upanh.com/b6.s32.d2/b6808e845cf4fabc979776b6bf0d6db5_49864439.img2755640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2755__640x480_/v/0rm23dcf0sx.htm)
ruột tốt:
(http://nr3.upanh.com/b2.s32.d2/6a110af4385a2725b38c338ffd5e4c36_49864443.img2756640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2756__640x480_/v/3rma3d9f4lc.htm)
38. Thái độ người cách mạng trước quân thù
Mác-xen Uyn-la
NXB Sự thật, năm 1963
sách nguyên vẹn bìa, giá 150k
 (anh Thiensuxi_lanhlung lấy)
sách viết về nước Nga Xô Viết thời chiến trạnh vệ quốc và tính kiên định của người chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trước vận mệnh lịch sử dân tộc, đảm nhiệm sứ mệnh giải thoát loài người tiến bộ ra khỏi ách thống trị của chủ nghĩa phát xít
(http://nr1.upanh.com/b4.s32.d2/3f596161073f8b95f048a8ebbcf99827_49864401.img0019640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0019__640x480_/v/arm7edef2kx.htm)
ruột trong:
một phần trong nội dung:
(http://nr5.upanh.com/b1.s34.d2/b934f8a0aca3b83a710845c01980b85f_49864405.img0023640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0023__640x480_/v/9rma5d7f2ke.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 10 Tháng Mười, 2012, 12:25:21 pm
1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đường tới Điện Biên Phủ
Hồi ức
NXB Quân đội Nhân dân, năm 1999
giá 40k
 (bùng giang lấy)
(http://nr8.upanh.com/b1.s32.d1/22eee4e1647af641cb710bed7ff60daf_49751638.img2260640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2260__640x480_/v/2rg5fdcy0wa.htm)
2. Thơ ca cách mạng nhà tù Sơn La (1930 - 1945)
Ty văn hoá và thông tin Sơn La, năm 1980
sách nguyên vẹn bìa, giá 30k
(http://nr0.upanh.com/b3.s32.d2/25df694871f06d256174d9bf22b655f8_49722310.img2172640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2172__640x480_/v/3rg76r7l0bf.htm)
nội dung:
(http://nr4.upanh.com/b5.s32.d1/1e2a4bf77b7d2d5fe68d5e533c1640a3_49722314.img2175640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2175__640x480_/v/5rg79r5l4oq.htm)
3. Chuyện cũ cố đô
Nguyễn Đắc Xuân
Hội văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, năm 1987
Sách bìa đẹp, giá 20k
(http://nr7.upanh.com/b4.s32.d2/a4463dd2a23d066c4c12e3d384611497_49815347.img2559640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2559__640x480_/v/drm9an8aelp.htm)
4. Nhân tình ấm lạnh
Hồ Biểu Chánh
NXB Tổng hợp Tiền Giang, năm 1988
(http://nr6.upanh.com/b4.s30.d2/7eb3c890fc9fb70defed05d26a441f8f_49783506.img2382640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2382__640x480_/v/0rgech1s6va.htm)
5. tạp chí Văn nghệ quân đội từ số 6 đến 12/1986 và hai số năm 1985, dày cộp, đẹp và hay rất hợp với các anh, giá trọn bộ chỉ có 150k
Sách đẹp hấp dẫn
9 cuốn  tạp chí văn nghệ quân sự rất đẹp:
 (anh nguyen dinh thang lấy)
(http://nr0.upanh.com/b6.s32.d2/88dc3a97e5a1c9abe44688a662484df5_49780860.img2346640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2346__640x480_/v/crga7q4y6iu.htm)
Bảy cuốn năm 1986 các số từ 6 đến 12
(http://nr2.upanh.com/b2.s32.d2/808b9615951713780cf8afe2abd89baa_49780862.img2347640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2347__640x480_/v/arg96qdydiq.htm)
Hai số năm 1985:
(http://nr2.upanh.com/b5.s30.d1/16d3e645ffef9c1e3fdc8c56c846ea4b_49780882.img2355640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2355__640x480_/v/3rgd0q4y7qq.htm)
Nhiều nội dung hấp dẫn về văn hoá văn nghệ quân sự
(http://nr1.upanh.com/b4.s32.d2/e356e840084ebe4a22f19cd0e1048161_49780891.img2359640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2359__640x480_/v/7rg66qayfqs.htm)
(http://nr5.upanh.com/b3.s32.d2/2bd4ba3c444b18374e77b9773cc8055e_49780895.img2360640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2360__640x480_/v/drg8fq9yaqb.htm)
(http://nr8.upanh.com/b2.s30.d2/56ac6feb6d9912a28650ab3f3efb66a5_49780888.img2358640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2358__640x480_/v/9rgf3qfyfql.htm)

6. Thân thế và thơ văn Nguyễn Công Trứ
giáo sư Lê Tâm
NXB Cây Thông, năm 1950
sách nguyên vẹn, giảm còn 50k
(http://nr3.upanh.com/b5.s32.d1/912d71e97df896ed89abf8e1ded5601f_49818543.img2370640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2370__640x480_/v/drm67dfxaos.htm)
7. Đông Nam Á ngày nay
chủ biên : GS. Nguyễn Quốc Lộc
Bộ giáo dục và đào tạo viện đào tạo mở rộng
năm 1992
sách nguyên vẹn, giá 20k
(http://nr3.upanh.com/b1.s32.d2/711a85b3feb57b8ef5e752904413dedd_49780843.img2339640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2339__640x480_/v/erg98q3y6cj.htm)
nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b6.s32.d1/7be641a9cc1e77c6848e0611f5ed14f9_49780846.img2340640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2340__640x480_/v/7rg41q4y7cl.htm)
8. Hỗn chiến quyền lực
(chuyện các vị vua Trung Quốc)
Lý Khắc Cung
NXB Văn hoá thông tin năm 1996
giá 30k
(http://nr3.upanh.com/b2.s30.d2/9179b182bd6f0367ca754f48a65109be_49815883.img2385640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2385__640x480_/v/drme3d2s0bd.htm)
9. Lịch sử Vĩnh Phú
Ty văn hoá và thông tin Vĩnh Phú xuất bản, năm 1980
sách nguyên vẹn, giá 50k
bìa hơi trầy chút ít:[/s]  (đã bán)
(http://nr6.upanh.com/b6.s32.d1/90bab724057124058a02e9c94c49a92d_49818646.img2389640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2389__640x480_/v/9rm04d7x5lk.htm)
nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b2.s30.d1/33f00149f9fc17fcd1fd4bb1282d427a_49783517.img2391640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2391__640x480_/v/3rg25h6sbrr.htm)
(http://nr8.upanh.com/b1.s30.d1/11914ef3831204db57fdfe14c4f6696e_49783518.img2392640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2392__640x480_/v/6rg82h5s6ri.htm)
10. Tác phẩm Nguyễn Thông
Cao Tự Thanh - Đoàn Lê Giang
Sở văn hoá và thông tin Long An, năm 1984
sách nguyên vẹn, dày cộp, giá chỉ 30k
(http://nr8.upanh.com/b4.s30.d2/77419239b8e649c41004202e880d8f74_49818668.img2204640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2204__640x480_/v/frm5bd0xfmk.htm)
chân dung Nguyễn Thông:
(http://nr3.upanh.com/b6.s32.d1/c3647e3ac874cfe43fbb74ccfea3b1ca_49725363.img2205640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2205__640x480_/v/1rgc4r2savp.htm)
nội dung dài chỉ trích lục một cái:
(http://nr5.upanh.com/b3.s32.d2/6bdc5f94cdb375ad06480ab90cdfa120_49725365.img2207640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2207__640x480_/v/6rgccr2s0vj.htm)
11. Chuyện các ông hoàng triều Nguyễn
Nguyễn Đắc Xuân
NXB Thuận Hoá, năm 1995
sách nguyên vẹn đẹp, giá 20k
(http://nr2.upanh.com/b3.s32.d1/073877e865bb212afab06c4a9fd9cc22_49722552.img2178640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2178__640x480_/v/1rg2er3m7io.htm)
12. Thời đại Hùng Vương
Lịch sử - kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội
Viện sử học Việt Nam
NXB Khoa học xã hội, năm 1976
sách còn bìa, giá chỉ có 35k
(http://nr0.upanh.com/b1.s30.d2/ee2c86ae42a8ea6e41427547dc3ba4ed_49725690.img2184640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2184__640x480_/v/frg3bv0b9va.htm)
nội dung:
(http://nr2.upanh.com/b1.s32.d1/f40e516ea1f01e1b365bb370997a87af_49725692.img2186640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2186__640x480_/v/4rgbdv6b9vf.htm)
13. Nguyên phi Ỷ Lan
Quỳnh Cư
NXB Sở văn hoá thông tin Hà Bắc, năm 1988
Sách bìa đẹp, giá 25k
(http://nr6.upanh.com/b3.s32.d2/46a6ec58c0ff4cec1e178e48f6387bac_49814986.img2536640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2536__640x480_/v/armdbn4jfwv.htm)
Ruột tốt:
(http://nr0.upanh.com/b6.s30.d1/3c6cc373fdee9cf30a934bd9593a935d_49815000.img2537640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2537__640x480_/v/8rm44n4jcwf.htm)
14. Giai thoại Thăng Long (chuyện kẻ chợ, chuyện kinh kỳ)
Vũ Ngọc Khánh – Đỗ Thị Hảo
NXB Hà Nội, năm 1987
Sách nguyên bìa, giá 25k
(http://nr2.upanh.com/b6.s32.d1/12c2905e1b7a5c841225783a2275e517_49815052.img2538640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2538__640x480_/v/brm84nba3dz.htm)
Nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b2.s32.d2/9f4abd20de18b34e9396ad943ae3f1c9_49815096.img2540640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2540__640x480_/v/armf0n1aahz.htm)
15. Jane Eyre
Charlotte Bronte
Người dịch: Văn Hoà
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2000
sách nguyên đẹp, giá 20k
(http://nr3.upanh.com/b3.s30.d1/1276c59d9abf5e318c51529a9faed3cc_49801333.img2443640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2443__640x480_/v/6rg44qbo6wx.htm)
nhiều hình ảnh đẹp:
(http://nr7.upanh.com/b5.s32.d1/cf358181146c1d986bc48765af676803_49801337.img2445640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2445__640x480_/v/8rgcaq1xccc.htm)
(http://nr8.upanh.com/b3.s30.d1/6cc5a3142e9164223901b87e399f2091_49801338.img2446640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2446__640x480_/v/0rgc3q2o2wa.htm)
16. Chú bé hoàng tử
Antoine De Saint Exupery
Nguyễn Thành Long dịch
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh
sách đẹp, giá 20k
(http://nr4.upanh.com/b2.s30.d1/c42b329e457d7e0f61d553e3114dea11_49801324.img2439640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2439__640x480_/v/8rg9bqao7wn.htm)
bên trong:
(http://nr7.upanh.com/b5.s30.d1/f631938eaa7798f53fa3d6c5873e7da0_49801327.img2440640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2440__640x480_/v/7rgb1q1o5wr.htm)
(http://nr2.upanh.com/b4.s32.d1/192ddb76fe65b2b19c6cda0a9201c8d0_49801332.img2442640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2442__640x480_/v/5rg07q4o7wo.htm)
:D ;D vâng! Em xí: chú bé Hoàng Tử,khách sạn Thanatos,cuộc tháo chạy tán loạn và kẻ dấu mặt  ::)
bác Lý Anh cho em xin cái điạ chỉ nhe! Chào bác em chúc bác mua bán thuận lợi bác nhé!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 10 Tháng Mười, 2012, 06:30:17 pm
39. Trong tay bọn buôn người nghìn năm trước
Harai Yoshio
Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam, năm 1989
sách nguyên vẹn bìa, giá 20k
(http://nr0.upanh.com/b3.s30.d2/d0313eb8119ced7a7774d3b577b8fa08_49864410.img0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0027__640x480_/v/drme7dcf4kg.htm)
bìa sau:
(http://nr1.upanh.com/b1.s30.d1/fc637c7048de733a9a90e49f88d08af6_49864411.img0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0028__640x480_/v/drmf5d0fcky.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 10 Tháng Mười, 2012, 08:27:44 pm
39. Trong tay bọn buôn người nghìn năm trước
Harai Yoshio
Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam, năm 1989
sách nguyên vẹn bìa, giá 20k
(http://nr0.upanh.com/b3.s30.d2/d0313eb8119ced7a7774d3b577b8fa08_49864410.img0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0027__640x480_/v/drme7dcf4kg.htm)
bìa sau:
(http://nr1.upanh.com/b1.s30.d1/fc637c7048de733a9a90e49f88d08af6_49864411.img0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0028__640x480_/v/drmf5d0fcky.htm)
ơ...bác Lý Anh này lạ thật  ??? ??? ! Bác bán sách mà không cho điạ chỉ.thì mua làm sao nhỉ ???bác lạ thật!
Hay bác chỉ bán sách "ảo" mà em không biết,vì em mới biết lên mạng,nên em lầm phải không bác Lý Anh? :P ::)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 10 Tháng Mười, 2012, 10:28:59 pm
tôi đã nhắn địa  chỉ của tôi qua tin nhắn cho bạn thế mà bạn bảo tôi không nhắn nếu bạn có nhã ý mua sách thật thì tôi sẽ giao bán cho bác, nếu bác phá tôi thì tôi báo cáo ban quản trị


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Mười, 2012, 06:31:59 pm
39. Trong tay bọn buôn người nghìn năm trước
Harai Yoshio
Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam, năm 1989
sách nguyên vẹn bìa, giá 20k
(http://nr0.upanh.com/b3.s30.d2/d0313eb8119ced7a7774d3b577b8fa08_49864410.img0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0027__640x480_/v/drme7dcf4kg.htm)
bìa sau:
(http://nr1.upanh.com/b1.s30.d1/fc637c7048de733a9a90e49f88d08af6_49864411.img0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0028__640x480_/v/drmf5d0fcky.htm)
40. Thơ phú câu đối chữ Hán Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
NXB Văn học, năm 1975
Sách rách bìa đôi chút ở dưới, giá 50k
(http://nr9.upanh.com/b4.s35.d1/a98bec4dae472f15a4aa8a098b160c3e_49891509.img2519640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2519__640x480_/v/7rm32h3f0wj.htm)
Chân dung Phan Bội Châu:
(http://nr1.upanh.com/b2.s32.d2/defc799c6367bcd78a00e190ae0f425d_49891511.img2520640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2520__640x480_/v/arm37h9f9wy.htm)
Nội dung:
(http://nr2.upanh.com/b6.s30.d1/2d1cd82eb9485ac6e5fbbf1de690aeda_49891512.img2523640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2523__640x480_/v/3rmdch6j2cq.htm)
41. Lọt qua biên giới
Viết Linh
NXB Công an nhân dân, năm 1985
sách nguyên vẹn bìa, giá 20k
  (anh loc85c5 lấy)
(http://nr3.upanh.com/b3.s34.d4/b46d95ddfe398bb3e2131fb2039b229d_49864423.img0039640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0039__640x480_/v/drm56dff9kp.htm)
42. Chuyện tình tự kể
Liutmila Uvarova
Nguyễn Văn Trọng dịch
NXB Long An, năm 1986
sách nguyên vẹn bìa, giá 20k
 (anh loc85c5 lấy)
(http://nr5.upanh.com/b4.s30.d2/fe738340c42877f65fb73f1b74bf46e7_49864435.img0049640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0049__640x480_/v/0rm5ad6f0sm.htm)
43. Tam nghĩa thụ phong (Tam hiệp ngũ nghĩa)
NXB Đồng Nai, năm 1995
sách nguyên vẹn, nhiều tranh vẻ, giá 30k
(http://nr5.upanh.com/b3.s32.d2/d649b136cce414d89dba44b191671c2f_49894145.img0131640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0131__640x480_/v/ermf9h3gajc.htm)
ruột tốt:
(http://nr1.upanh.com/b6.s30.d1/e4de920870ab0aef97b819b57f5fcda8_49894151.img0135640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0135__640x480_/v/3rmdch2gafy.htm)
44. Kể chuyện trạng Lường Lương Thế Vinh
Hoàng Liên
NXB Trẻ, năm 1999
sách mới tinh, giá chỉ 15k
 (anh caytrevietnam lấy)
(http://nr2.upanh.com/b5.s35.d1/49151f4e8f295be0bd4e6f30d058722a_49894012.img0068640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0068__640x480_/v/5rm6eh8g5zl.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 11 Tháng Mười, 2012, 08:11:01 pm
tôi đã nhắn địa  chỉ của tôi qua tin nhắn cho bạn thế mà bạn bảo tôi không nhắn nếu bạn có nhã ý mua sách thật thì tôi sẽ giao bán cho bác, nếu bác phá tôi thì tôi báo cáo ban quản trị
  :D ;D ;D em xin đăng ký chuyện tình tự kể. ;D ;D ;D ::)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 11 Tháng Mười, 2012, 08:19:17 pm
31. Gió qua rặng liễu
Kenneth Grahame
Nguyễn Tâm dịch
NXB Hội nhà văn, năm 2007
chỉ in có 500 cuốn, sách đẹp, hay, giá 40k
(http://nr7.upanh.com/b6.s30.d1/be5d2e20ea3f682733348e84efb9e75e_49863307.img2572640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2572__640x480_/v/brmfbd1yerd.htm)
bên trong:
(http://nr1.upanh.com/b3.s30.d1/4380cf1457fc961973f5dfb045df4b0a_49863311.img2575640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2575__640x480_/v/arma8dfy0rt.htm)
nhiều hình ảnh:
(http://nr2.upanh.com/b2.s34.d2/65e8fa115b55942bfd46a8866997f96b_49863312.img2576640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2576__640x480_/v/ermecd4yfrk.htm)
32.  Đại cương văn hoá phương Đông
giáo sư Lương Duy Thứ (chủ biên)
NXB giáo dục, năm 1996
sách nguyên vẹn, giá 35k
(đã bán)
(http://up.ssc.vn/images/479IMG_2700_640x480_.jpg) (http://up.ssc.vn/view.php?filename=479IMG_2700_640x480_.jpg)
33. Chuyện các bà hoàng trong lịch sử Việt Nam
Phạm Minh Thảo
NXB Thanh niên, năm 2008
sách còn mới, giá 30k
(http://nr0.upanh.com/b5.s30.d1/56aec405fa9d4482110f015eb2619d73_49801440.img2494640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2494__640x480_/v/6rgfcq9xevw.htm)
34. Huế giữa chúng ta
Lê Văn Hảo
NXB Thuận Hoá, năm 1984
sách nguyên vẹn, đẹp, giá 35k
 (anh caytrevietnam lấy)
Nội dung trình bày các vấn đề từ phong cảnh Huế và chung quanh Huế, Huế qua các thời kỳ trong lịch sử dân tộc, truyền thống văn hoá Huế, văn học Huế, nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật và phong cách sống...
(http://nr6.upanh.com/b6.s30.d1/4579d5372d6a9d0385ef2517255565ec_49864416.img0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0033__640x480_/v/drmc0d1fbsv.htm)
35. Campuchia nụ cười không tắt
Thành Tín - Khánh Vân
NXB Tp. Hồ Chí Minh, năm 1983
sách nguyên vẹn bìa, giá 40k
 (anh huynh.lenguyen lấy)
Nội dung: viết về một trong những thời kỳ đen tối nhất và đau thương nhất của lịch sử Campuchia thời kỳ diệt chủng Pôn Pốt. Bọn chúng đã tàn sát hơn 2 triệu người dân vô tội. Bên cạnh đó là cuộc chiến đấu kiên cường của nhân dân Campuchia dưới sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam đã tiêu diệt chế độ diệt chủng giải phóng đất nước..
(http://nr0.upanh.com/b4.s30.d1/8f85bed7d3b354bd766571b6110db1ab_49864430.img0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0044__640x480_/v/6rm19def4sn.htm)
nội dung:
(http://nr3.upanh.com/b3.s30.d1/f9e265fe6a3e909a010c34cbe9b2c328_49864433.img0047640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0047__640x480_/v/5rm98ddf2sy.htm)
36. Khách sạn Thanatos (khách sạn chết)
Những vụ án nổi tiếng thế giới
Hà Khải Hưng
NXB Công an nhân dân, năm 1997
sách nguyên vẹn, giá chỉ 30k
 (anh lenhale lấy)
(http://nr6.upanh.com/b2.s34.d1/86da6ea5056ef3d725d9ce1f16bc195b_49864406.img0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0024__640x480_/v/crmfad0f3kq.htm)
nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b5.s32.d2/766ba4acb4b933fc4bc17076ac07705c_49864409.img0026640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0026__640x480_/v/4rm90def9kj.htm)
37. Tàu biển
Khoa học phổ thông
Những trận hải chiến lừng danh
NXB Lao động năm 1987
sách nguyên vẹn bìa, giá chỉ 15k
 (anh caytrevietnam lấy)
(http://nr9.upanh.com/b6.s32.d2/b6808e845cf4fabc979776b6bf0d6db5_49864439.img2755640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2755__640x480_/v/0rm23dcf0sx.htm)
ruột tốt:
(http://nr3.upanh.com/b2.s32.d2/6a110af4385a2725b38c338ffd5e4c36_49864443.img2756640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2756__640x480_/v/3rma3d9f4lc.htm)
38. Thái độ người cách mạng trước quân thù
Mác-xen Uyn-la
NXB Sự thật, năm 1963
sách nguyên vẹn bìa, giá 150k
 (anh Thiensuxi_lanhlung lấy)
sách viết về nước Nga Xô Viết thời chiến trạnh vệ quốc và tính kiên định của người chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trước vận mệnh lịch sử dân tộc, đảm nhiệm sứ mệnh giải thoát loài người tiến bộ ra khỏi ách thống trị của chủ nghĩa phát xít
(http://nr1.upanh.com/b4.s32.d2/3f596161073f8b95f048a8ebbcf99827_49864401.img0019640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0019__640x480_/v/arm7edef2kx.htm)
ruột trong:
một phần trong nội dung:
(http://nr5.upanh.com/b1.s34.d2/b934f8a0aca3b83a710845c01980b85f_49864405.img0023640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0023__640x480_/v/9rma5d7f2ke.htm)
chơi sang với bác luôn.lọt qua biên giới.giúp bác trong lúc khó khăn bác nhé! :P ::)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: caytrevietnam trong 11 Tháng Mười, 2012, 09:50:36 pm
đăng ký cuốn Kể chuyện trạng Lường Lương Thế Vinh


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 12 Tháng Mười, 2012, 10:45:47 am
45. Truyện cười chọn loc
Nguyễn Văn Toại – Đoàn Minh Tuấn
NXB Văn hoá thông tin, năm 1996, chỉ in có 700 cuốn
Sách hay hài hước nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh, giá 20k
(http://nr6.upanh.com/b1.s30.d2/c70bdf7738ba1711ca6b70525eb1a25e_49894006.img0063640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0063__640x480_/v/9rm95h1g3zq.htm)
Nội dung:
(http://nr1.upanh.com/b3.s34.d1/0a43aab2fd5c3146d9668526b7dc6690_49894011.img0067640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0067__640x480_/v/8rmaehcg6zy.htm)
Hình ảnh ngộ nghĩnh:
(http://nr9.upanh.com/b2.s34.d1/939cbbb044d3110adb785d2f1795f611_49894009.img0065640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0065__640x480_/v/8rm95hcg0zj.htm)
(http://nr0.upanh.com/b6.s34.d4/3095271e6646312ffd3c8b6c8a481e45_49894010.img0066640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0066__640x480_/v/0rmf2h9g9zg.htm)
46. Truyện dân gian Pakixtan
Việt Cường biên soạn
NXB Lao động, năm2006
Sách mới tinh, in có 800 cuốn, giá 15k
(http://nr8.upanh.com/b5.s35.d2/d21e7ef685f60c4057d0b4ccb51b6322_49894018.img0073640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0073__640x480_/v/armb4h1g4sw.htm)
Nội dung:
(http://nr0.upanh.com/b3.s34.d3/f58069110b567b96010d049b419cfd68_49894020.img0074640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0074__640x480_/v/8rm78h1gbsa.htm)
47. Chiếc thuyền chở ba món hàng
(vua – hoàng tử - công chúa)
Hải Yến và nhóm tác giả
NXB Trẻ - 1995
Giấy trơn bóng đẹp, bìa nguyên,giá 15k
(http://nr6.upanh.com/b2.s32.d1/d71f55f7621024dd66432b9ddbcdfa1e_49894026.img0078640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0078__640x480_/v/4rm36h2g6lq.htm)
Nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b1.s35.d2/a85b7e83c3163fd540ffc545b3621eb2_49894029.img0079640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0079__640x480_/v/drma3hdgeld.htm)
48. 40 truyện Trạng Quỳnh (song ngữ Anh - Việt)
Nguyễn Đức Hiền biên soạn
Nguyễn Đình Phương dịch
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, năm 1999
sách nguyên vẹn, giá 30k
(http://nr6.upanh.com/b6.s32.d2/55dfeaff05cdfc784ddb84563c866a2f_49894056.img0096640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0096__640x480_/v/9rma0h9g5mk.htm)
ruột tốt:
(http://nr8.upanh.com/b1.s35.d2/83d334ab0cb94d264280cd68ba69ad3e_49894058.img0098640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0098__640x480_/v/erm6ch8gfmo.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 12 Tháng Mười, 2012, 10:29:19 pm
thêm sách mới nữa đây :
39. Tiến sĩ nho học Thăng Long – Hà Nội Bùi Xuân Đính
NXB Thanh niên, năm 2005
Sách mới tinh, giảm còn 40k
 (anh caytrevietnam lấy)
Viết về các danh sĩ Nho học đất Thăng Long từ khi có khoa thi Nho học đến khi kết thúc khoa thi
(http://nr5.upanh.com/b2.s35.d1/79fd575fafc636bf7734def95ebc9042_49948205.img0273640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0273__640x480_/v/arm6bx6rceh.htm)
40. Nho sĩ đô vật
Toan Ánh
NXB Trẻ, năm 1995
Sách nguyên vẹn, giá 40k
 (anh caytrevietnam lấy)
(http://nr3.upanh.com/b5.s32.d1/8f8f1f4656ad7cbc40e12b92adbe43ba_49948223.img0277640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0277__640x480_/v/2rmf9x1r9ej.htm)
41. Thơ Ngô Thì Nhậm
NXB Văn học, năm 1986
sách nguyên vẹn bìa đẹp, giá 35k
(http://nr2.upanh.com/b5.s32.d2/2ad8cbdf73effe124787295cf58898ee_49948242.img0285640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0285__640x480_/v/frm41x1r1dw.htm)
nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b3.s34.d1/7465f0db9dd9402d25c9c3e6cb7d046a_49948246.img0286640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0286__640x480_/v/7rme8x6r8df.htm)
42. Tên ám sát tổng thống Lincoln
sách nguyên vẹn bìa, giá chỉ 20k
 (tặng anh nguyen dinh thắng)
(http://nr0.upanh.com/b3.s34.d3/0318975aaf0ef7472e45518775268b61_49948240.img0284640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0284__640x480_/v/crm63x2r7qi.htm)
43. Cuộc chiến tranh bắt buộc (hồi ký)
Đại tá Nguyễn Văn Hồng
NXB Trẻ, năm 2004, giá 30k
 (anh long lấy)
(http://nr2.upanh.com/b6.s30.d2/09a4167a8c27fa54f58a74033b95a99d_49948152.img0256640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0256__640x480_/v/frm4cx1r4vl.htm)
44. Văn học Công xã Pari
Đỗ Đức Hiểu
sách nguyên vẹn, giá 40k
(http://nr3.upanh.com/b2.s30.d2/88b0c76d6dec7e0c2b4b195488546429_49948283.img0299640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0299__640x480_/v/arm9bx7r7hx.htm)
45. Ngư tiều y thuật vấn đáp
 Nguyễn Đình Chiểu
Ty văn hoá thông tin Long An xuất bản năm 1982
sách nguyên vẹn, giá 40k
 (anh nguyen969 lấy)
(http://nr7.upanh.com/b4.s32.d2/ab50a07a81d8522c64adcaa9fea2b6df_49948277.img0296640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0296__640x480_/v/armc9xer5hr.htm)
46. Đại tiểu Hồng bào Hải Thuỵ
Lê Gia
NXB Trẻ, năm 2000
chỉ in có 500 cuốn, giá 70k/ trọn bộ
sách mới tinh, viết về thanh quan Hải Thuỵ thời Minh
(http://nr7.upanh.com/b1.s30.d2/d65f30262031912d24ed9d8494f1d21e_49948307.img0306640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0306__640x480_/v/4rm43xfraxe.htm)
47.Hồ sơ văn hoá Mỹ
Hữu Ngọc
NXB Thế giới, năm 195
sách nguyên vẹn, giá 100k
 (anh nguyen dinh thang lấy)
viết về các vấn đề của nước Mỹ từ lịch sử hình thành, đến đời sống chính trị văn hoá.. của nước Mỹ trong đó có phần viết về mối quan hệ Việt Mỹ với tiêu đề Duyên nợ Mỹ - Việt
(http://nr6.upanh.com/b1.s34.d3/127052fa301fd60e884f7807b3b0c5f2_49948316.img0310640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0310__640x480_/v/8rmf7xar4xk.htm)
nội dung:
(http://nr0.upanh.com/b3.s30.d2/94718d060a2686904e8f232e98dbf35a_49948320.img0312640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0312__640x480_/v/9rm2cx1rbki.htm)
(http://nr0.upanh.com/b3.s30.d1/4cadf1d646957968e660b9fd7916fc04_49948330.img0316640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0316__640x480_/v/5rm6bxdrakq.htm)
(http://nr8.upanh.com/b6.s35.d4/237eb665faf72351058ecb2d2ed851a7_49948338.img0318640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0318__640x480_/v/3rm8cx9r4kk.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: caytrevietnam trong 12 Tháng Mười, 2012, 10:40:27 pm
Anh lấy 2 quyển tiến sĩ


Tiêu đề: Re: bán ít sách (có giảm giá)
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Mười, 2012, 12:09:35 pm
48. Tam nghĩa thụ phong (Tam hiệp ngũ nghĩa)
NXB Đồng Nai, năm 1995
sách nguyên vẹn, nhiều tranh vẻ, giá 30k  > giảm còn 20k
 (anh Cap lấy)
(http://nr5.upanh.com/b3.s32.d2/d649b136cce414d89dba44b191671c2f_49894145.img0131640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0131__640x480_/v/ermf9h3gajc.htm)
49. Nữ thần mê cung
Joe Alex
Trạng Khang – Quốc Thắng dịch
NXB Tổng hợp Hậu Giang, năm 1989
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k  > giảm còn 20k
(http://nr3.upanh.com/b6.s33.d2/83ac99826f60f16bec1cd7501c11ad50_49883883.img2749640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2749__640x480_/v/3rm1febq1ct.htm)
50. Bức thư bằng mật mã
Pau-Jaques Bonzon
Doãn Điền dịch
NXB Văn hoá – thông tin, năm 1999
Sách mới tinh, giá chỉ 20k  > giảm xuống còn 10k
  (anh Tài lấy)
(http://nr8.upanh.com/b5.s30.d1/2df47869a57c6bf08523c3bf39c9f44b_49958538.img2437640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2437__640x480_/v/5rm9fb3l2ri.htm)
51. Lai rai chén rượu giang hồ
tiểu luận về Kim Dung
Huỳnh Ngọc Chiến
NXB Văn học, 2002
sách nguyên vẹn đẹp, giá 25k
  (anh Tài lấy)
(http://nr1.upanh.com/b4.s30.d2/40c0db53b82e5c9d24726b8b668329ef_49948231.img0280640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0280__640x480_/v/drmbdxcredd.htm)
nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b1.s30.d2/c59b85163cfebe63c30e44687bf4ea0e_49948236.img0282640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0282__640x480_/v/4rm59x0rcdk.htm)
52. Vỡ Đê
Vũ Trọng Phụng
NXB Văn học, năm 2005, chỉ in có 800 cuốn
giá chỉ 30k
  (anh Tài lấy)
(http://nr8.upanh.com/b2.s35.d1/888201e2372f839921329f97f18a0f41_49948228.img0279640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0279__640x480_/v/9rmd0xcr7dq.htm)
53. Từ Mục Đồng đến Kim Đồng
Văn Hồng
NXB Kim Đồng, năm 2002
sách mới tinh, giảm còn 30k
(http://nr0.upanh.com/b5.s32.d1/62135f8eb34a9b05af1e1415b6f4f718_49948160.img0260640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0260__640x480_/v/9rm8axdrdha.htm)
bên trong:
(http://nr3.upanh.com/b5.s35.d2/8c324419499691d40d7c12efe8152d7e_49948163.img0261640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0261__640x480_/v/0rm4cxdr0hj.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách (có giảm giá nhiều)
Gửi bởi: Lý Anh trong 15 Tháng Mười, 2012, 11:45:38 am
1.Thơ Ngô Thì Nhậm
NXB Văn học, năm học 1986
sách nguyên vẹn bìa đẹp, dày cộp, giảm còn 30k
(anh thắng lấy)
(http://nr2.upanh.com/b5.s32.d2/2ad8cbdf73effe124787295cf58898ee_49948242.img0285640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0285__640x480_/v/frm41x1r1dw.htm)
nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b3.s34.d1/7465f0db9dd9402d25c9c3e6cb7d046a_49948246.img0286640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0286__640x480_/v/7rme8x6r8df.htm)
(http://nr2.upanh.com/b4.s35.d4/964accc581894eaa1517743e9cbc140f_49948252.img0287640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0287__640x480_/v/7rm8ax1r2qn.htm)
(http://nr6.upanh.com/b2.s32.d2/b5f98803c5799d876b9768f2cdeebf8a_49948256.img0288640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0288__640x480_/v/3rm83x5raql.htm)
2.Văn học Công xã Pari
Đỗ Đức Hiểu
sách nguyên vẹn, dày cộp, giá 40k > giảm còn 30k
 (anh thắng lấy)
(http://nr3.upanh.com/b2.s30.d2/88b0c76d6dec7e0c2b4b195488546429_49948283.img0299640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0299__640x480_/v/arm9bx7r7hx.htm)
3.Đại tiểu Hồng bào Hải Thuỵ
Lê Gia
NXB Trẻ, năm 2000
chỉ in có 500 cuốn, giá 70k/ trọn bộ  > giảm còn 60k/ trọn bộ
sách mới tinh, viết về thanh quan Hải Thuỵ thời Minh
(http://nr7.upanh.com/b1.s30.d2/d65f30262031912d24ed9d8494f1d21e_49948307.img0306640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0306__640x480_/v/4rm43xfraxe.htm)
4. Từ Mục Đồng đến Kim Đồng
Văn Hồng
NXB Kim Đồng, năm 2002
sách mới tinh, giảm còn 30k  > giảm còn 25k
(http://nr0.upanh.com/b5.s32.d1/62135f8eb34a9b05af1e1415b6f4f718_49948160.img0260640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0260__640x480_/v/9rm8axdrdha.htm)
bên trong:
(http://nr3.upanh.com/b5.s35.d2/8c324419499691d40d7c12efe8152d7e_49948163.img0261640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0261__640x480_/v/0rm4cxdr0hj.htm)
5. Nữ thần mê cung
Joe Alex
Trạng Khang – Quốc Thắng dịch
NXB Tổng hợp Hậu Giang, năm 1989
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k  > giảm còn 20k
  (anh lenhale lấy)
(http://nr3.upanh.com/b6.s33.d2/83ac99826f60f16bec1cd7501c11ad50_49883883.img2749640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2749__640x480_/v/3rm1febq1ct.htm)
6. Trong tay bọn buôn người nghìn năm trước
Harai Yoshio
Truyện cổ điển Nhật Bản
Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam, năm 1989
sách nguyên vẹn bìa, giá 20k > giảm còn 15k
(http://nr0.upanh.com/b3.s30.d2/d0313eb8119ced7a7774d3b577b8fa08_49864410.img0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0027__640x480_/v/drme7dcf4kg.htm)
7. Thơ phú câu đối chữ Hán Phan Bội Châu
Phan Bội Châu
NXB Văn học, năm 1975
Sách rách bìa đôi chút ở dưới, giá 50k > giảm còn 35k
(http://nr9.upanh.com/b4.s35.d1/a98bec4dae472f15a4aa8a098b160c3e_49891509.img2519640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2519__640x480_/v/7rm32h3f0wj.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách (thêm sách mới)
Gửi bởi: Lý Anh trong 16 Tháng Mười, 2012, 08:56:19 pm
1.Vũ điệu ma của người da đỏ
Nguyễn Tứ
NXB Phụ nữ, năm 2005
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 20k
 (anh lenhale lấy)
(http://nr7.upanh.com/b3.s34.d3/66651cf8f63dbf9f85044f704f20a352_50055927.img0361640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0361__640x480_/v/arm2bm2n9cx.htm)
Nội dung:
(http://nr5.upanh.com/b4.s35.d1/830f02de8cbaad35c10da277db89c5e1_50055935.img0365640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0365__640x480_/v/brm60m1n8cj.htm)
Hình ảnh bộ lạc:
(http://nr0.upanh.com/b6.s30.d2/072dd76a48f28a2ba7b0d64f79f016d2_50055930.img0362640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0362__640x480_/v/0rm5fm6n1cw.htm)
2.Tản Đà
Thơ và đời
NXB Văn học, năm 1995
Sách nguyên vẹn, đẹp, giá 30k
(http://nr4.upanh.com/b2.s32.d2/822c0ccac449f6c33bcbb7347d35440d_50055974.img0377640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0377__640x480_/v/9rm16mcndqq.htm)
Nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b3.s35.d1/1ed67f207648c94795eec29592f248a9_50055979.img0378640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0378__640x480_/v/brmbbmen2qy.htm)
(http://nr7.upanh.com/b4.s34.d4/670cc586728ac00c0443bc55cc7ab547_50055987.img0380640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0380__640x480_/v/drmb0mandht.htm)
Còn nhiều nội dung phía sau
3.Dương Từ Hà Mậu
Nguyễn Đình Chiểu
Ty văn hoá và thông tin Long An, năm 1982
Sách nguyên vẹn bìa, giá 30k
(bạn Nguyên lấy)
(http://nr1.upanh.com/b1.s30.d1/0956052136d767f387d6d45b21f29f4c_50056061.img0401640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0401__640x480_/v/1rm52men8nj.htm)
Ruột tốt:
(http://nr8.upanh.com/b2.s32.d2/2e246f4ac4acfbfa55308c85b9a2aca7_50056068.img0403640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0403__640x480_/v/1rm84m3n0zi.htm)
4.Cái ấm đất
Tuyển những truyện hay viết cho thiếu nhi (1940 – 1950)
Băng Thanh – Hải Yến
NXB Trẻ, năm 1998
Sách mới nguyên, giá 30k
(http://nr3.upanh.com/b1.s35.d3/e746fef44dbc348fdf6eb27ceacf5f02_50056153.img0424640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0424__640x480_/v/3rm18m6n2um.htm)
Nội dung:
(http://nr5.upanh.com/b6.s30.d2/f60990fbacdef5576d35ce0e6e4424e7_50056155.img0425640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0425__640x480_/v/frma6man5us.htm)
5.Thú ăn chơi người Hà Nội
Băng Sơn
NXB Văn hoá thông tin, năm 2005
Sách bìa cứng mới, in có 700 cuốn, giá 50k
 (anh dương lấy)
(http://nr6.upanh.com/b3.s30.d1/a07b7b693aff307d025a866072d8b988_50055906.img0353640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0353__640x480_/v/frm46menbci.htm)
Nội dung:
(http://nr2.upanh.com/b2.s30.d1/1b0584ba08b7a9aff1f4df0f31f08b9f_50055912.img0355640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0355__640x480_/v/8rmf8mcn3cz.htm)
(http://nr9.upanh.com/b3.s35.d2/26bab19aa1fe36f168760eb362bbec71_50055919.img0357640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0357__640x480_/v/1rm1bm2ndcd.htm)
6.Bộ Văn học Việt Nam (2 tập)
NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp năm 1982
Sách dày cộp, giá trọn bộ 80k
 (bé Hiền lấy)
(http://nr5.upanh.com/b3.s35.d1/564c2bcb2f057f030cc5b1cbe77d16a0_50055885.img0349640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0349__640x480_/v/5rm44mcr7wt.htm)
Ruột tốt:
(http://nr4.upanh.com/b4.s30.d1/1c078a3ca9aeb3d82aeaed1781387e75_50055904.img0352640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0352__640x480_/v/drm09m0n8cv.htm)
7.Ninh Kiều nhuốm máu
Xuân Thu
NXB Tổng hợp Tiền Giang, năm1989
Sách nguyên vẹn, bìa đẹp, giá chỉ 30k
(anh nguyen dinh thắng lấy)
(http://nr6.upanh.com/b6.s30.d1/adb56c78d777678eb8602cf36c0befc0_50055966.img0375640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0375__640x480_/v/erm13m0nddw.htm)
Ruột tốt:
(http://nr0.upanh.com/b4.s30.d2/c1bbff71ff866d6209f65eb6a93ccc35_50055970.img0376640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0376__640x480_/v/0rm05mbn4qz.htm)
8.Lời phán quyết về Việt Nam
Gio –dep A. Am – Tơ
NXB Quân đội nhân dân, năm 1985
Sách nguyên vẹn dày cộp, giá 50k
 (bùng giang lấy)
(http://nr1.upanh.com/b5.s32.d1/3b501031d0cfac49f9b766f2ee13c290_50055921.img0358640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0358__640x480_/v/brm20m7n4cy.htm)
Nội dung:
(http://nr4.upanh.com/b5.s32.d2/c5642985f87a58fc232b187bf536e088_50055924.img0360640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0360__640x480_/v/drmaam1ndck.htm)
9.Việt Nam quê hương tôi (song ngữ Việt – Anh)
Vietnam my homeland
NXB Sự thật, năm 1989
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k
(http://nr6.upanh.com/b3.s35.d1/c2afc90e7a3854d311eb6b45fdff60d5_50056026.img0391640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0391__640x480_/v/6rm25m2nbrl.htm)
Bìa sau là một thiếu nữ Việt Nam xinh đẹp:
(http://nr8.upanh.com/b3.s32.d2/0dfe5473f8881ecec2536a7d66d6c7ae_50056028.img0392640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0392__640x480_/v/3rmddmdn3rk.htm)
Nội dung:
(http://nr3.upanh.com/b2.s30.d2/6b37b6b2aeea63e5416e22cb36dc95f6_50056043.img0395640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0395__640x480_/v/0rm61m5n3nh.htm)
10.Vua lừa
Tập truyện trào phúng
Lê Văn Nghĩa
NXB Tổng hợp Tiền Giang, năm 1990
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 25k
  (đã bán)
(http://nr0.upanh.com/b4.s30.d1/721a79427e5607bca359b99b94c333ce_50055940.img0367640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0367__640x480_/v/6rmffm6nbdv.htm)
Nội dung:
(http://nr4.upanh.com/b6.s34.d2/06464c4a46650a0ecd38f4405905e83e_50055944.img0368640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0368__640x480_/v/3rme2mfnedk.htm)
11.Tuổi trẻ và sắc đẹp
Bác sĩ: Nguyễn Ngọc Bảy
NXB Tổng hợp Đồng Tháp, năm 1989
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k
(http://nr7.upanh.com/b1.s30.d1/495f9ca8f1d75e1f9132afd4dc4626df_50056047.img0396640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0396__640x480_/v/0rmdbm6nenr.htm)
Cách chữa trị và điều trị các bệnh của con người và luyện tập thể dục tăng cường sức khoẻ:
(http://nr0.upanh.com/b5.s35.d3/1a12650336dbb4535d206d6519dbba1b_50056050.img0397640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0397__640x480_/v/7rmb9m4n6nk.htm)
(http://nr4.upanh.com/b2.s30.d2/0124ab7e1276218279840bc7077784c6_50056054.img0398640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0398__640x480_/v/9rmbcm5ndnz.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 18 Tháng Mười, 2012, 07:42:05 pm
Anh lấy vua Lưà!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Mười, 2012, 09:58:15 pm
vua Lừa em đã bán rồi anh, em có gạch rồi mà, anh không thấy à. còn mấy cuốn kia anh xem có lấy được cuốn nào không?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 19 Tháng Mười, 2012, 09:17:58 am
vua Lừa em đã bán rồi anh, em có gạch rồi mà, anh không thấy à. còn mấy cuốn kia anh xem có lấy được cuốn nào không?
:D ;D hề.hề.Lý Anh thông cảm  :P già rồi mắt kém nên mình không thấy chú thích tên người mua,nên mới nhầm!
Lúc nào có việc vào nội ô thành phố gọi điện cho mình.mình thanh toán tiền những cuốn mình đã đặt :P ::)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Mười, 2012, 08:04:51 pm
vâng cảm ơn anh, chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: china trong 19 Tháng Mười, 2012, 08:13:59 pm
Chén rượu giang hồ, duyệt, thanh toán vào cuối tháng ;D, đồng ý thì chơi :D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Mười, 2012, 09:07:12 pm
thêm vài cuốn sách nữa đây:
1.Cuộc đời trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden
Nhiều tác giả
NXB Công an Nhân dân
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
(anh lehao lấy)
(http://nr1.upanh.com/b1.s32.d1/060a3dc202fb5c14a1bb791414c96479_50139771.img0446640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0446__640x480_/v/1rlfby6g4ab.htm)
2.Thép mới năng động Hồ Chí Minh
Nxb Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, năm 1990
Sách chỉ in có 500 cuốn, giá 30k
(http://nr6.upanh.com/b6.s35.d4/96ef828c912583439243d37217ee1163_50139746.img0441640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0441__640x480_/v/5rl28ycg1jo.htm)
3.Bí mật tượng 4 mặt
Tác giả: Tichihuot
Nguyễn Sĩ Tuấn dịch
NXB Văn hoá dân tộc, năm 1989, giá 15k
(anh loc85c5 lấy)
Viết về thời kỳ đen tối trong lịch sử Campuchia thời kỳ chế độ diệt chủng Pôn Pôt nắm quyền, phản ánh đời sống xã hội và nổi khốn cùng của người dân Campuchia
(http://nr6.upanh.com/b3.s30.d1/b60454876537d1bc7f691c93ef4ab75d_50139756.img0442640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0442__640x480_/v/erlb6y6gcjg.htm)
4.Lịch sử tư tưởng Trung Quốc thời trung cổ
Tác giả: Hồ Thích
Dịch : Cao Tự Thanh
NXB Tp. Hồ Chí Minh, năm 2004
Giá chỉ 30k
(anh china lấy)
(http://nr0.upanh.com/b3.s33.d3/b8cc4bf16854bfbe135f1c9d959cc89e_50139860.img0503640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0503__640x480_/v/frl7by9y0cg.htm)
Nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b4.s34.d3/c20d6c9545f71956e89f034b09029902_50139866.img0504640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0504__640x480_/v/erlf0y4yciv.htm)
5.Riêng và Chung
Hàn Song Thanh
NXB Phụ nữ Nam Bộ
Sách viết về cuộc đời và sự nghiệp của chị Lê Thị Riêng
Sách dày cộp, giá 40k
 (anh nguyen dinh thang lấy)
(http://nr3.upanh.com/b3.s32.d1/e6b4ca224daf7d21d8b4053e176fbfb4_50139823.img0490640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0490__640x480_/v/erl39ydyfrt.htm)
Nội chân dung :
(http://nr6.upanh.com/b4.s30.d1/f16d527e5dbdee7f9b9503fd92d82230_50139826.img0491640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0491__640x480_/v/5rla9y5y5ro.htm)
6.Tìm hiểu văn học
Văn học cổ điển Việt Nam thế kỷ XIX
Phần một : Các thi sĩ trong cung đình nhà Nguyễn
Võ Đại Mau (biên soạn)
NXB Tp. Hồ Chí Minh, năm 2002, giá 30k
(anh lehao lấy)
(http://nr9.upanh.com/b6.s32.d2/9da9215402dd024e950aacfcdfc00fcf_50139819.img0488640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0488__640x480_/v/4rl3by4y9rd.htm)
Nội dung:
(http://nr0.upanh.com/b3.s34.d4/894cc3d9e43a4d2ccd29c0867e93b316_50139820.img0489640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0489__640x480_/v/1rlc7y8ybrv.htm)Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: china trong 19 Tháng Mười, 2012, 09:39:29 pm
Tư tưởng Trung Quốc, duyệt


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 20 Tháng Mười, 2012, 07:20:18 pm
 ;D :P bí mật tượng 4 mặt là của mình đăng ký ::) và thêm nữa o la la bin laden. Vào nội thành tính luôn nhe!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 21 Tháng Mười, 2012, 12:13:25 pm
vài cuốn sách nữa:
1.Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)
Nhiều tác giả
NXB Trẻ, năm 2002
Sách mới nguyên, giá 50k
(http://nr6.upanh.com/b3.s35.d3/5a130145f68aa6d91e8a37b4af8f9ebc_50221016.img0689640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0689__640x480_/v/5rlf0a7g2ll.htm)
Nội dung:
(http://nr0.upanh.com/b2.s33.d1/4317630067dd297b0a5f8c5183a8da67_50221020.img0691640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0691__640x480_/v/9rl74a9g3lo.htm)
(http://nr5.upanh.com/b3.s33.d1/b407465ffffffc4bf6d19b1aea64d875_50221025.img0693640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0693__640x480_/v/9rl23a7gfmc.htm)
2.Chiến sĩ, lực sĩ, nông dân
Paul Chase
Giá chỉ 20k
(http://nr5.upanh.com/b2.s33.d2/0a4f086171e7e79445bf46e2ec84c6cc_50220905.img0625640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0625__640x480_/v/drl86a0g3oe.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b4.s35.d1/8ccb5430a750785c7ce6266e3718106b_50220907.img0626640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0626__640x480_/v/3rl19a3gcoh.htm)
3.Lược sử nước Mỹ
Vương Kính Chi
NXB Tp. Hồ Chí Minh
Sách mới tinh, giá chỉ 20k
(http://nr2.upanh.com/b1.s35.d2/5f330f416fb05e5d2c965a7c9a5edfd1_50220992.img0677640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0677__640x480_/v/6rl31aeg9sg.htm)
Nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b5.s32.d1/c65d9afbf53d1c8f95707367a1c23243_50220999.img0680640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0680__640x480_/v/arle2a7g8sx.htm)
(http://nr0.upanh.com/b5.s33.d4/f043f1afc174b935b1e3dc67bca25f3f_50221000.img0681640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0681__640x480_/v/erl97abg9li.htm)
4.Hoàn thiện nhân cách ở đời
Tào Chương Dư
NXB Tp. Hồ Chí Minh, năm2003
Sách mới tinh, giá chỉ 15k
(http://nr7.upanh.com/b2.s33.d1/6d3597112b4a0c5e2fc285ed83b4fcd9_50220937.img0647640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0647__640x480_/v/7rlffa5gagx.htm)
Nội dung:
Viết về nhân cách con người của các danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa từ nhà chính trị cho đến các thi sĩ như Khổng Minh..
(http://nr3.upanh.com/b1.s30.d1/0aab10c904bf560acc98f96f7df2baeb_50220943.img0652640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0652__640x480_/v/6rl81adg0gh.htm)
Nhiều hình ảnh đẹp:
(http://nr1.upanh.com/b3.s35.d2/a53a56b7af4365ad9577a1fb35d2ae53_50220941.img0650640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0650__640x480_/v/0rl2eacgbge.htm)
(http://nr2.upanh.com/b3.s34.d4/d3be864872e460892cf1826f86456002_50220942.img0651640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0651__640x480_/v/crl65a5g6gq.htm)
5.Thành phố những khuôn mặt điện ảnh
Hội điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh, năm 1986
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 30k
Có nhiều hình ảnh về các diễn viên nam nữ điện ảnh trong các phim truyện nổi tiếng thời bấy giờ
(http://nr3.upanh.com/b5.s30.d2/60a8414e23da0fc2e080961841d3583d_50174143.img0505640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0505__640x480_/v/3rlb0j5bajx.htm)
Hình ảnh các gương mặt điện ảnh:
(http://nr4.upanh.com/b2.s33.d1/e5f32117ccef129111d4c566fde5c7ef_50174274.img0567640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0567__640x480_/v/erlafj4b0jw.htm)
(http://nr2.upanh.com/b1.s30.d1/b86017d7efdf37638f56c653e755fe50_50174272.img0564640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0564__640x480_/v/9rlfajfb1ai.htm)
(http://nr7.upanh.com/b2.s34.d1/20f80a7a567a1eb3bca715db3fcd883b_50174277.img0570640x480.jpg)[/urnhes
6.Bốn quyển Việt sử giai thoại gồm tập 1,2,3 và 5 giá trọn 4 cuốn 40k
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
[url=http://www.upanh.com/upanh_img_0666__640x480_/v/3rl82a7g1yd.htm](http://nr7.upanh.com/b5.s35.d3/6a2f93b7523aa8ebed63c3e9c5199cd2_50220967.img0666640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0570__640x480_/v/arl66jebfjp.htm)
Từng đôi một:
(http://nr0.upanh.com/b4.s33.d2/faf13a6003f418c053fd46f31ca8539b_50220970.img0667640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0667__640x480_/v/9rl49a8g6yl.htm)
Tiếp nữa:
(http://nr3.upanh.com/b2.s33.d1/708dd67965ade05131b936ba50beb0d9_50220973.img0668640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0668__640x480_/v/0rl00a5gbys.htm)
7.Một số vấn đề khoa học xã hội đồng bằng sông Cửu Long
Viện khoa học xã hội
NXB Khoa học xã hội năm 1982
sách nguyên vẹn giá chỉ 35k
(http://nr7.upanh.com/b1.s33.d4/55fd705b788677bac87081f2adb12c22_50221067.img0713640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0713__640x480_/v/5rl74a5o4jj.htm)
nội dung:
nội dung viết về các mặt kinh tế - dân cư và xã hội của đồng bằng sông Cửu Long trong đó có hai vấn đề rất nổi bật là ruộng đất và nông nghiệp..
(http://nr1.upanh.com/b4.s33.d4/c22aab3adbc356f8e206895cf7117f81_50221071.img0715640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0715__640x480_/v/6rle5aeodjm.htm)
8.Chàng Georges
Alexandre Dumas
Người dịch: Phạm Thuỳ Ba
NXB Thanh niên, năm 1990
Sách nguyên vẹn đẹp, dày hơn 500 trang, giá 40k
(http://nr4.upanh.com/b1.s33.d3/9c789c7dc3add562ded70552d9507825_50221034.img0696640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0696__640x480_/v/9rl5fa4g6mn.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b5.s33.d2/9d86fca818a122aab2ae2be5e7f6cbab_50221037.img0698640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0698__640x480_/v/brlb6a8g9mr.htm)
(http://nr1.upanh.com/b4.s30.d2/80667fef31f0273ee904be3dddbdc231_50221041.img0699640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0699__640x480_/v/5rl61aegfms.htm)
9.Ngọn cỏ mặt trời
Thân Thị Ngọc Quế
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu Hán Nôm
Sách mới tinh, giá chỉ 20k
(http://nr5.upanh.com/b6.s35.d1/bfe7e0fc00267fd2379e46605bdce22f_50220875.img0608640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0608__640x480_/v/7rl07a4gcbt.htm)
Lời cảm nhận:
(http://nr7.upanh.com/b1.s32.d2/78c59badc65d1c7d50a5cb11b7215694_50220877.img0610640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0610__640x480_/v/0rlb6a5g1bc.htm)
(http://nr0.upanh.com/b3.s34.d1/25b31c1e821a29006a05a85cc83185cc_50220880.img0612640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0612__640x480_/v/2rl97aagcbz.htm)
10.Chu Ân Lai
Những năm tháng cuối cùng (1966 – 1976)
An Kiến Thiết chủ biên
Vũ Kim Thoa biên dịch
NXB Công An nhân dân, năm 1996
Sách nguyên vẹn, dày hơn 400 trang, giá chỉ 35k
(anh Phan lấy)
(http://nr9.upanh.com/b1.s35.d3/fda4255b9ee524d7f69882e8f1305157_50220979.img0671640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0671__640x480_/v/1rlcda4gbfc.htm)
Lời mở:
(http://nr1.upanh.com/b1.s35.d3/b1915bb6048825309ac68bdb10c01cda_50220981.img0672640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0672__640x480_/v/7rlefa9g4yp.htm)
Chân dung:
(http://nr8.upanh.com/b2.s30.d1/314d815baf5757e8b05c3c3bb5dece46_50220988.img0675640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0675__640x480_/v/5rl5ba1gcfn.htm)
11.Hành trình trên biển
E.Rôble
Nguyễn Trọng Định dịch và giới thiệu
NXB Văn học, năm 1987
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
(http://nr1.upanh.com/b1.s34.d2/2fe9de6711140ebc64cf44296e99c6aa_50221061.img0709640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0709__640x480_/v/brle4a4o8jb.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 23 Tháng Mười, 2012, 12:45:40 pm
anh caytrevietnam lấy
3.Lược sử nước Mỹ
Vương Kính Chi
NXB Tp. Hồ Chí Minh
Sách mới tinh, giá chỉ 20k
4.Hoàn thiện nhân cách ở đời
Tào Chương Dư
NXB Tp. Hồ Chí Minh, năm2003
Sách mới tinh, giá chỉ 15k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 23 Tháng Mười, 2012, 05:42:29 pm
anh nguyen dinh thang lấy
5.Thành phố những khuôn mặt điện ảnh
Hội điện ảnh Tp. Hồ Chí Minh, năm 1986
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 30k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 23 Tháng Mười, 2012, 11:05:24 pm
anh Thanh Thuận lấy
vài cuốn sách nữa:
1.Giáo dục Nam Bộ thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)
Nhiều tác giả
NXB Trẻ, năm 2002
Sách mới nguyên, giá 50k
7.Một số vấn đề khoa học xã hội đồng bằng sông Cửu Long
Viện khoa học xã hội
NXB Khoa học xã hội năm 1982
sách nguyên vẹn giá chỉ 35k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 23 Tháng Mười, 2012, 11:28:13 pm
còn lại mấy cuốn sách sau:
1. Ngọn cỏ mặt trời
Thân Thị Ngọc Quế
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu Hán Nôm
Sách mới tinh, giá chỉ 20k
(http://nr5.upanh.com/b6.s35.d1/bfe7e0fc00267fd2379e46605bdce22f_50220875.img0608640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0608__640x480_/v/7rl07a4gcbt.htm)
Lời cảm nhận:
(http://nr7.upanh.com/b1.s32.d2/78c59badc65d1c7d50a5cb11b7215694_50220877.img0610640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0610__640x480_/v/0rlb6a5g1bc.htm)
(http://nr0.upanh.com/b3.s34.d1/25b31c1e821a29006a05a85cc83185cc_50220880.img0612640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0612__640x480_/v/2rl97aagcbz.htm)
2. Hành trình trên biển
E.Rôble
Nguyễn Trọng Định dịch và giới thiệu
NXB Văn học, năm 1987
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
(http://nr1.upanh.com/b1.s34.d2/2fe9de6711140ebc64cf44296e99c6aa_50221061.img0709640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0709__640x480_/v/brle4a4o8jb.htm)
3. Chàng Georges
Alexandre Dumas
Người dịch: Phạm Thuỳ Ba
NXB Thanh niên, năm 1990
Sách nguyên vẹn đẹp, dày hơn 500 trang, giá 40k
(http://nr4.upanh.com/b1.s33.d3/9c789c7dc3add562ded70552d9507825_50221034.img0696640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0696__640x480_/v/9rl5fa4g6mn.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b5.s33.d2/9d86fca818a122aab2ae2be5e7f6cbab_50221037.img0698640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0698__640x480_/v/brlb6a8g9mr.htm)
(http://nr1.upanh.com/b4.s30.d2/80667fef31f0273ee904be3dddbdc231_50221041.img0699640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0699__640x480_/v/5rl61aegfms.htm)
4. Chiến sĩ, lực sĩ, nông dân
Paul Chase
Giá chỉ 20k
(http://nr5.upanh.com/b2.s33.d2/0a4f086171e7e79445bf46e2ec84c6cc_50220905.img0625640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0625__640x480_/v/drl86a0g3oe.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b4.s35.d1/8ccb5430a750785c7ce6266e3718106b_50220907.img0626640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0626__640x480_/v/3rl19a3gcoh.htm)
5.Bốn quyển Việt sử giai thoại gồm tập 1,2,3 và 5 giá trọn 4 cuốn 40k
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
  (anh Tùng lấy)
(http://nr7.upanh.com/b5.s35.d3/6a2f93b7523aa8ebed63c3e9c5199cd2_50220967.img0666640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0666__640x480_/v/3rl82a7g1yd.htm)
Từng đôi một:
(http://nr0.upanh.com/b4.s33.d2/faf13a6003f418c053fd46f31ca8539b_50220970.img0667640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0667__640x480_/v/9rl49a8g6yl.htm)
Tiếp nữa:
(http://nr3.upanh.com/b2.s33.d1/708dd67965ade05131b936ba50beb0d9_50220973.img0668640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0668__640x480_/v/0rl00a5gbys.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 25 Tháng Mười, 2012, 08:07:56 am
 ;) Hoàn thiện nhân cách ở đời,để để cho tớ nhé! :P


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 25 Tháng Mười, 2012, 07:27:29 pm
 ;D, sắp có thêm sách mới


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 25 Tháng Mười, 2012, 09:25:43 pm
một số sách mới:
Những cuốn đang còn:
4.Như cơn mưa bay đi
Xecgay Krutilin
Sở văn hoá thông tin Lâm Đồng, năm 1986
Sách nguyên vẹn đẹp, giá chỉ 20k
(http://nr0.upanh.com/b4.s34.d4/7ab50cd30f7949c127972635896c5946_50305490.photo0029640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0029__640x480_/v/8rmd8v3p1wg.htm)
9.Câu chuyện văn chương phương Đông
Nhật Chiêu
NXB Giáo dục, năm 1998
sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
(http://nr5.upanh.com/b4.s35.d3/9b2734718cb56d86914b95e37f7dc46e_50305445.photo0010640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0010__640x480_/v/4rmd0v1w5ty.htm)
nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b3.s33.d3/4f38e118ed7f660d8cc192efa3809b5d_50305456.photo0015640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0015__640x480_/v/7rma6vcw0vo.htm)
hình ảnh:
(http://nr7.upanh.com/b4.s30.d2/1ea26bfacb40bce9dd5b056597535fae_50305447.photo0011640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0011__640x480_/v/crma8v1wctm.htm)
13.Thép mới năng động Hồ Chí Minh
Nxb Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, năm 1990
Sách chỉ in có 500 cuốn, giá 30k
(http://nr6.upanh.com/b6.s35.d4/96ef828c912583439243d37217ee1163_50139746.img0441640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0441__640x480_/v/5rl28ycg1jo.htm)
14.Chiến sĩ, lực sĩ, nông dân
Paul Chase
Giá chỉ 20k
(http://nr5.upanh.com/b2.s33.d2/0a4f086171e7e79445bf46e2ec84c6cc_50220905.img0625640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0625__640x480_/v/drl86a0g3oe.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b4.s35.d1/8ccb5430a750785c7ce6266e3718106b_50220907.img0626640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0626__640x480_/v/3rl19a3gcoh.htm)
15.Chàng Georges
Alexandre Dumas
Người dịch: Phạm Thuỳ Ba
NXB Thanh niên, năm 1990
Sách nguyên vẹn đẹp, dày hơn 500 trang, giá 40k
(http://nr4.upanh.com/b1.s33.d3/9c789c7dc3add562ded70552d9507825_50221034.img0696640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0696__640x480_/v/9rl5fa4g6mn.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b5.s33.d2/9d86fca818a122aab2ae2be5e7f6cbab_50221037.img0698640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0698__640x480_/v/brlb6a8g9mr.htm)
(http://nr1.upanh.com/b4.s30.d2/80667fef31f0273ee904be3dddbdc231_50221041.img0699640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0699__640x480_/v/5rl61aegfms.htm)
16.Hành trình trên biển
E.Rôble
Nguyễn Trọng Định dịch và giới thiệu
NXB Văn học, năm 1987
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
(http://nr1.upanh.com/b1.s34.d2/2fe9de6711140ebc64cf44296e99c6aa_50221061.img0709640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0709__640x480_/v/brle4a4o8jb.htm)

17.Ngọn cỏ mặt trời
Thân Thị Ngọc Quế
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu Hán Nôm
Sách mới tinh, giá chỉ 20k
(http://nr5.upanh.com/b6.s35.d1/bfe7e0fc00267fd2379e46605bdce22f_50220875.img0608640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0608__640x480_/v/7rl07a4gcbt.htm)
Lời cảm nhận:
(http://nr7.upanh.com/b1.s32.d2/78c59badc65d1c7d50a5cb11b7215694_50220877.img0610640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0610__640x480_/v/0rlb6a5g1bc.htm)
(http://nr0.upanh.com/b3.s34.d1/25b31c1e821a29006a05a85cc83185cc_50220880.img0612640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0612__640x480_/v/2rl97aagcbz.htm)
18.Thơ ca cách mạng ở Việt Bắc (1936 – 1945) (hình mờ vì chụp điện thoại mong các bác thông cảm ạ)
Triều Ân
NXB Văn hoá dân tộc, năm 1977
Sách nguyên vẹn, giá 30k
(http://nr7.upanh.com/b2.s34.d2/b5ffa3180c3bd3eb7c3f43b451ac88d0_50305527.photo0057640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0057__640x480_/v/8rma3v2w0cj.htm)
Nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b6.s34.d1/48acf21f5fccd5c1a484e31edf98f61d_50305529.photo0060640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0060__640x480_/v/0rm71vew2ie.htm)
19.Tháng tám vắng bóng Nhật Hoàng
tiểu thuyết trinh thám
Ki - u - dô Cô - ba - ya -xi
Người dịch:
Nguyễn Đỗ
NXB Cửu Long, năm 1985
sách nguyên vẹn, đẹp, giá chỉ 20k
viết về thời kỳ Nhât Hoàng của nước Nhật Bản, thời kỳ Đế quốc Nhật Bản, cuộc đảo chính..
(http://nq9.upanh.com/b3.s31.d2/c3b617300d3f712466876257c2bd1a48_49398349.img1660640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_1660__640x480_/v/0rga7x8lebs.htm)
20.Chúng tôi, những người đang sống
Tiểu thuyết tình báo Cu Ba
Tác giả: Luis Nôguêras
Nguyễn Văn Trọng và Hoàng Anh dịch
NXB Long An, năm 1987
sách nguyên bìa đẹp, dày hơn 400 trang, giá chỉ 30k
(anh Son72 lấy)
(http://nq9.upanh.com/b1.s30.d1/b742d789856f9033de55dced14278398_49398409.img1678640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_1678__640x480_/v/brg55x6l7yr.htm)
ruột tốt:
(http://nq8.upanh.com/b2.s30.d1/cd7700755a3cfee6065172c0c46e2ef8_49398418.img1681640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_1681__640x480_/v/drge4x9ldyu.htm)
những cuốn đã bán:
1.Văn hoá Tày Nùng
Hà Văn Thư – Lã Văn Lô
NXB Văn hoá 1984
Sách nguyên vẹn, giá 25k
 (chị silver lấy)
Sách viết về các vấn đề văn hoá xã hội, con người, truyền thống văn hoá cho đến tín ngưỡng tôn giáo – phong tục tập quán, văn học nghệ thuật của hai dân tộc Tày Nùng
(http://nr5.upanh.com/b6.s35.d4/4a1e4f047dc0340822b4c4f606e68eea_50305495.photo0034640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0034__640x480_/v/8rma5v3pews.htm)
Nội dung:
(http://nr6.upanh.com/b2.s30.d2/a8bf38519c4191f829e4819f3f11e28d_50305496.photo0035640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0035__640x480_/v/1rmbdv0w4cv.htm)
2.Dân ca Giáy
Thèn Sèn – Lù Dín Siềng – Sần Trang
NXB Văn hoá dân tộc, năm 1977
Sách nguyên vẹn, giá 25k
 (chị silver lấy)
(http://nr7.upanh.com/b4.s11.d1/d6c5dfa1f2c4ee230a60092f51dce999_50305497.photo0036640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0036__640x480_/v/crm50v3w0cr.htm)
Nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b6.s11.d1/627a5f1def9e81030b0510104514ae0f_50305499.photo0037640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0037__640x480_/v/frm1cvcwact.htm)
3.Tìm hiểu âm nhạc dân tộc cổ truyền tập 1
Tô Ngọc Thanh – Hồng Thao
NXB Văn hoá – 1986
Sách nguyên vẹn, giá 25k
 (chị silver lấy)
(http://nr1.upanh.com/b2.s30.d2/5926d61a25324fa8f660b38aa1636ab5_50305491.photo0030640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0030__640x480_/v/3rm93vfp2wy.htm)
Nội dung:
(http://nr2.upanh.com/b4.s11.d1/e48d2c1067108f47b9295adb46912bda_50305492.photo0031640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0031__640x480_/v/crme4vfp1wl.htm)
5.Sli Lượn – dân ca trữ tình Tày Nùng
Vi Hồng
NXB Văn hoá, năm 1979
Sách nguyên vẹn bìa, giá 30k
 (chị silver lấy)
(http://nr0.upanh.com/b6.s11.d1/0ad3f212893a8bae1156a7a384988d75_50305440.photo0006640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0006__640x480_/v/brme3v1weta.htm)
6.Một số vấn đề về chữ Nôm
Nguyễn Tài Cẩn
NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, năm 1985
Sách nguyên vẹn đẹp, giá chỉ 40k
 (bác angiadu_1111 lấy)
(http://nr7.upanh.com/b5.s32.d2/7cec27bd917a4a383cc57956870f9e36_50305427.photo0001640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0001__640x480_/v/1rmd4vcw3td.htm)
Bản chữ Nôm:
(http://nr8.upanh.com/b6.s11.d1/1dbf7d2f75c55b4cd177939a577c3ad0_50305438.photo0005640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0005__640x480_/v/frm0ev0w3tu.htm)
7.Hồ Xuân Hương toàn tập
Ngô Lăng Vân
NXB Thanh Hoá
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
 (pvloc90 lấy)
Viết về cuộc đời, con người và sự nghiệp cũng như thời đại của nữ thi sĩ nổi tiếng Hồ Xuân Hương
(http://nr2.upanh.com/b1.s33.d2/bb04e234374a7b4b1f829fe438f48bfb_50305472.photo0022640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0022__640x480_/v/3rma8v2pbwn.htm)
Thơ Hồ Xuân Hương:
(http://nr5.upanh.com/b6.s11.d1/d8338c56da102377e1789a8da7dc7092_50305475.photo0023640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0023__640x480_/v/frm81v4p5wr.htm)
8.Chân lý thuộc về ai
Gran – tơ I – van – xơ và Ken – vin Râu – Lây
Nguyễn Tấn Cưu dịch
NXB Quân đội nhân dân Hà Nội năm 1986
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 40k
 (chị silver lấy)
Sách viết về cuộc chiến tranh của quân đội nhân dân Việt Nam chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt ở Campuchia đồng thời đập tan luận điệu phản động của Trung Quốc rêu rao Việt Nam bành trướng Đông Dương.
(http://nr7.upanh.com/b4.s33.d2/e114105c995f8a53638f1575d1906701_50305507.photo0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0044__640x480_/v/2rmf1v4w2ce.htm)
10.Văn học Ấn Độ (hình mờ quá nhưng sách rất đẹp bìa đẹp và hay)
Lưu Đức Trung
NXB Giáo dục, năm 1997
sách nguyên vẹn đẹp, giá 20k
hình ảnh mờ quá vi chụp điện thoại
 (Bạn Hiền lấy)
(http://nr2.upanh.com/b6.s34.d4/d8ff907b38a21d80d0b2175a8defd98f_50305482.photo0025640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0025__640x480_/v/crmddv3pdwz.htm)
nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b6.s32.d2/88c2fbab3a9da09ce75b67a3fc6a38d4_50305487.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/crm9bv9pbwh.htm)
11.Việt Nam non xanh nước biếc
Hoàng Thiếu Sơn – Tạ Thị Bảo Kim
NXB Giáo dục năm 1991
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 20k
 (anh Tiến lấy)
(http://nr7.upanh.com/b1.s34.d3/09e6b737f88a85c8cf5e874b2beb3959_50305457.photo0016640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0016__640x480_/v/frmd3v9w2vx.htm)
Nội dung:
(http://nr1.upanh.com/b2.s11.d1/df471ff265d8bccca983e6b8c277528f_50305461.photo0017640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0017__640x480_/v/3rm2ev2w7ve.htm)
12.Nữ thám tử nghiệp dư
Caroline Quine
Thu Lâm dịch
NXB Trẻ, năm 1999
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 20k
(anh lenhale lấy)
(http://nr3.upanh.com/b1.s35.d4/3fdeab076011162e0db283ced92b6f30_50305463.photo0018640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0018__640x480_/v/erm36v5wfvh.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b5.s34.d2/82f5d6baa2ed5de4c740617c32170310_50305467.photo0020640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0020__640x480_/v/0rmcav4w7vy.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách (bán nhanh bộ ít sách sau)
Gửi bởi: Lý Anh trong 26 Tháng Mười, 2012, 11:55:55 pm
a/21 quyển lịch sử Việt Nam bằng tranh
Gồm các tập 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,20,21,23,24,30,32
Sách nguyên vẹn đẹp, giá trọn 140k + 20 ship thường
(bạn Thảo lấy)
Một số hình ảnh:
(http://nr2.upanh.com/b5.s30.d2/1fd7912dad86b77724eb6d073540a225_50335712.photo0113640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0113__640x480_/v/7vy37v8m8gw.htm)
(http://nr5.upanh.com/b1.s35.d1/65badd3da8fb9336b5a2b564aa720ad1_50335715.photo0114640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0114__640x480_/v/avy76v1mbgp.htm)
(http://nr9.upanh.com/b4.s11.d1/07992a013802f2aefd7a773a351eb52a_50335719.photo0115640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0115__640x480_/v/0vy2fvdm0gy.htm)
(http://nr1.upanh.com/b6.s30.d1/e52c0f40d1c64e721257fa0f49d4725c_50335741.photo0117640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0117__640x480_/v/fvycbvdmdyy.htm)
(http://nr0.upanh.com/b2.s29.d2/c0446049b7a936622a2aa8be0b4b4e50_50335750.photo0119640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0119__640x480_/v/2vyf8v3b7pu.htm)
b/Bộ Đống rác cũ
Nguyễn Công Hoan
NXB Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, năm1998
sách mới tinh, giá 80k/ trọn bộ, 2 cuốn dày gần 1200 trang
(đã bán)
hình sách:
(http://nr2.upanh.com/b4.s32.d2/4e651c0600fe1ae3f32194dbe20ea79b_50156652.img0546640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0546__640x480_/v/0rl1cg1jeeq.htm)
cuốn 1:
(http://nr3.upanh.com/b2.s33.d4/7120cd0ea820e31dc18effea97ceca06_50156653.img0547640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0547__640x480_/v/6rl1egejaeh.htm)
cuốn 2:
(http://nr5.upanh.com/b2.s34.d4/ab13af49930fd8086980e30d2fb347fd_50156655.img0548640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0548__640x480_/v/9rlf5g8jfed.htm)
c/Gia Định thành thông chí
Trịnh Hoài Đức
Nxb Giáo dục, bìa cứng màu trắng đẹp
Chỉ in có 1000 bản, giá gốc 200k (giá bán chỉ 120k)
 (anh lonesome lấy)
(http://nr8.upanh.com/b4.s30.d1/2de659992976687fdb44029c74cc1555_50330918.img2112640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2112__640x480_/v/armccv6x6hi.htm)
Mục lục:
(http://nr9.upanh.com/b1.s30.d1/6f135f6330d3709f214a9f80a65e44da_50330939.img2115640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2115__640x480_/v/4rm85v7x1ur.htm)
Bản chữ Hán:
(http://nr3.upanh.com/b3.s33.d3/255461a42756c7b9c04b93265eb42746_50330943.img2116640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2116__640x480_/v/6rm21v5xbuc.htm)
d/Sổ tay các dân tộc ở Việt Nam
Viện dân tộc học
NXB Khoa học xã hội – 1983
Sách nguyên vẹn bìa đẹp, giá chỉ 30k
(anh lehao lấy)
(http://nr3.upanh.com/b2.s32.d1/d47901bb86210ac387d290a4eed9c716_50335623.photo0091640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0091__640x480_/v/8vy47v8mafc.htm)
e/Huế giữa chúng ta
Lê Văn Hảo
Nxb Thuận Hoá, năm 1984
Sách nguyên vẹn, giá 40k
(anh lehao lấy)
Nội dung trình bày các vấn đề từ phong cảnh Huế và chung quanh Huế, Huế qua các thời kỳ trong lịch sử dân tộc, truyền thống văn hoá Huế, văn học Huế, nghệ thuật sân khấu, âm nhạc, mỹ thuật, nghệ thuật và phong cách sống...
(http://nr6.upanh.com/b6.s30.d1/4579d5372d6a9d0385ef2517255565ec_49864416.img0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0033__640x480_/v/drmc0d1fbsv.htm)
g/Quốc văn giáo khoa thư (tuyển tập) (hơi mờ do chụp bằng điện thoại nhưng đảm bảo còn khá mới)
Việt Nam tiểu học tùng thư
NXB Trẻ năm 1996
Sách đẹp, giá 30k (hình ảnh mờ vì chụp điện thoại)
(http://nr2.upanh.com/b4.s32.d2/aafa11320d15333e03f4f4170ddc66be_50305502.photo0040640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0040__640x480_/v/brm74vcp5wa.htm)
Nội dung:
(http://nr4.upanh.com/b3.s34.d2/f3966b6d29230a21819fb1658e7854fe_50305504.photo0041640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0041__640x480_/v/ermf4vcw3cz.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Mười, 2012, 10:40:27 pm
thêm một số sách mới đây:
1/Hồ Chí Minh về phát triển thực hành tiết kiệm
NXB Sự thật năm 1973
sách nguyên vẹn, giá 50k
  (anh thiensuxi_lanhlung lấy)
(http://nr8.upanh.com/b3.s11.d1/4d9eafe42e8a26820e86ebf0206e97a9_50381848.photo0029640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0029__640x480_/v/bvy34r8m2yk.htm)
2/Tiếng Bru – Vân Kiều
Hoàng Văn Ma – Tạ Văn Thông
NXB Khoa học xã hội, năm 1998
In có 500 cuốn, giá 40k
(http://nr3.upanh.com/b3.s34.d3/45ce6f897a75f4cd533145e70d5c2369_50381803.photo0009640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0009__640x480_/v/1vyeer3m7oy.htm)
Nội dung:
(http://nr5.upanh.com/b1.s34.d1/9bf331a0c4ebf118eef0c3fbda273460_50381805.photo0010640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0010__640x480_/v/3vyb7rbm9om.htm)
(http://nr0.upanh.com/b4.s34.d3/e70ba76e28cccccbbe06425c0b78f6ae_50381810.photo0013640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0013__640x480_/v/avyf9r0m3xi.htm)
3/Trung Hoa anh kiệt
Khương Tông Luân – Kiều Truyền Tảo
Người dịch: Nguyễn An
NXB Văn hoá thông tin, năm 1999
Sách nguyên vẹn, dày cộp gần 500 trang, giá chỉ 40k
 (anh caytrevietnam lấy)
Gồm những vua chúa tài giỏi cho đến các quan lại hùng lược và những nhà thơ nhà văn thi hoạ nổi tiếng trong lịch sử phong kiến trung hoa
(http://nr2.upanh.com/b5.s29.d2/ec38b8801dcbd703f80e4fc6ca0dede1_50381792.photo0005640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0005__640x480_/v/0vy68rem1oo.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b3.s11.d1/3eb96bd3459da0b501612f7b9428d77a_50381797.photo0007640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0007__640x480_/v/avyc3rfm0oe.htm)
4/Luận bàn mưu kế Tôn Tử
Lê Ngọc Tú – Nguyên Quân biên soạn
NXB Văn hoá thông tin, năm 2001
Sách nguyên mới đẹp, hấp dẫn, giá 30k
(anh caytrevietnam lấy)
(http://nr2.upanh.com/b4.s29.d2/c0d4a9b02252a29bcb6b02474ec319e7_50381812.photo0014640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0014__640x480_/v/9vy79r3m1ow.htm)
Nội dung:
(http://nr4.upanh.com/b3.s32.d2/1d71347af4bcbe80cd69d06165c028cd_50381814.photo0015640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0015__640x480_/v/evy88r8m9oa.htm)
5/Ngọn cờ cách mạng công khai cắm tại Sài Gòn (1955 - 1958)
Nhiều tác giả (Huỳnh Minh Hiển chủ biên)
NXB Chính trị Quốc gia, năm2000
sách nguyên mới, giá 30k
(anh vinhlongsach lấy)
(http://nr9.upanh.com/b1.s35.d1/9755e547c689aae792f135c08ccadcf2_50381829.photo0019640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0019__640x480_/v/7vy59rbm3gx.htm)
nội dung:
(http://nr3.upanh.com/b2.s32.d1/a5863e7a2dbe97c624ac5cc41500603b_50381833.photo0020640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0020__640x480_/v/bvya8rdmayc.htm)
6/Tấm lòng hiếu hạnh
Đức cảm trời cao
Hoàng Nguyên sưu tầm
NXB Văn nghệ, năm 2006
Sách mới , nhiều hình ảnh đẹp, giá chỉ 20k
Viết về lễ hiếu của các nhân vật lịch sử trong lịch sử phong kiến Trung Hoa trong đó có những tấm gương sáng của các bậc quân vương như Văn Vương, Vũ Vương của nhà Chu.. cho đến chuyện Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân cầm binh đánh giặc..
(http://nr8.upanh.com/b1.s29.d2/bbf79effa8cd456b61fd7eca0514ade4_50381838.photo0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0024__640x480_/v/bvyb3r8m3gg.htm)
Nội dung:
(http://nr1.upanh.com/b3.s11.d1/60a4a851fe0104d77cb2a55ae8ae253a_50381841.photo0025640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0025__640x480_/v/dvy07ram0yh.htm)
Nhiều hình ảnh:
(http://nr6.upanh.com/b1.s32.d2/a204c9a4ecb8acd9bedeb81c298d5157_50381846.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/4vy19r7m9yi.htm)
7/Con chó định mệnh
G.Simenon
NXB Tổng hợp Kiên Giang, năm1987
Sách nguyên vẹn bìa đẹp, giá chỉ 20k
(http://nr4.upanh.com/b1.s30.d2/c7839c7332027e9181949c68ee32dc18_50381834.photo0021640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0021__640x480_/v/cvyd8rdm9ga.htm)
8/Cầm kiếm điêu linh kí
Mạc Đại
Truyện kiếm hiệp Việt Nam
NXB Mũi Cà Mau năm 1990
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k
(chị silver lấy)
Viết về thời kỳ Lê Trung Hưng thời vua Lê Anh Tông với những biến loạn trong triều từ vụ lật đổ vua Lê của chúa Trịnh cho đến những vấn đề chính trị cuối thế kỷ 16
(http://nr5.upanh.com/b6.s35.d4/412d0c0d4ab14ca4db2ebb130d0674f8_50381825.photo0018640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0018__640x480_/v/2vy0er6m4gm.htm)
9/Chuyện nội cung chín đời chúa
Nguyễn Đắc Xuân
NXB Thuận Hoá, năm 2002
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 10k
(chị silver lấy)
(http://nr5.upanh.com/b5.s11.d1/383b969335bba3f047dbf6bbe9a5163f_50381835.photo0022640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0022__640x480_/v/5vy03r8mcgp.htm)
10/L.I.Brê – giơ – nép hồi ký
NXB Tiến bộ Mát cơ va, năm 1984
Sách bìa cứng nguyên đẹp, giá 40k
(http://nr2.upanh.com/b6.s29.d2/dd16caf87fbba9f1685c1ff7904e090c_50381912.photo0055640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0055__640x480_/v/6vya9ram2mv.htm)
Hình ảnh:
(http://nr5.upanh.com/b1.s33.d4/fad3877e75eee046a01da62b9e271373_50381915.photo0057640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0057__640x480_/v/fvy86r0m2mt.htm)
11/Tâm Trạng Tương An Quận Vương qua thi ca của ông
Nguyễn Khuê
NXB Văn nghệ , năm 2005
Sách mới tinh, in có 500 cuốn, giá 40k
  (anh Cạp lấy)
Sách viết về Tương An là một trong những người con của vua Thánh Tổ Minh Mạng, người là thi nhân nổi tiếng thời Nguyễn sống vào thời thịnh Nguyễn
(http://nr6.upanh.com/b3.s11.d1/82cfe38da3063de56ddf2f49fbc79e46_50381916.photo0058640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0058__640x480_/v/avyc4r1m3lw.htm)
nội dung:
(http://nr8.upanh.com/b1.s32.d2/4266af7ff11126ff8a72d5d0347f07dd_50381918.photo0060640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0060__640x480_/v/dvyefrcm6la.htm)
12/Nữ thần và thánh mẫu
Vũ Ngọc Khánh
NXB Thanh niên, năm 2005
Sách nguyên vẹn mới đẹp, giá 40k
(anh Tiến lấy)
(http://nr6.upanh.com/b6.s30.d2/a5956505f5a19c26f094dcd9b80ccad0_50381926.photo0062640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0062__640x480_/v/cvyc5r3m6mn.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 30 Tháng Mười, 2012, 07:23:36 pm
xin thông báo với tất cả các bác em hiện có 4 quyển Gia Định thành thông chí, giá bìa 200k, trên thị trường nhiều chỗ bán 160k, em chỉ lấy 120k một cuốn bằng giá em mua được, vì đang cần số tiền lo công việc gia đình (ai lấy xin liên hệ với em theo số điện thoại: 01689982058, Lý Anh), dưới đây là thông tin về cuốn sách:
Gia Định thành thông chí
Trịnh Hoài Đức
Nxb Giáo dục, bìa cứng màu trắng đẹp
Chỉ in có 1000 bản, giá gốc 200k (giá bán chỉ 120k)
(http://nr8.upanh.com/b4.s30.d1/2de659992976687fdb44029c74cc1555_50330918.img2112640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2112__640x480_/v/armccv6x6hi.htm)
Mục lục:
(http://nr9.upanh.com/b1.s30.d1/6f135f6330d3709f214a9f80a65e44da_50330939.img2115640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2115__640x480_/v/4rm85v7x1ur.htm)
Bản chữ Hán:
(http://nr3.upanh.com/b3.s33.d3/255461a42756c7b9c04b93265eb42746_50330943.img2116640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_2116__640x480_/v/6rm21v5xbuc.htm)
thêm mấy cuốn sách này nữa:
a/Lê Đức Thịnh (1927 – 2001)
Hồi ký và kỷ niệm
NXB Hải Phòng năm 2001
Có chữ ký, giá 30k
(http://nr0.upanh.com/b6.s34.d4/1a3a5fb7051b61e213bd59aac455cf15_50442240.photo0003640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0003__640x480_/v/fvy22ufx7bk.htm)
Chữ ký:
(http://nr2.upanh.com/b4.s34.d2/81ffb1f63ba4cc91434dd678ed3964f6_50442242.photo0005640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0005__640x480_/v/evybcu9x4bo.htm)
b/Historia
Numero Special
Sách nguyên vẹn, giá 25k
(http://nr6.upanh.com/b1.s30.d1/9feeb29584c403ebf8db11755ae4a57e_50442276.photo0022640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0022__640x480_/v/1vy23u6x7ol.htm)
Nhiều hình ảnh đẹp:
(http://nr9.upanh.com/b1.s34.d3/66046f335b2c1389f046f4138b8d58ef_50442279.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/7vy0duex8os.htm)
(http://nr1.upanh.com/b1.s33.d1/ea4c99de48be80bc5d02243a1ba63401_50442281.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/0vy40u8xbxr.htm)
c/Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chiến đấu trong vòng vây
Hồi ức Hữu Mai
Năm 1995, giá 40k
  (anh Son72 lấy)
(http://nr3.upanh.com/b3.s32.d2/f1286e92fccaaa0f03ba3e671d808653_50442263.photo0016640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0016__640x480_/v/8vy50u3x8oc.htm)
d/Cơ sở văn hoá Việt Nam
Trần Ngọc Thêm, bản đầu tiên năm 1997
sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
(http://nr8.upanh.com/b6.s30.d2/7a919a167407b26a9855547c7c0827e3_50442308.photo0040640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0040__640x480_/v/fvy8fu9x9uw.htm)
e/28 ngày đêm quyết định vận mệnh Trung Quốc
Thái Nguyễn Bạch Liên biên dịch
NXB Mũi Cà Mau, năm 1996
Sách nguyên mới, giá 40k
Viết về nhiều vấn đề gồm: cuộc cờ thế kỷ, Đặng Tiểu Bình, Chu Ân Lai – khi người rời khỏi thánh đàn, 28 ngày đêm quyết định vận mệnh Trung Quốc, viết về quá trình tiến lên giành chính quyền của Cộng sản TRUNG QUỐC trong cuộc tranh giành với Quốc dân đảng , về Đặng Tiểu Bình ba lần ra vào Trung Nam Hải, Chu Ân Lai - khi người rời khỏi thánh đàn cho đến 28 ngày quan trọng quyết định đến vận mệnh của Trung Quốc..
(http://nr4.upanh.com/b6.s35.d3/630fc1f6c17e5bfb1a744d28aa136dfd_50381934.photo0066640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0066__640x480_/v/0vy26r0m3mo.htm)
nội dung như giới thiệu:
(http://nr9.upanh.com/b6.s30.d1/8934bba8d45564502e69fcbaf9dc7234_50381939.photo0069640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0069__640x480_/v/8vya2rdm9gc.htm)
g/L.I.Brê – giơ – nép hồi ký
NXB Tiến bộ Mát cơ va, năm 1984
Sách bìa cứng nguyên đẹp, giá 40k > giảm còn 30k
(anh Lâm lấy)
(http://nr2.upanh.com/b6.s29.d2/dd16caf87fbba9f1685c1ff7904e090c_50381912.photo0055640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0055__640x480_/v/6vya9ram2mv.htm)
Hình ảnh:
(http://nr5.upanh.com/b1.s33.d4/fad3877e75eee046a01da62b9e271373_50381915.photo0057640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0057__640x480_/v/fvy86r0m2mt.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 01 Tháng Mười Một, 2012, 11:04:34 pm
Một số sách mới:
1/ Ngòi pháo 9*1
Về phong trào học sinh – sinh viên Sài Gòn – Chợ Lớn thời kháng chiến chống Pháp
NXB Trẻ, năm 2000
Sách mới tinh, giá 30k
(anh lenhale lấy)
(http://nr8.upanh.com/b4.s34.d1/172d24461b4445c8636ba25a04231e85_50494448.photo0112640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0112__640x480_/v/fvy57e2e3wf.htm)
Nội dung:
(http://nr1.upanh.com/b3.s30.d2/572a17700d3b1216344f4e12068a212d_50494451.photo0115640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0115__640x480_/v/bvy70e1e0wy.htm)
Chân dung Trần Văn Ơn, một trong số tiêu biểu cho phong trào học sinh, sinh viên
(http://nr9.upanh.com/b4.s11.d1/f7fbd4ad26103a662036db7b0b384245_50494449.photo0113640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0113__640x480_/v/1vy99e1efwj.htm)
2/ Cảm thụ thẩm mỹ và người Hà Nội
VS. Hồ Sĩ Vịnh
NXB Chính trị Quốc gia 2007, in có 500 cuốn
Sách mới tinh, giá 40k
  (đã bán)
(http://nr7.upanh.com/b4.s34.d4/595c71b475b8c3b14ae4bb407eca2c31_50494467.photo0124640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0124__640x480_/v/cvy55eez9nh.htm)
Nội dung:
(http://nr3.upanh.com/b2.s11.d1/1aebed938d99e320a77e336b767e2107_50494473.photo0128640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0128__640x480_/v/1vyd5e9zdnm.htm)
(http://nr4.upanh.com/b4.s11.d1/eeeb08b99dc7d1cc0bec98b38f753e24_50494474.photo0130640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0130__640x480_/v/9vy1ae2zank.htm)
3/ Ngô Tất Tố một tài năng lớn đa dạng
NXB Văn hoá thông tin, dày hơn 500 trang
Chỉ in có 800 cuốn, giá 60k
   (đã bán)
Chụp điện thoại nên hơi mờ mong thông cảm:
(http://nr5.upanh.com/b2.s33.d4/66484c8cab819dd63311ffb9be9d7cf8_50494455.photo0117640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0117__640x480_/v/fvy4ce0e8ws.htm)
Nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b6.s35.d4/cd9535af78ac0b0899820003d126dd08_50494459.photo0120640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0120__640x480_/v/5vyacefzect.htm)
(http://nr1.upanh.com/b4.s32.d1/1602294d820a4c39a10ec79be1b4a26d_50494461.photo0121640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0121__640x480_/v/cvycbe9z0cc.htm)
(http://nr4.upanh.com/b3.s35.d3/ce699ea09e782f638aa412139aa45618_50494464.photo0122640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0122__640x480_/v/6vya3efz9nu.htm)
4/ Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam trước cách mạng tháng tám 1945
Phan Đăng Nhật
NXB Văn hoá, năm 1981
Sách nguyên vẹn, giá 30k
  (đã bán)
Trình bày về các ấn phẩm văn học gồm văn học dân gian cho đến văn học viết của các dân tộc, mối liên hệ, lịch sử hình thành và lịch sử các mối quan hệ giữa các nhóm dân tộc với nhau điển hình như nhóm Việt Mường…
(http://nr6.upanh.com/b2.s11.d1/a1d7c1e1dbcb94fa53033bbaf98a92d4_50494446.photo0110640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0110__640x480_/v/4vy8eefeawq.htm)
Nội dung:
(http://nr7.upanh.com/b6.s32.d2/fe51c0e454aca1a95cfeb188cc353881_50494447.photo0111640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0111__640x480_/v/6vyade6eewh.htm)
5/ Giáo dục toàn diện và sự phát triển xã hội
Nguyễn Văn Tỷ
NXB Thanh niên, 2009
Có chữ ký của tác giả
Sách mới tinh, giá 40k
  (đã bán)
Bìa hơi mờ:
(http://nr5.upanh.com/b3.s32.d2/f1f43bbb0e3d507052f58c96f468e08a_50493535.photo0065640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0065__640x480_/v/7vy84e4u3sd.htm)
Chữ ký tác giả:
(http://nr6.upanh.com/b2.s30.d2/80fcff8bc5b1b4d75218e010edc16abf_50493536.photo0069640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0069__640x480_/v/dvy7fefufsg.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: lonesome trong 02 Tháng Mười Một, 2012, 02:37:06 pm
Có sách mới wm cứ post vào đây, không cần PM cho anh nữa nhé.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: VMH trong 02 Tháng Mười Một, 2012, 05:13:29 pm
Đã bắt đầu có than phiền của thành viên về việc bạn Lý Anh liên tục PM quảng cáo bán sách dù thành viên khác yêu cầu bạn thôi không PM cho họ nữa.

Việc này gây ra phiền phức cho thành viên và tôi coi đây là hành động spam. Nghiêm khắc cảnh cáo thành viên Lý Anh, nếu có thêm một than phiền nào khác về vấn đề này tôi sẽ khóa nick của bạn!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 02 Tháng Mười Một, 2012, 05:15:39 pm
em thành thật xin lỗi ạ, vì em nhầm lẫn với một số bác ạ


Tiêu đề: vài cuốn sách (giảm giá nhiều)
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Mười Một, 2012, 11:00:03 pm
Những sách sẽ đăng sắp tới:
1/Châm cứu cổ truyền Việt Nam
Lê Trần Đức
NXB Y học, năm 1995
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 30k
 (đã bán)
(http://ns7.upanh.com/b4.s34.d3/e760e48e8ba34f02e11c205b757d708d_50772537.photo0088640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0088__640x480_/v/fvg35pbq6zj.htm)
2/Sài Gòn dậy mà đi
Lê Văn Nuôi
NXB Trẻ, năm 2000
Sách viết về phong trào đấu tranh giành độc lập của học sinh sinh viên Sài Gòn trong những 70 của thế kỷ XX, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
Giá 20k > giảm còn 15k
(http://ns3.upanh.com/b6.s34.d1/1f34f2685e742a27b2e5876015a21549_50772623.photo0135640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0135__640x480_/v/fvg8bp0qaxm.htm)
Nội dung:
(http://ns5.upanh.com/b5.s35.d3/85b0cb66172d0a8799ab9c3584b233fe_50772625.photo0136640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0136__640x480_/v/3vg72p2qekd.htm)
Hình ảnh:
(http://ns8.upanh.com/b4.s11.d1/9bba93263bd1fd09b4c422d8d0eb3827_50772628.photo0137640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0137__640x480_/v/7vg06p9q5ki.htm)
3/ Gương hy sinh “Trí thức – sức mạnh”
Nguyễn Hiến Lê
NXB Đồng Tháp năm 1993
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
Viết về những tấm gương hi sinh cả cuộc đời mình vì sự nghiệp khoa học của các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới
(http://ns9.upanh.com/b4.s35.d1/a1ec4a443941b959dde6f327d324d942_50772559.photo0107640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0107__640x480_/v/cvg36pbqdqh.htm)
Nội dung:
(http://ns1.upanh.com/b3.s30.d2/e8c940de5522282aa5082c23949e7768_50772561.photo0108640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0108__640x480_/v/6vgf6p0qeqj.htm)
4/ Những ghi chép từ nhà tù Môabít
Erích Hônếchcơ
Nxb Chính trị Quốc gia, năm 1995
Sách nguyên vẹn đẹp, giá 20k > giảm còn 15k
Nội dung: đây là những ghi chép của tác giả “Nguyên là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ Đức trước đây. Ghi lại những tháng ngày ông bị giam cầm ở đây..
(http://ns5.upanh.com/b2.s32.d1/a50e774eb53e21862511349bda47b8c9_50772565.photo0110640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0110__640x480_/v/9vg5apfqdqm.htm)
Nội dung:
(http://ns7.upanh.com/b1.s32.d1/b28f7a1d51db5a9d2dabd83a4567f0f1_50772567.photo0111640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0111__640x480_/v/7vgf2p0q3qs.htm)
5/ Tinh hoa giao tiếp
Thuật thuyết phục lòng người
Ngọc Minh
Nxb Thanh Hoá, năm 1998
Sách nguyên vẹn, giảm còn 20k
Đó là những thủ thuật mưu sinh cầu tiến của cổ nhân Trung Hoa như thuật tự tiến cử mình, thuyết phục đến cùng, thuật nói dối…
(http://ns2.upanh.com/b4.s33.d1/7a6d2b681821ad894e3b8808b691516e_50772552.photo0101640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0101__640x480_/v/4vg74pbq2qo.htm)
Nội dung:
(http://ns3.upanh.com/b3.s35.d1/82bf5c28f5208d0247930658fc3779b0_50772553.photo0102640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0102__640x480_/v/0vg66p0q3qx.htm)
(http://ns4.upanh.com/b1.s34.d4/205b3e0609c2e62e7bd5d0c8cd8a1d94_50772554.photo0103640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0103__640x480_/v/dvg57p3qeqz.htm)
6/ Nhớ lại một thời
Tập hồi ký
Cựu chiến binh viết
Hội cựu chiến binh quận Cầu Giấy Hà Nội, năm 2004
Sách lưu hành nội bộ, giá chỉ 30k
(http://ns6.upanh.com/b2.s11.d1/304edeebdafada0f454caad16919559c_50772546.photo0096640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0096__640x480_/v/dvgc0pfqdqv.htm)
Có chữ ký tặng:
(http://ns7.upanh.com/b4.s11.d1/69e2881c40b60f6a8029b4c7fd5b43a8_50772547.photo0097640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0097__640x480_/v/evg2cpeqbqr.htm)
Nội dung là các bài viết của các cựu chiến binh:
(http://ns8.upanh.com/b6.s32.d1/9d5a0df40fd378ea2c0652a1d5e79755_50772548.photo0098640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0098__640x480_/v/0vg33p0qdqi.htm)
7/ Mở kỷ nguyên tự do
Hồi ký
NXB Văn học, năm 1980
Sách dày cộp, giá chỉ 40k
Viết về hồi ký của các vị tướng nổi tiếng của Việt Nam từ Võ Nguyên Gi áp cho đến Văn Tiến Dũng, Hoàng Quốc Việt, Trần Huy Liệu.. với những sự kiện cách mạng tiêu biểu như câu chuyện Bác đã kể, Ánh sáng mới từ Pác Bó, ở chiến khu, từ núi rừng Ba Tơ, Đi dự Tân Trào…
(http://ns1.upanh.com/b2.s33.d1/7f0760519a91f49ffa1dbc0e558afffe_50772631.photo0139640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0139__640x480_/v/evg07pfqckc.htm)
Nội dung:
(http://ns4.upanh.com/b6.s35.d2/e48d6ad09871af5ab8ca685dee1e232a_50772634.photo0140640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0140__640x480_/v/0vge4p9qdkz.htm)
8/ Thế giới ngày nay
Nguyễn Khắc Viện
Nxb Trẻ, năm 1987
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
(anh Tùng99 lấy)
Viết về những vấn đề thế giới sau chiến tranh, mối quan hệ thế giới như vấn đề ‘Chiến tranh và hoà bình, những vấn đề toàn cầu và tổ chức thế giới, Đông Nam Á, vị trí quốc tế của Việt Nam..
(http://ns8.upanh.com/b2.s34.d2/68c7bb2a01399598bad74d54ed4cd7ab_50772598.photo0127640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0127__640x480_/v/2vg70p3q8hf.htm)
Nội dung:
(http://ns0.upanh.com/b4.s33.d2/523dcb341737e90c8ecdea595c66b933_50772600.photo0128640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0128__640x480_/v/0vg4ep3q9uu.htm)
9/ Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam
Lịch sử hiện đại
Đỗ Quang Hưng (chủ biên)
Nxb Lao động, năm 1990
Sách nguyên vẹn, giá 20k  > giảm còn 15k
Nội dung như là bác Hồ với giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng dân tộc dân chủ, chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân trong thời kỳ đất nước định hướng theo chủ nghĩa xã hội…
(http://ns9.upanh.com/b1.s32.d1/9307ef602dd1fbae0bf00a09b7865a6a_50772589.photo0123640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0123__640x480_/v/4vg2ep8q0hs.htm)
Nội dung:
(http://ns2.upanh.com/b5.s33.d1/747fef35418653446d8fd6b06db76705_50772592.photo0124640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0124__640x480_/v/9vge9p4qdui.htm)
10/ Các nước Châu Phi tập I
Phạm Xuân Xứng (biên tập)
Nxb  Sự thật, năm 1986
Sách nguyên vẹn, giá chỉ 20k
(http://ns5.upanh.com/b2.s30.d1/5035bdbd818118a4a1cffaf8b1348e4c_50772605.photo0129640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0129__640x480_/v/0vg2dpaqfud.htm)
Nội dung:
(http://ns6.upanh.com/b6.s34.d1/e6a029d04936d433b927517b69938276_50772606.photo0130640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0130__640x480_/v/avg25p5qcuv.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Mười Hai, 2012, 09:27:44 am
61/Băng Điểm
Tác giả: Ayako Miura
Biên dịch : Liêu Quốc Nhĩ
Nxb Tổng hợp Tiền Giang năm 1990, dày gần 400 trang, giá 30k
Đây là tác phẩm nổi tiếng được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản đi nhiều quốc gia
(http://nt9.upanh.com/b5.s11.d1/504ee0e0bb40de6bd51ec27949d3fbad_51507769.photo0064640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0064__640x480_/v/fvj27s0hcdr.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b1.s32.d2/f16077879d8f97fefdd74585b71f7d6e_51507774.photo0066640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0066__640x480_/v/0vj41s1h6na.htm)
62/Quyntin Diuot, Oanto Xcot, nxb Đà Nẵng năm 1988, sách nguyên vẹn đẹp, giá trọn bộ 2 tập 60k
(http://ns3.upanh.com/b2.s11.d1/7dfa52e3e4ceddd70e58a6c68425181f_51475463.photo0052640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0052__640x480_/v/cvjebx4b7zr.htm)
Từng tập:
Tập 1:
(http://ns0.upanh.com/b1.s32.d1/50a3b015ec038fe90e79d46c859cd084_51475470.photo0055640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0055__640x480_/v/evja8x4b1zz.htm)
Tập 2:
(http://ns7.upanh.com/b4.s35.d4/783048f94f67f2e51d71efbcf8ebbfb1_51475467.photo0053640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0053__640x480_/v/0vjf3x4b2zs.htm)
Ruột tốt:
(http://ns9.upanh.com/b2.s32.d1/8c7a49b74c7301b5b285a02dd81aacbd_51475479.photo0057640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0057__640x480_/v/fvj0axcb0zy.htm)
63/Chèo bẻo đánh quạ, Tô Hoài, nxb Măng non năm 1985, giá 20k
(http://ns7.upanh.com/b2.s34.d2/b98364bf3e9d427e84e5488a0e6e300e_51475557.photo0089640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0089__640x480_/v/5vjffxbb1ec.htm)
Hình ảnh:
(http://ns8.upanh.com/b4.s34.d4/17f8ed29aa4e715e53e492d2e6dcab26_51475558.photo0090640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0090__640x480_/v/2vjcfx7beua.htm)
(http://ns9.upanh.com/b2.s34.d4/15782f57e967a7892c48641bb4196487_51475559.photo0091640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0091__640x480_/v/0vj49x4b2up.htm)
64/V.Putin sự lựa chọn của nước Nga, Hồng Thanh Quang, nxb Quân đội nhân dân, giá 30k
(http://ns2.upanh.com/b5.s34.d1/391d2d17ef14dd3d248a058f02cc938b_51400592.photo0061640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0061__640x480_/v/4vjcaebz0go.htm)
nội dung:
(http://ns5.upanh.com/b2.s32.d2/db5c1ceabc5ced02bbd3c905ed03bf53_51400595.photo0063640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0063__640x480_/v/bvjbde2zcgb.htm)
chân dung Putin lúc nhỏ:
(http://ns2.upanh.com/b6.s35.d2/e792697b3315c3fe088100bfb27f666a_51403282.photo0064640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0064__640x480_/v/2vj18edv9kg.htm)
65/Hồi ký của I.Liga chốp “Bên trong điện Cremli của M. Gooc ba chop, Viện nghiên cứu năm 1993, giảm còn 35k
(http://ns9.upanh.com/b4.s32.d2/9b80c19cd625d367ddac4b7b83b78da7_51324769.photo0032640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0032__640x480_/v/2vm43j9g4ne.htm)
Nội dung:
(http://ns1.upanh.com/b1.s32.d2/252e44b165678710e66985a674f75679_51324771.photo0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0033__640x480_/v/4vmecjeganh.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 10 Tháng Mười Hai, 2012, 04:11:57 pm
đã bán được hai cuốn này
64/V.Putin sự lựa chọn của nước Nga, Hồng Thanh Quang, nxb Quân đội nhân dân, giá 30k
65/Hồi ký của I.Liga chốp “Bên trong điện Cremli của M. Gooc ba chop, Viện nghiên cứu năm 1993, giảm còn 35k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 12 Tháng Mười Hai, 2012, 07:52:27 pm
66/Trong vòng vây tình yêu, Tiền Chung Thư, nxb văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, năm 1996, sách nguyên mới đẹp, dày trên 500 trang, chỉ in 800 cuốn, giá 45k  (Hua gia lấy)
(http://nt4.upanh.com/b3.s35.d3/3cd2ca0ca2f6274d4b3488ebdc907572_51662944.photo0047640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0047__640x480_/v/9vfaeffh3ck.htm)
Nội dung:
(http://nt5.upanh.com/b1.s32.d1/ec4cfa4df2371252fa6e63fdd52b4ce9_51662945.photo0048640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0048__640x480_/v/8vf16f1hfcs.htm)
67/Truyện ngắn Agatha Christie, Vũ Đình Bình, Lê Thu Hà dịch, nxb Hội nhà văn 2002, chỉ in 700 cuốn, giá 35k
(http://nt5.upanh.com/b4.s11.d1/3c437df9bf48794060dacc7e72ce4f83_51662925.photo0036640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0036__640x480_/v/0vfcaffq0wx.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b6.s34.d4/175d4f02ada9a74eec8bd1d261607968_51662927.photo0037640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0037__640x480_/v/5vf7ff1qbwb.htm)
68/Khoa học với những giấc mơ, Lê Giảng, nxb văn hoá dân tộc năm 1999, dày hơn 500 trang, giá 45k (Hua gia lấy)
Nội dung với nhiều vấn đề trong đó có những vấn đề của khoa học lịch sử như “Triều đình Mãn Thanh dựa vào các giấc mơ xây dựng vương triều”…
(http://nt4.upanh.com/b2.s11.d1/e27d2ff816aa802e8ba7b500b7072962_51662954.photo0054640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0054__640x480_/v/avfe9f9h9cf.htm)
Nội dung:
(http://nt6.upanh.com/b2.s34.d3/b44a7c9a635086d74305ec7649df1122_51662956.photo0055640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0055__640x480_/v/9vfa1fbhfcg.htm)
(http://nt9.upanh.com/b3.s34.d2/4a4893872acc305610df7b90e8314852_51662959.photo0056640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0056__640x480_/v/0vf28f2h9cm.htm)
69/Tội ác có tổ chức đảng Mafia mới, Paul Ziegler, nxb Mũi Cà Mau, năm 2000, giá 30k (chị silver lấy)
(http://nt0.upanh.com/b1.s33.d1/5480cc9141f535da2d92a6d13eb33cd9_51662950.photo0052640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0052__640x480_/v/bvfd1f4h1cu.htm)
Nội dung:
(http://nt2.upanh.com/b4.s32.d1/38c9922675a8b8249398696d7d2f4b6d_51662952.photo0053640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0053__640x480_/v/evf39fch0ca.htm)
70/Thế giới có gì thần bí, Nguyễn Hoàng Điệp –Hoài Giang, nxb văn hoá dân tộc năm 1994, giá 40k (Hua gia lấy)
Viết về những điều bí ẩn của các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam như “giấc mơ đế vương của Đỗ Thích và những điềm trời kỳ lạ thời Lý – Trần – Lê, Hồn ma báo oán thời Đông Chu liệt quốc (Trung Quốc)… cho đến ngược dòng lịch sử cội nguồn các khoa học huyền bí Đông Phương….
(http://nt7.upanh.com/b2.s11.d1/2c5a093bd6700ab079e43a2f79e2866c_51639777.photo0068640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0068__640x480_/v/2vj6da8f3hb.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b3.s11.d1/a8b48f9cb3316f0c0874512d3c18c5b6_51639778.photo0069640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0069__640x480_/v/3vj39acfchu.htm)
(http://nt1.upanh.com/b2.s35.d4/a902c55a42236ccb655946fa3a6f4d4e_51639781.photo0070640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0070__640x480_/v/avjfba4f9hh.htm)
(http://nt3.upanh.com/b2.s33.d1/195681d261603558bb63749dade33a14_51639783.photo0071640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0071__640x480_/v/4vjb5acf4hd.htm)
71/Người nông dân nổi dậy, Ơ Gien Lơ Roa, dịch Thiên An, hiệu đính: Nhị Hà, nxb Văn nghệ tp.Hồ Chí Minh, năm 1986, giá 30k
(http://nt9.upanh.com/b6.s32.d1/f701b570acb263b4102340818e74e06b_51639789.photo0074640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0074__640x480_/v/fvj1fa6fdhs.htm)
72/Mùa thu cách mạng nhớ lại và dấu bước, nhiều tác giả, Ban khoa học xã hội thành uỷ tp.hồ chí minh, năm 1991, giá 30k (heosua lấy)
Nội dung tập hợp các bài viết của một số nhà sử học và một số đồng chí cách mạng về Cách mạng tháng tám của dân tộc, trong đó tiêu biểu có Trần Văn Giàu, Trần Bạch Đằng…
(http://nt1.upanh.com/b1.s35.d3/2f1657eab0c575b3865af267239551eb_51662931.photo0038640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0038__640x480_/v/bvfb2f7qewp.htm)
Nội dung:
(http://nt3.upanh.com/b5.s33.d2/301891eb18f113c7ddd0305c25bb877a_51662933.photo0039640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0039__640x480_/v/3vf52fbq2wj.htm)
(http://nt4.upanh.com/b1.s34.d2/3dab72faa722eb67b2adbb74193a566f_51662934.photo0040640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0040__640x480_/v/9vfacfeq1wg.htm)
73/Cô gái vùng ven truyện ký, Nhóm tác giả, nxb phụ nữ năm 1981, giá 30k (anh Thắng lấy)
Nội dung viết về nhiều câu chuyện như “thế trận mới, bà mẹ viễn chinh, cô gái vùng ven, sống trong vùng địch..” được tập hợp trong tập truyện ký mang tên “cô gái vùng ven”
(http://nt6.upanh.com/b5.s35.d2/1944bf0fd83e5b45367d2e1da6179ace_51662916.photo0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0033__640x480_/v/evfacf5q9wn.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b6.s35.d1/f62444215961a6a98df90bd1c049ed3c_51662917.photo0034640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0034__640x480_/v/5vf1ef7q1wd.htm)
74Bài thơ thôn vĩ (thơ viết về Huế trước 1945), Hoàng Phủ Ngọc Tường, nxb tp.Hồ Chí Minh, năm 1987, giá 20k
(http://nt7.upanh.com/b2.s32.d1/8ae01bbf948b0b9ef266de3fec81c7d2_51662937.photo0043640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0043__640x480_/v/cvf49fdh3ch.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b3.s33.d3/9bb63d478a73cf4ac4548435d6035a48_51662938.photo0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0044__640x480_/v/5vf03f2h0cn.htm)
Một số nhà văn nhà thơ và các tác phẩm viết về Huế:
(http://nt2.upanh.com/b5.s11.d1/6c7b7377fdf9a176dbc87c9de14beb7e_51662942.photo0046640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0046__640x480_/v/3vf5fffhbci.htm)
(http://nt0.upanh.com/b4.s35.d1/dae83c3223bbb63fcb165b55c04be581_51662940.photo0045640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0045__640x480_/v/6vf01f0h3cv.htm)
75/Ba người con gái Lương Phu Nhân (đoạt giải Nobel văn học năm 1938), Pearl S. Buck, người dịch Văn Hoà, nxb văn học năm 1995, sách nguyên mới đẹp, giá 30k  (anh Haphan lấy)
(http://nt5.upanh.com/b4.s34.d4/9c09691a87750859dfd5fb188487b134_51662935.photo0041640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0041__640x480_/v/7vf26f5q9wy.htm)
Ruột mới tinh:
(http://nt6.upanh.com/b4.s35.d1/f862008986e4d24d9d5065058e9bac01_51662936.photo0042640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0042__640x480_/v/4vf98f6h6cq.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: H3 Hùng trong 12 Tháng Mười Hai, 2012, 09:16:20 pm
Chú Lý Anh có quyển Mùa xuân trên sông Ô-đe viết về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Hồng quân Liên Xô thì giành riêng cho anh và nhắn anh đến nhận nhe. Khẩu vị của anh là như thế. Đỏ như "Bim trắng tai đen" anh còn thích đọc, chứ loại tiểu thuyết tái màu sau này như "Bim đen tai trắng" thì ... thua ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 12 Tháng Mười Hai, 2012, 10:19:42 pm
Chú Lý Anh có quyển Mùa xuân trên sông Ô-đe viết về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Hồng quân Liên Xô thì giành riêng cho anh và nhắn anh đến nhận nhe. Khẩu vị của anh là như thế. Đỏ như "Bim trắng tai đen" anh còn thích đọc, chứ loại tiểu thuyết tái màu sau này như "Bim đen tai trắng" thì ... thua ;D
Dạ vâng, em sẽ chú ý cho anh ạ, sách này em cũng từng bán mấy cuốn, nếu có em sẽ báo cho anh ạ


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 14 Tháng Mười Hai, 2012, 10:44:21 pm
76/có 4 cuốn sách của Kim Dung không bán dời bán nguyên trọn gói sách hay giá rẻ, giá trọn 4 cuốn 90k (anh china lấy)
(http://nt7.upanh.com/b5.s33.d2/6fd12f47a88c8d8b5a45bc38bdbacc4c_51724177.photo0066640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0066__640x480_/v/9vj32c9z6ne.htm)
Cuốn 1: Kim Dung giữa đời tôi: giá 30k
(http://nt9.upanh.com/b4.s32.d1/ee82252c4defddd040b2183e8493af3e_51724179.photo0067640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0067__640x480_/v/2vj0ec4z3nh.htm)
Nội dung:
(http://nt1.upanh.com/b3.s34.d1/5022242b5234a0eca4957ada3526ce58_51724181.photo0068640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0068__640x480_/v/fvje7c8zend.htm)
Cuốn 2:Lai rai chén rượu giang hồ: giá 20k
(http://nt4.upanh.com/b2.s34.d2/a9e32c17d29c2e7e284cae7154fbb679_51724184.photo0071640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0071__640x480_/v/4vjd4c0zfnl.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b6.s33.d1/c0dedb5f4a23b937b2a1f06f4e0ae688_51724188.photo0073640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0073__640x480_/v/avjbdcczeno.htm)
Cuốn 3:Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân giá 20k
(http://nt0.upanh.com/b1.s34.d4/46b81cd32b047032edc3e93a490fc51a_51724190.photo0074640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0074__640x480_/v/0vja2c3z7nz.htm)
Nội dung:
(http://nt2.upanh.com/b1.s33.d3/7f182bcf8e3d0e958c767ef1518d3e57_51724192.photo0075640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0075__640x480_/v/8vj66c7zenw.htm)
Cuốn 4:Từ AQ đến Vi Tiểu Bảo giá 20k
(http://nt5.upanh.com/b5.s35.d1/2b411f953e3387bdead97e7a77df6296_51724195.photo0076640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0076__640x480_/v/0vj8ac7zenp.htm)
Nội dung:
(http://nt9.upanh.com/b2.s33.d2/0fc43da8ad2f1b5d7d90486e4f3d5fbf_51724199.photo0077640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0077__640x480_/v/dvja1c6zcny.htm)
77/Tuyển tập Anh Thơ tiểu thuyết và truyện, nxb văn học năm 1987,giá 40k (anh lenhale lấy)
(http://nt5.upanh.com/b3.s33.d3/8f452fff4bd0f8813b350796415afc41_51724205.photo0080640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0080__640x480_/v/6vj61cezbdr.htm)
Chân dung tác giả:
(http://nt0.upanh.com/b4.s32.d2/446b1a24a36c309601db866bb76c2655_51724210.photo0081640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0081__640x480_/v/1vj0dccz5do.htm)
Bút tích của tác giả:
(http://nt3.upanh.com/b4.s34.d2/2eb14cea78e1e2183913b32f1e7eaedc_51724213.photo0082640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0082__640x480_/v/cvj75cazcdb.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 15 Tháng Mười Hai, 2012, 10:09:49 pm
78/Mai Hắc đế, Hoàng Công Khanh, nxb văn học năm 1999, giá 20k (anh Cạp lấy)
(http://nt7.upanh.com/b3.s11.d1/c1fca01b48be1960129c9356e2d773a9_51726127.photo0030.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0030/v/dvfdawaudyd.htm)
Nội dung
(http://nt9.upanh.com/b3.s11.d1/5241d6b4b4cc7fff81456569c03840f5_51724119.photo0031640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0031__640x480_/v/evjbdcae2ay.htm)
79/Bác Hồ với quê hương Nghệ Tĩnh (kỷ yếu hội thảo khoa học), nxb Nghệ Tĩnh năm 1990, bìa cứng, giá chỉ 40k
(http://nt8.upanh.com/b4.s11.d1/b402ad8298e3bd7a42891344e5ac3685_51724268.photo0108640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0108__640x480_/v/7vj17c0z1vl.htm)
Nội dung:
(http://nt0.upanh.com/b4.s32.d2/6ca3f1c88158e64afee358b48f1225a1_51724270.photo0110640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0110__640x480_/v/7vj48ccz9vk.htm)
(http://nt1.upanh.com/b2.s34.d1/09cd5862dca128cd04f1dbc30e2f6879_51724271.photo0111640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0111__640x480_/v/7vjbdc9z7vs.htm)
80/Nhà văn tư tưởng và phong cách, Nguyễn Đăng Mạnh, nxb tpm năm 1979, giá 30k (anh Cạp lấy)
(http://nt6.upanh.com/b2.s35.d4/fe33b969f0685463a196b9a8b89727e9_51724136.photo0039640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0039__640x480_/v/cvj26cce4pa.htm)
Nội dung:
(http://nt9.upanh.com/b1.s35.d2/e243cee09002a4f74c8be3798682dc3b_51724139.photo0041640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0041__640x480_/v/8vj0ecae9pj.htm)
81/Nhật ký trong tù, song ngữ Nga Việt, Hồ Chí Minh, nxb ngoại văn năm 1985, giá 20k
(http://nt1.upanh.com/b1.s33.d3/fb68925aadda86d9f91f47f7147a17dd_51724121.photo0032640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0032__640x480_/v/6vj70c0efph.htm)
Ruột tốt, vì chụp điện thoại nên hình hơi mờ:
(http://nt5.upanh.com/b6.s33.d2/e53bb27b870245067b1de754b7062ea3_51724125.photo0034640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0034__640x480_/v/6vj32cce9pr.htm)
Hình ảnh:
(http://nt2.upanh.com/b2.s34.d2/e3ef7dd808518621e55a8a3938136349_51724132.photo0038640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0038__640x480_/v/bvj95cee5pz.htm)
82/Lịch văn hoá tổng hợp năm 1987 – 1990, nhiều nội dung khác nhau trong đó có nhiều tư liệu lịch sử quý giá và nhiều hình ảnh nghệ thuật đẹp mắt, giá chỉ 30k
(http://nt4.upanh.com/b2.s35.d4/b1cef6796749c472c14eb43a74a2cd79_51724274.photo0113640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0113__640x480_/v/avj0bc4z9ri.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b5.s33.d1/adb5711e8e637ed4cc62048cf392a2ae_51724277.photo0115640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0115__640x480_/v/0vjf2c2zarc.htm)
(http://nt3.upanh.com/b4.s33.d3/3fb1a1050be308c5d46d14098983eb65_51724283.photo0118640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0118__640x480_/v/avj12cczere.htm)
Hình ảnh:
(http://nt8.upanh.com/b1.s35.d4/ee2ac869a7e7be2a6aee8adae37f4cb7_51724288.photo0120640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0120__640x480_/v/2vf93wdqfiw.htm)
(http://nt0.upanh.com/b6.s34.d2/d89fc1edb8c2dbc81d34cc4abaaa77d0_51724290.photo0122640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0122__640x480_/v/8vfd4waq2ia.htm)
83/Luật sư nghèo tiểu thuyết, John Grisham, nxb văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, năm 2001, giá 40k (giá gốc 49k)
(http://nt2.upanh.com/b3.s32.d1/55d965ab2775cd6180f3803d9a099b95_51748422.photo0064640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0064__640x480_/v/7vj3aify0jo.htm)
Nội dung:
(http://nt3.upanh.com/b2.s35.d2/e875769ada97432d53fa9b6429e38741_51748423.photo0065640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0065__640x480_/v/8vj37i1y0jx.htm)
84/Điệp báo A10, Nông Huyền Sơn, nxb công an nhân dân năm 2010, giá 50k (giá gốc 60k)
(http://nt2.upanh.com/b2.s33.d1/0771bd3e05bd5301f99cea519d7fcc86_51748382.photo0040640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0040__640x480_/v/7vjdeidycwa.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b3.s32.d2/48241909fd5f9865b705d60c7c57cb3a_51748384.photo0041640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0041__640x480_/v/6vjf0i1f1cz.htm)
85/Thơ văn trào phúng Việt Nam, Vũ Ngọc Khánh, nxb văn hoá thông tin, năm  2003, dày hơn 700 trang, chỉ in 800 cuốn, giá 65k (giá gốc 72k)
(http://nt2.upanh.com/b6.s34.d4/df2d1e5fd65a238f714cd2314f1ec457_51748372.photo0031640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0031__640x480_/v/8vj28i8y3wl.htm)
Nội dung:
(http://nt5.upanh.com/b1.s34.d2/06b309471af18cace8ed4eeba9c78747_51748375.photo0034640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0034__640x480_/v/2vja9i5y3ws.htm)
(http://nt7.upanh.com/b3.s11.d1/681e391d2fcd0a4c7dc7abb7502d85ed_51748377.photo0035640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0035__640x480_/v/dvjebi4f8cr.htm)
(http://nt8.upanh.com/b4.s33.d1/347961d889aec8710fa8c17d964cd289_51748378.photo0036640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0036__640x480_/v/5vjbbi0f8ci.htm)
(http://nt9.upanh.com/b3.s11.d1/ca13c52bcb74159725280b0a01724721_51748379.photo0037640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0037__640x480_/v/2vj6ci4fdct.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Mười Hai, 2012, 11:22:35 pm
86/Trí thức Sài Gòn – Gia Định, TS. Hồ Hữu Nhựt (chủ biên), nxb chính trị quốc gia, năm 2001, dày 568 trang, giá 60k  (anh Phúc lấy)
(http://nt7.upanh.com/b5.s34.d4/586a3deadd16abf7f4f4aea510214aec_51839007.photo0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0033__640x480_/v/avj6dq7l4dt.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b3.s32.d1/00163e22ea37d557bf1b95fda8cbbbfe_51839008.photo0034640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0034__640x480_/v/5vjd8qdl7dk.htm)
(http://nt5.upanh.com/b5.s32.d2/e171228a7ba7a754ddc79d2de5313081_51839015.photo0036640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0036__640x480_/v/5vj65q8l5de.htm)
87/Lịch sử văn học Anh trích yếu, Nguyễn Thành Thống, nxb trẻ năm 1997, dày 531 trang, giá 45k (bằng thời điểm đó) (bạn Duy lấy)
(http://nt9.upanh.com/b4.s35.d4/fa76ad524cf4f5600d8829ced5c8abd2_51838999.photo0029640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0029__640x480_/v/4vje4q6l4ny.htm)
Nội dung:
(http://nt1.upanh.com/b1.s11.d1/cdfaf98e12abaa2353abdffa6865bae2_51839001.photo0030640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0030__640x480_/v/fvj8eqdl6dh.htm)
(http://nt5.upanh.com/b6.s33.d3/0a330b5a348b4bd9caaf8aa667d48664_51839005.photo0032640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0032__640x480_/v/bvj84q0ledr.htm)
88/Dòng sông sao, Shung Yao, nxb Lao động Hà Nội năm 1993, giá 35k (anh Phúc lấy)
Dịch theo nguyên bản Trung văn của nhà xuất bản Hoàng Quan in tháng 9 năm 1987 tại Hồng Kông. Rất hấp dẫn
(http://nt8.upanh.com/b3.s34.d1/081a6e7d5c70d89b89076965860a457a_51839018.photo0037640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0037__640x480_/v/2vjeeq4l5df.htm)
89/Bí ẩn về sự sống loài người, Vương Nhĩ Liệt, nxb Hà Nội, năm 2004, giá 35k
(http://nt3.upanh.com/b6.s35.d1/7e56764cd05f93dd912fa4624ab6c10e_51839033.photo0043640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0043__640x480_/v/dvjcdqcldqx.htm)
Nội dung:
(http://nt5.upanh.com/b4.s34.d4/fd5917deda3c353abec06f4807c1705e_51839035.photo0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0044__640x480_/v/fvj9eqcl0qb.htm)
(http://nt6.upanh.com/b1.s33.d2/aae3008f47dc052acd494cfd09836f83_51839036.photo0045640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0045__640x480_/v/3vjebqalequ.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Mười Hai, 2012, 09:59:32 pm
90/Hoa hồng nở muộn, Andre Maurois, Viện hàn lâm Pháp, nxb trẻ năm 1990, giá 30k
Chuyện rất hấp dẫn
(http://nt7.upanh.com/b5.s33.d1/3fae932bf9425a164b3a97c2460b066d_51870497.photo0001640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0001__640x480_/v/bvjc0d4a9ry.htm)
Mặt sau:
(http://nt0.upanh.com/b4.s35.d3/1c7f0abfcbddf4855dc1008738bff6b0_51870500.photo0002640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0002__640x480_/v/1vj52dfacrk.htm)
Đôi nét về tác giả:
(http://nt3.upanh.com/b3.s33.d3/45db37054e560333d2f36df60cb4a9da_51870503.photo0003640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0003__640x480_/v/dvje6d3a2rx.htm)
91/Vũ khúc của cơn giận, Harriet Goldhor Lerner Ph.D, Hải Phương dịch, TS.Tô Thị Ánh hiệu đính,  giá 20k
(http://nt8.upanh.com/b6.s32.d1/a86403dabf8103feaa48a096d2caaf06_51870508.photo0008640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0008__640x480_/v/evjfdd1a4ra.htm)
Nội dung:
(http://nt0.upanh.com/b2.s35.d4/ad293e33718e83b6870e8d4794f06b79_51870510.photo0010640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0010__640x480_/v/7vjf0dea5rf.htm)
92/Vợ tôi người dân tộc thiểu số, Lý Văn Sâm, Bùi Quang Huy sưu tầm, nxb tổng hợp Đồng Nai, năm 2008, giá 30k (anh Phi Hùng lấy)
(http://nt2.upanh.com/b2.s35.d3/a6c387e1c65b43a1d65f57860bd9a766_51870512.photo0011640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0011__640x480_/v/bvj2edda1nu.htm)
Nội dung:
(http://nt3.upanh.com/b1.s32.d2/8e1501367a02ade997b203eb82e6e1ea_51870513.photo0012640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0012__640x480_/v/4vjc2d5a1ne.htm)
Lời nói đầu:
(http://nt4.upanh.com/b6.s35.d3/efcc488a9dd18ff7f9f50626685c89c7_51870514.photo0013640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0013__640x480_/v/fvj67d6a8nq.htm)
93/Chạy trốn và mất tích
Phóng sự - tư liệu
Đặng Vương Hưng, nxb hội nhà văn năm 2000, giá 50k
Có nhiều tư liệu lịch sử của hai bên
  (anh Lộc lấy)
(http://nt5.upanh.com/b3.s34.d4/3b4f600d4455c54beee9eb65cb9e3bfc_51870525.photo0020640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0020__640x480_/v/3vja3d2afnx.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b4.s33.d2/f69a6e1d3bbacb8ee2f0e0f8899687ed_51870527.photo0021640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0021__640x480_/v/1vj0bd4acnb.htm)
Hình ảnh: có nhiều hình ảnh tư liệu quý hiếm:
(http://nt9.upanh.com/b4.s35.d1/40e0f9597bfb8289b174d647dea84601_51870529.photo0022640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0022__640x480_/v/evj12d5a7it.htm)
(http://nt1.upanh.com/b5.s35.d3/058e30ffa3195e6019061418c6bc6e9e_51870531.photo0023640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0023__640x480_/v/9vja6d4aeic.htm)
(http://nt2.upanh.com/b1.s11.d1/b339fbddf5f49988c6fe901820145a02_51870532.photo0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0024__640x480_/v/dvj36d1a0ca.htm)
(http://nt8.upanh.com/b3.s33.d2/946e80eda75ac32e7f8d27e78950f6c0_51870538.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/0vj25d9a3iq.htm)
(http://nt9.upanh.com/b4.s32.d1/f182e9f1814e7059b822ef035cc2e5f6_51870539.photo0029640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0029__640x480_/v/2vj01d5a1ih.htm)
(http://nt1.upanh.com/b1.s11.d1/109dcf553c2f49c75e5ccb40e2b24364_51870541.photo0031640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0031__640x480_/v/fvj1ad3a4id.htm)
94/Cẩm nang võ học Lam Sơn, Võ sư Quách Văn Phước, nxb Mũi Cà Mau, năm 2002, giá 20k
(http://nt5.upanh.com/b4.s35.d2/58353cfe9045e351acb1e3db4ae2cc6c_51870555.photo0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0044__640x480_/v/5vjd7ddaaip.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b1.s35.d3/29d3f70e08ff97d290a5fe554e53da3b_51870554.photo0043640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0043__640x480_/v/4vj49ddadia.htm)
Hình ảnh minh hoạ đẹp mắt:
(http://nt8.upanh.com/b5.s34.d1/66ff2c0d4b9bee049c9a17c6680055de_51870558.photo0047640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0047__640x480_/v/fvj73d8aaig.htm)
(http://nt3.upanh.com/b1.s33.d2/6fe14a36626f307501c0e358e645c007_51870563.photo0049640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0049__640x480_/v/cvj9fd0abtd.htm)
(http://nt9.upanh.com/b3.s32.d1/b2380453083779ea2467ed3021b9ced3_51870569.photo0050640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0050__640x480_/v/cvj01d4aats.htm)
95/Người con gái Nam Bộ, Bảo Lương Nguyễn Trung Nguyệt - Vân Trang, nxb Phụ nữ năm 1996, giá 30k
(http://nt5.upanh.com/b5.s11.d1/991746dd25bafceee6de310cc310aed0_51870545.photo0035640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0035__640x480_/v/4vj88dfa5im.htm)
Nội dung qua lời thiệu:
(http://nt6.upanh.com/b6.s35.d1/5a1eb41cbd9a12a2ecad9b45cebe1c07_51870546.photo0036640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0036__640x480_/v/8vj82d7a3ik.htm)
96/Con cái chúng ta giỏi thật, Azít Nêxin,  nxb văn hoá thông tin, năm 1998, giá 30k
(http://nt8.upanh.com/b3.s33.d1/0b457ba6690c48b248a45863f3cbc763_51870548.photo0038640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0038__640x480_/v/avj61d0a8io.htm)
Nội dung:
(http://nt0.upanh.com/b4.s11.d1/d5d4ae84c1ed94098a11c58f487c0f7a_51870550.photo0040640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0040__640x480_/v/avj46d1abiz.htm)
(http://nt1.upanh.com/b5.s35.d2/d670cf6091c4f33a324e1f6bf43b82a5_51870551.photo0041640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0041__640x480_/v/evj80d3aaib.htm)
97/Những hòn đảo giữa dòng nước ấm, Ernest Hemingway,, Nguyễn Trí Lợi dịch, nxb trẻ năm 1988, dày hơn 550 trang, giá 40k
(http://nt3.upanh.com/b1.s32.d2/c3f35a263c382df2d47fbfecf1735f0f_51870543.photo0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0033__640x480_/v/8vj9ddda2ir.htm)
Lời giới thiệu:
(http://nt4.upanh.com/b1.s33.d2/5203b8ceb519dd38ee346750b893e50a_51870544.photo0034640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0034__640x480_/v/6vj2bd1adil.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: HaHoi trong 21 Tháng Mười Hai, 2012, 12:25:48 am

b/Historia
Numero Special
Sách nguyên vẹn, giá 25k
(http://nr6.upanh.com/b1.s30.d1/9feeb29584c403ebf8db11755ae4a57e_50442276.photo0022640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0022__640x480_/v/1vy23u6x7ol.htm)
Nhiều hình ảnh đẹp:
(http://nr9.upanh.com/b1.s34.d3/66046f335b2c1389f046f4138b8d58ef_50442279.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/7vy0duex8os.htm)
(http://nr1.upanh.com/b1.s33.d1/ea4c99de48be80bc5d02243a1ba63401_50442281.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/0vy40u8xbxr.htm)


 

Còn quyển này không em ? nếu còn gửi cho anh. Cảm ơn em.
HaHoi

và quyển này nữa:   
* Chàng Georges
Alexandre Dumas
Người dịch: Phạm Thuỳ Ba
NXB Thanh niên, năm 1990
Sách nguyên vẹn đẹp, dày hơn 500 trang, giá 40k

*Quyntin Diuot, Oanto Xcot, nxb Đà Nẵng năm 1988, sách nguyên vẹn đẹp, giá trọn bộ 2 tập 60k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 23 Tháng Mười Hai, 2012, 11:38:23 pm
98/Văn hoá cổ truyền phương Đông (Trung Quốc), Đặng Đức Siêu, nxb giáo dục, giá 40k  (đã bán)
(http://nt3.upanh.com/b1.s11.d1/80b169c931ff91539cab205ca1dd8351_51972593.photo0030640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0030__640x480_/v/8vfdaz6nait.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b4.s32.d1/75e866cf1e7b295d5c56b572f3f7b192_51972597.photo0032640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0032__640x480_/v/avfd9z5nacp.htm)
(http://nt8.upanh.com/b4.s34.d1/096adc73761b072a53df40a12fb8c44e_51972598.photo0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0033__640x480_/v/fvf29z3n4cf.htm)
Tài liệu thao khảo:
(http://nt4.upanh.com/b6.s32.d1/3956f25633633d7e16ee86eefcdf3779_51972594.photo0031640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0031__640x480_/v/fvfc3zcn5cw.htm)
99/Văn hiến Thăng Long, Vũ Khiêu – Nguyễn Vĩnh Phúc, nxb trẻ, giá 40k  (đã bán)
(http://nt7.upanh.com/b4.s32.d2/53b1664631a984544854983d197f88a7_51972587.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/2vf48zen7cm.htm)
Nội dung:
(http://nt9.upanh.com/b1.s32.d2/620ff02a2d795553d6c2ed439b98ba55_51972589.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/7vf99z8n9cs.htm)
(http://nt1.upanh.com/b2.s33.d2/ebe0bb6086d2b460686166eded0f9d97_51972591.photo0029640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0029__640x480_/v/dvf77zcn3cx.htm)
100/Phá trận thế giặc, Tôn tử binh pháp, nxb lao động xã hội, giá 20k  (đã bán)
(http://nt9.upanh.com/b2.s32.d1/40e28cbe00e94977e91fc1d8c335eda2_51972649.photo0056640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0056__640x480_/v/7vf9az6nehr.htm)
Hình ảnh:
(http://nt4.upanh.com/b2.s34.d2/09ad01d35a6d7c8c31a5e55b127892c2_51972654.photo0058640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0058__640x480_/v/4vf97zbn4qa.htm)
101/Truyện cổ Hàn Quốc, Trần Hữu Kham, Ahn Kyong Hwan, nxb trẻ 2006, giá 40k
(http://nt3.upanh.com/b6.s35.d2/0c0db5ff93ccb1052dcb49ed5f4d3125_51972583.photo0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0024__640x480_/v/8vfe0z0n5cd.htm)
Nội dung:
(http://nt6.upanh.com/b6.s33.d1/b7a04f7b126e06353d452e2fef745eec_51972586.photo0026640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0026__640x480_/v/0vf6azanccl.htm)
Lời giới thiệu:
(http://nt4.upanh.com/b3.s34.d2/5311ca3e104fbcb4ce6517064ec60c35_51972584.photo0025640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0025__640x480_/v/3vf0az2n2cg.htm)
102/Huỳnh Tấn Mẫm một đời sôi nổi, Diệu Ân, nxb Lao động năm 2008, có chữ ký của Huỳnh Tấn Mẫm, giá 40k, rất hấp dẫn, đọc rồi sẽ biết  (đã bán)
(http://nt0.upanh.com/b3.s33.d2/58e60d7c76d67348801666179cd99dd0_51972620.photo0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0044__640x480_/v/7vf11z2nbdg.htm)
Chữ ký:
(http://nt2.upanh.com/b1.s34.d4/4b5d4bd9ca08fa24c04b5bebf04e8dc3_51972622.photo0045640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0045__640x480_/v/3vf9dz6n2dl.htm)
Lời giới thiệu:
(http://nt6.upanh.com/b6.s35.d2/12835bc3f79aede3c468c03ce1ec4e22_51972626.photo0046640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0046__640x480_/v/5vf63zenfqv.htm)
103/Chủ nghĩa Mao sau Mao những vấn đề quân sự, Viện Mác – Lênin, nxb Thông tin lý luận, năm 1982, giá 40k
Sách rất hấp dẫn
(http://nt2.upanh.com/b4.s32.d1/e190aaddeec1310f8e7adb0e9b2674ce_51921342.photo0002640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0002__640x480_/v/2vf50dfsfwk.htm)
Nội dung:
(http://nt3.upanh.com/b1.s11.d1/c8c69affa0b367aba1963b0021802826_51921343.photo0003640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0003__640x480_/v/3vf00d6s5ws.htm)
104/Người Đức trong điện Kremli, A.Rar, nxb công an nhân dân, giá 40k
(http://nt6.upanh.com/b2.s35.d2/ab20af3e5f6c5bbc68ea84f1ed93c68c_51972646.photo0055640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0055__640x480_/v/6vfabz7ndqk.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: lonesome trong 26 Tháng Mười Hai, 2012, 10:33:00 pm
Anh lấy cuốn 103/Chủ nghĩa Mao sau Mao những vấn đề quân sự, Viện Mác – Lênin, nxb Thông tin lý luận, năm 1982, giá 40k và truyện ngắn Agatha Christie nhé. Lúc nào tiện giao hàng cho anh cũng được.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: lonesome trong 26 Tháng Mười Hai, 2012, 10:47:10 pm
THôi chú để cho anh 2 cuốn Cơ Sở văn hóa VN và Chèo bẻo đánh quạ nhé. Lúc nào tiện thì giao sách cho anh, không thì a lô anh chạy qua lấy cho đỡ tiền xe bus :D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 27 Tháng Mười Hai, 2012, 08:45:15 am
105/Nhất Kiếm Ân Cừu, Tuyết Sơn, nxb Tổng hợp Quảng Ngãi năm 1991, sách đẹp nguyên vẹn, giá trọn bộ 120k/4 quyển
(http://nt5.upanh.com/b6.s35.d1/fc1cc7de31e1f3e519c6da3a968a873d_52059765.photo0031640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0031__640x480_/v/2vf14offcer.htm)
Từng cặp:
Tập 1-2:
(http://nt7.upanh.com/b5.s33.d2/49abbebabeba93ad803300274cd211af_52059767.photo0032640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0032__640x480_/v/3vffao9f0et.htm)
Tập 3-4:
(http://nt0.upanh.com/b1.s34.d4/673d2ab20a231e6df952f8454fa0564d_52059770.photo0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0033__640x480_/v/cvf28o5f1eo.htm)
106/Sự thật thơ và đời Hồ Xuân Hương, Dzuy – Dzao, nxb văn học năm  2000, giá 20k, nguyên vẹn đẹp.  (đã bán)
(http://nt0.upanh.com/b5.s11.d1/8ac702ccf1186584722982935e582011_52059720.photo0013640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0013__640x480_/v/1vfaaocfehg.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b3.s35.d1/bdde34660c77e60fe55de5e426e2a619_52059724.photo0014640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0014__640x480_/v/7vff2o7f5hk.htm)
107/Hành trình đến với Hàn Mặc Tử, Dzũ Kha, nxb hội nhà văn năm 2006, có chữ ký của tác giả, giá 30k
(http://nt8.upanh.com/b4.s33.d1/b45287ca98baa917d0b6e72f6181e9b6_52059728.photo0016640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0016__640x480_/v/evf34o6fbui.htm)
Chữ ký của tác giả:
(http://nt0.upanh.com/b5.s32.d1/311439d11020f262b180c89cf3c95267_52059730.photo0017640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0017__640x480_/v/evf65o0f5hw.htm)
Chân dung tác giả:
(http://nt4.upanh.com/b2.s35.d1/8e527b00d9425d87ca6b19282b9705d2_52059734.photo0019640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0019__640x480_/v/0vf76o0f4hf.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Mười Hai, 2012, 08:18:08 pm
Có một số sách anh xem gom cho em với nhé:
108/Thuỷ triều vàng, Sondra Stanford, nxb văn học, năm 2004, sách nguyên vẹn mới đẹp, chỉ in 800 cuốn, giá 30k  (anh lenhale lấy)
Nội dung được chụp từ bức hình trong sách
(http://nt8.upanh.com/b4.s35.d2/01a50d70a9504199ec88950cdd4fe955_52095668.photo0025640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0025__640x480_/v/8vf7ds2h6fi.htm)
Nội dung được ghi sau đây:
(http://nt0.upanh.com/b6.s34.d2/e1daba723732beb4c53921de454785fa_52095670.photo0026640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0026__640x480_/v/4vfe4s9h1yw.htm)
109/Cuộc chơi xả láng, những vụ án nổi tiếng thế giới, nxb công an nhân dân, năm 1998, chỉ in 800 cuốn, giá 30k  (anh lenhale lấy)
Nôi dung viết về những vụ án nổi tiếng khắp thế giới như: “mẹo thám tử tư,  kẻ hèn nhát, chuột sa bẫy..”
(http://nt3.upanh.com/b5.s33.d1/bfe26023c0748c4d048a5f2c5b3e1a25_52095673.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/cvfffs3h4fx.htm)
Nội dung:
(http://nt6.upanh.com/b4.s32.d1/031ebc41ebecb79e087d2be444c25abe_52095676.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/fvf25s1h7fu.htm)
110/Tận cùng là cái chết, Agatha Christie, hội văn học nghệ thuật Quảng Nam năm 1987, sách nguyên vẹn, bọc bìa bóng, giá 30k
(http://nt7.upanh.com/b3.s32.d1/46dbc07f82e6c9ca71873556446a59dc_52095707.photo0036640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0036__640x480_/v/9vf93sehely.htm)
111/Kế hoạch hoàn hảo, Sidney Sheldon, nxb văn học năm 1999, sách nguyên vẹn, dày trên 500 trang, giá 45k  (anh lenhale lấy)
(http://nt2.upanh.com/b1.s35.d1/2aa098b1f9f23ef97568d243dcafe624_52095712.photo0038640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0038__640x480_/v/avff0sahfmv.htm)
Nội dung:
(http://nt6.upanh.com/b1.s34.d3/d847ed1127ac455df1854e38da44dde2_52095716.photo0039640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0039__640x480_/v/2vfcesdhalw.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 29 Tháng Mười Hai, 2012, 11:57:19 am
112/Hoa Tuy-Lipđen, Alexandre Dumas, Mai Thế Sang dịch, nxb văn học năm 1999, sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k
(http://nt3.upanh.com/b5.s34.d2/f74630f91838a3b27653d7d850c5a651_52122943.photo0009640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0009__640x480_/v/cvfbflcl8te.htm)
Nội dung:
(http://nt6.upanh.com/b6.s32.d1/3171422e10e326e527682fc29d127dbe_52122946.photo0011640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0011__640x480_/v/2vf2al4sdaa.htm)
Ruột tốt trong:
(http://nt7.upanh.com/b4.s32.d1/29f57f4c0c94bfb49f4fc9d370775b79_52122947.photo0012640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0012__640x480_/v/evff3l7s6ap.htm)
113/Nổi niềm U Minh Hạ bút ký, Võ Đắc Danh, nxb trẻ năm 2001, sách nguyên vẹn đẹp, giá 20k
(http://nt2.upanh.com/b5.s33.d3/4d8dc7d2764874041d6eea8d89479383_52123022.photo0047640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0047__640x480_/v/7vf58l6l5nz.htm)
Mặt sau:
(http://nt3.upanh.com/b4.s32.d2/ea713dd7a43f162d43f35f998b85dec2_52123023.photo0048640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0048__640x480_/v/avf11lelcnb.htm)
Vài nét về tác giả:
(http://nt6.upanh.com/b1.s33.d2/a32ea3eebad5f5832047ba4623bea4ec_52123026.photo0049640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0049__640x480_/v/bvfadl7lbna.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b6.s32.d2/92bf379fac60cbd3687bf4c96fed2420_52123027.photo0050640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0050__640x480_/v/evfc2l1l9np.htm)
114/ Tận cùng là cái chết, Agatha Christie, hội văn học nghệ thuật Quảng Nam năm 1987, sách nguyên vẹn, bọc bìa bóng, giá 30k
(http://nt7.upanh.com/b3.s32.d1/46dbc07f82e6c9ca71873556446a59dc_52095707.photo0036640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0036__640x480_/v/9vf93sehely.htm)
115/ Nhà thơ qua thơ, Lê Hoàng Anh, Hội nhà văn Việt nam năm 2008, có chữ ký tác giả, chỉ in có 600 cuốn, dày  772 trang, giá 70k (giá gốc 80k)
(http://nt2.upanh.com/b3.s33.d2/7f18244b2c2225e6965d75c13d25c36f_52122962.photo0019640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0019__640x480_/v/1vf36lfs8po.htm)
Giới thiệu đôi nét về tác giả:
(http://nt4.upanh.com/b2.s33.d1/caf1efa0b312c4418e2be132e7ae0bab_52122964.photo0021640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0021__640x480_/v/9vf71les6pz.htm)
Chữ ký tác giả:
(http://nt3.upanh.com/b6.s34.d1/f2d0aec4f9b047eb31471c2b76fefcad_52122963.photo0020640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0020__640x480_/v/2vf21l9s9px.htm)
116/Vương tiên sinh miên man chuyện đời, Nguyễn Đăng, nxb trẻ năm 2000, sách còn mới tinh, giá chỉ 20k, viết về cuộc đời sự nghiệp sưu tầm của nhà chơi khảo cổ nổi tiếng của Việt Nam Vương Hồng Sển..
(http://nt8.upanh.com/b5.s34.d4/57b7f422830f89983888da44e93dba86_52123028.photo0051640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0051__640x480_/v/dvf58l2l4nf.htm)
nội dung:
(http://nt1.upanh.com/b1.s33.d3/d9f7cc6d0e5c2185592b0f581a712211_52123031.photo0052640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0052__640x480_/v/6vf3bl0l3ny.htm)
chân dung Vương Hồng Sển:
(http://nt2.upanh.com/b2.s32.d2/3c99d987ad1b5b396bca669403305cd6_52123032.photo0053640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0053__640x480_/v/3vfbcl0lcdq.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 29 Tháng Mười Hai, 2012, 10:32:54 pm
117/Bí mật kinh doanh và tình báo kinh tế, Viện kinh tế học Viện khoa học xã hội Việt  Nam, nxb công an nhân dân, năm 1993, sách nguyên vẹn, bọc giấy bóng đẹp, giá 30k
(http://nt3.upanh.com/b3.s33.d1/f59957a61f2bcce0fa6b79f2e7c1ae32_52151493.photo0019640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0019__640x480_/v/fvf07g8g3dy.htm)
Nội dung:
(http://nt5.upanh.com/b4.s34.d1/a43b8fd8e2bf8db5411fd7e2f036fe4c_52151495.photo0020640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0020__640x480_/v/0vf12gfgcdm.htm)
118/Huấn luyện kỹ thuật bộ binh, Bộ tổng tham mưu – cục quân huấn, nxb quân đội nhân dân năm 1980, sách nguyên vẹn, giá 30k
(http://nt2.upanh.com/b5.s32.d2/4c61b788c7ade681c35ce4d197e86caf_52151472.photo0013640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0013__640x480_/v/dvfc5gag2zn.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b5.s32.d2/50c3ca9df4ce4b64bf2667f4fc226476_52151474.photo0014640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0014__640x480_/v/dvfbbg0gbzv.htm)
(http://nt5.upanh.com/b3.s33.d1/42160beaac1bca818e23b783e3f191f1_52151475.photo0015640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0015__640x480_/v/avfefgbgczr.htm)
119/Cả thế giới không đủ (James Bond Điệp viên 007), Raymond Benson, Phan Quang Định dịch, nxb văn học năm 2003, giá 30k
(http://nt1.upanh.com/b5.s32.d1/5cd8b2b8d48a73cff828716a1560c1ff_52151481.photo0016640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0016__640x480_/v/8vf77g8g8zx.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b2.s32.d2/a86b29e06d53fffb7213be2b636795c7_52151484.photo0017640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0017__640x480_/v/avf0bg2gfzu.htm)
120/Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái, Áccadi Vácxbéc, Đặng Ngọc Long dịch, nxb trẻ năm 2000, giá 20k
(http://nt8.upanh.com/b6.s33.d1/d64c36be8778a8ea392bf98f259a5506_52151498.photo0022640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0022__640x480_/v/3vf78g9g5qv.htm)
Nội dung:
(http://nt9.upanh.com/b5.s35.d3/980661914c7409bf93cde1c1e8e3b693_52151499.photo0023640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0023__640x480_/v/3vf97g0g3qr.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 31 Tháng Mười Hai, 2012, 07:34:15 pm
121/Châu Á từ khủng hoảng  nhìn về thế kỷ 21, Võ Tá Hân – Trần Quốc Hùng – Vũ Quang Việt, nxb tp.hồ chí minh, trung tâm kinh tế châu á thái bình dương, thời báo kinh tế Sài Gòn, năm 1999, sách nguyên mới, rất hấp dẫn, giá 40k
(http://nt1.upanh.com/b2.s34.d2/734a656a3e0d23f054803cb0a9168ce8_52201131.photo0050640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0050__640x480_/v/3vyd3y9kdye.htm)
Giới thiệu nhóm tác giả:
(http://nt2.upanh.com/b2.s32.d1/1de80c615f5390369257ff3dc2d42e51_52201132.photo0051640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0051__640x480_/v/9vy57ydk5yq.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b2.s34.d3/9dc82e6960ea7164443a1371352ec83c_52201138.photo0053640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0053__640x480_/v/3vy67y7keyl.htm)
122/Người máy Ađam Linh, truyện khoa học viễn tưởng, Ianđo Baido, nxb tổng hợp sông Bé, năm 1988, giá 30k. Nội dung gồm những câu chuyện khoa học hấp dẫn
(http://nt3.upanh.com/b1.s34.d3/2e6d58111ac2a4208b0cfd755784eaed_52201063.photo0010640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0010__640x480_/v/9vy6fyfkbbx.htm)
Nội dung:
(http://nt5.upanh.com/b1.s35.d2/1d7733b66aa3ae1386737589521c9020_52201065.photo0011640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0011__640x480_/v/9vy30y6k8ot.htm)
123/Chuyện về tiểu đoàn 307, nxb văn nghệ năm 1988, rất hấp dẫn, giá 30k  (đã bán)
(http://nt0.upanh.com/b3.s35.d2/e299b1187096e47bf512229899e96bdc_52201050.photo0002640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0002__640x480_/v/cvyccy6kcbu.htm)
Nội dung:
(http://nt1.upanh.com/b2.s33.d2/d396647e89686bfc23fd641e53df3e1e_52201051.photo0003640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0003__640x480_/v/3vy07y4k7be.htm)
124/Xứ sở nụ cười, Tạ Văn Bảo, nxb thanh niên năm 1984, giá 40k  (đã bán)
Nội dung viết về đất nước Campuchia sau thảm hoạ Khơ me đỏ.. và những tội ác thời Khơ me đỏ gây ra
(http://nt4.upanh.com/b6.s34.d1/6c2435db43ca5bf824dbe2bf841d63a2_52201054.photo0005640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0005__640x480_/v/dvyd2y5k5bn.htm)
Hình sau:
(http://nt7.upanh.com/b5.s32.d1/9bb9bfc39b03e0909d2d0def7db950e1_52201057.photo0006640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0006__640x480_/v/9vyc7y0kcby.htm)
Nội dung:
(http://nt1.upanh.com/b4.s33.d1/4c1c491299c794387a3c87d6501e4e89_52201061.photo0009640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0009__640x480_/v/7vy78y3k8bs.htm)
125/Đấu trường đẫm máu, V.Blaxco Ibanhex, nxb văn học năm 1982, giá 40k
(http://nt0.upanh.com/b3.s35.d4/700601a260c847d3a3c288e8d58e0c8d_52201070.photo0012640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0012__640x480_/v/0vy82yfkabf.htm)
Nội dung:
(http://nt2.upanh.com/b3.s33.d3/d55733a7f01df3de8aca500e1cbb674e_52201072.photo0013640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0013__640x480_/v/2vy11y0k2ou.htm)
6/Xê – Ba Xti – An Băc, Ôr-giê-gôp-Xkai-A, Hồng Lam dịch, nxb văn hoá, năm 1981, giá 30k
(http://nt8.upanh.com/b4.s34.d2/021bfec91bdc3db64bbaba1fc33626a9_52201118.photo0043640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0043__640x480_/v/4vy24ybk9gk.htm)
Nội dung
(http://nt1.upanh.com/b5.s35.d1/5e5efc200af6153d46df5c8708fcc025_52201121.photo0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0044__640x480_/v/fvy4bybk0yr.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 01 Tháng Giêng, 2013, 10:03:31 am
117/Bí mật kinh doanh và tình báo kinh tế, Viện kinh tế học Viện khoa học xã hội Việt  Nam, nxb công an nhân dân, năm 1993, sách nguyên vẹn, bọc giấy bóng đẹp, giá 30k
118/Huấn luyện kỹ thuật bộ binh, Bộ tổng tham mưu – cục quân huấn, nxb quân đội nhân dân năm 1980, sách nguyên vẹn, giá 30k
119/Cả thế giới không đủ (James Bond Điệp viên 007), Raymond Benson, Phan Quang Định dịch, nxb văn học năm 2003, giá 30k
120/Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái, Áccadi Vácxbéc, Đặng Ngọc Long dịch, nxb trẻ năm 2000, giá 20k
đã bán hết số sách này


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 02 Tháng Giêng, 2013, 07:45:12 pm
127/Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, nxb văn học năm 2001, giá 50k
Nội dung: cung cấp nhiều tư liệu quý giá về cuộc đời sự nghiệp của Nguyễn Hữu Cảnh, một trong những bộ tướng tài giỏi phò tá ba triều chúa Nguyễn từ Nguyễn Phúc Nguyên cho đến Nguyễn Phúc Tần
  (đã bán)
(http://nt9.upanh.com/b3.s32.d2/9378eaeab7a67ae6f580a137d6158318_52254439.photo0051640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0051__640x480_/v/9vy26fcq8jt.htm)
Chân dung Lễ thành hầu:
(http://nt1.upanh.com/b2.s33.d2/d4764e33a2c8d70ff1ea8c247cf27cfb_52254441.photo0052640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0052__640x480_/v/9vyacf5qajs.htm)
Nội dung:
(http://nt2.upanh.com/b5.s34.d1/3a2ef58f777014c4e890f857d9c23def_52254442.photo0053640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0053__640x480_/v/5vy7af6q7jo.htm)
128/Thánh địa Mỹ Sơn, Ngô Văn Doanh, nxb trẻ năm 2007, giá 30k  (đã bán)
Nội dung viết về toàn bộ khu di tích còn lại của vương quốc Chăm Pa: Thánh địa Mỹ sơn trên nhiều phương diện đem lại nhiều giá trị về mặt nghiên cứu lịch sử, nghệ thuật kiến trúc..
(http://nt6.upanh.com/b4.s34.d3/89aef223f4206df60c936cac81d675f7_52254426.photo0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0044__640x480_/v/6vy1bf9q1fa.htm)
Nhiều tư liệu quý giá:
(http://nt1.upanh.com/b5.s33.d1/2d70331b6d477a58a75ca80e1c62416e_52254431.photo0047640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0047__640x480_/v/6vyebfaq8fy.htm)
(http://nt5.upanh.com/b3.s35.d1/597800f85a3e8715de9bd40332c6ac95_52254435.photo0049640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0049__640x480_/v/dvy6ff5qajd.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: longquy trong 04 Tháng Giêng, 2013, 06:45:47 pm
đặt bộ truyện


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: QuangHieu trong 04 Tháng Giêng, 2013, 07:39:27 pm
117/Bí mật kinh doanh và tình báo kinh tế, Viện kinh tế học Viện khoa học xã hội Việt  Nam, nxb công an nhân dân, năm 1993, sách nguyên vẹn, bọc giấy bóng đẹp, giá 30k
118/Huấn luyện kỹ thuật bộ binh, Bộ tổng tham mưu – cục quân huấn, nxb quân đội nhân dân năm 1980, sách nguyên vẹn, giá 30k
119/Cả thế giới không đủ (James Bond Điệp viên 007), Raymond Benson, Phan Quang Định dịch, nxb văn học năm 2003, giá 30k
120/Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái, Áccadi Vácxbéc, Đặng Ngọc Long dịch, nxb trẻ năm 2000, giá 20k
đã bán hết số sách này

Tiếc quá nhỉ, em đang định mua cuốn 118 với 119. Các bác còn cuốn nào tương tự cuốn 118 thì để cho em với, em cảm ơn. :)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Giêng, 2013, 01:08:24 pm
129/Phố quan, Nguyễn Văn Lạc, nxb lao động năm 2001, chỉ in 800 cuốn, giá 30k
Nội dung với nhiều nội dung hấp dẫn  như Phố quan, báo hiếu dì ghẻ, gỡ nợ, chùa làng, người tù binh số 141891..
(http://nt0.upanh.com/b3.s34.d4/a866acec6cb28666e6c8b961d7573c57_52289180.photo0011640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0011__640x480_/v/0vycfa5i7uf.htm)
Nội dung:
(http://nt2.upanh.com/b6.s32.d2/937ad7cd20a788ae53a7266486203c56_52289182.photo0012640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0012__640x480_/v/evy84a6ibug.htm)
130/Mô da, Bằng Việt, nxb văn hoá, năm 1978, giá 30k
(http://nt6.upanh.com/b4.s34.d1/c96684505c24b002d72c60ab065365b8_52289166.photo0003640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0003__640x480_/v/dvy76a4i5uv.htm)
Nội dung:
(http://nt0.upanh.com/b2.s35.d2/c2a549e2b45ed943d21f075c4732e595_52289170.photo0005640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0005__640x480_/v/8vy5fa9i2uk.htm)
131/Tìm hiểu phong thổ học qua quan niệm triết Đông, Mộng Bình Sơn, nxb văn hoá thông tin năm 2002, giá 30k  (moscow.nguyen lấy)
Nội dung với nhiều nội dung hấp dẫn như dữ kiện lịch sử về phong thổ học qua các nhà địa lý học nổi tiếng là Cao Biền và Tả Ao….
(http://nt3.upanh.com/b1.s32.d1/1e8cd46b69c352bf46f3e8d44a6fbf67_52317793.photo0014640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0014__640x480_/v/0vy36w7v9sy.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b4.s32.d1/a92a592f297d754703d38cbd2896093b_52317794.photo0015640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0015__640x480_/v/avy0dw4v5sl.htm)
Hình ảnh:
(http://nt5.upanh.com/b5.s35.d3/9e36099c96efdb21f4fbdc0a719fcc55_52317795.photo0016640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0016__640x480_/v/4vyb0wev6sm.htm)
(http://nt6.upanh.com/b3.s32.d2/716f9aa58bf709127702fe58c91fb424_52317796.photo0017640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0017__640x480_/v/0vyd9wev3sk.htm)
132/Trang trí nội ngoại thất theo thẩm mỹ và phong thuỷ phương Đông, Phạm Cao Hoàn, nxb Mỹ thuật năm 2002, sách nguyên mới đẹp, giá 40k  (moscow.nguyen lấy)
Có nhiều nội dung hấp dẫn và nhiều hình ảnh  minh hoạ chỉ rõ cách bày trí, phù hợp cho việc chuẩn bị chỉnh sửa nhà cửa đón xuân năm mới an khang thịnh vương!
(http://nt2.upanh.com/b4.s35.d2/667beae56290269992a03b1cfb52a4d3_52317802.photo0020640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0020__640x480_/v/7vy70wcv2sw.htm)
Nội dung:
(http://nt6.upanh.com/b1.s34.d1/31e0e7d265d60a83e7e782ac849931a3_52317806.photo0022640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0022__640x480_/v/0vyc7w6vfsf.htm)
(http://nt9.upanh.com/b5.s35.d1/08d8ceb682388179dd7c5b6865d6b8ab_52317809.photo0023640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0023__640x480_/v/3vy47w3v3le.htm)
Hình ảnh:
(http://nt7.upanh.com/b1.s32.d2/5c50c9d72d6cd1f41a149c1d6e30e0e8_52317797.photo0018640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0018__640x480_/v/5vy23w2v9ss.htm)
(http://nt0.upanh.com/b1.s35.d4/020e415d6a8b1cf9fee66516d7f15586_52317800.photo0019640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0019__640x480_/v/evydbwfvdli.htm)
133/Hai cuốn tạp chí xưa nay: giá 20k
Cuốn 1: giá 10k
(http://nt9.upanh.com/b3.s34.d3/0cfc2455162c82a545a32153e3dcaf98_52289209.photo0025640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0025__640x480_/v/9vyc0aai3zd.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b5.s32.d2/c6e204c31b3bf056991a44211e73eb95_52289214.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/1vy28a6i4ew.htm)
Cuốn 2 giá 10k
(http://nt5.upanh.com/b2.s34.d2/b88497597ff84b99e64a4f4c722ce73a_52289215.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/9vya4a2i8zc.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b6.s33.d1/34c7bfee413a404dace5ea05b9a5959a_52289218.photo0029640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0029__640x480_/v/3vya7a4i4do.htm)
134/Thương nhân Trung Hoa họ là ai?, Cao Tự Thanh (biên dịch), nxb trẻ, năm  1999, giá 30k  (anh Cạp lấy)
(http://nt7.upanh.com/b5.s32.d1/c6cb5620e112298e7c921a6ac3434b49_52289197.photo0021640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0021__640x480_/v/6vy52abiaeb.htm)
Nội dung:
(http://nt1.upanh.com/b4.s34.d4/f95b9f0fd53e36ae7277379c1e2502af_52289201.photo0023640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0023__640x480_/v/3vy56a5i8ep.htm)
(http://nt6.upanh.com/b5.s35.d3/ca37c7046c8252a1e697260e4c5c8182_52289206.photo0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0024__640x480_/v/5vy7dafiael.htm)
135/Lỗ hoa nương, Toan Ánh, nxb thanh niên năm 2005, giá 30k, truyện  kiếm hiệp
(http://nt5.upanh.com/b5.s35.d2/c20e2b45f1b183b85555186536d553e7_52254475.photo0067640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0067__640x480_/v/7vy19f4hetm.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b2.s35.d3/107a4000d334f76bb93d5e68dc1a1c0f_52254477.photo0068640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0068__640x480_/v/dvy95fbh7ts.htm)
136/Cuốn lễ tục Việt Nam xưa và nay, Phạm Kim Huê, nxb thanh niên năm  2000, giá 20k  (anh Phúc gom)
(http://nt6.upanh.com/b3.s33.d2/7dcd977cc875f1d091e6084c95324d86_52317776.photo0006640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0006__640x480_/v/3vyf9wcv5sv.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b4.s34.d1/af97070ddaa702e37f57db7fe2101baf_52317777.photo0007640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0007__640x480_/v/avy19w3v2sr.htm)
Hình ảnh:
(http://nt3.upanh.com/b6.s35.d4/f7f6c750c4450cc5fb48405cc27e16a0_52317783.photo0009640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0009__640x480_/v/1vy0dw7vckp.htm)
(http://nt6.upanh.com/b1.s34.d3/429d9c1bdf5c9d2400d82a7c93e0b7e8_52317786.photo0010640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0010__640x480_/v/2vy66w2v4su.htm)
137/Luật sư Nguyễn Hữu Thọ gắn bó với dân tộc với nhân dân với cách mạng, giáo sư Trần Bạch Đằng, nxb chính trị quốc gia năm 1996, dày hơn 400 trang, khổ giấy lớn, giá 80k  (anh haphan lấy)
Nội dung viết rất chi tiết và cụ thể cuộc đời sự nghiệp chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc,đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc, về các mặt văn hoá xã hội cho đến quan hệ quốc tế…
(http://nt4.upanh.com/b6.s34.d4/2a089e4d7c292f9fb89480035c485d2b_52317814.photo0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0024__640x480_/v/9vy44wcv7lv.htm)
Nội dung:
(http://nt0.upanh.com/b6.s34.d4/56d1a2fd32467e0adb3b492a1ba3d297_52317820.photo0025640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0025__640x480_/v/fvyd6w8v1lo.htm)
(http://nt5.upanh.com/b4.s33.d1/4636d43668388a71294342b581282c50_52317825.photo0026640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0026__640x480_/v/dvy18wev7jp.htm)
Hình ảnh:
(http://nt7.upanh.com/b3.s33.d1/00cabbe6bf89e6629ab413db5a3d78b7_52317827.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/fvyb8w1v2jj.htm)
(http://nt1.upanh.com/b5.s33.d3/0c1c8d9e751fe00dbbcaa00ad3cbebd1_52317831.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/2vy63w4vdjm.htm)
138/Chạy trốn và mất tích, Đặng Vương Hưng, nxb Hội nhà văn năm 2000, giá 40k  (anh Quang Hieu lấy)
Rất hấp dẫn, viết về cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam
(http://nt5.upanh.com/b3.s34.d4/3b4f600d4455c54beee9eb65cb9e3bfc_51870525.photo0020640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0020__640x480_/v/3vja3d2afnx.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b4.s33.d2/f69a6e1d3bbacb8ee2f0e0f8899687ed_51870527.photo0021640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0021__640x480_/v/1vj0bd4acnb.htm)
Hình ảnh: có nhiều hình ảnh tư liệu quý hiếm:
(http://nt9.upanh.com/b4.s35.d1/40e0f9597bfb8289b174d647dea84601_51870529.photo0022640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0022__640x480_/v/evj12d5a7it.htm)
(http://nt1.upanh.com/b5.s35.d3/058e30ffa3195e6019061418c6bc6e9e_51870531.photo0023640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0023__640x480_/v/9vja6d4aeic.htm)
(http://nt2.upanh.com/b1.s11.d1/b339fbddf5f49988c6fe901820145a02_51870532.photo0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0024__640x480_/v/dvj36d1a0ca.htm)
(http://nt8.upanh.com/b3.s33.d2/946e80eda75ac32e7f8d27e78950f6c0_51870538.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/0vj25d9a3iq.htm)
(http://nt9.upanh.com/b4.s32.d1/f182e9f1814e7059b822ef035cc2e5f6_51870539.photo0029640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0029__640x480_/v/2vj01d5a1ih.htm)
(http://nt1.upanh.com/b1.s11.d1/109dcf553c2f49c75e5ccb40e2b24364_51870541.photo0031640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0031__640x480_/v/fvj1ad3a4id.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: QuangHieu trong 05 Tháng Giêng, 2013, 01:34:40 pm
Bác để cho em cuốn "138/Chạy trốn và mất tích, Đặng Vương Hưng, nxb Hội nhà văn năm 2000, giá 40k" nhé, sang tuần em mới lấy được, thanh toán thế nào bác cứ Inbox cho em.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Giêng, 2013, 09:03:40 pm
139/Gia Đinh tam gia Trịnh Hoài Đức – Ngô Nhơn Tĩnh – Lê Quang Định, nxb tổng hợp tp.hồ chí minh năm 2005. Chỉ in 500 cuốn, dày hơn 700 trang, giá 100k  (anh Nathan Huỳnh lấy)
Nội dung viết về ba đại tài tử đất Gia Định thời Nguyễn
(http://nt4.upanh.com/b5.s34.d4/32f3e8c30c49a67a5db4dd327d6997dd_52386884.img0361640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0361__640x480_/v/cvf0ft7k6mg.htm)
Nội dung:
(http://nt6.upanh.com/b4.s34.d4/ebdf2523146dad9712c2175559934acc_52386886.img0364640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0364__640x480_/v/6vf82tck4ml.htm)
(http://nt8.upanh.com/b2.s33.d1/d12437fc4decd8d1244eaf08711fc8c7_52386888.img0365640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0365__640x480_/v/evf4ft1k5gn.htm)
(http://nt1.upanh.com/b5.s33.d3/86d8d23314f19bcd7afc44993633b61e_52386891.img0366640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0366__640x480_/v/avf7at9k7gr.htm)
(http://nt3.upanh.com/b4.s34.d1/aface2d0b5c4c1c85f980eed43d1c737_52386893.img0367640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0367__640x480_/v/2vf8etdk4gt.htm)
140/Lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ, Hội đồng chỉ đạo biên soạn lịch sử khởi nghĩa Nam Kỳ, giáo sư Trần Văn Giau chủ biên, dày hơn 600 trang, khổ giấy to, mới tinh, giá 100k  (anh Nathan Huỳnh lấy)
Viết về toàn bộ mọi vấn đề liên quan đến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ
(http://nt4.upanh.com/b5.s32.d1/3519d1e6733a33a26c6dfdfc4ee7a811_52386894.img0368640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0368__640x480_/v/8vf98t2k4mw.htm)
Nội dung:
(http://nt5.upanh.com/b3.s33.d1/94f6cd9051251055fbbdeeae9448e89e_52386895.img0370640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0370__640x480_/v/5vfd0tck6gc.htm)
(http://nt8.upanh.com/b2.s35.d4/4ab3ec89f82e76416985dddda1ce5969_52386898.img0371640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0371__640x480_/v/7vfact7kbgz.htm)
(http://nt1.upanh.com/b6.s35.d4/8b7ba1f5c2e58dc1bcd0eadf3093a6a3_52386901.img0373640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0373__640x480_/v/4vf6et3k7ge.htm)
141/Luật sư Nguyễn Hữu Thọ gắn bó với dân tộc với nhân dân với cách mạng, giáo sư Trần Bạch Đằng, nxb chính trị quốc gia năm 1996, dày hơn 400 trang, khổ giấy lớn, giá 80k (thêm một cuốn)
Nội dung viết rất chi tiết và cụ thể cuộc đời sự nghiệp chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc,đoàn kết xây dựng và bảo vệ tổ quốc, về các mặt văn hoá xã hội cho đến quan hệ quốc tế…
(http://nt4.upanh.com/b6.s34.d4/2a089e4d7c292f9fb89480035c485d2b_52317814.photo0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0024__640x480_/v/9vy44wcv7lv.htm)
Nội dung:
(http://nt0.upanh.com/b6.s34.d4/56d1a2fd32467e0adb3b492a1ba3d297_52317820.photo0025640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0025__640x480_/v/fvyd6w8v1lo.htm)
(http://nt5.upanh.com/b4.s33.d1/4636d43668388a71294342b581282c50_52317825.photo0026640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0026__640x480_/v/dvy18wev7jp.htm)
Hình ảnh:
(http://nt7.upanh.com/b3.s33.d1/00cabbe6bf89e6629ab413db5a3d78b7_52317827.photo0027640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0027__640x480_/v/fvyb8w1v2jj.htm)
(http://nt1.upanh.com/b5.s33.d3/0c1c8d9e751fe00dbbcaa00ad3cbebd1_52317831.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/2vy63w4vdjm.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: lonesome trong 08 Tháng Giêng, 2013, 09:06:58 am
2 cuốn "Sài Gòn" của Anthony Grey còn không em?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Giêng, 2013, 11:37:02 am
không còn anh ơi, nếu có em sẽ để cho anh


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Giêng, 2013, 11:53:52 pm

143/Hỏi đáp trị bệnh trong lâm sàng, TS.Thỉ Số Đạo Minh, giáo sư học viện bắc lý Tokyo Japan, nxb văn hoá thông tin năm 2002, giá 25k
(http://nt0.upanh.com/b3.s32.d1/232abcd15d65075631a042223d9e8b79_52386920.img0384640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0384__640x480_/v/7vfe0t9kdyz.htm)
Nội dung:
(http://nt1.upanh.com/b4.s34.d3/9df49e61db9cc0391c1517da05edb8f7_52386921.img0385640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0385__640x480_/v/avf19tfkdyb.htm)
144/Xoa bóp bấm huyệt trị bệnh đau đầu, Kỳ Anh biên soạn, nxb Đà nẵng năm 2007, giá 20k
(http://nt2.upanh.com/b6.s32.d2/b56d6b7a78ced912623b702d14b5ba4c_52386922.img0386640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0386__640x480_/v/fvff0t8k5yu.htm)
Nội dung
(http://nt4.upanh.com/b2.s32.d1/84bb512ddeaf31881b16cae378e0f858_52386924.img0387640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0387__640x480_/v/1vf57takbyq.htm)
Hình ảnh:
(http://nt8.upanh.com/b6.s35.d3/cea5c96a2f63a79c50753c312b65b521_52386928.img0390640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0390__640x480_/v/dvfb5t8k3yg.htm)
(http://nt1.upanh.com/b4.s34.d3/842b2de05052956a1dea503e247a5565_52386931.img0391640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0391__640x480_/v/5vfa7t9k8ym.htm)
145/Tuyển tập truyện ngắn, Hội văn học nghệ thuật Vĩnh Long 2000, sách nguyên mới đẹp, giá 30k
(http://nt2.upanh.com/b4.s35.d1/b612b3b2e5c9b5b55dfff9e6f554500c_52386982.img0420640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0420__640x480_/v/evf64t7s9iq.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b5.s34.d4/b4221ea4f5a0d9bfc9b6516e3ea09508_52386988.img0422640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_img_0422__640x480_/v/fvfe7t2s4il.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Giêng, 2013, 08:30:18 pm
146/Liệt sĩ sỹ quan đặc công Phạm Thiết Kế, Đường về, nxb thanh niên năm 2007, giá 30k  (anh Huỳnh lấy)
(http://nt6.upanh.com/b5.s35.d2/edb4985c54752c178dc6975b50c706a1_52442106.photo0045640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0045__640x480_/v/2vk1fx2m0ti.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b5.s34.d2/ed69b3ed34d54fba8eb500a9a3742820_52442108.photo0046640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0046__640x480_/v/4vke1x5mciw.htm)
Hình ảnh:
(http://nt0.upanh.com/b3.s35.d4/161810a5d720fd1d861973eaca0275c5_52442110.photo0047640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0047__640x480_/v/evk42xcmdia.htm)
147/Người Bình Xuyên, Nguyên Hùng, nxb công an nhân dân năm 1988, sách dày hơn 400 trang, ruột tốt, giá 40k  (anh Hà Nội lấy)
Nội dung viết về những người được ví là những anh hùng Lương Sơn Bạc trong thời đại mới cũng tham gia kháng chiến chống Mỹ xâm lược, rất hấp dẫn
(http://nt6.upanh.com/b5.s32.d2/4f222a64a61cd03748c0f67d102af326_52442116.photo0050640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0050__640x480_/v/8vkebx7m7qn.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b5.s33.d1/213eae873ac3723f15ef6134ec269052_52442117.photo0051640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0051__640x480_/v/8vk75x4m2qd.htm)
148/Truyện cổ Paco, Trần Nguyễn Khánh Phong, Ta Dưr Tư, nxb Thuận Hoá, năm 2010, giá 30k
Nội dung viết về nguồn gốc lịch sử, phong tục tập quán sinh hoạt của dân tộc Paco
(http://nt4.upanh.com/b1.s34.d4/74b4ef4331b84dcb196e086296c7fcb9_52442084.photo0033640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0033__640x480_/v/8vk3bx1m3ii.htm)
Nội dung:
(http://nt8.upanh.com/b4.s32.d2/b6a7e03962e1c61711d02e8a94c4870f_52442088.photo0035640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0035__640x480_/v/fvkc3x8m7io.htm)
149/Búp sen xanh, Sơn Tùng, tác phẩm chọn lọc giành cho thiếu nhi, năm 2002, dày hơn 400 trang, giá 25k
(http://nt1.upanh.com/b6.s34.d1/a1462ff16587879d4075bcf9455107d2_52442081.photo0031640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0031__640x480_/v/fvk9fx8mcid.htm)
Nội dung:
(http://nt2.upanh.com/b6.s34.d2/60be7317e3071fb5e12e003397986c62_52442082.photo0032640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0032__640x480_/v/6vk82xam1iv.htm)
150/Đại nghĩa diệt thân, Hồ Biểu Chánh, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1997, dày gần 400 trang, giá 20k
Nội dung bối cảnh thời Nguyễn
(huhu lấy)
(http://nt8.upanh.com/b1.s33.d1/0f81f7fd81d1dca3b199c038b90d7b3d_52442028.photo0001640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0001__640x480_/v/1vk46x1m5vf.htm)
Nội dung:
(http://nt9.upanh.com/b6.s35.d1/4d6f6e3c40db10e8496e8329e9f6a00d_52442029.photo0002640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0002__640x480_/v/4vk44xbmevj.htm)
151/Chàng sư tử biến bướng bỉnh, Don C. Reed, Nguyễn Tứ dịch, nxb trẻ năm 2001, giá 15k
(http://nt7.upanh.com/b6.s33.d2/9c9790a069918d0c3f337bc270cbdfe7_52442037.photo0008640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0008__640x480_/v/cvk5exbmarr.htm)
Nội dung:
(http://nt1.upanh.com/b4.s35.d2/582f2490d474ccba647e07b837c99fb2_52442041.photo0009640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0009__640x480_/v/4vk7cx3mcrs.htm)
Hình ảnh:
(http://nt0.upanh.com/b6.s35.d4/c77c819b8ee7f88791a695239bce4117_52442050.photo0012640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0012__640x480_/v/bvke7x2l7wa.htm)
(http://nt3.upanh.com/b2.s32.d2/a6614c33cff51163f22ab075bae76b8f_52442053.photo0013640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0013__640x480_/v/9vkf8xalewj.htm)
152/Bàn tay người da đen, tập truyện châu Phi, nxb tác phẩm mới năm 1982, sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k
(http://nt3.upanh.com/b4.s33.d1/7eade042415fdd72e545b4e5a605d26a_52442033.photo0005640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0005__640x480_/v/avk67x7m5rh.htm)
Nội dung:
(http://nt4.upanh.com/b3.s35.d3/f70b98d411bb526063b983359f7d497b_52442034.photo0006640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0006__640x480_/v/4vk48x6m3rn.htm)
153/Trong gia đình, Hector Malot, Hà Mai Anh dịch, nxb thanh niên năm 1992, sách nguyên vẹn đẹp, hấp dẫn, giá 40k
(http://nt2.upanh.com/b6.s34.d4/838ce5369866b86e2567fde3973d2930_52442072.photo0024640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0024__640x480_/v/7vka9x1m6ca.htm)
154/Chú bé rắc rối, Nguyễn Nhật Ánh, nxb trẻ năm 1996, giá 15k
Nội dung cũng gần liên quan đến tuổi thơ của một cậu bé
(http://nt0.upanh.com/b5.s35.d1/b630f1314b275ec55f2179b99d54bf08_52442030.photo0003640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0003__640x480_/v/2vka5x8m7vg.htm)
Đôi nét về tác giả:
(http://nt1.upanh.com/b6.s34.d4/599a8baec9b63679afd4166d325fbddd_52442031.photo0004640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0004__640x480_/v/1vkaexbm8vy.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Giêng, 2013, 10:23:18 am
155/Dạy chữ trong vùng địch, Phan Ngọc Quang, nxb tổng hợp tp.hồ chí minh, năm 2009, giá 25k
Rất hấp dẫn
  (anh Quang Hieu lấy)
(http://nu7.upanh.com/b4.s35.d4/d719daa33c03f78664fb985138d0606c_52523737.photo0043640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0043__640x480_/v/6vk40l5b1ux.htm)
Nội dung:
(http://nu9.upanh.com/b4.s35.d3/0d4aa4c634012fe6241e04ef6bc61e89_52523739.photo0044640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0044__640x480_/v/8vkf7l2bcub.htm)
(http://nu0.upanh.com/b2.s32.d1/2bf61422755dec465b19b14c77a5bb03_52523740.photo0045640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0045__640x480_/v/bvk8bl3bcuu.htm)
Hình ảnh:
(http://nu4.upanh.com/b5.s35.d4/128a7b5d62c5af8486039177ff4f911d_52523744.photo0047640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0047__640x480_/v/0vk7dlfbcuf.htm)
(http://nu8.upanh.com/b1.s34.d2/ea60875930947328161a04203cb83f4b_52523748.photo0049640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0049__640x480_/v/0vk0dlabeul.htm)
156/Người bị CIA cưa chân sáu lần, Mã Thiện Đồng, nxb tổng hợp tp.hồ chí minh năm 2010, giá 40, nội dung hết sức hấp dẫn và cảm động về người chiến sĩ Nguyễn Văn Thương đã bị CIA của Mỹ cưa chân (anh Quang Hiếu lấy)
(http://nu9.upanh.com/b6.s35.d1/fce199d60c8627ccd2538deca1ab7e33_52523699.photo0028640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0028__640x480_/v/evk2cl0b2bj.htm)
Nội dung:
(http://nu0.upanh.com/b4.s32.d2/d26938faea9ea5ab3c736f132b9e4527_52523700.photo0029640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0029__640x480_/v/dvk93l1babg.htm)
Hình ảnh:
(http://nu5.upanh.com/b2.s34.d1/318e891a968c2cd72642d9714b41c2b6_52523705.photo0030640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0030__640x480_/v/8vkc0l6b7od.htm)
157/Tự luyện phòng vệ, Nguyễn Tường, nxb Phương Đông, năm 2006, giá 20k
(http://nu5.upanh.com/b2.s34.d3/77bc1923b2e992282c42f283e173282b_52523765.photo0051640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0051__640x480_/v/8vke7l2b5eh.htm)
Hình ảnh:
(http://nu9.upanh.com/b4.s35.d3/34b9de12948da8983beed0805cfed7d3_52523769.photo0053640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0053__640x480_/v/2vk9al6bdey.htm)
(http://nu4.upanh.com/b4.s33.d3/57527be21e3a95f3b65bf4a76c874d11_52523774.photo0054640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0054__640x480_/v/avk78lab8eo.htm)
158/Bài quyền sư tử hí cầu, Thiếu lâm nam phái, Kim Nhứt Phi, nxb Long An năm 1990, giá 20k
(http://nu3.upanh.com/b3.s34.d1/d2ab0a09fa080b52a6143e87898059ce_52523663.photo0015640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0015__640x480_/v/9vk84lebfzr.htm)
Nội dung:
(http://nu7.upanh.com/b6.s35.d1/6fb09b5ab114187335dd8aa7149b319f_52523667.photo0016640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0016__640x480_/v/3vk82lab7zs.htm)
Hình ảnh:
(http://nu8.upanh.com/b1.s35.d2/068adb5c3f5959faa9c240d3d7f8ecdd_52523668.photo0017640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0017__640x480_/v/6vk85lbbbzo.htm)
(http://nu5.upanh.com/b4.s35.d2/1042fab1810cf419edf47998ae80fdf6_52523675.photo0018640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0018__640x480_/v/bvkd9l0bazp.htm)
159/Những thiên thần áo trắng, Đặng Kim Sơn, nxb trẻ năm 2011, có chữ ký của tác giả, giá 50k (giá gốc 70k)
Nội dung chính về tâm đức của người thầy, và câu chuyện về nghề.. rất hấp dẫn
(http://nu7.upanh.com/b3.s35.d3/8e14929e0b2b78ea641a8c62f07af409_52523777.photo0055640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0055__640x480_/v/3vk32lab0sc.htm)
Chữ ký tác giả:
(http://nu2.upanh.com/b5.s35.d3/42452131e081936cd2d7851c46a2ddd9_52523782.photo0056640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0056__640x480_/v/5vkbel9b4kg.htm)
lời giới thiệu:
(http://nu5.upanh.com/b6.s32.d1/37126ca45f4739c775f1c434cd5d7eae_52523785.photo0057640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0057__640x480_/v/7vkf1l1b7sh.htm)
160/Bước nhỏ vào đời, Louis Sachar, nxb trẻ năm 2010, sách mới tinh, hấp dẫn và nhiều hình ảnh minh hoạ sinh động, giá 40k
(http://nu2.upanh.com/b1.s32.d1/b91bb54d01cf4b0133fc5225a4a26450_52523712.photo0034640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0034__640x480_/v/7vk3dl4bahk.htm)
Hình ảnh:
(http://nu6.upanh.com/b6.s34.d4/c4662005820d0ead80dcdc45ec5a0e65_52523716.photo0035640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0035__640x480_/v/fvke7lcbehz.htm)
(http://nu7.upanh.com/b1.s35.d3/e5503341c1842a6fcd565ce6cf6fed07_52523717.photo0036640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0036__640x480_/v/9vkdalab1hb.htm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: lonesome trong 27 Tháng Giêng, 2013, 10:54:55 pm
(http://nt4.upanh.com/b1.s34.d4/74b4ef4331b84dcb196e086296c7fcb9_52442084.photo0033640x480.jpg)

Anh đặt cuốn này nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: nguyenhoangcema trong 12 Tháng Hai, 2013, 06:48:12 pm
82/Lịch văn hoá tổng hợp năm 1987 – 1990, nhiều nội dung khác nhau trong đó có nhiều tư liệu lịch sử quý giá và nhiều hình ảnh nghệ thuật đẹp mắt, giá chỉ 30k
(http://nt4.upanh.com/b2.s35.d4/b1cef6796749c472c14eb43a74a2cd79_51724274.photo0113640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0113__640x480_/v/avj0bc4z9ri.htm)
Nội dung:
(http://nt7.upanh.com/b5.s33.d1/adb5711e8e637ed4cc62048cf392a2ae_51724277.photo0115640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0115__640x480_/v/0vjf2c2zarc.htm)
(http://nt3.upanh.com/b4.s33.d3/3fb1a1050be308c5d46d14098983eb65_51724283.photo0118640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0118__640x480_/v/avj12cczere.htm)
Hình ảnh:
(http://nt8.upanh.com/b1.s35.d4/ee2ac869a7e7be2a6aee8adae37f4cb7_51724288.photo0120640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0120__640x480_/v/2vf93wdqfiw.htm)
(http://nt0.upanh.com/b6.s34.d2/d89fc1edb8c2dbc81d34cc4abaaa77d0_51724290.photo0122640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0122__640x480_/v/8vfd4waq2ia.htm)


Cho mình lấy cuốn này và cuốn Huấn luyện kỹ thuật bộ binh nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 27 Tháng Hai, 2013, 11:06:19 pm
161/Người Xô Viết chúng tôi, B.Pô lê vôi, nxb văn học năm 1977, giá 50k  (anh Hà nội lấy)
Nội dung hết sức hấp dẫn: như chiến sĩ cận vệ đội nắm đất số báo sự thật, những người trinh sát gia đình bà cụ, lô cốt Ta – ra – kun, phòng tuyến trên đường phố Ai – xen, một bài anh hùng ca ra đời trên bờ sông Vôn ga., anh công binh địa lôi..
(http://nv6.upanh.com/b2.s33.d3/90c70887339d822a27968f26dc17e70c_53556366.photo0077640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vma3cdtexf)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b5.s32.d1/e03307f1fc3b228cfedff527fc80b57c_53556368.photo0078640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvm07c6t7ku)
Hình ảnh:
(http://nv9.upanh.com/b5.s34.d2/9826b5e0d40bf6c2797c6afc3e536588_53556369.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vme4c2t8ke)
162/Lê-ô-nít Gia-ri-cốp người bạn kiên nghị, nxb cầu vồng, nxb thanh niên năm 1988, bìa cứng, giấy bóng đẹp, giá 50k
Nội dung: những vấn đề  như trong xiềng xích với một số nội dung nữa: vua, chúa, trận đánh trên bờ sông Can-mi-út. Phần bão táp gồm: Những lá cờ trên thành phố, bọn Đức và bón Ghéc-ma-ni..
(http://nv3.upanh.com/b2.s35.d1/a10df6709d674f2b7407012fa24d061e_53556373.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vm29c0t2kd)
Nội dung:
(http://nv5.upanh.com/b5.s32.d1/24b9ab52356a250b050392db4fdd3e31_53556375.photo0081640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vm25cftckr)
Hình ảnh:
(http://nv9.upanh.com/b4.s35.d4/004d4c910626a8f8bb8485cf1a25a931_53556379.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vm80c3tfks)
(http://nv1.upanh.com/b3.s34.d2/695465fc56024bdbc69c2a998e01c708_53556381.photo0083640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vm59c7t3kx)
163/Tiếng cười dân gian Việt Nam, Trương Chính và Phong Châu biên soạn, nxb khoa học xã hội năm 1993, giá 40k (anh Dương lấy)
(http://nv1.upanh.com/b4.s35.d3/022ba6f52e38deea7a2dc0ad0c1dae25_53580241.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vm22idz9ms)
Nội dung:
(http://nv3.upanh.com/b3.s34.d2/2c6d47376fe1b3caa9fef462c5af31c1_53580243.photo0081640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvm93i9z0mx)
(http://nv4.upanh.com/b5.s34.d2/15e3b9b1484358a73b1e61c34f1da4a5_53580244.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vmddi6z4mz)
164/Nghệ thuật hướng dẫn du lịch, Nguyễn Cường Hiền, nxb văn hoá năm 1994, giá 20k
(http://nv0.upanh.com/b6.s33.d3/465f70d489d5efaaa024b408f93852fe_53580270.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vm2bi4zbgq)
Nội dung:
(http://nv1.upanh.com/b1.s33.d1/19dfec3d97183b73fb09f3fface36d39_53580271.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vmc3i7zcgh)
165/đạo nghĩa trong gia đình, Phạm côn sơn, nxb đồng nai 1999, giá 15k
Nội dung sâu sắc và giàu tính giáo dục
(http://nv9.upanh.com/b1.s34.d1/2df6597c1b8bc94ccd0eac9a5b288d59_53580279.photo0102640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vmafi3z0gs)
Nội dung:
(http://nv0.upanh.com/b4.s32.d1/bc81fad77bd7656a16d87cc0701f2822_53580280.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvm00i7z7yv)
(http://nv3.upanh.com/b1.s35.d2/ece25a011e032cc31672f55bbd467689_53580283.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvmaci3z5yt)
166/địa lý giải trí, đào xuân cường, nxb giáo dục năm 1993, giá 15k  (anh Hào lấy)
(http://nv5.upanh.com/b2.s35.d4/5d1d629cb46da68875a37e5f23db52f0_53580265.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vm7ei5z6gx)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b4.s35.d1/9c69788f4920e544833a1d3e3cdb2f6f_53580268.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vm08ifz2gu)
167/Lê Thanh Trừ “Chỗ quê hương đẹp hơn cả” truyện ký, nxb văn nghệ năm 2008, giá 20k
Tác giả Lê Thanh Trừ sinh ra tại Đồng Tháp, năm 1932, từng tham gia kháng chiến chống Pháp
Bài truyện ký này tác giả thả hồn và tấm lòng nhớ quê hương với nhân vật ông Tám Chí..
 (anh lenhale lấy)
(http://nv8.upanh.com/b5.s35.d1/dfc0d36e898406334a49fb3dcf3158c6_53580248.photo0085640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vma4i3zdma)
Nội dung:
(http://nv0.upanh.com/b2.s33.d3/be3c1649c359c5b0c0a4ff8eeb4b11c7_53580250.photo0086640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evma7i5z3mf)
168/Non nước Đồ Sơn, Trịnh Cao Tưởng, nxb văn hoá năm 1978, giá 20k (anh Tường lấy)
(http://nv8.upanh.com/b4.s32.d1/85f73383cc4e23d317218b1a54a91864_53580238.photo0078640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vmaai9zemi)
Nội dung:
(http://nv0.upanh.com/b6.s32.d1/d2a8d5bf52843ad6aa526503de70579d_53580240.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vm14ibz1mk)
169/Di tích và thắng cảnh Diên Khánh, huyện uỷ Diên Khánh, nxb năm 1987, giá 20k  (anh Tường lấy)
(http://nv0.upanh.com/b5.s35.d2/b8f552e59964742bc6eb185c7b51920f_53580260.photo0092640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vm51i9z0gi)
Nội dung:
(http://nv2.upanh.com/b4.s35.d1/74a06fa6f513004c233d5a802c87f185_53580262.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vmeei4zemw)
170/Phú Khánh di tích thắng cảnh, Nguyễn Gia Nùng – Nguyễn Thế Sang, nxb phú khánh, giá 20k  (anh Tường lấy)
(http://nv2.upanh.com/b6.s33.d1/d702bc7f19e228cc832df4f1acb1de0d_53580252.photo0087640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvmc4ibz5mg)
Nội dung:
(http://nv3.upanh.com/b5.s33.d3/22cf050f48ab3b32f5ded9ff89ba6212_53580253.photo0088640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avma2i0z0my)
Hình ảnh:
(http://nv6.upanh.com/b3.s32.d1/38522c43c4043928580046ace11da222_53580256.photo0089640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avm16i7z1gn)
(http://nv7.upanh.com/b4.s34.d1/8c0fffdbd51104b79879e5d6b1b662ae_53580257.photo0090640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evm67i9z3gd)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 02 Tháng Ba, 2013, 10:00:26 am
171/Lịch sử Hàn Quốc tân biên, Korea xưa và nay
Tác giả: Ki-baik Lee, người dịch: Lê Anh Minh
Nxb tp.Hồ Chí Minh, năm 2002, chỉ in 500 cuốn
Nội dung viết về lịch sử Hàn Quốc từ xưa đến nay, giá 80k
  (anh Thịnh lấy)
(http://nv2.upanh.com/b3.s32.d1/1f3d0ca29479dde50bcb6bab02649e0a_53640782.photo0053640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvmact7y9mf)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b5.s35.d2/5c268db21b77a350f7fdda18297e9ae5_53640784.photo0054640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evm17tbycgu)
(http://nv6.upanh.com/b3.s34.d3/ca4dd4352fb5ec3b8210572ee72c55b1_53640786.photo0055640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vm54t8y0gq)
(http://nv9.upanh.com/b4.s35.d2/eeb1340d755065cd12e9dc80b84790fb_53640789.photo0056640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vm5ct7ybgd)
172/Đồng Nai từ mở cõi đến mở cửa, Mai Sông Bé, nxb Đồng Nai, năm 2009, giá 40k
Nội dung: Viết về lịch sử từ khi hành thành, mở đất cho đến những biến cố thăng trầm và sự phát triển ngày nay của Đồng Nai
 (anh vinhlong lấy)
(http://nv3.upanh.com/b1.s32.d1/ca9c43ac61f20b653eddad125d918ae0_53640793.photo0058640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vm0ft8y2gm)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b2.s34.d2/9e53345297df0552d363258c39c09678_53640799.photo0060640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vmf7t1y5gb)
Hình ảnh:
(http://nv1.upanh.com/b2.s33.d3/8b416710dead137800527417451833a9_53640801.photo0061640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vm35tby6yc)
Bản đồ Biên Hoà xưa:
(http://nv3.upanh.com/b1.s34.d1/af202695f0aeaa9d3034e2ab39d5b0fc_53640803.photo0062640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvmc0t1ycgp)
173/Lịch sử Philipines, TS. Huỳnh Văn Tòng, năm 1993, giá 20k
Nội dung viết về lịch sử Philipines từ thế kỷ XV – XVI đến năm 1980
 (anh Hùng lấy)
(http://nv3.upanh.com/b3.s34.d3/d171b412b5fc4d99f58f7d5616c8dc60_53640893.photo0115640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvm46t9fbtr)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b4.s32.d1/54e39fe7eb71eac183a4a0a148d920bf_53640896.photo0116640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vm7ctdy9al)
Tài liệu tham khảo:
(http://nv9.upanh.com/b2.s32.d1/0ad166b1ea11d1351acac4427b614529_53640899.photo0117640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvm51t6ybas)
174/Truyện cổ Trung Hoa, nxb văn hoá Sài Gòn năm 2006, sách mới tinh, đẹp, giá 35k
Nội dung viết về các chuyện cổ dân gian trong văn hoá dân gian Trung Hoa
(http://nv6.upanh.com/b1.s33.d2/adec1dea60356950228ff4e62269b20d_53640806.photo0064640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vm50tfydgg)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b6.s34.d1/59a0e4eb84057bf9c8c9a572f9c476d4_53640809.photo0065640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vmb9tcy9yh)
Hình ảnh:
(http://nv1.upanh.com/b5.s33.d1/215ce5fe2230e37d2abe01e9e19a9225_53640811.photo0067640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvmc6teyayd)
(http://nv4.upanh.com/b2.s33.d3/cebeb8320335e2b1df07a6daf243f065_53640814.photo0070640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vm69t8y6yi)
(http://nv0.upanh.com/b5.s35.d1/74bb0721a366c218dd8142951bc99959_53640820.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vm89t1y4yz)
175/Hòn vọng phu trường thi, Vũ Thanh, nxb trẻ năm 2012, sách mới tinh, đẹp, giá 50k (anh Cạp lấy)
(http://nv2.upanh.com/b3.s35.d4/dc2e82ce08fdd6367a11f35f006ec744_53640862.photo0099640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vma5t6fdcf)
Nội dung:
(http://nv3.upanh.com/b6.s32.d1/45f8dba72b2d2b6b30205df82769eb74_53640863.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvm55tbfdcj)
Hình ảnh minh hoạ đẹp:
(http://nv4.upanh.com/b2.s33.d1/759f4d6a38f66ca5a8551f361778bb36_53640864.photo0101640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvm32t2fciu)
(http://nv1.upanh.com/b6.s33.d3/bed73bfd28b34884087e10bf00de8d6b_53640871.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvm4at7f9ir)
(http://nv0.upanh.com/b5.s32.d1/ee774fed999af7168060008643267f35_53640870.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvmb0t7fbiv)
176/Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam tập II, Nguyễn Thị Thập (chủ biên), nxb phụ nữ, năm 1981, giá 30k
Nội dung: viết về những người phụ nữa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với nhiều phong trào sôi nổi như Phong trào ba đảm đang..
(http://nv3.upanh.com/b2.s34.d3/ae2e9ae7789249883c141fe2499fc64d_53640853.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vmc4t0ffcs)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b5.s33.d3/e5cc93e94ce290c0ebed93672e0df74e_53640854.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvmd4tafaco)
Hình ảnh:
(http://nv8.upanh.com/b3.s32.d1/31fadf8f43773008ad400c407dca0390_53640858.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvmf7t6f5cw)
(http://nv0.upanh.com/b1.s33.d1/79b630a78147847a78ff16494a65b5d8_53640860.photo0098640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vmc3t3f5ca)
177/Thời đại Hùng Vương (lịch sử - kinh tế - chính trị - văn hoá – xã hội), Văn Tân chủ biên, hợp tác cùng nhiều giáo sư đầu ngành sử học, nxb khoa học xã hội năm 1976, sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k
(http://nv7.upanh.com/b1.s33.d2/2cd9cbc7d72d8f2f8d5841fcc66bb1dc_53640847.photo0090640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vm27t1f0cd)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b2.s32.d1/dd6d38095bc8d3c4a297c6e85df9c4a6_53640848.photo0091640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vm1dt5fbcg)
(http://nv2.upanh.com/b5.s35.d2/53ba2264a17847b44622665fef6c8495_53640852.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vmf7tcf1ck)
178/Y tướng học truyền thống phương Đông, Phan Cử, nxb từ điển bách khoa, năm 2007, sách mới tinh, giá 30k
(http://nv7.upanh.com/b4.s33.d2/8350b5d1f73dd4b617a5ef2e2586cb98_53640837.photo0085640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvm71t9f6cc)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b1.s35.d1/aeb5ed356be4ae430674d35a934c0115_53640839.photo0086640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvm71t5ybwp)
Hình ảnh:
(http://nv1.upanh.com/b1.s32.d1/6ebfc93593d8b03fc87b001900ecbe82_53640841.photo0087640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vm29t5f6cb)
(http://nv3.upanh.com/b1.s33.d3/f8b9cd151bdb33e0c480bfa962243fd4_53640843.photo0088640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vm26t3f3ce)
(http://nv6.upanh.com/b6.s33.d1/89de98dfd5ba4117f50ee1194605edf0_53640846.photo0089640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vmbctdfdcn)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 03 Tháng Ba, 2013, 09:36:29 pm
một số sách viết về quân nhân, người lính và kỷ niệm đời lính
179/Người tốt quanh ta, tập ký, tác giả: Đinh Mạnh Cường, nxb Lao động năm 1999, sách đẹp, hấp dẫn, chỉ in có 300 cuốn, giá chỉ 30k
(http://nv4.upanh.com/b4.s35.d3/664a1093f46c8b511422cd9c54971c56_53681624.photo0076640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vm19dewbsz)
Nội dung:
(http://nv5.upanh.com/b2.s32.d1/23b8b1dc4fb4cc948cd58e9724452b55_53681625.photo0077640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vm38d1w2sb)
Hình ảnh:
(http://nv6.upanh.com/b1.s34.d4/0b8b4d2f549d0a569d2f0aad0e2e2f1b_53681626.photo0078640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vm98ddw4su)
(http://nv2.upanh.com/b3.s34.d1/9a62851bd960bef929cb37c53e0858a2_53681632.photo0081640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vm71d7wcsg)
180/Những đứa con thân yêu, Đào Mạnh Duệ, nxb tp.Hồ Chí Minh năm 1993, có chữ ký tác giả, giá chỉ 25k
Nội dung viết về cán bộ và chiến sĩ của Tiểu đoàn Hải Ngoại Cửu Long II.
(http://nv4.upanh.com/b3.s35.d4/6d113a859473f0b55e05c97930b12ba0_53681634.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvmaed2wasl)
Chữ ký của tác giả:
(http://nv5.upanh.com/b2.s35.d3/008b2fdceb0d239daf005ed16881ef73_53681635.photo0083640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vm57d8wdsm)
Lời giới thiệu
(http://nv7.upanh.com/b6.s33.d3/d5d021b556b00da381eb9737b6c318bb_53681637.photo0084640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vmc5d5w2ss)
Hình ảnh:
(http://nv8.upanh.com/b2.s32.d1/00967791e3e5ccfdcd1e0cba521db04a_53681638.photo0085640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vma8dewdso)
(http://nv0.upanh.com/b1.s35.d2/8d21d620130f65ed2012a0bd22f6cac1_53681640.photo0086640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vm01d7w9li)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b3.s34.d3/5a0f92584b213736d68d79248f78b1b9_53681644.photo0088640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvm1bd5w0sa)
181/Nghịch cảnh, Nguyễn Công Hoan, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1998, sách in có 500 cuốn, giá 15k
(http://nv0.upanh.com/b1.s34.d3/9cd85ed0a87e172c154b8702cc06f50e_53681650.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vm5cd8w5lq)
182/Ngoảnh lại giang hà (tập truyện & ký), Từ Phạm Hồng Hiên, nxb hội nhà văn năm 2011, chỉ in 500 cuốn, sách mới tinh, bản đẹp, giá 30k (giá bìa 45k)
(http://nv7.upanh.com/b2.s34.d1/0d35d0b3b301b8f87b991de5039d836b_53681647.photo0090640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vmacdaw3sj)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b3.s33.d1/c070a1cb813725e128102bb3b70176b2_53681648.photo0091640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vm00dfw7lu)
183/Đi tìm những nhà thơ, Văn Xuân, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1995, giá 20k
Viết về những nhà thơ chủ yếu người Nam Bộ
(http://nv2.upanh.com/b5.s33.d3/e0465cffa20eac6e11a5091986294580_53681612.photo0071640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vma9ddw7kl)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b4.s34.d2/887e5bbc8059f143d46d54b4fd40eef7_53681618.photo0072640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vm44ddwcsi)
Hình ảnh:
(http://nv2.upanh.com/b1.s33.d3/f18ea4dd376a9238c7807bc549a42a7a_53681622.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvm6ed1w9ka)
(http://nv0.upanh.com/b3.s34.d2/b72ee3e21b0bccd6d974e503fd4e8881_53681620.photo0073640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vmcfdfw0kw)
184/Nhà đày Lao Bảo (1896 – 1945), Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Quảng Trị, cố vấn khoa học : Tiến sĩ Nguyễn Quý – Phó Viện trưởng Viện lịch sử Đảng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nxb chính trị quốc gia năm 2002, giá 30k  (đã bán)
(http://nv0.upanh.com/b4.s35.d2/087148bab4d6972e3275f79a24bda5c1_53681560.photo0053640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vmf3d9w2ma)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b6.s32.d1/9351f29fefb7eaf6a43396563496538e_53681564.photo0054640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avm65d7w0mg)
(http://nv6.upanh.com/b3.s34.d1/85a0571f702d077a601b3636ad50aef8_53681566.photo0055640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vm0cddwdml)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Ba, 2013, 12:40:00 pm
đã bán
176/Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam tập II, Nguyễn Thị Thập (chủ biên), nxb phụ nữ, năm 1981, giá 30k
Nội dung: viết về những người phụ nữa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước với nhiều phong trào sôi nổi như Phong trào ba đảm đang..
177/Thời đại Hùng Vương (lịch sử - kinh tế - chính trị - văn hoá – xã hội), Văn Tân chủ biên, hợp tác cùng nhiều giáo sư đầu ngành sử học, nxb khoa học xã hội năm 1976, sách nguyên vẹn đẹp, giá 30k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Ba, 2013, 12:42:07 pm
185/Lịch sử với những bài học, Kornai János, tuyển dịch: Nguyễn Quang A, nxb tri thức năm 2008, sách mới tinh, nội dung vô cùng hấp dẫn: bài học chuyển đổi ở Đông Âu, giá 45k
(http://nv4.upanh.com/b4.s34.d4/00c0e8d9ae2692525b759e8bd77c1f62_53720964.photo0062640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vmc2ucbfil)
Nội dung:
(http://nv5.upanh.com/b4.s32.d1/6f46bbe84d403be201633b64da0e859c_53720965.photo0063640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vm89u8b6im)
186/Mạch nguồn, Mã Thiện Đồng, nxb thanh niên năm 2008, sách bìa cứng mới tinh, giá 45k
(http://nv3.upanh.com/b3.s34.d3/1b16bb11721253e278c28585e61c3b49_53720953.photo0055640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvm68udzajs)
Nội dung:
(http://nv5.upanh.com/b6.s32.d1/139ceeba9d00b3b67de8fd7c14257901_53720955.photo0058640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvm98uaz4jx)
187/Truyền kỳ mạn lục ghi chép những chuyện lạ, bản dịch của Trúc Khê – Ngô Văn Triện, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1998, sách mới tinh, nội dung hấp dẫn, giá 20k
(http://nv8.upanh.com/b5.s34.d3/569afb77175d247464226d22114973a9_53720978.photo0070640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vmeau8bftu)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b3.s32.d1/3135d29bbe50dc0ed11ce9f555912c46_53720979.photo0071640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vm4fu6bete)
188/Theo truyền thống của các chính uỷ quân đội, Vích-to Ne-tsa-ép, nxb APN 1989, giá 20k  (bạn pvloc90 lấy)
(http://nv6.upanh.com/b2.s34.d3/2a9c9db317e974f729c1e205987cbcca_53721006.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvm5bu0b9vv)
(http://nv7.upanh.com/b1.s32.d1/e8685c851c48637e606997190c3bcbdc_53721007.photo0083640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvmbcu4bdvr)
189/Ba đời chồng, Trần Công Tấn, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 2001, có chữ ký tác giả, giá 35k  (anh jasmine2011 lấy)
(http://nv0.upanh.com/b5.s33.d3/aaba1052468cdb4de131dbe93e8d5f11_53721010.photo0085640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avm2eufb3vk)
Chữ ký của tác giả:
(http://nv3.upanh.com/b5.s35.d2/a821cc8571454b2a336304e504a4763e_53721013.photo0086640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vm9fu0b5vx)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b4.s35.d2/dc767507889e6e34220c5164bda76bdb_53721016.photo0088640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vm66u2bevw)
190/Giữ đỉnh Xạng Khăm, Trần Công Tấn, nxb văn học năm 2005, sách mới tinh, có chữ ký của tác giả, giá 40k   (anh jasmine2011 lấy)
(http://nv2.upanh.com/b2.s35.d3/1ead8807e7a0edf47fbf0d6790e9a36d_53640872.photo0105640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvm61tcf5il)
Chữ ký của tác giả:
(http://nv4.upanh.com/b5.s34.d1/0aade722c1604a078b69d9b363fec6a3_53640874.photo0106640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vm18t0f6ik)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b4.s33.d3/230c8a6e653caa8ded623f42f9795d37_53640876.photo0107640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vm3btdf6io)
(http://nv7.upanh.com/b6.s32.d1/eb6529852185f891ef08e46ba9dd05fb_53640877.photo0108640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvm04tffaix)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Ba, 2013, 03:45:49 pm
cập nhật lại sách đã bán:
anh nguyenhoangcema lấy :
1/Lịch sử với những bài học, Kornai János, giá 45k > giảm còn 35k
2/Hoàng đế bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa “Khang Hy”,  giá 40k > giảm còn 30k
3/Nghệ thuật hướng dẫn du lịch, Nguyễn Cường Hiền giá 20k > giảm còn 15k
4/Đạo nghĩa trong gia đình, Phạm côn sơn, nxb đồng nai 1999, giá 15k  > giảm còn 10k
anh vinh lấy cuốn truyện cổ trung hoa


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Ba, 2013, 11:48:15 pm
191/Những tấm lòng cao cả, Edmondo De Amicis, nxb văn học năm 2010, chỉ in 500 cuốn, giá 50k
(http://nv2.upanh.com/b4.s32.d1/5db1f41decd1ee470cc493a308bc8889_53763762.photo0102640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vl45n9w7qv)
Mặt sau:
(http://nv5.upanh.com/b3.s35.d4/ff0f1050e1a670d7493db82a3203e3d4_53763765.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvl1cnawcqt)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b4.s33.d2/a799791ce08bee851c955dd423e12ebc_53763766.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvl47ncw4dw)
(http://nv1.upanh.com/b3.s34.d2/a14c8fd8886ea709ffab5a4290e1417a_53763771.photo0105640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vl3fn7w7qb)
192/Truyện cổ Đông Nam Á (Philippin), Ngô Văn Doanh, nxb văn hoá thông tin năm 1995, giá 30k  (đã bán)
(http://nv4.upanh.com/b5.s32.d1/d06dce6553c0ac2edeef5d6bec82e1f3_53763794.photo0113640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vl7fn1w9vz)
193/Truyện cổ Đông Nam Á (Indonesia), Ngô Văn Doanh, nxb văn hoá thông tin năm 1995, giá 20k  (đã bán)
(http://nv0.upanh.com/b4.s33.d3/80f9c56ac1f58cab49a60d57c32e3016_53764740.photo0115640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvl82dem0an)
194/Sống theo sở thích thì sẽ sống lâu, Nguyễn Hiến Lê dịch, tủ sách giáo dục tâm lý xã hội, nxb Tổng hợp An Giang, năm 1989, giá 20k
(http://nv8.upanh.com/b1.s32.d1/c5d1c1de4b71120f0a572ff80b7fcb9b_53764748.photo0117640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vl92d6m6ao)
Nội dung:
(http://nv1.upanh.com/b3.s34.d3/5c192aa935d3e0b1d4851b891b7132d0_53764751.photo0120640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvlbed8maab)
195/Thư ngõ gởi tuổi đôi mươi, Nguyễn Hiến Lê dịch, nxb trẻ năm 1988, giá 20k
(http://nv4.upanh.com/b5.s32.d1/b022bbdc7914afb0beb9f2018fd3d11d_53764754.photo0121640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vl9fd9m0aa)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b4.s35.d4/158c1db416fc82e490dd89024006268b_53764758.photo0122640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvl2cd3mdag)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Ba, 2013, 08:47:21 am
196/Những ngày cuối cùng của Hit-le, G.Rô-Da-Nốp, nxb quân đội nhân dân năm 1985, giá 25k  (anh son72 lấy)
(http://nv5.upanh.com/b2.s35.d2/f597bd90f661db71f49be884e9ce8604_53817685.photo0053640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vlf5z5v1uj)
Nội dung hấp dẫn:
(http://nv6.upanh.com/b1.s35.d4/c976cf1df2af5e66ee7e36a21955f79a_53817686.photo0055640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vleazbv8ug)
197/Ben Hur tiểu thuyết, Lewis Wallace, Nguyễn Bích Như dịch, Hội văn học nghệ thuật An Giang, Hậu Giang, năm 1989, giá 30k
Viết về đề tài chiến tranh hấp dẫn thời trung cổ châu Âu
(http://nv7.upanh.com/b6.s34.d2/30a3a53ff1af1aa6c59aff159f9eafdf_53817687.photo0057640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evl4bz0vbuy)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b6.s34.d3/4985cab02471cff910a85895f9aa741c_53817689.photo0060640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vl3fz6vbeh)
Hình ảnh:
(http://nv2.upanh.com/b1.s33.d3/97e09ec734bd2655419d566f469c95a8_53817692.photo0062640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvl82zdv6ev)
(http://nv5.upanh.com/b6.s33.d2/caa41446ef82befcce0e6a7f2beacb1c_53817695.photo0063640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvlfez6v9et)
198/Điện Biên Phủ trên không chiến thắng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, Lưu Trọng Lân, nxb quân đội nhân dân năm 2003, giá 30k  (anh son72 lấy)
(http://nv3.upanh.com/b2.s35.d1/897eaa5873827ec90506aad715474f79_53817773.photo0109640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vl0fzevemr)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b6.s35.d1/e7a720fb3b91d5ab665689c27eed51ef_53817776.photo0110640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vl1bzbvcmk)
Hình ảnh:
(http://nv5.upanh.com/b5.s34.d1/c5b20eb12c610f213d4426d4067f9cd6_53817785.photo0114640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvlefz3v5mp)
(http://nv2.upanh.com/b4.s32.d1/7e905fbce644c65f4eaead4fb6108f0e_53817782.photo0112640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vl4bz1v6mu)
199/Người đánh chìm tàu chiến Mỹ USNS CARD, Mã Thiện Đồng, nxb tổng hợp tp.Hồ Chí Minh, năm 2010, giá 40k
(http://nv7.upanh.com/b2.s34.d4/8185722791aa7ede852258c47d391df0_53817787.photo0115640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vl09z5vemj)
Nội dung:
(http://nv0.upanh.com/b1.s35.d2/7c5b8775c1351d0337adbd6c2c5acc95_53817790.photo0117640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vlb2z5v6ml)
(http://nv3.upanh.com/b5.s32.d1/cacce17d027d878f4f54aefc0c96307d_53817793.photo0118640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vl91zav3xh)
200/Thời thanh niên của Bác hồ, Hồng Hà, nxb thanh niên năm 1976, giá 20k  (anh son72 lấy)
(http://nv6.upanh.com/b6.s33.d2/be80538ee69a6e8938590b5c23a07488_53817756.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvld9z3v2lo)
Nội dung:
(http://nv7.upanh.com/b3.s34.d2/db3f3907ab033e8e9d4c3839c7a9ae13_53817757.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvlf3zbv1lx)
Hình ảnh:
(http://nv9.upanh.com/b3.s34.d1/4a71a3cb2abc9746033a7c7d6ba1c40b_53817759.photo0105640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvl5cz2v5lb)
(http://nv0.upanh.com/b5.s34.d3/b5ef2ed97d0b897498eb2f2e20150e82_53817760.photo0106640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vl1bzdv8lw)
(http://nv4.upanh.com/b1.s33.d1/b621590157d8c04f54104e2f523ba8ab_53817764.photo0107640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvl54zav6lf)
201/Khảo cổ học số 2/1987, giá 20k  (đã bán)
Nhiều nội dung quan trọng
(http://nv8.upanh.com/b5.s32.d1/bf716a473b30e20b43353a7a02e5a8bc_53817748.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vla1zcv7ln)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b3.s33.d1/b90157d3d84cfc9943e64ae66ce34a8a_53817749.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vl4cz9vfld)
Hình ảnh:
(http://nv0.upanh.com/b4.s35.d2/1cab9ed424bb826fe8f5f180629e829a_53817750.photo0098640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vl70zfv7lv)
202/Du lịch Đồng Tháp, Sở văn hoá và thông tin công ty du lịch Đồng Tháp năm 1985, giá 20k  (đã bán)
thêm cuốn sách liên quan đến Nam bộ mà trực tiếp là Đồng Tháp, hihi
(http://nv3.upanh.com/b4.s32.d1/683fd134bcc9a19816a5c0d0f581398e_53817753.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvl42z3v8lm)
Nội dung:
(http://nv5.upanh.com/b1.s35.d4/690ba92fe08d91189aebd7ea318fb954_53817755.photo0102640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vl37z7vdls)
203/Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức, nxb giáo dục năm 1999, giá 80k (giá bìa 200k)
Vừa lấy thêm 3 cuốn, giành cho các bác đến sau
(http://nr8.upanh.com/b4.s30.d1/2de659992976687fdb44029c74cc1555_50330918.img2112640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=armccv6x6hi)
Nội dung:
(http://nr9.upanh.com/b1.s30.d1/6f135f6330d3709f214a9f80a65e44da_50330939.img2115640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rm85v7x1ur)
Bản chữ Hán:
(http://nr3.upanh.com/b3.s33.d3/255461a42756c7b9c04b93265eb42746_50330943.img2116640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rm21v5xbuc)
204/Kiến trúc cố đô Huế, Phan Thuận An, nxb Thuận Hoá năm 1992, giá 30k  (đã bán)
(http://nv1.upanh.com/b4.s35.d3/cab05e530f0bbdafa14164c5bc7be8a1_53817721.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evlfaz9v6zx)
Nội dung:
(http://nv3.upanh.com/b2.s32.d1/fc35181fddeb4564ec288feb53a8bf95_53817723.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vl7fz1vdzb)
Hình ảnh:
(http://nv6.upanh.com/b4.s32.d1/726a188e14faf6f6c8d8b881a41791fe_53817726.photo0081640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvl78z9vfzq)
(http://nv8.upanh.com/b5.s34.d3/186bfd0313fa7cfddf243dffb5f479eb_53817728.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vl63z4vcsg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Ba, 2013, 04:27:47 pm
205/Non nước Việt Nam sắc màu Nam Bộ, Phạm Côn Sơn, nxb phương Đông, năm 2005, giá 60k (đã bán)
(http://nv8.upanh.com/b6.s33.d3/a73ecaa8acb1904fd4172df8bbe57e97_53905358.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvl1dsdk2rf)
206/Cơ cấu và phân tầng xã hội (sách chuyên khảo), PGS.TS.Nguyễn Đình Tấn, nxb lý luận chính trị năm 2003, chỉ in 900 cuốn, giá 30k
(http://nv7.upanh.com/b5.s33.d2/36765d4939a0f622b99d373acb254a8c_53905297.photo0063640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vlccsbk7qj)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b4.s35.d1/459d82d4cbc6c304eaf8776c3e418508_53905298.photo0064640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evl4dsfkcqg)
207/Thông sử nước Anh, Tiền Thừa Đán – Hứa Khiết Minh, nxb lao động xã hội năm 2005, giá 45k
(http://nv0.upanh.com/b1.s35.d2/1377a9471d6cc581c671b0eda9acc4b2_53905400.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vl44sek0da)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b6.s32.d1/b9e80867a3b9eabf184edd34633c9cff_53905404.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vl61s2kfdg)
(http://nv5.upanh.com/b1.s34.d1/b8df3c613e7d34c4cdf7f0be0739dcd4_53905405.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vld0s1k3dy)
208/Người Việt ở Thái Lan 1910 – 1960, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khoan (chủ biên), nxb công an nhân dân, năm 2008, chỉ in 700 cuốn, sách mới tinh, nội dung hấp dẫn, giá 60k  (đã bán)
(http://nv5.upanh.com/b1.s33.d1/cef0d3fcbb5ba32b95584c2eb01e8c40_53947675.photo0091640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvlbbm3g0pt)
209/Văn hoá Việt Nam những điều học hỏi (các bình diện văn hoá Việt Nam), Vũ Ngọc Khánh, nxb văn hoá thông tin, năm 2007, chỉ in 700 cuốn, sách bìa cứng, nội dung hấp dẫn, mới tinh, giá 80k  (đã bán)
(http://nv5.upanh.com/b4.s33.d1/5eec67bca30a5b218f6618c11639a767_53947725.photo0098640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vl9am5gdyp)
210/Địa chí làng văn hoá Nghệ An, Sở văn hoá thông tin, xuất bản năm 1999, giá 20k  (đã bán)
(http://nv3.upanh.com/b1.s33.d2/7a97f21b96d8d17a3222ee4a4b8a23b6_53947633.photo0085640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvl08m1gclm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 15 Tháng Ba, 2013, 09:44:26 am
211/Từ tòa Bạch Ốc đến dinh Độc Lập (Nguyễn Tiến Hưng - Jerrold L.Schecter)
NXB Trẻ 1990
dày cộp, sách đủ trang, bìa, gáy, giá 160k
  (anh lexuantuong1972 lấy)
(http://nv4.upanh.com/b4.s35.d2/9049147dde52a693790f26e077413ce5_54001314.dsc02519zpsa8c325b5.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vl62gcb0lg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 15 Tháng Ba, 2013, 10:14:31 pm
212/Nghệ thuật Mô đéc và hậu mô đéc, Lê Thanh Đứ, nxb Mỹ thuật năm 1996, nhiều hình ảnh đẹp, sách bóng đẹp, giá 20k  (đã bán)
(http://nv9.upanh.com/b3.s33.d2/a64510e2938f19a50b1592373f9debe0_54019179.photo0086640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vs09lcu9os)
Một số hình ảnh đẹp:
(http://nv4.upanh.com/b1.s34.d3/7256b5561b8c2e4ea214ea7bf04701a1_54019184.photo0090640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avse1leu1ow)
(http://nv1.upanh.com/b3.s33.d2/75df7393c0bd629b1b7ddeff89d438ba_54019191.photo0092640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vs18leu4oy)
213/Ca Lê Hiến (Lê Anh Xuân), tuyển tập thơ, nxb văn học năm 1993, giá 30k  (đã bán)
Tác giả là con của nhà nghiên cứu văn học có uy tín Ca Văn Thỉnh, sinh ra tại Bến Tre, nhiều bài viết rất hay trong cuốn sách này như:anh đứng giữa Tháp Mười, giáng đứng Việt Nam..
(http://nv0.upanh.com/b5.s35.d2/b122ba005df9cd54de7a2094619647e4_54019150.photo0073640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vse8l8u8bn)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b5.s35.d1/4aff4056a6e017c33fc0e54bb7e3172b_54019159.photo0076640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vs04ldu3bx)
(http://nv4.upanh.com/b6.s33.d3/f2bc231b8c7610f950c413033f947e28_54019164.photo0077640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vs88lcu0ba)
214/Huế, Lê Văn Hảo – Trịnh Cao Tưởng, nxb văn hoá năm 1985, giá 20k  (anh son72 lấy)
(http://nv7.upanh.com/b3.s35.d3/796370d135668b5babac3f0c7e5d1149_54019167.photo0078640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vsdbl0u4bj)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b4.s35.d1/4168ad7beb0328bac5c35c62a63cdf97_54019168.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vs70lbu8ou)
215/Võ Thị Sáu con người và huyền thoại, Nguyễn Đình Thống, nxb quân đội nhân dân năm 2009, giá 10k  (anh son72 lấy)
(http://nv3.upanh.com/b6.s35.d4/6a5c40d5c03a3ca4e50f464f375828bb_54019173.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vs56leueod)
Nội dung:
(http://nv5.upanh.com/b6.s33.d3/a3235b070d34db109548897cebf821ef_54019175.photo0083640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vs9fl2u8or)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 16 Tháng Ba, 2013, 08:21:00 pm
216/Campuchia nụ cười không tắt, Thành Tín – Khánh Vân, nxb tp. Hồ Chí Minh, năm 1983, giá 40k (anh son72 lấy)
Nội dung viết về những năm tháng đau thương của nhân dân Campuchia dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt
(http://nv4.upanh.com/b6.s33.d3/7fbc7c4e387f207108dbcc2d7a72bfb8_54042464.photo0069640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvsffgdjaqi)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b5.s35.d2/010aa4fa4fd4bded06eb3a39858f48b9_54042466.photo0070640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs86g7jcdw)
(http://nv9.upanh.com/b5.s33.d1/0bd17743dff28f75901a60fac6a2f8c1_54042469.photo0071640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vsbagbjfdp)
217/Một người Mỹ ở Việt Nam hôm nay, Kenneth J.Herrmann,JR, Người dịch: Hồng Vân, Người hiệu đính: Nguyễn Thị Mỹ Hoa, nxb trẻ năm 2006, giá 40k  (anh son72 lấy)
(http://nv3.upanh.com/b2.s33.d1/f82e29aff38c2ea84ea44ce939e15a01_54042473.photo0073640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vs3cgdj1qe)
Nội dung:
(http://nv5.upanh.com/b4.s35.d1/7004c7e24fee90666b44ca914d434bd2_54042475.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vsc0g8j2qh)
218/Sinava Souphanouvong ông hoàng đỏ người hùng của đất nước Lào, Trần Công Tấn biên soạn và dịch, nxb trẻ năm 2004, có chữ ký tác giả, giá 35k  (đã bán)
(http://nv1.upanh.com/b2.s33.d2/aa6beb1d67df85cda116be5bb046313b_54042481.photo0076640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vsf3gej4qm)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b1.s34.d1/6d9b0fc3af747baf0935c0b3192a3481_54042484.photo0077640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvs26gej8qo)
Hình ảnh:
(http://nv2.upanh.com/b4.s34.d4/ae8a27be270b3c7004da554f7ded09c1_54042492.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vs5dg8j2qf)
(http://nv4.upanh.com/b5.s34.d2/adff33695941dab44cad9884cbe663b6_54042494.photo0081640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vs89gdj8qg)
(http://nv4.upanh.com/b4.s33.d3/588583cfa9b35c3846858496c32faf4f_54042504.photo0083640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vs6fg0j5oo)
219/Mưu lược Tôn Tử, Hùng Trung Vũ, nxb công an nhân dân, năm 2002, giá 35k
(http://nv0.upanh.com/b6.s33.d1/5de163a610e13230495724fb31ab4b43_54042540.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vsc5gdj6xk)
Nội dung;
(http://nv3.upanh.com/b1.s35.d4/0057fe34d282f167e8022edd5bd49974_54042543.photo0098640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vs01gdj3xx)
(http://nv4.upanh.com/b3.s33.d2/748579b3f5123512b9c50c4b1f64c1c1_54042544.photo0099640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vsc3g7jcki)
220/Thái cực trường sinh đạo (môn luyện tập cổ truyền của dân tộc Việt nam), Nguyễn Song Tùng, nxb thể dục thể thao, năm 1996, giá 20k
(http://nv9.upanh.com/b6.s34.d2/1aba1a733babe8ab6f5beef83ed93729_54042529.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vsc8g9j4xb)
Nội dung:
(http://nv2.upanh.com/b1.s33.d3/5cfba299ea026a2e19408b91a7b2ffc7_54042532.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvs09g0jbxq)
Hình ảnh:
(http://nv4.upanh.com/b3.s35.d1/612819172a1d8440f7500af99edf27b6_54042534.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vsaeg9jaxn)
(http://nv6.upanh.com/b2.s35.d2/8545710ddb98c10640702113df85698b_54042536.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvse2gbj6xg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 17 Tháng Ba, 2013, 07:54:52 pm
221/Quân Vương và thiếp, Nguyên tác: Margaret Landon, Người dịch: Thái Huy Quang, nxb Đất Sống, năm 1975, giá 150k  (anh quan mac co lấy lấy)
(http://nv1.upanh.com/b6.s35.d3/82c6a1a1eec4156069796eb4e82d4e0c_54042441.photo0060640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vsc8g4j6dr)
Bìa sau:
(http://nv4.upanh.com/b2.s33.d3/4c30ecad49cdcff7df47285c0cc6cf1b_54042444.photo0061640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evs66gcjbnw)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b4.s33.d2/61f3c8e5c3dad22e1bb76f910561c1c9_54042446.photo0062640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvs25g7jbna)
222/Công chúa hoả tinh, Tổ sản xuất Hải Âu tuyển dịch, năm 1973, giá 150k  (anh quan mac co lấy)
(http://nv2.upanh.com/b4.s33.d3/fdd978b53f58d8fbf9b1fae22dde503e_54042452.photo0065640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvsa1g7j1dq)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b1.s33.d2/cd56529218c3abd1d9d59a6b95bf5ae7_54042454.photo0066640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evse4g4jddn)
(http://nv0.upanh.com/b4.s34.d3/383ffc5b12df77f944ed45332d8cd2b0_54042460.photo0068640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vs67g0j8dk)
223/Bí mật các chiến dịch không kích của Mỹ vào Bắc Việt Nam, Cảnh Dương - Đông A, nxb công an nhân dân năm 2007, giá 80k  (anh nguyenhoangcema lấy)
Nội dung hấp dẫn, hình ảnh cụ thể chứng minh toàn bộ những bí mật mà không quân Mỹ đã thực hiện trong chiến tranh Việt Nam mà cụ thể là trong những cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc
(http://nv6.upanh.com/b3.s34.d2/3e8d45eedcd445d708311906ad910090_54070246.photo0101640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvs97f6a7bn)
Nội dung:
(http://nv7.upanh.com/b3.s34.d4/db1f4c23d6292aeedfef4927311233ff_54070247.photo0102640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vs7cfea4bd)
(http://nv8.upanh.com/b5.s33.d2/2ea8cbdbe8ffaef42d074ec70aa07cb6_54070248.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs2cf3a6bg)
Hình ảnh:
(http://nv9.upanh.com/b4.s33.d1/4822ddcaab5d6937a0831aa6b3b1da7e_54070249.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vs3af5acby)
(http://nv5.upanh.com/b4.s33.d1/19be2b4d33ba4f29e5165a9484aca719_54070255.photo0105640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvs99fea4bx)
(http://nv6.upanh.com/b6.s34.d2/017e1cf30e8c8cc835afcc43448069a0_54070256.photo0106640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvsdaf6a2oi)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Ba, 2013, 12:48:02 pm
224/Lào đất nước và con người, Nguyễn Trọng Điều, nxb giáo dục năm 1987, giá 20k
(http://nv2.upanh.com/b2.s34.d3/ee6af8754e217cfaa1fc1ea55af6306d_54070202.photo0084640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vsbff3a8kg)
Nội dung:
(http://nv5.upanh.com/b5.s35.d4/e25b6527a2b6dbc5f6dee48ee76b0493_54070205.photo0085640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvs6efea6km)
Hình ảnh:
(http://nv8.upanh.com/b1.s35.d1/36683a1c5ced79086dbfbe7704be8664_54070208.photo0086640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vsfcf7adzn)
(http://nv2.upanh.com/b2.s34.d3/d5f6dc7c9a654fe56dc42c09a1727621_54070212.photo0088640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vs9cfba3zi)
225/Việt sử giai thoại (65 giai thoại thế kỷ XVI – XVII), Nguyễn Khắc Thuần, nxb giáo dục năm 1994, giá 20k
(http://nv5.upanh.com/b4.s35.d2/19aa6cb61f3462c2a2b7b215f0ae720d_54070195.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evsebfdaakb)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b2.s33.d1/80c5e9565b653582b4f612d776ee6209_54070196.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvs57faacku)
Hình ảnh:
(http://nv9.upanh.com/b2.s35.d2/7bc488cd8cde123dcf0e241cd0675eb5_54070199.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvse8f3a1kh)
(http://nv1.upanh.com/b5.s35.d2/7348193afdb5fa4b6882be4ca0be6d84_54070201.photo0083640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvsacf3a3kj)
226/Người đi tìm ngọn đuốc thiêng, Thanh Giang, nxb văn nghệ tp. Hồ chí minh, năm 2000, có chữ ký của tác giả, giá 30k
(http://nv0.upanh.com/b1.s34.d3/0aa272f7aa31961c117e4c4605d572df_54070220.photo0092640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vs1cf2a0zu)
Chữ ký tác giả:
(http://nv4.upanh.com/b2.s33.d3/26103c6105d5d0c1f33992cdd60b9f1a_54070224.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vs02f8a9zf)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b1.s34.d4/52a52c873f6a12537468f2700127f619_54070228.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvsb0fbaazl)
Chân dung và một số hình ảnh:
(http://nv6.upanh.com/b3.s34.d2/9a387a61ec5152c38f31b68261bf691d_54070226.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vsb4f6aazg)
(http://nv2.upanh.com/b3.s33.d1/51e36da1df0a7521a40bb8f89a2ea1bb_54070232.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vsadf7a5bv)
227/Lịch sử Việt Nam (giới thiệu tổng quan giáo trình dành cho ngành du lịch), Tôn Nữ Quỳnh Trân biên soạn, nxb trẻ, năm 1998, giá 30k  (bác giangnam12 lấy)
(http://nv8.upanh.com/b5.s35.d2/7e1b8b00af3da3fa96da93a47483783c_54070138.photo0065640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vs3ef6adhu)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b5.s34.d1/a353f4d78e48c107b677c6bf290cc9de_54070139.photo0066640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvs92f9a5he)
(http://nv2.upanh.com/b1.s34.d1/ab603b0ce287414374215a991df8505a_54070142.photo0067640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvs1bf7abhn)
Hình ảnh:
Hình tượng rồng qua các triều đại:
(http://nv1.upanh.com/b4.s33.d1/c9ae1b767f6656b3006adaf107adb39b_54070151.photo0069640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs98fba8ob)
Bản đồ Gia Định:
(http://nv4.upanh.com/b3.s33.d1/c69cdc5f28e3065dfe75ea94f28a8b6b_54070154.photo0070640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avsb3ffaaoa)
228/Ba vụ án bí ẩn, những vụ án nổi tiếng thế giới, nxb công an nhân dân năm 2000, giá 30k (anh Cạp lấy)
(http://nv6.upanh.com/b2.s33.d3/d883adb5f3c22925258a7f6275ea8125_54070236.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vseffcabzw)
Nội dung:
(http://nv0.upanh.com/b1.s35.d3/54ab0e8f75f09b1b59280ca2de66408e_54070240.photo0098640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vs91f9a7bz)
Hình ảnh:
(http://nv3.upanh.com/b1.s35.d1/01799eb2fb08d05ae99a8bff5f7d6555_54070243.photo0099640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avs70fdadbe)
(http://nv5.upanh.com/b1.s35.d3/c2dbd7ea2904549ca8237475edd7a0f5_54070245.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vsc2f1acbh)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Ba, 2013, 10:19:56 am
229/Sáu quyển đối thoại với các nền văn hoá (6 nước Đông Nam Á: Lào, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Philippines)
Biên dịch: Trịnh Huy Hoá, nxb trẻ năm 2006, giá trọn 6 quyển là 120k  (bao cước)
Nội dung viết về địa lý, lịch sử, chính quyền, kinh tế văn hoá, nghệ thuật.. của từng nước
Sách mới tinh, còn thơm mùi giấy
(http://nv9.upanh.com/b4.s35.d3/9b650c657c539ee15da2dd4aef87f23d_54070119.photo0053640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vs53f3a3qh)
Hai nước một:
(http://nv2.upanh.com/b6.s35.d4/c0e854db553de4d54c09cc6ec4f46862_54070122.photo0054640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvs55f6afqg)
(http://nv3.upanh.com/b4.s33.d3/218547eb955e6e872253be4227e01799_54070123.photo0055640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs82f5a9qy)
(http://nv4.upanh.com/b2.s35.d4/032958c4e4f890f95f05ecc5e895a4c3_54070124.photo0056640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vs2af9abql)
Một số hình ảnh về một số nước:
(http://nv6.upanh.com/b1.s33.d2/5aded39f25c56bacdc72beaedf05ae9a_54070126.photo0057640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vsabfbaeqk)
(http://nv8.upanh.com/b1.s33.d3/7e658916cd335f893cf9401467585c38_54070128.photo0059640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vsa1fdadhv)
(http://nv9.upanh.com/b2.s33.d2/cd452de0af8ab301a77d0c9e5219d0e8_54070129.photo0060640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvs76f4a2hr)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 20 Tháng Ba, 2013, 09:50:49 am
230/nước Mỹ và Đông Dương từ Ru – dơ – ven đến Ních – xơn, Pi-tơ A.Pu-lơ, nxb thông tin lý luận, năm 1987, giá 70k
(http://nv0.upanh.com/b3.s34.d3/6bb2e8acd9aab767a25265f29e6a6866_54128710.photo0067640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvs31a4vbew)
Nội dung:
(http://nv1.upanh.com/b6.s35.d2/eeef26d4df8ce01fcf2b872ccef7d58c_54128711.photo0068640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vs4ba7vdzc)
(http://nv4.upanh.com/b4.s33.d3/efd17381a6539a05b7b6a94a903a7085_54128714.photo0069640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evs31afv8zz)
231/Những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật quân sự, V.E.Xap-Kin, nxb  quân đội nhân dân năm 1987, giá 50k
(http://nv7.upanh.com/b2.s34.d4/ec6895cbe1dead958bf5c592db4898f5_54128767.photo0091640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vse6aevbor)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b4.s35.d2/4133b81ec52e6a33c502942f105c7e20_54128769.photo0092640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vs8da5v0ms)
(http://nv2.upanh.com/b3.s35.d1/e7f74df01f7a9c36705012b12b0bcadf_54128772.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vsd4abvbmz)
232/Kỷ vật còn mãi với thời gian, Bảo tàng phụ nữ Việt Nam, nxb phụ nữ năm 2008, giá 35k (đã bán)
(http://nv7.upanh.com/b5.s35.d4/30896adf06998705d8bb40284f0378be_54128777.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vseca2v0mp)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b3.s33.d2/41d11c0e9cdb73c775a734320a7b68ac_54128779.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvsbda6v3mj)
(http://nv1.upanh.com/b2.s33.d3/57d61f07bd4e9e7e18f7fee3d9dfb239_54128781.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs2ea4v6my)
Hình ảnh kỷ vật chiến tranh:
(http://nv4.upanh.com/b3.s35.d4/7d4a4bad3738025dc8d0ada5df0848f9_54128784.photo0099640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvs5ea9v9gn)
(http://nv6.upanh.com/b5.s33.d2/732bc28ce334647b680535d274513a87_54128786.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vs4ba1vfgv)
(http://nv0.upanh.com/b1.s33.d3/c9575264cb8bad992b162bef31d62911_54128790.photo0102640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vs09advbmw)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 21 Tháng Ba, 2013, 09:43:00 pm
233/Tháng Tám không vua, Kiutzo Kobayasi, nxb tác phẩm mới năm 1986, giá 30k
Nội dung viết về nước Nhật sau thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai
(http://nv1.upanh.com/b2.s33.d3/8be9f265094611f4d417b82c08a44bc7_54182171.photo0083640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vlc9c2s9fb)
Nội dung
(http://nv5.upanh.com/b5.s34.d1/aae20ad99ed6b82c410726a6b10cf869_54182175.photo0084640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvl4dcasffh)
234/Cleopatre Nữ Hoàng Ai Cập, Carlo Maria Franzero , nxb tổng hợp An Giang, năm 1988, giá 30k
Nội dung: viết về nữ hoàng xinh đẹp và đầy tham vọng trong lịch sử Ai Cập, truyện có tham khảo một số sử liệu
(http://nv9.upanh.com/b6.s34.d4/831dcca9931366301dbd2ef3fbade0c9_54182209.photo0099640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vlb9c9s5mr)
Bìa sau;
(http://nv1.upanh.com/b5.s34.d3/bceaad9daba7b4ad018f65190bdc5850_54182211.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvl01c8s8mt)
235/Uyliam Giêmxơ, Vương Ngọc Bình, nxb Thuận hoá trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây năm 2004, giá 20k
(http://nv0.upanh.com/b3.s33.d3/6a39a303333cd295f8b0da1247f4a624_54182200.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vl44cescjg)
Nội dung
(http://nv2.upanh.com/b4.s34.d3/1d98cb3b6522d2a41506d82069df4f7b_54182202.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vl14cfs8jl)
236/Lôgich vui, Nguyễn Văn Trấn, nxb sự thật năm 1992, giá 30k  (đã bán)
Rất hấp dẫn và lý thú
(http://nv3.upanh.com/b3.s33.d1/2a023ecdbec70e24d5be1b07467b390e_54182203.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vl20c4s4jm)
(http://nv4.upanh.com/b3.s35.d2/a827e56680850a398411b44c32cc09be_54182204.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vl0fcdsdjk)
(http://nv6.upanh.com/b4.s35.d2/b218115e3e2f9d47ac9a240fa9806ff0_54182206.photo0098640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vl32c0sejo)
237/Khu di tích Lam Kinh, Nguyễn Văn Hảo, nxb văn hoá thông tin, năm 2010, giá 35k (đã bán)
(http://nv7.upanh.com/b2.s35.d2/d5a93e0707ad1630aa551fe370e66563_54182177.photo0085640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vl7ac6s1fj)
Nội dung:
(http://nv2.upanh.com/b1.s34.d2/c881640f59ade634c131ebaa2e6ee2f1_54182182.photo0088640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vlffcas1fk)
(http://nv3.upanh.com/b3.s35.d4/3d1ec987f814f94163528072e5759ed0_54182183.photo0089640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvladc1s5fs)
Tài liệu tham khảo:
(http://nv8.upanh.com/b6.s35.d4/d8db667b2f57cd8c942599d974f7ed86_54182178.photo0086640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvl51ccsffg)
Hình ảnh:
(http://nv5.upanh.com/b2.s35.d2/7d80f7533ab7970f642dfc2db655b913_54182185.photo0090640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvlc1c1sbjr)
(http://nv9.upanh.com/b4.s33.d2/4a1a0107bb02ec2a3c11b06085e45056_54182189.photo0091640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vl28c0sejc)
238/Chuyện tình ở biển, tập truyện ngắn, Đỗ Kim Cuông, nxb thanh niên năm 2003, giá 35k
Đây là một tác giả nổi tiếng được tặng nhiều giải thưởng văn học của các cơ quant rung ương và địa phương, nguyên là tổng biên tập tạp chí Nha Trang..
(http://nv5.upanh.com/b4.s33.d3/5076980f166df08befb2e9c31dd26f51_54182155.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vlf3c7scyj)
(http://nv8.upanh.com/b4.s35.d2/043235b8acbce2e4a0e50586456f745b_54182158.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vl5fc7s1yl)
239/Danh tướng Việt Nam, TS.Đỗ Đức Hùng, nxb thanh niên năm 2000, giá 35k  (đã bán)
Nội dung viết về những danh tướng tiêu biểu trong lịch sử trung cận đại Việt Nam
(http://nv0.upanh.com/b3.s34.d2/ac4f5c0da0ede33d6008e67365bb1cf9_54182130.photo0069640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avla6c4scxw)
Nội dung:
(http://nv3.upanh.com/b2.s34.d3/84d55a267759efc6b5bca0a22eaaee60_54182133.photo0070640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avlc8casdxp)
240/Án loạn thâm cung, Lưu Đức Hạnh – Lê Văn Đình, nxb pháp lý năm 1988, giá 30k (đã bán)
Nội dung viết về những vụ án thâm cung nước Việt xưa như Nam Tấn Vương tha tội cho Dương Tam Kha, vụ án Đỗ Anh Vũ..
(http://nv1.upanh.com/b3.s34.d4/9d54c77330378ec4c10d8b6e6e7decc1_54182141.photo0073640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vlb3cesakd)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b1.s34.d4/6e395078e00285a49d90631c0cf51f7f_54182146.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vlfaccsdyo)
(http://nv7.upanh.com/b3.s34.d4/3fe2c4bcd71eb8b3ba9ff1fc68ed3cfd_54182147.photo0075640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vl6fcas9yx)
241/Bảo Đại vua cuối cung Triều Nguyễn, giai thoại và sự thật, Lý Nhân Phan Thứ Lang, nxb Đà Nẵng năm 2003, giá 35k  (đã bán)
(http://nv7.upanh.com/b4.s35.d3/6735d4989df0217d180813f54dec63dc_54182107.photo0061640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evl1fcdsbxt)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b2.s35.d3/e41b76321aeb536bde40864271d88080_54182109.photo0062640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vl5ac8s1xc)
(http://nv0.upanh.com/b1.s35.d1/ba2c744d9eb27d03af113824532d05d8_54182110.photo0063640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vl4ac2sboa)
Hình ảnh:
(http://nv3.upanh.com/b4.s35.d4/25aa3712e65ee50d02075e56f28fbbbb_54182123.photo0067640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvl9dc8s7xm)
(http://nv7.upanh.com/b6.s33.d3/bac09f66977883f92e204359fecebd6f_54182127.photo0068640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evl1bc4s9xx)
242/Từ Điện Biên Phủ đến 30/4, Thép Mới, nxb tp.Hồ Chí Minh, sách dày cộp, hấp dẫn, giá 60k
(http://nv6.upanh.com/b2.s33.d3/0665f14aab3d2b5da41b74825c2011e3_54182216.photo0102640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvl3bcas1mz)
Nội dung:
(http://nv7.upanh.com/b4.s34.d4/ac6110f76ba842589b1e5dc4ea817698_54182217.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vl64c0s0mb)
243/Năm tháng chưa xa, Nguyễn Thi, nxb văn nghệ tp.Hồ Chí Minh năm 1986, giá 60k
Nội dung viết về những vùng đất chiến lược của Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ
(http://nv9.upanh.com/b1.s33.d1/51bacaad980b481aecbf0a8f8c81fd0c_54182219.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vl71cesbme)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b3.s33.d3/c69e636900ae2ae8ae3d9f69e800fdbc_54182224.photo0107640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vl36c8s3mg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 24 Tháng Ba, 2013, 07:42:38 pm
244/Người đàn bà trong thu tím, Trầm Hương, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh, năm 2001, giá 30k
Nội dung:viết về những người phụ nữ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
(http://nv7.upanh.com/b6.s35.d1/dd28ecf2f3efd07740461b3509068eb4_54263157.photo0136640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvl4cr1x4ds)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b3.s33.d2/d10bf995ca9897fa70779538b44fd31d_54263159.photo0137640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avld6rcxfdx)
245/Sao sáng trời Nam thơ và trường ca về một thời nhiều biến động, Thanh Giang, nxb Long An, năm 1991, giá 20k
(http://nv6.upanh.com/b4.s34.d2/438e0a3e976e07d2707ad9f69067c697_54263166.photo0139640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vla5rdx5df)
(http://nv2.upanh.com/b2.s34.d2/2d59c24279eaa2fcb81eb947e33e14fc_54263172.photo0141640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vlear8x1bv)
Chân dung:
(http://nv9.upanh.com/b3.s33.d2/8ac13f2486c8b584576f79c25aca54cc_54263169.photo0140640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vl3er9x5bh)
246/Trên đỉnh Thái Sơn, Hạnh Đoan, nxb phương Đông, năm 2007, giá 20k
Nội dung hấp dẫn, nhiều hình ảnh đẹp
(http://nv5.upanh.com/b5.s34.d3/92c3add15e879337d6472560bde0ceea_54263175.photo0142640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vl32r5x1bt)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b2.s33.d3/64e32f39d8f26cdd18dffe162534adbf_54263176.photo0143640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vl7arcx5bk)
Hình ảnh:
(http://nv8.upanh.com/b5.s35.d1/67dca5567e39f98defbfaf0e9d3ba520_54263178.photo0145640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvld5r8x7bo)
(http://nv9.upanh.com/b4.s34.d2/bf1b511288efdf374f98f42d6604a6c2_54263179.photo0146640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvl3fr6x2bx)
247/Jacques Yves Cousteau & tình yêu biển cả, Lorraine Jean Hopping, Trịnh Huy Hoá dịch, nxb trẻ năm 2002, giá 15k
(http://nv3.upanh.com/b6.s34.d3/33a956dd455577e844a7fe2879719d2e_54263183.photo0149640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvl72rcx5be)
Nội dung:
(http://nv6.upanh.com/b3.s35.d4/20d5dc78c557ddaefeb5c1bc51a6afde_54263186.photo0150640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vldar3xbbf)
Hình ảnh:
(http://nv7.upanh.com/b1.s33.d3/29f32abad2f2c20b4c4a7d6a4e62f08e_54263187.photo0151640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evl0ardx3bj)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Ba, 2013, 07:13:06 am
248/Truyền thống cách mạng của phụ nữ Nam Bộ thành đồng, năm 1989, giá 60k
Rất hấp dẫn
(http://nv8.upanh.com/b3.s34.d2/3a3e6df3b266287f80824917217e2d70_54357698.photo0106640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vsb8daxdlv)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b3.s34.d3/09cf07ee6c70dd10469ad708b5fcbcfe_54357699.photo0107640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evs0edexelr)
(http://nv0.upanh.com/b2.s35.d2/ee3984059be113d735bff093b84c6921_54357700.photo0108640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvsb1d9x0li)
249/Theo Bác đi kháng chiến, nxb thanh niên năm 1980, giá 35k
(http://nv8.upanh.com/b4.s35.d2/c4b87965a5ca33562d2c4a13b9549255_54357678.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evs5cd7x7yw)
Nội dung:
(http://nv2.upanh.com/b1.s35.d4/7d771a90efc3c5115932dfff53f9f4df_54357682.photo0101640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvs8edcxbfz)
250/Hỏi cung tù binh Điện Biên, Lê Mạnh Thái, nxb văn nghệ năm 1987, giá 30k
(http://nv4.upanh.com/b2.s34.d4/3513355ba0a97d724b2fb113725a0f64_54357684.photo0102640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vsc5d4xdfu)
Nội dung:
(http://nv8.upanh.com/b3.s34.d3/1584af747703df57b95661a9c79ce703_54357688.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vsddd4x2ff)
251/Anh hùng trên chín tầng mây, Lê Thành Chơn, nxb quân đội nhân dân năm 1994, giá 50k
Nội dung viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
(http://nv1.upanh.com/b1.s35.d2/552be7e4f28a2b62e83f884899e69cba_54357691.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvsb7d6x2fy)
Nội dung:
(http://nv4.upanh.com/b5.s35.d3/039fa04b9e5dc7d4cf7e6581fb3d8617_54357694.photo0105640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vs53dcx9fk)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 31 Tháng Ba, 2013, 09:21:38 am
toàn bộ số sách trên đã bán cho anh Hanoi, anh congbinh1, anh son72, anh nguyenhoangcema, anh jasmine2011 và một số anh, cảm ơn sự ủng hộ chân thành của các anh, lần tới xin được giảm giá nhiều nhiều khi các anh mua sách.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 31 Tháng Ba, 2013, 09:26:02 am
252/Văn hoá & đời sống xã hội, Thanh Lê, nxb thanh niên năm 1999, giá 20k
(http://nv5.upanh.com/b5.s35.d3/898996b5c361c20262d5bb6880c55912_54416525.photo0054640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vs8bu8l9yp)
Nội dung:
(http://nv7.upanh.com/b3.s35.d3/3c27f94987a4a7d17f04e02d31ba7809_54416527.photo0055640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs00ublbyj)
253/Tàu vũ trụ trên quỹ đạo, Iu.V.Cô-le-xnhi-cốp Iu.N.Gla-dơ-cốp, nxb Mát cơ va, năm 1986, giá 25k
(http://nv1.upanh.com/b3.s35.d3/6125faddd9fbc89c8ea3fb223a1fadce_54416531.photo0056640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vsb4u2l4fh)
Nội dung:
(http://nv2.upanh.com/b3.s35.d1/b2131081dcdc5381f9e68fd156424993_54416532.photo0057640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vsaaudl1fn)
254/Truyện Kiều, Nguyễn Du, nxb giáo dục năm 1972, giá 60k, có nhiều hình ảnh đẹp
(http://nv6.upanh.com/b3.s35.d4/b719b9f982bc43dd264efbe8d085873e_54416556.photo0062640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vs8auelejv)
Nội dung:
(http://nv0.upanh.com/b3.s35.d3/9452a4d575b157cc6ba06ecb17420ebd_54416560.photo0063640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vs1eu6ldjk)
(http://nv4.upanh.com/b4.s35.d1/6ef253dfcc2135ce437c362be9bfed84_54416574.photo0068640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvs52udl1jl)
Hình ảnh minh hoạ:
(http://nv6.upanh.com/b1.s34.d4/edba8ee593b65cc11de615575d10a8e9_54416586.photo0070640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vsa7u4l3mo)
(http://nv7.upanh.com/b1.s34.d4/11f5028cbbd927182716ba6abecc508c_54416587.photo0071640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs54u7l1mx)
255/Ca dao dân ca Thuận Hoá, văn học dân gian Bình Trị Thiên, nxb Thuận Hoá năm 1988, giá 30k
(http://nv7.upanh.com/b3.s34.d1/6e18ab9839a71115d81ad8d4e4105b75_54416497.photo0048640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvs32u5lckd)
Nội dung:
(http://nv2.upanh.com/b5.s35.d1/94e0b7949f4d08f80f5734b8e7215a37_54416512.photo0049640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs3bu7l7yg)
Phần trong bài:
(http://nv5.upanh.com/b6.s34.d4/a285b66cc62c58a5a777c21b932baf51_54416515.photo0051640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vsf5u6l9ym)
256/Vùng trắng, Diệp Hồng Phương, nxb trẻ năm 1997, giá 15k
(http://nv0.upanh.com/b4.s35.d2/eebd5bc16c9fa22990cb8d47119290de_54416520.photo0053640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs21u9l7fi)
257/Người đội lốt, G.Simenon, nxb sông Bé năm 1987, giá 15k
(http://nv7.upanh.com/b6.s34.d2/b0aef5a5fc3ff9b0a73927a79ce11026_54416517.photo0052640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vs87u6l7ys)
258/cuốn sách tranh thơ nhi đồng, nhiều hình ảnh đẹp, giá 40k
(http://nv5.upanh.com/b1.s34.d2/4ee9c754482c86f03adfc6b782474832_54416595.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vs3bu0lamj)
(http://nv1.upanh.com/b3.s34.d1/f8a1434f1728e791ad8f4fd8a9ca4d26_54416601.photo0077640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avs3au1l1gd)
259/Thế giới chung quanh ta, tác giả: Bác sĩ Lương Phán – Vũ Đình Khang.. giá 30k
(http://nv4.upanh.com/b1.s34.d2/1788439c0691123998b6d089c828ba75_54416434.photo0037640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvs32u7lalk)
Đa dạng kiến thức từ lịch sử văn hoá, khảo cổ học, y học
(http://nv5.upanh.com/b4.s34.d1/cda45f371d10592a34562387595e6907_54416455.photo0040640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vs01ufl3or)
260/Tình sử nữ hoàng Isabella, Lawrence Schoonover, Lương Thị Thận dịch, nxb thanh niên năm 1990, dày trên 400 trang, nguyên vẹn đẹp, hấp dẫn, giá 35k
(http://nv8.upanh.com/b3.s35.d1/beb1096c93ea1d1d399d9dbc0880fb66_54328428.photo0033640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vs33r6zddv)
261/Ngôn ngữ thơ Việt Nam, Hữu Đạt, nxb khoa học xã hội , giá  chỉ 30k, sách nguyên mới đẹp
(http://nv5.upanh.com/b4.s35.d1/196f4a79632ea35aee524ca14677e141_54328435.photo0035640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vs7arfzedx)
262/Khí công dưỡng sinh, Hồng Khánh biên dịch, nxb Đà Nẵng năm 2002, giá 20k
(http://nv7.upanh.com/b5.s34.d3/5f1a3230f7a65e9ee5cca665a9a18630_54351457.photo0061640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vs73nbweum)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 02 Tháng Tư, 2013, 09:00:04 am
help! anh nguyenhoangcema ơi anh xoá bớt tin nhắn đi em gửi tin khẩn cấp cho anh ạ


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Tư, 2013, 06:37:39 pm
263/Viết trên đường tranh đấu, Trần Thức chủ biên, nxb Thuận Hoá, năm 2005, giá 45k (thêm một cuốn mới)
Nội dung viết về các phong trào đấu tranh của nhân dân thành thị trong kháng chiến chống Mỹ những năm 1954 – 1975, rất hấp dẫn, có nhiều hình ảnh minh hoạ thời chiến
(http://nv8.upanh.com/b4.s35.d2/afba229ac203c341547c5538bb560a6e_54263188.photo0152640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vl56r0xebg)
Nội dung:
(http://nv9.upanh.com/b4.s33.d3/0e40e3ff78572884d7dccfdb7570bea0_54263189.photo0153640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vlf5r8x0by)
(http://nv0.upanh.com/b1.s34.d4/80e45882e1bd5ca035c7e0c381aa5bc5_54263190.photo0154640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vl0er5x4bl)
Hình ảnh:
(http://nv1.upanh.com/b2.s34.d1/a1eb501456d64a52c426b15d9ef04652_54263201.photo0157640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vl25r3x3ox)
(http://nv0.upanh.com/b3.s33.d2/906c4eb229a2a364b7a5adc6ed26900f_54263200.photo0156640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvlccr8x1oo)
(http://nv1.upanh.com/b3.s35.d1/91f3c074739d6c43b0dd7b4dde24dbbb_54263211.photo0160640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vl42r3xboy)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Tư, 2013, 08:35:10 pm
264/17 cuốn tạp chí xưa và nay, rất dày và đẹp, nhiều nội dung hấp dẫn, giá 255k (trung bình 15/ 1 quyển) bán trọn bộ không bán dời
Nội dung của 17 cuốn tạp chí xưa và nay gồm nhiều vấn đề lịch sử hấp dẫn như: tìm lại diện mạo Đông Kinh Kẻ Chợ, Khúc Thừa Dụ, bia ký và đời sống, cương vực lãnh thổ nước ta thời chúa Nguyễn và vua Nguyễn, Hoàng Sa Trường Sa đích thực của Việt Nam những tư liệu lịch sử, tình hình Đại Việt khi quân Tây Sơn ra Bắc, nếp sống của người Hà Nội xưa, khảo cứu lăng mộ Hoàng đế Quang Trung , bối cảnh nước ta thời Trịnh Nguyễn, nghĩ về Phan Khôi, nghiên cứu Hán Nôm, Lính thợ Đông Dương – lao động cưỡng bức, Triết vương Trịnh Tùng với lịch sử dân tộc, Tả tướng Lê Văn Duyệt, Trường Dục – Luỹ Thầy……
(http://nw8.upanh.com/b5.s34.d3/3d83baddba7fdcdf084090dad5eab4b9_54604618.photo0065640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brv8bb8u8sw)
(http://nw1.upanh.com/b1.s35.d2/93c27142b5bde6c62c75a9166bf4f3c8_54604621.photo0066640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rvc6b0ucsp)
(http://nw2.upanh.com/b5.s35.d2/542c2abf1905f1b870bdb3728f0cadce_54604622.photo0067640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rv59b5uesf)
(http://nw4.upanh.com/b4.s34.d4/b1d6b8d6b27f6def10e0abb23f1f33f9_54604624.photo0068640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rv2eb1u4lu)
(http://nw5.upanh.com/b5.s35.d4/b2007edb74fa2b878e740c8a590083a4_54604625.photo0069640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rva9b3u5le)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 06 Tháng Tư, 2013, 12:50:37 pm
265/Những bức thư tình tuyệt vọng của Gabrielle Russier, Raymond Jean, Đinh Bá Kha dịch, Anh Châu xuất bản năm 1973, giá 100k
(http://nw5.upanh.com/b6.s35.d2/bba478782a1ae321d464da009a079e6e_54604635.photo0073640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rveabbu9ls)
(http://nw6.upanh.com/b4.s34.d1/ec5039bb39f487a41d51042364d56efb_54604636.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brvbbbeu2lo)
266/Khảo luận về Nguyễn Khuyến, Nguyễn Xuân Hiếu – Trần Mộng Chu, nxb Nam Sơn năm 1960, giá 100k
(http://nw2.upanh.com/b5.s35.d4/f4d975618a0990c1b941706fc050f47c_54604662.photo0083640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7rvc1b8uamu)
Nội dung:
(http://nw5.upanh.com/b2.s35.d4/95db7b3d482bd4a2862526b902605118_54604665.photo0084640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frva0b0ufmp)
(http://nw9.upanh.com/b5.s35.d3/1e3b40a3e512a6d420ebabbd97a23fb8_54604669.photo0085640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rva2bbufmy)
267/Việt – Văn độc bản lớp đệ tam, Trần Trọng San, bộ văn hoá giáo dục và thanh niên trung tâm học liệu năm 1959, giá 100k
(http://nw6.upanh.com/b4.s35.d1/caef9861688770126baa39f7f76a0796_54604646.photo0078640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv68bcudlg)
Nội dung:
(http://nw7.upanh.com/b1.s35.d2/739396418db744d3f064d2487cb6307c_54604647.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drv2fbdu6ly)
(http://nw3.upanh.com/b4.s35.d1/428c56ffa0e950a6f66f4424048749c7_54604653.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rv91b9ucmr)
Hình ảnh:
(http://nw9.upanh.com/b1.s34.d2/38aa94b176de50454fa9987d803a796a_54604659.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brvd3b4uemx)
268/Xingapo đặc thù và giải pháp (sách tham khảo), Học Viện Quan hệ quốc tế PGS.TS.Dương Văn Quảng, nxb Chính trị quốc gia năm 2007, giá 40k
Nội dung với nhiều nội dung hấp dẫn từ lịch sử, địa lý con người đất nước Xingapo, đến chế độ chính trị của nhà nước này, chiến lược phát triển và chiến lược ngoại giao với từng nước…
(http://nw3.upanh.com/b2.s34.d3/bd83732ba0357d1cb881b6e98e5f6103_54604703.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drv93b6ufpj)
Nội dung:
(http://nw9.upanh.com/b5.s34.d3/bb6de9012736d22a548c222dcf981418_54604709.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv8abeu9wd)
(http://nw0.upanh.com/b5.s34.d2/3f807ac731ed0ccfbae5aebcf36d4a36_54604720.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rv1db4udww)
(http://nw9.upanh.com/b1.s34.d4/dcaddc6e7e26ee6ad84d67d0b0bea55b_54604729.photo0099640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1rvf5b9e4ch)
(http://nw3.upanh.com/b6.s34.d2/3c9147740f9d3a0bccbfcd210a42660d_54604733.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv67b1e0cr)
269/Hung thủ vùng đầm lầy, Những vụ án nổi tiếng thế giới, nxb công an nhân dân năm 1998, chỉ in 700 cuốn, giá 30k
Nội dung viết về những vụ án hấp dẫn nổi tiếng thế giới..
(http://nw1.upanh.com/b1.s35.d1/c848515ab2b01d82566d584abb596cce_54604691.photo0092640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crv87b7u9pm)
Nội dung:
(http://nw5.upanh.com/b4.s35.d4/4698d4484eef56a265982f0a805daa03_54604695.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rv48b4u8px)
(http://nw0.upanh.com/b6.s35.d4/53536a2fbb2e21b0d00e307010f0c688_54604700.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rv14b7udpa)
270/Đại tiểu Hồng bào Hải Thuỵ, Lê Gia, nxb trẻ năm 2000, chỉ in 500 cuốn, giá 70k/ trọn bộ 2 tập
Nội dung hấp dẫn viết về thanh quan Hải Thuỵ với nhiều tình huống ly kỳ hấp dẫn
(http://nw7.upanh.com/b3.s35.d4/4caabd23e6bb4e18698df256b6754d42_54604737.photo0101640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frvf8b4uffm)
Từng tập:
(http://nw0.upanh.com/b3.s35.d4/aa43742ce0a10a046bf341b864342f14_54604740.photo0102640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rv32beuefo)
(http://nw5.upanh.com/b3.s34.d2/074e0f8585819d66d6258ce96721cece_54604745.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7rv97b0u8jc)
Nội dung:
(http://nw2.upanh.com/b2.s35.d3/6d036e826160a5f1db850fe34d17aa99_54604752.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1rv6abdu5jq)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Tư, 2013, 04:55:24 pm
271/Có một trận tuyến thầm lặng, Trần Bạch Đằng – Lê Ngọc Trác chủ biên, nxb Chính trị quốc gia, năm 1995, khổ to, dày , bìa cứng, giá 60k
Viết về cách mạng miền Nam việt nam với những bộ phận như chiến sĩ giao liên, chiến sĩ thông tin..
(http://nw8.upanh.com/b4.s35.d2/b9d5b144d385a1ec6787fea7feb62297_54550788.photo0088640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rvacq3acjv)
Nội dung:
(http://nw1.upanh.com/b2.s35.d2/dd8479538ab75330d93e7bfb7681b50c_54550791.photo0089640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv76q3a6jt)
(http://nw4.upanh.com/b5.s34.d1/bc82cc9de1c4b9dc6c1cc9952f07eecb_54550794.photo0090640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rvfeq1a0jo)
Hình ảnh:
(http://nw8.upanh.com/b4.s35.d1/9e7e734a68516aa0143beac6715a71f8_54550798.photo0091640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erv53q8abju)
(http://nw1.upanh.com/b3.s35.d1/519b0bdb94f845276a560167174476e5_54550801.photo0092640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rv1eq8a5jp)
272/Hồ Văn Dũ người đàn ông và “chiếc gậy thần đi tìm mộ liệt sĩ”, Vương Hưng, nxb Lao động năm 2010, bìa cứng, giá 30k
(http://nw4.upanh.com/b2.s34.d3/e34dae013af9789bdcf34be59fed3b81_54550804.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rvf6q1a7jg)
Giới thiệu:
(http://nw5.upanh.com/b6.s34.d1/7df78bf35762fee79c0ef0218d821e3d_54550805.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rv0aq4a1jy)
Hình ảnh:
(http://nw6.upanh.com/b6.s34.d3/a9b4461148a447cbdc98057e52b93954_54550806.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erv5eqfa7jl)
(http://nw1.upanh.com/b6.s34.d3/d3010155861b90c9aac47c42a9eaa642_54550811.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rv1fq7a3ar)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Tư, 2013, 09:42:15 pm
273/Bộ các nước và một số lãnh thổ trên thế giới hai tập, Hoàng Phong Hà – Đinh Mỹ Vân (chủ biên), nxb chính trị quốc gia năm 1994, giá 60k trọn bộ
(http://nw2.upanh.com/b2.s34.d3/8839494608e928ba602b54d62f49d148_54656662.photo0091640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brv01o5dbqz)
274/Khoa học chính trị thể chế chính trị các nước Asean, Nguyễn Xuân Tế, nxb tp. Hồ chí minh năm 2001, giá 40k
(http://nw4.upanh.com/b5.s35.d4/1e1d4ba1b6721af0dd62a62eeebf9de6_54656704.photo0110640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rv9ao0d6rk)
275/Những điều lý thú về nước Pháp, Hữu Khánh, Viện Idecaf, giá 20k
(http://nw5.upanh.com/b4.s34.d1/6e0c2e2b8f4f901bc91ba91db18564ad_54656685.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erv86o8d0hb)
Hình ảnh:
(http://nw6.upanh.com/b6.s34.d4/a2f22d3bf093f3d4534a594e14511aba_54656696.photo0104640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rv6eo1d5un)
276/Lịch sử Indonesia, TS.Huỳnh Văn Tòng, năm 1992, lưu hành nội bộ, giá 20k
(http://nw3.upanh.com/b3.s34.d1/92d8c889a40fd9761a40462cc568a690_54656673.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rvb1o4d1hh)
277/Con mắt dọc đường tạp bút, Nguyễn Công Thắng, nxb trẻ năm 2006, có chữ ký tác giả, giá 40k
(http://nw3.upanh.com/b5.s34.d4/b8da77a63711c0c08852a33941d67619_54656623.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erv74o1d1ic)
Chữ ký:
(http://nw4.upanh.com/b1.s35.d1/aa90699fd721ae9428fdd41101608358_54656624.photo0075640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rv1aodd3io)
278/330 danh nhân thế giới (văn học nghệ thuật & khoa học kỹ thuật), Trần Mạnh Thường, hiệu đính: GS.Nguyễn Văn Trương, tổng biên tập: GS.Vũ Ngọc Khánh, nxb văn hoá năm 1997, giá 65k
(http://nw5.upanh.com/b2.s34.d3/7cb3b0a6ecde3050bb51dc53dc243079_54656735.photo0126640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rvdeo7dfnh)
279/Danh nhân lịch sử Việt Nam tập 2, Đinh Xuân Lâm – Chương Thâu, nxb giáo dục năm 1988, giá 30k (các danh nhân lịch sử việt nam từ cổ trung cho đến cận hiện việt nam)
(http://nw6.upanh.com/b1.s34.d1/c5d4ecb87f93a7f9e537e0678d447db1_54656746.photo0130640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1rve3oed1di)
280/Những cú đá mãnh liệt đại hùng quyền, Trần Tuấn Kiệt, nxb tp.hồ chí minh năm 1991, giá 20k
(http://nw4.upanh.com/b4.s35.d4/8408933a8cf7ec35648ed06da67413ce_54656754.photo0136640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1rv82oad3du)
Hình ảnh:
(http://nw3.upanh.com/b3.s34.d2/7bbe7301982c5f5062054e19a8b09d6c_54656763.photo0139640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv9eo9d7dm)
281/Ngày xưa lưu dấu, Tôn Thị Đức, nxb trẻ năm 1996, giá 15k
(http://nw1.upanh.com/b3.s34.d2/43fe98c0e8b4cc4cf6d21273f3a6038e_54656751.photo0134640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rve7o4ddnp)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Tư, 2013, 08:46:37 am
sách vừa đăng lên xin mời các bác ạ


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Tư, 2013, 10:16:40 am
đã bán 269


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Tư, 2013, 10:39:14 am
đã bán hết 17 cuốn tạp chí xưa và nay


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 10 Tháng Tư, 2013, 07:17:57 pm
282/Danh thắng và kiến trúc Đông Nam Á, Ngô Văn Doanh, nxb  văn hoá thông tin năm 1998, dày hơn 500 trang, giá 60k
(http://nw4.upanh.com/b4.s34.d4/f3e03da492eba2ec402100f1f91635b5_54737724.photo0001640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rvc8g0mfll)
283/Ca trù nhạc thơ hân thưởng, Nguyễn Quảng Tuân, nxb tp. Hồ chí minh năm 2011, chỉ in 500 cuốn, giá 50k
(http://nw3.upanh.com/b3.s34.d1/56a4dfdb54396011228985291e6e5bd2_54737753.photo0016640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brvecgemaxr)
284/Các con đường của triết học phương Tây hiện đại, J.K.Melvil, biên dịch: Đinh Ngọc Thạch, Phạm Đình Nghiệm, nxb giáo dục năm 1997, giá 30k
(http://nw8.upanh.com/b5.s35.d1/169153535a4bd0de69fe2da52c503a12_54737748.photo0013640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rvb0g9maol)
285/Đà lạt trăm năm song ngữAnh – Việt, Trương Phúc Ân – Nguyễn Diệp, công ty văn hoá tổng hợp Lâm Đồng, giá 40k
(http://nw9.upanh.com/b2.s35.d1/d7526e05f5a72029a7ef9008bd403fc1_54737739.photo0008640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1rv55g5m1ob)
286/Sổ tay sự kiện chiến tranh Việt Nam, Jeff Sten Marc Leepson, nxb chính trị quốc gia, trung tâm báo chí nước ngoài – bộ ngoại giao, năm 1993, giá 20k
(http://nw6.upanh.com/b5.s34.d3/bf066092b2afe41c4b7e10de3d5f901c_54737796.photo0037640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frv5ag2m0yz)
287/Hỏi đáp về các cuộc khởi nghĩa Việt Nam, Phạm Trường Khang, nxb văn hoá thông tin năm 2009, giá 30k
(http://nw6.upanh.com/b1.s35.d1/9fdf96e2f9b6ab17e2dcc8c2a57e3cc9_54737776.photo0028640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rvcag1mfki)
(http://nw7.upanh.com/b3.s35.d4/1fbe3ccb93dc8f21ff11a5dbc143d213_54737777.photo0029640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rv1bgemckt)
(http://nw8.upanh.com/b1.s35.d1/b24cb626b1facbebae8141a95e6b1c73_54737778.photo0030640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brvdbg2m4xw)
288/Truyện cổ sự tích cứu vật phóng sinh, Thích Phước Sơn, nxb tp. Hồ Chí Minh năm 2005, giá 15k
(http://nw2.upanh.com/b5.s35.d4/617ce8f830fba3ec50ffbeda2c686936_54737782.photo0031640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rv37gfm4xf)
(http://nw6.upanh.com/b4.s34.d4/54d5da69fc1b6f2aa94015dcf7212993_54737786.photo0035640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv72g2m9kq)
(http://nw0.upanh.com/b1.s35.d1/d4de44d79bae5c88b725e203431e3060_54737790.photo0036640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rv87g7m0kv)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Tư, 2013, 10:08:23 pm
289/Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh với công cuộc khai sáng miền Nam nước Việt cuối thế kỷ XVII, Như Hiên Nguyễn Ngọc Hiền, nxb Đồng Nai năm 1995, giá 60k (ông là một danh tướng phục vụ ba đời chúa Nguyễn)
(http://nw7.upanh.com/b3.s34.d4/4874cf5c30d95726e26e761f00a24400_54763617.photo0118640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rv20faj5wx)
Nội dung:
(http://nw0.upanh.com/b3.s35.d2/8e5c24d58eb6ebc46fde12f009962066_54763620.photo0119640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rva4fej8wu)
(http://nw4.upanh.com/b1.s34.d3/763b8d19460cc3718ed4a2592db03f65_54763624.photo0120640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rv93f3jewf)
Tài liệu tham khảo:
(http://nw7.upanh.com/b4.s35.d4/c0f5735f1abaf8ee43a8a99da75475c6_54763627.photo0121640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frvd4f4j4wy)
Hình ảnh:
(http://nw6.upanh.com/b6.s35.d2/2ecd901bcf96048b116f4b17b05ac1b6_54763636.photo0125640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rvcef0j9ww)
(http://nw7.upanh.com/b2.s35.d2/d81c74071340d162252d6ecc42eed678_54763637.photo0126640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frv17f1a2cc)
290/Cuộc tổng tiến công chiến lược xuân 1975 và sự cáo chung của chế độ Sài Gòn, Tiến sĩ Nguyễn Huy Thục, nxb công an nhân dân năm 2005, giá 45k
(http://nw7.upanh.com/b2.s35.d2/efe4b87836f412f5b0b6faa9e52a1a7a_54763607.photo0116640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rv94f3j2pm)
Nội dung:
(http://nw2.upanh.com/b3.s35.d2/e833a31da57ed2d082bc5662c7d91b45_54763612.photo0117640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rvabffjawi)
291/Di tích danh thắng Hà Nội và các vùng phụ cận (Anh – Việt), Lưu Minh Trị - Giang Quân và các tác giả, nxb Hà Nội năm 2000, giá 60k
(http://nw7.upanh.com/b4.s35.d3/0d199137857a4015358b706bb3e359ae_54763467.photo0065640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rvb8f9rbkc)
Nội dung:
(http://nw8.upanh.com/b4.s35.d3/57b92c1b70aac0a7a51dd8e415680ecc_54763468.photo0066640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv36f2r2xa)
(http://nw0.upanh.com/b1.s34.d4/9b30816df676cfd8511ea48e01acb07b_54763470.photo0067640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rvccfcr3xf)
Hình ảnh:
(http://nw2.upanh.com/b4.s35.d3/618d1682333cc3ab5e438a062674a58b_54763472.photo0068640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rva5ffr1ku)
(http://nw0.upanh.com/b3.s35.d4/12f7c53b650e74a4004524aa19577b25_54763480.photo0069640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crvf5f7rekl)
292/Văn hoá Việt Nam một chặng đường, nhiều tác giả, nxb văn hoá thông tin và tạp chí văn hoá nghệ thuật, năm 1994, giá 40k
(http://nw6.upanh.com/b3.s34.d3/7c203bb2ee211f7376b2feb63f63f339_54763486.photo0071640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rv2bf5r3kz)
Nội dung:
(http://nw8.upanh.com/b2.s35.d2/7c809fd483b05dc4d3031d43b28c9b8e_54763488.photo0072640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rvd9f4r5kw)
(http://nw0.upanh.com/b6.s35.d3/03903750a889c58712bb52a1c68015d1_54763490.photo0073640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1rve9f3r1ka)
Hình ảnh:
(http://nw3.upanh.com/b3.s34.d4/d20a9b9da7c89bbfb0902e9748b616e0_54763493.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crv60farakj)
(http://nw0.upanh.com/b6.s34.d4/cd72a2e2b75dc85ba4fe782a3f5e3a20_54763500.photo0076640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rvaff9resv)
293/Về nguồn văn hoá cổ truyền Việt Nam, Đông Phong, nxb Mũi Cà Mau, năm 1998, giá 30k
(http://nw1.upanh.com/b5.s35.d2/c5770921f01992f91f2caec1ca741af2_54763501.photo0077640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rv0affrcsr)
Nội dung:
(http://nw3.upanh.com/b2.s35.d4/3ddb94a58f3ff920b608335f33f58221_54763503.photo0078640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rv91f6rcst)
(http://nw5.upanh.com/b4.s34.d3/9db4da6e1489df964268c6d1ae05b102_54763505.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rv27f7r0ss)
Tài liệu tham khảo:
(http://nw7.upanh.com/b4.s35.d2/7a612ad4416c961059b6ad8bdaca96f3_54763507.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rvbeffr5sx)
294/Hỏi chuyện đời bà “thứ phi” Mộng Điệp với cựu hoàng Bảo Đại, Nguyễn Đắc Xuân, nxb Thuận Hoá năm 2008, chỉ in 500 cuốn, giá 30k
(http://nw8.upanh.com/b4.s34.d4/e9320f9d89d76c47c11f235ff76754c3_54763548.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frvb0f1a0io)
Nội dung:
(http://nw3.upanh.com/b5.s34.d3/e96ab0b95821fcf645924f0b636c6904_54763553.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rva4f0a3tc)
Hình ảnh:
(http://nw5.upanh.com/b4.s34.d4/77f4d54116d6b834bc3ac4cd2a12225b_54763555.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frv1effa3ip)
(http://nw6.upanh.com/b1.s35.d4/3f0e4d14413f08a3333f5a8572da3685_54763556.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rv32fba5if)
295/Con đường tơ lụa, Xa Mộ Kỳ, Nguyễn Phổ dịch, nxb trẻ, giá 60k
(http://nw0.upanh.com/b3.s34.d3/e125dac836ef51dbcd7d6eff436796af_54763580.photo0108640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7rve8f5a8tg)
Bản đồ:
(http://nw2.upanh.com/b1.s34.d3/91dcb261b93731356e4ec83eb5d243ef_54763582.photo0109640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brvfdfdaetl)
Hình ảnh:
(http://nw4.upanh.com/b5.s35.d3/16d55856af55a014e1133fa9536003db_54763584.photo0110640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drv36f0j8pq)
(http://nw5.upanh.com/b5.s34.d3/cddc9d26ecf59878d60a911dae0055fb_54763585.photo0111640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rvf3f7japh)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Tư, 2013, 09:45:20 pm
296/Anh ơi có cuốn sách này rất hay và em thấy rất hợp với anh ạ
Lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam (sơ thảo),  Tổng biên tập: Phạm Ngọc Trương, Cục điện ảnh Hà Nội năm 1983, khổ to lớn, dày cộp, có bọc bìa bóng ngoài, giá 120k
(http://nw8.upanh.com/b3.s36.d1/f4b10097c11ffa0fe84f6fd9b28aa745_54812238.photo0100640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=art85mddblq)
Vài lời thay nội dung:
(http://nw3.upanh.com/b6.s36.d2/ea466827f769e0f5a8e665bede2a85c1_54812243.photo0101640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7rta4medbly)
Hình ảnh về những khoảnh khắc đáng nhớ của điện ảnh cách mạng:
(http://nw6.upanh.com/b3.s36.d1/5021a436c6f009d7c21c441d87d967f7_54812256.photo0108640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rt46m3d7mz)
(http://nw7.upanh.com/b2.s36.d1/661fe87fb13997f6ffb30a26e2e509a8_54812257.photo0109640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rt38m9ddmb)
(http://nw9.upanh.com/b5.s36.d1/251223f0b31ae5dadf553836c60ae738_54812259.photo0110640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rt95m0d8me)
(http://nw3.upanh.com/b5.s36.d1/8da172f318df900dd0df6cd747e126ed_54812263.photo0112640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rt0am1dfmd)
(http://nw1.upanh.com/b1.s36.d2/a486de86337e535e9e7d40c1e8e3dbbc_54812261.photo0111640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rtd6m6d4mh)
(http://nw5.upanh.com/b3.s36.d1/4e455f5c83100ce3f308f9a7df235c19_54812245.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drt8em4ddlm)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 16 Tháng Tư, 2013, 10:59:07 am
297/Thơ văn yêu nước nửa sau thế kỷ XIX (1858 – 1900), Hợp tuyển thơ văn yêu nước, nxb văn học năm 1970, giá 120k
(http://nw8.upanh.com/b2.s36.d2/5f3427d33cc962487c4d3f13bb09c612_54859678.photo0079640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rte9a9iexl)
Nội dung:
(http://nw4.upanh.com/b1.s36.d2/b9bd24933b4195e2b725516923a88f98_54859684.photo0080640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rt5aadi0ki)
(http://nw6.upanh.com/b6.s36.d2/20c180533ca882b02980f437736f7ac4_54859686.photo0081640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rt18a8i9xw)
(http://nw8.upanh.com/b4.s36.d2/17ff7473969a21b0e240be62b8783c25_54859688.photo0082640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rt30abidko)
(http://nw0.upanh.com/b2.s36.d2/926500f56cdbda351bb4ae74ddb7dc49_54859700.photo0086640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rt55a2ickl)
298/Câu thơ yên ngựa, Hoàng Yến (tiểu thuyết lịch sử), nxb thanh niên năm 1987, giá 50k
Viết về triều đại nhà Lý với các đời vua và quan lại triều lý dựa trên tư liệu lịch sử
(http://nw4.upanh.com/b3.s36.d1/13a7830fae8967eddd44351861d40faa_54859724.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rtcfa8i5zl)
Nội dung:
(http://nw1.upanh.com/b4.s36.d2/3d08b5a44c17f36c5d4be8e2a2219f9f_54859731.photo0096640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rt6da0i5bt)
299/Mạch nước trong, Vĩnh Quyền, nxb thanh niên năm 1986, giá 35k
Nội dung viết về triều Nguyễn  thời điểm diễn ra phong trào Cần Vương với các cuộc khởi nghĩa (có những dã sử ly kỳ)
(http://nw4.upanh.com/b3.s36.d2/45823db3e07414a1831010f9542d01f8_54859734.photo0097640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7rt9ea9i9za)
Nội dung:
(http://nw7.upanh.com/b3.s36.d2/5d71e30963ba9a8f0b6c913f7378ec48_54859737.photo0098640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rtd1a3idbb)
300/Hoa quỷ tam giác vàng, Bohuslav Snajder, Lê Anh Tú dịch, nxb tp.hồ chí minh năm 1988, giá 40k
(http://nw2.upanh.com/b6.s36.d2/b7a6803664e92a3c96cf1d9a019c160a_54859762.photo0106640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brt74a7i2oq)
Nội dung:
(http://nw3.upanh.com/b6.s36.d1/8ae27255c27cf4126f35dff6c75f2ee1_54859763.photo0107640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rt4baci1oh)
(http://nw9.upanh.com/b1.s36.d1/41362ee37d64d118675ba73b80eaf14a_54859769.photo0108640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rt4eabi8om)
Bản đồ:
(http://nw4.upanh.com/b5.s36.d1/1c4df6e465f3a5d166ddaa4012d9daa7_54859774.photo0109640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rte2a1iaoz)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 22 Tháng Tư, 2013, 01:06:03 pm
301/Bác Hồ hồi ký, nxb văn hoá thông tin năm 2001, giá 35k
Nội dung rất nhiều: Viết về quê hương  và thời niên thiếu, cũng như quá trình đi tìm đường cứu nước của Người cho đến khi người về lãnh đạo cách mạng Việt Nam..
(http://nw2.upanh.com/b4.s36.d1/a3f2c70a06a6afe8cfa21d4c572c982a_55008862.photo0132640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crvf7vaz2og)
Nội dung:
(http://nw3.upanh.com/b3.s38.d3/81bf67b96c96a56e2a754adb6a56a0cb_55008863.photo0133640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rv67v8z0oy)
(http://nw6.upanh.com/b2.s36.d1/4fc179c7342d0ed334e4cf618d954dbc_55008866.photo0134640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1rvdevcz1xn)
Hình ảnh:
(http://nw8.upanh.com/b4.s37.d4/f0d7f4ae50d8a88044e0c32f9a8911c6_55008868.photo0135640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rv6cvcz6xv)
(http://nw9.upanh.com/b4.s37.d2/b4fd7f038b2dfc6d5451be60f9bad753_55008869.photo0136640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brv25vbz1xr)
302/Thư riêng của bác Hồ, Trần Quân Ngọc, nxb trẻ năm 2006, giá 35k
Nội dung: những lá thư của Người viết cho người Mỹ thời kỳ đầu mà đại diện là tổ chức OSS, thư gửi người Pháp buổi đầu trước khi giành chính quyền, cũng như thời kỳ đàm phán năm 1946, thư gửi đồng bào cả nước trong toàn quốc kháng chiến…
Bên cạnh đó là cả những hình ảnh Người đã từng chụp cùng với các tổ chức, đoàn thể..
(http://nw2.upanh.com/b6.s37.d3/554e96cc3bdd51c4e53646f73e4e459a_55008892.photo0147640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv56v8z7ki)
Nội dung:
(http://nw5.upanh.com/b1.s36.d1/db24e695310bbf5c5156c2d87ab863a6_55008895.photo0148640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rv8dvfz0kc)
Hình ảnh:
(http://nw8.upanh.com/b1.s37.d4/763c76ab732f400df598def142db601f_55008898.photo0149640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1rv6bv4z9yu)
(http://nw9.upanh.com/b6.s38.d2/56cbf6966bf98a82bd1089b40713becc_55008899.photo0150640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erv1ev3z1ye)
(http://nw3.upanh.com/b2.s38.d1/6e00da2f111227d555f900c6cd59862f_55008903.photo0151640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rv39v9zeyd)
303/ Biệt động những chiến công bất tử, Hồ Sĩ Thành, nxb trẻ năm 2002, giá 25k
Nội dung: viết về những chiến công hiển hách của các chiến sĩ biệt động thành
(http://nw5.upanh.com/b6.s38.d3/1b7f8cb6fb5395acdaa84c63856c14a6_55008875.photo0138640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rvf5vdzbxx)
Nội dung:
(http://nw6.upanh.com/b2.s38.d2/a63df95a2b20b5bcb231387890f90e03_55008876.photo0139640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rvcdv0z7xz)
(http://nw7.upanh.com/b1.s38.d1/11c5c532c3726909716fcf50f50c716a_55008877.photo0140640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erv7dvfz8xb)
Hình ảnh:
(http://nw6.upanh.com/b5.s38.d4/93c092e955c5238ddce2fa8e62fb6137_55008886.photo0144640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rv6dv4zfxl)
(http://nw8.upanh.com/b1.s37.d1/8a554cda5b7d577fd8b88fd5f36fad0c_55008888.photo0145640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frv35vczbkn)
(http://nw9.upanh.com/b1.s38.d2/4782e0a79432f0e8152750d0f388375f_55008889.photo0146640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brvb4v6zdkd)
304/Hồ sơ một thế hệ, nxb trẻ năm 1996, giá 30k
Nội dung viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của thế hệ thanh niên anh hùng với những nội dung hấp dẫn như: Dùng vũ khí Nguyễn Cao Kỳ phá bầu cử tổng thống, tàu chiến trong thành phố, tiến công dinh Độc Lập….
(http://nw4.upanh.com/b4.s38.d4/5a1f0cd15e44ccc0efbb122632a6dfdd_55008844.photo0126640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erv53vdz3on)
Nội dung:
(http://nw5.upanh.com/b5.s37.d4/810073d68fe140be5b249f00fe778963_55008845.photo0127640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rve2v1z6od)
(http://nw8.upanh.com/b1.s36.d2/c43781dc5d241655bce7f9261f3a9e3a_55008848.photo0128640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crvcbvbzbol)
Hình ảnh:
(http://nw0.upanh.com/b3.s37.d1/d9d5866b07e0493a13b7216e3f1065fd_55008850.photo0129640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crvddvfz6ok)
(http://nw7.upanh.com/b2.s37.d1/ff122760bc96210ea6d80499f62bd04d_55008857.photo0130640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=arv08v3zbxc)
(http://nw0.upanh.com/b3.s38.d2/7c43683d8deb05bca1ccb08f45950a34_55008860.photo0131640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erv4bvczaof)
305/Lịch sử các học thuyết kinh thế, Nguyễn Văn Trình – Nguyễn Tiến Dũng, nxb đại học quốc gia tp. Hồ chí minh năm 2000, giá 30k
(http://nw7.upanh.com/b1.s38.d4/2396d63d34c69f043844eedbba862c99_54935767.photo0087640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rt47w8w0kc)
Nội dung:
(http://nw9.upanh.com/b6.s37.d3/384fa605849d1781e35062b53aab46aa_54935769.photo0088640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drt6aw6w9kx)
(http://nw4.upanh.com/b4.s36.d2/f2b0a2dc5f1b2b34b1df3760c88e4f6a_54935774.photo0089640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rt9bwawckq)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Tư, 2013, 08:45:23 pm
306/Tổ tiên ta đánh giặc, xuất bản năm 1977, sách nguyên vẹn giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9497_photo0069640x480_t2ne.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2466_photo0070640x480_v0h8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3140_photo0071640x480_m2iu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
307/Thành cát tư hãn vó ngựa trường chinh, xuất bản năm 1989, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1842_photo0065640x480_57fb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4365_photo0066640x480_9anu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6952_photo0068640x480_fnbg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
308/ Con đường tơ lụa, Xa Mộ Kỳ, Nguyễn Phổ dịch, nxb trẻ, giá 60k
(http://nw0.upanh.com/b3.s34.d3/e125dac836ef51dbcd7d6eff436796af_54763580.photo0108640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7rve8f5a8tg)
Bản đồ:
(http://nw2.upanh.com/b1.s34.d3/91dcb261b93731356e4ec83eb5d243ef_54763582.photo0109640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brvfdfdaetl)
Hình ảnh:
(http://nw4.upanh.com/b5.s35.d3/16d55856af55a014e1133fa9536003db_54763584.photo0110640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drv36f0j8pq)
(http://nw5.upanh.com/b5.s34.d3/cddc9d26ecf59878d60a911dae0055fb_54763585.photo0111640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rvf3f7japh)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: danhthanh trong 04 Tháng Năm, 2013, 12:50:30 am
 :( :( bác ơi bác còn quyển sách nào liên quan đến triết không ạ.. nhìn thấy quyển triết phương tây mà em thèm quá..cái số đen, bi giờ mới thấy quyển ý..


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 04 Tháng Năm, 2013, 11:05:18 am
309/3 quyển việt sử giai thoại tập 1, 2 và 7, Nguyễn Khắc Thuần, nxb giáo dục, giá 40k trọn 3 quyển
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9503_photo_0098_640x480__wrun.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4164_photo_0099_640x480__yfv1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4482_photo_0101_640x480__54fy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4341_photo_0100_640x480__xzim.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
310/Truyện cổ Hàn Quốc, Trần Hữu Kham, nxb trẻ năm 2006, giá 25k (giá bìa 40k)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9039_photo_0102_640x480__gdfg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh ngộ ngĩnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6551_photo_0103_640x480__py1k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
311/Người tốt quanh ta, Đinh Mạnh Cường, nxb lao động năm 1999, giá 15k (giá bìa 30k)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3938_photo_0087_640x480__plax.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2726_photo_0088_640x480__mwui.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
312/Ngoảnh lại giang hà, Từ Phạm Hồng Hiên, nxb hội nhà văn năm 2011, giá 20k (giá bìa 40k)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5491_photo_0090_640x480__ewii.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1856_photo_0091_640x480__ptls.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Năm, 2013, 04:02:29 pm
thêm 2 cuốn triết giành cho bác danhthanh:
313/Mấy trào lưu triết học phương Tây, Nguyễn Minh Lăng, nxb đại học và giáo dục chuyên nghiệp năm 1988, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4337_photo_0161_640x480__73fu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1996_photo_0162_640x480__rofo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
314/Triết học Hy Lạp cổ đại, Thái Ninh, nxb sách giáo khoa Mác lê nin, năm 1987, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5727_photo_0163_640x480__f2a2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2115_photo_0164_640x480__o9il.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
em đã tìm được cho anh rồi đó anh "danhthanh" nhé, gom nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Năm, 2013, 02:08:21 pm
315/Tác phẩm và chân dung, Phan Cự Đệ, nxb văn học năm 1984, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2667_photo_0125_640x480__r7lx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
316/Khám phá bí ẩn của loài vật, Yuri Dmitriyev, nxb trẻ năm 1988, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0571_photo_0092_640x480__3gco.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
317/Chân dung kẻ sĩ giai thoại, Thái Doãn Hiếu, nxb văn nghệ năm 1988, giá 40k
Nội dung vô  cùng hấp dẫn

(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0017_photo_0080_640x480__zl5x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
318/Hào Kiệt Lạc Việt, Hàn Thế Dũng, nxb công an nhân dân, năm 1998, chỉ in 600 cuốn, giá 50k
Nội dung hay và khai thác từ nhiều tư liệu lịch sử
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3485_photo_0076_640x480__b4vj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
319/Ấn Độ qua các thời đại, Nguyễn Thừa Hỷ, nxb giáo dục năm 1986, giá 30k
Nội dung xuyên suốt chiều dài lịch sử đất nước Ấn Độ
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7929_photo_0095_640x480__5qsf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
320/Võ Thị Sáu con người và huyền thoại, Nguyễn Đình Thống, ban tuyên giáo tỉnh uỷ bà rịa vũng tàu, năm 1993, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9862_photo_0144_640x480__bam1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3895_photo_0145_640x480__902v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
321/Tam giác Trung Quốc – Campuchia – Việt Nam, U. Boc – set, nxb thông tin lý luận năm 1986, giá 60k
Vô cùng hấp dẫn

(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1923_photo_0141_640x480__svpq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Năm, 2013, 07:38:32 pm

322/Gánh hành hoa, Nhất Linh – Khái Hưng, nxb tổng hợp An Giang, nguyên vẹn đẹp, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4380_photo_0079_640x480__zmtz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3013_photo_0081_640x480__owoo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
323/Hồng đô nữ hoàng, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1984, giá 25k
Viết về Mao Trạch Đông
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1723_photo_0085_640x480__2xmm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7617_photo_0086_640x480__zlrz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6430_photo_0087_640x480__exf6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
324/Vị phụ tá tổng tham mưu trưởng, Hà Bình Nhưỡng, nxb trẻ năm 1999, giá 30k
Rất hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3039_photo_0088_640x480__j6xf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6141_photo_0089_640x480__8qsl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5571_photo_0090_640x480__ofiy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
325/Tịch dương hồng, Thái Phương, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1994, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1643_photo_0091_640x480__on5y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5304_photo_0092_640x480__7fzv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
326/Trường đời, Lê Văn Trương, nxb văn nghệ năm 1998, giá 30k (hay như tên, trãi niệm cuộc đời)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2532_photo_0094_640x480__gaet.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
327/Gỡ rối tơ lòng, Lý Thị Mai (chuyên gia tư vấn tâm lý), nxb văn hoá thông tin năm 2003, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8630_photo_0095_640x480__oc8b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0413_photo_0097_640x480__bbxm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
328/Ai giết ông Ecroy, Agatha Christie, nxb hội nhà văn năm 1999, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9131_photo_0119_640x480__ghii.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
329/Truyện truyền kỳ Trung Quốc, Lâm Ngữ Đường, nxb văn hoá thông tin năm 1999, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7818_photo_0114_640x480__5kho.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5686_photo_0115_640x480__4khu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
330/Nàng hoa khôi kỳ nữ, Hồ Lãng – Xuân Phong – Nguyễn Duyên Niên, nxb tp.hồ chí minh năm 1989, giá 30k (bìa đẹp, nội dung hay)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6449_photo_0109_640x480__0ulc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4651_photo_0110_640x480__0agr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
331/Những danh tướng vang bóng một thời, Tô Thị Khang dịch, nxb văn hoá thông tin, năm 2002, giá 40k
Nội dung viết về các danh tướng một thời lừng danh của phong kiến trung hoa như Triệu Phổ, Gia Luật Sở Tài…
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1623_photo_0107_640x480__obs1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8722_photo_0108_640x480__qyj8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
332/Bí mật những con tàu chết, Yves Dartois (tiểu thuyết phiêu lưu khoa học), nxb trẻ năm 1989, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2453_photo_0124_640x480__zlgy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7408_photo_0126_640x480__62to.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
333/Người và loài vật, Youri Dmitriev, nxb tổng hợp Phú Khánh năm 1988, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0643_photo_0127_640x480__3io6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3428_photo_0129_640x480__r66z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8638_photo_0130_640x480__pewx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
334/Lịch sử Phật giáo thế giới tập 2: Phật giáo Nam truyền, Tịnh Hải Pháp sư, nxb đại học và giáo dục chuyên nghiệp, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7115_photo_0139_640x480__xd1q.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7178_photo_0140_640x480__8qdy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0661_photo_0141_640x480__hk3b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
335/Khúc Tri Âm, Tôn Nữ Hỷ Khương, nxb văn hoá Sài Gòn 2010, có chữ ký tặng của tác giả, giá bìa = giá bán 90k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0384_photo_0104_640x480__t5sb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3791_photo_0105_640x480__1y37.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7413_photo_0106_640x480__hp0g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
336/Hát ru Việt sử thi, Phạm Thiên Thư, nxb thanh niên năm 2010, giá bìa 65k (giá bán 60k)
Rất hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9290_photo_0100_640x480__uvgx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5398_photo_0101_640x480__ioo1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4976_photo_0102_640x480__p53m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8984_photo_0103_640x480__s7e2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 10 Tháng Năm, 2013, 09:32:03 pm
337/Thơ văn Lê Thánh Tông, Viện nghiên cứu Hán Nôm, nxb khoa học xã hội Hà Nội năm 1986, giá 50k
Tập hợp nhiều tác phẩm văn thơ bằng chữ Hán và chữ Nôm của vua Lê Thánh Tông, rất hay và có nhiều tư liệu về thời này
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9239_photo_0084_640x480__pox6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7017_photo_0085_640x480__9pbh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8191_photo_0087_640x480__apw6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
338/Những cột mốc của lịch sử, Phan Hồng Vượng – Mai Trọng Phụng dịch, Mai Sơn hiệu đính, nxb sách giáo khoa Mác – Lê nin, năm 1986, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4051_photo_0093_640x480__99ce.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0629_photo_0094_640x480__ngw3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
339/Những nguyên lý xây dựng nhà nước Xô Viết và pháp quyền, nxb sách giáo khoa Mác – Lê nin, năm 1986, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1883_photo_0095_640x480__2rbg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0812_photo_0096_640x480__0y91.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0292_photo_0097_640x480__jmld.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
340/Các giải pháp phát triển quan hệ Nga – Asean trong bối cảnh quốc tế mới (sách chuyên khảo), PGS.TS.Nguyễn Quang Thuấn, nxb từ điển bách khoa năm 2009, chỉ in 500 cuốn, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1296_photo_0135_640x480__tphi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5746_photo_0136_640x480__5bwh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7832_photo_0137_640x480__78x3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 16 Tháng Năm, 2013, 08:51:28 pm
341/Dấu chân người lính, Nguyễn Minh Châu, nxb thanh niên năm 1972, dày 500 trang, giá 150k  (anh tuan_qd3 lấy)
Rất hay và hấp dẫn
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5049_photo_0005_640x480__le2p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4840_photo_0006_640x480__g4z5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7129_photo_0007_640x480__bsgs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
342/Duy thức tam thập tụng giảng yếu, giáo sư Thích Hoàn Quan, Hoa Đạo xuất bản năm 1969, giá 150k (bìa màu úa đôi chút nhưng còn tốt, ruột sáng rõ ràng)  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0309_photo_0008_640x480__ncpf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5125_photo_0009_640x480__y2uy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1947_photo_0010_640x480__mvoa.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
343/Sài Gòn, Anthony Grey, nxb thông tin lý luận năm 1989, giá trọn bộ chỉ 150k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0867_photo_0024_640x480__q1k7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung tập 1:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6873_photo_0025_640x480__lyrq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung tập 2:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3094_photo_0026_640x480__f58c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
344/Lửa rừng, Vũ Hạnh, nxb văn nghệ năm 1994, giá 30k đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8421_photo_0027_640x480__nf2n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1338_photo_0028_640x480__bc1h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
345/Nghiên cứu Hán Nôm, Viện nghiên cứu Hán Nôm, uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam năm 1986, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8379_photo_0020_640x480__ot9y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9491_photo_0021_640x480__owmm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5774_photo_0022_640x480__6heh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2146_photo_0023_640x480__71w8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 17 Tháng Năm, 2013, 08:07:59 pm
346/Nghiên cứu về Mâu Tử, Thiền sư Lê Mạnh Thát, Tu thư vạn hạnh năm 1982, sách như nguyên mới, chỉ có tập 1, đang liên hệ tìm tập 2. Giá tập 1: 80k
Rất hay
 đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2563_photo_0019_640x480__ax34.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7798_photo_0020_640x480__82z9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7539_photo_0021_640x480__tkdr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2958_photo_0022_640x480__tbfn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
347/Các nhà tiên tri Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Quán, nxb văn hoá thông tin năm 2006, giá 40k  (đã bán)
Nội dung hấp dẫn
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6084_photo_0023_640x480__v5fp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9786_photo_0024_640x480__hosw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4161_photo_0025_640x480__4qm2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
348/Nghi lễ đời người, Lê Trung Vũ, nxb văn hoá dân tộc năm 1996, giá 30k đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8740_photo_0026_640x480__f8v3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3186_photo_0027_640x480__xc0r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6357_photo_0028_640x480__6x3g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
349/Nguyễn Huệ phú xuân, Đỗ Bang, Hoàng Phủ Ngọc Tường.. nxb Thuận Hoá, năm 1983, giá 40k  đã bán
Nội dung viết về người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ và mảnh đất Thuận Hoá Phú xuân trong những năm tháng biến động lịch sử cuối lê trịnh
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6124_photo_0037_640x480__so5o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4669_photo_0038_640x480__fqyb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2573_photo_0039_640x480__udx6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
350/Chuyện các ông hoàng triều Nguyễn, Nguyễn Đắc Xuân, nxb Thuận Hoá năm 1994, giá 20k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7443_photo_0040_640x480__6qsx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7622_photo_0042_640x480__77ny.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8087_photo_0043_640x480__ie8i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
351/Chuyện các bà trong cung Nguyễn, Nguyễn Đắc Xuân, nxb Thuận Hoá năm 1994, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8398_photo_0044_640x480__2y1n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4531_photo_0045_640x480__a0p5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0629_photo_0046_640x480__r28b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
352/Điều bất ngờ, Nguyễn Bảo, nxb Hà Nội năm 1999, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0327_photo_0047_640x480__wq2u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1427_photo_0048_640x480__bf3z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
353/Đất Gia Định xưa, Sơn Nam, nxb tp.hồ chí minh năm 1984, giá 60k đã bán
Khảo cứu về vùng đất Gia Định xưa thời Nguyễn với một số vấn đề như thiên nhiên, quan lại phong kiến, dân lưu vong và tù đày, khai khẩn..
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5690_photo_0013_640x480__z778.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7455_photo_0014_640x480__s0aw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Năm, 2013, 02:12:49 pm
354/Cesar đại đế, Phương Thảo dịch, Đông Sơn xuất bản năm 1974, giá 200k
Sách nguyên vẹn bìa
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6544_photo_0001_640x480__6kwl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Ruột tốt rõ ràng:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4884_photo_0002_640x480__jjjm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
355/Tạp chí thứ tư số 74, năm 1971, giá 50k
Nội dung về nhiều mảng văn hoá lịch sử..
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9910_photo_0007_640x480__5jhf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5844_photo_0009_640x480__1pg3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7945_photo_0010_640x480__8qdo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
356/Tạp chí thứ tư số 15, năm 1968, giá 50k
Nội dung về lịch sử văn hoá, văn học..
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4747_photo_0011_640x480__vm4a.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2790_photo_0012_640x480__72kl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
357/Tâm lý học đệ nhất, loại sách triết học, Trần Văn Hiến Minh – giáo sư triết, giảng sư trường đại học Văn khoa, nxb Ra Khơi xuất bản năm 1964, sách còn khá nguyên vẹn, ruột tốt, dày 400 trang, giá chỉ 150k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2039_photo_0015_640x480__2m29.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4872_photo_0016_640x480__hxon.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8329_photo_0017_640x480__syd8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9442_photo_0018_640x480__s4pe.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: abc987 trong 18 Tháng Năm, 2013, 06:47:38 pm
341/Dấu chân người lính, Nguyễn Minh Châu, nxb thanh niên năm 1972, dày 500 trang, giá 150k  (anh tuan_qd3 lấy)
Rất hay và hấp dẫn
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5049_photo_0005_640x480__le2p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4840_photo_0006_640x480__g4z5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7129_photo_0007_640x480__bsgs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
342/Duy thức tam thập tụng giảng yếu, giáo sư Thích Hoàn Quan, Hoa Đạo xuất bản năm 1969, giá 150k (bìa màu úa đôi chút nhưng còn tốt, ruột sáng rõ ràng)  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0309_photo_0008_640x480__ncpf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5125_photo_0009_640x480__y2uy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1947_photo_0010_640x480__mvoa.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
343/Sài Gòn, Anthony Grey, nxb thông tin lý luận năm 1989, giá trọn bộ chỉ 150k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0867_photo_0024_640x480__q1k7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung tập 1:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6873_photo_0025_640x480__lyrq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung tập 2:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3094_photo_0026_640x480__f58c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
344/Lửa rừng, Vũ Hạnh, nxb văn nghệ năm 1994, giá 30k đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8421_photo_0027_640x480__nf2n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1338_photo_0028_640x480__bc1h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
345/Nghiên cứu Hán Nôm, Viện nghiên cứu Hán Nôm, uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam năm 1986, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8379_photo_0020_640x480__ot9y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9491_photo_0021_640x480__owmm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5774_photo_0022_640x480__6heh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2146_photo_0023_640x480__71w8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Định mua cuốn Duy Thức TAM THẬP TỤNG nhưng !!!!@!!!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: abc987 trong 18 Tháng Năm, 2013, 06:50:57 pm
Bác còn bản sao của Duy Thức Tam Thập Tụng không ?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Năm, 2013, 10:09:05 pm
dạ nếu anh cần để em tìm cho anh, nếu không có bản chính thì photo anh dùng tạm được không ạ? anh nhắn em biết nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Năm, 2013, 11:25:04 pm
Lý Anh địa chỉ liên hệ: Khu phố Tân Lập phường Đông Hoà thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương
mail: anh.l990@yahoo.com


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Năm, 2013, 07:59:42 pm
346/Văn học đời Trần, Ngô Tất Tố, nxb Khai Trí, giá 200k
Sách nguyên vẹn đẹp, ruột còn rất tốt
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3291_photo_0001_640x480__gcyk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5082_photo_0003_640x480__hx6o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1299_photo_0004_640x480__rma1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5248_photo_0005_640x480__ngl6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
347/Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam, Cao Huy Đỉnh, nxb khoa học xã hội năm 1974, giá 80k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9808_photo_0006_640x480__in43.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4651_photo_0008_640x480__d6w7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1851_photo_0009_640x480__pwyx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0830_photo_0011_640x480__4k6a.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9762_photo_0012_640x480__vkcg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
348/Làng xã ngoại thành Hà Nội, Bùi Thiết, nxb Hà Nội năm 1985, giá 60k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8415_photo_0024_640x480__eriy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh đình làng chùa chiền Hà Nội
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7564_photo_0025_640x480__1ecp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9776_photo_0026_640x480__3t30.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3327_photo_0027_640x480__c6f5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
349/Sài Gòn – Gia Định qua thơ văn xưa, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Khuê, Trần Khuê, nxb tp.hồ chí minh năm 19987, giá 60k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2821_photo_0018_640x480__w5oi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9790_photo_0019_640x480__f8jg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9486_photo_0022_640x480__tio5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
350/Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam, nxb khoa học xã hội năm 1982, giá 60k
Nội dung viết về nhiều vấn đề về Nguyễn Trãi từ thân thế, sự nghiệp, tham luận sử - quân sự - ngoại giao, ngôn ngữ văn học, tư tưởng văn hoá
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1589_photo_0013_640x480__3g5g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1489_photo_0014_640x480__6qrv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5824_photo_0016_640x480__y687.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7024_photo_0017_640x480__kpqh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
351/Vạn thế sư biểu Đức Khổng Tử, Lương Xuân  Hùng, nxb trẻ năm 2003, có chữ ký của tác giả, giá 45k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0692_photo_0028_640x480__hpul.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký của tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9082_photo_0029_640x480__8aaz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0906_photo_0030_640x480__v2jr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0641_photo_0031_640x480__ilz9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
352/Khảo luận tư tưởng Chu dịch, giáo sư Lê Văn Quán, nxb văn hoá thông tin năm 2006, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9619_photo_0032_640x480__vbav.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9019_photo_0033_640x480__wnzf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7236_photo_0034_640x480__bga9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3028_photo_0035_640x480__k7e7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
353/Tiên học lễ, nhiều tác giả, nxb trẻ năm 1993, giá 40k  đã bán
Nội dung viết về nhiều vấn đề văn hoá lễ nghi, tình cảm con người Việt Nam thông qua những câu chuyện lịch sử của các nhân vật lịch sử trong lịch sử dân tộc Việt Nam
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2462_photo_0037_640x480__11mi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4689_photo_0039_640x480__0xo6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7667_photo_0040_640x480__zapp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4393_photo_0041_640x480__5hqb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8401_photo_0042_640x480__8poy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
354/Hoa văn trang trí thông dụng, Hoàng Minh biên soạn, nxb văn hoá thông tin năm 2003, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4337_photo_0043_640x480__slf5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3412_photo_0044_640x480__u2id.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0671_photo_0045_640x480__tukx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3780_photo_0046_640x480__s8zu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9945_photo_0047_640x480__i91r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
355/Cesar đại đế, Phương Thảo dịch, Đông Sơn xuất bản năm 1974, giá 150k
Sách nguyên vẹn bìa
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6544_photo_0001_640x480__6kwl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Ruột tốt rõ ràng:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4884_photo_0002_640x480__jjjm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: HaHoi trong 21 Tháng Năm, 2013, 12:18:53 am
346/Văn học đời Trần, Ngô Tất Tố, nxb Khai Trí, giá 200k
Sách nguyên vẹn đẹp, ruột còn rất tốt

Giữ cho anh quyển này nhé, giảm giá được bao nhiêu cho anh? ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 22 Tháng Năm, 2013, 07:43:49 am
các sách giảm giá như sau:
1/Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam, Cao Huy Đỉnh, nxb khoa học xã hội năm 1974, giá 50k  > giảm còn 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9808_photo_0006_640x480__in43.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4651_photo_0008_640x480__d6w7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1851_photo_0009_640x480__pwyx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0830_photo_0011_640x480__4k6a.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9762_photo_0012_640x480__vkcg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
2/Khảo luận tư tưởng Chu dịch, giáo sư Lê Văn Quán, nxb văn hoá thông tin năm 2006, giá 45k > giảm còn 35k đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9619_photo_0032_640x480__vbav.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9019_photo_0033_640x480__wnzf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7236_photo_0034_640x480__bga9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3028_photo_0035_640x480__k7e7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
3/ Nhà lao cây dừa, Chu Lai, ký sự lịch sử (nhiều tư liệu lịch sử về cuộc đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ bị tù đày), phòng văn hoá thông tin thể thao huyện Phú Quốc năm 2003, giá 30k > giảm còn 20k đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4938_photo_0014_640x480__3e19.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2822_photo_0015_640x480__17q9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
4/ Kinh Bát đại nhơn giác giảng giải, An Thế Cao, Thích Thanh Từ, xuất bản năm 1973, giá 50k > giảm còn 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3697_photo_0013_640x480__0doc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4633_photo_0016_640x480__2dcj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6199_photo_0017_640x480__h7iz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
5/Tâm lý học, Bùi Ngọc Oánh, trường đại học sư phạm tp,hồ chí minh năm 1993,  lưu hành nội bộ, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5057_photo_0067_640x480__q3yn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9535_photo_0068_640x480__7axe.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1689_photo_0069_640x480__wevd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
6/Tác phẩm và chân dung, Phan Cự Đệ, nxb văn học năm 1984, giá 30k > giảm còn 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2667_photo_0125_640x480__r7lx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8439_photo_0126_640x480__n9ta.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
7/Lời tâm sự của một người đàn bà, Ngọc Linh, nxb văn nghệ tp. Hồ chí minh năm 1994, chỉ in 500 cuốn, giá chỉ 30k > giảm còn 25k
Đây là kịch – cải lương
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5432_photo_0023_640x480__9d5w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh và nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6112_photo_0024_640x480__sq2z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
8/Chuyện các bà trong cung Nguyễn, Nguyễn Đắc Xuân, nxb Thuận Hoá năm 1994, giá 15k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8398_photo_0044_640x480__2y1n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4531_photo_0045_640x480__a0p5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0629_photo_0046_640x480__r28b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 23 Tháng Năm, 2013, 10:13:12 pm
356/ Một chiến thắng bị bỏ lỡ, William Colby, nxb công an nhân dân năm 2007, vô cùng hấp dẫn, giá 60k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5155_photo_0035_640x480__7jhi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6194_photo_0036_640x480__y9mc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2332_photo_0037_640x480__xaok.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
357/ Tiếng nổ trên chiến hạm Amyot D’invlle, Văn Phan, nxb công an nhân dân năm 1995, giá 50k  anh Sơn lấy
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6482_photo_0038_640x480__7ncc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6627_photo_0039_640x480__zira.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8789_photo_0040_640x480__h30s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
358/ Trần Lệ Xuân giấc mộng chính trường, Lý Nhân, nxb công an nhân dân namw1998, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8110_photo_0024_640x480__lowa.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2125_photo_0025_640x480__owih.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4634_photo_0026_640x480__46og.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9579_photo_0027_640x480__qj6u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 24 Tháng Năm, 2013, 09:46:15 am
359/Bút nghiên , Chu Thiên, nxb  tổng hợp An Giang, năm 1989, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4437_photo_0012_640x480__z3gq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9612_photo_0013_640x480__f96s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
360/Tìm hiểu lịch sử văn hoá Campuchia tập 2, Viện Đông Nam Á, nxb khoa học xã hội năm 1985, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2116_photo_0028_640x480__kd6o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5144_photo_0029_640x480__yqzp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9060_photo_0030_640x480__apjt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4796_photo_0031_640x480__so2n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
361/Khảo luận về phóng sự văn học của Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Hoài Thanh, nxb đại học sư phạm tp.hồ chí minh năm 2010, chỉ in 500 cuốn, có chữ ký của tác giả, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2528_photo_0016_640x480__f4p3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8792_photo_0017_640x480__uchq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2748_photo_0018_640x480__fq86.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3670_photo_0019_640x480__9sws.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
362/Khí hậu học đại cương và các khí hậu nóng, Nguyễn Thế Anh thạc sĩ sử học, nxb Lửa Thiêng năm 1971, giá 120k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3175_photo_0005_640x480__5xa6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2228_photo_0006_640x480__elt8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0448_photo_0010_640x480__97s3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
363/Truyện cổ Đông Nam Á nước Lào, Ngô Văn Doanh, nxb văn hoá thông tin năm  1995, giá 20k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6168_photo_0079_640x480__tabu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1417_photo_0080_640x480__6sra.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
364/Đệ nhất Cù Lao truyện tư liệu lịch sử, Nguyên Hùng, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1995, giá 40k
Nội dung viết về vùng đất trong kháng chiến chống Mỹ Nguỵ, với những chiến công hiển hách
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5253_photo_0041_640x480__b93x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Bìa sau:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9277_photo_0042_640x480__anjd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5796_photo_0043_640x480__rftw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4455_photo_0044_640x480__9bjg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 25 Tháng Năm, 2013, 10:37:54 am
365/Văn hoá Việt Nam tổng hợp 1989 – 1995, Trần Độ chủ biên, Ban văn hoá văn nghệ Trung ương năm 1989, sách nguyên mới tinh đẹp, giá 70k
Nội dung đa dạng gồm lược biểu các nền văn hoá cổ, những trận đánh hay trong lịch sử dân tộc, thiên nhiên đất nước con người, văn hoá phong tục tập quán, di tích danh thắng, danh nhân lịch sử, ngoại giao ngoại thương…
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9217_photo_0025_640x480__23dz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0338_photo_0029_640x480__ohxb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9088_photo_0026_640x480__zfar.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2491_photo_0028_640x480__9qsq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2455_photo_0001_640x480__jxqi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6590_photo_0002_640x480__zwo1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6549_photo_0003_640x480__9k6g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1305_photo_0004_640x480__bxm8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9727_photo_0005_640x480__5uyo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5303_photo_0011_640x480__jpvk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
366/Truyện truyền kỳ Trung Quốc, Lâm Ngữ Đường, nxb văn hoá thông tin năm 1994, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3607_photo_0010_640x480__4999.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7339_photo_0012_640x480__0x2h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
368/Phương pháp bào chế và sử dụng đông dược, Y học cổ truyền Việt Nam, nxb y học, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1516_photo_0013_640x480__fngq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5728_photo_0014_640x480__g6ic.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9731_photo_0015_640x480__28wk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7428_photo_0016_640x480__tfhp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
369/Y học cổ truyền Lý pháp phương dược tập II, lương y Trần Khiết, nxb y học, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1091_photo_0018_640x480__6pzg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1829_photo_0019_640x480__sr25.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0706_photo_0020_640x480__hasx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
370/Danh nhân lịch sử Việt Nam, Trương Hữu Quýnh – Phan Đại Doãn, nxb giáo dục năm 1987, giá 40k
Nội dung viết về các danh nhân trong lịch sử Việt Nam chủ yếu là danh nhân quân sự chính trị và văn hoá
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7567_photo_0030_640x480__l7dh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5446_photo_0031_640x480__24ij.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4006_photo_0034_640x480__06yh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5003_photo_0033_640x480__b2h9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
371/Nguyễn Hữu An vị tướng trận mạc, Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Trung tâm Unesco bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam năm 2001, chỉ in 300 cuốn, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4580_photo_0035_640x480__x3nf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1801_photo_0036_640x480__5juo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0734_photo_0037_640x480__9bvw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
372/Tìm hiểu lịch sử văn hoá Campuchia tập 2, Viện Đông Nam Á, nxb khoa học xã hội năm 1985, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2116_photo_0028_640x480__kd6o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5144_photo_0029_640x480__yqzp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9060_photo_0030_640x480__apjt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4796_photo_0031_640x480__so2n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 27 Tháng Năm, 2013, 10:29:55 am
373/Tính dân tộc của nghệ thuật tạo hình, Viện nghệ thuật, nxb văn hoá năm 1976, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0071_photo_0017_640x480__23br.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1302_photo_0018_640x480__qt5b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0347_photo_0020_640x480__o5hk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0953_photo_0021_640x480__kk6e.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7485_photo_0019_640x480__v4mz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
374//Tôi vẽ văn nghệ sĩ, Nguyễn Đình Phúc, nxb thanh niên năm 2001, giá 40k  đã bán
chân dung hình tượng các văn nghệ sĩ từ nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, hoạ sĩ, đạo diễn, diễn viên...
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7968_photo_0022_640x480__era1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0329_photo_0023_640x480__1lbt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4181_photo_0024_640x480__p0x2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8720_photo_0026_640x480__2g0l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7701_photo_0025_640x480__h5i3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7104_photo_0029_640x480__xver.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8321_photo_0028_640x480__xvyf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3184_photo_0027_640x480__fzrl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
375/Cuộc tháo chạy tán loạn, Frank Snepp, dịch: Ngô Dư, hiệu đính: Thành Tín, nxb tp.hồ chí minh năm 1985, giá 70k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9367_photo_0038_640x480__ijx8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5421_photo_0039_640x480__deob.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6901_photo_0040_640x480__czr2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2959_photo_0041_640x480__hj3k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9096_photo_0044_640x480__ryvp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9787_photo_0043_640x480__43yd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0829_photo_0045_640x480__kq9n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
376/Tiểu đoàn 302 năm tháng chiến đâu, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh tiểu đoàn 302, nxb trẻ năm 1999, chỉ in 800 cuốn, hấp dẫn, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6059_photo_0046_640x480__giff.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0928_photo_0047_640x480__rbdf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9835_photo_0048_640x480__m6mh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6530_photo_0049_640x480__fs1q.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3216_photo_0050_640x480__c8gh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
377/Địa đạo Củ Chi, Hồ Sĩ Thành, nxb trẻ năm 2003, giá 20k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3181_photo_0054_640x480__hnch.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5950_photo_0055_640x480__ys0b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5898_photo_0057_640x480__zedo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 27 Tháng Năm, 2013, 11:08:45 pm
đã bán 367, 370 và 371, sách vẫn còn xin mời mọi người


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: china trong 28 Tháng Năm, 2013, 11:48:52 am
Gởi chú Lý Anh
 Như anh đã báo, ngoại trừ quyển"Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam" của Lê Mạnh Thác anh không cần thêm bất cứ quyển nào nữa trong thời gian này và trước đó. Dù hết sức trân trọng, nhưng hành động bán sách khủng bố của chú làm phiền nhiễu cuộc sống của anh khá nhiều, một lần nữa anh nhắc lại, nếu có thêm một lần khủng bố vào số di động của anh, cũng như vào hộp thư của anh, thì buộc lòng anh buộc lòng phải có những hành động cần thiết để bảo vệ sự yên tĩnh của mình.
Chú không cần xin lỗi, anh ghét sự ngoan cố rồi sau đó xin lỗi.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Năm, 2013, 06:09:21 pm
378/Cuộc tháo chạy tán loạn, Frank Snepp, dịch: Ngô Dư, hiệu đính: Thành Tín, nxb tp.hồ chí minh năm 1985, giá 70k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9367_photo_0038_640x480__ijx8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5421_photo_0039_640x480__deob.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6901_photo_0040_640x480__czr2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2959_photo_0041_640x480__hj3k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9096_photo_0044_640x480__ryvp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9787_photo_0043_640x480__43yd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0829_photo_0045_640x480__kq9n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
379/Tiểu đoàn 302 năm tháng chiến đâu, Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh tiểu đoàn 302, nxb trẻ năm 1999, chỉ in 800 cuốn, hấp dẫn, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6059_photo_0046_640x480__giff.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0928_photo_0047_640x480__rbdf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9835_photo_0048_640x480__m6mh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6530_photo_0049_640x480__fs1q.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3216_photo_0050_640x480__c8gh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
380/Đệ nhất Cù Lao truyện tư liệu lịch sử, Nguyên Hùng, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1995, giá 40k
Nội dung viết về vùng đất trong kháng chiến chống Mỹ Nguỵ, với những chiến công hiển hách
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5253_photo_0041_640x480__b93x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Bìa sau:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9277_photo_0042_640x480__anjd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5796_photo_0043_640x480__rftw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4455_photo_0044_640x480__9bjg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
381/Hà Nội của tôi, Hoàng Tiến, nxb thanh niên năm 1983, giá 60k
Nội dung viết về vụ ám sát Badanh tên chùm một phu cho các đồn điền cao su của Thực dân Pháp do Việt Nam quốc dân đảng thực hiện, sau này diễn ra cuộc khởi nghĩa Yên Bái
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6660_photo_0032_640x480__zogf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3560_photo_0033_640x480__sc5w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
382/Béc-Lin tháng 5/1945, E.Rgiép-Xcai-A, Đức Thuần dịch, nxb quân đội nhân dân năm 1988, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8707_photo_0038_640x480__cwfm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 31 Tháng Năm, 2013, 07:13:29 pm
383/Buôn Ma Thuột xuân Mâu Thân 1968, Sở khoa học công nghệ và môi trường DakLak, năm 1995, giá 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7508_photo_0003_640x480__7a2t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1409_photo_0004_640x480__x2sq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4242_photo_0013_640x480__amnb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7131_photo_0014_640x480__9geq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
384/Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 ở Sài Gòn – Gia Định, nxb tp.hồ chí minh năm 1995, giá 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3337_photo_0005_640x480__72y7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8125_photo_0006_640x480__fmjs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0596_photo_0010_640x480__ndrs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
385/Đường Hồ Chí Minh con đường huyền thoại, Đoàn Thị Lợi, nxb quân đội nhân dân năm 2004, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8981_photo_0001_640x480__1hrl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2171_photo_0002_640x480__pi6i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3995_photo_0012_640x480__xfri.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0014_photo_0011_640x480__hnoa.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
386/Chuyện kể từ đồng bằng, Mường Mán, nxb trẻ năm 1996. Giá 15k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1514_photo_0020_640x480__g758.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4643_photo_0021_640x480__yibl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 01 Tháng Sáu, 2013, 11:36:35 am
387/Sài Gòn, Anthony Grey, nxb thông tin lý luận năm 1989, giá trọn bộ chỉ 150k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0867_photo_0024_640x480__q1k7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung tập 1:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6873_photo_0025_640x480__lyrq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung tập 2:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3094_photo_0026_640x480__f58c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 01 Tháng Sáu, 2013, 07:36:23 pm
388/Một cuộc chiến tranh sáu đời tổng thống, Trần Trọng Trung, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1986, giá 40k  đã bán
Nội dung viết về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ trãi qua các đời tống thống Mỹ
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1180_photo_0014_640x480__53jh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2652_photo_0016_640x480__ox0d.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
389/Chủ nghĩa chống cộng ngày nay, Tập thể tác giả nước ngoài, nxb sự thật năm 1983, giá 40k  đã bán
Một số vấn đề về chủ nghĩa chống cộng
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6928_photo_0012_640x480__vi5v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4279_photo_0013_640x480__3y6u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
390/Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua, nxb sự thật nă m 1979, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3614_photo_0001_640x480__737h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9097_photo_0002_640x480__nmge.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2420_photo_0003_640x480__ytcj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
391/Tường trình của một quân nhân, Hồi ký của tướng Mỹ WestMoreLand về chiến tranh Việt Nam, nxb trẻ năm 1988, giá 35k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7880_photo_0004_640x480__60zw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2251_photo_0005_640x480__o7hf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
392/Thêm một số tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc thời gian ở Pháp 1917 – 1923, Nguyễn Phan Quang, nxb tp.hồ chí minh năm 1988, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9854_photo_0006_640x480__1ab4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3938_photo_0007_640x480__2yrq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9315_photo_0008_640x480__yoer.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6347_photo_0009_640x480__a1y3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
393/Nhà tù Côn Đảo 1862 – 1945, nxb sự thật năm 1987, giá 35k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2284_photo_0017_640x480__73l9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7693_photo_0018_640x480__rrs3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9690_photo_0019_640x480__27kt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
394/Vụ tập kích Sơn Tây, Ben Gia Min F.Sơm Mơ (sách tham khảo của lực lượng công an nhân dân), nxb công an nhân dân năm 1989, giá 50k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5078_photo_0042_640x480__w3f9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8050_photo_0044_640x480__dd6e.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 02 Tháng Sáu, 2013, 08:08:11 pm
sách giảm giá đặc biệt:
Đồng giá 20k:
1/ Tìm hiểu lịch sử văn hoá Campuchia tập 2, Viện Đông Nam Á, nxb khoa học xã hội năm 1985, giá 35k  > giảm còn 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2116_photo_0028_640x480__kd6o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5144_photo_0029_640x480__yqzp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9060_photo_0030_640x480__apjt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4796_photo_0031_640x480__so2n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
2/ Những nguyên lý xây dựng nhà nước Xô Viết và pháp quyền, nxb sách giáo khoa Mác – Lê nin, năm 1986, giá 30k > giảm còn 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1883_photo_0095_640x480__2rbg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0812_photo_0096_640x480__0y91.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0292_photo_0097_640x480__jmld.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
3/ Gỡ rối tơ lòng, Lý Thị Mai (chuyên gia tư vấn tâm lý - vợ của Nguyễn Khắc Thuần ), nxb văn hoá thông tin năm 2003, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8630_photo_0095_640x480__oc8b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0413_photo_0097_640x480__bbxm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)

Đồng giá 30k
1/ Văn học Nam Bộ từ đầu đến giữa thế kỷ XX (1900 – 1954), Hoài Anh – Thành Nguyên – Hồ Sĩ Hiệp, nxb tp.hồ chí minh năm 1988, giá 40k  > giảm còn 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6562_photo_0023_640x480__b6a3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6059_photo_0024_640x480__kc48.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8620_photo_0026_640x480__twt3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3480_photo_0025_640x480__8og6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
2/ Bao thanh thiên (Thất hiệp ngũ nghĩa), bìa đỏ, có rán lại bìa, sách tốt, dày hơn 650 trang, giá chỉ 45k > giảm còn 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8977_photo_0022_640x480__toke.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7133_photo_0023_640x480__g1aj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
3/ Phương pháp bào chế và sử dụng đông dược, Y học cổ truyền Việt Nam, nxb y học, giá 50k  > giảm còn 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1516_photo_0013_640x480__fngq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5728_photo_0014_640x480__g6ic.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9731_photo_0015_640x480__28wk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7428_photo_0016_640x480__tfhp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
4/ Hoa văn trang trí các nước Đông Tây, Huỳnh Văn Lý, nxb mỹ thuật năm 2002, giá 40k > giảm còn 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6184_photo_0056_640x480__w4yx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0621_photo_0057_640x480__77ea.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5632_photo_0059_640x480__pwck.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 04 Tháng Sáu, 2013, 08:33:24 am
hai cuốn sách thuộc hàng hiếm và hay:
395/Kho tàng diễn xướng dân gian Việt Nam, Vũ Ngọc Khánh – Phạm Minh Thảo, nxb văn hoá thông tin, dày gần 900 trang, giá 70k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8280_photo_0014_640x480__aow2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1142_photo_0016_640x480__frc7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3475_photo_0017_640x480__uwsg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2008_photo_0019_640x480__3a8h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
396/Khảo sát văn hoá truyền thống Liễu đôi, Hội văn học nghệ thuật Hà Nam Ninh, nxb khoa học xã hội Hà Nội năm 1981, giá 50k đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9141_photo_0020_640x480__r63l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1402_photo_0021_640x480__zchb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6901_photo_0022_640x480__d4jr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0697_photo_0026_640x480__paoc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5090_photo_0025_640x480__5dd6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7092_photo_0027_640x480__5ul6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Sáu, 2013, 05:43:49 pm
397/Chính sách của Hoa Kỳ đối với Asean trong và sau chiến tranh lạnh, Tiến sĩ Lê Khương Thuỳ, nxb khoa học xã hội năm 2003, chỉ in 300 cuốn, giá 40k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1279_photo_0020_640x480__04dl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3672_photo_0021_640x480__bzyv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8879_photo_0022_640x480__2e7v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
398/Chân dung người du kích, trường ca – Nguyễn Trọng Tín, nxb Mũi Cà Mau, có chữ ký tác giả, giá chỉ 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7880_photo_0044_640x480__eqog.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký của tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9970_photo_0045_640x480__1hcd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1766_photo_0046_640x480__uvu8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
399/Nguyễn An Ninh dấu ấn để lại, Lê Minh Quốc, nxb văn học năm 1997, giá 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7741_photo_0067_640x480__9tmn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
400/Nguyễn Thái Học, Lê Minh Quốc, nxb văn học năm 1995, giá 30k đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1681_photo_0066_640x480__kfbs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
401/Tướng quân Hoàng Hoa Thám, Lê Minh Quốc, nxb văn học năm 1996, giá 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2618_photo_0065_640x480__zf3n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 06 Tháng Sáu, 2013, 09:59:46 am
402/Những người của bãi biển Hi-rôn, Ra-Un Gôn-Xa-Let Đê Ca-XCô-Rô, nxb quân đội nhân dân năm 1972, giá 100k
Tác phẩm được tặng giải thưởng truyện ngắn hay nhất châu Mỹ La tinh.
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0888_photo_0001_640x480__31dj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Ruột tốt:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1892_photo_0002_640x480__ggov.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6646_photo_0003_640x480__76mi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
403/Kể chuyện Trần Phú, Lê Quốc Sử - Phạm Quốc Dương, nxb Kim đồng năm 1969, giá 60k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7520_photo_0004_640x480__w29x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5182_photo_0005_640x480__c3o9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
404/Nghệ thuật dùng binh của Tôn Tử, Chu Quảng Hoàng, nxb quân đội nhân dân năm 1999, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9958_photo_0014_640x480__bn0p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7582_photo_0015_640x480__uvct.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5648_photo_0016_640x480__gm8n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 06 Tháng Sáu, 2013, 05:27:09 pm
405/Nho giáo ở Gia Định (tái bản và bổ dung thêm), Cao Tự Thanh, nxb văn hoá Sài Gòn, năm 2010, giá bìa 109k (giá bán 75k)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2190_photo_0001_640x480__smqz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8675_photo_0002_640x480__42gr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
406/Để hiểu Bergson, Francois Meyer, nxb đại học quốc gia năm 1999, giá 40k
Một cuốn sách hay về triết học
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5267_photo_0006_640x480__as0k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3900_photo_0007_640x480__udir.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
407/Tìm hiểu khoa học kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam, Viện sử học, nxb khoa học xã hội năm 1979, giá 50k anh Toàn lấy
Đó là tiến trình phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật và những thành tựu của nó trên các lĩnh vực quân sự quốc phòng, y học, khí tượng thuỷ văn…
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9788_photo_0009_640x480__a52e.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9115_photo_0010_640x480__guou.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Sáu, 2013, 09:00:08 am
408/ Hãy cảnh giác cuộc chiến tranh thế giới không có khói súng, Lưu Đình Á (chủ biên), nxb chính trị quốc gia, tổng cục II – Bộ quốc phòng, năm 1994, giá 40k
(http://nw5.upanh.com/b4.s37.d2/6cc7495220e83b5b2131485ca38b87d4_55008775.photo0103640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7rv16v1z7kh)
Nội dung: (http://nw4.upanh.com/b2.s38.d3/aac298f7bc330256d876b6369e467984_55008784.photo0105640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rv58v5z3sv)
409/ Dẫn nhập tư tưởng văn học Trung Quốc, Dương Ngọc Dũng (Thạc sĩ Đông Á Học HARVARD, giảng viên khoa Đông Phương học trường đại học KHXH &NV Tp.HCM, nxb văn học năm 1999, giá 35k
(http://nw4.upanh.com/b3.s38.d4/b45dd8f1dfc4b9a3336bdaca4d21b996_55008734.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brvebv1z7hf)
Nội dung:
(http://nw7.upanh.com/b3.s37.d2/4b3326aaecefe6ec35e0f30060d00423_55008737.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=ervc9vcz0ue)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 12 Tháng Sáu, 2013, 12:31:16 pm
410/Chủ nghĩa Mác và một số vấn đề sinh vật học, Bùi Huy Đáp, nxb sự thật năm 1962, giá 100k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3206_photo_0001_640x480__c71s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Ruột tốt:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5590_photo_0002_640x480__1ijn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6731_photo_0003_640x480__0b8t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
411/Đây chùm thương nhớ, thơ Xuân Diệu, Đà Nẵng xuất bản, bản đầu, sách đẹp, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7908_photo_0012_640x480__6zxw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8059_photo_0013_640x480__fy1b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
412/Tánh mạng song tu, Thiện Chí Thuần Tâm, nxb Tri Thức năm 1970, giá 80k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4990_photo_0001_640x480__z1a3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0919_photo_0002_640x480__0aye.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
413/Từ bi tình thương nhơn loại , Thuần Tâm, nxb Tri Thức năm 1970, giá 80k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2350_photo_0003_640x480__7yjx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
414/Đọc và viết chữ Nhật, giáo sư Nhật ngữ: Mr Tanaka, Chính nghĩa xuất bản 1971, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6949_photo_0005_640x480__xnn4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4044_photo_0006_640x480__040c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 12 Tháng Sáu, 2013, 03:53:16 pm
đã bán những cuốn này
405/Nho giáo ở Gia Định (tái bản và bổ dung thêm), Cao Tự Thanh, nxb văn hoá Sài Gòn, năm 2010, giá bìa 109k (giá bán 75k)
406/Để hiểu Bergson, Francois Meyer, nxb đại học quốc gia năm 1999, giá 40k
Một cuốn sách hay về triết học


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 12 Tháng Sáu, 2013, 03:53:55 pm
đã bán cuốn này
387/Sài Gòn, Anthony Grey, nxb thông tin lý luận năm 1989, giá trọn bộ chỉ 150k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 14 Tháng Sáu, 2013, 09:59:03 am
415/Trăng là cung sao là đạn, Trúc Chi, chuyện giành cho giới trẻ, năm 1988, giá 40k đã bán
Những câu chuyện có thật trong lịch sử việt nam khơi dậy tinh thần dân tộc và tấm gương sáng của các danh nhân xưa như: Chương Dương Hàm Tử nhắc đến chiến công đánh dẹp Mông Nguyên, trạng nguyên Nguyễn Hiền học lễ, là tấm gương của kẻ sĩ thiếu niên xưa…
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3105_photo_0019_640x480__z3xb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7375_photo_0020_640x480__6efh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7371_photo_0021_640x480__n38x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6684_photo_0022_640x480__5617.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9110_photo_0024_640x480__tz2l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
416/Giai thoại văn học Việt Nam, Hoàng Ngọc Phách, nxb văn học năm 1988, giá 40k  anh Hoàng lấy
Giai thoại về các nhân vật lịch sử trong lịch sử việt nam như nguyên phi Ỷ Lan, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Toonh, …
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2247_photo_0016_640x480__8l0x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2099_photo_0017_640x480__qq9l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0669_photo_0018_640x480__rdp2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
417/Ngữ văn Hán Nôm tập I, Đăng Đức Siêu, nxb giáo dục năm 1987, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0118_photo_0058_640x480__vbim.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8170_photo_0059_640x480__kka2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2665_photo_0060_640x480__rl6f.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
418/Văn học Trung Quốc giản yếu, Phạm Thị Hảo, nxb đại học quốc gia, tp.hồ chí minh năm 2002, chỉ in 500 cuốn, giá 40k > giảm còn 30k
Nhiều nội dung hấp dẫn
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0751_photo_0051_640x480__4jv8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4534_photo_0052_640x480__g2rv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7343_photo_0053_640x480__t58v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
419/ Nếp cũ con người Việt Nam, Toan Ánh, nxb tp.hồ chí minh, năm 1992, chỉ in 700 cuốn, giá 120k (sách hay và hiếm đã không có tái bản)  anh Hoàng lấy
Gồm nhiều nội dung vô cùng hấp dẫn liên quan đến con người Việt Nam từ phong tục tập quán, lịch sử, tính cách…..
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6763_photo_0039_640x480__pfg0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4864_photo_0040_640x480__1ty2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5840_photo_0042_640x480__oz8e.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9965_photo_0043_640x480__1zs9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 15 Tháng Sáu, 2013, 04:52:28 pm
420/Lý Thường Kiệt, Hoàng Yến, nxb văn học, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6468_photo_0057_640x480__ey3w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
421/Gò Công xưa, Huỳnh Minh, nxb thanh niên năm 2001, chỉ in 800 cuốn, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5649_photo_0018_640x480__ky2z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9071_photo_0019_640x480__u3oe.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4166_photo_0020_640x480__jtge.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
422/Giở trang sử Việt, Lê Thái Dũng, nxb đại học quốc gia hà nội , giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8056_photo_0023_640x480__n9ly.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8351_photo_0024_640x480__gjnr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9221_photo_0025_640x480__59ia.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
423/Đứng lên đáp lời sông núi, Nhiều tác giả, nxb thanh niên, giá 50k
Sách khổ to, dày
Nội dung viết về truyền thống đấu tranh của thanh thiếu niên Nam Bộ trong cách mạng tháng tám và kháng chiến chống Pháp
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9741_photo_0013_640x480__3gj4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9749_photo_0014_640x480__gera.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3919_photo_0016_640x480__jioh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9518_photo_0017_640x480__0frq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
424/Những người thân trong gia đình bác Hồ, Trần Minh Siêu, nxb Nghệ An, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0413_photo_0031_640x480__30lr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6653_photo_0032_640x480__ui5a.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2438_photo_0033_640x480__ih83.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
425/Thập đạo tướng quân Lê Hoàn, Giang Hà Vị - Viết Linh, nxb quân đội nhân dân, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0991_photo_0038_640x480__yssz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
426/Giai thoại dã sử Việt Nam, Nguyễn Khắc Thuần, nxb trẻ năm 1995, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2869_photo_0039_640x480__9nyw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1631_photo_0040_640x480__ar4r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3363_photo_0041_640x480__z8d9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
427/Lịch sử Trung Quốc, Nguyễn Anh Thái, nxb giáo dục, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0774_photo_0042_640x480__f8lo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3304_photo_0043_640x480__onms.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1355_photo_0044_640x480__v90u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
428/Sách lịch kiến thức phổ thông năm 1985, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4750_photo_0048_640x480__yq2o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7198_photo_0051_640x480__5tat.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
429/Ngòi pháo ngày 9/1 về phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn Chợ Lớn trong kháng chiến chống Pháp, nxb trẻ, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2377_photo_0052_640x480__xqgs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2421_photo_0053_640x480__s7sx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4400_photo_0054_640x480__16sq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0094_photo_0056_640x480__3tb5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3654_photo_0055_640x480__ev3q.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
430/Lịch sử Nhật Bản, Phan Ngọc Liên chủ biên, nxb văn hoá thông tin, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5730_photo_0066_640x480__lu1k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9270_photo_0068_640x480__qbl6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0148_photo_0069_640x480__ehp7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
431/Danh nhân văn hoá Việt Nam, Lê Minh Quốc, nxb trẻ, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4154_photo_0045_640x480__tyzv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2357_photo_0046_640x480__a2um.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4950_photo_0047_640x480__tvqo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: tranthanhtrung trong 16 Tháng Sáu, 2013, 07:38:13 pm
Longquy nhiều nick nhỉ !!!!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 16 Tháng Sáu, 2013, 08:22:02 pm
Longquy nhiều nick nhỉ !!!!
bác vinhlongsach phải không ạ? nhờ bạn Anh cho dùng thôi ạ, hihi, dựa hơi chút đó anh mà.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: tranthanhtrung trong 17 Tháng Sáu, 2013, 07:39:15 pm
Ok !!! Có người dựa là hạy quá rồi, mình đang mù đi đêm !!! Hổng biết dựa vào đâu đây .......nên tiếp tục bán sách !!!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 23 Tháng Sáu, 2013, 09:05:44 am
432/Mo Voái, Đinh Văn Ân, nxb văn hoá dân tộc, năm 1999, chỉ in 500 cuốn, giá 50k
Mo Voái là làn điệu hát trong tín ngưỡng như tang ma (mo ma), lễ cầu mùa, tống khứ tà ma, cầu thọ, các cá lễ hội của người Mường
Đây là công trình độc đáo do cụ Đinh Văn Bính người Mường soạn và được biên lại bằng song ngữ Mường – Việt
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0803_photo_0008_640x480__u6ra.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4713_photo_0009_640x480__mqh1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7112_photo_0010_640x480__lzya.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4268_photo_0012_640x480__ued0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
433/Cơ sở văn hoá Việt Nam, Tiến sĩ Trần Diễm Thuý, nxb đại học quốc gia, giá 35k
Nội dung về văn hoá việt nam, về các nền văn hoá cổ việt nam, các chặng đường phát triển…
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9547_photo_0020_640x480__aksy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4137_photo_0021_640x480__quu4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7839_photo_0022_640x480__lueo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5102_photo_0025_640x480__czce.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3379_photo_0024_640x480__t6cs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
434/Thơ Hồ Xuân Hương, nxb văn hoá thông tin 1995, giá 15k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2267_photo_0034_640x480__t55k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7917_photo_0035_640x480__znju.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3257_photo_0036_640x480__sayd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
435/Món ăn vị thuốc (ăn uống dưỡng sinh), Hải Ân, nxb Thanh Hoá, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3606_photo_0039_640x480__7htv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5428_photo_0040_640x480__dgfz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7386_photo_0041_640x480__pfpc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4437_photo_0042_640x480__c1te.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
436/Khi em ở tuổi mười sáu, L. IXa Rô Va, nxb phụ nữ, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9017_photo_0046_640x480__znbk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8379_photo_0048_640x480__ewsi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
437/Ngõ hẻm dưới ánh trăng, Stefan Zweig, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh 2001, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8000_photo_0054_640x480__sc30.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3550_photo_0055_640x480__w7bc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
438/Cổ tích con hiếu dâu thảo, nxb mỹ thuật,năm 1997, giá 20k > giảm còn 15k
Sách hình hoạ rất đẹp
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8309_photo_0020_640x480__lz51.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6489_photo_0021_640x480__fuys.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
439/Người xứ Đoài, Lê Hùng Vọng, nxb thanh niên, giá 35k > giảm còn 25k
Viết về vùng quê Bắc Bộ rất hấp dẫn
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3209_photo_0013_640x480__858l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4199_photo_0014_640x480__goh6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
440/Phóng sự Vũ Hữu Sự “chuyện đời thường mà không thường”, nxb công an nhân dân,  năm 1998, chỉ in 800 cuốn, giá 45k > giảm còn 30k
Nội dung hấp dẫn về những câu chuyện dân gian, câu chuyện hài hước…
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3019_photo_0008_640x480__hpau.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0467_photo_0009_640x480__ylf0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Sáu, 2013, 05:10:37 pm
441/Cô gái Củ Chi, Đồng Đen, nxb phụ nữ và khu di tích địa đạo Củ Chi 1994, giá 35k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7003_photo_0006_640x480__h8og.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung viết về những nữ chiến sĩ cách mạng miền đất anh hùng Củ Chi trong kháng chiến chống Mỹ
442/giữ vững sơn hà, Nguyễn Lương Bích, nxb Thanh Niên 1983, giá 35k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9891_photo_0008_640x480__u71t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1613_photo_0009_640x480__ogc8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
443/Lịch sử quân giới Nam Bộ (1945-1954), nxb quân đội nhân dân, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0339_photo_0012_640x480__zedm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5867_photo_0013_640x480__qyyy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3725_photo_0014_640x480__i8ta.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7528_photo_0015_640x480__ze2l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
444/Những bí ẩn của cựu hoàng đế Duy Tân, Nguyễn Đắc Xuân, sở văn hoá thông tin Bình Trị Thiên, 25k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2299_photo_0018_640x480__9px4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
445/Chiến tranh thế giới thứ hai, Nguyễn Huy Quý, nxb sự thật 1985, giá 35k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2788_photo_0021_640x480__8os2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3847_photo_0022_640x480__w6cg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3728_photo_0023_640x480__2eu5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
446/Hoa tầm xuân “tập truyện ngắn các nước xã hội chủ nghĩa”, gió bốn phương, nxb ngoại văn, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0736_photo_0024_640x480__q2lp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7925_photo_0025_640x480__gyfy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
447/Sông núi Điện Biên, Trần Lê Văn, nxb lao động, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4779_photo_0026_640x480__rg5t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7963_photo_0027_640x480__zo79.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1246_photo_0028_640x480__b1kb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
448/Nguyễn Công Trứ, Vũ Ngọc Khánh, nxb văn hoá 1983, giá 35k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9146_photo_0029_640x480__264v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3447_photo_0030_640x480__9urx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
449/Bộ danh nhân lịch sử Việt Nam 2 tập, giá 50k trọn bộ, nxb giáo dục  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7889_photo_0032_640x480__uln3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4983_photo_0034_640x480__7y2t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5678_photo_0035_640x480__so0z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5948_photo_0037_640x480__jw1t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
450/Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hoá Đông Nam Á, nxb khoa học xã hội, 1993, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1010_photo_0038_640x480__ohxz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9566_photo_0039_640x480__tdoz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3323_photo_0040_640x480__h6v9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
451/Nghệ thuật Ai Cập cổ đại, nxb Mỹ Thuật 1998, giá 15k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9467_photo_0043_640x480__cwcx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2216_photo_0044_640x480__5e0i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
452/Xoa bấm huyệt bàn tay, Công Sĩ, nxb Đà Nẵng 1998, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9349_photo_0045_640x480__haat.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6095_photo_0046_640x480__o0cb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8791_photo_0047_640x480__1uk5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0537_photo_0048_640x480__mum2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 29 Tháng Sáu, 2013, 04:52:57 pm
453/Bộ tác phẩm văn học Việt Nam 8 số từ 1 – 8, năm 1988, rất đẹp, giá chỉ 100k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5514_photo_0001_640x480__9enx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4758_photo_0002_640x480__ahhk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7029_photo_0003_640x480__r0bz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0877_photo_0004_640x480__u1j9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6910_photo_0005_640x480__uf3c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 30 Tháng Sáu, 2013, 07:50:56 pm
Longquy nhiều nick nhỉ !!!!


Chào bác! Niếu muốn mua sách của bác,em tìm trang nào ạ! Vì em muốn tìm một vài cuốn!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 30 Tháng Sáu, 2013, 09:54:42 pm
thì anh cứ vào topic của em đang đăng bán tìm mua thôi, nhưng phải mua nghiêm túc chứ không phải mua xong rồi huỷ gạch đâu


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 01 Tháng Bảy, 2013, 08:08:45 pm
454/Về sự phê phán xã hội học tư sản, Đặng Cảnh Khanh, nxb thông tin lý luận, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0577_photo_0009_640x480__s0q5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4580_photo_0010_640x480__vonz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
455/Các tổ chức quốc tế, Hải Thanh – Hoài Nam, nxb pháp lý 1983, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3068_photo_0016_640x480__tept.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6144_photo_0019_640x480__4n69.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
456/Dũng sĩ trên cao, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh 1985, giá 50k
Viết về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8264_photo_0014_640x480__func.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4712_photo_0015_640x480__n3gq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
457/Lý Quang Diệu ông là ai? Thái Nguyễn Bạch Liên, nxb Mũi Cà Mau 1997, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7391_photo_0022_640x480__6xy6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1021_photo_0024_640x480__3o32.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0641_photo_0025_640x480__3czi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
458/Lịch sử Hà Nam Ninh tập 1, Phòng nghiên cứu lịch sử Hà Nam Ninh 1988, giá 35k
Tập 1 viết về giai đoạn từ buổi bình minh dựng nước đến 1945
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7796_photo_0015_640x480__rv84.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2248_photo_0016_640x480__eirt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
459/Cuộc đọ sức giữa hai chế độ bàn về chống “diễn biến hoà bình”, Cốc Văn Khang, nxb chính trị quốc gia 1992, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7182_photo_0007_640x480__6cfx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6653_photo_0008_640x480__qdnk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3033_photo_0009_640x480__0765.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1833_photo_0010_640x480__evlj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
460/Lịch sử quân giới Nam Bộ (1945-1954), nxb quân đội nhân dân, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0339_photo_0012_640x480__zedm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5867_photo_0013_640x480__qyyy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3725_photo_0014_640x480__i8ta.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7528_photo_0015_640x480__ze2l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
461/Hoa tầm xuân “tập truyện ngắn các nước xã hội chủ nghĩa”, gió bốn phương, nxb ngoại văn, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0736_photo_0024_640x480__q2lp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7925_photo_0025_640x480__gyfy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
462/Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hoá Đông Nam Á, nxb khoa học xã hội, 1993, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1010_photo_0038_640x480__ohxz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9566_photo_0039_640x480__tdoz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3323_photo_0040_640x480__h6v9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 02 Tháng Bảy, 2013, 12:57:38 pm
thì anh cứ vào topic của em đang đăng bán tìm mua thôi, nhưng phải mua nghiêm túc chứ không phải mua xong rồi huỷ gạch đâu


Ô hay! Tớ mua thật đó Lý Anh. Nhưng mà vầy,bạn có thể giao hàng tận nơi+tiền phí. Khi nào tôi có nhu cầu thì tôi lên tôi tìm. Tuyệt đối không nhắn tin cho tôi để"chào hàng" hay khuyến mãi Sách,bạn nhé!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Bảy, 2013, 05:39:52 pm
463/bộ truyện Đông Chu Liệt Quốc, Phùng Mộng Long, nxb khoa học xã hội Hà Nội 1989, 8 tập đẹp, sạch sẽ, giá trọn bộ 160k đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9805_photo_0051_640x480__r6lz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Từng cặp
Tập 1-2:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5755_photo_0052_640x480__lf9e.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tập 3-4:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6003_photo_0053_640x480__s2es.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tập 5-6:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1985_photo_0054_640x480__tlxc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tập 7-8:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4443_photo_0055_640x480__8k4h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Bảy, 2013, 09:25:44 pm
464/Vào ngưỡng của thế giới chưa biết, nhiều tác giả, nxb thanh niên 1998, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1788_photo_0001_640x480__yh92.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5147_photo_0002_640x480__c6ad.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3320_photo_0003_640x480__vmxg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
465/Bộ sách bổ trợ kiến thức chìa khoá vàng “Tâm lý và sinh lý”, nxb đại học quốc gia hà nội 1999, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7289_photo_0017_640x480__ezvn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3568_photo_0018_640x480__xl1b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0637_photo_0019_640x480__50ig.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3811_photo_0021_640x480__2gvt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
466/Cây đũa thần hoá học, L.IA Macgolix, nxb khoa học kỹ thuật 1978, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5460_photo_0037_640x480__22g0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7302_photo_0038_640x480__hhgk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
467/ 120 năm báo chí Việt Nam, Hồng Chương, nxb tp.hồ chí minh 1985, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6257_photo_0047_640x480__n8sv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2113_photo_0048_640x480__hqay.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
468/Địa lý lớp 7 phổ thông, nxb giáo dục 1985, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4472_photo_0049_640x480__szl6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
469/Địa lý phổ thông lớp 8, nxb giáo dục 1980, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7666_photo_0050_640x480__y3ky.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
470/ Từ điển hải dương học Anh Việt giải thích minh hoạ, Tạ Văn Hùng, nxb trẻ  1998, nhìn mới tinh, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4410_photo_0005_640x480__3f0m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung và hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0136_photo_0006_640x480__25tf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8314_photo_0007_640x480__ucka.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Bảy, 2013, 08:15:07 am
471/Mấy trào lưu triết học phương Tây, Nguyễn Minh Lăng, nxb đại học và giáo dục chuyên nghiệp, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8419_photo_0015_640x480__nf4j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0304_photo_0016_640x480__fq63.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
472/Triết học Hy Lạp La Mã cổ đại, Thái Ninh, nxb sách giáo khoa Mác-Lê-nin, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6556_photo_0017_640x480__iu5f.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7233_photo_0018_640x480__t0mi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Bảy, 2013, 09:14:18 pm
473/Đấu tranh cách mạng của đồng bào Hoa Sài Gòn – tp.hồ chí minh, Bùi Văn Toản, nxb trẻ 1998, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0714_photo_0013_640x480__5ych.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3456_photo_0014_640x480__39pc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9591_photo_0017_640x480__i2o8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9784_photo_0018_640x480__pev4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3792_photo_0016_640x480__uvlc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
474/Truyền thống cách mạng của đồng bào Hoa, Nghị Đoàn, nxb tp.hồ chí minh , 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3961_photo_0019_640x480__1ws5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9060_photo_0020_640x480__nou0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5374_photo_0021_640x480__786k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0287_photo_0022_640x480__99zl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
475/Thanh niên Sài Gòn bạn là ai?, Trần Bạch Đằng, nxb trẻ, 1987, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7830_photo_0023_640x480__40me.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7933_photo_0024_640x480__c0x8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
476/Tiếng cười Tú Mỡ, Phong Vũ, nxb hội nhà văn 1993, giá 30k > giảm còn 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0510_photo_0011_640x480__hj1d.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9703_photo_0012_640x480__701r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8723_photo_0013_640x480__0vox.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ký hoạ:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5478_photo_0014_640x480__4n61.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
477/Thơ Tú Xương, nxb văn học , giá 30k > giảm còn 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2989_photo_0021_640x480__fhjh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chân dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4500_photo_0024_640x480__9vjd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1538_photo_0022_640x480__yant.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3546_photo_0023_640x480__x5ar.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
478/120 năm báo chí Việt Nam, Hồng Chương, nxb tp.hồ chí minh 1985, giá 20k
Lịch sử báo chí việt nam từ khi ra đời cho đến năm 1985 thời điểm ra đời của cuốn sách
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6257_photo_0047_640x480__n8sv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2113_photo_0048_640x480__hqay.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Bảy, 2013, 06:39:41 pm
479/Từ điển thiên văn học, Trương Cam Bảo dịch, nxb khoa học và kỹ thuật 1983, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7192_photo_0013_640x480__bt47.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4554_photo_0014_640x480__8r17.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
480/Vấn đề dân tộc trong thơ ca Hồ Chủ tịch, giáo sư Hoàng Như Mai chủ biên, Ty văn hoá thông tin tỉnh Đồng Tháp 1981, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8882_photo_0015_640x480__owrc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0179_photo_0016_640x480__nbqq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0295_photo_0017_640x480__s50x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
481/ 50 năm một chặng đường, Bộ tổng tham mưu, nxb quân đội nhân dân, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6122_photo_0018_640x480__rmma.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9144_photo_0019_640x480__8vt6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0515_photo_0020_640x480__lz8d.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3219_photo_0021_640x480__yt5v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0184_photo_0022_640x480__ybvt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
482/Hình thức tác chiến và nghệ thuật quân sự, đại tá Lê Bằng, nxb quân đội nhân dân 1984, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6736_photo_0025_640x480__3w9n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0398_photo_0026_640x480__3z19.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
483/Những chặng đường về thành phố tên Người, Nguyễn Việt Phương, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7682_photo_0028_640x480__9xkg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
484/Chuyện thần thoại về mười hai con giáp, Hàn Xuân, nxb trẻ, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8447_photo_0038_640x480__m394.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6846_photo_0039_640x480__771e.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
485/Hồi nhỏ các nhà văn học văn, sở giáo dục Nghĩa Binh, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8794_photo_0036_640x480__6ccf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2456_photo_0037_640x480__9oyp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Bảy, 2013, 11:43:51 pm
486/Xẻ dọc Trường Sơn, nxb giao thông vận tải, giá 45k
Nội dung viết về con đường Trường Sơn, trong đó có phần đánh giá từ dư luận phương Tây và của địch về đường mòn Hồ Chí Minh và có một số hình ảnh tư liệu
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7589_photo_0034_640x480__v03x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9585_photo_0035_640x480__74u2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Dư luận nước ngoài:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0667_photo_0037_640x480__enw2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0017_photo_0038_640x480__ff2n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7171_photo_0039_640x480__o11f.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
487/Dân ca Giáy, Thèn Dèn – Lù Dín Siềng, nxb văn hoá dân tộc, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8449_photo_0018_640x480__ve3h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9034_photo_0019_640x480__zyet.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
488/Liên Bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô Viết, nxb sự thật 1978, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6626_photo_0020_640x480__ttid.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2836_photo_0021_640x480__uep2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5870_photo_0022_640x480__p3o0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Các nước thành viên trong liên bang xô viết
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2946_photo_0023_640x480__3wl8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 20 Tháng Bảy, 2013, 09:16:39 am
 ;D Lịch sử quân giới. Có giảm giá cho CCB chút tẹo nào không hả chú Lý Anh? ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 22 Tháng Bảy, 2013, 02:19:19 pm
490/Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc, Hoàng Minh, nxb quân đội nhân dân 1972, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1799_photo_0019_640x480__j9ii.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6174_photo_0021_640x480__xmu4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 26 Tháng Bảy, 2013, 12:17:03 am
Tìm hiểu Tổ Tiên ta đánh giặc. Có bớt không vậy Chú Lý Anh?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 26 Tháng Bảy, 2013, 08:30:06 am
490/Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc, Hoàng Minh, nxb quân đội nhân dân 1972, giá 50k
anh Huỳnh lấy


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 30 Tháng Bảy, 2013, 10:19:12 pm
491/Sao chổi và sao chổi Ha lây, Hoàng Thiếu Sơn.., nxb khoa học kỹ thuật 1985, giá 20k  loc85c5 lấy
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6357_photo_0016_640x480__k3d9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8706_photo_0017_640x480__epai.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0001_photo_0018_640x480__dbdg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1365_photo_0019_640x480__rtdz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
492/Nói chuyện chiến tranh tâm lý, Phạm Thành, nxb lao động 1980, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7825_photo_0025_640x480__e3qw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4263_photo_0026_640x480__5n1r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
493/Lịch sử Việt Nam đại cương, Lâm Quang Trực – Đinh Kim Phúc, nxb tp.hồ chí minh 1997, giá 25k lấy chẵn 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8709_photo_0027_640x480__lgw5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8789_photo_0028_640x480__7awn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2602_photo_0029_640x480__leg3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
494/Truyện phiêu lưu của Pickwick, Charles Dickens, nxb Thuận Hoá 1994, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3876_photo_0035_640x480__lpwj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
495/Có một nơi lá mãi xanh, Trần Xuân An, nxb hội nhà văn 1999, có chữ ký tác giả, giá 25k > lấy chẵn 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8540_photo_0042_640x480__9gpz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chân dung tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2755_photo_0043_640x480__wysl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký của tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3871_photo_0044_640x480__19fi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
496/Ngoại cảm sự thật hay huyền thoại, Hằng Nga, nxb văn hoá thông tin, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6071_photo_0049_640x480__a80m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5887_photo_0050_640x480__jtnu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9894_photo_0051_640x480__mkvc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
497/Văn học Xô Viết đương đại, Hoàng Ngọc Hiến, nxb đại học và trung học chuyên nghiệp, giá 35k (30k chẵn)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0283_photo_0053_640x480__yika.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
498/Không có gì ngoài cả cuộc đời, Vla-đi-mia Busin, nxb thanh niên, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8250_photo_0055_640x480__1286.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 03 Tháng Tám, 2013, 08:19:37 am
499/Truyện cổ Ấn Độ tập 2, Lã Duy Lan, nxb văn hoá dân tộc 2001, chỉ in 500 cuốn, dày 470 trang, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1599_photo_0038_640x480__ribh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9295_photo_0039_640x480__8jub.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8868_photo_0041_640x480__hiec.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8068_photo_0040_640x480__y37s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
500/Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hoá Đông Nam Á, Đinh Gia Khánh, nxb khoa học xã hội 1993, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5067_photo_0042_640x480__7esx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1522_photo_0043_640x480__ya8c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6697_photo_0044_640x480__krsb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9735_photo_0045_640x480__zk66.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7246_photo_0047_640x480__i763.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
501/Triều Thanh nghi án và giai thoại, Vũ Phong Tạo dịch, nxb thanh niên, chỉ in 700 cuốn, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5449_photo_0023_640x480__awe7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6128_photo_0024_640x480__a36v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7036_photo_0025_640x480__gjwq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2056_photo_0026_640x480__kkuu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2655_photo_0065_640x480__4u21.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
502/Sức mạnh của sự quen biết – tập truyện châm biến và hài hước, nxb văn nghệ tp,hồ chí minh 2001, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4440_photo_0072_640x480__u0aj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7087_photo_0073_640x480__9k23.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
503/Tục ngữ Hoa Việt, Nguyễn Lập Sơn, nxb văn học 1993, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4635_photo_0075_640x480__vq2j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5937_photo_0076_640x480__zsxh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5203_photo_0077_640x480__c0ms.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
504/Trên tuyến lửa, nxb văn hoá 1973, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0088_photo_0080_640x480__7ov6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
505/Từ điển tác phẩm văn học nước ngoài “cổ Hy Lạp – La Mã – Hy Lạp mới..”, Hữu Ngọc, nxb Đà Nẵng, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0165_photo_0022_640x480__bihw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9690_photo_0023_640x480__ci9y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9725_photo_0025_640x480__gl15.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
506/Thơ Đường, giáo sư Lê Đức Niệm, nxb khoa học xã hội – nxb Mũi Cà Mau 1993, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3542_photo_0044_640x480__jddr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6026_photo_0045_640x480__b428.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5050_photo_0046_640x480__9fze.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5628_photo_0048_640x480__uzes.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2205_photo_0047_640x480__a855.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
507/Tìm hiểu tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác, nxb sách giáo khoa Mác lê nin 1987, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7677_photo_0058_640x480__ys9c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0619_photo_0060_640x480__d1ov.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5933_photo_0061_640x480__vsn7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3449_photo_0062_640x480__i7fp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7889_photo_0063_640x480__owpn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
508/Xoa bóp bấm huyệt bàn tay, Công Sĩ, nxb Đà Nẵng 1998, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4336_photo_0026_640x480__my3l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7572_photo_0027_640x480__1u9k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6809_photo_0028_640x480__zebm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7005_photo_0029_640x480__zzpd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lizzy trong 16 Tháng Tám, 2013, 04:27:57 pm
Bác có bớt giá cho những cuốn này không ah?

1. Hải dương học (anh - Việt)
2. Cây đũa thần hóa học
3. Truyện phiêu lưu của Pickwick


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 16 Tháng Tám, 2013, 04:52:10 pm
Bác có bớt giá cho những cuốn này không ah?

1. Hải dương học (anh - Việt)
2. Cây đũa thần hóa học
3. Truyện phiêu lưu của Pickwick
xin lỗi anh nhé, mấy cuốn như anh nhắn trên đã bán rồi ạ
hiện em còn những cuốn như sau và có giảm giá ạ:
1/Hồ sơ một thế hệ giảm từ 30k > 20k
2/Truyện Kiều - Nguyễn Du do Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú thích giảm từ 35k > còn 25k
3/về phê phán xã hội học tư sản còn 20k
4/Ngữ âm tiếng Kơ Ho giảm từ 35k > còn 25k
5/Tiểu đoàn 302 năm tháng chiến đấu giảm còn 30k
6/ sự mạnh của sự quen biết giá chỉ 20k
7/đại bàng cánh đỏ giá chỉ 20k


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Tám, 2013, 06:22:16 pm
509/Cô gái tật nguyền (truyện thần thoại Việt Nam), Vũ Ngọc Đỉnh, nxb văn hoá 1993, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1505_photo_0001_640x480__wanp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
510/Ngọn đèn lưu ly (truyện thần thoại Việt Nam), Vũ Ngọc Đỉnh, nxb văn hoá 1993, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8215_photo_0002_640x480__3qjr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
511/Chiếc mõ sừng trâu (truyện thần thoại Việt Nam), Vũ Ngọc Đỉnh, nxb văn hoá 1993, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1298_photo_0003_640x480__y605.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
512/Miếng da ếch (truyện thần thoại Việt Nam), Vũ Ngọc Đỉnh, nxb văn hoá 1993, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8622_photo_0004_640x480__31kr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
513/Diện chẩn điều khiển liệu pháp (chẩn đoán và châm cứu vùng mặt), Bùi Quốc Châu, nxb Minh Hải 1986, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3495_photo_0013_640x480__8zix.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9719_photo_0014_640x480__inlh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7234_photo_0015_640x480__3r0l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5912_photo_0016_640x480__l1w9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
514/ Chính sách đại bịp, Vla-đi-mia Artiomov, nxb thông tấn xã Nô-vô-xti 1984, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8590_photo_0023_640x480__5777.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9010_photo_0024_640x480__04ns.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4885_photo_0025_640x480__j70c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
515/ Khỉ ăn vụng dê chịu đòn truyện cổ Campuchia, nxb văn hoá dân tộc, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1960_photo_0026_640x480__acs5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6256_photo_0027_640x480__bfar.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
516/ Ngựa bạc ngựa vàng ngựa kim cương, Thuý Toàn dịch, nxb văn học, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6237_photo_0028_640x480__jnc1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0931_photo_0029_640x480__2xqh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7619_photo_0030_640x480__496n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
517/ Truyện cổ  I-Xra-en, Đặng Minh Huệ dịch, nxb văn hoá thông tin  1996, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1100_photo_0034_640x480__9szb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0190_photo_0035_640x480__7g8x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
518/ Vạch một chân trời, Sơn Nam, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1889_photo_0038_640x480__x99k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8382_photo_0039_640x480__vctf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Viết về miền tây
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3554_photo_0040_640x480__sku8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
519/ Biến động , Thái Vũ, nxb Thuận Hoá 1984, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2658_photo_0041_640x480__11ru.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9119_photo_0042_640x480__us18.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6266_photo_0043_640x480__t4rq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
520/ Hán Sở tranh hùng, Mộng Bình Sơn dịch, có lời bàn và phần khảo luận, nxb trẻ 1989, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8580_photo_0044_640x480__1ywr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4803_photo_0046_640x480__z112.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0984_photo_0048_640x480__0ogr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
521/ Căm-Pu-Chia hy vọng, Thu Bồn, nxb tp.hồ chí minh 1979, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7410_photo_0049_640x480__h7h9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5115_photo_0050_640x480__lqnv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
522/ Oran 76 ngọn, Thu Bồn, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh 1985, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5400_photo_0051_640x480__y6wt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 20 Tháng Tám, 2013, 08:10:06 am
 ;D Tớ lấy xoa bấm huyệt,để hoài không ai lấy,thì hôm nay tớ lấy! Tính tiền ;) ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 22 Tháng Tám, 2013, 05:12:19 pm
523/Nghề nghiệp và công việc của nhà báo, Hội nhà báo Việt Nam 1992, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7850_photo_0062_640x480__01ed.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4297_photo_0063_640x480__wcu2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6066_photo_0064_640x480__3xpk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
524/Huyền thoại hoa và cây, Jan Vladislav, nxb văn hoá thông tin năm 1996, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3720_photo_0004_640x480__omgd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2666_photo_0005_640x480__nap7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2582_photo_0006_640x480__lj1a.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
525/22 trò ảo thuật tài tử, nxb tp.hồ chí minh 1989, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8260_photo_0036_640x480__4zql.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3312_photo_0038_640x480__0f38.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9470_photo_0039_640x480__z0f9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0900_photo_0041_640x480__b5ur.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0278_photo_0042_640x480__wofn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 25 Tháng Tám, 2013, 06:03:48 pm
526/Duy thức tam thập tựng giảng yếu, giáo sư Thích Hoàn Quan, Hoa đạo xuất bản năm 1969, giá 150k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5945_photo_0051_640x480__7451.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0352_photo_0052_640x480__jxov.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4547_photo_0053_640x480__z87i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: tran hung trong 29 Tháng Tám, 2013, 07:45:56 pm
bác chỉ bán sách giấy thôi ah, có bán ebook ko vậy ?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 29 Tháng Tám, 2013, 11:04:18 pm
Sức mạnh của sự quen biết..20k nha chú Lý Anh? ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 30 Tháng Tám, 2013, 11:42:32 am
527/ Lịch sử các nước Asean, Khắc Thành – Sanh Phúc, nxb trẻ, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8656_photo_0025_640x480__5v2e.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9312_photo_0026_640x480__0efy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6610_photo_0027_640x480__gn7z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6256_photo_0028_640x480__4ijg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
528/Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm, Nguyễn Phan Quang, nxb văn học 2002, giá 35k
Một nhà yêu nước lãnh đạo phong trào kháng chiến chống Pháp những năm cuối thế kỷ XIX
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7917_photo_0032_640x480__u45v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4861_photo_0033_640x480__5hjt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0584_photo_0034_640x480__uf5p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6096_photo_0037_640x480__v62o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Sơ đồ:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0207_photo_0036_640x480__o38b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3784_photo_0035_640x480__snxy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
528/Danh tướng Việt Nam “Danh tướng Lam Sơn”, Nguyễn Khắc Thuần, nxb giáo dục năm 1996, giá 25k
Sách mới tinh bản in đầu tiên rất đẹp
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8258_photo_0038_640x480__1aj7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8809_photo_0039_640x480__geht.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Sơ đồ:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6204_photo_0040_640x480__n6ii.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9579_photo_0041_640x480__sj4n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9894_photo_0042_640x480__17s0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
530/ Phê phán những quan điểm phản macxit, phản động của chủ nghĩa Mao, Vụ giảng viên, tạp chí giảng viên xuất bản năm 1980, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9396_photo_0022_640x480__8qkn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7080_photo_0023_640x480__o5ge.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
531/ Lá tương tư, Mường Mán, nxb Tổng hợp Tiền Giang 1989, giá 20k anh Lộc
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3991_photo_0063_640x480__zwuj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
532/ Mưu lược của người Trung Quốc, Vương Địch, nxb văn hoá thông tin 1999, giá 30k  anh Tâm lấy
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1052_photo_0020_640x480__id8s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2119_photo_0021_640x480__i92i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5046_photo_0022_640x480__73wv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 31 Tháng Tám, 2013, 11:04:57 pm
533/Hoa nhạn lai hồng, Hoàng Công Khanh, nxb văn học 1992, giá 40k
Viết về nhà tù cách mạng và tinh thần đầu tranh của các chiến sĩ cộng sản
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4048_photo_0001_640x480__8hd2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1329_photo_0002_640x480__zblj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5366_photo_0003_640x480__6jv8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Sơ đồ:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1103_photo_0004_640x480__f0p2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8038_photo_0005_640x480__fgo3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
534/Cuộc du lịch qua màn huỳnh quang, Bác sĩ Cao Trường Thọ, nxb y học, 1979, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1867_photo_0024_640x480__xlsh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5894_photo_0025_640x480__ozzh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6627_photo_0026_640x480__9wec.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3790_photo_0027_640x480__c52z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
535/Những thuyền trưởng dũng cảm, Rudyard Kipling (giải Bobel văn chương 1907), giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0777_photo_0029_640x480__8h3a.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7487_photo_0030_640x480__gizh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0506_photo_0031_640x480__l3au.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
536/Mỹ thế đấy, Lưỡi Lê, nxb thanh niên năm 1972, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8538_photo_0032_640x480__qrer.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0096_photo_0033_640x480__8wnu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
537/Chinh phục những khoảng cách , Ánh Ngọc và Việt Dũng, nxb Phổ thông 1974, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3718_photo_0034_640x480__zf1g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung và hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1553_photo_0036_640x480__btuu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5935_photo_0035_640x480__5bra.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
538/Trạng nghè cống, sở văn hoá thông tin hà bắc 1984, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2674_photo_0043_640x480__iswo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9381_photo_0044_640x480__nn3b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8754_photo_0045_640x480__ct82.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
539/Hy Lạp , Nguyễn Tứ dịch, nxb trẻ, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6918_photo_0046_640x480__6f8y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5851_photo_0047_640x480__i7iz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5349_photo_0050_640x480__mt9u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
540/Bác Hồ với văn hoá Trung Quốc, Lương Duy Thứ, nxb trẻ, giá 15k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3323_photo_0064_640x480__255b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0357_photo_0065_640x480__yp9j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
541/Truyện dân gian Đông Nam Á, nxb văn hoá dân tộc 1996, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7029_photo_0066_640x480__amyl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7525_photo_0067_640x480__mqyj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7344_photo_0068_640x480__ywld.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
542/Truyện cổ Arap Xeut, nxb văn hoá thông tin 1996, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3940_photo_0069_640x480__0pns.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3592_photo_0070_640x480__6kgq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
543/Bộ “Quan trường hiện hình ký”, tác giả: Lý Bảo Gia, Cao Tự Thanh dịch, nxb trẻ, giá trọn bộ 150k
Sách nguyên vẹn đẹp
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2539_photo_0071_640x480__nanj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tập 1:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0854_photo_0072_640x480__qwc6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tập 2:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5549_photo_0073_640x480__sisp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tập 3:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0788_photo_0074_640x480__ltqi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0997_photo_0075_640x480__eur6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9714_photo_0076_640x480__al9k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0682_photo_0077_640x480__xt86.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 31 Tháng Tám, 2013, 11:14:02 pm
Tớ lấy Lá Tương Tư. Lý Anh có Z28 Tống Văn Bình không!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 01 Tháng Chín, 2013, 12:12:31 am
Tớ lấy Lá Tương Tư. Lý Anh có Z28 Tống Văn Bình không!
dạ không anh ạ, cuối cùng anh cũng chịu tương tư rồi à


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 01 Tháng Chín, 2013, 08:45:33 am
Hoa nhạn lai Hồng 30k? ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 04 Tháng Chín, 2013, 09:44:47 am
544/Tìm hiểu kho sách Hán Nôm nguồn tư liệu văn học sử học Việt Nam tập I, Trần Văn Giáp, nxb văn hoá 1984, có bọc giấy bóng, giá 60k (http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0120_photo_0031_640x480__owb4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6353_photo_0032_640x480__umxu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2000_photo_0034_640x480__yy89.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8580_photo_0036_640x480__9dvu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
545/Bá tước Monte Cristo, Alexandre Dumas, nxb văn học, giá 10k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8419_photo_0016_640x480__2ft1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5508_photo_0017_640x480__t7dy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4004_photo_0018_640x480__7uvl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
546/Phê phán những quan điểm phản macxit, phản động của chủ nghĩa Mao, Vụ giảng viên, tạp chí giảng viên xuất bản năm 1980, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9396_photo_0022_640x480__8qkn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7080_photo_0023_640x480__o5ge.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
547/Thượng đế không bắt buộc “tác phẩm được giải văn học Pháp”, Ahmadou Kourouma, nxb Mũi Cà Mau, giá 35k  > giảm còn 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9728_photo_0037_640x480__49mi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2256_photo_0038_640x480__cavc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
548/Mặt đất và bầu trời, truyện ngắn Cu ba, nxb lao động 1984, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2092_photo_0054_640x480__ih0z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2093_photo_0055_640x480__agwh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
549/Khoảng trời dông bão, Triệu Bôn, nxb Phụ nữ 1987, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3081_photo_0049_640x480__7sil.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
550/Ba Giai Tú Xuất, Lữ Huy Nguyên, nxb văn học 1998, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6252_photo_0024_640x480__hge5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0809_photo_0025_640x480__xefw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3863_photo_0027_640x480__ogoc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7037_photo_0026_640x480__k2hs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
551/Tuyển tập truyện cười, Hoàng Thiếu Phủ, nxb trẻ 1995, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0534_photo_0028_640x480__gto2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1076_photo_0029_640x480__j534.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1001_photo_0030_640x480__mr16.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8146_photo_0031_640x480__thlj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1420_photo_0032_640x480__emwg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Chín, 2013, 10:47:42 pm
552/Nói chuyện Mỹ, chiến sĩ Trần Lực, nxb quân đội nhân dân 1975, giá 40k đã bán
Nội dung viết về đế quốc Mỹ và cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4243_photo_0040_640x480__dx6w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4841_photo_0041_640x480__3nvg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4908_photo_0043_640x480__qp9m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7316_photo_0044_640x480__539s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
553/Lịch sử các nước đông nam á tập 1, giáo sư Lương Ninh – Hà Bích Liên, năm 1998, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4028_photo_0007_640x480__fku9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8301_photo_0008_640x480__u8y8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
554/Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, X.V.Xukhardin, nxb khoa học kỹ thuật 1979, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9826_photo_0009_640x480__5odt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4351_photo_0010_640x480__3ioc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3670_photo_0011_640x480__wxpl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
555/Số mệnh ai đặt bày, Sơn Nam và một số tác giả, nxb tp.hồ chí minh 1985, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5319_photo_0012_640x480__rt7y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3475_photo_0013_640x480__otja.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
556/Sông Lô, Siêu Hải, nxb thanh niên năm 1981, giá 35k  đã bán
Viết về những tháng ngày Việt Bắc trong kháng chiến chống Pháp
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9503_photo_0054_640x480__5eie.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4366_photo_0055_640x480__0x9t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5369_photo_0056_640x480__6n47.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
557/Nước Mỹ và Đông Dương từ Ru dơ ven đến Ních Xơn, Pi-tơ A.Pu-lơ, nxb thông tin lý luận 1986, giá 40k
Nội dung viết về đế quốc mỹ với những âm mưu và cuộc chiến tranh xâm lược việt nam qua các đời tổng thống
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3081_photo_0045_640x480__2rme.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7620_photo_0047_640x480__bsv7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1360_photo_0046_640x480__q8of.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1512_photo_0048_640x480__u304.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
558/Hà Nội, Nguyễn Vinh Phúc, nxb văn  hoá 1981, giá 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8553_photo_0022_640x480__lczc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4277_photo_0023_640x480__xj3r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0000_photo_0024_640x480__f2ui.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Chín, 2013, 11:34:53 pm
sách giữ nguyên giá không giảm giá


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 05 Tháng Chín, 2013, 11:37:55 pm
sách giữ nguyên giá không giảm giá


Vậy thì 35 k nhé!  ;D

Chia tay vậy ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Chín, 2013, 11:48:18 pm
sách giữ nguyên giá không giảm giá


Vậy thì 35 k nhé!  ;D
cuốn đó xuất bản năm 1975, dạng sách hay và hiếm 40k là rẻ lắm rồi anh ạ, không bớt được đâu


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 06 Tháng Chín, 2013, 03:47:02 pm
sách giữ nguyên giá không giảm giá


Vậy thì 35 k nhé!  ;D

có thể nhường anh cuốn này 35k
Nước Mỹ và Đông Dương từ Ru dơ ven đến Ních Xơn, Pi-tơ A.Pu-lơ, nxb thông tin lý luận 1986, giá 40k
Nội dung viết về đế quốc mỹ với những âm mưu và cuộc chiến tranh xâm lược việt nam qua các đời tổng thống


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 06 Tháng Chín, 2013, 06:57:25 pm
sách giữ nguyên giá không giảm giá


Vậy thì 35 k nhé!  ;D

có thể nhường anh cuốn này 35k
Nước Mỹ và Đông Dương từ Ru dơ ven đến Ních Xơn, Pi-tơ A.Pu-lơ, nxb thông tin lý luận 1986, giá 40k
Nội dung viết về đế quốc mỹ với những âm mưu và cuộc chiến tranh xâm lược việt nam qua các đời tổng thốngKhổ quá nói mãi! Cái người ta thích thì người ta mới mua. Cuốn người ta trả giá thì không chịu bớt,đòi giảm giá cái cuốn người ta không chọn,ối giời!
Thôi giảm giá cuốn tớ đã đề nghị đi ;) trước lạ sau quen thành "mối mọt" rồi từ từ tớ ngậm nhấm sách dùm cho lâu dài. Tính kỹ đi,bớt 5k sau này lấy được nhiều k dài dài..lỗ 5k hiện tại...hay lợi về sau này dài dài? !! ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 06 Tháng Chín, 2013, 10:26:26 pm
sách giữ nguyên giá không giảm giá


Vậy thì 35 k nhé!  ;D

có thể nhường anh cuốn này 35k
Nước Mỹ và Đông Dương từ Ru dơ ven đến Ních Xơn, Pi-tơ A.Pu-lơ, nxb thông tin lý luận 1986, giá 40k
Nội dung viết về đế quốc mỹ với những âm mưu và cuộc chiến tranh xâm lược việt nam qua các đời tổng thốngKhổ quá nói mãi! Cái người ta thích thì người ta mới mua. Cuốn người ta trả giá thì không chịu bớt,đòi giảm giá cái cuốn người ta không chọn,ối giời!
Thôi giảm giá cuốn tớ đã đề nghị đi ;) trước lạ sau quen thành "mối mọt" rồi từ từ tớ ngậm nhấm sách dùm cho lâu dài. Tính kỹ đi,bớt 5k sau này lấy được nhiều k dài dài..lỗ 5k hiện tại...hay lợi về sau này dài dài? !! ;D
thiệt ra em cũng muốn giảm giá nhưng khổ nổi cuốn đó đã có người đặt mua từ tối qua rồi. cuốn đông dương anh không lấy thì em vẫn để nguyên giá vậy


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Chín, 2013, 07:27:55 am
559/Nụ cười Áp xa ra, Hà Khánh Linh, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1983, giá 20k
đất nước Campuchia thời kỳ chống Pôn Pốt (chế độ diệt chủng) và bọn bành trướng bá quyền đại Hán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5806_photo_0015_640x480__na8z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0917_photo_0016_640x480__l5al.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)

560/Tháng tám không vua, Kiutzo Kobayasi, nxb tác phẩm mới năm 1986, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4392_photo_0017_640x480__y5rb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2327_photo_0018_640x480__jys6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
561/Số mệnh ai đặt bày, Sơn Nam và một số tác giả, nxb tp.hồ chí minh 1985, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5319_photo_0012_640x480__rt7y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3475_photo_0013_640x480__otja.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
562/Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, X.V.Xukhardin, nxb khoa học kỹ thuật 1979, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9826_photo_0009_640x480__5odt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4351_photo_0010_640x480__3ioc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3670_photo_0011_640x480__wxpl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Chín, 2013, 08:21:08 am
Nước Mỹ và Đông Dương từ Ru dơ ven đến Ních Xơn, Pi-tơ A.Pu-lơ, nxb thông tin lý luận 1986, giá 40k  > giảm còn 30k
Nội dung viết về đế quốc mỹ với những âm mưu và cuộc chiến tranh xâm lược việt nam qua các đời tổng thống
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3081_photo_0045_640x480__2rme.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7620_photo_0047_640x480__bsv7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1360_photo_0046_640x480__q8of.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1512_photo_0048_640x480__u304.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Chín, 2013, 11:09:53 am
số mệnh 30k đấy anh ơi? anh xoá bớt hộp thư đi đầy quá rồi


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Chín, 2013, 03:58:11 pm
thì anh xoá bớt tin nhắn trên hộp thư đến trong phần tin nhắn đó
trên đó có hiện thị mà, cứ nhấp vào đó rồi xoá là xong


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Chín, 2013, 10:15:21 pm
560/Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp, Roger Bruge, nxb thông tấn 2004, bìa cứng, nguyên vẹn đẹp, dày hơn 600 trang, giá 130k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4873_photo_0001_640x480__33ae.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9080_photo_0003_640x480__3u6z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3597_photo_0002_640x480__xkur.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
561/Truyện truyền kỳ đời Đường, Hoàng Văn Lâu, nxb khoa học xã hội năm 1991, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5115_photo_0009_640x480__fq5d.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
562/Thi nhân và sát nhân thuyết thời Đường hấp dẫn, Robert Van Gulik, nxb Pháp lý 1988, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5688_photo_0012_640x480__fwsk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
563/Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm, nxb văn học năm 1983, giá 45k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9271_photo_0014_640x480__g6pf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6598_photo_0015_640x480__y649.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2076_photo_0016_640x480__svz2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
564/Văn hoá dân gian Nam Bộ những phác thảo, Nguyễn Phương Thảo, nxb giáo dục năm 1997, giá 30k  đã bán
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2325_photo_0020_640x480__whf7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6399_photo_0021_640x480__g0rb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9897_photo_0023_640x480__ydwv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6766_photo_0022_640x480__u7dt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
565/Cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam đa tộc người, giáo sư Đặng Nghiêm Vạn, nxb đại học quốc gia tp.hồ chí minh năm 2009, in 500 cuốn, có chữ ký tác giả, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7321_photo_0035_640x480__51jb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1037_photo_0036_640x480__hdmc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5109_photo_0037_640x480__1vda.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8704_photo_0038_640x480__8p4p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
566/Việt Nam thi sử thơ, Quế Sơn Du Tử, nxb văn học năm 2008, in 500 cuốn, giá 30k
Sử thơ nước Việt
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5341_photo_0040_640x480__zccf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8644_photo_0041_640x480__mbv4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1921_photo_0042_640x480__zti5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4267_photo_0044_640x480__h8ju.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Chín, 2013, 09:03:06 am
567/Ấn Độ qua các thời đại, Nguyễn Thừa Hỷ, nxb giáo dục năm 1986, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5321_photo_0019_640x480__rbm6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7592_photo_0020_640x480__j6iu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4710_photo_0021_640x480__aqik.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
568/Thơ Ngô Thì Nhậm, tuyển dịch, nxb văn học năm 1986, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1128_photo_0022_640x480__foj3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6148_photo_0023_640x480__zme0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6321_photo_0024_640x480__lhsi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
569/Nụ cười nhà giáo, nxb Nghĩa Bình 1985, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5119_photo_0047_640x480__qe96.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2128_photo_0048_640x480__oo0o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
570/Sama hoàng tử của bầy voi, Rene Guillot, nxb Măng Non 1988, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7374_photo_0061_640x480__uzei.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8785_photo_0062_640x480__fazw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5373_photo_0064_640x480__drhr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4050_photo_0063_640x480__r63f.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
571/Người thợ đá vô hình, Tủ sách khoa học giành cho tuổi trẻ, hội văn nghệ An Giang xuất bản năm 1982, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9867_photo_0065_640x480__9pa9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1084_photo_0066_640x480__h816.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
572/Tự nguyện làm người đắm tàu, Alain Bombard, nxb giáo dục năm 1983, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0477_photo_0067_640x480__fg0k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9883_photo_0068_640x480__r5ny.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Chín, 2013, 01:04:42 pm
đã thêm nhiều sách mới


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Chín, 2013, 06:52:56 am
573/Campuchia từ thảm hoạ đến hồi sinh, nxb Tiến Bộ năm 1986, giá 40k
Thời kỳ diệt chủng Pôn Pốt kinh hoàng
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6498_photo_0064_640x480__ovnr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9201_photo_0065_640x480__vqp7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6001_photo_0066_640x480__06aa.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
574/Cuộc đời và thơ văn Chu Văn An, Trần Lê Sáng, nxb văn hà nội năm 1981, giá 40k
Viết về nhà văn, nhà Nho và là nhà giáo nổi tiếng thời Trần là Chu Văn An
Cuốn sách hay vô cùng
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8676_photo_0008_640x480__8g67.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3786_photo_0009_640x480__1uje.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7596_photo_0010_640x480__4lx0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
575/Từ điển Việt Kơ ho, Tỉnh Lâm Đồng, sở văn hoá và thông năm 1983, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6328_photo_0016_640x480__np2j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9537_photo_0017_640x480__938r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2134_photo_0018_640x480__37qo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
576/Sổ tay văn hoá Việt Nam, Trương Chính – Đặng Đức Siêu, nxb văn hoá năm 1978, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5085_photo_0025_640x480__1u9y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3316_photo_0026_640x480__n7qd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7350_photo_0027_640x480__l75i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2480_photo_0028_640x480__plsl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
577/Phan Văn Trị cuộc đời và tác phẩm, Nguyễn Khắc Thuần, nxb tp.hồ chí minh năm 1986, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3081_photo_0029_640x480__pots.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4284_photo_0030_640x480__y591.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5606_photo_0031_640x480__23tt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
578/Nguyễn Huệ Phú Xuân, Đỗ Bang – Hoàng Phủ Ngọc Tường, nxb Thuận Hoá năm 1984, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1742_photo_0033_640x480__mi38.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3068_photo_0034_640x480__eb12.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
579/Nguyễn Đình Chiểu đạo làm người, Trần Văn Giau, sở văn hoá thông tin Long An năm 1983, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0812_photo_0035_640x480__kgkw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9724_photo_0036_640x480__k9t5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
580/Tìm hiểu truyện cổ Tây Nguyên “Mạ và K’ho, Lê Hồng Phong, nxb văn học năm 2006, in 500 cuốn, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7318_photo_0037_640x480__ayqp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7453_photo_0038_640x480__n4bd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6359_photo_0039_640x480__bxg9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
581/Thanh ca thơ Xuân Diệu, nxb tác phẩm mới, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1579_photo_0073_640x480__hifr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2549_photo_0074_640x480__jqxi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2208_photo_0075_640x480__x1pr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
582/Hoa trên đá, Chế Lan Viên thơ, nxb văn học, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7090_photo_0076_640x480__3o8v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6573_photo_0077_640x480__tsm9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1584_photo_0078_640x480__vqxt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Chín, 2013, 04:40:32 pm
583/Kinh quán vô lượng thọ (37 bức tranh cực lạc), Chứng minh: Hoà thượng Giác Điền, Việt dịch: Thượng Toạ Thiền Tâm, xuất bản 1974, giá 150k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2737_photo_0001_640x480__aa3f.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3475_photo_0002_640x480__8elp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0741_photo_0003_640x480__q1dc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2751_photo_0004_640x480__r9yh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7591_photo_0006_640x480__teyd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
584/Nét đẹp Đông phương Thích nữ thể quán, Sài Gòn năm 1962, giá 120k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7907_photo_0007_640x480__xetc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Ruột trong:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2007_photo_0008_640x480__hb0p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1291_photo_0010_640x480__2fme.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
585/ Chữ Hoà của đạo Phật, Phật học tùng thư, soạn giả Thích Thiện Hoa, Hương đạo xuất bản năm 1970, giá 120k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5401_photo_0014_640x480__myyo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4627_photo_0015_640x480__yz67.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
586/Kinh phổ môn và hạnh quan thế âm bồ tát, Nguyễn Văn Lượng, Sài Gòn năm 1952, giá 120k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2543_photo_0016_640x480__pui9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7423_photo_0017_640x480__9aoe.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
587/Bồ tát hay khóc (Thường đề bồ tát), Dịch giả: Thích Chân Tính, nxb Thuân hoá, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9256_photo_0018_640x480__ahyl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1710_photo_0019_640x480__yavv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
588/Bí ẩn và bí quyết sự sống đời người, Vũ Trọng Hùng – Ngo Hy, nxb văn hoá dân tộc năm 1994, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6187_photo_0020_640x480__ejm8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4184_photo_0021_640x480__wui5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5075_photo_0022_640x480__r78o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0203_photo_0023_640x480__st2i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
589/Con đường và dòng sông thơ, Tế Hanh, nxb văn học,giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7514_photo_0025_640x480__rgwg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3857_photo_0026_640x480__6xm3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6340_photo_0027_640x480__0nng.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Chín, 2013, 06:25:45 pm
590/Mấy vẻ mặt thi ca Việt Nam thời kỳ cổ cận đại, Nguyễn Huệ Chi, nxb tác phẩm mới năm 1983, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6060_photo_0028_640x480__2k4t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5350_photo_0029_640x480__javw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
591/Truyện cổ tích thế giới về biển, nxb Hải Phòng năm 1997, in 800 cuốn, giá 30k
Nhiều câu chuyện hấp dẫn từ việt nam đến thế giới, các câu chuyện dân gian
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1833_photo_0030_640x480__ppa3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6705_photo_0031_640x480__q5f4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3352_photo_0032_640x480__9kld.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
592/Bà chúa chè, Nguyễn Triệu Luật, nxb Thuận Hoá năm 1989, giá 30k
Viết về người đàn bà được chúa Trịnh Sâm sủng ái nhất có tên là Tuyên Phi Đăng Thị Huệ, bà được dân gian gọi với cái tên là bà chúa chè
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9900_photo_0033_640x480__2umu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
593/Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam, giáo sư Lê Trí Viễn, nxb khoa học xã hội năm  1996, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4881_photo_0034_640x480__yr9r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5342_photo_0035_640x480__eh9g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5979_photo_0036_640x480__mwr4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
594/Các quan hệ chính trị ở phương Đông Lịch sử và hiện đại, PGS.TS.Hoàng Văn Việt, nxb đại học quốc gia, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5518_photo_0037_640x480__9vx2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0999_photo_0038_640x480__1svr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8620_photo_0039_640x480__u1n1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
595/Lịch sử Trung Quốc, Võ Mai Bạch Tuyết, nxb khoa học xã hội, giá bìa 50k (bán 35k)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9522_photo_0040_640x480__va48.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0756_photo_0041_640x480__mszy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1069_photo_0043_640x480__3gyl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6543_photo_0042_640x480__uhv4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
596/Người đi vào hang sói, Trần Thiên Hương, nxb Kim Đồng, 1985, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1713_photo_0046_640x480__7vxy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 16 Tháng Chín, 2013, 09:45:54 pm
597/Số phận các dân tộc không phải Hán tộc ở nước cộng hoà nhân dân trung hoa, T.R.Rakhimop, nxb khoa học xã hội năm 1982, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5310_photo_0001_640x480__bxw3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6741_photo_0002_640x480__9f5m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5543_photo_0003_640x480__eyox.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
598/Lão khổ, Tạ Duy Anh, nxb văn học 1992, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2688_photo_0009_640x480__03z6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
599/Lý triều vọng mãi ngàn sau, Kim Cổ, nxb văn học, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6055_photo_0011_640x480__zuak.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2725_photo_0012_640x480__fkax.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9213_photo_0013_640x480__ja2z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
600/ 101 bài thơ TâyHồ , Bùi Hạnh Cẩn, nxb văn hoá thông tin năm 1996, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3914_photo_0014_640x480__72y0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5377_photo_0015_640x480__p3rp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6377_photo_0016_640x480__pebb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Một số tác giả nổi tiếng
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6598_photo_0019_640x480__bzh7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4684_photo_0020_640x480__mbgg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
601/Hạt muối đỏ vùng đất hiểm, Nguyễn Việt Phương, nxb văn nghệ năm 1988, giá 40k
Viết về thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2324_photo_0023_640x480__a3oi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4256_photo_0024_640x480__lx6o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
602/Nữ tướng Lê Chân, Giang Hà Vy – Viết Linh, nxb văn học, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7737_photo_0026_640x480__nx5r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
603/Truyện Quận He, Hà Ân, nxb Kim Đồng, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6434_photo_0029_640x480__96bz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0825_photo_0030_640x480__wyud.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7637_photo_0031_640x480__heh4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6314_photo_0032_640x480__ze5u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
604/Danh từ thiền học chú giải, Thích Duy Lực, Thành hội phật giáo 1995, 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1640_photo_0033_640x480__zuo5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4660_photo_0034_640x480__f333.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2843_photo_0035_640x480__zwzm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
605/Một số nét về văn hoá Trung Quốc, Lê Giảng, nxb sự thật 1991, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7300_photo_0040_640x480__x594.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7546_photo_0041_640x480__frcj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1365_photo_0042_640x480__xs3p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0013_photo_0043_640x480__l95j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
606/Bộ đội Bình Xuyên, Hồ Sơn Đài, nxb tp.hồ chí minh năm 1991, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8911_photo_0045_640x480__ue6u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8778_photo_0047_640x480__gbgd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?607/[s]Bài giảng văn học Trung Quốc (Kinh thi, Sở từ, Sử ký…), nxb tổng hợp tp.Hồ Chí Minh 1995, giá 40k[/s][URL=http://upanh.phimnhanh.net/][IMG]http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5421_photo_0036_640x480__e8hh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6296_photo_0037_640x480__m67q.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7356_photo_0038_640x480__2ake.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9546_photo_0039_640x480__6db6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
608/Đại thắng mùa xuân, Văn Tiến Dũng, nxb quân đội nhân dân 1976, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7133_photo_0048_640x480__2puf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1570_photo_0049_640x480__vv8z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9558_photo_0050_640x480__fsh9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9595_photo_0051_640x480__kkop.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6860_photo_0053_640x480__59kr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7043_photo_0054_640x480__ui1k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
609/Sức mạnh Việt Nam, nxb quân đội nhân dân 1976, giá 60k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9868_photo_0055_640x480__zaii.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2598_photo_0056_640x480__132w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3768_photo_0057_640x480__fltq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4559_photo_0061_640x480__29vc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3529_photo_0058_640x480__pmwx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4926_photo_0059_640x480__do28.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
610/Sinh quyển và vị trí con người, Hoàng Thị Sản dịch, nxb khoa học và kỹ thuật 1978, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0626_photo_0062_640x480__iw0w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2450_photo_0063_640x480__hawk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1675_photo_0064_640x480__d2ky.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Chín, 2013, 11:11:37 pm
611/Những người đàn bà trong gia đình Kennedy, Pearl Buck, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh năm 1996, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5989_photo_0005_640x480__vgn8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4574_photo_0006_640x480__2gd3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
612/Sev thành tựu, vấn đề, triển vọng, Borix Ladughin, nxb APN, 1987, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2985_photo_0024_640x480__hyb8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7333_photo_0025_640x480__wkd5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
613/Bát nhã ba la mật đa tâm kinh lược giải, Tác giả: Giác Khai, dịch giả: Chánh Ngọc, Phật học 1974, giá 100k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6771_photo_0005_640x480__hvb7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0192_photo_0006_640x480__s70d.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
614/Bát nhã tâm kinh, Thanh Từ, Tu Viện Chơn Không, Sài Gòn 1974, giá 100k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8630_photo_0003_640x480__hcb9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
615/Suối mùa xuân, Trần Hoàng Bách, nxb Lao động năm 1982, giá 30k
Viết về đường Trường Sơn và những chàng trai cô gái xung phong
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5725_photo_0041_640x480__8xa0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung;
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7595_photo_0042_640x480__nw3t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
616/Thơ văn Phan Châu Trinh, Hoàng Ngọc Phách, nxb văn học năm 1983, giá 40k
Gồm nhiều thơ văn chữ Hán và sau có thêm lai phương Tây
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5286_photo_0021_640x480__mkzn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8841_photo_0022_640x480__pgum.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5271_photo_0024_640x480__gdlq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9669_photo_0026_640x480__40qi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
617/Quán phương Đông, Trần Thanh Phương, nxb phụ nữ 1980, giá 30k
Viết về sài gòn thời Mỹ Nguỵ
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1432_photo_0039_640x480__5ljr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 21 Tháng Chín, 2013, 09:39:55 pm
618/Bác sĩ Ai-Bô-Lít, Cooc-Nây Tru-cốp-xki, nxb văn hoá thông tin năm  2001, bìa cứng đẹp, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9057_photo_0001_640x480__nvuq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4553_photo_0002_640x480__iu4l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8721_photo_0006_640x480__3kaq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1717_photo_0005_640x480__j717.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
619/Những bí ẩn của cựu hoàng đế Duy Tân, Nguyễn Đắc Xuân, Sở văn hoá thông tin Bình Trị Thiên, năm 1988, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0176_photo_0038_640x480__1hsd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2863_photo_0039_640x480__82wy.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1041_photo_0040_640x480__1qp7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
620/Khúc gọi tình thơ, Thanh Nguyên, nxb văn nghệ 1992, có chữ ký tác giả, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0901_photo_0018_640x480__8o6y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7653_photo_0019_640x480__7g18.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3856_photo_0020_640x480__0fou.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9329_photo_0021_640x480__e6cn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
621/ 100 bài thơ tình chọn lọc, Mã Giang Lân, nxb giáo dục năm 1993, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9848_photo_0022_640x480__wukk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8633_photo_0023_640x480__l3ir.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7717_photo_0024_640x480__jr1c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
622/Trà Ôn lịch sử và truyền thống 45 năm đấu tranh cách mạng 1930 – 1975, ban tuyên giáo huyện uỷ Trà Ôn 1991, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5892_photo_0035_640x480__brqk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8529_photo_0036_640x480__dnh3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2897_photo_0037_640x480__cko3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 22 Tháng Chín, 2013, 07:46:44 am
623/Cố đô Hoa Lư lịch sử và danh thắng, Lã Đăng Bật, nxb thanh niên năm 1998, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2070_photo_0040_640x480__663n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
624/Sự thật thơ và đời Hồ Xuân Hương, Dzuy – Dzao, nzb văn học năm 2000, giá 30k
Truyện hấp dẫn về nhà thơ Hồ Xuân Hương và cuộc đời của bà
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6228_photo_0013_640x480__ihab.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
625/Bết – Thô – Ven, J.Giê-mo Ma-Ghi-Tô, nxb thanh niên 1972, giá 60k
Truyện danh nhân âm nhạc
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4932_photo_0016_640x480__k8lc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3078_photo_0017_640x480__iwry.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
626/Liên Xô văn hoá, quá khứ, hiện tại và tương lai, nxb thông tấn xã năm 1977, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9172_photo_0048_640x480__47w9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9540_photo_0049_640x480__wyb7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4711_photo_0051_640x480__p8jq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6801_photo_0050_640x480__mgz5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
627/Công chúa tóc thơm, truyện dân gian Khơ me, nxb Mũi Cà Mau 1985, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9951_photo_0027_640x480__6lx9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
628/Xung kích, Nguyễn Đình Thi, nxb văn học năm 1975, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2942_photo_0036_640x480__bkyh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 24 Tháng Chín, 2013, 07:21:40 pm
629/Cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại, nxb tp.hồ chí minh 1985, sách mới đẹp, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4540_photo_0001_640x480__nkee.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0366_photo_0002_640x480__y5un.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6202_photo_0003_640x480__i5u7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
630/Có một người nằm trên mái nhà, Phan Triều Hải, nxb Hội nhà văn 1997, có chữ ký tác giả, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6967_photo_0009_640x480__k04u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3266_photo_0010_640x480__oppt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2613_photo_0011_640x480__ealu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
631/Những người cùng thời, Ilia Erenbua, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3995_photo_0012_640x480__3lrn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0551_photo_0013_640x480__brk5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
632/Triều Thanh nghi án và giai thoại, Vũ Phong Tạo, nxb thanh niên, giá 40k (rất hấp dẫn)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2775_photo_0017_640x480__wh3p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9957_photo_0018_640x480__yu6n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6483_photo_0019_640x480__qfnt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7861_photo_0020_640x480__wkm1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 02 Tháng Mười, 2013, 12:13:52 pm
633/Trung Quốc 10 năm cải cách và mở cửa dưới con mắt của người Trung Quốc và người nước ngoài, nxb khoa học xã hội 1989, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1622_photo_0033_640x480__0kal.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8411_photo_0035_640x480__byne.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1557_photo_0036_640x480__0ulr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
634/Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Các Mác – Ang ghen, nxb sự thật năm  1983, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7073_photo_0038_640x480__n3jl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1793_photo_0039_640x480__chag.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1742_photo_0040_640x480__5jmm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
635/Lai rai chén rượu giang hồ - tiểu luận về Kim Dung, Huỳnh Ngọc Chiến, nxb văn học, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7567_photo_0011_640x480__3s8u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8996_photo_0012_640x480__9383.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4504_photo_0013_640x480__yotb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8009_photo_0014_640x480__eqso.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
636/Ba cuốn tạp chí xưa và nay 40k (không bán lẻ)
Cuốn 1:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8333_photo_0048_640x480__c3xj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4280_photo_0049_640x480__9dmm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Cuốn 2:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7080_photo_0050_640x480__zcr4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1454_photo_0051_640x480__0ii5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Cuốn 3:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3219_photo_0052_640x480__puv2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2347_photo_0053_640x480__duny.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
637/Biển và đảo Việt Nam, tạp chí công tác tư tưởng, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4303_photo_0017_640x480__3cyh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0900_photo_0018_640x480__fi7l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8186_photo_0019_640x480__9lx4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
638/đoạn tuyệt – Nhất Linh, nxb văn nghệ, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0624_photo_0041_640x480__1s8r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
639/Tổng thống bị kết tội, Vích to Iliukhin, nxb chính trị quốc gia 1994, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9141_photo_0027_640x480__4dla.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9778_photo_0028_640x480__4pmw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
640/Thuỷ linh Quỳnh Giao, nxb văn nghệ, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2477_photo_0043_640x480__p67k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4937_photo_0044_640x480__pv60.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 04 Tháng Mười, 2013, 10:03:04 pm
641/Truyện cười Tây Ban Nha, Lưu Kiếm Thanh dịch, nxb văn hoá thông tin năm 1993, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9474_photo_0001_640x480__st7l.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8651_photo_0002_640x480__lwic.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1853_photo_0003_640x480__k06h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0993_photo_0006_640x480__3yy2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7576_photo_0005_640x480__jfen.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
642/Tiêu Sơn tráng sĩ, Khái Hưng , lời giới thiệu của giáo sư Phan Cự Đệ, nxb đại học và giáo dục chuyên nghiệp 1989, giá 40k
Thời kỳ sau khi vua Quang Trung băng hà tình hình đất nước rối loạn
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5828_photo_0034_640x480__whpj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9969_photo_0035_640x480__sadf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3406_photo_0036_640x480__3hdc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
643/Chiếc thuyền chở ba món hàng (vua – hoàng tử - công chúa) , kho tàng đồng thoại cổ tích thế giới, nxb trẻ năm 1995, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1732_photo_0009_640x480__wuim.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7362_photo_0010_640x480__acjb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6852_photo_0011_640x480__as5u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
644/Truyện cổ đông phương, Văn Hoà dịch, nxb văn nghệ, 2000, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4529_photo_0012_640x480__yiyf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5213_photo_0013_640x480__3c7t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6772_photo_0015_640x480__1ptr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
645/Bài học thiên nhiên, Vũ Kim Dũng, nxb Kim Đồng năm 1978, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7721_photo_0016_640x480__59v0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8506_photo_0017_640x480__svfj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5361_photo_0018_640x480__0vm1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2424_photo_0019_640x480__1tnd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
646/Truyện cổ M’nông, Y Thi, nxb văn hoá dân tộc năm  1988, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9001_photo_0021_640x480__byyo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8639_photo_0022_640x480__am9y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
647/Cleopatre – nữ hoàng Ai cập, nxb tổng hợp An Giang 1988, sách đẹp, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6066_photo_0025_640x480__6kxk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2219_photo_0026_640x480__ny2y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6757_photo_0027_640x480__xu8h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
648/Kho tàng truyện cổ thế giới châu Á, Ngô Văn Doanh dịch, nxb văn hoá thông tin năm 1994, dày trên 700 trang, giá 50k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9212_photo_0028_640x480__nyr0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6782_photo_0029_640x480__07hs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6920_photo_0030_640x480__tn6t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liêu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8385_photo_0032_640x480__n9gf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4383_photo_0033_640x480__ulv8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Mười, 2013, 11:34:12 am
649/Kiếp hoa, Nguyễn Minh Thắng, nxb văn hoá dân tộc, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0846_photo_0001_640x480__2smw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0707_photo_0002_640x480__swnh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
650/Những mẫu chuyện về danh nhân, Ngọc Anh, nxb văn hoá dân tộc, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1335_photo_0006_640x480__n7kc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9294_photo_0008_640x480__2o59.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
651/Tania nữ chiến sĩ du kích bất tử, nxb Thanh Niên 1975, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3103_photo_0012_640x480__m8d6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
652/Chiếc khuy đồng,  truyện tình báo hay, tình báo Liên Xô thời chiến tranh thế giới thứ 2, nxb Thuận Hoá, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1480_photo_0014_640x480__yvsk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1523_photo_0016_640x480__tr8c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
653/Chêu Lêu, Nguyễn Trọng Tín, nxb văn nghệ Minh Hải, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8266_photo_0032_640x480__egs7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3440_photo_0033_640x480__7dox.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0643_photo_0034_640x480__sc4j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
654/Truyện trạng Việt Nam, Vũ Ngọc Khánh chủ biên, nxb Thanh Hoá, giá 25k
Viết về các trạng nguyên trong lịch sử nước ta
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9007_photo_0029_640x480__1z0g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1874_photo_0030_640x480__evj8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8193_photo_0031_640x480__f2w7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
655/Ba trụ cột âm nhạc, Nguyễn Ngọc Điệp dịch, Sở giáo dục tp.hồ chí minh 1986, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6728_photo_0029_640x480__z9xu.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6588_photo_0030_640x480__hspp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7265_photo_0032_640x480__p8at.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5657_photo_0033_640x480__q2eb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
656/Giai thoại văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam 1986, giá 25k
Nhiều câu chuyện hay như vua Quang Trung..
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0358_photo_0004_640x480__8fr5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8206_photo_0005_640x480__enb8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2124_photo_0006_640x480__hymf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
657/Đuốc lá dừa, Hoài Anh, nxb Măng Non 1981, giá 20k
Chuyện về thầy đồ Chiểu
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8560_photo_0007_640x480__f5sd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0009_photo_0008_640x480__hkc6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
658/Sự tích Loa thành, truyện cổ tích Việt Nam, nxb văn hoá thông tin, bìa cứng, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4468_photo_0009_640x480__9mxp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5757_photo_0010_640x480__7w0z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
659/Giai thoại dã sử Việt Nam, Nguyễn Khắc Thuần, nxb trẻ 1995, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2238_photo_0017_640x480__yn5i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8276_photo_0018_640x480__af94.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2302_photo_0019_640x480__pfgq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
660/Các làng khoa bảng Thăng Long – Hà Nội, Bùi Xuân Đính – Nguyễn Viết Chức, nxb Chính trị quốc gia, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5578_photo_0036_640x480__c3iv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9140_photo_0037_640x480__cqsb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2928_photo_0038_640x480__sb3c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 24 Tháng Mười, 2013, 08:47:48 am
661/Nguyễn Khắc Viện như tôi đã biết, Lê Phú Khải, nxb thanh niên, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9307_photo_0044_640x480__ugcd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5496_photo_0045_640x480__ue7v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4244_photo_0046_640x480__lk07.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
662/Quảng Ninh, Thi Sảnh, nxb văn hoá, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2171_photo_0041_640x480__qzao.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9843_photo_0043_640x480__i39x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
663/Gà đẻ trứng vàng, Truyện cổ tích chọn lọc, nxb văn học, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9861_photo_0006_640x480__27oo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3647_photo_0007_640x480__9mdf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3882_photo_0008_640x480__gvsd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
664/Giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước khi thành lập Đảng, Ngô Văn Hoà – Dương Kinh Quốc, nxb khoa học xã hội 1978, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2211_photo_0049_640x480__zvky.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4645_photo_0050_640x480__yv1x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4959_photo_0051_640x480__h9jl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9481_photo_0052_640x480__eecb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
665/Nữ hoàng Ai Cập Cleopatre, nxb tổng hợp an giang 1988, giá 40k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5284_photo_0016_640x480__s383.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4452_photo_0017_640x480__0fgq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
666/Cái cười của thánh nhân, Nguyễn Duy Cần, nxb Thuận Hoá 1989, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8119_photo_0021_640x480__qkhg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1149_photo_0022_640x480__fhtv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7533_photo_0023_640x480__esi5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
667/Truyện truyền kỳ dân gian Trung Hoa, Võ Ngọc Châu, nxb trẻ, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1653_photo_0040_640x480__wi8s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4867_photo_0041_640x480__9i8x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0630_photo_0042_640x480__h76y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: anhhung007 trong 02 Tháng Mười Một, 2013, 10:27:32 am
Mình đặt quyển Anh hùng trên chín tầng mây nhé bác Lý Anh, số điện thoại của mình 0907.076869, bác cho mình biết cách trả tiền và nhận sách nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 04 Tháng Mười Một, 2013, 08:18:01 am
668/ Đô đốc Bùi Thị Xuân, Quỳnh Cư, nxb phụ nữ 1985, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2173_photo_0017_640x480__f4p4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
669/Lịch sử văn minh Ấn Độ, Will Durant, Nguyễn Hiến Lê dịch, nxb trung tâm tin thông, giá 50k
Rất hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7833_photo_0003_640x480__cwww.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0050_photo_0004_640x480__95yi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
670/Cát đợi, Nguyễn Thị Thu Huệ, nxb Hà Nội, giá 25k
Truyện hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5364_photo_0038_640x480__pjgx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1567_photo_0039_640x480__1g9j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
671/Kho tàng các ông trạng Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Vũ Ngọc Khánh, nxb văn hoá, rất dày, giá 50k
Vô cùng hấp dẫn, có nhiều tư liệu hay về các trạng nguyên trong lịch sử khoa cử Nho học
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8511_photo_0014_640x480__0iq7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1603_photo_0015_640x480__icaf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2530_photo_0016_640x480__l2tx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1180_photo_0017_640x480__y156.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
672/Câu chuyện văn chương phương Đông, Nhật Chiêu, nxb giáo dục, giá 30k
Rất hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1285_photo_0018_640x480__haqx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3861_photo_0019_640x480__5t59.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3396_photo_0026_640x480__a87i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0776_photo_0025_640x480__rk3z.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8120_photo_0024_640x480__2olx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
673/Văn học Đông Nam Á, Lưu Đức Trung, nxb giáo dục, giá 35k
Viết về nền văn học các nước trong khu vực đông nam á
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5722_photo_0027_640x480__uqs8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4057_photo_0028_640x480__6di1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4607_photo_0029_640x480__53u7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
674/Lý luận văn học nghệ thuật cổ điển Trung Quốc, Khâu Chấn Thanh, nxb giáo dục, giá 45k
Rất hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4599_photo_0030_640x480__v87p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1543_photo_0031_640x480__kwi5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5248_photo_0032_640x480__f2sn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9429_photo_0033_640x480__ij2m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
675/Ngôn ngữ và đời sống xã hội văn hoá, giáo sư Hoàng Tuệ, nxb giáo dục 1996, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4313_photo_0034_640x480__7pi2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5536_photo_0035_640x480__mkyb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8295_photo_0036_640x480__g258.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 15 Tháng Mười Một, 2013, 08:47:26 am
676/Văn chương Nguyễn Trãi, Bùi Văn Nguyên, nxb đại học và trung học chuyên nghiệp, giá 45k
Sách đẹp và hay, viết về con người, thời đại và sự nghiệp của Nguyễn Trãi
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5419_photo_0001_640x480__8uur.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5033_photo_0002_640x480__ufrs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9979_photo_0003_640x480__7l2c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6764_photo_0008_640x480__d2wn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7384_photo_0006_640x480__r5vh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
677/Truyện kiều và thể loại truyện Nôm, Đăng Thanh Lê, nxb khoa học xã hội 1979, giá 40k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4976_photo_0009_640x480__inth.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0227_photo_0011_640x480__xgd0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1179_photo_0012_640x480__womi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
678/Lược khảo nghệt thuật kiến trúc thế giới, Đặng Thái Hoàng, nxb văn hoá, giá 35k
Sách hay, đẹp
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1643_photo_0013_640x480__kr2t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8164_photo_0015_640x480__lzbo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4755_photo_0016_640x480__wdsv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh”
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9815_photo_0018_640x480__a8l5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9737_photo_0017_640x480__v3u7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
679/Phép giành chiến thắng theo Tôn Tử binh pháp, Lam Giang Nguyễn Quang Trứ, nxb thể dục thể thao, giá 40k
Vô cùng hấp dẫn, có phiên dịch chữ Hán, luận giải 13 thiên binh pháp và đối chiếu với các hành binh cũng như các trận đánh nổi tiếng thế giới
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9962_photo_0032_640x480__uzmv.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3812_photo_0033_640x480__h266.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2395_photo_0035_640x480__vw03.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
680/Những lời ca chưa đủ, Vĩnh Quang Lê, nxb thanh niên, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3105_photo_0052_640x480__e53g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1287_photo_0053_640x480__5f2i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7352_photo_0054_640x480__lgzi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
681/Chuột trắng kiêu căng, Vũ Bội Tuyền, nxb thanh niên, giá 20k
Truyện hay, hài hước
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8728_photo_0055_640x480__pjib.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4870_photo_0056_640x480__9nyz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2291_photo_0057_640x480__f49k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2113_photo_0058_640x480__o49h.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
682/Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam trong kháng chiến chống thực dậ Pháp, Ban nghiên cứu lịch sử công đoàn Việt Nam, nxb lao động, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6028_photo_0066_640x480__wcft.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2613_photo_0067_640x480__s91s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4382_photo_0068_640x480__nkda.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6960_photo_0069_640x480__00ju.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
683/Tình yêu thuở ấy, Nguyễn Thị Thiếu Anh, nxb Thuận Hoá 1995, giá 25k
Truyện hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1548_photo_0060_640x480__i1ak.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3156_photo_0061_640x480__94dl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
684/Họ là ai?, Vân An, nxb hội văn nghệ Tây Ninh, có chữ ký tác giả, giá 35k
Rất hay, cuộc chiến tranh Tây Nam với Pôn Pốt
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0776_photo_0063_640x480__lp6x.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0329_photo_0064_640x480__8sns.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9030_photo_0065_640x480__2yks.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
685/Vô ngã là niết bài, Thích Thiện Siêu, Viện nghiên cứu phật học việt nam 1990, giá 55k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3382_photo_0034_640x480__cqsw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0952_photo_0035_640x480__8ce0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1227_photo_0036_640x480__4919.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
686/Cô gái Nghĩa Lộ, Thế Phương, nxb thanh niên, giá 25k
Truyện hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4485_photo_0013_640x480__mq2k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3084_photo_0014_640x480__iep7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 15 Tháng Mười Một, 2013, 09:43:02 am
Tạp chí xưa và nay...trọn bộ 3 cuốn=80k?  :P


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 15 Tháng Mười Một, 2013, 10:57:54 am
Tạp chí xưa và nay...trọn bộ 3 cuốn=80k?  :P
ok anh, vâng


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 15 Tháng Mười Một, 2013, 11:15:19 am
Tạp chí xưa và nay...trọn bộ 3 cuốn=80k?  :P
ok anh, vâng

    :o ;D ::) ;) Cám ơn,cám ơn sự "thông hiểu" của Lý Anh nhiều nhiều,vâng coi như đã thỏa thuận nhé!  ;)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 15 Tháng Mười Một, 2013, 11:27:02 am
Tạp chí xưa và nay...trọn bộ 3 cuốn=80k?  :P
ok anh, vâng

    :o ;D ::) ;) Cám ơn,cám ơn sự "thông hiểu" của Lý Anh nhiều nhiều,vâng coi như đã thỏa thuận nhé!  ;)
dạ vâng anh


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 21 Tháng Mười Một, 2013, 07:40:40 am
687/Muôn năm còn kể, sử truyện Trung Hoa, Lê Văn Đình dịch, nxb Thanh Hoá, 1998, giá 35k
Truyện hay, có tranh phụ hoạ
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2648_photo_0034_640x480__j1ue.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7534_photo_0035_640x480__l3xm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3098_photo_0037_640x480__1cmp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7184_photo_0036_640x480__q4hk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2209_photo_0041_640x480__et8w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7334_photo_0040_640x480__pk6u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2617_photo_0039_640x480__pd7v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
688/Thế giới những điều kỳ thú, Phan Linh Lan dịch, nxb trẻ, giá 35k
Sách hay, nhiều kiến thức hấp dẫn giành cho mọi lứa tuổi
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0644_photo_0014_640x480__tnb7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7865_photo_0015_640x480__ykjz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8150_photo_0016_640x480__yzog.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
689/Thầy là tất cả, Trương Thị Ngọc Thanh, nxb trẻ, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1397_photo_0017_640x480__oqgq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8274_photo_0018_640x480__kuu6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
690/Hai vạn dặm dưới biển, Jules Verne, nxb giáo dục, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9004_photo_0024_640x480__gdlr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9664_photo_0026_640x480__ltw7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2558_photo_0025_640x480__pudk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
691/Truyện cổ tích Đông Nam Á, Trần Công Diếu, nxb giáo dục, giá 15k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5186_photo_0027_640x480__vb1r.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3443_photo_0028_640x480__1w05.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
692/Bộ “Na-pô-lê-ông Bô-Na-Pác, Ê-Tác-Lê, nxb quân đội nhân dân, 2 tập , giá trọn bộ 60k
Sách đẹp
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6889_photo_0029_640x480__jezc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1206_photo_0030_640x480__17yi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1565_photo_0031_640x480__k8qs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
693/Thiên thần quét lá, Vĩnh Hảo, 1995, giá 25k
Sách đẹp
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2849_photo_0032_640x480__h52u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9588_photo_0033_640x480__njsr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
694/Đời sống Đức Điều Ngự, Hoà thượng Bổn sư Thượng Thiện Hạ Hoà, Minh Phát, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6961_photo_0037_640x480__4d7t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8069_photo_0038_640x480__dhbx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
695/Vô ngã là niết bài, Thích Thiện Siêu, Viện nghiên cứu phật học việt nam 1990, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3382_photo_0034_640x480__cqsw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0952_photo_0035_640x480__8ce0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1227_photo_0036_640x480__4919.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 28 Tháng Mười Một, 2013, 12:48:53 am
 ;D ;D Chào chú Lý! Chú có thể loại sách dại nuôi cá lia thia,cách chơi gà nòi,thú chơi Chim cảnh hay cách chọn Dế đá chẳng hạn?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Mười Một, 2013, 09:24:04 am
;D ;D Chào chú Lý! Chú có thể loại sách dại nuôi cá lia thia,cách chơi gà nòi,thú chơi Chim cảnh hay cách chọn Dế đá chẳng hạn?
dạ để em kiếm cho, nếu có em để lại cho anh


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 28 Tháng Mười Một, 2013, 11:51:08 pm
;D ;D Chào chú Lý! Chú có thể loại sách dại nuôi cá lia thia,cách chơi gà nòi,thú chơi Chim cảnh hay cách chọn Dế đá chẳng hạn?
dạ để em kiếm cho, nếu có em để lại cho anh


  ;D Cám ơn chú Lý nhé! Nhớ tìm giúp mình cuốn sách,cách thuần hoá con Chim Nhồng chú Lý có biết loài Chim này không? Loài Chim này có biệt tài "nhái tiếng" cực hay. Nuôi loài Chim này từ từ người nuôi đâm nghiện hồi nào cũng chẳng hay!  ;D ;)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 03 Tháng Mười Hai, 2013, 03:33:17 pm
696/Truyện cười dân gian Bắc – Trung – Nam chọn lọc, Đặng Việt Thuỷ, nxb giáo dục, giá 30k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5348_photo_0021_640x480__nuek.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9487_photo_0023_640x480__d0mz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
697/Bí quyết giữ sắc đẹp, Bích Vân, Hoa Tiên xuất bản 1973, giá 100k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7128_photo_0089_640x480__h760.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8343_photo_0091_640x480__ntmd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6902_photo_0090_640x480__xtj7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
698/Trong cõi bất diệt, tập truyện ký, nxb quân đội nhân dân, giá 40k
Sách hay về thời chiến
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5037_photo_0071_640x480__ogrc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0763_photo_0072_640x480__ul03.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6344_photo_0073_640x480__gdou.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0705_photo_0074_640x480__in5j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1073_photo_0075_640x480__i39g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
699/Một cuộc chiến tranh sáu đời tổng thống, Trần Trọng Trung, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0466_photo_0055_640x480__thgn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8342_photo_0056_640x480__n7a5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3418_photo_0057_640x480__8ggi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
700/Hồ Chí Minh với báo chí, tài liệu nghiên cứu nghiệp vụ, nxb tp.hồ chí minh, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2465_photo_0050_640x480__89ql.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3717_photo_0051_640x480__aafr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0900_photo_0052_640x480__frsl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3649_photo_0054_640x480__6us5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
701/Biệt động Sài Gòn, Nguyễn Đức Hùng, nxb trẻ, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9635_photo_0061_640x480__piy1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6841_photo_0062_640x480__ve7y.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4767_photo_0063_640x480__xjmx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0289_photo_0067_640x480__b8ni.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9942_photo_0066_640x480__9mvt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0880_photo_0064_640x480__ks2i.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
702/Nguyễn Tường Nhẫn với công cuộc tạo dựng ngành kịch hát bài chòi, Trần Việt Ngữ, nxb văn hoá dân tộc, sách hay, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4558_photo_0080_640x480__mbdm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2665_photo_0081_640x480__pqyo.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2030_photo_0082_640x480__svvq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2794_photo_0083_640x480__djb8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5196_photo_0085_640x480__8dct.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3294_photo_0086_640x480__vyv4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
703/Uống nước nhớ nguồn, tập ký, nxb quân đội nhân dân 1975, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4451_photo_0076_640x480__dxbi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4089_photo_0077_640x480__acmz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9658_photo_0078_640x480__z96c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
704/Nguyễn An Ninh dấu ấn để lại, Lê Minh Quốc, nxb văn học, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8677_photo_0047_640x480__5sua.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4288_photo_0048_640x480__8xbn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3396_photo_0049_640x480__2tyg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
705/Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ban phụ nữ quân đội, nxb quân đội nhân dân, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3300_photo_0028_640x480__vdhr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5425_photo_0029_640x480__xrwp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3687_photo_0030_640x480__hehf.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2718_photo_0031_640x480__4jkl.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1471_photo_0034_640x480__9z70.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1022_photo_0033_640x480__i1ei.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7310_photo_0032_640x480__6odz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
706/Công nhân Sài Gòn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Ban sử liên hiệp công đoàn tp.hồ chí minh, nxb tp,hồ chí minh, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2030_photo_0047_640x480__g59g.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1112_photo_0048_640x480__dy8s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6436_photo_0049_640x480__85fm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3935_photo_0050_640x480__bxjn.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
707/Kể chuyện chiến dịch Hồ Chí Minh, Bùi Cát Vũ – Lam Giang, bìa và minh hoạ của Trần Văn Phú, nxb Măng Non 198x, giá 25k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7244_photo_0051_640x480__0z68.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7049_photo_0052_640x480__mrg3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9345_photo_0053_640x480__g9i8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2392_photo_0054_640x480__sgfe.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 09 Tháng Mười Hai, 2013, 09:49:32 pm
708/Cách mạng mùa thu và giang sơn tuổi trẻ, nxb trẻ 1992, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7559_photo_0065_640x480__c9uz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1593_photo_0066_640x480__7kd3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9818_photo_0067_640x480__mxhs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2594_photo_0068_640x480__bdsh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6281_photo_0069_640x480__gxn9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
709/Con số và tư duy, đường lên đỉnh Olympia,A.M.Kondratov, nxb văn hoá thông tin, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9782_photo_0007_640x480__7a48.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3682_photo_0008_640x480__j8t7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8237_photo_0009_640x480__76dp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3152_photo_0011_640x480__x7xq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
710/truyện ngắn Nam Phong, viện văn học, tuyển, nxb khoa học xã hội 1989, sách hay và đẹp, giá 55k
Về các truyện ngắn của các tác giả trong nhóm Nam Phong
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5254_photo_0012_640x480__rrf8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7716_photo_0013_640x480__9at2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3926_photo_0014_640x480__t9kp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7346_photo_0015_640x480__ii03.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
711/ Những ngày Điện Biên Phủ hồi ký, Nguyễn Trí Việt, nxb trẻ, giá 30k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6699_photo_0046_640x480__ruk8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9305_photo_0047_640x480__8k0a.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7304_photo_0048_640x480__arjb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
712/Khúc sông truyện của Nguyễn Thiều Nam, văn học giải phóng 1975, xuất bản tại Sài Gòn, giá 45k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6005_photo_0023_640x480__trvt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4996_photo_0024_640x480__nduh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
713/Nghiệp văn “tìm hiểu những cách tồn tại khác nhau của một số nhà văn trong xã hội hiện đại”, Vương Trí Nhàn, nxb văn hoá thông tin, giá 45k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7009_photo_0026_640x480__3za9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2695_photo_0027_640x480__nb2e.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4640_photo_0028_640x480__d6sb.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
714/Từ Côn Đảo, Hoàng Bá Sơn, nxb Mũi Cà Mau 1997, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0212_photo_0070_640x480__ao1f.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5921_photo_0071_640x480__swph.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0507_photo_0072_640x480__f66o.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
715/Cải cách hành chính doanh nghiệp, giáo sư tiến sĩ Vũ Huy Từ, nxb giáo dục, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3834_photo_0032_640x480__xb7b.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9676_photo_0033_640x480__t951.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1818_photo_0034_640x480__epsp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7205_photo_0035_640x480__vz3m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
716/Vương tiên sinh miên man chuyện đời, Nguyễn Đăng, nxb trẻ, giá 30k
Viết về nhà sưu tầm đồ cổ Việt Nam Vương Hồng Sển
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5898_photo_0036_640x480__fezh.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0135_photo_0037_640x480__fuxq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6606_photo_0038_640x480__hplk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7370_photo_0039_640x480__pnqr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
717/Chuyện ba vua Dục Đức – Thành Thái – Duy Tân, Nguyễn Đắc Xuân, nxb Thuận Hoá 1995, giá 40k
Gồm nhiều tư liệu tiếng Việt, tiếng Pháp và hình ảnh
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5084_photo_0040_640x480__tcea.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8628_photo_0041_640x480__5wtj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8476_photo_0042_640x480__lrav.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1785_photo_0043_640x480__k8gk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8193_photo_0044_640x480__c9ti.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5209_photo_0045_640x480__0o50.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
718/Hoàng hậu hai triều Dương Vân Nga, Hoàng Công Khanh, nxb văn học, giá 20k
Hoàng hậu nhà Đinh và Tiền Lê
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5601_photo_0046_640x480__xjzt.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
719/Vốn trong quá trình tăng trưởng kinh tế cao ở Nhật Bản sau chiến tranh, trung tâm kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, phó tiến sĩ Vũ Bá Thể, nxb chính trị quốc gia 1997, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3115_photo_0048_640x480__t36q.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7128_photo_0049_640x480__k33n.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5482_photo_0050_640x480__lx0q.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
720/Nữ chiến sĩ rừng dừa, Bích Thuận, bảo tàng phụ nữ việt nam xuất bản, giá 30k
Viết về bà Nguyễn Thị Định
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5702_photo_0051_640x480__ms2m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
721/Ông Thiềm thừ, truyện ngắn của Trần Kim Trắc, nxb văn nghệ tp.hồ chí minh 1994, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6362_photo_0052_640x480__mywi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8343_photo_0053_640x480__mle2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 17 Tháng Mười Hai, 2013, 11:52:27 am
719/Những phong tục lạ, Nguyễn Văn Khang và Hoàng Minh Tuấn, nxb tp.hồ chí minh, giá 20k
(http://i2.upanh.com/2013/1216/09//58312361.photo0043640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4rc75i3s2kt)
Nội dung:
(http://i4.upanh.com/2013/1216/09//58312363.photo0045640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rc8aibsdkc)
(http://i5.upanh.com/2013/1216/09//58312364.photo0046640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rcc5i4saxa)
720/Những đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Tô Văn Tuấn, nxb Đồng Nai, giá 30k
Sách hay
(http://i4.upanh.com/2013/1216/09//58312336.photo0038640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rcbci4sdxv)
Nội dung:
(http://i5.upanh.com/2013/1216/09//58312337.photo0039640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erc16ibs0xr)
Hình ảnh:
(http://i6.upanh.com/2013/1216/09//58312338.photo0040640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frc38i7s5xi)
(http://i7.upanh.com/2013/1216/09//58312339.photo0041640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rc28ies4xt)
721/Ngược dòng lịch sử trái đất, A.Găng nut, nxb khoa học và kỹ thuật, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4293_photo_0031_640x480__ndu8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4751_photo_0032_640x480__2sa8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6377_photo_0034_640x480__uzqe.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6897_photo_0036_640x480__39of.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
722/Mảnh vàng sót lại, Ung Ngọc Trí, nxb văn nghệ tp.Hồ Chí Minh, có chữ ký tác giả, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0190_photo_0041_640x480__qdlm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký tác giả:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1896_photo_0042_640x480__sxmq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4934_photo_0043_640x480__y31f.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
723/Độc tấu thơ sáng tác và biểu diễn, tựa của nhà thơ Thanh Tịnh, nxb văn hoá 197x, giá 40k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1371_photo_0065_640x480__qqnw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2327_photo_0066_640x480__c4s5.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4905_photo_0067_640x480__z5hi.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
724/Địa lý Việt Nam, nxb sách giáo khoa Mác lê nin 1976, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8143_photo_0048_640x480__7my3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6784_photo_0049_640x480__lo7v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1267_photo_0050_640x480__0h1s.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
725/giai thoại văn học Việt Nam, Hoàng Ngọc Phách, nxb văn học, giá 40k
Sách hay vô cùng
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5470_photo_0051_640x480__ts08.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7750_photo_0052_640x480__lzrd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4523_photo_0053_640x480__mdig.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5426_photo_0054_640x480__n8v0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8330_photo_0056_640x480__ehm8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
726/Suy nghĩ về văn hoá giáo dục Việt Nam, giáo sư Dương Thiệu Tống, nxb trẻ, giá 45k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6020_photo_0044_640x480__us8j.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4235_photo_0045_640x480__h2sg.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3346_photo_0046_640x480__mobw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
727/Nỗi đau thế kỷ, Pearl S.Buck, Văn Hoà dịch, tác phẩm được giải thưởng Nobel văn học năm 1938, nxb văn học, giá 45k
Một tác phẩm kinh điển của văn học hiện đại thế giới
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9490_photo_0054_640x480__7lks.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Bìa trong:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6554_photo_0055_640x480__jlv4.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: nguyenhoangcema trong 18 Tháng Mười Hai, 2013, 09:10:40 am
687/Muôn năm còn kể, sử truyện Trung Hoa, Lê Văn Đình dịch, nxb Thanh Hoá, 1998, giá 35k
Truyện hay, có tranh phụ hoạ
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2648_photo_0034_640x480__j1ue.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7534_photo_0035_640x480__l3xm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3098_photo_0037_640x480__1cmp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7184_photo_0036_640x480__q4hk.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2209_photo_0041_640x480__et8w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7334_photo_0040_640x480__pk6u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2617_photo_0039_640x480__pd7v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
688/Thế giới những điều kỳ thú, Phan Linh Lan dịch, nxb trẻ, giá 35k
Sách hay, nhiều kiến thức hấp dẫn giành cho mọi lứa tuổi
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0644_photo_0014_640x480__tnb7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7865_photo_0015_640x480__ykjz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8150_photo_0016_640x480__yzog.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)

694/Đời sống Đức Điều Ngự, Hoà thượng Bổn sư Thượng Thiện Hạ Hoà, Minh Phát, giá 30k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6961_photo_0037_640x480__4d7t.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8069_photo_0038_640x480__dhbx.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
695/Vô ngã là niết bài, Thích Thiện Siêu, Viện nghiên cứu phật học việt nam 1990, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3382_photo_0034_640x480__cqsw.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0952_photo_0035_640x480__8ce0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1227_photo_0036_640x480__4919.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)

Cho mình lấy những cuốn này nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 22 Tháng Mười Hai, 2013, 09:04:16 am
780/Nuôi dưỡng trẻ em (theo kinh nghiệm đông y), Phạm Côn Sơn , Khai Trí xuất bản năm 1972, giá 150k
Sách đẹp và hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5893_photo_0002_640x480__dgrs.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Bìa trong:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3339_photo_0003_640x480__zg7c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4548_photo_0004_640x480__divm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0644_photo_0005_640x480__oqqa.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1511_photo_0006_640x480__2eu0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1170_photo_0007_640x480__9lo9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9506_photo_0008_640x480__wie3.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
781/Gửi Huế cung đàn, tập bài hát mừng giải phóng, Hội văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, có chữ ký của nhạc sĩ Trần Hữu Pháp, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8380_photo_0077_640x480__pn2m.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chữ ký của nhạc sĩ
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9209_photo_0078_640x480__e9z6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3748_photo_0079_640x480__t4ej.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
782/Truyện ngắn Lỗ Tấn, Trương Chính, nxb hội nhà văn, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1295_photo_0062_640x480__7uuc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2350_photo_0063_640x480__zo2k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
783/Bao công kỳ án trọn bộ, Trần Văn Bình, nxb Phú Khánh 1989, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7408_photo_0072_640x480__unlz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8392_photo_0073_640x480__6b1w.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
784/Lịch sử ngành in Việt Nam, cục xuất bản và bộ văn hoá thông tin, Hà Nội 1992, sách dày hơn 600 trang, giá 60k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3782_photo_0027_640x480__t1lr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4766_photo_0028_640x480__gfah.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0844_photo_0030_640x480__ro9k.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5493_photo_0029_640x480__fwwj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3689_photo_0032_640x480__0iw1.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1538_photo_0031_640x480__o6lr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
785/Ngữ âm tiếng Việt, Đoàn Thiện Thuật, nxb đại học và trung học chuyên nghiệp, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9451_photo_0033_640x480__g7b9.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6877_photo_0034_640x480__8cpq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1409_photo_0035_640x480__3wt8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7503_photo_0038_640x480__sv15.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8444_photo_0039_640x480__flkq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
786/Chân dung kẽ sĩ giai thoại, Thái Doãn Hiểu – Hoàng Liên, nxb văn nghệ tp,hồ chí minh 1988, giá 45k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8500_photo_0040_640x480__jbw6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4534_photo_0041_640x480__pla6.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1204_photo_0045_640x480__ewby.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5738_photo_0044_640x480__vahj.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1659_photo_0043_640x480__kmer.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Tài liệu tham khảo:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4350_photo_0047_640x480__wndm.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4122_photo_0048_640x480__0eow.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
787/Thế Lữ cuộc đời trong nghệ thuật, Hoài Việt, nxb hội nhà văn, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1222_photo_0052_640x480__7g7c.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Chân dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5943_photo_0053_640x480__3mz2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7044_photo_0054_640x480__g06p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 25 Tháng Mười Hai, 2013, 03:45:28 pm
788/Lịch sử thanh tra Việt Nam (1945 – 1995), Thanh tra nhà nước viện sử học việt nam, nxb chính trị quốc gia, giá 50k
Sách hay về lịch sử ngành thanh tra
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=4367_photo_0035_640x480__rwpq.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:   
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7452_photo_0036_640x480__7q5p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=8978_photo_0037_640x480__6x7u.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7120_photo_0038_640x480__j2dd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
789/Truyện kể về các nhà bác học Vật lí, Đào Văn Phúc , nxb giáo dục, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7500_photo_0025_640x480__f5fd.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0196_photo_0026_640x480__nj2f.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7938_photo_0027_640x480__wzmr.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5829_photo_0028_640x480__id2p.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9891_photo_0029_640x480__ex3a.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
790/Quê cũ, Giả Bình Ao, nxb quân đội nhân dân, 1999, giá 40k
Truyện hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7982_photo_0006_640x480__wcfp.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5280_photo_0008_640x480__k8jc.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=9074_photo_0009_640x480__7zx2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
791/Đất Sài Gòn, Phạm Tường Hạnh, nxb văn hoá thông tin 1995, giá 35k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0197_photo_0016_640x480__jpwa.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7297_photo_0017_640x480__kzab.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3453_photo_0018_640x480__h8bz.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=7474_photo_0019_640x480__pp6v.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
792/Tôn Tử binh pháp ứng dụng vào quản lý học thương trường, doanh nghiệp và sản xuất, Phương Nghi, nxb tp,hồ chí minh, giá 40k
Sách hay
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=0205_photo_0033_640x480__xfu2.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3390_photo_0034_640x480__yza7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
793/Đố vui cho mọi lứa tuổi, Lê Hải Châu, nxb tp.hồ chí minh, giá 20k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=1003_photo_0016_640x480__uow8.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Nội dung:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5948_photo_0017_640x480__axwa.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=2314_photo_0019_640x480__gn43.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=5521_photo_0018_640x480__54l0.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
794/Hồi dương nhơn quả và ngọc lịch minh kinh, Liên Hoa tịnh thất, 1964, giá 100k
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=3313_photo_0039_640x480__p7he.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)
Hình ảnh:
(http://upanh.phimnhanh.net/img.php?image=6955_photo_0040_640x480__u8w7.jpg) (http://upanh.phimnhanh.net/)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 04 Tháng Giêng, 2014, 09:59:28 pm
795/Lược sử văn học Đức từ khởi thuỷ đến 1830, Lương Văn Hồng, nxb đại học quốc gia tp.hồ chí minh, có chữ ký tác giả, giá 30k
(http://i1.upanh.com/2014/0102/11//58422457.photo0029640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=crc80qbz4hb)
Chữ ký tác giả
(http://i2.upanh.com/2014/0102/11//58422458.photo0030640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=brcfaqbz6hu)
Nội dung
(http://i3.upanh.com/2014/0102/11//58422459.photo0031640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6rcb4q2z7he)
796/Tên ăn trộm lương thiện, truyền thuyết và thần thoại Khơ me (Campuchia), nxb Hải Phòng, giá 30k
(http://i3.upanh.com/2014/0102/11//58422468.photo0093640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=frcbfq7zfvl)
Nội dung   
(http://i4.upanh.com/2014/0102/11//58422469.photo0094640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rc26q3z1vm)
(http://i5.upanh.com/2014/0102/11//58422470.photo0095640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drc68qfz4vk)
797/Vầng trăng ban ngày, truyện lịch sử, Vĩnh Quyền, nxb Kim đồng 198x, sách đẹp, giá 30k
(http://i4.upanh.com/2014/0102/11//58422343.photo0009640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rc00q3e2pm)
Nội dung
(http://i6.upanh.com/2014/0102/11//58422345.photo0010640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7rc8bq7e7wd)
798/Truyện thơ tình quê, Nguyễn Hữu Khai, nxb văn hoá thông tin 1999, giá 30k
Có chữ ký tác giả
(http://i2.upanh.com/2014/0102/11//58422350.photo0011640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rc4aqde9pw)
Chữ ký tác giả
(http://i3.upanh.com/2014/0102/11//58422351.photo0012640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rc7fq5efwc)
Nội dung và hình ảnh
(http://i4.upanh.com/2014/0102/11//58422352.photo0013640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8rc9bq9e3wo)
(http://i5.upanh.com/2014/0102/11//58422353.photo0014640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0rca7qee0wx)
799/Đất nước Việt Nam qua một chặng điều tra cơ bản, Nhiều tác giả, nxb khoa học và kỹ thuật 1985, giá 30k
(http://i1.upanh.com/2014/0102/11//58422637.photo0074640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drc0cqfz3er)
Nội dung
(http://i2.upanh.com/2014/0102/11//58422638.photo0075640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=ercb6q3z3ei)
Tài liệu
(http://i3.upanh.com/2014/0102/11//58422639.photo0076640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=erc41q2z4et)
(http://i5.upanh.com/2014/0102/11//58422641.photo0077640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=drc15qaz1es)
800/truyện cổ dân gian Lào, Trần Văn Phách, minh hoạ: Cửu Phúc, nxb trẻ 198x, giá 20k
(http://i7.upanh.com/2014/0102/11//58422544.photo0044640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2rc6aq2zfzf)
Nội dung
(http://i8.upanh.com/2014/0102/11//58422545.photo0045640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3rc09q0z5zj)
Hình ảnh
(http://i0.upanh.com/2014/0102/11//58422546.photo0046640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5rccdqez8zg)
(http://i1.upanh.com/2014/0102/11//58422547.photo0047640x480.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9rc3aq7zezy)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 04 Tháng Giêng, 2014, 11:30:13 pm
 ;) Ô hay!  ;D giờ mới nói. Sách mình đã "đăng ký" đâu rồi? Sao không nghe nhắc tới ;),hay..."Chủ nghĩa xét lại" ? ;D.
Gì thì gì,cũng nên "thông báo" chứ,cớ đâu...! Chả nhẻ...im lìm bơ bơ?hay tớ là "thằng ba xạo" ?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Giêng, 2014, 07:28:04 am
;) Ô hay!  ;D giờ mới nói. Sách mình đã "đăng ký" đâu rồi? Sao không nghe nhắc tới ;),hay..."Chủ nghĩa xét lại" ? ;D.
Gì thì gì,cũng nên "thông báo" chứ,cớ đâu...! Chả nhẻ...im lìm bơ bơ?hay tớ là "thằng ba xạo" ?
em có gửi tin nhắn nhưng hộp thư của anh đầy nên không gửi đi được, anh nên, xoá bớt tin nhắn đi em mới gửi được chứ
em đã gửi tin giao dịch gần 10 tin mà có thấy anh trả lời đâu, sao giờ lại nói với giọng như vậy hả?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Giêng, 2014, 07:30:00 am
em không phải là người thích ưu đùa cợt đâu, nên trong ngôn ngữ anh nói cho nó dễ chịu nhé, người lớn cả rồi không phải trẻ con nữa đâu
anh nên xoá bớt tin nhắn trong hộp thư đi em mới gửi lại tin nhắn được


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Giêng, 2014, 07:36:09 am
vì đã nhiều lần gửi tin nhắn mà không thể gửi và không thấy hồi âm, một phần vì hộp thư anh đầy nên em gửi thông tin tin nhắn em đã từng gửi cho anh lên đây để anh vào mà xem đây, để đỡ nói lại bảo chưa gửi thông tin gì, tin nhắn nguyên văn như sau
"đã thông tin báo cho anh trên dưới 10 lần, nhưng lần gửi đi mà anh không nhắn lại, lần thì gửi mà không được vì hộp thư đầy
anh nên xoá bớt tin trong hộp thư để em gửi tin
còn nữa em đã gửi được tin nhưng không thấy anh hồi âm, đấy là lỗi ở anh chứ không phải ở em mà anh lại nói là em không thông báo đến anh
anh nên thay đổi cách nói chuyện và bớt đùa cợt đi vì em đã từng nói em không phải là người thích đùa cợt, cà chớn vậy đâu
còn tiền sách anh đặt là 80k ba cuốn tạp chí xưa và nay
anh cho em cái lịch cụ thể để em đem qua
vì gần cuối năm em còn bận nhiều việc còn lo về quê nữa
nếu được thì cuối tuần tới này em sẽ đem sách qua, ok
hồi âm lại nhé anh!
"


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 08 Tháng Giêng, 2014, 08:14:05 am
anh loc85c5 vào đây mà đọc thông tin nhé, vì hộp thư anh quá đầy nên không thể gửi thông báo giao dịch cho anh được


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: spirou trong 10 Tháng Giêng, 2014, 02:58:11 pm
Cho mình lấy 2 cuốn :

Ngược dòng lịch sử trái đất, A.Găng nut, nxb khoa học và kỹ thuật, giá 30k

Hy Lạp , Nguyễn Tứ dịch, nxb trẻ, giá 20k   

Thanh toán và giao hàng sao thì báo cho mình biết. 3 cuốn tạp chí Xưa&Nay bác lộc ko lấy thì để mình.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Giêng, 2014, 09:04:48 am
Cho mình lấy 2 cuốn :

Ngược dòng lịch sử trái đất, A.Găng nut, nxb khoa học và kỹ thuật, giá 30k

Hy Lạp , Nguyễn Tứ dịch, nxb trẻ, giá 20k   

Thanh toán và giao hàng sao thì báo cho mình biết. 3 cuốn tạp chí Xưa&Nay bác lộc ko lấy thì để mình.

anh xem qua tin nhắn nhé, em đã nhắn cho anh rồi ạ


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 11 Tháng Giêng, 2014, 07:30:08 pm
Cho mình lấy 2 cuốn :

Ngược dòng lịch sử trái đất, A.Găng nut, nxb khoa học và kỹ thuật, giá 30k

Hy Lạp , Nguyễn Tứ dịch, nxb trẻ, giá 20k   

Thanh toán và giao hàng sao thì báo cho mình biết. 3 cuốn tạp chí Xưa&Nay bác lộc ko lấy thì để mình.

    ;)   ;D ;D Lấy đi đồng chí,đồng đội,cứ vô tư nhé!
anh xem qua tin nhắn nhé, em đã nhắn cho anh rồi ạ


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 07 Tháng Hai, 2014, 09:55:24 pm
anh loc85c5 vào đây mà đọc thông tin nhé, vì hộp thư anh quá đầy nên không thể gửi thông báo giao dịch cho anh được


  Ờ..ờ..thấy thông tin rồi đấy,vậy ba cuốn thời nay..ai lấy? Đùa? mình ứ thích đùa với người lạ ;),đánh giá lại đi nhé!


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Hai, 2014, 04:41:16 pm
anh loc85c5 vào đây mà đọc thông tin nhé, vì hộp thư anh quá đầy nên không thể gửi thông báo giao dịch cho anh được


  Ờ..ờ..thấy thông tin rồi đấy,vậy ba cuốn thời nay..ai lấy? Đùa? mình ứ thích đùa với người lạ ;),đánh giá lại đi nhé!

anh đã nhường lại cho anh Spirou rồi còn gì, lại còn phàn nàn cái gì, từ nay yêu cầu anh đừng làm phiền nữa nhé,cám ơn


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 14 Tháng Hai, 2014, 08:40:54 pm
anh loc85c5 vào đây mà đọc thông tin nhé, vì hộp thư anh quá đầy nên không thể gửi thông báo giao dịch cho anh được


  Ờ..ờ..thấy thông tin rồi đấy,vậy ba cuốn thời nay..ai lấy? Đùa? mình ứ thích đùa với người lạ ;),đánh giá lại đi nhé!

anh đã nhường lại cho anh Spirou rồi còn gì, lại còn phàn nàn cái gì, từ nay yêu cầu anh đừng làm phiền nữa nhé,cám ơn

Úi chao!  ;D Lý Anh bảo ai làm phiền cơ chứ :P,nói là nói "cái sự đời" chơi thôi,chứ tớ rất tôn trọng câu nói từ nơi mình,chớ có tự tiện thích nói gì thì nói nhé "chú nhóc" ;D..ờ mà! ai làm phiền ai? chắc chưa? hề.hề.hề.. ;) :D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Hai, 2014, 08:25:00 am
800/Vầng trăng ban ngày, truyện lịch sử, Vĩnh Quyền, nxb Kim đồng 198x, sách đẹp, giá 25k
Khởi nghĩa của Thái Phiên
(http://i2.upanh.com/2014/0216/09//58735271.dsc00590800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vifdy3kafy)
Nội dung
(http://i3.upanh.com/2014/0216/09//58735272.dsc00593800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvi49y3kbjq)
801/triết học phương đông “triết học ấn độ”, Hà Thúc Minh, nxb tp.hồ chí minh, giá 40k
(http://i2.upanh.com/2014/0216/09//58735010.dsc00522800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vidby2k8bi)
Nội dung
(http://i3.upanh.com/2014/0216/09//58735011.dsc00523800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8viday2k7bt)
(http://i4.upanh.com/2014/0216/09//58735012.dsc00524800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vi0eydk8zw)
(http://i6.upanh.com/2014/0216/09//58735014.dsc00525800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvi2dy7k0za)
802/Tên ăn trộm lương thiện, truyền thuyết và thần thoại Khơ me (Campuchia), nxb Hải Phòng, giá 20k  đã bán
(http://i4.upanh.com/2014/0216/09//58735273.dsc00595800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi9by0kejh)
Nội dung
(http://i5.upanh.com/2014/0216/09//58735274.dsc00596800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vicey9kejn)
(http://i6.upanh.com/2014/0216/09//58735275.dsc00597800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vi95y7kfjd)
803/Học tập thơ văn Nguyễn Trãi luận đề văn chương, giáo sư Lê Trí Viễn, nxb giáo dục, giá 25k
Sách hay
(http://i0.upanh.com/2014/0216/09//58735125.dsc00545800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vi5dydkcsh)
Nội dung
(http://i1.upanh.com/2014/0216/09//58735126.dsc00546800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vi0byckesn)
(http://i2.upanh.com/2014/0216/09//58735127.dsc00547800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vicayfk3sd)
804/Những khía cạnh văn hoá dân gian M’nông, Đỗ Hồng Kỳ, nxb lao động, giá 30k
Sách hay
  đã bán
(http://i5.upanh.com/2014/0216/09//58735139.dsc00548800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvi5aybkblc)
Nội dung
(http://i6.upanh.com/2014/0216/09//58735140.dsc00549800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvia1y2kasa)
(http://i7.upanh.com/2014/0216/09//58735141.dsc00550800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vi5ey2kesp)
Tài liệu tham khảo
(http://i8.upanh.com/2014/0216/09//58735142.dsc00551800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vi22y3k2sf)
(http://i0.upanh.com/2014/0216/09//58735143.dsc00552800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi28yekdsj)
805/Những bài thơ em yêu, Phạm Hổ, nxb giáo dục, giá 30k
Sách hay
(http://i0.upanh.com/2014/0216/09//58735197.dsc00570800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vib2y5k9xr)
Nội dung
(http://i1.upanh.com/2014/0216/09//58735198.dsc00571800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi02y9k9xi)
(http://i2.upanh.com/2014/0216/09//58735199.dsc00572800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vi4cy2k2xt)
Hình ảnh
(http://i8.upanh.com/2014/0216/09//58735205.dsc00574800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8via8ydk0xb)
(http://i0.upanh.com/2014/0216/09//58735206.dsc00575800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi5cybkaxu)
806/giáo trình triết học ấn độ, học viện phật giáo việt nam, giáo sư Minh Chi, giá 30k
Viết về phật giáo và triết học
(http://i7.upanh.com/2014/0216/09//58734997.dsc00520800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vi01y9k7ze)
Nội dung
(http://i1.upanh.com/2014/0216/09//58735000.dsc00521800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1viddyfk4zf)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 26 Tháng Hai, 2014, 10:42:48 am
807/Thành cát tư hãn vó ngựa trường chinh, Nguyễn Trọng Khanh, nxb tổng hợp Tiền giang, giá 40k
Sách hay, bìa đẹp
(http://i4.upanh.com/2014/0218/12//58752949.dsc00657800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vi53gdgdox)
Nội dung
(http://i8.upanh.com/2014/0218/12//58752953.dsc00658800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vif9g7g2xc)
(http://i2.upanh.com/2014/0218/12//58752956.dsc00659800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vid6gag1of)
808/Lược sử Liên Bang Nga 1917 -1991, Nguyễn Quốc Hùng – Nguyễn Thị Thu, nxb giáo dục, giá 25k
(http://i3.upanh.com/2014/0224/10//58804563.dsc00989800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vi94aavefc)
Nội dung
(http://i4.upanh.com/2014/0224/10//58804564.dsc00990800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vib5a0v6ya)
(http://i0.upanh.com/2014/0224/10//58804632.dsc00991800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvi67afrdtg)
Tài liệu tham khảo
(http://i4.upanh.com/2014/0224/10//58804636.dsc00992800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvic9abr0tk)
(http://i6.upanh.com/2014/0224/10//58804638.dsc00993800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evi68a9r9to)
809/Triết học tư sản phương Tây hôm nay, nxb thông tin lý luận, giá 35k
(http://i3.upanh.com/2014/0223/16//58798407.dsc00914800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vi9cp3z2tm)
Nội dung
(http://i4.upanh.com/2014/0223/16//58798408.dsc00915800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=2vi5epbzevn)
810/ Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng của người trí thức Việt Nam, giáo sư Vũ Khiêu – Nguyễn Đức Sự, nxb khoa học xã hội 1982, giá 20k
(http://i2.upanh.com/2014/0218/13//58753073.dsc00710800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vi9fjeh5ux)
Nội dung
(http://i3.upanh.com/2014/0218/13//58753074.dsc00711800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vie9jeh3uz)
811/ Thức an tương lai, A.N.Nexmeianop, nxb Mir Maxcova, giá 30k
(http://i0.upanh.com/2014/0223/16//58798449.dsc00916800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi9dpbz2ry)
Nội dung
(http://i1.upanh.com/2014/0223/16//58798450.dsc00917800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi3fp2zarl)
Hình ảnh
(http://i2.upanh.com/2014/0223/16//58798451.dsc00918800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vib0pfzdrm)
812/Tự gia giáo, Trưởng lão Thích Huyền Cơ, Long Thọ thiền viện 1969, giá 60k
(http://i0.upanh.com/2014/0224/10//58804506.dsc00974800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vie6aavbag)
Nội dung
(http://i1.upanh.com/2014/0224/10//58804507.dsc00976800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vicdacv7ay)
813/Cái cười của thánh nhân, Nguyễn Duy Cần, nxb Thuận Hoá, giá 45k
(http://i2.upanh.com/2014/0224/10//58804508.dsc00977800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vie0a5veal)
Nội dung
(http://i3.upanh.com/2014/0224/10//58804509.dsc00978800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vi4aa8v7am)
(http://i4.upanh.com/2014/0224/10//58804510.dsc00979800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=3vi6fa7v8ak)
(http://i1.upanh.com/2014/0224/10//58804534.dsc00980800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvi80a7v4po)
814/Hái theo mùa, Chế Lan Viên, nxb tác phẩm mới, giá 40k
(http://i2.upanh.com/2014/0224/10//58804535.dsc00981800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvif8aev5px)
Nội dung
(http://i4.upanh.com/2014/0224/10//58804537.dsc00982800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vi23advcwt)
(http://i5.upanh.com/2014/0224/10//58804538.dsc00983800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vi72aav0pw)
(http://i6.upanh.com/2014/0224/10//58804539.dsc00984800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi93a4vawc)
815/Lai rai chén rượu giang hồ , tiểu luận về Kim Dung, Huỳnh Ngọc Chiến, nxb văn học, giá 25k
(http://i0.upanh.com/2014/0224/10//58804560.dsc00985800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvi89a7v3fi)
Nội dung
(http://i1.upanh.com/2014/0224/10//58804561.dsc00986800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9viffa6vbft)
(http://i2.upanh.com/2014/0224/10//58804562.dsc00987800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi75a7v8yw)
816/Truyện dân gian Trung Quốc, Lâm Ngữ Đường, nxb Đồng Tháp, giá 45k
Tác giả nổi tiếng
(http://i2.upanh.com/2014/0223/16//58798316.dsc00871800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vicbpee0wu)
Nội dung
(http://i3.upanh.com/2014/0223/16//58798317.dsc00872800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vib4pbe5we)
817/ Vich to Huy gô, Đặng Thị Hạnh, nxb văn hoá, giá 35k
Sách hay
(http://i2.upanh.com/2014/0220/15//58771370.dsc00741800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvi9bf2bdpf)
Nội dung
(http://i8.upanh.com/2014/0220/15//58771385.dsc00742800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=7vicfffb2wx)
(http://i1.upanh.com/2014/0220/15//58771387.dsc00743800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vi89f8bdwb)
818/ Đâu là chơn hạnh phúc, Thích Thanh Từ, thành hội phật giáo 1994, giá 30k
(http://i4.upanh.com/2014/0220/15//58771471.dsc00762800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vi4ffbqbcj)
Nội dung
(http://i5.upanh.com/2014/0220/15//58771472.dsc00763800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvi00fbqciu)
819/ Huyền Trân công chúa, Hoàng Quốc Hải, nxb Thuận Hoá, giá 35k
(http://i6.upanh.com/2014/0223/16//58798329.dsc00877800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=0vicep1z4cr)
820/ Nữ sinh Sài Gòn một thời để nhớ, ký sự truyền thông của nữ sinh 5 trường nữ trung học Sài Gòn 1945  - 1975, nxb trẻ, giá 40k
(http://i4.upanh.com/2014/0223/16//58798399.dsc00907800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vi69p6zaqh)
Nội dung
(http://i5.upanh.com/2014/0223/16//58798400.dsc00908800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvib1pazeta)
Hình ảnh
(http://i6.upanh.com/2014/0223/16//58798401.dsc00910800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvi21p6zatp)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 12 Tháng Ba, 2014, 07:43:56 pm
821/Nhà tù Côn Đảo 1862 -1945, nxb sự thật, giá 40k
Sách hay
(http://i7.upanh.com/2014/0314/14//58913890.dsc01824800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=bvt54v1vabu)
Nội dung
(http://i8.upanh.com/2014/0314/14//58913891.dsc01825800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=4vtd3v0v1be)

822/Đông tây kim cổ tinh hoa, Thái Bạch, nxb thanh hóa, giá 50k
(http://i3.upanh.com/2014/0314/14//58914057.dsc01833800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vt83v6v4aj)
823/Triều Thanh nghi án và giai thoại, Vũ Phong Tạo, nxb thanh niên, giá 40k
(http://i2.upanh.com/2014/0314/14//58913921.dsc01887800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=fvt78v2v8ms)
Nội dung
(http://i3.upanh.com/2014/0314/14//58913922.dsc01888800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=6vtf3vbvemo)
(http://i4.upanh.com/2014/0314/14//58913923.dsc01889800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=dvt47v6v4mx)
824/Stress trong thời đại văn minh, bác sĩ Phạm Ngọc Rao, nxb Đà Nẵng, giá 35k
(http://i6.upanh.com/2014/0314/14//58913898.dsc01852800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=1vtebvcv9bl)
Nội dung
(http://i7.upanh.com/2014/0314/14//58913899.dsc01853800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=cvt18vcv5bm)
(http://i0.upanh.com/2014/0314/14//58913901.dsc01854800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vt0fvcvcbs)
825/Sáu bí quyết dưỡng sinh người có tuổi, Võ Tấn Hưng, nxb tổng hợp Đồng Tháp, giá 35k
(http://i1.upanh.com/2014/0314/14//58913902.dsc01855800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vtffv8vebo)
Nội dung
(http://i2.upanh.com/2014/0314/14//58913903.dsc01856800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=5vt02vdvbbx)
Tài liệu tham khảo
(http://i3.upanh.com/2014/0314/14//58913904.dsc01857800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evt77vav4oi)
Hình ảnh
(http://i4.upanh.com/2014/0314/14//58913905.dsc01858800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=evtc6vcv7ot)
826/Lịch sử thế giới hiện đại (phong trào giải phóng dân tộc 1918 – 1985), tài liệu giảng dạy, nxb giáo dục, giá 30k
(http://i6.upanh.com/2014/0314/14//58913907.dsc01860800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=9vtbavav2oc)
Nội dung
(http://i7.upanh.com/2014/0314/14//58913908.dsc01861800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=avtf0v6v9ba)
(http://i8.upanh.com/2014/0314/14//58913909.dsc01862800x600.jpg) (http://upanh.com/view/?id=8vtf9v3v5bp)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 04 Tháng Tư, 2014, 11:39:15 pm
827/Dân ca Hmong, giá 50k
(http://i.imgur.com/jzYdaaB.jpg) (http://imgur.com/jzYdaaB)
Nội dung
(http://i.imgur.com/o9453ND.jpg) (http://imgur.com/o9453ND)
(http://i.imgur.com/oDMh2yF.jpg) (http://imgur.com/oDMh2yF)
828/Cây vĩ cầm của mùa hè, giá 25k
(http://i.imgur.com/kdEIXTN.jpg) (http://imgur.com/kdEIXTN)
Nội dung
(http://i.imgur.com/XHkaZdi.jpg) (http://imgur.com/XHkaZdi)
Hình ảnh
(http://i.imgur.com/VrW1amn.jpg) (http://imgur.com/VrW1amn)
(http://i.imgur.com/35z3khY.jpg) (http://imgur.com/35z3khY)
829/Vịnh Hạ Long cạn, viết về con người,cảnh đẹp di tích lịch sử ở Ninh Bình, giá 20k
(http://i.imgur.com/BkPT2dz.jpg) (http://imgur.com/BkPT2dz)
Nội dung
(http://i.imgur.com/OtkV3AE.jpg) (http://imgur.com/OtkV3AE)
Hình ảnh
(http://i.imgur.com/T0meikn.jpg) (http://imgur.com/T0meikn)
830/ Người đàn bà khăn rằn, giá 30k
Sách về thời kỳ sau cách mạng tháng tám ở miền nam
(http://i.imgur.com/mSNrUVt.jpg) (http://imgur.com/mSNrUVt)
Nội dung
(http://i.imgur.com/goGr4aw.jpg) (http://imgur.com/goGr4aw)
(http://i.imgur.com/ijJNzPd.jpg) (http://imgur.com/ijJNzPd)
831/Đồng quê , Phi Vân, giá 30k
Sách hay
(http://i.imgur.com/qhzcz5N.jpg) (http://imgur.com/qhzcz5N)
Nội dung
(http://i.imgur.com/cYYDnsp.jpg) (http://imgur.com/cYYDnsp)
(http://i.imgur.com/PTzdFy2.jpg) (http://imgur.com/PTzdFy2)
(http://i.imgur.com/78ah4yh.jpg) (http://imgur.com/78ah4yh)
832/Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Nguyễn Minh Châu, giá 45k
Sách hay
(http://i.imgur.com/QDtiAyG.jpg) (http://imgur.com/QDtiAyG)
Nội dung
(http://i.imgur.com/jfzhJ6l.jpg) (http://imgur.com/jfzhJ6l)
833/Các nước đang phát triển với cuộc cách mạng xanh, Viện nghiên cứu phương Đông, giá 50k
(http://i.imgur.com/gXzmpSm.jpg) (http://imgur.com/gXzmpSm)
Nội dung
(http://i.imgur.com/wJYsqMA.jpg) (http://imgur.com/wJYsqMA)
(http://i.imgur.com/CWlTqwb.jpg) (http://imgur.com/CWlTqwb)
834/Ấn tượng sông Lô, Chu Phú, giá 55k
Sách hay về chiến tranh thời kỳ chiến tranh chống Pháp những năm ác liệt năm 1953 - 1954
(http://i.imgur.com/5yzr6ke.jpg) (http://imgur.com/5yzr6ke)
Nội dung
(http://i.imgur.com/N7kWuC2.jpg) (http://imgur.com/N7kWuC2)
(http://i.imgur.com/PvFr4ml.jpg) (http://imgur.com/PvFr4ml)
835/La Poesie Candide, Trần Thương Bá, có chữ ký tác giả, giá 30k
(http://i.imgur.com/rOQFGJL.jpg) (http://imgur.com/rOQFGJL)
Chữ ký tác giả
(http://i.imgur.com/jxBYuZM.jpg) (http://imgur.com/jxBYuZM)
Nội dung
(http://i.imgur.com/W3qG4JW.jpg) (http://imgur.com/W3qG4JW)
(http://i.imgur.com/FVl2xEd.jpg) (http://imgur.com/FVl2xEd)
836/Có bác cùng hành quân ra chiến hào đánh Mỹ, Nguyễn Khắc Phòng, giá 45k
(http://i.imgur.com/SfrN9IS.jpg) (http://imgur.com/SfrN9IS)
Nội dung
(http://i.imgur.com/ucNAkpD.jpg) (http://imgur.com/ucNAkpD)
Hình ảnh
(http://i.imgur.com/LEDLmBv.jpg) (http://imgur.com/LEDLmBv)
(http://i.imgur.com/4kW4mpL.jpg) (http://imgur.com/4kW4mpL)
(http://i.imgur.com/21u2vzQ.jpg) (http://imgur.com/21u2vzQ)
837/Đất hương vàng, Nguyễn Trung Hiếu, giá 35k
Sách hay
(http://i.imgur.com/Az2LdXB.jpg) (http://imgur.com/Az2LdXB)
Nội dung
(http://i.imgur.com/b8licoN.jpg) (http://imgur.com/b8licoN)
838/Thoát vòng tục lụy, Thích Quảng Độ, xuất bản 1974, giá 50k
Sách hay
(http://i.imgur.com/rxMZWox.jpg) (http://imgur.com/rxMZWox)
Nội dung
(http://i.imgur.com/bVDmeuq.jpg) (http://imgur.com/bVDmeuq)
839/Tìm hiểu các loài thú, Lê Vũ Khôi, giá 35k
(http://i.imgur.com/ZjJpcGe.jpg) (http://imgur.com/ZjJpcGe)
Nội dung
(http://i.imgur.com/u5SyqFX.jpg) (http://imgur.com/u5SyqFX)
(http://i.imgur.com/HjfBr9V.jpg) (http://imgur.com/HjfBr9V)
Hình ảnh
(http://i.imgur.com/mBgoQYy.jpg) (http://imgur.com/mBgoQYy)
(http://i.imgur.com/IEfeNXK.jpg) (http://imgur.com/IEfeNXK)
840/Người nói chuyện với động vật, nxb khoa học và kỹ thuật, giá 35k
(http://i.imgur.com/W5ZnZlJ.jpg) (http://imgur.com/W5ZnZlJ)
Nội dung
(http://i.imgur.com/WRPNQAB.jpg) (http://imgur.com/WRPNQAB)
841/Lửa từ đâu tới, kể chuyện phát minh, giá 30k
(http://i.imgur.com/BfaMsIo.jpg) (http://imgur.com/BfaMsIo)
Nội dung
(http://i.imgur.com/KosN9Zb.jpg) (http://imgur.com/KosN9Zb)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: trinhti trong 08 Tháng Năm, 2014, 07:08:01 pm
mình muốn mua cuốn 785/  Ngữ âm tiếng Việt, Đoàn Thiện Thuật, nxb đại học và trung học chuyên nghiệp,
thì liện hệ mua thế nào vậy , email mình là:  trinhtan11@gmail.com
sdt : 0128 7077893


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Ngocvancu trong 10 Tháng Năm, 2014, 10:19:57 pm
Gần một tháng rồi sao vẫn chưa giao cuốn Thoát vòng tục lụy cho tôi.Lúc trước đăng giá 40.000VND,giờ là 50.000VND.Muốn lên giá thì trao đổi thẳng thắn.Gọi điện thoại cứ nói là bận hay là đang đi công tác nên chưa giao sách được,cùng ở Thủ đức cả mà sao có vẻ khó khăn quá vậy?Làm ăn phải uy tín chứ.Thât tín làm sao làm ăn lớn được.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 11 Tháng Năm, 2014, 11:32:15 am
Gần một tháng rồi sao vẫn chưa giao cuốn Thoát vòng tục lụy cho tôi.Lúc trước đăng giá 40.000VND,giờ là 50.000VND.Muốn lên giá thì trao đổi thẳng thắn.Gọi điện thoại cứ nói là bận hay là đang đi công tác nên chưa giao sách được,cùng ở Thủ đức cả mà sao có vẻ khó khăn quá vậy?Làm ăn phải uy tín chứ.Thât tín làm sao làm ăn lớn được.
không phải vậy anh ạ, cuốn của anh đặt giá vẫn 40k mà, còn cuốn này em mới lấy sách cũ hơn giá cao hơn thôi
em đang đi công tác đã về thủ đức đâu anh, anh ko hỏi ngọn ngành mà nói thế oan cho em quá


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Ngocvancu trong 11 Tháng Năm, 2014, 08:39:01 pm
Ok,vậy khi nào về thì giao sách cho tôi nhé.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 28 Tháng Năm, 2014, 10:01:56 pm
Lý Anh về Thủ Đức chưa? ;D. Mình muốn mua Cây vĩ cầm mùa hè...chừng nào Lý Anh về Thủ Đức?  ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 13 Tháng Sáu, 2014, 08:55:46 am
828/Tân Trào 1945-1985, tập thơ văn, giá 30k
(http://img845.imageshack.us/img845/6394/24mw9.jpg)
(http://img839.imageshack.us/img839/3677/eam9.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/7115/i7ykw.jpg)
829/Chứng đạo ca, Thích Thanh Từ, giá 25k
(http://img839.imageshack.us/img839/1504/s2cg.jpg)
830/Bệnh thất nhân tâm, Hoàng Xuân Việt, giá 35k
(http://img843.imageshack.us/img843/599/kh57u.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/4639/2lcy1.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/2624/x3oc.jpg)
831/Minh triết trong đời sống, Nguyên Phong dịch, giá 35k
(http://img838.imageshack.us/img838/802/qmvco.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/9027/d8lrh.jpg)
832/Bến đò xưa, Phan Hách, giá 40k
Sách dày gần 500 trang
(http://img841.imageshack.us/img841/592/1lgxi.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/3073/e5p5m.jpg)
833/Sự thật thơ và đời Hồ Xuân Hương, giá 30k
(http://img838.imageshack.us/img838/3193/etbxe.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/8128/n45k0.jpg)
834/Cánh bướm và đóa hướng dương, Vương Trí Nhàn, phê bình văn học, giá 30k
(http://img844.imageshack.us/img844/5987/4zqm.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/9858/w17yn.jpg)
835/Tự bấm huyệt chữa bệnh (trung hoa), giá 25k
(http://img834.imageshack.us/img834/959/fjypp.jpg)
(http://img839.imageshack.us/img839/3944/vfzc.jpg)
(http://img835.imageshack.us/img835/8651/r3ja.jpg)
(http://img835.imageshack.us/img835/6643/mzk0j.jpg)
(http://img839.imageshack.us/img839/5660/4abq.jpg)
836/chủ tịch hồ chí minh, tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp, 20k
(http://img842.imageshack.us/img842/7010/9dmiq.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/9499/r6jph.jpg)
837/Di tích chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên, giá15k
(http://img844.imageshack.us/img844/1226/ltc8.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/3685/8fi1.jpg)
838/Khúc sông, giá 30k
(http://img839.imageshack.us/img839/846/lkdl.jpg)
(http://img844.imageshack.us/img844/496/z0zi.jpg)
839/Tiếng chim đổi mùa, giá 30k
Truyện về miền quê việt nam
(http://img844.imageshack.us/img844/7510/zc1e.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/386/gcamg.jpg)
840/Một mùa thu nhớ mãi, tập hồi ký  những người nổi tiếng , giá 30k
(http://img838.imageshack.us/img838/4484/vi8oy.jpg)
(http://img837.imageshack.us/img837/3453/82kx.jpg)
841/Nữ chiến sĩ rừng dừa, giá 20k
(http://img845.imageshack.us/img845/7186/nc03i.jpg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 04 Tháng Bảy, 2014, 03:21:28 pm
842/Tác phẩm chọn lọc, của Nguyễn Huy Tưởng, sách hay và đẹp, nguyên vẹn, dầy hơn 800 trang, giá 120k > 100k
(http://img820.imageshack.us/img820/4053/bix8.jpg)
(http://img853.imageshack.us/img853/3473/avkw.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/61/ghzi.jpg)
(http://img855.imageshack.us/img855/2439/cx5s.jpg)
843/Truyện và ký – Nguyễn Ái Quốc, nxb văn học 1974, sách đẹp hay, giá 40k
(http://img820.imageshack.us/img820/9083/t5vi.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/1050/sqkt.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/783/zifp.jpg)
844/Tìm hiểu chủ nghĩa duy vật lịch sử, Trần Nhâm chủ biên, sách hay, giá 60k
(http://img834.imageshack.us/img834/6997/vd2e0.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/5932/wzet.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/6648/gyd6.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/2724/8dbj.jpg)
845/Nước Mỹ tập hai, nxb sự thật, sách hay,giá 45k
(http://img834.imageshack.us/img834/5287/lvzkp.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/4866/f6744.jpg)
(http://img823.imageshack.us/img823/4537/nbpo7.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/3141/3gbh.jpg)
846/Chị cả Phây, Ngô Ngọc Bội, sách hay đẹp, giá 45k
(http://img853.imageshack.us/img853/8520/71wl.jpg)
(http://img823.imageshack.us/img823/732/g5lpp.jpg)
847/Vũng Tàu – Côn đảo, sách viết ba thứ tiếng Việt – Anh – Nga, có hình ảnh tư liệu, giá 60k
(http://img855.imageshack.us/img855/2298/a5cx.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/2627/jgtp0.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/9346/l3uj.jpg)
(http://img849.imageshack.us/img849/2851/mg7l.jpg)
848/Bí mật vũ trụ, giáo sư Trần Kim Thạch, nxb Lửa thiêng 1972, giá 80k
Sách hay
(http://img849.imageshack.us/img849/3825/as38.jpg)
(http://img829.imageshack.us/img829/2294/oq9f.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/8629/pske.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/2226/klozr.jpg)
(http://img822.imageshack.us/img822/9900/xbnh.jpg)
849/Thơ sinh viên khoa ngữ văn đại học tổng hợp, nxb văn nghệ, giá 30k
Sách đẹp
(http://img840.imageshack.us/img840/638/4bib.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/6508/b4o7j.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/2907/hjh5w.jpg)
850/Gorki với văn nghệ dân gian, Hồ Sĩ Vịnh, sách đẹp nguyên vẹn bìa gáy, hay, giá 50k
(http://img842.imageshack.us/img842/6564/yyw7z.jpg)
(http://img823.imageshack.us/img823/2981/eq4t.jpg)
(http://img819.imageshack.us/img819/3514/bgqc5.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/3149/45wsd.jpg)
851/Quê hương địa đạo, Viễn Phương, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, sách đẹp, giá 45k
(http://img855.imageshack.us/img855/1958/qgp1.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/2483/y2kls.jpg)
(http://img849.imageshack.us/img849/6566/5pdj6.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/5731/3qyiu.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/6765/rcxf6.jpg)
852/Phù Sa quê mẹ, Viễn Phương, giá 35k
(http://img856.imageshack.us/img856/2471/aq728.jpg)
(http://img819.imageshack.us/img819/5045/3ki0.jpg)
(http://img840.imageshack.us/img840/7283/gsic.jpg)
(http://img820.imageshack.us/img820/5149/tc83.jpg)
(http://img819.imageshack.us/img819/5531/qzvq.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/3594/ie67.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/8676/361wi.jpg)
(http://img834.imageshack.us/img834/7695/2knui.jpg)
853/Bến đò xưa, Nguyễn Phan Hách, nxb hội nhà văn, sách đẹp, giá 45k
(http://img819.imageshack.us/img819/2112/bf6zd.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/2977/b0dwr.jpg)
(http://img856.imageshack.us/img856/514/nz0bc.jpg)
854/Hàm số thực (những chương bổ sung của giải tích), Đào Văn Phong, nxb giáo dục,giá 35k
(http://img856.imageshack.us/img856/2453/1fuk.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/2196/qwp0s.jpg)
(http://img842.imageshack.us/img842/6057/2wqhu.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/8905/urbcc.jpg)
855/Bộ “ba chàng ngự lâm pháo thủ”, giá 2 tập 40k
(http://img855.imageshack.us/img855/401/r8es.jpg)
(http://img841.imageshack.us/img841/8884/g83pu.jpg)
(http://img819.imageshack.us/img819/8693/4ikv.jpg)
(http://img843.imageshack.us/img843/9341/kmuv0.jpg)
856/Hương sắc trong vườn văn, Nguyễn Hiến Lê, sách đẹp, giá 45k
(http://img820.imageshack.us/img820/9311/apv0.jpg)
(http://img853.imageshack.us/img853/5453/7ocm.jpg)
(http://img820.imageshack.us/img820/9398/7dn3.jpg)
(http://img840.imageshack.us/img840/6013/vh85.jpg)
(http://img850.imageshack.us/img850/1160/jfhn.jpg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 26 Tháng Tám, 2014, 06:14:17 am
857/Bộ tuyển tập Vũ Trọng Phụng, giá 100k
Sách đẹp
(http://imagizer.imageshack.com/img674/1796/ZsGsrW.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/2488/so3Zye.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/3178/GH3keD.jpg)
858/Phương Đông và phương Tây những vấn đề triết học – triết học lịch sử, văn học đông tây, sách cực kỳ hấp dẫn, giá 70k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/6083/wSOdzr.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/6791/oBF5of.jpg)
859/Văn hóa dân gian việt nam trong bối cảnh văn hóa đông nam á, giáo sư đinh gia khánh, giá 45k
(http://imagizer.imageshack.com/img540/526/FbIjet.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/2466/FS11sr.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/8353/Y0TkI9.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img912/2898/VZ2GDj.jpg)
860/sự thật thơ và đời hồ xuân hương, có thủ bút, giá 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img539/8217/M8sAN7.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img912/1065/C0tYaR.jpg)
861/Kinh địa tạng bản nguyện công đức, phật lịch 1968, 100k
(http://imagizer.imageshack.com/img912/3970/S6AxqE.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img909/7415/reMHtg.jpg)
862/Sài gòn Gia Định qua thơ văn xưa, Nguyễn Khuê, 65k (45k)
(http://imagizer.imageshack.com/img905/281/MYPu53.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img674/5120/X8Zyyl.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/6413/CkHnko.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/5570/LC4gbL.jpg)
863/Vichto Huygo, Đặng Thị Hạnh, giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img673/7348/qXt43R.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/8224/TYNfiP.jpg)
864/Địa chí tôn giáo lễ hội việt nam,bìa cứng, dầy hơn 800 trang, sách hay, giá 120k (100k)
(http://imagizer.imageshack.com/img908/4075/an9gNF.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/9359/9Bd6hT.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img743/390/yPU3f4.jpg)
865/Tỉnh mộng, Hồ Biểu Chánh, giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img908/4042/h3OyT1.jpg)
866/Nhật bản ngày nay, nxb thông tin lý luận,giá 30k
Sách hay
(http://imagizer.imageshack.com/img540/3586/4cncXW.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/1271/mTRlnX.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/2272/VsXbLy.jpg)
867/Tháng tám không vua, giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img537/1275/Gd92d8.jpg)
868/Văn học nghệ thuật Thăng Long Hà Nội quá khứ và hiện tại, giáo sư Đình Quang, giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img673/7590/Uw4bke.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/8985/mE17L5.jpg)
869/Lịch sử điện ảnh cách mạng việt nam, sách khổ lớn,rất hay, giá 120k
(http://imagizer.imageshack.com/img540/3131/5jeoBW.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img539/1396/Gd25wS.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img746/8397/HUHEp1.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img539/3116/qxPjKo.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img903/1176/Ykqan0.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/8393/x1YSZj.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img745/8510/g7kJPB.jpg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 26 Tháng Tám, 2014, 06:15:53 pm
Tự bấm huyệt,tớ xí ;D.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Ngocvancu trong 27 Tháng Tám, 2014, 07:54:29 pm
Hôm nay la 27/8/2014 rồi tức là gần nửa năm sao Lý Anh vẫn chưa giao cuốn Thoát vòng tục lụy?Hứa mãi rồi sao không giữ chữ tín gì cả. ???


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: china trong 27 Tháng Tám, 2014, 08:25:24 pm
Hôm nay la 27/8/2014 rồi tức là gần nửa năm sao Lý Anh vẫn chưa giao cuốn Thoát vòng tục lụy?Hứa mãi rồi sao không giữ chữ tín gì cả. ???
THẾ ANH CÓ CHUYỂN TIỀN CHƯA VẬY  ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Ngocvancu trong 27 Tháng Tám, 2014, 10:37:03 pm
Cùng ở Thủ Đức nên giao dịch trực tiếp,giao sách trao tiền luôn china ạ. ;D


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Tám, 2014, 12:43:29 am
Hôm nay la 27/8/2014 rồi tức là gần nửa năm sao Lý Anh vẫn chưa giao cuốn Thoát vòng tục lụy?Hứa mãi rồi sao không giữ chữ tín gì cả. ???
THẾ ANH CÓ CHUYỂN TIỀN CHƯA VẬY  ;D
thưa anh em đã đem sách đến đó hai lần mà không gặp ai cả chứ không phải chưa đi giao lần nào
còn anh hỏi lại xem có ai ra nhận ko ạ,
vì có một cuốn sách em phải chạy đi chạy lại vài lần em cũng thấy mệt lắm, vì em còn nhiều công việc khác nữa
có gì anh hẹn nhắn người nhà nhận sách nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 28 Tháng Tám, 2014, 12:44:46 pm
Hôm nay la 27/8/2014 rồi tức là gần nửa năm sao Lý Anh vẫn chưa giao cuốn Thoát vòng tục lụy?Hứa mãi rồi sao không giữ chữ tín gì cả. ???
THẾ ANH CÓ CHUYỂN TIỀN CHƯA VẬY  ;D


China nói nghe lạ rứa! Đâu cần phải chuyển tiền trước,gặp mặt..tiền giao tận tay,hàng giao tận người cơ mà,mình thử rồi cơ  ;D.


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 01 Tháng Chín, 2014, 06:30:55 pm
Cuốn tỉnh mộng nhình sao nát quá bác Lý Anh.còn cuốn nào mới hơn một chút không bác?


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: loc85c5 trong 29 Tháng Chín, 2014, 11:03:19 am
Úy trời! Bác Lý Anh đi đâu mà lâu quá xá,không thấy tăm hơi. Quê hương Địa Đạo..mua luôn bàn tay,tôi lấy.
 ;D ???


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 18 Tháng Mười, 2014, 08:37:41 pm
858/Những vấn đề của các bậc cha mẹ, B.Spock, sách đẹp,giá 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img540/2367/2JrDa5.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img901/950/TOWlQ6.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/8289/HzJ1FJ.jpg)
859/Bức tường và các truyện khác, văn học châu á thái bình dương giành cho thiếu nhi, nxb kim đồng, giá 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img911/9538/GCgLf5.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img908/5049/hFOQVN.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img904/7071/Xes3e9.jpg)
860/ Các mác- sự khốn cùng của triết học, nxb sự thật 1971, giá 45k > 35k
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02093_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICx)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02094_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GIC6)
861/Lão thầy pháp và gã bán thuốc sơn đông, giá 20k
(http://imagizer.imageshack.com/img745/5650/QTPoSv.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/3617/RfbFCi.jpg)
862/Tình bạn, sách đẹp, giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img538/6199/MwEWLT.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img674/1127/oUIYIO.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/5400/QmVEGs.jpg)
863/Từ lý luận đến thực tiễn báo chí, Tạ Ngọc Tấn, giá 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img674/8669/N4D5dc.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/7205/3PxXAp.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/7669/TAinwv.jpg)
864/Truyện bằng tranh mục liên Thanh đề, sách đẹp, giá 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img908/2960/nSeYQV.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img904/9596/Km96ky.jpg)
865/Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn ở Đài Loan, giá 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/174/DmkZFr.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/1773/uZstPy.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img901/8217/EyXelL.jpg)
866/ Anh hùng núi Vê Duy Vơ, sách hay, giá 50k > 40k
(http://imagizer.imageshack.com/img633/3773/8FPQW0.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img674/1764/C7o4bE.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img908/78/LD6t2Q.jpg)
867/Con rắn màu xanh da trời, Hlinh Niê, có chữ ký tác giả, giá 35k > 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img909/603/IFUtbH.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/2492/iU5kDr.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/5533/lfWzOr.jpg)
868/ Lầu vọng tiên 45 truyện dã sử kinh dị, Ngô Văn Phú, giá 60k > 50k
Sách đẹp và hay
(http://upanh.biz/images/2014/09/22/DSC01336_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GXJE)
(http://upanh.biz/images/2014/09/22/DSC01337_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GXJN)
(http://upanh.biz/images/2014/09/22/DSC01338_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GXJW)
869/Du lịch xứ Huế trên những nẻo đường dân ca, Lê Văn Chưởng, sách hay, giá 35k > 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img746/5720/5HMXpD.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img745/8265/th6Dd5.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/125/CvqLJU.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/7272/1pYbUy.jpg)
870/Những bí ẩn trong cuộc đời, sách hay,giá 30k > 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/5636/YVPJXT.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/314/JZE8ty.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img905/2928/COGDDa.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img909/3915/gziLWH.jpg)
871/Nhạc khí dân tộc Jrai và Bahnar, giá 40k > 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img540/7349/Xq8NGU.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img912/1930/T1Y7f9.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/7386/htNRrM.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img746/3451/5p4StC.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/6966/FJVLbg.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img631/7492/6QQUfl.jpg)
872/Hoàng hôn trên chiến trường, Nguyễn Văn Tào, giá 30k > 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img540/8679/VmQ37v.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img674/3518/A2g49B.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/1953/W8d6EF.jpg)
873/Thao Thức, bộ truyện của A.Krôn, nxb văn nghệ, sách hay, giá 60k. trọn bộ
(http://imagizer.imageshack.com/img661/7700/vWboDr.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/7229/t7MWSH.jpg)
874/ Sô-Panh, danh nhân âm nhạc, giá 40k > 30k
Sách đẹp
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02037_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G7If)
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02038_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G7Ik)
875/Tìm hiểu suy nghĩ, Triêu Dương, sách hay, giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img673/3303/EZ4atY.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/6722/kpRsvH.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img633/255/KPisxn.jpg)
876/ Gặp gỡ cuối năm, Nguyễn Khải, giá 30k > 20k
(http://imagizer.imageshack.com/img674/1987/9fw4Vh.jpg)
877/ Truyện Kiều đọc ngược, Phạm Đan Quế, giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img538/9268/TWvEqo.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/5247/hs1zUC.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img674/7873/sPbebc.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/2562/9A9vHs.jpg)
878/ Tâm trạng Dương Khuê Dương Lâm, giáo sư Dương Thiệu Tống, sách hay,giá 45k > 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/6587/1ctAHF.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/3170/hxTr6r.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/7137/IsQIH2.jpg)
879/ Sống để kể lại, tự truyện Gabriel Garcia Marquez, Nobel văn học 1982, giá 70k > 40k
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02003_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G77M)
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02004_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G77Q)
880/ Bức tượng bí hiểm, E.Dward D.Hoch , truyện trinh thám Mỹ hay, giá 35k > 30k
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02001_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G778)
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02002_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G77J)
881/ Về khoa học và nghệ thuật trong phê bình văn học, Hoàng Trinh, giá 35k > 25k
Sách đẹp
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC01980_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G7jd)
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC01981_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G7jg)
882/ Ngày mới, Thạch Lam, bản đẹp,giá 40k > 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img633/9915/U0rOnR.jpg)
883/ Trong xóm nhỏ Cao Bằng, giá 10k
http://www.upsieutoc.com/images/2014/10/02/DSC02067800x600.jpg
884/ Một đoạn đường đời mãi mãi không quê, tuyển thơ nhạc của giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Qủa, có chữ ký tác giả, giá 60k > 35k
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02011_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G775)
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02012_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G77D)
885/ Ngọn đèn xóm nhỏ, tập truyện và ký của cán bộ và chiến sĩ quận 7, sách đẹp, giá 20k
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02039_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G7IR)
(http://upanh.biz/images/2014/10/02/DSC02040_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/G7IC)
886/ Nhân vật lịch sử và danh nhân văn hóa thế giới, giá 35k > 20k
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02138_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GILi)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02139_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GILp)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02140_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GIL2)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02141_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GIL8)
887/ Thế giới phát minh, nxb khoa học kỹ thuật,giá 30k
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02114_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICA)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02115_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICK)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02116_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICU)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02117_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICY)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02119_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICm)
888/ Truyện chọn lọc của Thế Lữ, sách đẹp,giá 45k > 30k
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02101_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICc)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02102_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICf)
889/ Xuân Diệu thơ thơ gửi hương cho gió, sách đẹp,giá 35k > 25k
(http://www.uphinhnhanh.com/images/3705673232DSC02120_800x600_.jpg) (http://www.uphinhnhanh.com/view-3705673232DSC02120_800x600_.jpg)
(http://www.uphinhnhanh.com/images/110076562554DSC02123_800x600__tn.jpg) (http://www.uphinhnhanh.com/view-110076562554DSC02123_800x600_.jpg)
890/ Nước rút, Kim Quyên, có chữ ký tác giả, giá 35k > 25k
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02111_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICy)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02112_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICO)
(http://upanh.biz/images/2014/10/05/DSC02113_800x600.th.jpg) (http://upanh.biz/GICa)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 30 Tháng Mười, 2014, 08:38:39 am
891/Nhạc khí dân tộc Jrai và Bahnar,giá 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img910/4553/hxSwgh.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img674/7319/EO5Ril.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/3360/tKzxdR.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img745/1324/ihLaab.jpg)
892/Tham vọng bá quyền, Noam Chomsky, nxb tri thức, sách hay,giá 40k
Về nước Mỹ sau sự kiện 11/9
(http://imagizer.imageshack.com/img661/474/uC7eM1.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img905/6969/OqcnWD.jpg)
893/Những bí ẩn trong cuộc đời,giá 20k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/4593/asjPr4.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img743/1817/NV9Wc9.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img912/5233/ruNRKq.jpg)
894/Đa dạng sinh học tỉnh quảng Ngãi,giá 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img904/5994/Bb8kgz.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/3720/B7gjRJ.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/3815/m43R7s.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/9281/WWrdxf.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/4186/xg9Nie.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img633/3456/hPO87z.jpg)
895/Truyện ngắn kỳ dỵ đường rừng, sách hấp dẫn, giá 55k
Tập hợp các truyện ngắn của các nhà văn nổi tiếng, sách đẹp
(http://imagizer.imageshack.com/img910/9824/Mxxh55.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/3711/81NbI2.jpg)
896/Những ngày thơ ấu, Nguyên Hồng, nxb Kim đồng,giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img537/3788/02LG9U.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/9775/G6UQRK.jpg)
897/Tinh hoa cổ học, Đại Lãn,giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img746/4892/8VZfOH.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/4014/rk64ag.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img674/5074/VUFdWf.jpg)
898/Những bức điện bí ẩn,nxb công an nhân dân,giá 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/8601/zoMiU3.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/1132/sbJnnh.jpg)
899/Chiến tranh thế giới thứ hai, nxb sự thật,giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img909/732/VE7xxI.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/4669/pTCZe8.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img745/1115/A0YtZ1.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img904/1452/nCUv0i.jpg)
900/Sáu tội ác không có hung thủ, truyện trinh thám,giá 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img538/1476/32qm2O.jpg)
901/Đại úy cảnh sát hình sự, giá 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img743/4448/qEx72T.jpg)
902/Bí ẩn về cái chết của Vladimir Malakovski, sách hay,giá 40k
(http://imagizer.imageshack.com/img537/5554/162TXW.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/2438/RPP8xL.jpg)
903/Điển tích chọn lọc, Mộng Bình Sơn,tìm hiểu học tập và giải trí,giá 40k
(http://imagizer.imageshack.com/img540/1272/uzq55u.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img904/5082/fpALGO.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/3273/10s1ia.jpg)
904/Tuổi thơ Maiakovski tủ sách danh nhân,giá 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img537/7260/YtydpS.jpg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: blytieu trong 16 Tháng Chín, 2015, 03:31:15 pm
122/Người máy Ađam Linh, truyện khoa học viễn tưởng, Ianđo Baido, nxb tổng hợp sông Bé, năm 1988, giá 30k. Nội dung gồm những câu chuyện khoa học hấp dẫn
(http://nt3.upanh.com/b1.s34.d3/2e6d58111ac2a4208b0cfd755784eaed_52201063.photo0010640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0010__640x480_/v/9vy6fyfkbbx.htm)
Nội dung:
(http://nt5.upanh.com/b1.s35.d2/1d7733b66aa3ae1386737589521c9020_52201065.photo0011640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0011__640x480_/v/9vy30y6k8ot.htm)

Cuốn này còn không bạn ơi? Nếu còn thì mình đăng ký nhé, cám ơn


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Chín, 2015, 06:40:15 am
122/Người máy Ađam Linh, truyện khoa học viễn tưởng, Ianđo Baido, nxb tổng hợp sông Bé, năm 1988, giá 30k. Nội dung gồm những câu chuyện khoa học hấp dẫn
(http://nt3.upanh.com/b1.s34.d3/2e6d58111ac2a4208b0cfd755784eaed_52201063.photo0010640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0010__640x480_/v/9vy6fyfkbbx.htm)
Nội dung:
(http://nt5.upanh.com/b1.s35.d2/1d7733b66aa3ae1386737589521c9020_52201065.photo0011640x480.jpg) (http://www.upanh.com/upanh_photo-0011__640x480_/v/9vy30y6k8ot.htm)

Cuốn này còn không bạn ơi? Nếu còn thì mình đăng ký nhé, cám ơn
anh xem trong tin nhắn nhé, em đã gửi tin cho anh,anh xem hồi âm em biết nhé


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 19 Tháng Chín, 2015, 06:56:09 pm
hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải, sách hay45k
(http://imagizer.imageshack.com/img901/5143/IRNCMJ.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/7576/CI68jf.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/6817/eGcWwM.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/3802/XZJIZ2.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/1352/tFWK4r.jpg)
gió mùa – nxb khoa học kỹ thuật 1981, 45k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/9233/r49mNo.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/8412/WyJjBv.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/4556/DzQeSR.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/5228/ZIafix.jpg)
truyền thuyết về một địa chỉ đỏ, 25k
(http://imagizer.imageshack.com/img673/4199/Q3w1kt.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/7318/gOQnpg.jpg)
đời viết văn của tôi, nguyễn công hoan, 40k
(http://imagizer.imageshack.com/img909/3043/jkcG3q.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/8910/MnHTsQ.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/2119/7csjQR.jpg)
có những con đường có những dòng sông, 25k
Viết về lực lượng công binh huấn luyện trong chiến đâu
(http://imagizer.imageshack.com/img911/4895/IcJ81p.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img909/6578/DqzLq6.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/9769/zfsAaG.jpg)
phan bội châu, phân châu trinh, 20k
(http://imagizer.imageshack.com/img910/792/hU52I2.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/9561/zlwqoW.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/1944/I8By0c.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img903/546/Ckn2G2.jpg)
lịch sử cách mạng xã thịnh liệt, 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img537/4707/AgOf7l.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img901/2766/zrw49U.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/6008/A2XNeY.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/6171/lVUPPr.jpg)
tính hiện đại trong nghệ thuật sân khấu, 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img673/9676/iQ60Ey.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/4756/y3ahQX.jpg)
6 truyện thơ nôm đầu thế kỷ XX, giáo sư nhan bảo, bắc kinh, vũ văn kính hiệu đính, bìa cứng, 60k
(http://imagizer.imageshack.com/img901/3398/30VApi.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/318/fvyM2t.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/1226/yQnNUP.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/3952/Zov9eC.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/9164/JYyJS0.jpg)
phong tục thờ cúng của người việt,35k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/2784/UgUNI9.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img661/2286/STEWTz.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img540/9106/4EgkiN.jpg)
M.Lermontop một anh hùng thời đại,35k
(http://imagizer.imageshack.com/img913/7179/kszu77.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/9840/r3eqjG.jpg)
chiến thuật tiếp thị bài học từ nhật bản,35k
(http://imagizer.imageshack.com/img673/1676/eiUmne.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/5803/eWeBAW.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/5498/Hh439d.jpg)
miền sóng vỗ, anh đức, 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img538/7743/ZpnYmJ.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img907/7215/1ezNcV.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/4214/8L3t0w.jpg)
10 đại văn hào thế giới, 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img661/1797/gNxIv7.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img538/788/ZsRcte.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/6606/Bvs4wN.jpg)
bong dáng con đường, cao cân,nxb tp.hồ chí minh, sách đẹp,40k
(http://imagizer.imageshack.com/img905/5616/xtn8OM.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img673/8869/VMyQg5.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img537/7126/UNqbKG.jpg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 25 Tháng Mười, 2015, 11:08:02 pm
1/tìm hiểu mặt trăng, giáo sư trần kim thạch, lửa thiêng 1972, 80k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01424.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WThy)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01425.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WThw)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01426.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTh1)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01427.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WThA)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01429.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WThm)
2/nước quanh ta, nxb khoa học kỹ thuật30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01434.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYR)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01435.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYX)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01436.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYZ)
3/đời sống các loài thú, trần kiên và trần thanh, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01438.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYV)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01439.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYl)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01440.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTY8)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01441.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYI)
4/quân vương và thiếp, margaret landon, 60k
Sách hay đẹp
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01419.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTWF)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01420.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTWd)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01422.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTWu)
5/các nhà văn xô viết tập chân dung văn học, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01431.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYc)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01432.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYE)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/10/25/DSC01433.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WTYL)
8/truyện cổ xơ đăng, 30k
(http://imagizer.imageshack.com/img905/7925/9RLeXm.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img633/2146/tZEXFx.jpg)
9/gen và những bước tiến của sinh học hiện đại,nguyễn ngọc hải,25k
(http://imagizer.imageshack.com/img911/8651/rnz77E.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/9819/qgH95E.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img903/1208/gCUtBW.jpg)
10/thi pháp văn học nga cổ, trung tâm nghiên cứu quốc học,bìa cứng75k
(http://imagizer.imageshack.com/img908/5912/dch6GC.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/8458/yQYM3v.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img907/8314/yzhKq7.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img903/5647/DfDXfR.jpg)
11/từ mặt trận hà nội đến các chiến trường, trung tướng vương thừa vũ, 75k
(http://imagizer.imageshack.com/img907/7375/UGbaKf.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img633/5821/MPflGG.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/5482/zT67Pi.jpg)
12/hiện tượng ngoại cảm hiện thực và lý giải, 45k
(http://imagizer.imageshack.com/img907/7821/1mEINQ.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img633/3488/RSAoyI.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img907/2397/4rf6jo.jpg)
13/triết học huyền bí Sant mat và nền tảng bản chất của các tôn giáo35k
(http://imagizer.imageshack.com/img911/8824/7GbN2U.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/8748/pkKbo8.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img908/8003/TJbvCX.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img905/1200/YNxLy3.jpg)
14/công chúa rắn và phò mã, 15k
(http://imagizer.imageshack.com/img903/8459/2F3RPn.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img633/8981/ek9NSb.jpg)
15/chinh phụ ngâm khúc diễn ca, đoàn thị điểm, 20k
(http://imagizer.imageshack.com/img905/1441/yArXAn.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img907/9465/rOFnvB.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/755/aYtgmj.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img633/5894/zv9jUb.jpg)
16/Thuận Thiên Lý Công Uẩn, 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img905/1567/VltmdW.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img908/1516/v2wTZV.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img911/8526/nvCSkq.jpg)
17/đường biên văn học, lê quý kỳ, 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img905/4821/vuaCZ2.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img910/1033/wWiA7r.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img908/5816/EhxyDV.jpg)
18/phê bình văn học nguyễn trãi, 35k
(http://imagizer.imageshack.com/img633/5503/j9sRlt.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img903/3804/7cpJI8.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img908/4189/4UMXqi.jpg)
19/quốc văn giáo khoa thư tuyển tập, việt nam tiểu học tùng thư,50k
(http://imagizer.imageshack.com/img908/2287/ckMXgE.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img633/8771/ODU5I6.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img910/4127/uGhHpQ.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img907/5313/LGb5q0.jpg)
(http://imagizer.imageshack.com/img908/2160/0yuhcX.jpg)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 07 Tháng Mười Một, 2015, 04:21:51 pm
1/những ngôi sao ban ngày, ôn ga béc-gôn, viết về cuộc chiến ở lê-ni-grat trong chiến tranh thế giới thứ hai, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02148.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysv)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02149.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysP)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02150.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysV)
2/nàng Binodini, Tagore, tác phẩm đoạt giải Nobel văn học, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02151.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WaKF)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02152.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WaKd)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02153.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WaKu)
3/giai thoại văn nghệ, thục chương, 30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02154.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysl)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02155.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wys8)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02156.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysI)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02157.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysN)
4/thế giới quanh em và những điều kỳ thú,35k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02162.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGH)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02163.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGO)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02164.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGQ)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02165.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyG6)
5/quen mà lạ, 30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02169.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wys0)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02170.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysC)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02171.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wyse)
6/thời tiết mỗi ngày và thời tiết hoạt động như thế nào, 30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02172.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyG3)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02173.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGA)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02174.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGm)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02175.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGt)
7/cà rốt có gì tốt cho trẻ em, 20k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02176.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGr)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02177.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGv)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02178.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGP)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02179.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGV)
8/mười mùa xuân qua, 25k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02180.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysd)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02181.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysu)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02182.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wys4)
9/Kế hoạch Anpha, tình báo thời kỳ chống mỹ xuân mậu than 1968, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02184.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysM)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02185.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysi)


Tiêu đề: Re: bán sách chính trị quân sự
Gửi bởi: Lý Anh trong 01 Tháng Năm, 2016, 07:03:06 pm
1/những ngôi sao ban ngày, ôn ga béc-gôn, viết về cuộc chiến ở lê-ni-grat trong chiến tranh thế giới thứ hai, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02148.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysv)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02149.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysP)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02150.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysV)
2/nàng Binodini, Tagore, tác phẩm đoạt giải Nobel văn học, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02151.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WaKF)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02152.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WaKd)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02153.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WaKu)
3/giai thoại văn nghệ, thục chương, 30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02154.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysl)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02155.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wys8)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02156.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysI)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02157.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysN)
4/thế giới quanh em và những điều kỳ thú,35k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02162.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGH)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02163.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGO)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02164.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGQ)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02165.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyG6)
5/quen mà lạ, 30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02169.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wys0)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02170.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysC)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02171.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wyse)
6/thời tiết mỗi ngày và thời tiết hoạt động như thế nào, 30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02172.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyG3)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02173.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGA)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02174.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGm)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02175.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGt)
7/cà rốt có gì tốt cho trẻ em, 20k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02176.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGr)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02177.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGv)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02178.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGP)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/06/DSC02179.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WyGV)
8/mười mùa xuân qua, 25k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02180.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysd)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02181.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysu)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02182.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wys4)
9/Kế hoạch Anpha, tình báo thời kỳ chống mỹ xuân mậu than 1968, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02184.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/WysM)
(http://www.upsieutoc.com/images/2015/11/07/DSC02185.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Wysi)Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Năm, 2016, 04:46:22 pm
sách chính trị quân sự, tiểu thuyết cách mạng
Những trang đời hoạt động của P.E.Đ GIECS-DIN-XKI, tác giả nga, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03012.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr9)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03013.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrJ)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03014.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr2)
Hồ sơ chưa kết thúc, phùng thiên tân, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03019.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrT)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03020.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrc)
Hồng đô nữ hoàng về chính trị cộng sản trung quốc,40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03025.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrE)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03026.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrL)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03027.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrR)
Sống chìm, lê tri kỷ, viết về chiến tranh thế giới thứ hai, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03031.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWry)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03032.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrS)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03033.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrw)
Tự nguyện làm người đắm tàu, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03040.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrH)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03041.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrO)
Đường vào khoa học, 40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03042.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrQ)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03043.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr6)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03044.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrr)
Sử dụng bản đồ địa hình, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03153.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtc)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03154.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtE)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03155.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtL)
Qua một vụ án người di tản,30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03160.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtR)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03161.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtX)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03162.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtZ)
Trong cơn gió lốc, khuất quang thuỵ,60k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03170.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYta)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03171.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYty)
Hãy tìm chó sói, trinh sát liên xô,45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03175.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtS)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03176.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtw)
Nắng mới, bành châu, 40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03185.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYt1)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03186.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYt3)
Nhân chứng, trần văn tuấn,50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03190.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtA)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03191.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtm)


Chiếc vòng đồi mồi, 40k
Truyện vụ án
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03172.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYD4)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03173.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDM)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03174.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDi)
Không ai đùa trong lúc đó, truyện vụ án, 35k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03201.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYD7)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03202.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDB)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 28 Tháng Năm, 2016, 08:05:11 am
Sự kết hợp các mặt đối lập trong thời kỳ quá độ chủ nghĩa xã hội ở việt nam hiện nay, 45k
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_1343509886b.md.jpg) (https://anh.im/image/Xm0)
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_13435905b1d.md.jpg) (https://anh.im/image/XmF)
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_13440570108.md.jpg) (https://anh.im/image/XmS)
Ngoại giao cộng hoà nhân dân trung hoa 20 năm đầu thế kỷ XXI, 50k
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_140453125ab.md.jpg) (https://anh.im/image/XmX)
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_140503ae76e.md.jpg) (https://anh.im/image/Xmh)
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_1405094c36f.md.jpg) (https://anh.im/image/Xmq)
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_14051462720.md.jpg) (https://anh.im/image/Xms)
Chủ tịch hồ chí minh với đồng bào công giáo, 40k
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_1405212891f.md.jpg) (https://anh.im/image/Xmu)
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_1405298880d.md.jpg) (https://anh.im/image/Xm4)
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_14053599bb4.md.jpg) (https://anh.im/image/XmN)
Lão tử tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn, 45k
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_1406165ad9e.md.jpg) (https://anh.im/image/Xm7)
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_140623b4267.md.jpg) (https://anh.im/image/XmO)
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_140631e084d.md.jpg) (https://anh.im/image/XmD)
Học thuyết mác và con đường cách mạng việt nam,40k
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_14092536528.md.jpg) (https://anh.im/image/XmU)
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_1409383caa7.md.jpg) (https://anh.im/image/Xme)
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_14094658d05.md.jpg) (https://anh.im/image/Xmf)
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_140950de12d.md.jpg) (https://anh.im/image/Xml)
Đại cương lịch sử triết học phương đông cổ đại, 45k
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_140959b686a.md.jpg) (https://anh.im/image/XmJ)
(https://s2.anh.im/2016/05/27/P_20160526_1410148a54f.md.jpg) (https://anh.im/image/Xmi)
(https://s1.anh.im/2016/05/27/P_20160526_1410218b64d.md.jpg) (https://anh.im/image/Xmv)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 17 Tháng Bảy, 2016, 10:57:12 am
lô mới
1/Thiên hận, các vụ tham nhũng ở trung quốc,55k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_14352310112.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txy)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_143530e6328.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txz)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_143537b3299.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/tx4)
2/Hủ bại sự thật về những vụ án tham nhũng ở trung quốc, 40k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1438218aaf5.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txL)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1438301cb5a.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txM)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_143837a0367.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txS)
3/V.Putin đường tới điện Kremli, 40k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1441425794c.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txe)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_14415327d4d.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txo)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_144159b936e.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txu)
4/Anh hùng trên chín tầng mây, lê thành chơn, viết về các chiến sĩ không quân việt nam trong cuộc chiến chống không lực hoa kỳ, 60k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_14475512c89.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txI)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_144801dbf1f.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txK)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_14481677242.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txP)
5/Tàn đen đốm đỏ, phạm ngọc tiến,viết về kháng chiến chống mỹ thời kỳ chống chiến tranh phá hoại, 55k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_14483348e2b.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txV)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_144850d4568.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/tx1)
6/Người bị CIA cưa chân sáu lần, 50k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_150101debe4.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txn)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1501135f69b.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0B)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_15012049caf.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0f)
7/Con đường cứu nước hồ chí minh, 50k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_150132ccbe2.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t06)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1501425f8cf.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0C)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_150149467df.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0H)
8/Chiến thắng điện biên phủ cột mốc bằng vàng, 30k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1505011e11f.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0t)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_150510f21b6.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t07)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_150523f8e2b.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0T)
9/Truyện ngắn việt nam thời kỳ đổi mới tập 4, 50k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1437238776f.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txp)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1437386c5db.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/txx)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1437464931b.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/tx0)
10/Truyện ngắn việt nam thời kỳ đổi mới tập 5, 50k
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1454083acfa.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t08)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1454198b29e.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0N)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_1454268aa3b.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0b)
(https://uphinhnhanh.com/images/2016/07/16/P_20160715_145432ef61c.md.jpg) (https://uphinhnhanh.com/image/t0c)


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: bodoibienphong trong 24 Tháng Bảy, 2017, 08:40:18 pm
sách chính trị quân sự, tiểu thuyết cách mạng
Những trang đời hoạt động của P.E.Đ GIECS-DIN-XKI, tác giả nga, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03012.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr9)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03013.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrJ)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03014.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr2)
Hồ sơ chưa kết thúc, phùng thiên tân, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03019.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrT)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03020.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrc)
Hồng đô nữ hoàng về chính trị cộng sản trung quốc,40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03025.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrE)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03026.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrL)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03027.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrR)
Sống chìm, lê tri kỷ, viết về chiến tranh thế giới thứ hai, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03031.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWry)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03032.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrS)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03033.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrw)
Tự nguyện làm người đắm tàu, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03040.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrH)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03041.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrO)
Đường vào khoa học, 40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03042.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrQ)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03043.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr6)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03044.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrr)
Sử dụng bản đồ địa hình, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03153.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtc)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03154.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtE)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03155.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtL)
Qua một vụ án người di tản,30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03160.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtR)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03161.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtX)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03162.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtZ)
Trong cơn gió lốc, khuất quang thuỵ,60k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03170.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYta)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03171.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYty)
Hãy tìm chó sói, trinh sát liên xô,45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03175.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtS)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03176.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtw)
Nắng mới, bành châu, 40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03185.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYt1)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03186.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYt3)
Nhân chứng, trần văn tuấn,50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03190.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtA)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03191.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtm)


Chiếc vòng đồi mồi, 40k
Truyện vụ án
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03172.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYD4)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03173.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDM)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03174.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDi)
Không ai đùa trong lúc đó, truyện vụ án, 35k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03201.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYD7)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03202.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDB)


muốn mua cuốn Hãy tìm chó sói và Chiếc vòng đồi mồi, bác còn giữ không ạ


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: bodoibienphong trong 24 Tháng Bảy, 2017, 08:42:09 pm
sách chính trị quân sự, tiểu thuyết cách mạng
Những trang đời hoạt động của P.E.Đ GIECS-DIN-XKI, tác giả nga, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03012.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr9)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03013.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrJ)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03014.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr2)
Hồ sơ chưa kết thúc, phùng thiên tân, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03019.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrT)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03020.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrc)
Hồng đô nữ hoàng về chính trị cộng sản trung quốc,40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03025.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrE)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03026.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrL)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03027.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrR)
Sống chìm, lê tri kỷ, viết về chiến tranh thế giới thứ hai, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03031.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWry)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03032.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrS)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03033.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrw)
Tự nguyện làm người đắm tàu, 45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03040.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrH)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03041.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrO)
Đường vào khoa học, 40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03042.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrQ)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03043.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWr6)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/04/30/DSC03044.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hWrr)
Sử dụng bản đồ địa hình, 50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03153.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtc)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03154.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtE)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03155.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtL)
Qua một vụ án người di tản,30k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03160.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtR)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03161.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtX)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03162.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtZ)
Trong cơn gió lốc, khuất quang thuỵ,60k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03170.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYta)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03171.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYty)
Hãy tìm chó sói, trinh sát liên xô,45k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03175.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtS)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03176.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtw)
Nắng mới, bành châu, 40k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03185.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYt1)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03186.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYt3)
Nhân chứng, trần văn tuấn,50k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03190.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtA)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03191.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYtm)


Chiếc vòng đồi mồi, 40k
Truyện vụ án
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03172.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYD4)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03173.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDM)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03174.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDi)
Không ai đùa trong lúc đó, truyện vụ án, 35k
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03201.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYD7)
(http://www.upsieutoc.com/images/2016/05/02/DSC03202.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/hYDB)


muốn mua cuốn Hãy tìm chó sói và Chiếc vòng đồi mồi, bác còn giữ không ạ

à, cả cuốn Những trang đời hoạt động của P.E.Đ GIECS-DIN-XKI với Không ai đùa trong lúc đó nữa ạ


Tiêu đề: Re: bán ít sách
Gửi bởi: Lý Anh trong 05 Tháng Tám, 2017, 06:05:44 pm
Sách chính trị quân sự
Việt nam thảm kịch đông dương, 45k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02251.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpxysD)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02252.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpxueQ)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02253.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Npx31r)
Đống đa những năm chống mỹ, 50k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02942.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Npx9Z2)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02943.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpxVCs)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02944.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpxE5m)
trí tuệ việt nam và những chiến công đánh mỹ, 40k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02979.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpxmeE)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02980.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpxU7N)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02981.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/Npx6s0)
ký sự miền đất lửa, 40k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02989.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBDZy)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02990.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBY9Y)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02991.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBR8l)
Pháo binh xuân 1975, 40k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC03028.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBNAU)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC03029.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBIlM)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC03030.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBqIA)
Những viên tướng ngã ngựa, 45k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC03299.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBFiw)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC03300.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBPDq)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC03301.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpB2lC)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC03302.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBQ2t)
Nửa thế kỷ hành quân cùng đồng đội, 40k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC01900.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBzH2)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC01901.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpB09m)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC01902.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBwkr)
Đường 5 anh hùng quật khởi, 40k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC01904.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBOi1)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC01905.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpB8Ns)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC01906.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBHvB)
Thắng pháp trên bầu trời điện biên phủ, 45k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02457.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBiTY)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02458.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBXEl)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02459.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBrHy)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02460.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBtvA)
Thế hệ chiến sĩ công an không cấp hàm, 40k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02463.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBCFK)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02464.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpB9KL)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02465.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpB3DU)
Đại tướng mai chí thọ, 45k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02467.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBEbb)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02468.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBjxh)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02469.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBgOk)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC02471.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpB1Ej)
10 nhà ngoại giao lớn thế giới, 50k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC027241024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBURw)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC027251024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBowp)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC027261024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBmtC)
Đối thoại tinh tế phương tây lời bình, 35k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC027281024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJRoQ)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC027291024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpBWMq)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC027301024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJDKt)
Chủ nghĩa quốc tế chống chủ nghĩa dân tộc, 50k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026441024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJqOr)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026451024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJcBD)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026461024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJIV2)
Việt nam văn hoá sử cương, đào duy anh, 55k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026681024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJTTm)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026691024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJ4uB)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026701024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJpws)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026711024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJZR1)
Đông nam bộ vùng đất con người, 30k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026521024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpLcrU)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026531024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpLRcA)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026541024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpJW3Y)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026551024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpLpgh)
Tây nguyên vùng đất con người,30k
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026561024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpLNLL)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026571024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpLBqp)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026581024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpLZ0j)
(http://sv1.upsieutoc.com/2017/08/05/DSC026591024x768.md.jpg) (http://www.upsieutoc.com/image/NpLLXw)