Dựng nước - Giữ nước

Thông tin chung => Mặt trận Wiki => Tác giả chủ đề:: altus trong 19 Tháng Năm, 2008, 09:30:24 pmTiêu đề: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 19 Tháng Năm, 2008, 09:30:24 pm
Các bác,

Tại đây chúng ta sẽ lập danh sách các đề mục cần biên tập trên Wikipedia, gồm ngày vào sổ, đường dẫn, tên xung kích đảm nhiệm, tiến độ biên tập. Các đề xuất, yêu cầu, thảo luận khác v.v đề nghị các bác post sang các mục liên quan cho khỏi "loãng" sổ.

====Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 24 Tháng Năm, 2008, 02:49:00 am
19/05/2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Dien_Bien_Phu_order_of_battle
chiangshan
Major change.

24/05/2008
Posted


Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 24 Tháng Năm, 2008, 02:49:25 am
22/05/2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mang_Yang_Pass (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mang_Yang_Pass)
chiangshan

19/06/2008
Posted


Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 24 Tháng Năm, 2008, 02:50:20 am
22/05/2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_People%27s_Army
ChienV

Ongoing


Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 24 Tháng Năm, 2008, 11:22:36 pm
24/05/2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Dien_Bien_Phu
_new

Ongoing


Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 24 Tháng Năm, 2008, 11:23:30 pm
24/05/2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Lorraine
_new

Ongoing


Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 24 Tháng Năm, 2008, 11:24:40 pm
24/05/2008
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Route_Coloniale_4
_new

Ongoing


Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 18 Tháng Tám, 2008, 12:32:28 am
17/08/2008

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ap_Bac (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ap_Bac)

Minor addition.

Posted


Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 30 Tháng Tám, 2008, 05:55:19 pm
18/08/2008

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mao_Khe (http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Mao_Khe)

chiangshan

Substantial changes.


29/08/08
Posted


Tiêu đề: Re: Sổ cái
Gửi bởi: altus trong 21 Tháng Giêng, 2009, 09:13:52 pm
21/01/2009

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Chan_La

Minor addition.

Posted


Tiêu đề: Con số tổn thất của ta tại Điện Biên Phủ
Gửi bởi: altus trong 25 Tháng Tư, 2009, 03:59:00 am
24/04/2009

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Dien_Bien_Phu

Thêm con số tổn thất của ta.

Posted

Các mũi xung kích chú ý quan sát diễn biến tình hình địch nhé!   ;)