Lịch sử Quân sự Việt Nam

Văn hoá - Thể thao - Giao lưu => Văn công => Tác giả chủ đề:: AK47M60 trong 14 Tháng Tám, 2012, 10:30:42 pmTiêu đề: Bài thơ tự nghuệch khi đọc báo thấy 23000 tàu cá TQ vào Biển Đông!
Gửi bởi: AK47M60 trong 14 Tháng Tám, 2012, 10:30:42 pm
Phận hèn

Tàu cướp hàng ngàn xéo Biển Đông!
Cháu Con nhịn nhục hổ Cha Ông?
Bạch Đằng cọc nhọn đâm thuyền giặc
Hàm Tử giáo dài giết lũ Mông
Vang dội lời xưa hô Sát Thát
Còn ngân quyết chiến tiếng Diên Hồng
Quang Trung Ngài hỡi mau linh hiển
Bắt lũ ngông nghênh bỏ ống đồng.
02.8.2012