Dựng nước - Giữ nước

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Từ cây giáo đến khẩu súng... => Tác giả chủ đề:: Triumf trong 11 Tháng Bảy, 2008, 01:49:16 PMTiêu đề: Viện trợ vũ khí của các nước cho Việt Nam (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 11 Tháng Bảy, 2008, 01:49:16 PM
Cuối tuần rảnh rỗi, em làm cái thống kê xem từ năm 1960 đến năm 1991 (khi Liên Xô sụp đổ) NC đã mua (xin) được những vũ khí, trang bị gì. Lưu ý: nguồn số liệu của SIPRI, mốc thời gian là năm (hoặc các năm) nhận chuyển giao, có một số loại vũ khí không biết dịch thế nào nên em để nguyên tên tiếng Anh, các bác bổ sung giúp.

1955-1960: 30 xe tăng T-34/85 seconhand
1961-1962: 8 chiếc An-2 Colt
1961-1962: 12 chiếc IL-14 Crate secondhand
1960-1961: 250 khẩu M-1944 100mm
1961-1964: 21 P-4 FAC (T)
1960-1965: 4 chiếc tàu tuần tiễu SO-1
1961-1963: 30 Yak-18A Max, có thể là hàng secondhand
1961-1964: 100 BTR-152, có thể là hàng secondhand
1962-1967: 1000 radar điều khiển hỏa lực SON-9 Fire Can dung cho pháo cao xạ S-60 57mm, M-1939 85mm và KS-19 100mm
1963-1965: 6 radar phòng không P-10 Knife Rest (P-8 Knife Rest-A)
1963-1966: 50 xe trinh sát bọc thép BRDM-1
1963-1966: 100 xe thiết giáp chở quân BTR-40, có thể là hàng secondhand
1964-1967: 400 khẩu pháo M-1931/37 122mm, có thể là hàng secondhand
1964-1969: 450 khẩu pháo M-1938/M-30 122mm, có thể là hàng secondhand của Liên Xô và một số của Trung Quốc.
1964-1965: 15 trực thăng Mi-4A, hàng secondhand
1964-1967: 50 máy bay MiG-15 Fagot, hàng secondhand
1963-1967: 70 máy bay MiG-17 Fresco, hàng secondhand
1965-1966: 100 hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-14-16 140mm, hàng secondhand
1966-1967: 20 MiG-21F Fishbed-C
1964-1969: 40 radar P-10 Knife Rest (P-40 Knife Rest-B)


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 11 Tháng Bảy, 2008, 02:05:16 PM
1965-1970: 34 radar P-12 Spoon Rest
1965-1969: 40 radar P-15 Flat Face-A dùng cho các hệ thống SAM-2
1965-1969: 40 radar PRV-11 Side Net dùng cho các hệ thống SAM-2
1965-1968: 150 xe tăng hạng nhẹ PT-76, hàng secondhand, viện trợ.
 1965-1968: 65 hệ thống S-75 Dvina/SA-2 (SAM-2)
1965-1969: 5000 quả tên lửa SA-2B Guideline
1965-1969: 50 khẩu cối 160mm M-43, có thể là hàng secondhand
1966-1972: 700 quả tên lửa không đối không R-13S/ AA-2 Atoll dùng cho máy bay MiG-21
1966: 1 An-24 Coke
1967: 8 máy bay ném bom IL-28 Beagle, hàng secondhand
1966: 6 trực thăng vận tải Mi-6T Hook-A
1967-1973: 30 MiG-19PM Farmer, hàng secondhand
1968-1972: 95 MiG-21PF Fishbed-D có thể bao gồm cả MiG-21PFM và một số MiG-21U
1967-1972: 6 P-6 FAC(T), hàng secondhand
1968: 5 máy bay ném bom IL-28 Beagle, hàng secondhand
1968-1973: 519 khẩu pháo M-46 130mm, hàng secondhand
1969-1971: 300 hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad 122mm
1970: 12 An-2 Colt, có thể là hàng secondhand


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 11 Tháng Bảy, 2008, 02:20:43 PM
1970-1972: 50 xe trinh sát bọc thép BRDM-2
1969-1973: 400 xe thiếp giáp chở quân BTR-50, viện trợ có thể là hàng secondhand
1970: 50 pháo tự hành ISU-122, hàng secondhand
1970: 4 trực thăng vận tải Mi-6T Hook-A
1970-1975: 30 trực thăng vận tải Mi-8T Hip-C
1969-1972: 30 hệ thống tên lửa phòng không S-75M Volga/SA-2F
1970-1972: 2658 tên lửa phòng không SA-2F Guidline dùng cho các hệ thống SA-2F SAM
1970-1972: 400 xe tăng T-54, viện trợ
1970-1971: 200 khẩu pháo D-74 12mm, có thể là hàng secondhand
1970: 50 khẩu pháo M-1937/ML-20 152mm, hàng secondhand
1970-1971: 30 máy bay Su-7B Fitter-A
1972-1973: 500 quả tên lửa phòng không 5V27/SA-3B Goa
1971-1974: 2000 quả tên lửa chống tăng 9M14M/AT-3 Sagger
1971-1972: 20 hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-25 250mm, viện trợ, có thể là hàng secondhand
1972: 3 tàu Komar/Type-183 FAC (M)
1972: 12 tên lửa đối hạm P-15/SS-N-2A Styx cho các tàu Komar
1971-1972: 100 xe tăng hạng nhẹ PT-76, có thể là hàng secondhand, viện trợ
1972-1973: 20 hệ thống tên lửa phòng không S-125M/SA-3B
1971-1975: 5000 quả tên lửa vác vai Strela-2/SA-7 Grail
1971-1972: 100 pháo phòng không tự hành ZSU-57-2, hàng secondhand
1972: 50 pháo M-1943/D-1 152mm, hàng secondhand
1973: 2 tàu Shershen FAC (T)


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 11 Tháng Bảy, 2008, 02:33:56 PM
1974-1975: 100 hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad 122mm
1973-1975: 600 xe tăng T-55, viện trợ
1974: 50 khẩu pháo D-20 122mm
1975-1980: 30 trực thăng vận tải Mi-8T Hip-C
1978: 2 tàu Petya-2
1979: 220 quả tên lửa phòng không 5V27/SA-3B Goa
1978-1980: 500 xe thiết giáp chở quân BTR-60PB, có thể là hàng secondhand
1978-1979: 500 khẩu pháo D-20 152mm
1979-1984: 800 quả tên lửa không đối không R-13S/AA-2S Atoll dùng cho MiG-21Bis và Su-22
1979-1981: 400 quả tên lửa không đối không R-60/AA-8 Aphid dùng cho MiG-21Bis
1979: 10 hệ thống tên lửa phòng không S-125M/SA-3B
1978-1979: 200 xe tăng T-62 có thể từ dây chuyền sản xuất của CH Séc và Slovakia hoặc hàng cũ của Liên Xô.
1978-1979: 100 hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka
1979-1980: 10 hệ thống tên lửa phòng không 2K12 Kvadrat/SA-6A
1979-1980: 420 quả tên lửa phòng không 3M9/SA-6 Gainful
1979: 12 máy bay vận tải An-12 Cub, hàng secondhand
1981-1984: 50 máy bay vận tải An-26 Curl
1979-1981: 15 trực thăng săn ngầm Ka-25 Hormone-A


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 11 Tháng Bảy, 2008, 02:57:51 PM
1980: 10 trực thăng vũ trang Mi-24A Hind A/B, có thể là hàng secondhand
1979-1981: 60 MiG-21bis
1979-1981: 120 MiG-21MF Fishbed-J, hàng secondhand
1979-1981: 8 tàu Osa/Type-205 (Osa-2) FAC (M), secondhand
1979-1981: 64 tên lửa đối hạm P-15U/SS-N-2B Styx dùng cho các tàu Osa-2 FAC
1979-1981: 750 tên lửa không đối không R-13R/AA-2 Atoll-C dùng cho MiG-21MF
1979-1983: 14 tàu Shershen FAC (T), hàng secondhand
1980-1983: 8 tàu SO-1, hàng secondhand
1979-1980: 3 tàu đổ bộ Type-771/Polnocny, hàng secondhand
1979: 2 tàu quét mìn Yurka, hàng secondhand
1980-1981: 24 động cơ AI-25/DV-2 cho máy bay L-39C từ CH Séc và Slovakia
1981-1984: 70 Su-22 Fitter-H/J/K, bao gồm cả một số máy bay trinh sát Su-22M-3R và máy bay huấn luyện Su-22UM
1982-1983: 6 máy bay săn ngầm và tuần tiễu biển Be-12 Mail, hàng secondhand
1982-1983: 20 trực thăng vũ trang Mi-24D/Mi-25 Hind-D
1983-1984: 100 tên lửa chống radar Kh-28/AS-9 Kyle dùng cho Su-22
1983: 220 quả tên lửa phòng không 5V27/SA-3B Goa
1984: 2 máy bay trinh sát An-30 Clank
1983-1984: 3 tàu Petya-2, hàng secondhand
1983: 10 hệ thống tên lửa phòng không S-125M/SA-3B
1984-1986: 5 tàu Tuỷa FAC (T)
1984: 2 trực thăng săn ngầm Ka-25 Hổmne-A
1987-1990: 4 tàu Sonya MCM ship
1989-1990: 8 trực thăng săn ngầm Ka-27PL Helix-A, số lượng có thể lên đến 10 chiếc.


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: AqTao trong 11 Tháng Bảy, 2008, 03:10:48 PM
Triumf, không có món pháo phòng không à?


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 11 Tháng Bảy, 2008, 03:15:14 PM
Triumf, không có món pháo phòng không à?
Rất tiếc là không thấy nói đến. Có một số chỗ Triumf thấy nghi ngờ nhưng để đảm bảo tính thống nhất của nguồn tin nên đăng tất cả, không cắt xén.


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: mig21-58 trong 11 Tháng Bảy, 2008, 06:42:15 PM
kể ra cũng còn thiếu cả vũ khí dung cho bộ binh nữa,rồi đạn pháo cỡ lớn,hồi đó hàng liên xô ,ngoài bao bì ,hoặc trên khí tài đều đềlà;chế tạo tại liên xô,chắc họ sợ việt nam hiểu lầm khí tài ''nước khác'',


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Bảy, 2008, 06:50:43 PM
Rất nghi ngờ cái này:

1969-1971: 300 hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad 122mm

1970: 50 pháo tự hành ISU-122, hàng secondhand

Chưa kể một số thứ khác nhỏ hơn! ;D


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: chiangshan trong 11 Tháng Bảy, 2008, 08:04:20 PM
So thử với số liệu ở đây: http://www.vnn.vn/dulieu/2005/04/409835/ (http://www.vnn.vn/dulieu/2005/04/409835/) thì có vài thứ chênh khá nhiều: pháo mặt đất gấp 2,5 lần, xe tăng gấp 2 lần.


Rất nghi ngờ cái này:

1969-1971: 300 hệ thống pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad 122mm

Grad-P cũng là Grad chứ ạ  ;D
Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: dongadoan trong 11 Tháng Bảy, 2008, 08:11:10 PM
Ờ nhỉ? Nếu tính cả cái Grad- Partisan thì cũng có thể thật! ;D Nhưng nó vào VN từ năm 1966 cơ, thế mà ở đây tính từ 1969.


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: altus trong 11 Tháng Bảy, 2008, 08:58:16 PM
Bác Triumf có link nguồn không ạ?


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Ngocvancu trong 11 Tháng Bảy, 2008, 10:39:39 PM
Cái vụ AN12 nghi ngờ lắm


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: chiangshan trong 11 Tháng Bảy, 2008, 10:44:02 PM
Cái vụ AN12 nghi ngờ lắm

Không chỉ có An-12 đâu bác ạ.

Cái này có thể là mức viện trợ dự kiến, thực hiện đến đâu thì còn phải xem xét.


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: dongadoan trong 12 Tháng Bảy, 2008, 11:26:14 AM
Theo Triumf:

1962-1967: 1000 radar điều khiển hỏa lực SON-9 Fire Can dung cho pháo cao xạ S-60 57mm, M-1939 85mm và KS-19 100mm
1963-1965: 6 radar phòng không P-10 Knife Rest (P-8 Knife Rest-A)
1965-1970: 34 radar P-12 Spoon Rest
1965-1969: 40 radar P-15 Flat Face-A dùng cho các hệ thống SAM-2
1965-1969: 40 radar PRV-11 Side Net dùng cho các hệ thống SAM-2


Theo AqTao:

Triumf, không có món pháo phòng không à?


Theo TCKT:

  Số lượng vũ khí PK tiếp nhận:

  - Năm 1965: 48 radar cảnh giới dẫn đường; 1.031 khẩu súng pháo; 44 radar pháo; 21 máy chỉ huy; 12 bộ khí tài tên lửa; 487 xe các loại.

  - Năm 1966: 69 radar cảnh giới, dẫn đường; 1.454 khẩu súng pháo; 30 radar pháo; 8 máy chỉ huy; 16 bộ khí tài tên lửa; 1.073 xe, máy.

  - Năm 1967: 35 radar cảnh giới, dẫn đường; 273 khẩu pháo; 25 radar pháo; 22 máy chỉ huy; 19 bộ khí tài tên lửa; 988 xe, máy.
 


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: sniper trong 13 Tháng Bảy, 2008, 09:17:07 PM
Sao số liệu khác nhau nhiều quá vậy? Có lẽ cái số 1000 radar kia là số pháo phòng không .??? ???


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: rongxanh trong 14 Tháng Bảy, 2008, 08:08:32 AM
Không thấy nhắc đến SCUD, để năm 79-80 gì đó thành lập 2 lữ đòan tên lửa SCUD nhỉ ???


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 14 Tháng Bảy, 2008, 09:16:03 AM
Bác Triumf có link nguồn không ạ?
Nguồn đây các bác ạ:

Transfers of major conventional weapons: sorted by supplier. Deals with deliveries or orders made for year range 1960 to 1991
Note: The ‘No. delivered/produced’ and the ‘Year(s) of deliveries’ columns refer to all deliveries since the beginning of the contract. Deals in which the recipient was involved in the production of the weapon system are listed separately. The ‘Comments’ column includes publicly reported information on the value of the deal. Information on the sources and methods used in the collection of the data, and explanations of the conventions, abbreviations and acronyms, can be found at URL <http://armstrade.sipri.org/>. The SIPRI Arms Transfers Database is continuously updated as new information becomes available.
Source: SIPRI Arms Transfers Database
Information generated: 11 July 2008


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 21 Tháng Bảy, 2008, 01:11:39 PM
Em chót dại lập topic chủ đề hẹp (Liên Xô - Việt Nam), nay muốn bổ sung thêm viện trợ và mua (xin) vũ khí của các nước như Trung Quốc, Tiệp Khắc... mà không lẽ lại lập thêm topic mới nên em nhét đại mấy thông tin đó vào đây, các bác thông cảm nhé.

Trung Quốc (1950-1975):
- 1957: 3 chiếc P-6 FAC (T)
- 1964-1965: 10 chiếc MiG-15 secondhand
- 1964-1965: 5 chiếc MiG-17 secondhand
- 1964: 3 chiếc P-6 FAC (T) hàng secondhand của Trung Quốc
- 1966-1968: 8 chiếc Type-062/Shanghai Patrol craft
- 1964-1965: 60 BTR-152 hàng secondhand của Trung Quốc
- 1965-1967: 30 radar Cross Slot (Air surv radar)
- 1970-1972: 20 MiG-17 hàng secondhand của Trung Quốc
- 1968-1970: 30 radar Slot Rest (Air surv radar)
- 1970-1972: 30 máy bay F-6
- 1970-1972: 150 xe tăng nhẹ Type-63
- 1971: 100 khẩu pháo D-74 122mm (Type-60)
- 1971-1972: 100 xe tăng nhẹ Type-60
- 1970-1972: 350 xe tăng WZ-120/Type-59
- 1971-1972: 100 xe thiết giáp chở quân YW-531/Type-63 APC
- 1971-1972: 20 radar kiểm soát hỏa lực Team Work (Fire control radar)
- 1973: 1 tàu quét mìn lớp Wuchang (Minesweeper)
- 1974: 1 tàu quét mìn lớp Wusung (Minesweeper)Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của Liên Xô (1960-1991)
Gửi bởi: Triumf trong 21 Tháng Bảy, 2008, 01:14:41 PM
Tiệp Khắc (Czechoslovakia):
- 1961: 10 máy bay huấn luyện Zlin-226 Trainer aircraft
- 1970-1971: 12 máy bay huấn luyện L-29 Delfin Trainer aircraft
- 1980-1981: 24 máy bay huấn luyện L-39C Albatros Trainer aircraft
- 1984: 4 máy bay huấn luyện L-29 Delfin Trainer aircraft hàng secondhand của Tiệp Khắc


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của các nước cho Việt Nam (1960-1991)
Gửi bởi: cuubinh90 trong 20 Tháng Chín, 2012, 03:24:52 PM
1978-1979: 100 hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka
Bác ơi em thấy cái này ở BT không quân có ghi là tham gia chiến dịch HCM 1975 em dự là phải được nhận sớm hơn chứ ạh


Tiêu đề: Re: Viện trợ vũ khí của các nước cho Việt Nam (1960-1991)
Gửi bởi: kc135 trong 15 Tháng Tám, 2013, 03:06:35 PM
bài viết của bác A sorry Futt rất giống quảng cáo.mod xem lại nhé