Dựng nước - Giữ nước

Thông tin chung => Trao đổi thông tin về sách => Tác giả chủ đề:: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 04:51:33 PMTiêu đề: Sách về chiến dịch Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 04:51:33 PM
Để thuận tiện trong công tác tra cứu tài liệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ, xin phép các bác em lập ra topic này. Topic thống kê và bàn luận về tài liệu.  :)

#1

Mở đầu là cuốn sách của Jean Pouget, trợ lý của Navarre. Một cuốn sách khá hay, đặc biệt sách có một số không ảnh đồn bốt.
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0122.jpg)


Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được cuốn sách này[RX đánh số thứ tự các hình sách để tiện theo dõi.]


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 04:53:05 PM
#2

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0119-2.jpg)

#3

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0097-2.jpg)


#4

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0074-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 04:57:48 PM
#5

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0086-2.jpg)


#6

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0101-2.jpg)


#7

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0108-2.jpg)

Ba tập


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:01:45 PM
#8
Cuốn của Roger bruge

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0057-2.jpg)


Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được cuốn sách này

#9

Bản dịch
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0059-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:04:05 PM
#10

Lê Dương ở Đông Dương.
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0061-2.jpg)

Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được cuốn sách nàyTiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:04:43 PM
#11

Không quân tại Điện Biên Phủ
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0063-1.jpg)

Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được cuốn sách này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:05:37 PM
#12

Tiểu đoàn 8 lính dù xung kích tại Điện Biên Phủ
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0062-2.jpg)

Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được cuốn sách này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:07:34 PM
#13

Điện Biên Phủ, hồi ký của Langlais (chỉ huy quân dù tại Điện Biên Phủ)

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0060-2.jpg)

Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được cuốn sách này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:08:38 PM
#14

Pháo binh trong lò lửa Điện Biên Phủ

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0124.jpg)

Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được cuốn sách này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:10:07 PM
#15

Cao điểm cuối cùng của Hữu Mai, bản đầu tiên năm 1961

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0085-2.jpg)


#16

bản năm 1986

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0095-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:11:43 PM
#17

Cuốn của Viện sử học, khá hay

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0084-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:12:42 PM
#18

Một số văn kiện chỉ đạo. Có nhiều văn bản quan trọng

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0087-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:13:24 PM
#19

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0088-2.jpg)

Sách của bác Mỹ Tâm, em mượn chưa trả


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:14:24 PM
#20

Tác giả Nguyễn Trí Việt là lính tiểu đoàn 11, một người con nam bộ.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0089-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:15:18 PM
#21

Viết về đơn vị máy bay vận tải C119 tại ĐBP

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0090-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:15:52 PM
#22

Cuốn hồi ký của Navarre

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0091-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:17:11 PM
#23

Cuốn Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp,

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0092-2.jpg)

em mua cuốn này vì có hình này:

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0093-2.jpg)
ảnh về đồi A1


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:18:44 PM
#24

Vẫn là cuốn của Đại tướng

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0115-2.jpg)

em mua vì có cái hình này:
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0116-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:20:27 PM
#25

Cuốn này rất hay vì có hai bản đồ rất chi tiết về diễn biến chiến dịch, sơ đồ một số đồn bốt.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0117-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:21:08 PM
#26

Bản tiếng Anh

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0083-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:22:20 PM
#27

Cuốn của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến dịch đông xuân 53-54

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0105-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:22:52 PM
#28

Hồi ức của ĐT Hoàng Văn Thái về chiến dịch ĐBP

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0109-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:24:16 PM
#29

Một số hồi ký về chiến dịch với cuốn Đánh lấn, một cuốn khá quý đầu tiên vì khá cũ thứ nữa là nội dung tốt.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0107-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:24:46 PM
#30

Tối mật  ;)

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0111-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:25:33 PM
#31

Tuyển tập thơ văn  :D

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0118-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:26:41 PM
#32

Một số truyện ngắn

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0104-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:28:02 PM
#33

Sách Battle Book của Mỹ về ĐBP, in năm 74

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0123.jpg)

Cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được cuốn sách này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:29:09 PM
#34

Hai cuốn của cố nghệ sỹ Nguyễn Đình Thi

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0112-2.jpg)

#35

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0113-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: chiangshan trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:30:01 PM
Hừm, đây là hình thức biến tướng của show hàng >:(


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: minhnam1803 trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:30:19 PM
#36

Phù hợp với chủ đề, bạn new nhỉ  ;)

(http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/DienBienphu-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:31:21 PM
Hai cuốn sách ảnh về chiến dịch, hai cuốn sách gợi lại với em nhiều kỷ niệm riêng về gia đình

#37

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0120-1.jpg)


#38

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0110-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:31:51 PM
Phù hợp với chủ đề, bạn new nhỉ  ;)

(http://i74.photobucket.com/albums/i268/rongxanhpmu/DienBienphu-1.jpg)

Quá phù hợp lão ạ, bán lại cho em đi.  ;D


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:34:50 PM
Bộ sách có 3 tập, hồi đó tiếc tiền chỉ mua hai cuốn, cuốn thứ 3 đọc thấy chán không mua. Giờ hối tiếc.

#39

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0106-2.jpg)

#40

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0103-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: minhnam1803 trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:36:07 PM
Hừm, đây là hình thức biến tướng của show hàng >:(

Giờ mới hiểu tại sao có chú gần đây lùng sục sách về ĐBP  :o

ĐỊnh chạy đua vũ trang?  :D


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:36:48 PM
#41

Sách của Viện lịch sử quân sự

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0094-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: chiangshan trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:37:37 PM
Bộ sách có 3 tập, hồi đó tiếc tiền chỉ mua hai cuốn, cuốn thứ 3 đọc thấy chán không mua. Giờ hối tiếc.

Bác new qua 52 đường Láng nhé, có tập 1 và 3, thiếu tập 2.


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:38:18 PM
Hừm, đây là hình thức biến tướng của show hàng >:(

Chính xác rồi.  :)
Để tránh bị chửi là xì pam, dần dần theo mỗi cuốn tớ sẽ đưa thông tin tóm lược kèm theo.


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: dongadoan trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:38:38 PM
Mỗi cuốn sách chú _new viết cho vài dòng về nội dung, cảm nhận của chú về mức độ xác thực của tài liệu hay gì gì đó đi, chứ thế này thì thành khoe sách chứ không còn điểm sách nữa rồi! ;D


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:39:47 PM
#42

Bản đồ ĐBP ngày nay  ;D

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0114-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:41:47 PM
#43

Tham luận của LX và TQ trong hội nghị Geneve

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0096-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:42:46 PM
#44

Cuốn của khoa lịch sử ĐH Sư Phạm, có một thông tin rất hay về cuốn của Roy.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0100-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:45:59 PM
#45

Cuốn của Roy, một trong những sách kinh điển về ĐBP:

Tiếng Anh
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0066-2.jpg)

#46

Tiếng Pháp
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0068-1.jpg)

Chân thành cám ơn bác Chiangshan và bác danngoc đã giúp em có được cuốn sách này

Bản dịch cuốn này nhà xuất bản ngữ văn có một bản, nhà xuất bản TP Hồ Chí Minh có một bản. Bản dịch của NXB TP Hồ Chí Minh đầy đủ hơn, có thêm phần diễn biến và tài liệu. Hai cuốn này em đương cho mượn, sẽ úp hình lên sau.


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:48:16 PM
#47

Tiểu thuyết về ĐBP của E. Bergot, một người nghiên cứu về ĐBP nói riêng và cuộc KCCP nói chung. Cụ cũng có hai cuốn sách nói về tù binh ĐBP.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0102-2.jpg)

Từ cuốn này đã nảy sinh huyền thoại AK47 có mặt tại ĐBP


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:49:51 PM
#48

Quân y tại ĐBP, Grauwin là bác sỹ tại ĐBP
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0067-1.jpg)

Chân thành cám ơn bác Chiangshan và bác Danngoc đã giúp em có được cuốn sách này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:50:35 PM
#49

Thung lũng cuối cùng, một cuốn sách "mới' nhưng cũng khá nổi tiếng.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0099-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:52:36 PM
#50

Nhắc đến ĐBP, khó có thể không nhắc đến cuốn này:

Điện Biên Phủ, cả địa ngục trong đáy phễu
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0073-2.jpg)

#51

Bản dịch:
(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0069-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:54:19 PM
#52

Một vài hồi ức về ĐBP, một cuốn nổi tiếng bên ta, do Thiếu tướng Phạm Kiệt chủ biên.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0075-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:55:13 PM
#53

Thắng Pháp trên bầu trời ĐBP của Lưu Trọng Lân, nguyên chiễn sỹ cao xạ pháo. Một cuốn sách tốt.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0076-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:56:35 PM
#54

Nhiều người đã nghe tiếng cố nhà thơ Trần Dần và có nghe qua tên tác phẩm Người người lớp lớp. Nhưng có lẽ lớp trẻ ít người biết đây là cuốn sách tiểu thuyết về chiến dịch ĐBP

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0077-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:57:15 PM
#55

Nắm ngải cứu trên đầu tổng tư lệnh

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0078-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:57:59 PM
#56

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0079-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:59:21 PM
#57

Các bài báo viết tại mặt trận

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0072-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:59:42 PM
#58

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0080-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 05:59:58 PM
#59

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0081-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 06:01:26 PM
#60

Đĩa DVD về Điện Biên Phủ, chất lượng hình ảnh rất rất tốt, có nhiều cảnh giá trị.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0071-2.jpg)
Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được đĩa DVD này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 06:02:40 PM
#61

Đĩa DVD về trận Điện Biên Phủ, đĩa hay.

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0070-2.jpg)

Chân thành cám ơn bác Banzua đã tặng em đĩa DVD này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 06:08:02 PM
#62

Hai cuốn tạp chí của Pháp về ĐBP

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0065-2.jpg)


#63

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0064-1.jpg)

Chân thành cám ơn bác Galaxy đã giúp em mua được hai cuốn tạp chí này


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 06:09:06 PM
#64

Cuốn kinh điển nhất về chiến dịch ĐBP  :)

(http://i313.photobucket.com/albums/ll380/tuannew/IMG_0082-2.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 23 Tháng Bảy, 2010, 06:15:14 PM
Một số cuốn nữa, em xin úp lên sau, dần dần với đó là thông tin cụ thể hơn về mỗi cuốn sách.
Mọi tài liệu chiến dịch ĐBP, bọn em đều rất quan tâm và mong được liên hệ với các bác về những tài liệu đó.
Cám ơn các bác đã theo dõi topic hôm nay.
 :)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: lonesome trong 24 Tháng Bảy, 2010, 07:32:34 PM
Hồi trước anh có được đọc cuốn "Kể chuyện Chiến sĩ Điện Biên" in năm 1984, trong đó có 3 chuyện:
1/ Chuyện về đơn vị đào hầm tại đồi A1
2/ Chuyện 1 người mù và 1 người què giữ trận địa (1 chiến sĩ bị mù, 1 chiến sĩ bị què)
3/ Chuyện 1 đơn vị pháo cao xạ phải hạ nòng bắn thẳng trên cánh đồng Mường Thanh
4/ ... (không nhớ còn hay không)

Chú _new cố kiếm cuốn đấy nhé, toàn hình tượng hay không đấy :D


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 25 Tháng Bảy, 2010, 12:49:43 AM
Cuốn của lão em chưa có, hic.
Mấy chuyện lão Xồm kể: :)
- Chuyện số 1 có in lại trong "Đường hầm A1" của Hữu Mai, trong đó có một số chuyện nhỏ khác nữa. Nói về đơn vị của cụ Nguyễn Phú Xuyên Khung đào hầm đặt bộc phá ngàn cân. Cuốn này em mua năm 2008, chả hiểu để đâu tìm mãi chưa ra.
- Chuyện số 2, đằng sau câu chuyện: chiến sỹ Phương (người mất hai tay) hi sinh vì mất nhiều máu, chiến sỹ Đức sau khi được quân y điều trị chỉ bị hỏng một mắt, mắt còn lại vẫn đạt 8-9/10.
- Chuyện số 3, có thể bác nhớ nhầm, đó chắc không phải là pháo cao xạ 37mm, mà là súng phòng không 12,7mm,đại đội 78 d387 f308 đánh địch phản kích ra phía bản Pan và bản Ong Pét phía tây sân bay Mường Thanh ngày 28/3.
Cụ Phương và Cụ Đức trong chuyện số 2 cũng ở đơn vị đó và trong trận đánh đó.

 :)


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: macbupda trong 25 Tháng Bảy, 2010, 06:43:28 AM
Không biêt bác _new có nhầm không? Hình như hai chiến sĩ Nguyễn Hoàng Phương và Bùi Minh Đức thuộc trung đội 8, đại đội 229, tiểu doàn 322 trung đoàn 88 (theo cuốn Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - mà cũng chưa thấy bác nêu cuốn này nhỉ  ;))
Hồi nhỏ, đọc quyển "Điện Biên lửa sáng" có nói đến chuyện chiến đấu của hai chiến sĩ Phương và Đức rất cảm động, nhưng không biết những chi tiết sau trận đánh (như chuyện cụ Phương hi sinh và cụ Đức cứu được một con mắt, sau đọc sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới rõ). Song em cũng nhớ lúc đọc Điện Biên lửa sáng rõ ràng trận địa chiến đấu của hai cụ và trận địa súng phòng không hạ nòng bắn thẳng ở hai vị trí khác nhau. Các chiến sĩ phòng không cũng chiến đấu rất kiên cường. Đại đội trưởng hi sinh, lần lượt từng trung đội trưởng lên chỉ huy đại đội. Đến người trung đội trưởng cuôi cùng địch mới tràn được vào chiến hào.


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: minhnam1803 trong 25 Tháng Bảy, 2010, 07:51:09 AM
#65

Đường lên Điện Biên - Hồi ký của đại tá Ung Răng, về lực luợng công binh trong chiến dịch ĐIện Biên Phủ.Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: minhnam1803 trong 25 Tháng Bảy, 2010, 07:54:30 AM
Tớ có cuốn này, không hiểu đã đúng chuyện như bạn niu mô tả chưa  ;)

#66

Bắn rơi máy bay Mỹ -loạt sách CHiến  thắng Điện Biên Phủ. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 1955Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: minhnam1803 trong 25 Tháng Bảy, 2010, 07:57:32 AM
Cuốn này thực ra là có 2 chuyện: Bắn rơi máy bay Mỹ và Sơn pháo kiềm chế sân bayTiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 25 Tháng Bảy, 2010, 12:35:05 PM
Không biêt bác _new có nhầm không? Hình như hai chiến sĩ Nguyễn Hoàng Phương và Bùi Minh Đức thuộc trung đội 8, đại đội 229, tiểu doàn 322 trung đoàn 88 (theo cuốn Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - mà cũng chưa thấy bác nêu cuốn này nhỉ  ;))
Hồi nhỏ, đọc quyển "Điện Biên lửa sáng" có nói đến chuyện chiến đấu của hai chiến sĩ Phương và Đức rất cảm động, nhưng không biết những chi tiết sau trận đánh (như chuyện cụ Phương hi sinh và cụ Đức cứu được một con mắt, sau đọc sách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới rõ). Song em cũng nhớ lúc đọc Điện Biên lửa sáng rõ ràng trận địa chiến đấu của hai cụ và trận địa súng phòng không hạ nòng bắn thẳng ở hai vị trí khác nhau. Các chiến sĩ phòng không cũng chiến đấu rất kiên cường. Đại đội trưởng hi sinh, lần lượt từng trung đội trưởng lên chỉ huy đại đội. Đến người trung đội trưởng cuôi cùng địch mới tràn được vào chiến hào.
Đúng như bác Macbupda nói, hai chiến sỹ Phương và Đức là lính bộ binh thuộc đại đội 229, tiểu đoàn 322 trung đoàn 88. Đơn vị phòng không 12,7mm là c78 - d387 - f308. Đây là hai đơn vị khác nhau.
Trận đánh hôm đó, bảo vệ cho c78 súng 12,7mm là c229 bộ binh. c229 chiến đấu ở vòng ngoài và c78 chiến đấu ở vòng trong. Tuy là hai trận địa khác nhau nhưng là trong cùng một trận đánh.
Đại đội trưởng c78 d 387 phòng không 12,7mm là bác ruột của một thành viên trên diễn đàn mình. Em đọc báo thấy tiểu đoàn 387 hàng năm vẫn họp vào ngày 28/3 tại Bách Khoa.
Chuyện sung (pháo) phòng không đánh địch. Bác Lonsome và bác Macbupda có nhớ chi tiết nào cụ thể hơn không ạ, ví dụ như chi tiết lính dù, chi tiết xe tăng, đánh từ mấy giờ đến mấy giờ.

Hic, cuốn ĐBP điểm hẹn lịch sử là cuốn hầu như bác nào cũng có thì em chỉ có bản photo.  :'(


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: _new trong 25 Tháng Bảy, 2010, 12:38:40 PM
Cuốn này thực ra là có 2 chuyện: Bắn rơi máy bay Mỹ và Sơn pháo kiềm chế sân bay


Lão có cuốn hay quá nhỉ. Cuốn Loạt chuyện chắc chả bao giờ lão bán còn cuốn của Cụ Ung Răng lão nhượng lại cho em nhé. Hì. Hoặc thấy ở đâu bán thì chỉ cho em với.
Chuyện Sơn pháo kiềm chế sân bay, có lẽ là thời gian trước 13/3 mở màn trận đánh?


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: rongxanh trong 25 Tháng Bảy, 2010, 04:26:20 PM
Cuốn này thực ra là có 2 chuyện: Bắn rơi máy bay Mỹ và Sơn pháo kiềm chế sân bay


Lão có cuốn hay quá nhỉ. Cuốn Loạt chuyện chắc chả bao giờ lão bán còn cuốn của Cụ Ung Răng lão nhượng lại cho em nhé. Hì. Hoặc thấy ở đâu bán thì chỉ cho em với.
Chuyện Sơn pháo kiềm chế sân bay, có lẽ là thời gian trước 13/3 mở màn trận đánh?

Đúng vậy, chuyện sơn pháo có thấy nhắc đến Tết âm lịch. Với lại sách kỷ niệm 1 năm ngày chiến thắng nên chả có nói phiên hiệu đơn vị nào sất.

Loạt sách, nhưng tớ mua được có mỗi 1 cuốn ;D

CÒn cuốn của đại tá Ung Răng, là cuốn đầu, cuốn thứ 2 có tên là Ở Tây Nguyên, hồi ký của bác hồi ở B3 trong KCCM.


Tiêu đề: Re: Sách về chiến dịch Điện Biên Phủ
Gửi bởi: chiangshan trong 25 Tháng Bảy, 2010, 06:22:58 PM
Show nốt mấy cuốn mà lão New chưa đưa lên:

#67

Hồi ký cụ Giáp, cuốn kinh điển. Em bắt đầu tìm hiểu LS quân sự 1 cách nghiêm túc từ cuốn này.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2016.jpg)

#68

Lại ĐBP của cụ Giáp, được tái bản liên tục. Cũng giống lão New, em mua cuốn này để lấy bản đồ.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2014.jpg)

#69

Bản dịch đầu cuốn của Roy mà lão New đã giới thiệu ở mấy trang trước. Năm 2004 có tái bản, nhưng không rõ có khác biệt gì so với bản 1994 không.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2012.jpg)

#70

Hồi ức đầu tiên của Navarre.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2009.jpg)

#71

Tập hợp 1 số hồi ức ĐBP.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2015.jpg)

#72

Cuốn này với cuốn #71 giống nhau đến 90%.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2013.jpg)

#73

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2011.jpg)

#74

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2010.jpg)

#75

Cuốn này mới ra năm 2009, rất có giá trị.

(http://i378.photobucket.com/albums/oo229/chiangshan1/IMG_2017.jpg)


Tiêu đề: Re: Sách về chiến dịch Điện Biên Phủ
Gửi bởi: chiangshan trong 25 Tháng Bảy, 2010, 07:00:59 PM
Nhận xét cá nhân về những cuốn đã đọc:

Sách của VN:
- Hồi ức ĐBP điểm hẹn lịch sử của cụ Giáp: đây là cuốn có giá trị nhất (và hoàn chỉnh nhất) của ta về ĐBP. Cách viết khá lôi cuốn, nhiều thông tin bổ sung từ cả 2 phía. Quan trọng nhất đọc cuốn này nắm được toàn cục chiến trường Đông Dương, nhưng đổi lại ĐBP không được đề cập sâu. Tóm lại: đây là cuốn kinh điển, bắt buộc phải đọc.
- ĐBP chiến dịch lịch sử của cụ Thái và Từ Đồng Quan đến ĐBP của cụ Tấn: có 1 số thông tin tốt, nhưng nhìn chung là sơ sài.
- ĐBP Chuyện những người làm nên lịch sử: đây là cuốn cực kỳ có giá trị, tập hợp hồi ức của hơn 160 cựu binh ĐBP. Rất rất nên đọc.
- Các bộ sách hồi ức khác: nhìn chung là sơ sài, nhưng nếu chắt lọc cũng thu được nhiều thông tin tốt. Trong số này có cuốn Hỏi chuyện tướng Đờ Cát của cụ Lê Mạnh Thái, cựu sĩ quan quân báo làm nhiệm vụ hỏi cung tù binh, cũng nên đọc.
- Các sách LS đơn vị, quân binh chủng: nhìn chung là sơ sài, nhiều thông tin và số liệu nhất là sử 312.

Sách phương Tây:
- Hồi ức của Navarre Đông Dương hấp hốiThời điểm của những sự thật: cuốn đầu đề cập đến toàn bộ bối cảnh chiến trường Đông Dương và phân tích 1 số mặt của ĐBP (không đi sâu vào diễn biến). Cuốn sau thì mục đích chủ yếu là cãi nhau với các chỉ trích nhằm vào ông này, đọc khá buồn cười. Tuy nhiên cũng có vài điểm đáng lưu ý là quan điểm của Navarre về phương án giải cứu ĐBP và tình hình Bắc Bộ sau ĐBP, có review 1 số sách ĐBP. Bản dịch ở ta chỉ có từ phần 1 khi Navarre đến Đông Dương mà cắt đi phần đầu nói về WW2, theo em đây là điều đáng tiếc. Tóm lại: nên đọc vì dù sao Navarre cũng là tổng chỉ huy Pháp.
- ĐBP 1 góc địa ngục của Fall: chỉ tập trung và đi sâu vào diễn biến trận đánh theo kiểu viết biên nhật. Mặc dù còn nhiều hạn chế (Fall là bên thứ 3 và viết cuốn này năm 62) nhưng đây là cuốn sách tốt, rất nên đọc. Nên sở hữu thêm bản gốc (tiếng Anh) vì bản dịch ở ta cắt đi phần phụ lục ở cuối rất có giá trị về thống kê đơn vị, quân số, thương vong... 2 bên.
- Tướng Navarre với ĐBP của Pouget: không chi tiết bằng Fall nhưng cũng đáng để đọc. Tác giả ở phía bên kia nhưng khá khách quan. Nên sở hữu thêm bản gốc (tiếng Pháp) vì bản dịch ở ta thiếu bộ không ảnh các vị trí ở ĐBP cực kỳ giá trị.
- Trận chiến ĐBP của Roy: cũng viết theo kiểu biên nhật như Fall nhưng hơi bị nhiều văn nên em không khoái lắm. Ở ta có 2 bản dịch, bản đầu là ĐBP dưới con mắt người Pháp của NXB TPHCM có phần tư liệu&bình luận khá hay, tuy nhiên bản dịch cắt xén nhiều, nhất là những chỗ nói về thương vong của ta. Bản sau của NXB Hà Nội giữ nguyên tên gốc thì chất lượng dịch tốt hơn.
- ĐBP 170 ngày đêm bị vây hãm của Bergot (cựu binh ĐBP): đi khá sâu vào diễn biến trận đánh theo kiểu biên nhật cộng thêm chuyện của binh lính Pháp. Phong cách viết khá giống sách báo ta thời kháng chiến ;D Nhưng có nhiều thông tin và số liệu có giá trị (về phía Pháp).
- ĐBP từ góc nhìn của người lính Pháp của Bruge: cách viết hơi giống Bergot nhưng nhìn chung khách quan hơn. Điểm trừ là bản dịch ở ta mắc nhiều lỗi dịch thuật, tên riêng không viết đúng và chuyển hết thành phiên âm, có bị cắt xén 1 số chỗ liên quan tới chuyện tù binh.
- ĐBP cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi của Simpson và Giờ phút ĐBP của Raphael-Leygues: 2 cuốn này không có gì đặc sắc, không đọc cũng được.


Tiêu đề: Re: Sách về CZ Điện Biên Phủ
Gửi bởi: lonesome trong 25 Tháng Bảy, 2010, 10:46:28 PM
Cuốn của lão em chưa có, hic.
Mấy chuyện lão Xồm kể: :)
- Chuyện số 1 có in lại trong "Đường hầm A1" của Hữu Mai, trong đó có một số chuyện nhỏ khác nữa. Nói về đơn vị của cụ Nguyễn Phú Xuyên Khung đào hầm đặt bộc phá ngàn cân. Cuốn này em mua năm 2008, chả hiểu để đâu tìm mãi chưa ra.
- Chuyện số 2, đằng sau câu chuyện: chiến sỹ Phương (người mất hai tay) hi sinh vì mất nhiều máu, chiến sỹ Đức sau khi được quân y điều trị chỉ bị hỏng một mắt, mắt còn lại vẫn đạt 8-9/10.
- Chuyện số 3, có thể bác nhớ nhầm, đó chắc không phải là pháo cao xạ 37mm, mà là súng phòng không 12,7mm,đại đội 78 d387 f308 đánh địch phản kích ra phía bản Pan và bản Ong Pét phía tây sân bay Mường Thanh ngày 28/3.
Cụ Phương và Cụ Đức trong chuyện số 2 cũng ở đơn vị đó và trong trận đánh đó.

 :)

Chuyện số 3 chắc anh nhớ nhầm vì bị ám ảnh cái ý tưởng 37mm có radar của nguyentin1 :D nhưng anh nhớ là đơn vị này sau khi phải hạ nòng bắn cũng có cận chiến và tổn thương nhiều.


Tiêu đề: Re: Sách về chiến dịch Điện Biên Phủ
Gửi bởi: scorpiwolf trong 07 Tháng Chín, 2010, 09:59:47 AM
Cám ơn bác _New và bác chiangsan vì những thông tin quý trên này. Ít ra với dân ngoại đạo như bọn em có thế biết nên đọc cái gì trước cái gì sau.


Tiêu đề: Re: Sách về chiến dịch Điện Biên Phủ
Gửi bởi: Cẩm Tú trong 22 Tháng Hai, 2012, 02:07:58 PM
Mình đang đọc "Điện Biên Phủ - một góc địa ngục" của Bernard B Fall. Trước tiên xin cảm ơn các bạn đã đưa sách hay lên cho mình đọc, song có thể do lỗi font nên các dấu tiếng Việt đều đặt sai chỗ cả. Mình rất muốn sửa để người đọc sau được thuận lợi hơn mà chưa biết làm thế nào. Rất mong sự chỉ dẫn của các bạn!


Tiêu đề: Re: Sách về chiến dịch Điện Biên Phủ
Gửi bởi: ta90 trong 02 Tháng Tư, 2012, 09:36:44 PM
em vao lau rồi mà ko biet post bai, ban quan tri giúp em với
em cũng ko biet pót bai du co nhieu sach hay lắm.