Dựng nước - Giữ nước

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Kiến thức quốc phòng => Tác giả chủ đề:: longtrec trong 03 Tháng Sáu, 2010, 12:13:48 AMTiêu đề: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 03 Tháng Sáu, 2010, 12:13:48 AM
TÊN LỬA NGA - SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

Thưa các bạn! Tôi mở topic này tổng hợp mọi loại tên lửa hiện đang được sử dụng trọng quân đội Nga, tên lửa Nga xuất khẩu. Chúng là những tên lửa không đối không, không đối đất, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm đặt trên bờ, tên lửa hạm chống hạm, tên lửa chống ngầm, tên lửa chiến thuật, chiến lược vv..
 
Vì mức độ rộng lớn của topic tôi tha thiết đề nghị BQT hết sức giúp đỡ, tạo điều kiện. Tôi cũng tha thiết đề nghị tất cả những ai có trình độ tiếng Nga, am hiểu về vũ khí (tên lửa) hãy chung tay dịch bài cùng xây dựng topic này. Tôi sẽ đưa danh sách tất cả các loại tên lửa nêu trên, chúng là những chìa khóa để tìm tài liệu. Hiện nay tôi có đủ tài liệu trong danh sách tên lửa sẽ nêu. BQT cụ thể là bác Triumf đã hứa cùng với bác Oldbuff hết sức tạo điều kiện, cung cấp thêm tài liệu. Các bạn đăng ký dịch bài hãy pm cho tôi, tôi sẽ sắp xếp và gửi tài liệu để topic phát triển theo 1 trật tự. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hợp tác chung tay góp sức xây dựng topic này của các bạn!

DANH SÁCH TÊN LỬA

Tổ hợp tên lửa chống hạm: Противокорабельные комплексы
•   Tổ hợp tên lửa chống hạm đặt trên bờ 4К51 «Giới hạn» 1987: Береговой противокорабельный комплекс 4К51 «Рубеж» 1987.
•   Tổ hợp tên lửa chống hạm đặt trên bờ «Redut» 1963: Береговой противокорабельный комплекс «Редут» 1963.
•   Tổ hợp tên lửa chống hạm đặt trên tầu «Cơn lốc-К»: Корабельный комплекс «Вихрь-К».
•   Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh P-15(4К40) 1960: Крылатая противокорабельная ракета П-15(4К40) 1960.
•   Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh P-35 (P-6) 1964: Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh: Крылатая противокорабельная ракета П-35 (П-6) 1964.
•   Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh P-500 «Balzal» (4К80) 1975: Крылатая противокорабельная ракета П-500 «Базальт» (4К80) 1975.
•   Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh: Крылатая противокорабельная ракета П-70 «Аметист» 1968.
•   Tên lửa chống hạm có cánh  P-700 «Granit» (3М-45) 1983: Крылатая противокорабельная ракета П-700 «Гранит» (3М-45) 1983.
•   Tên lửa có cánh KCP-5 (Tổ hợp K-26) 1969: Крылатая ракета КСР-5 (комплекс К-26) 1969.
•   Tên lửa có cánh X-22 (Tổ hợp K-22) 1967: Крылатая ракета Х-22 (комплекс К-22) 1967.
•   Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh P-1000 "Núi lửa": Ракета П-1000 «Вулкан»
крылатая противокорабельная.
•   Tên lửa có cánh chống hạm X-35 1992: Противокорабельная крылатая ракета Х-35 1992.
•   Tên lửa chống hạm 3M80 (3M80E) «Москит» 1980: Противокорабельная ракета 3M80 (3М80Е)«Москит» 1980.
•   Tên lửa chống hạm 3М-54E1: Противокорабельная ракета 3М-54Э1.
•   Tên lửa chống hạm «Iakhont» («Oniks») 1997: Противокорабельная ракета «Яхонт» («Оникс») 1997.
•   Tên lửa chống hạm Х-31а 1988: Противокорабельная ракета Х-31а 1988.
•   Tên lửa chống hạm tổng hợp 3М-51 (Аlpha) 1993: Универсальная противокорабельная ракета 3М-51 (Альфа) 1993.
•   Tổ hợp tên lửa tổng hợp «Rastrub-B» 1984: Универсальный ракетный комплекс «Раструб-Б» 1984.

Tổ hợp tên lửa chống ra-đa: Противорадиолокационная ракета комплекс.
•   Tên lửa chống ra-da tầm trung Х-28 1973: Противорадиолокационная ракета средней дальности Х-28 1973.
•   Tên lửa chống ra-da Х-25мp (Х-25мpu) 1981: Противорадиолокационная ракета Х-25мп (Х-25мпу) 1981.
•   Tên lửa chống ra-da Х-31p (Х-31pd) 1984: Противорадиолокационная ракета Х-31п (Х-31пд) 1984.
•   Tên lửa chống ra-da Х-58U 1982: Противорадиолокационная ракета Х-58У 1982.


Tổ hợp tên lửa chống tăng: Противотанковые ракетные комплексы.
•   Tổ hợp tên lửa đặt trên máy bay «Tấn công-B» 2000: Авиационный ракетный комплекс «Атака-В» 2000.
•   Tổ hợp vũ khí có điều khiển trên máy bay «Đe dọa» 1999: Комплекс авиационного управляемого оружия «Угроза» 1999.
•   Tổ hợp tên lửa có điều khiển trang bị trên xe tăng 9К116-1 «Bastion» 1981: Комплекс управляемого танкового вооружения 9К116-1 «Бастион» 1981.
•   Tổ hợp tên lửa có điều khiển trang bị trên xe tăng 9К119 (9К119М) «Phản xạ» 1985: Комплекс управляемого танкового вооружения 9К119 (9К119М) «Рефлекс» 1985.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К121 «Cơn lốc» 1992: Противотанковый комплекс 9К121 «Вихрь» 1992.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng «Tiến công-C» 1979: Противотанковый комплекс «Штурм-С» 1979.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К111 «Ống sáo» 1970: Противотанковый ракетный комплекс 9К111 «Фагот» 1970.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К113 «Cuộc thi» 1974: Противотанковый ракетный  комплекс 9К113 «Конкурс» 1974.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К113 «Tiến công-B» 1976: Противотанковый ракетный комплекс 9К113 «Штурм-В» 1976.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К115 «Con lai» 1987: Противотанковый ракетный комплекс 9К115 «Метис» 1987.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К115-2 «Con lai-M» 1992: Противотанковый ракетный комплекс 9К115-2 «Метис-М» 1992.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng «Gеrмеs» 2004: Противотанковый ракетный комплекс «Гермес» 2004.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng «Cuộc thi-M» 1991: Противотанковый ракетный комплекс «Конкурс-М» 1991.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng «Коrnет» 1994: Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» 1994.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng «Đứa con thơ-2» 1999: Противотанковый ракетный комплекс «Малютка-2» 1999.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng «Đứa con thơ» (9К14/9К11) 1963: Противотанковый ракетный комплекс «Малютка» (9К14/9К11) 1963.
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng « Đốt ngón "(tay hoặc chân)-PV» 1969: Противотанковый ракетный комплекс «Фаланга-ПВ» 1969
•   Tổ hợp tên lửa chống tăng «Cúc đại đóa» 2002: Противотанковый ракетный комплекс «Хризантема» 2002.


Tổ hợp tên lửa phòng không: Зенитные ракетные комплексы
•   Hệ thống tên lửa phòng không  S-400 Triumf (SA-20) 1999: Зенитная ракетная система С-400 Триумф (SA-20) 1999.
•   Hệ thống tên lửa phòng không «S-300 PMU-1» 1993: Зенитно-ракетная система «C-300 ПМУ-1» 1993.
•   Hệ thống tên lửa phòng không «S-300PS» («C-300PMU») 1982: Зенитно-ракетная система «C-300ПС» («C-300ПМУ») 1982.
•   Hệ thống tên lửa phòng không  S-300V (9К81) 1988: Зенитно-ракетная система С-300В (9К81) 1988.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không  2К11 «Vòng tròn» 1965: Зенитно-ракетный комплекс 2К11 «Круг» 1965.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không М11 «Trận bão biển» 1969: Зенитно-ракетный комплекс М11 «Шторм» 1969.
•   Tổ hợp phòng không S-300F «Đồn bốt» 1985: Зенитный комплекс С-300Ф («Форт») 1985.
•   Tổ hợp phòng không S-300FМ «Đồn bốt-М» 1995: Зенитный комплекс С-300ФМ («Форт-М») 1995.
•   Tổ hợp tên lửa-Pháo cao xạ 2S6 «Тunguska» 1982: Зенитный ракетно-пушечный комплекс 2C6 «Тунгуска» 1982.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không 2К12 «Hình khối» 1967: Зенитный ракетный комплекс 2К12 «Куб» 1967.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không  9А34А «Lọc rắn độc» 2002: Зенитный ракетный комплекс 9А34А «Гюрза» 2002.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không «Mũi tên-1» («Mũi tên-1м») 1968: Зенитный ракетный комплекс 9К31 «Стрела-1» («Стрела-1м») 1968.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không 9К33 «Ong vàng» 1972:  Зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса» 1972.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không 9К331 «Тоr-M1» 1991: Зенитный ракетный комплекс 9К331 «Тор-M1» 1991.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không 9К33М2 «Ong vàng-АК» 1975: Зенитный ракетный комплекс 9К33М2 «Оса-АК» 1975.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không 9К33М3 «Ong vàng-АКМ» 1980: Зенитный ракетный комплекс 9К33М3 «Оса-АКМ» 1980.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không 9К35 « Mũi tên-10SV» 1976: Зенитный ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10СВ» 1976.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không 9K37 «Buк-M1» 1983:  Зенитный ракетный комплекс 9К37 «Бук-М1» 1983
•   Tổ hợp tên lửa phòng không 9К37 « Buк» 1980: Зенитный ракетный комплекс 9К37 «Бук» 1980.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không «Buк-М1–2» ( Ural ) 1997: Зенитный ракетный комплекс «Бук-М1–2» (Урал) 1997.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không S-125 «Pechora-2» 2002: Зенитный ракетный комплекс С-125 «Печора-2» 2002.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không S-125М «Neva-М» 1964: Зенитный ракетный комплекс С-125М «Нева-М» 1964.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không S-200V «Vega» 1970: Зенитный ракетный комплекс С-200В «Вега» 1970.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không С-75–2 «Cơn sóng-2» 2001: Зенитный ракетный комплекс С-75–2 «Волга-2» 2001.
•   Tổ hợp tên lửa tổng hợp lắp đặt trên tầu M-22 «Trận cuồng phong » 1983: Корабельный универсальный комплекс M-22 «Ураган» 1983.
•   Tổ hợp tên lửa - Pháo cao xạ trên ЗМ87 « Dao găm (của Hải quân)» 1989: Корабельный эенитный ракетно-артиллерийский комплекс ЗМ87 «Кортик» 1989.
•   Tổ hợp tên lửa cao xạ trên tầu 4S95 « Dao găm » 1989: Корабельный эенитный ракетный комплекс 4С95 «Кинжал» 1989.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không trên tầu 9М33 «Ong vàng-М» 1973: Корабельный эенитный ракетный комплекс 9М33 «Оса-М» 1973.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai 9К32М «Mũi tên-2М» 1970: Переносной зенитно-ракетный комплекс 9К32М «Стрела-2М» 1970.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai 9К34 «Mũi tên-3» 1974: Переносной зенитно-ракетный комплекс 9К34 «Стрела-3» 1974.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai 9К38 «Mũi kim» 1983: Переносной зенитный ракетный комплекс 9К38 «Игла» 1983.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai ЗРК (зенитно-ракетный комплекс)  К310 «Игла-1» 1981: Переносной ЗРК К310 «Игла-1» 1981.
•   Tổ hợp tên lửa phòng không tự hành 9К330 «Тоr» 1986: Самоходный зенитный ракетный комплекс 9К330 «Тоp» 1986.
•   Tổ hợp pháo/tên lửa phòng không tự hành «Tấm giáp» -S1(SA-XX) 1995: Универсальный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс Панцирь-С1(SA-XX) 1995.
•   Tổ hợp tên lửa tổng hợp M-1 «Sóng» 1962: Универсальный ракетный комплекс M-1 «Волна» 1962.

Tổ hợp tên lửa chống ngầm:

• Tổ hợp tên lửa chống ngầm " Cơn lốc" : РПК-1 "Вихрь".
• Tổ hợp tên lửa chống ngầm  "Bão tuyết" : РПК-2 "Вьюга".
• Tổ hợp tên lửa chống ngầm có điều khiển : УРПК-3/УРПК-4  "Метель".
• Tổ hợp tên lửa có điều khiển : УРК-5 "Раструб".
• Tổ hợp tên lửa chống ngầm " Thác nước" : РПК-6 "Водопад".
• Tổ hợp tên lửa chống ngầm " Gió" : РПК-7 "Ветер".

Tên lửa chống ngầm:


•  Tên lửa chống ngầm " Cơn lốc " sử dụng tên lửa 82R : РПК-1 "Вихрь"  Ракета 82Р.
• Tổ hợp tên lửa tổng hợp " Bão tuyêt" sử dụng tên lửa 84R và ngư lôi АТ-2УМ :   УРПК-3/УРПК-4 "Метель",Торпеда АТ-2УМ  и  Ракета 84Р.
• Tổ hợp tên lửa tổng hợp sử dụng tên lửa 85RU và ngư lôi УМГТ-1  :  УРК-5 "Раструб". Торпеда УМГТ-1 и Ракета 85РУ.
• Tổ hợp tên lửa " Club" : Ракеты комплекса "Club" 91РЭ/91РТЭ2.

(Còn tiếp)


Tiêu đề: Re: TÊN LỬA NGA-SỨC MẠNH VƯỢT TRỘI TRÊN CHIẾN TRƯỜNG.
Gửi bởi: tientt82 trong 03 Tháng Sáu, 2010, 09:23:51 PM
Hi vọng là đóng góp vào từ điển tên lửa Nga của bác Longtrec và của diễn đàn quansuvn.net ta
Cảm ơn bác Longtrec đã cấp nguồn ; các hình ảnh sưu tầm từ rbase.new-factoria.ru
Mong các bác góp ý cho bài dịch
Khi xong rồi nhờ bác Longtrec hay bác min ; mod nào sửa bài đầu của bác Longtrec link đến từng phần 1  tra cứu cho dễ ;D
=============

TỔ HỢP TÊN LỬA ĐẶT TRÊN MÁY BAY "TẤN CÔNG - B" 2000 (Атака-В)

Tên Nato: AT-9 Spiral-2
Tổ hợp Атака-В (Ataka-V) được thiết kế để tiêu diệt các xe tăng hiện đại; các xe chiến đấu bộ binh; các thiết bị phóng tên lửa chống tăng có điều khiển và tên lửa đối không; các công sự; hỏa điểm kiên cố; các mục tiêu bay có vận tốc và độ cao thấp; đồng thời tiêu diệt sinh lực đối phương ở chỗ ẩn nấp.

(http://c.upanh.com/upload/7/632/KL0.11845612_63696_1.jpg)


Tổ hợp Атака-В được thiết kế dựa trên cơ sở tên lửa 9M114 của tổ hợp 9K114 Sturm; thay mới động cơ mạnh hơn; giúp tăng cự ly xạ kích của tổ hợp; đồng thời sử dụng loại đầu đạn mới; nhằm gia tăng sức xuyên giáp. Vào cuối những năm 90; trực thăng Mi-24V được hiện đại hóa nhằm mục đích sử dụng được loại tên lửa của Атака-В và Игла-В (igla). Phiên bản được hiện đại hóa này chính là Mi-24VM (phiên bản xuất khẩu là Mi-35M)

Tên lửa của tổ hợp có sơ đồ khí động học kiểu “con vịt”; sử dụng hệ thống dẫn bắn bán tự động bằng sóng radio. Hệ thống điều khiển Raduga 3. Để đảm bảo khả năng tiến hành các chiến dịch quân sự bất kể ngày đêm của Mi-24N; phòng thiết kế của nhà máy Krasnogorsk (Zenith) đã phát triển hệ thống giám sát – ngắm bắn mục tiêu “Thor” với máy đo xa laze; với các kênh quang truyền hình; và kênh hồng ngoại. Hệ thống “Thor” cũng được dùng dẫn bắn cho các tên lửa chống twang có điều khiển.

Khi quyết định bắn, sĩ quan phụ trách hỏa lực (xạ thủ) khởi động hệ thống dẫn bắn cho tên lửa; kết hợp với việc định vị mục tiêu và nhấn nút phóng; đồng thời chọn đúng chế độ cho chương trình dẫn bắn tới mục tiêu. Kết quả là máy đo xa laze tự động đo khoảng cách đến mục tiêu; truyền tham số thu được về màn hình hiển thị thông tin đa năng cùng các tham số khác nhằm đưa trực thăng cơ động vào vùng có thể phóng được tên lửa. Phi công điều khiển máy bay sao cho mục tiêu được đánh dấu chỉ chuyển động trong 1 hình vuông cố định. Xạ thủ kiểm tra rằng vị trí đánh dấu phải trùng với mục tiêu; và nếu cần thiết; hiệu chỉnh bằng tay. Khi trực thăng đã nằm trong vùng có thể phóng tên lửa; máy tính điện tử sẽ gửi lệnh đến màn hiển thị đa năng: “Khai hỏa”. Xạ thủ khi nhận được lệnh sẽ phóng tên lửa. Trong khi tên lửa bay đến mục tiêu, xạ thủ giữ vị trí đánh dấu trùng với mục tiêu trên màn hiển thị đa năng, nếu cần, hiệu chỉnh đường ngắm bằng tay đến khi tên lửa đã tiêu diệt mục tiêu. Trong quá trình này, trực thăng có thể cơ động góc ngang 110 độ và góc nghiêng 30 độ.

Ataka –V có 3 phiên bản
- Tên lửa: 9M120 (9М120М, 9М220) với đầu đạn tandem HEAT, nhằm vượt qua giáp phản ứng nổ, gia tăng khả nă­ng xuyên giáp đồng nhất
- Tên lửa 9M120F với đầu đạn nổ mạnh HE được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu không được bọc thép. Đặc biệt sức phá hoại của nó lớn nhất trong các không gian kín như lô cốt, công sự, tòa nhà … phá vỡ các cấu trúc này.
- Tên lửa 9M220O: chuyên dùng chống máy bay. Nó sử dụng kíp nổ không chạm, sẽ kích nổ đầu đạn khi mục tiêu cách đầu đạn khoảng 4 m. Đây là đầu đạn loại nổ mảnh.

(http://c.upanh.com/upload/7/632/VZ0.11845614_63696_1.jpg)
Các loại đầu đạn của Ataka-V, xếp theo thứ tự dưới lên trên


Việc sử dụng tổ hợp Ataka –V đạt hiệu quả lớn nhất ở khoảng cách 800 đến 4000m. Điều kiện máy bay phải ở độ cao thấp và trong vùng không bị đe dọa tấn công. Ở tầm xa tối đa 4000m xác suất tiêu diệt mục tiêu là từ 0,65 đến 0,9.

(http://c.upanh.com/upload/7/632/CS0.11845615_63696_1.jpg)
Ataka V trên Mi-24


Ống phóng có nhiệm vụ dẫn đường cho tên lửa, đồng thời cũng làm nhiệm vụ vận chuyển và như bảo quản nó. Tên lửa được phóng khỏi ống bởi sự hỗ trợ của 1 động cơ phụ
(http://c.upanh.com/upload/7/632/CS0.11845611_63696_1.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga-Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 04 Tháng Sáu, 2010, 04:24:26 AM
DANH SÁCH TÊN LỬA (TIẾP)

Vũ khí tên lửa: Ракетное оружие
•   Tên lửa đạn đạo đặt trên tầu ngầm: Баллистические ракеты подводных лодок

Vũ khí tên lửa: Ракетное оружие Ракетное оружие (continued)
•   Tên lửa cao xạ: Зенитные ракеты.
•   Tên lửa cao xạ М-2 «Vonkhov-M»: Зенитный комплекс М-2 «Волхов-М».
•   Tên lửa cao xạ «Dao găm»  Зенитный ракетный комплекс  «Кинжал».
•   Tên lửa có cánh trên tầu ngầm: Крылатая ракета подводных лодок.
•   Tên lửa chống ngầm: Противолодочные ракеты.
•   Tổ hợp tên lửa PLО RPК-2 «Bão tuyết»: Ракетный комплекс ПЛО РПК-2 «Вьюга».

Tổ hợp tên lửa qui định chung: Ракетные комплексы общего назначения

•   Tên lửa chiến thuật trên máy bay Х-23 «Tiếng sấm» 1973: Авиационная тактическая ракета Х-23 «Гром» 1973.
•   Tên lửa chiến thuật trên máy bay Х-25мl: Авиационная тактическая ракета Х-25мл.
•   Tên lửa chiến thuật trên máy bay Х-25мr: Авиационная тактическая ракета Х-25мр.
•   Tên lửa chiến thuật trên máy bay Х-29l: Авиационная тактическая ракета Х-29л.
•   Tên lửa chiến thuật trên máy bay: Авиационная тактическая ракета Х-29т.
•   Tên lửa đạn đạo tầm trung R-12/R-12U (8К63/8К63U) 1958: Баллистическая ракета средней дальности Р-12/Р-12У (8К63/8К63У) 1958.
•   Tổ hợp tên lửa chính xác cao «Iskander» 1999: Высокоточный ракетный комплекс «Искандер» 1999.
•   Tổ hợp tên lửa chiến thuật cơ động 9К714 «Ong vàng» 1983: Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К714 «Ока» 1983.
•   Tổ hợp tên lửa chiến thuật cơ động 9К72 (Р-300): Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К72 (Р-300).
•   Tên lửa  Х-59м «Ruồi trâu -M» 1990: Ракета Х-59м «Овод-М» 1990.
•   Tổ hợp tên lửa tầm trung RSD-10 «Người tiên phong» (SS-20) 1977: Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 «Пионер» (SS-20) 1977.
•   Tổ hợp tên lửa chiến thuật 9K52 «Mặt trăng-M» 1964: Тактический ракетный комплекс 9K52 «Луна-М» 1964.
•   Tổ hợp tên lửa chiến thuật 9К79 «Dấu chấm hết-U»: Тактический ракетный комплекс 9К79 «Точка-У».
•   Tổ hợp tên lửa chiến thuật có điều khiển tầm trung Х-59 «Ruồi trâu» 1985: Управляемая тактическая ракета средней дальности Х-59 «Овод» 1985.

Tên lửa không đối không: Ракеты «воздух-воздух»

•   Tên lửa có điều khiển tầm xa R-33: Управляемая ракета большой дальности Р-33.
•   Tên lửa điều khiển tầm ngắn R-60: Управляемая ракета малой дальности Р-60.
•   Tên lửa điều khiển tầm ngắn R-73: Управляемая ракета малой дальности Р-73.
•   Tên lửa có điều khiển tầm trung R-77 (RVV-AE): Управляемая ракета средней дальности Р-77 (РВВ-АЕ).


Tổ hợp tên lửa chiến lược: Стратегические ракетные комплексы.

•   Tên lửa đạn đạo đặt trên tầu ngầm  R-29 (RSМ-40): Баллистическая ракета подводных лодок Р-29 (РСМ-40).
•   Tên lửa đạn đạo đặt trên tầu ngầm R-29Р (RSМ-50): Баллистическая ракета подводных лодок Р-29Р (РСМ-50).
•   Tên lửa đạn đạo đặt trên tầu ngầm R-29РМ (RSМ-54): Баллистическая ракета подводных лодок Р-29РМ (РСМ-54).
•   Tổ hợp tên lửa tác chiến  đường sắt 15P961 «Tráng sỹ» с МBР 15Z61 (РТ-23 УТТ Tác chiến Х): Боевой железнодорожный ракетный комплекс 15П961 «Молодец» с МБР 15Ж61 (РТ-23 УТТБоевойХ).
•   Tổ hợp tên lửa tác chiến 15P098 с МBR 8К98 (15P098P/8к98P): Боевой ракетный комплекс 15П098 с МБР 8К98 (15П098П/8к98П).
•   Tên lửa hành trình xuyên lục địa «Cây dương-М» (РС-12М2): Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь-М» (РС-12М2).
•   Tên lửa hành trình xuyên lục địa «Cây dương» (РС-12М): Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь» (РС-12М).
•   Tổ hợp tên lửa linh hoạt «Nhip độ-2S»  với  МBР 15Z42: Подвижный грунтовый комплекс «Темп-2С» с МБР 15Ж42.
•   Tên lửa tầm trung  Р-14 với tên lửa 8К65 (Р-14U/8К65U): Ракетный комплекс средней дальности Р-14 с ракетой 8К65 (Р-14У/8К65У).
•   Tên lửa chiến lược có cánh Х-55 (RКV-500): Стратегическая крылатая ракета Х-55 (РКВ-500).
•   Tổ hợp tên lửa chiến lược 15P014 (R-36М) với tên lửa 15А14: Стратегический ракетный комплекс 15П014 (Р-36М) с ракетой 15А14.
•   Tổ hợp tên lửa chiến lược 15P015 (МR-UR100) với tên lửa 15А15: Стратегический ракетный комплекс 15П015 (МР-УР100) с ракетой 15А15.
•   Tổ hợp tên lửa chiến lược 15P016 (МР-Ủ-100UТТХ) với tên lửa 15А16: Стратегический ракетный комплекс 15П016 (МР-УР-100УТТХ) с ракетой 15А16.
•   Tổ hợp tên lửa chiến lược 15P018 (R-36М UТТХ) với tên lửa 15A18: Стратегический ракетный комплекс 15П018 (Р-36М УТТХ) с ракетой 15A18.
•   Tổ hợp tên lửa chiến lược 15P699  với МBR RТ-20P (8К99): Стратегический ракетный комплекс 15П699 с МБР РТ-20П (8К99).
•   Tổ hợp tên lửa chiến lược R-16 với tên lửa 8К64 (Р-16U/8К64U): Стратегический ракетный комплекс Р-16 с ракетой 8К64 (Р-16У/8К64У).
•   Tổ hợp tên lửa chiến lược R-36 với tên lửa  8К67: Стратегический ракетный комплекс Р-36 с ракетой 8К67.


Thưa các Bác! Bạn tientt82 sẽ là người chuyên dịch bài tên lửa chống tăng, tôi hy vọng sẽ có nhiều bạn khác đăng ký dịch bài.

TỔ HỢP TÊN LỬA DIỆT HẠM "NÚI LỬA" P-1000 Вулкан

Nhân chuyến thăm San Francisco (Mỹ) của tuần dương hạm Варяг (Varyag ), tuần dương hạm mang tổ hợp tên lửa "Вулкан- Núi lửa". Tôi xin giới thiệu về tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh mà phương Tây gọi là "SS-N-27". Tuần dương hạm Varyag được phương Tây mệnh danh là: “sát thủ tàu sân bay”, vì nó có thể phóng với lượng siêu chất nổ lên đến 1.000 kg hoặc một đầu đạn hạt nhân chiến thuật trong phạm vi 300 hải lý (550km). Khu trục Varyag mang 16 quả tên lửa PKR 3M-70 (loại tên lửa được ví tương đương với tên lửa P-500). Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh  P-1000 "Núi lửa" với tên lửa PKR 3M-70 được phát triển do quyết định của chính phủ Liên Xô ngày 17/5/1979.

Tên lửa chống hạm PKR 3M-70 có động cơ Turbo phản lực (TRD KR-17-300) sử dụng công suất mạnh mẽ khởi hành-Lấy đà với các cấp độ (CRC) với các vòi phun được kiểm soát. Cấu trúc vỏ bọc tiên lửa được hiện đại hóa (hợp kim Titan) giúp vỏ bọc tên lửa mỏng hơn, nên tầm bắn của tên lửa được tăng lên đáng kể (tầm bắn lên tới 700km).
 
Lần thử nghiệm tên lửa PKR 3M-70 đầu tiên được thử nghiệm trên bệ phóng đặt trên mặt đất  năm 1983. Lần thử nghiệm tiếp theo tên lửa PKR 3M-70 được lắp đặt trên tầu ngầm nguyên tử ( АПЛ- атомная подводная лодка ) với đề án 675MKB vào tháng 12/1983.
 
Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh "Núi lửa" P-1000 được đưa vào trang bị cho lực lượng Hải quân Nga năm 1987. Theo đề án 675MKB tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh "Núi lửa" P-1000 được triển khai trên tầu ngầm nguyên tử vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Sau đó đề án 675MKB được hiện đại hóa trên 5 tầu ngầm nguyên tử là đề án 675MK (K-1, K-22, K-34, K-35, K-10) và tuần dương hạm Varyag (trước đó nó mang tên "Чорвона Украйна"- Thuộc biên chế hạm đội Thái Bình Dương). Việc triển khai tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh "Núi lửa" P-1000 không được hoàn thiện trên tầu ngầm nguyên tử "K-10". Theo đề án 675MK cơ số tên lửa là 8 quả trong 1 container. Điều khiển tên lửa là tổ hợp "ARTON-675KB". Để xử lý, phân tích mục tiêu sử dụng hệ thống vệ tinh "Chim én". Từ năm 1992 đến năm 1994 cả 4 tầu ngầm nguyên tử đã được lắp đặt tổ hợp tên lửa P-1000. Tuần dương hạm Varyag với đề án 1164 đã được lắp đặt tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh "Núi lửa" P-1000 thay thế tổ hợp tên lửa "Balzal" ngày 16/10/1989.

Tên lửa PKR 3M-70 được sản xuất tại Thành phố ORENBURG- Liên bang Nga ngày nay.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/111.jpg)
(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/112.jpg)
Tên lửa chống hạm có cánh PKR 3M-70 được sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Núi lửa" P-1000.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/113.jpg)
Tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh "Núi lửa" P-1000 được lắp đặt trên tuần dương hạm Varyag.

Thông số kỹ thuật tên lửa PKR 3M-70:
- Tốc độ bay: M2
- Tầm bắn tối đa: 700km (Có tài liệu nói 550km)
- Trọng lượng đầu đạn nổ: 500kg.
- Chiều dài của tên lửa: 11.700mm.
- Sải cánh lớn nhất: 2.600mm.
- Trọng lượng tên lửa trước khi bắn: 4800kg.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga-Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 06 Tháng Sáu, 2010, 05:27:23 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM BASTION (БАСТИОН) SỬ DỤNG TÊN LỬA «ЯХОНТ» («ОНИК») 1997.


Vừa qua Việt Nam ta vừa nhập của Nga 1 số Tổ hợp tên lửa chống hạm "Bastion" sử dụng tên lửa "Yakhont" hay còn gọi là "onik". Đây là tổ hợp tên lửa chống hạm rất hiện đại và rất cơ động. Tổ hợp tên lửa "Bastion" có thể lắp đặt trên xe MZKT (do nhà máy МАЗ- Belarus sản xuất) đi kèm với xe chỉ huy, radar định vị, điều khiển - dẫn bắn (được lắp đặt trên xe MZKT-7930, tôi đã đưa thông tin về chiếc xe này tại http://www.quansuvn.net/index.php/topic,12444.420.html).

Tên lửa hành trình có cánh, siêu thanh "Yakhont" được sản xuất để tiêu diệt 1 hoặc 1 nhóm tầu nổi của đối phương với những trang bị hiện đại về hỏa lực cùng các biện pháp đối phó can thiệp bằng các kỹ thuật điện tử (gây nhiễu, tàng hình v.v..).

Tên lửa hành trình có cánh siêu thanh "Yakhont" là thế hệ tên lửa chống hạm thứ 4. Nó được tiến hành nghiên cứu những năm cuối thập niên 70 đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Việc nghiên cứu, chế tạo tên lửa "Yakhont" được tiến hành tại nhà máy "Cơ khí chế tạo máy - Tổ chức nghiên cứu thực nhiệm" (ПО "СТРЕЛА" Thành phố Orenburg - Liên bang Nga) dưới sự lãnh đạo của tổng công trình sư  Г.Э Фремов. Tên lửa "Yakhont" có sự khác biệt rõ ràng với các tên lửa chống hạm trước đó, nó được nghiên cứu phát triển trong một "chuyên ngành hẹp". Theo kế hoặch tên lửa sẽ được lắp đặt trên tầu nổi, tầu ngầm, ca nô, máy bay (MiG-29 mang được 2 quả; SU-30, SU-33 (3 quả), TU 124 (8 quả) và trên xe kéo trọng tải lớn (dòng xe MZTK trang bị 3 quả).

Tổ hợp tên lửa chống hạm " Bastion" sử dụng tên lửa "Yakhont" với những ưu điểm nổi bật:
- Bắn loạt.
- Tự động tác chiến.
- Uyển chuyển trong việc lựa trọn quỹ đạo bay (cao, thấp).
- Tốc độ siêu âm trong toàn bộ hành trình.
- Hệ thống radar định vị có khả năng chống phát hiện cao (công nghệ "Tàng hình").

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/222.jpg)
(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/223.jpg)
Tổ hợp tên lửa Bastion được đặt trên xe MZKT-7930.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/01-1.jpg)
Quả tên lửa Yakhont.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/002.jpg)
(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/003.jpg)
Tên lửa Yakhont trang bị trên máy bay.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/004.jpg)
Tên lửa Yakhont trang bị trên tầu.

Tên lửa "Yakhont" sử dụng hệ thống khí động lực với các hình thang cân ở cánh và đuôi. Kết hợp phương pháp khí động học như ở thân máy bay với động cơ đẩy phản lực không khí, sử dụng nhiên liệu rắn (SPVRD) cho phép tên lửa đạt tốc độ siêu thanh. Chỉ cần từ 2-3,5 phút  tên lửa có thể đạt trần bay từ 0-20.000m. Trọng lượng trước khi phóng là 4000kg, trọng lượng đầu nổ 200kg-250kg (đầu đạn), tầm bắn 300km.

Tên lửa siêu thanh "Yakhont" là tên lửa có tính cơ động rất cao, tác chiến trong mọi điều khiện thời tiết, góc bắn lớn lên tới 150o với khả năng uyển chuyển trong việc lựa chọn quỹ đạo bay giúp nó tránh được những tên lửa đạn đạo của đối phương.


(Còn tiếp)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga-Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 07 Tháng Sáu, 2010, 12:05:28 AM
Bài viết được cung cấp nguồn từ bác longtrec ; hình ảnh sưu tầm từ rbase.new-factoria.ru
Xin cảm ơn bác longtrec và huyphongssi đã góp ý cho bài viết  ;D
==============

TỔ HỢP RỐC KÉT CÓ ĐIỀU KHIỂN TRÊN MÁY BAY "Угроза - Mối đe dọa"

(http://c.upanh.com//upload/7/784/3L0.11996927_63696_1.jpg)

Vũ khí tấn công chính xác cao ngày càng được ứng dụng nhiều trên chiến trường. Tuy nhiên chúng yêu cầu phải có các hệ thống đặc biệt phục vụ việc trinh sát và dẫn bắn. Kinh nghiệm tại cuộc chiến Balkan cho thấy, ngay cả các phương tiện trinh sát hàng không vũ trụ hiện đại cũng chưa đáp ứng được (ít nhất là địa hình rừng núi; như ở Nam Âu) có hiệu quả để đối phó với những vấn đề được giao. Vì vậy kết quả của cuộc chiến 79 ngày không kích quân Serbia ở Kosovo (có khoảng 300 tăng); liên quân chỉ tiêu diệt được 13 chiếc (đây chỉ là 1 phần mang tính kỹ thuật, có lẽ, sẽ cần thiết ghi rõ đây là số liệu của quân giải phóng Kosovo)

Trong những trường hợp như thế, không thể đánh giá thấp vai trò của các phương tiện trinh sát, dẫn bắn, được đưa vào biên chế chiến đấu, hoặc đi sâu vào hậu phương của đối thủ như các nhóm đặc nhiệm (chúng ta cần chú ý rằng trong cuộc chiến ở Kosovo, vai trò của những nhóm như vậy phối hợp với người Kosovo ly khai, liên tục gia tăng, mặc dù nó đi kèm với tổn thất của lực lượng đặc biệt của NATO)

Trong triển lãm quốc tế hàng không – vũ trụ MAKS 99, công ty cổ phần khoa học kỹ thuật AMETEH (công nghệ tự động hóa và cơ giới hóa) giới thiệu thiết kế hệ thống vũ khí – tên lửa được hiệu chỉnh S-5 Kor (đường kính 57 mm); S-8 Kor (đường kính 80 mm); S-13 Kor (đường kính 120 mm). Chúng được chế tạo dựa trên cơ sở của các tên lửa không điều khiển phóng từ máy bay S -5; S-8; S-13 bằng cách trang bị thêm hệ thống dẫn bắn bán tự động bằng laze. Các tên lửa không điều khiển phóng từ máy bay này vẫn là trang bị chính của không lực của các nước ngoài (nước Nga - ND) và của các máy bay chiến đấu, trực thăng của không quân, lục quân, hải quân của Nga

Cấu tạo của tổ hợp

(http://c.upanh.com//upload/7/784/CS0.11996931_63696_1.jpg)

Chú thích ảnh:
A- Bộ phận tăng tốc
B- Bộ phận chiến đấu tách rời được BM-8
C- Bộ phận BM-8 khi vào trạng thái chiến đấu
D- Bộ ổn định cánh đuôi của BM-8
1 - Kíp nổ điện; 2 - Ngòi nổ; 3 - Đầu đạn; 4 - Phễu hội tụ luồng xuyên; 5 - Động cơ đẩy; 6 - bộ ổn định (cánh đuôi); 7 - Bộ điều chỉnh xung động cơ; 8 - Bộ chia tầng cơ khí; 9 - Hệ thấu kính; 10 - Bộ thu tín hiệu laze; 11 - Khối mạch điện tử (có lẽ để xử lý tín hiệu thu về); 12 - Dây cáp


Tên lửa được hiện đại hóa sẽ có đầu đạn tách được trong khi bay, được ổn định bằng sự trợ giúp bằng cách mở cánh đuôi. Phần đuôi của S-5 Kor gồm 4 cánh đuôi; được bung ra bằng lò xo; còn S-8 Kor và S-13 Kor có 6 cánh đuôi; bung cánh bằng pít tông khí. Hệ thống dẫn đường cung cấp khả năng tiêu diệt các mục tiêu nhỏ trên bộ (xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân…). Thiết bị chiếu laze (chỉ cần chiếu trong khoảng thời gian 1 giây) có thể được gắn trên máy bay, xe chiến đấu hoặc do bộ binh mang theo để chỉ điểm. Đường bay của đầu đạn được hiệu chỉnh bởi xung động cơ tên lửa. Khi xạ kích thường bắn loạt vài quả tên lửa nhằm nâng cao đáng kể xác suất tiêu diệt mục tiêu. Những máy bay chiến đấu trước đây, vốn được trang bị các loại tên lửa không điều khiển, nếu được sự hỗ trợ của tổ hợp Угроза sẽ tăng được chỉ số “hiệu năng/chi phí” lên đến 3-4 lần. Đồng thời giảm đến 50% tiêu tốn đạn dược cho các mục tiêu cơ bản.

Để vận chuyển và phóng S-13 Kor, người ta dùng thùng phóng B-13, cho phép dẫn bắn đơn kênh hay đa kênh, đơn lệnh hay một tập lệnh từ bảng điều khiển trên máy bay. Việc bảo vệ tên lửa trong ống phóng khỏi nhiệt sinh ra trong quá trình bay được bảo đảm bởi 1 đệm cách nhiệt. Việc vứt bỏ thùng phóng B-13L trong trường hợp khẩn cấp khỏi máy bay mẹ được thực hiện thông qua kích hoạt lượng nổ nhỏ gắn sẵn (trên thùng phóng)

Việc trang bị tổ hợp Угроза được hoàn thành với sự thay đổi tối thiểu thiết kế máy bay, xe cộ, bệ phóng, cơ sở hạ tầng, có lợi hơn việc sử dụng các loại vũ khí chính xác cao khác. Việc nâng cấp các tên lửa không điều khiển cũ được thực hiện trực tiếp trên các bộ phận cần thiết, hoặc trong các kho tàng (kể cả ở các vùng lãnh thổ không thuộc Nga) bằng việc sử dụng các xưởng không vận.

Tương tự như vậy, công ty AMETEX cũng nhận cải tiến đạn dược cho lựu pháo, lựu pháo nòng dài các cỡ nòng (mm) 100, 122, 152, 155, 203 và 305; pháo nòng xoắn và nòng trơn với vận tốc đầu nòng cao (100, 105, 120, 125 và 130 mm) cối (81, 82, 120, 160 và 240 mm); các hệ thống pháo phản lực MLRS (105, 122, 140 và 240 mm).

Thông số kĩ thuật cơ bản
(http://c.upanh.com/upload/7/788/3L0.12001664_63696_1.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 07 Tháng Sáu, 2010, 03:00:49 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM BASTION (БАСТИОН) SỬ DỤNG TÊN LỬA «ЯХОНТ» («ОНИК») 1997
(Tiếp theo)


Tên lửa "Yakhont" với mũi hình nón, cửa lấy khí ở đầu quả tên lửa (như nguyên lý khí động lực ở máy bay). Động cơ đẩy của tên lửa "Yakhont" là động cơ phản lực siêu thanh (СПВРД - сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель).

Lộ trình của tên lửa, được xác định bởi thông tin mà radar định vị (tự dẫn đường), gắn trên tên lửa truyền tới nguồn tự điều chỉnh dẫn liệu được lập trình sẵn. Radar định vị trên tên lửa có thể chụp mục tiêu như tầu nổi, tuần dương hạm chẳng hạn từ cự li 75km. Sau khi khóa được mục tiêu, radar trên tên lửa sẽ tự tắt, tên lửa lập tức giảm trần bay xuống mức rất nhỏ nhất (5-10m trên nước biển). Đây là trần bay nhỏ hơn danh giới của các tên lửa đánh chặn tầm ngắn. Sau đó radar định vị trên tên lửa lại bật lần thứ 2 xác định lại 1 lần nữa mục tiêu mà nó cần tìm diệt và lại một lần nữa nó lại tự điều chỉnh quĩ đạo bay. Tên lửa "Yakhont" là loại tên lửa gây khó khăn cho bất kể 1 tên lửa đánh chặn tầm ngắn nào và hầu như không có biệt pháp gây nhiễu động nào đánh lừa được nó. Tên lửa "Yakhont" có thể nói là sát thủ của các tầu nổi.

Thông số kỹ thuật của tên lửa "Yakhont" :
- Tầm bắn với quĩ đạo bay cao, thấp hỗn hợp: 300km.
- Tầm bắn quĩ đạo bay thấp: 120km.
- Trần bay của tên lửa trước khi bay vào quĩ đạo: 14.000m - 15.000m.
- Tốc độ tên lửa: 750m/giây.
- Kích thước tên lửa:
   + Chiều dài của phiên bản lắp đặt trên tầu: 8.000mm
   + Chiều dài của phiên bản lắp đặt trên máy bay: 6.100mm (Su-30) và 8.900mm (Su-33).
   + Sải cánh: 1700mm.
- Trọng lượng tên lửa trước khi phóng
   + Phiên bản lắp đặt trên tầu: 3.000kg
   + Phiên bản lắp đặt máy bay: 2.500kg
   + Phiên bản lắp đặt trên khung gầm xe vận tải: 3.900kg (транспортно-промышленный комплекс).
- Trọng lượng đầu nổ: 200-250kg.
- Góc chụp mục tiêu của radar (gắn trên tên lửa): +/-45o
- Thời gian chuẩn bị phóng: 4 phút


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 07 Tháng Sáu, 2010, 06:56:36 PM
Hóa ra cái Yakhont của Nga chính là Brahmos của Ấn, sản phẩm hợp tác. Xưa nay chỉ nghe Brahmos mà giờ mới biết tên Nga của nó.
(http://indomiliter.files.wordpress.com/2009/10/ddas_brahmos.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga-Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 07 Tháng Sáu, 2010, 11:39:37 PM
Cảm ơn anh longtrec đã mở sân chơi về tên lửa Nga. Huyphong không tham gia trực tiếp được vì vướng vụ máy bay nhưng chỉ đóng góp một chút thôi:

•   Tên lửa cao xạ: Зенитные ракеты.

Phía trên anh Long chỉnh là Tên lửa phòng không cho thống nhất.

Trích dẫn
Tổ hợp tên lửa qui định chung: Ракетные комплексы общего назначения

Ракетные комплексы общего назначения có thể hiểu là các tổ hợp tên lửa phổ dụng hay tổ hợp tên lửa đa nhiệm thay vì các tổ hợp tên lửa qui định chung.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 08 Tháng Sáu, 2010, 12:47:03 AM
  Tổ hợp tên lửa có điều khiển trang bị trên xe tăng 9К116-1 «Bastion» 1981: Комплекс управляемого танкового вооружения 9К116-1 «Бастион» 1981.
Nguồn:rbase.new-factoria.ru
Đây là 1 tổ hợp tên lửa khá thích hợp cho các xe t-54/55 còn xài nòng D-10T  của VN ta  ;D
Không biết bao giờ nhà ta sắm con này các bác nhỉ  ???
Chân thành cảm ơn bác longtrec và huyphongssi đã góp ý cho bài viết  ;D
Bài dịch tự bản thân em thấy còn có chỗ khó hiểu ; vì cố gắng chiết tự với bản gốc ; mong các bác góp ý để bài hoàn thiện hơn  :)
=======================
Năm 1981 ; quân đội Liên Xô chấp nhận đưa vào trang bị của lục quân tổ hợp tên lửa 9К116 Кастет (Kastet) ; tên lửa được dẫn bắn bằng laze ;  phóng từ nòng pháo chống tăng T-12 100mm.Tổ hợp được thiết kế bởi viện thiết kế Tula ; người đứng đầu (thiết kế) là AG Shipunova.

Ngay cả trước khi hoàn thành hoàn chỉnh tổ hợp Kastet ; đã có quyết định về việc phát triển các tổ hợp vũ khí có điều khiển cho các xe tăng T-54, T-55 và T-62  .Thực tế ; người ta đã đồng thời phát triển 2 tổ hợp 9К116-1 "Бастион" (K116-1 Bastion ) sử dụng cho pháo nòng xoắn D-10T 100 mm của tăng t-54/55 ; và 9К116-2 "Шексна" (9K116-2 Sheksna) cho pháo nòng trơn U-5TS 115mm.Tên lửa 9M117 được “mượn” nguyên từ tổ hợp Kastet mà không thay đổi gì ; nhưng ở tổ hợp Sheksna – nó được gắn thêm 1 đai hỗ trợ nhằm đảm bảo ổn định cho đường đạn trong nòng trơn 115mm.Những thay đổi chủ yếu là phần vỏ bên ngoài với liều phóng ; thiết kế lại khoang phía dưới  các thiết bị đó.

Kết quả là ; trong 1 thời gian rất ngắn và với chi phí tương đối thấp của việc hiện đại hóa các xe tăng thế hệ thứ 3 ;các mẫu xe được nâng cấp T-55M, T-55MV, T-55AM, T-55AMV, T-55AD và T-62M, T-62MV đã được nâng cao hiệu suất chiến đấu ;  cải thiện khả năng hỏa lực ngang bằng với các xe tăng thế hệ thứ 4 – nhất là tầm bắn.
(http://up.anhso.net/upload/20100608/00/o/anhso-09_t55_amv.jpg)
Ảnh : xe t55-amv ; 1 phiên bản của t-55 được nâng cấp để sử dụng được Bastion
Việc phát triển các tổ hợp cho xe tăng này hoàn tất vào năm 1983
Sau này ; các tổ hợp K116-1 Bastion ; 9K116-2 Sheksna đóng vai trò là nền tảng để phát triển tổ hợp 9К116-3 "Басня" (9K116-3 Fable) tên lửa có điều khiển cho xe chiến đấu BMP-3.Hiện nay ; công ty Tulamashzavod đã làm chủ công nghệ sản xuất hàng loạt tên lửa hiện đại hóa 9M117M với đầu nổ tandem HEAT có khả năng xuyên thủng giáp phản ứng nổ của các xe tăng hiện đại và của tương lai

Ở phương tây ; tổ hợp có tên mã  AT-10 "Sabber"

Các thành phần của tổ hợp vũ khí có điều khiển trên xe tăng 9K116
(http://up.anhso.net/upload/20100608/00/o/anhso-17_9m117.jpg)  

Đạn ZUBK10-1 chứa tên lửa 9M117 (ảnh: Đạn ZUBK10-1 dưới ; tên lửa 9M117 trên)

Bộ điều khiển “Volna”

Kính ngắm dẫn đường 1K13-1 ; khả năng phóng 8 lần ban ngày ; 5.5 lần ban đêm

Bộ chuyển điện thế 9S831
(http://up.anhso.net/upload/20100608/00/o/anhso-51_3ubk10Nho.jpg)  

Ảnh : đạn ZUBK10-1
1-Tên lửa 9M117 3-Vỏ đạn 2-Đai đầu  4-Đai giữa 5- các nắp lưới 6-Liều phóng 7-Ngòi nổ đáy

Nhìn bề ngoài ; đạn ZUBK10-1 khá giống với đạn không điều khiển ZUOF10 và ZUFO37 (đạn nổ mảnh).
Đạn ZUBK10-1 gồm 2 phần tên lửa và vỏ.Vỏ của nó bằng thép ; phần đuôi có đầu dây nối với bộ phận kích nổ.Bên trong vỏ có liều phóng ( làm tên lửa vận tốc ban đầu khoảng 400-500 m/s ) ; nắp lưới ; đai chỉnh tâm ; bình chứa khí trơ ; đảm bảo loại  bỏ các sản phẩm cháy của liều phóng .

(http://up.anhso.net/upload/20100608/00/o/anhso-04_9m117_StrucNho.jpg)

Ảnh :tên lửa 9M117
1-cánh lái mũi 2- đầu đạn 9N136M 3- Vòi phun của động cơ nhiên liệu rắn 4- động cơ nhiên liệu rắn 5- máy phát 6- KHối điều khiển 7-Khối chứa con quay 8-Thiết bị mở cánh 9-Bộ thu bức xạ laze 10-cánh đuôi


Tên lửa hoạt động với sơ đồ “con vịt” ngay phía trước đầu nổ liều lõm 9N136M với các cánh lái mũi và cơ cấu lái chứa trong chụp đầu đạn được mở ra sau khi phóng ; ở đầu còn có cửa đón gió.Để làm giảm kích cỡ ; động cơ nhiên liệu rắn được đặt trước 2 vòi phun xiên .Ở phần đuôi ; người ta đặt các khối mạch chính của hệ thống dẫn bắn của tên lửa với đầu thu laze.Cánh đuôi được mở ra với 1 hệ thống đặc biệt ; cánh khi mở sẽ nghiêng 1 góc nhất định so với trục tên lửa và đảm bảo cho tên lửa quay khi bay.Tên lửa được dẫn bắn bán tự động thông qua laze.

Hệ thống điều khiển tự động gắn trên xe tăng “Volna” được thiết kế dựa trên thiết bị tương tự của tổ hợp Kastet.Điểm khác biệt ở đây là khối lượng và thể tích nhỏ hơn; khối gắn thêm chỉ có thể tích 47 lít.Nó được bảo vệ tốt trước các phương pháp gây nhiễu khác nhau ; đảm bảo xác suất diệt mục tiêu cao
Bảng đặc tính kỹ thuật
(http://up.anhso.net/upload/20100608/00/o/anhso-17_DacTinhBastion.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Sáu, 2010, 03:36:11 AM
Lời tự sự của longtrec@.

Việt Nam là 1 đất nước có bờ biển dài, đặc điểm đáy biển Việt Nam là thoai thoải không quá sâu. Vùng đặc quyền biển của Việt Nam khoảng 200km. Vấn đề bảo vệ vững chắc vùng biển trời của đất nước đặt ra nhiều thách thức. Ngoài những yếu tố khách quan cũng như chủ quan, Việt nam ta cần những vũ khí hiện đại đủ sức mạnh răn đe và tiêu diệt bất cứ 1 mục tiêu nào của đối phương khi chúng cố tình xâm phạm vùng trời, vùng biển, đất liền của tổ quốc. Vũ khí Nga là 1 lựa chọn số 1 của Việt nam ta. Thật vui mừng khi các nhà hoặch định chiến lược Quốc phòng Việt Nam chọn mua Tầu ngầm lớp "Kilo" vì đây là lớp tầu ngầm hoạt động êm nhất thế giới, với  độ lặn tác chiến 300m, khả năng phát hiện mục tiêu cao hơn 2,5 lần các tầu ngầm cùng chủng loại khác. Tầu ngầm lớp "Kilo" mà ta sắp nhận sẽ là sát thủ của các tầu nổi, tầu ngầm của kẻ thù khi chúng cố tình xâm phạm hải giới của ta. 12 chiếc Máy bay Su-30MK2 mà Việt Nam ta đặt mua có khả năng tác chiến trên biển rất cao, chúng có khả năng mang tên lửa chống hạm "Yakhont" mà tôi vừa giới thiệu ở bài trên. Đây là những thông tin không mới nhưng làm cho mỗi người Việt Nam ta rất vui và rất tự tin. Với tổ hợp tên lửa Bastion mà ta mới nhập về tôi tin rằng hải phận của tổ quốc từ nay sẽ được giữ vững.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 08 Tháng Sáu, 2010, 05:53:17 AM
Anh Longtrec bất ngờ ngược với tôi khi biết Yakhont làm chung với Ấn Độ. Ở VN có thông tin về Brahmos là sản phẩm Nga-Ấn ngay từ đầu nhưng tôi không quan tâm tìm hiểu việc Nga cũng trang bị và tên Nga của nó là gì, nên giờ mới biết.

Theo http://en.wikipedia.org/wiki/BrahMos (http://en.wikipedia.org/wiki/BrahMos) tóm tắt quan hệ Nga-Ấn ở tên lửa này như sau:
BrahMos là tên lửa hành trình siêu thanh phóng được từ tầu ngầm, tầu nổi, máy bay hoặc mặt đất. Nó là sản phẩm liên doanh giữa Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ và NPO Mashinostroeyenia của Nga là các bên đã cùng lập nên Công ty THNN Không gian BrahMos.
BrahMos là ghép tên hai con sông đại diện cho hai quốc gia, Brahmaputra của Ấn Độ và Moskva của Nga.
Mặc dù Ấn Độ muốn BrahMos dựa trên tên lửa hành trình tầm trung mang tên P-700 Granit, nhưng Nga phải chọn loại tên lửa tầm ngắn hơn P-800 Oniks để phù hợp với hạn chế MTCR mà Nga tham gia ký kết. Phần động cơ đẩy dựa trên tên lửa của Nga và phần dẫn được phát triển bởi Công ty BrahMos.

Như vậy rất có thể tên lửa Nga vẫn hoàn toàn là của Nga, còn BrahMos thì "phần cứng" của Nga, "phần mềm" của Ấn và chỉ dùng cho Ấn Độ? Hình thức chúng giống nhau thôi.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Sáu, 2010, 09:18:27 PM
TÊN LỬA HÀNH TRÌNH CHỐNG HẠM P-700 "GRANIT".

Tổ hợp tên lửa hành trình tầm xa chống hạm P-700 " Granit" được thiết kế để trang bị trên tầu nổi, tầu ngầm với nhiệm vụ tiêu diệt 1 hoặc nhóm tầu nổi của đối phương (khối NATO). Tổ hợp tên lửa tầm xa chống hạm P-700 "Granit" được phát triển bởi Viện khoa học-Thiết kế cùng nhà máy cơ khí chế tạo dưới sự lãnh đạo của giám đốc thiết kế Vladimir Chenomei. Tổ hợp tên lửa chống hạm P-700 với tên lửa 3M-45 mà phương Tây gọi là " SS-N-19" ShipWreck.
 
 Đề án tên lửa chống hạm tầm xa P-700 "Granit" được tiến hành từ đầu những năm 1969. Năm 1979 đã có cuộc thử nghiệm quốc gia với tổ hợp tên lửa P-700 "Granit". Cuộc thử nghiệm ban đầu được tiến hành trên giá phóng đặt trên bờ, sau đó là giá phóng trên mũi tuần dương hạm "KIPOV"  và cuối cùng là trên tầu ngầm. Các cuộc thử nghiệm tổ hợp tên lửa P-700 kết thúc vào năm 1983. Ngày 12/3/1983 theo quyết định của chính phủ Liên Xô, tổ hợp tên lửa hành trình tầm xa chống hạm P-700 " Granit" được tiếp nhận và đưa vào trang bị cho lực lượng Hải quân Xô Viết.
 
 Trong quá trình tạo ra tổ hợp tên lửa P-700 có sự hợp tác rất lớn giữa các cơ quan (Đã có gần 20 viện nghiên cứu- thực nghiệm, cùng nhiều tập thể cán bộ khoa học, viện sỹ viện hàn lâm, nhà thiết kế cùng hợp tác thực hiện đề án). Giải pháp thiết kế tổ hợp tên lửa P-700 "Granit" trang bị cho tầu nổi, tầu ngầm được đánh giá cao do tính tác chiến hiệu quả, giá thành và thời gian thực hiện khả thi. Trên cơ sở phân tích đòi hỏi của tổ hợp tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa 3M-45 được đánh giá là có khả năng giải quyết mọi nhiệm vụ tác chiến trên biển.
 
 Tổ hợp tên lửa hành trình tầm xa chống hạm P-700 "Granit" được phát triển để tấn công các tầu nổi của đối phương từ cự li rất lớn. Vấn đề nổi lên là quản lý cơ sở dữ liệu mục tiêu và xử lý dữ liệu thế nào. Với qui mô toàn cầu, nhiệm vụ của tên lửa chỉ có thể thực hiện trong trường hợp có sự giúp đỡ của các thiết bị vệ tinh. Cơ sở lý luận để xây dựng hệ thống vệ tinh không gian:Tham số, quĩ đạo , vị trí giữa các vệ tinh tương hỗ trong quĩ đạo  ...vv, được viện sỹ M.V keldysha trực tiếp giải quyết. Hệ thống bao gồm các vệ tinh địa tĩnh và vệ tinh tình báo. Thông tin về mục tiêu vệ tinh phát hiện được truyền trực tiếp cho radar gắn trên tên lửa hoặc trạm chỉ huy mặt đất.
 
 Vấn đề thứ 2 là lựa chọn hệ thống điều khiển cho tổ hợp tên lửa chống hạm. Trên cơ sở dùng 3 hệ thống máy tính công suất mạnh, sử dụng nhiều kênh thông tin giúp cho việc sử lý mục tiêu dẫn bắn cho tên lửa 1 cách chính xác trong điều kiện có nhiễu động phức tạp. Hệ thống điều khiển cho tổ hợp tên lửa phải xác định chính xác được mục tiêu cần diệt trong mọi nền nhiễu động, đó là yêu cầu tiên quyết. Việc tạo ra hệ thống điều khiển tổ hợp tên lửa P-700 "Granit" do các nhà bác học, thiết kế thuộc viện nghiên cứu TW. Lãnh đạo viện là anh hùng lao động, Viện sỹ viện hàn lâm người được thưởng huân chương  Lenin .
 
 Tên lửa 3M-45(P-700) có quỹ đạo bay thích hợp, tùy thuộc vào địa hình mà nó tác chiến như trên biển, trên không vv... Tốc độ tối đa của tên lửa tương ứng M=2,5 (tầm cao) và M=1,5 ( tầm thấp). Tổ hợp tên lửa được hỗ trợ bắn 1 quả hoặc bắn loạt cho toàn bộ cơ số tên lửa tham gia tác chiến. Với sự phân bổ vị trí tên lửa trong không gian hợp lý cho phép thực hiện tấn công 1 tầu đối phương trên nguyên tắc " 1 tên lửa-1 tầu" hoặc " 1 loạt tên lửa với 1 nhóm tầu".
 
 Trong hành trình phóng loạt tên lửa 3M-45(P-700), 1 tên lửa thực hiện vai trò như 1 "trinh sát" bay ở quỹ đạo cao tối đa hóa nắm bắt mục tiêu. Trong khi đó 1 tên lửa khác bay ở quỹ đạo thấp. trong quá trình bay 2 tên lửa sẽ tự động trao đổi thông tin về mục tiêu. Trong trường hợp tên lửa "Trinh sát" bị tên lửa đánh chặn đối phương bắn hạ, tên lửa kia lập tức tự động cập nhật thông tin và tiếp nhận chức năng của tên lửa kia.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-50.jpg)

Quả tên lửa 3M-45 ( P-700)
(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-38.jpg)

Tổ hợp tên lửa P-700 " Granit" đặt trên tầu nổi.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/4-35.jpg)

Tên lửa 3M-45 (P-700) được phóng ra từ tầu ngầm nguyên tử đề án 949.
Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 09 Tháng Sáu, 2010, 02:35:22 PM
Tổ hợp tên lửa có điều khiển trang bị trên xe tăng 9К119 (9К119М) «Phản xạ» 1985: Комплекс управляемого танкового вооружения 9К119 (9К119М) «Рефлекс» 1985.
=============
Bài viết sử dụng tư liệu; hình ảnh từ các trang btvt.narod.ru ;rbase.new-factoria.ru ; wikipedia Nga
Rất cảm ơn anh Long ; bác dongadoan đã tham gia góp ý cho bài viết  ;D
=============
Tổ hợp vũ khí có diều khiển 9К119«Рефлекс» 9K119 "Reflex" được thiết kế để bắn hiệu quả từ pháo chính của xe tăng tên lửa có điều khiển để tiêu diệt xe tăng (kể cả có trang bị giáp phản ứng nổ) và xe bọc thép đối phương ; cũng như các mục tiêu nhỏ (như công sự …) khi đang đứng yên hoặc di chuyển với vận tốc 70km/h ở khoảng cách 5000m ; các mục tiêu bay có độ cao và vận tốc thấp ; hoặc các mục tiêu nổi nhỏ ; di động chậm trên mặt nước
(http://c.upanh.com/upload/7/878/VA0.12091822_63696_1.jpg)
Xe T-90s ; 1 trong những loại xe tăng của Nga được trang bị tổ hợp 9K119


Tổ hợp được thiết kế bởi viện thiết kế Tula ; được thử nghiệm thành công vào năm 1985 sau đó nó được chấp nhận đưa vào trang bị .Các phiên bản hiện đại hóa của nó 9K119M “Invar” được chấp nhận vào năm 1992 ; còn 9K119M1 “InvarM” là vào khoảng nửa sau những năm 90

Dựa vào kinh nghiệm thu được về kĩ thuật tên lửa và thiết kế mạch trong 1 thập kỉ ; từ khi bắt đầu phát triển “Кобре” (Cobra) ; những nhà thiết kế của viện Tula đã làm giảm đáng kể khối lượng và kích thước của loại tên lửa mới ; đưa nó lọt vào trong loại đạn nổ mảnh qui ước 3VOF26 cho pháo 125 mm. Bây giờ ; người ta không cần chia tên lửa làm 2 khối nữa ; và kéo theo ; tránh được các vấn đề phiền toái gây ra do chúng tự nối vào nhau.Tổ hợp mới này có thể được sử dụng trên các xe tăng thế hệ thứ 4 ; bất kể việc chúng sử dụng hệ thống nạp đạn tự động

Việc hiện đại hóa tổ hợp 9K119 gần như đồng thời với việc tổ hợp này được đưa vào trang bị.Kết quả là tổ hợp có tên lửa gắn đầu đạn xuyên lõm tandem mới.Các nhà thiết kế rất thành công ; khả năng chiến đấu của tổ hợp tăng lên nhưng không có sự thay đổi nào về khối lượng và thể tích bằng việc sử dụng đạn ZUBK20 thay vì ZUBK14 trước đây.Tổ hợp được nâng cấp này chính là 9K119M.

Hiện nay ; nó là trang bị tiêu chuẩn trên các xe tăng T-80U T-80UD, T-84, T-72AG, T-90 .Nó hiện cũng đang được chào bán xuất khẩu .

Việc trang bị các tổ hợp Reflex-M dùng đạn Invar và Invar-M trên các xe tăng chủ lực đã cải thiện rất nhiều khả năng hỏa lực của xe ; đó là khai hỏa ngoài tầm bắn của xe đối phương (5000m) .Người ta đã thử mô phỏng các cuộc đấu tăng giữa t-90 và xe m1-a1 của Mĩ ; với bất kì chiến thuật nào ; khi cự ly của 2 bên rút xuống từ 5000 xuống 2000-2500m ; T-90 diệt 50 đến 60% lực lượng đối phương .

Xem video trên youtube cảnh bắn tên lửa 9K119M/9M119M Refleks-M
(http://www.youtube.com/watch?v=MC8e5KT8IDg)
Ở phương tây ; nó có tên mã  AT-11 "Sniper" (9K119M - AT-11 "Sniper-B").

Cấu trúc

Tổ hợp vũ khí có điều khiển 9К119 gồm

Tên lửa có điều khiển 9M119 ; đạn ZUBK14

Khối thông tin 9S516 ;  Thiết bị ngắm-đo xa-dẫn bắn 1A45T "Irtysh"

Khối tự động 9S517;

Bộ biến áp 9S831;

Các phụ tùng ; phụ kiện kiểm tra khác

(http://c.upanh.com/upload/7/879/LN0.12092008_63696_1.jpg)
Ảnh:từ trên xuống dưới ; tên lửa 9M119 ; thiết bị phóng 9Kh949 ; đạn ZUBK14  ??? của tổ hợp Reflex

(http://c.upanh.com//upload/7/878/3L0.12091812_63696_1.jpg)
Ảnh :Thiết bị ngắm-đo xa-dẫn bắn 1A45T "Irtysh"Việc bảo trì ; kiểm tra khối thông tin 9S516 và bộ biến áp 9S831 được thực hiện bởi thiết bị 9V940M ; 9V929 . Khối thông tin 9S516 được đảm bảo bằng bộ thiết bị 9V982.Tất cả các thiết bị kiểm tra đều nằm trong 1 máy kiểm tra chung.Riêng các đạn  ZUBK20 ; ZUBK20M của các tổ hợp 9K119M không cần kiểm tra ; bảo trì trong khi cất trong kho ; hoặc  khi sử dụng.

Các viên đạn chứa tên lửa được thiết kế để bắn từ pháo nòng trơn 2A46M ; khi đứng yên ; dừng ngắn ; hoặc vận động với vận tốc khoảng 30km/h; bất kể ngày đêm.Riêng viên đạn ZUBK14 (ZUBK20 với 9M119M) khi bắn sẽ được chia làm 2 phần tên lửa 9M119 và thiết bị phóng 9Kh949 ; kích thước phụ thuộc vào vỏ đạn với liều phóng của đạn thường. Các hạn chế về quá tải không cho phép người ta nhồi thuốc phóng vào thiết bị phóng ; 1 phần lớn chiều dài của nó là 1 lò xo nạp gắn với 1 khay .Sự có mặt của 1 phần thể tích rỗng ảnh hưởng rất lớn đến thuật phóng trong ; khi tên lửa rời nòng súng ; làm giảm giá trị quá tải cực đại.

Tên lửa 9M119 sử dụng sơ đồ khí động học kiểu con vịt ; sử dụng cánh lái mũi và các cánh phá ổn định ở sát phần đầu.(cánh phá ổn định khắc phục tình trạng tên lửa chấp hành lệnh điều khiển chậm)
(http://c.upanh.com/upload/7/896/CS0.12109251_63696_1.jpg)
Ảnh cấu tạo của tên lửa 9M119 : 1- cánh phá ổn định 2-Cánh lái mũi 3-Bộ truyền động cánh lái  4-Động cơ đẩy nhiên liệu rắn 5-Đầu đạn xuyên lõm (HEAT) 6-Cánh đuôi 7-Bộ thu bức xạ laze

Động cơ nhiên liệu rắn ở vị trí chính giữa ; phía trước nó là 2 vòi phun xiên (đi kèm với nó là một mức nhiễu chấp nhận được của laze với bộ thu bức xạ )  đảm bảo thay đổi áp suất vùng trung tâm là nhỏ nhất ; theo đó ; giữ cho các đặc tính khí động học của tên lửa gần như không đổi trong quá trình đốt nhiên liệu .Khi nổ ; luồng xuyên (của đầu đạn) đi theo trục của ống động cơ nhiên liệu rắn ; đảm bảo cho cáp điện kết nối các thiết bị phía trước với các phần tử lái ở đuôi và thiết bị thu bức xạ laze .

4 cánh điều khiển đuôi có hình ngũ giác ; chúng hơi cong theo chiều kim đồng hồ ; nếu nhìn từ mũi xuống đuôi tên lửa

Hệ thống dẫn bắn cho tên lửa là bán tự động ; sử dụng bức xạ laze.Chùm laze sẽ chiếu thẳng vào mục tiêu sẽ được thu vào bộ thu bức xạ laze trên tên lửa vốn được bố trí đối diện với mục tiêu ; đảm bảo khả năng kháng nhiễu rất cao cho tổ hợp

Bảng đặc tính kĩ thuật
(http://c.upanh.com/upload/7/922/CS0.12135315_63696_1.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 09 Tháng Sáu, 2010, 11:41:06 PM
 Tiếp theo bài (TÊN LỬA HÀNH TRÌNH CHỐNG HẠM P-700 "GRANIT")

Tên lửa 3M-45(P-700) có khả năng tự phân bổ, phân loại mục tiêu, xác định mục tiêu quan trọng nhất để lựa chọn chiến thuật tấn công và thực hiện lệnh mà nó đã nhận. Để loại bỏ những thiếu sót khi tên lửa đã được phóng đi, trong hệ thống máy tính quản lý (Máy chủ) đã cập nhật những số liệu các chủng loại tầu hiện có trên thế giới. Ngoài ra trong máy tính kỹ thuật số (БЦВМ-бортовая цифровая вычислительная машина ) còn cài đặt các nhiệm vụ chiến thuật thông tin, ví dụ như : Phân loại tầu, cho phép tên lửa tấn công mục tiêu nào trước tiên, và mục tiêu nào kế tiếp, tầu sân bay, tầu vận tải hay nhóm đổ bộ.
 
 Trong máy tính kỹ thuật số (БЦВМ) còn cài đặt chương trình để chống lại các phương tiện chiến tranh điện tử của đối phương, đặc biệt là các biện pháp gây nhiễu-Đánh lừa làm cho tên lửa đi chệch mục tiêu.
 
 3M-45(P-700) có động cơ  phản lực turbo KR-93 ( Động cơ được phát triển  bởi phòng thiết kế (КБ-конструкторское бюро) nhà máy chế tạo động cơ thuộc thành phố UFA dưới sự lãnh đạo của giám đốc thiết kế  Sergei Gavrilov). Với mẫu động cơ cho tên lửa 3M-45(P-700) cải tiến có tốc độ siêu thanh sử dụng động cơ 4D04 (Đạt tốc độ 4M). Đây là động cơ được phát triển bởi phòng thiết kế thực nghiệm 670 (OKБ 670-опытно-конструкторское бюро). Với động cơ cho tên lửa 3M-45(P-700) trang bị trên tầu ngầm được sử dụng nguyên liệu rắn, động cơ gia tốc được gắn ở phần đuôi tên lửa.

 Trong cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa P-700 "Granit" trên tầu ngầm nguyên tử thuộc đề án 949A các ý kiến của các chuyên gia hàng đầu về tên lửa chống hạm  đều khẳng định: Trên thế giới chưa có 1 loại tên lửa đánh chặn nào có khả năng bắn hạ tên lửa SM-233  với động cơ 4D04 phóng đi từ tầu ngầm hạt nhân(Có tốc độ 4M).
 
 Tổ hợp tên lửa chống hạm P-700 "Granit" được trang bị cho 12 tầu ngầm nguyên tử đề án 949A loại "Antey" mỗi tầu 24 tên lửa. Tổ hợp tên lửa chống hạm P-700 "Granit" mang đầu đạn hạt nhân theo đề án 1144 được trang bị trên 4 tuần dương hạm ví dụ như tuần dương hạm "Peter Đại đế" trang bị 20 tên lửa SM-233( phiên bản cải tiến để mang đầu đạn hạt nhân) có góc bắn (Góc tầm) 60o. Ngoài ra tổ hợp tên lửa "Granit" còn trang bị(12 tên lửa) trên tầu sân bay hạng nặng "Kuznetsov" theo đề án 1143,5.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-40.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-52.jpg)

Phóng tên lửa chống hạm từ tổ hợp "Granit" từ tầu sân bay hạng nặng " Đô đốc Kuznetsov".


Thông số kỹ thuật:

-Tầm bắn : 600km.
-Tốc độ bay : 2,5M.
-Chiều dài tên lửa : 19,5m.
-Đường kính tên lửa chỗ lớn nhất: 0,88m.
-Sải cánh : 2,6m.
-Trọng lượng tên lửa trước lúc phóng : 7000kg.
-Đầu đạn hạt nhân tên lửa có thể mang: 500KT.
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: rongxanh trong 10 Tháng Sáu, 2010, 02:12:00 PM
Một số hình ảnh P700 trên tàu ngầm Dự án 949 / 949A ("Granit" / "Antey") - tên theo NATO: Oscar.

Nguồn: www.militaryphotos.net

(http://img15.imageshack.us/img15/5371/gxaw6ps250c95bee7e66ffc.jpg)

(http://img204.imageshack.us/img204/7954/gxavxri250c95bee7e66ffc.jpg)

(http://img180.imageshack.us/img180/2343/gxavrqr250c95bee7e66ffc.jpg)

(http://img704.imageshack.us/img704/7701/2797092790077731724ouxf.jpg)

(http://img408.imageshack.us/img408/4365/2457837530077731724ktbk.jpg)

(http://img442.imageshack.us/img442/2655/94909.jpg)Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 10 Tháng Sáu, 2010, 11:37:33 PM
  Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К121 «Cơn lốc» 1992: Противотанковый комплекс 9К121 «Вихрь» 1992.
===========
Bài viết sử dụng tư liêu từ trang rbase.new-factoria.ru ; btvt.narod.ru ; wikipedia Nga
Trong bài viết có thể còn sạn ; mong mọi người góp ý để bài được hoàn chỉnh hơn  ;D
===========
(http://c.upanh.com/upload/7/987/CS0.12200149_63696_1.jpg)
Ảnh : từ trên xuống dưới tên lửa 9A4172 trong ống phóng ; tên lửa 9A4172 với đầu đạn xuyên lõm-nổ mảnh

Tổ hợp tên lửa chống tăng đặt trên máy bay 9К121 «Вихрь» (9K121 Vikhr) được thiết kế để  tiêu điệt các loại xe tăng ; xe thiết giáp (kể cả chúng được trang bị giáp phản ứng nổ) ; các mục tiêu bay tầm thấp với tốc độ lên đến 800 km/h

Việc thiết kế tổ hợp được bắt đầu từ năm 1980; do Viện thiết kế công cụ (tổ chức thiết kế Точность )dưới sự chỉ đạo của giám đốc thiết kế A. Shipunov .Nó được ra mắt vào năm 1992.

Vào năm 2000 ; nó được trang bị cho máy bay tấn công chống tăng Su-25T (Su-25TM, Su-39, 16 quả chia đều cho 2 thiết bị phóng APU-8 ) ; hoặc trực thăng tấn công Ka-50 “cá mập đen” (12 quả treo trên 2 thiết bị phóng APU-6)

(http://c.upanh.com/upload/7/987/CS0.12199985_63696_1.jpg)
Ảnh :Ka-50 trang bị tổ hợp Vikhr

(http://c.upanh.com/upload/7/987/SC0.12199982_63696_1.jpg)
Ảnh :Su-25T trang bị tổ hợp Vikhr


Chính vì giá treo ngoài này ; người ta đã xác định phải giới hạn đường kính thân của tên lửa .Bởi vậy nên tên lửa có độ dài kỷ lục.Điều này góp phần làm giảm lực cản khí động ; và như vậy ; đảm bảo các tính năng kĩ thuật yêu cầu về tốc độ cũng như tầm xa của tên lửa

Năm 1992 ; tại triển lãm Farnborough ; lần đầu tiên ra mắt phiên bản cải tiến Vikhr-M.Nhằm mở rộng phạm vi sử dụng tổ hợp ; người ta tiếp tục hiện đại hóa tổ hợp ; nhằm đưa nó lên xe chiến đấu bộ binh bmp-3 ; hoặc thậm chí cả xe jeep.Hiện nay ; người ta đang đưa nó trang bị cho cả trực thăng Ka-52 ; Mi-28N ; các thiết bị đi kèm đảm bảo cho tổ hợp hoạt động mọi điều kiện thời tiết ; ngày và đêm ; đồng thời đồng bộ hóa tổ hợp với các tên lửa mới phát triển vào những năm 90 như 9M227 ; 9M227O- 1 sử dụng laze dẫn đường ; hoặc các tên lửa sử dụng nguyên lý “ngắm-bắn” như 9M227M1, 9M227F, 9M227O-2 dùng hồng ngoại dẫn bắn; hoặc tên lửa “bắn-quên” như 9M227M2 dùng radar thụ động .Các loại tên lửa mới này sẽ có tầm xa khoảng 12-14 km ; vận tốc sẽ cao hơn chút ít

Ngoài ra cũng có 1 phiên bản tổ hợp đặt trên tàu Vikhr-K ; gồm 1 pháo 30mm AK-306 ; 4 tên lửa chống tăng có điều khiển Vikhr với tầm bắn lên đến 10km . Vikhr-K thường được trang bị trên các tàu tuần tra .

Ở phương tây ; tổ hợp Vikhr có tên mã AT-16 Scallion.

Cấu tạo

Tên lửa siêu âm dẫn bắn bằng laze 9A4172

Hệ thống giám sát-dẫn bắn ngày/đêm I -251 Shkval

Thiết bị phóng đặt trên máy bay APU-8 hoặc APU-6

(http://c.upanh.com/upload/7/987/VZ0.12199983_63696_1.jpg)
Ảnh minh họa tên lửa 9A4172

Tổ hợp cho phép bắn đơn hoặc bắn loạt 2 tên lửa .Với vận tốc siêu âm của tên lửa (610m/s) trực thăng sẽ ít nguy hiểm hơn khi tấn công và cho phép tiêu diệt nhiều mục tiêu một lúc.Tên lửa bay hết tầm xa (4km) khoảng 9s.Để so sánh ; ta lấy ví dụ tên lửa chống tăng phóng từ trực thăng mạnh nhất của Mĩ AGM-114K có vận tốc cận âm ; bay hết quãng đường tương tự trong 15s.

Tên lửa có sơ đồ khí động học kiểu “con vịt”; với các cánh hình cung có thể gập lại được.Khi bay ; tên lửa tự quay theo trục của nó.Phần đầu tên lửa có đầu đạn tandem HEAT ;bộ truyền động cánh lái khí động kiểu đóng ; cửa đón gió trước ; 4 cánh lái mũi (được bật ra khỏi các hốc chứa khi tên lửa được phóng). Cũng tại phần đầu tên lửa là ngòi nổ cận đích để tăng tính hiệu quả của tên lửa với các mục tiêu bay.Phía sau nữa là đầu đạn nổ mảnh tập trung .Tiếp nữa là buồng chứa nhiên liệu của động cơ đẩy chính ; động cơ đẩy với 2 vòi phun chéo ; thiết bị điều khiển và bộ thu bức xạ laze.

Khi ở trong ống phóng ; thân tên lửa được khớp rất khít ; 4 cánh lái hình lục giác dược mở bằng cơ cấu cơ khí hình chữ X ; nhìn từ phía đầu tên lửa chúng cong theo chiều kim đồng hồ

Tên lửa được dẫn bắn bằng hệ thống giám sát-dẫn bắn tự động ngày đêm .Khi đến gần vùng có mục tiêu ; phối hợp với việc định vị mục tiêu từ máy tính điện tử tốc độ cao trên trực thăng; ở khoảng cách 12 km ; chế độ quét TV tự động được bật để quét vùng.Khi phát hiện ảnh mục tiêu trên màn hình ; phi công hướng trực thăng về phía đó ; “đóng khung” mục tiêu trong thiết bị giám sát-dẫn bắn ; và nhấn nút theo dõi mục tiêu tự động.Thiết bị giám sát-dẫn bắn sẽ chuyển sang chế độ theo dõi mục tiêu tự động ; và khi trực thăng vào vùng tác chiến hiệu quả của tên lửa ; sẽ tự động phóng tên lửa.Nếu mục tiêu bị che khuất ; thiết bị giám sát mất mục tiêu ; phi công phải lấy lại mục tiêu từ đầu.Khi phóng ; trực thăng được cơ động +-35 độ góc ngang và +5  đến -80 độ góc lên/xuống.

Tên lửa phóng ra khỏi ống phóng bằng 1 liều phóng phụ

Việc dẫn bắn bằng laze kết hợp với hệ thống theo dõi mục tiêu tự động đảm bảo xác suất diệt mục tiêu cao ; gần như không phụ thuộc khoảng cách.Cường độ tia laze dẫn bắn rất nhỏ ; chỉ bằng 1 phần mười ngưỡng cảnh báo của các hệ thống cảnh báo chiếu xạ laser của nước ngoài ; đảm bảo tính bí mật của tổ hợp khi thực hành bắn.Xác suất tiêu diệt các mục tiêu nhỏ ; đang di chuyển ; thuộc lớp xe tăng của tổ hợp Vikhr là 80%

Việc cất giữ ; vận chuyển ; thực hành bắn tên lửa đều sử dụng ống phóng .Nó đảm bảo tuổi thọ tên lửa khi niêm cất trong kho lên đến 10 năm

Với công nghệ đặc biệt ; đầu đạn xuyên lõm-nổ mảnh của tên lửa 9A4172 có thể xuyên thủng (kể cả có hỗ trợ của giáp phản ứng nổ) của hầu hết các xe tăng hiện đại từ bất kì góc tấn công nào.Sức xuyên giáp tối đa là 1000mm.

Bảng tính năng kĩ thuật
(http://c.upanh.com/upload/7/989/CS0.12202267_63696_1.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 12 Tháng Sáu, 2010, 02:11:39 AM
TÊN LỬA CHỐNG HẠM TỔNG HỢP 3M51(ALPHA) 1993 - Универсальная противокорабельная ракета 3М-51 (Альфа) 1993.

Tên lửa 3M51"Alpha" được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại tầu nổi, trong điều kiện chúng được trang bị hỏa lực tấn công và đối phó mạnh, với sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống vô tuyến điện. Tên lửa 3M51"Alpha" có thể được lắp đặt trên tầu chiến, tầu ngầm hoặc máy bay. Tên lửa 3M51"Alpha" được phát triển MKБ (машиностроительное конструкторское бюро - Phòng thiết kế nhà máy chế tạo máy mang tên " Người cải tiến" thành phố Ekaterinbyrg). Tên lửa 3M51"Alpha" lần đầu được trưng bày tại triển lãm vũ khí Abu-Dhibi năm 1993, và cùng năm nó lại tiếp tục được đưa ra giới thiệu tại triển lãm vũ khí "Maks" tại Zhukovsky. Phương Tây giọi tên lửa tên lửa 3M51"Alpha" là : " SS-N-27 "Klub".
 
 Tên lửa 3M51"Alpha" trang bị trên tầu nổi hoạt động theo 3 chu trình. Chu trình 1: Khởi động-phóng : Cung cấp cho tên lửa lấy đà và phóng (Giai đoạn này nếu tên lửa lắp đặt trên máy bay sẽ không có). Chu trình này tên lửa được cung cấp năng lượng bởi 1 động cơ sử dụng nhiên liệu rắn. Chu trình 2 : Tên lửa bay trong quỹ đạo, cung cấp năng lượng cho hành trình của tên lửa là động cơ turbo 2 trục khuỷu (TДД-турбореактивный двигатель двухвальный) R95-300( RDK-300) được phát triển bởi phòng thiết kế " Liên minh". Chu trình 3: Tác chiến, lúc này tên lửa đang bay với tốc độ siêu âm (Khoảng 3M) để chọc thủng lưới phòng không của đối phương với các tên lửa đánh chặn tầm ngắn. Phiên bản tên lửa chống hạm tổng hợp 3M51 trang bị trên tầu nổi có thể được phóng từ giàn phóng thẳng đứng hoặc nằm nghiêng.
 
 Sau khi tên lửa 3M51 được phóng đi, khi tên lửa đạt độ cao 150m bắt đầu xảy ra quá trình tách xuất phát, chuyển sang tăng tốc. Cửa lấy khí  ở đầu tên lửa bắt đầu mở, tên lửa phát động chu trình 2 bởi sự làm việc của động cơ phản lực không khí. Cánh tên lửa mở ra, lúc này tên lửa hạ thấp độ cao ( khoảng 10-15m cách mặt nước biển). Sau khi tên lửa được phóng lên và bay vào quỹ đạo tên lửa bay với tốc độ siêu âm. Khi cách mục tiêu khoảng 30-40km tên lửa bay theo kiểu "Quả đồi" có nghĩa là uốn lượn như sóng. Sau khi nắm bắt được mục tiêu tên lửa tự động tăng tốc với sự trợ giúp của  máy gia tốc sử dụng nhiên liệu rắn. tên lửa bay tới gần mục tiêu tự động hạ thấp độ cao (3-5m) và di chuyển theo hình chữ chi, mục đích vượt qua  xác suất đánh chặn của tên lửa đối phương. Hệ thống điều khiển tên lửa có khả năng chọn phương án tấn công cho tên lửa 1 cách tốt nhất. Ngoài ra để tấn công 1 nhóm tầu nổi, có thể phóng 1 loạt tên lửa 3m51 "Alpha" từ nhiều hướng, mà mục tiêu chụm ở 1 điểm.
 
 Ra đa dẫn đường tìm diệt mục tiêu  (APГ54 ), được phát triển bởi Cty " Radar-MMC" thành phố St-Pertersbyrg. Chiều dài của rada APГ54 là :54-70cm, đường kính của rada là 42cm, trọng lượng 40kg. Rada có khả năng kháng nhiễu cao và hoạt động tốt khi có sóng cấp 5-6 trên biển.
 Tên lửa 3M51"Alpha" phiên bản xuất khẩu : "Alpha" kor.
 Tên lửa 3M51 "Alpha" thường được trang bị trên máy bay có khả năng tác chiến trên biển như : Su 27, Su 30MK2, Su 33, Su 37.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-41.jpg)

Tên lửa 3M51 "Alpha" trang bị trên máy bay.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: saruman trong 12 Tháng Sáu, 2010, 06:12:04 PM
Bác Long xem lại hộ cái. Theo em khi nói về tốc độ tên lửa thì M là chỉ Mach - vận tốc âm thanh trên cạn (340 m/s) chứ không phải Mile - dặm


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 13 Tháng Sáu, 2010, 03:45:32 PM
TÊN LỬA CHỐNG HẠM CÓ CÁNH P-500 " BAZAL" (4K80) - Крылатая противокорабельная ракета П-500 “Базальт” (4К80) Tên lửa chống hạm có cánh P-500 " Bazalt" (4k80) được phát triển bởi OKБ-52 ( опытно-конструкторское бюро - Phòng thiết kế thực nghiệm số 52), theo quyết định SM 250-89 ký ngày 28/2/1963. Tên lửa P-500 được chế tạo để chống lại nhóm tầu nổi có kích cỡ, công suất lớn, trang bị hỏa lực mạnh như : Tuần dương hạm, tầu sân bay. Tên lửa P-500 được sản xuất để trang bị cho tầu nổi và tầu ngầm.

  Phác thảo đề án tên lửa chống hạm có cánh P-500 "Bazalt" (4k80) được hoàn thành tháng 12/1963.
 
 Giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm tên lửa P-500 được tiến hành tại bãi thử SM-49 Nenoksa từ tháng 10/1969 đến tháng 10/1970.
 
 Năm 1975 tên lửa P-500 được tiếp nhận trang bị cho tầu ngầm hạt nhân theo đề án 675 ( Đây là đề án thay thế tên lửa P-6 bằng tên lửa P-500).
 
 Năm 1977 tên lửa P-500 được tiếp nhận trang bị đầu tiên cho tuần dương hạm "Kiev" theo đề án 1143. Có 3 tuần dương hạm trong đề án này được trang bị tên lửa chống hạm có cánh P-500 "Bazalt" với 4 ống phóng kép SM-24 với 8 tên lửa P-500 (trực chiến) và 8 tên lửa P-500 (Dự trữ chiến đấu).
 
 Tuần dương hạm thứ 4 được trang bị P-500 theo đề án 1143.4 là "Đô đốc Gorshkov" ( Đề án nâng cấp từ đề án 1143) trang bị 6 ống phóng kép SM-241 với 12 tên lửa.
 
 Tên lửa chống hạm có cánh P-500 được đưa vào trang bị cho lực lượng Hải quân Xô viết với những giai đoạn sau: Tuần dương "Kiev" được trang bị tháng 12/1975. Tuần dương " Misnk " được trang bị tháng 9/1978. Tuần dương  "Novorossisk" được trang bị tháng 8/1978 và cuối cùng là tuần dương" Đô đốc Gorshkov" được trang bị 12/1987.

  Động cơ cho tên lửa P-500 được phát triển từ động cơ được lắp cho tên lửa P-6 trước đó nhưng có công suất đẩy lớn hơn nhiều. Đây là động cơ phản lực không khí Turbo KR-17-300 được phát triển bởi OKБ ГКАТ( опытно-конструкторское бюро - Phòng thiết kế thực nghiệm ) năm 1965. Sau này OKБ-670 ( Phòng thiết kế thực nghiệm 670) nghiên cứu phát triển tên lửa P-500 thành phiên bản P-500P theo đề án СПВРД (сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель - Tên lửa siêu thanh động cơ phản lực không khí)  .
 
 Thiết bị phóng cho tên lửa P-500 được phát triển bởi phòng thiết kế đặc biệt nhà máy chế tạo máy tại Leningrag dưới sự lãnh đạo của giám đốc thiết kế Chernetsky.

 Tên lửa P-500 được trang bị trên tuần dương "Vinh quang" theo đề án 1164 năm 1982. Đề án được phát triển bởi phòng nghiên cứu thực hiện đề án phía bắc giám đốc phụ trách đề án A.K Perkov. Đây là 1 đề án trang bị tên lửa P-500 có liên hạn bảo quản rất cao đến 16 năm không cần bảo dưỡng.
 
 Phương tây gọi tên lửa P-500 là : "SS-N-12" Sandbox.


Tính năng kỹ thuật tên lửa P-500 :


- Tầm bắn : 500km.
-Tốc độ: 2-2,5M.
-Chiều dài tên lửa :  11,7m.
-Đường kính lớn nhất của tên lửa : 0,88m.
-Sải cánh : 2,1m.
-Trọng lượng trước khi phóng: 4800kg.
-Trọng lượng phần tác chiến (đầu đạn): 500kg.
  Tên lửa có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/13-5.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/14-2.jpg)

Tên lửa P-500.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/11-9.jpg)

Tên lửa P-500 trang bị trên một trong những tuần dương đề án 1143.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 13 Tháng Sáu, 2010, 04:01:34 PM
THÊM 1 SỐ HÌNH ẢNH VỀ TÊN LỬA P-500 " BAZALT".(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/22-3.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/23.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/24.jpg)

Phần đuôi tên lửa P-500.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/25.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/26.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 14 Tháng Sáu, 2010, 09:18:04 PM
Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển 9K113 Sturm-C «Tiến công-C» 1979: Противотанковый комплекс «Штурм-С» 1979.
==============
Bài viết sử dụng tư liệu từ trang rbase.new-factoria.ru
Cảm ơn anh Long đã góp ý cho bài viết  ;D
==============
Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển 9K113 Sturm-C được thiết kế để tiêu diệt xe tăng ; xe bọc thép chở quân (APC) ; cũng như các mục tiêu kiên cố xác định khác .Người ta đã tiến hành hợp nhất hai tổ hợp Sturm-S (phóng từ mặt đất) và Sturm-V (phóng từ máy bay) để tạo ra 9K113 Sturm-C ; nó là tổ hợp đầu tiên được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển với tốc độ siêu âm .Tổ hợp được thiết kế kiểu mô-đun nên có thể dễ dàng trang bị nó cho các xe chiến đấu bộ binh ; các xe bọc thép chở quân ; xe tăng và trực thăng của Nga cũng như nước ngoài .Tổ hợp sử dụng hệ thống dẫn bắn bán tự động ; tên lửa được điều khiển bằng lệnh truyền qua sóng radio.Khoa học tiên tiến và các giải pháp kĩ thuật giúp cho việc thực hành bắn đạt hiệu suất trúng đích cao ; ngay cả khi đối phương có các phản ứng chủ động ; đó là khả năng kháng nhiễu mạnh của tổ hợp ; bao gồm nhiễu tự nhiên ; nhiễu chủ động của sóng radio và các nhiều loại nhiễu khác nhau với hồng ngoại .

(http://c.upanh.com/upload/8/136/ZL0.12374808_63696_1.jpg)
Ảnh: Xe chiến đấu 9P149 trang bị tổ hợp Sturm-S

Tổ hợp được thiết kế từ giữa những năm 70 tại phòng thiết kế Kolomna .Các thử nghiệm được hoàn thành năm 78 ; đến năm 79 ; tổ hợp Sturm-C với tên lửa 9M114 được chấp nhận đưa vào trang bị 1 phần cho quân đội và 1 số đơn vị tiền tuyến.1 dây chuyền sản xuất tên lửa đã được thiết lập ở nhà máy cơ khí Volsky

Việc nghiên cứu tăng cường khả năng chiến đấu của tổ hợp đã được bắt đầu ngay sau khi nó được đưa vào trang bị.Hướng cơ bản của việc hiện đại hóa đã được chọn ; là thiết kế 1 loại tên lửa mới có uy lực mạnh hơn .Đầu tiên ; loại tên lửa mới  có sức xuyên giáp cao (do được trang bị đầu đạn tandem HEAT-đạn xuyên lõm liều kép ) và tầm bắn cũng xa hơn.Đồng thời ; bên quân đội cũng yêu cầu tổ hợp có thể trang bị trên họ trực thăng Mi-24 và tổ hợp xe chiến đấu 9P149.Các yêu cầu trên đã gần như loại bỏ khả năng tăng chiều dài của tên lửa so với bản gốc.Tuy vậy người ta vẫn thiết kế thành công tên lửa 9M120 Ataka ; mà bản nâng cấp đầu tiên này đã được chấp nhận đưa vào trang bị năm 1985.Những điểm khác biệt cơ bản trong thiết kế loại tên lửa này là việc sử dụng loại động cơ mạnh hơn ; tăng tầm xa của tên lửa ; sử dụng đầu đạn tandem HEAT tăng sức xuyên giáp .Việc nâng cấp tổ hợp vẫn được tiếp tục ; kết quả là sự ra đời họ tên lửa mới 9M220 ; với hiệu suất chiến đấu tăng đáng kể .

Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển Sturm đã được xuất khẩu nhiều nước trên thế giới ; trong đó có các nước thuộc khối Vác-xa-va cũ ; Cuba, Angola, Zaire, Ấn Độ, Kuwait, Libya, Syria … Nó đã từng tham chiến ; và rất thành công tại Afghanistan, Chechnya, Angola, Ethiopia…

Cấu tạo

Trong tổ hợp Sturm-C có tên lửa có điều khiển đa nhiệm 9M114 với đạn xuyên lõm đơn tầng.Nó sử dụng sơ đồ khí động học kiểu “con vịt” .Ở khoang sau là các phần tử của bộ điều khiển tên lửa bằng lệnh truyền qua sóng radio. Ở phía cuối tên lửa ; sau động cơ chính là nguồn phát xạ hồng ngoại ; được thu bởi các phương tiện mặt đất hoặc các thiết bị trên máy bay để phục vụ cho hệ thống điều khiển bán tự động ; sau nữa là anten thu sóng radio.Trong trường hợp vận chuyển ; 4 cánh điều khiển sẽ bọc lấy khoang đuôi.Các cánh cong; trong bản vẽ là hình chữ nhật ; khi nhìn từ đầu tên lửa cong theo hình cung ; sẽ được mở ra bằng lò xo.Mặt phẳng chứa cánh điều khiển nghiêng góc 45 độ so với các tấm gia cố cánh ; và nghiêng góc 90 độ so với trục các vòi phun .Để làm giảm kích cỡ và khối lượng tên lửa ; các phần tử điều khiển được hoàn thành với sơ đồ đơn kênh.Động cơ chính của tên lửa là loại sử dụng nhiên liệu rắn có 2 chế độ ; đảm bảo cho tên lửa có vận tốc rất cao (đến 530 m/s)  .Lệnh điều khiển truyền từ mạch điều khiển trên tên lửa được chuyển tới khoang trước bằng cáp đặt trong ống ; đi qua trục dọc của buồng đốt tên lửa trong động cơ chính .Sức xuyên giáp của đầu đạn lên đến 650 mm

(http://c.upanh.com/upload/8/136/VZ0.12374875_63696_1.jpg)
Ảnh:tên lửa 9M114 Cocoon và “hậu duệ”
Từ trên xuống dưới :ống phóng tên lửa ; tên lửa 9M114 Cocoon ; tên lửa 9M120 Ataka

1 – chóp gió (làm giảm sức cản không khí) 2-đầu đạn xuyên lõm 3-cánh lái mũi 4-Bộ điều khiển cánh lái mũi 5-động cơ đẩy chính 6-hệ thống điều khiển 7-anten thu sóng radio 8-bộ phát xạ hồng ngoại

Ở phần sau của ống phóng tên lửa ; có đặt 1 động cơ tăng tốc-khởi động ; đặt riêng với tên lửa .Tên lửa 9M114 được giao từ nhà máy sản xuất và sử dụng trong quân đội trong 1 ống phóng bằng sợi thủy tinh .Cấu tạo của ống phóng đảm bảo tên lửa sẽ quay theo trục dọc của nó sau khi phóng.Ống phóng cũng làm tăng tuổi thọ của tên lửa ; lên đến 10 năm .Việc chuyển giao tên lửa được thực hiện bởi việc sử dụng 1 thùng chứa kỹ thuật đặc biệt có kích cỡ 1,93 x 0,33 x 0,73 m.Trong quá trình sản xuất hàng loạt ; họ tên lửa 9M114 liên tục được nâng cấp theo hướng nâng cao hiệu suất chiến đấu ; tầm xa ; khả năng kháng nhiễu …

Tổ hợp Sturm-C có thể được trang bị tên lửa 9M114F có đầu đạn nổ mạnh (HE).Điều này giúp cho tổ hợp có khả năng tiêu diệt sinh lực đối phương ; phá hủy công sự và các công trình kỹ thuật khác ; đặc biệt trong địa hình rừng núi.Cùng với sự xuất hiện của xe tăng trang bị giáp phản ứng nổ ; các nhà thiết kế đã tạo ra 1 đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thị trường vũ khí ; tên lửa 9M114M trang bị đầu đạn tandem.Phiên bảy này cũng được tăng đáng kể tầm xa;có khả năng tiêu diệt các xe tăng trang bị giáp phản ứng nổ   .

Hệ thống dẫn bắn cho tên lửa là bán tự động ; lệnh được truyền qua sóng radio ;tín hiệu bức xạ hồng ngoại được dùng để bám bắt .Việc đo lường tọa độ của tên lửa liên so với đường ngắm đến mục tiêu được thực hiện bởi bộ tìm hướng của thiết bị dẫn bắn.Bộ tìm hướng thu bức xạ hồng ngoại phát ra trên tên lửa thường được tích hợp luôn trên các thiết bị dẫn bắn trên trực thăng hoặc các phương tiện trên mặt đất khác.Khả năng kháng nhiễu cao của tổ hợp Sturm được đảm bảo bởi mẫu phát bức xạ rất hẹp của anten radio; chu kì phát sóng có thời gian tương đối ngắn của thiết bị; ngoài ra còn là sự chuyển mạch tần số 5 ký tự và 2 mã điều khiển từ xa của thiết bị điều khiển.Việc này làm cho tổ hợp có khả năng điều khiển 1 nhóm tên lửa trong 1 khoảng không gian giới hạn.Để tránh trường hợp ngoại lệ ; là bộ tìm hướng thu được bức xạ của 1 tên lửa “lạ” ; người ta thiết kế bộ phát bức xạ hồng ngoại phát tín hiệu theo  qui định của xung siêu cao tần radio điều khiển về tần số và mã số .

Trong quá trình phát triển phiên bản trên mặt đất của tổ hợp ; những người thiết kế đã gặp khó khăn.Đặc biệt là bụi ; vốn sẽ tung lên mù mịt sau khi tên lửa được phóng ; cản trở quá trình dẫn bắn.Tên lửa 9M114 khi bay gần mặt đất ; ngoài ảnh hưởng của bụi ; còn là sóng xung kích do chính nó tạo ra .Khi phóng tên lửa từ trực thăng ; vấn đề này không phát sinh ; bằng việc kết hợp sử dụng phương pháp ngắm bắn “3 điểm”  hạ dần độ cao tên lửa ; nhưng trực thăng phải bay đủ cao.Qua việc nghiên cứu thực nghiệm các chuyên gia đã tìm ra các vệt bụi sẽ được hình thành khi khoảng cách tên lửa và mặt đất nhỏ hơn 6m.Nhằm giảm thiểu hiện tượng đó ; người ta đã giảm công suất động cơ đẩy xuống 1 mức cần thiết trong quá trình bay đến mục tiêu .Việc phóng tên lửa được đảm nhiệm bởi 1 động cơ phụ nằm trong ống phóng ; tách biệt với tên lửa.Nó sẽ gia tốc cho tên lửa đạt sơ tốc 55 m/s.Hơn nữa ; phiên bản dùng trên bộ của tổ hợp đã được thêm 1 chế độ đặc biệt “Pyl” (xem biểu đồ)

(http://c.upanh.com/upload/8/137/ZL0.12375079_63696_1.jpg)
Ảnh :Sơ đồ Pyl ; tên lửa bay cao trên 6 m trong giai đoạn đầu ; hạ dần khi đến mục tiêu

Thực hiện chế độ này ; trong phần lớn quĩ đạo của mình ; tên lửa bay cao trên 6 m ; chỉ khi cách mục tiêu từ 500-700m nó mới vào đường ngắm.Điều này giúp xạ thủ không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và không bị hoạt động của động cơ ảnh hưởng đến việc ngắm mục tiêu.Với tầm xa tối đa ; hệ thống dẫn bắn cho tên lửa của tổ hợp Sturm-C có sai số tối đa là 0.6 phút góc.Điều này cho phép xạ thủ bắn bất kỳ các mục tiêu bọc thép nào ; cũng như các trực thăng tầm thấp ; kể cả 2 chế độ lơ lửng hoặc tiếp cận .Trần tiêu diệt mục tiêu bay (tính từ mực nước biển) là 3000m

Bảng tính năng kĩ thuật
(http://c.upanh.com/upload/8/137/CS0.12375328_63696_1.gif)


Tiêu đề: Xe chiến đấu 9P149 trang bị tổ hợp Sturm S
Gửi bởi: tientt82 trong 14 Tháng Sáu, 2010, 09:30:21 PM
Xe chiến đấu 9P149 trang bị tổ hợp Sturm S  «Tiến công-C» 1979: Противотанковый комплекс «Штурм-С» 1979.
==========
Cảm ơn bác huyphongssi đã góp ý cho bài viết ;D
==========
Xe chiến đấu 9P149 trang bị tổ hợp Sturm S được thiết kế từ khung xe kéo bánh xích đa dụng bọc thép MT-LB.Với tỷ số lực đẩy trên khối lượng lớn ; có khả năng kéo xe ; áp lực lện mặt đất thấp ; xe có thể sử dụng hiệu quả trong các điều kiện thời tiết và địa hình khác nhau như sa mạc ; đồi núi ; hoặc các đoạn đường xấu khó di chuyển.Sơ đồ bố trí thiết bị phóng (xem hình) và các thiết bị khác giúp cho kíp xe có thể thực hành bắn những mục tiêu thông thường đã được xác định; các trang bị kỹ thuật tại chỗ trú ẩn của đối phương.Xe cũng có thể bắn khi đang bơi trên mặt nước (tốc độ 5 km/h)
Xe rất thấp (trần xe chưa đến 1.8m) cộng với trọng tâm xe rất sát mặt đất tạo điều kiện cho nó có khả năng vượt dốc .Với điều kiện mặt đất khô ; xe có thể leo dốc 35 độ ; nghiêng đến 25 độ ; vượt hào rộng 2.5 mét ; vượt tường đứng cao 0.8m.

(http://c.upanh.com/upload/8/137/BO0.12375532_63696_1.gif)
Ảnh : hình vẽ xe chiến đấu 9P149

(http://c.upanh.com/upload/8/136/CS0.12374810_63696_1.jpg)
Ảnh: thiết bị phóng tên lửa trên xe

(http://c.upanh.com/upload/8/136/CS0.12374809_63696_1.jpg)
Ảnh:xe nhìn từ phía sau

Xe chiến đấu 9P149 được trang bị hệ thống bảo vệ tổ lái trước các vũ khí hủy diệt hàng loạt (xạ-sinh-hóa) .Bao gồm 1 bộ lọc ; 1 thiết bị trinh sát hóa học và bức xạ ; cũng như thiết bị làm kín xe .Thêm vào đó ; xe có các thiết bị liên lạc với tầm xa 40 km và được trang bị kính nhìn đêm.

Tổ hợp Sturm-S trên xe nạp đạn tự động; dùng bộ ổn định 2 mặt phẳng. Việc không dùng cơ chế phóng chùm giúp giúp cho tốc độ nạp lại rất nhanh ; dễ dàng tháo lắp ; mômen quán tính thấp .Thời gian nạp lại đạn thực tế còn nhỏ hơn thời gian bắn đạn đến mục tiêu (ở tầm xa).Tốc độ bắn thực tế khoảng 3 ; 4 phát /phút.Khi xe đang di chuyển ; thiết bị phóng được gập vào trong thân ; nơi chứa thiết bị cơ khí xếp-nạp đạn (gồm trống xoay ; bộ hãm tốc) .Rìa trống đươc gắn sẵn 12 ống phóng chứa tên lửa .Khi bắn ; thiết bị phóng nắm lấy ống phóng ; và tự động chuyển nó sang trạng thái chiến đấu.Thời gian từ khi bấm nút phóng đến khi tên lửa thoát ra khỏi ống phóng khoảng 1 s.Khi bắn xong ; ống phóng rỗng được đẩy sang 1 bên ; ống phóng mới được lấy từ nơi xếp đạn ; và đưa lên thiết bị phóng

(http://c.upanh.com/upload/8/137/CS0.12375704_63696_1.jpg)
Ảnh:hình vẽ thiết bị nạp đạn tự động trên xe


Thiết bị ngắm quang học với kênh bám bắt bức xạ hồng ngoại phát bởi bộ phát trên tên lửa được đặt trên trần xe ; phía bên trái .Nhiệm vụ của xạ thủ khi sử dụng tổ hợp Sturm-S là giữ điểm ngắm trùng với mục tiêu và giữ như vậy cho đến khi tên lửa chạm đích .Giới hạn tốc độ của mục tiêu khi tấn công là 60 km/h nếu mục tiêu di chuyển bên sườn xe ;80 km/h nếu mục tiêu di chuyển phía trước xe .

Khả năng chiến đấu cao của tổ hợp Sturm-S được phát huy tối đa nếu như hệ thống của nó hoạt động ổn định và kíp xe phối hợp tốt với nhau.Nhằm bảo trì cho tổ hợp và tiến hành kiểm tra các cấu kiện của nó ; người ta sử dụng các thiết bị ; các máy kiểm tra đi kèm.Còn để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của kíp xe ;đào tạo học viên ;người ta đã chế tạo các mô hình tên lửa và thiết bị mô phỏng chiến đấu.Với sự hỗ trợ của các thiết bị này ; việc giảng dạy học viên  nhanh chóng ; hiệu quả mà không tốn chi phí cho hoạt động của động cơ ; tăng tuổi thọ cho nó mà còn tiết kiệm đạn dược.

Bảng tính năng kỹ thuật
(http://c.upanh.com/upload/8/137/VZ0.12375330_63696_1.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 14 Tháng Sáu, 2010, 09:55:09 PM
Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển 9K113 Sturm-C  mà bạn tientt82@ vừa đưa tôi không biết Việt Nam ta có tổ hợp tên lửa chống tăng này không? Bạn Tientt82@ và những bạn khác có thông tin về nó xin cho biết.

Bác Lixeta@ trong trang QS về Xe tăng bác là trưởng lão, xin bác cho biết Vn ta đã có Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển 9K113 Sturm-C  ( Штурм-С) chưa  ạ?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 16 Tháng Sáu, 2010, 11:17:49 PM
TÊN LỬA CHỐNG HẠM Х-31а 1988: Противокорабельная ракета Х-31а 1988.Tên lửa Х-31а là tên lửa không đối hạm được phát triển từ tên lửa chống rada X-31P (X-31П). Đây là tên lửa chống rada được phát triển tại phòng thiết kế " Ngôi sao"(ОКБ "Звезда" .Тураево Московская область)   năm 1977 dưới sự lãnh đạo của В.Бугайск. Tên lửa X-31P được sản xuất để chống lại khả năng phòng không của đối phương. Tên lửa có tốc độ siêu thanh bởi sử dụng nhiên liệu rắn. Thiết kế động cơ cho tên lửa X-31P là phòng thiết kế "Союз", đề án được lập năm 1979. Tên lửa được đưa vào sản xuất tại : Trung tâm nghiên cứu  sản xuất Quốc gia mang tên "Ngôi sao-Mũi tên"(ГНПЦ "Звезда-Стрела" -  государственный научно-производственный центр  ).Tên lửa X-31P được chấp thuận và đưa vào trang bị trong quân đội Xô Viết năm 1988. Tên lửa X-31P được phương Tây gọi là : AS-17 "Kripton"  .       

 Trong những năm 80 của thế kỷ trước, trên cơ sở , nền tảng tên lửa X-31P , chính phủ Liên Xô quyết định phát triển tên lửa chống hạm (Không đối hạm) mang tên X-31a. Tên lửa X-31a được trang bị hệ thống rada GSN (ГСН-Головка самонаведения đầu tự dẫn tìm mục tiêu).Tên lửa X-31a có khả năng chọc thủng hệ thống phòng không với các tên lửa đánh chặn được bố trí trên các tầu của đối phương. Việc phát triển tên lửa X-31a được đặt dưới sự phụ trách của giám đốc thiết kế Г.И.Хохлова. Tên lửa X-31a thích hợp để trang bị trên các máy bay:MiG-27K, MiG-29K, MiG-29M, MiG-29SMT, MiG-29UBT, MiG-31, Su-24M, Su-25T, Su-27K-2, Su-27IB với tổ hợp " rắn biển ", Su-30MK, Su-35, Yak-141.

 Tên lửa X-31a được bố trí hệ thống khí động học "X" ở cánh và bánh lái. vỏ tên lửa được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại (Hợp kim titan và thép không gỉ). Tên lửa có 3 ngăn, mỗi ngăn là 1 cấu trúc với các chức năng hoàn chỉnh. vỏ ngoài tên lửa bố trí 4 vòng tròn lấy khí. Động cơ tên lửa hỗn hợp sử dụng nhiên liệu rắn được phát triển  bởi phòng thiết kế "Союз". Buồng đốt chính trong động cơ của tên lửa X-31a được trang bị máy gia tốc sử dụng nhiên liệu rắn cho phép tên lửa sau khi phóng đi đạt tốc độ bay nhỏ nhất 1000km/h. Sau khi tên lửa được phóng đi máy gia tốc sẽ tự tách khỏi động cơ và dơi xuống đất.
 Dẫn bắn cho tên lửa X-31a là ra đa dẫn đường tự tìm mục tiêu ARGSN-31(АРГСН-31 активная радиолокационная головка самонаведения  ).Đây là hệ thống rada dẫn đường tự tìm mục tiêu có khả năng tách mục tiêu từ 1 chuỗi mục tiêu đồng nhất ( vd : Tách mục tiêu là 1 tầu từ cả 1 nhóm tầu).
Tên lửa X-31a được điều khiển bởi hệ thống rada hoạt động với tần số rộng, thiết bị vô tuyến điện tử BREO (БРЭО  бортовое радиоэлектронное оборудование  ) lắp trên tên lửa có khả năng làm việc với nhiều chế độ dẫn đường, tự động dẫn đường tìm diệt mục tiêu hoặc được điều khiển từ bên ngoài.(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/13-6.jpg)

Tên lửa không đối hạm X-31a.

Còn tiếp   


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 16 Tháng Sáu, 2010, 11:41:37 PM
Tên lửa X-31a được trang bị hệ thống rada GSN (ГСН-глобальная система наблюдений- Hệ thống quan chắc toàn cầu).

Nếu em không nhầm thì GSN (ГСН) là viết tắt của cụm từ Đầu tự dẫn (Головка самонаведения) anh Long ạ!


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 17 Tháng Sáu, 2010, 02:17:16 PM
Tiếp theo :TÊN LỬA CHỐNG HẠM Х-31а 1988: Противокорабельная ракета Х-31а 1988.


Sau khi phát hiện mục tiêu, phi công sẽ điều khiển máy bay hướng tới mục tiêu. Tên lửa có thể được phóng ra trong phạm vi góc phóng ±8°. Kết hợp với chỉ thị từ hệ thống ra da định vị RLS (РЛС- радиолокационная система) với sự di chuyển đánh dấu mục tiêu, nhập thông số bay của máy bay-tên lửa . tiếp sau đó là quá trình khởi động phóng tên lửa, phi công ấn nút phát tín hiệu phóng tên lửa tới máy phóng và tên lửa được phóng đi.Sau khi tên lửa được phóng đi nó sẽ tự bay bay đến mục tiêu nhờ đầu dẫn tìm mục tiêu GSN(ГСН - головка самонаведения  )  .Khi cách mục tiêu ở cự li khoảng 7,5km ở độ cao 100m , đầu dẫn tìm mục tiêu GSN sẽ sác định lại 1 lần nữa mục tiêu cần diệt.

Do khó khăn về tài chính trong thập niên 90 của thế kỷ trước lên lực lượng Hải quân và không quân Nga được trang bị tên lửa dòng X-31 rất khiêm tốn. Từ đầu những năm 1991 Nga đã xuất cho Việt nam và Ấn Độ 90 tên lửa X-31, sau đó Nga xuất cho Trung Quốc và Yemen. năm 1996 thông qua các tổ chức trung gian Mỹ đã sở hữu 13 tên lửa M-31(Biến thể từ X-31) của Nga.Trong cuộc tập trận của quân đội Mỹ, M-31 được phóng đi từ  F-4J "Phantom",  АКU-58 ,tất cả các tên lửa phóng đi 100% tìm diệt chính sác mục tiêu.Năm 1999 Nga lại ký tiếp 1 hợp đồng cung cấp thêm cho Mỹ 100 tên lửa M-31.

Các biến thể của tên lửa X-31.:

-M-31(Ma-31) được phát triển trên cơ sở X-31a, tên lửa M-31 xuất sang Mỹ không có đầu dẫn tìm mục tiêu GSN và đầu đạn tác chiến.
-X-31a("sản phẩm" 77a) tên lửa chống hạm được sản xuất để phá hủy tầu có độ choán nước đến 4500t , được tiếp nhận và trang bị cho quân đội 1988.
-X-31AD( X-31M) tên lửa được cải tiến tăng tầm bắn lên 100km.
-X-31P("sản phẩm" 77P) tên lửa chống rada, được sản xuất để tiêu diệt rada phòng không tầm trung và tầm xa, rada phòng không có điều khiển, rada cảnh báo sớm. loại tên lửa X-31P có thể dùng để chống lại tên lửa phòng không (ЗРК)"Patriot", "Nike-Hercules, được trang bị cho quân đội 1988  .
-X-31DP tên lửa được cải tiến tăng tầm bắn thêm 100km, trọng lượng tên lửa cũng tăng thêm 150kg.

Tính năng kỹ thuật X-31a:

-Chiều dài 4700mm.
-Đường kính:360mm.
-Sải cánh : 778mm.
-Trọng lượng trước khi phóng: 600kg.
-Trọng lượng đầu đạn 87-90kg.
-Tốc độ bay : 4700km/h.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-53.jpg).

Tên lửa X-31a.
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 17 Tháng Sáu, 2010, 04:29:44 PM
TỔ HỢP VŨ KHÍ TÊN LỬA CONTAINER CLUB-K :Контейнерный комплекс ракетного оружия «Club-K»


Tổ hợp vũ khí tên lửa Container "Klub-K" được thiết kế để chống lại các tầu nổi, các mục tiêu trên đất liền. Tổ hợp tên lửa "Klub-K" sử dụng tên lửa hành trình 3M-54TE hoặc  3M-54TE1, 3M-14TE. Tổ hợp vũ khí tên lửa Container "Klub-K" khi ra đời gây sửng sốt cho giới quân sự nhiều nước bởi khả năng ngụy trang, phạm vi tác chiến và đặc biệt là tốc độ . Tổ hợp vũ khí tên lửa Container "Klub-K" có thể ngụy trang , vận chuyển trên tầu hỏa, xe kéo container, trên các tầu nổi.
 
 Tổ hợp vũ khí tên lửa Container "Klub-K" có thể đựng trong 1 container 40 Foot.Tại triển lãm vũ khí diễn ra vào tháng 4/2010 tại Malaysia, lần đầu tiên Nga giới thiệu tổ hợp tên lửa Club-K được ngụy trang như một container chở hàng tiêu chuẩn 12 mét có giá 15 triệu đôla.Nga xuất khẩu tổ hợp tên lửa "Klub-K" với 2 phiên bản tên lửa 3M-54TE và 3M-14TE.Tầm bắn của 2 phiên bản tên lửa xuất khẩu này là 300km , nhưng tầm bắn của tên lửa dùng trong quân đội Nga lên tới gần 500km. Ấn Độ là nước đầu tiên đặt mua tổ hợp tên lửa "Klub-K" . Chức năng của tổ hợp tên lửa "Klub-K" với Modul phóng tổng hợp USM ((УСМ - Универсального стартового модуля УСМ). Modul điều khiển tác chiến Moby (МоБУ-Модуля боевого управления ) và modul cung cấp năng lượng hỗ chợ (МЭЖ-Модуля энергопитания и жизнеобеспечения ).

Mời các bạn xem Clip về Tổ hợp vũ khí tên lửa Container "Klub-K".

http://rutube.ru/tracks/3182979.html?v=8a3020e6c5243bfb80a1ae705a10b1fd

 


Còn tiếpTiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 18 Tháng Sáu, 2010, 02:10:32 PM
Hôm nọ anh Long có hỏi thông tin về 1 sô loại ATGM hiện có của VN ; em có tìm được 1 số thông tin ; dĩ nhiên là cũng cũ rồi ; nếu có gì mới mong các bác cập nhật hộ

Đây là 1 đoạn tư liệu ngắn ;được phát trên truyền hình VN ; bác fittervn thu :
http://www.youtube.com/watch?v=0_RzUu2flu4

1 số hình ảnh nổi bật
Malyutka AT-3

(http://up.anhso.net/upload/20100618/13/o/anhso-56_saggerVN.jpg)


Không biết loại AT-3 này có gì cải tiến không ; trông khá giống phiên bản Malyutka đầu tiên ; chưa có đầu đạn xuyên lõm liều kép .Người ta cũng không quay rõ quĩ đạo đường bay của nó .

Fagot AT-4
(http://up.anhso.net/upload/20100618/13/o/anhso-09_FagotVN.jpg)  

Ở đây ống phóng của nó được đánh dấu bằng mũi tên đen ; xem đoạn phim mọi người sẽ thấy rõ hơn ; con em thắc mắc mấy cái mà mũi tên hồng chỉ vào là cái gì  ???

Như vậy sơ kết lại nhà ta chỉ có mấy loại tên lửa chống tăng trên đây ; không có bằng chứng về các loại hiện đại hơn
Báo quân đội nhân dân cũng có đưa tin về việc mua thêm 9K116 Bastion lắp cho T-54 ; nhưng xem ra vẫn là dự kiến
http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/38/38/96709/Default.aspx :(
===========================================================
Trong các bài của nhà em mọi người có thể thấy 1 cụm từ thường gặp là "sơ đồ khí động học kiểu con vịt"
Ở đây em xin trình bày thêm 1 chút để mọi người rõ : sơ đồ này sử dụng 1 cặp cánh lái mũi đồng phẳng ở khoang giữa đầu đạn và động cơ ; khi tên lửa quay thì cánh mũi này sẽ vừa lái hướng (khi mặt phẳng chứa cánh lái vuông góc mặt đất ) vừa lái tầm (khi mặt phẳng chứa cánh lái song song mặt đất)

Còn tên lửa quay là do 4 cánh đuôi của nó không phẳng mà cong (hoặc nghiêng) nên tên lửa luôn quay theo chiều kim đồng hồ

Ta có thể so sánh với MalyutKa
AT-3 lái hướng không dùng cánh bác vitính ạ!

(http://c.upanh.com/upload/7/453/3L0.11665373_63696_1.jpg)
 
Việc điều khiển AT-3 được thực hiện bằng cách đóng mở ống phụt phản lực như sau:

1. Lệnh điều khiển theo thao tác vê cần lái của xạ thủ được chuyển thành dòng điện qua dây truyền lệnh tới bộ thi hành/рулевая машинка ở phần đuôi đạn (trên hình là mục 8' )

2. Bộ thi hành tổ hợp lệnh điều khiển của xạ thủ với tham số hướng trục (ngóc chúi và phải trái) của đạn do bộ con quay hồi chuyển/гироскоп (trên hình là mục 9) cung cấp nhằm tạo lệnh đóng mở ống phụt phản lực/сопло маршевого двигателя (trên hình là mục 7). Bộ thi hành chỉ điều khiển 1 trong số 4 ống phụt phản lực của đạn Malyutka.

Vì cách điều khiển trên mà đường đạn của Malyutka là một đường xoắn trôn ốc do đạn vừa xoay quanh trục dọc của mình, đồng thời cả đạn cũng xoắn quanh trục đường ngắm thẳng từ bệ tới mục tiêu.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 18 Tháng Sáu, 2010, 04:13:17 PM
 Tiếp theo bài "TỔ HỢP VŨ KHÍ TÊN LỬA CONTAINER CLUB-K". Tổ hợp vũ khí tên lửa "Club-K" không chỉ cho phép phóng đi từ các tầu nổi mà còn có thể phóng đi từ xe kéo container hoặc từ 1 toa xe lửa trên đường sắt. Nó nguy hiểm ở chỗ nó được ngụy trang rất khéo trong 1 container hàng hóa ( Toàn bộ tổ hợp). Các chuyên gia quân sự lo ngại rằng hệ thống tên lửa "Club-K" có thể làm thay đổi cán cân quân sự toàn cầu.
 
 Tổ hợp tên lửa "Club-K" được bố trí ngụy trang gói gọn trong 1 container, nhìn bề ngoài nó như 1 container hàng hóa, nó có thể được ngụy trang và vận tải bằng tầu vận tải, đường sắt, xe chở container tới gần vùng chiến sự và bất ngờ tấn công các mục tiêu. Với cự li tác chiến áp sát mục tiêu tối đa, tên lửa có tốc độ siêu thanh thì không có 1 hệ thống tên lửa đánh chặn nào trên thế giới có thể trở tay kịp. Điều này gây sự hoảng sợ trong giới chuyên gia quân sự phương Tây, nó làm thay đổi hoàn toàn các qui tắc chiến tranh hiện đại.

 Theo «The Daily Telegraph» lập luận rằng giả sử năm 2003 Irak có tổ hợp tên lửa "Club-K" thì việc Mỹ phong tỏa vịnh Ba tư là không thể, các tầu chiến Mỹ sẽ không có cơ hội để phóng Tomahoks.
 
 Các chuyên gia quân sự Lầu năm góc còn lo ngại Nga cung cấp hệ thống tên lửa " Club-K" cho các nước đe dọa tấn công  Mỹ như : Iran, Venezuela v.v.. Theo các nhà phân tích thì có thể gây bất ổn trên thế giới.

 Các biến thể của tổ hợp tên lửa "Club" là
:"Club-S" , "Club-M",  "Club-N" và "Club-K".

Sơ lược lịch sử phát triển tổ hợp tên lửa " Club" và các biến thể của tổ hợp này.

 Tổ hợp tên lửa "Club" được phát triển bởi phòng thiết kế "Novator" Tp:Ekaterinburg (ОКБ «Новатор» г. Екатеринбург).
 
 Thử nghiệm đầu tiên tổ hợp  tên lửa "Club" là tên lửa chống hạm PKR (ПКР) trên tầu ngầm nguyên tử tại hạm đội Biển bắc vào tháng 3/2000. Lần thử nghiệm thứ 2 diễn ra vào tháng 6/2000 trên tầu ngầm động cơ Diezel đề án 877 tại hạm đội Baltic. Cả 2 lần phóng đều thành công, tên lửa bắn trúng mục tiêu giả định.
 
 Nền tảng cơ bản để phát triển tên lửa sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Club" là tên lửa "Alpha" lần đầu tiên được đưa ra giới thiệu tại hội chợ triển lãm vũ khí năm 1993 "Абу-Даби" và hội chợ triển lãm vũ khí cùng năm "Maks-93".

 Chủng loại tên lửa "Club" đầu tiên được phát triển là tên lửa chống hạm đặt trên tầu nổi và tầu ngầm. Tổ hợp tên lửa " Club" bao gồm các phương tiện tác chiến ( Tên lửa với các nhiệm vụ khác nhau, hệ thống điều khiển đa năng, hệ thống phóng). Hàng loạt các thiết bị đa năng trên mặt đất hỗ trợ kỹ thuật.
 
 Hệ thống tên lửa "Club" được chuẩn hóa giữa chúng với nhau, tùy thuộc vào từng nhiệm vụ và địa bàn tác chiến mà chúng có 1 số khác biệt nhỏ.

 Tên lửa chống hạm có cánh 3M-54E sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Club-S" được lắp đặt trên tầu ngầm với nhiệm vụ tiêu diệt các tầu mặt nước với mọi chủng loại :(Tuần dương, khu trục, tầu đổ bộ, tầu vận tải, tầu nhỏ mang tên lửa) đơn lẻ. Hoặc nhóm tầu trong điều kiện chúng được trang bị tối tân với các rada định vị, cảnh báo sớm với các tổ hợp tên lửa đánh chặn.
 
 Đầu rada dẫn đường tự tìm mục tiêu được lắp đặt trên tên lửa là ARGS-54 (АРГС-54 активная радиолокационная головка самонаведения). ARGS-54 được phát triển bởi Cty cổ phần đại chúng "Rada-MMS" đặt tại thành phố ST-petersburg. Tầm hoạt động tối đa 60km, ARGS-54 có kích thước: Dài 70cm, đường kính 42cm, trọng lượng 40kg. ARGS-54 có khả năng kháng nhiễu cao, có thể hoạt động tốt trong điều kiện trên biển có sóng cấp 5 hoặc 6. Hệ thống phóng với máy gia tốc tự tách, tên lửa bay thấp từ tốc độ cận siêu âm, tới gần mục tiêu đầu đạn tự tách với thân, xâm nhập mục tiêu với tốc độ siêu âm.

 Tên lửa sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Club-N" lắp đặt trên tầu nổi là 3M-54TE được bố trí trong các container có thể phóng đi bằng phương thẳng đứng, hoặc phóng nghiêng. Tổ hợp tên lửa "Club-N" cũng có thể sử dụng tên lửa 3M-54TE1 có chức năng phóng tương tự như tên lửa 3M-54TE.

 Tên lửa 3M-54E là tên lửa 2 tầng được sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Club-S". Tên lửa 3M-54E nếu được lắp trên tầu ngầm với cùng 1 nhiệm vụ như trên tầu nổi nhưng được thiết kế ngắn hơn ( dài 6,2m). Tên lửa 3M-54E lắp trên tầu ngầm có trọng lượng đầu đạn tác chiến tăng 2 lần và tầm bắn tăng 1,4 lần. Loại tên lửa này thích hợp cho việc trang bị trên tầu ngầm và các tầu nổi có trọng tải nhỏ.
còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: dongadoan trong 18 Tháng Sáu, 2010, 07:54:32 PM
Trong các bài của nhà em mọi người có thể thấy 1 cụm từ thường gặp là "sơ đồ khí động học kiểu con vịt"
Ở đây em xin trình bày thêm 1 chút để mọi người rõ : sơ đồ này sử dụng 1 cặp cánh lái mũi đồng phẳng ở khoang giữa đầu đạn và động cơ ; khi tên lửa quay thì cánh mũi này sẽ vừa lái hướng (khi mặt phẳng chứa cánh lái vuông góc mặt đất ) vừa lái tầm (khi mặt phẳng chứa cánh lái song song mặt đất)

Còn tên lửa quay là do 4 cánh đuôi của nó không phẳng mà cong (hoặc nghiêng) nên tên lửa luôn quay theo chiều kim đồng hồ

---------------------------------------
 Hì, phân biệt như thế là không rõ ràng rồi! ;D

 Ta có thể nôm na thế này: Để bay được, điều khiển được dễ dàng,... các loại tên lửa có điều khiển thường có mấy loại cánh sau:

 - Cánh nâng: nhiệm vụ là tạo lực nâng cho tên lửa, nó đóng vai trò như cặp cánh chính của máy bay.

 - Cánh lái: nhiệm vụ là tiếp nhận sự điều khiển từ thiết bị mặt đất thông qua dây, tín hiệu vô tuyến,... để điều chỉnh đường bay về tầm, hướng, độ cao nhằm đến mục tiêu.

 - Cánh phá ổn định: thường được sử dụng trong tên lửa PK, đối hải,... có kích thước lớn, tầm bắn xa. Mục đích là để dịch chuyển trọng tâm của tên lửa gần với tâm khí động học nhất để tên lửa chịu điều khiển dễ dàng hơn.

 Từ những loại cánh nói trên và cách bố trí các loại cánh trên một tên lửa mà người ta phân ra các loại sơ đồ khí động học của tên lửa thành:

 - Kiểu thông thường: Cách lái ở đuôi tên lửa, sau cánh nâng.

 - Kiểu không đuôi: Cánh lái được tích hợp vào cánh nâng, được coi như một bộ phận của cánh nâng.

 - Kiểu "con vịt": Cánh lái ở phần đầu tên lửa, trước cánh nâng.

 - Kiểu cánh quay: Cánh lái và cánh nâng là một, cánh đuôi rất nhỏ và chỉ giữ vai trò làm ổn định tên lửa.

 Trong trường hợp tên lửa có cánh phá ổn định thì loại cánh này luôn nằm trước tiên, gần mũi tên lửa nhất.

 Theo kết cấu góc kẹp giữa hai cặp cánh (nâng và lái) thì người ta phân ra thành:

 - Cánh chữ thập: Cánh được bố trí đối xứng qua trục dọc, hai cặp cánh tạo thành góc 900.

 - Cánh chữ X: Cánh được bố trí đối xứng qua trục dọc, hai cặp cánh tạo thành góc khác 900.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 18 Tháng Sáu, 2010, 09:25:32 PM
Tại sao gọi là hệ thống lái kiểu "con vịt"?
Quan sát con vịt bơi dưới nước. Khi đầu nó quay về hướng nào thì hướng bơi của nó là theo hướng đó. Có nghĩa là đầu hướng đi đâu thì quỹ đạo chuyển động hướng theo đó.
Kiểu lái này trước hết là các tên lửa đối không bám theo nguồn hồng ngoại. Trong đầu hồng ngoại của K-13 đối không (hoặc đầu tự dẫn theo chỉ điểm laser của bom) có một sensor quay quanh trục. Nó đã được "lập trình" sao cho 4 mảnh của sensor trong một vòng quay luôn nhận năng lượng bức xạ hồng ngoại như nhau. Để được thế nó luôn hướng theo nguồn hồng ngoại di chuyển. Chính sự "hướng theo" này tạo ra chênh lệch điều khiển khiến các cánh lái ở phía đầu đưa trục tên lửa trùng với vuông góc mặt phẳng sensor, tức là bám đúng hướng cường độ bức xạ thu được là max.
Nếu sai đừng chấp  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 18 Tháng Sáu, 2010, 09:33:53 PM
Cảm ơn bác dongadoan đã hỗ trợ thêm 1 số khái niệm về điều khiển tên lửa  ;D

Thực ra bài của em chỉ muốn giải thích cấu hình khí động học kiểu con vịt ; em thắc mắc mãi mà hỏi nhiều ngại quá  ;D Mới tìm  được nên post lên cho ai chưa biết .Bác vi tính nói em rõ hơn rồi  :) Cảm ơn bác  ;D

Còn so sánh với Malyutka là em thấy cấu hình khí động học kiểu con vịt làm quĩ đạo bay của tên lửa tốt hơn nhất là khi bắt buộc phải ngắm thủ công kiểu 3 điểm ; nhưng thấy có vẻ chủ quan quá nên đã sửa lại để tùy mọi người đánh giá


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Sáu, 2010, 08:11:08 PM
 Tiếp theo bài "TỔ HỢP VŨ KHÍ TÊN LỬA CONTAINER CLUB-K"


Một số đặc điểm của các loại tên lửa được sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Club":


-91RE1 là loại tên lửa chống ngầm có điều khiển ( Đôi khi người ta còn gọi 91RE1 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn). 91RE1 với nhiệm vụ chống lại các tầu ngầm của đối phương, phần đầu đạn tác chiến của tên lửa 91RE1 có tốc độ rất cao chống lại ngư lôi của tầu ngầm (МПТ-1УМЭ) hoặc tên lửa trang bị trên tầu ngầm như (АПР-3МЭ).Tên lửa 91RE1 được trang bị hệ thống rada thủy âm tự dẫn đường, được sử dụng trong tổ hợp tên lửa " Club-S". tên lửa 91RE1 có thể được phóng đi từ máy phóng thủy lôi đường kính 533mm, với chiều dài 8m. Tên lửa có thể được phóng đi khi tầu ngầm đang di chuyển dưới nước với tốc độ 12 knots. Động cơ của tên lửa 91RE1 sử dụng nhiên liệu rắn.

-91RE2 là Tên lửa chống hạm được đặt trên tầu ngầm sử dụng trong tổ hợp tên lửa " Club-N". Tên lửa 91RE2 được phân biệt với tên lửa 91RE1 bởi kích cỡ và chức năng phóng. Tên lửa 91RE2 có thể được phóng đi từ ống phóng thủy lôi trên tầu ngầm TPK (ТПК-торпедный (снарядный) корпусный перфоратор) từ thiết bị phóng thẳng đứng (УВП-установка вертикального пуска) hoặc từ thiết bị phóng nghiêng (наклонных ПУ -пусковая установка).

-3M-14E là tên lửa 2 tầng có cánh được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu trên đất, nó có thể được phóng đi từ tầu ngầm( 3M-14E) hoặc tầu nổi(3M-14TE).

-3M-54E1 là tên lửa được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, trên biển được sử dụng trong tổ hợp tên lửa Container " Club-K". 3M-54E1 có cấu hình khí động học, hiệu xuất tổng thể và động cơ đẩy sử dụng nhiên liệu rắn tương tự như tên lửa chiến lược PK-55"Granit". Chúng chỉ khác nhau ở tầm bắn(PK-55"Granit" có tầm bắn 3000km). Ngoài ra tổ hợp tên lửa " Club-K" còn có thể sử dụng tên lửa  3M-54E hoặc 3M-14E.

-3M-14KE và 3M-54KE là hai loại tên lửa được chế tạo để tiêu diệt các mục tiêu trên đất liền cũng như trên biển. Chúng được sử dụng trong tổ hợp tên lửa " Club-M". Đây là tổ hợp tên lửa được đặt ven bờ  hoặc trên tầu nổi, rada của tổ hợp có thể phát hiện mục tiêu ở cự li 250km(chủ động) và 450km(thụ  động).Tầm bắn của tên lửa 3M-14KE và 3M-54KE là 220km(phóng từ tầu) và 275km(phóng từ đất liền).
Tổ hợp tên lửa "Club-M" bao gồm 1 bệ phóng tự hành với tên lửa để tiêu diệt mục tiêu trên đất liền hoặc trên biển.Xe thông tin điều khiển, xe kỹ thuật phục vụ. Tổ hợp tên lửa "Club-M" lần đầu được đưa ra giới thiệu tai triển lãm vũ khí MAKS-2007.Thông số kỹ thuật các loại tên lửa chính sử dụng trong tổ hợp tên lửa  "Club":-Tên lửa             3M-54E           3M-54E1         3M-14E          91RE1       91RE2
          
-Dài (m)           8,22             6,2                  6,2                    8                     6,5

-Đường kính(m)      0,533      0,533                   0,533              0,533                0,533

-Trọng lượng(kg)   2300               1780               1780                  2050              1300
(trước lúc phóng)               
-Tầm bắn(Km)      220                 300                 300                    50                   40                               
-Đầu đạn(kg)      200                   400              400                   76                         76


-Tốc độ của tên lửa phụ thuộc vào chế độ bay, tốc độ cận âm (mach) thấp nhất : 0,6-0,8.
-Tốc độ siêu âm lớn nhất (mach) :2,9.
-Tốc độ giai đoạn đầu cuối tên lửa 3M-54E1 :2,5M.
-Tốc độ đầu cuối của tên lửa 3M-14E : 2,5M.
-Tốc độ đầu cuối của tên lửa 91RE1 : 2M.
-Tốc độ đạn đạo của tên lửa 91RE2 : 2M.
-Độ sâu lúc phóng 91RE1 và 91RE2 là: 20-150m.
-Tầm bắn 91RE1 là: 5-50km ( nếu tên lửa được phóng từ độ  sâu 20-50m)
-Tầm bắn 91RE2 là: 40km ( nếu được phóng ở độ sâu 5-35km).Tất cả các thông số kỹ thuật trên chỉ đúng với tổ hợp tên lửa "Club" xuất khẩu.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 20 Tháng Sáu, 2010, 01:29:14 AM
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TÊN LỬA  SỬ DỤNG TRONG TỔ HỢP TÊN LỬA "CLUB".(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-43.jpg)

Tổ hợp tên lửa " Club-M".

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-54.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-55.jpg)

Tên lửa 3M-54E/3M-54E1.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/4-38.jpg)

Tên lửa 3M-14E.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/91re1.jpg)

Tên lửa 91RE1.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/91re2-2s.jpg).

Tên lửa 91RE2.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: black_cat1 trong 20 Tháng Sáu, 2010, 10:41:01 AM
Trích dẫn
-91PE1 là loại tên lửa chống ngầm có điều khiển ( Đôi khi người ta còn gọi 91PE1 là tên lửa đạn đạo tầm ngắn). 91PE1 với nhiệm vụ chống lại các tầu ngầm của đối phương, phần đầu đạn tác chiến của tên lửa 91PE1 có tốc độ rất cao chống lại ngư lôi của tầu ngầm (МПТ-1УМЭ) hoặc tên lửa trang bị trên tầu ngầm như (АПР-3МЭ).Tên lửa 91PE1 được trang bị hệ thống rada thủy âm tự dẫn đường, được sửa dụng trong tổ hợp tên lửa " Club-S". tên lửa 91PE1 có thể được phóng đi từ máy phóng thủy lôi đường kính 533mm, với chiều dài 8m. Tên lửa có thể được phóng đi khi tầu ngầm đang di chuyển dưới nước với tốc độ 12 knots. Động cơ của tên lửa 91PE1 sử dụng nhiên liệu rắn.

-91PE2 là Tên lửa chống hạm được đặt trên tầu ngầm sử dụng trong tổ hợp tên lửa " Club-N". Tên lửa 91PE2 được phân biệt với tên lửa 91PE1 bởi kích cỡ và chức năng phóng. Tên lửa 91PE2 có thể được phóng đi từ ống phóng thủy lôi trên tầu ngầm TPK (ТПК-торпедный (снарядный) корпусный перфоратор) từ thiết bị phóng thẳng đứng (УВП-установка вертикального пуска) hoặc từ thiết bị phóng nghiêng (наклонных ПУ -пусковая установка).

Bác Longtrec viết nhầm tên của 91RE1 với RE2 thành PE rồi kìa


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 20 Tháng Sáu, 2010, 05:22:41 PM
Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К115 «Con lai» 1987: Противотанковый ракетный комплекс 9К115 «Метис» 1987.
========================
Bài viết được hoàn thành với sự góp ý của anh Long ; bác huyphongssi ; bác dongadoan .Xin cảm ơn các bác  ;D
Mong mọi người góp ý cho bài viết để bài hoàn chỉnh hơn  ;D
Nguồn:rbase-new.factoria.ru
========================

Tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác 9K115 Metis (9К115 "Метис") được thiết kế nhằm tiêu diệt các mục tiêu cố định hoặc di động (đến 60km/h) được quan trắc trực tiếp ; gồm xe tăng ; xe thiết giáp … ở khoảng cách 1000m.Tổ hợp được phát triển bởi viện thiết kế Tula dưới sự chỉ đạo của A.Shipunov .Nó được chấp nhận đưa vào trang bị năm 1978

(http://c.upanh.com/upload/8/484/PSD0.12701238.LinhDungMetis.jpg)
Ảnh : 1 người lính đang ngắm bắn mục tiêu qua tổ hợp Metis

Phương tây đặt tên mã cho nó là AT-7 "Saxhorn".

Tổ hợp đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới và tham chiến trong nhiều cuộc xung đột gần đây

Cấu tạo

Thiết bị phóng mang vác được 9P151 gồm thiết bị điều khiển và cơ cấu phóng tên lửa

Tên lửa 9M115 trong ống phóng

1 số phụ tùng ; phụ kiện đi kèm

Thiết bị kiểm tra và phụ trợ khác

(http://c.upanh.com/upload/8/484/KUX0.12701235.9m115Nho.jpg)
Ảnh: cấu tạo tên lửa 9M115 trong tổ hợp Metis
1- cánh lái khí động 2-bộ truyền động cánh lái 3-đầu đạn xuyên lõm 4-khoang đặt động cơ  5- cánh 6-liều vạch đường 7-cuộn dây 8-động cơ khởi tốc


(http://c.upanh.com/upload/8/484/KUX0.12701239.9p151s.jpg)
Ảnh : thiết bị phóng 9P151 và ống phóng khi triển khai sẵn sàng chiến đấu

Tên lửa 9M115 với hệ thống dẫn bắn bán tự động và đầu đạn xuyên lõm được thiết kế sử dụng cấu hình khí động học kiểu “con vịt”.Những người tham gia phát triển tổ hợp đã đơn giản hóa tối đa và tạo thuận lợi cho việc sử dụng tên lửa ; tuy nhiên cũng có 1 số phức tạp nhỏ trong quá trình tái sử dụng nhiều lần với hệ thống dẫn bắn đặt trên mặt đất  .Nhằm giảm được giá ; khối lượng và thể tích của tên lửa thì cần phải đơn giản hóa được thiết bị điều khiển nằm trên tên lửa ấy .Như chúng ta đã biết ; hệ thống dẫn bắn cho tên lửa có điều khiển xác định vị trí của tên lửa  thông qua 1 bộ phận theo dõi; kết nối với hệ thống định vị tọa độ trên tên lửa.Các mẫu tên lửa trước sử dụng điều khiển đơn kênh với con quay hồi chuyển ; đảm bảo truyền tín hiệu điều khiển từ thiết bị dẫn bắn thành lệnh ; hình thành với sự quay bắt buộc cùng với tên lửa của hệ thống định vị.Tuy nhiên ; con quay hồi chuyển tương đối đắt.Tên lửa 9M115 dùng 1 liều vạch đường (phát hồng ngoại) gắn trên 1 cánh .Khi bay ; liều vạch đường này chuyển động theo hình xoắn ốc .Thiết bị phóng trên mặt đất nhận thông tin về vị trí góc của tên lửa thông qua liều vạch đường này ; từ đó thiết bị điều khiển sinh lệnh thích hợp ; truyền lệnh đến tên lửa qua dây dẫn .

Ở mũi tên lửa đặt hệ thống điều khiển khí động kiểu mở sử dụng áp lực dòng khí tới .Việc không dùng không khí nén và liều tích áp đồng thời với việc ứng dụng sản xuất các phần tử lái bằng nhựa plastic đã làm giá của loại tên lửa này rẻ đi rất nhiều so với các đàn anh của nó.

Phần đuôi tên lửa có 3 đuôi hình thang.Nó được làm bằng các tấm mỏng ; đàn hồi. Khi lắp ráp ; các cánh này cuộn tròn trong ống phóng mà không có biến dạng dư ; khi phóng tên lửa ; do lực đàn hồi mà các cánh được trải thẳng ra .Tên lửa được phóng khỏi ống phóng bởi 1 động cơ đẩy phụ dùng nhiên liệu rắn

Tên lửa được phóng và vận chuyển trong ống phóng

Thiết bị phóng 9P151 có thể tháo lắp được ; gồm máy 9P152 ; chỉnh góc tầm và góc hướng ; thiết bị dẫn bắn 9S816 ; khối phần cứng .Thiết bị phóng có 1 cơ chế ngắm bắn rất chính xác mục tiêu ; vì vậy nên không yêu cầu xạ thủ phải có trình độ cao.

Hiện nay ; để phục vụ việc bắn trong đêm và trong màn khói; tổ hợp được trang bị thêm kính nhìn đêm 1PN86VI "mulatto-115" (Sokol-2) ; được phát triển bởi GIPO-1 ; với tầm xa 1.5km

Trong chiến đấu ; tổ hợp được biên chế như sau : 1 thiết bị phóng ; 4 tên lửa chia cho 2 xạ thủ.Xạ thủ số 1 mang thiết bị phóng gắn sẵn ống phóng ; khối lượng 17 kg ; xạ thủ số 2 mang 3 ống phóng nặng 19.4 kg

Việc thực hành bắn có thể từ các tư thế chuẩn bị hoặc không chuẩn bị như nằm bắn ; đứng bắn từ trong hào ; cũng như bắn ứng dụng trên vai.Cũng có thể bắn từ các xe chiến đấu bộ binh ; xe bọc thép chở quân ; hoặc trong phòng kín (yêu cầu 6m sau lưng xạ thủ không có vật cản)

Bảng tính năng kĩ thuật
(http://c.upanh.com/upload/8/488/SDZ0.12703621.TinhNang9K115Fix.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 20 Tháng Sáu, 2010, 06:30:50 PM
Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К115 «Con lai» 1987: Противотанковый ракетный комплекс 9К115 «Метис» 1987.
Tên lửa 9M115 dùng 1 liều vạch đường (phát hồng ngoại) gắn trên 1 cánh .Khi bay ; liều vạch đường này chuyển động theo hình xoắn ốc .Thiết bị phóng trên mặt đất nhận thông tin về vị trí góc của tên lửa thông qua liều vạch đường này ; từ đó thiết bị điều khiển sinh lệnh thích hợp ; truyền lệnh đến tên lửa qua dây dẫn .
Giải pháp thay thế con quay hồi chuyển một cách đơn giản đáng kinh ngạc!
Thông thường con quay hồi chuyển trên các quả đạn đã được làm tối giản, thậm chí nguồn điện cung cấp cho chúng cũng bị cắt sau khi rời ống/bệ phóng vì thời gian sống của chúng sau khi phóng quá ngắn so với khả năng phục vụ bằng quán tính.
Đằng nào cũng chỉ có điều khiển nếu còn quan sát được quả đạn, vậy tại sao không quan sát trạng thái thực để điều khiển thay cho dùng con quay. Rất thực tế.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 06:42:34 PM
Em có thắc mắc:  ;D Tên lửa khi bay xịt ra một luông lửa rất mạnh, sao người ta không căn cứ vào cái nguồn phát hồng ngoại này?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 20 Tháng Sáu, 2010, 08:13:49 PM
Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К115 «Con lai» 1987: Противотанковый ракетный комплекс 9К115 «Метис» 1987.
Tên lửa 9M115 dùng 1 liều vạch đường (phát hồng ngoại) gắn trên 1 cánh .Khi bay ; liều vạch đường này chuyển động theo hình xoắn ốc .Thiết bị phóng trên mặt đất nhận thông tin về vị trí góc của tên lửa thông qua liều vạch đường này ; từ đó thiết bị điều khiển sinh lệnh thích hợp ; truyền lệnh đến tên lửa qua dây dẫn .
Giải pháp thay thế con quay hồi chuyển một cách đơn giản đáng kinh ngạc!
Thông thường con quay hồi chuyển trên các quả đạn đã được làm tối giản, thậm chí nguồn điện cung cấp cho chúng cũng bị cắt sau khi rời ống/bệ phóng vì thời gian sống của chúng sau khi phóng quá ngắn so với khả năng phục vụ bằng quán tính.
Đằng nào cũng chỉ có điều khiển nếu còn quan sát được quả đạn, vậy tại sao không quan sát trạng thái thực để điều khiển thay cho dùng con quay. Rất thực tế.


Bác Vi tính ơi! Theo em thì thế này, tên lửa 9M115 có tầm bắn 400- 1000m . Tốc độ của tên lửa  là cận âm (180m-223m/s) nếu mục tiêu ở cự li 400-500m thì sao? Tên lửa bay tới mục tiêu chỉ cần 2s vậy không đơn giản để chỉnh theo kiểu "quan sát thực" đâu. Hơn nữa "quan sát thực" chỉ có thể thực hiện được trong điều kiện tác chiến ban ngày , hoặc đối phương không dùng các biện pháp gây hỏa mù (như bắn đạn khói) . Theo em được biết tổ hợp tên lửa 9K115 mới được bổ xung thêm thiết bị nhìn đêm như 1PN86VI "mulatto-115" thôi. Tổ hợp tên lửa chống tăng 9K115 được sản xuất từ năm 1978. Hiện nay Nga đã phát triển những tên lửa chống tăng với tốc độ siêu âm, trang bị bộ tự dẫn đường tìm diệt mục tiêu ,hoặc rada cảm ứng nguồn nhiệt do Cty cổ phần đại chúng OAO "Rada-MSM" sản xuất thì vấn đề con quay hồi chuyển , hay quan sát thực tế không còn giá trị.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 20 Tháng Sáu, 2010, 08:19:34 PM
Em có thắc mắc:  ;D Tên lửa khi bay xịt ra một luông lửa rất mạnh, sao người ta không căn cứ vào cái nguồn phát hồng ngoại này?

Để dùng tên lửa đánh chặn bắn hạ nó ,hay căn cứ vào nguồn phát hồng ngoại để điều khiển nó? Tôi không hiểu ý bác hỏi.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: dongadoan trong 20 Tháng Sáu, 2010, 08:24:46 PM
Hơn nữa "quan sát thực" chỉ có thể thực hiện được trong điều kiện tác chiến ban ngày , hoặc đối phương không dùng các biện pháp gây hỏa mù (như bắn đạn khói) .
-----------------------------------------
 "Quan sát trạng thái thực" theo ý bác vitính ở đây khác với quan sát bằng mắt thường ở dải sóng ánh sáng nhìn thấy, bác longtrec ạ! "Thực" trong khái niệm này là thực với phần điều khiển 9P151, nó bám theo tín hiệu hồng ngoại do liều vạch đường của tên lửa "vẽ" ra để lái tên lửa nhắm đến mục tiêu mà không cần thông qua con quay hồi chuyển để báo tọa độ nữa.

 @ Bodoibucket: Thành phần thuốc vạch đường nhồi trong liều vạch đường phát ra bức xạ hồng ngoại lớn hơn và đặc trưng hơn so với bức xạ của thuốc phóng. Nó giúp cho thành phần điều khiển nhận diện tên lửa dễ dàng hơn.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 20 Tháng Sáu, 2010, 08:42:20 PM
 "Quan sát trạng thái thực" theo ý bác vitính ở đây khác với quan sát bằng mắt thường ở dải sóng ánh sáng nhìn thấy, bác longtrec ạ! "Thực" trong khái niệm này là thực với phần điều khiển 9P151, nó bám theo tín hiệu hồng ngoại do liều vạch đường của tên lửa "vẽ" ra để lái tên lửa nhắm đến mục tiêu mà không cần thông qua con quay hồi chuyển để báo tọa độ nữa.


Nghe TL giải thích thì ra em hiểu nhầm ý bác Vitinh rồi  ;)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 20 Tháng Sáu, 2010, 09:30:56 PM
Hiểu một cách đơn giản thì các quả đạn "rẻ tiền" được điều khiển theo phương án kỹ thuật càng đơn giản càng tốt (cho rẻ).
Các loại đạn tự quay quanh trục (áp dụng phương án điều khiển rẻ) khi bay sẽ không có cơ cấu "lái" liên tục về tầm và hướng mà sẽ phải điều chỉnh lên, sang phải, xuống, sang trái tùy theo cơ cấu lái ở vị trí nào tương ứng.
Với B-72 tín hiệu điều khiển liên tục truyền trên dây nhưng quả đạn, nhờ có con quay, sẽ tự biết cơ cấu lái đang ở vị trí nào để chấp hành lệnh tương ứng.
Với quả đạn không có con quay thì hệ điều khiển phải "đọc" được vòng quay của đèn hồng ngoại và biết đèn đang ở vị trí nào trong vòng để biết thời điểm cơ cấu lái ở vị trí thích hợp (lái lên, sang phải, sang trái hay xuống) để phát lệnh tương ứng.
 ;D mô tả việc này không dễ, mọi người chịu khó hình dung, vì tôi cũng là dân ngoại đạo với các vấn đề điều khiển.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 20 Tháng Sáu, 2010, 10:19:41 PM
He he ; em hiểu ý bác vi tính là bộ điều khiển tên lửa muốn rẻ thì người ta cho nó xử lý nối tiếp 2 dữ liệu tầm và hướng ;1 cánh lái làm 2 nhiệm vụ
Khi nằm cùng phương với mặt đất nó làm nhiệm vụ lái tầm
Xoay 1 cái
Khi nằm vuông góc với mặt đất thì nó lại lái hướng
Như thế quay càng nhanh ; tên lửa càng linh hoạt

Còn bộ điều khiển lái xử lý song song đồng thời cả tầm và hướng thì phải 2 cánh lái ; 1 lái tầm ; 1 lái hướng ; cái này có vẻ giống máy bay  ;D
==================
Em thấy 9K115 Metis ra đời năm 1987 ; chỉ 4 năm nữa là LX biến mất rồi ; có vẻ nó ảnh hưởng đến việc ép giá SX tên lửa này
Không biết khi chủ động gây nhiễu hồng ngoại thì tên lửa này có hoạt động bình thường không các bác nhỉ  ???Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 21 Tháng Sáu, 2010, 06:29:37 AM
He he ; em hiểu ý bác vi tính là bộ điều khiển tên lửa muốn rẻ thì người ta cho nó xử lý nối tiếp 2 dữ liệu tầm và hướng ;1 cánh lái làm 2 nhiệm vụ
Khi nằm cùng phương với mặt đất nó làm nhiệm vụ lái tầm
Xoay 1 cái
Khi nằm vuông góc với mặt đất thì nó lại lái hướng
Như thế quay càng nhanh ; tên lửa càng linh hoạt
Đúng ý tôi thế đấy.
Trong cái tên lửa cũ như B-72 thì tự quả đạn chọn thời điểm thi hành lái hướng hay tầm. Nó tự chọn vì nó có con quay, nhờ thế chỉ có nó mới biết cơ cấu lái đang ở "tầm" hay "hướng".
Trong cái tên lửa mới, để cho rẻ thì bỏ bớt con quay, khi ấy hệ thống điều khiển ở phía người trắc thủ phải "đọc" được trạng thái quay quanh trục của quả đạn đang bay để phát lệnh lái tầm hay hướng đúng lúc.
Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ điều khiển và cơ cấu lái trên quả đạn trong trường hợp này cao hơn ở chỗ phải "đọc" đúng trạng thái, phát lệnh đúng lúc, cơ cấu lái trên quả đạn thực hiện đúng,... trong một khoảng thời gian rất hẹp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 23 Tháng Sáu, 2010, 04:55:27 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA  ĐẶT TRÊN TẦU «Cơn lốc-К»: Корабельный комплекс «Вихрь-К».
Trong chương trình đóng tầu của nhiều nước giành sự quan tâm đặc biệt tới sự bố trí, điều động các tầu thuyền để bảo vệ vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế biển cũng như tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trên biển.
 
  Sử dụng các tầu tuần tra với trang bị pháo tự động 30mm, 40mm với súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm không đáp ứng được yêu cầu của chiến tranh hiện đại vì hiệu quả thấp bởi các loại vũ khí trên tầm hoạt động hiệu quả không quá 2000m.
 Phân tích về việc sử dụng các tầu thuyền tác chiến, các đặc tính kỹ thuật của các loại khí tài trang bị trên tầu nổi, trên bờ và trên máy bay cho thấy cần phải tạo ra 1 loại tên lửa có tầm bắn lớn,gọn nhẹ với độ chính xác cao để trang bị trên tầu tuần tra, máy bay, xe tăng-thiết giáp, để mở rộng nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải hỗ trợ cho lực lượng bộ binh, cảnh sát biển cùng các nghiệp vụ hải quan trên đất liền cũng như  trên biển.

 Tổ hợp tên lửa đa nhiệm, chính xác cao "Cơn lốc-K" được phòng thiết kế , chế tạo khí cụ Thành phố TULA phát triển (КБП-Конструкторское бюро приборостроения, г. Тула) đáp ứng được mọi yêu cầu đặt ra. Tổ hợp tên lửa " Cơn lốc-K" thích hợp trang bị xe tăng, trên xe bọc thép chiến đấu BMP, M2 .Trên các dòng trực thăng do Nga sản xuất như K-50, nhưng có lẽ thích hợp hơn cả là trang bị trên các tầu hạng nhẹ kết hợp với các tổ hợp pháo binh.
 
 Tổ hợp tên lửa đa nhiệm, chính xác cao "Cơn lốc-K"  được xây dựng trên nguyên tắc thích hợp với việc nó được trang bị trên phương tiện nào (trên xe thiết giáp, trên tầu thuyền hoặc máy bay), với nhiệm vụ của nó đảm nhiệm. Tổ hợp tên lửa "Cơn lốc-K" nếu được trang bị trên các tầu thuyền thì phương án trang bị bao gồm:
-Tên lửa điều khiển  đa nhiệm " Cơn lốc-K".
-Hệ thống điều khiển hỏa lực SUO (система управления огнем).
- Pháo AK-306 hoặc AK-630.
-Thiết bị quan sát tìm kiếm mục tiêu.
-Thiết bị phóng với 2 cơ chế.

Cấu trúc của tổ hợp tên lửa "Cơn lốc-K" trang bị trên tầu thuyền:
- Hệ thống tự động điều khiển 24/24 ,
-Bộ cảm ứng, xử lý thông tin điều khiển bắn.
-Tổ hợp pháo-Tên lửa phòng không ZRAK (ЗРАК-зенитный ракетно-артиллерийский комплекс) gồm 4 tên lửa có điều khiển "Cơn lốc-K" kết hợp với pháo AK-306 hoặc AK 630.
-Tổ hợp lắp ráp điện tử với kính ngắm ngày-đêm được bố trí trên mặt boong, đầu mũi tầu , cung cấp 1 loạt góc độ, tìm kiếm theo dõi mục tiêu.Tổ hợp được gắn camera phát hiện, theo dõi mục tiêu từ xa, quả lý kiểm soát vùng thống kê.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-56.jpg)

4 tên lửa có điều khiển "Cơn lốc-K" kết hợp với pháo AK-306 hoặc AK 630.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-55.jpg).

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/5-30.jpg)

Tên lửa " Cơn Lốc-K" gắn trên trục thăng K-50.

Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 25 Tháng Sáu, 2010, 05:44:01 PM
Tiếp theo: TỔ HỢP TÊN LỬA  ĐẶT TRÊN TẦU «Cơn lốc-К»: Корабельный комплекс «Вихрь-К».
Hệ thống điều khiển hỏa lực SUO (система управления огнем) được tạo lên bởi hệ thống đa chức năng được trang bị trên tầu, máy bay, trên các xe tăng thiết giáp. Hệ thống điều khiển hỏa lực SUO( điều khiển bắn) bao gồm : Màn hình Camera theo dõi mục tiêu, hệ thống máy tính điện tử hoạt động 24/24, máy đo khoảng cách và hệ thống dẫn đường Lazer.Hệ thống điều khiển hỏa lực SUO ( Điều khiển bắn) được sử dụng để phóng tên lửa với tầm  bắn -4o đến +30o , góc bắn 180o.

 Tổ hợp tên lửa "Cơn lốc-K" với biến thể là tổ hợp tên lửa "Cơn lốc-M".

Tên lửa siêu thanh, đa mục tiêu , có điều khiển được sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Cơn lốc-K" là tên lửa 9A4172 sử dụng nhiên liệu rắn, 2 cấp độ. Hệ thống điều khiển dẫn bắn cho tên lửa sử dụng cấu hình khí động học " Con vịt" có cánh gấp. Điều khiển tên lửa, tiêu diệt mục tiêu với độ chính sác cao còn có sự hỗ chợ của hệ thống tự động theo dõi mục tiêu và các trùm tia lazer chống nhiễu. Để phá hủy mục tiêu, tên lửa  9A4172 được lắp đầu đạn nổ phân mảnh có khả năng xuyên giáp tới 1000mm phá hủy mục tiêu tạo lỗ thủng với bán kính 2,5-3m. Tốc độ tên lửa đạt 610m/s. Trong khoảng cách 4km tên lửa  bay tới mục tiêu hết 9s cùng 1 cự li này tên lửa cùng loại  của Mỹ là AGM-114K "Hellfire" phải cần 15s.

 Tổ hợp Tên lửa "Cơn lốc-K" có niên hạn bảo quản tốt 10 năm không cần bảo dưỡng.

Cơ cấu của pháo AK- 630M hay AK-306:

Tổ hợp tên lửa-Pháo "Cơn lốc-K" gồm 4 tên lửa 9A4172 với pháo phòng không tự động AK- 630M hay AK-306  , 6 nòng có đường kính nòng 30mm là GSH-6 zol(AO-18)-ГШ-6-ЗОЛ (АО-18Л).
Pháo phòng không tự động AK- 630M hay AK-306 được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu không bọc thép hoặc bọc thép mỏng. Tổng khối lượng với cơ số đạn chiến đấu của AK-630M là 3000kg. Pháo  AK- 630M có thể bắn lần lượt 400 mục tiêu với tốc độ bắn 5000v/ phút. Pháo AK-306 nhẹ hơn(AK-630M) chỉ nặng 1000kg ,cơ số đạn chỉ có 500 viên.


Thông số kỹ thuật:

-Đơn vị phát triển: Phòng thiết kế khí cụ , thành phố TuLa.
-Tầm bắn tên lửa: 0,7-10km.
-Sác xuất tiêu diệt mục tiêu của 1 tên lửa: 0,75-0,9.
-Thời gian chuẩn bị phóng tên lửa cần : 8-15s.
-Thời gian bay của tên lửa tới mục tiêu:
a/ Cự li 10km: 28s.
b/ Cự li 8km: 23s.
c/Cự li 6km:14s.
d/Cự li 4km: 9s.
-Trọng lượng tên lửa với vỏ ống phóng : 59kg.
-Trọng lượng đầu đạn:8-12kg.


-Cơ số đạn của pháo AK-306/AK630M: 500/3000v.
-Đường kính nòng: 30mm.
-Tầm bắn :4km.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-44.gif)

Hệ thống điều khiển bắn của tổ hợp tên lửa "Cơn lốc-K".

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-56.jpg)

Tổ hợp tên lửa-pháo "Cơn lốc-K" trang bị trên tầu tuần tra.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/4-39.jpg)

Tên lửa 9A4172 "Cơn lốc" với ống phóng.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Sáu, 2010, 04:35:15 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM BỜ BIỂN 4К51 «Giới hạn» 1987: Береговой противокорабельный комплекс 4К51 «Рубеж» 1987.Cuối những năm 60 của thế kỷ trước trang bị trong lực lượng hải quân Liên Xô Tên lửa- Pháo bờ biển không nhiều. Hệ thống tên lửa có khả năng cơ động là tổ hợp tên lửa "Redut", đây là tên lửa tầm xa, hạng nặng với 1 đầu đạn có sức công phá lớn. Tên lửa "Redut" với bệ phóng đơn bố trí 1 tên lửa. Để nâng cao khả năng phòng thủ bờ biển , lực lượng Hải quân Xô Viết cần trang bị những tên lửa có tính cơ động cao, không cồng kềnh , tầm bắn không cần quá lớn và điều đặc biệt là tên lửa thế hệ mới cần đáp ứng các tiêu trí : Có tốc độ siêu thanh, với hệ thống dẫn đường tìm diệt mục tiêu, có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

 Tên lửa "Giới hạn" được phát triển tại phòng thiết kế chế tạo động cơ " Cầu vồng" (МКБ-моторостроительное конструкторское бюро «Радуга»)  vào những năm 70 của thế kỷ trước. Tên lửa được lựa trọn cho tổ hợp "Giới hạn" là P-15M " Termit" (П-15М «Термит» ).Đây là tên lửa được phát triển từ tên lửa P-15 (П-15). Bệ phóng của tổ hợp tên lửa "Giới hạn" không cồng kềnh như tên lửa "Redut" trước đó. Tổ hợp tên lửa "Giới hạn" gồn 2 tên lửa đựng trong 1 container KT-161, cabin điều khiển và rada dẫn đường "Garpun"- «Гарпун» . Tổ hợp tên lửa "Giới hạn" được lắp trên khung gầm xe МАЗ-543.
 
 Lãnh đạo phòng thiết kế chế tạo động cơ " Cầu vồng " là А.М. Крылов, Ю.А. Афанасьев, В.Н. Баранников. В . Các cộng sự : В.И. Утробин, В.М. Егоров, Б.И. Комиссаров, П.А. Лось, М.В. Грязнов và nhiều người khác.

 Tổ hợp tên lửa " Giới hạn" với tên lửa cải tiến "Termit-P" , được cải tiến nâng cấp từ tên lửa "Termit" P-15U nhưng có tầm bắn xa hơn. Đây là tên lửa được tiếp nhận và trang bị cho Hải quân Liên Xô 22/10/1978. Giữa những năm 80 của thế kỷ trước tên lửa được nâng cấp lần đầu với thiết bị phóng 3P-51M(3П51М -СПУ стартовая пусковая установка). Tổ hợp được lắp trên khung gầm xe МАЗ-543М.

 Tổ hợp tên lửa " Giới hạn" được xuất khẩu rộng rãi cho nhiều nước như: Ukraina, Nam tư, Bulgari, Croatia , Cu ba , Syri , Libia , Yemen , Rumani.

 Tổ hợp tên lửa " Giới hạn" được gọi dưới ký hiệu : 4K51

Thành phần của tổ hợp tên lửa "Giới hạn":


- Thiết bị phóng tự hành 3P51.
-Tên lửa P-15M(P-21/P-22).
- Xe МАЗ-543М.
Tổ hợp tên lửa " Giới hạn" có thể được trang bị thêm 1 Rada giám sát tầm xa, rada 40V6 được lắp trên 1 tháp cao , đây là ra đa được trang bị trong tổ hợp tên lửa phòng không S-300P ( OT ЗРС-зенитная ракетная система С-300П).

Tên lửa P-15M(P-21/P-22) "Termit" là tên lửa có cánh gấp ( Cánh sẽ bật ra sau khi tên lửa được phóng đi). Cánh của tên lửa không dài, đuôi tên lửa hình chữ Y với bánh lái ở phần đuôi không gấp lại. Động cơ của tên lửa là động cơ hành trình-Động cơ 2 chế độ sử dụng nhiên liệu lỏng. Thiết bị phóng tên lửa gắn với phần đuôi tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn (РДТТ- ракетный двигатель твердого топлива ). Tên lửa có hệ thống điều khiển quán tính làm việc theo hành trình bay của tên lửa với 2 phương án hoạt động:
1/ Đầu tự dẫn hồng ngoại thụ động  (Инфракрасная головка самонаведения - ИК ГСН) h 2/Đầu tự dẫn radar chủ động (Активная радиолокационная головка самонаведения - АРЛ ГСН).

 tên lửa có thể mang đầu đạn thông thường nặng 513kg hoặc đầu đạn hạt nhân 15KT.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-45.jpg)

Quả tên lửa P-15M.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-57.jpg)

Tổ hợp tên lửa "Giới hạn" đặt trên khung gầm xe МАЗ-543М

Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 27 Tháng Sáu, 2010, 05:07:37 PM
Tính năng kỹ/chiến thuật của tên lửa chống hạm thể hiện ở đường bay của nó phải là:
1. phóng tên lửa: lên cao để đảm bảo trạng thái cân bằng động giai đoạn ban đầu
2. hành trình: hạ thấp bay sát mặt biển để chống ra đa điều khiển màn đạn bắn ra từ súng thường có tốc độ phát/phút cao
3. tiếp cận mục tiêu: lấy độ cao, chúc xuống, bật ra đa xác định mục tiêu, chỉnh đường đạn
4. đánh trúng mục tiêu ở dưới ngấn nước để đánh chìm mục tiêu.
Đánh trúng mục tiêu mà trên ngấn nước coi như không đạt yêu cầu với tên lửa chống hạm. Đánh như thế chỉ ngang với pháo, tiêu hao sinh lực chứ chưa "một đòn chết hẳn".


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Sáu, 2010, 05:13:22 PM
Tính năng kỹ/chiến thuật của tên lửa chống hạm thể hiện ở đường bay của nó phải là:
1. phóng tên lửa: lên cao để đảm bảo trạng thái cân bằng động giai đoạn ban đầu
2. hành trình: hạ thấp bay sát mặt biển để chống ra đa điều khiển màn đạn bắn ra từ súng thường có tốc độ phát/phút cao
3. tiếp cận mục tiêu: lấy độ cao, chúc xuống, bật ra đa xác định mục tiêu, chỉnh đường đạn
4. đánh trúng mục tiêu ở dưới ngấn nước để đánh chìm mục tiêu.
Đánh trúng mục tiêu mà trên ngấn nước coi như không đạt yêu cầu với tên lửa chống hạm. Đánh như thế chỉ ngang với pháo, tiêu hao sinh lực chứ chưa "một đòn chết hẳn".


Cảm ơn bác Vitinh@ đã cung cấp những thông tin bổ ích này, em là dân không "Trong ngành" chỉ biết dịch thôi. Em nói thật với bác nhiều khi em dịch bài mà mặt cứ đần ra vì không hiểu được các nguyên lý hoạt động của tên lửa.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 27 Tháng Sáu, 2010, 05:42:24 PM
Bổ sung thêm hình minh họa cho bài bác vitính  ;D Bác viết thêm 1 chút về phần dưới ngấn nước đi ạ  ;D
Tính năng kỹ/chiến thuật của tên lửa chống hạm thể hiện ở đường bay của nó phải là:
1. phóng tên lửa: lên cao để đảm bảo trạng thái cân bằng động giai đoạn ban đầu
2. hành trình: hạ thấp bay sát mặt biển để chống ra đa điều khiển màn đạn bắn ra từ súng thường có tốc độ phát/phút cao
3. tiếp cận mục tiêu: lấy độ cao, chúc xuống, bật ra đa xác định mục tiêu, chỉnh đường đạn
4. đánh trúng mục tiêu ở dưới ngấn nước để đánh chìm mục tiêu.
Đánh trúng mục tiêu mà trên ngấn nước coi như không đạt yêu cầu với tên lửa chống hạm. Đánh như thế chỉ ngang với pháo, tiêu hao sinh lực chứ chưa "một đòn chết hẳn".

Với tên lửa yakhont (VN vừa nhập về  8))
a)Phóng từ máy bay .
(http://c.upanh.com/upload/8/874/ZPN0.13083550.SoDoPhongMayBayYakhontNHo.jpg)

b)Phóng từ tàu : (nhà em không kiếm được sơ đồ phóng từ xe nhưng chắc là tương tự như phóng từ tầu ::))
(http://c.upanh.com/upload/8/874/OOP0.13083549.SoDoPhongTauYakhontNho.jpg)

Với tên lửa Moskit 3M80 (3М80Е)  phóng từ máy bay
(http://c.upanh.com/upload/8/874/KUX0.13083551.SoDoPhongMayBayMoskit.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 27 Tháng Sáu, 2010, 06:07:48 PM
Cám ơn bạn tientt82 đã đưa sơ đồ. So với kiến thức của tôi (tài liệu quốc tế từ cách nay hơn 30 năm) thì không có giai đoạn 3. Chắc nhờ kỹ thuật tự dẫn bây giờ đã tốt hơn rồi.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 27 Tháng Sáu, 2010, 06:35:53 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM BỜ BIỂN 4К51 «Giới hạn» 1987: Береговой противокорабельный комплекс 4К51 «Рубеж» 1987.

Tên lửa có hệ thống điều khiển quán tính làm việc theo hành trình bay của tên lửa với 2 phương án hoạt động:
1/Hoạt động với đầu dẫn đường (ГСН- головка самонаведения) với tia hồng ngoại , đầu dẫn có các kênh giao thoa "Snegir-M" (ИК- интерфейс канальный ГСН) .
2/Hoạt động với trạm rada định vị -dẫn đường (АРЛ ГСН автоматизированный радиолокационный пост) .
 tên lửa có thể mang đầu đạn thông thường nặng 513kg hoặc đầu đạn hạt nhân 15KT.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-45.jpg)

Đoạn này có vẻ chưa ổn lắm anh Long ạ!

Bay pha hành trình hay pha giữa (Маршевый участок полёта), đạn tên lửa P-15/15M sử dụng hệ thống lái quán tính với 6 con quay hồi chuyển chạy điện gắn trong đạn để cấp tham số điều chỉnh cho máy tính trên đạn tính lệnh lái đạn.

Đạn P-15/15M được trang bị 1 trong 2 loại đầu tự dẫn cho Pha cuối (Конечный участок полёта) là Đầu tự dẫn hồng ngoại thụ động (Инфракрасная головка самонаведения - ИК ГСН) hoặc Đầu tự dẫn radar chủ động (Активная радиолокационная головка самонаведения - АРЛ ГСН).

Hình của anh longtrec là Đầu tự dẫn radar chủ động. Hình dưới là Đầu tự dẫn hồng ngoại thụ động Snegir-M (Снегирь-М) của đạn P-15M.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Sáu, 2010, 06:51:17 PM
Đạn P-15/15M được trang bị 1 trong 2 loại đầu tự dẫn cho Pha cuối  (Конечный участок полёта) là Đầu tự dẫn hồng ngoại thụ động  (Инфракрасная головка самонаведения - ИК ГСН) hoặc Đầu tự dẫn radar chủ động (Активная радиолокационная головка самонаведения - АРЛ ГСН).

Bạn huyphongsy nói đúng, tài liệu quân sự Nga nói chung thường hay dùng các từ viết tắt các thuật ngữ quân sự, đôi khi tôi không bắt được đúng thuật ngữ viết tắt lên có chút dịch lạc. Tôi xin sửa ngay.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: dongadoan trong 27 Tháng Sáu, 2010, 06:56:18 PM
Ờ, cái tay Trâu già bỏ bẵng cái topic về những từ viết tắt tiếng Nga trong lĩnh vực KHKTQS là rất dở! ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 27 Tháng Sáu, 2010, 10:37:30 PM
Bác vi tính tinh thật đấy ; lúc đưa cái yakhont lên nhà em còn kệ vì với góc nhìn như thế khá là khó vẽ chi tiết giai đoạn cuối
Cái moskit thì đúng là hơi thắc mắc thật

Nhà em sửa lại vậy:
Ảnh : sơ đồ đường bay của tên lửa diệt hạm Excocet

(http://c.upanh.com/upload/8/880/SDZ0.13089633.SoDoPhongTauExcoxet.jpg)

Nhà em sửa bài bác ấy 1 chút cho khớp với đánh số trong hình

Tính năng kỹ/chiến thuật của tên lửa chống hạm thể hiện ở đường bay của nó phải là:
1. phóng tên lửa
2. lên cao để đảm bảo trạng thái cân bằng động giai đoạn ban đầu
3. hành trình: hạ thấp bay sát mặt biển để chống ra đa điều khiển màn đạn bắn ra từ súng thường có tốc độ phát/phút cao
4. tiếp cận mục tiêu: lấy độ cao, chúc xuống, bật ra đa xác định mục tiêu, chỉnh đường đạn
5. đánh trúng mục tiêu ở dưới ngấn nước để đánh chìm mục tiêu.

Đánh trúng mục tiêu mà trên ngấn nước coi như không đạt yêu cầu với tên lửa chống hạm. Đánh như thế chỉ ngang với pháo, tiêu hao sinh lực chứ chưa "một đòn chết hẳn".


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 27 Tháng Sáu, 2010, 11:15:33 PM
Một hai... tới năm ở trên chỉ là cho các tên lửa đời cũ, cự li tác chiến ngắn thôi.
Chứ các tên lửa bây giờ "chơi" từ xa hàng trăm cây số thì việc dẫn được nó tới cự li tự dẫn chắc là phức tạp lắm. Chưa kể đối phương có thời gian để phát hiện và đối phó lại.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Sáu, 2010, 11:46:46 PM
đánh trúng mục tiêu ở dưới ngấn nước để đánh chìm mục tiêu.
Đánh trúng mục tiêu mà trên ngấn nước coi như không đạt yêu cầu với tên lửa chống hạm. Đánh như thế chỉ ngang với pháo, tiêu hao sinh lực chứ chưa "một đòn chết hẳn".Bác Vitinh@ ơi! Em nghĩ tên lửa chống hạm hiện nay thường mang đầu đạn cỡ vài trăm kg , tên lửa "Yakhont" có đầu đạn 200-250kg còn tên lửa P-15M thì có đầu đạn tới 513kg. Em đọc 1 tài liệu nói về tên lửa "Yakhont" họ viết chỉ cần 1 loạt 3 quả tên lửa " Yakhont" được phóng đi từ tổ hợp "Bastion-P" có thể đánh chìm 1 tầu sân bay cỡ lớn. Em nghĩ việc đánh trúng tầu ở phần dưới ngấn nước với các tên lửa như "Yakhont" hay P-15M là không cần thiết.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Sáu, 2010, 12:56:50 AM
Anh Long cẩn thận quá  :)
Em ghi thêm ghi chú vào hình
Nếu có sai sót mong mọi người đính chính giúp  ;D

Ảnh: sơ đồ đường đạn tên lửa Yakhont phóng từ máy bay

(http://c.upanh.com/images_cache/upload/8/892/KUXw700_0.13101332.SoDoPhongMayBayYakhontChuThich.jpg)

1-Máy bay phát hiện mục tiêu   2-Máy bay phóng tên lửa   3-Tên lửa tăng tốc    4-Tên lửa bay kiểu hành trình đến mục tiêu      5-Tên lửa hạ thấp độ cao   6-Đầu tự dẫn bắt đầu phát hiện mục tiêu   7-Tên lửa bay ở quĩ đạo thấp   8- Tên lửa diệt hạm tự dẫn đến mục tiêu đã chọn

Ảnh : sơ đồ đường đạn tên lửa Yakhont phóng từ tàu

(http://c.upanh.com/images_cache/upload/8/894/MPDw700_0.13103331.SoDoPhongTauYakhontChuThich.jpg)

1-Máy bay chỉ thị mục tiêu     2- tàu phóng loạt tên lửa       3- Tên lửa tăng tốc và tăng độ cao     4-  Tên lửa bay hành trình    5-  Tên lửa hạ độ cao     6- đầu tự dẫn được mở ; phát hiện mục tiêu    7- Tên lửa bay ở quĩ đạo thấp   8- Tên lửa diệt hạm tự dẫn đến mục tiêu đã chọnTiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 28 Tháng Sáu, 2010, 05:49:37 AM
Em nghĩ việc đánh trúng tầu ở phần dưới ngấn nước với các tên lửa như "Yakhont" hay P-15M là không cần thiết.
Mấy chục năm trước người ta đã có thể làm được việc đánh trúng mục tiêu dưới ngấn nước thì bây giờ họ chả bỏ đi đâu. Vì tác hại của lỗ thủng do vụ nổ ở chỗ này này hiểm hơn nhiều so với ở trên.
Với cấu trúc sẵn sàng chịu tổn thương nhiều lớp, nhiều khoang, chắc phải trúng nhiều đạn theo cách đó thì tầu sân bay mới chìm. Chứ mấy tấn thuốc nổ thường ở phía trên chưa làm chìm được cái tầu sân bay khổng lồ ấy đâu. Không kể đánh trúng kho bom  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 28 Tháng Sáu, 2010, 01:37:27 PM
Em nghĩ việc đánh trúng tầu ở phần dưới ngấn nước với các tên lửa như "Yakhont" hay P-15M là không cần thiết.
Mấy chục năm trước người ta đã có thể làm được việc đánh trúng mục tiêu dưới ngấn nước thì bây giờ họ chả bỏ đi đâu. Vì tác hại của lỗ thủng do vụ nổ ở chỗ này này hiểm hơn nhiều so với ở trên.
Với cấu trúc sẵn sàng chịu tổn thương nhiều lớp, nhiều khoang, chắc phải trúng nhiều đạn theo cách đó thì tầu sân bay mới chìm. Chứ mấy tấn thuốc nổ thường ở phía trên chưa làm chìm được cái tầu sân bay khổng lồ ấy đâu. Không kể đánh trúng kho bom  ;D

Em không phủ nhận cách đánh dưới ngấn nước là cách đánh "Một đòn chết ngay" . Với kỹ thuật rada dẫn đường, tới gần mục tiêu rada sác định lại mục tiêu v.v.. thì việc đánh trúng dưới ngấn nước không khó. Nhưng em muốn nói tới khả năng hiện nay của tên lửa, "Yakhont" chẳng hạn .Nó không đơn thuần là có đầu đạn mấy trăm kg, nó có tốc độ siêu thanh và có khả năng phóng từng quả, từ 1 tới 3 chụm vào 1 điểm. Như vậy sức công phá cộng hưởng lớn là nhường nào. Nếu chỉ dơn giản là mấy trăm kg thuốc nổ với tầm bắn 300km thì đúng là khó làm chìm 1 cái tầu sân bay cỡ lớn thật. Bởi các lớp tầu ngày nay chúng thường có nhiều khoang, các khoang đều độc lập nhau ,khả năng sống sót rất cao.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Sáu, 2010, 02:20:35 PM
Các đạn tên lửa diệt hạm của Nga dù một số loại có chế độ vọt lên bổ xuống mục tiêu vào pha cuối nhưng điểm chạm cũng nằm trên vạch mớn nước của tàu. Việc tấn công dưới vạch mớn nước chỉ phát huy hiệu quả với loại tàu nhỏ với rất ít khoang đáy kín nên chỉ cần trúng 1 đạn là chìm tàu. Đối với các tàu chiến trọng tải lớn và thiết kế hiện đại thì khả năng đánh chìm tàu bằng 1 hoặc một số đạn bắn trúng dưới mớn nước rất khó xảy ra trong thực tế. Mục tiêu dùng tên lửa diệt hạm chống tàu chiến loại này là tìm cách vô hiệu khả năng chiến đấu của chúng như phá hủy tháp chỉ huy và tháp radar (dùng đạn tên lửa diệt hạm có đầu dẫn thụ động theo nguồn bức xạ điện từ), khu vực động cơ (dùng đạn tên lửa diệt hạm có đầu dẫn hồng ngoại), khu vực chứa nhiên liệu, vũ khí, chứa máy bay phía trên mớn nước (các loại đạn tên lửa có đầu dẫn radar chủ động hoặc đầu dẫn quang tuyến truyền hình).


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Sáu, 2010, 02:39:15 PM
Ờ, cái tay Trâu già bỏ bẵng cái topic về những từ viết tắt tiếng Nga trong lĩnh vực KHKTQS là rất dở! ;D

Thường cuối năm vãn lịch tớ mới rỗi việc ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 28 Tháng Sáu, 2010, 02:57:39 PM
Các đạn tên lửa diệt hạm của Nga dù một số loại có chế độ vọt lên bổ xuống mục tiêu vào pha cuối nhưng điểm chạm cũng nằm trên vạch mớn nước của tàu. Việc tấn công dưới vạch mớn nước chỉ phát huy hiệu quả với loại tàu nhỏ với rất ít khoang đáy kín nên chỉ cần trúng 1 đạn là chìm tàu. Đối với các tàu chiến trọng tải lớn và thiết kế hiện đại thì khả năng đánh chìm tàu bằng 1 hoặc một số đạn bắn trúng dưới mớn nước rất khó xảy ra trong thực tế. Mục tiêu dùng tên lửa diệt hạm chống tàu chiến loại này là tìm cách vô hiệu khả năng chiến đấu của chúng như phá hủy tháp chỉ huy và tháp radar (dùng đạn tên lửa diệt hạm có đầu dẫn thụ động theo nguồn bức xạ điện từ), khu vực động cơ (dùng đạn tên lửa diệt hạm có đầu dẫn hồng ngoại), khu vực chứa nhiên liệu, vũ khí, chứa máy bay phía trên mớn nước (các loại đạn tên lửa có đầu dẫn radar chủ động hoặc đầu dẫn quang tuyến truyền hình).
Có lẽ nhưng kiến thức này cập nhật hơn. "Hàng" kia cũ quá rồi mà ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Sáu, 2010, 04:14:27 PM
Nhà em mới tìm được 1 bức ảnh đạn diệt hạm exocet trước và trong khi chạm đích (nguồn netmarine.net còn mấy tấm yakhont với moskit ở rbase.new-factoria.ru)
Em cũng chưa hình dung được rõ lắm điểm chạm ; hình như là đúng vạch mớm nước đúng không ạ  ???
Hoặc là sàn tàu  ;D
(http://cA2.upanh.com/8.928.13135246.KUX0/Exocet_imapct.jpg)

Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 28 Tháng Sáu, 2010, 04:24:35 PM
Nhà em mới tìm được 1 bức ảnh đạn diệt hạm exocet trước và trong khi chạm đích (nguồn netmarine.net còn mấy tấm yakhont với moskit ở rbase.new-factoria.ru)
Em cũng chưa hình dung được rõ lắm điểm chạm ; hình như là đúng vạch mớm nước đúng không ạ  ???
Cái này thì trên mớn nước nhiều.
Nhớ lại thì cái loại đánh dưới mớn nước nó là tên lửa-ngư lôi. Giai đoạn cuối nó phải xuống nước lội như ngư lôi chứ không phải bổ phập một nhát từ trên xuống dưới mớn nước được.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Sáu, 2010, 04:34:56 PM
Nhà em mới tìm được 1 bức ảnh đạn diệt hạm exocet trước và trong khi chạm đích (nguồn netmarine.net còn mấy tấm yakhont với moskit ở rbase.new-factoria.ru)
Em cũng chưa hình dung được rõ lắm điểm chạm ; hình như là đúng vạch mớm nước đúng không ạ  ???
Hoặc là sàn tàu  ;D
(http://cA2.upanh.com/8.928.13135246.KUX0/Exocet_imapct.jpg)

Điểm chạm nằm ở phần mạn khô sát mép mặt boong. Rất dễ nhận thấy nhiên liệu còn lại phát nổ khi bị đầu nổ ép vào sườn tàu.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Sáu, 2010, 09:46:21 PM
Cảm ơn anh Long ; bác vitính ; bác OldBuff đã giúp em 1 số thắc mắc  ;D

Nhà em nghĩ đây là loại ngư lôi mà bác vitính nhắc đến Type 91 Mod 2 hoặc Type 91 Mod 3 . Loại Type 91 Mod 2 được Nhật dùng đánh Trân Châu Cảng


Nếu em không nhầm thì nó ở bụng máy bay này - Nakajima B5N ; thuộc hải quân Nhật.(ảnh:richard-seaman.com)
(http://c.upanh.com/upload/8/958/KUX0.13163596.KatesCrossingWithToperdo_Nho.jpg)

Đây là 1 bức ảnh khá rõ (không biết có phải dựng lại không  ;D) ngư lôi loại này đánh 1 tàu của Mĩ USS Hornet ; ngày 24/10/42 .Đây là đòn kết liễu ; tàu chìm . Trong ảnh ; vòng tròn khoanh lại là máy bay Nhật thoát ly trận địa sau khi thả ngư lôi ; vệt nước bắn lên (ở góc phải ảnh) chính là khi ngư lôi được thả xuống . Nhà em thấy rằng đây là cách đánh chìm tàu bằng cách đánh trúng mục tiêu dưới mớn nước  ;D

(http://c.upanh.com/upload/8/958/KUX0.13163594.MayBayKateThaThuyLoiDuoiMonNuoc.jpg)

Các bác có thể xem thêm thông tin ở trang này
http://www.combinedfleet.com/torps.htm


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 29 Tháng Sáu, 2010, 10:40:40 PM
Tổ hợp tên lửa chống tăng 9К115-2 «Con lai-M» 1992: Противотанковый ракетный комплекс 9К115-2 «Метис-М» 1992.

=============
Bài viết sử dụng tư liệu từ các trang rbase.new-factoria.ru và btvt.narod.ru
Cảm ơn anh Long và bác huyphongssi đã góp ý cho bài viết  ;D
Mong mọi người tham gia đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn  ;D
=============

Tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác Metis-M được thiết kế để tiêu diệt các xe tăng –thiết giáp hiện đại ; kể cả khi được trang bị giáp phản ứng nổ ; công sự ; sát thương sinh lực đối phương ; trong bất kể điều kiện ngày đêm hay thời tiết

(http://c.upanh.com/upload/9/21/SDZ0.13250102.metis_ms.jpg)
Ảnh:Tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác Metis-M

Tổ hợp được phát triển trên cơ sở của tổ hợp Metis.Khái niệm về việc hiện đại hóa tổ hợp là việc kế thừa tối đa ưu thế trên bộ ; đảm bảo khả năng tổ hợp tương thích ngược với tên lửa 9M115 cũ ; cũng như tên lửa 9M131 mới.Để theo kịp với xu hướng tự bảo vệ ngày càng cao của xe tăng ; các nhà sản xuất đã tăng kích thước đầu đạn ; từ đường kính 93 mm lên đến 130 mm.Những cải thiện đáng kể của các đặc tính kĩ-chiến thuật đã đạt được bằng việc gia tăng kích thước và khối lượng tên lửa .

Tổ hợp Metis-M đã được phát triển bởi phòng chế tạo khí cụ ( Tula ) ; được chấp nhận đưa vào trang bị năm 1992

Tổ hợp được thiết kế nhằm thay thế các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ thứ 2 như Metis ; Fagot ; Konkurs .

Ở phương tây ; nó được đặt tên mã AT-13" Saxhorn"

Cấu tạo

Tổ hợp gồm có :

Thiết bị phóng 9P151 với thiết bị ngắm- dẫn bắn ; thiết bị điều khiển ; và 1 cơ chế phóng tên lửa.

Kính ngắm ảnh nhiệt 1PN86BVI "mulat-115"

Tên lửa 9M131 trong ống phóng

Thiết bị kiểm tra 9V12M và 9V81M

(http://c.upanh.com/upload/9/21/ZPN0.13250110.9M131CauTaoNho.jpg)

Ảnh: Cấu tạo tên lửa 9M131   
1-Liều trước của đầu đạn xuyên lõm liều kép    2-bộ điều khiển cánh lái (рулевая машинка )    3- cánh lái    4-Động cơ đẩy chính   5-Liều chính của đầu đạn xuyên lõm liều kép    6-Ngòi nổ      7-cánh đuôi   8- Liều vạch đường       9-Động cơ khởi tốc       10-cuộn dây cáp


(http://c.upanh.com/upload/9/21/DHU0.13250108.9M115CauTaoMauNho.jpg)

Ảnh: Cấu tạo tên lửa 9M115
1- cánh lái   2-bộ điều khiển cánh lái (рулевая машинка )   3-đầu đạn xuyên lõm       4-ngòi nổ     5- động cơ đẩy chính    6-cánh đuôi    7-liều vạch đường       8-động cơ khởi tốc       9-cuộn dây

Cánh của tên lửa 9M131 được làm bằng lá thép mỏng ; tự bung ra sau khi rời ống phóng bởi lực đàn hồi .Giống như tên lửa 9M115 ; giải pháp kỹ thuật được chọn ở đây là đặt 1 liều vạch đường ở 1 trong 3 cánh đuôi ; không cần dùng đến con quay hồi chuyển ; pin đi kèm cũng như khối mạch điện tử .Khi bay ; liều vạch đường trên tên lửa chuyển động theo hình xoắn ốc ; thiết bị phóng thu thông tin về vị trí góc của tên lửa ; kết hợp với hiệu chỉnh của xạ thủ ; truyền lệnh điều khiển qua dây dẫn đến phần tử điều khiển trên tên lửa

Loại đầu đạn xuyên lõm 2 tầng (liều kép) mới rất mạnh ; có khả năng đáng ngạc nhiên trước các loại xe tăng hiện đại và của tương lai ; kể cả khi được gắn thêm hoặc tích hợp giáp phản ứng nổ ; các phương tiện có giáp nhẹ ; hoặc công sự. Ngoài ra áp lực cao lan toả theo cả chiều dọc lẫn quanh luồng xuyên dẫn tới nghiền vụn lớp bê tông ; phá vỡ vách sau vật chắn ; và kết quả là sức sát thương rất lớn .Việc này đảm bảo tiêu diệt sinh lực đối phương ; kể cả nấp phía sau tường đá ; tường bê tông ; hoặc trong công sự kín bằng bê tông (tường) dày đến 3 m .

(http://c.upanh.com/upload/9/21/SDZ0.13250104.MetisMXuyenGiap.jpg)

Ảnh: 1 thử nghiệm về sức xuyên giáp của đầu đạn xuyên lõm liều kép của 9M131 .Khoảng 960 mm thép .

Với mục đích mở rộng phạm vi ứng dụng của tổ hợp Metis-M trên chiến trường ; người ta sử dụng đầu đạn nhiệt áp nặng 4.95kg  trên tên lửa có điều khiển 9M131F.Sức công phá của nó tương đương với các loại đạn pháo cỡ lớn ; đặc biệt hiệu quả với công sự và các công trình kĩ thuật khác của đối phương.Loại đầu đạn này gây ra vụ nổ lớn hơn về không gian và thời gian so với loại đạn nổ truyền thống ; là tạo sóng xung kích .Sóng này truyền theo mọi hướng ; xuyên qua vật cản ; truyền qua hầm hào ; lỗ châu mai … sát thương sinh lực đối phương ; ngay cả tại nơi trú ẩn.Tại khu vực quanh điểm nổ ; đạn nhiệt áp tạo ra 1 hỗn hợp đốt cháy toàn bộ oxy và nâng nhiệt độ lên đến hơn 800 độ C

Thiết bị phóng đặt trên giá 3 chân có thể được gắn thêm kính ngắm ảnh nhiệt 1PN86-VI mulat-115 nặng 5.5 kg ; đảm bảo phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 3.2 km và xác định rõ mục tiêu ở khoảng 1.6 km ; nhờ vậy ta có thể phóng tên lửa trong đêm ở tầm xa tối đa .Kích cỡ của kính ngắm ảnh nhiệt này là 387 * 203 * 90mm.Thời gian hoạt động (nguồn :pin) là 2 giờ .Trường quan sát 2.4 độ * 4.6 độ.Dải nhiệt độ hoạt động từ -40 đến +50 độ C .Với mục đích tăng cường hiệu quả ; kính ngắm sử dụng 1 hệ thống làm lạnh ; đảm bảo đầu ra chế độ khoảng 8-10 s (что обеспечивает выход на режим за 8-10с. ???)

Tên lửa được phóng với sự hỗ trợ của động cơ phóng ; trong quá trình bay ; động cơ đẩy chính sẽ được khởi động

Trong chiến đấu ; tổ hợp Metis-M có biên chế cho 2 người ; xạ thủ số 1 mang thiết bị phóng và ống phóng nặng 25.1kg ; xạ thủ số 2 mang 2 ống phóng nặng 28 kg (thay vì 3 như Metis cũ).Khi thay thế ống phóng bởi tên lửa với kính ngắm ảnh nhiệt khối lượng giảm xuống còn 18.5kg.Thời gian triển khai bắn của tổ hợp là 10-20 giây ; tốc độ bắn đạt 3 phát/phút

(http://c.upanh.com/upload/9/21/ZPN0.13250107.metisMKipChienDau.jpg)

Ảnh : 1 tổ chiến đấu được trang bị Metis-M

(http://c.upanh.com/upload/9/21/PSD0.13250105.MetisMXaThu1.jpg)

Ảnh : Xạ thủ số 1 mang ống phóng và thiết bị phóng của tổ hợp Metis-M ; được trang bị súng AK

Cùng với mục đích chính là 1 tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác ; Metis –M có thể được trang bị trên các xe bọc thép chở quân hoặc các xe chiến đấu bộ binh

Việc thực hành bắn có thể từ các tư thế chuẩn bị hoặc không chuẩn bị như nằm bắn ; đứng bắn từ trong hào ; cũng như bắn ứng dụng trên vai hoặc trong phòng kín (yêu cầu 2m sau lưng xạ thủ không có vật cản)

(http://c.upanh.com/upload/9/21/CPH0.13250103.MetisMBan.jpg)

Ảnh : thực hành bắn tên lửa 9M131

Bảng tính năng kĩ thuật

(http://cA3.upanh.com/9.22.13251186.FAM0/MetismDacTinhNho.jpg)
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 29 Tháng Sáu, 2010, 11:31:53 PM
Nhà em nghĩ đây là loại ngư lôi mà bác vitính nhắc đến Type 91 Mod 2 hoặc Type 91 Mod 3 . Loại Type 91 Mod 2 được Nhật dùng đánh Trân Châu Cảng
Cái quả ngư lôi thả từ máy bay thì cổ quá rồi.
Bây giờ người ta vẫn làm tên lửa chống tầu ngầm, chính là tên lửa-ngư lôi như ở đây http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=136325 (http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=136325)
(http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/08/18/1250599435.img.jpg)
Có thể đã có một ưu/khuyết điểm nào đó của phòng thủ/tấn công hạm tầu dẫn tới người ta bỏ loại tên lửa-ngư lôi chống hạm.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 30 Tháng Sáu, 2010, 09:53:16 AM
(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/91re1.jpg)

Tên lửa 91RE1.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/91re2-2s.jpg).

Tên lửa 91RE2.

Mấy hình trên là các loại ngư lôi tên lửa của Nga.

Nga vẫn chào bán loại ngư lôi tên lửa này ầm ầm đấy chứ bác vitính. Ưu điểm của ngư lôi tên lửa chống ngầm là tầm phóng xa, phản ứng nhanh chóng và bất ngờ, tránh được hỏa lực của các tàu nổi hoặc máy bay hộ tống tàu ngầm.

Còn để chống tàu nổi thì chỉ cần tên lửa diệt hạm bay bám mặt biển là đủ.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 30 Tháng Sáu, 2010, 01:32:47 PM
Còn để chống tàu nổi thì chỉ cần tên lửa diệt hạm bay bám mặt biển là đủ.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa có tên lửa-ngư lôi chống hạm chứ không phải chỉ có chống ngầm.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 30 Tháng Sáu, 2010, 03:48:20 PM
Bác vitính còn nhớ tên hay đặc điểm gì lạ của cái tên lửa-ngư lôi chống hạm ấy không ạ ?

Nhà em tìm nhưng không thấy  :(

Toàn là tên lửa-ngư lôi chống ngầm

Cái Hong-sang-eo ở bài này
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=136325
cũng là chống ngầm đấy ạ

Tham Khảo thông tin về Hong-sang-eo (http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&sl=en&tl=vi&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Sang_Eo_(Red_Shark)_torpedo&prev=_t&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiQ-47sECAqc4JhxjbsatCaxcmg5w)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: ngochai691 trong 30 Tháng Sáu, 2010, 05:46:34 PM
Còn để chống tàu nổi thì chỉ cần tên lửa diệt hạm bay bám mặt biển là đủ.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa có tên lửa-ngư lôi chống hạm chứ không phải chỉ có chống ngầm.


Tên lửa -ngư lôi chống ngầm tất nhiên có thể chống hạm mà bác!
 Khi tên lửa đẩy mang ngư lôi đến khu vực có mục tiếu và tách ra . Ngư lôi ở dưới nước sẽ kích hoạt đầu dò  sonar chủ động hoặc bị động . Nếu có  tàu ngầm thì nó sẽ hướng vào tàu ngầm này , còn nếu sonar nó dò thấy tàu chiến thì nó cũng táng luôn chứ không lẽ nó chê ;D . Ko biết ngư lôi có phân biệt được địch-ta không nhỉ

Người ta không dùng tên lửa ngư lôi với mục đích chống hạm  chắc là vì tầm bắn của tên lửa sẽ ngắn hơn rất nhiều do phải mang ngư lôi có khối lượng khá nặng , hầu hết tên lửa-ngư lôi có tầm khoảng 50-100km . trong khi tên lửa chống hạm cùng kích thước có tầm 200-300km. Đầu dò sonar trên ngư lôi cũng có tầm phát hiện mục tiêu ngắn hơn . Độ ồn lớn của ngư lôi khiến nó dễ bị phát hiên, so với tên lửa chống hạm thì tốc độ của ngư lôi thấp hơn nhiều , các tàu chiến có nhiều thời gian để đối phó.  
Bù lại thì tàu chiến bị trúng ngư lôi thì sẽ bị thiệt hại nặng và dễ chìm hơn


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 30 Tháng Sáu, 2010, 06:55:02 PM
Còn để chống tàu nổi thì chỉ cần tên lửa diệt hạm bay bám mặt biển là đủ.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa có tên lửa-ngư lôi chống hạm chứ không phải chỉ có chống ngầm.


Tên lửa -ngư lôi chống ngầm tất nhiên có thể chống hạm mà bác!
 Khi tên lửa đẩy mang ngư lôi đến khu vực có mục tiếu và tách ra . Ngư lôi ở dưới nước sẽ kích hoạt đầu dò  sonar chủ động hoặc bị động . Nếu có  tàu ngầm thì nó sẽ hướng vào tàu ngầm này , còn nếu sonar nó dò thấy tàu chiến thì nó cũng táng luôn chứ không lẽ nó chê ;D . Ko biết ngư lôi có phân biệt được địch-ta không nhỉ

Người ta không dùng tên lửa ngư lôi với mục đích chống hạm  chắc là vì tầm bắn của tên lửa sẽ ngắn hơn rất nhiều do phải mang ngư lôi có khối lượng khá nặng , hầu hết tên lửa-ngư lôi có tầm khoảng 50-100km . trong khi tên lửa chống hạm cùng kích thước có tầm 200-300km. Đầu dò sonar trên ngư lôi cũng có tầm phát hiện mục tiêu ngắn hơn . Độ ồn lớn của ngư lôi khiến nó dễ bị phát hiên, so với tên lửa chống hạm thì tốc độ của ngư lôi thấp hơn nhiều , các tàu chiến có nhiều thời gian để đối phó.  
Bù lại thì tàu chiến bị trúng ngư lôi thì sẽ bị thiệt hại nặng và dễ chìm hơn


Đúng như bạn Ngochai691@ nói tên lửa ngư lôi thường có tầm bắn thấp hơn tên lửa chống hạm cùng kích cỡ và có tốc độ thấp hơn nhưng không đến mức  quá thấp . Ví dụ như tên lửa 91RE1 và 91RE2 có tốc độ 2M có nhĩa là tương đương 680m/s, đây là tốc độ siêu thanh. Tên lửa ngư lôi 91RE1 và 91RE2 có thể chống ngầm cũng như chống hạm.

Ko biết ngư lôi có phân biệt được địch-ta không nhỉ? Bạn Ngochai691@ tôi không thấy tài liệu nào viết về tên lửa ngư lôi ,ví dụ như tên lửa 91RE1 và 91RE2 có khả năng phân biệt "tầu địch- tầu ta", nhưng bài tôi đang dịch dở về tên lửa P-15M thì nó có khả năng này bạn ạ.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 30 Tháng Sáu, 2010, 11:36:55 PM
Vũ khí thời tôi biết không đánh xa tới cả trăm cây số đâu (gần 40 năm trước). Bây giờ mà tìm chắc không ra trên mạng, vì vũ khí luôn áp dụng các thành tựu mới nhất.
Tôi đọc về các loại tên lửa chống hạm thực ra từ tạp chí Electronics Countermeasure về hệ thống chống tên lửa đánh hạm. Tạp chí này do anh Ngô Đức Thọ trưởng phòng Điện tử, sau là phó viện trưởng, có thời sang Pháp công tác dài hạn, gửi về (sau đó anh Ng.Đ.Thọ sang làm phó TL Bộ TLTTLL).
Hạm tầu có thời gian rất ngắn để phát hiện ra mình bị tên lửa ngắm tới khi chúng bật radar tự dẫn. Để chống các tên lửa này thứ nhất là phải có tình báo về radar tự dẫn trên tên lửa, thứ hai phải có máy tính xử lý thông tin cực nhanh để phân biệt được tín hiệu radar tự dẫn của địch (so sánh tín hiệu thu được với tình báo nạp sẵn trong máy tính) chứ không phải các tín hiệu khác và cuối cùng là phải có các súng máy do máy tính điều khiển phản ứng nhanh có tốc độ phát/phút rất lớn phun đạn về phía tên lửa gọi là dựng màn đạn để nâng cao xác suất trúng chỉ cần một viên để phá hủy tên lửa. Các súng máy này thường không cần cỡ đạn lớn, tầm bắn xa mà ăn thua là hệ thống điều khiển bắn định hướng chính xác, tốc độ bắn cao. Trên mặt biển không có chỗ cho công sự, ẩn nấp, di chuyển nên phòng thủ là chủ động tấn công.
Còn chuyện nữa nên nói thêm, không phải là tên lửa ngư lôi rơi xuống biển không có tầu này thì đánh tầu kia. Mỗi quả đạn bắn ra là đã nhắm vào một mục tiêu và cái đầu tự dẫn chỉ tìm trong một phạm vi hẹp bằng sai số hợp lý trong hành trình trước đó. Không tìm ra mục tiêu trong khoảng hẹp ấy thì thường là tự hủy.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: kakashivn87 trong 01 Tháng Bảy, 2010, 01:09:30 AM
Theo cháu thì trên biển chính là nơi thể hiện rõ nhất câu " Hỏa khí phân tán hỏa lực tập trung ", vì các tàu đều giữ khoảng cách an toàn với nhau trong đội hình, trong khi đó mục tiêu nếu là đất liền thì là mục tiêu cố định, chỉ có các tàu tự xác định khoảng cách để bắn.
Quân đội Nga thường đặt mình trong trường hợp phòng vệ với số lượng it, hậu cần bị căt đứt, liên lạc gián đoạn... ( có lẽ là sau kinh nghiệm WW2) nên vũ khí dù hiện đại cũng có nhiều tính độc lập.
Ngược lại, Mĩ luôn đề cao việc chủ động tấn công, nên các tàu chiến của Mĩ được thiết kế tối ưu cho việc tấn công dồn dập theo đội hình với pháo ( xưa) và tên lửa ngày nay.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 01 Tháng Bảy, 2010, 05:44:35 AM
Các nước "cơ bắp" lớn (không chỉ IQ cao ;D) mới đủ sức ra biển đua tranh với người. Đến như TQ bây giờ mới bắt đầu ra biển, hứa hẹn một cuộc đại sắp xếp lại thế giới chăng?
http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Ba-chu-Dich-toi-cua-hai-quan-Trung-Quoc-919203/ (http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Ba-chu-Dich-toi-cua-hai-quan-Trung-Quoc-919203/)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 01 Tháng Bảy, 2010, 06:23:54 PM
Tiếp theo bài : "TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM BỜ BIỂN 4К51 «Giới hạn» 1987: Береговой противокорабельный комплекс 4К51 «Рубеж» 1987".Thiết bị phóng được lắp đặt trên khung gầm bánh cao của xe MAZ-543 (Maz-543M) với cấu hình dẫn động 8X8. Carbin điều khiển với rada định vị "Garpun". Cung cấp điện năng cho tổ hợp tên lửa 4K51"Giới hạn" là tổ hợp phát điện tuốc bin khí. Điện năng được cung cấp cho các thiết bị điện tử của trạm rada định vị, hệ thống điều khiển với kíp chiến đấu. Điện năng còn sử dụng cho motor soay container KT-161. Bên trong container chứa 2 quả tên lửa P-15M(P-21/P-22) , một quả được gắn đầu tự dẫn hồng ngoại thụ động  (Инфракрасная головка самонаведения - ИК ГСН) . Quả tên lửa còn lại được gắn đầu tự dẫn radar chủ động (Активная радиолокационная головка самонаведения - АРЛ ГСН). Thiết bị phóng có thể tự quyết định nhiệm vụ tác chiến với việc phát hiện và phá hủy mục tiêu.

Cấu trúc của thiết bị phóng bao gồm:

- Hệ thống điều khiển bắn với hệ thống nhận dạng "Bạn-Thù"
-Liên lạc trong nội bộ hoặc với bên ngoài  bằng vô tuyến điện với tần số được mã hóa.
-Ăng ten của rada định vị được hỗ chợ bởi máy nâng thủy lực có thể lâng ăng ten lên độ cao 7,3m. Thời gian chuẩn bị để phóng tên lửa là 5 phút tính từ thời điểm cơ động đến địa điểm tập kết.
-Container KT-161 được thiết kế mở về phía sau (Đối diện với thiết bị phóng). Ở vị trí triển khai , container chứa tên lửa có thể soay ở góc 110o ở bất kỳ hướng nào. Ở vị trí tác chiến, container sẽ hướng về phía mục tiêu, 2 nắp trên đầu tên lửa tự động mở ra. Thông số tác chiến được sự hỗ chợ của rada, máy tính với công suất mạnh , tọa độ muc tiêu được sác lập nhanh chóng. Lệnh phóng được truyền từ bảng điều khiển tới bệ phóng- Tên lửa được phóng đi.

Tên lửa được phóng đi bởi động cơ sử dụng nhiên liệu rắn, có sự hỗ chợ của máy gia tốc để đạt tốc độ cần thiết. Sau khi tên lửa rời khỏi container tên lửa bay vào quỹ đạo,tên lửa lúc này sẽ sử dụng động cơ nhiên liệu nỏng. Cánh tên lửa sẽ tự mở , khi đạt tới độ cao và tốc độ cần thiết phần động cơ phóng sẽ tự cắt. Hệ thống điều khiển quán tính sẽ duy trì tốc độ , độ cao và hướng bay cho tên lửa. Khi bay tới gần mục tiêu , đầu dẫn sẽ tự bật để nắm bắt mục tiêu(ГСН-головка самонаведения). Trước khi lao vào mục tiêu tên lửa có hành trình " Quả đồi" để phá hủy mục tiêu từ trên xuống. Đầu đạn tên lửa P-15M(P-21/P-22) là đầu đạn nổ phân mảnh, vụ nổ sẽ phá hủy toàn bộ cấu trúc bên trong mục tiêu( прорыва ПВО- полное внутреннее отражение ).
 Việc nạp tên lửa tiếp theo vào bệ phóng được chợ giúp bởi cần cẩu, được lắp đặt để đưa tên lửa vào container.
 Thành phần của tổ hợp tên lửa 4K-51 "Giới hạn" gồm 4 thiết bị phóng và 4 máy móc phương tiện nạp tên lửa. Tổng cộng có 16 tên lửa trong 1 tổ hợp tên lửa 4K-51 "Giới hạn".

Ưu điểm của  tổ hợp tên lửa 4K-51 "Giới hạn" :
Các thiết bị trong tổ hợp có sự chuẩn hóa cao, hệ thống rada có khả năng tự phát hiện mục tiêu, tự tính toán sác định phần tử nhanh. Tên lửa được dẫn đường bởi đầu dẫn hồng ngoại thụ động và đầu dẫn chủ động. Công suất phá hủy mục tiêu của đầu đạn rất lớn. tên lửa có thể phóng loạt 2 quả tên lửa từ 1 thiết bị phóng, hoặc cùng lúc nhiều tên lửa từ một vài thiết bị phóng .

Nhược điểm của tên lửa P-15M(P21/P-22) trong tổ hợp 4K-51 "Giới hạn":

Tên lửa to, trọng lượng lớn tốc độ không cao.
Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu nỏng lên thời gian bảo quản ngắn, phức tạp.
Trọng lượng toàn bộ của tổ hợp lên tới 40T.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-59.gif)

Tổ hợp tên lửa 4K-51 "Giới hạn" với xe Maz- 543( Maz-543M) , container KT-161 , 2 tên lửa P-15M(P-21/P-22) với rada định vị "Garpun".

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-60.jpg)

Tên lửa P-15M được phóng đi.

Còn tiếp
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 01 Tháng Bảy, 2010, 08:25:36 PM
(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-60.jpg)
Quả tên lửa đất đối hạm P-15 này bên Vũ khí của đơn vị tôi cũng rinh về một quả, thời 197x. Tôi nhìn thấy nó mà giật mình nó giống như máy bay không người lái. Bên tôi thì "gặm" phần điện tử của một cái máy bay không người lái Mỹ BQM-34 nên thấy rất... quen.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 01 Tháng Bảy, 2010, 09:27:27 PM
Hồi đấy mổ đạn có chuyên gia LX hướng dẫn hay mổ theo sách hướng dẫn sử dụng sửa chữa đi kèm hả bác vitính  ;D

Mấy cuốn sách đó nói về khả năng tác chiến vũ khí ; khí tài ; chắc là mật ; không đưa lên mạng được các bác nhỉ  ;DTiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 01 Tháng Bảy, 2010, 09:37:21 PM
Hồi đấy mổ đạn có chuyên gia LX hướng dẫn hay mổ theo sách hướng dẫn sử dụng sửa chữa đi kèm hả bác vitính  ;D
Các anh KS đi học ở Liên Xô về mổ, cần gì chuyên gia nữa. Bên ấy người ta dậy cho mình đảm bảo kỹ thuật rồi mà.
Đơn vị tôi có đủ các thứ của các quân binh chủng. Nhưng chỉ làm sao "dùng theo cách của mình" thôi. Chứ dùng theo đúng sách thì là việc của các đơn vị được trang bị.
Thí dụ nối tầm DKB, bắn ứng dụng H-12, đưa A-72 lên máy bay, đưa K-13 xuống đất  ;D ;D ;D Cái P-15 ấy tôi chưa biết các anh ấy định làm gì với nó.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: rongxanh trong 02 Tháng Bảy, 2010, 08:29:41 AM
Hình ảnh tàu bia, dính 2 trái "Mosquito"(SS-N-22, Sunburn) không đầu đạn (nổ?):
Nguồn: www.militaryphotos.net

(http://s45.radikal.ru/i108/1007/27/5285fdc10d47.jpg)(http://s57.radikal.ru/i156/1007/f9/d02f923a8273.jpg)


(http://s44.radikal.ru/i104/1007/fc/5ec8af527cc4.jpg)


(http://s006.radikal.ru/i213/1007/83/6c779b129c34.jpg)


(http://s002.radikal.ru/i198/1007/69/c06250728bc9.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 02 Tháng Bảy, 2010, 02:31:59 PM
Bác Rongxanh@ đưa hình ảnh sống động quá mà không cho anh em người ta xem quả tên lửa nó thế nào ? Sao tên lửa lại xuyên qua tầu mà đầu đạn không nổ?

Đây là loại tên lửa chống hạm siêu thanh có cánh , người Nga gọi là :Х-41 / П-270 «Москит» (3М-80) còn phương Tây đặt tên cho nó là SSN-22 «Sunburn»

Tên lửa «Моsкiт» được viện thiết kế ,chế tạo động cơ mang tên "Cầu vồng" phát triển năm 1973. Tên lửa có trọng lượng trước lúc phóng là 3950kg ( Đối với tên lửa 3M-80) , 4150-4500kg (Đối với tên lửa 3M-80E). Hình ảnh bác Rongxanh@ đưa phía trên là cuộc thử nhiệm tên lửa "Moskit" thôi. Tên lửa "Moskit" có trọng lượng đầu đạn 300-320kg với 150kg hỗn hợp chất nổ cơ mà, làm sao chiếc tầu (Bia-Цель) còn nguyên vẹn nếu tên lửa lắp đầu đạn.Tôi sẽ đưa thông tin cụ thể về nó ở những bài sau.

Một số hình ảnh về tên lửa " Moskit"

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-46.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-58.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 02 Tháng Bảy, 2010, 05:11:48 PM
Tiếp theo bài : "TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM BỜ BIỂN 4К51 «Giới hạn» 1987: Береговой противокорабельный комплекс 4К51 «Рубеж» 1987".


Thông số kỹ thuật tổ hợp tên lửa :4К51 «Giới hạn»:

-Ký hiệu tổ hợp tên lửa:   4К51 «Рубеж».
-Tên lửa sử dụng trong tổ hợp "Giới hạn":   P-15М, P-21/ P-22 («Теrмiт»)
-Tầm bắn :   8–80km.
-Trần bay trong hành trình của tên lửa (pha đầu,pha giữa,pha cuối):   25 / 50 / 250m.
-Tốc độ tên lửa:   1100Km/h (М=0,9)
-Tầm phát hiện mục tiêu:   40km.
-Tầm phát hiện mục tiêu ( chế độ không bị che khuất) : Trên 100km.
-Chiều dài tên lửa:   6,565 m (7,5)
-Sải cánh:   2,5m.
-Đường kính tối đa quả tên lửa:   0,78m.
-Trọng lượng tên lửa trước lúc phóng:   2 523kg.
-Dầu đạn : Nổ phân mảnh.

-Trọng lượng đầu đạn:    513kg
+Tên lửa khi phóng ở góc nghiêng.
+Điều khiển bánh lái tên lửa bằng khí động học.
+Hệ thống dẫn đường:   Đầu tự dẫn tia hồng ngoại thụ động , đầu dẫn chủ động "Snegir-M".
-Tầm phát hiện ,nắm bắt mục tiêu của đầu dẫn tia hồng ngoại thụ động:    10–20km.
+Động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu nỏng.
-Nhiên liệu   ТG-2 («тонка») + Acid Nitric.
-Lực đẩy :   1217 / 515kgf.
+Động cơ phóng tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn
-Lực phóng:   29000kgf.
-Tầm hoạt động rada định vị với góc:   360o.
-Thiết bị vận tải:   МАЗ-543 (МАЗ-543М).
-Cấu hình dẫn động:   8 х 8.
-Trọng lượng tổ hợp:   40.000–40.900kg.
-Chiều dài của tổ hợp khi cơ động tác chiến:   14,2m.
-Chiều rộng của tổ hợp khi cơ động tác chiến:2,97m.
-Chiều cao của tổ hợp khi cơ động tác chiến:   4,05m.
+Động cơ xe MAZ-543(Maz-534M): Diezel.
-Công suất máy:   385kw.
-Tốc độ tối đa:   60–65km/h.
-Phạm vi hoạt động:   625–635km.
-Kíp chiến đấu:   6 người.
-Số lượng tên lửa trên bệ phóng:   2
-Chủng loại container chứa tên lửa:   КТ-161
-Chiều dài container: 7,0m.
-Chiều rộng container:    1,8m.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/11-10.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/13-7.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/111-4.jpg)

Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: rongxanh trong 02 Tháng Bảy, 2010, 05:24:17 PM
Bác Rongxanh@ đưa hình ảnh sống động quá mà không cho anh em người ta xem quả tên lửa nó thế nào ? Sao tên lửa lại xuyên qua tầu mà đầu đạn không nổ?

Đây là loại tên lửa chống hạm siêu thanh có cánh , người Nga gọi là :Х-41 / П-270 «Москит» (3М-80) còn phương Tây đặt tên cho nó là SSN-22 «Sunburn»

Tên lửa «Моsкiт» được viện thiết kế ,chế tạo động cơ mang tên "Cầu vồng" phát triển năm 1973. Tên lửa có trọng lượng trước lúc phóng là 3950kg ( Đối với tên lửa 3M-80) , 4150-4500kg (Đối với tên lửa 3M-80E). Hình ảnh bác Rongxanh@ đưa phía trên là cuộc thử nhiệm tên lửa "Moskit" thôi. Tên lửa "Moskit" có trọng lượng đầu đạn 300-320kg với 150kg hỗn hợp chất nổ cơ mà, làm sao chiếc tầu (Bia-Цель) còn nguyên vẹn nếu tên lửa lắp đầu đạn.Tôi sẽ đưa thông tin cụ thể về nó ở những bài sau.Em hiểu đó là tên lửa không có lượng nổ ở đầu đạn, tuy nhiên họ vẫn giữ nguyên trọng lượng tương đương đầu nổ, để đảm bảo các đặc tính kỹ chiến thuật/ hành trình của tên lửa không thay đổi.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 03 Tháng Bảy, 2010, 05:57:43 PM
Thưa các bạn ! Theo như thông tin Mod Triumf đưa tin Việt Nam sau 1 loạt những quyết tâm vượt qua không ít khó khăn đến 2012 sẽ có 2 chiếc tầu hộ vệ tên lửa đầu tiên" PROJECT 1241.8 MOLNIYA". Đây là tầu hộ vệ được trang bị vũ khí hiện đại trong đó có tên lửa Uran-E. Tôi có mong muốn phân tích chi tiết về loại tên lửa này.
 Trong bài trên Mod Rongxanh đã đưa 1 số ảnh về cuộc thử nhiệm tên lửa Х-41 / П-270 «Москит» (3М-80) còn phương Tây đặt tên cho nó là SSN-22 «Sunburn». Để tiện cho việc theo dõi của các bạn ,tôi xin đưa thông tin về tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh "Moskit" trước . Ở bài sau tôi xin đưa thông tin chi tiết về tên lửa Uran-E mà Việt nam sắp sở hữu. Chúng ta những người Việt Nam cần hiểu rõ những vũ khí mà chúng ta đã và sẽ có. Chủ quyền biển của Việt Nam rất cần những vũ khí hiện đại để duy trì và bảo vệ.

 TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM CÓ CÁNH Х-41 / П-270 «Москит» (3М-80).

Tổ hợp tên lửa chống hạm siêu thanh "Moskit" với tên lửa có cánh 3M-80(3M-80M) được phát triển bởi viện thiết kế "Cầu vồng" trong năm 1973. Lãnh đạo viện, tổng công trình sư И.С.Селезнева. Hoàn thiện hệ thống dẫn đường trên tên lửa 3M-80 là "Бе-12".
 Tên lửa 3M-80 là tên lửa siêu thanh có trần bay thấp trên mặt biển. Nó thuộc lớp tên lửa chống hạm dự định thay thế tên lửa hạng nhẹ KR-P-15.
"Moskit" là tổ hợp tên lửa chống hạm duy nhất trên thế giới có tốc độ siêu âm trên 2M nhưng lại có trần bay rất thấp. Đã có hơn 30 phát minh, sáng chế cùng các công trình khoa học được áp dụng vào tổ hợp tên lửa "Moskit". Ví dụ như tổ hợp tên lửa "Moskit" lần đầu tiên được lắp Động cơ phản lực dòng thẳng (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД) kết hợp với bệ phóng lom tựa như búp bê lật đật (Một loại búp bê có thể làm bằng gỗ, nhựa có độ thăng bằng cao nhờ 1 viên bi  ở đáy hình cầu của búp bê-Tiếng Nga gọi loại búp bê này là :"матрешкa").
 
Hệ thống điều khiển tên lửa lửa được phát triển bởi Liên hiệp nghiên cứu-Chế tạo Quốc gia " Altair" (ГосНПО «Альтаир»-государственное научно-производственное объединение), dưới sự lãnh đạo của С.Климов. Để hoàn thiện tổ hợp, tên lửa đã được tiến hành thử nhiệm tại căn cứ "Бе-12".

Ban đầu với phương án trang bị "Moskit" trên tầu nổi ,như tầu khu trục, tầu mang tên lửa. Năm 1984 tổ hợp tên lửa "Moskit" được tiếp nhận trang bị cho khu trục lớp "Hiện đại" đề án 956 (Современный» (проект 956). Trên khu trục dự án 956 được lắp đặt 2 tổ hợp phóng KT-190. Đề án trang bị tên lửa 3M-80 trên máy bay bị kéo dài , phải tới giữa năm 1992 và 1994 mới thực hiện được ( Tại thành phố  Комpоnоvка ).
 Tên lửa có cánh 3M-80 sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Moskit" được chế tạo để tiêu diệt các tầu chiến, tầu vận tải, tầu hộ vệ có lượng choán nước đến 20.000t .Hoặc các nhóm tầu tấn công, tầu đổ bộ, trong điều kiện có sự đối phó của các thiệt bị điện tử , ra da định vị hoặc ra da cảnh báo sớm của đối phương. Tên lửa 3M-80 có khả năng chống lại tác hại của 1 vụ nổ hạt nhân sảy ra gần nó.
 Tên lửa 3M-80 hoạt động dựa trên nguyên lý khí động học sơ đồ (X) phân bổ khí động lực trên bề mặt tên lửa. Động cơ hỗn hợp 2 chế độ với  động cơ phản lực dòng thẳng (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД) đây là động cơ phản lực không khí sử dụng nhiên liệu rắn và Động lực đẩy tên lửa (Thay máy gia tốc) khi  xuất phát  bằng thuốc súng. Tên lửa sau 3-4 giây được phóng đi, thuốc súng sẽ qua vòi phun bởi luồng không khí lùa vào buồng đốt và bị đốt cháy- Đây chính là quá trình gia tốc cho tên lửa để đạt tốc độ siêu thanh . Động cơ phản lực dòng thẳng (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД) được phát triển bởi phòng thiết kế 670 (ОКБ-отдельное конструкторское бюро 670), lãnh đạo phòng là М.М.Бондарюк. Động cơ sau đó được chuyển cho phòng thiết kế chế tạo động cơ " Liên minh"để hoàn thiện (МКБ-моторостроительное конструкторское бюро) .
 Hệ thống điều khiển tên lửa với đầu dẫn quán tính, rada dẫn đường chủ động và bị động cung cấp khả năng bắn chúng mục tiêu cao trong điều kiện có sự đối phó của ra da đối phương. Với các mục tiêu là các tầu nhỏ, các nhóm tầu tấn công sác xuất trúng đích là 0,99. Với tầu hộ tống, tầu đổ bộ là 0,94. Sau khi tên lửa dời bệ phóng nó bay theo hình "quả đồi" sau đó hạ thấp độ cao đến 20m. Trước khi đến gần mục tiêu, trần bay của tên lửa chỉ còn 5-7m ( Trên ngọn sóng).


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-48.jpg)

1/Hệ thống dẫn đường chủ động-Thụ động , 2/Hệ thống dẫn đường định vị, 3/Đầu đạn ,4/ Ống phun , 5/ Điều khiển dẫn động , 6/ Động cơ phản lực nhiên liệu rắn , 7/ Bin , 8/ Rada đo độ cao.(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-59.jpg)
Sơ đồ tác chiến tên lửa 3M-80.
Từ tên xuống dưới:
Tốc độ xuất phát của tên lửa 200-470m/s
Tốc độ tối đa: 3M.
Tốc độ : 2,5M.
Trần bay :5-15m.
Tầm bắn 150km.
Tầm bắn 250km.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-61.jpg)

Quả tên lửa 3M-80.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 03 Tháng Bảy, 2010, 07:45:22 PM
Trích dẫn
(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-48.jpg)

1/Hệ thống dẫn đường chủ động-Thụ động , 2/Hệ thống dẫn đường định vị, 3/Đầu đạn ,4/ Ống phun , 5/ Điều khiển dẫn động , 6/ Động cơ phản lực nhiên liệu rắn , 7/ Bin , 8/ Rada đo độ cao.Cái hình này của anh Long hơi độc đấy nhá ;D

Em bò ra tìm mà không thấy bất kỳ cái hình nào về cấu tạo của tên lửa chống hạm cả  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 03 Tháng Bảy, 2010, 10:21:33 PM
Ví dụ như tổ hợp tên lửa "Moskit" lần đầu tiên được lắp động cơ hành trình thẳng tuyệt đối

....
 
Tên lửa 3M-80 hoạt động dựa trên nguyên lý khí động học sơ đồ (X) phân bổ khí động lực trên bề mặt tên lửa. Động cơ hỗn hợp với động cơ hành trình đường thẳng tuyệt đối, đây là động cơ phản lực không khí sử dụng nhiên liệu rắn và Động lực đẩy tên lửa (Thay máy gia tốc) khi  xuất phát  bằng thuốc súng. Tên lửa sau 3-4 giây được phóng đi, thuốc súng sẽ qua vòi phun bởi luồng không khí lùa vào buồng đốt và bị đốt cháy- Đây chính là quá trình gia tốc cho tên lửa.
 Động cơ đường thẳng tuyệt đối được phát triển bởi phòng thiết kế 670 (ОКБ-отдельное конструкторское бюро 670), lãnh đạo phòng là М.М.Бондарюк. Động cơ sau đó được chuyển cho phòng thiết kế chế tạo động cơ " Liên minh"để hoàn thiện (МКБ-моторостроительное конструкторское бюро) .


Bài của anh Long bám rất sát sự kiện của anh Triumf!

Có một số chỗ bôi đỏ về động cơ em thấy có vẻ chưa ổn. Đạn tên lửa chống hạm 3M-80 dùng động cơ tích hợp 2 chế độ ZD83: chế độ phóng dùng liều phóng rắn bố trí ngay trong khoang động cơ và chế độ hành trình dùng Động cơ phản lực tĩnh (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД). Khi phóng, liều phóng rắn (thuốc phóng dạng hạt rời) bị đốt cháy tạo sơ tốc trong khoảng 3 tới 4 giây đẩy tên lửa đạt tới tốc độ siêu âm đủ để kích hoạt động cơ phản lực tĩnh ZD83 rồi bị vứt bỏ. Lúc này, 4 chóp chắn 4 cửa hút khí bị hất đi để không khí đi thẳng vào buồng đốt đốt khối thuốc phóng rắn (thuốc phóng đúc liền khối) bố trí phía trong buồng đốt động cơ. Khối thuốc phóng hành trình này sẽ cháy theo chế độ giữ chậm từ vỏ ngoài vào lõi. 


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 03 Tháng Bảy, 2010, 10:53:20 PM
Cảm ơn bạn Huyphong@ ! Bài phản biện của bạn rất có giá trị. Tôi không phải người trong "ngành" lên không tránh khỏi sai sót. Tôi mong bạn tiếp tục góp những ý kiến bổ ích , tôi xin sửa ngay thuật ngữ "Động cơ phản lực tĩnh (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД)".


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 03 Tháng Bảy, 2010, 11:37:27 PM
Các bạn dịch hay dịch là "đường thẳng" trong khi nó còn một nghĩa khác là "tuyến tính". Xem thêm lời giải thích của bạn huyphongsi thì tôi hiểu là động cơ phản lực thuốc phóng rắn. Thông thường loại động cơ này có lực đẩy không đồng nhất trong suốt thời kì hoạt động của nó (phi tuyến) vì diện tích ô-xy hóa thay đổi trong quá trình cháy. Để động cơ phản lực thuốc phóng rắn có lực đẩy đồng nhất (tuyến tính) thì phải có một nâu-hao nào đó xứng đáng để người ta nêu ra. Bởi vậy mới có cái câu "động cơ tuyến tính tuyệt đối".
Theo tôi "động cơ phản lực tĩnh" cũng chưa diễn đạt hết ý "một cục thuốc phóng rắn cháy với mức sinh khí tạo phản lực ổn định trong suốt hành trình".
Tuy nhiên, như tôi nói trước, tôi là dân điện tử, vì ở cùng với các ngành khác nên nhiễm thôi, chứ không phải chính thống. Sai là bình thường.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: Cao Sơn trong 03 Tháng Bảy, 2010, 11:59:38 PM
Cảm ơn bạn Huyphong@ ! Bài phản biện của bạn rất có giá trị. Tôi không phải người trong "ngành" lên không tránh khỏi sai sót. Tôi mong bạn tiếp tục góp những ý kiến bổ ích , tôi xin sửa ngay thuật ngữ "Động cơ phản lực tĩnh (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД)".

 :o :o Ồi ồi. Choáng quá. Bác Long tréc dịch từ tiếng Nga số tài liệu này đấy à. Em nể quá.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 04 Tháng Bảy, 2010, 01:05:27 AM
Các bạn dịch hay dịch là "đường thẳng" trong khi nó còn một nghĩa khác là "tuyến tính". Xem thêm lời giải thích của bạn huyphongsi thì tôi hiểu là động cơ phản lực thuốc phóng rắn. Thông thường loại động cơ này có lực đẩy không đồng nhất trong suốt thời kì hoạt động của nó (phi tuyến) vì diện tích ô-xy hóa thay đổi trong quá trình cháy. Để động cơ phản lực thuốc phóng rắn có lực đẩy đồng nhất (tuyến tính) thì phải có một nâu-hao nào đó xứng đáng để người ta nêu ra. Bởi vậy mới có cái câu "động cơ tuyến tính tuyệt đối".
Theo tôi "động cơ phản lực tĩnh" cũng chưa diễn đạt hết ý "một cục thuốc phóng rắn cháy với mức sinh khí tạo phản lực ổn định trong suốt hành trình".
Tuy nhiên, như tôi nói trước, tôi là dân điện tử, vì ở cùng với các ngành khác nên nhiễm thôi, chứ không phải chính thống. Sai là bình thường.

Bác Vitinh à@ ! Em thật không biết dịch từ "Прямоточный" sang tiếng Việt thế nào vì đây là từ ghép giữa 2 từ "Прямо" có nghĩa là thẳng và từ "точный" có nghĩa là chính sác. vậy em chỉ có thể dịch là đường thẳng tuyệt đối. Bạn Huyphong@ gọi cụm từ (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД)" là Động cơ phản lực tĩnh ". Em thấy cách gọi này có lý hơn em nhưng lòng vẫn thấy không thỏa mãn nhưng rõ ràng HuyPhong@ là  người trong ngành tất nhiên phải hơn em. Em thấy cách giải thích của bác là "Tuyến tính" thì đúng hơn với từ "Прямоточный" . Có bác nào có ý kiến khác không? nếu cho em chọn lại em cũng muốn dịch là " Động cơ phản lực tuyến tính tuyệt đối".


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 04 Tháng Bảy, 2010, 05:59:29 AM
Em thấy cách giải thích của bác là "Tuyến tính" thì đúng hơn với từ "Прямоточный" . Có bác nào có ý kiến khác không? nếu cho em chọn lại em cũng muốn dịch là " Động cơ phản lực tuyến tính tuyệt đối".
Tôi đoán mò theo suy luận về cái động cơ hành trình thuốc phóng rắn nó phải có tính chất ấy. Còn về ngữ thì tôi lại đoán từ lỗi dễ mắc giữa đường thẳng và tuyến tính khi dịch.
Vừa hỏi một anh học ở LX thì gốc tiếng Nga của hai từ đấy cũng giống giống tiếng Anh. Như vậy cái từ Nga ấy chắc không phải là "tuyến tính" đâu. À mà tôi chưa kịp hỏi chính xác cái từ ấy thì gã chạy ra ngoài mất.

À, tôi hỏi rồi. Nó là động cơ "dòng thẳng", tiếng Anh là "ramjet" và chỉ cho tôi mục từ đó trên Wiki. Anh này học đài đ/k SAM-2 khóa 1 ĐHKTQS nên chắc không sai đâu.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 04 Tháng Bảy, 2010, 08:56:36 AM
ПВРД - прямоточный воздушно-реактивный двигатель: có thuật ngữ tương đương trong tiếng Việt là Động cơ phản lực tĩnh.

Động cơ phản lực tĩnh và động cơ tuốc bin phản lực (hay động cơ phản lực động) là 2 dòng chính của động cơ phản lực dùng không khí (воздушно-реактивный двигатель - ВРД). Động cơ tuốc bin phản lực dùng máy nén do tuốc bin kéo để hút và nén không khí trước khi đưa vào buồng đốt để trộn với nhiên liệu rồi đốt tạo lực đẩy. Tổ hợp tuốc bin + máy nén tạo thành phần động của động cơ phản lực động. Ngược lại, động cơ phản lực tĩnh không dùng hệ tuốc bin+máy nén, mà dùng chính động năng dòng khí để nén không khí trước khi trộn với nhiên liệu trong buồng đốt. Vì không cần hệ tuốc bin+máy nén nên động cơ phản lực này không có phần động dùng nén không khí và do đó được gọi là động cơ tĩnh.

Nếu dịch thuần ngữ, "Прямоточный воздушно" là một cụm phó từ chỉ cách thức có nghĩa "bằng dòng không khí trực tiếp" bổ ngữ cho tính từ "phản lực" ("реактивный") của động cơ. Các anh nếu hiểu từ ghép "прямоточный" thành "прямо + точный" thì sẽ làm sai tính chất động cơ từ nén tĩnh bằng dòng không khí trực tiếp thành đốt thuốc phóng tuyến tính.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 04 Tháng Bảy, 2010, 10:15:30 AM
 Nó là động cơ "dòng thẳng", tiếng Anh là "ramjet" và chỉ cho tôi mục từ đó trên Wiki. Anh này học đài đ/k SAM-2 khóa 1 ĐHKTQS nên chắc không sai đâu.


Bác Vitinh@ ! (Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД) tiếng Anh chỉ có vẻn vẹn 1 từ "ramjet" em cũng biết vậy nhưng không biết thuật ngữ tương đương của tiếng Việt là gì. Có bác nào cho biết "ramjet" là gì không? Tôi chỉ muốn biết được thuật ngữ tiếng Việt tương đương. Nếu không có phản hồi hợp lý tôi sẽ dùng thuật ngữ mà huyphong@ cung cấp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: dongadoan trong 04 Tháng Bảy, 2010, 10:23:36 AM
Ramjet = Động cơ phản lực dòng thẳng. Dòng thẳng ở đây nghĩa là không khí vào thẳng động cơ không qua máy nén. Không khí được nén bởi chính chuyển động về trước của động cơ.  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 04 Tháng Bảy, 2010, 12:56:30 PM
Ramjet = Động cơ phản lực dòng thẳng. Dòng thẳng ở đây nghĩa là không khí vào thẳng động cơ không qua máy nén. Không khí được nén bởi chính chuyển động về trước của động cơ.  ;D
Huyphongssy@Ngược lại, động cơ phản lực tĩnh không dùng hệ tuốc bin+máy nén, mà dùng chính động năng dòng khí để nén không khí trước khi trộn với nhiên liệu trong buồng đốt

Không còn nghi ngờ gì nữa thuật ngữ :"(Прямоточный воздушно-реактивный двигатель - ПВРД)" phải dịch là :Động cơ phản lực dòng thẳng . Tôi đã tham khảo 1 số tài liệu , cùng 2 người Nga ( 1 từng là phi công máy bay trục thăng tại Đức những năm 1988-1990, một người khác là sỹ quan đang tại ngũ). Với ý kiến của bác Vitinh@ cùng TL tôi hoàn toàn nhất trí và đã sửa từ thuật ngữ " Động cơ phản lực tĩnh" do bạn Huyphongssy@ cung cấp thành "Động cơ phản lực dòng thẳng". Chúng ta chấm rứt tranh luận về thuật ngữ này để tập trung vào nội dung chính của Topic.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 04 Tháng Bảy, 2010, 03:10:43 PM
Tiếp theo bài : "TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM CÓ CÁNH Х-41 / П-270 «Москит» (3М-80)".Tránh khỏi tên lửa 3M-80 "Moskit" là điều không thể, kẻ thù chỉ có thể phát hiện thấy tên lửa 3-4s trước khi nó lao vào tầu. Tên lửa 3M-80 mang 1 động năng rất lớn , nó có khả năng xuyên thủng bất kể 1 lớp tầu nào và gây lên 1 vụ nổ từ bên trong. Đây là đòn tấn công nhấn chìm không những các lớp tầu chiến tầm trung mà còn cả những tuần dương nữa. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự trong nước (Nga) và nước ngoài tên lửa 3M-80 "Moskit" là tên lửa chống hạm tốt nhất trên thế giới. Ngoài lớp khu trục đề án 956 và tầu chống ngầm cỡ lớn " Đô đốc Chabanenko" đề án 11551 (БПК пр. 11551 «Адмирал Чабаненко"  БПК-   большой противолодочный корабль). tên lửa 3M-80 "Moskit" còn được trang bị trên tầu mang tên lửa trong đề án 12411. Trong đề án này 3M-80 "Moskit" được lắp ở giữa tầu 2 hệ thống phóng KT 152M. Rất ít tên lửa 3M-80 "Moskit" được trang bị trên thủy phi cơ trong đề án 1239. Tên lửa 3M-80 "Moskit" còn được trang bị trên máy bay Hải quân để bảo vệ bờ biển.

 Biến thể của tên lửa 3M-80 là tên lửa 3M-80M với tầm bắn xa hơn được phóng thử từ máy bay của hãng hàng không "Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина".

 Tổ hợp tên lửa 3M-80 "Moskit" không ít lần được chưng bầy tại hội chợ triển lãm vũ khí tại Chile , ab- Dhabi(UEA) và hội chợ triển lãm MAX ( Ngoại ô Moscow).

Tổ hợp tên lửa 3M-80 "Moskit" được chính thức xuất khẩu sang TQ trang bị tổ hợp hoàn thiện trên khu trục.
 Tên lửa 3M-80-X41 là tên lửa được trang bị trên máy bay, đây là tên lửa "không- Đối hạm" được thiết kế cho các máy bay tiêm kích như SU-33(SU-27K) hoặc trên máy bay ném bom SU-32KHN( CУ-32ХН) hoặc cho các máy bay có khả năng cất hạ cánh trên các tầu sân bay SU-27K(SU-33). Tên lửa  3M-80-X41 được cheo dưới thân dưới động cơ máy bay.


Tính năng kỹ thuật:

1/ Mô tả chung:

-Nhà phát triển: Viện thiết kế chế tạo động cơ "Cầu vồng" (МКБ «Радуга»)
-Nhà sản xuất:    Nhà máy "Tiến bộ" Thành phố Arsenev (г.Арсеньев)
-Tên gọi:    «Моsкiт» (3М-80)
-Mã hiệu:   П-270 «Москит»    Х-41
+Tên gọi của NATO :   SSN-22 «Sunburn»
+Loại đầu dẫn Quán tính+ Rada định vị chủ động-Thụ động

2/ Cấu hình , trọng lượng tính năng kỹ thuật:

-Chiều dài:   9,385m.
-Sải cánh:   2,1m.
-Đường kính:    0,76m.
-Đường kính tên lửa với cấu hợp cánh:    1,3m.
-Thời gian bảo quản trạng thái chiến đấu:   1,5 năm.
-Trọng lượng phóng:   (3М-80 )   3950kg.
(3М-80Е)    4150-4500kg.

-Đầu đạn:   300 (320)kg.
-Trọng lượng hỗn hợp nổ:   150kg

3/ Thiết bị động năng:

-Nhà phát triển : Phòng thiết kế chế tạo động cơ "Liên minh" thành phố:Turaevo (МКБ "Союз" г.Тураево)
-Động cơ phản lực không khí dòng thẳng: 3D83 (3Д83).
-Tốc độ phóng:    1.8-2.5M.
-Thời gian phóng:    0.5s
-Thời gian chuẩn bị phóng:   250s.

4/ Thông số bay:

-Tốc độ trung bình:    2,35M
-Tốc độ tối đa:   2,8M.
-Tầm bắn :    (3М-80)    10-90km hoặc   250km.
(3М-80Е )   120 hoặc 250km.    
-Trần bay:    7-20m.
-Tốc độ phóng:        200-470m/s.
-Trần phóng: 12km.
-Góc ngoặt :   +/- 60 o.
-Nhiệt độ ứng dụng:   +/-60.
-Thời gian phóng loạt 4 quả :   15s.    
-Nhịp độ phóng giữa các loạt:    5s.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/moskit2.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/moskit1.jpg).


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 05 Tháng Bảy, 2010, 12:00:54 PM
Vụ động cơ "Прямоточный воздушно-реактивный двигатель" ở VN chưa gặp nhiều nên có một số thuật ngữ tiếng Việt dịch mô tả nguyên lý làm việc của loại động cơ này có thể dùng thay thế nhau như:

- Động cơ phản lực dòng khí thẳng;
- Động cơ phản lực dòng thẳng;
- Động cơ phản lực tĩnh;
- Động cơ phản lực nén động áp.

Ở Pháp có lập hẳn một hội đồng quốc gia về chuẩn hóa thuật ngữ, xứ Việt ta thì chưa nên các đồng chí thắc mắc cũng là chuyện thường. Buff tôi thấy "chuẩn" nhất vẫn là thuật ngữ do mấy đồng chí làm tin kỹ thuật quốc phòng nước ngoài bên Tổng 2. Mò mẫm chuyển ngữ tài liệu địch và tài liệu của bạn lúc đầu còn thấy ngượng mồm nghịch nhĩ, nhưng nói mãi, in mãi, đọc mãi thành quen tai, quen mắt và quen mồm ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 05 Tháng Bảy, 2010, 03:00:17 PM
Xin chân trọng giới thiệu với các bạn tổ hợp tên lửa chống hạm có cánh Uran-E được trang bị trên tầu hộ vệ tên lửa (" PROJECT 1241.8 MOLNYA- "Tia chớp") mà Việt Nam sắp sở hữu.


TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM CÓ CÁNH URAN-E (X-35)
.
Là tổ hợp tên lửa chiến thuật sử dụng tên lửa X-35 với nhiệm vụ phá hủy mục tiêu là các tầu nổi có độ choán nước lên đến 5000t.
 Tổ hợp tê lửa Uran-E được quyết định nghiên cứu phát triển bởi hội đồng Bộ trưởng cùng Ủy ban T.W đảng Cộng sản Liên Xô ngày 16/04/1984. Với sự kết hợp của nhiều cơ quan nghiên cứu, nhiều xí nghiệp quốc phòng. Đứng đầu là phòng thiết kế "Kaliningrad" và nhà máy chế tạo máy " Strela" .Ngày nay là Cty cổ phần đại chúng OAO " Tập đoàn sản xuất tên lửa chiến thuật) đứng đầu là Г.И. Хохлов. Một trong những lý do lúc đó khiến Chính phủ Liên Xô quyết định nghiên cứu chế tạo tổ hợp tên lửa chiến thuật Uran-E là cuộc sung đột quân sự (1982) giữa Anh và Argentina trong việc tranh chấp quần đảo Falkland(Mavinas) với việc sử dụng tên lửa chống hạm.
 Theo quyết định của chính phủ Liên Xô 16/3/1983 thì ban đầu tên lửa X-35 được phát triển để trang bị trên các tầu nổi trọng tải trung bình.
 Tầm bắn của tên lửa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cũng như kỹ-Chiến thuật. Ở cự li 130km tên lửa cần bắn trúng mục tiêu trong điều kiện đối phương có sự bảo vệ bởi các vũ khí cùng trang bị phòng không. Tên lửa khi tới gần mục tiêu cần có trần bay 3-5m trên ngọn sóng và có thể hoạt động tốt trong điều kiện trên biển có sóng cấp 6. Việc chế tạo tên lửa được áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất bao gồm cả công nghệ kỹ thuật số. Thời gian chuẩn bị cho tổ hợp tên lửa ra đời được sác định là 1986 , trước đó (1983) đề án về tổ hợp tên lửa Uran-E đã được bảo vệ thành công . Tuy nhiên trên nguyên tắc cần trang bị cho tên lửa 1 đầu dẫn mới, đầu dẫn được chấp thuận lắp đặt trên tên lửa X-35 do Cty cổ phần đại chúng OAO "Radar-MMS" tại ST-Perstebyrg phát triển. Các cuộc thử nhiệm cho tên lửa giai đoạn 1 được tiến hành và kéo dài đến tận năm 1992.(Giai đoạn 2 thử nhiệm thiết kế-Bay cho tên lửa , 3 loạt tên lửa được phóng từ thiết bị phóng đặt trên bờ không thành công). Giai đoạn thử nhiệm thứ 2 cho tên lửa được kéo dài từ 1992-1998. Năm 2003 Ủy ban kiểm nhiệm quốc gia đã ký nhiệm thu công trình, tên lửa chiến thuật chống hạm có cánh Uran-E và đưa vào sản xuất.
 
Tổ hợp tên lửa  Uran-E với tên lửa có cánh X-35 được chế tạo để đánh bại các tầu có tốc độ cao, tầu ngư lôi , tầu mang tên lửa, tầu đổ bộ và tầu vận tải có lượng choán nước đến 5000t,
trong điều kiện có sự hoạt động đối phó của rada cùng hỏa lực đối phương.
 Tổ hợp tên lửa Uran-E có thể được trang bị trên tầu khu trục , tầu hộ tống và tầu mang tên lửa được sản xuất tại Nga hoặc được đóng ở nước ngoài trong quá trình họ hiện đại hóa.
 Tổ hợp tên lửa Uran-E làm tăng sức mạnh tấn công cho các tầu được trang bị. Trong đề án 20970 "Katran" (Viện thiết kế Hải quân lắp đặt 8 tên lửa 3M24E (X-35) với 2 thiết bị phóng) thì sức mạnh tấn công của đề án này tăng lên hơn 3 lần tương đương với đề án 205(205ER) . Với cơ số tên lửa 8-16 quả ở cự li giữa các bệ phóng cách nhau không lớn, tên lửa phóng đi tới mục tiêu gần như trụm vào 1 điểm và gần như 1 thời gian. Trong đề án 1241.8 tên lửa X-35 được lắp đặt 16 tên lửa với 4 hệ thống phóng. Đề án 11541 "Korsar" là đề án trang bị tổ hợp tên lửa Uran-E trên khu trục nhỏ. Trong phiên bản xuất khẩu, tổ hợp tên lửa Uran-E được cung cấp tổ hợp rada định vị 3S25E dẫn đường với chế độ chủ động và thụ động(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-60.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/4-40.jpg)

Tổ hợp tên lửa Uran-E trang bị trên tầu với 4 hệ thống phóng 16 tên lửa X-35.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/469px-Seeker_Kh-35E_maks2005.jpg)
 
Đầu dẫn trên tên lửa X-35 được chưng bày tại triển lãm vũ khí Max 2005.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/-50_-2005.jpg)

Động cơ phản lực tubor đồng  trục ТРДД-50AT (турбореактивный двигатель двухвальный)Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 05 Tháng Bảy, 2010, 05:33:18 PM
(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/-50_-2005.jpg)

Động cơ phản lực tubor 2 trục ТРДД-50AT (турбореактивный двигатель двухвальный)Còn tiếp


Xin cảm ơn anh Long về bài viết!

Em xin bổ sung phần động cơ: ТРДД - Турбореактивный двухконтурный двигатель là động cơ tuốc bin phản lực 2 dòng hay còn gọi là động cơ tuốc bin phản lực luồng kép ;D

Loại động cơ TRDD-50AT (АТ - Авиационный Тактический) được Liên hiệp chế tạo-khoa học (NPO) Saturn phát triển cho các tổ hợp tên lửa chiến thuật đường không do GosMKB Raduga thiết kế.

(http://npo-saturn.ru/img/editifr/95_0_raket.jpg)

http://npo-saturn.ru/index.php?pid=95


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 05 Tháng Bảy, 2010, 06:29:47 PM
Bạn Phongssy! Ngay chính nguồn của bạn cung cấp cũng có miêu tả về động cơ như sau:

"Технические особенности двигателя:

    "двухконтурный двухвальный турбореактивный двигатель с соосными валами каскадов низкого и высокого давления".

Toàn bộ câu trên có nghĩa là động cơ tubor 2 dòng, 2 trục với các nấc áp suất cao thấp. Hoặc có thể hiểu ngắn gọn là : Động cơ phản lực tubor đồng trục.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 07 Tháng Bảy, 2010, 10:32:03 PM
Tôi vừa mời một PGS-TS khoa Hàng không Vũ trụ chuyên ngành Chế tạo Tên lửa của HVKTQS vào đọc và nếu hứng thú thì tham gia với QSVN, ít nhất là chuyên mục này.
Theo anh ta thì "động cơ phản lực dòng thẳng" là cách gọi của dân HVKTQS. Bên Học viện Không quân (anh ta rời bên ấy 2 năm) thì lại gọi là "động cơ phản lực trực lưu" và theo anh ta thì "trực lưu" sát nghĩa hơn "dòng thẳng"  ;D Với dân không có kiến thức về các thứ đó như tôi đây, cứ theo ngữ nghĩa, thì chắc hai thứ đó là như nhau.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Bảy, 2010, 12:30:41 AM
 Tiếp theo bài : "TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM CÓ CÁNH URAN-E (X-35)".Trên cơ sở chuẩn hóa các loại tên lửa, dựa trên các thông số kỹ thuật của tên lửa 3M24 trang bị trên tầu nổi. Người ta đã tạo ra 1 loại tên lửa đất đối hạm là : "Bal-E" ( Бал-Э) hoặc 1 phiên bản "Bal" không đối hạm trang bị trên máy bay sử dụng tên lửa  (X-35У) , trên trục thăng là  (X-35B). Những dòng trục thăng thích hợp trang bị tên lửa "Bal" là K-27, K-28. Máy bay tiêm kích Mig 29K, Mig 29SMT , Su-30MK , Su-35 , Yak-141. Máy bay ném bom tiền duyên Su-24M, máy bay chống ngầm Tu-124M và 1 số lọai máy bay khác.

Các ưu điểm nổi bật của tổ hợp chống hạm Uran-E là:
-Trần bay thấp.
-Kích cỡ gọn nhẹ.
-Sức công phá lớn.
Một cơ số tên lửa X-35 thường là 8-16 tên lửa. Tổ hợp tên lửa Uran-E có khả năng phóng từng quả hoặc phóng loạt , thời gian phóng giữa các loạt là 3s. Tổ hợp tên lửa Uran-E có khả năng phá hủy các lớp tầu có độ choán nước đến 5000t như tầu khu trục, tầu hộ tống, tầu đổ bộ , tầu mang tên lửa.
 Tổ hợp tên lửa Uran-E phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế với tiêu trí : " Chi phí thấp-Hiệu quả, tối ưu các nhiệm vụ tác chiến trên biển". Tổ hợp tên lửa Uran-E thích hợp là tổ hợp tên lửa chống hạm chiến thuật.

Thành phần trong tổ hợp tên lửa Uran-E:


Tên lửa X-35 được sử dụng trong tổ hợp Uran-E lần đầu được đưa ra giới thiệu tại triển lãm "Mosaeroshou-92" tại Moscow . Tên lửa được đựng trong container mỗi tổ hợp phóng với 4 container. Hệ thống điều khiển tổ hợp tên lửa Uran-E được chuẩn hóa và tự động với các thiết bị kiểm soát tên lửa X-35 ( 3M24 , AS-X20 harpoonsky) với nhiệm vụ tiêu diệt mọi tầu nổi với cự li đến 130km cả ngày lẫn đêm , với mọi điều kiện thời tiết, với mọi tình trạng nhiễu động và  mọi hỏa lực đối phó của đối phương. Tên lửa X35 trang bị trên tầu và trên trục thăng sử dụng hệ thống khí động học với cánh gấp hình chữ thập. Cửa hút gió được bố trí ở dưới thân tên lửa. Máy gia tốc được lắp phía đuôi của tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.
Tên lửa được trang bị phối hợp (quán tính ở pha đầu và rada dẫn đường chủ động ở pha cuối). Hệ thống dẫn đường tới mục tiêu trên tên lửa hỗ chợ cho tên lửa đánh trúng mục tiêu trong điều kiện rada điện tử của đối phương hoạt động đối phó. Kiểm soát  tình trạng hoạt động của tên lửa trong tất cả các quá trình là hệ thống điện tử luôn hiển thị trên màn hình. Tên lửa có khả năng tự khởi động từ trạng thái "lạnh" sang trạng thái " Phóng" không quá 60s. Trần bay của tên lửa từ 5-10m. Máy đo độ cao gắn ở đầu tên lửa luôn cung cấp độ cao chính sác. Giám sát tình trạng tên lửa, sẵn sàng khởi động , tiếp nhận sử lý rữ liệu trước khi phóng được thực hiện với hệ thống quản lý điện tử tự động.
 Đầu dẫn đường chủ động ARGS-35 ( Do Cty cổ phần đại chúng OAO " Radar-MMS" sản xuất) tự phát hiện mục tiêu là các tầu nổi. Nó tự sác định tốc độ di chuyển của mục tiêu, góc phương vị , tầm bắn , phương pháp tiếp cận mục tiêu cũng như đưa ra các thông số cần thiết cho hệ thống dẫn đường của tên lửa. Bộ "óc" của đầu dẫn ARGS-35 được làm bằng 85% vật liệu đặc biệt ( Trong suốt) có trọng lượng 2kg , với độ sai số góc tọa độ 25 phút . Nó được viện nghiên cứu vật liệu " Công nghệ"  thành phố " Обнинск" phát triển.
Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 08 Tháng Bảy, 2010, 06:04:04 PM
Tôi vừa mời một PGS-TS khoa Hàng không Vũ trụ chuyên ngành Chế tạo Tên lửa của HVKTQS vào đọc và nếu hứng thú thì tham gia với QSVN, ít nhất là chuyên mục này.
Theo anh ta thì "động cơ phản lực dòng thẳng" là cách gọi của dân HVKTQS. Bên Học viện Không quân (anh ta rời bên ấy 2 năm) thì lại gọi là "động cơ phản lực trực lưu" và theo anh ta thì "trực lưu" sát nghĩa hơn "dòng thẳng"  ;D Với dân không có kiến thức về các thứ đó như tôi đây, cứ theo ngữ nghĩa, thì chắc hai thứ đó là như nhau.

Bác vitính cẩn thận ghê  ;D
Bác đi miền Trung thuận buồm xuôi gió nhé  ;D

Cái khoa này em nghe hơi lạ ; hình như VN không có mà ở Nga phải không ạ ? Trường đại học hay viện hàng không Mátxcơva thì phải
He he ; được gặp chuyên gia LX  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Bảy, 2010, 09:39:09 PM
 Tiếp theo bài : "TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG HẠM CÓ CÁNH URAN-E (X-35)".Đầu đạn của tên lửa X-35 là đầu đạn nổ phân mảnh-Cháy. Sau khi thâm nhậm mục tiêu đầu đạn trên tên lửa sẽ phát nổ, mảnh sẽ sát thương sinh lực định cùng phá hủy kết cấu tầu đối phương. Tên lửa X-35 cũng sẽ gây cháy , nổ phân mảnh và cháy mục đích là nhấn chìm tầu có trọng tải tới 5000t. Tên lửa X-35 có tốc độ cận âm với trần bay rất thấp gây khó khăn cho hệ thống phòng không, đánh chặn của đối phương.

 Thiết bị phóng nằm nghiêng với góc 35o trên boong tầu , mỗi thiết bị 4 container (ống phóng) lưu giữ 4 tên lửa X-35. Thiết bị phóng cố định chắc chắn với boong tầu , bên cạnh đó còn được lắp các lò xo, ống giảm giật với độ đàn hồi cao . Người ta còn tính toán đến những khả năng có thể 1 vụ nổ sảy ra gần với thiết bị phóng thì cũng không ảnh hưởng tới nó và các tên lửa nó mang theo. Khi tên lửa X-35 được trang bị trên máy bay thì được sử dụng thiết bị phóng APU-78 hoặc AKU-58.
 Container vận tải-Phóng tên lửa dưới dạng 1 ống kim loại hình trụ có nắp đóng-Mở. Ở giữa container (4 container ống phóng) có các khung thép hình chữ nhật gắn kết với nhau tạo thành 1 khối chắc chắn. Container vận tải-Phóng tên lửa X-35 có thể tái sử dụng.


Thông số kỹ thuật:

-Tầm bắn :5-130km.
-Hành trình bay/Pha cuối : 5-10/3-5m.
-Tốc độ: 300m/s.
-Góc cơ động : +90o.
-Sai số tên lửa bắn trúng mục tiêu trong vòng tròn : 4-8m.
-Trọng lượng tên lửa trước lúc phóng( kể cả máy gia tốc) : 480(680)kg.
-Trọng lượng đầu đạn: 145kg.
-Chiều dài: 3,75(4,4)m.
-Sải cánh : 0,93m.
-Tầm hoạt động của đầu dẫn: 20km.
Tên lửa có thể hoạt động tốt trong mọi nhiệt độ -50o đến +50o.

Tin tức và sự kiện về tổ hợp tên lửa Uran-E.


Tổ hợp tên lửa Uran-E được trang bị trên tầu là đề án 11540 "Can đảm", Đề án 1166.1 "Gepard" và "Deli". Tổ hợp tên lửa Uran-E được xuất khẩu cho Ấn độ , ALgieria và Việt Nam. Trong hợp đồng đóng tầu hộ vệ tên lửa trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm Uran-E cho Việt nam đã khởi đóng 2 chiếc trong đề án 1241.8 "Tia chớp". tổ hợp tên lửa đã phô diễn sức mạnh trong đợt bắn diễn tập năm 2007 trên biển Baltic. Theo kế hoạch phát triển của Hải quân Nga tới năm 2020 sẽ trang bị cho Hải quân Nga 1 loat các hải phòng hạm đa nhiệm trang bị tổ hợp tên lửa chống hạm Uran-E kết hợp với tổ hợp tên lửa chống hạm " Termit" có trang bị thêm rada dẫn đường thế hệ mới. Hải quân Nga cũng có tham vọng đến năm 2020 số lượng hải phòng hạm đa nhiệm xuất khẩu chiếm 1/4 thị trường vũ khí thế giới. Hiện nay nhu cầu mạnh nhất là ở khu vực Đông Nam á, Mỹ Latin và khu vực vùng vịnh. Ngày nay  Nga đã xuất khẩu các khu trục trang bị tổ hợp tên lửa Uran-E .Trước tiên trên các tầu hộ tống đề án 11541 "Korsar" đề án 1166.1 "Gepard -3,9" chúng đáp ứng được mọi đòi hỏi của 1 lớp tầu chiến hiện đại, một số đặc tính kỹ thuật còn vượt quá chuẩn mực của thế giới. Nga đang có kế hoạch nâng cấp (Đền án 1234) cho các tầu hạng nhẹ (560t)trang bị tên lửa Uran-E trong đề án 205E mà Nga trước đó đã xuất khẩu tới 22 nước với 150 tầu.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-62.jpg)

Tên lửa X-35 trang bị trên trục thăng.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/6-24.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/5-31.jpg)

Quả tên lửa X-35E.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 10 Tháng Bảy, 2010, 02:37:38 PM
Tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E

Bài viết có sử dụng tư liệu từ bài viết của bác Triumf trong mục catalogue xuất khẩu vũ khí Nga ; trang rbase.new-factoria.ru và eng.ktrv.ru
Mong mọi người góp ý để bài viết hoàn thiện hơn  ;D

(http://cA3.upanh.com/9.596.13796250.ZPN0/PhongUralTuBal_e.jpg)

Ảnh : Thực hành phóng tên lửa từ xe phóng trong tổ hợp Bal-E

Tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E được thiết kế để theo dõi ; giám sát các vùng lãnh hải và eo biển ; bảo vệ căn cứ hải quân ; các mục tiêu cơ sở hạ tầng ven biển ; bảo vệ bờ biển trên các hướng tấn công nguy hiểm của đối phương.

Tổ hợp phát hiện và theo dõi các mục tiêu nổi trên mặt nước ; phân bổ mục tiêu (целераспределение) và tiêu diệt mục tiêu bị bám bắt bằng tên lửa chống hạm Kh-35 (xem sơ đồ).Khả năng sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp được đảm bảo trong mọi điều kiện thời tiết ; ngày và đêm ; với sự độc lập hoàn toàn của hệ thống dẫn bắn tự động của tên lửa ; ngay cả dưới hỏa lực và các biện pháp đối kháng điện tử của đối phương

Tổ hợp bao gồm

Đến 2 xe tự hành chỉ huy - kiểm soát hỏa lực - liên lạc SKPUS

(http://cA3.upanh.com/9.597.13796946.PDH0/XeChiHuyBalE_Nho.jpg)
Ảnh:xe tự hành chỉ huy - kiểm soát hỏa lực - liên lạc SKPUS


Xe có nhiệm vụ trinh sát ; chỉ định ; phân bổ tối ưu mục tiêu cho các xe phóng.Các kênh radar thụ động và chủ động độ chính xác cao giúp tổ hợp phát hiện mục tiêu theo các chiến thuật rất linh hoạt ; kể cả các mục tiêu mật (tàng hình)

Đến 4 xe phóng tự hành với tên lửa diệt hạm Kh-35E (3M-24E) (thông thường cơ số 8 đạn/xe)

(http://cA1.upanh.com/9.597.13796948.ZPN0/XePhongBaleE_Nho.jpg)
ảnh:xe phóng tự hành trong tổ hợp Bal-E

Đến 4 xe vận chuyển - nạp đạn nhằm chuẩn bị cho loạt bắn tiếp theo.

(http://cA2.upanh.com/9.597.13796945.KUX0/XeVanChuyenNapDanBalE_Nho.jpg)
Ảnh:xe vận chuyển - nạp đạn trong tổ hợp Bal-E

1 xe thông tin liên lạc


Cấu trúc và trang bị của tổ hợp đảm bảo tính tự động hóa và hiệu suất chiến đấu cao :


Các kênh radar thụ động và tích cực được thiết kế để có thể phát hiện ; nhận diện ; phân bổ và bám bắt mục tiêu ngay trên nền nhiễu tích cực hoặc nhiễu thụ động của đối phương

2 ra-đa biệt lập dùng chế độ thu thụ động để định vị mục tiêu qua phương pháp định vị tam giác

Thiết bị điều khiển phân bổ mục tiêu tối ưu giữa các xe phóng

4 xe mang phóng tự hành mang 8 đạn tên lửa trên mỗi xe cho phép kíp trắc thủ lựa chọn phương thức bắn loạt hoặc bắn kết hợp từng quả một, với uy lực tổng hợp cao.

 Xe thông tin liên lạc đặc chủng tiếp nhận chỉ thị từ các sở chỉ huy cấp trên và phần tử mục tiêu từ các thiết bị trinh sát/nhận dạng mục tiêu.

Xe phóng và xe vận chuyển-nạp đạn có thể được đặt trong các vị trí cất giấu sâu trong đất liền ; cách xa bờ biển. Trong các vị trí quân sự bí mật và có các vật cản nhân tạo hoặc tự nhiên theo hướng bắn không hạn chế khả năng sẵn sàng chiến đấu của tổ hợp.Phương thức bắn có thể là phóng đơn từng quả một hoặc phóng loạt đạn tên lửa từ bất kì xe phóng nào .1 loạt phóng tối đa của tổ hợp gồm 32 tên lửa .Việc phóng tên lửa theo loạt đảm bảo đánh bại ý đồ tiến công của 1 nhóm tàu đối phương ;  nhóm tàu đổ bộ hoặc nhóm tàu hộ tống .


(http://cA2.upanh.com/9.597.13796949.UKU0/SoDoPhongBale_Nho.jpg)
Ảnh:sơ đồ phóng tên lửa Kh-35 từ tổ hợp Bal-E


Các xe vận chuyển-nạp đạn giúp cho việc chuẩn bị cho loạt bắn tiếp theo chỉ kéo dài từ 30-40 phút .Hệ thống kiểm soát hỏa lực của tổ hợp truyền dữ liệu theo công nghệ số ; truyền tin tự động ; xử lý và mã hóa thông tin với mức bảo mật cao.

Tổ hợp cũng được trang bị thiết bị nhìn đêm ; thiết bị lái ; thiết bị giám sát địa hình và định vị vị trí ; giúp nó thay đổi vị trí trận địa rất nhanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ .

Nó chỉ mất 10 phút để triển khai một trận địa mới .

Cấu hình của tổ hợp và số lượng xe chỉ huy ; xe phóng ; xe nạp đạn … phụ thuộc vào yêu cầu khách hàng.Các xe này dựa trên khung gầm xe MAZ-7930 ; tuy nhiên có thể thay thế bằng kiểu khung gầm khác để tăng tính linh hoạt và khả năng cơ động trên đường xấu.

Tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E có tiềm năng nâng cấp lớn.

Việc triển khai thêm các thiết bị chỉ điểm mục tiêu như máy bay trực thăng mang radar hoặc là các phương tiện bay không người lái sẽ làm tăng tầm phát hiện mục tiêu và tính chính xác của tổ hợp

Việc trang bị thêm các hệ thống gây nhiễu thụ động để tăng cường đáng kể khả năng sống sót của tổ hợp trước các vũ khí có điều khiển của đối phương trong chiến đấu .Ngoài ra cũng có các lựa chọn phụ khác .

1 hệ thống phòng thủ bờ biển tích hợp bao gồm tổ hợp tên lửa bờ biển Bal-E ; tàu tuần tra xa bờ mang tên lửa Ural-E cũng như các máy bay chiến đấu được trang bị thống nhất tên lửa diệt hạm Kh-35E (3M-24E) sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến thuật đa dạng với chi phí tối thiểu ; do chỉ phải bảo trì ; sửa chữa 1 loại tên lửa duy nhất !!!

Thông số kỹ thuật cơ bản


(http://cA4.upanh.com/9.598.13798207.KUX0/Bal_EDacTinh.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 10 Tháng Bảy, 2010, 05:45:45 PM
Tôi xin bổ xung 1 chút thông tin về tổ hợp tên lửa chống hạm di động "Bal-E".

Đây là tổ hợp tên lửa di động chống hạm với tầm bắn từ 7-120km với độ chính xác gần như tuyệt đối. Tổ hợp tên lửa "Bal-E" sử dụng tên lửa X-35 (loại tên lửa dùng cho tổ hợp tên lửa Uran-E). Tổ hợp tên lửa "Bal-E" được Bộ Hải Quân Nga đặt hàng sản xuất. Trong quá trình phát triển "Bal-E" đã có sự cộng tác của hơn 10 xí nghiệp mà đứng đầu là Cty cổ phần đại chúng ОАО "Конструкторское бюро машиностроения", г. Москва (Cty "Phòng thiết kế chế tạo máy" thành phố Moscow). "Bal-E" là thế hệ tên lửa bờ biển tiếp theo, thay thế lớp tên lửa bờ biển "Giới hạn" đã được trang bị cho Hải Quân Nga và 1 số nước như Việt nam hơn 20 năm.
 
Khi phát triển tổ hợp tên lửa "Bal-E" có sự tham gia tích cực của đơn vị phát triển "Uran-E"(ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (г. Королев) - Cty cổ phần đại chúng "Tập đoàn tên lửa chiến lược" thành phố Korolev). Những kinh nhiệm đã có khi phát triển "Uran-E" được khai thác triệt để, nó làm  giảm rất nhiều thời gian nghiên cứu, nó giúp thống nhất chuẩn hóa rất nhiều hệ thống trong tổ hợp tên lửa "Bal-E".

Nhà sản xuất chính của tổ hợp tên lửa "Bal-E" là: nhà máy "Тайфун - Cơn lốc". Tổ hợp tên lửa bờ biển chống hạm "Bal-E" đã thành công khi vượt qua cuộc thử nhiệm quốc gia 9/10/2004 và đưa vào trang bị 2008.


Mời các bạn xem vedeo về cuộc thử nhiệm tổ hợp tên lửa "Bal-E".

http://www.liveinternet.ru/users/m007kuzya/post118708640/

Trong cuộc thử nhiệm này 2 tên lửa X-35 được phóng đi từ 2 vị trí khác nhau trên đất liền bắn chính xác tuyệt đối 2 mục tiêu giả định sát nhau (bắn gẫy cọc tiêu). Khi đến sát mục tiêu tên lửa X-35 chỉ còn cách mặt nước biển 2,4 - 2,5m.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 10 Tháng Bảy, 2010, 09:52:08 PM
Cảm ơn anh Long đã góp ý cho bài viết  ;D

Link video anh Long tìm rất hay ; có cả đoạn phóng Moskit ; Yakhont ... nữa  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=qMMfJo3ZWgU&amp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: vitính trong 11 Tháng Bảy, 2010, 08:05:33 AM
Bác đi miền Trung thuận buồm xuôi gió nhé  ;D
Cám ơn, chúng tôi đã về nhà đêm qua sau chuyến đi Tích Tường Như Lệ. An toàn.

Cái khoa này em nghe hơi lạ ; hình như VN không có mà ở Nga phải không ạ?
Tôi chép từ danh thiếp ra đấy chứ không nhầm lẫn gì đâu. Sự học vô bờ mà, ai cấm VN ta "mơ mộng" một chút  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 13 Tháng Bảy, 2010, 12:43:11 AM
TỔ HỢP TÊN LỬA TỔNG HỢP "RASTRUB-B" 1984-Универсальный ракетный комплекс «Раструб-Б» 1984.Để đẩy nhanh sự phát triển vũ khí trang bị trên tầu ngầm, ngày 4/5/1976 Hội Đồng Bộ Trưởng ( Liên Xô) ra quyết định số: 302-116 về việc nghiên cứu phát triển vũ khí trang bị trên tầu ngầm và vũ khí tên lửa chống ngầm.
 Năm 1984 lần đầu tiên tổ hợp tên lửa tổng hợp "Rastrub-B" được trang bị trên tầu nổi với nhiệm vụ chống ngầm. Tổ hợp tên lửa tổng hợp URK-5 "Rastrub-B" sử dụng tên lửa-Ngư lôi 85RU, được nâng cấp từ tên lửa chống hạm URPK-3 và URPK-4 "Metel-Bão tuyết". Điểm nổi bật của tên lửa mới so với tên lửa nguyên mẫu là tính năng đa dạng phá hủy mục tiêu. Tên lửa có thể dùng để phá hủy mục tiêu là tầu ngầm cũng như tầu nổi.

 Tổ hợp tên lửa tổng hợp URK-5 "Rastrub-B" được phát triển tại viện nghiên cứu chế tạo động cơ "Dubninsk" và viện nghiên cứu "Altair". Tổ hợp tên lửa URK-5 "Rastrub-B" đầu tiên được trang bị trên tầu chống ngầm đề án 1134B và 1135.

 Phương Tây gọi Tổ hợp tên lửa tổng hợp URK-5 "Rastrub-B" là : SS-N-14 Silex.


Thành phần tổ hợp tên lửa tổng hợp "Rastrub-B":

-Tên lửa có cánh 85RU có đầu tự điều khiển và ngư lôi chống ngầm có kích cỡ nhỏ UMGT-1 (УМГТ-1- универсальная малогабаритная глубоководная торпеда).
-Hệ thống phóng.
-Máy phóng tự động trên tầu( Nếu tổ hợp "Rastrub-B" được trang bị trên tầu chống ngầm).
-Phương tiện phục vụ mặt đất.
Tên lửa có cánh 85RU trong tổ hợp tên lửa tổng hợp  URK-5 mang đầu đạn "Pilon"  và ngư lôi chống ngầm UMGT-1 , kích cỡ nhỏ ( đường kính 400mm). Việc ứng dụng tổ hợp tên lửa chống ngầm với tên lửa có cánh kết hợp ngư lôi gia tăng đáng kể hiệu quả của tổ hợp có thể so sánh với việc áp dụng tên lửa đạn đạo với cùng mục đích. Để phá hủy mục tiêu là các tàu nổi tên lửa 85RU có đầu tự điều khiển tầm nhiệt và bổ xung thêm chất nổ phần đầu đạn.
 Động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn trong tên lửa 85RSD ( Tên lửa tầm trung) và tên lửa tầm ngắn 85RMD. Hành trình bay của tên lửa gần tới mục tiêu( Nếu được phóng đi từ tầu chống ngầm) luôn ở trần cao sau đó nó đột ngột lao xuống nước .Tên lửa được lái bởi tín hiệu Rada chỉ huy. Vỏ tên lửa hoàn toàn bằng thép mang 1 cánh đơn và 2 cánh ở giữa, bụng tên lửa với 1 xà rầm chạy dọc từ giữa tên lửa tới tận đuôi tên lửa. Bánh lái tên lửa ở phía đuôi. Vật liệu cơ bản được sử dụng làm vỏ tên lửa: AL19, AMG-6, Al-19T và thép 30 KNGSA.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-61.jpg)


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3-64.jpg)

Tên lửa có cánh 85RU.


Thiết bị phóng KT-106 với 4 container( 4 ống phóng) có thể phóng  loạt tên lửa và ngư lôi ,hoặc từng tên lửa với giữ liệu phóng được lấy từ thiết bị thủy âm (ГАС-гидроакустическое средство) hoặc từ trục thăng săn ngầm , hay phao thủy âm.v.v...

 Tầm bắn của tên lửa 85RU từ 6-50km, hệ thống điều khiển cho phép điều chỉnh tầm bay của tên lửa phụ thuộc vào thay đổi phương vị âm thanh tới mục tiêu.
 Ngư lôi UМGТ-1 (Nhà phát triển  — Viện nghiên cứu "Dụng cụ thủy âm" . UМGТ-1 là Ngư lôi tổng hợp kích thước nhỏ , hoạt động dưới vùng nước sâu , khi được phóng ra nó tách giêng với tên lửa  ,tự động tìm kiếm mục tiêu và lao tới phá hủy mục tiêu) . Tốc độ của ngư lôi UМGТ-1 là 41 hải lý /h, tầm bắn 8km. Đường kính phản hồi của hệ thống dẫn đường là 1,5km.

Thông số kỹ thuật tên lửa 85RU:
-Tầm bắn tối đa : 50km.
-Độ sâu phá hủy mục tiêu : 500m.
-Tốc độ : 0,95M.
-Trần bay tối đa : 400m.
-Trọng lượng trước khi phóng : 4000kg.
-Chiều dài : 7,2m.
-Đường kính : 0,574m.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/122.jpg)

Tầu chống ngầm cỡ lớn "Likolaev" được trang bị tổ hợp tên lửa chống ngầm " Rastrub-B" trong đề án 1134B.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-49.jpg)

Thiết bị phóng KT-106 gồm 4 ống phóng  với tên lửa 85RU và ngư lôi UМGТ-1.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 16 Tháng Bảy, 2010, 04:05:31 PM
Binh chủng Rada vốn được xem là "Con mắt chẳng khi nào ngủ" trong lực lượng phòng không Không quân. Rada còn được mệnh danh là "Mắt thần" trong lực lượng tên lửa. Vậy muốn đánh "mù mắt" đối phương tạo thế áp đảo dành phần thắng trên chiến trường cần phải có 1 loại tên lửa đặc biệt . Tên lửa phải có khả năng phát hiện rada từ cự li xa , bắn chúng mục tiêu và tiêu diệt chúng.
 Thưa các bạn! trong phần 2 này tôi xin giới thiệu tất cả các lọai tên lửa chống rada của Nga. Từ những tên lửa hiện đã bị loại ra khỏi danh sách trực chiến của Quân đội Nga, tới những tên lửa chống rada thế hệ mới nhất hiện nay vừa hoàn thành thử nhiệm đưa vào trang bị.TÊN LỬA CHỐNG RA DA TẦM TRUNG X-28.


 Đầu những năm 60 của thập kỷ trước Mỹ và đồng minh phát triển hàng loạt các thiết bị rada thăm dò , do thám đặt trên mặt đất và trên tầu chiến. Chúng có khả năng giám sát sâu vào nội địa Liên Xô. Ý thức được sự lợi hại của rada đối phương, ngày 10/1/1963 Hội Đồng Bộ trưởng Liên Xô ra quyết định phải phát triển 1 loại tên lửa chống ra da. Phòng thiết kế "Cầu vồng" dưới sự lãnh đạo của giám đốc thiết kế Igor Seleznev (И.С.Селезнева ) đã nghiên cứu phát triển tên lửa chống rada KH-28 ( X-28).

Tên lửa chống rada KH-28 được tạo ra bởi các giải pháp thiết kế, kỹ thuật trên tên lửa tầm xa KH-22 và KSR-5. Có thể nói KH-28 là bản sao thu nhỏ của 2 lọai tên lửa trên.
  Tên lửa KH-28 được sử dụng trong tổ hợp K-28P là loại tên lửa "Không đối đất" được trang bị cho  máy bay tiêm kích-Ném bom Yak-28N, 2 tên lửa KH-28. Cuộc thử nhiệm trên Yak-28N được diễn ra vào năm 1966 nhưng không được đưa vào trang bị .Bởi đầu năm 1970 việc sản xuất Yak-28 đã bị giới hạn.
Cuộc thử nhiệm thứ 2 tên lửa KH-28  trên tiêm kích - Ném bom Su-17M và Su-24.
 Máy bay tiêm kích-Ném bom Su-17M được sản xuất năm 1972 có khả năng mang 1 tên lửa KH-28. Hệ thống phóng PU-28S được cheo dưới thân máy bay.Nhằm trinh sát , phát hiện Rada của đối phương người ta gắn 1 thiết bị trinh sát "Bão tuyết-A"(«Метель-А» ) cố đinh dưới cánh máy bay.
 năm 1976 đã hoàn thành thử nhiệm tên lửa KH-28 trên máy bay tiêm kích-Ném bom Su-24. Máy bay Su-24 có thể mang theo 2 tên lửa KH-28. Trên máy bay Su-24 được thiết lập 1 trạm trinh sát - Sử lý mục tiêu "Philin". Nếu như Máy bay tiêm kích - Ném bom Su-17 chỉ có 1 chỗ cho phi công thì Su-24 có 2 chỗ dành cho phi công và hoa tiêu. Rõ ràng Su-24 sẽ đánh giá tốt hơn về tình hình và khả năng sử dụng tên lửa. Ngoài Su-17 và Su-24 còn 1 dòng máy bay khác có khả năng mang tên lửa KH-28 là Mig 23B.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/m2.jpg)Su-24 loại máy bay có khả năng mang 2 tên lửa KH-28.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/Dissembling_Kh-28_AS-9_Kyle.gif)

Tên lửa KH-28.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/su17_3.jpg)

Su-17 máy bay có khả năng mang 1 tên lửa KH-28.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/mig23-7.jpg)

Mig 23B loại máy bay cũng có khả năng mang tên lửa KH-28
Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 17 Tháng Bảy, 2010, 03:28:52 PM
Tiếp theo : "TÊN LỬA CHỐNG RA DA TẦM TRUNG X-28".


Hiện nay tên lửa KH-28 không còn được trang bị cho Không quân Nga , nó đã được thay thế bằng KH-58 ( X-58) , KH-25MP (X-25MП) và KH-31P( Х-31П).
 Tên lửa KH-28 được xuất khẩu tới 1 số quốc gia và được trang bị cho lực lượng Không quân của họ như : Nam Tư , Libya , Irac và 1 số nước khác trong khối Warsaw.Trong cuộc chiến tranh Iran-Irac tên lửa KH-28 được sử dụng trong lực lượng Không quân Irac dưới cái tên :" Nissan-28".
Phương Tây gọi KH-28 là : AS-9 "Kyle".

Tên lửa KH-28 được bố trí hệ thống khí động học bình thường, thân hình trụ, thay đổi theo chiều dài. Phần đầu mũi tên lửa được lắp 1 đầu tự dẫn. Cánh tên lửa có hình thang , góc quét lắp ở rìa trước cánh (Góc quét 75o). Bộ phận lái ở mặt ngoài hoàn toàn bằng thép có cơ cấu soay. Dọc phần đuôi tên lửa gồm 2 phần , phần trên là cơ cấu lái có ổ soay , phần dưới gấp lại không điều khiển.
 Dẫn động lái - Điện thủy lực EGS-40L (электрогидравлический ЭГС-40Л) cung cấp điện năng là Pin A-221.
Tên lửa KH-28 sử dụng động cơ phản lực, có 2 ngăn chứa nhiên liệu nỏng R-253-300 (На Х-28 установлен жидкостный реактивный двухкамерный двигатель Р-253-300).Động cơ R-253-300 do phòng thiết kế 300 phát triển dưới sự lãnh đạo của S.K Tumansko/С.К.Туманско.
 Phần tác chiến ( Đầu đạn) nổ phân mảnh 9A283, được gắn với 1 ngòi nổ điện ( tiếp súc ) EVMU-139/ЭВМУ-139  và 1 ngòi nổ không tiếp súc ROV-5/РОВ-5. Chúng có nhiệm vụ kích nổ đầu đạn phá hủy mục tiêu từ trên cao xuống làm tối đa hóa tiêu diệt rada.
 Hệ thống dẫn đường cho tên lửa là rada định vị tự dẫn thụ động PRG-28M/ПРГ-28М.  Đầu dẫn được phát triển bởi phòng thiết kế 111 "Tự động " thành phố OMSK, lãnh đạo phòng Kitruk A.S ( Кирчук А.С. ).
 Tên lửa có thể được lắp 1 trong 3 đầu tự dẫn thụ động dành cho rada dẫn đường trên đất liền hoặc trên tầu nổi , cả 3 đầu dẫn này đều hoạt động trên dải băng tần số lớn.
 Đầu tự lái APR-28/АПР-28 được phát triển bởi viện nghiên cứu 923.

Nhược điểm của tên lửa KH-28 là động cơ phản lực nhiên liệu lỏng  và được lắp đặt 1 hệ thống dẫn đường không hiện đại. Tên lửa có kích cỡ lớn lên giới hạn máy bay có thể mang được nó, số lượng tên lửa mang theo do đó cũng bị hạn chế.

Thông số kỹ thuật cơ bản của tên lửa KH-28:

-Dài : 6,04m.
-Đường kính : 450mm.
-Sải cánh: 1,93m.
-Trọng lượng trước khi phóng: 715kg.
-Trọng lượng phần tác chiến (Đầu đạn) : 140kg.
-Hệ thống dẫn đường: Thụ động+Quán tính.
-Động cơ : Động cơ phản lực  R-235-300
-Tầm bắn: 25-70km.
-Tốc độ: 3300km/h
Loại máy bay có thể mang tên lửa KH-28 : Su-17M/M2/M3 , Tu 22M , Su-24 , Yak-28N , Mig-23B.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/kh-28.gif)

Chữ mờ quá , mắt tôi lại kém nhưng không dịch sơ đồ tên lửa KH-28 cứ thấy áy náy.
Từ trên xuống dưới , từ trái qua phải :
1-Ăng ten PRG-28.
2-Đầu dẫn thụ động PRG-28.
3-Đầu đạn.
4-Thùng nhiên liệu AK-27.
5-Thùng nhiên liệu TG-02.
6-Rốn kết nối.
7-Khối điều khiển lái.
8- Dẫn động lái.
9-Không thấy gì
10-Bộ cảm biến nổ tiếp súc.
11-Tối ưu hóa ngòi nổ.
12- Bình chứa khí nén.
13- Ắc qui.
13- Động cơ phản lực nhiên liệu lỏng R-235-300.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Bảy, 2010, 07:11:45 PM
TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-58(X-58).Tên lửa KH-58 được phát triển bởi phòng thiết kế "Cầu vồng"/МКБ «Радуга» năm 1967 dưới sự lãnh đạo của trưởng phòng thiết kế  I.I Seleznev/ И.И.Селезнева. Hướng tới 1 lọai tên lửa chống rada mới, trước yêu cầu đòi hỏi phải có 1 loại tên lửa có tính độc lập cao, khả năng kháng nhiễu tốt . Tên lửa phải có tầm bắn xa, có khả năng phóng đi từ những khu vực ngoài tầm kiểm soát của hệ thống phòng không đối phương. tên lửa KH-58 được kỳ vọng đáp ứng mọi đòi hỏi yêu cầu trên. Tên lửa KH-58 được thiết kế để trang bị cho các máy bay cường kích tiền duyên trong tương lai. Các cuộc thử nghiệm được ấn định tiến hành vào mùa hè 1969. Thiết kế cho tên lửa KH-58 ban đầu dựa trên nền tảng kỹ thuật của tên lửa KH-28. Tuy nhiên động cơ của tên lửa đã được thay bằng động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu rắn, kích cỡ của tên lửa cũng được làm gọn nhẹ đi. Nhưng thực tế kinh nghiệm lại được lấy từ đề án phát triển tên lửa KH-24P( X-24П). Mặc dù vậy sử dụng kinh nghiệm để tạo ra 1 loại tên lửa nhằm đánh bại mọi phương tiện rada của đối phương từ khoảng cách xa với trần bay thấp đã không thành công.

 Năm 1971 sau khi xem xét các phương án khác nhau đã dừng lại ở phương án "D-7/Д-7"( "Sản phẩm chế tạo 112"). Tên lửa với động cơ phản lực nhiên liệu rắn, đầu dẫn đường thụ động băng thông rộng (Pакете с твердотопливным двигателем и широкополосной пассивной ГСН). Cũng trong năm 1971 T.W đảng Cộng Sản Liên Xô và Hội Đồng Bộ Trưởng đã thông qua quyết định : "Cần đưa tên lửa chống rada Kh-58 vào trang bị trong hệ thống phòng không chuyên trách" , ban đầu được trang bị trên Mig-25BM.

Nhiệm vụ đặt ra với tên lửa KH-58 là phá hủy , trong 1 thời gian ngắn làm thay đổi , ngắt hệ thống rada định vị  thu bức xạ quang phổ băng thông rộng của đối phương. Tên lửa KH-58 có khả năng lựa chọn mục tiêu nguy hiểm nhất, chuyển hướng bay và tiêu diệt mục tiêu đó.

Việc phát triển đầu dẫn đường trên máy bay "Ягуар"/"Yaguar" cung cấp việc phát hiện mục tiêu là các rada định vị của đối phương đã được ủy thác phát triển cho trung tâm thiết kế / ЦКБ " Tự động hóa" thành phố OMSK.
 cuộc thử nghiệm tên lửa KH-58 được tiến hành tại bãi thử Akhtubinsk/Ахтубинск với mục tiêu bức xạ «Блесна/Mồi giả», nó được mô phỏng từ rada phòng không phổ biến nhất của khối NATO "Wawk". Sau đó là các mục tiêu mô phỏng từ hệ thống rada "Nike hercules" và hệ thống rada cải tiến "Wawk".
 Đầu mùa hè 1977 bắt đầu thử nghiệm đầu dẫn đường thụ động PGS-58 trên máy bay AN-12 trên căn cứ chuyên để thí nghiệm. Năm 1977 bắt đầu thử nghiệm hệ thống dẫn đường "Ягуар"/"Yaguar". Năm 1980 tên lửa KH-58 được tiếp nhận và đưa vào trang bị, tuy nhiên các bài kiểm tra kết hợp vẫn được tiếp tục cho đến năm 1982. Tên lửa chống rada KH-58 lần đầu được đưa ra giới thiệu là năm 1989.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-50.jpg)


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-62.jpg)

Tên lửa KH-58E một biến thể của tên lửa chống rada KH-58.

Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 20 Tháng Bảy, 2010, 09:42:06 PM
Tên lửa chống tăng có điều khiển tầm xa "Hermes" .Противотанковый ракетный комплекс «Гермес» 2004.

Bài viết sử dụng tư liệu từ trang kbptula.ru ;rbase.new-factoria.ru ;btvt.narod.ru
Cảm ơn anh Long và bác huyphongssi ; bác daibangden đã hỗ trợ trong quá trình dịch bài
Mong mọi người góp ý để bài viết hoàn thiện hơn
Tên lửa chống tăng có điều khiển tầm xa "Hermes" (Гермес) là 1 tổ hợp vũ khí chính xác cao thế hệ mới –trinh sát – phóng ATGM đa nhiệm – nó kết hợp đặc tính của pháo binh và các tổ hợp tên lửa chống tăng.Tổ hợp Hermes được thiết kế để tiêu diệt các xe tăng-thiết giáp  hiện đại ; các xe có giáp mỏng ; các công trình kỹ thuật ; các mục tiêu trên bề mặt ; các mục tiêu bay có tốc độ và độ cao thấp ; sinh lực đối phương trong công sự.

Tổ hợp được phát triển bởi phòng thiết kế quân cụ (Tula) ; dưới sự chỉ đạo của A.G Shipunova

(http://c.upanh.com/upload/10/303/FTU0.14440820.Hermes.jpg)
Ảnh: Tên lửa Hermes và ống phóng (chú ý tầng đẩy phụ màu nâu ở đuôi tên lửa nhằm tăng tầm bắn)

Hermes mở ra hướng mới của vũ khí chống tăng trong chiến đấu – mang hỏa lực của nó vào sâu trong vùng hoạt động của đơn vị đối phương và khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương vào bất kỳ vị trí phòng ngự nào mà không cần thay đổi vị trí trận địa (của tổ hợp Hermes) .Điều này sẽ ngăn chặn các đơn vị thiết giáp đối phương phát triển sâu trong khi đó giảm tổn thất riêng của chính nó. Sử dụng chiến thuật này cho phép mở rộng địa bàn khu vực trinh sát, sau đó đánh bại các phân đội tăng thiết giáp đối phương bằng tổ hợp tên lửa chống tăng thế hệ mới. Tổ hợp cần có khả năng yểm hộ cho các đơn vị trinh sát trong khu vực , tiêu diệt đối phương theo toàn bộ chiều sâu các vùng chiến thuật lân cận (25 đến 30km).Hơn nữa ; vì các đơn vị thiết giáp hiện đại có tính cơ động cao ; tiêu diệt chúng đòi hỏi các hỏa lực hỗn hợp để tiêu diệt chúng và những loại mục tiêu khác; hoạt động trong vùng chiến sự

(http://c.upanh.com/upload/10/303/RAN0.14441156.MoPhongHermesChienDau.jpg)
Ảnh : Ảnh quảng cáo tổ hợp Hermes với khả năng chống tăng và bắn phản pháo đối phương

Tổ hợp Hermes được thiết kế theo nguyên tắc mô-đun hóa ; cho phép tối ưu hóa thành phần của tổ hợp tùy theo nhiệm vụ chiến đấu đặt ra ; có thể kết hợp 1 cách khéo léo các phương pháp dẫn bắn khác nhau ở những tầm bắn khác nhau.Tổ hợp cũng có thể được trang bị trên các phương tiện quân sự trên mặt đất ; trên không ; cũng như trên biển.

Việc sử dụng thêm các phương tiện trinh sát và dẫn bắn bên ngoài tổ hợp như các phương tiện bay không người lái (UAV) ; có thể thấy rằng Hermes đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của khái niệm “chiến tranh phi tiếp xúc” ; giảm thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu ; mở rộng phạm vi nhiệm vụ ; giảm thiểu nhân lực ; phương tiện ; chi phí để thực hiện nhiệm vụ.

Các thử nghiệm cho phiên bản trang bị trên máy bay (Hermes-A) trong thành phần vũ khí của trực thăng tấn công Ka-52  được hoàn thành hè năm 2003. Hermes-A đã được chuẩn bị đưa vào sản xuất hàng loạt.

(http://c.upanh.com/upload/10/305/MSD0.14442354.ka52Hermes_Nho.jpg)
Ảnh : trực thăng tấn công Ka-52 trang bị Hermes-A

Cấu tạo của thiết bị điều khiển tổ hợp :

-Thiết bị ổn định quang-điện tử hoạt động ngày đêm với 2 kênh truyền hình và ảnh nhiệt (dùng chuẩn trao đổi thông tin MIL STD 1553)

-Hệ thống máy tính kết hợp với 2 kênh laze chỉ thị mục tiêu và thiết bị bám bắt mục tiêu tự động

-Các thiết bị kèm theo (màn hình màu tinh thể lỏng đa chức năng và bảng điều khiển ; tài liệu và 1 số thiết bị hiển thị khác )

(http://c.upanh.com/images_cache/upload/10/303/KPRw700_0.14440818.DieuKhienHermesViet.jpg)
Ảnh : cấu tạo đầy đủ của thiết bị điều khiển tổ hợp Hermes

Tổ hợp tên lửa Hermes có khả năng :

-Phóng tên lửa từ các vị trí được chuẩn bị hoặc chưa được chuẩn bị ; kể cả các vị trí khuất theo nguyên lý bắn-quên.

-Bắn loạt nhiều tên lửa nhưng dẫn bắn riêng từng tên lửa (loạt 2 tên lửa với tên lửa trang bị đầu dẫn laze bán tự động hoặc loạt 12 tên lửa với tên lửa trang bị đầu tự dẫn)

-Tham chiến dưới mọi điều kiện thời tiết

-Có các chiến thuật tác chiến uyển chuyển với các phương tiện trinh sát ; điều khiển trên bộ ; trên không

-Lắp đặt trên các kiểu khung gầm xe chiến đấu khác nhau

Bài tiếp theo : các phiên bản của tổ hợp Hermes (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.msg241943.html#msg241943)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 20 Tháng Bảy, 2010, 11:15:15 PM
Góp với bạn Tientt82@ 1 bức ảnh chiếc xe tăng bị  bắn cháy.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/11-12.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 21 Tháng Bảy, 2010, 12:30:45 AM
Cảm ơn anh Long đã góp thêm bức ảnh  ;D
Hình như điểm chạm là phía sườn sau bên tay trái xe (bên trái của mình) đúng không ạ?
Chắc là nổ đạn bên trong nên tháp pháo bay mất ; phía sau xe và điểm chạm bị xé rách
Ghê quá  ;D
Mà xe gì đây các bác nhỉ  ???
Em chưa nhận ra


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: daibangden trong 21 Tháng Bảy, 2010, 12:37:01 AM
Cảm ơn anh Long đã góp thêm bức ảnh  ;D
Hình như điểm chạm là phía sườn sau bên tay trái xe (bên trái của mình) đúng không ạ?
Chắc là nổ đạn bên trong nên tháp pháo bay mất ; phía sau xe và điểm chạm bị xé rách
Ghê quá  ;D
Mà xe gì đây các bác nhỉ  ???
Em chưa nhận ra
Căn cứ theo cái tháp pháo thì là Merkava I  ;D
Nổ banh ta lông - ghê quá :P

(http://cA2.upanh.com/10.310.14447428.PDH0/Merkava_1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 21 Tháng Bảy, 2010, 01:18:34 AM
Cảm ơn bác daibangden  ;D

Vệt nám đen đầu xe không biết có phải đạn nổ không các bác nhỉ ?
Em nghĩ vết đạn nổ nó phải có các vệt nám tuôn ra từ điểm nổ chứ nhỉ ?
Có thể là vết rêu cũ thì hợp lý hơn ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 22 Tháng Bảy, 2010, 01:21:42 PM
Tiếp theo : "TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-58(X-58)".
Tên lửa KH-58 được bố trí hệ thống khí động học , diện tích các cánh cố định lớn , thân tên lửa được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại ( Thép không gỉ 30KHGSA , cánh và đuôi được làm bằng TiTan OT4-1). Tên lửa có 4 cánh cố định hình thang, bộ phận lái được bố trí ở phần gần đuôi . Đầu đạn nổ phân mảnh với ngòi nổ laser không  tiếp súc  ROV-20 và ngòi nổ cơ điện với bộ cảm biến quán tính. Tên lửa KH-58U được trang bị đầu đạn hạt nhân, thiết bị động lực của tên lửa là động cơ chế độ kép sử dụng nhiên liệu rắn với ống phun ở giữa. Hệ thống điều khiển của tên lửa SAU-58/CAY-58 quán tính đa kênh với rada định vị dẫn đường thụ động. Đầu tự dẫn đường PRGS-58(PRGS-58M). Trong hệ thống điều khiển , mục tiêu được ghi nhớ vào trong bộ nhớ, đầu dẫn sẽ tự tắt trước 15s khi tên lửa lao vào mục tiêu. Cung cấp điện năng cho tên lửa là Pin "Nikel-Cadmium" có dung lượng lớn (Pin cung cấp điện năng không ít hơn 200s) với bộ kích điện-Đổi dòng.
 Tên lửa sử dụng máy phóng gắn dưới cánh máy bay như AKV-58 và AKV-58-1. Trong quá trình vận chuyển tên lửa được bảo quản trong 1 Container kín. Tên lửa KH-58 được thiết kế để trang bị cho các máy bay Tiền duyên (Tiềm kích) để đối phó với các rada định vị của đối phương như : " Nike Hercules" , " Haw" , " Haw cải tiến" và " Patiot". Ngoài Mig-25BM mang được 4 quả tên lửa KH-58 những máy bay như : Su-17M4 , Su-24M , Su-25T , Su-27 và Su-35MP mang được 2 quả tên lửa KH-58.
 Quá trình phóng tên lửa KH-58 như sau : Khí nén trong bình nén khí được rồn đến máy phóng, áp lực khí nén đẩy mở các vấu hãm và tên lửa được phóng đi. Động cơ trên tên lửa sau 3,6s (Kể từ lúc được phóng đi) sẽ làm việc với lực đẩy tối đa 6000kg/s. Sau đó lực đẩy sẽ giảm xuống chỉ còn 1000kg/s , tên lửa bay theo chế độ hành trình trong vòng 15s. Lúc này tên lửa sẽ bay bình ổn (Cân bằng ), sau đó bộ phận tự động lái sẽ tự lựa trọn độ cao phù hợp với góc phương vị mục tiêu đã sác định trước. Đầu dẫn đường trên tên lửa là đầu dẫn thụ động. Trước khi lao vào mục tiêu tên lửa bay theo hình "Quả đồi". Đầu đạn tên lửa sẽ phát nổ ở cự li 5m từ trên xuống trước khi tên lửa chạm vào mục tiêu ( với ngòi nổ  laser  không tiếp súc ROV-20). Hoặc sau khi chạm mục tiêu với ngòi nổ cơ điện với bộ cảm biến quán tính.

 Năm 1982 nhóm thiết kế ra tên lửa KH-58 đã vinh dự nhận giải thưởng của nhà nước Liên Xô chao tặng.

Tính năng kỹ thuật:

Biến thể của tên lửa KH-58 gồm : KH-58E và KH-58U.

-Chiều dài :     KH-58              KH-58U.
                     4800mm.           4813mm.
-Đường kính:  380mm.             380mm.
-Sải cánh :     1170mm.            1170mm.
-Trọng lượng: 640kg.               650kg.
-Đầu đạn :     149kg.               149kg.
-Tầm bắn:      10-120km.         10-250km.
-Tốc độ :        3,6M.                 3M.
-Đầu dẫn :     PRGS-58.            PRGS-58M.
-Loại đầu đạn : Nổ phân mảnh ( KH-58) và mang đầu đạn hạt nhân (KH-58U).
-Loại đầu dẫn : Thụ động cho tất cả các phiên bản.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/222-1.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/kh58_2.jpg)

1-Đầu dẫn thụ động  2- Tự động lái    3- Pin      4-Đầu đạn     5- Động cơ nhiên liệu rắn       6- Điều khiển dẫn động.


Mời các bạn xem Video Klip với các loại tên lửa trang bị trên Su-25T trong đó có tên lửa KH-58.

http://www.youtube.com/watch?v=FskEhh4LYTU


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: raucaixanh trong 22 Tháng Bảy, 2010, 08:46:19 PM
Góp với bạn Tientt82@ 1 bức ảnh chiếc xe tăng bị  bắn cháy.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/11-12.jpg)

           Vậy bác cho em hỏi , có phải mấy anh Hezbollah bắn cháy không ?
           Và tên lửa được bắn trên phương tiện nào vậy .
                                        --thank


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 22 Tháng Bảy, 2010, 09:07:47 PM
Bác raucaixanh có thể tham khảo bài viết này của bác SSX về vũ khí chống tăng Nga-Xe tăng Israel trong cuộc xung đột Li-băng
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,105.msg66513.html#msg66513

Trích dẫn
Trong số những xe tăng dính đạn, có 18 chiếc là loại mới nhất Merkava Mk 4 (của lữ 401), 6 chiếc trong số chúng bị xuyên thủng vỏ giáp. Tổ lái của 23 chiếc tăng và 5 chiếc APC bị giết chết. Một số lớn tên lửa chống tăng và RGP bắn trúng xe tăng nhưng trong nhiều trường hợp chỉ gây hư hỏng nhẹ. Có một xe tăng Merkava Mk 4 vẫn sống sót sau khi bị trúng 23 quả tên lửa, trước khi nó bị phá huỷ vì thủng vỏ giáp. Tất cả các xe Merkava, theo nguồn của Israel chỉ bị xuyên thủng vỏ giáp bởi Kornet-E và RPG-29.  Nếu như 22 xe thủng vỏ giáp trong số 50 xe bị bắn trúng thì tỉ lệ xuyên thủng giáp là 44% (và chỉ đạt 33% với Merkava Mk 4). Theo con số thống kê của Israel, tỉ lệ xuyên thủng vỏ giáp xe tăng trong chiến tranh Ly-băng 1982 là 47%, chiến tranh Ai cập năm 1973 là 60%. Tỉ lệ thương vong của tổ lái năm 2006 cũng cao hơn và chiếm 50% trong số tăng bị phá huỷ trong khi chiến tranh 1973 là 100%.

Số các xe tăng không sửa được trong số tăng hỏng này, theo nguồn hiện tại công khai của Israel tổng cộng là 5 chiếc, trong đó 2 chiếc (1 Merkava 2 và 1 Merkava 4) bị mìn IDE phá huỷ, 3 chiếc khác bị cháy hoàn toàn sau khi trúng tên lửa chống tăng. Nó chứng minh mức độ bảo vệ cao của xe tăng đời mới nhất Merkava 4, loại này chỉ có thể bị phá huỷ bởi các vũ khí chống tăng mới nhất, mang đạn nổ lõm mạnh mới phá được vỏ giáp.

Tuy nhiên ; nếu đây là chiếc Merkava mk1 thì khả năng bị dính rpg-7 và 9M14 Malyutka cũng cao  ;D


Tiêu đề: Re: Các phiên bản của tổ hợp Hermes
Gửi bởi: tientt82 trong 23 Tháng Bảy, 2010, 07:33:11 PM
Tiếp theo phần 1 : Tên lửa chống tăng có điều khiển tầm xa "Hermes" .Противотанковый ракетный комплекс «Гермес» 2004. (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.msg241273.html#msg241273)
Như đã nêu trên ; ngoài phiên bản sử dụng trên bộ ; Hermes có 2 phiên bản nữa Hermes-A cho máy bay và Hermes-K trang bị trên tàu

Cấu tạo của tổ hợp (phiên bản sử dụng trên bộ)

-Xe vận chuyển đạn mang theo tên lửa chống tăng có điều khiển đựng trong ống phóng với 3 loại đầu tự dẫn : laze bán tự động ; hồng ngoại ; radar dẫn bắn

-Xe chiến đấu được trang bị thiết bị phóng (với 24 ống phóng) với các thiết bị tích hợp như trinh sát đường không và laze chỉ điểm mục tiêu

(http://c.upanh.com/upload/10/305/XGU0.14442728.HermesXePhong.jpg)
Ảnh :Xe chiến đấu được trang bị thiết bị phóng tên lửa Hermes

-Xe kiểm soát hỏa lực với 1 trục nâng (xem hình) thiết bị radar trinh sát đa kênh đa phổ quang-điện tử ; nhằm tiến hành trinh sát ; phát hiện ; nhận dạng ; phân bổ mục tiêu cho các xe chiến đấu ; dẫn bắn.

(http://c.upanh.com/upload/10/305/OTV0.14442730.HermesDieuKhien.jpg)
Ảnh:Xe kiểm soát hỏa lực trong tổ hợp Hermes

Tên lửa Hermes có 1 tầng đẩy tách rời được ; sử dụng đầu đạn nổ-mảnh đa năng.Tên lửa điều khiển hướng bay bằng các cánh lái khí động .Liều phóng sẽ đẩy tên lửa thoát ra khỏi ống phóng.Với tầm bắn xa (đến 100km) tên lửa được trang bị thêm 1 tầng đẩy có đường kính thân lớn hơn tên lửa.Hệ thống điều khiển tên lửa kết hợp:

-Pha đầu ; tên lửa được dẫn đường bằng hệ thống dẫn đường quán tính (với các phiên bản có tầm bắn 15-18 km) hoặc bằng sóng radio (với các phiên bản có tầm bắn 40-100 km)
-Pha cuối : đầu dẫn laze bán tự động dựa vào laze phản xạ từ mục tiêu điều khiển tên lửa tiêu diệt nó hoặc sử dụng loại đầu tự dẫn khác

Dẫn bắn cho Hermes có thể thực hiện bằng chính thiết bị điều khiển đặt trên khung gầm xe thiết giáp bánh xích để có khả năng hoạt trực tiếp ngay trong đội hình chiến đấu ; các phương tiện bay (có hoặc không có người lái ) mang theo các trang bị cần thiết ; cũng như bộ binh mang theo tổ hợp điều khiển hỏa lực tự động từ xa Malakhit.Ngoài ra cũng có thể kết hợp các khí tài trinh sát quân sự khác.Điều này làm cho Hermes có tính uyển chuyển ; linh động cao và phản ứng rất nhanh khi nhận được yêu cầu bắn.

Các thuật toán được dùng như là cơ sở xây dựng hệ thống điều khiển ; cho phép sĩ quan điều khiển nhanh chóng ra quyết định tấn công cũng như phản ứng với các tình hình thay đổi của chiến trường ; làm giảm thời gian phản ứng chung của tổ hợp xuống còn 1 vài giây .Sự tin cậy của hệ thống điều khiển được đảm bảo bởi phần cứng và phần mềm dự phòng ; do đó ; hầu như không phát sinh lỗi


Phiên bản sử dụng trên máy bay (Hermes-A)

(http://c.upanh.com/upload/10/305/PDR0.14443077.HermesKa52Tula.jpg)
Ảnh : trực thăng tấn công Ka-52 trang bị Hermes-A

(http://c.upanh.com/upload/10/305/MEL0.14443080.HermesSu25.jpg)
Ảnh : máy bay SU-25  trang bị Hermes-A
Để tăng khả năng sống sót của máy bay trực thăng mang tên lửa Hermes trong khi chiến đấu dưới hỏa lực của đối phương ; cần phải đáp ứng các yêu cầu sau

-Bay ở độ cao cực thấp (20-50m) ; lợi dụng địa hình địa vật ẩn nấp trong khi cơ động đến vị trí tiến công mục tiêu

-Nhanh chóng lấy độ cao cần thiết ; tiến hành trinh sát mục tiêu ; phóng tên lửa có điều khiển

Độ cao cần thiết ở đây phải là nhỏ nhất ; vào khoảng 50-100 m ; duy trì độ cao đó trong khoảng 10-15 giây (lý tưởng nhất là ngắn hơn thời gian phản ứng của các vũ khí phòng không đối phương)

Tổ hợp Hermes-A có thể tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách 15-18 km ; ngoài tầm bắn của các phương tiện phòng không đối phương ở khu vực lân cận. Đầu tự dẫn của tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính để đưa tên lửa vào vùng có mục tiêu.Trong trường hợp này thiết bị điều khiển vô tuyến tích hợp trên máy bay sẽ tạm thời không được sử dụng.Việc thực hành bắn ban ngày/ban đêm được đảm bảo bởi thiết bị quang-điện tử 2 kiểu dẫn bắn laze chỉ điểm và hệ thống bám bắt mục tiêu tự động với 3 kênh quang học ; ảnh nhiệt ; laze chỉ điểm-đo xa với tầm xa từ 15 đến 25 km ;đảm bảo tầm hoạt động cho tên lửa có điều khiển

Phiên bản Hermes trang bị trên tàu (Hermes-K)

(http://c.upanh.com/upload/10/305/FAB0.14442355.HermesCano.jpg)
Ảnh:1 cano tuần tiễu trang bị Hermes-K

(http://c.upanh.com/upload/10/305/FTT0.14442353.HermesHoTong.jpg)
Ảnh:1 tầu hộ tống trang bị Hermes-K

Phiên bản Hermes trang bị trên tàu (Hermes-K) được thiết kế để giải quyết vấn đề trang bị tên lửa nhỏ có độ chính xác cao trên tàu nhỏ (canô) ; tàu hộ tống ; tàu đổ bộ … vốn có số lượng nhiều gấp 4 lần các tàu cỡ lớn hoạt động trên đại dương trong Hải quân liên bang Nga .Hơn nữa ; tàu nhỏ cũng dễ tổn thương hơn vì kích cỡ của mình.

Khi trang bị Hermes-K trên các tàu tuần tra cỡ nhỏ để đối đầu với các tầu nổi ; tầm bắn hiệu quả lên đến 15-18 km .Khi được trang bị trên các tàu hộ tống hoặc tàu đổ bộ ; nhiệm vụ của chúng còn quan trọng hơn ; tương ứng là đối đầu với các tàu nổi cỡ lớn và bắn kiềm chế hệ thống phòng ngự bờ biển của đối phương – từ khoảng cách 20-30 km.Nhờ vậy các tàu này vẫn thực hiện được nhiệm vụ chiến đấu ; nhưng vẫn bên ngoài tầm pháo hiệu quả của đối phương


Hermes-K được thiết kế để trang bị trên các tàu có trọng tải nhỏ .Người ta sử dụng thiết bị dẫn đường quán tính để đưa tên lửa vào vùng có mục tiêu .Với các tàu có trọng tải vài trăm tấn ; tên lửa được dẫn bắn bằng thiết bị điều khiển vô tuyến (gồm 1 đài radar và 1 thiết bị phát sóng tích hợp trên tên lửa – tương tự như phiên bản trên bộ) .Tổ hợp Germes-K chỉ với 1 đạn tên lửa có khả năng tiêu diệt tại chỗ các tàu có trọng tải đến 100 tấn () ; làm mất sức chiến đấu các tàu có trọng tải lớn hơn nếu trúng các phần hiểm của tàu như kho vũ khí ; đài radar ; hoặc các cấu trúc trên boong …

Hermes-K còn có thể tham gia phòng không ; nó có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay có độ cao và tốc độ thấp ( như trực thăng)

Bảng thông số kỹ thuật chung
(http://cA5.upanh.com/10.306.14443435.THZ0/ThongSoHermes.gif)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tankt90s trong 23 Tháng Bảy, 2010, 08:17:38 PM
Cảm ơn bác daibangden  ;D

Vệt nám đen đầu xe không biết có phải đạn nổ không các bác nhỉ ?
Em nghĩ vết đạn nổ nó phải có các vệt nám tuôn ra từ điểm nổ chứ nhỉ ?
Có thể là vết rêu cũ thì hợp lý hơn ;D
Cái này mới nổ thôi chưa đến lúc mọc rêu đâu mấy cái cây cháy nám bên cạnh chua rụng lá vàng xuống mà.cái đen đen là xăng  chay'.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 24 Tháng Bảy, 2010, 12:23:23 AM
Ý bác tankt90s là chiếc này xơi phải 1 chai Molotov ? Cũng có thể lắm .Nhưng mà em nghĩ Molotov dùng trong đô thị là hợp lý nhất .Chỗ này hơi trống quá

Bác tinh mắt thật ; mấy cái cây đó chưa rụng hết lá.

Còn em bảo nó mọc rêu vì hình như nó được chụp năm 2006
Nhân tiện tìm được trang này hay lắm các bác ; một chú Itsarel là lính tăng về kể chuyện  ;D
http://www.strategypage.com/militaryforums/36-21923.aspx


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 24 Tháng Bảy, 2010, 02:30:42 PM
TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-25 (X-25).


Trong năm 1978 Hội Đồng Bộ Trưởng Liên Xô đã ra 1 quyết định phải nghiên cứu chế tạo 1 loạt tên lửa chiến thuật " Không đối đất" với cùng 1 loại động cơ, đầu đạn nhưng với hệ thống dẫn đường cho tên lửa thì khác nhau.
 Nhiệm vụ được giao cho phòng thiết kế "Ngôi sao/КБ «Звезда». " cùng nhà sản xuất "Ngôi sao-Mũi tên".
 Những modul của tên lửa:
-KH-25ML- Đầu dẫn đường Laser.
-KH-25MR - Hệ thống rada chỉ huy.
-KH-25MP - Rada dẫn đường thụ động.
Tên lửa KH-25MP với rada dẫn đường thụ động nhằm đối phó với với các phương tiện điều khiển hệ thống phòng không của đối phương. Trong đó có hệ thống rada định vị cho tên lửa phòng không của đối phương là : «Hawk», «Improved Hawk», «Nike Hercules». Nhằm phá hủy rada định vị kiểu : «Roland» và «Crotale» , tên lửa KH-25MP được nâng cấp và được biết đến dưới mã hiệu : KH-25MPU. Việc nâng cấp làm tăng tần số hoạt động của hệ thống rada dẫn đường thụ động, cũng như ứng dụng hệ thống dẫn đường quán tính. Tất cả nhằm tăng  sác  xuất tiêu diệt mục tiêu cho tên lửa. Hệ thống dẫn đường trên tên lửa KH-25MPU cung cấp cho tên lửa khả năng nắm bắt mục tiêu đến 2 lần và tạm thời ngắt bức xạ hệ thống rada định vị-Mục tiêu ( Có nghĩa làm cho tên lửa giảm phụ thuộc vào bức xạ của mục tiêu). Tầm bắn của tên lửa cũng được tăng thêm đáng kể.
 
Phương Tây gọi tên lửa KH-25 là : AS-12 "Kegler"

Tên lửa KH-25MP sử dụng hệ thống khí động học kiểu " Con vịt", với cấu hình "X" được bố trí ở cánh và bộ phận lái. Động cơ của tên lửa là : Động cơ phản lực dòng thẳng 2 chế độ PRD-276 (Двухрежимный двигатель ПРД-276 ). Nhiên liệu tên lửa sử dụng là nhiên liệu hỗn hợp. Động cơ PRD-276 được phòng thiết kế 81 phát triển dưới sự lãnh đạo của  I.I Kartukov/И.И.Картукова. Đầu đạn nổ phân mảnh (Ф 27) , rada dẫn đường được bố trí ở đầu mũi của tên lửa, động cơ nằm ở phía sau. Hệ thống điều khiển của tên lửa kết hợp 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hệ thống điều khiển tự trị cung cấp cho tên lửa bay theo quỹ đạo "Logarit". Khi tên lửa bay tới góc phương vị 27o (So với mục tiêu), tên lửa sẽ bổ nhào và bay theo hình "Quả đồi". Giai đoạn hai thực hiện dẫn đường cho tên lửa là bức xạ từ hệ thống rada định vị - Mục tiêu.
 Hệ thống điều khiển cho tên lửa bay ổn định (Tự soay quanh nó, lên xuống , nghiêng) phụ thuộc vào độ bức xạ từ hệ thống rada định vị- Mục tiêu của đối phương. (Giả sử phạm vi tìm kiếm là (A) và (A1). Bố trí trên tên lửa là rada định vị tọa độ mục tiêu-Rada dẫn đường thụ động PRGS-1VP/ПРГС-1ВП hoặc PRGS-2VP/ПРГС-2ВП . Cho phép tìm kiếm tầm hoạt động phạm vi  (A) của rada định vị-Mục tiêu và thu nhỏ lại trong hình quạt ±30o khi tên lửa đang được cheo dưới cánh máy bay. Đầu dẫn đường thụ động PRGS-1VP có tốc độ nén tối đa với ăng-ten tọa độ là 6 độ/s.
 Đầu dẫn đường thụ động PRGS-2VP thực hiện tìm kiếm hệ thống rada định vị - Mục tiêu phạm vị (A1) và nén nó lại ở hình quạt ±30o theo hướng từ +20o đến -40o .Đầu dẫn đường thụ động PRGS-2VP có tốc độ nén tối đa với ăng-ten tọa độ là 8 độ/s).

Vận chuyển tên lửa KH-25 được bảo quản trong container kín tránh độ ẩm và va đập


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/x-25mpu.jpg)

Tên lửa KH-25PMU dùng để phá hủy rada «Roland» và «Crotale» đây là phiên bản nâng cấp từ tên lửa KH-25PM.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 26 Tháng Bảy, 2010, 04:32:45 PM
Tiếp theo : " TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-25 (X-25)".

Tên lửa KH-25ML( Х-25МЛ)với đầu dẫn đường Laser.


Tên lửa chiến thuật KH-25ML được trang bị trên máy bay dùng để phá hủy các mục tiêu trên mặt đất hoặc các mục tiêu di động,  rada định vị cùng thiết bị phóng, hệ thống điều khiển tên lửa phòng không v.v...
 Tên lửa KH-25ML cũng như các tên lửa khác trong dòng tên lửa KH-25xxx , chúng được tạo ra và sử dụng động cơ , bộ phận lái , cánh , tự động lái và đầu đạn của tên lửa KH-27PS (Х-27пс).

 Tên lửa KH-25ML có tính năng kỹ thuật tương ứng tên lửa của Mỹ : "Maverick" và cùng mục đích với tên lửa "АGМ-65Е".

Phương Tây gọi KH-25ML là :AS-10 "Karen".


 Tên lửa KH-25ML cũng do phòng thiết 81 phát triển, cấu hình khí động học kiểu "Con vịt" , đầu đạn và động cơ giống như các tên lửa KH-25xxx chỉ khác đầu dẫn đường . Tên lửa có hệ thống laser dẫn đường bán chủ động, có khả năng chống lại bức xạ laser . Đầu dẫn đường bán chủ động GSN24N1/ ГСН 24Н1 đã được phát triển dành cho tên lửa KH-25ML , KH-29L (Х-29л) và S-25L ( С-25л) . Chúng là những tên lửa được lắp trên Su-17 và các biến thể của nó , Su-24M , Mig-23BM và Mig-27K.
 Dẫn đường cho tên lửa KH-25 tới mục tiêu bằng phương pháp "Tiếp cận tỉ lệ thuận". Kiểm soát các thông số là tốc độ góc thay đổi hướng tới mục tiêu.Tín hiệu điều khiển hình thành từ tín hiệu laser tọa độ mục tiêu phát ra có góc quan sát -20o và góc phương vị mục tiêu là -30o. Hệ thống điều khiển sẽ cân bằng, ổn định tên lửa ( lượn , nghiêng).
 Người ta đã tạo ra 1 hệ thống biểu xích thu  hình -laser (лазерно-телевизионной прицельной системы) là : "Kaira" và "Kaira-1". trong thiết kế này người ta đã thực hiện các giải pháp kỹ thuật để lọai trừ bức xạ laser từ các máy bay trong nhóm. Nhiệm vụ của phi công chỉ là đánh dấu mục tiêu cần tấn công lên khí cụ chỉ báo "TU". Phức hợp quang học điện tử với các khí cụ chiếu sáng cùng đầu dẫn cung cấp việc dẫn đường cho tên lửa với sai số 5-7m trong phạm vi tầm bắn. Pha cuối của tên lửa bay theo hình quả đồi.

Việc vận chuyển , bảo quản tên lửa trong  container đặc biệt , chống va đập và chống ẩm.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/x-25ml_apu-68umz.jpg)

Quả tên lửa KH-25ML.
Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Bảy, 2010, 05:31:02 PM
Tiếp theo


Một số biến thể của dòng tên lửa KH-25, chúng chủ yếu là mẫu dành cho xuất khẩu:

-KH-25L ( Mã sản xuất 69) đầu dẫn đương Laser.
-KH-25MA đầu dẫn Rada định vị chủ động,lần đầu tiên xuất khẩu năm 1999.
-KH-25P/KH-25MR ( Mã sản xuất 714 ) dẫn đường bằng rada chỉ huy, có khả năng chống nhiễu động.
-KH-25MT đầu dẫn đường bằng sóng vô tuyến.
-KH-25MSE.
-KH-25MTR dẫn đường bằng tia hồng ngoại.

Thông số kỹ thuật :

-Loại tên lửa:                   Х-25                Х-25МЛ                 Х-25МР                     Х-25МП

-Mã nhà máy :        mã sản xuất 69     mã SX 713        Mã Sx 714                   Mã Sx 711/712

-Năn tiếp nhận trang bị:    1976         1981                      1981                             1981

-Hệ thống dẫn đường:    SUR-71/ СУР-71  SUR-73/ СУР-73   SUR-73/СУР-73                24N1   

-Động cơ;    động cơ phản lực dòng thẳng(РДТТ ПРД-228)và động cơ PLDT 2 chế độ (РДТТ ПРД-276)

-Tầm bắn tối thiểu, км:    3                    ------                    --------                    ------

-Tầm phóng tối đa:            7                    10                        10                     40
   
-Tốc độ máy bay mang tên lửa : км/h :   700-1250---------------------------------------------------

-Trần phóng tối thiểu, км :   0,5    0,05---------------------------------------------------------------

-Trần phóng tối đa, км    :      4                      5                        12                         ------

-Tốc độ tối đa.m/s:            850                     870                        860                     920

-Tốc độ trung bình,m/s:      400-450------------------------------------------------------------

-Thời gian bay của tên lửa đến cự li tối đa,s:      15-18 -------------------------------------------      

-Chiều dài,мм    :              3750                3705                3830                     4194/4294

-Đường kính, мм :   275---------------------------------------------------------------------------------

-Sải cánh, мм :                     820                     755                      ------                       --------

-Trọng lượng trước khi ph, кg:320                 299±8                320                     315±8

-Đầu đạn nổ phân mảnh :----------------------------------------------------------------------------------
   
-Trọng lượng đầu đạn   :       112                     86-90                140                     86-90
   


Thiết bị phóng : APU/АПУ-68, APU-68UM/АПУ-68УМ, APU/АПУ-68-85, APU/АПУ-68UМ2, APU-68UMZ/АПУ-68УМ3.

Máy bay :    Su-17, Su-22M3, Su-22-M4, Su-24M, Su-25T, Su-27, Мig-27K, Мig-29, Мig-23BМ.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: su22 m4 trong 27 Tháng Bảy, 2010, 06:10:58 PM
Bác longtrec ơi nếu cháu không nhầm thì tên lửa chống radar Kh - 25 còn được trang bị cho dòng máy bay Su - 22m4 và Su - 22um3 nữa ạ


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Bảy, 2010, 06:14:13 PM
Bác longtrec ơi nếu cháu không nhầm thì tên lửa chống radar Kh - 25 còn được trang bị cho dòng máy bay Su - 22m4 và Su - 22um3 nữ ạ
Bạn nói đúng đấy tôi sẽ bổ sung ngay, cảm ơn bạn!

Tài liệu của tôi dịch thường tổng hợp từ nhiều tài liệu lên đôi khi tôi hệ thống không hết.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 28 Tháng Bảy, 2010, 12:22:58 AM
Có mấy mục này chưa được rõ anh Long ạ:

Trích dẫn
-KH-25MR - Hệ thống rada chỉ huy.
Kh-25MR (Х-25МР) là đạn điều khiển bằng lệnh vô tuyến

Trích dẫn
Двухрежимный двигатель ПРД-276
PRD-276 là động cơ tên lửa dùng thuốc phóng rắn (пороховой ракетный двигатель - ПРД), còn gọi là động cơ tên lửa dùng nhiên liệu rắn (ракетный двигатель твёрдого топлива - РДТТ), với 2 loại thuốc phóng rắn được đúc đồng trục để đốt theo 2 chế độ phù hợp với pha phóng/hành trình và pha cuối của đạn tên lửa.

Trích dẫn
Bố trí trên tên lửa là rada định vị tọa độ mục tiêu-Rada dẫn đường thụ động PRGS-1VP/ПРГС-1ВП hoặc PRGS-2VP/ПРГС-2ВП . Cho phép tìm kiếm tầm hoạt động phạm vi  (A) của rada định vị-Mục tiêu và thu nhỏ lại trong hình quạt ±30o khi tên lửa đang được cheo dưới cánh máy bay. Đầu dẫn đường thụ động PRGS-1VP có tốc độ nén tối đa với ăng-ten tọa độ là 6 độ/s.
 Đầu dẫn đường thụ động PRGS-2VP thực hiện tìm kiếm hệ thống rada định vị - Mục tiêu phạm vị (A1) và nén nó lại ở hình quạt ±30o theo hướng từ +20o đến -40o .Đầu dẫn đường thụ động PRGS-2VP có tốc độ nén tối đa với ăng-ten tọa độ là 8 độ/s).
Đạn tên lửa Kh-25MP được trang bị loại đầu tự dẫn thụ động theo nguồn phát ra đa (пассивная радиолокационная головка самонаведения - ПРГС), với 2 kiểu đầu tự dẫn thụ động là PRGS-1VP/ПРГС-1ВП hoặc PRGS-2VP/ПРГС-2ВП được gắn cho đạn tùy theo băng sóng của đài phát đối phương là A hay A1.

Đầu tự dẫn kiểu PRGS-1VP cho phép đạn tên lửa xác định và bám sát đài phát đối phương hoạt động trong băng sóng A, với vùng cửa sóng ±30 độ phương vị và góc tà theo trục đạn ngay khi đạn vẫn còn trên giá treo của máy bay mang. Ăng ten định vị của đầu tự dẫn kiểu PRGS-1VP có vận tốc góc tối đa là 6 độ/giây.

Đầu tự dẫn kiểu PRGS-2VP cho phép đạn tên lửa xác định và bám sát đài phát đối phương hoạt động trong băng sóng A1, với vùng cửa sóng ±30 độ phương vị, 20 độ tà dương và 40 độ tà âm theo trục đạn ngay khi đạn vẫn còn trên giá treo của máy bay mang. Ăng ten định vị của đầu tự dẫn kiểu PRGS-2VP có vận tốc góc tối đa là 8 độ/giây.

Trích dẫn
Người ta đã tạo ra 1 hệ thống biểu xích thu  hình -laser (лазерно-телевизионной прицельной системы) là : "Kaira" và "Kaira-1"
Đạn Kh-25ML là loại đạn điều khiển bằng lade bán chủ động. Loại máy bay tiêm kích-ném bom Su-17M3 chỉ được trang bị hệ thống định tầm và chiếu xạ lade Klyon-PS (Клён-ПС), trong khi loại máy bay tiêm kích-ném bom Mig-27 lại được trang bị hệ thống ngắm bắn quang truyền hình-lade Kaira hoặc Kaira-K (Кайра-К) để dẫn bắn đạn Kh-25ML.

Từ đời Mig-27 và Su-17M4 được trang bị các hệ thống Kaira và Klyon-54 thì máy bay mới có màn hình đơn sắc TU IT-23T (ТУ-индикатор ИТ-23Т) phục vụ ngắm bắn bằng quang truyền hình đồng bộ với dẫn bắn lade đạn Kh-25ML. Loại Su-17M3 gắn Klyon-PS vẫn phải ngắm bắn chay trên màn kính trực chuẩn nếu muốn bắn đạn này.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 28 Tháng Bảy, 2010, 12:50:14 AM
Bạn Huyphongssy! Tôi là người tay ngang nhiều khi dịch mà ngây ra chẳng hiểu sao lại thế.

Tài liệu mà tôi dịch là tài liệu chuyên ngành, họ viết cho những người trong ngành quan tâm lên nhiều khi rất khô, rất khó hiểu. Ngay người Nga không học về tên lửa cũng bóp trán khó hiểu, tôi đã cố gắng truyền tải thông tin sao cho sát với tài liệu lại phải mềm hóa để người đọc hiểu được. nếu dịch như bạn  phải là người trong ngành và sẽ không sát với tài liệu, nhưng được cái là người đọc dễ hiểu, nó giống như diễn giải " Kinh thánh " vậy ;D. Kinh thánh diễn giải có ưu điểm là vẫn đúng nội dung nhưng là lời văn tự chứ không phải LỜI SỐNG.
Tôi hiểu rằng mình còn nhiều hạn chế và kiến thức là vô cùng lên không giám dấu rốt.


Tiêu đề: Đầu tự dẫn dùng bước sóng hồng ngoại
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Bảy, 2010, 06:34:33 PM
Như vậy là tên lửa Kh-25 có 3 loại ; phân biệt dựa theo đầu dẫn đường
Kh-25ML:bằng  laze
Kh-25MR: bằng sóng vô tuyến (radio)
Kh-25MP:bằng radar thụ động
Như thế có thể tên hậu tố của nó là Mô-đun + loại đầu dẫn  ;D (ML=mô-đun Laze;MR=Mô-đun Radio;MP=Mô-đun thụ động)  ;D

Mời các bác vào mổ đầu tự dẫn thụ động sử dụng bước sóng hồng ngoại.Thực ra ; nó là 1 phần của bài Hermes (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.msg241273.html#msg241273) ở trên em đã post ; nhưng xét thấy phạm vi của nó là khá rộng ; hơn nữa là có tin nhà ta thử làm Igla gặp khó khăn ở bộ phận đầu dò .Mà nghe đâu tiền bỏ vào cũng không nhỏ
Nguồn: http://ttvnol.com/forum/gdqp/1237812/trang-54.ttvn#16507327
Đầu tự dẫn

Hiện nay trên thế giới đánh giá rất cao đầu tự dẫn thụ động sử dụng bước sóng hồng ngoại sử dụng để dẫn bắn cho vũ khí có điều khiển

Đầu tự dẫn thụ động dùng bước sóng hồng ngoại có khả năng dò tìm ; nhận dạng ; bám bắt mục tiêu dựa theo các bức xạ hồng ngoại mà mục tiêu phát ra ; cho phép phóng tên lửa theo nguyên lý “bắn-quên”.Nguyên lý này làm tăng đáng kể khả năng sống sót của vũ khí do khả năng bắn từ các vị trí khuất và có thể cơ động chuyển vị trí ngay sau khi bắn.
(http://cA3.upanh.com/10.663.14800977.NPA0/CauTaoDauTuDanHermes.gif)


Sơ đồ ma trận của con quay hồi chuyển hiệu chỉnh (Схема размещения матрицы на корректируемом гироскопе)
1-Thấu kính   2-Ma trận (матрица)-ở đây em hiểu là ma trận các cảm biến hồng ngoại  ???   3-Bộ chuyển mạch điện tử (электронный коммутатор)      4-Bộ chuyển tín hiệu tương tự-số (аналого-цифровой преобразователь АЦП)    5-Bộ chuyển hệ tọa độ cực sang hệ tọa độ Đề-các (преобразователь координат элементов матрицы из полярной в декартову систему координат)       6-Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (оперативное запоминающее устройство (ОЗУ))      7-thiết bị dò tìm mục tiêu   8-Máy khuếch đại  (усилитель)      9 và 16- cảm biến mômen kênh tốc độ và góc(атчики моментов каналов курса и тангажа соответственно)        10- con quay hồi chuyển hiệu chỉnh (корректируемый гироскоп)   11-Thiết bị chuyển mạch của phần tử ma trận(переключатель элементов матрицы)      12-Cảm biến góc xoay tên lửa      13-Thân tên lửa (корпус ракеты)      14-Rô-to quay con quay hồi chuyển(вращающийся ротор гироскопа)      15- khung trong treo con quay hồi chuyển (внутренняя рамка карданного подвеса)      16-Thiết bị điều khiển tên lửa(аппаратура управления ракетой.)

! chút về hoạt động ; bài bác vitính
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.msg232707.html#msg232707
Trích dẫn
Tại sao gọi là hệ thống lái kiểu "con vịt"?
Quan sát con vịt bơi dưới nước. Khi đầu nó quay về hướng nào thì hướng bơi của nó là theo hướng đó. Có nghĩa là đầu hướng đi đâu thì quỹ đạo chuyển động hướng theo đó.
Kiểu lái này trước hết là các tên lửa đối không bám theo nguồn hồng ngoại. Trong đầu hồng ngoại của K-13 đối không (hoặc đầu tự dẫn theo chỉ điểm laser của bom) có một sensor quay quanh trục. Nó đã được "lập trình" sao cho 4 mảnh của sensor trong một vòng quay luôn nhận năng lượng bức xạ hồng ngoại như nhau. Để được thế nó luôn hướng theo nguồn hồng ngoại di chuyển. Chính sự "hướng theo" này tạo ra chênh lệch điều khiển khiến các cánh lái ở phía đầu đưa trục tên lửa trùng với vuông góc mặt phẳng sensor, tức là bám đúng hướng cường độ bức xạ thu được là max.  
Nếu sai đừng chấp  ;D

Bài bác than-dau-tuat bên ttvnol
Trích dẫn
Để có thể phân biệt được ống xả động cơ và thân máy bay, người ta sử dụng phương pháp khác, đó là phân tích dải tần hồng ngoại. Mỗi điểm có tỷ lệ năng lượng trong các bước sóng khác nhau. Điểm nào mà phân phối năng lượng gần về vùng đỏ nhìn thấy thì có nhiệt độ cao. Đó là phương pháp đo nhiệt độ qua bức xạ hồng ngoại, Nhưng khác với máy đo trong lò nung(chỉ có một điểm ảnh) đầu dò phải có rất nhiều điểm ảnh, đầu dò hiện đại của tên lửa có trên 20 triệu máy đo nhiệt độ như vậy. Tạo thành một "ảnh mầu" hồng ngoại. Ảnh mầu ở đây là cách nói dễ hiểu ảnh 4 chiều: x,y như thường, z không phải là tầm xa mà là tần số trung bình, t là cường độ. Với nhiệt độ khoảng vài chục và 100 độ, đó là vỏ máy bay, nhiệt độ khoảng 400-600 độ, đó là ống xả. Nếu nhiệt độ 1000 độ trở lên tránh xa, đó có thể là mồi hèn hay Thượng Đế cao quý. Như đọan trên đã nói, chế tạo phim cho đầu dò hồng ngoại có phân tích dải tần (đo nhiệt độ ) gặp rất nhiều khó khăn. Người ta sử dụng điện trở nhiệt rất nhỏ, phải rất nhỏ, cỡ Micron thì mới phản ứng cỡ phần nghìn giây với hồng ngoại, để đủ sức chụp ảnh vài trăm hay vài chục lần một giây. Mỗi điện trở như vậy, cần nhiều linh kiện để điều khiển nó. Một khó khăn nữa là, bản thân các điện trở này đang được đầu dò truyền nhiệt, chúng nóng lên. Nếu chỉ cần phát hiện hồng ngoại thì chỉ cần đo chênh lệch nhiệt độ các điện trở này. Nhưng cần phân tích dải tần (đo nhiệt độ), nên lại phải chế tạo cho mỗi điện trở này một máy làm lạnh. Dầu dò được làm lạnh đến vài chục độ C âm, rồi cắt làm lạnh, bức xạ thu được làm chúng nóng lên, tốc độ nóng lên của chúng được đo, hết chu trình đo, chúng lại được làm lạnh, thời gian một chu trình rất ngắn, nên nhiệt độ không truyền kịp từ các thành phần khác của đầu dò sang điểm đo, nên đo chính xác nhiệt độ mục tiêu. May thay, có một cơ chế giúp chế tạo những tủ lạnh siêu nhỏ, đó là tiếp giáp. Điện tử đi từ chất rắn dẫn điện có mức năng lượng điện tử tự do cao, sang chất có mức đó thấp, sẽ xả ra chút năng lượng khi đi qua mặt tiếp giáp, làm mặt này nóng lên. Nếu dòng điện tử ngược lại, thì mặt tiếp giáp lạnh đi. Và thế là nhiệt độ được điện tử tải từ mặt tiếp giáp này sang mặt tiếp giáp kia trong dòng điện đóng kín. Như vậy, cần hàng chục triệu căn phòng quan sát có điều hòa (riêng rẽ) cho một đầu dò, mới đảm bảo đo nhiệt độ điểm ảnh. Có thể sử dụng phương pháp làm lạnh đồng đều (tòan bộ phim một lúc), nhưng hiệu quả rất thấp, chỉ dễ chế tạo thôi. Một phương pháp vật lý mới đang được thử nghiệm làm phim hồng ngoại có lọc mầu, đó là phim phân cực, nó hấp thụ những photon thích hợp với lớp tiếp giáp. Nhưng đến nay, phim dùng làm lạnh điện vấn là phim hồng ngoại nhậy nhất.
Nhưng để dừng lại như thế (thông tin về cường độ và nhiệt độ cho mõi điểm ảnh), đầu dò chưa phân biệt được bột quả bom, thùng dầu phụ và thân máy bay. Nó không phân biệt được một hòn bi đặt trước đầu dò vài phân hay một máy bay ném bom ở xa chục cây số. Đây lại là nhiệm vụ của khâu sử lý, dữ liệu từ phim được chuyển đến phần phân tích. Với data-link, đầu dò biết được khoảng cách đến mục tiêu qua thiết bị khác, như bệ phóng hay máy bay mẹ.

Như vậy:dùng phương pháp đo nhiệt độ điểm ảnh để phân biệt đuôi động cơ và thân máy bay. Đặc điểm của phương pháp này là:
1: khó làm phim nhất trong các máy ảnh hồng ngoại
2: cung cấp nhiều dữ liệu cho khâu sử lý, bao gồm dữ liệu về ảnh hai chiều và nhiệt độ phát xạ, cường độ phát xạ. Mở ra khả năng nhận dạng hình học trong khâu sử lý.
3: phân biệt được mồi giả, mặt trời, đuôi động cơ và thân máy bay.

Việc phân biệt đuôi và thân máy bay với SAM sử dụng trên xe hay AAM tầm xa (SAM: tên lửa đất đối không, AAM: tên lửa không đối không), có kích thước lớn, mang đầu đạn lớn không quan trọng lắm. Nhưng với tên lửa vác vai hay đầu đạn AAM tầm ngắn thì khác, chúng phải đổi việc sử dụng đầu đạn nhỏ bằng việc dùng đầu dò lớn, chính xác. Nếu không, tên lửa chỉ gây một vài lỗ thủng nhỏ. Nếu có thêm thông tin qua data-link, thì phân biệt được loại mục tiêu. và tên lửa sẽ bỏ qua bom hay thùng dầu phụ, vượt qua ống xả tấn công thân máy bay. OK, ngon, chưa. Nó còn còn có thể nhận dạng hình học và tấn công thẳng vào buồng lái,nhưng điều này còn đang thử nghiệm.

Có bác nào backup được bài bên 5nam của ttvnol cho em xin ạ  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 28 Tháng Bảy, 2010, 07:13:02 PM
Như vậy là tên lửa Kh-25 có 3 loại ; phân biệt dựa theo đầu dẫn đường
Kh-25ML:bằng  laze
Kh-25MR: bằng sóng vô tuyến (radio)
Kh-25MP:bằng radar thụ động
Như thế có thể tên hậu tố của nó là Mô-đun + loại đầu dẫn  ;D (ML=mô-đun Laze;MR=Mô-đun Radio;MP=Mô-đun thụ động)  ;D

M không phải Mô-đun đ/c nhé ;) M là viết tắt của Bản hiện đại hoá/Модернизированная. Các đạn Kh-25L/R/P trước đây gọi chung là tên lửa 69, nhưng tới Kh-25ML/MR/MP thì được gọi tương ứng là tên lửa 713/714/711-712 (tên lửa 711 dùng đầu tự dẫn PRGS-1VP, tên lửa 712 dùng đầu tự dẫn PRGS-2VP).


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Bảy, 2010, 07:43:53 PM
Hu hu ; bác nào lên sửa Wiki đi kìa  ;D

Lúc đầu em thấy khác nhau căn bản là đầu dẫn nên gắn tên theo mô đun dẫn đường cũng được ; nhưng đúng là Kh-25Mx khác với Kh-25 (số 69) cả 1 số điểm khác nữa

Cảm ơn bác oldbuff đã góp ý  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 28 Tháng Bảy, 2010, 08:02:23 PM
Trong tất cả các loại vũ khí Nga khi được nâng cấp thì bao giờ cũng có chữ M, đây chính là chữ đầu của Mодернизация : Nâng cấp, hiện đại . Mục đích để phân biệt với nguyên mẫu. Trong topic " Tàu" tôi đã giải thích vấn đề này 1 lần rồi. Để dễ hiểu tôi đưa 1 số ví dụ là máy bay mà VN gần đây hay nhắc tới nhất .

Ví dụ:
Su-30 khi được nâng cấp gọi là Su-30MK, Việt Nam sẽ nhập tổng cộng 20 Su-30MK2 đây là phiên bản nâng cấp gần như mới nhất của Su-30. Gần đây có thông tin VN mong muốn nhập Su-30MK3 là phiên bản nâng cấp mới nhất của Su-30.Tất cả ví dụ trên cho ta thấy rõ đâu là vũ khí nguyên bản đâu là vũ khí nâng cấp.

P/m Tiêntt82 thông tin ở kiwi và Vitinfo cũng là thông tin dịch hoặc sao chép thôi, và họ rất hay bị lỗi. Nếu em đọc được tiếng Nga sao không đọc những tài liệu chính thống ở các trang uy tín.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Bảy, 2010, 10:46:32 PM
He he ; em xin nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm  ;D
Từ giờ cạch hoàn toàn wiki ; cơ mà em thấy wiki tiếng Nga cũng không đến nỗi đâu (trừ bài này  ;D)

Mà trước em có nghe hình như Liên Xô có cuốn bách khoa toàn thư do nhà nước soạn cỡ vài chục tập dày cộp ; hình như cỡ vào những năm 70-80 em không chắc lắm 

Không biết các sách đó có được đưa lên mạng không nhỉ  ???


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 28 Tháng Bảy, 2010, 11:07:41 PM
Bạn Huyphongssy! Tôi là người tay ngang nhiều khi dịch mà ngây ra chẳng hiểu sao lại thế.

Tài liệu mà tôi dịch là tài liệu chuyên ngành, họ viết cho những người trong ngành quan tâm lên nhiều khi rất khô, rất khó hiểu. Ngay người Nga không học về tên lửa cũng bóp trán khó hiểu, tôi đã cố gắng truyền tải thông tin sao cho sát với tài liệu lại phải mềm hóa để người đọc hiểu được. nếu dịch như bạn  phải là người trong ngành và sẽ không sát với tài liệu, nhưng được cái là người đọc dễ hiểu, nó giống như diễn giải " Kinh thánh " vậy ;D. Kinh thánh diễn giải có ưu điểm là vẫn đúng nội dung nhưng là lời văn tự chứ không phải LỜI SỐNG.
Tôi hiểu rằng mình còn nhiều hạn chế và kiến thức là vô cùng lên không giám dấu rốt.

Mấy tài liệu gốc Nga thì em biết ;D Họ trình bày vắn tắt vài chữ về cả một hệ thống vũ khí, nhưng những từ quan trọng nhất thì lược mất, những từ bình thường dễ hiểu với họ thì lại được giữ lại. Anh em mình nếu chỉ dùng nguồn ấy dịch sang tiếng Việt, rồi lại giữ lại những từ dễ hiểu của mình thì bài viết cuối lại đâm ra khó hiểu với người đọc. Hồi trước mới dịch tài liệu kĩ thuật em cũng bị mắc như vậy, phải sửa mãi mới được ;D

Anh cứ viết xong phần tên lửa trên máy bay để em tiếp phần tên lửa đối không :)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 28 Tháng Bảy, 2010, 11:17:19 PM
Hu hu ; bác nào lên sửa Wiki đi kìa  ;D

Lúc đầu em thấy khác nhau căn bản là đầu dẫn nên gắn tên theo mô đun dẫn đường cũng được ; nhưng đúng là Kh-25Mx khác với Kh-25 (số 69) cả 1 số điểm khác nữa

Cảm ơn bác oldbuff đã góp ý  ;D

Mấy loại tên lửa Kh-25Mx này đúng là có thiết kế mô đun dùng chung động cơ, đầu nổ, hệ thống ổn định và cơ cấu chấp hành, khác mỗi hệ thống điều khiển. Mục đích của kiểu thiết kế mô đun là để tăng tốc quá trình sản xuất và tiết kiệm máy công cụ, nguyên liệu chế tạo đạn mới chứ không phải giúp việc tháo lắp hệ thống điều khiển ở đơn vị kĩ thuật cấp cơ sở (các trạm tên lửa thuộc các đơn vị không quân). Đạn được sản xuất rồi bỏ vào thùng bảo quản sau công đoạn KCS ở nhà máy chế tạo vũ khí trước khi phân phối cho các đơn vị chiến đấu. Vì vậy, chữ M là để chỉ kiểu đạn hiện đại hóa chứ không phải tính thiết kế kiểu mô đun.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Bảy, 2010, 11:52:35 PM
Em đã nhận sai mà các bác vẫn cứ ném đá  ;D ;D ;D
Mà bác huyphongssi định nhắm em nào đấy ạ ; có khi bác với anh Long phân bài luôn đi để khỏi trùng ; em thấy phần phòng không rất dài ; mấy bài s-300 ; s-400 ; 2s6 tunguska dài thôi rồi  :(


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 29 Tháng Bảy, 2010, 01:05:10 AM

Anh cứ viết xong phần tên lửa trên máy bay để em tiếp phần tên lửa đối khôngTheo anh Huyphongssy viết bài về mảng tên lửa phòng không, Tiêntt82 sẽ viết về tên lửa chống tăng, anh viết nốt tên lửa chống rada sau đó sang mảng tên lửa chống ngầm. Còn phần tên lửa chiến lược ta sẽ liên thủ. Bước đầu cứ vậy sau khi làm xong topic ra sẽ hệ thống lại toàn bộ cho chuyên nghiệp đúng với nghĩa " Từ điển -Tên lửa Nga". Phần dàn bài đã có ở trang 1, trong quá trình dịch nếu có thêm tên lửa mới ta sẽ đưa thêm vào danh sách.

P/m phongssy , Tientt82 ! Anh có 1 bài nói rất kỹ về đầu dẫn laser, bán dẫn, sóng vô tuyến của các nước trong khối NATO và Nga. Ta có nên chăng dịch làm dõ vấn đề này cho người đọc hiểu thêm. Nếu ai trong hai người có thể dịch thì gửi pm cho anh.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 29 Tháng Bảy, 2010, 10:12:44 PM
Trích dẫn
P/m phongssy , Tientt82 ! Anh có 1 bài nói rất kỹ về đầu dẫn laser, bán dẫn, sóng vô tuyến của các nước trong khối NATO và Nga. Ta có nên chăng dịch làm dõ vấn đề này cho người đọc hiểu thêm. Nếu ai trong hai người có thể dịch thì gửi pm cho anh.
Em cũng mới tìm thấy 1 số bài viết về kiến thức căn bản về điều khiển tên lửa ; em nghĩ sẽ có 1 topic về tên lửa học chăng  ;D

Cơ mà em nghĩ là bác huyphongssi nếu làm được toàn bộ phần tên lửa đất đối không thì rất dài : tính ra 1 tổ hợp có đến mấy bài đi cùng ; dài lắm  :(
 
Mà em thấy nó cũng có phần hơi trùng lên các hệ thống phòng không thế giới của bác oldbuff ; bác ấy đang làm dở con s-300


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 30 Tháng Bảy, 2010, 04:32:39 PM
NHÓM TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-29 (X-29)

 Giới thiệu sơ lược, sự ra đời của tên lửa KH-29


Vào năm 1980 phòng thiết kế chế tạo máy Quốc gia " Vympel/ Lá cờ hiệu" (ГосМКБ «Вымпел» ) đã phát triển nhóm tên lửa KH-29.
Tên lửa KH-29 có đầu dẫn đường Laser bán chủ động ( Chiếu xạ mục tiêu từ máy bay, được trang bị hệ thống quang học điện tử «Kaira/Кайра», «Kpen/Кпен», «Smertr/Смерч» hoặc tín hiệu Laser từ thiến bị ngắm mục tiêu mặt đất).

 Tên lửa KH-29 sử dụng đầu đạn xuyên-Phá có trọng lượng đầu đạn 320kg.

Tên lửa KH-29 được trang bị trên các máy bay cường kích : Su-25TK , tiêm kích ném bom :Mig -23BN, Мig-27М, Su-17МЗ, Su-17М4, Su-24М  và  Su-27IB, tiêm kích Su-27М  và Mig-29М.

Trần cao tác chiến từ 200m ( Đối với tầm phóng tối đa của tên lửa là 8km) đến 5000m (Đối với tầm phóng tối đa của tên lửa là 10km). Trần phóng tối thiểu của tên lửa KH-29 là 2-3km. Đầu dẫn trên tên lửa KH-29 nắm bắt mục tiêu trước khi khởi động máy phóng và phóng tên lửa.
 Trong cuộc chiến tranh IRAN-IRAC , quân đội IRAC đã được Liên Xô chuyển giao tên lửa KH-29L. Việc lắp đặt KH-29L lên máy bay Mig-23BM và máy bay Mirage F-1E đã thành công với hệ thống ngắm mục tiêu của Pháp " ATLIS". Tên lửa được bố trí trong các ống phóng treo ( Trong trường hợp này tầm bắn của tên lửa lên tới 15km). Tên lửa KH-29 được phòng thiết kế chế tạo máy Quốc gia " Vympel/ Lá cờ hiệu" phát triển được cung cấp hệ thống dẫn đường sóng vô tuyến . tên lửa KH-29 được thiết kế để tiêu diệt chẳng những rada mà còn các mục tiêu khác như tầu nổi có lượng choán nước 5000-10000t ( Khu trục hoặc Tuần dương). Nhà chứa máy bay có mái betong, đường băng, cầu cống và cơ sở công nghiệp.
 Đầu dẫn đường nắm bắt mục tiêu trước khi tên lửa được phóng đi, hình ảnh mục tiêu được tái tạo thu nhỏ trên màn hình bên tay phải của Phi công trong buồng lái. Tên lửa được phóng đi có tầm phóng tối thiểu 2-3km và trần phóng tối đa 10km ( Tầm phóng tên lửa độc lập với trần bay của máy bay nhưng trần bay không nhỏ hơn 200m đối với tầm phóng 8km và từ 200-5000m với trần phóng 10km ).
 Tại cuộc triển lãm vũ khí MAKS-97 tại thành phố ZHUKOVSKY (Cách Moscow 30 về hướng Đông) đã mang ra giới thiệu tên lửa mới nhất thuộc nhóm tên lửa KH-29 là KH-29TE. Đây là tên lửa có hệ thống dẫn đường vô tuyến bán chủ động. Tên lửa Kh-29TE có tầm bắn 3-30km, phạm vi trần cao phóng tên lửa tăng lên 0,2-10km.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/Kh-29L_seeker.jpg)

Tên lửa KH-29L.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/Seeker_Kh29T.jpg)

Tên lửa KH-29T.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1251835396_f.jpg)

Tên lửa KH-29TE.Bài tiếp theo tên lửa KH-29T.


 


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 05 Tháng Tám, 2010, 08:46:18 PM
TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-29T.
Tên lửa KH-29T thuộc nhóm tên lửa KH-29, thuộc lớp tên lửa "Không đối đất" được thiết kế không chỉ để tiêu diệt các trạm rada mà còn để tiêu diệt các mục tiêu trên đất  hoặc các tầu nổi có thể quan sát thấy . Các loại mục tiêu để trong nhà có mái beton che phủ, đường băng , đường sắt , cầu cống cùng các cơ sở công nghiệp Quốc phòng.

Ban đầu tên lửa KH-29 được phòng thiết kế "Tia chớp /Молния" dưới sự lãnh đạo của М.Р.Бисновата nghiên cứu. sau này mới chuyển giao cho phòng chế tạo máy Quốc gia " Vympel/Вымпел" hoàn thiện.

Kh-29T (Mẫu sản xuất 63) có hệ thống dẫn đường bằng sóng vô tuyến bán chủ động hoàn toàn tự chủ không giống với hệ thống Laser hoặc sóng vô tuyến dẫn đường khác.Đầu dẫn đường quang truyền hình bao gồm bộ phận quang học điện tử điều phối, định hình  mục tiêu ( Thiết bị định hình mục tiêu và hồi chuyển mục tiêu, cheo mục tiêu ở các góc độ). Hộp điện tử khai thác dữ liệu thông tin cung cấp lựa chọn, ghi nhớ các mục tiêu tương phản (Rada). Ngoài việc cài đặt đầu dẫn đường quang truyền hình TGSN/ТГСН (Телевизионная головка самонаведения" Tubus-2/Тубус-2") tên lửa KH-29T đã được trang bị thêm "Sung động/ Импульс " giúp  phát hiện mục tiêu ở cự li thấp. Tìm kiếm mục tiêu có thể được thực hiện với sự giúp đỡ của máy móc trên máy bay hoặc qua việc quan sát của Phi công. Phát hiện mục tiêu và lái tên lửa là " Máy ngắm-Chỉ báo lái", Phi công thực hiện kết nối thiết bị ngắm mục tiêu và đầu dẫn quang truyền hình TGSN. Sau khi hình ảnh mục tiêu xuất hiện trên màn hình trong carbin lái, mục tiêu được phóng to để nhận dạng. Chia tách mục tiêu chuyển tiếp từ tầm nhìn rộng sang tầm nhìn hẹp ở đầu dẫn quang truyền hình để Phi công lưu giữ và nắm bắt mục tiêu trong máy ngắm. Khi mục tiêu đã được nắm bắt và hiển thị trên màn hình ở cự li và độ cao thích hợp, lúc này Phi công sẽ thực hiện lệnh phóng tên lửa.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/x-29_tubus_21.jpg)

Đầu dẫn đường quang truyền hình"Tubus-21".

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/x-29_tubus_22.jpg)


Đầu dẫn đường quang truyền hình "Tubus-22".

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/x-29t.jpg)

Tên lửa KH-29T.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/x-29t_cx.gif)Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 05 Tháng Tám, 2010, 10:47:09 PM
Bài trên nói về đầu tự dẫn và cơ chế dẫn đường của đạn tên lửa không đối đất Kh-29T chưa được rõ anh Long ạ!

Đạn tên lửa Kh-29T là loại đạn "phóng-quên" được trang bị đầu tự dẫn quang truyền hình (ТГСН - Телевизионная головка самонаведения) "Tubus-2" chứ không phải đầu dẫn đường tìm nguồn nhiệt (тепловая головка самонаведения). Đầu tự dẫn quang truyền hình do Liên hiệp chế tạo khoa học "Impuls" (НПО "Импульс") thiết kế chế tạo.

Đầu tự dẫn quang truyền hình Tubus-2 gồm bộ cảm biến quang điện tử (camera), bộ đồng bộ phần tử giữa bộ cảm biến và khí tài trinh sát trên máy bay, bộ xử lí tín hiệu ảnh số phục vụ việc định vị mục tiêu và xác định tính chất tương phản của mục tiêu trên nền địa hình mục tiêu. Nguyên lí vận hành của Tubus-2 như sau: Phi công phát hiện mục tiêu cần công kích bằng khí tài trinh sát hoặc mắt thường rồi chỉ thị mục tiêu cho đầu tự dẫn thông qua khung chọn trên màn hình đơn sắc hoặc màn trực chuẩn của máy bay. Bộ cảm biến quang điện tử trên đầu tự dẫn hướng góc quay về phía mục tiêu theo chỉ thị của phi công thông qua bộ đồng bộ phần tử. Khi đầu tự dẫn được đồng bộ mục tiêu, bộ cảm biến thu tín hiệu hình ảnh góc rộng chuyển thành tín hiệu điện tử qua bộ xử lí ảnh kĩ thuật số để định vị mục tiêu trên nền địa hình, rồi chuyển sang quét ảnh góc hẹp chuyển tới bộ xử lí tín hiệu ảnh để xác định độ tương phản của mục tiêu với nền địa hình. Trong thời gian này, các thao tác chuẩn bị phóng đạn khác cũng được tiến hành tự động đồng thời. Sau khi các thao tác trên hoàn tất, tín hiệu báo kết thúc đồng bộ phần tử trên màn hiển thị đơn sắc hoặc báo đèn âm nếu máy bay không có màn hình này, phi công có thể nhấn nút phóng đạn và thoát li khu vực mục tiêu.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 14 Tháng Tám, 2010, 11:05:13 PM
Tiếp theo : "TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-29T"
Đầu tự dẫn đường quang truyền hình mang đặc tính thụ động dẫn đường cho tên lửa thực hiện bởi ánh sáng tương phản bao quanh mục tiêu tối hoặc sám trên nền chung ( Mục tiêu rễ nhận thấy trong trường hợp này có thể được nhấn mạnh, không chỉ giới hạn ở độ tương phản ánh sáng nhưng còn ở góc chiếu tia mặt trời, hoặc bóng tối qua sự phát giác ngụy trang mục tiêu). Đầu dẫn đường quang truyền hình hoàn toàn tự chủ, kháng nhiễu không bó buộc phi công cơ động sau khi phóng tên lửa đi.
 Góc độ tìm kiếm của đầu dẫn đường quang truyền hình " Tobus-2" là 12x16 , ở chế độ tự động theo dõi mục tiêu là -2,1, 2,8. Đầu dẫn đường quang truyền hình làm việc ( theo TV- chuẩn) là 625 dòng với độ phân giải là 550 vạch. Hệ thống điều khiển lái SUR/СУP (система управления рулями) cung cấp lái tự chủ cho tên lửa, sau 0,8s sau khi được phóng đi tên lửa sẽ tự lựa trọn độ cao.Tên lửa bay tới mục tiêu theo hình "quả đồi"  với góc phương vị rồi sau đó mở 1 góc rộng và bất ngờ bổ nhào vào mục tiêu.
 Phóng tên lửa KH-29T có thể thực hiện ở trần bay thấp, nhưng trần phóng tên lửa phụ thuôc vào khả năng phát hiện mục tiêu. Khả năng phát hiện mục tiêu lại phụ thuộc phần lớn vào trần bay của máy bay và khí quyển , độ tương phản, kích cỡ và cấu hình của mục tiêu.
 Tầm phóng của tên lửa KH-29T là 8-13km, trong trường tấn công vào đường băng của sân bay tên lửa để lại 1 hố sâu tới 6m đường kính 12-15m.
 Tên lửa KH-29T có một số nhược điểm như : Độ lệch " Truyền hình" có khả năng xảy ra mà không phụ thuộc vào độ chiếu xạ mục tiêu. Điều kiện tối ưu để phóng tên lửa KH-29T là khoảng cách tới mục tiêu 4-5km độ lệch 2,2m ( Đầu dẫn laser với độ lệch tham số 3,5-4m). Tên lửa KH-29T chỉ sử dụng ban ngày trong điều kiện mục tiêu tương phản, thời tiết tốt không có mây và sương mù. Ngoài 2 mẫu tên lửa KH-29L và KH-29T phòng thiết kế "Vympel" còn phát triển 1 mẫu KH-29TE có tầm bắn xa hơn tới 30km.

Tên lửa KH-29ML trong tổ hợp có trạm chiếu xạ và máy đo xa, có đầu dẫn đường bằng sóng vô tuyến do viện nghiên cứu sóng radio "Pharotron" phát triển.Thông số kỹ thuật tên lửa KH-29T


Nhà thiết kế : Vympel.
Nhà sản xuất : Nhà máy Bắc Leningrag BAPO "Iglim".

Đầu đạn
-Chủng loại: Nổ xuyên-Mảnh.
-Trọng lượng thuốc nổ: 116kg.
-Tốc độ máy bay mang tên lửa : 600-1250km/h.
Loại máy bay có khả năng mang tên lửa KH-29 : Su-17M4, Su-24M , Su-25 , Su-34 , Su-35 , Su-25T , Su-27M.
Mig-29SM , Mig-27K/M/D , Mig-29M.

Đầu dẫn

Nhà phát triển : Impul.
-Phạm vi quang phổ ; 0,4-0,95um.
-Chiếu xạ : 50-10000lux.
-Độ phân giải: 550 đường.
-Tầm bắn : 3-12km.
-Tốc độ tối đa:450m/s.
-Tốc độ trung bình : 250-350m/s.
-Dài :  3875mm .
-Sải cánh : 1100mm.
-Đường kính lớn nhất :380-400mm.
-Sải cánh : 1100mm.
-Chiều dài container :4350mm
-Chiều rộng container : 900mm.
-Chiều cao container : 860mm.
Trọng lượng container với tên lửa 1030kg.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 15 Tháng Tám, 2010, 03:01:36 PM
Mời các bạn xem Clip về cuộc thử nhiệm các loại tên lửa không đối đất được trang bị trên máy bay cường kích Su-25T.
Có 4 loại tên lửa được Su-25T mang theo là :
1/Tổ hợp tên lửa Вихрь-M/ Cơn lốc-M sử dụng tên lửa 9A4172, tôi đã có bài viết trong trang 6.
2/Tên lửa X-25ML.
3/ Tên lửa S-25L.
4/Tên lửa KH-29L.

http://www.youtube.com/watch?v=lxscu9qphMcTiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: hoangpilot trong 15 Tháng Tám, 2010, 08:17:45 PM
Tên lửa thuộc họ Kh-29 có tầm bắn tối đa là 30km vậy trong bối cảnh các hệ thống radar của hệ thống phòng không tầm trung như Tor-M có tầm quét xa hơn 30km thì máy bay đeo tên lửa này sẽ bị bắn hạ trước khi lock mục tiêu  bằng hệ thống quang học Shkval nếu vậy thì máy bay Su-25 mang tên lửa Kh-58 chống radar có phải an toàn hơn cho tính mạng của phi công.Bác cho em hỏi là phiên bản Su-39 có gì khác biệt so với các phiên bản trước , nhân tiện em cũng muốn góp ý là bác longtrec mở topic "Chuyên đề về máy bay tấn công mặt đất của các quốc gia trên thế giới" cho các thành viên quansu tham khảo.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 15 Tháng Tám, 2010, 09:27:44 PM
Tên lửa thuộc họ Kh-29 có tầm bắn tối đa là 30km vậy trong bối cảnh các hệ thống radar của hệ thống phòng không tầm trung như Tor-M có tầm quét xa hơn 30km thì máy bay đeo tên lửa này sẽ bị bắn hạ trước khi lock mục tiêu  bằng hệ thống quang học Shkval nếu vậy thì máy bay Su-25 mang tên lửa Kh-58 chống radar có phải an toàn hơn cho tính mạng của phi công.Bác cho em hỏi là phiên bản Su-39 có gì khác biệt so với các phiên bản trước , nhân tiện em cũng muốn góp ý là bác longtrec mở topic "Chuyên đề về máy bay tấn công mặt đất của các quốc gia trên thế giới" cho các thành viên quansu tham khảo.

Tùy từng nhiệm vụ tác chiến mà các máy bay cường kích hay tiêm kích đa nhiệm được trang bị những tên lửa khác nhau. Dòng tên lửa KH-29 có tầm bắn thấp, chúng thích hợp nhất với nhiệm vụ tấn công các sân bay, các nhà chứa máy bay có mái che bằng betong, các cơ sở Quốc phòng v.v... Nếu để tấn công các đài rada thì KH-58 và KH-31P có tầm bắn 110km là thích hợp hơn cả.
 Tên lửa Không đối đất tầm trung  tầm bắn xa nhất của Nga hiện nay là Yakhont-A nó được dẫn đường bằng rada định vị kết hợp với hệ thống dẫn đường quán tính . Tên lửa có động cơ phản lực dòng thẳng siêu âm (сверхзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель), tốc độ tối đa lên tới 2,6M. Tầm bắn tối đa lên tới 300km ( Phiên bản xuất khẩu) còn Yakhont-A được sử dụng trong quân đội Nga có tầm
bắn tối đa lên tới 400km. Tên lửa Yakhont-A được trang bị trên Mig-29K, Su-33 (3 quả) và Tu-142 (8 quả).
 Tên lửa không đối đất tầm xa của Nga có tầm bắn xa nhất lên tới 3000km là X-90.
Tên lửa không đối không của Nga có tầm bắn xa nhất, trên thế giới hiện không có đối thủ là KS-172 và K-37S .Ngoài ra Nga đang có kế hoăch đến 2013 biên chế 2 loại tên lửa mới không đối không cho T-50 là K-MD «  Mẫu sản phẩm 300/изделие 300»  và  « Mẫu sản phẩm 760/изделие 760». Ngoài ra còn đang phát triển mẫu RVV-MD/РВВ-МД do tập đoàn tên lửa chiến thuật phát triển.


Xin được nói qua về hiệp ước kiểm soát kỹ thuật tên lửa mà Nga đã ký với Mỹ ngày 2/9/1993.
 Nhằm hạn chế sự nguy hiển trong việc phổ biến vũ khí hạn nhân và hạn chế xuất khẩu các loại tên lửa có tầm bắn xa, trọng lượng lớn. Tháng 4 năm 1987  hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân  và kiểm soát xuất khẩu kỹ thật tên lửa đã được 28 quốc gia cam kết. từ tháng 8/1995 Nga chính thức là thành viên hiệp ước kiểm soát kỹ thuật tên lửa RKRT( Режим контроля над ракетными технологиями (РКРТ). Hiệp ước gồm 20 điều, trong điều 1 của hiệp ước qui định không xuất khẩu tên lửa có tầm bắn quá 300km, trọng lượng quá 500kg/ quả.
 Chính vì bị giàng buộc hiệp ước này mà Nga không bao giờ xuất khẩu tên lửa có tầm bắn vượt quá 300km. Điều này cũng lý giải tại sao 1 số phiên bản tên lửa như Yakhont, KS-172S-1 , phiên bản xuất khẩu chỉ có tầm bắn 300km, còn trong Nga là 400km.

P/m Hoangpilot đúng là tôi có nhiều mong muốn góp 1 phần nhỏ bé của mình để làm phong phú Box " Kiến thức quốc phòng" này, nhưng thông cảm cho tôi, tôi còn phải kiếm cơm cho cháu  Grin. Hơn nữa tôi còn có nhiều người phải lo cv cho họ, tôi thật sự rất bận.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 17 Tháng Tám, 2010, 05:31:11 PM
TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-31P/X-31П
Tên lửa siêu âm lắp trên máy bay KH-31P với đầu dẫn đường rada định vị thụ động được phát triển nhằm tiêu diệt các hệ thống rada điều khiển hệ thống phòng không của đối phương. KH-31P còn bao gồm nhiệm vụ bắn hạ các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa của Phương Tây như :«Patriot», «Improved Hawk», «Nike Hercules»  cùng một số loại khác.
 Điểm đặc biệt của tên lửa KH-31P được phân biệt với các dòng tên lửa chống rada  trước đó là : Tầm bắn xa,  có tốc độ siêu âm trong suốt hành trình, ổn định quỹ đạo trong điều kiện cường độ nhiễu động cao, ngắt bức xạ rada dẫn đường trước khi đến mục tiêu.
 Tên lửa chống rada KH-31P được phòng thiết kế chế tạo máy " Ngôi sao/ОКБ «Звезда». " phát triển dưới sự lãnh đạo của trưởng phòng-Nhà thiết kế Г.И.Хохлова .

Trên cơ sở tên lửa chống rada KH-31P phòng thiết kế chế tạo máy " Ngôi sao" đã phát triển tên lửa chống hạm là KH-31A và tên lửa không đối không KH-31PD. Cả hai phiên bản tên lửa KH-31A và KH-31PD có tầm bắn vượt xa với tên lửa KH-31P(110km) lần lượt là 160km và 250km.

Phương Tây gọi KH-31 là : AS-17 "Kripton".

Tên lửa chống hạm KH-31P sử dụng hệ thống khí động học cấu hình (X) bố cục ở cánh và bộ phận lái. tên lửa KH-31P có 3 ngăn, mỗi ngăn là 1 cấu trúc, chức năng hoàn chỉnh.Bên ngoài vỏ tên lửa bố trí 4 ống tròn ở 4 góc có mũi hình nón lấy khí , đóng, thải trong quá trình bay với tốc độ siêu âm.
 Tên lửa được trang bị đầu đạn tác chiến chủng loại nổ phân mảnh.
Động cơ tên lửa là động cơ phản lực không khí dòng thẳng (Двигатель — прямоточный воздушно-реактивный) do phòng thiết kế chế tạo máy " Liên minh/МКБ «Союз» thành phố Turaevo thuộc tỉnh Moscow (г.Тураево Московская область) phát triển.

Động cơ bao gồm cửa hút gió, thùng nhiên liệu với hệ thống " Rồn nén" và thiết bị pha trộn nhiên liệu. Buồng đốt phía trước với vòi phun nhiên liệu siêu âm không điều chỉnh (камера сгорания с нерегулируемым сверхзвуковым соплом).  Điều tiết Roszhiga là hệ thống điện tử thủy lực (электрогидравлическая система регулирования росжига).
 Tên lửa KH-31P sử dụng nhiên liệu rắn, sau khi tên lửa tách khỏi máy phóng gắn dưới cánh máy bay, máy gia tốc phía đuôi tên lửa kích hoạt làm việc nhằm cung cấp cho tên lửa lực đẩy tối đa để tên lửa đạt tốc độ siêu âm . Lúc này động cơ phản lực không khí dòng thẳng sẽ làm việc lấy khí trực tiếp trong quá trình bay với tốc độ siêu âm. Sau khi kết thúc quá trình tăng tốc cho tên lửa, máy gia tốc sẽ tự tách khỏi tên lửa và dơi xuống.
 Việc sử dụng thiết bị đẩy tích hợp trong động cơ (интегральная двигательная установка) làm tăng tầm bắn và tốc độ cho tên lửa, ngoài ra còn làm giảm kích cỡ  tên lửa. Buồng đốt của động cơ phản lực không khí dòng thẳng trên tên lửa KH-31P có hệ thống làm mát không khí giúp tăng thời gian hoạt động cho động cơ và mở ra khả năng không hạn chế cho việc nâng cấp tên lửa.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/images-1.jpg)

Tên lửa siêu âm chống rada KH-31P.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-54.jpg)

Đầu dẫn đường rada thụ động trên tên lửa KH-31P.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: spetsnaz GRU trong 18 Tháng Tám, 2010, 09:47:27 AM
Trích dẫn
Hiệp ước gồm 20 điều, trong điều 1 của hiệp ước qui định không xuất khẩu tên lửa có tầm bắn quá 300km, trọng lượng quá 500kg/ quả.
Em xin đính chính một tẹo là Hiệp ước này nhằm ngăn chặn việc phổ biến các loại tên lửa,các phương tiện bay không người lái và công nghệ chế tạo những loại phương tiện này.Hiệp ước MTCR (Missile Technology Control Regime) hạn chế các loại phương tiện này phải có tầm bắn (bay) không quá 300km,tải trọng (khối lượng đầu đạn mang theo) không vượt quá 500kg   ;)
Nhờ vậy việc xuất khẩu các tên lửa và công nghệ chế tạo tên lửa đã được hạn chế  :) tự chế nhà dùng thì vô tư ;D Một số chương trình hợp tác giữa các nước nhằm phát triển chung các loại tên lửa cũng được hủy bỏ vì chế độ kiểm soát này.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Tám, 2010, 01:45:39 AM
Tiếp theo : " TÊN LỬA CHỐNG RADA KH-31P/X-31П "Trên cơ sở tên lửa KH-31P phòng thiết kế chế tạo máy "Ngôi sao" còn phát triển 1 loại tên lửa mục tiêu MA-31. Năm 1994 tên lửa mục tiêu MA-31 nhận được thông báo của Bộ Hải Quân Mỹ đã chiến thắng trong cuộc đấu thầu của Bộ Hải Quân Mỹ. Tại bãi thử Point Mugu, bang  California đã phóng thử 4 tên lửa mục tiêu MA-31, cả 4 tên lửa đều vượt qua các tên lửa cùng loại đáp ứng mọi điều kiện khắt khe của Bộ Hải Quân Mỹ. Hợp đồng cung cấp tên lửa mục tiêu MA-31 được Nga-Mỹ ký kết ngay sau đó mỗi năm Nga cung cấp cho Mỹ 20-40 tên lửa mục tiêu này.

 Tại sao người Mỹ lại hướng quan tâm của mình tới tên lửa KH-31? Đây là mong muốn của Bộ Hải Quân Mỹ mong muốn phát triển và hoàn thiện hệ thống phòng thủ tên lửa của mình.Trong giai đoạn thập kỷ 90 tại Nga xuất hiện 1 loại tên lửa siêu âm có cánh 3M-80E trong tổ hợp tên lửa "Moskit" (Tôi đã có bài viết về tổ hợp tên lửa này). Đây là tên lửa chống hạm siêu âm có cánh, "Moskit" là nỗi kinh hoàng của các tầu chiến Mỹ đã được NATO đặt tên là SS-N-22 «Sunburn» . Tổ hợp tên lửa " Moskit" đã được Tập Đoàn xuất khẩu vũ khí Quốc gia (госкомпания «Росвооружение» ) bán cho TQ kèm theo khu trục đề án 956 lớp "Hiện đại/Современный" trước đó. Với kho vũ khí tên lửa TQ nhập từ Nga và 1 số chủng loại tên lửa TQ tự phát triển không khỏi khiến cho giới Lãnh đạo Mỹ bất an.

Những Quốc gia nhập kẩu của Nga  tên lửa KH-31.

1/ Ukraina.
2/Trung Quốc.
3/ Việt Nam.
4/ Ấn Độ.
5/ Năm 1997 Mỹ nhập của Nga 4 tên lửa mục tiêu MA-31 và năm 1998 nhập thêm 9 tên lửa MA-31 nữa.

Những phiên bản tên lửa được phát triển từ tên lửa KH-31P.


-KH-31A (Mẫu sản xuất 77A) là tên lửa chống hạm với nhiệm vụ phá hủy các tầu nổi có lượng choán nước lên tới 4500t, tên lửa KH-31A được trang bị trên máy bay Su-24М, Su-27К-2, Su-27IB  với tổ hợp "МЗ" (Su-32PHN là phiên bản xuất khẩu), Su-30МК, Мig-29К, Мig-29М, Мig-29SМТ và Yak-141. Tên lửa KH-31A có tầm bắn 160km( nhưng có tài liệu khác lại nói KH-31A có tầm bắn 5-50( 10-70km) hoặc 110km).
-Tên lửa KH-31PD là tên lửa không đối không có tầm bắn 250km , trọng lượng tên lửa tăng gần 100kg so với nguyên mẫu ( có tài liệu khác nói tầm bắn KH-31PD là 160km).
-Tên lửa mục tiêu MA-31 là tên lửa mục tiêu không có đầu dẫn đường, không có đầu đạn tác chiến, một số chi tiết được sửa đổi so với tên lửa nguyên mẫu, đầu tên lửa thon hơn , tên lửa có tầm bắn 5-50(10-70)km .
Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Tám, 2010, 04:18:47 PM
Nhờ các bác Mod, Min xóa hộ bài trên, lúc trước không hiểu vì sao tôi gửi bài chỉ hiển thị dòng đầu.

Tiếp theo và hết phần tên lửa KH-31P.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Máy bay có khả năng trang bị tên lửa chống rada KH-31P: Mig 29k, Mig-29SMT , Mig 29M , Su-24M, Su-25T, Su-34, Su-35 và Yak 141.

 Máy bay có khả năng mang tên lửa chống hạm KH-31A :
Su-24М, Su-27К-2, Su-27IB  với tổ hợp "МЗ" (Su-32PHN là phiên bản xuất khẩu), Su-30МК, Мig-29К, Мig-29М, Мig-29SМТ và Yak-141

Máy bay có khả năng mang tên lửa không đối không KH-31PD: Su-30МК (МКИ, МКМ, МК2), Su-35, Мig-29К, Мig-29КUB, Мig-35 .

-Tầm bắn : KH-31P :15-110km.
                  KH-31PD : 250km ( Có tài liệu nói 160km).
                  KH-31A :160km (nhưng có tài liệu nói 5-50 (10-70))km.
-Tốc độ tối đa: 1000m/s (cho cả 3 loại tên lửa KH-31/P/A/PD).
-Tốc độ trung bình :600-700m/s (cho cả 3 loại tên lửa KH-31/P/A/PD).
-Tốc độ máy bay : 600-1100km/h
-Trần phóng : KH-31P và KH-31PD là 0,1-15km còn KH-31A là 0,05-15(0,1-10)km.
-Chiều dài :4700mm (cho cả 3 loại tên lửa KH-31/P/A/PD).
-Đường kính lớn nhất :360mm (cho cả 3 loại tên lửa KH-31/P/A/PD).
-Sải cánh : 780mm (KH-31/P/PD) , 778mm( Kh-31A).
-chiều dài bộ phận lái :1005-1125mm(KH-31/P/PD) , 1005mm(Kh-31A).
-Trọng lượng trước lúc phóng : KH-31P : 599-600kg.
                                                KH-31PD : 700kg.
                                                KH-31A : 600-610kg.
-Trọng lượng đầu đạn : KH-31P : 87-90kg.
                                    KH-31PD : 110kg.
                                    KH-31A : 90-95,5kg.
-Thiết bị phóng : AKU-58 (cho cả 3 loại tên lửa KH-31/P/A/PD).
-Phát triển  và chế tạo thiết bị phóng: Nhà máy "Vympel".
-Trọng lượng thiết bị phóng: 185kg
-Dài:3810mm.
-Rộng:130mm.
-Cao: 220mm.Dịch tổng hợp từ các nguồn sau :
http://www.airwar.ru/weapon/pkr/x31a.html
http://airbase.ru/hangar/weapons/kh-31/
http://worldweapon.ru/sam/x31a.php#
http://ktrv.ru/production/68/653/897/

Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 20 Tháng Tám, 2010, 11:38:19 PM

Thưa các bạn! Tạm gác lại phần tên lửa chống rada , tôi xin cùng các bạn tới phần tên lửa chống ngầm. Mong ước của tôi là góp một số thông tin hỗ chợ cho các topic "Chống ngầm" và "Chống áp chế phòng không" cùng những người có trách nhiệm với Tổ quốc. Tổ quốc Vn chưa đến lúc lâm nguy nhưng nguy cơ sảy ra sung đột trên biển ngày một cao. Với sự kiện BC đã huy động hàng trăm xe bọc thép có khả năng lội nước, pháo tự hành, xe chở quân với hàng ngàn binh lính ra quần đảo Hoàng Sa tiến hành diễn tập thực binh.
BC đã huy động sự tham gia của một sư đoàn phòng không đóng tại quân khu Quảng Châu. Theo đó, nội dung mà quân khu này tham gia diễn tập bao gồm khoa mục tiếp dầu trên không, tấn công đánh chiếm đảo, diễn tập phòng không…
 Ngoài những điều người ta rễ nhận thấy , thực chất lần này BC muốn chuyển hợp phát số vũ khí, khí tài ra các đảo chiếm được của Vn. BC muốn gì đây? Cảnh cáo cuộc diễn tập Mỹ-Hàn tới đây hay cảnh cáo VN đang có mối quan hệ ngày một ấm với Mỹ? Nhưng thực tế hơn cả là BC đang muốn củng cố phòng thủ các đảo, trong quần đảo HS đã chiếm được của VN để làm bàn đạp đánh chiếm các đảo khác......
Thưa các bạn !Từ bài viết này tôi xin cùng các bạn tìm hiểu về các tổ hợp tên lửa chống ngầm, các loại tên lửa chống ngầm . Chúng được trang bị trên các trục thăng săn ngầm, trên các tầu săn ngầm cùng trên các tầu ngầm. Chúng hiện đang được biên chế trang bị cho Quân độ Nga, một số đang được phép xuất khẩu....


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 21 Tháng Tám, 2010, 04:46:10 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM  "CƠN LỐC/ВИХРЬ"
Với việc Mỹ cho ra đời lớp tầu ngầm nguyên tử có khả năng mang tên lửa đạn đạo "Polaris A-1", buộc Liên Xô phải có phương sách phòng thủ chống ngầm.
Nghị quyết của hội đồng Bộ trưởng Liên Xô № 111-463 ra ngày 13/10/1960 qui định việc nghiêm cứu phát triển tổ hợp tên lửa chống ngầm trang bị trên các tầu nổi và tầu ngầm. Mục đích phá hủy các tầu ngầm của đối phương từ cự li xa.
 Theo nghị quyết bắt đầu phát triển tổ hợp tên lửa chống ngầm trên nền tảng từ tên lửa thời tiết của cơ quan khí tượng thủy văn gọi là : " Bão tuyết/Вьюга", " Gió giật/Шквал", " Cơn lốc/Вихрь", "Purga/Пурга", và những thủy lôi : " Gấu trúc/Енот", Plat-1/ ПЛАТ-1, Plat-2/ ПЛАТ-2 cùng nhiều loại thủy lôi khác.
Tổ hợp tên lửa chống ngầm đầu tiên thuộc lớp " Tầu nổi- Tầu ngầm" (Tầu nổi chống ngầm) mang tên lủa "Cơn lốc-1". Tiên phong trong vấn đề nghiêm cứu phát triển tên lửa chống ngầm là viện nghiêm cứu-1 thuộc Ủy Ban Quốc Gia về kỹ thuật phòng thủ НИИ-1 ГКОТ (научно-исследовательский институт -1 , Государственный комитет по оборонной технике). Đứng đầu là nhà thiết kế Н.П. Мазуров. Trong quá trình nghiêm cứu phát triển "Cơn lốc-1" có sự cộng tác giúp đỡ của 1 số Viện nghiên cứu như : Viện số 6, Viện số 9 , Viện số 2 và một số Viện nghiêm cứu khác.

Tổ hợp tên lửa chống ngầm "Cơn lốc-1" bao gồm : Tên lửa đường đạn không điều khiển 82R (баллистическая неуправляемая ракета 82Р), hai khoang sử dụng nhiên liệu rắn. Thiết bị phóng MS-18 hai hướng, tự động lạp tên lửa có hình trống ( 8 tên lửa). Hệ thống điều khiển bắn PUSTB-1123 "Bạch tuộc/ Спрут"( Do trung tâm thiết kế 209 phát triển). Điều thú vị là hệ thống điều khiển bắn "Bạch tuộc/ Спрут" không chỉ điều khiển tổ hợp tên lửa chống ngầm  "Cơn lốc-1" mà còn là tổ hợp điều khiển bắn cho tổ hợp tên lửa tổng hợp M-11.

Tuần dương hạm " Moscow" đề án 1123 là tuần dương hạm đầu tiên được trang bị tổ hợp tên lửa chống ngầm . Điều đặc biệt của đề án không chỉ mang được  tổ hợp "Cơn lốc -1" với tên lửa 82R mà còn có thể mang  tổ hợp tên lửa tổng hợp M-11   với tên lửa "Bão biển/Шторм" ,điều khiển bắn chung là tổ hợp  PUSTB-1123.
 Thực hiện phóng tên lửa chống ngầm " Cơn lốc" với thông số mục tiêu lấy từ các thiết bị thủy âm của tầu hoặc lấy từ nguồn bên ngoài (Từ trục thăng săn ngầm, phao thủy âm). Hệ thống điều khiển bắn PUSTB-1123 "Bạch tuộc/ Спрут" sử lý thông tin, cung cấp dữ liệu cự li, góc phóng cho thiết bị phóng MS-18.Tổ hợp tên lửa " Cơn lốc-1" có thể phóng từng quả hoặc phóng loạt 2 quả tên lửa .


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/_-32__.jpg)

Thiết bị phóng tên lửa chống ngầm.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/images-2.jpg)

Tuần dương Moscow với tổ hợp tên lửa chống ngầm "Cơn lốc-1"


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 21 Tháng Tám, 2010, 11:50:06 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM  "CƠN LỐC/ВИХРЬ"

Tổ hợp tên lửa chống ngầm "Cơn lốc-1" bao gồm : Tên lửa hành trình không điều khiển 82R (баллистическая неуправляемая ракета 82Р), sử dụng nhiên liệu rắn. Thiết bị phóng MS-18 hai hướng, tự động lạp tên lửa có hình trống ( 8 tên lửa). Hệ thống điều khiển bắn PUSTB-1123 "Bạch tuộc/ Спрут"( Do trung tâm thiết kế 209 phát triển). Điều thú vị là hệ thống điều khiển bắn "Bạch tuộc/ Спрут" không chỉ điều khiển tổ hợp tên lửa chống ngầm  "Cơn lốc-1" mà còn là tổ hợp điều khiển bắn cho tổ hợp tên lửa tổng hợp M-11.

Tuần dương hạm " Moscow" đề án 1123 là tuần dương hạm đầu tiên được trang bị tổ hợp tên lửa chống ngầm . Điều đặc biệt của đề án không chỉ mang được  tổ hợp "Cơn lốc -1" với tên lửa 82R mà còn có thể mang  tổ hợp tên lửa tổng hợp M-11   với tên lửa "Bão biển/Шторм" ,điều khiển bắn chung là tổ hợp  PUSTB-1123.
 Thực hiện phóng tên lửa chống ngầm " Cơn lốc" với thông số mục tiêu lấy từ các thiết bị thủy âm của tầu hoặc lấy từ nguồn bên ngoài (Từ trục thăng săn ngầm, phao thủy âm). Hệ thống điều khiển bắn PUSTB-1123 "Bạch tuộc/ Спрут" sử lý thông tin, cung cấp dữ liệu cự li, góc phóng cho thiết bị phóng MS-18.Tổ hợp tên lửa " Cơn lốc-1" có thể phóng từng quả hoặc phóng loạt 2 quả tên lửa .


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/_-32__.jpg)

Thiết bị phóng tên lửa chống ngầm.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/images-2.jpg)

Tuần dương Moscow với tổ hợp tên lửa chống ngầm "Cơn lốc-1"

Huyphong làm rõ hơn về bài trên của anh Long:

Tổ hợp Cơn lốc-1 sử dụng đạn tên lửa đường đạn không điều khiển 82R (баллистическая неуправляемая ракета 82Р). Đây là đạn có cơ chế ổn định đường đạn bằng cách xoay quanh thân, được phát triển từ loại đạn tên lửa đường đạn chiến thuật Mặt Trăng-6 của NII-1.

Loại tuần dương mẫu hạm chống ngầm lớp Moskva thuộc đề án 1123 Kondor có 1 bệ phóng MS-18 để phóng đạn chống ngầm 82R. Bệ phóng MS-18 có 2 rãnh phóng và một bộ trống nạp tự động cơ số 8 đạn.

Hệ thống chỉ huy phóng của Cơn lốc-1 trên tàu thuộc đề án 1123 Kondor là PUSTB-1123 "Sprut" (ПУСТБ-1123 "Спрут") nhận tham số mục tiêu (tàu ngầm hoặc tàu mặt nước của đối phương) từ hệ thống định vị thủy âm trên tàu hoặc từ phao tiêu thủy âm do trực thăng săn ngầm thả để chỉnh tầm và hướng phục vụ phóng đạn. Hệ thống Sprut-1 có thể dùng để chỉ huy phóng đạn tên lửa đa dụng M-11 trong chế độ không điều khiển cho nhiệm vụ tiêu diệt tàu nổi của đối phương chứ không dùng cho nhiệm vụ phòng không và chống ngầm. Đạn tên lửa đa dụng M-11 khi được sử dụng đúng chức năng phòng không sẽ do đài điều khiển Grom của tổ hợp Shtorm phòng không trên hạm chỉ huy.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 22 Tháng Tám, 2010, 02:47:24 PM
Tiếp theo và hết : "TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM  "CƠN LỐC/ВИХРЬ"
Tên lửa 82R được trang bị đầu đạn "đặc biệt",  thực chất là bom chìm hạt nhân với đương lượng nổ 10KT. Được phát triển bởi trung tâm nguyên tử LBN ( Viện nghiêm cứu ứng dụng Vật lý toàm Nga)( ВНИИЭФ-Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики») thành phố Sarov/Саров. Ngòi nổ do viện nghiên cứu-22 phát triển sẽ kích hoạt tên lửa phát nổ sau khi lao vào mục tiêu (Tầu ngầm) với độ sâu tối đa 500m. Khi bắn ở cự li tối đa độ lệch của tên lửa ước tính -/+ 1200  м. Nếu như không được trang bị đầu đạn hạt nhân thì hiệu quả của tổ hợp tên lửa chống ngầm " Cơn lốc-1" gần như bằng (0).
 Việc sản xuất sery tên lửa " Cơn lốc-1" bắt đầu năm 1964 cùng năm đó tên lửa đã vượt qua được cuộc thử nghiệm Quốc gia giai đoạn 1. Việc phóng tên lửa 82R được thực hiện trên thiết bị phóng mặt đất và hoàn thiện trên tầu chống ngầm đề án 159.
Giai đoàn 2 (năm 1967) thử nhiệm Quốc gia được tiến hành trên tuần dương hạm " Moscow" đề án 1123 . tổ hợp tên lửa chống ngầm "Cơn lốc-1" chính thức được đưa vào biên chế năm 1968 .Sau 12 năm có mặt trong danh sách vũ khí Hải Quân LX đến năm 1980 tổ hợp " Cơn lốc-1" đã bị loại khỏi danh sách.

Đề án  1123 "Kondor/Кондор" được áp dụng cho hạm đội Biển Đen trang bị tổ hợp tên lửa chống ngầm " Cơn lốc-1" trên 2 khu trục " Moscow" và " Leningrag".

Trong những năm tiếp theo đã nâng cấp tổ hợp tên lửa chống ngầm " Cơn lốc-1 " thành "Cơn lốc-2". Đề án gần như giữ nguyên phần tên lửa không điều khiển với đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn đã nâng lên đến 44km. Tháng 8/1973 đã phát triển đề án " Cơn lốc-M" đầu đạn " Đặc biệt" đã được thay thế bằng thủy lôi kích cỡ nhỏ "Chim mồi/ Kолибри".

Từ đề án 1123 sau này đã phát triển thành đề án 1143 với thiết bị phóng và hệ thống điều khiển bắn được cải tiến , cơ số tên lửa tác chiến tăng gấp 2.
Đề án 1143 " Chim ưng/Кречет" trang bị trên 3 tuần dương nguyên tử cỡ lớn TAKR/ТАКР (тяжёлый атомный крейсер) "Kiev" , " Minsk" và " Novorossysk" với thiết bị phóng MS-32, hệ thống điều khiển bắn " Bạch tuộc/Спрут-1143" với 16 tên lửa.


Thông số kỹ thuật tên lửa 82R:

-Chiều dài : 6000mm ( Có tài liệu nói 6500mm).
-Đường kính : 540mm ( Có tài liệu nói 544mm).
-Nặng  : 1800kg.
-Tầm bắn : 10-24km.
- Độ sâu phá hủy mục tiêu : 0-500m.
-Tốc độ đầu đạn trong nước : 12m/s.
-Bán kính phá hủy : 1500m.Dịch tổng hợp từ các nguồn:
http://military.tomsk.ru/blog/topic-365.html
http://flot.sevastopol.info/arms/rbu/vihr.htmTiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 23 Tháng Tám, 2010, 02:01:31 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM "BÃO TUYẾT/ ВЬЮГА"Tổ hợp tên lửa chống ngầm RPK-2 "Bão tuyết/Вюга" được phát triển bởi quyết định của Hội Đồng Bộ Trưởng LX ngày 13/10/1960. Đây là tổ hợp tên lửa chống ngầm đầu tiên do LX sản xuất thuộc chủng loại tên lửa : " Tầu ngầm-Không trung-Tầu ngầm". Đi tiên phong trong vấn đề phát triển tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга" là phòng thiết kế số 9 (Uralmash/Уралмаш). Ngày 20/7/1964 đề án "Bão tuyết/Вюга" được chuyển cho phòng thiết kế số 8 đảm nhiệm, đứng đầu là Л. В. Люльев.
Tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга" sử dụng tên lửa 81R, được NATO đặt tên là :
SS-N-15 Starfish

Ngoài nhiệm vụ chống ngầm , tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга" còn có khả năng phá hủy tầu nổi. Tên lửa 81R được phóng đi từ máy phóng thủy lôi trên tầu ngầm.  Tên lửa 81R được phóng ra khỏi máy phóng thủy lôi bằng không khí nén, động cơ tên lửa cung cấp lực đẩy tối đa cho tên lửa thoát khỏi lực cản và áp suất nước bay vào không trung rồi bổ nhào xuống mục tiêu (Tầu ngầm). Động cơ của tên lửa là động cơ hành trình sử dụng nhiên liệu rắn.
 Ban đầu tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга"  được thiết kế 2 phiên bản tên lửa calip 533mm và 650mm. Để có thể phóng tên lửa 81R từ máy phóng thủy lôi trên tầu ngầm, tên lửa 533mm có chiều dài 8,2m tương tự tên lửa chống ngầm của Mỹ " Sabrot". Tên lửa có calip 650mm có chiều dài 11,3m. Đầu đạn tên lửa chính là thủy lôi có cánh quạt tự điều khiển có kích cỡ nhỏ. Đầu đạn được trang bị vật liệu nổ thông thường có tầm bắn 8-10km.
 Việc thử nhệm tên lửa có calip 650mm được tiến hành tại nhà máy 444, sau đó vận chuyển toàn bộ trang thiết bị đến giá thử trên phương tiện chuyển động dưới nước PSD-4 được thiết kế để thử tên lửa đạn đạo D-4. Giá thử được mang mã hiệu mới "V-1/В-1".
 Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1962 tại bãi thử ở mũi Fiolent (Gần bán đảo Krym/ Крым thuộc Ukraina ngày nay), giá thử V-1 đã phóng 4 quả tên lửa calip 650mm.
 Việc thử nghiệm 2 phiên bản tên lửa trong tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга" sau đó được tiến hành trên tầu ngầm S-65 đề án 613 sau chuyển thành đề án 613RV. Tầu được trang bị 2 máy phóng thủy lôi 533mm và 650mm. Để phóng tên lửa calip 650mm người ta bố trí 2 máy phóng ở khu vực đầu mũi tầu, gia cố chắc chắn, cửa ống phóng với lắp đậy ngăn nước ngấm vào.
Từ 2/1965 đến tháng 5/1967 tầu ngầm S-65 thực hiện 21 lần phóng tên lửa 533mm.(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/81P.jpg)

Tên lửa 81R.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/052048051050051052051.jpg)
Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 25 Tháng Tám, 2010, 06:42:39 PM
 Tiếp theo và hết phần "TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM "BÃO TUYẾT/ ВЬЮГА"Tên lửa Calip 650mm có 2 loại tên lửa là D-93U/Д-93У và 81RT/ 81РТ ( Phát triển năm 1962 và 1964). Theo kế hoạch sẽ đưa ra thử nhiệm theo trương trình thử nhiệm quốc gia 1966. Nhưng 4/3/1964 Ủy ban Công nghiệp -Quân sự ra quyết định trong năm 1964 phải  thử nhiệm 10-12 quả tên lửa calip 650mm.
 Theo lịch trình kiểm nhiệm Quốc gia với tên lửa calip 533mm cần tiến hành trong quí 4 năm 1965 , nhưng thực tế mãi tận 16/5 đến 25/7/1968 mới diễn ra trên Biển đen. Sau khi thực hiện phóng 17 lần ( theo qui định trong trương trình thử nhiệm Quốc gai cần phóng 20 lần), tổ hợp tên lửa " Bão tuyết / Вюга" đã được đánh giá cao và tiếp nhận đưa vào trang bị. quyết định của Hội Đồng Bộ Trưởng LX № 617–209  ra ngày 4/8/1969 đưa tổ hợp tên lửa " Bão tuyết / Вюга" với tên lửa 81R vào biên chế. Tổ hợp tên lửa " Bão tuyết / Вюга" mang mã số :"RPK-2/ РПК-2" được đưa vào trang bị trên tầu ngầm đề án , 705К, 671, 671RТ, 671RТМ.  

 Tổ hợp tên lửa " Bão tuyết / Вюга" với tên lửa 81R Calip 533mm được phóng ra khỏi tầu ngầm từ máy phóng thủy lôi có phương nằm ngang ở độ sâu ~50 m. Pha đầu tên lửa bay theo quán tính trong nước , khi tên lửa toát khỏi mặt nước bay vào không trung theo quỹ đạo, tùy vào tầm bắn của tên lửa mà động cơ nhiên liệu rắn sẽ được bật . Bánh lái giúp bình ổn quĩ đạo tên lửa trong nước khi tên lửa được phóng ra từ máy phóng thủy lôi sẽ được cắt bỏ. Tên lửa 81R tuy không có đầu dẫn đường nhưng lại được trang bị đầu đạn hạt nhân đương lượng nổ 5KT.

Thông số Kỹ thuật tên lửa 81R :

- Đường kính : 533mm.
-Dài : 6500mm ( Lúc ban đầu tên lửa dài 8200mm).
-Trọng lượng trước khi phóng: 1800kg.
-Tầm bắn 10-40km ( Có tài liệu nói 10-35km)
-Đầu đạn : Hạt nhân .


Dịch tổng hợp từ các nguồn:
http://fvuv.com/archives/213
http://ship.bsu.by/weapon.aspx?guid=1000057
http://www.warships.ru/Russia/Weapons/PLO/RPK-2/

http://www.militaryparitet.com/nomen/russia/rocket/turocket/data/ic_nomenrussiarocketturocket/18/


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 26 Tháng Tám, 2010, 07:58:18 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM "TRẬN BÃO TUYẾT/МЕТЕЛЬ" VỚI MÃ SỐ URPK-4/УРПК-4.Năm 1973 trong đề án 1134B đã tiếp nhận và trang bị trên tầu nổi tổ hợp tên lửa chống ngầm, điều khiển có cánh " Trận bão tuyết/Метель" URPK-3. Tổ hợp bao gồm tên lửa có cánh điều khiển từ xa sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa 85R được sử dụng trong tổ hợp " Trận bão tuyết/Метель" URPK-3, đầu đạn chính là thủy lôi được trang bị vật liệu nổ thông thường.
 Hệ thống điều khiển bắn và thiết bị phóng được bố trí trên tầu nổi.Thực hiện phóng tên lửa từ container cố định bố trí 2 bên mạn tầu (Đối với tầu săn ngầm hạng nặng). hệ thống điều khiển " Trận bão tuyết/Метель" URPK-3 được chuẩn hóa với hệ thống điều khiển " Sấn sét-M" của tổ hợp tên lửa tổng hợp "Bão biển" M-11.
Để nâng cao khả năng tác chiến cho các tầu săn ngầm, đề án 1135 và 1135M đã nâng cấp tổ hợp tên lửa chống ngầm có điều khiển " Trận bão tuyết/Метель" URPK-3 thành " Trận bão tuyết/Метель" URPK-4 với Hệ thống điều khiển độc lập " Gió mùa/Муссон". Thiết bị phóng gồm 4 ống container, tên lửa được phóng theo phương nằm ngang.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/55.jpg)

Thiết bị phóng tên lửa 85R trong tổ hợp URPK-4.


Thực hiện phóng tên lửa 85R từ tổ hợp URPK-3 và URPK-4 sử dụng dữ liệu từ thiết bị thủy âm của tầu hoặc từ các nguồn bên ngoài tầu như: Từ tầu săn ngầm khác, từ trục thăng săn ngầm, từ các phao thủy âm do trục thăng săn ngầm thả xuống. Tầm phóng của tổ hợp tên lửa chống ngầm có điều khiển " Trận bão tuyết/Метель" URPK-4 từ 6-50km.
 Hệ thống điều khiển bắn trên tầu sẽ quyết định tầm bắn cho tên lửa.
Khởi động hệ thống phóng, phóng tên lửa , điều khiển tên lửa bay , chỉnh quỹ đạo cho tên lửa phụ thuộc vào thay đổi phương vị âm hưởng của mục tiêu.
Tên lửa 85R có tốc độ 0,95M( cận âm),
-Trọng lượng trước khi phóng 3,8t
-Dài : 7,2m.
-Đường kính : 574mm.
-Đầu đạn dài : 1,3m.
-Đầu đan(Thủy lôi) có đầu dẫn đường : AT-2UM.
Hệ thống điều khiển bắn trên tầu tính toán chính sác vị trí tọa độ , điều khiển tên lửa 85R lao xuống nước đúng vị trí mục tiêu. Sau khi lao xuống nước , thủy lôi thực hiện luân chuyển tìm kiếm mục tiêu với đầu dẫn đường có 2 tấm rada hình dẹt thu âm lượng phát ra từ tầu ngầm đối phương.
 Thủy lôi AT-2UM với khả năng phá hủy mục tiêu ở độ sâu 400m, tốc độ 23 hải lý/h (Tốc độ tìm kiếm mục tiêu), khi tới gần mục tiêu tốc độ của thủy lôi tăng lên 40 hải lý/h. Phạm vi di chuyển của thủy lôi AT-2UM là 8km. Hệ thống dẫn đường âm thanh cho thủy lôi AT-2UM chủ động-Thụ động, với bán kính phản ứng cho kênh chủ động là 1000m. Trọng lượng vật liệu nổ của thủy lôi AT-2UM là 100kg.
 Tổ hợp tên lửa chống ngầm điều khiển có cánh  URPK-3 và URPK-4 cho phép phóng từng quả hoặc loạt 2 quả tên lửa.
Tổ hợp tên lửa chống ngầm " Trận bão tuyết/Метель"  được phòng thiết kế "Cầu vồng/Радуга" phát triển đứng đầu là nhà thiết kế А.Я. Березняк. phát triển đầu đạn (thủy lôi) AT-2UM là viện nghiên cứu "Dụng cụ thủy âm" trước là viện nghiên cứu-400.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/11-13.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/44-3.jpg)

Phóng tên lửa chống ngầm 85R.
Dich  từ các nguồn:
http://flot.sevastopol.info/arms/rbu/urpk4.htm
http://ship.bsu.by/weapon.aspx?guid=1000026


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Tám, 2010, 09:05:18 PM
Thưa các bạn ! Để tiện cho việc theo dõi phần tên lửa chống ngầm, tôi xin tiếp tục giới thiệu về : "TỔ HỢP TÊN LỬA TỔNG HỢP "RASTRUB-B" 1984-Универсальный ракетный комплекс «Раструб-Б» 1984". Đây là tổ hợp tên lửa vừa có khả năng chống hạm vừa có khả năng chống ngầm. Tổ hợp tên lửa «Раструб-Б» được cải tiến nâng cấp từ tổ hợp " Trận bão tuyết/Метель" URPK-3  và " Trận bão tuyết/Метель" URPK-4 sử dụng tên lửa 85RU. Tôi đã có bài dịch về tổ hợp này trong phần : Tên lửa chống hạm trước đó, mời các bạn xem lại!

http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.110.html


Tiêu đề: Tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển 9K113 Konkurs
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Tám, 2010, 04:15:48 PM
Tổ hợp tên lửa tự hành chống tăng có điều khiển 9K113 Konkurs (9К113 "Конкурс")

(http://cA4.upanh.com/12.424.16656060.KUX0/9M113_concurs_s.jpg)Bài viết tham khảo tư liệu từ các trang mirageswar.ru ; farpost.ru ; russianarms.ru ;rbase.new-factoria.ru
Xin cảm ơn anh Long ; bác dongadoan ; huyphongssi ; gabeo@ttvnol ; daibangden đã tham gia góp ý trong quá trình dịch  ;D
Mong mọi người đóng góp để bài viết hoàn thiện hơn

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Vietnam.svg/158px-Flag_of_Vietnam.svg.png)

Có khá nhiều nguồn tin cho rằng Việt Nam đã từng sở hữu tổ hợp này ; nhưng rất tiếc chưa tìm thấy tài liệu từ phía ta xác nhận thông tin trên


Tổ hợp tên lửa tự hành chống tăng có điều khiển 9K113 Konkurs (9К113 "Конкурс") được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu tăng thiết giáp ở khoảng cách 4 km.Nó đóng vai trò là vũ khí chống tăng cấp trung đoàn và có thể hiệp đồng tác chiến với các tổ hợp vũ khí chống tăng mang vác cấp tiểu đoàn

Tổ hợp Konkurs được thiết kế bởi phòng thiết kế quân cụ (Tula ) theo quyết định số 30 ra ngày 4/2/1970 của hội đồng bộ trưởng Liên Xô.Lúc đầu ; tổ hợp này mang tên “Goboy” ("Гобой") ; sau đó nó mới được đổi tên là Konkurs.Các giải pháp thiết kế cấu trúc của Konkurs phần lớn dựa vào việc thiết kế tổ hợp Fagot ; nhưng tăng đáng kể khối lượng và kích thước của tên lửa ; nhằm đáp ứng tầm bắn xa và sức xuyên giáp cần thiết


Tổ hợp Konkurs được đưa vào trang bị của quân đội Liên Xô tháng 1 năm 1974.Tổ hợp Fagot được trang bị cho các đơn vị bộ binh cơ giới hóa (motorized- мотострелковых) cấp tiểu đoàn ; còn Konkurs với xe chiến đấu 9P148 được trang bị cho cấp trung đoàn đến sư đoàn  .Sau này ; Konkurs được hiện đại hóa ; có định danh Konkurs-M.

Bên cạnh việc nằm trong trang bị của quân đội LX trước đây và Nga ngày nay ; Konkurs và các biến thể của nó còn được sử dụng trong lục quân các nước Afghanistan, Bulgaria, Hungary, Ấn Độ, Jordan, Iran, Bắc Triều Tiên, Kuwait, Libya, Nicaragua, Peru, Ba Lan, Rumania, Syria, Việt Nam, Phần Lan…Ở Iran; hiện cũng có 1 dây chuyền sản xuất hàng loạt loại tên lửa này.Giấy phép sản xuất (license) được bán cho Iran vào khoảng giữa những năm 90

Ở phương tây ; tên lửa được gán định danh AT-5 Spandrel

Cấu tạo
Tên lửa chống tăng có điều khiển 9M113 sử dụng cấu hình khí động học kiểu “con vịt”.Tên lửa tự quay 5-7 vòng/s trong quá trình bay nhờ vào cánh nghiêng góc 2 độ ; vòi phun nghiêng góc 9 độ so với trục dọc của tên lửa.Do đó ; tên lửa tự ổn định quĩ đạo đường đạn của nó.Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn dường bán tự động truyền lệnh qua dây dẫn.Theo nguyên lý này ; trong khoảng thời gian tên lửa rời ống phóng cho khi đến khi nó phá hủy mục tiêu ; xạ thủ phải giữ hồng tâm của kính ngắm quang học nằm trên mục tiêu; trong khi đó đạn tên lửa tự động bù lệch so với đường ngắm .Vị trí của đạn tên lửa được xác định bởi bức xạ hồng ngoại phát do 1 đèn phát nằm trong tên lửa

(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/423/XOZ0.16655268.9M113_Dan.jpg)
Tên lửa 9M113 :
1-Cánh lái khí động (аэродинамические рули)
2-Đầu đạn xuyên lõm   3-động cơ nhiên liệu rắn       4-Vòi phun      5-cánh      6-Khối con quay+hệ thống điều khiển   7-pin   8-cuộn dây   9-đèn hồng ngoại

Thiết bị điều khiển tích hợp trên tên lửa gồm có 1 cuộn dây dẫn lệnh; khối điều khiển ; thiết bị định vị ; thiết bị truyền động cánh lái ; 1 đèn hồng ngoại.Các thiết bị nói trên đều nằm trên 1 khoang riêng (khoảng thiết bị) ; trừ thiết bị truyền động cánh lái nằm ở đầu đạn.Thiết bị định vị 9B61 là 1 con quay hồi chuyển 3 chiều tự do ; nhằm đảm bảo phối hợp giữa lệnh điều khiển giữa bộ sinh lệnh (điều khiển đạn tên lửa sau khi phóng) với hệ tọa độ quay của chính tên lửa . Thiết bị truyền động cánh lái được thiết kế để điều khiển góc tầm và góc hướng của tên lửa  với sự hỗ trợ của các cánh lái khí động.

(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/423/KUX0.16655270.9M113_KhoangThietBi.jpg)
Ảnh : Khoang thiết bị    
1-Cánh đuôi  (лопасть)    2-Phần thân (корпус)


Nó dùng 1 cơ chế điện tử với 1 cơ cấu phần ứng (ứng trong cảm ứng từ-phần tạo ra dòng điện) quay mà tại đó lắp đặt các cánh lái khí động.Đèn hồng ngoại phát ra bức xạ hồng ngoại ; được thiết kế nhằm thông báo vị trí tương đối của tên lửa với đường ngắm mục tiêu.Đèn được đặt tại vị trí khoang thiết bị trong khung dây truyền lệnh.Tên lửa 9M113 sử dụng đầu đạn xuyên lõm 9N131 đặt ở khoang chiến đấu nằm giữa phần truyền động cánh lái và động cơ đẩy chính ; đầu đạn sử dụng cơ chế chạm nổ

(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/423/SDZ0.16655276.9M113_DenHongNgoai.jpg)
Ảnh:Đèn pha phát bức xạ hồng ngoại (nhìn từ bên ngoài)
1-Vỏ (кожух)   2- Khung đỡ (опора)      3-Cửa đèn ??? (створка)Trên cơ sở khung gầm xe BRDM-2 (GAZ-41-06) ; người ta đã chế tạo xe chiến đấu 9P148 trang bị tổ hợp Konkurs ; trên dàn phóng của nó trang bị năm ống phóng tên lửa 9M113.Xe có cơ số đạn dự trữ là 20 đạn tên lửa 9M113 hoặc 9M111.Việc nạp đạn cho xe được thực hiện bởi 1 tổ 2 người ; không phải ra khỏi xe (không như các tổ hợp xe chiến đấu khác ; việc nạp đạn yêu cầu xạ thủ phải ra ngoài xe).Việc nạp đầy đủ cơ số đạn mất khoảng 15 phút.Sau khi phóng ; ống phóng rỗng tự động được loại ra ngoài.Xe chỉ phóng được đạn khi đang ở vị trí cố định

Cấu trúc của hệ thống dẫn bắn của xe 9P148 cho phép nó có thể thực hành bắn các máy bay có tốc độ và độ cao thấp ; hoặc các mục tiêu trên bờ biển khi đang cơ động trên mặt nước.Góc hướng có giới hạn là +/-20 độ .Tốc độ bắn 2 đến 3 phát /phút.Khối lượng 7000 +/- 210 kg.Xe có thể được đổ bộ bằng đường hàng không.

Ngoài ra ; Konkurs cũng được trang bị trên xe chiến đấu bộ binh BMP-1P ; BMP-2 ; với cơ số 4 đạn tên lửa /xe .Với các xe nhẹ hơn như BMD-2 ; BMD-3 ; là kết hợp 1 tên lửa 9M113 Konkurs và 2 9M111 Fagot


(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/424/KUX0.16656062.9M113_brdm21.jpg)

Ảnh : xe chiến đấu 9P148

Để thực hành bắn ; xạ thủ bấm nút khởi động trên bảng điều khiển gồm 1 nguồn nuôi 1 chiều tích hợp 12V ; kế đến là khối pin nguồn của bệ phóng rồi tới khối liều phóng chạy bộ chuyển hóa lệnh (còn gọi là con quay hồi chuyển) trên đạn).Khi bắn ; xạ thủ nhấn cò trên thiết bị phóng 9P135 ; khi đó cơ chế phóng được khởi động ; phóng ra 1 xung điện đến hệ thống điện đã nêu trên

Trong quá trình đạn bay đến mục tiêu ; nó tương tác với xe chiến đấu 9P148 và thiết bị phóng 9P135 bằng tín hiệu tương tự.Đạn tên lửa sẽ đục mở nắp trước của ống phóng trong vòng 0.2 s nhờ vào ngòi điện kích nổ liều phóng nguội 9Kh180.Nhờ sức ép này ; đạn đạt sơ tốc nhỏ nhất là 64m/s.Ở khoảng cách từ 10-15m sau khi rời ống phóng ; Khi đạn cách miệng ống phóng từ 10 tới 15m thì mới kích hoạt liều phóng-hành trình thuốc phóng rắn 2 chế độ đốt 9Kh179..Khi tên lửa thoát được ống phóng ; bức xạ hồng ngoại do đèn của tên lửa phát ra được thu lại bởi mắt đọc của thiết bị định vị của bộ điều khiển ; tín hiệu này được chuyển đổi sang tín hiệu điện và được chuyển sang thiết bị điều khiển (máy sinh lệnh). Máy sinh lệnh tự động tạo tín hiệu điện điều khiển với và góc tầm ; góc hướng (курсу и тангажу) tỉ lệ thuận với độ lệch tuyến tính của đạn so với đường ngắm (пропорциональные величине линейного отклонения снаряда от линии визирования) . Ngoài chế độ điều khiển bán tự động ; còn có chế độ hiệu chỉnh đường đạn thủ công ; nhằm tăng xác suất trúng đích của đạn trong điều kiện nhiễu quang học (оптических помех) làm bộ điều khiển mất dấu đạn .Sự phát hiện của tín hiệu nhiễu được thực hiện bởi 1 thiết bị chỉ thị đặc biệt. Đầu nổ của đạn 9M113 được mở khóa an toàn khi cách ống phóng khoảng 75m. Đây cũng là tầm sát thương tối thiểu của đạn 9M113.

Tổ hợp Konkurs cũng có 1 phiên bản mang vác ; gồm thiết bị phóng 9P135 ; cùng với đạn tên lửa 9M113 lấy từ xe chiên đấu 9P148; có thể sử dụng 1 cách độc lập.Tổ hợp mang vác này và tổ hợp trên xe dùng cùng 1 loại thiết bị ngắm bắn và điều khiển. Hơn nữa ; nó còn đảm bảo tính tương thích với tên lửa 9M111 của tổ hợp Fagot.Tiêu đề: Bối cảnh ra đời của tổ hợp Konkurs
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Tám, 2010, 04:21:43 PM

Vào khoảng giữa những năm 60 ; đã xuất hiện nhu cầu thiết kế 1 tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành mới thay thế cho Shmel (Шмель) và Falanga (Фаланга).Vào năm 1966 ; bộ công nghiệp quốc phòng Liên Xô công bố gói thầu phát triển tên lửa chống tăng có điều khiển thế hệ thứ 2 dẫn bắn bán tự động.Nó sẽ được trang bị cho các đơn vị cấp trung và sư đoàn; đồng thời có khả năng tương thích với các loại tên lửa chống tăng mang vác cấp tiểu đoàn

Không như phòng thiết kế-chế tạo máy Kolomna ; những người thiết kế tổ hợp Sturm ; những người thiết kế phòng 14 (Tula) đã tiếp cận rất cẩn thận với những phân tích các đặc điểm thực tế được cung cấp bởi các người lính .Từ đó họ quyết định loại tên lửa mới này sẽ được phát triển từ tên lửa 9M111 của tổ hợp Fagot; sẽ có các thay đổi phù hợp để đạt yêu cầu tác chiến – kỹ thuật ; nó được bắt đầu phát triển từ năm 1970 và có định danh Konkurs.Đầu tiên; họ loại bỏ việc thiết kế 1 tên lửa có tốc độ vượt âm.Nhờ vậy ; họ tạo ra 1 tên lửa có trọng lượng xấp xỉ 1 nửa so với Sturm ; giảm “khoảng chết” (tầm bắn ngắn nhất) của tên lửa ; cũng như hạ giá thành sản xuất bằng việc dùng dây dẫn truyền lệnh thay cho sóng radio ; điều này với tên lửa của Sturm không thể làm được.Như vậy so sánh với việc chế tạo 1 tên lửa cận âm cho thấy ; ta có thể tăng gấp đôi cơ số đạn ; và có thể sử dụng tên lửa với 1 thiết bị phóng mang vác ; điều này làm nó có khả năng phối hợp rất cao với tổ hợp Fagot


Tiêu đề: 1 vài hình ảnh ; bản vẽ cấu tạo trong của tổ hợp Konkurs
Gửi bởi: tientt82 trong 28 Tháng Tám, 2010, 04:33:55 PM
1 vài hình ảnh ; bản vẽ cấu tạo trong của tổ hợp Konkurs

(http://c.upanh.com/upload/12/424/OOP0.16655301.9M113_DauDan.jpg)

Đầu đạn 9N131
1- Trạm truyền nổ phụ (thuốc mồi nổ)       2-Chóp gió      3-bộ khuyếch đại    4- Trạm truyền nổ chính      5- Ống lót (стакан)   6-Phễu đạn    7-đai thắt      8-Đai chuyển tiếp   9-Ốc vít   10-ngòi  nổ chạm(предохранительно- детонпрующий механизм)   11- ốc vít siết (поджимная гайка)    12-đáy chuyển tiếp (перходное дно)    13-Đệm lót   14-Thân đầu đạn   a-Lỗ xuyên( ушко)(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/424/KUX0.16655299.9M113_MatCatNgoiNo.jpg)

Ảnh :mặt cắt ngòi chạm nổ 9E234M  (предохранительно Детонирующий Механизм 9Э234М)(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/424/MPD0.16655293.9M113_MatCatKhoangTB.jpg)
Ảnh : Mặt cắt khoang thiết bị


(http://c.upanh.com/upload/12/424/SDZ0.16655290.9M113_MatCatDongCO.jpg)Ảnh:Mặt cắt động cơ tăng tốc-hành trình (разгонно-маршевой двигательная установка)(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/423/NSG0.16655284.9M113_MatCatOngPhong.jpg)

Ảnh : ống phóng tên lửa 9M113
1-Vành đầu ống    2-thanh nẹp   3- Vòng kẹp (Хомут)   4-Ống(труба)      5-Vòng kẹp giữa (средний Хомут)   6- Vòng kẹp sau (задний Хомут)   7-Ốc vít (Гайка)   8-Khối nguồn (блок питания) –Ắcqui    T-307B      9-chỗ (hố) kết nối (розетка разъема )   10-Nắp trước (крышка передняя )    11;12;15-má ép ??? (колодки)   13-Công tắc (выключатель)   14-Phần niêm kín đầu vào (герметический ввод)   a- dòng khí (прилив) ???(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/423/CPH0.16655273.9M113_CuonDay.jpg)

Ảnh :cuộn dây (nhìn từ bên ngoài)
1-Nắp bịt (обтюратор)       2-Phần thân (кожух)   3-Phần khung (каркас)   4-Ốc vít (винт)      5-Cuống dây (колодка)   6-Phần gờ nhô lên (выступ)   (http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/424/KUX0.16655295.9M113_MatCatKhoiLai.jpg)

Ảnh :Bên trong khối điều khiển
1-khe cắm tích hợp và điều khiển  (бортовой коитрольный разъем)   2-dây bện (жгут)   3-Phần ứng (trong cảm ứng từ)- якорь    4-Bộ khung (рамка)    5-Lò xo (пружина)    6-bộ hãm (стопор)   7-Cánh lái (руль)   8-Nam châm điện (электромагнит)      9-Cuống dây ??? (колодка)   10-Ống bọc (стакан)    11-Má kẹp (скоба)    12-thanh chốt (цапфа)   13- giá đỡ (кронштейн)
14-Chụp che (колпак)   15-Tiếp điểm ??? (контакт)


(http://123.30.54.37/c.upanh.com/upload/12/423/OOP0.16655287.9M113_MatCatDenHN.jpg)

Ảnh :mặt cắt đèn pha phát bức xạ hồng ngoại

Bảng thông số kỹ thuật
(http://c.upanh.com/upload/12/425/AMP0.16656402.9M113_ThongSo.gif)Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: raucaixanh trong 28 Tháng Tám, 2010, 06:05:13 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM "BÃO TUYẾT/ ВЬЮГА"Tổ hợp tên lửa chống ngầm RPK-2 "Bão tuyết/Вюга" được phát triển bởi quyết định của Hội Đồng Bộ Trưởng LX ngày 13/10/1960. Đây là tổ hợp tên lửa chống ngầm đầu tiên do LX sản xuất thuộc chủng loại tên lửa : " Tầu ngầm-Không trung-Tầu ngầm". Đi tiên phong trong vấn đề phát triển tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга" là phòng thiết kế số 9 (Uralmash/Уралмаш). Ngày 20/7/1964 đề án "Bão tuyết/Вюга" được chuyển cho phòng thiết kế số 8 đảm nhiệm, đứng đầu là Л. В. Люльев.
Tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга" sử dụng tên lửa 81R, được NATO đặt tên là :
SS-N-15 Starfish

Ngoài nhiệm vụ chống ngầm , tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга" còn có khả năng phá hủy tầu nổi. Tên lửa 81R được phóng đi từ máy phóng thủy lôi trên tầu ngầm.  Tên lửa 81R được phóng ra khỏi máy phóng thủy lôi bằng không khí nén, động cơ tên lửa cung cấp lực đẩy tối đa cho tên lửa thoát khỏi lực cản và áp suất nước bay vào không trung rồi bổ nhào xuống mục tiêu (Tầu ngầm). Động cơ của tên lửa là động cơ hành trình sử dụng nhiên liệu rắn.
 Ban đầu tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга"  được thiết kế 2 phiên bản tên lửa calip 533mm và 650mm. Để có thể phóng tên lửa 81R từ máy phóng thủy lôi trên tầu ngầm, tên lửa 533mm có chiều dài 8,2m tương tự tên lửa chống ngầm của Mỹ " Sabrot". Tên lửa có calip 650mm có chiều dài 11,3m. Đầu đạn tên lửa chính là thủy lôi có cánh quạt tự điều khiển có kích cỡ nhỏ. Đầu đạn được trang bị vật liệu nổ thông thường có tầm bắn 8-10km.
 Việc thử nhệm tên lửa có calip 650mm được tiến hành tại nhà máy 444, sau đó vận chuyển toàn bộ trang thiết bị đến giá thử trên phương tiện chuyển động dưới nước PSD-4 được thiết kế để thử tên lửa đạn đạo D-4. Giá thử được mang mã hiệu mới "V-1/В-1".
 Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 1962 tại bãi thử ở mũi Fiolent (Gần bán đảo Krym/ Крым thuộc Ukraina ngày nay), giá thử V-1 đã phóng 4 quả tên lửa calip 650mm.
 Việc thử nghiệm 2 phiên bản tên lửa trong tổ hợp tên lửa chống ngầm "Bão tuyết/Вюга" sau đó được tiến hành trên tầu ngầm S-65 đề án 613 sau chuyển thành đề án 613RV. Tầu được trang bị 2 máy phóng thủy lôi 533mm và 650mm. Để phóng tên lửa calip 650mm người ta bố trí 2 máy phóng ở khu vực đầu mũi tầu, gia cố chắc chắn, cửa ống phóng với lắp đậy ngăn nước ngấm vào.
Từ 2/1965 đến tháng 5/1967 tầu ngầm S-65 thực hiện 21 lần phóng tên lửa 533mm.(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/81P.jpg[/imgTên lửa 81R.[IMG]http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/052048051050051052051.jpg)
Còn tiếp.
       Bác cho em hỏi ngu tí , vậy trong trường hợp nào tàu ngầm dùng tổ tên lửa chống ngầm và khi nào dùng ngư lôi ?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 28 Tháng Tám, 2010, 07:14:27 PM
Bác cho em hỏi ngu tí , vậy trong trường hợp nào tàu ngầm dùng tổ tên lửa chống ngầm và khi nào dùng ngư lôi ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn raucaixanh! Trên tầu ngầm thường được trang bị máy phóng thủy lôi 533mm. Máy phóng thủy lôi có thể dùng để phóng thủy lôi cũng có thể được sử dụng phóng các loại tên lửa- Thủy lôi. Tên lửa thủy lôi thường có hành trình : Dưới nước-Không trung-Dưới nước (Nếu tên lửa được phóng đi từ tầu ngầm). Tầm phóng tên lư-Ngư lôi từ 10-50km. Thủy lôi chỉ có hành trình ở dưới nước và có tầm phóng tối đa 10km.
Tùy từng trường hợp người chỉ huy trên tầu ngầm sẽ quyết định sử dụng loại vũ khí nào. Trường hợp cận chiến hoặc cần tiêu diệt tầu nổi ở cự li gần, ngư lôi sẽ được chọn, còn nếu ngầm đối ngầm ở cự li xa (trên 10km đến 50km) thì tên lửa-Ngư lôi sẽ được chọn.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: hoangpilot trong 29 Tháng Tám, 2010, 03:17:08 PM
Máy bay Tu-142 , Il-38 , Ka-28,29,27 có thể trang bị loại tên lửa chống ngầm như tàu ngầm và tàu nổi không vậy bác longtrec


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 29 Tháng Tám, 2010, 05:47:35 PM
Máy bay Tu-142 , Il-38 , Ka-28,29,27 có thể trang bị loại tên lửa chống ngầm như tàu ngầm và tàu nổi không vậy bác longtrec

Tên lửa chống ngầm thường là chủng Tên lửa-Thủy lôi có kích cỡ 533mm và 650mm được thiết kế trang bị trên tầu ngầm hoặc tầu nổi. Tên lửa -Thủy lôi chống ngầm được phóng đi từ container trên tầu nổi hoặc máy phóng thủy lôi trên trầu ngầm. tên lửa-Thủy lôi chống ngầm thường có trọng lượng lớn Vd: Tên lửa 82R sử dụng trong tổ hợp "Cơn lốc" có trọng lượng 1800kg, còn  tên lửa 85Ru sử dụng trong tổ hợp "Раструб-Б" có trọng lượng 4000kg.

 
Trục thăng KA-27/28/31 là trục thăng chống ngầm ngoài ra đa cảnh báo sớm có thể được trang bị thủy lôi, bom chìm nhưng trọng lượng không quá 800kg. Còn trục thăng KA-29 là trục thăng vận tải đổ quân (Lính thủy đánh bộ) không phải trục thăng săn ngầm.

Tu-142 là máy bay săn ngầm có khả năng mang 4400kg(trung bình) và 8845kg(Tối đa).Trên Tu-142 được trang bị thủy lôi AT-2/3 , ngư lôi và có thể là tên lửa chống hạm KH-35.

IL-38 được mệnh danh là "Rắn biển" là máy bay săn ngầm hạng nặng có 4 động cơ phản lực cánh quạt.
 Vũ khí trang bị  :
• Thủy lôi АТ-1 hoặc АТ-2.
• 10 bom chìm PLAB-250/ ПЛАБ-250;
• 8 Mìn (Ngư lôi) AMD-2/ АМД-2;

Hoangpilot! Tên lửa chống ngầm thường có kích cỡ và trọng lượng lớn nên không trang bị trên các loại máy bay mà bạn nêu trên.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 30 Tháng Tám, 2010, 03:31:11 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM "THÁC NƯỚC/Водопад" VÀ  "GIÓ/Ветер".Tháng 12/1969 sau khi có quyết định của Hội Đồng Bộ Trưởng LX tổ hợp tên lửa chống ngầm « Thác nước/Водопад»  và  « Gió/Ветер» được phát triển.
 
Tổ hợp tên lửa chống ngầm « Thác nước/Водопад» sử dụng tên lửa 86R nhiên liệu rắn, được phóng từ máy phóng hủy lôi 533mm.
 Tổ hợp tên lửa « Thác nước/Водопад» sử dụng 2 loại đầu đạn (Thủy lôi) kích thước nhỏ 400mm UMGT-1 và đầu đạn hạt nhân. Tên lửa được phóng ra từ tầu ngầm khi thoát khỏi nước vào không trung bằng góc độ được hiệu chỉnh bởi hệ thống quán tính trên tên lửa. Ở vị trí  được tính toán trước trong quỹ đạo , phần ngư lôi hoặc đầu đạn nguyên tử sẽ tách dời với phần tên lửa (dơi xuống mặt nước) . Thủy lôi hoặc đầu đạn hạt nhân sẽ lao xuống nước ở vị trí mục tiêu ( Tầu ngầm). Nó sẽ tìm kiếm mục tiêu (Tầu ngầm) bằng đầu dẫn đường thu âm thanh, ngư lôi UMGT-1 là loại ngư lôi điện. Ngư lôi UMGT-1 có tốc độ 41 hải lý/h , phạm vi hoạt động 8km ở độ sâu tối đa 500m. Hệ thống dẫn đường âm thanh chủ động-Bán chủ động. Ngư lôi có bán kính phản ứng lại với kênh chủ động là 1500m. Nguồn năng lượng trên ngư lôi là pin bac-Magie kích hoạt bằng nước biển...

 Việc thử nhiệm ngư lôi UMGT-1 được tiến hành trên tầu ngầm đề án 690.

Tầm bắn tối đa của tổ hợp tên lửa chống ngầm « Thác nước/Водопад» là 37km, phiên bản cải tiến có tầm bắn đến 50km (RPK-6M).

Tổ hợp tên lửa chống ngầm « Gió/Ветер»  sử dụng tên lửa 88R nhiên liệu rắn, được phóng từ máy phóng thủy lôi trên tầu ngầm Calip 650mm, chiều dài tên lửa 11m. Tên lửa trong tổ hợp « Gió/Ветер» có 2 loại đầu đạn , như đầu đạn ( Ngư lôi) UMGT-1 trong tổ hợp « Thác nước/Водопад» và đầu đạn hạt nhân. Tổ hợp tên lửa « Gió/Ветер» có công suất mạnh hơn tổ hợp « Thác nước/Водопад» nên tầm phóng và độ sâu có thể thực hiện phóng tên lửa tăng hơn 2-3 lần.
 Đi đầu trong việc phát triển tổ hợp « Thác nước/Водопад» và « Gió/Ветер» là phòng thiết kế "Novator" Minaviaproma (Trước đây là phòng thiết kế số 9), trưởng phòng, nhà thiết kế Л. В. Люльев.
 Thủy lôi UMGT-1 được viện khoa học-sản xuất thống nhất "Uran" nghiên cứu chế tạo. Phần tên lửa được phát triển tại viên nghiêm cứu 25, trưởng phòng А. С. Абрамов.

Việc thử nhiệm 2 tổ hợp « Thác nước/Водопад» và « Gió/Ветер»  ban đầu được tiến hành tại nhà máy 444, sau đó chuyển toàn bộ xuống tầu ngầm S-11 và S-49,  đề án 633RV . Phần khóa nòng trên máy phóng thủy lôi 650mm được đặt trong 1 hộp kín rất chắc chắn, thiết bị AERVD-100 được thiết kế với nhiệm vụ nhập dữ liệu cho tên lửa.
 
Tổ hợp tên lửa chống ngầm « Thác nước/Водопад» được tiếp nhận trang bị cho Hải quân năm 1981 dưới mã số : RPK-6.
Tổ hợp tên lửa chống ngầm « Gió/Ветер» được tiếp nhận trang bị năm 1984 dưới mã số : RPK-7.

Phương Tây gọi tổ hợp tên lửa chống ngầm « Thác nước/Водопад» là
:
 SS-N-16 Stallion, trong đó phân biệt:
 SS-N-16A ( Đầu đạn-Ngư lôi).
 SS-N-16V (Đầu đạn hạt nhân).

Người Nga còn gọi tổ hợp tên lửa chống ngầm « Gió/Ветер» là:

RU-100 (Đầu đạn-Ngư lôi 400mm).
RU-100 Vodopod (Đầu đạn hạt nhân ), tầm bắn 100km.


Mời các bạn xem Clip vụ thử tên lửa chống ngầm « Thác nước/Водопад» . Đây là cuộc thử nghiệm RPK-6M ( Phiên bản cải tiến) từ giá phóng mô phỏng.
http://azlok.livejournal.com/121063.htmlBài được dịch tổng hợp từ các nguồn:
http://warfare.ru/rus/?lang=rus&linkid=2111&catid=312

http://fvuv.com/archives/215


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 31 Tháng Tám, 2010, 08:42:38 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA-NGƯ LÔI CHỐNG NGẦM " TRẬN GIÓ GIẬT/ШКВАЛ " VA-111/ВА-111Tôi muốn nói với các bạn về 1 thiết kế độc đáo có 1 không 2 của các nhà khoa học Xô Viết, không lâu trước đây gây rất nhiều ồn ào do các hoạt động tình báo liên quan. Đúng là cuối cùng thông tin đã đến tai công chúng-Tên lửa ngư lôi " Trận gió giật/Шквал" VA-111/BA-111. Edmund Pop  đã "Giải mã" cho chúng ta về 1 loại Super Ngư  lôi " Trận gió giật/Шквал" , ông đã bị kết án 20 năm tù giam , sau đó ông được TT Putin ân xá. Sự kiện siêu Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал" nhận được sự quan tâm đặc biệt trên toàn thế giới......

Điều lạ lùng là công việc nghiên cứu phát triển siêu Ngư lôi kéo dài tới 40 năm  tại Trung tâm nghiêm cứu mang tên giáo sư "Zhukov" (ЦАГИ- Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского). Siêu đề án này nằm dưới sự lãnh đạo của  viện sĩ Л.И. Седова. Dự án đã trở thành 1 nguyên tắc vũ khí mới-Tên lửa di chuyển trong nước tạo ra 1 túi khí bao quanh. Sự thực là tên lửa-Ngư lôi khi chuyển động trong nước được bao bọc bởi 1 túi khí (кавитации).

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/11-14.jpg)


 Năm 1960 hướng đi của Chính phủ nhằm bảo vệ Tổ quốc Xô Viết vĩ đại bằng việc phát triển đa dạng tất cả các vũ khí nhưng chủ lực là vũ khí tên lửa.
Việc phóng thử nghiệm tên lửa-Ngư lôi bắt đầu năm 1964 tại hồ ISSYK-KUL. Tháng 5/1966 mô hình tên lửa-Ngư lôi đã được đưa lên tầu ngầm Diezel S-65 và tiến hành phóng thử nghiệm tại khu vực Pheodosia (gần bán đảo Crym-Ukraina). Mẫu thử nghiệm tên lửa-Ngư  lôi có mã hiệu M-4. Do mẫu  thiết kế M-4 tồn tại 1 số nhược điểm nên chương trình bị đình trệ trong năm 1972. Nhưng ngay sau đó mô hình M-5 đã khắc phục được hầu hết các nhược điểm của M-4 và tỏ dõ nhiều tính năng vượt trội. Ngày 29/11/1977 quyết định của Hội Đồng Bộ Trưởng LX đưa tổ hợp chống ngầm " Trận gió giật/Шквал"   với Ngư lôi M-5 vào trang bị cho Hải Quân LX, tổ hợp nhận được mã số VA-111.

Việc tạo ra tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал" không chỉ là vấn đề tìm ra lý thuyết có một không hai, về giải pháp thiết kế cho tên lửa-Ngư lôi chuyển động trong túi khí bao quanh. Mà còn là việc tạo ra động cơ tên lửa hiệu xuất cao sử dụng năng lượng an toàn. Thành quả được tạo ra bởi nhóm viện sĩ nghiêm cứu chuyên sâu dưới sự lãnh đạo của các viện sĩ Николай Силин, Евгений ШахиджановВладимир Ивашков.
Trọng lượng hỗn hợp của tên lửa-Ngư lôi đã không hề dễ dàng  chuyển động trong nước với tốc độ từ trước tới nay trên thế giới chưa từng có 200 hải lý/h. Hơn thế nữa tên lửa-Ngư lôi phải tải thủy động lực (гидродинамические нагрузки ) phát sinh trên thân vỏ. Những thiết bị này lần lượt được gọi bằng các tên : " Tải rung trên bộ phận thiết kế thân vỏ/вибрационные нагрузки на элементы конструкции корпуса " và " Thiết bị điều khiển/аппаратурa управления". Giám đốc thiết kế Е.Д. Ракова đã nghiêm cứu các yếu tố , phương pháp trên đề án thiết kế kết hợp với tính toán các yếu tố thực tế.
Cuối cùng thì kết quả nghiêm cứu dựa trên các cơ sở khoa học cho phép tạo ra 1 loại tên lửa-Ngư lôi chuyển động trong nước được bao bởi túi khí. Chương trình phát triển tổ hợp chống ngầm " Trận gió giật/Шквал" nhận được sự hậu thuẫn của những người uy tín trong Hải quân LX và giới Khoa học  :  Đô đốc-Tư lệnh Hải quân Liên Xô С.Г. Горшков,  viện sĩ А.П. Александров,  viện sĩ В.Н. Трапезников và phó đô đốc  Б.Д. Костыгов.

Những tầu ngầm đầu tiên được trang bị tổ hợp chống ngầm " Trận gió giật/Шквал" là: 945 Barrakuda/Барракуда,  671RTM Shouka/671РТМ Шука, 885Yashen/ 885 Ясень.

Đến năm 2005  trên thế giới vẫn không có loại tương tự tổ hợp tên lửa-Ngư lôi chống ngầm " Trận gió giật/Шквал", thậm trí ngay cả những mẫu chỉ cần có tốc độ gần bằng thôi cũng không có. Giữa năm 2005 theo yêu cầu của Chính phủ Đức, Nga đã  giúp sản xuất 1 loại tên lửa-Ngư lôi  " Baracuda" tương tự như " Trận gió giật/Шквал" với nguyên lý chuyển động trong nước được bao bởi túi khí nhưng có Avtopilot.
 " Trận gió giật/Шквал" đã kết nối rất nhiều sự kiện Chính trị, sau đó là thảm họa tầu ngầm nguyên tử Kurs mà cả thế giới đều hướng chú ý theo dõi.
 Tổ hợp tên lửa-Ngư lôi chống ngầm " Trận gió giật/Шквал" một lần nữa lại lôi kéo sự chú ý của thế giới . Đó là cuộc tập trận của Hải quân Nga-Ấn trên biển Baren, binh sĩ Nga đã phô diễn " Trận gió giật/Шквал".
 Lần thứ 3 công trình khoa học có 1 không hai của các nhà Bác học Xô Viết lại được nhắc tới đó là cuộc thử nghiệm tên lửa-Ngư lôi của Iran rất giống với " Trận gió giật/Шквал".

" Trận gió giật-E/Шквал -Э" là phiên bản xuất khẩu với đầu đạn nổ mảnh, thuốc nổ TNT.
Phiên bản nâng cấp của " Trận gió giật/Шквал" là " Trận gió giật-15/Шквал-15" và " Trận gió giật-15B/Шквал-15Б".

Thông số kỹ thuật:

-Trọng lượng : 2700kg.
-Đường kính : 533,4mm.
-Dài : 8200mm.
-Tầm bắn : 7-12km (có tài liệu nói tầm bắn tối đa 10km).
-Tốc độ : 90-100m/s.
-Góc ngoặt sau loạt phóng:  ± 20o.
-Độ sâu hành trình : 6m.
-Loại đầu đạn : Nổ phá ( Thuốc nổ TNT)
-Trọng lượng chất nổ : 210kg.
-Loại đầu đạn hạt nhân: Đương lượng nổ 15-18KT (Mẫu sản xuất 1978).
-Chủng lọai tầu được trang bị : tầu nổi, tầu ngầm.
- Độ sâu trong nước có thể phóng : 30m.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/22-6.jpg)(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/5267e93c395b.jpg).


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/14649_1234965418_full.jpg)

Tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал".
Bài dịch tổng hợp từ rất nhiều nguồn, nhưng từ  2 nguồn chủ yếu là :

http://livearmy.ru/community/weapons/chkval-3.html
http://www.warlib.ru/index.php?id=000104Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: hoangpilot trong 31 Tháng Tám, 2010, 09:17:26 PM
Nhân tiện em muốn hỏi bác long trec là " Tại sao dù biết Trung Quốc là nước chuyên gia đi copy vũ khí Nga mà vẫn bán cho họ loại này và còn cho phép Trung Quốc sản xuất loại vũ khi tối tân này, loại ngư lôi Barracuda của Đức có vượt trội hơn bản nội địa cho hải quân Nga không"


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 31 Tháng Tám, 2010, 09:28:27 PM
Nhân tiện em muốn hỏi bác long trec là " Tại sao dù biết Trung Quốc là nước chuyên gia đi copy vũ khí Nga mà vẫn bán cho họ loại này và còn cho phép Trung Quốc sản xuất loại vũ khi tối tân này, loại ngư lôi Barracuda của Đức có vượt trội hơn bản nội địa cho hải quân Nga không"

Có nhiều thông tin lý thú xung quanh tên lửa " Trận gió giật/Шквал" này lắm. Việc Sx thành công tên lửa-Ngư lôi chuyển động trong túi khí trong nước với tốc độ 200 hải lý /h mở ra nhiều đề án chế tạo tên lửa chống ngầm cấp Quốc gia, nhiều đề án trong vòng bí mật.

P/m Hoangpilot câu hỏi của bạn , Ta cùng nhau làm rõ ở những bài sau, tôi chỉ định đưa qua " Trận gió giật/Шквал" nhưng bạn hỏi vậy có khi tôi lại phải dịch tiếp, tôi ít thời gian quá, cứ bị đồng nghiệp đùa là bị  " Hội chứng vũ khí " bỏ bê Cv ;D .


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 01 Tháng Chín, 2010, 06:01:34 PM
Tiếp theo : " TỔ HỢP TÊN LỬA-NGƯ LÔI CHỐNG NGẦM " TRẬN GIÓ GIẬT/ШКВАЛ " VA-111/ВА-111".
Tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал" sử dụng động cơ phản lực ngầm làm việc trên phản ứng thủy lực nhiên liệu rắn , cung cấp 1 lực đẩy  vô cùng lớn. tên lửa chuyển động trong 1 túi khí bao quanh ( Như bong bóng không khí) có tác dụng làm giảm lực cản của nước.
 
 Ban đầu tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал" được trang bị 1 đầu đạn hạt nhân  đương lượng nổ 15KT, sau này mới là đầu đạn với vật liệu nổ thông thường.
 Năm 1992 phiên bản xuất khẩu của tên lửa-Ngư lôi là: " Trận gió giật-E/Шквал-Э". Đây là phiên bản với tên lửa-Ngư lôi chỉ có khả năng tiêu diệt các mục tiêu là tầu nổi với đầu đạn chứa vật liệu nổ thông thường (TNT), trọng lượng đầu đạn 210kg.

Tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал" đã được đưa ra chưng bày tại triển lãm vũ khí Abu-Dabi.

Phiên bản cải tiến là : " Trận gió giật-15/Шквал-15" và  " Trận gió giật-15B/Шквал-15Б" .

 Đây là 2 phiên bản cải tiến mới nhất, mọi thông tin về nó gần như không được tiết lộ . Chẳng những chỉ chúng ta muốn biết để tỏ lòng thám phục công trình khoa học QS của các nhà Bác học Xô Viết , nhưng nhiều cơ quan tình báo Qs nước ngoài cũng rất nóng lòng muốn biết.
 Được biết phiên bản tên lửa-Ngư lôi cải tiến có tầm bắn gần 50km, mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn nổ thông thường với lượng thuốc nổ 350kg. Phiên bản cải tiến có đầu dẫn đường chủ động và bán chủ động , có tốc độ cận âm trong nước, cũng với nguyên lý chuyển động trong nước được bao bởi 1 túi khí.

Tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал" trong nhiều thập kỷ kể từ khi được trang bị cho Hải quân Xô Viết (29/11/1977) được giữ trong vòng tuyệt mật. Mãi tới Scandal gián điệp năm 2000 giữa Nga-Mỹ thì cả thế giới mới biết tới " Trận gió giật/Шквал". Công dân Mỹ Edmund Pop năm 1969 ra nhập Hải quân Mỹ, sau 25 năm phục vụ ông nghỉ hưu với quân hàm đại úy. Sau đó ông trở thành cố vấn bộ phận khoa học của trường An ninh thuộc bộ Hải Quân Mỹ. Năm 2000 ông bị bắt tại Tp: Niznovgrog vì cố gắng lấy cắp công nghệ sản xuất tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал". Cùng năm ông bị xét xử tại Moscow và bị kết án 20 năm tù, sau này TT Putin đã ân xá cho ông.
 Một vài năm trước trong 1 Scandal tình báo , gián điệp Anh dưới vỏ bọc Ngoại giao đã bị cơ quan An ninh LBN ( ФСБ) bắt vì tội cố tình thu thập thông tin về công nghệ sản xuất " Trận gió giật/Шквал". Họ bị trục xuất ngay sau đó , sự kiện này đã gây sóng gió Ngoại giao Nga-Anh một thời gian dài. Cũng thời gian này cơ quan An ninh LBN đã trục xuất 1 số nhà ngoại giao Canada tại
Kipgizya/ Киргизии, nơi đặt một nhà máy sản xuất " Trận gió giật/Шквал". Những người Canada đã cố tình sâm nhập hòng mua công nghệ sản xuất " Trận gió giật/Шквал" nhưng bất thành. Những Scandal gián điệp có lẽ còn nhiều nhưng vì 1 lý do nào đó mà nó không đến tai công chúng.
Tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал" đã có mặt tại TQ , được biết những người TQ đã mua tại  Казахстана/Kazakhstan 40 đơn vị vũ khí dưới nước (?). Tại sao TQ lại có thể mua được 1 lượng lớn " Trận gió giật/Шквал" đến như vậy? Mà sao họ có thể mua được đến "40 đơn vị vũ khí dưới nước" tại Kazakhstan ? Còn tại đâu khác không? Câu hỏi được hướng tới Ukraina nơi có Viện Nghiêm Cứu chuyên giải quyết các vấn đề vật lý cho " Trận gió giật/Шквал" trước đây.
 Mới năm trước đây Iran đã tiến hành thử loại tên lửa-Ngư lôi với tính năng hoạt động như " Trận gió giật/Шквал", do đâu họ có công nghệ sản xuất? Giới chuyên gia QS Mỹ nghi ngờ Nga bán công nghệ sx cho Iran.

Vậy thì những nước nào trên thế giới hiện có " Trận gió giật/Шквал" ?

Năm 1988 Đức đã có kế hoặch phát triển 1 lọai tên lửa-Ngư lôi chống ngầm siêu tốc,nhưng do sự kiện bức tường Berlin sụp đổ chương trình đã bị giám đoạn.

 Năm 2005, Nga đã giúp phía Đức giải quyết 1 số vấn đề công nghệ liên quan tới sản xuất tên lửa-Ngư lôi , có nguyên lý chuyển động trong nước được bao bởi 1 túi khí.
Siêu tên lửa-Ngư lôi "Barracuda" tên đầy đủ tiếng Đức là :"superkavitierender Unterwasserlaufkörper" do Cty " Diehl BGT Defence " phát triển với nhiệm vụ đánh bại các mục tiêu là tầu nổi và tầu ngầm. Nguyên lý hoạt động của "Barracuda" không có gì khác với " Trận gió giật/Шквал" . Chỉ duy nhất có 1 điều khác biệt giữa " Trận gió giật/Шквал"  và "Barracuda"  là "Barracuda" có đầu điều khiển (Tự động lái). Siêu tên lửa-Ngư lôi "Barracuda" có tốc độ 400km/h, nhưng tốc độ phụ thuộc vào tỉ trọng nước ( Hành trình của "Barracuda"  không sâu như " Trận gió giật/Шквал" sâu 6m).

Cấu trúc Tên lửa-Thủy lôi gồm các phần sau:

-Động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.
-Dụng cụ đo lường quán tính.
-Tự động lái.
-Mũi tên lửa được bịt kim loại hình nón.
Dụng cụ đo quán tính và thiết bị lái được bố trí để ổn định quỹ đạo cho tên lửa-Ngư lôi " "Barracuda". Hiện nay Đức có khoảng 10 mẫu tên lửa-Ngư lôi loại này , chúng đã được thử nhiệm thành công  và được trang bị trên tầu nổi cùng tầu ngầm.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/superkavitacionnaya-torpeda.jpg)

Tên lửa-Ngư lôi "Barracuda".

Nước Mỹ với chương trình 10 năm để phát triển 1 lọai tên lửa-Ngư lôi có tốc độ hơn 200 hải lý/h với nhiệm vụ đánh bại các lọai tên lửa-Ngư lôi chủng " Trận gió giật/Шквал" để bảo vệ các con tầu của mình. Người Mỹ đã tạo ra 1 lọai Ngư lôi ATT làm việc với đầu dẫn đường, chuyển động trong nước được bao trong túi khí (Nguyên lý giống " Trận gió giật/Шквал"). Ngư lôi dùng khí động lực (sử dụng vòi phun) và thủy động lực để bật bộ phận lái ở giữa thân . Ngư lôi ATT sử dụng nhiên liệu rắn , nhưng tốc độ còn thua xa " Trận gió giật-15B/Шквал-15Б" (Phiên bản cải tiến).

Ngoài Đức, Mỹ thì TQ và Iran cũng được coi là đã có " Trận gió giật/Шквал".
Bài dịch được tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đó  chủ yếu sử dụng thông tin của 1 số nguồn sau:

http://www.rusarmy.com/forum/topic3572.html

http://world-weapons.ru/torpedy/superkavitacionnaya-torpeda-barrakuda.html

http://ktrv.ru/press/46/199/658/529/?PHPSESSID=ee2c18a98087eaaf1de4d7099033526f


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 01 Tháng Chín, 2010, 07:54:51 PM
Ракета-торпеда "Шквал" (ВА-111) cứ thống nhất gọi là đạn tên lửa-ngư lôi anh Long ạ! Bản chất của Shkval là loại ngư lôi dùng động cơ tên lửa có hơi khác về nguyên lí một chút với các loại ngư lôi hỗ trợ phóng đường đạn bằng động cơ tên lửa như loại 91RE1.

Sơ đồ đạn tên lửa-ngư lôi Shkval VA-111 (nguồn: news.students.ru):
(http://news.students.ru/uploads/img/42/1244491842_14649_1234965418_full.jpg) 


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 01 Tháng Chín, 2010, 08:26:40 PM
Ракета-торпеда "Шквал" (ВА-111) cứ thống nhất gọi là đạn tên lửa-ngư lôi anh Long ạ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ok! Nhất trí với Huyphongssy@ Anh đã sửa những chỗ không thống nhất rồi  ;D

P/m Huyphongssy ! Em dịch phần chú thích bằng tiếng Nga trên sơ đồ "Шквал" (ВА-111) cho người đọc dễ hiểu.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 01 Tháng Chín, 2010, 11:10:55 PM
Vâng, để em:

(http://news.students.ru/uploads/img/42/1244491842_14649_1234965418_full.jpg)

Từ trái sang trên xuống theo chiều kim đồng hồ:
Họng xả động cơ hành trình
Họng xả động cơ phóng gia tốc
Buồng đốt (động cơ) thuốc phóng rắn
Động cơ hành trình thuỷ phản lực
Đầu nổ
Bộ lái hướng bằng cách nghiêng đĩa tạo khoang có ống thu nước cho động cơ hành trình thuỷ phản lực
Lỗ phun khí tạo khoang
Máy tạo khí
Cổng nhập tham số điều khiển định trước


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 02 Tháng Chín, 2010, 02:44:50 PM
Mời các bạn xem Clip giới thiệu về tên lửa-Ngư lôi " Trận gió giật/Шквал". Clip sử dụng nhiều hình ảnh tư liệu quay trực tiếp các lần thử, đích thân giám đốc thiết kế " Trận gió giật/Шквал" Евгении Раков giới thiệu.

http://rutube.ru/tracks/1955861.html?v=3a7a92273f84d5738acea48b8ef61d32


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 04 Tháng Chín, 2010, 09:39:27 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM "MEDVEDKA" RPK-9.
Tổ hợp tên lửa chống ngầm " Medvedka"  là tổ hợp có kích cỡ nhỏ sử dụng tên lửa -Ngư lôi 87R. Tổ hợp tên lửa chống ngầm " Medvedka" được phát triển để trang bị trên tầu nổi có lượng choán nước từ 350T trở lên bao gồm cả tầu cánh ngầm.

Tổ hợp tên lửa chống ngầm " Medvedka" RPK-9 được NATO gọi là : SS-N-29

Tổ hợp tên lửa chống ngầm " Medvedka" được phát triển đầu những năm 80 tại Viện kỹ thuật nhiệt -Moscow ( МИТ- Московском институте теплотехники ) đứng đầu là giám đốc thiết kế Мазурова Н. Thử nhiệm tổ hợp tên lửa chống ngầm " Medvedka" được tiến hành trên tầu cánh ngầm đề án 1141 «Александр Кунахович» trên Biển Đen. Ở mũi tầu người ta lắp 2 thiết bị phóng mỗi thiết bị 4 ống phóng. Cuộc thử nhiệm thành công sau đó và nhận được mã hiệu RPK-9.

Thành phần của tổ hợp tên lửa chống ngầm " Medvedka" bao gồm:

-Tên lửa chống ngầm 87R với ngư lôi có đầu dẫn đường MPT-1U.
-Hệ thống phóng.
-Thiết bị nâng.
-Tổ hợp điều khiển bắn.
Tên lửa 87R sử dụng nhiên liệu rắn được nhà máy Voskinsky sản xuất. Tên lửa được trang bị 1 lực đẩy lớn cho phép điều chỉnh trong phạm vi rộng, bảo đảm không có "Điểm chết" khi bắn ở cự li gần.
Ngư lôi tự dẫn đường MPT-1U có đường kính 324mm được Trung tâm nghiêm cứu " Dụng cụ thủy lực " phát triển. Phiên bản xuất khẩu của tổ hợp chống ngầm " Medvedka" sử dụng loại ngư lôi khác (MK-46).
Sau khi được phóng đi ở 1 điểm được tính toán trước trong quỹ đạo , ngư lôi sẽ tách dời với phần tên lửa và phần tên lửa sẽ dơi xuống mặt nước.
Ngư lôi MPT-1U có thể phá hủy mục tiêu ở độ sâu 15-500m.
Thiết bị phóng được chế tạo từ hợp kim nhẹ, các ống phóng được khóa chặt với nhau bởi các đai sắt, số lượng từ 2-4 ống.
 Hệ thống phóng có thể được cố định trên tầu nhỏ hoặc có thể xoay trên tầu lớn, điểm đặc biệt của tổ hợp chống ngầm " Medvedka" là có thể bố trí trên bờ.
Hệ thống phóng được phòng thiết kế-Chế tạo máy "Minsudproma" Moscow  nghiêm cứu chế tạo.
Tổ hợp điều khiển bắn " Granit-Elektron/Гранит-Электрон" điều khiển cho  tổ hợp chống ngầm " Medvedka" có thể phóng từng quả hoặc phóng loạt (Tối đa 4 quả/loạt).
Tổ hợp chống ngầm " Medvedka-2"  là phiên bản cải tiến cho phép phóng tên lửa 87R từ phương thẳng đứng. Tên lửa được phóng ra khỏi ống phóng bằng áp lực khí thuốc nổ  ( (ПАД-пороховой аккумулятор давления ), pha giữa tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.

Thông số kỹ thuật tên lửa-Ngư lôi 87R:

-Tầm bắn tối đa : 20,5km.
-Tầm bắn tối thiểu : 1,6km.
-Trọng lượng : 800kg( Bao gồm cả ngư lôi MPT-1U).
-Dài 5,5m.
-Đường kính : 400mm.
Ngư lôi cỡ nhỏ MPT-1U(E).
-Trọng lượng ngư lôi : 256kg.
-Đường kính : 324mm.
-Dài 3,05m.
Điều khiển bắn : 1 người.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/medvedka_1.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/srs_project-1141_1.jpg)

Project trang bị " Medvedka" đề án 1141.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-63.jpg)

Thiết bị điều khiển bắn cho tổ hợp "Medvedka".

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/77-1.jpg)

Tên lửa-Ngư lôi 87R.

Bài dịch được tổng hợp từ các nguồn :

http://www.titus.kz/?type=zrk&previd=482
http://warfare.ru/rus/?lang=rus&linkid=1736&catid=312
http://www.arms-expo.ru/site.xp/050050053052124049051054054051.html
http://www.navy.su/navyarms/rocket/medvedka/medvedka.htm


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 05 Tháng Chín, 2010, 10:34:03 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM "MEDVEDKA" RPK-9.

Tên lửa được phóng ra khỏi ống phóng bằng áp lực khí thuốc nổ  ( (ПАД-пороховой аккумулятор давления ), pha giữa tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn.


Huyphong xin bổ sung:

ПАД- пороховой аккумулятор давления được gọi là Máy phóng tích áp liều rắn. PAD thường được dùng cho các đạn tên lửa phóng từ hầm phóng và Thùng mang phóng - TPK (ТПК - Транспортно-пусковой контейнер) theo nguyên lí Phóng nguội thẳng đứng (Миномётный старт).


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 07 Tháng Chín, 2010, 02:48:47 PM
TỔ HỢP BOM- RỐC KÉT CHỐNG NGẦM RPK-8 " PHƯƠNG TÂY/ ЗАПАД" .
Tổ hợp bom- rốc két chống ngầm tầm ngắn, 12 nòng với thiết bị phóng bom phản lực RPU-6000/РБУ-6000(реактивная бомбометная установка) được phát triển bởi phòng thiết kế GNPP "Hợp kim"  (Tp. Tula) cuối năm 1980. Tổ hợp chống ngầm " Zapag " RBU-6000 được thiết kế để chống ngầm, chống ngư lôi và tầu biệt kích.
 Tại căn cứ thử nghiệm , trên tầu đánh cá kiểu " Vòi rồng-2/Смерч-2" và " Vòi rồng-3/Смерч-3" người ta lắp 4 tổ hợp chống ngầm " Zapag " với 4 thiết bị phóng bom phản lực RBU-6000 mỗi thiết bị gồm 12 ống phóng. Bom-rốc két đã bắn chúng các mục tiêu giả định là tầu ngầm ở các cự li và độ sâu khác nhau. Bom-rốc két cũng bắn hạ các ngư lôi giả định. Cuộc thử nhiệm tổ hợp bom-rốc két chống ngầm " Zapag " RBU-6000 thành công và được cấp mã hiệu RPK-8 , bom-rốc két sử dụng trong tổ hợp gọi là 90R.
Tổ hợp được tiếp nhận trang bị trong lực lượng Hải Quân Nga ngày 26/11/1991.

Tổ hợp bao gồm các thiết bị:

- Hệ thống điều khiển bắn.
- Thiết bị phóng RBU-6000.
- Băng truyền tải và nạp đạn.
- Bom-Rốc két 90R.

Hệ thống điều khiển bắn bao gồm bảng điều khiển, máy tính và dụng cụ truyền dữ liệu vào bệ phóng.
 Trọng lượng của hệ thống điều khiển bắn nặng 180kg.
Hệ thống điều khiển bắn nhận tín hiệu từ trạm thủy âm trên tầu hoặc từ các nguồn bên ngoài như từ trục thăng cảnh báo sớm hoặc từ các phao thủy âm do trục thăng thả xuống.

Thiết bị phóng bom-Rốc két RBU-6000 được bố trí trên mặt boong tầu, thường là 2 thiết bị phóng cách nhau  ở cự li được tính toán trước để phát huy tối đa uy lực.Thiết bị phóng bom-Rốc két RBU-6000 có thể phóng từng quả hoặc phóng loạt.

Băng truyền tải và nạp đạn  bảo đảm tải đạn từ hầm đạn lên trên mặt boong tầu và nạp đạn , tất cả đều tự động. Đi kèm với 2 thiết bị phóng RBU-6000 là 2 băng tải và nạp đạn tự động.
Kích cỡ băng tải nạp đạn (trên mặt boong): 260mm x 2140mm.
Kích cỡ băng tải đạn từ hầm đạn lên mặt boong: 760mm x 1300mm.

Thông số kỹ thuật:

-Góc bắn(cao) tối đa : 60o .
-Góc giảm tối thiểu : 90o .
-Ở góc bắn 46o  có tầm bắn xa nhất.
-Ở góc bắn 8,5o có tầm bắn gần nhất.
-Khu vực bắn phá tối đa (Góc hướng) : 340o.
-Đường kính thiết bị phóng bom-rốc két ( РБУ-реактивная бомбометная установка ): 213mm.
-Đường kính bom chìm phản lực RGB (Калибр РГБ-реактивная глубинная бомба) : 212mm.
-Chiều dài bom chìm phản lực RGB : 1832mm.
-Trọng lượng bom chìm phản lực RGB : 112,5kg.
-Trọng lượng thuốc nổ : 19,5kg.
Trọng lượng tổ hợp  9000kg( không kể đạn dược).
Trọng lương thiết bị phóng : 3500kg.
-Tầm bắn 600-4300m.
-Độ sâu phá hủy mục tiêu tối đa tới 1000m.
-Độ sâu phá hủy ngư lôi, tầu biệt kích 4-10m.
-Thời gian chuẩn bị bắn : 15s.
-Tỉ lệ phá hủy tầu ngầm các lớp hiện đại nếu phóng loạt là ; 0,8.
-Bom-rốc két 90R có 2 loại ngòi nổ : cơ khí và điện tử.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/plH3U.jpg)

Bom-rốc két 90R.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/gHzVV.jpg)

 Đầu ống phóng hướng nạp đạn.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/5nJJ5.jpg)

Đuôi ống phóng với khóa nòng.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/cuQcc.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/HZZmI.jpg)

Bài dịch tổng hợp từ các nguồn :

http://military.tomsk.ru/blog/topic-384.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-131.html


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 07 Tháng Chín, 2010, 09:41:35 PM
Huyphong xin được bàn thêm về RBU:

RBU là phiên âm la tinh hóa của các chữ viết tắt tiếng Nga РБУ - Реактивная бомбомётная установка = Máy/thiết bị phóng bom ngầm phản lực.

RBU là máy phóng kết hợp giữa nguyên lí của máy phóng bom ngầm và pháo phản lực.

Trong tiếng Nga, máy phóng bom nói chung được gọi là Бомбомёт. Đây là loại vũ khí phóng đạn lớn hơn cỡ nòng (gọi là bom), trong khi các loại vũ khí cùng họ phóng đạn nhỏ hơn cỡ nòng gọi là Lựu pháo (Мортира) bắn đạn trái phá và Cối (Миномёт). Cả Бомбомёт, Мортира và Миномёт đều đốt một phần hay toàn bộ liều phóng bom hay đạn trong buồng đốt đóng kín một đầu và đều có nòng trơn. Thuật ngữ hiện đại, Бомбомёт chỉ còn tồn tại với tư cách thuật ngữ máy phóng Bom ngầm (Глубинная бомба) của hải quân, Мортира đã phát triển thành Pháo lựu nòng dài (Гаубица) và Cối thì vẫn giữ nguyên.

Còn Pháo phản lực (Реактивная артиллерия) là loại vũ khí phóng đạn pháo phản lực dưới cỡ nòng và có buồng đạn hở.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Chín, 2010, 10:37:17 PM
Thưa các bạn! Trong trang 4 của topic này tôi đã có bài giới thiệu về gia đình tên lửa " Club", trong bài viết này tôi muốn nói kỹ về 2 lại tên lửa chống ngầm 91RE1 và 91RE2 dùng trong Hải quân Nga. Cả 2 loại tên lửa này cùng chung nhiệm vụ chống ngầm , chúng chỉ khác nhau là 91RE1 được trang bị trên tầu ngầm , còn 91RE2 được trang bị trên tầu nổi. Cả hai loại tên lửa này đều được sử dụng trong gia đình " Club" (Tên gọi cho phương án xuất khẩu).TỔ HỢP TÊN LỬA CHỐNG NGẦM " CLIPBR-PLE/Калибр-ПЛЭ" SỬ DỤNG TÊN LỬA 91RE1 VÀ "CLIPBR-NKE/Калибр-НКЭ"  SỬ DỤNG TÊN LỬA 91RE2.
(Tên gọi cho tổ hợp tên lửa chống ngầm trong Quân Đội Nga)


Tên lửa 91RE1 và 91RE2 được thiết kế để phá hủy mục tiêu là các tầu ngầm hiện đại và cả những lớp tầu ngầm sẽ xuất hiện trong tương lai bao gồm cả các lớp tầu ngầm nguyên tử trang bị các loại tên lửa đa mục tiêu. Tên lửa 91RE1 và 91RE2 cũng có khả năng phá hủy các lớp tầu mặt nước ở bất kể khu vực nào trên đại dương ở mọi độ nông sâu khác nhau.

Tên lửa 91RE1 và 91RE2 được phòng thiết kế " Navator / Новатор"  thành phố Ekaterinbyrg/г.Екатеринбург phát triển trên căn cứ thử tổ hợp chống ngầm " Thác nước/ Водопад" 86R trước đây.

Tên lửa 91RE1 được sử dụng trong tích hợp của tổ hợp "Calipbr-PLE"  trang bị trên tầu ngầm, mà phiên bản xuất khẩu được biết đến với cái tên "Club-S".

Tên lửa 91RE2 được sử dụng trong tích hợp của tổ hợp "Calipbr-NKE" "  trang bị trên tầu nổi, mà phiên bản xuất khẩu được biết đến với cái tên "Club-N", xin lưu ý "Klub-N" là phiên bản xuất khẩu sử dụng tên lửa 91RTE2.

Tổ hợp "Calipbr-PLE " và "Calipbr-NKE " được chế tạo để phá hủy các mục tiêu trên mặt đất, tầu nổi, tầu ngầm trong điều kiện cường độ hỏa lực và radar điện tử của đối phương tác động mạnh.

Thành phần của tổ hợp Calipbr-PLE " và "Calipbr-NKE ":

1/ Phương tiện tác chiến:
-Tên lửa chống hạm 3M-54E, 3M-54E1.
-Tên lửa có cánh chính xác cao dùng để phá hủy các mục tiêu trên mặt đất 3M-14E.
-Tên lửa chống ngầm 91RE2(Calipbr-NKE ) và 91RE1(Calipbr-PLE ).
-Hệ thống điều khiển tổng hợp (SU/CY).
-Thiết bị phóng.
-Thiết bị nâng.
-Thiết bị hỗ trợ mặt đất.

Tổ hợp (Calipbr-PLE ) phóng tên lửa 91RE1 từ máy phóng ngư lôi có sẵn trên tầu ngầm đường kính 533mm.

Tổ hợp (Calipbr-NKE ) phóng tên lửa 91RE2 trên tầu nổi, theo 2 phương thẳng đứng với thiết bị phóng  (3S-14E/3C-14Э) và theo phương nằm nghiêng với thiết bị phóng (3S-14PE/ЗС-14ПЭ) . Tất cả các trang thiết bị trong tổ hợp  đã được chuẩn hóa với nhau, cho phép thay đổi chủng loại tên lửa, phương tiện trang bị (tầu nổi hay tầu ngầm) phụ thuộc vào từng nhiệm vụ và điều kiện tác chiến cụ thể.

Khách hàng nước  ngoài đầu tiên đặt mua tổ hợp tên lửa "Club-N" là Ấn Độ, tổ hợp được trang bị trên khu trục nhỏ đang đóng cho Hải Quân Ấn Độ tại nhà máy "Baltic" theo đề án 11356 lớp "Talwar".Khu trục hạng nhỏ đóng cho Ấn Độ theo hợp đồng ký 2006, thời gian giao hàng 2011-2012 thuộc đề án 11356 lớp "Talwar". Nhiệm vụ của khu trục là chống lại tầu nổi , tầu ngầm cùng các loại máy bay Hải Quân. Khu trục có độ choán nước 4000t, tốc độ 30 hải lý với vũ khí trang bị mạnh. Tổ hợp tên lửa "Club-N" sử dụng tên lửa 3M-54E, 7 thiết bị phóng tên lửa chống hạm siêu thanh Brathmos, pháo 100mm, cao xạ "Shtil", trục thăng chống ngầm, 2 ống phóng thủy lôi 533mm. 2 tổ hợp tên lửa pháo phòng không "Kashtan", 1 bom-rốc két chống ngầm RBU-6000.

Ngày 19/7/2000 " Admiralty"( St-Peterbyrg) đã hạ thủy cho Hải Quân Ấn Độ tầu ngầm Diezel đề án 877EKM trang bị tổ hợp tên lửa "Club-S". Các thỏa thuận mà Ấn-Nga ký kết trước đây mua tổ hợp tên lửa "Club-S" giao cho nhà máy "Ngôi sao nhỏ" thực hiện.


Các hình ảnh về tên lửa 91RE1 và 91RTE2 mời các bạn xem ở đây:
http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.30.html


Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 11 Tháng Chín, 2010, 03:22:54 PM
Tiếp theo:


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1-56.jpg)

Tầu ngầm đề án 877EKM đóng cho Ấn độ đang nạp tên lửa chống ngầm 91RE1.


Tổ hợp " Calipbr - NKE" được trang bị trên tầu khu trục đề án 21956 được phát triển bởi phòng Đề án-Thiết kế phía bắc thuộc Tp. St-Peterbyrg.

Tổ hợp được MỸ/NATO phân loại là SS-N-27 Sizzler


Tên lửa chống ngầm 91RE2 được trang bị trên tầu nổi với thiết bị phóng được chuẩn hóa 3S-14E hoặc 3S-14PE. Tên lửa 91RE2 có khả năng phóng đi trong điều kiện tầu được trang bị đang di chuyển (ở mọi tốc độ). Động cơ khởi hành cho tên lửa 91RE2 có công suất yếu hơn so với tên lửa 91RE1. Động cơ cung cấp cho tên lửa 91RE2 một lực đẩy thoát khỏi bệ phóng và lựa chọn độ cao. Ở vị trí tọa độ mục tiêu sác định trước trong hành trình pha giữa tên lửa sẽ  hạ xuống nước bằng dù, đầu tự dẫn đường  trên tên lửa sẽ thực hiện tìm kiếm và đưa tên lửa đến mục tiêu (hành trình pha cuối ngoằn nghèo rất phức tạp).

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/priminenie-91re2.jpg)

Tầm bắn của tên lửa 91RE2 là 40km, thời gian chuẩn bị phóng là 10s. Chuẩn bị phóng và kiểm soát điều khiển bay cho tên lửa 91RE2 là hệ thống điều khiển tổng hợp (SU). Đây là một hệ thống tự động làm việc với tỉ lệ thực tại tạm thời, thành phần bao gồm hệ thống điều khiển thông tin tác chiến  BIUS/БИУС ( боевой информационно-управляющей системы ) trên tầu. Tầu được trang bị hệ thống điều khiển thông tin tác chiến BIUS thuộc đề án 11356 có tên là BIUS "Đòi hỏi-M" (БИУС "Требование-М"). BIUS " Trebovani-M" được Cty cổ phần đại chúng Nghiêm cứu-Sản xuất " Meridian" phát triển (ОАО НПФ "Меридиан").  BIUS "Trebovani-M" có hệ thống máy tính phân bổ , ghép nối với hệ thống điều khiển tổng hợp (SU).  BIUS "Trebovani-M" thực hiện ghép nối bằng các kênh kỹ thuật số với các thiết bị ghép nối đặc biệt. Thông số mục tiêu, được truyền từ  BIUS "Trebovani-M" đến tổ hợp điều khiển-dẫn bắn trên tầu. BIUS "Trebovani-M" điều khiển khởi động phóng tên lửa từ các qui định khác nhau trong thành phần tổ hợp tên lửa , cũng như các qui chế kiểm tra hệ thống tổ hợp và tên lửa. Thông tin, tình trạng tổ hợp, đạn dược, kế hoạch sử dụng, điều khiển-chỉ huy được truyền tải từ BIUS "Trebovani-M" bằng đồ họa đến bảng hiển thị tự động  ARM . BIUS "Trebovani-M" còn cung cấp hệ thống quản lý tập trung tất cả các hệ thống vũ khí trên tầu với mục đích tối đa hóa thực hiện các quyết định nhiệm vụ chiến đấu khác nhau. Bao gồm cả nhiệm vụ điều khiển con tầu chống lại tầu ngầm và vũ khí chống ngầm.

Tất cả các thiết bị trong hệ thống điều khiển tổng hợp (SU), tổ hợp tên lửa ( Ngoại trừ tên lửa điều khiển từ xa) không cần bảo dưỡng chống thấm nước (chống ẩm). Phương tiện an toàn chống cháy nổ trong hệ thống điều khiển tổng hợp không đòi hỏi qui trình làm mát.

Thông số kỹ thuật tên lửa 91RE1 và 91RE2 (91RTE2):

                                  Tên lửa 91RE1                                       Tên lửa 91RE2   (91RTE2)
-Đường kính :                 533mm                                                 533mm.          533mm
-Dài            :                  7650mm                                               6500mm.        6200mm
-Trọng lượng :                 2100kg                                                 1300kg,          1200kg
-Độ sâu có thể phóng TL : 20-150m                                               -------
-Tầm bắn 5-50km ( độ sâu 20-50m)
3-35km ( độ sâu 150m)
-Số lượng TL phóng loạt :    4                                                       4                       4
-Tốc độ tối đa :                  2,5M                                                  2M.                    2M
-Đầu đạn  :                        76kg                                                  76kg               76kg
-Thời gian chuẩn bị :           10s                                                    10s.                 10sMời các bạn xem Clip thử các loại tên lửa như : 3M-54E, 3M-14E , Brathmos và 91RTE2.

http://www.youtube.com/watch?v=kiBu5IybuQABài dịch được tổng hợp từ các nguồn :

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/91re/91re.shtml

http://www.militaryparitet.com/perevodnie/data/ic_perevodnie/273/


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 11 Tháng Chín, 2010, 09:20:27 PM
 Xin lưu ý với các bạn, tổ hợp tên lửa chống ngầm sử dụng trong Hải quân Nga là Calipbr-NKE sử dụng tên lửa chống ngầm 91RE2 (Không có chữ " T").

Còn tổ hợp tên lửa chống ngầm " Club-N" dùng xuất khẩu sử dụng tên lửa 91RTE2 ( thêm chữ "T").


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 13 Tháng Chín, 2010, 04:46:55 PM
Thưa các bạn tôi  và các bạn đã đi hết phần tên lửa chống ngầm trang bị trên tầu nổi hặc trên tàu ngầm, chúng là những: tên lửa-ngư lôi, ngư lôi hoặc tên lửa chống ngầm, rốc ket-bom phản lực. Ở phần (B) trong mục tên lửa chống ngầm tôi xin mời các bạn cùng tôi tiếp tục  tìm hiểu nghiêm cứu các loại tên lửa chống ngầm trang bị trên trục thăng hoặc máy bay chống ngầm. Chúng đều có cùng 1 đặc điểm: Sử dụng đầu dẫn đường âm thanh, động cơ nhiên liệu rắn và đường kính 350mm.


TÊN LỬA CHỐNG NGẦM HÀNG KHÔNG APR-1/АПР-1 "CONDOR"
Sử dụng tên lửa di chuyển ngầm trong nước để phá hủy 1 tầu ngầm là vấn đề rất phức tạp bởi tầu ngầm có khả năng di chuyển với tốc độ cao trong nước. Chúng được trang bị các phương tiện vũ khí chống lại các vũ khí, phương tiện chống ngầm. Chống ngầm đòi hỏi tên lửa chống ngầm trước tiên phải có 1 tốc độ cao, 1 đầu đạn đủ sức phá hủy tầu ngầm với các khoang độc lập. Đặc biệt tên lửa chống ngầm cần được trang bị 1 đầu dẫn đường âm thanh chống được nhiễu động và có khả năng phát hiện mục tiêu cao kể cả khi tầu ngầm sử dụng các biện pháp đối phó, gây nhiễu.
 Tầu ngầm khi hoạt động trong nước gây ra tiếng ồn gấp 5000 lần trong không khí, đây là nhược điểm chết người của nó mà các thế hệ tầu ngầm hiện đại người ta đều cố gắng làm giảm tiếng ồn như 1 điều kiện tiên quyết.
Tấn công kẻ thù (Tầu ngầm) cần biết thời điểm tầu đang hoạt động (máy tầu chưa tắt).
 Người ta biết rằng  khi tầu ngầm hoạt động tiếng ồn sinh ra chủ yếu từ cửa xả động cơ, tiếp đến là ống dẫn khí thải. Để xác nhận hiện tượng này lại phụ thuộc rất nhiều vào thông số động cơ của tầu ngầm.
Để làm sáng tỏ 1 cách khoa học vấn đề này Viện nghiêm cứu số 1 (MOP-Động cơ-trục dọc vòng bi) quyết định thí nghiệm tại Biển Đen khu vực PHEODOSIN. Thí nghiệm được tiến hành tháng 8/1958 với các phương tiện đặc biệt trong đó có tầu nắp ghép băng truyền ASK-17.

Năm 1960 quyết định của HDBT số 1111/463 về phát triển vũ khí phòng thủ chống ngầm. Đơn vị chính được giao nhiệm vụ nghiêm cứu phát tiển là phòng thiết kế chuyên trách-47 trực thuộc Viện nghiêm cứu 173.

Năm 1960 phòng thiết kế 47 phát triển tên lửa chống ngầm đặt trên máy bay hoặc trục thăng chống ngầm gọi tắt là : Tên lửa chống ngầm Hàng không, với đầu dẫn đường âm thanh. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn với nhiều tính năng ưu viện hơn ngư lôi chống ngầm sản xuất trước đó.
 Nhắm mục tiêu, tìm kiếm theo dõi là hệ thống "Berkut" được nắp trên máy bay hoặc trục thăng chống ngầm ví dụ như : IL-38 hoặc Tu-142.
 Thử nhiệm Quốc gia kết thúc năm 1970 và năm 1971 tên lửa chống ngầm Condor được tiếp nhận trang bị mang mã hiệu : APR-1.

Tên lửa APR-1 "Condor" khi phóng ra sử dụng 3 trương trình quĩ đạo để tìm kiếm mục tiêu.
-Quĩ đạo thứ nhất-Động cơ thẳng.
-Quĩ đạo thứ hai-Động cơ sang phải.
-Quĩ đạo thứ ba-Động cơ sang trái.
Cứ thế động cơ luân chuyển khi Tên lửa bay với phương nằm ngang tạo cho tên lửa có quĩ đạo bay ngoằn nghèo. Khi đến 1 vị trí sác định Tên lửa sẽ ngoặt góc nhắm tới mục tiêu và hạ xuống nước. Tên lửa thực hiện tìm kiếm trong nước với tốc độ 20 hải lý/h, khi phát hiện tầu ngầm, động cơ tên lửa sẽ tự động bật, tốc độ tên lửa sẽ tăng vọt và tên lửa lao vào phá hủy mục tiêu.

Có 2 phương án chiến đấu khi được trang bị APR-1:
Phương án 1:
 Sử dụng 2 tên lửa từ cự li nhất định, từ phương tiện được trang bị tới mục tiêu ở phương nằn ngang với hướng sác định trước.
Phương án 2
 Sử dụng 3 tên lửa cũng từ cự li nhất định, từ phương tiện được trang bị tới mục tiêu ở phương nằn ngang nhưng với mọi hướng  bắn.

Xác xuất phá hủy tầu ngầm với tên lửa APR-1"Condor" sai số 300-500m2(0,3-0,5).

Trong thời gian 1969-1977 Liên Xô đã sản xuất 263 tên lửa loại này.Lược dịch từ nguồn:
http://www.airwar.ru/weapon/at/apr-1.htm


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 14 Tháng Chín, 2010, 02:33:07 PM
TÊN LỬA CHỐNG NGẦM HÀNG KHÔNG YASTREB-M/ЯCТРЕБ-М (DIỀU HÂU-M)
Tên lửa Yastreb-M (Diều hâu-M) được phát triển để phá hủy các lớp tầu ngầm tiên tiến ở độ sâu đến 600m với tốc độ 80km/h.

Thành phần tên lửa bao gồm:
-Đầu đạn.
-Hệ thống dẫn đường .
-Động cơ.
-Bộ phận lái.
-Hệ thống phanh hãm.
tên lửa chống ngầm hàng không được trang bị hệ thống thủy âm  với phương pháp chỉnh pha lấy thông tin từ thiết bị thủy âm kết hợp với phương pháp lọc, lựa trọn biên độ. Đây chính là giải pháp kỹ thuật được ứng dụng trên tên lửa chống ngầm hàng không   "Yastreb-M" mang mã hiệu : APR-2/AПP-2. Giải pháp kỹ thuật này cho phép phát hiện mục tiêu và định hướng phương vị mục tiêu (SOP), điều khiển động cơ tên lửa làm việc.
 Đầu đạn tác chiến của tên lửa được Viện nghiêm cứu  NIIMASH (НИИМаш) phát triển. Đầu đạn của tên lửa APR-2 không giống với đầu đạn của tên lửa "Condor" bởi nó có công suất vật liệu nổ lớn hơn,  trọng lượng đầu đạn cũng nhỏ hơn duy trì hiệu quả khả năng phá hủy mục tiêu. Tên lửa chống ngầm hàng không APR-2 có sai số phá hủy mục tiêu là : 0,7-0,85.

Trước khi tên lửa được phóng khỏi phương tiện trang bị, tên lửa sẽ nạp dữ liệu mục tiêu, chế độ bay. Việc kết nối các thiết bị trên phương tiện được trang bị tên lửa sẽ được thực hiện để chuẩn bị cho quá trình phóng tên lửa. Tại độ cao nhất định tên lửa sẽ được phóng đi và hạ xuống nước bằng phanh dù ở tọa độ sác định trước. Khi hạ xuống nước thực hiện ở góc 17o, tên lửa sẽ tách dù và lắp bảo vệ. Khi sâm nhập xuống nước tên lửa APR-2 sẽ chuyển động dưới tác động của lực hấp dẫn (сил гравитации) theo hình lò so soắn ốc, lúc này động cơ tên lửa chưa bật. Chế độ  thụ động tìm kiếm mục tiêu sẽ quét 1 vùng rộng kể cả trong điều kiện tầu ngầm bị phát hiện tấn công đã đối phó tắt máy không phát ra tiếng ồn. Trong trường hợp tên lửa đã quét xuống độ sâu 150m mà vẫn không phát hiện muc tiêu thì động cơ tên lửa sẽ tự động làm việc và tiếp tục tìm kiếm mục tiêu ở chế độ chủ động.


Thông số kỹ thuật tên lửa APR-2 "YASTREB-M":

-Năm được tiếp nhận trang bị : 1976.
-Mã hiệu : APR-2.
-Đường kính: 350mm.
-Dài : 3700mm.
-Trọng lượng : 575kg.
-Trọng lượng đầu đạn : 100kg.
-Phạn vi tìm kiếm trong nước ; 600m.
-Độ sâu phá hủy mục tiêu tối đa : 600m.
-Độ sâu tối thiểu của vùng biển : 8m.
-Tốc độ 115km/h ( 60 hải lý/h).
-Chủng đầu đạn : phá.
-Chủng ngòi nổ : Không tiếp súc.
-Động cơ nhiên liệu rắn (RDTT).

Phiên bản nâng cấp của tên lửa chống ngầm hàng không là APR-2E. Đây là phiên bản xuất khẩu được cải tiến trên cơ sơ tên lửa " Vastreb-M" với đầu dẫn đa kênh thủy âm GAS/ГАС (гидроакустические средства), năm cải tiến : 1984.
 Trong thời gian 1986-1993 Nga nâng cấp tên lửa " Vastreb-M" thành " Vastreb-2M" cũng với đầu dẫn đường đa kênh thủy âm GAS/ГАС (гидроакустические средства)- Phiên bản "Vastreb-2M" APR-2M sử dụng trong lực lượng Hải quân Nga.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/canfngay.jpg)

Quả tên lửa " Vastreb-M".

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/apr-2_p.jpg)Dịch tổng hợp từ các nguồn:

http://www.oruzie.su/aviation-arms/240-rockets/1863-apr-2

http://www.airwar.ru/weapon/at/apr-2.htmlTiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 15 Tháng Chín, 2010, 04:24:40 PM
TÊN LỬA CHỐNG NGẦM HÀNG KHÔNG  APR-3 ĐẠI BÀNG/AПР-3 " OРЕЛ".Năm 1969 Viện nghiêm cứu động cơ thủy NIIPGM (НИИПГМ - научно-исследовательский институт -пакер гидромеханический) nghiêm cứu phát triển 1 loại động cơ mới cho tên lửa chống ngầm. Động cơ mới là động cơ : turbo-phóng nước, có thể hiểu nó như động cơ Turbo-phản lực nước (турбоводометный двигатель) . Nghiêm cứu-phát triển tên lửa chống ngầm Orel (Đại bàng) được tiến hành gần như song song với tên lửa "Yastreb-M"(APR-2).
 Tên lửa Orel (Đại bàng) được phát triển để tiêu diệt những mục tiêu là các lớp tầu ngầm hiện đại của đối phương ở độ sâu đến 800m, cũng như các mục tiêu tầu nổi ở mọi vùng biển với mọi độ nông sâu.
 Sự xuất hiện của động cơ mới Turbo-phản lực nước làm tăng tầm bắn, tốc độ và độ sâu phá hủy mục tiêu của tên lửa. Động cơ Turbo-phản lực nước được phòng thiết kế nhà máy "Сатурн" (Sao thổ) phát triển dưới sự lãnh đạo của trưởng phòng - nhà thiết kế : А.М.Люльки. do yếu tố khách quan cũng như sự thiếu nhất trí trong công việc mà bản thiết kế tên lửa chống ngầm Orel (Đại bàng) bị chậm trễ.
 Do tính chất phức tạp của nhiệm vụ, thời gian tạo ra tên lửa Orel (Đại bàng) được phép lùi lại và nó được mang tên mới : Orel-M . Thiết kế thử nghiệm Orel-M  được quyết định vào năm 1980 ( kéo dài 11 năm). Cũng năm này tên lửa Orel-M  được tiếp nhận đưa vào trang bị và nhận mã hiệu : APR-3 , biến thể của nó dùng để xuất khẩu là : APR-3E.

Tên lửa chống ngầm APR-3 được trang bị trên : Тu-142М (rắn biển), IL-38, Ка-27, Мi-17.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/il.jpg)

IL-38.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/tu142_05.jpg)

Tu-142M ( Rắn biển).

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/Ka-27_010.jpg)

KA-27

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/mi-17_1.jpg)

Mi-17.

Tên lửa chống ngầm APR-3 khác với ngư lôi chống ngầm, nó tìm kiếm phát hiện mục tiêu nhanh với tốc độ cao phá hủy mục tiêu chính sác.

Tên lửa chống ngầm APR-3 gồm các khoang :

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/apr-3e_cx.jpg)


1/ Khoang đầu mũi tên lửa : Đây là khoang chứa hệ thống dẫn đường gồm đầu thu âm thanh và hệ thống dẫn đường tự động.
2/ Khoang tác chiến : Đây kà khoang chứa đầu đạn cùng bộ tiếp giáp (ngòi nổ).
3/Khoang trung tâm : Đây là khoang chứa hệ thống điều khiển, hệ thống cung cấp điện năng cùng một số các thiết bị khác.
4/Khoang động cơ : Đây là khoang chứa máy sinh khí (газогенератор), nạp nhiên liệu rắn và máy bơm khí nén cho động cơ.
5/Khoang cuối: Đây là khoang chứa các bộ phận tự động và hệ thống lái dẫn động điện.
6/ Khoang phanh hãm : Đây là khoang chứa dù và hệ thống phanh hãm (khoang này sẽ tách khỏi tên lửa khi tên lửa tiếp nước).

Để làm giảm tiếng ồn gây ra từ động cơ , hệ thống dẫn đường, đầu thu âm thanh trong tên lửa APR-3 được thiết kế chắc chắn, bao bọc bởi vật liệu cách âm.Còn tiếp.
2/


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 16 Tháng Chín, 2010, 04:37:33 PM
Tiếp theo:


Để giảm thiểu ảnh hưởng tới hệ thống dẫn đường khi tên lửa sâm nhập vào nước, mũi tên lửa được bọc 1 lớp kim loại đặc biệt. Tên lửa APR-3 sâm nhập vào nước ở góc ±15o , chếch xuống sâu 20m, nắp an toàn của ngòi nổ sẽ mở.
 Hệ thống dẫn đường thủy âm (Система наведения - гидроакустическая ) sử dụng kết hợp phương pháp chỉnh pha lựa trọn lấy thông tin với phương pháp lọc lựa trọn biên độ. Hệ thống đa kênh thủy âm tìm kiếm phát hiện góc phương vị mục tiêu cho tên lửa SOP (СОП-системе обнаружения и пеленгования ).

Tên lửa chống ngầm APR-3 lần đầu tiên được áp dụng phương pháp mới chỉnh sửa Không gian-Thời gian, làm việc với sự tiếp nhận tín hiệu trong việc phối hợp dò tìm đặc biệt  điều chế tần số phương vị. Điều này cho phép đối phó hiệu quả với tiếng ồn phát ra từ hệ thống thu bức xạ âm thanh. Ngoài ra còn giúp thay đổi độ dài thời gian dò tìm cho tên lửa với các đặc tính của hệ thống dẫn đường tìm kiếm, phát hiện góc phương vị mục tiêu đang di chuyển cự li với các góc ngang dọc trong mặt cắt, theo chu trình bức xạ .

Để phá hủy hiệu quả mục tiêu nổi, tên lửa APR-3 được nạp dữ liệu theo nguyên tắc mô phỏng góc ngắm đón.

Việc tìm kiếm mục tiêu ở độ sâu đến 200m, tên lửa APR-3 thực hiện quét ở phạm vi rộng theo quĩ đạo soắn ốc bởi lực hấp dẫn không sử dụng động cơ.
 Ở độ sâu trên 200m , động cơ trên tên lửa sẽ khởi động làm việc, sau khi phát hiện nắm bắt mục tiêu tên lửa APR-3 sẽ tiếp cận mục tiêu , phát nổ  và tiêu diệt mục tiêu.

Khả năng phá hủy mục tiêu của tên lửa APR-3 với sai số 0,8-0,85.

Tên lửa chống ngầm hàng không APR-3E (Phiên bản xuất khẩu) nhiều lần được đưa ra giới thiệu tại các triển lãm vũ khí Quốc tế. APR-3E là tên lửa chống ngầm đáng tin cậy và dễ dàng sử dụng.
 Để thuận lợi cho các nước nhập tên lửa chống ngầm APR-3E, Nga bán kèm trạm kiểm tra- đo tự động làm việc lưu động cho tên lửa APR-3E gọi là AKIPS-3.2 ( АКИПС-3.2-автоматизированная контрольно-измерительная подвижная станция). Ngoài ra còn  cung cấp thiết bị hỗ chợ nâng STR-3E (станция погрузки) cùng trang thiết bị thay thế và các khóa huấn luyện .

Ngoài APR-3E , phiên bản xuất khẩu còn có APR-3ME, phiên bản này sản xuất theo đơn đặt hàng của TQ.
Phòng thiết kế " Khu vực/Регион " là phòng thiết kế chuyên trách  phát triển tên lửa chống ngầm hàng không đã thử nhiệm thành công 2 mẫu mới là : "Черноморец" (1986-1993) có nghĩa là : Thủy thủ hạm đội Biển Đen và "Ордер"( đầu thập kỷ 90) có nghĩa là : lệnh , tráp. Cả hai phiên bản này hiện cấm xuất khẩu, các thông tin về nó không có.


Bài dịch được tổng hợp, kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn nhưng chủ yếu lấy thông tin từ các nguồn sau:
http://www.airwar.ru/weapon/at/apr-3.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/apr3/apr3.shtml


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 17 Tháng Chín, 2010, 08:01:57 PM
Thưa tất cả các bạn! Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nghiêm cứu xong phần tên lửa chống ngầm. Tôi xin mời các bạn tiếp tục cùng chúng tôi (Longtrec, Huyphongssi và Tientt82) tìm hiểu , nghiêm cứu phần : Tên lửa không đối không do Huyphongssi phụ trách, phần tên lửa chống tăng tiếp tục do bạn Tientt82 phụ trách, tôi sẽ dịch phần tên lửa phòng không. Phần tên lửa phòng không là 1 phần rất nặng với rất nhiều loại tên lửa được trang bị cho cả Lục quân và Hải quân Nga . Rất nhiều trong số tên lửa  phòng không này hiện đang có mặt trong QDNN-VN. Phần tên lửa phòng không sẽ có 1 số lọai tên lửa đã có trong Box này, những tên lửa đã có tôi không dịch mà có đường linhk tới các bài đã có sẵn hoặc copy về cho hệ thống , tất nhiên là sẽ xin phép tác giả. Bạn Huyphongssi dịch phần tên lửa phòng không của Nga lúc này thật rất hợp lý bởi Người đọc sẽ có thêm thông tin để so sánh , đánh giá với các tên lửa phòng không của Phương Tây mà bạn spetsnaz GRU đang viết.

Thưa các bạn ! Topic : " Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường" thời gian qua nhận được sự quan tâm giúp đỡ của BQT cũng như sự quan tâm, góp ý, động viên khích lệ của các bạn. Do mức độ rộng lớn của topic mà chúng tôi lại là những "Chiên da" nghiệp dư người thì tay phải kiếm cơm , tay trái cầm bút  hoặc còn đang là Sv nên mỗi người dịch 1 mảng và không thể nói là không thiếu sót, hạn chế. Tôi biết 1 số bạn có thắc mắc về tính logic của topic, chúng tôi sẽ sắp xếp và hiệu chỉnh lại khi xong, vấn đề này tôi đã có sự chao đổi , xin ý kiến của BQT trước đây. Tôi rất mong các bạn hết sức thông cảm và tiếp tục ủng hộ topic ngày một hoàn thiện hơn.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 17 Tháng Chín, 2010, 11:14:09 PM
Được sự tin tưởng và phân công của anh longtrec, dù đang mùa công việc cao điểm, huyphongssi cũng sẽ dành thời gian cố gắng giới thiệu về các hệ thống tên lửa đối không của Liên xô và Nga.

Phần này gồm 3 nhóm bài:
- Nhóm bài về các hệ thống Tên lửa đối không có điều khiển tầm ngắn (Управляемая ракета малой дальности)
- Nhóm bài về các hệ thống Tên lửa đối không có điều khiển tầm trung (Управляемая ракета средней дальности)
- Nhóm bài về các hệ thống Tên lửa đối không có điều khiển tầm xa (Управляемая ракета большой дальности)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 18 Tháng Chín, 2010, 04:25:05 PM
 Thưa các bạn! Phần tên lửa phòng không với rất nhiều chủng tên lửa, chúng được trang bị trên tầu nổi cho Hải quân, cũng có thể chúng được nắp ráp trên các xe chuyên dụng trang bị cho lực lượng Phòng không Không quân. Tên lửa phòng không còn được kết hợp với pháo binh trong các tổ hợp pháo-tên lửa, cũng như được trang bị trên các thiết bị tự hành . Trong phần tên lửa phòng không này, tôi xin cùng các bạn chúng ta cùng nhau bắt đầu từ phần tên lửa phòng không trang bị trên tầu nổi.


TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG CÓ ĐIỀU KHIỂN TRANG BỊ TRÊN TẦU NỔI ĐA KÊNH , TẦM CHUNG M-22 "TRẬN CUỒNG PHONG"/ КОРАБЕЛЬНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ
ЗРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ
М-22 "УРАГАН"

Lịch sử ra đời:

Tổ hợp tên lửa phòng không M-22 " Trận cuồng phong" được phát triển để trang bị cho Hải quân Sô Viết. Ngày 13/1/1972 T.W Đảng Cs Liên Xô và HDBT ra quyết định phát triển tên lửa phòng không "Ураган" ( Trận cuồng phong) và tên lửa phòng không 9К37 " Buk/Бук". Số liệu kỹ thuật của 2 tổ hợp tên lửa được chuẩn hóa với nhau để điều khiển tên lửa. Tổ hợp tên lửa phòng không đa kênh Uragan ( Trận cuồng phong) được Cơ quan nghiêm cứu-sản xuất " Altair/Альтаир" phát triển, giám đốc thiết kế : Г.Н. Волгин.

Tổ hợp tên lửa phòng không Uragan sử dụng tên lửa : 9M38
Tên lửa phòng không Uragan được trang bị cả cho Hải quân và Lục quân. Tên lửa 9M38 được nhà máy : Chế tạo máy Sverdlovsk "Innovator"/ Свердловским машиностроительным КБ "Новатор"  chế tạo. Tên lửa 9M38 trang bị cho Lục quân trong thành phần tổ hợp tên lửa "Buk" (Tổ hợp tên lửa phòng không "Buk" có thể dùng tên lửa 9K37 hoặc 9M38 vì chúng đã được chuẩn hóa với nhau).

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/m-22_pu.jpg)

Tên lửa 9M38.
 
Tên lửa phòng không 9M38 sau này được nâng cấp thành 9M38M1/2/3.
 Động cơ tên lửa 9M38 sử dụng nhiên liệu rắn 1 tầng với 2 cấp độ , máy phát điện turbin và dẫn động khí làm việc bởi khí nóng( турбогенератором и газовыми приводами, работающими на горячем газе). Tốc độ tối đa của tên lửa 9M38 là 1200m/s. Tên lửa 9M38 được trang bị đầu dẫn đường bán chủ động, tự động lái. Ngòi nổ của tên lửa được điều khiển chủ động bằng sóng radio (радиовзрыватель). Phần tác chiến của tên lửa (đầu đạn) thuộc chủng nổ-phân mảnh.

Trước khi được phóng đi, thiết bị phóng trên tầu nổi hoặc máy phóng  trên thiết bị tự hành ( самоходная) sẽ nạp dữ liệu bay cho tên lửa.
Để tối đa hóa sử dụng tên lửa, tăng phạm vi phá huy mục tiêu bằng cách sử dụng thêm thông tin được truyền đến tên lửa thông qua đường truyền sóng radio. Để tiếp nhận tín hiệu chỉnh bay bằng sóng radio cho tên lửa, trên tên lửa có 1 kênh đặc biệt tiếp nhận và sử lý thông tin.
Để dẫn đường cho tên lửa 9M38 sử dụng phương pháp tỉ lệ định vị với tín hiệu radar của đầu dẫn đường bán chủ động. Nhắm 1 mục tiêu có khả năng sử dụng tới 3 quả tên lửa 9M38.
Phần đầu đạn với ngòi nổ được điều khiển từ xa chủ động bằng sóng radio, thuộc chủng nổ-phân mảnh hiệu quả với hệ thống cảm biến tiếp súc ( система контактных датчиков). Bán kính phá hủy mục tiêu của tên lửa 9M38 là 17m.
 Tên lửa phòng không có điều khiển 9M38 được vận chuyển lên tầu bằng container thủy tinh Plactix hay còn gọi là : Container sử dụng vật liệu sợi thủy tinh (стеклопластиковы контейнер). Các thiết bị trong tên lửa 9M38 luôn trong trạng thái sẵn sàng tác chiến, trong 10 năm không cần kiểm tra hay đòi hỏi hiệu chỉnh ở mọi vùng khí hậu.

Thông số kỹ thuật tên lửa 9M38.

Mã hiệu : M-22

Được phương Tây phân loại là : SA-N-7 Gadfly

Khu vực phá hủy mục tiêu :
-Trần phóng cao 1km cự li phá hủy mục tiêu : 25km.
-Trần phóng cao 25m cự li phá hủy mục tiêu : 12km.
-Trần cao khu vực mục tiêu : 10-15000m.
-Số lượng mục tiêu trong 1 thời gian có thể ngắm bắn : 12.
-Góc bắn : 360o.
-Tốc độ bay tối đa của mục tiêu mà tên lửa có thể ngắm bắn : 830m/s.
-Tốc độ tối đa của tên lửa ; 1200m/s.

-Trọng lượng tên lửa : 690kg( có tài liệu nói 685kg).
-Trọng lượng đầu đạn : 70kg.
-Bán kính phá hủy mục tiêu : 17m.
-Dài: 5550mm.
-Đường kính thân : 400mm.
-Hệ thống lái : 860mm.
-Cơ số tác chiến : 24-96.
-Sác xuất phá hủy mục tiêu nếu phóng loạt 2 quả : 0,81-0,96.
-Thời gian phản ứng : 16-19s.
Thiết bị phóng : MS-196

Thiết bị phóng MS-196 (Mã hiệu MO 3S-90) được nắp đặt trên boong tầu với giá phóng là 1 thanh rầm, tên lửa được cheo phía dưới. Thiết bị lưu chữ tải đạn tự động hình trống với 2 đường day chạy dọc đồng tâm ( hướng tâm) cheo 24 quả tên lửa. Nhịp độ phóng mỗi quả tên lửa cách nhau 12s. Thiết bị phóng tên lửa nặng 30t không kể tên lửa, diện tích hầm đạn 5,2m x 5,2m, sâu 7,42m.
Thiết bị phóng MS-196 được phòng thiết kế "Start" (Trước đây là nhà máy chế tạo máy nén khí) chế tạo.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/shtil_zur.jpg)

Thiết bị phóng.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/shtil_rls_sm.jpg)

Radar chiếu xạ mục tiêu cho tên lửa 9M38.
Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Chín, 2010, 06:53:43 PM
Tiếp theo và hết.


Hệ thống điều khiển

Tổ hợp tên lửa phòng không " Uragan" trang bị trên tầu không có radar phát hiện mục tiêu giêng. Theo thiết kế nếu tạo ra 1 ra đa phát hiện mục tiêu mới, giêng cho tổ hợp tên lửa "Uragan" thì sẽ trùng lặp với trạm radar trên tầu. Sẽ là tốn kém, kồng kềnh và không cần thiết, cho nên tổ hợp tên lửa "Uragan" nhận thông tin từ trạm radar trên tầu với 3 vị trí tọa độ: Phát hiện, nhắm, bắn mục tiêu.

Trong thành phần tổ hợp điều khiển bao gồm:

-thiết bị hiển thị và điều khiển bắn( Приборы отображения информации и управления стрельбой) .
-Tổ hợp máy tính kỹ thuật số(Цифровой вычислительный комплек).
-Hệ thống chiếu xạ mục tiêu (Система подсветки целей) .
-Hệ thống quang truyền hình( система телевизионных визиров).
-Đèn hình chiếu xạ mục tiêu (Радиопрожекторы системы подсветки ) ,được bố trí ở những vị trí thích hợp nhất trên tầu để tối đa hóa bám bắt mục tiêu ở mọi hướng.

Tổ hợp điều khiển tên lửa M-22 " Uragan" trên tầu với:


- Hệ thống điều khiển ZR-90/ЗР-90 hoạt động bởi radar cột buồm chính ( грот-мачте ) MR-70 "Fregat-M".
-Tất cả các tọa độ mục tiêu được phát hiện được truyền thẳng vào trung tâm bằng khí cụ OI-5S/ОИ-5Ц ( Sao ra nhiều bản thông tin hàng không-размножитель воздушной информации ) .
- Đèn pha radar chiếu mục tiêu OP-3/ОП-3(Прожекторы радиолокационного подсвечивания ).
-2 thiết bị ngoại suy mục tiêu OI-14/ОИ-14(два экстраполятора целей ) ОИ-14.
- Dụng cụ phân bổ mục tiêu OK-10VP/ОК-10ВП ( прибор распределения целей ).

Truyền thông tin từ radar đến tên lửa là 1 chuỗi phức hợp sử lý, về lý thuyết trạm điều khiển Radar có khả năng theo dõi cùng lúc 24 mục tiêu và dẫn bắn 19 mục tiêu cho tên lửa. Nhưng thực tế chỉ 12 và 6 mục tiêu tương ứng.
Thời gian khởi động từ trạng thái lạnh không quá 3 phút. Khi tác chiến tổ hợp tên lửa phòng không M-22 "Uragan" có thể hoạt động độc lập hoặc làm việc với hệ thống điều khiển trên tầu.
Tổ hợp tên lửa M-22 "Uragan" làm việc rất ổn định trong mọi điều kiện thời gian và khí hậu.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/m-22kp.jpg)

Trạm điều khiển trên tầu cho tổ hợp tên lửa M-22 "Uragan".


Thử nhiệm:

Năm 1974-1976 trên tầu chống ngầm cỡ lớn đề án 61 "Mau lẹ/Проворный" được chuyển đổi thành đề án 61E ( E  là chữ cái đầu "thử nghiệm" Экспериментальный). Để thử nghiêm tổ hợp tên lửa M-22 "Uragan" với radar "Fregat" tầu được tháo tổ hợp tên lửa phòng không " Sóng/Волна". Tại vị trí đuôi tầu được nắp mẫu thử nhiệm "Uragan". Theo kế hoạch sẽ nắp 2 mẫu thử nghiệm tại mũi và đuôi tầu. Cũng theo kế hoặch sẽ nâng cấp ít nhất là 4 tầu trang bị "Uragan" nhưng thực tế kế hoặch này đã không được triển khai. Chỉ duy nhất "Mau lẹ" được triển khai " Uragan" nhưng đến 1990 thì chính con tầu cũng bị tháo bỏ  và loại khỏi danh sách tầu Hải quân LX.

Tiếp nhận trang bị:

Tổ hợp tên lửa phòng không M-22"Uragan" được trang bị trên tầu khu trục hạm đề án 956 lớp "Hiện đại/Современный" đóng tại nhà máy 861. Tầu đầu tiên trong đề án này được đóng 1976, hạ thủy 1978 , mùa hè 1980 tiến hành thử nghiệm tại biển Baltic và ngày 25/12/1980 tầu được tiếp nhận trang bị cho Hải quân LX.

Tổ hợp tên lửa phòng không M-22"Uragan" được chính thức tiếp nhận trang bị năm 1983. Từ năm 1986 đến năm 2000 Hải quân LX sau đó là Hải quân Nga kế thừa 16 khu trục đề án 956 thuộc lớp "Hiện đại/Современный".Trên đầu mũi và đuôi tầu trang bị 2 tổ hợp tên lửa phòng không M-22"Uragan" ngay sau pháo AK-130MR184 , cơ số tên lửa dự chữ chiến đấu từ 24-96 quả.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/sovremenny.jpg)

Khu trục thuộc đề án 956.

Xuất khẩu:

Tổ hợp tên lửa phòng không M-22"Uragan" được xuất khẩu dưới cái tên :"Shtil/Штиль". . Sau năm 2000 Nga đóng cho TQ 2 khu trục hạm thuộc đề án 956 trang bị 2 tổ hơp tên lửa phòng không : " Uragan-Shtil".
Năm 2006 Ấn Độ đặt Nga đóng 1 khu trục cỡ nhỏ đề án 11356 cũng trang bị 2 tổ hơp tên lửa phòng không : " Uragan-Shtil".

Nâng cấp :

Đề án nâng cấp tổ hợp tên lửa phòng không " Uragan" là : " Uragan-Tonado"
với tầm bắn tăng lên tới 70km.
Báo trí Phương Tây gần đây cũng đề cập tới 1 phiên bản nâng cấp của " Uragan" là : " Uragan-EЖ"  có nghĩa là :" Uragan-Nhím" sử dụng tên lửa tổng hợp : 9M317, tên lửa tổng hợp này được sử dụng trong tổ hợp "Buk-M2" trang bị cho Lục quân.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/Ura.jpg)

Bắn thử tên lửa phòng không M-22 "Uragan" mùa xuân 2000 tại hạm đội Baltic.


Bài dịch được tổng hợp từ các nguồn:

http://pvo.guns.ru/naval/m22.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/uragan/uragan.shtml


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 22 Tháng Chín, 2010, 08:29:33 PM
TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TẦM THẤP TRANG BỊ TRÊN TẦU NỔI "ONG BÒ VẼ -OSA-M"/КОРАБЕЛЬНЫЙ ЗРК МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ
"ОСА-М"
Lịch sử ra đời:

Ngày 27/10/1960 quyết định số 1157-487 của HDBT Liên Xô về phát triển tổ hợp tên lửa phòng không tần thấp "Osa" và "Osa-M" để trang bị cho Lục quân và Hải quân. Việc phát triển tên lửa đòi hỏi thiết kế, kỹ chiến thuật không được khác nhau.

-Phần cơ bản của tổ hợp tên lửa phòng không như trạm radar phát hiện mục tiêu và đầu dẫn đường giao cho Viện thiết kế số-20 thuộc Ủy Ban Quốc Gia radio-điện tử GKRE (ГКРЭ-Государственный комитет по радиоэлектронике) , giám đốc thiết kế : В.П.Ефремов.
-Phần tên lửa giao cho phòng thiết kế số -82 , giám đốc thiết kế : Потапов.
-Hệ thống phóng  tên lửa trên tầu giao cho Trung tâm thiết kế số-34.
-Thiết bị động cơ tên lửa , giao cho Trung tâm thiết kế số-81 thuộc  Ủy Ban Quốc Gia Kỹ Thuật Hàng Không GKAT/ГКАТ(Государственный комитет по авиационной технике).
-Ngòi nổ điều khiển bằng sóng radio, giao cho  Viện nghiêm cứu 571.

Công việc nghiêm cứu phát triển tổ hợp phòng không "Osa-M" mất rất nhiều thời gian do phải giải quyết nhiều giải pháp kỹ thuật phức tạp và cả thói hành chính quan liêu...

Trung tâm thiết kế  số-34 đã phát triển thiết bị phóng trên tầu SM-126, nhưng ngày 20/11/1965 lại có uyết định của Ủy Ban Kỹ Thuật Phòng Thủ quốc Gia GKOT/ГКОТ(Государственный комитет по оборонной технике) đình chỉ chuyển giao thiết kế cho đơn vị khác.
 Trung tâm thiết kế số 7 (Ngày nay là cơ quan sx "Arsenal") tiếp nhận, tiếp tục nghiêm cứu phát triển thiết bị phóng  ZIF-122/ЗИФ-122.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1267270350_osa-m.jpg)

Thiết bị phóng ZIF-122/ЗИФ-122

Tháng 8/1964 phòng thiết kế số-82 đã bị bãi nhiệm không phải thiết kế tên lửa, thay vào đó là phòng thiết kế số-2 thuộc Ủy Ban Quốc Gia về Kỹ Thuật Hàng Không GKAT.
Trọng lượng tên lửa được nâng lên từ 65kg lên 115kg, đường kính từ 180mm lên 210mm, chiều dài từ 2650mm lên sấp xỉ 3m.

Ban đầu  phương án thiết kế đầu dẫn đường cho tên lửa được tính tới, sau đó người ta quyết định thiết kế dẫn đường cho tên lửa bằng phương pháp chỉ huy qua sóng radio.
Tổ hợp tên lửa phòng không "Osa-M"  trang bị cho Hải quân hoàn toàn đươc chuẩn hóa với "Osa" trang bị cho Lục quân, sử dụng tên lửa 9M33, hệ thống điều khiển giống nhau đến 70%.

Hệ thống điều khiển :

Một tính năng đặc biệt của tổ hợp phòng không "Osa-M" là có khả năng tự phát hiện mục tiêu . Để thực hiện được việc này trong thành phần hệ thống điều khiển ngoài các phương tiện theo dõi mục tiêu, ngắm bắn cho tên lửa, còn bao gồm truyền lệnh cho tên lửa. Tổ hợp có radar giêng cung cấp phát hiện mục tiêu, có khả năng phát hiện mục tiêu ở trần bay 3,5-4km ,ở cự li 25-30km . Còn nếu mục tiêu bay ở trần cao hơn radar có khả năng phát hiện mục tiêu đến 50km.
 Tọa độ phát hiện, nhận dạng mục tiêu được đưa vào sử lý theo dõi, trạm Anten dẫn đường chỉ thị góc phương vị mục tiêu cho tên lửa.
 Do sử dụng kết hợp chế độ phát hiện, nắm bắt và theo dõi mục tiêu cùng trên một hệ thống, trong cùng 1 thời gian nên tổ hợp có phản ứng rất nhanh 6-8s.
 Hệ thống kiểm soát bao gồm : Trạm phát hiện, theo dõi, ngắm bắn và truyền lệnh cho tên lửa.
 Điều khiển tổ hợp phòng không "Osa-M" có 3 người, với các thiết bị ghép nối, điều khiển dẫn động, đưa tên lửa tới mục tiêu bằng phương pháp lệnh Radio. Hệ thống radar của tổ hợp làm việc ổn định, chịu được nhiễu động cường độ cao với phạm vi quét từng (cm).

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/052050057049049048.jpg)

Trạm Anten của tổ hợp phòng không "Osa-M".
Còn tiếp

Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 24 Tháng Chín, 2010, 06:19:15 PM
Tiếp theo:

Tổ hợp tên lửa phòng không "Osa-M" có thể  tiếp nhận nhắm bắn từ hệ thống tìm kiếm nhắm mục tiêu của tầu.

Tên lửa 9M33.

Tên lửa 9M33 có 1 tầng 2 chế độ sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, hành trình của tên lửa đơn kênh. Tên lửa 9M33 có cấu hình khí động học kiểu "Con vịt" tức là có cánh lái ở phần đầu mũi (руль в носовой части). Tên lửa có 4 cánh đuôi , được thiết kế thống nhất trong 1 khối, có khả năng chuyển động tương đối với vỏ và xoay tự do khi tên lửa bay.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/052050057049054057.jpg)

Quả tên lửa 9M33 sử dụng trong tổ hợp " Osa-M" trang bị cho Hải quân.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/DSCN1039_2.jpg)

Quả tên lửa 9M33 sử dụng trong tổ hợp "Osa" trang bị cho lục quân.

Thiết bị phóng ZIF-122

Thiết bị phóng Zif-122 sử dụng trong tổ hợp "Osa-M" được Trung tâm thiết kế số 7 phát triển. Tên lửa 9M33 được cheo dưới thanh rầm phóng, thiết bị phóng Zif-122 có 2 rầm phóng  có khả năng xoay và hạ xuống để nạp đạn theo chiều thẳng đứng. Thiết bị phóng Zif-122 có hệ thống nạp tên lửa với 2 quả nô xoay tròn, có khả năng nâng cao hoặc hạ xuống còn gọi là thiết bị nạp hình trống , nạp  tự động cho tổ hợp. Mỗi thiết bị nạp hình trống tối đa cài được 5 quả tên lửa 9M33 theo chiều dọc, đuôi tên lửa hướng lên.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/04-004p.jpg)

Thiết bị phóng ZIF-122 của tổ hợp " Osa-M".

Thiết bị nạp tên lửa có khả năng cùng 1 lúc nạp 2 quả tên lửa 9M33 . Trong trạng thái tác chiến, sau khi phóng quả tên lửa thứ 2 đi, rầm phóng sẽ tự động hạ xuống theo chiều thẳng đứng . Nắp đậy mặt boong tự động mở ra, thiết bị nạp hình trống sẽ nâng 2 quả tên lửa 9M33 nạp vào 2 thanh rầm phóng . Thời gian nạp tên lửa vào thiết bị phóng Zif-122 hết 16-21s , thời gian chuyển sang mục tiêu khác 12s.

Trọng lượng thiết bị phóng Zif-122 là 6850kg.

Nguyên tắc tác chiến:

Sau khi rời giá phóng (Không điều khiển bằng lệnh Radio), tên lửa tự động bay và "Bám bắt mục tiêu", đài đo nhắm cho tên lửa sẽ dẫn tên lửa tới mục tiêu.

Dẫn bắn cho tên lửa đòi hỏi thực hiện thao tác chính xác bằng phương pháp  "3 điểm" (трехточка) đối với mục tiêu thấp và phương pháp "Bắn vượt bù nửa góc" (половинное спрямление) đối với mục tiêu bay cao (trần bay không quá 7km). Tên lửa 9M33 ngoài khả năng phá hủy mục tiêu hàng không , còn có thể dùng để chống lại ngư lôi diệt hạm hoặc phá hủy tầu nổi.


Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 24 Tháng Chín, 2010, 08:08:19 PM
Để làm rõ hệ thống cấu hình khí động học kiểu "con vịt" tức là có cánh lái ở phần đầu mũi tên  lửa (руль в носовой части) xin các bạn nhìn vào hình dưới đây:

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/cM0mAWEmJW.jpg)

Trên đầu mũi tên lửa có 4 cánh lái gắn với pít tông trong tên lửa bằng 1 trục xoay. Nguyên lý hoạt động của cánh lái như sau:
 Tên lửa 9M33 là tên lửa tầm ngắn không dùng pin nguồn, để điều khiển quay cánh lái trong tên lửa có 1 máy sinh khí (Газогенератор), dùng dòng khí sinh ra để chuyển động pít tông quay cánh lái. Nói 1 cách khác là đốt có kiểm soát liều phóng để tạo khí quay pít tông điều khiển cánh lái.
 Hai cánh đối xứng nhau lái tên lửa lên cao hoặc xuống thấp, 2 cánh còn lại lái  bay sang phải, hoặc bay sang trái theo lệnh điều khiển bằng radio từ trạm điều khiển trên tầu.

Tại sao người ta giọi là cấu hình khí động học kiểu " Con vit", trong Topic này bác Vitinh@ đã giải thích : Hãy quan sát con vịt khi bơi, đầu nó hướng về đâu có nghĩa là hướng đó nó sẽ bơi tới. Ngoài ra tên lửa 9M33 có cánh lái giống như cánh vịt cũng là 1 trong những lý do để người ta gọi là kiểu "Con vịt".

Xin các bạn tham khảo thêm thông tin dưới đây mà bạn Huyphongssi đã giải thích về nguyên lý điều khiển cánh lái trong tên lửa tầm ngắn.

http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16972.430.html


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 24 Tháng Chín, 2010, 11:45:05 PM
Các hệ thống tên lửa đối không có điều khiển tầm ngắn
Tổ hợp đạn tên lửa đối không tự dẫn SNARS-250

(http://www.airwar.ru/image/i/weapon/snars250-1.jpg)

Tổ hợp đạn tên lửa đối không tự dẫn cỡ 250 kg SNARS-250 (СНАРС-250: Самонаводящийся авиационный ракетный снаряд весом 250 кг) là hệ thống tên lửa đối không đầu tiên do Liên xô phát triển trong giai đoạn sau Thế chiến 2.

Năm 1948, thực hiện Nghị định số 1175-440 của Hội đồng bộ trưởng và quyết định của Bộ công nghiệp hàng không Liên xô, Phòng thiết kế trực thuộc Nhà máy số 293 do tổng công trình sư Matus Ruvimovich Bisnovat phụ trách được điều chuyển từ Tổng cục số 7 sang Tổng cục đặc trách số 14 Bộ công nghiệp hàng không Liên xô để phục vụ việc nghiên cứu phát triển tổ hợp tên lửa đối không có điều khiển đầu tiên của nước này.

Theo yêu cầu kĩ chiến thuật sơ bộ, tổ hợp đạn tên lửa thế hệ đầu tiên này phải có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay là máy bay ném bom và máy bay chiến đấu đương thời, đạn tên lửa là loại được trang bị đầu tự dẫn hồng ngoại hoặc dẫn ra đa chủ động, đạn có khối lượng không quá 250 kg và được gắn đầu nổ nặng 20 kg, đạn có tốc độ tối đa tới 400 m/giây, có khả năng chống mục tiêu bay trần cao tới 15 km và tầm xa tới 5 km với xác suất trúng đích tới 75%. Tổ hợp đạn tên lửa đối không SNARS-250 dự kiến được trang bị cho loại máy bay tiêm kích phản lực Mig-15Pbis.

Máy bay tiêm kích phản lực Mig-15Pbis dự kiến mang 2 đạn tên lửa SNARS-250 dưới cánh (ảnh www.airwar.ru)
(http://airwar.ru/image/idop/fighter/mig15pbis5/mig15pbis5-3.jpg)

Từ cuối tháng 5/1946, Phòng thiết kế của tổng công trình sư M.R. Bisnovat và các đơn vị thiết kế phối thuộc cho đề án SNARS-250 đã cùng nhau phác thảo những nét tổng thể của tổ hợp đạn tên lửa SNARS-250 như thiết kế hình dáng khí động, động cơ, hệ thống dẫn đường và điều khiển đạn, cơ chế ngòi nổ, hệ thống giá treo và các khí tài hỗ trợ phóng khác trang bị cho máy bay tiêm kích.

Sau khi hoàn chỉnh đề án thiết kế và các mẫu thử khí động, đề án SNARS-250 được trình lên Hội đồng bộ trưởng Liên xô để xin phép thử nghiệm. Ngày 4/12/1950, Hội đồng bộ trưởng Liên xô đã ban hành Nghị định số 4812-2090 phê chuẩn thiết kế và cho phép thử nghiệm tổ hợp SNARS-250. Đề án SNARS-250 tại thời điểm này đã điều chỉnh thiết kế đạn có đầu tự dẫn ra đa chủ động sang đầu tự dẫn ra đa bán chủ động, và do thiết kế hệ thống ra đa chiếu xạ mục tiêu làm tăng khối lượng hệ thống nên máy bay mang tên lửa và ra đa chiếu xạ được chuyển từ loại tiêm kích phản lực Mig-15 sang máy bay tiêm kích cánh quạt hạng nặng Tu-2P.

Máy bay yiêm kích cánh quạt hạng nặng Tu-2P là phương tiện dự kiến được chọn để mang đạn tên lửa SNARS-250 (ảnh www.airwar.ru)
(http://www.airwar.ru/image/i/fighter/tu1-i.jpg)

(còn tiếp)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Chín, 2010, 11:01:37 AM
Dẫn bắn cho tên lửa đòi hỏi thực hiện thao tác chính xác bằng phương pháp  "3 điểm" (трехточка) đối với mục tiêu thấp và phương pháp bán trực xạ "половинное спрямление" đối với mục tiêu bay cao (không quá 7km).
Đỏ: phương pháp bắn "vượt trước nửa góc" hay còn gọi là phương pháp PS.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 25 Tháng Chín, 2010, 03:25:36 PM
Dẫn bắn cho tên lửa đòi hỏi thực hiện thao tác chính xác bằng phương pháp  "3 điểm" (трехточка) đối với mục tiêu thấp và phương pháp bán trực xạ "половинное спрямление" đối với mục tiêu bay cao (không quá 7km).
Đỏ: phương pháp bắn "vượt trước nửa góc" hay còn gọi là phương pháp PS.

Bác Olbuff làm ơn giải thích rõ hơn giúp em, 2 từ trên không có 1 chút gì liên quan tới : , "góc" (trong hình học) và "vượt trước" cả vậy tại sao lại có thể dịch : "vượt trước nửa góc"? Nếu đúng như vậy thì góc kia bao nhiêu độ?
Từ "половинное " thuộc 1/2 thì không bàn cãi rồi, còn từ спрямление (từ chuyên ngành không có trong từ điển thông thường) theo em được biết là làm cho thẳng, nắn cho thẳng.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 25 Tháng Chín, 2010, 07:56:01 PM
Dẫn bắn cho tên lửa đòi hỏi thực hiện thao tác chính xác bằng phương pháp  "3 điểm" (трехточка) đối với mục tiêu thấp và phương pháp bán trực xạ "половинное спрямление" đối với mục tiêu bay cao (không quá 7km).
Đỏ: phương pháp bắn "vượt trước nửa góc" hay còn gọi là phương pháp PS.

Bác Olbuff làm ơn giải thích rõ hơn giúp em, 2 từ trên không có 1 chút gì liên quan tới : , "góc" (trong hình học) và "vượt trước" cả vậy tại sao lại có thể dịch : "vượt trước nửa góc"? Nếu đúng như vậy thì góc kia bao nhiêu độ?
Từ "половинное " thuộc 1/2 thì không bàn cãi rồi, còn từ спрямление (từ chuyên ngành không có trong từ điển thông thường) theo em được biết là làm cho thẳng, nắn cho thẳng.

Phương pháp bắn "vượt trước nửa góc" là thuật ngữ Việt hóa của cụm từ "половинное спрямление": đạn thay vì được lái theo đường ngắm thẳng tạo bởi 3 điểm là đài điều khiển - đạn - mục tiêu như trong phương pháp bắn 3 điểm (T/T = трехточка), thì được bù thêm trị số bắn đón bằng 1/2 góc tạo bởi đài điều khiển - đạn và đài điều khiển - mục tiêu trên cùng mặt phẳng chứa tam giác có 3 đỉnh là đài điều khiển - đạn - mục tiêu. Phương pháp bắn PS (ПС = половинное спрямление) là một biến thể của phương pháp bắn 3 điểm. Nói nôm na thì phương pháp này là "chỉnh đạn thẳng theo đường ngắm đã được bù nửa góc".

Tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm OSA-M sử dụng các phương pháp điều khiển bắn T/T và PS để chống mục tiêu đường không, phương pháp bắn K (T/T cầu vồng) để chống tên lửa diệt hạm và mục tiêu bay trần thấp, và phương pháp bắn F (Ф) để chống hạm.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 25 Tháng Chín, 2010, 08:37:02 PM
Nếu nói Việt hóa thì em chịu rồi, còn nếu dịch đúng thì chẳng có từ nào gọi là "góc" và "vượt" ở đây cả. Ở Châu Âu một số nước có hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ kỹ thuật nước ngoài, VN ta chưa có nên không khỏi có sự tranh luận của anh em ta ở đây, mục đích cũng là học hỏi nâng cao kiến thức mà thôi. Nói nôm na thì đây chính là phương pháp "bắn đón". Em nhớ ra là trong kỹ thuật pháo binh(cao xạ) cũng có phương pháp bắn này. Vấn đề chỉ là tỉ lệ góc phương vị mục tiêu được bù, mà tỉ lệ này lại phụ thuộc vào trần bay, tốc độ bay của mục tiêu v.v... Theo em thì thuật ngữ "chỉnh đạn thẳng theo đường ngắm đã được bù nửa góc" là sát nghĩa.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 25 Tháng Chín, 2010, 11:41:30 PM
Nếu nói Việt hóa thì em chịu rồi, còn nếu dịch đúng thì chẳng có từ nào gọi là "góc" và "vượt" ở đây cả. Ở Châu Âu một số nước có hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ kỹ thuật nước ngoài, VN ta chưa có nên không khỏi có sự tranh luận của anh em ta ở đây, mục đích cũng là học hỏi nâng cao kiến thức mà thôi. Nói nôm na thì đây chính là phương pháp "bắn đón". Em nhớ ra là trong kỹ thuật pháo binh(cao xạ) cũng có phương pháp bắn này. Vấn đề chỉ là tỉ lệ góc phương vị mục tiêu được bù, mà tỉ lệ này lại phụ thuộc vào trần bay, tốc độ bay của mục tiêu v.v... Theo em thì thuật ngữ "chỉnh đạn thẳng theo đường ngắm đã được bù nửa góc" là sát nghĩa.

Em nghĩ gọi tắt thế này cũng từ anh Liên xô mà ra thôi. Vượt trước nửa góc như cách gọi của ta là thể hiện đúng bản chất của phương pháp bắn này. Mấy phương pháp T/T, PS hay K gì đó là các tổ hợp lệnh được lập trình sẵn mà sĩ quan điều khiển chỉ cần bật công tắc chọn trên bảng điều khiển, phần còn lại máy tính sẽ nhập tham số do đài điều khiển thu từ mục tiêu và đạn theo các chế độ bám sát thủ công (RS), bám sát tự động (AS) hay bám sát hỗn hợp (SS) để nạp vào phương trình định sẵn nhằm tạo lệnh điều khiển.

Bên pháo 57 bọn em ngày trước, để bắn đón mục tiêu thì phải kết hợp thao tác bắt tầm hướng của pháo 1 và 2, thao tác căn chỉnh cự li, góc xiên và bắt tốc độ của pháo 3 và 4. Pháo 1 và 2 quay mâm tự bắt theo mục tiêu được phân công, trong khi pháo 3 và 4 muốn thao tác được lại phải nhờ phần tử của trinh sát. Đạn cao xạ đã bắn đi thì không chỉnh được đường đạn, trong khi đạn tên lửa được điều khiển trong cả quá trình công kích mục tiêu theo các phương pháp bắn như trên.

"Vượt trước nửa góc" vừa là phương pháp điều khiển vừa là khẩu lệnh của chỉ huy cho sĩ quan điều khiển dựa trên thực tế tình huống chiến đấu.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 26 Tháng Chín, 2010, 12:03:12 AM
Huyphongssi! Anh cũng từng là khẩu đội trưởng, tuy không phải là lính cao xạ nhưng có được đọc qua tài liệu nên hiểu phương pháp bắn này. Có thể anh là người máy móc quá nên cái gì cũng muốn logic, mà VN ta có những thuật ngữ lạ thật, nếu chẳng phải "trong ngành" hiểu được chết liền.
 Trước đây trong CTBG bọn anh có bắn bù trừ  nhiều lần nhưng là góc tầm hướng bù trừ do thời tiết, gió hay kết hợp cả kinh nghiệm nữa , tất nhiên mục tiêu của bọn anh trước đây là mục tiêu cố định, còn trong trường hợp Osa-M là mục tiêu hàng không: :-\


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Chín, 2010, 03:30:53 PM
Tiếp theo và hết phần tên lửa "Osa-M".

Khi tên lửa tới gần mục tiêu sẽ phát lệnh cho ngòi nổ gỡ bỏ tầng an toàn, lệnh này bắt đầu bằng bức xạ xung động radio từ tính ( излучать радиомагнитные импульсы ), tín hiệu sảy ra ở cấp độ cao  ở phần tác chiến. Theo yêu cầu kỹ chiến thuật, đòi hỏi phạm vi bán kính làm việc của ngòi nổ phải hoạt động ăn khớp trước 15m.

Trong trường hợp tên lửa bắn trượt mục tiêu, sẽ phát lệnh ngắt ngòi nổ, tên lửa sẽ được dẫn dơi xuống nước tự hủy phần nổ tác chiến ( самоликвидируется подрывом боевой части ) bằng đồng hồ hẹn giờ hoặc tự phá hủy dưới tác động với nước.

Thử nghiệm:

Năm 1967 bắt đầu thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không " Osa-M" trên tầu thử nghiệm OS-24 thuộc đề án 33 (Trước đây là tầu Voroshilov). Trong quá trình thử nghiệm đã phát hiện 1 số nhược điểm của trang thiết bị, đòi hỏi phải tiếp tục nghiêm cứu, sàng lọc thiết bị. Sau khi khắc phục các nhược điểm từ cuộc thử nghiệm ban đầu, cuộc thử tiếp theo được tiến hành trên tầu đề án 1124 và 1134. Năm 1971 cuộc thử nghiệm với tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp " Osa-M" thành công.

Tiếp nhận trang bị:

Năm 1973 tổ hợp tên lửa phòng không " Osa-M" được tiếp nhận trang bị cho Hải quân trên các tầu thuộc đề án 1135 1135. 1134B, 1135-1, 1143, 1144, 1234 . Bản nâng cấp của " Osa-M" được trang bị trên tuần dương hạm " Zhdanov/ Жданов " thuộc đề án 68-U1 và "Seniavin/Сенявин" thuộc đề án 68-U2.

Hiện đại hóa:

Năm 1975 tổ hợp tên lửa " Osa-M" được nâng cấp và mang tên " Osa-MA" trần cao phá hủy mục tiêu giảm xuống 25m ( Trần cao phá hủy mục tiêu thấp nhất của " Osa-M" là 60m). Cuộc thử nghiệm "Osa-MA" được tiến hành trên tầu chống ngầm cỡ nhỏ đề án 1124 (số hiệu MPK-147) trên Biển Đen. Năm 1979 tổ hợp tên lửa nâng cấp " Osa-MA" được tiếp nhận trang bị. Năm 1980 tổ hợp tên lửa " Osa-MA" tiếp tục được nâng cấp thành " Osa-MA2" tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu bay thấp, " Osa-MA2" có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở trần cao 5m cách mặt nước biển.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/052050057051048053.jpg)


Thông số kỹ thuật:
-Mã hiệu : OSA-M.
-NATO định danh là : SA-N-4A.
-Tên lửa : 9M33.
-Chiều dài : 3155mm.
-Đường kính : 210mm.
-Trọng lượng : 126kg.
-Đầu đạn : 14,25kg.
-Tốc độ tối đa ; 800m/s.
-Tốc độ mục tiêu tối đa : 500m/s.
-Tàm bắn tối đa : 7km.
-Tầm bắn tối thiểu 1km.
Bài dịch được tổng hợp từ các nguồn:

http://pvo.guns.ru/naval/osa_m.htm
http://www.warships.ru/Russia/Weapons/ZRK/OSA/  
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 28 Tháng Chín, 2010, 03:37:21 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG ĐẶT TRÊN TẦU NỔI "KINZAL/DAO GĂM"/ КОРАБЕЛЬНЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "КИНЖАЛ".Lịch sử ra đời:


Năm 1980 Liên hiệp sản xuất và nghiêm cứu khoa học "Altair" dưới sự lãnh đạo của С.А. Фадеева
phát triển tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp "Kinzal".

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp "Kinzal" được Phương Tây định danh là : SA-N-9 GAUNTLET

Tổ hợp tên lửa phòng không "Kinzal" có hệ thống radar tìm kiếm, phát hiện mục tiêu và dẫn bắn cho tên lửa giêng.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/049051055051057052.jpg)

Trạm Angten của tổ hợp tên lửa phòng không "Kinzal" mà Phương Tây gọi là : Cross Swords


Tổ hợp tên lửa phòng không " Kinzal" là tổ hợp đa kênh, chủ động có khả năng đánh bại các loại mục tiêu như : Tên lửa chống hạm ( kể cả các loại tên lửa bay thấp), tên lửa chống radar , bom có điều khiển hoặc không điều khiển, máy bay, trục thăng v.v...

Tổ hợp tên lửa phòng không "Kinzal" được trang bị radar phát hiện mục tiêu giêng (Modul K-12-1), cũng được Phương Tây định danh là : Cross Swords
Hệ thống radar  cung cấp cho tổ hợp thực hiện tác chiến hoàn toàn độc lập trong trườn hợp phức tạp nhất. Trên cơ sở tổ hợp đa kênh với angten mảng pha kiểm soát trùm tia điện tử có sự hỗ chợ của hệ thống máy tính. Tổ hợp làm việc tự động, trên nguyên tắc "tư duy nhân tạo". Bên trong hệ thống angten là thiết bị quang truyền hình có khả năng phát hiện mục tiêu , tăng khả năng chống nhiễu động ở cường độ cao trong trường hợp có sự hoạt động chống phá của radar đối phương.

Hệ thống radar được Viện nghiêm cứu "Kvant/Квант" phát triển dưới sự lãnh đạo của В.И. Гузя , cung cấp khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tới 45km, ở trần cao 3,5km.
Tổ hợp tên lửa "Kinzal" có khả năng cùng lúc bắn tới 4 mục tiêu trong khoảng không có hình dải quạt 60o ngang, 60o dọc đồng thời dẫn bắn cho 8 tên lửa khác.
 Thời gian phản ứng của tổ hợp "Kinzal" từ 8-24s tùy thuộc vào chế độ làm việc của Radar.
Nếu đem so sánh khả năng tác chiến của tổ hợp tên lửa Kinzal" với "Osa-M" thì "Kinzal" hơn hẳn tới 5-6 lần.
Ngoài khả năng điều khiển cho tên lửa, tổ hợp " Kinzal" còn điều khiển pháo tự động 6 nòng 30mm AK-360M.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/klinok.jpg)

Hệ thống angten 9R95 ở phía trên và trạm điều khiển từ xa tên lửa phòng không trong tổ hợp "Kinzal" ở dưới.

Tổ hợp sử dụng tên lửa 9M330 được chuẩn hóa với tên lửa trong tổ hợp "TOR" trang bị cho Lục quân. Phóng tên lửa phòng không có điều khiển 9M330 theo phương thẳng đứng, thực hiện bằng máy phóng. Ở độ cao định trước, tên lửa sẽ bay nghiêng hướng tới mục tiêu nhờ hệ thống khí động lực. Động cơ tên lửa làm việc ở chế độ an toàn tức là tên lửa đã đạt độ cao và chuyển hướng bay nghiêng.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/11-15.jpg)

Máy phóng tên lửa 9M330 theo phương thẳng đứng và trạm radar trong tổ hợp tên lửa phòng không "Kinzal".

Còn tiếp.
Tiêu đề: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 28 Tháng Chín, 2010, 11:47:51 PM
Các hệ thống tên lửa đối không có điều khiển tầm ngắn
Tổ hợp đạn tên lửa đối không tự dẫn SNARS-250

(tiếp theo Phần trước http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.msg259079.html#msg259079)

(http://www.airwar.ru/image/i/weapon/snars250-i.jpg)

Các cấu phần của tổ hợp đạn tên lửa đối không tự dẫn SNARS-250 do nhiều đơn vị thiết kế chế tạo dưới sự điều phối của Phòng thiết kế thử nghiệm của Nhà máy số 293, trong đó đơn vị chủ quản trực tiếp chịu trách nhiệm thiết kế khung vỏ và động cơ của đạn, giá treo phóng và khí tài phóng đạn, Phòng thiết kế chuyên ngành số 2 thuộc Cục thiết kế trung ương số 393 Bộ Trang bị vũ khí (СКБ №2 ЦКБ-393 Министерства вооружения) chịu trách nhiệm thiết kế loại đầu tự dẫn hồng ngoại I-96, Viện nghiên cứu khoa học số 17 thuộc Bộ công nghiệp hàng không (НИИ-17 Министерства авиационной промышленности) chịu trách nhiệm thiết kế loại đầu tự dẫn ra đa bán chủ động Udar cho đạn và đài ra đa chiếu xạ mục tiêu lắp trên máy bay mang tên lửa, Phòng thiết kế thuộc Nhà máy số 118 Bộ công nghiệp hàng không chịu trách nhiệm thiết kế khối lái tự hành trên đạn, các Viện nghiên cứu khoa học số 137 và 504 thuộc Bộ cơ khí nông nghiệp (НИИ-137, НИИ-504  Министерства сельскохозяйственного машиностроения) chịu trách nhiệm thiết kế ngòi nổ chạm và ngòi nổ cận đích vô tuyến cho đạn, Phòng thiết kế thử nghiệm số 140 Bộ công nghiệp hàng không chịu trách nhiệm thiết kế khối nâng thế trên đạn, v.v.

Đạn tên lửa của tổ hợp SNARS-250 có mã chế tạo thử nghiệm là “sản phẩm I-64” và mã chế tạo trang bị là “sản phẩm 250”. Phòng thiết kế thử nghiệm 293 sử dụng từ các mẫu khí động được Viện nghiên cứu khí động học trung ương TsAGI nghiên cứu từ năm 1948 để thiết kế hình dáng khí động của đạn SNARS-250. Đạn có nguyên lí thiết kế khí động kiểu “cánh vịt”, theo đó 4 cánh nâng cố định có dạng hình thang vuông vát trước bố trí quanh thân kiểu chữ cộng được đặt sau 4 cánh lái mũi toàn động nhỏ hơn nhưng cũng có dạng hình thang vuông vát trước. Bên trong thân tên lửa được bố trí thành các khoang: khoang mũi chứa đầu tự dẫn hoặc hồng ngoại hoặc ra đa bán chủ động, khoang thứ hai chứa khối điều khiển, khối lái tự hành và lái cánh mũi, khoang thứ ba chứa ngòi nổ 2 chế độ, khối tự huỷ và đầu nổ kiểu phá mảnh, khoang thứ tư chứa liều phóng, động cơ và cửa động cơ, khoang cuối chứa khối phát đáp và ăng ten thu phát tín hiệu định vị đạn. Kiểu dáng thiết kế và kết cấu khoang của đạn SNARS-250 như vừa nêu đã được các nhà thiết kế Xô viết kế thừa trong rất nhiều kiểu đạn của các tổ hợp tên lửa đối không và đối đất sau này.

(còn tiếp)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 29 Tháng Chín, 2010, 06:47:12 PM
Tiếp theo và hết phần tổ hợp tên lửa phòng không "Kinzal".
Tên lửa 9M330

 Điều khiển kích nổ đầu đạn tên lửa 9M330 được thực hiện trực tiếp bởi lệnh điều khiển từ xa tới ngòi nổ thông qua sóng radio khi tên lửa tiếp cận mục tiêu. Ngòi nổ trong tên lửa 9M330 kháng nhiễu động, mô phỏng theo cách tiếp cận bề mặt nước (адаптируется при подходе к водной поверхности). Đầu đạn tên lửa 9M330 thuộc chủng nổ phân mảnh. Khi vận chuyển tên lửa được đặt trong Container, tên lửa có thời gian sử dụng cao 10 năm không cần bảo dưỡng.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/a5974b4acab246002228d4a1ba19a4e8_full.jpg)

Tên lửa 9M330.

Thiết bị phóng:

Thiết bị phóng của tổ hợp tên lửa phòng không "Kinzal" được phát triển bởi phòng thiết kế "Start" dưới sự lãnh đạo của А.И. Яскина. Thiết bị phóng dưới mặt boong tầu gồm 3 đến 4 Modul hình trống, mỗi Modul có 8 Container bên trong chứa tên lửa . Trọng lượng của tổ hợp với các thiết bị phóng không kể tên lửa là : 41,5 tấn, chiếm diện tích 113m2 với 8 người vận hành.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/e5e6e7f29391f37583b15fdafeabce57_full.jpg)

Modul phóng hình trống dưới mặt boong tầu (Mô hình).

Thử nghiệm:

Năm 1982 bắt đầu thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không "Kinzal" trên tầu chống ngầm hạng nhỏ đề án 1124 diễn ra trên Biển Đen. Để thử nghiệm "Kinzal" có khả năng tiêu diệt tên lửa chống hạm, mùa xuân năm 1986 trên tầu chống ngầm cỡ nhỏ 4 quả tên lửa 9M330 đã phóng ra hạ 4 quả tên lửa chống hạm P-35 được phóng đi từ thiết bị phóng trên bờ.
Các cuộc thử nghiệm với tổ hợp tên lửa "Kinzal" tốn rất nhiều thời gian và liên tục bị thay đổi. Trên khu trục nguyên tử " Novorossisk" , đề án trang bị 1155 chỉ cài đặt 1 tổ hợp "Kinzal" thay vì 2 theo đề án mặc dù người ta đã chuẩn bị các lỗ để đặt các Modul phóng.

Trang bị:

Cuối năm 1989 tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn "Kinzal" chính thức được tiếp nhận trang bị trên tầu chống ngầm cỡ lớn đề án 1155, theo đề án trang bị sẽ nắp 8 Modul mỗi Modul phóng có 8 Container chứa tên lửa 9M330.
 Sau khi được đưa vào trang bị tổ hợp nhận mã hiệu : 4S95/4С95
Hiện nay tổ hợp tên lửa phòng không "Kinzal" được trang bị trên tầu sân bay "Admiral Kuznetsov", tuần dương hạng năng sử dụng năng lượng nguyên tử "Peter Veliki" ( đề án 1144.4). Tầu chống ngầm cỡ lớn đề án 1155, 1155.1 và tầu tuần tiễu thế hệ mới, lớp " Neutrashimy/Неустрашимый" (Gan dạ).

Xuất khẩu

Tổ hợp tên lửa phòng không " Kinzal" được xuất khẩu đi 1 số nước dưới tên : " klinok/Клинок" ( Lưỡi kiếm).

Tính năng kỹ thuật:

Nhà phát triển chính : liên hiệp khoa học, sản xuất "Altair".
Phát triển tên lửa : Phòng thiết kế " Fakel/Факел" (Ngọn đuốc).
-Tên lửa : 9M330.
-Trọng lượng tên lửa : 165kg.
-Đầu đạn 15kg.
-Cự li phá hủy mục tiêu :1,5-12km.
-Tầm cao phá hủy mục tiêu :10-6000m.
-Tốc độ tối đa của mục tiêu : 700m/s.
-Thời gian phản xạ với mục tiêu bay thấp : 8s.
-Tốc độ bắn 3s/quả.
-Thời gian chuẩn bị tác chiến :
                     Ở chế độ lạnh : 3 phút.
              Ở chế độ trực chiến: 15s.
-Tên lửa dự chữ chiến đấu : 24-64.Bài dịch tổng hợp thông tin từ các nguồn :

http://pvo.guns.ru/naval/kinzhal.htm
http://ruspodvig.ru/sssr/gun/rocket/kzrk89/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/kinzgal/kinzgal.shtml


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: duongthanhvan trong 29 Tháng Chín, 2010, 07:45:08 PM
Nếu nói Việt hóa thì em chịu rồi, còn nếu dịch đúng thì chẳng có từ nào gọi là "góc" và "vượt" ở đây cả. Ở Châu Âu một số nước có hội đồng chuẩn hóa thuật ngữ kỹ thuật nước ngoài, VN ta chưa có nên không khỏi có sự tranh luận của anh em ta ở đây, mục đích cũng là học hỏi nâng cao kiến thức mà thôi. Nói nôm na thì đây chính là phương pháp "bắn đón". Em nhớ ra là trong kỹ thuật pháo binh(cao xạ) cũng có phương pháp bắn này. Vấn đề chỉ là tỉ lệ góc phương vị mục tiêu được bù, mà tỉ lệ này lại phụ thuộc vào trần bay, tốc độ bay của mục tiêu v.v... Theo em thì thuật ngữ "chỉnh đạn thẳng theo đường ngắm đã được bù nửa góc" là sát nghĩa.
Chính xác rồi đó bác,lính tên lửa mình không gọi là vượt trước nửa góc mà thường gọi là phương pháp đón nửa góc. Ngoài ra,PS không chỉ có riêng phương pháp bắn đón nửa góc mà nó còn có cả đón cả góc nữa. 


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: dongadoan trong 29 Tháng Chín, 2010, 08:25:25 PM
Bắn đón của pháo Pk là bắn đón theo thân, tùy tốc độ của máy bay mà bắn đón 1/2 hay 1 hoặc 2, 3,... thân. Ở đây, đón 1/2 hay 1, 2 thân là tính cho hệ tương tác pháo (thông qua đường ngắm) - máy bay.

Tên lửa PK thì khác, hệ tương tác ở đây gồm đài điều khiển (thông qua anten) - đạn - máy bay. Chính vì thế mới có yếu tố "góc" góp mặt.

Nôm na thì pháo PK bắn máy bay trong mặt phẳng 2D, tên lửa PK bắn máy bay trong không gian 3D. ;D

Từ điển PK cũng gọi phương pháp này là: Bắn vượt trước nửa góc. ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 29 Tháng Chín, 2010, 09:14:15 PM
Ta thống nhất phương pháp bắn PS là : "Vượt trước nửa góc" , tôi đã sửa rồi, cảm ơn TL, bác Olbuff cùng Huyphongssi, Duongthanhvan góp ý!


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 30 Tháng Chín, 2010, 08:36:03 PM
TỔ HỢP PHÁO-TÊN LỬA TRANG BỊ TRÊN TẦU NỔI ZM87  " KORTIK" (DAO GĂM CỦA SĨ QUAN HẢI QUÂN)/ Корабельный эенитный ракетно-артиллерийский комплекс ЗМ87 «Кортик».Tổ hợp Pháo-Tên lửa "Kortik" ZM87/ЗМ87 được phát triển cuối năm 1970 tại phòng thiết kế chế tạo khí cụ (Tp: Tula) dưới sự lãnh đạo của А. Г. Шипунов .

Tổ hợp được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bằng tên lửa 9M311 trong giới hạn 1500m-8000m, ngoài ra tổ hợp còn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay thấp từ 500m-1500m bởi pháo tự động bắn nhanh có cỡ nòng 30mm (Không phải AK-630).

Được Phương Tây định danh là : SA-N-11 Grison

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/kashtan_kirov-1.jpg)

Pháo 30mm trong tổ hợp "Kortik".


Trong thành phần tổ hợp "Kortik" có 1 Modul chỉ huy và các Modul chiến đấu .

Modul chỉ huy bao gồm:

Trạm radar phát hiện  mục tiêu và sử lý thông tin, phân bổ và nhắm mục tiêu.

Modul chiến đấu bao gồm:

- 8Tên lửa phòng không : 9M311.
- 2 pháo tự động 30mm.
- Hệ thống Angten dẫn đường.
Modul chiến đấu gồm tổ hợp Pháo-Tên lửa và hệ thống điều khiển được kết nối với radar và hệ thống quang truyền hình.
 Hệ thống pháo gồm 2 khẩu 6 nòng tự động 30mm, sử dụng đạn của pháo AK-630, nhịp độ bắn tổng thể khoảng 10.000v/phút. Cũng như AK-630, mỗi khẩu pháo có 6 nòng, nhưng khác ở chỗ 6 nòng pháo được bọc trong 1 vỏ thép. Vỏ thép này cùng với vỏ Container của tên lửa giúp bảo vệ pháo khỏi khí đẩy tên lửa khi được phóng đi có nhiệt độ rất cao. Đạn dự chữ chiến đấu cho mỗi khẩu pháo là 500 viên gắn vào dây đạn hình trống nắp sát cạnh nòng súng.

Tên lửa 9M311:

Trên cầu xoay của tổ hợp được gắn kết 2 khối 2 bên radar mỗi bên 4 tên lửa nằm trong Container hình trụ có trọng lượng 60kg/Container. Giêng tên lửa nặng 43,6kg. Tên lửa 9M311K(Chữ "K" sau này được bỏ khỏi mã hiệu tên lửa) được chuẩn hóa với tên lửa dùng trong tổ hợp 2K22"Tunguska" trang bị cho Lục quân. Hệ thống điều khiển tên lửa bán tự động thông qua đường truyền quang tuyến truyền hình. Tên lửa 9M311 có 2 giai đoạn, sử dụng nhiên liệu rắn. Ngòi nổ của tên lửa 9M311 thuộc chủng không tiếp súc với bán kính 5m.
 Tên lửa phòng không có điều khiển 9M311 có đầu đạn thuộc chủng "Thanh giăng-Phá mảnh" (осколочно-стержневой боевой частью).


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/relama_02.jpg)

Tên lửa 9M311.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/nov25_6220.jpg)

Tên lửa 9M311 trong Container.
Phần tiếp theo: Nguyên lý, cấu tạo của đầu đạn "Thanh giăng-phá mảnh" ưu và nhược điểm.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 30 Tháng Chín, 2010, 10:08:42 PM
TỔ HỢP PHÁO-TÊN LỬA TRANG BỊ TRÊN TẦU NỔI ZM87  " KORTIK" (DAO GĂM CỦA SĨ QUAN HẢI QUÂN)/ Корабельный эенитный ракетно-артиллерийский комплекс ЗМ87 «Кортик».

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2-64.jpg)


Tổ hợp pháo tên lửa "Kortik" (mũi tên đỏ-pháo 30mm, mũi tên xanh-tên lửa 9M311)


Tổ hợp trên thiếu 2 cụm ống phóng đạn tên lửa phòng không (phía trên khối pháo AO-18 được mũi tên màu đỏ trỏ vào) ở 2 bên anh Long ạ. Phần mũi tên xanh chỉ vào là kính ngắm quang tuyến truyền hình.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 30 Tháng Chín, 2010, 10:34:37 PM
Xin lỗi, nó đây!


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/kashtan1.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 01 Tháng Mười, 2010, 04:02:37 PM
Tiếp theo và hết :


Đầu đạn với chủng nổ "Thanh giăng-Phá mảnh" thường được bố trí trên các tên lửa không đối không hoặc trên các tên lửa phòng không , có kích thước và trọng lượng nhỏ. Mục đích bố trí chủng nổ "thanh giăng-phá mảnh" để tăng tầm hiệu quả phá hủy mục tiêu cho đầu đạn mà không cần tăng trọng lượng quả đạn. Tất cả các đầu đạn chủng nổ "Thanh giăng-phá mảnh" đều có ngòi nổ không tiếp súc. Ngòi nổ làm việc khi có bức xạ xung động radio từ tính ( излучать радиомагнитные импульсы ), có nghĩa là khi tên lửa cách mục tiêu trong bán kính 5-15m,  bức xạ xung động radio từ tính cường độ cao sẽ sảy ra . Nhưng chủng nổ này cũng có mặt hạn chế của nó, chúng ta hãy quay lại với đầu đạn 9M311.


Trong vỏ đầu đạn 9M311 có rất nhiều lõi thép bố trí sát nhau, lõi thép có chiều dài 600mm, đường kính từ 4-9mm. Mặt ngoài lõi thép có "áo bọc" bên trong chứa các mảnh nhỏ hình khối có trọng lượng 2-3g. Khi khối thuốc nổ trong đầu đạn 9M311 bị kích nổ (9kg thuốc nổ), những mảnh kim lọai nhỏ hình khối sẽ đan nhau tạo thành 1 vòng tròn như 1 lưỡi cưa thép có bán kính 5m. Ở cự li vượt xa hơn bán kính 5m, hiệu quả của chủng nổ "Thanh giăng-phá mảnh" không cao.

Tổ hợp tên lửa phòng không "Kortik" cho phép bắn 6 mục tiêu trong vòng 1 phút. Tên lửa 9M311 có khả năng phá hủy mục tiêu trong hành lang rộng 350m , sang phải hay sang trái tùy vào cài đặt . Tầm bắn tối đa của tên lửa 9M311 là 5-8km tương ứng với mục tiêu tên lửa chống hạm hay máy bay.

Theo quảng cáo của "Nhà máy chế tạo máy TULA" : " trọng lượng cùng kích cỡ của tổ hợp pháo- tên lửa phòng không "Kortik" gọn nhẹ, nên cho phép cài đặt từ tầu tên lửa cho tới tầu sân bay..... trọng lượng của tổ hợp là 13,5t".

Thử nghiệm và trang bị:

Năm 1983 thử nghiệm mẫu ZM87(1 Modul) trên tầu tên lửa đề án 1241.7(Molnya, số hiệu 952) trên Biển Đen. Năm 1989 tổ hợp được chính thức trang bị.
 Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không "Kortik" được trang bị 8 Modul ZM87 đề án 1143,5 trên tầu nguyên tử mang tên lửa lớp "Kipov" và tầu sân bay "Admiral-Kuznetsov". Trong đề án 1144,2 trên tầu nguyên tử "Admiral-Nakhimov" trang bị 6 Modul ZM87 và trong đề án 1154 trang bị 2 Modul ZM87 trên 2 tầu tuần tra lớp "Neutrashivy".
 Cuối năm 1994 việc sản xuất tổ hợp "Kortik" bị chấm rứt mặc dù đã có dự định thay thế pháo 30mm bằng pháo AK630 nhưng do thiết kế của AK 630 không phù hợp với tổ hợp "Kortik".

Thông số kỹ thuật:

Tên lửa 9M311:
-Trọng lượng : 43,6kg.
-Trọng lượng đầu đạn : 9kg.
-Chủng nổ : Thanh giăng phá mảnh.
-chiều dài : 2,5m.
-Tên lửa có 2 tầng 2 cấp độ sử dụng nhiên liệu rắn.
-Đường kính tầng 1: 152mm.
-Đường kính tầng 2: 76mm.
-Tốc độ tối đa : 910m/s.
-Tầm bắn 1,5-8km.
Pháo 30mm:
-Sử dụng đạn AK630.
-Sơ tốc nòng 860m/s.
-Tầm bắn hiệu quả qua thiết bị ngắm: 4000m
-Trọng lượng quả đạn : 390g.
Bài dịch được tổng hợp từ các nguồn:

http://pvo.guns.ru/naval/kortik.htm
http://www.warships.ru/Russia/Weapons/Guns/Kortik/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/kortik/kortik.shtml
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 01 Tháng Mười, 2010, 06:02:01 PM
Tiếp theo và hết :


Đầu đạn với chủng nổ "Thanh giăng-Phá mảnh" thường được bố trí trên các tên lửa không đối không hoặc trên các tên lửa phòng không , có kích thước và trọng lượng nhỏ. Mục đích bố trí chủng nổ "thanh giăng-phá mảnh" để tăng tầm hiệu quả phá hủy mục tiêu cho đầu đạn mà không cần tăng trọng lượng quả đạn. Tất cả các đầu đạn chủng nổ "Thanh giăng-phá mảnh" đều có ngòi nổ không tiếp súc. Ngòi nổ làm việc khi có bức xạ xung động radio từ tính ( излучать радиомагнитные импульсы  ), có nghĩa là khi tên lửa cách mục tiêu trong bán kính 5-15m,  bức xạ xung động radio từ tính cường độ cao sẽ sảy ra . Nhưng chủng nổ này cũng có mặt hạn chế của nó, chúng ta hãy quay lại với đầu đạn 9M311.


Phần đỏ nói về cơ chế làm việc của ngòi nổ cận đích vô tuyến của loại OSA-M. Bác longtrec cần làm rõ hơn chút nữa!

Đây là loại ngòi xung điện từ vô tuyến ứng dụng nguyên lý xử lý xung đốp lơ để kích nổ đầu đạn. Ngòi nhận lệnh kích hoạt tự động từ đài điều khiển khi cách mục tiêu một khoảng nhất định. Khi được kích hoạt, ngòi mới phát xung điện từ vô tuyến/излучать радиомагнитные импульсы qua an ten phát để tìm kiếm sóng dội từ mục tiêu. Đạn tới mục tiêu càng gần, an ten thu của ngòi thu được sóng dội có cường độ càng mạnh, tần số càng cao. Tín hiệu sóng dội được lọc, xử lý, khuếch đại và tạo dòng điện kích nổ đầu đạn nếu đạt tới một ngưỡng trị số nhất định.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 01 Tháng Mười, 2010, 10:15:11 PM
Tổ hợp tên lửa chống tăng «Cuộc thi-M» 1991: Противотанковый ракетный комплекс «Конкурс-М» 1991.
(http://ca7.upanh.com/14.83.18313982.Oh20/9m113mtohop.jpg)Bài viết sử dụng tư liệu từ các trang rbase-newfactoria.ru ; arms-expo.ru ; giá cả tham khảo bài viết "Catalogue vũ khí xuất khẩu của Nga 2009-2010" của bác Triumf. Cảm ơn anh Long ; bác huyphongssi ; daibangden ; bác oldbuff ; hoangpilot đã giúp đỡ khi dịch bài  ;D . Mong mọi người đóng góp để bài hoàn thiện hơn
Tổ hợp tên lửa chống tăng mang vác Konkurs-M được thiết kế để tiêu diệt các xe tăng ; xe thiết giáp hiện đại , được trang bị giáp phản ứng nổ ; các ụ hỏa lực kiên cố ; các mục tiêu cố định hoặc di động trên mặt đất ; mặt nước ; trực thăng bay thấp ; bất kể điều kiện ngày / đêm và thời tiết .
Konkurs-M được phát triển bởi phòng thiết kế quân cụ Tula ( КБП Тула ) từ cơ sở tổ hợp Konkurs (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.msg251933.html#msg251933)

Nó được chấp thuận đưa vào trang bị của quân đội Nga vào năm 1991


Cấu tạo
Tổ hợp bao gồm xe chiến đấu 9P148  mang thiết bị phóng 9P135M1 và đạn tên lửa có điều khiển 9M113M .  Khi cần thiết ; thiết bị phóng và đạn có thể nhanh chóng tách ra khỏi xe và đảm bảo sẵn sàng chiến đấu . Đạn tên lửa được điều khiển bán tự động thông qua dây dẫn . Kíp chiến đấu gồm có 2 người .

(http://ca4.upanh.com/14.83.18314379.t3i0/9m113mcautao.jpg)

Ảnh : cấu tạo đạn 9M113M

1-   Liều phụ của đầu đạn xuyên lõm liều kép    2-  Bộ điều khiển khí động với cửa đón gió kiểu mở bán phần (воздушно-динамический привод полуоткрытого типа с лобовым воздухозаборником ; )   3-Bộ truyền động cánh lái (аэродинамические рули; )   4- Liều chính của đầu đạn xuyên lõm liều kép    5- Động cơ đẩy chính    6- Khối con quay hồi chuyển    7- Cánh đuôi    8- Ắc qui   9- Hệ thống điều khiển    10- Cuộn dây    11-Nguồn phát bức xạ (источник излучения; )


Thiết bị phóng 9P135M1 sử dụng kính ngắm  9Sh119М1 và thiết bị ảnh nhiệt 1PN65 hoặc 1PN86-1 “Mulat” (Мулат) . Để đảm bảo chất lượng tên lửa và thiết bị dẫn bắn trong quá trình chiến đấu hoặc niêm cất trong kho ;  người ta sử dụng các thiết bị điều khiển-kiểm tra 9V812M ; 9V811M ; 9V974 ; thống nhất với tổ hợp Fagot . Đạn tên lửa được bảo quản trong ống phóng kín khí ; đảm bảo  sẵn sàng chiến đấu .
Do khâu thiết kế ; nên tổ hợp Fagot và Konkurs-M có thể dùng lẫn đạn tên lửa ( 9M111 ; 9M111M ; 9M113 ) . Xạ thủ cũng không cần thay đổi thao tác khi có sự hoán chuyển giữa các loại đạn.
Các xe thiết giáp bánh xích hoặc bánh lốp đều có thể được trang bị Konkurs-M : BMP-1, BMP-2, BMD, BTRD, BRDM-2, MT-LB ; các xe jeep ; xe môtô ; và các loại xe khác

(http://ca6.upanh.com/14.83.18313985.9IX0/9m113msistercar.jpg)

Ảnh : Konkurs-M trên xe mô tô 3 bánh ( cái này ngày xưa gọi là sít-đờ-ca --sidecar thì phải  ;D)


(http://ca4.upanh.com/14.83.18313983.YZn0/9m113mbrdm.jpg)

Ảnh : Konkurs-M trên xe BRDM

(http://ca5.upanh.com/14.83.18313984.BlU0/9m113mzeep.jpg)

Ảnh : Konkurs-M trên xe zeep . Nếu em không nhầm là GAZ-469

(http://ca5.upanh.com/14.83.18313988.hKz0/konkursbmp1m.jpg)

Ảnh : Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 trang bị tổ hợp Konkurs

Tổ hợp Konkurs-M hiện nay đóng vai trò rất quan trọng trong lực lượng phòng thủ trước xe tăng đối phương . Nó cũng có thể được trang bị cho các đơn vị đổ bộ đường không . Ngoài ra ; nó cũng có khả năng tác chiến khi đổ bộ đường thủy ; nhất là trong giai đoạn các xe chiến đấu vẫn còn trên mặt nước ; chưa cập bờ .

Giá bán ước tính:
- Bệ giá phóng: US$ 80.000
- Đạn tên lửa 9M113M: US$ 50.000

Tính năng kĩ chiến thuật

(http://ca7.upanh.com/14.83.18313990.KOo0/konkurmbangtinhnang.png)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 05 Tháng Mười, 2010, 07:54:23 PM
Thưa quí vị và các bạn! Chúng ta đã cùng nhau xem xét nghiêm cứu xong phần tên lửa phòng không trang bị trên tầu nổi, tôi xin mời quí và và các bạn Ta tiếp tục tới phần tên lửa phòng không vác vai .


TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI 9K32 "MŨI TÊN-2M"/Переносной зенитно-ракетный комплекс 9К32М «Стрела-2М» .Đầu năm 1960, phòng thiết kế nhà máy chế tạo máy , thành phố Kolomna thuộc tỉnh Moscow (КБ Машиностроения ,г. Коломна, Московская область) , đã chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-2/Стрела-2" ( Mũi tên-2)".
 Khi đưa vào tác chiến tổ hợp "Strela-2" tỏ ra không mấy hiệu quả, nhiều máy bay bị hư hại do tên lửa gây nên chỉ cần quay lại căn cứ sửa chữa và lại được tái sử dụng.
 Tại sao lại có chuyện như vậy? Bởi vì tên lửa "Strela-2" chỉ bắn trúng vào phần đuôi máy bay. Như chúng ta biết phần đuôi máy bay được bố trí những bộ phận, thiết bị không mang tính chất sống còn của máy bay. Hơn nữa công suất phá hủy của đầu đạn tên lửa "Strela-2" không đủ lớn để tạo ra vùng phá hủy kết cấu mục tiêu.

Theo nghị định của chính phủ Liên Xô ngày 2/9/1968 cần tiến hành nâng cấp tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-2" . Tổ hợp tên lửa được nâng cấp nhận mã hiệu : 9K32M "Strela-2M". "Strela-2M" với nhiệm vụ đánh bại các mục tiêu hàng không bay thấp ( máy bay,trục thăng và tên lửa có cánh). Tên lửa phải bắt kịp hướng bay của mục tiêu hàng không và phá hủy chúng khi tốc độ tối đa của mục tiêu đạt 260m/s (hướng ngược lại, tốc độ tối đa của mục tiêu là 150m/s).

Thử nhiệm phiên bản nâng cấp "Strela-2M":

Cuộc thử nghiệm được tiến hành vào tháng 10/1969 và kéo dài đến tháng 2/1970 tại bãi thử của thành phố Donguski dưới sự giám sát của Hội đồng kiểm nghiệm đứng đầu là : Н.М. Орлов
 Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai , phiên bản nâng cấp "Strela-2M" được tiếp nhận và đưa vào trang bị năm 1970.
 
Phương Tây gọi "Strela-2M" là : SA-7B Garil.

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-2M" bao gồm:
-Tên lửa có đầu dẫn đường : 9K32M.
-Ống phóng : 9P58.
-Nguồn : 9B17.
-Cơ cấu phóng : Cơ khí.

Chuẩn bị phóng tên lửa trước tiên bao gồm việc cung cấp nguồn cho đầu dẫn đường. Cần 5s để nới Rotor con quay hồi chuyển (За 5 секунд раскручивается ротор гироскопа ) trong hệ thống lái của tổ hợp tên lửa. Khi bắn, xạ thủ sẽ hướng thiết bị phóng theo hướng mục tiêu và bóp cò. Sau khi quan sát (bằng thị giác) đầu dẫn đường tên lửa hướng đúng về nguồn bức xạ nhiệt của mục tiêu, tín hiệu âm thanh sẽ báo cho xạ thủ biết. Khi đầu dẫn đường tự động chuyển sang chế độ tự động nén, nó sẽ phát hiện tín hiệu ánh sáng. Sau 0,8s điện áp sẽ tích lũy vào bộ tích điện(ắc qui) và thêm 0,6s bộ tích điện sẽ ra khỏi chế độ làm việc đẩy tăng điện áp. Điện áp bị nén sẽ đánh tia lửa điện đốt thuốc phóng tên lửa, toàn bộ quá trình ước chừng 1,5s .
 Ngay sau khi phần đầu tên lửa ra khỏi ống phóng, dưới tác động của lò so, cách lái mở ra, tiếp đến là cánh đuôi cũng được mở ra ở cự li  cách 5-6m với ống phóng để ổn định hành trình bay cho tên lửa. Khi động cơ tên lửa bắt đầu làm việc, dưới tác dụng của lực quán tính sẽ ngắt bộ phận hãm quán tính của tên lửa. Ở khoảng cách với xạ thủ từ 80-250m, tầng thứ 2 của tên lửa sẽ làm việc đốt cháy hoàn toàn lớp bảo vệ để sẵn sàng cho 1 vụ nổ.
 Trong quá trình tên lửa bay, trục quang học (оптическая ось ) ở đầu, dẫn toàn bộ quá trình bay của tên lửa hướng tới mục tiêu. không phụ thuộc vào vị trí chiều dài trục tâm, đầu dẫn đường cho tên lửa giám sát và điều chỉnh tọa độ hướng cho tên lửa bắn trúng mục tiêu. Trong trường hợp không trúng đích, sau 14-17s tính từ thời điểm phóng, tên lửa sẽ tự hủy.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/strela2m2.jpg)

Tên lửa phòng không vác vai " Strela-2M".


Còn tiếp.

Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 06 Tháng Mười, 2010, 04:53:42 PM
Tiếp theo và hết phần tên lửa phòng không vác vai "Strela-2M".Nếu đen so sánh " Strela-2M' với "Strela-2" Ta sẽ thấy những ưu điểm sau:

- Đầu dẫn tự động trong quá trình nắm bắt mục tiêu, tốc độ tên lửa khi được phóng ra bắt kịp với tốc độ mục tiêu, giảm nhẹ những thao tác cho xạ thủ, đặc biệt khi bắn mục tiêu di động.
-Giúp xạ thủ loại bỏ sai xót khi xác định gianh giới phóng tên lửa.
-Có khả năng bắn và bắt kịp mục tiêu hàng không bay với tốc độ 260m/s.
-Có khả năng bắn  trục thăng hoặc máy bay có động cơ pittong(самолетам с поршневыми двигателями) bay ngược lại tốc độ đến 150m/s.
-Gia tăng khu vực phá hủy với mục tiêu, bắt kịp theo hướng máy bay phản lực trần bay cao, tầm hoạt động xa.

tên lửa 9K32M có đầu dẫn đường tầm nhiệt, ổn định nhiễu động làm việc tốt hơn trong bối cảnh có mây. Tổ hợp tên lửa phòng không "strela-2M" cho phép bắn mục tiêu liên tục di chuyển, trong bối cảnh dày đặc nhiều tầng mây, mây xốp hoặc mây tích điện (nhỏ hơn cấp số 3). Tuy nhiên khi có ánh mặt trời chiếu, những đám mây tích điện có thể lớn hơn cấp số 3. Đặc biệt thời kỳ cuối Xuân đầu Hè việc tác chiến của tổ hợp "Strela-2M" bị giới hạn đáng kể. Góc mặt trời tối thiểu để đầu dẫn đường tên lửa có khả năng nắm bắt mục tiêu là : 22-43o. Trong ngày nắng, đường chân trời cũng làm ảnh hưởng tới khả năng tác chiến của tổ hợp. Ngoài ra đường chân trời không gây ảnh hưởng tới thao tác bắn của tổ hợp.

Tổ hợp tên lửa phòng không "Strela-2M" không được trang bị hệ thống chống bẫy nhiệt (Các bẫy nhiệt được phóng ra từ trục thăng hoặc máy bay).

Tính năng kỹ thuật của tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-2M":

-Trọng lượng tên lửa 9K32M: 8,9kg.
-Đường kính : 72mm.
-Dài : 1440mm.
-Trọng lượng đầu đạn 1,150kg.
-Đầu dẫn đường : Hồng ngoại thụ động.
-Góc quan sát của đầu dẫn : 2o
-Góc mặt trời tối thiểu : 22-43o.
-Tầm bắn tối đa phá hủy mục tiêu : 4200m.
-Tầm bắn tối thiểu phá hủy mục tiêu : 800m.
-Trần cao tối đa phá hủy mục têu : 2300m
-Trần cao tối thiểu phá hủy mục tiêu : 50m.
-Tốc độ mục tiêu tối đa : 260m/s.
-Tốc độ tối đa của tên lửa : 630m/s.
-Tốc độ trung bình của tên lửa : 500m/s.
-Tốc độ tên lửa khi ra khỏi ống phóng : 28m/s.
-Tốc độ xoay của tên lửa : 20 vòng/s.
-Thời gian chuẩn bị phóng: 10s.
-Trọng lượng tổ hợp : 15kg.
-Thời gian tự động hủy : 14-17s.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/strela2m1.jpg)

Xạ thủ thao tác bắn " Strela-2M"


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 06 Tháng Mười, 2010, 09:55:23 PM
Để tiện cho việc theo dõi tổ hợp tên lửa "Strela-2", tôi xin minh họa bằng hình ảnh dưới đây:

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/strela2m2-1.jpg)


1-Tên lửa 9K32M.
2-Cánh tên lửa, sẽ mở ra dưới tác dụng của lò so khi ra khỏi ống phóng.
3-Cánh đuôi (cánh lái) có tác dụng bình ổn cho tên lửa, khi được phóng ra tên lửa xoay với tốc độ 20 vòng/phút.
4-ống phóng 9P58.
5-Kính ngắm.
6-Đầu dẫn đường thụ động hồng ngoại.
7-Nguồn 9B17.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 08 Tháng Mười, 2010, 05:48:59 PM
Em xin được bổ sung về bài 9K32 / SA - 7 1 chút ạ  ;D

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Vietnam.svg/158px-Flag_of_Vietnam.svg.png)

Việt Nam đã và đang sở hữu loại tên lửa phòng không vác vai này  ;D . Nó được đặt tên là A-72 .Lần đầu tiên tham chiến nước ta là chiến dịch Bình Trị Thiên 1972 . Chi tiết tham khảo bài :  Các loại tên lửa phòng không (SAM) của Liên Xô và Nga. (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,228.msg2999.html#msg2999) của bác dongadoan

Theo SIPRI từ năm 1971-1975 : ta được viện trợ 5000 đạn từ Liên Xô ( bài  Viện trợ vũ khí của các nước cho Việt Nam (1960-1991) của bác Triumf)

1 vài hình ảnh của 9K32 trong quân đội ta

Xưa..
(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/A-72.jpg)

...Và nay
(http://i88.photobucket.com/albums/k196/RC_PLANE/SA7.jpg)Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Mười, 2010, 09:49:01 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI 9K34 " MŨI TÊN-3"/Переносной зенитно-ракетный комплекс 9К34 «Стрела-3».
.
Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-3" là kết quả tiếp nối phát triển của " Strela-2" và "Strela-2M". tổ hợp "Strela-3" có đặc tính kỹ chiến thuật tốt hơn , được được phát triển để đánh bại các mục tiêu hàng không bay ngược lại với tốc độ lên tới 260m/s và bắt kịp theo hướng mục tiêu với tốc độ tối đa đến 310m/s.

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-3" sử dụng tên lửa 9M36, đây là tên lửa được phát triển trong chương trình mở rộng của tên lửa 9K32M dùng trong tổ hợp "Strela-2M" do quyết định của CP Liên Xô. Tên lửa 9M36 được cải tiến sâu: Làm mát  đầu dẫn đường hồng ngoại, làm tăng khả năng phân biệt nguồn nhiệt mục tiêu hay các bẫy hồng ngoại (Các bẫy hồng ngoại chính là pháo sáng được phóng ra từ máy bay nhằm đánh lừa đầu dẫn đường hồng ngoại của các loại tên lửa  tầm nhiệt). Tên lửa được phát triển bởi phòng thiết kế của nhà máy " Arsenal" Kievski dưới sự lãnh đạo của И.К. Полосин.

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-3" được thử nghiệm tại bãi thử Donguzski tháng 11/1972 đến tháng 5/1973. Trong quá trình thử nghiệm đã loại bỏ những khiếm khuyết, những yếu tố thiếu tin cậy trên tên lửa.
 Ngày 18/1/1974 tổ hợp tên lửa "Strela-3" được tiếp nhận trang bị mang mã hiệu: 9K34 "Strela-3".

Phương Tây định danh tổ hợp tên lửa phòng không vác vai : 9K34"Strela-3" là : SA-14 Cremlin

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-3" được cung cấp cho các Quốc gia sau:
Angola, Hungary, Việt Nam, Đông Đức, El Salvador, Ấn Độ, Iraq, Jordan, Cuba, Libya, Nicaragua, Bắc Triều Tiên, Peru, Ba Lan, Syria, UAE, Slovakia, Phần Lan, Tiệp Khắc, Nam Phi, Nam Tư. Giêng Ba Lan sau này được Nga cung cấp giấy phép sản xuất "Strela-3". Phiên bản tên lửa phòng không vác vai đầu tiên của Liên Xô là "Strela-2" sau 1 thời gian đã bị TQ copy  và ra đời dưới cái tên HN-5.

Tổ hợp tên lửa "Strela-3" bao gồm :

-Ống phóng : 9P59.
-Bộ phận phóng cơ khí :9P58M.
-Tên lửa điều khiển : 9M36(9M36-1).
-Radio định hướng thụ động( máy radio tìm góc phương vị mục tiêu) :9S13.
-Đài radar hỏi mặt đất: 1RL247.
-Đài vô tuyến điện(ở vị trí chỉ huy): R-147.
-Máy thu(ở vị trí xạ thủ) : R-147P.

-Để kiểm tra kỹ thuật, thông số tên lửa và thiết bị phóng sử dụng tổ hợp kiểm tra-kiểm soát : 9F387.
-Tổ hợp luyện tập giã chiến cho xạ thủ : 9F620M.
-Tổ hợp dùng để huấn luyện thực tế : 9F629.
-Tổ hợp kiểm soát phóng  : 9F631.

Tên lửa 9M36 dùng trong tổ hợp "Strela-3" thực tế hoàn toàn tương tự tên lửa 9K32M trong tổ hợp "Strela-2M". Tên lửa 9M36 sử dụng cấu hình khí động học kiểu " Con vịt" gồm 4 khoang: Khoang đầu, khoang lái, khoang đầu đạn và khoang động cơ. Bộ phận lái khí động lực được bố trí trên 1 bình diện điều khiển 3 chiều ( трехмерное управление ) , tự xoay với tốc độ 15-20 vòng/s, tương ứng với biến đổi tín hiệu từ đầu dẫn đường tầm nhiệt tới bộ phận lái. Do tên lửa được bố trí nằm trong ống phóng đòi hỏi cánh đuôi có đường kính không lớn. Bốn cánh đuôi được bố trí phù hợp với không gian mặt cắt của vòi phun. Bốn cánh đuôi làm việc ăn khớp với lò so mở ra khi tên lửa vừa được phóng ra khỏi ống phóng.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/800px-SA-14_missile_and_launch_tube.jpg)

Strela-3.

Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 09 Tháng Mười, 2010, 03:02:24 AM
Trong  kỹ thuật Quân sự Hàng không, để chống lại các loại tên lửa có đầu dẫn đường hồng ngoại trang bị trên các chủng tên lửa như :
 -Các chủng tên lửa không đối không  : R-27(E), R-60 , R-73.
-Các chủng tên lửa phòng không vác vai : "Strela-2", "Strela-2M" , "Strela-3"  v.v...
Người ta sử dụng 2 hình thái nhiễu động để đánh lừa và vô hiệu hóa các loại tên lửa có đầu hồng ngoại tầm nhiệt.
1- Tạo mục tiêu nhiệt giả hay nói đơn giản là tạo bẫy nhiệt. Người ta sử dụng các vật liệu rễ cháy, phát nhiệt lớn được đốt cháy bằng điện áp, mục đích tạo ra nhiều mục tiêu hồng ngoại giả (bẫy nhiệt)để che dấu bảo vệ đối tượng cần bảo vệ là máy bay hay trục thăng v.v...
2-Máy phát điện tĩnh tạo xung nhiễu động hồng ngoại. Người ta sử dụng 1 máy phát điện nối với các bóng đèn hồng ngoại công suất lớn, tự xoay tròn. Bên ngoài là vỏ chụp bằng vật liệu trong suốt . Bóng đèn hồng ngoại sẽ tự tạo bức xạ hồng ngoại , thường là lớn hơn bức xạ hồng ngoại của máy bay hay trục thăng tạo lên . Thiết bị này được gắn trên phần nào đó của đối tượng cần bảo vệ.(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1261053224_heat_trap006.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1261053302_heat_trap005.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1261053304_heat_trap004.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1261053306_heat_trap009.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1261053701_1178627017_9.jpg)

Các máy bay, trục thăng vừa bay vừa phóng bẫy hồng ngoại.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1261054321_800px-alq-144_ircm.jpg)


Máy phát điện tĩnh tạo xung nhiễu động hồng ngoại


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 10 Tháng Mười, 2010, 06:18:27 PM
Tiếp theo : Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-3".1-Khoang đầu :


Được bố trí đầu hồng ngoại, phần điện, phần lái tự động, bộ khuếch đại, hệ thống cân bằng với rotor xoay và hệ thống cảm biến làm mát đầu hồng ngoại.
 Đầu dẫn đường hồng ngoại không ngừng tự động xác định độ lệch góc phương vị mục tiêu, chỉnh tọa độ trục quang học với vị trí tên lửa - vị trí mục tiêu và khóa tọa độ mục tiêu.

2-Khoang lái:

Được bố trí các thiết bị cung cấp năng lượng, bộ chuyển mạch lái tự động cho tên lửa. Trong khoang lái còn bố trí:
-Máy phát điện tubor(турбогенератор).
-Ổn áp-nắn dòng ( стабилизатор-выпрямитель).
-Cảm biến các góc ( датчик угловых).
-Cảm biến tốc độ và bộ khuyếch đại ( дачик с скоростей и усилитель). -Thiết bị lái với các cánh lái (рулевая машинка с рулями).

3-Khoang tác chiến(đầu đạn):

Nằm sau khoang lái, được bố trí là 1 khối thống nhất giữa vật liệu nổ, ngòi nổ và vỏ đầu nổ.
 Đầu đạn của tên lửa 9M36 thuộc chủng : Nổ-phân mảnh-lũy tích (осколочно-фугасного-кумулятивного действия ) , nhiệm vụ phá hủy các chủng loại mục tiêu hàng không. Vỏ đầu nổ lũy tích có hình phễu. Ngòi nổ với nhiệm vụ truyền sung động dẫn nổ (детонатор), kích nổ khối thuốc nổ khi phần tác chiến (đầu đạn) khi tiếp cận mục tiêu. Ngòi nổ cũng sẽ kích nổ khối thuốc nổ trong tên lửa sau 14-17s trong trường hợp tên lửa đi chệch mục tiêu.
 Ngòi nổ có lớp bảo vệ ngăn việc dẫn nổ ngoài ý muốn, lớp bảo vệ sẽ tự gỡ bỏ khi ổ trục xoay và bộ phận hãm quán tính bị khóa (блокирующий инерционный стопор).
Ngoài ra khoang tác chiến còn có :
-Tụ điện.
-Bộ cảm biến tiếp súc mục tiêu (контактного датчика цели ) hay còn gọi là máy phát điện cảm ứng từ trường (магнитный индукционной генератор).
-Dẫn nổ điện tử hoạt động kép (электродетонатора двойного действия).
-Dẫn nổ cho ngòi nổ với 2 nhóm tiếp súc (детонатора взрывателя и двух контактных групп).

4-Khoang động cơ:


Tên lửa 9M36 có 1 khoang động cơ với 2 chế độ, hành trình của động cơ sử dụng nhiên liệu rắn. Tốc độ tên lửa khi ra khỏi ống phóng là 28m/s. Để đảm bảo an toàn cho xạ thủ, động cơ tên lửa sẽ bắt đầu làm việc ở cự li 5,5m cách ống phóng.Động cơ cung cấp hành trình cho tên lửa đạt tốc độ 470m/s và duy trì tốc độ này trong quá trình bay.

Ống phóng 9P59 trong tổ hợp "Strela-3" sử dụng vật liệu sợi thủy tinh (стеклопластик) có tác dụng bảo vệ, ngắm và phóng tên lửa. ống phóng 9P59 có thể sử dụng tới 5 lần.

Thiết bị phóng 9P58M với nhiệm vụ khởi động và phóng tên lửa. Bên trong thiết bị phóng được bố trí cục điện tử, telephone, thiết bị hãm, phích cắm, cò súng v.v...
Telephone sẽ phát tín hiệu âm thanh khi đầu dẫn đường tầm nhiệt hướng vào mục tiêu. Cục điện tử có tác dụng nới rotor con quay trong đầu dẫn đường .
Còn tiếp


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 17 Tháng Mười, 2010, 07:37:34 PM
Tiếp theo và hết phần tên lửa phòng không vác vai "Strela-3".
Radio định hướng thụ động(máy radio tìm góc phương vị mục tiêu) 9S13 "Tìm kiếm" :

Được thiết kế để phát hiện sớm các mục tiêu hàng không, nguyên lý hoạt động của Radio định hướng thụ động 9S13 là tìm kiếm bức xạ sung động từ các radar trên máy bay , hoặc trục thăng. 9S13 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự li 12km trong khu vực 50x45o.

Đài radar hỏi mặt đất 1RL247:

Được thiết kế để nhận diện mục tiêu trên nguyên tắc "Ban-Thù", hệ thống nhận diện có thể là : "Kremni-2", "Kremni-2M" hoặc " Parol"(mật khẩu) chúng họat động trong dải tần số 3. Nhận diện mục tiêu có thể thực hiện ở cự li 7-8km với trần cao 5km, thời gian nhận dạng không quá 3s. Đài radar hỏi 1RL247 không được kết nối với thiết bị phóng và cũng không có khả năng tự động phong tỏa thiết bị này.

Đài vô tuyến điện R-147 và máy thu R-147P:

Được thiết kế để nhận cảnh báo, các thông số mục tiêu và điều khiển hỏa lực cho xạ thủ, đài vô tuyến điện R-147 làm việc ở dải tần số 44-52Mhz.

Trong số các giải pháp kỹ thuật được áp dụng cho "Strel-3" đáng chú ý nhất là hệ thống làm mát cho đầu dẫn đường tầm nhiệt trên tên lửa, có khả năng tạo ra nhiệt độ -200oC. Cung cấp độ nhậy theo 2 trình tự, làm tăng độ nhậy, bán bắt mục tiêu cho đầu dẫn đường hơn hẳn "Strela-2M". Cho phép "Strela-3" bắn các mục tiêu hàng không bay ngược chiều hoặc bắn đuổi theo hướng mục tiêu , trong điều kiện mục tiêu hoạt động gây nhiễu cường độ cao (Bẫy nhiệt, đèn hồng ngoại). Đồng thời cũng làm tăng trần bắn cao hơn cho tên lửa. Điểm khác biệt bên ngoài của "Strela-3" so với "Strela-2M" là quả bóng hình cầu bên dưới ống phóng .

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Strela-3" được chuẩn hóa tối đa với " Strela-2" và "Strela-2M" cho phép đơn giản hóa việc sản xuất hàng loạt và trang bị cho Quân đội. Ngày nay "Strela-3" đã có mặt trên 30 nước, và rất nhiều nước có khả năng chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không này.

Qua các cuộc thử nghiệm, hoặc phản hồi từ các cuộc xung đột trên thế giới khẳng định tính ưu việt của "Strela-3" hơn hẳn người anh em của nó là " Strela-2M". Độ nhậy của đầu dẫn đường tầm nhiệt của "Strela-3" cho phép bắn các mục tiêu hàng không bay ngược chiều có động cơ phản lực hoặc tuabin cánh quạt ở cự li 2500m với trần cao 30-3000m.
 Tên lửa phòng không "Strela-3" có khả năng tác chiến trong mọi nền nhiễu động, trong mọi điều kiện thời tiết( Mưa, tuyết,sương mù hoặc bão bụi). "Strela-3" có tính cơ động cao do gọn nhẹ, dễ mang vác vận chuyển và có thể tác chiến ở nhiều loại địa hình khác nhau.

Thông số kỹ thuật:-Đường kính : 72mm.
-Tầm bắn : 500-4500m.
-Trần phá hủy mục tiêu : 15-3000m.
-Xác suất phá hủy mục tiêu là tiêm kích : 0,31-0,33.
-Tốc độ mục tiêu bay ngược/bay xuôi , M/s: 260/310.
-Tốc độ tối đa của tên lửa : 400m/s.
-Chiều dài tên lửa : 1427mm.
-Trọng lượng tên lửa : 10,3kg.
-Đầu đạn : 1,17kg.
-Trọng lượng thiết bị phóng : 2,95kg.
-Thời gian chuẩn bị phóng : 10s.
-Thời gian tên lửa tự hủy : 14-17s.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/053052051056056048.jpg)


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/053052051053051049.jpg)

Strela-3.Bài dịch được tổng hợp thông tin từ các nguồn:

http://www.milrus.com/weapons/9k34.shtml
http://pvo.guns.ru/pzrk/strela_04.htmMời các bạn xem Clip giới thiệu và phóng "Strela-3" TẠI ĐÂY (http://www.youtube.com/watch?v=Ym889Vq-KKU).


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: spetsnaz GRU trong 17 Tháng Mười, 2010, 11:21:27 PM
Trong  kỹ thuật Quân sự Hàng không, để chống lại các loại tên lửa có đầu dẫn đường hồng ngoại trang bị trên các chủng tên lửa như :
 -Các chủng tên lửa không đối không  : R-27(E), R-60 , R-73.
-Các chủng tên lửa phòng không vác vai : "Strela-2", "Strela-2M" , "Strela-3"  v.v...
Người ta sử dụng 2 hình thái nhiễu động để đánh lừa và vô hiệu hóa các loại tên lửa có đầu hồng ngoại tầm nhiệt.
1- Tạo mục tiêu nhiệt giả hay nói đơn giản là tạo bẫy nhiệt. Người ta sử dụng các vật liệu rễ cháy, phát nhiệt lớn được đốt cháy bằng điện áp, mục đích tạo ra nhiều mục tiêu hồng ngoại giả (bẫy nhiệt)để che dấu bảo vệ đối tượng cần bảo vệ là máy bay hay trục thăng v.v...
2-Máy phát điện tĩnh tạo xung nhiễu động hồng ngoại. Người ta sử dụng 1 máy phát điện nối với các bóng đèn hồng ngoại công suất lớn, tự xoay tròn. Bên ngoài là vỏ chụp bằng vật liệu trong suốt . Bóng đèn hồng ngoại sẽ tự tạo bức xạ hồng ngoại , thường là lớn hơn bức xạ hồng ngoại của máy bay hay trục thăng tạo lên . Thiết bị này được gắn trên phần nào đó của đối tượng cần bảo vệ.(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1261054321_800px-alq-144_ircm.jpg)


Máy phát điện tĩnh tạo xung nhiễu động hồng ngoại

Nhìn đống pháo sáng tung tóe nên vào đây mạn phép chen ngang bác longtrec 1 tẹo :D

Cái cục trên hình là AN/ALQ-144 "Hot brick" gắn trên một chiếc OV-10 Bronco.

Cấu tạo cụ này bên trong có một đèn hồng ngoại Silicon Carbide, đặt trong khối vỏ hình trụ. Đèn phát bức xạ hồng ngoại tương tự bước sóng động cơ phát ra. Trên hình ta có thể thấy các cửa chớp xung quanh khối này, được đóng mở bằng cơ cấu cơ khí. Các cửa chớp này đóng mở luân phiên trong khi đèn bên trong đang phát xạ hồng ngoại, tạo thành các xung "lấp loáng".

Nó lợi dụng phương thức điều khiển của các đạn tên lửa đối không thế hệ cũ là sử dụng bộ điều biến quang (em sẽ nói rõ ở bên topic "Tên lửa Tây"). Do đặc điểm kỹ thuật thời đó nên đạn sẽ "quét" khu vực khoảng không trước mũi đạn tựa như trên màn hiện sóng của các đài nhìn vòng vậy. Khi mục tiêu chưa nằm trên trục đạn, tín hiệu mục tiêu sẽ không liên tục (khi quét qua mục tiêu mới có tín hiệu), khi mục tiêu nằm trên trục đạn thì tín hiệu sẽ liên tục, khối điều khiển (GCU) sẽ dựa vào nguyên tắc này để điều khiển đạn hướng tới mục tiêu.

AN/ALQ-144 dựa vào nguyên lý này để đánh lừa đạn bằng cách liên tục tạo ra các xung đứt quãng với tốc độ quay tương đương tốc độ quét của đầu dò tự dẫn, làm đạn lầm tưởng mục tiêu vẫn chưa nằm trong trục đạn, không cho phép phóng đạn khi phi công đang khóa mục tiêu hoặc lái đạn chệch đi hướng khác khi đạn đã được phóng.

Các thế hệ tiếp sau của đạn đối không áp dụng các đầu dò cải tiến làm giảm đáng kể hiệu quả của AN/ALQ-144, nên sau đó Mỹ đưa vào các loại cải tiến như AN/ALQ-144A,...hiện đại hơn.

Cái cục Hot brick này đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ từ 1981, công suất phát xạ 1,7kW, nặng 12,5kg.

Hiện nay, để đối phó với các loại đạn đối không thế hệ mới, người ta sử dụng các thiết bị DIRCM theo phương pháp chiếu xạ công suất lớn thẳng vào đạn, cho nó hết nhìn luôn ;D

(http://www.es.northropgrumman.com/countermanpads/media_gallery/photos/aaq-24v_l.jpg)

Cái này là AN/AAQ-24 của mấy ổng Northrop Grumman


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: filtreker trong 17 Tháng Mười, 2010, 11:59:27 PM
Hiện nay, để đối phó với các loại đạn đối không thế hệ mới, người ta sử dụng các thiết bị DIRCM theo phương pháp chiếu xạ công suất lớn thẳng vào đạn, cho nó hết nhìn luôn .
---------------------------------------------------------------------------
Cũng chỉ là cao nhân ắt cao nhân trị thôi! Thế các loại tên lửa có đầu dẫn đường radar chủ động như R-77 thì lấy gì để chiếu hả anh spetsnaz ? Có chăng là bẫy hồng ngoại với đạn bắn gây nhiễu? Em còn chưa liệt kê ra những loại khủng hơn R-77 như R-37 (tốc độ 6M tầm bắn 280km) hoặc KS-172 (tốc độ 4000km/h và tầm bắn tới 400km). Cả hai lọai tên lửa này đều dẫn đường bằng radar chủ động đấy anh ạ!


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: spetsnaz GRU trong 18 Tháng Mười, 2010, 12:36:45 PM
Hiện nay, để đối phó với các loại đạn đối không thế hệ mới, người ta sử dụng các thiết bị DIRCM theo phương pháp chiếu xạ công suất lớn thẳng vào đạn, cho nó hết nhìn luôn .
---------------------------------------------------------------------------
Cũng chỉ là cao nhân ắt cao nhân trị thôi! Thế các loại tên lửa có đầu dẫn đường radar chủ động như R-77 thì lấy gì để chiếu hả anh spetsnaz ? Có chăng là bẫy hồng ngoại với đạn bắn gây nhiễu? Em còn chưa liệt kê ra những loại khủng hơn R-77 như R-37 (tốc độ 6M tầm bắn 280km) hoặc KS-172 (tốc độ 4000km/h và tầm bắn tới 400km). Cả hai lọai tên lửa này đều dẫn đường bằng radar chủ động đấy anh ạ!
À thì đúng là "cao nhân ắt cao nhân trị", mình có bảo là lắp những thứ này vào thì miễn dịch với tên lửa đâu ;) Công nghệ tên lửa và chống tên lửa âu cũng là một cuộc đua về công nghệ-kỹ thuật và cả về trình độ của các đơn vị sử dụng vũ khí-khí tài nữa. Tên lửa tự dẫn bằng radar chủ động thì cũng có những nhược điểm riêng, đối phó với nó cũng có nhiều phương pháp, từ biện pháp kỹ thuật như gây nhiễu tích cực, tiêu cực, cho đến các biện pháp về chiến thuật :)

Mình còn nhớ hồi trước bác Trâu già nhà ta còn thân chinh sang "thảo luận" tơi bời cùng đ/c nào đó bên ttvnol về vụ: Dùng máy bay bà già cơ động tránh R-77 ở vận tốc thấp thì phải! :D Thực hư vụ đó thế nào bác OldBuff nhỉ ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Mười, 2010, 01:00:35 PM
À thì đúng là "cao nhân ắt cao nhân trị", mình có bảo là lắp những thứ này vào thì miễn dịch với tên lửa đâu ;) Công nghệ tên lửa và chống tên lửa âu cũng là một cuộc đua về công nghệ-kỹ thuật và cả về trình độ của các đơn vị sử dụng vũ khí-khí tài nữa. Tên lửa tự dẫn bằng radar chủ động thì cũng có những nhược điểm riêng, đối phó với nó cũng có nhiều phương pháp, từ biện pháp kỹ thuật như gây nhiễu tích cực, tiêu cực, cho đến các biện pháp về chiến thuật :)

Mình còn nhớ hồi trước bác Trâu già nhà ta còn thân chinh sang "thảo luận" tơi bời cùng đ/c nào đó bên ttvnol về vụ: Dùng máy bay bà già cơ động tránh R-77 ở vận tốc thấp thì phải! :D Thực hư vụ đó thế nào bác OldBuff nhỉ ;D


Nghé ọ! Vụ này tớ không tham gia nhé, chỉ giao bài tập cho học viên bảo vệ luận điểm trước hội đồng "ném đá" thôi ;)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Mười, 2010, 07:23:44 PM
TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI 9K38 " IGLA " và 9K310 "IGLA-1" / ПЗРК 9K38 " IGLA " И 9К310 "ИГЛА-1" .

Lịch sử ra đời:

Ngày 12/2/1971 theo quyết định của T.W Đảng Cộng Sản Liên Xô và Hội Đồng Bộ Trưởng, phòng thiết kế nhà máy chế tạo máy-Mosсow ( КБМ -Конструкторское бюро машиностроения) thuộc Bộ công nghiệp Quốc phòng (MOП-Министерство оборонной промышленности ) quyết địng nghiêm cứu phát triển 1 tên lửa phòng không vác vai thế hệ mới lấy tên là " IGLA".

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai " Igla" được tạo ra làm tăng khả năng , hiệu quả theo hướng cung cấp :
-Bảo vệ đầu dẫn đường khỏi các bẫy nhiễu động quang học( оптических помех-ловушек).
-Nâng cao hiệu quả phá hủy mục tiêu của tên lửa.
-Tăng tầm bắn hiệu quả cho tên lửa khi bắn mục tiêu bay ngược chiều.
-Tăng khả năng nhận biết "Địch-Ta" tránh trường hợp bắn nhầm.

Trong tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igala" bao gồm :

-Tên lửa : 9M39.
-Ống phóng :9P39.
-Bộ phận phóng cơ khí : 9P516.
-Trạm ra da hỏi mặt đất : 1L14.

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai " Igla-1" là phiên bản nâng cấp theo hướng đơn giản hóa và được phát triển gần như song song so với nguyên mẫu " Igla" .

Trong tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla-1" bao gồm:
-Tên lửa : 9M313.
-Ống phóng 9P322.
-Bộ phận phóng cơ khí : 9P519.
-Đài radar hỏi mặt đất : 1L14.
-Dụng cụ chắc địa sách tay : 1L15-1.
Kiểm tra, kiểm soát tính năng kỹ thuật cho tổ hợp " Igla" và "Igala-1" là trạm kiểm soát kỹ thuật lưu động.

Đi đầu trong việc phát triển tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla"  là nhà máy chế tạo máy Moscow thuộc Bộ công nghiệp Quốc phòng đứng đầu là С.П. Непобедимый.
 Đầu dẫn đường tầm nhiệt được Tổ hợp cơ khí-Quang học Leningrag (ЛОМО-Ленинградское оптико-механическое объединение) Thuộc Bộ công nghiệp Quốc phòng phát triển.

Dự án phát triển tổ hợp tên lửa phòng không vác vai " Igla" và bản nâng cấp "Igla-1"   có sự hợp tác tích cực của các nhà thiết kế "Strela-2M", "Strela-3". Ngoài ra còn có sự hợp tác của Viện nghiêm cứu dụng cụ đo đạc (Научно-исследовательским институтом измерительных приборов ) phát triển  máy Radio tìm góc phương vị từ trường (магнитный радиопеленг). Đây là 1 bộ phận quan trọng trong đài ra đa hỏi mặt đất đứng đầu là giám đốc thiết kế Ю.В. Моисеев. Trung tâm thiết kế chế tạo máy thuộc Bộ công nghiệp Quốc phòng phát triển dụng cụ trắc địa điện tử sách tay (переносного электронного планшета).

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai " Igla" trái ngược với việc nâng cấp tính năng kỹ thuật tổ hợp tên lửa "Strela-2M" và "Strela-3". Có nghĩa là phát triển tổ hợp " Igala" theo 1 hướng mới về giải pháp công nghệ ( mặc dù có rất nhiều ứng dụng từ đầu dẫn đường  strela-3". Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không tránh khỏi những rủi do kỹ thuật .
 Theo kế hoặch đặt ra trong năm 1971, tổ hợp tên lửa "Igla" vào quí 4/1973 sẽ thử nghiệm hỗn hợp. Nhưng kế hoặch này không hiện thực, công việc nghiêm cứu chế tạo "Igla" kéo dài thêm hơn 10 năm so với kế hoặch. Việc tạo ra 1 đầu dẫn đường tầm nhiệt có độ nhậy cao, ổn định trước nhiễu động là 1 thách thức kỹ thuật cần giải quyết mà thời gian không phải là một sớm 1 chiều.

Mãi tới tháng 3/1981 tức là sau gần 10 năm nghiêm cứu phát triển, tổ hợp tên lửa "Igla-1" được tiếp nhận trang bị và nhận mã hiệu : 9K310" Igla-1".. Tổ hợp tên lửa vác vai "Igla" mãi sau này là 1983 mới được tiếp nhận trang bị  nhận mã hiệu: 9K38" Igla".


Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla-1" là phiên bản nâng cấp của Tổ hợp "Igla" ngoài ra còn có các phiên bản nâng cấp sau:
-"Igal"-D(Д) — Phiên bản với ống phóng tháo dời trang bị cho Không quân .
-"Igla"-V(В) (Mã hiệu  — 9М39) — Phiên bản có thể trang bị trên trục thăng hoặc bố trí trên mặt đất. Phiên bản được bổ xung thêm giá đỡ và ghế ngồi cho xạ thủ có thể phóng 2 tên lửa 1 lúc.
-"Igla"-N(Н) — Phiên bản sử dụng tên lửa có điều khiển thế hệ mới làm tăng khả năng phá hủy mục tiêu từ 25-50 %.
-"Igla"-S(С) (Mã hiệu— 9К338, «Igla-Super» Phiên bản được chuẩn hóa về kỹ thuật với "Igla"-D và "Igla"-N nhưng có nhiều giải pháp kỹ thuật tối tân hơn.

Giêng " Igla-1" phiên bản nâng cấp của nó là : " Igla-1E" và "Igla-1M".

Một phiên bản nâng cấp mới nhất của tổ hợp phòng không vác va " Igla"  là : " Igla " -M, hiện thông tin về tổ hợp này chưa có.


Phương Tây định danh cho tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla-1" là : SA-16 Gimlet . Còn tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla" là : SA-18, Grouse.


Thông số kỹ thuật "Igala":

-Tên lửa : 9M39.
-Trọng lượng : 10,8kg.
-Dài : 1,55m.
-Đường kính : 70mm.
-Trọng lượng đầu đạn : 1,17kg.
-Tốc độ : 570m.
-Trần phá hủy mục tiêu : 10m-3,5km hoặc 0,5-5,2km( tùy thuộc chế độ phóng).
-tốc độ mục tiêu có khả năng phá hủy xuôi/ngược, m/s : 320/360.
-Chủng đầu dẫn đường : Hồng ngoại.
-trọng lượng tổ hợp : 16,5kg.


Thông số kỹ thuật: " Igla-1"

 -Chủng loại mục tiêu : Máy bay, trục thăng.
 -Khu vực phá hủy м:      1000-5200.
 -Trần cao phá hủy mục tiêu, м:      10-2500.
 -Tốc độ mục tiêu ngược/xuôi, м/s:      400/320.
 -Thời gian triển khai , s:      13.
 -Thời gian phản ứng, s:      5.
 -Dải nhiệt độ làm việc, °С:      từ -40 đến +50.
 -Tốc độ tên lửa, м/s:      600.
 -Trọng lượng tên lửa , kg :      10,8.
 -Trọng lượng đầu đạn , kg :      1,17.
 -Chiều dài tên lửa , mm :      1574.
 -Đường kính, мм:      72.
 -Chủng đầu đạn :     Nổ-Phân mảnh-Lũy tích (  Осколочно-фугасно-кумулятивна)
 -Chủng của đầu dẫn đường :    Đầu dẫn hồng ngoại.
 -Thời gian tự hủy , s:      14-17.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/igla1.jpg)(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/igla_jdw.jpg)


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/049056055050056055.jpg)


Đài radar hỏi mặt đất : 1L14


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/igla3.jpg)

Phóng "Igla-1".


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: hoangpilot trong 19 Tháng Mười, 2010, 08:01:08 PM
Trích dẫn
-Chủng đầu đạn :     Nổ-Phân mảnh-Lũy tích

Bác longtrec giải thích cho em hỏi  cơ chế hoạt đoạt động của đầu đạn lũy tích  được không?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Mười, 2010, 08:15:59 PM
Trích dẫn
-Chủng đầu đạn :     Nổ-Phân mảnh-Lũy tích

Bác longtrec giải thích cho em hỏi  cơ chế hoạt đoạt động của đầu đạn lũy tích  được không?

Chủng nổ : Nổ-Phân mảnh-Lũy tích nguyên bản tiếng Nga là :   Осколочно-фугасно-кумулятивная.

Đây là chủng nổ hướng đương lượng nổ dồn về phía mục tiêu, có nghĩa là mảnh nổ sẽ  chỉ dồn về hướng mục tiêu chứ không phân tán rộng. Trong đầu đạn có hình phễu, đầu nhỏ hướng về đôi tên lửa. Mục đích của chủng nổ này để hiệu quả hóa tiêu diệt mục tiêu.

chủng nổ này ngoài áp dụng cho tên lửa phòng không vác vai có đầu đạn với trọng lượng nhỏ, còn được áp dụng với lựu đạn chống tăng (Thế chiến 1 và đầu thế chiến 2). Sau này áp dụng trên mìn DH10 gọi là mìn định hướng dùng để phòng thủ.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 19 Tháng Mười, 2010, 08:38:12 PM
Trích dẫn
-Chủng đầu đạn :     Nổ-Phân mảnh-Lũy tích

Bác longtrec giải thích cho em hỏi  cơ chế hoạt đoạt động của đầu đạn lũy tích  được không?

Chủng nổ : Nổ-Phân mảnh-Lũy tích nguyên bản tiếng Nga là :   Осколочно-фугасно-кумулятивная.

Đây là chủng nổ hướng đương lượng nổ dồn về phía mục tiêu, có nghĩa là mảnh nổ sẽ  chỉ dồn về hướng mục tiêu chứ không phân tán rộng. Trong đầu đạn có hình phễu, đầu nhỏ hướng về đầu tên lửa. Mục đích của chủng nổ này để hiệu quả hóa tiêu diệt mục tiêu.

chủng nổ này ngoài áp dụng cho tên lửa phòng không vác vai có đầu đạn với trọng lượng nhỏ, còn được áp dụng với lựu đạn chống tăng (Thế chiến 1 và đầu thế chiến 2). Sau này áp dụng trên mìn DH10 gọi là mìn định hướng dùng để phòng thủ.

Осколочно-фугасно-кумулятивная БЧ của tên lửa phòng không Igla hay Igla-1 được gọi là đầu nổ phá mảnh xuyên lõm anh Long ạ! Đầu nổ này gồm 2 liều: liều chính xuyên lõm, liều phụ phá mảnh kiêm đốt huỷ liều phóng.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Mười, 2010, 09:13:06 PM
Осколочно-фугасно-кумулятивная БЧ của tên lửa phòng không Igla hay Igla-1 được gọi là đầu nổ phá mảnh xuyên lõm anh Long ạ! Đầu nổ này gồm 2 liều: liều chính xuyên lõm, liều phụ phá mảnh kiêm đốt huỷ liều phóng.


Chú nói cho anh biết кумулятивная nghĩa là gì mà dịch là xuyên lõm , đừng nói với anh là VIỆT HÓA đấy nhé, tiện thể giải thích luôn các lọai lựu đạn chống tăng và mìn định hướng chống BB nó cũng dùng 2 liều xuyên lõm à?

Người Nga họ giải thích về chủng lựu đạn chống tăng này như sau :
Противотанковые гранаты по типу действия являются кумулятивно-фугасными (направленная энергия взрыва позволяет пробивать броню), однако их история достаточно коротка – они были вытеснены реактивными противотанковыми гранатометами.

Vậy giải thích như em thì lựu đạn cũng dùng 2 liều à?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 19 Tháng Mười, 2010, 09:51:52 PM
Осколочно-фугасно-кумулятивная БЧ của tên lửa phòng không Igla hay Igla-1 được gọi là đầu nổ phá mảnh xuyên lõm anh Long ạ! Đầu nổ này gồm 2 liều: liều chính xuyên lõm, liều phụ phá mảnh kiêm đốt huỷ liều phóng.


Chú nói cho anh biết кумулятивная nghĩa là gì mà dịch là xuyên lõm , đừng nói với anh là VIỆT HÓA đấy nhé, tiện thể giải thích luôn các lọai lựu đạn chống tăng và mìn định hướng chống BB nó cũng dùng 2 liều xuyên lõm à?

Người Nga họ giải thích về chủng lựu đạn chống tăng này như sau :
Противотанковые гранаты по типу действия являются кумулятивно-фугасными (направленная энергия взрыва позволяет пробивать броню), однако их история достаточно коротка – они были вытеснены реактивными противотанковыми гранатометами.

Vậy giải thích như em thì lựu đạn cũng dùng 2 liều à?

Loại đầu nổ đạn tên lửa phòng không như anh giải thích "Đây là chủng nổ hướng đương lượng nổ dồn về phía mục tiêu, có nghĩa là mảnh nổ sẽ  chỉ dồn về hướng mục tiêu chứ không phân tán rộng. Trong đầu đạn có hình phễu, đầu nhỏ hướng về đầu tên lửa. Mục đích của chủng nổ này để hiệu quả hóa tiêu diệt mục tiêu." người Nga gọi là Đầu nổ mảnh định hướng (ОБЧ с радиально-направленными полями). Loại này Nga cũng có nhưng được gắn trên các đạn phòng không cỡ lớn loại mới như của hệ thống Triumf S-400.

Các loại đạn chống tăng xuyên lõm ứng dụng nguyên lí nổ liều lõm hay xuyên lõm, còn gọi là hiệu ứng Monroe, tức dùng luồng năng lượng định hướng phát sinh từ vụ nổ để xuyên giáp. Em nói đầu nổ của Igla-1 có 2 liều là theo cấu tạo của nó: liều chính là xuyên lõm dùng ngòi chạm nổ, liều phụ là dùng ngòi chạm nổ chậm và liều mồi dẫn nổ liều phóng còn lại trên đạn. Đạn Igla-1 không có ngòi nổ cận đích và uy lực sát thương chủ yếu của nó đối với mục tiêu bay là từ luồng xuyên, uy lực phái sinh từ liều phụ là mảnh văng và sóng nổ.

Các loại lựu đạn chống tăng hay đạn lõm chống tăng đời cũ chỉ có 1 liều xuyên lõm, các loại đạn lõm hiện đại thậm chí có tới 2 liều xuyên lõm để phá giáp phản ứng nổ.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Mười, 2010, 10:03:17 PM
Em cứ giải thích miên man ở đâu ấy, không cần em giả thích dài dòng ở đâu ấy mà vào thẳng vấn đề кумулятивная là gì? Lựu đạn chống tăng và mìn định hướng chống BB dùng liều kép xuyên lõn à ? Hay  chúng đều cùng 1 chủng hướng đương lượng nổ về phía mục tiêu?
Em cứ giải thích đúng vào vấn đề anh hỏi, ngày mai anh sẽ gửi cho em dẫn chứng của người Nga họ giải thích về chủng nổ của Igla, bây giờ anh phải đi rồi.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 19 Tháng Mười, 2010, 10:07:30 PM
Em vẫn dịch là đạn xuyên ( liều ) lõm mà anh Long ; cái này mọi người hay dùng mà

Tham khảo thông tin đầu nổ liều lõm đạn B-41 (http://www.quansuvn.net/index.php/topic,1136.msg13735.html#msg13735)


Nhân tiện bổ sung thêm thông tin về Igla
Nguồn : chủ đề Catalogue vũ khí xuất khẩu của Nga 2009-2010 (tác giả Triumf) ; ttvnol.com ; chủ đề "Hình ảnh QDNDVN từ 2005..."
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Flag_of_Vietnam.svg/158px-Flag_of_Vietnam.svg.png)

Igla nằm trong trang bị của quân đội nhân dân Việt Nam . Ở nước ta ; nó được mang định danh A-87 . Quân đội đang từng bước làm chủ công nghệ sản xuất loại tổ hợp này ; bắt đầu bằng việc mua giấy phép sản xuất và nhận chuyển giao công nghệ từ Nga . Cũng có 1 số thông tin về khó khăn gặp phải khi  chế tạo đầu dò hồng ngoại của Igla ; tuy nhiên chúng ta cùng chúc cho các quân đội sớm tự chủ động được trong việc nội địa hóa hoàn toàn khâu sản xuất tổ hợp phòng không tầm thấp này .

Giá bán ước tính (đối với Igla-S):
- Cơ cấu phóng: US$ 150.000
- Đạn tên lửa: US$ 75.000
(http://img211.imageshack.us/img211/2603/a87jq4.jpg)
Đang khóa mục tiêu...
(http://lh3.ggpht.com/_v5jUZnJxRxA/SyW3XzmCG_I/AAAAAAAABZg/5S_XWI09OJA/02.JPG)
...Và phóng
(http://lh6.ggpht.com/_v5jUZnJxRxA/SyW3X_NpiHI/AAAAAAAABZk/COBL5vY8feg/03.JPG)Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 19 Tháng Mười, 2010, 10:35:37 PM
Em cứ giải thích miên man ở đâu ấy, không cần em giả thích dài dòng ở đâu ấy mà vào thẳng vấn đề кумулятивная là gì? Lựu đạn chống tăng và mìn định hướng chống BB dùng liều kép xuyên lõn à ? Hay  chúng đều cùng 1 chủng hướng đương lượng nổ về phía mục tiêu?
Em cứ giải thích đúng vào vấn đề anh hỏi, ngày mai anh sẽ gửi cho em dẫn chứng của người Nga họ giải thích về chủng nổ của Igla, bây giờ anh phải đi rồi.

Thì em vừa giải thích rồi: кумулятивная là chỉ loại đầu nổ ứng dụng hiệu ứng hội tụ hay tích tụ năng lượng nổ thành luồng xuyên phá giáp, gọi là hiệu ứng Monroe. VN mình trước nay vẫn gọi là đạn xuyên lõm. Nguyên lí của nó anh có thể xem hình dưới:

(http://guns.arsenalnoe.ru/i/msg_i/4127/kumul.gif)

Đạn, mìn chống tăng có nhiều loại, trong đó loại xuyên lõm rất phổ biến. Còn liều đơn xuyên lõm hay liều kép xuyên lõm là tuỳ dùng phá mục tiêu mang giáp thường hay giáp phản ứng nổ mà thôi. Loại mìn định hướng chống bộ binh DH10 như anh kể không phải loại xuyên lõm mà là loại nổ phá mảnh định hướng.

Mìn định hướng DH-10
(http://www.jca.apc.org/banmines/materials/photograph/land%20mine%20sample/photo_mon100_1.jpg)(http://www.jca.apc.org/banmines/materials/photograph/land%20mine%20sample/photo_mon100_2.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 20 Tháng Mười, 2010, 02:00:01 AM


Đây là nguyên lý của chủng nổ : NỔ-PHÂN MẢNH- LŨY TÍCH(tích lũy, hội tụ) "Осколочно-фугасно-кумулятивная".

Từ điển Bách khoa toàn thư Nga giải thích "Осколочно-фугасно-кумулятивная" : направленная энергия взрыва на цели, позволяет пробивать корпус( Самолет, вертолет) или броне (Танк). có nghĩa là : Hướng năng lượng nổ tới (Mục tiêu) cho phép xuyên thủng thân( máy bay, trục thăng) hoặc vỏ giáp (xe tăng).

Còn đây là mô phỏng nguyên lý của chủng nổ : Nổ-Phân mảnh-Lũy tích:


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/images-5.jpg)

Bởi chủng nổ  "Осколочно-фугасно-кумулятивная" Người Nga miêu tả đối với mìn, lựu đạn chống tăng nên gải thích như em là : "Đầu nổ này gồm 2 liều: "liều chính xuyên lõm, liều phụ phá mảnh kiêm đốt huỷ liều phóng" là không hợp lý. Cho nên anh mới vặn lại là thế mìn và lựu đạn cũng dùng liều kép, xuyên lõm như em giải thích à?

Còn đây là em tự suy luận : " người Nga gọi là Đầu nổ mảnh định hướng (ОБЧ с радиально-направленными полями). Loại này Nga cũng có nhưng được gắn trên các đạn phòng không cỡ lớn loại mới như của hệ thống Triumf S-400.


P/m Huyphongssi cái hình em đưa về nguyên lý nổ "Осколочно-фугасно-кумулятивная" của tên lửa " Igla-1" không đúng . Đây là nguyên lý nổ của đạn chống tăng , nổ xuyên lõm .

Đây là ảnh Tiêntt82 đưa:


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/02.jpg).


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/kumul.gif)

Đây là nguyên lý nổ lõm của đạn chống tăng vd: B-40, B-41.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 20 Tháng Mười, 2010, 06:22:05 PM
Tên gọi và nguyên lí đầu nổ của Igla-1 và đạn chống tăng em đã nói rõ rồi mà anh Long :D Lần sau gặp từ кумулятивная trong tài liệu thì anh cứ ghi là xuyên lõm cho nó phù hợp với thuật ngữ của ta và đỡ mất công giải thích thêm khi có thành viên chưa hiểu thuật ngữ mới vào hỏi :)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: buldeswerh trong 20 Tháng Mười, 2010, 06:32:46 PM
Cái này là hình minh họa cho đạn thuần túy xuyên lõm ( Tiếng Nga là кумулятивная ; tiếng anh là shaped charge ) chứ có nổ-mảnh gì đâu bác Longtrec

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/images-5.jpg)

Mọi người góp ý đúng đấy bác ; кумулятивная  nghĩa đen là tích lũy ; nhưng tiếng Việt vẫn dùng đạn xuyên lõm ; đạn lõm ; đạn xuyên bằng luồng khí thuốc ; chưa thấy ai dịch là tích lũy cả

Bác có thể tham khảo thêm ý kiến các bác cựu khác ; em chắc chắn rằng các bác ấy sẽ dịch bằng 1 trong những thuật ngữ tương đương trên thôi


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: dongadoan trong 20 Tháng Mười, 2010, 07:59:00 PM
Loại đầu nổ của Igla cũng là "phá mảnh định hướng" chứ nhỉ? ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 20 Tháng Mười, 2010, 10:28:18 PM
Loại đầu nổ của Igla cũng là "phá mảnh định hướng" chứ nhỉ? ;D

Thì nó vẫn có phần phá mảnh định hướng chứ thủ trưởng. Thứ này khiến các chuyên gia vũ khí phương Tây rất hay bị nhầm khi bàn về đạn 9M313 Igla-1.

Đầu nổ phá mảnh của đạn tên lửa phòng không có 3 dạng chùm định hướng nôm na là: đầu nổ mảnh chùm vành khuyên (ОБЧ с круговыми полями), đầu nổ mảnh chùm nón đồng trục (ОБЧ с осевыми полями) và đầu nổ mảnh chùm định hướng lệch trục (ОБЧ с радиально-направленными полями). Hai loại đầu việc kích nổ kíp nổ và liều mồi định sẵn kiểu chùm định hướng cố định, trong khi loại sau việc kích nổ kíp và liều mồi được lập trình tùy biến theo tín hiệu từ đài điều khiển hoặc ngòi nổ tùy trên cơ sở tham số mục tiêu (tốc độ và góc tiếp cận, tính chất mục tiêu).

Đầu nổ mảnh chùm vành khuyên (ОБЧ с круговыми полями)
(http://rbase.new-factoria.ru/pub/b_ch/1.gif)

Đầu nổ mảnh chùm nón đồng trục (ОБЧ с осевыми полями)
(http://rbase.new-factoria.ru/pub/b_ch/2.gif)

Đầu nổ mảnh chùm định hướng lệch trục (ОБЧ с радиально-направленными полями)
(http://rbase.new-factoria.ru/pub/b_ch/3.gif)

Bàn sâu về phần đầu nổ phá mảnh định hướng cố định và tùy biến này em sẽ làm sau trong chủ đề "Cấu tạo bom đạn".

Quay trở lại đầu nổ của đạn 9M313 của tổ hợp Igla-1. Liều chính màu vàng tươi bố trí phía sau cánh lái mũi là loại xuyên lõm như hình bổ đạn phía dưới:
(http://www.arms-expo.ru/im.xp/049056054053057055.jpg)

Liều phụ là loại phá mảnh chùm vành khuyên góc hẹp với kíp nổ và liều dẫn kích nổ phần thuốc còn lại của liều phóng.
(http://www.arms-expo.ru/im.xp/049056055049057051.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 20 Tháng Mười, 2010, 10:45:29 PM
Bàn thêm về một biến thể của tổ hợp tên lửa phòng không trần thấp Igla. Tổ hợp Igla-S được tối ưu cho nhiệm vụ chống tên lửa hành trình. Loại này ngoài ngòi chạm nổ còn được gắn ngòi nổ cận đích la de và thay đầu nổ xuyên lõm bằng đầu nổ phá mảnh chùm vành khuyên góc rộng. Việc thay đẩu nổ phá mảnh định hướng chùm vành khuyên góc rộng và ngòi nổ cận đích dẫn tới việc phải tăng khối lượng đầu nổ nhằm cải thiện mật độ mảnh văng trong vùng bán kính diệt của đầu nổ.

(http://pvo.guns.ru/images/expo/interpoltech04/IMG_0642_.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: duongthanhvan trong 20 Tháng Mười, 2010, 10:52:46 PM
Báo cáo bác huyphong, em có ý kiến nho nhỏ thế này về cái loại đầu nổ mảnh chùm vành khuyên. Theo bác thì việc kích nổ kíp nổ và liều mồi định sẵn kiểu chùm định hướng cố định nhưng hình như không phải thế bác ạ. Cái loại này ngoài kiểu kích nổ như trên thì nó vẫn có kiểu kích nổ kíp và liều mồi được lập trình tùy biến theo tín hiệu từ ngòi nổ trên cơ sở tham số mục tiêu (tốc độ và góc tiếp cận, tính chất mục tiêu).
Bác xem lại cái này giùm em cái.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 20 Tháng Mười, 2010, 10:58:44 PM
Báo cáo bác huyphong, em có ý kiến nho nhỏ thế này về cái loại đầu nổ mảnh chùm vành khuyên. Theo bác thì việc kích nổ kíp nổ và liều mồi định sẵn kiểu chùm định hướng cố định nhưng hình như không phải thế bác ạ. Cái loại này ngoài kiểu kích nổ như trên thì nó vẫn có kiểu kích nổ kíp và liều mồi được lập trình tùy biến theo tín hiệu từ ngòi nổ trên cơ sở tham số mục tiêu (tốc độ và góc tiếp cận, tính chất mục tiêu).
Bác xem lại cái này giùm em cái.

Cái này thì chắc các anh và các thủ trưởng bên tên lửa phòng không là rõ hơn cả. Đặt ngòi theo lệnh trên cơ sở tham số mục tiêu (loại mục tiêu cơ động hay không, tốc độ và góc tiếp cận) là để chọn chế độ nổ chùm vành khuyên góc rộng hay góc hẹp mà thôi, không chọn hướng tùy biến được. Thế đã đúng chưa anh duongthanhvan?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: spetsnaz GRU trong 20 Tháng Mười, 2010, 11:07:51 PM
Các loại đạn chống tăng xuyên lõm ứng dụng nguyên lí nổ liều lõm hay xuyên lõm, còn gọi là hiệu ứng Monroe, tức dùng luồng năng lượng định hướng phát sinh từ vụ nổ để xuyên giáp. Em nói đầu nổ của Igla-1 có 2 liều là theo cấu tạo của nó: liều chính là xuyên lõm dùng ngòi chạm nổ, liều phụ là dùng ngòi chạm nổ chậm và liều mồi dẫn nổ liều phóng còn lại trên đạn. Đạn Igla-1 không có ngòi nổ cận đích và uy lực sát thương chủ yếu của nó đối với mục tiêu bay là từ luồng xuyên, uy lực phái sinh từ liều phụ là mảnh văng và sóng nổ.
Liều chính dùng ngòi chạm nổ, liều phụ phá mảnh lại dùng ngòi chạm nổ chậm, thế nó định hướng liều phụ này ngược về sau hả bác? ???


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: duongthanhvan trong 20 Tháng Mười, 2010, 11:10:23 PM
Báo cáo bác huyphong, em có ý kiến nho nhỏ thế này về cái loại đầu nổ mảnh chùm vành khuyên. Theo bác thì việc kích nổ kíp nổ và liều mồi định sẵn kiểu chùm định hướng cố định nhưng hình như không phải thế bác ạ. Cái loại này ngoài kiểu kích nổ như trên thì nó vẫn có kiểu kích nổ kíp và liều mồi được lập trình tùy biến theo tín hiệu từ ngòi nổ trên cơ sở tham số mục tiêu (tốc độ và góc tiếp cận, tính chất mục tiêu).
Bác xem lại cái này giùm em cái.

Cái này thì chắc các anh và các thủ trưởng bên tên lửa phòng không là rõ hơn cả. Đặt ngòi theo lệnh trên cơ sở tham số mục tiêu (loại mục tiêu cơ động hay không, tốc độ và góc tiếp cận) là để chọn chế độ nổ chùm vành khuyên góc rộng hay góc hẹp mà thôi, không chọn hướng tùy biến được. Thế đã đúng chưa anh duongthanhvan?
Dạ vâng,chuẩn không dám chỉnh  ;D. Em chỉ lăn tăn cái mà bác gọi là "cố định" thôi mà.
Mà bác gọi anh thế dễ em đi sớm quá ,em không dám ạ  :'(


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 20 Tháng Mười, 2010, 11:12:46 PM
Các loại đạn chống tăng xuyên lõm ứng dụng nguyên lí nổ liều lõm hay xuyên lõm, còn gọi là hiệu ứng Monroe, tức dùng luồng năng lượng định hướng phát sinh từ vụ nổ để xuyên giáp. Em nói đầu nổ của Igla-1 có 2 liều là theo cấu tạo của nó: liều chính là xuyên lõm dùng ngòi chạm nổ, liều phụ là dùng ngòi chạm nổ chậm và liều mồi dẫn nổ liều phóng còn lại trên đạn. Đạn Igla-1 không có ngòi nổ cận đích và uy lực sát thương chủ yếu của nó đối với mục tiêu bay là từ luồng xuyên, uy lực phái sinh từ liều phụ là mảnh văng và sóng nổ.
Liều chính dùng ngòi chạm nổ, liều phụ phá mảnh lại dùng ngòi chạm nổ chậm, thế nó định hướng liều phụ này ngược về sau hả bác? ???

Chùm vành khuyên góc hẹp của liều phụ hướng về phía trước. Luồng hướng trước hay sau là do cách bố trí dây kíp nổ của ngòi.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 21 Tháng Mười, 2010, 02:51:28 AM
Cái này là hình minh họa cho đạn thuần túy xuyên lõm ( Tiếng Nga là кумулятивная ; tiếng anh là shaped charge ) chứ có nổ-mảnh gì đâu bác LongtrecMọi người góp ý đúng đấy bác ; кумулятивная  nghĩa đen là tích lũy ; nhưng tiếng Việt vẫn dùng đạn xuyên lõm ; đạn lõm ; đạn xuyên bằng luồng khí thuốc ; chưa thấy ai dịch là tích lũy cả

Bác có thể tham khảo thêm ý kiến các bác cựu khác ; em chắc chắn rằng các bác ấy sẽ dịch bằng 1 trong những thuật ngữ tương đương trên thôi


------------------------------------------------------------------------------------------------
кумулятивная : là Xuyên lõm, Nói theo kiểu đây là từ (thuật ngữ) Việt Hóa thì tôi chịu,  thứ nhất tôi không ở VN, thứ hai tôi không phải là chuyên gia tên lửa.

Anh buldeswerh! Theo anh Осколочно-фугасно-кумулятивная" có từ mảnh trong đó không?

кумулятивная : nghĩa đen là tích lũy thế nghĩa bóng tiếng Nga là gì?


Phải nói rằng VN sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật mà người ta  quan sát được từ hành động, sự việc xảy ra chứ không mấy khi dịch theo bản gốc tiếng Nga.Cái này hoặc Người Nga định nghĩa sai ???? Hoặc Các từ điển Nga-Nga hoặc Nga -Việt có vấn đề hoặc rất có thể tôi chưa biết hết tiếng Việt.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: buldeswerh trong 21 Tháng Mười, 2010, 09:55:24 AM
Em không hiểu ý bác lắm 

Em góp ý với bác rất chân thành ; lời lẽ đúng mực ; em không biết sao bác nóng vậy

Thứ nhất về vấn đề dịch từ кумулятивная ; cái này là nhập gia tùy tục ; ở VN ; vẫn dùng là đạn lõm ; liều lõm ; xuyên lõm ; xuyên bằng khí thuốc ... chứ không dịch là lũy tích

Ví dụ  kiểu đạn này tiếng Anh là HEAT ( High Explosive Anti Tank ) dịch sát nghĩa phải là đạn nổ mạnh chống tăng ; về nhà ta vẫn dịch là xuyên lõm chứ không chiết tự
Đơn giản vì đây là khái niệm đã có rồi .Chúng ta không định nghĩa lại nữa

Thứ 2 là sơ đồ đầu đạn Осколочно-фугасно-кумулятивная  bác đưa nhầm sang đạn кумулятивная thuần túy ; trên sơ đồ ; ta thấy rõ luồng xuyên của đạn được tạo thành và xuyên giáp như thế nào

Ở đây ; không hề có mảnh nào cả

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/images-5.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/kumul.gif)

Thành thật mà nói ; khi trao đổi với mọi người ;nhất là các bác cựu ; em rất ngại làm mếch lòng các bác .Nhưng em vốn tính thẳng ; nếu thấy không hợp lý ; em sẽ nói. Nếu có gì không phải ; mong các bác thông cảm


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: tientt82 trong 21 Tháng Mười, 2010, 11:31:57 AM
Tìm hiểu thêm 1 chút về nguồn gốc của từ đạn xuyên liều lõm ; em nghĩ rằng đây là 1 từ gốc Pháp ; em đã tra thử thì đúng là người Pháp dùng từ Charge creuse để chỉ loại đạn này ( tương đương là кумулятивная trong tiếng Nga và shaped charge trong tiếng Anh )

Trong đó
Charge = liều nổ ; liều phóng
creuse = rỗng ; có lỗ ; giả dối ; không rõ ; lõm

Sở dĩ em nghĩ như vậy vì lần đầu tiên quân ta dùng đạn liều lõm là ( nếu em không nhầm ) khẩu súng không giật do giáo sư Trần Đại Nghĩa chế tạo  ; mà cụ học từ Pháp về nên => ...  ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: dongadoan trong 21 Tháng Mười, 2010, 06:13:15 PM
Đã ai thử hiểu từ кумулятивная theo nghĩa tích tụ chưa nhỉ? ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 21 Tháng Mười, 2010, 09:12:41 PM
Đã ai thử hiểu từ кумулятивная theo nghĩa tích tụ chưa nhỉ? ;D

Thế thủ trưởng hiểu nghĩa tích tụ này thế nào ạ :D

Đầu nổ xuyên lõm phá mảnh (Осколочно-фугасно-кумулятивная БЧ) của đạn 9M313 thực ra chỉ lạ lẫm khi nó có thêm phần nổ tận thu liều phóng. Ngay liều chính của đầu nổ cũng đã có thể được gọi là đầu nổ mảnh xuyên lõm (Кумулятивно-осколочная БЧ). Đây là dạng đầu nổ có cùng cấu tạo với đạn nổ mảnh xuyên lõm (Кумулятивно-осколочный снаряд/HEAT-MP) đa dụng trang bị cho xe tăng chủ lực hiện nay.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: dongadoan trong 21 Tháng Mười, 2010, 09:20:50 PM
Ờ, tớ thì hiểu theo nghĩa: xuyên lõm = tích tụ năng lượng của thuốc nổ tạo luồng xuyên. ;D

Đầu nỏ phá mảnh định hướng của Igla cũng có thể hiểu theo nghĩa "tích tụ" mảnh về một hướng?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 21 Tháng Mười, 2010, 10:32:09 PM
Ờ, tớ thì hiểu theo nghĩa: xuyên lõm = tích tụ năng lượng của thuốc nổ tạo luồng xuyên. ;D

Đầu nỏ phá mảnh định hướng của Igla cũng có thể hiểu theo nghĩa "tích tụ" mảnh về một hướng?

Cái này anh Long đã ví dụ về vụ MĐH-10 và em cũng đã giải thích rồi mà thủ trưởng. Nếu tích tụ năng lượng nổ kiểu định hướng sóng nổ và mảnh văng như vậy thì thuật ngữ Nga không dùng кумулятивная. Thuật ngữ đầu nổ kiểu này trong đạn phòng không em đã dẫn rồi, còn trong vụ mìn MĐH-10 chế theo mẫu МОН-100 của Liên xô thì được gọi là mìn nổ mảnh định hướng (мина осколочная направленного поражения/directional self-forging fragment mine). Loại đầu nổ mảnh định hướng này ứng dụng hiệu ứng Misznay–Schardin chứ không phải Munroe như loại xuyên lõm nêu ở trên.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 21 Tháng Mười, 2010, 10:50:35 PM
Tôi cũng hiểu giống TL có nghĩa là : Nổ tích tụ dồn mảnh nổ về 1 hướng. Có thể giêng với tên lửa Igla thì thực trạng quá trình nổ là xuyên lõm. Nhưng mọi người giải thích sao khi người Nga họ định nghĩa chủng nổ của lựu đạn chống tăng trong thế chiến 1 là chủng nổ : Осколочно-фугасно-кумулятивная?

Toàn bộ câu tiếng Nga thế này :

Противотанковые гранаты по типу действия являются кумулятивно-фугасными (направленная энергия взрыва позволяет пробивать броню), однако их история достаточно коротка – они были вытеснены реактивными противотанковыми гранатометами.

Nếu dịch là lựu đạn này xuyên lõm thì nó xuyên lõm cái gì, những năm 1918 làm gì có liều mấy mà xuyên lõm, vả lại quả lựu đạn này chỉ cần ném gần xe tăng nó cũng có thể phá hủy chiếc tăng đó rồi vậy ngòi nổ tiếp súc nào ở đây mà xuyên lõm. Đây không phải là chủng nổ  định hướng mãi sau này mới có như các loại mìn (Мон) Của LX như huyphongssi nói bên trên đâu nhé.

Thực ra tôi mệt rồi không muốn tranh luận nữa.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 21 Tháng Mười, 2010, 11:19:27 PM
Trao đổi vui thôi mà anh Long.

Lõm là hình dạng khối thuốc trong đầu nổ, con Xyên là cách thức phá giáp bằng dòng năng lượng của đầu nổ.

Loại lựu đạn chống tăng anh nói tới chính là xuyên lõm đấy. Có điều nó muốn diệt tăng thì phải chọi vào chỗ giáp yếu nhất của tăng là phần nóc tháp pháo. Uy lực yếu lại kén góc chạm nổ, cộng với tầm đánh quá gần khiến người ném khó tiếp cận hay tồn tại cả trước và sau khi ném nên nó sớm bị thay bằng súng phóng đạn chống tăng. Dù sao nó cũng an toàn hơn cho người lính so với dùng bom ba càng của ta khi cận chiến với xe tăng trên hè phố.

Quả dưới này là Lựu đạn chống tăng xuyên lõm RKG-3 (Ручная противотанковая кумулятивная граната РКГ-3) của Liên xô. Loại này phần đuôi có dù để chỉnh hướng góc chạm nổ tối ưu luồng xuyên.
(http://weaponland.ru/images/grenade_3/rossiya/RKG-3.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: daibangden trong 21 Tháng Mười, 2010, 11:24:19 PM
Theo tài liệu em có thì loại đạn tiếng Nga là: "Кумулятивный снаряд" là như thế này:

(http://i984.photobucket.com/albums/ae326/daibangden_T95/P107036110.jpg)

(http://i984.photobucket.com/albums/ae326/daibangden_T95/P1070362.jpg)

Đạn nổ theo hướng, đầu đạn chứa thuốc nổ có dạng hình phễu, đảm bảo khả năng xuyên giáp bằng tia lửa phản lực. Độ xuyên giáp của loại đạn này không phụ thuộc vào tốc độ bay của nó, vì thế, đạn được sử dụng nhiều trong các dòng súng phóng lựu xách tay hoặc các thiết bị phản lực hạng nhẹ. Tuy nhiên, hiệu quả của luồng nổ sẽ bị yếu đi rất nhiều nếu góc chạm nổ khác góc 90 độ, và bị suy giảm hoàn toàn nếu như khi gặp phải giáp bảo vệ, viên đạn tiếp xúc với những chướng ngại vật nhẹ, làm giảm hiệu quả ngòi nổ. Ví dụ như trong thời kỳ cuối Chiến tranh Vệ quốc, để chống lại các loại súng phóng lựu chống tăng của Đức, các xe tăng Liên Xô đã được trang bị những tấm thép thông thường, trên những giá treo đặc biệt bao quanh xe trong mọi hướng. Ngoài ra, hiệu quả của luồng nổ còn bị suy giảm bởi sự quay của đạn, vì thế, để bắn đạn, các xe tăng phải được trang bị pháo nòng trơn, khi đó để đảm bảo sự ổn định trong khi bay, các viên đạn được lắp thêm cánh.
Tức là đặt trong cụm từ theo phân loại đạn, có thể dịch là đạn nổ lõm với đầu đạn dạng hình nón (phễu) để tập trung (tích lũy, tích tụ) vụ nổ một thành luồng nổ hình mũi tên đâm xuyên qua các lớp giáp => Là: Đạn nổ lõm ;D

Còn đặt trong trường hợp lựu đạn chống tăng thì em nghĩ có thể dịch là Lựu đạn nổ - mảnh  - tích lỹ/tích tụ (định hướng) ;D

Chứ dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt của dăm bảy kiểu; dịch ngược từ Việt sang Nga cũng năm ba đường ;D. Mỗi người mỗi mỗi cách dịch, mỗi phương pháp dịch khác nhau. Quan trọng là căn cứ theo danh từ hay tính từ đi kèm hoặc tùy theo câu văn và hoàn cảnh để có thể tìm ra được cách dịch nghĩa hợp lý nhất ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 22 Tháng Mười, 2010, 03:50:32 PM
Các phiên bản nâng cấp của tên lửa phòng không " Igla"

1- "Igla"-1 : Phiên bản làm đơn giản hóa "Igla"
2- "Igal"-D(Д) — Phiên bản với ống phóng tháo dời trang bị cho Không quân .
3- "Igla"-V(В) (Mã hiệu  — 9М39) — Phiên bản có thể trang bị trên trục thăng hoặc bố trí trên mặt đất. Phiên bản được bổ xung thêm giá đỡ và ghế ngồi cho xạ thủ có thể phóng 2 tên lửa 1 lúc.
4- "Igla"-N(Н) — Phiên bản sử dụng tên lửa có điều khiển thế hệ mới làm tăng khả năng phá hủy mục tiêu từ 25-50 %.
5- "Igla"-S(С) (Mã hiệu— 9К338, «Igla-Super» Phiên bản được chuẩn hóa về kỹ thuật với "Igla"-D và "Igla"-N nhưng có nhiều giải pháp kỹ thuật tối tân hơn.
6- "Igla"-M : Tạm thời chưa có thông tin.TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI " IGLA"-S (9K338)/ Переносной зенитный ракетный комплекс 9К338 "Игла-C".
Tổ hợp tên lửa "Igla"-S được phát triển để phá hủy các mục tiêu hàng không bay thấp , bay ngược lại hoặc bay xuôi chiều bắn . Tổ hợp có khả năng hoạt động trên nền tự nhiên hoặc có nhiễu động nhiệt nhân tạo ( bẫy nhiệt) do mục tiêu tạo ra.

Tổ hợp tên lửa "Igla"-S là kết quả của việc nâng cấp, hiện đại hóa sâu của tổ hợp tên lửa "Igla". Tổ hợp tên lửa "Igla"-S  sở hữu khả năng mở rộng tác chiến với các mục tiêu truyền thống là máy bay hoặc trục thăng.

Phát triển tổ hợp tên lửa "Igla"-S là phòng thiết kế nhà máy chế tạo máy thành phố "Kolomna" (Cách moscow 100km về hướng đông nam). Phát triển đầu dẫn đường là tổ hợp cơ khí- quang học Leningrag(ЛоМо). Nhà sản xuất, nhà máy mang tên " Gegtyarevo"(Гегтярево) thành phố Kovrov(Коров).

Thử nghiệm quốc gia với tổ hợp tên lửa "Igla"-S được tiến hành năm 2001. Tổ hợp tên lửa "Igla"-S có thể được lắp đặt trên các phương tiện mặt đất, trên tầu thuyền và trên máy bay trục thăng. Tổ hợp tên lửa "Igla"-S mở ra khả năng là tổ hợp vũ khí tên lửa tầm thấp có điều khiển đầy tính cơ động. Một mặt tổ hợp tên lửa "Igla"-S có kích cỡ và trọng lượng gọn nhẹ cho phép tăng số lượng đạn dự chữ chiến đấu trên các phương tiện. Mặt khác với tính năng kỹ thuật của tổ hợp tên lửa "Igla"-S cho phép tiếp cận và giải quyết các nhiệm vụ rộng lớn.

Giai đoạn đầu người ta dự tính trang bị cho Quân đội Nga khoảng 100 tổ hợp tên lửa "Igla"-S, còn lại sẽ xuất khẩu khoảng 530 tổ hợp. Ngày nay Nga đang đàm phán với rất nhiều Quốc gia để xuất khẩu tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla"-S. Các nước đã được Nga cung cấp tổ hợp tên lửa "Igla"-S là : Singapore, Ấn Độ, UAE v.v...Năm 2002 Nga đã cung cấp cho Việt Nam 50 tổ hợp tên lửa "Igla"-S theo hợp đồng ký giữa 2 chính phủ vào mùa thu 2001 giá trị hợp đồng 64 triệu đô.

Khác biệt của tổ hợp tên lửa "Igla"-S so với nguyên mẫu (Igla) là tầm bắn đến 6000m,  tăng rất nhiều vật liệu nổ ở đầu đạn nhưng trọng lượng tên lửa không đổi. Tổ hợp tên lửa "Igla"-S hoạt động hiệu quả trong việc tự bảo vệ chống lại hoạt động của các phương tiện áp chế phòng không.

Tổ hợp tên lửa "Igla"-S sử dụng 2 thiết bị dò mục tiêu, hoạt động trong các dải quang phổ khác nhau, cho phép tên lửa phân biệt nhiễu động thật giả ở mức ở mức độ chính xác cao.
 Ngoài ra đầu dẫn đường còn được ứng dụng công nghệ mới gọi là " Hệ thống di chuyển" tạo thành 1 đơn vị điều khiển chỉ huy ở ngay bộ phận dẫn động lái của tên lửa , khi tên lửa tiếp cận mục tiêu phòng trường hợp tên lửa đi chệch hướng mục tiêu.

Trong tổ hợp tên lửa "Igla"-S lần đầu tiên ứng dụng 2 thiết bị cảm ứng mục tiêu( không tiếp xúc và tiếp xúc nổ). Thiết bị cảm ứng mục tiêu không tiếp xúc cung cấp 1 vụ nổ khi tên lửa bay tới gần mục tiêu trong trường hợp mục tiêu nhỏ. Đồng thời giải quyết các vấn đề không chỉ ứng dụng cảm biến mục tiêu không tiếp xúc ở đầu đạn, nhưng tối đa hóa vụ nổ với 1 cảm ứng tiếp xúc. Đó chính là quá trình làm chậm vụ nổ chính sau khi kích hoạt vụ nổ thứ nhất với cảm ứng nổ không tiếp xúc mục tiêu. Trong thời điểm kích hoạt cảm ứng nổ không tiếp xúc mục tiêu, cảm ứng nổ tiếp xúc sẽ bị khóa.
 Ta hãy xem 1 ví dụ này: khi bắn vào mục tiêu máy bay (Mục tiêu có kích cỡ lớn), việc cố ý làm chậm vụ nổ chính có chủ ý tính toán. Bởi vì khi tên lửa tới gần mục tiêu, cảm ứng nổ không tiếp xúc kích hoạt vụ nổ thứ nhất không mấy hiệu quả, khó lòng bắn hạ mục tiêu. Sau thời gian làm chậm vụ nổ chính, đầu đạn sẽ xuyên thủng vỏ máy bay, quả đạn lập tức được kích nổ bằng cảm ứng tiếp xúc. Trong trường hợp tên lửa bắn sượt qua mục tiêu, có nghĩa là chỉ có vụ nổ bằng cảm ứng không tiếp xúc thì sau đó tích tắc tên lửa sẽ tự hủy, các thuật toán ứng dụng trên tên lửa sẽ thực hiện việc này.
 Cần lưu ý rằng thời gian làm chậm vụ nổ chính được mặc định tự động tùy thuộc vào chế độ làm việc của tên lửa.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/-1.jpg)

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/0238a0c9.jpg)

Tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla"-S.


Thưa các quí vị và các bạn! Phần phân tích các tính năng kỹ thuật , đặc biệt là các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trên áp dụng trên Igla-S còn rất dài, nhưng tôi đã tổng hợp được tương đối đủ. Ngoài ra Igal-S được vận dụng trên thực tế vô cùng phong phú để trang bị trên các phương tiện mặt đất, trên biển, trên không. Mời quí vị và các bạn xem hình dưới đây! Xin cho biết ý kiến của Quí vị và các bạn ta  đi sâu nghiêm cứu Igla-S, hay đi tiếp sang các loại tên lửa khác?

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/pm_strelec.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 22 Tháng Mười, 2010, 09:02:46 PM
Tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình rằng chủng nổ của tên lửa Igla  là có yếu tố: Nổ tích tụ mảnh dồn về phía mục tiêu.Có thể  đúng là trong tên Igla có chứa lửa vật liệu nổ lõm(hình phễu), có thể khi nổ xuyên lõm. Nhưng khi tổng hợp thông tin để dịch phần tên lửa Igla-S tôi thấy rằng phải hiểu đúng hơn rằng chủng nổ này đúng là tích tụ mảnh dồn về hướng mục tiêu hay nói 1 cách khác là nổ hội tụ mảnh. Tổ hợp tên lửa Igla-S là 1 minh chứng, nó được kích nổ bởi cảm ứng  nổ không tiếp xúc mục tiêu. Có nghĩa là khi vụ nổ thứ nhất sảy ra thì mảnh tên lửa sẽ tích tụ và dồn về phía mục tiêu. Sau đó mới đến tên lửa xuyên thủng mục tiêu và bị kích nổ bằng cảm ứng chạm nổ (tiếp xúc), lúc này thì mới có thể nổ mảnh xuyên lõm sảy ra. Trong trường hợp tên lửa bắn sượt mục tiêu, thì chỉ có vụ nổ không tiếp xúc hội tụ mảnh mà thôi. Người Nga đã định danh chính Xác chủng nổ này là : Осколочно-фугасно-кумулятивная БЧ. vừa có tính tích tụ dồn mảnh về mục tiêu vừa có tính xuyên lõm.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 22 Tháng Mười, 2010, 09:46:52 PM
Đầu nổ và ngòi nổ của đạn Igla-S em đã nói tới ở đây http://www.quansuvn.net/index.php/topic,16418.msg265671.html#msg265671

Đạn Igla-S không dùng đầu nổ xuyên lõm mà dùng đầu nổ phá mảnh định hướng chùm vành khuyên góc rộng để chống tên lửa hành trình. Đầu nổ của đạn Igla-S được tăng lượng nổ, tăng số mảnh văng khứa sẵn tương ứng với việc giảm khối lượng liều phóng.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: buldeswerh trong 22 Tháng Mười, 2010, 09:49:12 PM
Tìm hiểu thêm 1 chút về nguồn gốc của từ đạn xuyên liều lõm ; em nghĩ rằng đây là 1 từ gốc Pháp ; em đã tra thử thì đúng là người Pháp dùng từ Charge creuse để chỉ loại đạn này ( tương đương là кумулятивная trong tiếng Nga và shaped charge trong tiếng Anh )

Trong đó
Charge = liều nổ ; liều phóng
creuse = rỗng ; có lỗ ; giả dối ; không rõ ; lõm

Sở dĩ em nghĩ như vậy vì lần đầu tiên quân ta dùng đạn liều lõm là ( nếu em không nhầm ) khẩu súng không giật do giáo sư Trần Đại Nghĩa chế tạo  ; mà cụ học từ Pháp về nên => ...  ;D

Trước nữa thì chưa rõ ; nhưng hình như trước đạn bazoka còn có bom ba càng của những ngày trung đoàn thủ  đô giữ Hà Nội (http://vozforums.com/images/smilies/Off/smile.gif)

Cái này quân khí ta có sản xuất dựa trên mẫu của Nhật ; nguyên lý nổ lõm tiếng Nhật là 成型炸薬 .Chưa  rõ lắm ; nhưng có vẻ dịch là liều nổ khoang ; hay liều nổ hữu hình ; định hình gì đó (http://vozforums.com/images/smilies/Off/byebye.gif)

Lúc sản xuất bom ba càng ; cụ Nghĩa chưa có mặt ở VN . Cũng có thể là các bác quân khí ta đơn giản thấy hình dáng đầu nổ thế nào thì gọi tên thế ấy ; chứ chẳng phải dịch thuật gì . CŨng đúng ; vì dân ta thông minh ; nhưng ngặt một nỗi là ít được đào tạo ; nên chuyện ấy có thể (http://vozforums.com/images/smilies/Off/sweet_kiss.gif)

Đó chỉ là 1 giả thiết ; vì cụ Nghĩa còn tham khảo cả tài liệu tiếng Đức . Từ này tiếng Đức là Hohlladung ; có thể tạm dịch là liều nổ lõm (http://vozforums.com/images/smilies/Off/feel_good.gif)


Tất nhiên ; còn giả thuyết từ tiếng gốc Pháp đã nêu trên đầu nữa (http://vozforums.com/images/smilies/Off/feel_good.gif)

Nói tóm lại ; là 1 người được đào tạo bài bản và tiếp xúc nhiều với các tài liệu khoa học ; cụ Nghĩa hẳn phải có vai trò rất lớn trong việc chuẩn hóa thuật ngữ của ngành quân khí (http://vozforums.com/images/smilies/Off/sweet_kiss.gif)


Tuy nhiên ; từ liều nổ lõm có phải do cụ đề ra hay không ; thì chưa kết luận được (http://vozforums.com/images/smilies/Off/smile.gif)Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: buldeswerh trong 22 Tháng Mười, 2010, 09:59:54 PM

Còn đặt trong trường hợp lựu đạn chống tăng thì em nghĩ có thể dịch là Lựu đạn nổ - mảnh  - tích lỹ/tích tụ (định hướng) ;D

Chứ dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt của dăm bảy kiểu; dịch ngược từ Việt sang Nga cũng năm ba đường ;D. Mỗi người mỗi mỗi cách dịch, mỗi phương pháp dịch khác nhau. Quan trọng là căn cứ theo danh từ hay tính từ đi kèm hoặc tùy theo câu văn và hoàn cảnh để có thể tìm ra được cách dịch nghĩa hợp lý nhất ;D


trước bác huyphong đã nêu con rkg-3 xài liều nổ lõm mà (http://vozforums.com/images/smilies/Off/sweat.gif)

Tất nhiên dịch thuật phải linh động ; thế nhưng "làm tròn mà sai số cao" thì cũng phải xem xét ; phải không ạ  ;D

Tất nhiên ; em trân trọng công sức ; thời gian dịch giả bỏ ra để dịch bài cho mọi người đọc ; thế nhưng chả ai hoàn hảo cả . Lỗi này lỗi kia là bình thường . Người đọc có phản hồi để hiệu đính dĩ nhiên cũng bình thường ; chả nên lấy đó làm điều ; các bác ạ (http://vozforums.com/images/smilies/Off/sweet_kiss.gif)
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 23 Tháng Mười, 2010, 07:13:26 PM
Tiếp theo :Kích cỡ tên lửa cùng với hạn chế trọng lượng tên lửa đòi hỏi đầu đạn có trọng lượng không lớn, đồng thời  phải tối đa hiệu quả phá hủy mục tiêu. Các chuyên gia Nga đã giải quyết được vấn đề này bởi tạo ra " ngòi nổ thông minh". ngòi nổ nhận thông tin về việc tên lửa tấn công mục tiêu, chờ thông tin của đầu đạn đã sâm nhập mục tiêu (có như vậy). Phần tác chiến (vật liệu nổ + ngòi nổ) bọc trong vỏ đạn sẽ nhận tín hiệu phát nổ. Kết quả là không cần 1 đầu đạn lớn nhưng vẫn giải quyết được nhiệm vụ phá hủy mục tiêu. Tên lửa 9M342 sử dụng trong tổ hợp tên lửa "Igla"-S đáp ứng được những đòi hỏi trên nhờ được trang bị cảm ứng laser nổ tiếp xúc .

Để  làm  gia tăng  hiệu quả tác động của đầu đạn, động cơ tên lửa sử dụng liều phóng rắn được làm từ những vật liệu có khả năng nổ tung khi được dẫn nổ từ đầu đạn (Для увеличения действия боевой части заряд твердого топлива маршевого двигателя сделан из материала, способного взрываться от детонации боевой части).

Cần nhớ rằng các phiên bản xuất khẩu của tổ hợp tên lửa phòng không " Igla"-S không giống với phiên bản dùng trong Quân đội Nga, đoạn văn dưới đây nói dõ điều đó :(Подобное решение, которое несмотря на свою простоту до сих пор не воспроизведено за рубежом, позволило резко поднять эффективность стрельбы ПЗРК на встречном курсе в области зоны пораже tạm dịch : Giải pháp tương tự như vậy không đơn giản nhìn vào những thứ của chúng ta, mà ở nước ngoài không được tạo như vậy đâu, nó cho phép tăng hiệu quả bắn của tổ hợp tên lửa 1 cách dữ dội khi bắn ngược chiều và khu vực phá hủy. ).

Tổ hợp tên lửa " Igla"-S (9K338) hay còn gọi là "Igala-Super" hội tụ những ưu điểm của các dòng tên lửa  " Igla" 9K38 , "Igla"-D  và  "Igla"-N với nhiều giải pháp kỹ thuật tối tân .
"Igla"-S là thế hệ tên lửa phòng không mới có khả năng chống lại tên lửa hành trình và các mục tiêu hàng không. Việc tăng vật liệu nổ tạo ra số lượng mảnh nổ lớn hơn kết hợp với cảm ứng laser nổ không tiếp Xúc tạo nên xác xuất cao khi đánh bại tên lửa hành trình. Cảm ứng  laser nổ tiếp xúc, tối đa hóa vụ nổ khi đầu đạn đã sâm nhập mục tiêu hàng không.

Khi được phóng ra khỏi ống phóng, tên lửa 9M342 được động cơ thuốc súng đẩy vút lên tới điểm tên lửa nhắm đón mục tiêu mà không có sự tham gia , can thiệp của xạ thủ.

Trong tổ hợp tên lửa "Igla"-S bổ xung thêm kính ngắm nhìn ngày/ đêm (Có thể tháo dời) 1PN72M"Mowgli" / 1ПН72М "Маугли", cho phép tổ hợp tên lửa "Igla"-S tác chiến trong mọi thời gian. Kính ngắm nhìn ngày/ đêm 1PN72M"Mowgli" cung cấp cho xạ thủ phát hiện , xác định mục tiêu, theo dõi, nhắm mục tiêu và phóng tên lửa.
 Thống kê gần đây cho thấy các cuộc không kích xảy ra ban đêm trở nên rất phổ biến. Sự góp mặt của thiết bị nhìn đêm mở rộng thêm khả năng cho tổ hợp tên lửa "Igla"-S.

Cấu trúc truyền thống của tổ hợp tên lửa "Igal"-S trang bị trong lực lượng Quân đội Nga thường bao gồm:

1/ Phương tiện tác chiến:
-Tên lửa 9M342 được bảo quản trong ống phóng, ngắt nguồn điện và chất làm mát đầu dò hồng ngoại.
-Bộ phận phóng cơ khí sử dụng nhiều lần.
-Đài radar hỏi mặt đất.
-Bộ đàm , kính, mũ có tai nghe cho xạ thủ.
-Tổ hợp tên lửa "Igla"-S có thể sử dụng vác vai (phóng đơn), gắn trên giá đỡ (phóng kép) hoặc từng Modul mỗi modul 4 tên lửa.
2/Phương tiện phục vụ kỹ thuật:
-Phương tiện bảo trì và kiểm tra các tham số kỹ thuật cho tổ hợp.
-Trạm kiểm tra lưu động.
-Trạm kiểm tra kỹ thuật cố định tại các căn cứ, kho đạn.
3/ Phương tiện huấn luyện, mô hình.
-Phương tiện huấn luyện mô phỏng trên máy tính.
-Các phương pháp tác chiến, thực địa và bắn mục tiêu mô hình.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/dc93a6866b765ad4d15dfd29328.jpg)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 21 Tháng Mười Hai, 2010, 01:39:34 AM
Tiếp theo và hết,Để nâng cao hiệu quả cho tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla-S", người ta đã bổ xung cho tổ hợp thiết bị hỗ chợ bắn đêm SOSN-̣9S520. Thiết bị hỗ chợ bắn đêm SOSN-̣9S520 có thể sử dụng cho mọi Model tên lửa phòng không vác vai. Nhờ có thiết bị hỗ chợ bắn đêm mà người chỉ huy có thể nhận được thông báo của xạ thủ về thông tin mục tiêu , thực hiện theo dõi khóa và nhắm bắn mục tiêu.

Năm 2009 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla-S" được bổ sung trang bị thiết bị hỗ chợ bắn đêm thế hệ mới do Cty cổ phần đại chúng " Khí cụ", thành phố Smolensk sản xuất có tên SOSN-̣9S935 "Barlaul"/СОСН - 9С935 "Барнаул".

Tên lửa phòng không vác vai "Igla-S" được ứng dụng gắn trên thiết bị phóng "Dzigit/Джигит"

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/EWWO9.jpg)

Hoặc được gắn trên tổ hợp phóng có điều khiển với các Modul "Streles/Стрелец".

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/picture.jpg).

Modul "Streles/Стрелец".


Thông số kỹ thuật của tổ hợp tên lửa phòng không vác vai "Igla-S" :

- Tầm bắn : 6000m.
-Trần bắn : 10-3500m.
-Tốc độ mục tiêu , Ngược chiều / xuôi chiều m/s :420/320.
-Trọng lượng tổ hợp ở trạng thái chiến đấu(không bao gồm thiết bị hỗ chợ bắn đêm): 19kg.
-Cỡ nòng :72mm.
-chiều dài tên lửa : 1635mm.
-Trọng lượng tên lửa : 11,7kg.
-Trọng lượng đầu đạn : 2,5kg.
-Thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu : 13s.
-Thời gian chuyển từ trạng thái chiến đấu sang hành quân : 30s.
-Thời gian thay thế nguồn : Không ít hơn 15s.
Điều kiện làm việc : Nhiệt độ : Từ -40 đến +50oC.
-Độ ẩm không khí : Tối đa tới 98%.
-Nếu bị ngâm trong nước thời gian từ : 0,5-30 phút tên lửa vẫn làm việc tốt.Thông số kỹ thuật thiết bị hỗ chợ bắn đêm SOSN-̣9S520
:

-Khu vực phản ánh trạng thái khí quyển : 25,6x25,6km.
-Số lượng mục tiêu hiển thị trên màn hình chắc địa điện tử : 4.
-Ở bàn chắc địa điện tử 1L 10-2 có chế độ tự động trọn 2 mục tiêu.
-Xác suất phát hiện mục tiêu là máy bay, hoặc trục thăng chiều ngược lại phạm vi 2km là : 0,6.
-Nguồn cung cấp : 12V hoặc 24V.
-Trọng lượng(bao gồm cả hộp) :80kg.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/c8ZlI.jpg)

1-thiết bị hỗ chợ bắn đêm SOSN-̣9S520 , 2- Màn hình chắc địa điện tử.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 21 Tháng Mười Hai, 2010, 07:29:10 PM
THIẾT BỊ HỖ CHỢ PHÓNG " Dzigit" (OPU -203)/Опорно-пусковая установка "Джигит"(ОПУ-203).


Thiết bị hỗ chợ phóng OPU "Dzigit", được phòng thiết kế nhà máy chế tạo máy ,tp kolomna(Ngoại ô Moscow) phát triển. Mục đích tạo ra thiết bị phóng OPU "Dzigit" để tăng tầm hiệu quả của chủng tên lửa vác vai "Igla", giúp cho tên lửa cùng lúc có thể phóng 2 quả vào 1 mục tiêu.

Thiết bị hỗ chợ phóng OPU "Dzigit" thích hợp với mọi Model của dòng tên lửa "Igla", làm việc trọng mọi điều kiện khí hậu, bất kể ngày đêm.


Thiết bị hỗ chợ phóng OPU "Dzigit" cung cấp khả năng phóng loạt cho tên lửa phòng không vác vai chủng "Igal" làm tăng hiệu quả phá hủy mục tiêu,  tăng tới 1,5 lần (tính trung bình).


Thiết bị hỗ chợ phóng OPU "Dzigit" bao gồm : 3 chân đế đồng tâm được căng  ra trong mặt phẳng bởi 3 ống thủy lực gắn chặt ổ trục xoay. Bên trên ổ trục là ghế ngồi cho xạ thủ có thể xoay 360o. Hai bên và xung quanh ghế là giá đỡ tên lửa, nối với nhau bằng 1 ống sắt ngang được gắn kính ngắm ngày/đêm.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/dzhigit.jpg)


Thiết bị hỗ chợ phóng OPU "Dzigit" được bổ xung Radio hỏi nhận biết "Bạn- thù" MK-XA hoặc MK-XII. Nếu là tên lửa phòng không vác vai "Igla-S" thì được bổ xung thiết bị hỗ chợ bắn đêm SOSN-̣9S520 hoặc SOSN-̣9S935 "Barlaul".

Đi kèm với thiết bị hỗ chợ phóng OPU "Dzigit" là thiết bị kiểm soát và phục vụ kỹ thuật, mục đích để kiểm soát hoặc chuẩn đoán loại bỏ những trục trặc không đáng có trước khi tác chiến.

Thiết bị hỗ chợ phóng OPU "Dzigit" cho phép thiết lập ổ tên lửa phòng không ở mọi địa hình mà không cần chuẩn bị trước.
Thiết bị hỗ chợ phóng OPU "Dzigit" rất thích hợp, cơ động khi thiết lập đằng sau thùng xe tải.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/djigit.jpg)(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/1285236998_2-1.jpg)
Thông số kỹ thuật:-Chế độ phóng : tự động/bằng tay.
-Loại hình phóng: Phóng loạt 2 quả hoặc từng quả.
-Trọng lượng thiết bị hỗ chợ phóng, ngoại trừ tên lửa : 128kg.
-Kích cỡ : 2180mm x 1546mm x 1304mm.
-Số lượng tên lửa : 2.
-Góc tác chiến : 360o.
-Tầm bắn : -15 đến +60.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: raucaixanh trong 21 Tháng Mười Hai, 2010, 08:21:16 PM
Xin lỗi em xin hỏi ké tí , kiếm được cái hình nhưng không biết nó là cái gì . Em đoán bừa thuộc "họ" 2k12 kub phải không ạ ?
 Nhưng chắc không phải là hàng của Nga .

     (http://lh5.ggpht.com/_rb5izwyNrQ8/TJZvgtcErxI/AAAAAAAAJ2s/aMw_AGRpANo/MSPO%202008%20%2864%29.jpg)

         


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 21 Tháng Mười Hai, 2010, 11:00:36 PM
Xin lỗi em xin hỏi ké tí , kiếm được cái hình nhưng không biết nó là cái gì . Em đoán bừa thuộc "họ" 2k12 kub phải không ạ ?
 Nhưng chắc không phải là hàng của Nga .

     (http://lh5.ggpht.com/_rb5izwyNrQ8/TJZvgtcErxI/AAAAAAAAJ2s/aMw_AGRpANo/MSPO%202008%20%2864%29.jpg)

         

Đấy là tổ hợp phòng không dùng khung xe phóng 2P25M2 (Kub SA-6) và đạn tên lửa RIM-7 Sparrow do Công ty Wojskowe Zaklady Uzbrojenia Ba lan giới thiệu.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: songvedem trong 22 Tháng Mười Hai, 2010, 08:49:29 AM
http://vietnamdefence.com/Home/ktqs/kinhnghiem1/He-thong-ten-lua-chong-tang-sieu-hien-dai-Spike/201012/50036.aspx

Em thấy VN defence bảo xe tăng Nga với tên lửa Nga gặp tui này là mất điện:

Hệ thống tên lửa chống tăng siêu hiện đại Spike

12/21/2010 10:49:00 AM | Lượt xem: 1960   .VietnamDefence - Công nghiệp quốc phòng Israel đang sản xuất ra những loại vũ khí hiện đại và công nghệ cao nhất, điển hình nhất là hệ thống tên lửa chống tăng Spike (ATGM) xứng đáng được các chuyên gia quân sự coi là vũ khí chống tăng tốt nhất so với các vũ khí cùng loại.

ATGM Spike các loại khác nhau đang có trong trang bị hơn 10 nước như Chile, Colombia, Croatia, Ecuador, Phần Lan, Đức, Israel, Italia, Hà Lan, Peru, Ba Lan, Romania, Singapore, Slovenia, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ...

Nhược điểm duy nhất của Spike là giá đắt: một phát bắn trung bình mất 250.000 USD, còn về các thông số còn lại thì nó hoàn toàn vượt trội tất cả các hệ thống tương tự.

Spike có khả năng xuyên phá mọi loại vỏ giáp hiện có, tức là chỉ bằng một phát bắn tiêu diệt bất kỳ xe tăng nào dù là loại hiện đại nhất. Kết hợp với độ chính xác tuyệt vời (95% tên lửa bắn trúng mục tiêu), điều đó khiến Spike trở thành sự đau đầu thực sự đối với các nhà thiết kế tăng-thiết giáp.

Spike có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cả ban ngày, lẫn ban đêm và hầu như trong mọi điều kiện thời tiết mà không sút giảm độ chính xác.

Bên cạnh đó, yếu tố con người ở hệ thống này đã được giảm đến mức thấp nhất. Xạ thủ chỉ cần chọn mục tiêu và bấm cò, còn tất cả những việc còn lại tên lửa thực hiện ở chế độ tự động. Tên lửa sẽ độc lập bám, kiểm soát mọi di chuyển của mục tiêu và chính điều đó bảo đảm độ chính xác cao đến thế cho Spike.

Một ưu điểm lớn của hệ thống vũ khí chống tăng này là Spike có tới 4 biến thể, điều mà hệ thống Javelin của Mỹ và Kornet của Nga không thể có được. Đó là:

1.Spike-SR là hệ thống mang vác tầm ngắn, có tầm bắn 200-800 m, dùng để trang bị cho bộ binh.
2.Spike-MR (được biết nhiều hơn với tên Gil), cũng là hệ thống mang vác, nhưng có tầm bắn xa hơn là 200-2.500 m, trang bị cho bộ binh, đặc nhiệm.
3.Spike-LR là hệ thống vũ khí chống tăng tầm xa, dùng để lắp trên xe chiến đấu hạng nhẹ, trang bị cho bộ binh, có tầm bắn tối đa đến 4 km.
4.Spike-ER là biến thể có tầm bắn xa nhất của Spike, lên tới 8 km, dùng để lắp cho xe chiến đấu hạng nhẹ, bộ binh, ngoài ra cũng có biến thể đặc biệt để trang bị cho trực thăng.

Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet của Nga thua kém Spike không chỉ ở chỗ không có nhiều biến thể mà còn thua kém ngay về các tính năng chiến đấu. Điều này đã thể hiện đặc biệt rõ trong thời gian giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah năm 2006.

Tên lửa Kornet do Hezbollah đã thể hiện không được tốt lắm: trong số 46 xe tăng bị tên lửa này bắn trúng, chỉ có 24 xe tăng có vỏ giáp bị xuyên thủng và chỉ 3 trong số đó là bị tổn hại trầm trọng.

Tất cả điều đó khiến người ta nghĩ rằng, sắp tới quân đội Nga có thể chuyển sang mua cả các hệ thống tên lửa chống tăng của nước ngoài như đang diễn ra với máy bay trinh sát không người lái (cũng của Israel) và tàu sân bay trực thăng Mistral (của Pháp).

Nguồn: Dmitri Khavronichev // TW, 20.12.2010.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: spetsnaz GRU trong 22 Tháng Mười Hai, 2010, 12:02:33 PM
http://vietnamdefence.com/Home/ktqs/kinhnghiem1/He-thong-ten-lua-chong-tang-sieu-hien-dai-Spike/201012/50036.aspx

Em thấy VN defence bảo xe tăng Nga với tên lửa Nga gặp tui này là mất điện:

Hệ thống tên lửa chống tăng Kornet của Nga thua kém Spike không chỉ ở chỗ không có nhiều biến thể mà còn thua kém ngay về các tính năng chiến đấu. Điều này đã thể hiện đặc biệt rõ trong thời gian giao tranh giữa Israel và phong trào Hezbollah năm 2006.

Tên lửa Kornet do Hezbollah đã thể hiện không được tốt lắm: trong số 46 xe tăng bị tên lửa này bắn trúng, chỉ có 24 xe tăng có vỏ giáp bị xuyên thủng và chỉ 3 trong số đó là bị tổn hại trầm trọng.

Tất cả điều đó khiến người ta nghĩ rằng, sắp tới quân đội Nga có thể chuyển sang mua cả các hệ thống tên lửa chống tăng của nước ngoài như đang diễn ra với máy bay trinh sát không người lái (cũng của Israel) và tàu sân bay trực thăng Mistral (của Pháp).

Nguồn: Dmitri Khavronichev // TW, 20.12.2010.
Các cậu ăn nói linh tinh, bác longtrec lại chỉnh cho bây giờ ;D Chả hiểu anh Nga này có ý đồ gì mà lại tự đi bêu vũ khí mình thế. Hay lại lobby, PR vũ khí Tây. ::)

Số lượng xe tăng bị bắn cháy kia, 46 chiếc, há chỉ do Kornet-E ??? Hô hô, thế thì mấy anh Hezbollah phất quá, trang bị Kornet-E cho toàn quân, vứt xó hết tất cả các loại vũ khí chống tăng khác, từ cổ điển tới hiện đại, từ đạn "ngu" đến đạn "thông minh" cho về kho hết rồi ha :D chưa kể còn thêm mấy chiếc nữa về vườn vì dính mìn tự tạo. Đó là số liệu Israel công bố nhé ::) Các xe bị xuyên thủng vỏ giáp hầu hết đều là bị Kornet-E hay RPG-29 tẩn. Mà thủng vỏ rồi thì tổ lái chắc cũng không chỉ gãy chân như chiếc Challenger 2 bển Iraq nhỉ ;D

Kornet theo tớ biết, chả có nhiều phiên bản lắm nhỉ. Vì làm nhiều để làm gì? Tầm gần ư, có RPG, Metis/(M), tầm xa hơn ư, Khrizantema, Vikhr, Ataka,...nhiều quá, viết ra nhiều quá thì nhàm. Tớ chỉ biết mỗi cái Kornet có 2 loại đạn, để cả chống tăng và chế áp hỏa lực tuyến trước của đối phương thôi, cũng không hữu dụng lắm so với Xì-pai, nhẩy?  ;D

Nói đi thì cũng phải nói lại, Spike có xịn không? Xịn chứ! Ưu điểm, có lẽ là nó được cái dùng đầu tự dẫn trên đạn, dẫn bằng TV hoặc ảnh hồng ngoại, tớ cũng chẳng rành, nhưng chắc là đỡ bị phát hiện hơn và an toàn hơn cho tổ chống tăng so với Kornet. Nhưng trong điều kiện chiến đấu thực tế và với tầm bắn xa, chắc cũng không đến nỗi quá nguy hiểm.

Nhưng cũng vì tự dẫn trên đạn, công nghệ cao nên giá cả cũng leo thang theo, mà tự dẫn kiểu đó cũng không biết kháng nhiễu so với Kornet thế nào.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 22 Tháng Mười Hai, 2010, 02:29:18 PM
Khi mới xuất hiện 1 loại vũ khí nào đó , người ta thường đưa nó lên mây xanh. Còn nhớ giáp phản ứng nổ "Kontakt-1" khi mới xuất hiện , người ta cũng cho nó lên chín tầng mây , nào là "Kontakt-1" đã biến kho vũ khí chống tăng của Phương Tây thành những thứ vô dụng ...Khi xuất hiện chủng đạn ПГ-7ВР (7П28)(trang bị cho B-41) chủng xuyêm lõm bố trí trước sau thì ôi thôi "người hùng"- " Kontakt-1" hóa ra chỉ là 1 thằng nhóc tập làm người lớn(Chỉ chống được đạn xuyên lõm, còn chủng đạn như PG-7VR trước là đầu đạn nổ phá, sau là đầu đạn xuyên lõm là nó ôm mặt khóc).

Những chuyện như thế này thì nhiều không kể hết!

Để đánh giá 1 loại vũ khí phải dựa trên nhiều yếu tố ví dụ như : Tính cơ động, hiệu quả tác chiến, giá thành V.v...

Bất kể 1 loại vũ khí hiện đại bậc nào cũng có những yếu điểm của nó, không có vũ khí bất khả chiến bại vĩnh viễn đâu. Chúng ta cập nhật thông tin nhưng cũng cần lọc thông tin, đừng vì mấy lời bình luận của nhà văng(văn) nào nó mà cho rằng quả là vậy.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 25 Tháng Mười Hai, 2010, 07:22:45 PM
TỔ HỢP THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN PHÓNG, MODUL "STRELES", "KOMAR" DÙNG CHO TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG VÁC VAI CHỦNG "IGLA"/Комплект аппаратуры управления и пусковых модулей "Стрелец","Комар" для ракет ПЗРК типа "Игла".Tổ hợp thiết bị điều khiển phóng, Modul "Streles" được phát triển để cung cấp phóng giêng lẻ , hoặc phóng loạt cho tên lửa phòng không vác vai chủng "Igla".1/Tổ hợp thiết bị điều khiển phóng , Modul "Streles" :

Tổ hợp thiết bị điều khiển phóng tên lửa "Igla" với Modul "Streles" được trang bị trên các phương tiện vận tải, trên các thiết giáp hạng nhẹ, hoặc được trang bị kết hợp với pháo phòng không. Mục đích tạo ra tổ hợp tên lửa phòng không, hoặc tên lửa-pháo phòng không cơ động tầm thấp.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/ctreles.jpg)

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/58.jpg)

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/fc0b85c18c51-1.jpg)


Thông số kỹ thuật , Modul "Streles" :

-Số lượng Modul tối đa trang bị :4
-Số lượng tên lửa trong 1 Modul :2
-Thời gian khởi động, cung cấp nguồn : 6,5s.
-Thời gian nhắm bắn tối đa : 60s.
-Trọng lượng Modul: 72kg.
-Trọng lượng thiết bị điều khiển : 24kg.


Tên lửa "Igla" còn được trang bị trên các máy bay trục thăng, K-52, mục đích tạo ra tổ hợp tên lửa không đối không tầm ngắn, có thể phóng giêng lẻ hoặc phóng loạt. Trên mỗi trục thăng K-52 được trang bị 4 tên lửa "Igla-V" , được sơn 2 mầu đỏ và xanh cỏ úa. Tổ hợp tên lửa có điều khiển "Igla-V" được phòng thiết kế Kolomensky phát triển trên cơ sơ sử dụng tên lửa phòng không vác vai"Igla-1" , với đầu dẫn đường tầm nhiệt, trọng lượng 10,7kg, đầu đạn 1,27kg. Tên lửa "Igla-V" được treo trên K-52 có tốc độ 1440km/h, tầm bắn 800-5200m.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/Ka_52_PTUR-300x225.jpg)


2/Tổ hợp thiết bị điều khiển phóng, Modul "Komar":


Ngoài ra tên lửa "Igla" được Cty cổ phần đại chúng (OAO "Rater") phát triển thành tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, trang bị cho các tầu chiến hạng nhẹ gọi là "Komar". Tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp "Komar" sử dụng tên lửa "Igla" hoặc "Igla-S" được tiếp nhận trang bị tháng 12/2008.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp "Komar" cung cấp khả năng cùng 1 thời gian phóng loạt 2 tên lửa vào 1 mục tiêu hàng không với tầm bắn 500-6000m, trần bắn 5-3500m . Trọng lượng tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp "Komar" là 4t.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/komar.jpg)

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/21630_11.jpg).Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Mười Hai, 2010, 07:54:54 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG 9A34A "GYURZA"2002/Зенитный ракетный комплекс 9А34А «Гюрза» 2002.
Tổ hợp tên lửa phòng không 9A34A"Gyurza" là tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, có tính cơ động cao, được phát triển để tiêu diệt các máy bay tầm thấp, trục thăng, tên lửa có cánh cùng các thiết bị bay không người lái.


Tổ hợp tên lửa phòng không 9A34A"Gyurza" được nâng cấp phát triển trên cơ sở sử dụng tên lửa ("Strela"-10M sau này là "Strela"-10M2). Tổ hợp "Gyurza" được nâng cấp xe bọc thép đa nhiệm  hạng nhẹ (MTLB/МТЛБ-многоцелевой тягач легкий бронированный) , với khả năng tác chiến bất kể ngày đêm. Nhờ hệ thống quang điện tử trinh sát, điều khiển cho phép thực hiện chao đổi thông tin giữa các xe trong phân đội phòng không. Hệ thống máy tính giúp quản lý từ xa các qui trình tác chiến giữa các xe trong phân đội, nhằm chủ động hoặc phối hợp chặn đứng,  đẩy lùi các cuộc không kích đường không.

Dẫn đầu trong việc nghiêm cứu phát triển tổ hợp tên lửa phòng không 9A34A"Gyurza" là phòng thiết kế chế tạo máy chính xác mang tên "Nudelman". Việc tạo ra tổ hợp tên lửa phòng không 9A34A"Gyurza" là câu trả lời thực tế trước đòi hỏi cần cung cấp khả năng sống sót cao cho các tổ hợp tên lửa phòng không, trong điều kiện đối phương áp dụng các biện pháp mạnh áp chế phòng không.

 Tổ hợp tên lửa phòng không 9A34A"Gyurza" được chính thức tiếp nhận trang bị năm 2002.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/g2b.jpg)

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/gurza.jpg)


Tổ hợp tên lửa phòng không 9A34A"Gyurza" được trang bị rada hồng ngoại thụ động "L-136 Max-F", cùng hệ thống máy tính kỹ thuật số đảm bảo cung cấp thông tin về mục tiêu. Hệ thống máy tính giúp lựa trọn, lọc dấu hiệu phát hiện mục tiêu qua việc nhiễu sóng điện từ radio.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/s10d_sm.jpg).Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 28 Tháng Mười Hai, 2010, 05:27:18 PM
Tiếp theo và hết.Hệ thống máy tính trên xe bọc thép đa nhiệm hạng nhẹ MTLB, cung cấp khả năng tự động hóa và chỉ huy từ xa cũng như mở rộng nhiệm vụ:

-Phát hiện , lựa trọn các đối tượng mục tiêu hàng không khác nhau.
-Hướng dẫn các thiết bị và điều khiển phóng tên lửa.
-Điều phối tới 6 xe MTLB trong phân đội, trinh sát, phát hiện, lọc , phân phối mục tiêu cho các xe.
-Điều khiển từ xa, cung cấp giêng biệt hoạt động tác chiến theo chế độ thường xuyên và tự động.
-Sử lý thông tin từ chỉ huy phân đội tên lửa phòng không, hoặc xe dẫn đầu.
-Phản ánh bằng đồ họa, chữ cái hoặc con số về thông tin tình trạng xe, dự báo thời tiết , khí tượng hoặc môi trường khu vực xe đang hoạt động.


Tổ hợp tên lửa phòng không 9A34A"Gyurza" được trang bị rada hồng ngoại thụ động "L-136 Max-F" làm tăng khả năng trinh sát, tự động tác chiến và theo dõi quản lý tới 30 mục tiêu hàng không. Rada hồng ngoại thụ động "L-136 (Mak-F)/Л-136 (МАК-Ф) " giúp tăng cự li phát hiện mục tiêu hàng không 3-4km bằng  đồng nhất phương pháp chiếu bóng(идентифицируется по силуэту).


Thông số kỹ thuật tổ hợp phòng không 9A34A"Gyurza":

1/Trạm ra đa phát hiện mục tiêu hàng không: L-136/ Л-136.
-Phạm vi phát hiện mục tiêu : 10-15km( F-15).
-Khu vực phát hiện mục tiêu theo góc độ cao:0-30o.
-Khu vực phát hiện mục tiêu theo góc phương vị : 360o.
-Thời gian kiểm chứng :1,1s.
-Trọng lượng rada : 50kg.
-Điện năng tiêu thụ : 1,3kw.

2/-Tên lửa sử dụng trong tổ hợp : Strela-10M.
-Tầm bắn : 0,8-5km.
-Trần bắn : 0,025-3,5km.
-Khả năng 1 quả tên lửa phá hủy tiêm kích là : 0,1-0,5.
-tốc độ mục tiêu tối đa theo chiều ngược/xuôi , m/s  : 415/310.
-Tốc độ tên lửa : 517m/s.
-Trọng lượng : 40kg.
-Trọng lượng đầu đạn : 3kg.
-Chủng nổ phân mảnh, không tiếp súc.
-Số lượng tên lửa trong tổ hợp : 4.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/s10f.jpg)Tổ hợp tên lửa phòng không 9A34A"Gyurza" được trang bị trên khung gầm xe bọc thép đa nhiệm hạng nhẹ MTLB. Đây là xe bọc thép có khả năng cơ động cao, có thể hoạt động ở mọi địa hình như đồi núi, đầm lầy, khu vực tuyết phủ dày. Nhờ tỉ trọng áp lực của xe lên mặt đất thấp(0,45kg/cm2), đặc biệt xe có khả năng bơi trong nước với tốc độ 6km/h.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/1263835812_zrk-strela-10.jpg)

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/strela10m3.jpg)


Khung xe MTLB có hệ thống treo độc lập, với các thanh xoắn có độ đàn hồi cao kết hợp với ống giảm sóc thủy lực cho phép xe leo dốc 35o, vượt tường cao 1,1m và vượt hào tới 2,8m. Xe bọc thép hạng nhẹ MTLB với động cơ Diezel 8 xi lanh, 240 mã lực cho phép xe chạy tốc độ 61,5km/h với bán kính hoạt động 500km.


Bài dịch tổng hợp sử dụng thông tin từ các nguồn:

http://rocet.boom.ru/missile/wobb/strela10m/index.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/gurza/gurza.shtml
http://7-r.net/archives/date/2008/08/page/11
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A2-%D0%9B%D0%91Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 30 Tháng Mười Hai, 2010, 07:58:01 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA-PHÁO PHÒNG KHÔNG 2S6 "TUNGUSKA"/ Зенитный ракетно-пушечный комплекс 2C6 «Тунгуска» 1982.

Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không 2S6 "Tunguska" được lắp đặt trên khung gầm thiết bị tự hành. Tổ hợp 2S6 "Tunguska"  được phòng thiết kế nhà máy khí cụ Tula phát triển (Тульского КБ Приборостроения) với mã hiệu : GRAU-2K-22.

NATO định danh tổ hợp pháo-Tên lửa phòng không 2S6 "Tunguska" là : SA-19 Grison

"Tunguska" là tên nhánh con sông Amur, ở vùng viễn đông biên giới Nga giáp với Trung quốc.

Theo kế hoạch Nga sẽ dần thay thế tổ hợp 2S6 "Tunguska" bằng Pansir-S1(Панцирь-С1) hiện đại hơn.

Lịch sử ra đời của tổ hợp 2S6 "Tunguska" :

Đầu thập niên 70, tổ hợp pháo phòng không tầm thấp 4 nòng 23mm "Shinka/Шилка" tỏ ra kém hiệu quả trước các máy bay cường kích của đối phương được bọc thép bảo vệ trắc chắn. Đồng thời các máy bay này còn được trang bị các tên lửa chống tăng có điều khiển với khả năng phá hủy mục tiêu mặt đất tới vài km. Tổ hợp pháo phóng không "Shinka" được trang bị rada RPK-2"Tobol" có tầm hiệu quả thấp.

Trước yêu cầu cấp bách cần tạo ra 1 tổ hợp phòng không tầm thấp để thay thế tổ hợp pháo phóng không "Shinka" .Ban đầu trong năm 1970 , người ta chỉ định thiết kế 1 tổ hợp pháo phòng không mới mạnh mẽ hơn phaó ARP-23"Amur" ( pháo 4 nòng 23mm АЗП-23 "Амур" trong tổ hợp Shinka). Năm 1973 cơ quan nghiêm cứu khoa học (НИР)"Зпруда" trong khuôn khổ nghiêm cứu bảo vệ Quân đội trước sự tấn công của các máy bay cường kích mặt trận hoặc trục thăng tấn công. Viện đã chỉ ra rằng cần phát triển tổ hợp pháo, kết hợp tên lửa phòng không tầm thấp, lắp đặt trên thiết bị tự hành có khung gầm chắc chắn. Đồng thời tổ hợp pháo-tên lửa phòng không mới phải được trang bị rada đồng bộ, có khả năng phát hiện mục tiêu từ xa.

Trong giai đoạn 1980-1981 đã nhiều lần tiến hành thử nghiệm tổ hợp tên lửa-pháo phóng không mới, công việc tiếp tục được hoàn thiện đến 8/9/1982 tổ hợp 2S6 "Tunguska" chính thức được tiếp nhận trang bị.

Ban đầu tổ hợp tên lửa pháo phòng không 2S6 "Tunguska" được trang bị 4 tên lửa 9M311 kết hợp với 2 khẩu pháo 2 nòng  2A38  30mm, sau này mới là 8 tên lửa 9M311 hoặc 9M311-M.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/233cc2f48b319cd92b63208913f.jpg)

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/c52fb7a440fe837de975c2c6d6b.jpg)Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 01 Tháng Một, 2011, 02:44:29 AM
Tiếp theo và hết.
Giữa năm 1990, tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tầm thấp 2S6 "Tunguska" được nâng cấp thành 2S6M1 "Tunguska", tổ hợp nâng cấp được trang bị cho lực lưỡng vũ trang Nga và dùng cho xuất khẩu.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/2S6M1-Tunguska-M1-MiroslavGyurosi-1S.jpg)

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/2K22M1-Tunguska-M1-VPVO-1S.jpg)


2/Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tầm thấp 2S6 "Tunguska" bao gồm:


-Xe bọc thép bánh xích tự hành .
-2 pháo 2 nòng tự động 30mm 2A38.
-8 tên lửa phòng không 9M311.

Hệ thống rada bao gồm : Rada phát hiện mục tiêu, Rada theo dõi mục tiêu, rada hỏi mặt đất.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/6ae994c68776dd360269685360e.jpg)

Pháo 2 nòng tự động 30mm 2A38.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/69976513.jpg)

Rada phát hiện mục tiêu.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/99129411.jpg)

Rada theo dõi mục tiêu.


Tên lửa 9M311 có 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, vỏ ngoài tên lửa được chế tạo từ hỗn hợp sợi thủy tinh (Container). Giai đoạn 2 của tên lửa bay theo quán tính, phần đuôi tên lửa được bố trí máy tạo khí , cung cấp dòng khí động lực cho tên lửa.

Tên lửa 9M311 có đầu đạn chủng nổ không tiếp súc.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/nov25_6220.jpg)

Tên lửa 9M311.

3/Các phiên bản tên lửa dùng trong tổ hợp tên lửa pháo phòng không tầm thấp 2S6 "Tunguska":

-Tên lửa 9M311 phiên bản tên lửa nguyên mẫu.
-Tên lửa 9M311K(3M87) phiên bản trang bị cho Hải quân.
-Tên lửa 9M311-1 phiên bản xuất khẩu.
-Tên lửa 9M311-M(3M88) phiên bản cải tiến, tăng tính năng kỹ chiến thuật.
-Tên lửa 9M311-M1 phiên bản nâng cấp dùng trong quân đội Nga và xuất khẩu.

3/ Các nước được trang bị tổ hợp tên lửa pháo phòng không  "Tunguska":

-Nga : 256 tổ hợp (2S6).
-Belarus : Không rõ số lượng trang bị.
-Ấn Độ : Khoảng 20-80 tổ hợp(2S6).
-Yemen : Một vài tổ hợp (2S6M1).
-Morocco : 12 tổ hợp (2S6M1).
-Ukraina : 70 tổ hợp (2S6).

4/ Thông số kỹ thuật của tổ hợp pháo-tên lửa phòng không 2S6 "Tunguska":[/b]

a/ Thiết bị tự hành :
-Dài : 7,93m.
-Rộng : 3,240m.
-Cao(có rada) : 4,021m.
b/rada:
-Phát hiện mục tiêu ở cự li : 16-18km.
-Khả năng theo dõi : Đến 10 mục tiêu hàng không.
-Thời gian phản ứng : 10s.
c/Pháo- tên lửa :
-Tên lửa : 9M311, tầm bắn 2,5-8km.
-Pháo 2A38 , tầm bắn 0,2-4km.
-Trần bắn : 0,015-3,5km(tên lửa) và 0-3km(pháo).
-Tốc độ bắn : 4000-5000 v/phút (pháo) , sơ tốc nòng : 960m/s, góc tầm : (-10) đến (+87o).
-Tốc độ mục tiêu tối đa : 500m/s
d/Thiết bị tự hành :
-Tốc độ tối đa : 65km/h.Đạn dự chữ 1904v 30mm(pháo) và 8 tên lửa, kíp chiến đấu 4 người .
Tổ hợp nặng : 36t.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 02 Tháng Một, 2011, 12:42:48 AM
TỔ HỢP TÊN LỬA-PHÁO PHÒNG KHÔNG 96K6 "PANTSIR-S1"/ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНО-ПУШЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС 96К6 "ПАНЦИРЬ-С1".


Tổ hợp tên lửa- pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" được phòng thiết kế nhà máy chế tạo khí cụ Tula phát triển đầu những năm 90(GUP-Tổ chức nhà nước quản lý).
 


Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" được thiết kế để bảo vệ các cơ sở, công trình dân sự cũng như quân sự. Tổ hợp 96K6 "Pantsir-S1" có thể tác chiến độc lập , hoặc kết hợp với các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa như S-300, S-400 tạo thành 1 lưới lửa phòng không tầng tầng , lớp lớp . Đối tượng mục tiêu của tổ hợp  96K6 "Pantsir-S1" là máy bay, trục thăng, thiết bị bay không người lái và tên lửa có cánh.


Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" có mã hiệu :GRAU 96K6.
NATO định danh là : SA -22 greyhound.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/pantsyr6.jpg)Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" được hoàn thiện năm 1994, năm 1995 lần đầu tiên được đưa ra giới thiệu tại triển lãm vũ khí MAKS. Hiện nay tổ hợp 96K6 "Pantsir-S1" được nâng cấp hoàn thiện nhiều so với nguyên mẫu (1994). Năm 2007 một lần nữa tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" lại được đưa ra giới thiệu tại triển lãm MAKS. Ngày 18/3/1010 sery đầu tiên của tổ hợp 96K6 "Pantsir-S1" được đưa vào trang bị cho lực lượng phòng không-không quân LBN, theo kế hoạch nó sẽ thay thế "Tunguska".


Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" được lắp đặt trên khung gầm xe tải với cấu hình bánh 8x8 hoặc trang bị trên xe bọc thép bánh xích . Điều khiển tổ hợp 96K6 "Pantsir-S1" là 2 hoặc 3 người.

Các chủng loại xe có thể được trang bị trong tổ hợp 96K6 "Pantsir-S1" :


a/Камaz-6560    
-Cấu hình bánh : 8x8.
-Tốc độ tối đa : 90km/h.
b/ Xe bọc thép bánh xích GМ352М1Е
-Cấu hình bánh : Bánh xích
-Tốc độ tối đa : 70km/h.
c/ Baz-6306 "Voshina-1(БАЗ-6306 Вощина-1).
-Cấu hình bánh : 8x8.
-Tốc độ tối đa :----.
d/MZKT-7930(МЗКТ-7930)
-Cấu hình bánh : 8x8.
-Tốc độ tối đa: ---
e/MAN.
-Cấu hình bánh : 8x8
-Tốc độ tối đa : 160km/h.


Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" Trong phiên bản nguyên mẫu 1994 trang bị 12 tên lửa 9M335( bên ngoài rất giống với tên lửa 9M311 trong tổ hợp "Tunguska"), kết hợp với 2 pháo 2 nòng tự động 30mm 2A72.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/p151.jpg)


Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" (mẫu 1994).

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/p291-1.jpg)

Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" trên xe BMP-3.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/IMG_4481.jpg)

Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" trên xe MZKT-7930.


Rada phát hiện mục tiêu được phòng thiết kế khí cụ TULA đặt của Cty cổ phần đại chúng "Fazaron-NIIR" (ОАО "Фазатрон-НИИР" ) phát triển năm 1994-1995 có tên 1L36-01 "Rоман" . Rada 1L36-01 "Rомаn" sử dụng 2 tần số làm việc trong phạm vi (Cm) và (mm).

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/roman_1L36-01_CRW_7457-1.jpg)

Rada 1L36-01 "Rомаn".Mặc dù được ra đời từ năm 1994, nhưng tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" sinh đúng vào thời kỳ khó khăn của nước Nga, ngân sách quốc phòng luôn vị cắt xén. Mãi tới những năm gần đây, Bộ quốc phòng Nga mới quan tâm tới tổ hợp tên lửa-pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1".

Theo đánh giá của các chuyên gia UB liên bộ và các cán bộ viện nghiêm cứu quốc phòng Nga, tổ hợp 96K6 "Pantsir-S1" không thể chống lại các loại vũ khí chính xác cao, siêu tốc ở cự li trên 12km.

Làm sống lại tổ hợp tên lửa- pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" chính là tiểu vương quốc ả rập thống nhất (UAE) bằng hợp đồng trị giá $ 734,000,000, năm 2000. UAE đặt Nga sản xuất 50 tổ hợp tên lửa- pháo phòng không 96K6 "Pantsir-S1" (26 tổ hợp trên xe bánh xích, 24 tổ hợp trên xe bánh lốp). Vũ khí trang bị được UAE  yêu cầu thay đổi so với nguyên mẫu tức là hiện đại hơn, pháo 2 khẩu 2 nòng 30mm 2A38M, 12 tên lửa 57E6-1 tầm bắn lên tới 20km.Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: hoangpilot trong 02 Tháng Một, 2011, 08:55:19 AM
Bác longtrec cho em hỏi là có phải là Tên lửa 9M311 lắp trên xe PK tự hành Tunguska có điểm yếu là không thể vừa di chuyển vừa bắn và khí tài quang học quan sát mục tiêu do Nga sản xuất mắc phải yếu điểm khi dùng vào ban đêm lúc điều kiện thời tiết xấu + chỉ dùng  dẫn cho tên lửa 9M311 vào ban ngày được thôi đúng không ạ ?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 02 Tháng Một, 2011, 02:15:44 PM
Bác longtrec cho em hỏi là có phải là Tên lửa 9M311 lắp trên xe PK tự hành Tunguska có điểm yếu là không thể vừa di chuyển vừa bắn
---------------------------------------------------------
Tổ hợp pháo -tên lửa phòng không 2S6"Tunguska" và sau này là tổ hợp 96K6 "Pantsir-S1" đều có hạn chế , không thể vừa di chuyển vừa bắn.

khí tài quang học quan sát mục tiêu do Nga sản xuất mắc phải yếu điểm khi dùng vào ban đêm lúc điều kiện thời tiết xấu + chỉ dùng  dẫn cho tên lửa 9M311 vào ban ngày được thôi đúng không ạ ?
----------------------------------------------------

Cái này đúng mà cũng không đúng, vấn đề ở đầu dẫn đường trong tên lửa 9M311, nó đã được khắc phục ở tên lửa 9M311-M và 9M311-M1. Nói chung tổ hợp PK 2S6 "Trunguska" Nga đã nhận thấy nhiều nhược điểm nên có kế hoạch thay thế từ đầu thập kỷ 90, nhưng ngặt nỗi lúc đó Nga khó khăn quá.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: sniper trong 03 Tháng Một, 2011, 12:00:46 AM
Bác Longtrec chắc là nhậu nhiều mừng năm mới nên nhầm lẫn chăng?
Pantsir-S1 có ưu điểm vượt trôi hơn các hệ thống phòng không di động khác là khả năng vừa di chuyển vừa có thể hạ mục tiêu.

video: http://www.youtube.com/watch?v=AdGZ5y8aEyI
         http://www.youtube.com/watch?v=ex4ZL077U8E&feature=related


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 03 Tháng Một, 2011, 12:58:25 AM
Bác Longtrec chắc là nhậu nhiều mừng năm mới nên nhầm lẫn chăng?
Pantsir-S1 có ưu điểm vượt trôi hơn các hệ thống phòng không di động khác là khả năng vừa di chuyển vừa có thể hạ mục tiêu.

video: http://www.youtube.com/watch?v=AdGZ5y8aEyI
         http://www.youtube.com/watch?v=ex4ZL077U8E&feature=related

Tôi đã xem kỹ 2 Video Clips bạn đưa, đặc biệt là Clip quảng cáo của chính nhà máy khí cụ Tula(tiếng nga). Không có 1 câu nào nói về việc Pantsir-S1 có khả năng vừa di chuyển vừa phóng tên lửa, có chăng hình ảnh có 2 lần pháo tự động 2A38 bắn. Ở Video Clip tiếng Anh thì có cảnh vừa đi vừa phóng tên lửa, nhưng bạn nhớ rằng đây là phóng sự được đưa lên TV và đã bị chỉnh sửa về hình ảnh rồi, còn tiếng Anh tôi không hiểu.

Còn đây là Web nói rõ về việc Pantsir-S1 khi di chuyển không khai hỏa được:
.....  комплекс не мог вести огонь в движении ....

Đây là nguồn :
http://pvo.guns.ru/panzir/index.htm
http://flot2017.com/file/show/other/15987

Sniper!Bạn xem lại phần hỏi và đáp của tôi và Hoangpilot, chúng tôi đang nói về tên lửa.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 04 Tháng Một, 2011, 07:31:39 PM
Tiếp theo :


TỔ HỢP TÊN LỬA- PHÁO PHÒNG KHÔNG 96K6 "PANTSIR-S1" MẪU NĂM 2006.


1/Thành phần trong tổ hợp "Pantsir-S1":


-Xe chiến đấu(trong tiểu đoàn "Pantsir-S1" gồm 6 xe).
-Trạm điều khiển chung.
-Tên lửa phòng không có điều khiển.
-Hệ thống pháo tự động 2A38 30mm.
-Máy móc phương tiện nạp đạn (Trong tiểu đoàn "Pantsir-S1" có 2 xe).
-Hệ thống ra đa .
-Phương tiện huấn luyện đào tạo.
-Phương tiện phục vụ kỹ thuật.


2/ Hệ thống rada trong tổ hợp pháo-tên lửa phòng không "Pantsir-S1":

 Hệ thống  theo dõi mục tiêu và tên lửa SSTSR (ССЦР-система сопровождения целей и ракет) bao gồm 2 trạm, trạm thứ nhất tiếp nhận tín hiệu từ tên lửa. Với sự trợ giúp của ăng ten mảng pha (фазированной антенной решетки -ФАР) có số ít phần tử, tiến hành đo 3 tọa độ của tên lửa và ở khu vực đầu ra của tên lửa trên cơ sở định vị biểu đồ.

Trạm thứ hai cũng với sự chợ giúp của ăng ten mảng pha nhưng đa phần tử với chế độ là việc nhận- chuyển(nhận tín hiểu mục tiêu và chuyển lệnh đến tên lửa).

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/IMG_2245.jpg)

Rada định vị theo dõi mục tiêu và tên lửa 1RS2-E.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/08s.jpg)

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/04.jpg)

Ăng ten mảng pha.


Việc đưa vào ứng dụng ăng tên mảng pha cho phép thực hiện bắn tới 3 kênh, với 3 mục tiêu cùng lúc, trong mọi điều kiện thời tiết. Tổ hợp pháo-tên lửa phòng không 96K6 "Pantsir-S1" có thể cùng lúc phóng loạt 2 tên lửa vào cùng 1 mục tiêu. Hệ thống  theo dõi mục tiêu và tên lửa (SSTSR), cung cấp rada định vị dẫn tên lửa với sự chợ giúp của ăng ten mảng pha từ vùng khuếch tán hình thành từ khu vực bay không điều khiển của tên lửa lúc ban đầu. Việc sử dụng rada định vị dẫn tên lửa cải thiện tích cực tính năng đạn đạo của tên lửa với việc sử dụng năng lượng lớn các hỗn hợp nhiên liệu đẩy.Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 07 Tháng Một, 2011, 10:18:33 PM
Tiếp theo:

3/Trạm Rada định vị theo dõi mục tiêu và tên lửa SSTSR (ССЦР-радиолокационной станции сопровождения целей и ракет)

Cùng 1 thời gian theo dõi mục tiêu bằng góc tọa độ, rada theo dõi mục tiêu và tên lửa SSTSR đo 3 tọa độ tên lửa (2 góc độ và  1 cự li). Đồng thời Rada SSTSR nhận tín hiệu từ tên lửa và chuyển lệnh điều khiển từ trạm điều khiển tới tên lửa.

Rada định vị theo dõi mục tiêu và tên lửa SSTSR làm việc trong phạm vi sóng ngắn, cung cấp chính xác thay đổi góc tọa độ,  với chế độ định vị mục tiêu bay tầm thấp.

Để bắn mục tiêu mặt đất và mục tiêu bay tầm thấp, trạn rada SSTSR sử dụng hệ thống quang điện tử (оптико-электронная система) theo dõi mục tiêu và tên lửa. Hệ thống quang điện tử được bố trí 1 trạm quang học độc lập (автономный оптический пост ) cho phép hướng trục quang học từ hệ thống máy tính trung tâm(центральной вычислительной системы) tới mục tiêu ở phạm vi góc : Góc phương vị 90o, góc vị trí : -5 đến +82o.

Hệ thống quang điện tử cho phép thực hiện tìm kiếm mục tiêu bằng dữ liệu chiếu xạ mục tiêu từ hệ thống máy tính trung tâm, tự động theo dõi và khóa mục tiêu. Theo dõi mục tiêu thực hiện trong phạm vi hồng ngoại 3-5 micron. Cự li tự động theo dõi mục tiêu đối với tiêm kích F-16 là : 17-26km, đối với tên lửa chống rada "Harm" là 13-15km.

Tên lửa 57E6-1 sử dụng trong tổ hợp pháo-tên lửa phòng không "Pantsir-S1"(mẫu 2006) ngắm bắn mục tiêu bằng hồng ngoại ngắn, trong phạm vi quang phổ 0,8 micron. Giai đoạn hành trình của tên lửa ngắm mục tiêu bằng sung động tín hiệu quang học, cung cấp khả năng chống nhiễu động cao từ các bẫy nhiệt giả.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/119757786181-02.jpg)


1-Bộ cảm ứng mục tiêu , 2- Ngòi nổ tiếp súc , 3- Vỏ(bộ phận sẽ bị phá hủy) , 4- Vật liệu nổ , 5-Bánh lái , 6- Bộ điện , 7- Con quay hồi chuyển tọa độ , 8- Khối nguồn , 9-Tín hiệu radio , 10-Tín hiệu quang học.(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/119757792381-03.jpg)


Tên lửa 57E6-1:
-Thời gian bay xuất phát ngắn : 2,4s , với vận tốc tối đa : 1300m/s.
-Tính cơ động cao.
-Giảm tốc ít khi bay đạn đạo trong cự li 1km không động cơ đẩy không lớn, giảm 40m/s.
-Mở rộng khu vực phá hủy cự li bắn đến 20km trần bắn 10km.
-Đầu đạn lớn : 20kg , trong khi trọng lượng TL trước khi phóng chỉ có 75,7kg.
-Việc ứng dụng đầu đạn với các nguyên tố phá hủy cơ bản, cung cấp chắc chắn khả năng mở rộng đánh bại nhiều chủng mục tiêu.
- Các thiết bị trên tên lửa siêu nhỏ.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 16 Tháng Hai, 2011, 01:11:29 AM
 
Vừa qua tại triển lãm hàng không và vũ khí phòng không quốc tế lần thứ 8 được tổ chức tại Bangalore Ấn Độ, các nhà chế tạo vũ khí quân sự Nga(Tp Kolomna) đã công khai giới thiệu các Modul tên lửa vác vai Igla-S (phiên bản mới).

Theo tuyên bố của nhà sản xuất, đây là phiên bản mới nhất của hệ thống phòng không tầm thấp Strelets (Modul được gắn trên xe chiến đấu), đây là phiên bản hội tụ nhiều tính năng ưu việt hơn các phiên bản vác vai hay gắn trên xe dã chiến trước đó, đặc biệt là khả năng dò tìm và bám bắt mục tiêu  v.v.....

 Ngày 14/2 trên TV "RIA NOVOSTI" đã đưa phóng sự về các Modul Igla-S mà tôi đã viết trong bài 272-273. Mời các bạn xem lại về chủng tên lửa này!
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 09 Tháng Ba, 2011, 01:20:06 AM
Tiếp theo và hết.TỔ HỢP TÊN LỬA- PHÁO PHÒNG KHÔNG "PANTSIR-S1" MẪU NĂM 2005.Lực lượng phòng không LBN ngày nay được trang bị cả tổ hợp tên lửa-pháo phòng không "Pantsir-S1" phiên bản năm 2005 và phiên bản 2006. Hai phiên bản này chúng có gì khác nhau, chúng ta hãy cùng nhau quay lại tìm hiểu về tổ hợp "Pantsir-S1" phiên bản năm 2005.

Cũng như tổ hợp tên lửa-pháo phòng không  "Pantsir-S1" phiên bản năm 2006 , "Pantsir-S1" phiên bản năm 2005 được trang bị 2 Blok mỗi  Blok 6 tên lửa 9M335. Bề ngoài và cách bố trí giống như tên lửa 9M311 trong tổ hợp "Tunguska" (9M335 có tầm bắn đến 12km, trần cao phá hủy mục tiêu tối đa là 8km). Trong tên lửa phòng không có điều khiển 9M335 được trang bị 1 động cơ mạnh, trọng lượng đầu đạn lớn hơn so với tên lửa 9M311, đường kính lên tới 90mm. Tuy nhiên khoang chứa thiết bị của tên lửa 9M335 vẫn giữ nguyên như ở tên lửa 9M311 (76mm). Động cơ tên lửa được bố trí ở tầng thứ 2, trọng lượng vật liệu nổ trong tên lửa là 20kg, tên lửa sử dụng dẫn động bằng khí động học. Hệ thống dẫn đường cho tên lửa bằng lệnh radio, cùng lúc có thể dẫn bắn cho 3 tên lửa.

Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không "Pantsir-S1" phiên bản 2005 được trang bị 2 pháo tự động 30mm 2A72. Đạn cho pháo 2A72 có 4 chủng : Đạn nổ phân mảnh gây cháy , đạn xuyên giáp, đạn vạch đường và đạn với thanh xuyên dưới cỡ.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/33-3.jpg)

Các chủng đạn cho pháo tự động 2A72 30mm. Từ trái sang phải đạn nổ mảnh gây cháy( осколочно-фугасны зажигательны), đạn nổ vạch đường(  осколочно-трассирующий),  đạn vạch đường xuyên giáp( бронебойны трассирующий) và đạn thanh xuyên dưới cỡ (бронебойны подкалиберны снаряд).


Modul chiến đấu được gắn trên xe MZTK 7930( do Belarus sản xuất), hoặc Kamaz 6350 hoặc cũng có thể trên xe MAN. Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không "Pantsir-S1" phiên bản 2005 được trang bị trạm rada phát hiện và theo dõi mục tiêu, ngoài ra tổ hợp còn có 1 kênh quang học điều khiển hỏa lực   (На комплексе имеется также оптический канал системы управления огнем).

Trạm rada định vị và theo dõi mục tiêu  "Roman" 1L36-01 được phát triển bởi OAO "Fazatron" (Thuộc viện nghiêm cứu rada -tp Tula). Rada định vị và theo dõi mục tiêu "Roman" 1L36-01 làm việc với 2 tần số (Cm và mm). Trên cơ sở trạm ra đa làm việc 2 tần số (Cm và Mm) nên tổ hợp tên lửa-pháo phòng không "Pantsir-S1" phiên bản 2005 có khả năng làm việc ở mọi lúc , mọi nơi, mọi điều kiện thời tiết thậm trí khi đang di chuyển.


Tổ hợp tên lửa-pháo phòng không "Pantsir-S1" phiên bản 2006 được cải tiến mạnh mẽ với trang bị tên lửa 57E6-1 (trong phiên bản 2005 là tên lửa 9M335) .Tầm bắn của tên lửa 57E6-1 trong phiên bản 2006 đã tăng lên tới 20km( phiên bản 2005 là 12km). Ngoài ra với việc đưa vào trang bị rada mảng pha làm tăng đáng kể khả năng phát hiện bám bắt mục tiêu cũng như ổn định trước hoạt động áp chế rada của đối phương.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 13 Tháng Ba, 2011, 12:30:29 AM
TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG  9K37 "BUK"/Зенитный ракетный комплекс 9К37 Бук (Россия)  .


Tổ hợp tên lửa 9K37 "Buk" được thiết kế để chống lại các mục tiêu hàng không tầm thấp và tầm trung bao gồm : Máy bay, trục thăng, thiết bị bay có điều khiển và tên lửa hành trình với tốc độ đến 820m/s.

Tổ hợp tên lửa phòng không "Buk" được tiếp nhận trang bị 1980 với mã hiệu : GRAU-9K37 (индекс ГРАУ — 9К37),  Mỹ và НАТО định danh là :  SA-11 Gadfly.

Tổ hợp tên lửa phòng không 9k37"Buk" được Viện nghiêm cứu khí cụ phát triển(Научно-исследовательский институт приборостроения -НИИП) trực thuộc Bộ công nghiệp rada ( Министерства радиопромышленности -МРП), tổng công trình sư : В. Гришин.


Tổ hợp tên lửa phòng không 9k37 "Buk" được các xí nghiệp, Cty trong tổ hợp  Quốc phòng "Almaz Antey" sản xuất (Концерн ПВО «Алмаз-Антей»).

Trong 1 lữ đoàn tên lửa phòng không 9K37 "Buk" có 4 tiểu đoàn, trong mỗi tiểu đoàn có 1 trạm chỉ huy 9S470, trạm rada phát hiện mục tiêu 9S18 "Kupol".

1-Các thành phần chính trong tổ hợp tên lửa phòng không 9K37 "Buk" :

- Trạm điều khiển 9S470 (командный пункт 9С470).
- Thiết bị hỏa lực tự hành (самоходная огневая установка 9А38 (СОУ) .
- Trạm rada phát hiện và nhắm mục tiêu 9S18 "Kupol" (станция обнаружения и целеуказания 9С18 «Купол» (СОЦ).
-Thiết bị nạp và phóng tên lửa 9A39(пуско-заряжающая установка 9А39 (ПЗУ) .
-Tên lửa phòng không có điều khiển (зенитная управляемая ракета 9М38).2-Phương tiện, thiết bị phục vụ cho tổ hợp tên lửa phòng không "Buk":


    * Trạm tự động kiểm tra 9V95M1E (ZIL-131 với moóc kéo);
    * Xe phục vụ sửa chữa và bảo trì 9V883, 9V884, 9V894 (Ural-43203-1012);
    * Xe bảo trì  9V881E (Ural-43203-1012);
    * phương tiện vận tải 9T229(vận tải 8 tên lửa hoặc sáu container bên trong chứa tên lửa KrAZ-255B)
    * Xe cẩu 9T31M
    * Xe bảo trì và phục vụ kỹ thuật MTO-ATG-M1 (ZIL-131).


3-Các biến thể của tổ hợp tên lửa phòng không "Buk":


    * Tổ hợp tên lửa phòng không trang bị cho Hải quân  3К90 М-22 «Ураган» , được NATO định danh là :  SA-N-7. Phiên bản xuất khẩu "SHTIL" — «Штиль».
    *  9K37M1-2 «Бук-М1-2»
    *  9K37M2 «Бук-М2» được NATO định danh là : SA-17 Grizzly/SA-N-12 — Tiểu đoàn "Buk-M2" có khả năng cùng lúc nhắm bắn 32 mục tiêu.Vào tháng Năm năm 2005, tại Minsk- Belarus đã đưa ra giới thiệu 1 phiên bản hiện đại của tổ hợp tên lửa phòng không 9K37 "Buk"  là : " Buk-M"

Hiện nay tổ hợp sản xuất Quốc phòng "Almaz Antey" đang gấp rút hoàn thiện phiên bản cải tiến hiện đại nhất của tổ hợp phòng không " Buk" có tên là : "Buk-M3", Tiểu đoàn "Buk-M3" có 36 kênh mục tiêu. "Buk-M3" có khả năng đánh bại mục tiêu hàng không bay tốc độ tới 3000m/s. Tầm bắn của "Buk-M3" là : 2,5-70km, trần cao phá hủy mục tiêu : 150m-35km. Tên lửa trang bị trong tổ hợp "Buk-M3" là 9M317M với đầu dẫn đường là rada bán chủ động. Tổ hợp tên lửa "Buk-M3" đã hoàn thành các bước thử nhiệm, thời gian tới sẽ sx hàng loạt và đưa vào trang bị cho lực lượng Phòng không Nga.


Tổ hợp tên lửa phòng không trong họ "Buk" được xuất khẩu dưới cái tên : Gang «Ганг».(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/800px-BUK_file2.jpg)


Tổ hợp tên lửa phòng không "Buk-M2" với thiết bị tự hành 9A316.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/800px-BUK_file1.jpg)

Tổ hợp tên lửa phòng không "Buk-M2" với thiết bị tự hành 9A317.
Thông tin tham khảo : Trong cuộc chiến ngắn ngày Nga-Gruzia(2008) , một số tổ hợp tên lửa phòng không "Buk-M1" đã được Ukraina lúc đó bí mật tuồn cho Gruzia. Theo thông tin mà BQP Nga công bố Nga bị bắn dơi 4 máy bay trong đó có máy bay trinh sát tầm xa TU-22M và máy bay cường kích Su-25, rất có thể nhưng chiếc máy bay này do "Buk-M1" bắn hạ.


Mọi thông tin liên quan tới tổ hợp tên lửa phòng không "Buk" xin các bạn xem tiếp tại đây :

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=228.250
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: Dreamlife trong 13 Tháng Ba, 2011, 09:05:51 PM
Bác Longtrec cho hỏi nhỏ : đầu nổ đạn tên lửa của Buk-M2 sơn màu đỏ có tính năng khác gì với quả sơn màu trắng không bác. Cảm ơn bác


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: cuckoovn trong 15 Tháng Ba, 2011, 08:14:39 PM
Bác Longtrec cho hỏi nhỏ : đầu nổ đạn tên lửa của Buk-M2 sơn màu đỏ có tính năng khác gì với quả sơn màu trắng không bác. Cảm ơn bác

Bác tham khảo ở đây nhé: http://www.quansuvn.net/index.php/topic,18281.msg268191.html#msg268191


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 16 Tháng Ba, 2011, 12:16:16 AM
Bác Longtrec cho hỏi nhỏ : đầu nổ đạn tên lửa của Buk-M2 sơn màu đỏ có tính năng khác gì với quả sơn màu trắng không bác. Cảm ơn bác

Bác tham khảo ở đây nhé: http://www.quansuvn.net/index.php/topic,18281.msg268191.html#msg268191
Đạn tên lửa Buk-M2 không hoàn toàn là đánh dấu đạn tầm thấp tầm cao đâu (sơn đỏ sơn trắng), tôi không muốn trả lời khi chưa thật đầy đủ và chắc chắn về thông tin, nhưng tôi không có thói quen lờ đi khi ai đó tin tưởng hỏi tôi. Bạn Dreamlife ! bạn vui lòng chờ nhé, tôi hứa sẽ trả lời bạn 1 cách chính xác và đầy đủ nhất trong khả năng tôi có thể.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 21 Tháng Ba, 2011, 12:18:50 AM
Bác Longtrec cho hỏi nhỏ : đầu nổ đạn tên lửa của Buk-M2 sơn màu đỏ có tính năng khác gì với quả sơn màu trắng không bác. Cảm ơn bác
TÊN LỬA ĐIỀU KHIỂN CÓ CÁNH 9M317 SỬ DỤNG TRONG TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TẦM THẤP VÀ TẦM TRUNG BUK-M1-2 VÀ BUK-M2.
1-Tên lửa 9M38M1:

Như chúng ta đã biết tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và tầm trung 9K37 "Buk" sử dụng tên lửa 9M38. Phiên bản cải tiến của 9K37 "Buk" là : 9K37M1-2 hay còn gọn là Buk-M1-2 (Бук-М1-2) sử dụng tên lửa 9M38M1. Đây là tên lửa có động cơ nhiên liệu rắn 2 chế độ , điều khiển tên lửa tới mục tiêu theo phương pháp : Tỉ lệ-định vị. Trong tất cả các pha của tên lửa  từ pha đầu đến pha cuối tên lửa được dẫn đường bằng rada bán chủ động.

Tên lửa 9M38M1 có đầu đạn 70kg, ngòi nổ với bộ cảm ứng tiếp xúc và không tiếp súc. Bộ cảm ứng không tiếp súc ở tên lửa 9M38M1 làm việc ở cự li 17m cách mục tiêu.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/9M317E-Buk-M2E-9E420Slantets-1S.jpg)


Bên phải là Rada dẫn đường trong tên lửa 9M38.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/9M38M1UR-MiroslavGyurosi-1S.jpg)


Tên lửa 9M38.2-Tên lửa 9M317:


Tên lửa 9m317 là tên lửa phòng không thế hệ mới được phát triển để đánh bại mục tiêu hàng không như máy bay, trục thăng cùng các loại tiên lửa có cánh có điều khiển cũng như các thiết bị bay không người lái v.v...

Tên lửa 9M317 sử dụng cho tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1-2 và Buk-M2(dùng cho quân đội Nga), ngoài ra tên lửa 9M317 còn được sử dụng trong phiên bản xuất khẩu "Ural".

Đối với tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và tầm trung trang bị cho Hải quân Nga , tên lửa 9M317 được sử dụng trong tổ hợp  "Uragan" , " Еж" và ở phiên bản xuất khẩu "Shtil".

Tên lửa 9M317 có nhiều tính năng kỹ thuật vượt trội hơn so với tên lửa 9M38M1, tên lửa 9M317 mở rộng phạn vi phá hủy mục tiêu 45-50km với trần cao tới 25km. Hệ thống rada bán chủ động GSN 9E420. Đầu đạn của tên lửa 9M317 có trọng lượng 70kg bán kính phá hủy mục tiêu 17m. Tốc độ của tên lửa 1230m/s, trọng lượng tên lửa 717kg, sải cánh 860mm. Cũng như tên lửa 9M38M1, tên lửa 9M317 có động cơ 2 chế độ nhiên liệu rắn. Tên lửa 9M317 là tên lửa có độ tin cậy cao, thời gian sử dụng lâu, trong vòng  10 năm nếu bảo quản trong container không cần bảo dưỡng.(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/9m317e-buk-m2e-9e420-miroslavgyurosi-1s.jpg)

Rada dẫn đường 9E420 trong tên lửa 9M317.


Thành phần trong tên lửa 9M317:


-Động cơ 2 chế độ nhiên liệu rắn cung cấp cho tên lửa lực đẩy/ tỉ lệ 1 cách hoàn hảo.

-Cấu hình khí động lực mạnh mẽ.

-Đầu dẫn đường rada bán chủ động, nhiều chế độ với tích hợp máy tính hoạt động trong hệ thống với cấu trúc khác nhau, tín hiệu chiếu xạ mục tiêu và rada hiệu chỉnh.

-Thiết bị tác chiến với 2 kênh (xung điện chủ động và bán chủ động), ngòi nổ radio cảm ứng tiếp xúc , chủng nổ phân mảnh.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/9k317-miroslavgyurosi-2s.jpg)


Tên lửa 9M317.Bạn Dreamlife! câu trả lời ở phần tôi bôi đỏ.Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 21 Tháng Ba, 2011, 12:39:36 PM
Tên lửa dùng trong tổ hợp phòng không 9K37 "Buk" và các biến thể của nó sau này như Buk M1-2, Buk-M2 và bản mới nhất hiện nay Buk-M3 sử dụng các loại tên lửa : 9M38 , 9M38M1, 9M317 và 9M317M(bản nâng cấp hiện đại hóa). Tất cả các tên lửa trên đều có ngòi nổ cảm ứng(xung điện) tiếp xúc và không tiếp xúc.

Tại sao tên lửa dùng cho tổ hợp Buk lại cần 2 chủng ngòi nổ? Như chúng ta biết tổ hợp tên lửa phòng không Buk được thiết kế để dánh bại các nhóm mục tiêu  như:

1- Máy bay tiêm kích, cường kích và các loại trục thăng chiến đấu.

2- Các chủng tên lửa hành trình chiến lược, chiến thuật có điều khiển , các thiết bị bay điều khiển từ xa ( máy bay trinh sát không người lái).

Như vậy đã rõ mục tiêu của tên lửa trong tổ hợp phòng không Buk có 2 nhóm , để đánh bại nhóm 1 cần sử dụng ngòi nổ tiếp xúc để tối đa hóa vụ nổ. Để đánh bại nhóm mục tiêu 2 cần sử dụng ngòi nổ cảm ứng không tiếp xúc, hoặc kết hợp cả 2 chủng ngòi nổ. Vì nhóm mục tiêu 2 có tốc độ lớn hơn rất nhiều so với nhóm mục tiêu 1 , ở pha cuối thường hạ thấp độ cao.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 24 Tháng Ba, 2011, 11:54:49 PM
Xin lỗi bạn Ngocdan_lep và một số bạn có yêu cầu về đầu dẫn đường  bán chủ động 9E420, 9E423 dùng trong tên lửa 9M317( Buk-M2) và tên lửa 9M317M( Buk-M3). Vì 1 số lý do tôi không thể viết và đưa lên đây mong các bạn thông cảm!
TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG "TOR"/ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "ТОР".

Tổ hợp tên lửa phòng không "Tor" được phát triển trên quyết định của  TW Cộng sản và HDBT Liên Xô ngày 4/2/1975. Trương trình phát triển tổ hợp tên lửa phòng không "Tor" kéo dài tới tận năm 1983. Năm 1986 tổ hợp được tiếp nhận trang bị và nhận mã hiệu : GRAU 9K30, Mỹ và NATO định danh là : Sa 15 Gauntlet.(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/800px-VDay_Parade_Rehearsal_Moscow04.jpg)Trong thời gian phát triển tổ hợp tên lửa phòng không "Tor", Liên Xô cho phát triển song song, và chuẩn hóa cục bộ với tổ hợp tên lửa phòng không trang bị cho Hải quân «Кинжал»(1989).

Để giải quyết các thách thức truyền thống giữa tên lửa phòng không và mục tiêu hàng không(máy bay, trục thăng , máy bay trinh sát không người lái). Cũng như các vũ khí tên lửa hành trình như ASALM, ALCM , các loại tên lửa chủng " Không đối đất", các loại bom "Walleye" v.v..
 Giải pháp hiệu quả là cần tự động hóa hoàn toàn qui trình tác chiến, cũng như ứng dụng các phương tiện tác chiến điện tử với rada dẫn đường, bám bắt mục tiêu hiện đại.


Thay đổi quan điểm , tính năng  bản chất tác chiến có thể loại bỏ những yêu cầu thực hiện  khắt khe tăng cường khả năng tác chiến cho các tổ hợp phòng không. Một nhược điểm cho các tổ hợp phòng không trước đây là bị giới hạn về tính cơ động khi gặp chướng ngại vật là sông hồ v.v.... Cần phải trang bị cho tổ hợp tên lửa phòng không xe chiến đấu với khả năng lội nước và vượt qua các chướng ngại vật với tốc độ tương đương xe tăng và xe hộ vệ tăng BMP. Ngoài ra cũng cần kết hợp trang bị các tổ hợp tên lửa phòng không "Tor" trên các xe bánh hơi để tăng khả năng cơ động nhanh .


Việc ra đời của tổ hợp tên lửa phòng không S-300 với hệ thống phóng theo phương thẳng đứng cho phép thực hiện giải pháp kỹ thuật tương tự trên tổ hợp "Tor".

Tổ hợp tên lửa phòng không "Tor" được bố trí 8 tên lửa 9M330 trong 2 khối Container trên vị trí tháp xe. Cách bố trí này tối ưu hóa khả năng bảo vệ trước tác động của môi trường và các mảnh văng bom đạn trong các vụ nổ gần kề.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/001336y5.jpg)


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/264px-9330_missiles.jpg)


Tên lửa phòng không có cánh 9M330.Dẫn đầu trong việc phát triển tổ hợp tên lửa phòng không "Tor" là Viện nghiêm cứu cơ điện  НИЭМИ  (Trước đây là Viên nghiêm cứu 20( НИИ-20) thuộc Ủy ban QD về Radio điện tử ( ГКРЭ). Giám đốc thiết kế В.П. Ефремов. Phát triển tên lửa phòng không 9М330 sử dụng trong tổ hợp "Tor" là phòng thiết kế "Ngọn đuốc"/ МКБ "Факел"  (Trước đây là phòng thiết kế số 2( ОКБ-2) thuộc Ủy ban QG về kỹ thuật hàng không( ГКАТ) . Các phương tiện vận tải, phục vụ kỹ thuật trong tổ hợp  được sự tham gia phát triển- sản xuất của nhiều xí nghiệp công nghiệp trong LB Xô Viết.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 28 Tháng Ba, 2011, 12:15:22 AM
Tiếp theo:CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG TỔ HỢP TOR.1- Xe chiến đấu 9A330.


-Trạm rada phát hiện mục tiêu với hệ thống nhận biết bạn-thù .
-Trạm angten dẫn đường với 1 kênh mục tiêu, 2 kênh cho tên lửa và 1 kênh bám bắt tọa độ của tên lửa.
-Hệ thống máy tính chuyên dụng.
-Cơ cấu phóng, cung cấp khả năng phóng lần lượt 8 tên lửa theo phương thẳng đứng bố trí trên nóc xe.
-Hệ thống định vị, hệ thống kiểm soát chức năng của xe 9A330, tự động cung cấp nguồn điện(máy phát tuabin). Tên lửa được hỗ chợ phóng bởi máy phóng khí thuốc súng(пороховый катапульт).


Thiết bị phóng và angten của xe chiến đấu 9A330 được thiết kế thống nhất với angten điều khiển phóng, chúng xoay quanh tương đối với 1 trục dọc.

Tất cả các trang thiết bị của tổ hợp Tor được bố trí trên xe tự hành bánh xích, xe có khả năng vượt mọi chướng ngại vật, thích ứng mọi địa hình tác chiến. Xe chiến đấu 9A330 được nhà máy "ТРАКТОР M-355"( nhà máy đặt tại Misnk-Belarus) nghiêm cứu chế tạo .


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/933723693_5EHjP-500x333.jpg)


Tổ hợp tên lửa phòng không Tor được trang bị 1 pháo phòng không chuẩn hóa với pháo phòng không trang bị trên tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Tunguska.

Trọng lượng xe cùng 8 tên lửa với kíp chiến đấu 4 người là 32T.


2-Tên lửa 9M330:

Tên lửa 9M330 sử dụng nhiên liệu rắn, hệ thống khí động học "con vịt" cung cấp khí động lực nghiêng cho tên lửa (обеспечивающим газодинамическое склонение). Tên lửa sử dụng cánh có thể thể mở ra khi phóng hoặc gập lại khi ở trạng thái bảo quản. Trong container bên trái và bên phải có giá đỡ cho tên lửa. Tên lửa 9M330 được trang bị ngòi nổ radio chủ động. Đầu đạn tên lửa 9M330  thuộc chủng nổ phân mảnh, lớp bảo vệ ngăn cách ngòi nổ được dỡ bỏ bằng cơ học.  Bên ngoài tên lửa 9M330 được trang bị angten radio ngòi nổ .Trong tên lửa có máy phát điện, máy sinh khí để điều khiển cánh lái. Khi tên lửa được máy phóng, phóng lên theo phương thẳng đứng, tốc độ ban đầu là 25m/s, tên lửa sẽ nghiêng ở 1 góc định trước. Độ lớn của góc và mũi hướng của tên lửa được nạp trước  khi phóng tên lửa. Máy sinh khí có 4 vòi phun ở 2 khối kép phân phối khí cho bánh lái tên lửa. Chuyển động của dòng khí theo hướng ngược lại với vòi phun, van đóng mở sẽ điều tiết dòng khí phụ thuộc vào góc lái. Sự kết hợp giữa bánh lái và hệ thống phân phối khí được bố trí thống nhất trong 1 khối cho phép loại bỏ việc đưa vào sử dụng hệ thống dẫn động đặc biệt-dẫn động nghiêng. Đây là 1 điểm đặc biệt của tên lửa 9M330, khi tên lửa được phóng lên cách mặt đất chừng 16-21m, tên lửa sẽ xoay nghiêng trước khi động cơ nhiên liêu rắn của tên lửa làm việc. Hệ thống khí động lực của tên lửa giúp tên lửa tránh được quay tròn khi nghiêng.

Máy phóng tên lửa giúp tên lửa bật cao hơn so với mặt đất chừng 16-21m (hoặc sau khi phóng 1s) , tên lửa 9M330 ở góc nghiêng 50o so với trục dọc. Khi động cơ nhiên liệu rắn của tên lửa bật, toàn bộ xung lực dồn cho tên lửa đạt tốc độ hướng tới mục tiêu. ở cự li 1,5km( pha đầu) tên lửa 9M330 có tốc độ 700-800m/s. Qui trình dẫn đường cho tên lửa bằng lệnh bắt đầu từ cự li 250m.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/933725421_egN25-500x333.jpg)

Tên lửa 9M330:Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: maxttien trong 04 Tháng Năm, 2011, 05:03:52 PM
Cho mình hỏi là trong các thông số kĩ thuật cua buk và tor có ghi: thời gian phản ứng đánh trả là 10s
Như vậy có chậm quá không


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 04 Tháng Năm, 2011, 11:27:39 PM
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/933725421_egN25-500x333.jpg)
Tên lửa 9M330 với cánh xếp và angten ngòi nổ bên ngoài.

Cái ống bên ngoài không phải ăng ten ngòi nổ anh longtrec ạ. Đấy là xi lanh của máy phóng tích áp (PAD) dùng hất đạn ra khỏi thùng trước khi động cơ đạn tên lửa khai hoả.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: A_HAM_BCE_PABHO trong 05 Tháng Năm, 2011, 12:28:42 AM
Bác Longtrec chắc là nhậu nhiều mừng năm mới nên nhầm lẫn chăng?
Pantsir-S1 có ưu điểm vượt trôi hơn các hệ thống phòng không di động khác là khả năng vừa di chuyển vừa có thể hạ mục tiêu.

video: http://www.youtube.com/watch?v=AdGZ5y8aEyI
         http://www.youtube.com/watch?v=ex4ZL077U8E&feature=related

Năm 1995 khi thử nghiệm bản Pantsir năm 1995 thì được đánh giá thế này:

Сообщалось, что комплекс не мог вести огонь в движении и, по мнению специалистов специальной межведомственной комиссии и ряда НИИ Минобороны РФ, ЗРПК "Панцирь-С1" не может выполнить поставленные задачи и бороться с высокоточным оружием на дальностях свыше 12 км. В связи с чем в условиях обвального сокращения закупок военной техники Войска ПВО и Сухопутные войска потеряли интерес к нему.

Tức là chả bắn được khi di động và không đạt yêu cầu, PK là lục quân Nga không còn "thú vị" với pantsir nữa

Sau đó do có tiền của Arap Xeút mà pantsir được cải tiến, và được tung hô lên tận mây xanh - đến năm 2006 mới thử nghiệm thành công. ;D ;D ;D ;D, theo một số nguồn thì bản cải tiến vừa chạy vừa bắn được như trong video của bạn đấy.

Một điểm thú vị nữa là trong một số video trên youtube có thể thấy có ít nhất một phần của Pantsir dùng windows  ::) ::) ::)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 05 Tháng Năm, 2011, 01:25:52 PM
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/933725421_egN25-500x333.jpg)
Tên lửa 9M330 với cánh xếp và angten ngòi nổ bên ngoài.

Cái ống bên ngoài không phải ăng ten ngòi nổ anh longtrec ạ. Đấy là xi lanh của máy phóng tích áp (PAD) dùng hất đạn ra khỏi thùng trước khi động cơ đạn tên lửa khai hoả.


Bạn huyphongssi! Tôi không có chú thích cái ống bên ngoài tên lửa 9M330 (Ảnh) là ăng ten ngòi nổ.

Sở dĩ tôi đề dưới bức ảnh là : " Tên lửa 9M330 với cánh xếp và ăng ten ngòi nổ bên ngoài" là trên cơ sở câu này : ...На внешней поверхности корпуса ракеты размещены антенны радиовзрывателя... /... Bên ngoài tên lửa được bố trí ăng ten ngòi nổ ....

Nguồn : http://www.arms-expo.ru/049051048057124049048050053.html.

Tuy vậy tôi cũng xin cảm ơn bạn nhắc nhở vì cách chú thích trên của tôi có thể làm cho bạn hoặc 1 số người khác hiểu lầm. Xin các Mod sửa giúp phần chú thích dưới bức ảnh là : Tên lửa 9M330, bỏ "với cánh xếp và ăng ten ngòi nổ bên ngoài", xin cảm ơn!


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 05 Tháng Năm, 2011, 01:58:59 PM
Chú thích đạn 9M330 cho bài của đ/c longtrec:

A - Cánh lái mũi có thể gấp gọn
B - An-ten thu của ngòi nổ vô tuyến
C - An-ten phát của ngòi nổ vô tuyến
D - Ống và cần phóng đạn ra khỏi thùng
E - An-ten thu lệnh điều khiển
F - An-ten phát đáp phục vụ bám sát đạn
G - Miệng phụt bộ chỉnh tầm hướng bằng khí thuốc phóng


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 05 Tháng Năm, 2011, 02:22:31 PM
Cảm ơn Mod Oldbuff đã chú thích rất rõ ràng quả tên lửa 9M330, thú thực tôi không có sự hiểu biết về tên lửa như Mod. ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: hoangpilot trong 05 Tháng Năm, 2011, 07:43:44 PM
Em xin được hỏi bác longtrec và các bác rành về hệ thống pk Buk là Trung Quốc và Nga đã hợp tác phát cải tiến phiên bản hải quân của Buk là 9K37M1-2 'Shtil' ( Trung quốc gọi là HQ-16 ) bằng cách nâng trần tiêu diệt mục tiêu , chịu quá tải G , sử dụng Linux Hồng Kỳ thay cho hệ điều hành Window , máy tính đường đạn do Trung Quốc thiết kế ( thực ra là sao chép từ gián điệp công nghệ thu về ) và trên hết là Nga thu được kinh nghiệm quý báu về vụ này ? :D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 06 Tháng Năm, 2011, 01:55:27 AM
Em xin được hỏi bác longtrec và các bác rành về hệ thống pk Buk là Trung Quốc và Nga đã hợp tác phát cải tiến phiên bản hải quân của Buk là 9K37M1-2 'Shtil' ( Trung quốc gọi là HQ-16 ) bằng cách nâng trần tiêu diệt mục tiêu , chịu quá tải G , sử dụng Linux Hồng Kỳ thay cho hệ điều hành Window , máy tính đường đạn do Trung Quốc thiết kế ( thực ra là sao chép từ gián điệp công nghệ thu về ) và trên hết là Nga thu được kinh nghiệm quý báu về vụ này ? :D


Thông tin về HQ-16 của Trung Quốc hiện rất ít ỏi, tôi có tham gia 1 vài diễn đàn chuyên về QS của Nga nên có hóng hớt và chắt lọc được 1 số thông tin:

Gần đây TQ "vô tình" hay cố ý để lộ hình ảnh về tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung thế hệ mới có tên HQ-16.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/27_117342_658310987a50f0f.jpg)


Tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới HQ-16 của TQ là sản phẩm hợp tác Nga-Trung, tổ hợp được phát triển trên cơ sở Buk-M/1-2 . Đây là tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và tầm trung của Nga sử dung tên lửa 9M38M1 và tên lửa 9M317.Đối với tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp và tầm trung trang bị cho Hải quân Nga , tên lửa 9M317 được sử dụng trong tổ hợp  "Uragan" , " Еж" và ở phiên bản xuất khẩu "Shtil".

Cả Nga và TQ đều rất kín tiếng trong sự hợp tác này, công việc được tiến hành năm 2005.

HQ-16 được thiết lập trên khung gầm xe bánh lốp(6 bánh lốp). Nhìn bề ngoài HQ-16 khác với Buk-M/1-2 ở xe phóng (Buk-M/1-2 trên khung gầm xe bánh xích), tên lửa của hệ thống phòng không thế hệ mới HQ-16 của TQ được chứa trong Container. HQ-16 có thể được thiết lập tối đa 6 ống phóng container/xe.

Đề án phát triển HQ-16 được TQ đặt tên với mã số : 0910.

So với Buk-M/1-2, Tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung thế hệ mới của TQ có tầm bắn xa hơn đến 90km(?)( Tên lửa 9M317 có tầm bắn tối đa 50km). So với Buk-M/1-2 ,HQ-16 có hệ thống  ra đa tốt hơn,  hệ thống rada nhắm mục tiêu " Low-Mid" , hệ thống điều khiển hỏa lực bắn  kỹ thuật số.

Phiên bản trang bị cho Hải quân có tên HHQ-16, tổ hợp tên lửa phòng không này đã được TQ cài đặt trên khu trục đề án 054A.(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/77c9dee4b2a8c654f84f913dab5a9eac.jpg)


HHQ-16 phiên bản trang bị cho Hải quân.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/type054jiangkai_01large.jpg)


Khu trục nhỏ của TQ đề án 054 được biết tới tháng 9/2008 và được NATO định danh dưới mã hiệu: " Jiangkai Class" do nhà máy đóng tầu Hoàng phố-Quảng Châu TQ đóng. Khu trục nhỏ đề án 054 có lượng choán nước 4300t, nhưng phiên bản cải tiến 054A có lượng choán nước 4500t. Khu trục đề án 054A được trang bị tên lửa chống ngầm YJ-83A, tên lửa phòng không HQ-7(nhái của Pháp Crotale), trục thăng chống ngầm K-28(Nga). Do khu trục đề án 054A gần đây được trang bị 32 tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 với phương thức phóng thẳng đứng nên các chuyên gia QS đặt tên cho đề án này là 054V.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: OldBuff trong 06 Tháng Năm, 2011, 12:46:57 PM
(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/77c9dee4b2a8c654f84f913dab5a9eac.jpg)

Hình bác Long đưa phía trên là loại Hải Hồng Kỳ 9/海红旗9 (HHQ-9), không phải HHQ-16 như hình dưới ;)

(http://img1.gtimg.com/news/pics/21863/21863184.jpg)Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 07 Tháng Năm, 2011, 12:05:52 AM
Vâng! Tôi đã kiểm tra lại và đúng là tôi đưa nhầm ảnh HHQ-9 thành HHQ-16, thành thật xin lỗi các bạn!


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 07 Tháng Năm, 2011, 02:06:27 PM
Tiếp theo :

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG TỔ HỢP "TOR"

Tram ra da phát hiện mục tiêu (Станция обнаружения целей -СОЦ):Trạm ra da phát hiện mục tiêu SOS sử dụng xung động băng tần số (CM), khả năng phát hiện mục tiêu : 0,6-0,8.

Với trục thăng khả năng phát hiện ở cự li : 25-27km, thiết bị bay có điều khiển : 9-15km. Trục thăng khởi động nhưng còn đỗ trên mặt đất là : 6-7km(tùy thuộc vào tốc độ cánh quạt quay). Trục thăng bay đứng yên trong không khí 13-20km và thực hiện cất cánh đột ngột "подскок"(Từ nóng-Nhảy) từ mặt đất lên độ cao 20m là : 12km.
 Trạm ra da xác định và cung cấp dữ liệu về mục tiêu ở dải băng không thấp hơn 1,5-20 góc phương vị, 40 góc tà. Sai số ở cự li tối đa 200m, xác định tọa độ mục tiêu không vượt quá 1/2 những giá trị này.

Khi trạm ra da phát hiện mục tiêu SOS làm việc, tọa độ tiếng ồn phát ra từ mục tiêu sẽ được xác định và đưa vào hệ thống máy tính điện tử (ЭВМ -электронная вычислительная машина). Hệ số nén phản hồi từ vật thể được truyền vào kênh tín hiệu kỹ thuật số của trạm ra da SOS không nhỏ hơn 44db.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/tor.jpg)


Bảo vệ trạm ra da SOS là  tên lửa chống ra da của đối phương ПРР ( противорадиолокационная ракета ), phát hiện kịp thời và tiêu diệt chúng.

Trạm ăng ten dẫn đường (Станция наведения -СН) , sử dụng xung động dải băng tần (CM) kết hợp ăng ten mảng PHA sử dụng trùm điện tử kiểm soát DN góc tọa độ. Trạm ăng ten phục vụ tìm kiếm ở khu vực 30 góc phương vị và 70 góc tà, tự động theo dõi mục tiêu với phương pháp xung động đơn, bằng 3 điểm tọa độ, xác xuất 0,5(0,8) ở cự li mục tiêu tới 23(20)km.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/tor_iemz.jpg) Trạm ăng ten dẫn đường cung cấp phóng 1 hoặc 2 tên lửa phòng không 9M330 trong khoảng thời gian 4s và truyền lệnh dẫn đường cho tên lửa. Tìm kiếm mục tiêu và truyền lệnh dẫn đường đến ăng ten đặt ở cánh đuôi tên lửa thông qua trạm phát sóng trên ăng ten mảng PHA. Đồng trong 1 thời gian cùng tiến hành đo đạc tọa độ mục tiêu và dẫn đường cho 2 tên lửa.

 Trạm ăng ten dẫn đường biểu thị trên màn hình với sai số không thấp hơn 1o với góc tọa độ và 100m sai số cự li (RMS). Trạm ra da (SN) tự động theo dõi mục tiêu là máy bay, tiêm kích sai số không quá 0,3 PDE bằng góc phương vị và góc  tà 7m và tốc độ 30m/s. Sai số RMS khi theo dõi tên lửa ở góc tọa độ tương tự như trên bằng cự li không quá 2,5m.

Trạm ăng ten dẫn đường SN với khả năng tự bảo vệ cao trước nhiễu động bán chủ động và chủ động.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: hoangpilot trong 07 Tháng Năm, 2011, 08:59:29 PM
- Xin được hỏi các bác là tổ hợp Buk-M và Tor-M có thể kết nối dữ liệu với nhau( datalink )  hoặc với radar của hệ thống phòng không tầm xa S-300/S-400 các loại để dẫn đường cho tên lửa của hai hệ thống pk Tor và Buk đánh chặn , tiêu diệt mục tiêu mà không phải thông qua hệ thống ASU phòng không không , cuối cùng là có phải tên lửa không đối không Ks-172 sẽ được phát triển làm tên lửa trong hệ thống Tor-MX trong tương lai đúng không vậy ?  :D  


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 07 Tháng Năm, 2011, 09:49:15 PM
Em mạn phép anh Long mấy phần:
Với trục thăng khả năng phát hiện ở cự li : 25-27km, thiết bị bay có điều khiển : 9-15km. Trục thăng khởi động nhưng còn đỗ trên mặt đất là : 6-7km(tùy thuộc vào tốc độ cánh quạt quay). Trục thăng bay đứng yên trong không khí 13-20km và thực hiện cất cánh đột ngột "подскок"(Từ nóng-Nhảy) từ mặt đất lên độ cao 20m là : 12km.
 Trạm ra da xác định và cung cấp dữ liệu về mục tiêu ở dải băng không thấp hơn 1,5-20 góc phương vị, 40 góc tà. Sai số ở cự li tối đa 200m, xác định tọa độ mục tiêu không vượt quá 1/2 những giá trị này.
Trực thăng bay "подскок" là bay bám đất lúc ẩn lúc hiện trong độ cao từ mặt đất tới cao độ 20m.

Trích dẫn
Khi trạm ra da phát hiện mục tiêu SOS làm việc, tọa độ tiếng ồn phát ra từ mục tiêu sẽ được xác định và đưa vào hệ thống máy tính điện tử (ЭВМ -электронная вычислительная машина). Hệ số nén phản hồi từ vật thể được truyền vào kênh tín hiệu kỹ thuật số của trạm ra da SOS không nhỏ hơn 44db.
Phần này nói về Hệ số khử nhiễu địa vật (Коэффициент подавления отраженных от местных предметов сигналов) trong kênh kĩ thuật số tại đầu thu khi trinh sát mục tiêu không dưới 44 đề xi ben.

Trích dẫn
Bảo vệ trạm ra da SOS là  tên lửa chống ra da của đối phương ПРР ( противорадиолокационная ракета ), phát hiện kịp thời và tiêu diệt chúng.
Em nghĩ cái này dịch là "Hệ thống phòng vệ giúp bảo vệ tổ hợp trước nguy cơ bị phát hiện và tấn công từ tên lửa chống ra đa của đối phương"  


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 07 Tháng Năm, 2011, 10:47:35 PM
Bạn huyphongssi sắp thành nhà phê bình kỹ thuật quân sự rồi . ;D.

1/Nguyên văn tiếng Nga thế này :" ...осуществляющего "подскок" с земли на высоту 20 м...", tôi dịch là : " thực hiện cất cánh đột ngột "подскок"(Từ nóng-Nhảy) từ mặt đất lên độ cao 20m" vậy mà bạn dịch là bay bám đất???? Cũng lạ đấy. Chúng tôi ở Nga hay dùng từ này khi tham gia các diễn đàn QS và hiểu "подскок" là trạng thái cất cánh thẳng đứng.


2/ Nguyên văn tiếng Nga : "При работе СОЦ(станция обнаружения цели) в сильных пассивных помехах ввод ее координат в ЭВМ . Коэффициент подавления отраженных от местных предметов сигналов в цифровом канале СОЦ составляет не менее 44 дБ".
 Tôi dịch là : " Khi trạm ra da phát hiện mục tiêu SOS làm việc, tọa độ tiếng ồn phát ra từ mục tiêu sẽ được xác định và đưa vào hệ thống máy tính điện tử (ЭВМ -электронная вычислительная машина). Hệ số nén phản hồi từ vật thể được truyền vào kênh tín hiệu kỹ thuật số của trạm ra da SOS không nhỏ hơn 44db. 

Tôi đã nói nhiều lần tôi là tay ngang nên không biết "Hệ số khử nhiễu địa vật" như bạn  :-\

3/ Nguyên văn tiếng Nga : "Защита станции от ПРР обеспечивается путем их своевременного обнаружения и поражения штатными ракетами".

Tôi dịch là : " Bảo vệ trạm ra da SOS là  tên lửa chống ra da của đối phương ПРР ( противорадиолокационная ракета ), phát hiện kịp thời và tiêu diệt chúng" . Bạn dịch là : " "Hệ thống phòng vệ giúp bảo vệ tổ hợp trước nguy cơ bị phát hiện và tấn công từ tên lửa chống ra đa của đối phương"   bản chất 2 câu trên có gì khác nhau?

Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 07 Tháng Năm, 2011, 11:20:25 PM
Bạn Hoangpilot thân mến! Xin để câu đầu khó cho các chuyên gia, tôi xin trả lời câu cuối của bạn. ;D


Сó phải tên lửa không đối không Ks-172 sẽ được phát triển làm tên lửa trong hệ thống Tor-MX trong tương lai đúng không vậy ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tên lửa KS-172 thuộc chủng tên lửa không đối không còn đang trong giai đoạn thử nhiệm, mọi đồn đoán chỉ là đồn đoán.

Tên lửa KS-172 là chủng tên lửa không đối không có tầm bắn  xa tới 400km, tên lửa dự kiến trang bị cho SU-35BM, Su-35MK và T-50.

Tên lửa KS-172 gồm 2 tầng , pha đầu, pha giữa dẫn đường bằng quán tính, pha cuối bằng ra da chủ động 9B1103M. Tên lửa cần 5 phút từ khi phóng đến khi chạm mục tiêu (400km). Nga đã 2 lần đưa ra giới thiệu tên lửa này, phiên bản mà Nga đưa ra giới thiệu năm 1993 nhìn bề ngoài không khác mấy so với phiên bản 2003. Nhưng thực chất hệ thống khí động học phần cánh đuôi đã được cải tiến, phần đầu tên lửa không bị thu hẹp. Nhiên liệu rắn ở tầng thứ nhất của tên lửa đã được thay thế bổ sung những nguyên tố mới.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/800px-KS-172_NTW_-_94.jpg)


Tên lửa KS-172.


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/356px-Seeker_9B-1103M_of_AAMLKS-172_missile.jpg)

Đầu dẫn đường 9B-1103M( 9Б-1103М), ảnh chụp tại triển lãm  МАКС-2009.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: qtdc trong 07 Tháng Năm, 2011, 11:48:41 PM
Bác longtrec kính:
- Chết nỗi cái thằng cha ssihuyphong này trừ những lúc nói sai hắn toàn nói đúng. :-\
- Bác có thể trích nguyên văn câu 2 và 3 rộng hơn nữa không?


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Năm, 2011, 12:01:47 AM
Bác longtrec kính:
- Chết nỗi cái thằng cha ssihuyphong này trừ những lúc nói sai hắn toàn nói đúng. :-\
- Bác có thể trích nguyên văn câu 2 và 3 rộng hơn nữa không?Chẳng những trích câu 2 và 3 , tôi xin đưa nguyên văn bài gốc, xin các chuyên gia mổ sẻ:

Станция обнаружения целей (СОЦ) - когерентно-импульсная РЛС сантиметрового диапазона волн, способная обнаруживать цели с вероятностью 0,6-0,8 на дальностях: самолета - 25-27 км, ДПЛА (дистанционно пилотируемый летательный аппарат)- 9-15 км, вертолета на земле с вращающимися винтами - 6-7 км, зависшего в воздухе - 13-20 км и осуществляющего "подскок" с земли на высоту 20 м - 12 км, их опознавание и выдачу данных о них. При разрешающей способности не хуже 1,5-20 по азимуту, 40 по углу места и 200 м по дальности максимальные ошибки определения координат цели не превышают половины этих значений.

 

При работе СОЦ(станция обнаружения цели) в сильных пассивных помехах ввод ее координат в ЭВМ осуществляется вручную. Коэффициент подавления отраженных от местных предметов сигналов в цифровом канале СОЦ составляет не менее 44 дБ, в аналоговых - 40 дБ.

Защита станции от ПРР обеспечивается путем их своевременного обнаружения и поражения штатными ракетами.

Антенная станции наведения. Фото А.Соколов

Станция наведения (СН) - когерентно-импульсная РЛС сантиметрового диапазона волн с мало элементной ФАР и электронным управлением луча ДН по угловым координатам. Станция служит для поиска целей в секторе 30 и 70 по азимуту и углу места соответственно, их точного автосопровождения моноимпульсным методом по трем координатам с вероятностью 0,5 (0,8) на дальности до 23 (20) км, обеспечения пуска одной или двух (с интервалом 4 с) ЗУР и передачи ей команд наведения. Поиск целей и передача команд на борт ЗУР осуществляется общим передатчиком станции через ФАР, обеспечивающей одновременное измерение координат цели и двух наводимых на нее ЗУР.

 

При разрешающей способности СН не хуже одного градуса по угловым координатам и 100 м по дальности среднеквадратические ошибки автосопровождения самолета-истребителя не превышают 0,3 д.у. по азимуту и углу места, 7 м по дальности и 30 м/с по скорости. Среднеквадратические ошибки сопровождения ЗУР по угловым координатам аналогичны вышеуказанным, а по дальности - не превышают 2,5 м.

Станция наведения имеет высокую степень защиты от пассивных и активных помех.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 08 Tháng Năm, 2011, 06:46:52 PM
1/Nguyên văn tiếng Nga thế này :" ...осуществляющего "подскок" с земли на высоту 20 м...", tôi dịch là : " thực hiện cất cánh đột ngột "подскок"(Từ nóng-Nhảy) từ mặt đất lên độ cao 20m" vậy mà bạn dịch là bay bám đất???? Cũng lạ đấy. Chúng tôi ở Nga hay dùng từ này khi tham gia các diễn đàn QS và hiểu "подскок" là trạng thái cất cánh thẳng đứng.
Thì thỉnh thoảng em cũng tham gia các diễn đàn bên ấy mà ;D "подскок" là cách gọi bên ấm trà cho một dạng bài công kích chiến thuật của trực thăng vũ trang. Khi thực hiện bài này, trực thăng bay vận động bám địa hình tiếp cận mục tiêu, tới tầm hỏa lực thì ngóc lên treo tại chỗ hoặc chúi xuống để ngắm bắn mục tiêu rồi bổ xuống bám đất thoát li.

Thuật ngữ quân sự tiếng Anh gọi tương ứng là "nap-of-the-earth" + "popup":
(http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/accp/in0800/fig28.gif)

2/ Nguyên văn tiếng Nga : "При работе СОЦ(станция обнаружения цели) в сильных пассивных помехах ввод ее координат в ЭВМ . Коэффициент подавления отраженных от местных предметов сигналов в цифровом канале СОЦ составляет не менее 44 дБ".
 Tôi dịch là : " Khi trạm ra da phát hiện mục tiêu SOS làm việc, tọa độ tiếng ồn phát ra từ mục tiêu sẽ được xác định và đưa vào hệ thống máy tính điện tử (ЭВМ -электронная вычислительная машина). Hệ số nén phản hồi từ vật thể được truyền vào kênh tín hiệu kỹ thuật số của trạm ra da SOS không nhỏ hơn 44db.  

Tôi đã nói nhiều lần tôi là tay ngang nên không biết "Hệ số khử nhiễu địa vật" như bạn  :-\
Nguồn của anh Long bị người ta cắt xén hơi ẩu ;D Thực ra đối với đài trinh sát SOS của tổ hợp 9K330, khả năng bắt thấp có tốt hay không còn tùy vào việc xử lí nhiễu nền hay còn gọi là lọc nhiễu địa vật. Khác với các đài trinh sát thế hệ cũ sử dụng công nghệ lọc nhiễu địa vật bằng đèn tích nhớ, đài trinh sát SOS 9K330 dùng bộ lọc điện tử kĩ thuật số để lọc nhiễu địa vật nhằm phát hiện mục tiêu trên nền nhiễu. Ngoài ra, đài trinh sát SOS 9K330 còn cho phép trắc thủ nhập tham số tọa độ có chứa mục tiêu thủ công vào máy tính (EVM) để điều khiển hướng quét theo chỉ định và lọc nhiễu địa vật trong vùng sục sạo hẹp nhằm tăng khả năng phát hiện mục tiêu. Như vậy câu trước có thể hiểu là При работе СОЦ(станция обнаружения цели) в сильных пассивных помехах ввод ее координат в ЭВМ осуществляется вручную = các tọa độ (mục tiêu) có thể được nhập một cách thủ công vào máy tính khi đài trinh sát vận hành trong điều kiện gặp nhiễu thụ động mạnh.

3/ Nguyên văn tiếng Nga : "Защита станции от ПРР обеспечивается путем их своевременного обнаружения и поражения штатными ракетами".

Tôi dịch là : " Bảo vệ trạm ra da SOS là  tên lửa chống ra da của đối phương ПРР ( противорадиолокационная ракета ), phát hiện kịp thời và tiêu diệt chúng" . Bạn dịch là : " "Hệ thống phòng vệ giúp bảo vệ tổ hợp trước nguy cơ bị phát hiện và tấn công từ tên lửa chống ra đa của đối phương"   bản chất 2 câu trên có gì khác nhau?
Bản chất có khác nhau đấy anh ;D


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: thuhuongtn trong 08 Tháng Năm, 2011, 07:01:25 PM
Rất ủnh hộ bác Long ở mục này. Báo cáo với bác là em chưa bỏ trang nào đâu. Bác cho em hỏi có phải bác ở bên nga không ạ! Nếu mà bác ở bên ấy mà ở thủ đô, đợt diễu binh này bác có chụp được ảnh không ạ? Nếu có bác cho các mem mới như em mở rộng tầm mắt ạ!
Ps: avata của bác nhìn dễ thương quá.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 09 Tháng Năm, 2011, 01:30:44 PM
Huyphongssi!


1/Từ "подскок" có tương đương với thuật ngữ bạn đưa không thì mời các chuyên gia mổ xẻ:  " Thuật ngữ quân sự tiếng Anh gọi tương ứng là "nap-of-the-earth" + "popup". Tôi chỉ biết "подскок" có nghĩa là bước nhảy, nhảy vọt, tăng đột ngột  và từ tiếng Anh tương đương là : "jump" cũng có nghĩa là bước nhảy, nhảy vọt , tăng vọt, tăng đột ngột .

2/ Nguồn của anh Long bị người ta cắt xén hơi ẩu Grin Thực ra đối với đài trinh sát SOS của tổ hợp 9K330, khả năng bắt thấp có tốt hay không còn tùy vào việc xử lí nhiễu nền hay còn gọi là lọc nhiễu địa vật. Khác với các đài trinh sát thế hệ cũ sử dụng công nghệ lọc nhiễu địa vật bằng đèn tích nhớ, đài trinh sát SOS 9K330 dùng bộ lọc điện tử kĩ thuật số để lọc nhiễu địa vật nhằm phát hiện mục tiêu trên nền nhiễu. Ngoài ra, đài trinh sát SOS 9K330 còn cho phép trắc thủ nhập tham số tọa độ có chứa mục tiêu thủ công vào máy tính (EVM) để điều khiển hướng quét theo chỉ định và lọc nhiễu địa vật trong vùng sục sạo hẹp nhằm tăng khả năng phát hiện mục tiêu


Câu này bạn tự giải thích đấy nhé, nguồn tôi dịch không có 1 từ nào như vậy, mà đã là dịch bài thì cần phải truyền đạt trung thực nội dung.


3/ Câu số 3 : Dịch thế nào là tùy mỗi người, miễn là truyền đạt đúng nội dung cần dịch, không ai có thể áp đặt cho tôi phải dịch thế này hay thế khác.
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: huyphongssi trong 09 Tháng Năm, 2011, 03:45:12 PM
Thì em mới đang góp ý để anh truyền đạt trung thực, đúng ý người viết bài mà, chứ đã kịp tới phần góp ý chuẩn thuật ngữ và dịch hay đâu ;D

Em đang góp ý theo tinh thần định hướng của anh Long nêu ở phần đầu tóp này mà anh lại nổi nóng nhanh vậy ::)


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 09 Tháng Năm, 2011, 04:12:29 PM
Thì em mới đang góp ý để anh truyền đạt trung thực, đúng ý người viết bài mà, chứ đã kịp tới phần góp ý chuẩn thuật ngữ và dịch hay đâu ;D

Em đang góp ý theo tinh thần định hướng của anh Long nêu ở phần đầu tóp này mà anh lại nổi nóng nhanh vậy ::)


Tôi đâu có nóng gì nào? Tôi đang tranh luận với bạn đấy chứ!


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: A_HAM_BCE_PABHO trong 09 Tháng Năm, 2011, 09:06:27 PM

При работе СОЦ(станция обнаружения цели) в сильных пассивных помехах ввод ее координат в ЭВМ осуществляется вручную. Коэффициент подавления отраженных от местных предметов сигналов в цифровом канале СОЦ составляет не менее 44 дБ, в аналоговых - 40 дБ.

Tớ dịch thử từng từ vây: radar trinh sát khi làm việc bi nhiễu nặng, thì sẽ đưa tọa độ mục tiêu vào máy tính bằng tay (theo tớ hiểu là khi radar bị nhiễu thì trắc thủ đưa tọa độ mục tiêu vào máy tính bằng tay để radar tập trung quét về đó). Hệ số chống nhiễu từ phản xạ từ địa hình địa vật trong kênh số hóa không ít hơn 44DB, trong kênh tương tự 40DB.

Защита станции от ПРР обеспечивается путем их своевременного обнаружения и поражения штатными ракетами.

Bảo vệ dàn TOR trươc các tên lửa chống radar bằng cách tìm thấy và tiêu diệt (tên lửa chống radar) bằng tên lửa của chính mình.

Подскок tức là trực thăng bay dựa vào địa hình trên mặt đất lẩn tránh, thỉnh thoảng chui lên xác định mục tiêu và bắn.

Используя природные и искусственные объекты для скрытного подхода к цели, ведения огня и защиты от обнаружения и атаки является одной из основных тактик боевых вертолетов. Так, зависнув, скажем за зданием или кромкой леса можно избежать обнаружения системами противника. Набрав небольшую высоту можно произвести наблюдение и сканирование радаром находящихся за объектом целей, определить цели. Затем, вновь снизившись за укрытие принять огневое решение, распределить цели по приоритетам и «подскочив», еще раз произвести огонь по выбранной цели. При этом, в случае атаки со стороны противника, всегда остаётся возможность прервать его целенаведение и избежать попадания ракеты или стрелково-пушечного огня, вновь нырнув за укрытие.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 19 Tháng Sáu, 2011, 05:34:19 PM
Tiếp theo và hêt phần " Tổ hợp tên lửa phòng không TOR".


Trạm rada dẫn đường gồm rada định vị tần số (cm) kết hợp với rada mảng FA tạo thành chùm tia rộng 1 độ bằng góc phương vị và góc tà, cung cấp chùm tia điện tử quét trong dải băng tương ứng. Trạm rada cung cấp khả năng tìm kiếm mục tiêu ở khu vực 3 độ ở góc phương vị và 7 độ ở góc tà, tự động bám mục tiêu với 3 tọa độ hoặc dẫn bắn cho 2 tên lửa phòng không trong thời gian 4s.

Truyền lệnh lên ang ten ngoài vỏ của tên lửa được thực hiện qua bộ cảm ứng truyền tín hiệu của trạm rada mảng FA. Đây cũng chính là angten cung cấp chỉ số trùm quét điện tử đồng thời đo tọa độ mục tiêu và dẫn bắn cho 2 tên lửa khác.Tần số trùm tia sử dụng đến mỗi đối tượng là 40Hz.

Khả năng giải quết của trạm rada dẫn bắn không tồi hơn 1m góc tà và 100m với góc phương vị.Sai số ô vuông trung bình trong chế độ tự động theo dõi đối với các máy bay tiêm kích của đối phương không lớn hơn 0,3 D.E bằng góc phương vị và góc tà(Cự li 7m, tốc độ 30m/s).
 Sai số ô vuông trung bình trong chế độ tự động theo dõi tên lửa không đối đất của đối phương bằng góc phương vị, góc tà cũng theo thứ tự, cự li trên nhưng sai số không vượt quá 2,5m.

Công xuất máy phát trung bình là 0,6KW, độ nhạy thu là : 4 x 10E-13VT, trạm rada dẫn đường cung cấp cự li mục tiêu , khả năng chuyển sang chế độ tự động đối với tiêm kích là 23km xác xuât 0,5 và trục thăng là 20km xác xuất là 0,8.(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/111-5.jpg)(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/222.jpg)
Thông số kỹ thuật.Khu vực phá hủy mục tiêu, km.

-Cự li : 1,5 đến 12.
-Độ cao : 0,01 đến 6.
-Tham số : 6.

-Khả năng phá hủy tiêm kích bằng 1 tên lửa là : 0,26-0,75.
-Tốc độ tối đa của mục tiêu bay xuôi/ngược là 700m/s.
-Thời gian phản ứng:
                              -Tại vị trí tác chiến : 8,7s.
                              -Đang cơ động : 10,7s.
-Tốc độ bay của tên lửa : 700-800m/s.
-Trọng lượng tên lửa: 165kg.
-Trọng lượng đầu đạn : 14,5kg.
-Chiều dài tên lửa : 2898mm.
-Đường kính tên lửa : 235mm.
-Sải cánh : 650mm.Những bài sau tôi sẽ nói về các biến thể của tổ hợp tên lửa phòng không TOR.

Mời các bạn xem Clip:

http://www.youtube.com/watch?v=b4Xr7qcRSDI


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: Mig21Bis_1 trong 14 Tháng Bảy, 2011, 02:08:35 AM
Khám phá bên trong xe chở tên lửa liên lục địa Topol của Nga

(GDVN) – Nằm trên một con lộ cao tốc mang tên Kiev, cách thủ đô Moscow khoảng 100 km, một bảo tàng vũ khí của Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga vẫn đang tọa lạc trong khuôn viên của một đơn vị thuộc quân đội Nga.

Đây là nơi trưng bày những loại vũ khí, phương tiện quân sự có liên hệ trực tiếp đến lịch sử hình thành và phát triển của Lực lượng tên lửa phòng thủ chiến lược của quân đội Nga.

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol1.jpg)
Phiên bản RT-2PM Topol

Chính vì bảo tàng này nằm trong khuôn viên một đơn vị quân đội nên những người bình thường ít khi có cơ hội tiếp cận nơi đây. Trong nhiều loại phương tiện mang tên lửa không thể thiếu phương tiện cơ giới hạng nặng mang tên lửa xuyên lục địa Topol.

Có thể dễ dàng phân biệt giữa biến thể RT-2PM Topol và biến thể Topol-M RT-2PM2 thông qua quan sát bánh xe. Phiên bản đầu tiên của tên lửa xuyên lục địa Topol được gắn trên xe vận tải 14 bánh còn phiên bản mới nhất hiện nay được gắn trên xe vận tải 16 bánh.

Trong giai đoạn Liên Xô vẫn chưa tan rã, loại tên lửa chiến lược Topol được sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau trong liên minh. Tuy nhiên, đặc điểm mang yếu tổ nước ngoài duy nhất hiện hữu trên tên lửa liên lục địa Topol chính là phần khung gầm của xe vận tải được chế tạo ở Belarus.

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/MAZ-7917_001.jpg)
Phiên bản 14 bánh

Trung bình, để di chuyển được 100 km thì vận tải cơ chở tên lửa Topol phải đốt hết 200 lít nhiêu liệu. Mỗi lần nạp đầy hai bình nhiêu liệu (chứa khoảng 800 lít dầu), phương tiên này có thể chạy được quãng đường dài 400 km.

Tên thật của tổ hợp xe vận tải chở tên lửa Topol được đặt là “Đơn vị 15U168”. Tên này có nghĩa thô là đơn vị tên lửa 15ZH58 gắn trên xe MAZ-7917.

Vũ khí do các nhà chế tạo Nga sản xuất từ xưa đến nay có đặc tính chung là tốt, bền và có thiết kế bề ngoài khá đơn giản, dễ sử dụng và không quá cầu kỳ, góc cạnh như vũ khí, phương tiện kỹ thuật của các nước khác.

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol.jpg)
Phiên bản 16 bánh

Nhìn bề ngoài xe chở tên lửa Topol có vẻ rất hoành tráng nhưng bên trong lại được thiết kế khá đơn giản, các trang thiết bị không quá cầu kỳ.

Tuy vậy, tất cả các yếu tố như điều hòa nhiệt độ, cân bằng độ ẩm, thông gió đều được đảm bảo tốt bởi nhiêu liệu rắn bên trong thân tên lửa khá nhạy cảm với những thay đổi liên quan đến các yếu tố trên.

Dưới đây là một số hình ảnh chụp bên trong xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol:

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol2.jpg)
Mỗi bình năng lượng chứa đến 400 lít nhiêu liệu

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol3.jpg)
Bên trong cabin điều khiển của tài xế

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol4.jpg)
Các công tắc điều khiển trong buồng lái

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol5.jpg)
Các đồng hồ đo chỉ số

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol6.jpg)
Vô lăng, chân phanh bên phải, chân ga bên trái

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol7.jpg)

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol9.jpg)
Tên thật của phương tiện

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol10.jpg)
Búa để đập kính trong trường hợp xảy ra tai nạn

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol11.jpg)
Bộ phận la bàn bí mật nhất được bọc vải bạt

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol12.jpg)
Cabin lái nhìn từ bên ngoài

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol13.jpg)
Phòng ngủ dành cho 4 người

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol14.jpg)
Phòng ngủ dành cho 2 người

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol15.jpg)
Phòng ăn

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol16.jpg)
Bếp ăn

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol17.jpg)
Các suất ăn trong tủ lạnh

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol18.jpg)
Chỉ dẫn đồ ăn

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol19.jpg)
Một góc bếp ăn

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol20.jpg)
Bồn nước nóng, lạnh

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol21.jpg)
Nơi treo quân phục

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol22.jpg)

(http://123.30.188.50/images/stories/2011/06/29/topol8(1).jpg)
Chỗ ngồi của chỉ huy

P/S: Em post bài này với mục đích "hâm nóng" lại chủ đề, so với bài các bác đã viết, thông tin còn quá nghèo nàn, mong các bác thông cảm. Tiện thể em nhờ các bác chú thích thêm thông tin vào các bức ảnh trên. Em xin cảm ơn.

Nguồn: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc-phong/115-luc-quan/6005-kham-pha-ben-trong-xe-ch-ten-la-lien-lc-a-topol-ca-nga.html
 


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 24 Tháng Bảy, 2011, 01:23:36 AM
TỔ HỢP TÊN LỬA PHÒNG KHÔNG TOR-M1, THỬ NGHIỆM-TRIỂN KHAI VÀ HIỆN ĐẠI HÓA.Thử nghiệm tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 12 năm 1989 tại bãi thử ЭМБЕН(phụ trách В.Р. Унучко). Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 được tiếp nhận trang bị năm 1991.

Xác xuất phá hủy mục tiêu của tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 tăng đáng kể so với tổ hợp Tor. Cụ thể trong trường hợp đánh chặn tên lửa hành trình ALCM từ : 0,45-0,95 đến 0,56-0,99 . Đối với UAV như "BGM" từ 0,86-0 95 đến 0,93-0,97, đối với tiêm kích F-15 -từ 0,26-0,75 đến 0,45-0,80 và máy bay trực thăng vd như "Hugh Cobra" từ 0,50-0,98 đến 0,62-0,75.


Phạm vi phá hủy mục tiêu của tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 hơn hẳn tổ hợp tên lửa phong không Tor nhờ thời gian phản ứng nhanh. Cùng một thời gian tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 có thể tiêu diệt 2 mục tiêu trong khi tổ hợp tên lửa phòng không Tor chỉ tiêu diệt được 1. Thời gian phản ứng của tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 giảm từ 8,7s xuống còn 7,4s, thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu giảm từ 10,7s xuống còn 9,7s.

Thời gian lạp đạn gồm 8 tên lửa 9A331/ 2 modul là 25 phút, tất nhiên hơi lâu so với lạp đạn 9A330 .

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/560244.jpg)


Lạp đạn cho tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1.


Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 được giao cho các xí nghiệp từng sản xuất Tor đảm nhiệm. Xe chiến đấu chứa 4 tên lửa 9A331 trong 2 Modul( container) được chuẩn hóa với trạm điều khiển 9S737M " Razhir-M"/9С737М "Ранжир-М".


Năm 1999-2000 Nga cung cấp cho Hy lạp 21 tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1, đây là hợp đồng xuất khẩu thứ 2 về tổ hợp tên lửa họ "Tor" nói chung mà Nga từng ký. Trước đó đầu những năm 90 Nga đã cung cấp cho Trung Quốc 1 số tổ hợp tên lửa phòng không Tor. Hy lạp đã chuyển giao cho quân đội  đảo Síp số tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1, hiện nay Hy Lạp đã thay thế những tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 bằng tổ hợp tên lửa phòng không S-300PMU1.

Nếu trước đây xe bánh xích GM-355 do Minsk sản xuất trang bị trong tổ hợp tên lửa phòng không Tor thì ở tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M1 được thay thế bằng xe bánh xích GM 5955 do Cty cổ phần đại chúng OAO "Metrovagonmash" phát triển.

(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/thorre.jpg)


Tor-M1  Hy lạp triển khai phòng không tại đảo Síp (phần do Hy lạp quản lý).


(http://i1218.photobucket.com/albums/dd413/veratex/gm5955b.jpg)

Tor-M1 trên khung gầm xe bánh xích GM 5955.

Còn tiếp.
Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 18 Tháng Mười Hai, 2011, 03:53:57 PM
Tiếp theo:

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp "Tor" được nâng cấp hiện đại hóa tiếp nối là TOR-M2(9К332). Đây là tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp được nâng cấp phát triển năm 2008, hiện được nhà máy " Kupol" thuộc Cty cổ phần đại chúng ОАО "Ижевский электромеханический завод «Купол» sản xuất.

Cũng như người anh trước của nó là TOR-1, tổ hợp tên lửa phòng không TOR-M2 được phát triển để đánh bại các loại mục tiêu như : Máy bay chiến đấu, trục thăng vũ trang, máy bay trinh sát không người lái, vũ khí chính xác cao, các laọi tên lửa hành trình bay ở cự li thấp. Tổ hợp tên lửa phòng không TOR-M2 cung cấp khả năng tác chiến ngày đêm, với điều kiện thời tiết không thuận lợi. TOR-M2 với khả năng tác chiến độc lập hoặc tác chiến theo đội hình tiểu đoàn phòng không tầm thấp phối hợp.


Về thành phần tác chiến, nạp đạn, bảo dưỡng và huấn luyện của TOR-M2 không khác mấy so với TOR-1 nhưng thời gian phản ứng nhanh hơn(TOR là: 8,7s, TOR-1 là :7,4s còn TOR-M2 xuống còn 4,8s). Cùng 1 thời gian TOR chỉ có thể tiêu diệt được 1 mục tiêu thì đến phiên bản nâng cấp TOR-1 đã là 2 mục tiêu và đến TOR-M2 là 4 mục tiêu.


Thông số kỹ thuật cơ bản:


-Tên lửa : 9A331.

-Tốc độ phá hủy mục tiêu : 700m/s.

-Số lượng mục tiêu cùng 1 thời gian có thể phá hủy : 4

-Tầm bắn : 1-12km.

-Trần cao phá hủy mục tiêu: 10-10.000m.

-Thời gian phản ứng : 4,8s.

-Kíp chiến đấu : 3 người.

Có thể tác chiến độc lập hoặc cấp tiểu đoàn.(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/pechora003-311.jpg)


4 tên lửa 9A331 đựng trong Modul 9М334.Trong phân khúc của tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp TOR-M2 còn phải kể đến 2 phiên bản TOR-M2E trên khung gầm xe bánh hơi 9А331МК  (Khung gầm xe được nhà máy MZKT (Belarus) phát triển ). Phiên bản này được Cty ОАО «НИЭМИ » (trước đây là viên nghiêm cứu cơ điện đặc biệt của «Алмаз-Антей») phát triểm năm 2008. Phiên bản TOR-M2E cũng được Cty ОАО «НИЭМИ » phát triển 2010 , trên khung gầm xe bánh xích 9А331МU . Cả hai phiên bản này thông số kỹ chiến thuật đều như nhau, mỗi xe chiến đấu có 4 tên lửa 9A331 đựng trong Modul 9М334.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/tor_m_2k1.jpg)


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/744.jpg)TOR-M2E trên khung gầm xe bánh hơi 9А331МК(nó còn có tên khác là TOR-M2K-колёсный bánh lốp để phân biệt với bánh xích).


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/tor_gusl1.jpg)


TOR-M2E trên khung gầm xe bánh xích 9А331МU.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 24 Tháng Mười Hai, 2011, 03:05:39 PM
Thưa các bạn! Cho phép tôi được chuyển sang các bài viết về tên lửa chiến thuật.


Tên lửa chiến thuật được hiểu là vũ khí tên lửa được phát triển để phá hủy các mục tiêu quân sự quan trọng hoặc rất quan trọng. Mục tiêu có thể là những vị trí phòng ngự, phòng thủ xung yếu. Hoặc chúng có thể là sở chỉ huy mặt trận, các cơ sở kỹ thuật quân sự như các trạm rada trinh sát, cảnh báo sớm, các sân bay quân sự, sở chỉ huy điều khiển phòng không v.v....

Các mục tiêu của tên lửa chiến thuật còn có thể là các vị trí tên lửa đánh chặn, tên lửa chiến thuật, chiến lược của đối phương....

Tên lửa chiến thuật có thể sử dụng tên lửa tầm ngắn hoặc tầm chung. Tùy từng nhiệm vụ mà tên lửa chiến thuật được trang bị các loại đầu đạn như : phá nổ, chống rada, chống tăng, gây cháy, sinh học, hóa học hoặc đầu đạn hạt nhân v.v....

Tên lửa chiến thuật có thể được bố trí trên xe bánh lốp hạng nặng hoặc trên xe bánh xích.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/Military_parade_in_Baku_on_an_Army_Day30.jpg)


Tổ hợp tên lửa "Dấu chấm hết-U" trên xe bánh lốp.Tên lửa chiến thuật cũng có thể được bố trí trên các trục thăng tấn công hoặc trên các máy bay tiêm kích, cường kích.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1300593118_main.jpg)


Tên lửa chiến thuật X-59.

Tên lửa chiến thuật của Liên Xô/Nga nếu được trang bị cho Không quân thường có mã hiệu :"X" như : X-25ML, X-25MP, X-29L, X-59 v.v....

Tên lửa chiến thuật trang bị cho Lục quân thường có mã hiệu : "9M...." như tổ hợp tên lửa chính xác cao «Iskander» 1999/ Высокоточный ракетный комплекс «Искандер» 1999[/i]


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/BxTf6.jpg)


Tổ hợp tên lửa chiến thuật cơ động «Iskander» sử dụng tên lửa 9M723.Hoặc như tổ hợp tên lửa chiến thuật 9К79 «Dấu chấm hết-U»/ Тактический ракетный комплекс 9К79 «Точка-У».

Tên lửa chiến thuật còn bắt gặp trong thuật ngữ QS là :" Tên lửa đạn đạo mặt trận"/Тактическая раке́та — Также встречается термин "Фронтовая Баллистическая ракета".


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 27 Tháng Mười Hai, 2011, 02:34:43 PM
TỔ HỢP TÊN LỬA CHIẾN THUẬT "DẤU CHẤM HẾT-U" 9K79/Тактический ракетный комплекс 9К79 «Точка-У».
Tổ hợp tên lửa chiến thuật 9k79 "Dấu chấm hết-U" được phát triển theo quyết định của Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/3/1968. Tổ hợp tên lửa được Viện thiết kế chế tạo máy Kolomen phát triển. Năm 1975 tổ hợp tên lửa chiến thuật 9k79 "Dấu chấm hết-U" được chính thức tiếp nhận, mặc dù nó đã được sản xuất hàng loạt trước đó vào năm 1973.

(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/Tochka-U.jpg)

Phóng thử nhiệm tên lửa tại bãi thử Sary-Ozek thuộc nước cộng hòa Kazakhstan.Tổ hợp tên lửa chiến thuật 9k79 "Dấu chấm hết-U" được NATO định danh là : SS-21 scarab A (sử dụng tên lửa 9M79) hoặc SS-21 scarab B( nếu sử dụng tên lửa cải tiến 9M79-1, bắt đầu trang bị năm 1989).

Tên lửa 9M79 được sản xuất tại nhà máy chế tạo máy Voskinsk(nhưng có nguồn khác nói tên lửa được sx tại nhà máy chế tạo máy hạng nặng Petropavlovsk thuộc Kazakhstan).

Xe phóng được thiết kế trên khung gầm xe : VAZ 5921 và xe nạp đạn VAZ 5922 tại nhà máy lắp ráp Ô tô Bryansk(Một tỉnh phía tây của Nga giáp với Ukraina).

Tổ hợp tên lửa chiến thuật 9k79 "Dấu chấm hết-U"  được biên chế trong các sư đoàn tên lửa chiến thuật. Mỗi sư đoàn сó 2-3 tiểu đoàn và mỗi tiểu đoàn được trang bị 2-3 xe phóng.


1-Tên lửa:


Khi được đưa vào trang bị(1975), tổ hợp tên lửa chiến thuật 9k79 "Dấu chấm hết-U" sử dụng tên lửa 9M79. Tên lửa 9M79 là tên lửa điều khiển sử dụng nhiên liệu rắn 1 tầng. Tên lửa 9M79 có cấu hình với cặp cánh nâng đồng thời cũng là cánh lái. Đầu tên lửa gắn với thân bằng 6 bulong khớp nối. Đầu tên lửa kết nối với radio tần số bằng cáp SH 45. Tên lửa 9M79 được điều khiển suốt quĩ đạo bay bởi tích hợp máy tính kỹ thuật số được gắn ở mạn tên lửa.


(http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/103348.jpg)

Tên lửa 9M79.
Tên lửa 9M79 có thể mang đầu đạn thông thường(chủng nổ mạnh-phá mảnh) hoặc đầu đạn nguyên tử.

Để tối đa hóa hiệu xuất nổ cho tên lửa 9M79, các nhà thiết kế đã tạo ra cho tên lửa khả năng thay đổi gần như đột ngột quỹ đạo đường đạn  tên lửa. Góc hướng tên lửa lúc này gần như vuông góc với trục dọc mục tiêu tạo góc tiếp xúc giữa tên lửa và mục tiêu ở góc 90o.

Trong trường hợp tên lửa mang đầu đạn thường, để tối đa hóa hiệu quả phá hủy mục tiêu các nhà thiết kế đã thiết lập cho tên lửa được kích nổ bên trên mục tiêu 20m. Trong trường hợp này bản đồ mục tiêu cần phá hủy đã được nạp cho tên lửa trước đó. Tên lửa được kích nổ từ trên cao để lợi dụng giao thoa từ sóng nổ bị cưỡng bức nổ, đi ra từ hướng tâm nổ(li tâm),  kết hợp với sóng nổ dội lên từ bề mặt để cộng hưởng hiệu năng nổ, tối đa hóa tiêu diệt mục tiêu.

Còn tiếp.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 01 Tháng Bảy, 2012, 11:06:47 PM

Không phải ngẫu nhiên mà Nga gần đây liên tiếp khoe một loạt vũ khí đỉnh cao của nước này. Những hành động phô trương sức mạnh dồn dập của Nga đều ẩn chứa đầy hàm ý.
 
Khoe những vũ khí hùng mạnh nhất
 
Tuần này, Nga khiến người dân thế giới kinh ngạc khi mỗi ngày lại “khoe” một loạt vũ khí tối tân, trong đó đáng chú ý nhất là các loại tên lửa thuộc hàng “đỉnh” của thế giới.
 
Từ trước đến nay, tên lửa vẫn được coi là một trong những chuẩn mực hàng đầu để đánh giá về sức mạnh quân sự của một quốc gia. Nga và Mỹ được coi là hai “bá chủ” của các loại tên lửa tối tân nhất thế giới. Việc Nga khoe một loạt tên lửa siêu hủy diệt lúc này có lẽ là nhằm nhiều đến Mỹ - đối thủ đầy khó chịu của họ.
 
Ngay trong những ngày đầu tuần, Tư lện Hải quân Nga – Phó Đô đốc Viktor Chirkov tiết lộ, siêu tên lửa Bulava (SS-NX-30) có sức hủy diệt khủng khiếp đã chính thức được đưa vào trực chiến. Đây là tên lửa chiến lược chính của Hải quân Nga và cũng là thứ vũ khí trụ cột trong kho vũ khí hạt nhân của nước này.
 
Bulava là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Đây là loại tên lửa 3 giai đoạn dùng nhiên liệu đẩy rắn. Tên lửa này nặng 36,8 tấn, có thể mang từ 6 tới 10 đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn lên tới hơn 8.000km. Một tên lửa Bulava có sức công phá khủng khiếp gấp 100 lần vụ nổ phá hủy thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.
 
Dự án phát triển tên lửa Bulava là một trong những dự án vũ khí đắt nhất của Nga và cũng là một trong những dự án vũ khí gây tranh cãi nhất của Nga. Nhiều chuyên gia quân sự từng hoài nghi về dự án phát triển tên lửa Bulava sau những lần thử nghiệm ban đầu liên tiếp thất bại. Tuy nhiên, rất may là những lần thử tên lửa Bulava gần đây đều thành công nên sự hoài nghi đã phần nào được dập tắt. Việc Nga đưa Bulava vào biên chế Hải quân đã cho thấy họ rất tự tin vào sức mạnh của loại tên lửa siêu tối tân này.
 
Một ngày sau khi “khoe” tên lửa Bulava, Nga tiếp tục trình làng hai loại tên lửa đỉnh cao của thế giới. Theo đó, Lực lượng Vũ trang Nga sắp sửa đón nhận tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới S-500 và tên lửa siêu thanh nhanh nhất thế giới Brahmos.
 
Cụ thể, Nga sẽ đưa vào biên chế quân đội những hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới nhất vào năm 2013. Khi S-500 chưa ra đời, S-400 đang giữ vị trí là tên lửa hiện đại nhất và mạnh nhất thế giới. Với những cải tiến mới, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 được kỳ vọng sẽ trở thành “xương sống” của trận địa tên lửa phòng không của quân đội Nga trong tương lai. Hệ thống S-500 có tầm bắn lên tới 600km và có thể nhằm bắn cùng lúc 10 mục tiêu. Hệ thống này được mong đợi sẽ là đối thủ đáng gờm hơn rất nhiều so với hệ thống Patriot Advanced Capability-3 của Mỹ.
 
Ngoài tên lửa Bulava và S-500, Nga còn tiết lộ, mguyên mẫu đầu tiên của tên lửa siêu thanh Brahmos 2 do Nga và Ấn Độ bắt tay cùng sản xuất sẽ được đưa vào thử nghiệm trong năm 2017. Đây là loại tên lửa có khả năng bay ở tốc độ nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 5 đến 7 lần.
 
BrahMos có tầm bắn 290km và có khả năng tấn công các mục tiêu bay với tốc độ 2,8 Mach trong độ cao dưới 10m. Được coi là tên lửa siêu thanh nhanh nhất thế giới, BrahMos dễ dàng đâm xuyên qua mục tiêu hơn các loại tên lửa hạng nhẹ bay dưới tốc độ âm thanh khác như tên lửa Tomahawk. Với trọng lượng gấp đôi và nhanh hơn bốn lần tên lửa Tomahawk, lực tác động của BrahMos mạnh hơn 32 lần tên lửa Tomahawk khi đâm vào mục tiêu.
 
Cũng trong tuần này, Nga tuyên bố sẽ triển khai chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ hai– Alexander Nevsky vào cuối năm nay. Aleksandr Nevsky là chiếc tàu ngầm mới nhất thuộc lớp tàu ngầm Borey, được sản xuất nhằm mục tiêu nâng tầm vóc của Nga trong cuộc chiến hạt nhân. Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava sẽ trở thành xương sống của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo chiến lược Nga sau năm 2018.
 
Ẩn ý của Nga
 
Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà Nga lại khoe một loạt vũ khí đỉnh cao một cách dồn dập như vậy. Nhiều người tin rằng, đằng sau những hành động phô trương sức mạnh như thể này đều ẩn chứa những thông điệp nhất định.
 
Trong thời gian qua, thế giới đặc biệt chú ý đến cuộc đối đầu gay gắt giữa Mỹ và Nga sau một thời gian dài lắng dịu. Mâu thuẫn giữa hai cựu địch thủ thời Chiến tranh Lạnh thời gian này tập trung chủ yếu vào hai vấn đề Syria và lá chắn tên lửa. Trong khi Washington muốn lật đổ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad – một đồng minh thân thiết và duy nhất của Nga ở khu vực Trung Đông thì Moscow kiên quyết phản đối.
 
Moscow cho thấy quyết tâm rắn chắc của họ trong việc ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp nào của phương Tây nhằm lật đổ chính phủ Syria. Hơn ai hết, Nga hiểu rằng, mất Syria, họ sẽ mất khu vực ảnh hưởng duy nhất còn lại của nước này ở Trung Đông. Ngoài ra, Syria còn là khách hàng vũ khí lớn tiềm năng của Nga và là nơi Nga có một căn cứ hải quân quan trọng tại bờ biển Địa Trung Hải.
 
Những ngày gần đây, Mỹ và phương Tây liên tục gây sức ép buộc Nga phải đồng ý với kế hoạch loại bỏ Tổng thống Assad của họ. Các cường quốc phương Tây cũng tỏ ra quyết liệt hơn trong việc can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Syria. Đứng trước tình thế này, Nga buộc lòng phải có những hành động dương oai diễu võ để “răn đe” các đối thủ của mình. Việc bảo vệ Syria không chỉ là để bảo vệ lợi ích của nước Nga mà cũng là để giữ thể diện cho Moscow. Các nước khác sẽ nghĩ gì khi Moscow dễ dàng buông rơi người đồng minh thân thiết của mình.
 
Không chỉ phô trương sức mạnh để răn đe đối thủ về vấn đề Syria, Nga còn muốn dùng “đòn” này để cảnh cáo Mỹ về kế hoạch lá chắn tên lửa ở Đông Âu. Washington được cho là đang tích cực xúc tiến việc thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu bất chấp sự phản đối gay gắt của Nga. Moscow muốn thể hiện cho Mỹ thấy thực lực, sức mạnh của mình để từ đó buộc nước này phải điều chỉnh các hành động của họ.
 
Không rõ những bước đi trên của Nga có hiệu quả đến đâu nhưng cho đến thời điểm này, hai cường quốc Nga, Mỹ vẫn chưa thể xóa bỏ bất đồng về vấn đề Syria cũng như kế hoạch lá chắn tên lửa.

Kiệt Linh

Nguồn: vnmedia.vn------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong loạt bài tới đây tôi sẽ cung cấp cho các đồng chí và các bạn 3 loại tên lửa hàng khủng nhất của Nga kể trên. 3 loại tên lửa kể trên hiện nay thông tin về chúng rất chung chung vì chúng đang trong vòng tuyệt mật. Tôi sẽ cố gắng trong khả năng có thể để cung cấp cho các đồng chí và các bạn thông tin đa dạng và tối đa nhất.


Tiêu đề: Tổ hợp tên lửa bờ Bal-E
Gửi bởi: daibangden trong 31 Tháng Năm, 2014, 10:31:37 AM
Mục đích sử dụng: kiểm soát các khu vực eo biển và lãnh hải, bảo vệ các căn cứ hải quân, các cơ sở hạ tầng gần bờ, chống đổ bộ.

Khả năng chiến đấu của tổ hợp được đảm bảo cả ngày và đêm, trong mọi điều kiện thời tiết bằng việc dẫn bắn tự động sau khi phóng trong các điều kiện bị áp chế hỏa lực và điện tử của địch.

Tổ hợp tên lửa bờ “Bal-E” là hệ thống cơ động (trên khung gầm MAZ 7930), gồm có:

+ các đài (xe) chỉ huy điều khiển và thông tin liên lạc (SKPUS) – 2

+ các khí tài (xe) phóng tự hành (SPU) – 4

+ tên lửa chống tàu (PKR) Kh-35E (3M-24E) trong các thùng phóng (TPK)

+ xe vận tải – tiếp đạn – 4

Trong phiên bản cơ sở, trên 1 xe phóng bố trí 8 thùng phóng tên lửa.

Xe chỉ huy đảm bảo trinh sát mục tiêu, chỉ thị và phân phối mục tiêu ở mức độ hợp lý nhất giữa các xe phóng. Sự xuất hiện trong thành phần tổ hợp các kênh cao tần chủ động và thủ động cho phép phát hiện cả những mục tiêu tàng hình. Các xe phóng và xe tải – tiếp đạn có thể bố trí trong các trận địa kín, sâu trong đất liền. Khi đó, sự kín đáo của trận địa cùng các chướng ngại vật thiên nhiên và nhân tạo không làm hạn chế khả năng chiến đấu (hướng bắn) của tổ hợp.


(http://i998.photobucket.com/albums/af107/daibangden/daibangden001/BAL-E001.jpg)
Xe chỉ huy


Các thiết bị phóng của “Bal-E” có thể bắn một (từng) tên lửa hoặc bắn loạt. Tổ hợp có thể tiếp nhận các thông tin cấp chiến dịch từ các đài chỉ huy, các khí tài trinh sát và chỉ thị mục tiêu khác. Loạt phóng gồm 32 tên lửa, đủ khả năng phá vỡ mọi cụm tàu tấn công, đội tàu đổ bộ hoặc đoàn tàu hộ tống của địch. Sự xuất hiện xe tải – nạp đạn cho phép bắn loạt đạn tiếp sau 30-40 phút. Hệ thống kiểm soát hỏa lực sử dụng các biện pháp số hóa mọi thông tin, dùng hệ thống thông tin liên lạc, xử lý, bảo mật thông tin được tự động hóa với sự bảo mật cao.

Sự xuất hiện của các khí tài nhìn đêm, dẫn đường, vẽ địa và hiệu chỉnh địa hình cho phép tổ hợp nhanh chóng thay đổi trận địa lúc đầu sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, đồng thời thực hiện việc chuyển sang trận địa chiến đấu mới. Thời gian triển khai của tổ hợp trên trận địa mới – 10 phút. Việc tổ chức hệ thống phòng thủ bờ biển trên cơ sở tổ hợp “Bal-E” kết hợp với sử dụng tên lửa đa năng Kh-35E – lắp trên các tàu tuần duyên trang bị tổ hợp tên lửa “Uran-E” và trong các tổ hợp hàng không quân sự cho phép bảo đảm sự bố trí nhiệm vụ chiến thuật – chiến dịch ở các trận địa tiền tiêu (tiền đồn) với mức độ tiết kiệm cao nhất khi xây dựng được hệ thống khai thác sử dụng và sửa chữa tên lửa chống tàu chung.

Những việc xây dựng các hệ thống phòng thủ các khu vực bờ biển, cầu cảng, căn cứ hải quân quan trọng đã được tiến hành từ thời điểm xa xưa. Có thể dẫn chứng từ lịch sử hải quân trong thế kỷ XX và những thế kỷ trước, khi các hệ thống phòng thủ bờ biển được xây dựng trên cơ sở các công sự trang bị pháo bờ biển mạnh.


(http://i998.photobucket.com/albums/af107/daibangden/daibangden002/BAL-E002.jpg)
Xe phóng tự hành


Tuy nhiên, đối với các khí tài tấn công hiện đại trên cơ sở vũ khí chính xác cao, các hệ thống phòng ngự này trở nên rất dễ bị chọc thủng. Vì thế, chúng trở nên lạc hậu. Hiện nay, chúng được thay bằng các hệ thống phòng thủ cơ động, có khả năng tấn công bất ngờ từ nhiều hướng với quy mô lớn và độ chính xác cao vào tàu địch, kết hợp với thời gian chuyển trận địa ngắn, có thể thực hiện cuộc tấn công mới.

Tổ hợp “Bal-E” có thể tiêu diệt các tàu nổi loại nhỏ hoặc loại lớn (tàu khu trục…) bằng 1 tên lửa. Các công trình sư đã cố gắng phức tạp hóa một cách tối đa sức mạnh của đối phương. Tên lửa trong tổ hợp có tốc độ phóng (khoảng cách thời gian giữa 2 loạt bắn) – 3 giây, cơ số đạn tối đa – 64.


(http://i998.photobucket.com/albums/af107/daibangden/daibangden003/BAL-E003.jpg)
Xe tải - tiếp đạn


Các thông số kỹ thuật chính

Tầm bắn, km: 120

Khoảng cách từ khu vực bố trí trận địa tới bờ biển, km: 10

Số lượng tên lửa trên mỗi xe phóng và xe tải – tiếp đạn, đơn vị: 8

Khoảng cách mỗi lần bắn trong loạt, giây: 3

Tốc độ di chuyển tối đa, km/h

+ trên đường bộ: 60

+ khu vực không có đường (địa hình xấu): 20

Khối lượng khởi động của tên lửa, kg: 620

Tổng số tên lửa trong tổ hợp, đơn vị: 64

Tầm hoạt động (không tiếp nhiên liệu), km: 850

Military.narod.ru


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: minhhang trong 21 Tháng Tám, 2016, 12:50:12 PM
Bác Longtrec làm một bài về động cơ:  RD-95TM-300 đi.  Cái này nó lắp trên tên lửa X 101, tầm bay xa lắm, thế mà nó lại dùng nhiên liệu rắn mới hay.


Tiêu đề: Re: Tên lửa Nga - Sức mạnh vượt trội trên chiến trường.
Gửi bởi: longtrec trong 21 Tháng Tám, 2016, 03:57:14 PM
Cái này báo mạng VN mình viết nhiều rồi bạn minhhang ạ, vd như trang này:

http://phatminh.com/cong-nghe/cong-nghe-quoc-phong/ban-in-cho-chu-de.63060.html