Lịch sử Quân sự Việt Nam

Thảo luận Lịch sử bảo vệ Tổ quốc => Anh ở biên cương... => Tác giả chủ đề:: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 05:45:08 pmTiêu đề: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 05:45:08 pm
Đề nghị các CCB số hóa cuốn sách nói về
Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K đê!
----------------
Bác nào nhận gõ thì ới lên 1 tiếng, em sẽ chuyển file để làm. Làm bằng VnDOCR 4.0, làm xong chuyển cứ post đại lên đây và chuyển cho em 1 bản để ghép lại. Mỗi lần làm chỉ có 6 x 3 = 18 trang, fle tốt, ít lỗi, làm rất nhanh.
----------------
Em mới đọc sơ sơ thấy hầu hết các bác ở đây đều được nhắc tới  ;D Bác nào pót bài thì cứ pót, không thì vào tám, thảo luận với anh em cho dzui!

Xong xuôi thì nhờ Mod chuyển hộ vào đúng nơi giúp ạ!

Mời các bác.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 05:48:21 pm
Em làm phát đầu nhé:
------------------------
Mở Đầu

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng nằm trên bán đảo Đông Dương. Campuchia có diện tích 181.035 kilômét vuông; phía Tây và Tây Bắc giáp Vương quốc Thái Lan, phía Bắc giáp nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, phía Nam tiếp giáp vịnh Thái Lan với bờ biển dài hơn 400 kilômét, phía Đông giáp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với đường biên giới chung dài khoảng gần 1.000 kilômét.

Campuchia là quốc gia có điều kiện khí hậu, đất dai rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là các loại cây lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp; đồng thời có nhiều lâm sản quý, mỏ kim loại và các loại đá quý; nguồn nước ngọt và cá biển Hồ khá dồi dào, góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước.

Campuchia là một quốc gia đa dân tộc với khoảng 13,5 triệu người (2005): bao gồm người Khơme, người Hoa, người Việt... Campuchia có hai tôn giáo lớn:

Bà la môn và đạo Phật, với công trình kiến trúc Ăngco Thom và Ăngco Vát có nhiều chùa tháp, đền dài. Dân tộc Campuchia có nhiều tài năng sáng tạo không chỉ trong lao động sản xuất mà cả trong nghệ thuật kiến trúc. (p.009)

Nhân dân Campuchia có nhiều nét tương đồng với nhân dân Việt Nam, đều cần cù lao động, yêu hoà bình và tự do, quá trình xây dựng đất nước đã xây đắp nên một nền văn hoá, nghệ thuật đầy sức sống. Từ lâu giữa hai nước Việt Nam và Campuchia đã có quan hệ kinh tế nhưng do đường giao thông đi lại khó khăn và là hai nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế còn nặng về tự cung tự cấp, nên giao lưu hàng hoá còn hạn chế. Từ giữa thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp đặt ách thống trị lên ba nước Đông Dương, bắt đầu khai thác thuộc địa để vơ vét tài nguyên, một số dường giao thông qua biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia bắt đầu được xây dựng để vận chuyển, khai thác tài nguyên ở các nước trên bán đảo Đông Dương. Mặc dù có điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế và có nhiều lâm, thổ sản quý, các khoáng sản cần thiết cho công nghiệp, nhưng dưới chế độ thực dân, phong kiến, nền kinh tế của hai nước Việt Nam - Campchia còn nghèo nàn, lạc hậu; đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

Cùng chung một kẻ thù, cùng nguyện vọng dấu tranh giải phóng đất nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia dễ đồng cam và liên kết với nhau một cách tự nhiên để chống thực dân Pháp xâm lược. Trong những năm 1863-1888, các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam) đã có sự liên kết nhất định với nhân dân ở phía Đông Campuchia. Nhiều đội nghĩa quân của hai nước hoạt động dọc biên giới Việt Nam - Campuchia như Trương Quyền... (Việt Nam), A Cha Xoa, Pô Kum Bô... (.010) (Campuchia) được nhân dân hai nước giúp đỡ đã gây cho thực dân Pháp một số thiệt hại. Tuy nhiên, những cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Campuchia cuối thế kỷ XIX và các phong trào yêu nước của nhân dân hai nước đầu thế kỷ XX còn mang tính cục bộ, chưa kết thành phong trào rộng lớn, đặc biệt là thiếu một đường lối chính trị đúng đắn, phù hợp với thời đại, nên chưa phát động được mọi tầng lớp nhân dân dấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trong lúc cách mạng Việt Nam, Campuchia và Lào đang lúng túng, bế tắc về đường lối, thì tháng 10 năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã mở ra một thời kỳ mới trong phong trào cách mạng thế giới, thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa phát triển mạnh mẽ. Là người Việt Nam đầu tiên đến với Cách mạng Tháng Mười Nga, đồng chí Nguyễn ái Quốc đã tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và truyền bá vào Đông Dương.

Từ ngày 3 đến 7 tháng 2 năm 1930, được sự ủy nhiệm của quốc tế cộng sản, đồng chí Nguyễn ái Quốc triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam (gồm Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc Kỳ, An Nam Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ, Đông Dương Cộng sản liên đoàn ở Trung Kỳ) thành một Đảng Cộng sản duy nhất mang tên là Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10 năm 1930 đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương). Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời (tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia ngày nay), (.011) đáp ứng nhiệm vụ lãnh dạo nhân dân các nước Việt Nam, Campuchia, Lào đấu tranh giành độc lập dân tộc.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 05:49:12 pm
Hội nghị ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất (10-1930) phân tích: Ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào đều là thuộc địa của thực dân Pháp, ba dân tộc tuy khác nhau nhưng cùng chung một ách thống trị của thực dân, có quan hệ mật thiết với nhau về chính trị, kinh tế, địa lý; do đó, cần phải liên kết chặt chẽ với nhau, đoàn kết và thống nhất hoạt động chống thực dân Pháp xâm lược.

Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương giao cho tổ chức Cộng sản các xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ trách nhiệm giúp đỡ xây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng chi bộ Đảng ở Campuchia và Lào. Đối với Campuchia, từ năm 1930 và những năm tiếp theo, Việt Nam đã giúp những người cách mạng Campuchia xây dựng các cơ sở quần chúng cách mạng, các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên lần lượt được xây dựng ở Phnôm Pênh, Côngpông Chàm, Kandan, Báttambang... Từ dây, bắt dầu hình thành liên minh chiến đấu giữa cách mạng ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào trên tinh thần quốc tế vô sản.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, cao trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam, đỉnh cao là Xô viết - Nghệ Tĩnh, đã gây tiếng vang lớn dối với Campuchia và Lào, khích lệ tinh thần đấu tranh chống ách thống trị của thực dân Pháp. Rút kinh nghiệm từ Xô viết - Nghệ Tĩnh, những năm 1930-1933 và 1936-1939, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương hướng trọng (.012) tâm hoạt động sang xây dựng cơ sở quần chúng, nhất là cơ sở trong Việt kiều, phát triển chi bộ Đảng cả ở Campuchia và Lào. Nhờ vậy, đường dây liên lạc giữa Việt Nam, Campuchia và Lào duy trì thường xuyên, thông suốt.
Từ cuối năm 1944, đầu năm 1945, cục điện Chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển biến rất mau lẹ với thắng lợi dồn dập của Liên Xô và phe Đồng minh. Trước tình hình quân Đồng minh sớm muộn sẽ vào, phát xít Nhật tiến hành đảo chính, hất cẳng Pháp, độc chiếm Đông Dương. ở Campuchia, sau cuộc đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật hất cẳng Pháp, đưa Sơn Ngọc Thành lên làm Bộ trưởng ngoại giao rồi làm Thủ tướng chính phủ thân Nhật. Vua Xihanúc chỉ biết xin Nhật hoàng sớm ban bố sắc dụ thừa nhận nền độc lập cho Campuchia như họ đã hứa sau ngày đảo chính.

Trong khi đó, cơ sở tổ chức Đảng ở Campuchia đã bị khủng bố từ năm 1938, cuộc vận động yêu nước của Acha Hemchiêu cũng bị dẹp tan; vì vậy, khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh nhưng ở Campuchia không có một cuộc nổi dậy giành chính quyền như ở Việt Nam và Lào.

Chính quyền Campuchia vẫn nằm trong tay vua Xihanúc và Thủ tướng Sơn Ngọc Thành.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 05:49:53 pm
Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp dựa vào quân Anh nổ súng tiến công Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam một lần nữa. Tiếp đó, tháng 10 năm 1945, thực dân Pháp đưa quân từ Sài Gòn lên chiếm đóng vùng Đông Bắc Campuchia, hòng tạo bàn đạp (.013) đánh chiếm vùng Hạ Lào và phối hợp với cánh quân trên dường số 14 đánh chiếm Tây Nguyên.

Trước tình hình thực dân Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược ra các nước Đông dương, ngày 25 tháng 11  năm 1945, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”, trong đó chủ trương thống nhất Mặt trận Việt - Miên - Lào, thành lập Bộ tư lệnh Lào - Miên (10-1946). Thực hiện chủ trương đó, Việt Nam đã giúp Campuchia phát động cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp. Đầu năm 1946, một số nhân sĩ Campuchia tạm lánh sang Thái Lan, được sự giúp đỡ của lực lượng kháng chiến Việt kiều đã thành lập “ủy ban dân tộc giải phóng Khơme”. Tuy nhiên, do thành phần trong ủy ban có những phần tử phức tạp, gây chia rẽ, đến năm 1949, ủy ban này tan rã. Một bộ phận tiên tiến trong “ủy ban dân tộc giải phóng Khơme” đã kịp thời tách ra khỏi ủy ban này và tổ chức các cơ sở cách mạng trong nhân dân, xây dựng các khu căn cứ ở vùng Pailin, Báttambang. Một bộ phận khác tổ chức các nhóm vũ trang hoạt động trong các phum, sóc ở tỉnh Báttambang, miền Đông và miền Nam Campuchia. Từ năm 1947 trở đi những người yêu nước Campuchia liên hệ mật thiết với lực lượng kháng chiến ở Nam Bộ (Việt Nam), thành lập các khu kháng chiến ở các vùng Đông Nam (1947), Đông Bắc, Tây Nam (1948). Từ những căn cứ kháng chiến này, sự đoàn kết chống thực dân Pháp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ngày càng được tăng cường và phát triển. (.014)

Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương về tăng cường phối hợp, đẩy mạnh kháng chiến, các khu 7, 8, 9 và Liên khu 5 điều động các đội vũ trang tuyên truyền và cán bộ lần lượt sang hoạt động, gây cơ sở ở nhiều vùng căn cứ của Campuchia. Tháng 9 năm 1948, Khu 8 phái một đơn vị thuộc Trung đoàn 115 sang vùng Đông Nam Campuchia tổ chức đường liên lạc nối liền vùng giải phóng các tỉnh Prâyveng, Kandan với vùng giải phóng hai tỉnh Tàkeo và Svâyriêng ở vùng Đông Bắc. Tháng 10 năm 1948, Khu 7 cử một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 305 sáp nhập với đơn vị Ítxarắc (tỉnh Svâynêng) và một đại dội thuộc Trung đoàn 311 thành một đơn vị hỗn hợp Khơme - Việt Nam, mang tên Bộ đội Sivôtha, với khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ. Bộ đội Sivôtha đã đánh một số trận ở Ba Thu, Ba Vệt, Sóc Dầm; kiểm soát đường số 1 từ Sài Gòn đi Phnôm Pênh. Cuối năm 1948, dội vũ trang tuyên truyền đầu tiên của Liên khu 5 sang giúp Bạn ở Đông Bắc tỉnh Krachiê. Ở vùng Tây Nam Campuchia, Khu 9 cũng lần lượt cử một số đơn vị sang phối hợp với Bạn xây dựng thành những đơn vị hỗn hợp Miên - Việt như hai đơn vị 302, 305 hoạt động ở tỉnh Campốt, đơn vị 632 ở tỉnh Tàkeo. Năm 1949, Khu 9 điều Trung đoàn 131 sang khu căn cứ vùng Tây Nam, giúp cách mạng Campuchia.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 05:52:47 pm
Để đẩy mạnh việc giúp đỡ cách mạng Campuchia, tháng 3 năm 1950, Trung ương Cục miền Nam quyết định thành lập Ban cán sự toàn Miên (Campuchia).

Tiếp đó, Liên khu 5 đưa đội vũ trang tuyên truyền thứ hai sang giúp Bạn ở đông bắc tỉnh Stung Treng. (.015)

Sau một thời gian, đội được Đặc ủy Việt kiều tổ chức và chỉ đạo hoạt động ở Đông Bắc Côngpông Thom. Cuối năm 1950, Liên khu 5 đưa đội vũ trang tuyên truyền thứ ba sang tăng cường hoạt động ở vùng Đông Bắc Stung Treng. Nhờ vậy, phong trào kháng chiến của Campuchia từng bước phát triển, cơ sở mở rộng xuống các vùng đồng bằng đông dân, đường số 13, số 19. Sau đó ta còn đưa một số đội vũ trang tuyên truyền sang hoạt động giúp Bạn kháng chiến.
Tháng 2 năm 1951, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ II ra nghị quyết về các vấn đề quan trọng của cách mạng ba nước Đông Dương, trong đó nêu rõ:

“Nhiệm vụ của cách mạng ba dân tộc nói chung vẫn là chống đế quốc nhưng cũng có nhiều điểm cụ thể khác nhau. Đại hội xác định sẽ thành lập ở mỗi nước một chính đảng cách mạng riêng, phù hợp với hoàn cảnh từng nước để lãnh dạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi"[1].

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở các nước Việt Nam, Campuchia và Lào được đẩy mạnh. Tháng 3 năm 1951, Mặt trận Liên Việt, Mặt trận Khơme yêu nước (Ítxarắc), Mặt trận Lào tự do họp, quyết định thành lập “Khối liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào” dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và tương trợ, giúp đỡ nhau kháng chiến chống thực dân Pháp cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn. (.016)

Để đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, ngày 19 tháng 6 năm 1951, các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia được thống nhất với tên gọi Quân đội giải phóng Ítxarắc. Tiếp đó, ngày 28 tháng 6 năm 1951, Việt Nam giúp Bạn thành lập Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia (lúc đầu mang tên là Đảng Nhân dân Khơme)[2].

Theo yêu cầu của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia, từ năm 1951, Việt Nam giúp Campuchia tổ chức Mặt trận ítxarắc, từng bước xây dựng, mở rộng cơ sở ở nhiều nơi, xây dựng lực lượng vũ trang và thành lập Chính phủ kháng chiến lâm thời. Trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống pháp (1951 - 1954), Việt Nam đưa quân tình nguyện sang giúp Bạn kháng chiến.
Quân dội giải phóng ítxarắc đã kề vai sát cánh cùng với quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
----------------------------------
1. Trường Chinh. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam, Nxb Sự thật, H, 1975, tr.156.
2.  Đại hội lần thứ IV Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia, diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 5 năm 1981, đã quyết định lấy ngày 28 tháng 6 là ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 05:55:22 pm
Đầu năm 1954, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Campuchia và Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta chủ trương đẩy mạnh tác chiến ở vùng Đông Bắc Campuchia để phối hợp với các chiến trường, nhất là chiến trường Tây Bắc Việt Nam và chiến trường Thượng Lào. Những ngày đầu tháng 4 năm 1954, Trung đoàn 101 (Đại đoàn bộ binh 325) cùng với đại đội 200 Quân tình nguyện Việt Nam ở Hạ Lào tiến xuống phối hợp với các lực lượng vũ trang ở vùng Đông Bắc Campuchia, mở cuộc (.017) tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên, giải phóng nhiều vùng nông thôn rộng lớn và một số thị xã (gồm 1/2 diện tích và 1/6 số dân cả nước Campuchia), góp phần đánh bại chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Campuchia góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân các nước Đông Dương.

Đặc biệt, chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ của nhân dân Việt Nam đã đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, thừa nhận nền độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào. Quân viễn chinh Pháp phải rút toàn bộ ra khỏi Đông Dương, chấm dứt chế độ thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ.

Sau Hiệp định Giơnevơ, hòa bình được lập lại trên đất nước Campuchia. Chính phủ Vương quốc Campuchia do Nôrôđôm Xihanúc làm Thủ tướng (từ năm 1960 là Quốc trưởng) tuyên bố đi theo con đường hòa bình, độc lập, trung lập. Sự lựa chọn này tạo thuận lợi cho việc duy trì và bảo vệ nền hòa bình trên bán đảo Đông Dương. Song, việc Campuchia đi theo con đường hòa bình, độc lập, trung lập đã khiến đế quốc Mỹ phải thực hiện âm mưu khác với Việt Nam và Lào: từ dùng sức ép chính trị, thông qua viện trợ kinh tế, quân sự đến dùng bạo lực lật đổ, can thiệp quân sự.

Ngày 18 tháng 3 năm 1970, đế quốc Mỹ đã hậu thuẫn Lon Non - Xirích Matắc, thành viên trong chính phủ Vương quốc Campuchia, tiến hành đảo chính lật đổ (.018) Quốc trưởng Nôrôđôm Xihanúc, thành lập chính phủ mới do Cheng Heng làm Quốc trưởng, Lon Non làm Thủ tướng. Ngày hôm sau, Chính phủ Mỹ tuyên bố công nhận Chính phủ Lon Non.

Cuộc đảo chính đã làm tăng mâu thuẫn cao độ giữa toàn thể nhân dân Campuchia với đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai phản động. Chỉ 5 ngày sau khi nổ ra đảo chính, Chính phủ đoàn kết dân tộc Campuchia, Mặt trận thống nhất dân tộc và Quân đội giải phóng dân tộc Campuchia được thành lập. Ngày 29 tháng 3 năm 1970, tiếng súng chống Mỹ và tay sai bùng nổ ở tỉnh Tàkeo, mở dầu cuộc đấu tranh mới của nhân dân Campuchia.

Trước tình hình đế quốc Mỹ lật đổ Chính phủ Xihanúc, ngày (1 tháng 4 năm 1970, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi điện số 99 cho Trung ương Cục miền Nam, yêu cầu lãnh đạo chỉ huy các chiến trường: “Nghiên cứu tổ chức, bố trí lại lực lượng cho thích hợp với tình hình mới, bảo đảm đẩy mạnh tiến công ở miền Nam, giúp cách mạng Campuchia có hiệu lực, vừa mạnh, vừa vững chắc, chủ động và lâu dài”[1] .

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo, chỉ huy của Trung ương Cục, Quân ủy Miền và theo yêu cầu của Bạn, một số đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng (.019) Campuchia tiến công địch, giải phóng nhiều vùng nông thôn thuộc các tỉnh Krachiê, Tàkeo, Campốt.

Ngày 30 tháng 4 năm 1970, đế quốc Mỹ huy động 10 vạn quân Mỹ và quân ngụy Sài Gòn tiến công xâm lược Campuchia, đưa Campuchia vào quỹ đạo của Mỹ; đồng thời bao vây, uy hiếp cách mạng miền Nam Việt Nam.

Trước tình hình đó, Bộ Chính trị ta quyết định cử một bộ phận Quân tình nguyện Việt Nam sang phối hợp với lực lượng cách mạng Campuchia chiến đấu chống Mỹ.

Chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị và theo yêu cầu của Bạn, cuối tháng 4 năm 1970, 4 sư đoàn bộ binh (l, 5, 7, 9), 2 trung đoàn bộ binh (24, 25), Trung đoàn pháo binh 211, 3 tiểu đoàn đặc công Quân giải phóng miền Nam và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia mở chiến dịch phản công ở vùng biên giới Việt Nam - Campuchia và các tỉnh Đông Bắc Campuchia nhằm đánh bại âm mưu và hành động của đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra toàn bán đảo Đông Dương. Sau hơn hai tháng chiến đấu (29-4 đến 30-6-l970), bộ đội ta và Bạn đã loại khỏi vòng chiến đấu gồm 2 vạn tên, trong đó có hàng ngàn tên Mỹ[2] ; giải phóng 5 tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia với hơn 4 triệu dân. Thắng lợi của chiến dịch phản công Đông Bắc Campuchia làm thất bại chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Học thuyết Ních xơn, buộc phần lớn quân Mỹ và quân đội Sài Gòn phải rút khỏi Campuchia, tạo điều kiện xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh kháng chiến ở Campuchia.

1. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Điện số 99 gửi Trung ương Cục miền Nam (ngày 4-4-1970), lưu tại Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.
2. Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử quân sự Việt Nam, tập 11, Nxb CTQG, H, 2005, tr. 279. Theo tài liệu của Quân đội Sài Gòn, chiến dịch này có 7.450 tên ngụy, 2.765 tên Mỹ bị diệt.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 06:00:57 pm
Bác nào rành xem tại sao bài vừa rồi em không tách được cái chú thích ra thế?  ???
Làm được rồi, không bác nào chỉ cho ăn sẵn thì tự mò lấy vậy! :)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 06:02:55 pm
Trong năm 1970, ta và Bạn còn phối hợp chiến đấu đánh bại cuộc hành quân Chenla 1 (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 1970). Đặc biệt là, trong năm 1971, ta và Bạn mở 2 chiến dịch gồm: Chiến dịch phản công Đông Bắc Campuchia và chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Chenla 2. Trong chiến dịch phản công Đông Bắc Campuchia (từ ngày 4-2 đến ngày 31-5-l971), các đơn vị ta gồm 3 sư đoàn bộ binh (5, 7, 9); 2 trung đoàn pháo binh (75, 96Z), 1 trung đoàn đặc công, 3 đại đội bộ binh và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia đã đánh bại cuộc hành quân “Toàn thắng 1- 71” của Mỹ - quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2 vạn tên, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng, bảo vệ an toàn khu căn cứ hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam.

Trong chiến dịch đánh bại cuộc hành quân Chenla 2 (27-l0 đến 4-12-1971), các đơn vị ta gồm Sư đoàn bộ binh 9, bốn trung đoàn bộ binh độc lập (205, 207, 201, 203), Tiểu đoàn 32, Tiểu đoàn pháo binh 22 và lực lượng cách mạng Campuchia có hai tiểu đoàn cùng một số đại đội bộ đội địa phương tỉnh, du kích các phum đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên[1] , thu nhiều vũ khí, đánh bại cuộc hành quân Chenla 2, tạo ra thế so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng Campuchia.

Những thắng lợi to lớn của lực lượng vũ trang ta và Bạn trên chiến trường Campuchia trong năm 1971 đã (.021) tạo ra so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng Campuchia.

Từ cuối năm 1971, thế và lực của cách mạng Campuchia phát triển vượt bậc, buộc quân đội Lon Non phải co về phòng ngự trong các thành phố, thị xã. Các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia, được sự chi viện của Quân tình nguyện Việt Nam, tiếp tục tiến công quân đối phương trên khắp các mặt trận, bao vây Thủ đô Phnôm Pênh và các thành phố, thị xã, khống chế đường giao thông, đẩy quân ngụy Lon Non lâm vào tình thế bị cô lập.

Để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ thúc ép quân Lon Non mở các cuộc hành quân lấn đất, chiếm dân, hòng mở rộng địa bàn chiếm đóng. Điển hình là tháng 2 năm 1972, chúng tập trung 15 tiểu đoàn quân ngụy Campuchia cùng 22 tiểu đoàn địa phương quân và Binh đoàn 9 mở cuộc hành quân mang mật danh Ăngco Chey đánh ra khu vực Ba Rài - Ăngco Vát. Theo yêu cầu của lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia, tháng 7 năm 1972, Quân ủy Trung ương giao cho Bộ tư lệnh Miền thống nhất với Bạn mở chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân Ăngco Chey. Lực lượng tham gia chiến dịch gồm 5 tiểu đoàn bộ binh thuộc Đoàn 203, Tiểu đoàn đặc công 28, Đoàn 1 pháo binh Miền; lực lượng vũ trang Campuchia có 5 tiểu đoàn bộ binh thuộc Đoàn 304, 1 đại đội trợ chiến, 6 đại đội độc lập. Sau 20 ngày phối hợp tiến công (từ ngày 8 đến 28-8-1972), lực lượng vũ trang ta và Bạn đã loại khỏi vòng chiến đấu 487 tên, bắt 17 tên, phá hủy một số vũ khí trang bị, đánh bại cuộc hành quân Ăngco Chey, góp phần giữ (.022) vững vùng giải phóng Campuchia; đồng thời hỗ trợ trực tiếp cho chiến dịch tiến công tổng hợp ở đồng bằng sông Cửu Long (từ ngày 10-6 đến 10-9-1972) thắng lợi.
---------------------------------
1.   Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, 60 năm Quân đội nhân dân Việt Nam. Nxb QĐND, H. 2004, tr. 306, 316.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 06:05:03 pm
Sang năm 1973, với việc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pari (27-l) về Việt Nam và ký Hiệp định Viêng Chăn (21- 2) về Lào đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng trên bán đảo Đông Dương. Phát huy thế thuận lợi, quân và dân Campuchia, được sự hỗ trợ tích cực và phối hợp chặt chẽ của Quân tình nguyện Việt Nam tiếp tục tiến công địch trên các mặt trận, giành thắng lợi lớn. Đến cuối năm 1973, vùng giải phóng Campuchia được mở rộng, chiếm 90% điện tích cả nước với 5 triệu dân. Với sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam, trong năm 1974, lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia lần lượt bẻ gãy các cuộc hành quân Menben Rum Chây, Đen-ta 28, Rôlut Xiêm Riệp của địch, sau đó bao vây thủ đô Phnôm Pênh, Những tháng đầu năm 1975, thắng lợi liên tiếp của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 ở miền Nam đã tác động mạnh mẽ đến cách mạng Campuchia. Đứng trước thời cơ thuận lợi, từ ngày 14 đến 16 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng Campuchia liên tục tiến công đánh chiếm nhiều vị trí trọng yếu của địch. Ngày 17 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng Campuchia tiến công làm chủ hoàn toàn Phnôm Pênh. Đến dây, cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi. Đây cũng là thắng lợi chung của tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân các nước Việt Nam, Campuchia và Lào. (.023)

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ dã tạo thuận lợi cho nhân dân các nước Việt Nam, Campuchia và Lào xây dựng và phát triển đất nước. Bước sang thời kỳ cách mạng mới, Đảng ta tiếp tục chủ trương: “Ra sức bảo vệ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, tăng cường tình đoàn kết chiến đấu, lòng tin cậy, sự hợp tác lâu dài và sự giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt giữa nước ta với hai nước anh em trên nguyên tắc hoàn toàn bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, làm cho ba nước vốn đã gắn bó với nhau trong công cuộc dấu tranh giải phóng dân tộc sẽ mãi mãi gắn bó với nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước”[1].

Thế nhưng, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Campuchia vừa giành thắng lợi, cũng là lúc cuộc cách mạng Campuchia bị phản bội. Tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari lợi dụng thành quả cách mạng Campuchia để thiết lập “Nhà nước Campuchia dân chủ”, thi hành đường lối đối nội, đối ngoại phản động.

Về đối nội, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari dựng lên mô hình “Chủ nghĩa cộng sản độc đáo kiểu Campuchia”, xóa bỏ thành thị, chợ, tiền tệ, tôn giáo, trường học, văn hóa dân tộc; dồn dân thành thị về nông thôn, cưỡng bức lao động khổ sai trong các “công xã”; dùng nhiều thủ đoạn (.024) man rợ thủ tiêu tất cả những người chống đối. Về đối ngoại, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari kích động thù hằn dân tộc chống Việt Nam. Thực hiện âm mưu đó, chính quyền Pôn Pốt - Iêng Xari khước từ mọi nỗ lực ngoại giao hòa bình của Đảng và Nhà nước ta, ráo riết xây dựng lực lượng quân sự, chuẩn bị chiến tranh, đưa một lực lượng lớn quân đội áp sát biên giới Tây Nam Việt Nam, gây ra các vụ xung đột, lấn chiếm, làm cho tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia ngày càng căng thẳng.
------------------------------------
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật. H, 1977, tr. 178-179.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Năm, 2010, 06:07:48 pm
Ngay sau ngày quân và dân ta giải phóng miền Nam (30-4-1975), Pôn Pốt đã đưa quân đánh chiếm các đảo Phú Quốc (3-5-l975), Thổ Chu (10-5-1975). Từ cuối năm 1975, đầu 1976, quân Pôn Pốt liên tiếp xâm phạm biên giới Việt Nam có hệ thống và quy mô ngày càng lớn. Tháng 3 năm 1977, Pôn Pốt cho quân lấn sâu vào nhiều nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam trên tuyến biên giới dài gần 100 kilômét, từ Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) đến Tịnh Biên (tỉnh An Giang). Lính Pôn Pốt gài chông, mìn, lựu đạn, bắt trâu bò, cướp dụng cụ sản xuất và tàn sát nhân dân ta. Đặc biệt nghiêm trọng là đêm 30 tháng 4 năm 1977, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari huy động lực lượng cỡ 2 trung đoàn và 2 tiểu đoàn bộ binh cùng lực lượng địa phương hai tỉnh Tàkeo, Kanđan bất ngờ mở cuộc tiến công vào hầu hết các đồn công an nhân dân vũ trang Việt Nam dọc biên giới, từ Vĩnh Gia đến Vĩnh Xương thuộc tỉnh An Giang, gây nhiều tội ác đối với nhân dân ta. Từ đây, số vụ gây chiến tranh xâm lược của quân đội Pôn Pốt trên toàn tuyến biên giới (.025) Tây Nam nước ta ngày càng tăng, từ 174 vụ năm 1975 và 254 vụ năm 1976, tăng lên 1.150 vụ năm 1977 và đến tháng 10 năm 1978 lên tới 4.820 vụ. Chúng đốt cháy hàng vạn ngôi nhà, hàng nghìn trâu, bò bị giết, hàng vạn héc ta ruộng bị bỏ hoang, đặc biệt là giết hại hàng vạn dân thường, trong đó phần lớn là cụ già, phụ nữ và trẻ em.

Hành động của quân Pôn Pốt không còn mang tính chất là những vụ xung đột quân sự vi phạm biên giới quy mô nhỏ, lẻ, mà đã phát triển thành một cuộc chiến tranh xâm lược. Cuối tháng 12 năm 1978, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari tập trung 19 sư đoàn áp sát biên giới Campuchia - Việt Nam. Ngày 23 tháng 12 năm 1978, chúng huy động 10 trong số 19 sư đoàn đang bố trí ở biên giới mở cuộc tiến công toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta. Trước tình hình đó, Bộ chính trị, Quân ủy Trung ương ra lệnh cho các đơn vị bộ dội ta tổng phản công, tiến công trên toàn tuyến biên giới, quyết tâm tiêu diệt quân địch, kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam; đồng thời sẵn sàng các phương án hỗ trợ các lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia nổi dậy, đánh đổ tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari, giành chính quyền về tay nhân dân.

Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, quân và dân ta đã kiên quyết đánh trả, đẩy quân Pôn Pốt ra khỏi biên giới, hoàn thành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Tiếp đó, theo yêu cầu của nhân dân và Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Quân tình nguyện Việt Nam đã cùng với (.026) lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia tiến hành tổng tiến công, giải phóng Thủ đô Phnôm Pênh (7-1-1979) và toàn bộ đất nước Campuchia (17-l-l979), cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, xây dựng và hồi sinh đất nước.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, sớm có quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử và mối quan hệ đó đã trở thành một truyền thống, một quy luật tồn tại và phát triển của hai nước. Từ nửa cuối thế kỷ XIX, hai dân tộc cùng sát cánh chống kẻ thù chung là thực dân Pháp xâm lược. Đặc biệt, truyền thống đó được biểu hiện rõ nét qua những lần Việt Nam kịp thời đáp lời kêu gọi của cách mạng Campuchia, sẵn sàng đưa Quân tình nguyện sang giúp Bạn: lần đầu tiên sang phối hợp chiến đấu với Bạn chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); lần thứ hai đưa Quân tình nguyện sang giúp Bạn trong kháng chiến chống Mỹ (1970-1975); lần thứ ba sang giúp cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ Pôn Pốt, giải phóng đết nước, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, xây dựng lại đất nước, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng. (.027)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: haanh trong 27 Tháng Năm, 2010, 10:01:43 pm
hehe anh chuyển cho em một mớ đi ,mấy đoạn thời kỳ của em càng tốt  ;D nhớ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nghe  ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 03 Tháng Sáu, 2010, 06:33:06 pm
Chương I

QUÂN TÌNH NGUYỆN VÀ CHUYÊN GIA QUÂN SỰ VIỆT NAM GIÚP CÁCH MẠNG CAMPUCHIA GIẢI PHÓNG ĐẤT NƯỚC KHỎI CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (1978-1980)

1. Quá trình hình thành các lực lượng vũ trang cách mạng và Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia chống chế độ diệt chủng Pôn Pốt.


Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ (17-4-1975), nhân dân Campuchia hy vọng sẽ được sống độc lập, hoà bình và hoà hợp dân tộc để xây dựng đất nước. Nhưng cách mạng Campuchia đã bị lực lượng Khơme đỏ, do tập đoàn Pôn Pốt[1] - Iêng Xari đứng đầu phản bội. Đây là (.028) giai đoạn lịch sử đặc biệt: dân tộc Campuchia đứng trước thảm họa diệt chủng; đồng thời cũng hết sức khó khăn, phức tạp dối với các lực lượng yêu nước chân chính, nhất là lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia.

Sau khi thành lập Nhà nước Campuchia dân chủ, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đề ra mục tiêu phải xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong một thời gian ngắn, trong đó tập trung mọi nỗ lực, tự lực cánh sinh cao độ thực hiện một cuộc cách mạng triệt để, từ 15 - 20 năm có nền công nghiệp hiện đại phục vụ trở lại nông nghiệp. Thực hiện mục tiêu đó, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari tổ chức lại đất nước, khai thác “thế mạnh nông nghiệp” của Campuchia và đề ra khẩu hiệu: “có lúa có tất cả”, “có lúa là có sắt thép”, “lúa là vàng, là nhà máy”.

Để tập trung cho phát triển nông nghiệp, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari cho rằng những gì không phải là nông nghiệp, không có ích cho “phát triển kinh tế nông nghiệp”, trong đó có thành thị đều phải xoá bỏ triệt để.

Thực hiện chủ trương đó, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đã dồn dân thành phố về các vùng nông thôn, biến những người “không có ích cho nông nghiệp” thành những nông dân lao động trong các công xã. Cuộc dồn dân lần thứ nhất (diễn ra trong tháng 4 năm 1975) đã (.029) đẩy hơn 2 triệu dân Phnôm Pênh, hơn 200.000 dân ở Báttambang và hàng chục vạn dân ở các thị xã, thị trấn khác (khoảng gần nửa số dân của cả Campuchia) về các vùng nông thôn. Tháng 5 năm 1975, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari thực hiện tiếp đợt dồn dân thứ hai, xáo trộn dân trong toàn quốc, chuyển dân từ các tỉnh phía Nam và phía Đông về phía Tây Bắc nhằm tập trung nhân lực khai thác vùng này, loại trừ khả năng chống đối trong nhân dân.

Tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari thi hành nhiều chính sách rất thâm hiểm như: xoá bỏ thành thị, đóng cửa hàng loạt xí nghiệp, công xưởng, các trung tâm văn hoá, khoa học kỹ thuật ở thành phố. Thủ tiêu mọi hoạt động dịch vụ, đuổi hàng triệu người dân thành thị về các vùng nông thôn, rừng núi, buộc phải đi làm các công việc nặng nhọc trên đồng ruộng, trong rừng rú. Dồn dân ở nông thôn vào các “công xã”, cưỡng bức làm ăn chung theo kiểu trại lính, tước đoạt ruộng đất và mọi tư liệu sản xuất của nông dân, biến họ thành những xã viên công xã bị kìm kẹp, áp bức dưới chế độ “Ăng ca”[2]. Xoá bỏ tiền tệ, xoá bỏ lưu thông hàng hoá, cấm mua bán, đổi chác. Phá bỏ trường học, chùa chiền, nhà thờ, cấm các hoạt động tôn giáo.

Những chính sách tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari thực hiện đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân dân (.030) Campuchia trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất đình đốn, 5.857 trường học, 796 bệnh viện, phòng thí nghiệm bị phá bỏ; 1.968 ngôi chùa, 108 đền thờ bị đập phá ...

Tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đã gây ra sự xáo trộn lớn trong dời sống văn hoá, xã hội, làm đảo lộn các giá trị văn hoá truyền thống. Theo số liệu công bố tại kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội khoá I nước Cộng hoà nhân dân Campuchia: Trong 3 năm 8 tháng 20 ngày cầm quyền, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đã tàn sát 3.314.768 người; đưa đi mất tích gần 570.000 người, làm cho 141.848 người bị tàn phế, hơn 200.000 trẻ em bị mồ côi. Tội ác diệt chủng do tập đoàn cầm quyền Pôn Pốt - Iêng Xari gây ra là “tai họa khủng khiếp, là tội ác diệt chủng chưa từng có trong lịch sử loài người”[3].

Đối với quân đội, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari dùng mọi thủ đoạn thanh trừng nội bộ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ yêu nước, nhất là những người có quan hệ với Việt Nam bị cách chức, thanh trừng và sát hại, thay vào đó là những phần tử hẹp hòi, quân phiệt. Tháng 6 năm 1976, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari thanh trừng cán bộ quân sự (cán bộ chủ trì) trong Bộ chỉ huy miền Đông, bắt đưa đi thủ tiêu nhiều cán bộ từ cấp đại đội đến cấp sư đoàn.

Ở Sư đoàn 3, 60% cán bộ chủ chốt bị loại trừ. Tiếp đó chúng tổ chức thanh trừng cán bộ Vùng 24 (Quân khu 203), chúng bắt 90% cán bộ từ cấp xã đến cấp vùng và 10 cán bộ từ cấp tiểu đoàn đến cấp sư đoàn của Sư đoàn 4 để thanh trừng. Tháng 7 năm 1977, tập đoàn (.031) Pôn Pốt - Iêng Xari mở cuộc thanh trừng cán bộ cao cấp trong quân đội Campuchia không theo chúng.
-------------------------------------------------
1. Theo một số tài liệu nước ngoài thi Pôn Pốt sinh năm 1925 (cũng có tài liệu nói là 1928) tên thật là Xa Lôt Xa, xuất thân từ một gia đình quan lại có họ với vua. Năm 1947, Xa Lôt Xa học tại Pháp và gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Năm 1953 về nước, với danh nghĩa đảng viên Đảng Cộng sản Pháp xin gia nhập Đảng Nhân dân cách mạng Cao Miên (1954). Bằng nhiều thủ đoạn, Pôn Pốt từng bước nắm quyền lãnh đạo Đảng, đưa Đảng đi theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Sau khi giành được chính quyển từ tay Lon Non, Pôn Pốt làm Thủ tướng. Bằng việc thi hành chính sách đuổi dân ra khỏi thành phố, biến họ thành những người nô lệ sống trong các “công xã” và buộc phải lao động kiệt sức trên đồng ruộng, biến binh lính thành những người chỉ biết phục lùng lệnh của “Ăng ca”, Pôn Pốt và tập đoàn lãnh đạo do y đứng đầu đã gây ra họa diệt chủng ở Campuchia, gây chiến tranh biên giới chống Việt Nam, coi Việt Nam là kẻ thù số 1... Khi Phnôm Pênh được giải phóng (1-1979), Pôn Pốt chạy ra nước ngoài, tiếp tục chỉ đạo lực lượng Khơme đỏ chống lại chính quyền hợp pháp của nhân dân Campuchia.

2. Theo tiếng Campuchia “Ăng ca” là tổ chức thể hiện sự thần bí, quyền uy tối thượng bất khả xâm phạm. Thuật ngữ “Ăng ca” xuất hiện lần đầu trên đài phát thanh của Pôn Pốt vào ngày 19 tháng 3 năm 1971. Sau ngày 17 tháng 4 năm 1975, thuật ngữ “Ăng ca” xuất hiện trong hiến pháp của Campuchia dân chủ.

3. Trường Chinh: Vấn đề Campuchia, Nxb Sự thật, H, 1979, tr. 11.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 03 Tháng Sáu, 2010, 06:38:15 pm
Những chính sách tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari thực hiện mang tính chất diệt chủng, đưa dân tộc Campuchia đứng trước thảm họa diệt vong, đồng thời cũng buộc những đảng viên, chiến sĩ cách mạng chân chính và những người yêu nước Campuchia phải vùng lên đấu tranh để cứu dân tộc, cứu nước cứu mình. Không cam chịu dưới chế độ thống trị tàn bạo của tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari, nhân dân Campuchia đã vùng lên đấu tranh với những hình thức và phương pháp khác nhau, từ các vụ chống đối lẻ tẻ ở một số khu, vùng, đơn vị quân đội, từng bước lan rộng ra nhiều nơi trong cả nước.

Từ năm 1975, trên địa bàn các tỉnh Đông Bắc Campuchia đã có các nhóm ly khai hoạt động chống lại chế độ Pôn Pốt. Nhân dân huyện Tà Veng (55A), huyện Vươn Sai (tỉnh Ráttanakiri), dưới sự lãnh dạo của đồng chí Bu Thoong và đồng chí Bun Mi, đã nổi lên chống lại chế độ Pôn Pốt - Iêng Xari. Các đồng chí Bu Thoong, Bun Mi cùng đồng chí Thoong Bay (Huyện ủy viên huyện 52T), đồng chí Sươn Huyện ủy viên (huyện 55B), đồng chí Khăm Phun (Bí thư xã Vươn Sai) đứng ra vận động, tập hợp hơn 4.000 người, lựa chọn xây dựng được 5 trung đội vũ trang làm nòng cốt xây dựng căn cứ U-pứng, sát biên giới Việt Nam. Đồng chí Soi Keo được giao phụ trách 5 trung đội vũ trang công tác, cùng đồng chí Thoong Bay phụ trách các tổ chức quần chúng nhân dân đánh địch, bảo vệ căn cứ. Trước sự phát triển của phong trào ly khai ở các tỉnh Đông Bắc, Pôn Pốt - Iêng Xari (.032) đã huy động quân đội đàn áp. Để bảo toàn lực lượng, tháng 8 năm 1975, đồng chí Bun Mi triệu tập một cuộc họp bàn việc tổ chức cho nhiều cán bộ ly khai lánh sang hai nước Việt Nam và Lào. Đoàn sang Lào có 2.500 người, do các đồng chí Khum, Tương, Sươn phụ trách. Đoàn sang Việt Nam có 1.943 người của hai làng Kcho Buôn và Kcho Dươi, do hai đồng chí Bu Thoong và Thoong Bay phụ trách. Lực lượng còn lại do đồng chí Bun Mi chỉ huy, lập căn cứ ở Tàgiạc chống lại quân Pôn Pốt.

Sau khi sang Việt Nam (tháng 9 năm 1975), lực lượng ly khai của các tỉnh Đông Bắc Campuchia chuyển về Gia Bốc (tỉnh Gia Lai - Kon Tum). Được sự giúp đỡ của nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum, họ đã dần dần có cuộc sống ổn định, nhiều người trong số họ tích cực tham gia các đội vũ trang cách mạng, sẵn sàng trở về giải phóng quê hương.

Cùng với phong trào nổi dậy ở các tỉnh Đông Bắc, ở nhiều nơi khác, dưới sự lãnh đạo của những người yêu nước cách mạng, binh lính và quần chúng nhân dân Campuchia cũng liên tiếp đứng lên đấu tranh chống lại chính quyền Pôn Pốt - Iêng Xari và thu dược một số kết quả. Tại thị xã Krachiê, ngày 24 tháng 3 năm 1976, lực lượng nổi dậy đã chiếm toàn bộ các cơ quan vùng đặc biệt Krachiê, kiểm soát toàn bộ đường sông, đường biển đến Krachiê. Một số cán bộ chính quyền của Pôn Pốt bỏ chạy, buộc Pôn Pốt phải điều lực lượng của Quân khu Tây Nam lên giải tỏa, lập lại chính quyền. Trong hai năm 1976-1977, phong trào nổi dậy không chỉ lan rộng ra nhiều địa bàn, thu hút các lực lượng tham gia, trong (.033) đó có nhiều cán bộ cao cấp: từ huyện đến vùng, khu và cả Trung ương; có người là Bộ trưởng, Thứ trưởng, Bí thư, Chủ tịch... Trong quân đội có cán bộ từ cấp sư đoàn xuống tới trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội đã bí mật tổ chức lực lượng đánh lại bọn Pôn Pốt. Tháng 4 năm 1976, Chakrey, Tư lệnh Sư đoàn 170 lên kế hoạch lật đổ chính quyền ở Phnôm Pênh. Nhiều cán bộ chỉ huy trung, cao cấp trong quân đội, cán bộ phụ trách các cơ quan trực thuộc Trung ương, một số cán bộ tỉnh ủy và đơn vị chủ lực cùng tham gia kế hoạch này bị mật vụ của Pôn Pốt phát hiện sát hại.

Sang năm 1978, khi tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đẩy mạnh chiến tranh xâm lược toàn tuyến biên giới Tây Nam Việt Nam, phong trào nổi dậy càng lan rộng trong cả nước Campuchia. Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 1978 đã liên tiếp xảy ra các vụ nổi dậy của quần chúng và lực lượng vũ trang chống lại tập đoàn cầm quyền Pôn Pốt - Iêng Xari. Điển hình là trận phục kích ngày 28 tháng 3, đánh vào đoàn xe của Sư đoàn 260 trên đường 14 (Srô Khơtum), diệt 10 tên lính Pôn Pốt, trong đó có tên tiểu đoàn trưởng, trận tập kích ngày 13 tháng 4 vào sở chỉ huy Sư đoàn 260, diệt 6 sĩ quan; trận đốt cháy kho lúa ngày 15 tháng 4 của Trung đoàn 93 (sư đoàn 920 Pôn Pốt).

Trước sự chống đối ngày càng tăng, ngày 19 tháng 4 năm 1978, tập đoàn cầm quyền Pôn Pốt - Iêng Xari ra lệnh cho quân đội vây bắt lực lượng chống đối ở 4 huyện vùng 43 (Côngpông Thom). Quân Pôn Pốt đã bắt và sát hại nhiều người thân của những người chống đối để “ngăn chặn móc nối và tiếp tế”, không cho lan tràn sang (.034) các vùng khác. Những cuộc đàn áp dã man của quân Pôn Pốt đã gây nên sự bất bình, nghi kỵ lẫn nhau ngay trong hàng ngũ của chúng, dẫn đến nhiều nhóm ly khai ở các vùng 20, 21 ra đời. Các cuộc đấu tranh chống tập đoàn cầm quyền Pôn Pốt - Iêng Xari ngày càng lan rộng, với quy mô lớn và được tổ chức chặt chẽ hơn.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 03 Tháng Sáu, 2010, 06:45:56 pm
Tháng 6 năm 1978, nhiều cuộc nổi dậy của lực lượng vũ trang và quần chúng có sự chỉ huy thống nhất diễn ra trong một thời gian dài ở Quân khu Trung tâm, Quân khu Đông Bắc, Quân khu 203 và Vùng đặc biệt Krachiê. Chính quyền Pôn Pốt tập trung lực lượng quân đội (kể cả những đơn vị thuộc các sư đoàn đang tác chiến ở biên giới) về đàn áp phong trào đấu tranh của binh lính và nhân dân. Chúng tiến hành những đợt lùng quét, thanh trừng lớn trong nội bộ, nhất là trong lực lượng vũ trang đang đóng quân ở các địa bàn biên giới vì lo sợ các lực lượng này chạy sang phía Việt Nam.

Bè lũ Pôn Pốt nêu khẩu hiệu “Tiêu diệt tất cả mầm mống của lực lượng chống đối để ổn định nội bộ, dù phải diệt thêm 1 triệu người Campuchia cũng kiên quyết làm”, “giết nhầm 1 kẻ vô tội còn hơn để sót 1 kẻ chống đối”[1]. Chúng nhận xét: “Dân ở Quân khu Đông là dân thân Việt Nam nên phải giết, chỉ để lại những ai thực sự trung thành với chế độ”[2]... Do các cuộc thanh trừng tràn lan, nhiều đơn vị quân đội Pôn Pốt bị xáo trộn, mâu thuẫn nội bộ ngày càng gay gắt, tinh thần binh lính hoang mang, sa sút, nhiều người đào ngũ, hoặc trốn vào rừng tìm đến các căn cứ của lực lượng cách mạng (.035) Campuchia. Nhằm ly gián lực lượng chống đối, không cho họ liên kết với nhau và móc nối với Việt Nam, bè lũ Pôn Pốt còn dùng chính sách xáo trộn dân vùng này sang vùng khác, dồn dân vào sâu trong nội địa; mặt khác, chúng cũng sử dụng các thủ đoạn lừa bịp mị dân như tuyên bố chấm dứt việc phân loại xã viên, hoan nghênh những ai từ nước ngoài trở về...

Trong khi các lực lượng trong nước nổi dậy chống chế độ Pôn Pốt - Iêng Xari, một bộ phận khác gồm lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia đã nhanh chóng chuyển sang nhiều vùng biên giới Tây Nam Việt Nam để tránh khỏi tổn thất do các cuộc đàn áp của quân Pôn Pốt gây ra. Ngay khi các cuộc đấu tranh của nhân dân Campuchia bùng nổ, ta đã tận tình giúp đỡ nhân dân và các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia. Ban đầu, hơn 10 vạn người Campuchia[3], trong đó có nhiều cán bộ, đảng viên, lần lượt trốn sang Việt Nam, ta thuyết phục một số trở về. Nhưng khi họ vừa về qua khỏi biên giới liền bị quân Pôn Pốt giết hết. Trước tình hình đó, ta chuyển bộ phận còn lại vào sâu trong nội địa ta; lựa chọn trong số họ những người có trình độ để bồi dưỡng, huấn luyện trở thành cốt cán cho cách mạng Campuchia. Đối với lực lượng nổi dậy còn trụ lại ở trong nước, ta tìm cách móc nối, giúp đỡ họ và từng bước phối hợp đấu tranh chống Pôn Pốt.

Từ năm 1977, trước tình hình người Campuchia bị tập đoàn cầm quyền Pôn Pốt - Iêng Xan truy bức phải (.036) bỏ quê hương sang Việt Nam lánh nạn ngày càng nhiều, theo yêu cầu của lực lượng cách mạng Campuchia, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Việt Nam giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thành lập một đơn vị (tương đương cấp tiểu đoàn) làm nhiệm vụ giúp đỡ những người Campuchia chạy lánh nạn sang Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 7 tháng 9 năm 1977, Tư lệnh Quân khu 7 ra Quyết định số 113/QĐ-77, thành lập khung tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ Campuchia, lấy phiên hiệu là Đoàn 977[4]. Đoàn 977 trực thuộc Cục Chính trị Quân khu; có nhiệm vụ tiếp đón, giúp đỡ Bạn về nơi ăn ở. Ban đầu, lực lượng Bạn chỉ có hơn 50 người, sau phát triển lên hàng trăm. Qua tuyển chọn, huấn luyện, lực lượng Bạn từng bước tổ chức thành các khung trung đội, đại đội.

Trong những tháng cuối năm 1977, đầu năm 1978, cùng với việc tiếp tục thanh trừng nội bộ, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari đã mở nhiều cuộc tiến công sang biên giới Việt Nam. Tiền phương Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ thị cho Quân đoàn 3, Quân đoàn 4 và lực lượng vũ trang Quân khu 7 kiên quyết phản công và tiến công, đẩy dịch về bên kia biên giới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị trinh sát của ta bắt liên lạc được với một số tổ chức cách mạng của Campuchia. Thông qua tổ chức này, ta giúp đỡ nhiều người dân Campuchia bị tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari xua đuổi đang lẩn trốn (.037) trong rừng, đưa họ về các khu tạm cư, tổ chức cứu đói, cứu chữa bệnh tật, giúp dân ổn định cuộc sống.
----------------------------------
1, 2, 3. Tình hình Campuchia, tư liệu lưu Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông 82, ĐVBQ 2316. tr. 132-134.
4. Cán bộ Đoàn 977 chủ yếu từ Đoàn 500 của Quân khu 7 vừa giải thể chuyển sang.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 04 Tháng Sáu, 2010, 09:39:23 am
Trước nguy cơ cả dân tộc Campuchia bị diệt chủng do chế độ Pôn Pốt - Iêng Xari tiến hành hàng loạt cuộc thanh trừng nội bộ diễn ra ngày càng tàn bạo, những người cách mạng chân chính Campuchia tha thiết đề nghị Việt Nam giúp nhân dân Campuchia đánh đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari.

Với quan điểm “Cách mạng Campuchia phải là sự nghiệp của chính nhân dân Campuchia, tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari chỉ có thể bị đánh đổ bởi lực lượng chính trị và quân sự của nhân dân Campuchia”, Đảng ta chủ trương giúp Bạn và tổ chức công tác chuyên gia giúp Bạn xây dựng lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang để phối hợp chiến đấu.

Ngày 21 tháng 4 năm 1978, Quân ủy Trung ương ra Quyết định số 34/QĐ-QU thành lập Ban phụ trách công tác Z (Campuchia), lấy bí danh là Ban 10, do đồng chí Trần Văn Quang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng làm Trưởng ban; các đồng chí Trần Văn Phác, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đan Thành, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần làm ủy viên. Ban 10 có nhiệm vụ:

1. Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Thường vụ. Quân ủy Trung ương về công tác đối với cách mạng Campuchia, tiến hành tổ chức, quản lý, giáo dục những anh em Campuchia có điều kiện về chính trị, sức khoẻ trở thành lực lượng vũ trang cách mạng và những người có ích cho sự nghiệp cách mạng Campuchia và cho tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. (.038)

2. Nghiên cứu đề xuất với Quân ủy Trung ương phương hướng, kế hoạch công tác giúp đỡ lực lượng Campuchia thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Ban 10 được phép tổ chức một cơ quan giúp việc (với danh nghĩa là một đoàn, mang phiên hiệu Đoàn 478), gồm các cán bộ cao cấp, trung cấp phụ trách công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và bảo đảm hậu cần. Quân ủy Trung ương yêu cầu Đoàn chuyên gia 478 phải thực hiện nghiêm chỉnh phương châm tôn trọng độc lập chủ quyền của Bạn, đoàn kết hữu nghị, chống tư tưởng nước lớn, chống thái độ tự cao, thiếu khiêm tốn, thiếu tin tưởng ở Bạn.

Phải đề cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường của Bạn. Trong từng giai đoạn, tùy tình hình cụ thể mà có cách giúp Bạn thích hợp về chủ trương, kế hoạch, đồng thời cùng Bạn tổ chức thực hiện tốt công việc sau khi bàn bạc nhất trí. Trong quá trình công tác giúp Bạn, chuyên gia phải phát huy tính tích cực, chủ động, nhưng cũng phải hết sức kiên trì, không gò ép áp đặt ý kiến của mình cho Bạn; chống bao biện, làm thay. Phải xuất phát từ đặc điểm của cách mạng Campuchia mà vận dụng kinh nghiệm của Việt Nam, chống giáo điều, rập khuôn, máy móc. Phải nhạy bén, linh hoạt và chủ động giúp Bạn, hết sức cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của địch tìm cách phá hoại và chia rẽ cách mạng hai nước. Nắm vững nội dung và yêu cầu giúp Bạn trong từng thời kỳ, trong từng vấn đề, từng mặt công tác, trong đó tập trung giúp Bạn về đào tạo đội ngũ cán bộ. (.039)

Trong quá trình giúp Bạn, Đoàn chuyên gia 478 thực hiện theo nhiệm vụ, những vấn đề quan trọng, khó khăn và phức tạp phải xin chỉ thị cấp trên. Trước khi gợi ý hoặc trình bày với Bạn những ý kiến về chủ trương, kế hoạch, biện pháp chính phải chuẩn bị chu đáo và bàn bạc tập thể thống nhất trong nội bộ chuyên gia Việt Nam. Trường hợp khẩn trương cần có ý kiến giúp xử lý nhanh chóng thì người phụ trách Đoàn hoặc tổ chuyên gia có thể bàn với Bạn, nhưng sau đó phải báo cáo với cấp trên và tập thể cơ quan lãnh đạo. Từng thời gian hoặc sau khi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng phải cùng Bạn kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác, thực hiện phê bình và yêu cầu Bạn góp ý kiến đối với chuyên gia, đồng thời thống nhất đánh giá tình hình, chương trình, kế hoạch làm việc để hai bên cùng chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình. Trong quan hệ với Bạn phải giữ đúng nguyên tắc, tránh sự hiểu lầm, nghi kỵ lẫn nhau. Giữ bí mật quốc gia của ta và cách mạng Campuchia.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 04 Tháng Sáu, 2010, 09:41:29 am
Sau khi được thành lập, Ban phụ trách công tác Z đã nhanh chóng cử cán bộ về các địa phương có nhân dân Campuchia lánh sang tị nạn để nắm tình hình, tuyển chọn cốt cán, bước đầu xây dựng lực lượng giúp Bạn.

Trên cơ sở được chuyên gia ta giúp, ngày 12 tháng 5 năm 1978, tại Đoàn 977 (Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia mang tên “Lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia” được thành lập, do đồng chí Hun Xen làm Chỉ huy trưởng. Đây là đơn vị tiền thân đầu tiên của (.040) Quân đội cách mạng Campuchia (gồm 125 cán bộ, chiến sĩ) đánh dấu sự phát triển mới của lực lượng cách mạng Campuchia.

Cùng với việc hình thành Đoàn 478 giúp cách mạng Campuchia, các quân khu 5, 7, 9 cũng được Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ giúp Bạn xây dựng lực lượng. Xác định Quân khu 7 là một địa bàn trọng điểm trong công tác xây dựng lực lượng giúp bạn, ngày 22 tháng 5 năm 1978, Quân ủy Trung ương cử đồng chí Trần Văn Quang, Trưởng ban 10 vào trực tiếp truyền đạt chủ trương giúp Bạn của Quân ủy Trung ương cho quân khu. Quân ủy xác định:

Nhiệm vụ giúp bạn của quân khu 7 là xây dựng lực lượng vũ trang cho Bạn, yêu cầu nhanh nhưng phải bảo đảm thật chắc về mặt chính trị và bảo đảm được bí mật. Đặc biệt là phải xây dựng lực lượng này đúng với bản chất chính trị của một lực lượng vũ trang cách mạng chân chính, một quân đội kiểu mới theo nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó phải đạt được ba yêu cầu.

1. Làm cho lực lượng vũ trang Bạn nhận thức đúng kẻ thù trong và ngoài nước.

2. Phải có quyết tâm cách mạng, dũng cảm chiến đấu và đoàn kết thống nhất nội bộ, hoà hợp dân tộc trong nội bộ Campuchia, giữa lực lượng trong nước và đang ở ngoài nước.

3. Phải có tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, đặc biệt phải giữ vững tình đoàn kết keo sơn ba nước Đông Dương như giữ gìn con ngươi của mắt mình. (.041)

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Quân khu 7 triển khai nhiều hoạt động giúp cách mạng Campuchia.
Trong hai ngày 8 và 9 tháng 6 năm 1978, trên địa bàn Quân khu 7, ta đã giúp Bạn thành lập 6 đội vũ trang cách mạng cứu nước Campuchia (mỗi đội từ 12 đến 15 người).

Các đội vũ trang này đã phối hợp với lực lượng cách mạng trong nội địa Campuchia tuyên truyền giác ngộ cho nhân dân Campuchia về đường lối, chủ trương của cách mạng, về tội ác diệt chủng của tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari, vận động thanh niên tham gia lực lượng vũ trang cách mạng chống lại chế độ Pôn Pốt. Ngoài ra, Quân khu còn tổ chức lực lượng trinh sát thọc sâu, bắt liên lạc với các nhóm ly khai ở Mi Mốt và Vùng 21.

Cùng với hoạt động trên, để hỗ trợ lực lượng nổi dậy chống lại chế độ Pôn Pốt, tạo điều kiện cho cách mạng Campuchia phát triển, Quân khu 7 mở chiến dịch phản công đường 7 (từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 1978), đánh chiếm một số mục tiêu từ Sông Chiêu đến Phum Đa, mở rộng bàn đạp, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia xây dựng các căn cứ cách mạng.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 04 Tháng Sáu, 2010, 09:43:40 am
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giúp cách mạng Campuchia, ngày 16 tháng 6 năm 1978, Bộ Chính trị ra Quyết định số 20/BCT thành lập Ban công tác Z Trung ương (Ban B.68), do đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó viện trưởng Viện Khoa học quân sự Việt Nam, làm Trưởng ban. Các đồng chí Trần Văn Phác, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Doãn Tuế, Tổng tham mưu phó; Đan Thành, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; (.042) Nguyễn Hữu Tài, Vụ trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm Phó ban. Nhiệm vụ chủ yếu của Ban B.68 là:

1. Theo dõi, nghiên cứu tình hình Z (Campuchia) về mọi mặt, báo cáo và đề xuất với Bộ Chính trị quyết định đường lối, chủ trương, chính sách giúp đỡ cách mạng Campuchia.

2. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương giúp xây dựng các lực lượng vũ trang Campuchia và đề xuất với trên về phương hướng, kế hoạch công tác giúp đỡ các lực lượng Campuchia hoạt động.

3. Giúp Bạn đào tạo cán bộ, thành lập các ban vận động cách mạng ở từng địa phương, từng địa bàn, tiến tới thống nhất dưới sự chỉ đạo của Ban vận động cách mạng chung, đồng thời nghiên cứu đề xuất ý kiến giúp Bạn xây dựng các tổ chức quần chúng, các tổ chức Đảng khi có điều kiện.

4. Thực hiện chi viện vật chất cho Campuchia theo chủ trương của Trung ương. Trước mắt bảo đảm việc quản lý, nuôi dưỡng, huấn luyện, trang bị và giúp Bạn hoạt động.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Ban B.68 được tổ chức một bộ máy gồm: Văn phòng, Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ; các tiểu ban: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần và khung cán bộ huấn luyện quân sự, chính trị cho Bạn. Thời gian đầu, bộ máy cơ quan Ban B.68 chủ yếu dựa vào bộ máy cơ quan Ban phụ trách công tác Z của Quân ủy Trung ương. Ít lâu sau, Văn phòng Ban B.68 được tách riêng thực hiện theo nhiệm vụ được giao. (.043)

Trước yêu cầu phát triển của lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia, ngày 16 tháng 6 năm 1978, tại suối Râm, Quân khu 7 khai giảng lớp huấn luyện quân sự giúp Hạn. Lực lượng tham gia huấn luyện gồm 2 tiểu đoàn bộ binh, 3 đại đội đặc công, 1 đại đội trinh sát, 1 đại đội thông tin, 1 đại đội hoả lực, 2 đại đội công binh và vận tải. Thời gian huấn luyện 35 ngày.

Trên địa bàn Quân khu 5 và Quân khu 9, ta cũng tổ chức đón, bảo vệ và nuôi dưỡng được hàng vạn dân Campuchia chạy sang lánh nạn. Ở hầu hết các tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia, ta đều tổ chức bộ phận tiếp nhận nhân dân Campuchia từ biên giới.

Các bộ phận này ngoài việc chuẩn bị sẵn cơm, nước, thuốc chữa bệnh để cứu đói, cứu chữa bệnh tật được ngay, còn hướng dẫn bà con vào các điểm tạm cư. Tại các nơi này, nhân dân Campuchia được bố trí nơi ăn ở và sản xuất, đảm bảo cuộc sống bình thường.

Để trực tiếp giúp bạn về huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang, theo chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu, tháng 6 năm 1978, Bộ tư lệnh Quân khu 5 quyết định thành lập Đoàn 578 (tương đương cấp sư đoàn).

Đoàn 578 có ba cơ quan (tham mưu, chính trị, hậu cần) và 5 đại đội trực thuộc (vệ binh, thông tin, trinh sát, quân y, vận tải). Ban chỉ huy Đoàn gồm có Trung tá Trần Tiến Cung, Đoàn trưởng; Thượng tá Trần Ngọc Quế, Chính ủy; Trung tá Đinh Trí, Đoàn phó và Trung tá Vũ Khắc Thịnh, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị. Được sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang Quân khu 5, mà trực tiếp là Đoàn 578, đến tháng 7 năm 1978, (.044) Bạn đã thành lập được 1 tiểu đoàn gồm 5 đại đội và 17 đội công tác (tổng số 600 người)[1].

Tháng 7 năm 1978, Bộ Tổng Tham mưu quyết định thành lập Đoàn 778 (tương đương cấp sư đoàn), đặt dưới sự chỉ huy, chỉ đạo trực tiếp của Quân khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 7, với nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức, xây dựng lực lượng giúp Bạn. Cũng trong thời gian này, Trường Hạ sĩ quan Quân khu 7 khai giảng lớp đào tạo hạ sĩ quan đầu tiên cho Bạn gồm 202 hạ sĩ quan, chiến sĩ. Trong thời gian 30 ngày, các học viên học các bài cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật bộ binh; sử dụng các loại vũ khí có trong biên chế và công tác quản lý, chỉ huy tiểu đội trung đội. Một số đồng chí ở cơ quan Tiền phương Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu, đã từng hoạt động ở Campuchia trong thời kỳ chống Mỹ như Nguyễn Hiêu, Phan Đình Túc... cùng một số cán bộ chính trị của Quân khu 7, cán bộ quân sự địa phương và lãnh đạo của Bạn tập trung các cán bộ người Khơme, lựa chọn những thanh niên khoẻ mạnh trong số dân tạm lánh sang Việt Nam có giác ngộ chính trị, căm ghét chế độ diệt chủng Pôn Pốt, có tinh thần yêu nước để huấn luyện đào tạo cán bộ.
---------------------------------------
1. Tiểu đoàn này ban đầu do đồng chí Sôi Keo làm Tiểu đoàn trưởng, đồng chí Bu Thoong làm Chính trị viên.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 04 Tháng Sáu, 2010, 09:45:28 am
Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, chỉ huy đối với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, ngày 19 tháng 7 năm 1978, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Quyết định số 69/QĐ-QUTW tổ chức Tiền phương (.045) Bộ Quốc phòng. Tiền phương Bộ Quốc phòng có chức năng chỉ huy thống nhất mọi hoạt động tác chiến của các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng ở phía Nam thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. Trung tướng Lê Đức Anh được chỉ định làm Chỉ huy trưởng. Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền và Thiếu tướng Hoàng Cầm làm Chỉ huy phó. Bộ phận tiền phương của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Xây dựng kinh tế căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phục vụ bộ phận Tiền phương Bộ Quốc phòng hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của Bộ.

Để hỗ trợ lực lượng yêu nước Campuchia, các lực lượng vũ trang ta trên biên giới Tây Nam tích cực hoạt động, buộc địch phải đối phó ở phía trước. Từ ngày 15  tháng 5 đến 30 tháng 9 năm 1978, hai quân đoàn 3 và 4, hai sư đoàn của Quân khu 7, hai sư đoàn của Quân khu 5 mở đợt tiến công lớn trên hướng đường 1, đường 7, vùng giáp ranh tỉnh Tây Ninh, đường 19... loại khỏi vòng chiến đấu 6 sư đoàn địch, làm suy yếu nghiêm trọng khối chủ lực, buộc địch phải đối phó, tạo điều kiện cho các lực lượng yêu nước Campuchia hoạt động. Đồng thời theo yêu cầu của Bạn, ta điều động các đội trinh sát luồn sâu vào trong lòng địch, hỗ trợ phong trào nổi dậy của quần chúng.

Tháng 9 năm 1978, lực lượng trinh sát luồn sâu của Bộ (do đồng chí Nguyễn Bá Ngọc, cán bộ Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu làm Đội trưởng) và của Quân khu 7 (.046) bắt liên lạc được với lực lượng ly khai Vùng 20 của ông Chia Xim, các đội công tác của Quân đoàn 3 bắt liên lạc được với lực lượng của ông Hêng Xomrin (nguyên ủy viên Khu ủy Miền Đông, Sư đoàn trưởng kiêm Chính ủy Sư đoàn 4) lãnh đạo. Lực lượng này có hơn 400 quân và hàng vạn dân đi theo xin sang lánh nạn ở Việt Nam, trong đó có nhiều người tình nguyện được tham gia lực lượng vũ trang cách mạng để trở về giải phóng đất nước khỏi hoạ diệt chủng Pôn Pốt khi có thời cơ.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giúp Bạn, tháng 10 năm 1978, Đoàn chuyên gia 478 ban hành quy định tạm thời về nhiệm vụ, phương châm, chế độ công tác giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia. Về nhiệm vụ, quán triệt đường lối, chủ trương, quan điểm đoàn kết quốc tế của Đảng ta đối với cách mạng Campuchia, chuyên gia quân sự phải đi sâu nghiên cứu tình hình cách mạng Campuchia, cùng các cơ quan có liên quan đề xuất với cấp trên những chủ trương, kế hoạch nhằm giúp Bạn xây dựng lực lượng và đưa lực lượng vào hoạt động, thực hiện sự phối hợp chiến đấu và công tác giữa lực lượng vũ trang ta và Bạn. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của Bạn kết hợp với kinh nghiệm của quân đội ta mà góp ý với Bạn về chủ trương, kế hoạch xây dựng lực lượng và hoạt động của các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng căn cứ địa, xây dựng cơ sở hậu phương.

Chuyên gia ở cấp nào phải giúp Bạn ở cấp đó thực hiện tốt chức trách và hoàn thành nhiệm vụ; qua đó không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt của Bạn, tìm hiểu (.047) được tình hình đội ngũ cán bộ để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Giữ mối liên hệ mật thiết giữa quân đội ta và lực lượng vũ trang Bạn, nhằm góp phần xây dựng, củng cố và không ngừng phát triển mối đoàn kết liên minh chiến đấu giữa cách mạng và quân đội hai nước.

Ngày 3 tháng 11 năm 1978, được sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng nổi dậy chống lại chế độ Pôn Pốt - Iêng Xari tiến công căn cứ Sêrêca của quân Pôn Pốt ở phía Tây Bắc Đầm Be (Côngpông Chàm). Sau 1 giờ chiến đấu, lực lượng nổi dậy làm chủ căn cứ, tiêu diệt hơn 100 tên, thu 1 kho vũ khí, đạn dược và đồ dùng quân sự. Phong trào nổi dậy chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari lan rộng khắp cả nước, không chỉ lớn về quy mô mà còn có bước chuyển mới về tổ chức và phương thức đấu tranh. Đã có sự phối hợp giữa các lực lượng, giữa thành thị với nông thôn; đã biết kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, giữa nổi dậy của quần chúng với binh biến của binh lính.

Tháng 11 năm 1978, tại Quân khu Đông, lực lượng nổi dậy hoạt động mạnh ở các huyện Camchơrích, Tơnang Khơmun (Côngpông Chàm). Tại Quân khu Đông Bắc, hàng trăm nhân dân vùng Siêngpạng (Stung Treng) và vùng Bôkeo (Ráttanakiri) nổi dậy chống lại việc bắt thanh niên đi lính cho Pôn Pốt. Nhiều truyền đơn kêu gọi nhân dân khu Đông và Đông Bắc cùng đồng bào cả nước đoàn kết đấu tranh đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari, phản đối việc chính quyền Pôn Pốt - Ieng Xari gây chiến tranh biên giới với Việt Nam, đòi xây dựng nước Campuchia hoà bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. (.018)

Cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 1978, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Campuchia phát triển ngày càng mạnh mẽ và giành nhiều thắng lợi. Đầu tháng 12 năm 1978, lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Mônđônkiri đánh chiếm 1 căn cứ địch, diệt hơn 100 tên, thu nhiều súng đạn và lương thực. Tiếp đó, nhân dân hai huyện Sơlông và Crôchơmia (Côngpông Chàm) nổi dậy giành quyền làm chủ ở một số xã. Ở Quân khu 203 và Quân khu Đông Bắc nổ ra nhiều vụ binh biến của binh lính.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 04 Tháng Sáu, 2010, 09:47:36 am
Trong khi đó, được các quân khu 5, 7, 9 giúp đỡ, lực lượng vũ trang Bạn cũng có sự phát triển. Đến tháng 12 năm 1978, bộ đội ta đã giúp Bạn xây dựng được 22 tiểu đoàn bộ binh và 69 đội công tác. Đây là những nhân tố vô cùng quan trọng tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia từng bước tự đảm dương nhiệm vụ chuẩn bị phối hợp với Quân tình nguyện Việt Nam, đánh đổ chế độ Pôn Pốt, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng để xây dựng lại đất nước.

Để tập hợp, tổ chức và lãnh dạo nhân dân Campuchia đứng lên cứu đất nước thoát khỏi hoạ diệt chủng Pôn Pốt, ta đã giúp Bạn thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Quân khu 7 được giao chuẩn bị địa điểm, đường sá và công tác bảo vệ; Tổng cục Hậu cần lo việc ăn uống và đưa đón nhân dân Campuchia từ một số trại tị nạn về địa điểm mít tinh an toàn. Ngày 2 tháng 12 năm 1978, tại vùng giải phóng (.049) Snun (tỉnh Krachiê), Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã ra mắt nhân dân Campuchia[1]. Mặt trận công bố Cương lĩnh 11 điểm nhằm thực hiện quyết tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng thi hành nhiệm vụ cách mạng trước mắt của nhân dân Campuchia là nổi dậy đánh đổ tập đoàn phản động gia đình trị Pôn Pốt - Ieng Xari, xóa bỏ chế độ diệt chủng tàn ác đẫm máu của chúng, thiếp lập chế độ dân chủ nhân dân, phát huy truyền thống Ăngco, làm cho Campuchia thật sự là một nước hòa bình, độc lập, dân chủ, trung lập, không liên kết. Mặt trận cũng khẳng định tăng cường tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari, xây dựng lại đất nước Campuchia hòa bình, phồn vinh.

Cùng với việc hình thành các lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia, sự ra đời của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và sự giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Campuchia vươn lên một tầm cao mới. Ngay sau khi thành lập, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã đề nghị Việt Nam (.050) giúp đỡ nhân dân Campuchia, “không phải chỉ cứu giúp mấy vạn người tị nạn mà phải cứu giúp cả một dân tộc”[2]. Theo yêu cầu của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và nhân dân Campuchia, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ Pôn Pốt, giải phóng đất nước khỏi họa diệt chủng, giành chính quyền về tay nhân dân.
-------------------------------------------
1. Ủy ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia gồm 14 người, do ông Hêng Xomrin (nguyên ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khu Đông, Chính ủy kiêm Sư đoàn trưởng) làm Chủ tịch, Chea Sim (nguyên ủy viên Viện đại biểu nhân dân) làm Phó Chủ tịch và các ủy viên: Rô Samay, Matly, Bun Mi, Mea Somnang, Neou Samon, Hun Xen, Mean Saman, nhà sư Long Sim, nữ bác sĩ Thạch Kanh Nha, Hem Samin, giáo sư Chan Vên, nhà báo Prach Sun.
2. Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia, Kỷ yếu 8 năm hoạt động của Ban liên lạc cựu chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia (1998-2006), Nxb GTVT, H, 2007, tr. 397.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 04 Tháng Sáu, 2010, 09:48:31 am
2. Cùng các lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia giải phóng đất nước thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pôt, giành chính quyền về tay nhân dân.
...


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 07 Tháng Sáu, 2010, 12:56:24 pm
2. Cùng các lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia giải phóng đất nước thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pôt, giành chính quyền về tay nhân dân.

Đến tháng 12 năm 1978, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của quân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn. Ta chẳng những đập tan các cuộc tấn công của địch, giữ vững địa bàn, mà còn giúp Bạn phát triển nhiều lực lượng, mở rộng địa bàn và các căn cứ trong nội địa Campuchia. Quân Pôn Pốt tiếp tục lâm vào thế bị động phải đối phó cả ở ngoài biên giới và ở trong nội địa. Nội bộ địch ngày càng mâu thuẫn sâu sắc, các cuộc thanh trừng ở các quân khu, sư đoàn tin cậy của Pôn Pốt ở Phnôm Pênh liên tiếp xảy ra. Phong trào yêu nước trong nhân dân Campuchia phát triển mạnh mẽ, các cuộc nổi dậy của quần chúng ở nhiều nơi đang chuyển thành cao trào dưới sự lãnh dạo của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Nhìn chung, so sánh lực lượng và thế trận trên chiến trường phát triển thuận lợi cho cách mạng hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trước bước phát triển mới của phong trào cách mạng Campuchia và so sánh lực lượng trên toàn tuyến biên giới hoàn toàn có lợi cho ta, trong hai ngày 6 và 7 tháng 12 năm 1978, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua quyết tâm mở cuộc tổng tiến công tiêu diệt quân địch, hoàn thành cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam; đồng thời theo yêu cầu của Bạn, sẵn sàng phương án hỗ trợ các lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia nổi dậy đánh đổ tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari, giành chính quyền về tay nhân dân. Ta xác định quyết tâm: sử dụng sức mạnh bất ngờ, thần tốc, mãnh liệt, đập tan cuộc tiến công xâm lược lớn của địch ở biên giới Tây Nam; tiếp đó giúp lực lượng cách mạng Campuchia, bao vây tiêu diệt khối chủ lực, nhanh chóng thọc sâu tiêu diệt cơ quan đầu não của địch ở Phnôm Pênh, chiếm cảng Côngpôog Xóm và các sân bay lớn, ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài bằng đường biển, đường không; thực hiện đánh nhanh, giải quyết nhanh.

Theo chủ trương đó, ta dự kiến tổ chức ba chiến dịch kế tiếp nhau:

Chiến dịch 1: Tạo điều kiện chuẩn bị thế và lực cho các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia có thời gian để phát triển ảnh hưởng của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra toàn đất nước; đồng thời cũng là thời gian lực lượng của Bạn thử thách, rèn luyện, trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng.

Chiến dịch 2: Tiêu diệt, làm tan rã các sư đoàn chủ lực tuyến 1 của Pôn Pốt trên đường số 1, đường số 7, tạo thế đánh vào đầu não địch ở Phnôm Pênh.

Chiến dịch 3: Tập trung đánh vào đầu não địch ở Phnôm Pênh và các mục tiêu còn lại.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 07 Tháng Sáu, 2010, 01:02:01 pm
Để giúp Bạn hiệu quả trên lĩnh vực quân sự đòi hỏi cần có một đoàn chuyên gia chuyên trách về mặt quân sự. Trước tình hình đó, ngày 12 tháng 12 năm 1978, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Quyết định số 129/QĐ-QU chính thức thành lập Đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Campuchia (mang phiên hiệu Đoàn 478) thuộc Ban B.68. Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn 478 gồm các đồng chí: Nguyễn Thuận (Trưởng đoàn), Lê Chiêu (Chính ủy), Hà Hữu Thừa, Lê Hiền Hữu, Nguyễn Hiệu, Nguyễn Duy Hiền, Nguyễn Văn Viễn, Lê Đức Trứ. Đồng thời, Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Quyết định số 130/QĐ-QU thành lập Đảng bộ Đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Campuchia (gọi tắt là Đảng bộ 478), đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Quân ủy Trung ương. Ban chấp hành Đảng bộ Đoàn 478 có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Quân ủy Trung ương những chủ trương về việc giúp Bạn xây dựng và chiến đấu của lực lượng vũ trang ba thứ quân, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời lãnh dạo chuyên gia quân sự Việt Nam tiến hành giúp lực lượng vũ trang Bạn xây dựng và chiến đấu.

2. Lãnh đạo, chuyên gia Việt Nam chấp hành đúng đường lối quốc tế của Đảng, các nguyên tắc, chế độ quy định trong mối quan hệ; tôn trọng độc lập chủ quyền và mọi phong tục tập quán của Bạn; tăng cường đoàn kết hữu nghị, hợp tác trên tinh thần bình đẳng, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài.

3. Hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các quân khu 5, 7, 9 trong việc thực hiện các chủ trương giúp Bạn của Quân ủy Trung ương đã xác định. Thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Ban B.68 của Trung ương để báo cáo và xin hướng dẫn những vấn đề có liên quan và phối hợp với chuyên gia các ngành khác để tiến hành công tác giúp Bạn đạt kết quả tốt.

Về quyền hạn, Đảng ủy Đoàn 478 được giải quyết công việc về Đảng tương đương với Đảng ủy các binh chủng”[1]. Đồng chí Lê Chiêu (Chính ủy) được cử giữ chức Bí thư. Các đồng chí Nguyễn Thuận (Đoàn trưởng), Hà Hữu Thừa (Trưởng ban Quân sự), Nguyễn Duy Hiền (Trưởng ban Chính trị), Lê Đức Trứ (Trưởng ban Hậu cần) là Đảng ủy viên. Cùng với việc thành lập Đoàn chuyên gia quân sự 478, các quân khu 5, 7, 9 cũng thành lập một phòng chuyên về công tác giúp Bạn.

Trong khi Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương ta bàn kế hoạch tổng phản công, tiến công giải phóng Campuchia và thành lập Đoàn chuyên gia quân sự 478, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đề nghị Việt Nam giúp Bạn đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari, giành chính quyền về tay nhân dân. Theo đề nghị chính đáng của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia và căn cứ kế hoạch tác chiến chiến lược đã được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương thông qua, ngày 17 tháng 12 năm 1978, Tiền phương Bộ Quốc phòng (thành lập ngày 19-7-1978)[2], hạ quyết tâm chiến đấu và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện kế hoạch tiến công giải phóng Campuchia: Quân khu 5 và Quân khu 7 đảm nhiệm tiến công giải phóng các tỉnh miền Đông Campuchia. Các quân đoàn chủ lực 2, 3, 4 tập trung tiêu diệt các sư đoàn chủ lực địch, hướng chủ yếu là Quân đoàn 4. Tiến công giải phóng Phnôm Pênh bằng ba cánh quân do hai quân đoàn 3, 4 và Quân khu 9 đảm nhiệm.
(--tkd--)
Chiến dịch phản công và tiến công lớn lần này do Bộ Tổng Tham mưu trực tiếp chỉ huy, gồm các đồng chí Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, Lê Ngọc Hiền. Cơ quan tiền phương Cục Tác chiến do đồng chí cục trưởng Lê Hữu Đức cùng các đồng chí Phan Hàm, Lê Duy Mật (Cục phó) phụ trách.

Về phía địch, đến tháng 12 năm 1978, quân Pôn Pốt có 23 sư đoàn, một số đơn vị hải quân, không quân và trung đoàn binh chủng với tổng số quân khoảng 170.000 (quân chủ lực 120.000; quân địa phương 50.000). Trang bị 250 khẩu pháo, 275 xe tăng, xe bọc thép, 79 máy bay, 170 tàu tuần tiễu, phóng lôi và phục vụ. Địch bố trí ở biên giới 19 sư đoàn, trong đó Quân khu Đông (203) và Vùng 505 (Krachiê) có 12 sư đoàn.

Ngày 23 tháng 12 năm 1978, địch huy động 10 trong số 19 sư đoàn đang bố trí ở biên giới mở cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, trong đó, chúng dùng 3 sư đoàn đánh vào Bến Sỏi nhằm chiếm Tây Ninh, 2 sư đoàn đánh vào Hồng Ngự (Đồng Tháp), 2 sư đoàn đánh vào khu vực Bảy Núi (An Giang), 3 sư đoàn đánh vào khu vực Hà Tiên (Kiên Giang).


------------------------------------------
1. Quyết định số 129/QĐ-TW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, ngày 12  tháng 12  năm 1978. Tài liệu lưu Trung tâm lưu trữ Bộ Quốc phòng, phông Quân ủy Trung ương, hồ sơ 1036.

2 . Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị bảo vệ biên giới Tây Nam, Tiền phương Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ huy Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hoạt động tại Campuchia cho đến khi thành lập Bộ tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (Bộ Tư lệnh 719) ngày 6 tháng 6 năm 1981.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 07 Tháng Sáu, 2010, 01:07:54 pm
Tận dụng thời cơ về mặt pháp lý do việc tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari cho quân tiến công trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, đồng thời để bảo vệ hậu phương chiến dịch bị địch uy hiếp, trên cơ sở kế hoạch tác chiến đã được chuẩn bị, Tiền phương Bộ Quốc phòng ra lệnh cho các lực lượng chiến đấu trên tuyến biên giới Tây Nam đồng loạt mở cuộc phản công tiêu diệt quân địch, thực hiện quyết tâm chiến lược đã được Bộ Chính trị thông qua sớm hơn dự định.

Ngay sau khi địch đánh vào Bến Sỏi, ngày 23 tháng 12  năm 1978, Quân đoàn 4 sử dụng 2 sư đoàn (341 và 2), một trung đoàn thuộc Sư đoàn 7, 2 trung đoàn địa phương (Quân khu 7) và một số đơn vị pháo binh, xe tăng, thiết giáp thực hành phản công địch trên hai hướng, hình thành thế bao vây chặt 3 sư đoàn địch ở Bến Sỏi. Ngày hôm sau, địch cho một trung đoàn bộ binh và 15 xe tăng ra phản kích, bị ta chặn đánh quyết liệt phải co lại. Đến ngày 28 tháng 12, ta mở đợt tấn công quyết định, diệt và bắt toàn bộ quân địch xâm lấn khu vực tây bắc Bến Sỏi.

Từ ngày 23 đến 30 tháng 12 năm 1978, trong khi Quân đoàn 4 tập trung tiêu diệt địch ở bắc Bến Sỏi, trên hướng Quân khu 7, ta sử dụng hai sư đoàn (5 và 303) tiến công dọc theo đường 10 và đường 13, đánh chiếm thị xã Krachiê, diệt và bắt hơn 1.000 tên, giải phóng 25.000 dân.

Quân khu 5 sử dụng các trung đoàn 143, 726 (Gia Lai - Kon Tum), 94 (Sư đoàn 307), 812 (Sư đoàn 309), 250, 142 (Đắk Lắk) giải phóng bắc và nam sông Xan, Xăm tùng; các điểm cao 302, 328, 308, 336, 222 và Phinay, chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài của địch, tạo thành gọng kìm từ hướng sông Xan, uy hiếp Bôkhăm, bắc đường 19, điểm cao 230 và Bôkeo. Đến ngày 30 tháng 12 năm 1978, ta tiêu diệt các mục tiêu đã định, phá vỡ tuyến phòng ngự cơ bản của địch, giải phóng một số tỉnh miền Đông Campuchia.

Trên hướng Quân khu 9, quân ta phản kích địch ở nhiều nơi. Sư đoàn 339 tổ chức nhiều trận đánh ở khu vực Gò Rượi, Gò Viết Thuộc, Gò Châu Giang, Đứt Gò Suông, đuổi địch về bên kia biên giới. Sư đoàn 4, Trung đoàn 2 (Sư đoàn 8) và Trung đoàn 2 (Sư đoàn 330) phối hợp với các lực lượng vũ trang đỉa phương tập trung đánh địch, khôi phục toàn bộ khu vực Rộc Xây. Sư đoàn 8 (thiếu Trung đoàn 2) mở cuộc phản công khôi phục lại khu vực bắc Hà Tiên.

Sau khi hành quân vào vị trí tập kết ở khu vực xã Tri Tôn, huyện Bảy Núi (tỉnh Kiên Giang), Quân đoàn 2 (thiếu Sư đoàn 306) được tăng cường Sư đoàn 8 (Quân khu 9), được Tiền phương Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phối hợp với Quân khu 9 và hiệp đồng với không quân, hải quân chiến đấu trên dải biên giới từ Châu Đốc ra tới biển và tổ chức chiến dịch tiến công trên hướng Tây Nam. Đối tượng tác chiến trước mắt của Quân đoàn là Quân khu Đông Nam của địch (lực lượng có 4 sư đoàn bộ binh (210, 230, 250, 270) và sư đoàn lính thủy đánh bộ 164. Tổng số quân khoảng 35.000 tên với 5 tiểu đoàn pháo, 1 tiểu đoàn xe tăng và hơn 100 tàu, xuồng chiến đấu). Ngày 31 tháng 12 năm 1978, Quân đoàn 2 và lực lượng vũ trang Quân khu 9 nổ súng đánh địch ở khu vực kênh Vĩnh Tế, thu hồi phần đất cuối cùng của Tổ quốc bị kẻ thù lấn chiếm trái phép.

Trong 9 ngày đêm (từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 12 năm 1978), bằng các đòn phản công, tiến công quyết liệt kế tiếp nhau, quân và dân ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh đuổi quân Pôn Pốt, thu hồi toàn bộ vùng chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc bị kẻ thù lấn chiếm, kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở  biên giới Tây Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, xây dựng lại đất nước.
------------------------------
Sao không thấy QĐ3 - là đơn vị cùng thủ biên giới với QĐ4 suốt năm 78 - nhỉ?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: votmuoi trong 07 Tháng Sáu, 2010, 01:17:21 pm
Trích dẫn từ: Bodoibucket link=topic=16326.------------------------------
[i
Sao không thấy QĐ3 - là đơn vị cùng thủ biên giới với QĐ4 suốt năm 78 - nhỉ?[/i]

Ây ! thế mới tài ! ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 07 Tháng Sáu, 2010, 01:19:30 pm

Ây ! thế mới tài ! ;D

Hehê, bác biết chút nào thì dzô tám cho vui đê, bác!  ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 07 Tháng Sáu, 2010, 01:24:16 pm
Trích dẫn từ: Bodoibucket link=topic=16326.------------------------------
[i
Sao không thấy QĐ3 - là đơn vị cùng thủ biên giới với QĐ4 suốt năm 78 - nhỉ?[/i]

Ây ! thế mới tài ! ;D
QĐ 3 đánh hướng khác, phía cùng với hướng QK7, theo mạn đường QL13, Kampong Cham


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 07 Tháng Sáu, 2010, 01:39:10 pm
Như vậy QK7 và QĐ3 theo lộ 13 (vn) đánh sang K. QK7 đánh thọc sâu giải phóng Kratie. QĐ3 đến ngã 3 Snuon quẹo trái đi đánh Kongpong Cham.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 08 Tháng Sáu, 2010, 08:56:13 am
Ngay sau khi quân và dân ta bắt đầu mở cuộc phản công, ngày 23 tháng 12 năm 1978, Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã nhận định: “Sinh lực địch nhất định sẽ bị quân và dân Việt Nam tiêu diệt hoặc kìm chân tại chỗ. Đây là thời cơ tốt nhất để các lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia cùng với nhân dân và binh sĩ khởi nghĩa trên toàn quốc và đánh vào đầu não của bè lũ Pôn Pốt - Iêng Xari, đập tan chế độ độc tài phát xít khát máu của chúng”[1]. Tiếp đó, ngày 26 tháng 12 năm 1978, ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia phát động toàn dân tận dụng thời cơ và sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam, tập trung lực lượng đứng lên đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari, giành chính quyền về tay nhân dân.

Đáp lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước và nhân dân Campuchia, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam phối hợp với các lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia tiến công quân địch trên tất cả các hướng. Sau đòn tiến công giải phóng một số tỉnh miền Đông Campuchia của các đơn vị thuộc Quân khu 5 và Quân khu 7, sáng ngày 31 tháng 12 năm 1978, Quân đoàn 3 mở chiến dịch X88 tiến công giải phóng vùng Đông sông Mê Công, phía Bắc thủ đô Phnôm Pênh và các tỉnh Côngpông Thom, Xiêm Riệp, Báttambang, Puốcxát. Lực lượng tham gia chiến dịch trên hướng Quân đoàn 3 có 4 sư đoàn bộ binh: 10, 320, 31 và 302 (Quân khu 7 tăng cường); các lữ đoàn 273, 234, 40, 7 và Trung đoàn thông tin 29. Lực lượng cách mạng Campuchia phối hợp tác chiến với Quân đoàn 3 có 3 tiểu đoàn bộ binh và 6 đội công tác vũ trang.

Vào 6 giờ ngày 31 tháng 12 năm 1978, chiến dịch tiến công đánh chiếm vùng Đông sông Mê Công của Quân đoàn 3 bắt đầu. Từ hướng Tây Bắc, Sư đoàn 320 đánh vào Đầm Be và Sê Rêkâk, mở đường cho lực lượng thọc sâu đánh chiếm hai vị trí Suông và Chúp, chặn địch rút chạy về thị xã Côngpông Chàm. Sư đoàn 10 đánh tan các ổ đề kháng của địch ở làng 28, điểm cao 125 và 113. Sư đoàn 31 đánh chiếm Phsaâm, Ămpuk và phát triển về phía Krek, Sư đoàn 302 tiến công Phlong, Tànốt, Tàâm phát triển chiếm đường 24, giải phóng vùng Đông sông Mê Công. Ngày 3 tháng 1 năm 1979, Quân đoàn 3 sử dụng Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 và hai đại dội thiết giáp tiến công đánh chiếm thị xã Prâyveng.(xem bản đồ ở bài trên)
------------------------------------------
1. Tuyên bố của Tổng thư kỷ ủy ban Trung ương Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Báo Nhân dân số 8930 ngày 8 tháng 1 năm 1979.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 08 Tháng Sáu, 2010, 09:11:42 am
Ở hướng Quân khu 9 và Quân đoàn 2, sáng 31 tháng 12 năm 1978, quân ta bắt đầu nổ súng tiến công. Sau 30 phút chiến dấu, bộ đội ta đánh tan 2 trung đoàn địch, làm chủ khu vực kênh Vĩnh Tế. Ngày 1 tháng 1 năm 1979, không quân ta ném bom sở chỉ huy tiền phương Quân khu Đông Nam, các sở chỉ huy sư đoàn 250, 210 và các cụm quân địch tập trung ở Tapông, Kirivông, phum Sêkê. Cũng trong thời gian này, Trung đoàn công binh 219 nhanh chóng hoàn thành việc bắc cầu cho quân ta vượt qua kênh Vĩnh Tế, tiến công đánh chiếm các mục tiêu được giao.

Đêm 1 tháng 1 năm 1979, Trung đoàn bộ binh 2 đưa lực lượng bao vây Bà Cò, nơi có 1 tiểu đoàn địch đóng giữ. Quân ta chia thành nhiều mũi, kết hợp giữa tiến công chính diện và vu hồi; địch không chống cự nổi phải bỏ chạy về hướng Bà Ca. Phát huy thắng lợi, Trung đoàn 2 đánh chiếm luôn Bà Ca. Trong thời gian này, Trung đoàn 1 được tăng cường Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 tiến công các vị trí của trung đoàn 12 (sư đoàn 210 Pôn Pốt) tại khu vực Ba Súc. Sau 20 phút chiến đấu, bộ đội ta làm chủ các mục tiêu. Trong đêm 2 rạng ngày 3 tháng 1, Trung đoàn 3 cùng lực lượng xe tăng, thiết giáp đánh chiếm khu vực bắc cầu Cây Mít, sau đó phát triển lên Bà Ca, Ba Súc, truy kích tiêu diệt quân dịch và làm chủ khu vực núi Đất, núi Ăng Chao. Phát hiện sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 210 địch, Trung đoàn 3 nhanh chóng sử dụng 1 tiểu đoàn và 10 xe M113 cùng 3 xe PT85 của quân khu tăng cường tiến công sở chỉ huy địch, đến 14 giờ 30 ngày 3 tháng 1 năm 1979, các đơn vị của Trung đoàn 3 chiếm được sở chỉ huy sư đoàn 210 của địch ở Prochrey.

Ngày 2 tháng 1 năm 1979, được sự yểm trợ đắc lực của hoả lực pháo binh, lực lượng xe tăng và bộ binh Quân đoàn 2 đột phá tiêu diệt dịch ở phum Tunliếp, Tôliốp, Đông Nam Santâng, các điểm cao 384, 451, 328; phát triển xuống phum Sêkê, diệt 2 trung đoàn (15 và 16) của địch, sau đó thọc sâu vào Kirivông, diệt sở chỉ huy sư đoàn 250 và trung đoàn 17 địch. Phối hợp chặt chẽ với các đòn tiến công của Quân đoàn 2; các sư đoàn 4, 330, 339 của Quân khu 9 và các đơn vị tăng cường đánh chiếm Giồng Bà Ca, Puốcxát, phum Đông, sở chỉ huy sư đoàn 210 địch ở Prochrey, núi Tham Dung, núi Xôm, ngã ba Tà Lập, sau đó phát triển tấn công về Tàkeo.

Ngày 3 tháng 1 năm 1979, Quân đoàn 2 và Quân khu 9 đánh chiếm xong các mục tiêu trong chiến dịch 1. Sau đợt tác chiến này, theo mệnh lệnh của Tiền phương Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 2 sử dụng Sư đoàn 304 (được tăng cường xe tăng, pháo binh) làm lực lượng dự bị cho Bộ chỉ huy liên quân sẵn sàng tiến công giải phóng thủ  đô Phnôm Pênh. Các lực lượng còn lại của Quân đoàn tiến công giải phóng Côngpông Trạch, Campốt và hiệp đồng với Hải quân giải phóng cảng Côngpông Xom.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 08 Tháng Sáu, 2010, 10:23:06 am
Hướng Quân đoàn 4, căn cứ vào quyết tâm của Bộ và qua nắm tình hình địch, trong hai ngày 30 và 31 tháng 12 năm 1978, Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân đoàn họp tại sở chỉ huy ở Bosmôn nam ngã tư Nhà Thương (dự họp có Trung tướng, Tư lệnh Mặt trận Tây Nam Lê Trọng Tấn) giao nhiệm vụ cho các đơn vị: Sư đoàn 7 đánh chiếm Đônso, phát triển chiếm Preynhây và Côngpông Tràbéc. Sư đoàn 2 đánh chiếm Changtroi, phát triển sang phía tây chiếm Ăngcosa. Sư đoàn 341 chiếm bờ đập tây - bắc Châk, phát triển chiếm Xoàiriêng, Tàthiết. Sư đoàn 9 chiếm Prasốt, Tàcưng và cầu Xoàiriêng. Trung đoàn Long An và Trung đoàn 3 (Quân khu 9) đánh lên Tàkoeng, Tàthiết và đường số 1. Hai trung đoàn (thiếu) Tây Ninh đánh địch xung quanh Côngpông Trạch, nếu có thời cơ sẽ chiếm Côngpông Trạch.

Cuộc họp cũng dự kiến khả năng nếu thắng lợi của ta trên hướng Quân khu 7 đảm nhiệm (tỉnh Krachiê) và đường số 13, Bến Sỏi làm địch tan rã sớm hơn thì quân đoàn sẽ cho Sư đoàn 341 và Sư đoàn 9 cùng nổ súng vào ngày N (1-1-1979), không chờ đến ngày N + 1 như kế hoạch trước.

Ngày 1 tháng 1 năm 1979, Quân đoàn 4, với các lực lượng được trên tăng cường[1] nổ súng đánh địch trên trục đường 1 và vùng ven hai bên bờ sông Mê Công. Các trung đoàn 209, 14 (Sư đoàn 7), 38, 1 (Sư đoàn 2) từ các bàn đạp phía tây đường số 24 tiến công ra đường số 10 - Đônso. Do không thực hiện được luồn sâu chia cắt, các sư đoàn đều phải đột phá chính diện nên thương vong cao (2 sư đoàn bị thương 294 người, hy sinh 49 người).

Trong khi đó, Sư đoàn 341 mở nhiều đợt xung phong cũng không chiếm được bờ đập tây bắc Châk, bị thương hơn 100 người. Ở các hướng khác, quân ta tiến công đều gặp địch chống cự quyết liệt. Để khắc phục khó khăn, Bộ tư lệnh Quân đoàn quyết định chuyển Sư đoàn 341 sang làm nhiệm vụ dự bị. Các sư đoàn 2, 7, 9 và Trung đoàn Long An tạm dừng tiến công để chuẩn bị thêm.

Giữa lúc các đơn vị tạm dừng để củng cố đội hình chuẩn bị cho đợt tấn công mới thì đêm 2 tháng 1 năm 1979, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 nhận được tin cấp trên thông báo: đến ngày 2 tháng 1 năm 1979, ba cụm quân chủ lực địch (mỗi cụm 5 sư đoàn) án ngữ các trục đường số 1, 2, 7 về Phnôm Pênh bị ta tiêu diệt một bộ phận và tan rã, ta đã giải phóng toàn bộ vùng đồng bằng sông Mê Công. Để giữ phần đất còn lại, bộ tham mưu quân Pôn Pốt đã cho rút quân ở đường số 1 và đường số 10 về phòng ngự ở Sacách, Prêyveng, Niếc Lương.

Ngay sau khi nhận được thông báo của trên, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 quyết định: Sư đoàn 341 chuyển từ hướng đường số 10 sang đánh thọc sâu theo đường 244, Sacách - Niếc Lương; các đơn vị còn lại tiếp tục tấn công theo kế hoạch đã định.

Sáng ngày 3 tháng 1 năm 1979, không quân ta đánh phá phía bắc phà Niếc Lương và oanh tạc đội hình rút lui của địch ở khu vực cách Xoàiriêng 12 kilômét. Tận dụng kết quả oanh kích của không quân, các mũi tiến công của Sư đoàn 7 và Sư đoàn 2 nhanh chóng đánh chiếm dường số 10 (đoạn Chân Trai), phát triển chiến đấu ra Preynhây. Chiều ngày 3 tháng 1, Sư đoàn 9 chiếm được bắc ngã ba Tàhô (nằm trên trục đường số 1, phía tây Prasốt). Trên hưởớg Sư đoàn 341 do đường xấu và xe thiết giáp đến chậm, nên trưa ngày 3, các đơn vị mới cơ động triển khai lực lượng chiến đấu.
-----------------------------
1. Trong chiến dịch giúp Bạn giải phóng Phnôm Pênh, Quân đoàn 4 được Bộ Tổng Tham mưu tăng cường 5 trung đoàn bộ đội địa phương của hai quân khu (7, 9), 1 trung đoàn hải quân (Quân khu 9) và 1 trung đoàn công binh của Bộ.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 08 Tháng Sáu, 2010, 12:59:55 pm
Hehe rảnh được ít bữa, lão vỡ két đưa cho em vài trang mần chơi, chứ cứ súng đạn hoài mệt cái đầu đất quá. ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: GiangNH trong 08 Tháng Sáu, 2010, 01:27:51 pm
...Các trung đoàn 209, 14 (Sư đoàn 7)...
Vốn dĩ đã ít tin sử sách, nhìn vào đội hình sư 7 kia có lẽ mấy lão cựu E141 quê em, chắc chắn sẽ ầm ĩ lên cho mả xem.
 Cũng có ít nhất 2 bác E38(tức E141)hy sinh tại trận này.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: binhyen1960 trong 08 Tháng Sáu, 2010, 01:41:54 pm
 Trước ngày chiến dịch tổng tấn công giải phóng đất nước Campuchia thì chính quyền Pôn Pốt cũng đã mở cuộc tấn công vào lực lượng QDNDVN làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới , theo BY nhớ là vào ngày 12.12.1978 , sử sách ghi lại là ngày 13.12.1978 , thực ra khi đó hướng F7 E209 thì trận đánh mở màn lại là ngày 7.12.1978 , trận mở màn này chúng đánh vào chốt của C1 hướng Nam Chóp , một lực lượng khá mạnh với quân số áp đảo quyết đánh bật chốt của C1 , vị trí này khá trọng yếu của hướng E209 nó nằm ở góc vuông tiếp giáp với chốt của E141 , nếu ta bật chốt hướng này thì các đơn vị sẽ hở sườn trong thế phòng ngự , một quệt dài về tới tận cửa khẩu Mộc bài , bên hướng E141 cũng sẽ bị dồn về hướng chốt giữ của F341 .
 C1 của D7 E209 đã kiên cường giữ chốt từ lúc khoảng 5h sáng đến trưa ngày 7.12.1978 thì mất chốt tiền tiêu , các cánh quân vây hãm chốt bị đánh bật ra khỏi vị trí , pháo binh của F7 chi viện tối đa cho chốt này , các bộ phận trực thuộc trong D7 cùng một số anh em tình nguyện lên chốt đánh chiếm lại hầm tiền tiêu vào của chốt C1 , trận đánh được tổ chức vào sáng 8.12.1978 , D7 đã lấy lại được những gì đã mất sau 24h hầm tiền tiêu C1 lọt vào tay địch . Một thực tế không thể che dấu được là C1 mất sức chiến đấu , quân số thương vong khá nhiều nên cấp trên buộc phải đưa C2 vào thay chốt giữ vị trí này vào đêm 9.12.1978 .
 Trước đó ít ngày C2 D7 E209 là đơn vị được học về vượt sông , chắc cấp trên định dùng C2 vào mục đích khác cho chiến dịch sắp tới , nhưng với tình trạng thiếu quân như hiện tại buộc D7 E209 phải tung lực lượng C2 vào giữ chốt , tình hình không quá căng thẳng những ngày tiếp theo cho đến sáng 12.12.1978 , địch dùng 1 lữ đoàn tăng cường cùng xe TTG và pháo binh bất ngờ nổ súng (số liệu lực lượng địch trận đó do cấp trên đưa xuống sau trận đánh ít ngày ) Chúng quyết nhổ chốt của C2 , cả đời lính của BY thì thấy rằng đây là trận đánh ác liệt nhất , TTG hướng trước mặt chốt cả chục chiếc , hướng cánh phải chốt 2 chiếc chạy ra chạy vào uy hiếp tinh thần binh lính C2 , trận đánh diễn ra đến 9h sáng thì 3 hầm tiền tiêu một lần nữa rơi vào tay địch , lính C2 kiên cường chiến đấu giữ chốt đến trưa hôm đó thì cũng chỉ còn 50% quân số , một lần nữa C1 và lực lượng tình nguyện của D7 phải nhảy lên cùng tham gia giữ chốt cùng C2 , địch có một lực lượng luồn vào bọc hậu sau lưng C2 cắt đứt đường giao thông liên lạc về tuyến sau , C2 cùng liên quân D7 bị vây hãm 3 ngày liền . Từ đây cường độ trận đánh giảm dần cho đến khi hướng F7 bàn giao chốt này cho E3 của F9 khoảng ngày 30.12.1978 chuyển hướng tấn công về bờ tường ủi Bắc Chóp .
 Đêm 15.12.1978 C2 được thay chốt về tuyến sau củng cố lực lượng , quân số chính thức trở về sau trận đánh là 6 người và 1 y tá nữa của D7 mới tăng cường xuống khi y tá chính của đơn vị mới bị thương .
 Sau đêm 30.12.1978 cả D7 bàn giao chốt cho F9 thì rút về hướng Bắc Chóp theo chiến dịch đánh đường 10 Donxo , ở đây đã đánh được 2 ngày , D8 đánh trước 1 ngày vào sáng 1.1.1979 với tổn thất đáng kể nhưng vẫn không qua được , D9 được tung vào sau với sự hợp đồng tác chiến cùng TTG , các đơn vị khác như F2 hay E141 cũng cùng đánh xong vẫn không qua nổi , một bờ tường ủi khá vững chắc cho thế phòng ngự khiến tất cả các mũi tấn công hướng này gặp khó khăn , nhiều đợt tấn công bị đẩy lùi , trước lúc trời tối 2.1.1979 đợt tấn công cuối cùng trong ngày cũng thất bại , tại bờ tường ủi hướng D9 4 xe thiết giáp M113 và 2 xe tăng của ta bị địch bắn cháy .
 Đêm 2.1.1979 lực lượng cuối cùng dự bị của E209 là D7 chính thức tham chiến , thay trận địa xong khoảng 12h đêm thì pháo binh của F7 , QD4 thi nhau bắn cấp tập lên bờ tường ủi , không biết bao nhiêu khẩu pháo từ tuyến sau đã nhả đạn lên bờ tường ủi , tiếng nổ đầu nòng và đạn nổ tại mục tiêu liên tiếp không dừng cho đến 5h ngày 3.1.1979 , cuộc tấn công của bộ binh bắt đầu , trận đánh chỉ diễn ra khoảng 30 phút thì lính D7 đã chiếm được mục tiêu trên bờ tường ủi , BY nằm trong nhóm những người lính đầu tiên vận động vượt qua , mũi F2 và E141 cũng nhanh chóng vượt qua vị trí này , thương vong của D7 không nhiều so với D8 D9 , khi qua bờ tường ủi phần lớn lính D7 dính mìn hơi K58 của địch .
 294 người lính bị thương tại đây là có thể , 49 hy sinh thì hơi ít , theo chủ quan của BY có thể hơn chút nữa nếu là thương vong của cả 2 sư đoàn F7 và F2 .
 Những trận đánh đáng nhớ nhất trong đời lính của BY là :
 - Đánh trong thế phòng ngự là trận 12.12.1978 .
 - Đánh trong thế vận động tấn công là trận 3.1.1979 .


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 08 Tháng Sáu, 2010, 01:55:43 pm
...Các trung đoàn 209, 14 (Sư đoàn 7)...
Vốn dĩ đã ít tin sử sách, nhìn vào đội hình sư 7 kia có lẽ mấy lão cựu E141 quê em, chắc chắn sẽ ầm ĩ lên cho mả xem.
 Cũng có ít nhất 2 bác E38(tức E141)hy sinh tại trận này.
Chú không tin sử thì tạm tin anh vậy! Đời phải có niềm tin chứ!  ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 08 Tháng Sáu, 2010, 03:17:32 pm
Bác tai_lienson, lúc đó 302 đi với QĐ3 à?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: tai_lienson trong 08 Tháng Sáu, 2010, 03:36:35 pm
Bác tai_lienson, lúc đó 302 đi với QĐ3 à?
Chiến dịch này đúng như tài liệu đã nêu , ,Từ Mi mốt tối 30/12 /78 chúng tôi bỏ qua Phum Sâm , Chi Peng luồn sâu sau lưng địch độ 20km ,ngày 31/12/78 E tôi đã làm chủ Âm púc nơi có căn cứ F bộ của f174 địch ,như vậy là theo hướng bắc xuống nam đường 7, sau đó bắt liên lạc với f 10 tại Kreechs ( ngã 3 đường 7 và đường 78) , một D đánh  P long giúp f302
 Còn f302 phối thuộc đánh từ đất Sa mát  ta sang theo dọc trục đường 22-78 nhưng do đột phá khó khăn nên 2/1  mới  làm chủ các mục tiêu được phân công và bắt liên lạc với f31


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: dksaigon trong 08 Tháng Sáu, 2010, 04:00:24 pm
Theo lời của ông bạn D25 F302 thì đánh thẳng từ Sa mát qua theo lộ 22, đám công binh của lão mò lên dò mìn bị pháo Pốt canh sẵn toạ độ dập phải cong đít chạy lui! ;D . Cuối cùng phương án tiến công là M13 dàn ngang, bb tùng thiết bỏ đường lộ càn ruộng đánh qua ( lão này nói lúc ấy bí rồi, đành xác định không rà mìn nữa, bọn M13 rét mìn nhưng cũng đành càn đại!  ;D ).


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: haanh trong 08 Tháng Sáu, 2010, 05:14:08 pm
...Các trung đoàn 209, 14 (Sư đoàn 7)...
Vốn dĩ đã ít tin sử sách, nhìn vào đội hình sư 7 kia có lẽ mấy lão cựu E141 quê em, chắc chắn sẽ ầm ĩ lên cho mả xem.
 Cũng có ít nhất 2 bác E38(tức E141)hy sinh tại trận này.
hehe sử sách thì phải tin chứ dù đôi khi có nhầm lẫn 1 tí  ;D chuyện của từng cá nhân trong cuộc chiến sao có thể bao quát hết được .
hehe đang chờ xem nguồn gốc và hoạt động của nhảy nhảy không em đây  ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: chiangshan trong 08 Tháng Sáu, 2010, 05:39:18 pm
Sư đoàn 7 khi thành lập trong KCCM gồm 3 trung đoàn lấy phiên hiệu 12 (tức 165A/312), 14 (141A/312), 16 (101A/325A).


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: GiangNH trong 08 Tháng Sáu, 2010, 05:50:20 pm
Sư đoàn 7 khi thành lập trong KCCM gồm 3 trung đoàn lấy phiên hiệu 12 (tức 165A/312), 14 (141A/312), 16 (101A/325A).
-12, 14, 16
-141, 165, 209
-34, 38, 42
 Nó phải có quy luật, đúng không hả chú Chang? Nếu nói 209 thì phải nói 141 chứ? E141 xã tớ hy sinh khoảng 10/21 anh trong cuộc chiến đó đấy.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: GiangNH trong 08 Tháng Sáu, 2010, 06:26:34 pm
Chú không tin sử thì tạm tin anh vậy! Đời phải có niềm tin chứ!  ;D
Ố, các anh nói ra thì em tin chứ, sử sách thì còn phải "ngâm cứu" lại?
 Tính đến thời điểm này, các sư đoàn đều được nhắc tên, nhưng chưa thấy chỗ nào có số 325? Toàn lính 1977 Bắc kỳ chính hiệu, hiện tại toàn là "siêu thương binh đấy"!
 Ấy thế mà F304 dự bị, F306 thiếu thì lại nhắc đến rồi đấy.
 Các huynh xem giúp em nhé!


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 09 Tháng Sáu, 2010, 12:35:52 pm
Trên hướng biển, Bộ tư lệnh Hải quân thành lập xong sở chỉ huy tiền phương ở đảo Phú Quốc để chỉ huy các lực lượng hải quân ta tham gia tác chiến. Hai biên đội tàu chiến đấu được lệnh vào vị trí tập kết ở khu vực đảo Nam Du và An Thới. Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126 đang ém quân ở đảo Phú Quốc, sẵn sàng đợi lệnh chiến đấu. Các lực lượng hải quân trên vùng biển phía Nam cũng được lệnh sẵn sàng chiến đấu cao, sẵn sàng chi viện cho các lực lượng chiến đấu trên biển khi cần.

Quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về giải phóng Phnôm Pênh trước ngày 8 tháng 1 (trước khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc bàn về vấn đề Campuchia), sau khi xem xét diễn biến chiến đấu trên toàn chiến trường, Tiền phương Bộ Quốc phòng nhận thấy hướng Quân đoàn 4 đang gặp khó khăn, nên đã quyết định bổ sung nhiệm vụ và chuyển hướng tiến công của Quân khu 9 đang phát triển thuận lợi thành hướng tiến công chủ yếu.

Trưa ngày 5 tháng 1 năm 1979, các đồng chí Lê Đức Thọ, Lê Trọng Tấn, Lê Đức Anh, thay mặt Quân ủy Trung ương và Tiền phương Bộ Quốc phòng, đến Chi Lăng (sở chỉ huy Quân khu 9) trực tiếp giao nhiệm vụ bổ sung cho Quân khu 9. Theo nhiệm vụ mới, Quân khu 9 sẽ đánh chiếm sân bay Pôchentông, Bộ tư lệnh thiết giáp, Đài phát thanh, khu nhà ở và phủ thủ tướng.

Quân đoàn 4 chuyển thành lực lượng phối hợp, có nhiệm vụ “đưa một bộ phận đi trước hỗ trợ Bạn đánh chiếm cầu Mônivông và Bộ Tổng tham mưu dịch, nếu có điều kiện thì đánh chiếm Hoàng Cung[1].

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 5 tháng 1 năm 1979, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 quyết định sử dụng Sư đoàn 7 cơ động đánh địch theo trục đường số 1 đến Niếc Lương (trong đó tổ chức 1 trung đoàn vượt sông để tiến công trong hành tiến vào thủ đô Phnôm Pênh). Sư đoàn 341 cơ động triển khai đội hình chiến đấu ở khu vực phía bắc đường số 1, sẵn sàng đưa 1 trung đoàn vượt phà Niếc Lương vào Phnôm Pênh. Sư đoàn 9 sử dụng 1 trung đoàn bao vây núi Sacách, bảo vệ hai bên sườn cho Sư đoàn 7, lực lượng còn lại truy kích địch ở phía nam đường số 1 đến sát sông Mê Công.

Sư đoàn 2 tiếp tục tiến công địch, giữ hành lang nam đường 10, nam bắc đường số 1 (đoạn đông và tây Côngpông Tràbéc). Chiều ngày 5, Sư đoàn 7 tiến quân đến sát bờ sông khu vực bến phà Niếc Lương, Sư đoàn 9 chiếm được khu vực nam đường số 1 - Preynhây, Sư đoàn 3 cơ động đến khu vực Sacách (tây nam Ăngcosa), Sư đoàn 2 chiếm lĩnh được khu vực phía bắc đường số 1, tây bắc Xoàiriêng.
-----------------------------
1.Lịch sử Quân đoàn 4, tập II, Nxb QĐND. H. 1994. tr. 94.
*Xem thêm Đường vào Phnôm Pênh của Bùi Cát Vũ http://www.quansuvn.net/index.php/topic,13646.0.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 09 Tháng Sáu, 2010, 12:40:55 pm
Cũng trong thời gian này, Tiền phương Bộ tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ cho các đơn vị bí mật đánh chiếm bãi đổ bộ tại chân núi Tà Lơn, phong toả đường 3 và đường 4, tiến đánh cảng Côngpông Xom, tiêu diệt lực lượng hải quân địch, ngăn chặn không cho tàu chúng từ quân cảng Rêam, Côngpông Xom chạy ra biển, bảo vệ sườn trái đội hình đổ bộ của Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126.

Đối tượng tác chiến của Hải quân ta là các tàu thuyền chiến đấu của địch hoạt động trên vùng biển Campuchia (bờ biển dài khoảng 450 kilômét, trong đó có 44 đảo), đặc biệt là sư đoàn 164 hải quân và trung đoàn 17 biên phòng của Pôn Pốt đang chốt giữ khu vực cảng Côngpông Xom và tỉnh Cô Công. Phối hợp chiến đấu với lực lượng của hải quân có lực lượng bộ binh của Quân đoàn 2.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 09 Tháng Sáu, 2010, 12:47:28 pm
6 giờ ngày 6 tháng 1 năm 1979, Tiền phương Bộ Quốc phòng ra lệnh tổng công kích vào thủ đô Phnôm Pênh từ ba hướng:

Quân đoàn 4 sử dụng Sư đoàn 7 (lực lượng chủ yếu) và Sư đoàn 341 (dự bị) cùng lực lượng binh chủng tăng cường (đặc công, xe tăng, pháo binh) vượt sông Mê Công tiến theo trục đường số 1 và đường sông Mê Công, đánh vào Phnôm Pênh. Sau khi ra khỏi khu vực đường lầy, đánh tan các cụm phòng ngự địch, Quân đoàn 4 phát triển tiến công nhanh, Bộ giao lại nhiệm vụ tiến công hướng chủ yếu cho Quân đoàn 4; đồng thời tập trung không quân chi viện đắc lực cho các mũi tiến công của Quân đoàn tiến vào thủ đô Phnôm Pênh.

Sư đoàn không quân 372 sử dụng 142 lượt máy bay đánh phá sở chỉ huy các sư đoàn 260, 271, 703, các trận địa pháo, các tàu xuồng địch trên sông Mê Công, tiêu diệt nhiều sinh lực, phương tiện chiến tranh của chúng, tạo điều kiện cho bộ binh phát triển chiến đấu.

Sau khi hoàn thành đánh mở rộng bàn đạp phía đông Niếc Lương, chiều ngày 6 tháng 1, lực lượng đi đầu của Sư đoàn 7 (Tiểu đoàn 4 Trung đoàn 14) đã chiếm lĩnh phía tây bến phà Niếc Lương, làm công tác chuẩn bị vượt sông. Đêm 6 tháng 1, với tinh thần khẩn trương nhất, Trung đoàn Hải quân 926 đã triển khai xong các phương tiện vượt sông trên hướng chủ yếu của Quân đoàn 4.

Sáng ngày 7 tháng 1, Sư đoàn 7 phối hợp với Binh đoàn 1 Campuchia vượt sông Mê Công (qua khu vực bến phà Niếc Lương); với lực lượng áp đảo, quân ta nhanh chóng đánh tan sư đoàn 260 dịch. 10 giờ, bộ đội ta đánh chiếm cầu Mônivông, địch chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy về phía tây. 11 giờ, các đơn vị của Sư đoàn 7 và Binh đoàn 1 Campuchia tiến vào thành phố Phnôm Pênh, chiếm các cơ quan Trung ương, khu sứ quán và Đài phát thanh.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 09 Tháng Sáu, 2010, 12:56:18 pm
Trên hướng Quân đoàn 3, sáng ngày 6 tháng 1, quân đoàn tập trung hoả lực chi viện Sư đoàn 320 vượt sông đánh chiếm thị xã Côngpông Chàm. Địch huy động không quân, pháo binh đánh phá ngăn chặn ta rất quyết liệt. Dưới sự chỉ huy của Trung đoàn trưởng Vũ Cối, các đội xung kích của Trung đoàn 64 dùng xuồng máy dũng cảm vượt sông dưới làn đạn địch, đánh chiếm bờ sông phía tây. 8 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, các đơn vị thuộc Sư đoàn 320 mở các đợt xung phong mãnh liệt, đánh chiếm thị xã Côngpông Chàm, đập tan tuyến phòng ngự vững chắc của 2.000 quân địch do Xon Xen, Bộ trưởng Quốc phòng chỉ huy, mở thông cánh cửa quan trọng vào thủ đô Phnôm Pênh.
Xem thêm bài vượt sông của 320 http://www.quansuvn.net/index.php/topic,2102.msg203760.html#msg203760

Sáng ngày 7 tháng 1, được pháo binh chi viện đắc lực Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) do Trung đoàn trưởng Vũ Khắc Đua chỉ huy cùng lực lượng xe tăng, thiết giáp, cao xạ tăng cường tiến công trong hành tiến theo trục đường số 7, đánh tan lực lượng địch ngăn chặn ở núi Phuchê, vượt sông Tông Lê Sáp đánh chiếm kho xăng phía bắc Phnôm Pênh, đánh chiếm khu vực nhà máy xay, nhà máy hoa quả, nhà máy cơ khí, kho súng, kho đạn và phát triển sang phía đông đánh chiếm Bộ Tổng tham mưu quân Pôn Pốt, bắt liên lạc với các đơn vị của Quân đoàn 4 ở trung tâm thành phố.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 09 Tháng Sáu, 2010, 01:11:38 pm
Trên hướng Quân khu 9, sáng ngày 6 tháng 1, Sư đoàn 330 tiến công Thnốtbâk, Tani, bị địch ngăn chặn quyết liệt đến 15 giờ chiều mới vượt qua ngã tư Thnốtbâk 2 kilômét. Trung đoàn 10 Sư đoàn 339 tiến công theo đường Anchao - Tani bị địch chặn lại ở Tani.

Trên đường số 2, Sư đoàn 4 được tăng cường xe tăng, thiết giáp tiến công Tàkeo bị địch ngăn chặn cách ngã tư Thnốtbâk 6 kilômét. Trước tình hình đó, chiều ngày 6 tháng 1, Bộ tư lệnh Quân khu 9 lệnh cho Sư đoàn 330 tăng cường lực lượng đánh chiếm đoạn đường từ ngã tư Thnốtbâk đến Tani, mở đường cho các đơn vị thọc sâu theo đường 3. Ngay chiều ngày 6, Sư đoàn 330 đã sử dụng Tiểu đoàn 7 (Trung đoàn 3) và 10 xe thiết giáp từ phía nam đánh thẳng lên núi Sangcông, phối hợp với Trung đoàn 2 ngay trong đêm phát triển đánh chiếm các mục tiêu ở Tani. Quân ta đột phá liên tục, đánh tan 4 tuyến phòng ngự của địch, mở đường cho đội hình thọc sâu tiến vào thủ đô Phnôm Pênh.

Sau khi Sư đoàn 330 chiếm được Tani, lực lượng tiền vệ của Quân khu 9 nhanh chóng đánh chiếm cầu Kal Tuốt, bảo đảm cho Sư đoàn 330 tiếp tục thọc sâu. Được không quân chi viện hoả lực, 11 giờ ngày 7 tháng 1, Sư đoàn 330 đánh chiếm sân bay Pôchentông, ta thu 30 máy bay các loại giao cho Bạn làm cơ sở để thành lập trung đoàn không quân đầu tiên của Quân đội cách mạng Campuchia. Ngay sau đó, các đơn vị của Quân khu 9 phát triển tiến công vào Bộ tư lệnh thiết giáp và Bộ Tổng tham mưu địch. 17 giờ ngày 7 tháng 1, quân ta cùng lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia hoàn toàn làm chủ thành phố Phnôm Pênh.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 10 Tháng Sáu, 2010, 04:57:14 pm
Trên hướng biển, 19 giờ ngày 6 tháng 1, lực lượng đổ bộ của Lữ đoàn hải quân 126 áp sát chân núi Tàlơn, địch phát hiện và dùng pháo bắn mạnh vào khu vực đổ bộ của ta. Nhưng chỉ ít phút sau, các trận địa pháo địch đã bị bộ đội đặc công (gồm 87 cán bộ, chiến sĩ đổ bộ trong các đêm 4 và 5 tháng 1) tiến công tiêu diệt; các trận địa pháo tầm xa của ta đặt ớ Phú Quốc, Hòn Đốc cũng kịp thời nổ súng chi viện chế áp các trận địa pháo địch ở các đảo Hòn Nước, Phú Dự, An Tây, Tre Mắm, Kiến Vàng, bắn phá ngăn chặn quân địch ở ngã ba Môke không cho chúng tiến ra Tà Lơn.

Trong lúc các lực lượng đổ bộ đánh chiếm khu vực Tà Lơn thì hai tàu 203 và 215 thuộc Biên đội 2 cảnh giới ở sườn trái bãi đổ bộ phát hiện 2 tàu địch từ khu vực đảo Phú Dự và Hòn Nước tiến về khu vực tàu đổ bộ của ta.

Hai tàu ta lập tức nổ súng đánh chặn, bắn chìm 1 tàu địch, chiếc còn lại bỏ chạy. 1 giờ 30 phút ngày 7, 5 tàu địch từ khu vực cảng Rêam tiến ra biển hòng tiến công vào các tàu đổ bộ của ta. Các tàu HQ-05, HQ-07 được sự phối hợp của tàu 613 nổ súng mãnh liệt, bắn chìm 1 tàu, buộc các tàu còn lại phải tháo chạy. Ở hướng Biên đội 1, các tàu HQ-01, HQ-03, HQ-197 và HQ-205, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nghi binh ở hướng Côngpông Xom được lệnh cơ động sang phía quân cảng Rêam (cách khoảng 16 kilômét) dùng pháo tầm xa bắn chi viện bộ binh phát triển tiến công. Ở khu vực biển Kép, các tàu (p.070) ta quần nhau với 4 tàu địch, ta bắn chìm 1 tàu, bắn bị thương 1 tàu khác. Phía ta, tàu 215 trúng đạn địch, một số cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đổ bộ và đánh chiếm các mục tiêu xung quanh Tàlơn, Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 tổ chức lực lượng đột kích gồm 12 xe tăng, xe bọc thép và một phần lực lượng của Tiểu đoàn 864 đánh chiếm ngã ba Kôki, sau đó toàn bộ lực lượng đổ bộ phối hợp với bộ binh Quân đoàn 2 hình thành hai cánh phát triển tiến công địch về phía cảng Côngpông Xom và cảng Rêam.

--------------
Xem thêm kế hoạch tấn công của Hải Quân (Hạm đội 171, Lữ 126 ...) tại
http://ttvnol.com/forum/gdqp/1033431/trang-3.ttvn


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 10 Tháng Sáu, 2010, 05:04:24 pm
Sau khi giải phóng Phnôm Pênh, ngày 8 tháng 1 năm 1979, Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia được thành lập, do ông Hêng Xomrin làm Chủ tịch. Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia ra tuyên bố xoá bỏ hoàn toàn chế độ diệt chủng của bọn Pôn Pốt - Iêng Xari, thành lập chế độ Cộng hoà nhân dân Campuchia; đồng thời yêu cầu các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia tiếp tục giải phóng các tỉnh còn lại. Ngày 8 tháng 1, Sư đoàn 2 giải phóng thị xã Prâyveng, Sư đoàn 4 giải phóng thị xã Tàkeo. Ngày 9 tháng 1, Trung đoàn 24 Sư đoàn 10 Quân đoàn 3 giải phóng thị xã Côngpông Thom. Ngày 10 tháng 1, lực lượng hải quân Vùng 5 và Trung đoàn 66 Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) giải phóng cảng Côngpông Xom, Trung đoàn 9 và Tiểu đoàn 8 Hải quân đánh bộ giải phóng cảng quân sự Rêam. Ngày 11  tháng 1, Sư đoàn 339 (Quân khu 9) giải phóng thị xã Côngpông Chnăng.

Ngày 12 tháng 1 năm 1979, nước Cộng hoà nhân dân Campuchia được thành lập. Trong các ngày từ 12 đến 16 tháng 1 năm 1979, Quân tình nguyện Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân Campuchia tiếp tục phát triển tiến công, giải phóng thị trấn Sisôphôn (Báttambang), thị trấn Sơlông, thị xã Báttambang, thị xã Puốcxát Ốtđômiênchay.

Ngày 16 tháng 1 năm 1979, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương gửi điện khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Mặt trận phía Tây Nam Tổ quốc “đã chiến đấu anh dũng, làm nên một thắng lợi lịch sử rất vẻ vang. Bằng một trận thần tốc... đã đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh của tập đoàn Pôn Pốt xâm lược  biên giới Tây Nam Tổ quốc ta, phối hợp nhịp nhàng với cuộc tiến công và nổi dậy của nhân dân Campuchia anh em, đánh đổ chế độ diệt chủng tàn bạo bị mọi người lên án. Đây là thắng lợi chung của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Thắng lợi to lớn này góp phần vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ở Đông Dương, Đông Nam Á và thế giới”[1].

Ngày 17 tháng 1 năm 1979, Lữ đoàn hải quân đánh bộ 126 và Trung đoàn 66 (Sư đoàn 304), được không quân chi viện, tiến công giải phóng thị xã Cô Công. Đây là thị xã cuối cùng của Campuchia được giải phóng[2].

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/HQ501.jpg)
Tàu HQ-501 và các tàu thuộc hạm đội 171 trong trận đánh chiếm Cô kông

Ngày 25 tháng 1 năm 1979, nhân dân Campuchia tổ chức lễ mừng chiến thắng giải phóng đất nước khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari.

Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 của cách mạng Campuchia có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại.

Từ đây, nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xari và bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Tuy nhiên, như Quân ủy Trung ương ta đã nhận định: “Do phát triển tiến công giành thắng lợi nhanh, lực lượng địch bị tan rã lớn, chưa bị tiêu diệt gọn (tàn quân còn nhiều, một số nơi chúng còn tổ chức chỉ huy và phương tiện thông tin liên lạc, còn khống chế dân, tích trữ lương thực, đạn dược để phát động chiến tranh du kích). Lực lượng cách mạng Campuchia chưa phát triển kịp theo yêu cầu, hậu quả của chế độ nô dịch tàn bạo của bọn Pôn Pốt - Iêng Xari còn rất nặng nề... nên còn nhiều việc phải giải quyết...[3].
Tình hình đó đặt ra cho Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam và các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia những nhiệm vụ đầy khó khăn, gian khổ, đòi hỏi phải có bản lĩnh kiên cường, quyết tâm cao và nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả mới bảo vệ được thành quả cách mạng và xây dựng lại đất nước. (p.073)
--------------------------------------------------
1. Điện số 10/CV-TW ngày 16 tháng 1 năm 1979 của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Tài liệu lưu tại Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu.

2. Theo kế hoạch có 3 chiến dịch, nhưng diễn biến chỉ có một chiến dịch đánh liên tục. Kết quả đến ngày 17 tháng 1 năm 1979, bộ đội ta loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 6 vạn tên (từ 8 đến 10 sư đoàn quân Pôn Pốt), chủ yếu là tan rã.

3. Báo cáo tinh hình công tác quân sự của Quân ủy Trung ương (số 45-QUTƯ ngày 8-2-1979). Hồ sơ 1085 - Trung tâm lưu trữ Bộ Quốc phòng, tr. 9.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 10 Tháng Sáu, 2010, 05:18:42 pm
3. Phối hợp với Bạn truy quét tàn quân Pôn Pốt, củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ vùng giải phóng.

Mặc dù đã bị thiệt hại lớn, nhưng tàn quân Pôn Pốt vẫn còn đông (khoảng 4 vạn tên rút chạy vào vùng biên giới Campuchia - Thái Lan, ẩn náu trong các khu vực địa hình rừng núi hiểm trở, trà trộn trong dân). Kẻ thù còn duy trì được cơ quan đầu não, hệ thống chỉ huy và còn khống chế được một số vùng nông thôn với số dân tương đối lớn. Lợi dụng sự thông thạo về địa hình, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tàn quân địch lẩn trốn ở khắp nơi, được các thế lực phản động hậu thuẫn tiếp tục hoạt động chống phá chính quyền cách mạng. Với nguồn viện trợ dồi dào và vũ khí của nước ngoài, bọn Pôn Pốt - Iêng Xari chủ trương khôi phục lại các trung đoàn, sư đoàn chủ lực đã bị tan rã, phân chia khu vực hoạt động cho bọn chỉ huy các đơn vị vừa được khôi phục. Âm mưu  của địch là phá hoại, khống chế các trục giao thông huyết mạch, đánh chiếm lại một số địa bàn chiến lược do các lượng yêu nước Campuchia kiểm soát để xây dựng các căn cứ chống phá lâu dài chính quyền cách mạng Campuchia, hòng khôi phục lại chế độ độc tài phản động ở nước này.

Chỉ hai ngày sau khi thành phố Phnôm Pênh được giải phóng, quân Pôn Pốt đã tiến hành nhiều hoạt động tập kích, phục kích đánh phá giao thông, gây khó khăn cho việc chuyển quân, tiếp tế hậu cần của các đơn vị ta.

Ngày 9 tháng 1, quân địch đánh chiếm thị trấn Uđông (cách Phnôm Pênh 60 kilômét phía bắc) và kho đạn ở Longvéc (bắc Uđông 10 kilômét), đưa số vũ khí lấy được vào rừng; sau đó chúng sử dụng bộ binh (cỡ trung đoàn, sư đoàn thiếu, có xe tăng yểm trợ) đánh vào thị xã Tàkeo và thị xã Puốcxát.

Từ giữa tháng 1 năm 1979, mức độ đánh phá của địch trên các mặt trận trở lên ác liệt hơn. Chúng sử dụng bộ binh cỡ tiểu đoàn, trung đoàn liên tiếp tấn công vào ngã sáu Bátđông; sử dụng bộ binh cấp sư đoàn, có xe tăng yểm trợ, đánh vào khu vực tây, tây bắc thị xã Côngpông Spư; gây ra vụ thảm sát man rợ nhân dân ở Takhmau (phía nam thủ đô Phnôm Pênh).

Ở mặt trận đường số 5, địch sử dụng 2 trung đoàn, có xe tăng, thiết giáp hỗ trợ, đánh chiếm đoạn đường số 5 từ bắc Uđông đến Longvéc, chúng chiếm kho súng Uđông, đẩy Trung đoàn 10 Sư đoàn 339 về phía Nam. 

Trên địa bàn Báttambang - Xiêm Riệp và 4 tỉnh phía đông thủ đô Phnôm Pênh, địch còn hơn 20.000 quân đang lẩn trốn, chúng được bọn chỉ huy tập hợp lập ra nhiều đơn vị mới phối hợp với các tổ chức phản động như “Linh hồn Khơme”, “Voi trắng ngà xanh”, “Chính phủ liên hiệp kháng chiến” để đẩy mạnh hoạt động chống phá chính quyền cách mạng, đánh phá các vùng mới giải phóng.

Cùng với việc gom quân, liên kết với lực lượng Sêrêka (do Mỹ dựng lên từ năm l970), Pôn Pốt - Iêng Xari ra sức củng cố các bàn đạp, các căn cứ, tổ chức lại đường dây Đông - Tây. Chúng thành lập các mặt trận phía tây Phnôm Pênh, đường 5, Tây Nam... hòng triển khai lực lượng phản kích chiếm lại các địa bàn đã mất.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 10 Tháng Sáu, 2010, 07:04:48 pm

Nhằm có một cơ quan chuyên trách về giúp Bạn xây dựng lực lượng vũ trang và chỉ đạo chiến đấu bảo vệ thành quả của cách mạng Campuchia, ngày 24 tháng 1 năm 1979, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 30/QĐ-QP tách Đoàn chuyên gia quân sự 478 ở Ban B.68 về trực thuộc Hộ Quốc phòng. Đoàn 478 có nhiệm vụ thường xuyên quan hệ chặt chẽ với Ban B.68 của Trung ương để báo cáo và chịu sự hướng dẫn những vấn đề liên quan, phối hợp với chuyên gia các ngành khác để tiến hành công tác giúp cách mạng và nhân dân Campuchia.

Trước tình hình địch tập trung lực lượng chuẩn bị phản kích hòng giành lại một số địa bàn quan trọng, ngày 9 tháng 2 năm 1979, Tiền phương Bộ Quốc phòng triệu tập cuộc họp mở rộng tại thành phố Phnôm Pênh (dự họp có chỉ huy các quân khu 5, 7, 9; các quân đoàn 2, 3, 4 và chỉ huy các lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia) để đánh giá tình hình địch, ta và triển khai kế hoạch truy quét tàn quân địch, giúp Bạn củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ vùng giải phóng.

Theo kế hoạch đã được hội nghị bàn bạc thống nhất, lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam sẽ phối hợp với lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia mở các chiến dịch truy quét tàn quân địch để bảo vệ các trục giao thông, các địa bàn chiến lược, tiêu diệt các căn cứ của quân Pôn Pốt, ngăn chặn các nguồn viện trợ từ bên ngoài thâm nhập qua biên giới Thái Lan vào trong nội địa cho bọn phản động và tàn quân Pôn Pốt.

Trong khi các đơn vị quân tình nguyện đang khẩn trương triển khai lực lượng giúp Bạn truy quét tàn quân Pôn Pốt, bảo vệ vùng mới giải phóng và chính quyền cách mạng thì ngày 17 tháng 2 năm 1979, cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên biên giới phía Bắc nước ta bùng nổ. Trên diễn đàn quốc tế, được sự hậu thuẫn của các thế lực phản động, bè lũ Pôn Pốt - Iêng Xari ra sức vu cáo xuyên tạc sự giúp đỡ của Việt Nam đối với cách mạng Campuchia.

Những âm mưu, thủ đoạn của tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xari và các thế lực quốc tế tiếp tục phá hoại cách mạng Campuchia và Việt Nam chỉ càng thắt chặt thêm tình đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Ngày 18 tháng 2 năm 1979, tại thủ đô Phnôm Pênh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch Hêng Xomrin, thay mặt Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia ký Hiệp ước Hoà bình, hữu nghị và hợp tác. Hiệp ước gồm 9 điều với những nội dung chủ yếu sau dây:

Điều 1: Hai bên cam kết làm hết sức mình để bảo vệ và phát triển không ngừng truyền thống đoàn kết chiến đấu quan hệ hữu nghị, hợp tác anh em Việt Nam - Campuchia, lòng tin cậy và sự giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi. Hai bên ra sức giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nước mình bảo vệ truyền thống đoàn kết chiến đấu và hữu nghị thủy chung Việt Nam - Campuchia đời đời trong sáng.

Điều 2: Trên nguyên tắc việc bảo vệ và xây dựng đất nước mình là sự nghiệp của chính nhân dân mỗi nước, hai bên cam kết hết lòng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt và bằng mọi hình thức cần thiết nhằm tăng cường khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và công cuộc lao động hoà bình của nhân dân mỗi nước, chống mọi âm mưu và hành động phá hoại của lực lượng đế quốc và phản động quốc tế. Hai bên sẽ tiến hành các biện pháp có hiệu quả nhằm thực hiện điều cam kết này khi một trong hai bên yêu cầu.

Điều 3: Nhằm giúp nhau xây dựng đất nước giàu mạnh, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, hai bên sẽ tăng cường quan hệ trao đổi và hợp tác anh em cùng có lợi và giúp đỡ nhau về các mặt kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, đào tạo cán bộ và trao đổi chuyên gia, trao đổi kinh nghiệm xây dựng đất nước về mọi mặt. Nhằm mục đích đó, hai bên sẽ ký những hiệp định cần thiết, đồng thời tăng cường tiếp xúc và hợp tác giữa các cơ quan Nhà nước có liên quan và các tổ chức quần chúng của hai nước.

Điều 4: Hai bên cam kết sẽ giải quyết bằng thương lượng hoà bình tất cả những bất đồng có thể nảy sinh trong quan hệ giữa hai nước. Hai bên sẽ đàm phán để ký kết một hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa hai nước trên cơ sở đường biên giới hiện tại; quyết tâm xây dựng đường biên giới này thành biên giới hoà bình, hữu nghị lâu dài giữa hai nước.

Điều 5: Hai bên hoàn toàn tôn trọng đường lối độc lập tự chủ của nhau. Hai bên kiên trì chính sách đối ngoại độc lập, hoà bình, hữu nghị hợp tác và không liên kết, theo nguyên tắc không can thiệp dưới bất cứ hình thức nào vào công việc nội bộ nước khác, không chấp nhận bất cứ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của nước mình và không cho phép bất kỳ nước nào dùng lãnh thổ nước mình để can thiệp vào nước khác.

Hai bên coi trọng truyền thống đoàn kết chiến dấu và tình hữu nghị anh em lâu đời giữa nhân dân Campuchia, nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam, nguyện ra sức tăng cường quan hệ truyền thống đó trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Hai bên tăng cường quan hệ mọi mặt với các nước xã hội chủ nghĩa. Là những nước ở Đông Nam châu Á, Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cộng hoà nhân dân Campuchia kiên trì chính sách quan hệ hữu nghị, láng giềng tốt với Thái Lan và các nước khác ở Đông Nam châu Á, tích cực góp phần vào hoà bình, ổn định và phồn vinh của khu vực Đông Nam châu Á. Hai bên phát triển quan hệ hợp tác với các nước dân tộc độc lập các phong trào giải phóng dân tộc và phong trào dân chủ, kiên quyết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Hai bên tích cực góp phần vào sự đoàn kết và lớn mạnh của phong trào không liên kết chống chủ nghĩa đế quốc và các lực lượng phản động quốc tế khác, giành và bảo vệ độc lập dân tộc, tiến tới xây dựng một trật tự kinh tế thế giới mới.

Điều 6: Hai bên sẽ thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau về những vấn đề thuộc quan hệ hai nước và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Mọi vấn đề trong quan hệ giữa hai nước sẽ được giải quyết bằng thương lượng trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, có lý có tình...

Trong bản Hiệp ước, hai bên cũng khẳng định, Hiệp ước không nhằm chống một nước thứ ba nào và không liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo các hiệp định hai bên hoặc nhiều bên mà họ đã tham gia.

Theo tinh thần của bản Hiệp ước, một bộ phận Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc tế giúp các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia truy quét tàn quân địch, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, khôi phục sản xuất xây dựng cuộc sống mới.

Cùng với việc tổ chức lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự làm nhiệm vụ ở Campuchia, thực hiện Điều 3 của Hiệp ước Hoà bình hữu nghị và hợp tác, Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định về “Hợp tác văn hoá, giáo dục, y tế và khoa học”. Theo đó, hai bên hợp tác và giúp đỡ nhau trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế và khoa học.

Về văn hóa, hai bên sẽ trao đổi các đoàn văn hóa, nghệ thuật điện ảnh, báo chí; hợp tác về xuất bản, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, triển lãm, thông tin quần chúng; giúp nhau đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật và trao đổi chuyên gia văn hóa.

Về giáo dục, trao đổi các đoàn làm công tác giáo dục và giáo viên các cấp, các ấn phẩm của Nhà xuất bản (p.080) Giáo dục của mỗi nước và trao đổi kinh nghiệm các mặt trong lĩnh vực giáo dục; hợp tác trong việc khôi phục cơ sở giáo dục, biên soạn và xuất bản sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục khác.

Trong lĩnh vực y tế, hợp tác giải quyết những vấn đề y tế cấp bách trong việc chữa các bệnh phổ biến và công tác phòng dịch, chống dịch; trao đổi kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lý các cơ sở y tế, trao đổi cán bộ y tế nhân viên kỹ thuật và các tài liệu về y học, dược học; hợp tác trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế; hợp tác trong việc sản xuất thuốc phòng bệnh, chữa bệnh và khai thác các nguồn dược liệu; hợp tác và giúp nhau trong việc diều trị bệnh nhân.

Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, hai bên sẽ trao đổi các đoàn nghiên cứu khoa học tự nhiên và khoa học xã hội; hợp tác nghiên cứu về khoa học, trao đổi những kinh nghiệm thông tin khoa học.

Trên cơ sở Hiệp ước, Hiệp định dã ký kết với Chính phủ Campuchia cũng như thỏa thuận giữa chính phủ hai nước, ngày 26 tháng 2 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ta ra Quyết định số 72-CP tổ chức Đoàn chuyên gia kinh tế - văn hóa của Chính phủ ta (lấy bí danh là A40) giúp Hội đồng Nhân dân cách mạng Campuchia và cử đồng chí Nguyễn Côn, ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế, kế hoạch của Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn. Các đồng chí Hồ Viết Thắng, Phó chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch Nhà nước; Nguyễn Tuân, Thứ trưởng Bộ Điện và Than, phụ trách khối công nghiệp làm Phó trưởng đoàn. Các đồng chí Trần Khải, Thứ  trưởng Bộ Nông nghiệp; Nguyễn Hữu Bảo, Thứ trưởng Bộ Nội thương; Đặng Văn Thông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Phạm Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Lâm Nghiệp; Lê Thành Công, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và thông tin; Nguyễn Duy Cương, Thứ trưởng Bộ Y tế là thành viên. Đoàn chuyên gia A40 có nhiệm vụ giúp Chính phủ Bạn nghiên cứu chủ trương, chính sách, kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa ở Campuchia và giúp thực hiện những công việc kinh tế, văn hóa mà Bạn chưa có khả năng và do Bạn yêu cầu.

Để tạo điều kiện cho chuyên gia kinh tế - văn hoá của ta hoạt động được thuận lợi trong tình hình mọi mặt chưa thật ổn định, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao trách nhiệm cho Tiền phương Bộ Quốc phòng và Tiền phương Tổng cục Hậu cần bảo đảm điều kiện công tác tối thiểu cần thiết cho các đoàn chuyên gia kinh tế - văn hoá của ta. Khi cần thiết, đồng chí Trưởng đoàn chuyên gia của ngành ở Trung ương và tỉnh, thành phố sẽ liên hệ với các đơn vị quân đội (quân khu, quân đoàn, sư đoàn hoặc trung đoàn) gần nhất để yêu cầu giúp đỡ các mặt, gồm:

1. Cung cấp về lương thực và thực phẩm theo tiêu chuẩn chung (mỗi đoàn không quá 20 - 30 người, nếu có cả điện đài và lực lượng bảo vệ đi theo).

2. Phương tiện đi lại trên đất Bạn (cũng như từ ta sang đất Bạn và ngược lại) trong phạm vi khả năng và điều kiện cho phép, nếu vì lý do nào đó đoàn chuyên gia của ta không thể mang theo phương tiện riêng của đoàn được.

3. Cung cấp xăng dầu cho các đoàn có mang theo ô tô mà không thể mang theo xăng dầu sang đất Bạn hoặc tiếp tế không kịp.

4. Cung cấp quần áo và mũ theo quy định chung cho cán bộ trong các đoàn chuyên gia của ta được điều động sang công tác lâu dài trên đất Bạn, trước khi lên đường.

5. Cung cấp thuốc men hoặc chữa bệnh khi cần thiết.

6. Sử dụng phương tiện thông tin (điện thoại và vô tuyến điện) để bảo đảm giữ liên lạc thông suốt với Trung ương, với cấp ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, nếu đoàn không có điện thoại, điện đài mang theo.

7. Bảo đảm an toàn cho các đoàn chuyên gia của ta hoạt động ở những nơi mà các đoàn chuyên gia không có lực lượng bảo vệ đi theo và điều kiện không cho phép.

8. Các đơn vị bộ đội và các đoàn chuyên gia của ta phải chấp hành đúng các nguyên tắc, chế độ, tiêu chuẩn về cấp phát, giao nhận và quản lý của Nhà nước theo hướng dẫn của Tiền phương Tổng cục Hậu cần.

Hàng tháng, hàng quý, Tiền phương Tổng cục Hậu cần có trách nhiệm báo cáo, thanh quyết toán số lượng vật tư hàng hoá (lương thực, quần áo, xăng dầu...) đã thực sự cấp phát cho các đoàn chuyên gia của ta (hiện vật và tính thành tiền) gửi về Phủ Thủ tướng, đồng thời gửi ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính.

Tiền phương Bộ Quốc phòng và Tiền phương Tổng cục Hậu cần có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị cấp dưới hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc thực hiện. Nếu gặp khó khăn kịp thời báo cáo để Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Thi hành nghị quyết của Bộ Chính trị và quyết định của Chính phủ, sau khi Đoàn chuyên gia kinh tế văn hoá ở Trung ương được thành lập và sang thủ đô Phnôm Pênh giúp Bạn, 8 tỉnh biên giới (kể cả Nghĩa Bình, Phú Khánh) và thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt cử đoàn chuyên gia kinh tế và văn hoá sang giúp Bạn.

Tiếp đó, các tỉnh Cửu Long, Đồng Nai, Quảng Nam - Đà Nẵng cũng lần lượt cử đoàn chuyên gia sang giúp Bạn. Đoàn chuyên gia của các tỉnh, thành, do một đồng chí Thường vụ, Phó chủ tịch tỉnh, thành phụ trách. Thành phần gồm: các đồng chí phó ty (sở) hoặc tương đương của các ngành Nông nghiệp, Thủ công nghiệp, Thương nghiệp và Vật tư, Giao thông vận tải, Bưu điện, Y tế, Tài chính và Kế hoạch, Thủy lợi, Hải sản, Lâm nghiệp...

Đến tháng 2 năm 1979, ta đã hình thành hệ thống chuyên gia giúp Bạn Campuchia gồm: Ban B.68 giúp xây dựng các tổ chức và cơ quan chính trị của Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp và các đoàn thể quần chúng, chỉ đạo các đoàn chuyên gia ở địa phương. Đoàn chuyên gia kinh tế - văn hóa (A40) giúp xây dựng khối kinh tế - xã hội, văn hóa. Đoàn chuyên gia quân sự (Đoàn 478), giúp xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia và chỉ đạo chiến đấu bảo vệ thành quả cách mạng. Đoàn chuyên gia an ninh (K79) giúp về công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giúp xây dựng lực lượng an ninh Campuchia.

Bên cạnh các đoàn chuyên gia trên còn có Bộ tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam. Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ở Campuchia thực hiện các nhiệm vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao, trong đó tập trung vào ba nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia truy quét tàn quân địch.

Hai là, phát động quần chúng, xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Ba là, giúp nhân dân Campuchia nhanh chóng ổn định đời sống, phát triển sản xuất.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: binhyen1960 trong 10 Tháng Sáu, 2010, 11:14:17 pm
Sư đoàn 7 khi thành lập trong KCCM gồm 3 trung đoàn lấy phiên hiệu 12 (tức 165A/312), 14 (141A/312), 16 (101A/325A).
[/quote Vậy thì E209 hay 42 chúng tôi khi đó thuộc đơn vị nào trong 3 trung đoàn bộ binh của F7 đây ? ;D
 Xưa nay E209 luôn nằm trong F312 hoặc  F7 sau này . Chắc có sự nhầm lẫn rồi Chang ạ .


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 10 Tháng Sáu, 2010, 11:19:35 pm
Thì 1 e của f7 (E320) chạy xuống miền Tây, E209 quẳng hết mặt nạ phòng độc với mũ sắt ở miền Trung vào nhập vô F7!
Thế là 209 lại về 1 nhà với 141, 165 (toàn là từ F312 đi B cả)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 11 Tháng Sáu, 2010, 09:24:06 am
Trong thời kỳ đầu, nhiệm vụ truy quét tàn quân địch, tiêu diệt các căn cứ, các tổ chức phản động, giữ vững chính quyền cách mạng được xác định là nhiệm vụ hàng dầu của Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự ta trên chiến trường Campuchia. Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam (gồm một số đơn vị thuộc các quân đoàn 2, 3, 4; các quân khu 5, 7, 9 và một số đơn vị quân chủng, binh chủng tăng cường) phối hợp chặt chế với lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia mở nhiều đợt truy quét tàn quân dịch, dồn chúng về biên giới phía Tây Bắc Campuchia.

Trên hướng Quân đoàn 2, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong đợt tổng tiến công, Quân đoàn tổ chức lực lượng đứng chân trên hai khu vực: Sư đoàn 304 và các đơn vị tăng cường đảm nhiệm khu vực đường số 4  cảng Côngpông Xom. Sư đoàn 325 và một số đơn vị binh chủng truy quét dịch ở khu vực tỉnh Campốt.

Sau khi truy quét, tiêu diệt địch ở các căn cứ vùng rừng núi đông đường số 3 (thung lũng, điểm cao 46), đẩy địch ra xa, bảo đảm an toàn cho thị xã Campốt và hậu phương chiến dịch, cuối tháng 1 năm 1979, Sư đoàn 325 chuyển hướng lên hoạt động ở bắc đường số 3, đánh địch ở khu vực từ bắc điểm cao 127 đến tây nam núi Con Sâu, đèo 24. Sau 15 ngày chiến đấu, ta và Bạn loại khỏi vòng chiến đấu gần 700 tên địch, thu một số vũ khí, tạo bàn đạp chuẩn bị tiến công tiêu diệt quân địch ở Trốpsala.

Trong thời gian này, Sư đoàn 304 vừa khẩn trương củng cố khu vực đứng chân, vừa cùng lực lượng Bạn tổ chức tiến công địch từ bắc cầu Côngpông Sơmách đến  Vênhriêng và đánh chiếm khu vực từ Vênhriêng đến nam cầu Tànày. Cuối tháng 1, địch dùng một lực lượng lớn bộ binh, có xe tăng, xe bọc thép yểm trợ chia thành nhiều mũi đánh vào các khu vực phòng thủ của ta từ nam cầu Tànày đến Vênh riêng; ta bắn cháy 3 xe tăng, đập tan các cuộc phản kích của địch, nhưng lực lượng của ta cũng bị tổn thất do chưa nắm chắc thủ đoạn tác chiến của địch, giải quyết cách đánh chưa tốt, còn nặng về đánh chính diện, đánh xua đuổi, không tích cực thực hiện luồn sâu, bao vây chặt nên đã để địch chạy thoát nhiều và bắt dân đi theo.

Đầu tháng 2 năm 1979, Quân đoàn 2 bước vào đánh địch đợt hai, giúp Bạn truy quét tàn quân địch, bảo vệ vùng giải phóng. Phối hợp tác chiến với Quân đoàn có Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) trên hướng Campốt; Sư đoàn 339 và Sư đoàn 4 (Quân khu 9) hoạt động ở Đông Bắc Salakhum; ở hướng đường số 4 và cảng Côngpông Xom có bộ đội Hải quân Vùng 5 và Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126. Rút kinh nghiệm chiến đấu đợt 1,  trong đợt hai, Quân đoàn 2 quyết tâm tập trung lực lượng tiến công liên tục, không cho địch kịp hồi sức; vừa tập trung lực lượng bộ binh đẩy mạnh tiến công địch ở phía trước; đồng thời sử dụng một lực lượng cùng các đơn vị binh chủng tổ chức phòng thủ vững chắc các vùng căn cứ ở phía sau, bảo đảm an toàn giao thông. Trong tác chiến kết hợp chặt chẽ đánh nhỏ, đánh vừa và đánh lớn; kết hợp đánh chính diện với đánh vu hồi; đánh dứt điểm từng khu vực, đánh trúng chỉ huy, phá căn cứ địch; chú trọng dưa dân trở về làng cũ; thu gom triệt để vũ khí trang bị và các kho tàng của địch giao cho Bạn quản lý, triệt nguồn tiếp tế của địch; kết hợp chặt chẽ với lực lượng Bạn thực hiện tiến công về quân sự và đẩy mạnh công tác binh vận; cùng Bạn vận động, tổ chức nhân dân củng cố, xây dựng các vùng giải phóng về mọi mặt.

Ở khu vực Campốt, ngày 2 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 95 Sư đoàn 325 sử dụng 1 tiểu đoàn luồn sâu vào điểm cao 177 (Đông Bắc Trốpsala); đồng thời sử dụng lực lượng còn lại bao vây chặt quân địch co cụm ở Trốpsala. Sau 4 ngày chiến đấu, Trung đoàn 95 diệt và bắt nhiều tên địch, làm chủ Trốpsala. Phối hợp với Trung đoàn 95, Trung đoàn 101 vừa làm nhiệm vụ phòng thủ ở tuyến sau, vừa sử dụng lực lượng đánh địch từ tây điểm cao 23 đến bắc điểm cao 54. Ta tổ chức nhiều mũi truy quét tàn quân địch, giải phóng hàng nghìn dân bị chúng cầm giữ ở Trốpsala; đồng thời (p.087) tổ chức tốt các đợt đánh địch phản kích từ Kaosala xuống hòng chiếm lại khu vực này.

Tại khu vực bắc đèo 244 ngày 7 tháng 2 năm 1979, Trung đoàn 18 liên tiếp đẩy lùi nhiều đợt tiến công của địch, giữ vững trận địa. Ngày 10 tháng 2, Trung đoàn tổ chức trận vận động tiến công trên đường số 37, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng địa bàn phòng thủ. Sau đợt tác chiến này, theo lệnh của trên, Sư đoàn 325 phối hợp với các sư đoàn 4, 339, 320 và lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia mở cuộc hợp vây lớn tiêu diệt lực lượng của Quân khu Đông Nam địch đang trập trung ở Chúc và các vùng xung quanh.
Nhận nhiệm vụ tổ chức tiến công truy quét địch từ đông bắc điểm cao 244 đến Kaosala và từ Kasăng đến Chúc, ngày 13 tháng 2 năm 1979, Sư đoàn 325 (thiếu Trung đoàn 101) tổ chức luồn sâu áp sát các căn cứ địch.

Sáng ngày 14 tháng 2, các đơn vị của Sư đoàn đồng loạt nổ súng. Trung đoàn 18 đánh chiếm Trêpêng Sđen, Trung đoàn 95 đánh chiếm Kaosala. Sau khi làm chủ các mục tiêu, Sư đoàn 325 phát triển chiến dấu đánh chiếm Kasăng, Taken, điểm cao 55 tây bắc Chúc và tiếp tục đánh sâu vào vùng căn cứ địch.

Chiều ngày 17 tháng 2, các đơn vị của Sư đoàn 325 chiếm được khu vực Trapengpreng và điểm cao 154, sau đó phối hợp với các đơn vị của Quân khu 9 phát triển chiến đấu ra đường số 3 tiến công địch ở Rútsét, Vátăngcôi và các điểm cao 87, 50. Sau hơn 1 tuần phối hợp chiến đấu cùng các đơn vị Bạn, Sư đoàn 325 đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Bộ đội ta tiêu diệt sở chỉ huy Quân khu Đông Nam, đánh thiệt hại nặng sư đoàn 230 và trung đoàn 123 địch, góp phần cùng các đơn vị Bạn giải phóng một vùng rộng lớn nằm giữa Chúc, Campốt và Côngpông Trạch, giải phóng gần 100.000 dân.

Ở khu vực đường số 4, Sư đoàn 304 sử dụng Trung đoàn 9 phòng thủ phía sau; Trung đoàn 24 và Trung đoàn 66 phát triển tiến công địch từ bắc cầu Tànày đến đèo Píchnin và khu vực cảng Côngpông Xom. Kết hợp chặt chẽ giữa tiến công chính diện với thọc sâu vu hồi, các đơn vị của Sư đoàn 304 tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bảo vệ đường số 4 và khu vực cảng Côngpông Xom. Từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 1979, được Quân đoàn tăng cường xe tăng, xe bọc thép và pháo tầm xa của Lữ đoàn 164 chi viện, Sư đoàn 304 sử dụng Trung đoàn 66 tiến công khu vực đèo Píchnin. Sau hai ngày chiến đấu, bộ đội ta và Bạn tiêu diệt 2 tiểu đoàn địch, làm chủ khu vực đèo Píchnin, trong đó có nhà máy thủy diện công suất 10.000KW.

Trong 40 ngày đêm phối hợp cùng lực lượng Bạn và các đơn vị của Quân khu 9 truy quét địch trên cả hai hướng Cam Pốt và Côngpông Xom, các đơn vị của Quân đoàn 2 đã tiêu diệt nhiều sinh lực dịch, góp phần giải phóng nhiều vùng dân cư rộng lớn ở Quân khu Đông Nam và Đặc khu Côngpông Xom, giải phóng gần 350.000 dân, thu nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh của địch, giúp Bạn ổn định đời sống nhân dân, củng cố chính quyền cách mạng.

Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, ngày 27 tháng 2 năm 1979, Quân đoàn 2 được lệnh trở về Tổ quốc nhận nhiệm vụ mới. Quân đoàn 2 vinh dự được Quốc hội và Chính phủ ta tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Campuchia trao tặng Huân chương Ăng co kèm theo bức trướng mang dòng chữ "Tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, tuyệt vời". Trung đoàn 24 (Sư đoàn 304), Đại đội 7 (Lữ đoàn 203 xe tăng) được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang lần thứ hai; 163 tập thể, 1.260 cán bộ, chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong hoạt động giúp Bạn được thưởng Huân chương Quân công và Chiến công các hạng.  Trong khi Quân đoàn 2 rút quân về nước thì Quân đoàn 3 nhận lệnh chuyển đội hình lên phía bắc và tây bắc Campuchia. Quân đoàn chuyển lên vùng sâu, vùng xa, tiếp tế rất khó khăn, địch liên tục đánh phá. Nhiều thử thách dồn dập đến với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn.
-----------------
Anh em nhà chú G.17 đấy nhá. Bảo mấy lão 325 đọc xong vào đây bắn tùm lum đê! Hỏi xem có lão nào ở E95 không?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 11 Tháng Sáu, 2010, 09:36:29 am
Vững tin vào sự lãnh dạo của Đảng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 quyết định phát động phong trào "Giết giặc lập công", thi đua với quân dân các tỉnh phía Bắc. Với tinh thần "bám dân, bám địa bàn, truy quét triệt để tàn quân địch", ngay trong đợt truy quét đầu, các đơn vị của Quân đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Bạn đánh các đồn biên phòng Poipét, Concoóc, tiêu diệt nhiều tàn quân địch trên biên giới Tây Bắc Campuchia.

Ngày 18 tháng 3 năm 1979, Tiền phương Bộ Quốc phòng tăng cường cho Quân đoàn 3 Sư đoàn bộ binh 309; Trung đoàn 726 (Quân khu 5) và Tiểu đoàn 9 (p.090) (Trung đoàn 113 đặc công của Bộ) để mở "chiến dịch 3", phối hợp cùng các đơn vị Bạn truy quét tàn quân địch, tiêu diệt cơ quan Trung ương của Pôn Pốt - Iêng Xari ở khu vực phía tây Báttambang.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ ngày 22 tháng 3 đến 24 tháng 4, Quân đoàn 3 tập trung 3 sư đoàn bộ binh (10, 31, 309), Trung đoàn 726 và một số đơn vị xe tăng, thiết giáp, pháo binh mở chiến dịch truy quét địch ở phía tây Báttambang, chủ yếu là khu vực Tàsanh, Sămlốt, Tứcsóc.

Mở đầu chiến dịch, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3, Sư đoàn 10 sử dụng Trung đoàn 66 đánh chiếm các bàn đạp Chisăng, Păngrôlin; Trung đoàn 24 chốt chặn đường 43 ở nam Sămlốt. Sư đoàn 31 sử dụng Trung đoàn 866 tiến công Sênôtức, Thơmin, Trung đoàn 977 làm nhiệm vụ mở rộng hành lang, Trung đoàn 922 đánh chiếm Taghen. Ngày 27 tháng 3, Sư đoàn 10 và Sư đoàn 31 tiến công Tàsanh - Sămlốt từ hai hướng. Sư đoàn 10 đánh vào Sămlốt và ngăn chặn đường rút lui của quân địch sang biên giới Thái Lan. Sư đoàn 31 từ phía đông, đông bắc tiến công căn cứ Tàsanh, sau đó phát triển chiến đấu truy quét tàn quân địch dọc biên giới phía tây nam và tây bắc tỉnh Báttambang.

Ngày 29 tháng 3, ta đánh chiếm dài phát thanh và một số cơ quan trung ương địch đặt ở phum Tứcsóc.

Trong 4 ngày đêm hoạt động, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 tiêu diệt hơn một nghìn tên địch, thu hàng nghìn súng các loại, 5 xe tăng, hàng chục chiếc ô tô và nhiều đồ dùng quân sự.
Phát huy thắng lợi, từ ngày 1 đến 24 tháng 4 năm 1979, Sư đoàn 10 phối hợp với Sư đoàn 309 và Trung đoàn 726 tiến công tiêu diệt tàn quân địch tại Lôvia, Nimít, Poipét, Kaomêlai và Khaocalon, giải phóng một dải biên giới dài hơn 150 kilômét. Trong chiến dịch này, các đơn vị của Quân đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 4.000 tên dịch, thu hàng nghìn khẩu súng các loại và nhiều vũ khí đạn dược, quân trang, quân dụng, giải phóng hơn 7 vạn dân.

Nhằm triệt phá cơ sở hậu cần chiến lược của quân Pôn Pốt ở thung lũng Kravanh, từ ngày 29 tháng 4 đến 30 tháng 5 năm 1979, Quân đoàn 3 sử dụng hai sư đoàn bộ binh (10 và 31), Lữ đoàn xe tăng 273 và lực lượng của trên tăng cường (các lữ đoàn 7; 234; Trung đoàn 29) phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiến công tiêu diệt địch ở phía tây tỉnh Puốcxát. Bước vào chiến dịch, từ ngày 29 tháng 4 đến 3 tháng 5, Sư đoàn 10 sử dụng Trung đoàn 24 chốt chặn chiến dịch ở phía tây Pramôi, Trung đoàn 66 đánh chiếm Sapiêng. Sư đoàn 31 sử dụng Trung đoàn 977 tiến công Phlếch; đồng thời sử dụng hai trung đoàn 28 và 866 thực hành luồn sâu, tiến công đánh chiếm các mục tiêu then chốt. Tiểu đoàn 9 đặc công (Bộ tăng cường) đánh chiếm Sơnai Pra. Do nắm chắc tình hình địch và địa hình, các đơn vị đã thực hiện được ý định của bộ chỉ huy chiến dịch là: đánh vỡ thế trận của địch, đánh trúng chỉ huy, truy diệt địch, làm chủ địa bàn, thu vũ khí, phương tiện chiến tranh, kho tàng, giải phóng được nhiều dân bị dịch bắt đi theo.

Trong khi chiến dịch ở phía tây Puốcxát đang tiếp diễn thì ngày 3 tháng 5 năm 1979, Bộ Quốc phòng chỉ thị cho Quân đoàn 3 trong tháng 6 phải hoàn thành nhiệm vụ truy quét địch ở địa bàn tỉnh Puốcxát bàn giao cho đơn vị Bạn và tiến hành cơ động toàn bộ lực lượng, binh khí kỹ thuật ra phía Bắc làm lực lượng dự bị của Bộ.  Thực hiện chỉ thị của bộ, từ ngày 4 đến 30 tháng 5 năm 1979, Quân đoàn 3 tiếp tục tổ chức các đợt truy quét, triệt phá các cơ sở hậu cần của địch, giúp bạn mở rộng vùng giải phóng và phát động nhân dân xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng. Trong chiến dịch này, bộ đội ta đã triệt phá hoàn toàn căn cứ chiến lược Kravanh của địch, giải phóng biên giới phía tây tỉnh Puốcxát, loại khỏi chiến đấu hàng nghìn tên, thu hàng nghìn súng các loại cùng nhiều tài liệu quan trọng của Pôn Pốt, thu hàng trăm tấn lúa gạo, hàng trăm tấn muối, hàng nghìn mét vải, hàng nghìn lít xăng dầu, hàng chục kiện thuốc chữa bệnh bàn giao cho chính quyền cách mạng tỉnh Puốc xát, giải phóng 145.000 dân. Cùng với việc truy quét, đánh dịch, Quân đoàn còn giúp Bạn xây dựng 1 đội du kích, thành lập chính quyền ở 6 phum, tuyên truyền giác ngộ cho 116.641 lượt người, khám chữa bệnh cho 959 người, cứu đói cho dân 115 tấn lương thực.

Sau khi cơ bản hoàn thành nhiệm vụ truy quét tàn quân địch, những ngày đầu tháng 6 năm 1979, Quân đoàn 3 tiến hành bàn giao địa bàn tác chiến cho các đơn vị Bạn. Sư đoàn 320 tăng cường cho Quân khu 9 từ tháng 1 đến tháng 6 cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ và được lệnh bàn giao địa bàn trở về dội hình chiến đấu của Quân đoàn[1]. Ngày 17 tháng 6 năm 1979, đơn vị đầu tiên của Quân đoàn 3 rời Campuchia trở về Tổ quốc.

Đến đầu tháng 8 năm 1979, toàn bộ đội hình Quân đoàn hoàn thành việc rút quân khỏi Campuchia về phía Bắc (Việt Nam) nhận nhiệm vụ mới. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Quân đoàn 3 ở Campuchia, Đại tướng Văn Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận: Quân đoàn 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương giao cho, thực hiện được yêu cầu: "Đi đến đâu là Bạn tin, dân mến, kẻ thù khiếp sợ và ta thì trưởng thành"[2].
-------------------------------------------------------
1. Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 6 năm 1979, Sư đoàn bộ binh 320 và một phân đội xe tăng của Quân đoàn 3 được phối thuộc cho Quân khu 9 làm nhiệm vụ truy quét tàn quân địch ở phía nam thủ đô Phnôm Pênh. Trong gần 6 tháng đầu năm 1979, Sư đoàn đã đánh hàng trăm trận, tiêu diệt tàn quân của các sư đoàn 210, 250, 270, 805 quân Pôn Pốt, bảo vệ thị xã Tàkeo, khai thông các tuyến đường số 3, 33, 42. Đồng thời giúp Bạn xây dựng chính quyền cách mạng cơ sở và lực lượng vũ trang địa phương. Đầu tháng 6 năm 1979, Sư đoàn 320 được lệnh trở về đội hình Quân đoàn 3.

2. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Lịch sử bộ đội chủ lực Mặt trận Tây Nguyên - Quân đoàn 3 - Biên niên sự kiện (1964-2000), Nxb QĐND, H. 2002, tr. 560.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 11 Tháng Sáu, 2010, 09:43:23 am
Trên hướng quân đoàn 4, sau khi cùng các đơn vị Bạn hỗ trợ lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng đất nước, Quân đoàn 4 tổ chức 1 lực lượng làm nhiệm vụ tiếp quản thủ đô Phnôm Pênh; đồng thời điều Sư đoàn 9 phối hợp với Quân khu 9 truy quét địch ở Uđông, Longvéc, giải toả đường số 5 và đường sắt từ Uđông, Kravanh lên Rômia, bảo đảm giao thông đường sông từ Phnôm Pênh đi Côngpông Chnăng. Sư đoàn 7 cơ động đánh địch ở phía tây sân bay Pôchentông và phía tây bắc thành phố. Sư đoàn 341 sử dụng một lực lượng đánh địch xung quanh thị xã Côngpông Spư, một lực lượng phối hợp với Sư đoàn 2 đánh địch ở khu Bàu Diu, giữ vững đường số 4.

Sau khi phối hợp với Quân khu 9 và lực lượng Bạn giải toả đường số 5, khôi phục khu vực Uđông, Longvéc, mở rộng địa bàn kiểm soát từ Phnôm Pênh lên Côngpông Chnăng và Puốcxát, hình thành vành đai vững chắc bảo vệ thủ đô Phnôm Pênh, thực hiện nhiệm vụ của Tiền phương Bộ giao, Quân đoàn 4 tiếp tục phối hợp với các đơn vị Bạn đánh phá căn cứ địch ở tây nam Côngpông Chnăng. Tại khu vực này, lực lượng Quân khu Tây Nam của địch sau khi rút vào dãy núi Tượng và vùng rừng núi tây nam thị xã Côngpông Spư đã xây dựng các căn cứ, bàn đạp, tiếp tục phản kích ra đường số 2, đường số 4 và thị xã Tàkeo.

Để tiêu diệt chỉ huy địch, triệt phá các kho tàng, căn cứ của chúng trong khu vực từ núi Tượng đến nam đường số 4, tây nam và nam thị xã Côngpông Spư, không cho chúng rút lên phía bắc đường số 4, hỗ trợ Quân khu 9 và Quân đoàn 2 tiến công phá vỡ hệ thống căn cứ địch, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 quyết định sử dụng Sư đoàn 341, được tăng cường Trung đoàn Ba Gia, tiến công trên hướng chủ yếu từ đông bắc đánh xuống tây nam trục dường số 4, phối hợp với các đơn vị của Quân đoàn 2 chốt giữ và kiểm soát các trọng điểm trên đoạn đường này, ngăn chặn không cho địch từ phía nam vượt qua đường số 4; đồng thời sử dụng Sư đoàn 7 (thiếu) đảm nhiệm hướng phối hợp đánh chiếm khu vực phía nam Côngpông Spư đến đường 26 (đoạn bắc Snông), giữ sườn đông nam cho Sư đoàn 341; đồng thời phối hợp với Sư đoàn 341 đánh địch ở đường số 4 và một số đơn vị của Quân khu 9 đánh địch ở nam núi Chàngô.

Ngày 28 tháng 2 năm 1979, Sư đoàn 341 (thiếu) đánh chiếm các điểm cao trên đường số 4 và phát triển chiến đấu xuống phía tây thị xã Côngpông Spư. Sư đoàn 7 đánh chiếm khu vực đông - tây đường 26 đến nam đường số 4. Do lực lượng địch ở khu vực bắc núi Tượng chống cự quyết liệt, các đơn vị của Quân khu 9 chưa giải quyết xong mục tiêu nên ngày 29 tháng 2, bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 quyết định sử dụng 2 trung đoàn của Sư đoàn 7 theo đường 26 lên chi viện cho lực lượng của Quân khu 9; đồng thời sử dụng Trung đoàn 1 (Ba Gia) theo đường số 110 đánh xuống Snăng (tây nam Phnôm Pênh 45 kilômét). Ngày 3 tháng 3 năm 1979, bộ dội ta làm chủ Snăng.

Trên hướng Sư đoàn 341, sau khi đập tan các đợt phản kích của địch vào phía bắc thị xã Côngpông Spư, ngày 5 tháng 3 năm 1979, Sư đoàn sử dụng một trung đoàn phối hợp với các đơn vị của Sư đoàn 7 đánh xuống nam Kanđan, cùng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng số dân bị địch bắt đi theo. Ngày 9 tháng 3, các đơn vị của Quân đoàn phát triển chiến đấu, kết hợp chặt chẽ với Sư đoàn 339 (Quân khu 9) tiêu diệt quân địch ở Môlúp. Những ngày sau đó, địch cho lực lượng liên tục phản kích hòng chiếm lại điểm cao 212 và tây Kandan, nhưng đều bị các đơn vị của Quân đoàn 4 đập tan.

Trong chiến dịch này, các đơn vị của Quân đoàn 4 loại khỏi chiến đấu hàng nghìn tên, bắt hàng nghìn tên, thu hàng nghìn súng các loại, 200 tấn đạn, giải phóng 14.000 dân bị địch bắt đi theo. Thắng lợi lớn nhất của Quân đoàn trong chiến dịch này là ta đã khống chế hoàn toàn đường số 4 sớm hơn dự kiến 1 ngày; đánh trúng 2 căn cứ cấp sư đoàn của địch, thu hẹp vùng căn cứ của địch, mở rộng vùng giải phóng, đảm bảo an ninh cho thủ đô Phnôm Pênh và các vùng xung quanh.

Sau khi bị ta truy quét, trên địa bàn do Quân đoàn 4 phụ trách, địch bố trí thành ba khu vực: Khu nam đường số 4, tây đường số 3 đến bắc núi Tượng; khu vực nam - bắc Amleng và đường số 14; khu vực đông - tây đường sắt đoạn Puốcxát. Tại khu vực Amleng - Kimri, nơi được mệnh danh là "Phnôm Pênh mới" của Pôn Pốt, địch tập trung các sư đoàn bộ binh 74, 250, 260; sư đoàn 488 pháo binh và sư đoàn 377 thiết giáp cùng nhiều kho tàng, phương tiện dự trữ chiến tranh. Lợi dụng địa hình hiểm trở, chúng xây dựng nơi đây thành một căn cứ lớn hòng chống phá chính quyền cách mạng.

Nhận nhiệm vụ phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiêu diệt địch ở khu vực Amleng - Kimri, Quân đoàn 4 được Tiền phương Bộ Quốc phòng tăng cường Sư đoàn 5 (Quân khu 7). Quyết tâm của ta và Bạn là tập trung lực lượng tiêu diệt các cơ quan chỉ huy, các căn cứ trung ương và quân khu. Tiêu diệt và làm tan rã phần lớn sinh lực dịch, đánh chiếm các kho tàng trang bị và lương thực của dịch; đồng thời phát động nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng, củng cố vùng giải phóng.

Ngày 19 tháng 3 năm 1979, các đơn vị thuộc Sư đoàn 9 đánh chiếm vùng đông và bắc Thmei, diệt nhiều địch, bắt hàng trăm tên, thu 1 kho súng, giải phóng gần  1 vạn dân. Tiếp đó, Sư đoàn tổ chức nhiều đợt truy quét tàn quân địch, giải phóng hàng vạn dân. Trong thời gian này, các đơn vị của Sư đoàn 5 tiến công dịch ở nam đường số 114, Kravanh, Tangpon, giải phóng hơn 15.000 dân, sau đó phát triển về hướng Kimri. Sư đoàn 7 truy quét địch ở các điểm cao từ Khumpous - Tàpeng - Thmei, gây cho địch nhiều thiệt hại.

Trong đợt chiến đấu từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 3 năm 1979, các đơn vị của Quân đoàn 4 đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn một nghìn tên dịch, thu nhiều vũ khí, đạn dược, 1.200 tấn lúa, giải phóng gần 5 vạn dân. Từ ngày 23 đến 26 tháng 3 năm 1979, Sư đoàn 9 tiến công tiêu diệt địch ở Longcam, Thmabăng, tây bắc Domei, tây Choen, diệt và bắt nhiều dịch, giải phóng 11.000 dân. Sư đoàn 5 đánh chiếm cao điểm 223, sau đó phát triển lên Domei, bắt liên lạc với Sư đoàn 9. Sư đoàn 7 đánh địch từ khu vực Knôngnam đến núi Kanđan và tây nam Khumpút, diệt và bắt nhiều địch, giải phóng 40(?) vạn dân. Những ngày cuối tháng 3 năm 1979, các đơn vị của Quân đoàn tiếp tục truy quét tàn quân dịch, mở rộng vùng giải phóng. Ngày 31 tháng 3 năm 1979, chiến dịch kết thúc, bộ đội ta giải phóng gần 10 vạn dân, loại khỏi chiến đấu hầu hết các sư đoàn địch, bước đầu làm phá sản âm mưu xây dựng căn cứ lâu dài để chống phá ta của dịch. Do địa bàn tác chiến rộng, địa hình hiểm trở, sự phối hợp giữa các lực lượng chưa nhịp nhàng, nên ta chưa diệt được bộ chỉ huy cao nhất của địch ở khu vực này.

Từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 11 năm 1979, Quân đoàn nhận nhiệm vụ phối hợp với Bạn và Quân khu 9 tiến công dịch ở bắc Kirirom. Mở đầu chiến dịch, Quân đoàn sử dụng 2 sư đoàn thiếu (7 và 9) cùng một số đơn vị xe tăng, thiết giáp mở hướng tiến công phối hợp cùng Quân khu 9 từ tây bắc Côngpông Spư 70 kilômét vào hướng Kirirom. Tiếp đó, từ ngày 12 tháng 4, Quân đoàn sử dụng 1 trung đoàn của Sư đoàn 341, 1 trung đoàn của Sư đoàn 9 và Trung đoàn 250, dưới quyền chỉ huy của Ban chỉ huy Sư đoàn 341, đánh địch ở tây bắc  Rômiá, tây sân bay Côngpông Chnăng - nam Pômlây, bảo vệ đường số 5 và đường sắt, tạo bàn đạp cho cuộc tiến công quyết định vào căn cứ địch ở Lếch - Ôran.

Trong chiến dịch này, các đơn vị của Quân đoàn đã loại khỏi chiến đấu gần nghìn tên, giải phóng 12.000 dân, thu nhiều súng đạn, phương tiện chiến tranh giao cho Bạn.

Sau chiến dịch này, Quân đoàn 4 được Tiền phương Bộ giao nhiệm vụ cùng với Quân đoàn 3; Quân khu 7 phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia mở chiến dịch quy mô lớn tiêu diệt quân địch ở căn cứ Ôran - Lếch - Tàsanh. Bước vào chiến dịch, Quân đoàn nhận lệnh trả Sư đoàn 5 về đội hình chiến đấu của Quân khu 7; đồng thời được Tiền phương Bộ tăng cường Trung đoàn 14 công an vũ trang và 3 trung đoàn bộ binh (thiếu) của 3 tỉnh (Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang) đảm nhiệm tác chiến trên địa bàn 3 tỉnh Canđan, Côngpông Chnăng, Puốcxát.

Trong đợt 1 của chiến dịch, Quân đoàn sử dụng Sư đoàn 341 (được tăng cường Trung đoàn 250) đảm nhiệm hướng tiến công chủ yếu từ đường số 5, Puốcxát và Kracon đánh xuống phía nam Lếch, Sư đoàn 9 (thiếu) làm nhiệm vụ vu hồi, Trung đoàn 165 (Sư đoàn 7) và Trung đoàn 3 (Sư đoàn 9) tấn công truy quét địch ở tây bắc ga Rômía.

Ngày 27 tháng 4 năm 1979, Sư đoàn 9 đánh chiếm được phía nam Lếch, Sư đoàn 7 chiếm được tây bắc Rômía. Trên hướng chủ yếu, Sư đoàn 341 đánh lui các đợt tiến công của địch vào Puốcxát nhưng thương vong của ta khá cao. Trong các ngày từ 29 tháng 4 đến 10 tháng 5, Sư đoàn 341 liên tục tiến công địch, giành quyền kiểm soát khu vực xung quanh Lếch và nam Puốcxát 20 kilômét. Sư đoàn 9 đánh chiếm khu vực phía nam Lếch 20 kilômét đến Nam Bắc đường số 561 và đông nam Bâmnek. Trong trận đánh vào căn cứ Lếch, ta thu được con dấu và giấy giới thiệu của Văn phòng 870 (văn phòng Trung ương của Pôn Pốt), diệt hàng trăm tên, bắt hàng nghìn tù binh, gọi hàng hàng trăm tên, giải phóng gần một vạn dân.

Từ ngày 11 đến 15 tháng 5, Quân đoàn điều Sư đoàn 341 (thiếu) và Sư đoàn 9 (thiếu) được tăng cường Trung đoàn 165 (Sư đoàn 7) trở lại đánh địch ở khu vực đông - tây đường số 28, nam đường số 5, bắc đường sắt và đông nam Bâmnek, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng 500 dân. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 5 năm 1979, Quân đoàn sử dụng 3 sư đoàn thiếu (341, 7, 9) tiến công địch ở dãy núi Oran, bắc Amleng, nam bắc đường số 124 và từ nam đường số 561 đến nam đường sắt (đoạn tây - nam Rômía) nhằm tiêu diệt hệ thống chỉ huy và các đơn vị thuộc mặt trận đường số 5 địch. Sau 10 ngày chiến đấu, bộ đội ta diệt và bắt hơn 600 tên địch, giải phóng 23.500 dân. Sau đợt tiến công này, Quân đoàn 4 điều chỉnh lực lượng đảm bảo vừa chốt giữ biên giới, vừa đánh địch trong nội địa: Trung đoàn 250 chốt giữ khu vực đông bắc biên giới 30 kilômét; Trung đoàn 14 công an vũ trang chốt tại đông biên giới từ 15 đến 20 kilômét; các trung đoàn địa phương Bến Tre, Hậu Giang, Tiền Giang bố trí tại Canđan, nam Phnôm Pênh, Côngpông Chnăng, Puốcxát. Các sư đoàn 7, 9, 341 tiếp tục làm nhiệm vụ tiến công, truy quét tàn quân địch.

Như vậy, tính từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 6 năm 1979, với 5 chiến dịch lớn, nhỏ, Quân đoàn 4 và các đơn vị được Bộ tăng cường đã phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiêu diệt nhiều sinh lực, phương tiện chiến tranh, căn cứ lớn của địch; giải phóng hàng chục vạn dân, mở rộng vùng giải phóng. Bên cạnh những thành công, trong tác chiến các đơn vị Quân đoàn cũng bộc lộ những mặt còn hạn chế như chưa tạo được yếu tố bí mật, bất ngờ của chiến dịch; chưa xây dựng được những phân đội thiện chiến đánh luồn sâu, vu hồi trên địa hình rừng núi; chưa có kinh nghiệm và thiếu biện pháp bảo đảm để chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch hiệp đồng; cơ động lực lượng còn chậm. Đây là những bài học quý báu được Bộ tư lệnh Quân đoàn nghiêm túc chỉ ra để các đơn vị rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu những năm tiếp theo.

Song song với nhiệm vụ truy quét tàn quân địch, bảo vệ vùng giải phóng, để thực hiện tốt 6 mặt công tác giúp Bạn theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã tổ chức 2 hội nghị bàn biện pháp tổ chức giúp Bạn, tập trung vào thực hiện ba nhiệm vụ cơ bản là:

1. Giúp Bạn xây dựng, củng cố chính quyền địa phương và các đoàn thể quần chúng.

2. Tăng cường huấn luyện, trang bị, nâng cao năng lực chỉ huy, tác chiến giúp quân đội cách mạng Campuchia.

3. Giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn đói, từng bước ổn định sản xuất và đời sống.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, các đơn vị trực thuộc quân đoàn đều thành lập các tổ công tác giúp Bạn do Chính ủy hoặc Phó chính ủy phụ trách. Các trung đoàn bộ binh thành lập thêm tiểu đoàn thứ 4 làm nhiệm vụ quản lý địa bàn, giúp Bạn xây dựng lực lượng dân quân du kích, củng cố chính quyền cách mạng trên các địa bàn đứng chân.

Lúc đầu ta chú trọng xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang dọc theo quốc lộ 9 và các tuyến đường sông quan trọng; sau đó mở rộng, tiến tới hoàn chỉnh trong từng khu vực, từng huyện, từng tỉnh. Cùng với các đội công tác, quân đoàn đã thành lập Phòng Dân quân để phối hợp cùng các phòng Dân vận, Địch vận và các ngành khác giúp Đảng ủy và Bộ tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo giúp Bạn toàn diện trên các mặt. Tính đến cuối tháng 6 năm 1979, Quân đoàn 4 đã thành lập 28 đội công tác với 488 cán bộ chuyên trách, tổ chức tuyên truyền cho hơn 1,5 triệu lượt người, huy động hơn 16.000 lượt người tham gia các cuộc mít tinh; tổ chức nhiều buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, thu hút gần 100.000 lượt người xem, giúp đỡ đưa hơn 83.000 lượt người về quê cũ làm ăn.

Về xây dựng, củng cố chính quyền và các đoàn thể, quân đoàn đã giúp 3 tỉnh Kandan, Côngpông Chnăng và Puốcxát xây dựng chính quyền ở 1.156 phum (ấp) với 3.448 cán bộ; ở 234 khum (xã) với 1.170 cán bộ; các hội thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi ở các khum được tổ chức và đi vào hoạt động tương đối nền nếp. Các đơn vị trong quân đoàn còn kết hợp với chuyên gia và ban cán sự tỉnh (người Campuchia) mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ hành chính phum, khum và cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

Các đơn vị đứng chân trên các địa bàn đã tích cực giúp Bạn xây dựng, huấn luyện lực lượng vũ trang. Đến tháng 6 năm 1979, tỉnh Puốcxát đã xây dựng được hơn 2.000 dân quân, du kích (522 có súng), tỉnh Côngpông Chnăng có gần 1.600 người (1.200 có súng), tỉnh Kanđan 7.090 người (2.311 người có súng). Tính chung 3 tỉnh, số dân quân, du kích có gần 10.700 người (trang bị 4.033 súng). Dân quân, du kích được tổ chức thành các tổ ở phum và trung dội ở khum. Về xây dựng bộ đội địa phương, ta giúp tỉnh Côngpông Chnăng xây dựng 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương, tỉnh Puốcxát xây dựng được 17 đại đội với tổng số quân là 3.456, người trang bị 1. 827 súng. Các đơn vị dân quân, du kích được huấn luyện 10 ngày, bộ đội địa phương được huấn luyện 2 tháng. Cán bộ trung đội, đại đội của Bạn đều được quân đoàn giúp đỡ tập huấn về chỉ huy và chuyên môn. Đặc biệt, quân đoàn đã mở lớp đào tạo cán bộ giúp quân đội Campuchia khoá đầu tiên với 140 học viên tham gia. Ngoài ra, quân đoàn còn giúp Binh đoàn 1 lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia xây dựng, huấn luyện 7 tiểu đoàn với 1.486 quân.

Trong 6 tháng đầu năm 1979, Quân đoàn 4 còn bàn giao cho Quân đội cách mạng Campuchia một khối lượng lớn chiến lợi phẩm, gồm 5.000 tấn lúa, 100 tấn muối, 117 xe ô tô các loại, hơn 100 tấn đường, 70.000 hộp sữa và hơn 30.000 mét vải. Với tình cảm quốc tế trong sáng, cán bộ và chiến sĩ quân đoàn đã tiết kiệm, giúp đỡ nhân dân Campuchia 247 tấn gạo, góp 271.000 ngày công lao động xây dựng và sửa chữa 186 trường học, 1 trại trẻ mồ côi, 32 bệnh xá, 9.181 nhà ở; khám bệnh và phát thuốc cho gần 120.000 lượt người. Những việc làm nghĩa tình đó đã góp phần giải quyết một phần khó khăn, giúp nhân dân Bạn nhanh chóng ổn định cuộc sống.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 11 Tháng Sáu, 2010, 10:22:40 am
Hướng quân khu lão ongbom post sau nhé!  ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 11 Tháng Sáu, 2010, 10:33:03 am
Ở hướng Quân khu 7, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc tổng tiến công, Quân khu được giao phụ trách địa bàn Báttambang - Xiêm Riệp và 4 tỉnh phía đông thủ đô Phnôm Pênh (Svâyriêng, Côngpông Chàm, Côngpông Thom, Krachiê). Trên địa bàn này, Khơme đỏ đã tập hợp tàn quân với khoảng từ 22.000 đến 25.000 quân, phân bố trên các địa bàn như sau: - Xiêm Riệp khoảng 6.000 quân, hoạt động tại các khu vực Ampin, núi Hồng, tây bắc Crolanh, Anlongveng.

Báttambang khoảng 8.000 quân ở Xixôphôn, Thơmapuốc, Poipét, Pailin, nam đường 10 và ven Biển Hồ.

- Bắc Côngpông Chàm, Côngpông Thom có khoảng 5.000 quân (gồm tàn quân ba sư đoàn 603, 280, 310 và lực lượng ba vùng 41, 42, 43).

- Các sở chỉ huy của Quân khu Trung tâm, Mặt trận đường 7, 2 sư đoàn mới thành lập (512, 515) tập hợp lại ở đông đường 6 dọc tuyến sông Chinít, sông Xan, tây núi Chi, tạo thành các cụm đóng quân từ 200 đến 1.000 tên.

- Krachiê có khoảng 2.000 quân, gồm Trung đoàn 93 (của Sư đoàn 920), tàn quân các sư đoàn 260, 920 và các vùng 505, 801. Lực lượng này phân tán thành nhiều cụm từ vài chục đến vài trăm tên, đóng tại vùng tây, tây bắc Krachiê. Ngoài ra, ở Côngpông Chàm, địch có khoảng hơn 3.000 quân thuộc lực lượng ly khai của Boring, Hiêsonna, Chăhsbtha[1].

Trong giai đoạn đầu, đo lực lượng mỏng, địa bàn rộng, quân khu 7 chủ yếu trập trung truy quét địch, bảo vệ giao thông, giữ một số địa bàn trọng yếu. Sau khi Bộ giao cho Quân đoàn 3 giữ Báttambang - Xiêm Riệp, từ ngày 12 tháng 2 đến 20 tháng 3 năm 1979, Quân khu tập trung 3 sư đoàn (5, 302, 303) và trung đoàn đặc công (thiếu) đánh vào các căn cứ của Quân khu Trung tâm địch từ sông Xan, sông Chinít đến đường 7. Trong chiến dịch này, các đơn vị của Quân khu diệt 546 tên, bắt 1.221 tên, vận động nhân dân kêu gọi 11.124 tên ra hàng, giúp 20.000 dân thoát khỏi sự khống chế của địch.

Ta thu 3.515 tấn thóc, 20 tấn muối, kịp thời cấp cho dân khắc phục nạn đói .

Để tăng cường lực lượng giữ địa bàn, ngày 17 tháng 3 năm 1979, Quân khu 7 điều Sư đoàn 317 mới thành lập (gồm 6 trung đoàn: 775, 747, 115, 770b, 320 và 774 pháo binh) sang Campuchia làm nhiệm vụ chiến đấu ở tỉnh Côngpông Thom. Sư đoàn 317 triển khai Trung đoàn bộ binh 775 đứng chân tại huyện Sonđan, Trung đoàn 747 đứng chân tại huyện Barày, Trung đoàn 115 đứng chân tại huyện Satong, Trung đoàn pháo binh 774 đứng chân tại huytện Sântuk. Trung đoàn 770b đứng chân tại thị xã Côngpông Thom. Từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 năm 1979, Sư đoàn vừa tổ chức điều tra nghiên cứu tình hình địch, xây dựng các đội công tác vừa làm nhiệm vụ giúp Bạn; đồng thời tổ chức truy quét địch. Trong đợt hoạt động đầu tiên trên chiến trường Campuchia, các đơn vị của Sư đoàn diệt 34 tên, bắt 4 tên, gọi hàng 273 tên, thu 102 súng các loại, bảo vệ được địa bàn và các mục tiêu được giao.

Để tăng cường sự chỉ đạo, chỉ huy đối với Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hoạt động tại Campuchia, ngày 30 tháng 3 năm 1979, Thường trực Quân ủy Trung ương ra Quyết định số 95/QW-TW chỉ định đồng chí Lê Hai, phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, tham gia Tiền phương Bộ Quốc phòng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, từ tháng 4 năm 1979, Tiền phương Quân khu 7 tách làm hai bộ phận để chỉ dạo Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự của Quân khu hoạt động tại Campuchia trên hai mặt trận. Tiếp đó, ngày 11 tháng 5 năm 1979, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 553/QĐ-QP lâm thời tổ chức Bộ chỉ huy Mặt trận 479 trực thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 7.

Mặt trận 479 phụ trách hướng bắc Campuchia, gồm các tỉnh Xiêm Riệp - Ôtđômiênchay, Báttambang. Lực lượng nòng cốt là các đơn vị thuộc Tiền phương Quân khu 7, được bổ sung một số đơn vị của Quân khu 5 do đồng chí Bùi Thanh Vân, Phó Tư lệnh Quân khu 7 làm Tư lệnh, đồng chí Lê Thanh, Phó Chính ủy Quân khu làm Chính ủy. Thời kỳ đầu, cơ cấu tổ chức Mặt trận 479 gồm: Bộ tư lệnh, ba cơ quan (tham mưu, chính trị, hậu cần) và các sư đoàn 5, 302, 309, 317; 6 trung đoàn bộ binh trực thuộc (6, 7, 160, 205, 726, 740); 5 trung đoàn binh chủng (145 xe tăng - thiết giáp, 488 pháo binh, 548 công binh, 594 cao xạ, 611 thông tin) và hai đoàn chuyên gia 7704, 7705.

Lực lượng còn lại của Quân khu 7 và một số đơn vị được Bộ tăng cường đảm nhiệm các tỉnh phía đông thủ đô Phnôm Pênh (Côngpông Chàm, Côngpông Thom, Krachiê, Svâyriêng, Prâyveng). Thời gian đầu, các lực lượng này đặt dưới sự chỉ huy của Tiền phương Quân khu 7, sau đổi thành Mặt trận 779. Đây là bước phát triển mới về tổ chức chỉ huy lực lượng chiến đấu trên chiến trường Campuchia của Quân tình nguyện Việt Nam: thành lập các mặt trận do các quân khu chỉ huy và thành lập Bộ tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia sau này.

Sau khi thành lập, các đơn vị thuộc Mặt trận 479 liên tục mở các đợt truy quét tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng dân; đồng thời giúp Bạn xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cách mạng. Đứng chân trong đội hình Mặt trận 479, Sư đoàn 5 đảm nhiệm bảo vệ tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan, trên địa bàn 5 huyện phía bắc Báttambang. Trên địa bàn này, địch có 2 sư đoàn (320 và 519) Pôn Pốt và 14 tiểu đoàn thuộc lực lượng của Xon Xan. Dựa vào vùng giáp biên giới Thái Lan, địch ra sức xây dựng lực lượng và củng cố hệ thống căn cứ (Kaomêlai, điểm cao 175, Cola, Chùmrumthơmây, Côngxilốp) dọc biên giới làm bàn đạp để mở đường, lập hành lang đưa người và vũ khí, phương tiện vật chất vào nội địa Campuchia; dùng quân tập kích vào các điểm tựa của ta; dùng tiền bạc mua chuộc, lôi kéo, dụ dỗ bọn Khơme phản động để thành lập "chính phủ ba phái".

Để đối phó với các âm mưu của địch, Sư đoàn 5 (gồm 3 trung đoàn bộ binh 4, 174, 16, Trung đoàn 28 pháo binh và 8 tiểu đoàn trực thuộc) được Mặt trận 479 tăng cường 3 trung đoàn (688, 689, 160) triển khai đội hình trên chính diện 160 kilômét (từ Ôđa, Kaomêlai đến Tàmốc), chiều sâu 94 kilômét (từ Poipét đến Crolanh), làm nhiệm vụ phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tổ chức phòng ngự, bảo vệ biên giới, không cho địch vận chuyển hàng viện trợ vào nội địa; đồng thời kết hợp với lực lượng Bạn truy quét, tiêu diệt, tiêu hao sinh lực dịch, phá các căn cứ lõm của chúng.

Mặc dù địa bàn rộng, hiểm trở, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, quân địch thường xuyên đánh phá nhưng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 đã kiên cường trụ bám, bước đầu làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của địch.

Được Bộ tư lệnh Mặt trận 479 giao nhiệm vụ đảm nhiệm tác chiến trên địa bàn phía tây bắc Mặt trận 479, Sư đoàn 302, dưới sự chỉ huy của Sư đoàn trưởng Nguyễn Văn Phê, Chính ủy Mai Văn Thoạn, triển khai lực lượng trên 10 huyện thuộc các tỉnh Xiêm Riệp - Ốtđômiênchay và một phần tỉnh Báttambang trên tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan với chính diện và chiều sâu khoảng 200 kilômét. Để đảm bảo vừa có lực lượng cơ động, vừa có lực lượng chốt giữ địa bàn, sau khi nắm tình hình địch và địa hình, Sư đoàn đã sử dụng 2 trung đoàn (271 và 88) làm nhiệm vụ cơ động; 3 trung đoàn bộ binh (201, 429, 690), Trung đoàn pháo 962*và 9 tiểu đoàn trực thuộc làm nhiệm vụ chốt giữ địa bàn.

Bằng nhiều hình thức tác chiến, Sư đoàn đã tập trung mọi nỗ lực truy quét tàn quân địch, tìm diệt các căn cứ lõm, bảo vệ các trục đường giao thông, ngăn chặn địch tiếp tế từ ngoài biên giới vào trong nội địa; đồng thời tích cực giúp Bạn xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cách mạng, bước đầu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian này, căn cứ vào nhiệm vụ được Bộ tư lệnh mặt trận giao, các sư đoàn 309, 317 và các trung đoàn trực thuộc Mặt trận 479 đều triển khai lực lượng chốt giữ địa bàn và truy quét địch. Với phương châm tích cực truy quét tàn quân dịch, kết hợp chặt chẽ giữa tác chiến với củng cố địa bàn, xây dựng lực lượng, các đơn vị thuộc Mặt trận 479 đã ngăn chặn có hiệu quả việc tiếp tế viện trợ của địch từ ngoài biên giới vào nội địa, củng cố thế trận, bảo vệ vùng giải phóng, tiêu diệt sinh lực địch, phát triển lực lượng ta; đồng thời giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, ổn định cuộc sống.
------------------------------------
1. Theo tài liệu số 52/BC ngày 30 tháng 1 năm 1979, lưu tại Cục Nghiên cứu (Bộ Tổng Tham mưu).
*. @yta262 đã xác nhận vào thời điểm đó chỉ có E pháo 262, không có E962.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 11 Tháng Sáu, 2010, 10:45:11 am
Cánh quân khu 7 thời này đông phết:
F5: Dũngtây, poipét ... + vô số anh em 174
F302: yta262
F317: KontiaHien, AngkoKrao ...
F309: Lão Quềnh thời này cũng về QK7 luôn


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: binhyen1960 trong 11 Tháng Sáu, 2010, 01:43:39 pm
 Lúc đó hướng của E209 F7 sau khi bỏ vị trí Novea thì luồn sâu về hướng Amleeng theo đội hình F , lúc đi từ đây khoảng cuối tháng 2.1979 , những trận đánh và càn quét sâu trong rừng mấy tháng trời , hướng càn qua cả đất Thái lan , hôm đó tôi thấy anh Hồng ngồi trước tấm bản đồ và cái địa bàn , mệnh lệnh anh mới nhận trên D về , ngồi nghiên cứu có vẻ trầm ngâm lắm , tôi nghĩ hay anh đã xác định sai trên bản đồ nên bây giờ không tìm ra vị trí cần đế trên thực địa . Sau đó anh nói cho tôi biết nhưng cầm không được nói cho bất kể ai là sắp tới chúng ta sẽ càn qua cả bên kia biên giới , đây cái vạch này là biên giới Thái -K rồi đó , nhìn lượt qua bản đồ tôi cũng có thể biết cái chấm có vòng tròn đỏ kia cũng cách biên giới cả trên chục km rồi .
 Khoảng giữa tháng 6.1979 chúng tôi mới rút ra về xây dựng cứ tại Novea .


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: votmuoi trong 11 Tháng Sáu, 2010, 06:03:46 pm
Cảm ơn bác bodoibucket ! :D
 Đúng đến tháng tám E 28/F 10 mới ra hết Bắc Thái(nhiều bác trong QS truy em vãi linh hồn vì cái ngày này). VM đã nhớ ra ngày rồi.
Có điều các bác thấy đấy cái E 28 nhà em số vất vả, mà có được nêu lên là đã đi những đâu? đánh đấm thế nào?
 ;D Giá mà có thông tin chi tiết hơn cho E 28 thì em cảm ơn lắm ! Làm lính theo ĐVị đi tít mù, chẳng biết là đã qua những đâu,cũng muốn biết mình đã được đi như thế nào, trong suốt hơn tám tháng trận mạc.
 :D Để khoe với các bác.(nói thật em tự hào về cách đánh của đơn vị em lắm:Nhanh/gọn/hiểm/thương vong rất ít ;D)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: tai_lienson trong 12 Tháng Sáu, 2010, 03:11:53 pm
Cảm ơn bác bodoibucket ! :D
 Đúng đến tháng tám E 28/F 10 mới ra hết Bắc Thái(nhiều bác trong QS truy em vãi linh hồn vì cái ngày này). VM đã nhớ ra ngày rồi.
Có điều các bác thấy đấy cái E 28 nhà em số vất vả, mà có được nêu lên là đã đi những đâu? đánh đấm thế nào?
 ;D Giá mà có thông tin chi tiết hơn cho E 28 thì em cảm ơn lắm ! Làm lính theo ĐVị đi tít mù, chẳng biết là đã qua những đâu,cũng muốn biết mình đã được đi như thế nào, trong suốt hơn tám tháng trận mạc.
 :D Để khoe với các bác.(nói thật em tự hào về cách đánh của đơn vị em lắm:Nhanh/gọn/hiểm/thương vong rất ít ;D)
Chỉ thấy nhắc E 866  thôi VM nhỉ ...


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: votmuoi trong 12 Tháng Sáu, 2010, 03:59:30 pm
Cảm ơn bác bodoibucket ! :D
 Đúng đến tháng tám E 28/F 10 mới ra hết Bắc Thái(nhiều bác trong QS truy em vãi linh hồn vì cái ngày này). VM đã nhớ ra ngày rồi.
Có điều các bác thấy đấy cái E 28 nhà em số vất vả, mà có được nêu lên là đã đi những đâu? đánh đấm thế nào?
 ;D Giá mà có thông tin chi tiết hơn cho E 28 thì em cảm ơn lắm ! Làm lính theo ĐVị đi tít mù, chẳng biết là đã qua những đâu,cũng muốn biết mình đã được đi như thế nào, trong suốt hơn tám tháng trận mạc.
 :D Để khoe với các bác.(nói thật em tự hào về cách đánh của đơn vị em lắm:Nhanh/gọn/hiểm/thương vong rất ít ;D)
Chỉ thấy nhắc E 866  thôi VM nhỉ ...
hi hi ! Em khoái quá ! (..E 28 cùng E 866 thực hành luồn sâu,đánh những vị trí then chốt..)
Cảm ơn bác Tai-lienson ạ !


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: hp10/76 trong 13 Tháng Sáu, 2010, 04:43:45 pm
  - Mình mới hé được 1 tin nhỏ về lính đi bổ xung  Campuchia  của đơn vị mình . Họ đi Cămp vào tháng  5 - 1978 , vào quân đoàn 3 . Sau đó cũng được rút quân ra phía bắc .  


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 15 Tháng Sáu, 2010, 06:56:53 am
Trên hướng Quân khu 9, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong tổng tiến công giải phóng đất nước Campuchia, các đơn vị của Quân khu được Tiền phương Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ chuyển sang thực hiện nhiệm vụ truy quét địch từ Puốcxát đến Uđông nhằm giải phóng số dân bị địch bắt đi theo và giúp Bạn xây dựng lực lượng vũ trang, bảo vệ chính quyền cách mạng.

Thời gian này, trên địa bàn Quân khu phụ trách, tàn quân các sư đoàn 1, 502, 261 của địch đã phục hồi; chúng đẩy mạnh hoạt động đánh phá giao thông từ Uđông đến Puốcxát. Trên địa bàn 2 tỉnh Tàkeo và Campốt, tàn quân các sư đoàn 210, 250, 270, 805 cũng đẩy mạnh các hoạt động chống phá chính quyền cách mạng. Chúng lập ra các mặt trận giao thông, tung quân đánh chiếm các địa bàn quan trọng, chia cắt giao thông của ta; đồng thời gom dân, cướp lương thực, vũ khí đưa về xây dựng một số căn cứ ở vùng rừng núi hòng tạo các bàn đạp đánh phá các vùng giải phóng của Bạn.

Để khôi phục các tuyến giao thông, từ giữa tháng 1 năm 1979, Quân khu 9 sử dụng Sư đoàn 339 phối hợp với lực lượng của Quân đoàn 4 tiến hành truy quét địch, mở rộng hành lang bảo vệ tuyến đường 5 từ Côngpông Chnăng đến Uđông. Sư đoàn 330 truy quét địch trên hướng Puốcxát. Sư đoàn 4 và các lực lượng bộ đội địa phương các tỉnh An Giang; Hậu Giang, Bến Tre, Trung đoàn 1 (Gia Định) đánh dịch trên hướng Tàkeo.

Từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 2 năm 1979, địch tập trung 2 sư đoàn (210 và 270), có xe tăng và pháo binh yểm trợ, tiến công thị xã Tàkeo. Được Bộ tăng cường thêm Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3), Quân khu 9 tập trung lực lượng giải tỏa Tàkeo và các khu vực xung quanh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ do Tiền phương Bộ Quốc phòng giao, từ đầu tháng 2 năm 1979, Quân khu 9 phối hợp với các đơn vị của Quân đoàn 4 và Quân đoàn 2 mở chiến dịch lớn truy quét quân địch ở phía tây nam Campuchia và khu vực từ nam - bắc đường 4 đến Cô Công. Trong chiến dịch này, Quân khu sử dụng Sư đoàn 9 và Sư đoàn 320 thực hành đánh địch và bao vây chiến dịch ở hướng bắc và hướng đông núi Tượng Lăng.

Sư đoàn 4 được tăng cường Trung đoàn 3 độc lập và Tiểu đoàn 198 đặc công Quân khu đánh địch và bao vây chiến dịch ở hướng nam và phía tây núi Tượng Lăng. Sư đoàn 8 ở hướng tây nam (Campốt) sẵn sàng cơ động lực lượng đánh địch trên các hướng khi cần. Lực lượng bộ đội địa phương thuộc các tỉnh của Quân khu và lực lượng Bạn làm nhiệm vụ đánh địch tại chỗ, sẵn sàng cơ động phối hợp với các đơn vị chủ lực.

Ngày 11 tháng 2 năm 1979, trên các hướng theo nhiệm vụ được giao các đơn vị của Quân khu nổ súng đánh địch. Sư đoàn 339 đánh vào phía nam và tây Môlúp. Ngày 17 tháng 2, quân ta chiếm được Salakhum và tiến hành truy quét địch ở phum Ô. Các đơn vị Sư đoàn 4 đánh địch ở đông - bắc Chuk và truy quét địch ở phía bắc đường 3. Sư đoàn 8 đánh địch ở tây - nam Chuk. Đến ngày 18 tháng 2, các đơn vị của Quân khu hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm các mục tiêu xung quanh núi Tượng Lăng và hình thành thế bao vây chiến dịch. Những ngày tiếp theo, Quân khu sử dụng các sư đoàn 4, 339, Sư đoàn 8 (thiếu) và Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3 tăng cường) đánh vào vùng Tượng Lăng, Chúp, loại khỏi chiến đấu hàng nghìn tên, thu được nhiều súng các loại và các phương tiện chiến đấu khác của địch, giải phóng 200.000 dân.

Sau chiến dịch, Quân khu điều động Sư đoàn 8 và Sư đoàn 4 lên đảm nhiệm địa bàn tỉnh Campốt và từ nam Chamka Lương đến Píchnin để Quân đoàn 2 rút quân về nước nhận nhiệm vụ mới. Đầu tháng 3 năm 1979, Tiền phương Bộ Quốc phòng tăng cường Sư đoàn 310 (Quân khu 7) cho Quân khu 9 để đảm nhiệm địa bàn khu vực Preynop (tỉnh Campốt). Sau khi điều chỉnh lại lực lượng, Quân khu mở tiếp chiến dịch 2B, đánh địch ở khu vực Tượng Lăng, nam núi Lớn rồi chuyển sang tiến công truy quét địch ở khu vực đường số 4.
Trong thời gian này, Sư đoàn 330 tăng cường cho Quân đoàn 4, sau khi hoàn thành nhiệm vụ truy quét địch ở Lếch, khu vực đường sắt (nam Krako), đánh địch giải toả ở Uđông, các đơn vị của Sư đoàn tiếp tục tham gia chiến đấu cùng các đơn vị Bạn ở phía tây thị xã Côngpông Chnăng, sau đó phát triển vào Rômía. Một lực lượng khác của Sư đoàn cùng Quân đoàn 3 đánh địch ở Puốcxát. Cuối tháng 2 đầu tháng 3, trên hướng đường số 5, Sư đoàn 330 cùng Sư đoàn 339 và một lực lượng của Quân đoàn 4 đánh vào các căn cứ của sư đoàn 1 và sư đoàn 502 địch, tiêu diệt phần lớn lực lượng của chúng. Riêng Sư đoàn 330 trong đợt tác chiến này đã loại khỏi chiến đấu hơn 700 tên, bắn cháy 3 xe tăng, thu 5 chiếc khác và hàng nghìn khẩu súng các loại, góp phần giải toả quốc lộ 5, giải phóng hơn 20.000 dân.

Sau đợt hoạt động này, Tiền phương Bộ Quốc phòng điều Sư đoàn 330 trở lại đội hình Quân khu 9 để tham gia truy quét tàn quân địch, bảo vệ vùng giải phóng.

Trong đợt hoạt động nửa cuối tháng 3 năm 1979, ngoài việc truy quét địch, loại khỏi chiến đấu 2 tiểu đoàn, 7 đại đội, 4 trung đội, diệt nhiều tên, thu gần 400 khẩu súng các loại, giải phóng hơn 3 vạn dân, Sư đoàn còn giúp Bạn tổ chức được 5 đại đội bộ đội địa phương (700 quân, trang bị 571 súng các loại), xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang cho 18 xã (726 du kích, trang bị 273 súng các loại). Tuy Sư đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Quân khu giao, nhưng tổn thất còn cao (hy sinh 317 đồng chí, bị thương 905 đồng chí, cháy 5 xe, hỏng 11 xe quân sự); việc cung cấp hậu cần phục vụ chiến đấu ở nhiều nơi không đáp ứng được kịp thời do đường xa, địa hình phức tạp, địch liên tục đánh phá.

Đầu tháng 4 năm 1979, sau khi ta rút bớt một số lực lượng về nước để bảo vệ Tổ quốc trên biên giới phía Bắc, địch tập trung tàn quân các sư đoàn 210, 250, 230, 164, 502, 460 ở Quân khu Tây Nam ra sức phản kích hòng đẩy lực lượng ta ra khỏi khu vực nam - bắc dường số 4.

Để tiêu diệt tàn quân địch, bảo vệ địa bàn, triệt mọi nguồn tiếp tế, hệ thống kho tàng và các căn cứ lõm của địch, theo kế hoạch của Tiền phương Bộ Quốc phòng, từ ngày 3 đến ngày 30 tháng 4 năm 1979, Quân khu 9 tập trung các sư đoàn 4, 8, 330, 339 và lực lượng trên tăng cường (2 sư đoàn 320 và 310, 6 trung đoàn độc lập và 15 tiểu đoàn bộ đội địa phương của các tỉnh trong Quân khu) mở chiến dịch 3 phối hợp với Quân đoàn 4 truy quét tiêu diệt các căn cứ lõm của dịch ở nam - bắc đường số 4. Theo kế hoạch chung của Tiền phương Bộ Quốc phòng, Quân khu sử dụng các sư đoàn 4, 310, 339 phối hợp với Quân đoàn 4 đánh địch ở phía bắc đường 4; tập trung chỉ đạo các sư đoàn 8, 320, 330, các trung đoàn độc lập và bộ đội địa phương đánh dịch ở nam đường số 4, khu vực núi Chàngô, bắc Tàâm, tây - tây nam núi Tượng Lăng và Đôngkamchay.

Mở đầu chiến dịch, ở phía bắc đường số 4, các sư đoàn 11, 310 cùng lực lượng bộ đội địa phương tỉnh Minh Hải lần lượt đánh chiếm các khu vực Chikho, Chiphắt Kamlot, Thomabang, Tatailơ, Kirirom, Trapenrung, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giải phóng hoàn toàn đường 18 từ Sêramben đến Cô Công với gần 3.500 dân.
Sư đoàn 330 đánh địch ở khu vực Chàngô lớn, Chàngô nhỏ, núi Tượng Lăng, Píchnin. Bị ta đánh mạnh ở bắc đường số 4, địch dồn về phía nam đường, Quân khu kịp thời điều sư đoàn 339 (thiếu 1 trung đoàn) tăng cường cho lực lượng phía nam. Bằng nhiều trận đánh bồi, đánh nhồi liên tiếp, quân ta lần lượt đánh chiếm các mục tiêu, trong đó có khu tây phum Ô. Sau khi bị mất khu vực ngã ba Môlúp và bắc Kaosala, rất nhiều tàn quân địch chạy về phía bắc và phía tây phum Ô. Trong các ngày từ 21 đến 27 tháng 4 năm 1979, Quân khu sử dụng Sư đoàn 8 vu hồi từ hướng tây nam kết hợp với một số lực lượng của các sư đoàn 330, 320 từ hướng tây bắc và hướng đông đánh vào phum Ô, diệt hơn 200 tên, thu 14 xe tăng và hàng trăm khẩu súng các loại.

Cũng trong thời gian này, Sư đoàn 8 và lực lượng bộ đội địa phương tỉnh Kiên Giang vừa truy quét, vừa phối hợp với nhân dân kêu gọi hơn 900 lính địch ra hàng.

Các đơn vị bộ đội địa phương của các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, An Giang, được pháo binh và thiết giáp Quân khu chi viện, bao vây tiêu diệt quân địch ở Chuk. Trong chiến dịch này, các đơn vị của Quân khu 9 cùng các đơn vị Bạn tiêu diệt và bắt hàng nghìn tên, gọi hàng 1.270 tên, thu 26 xe tăng, 169 xe vận tải, 1.909 súng các loại và hàng trăm tấn đạn dược, lương thực, quân trang, quân dụng; giải phóng các huyện Sêranben, Ptusakô, Chiphát, Thomabăng và bắc đường số 4.

Sau khi điều chỉnh lại lực lượng, từ ngày 1 tháng 5 đến 20 tháng 6 năm 1979, Quân khu 9 tiếp tục mở các chiến dịch 4 và 5 nhằm truy quét tàn quân địch còn lẩn trốn ở các vùng rừng núi, nhất là các khu vực ta dự đoán địch có khả năng lập các kho tàng, sở chỉ huy như phía bắc và đông bắc Kirivông, tây núi lớn, Kasala, đông và nam Tàlơn, tây bắc Campốt. Ở khu vực tứ giác bắc Kirivông, Sư đoàn 339 đã đánh trúng một số kho tàng của địch, diệt hơn 100 tên, thu 100 máy thông tin và nhiều đạn dược. Ở phía nam đường số 4, các sư đoàn 4, 8, Trung đoàn 152 (Kiên Giang) đánh chiếm sở chỉ huy các sư đoàn 210, 230, 250. Lực lượng bộ đội địa phương các tỉnh Tiền Giang, Cửu Long, Minh Hải, Bến Tre, Hậu Giang kết hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia truy quét tàn quân địch ở khu vực tây thị xã Puốcxát và một số huyện của tỉnh Côngpông Chnăng.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 15 Tháng Sáu, 2010, 08:42:25 am
Đối với Quân khu 5, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc tổng tiến công giải phóng Campuchia, Quân khu 5 được giao phụ trách địa bàn 4 tỉnh: Ráttanakiri, Mônđônkiri, Stung Treng, Prếtvihia. Trên địa bàn này, tàn quân các sư đoàn 801, 920, 775, 612, 616 còn khoảng hơn vạn tên lẩn trốn hoạt động. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 1979, các đơn vị của quân khu liên tục tổ chức các đợt truy quét, bảo vệ các trục giao thông, các địa bàn chiến lược; đồng thời giúp nhân dân Campuchia xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền ở các địa phương. Do lực lượng mỏng, địa bàn rộng, địch lẩn trốn trong dân nên công tác truy quét của ta gặp nhiều khó khăn; ở một số nơi, chính quyền bị địch khống chế, không phát huy được tác dụng.

Để tăng cường lực lượng đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đầu tháng 3 năm 1979, Quân khu 5 thành lập 2 sư đoàn (315 và 342). Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn 315 nhận nhiệm vụ thay Sư đoàn 309 bảo vệ địa bàn đông sông Mê Công. Sau đó, quân khu bàn giao 2 sư đoàn (309, 342); 2 trung đoàn bộ binh (250, 276), Trung đoàn pháo binh 572b và 4 tiểu đoàn binh chủng (đặc công, xe tăng, pháo binh, công binh) cho Bộ để tăng cường cho các quân khu 7, 9 và các quân đoàn 3, 4.

Ngày 15 tháng 3 năm 1979, Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 315 đảm nhận địa bàn hoạt động của Sư đoàn 309 ở khu vực đông sông Mê Công thuộc vùng Đông Bắc Campuchia. Nhiệm vụ cụ thể là: tiếp tục truy quét tàn quân sư đoàn 801 địch; cùng các đơn vị Bạn bảo vệ an toàn vận chuyển trên trục đường 19; giúp Bạn vận động quần chúng, khôi phục sản xuất, xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng chính quyền, cứu đói, chữa bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

Vùng Đông Bắc Campuchia gồm 5 tỉnh (Ráttanakiri, Mônđônkiri, Stung Treng, Prếtvihia và Krachiê, (p.105) diện tích trên 10 vạn kilômét vuông, dân số khoảng 10 vạn người. Lực lượng địch trên địa bàn này có tàn quân các sư đoàn 801, 920 và lực lượng các vùng 105, 107.

Chúng dựa vào dãy núi Đăngrếch dọc biên giới Campuchia - Thái Lan để nhận viện trợ từ bên ngoài chuyển vào nội địa, giúp tàn quân Pôn Pốt phá hoại cách mạng Campuchia.
Đảm nhận tác chiến trên một địa bàn rộng, thưa dân, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, địch thường xuyên đánh phá, Sư đoàn 315 dưới sự chỉ huy của Sư đoàn trưởng Trương Đức Chữ, Chính ủy Trương Trung Thắng vừa tập trung lực lượng truy quét địch, vừa tích cực giúp đỡ Tiểu đoàn 179 (bộ đội địa phương tỉnh Ráttanakiri) xây dựng, phát triển lực lượng đánh địch, bảo vệ địa bàn; đồng thời phối hợp với Trung đoàn công binh 280 và lực lượng thanh niên xung phong đang thi công trên trục đường số 19, bảo đảm giao thông trên tuyến hành lang chính của mặt trận, từ ngầm Ada Đao lên tỉnh Stung Treng.

Cuối tháng 3 năm 1979, tại thị xã Stung Treng, đồng chí Huỳnh Hữu Anh, Tư lệnh Tiền phương Quân khu 5 cùng các đồng chí trong Bộ tư lệnh Mặt trận đã thông qua kế hoạch bố trí lực lượng của Sư đoàn 315 như sau: Trung đoàn bộ binh 142 đứng chân ở Lomphát và một phần về phía nam huyện Bôkeo (Ráttanakiri) đến đông Stung Treng, hoạt động trong khu vực từ nam đường 19 đến giáp giữa Mônđônkiri, Krachiê; đánh dịch ở khu vực giáp ranh ba huyện Lom phát, Bôkeo, Bunglung và khu vực rừng xanh nam sông Sêrêpốc, bảo vệ phà Sêrêpốc đi Cônhek và ngã ba đường 19, 141 và trục đường 141. Sở chỉ huy trung đoàn ở thị trấn Lomphát.

- Trung đoàn 143 bố trí ở khu vực Vonsai (Ráttanakiri), Xiêmpạng (Stung Treng) bắc sông Sê San, hoạt động trong khu vực từ đông sông Mê Công đến biên giới Campuchia - Lào; tập trung đánh địch ở trọng điểm nguồn suối Lalay - Ponglay - Nava - bắc Hátpớ đến làng Nhơn và giúp Bạn xây dựng hai huyện Vonsai, Xiêmpạng. Sở chỉ huy trung đoàn ở Vonsai.

- Trung đoàn 733 đảm nhiệm khu vực Ôchum (bắc Bunglung), vừa tranh thủ huấn luyện, vừa bảo đảm đường 194 đến nam Sê San, đường 194B Bunglung - Taveng và hoạt động trong phạm vi Bunglung, đông Vonsai đến ngã ba biên giới Lào - Campuchia - Việt Nam.

- Trung đoàn pháo binh 729 bố trí ở đông Bunglung, tây Bôkeo; tập trung huấn luyện chuyển binh chủng kết hợp vận động quần chúng bảo vệ địa bàn và đường 19 (đoạn đông Bunglung). Sư đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc đứng chân ở thị xã Bunglung, vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn đứng chân, vừa giúp dân ổn định cuộc sống.

Cùng với việc triển khai lực lượng giữ địa bàn, các đơn vị trong Sư đoàn 315 vừa tổ chức các đợt truy quét tàn quân địch. Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 năm 1979, các đơn vị của Sư đoàn đánh 16 trận, diệt và bắt hàng trăm tên địch, thu một số súng đạn. Tiếp đó, từ ngày 15 đến 25 tháng 4, Sư đoàn sử dụng Trung đoàn 143 phối hợp với Trung đoàn 94 và Tiểu đoàn đặc công 407 bao vây tiêu diệt địch ở tam giác đông nam Xiêmpạng và vùng Ôtầng. Trung đoàn 142 (thiếu 1 tiểu đoàn) phối hợp bộ đội địa phương truy quét địch ở Lomphát nam Bôkeo, bắc sông Sêrêpốc.

Cùng với việc tiến hành truy quét địch và giúp dân phát triển sản xuất, củng cố chính quyền cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 bằng hành động thực tế đã gây được niềm tin yêu với nhân dân Campuchia. Có lần địch tung tin sẽ đánh úp cơ quan tỉnh của Bạn ở Vonsai hòng kéo quân ta ra đối phó. Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã phán đoán đúng ý định của địch nên chỉ sử dụng 1 lực lượng nhỏ bảo vệ Vonsai còn lại tập trung truy quét tàn quân địch ở khu vực suối Lalay và khu vực biên giới A-tô-pơ (Hạ Lào), diệt nhiều tàn quân địch, giải phóng 3.000 dân, trong đó có con trai đầu và cháu nội của ông Buôn Chuon, Chủ tịch tỉnh Ráttanakiri. Ngoài ra, Sư đoàn còn đưa được nhiều dân ở vùng đông bắc Bôkeo về lập làng mới trên đường số 179. Khi bọn lính Pôn Pốt đến đốt nhà, đuổi dân ra rừng, Trung đoàn 733 đã nhanh chóng cơ động lực lượng đánh địch, bảo vệ an toàn cho dân. Trong dịp Tết cổ truyền Chôn Chnam Thơmây (14 và 15 tháng 4 dương lịch), các đơn vị Sư đoàn 315 tổ chức bảo vệ chu đáo để nhân dân trong vùng được vui chơi, ca hát. Nhiều người dân Campuchia rất cảm động đã ân cần buộc chỉ cổ tay, té nước cầu phúc cho Bộ đội tình nguyện Việt Nam. Những tình cảm cao đẹp đó đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó tin tưởng giữa Quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam với Quân đội cách mạng và nhân dân Campuchia.

Từ cuối tháng 4 đến tháng 6 năm 1979, do yêu cầu của nhiệm vụ bảo đảm hành lang vận chuyển và đánh địch bảo vệ địa bàn, Quân khu 5 tổ chức thêm Trung đoàn công binh hành lang 280 và 4 tiểu đoàn bộ đội tỉnh, 15 đại đội huyện để tăng cường cho các tỉnh Đông Bắc của Campuchia.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 15 Tháng Sáu, 2010, 08:44:11 am
Cùng với việc tập trung lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu đánh địch bảo vệ địa bàn, Quân tình nguyện còn cử nhiều đội công tác tham gia giúp Bạn củng cố xây dựng chính quyền cách mạng và các tổ chức đoàn thể. Theo yêu cầu và sự thoả thuận của Trung ương Đảng Bạn, ngày 15 tháng 5 năm 1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 75/CT-TW về việc tổ chức các lực lượng chuyên gia Việt Nam tại các tỉnh Campuchia, gồm: các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam, các đoàn chuyên gia Việt Nam cấp Trung ương, cấp tỉnh và tổ chuyên gia cấp huyện; các đội công tác hoạt động theo từng thời gian về kinh tế, kỹ thuật, y tế, giáo đục, văn học, nghệ thuật. Ban Bí thư phân công một số tỉnh của Việt Nam giúp tỉnh Bạn, các tỉnh ủy được tổ chức một tiểu Ban chuyên trách, do một đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch chuyên trách. Các tỉnh Việt Nam không cử các đội công tác sang tỉnh Bạn làm nhiệm vụ phát động quần chúng, xây dựng chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng. Nhiệm vụ này do các đơn vị quân đội hoạt động trên tỉnh Bạn được Tiền phương Bộ Quốc phòng và các quân khu giao nhiệm vụ phát động quần chúng, xây dựng chính quyền, có thể tổ chức ra các đội công tác và phải bố trí thêm cán bộ chính trị, cán bộ dân vận làm nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với đoàn chuyên gia cấp tỉnh.

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, truy quét tàn quân địch, vừa làm công tác phát động quần chúng, giúp Bạn xây dựng chính quyền cơ sở xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng. Đến tháng 6 năm 1979, các đơn vị Quân tình nguyện kết hợp giúp nhân dân các địa phương xây dựng chính quyền tự quản ở hầu hết các tỉnh, huyện, xã; giúp Bạn tổ chức 39.000 dân quân tự vệ trang bị 15.000 súng. Đặc biệt, Quân tình nguyện Việt Nam đã giúp Bạn tổ chức quân chủ lực và quân địa phương, biên chế thành một lữ đoàn, 2 trung đoàn, 32 tiểu đoàn bộ dội chủ lực, 36 đại đội địa phương huyện, 111 đội công tác (quân số 15.379 người). Chỉ riêng trên địa bàn do Quân khu 9 đảm nhiệm, Quân tình nguyện đã giúp Bạn xây dựng chính quyền cách mạng ở 20/23 huyện, 216/260 xã; đồng thời giúp 4 tỉnh Bạn xây dựng được 6 tiểu đoàn, 17 đại đội bộ đội địa phương, 3 khung huấn luyện tân binh (tương đương tiểu đoàn) và hàng trăm đội du kích ở các xã, ấp.

Như vậy, sau khi kết thúc thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, đáp lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước và nhân dân Campuchia, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định đưa lực lượng Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự sang giúp các lực lượng vũ trang cách mạng và nhân dân  Campuchia đánh đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt - Iêng Xari, giải phóng đất nước khỏi hoạ diệt chủng, giành chính quyền về tay nhân dân. Tiếp đó, theo đề nghị của Đảng, Nhà nước Campuchia, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam được Đảng, Nhà nước ta giao nhiệm vụ ở lại Campuchia triển khai lực lượng truy quét tàn quân Pôn Pốt, giúp Bạn củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ vùng giải phóng, góp phấn bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, từng bước ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, hồi sinh đất nước.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: dksaigon trong 15 Tháng Sáu, 2010, 10:14:55 am
Đầu tháng 3 năm 1979, Tiền phương Bộ Quốc phòng tăng cường Sư đoàn 310 (Quân khu 7) cho Quân khu 9 để đảm nhiệm địa bàn khu vực Preynop (tỉnh Campốt).
F310 tăng cường chỉ có E7 và có lẽ thêm E742 (thiếu)?, E7 thì có truy quét đến biên Thái ở Cô công.
Các tỉnh Việt Nam không cử các đội công tác sang tỉnh Bạn làm nhiệm vụ phát động quần chúng, xây dựng chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng. Nhiệm vụ này do các đơn vị quân đội hoạt động trên tỉnh Bạn được Tiền phương Bộ Quốc phòng và các quân khu giao nhiệm vụ phát động quần chúng, xây dựng chính quyền, có thể tổ chức ra các đội công tác và phải bố trí thêm cán bộ chính trị, cán bộ dân vận làm nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với đoàn chuyên gia cấp tỉnh.
Cái này thực tế cũng do các đoàn chuyên gia dân sự có hạn chế vì toàn các vị sắp về hưu phải qua K nên tinh thần không sung lắm! :D Và đúng như đoạn sử trên thì sau đó các đơn vị đứng chân địa bàn kiêm làm!


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 15 Tháng Sáu, 2010, 10:48:38 am
Đọc sử thấy 309 của lão Quềnh đi lung tung thật! QK5, QK9, Mặt trận ...
À, bồi thêm cái ảnh 317 QK7 (Kontahien, Hairuong, Angko Krao ... có trong hình không nhỉ? :) )

(http://upanh.vn/out.php/i3763_vtdung-317-1979-k.jpg)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: phumkoten trong 15 Tháng Sáu, 2010, 11:09:19 am
Trích dẫn
Nhận nhiệm vụ phối hợp với lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia tiêu diệt địch ở khu vực Amleng - Kimri, Quân đoàn 4 được Tiền phương Bộ Quốc phòng tăng cường Sư đoàn 5 (Quân khu 7). Quyết tâm của ta và Bạn là tập trung lực lượng tiêu diệt các cơ quan chỉ huy, các căn cứ trung ương và quân khu. Tiêu diệt và làm tan rã phần lớn sinh lực dịch, đánh chiếm các kho tàng trang bị và lương thực của dịch; đồng thời phát động nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng, củng cố vùng giải phóng.

Ngày 19 tháng 3 năm 1979, các đơn vị thuộc Sư đoàn 9 đánh chiếm vùng đông và bắc Thmei, diệt nhiều địch, bắt hàng trăm tên, thu 1 kho súng, giải phóng gần  1 vạn dân. Tiếp đó, Sư đoàn tổ chức nhiều đợt truy quét tàn quân địch, giải phóng hàng vạn dân. Trong thời gian này, các đơn vị của Sư đoàn 5 tiến công dịch ở nam đường số 114, Kravanh, Tangpon, giải phóng hơn 15.000 dân, sau đó phát triển về hướng Kimri. Sư đoàn 7 truy quét địch ở các điểm cao từ Khumpous - Tàpeng - Thmei, gây cho địch nhiều thiệt hại.

Bác có thông tin thêm về F5 giai đoạn này, cho ae bổ sung. Cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 15 Tháng Sáu, 2010, 11:15:42 am
Để em tìm thêm trong sách sử đoạn sau có nói tiếp hay không.
Bác có thể hỏi @poipet, lính f5, tháng 7-79 ở topic này:

http://www.quansuvn.net/index.php/topic,10724.msg165149.html#msg165149


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: VTD e1f2 trong 15 Tháng Sáu, 2010, 12:17:45 pm
Mở đầu chiến dịch, ở phía bắc đường số 4, các sư đoàn 11, 310 cùng lực lượng bộ đội địa phương tỉnh Minh Hải lần lượt đánh chiếm các khu vực Chikho, Chiphắt Kamlot, Thomabang,
                             -----------------------------------------------
 Bác Bodoibucket  ,sư đoàn 11  sao nghe là lạ bác nhỉ , kiểm tra lại giúp thư xem ??


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 15 Tháng Sáu, 2010, 12:33:33 pm
E hèm, lỗi do nhận dạng, số 4 không liền nét ra ngay số 11 :)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: binhyen1960 trong 15 Tháng Sáu, 2010, 06:29:56 pm
Ở hướng Quân khu 9 và Quân đoàn 2, sáng 31 tháng 12 năm 1978, quân ta bắt đầu nổ súng tiến công. Sau 30 phút chiến dấu, bộ đội ta đánh tan 2 trung đoàn địch, làm chủ khu vực kênh Vĩnh Tế. Ngày 1 tháng 1 năm 1979, không quân ta ném bom sở chỉ huy tiền phương Quân khu Đông Nam, các sở chỉ huy sư đoàn 250, 210 và các cụm quân địch tập trung ở Tapông, Kirivông, phum Sêkê. Cũng trong thời gian này, Trung đoàn công binh 219 nhanh chóng hoàn thành việc bắc cầu cho quân ta vượt qua kênh Vĩnh Tế, tiến công đánh chiếm các mục tiêu được giao.

Đêm 1 tháng 1 năm 1979, Trung đoàn bộ binh 2 đưa lực lượng bao vây Bà Cò, nơi có 1 tiểu đoàn địch đóng giữ. Quân ta chia thành nhiều mũi, kết hợp giữa tiến công chính diện và vu hồi; địch không chống cự nổi phải bỏ chạy về hướng Bà Ca. Phát huy thắng lợi, Trung đoàn 2 đánh chiếm luôn Bà Ca. Trong thời gian này, Trung đoàn 1 được tăng cường Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 tiến công các vị trí của trung đoàn 12 (sư đoàn 210 Pôn Pốt) tại khu vực Ba Súc. Sau 20 phút chiến đấu, bộ đội ta làm chủ các mục tiêu. Trong đêm 2 rạng ngày 3 tháng 1, Trung đoàn 3 cùng lực lượng xe tăng, thiết giáp đánh chiếm khu vực bắc cầu Cây Mít, sau đó phát triển lên Bà Ca, Ba Súc, truy kích tiêu diệt quân dịch và làm chủ khu vực núi Đất, núi Ăng Chao. Phát hiện sở chỉ huy sư đoàn bộ binh 210 địch, Trung đoàn 3 nhanh chóng sử dụng 1 tiểu đoàn và 10 xe M113 cùng 3 xe PT85 của quân khu tăng cường tiến công sở chỉ huy địch, đến 14 giờ 30 ngày 3 tháng 1 năm 1979, các đơn vị của Trung đoàn 3 chiếm được sở chỉ huy sư đoàn 210 của địch ở Prochrey.

Ngày 2 tháng 1 năm 1979, được sự yểm trợ đắc lực của hoả lực pháo binh, lực lượng xe tăng và bộ binh Quân đoàn 2 đột phá tiêu diệt dịch ở phum Tunliếp, Tôliốp, Đông Nam Santâng, các điểm cao 384, 451, 328; phát triển xuống phum Sêkê, diệt 2 trung đoàn (15 và 16) của địch, sau đó thọc sâu vào Kirivông, diệt sở chỉ huy sư đoàn 250 và trung đoàn 17 địch. Phối hợp chặt chẽ với các đòn tiến công của Quân đoàn 2; các sư đoàn 4, 330, 339 của Quân khu 9 và các đơn vị tăng cường đánh chiếm Giồng Bà Ca, Puốcxát, phum Đông, sở chỉ huy sư đoàn 210 địch ở Prochrey, núi Tham Dung, núi Xôm, ngã ba Tà Lập, sau đó phát triển tấn công về Tàkeo.

Ngày 3 tháng 1 năm 1979, Quân đoàn 2 và Quân khu 9 đánh chiếm xong các mục tiêu trong chiến dịch 1. Sau đợt tác chiến này, theo mệnh lệnh của Tiền phương Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 2 sử dụng Sư đoàn 304 (được tăng cường xe tăng, pháo binh) làm lực lượng dự bị cho Bộ chỉ huy liên quân sẵn sàng tiến công giải phóng thủ  đô Phnôm Pênh. Các lực lượng còn lại của Quân đoàn tiến công giải phóng Côngpông Trạch, Campốt và hiệp đồng với Hải quân giải phóng cảng Côngpông Xom.

Hướng QK9 và QD2 .
 Trong topic nói về chiến tranh VN và K này nếu không nói đến trận đánh của QD2 và QK9 tiến chiếm cảng Sihanuk ville thì còn nói ở đâu nữa đây ?
 Dịp qua thăm lại chiến trường xưa mới đây của BY và DKsaigon , anh em tôi đã chọn hướng cảng Sihanuk ville để đến và tìm hiểu mặc dù xưa kia nơi này chúng tôi chẳng có chút kỷ niệm riêng nào , mũi , hướng đơn vị chúng tôi từng chiến đấu không liên quan gì tới địa danh này .
 Điều chúng tôi muốn được biết là xem và hồi tưởng lại trận đánh chiếm cảng này của 31 năm về trước khi đội hình QK9 và QD2 đổ bộ lên từ hướng này .
 Một dãy núi cao dọc theo bờ biển , cảng Sihanuk mới khá hiện đại , bãi biển chạy dài bằng phẳng , bờ biển thoai thoải chạy ra xa mép nước chỉ ngang tới bụng ,cổ người lội dưới biển , ngày nay chắc biển cảng này đã được cải tạo nhiều rồi chứ không thể như hôm nay được , theo sự tưởng tượng của cả 2 anh em chúng tôi thì 31 năm trước cảng Sihanuk này sẽ là một khu vực nhỏ để bốc xếp hàng còn chung quanh là những bãi xú , vẹt sát mép nước kiểu giống như bờ biển miền Tây Nam bộ vùng Đất mũi chẳng hạn , sình lầy dưới chân , trên bờ là những khúc quanh co của những con đường cũ nát , với duy nhất chỉ có 1 con đường nhựa chạy vào trung tâm thành phố , con đường này được xây dựng giữa khe của 2 quả núi nằm trong dãy núi dọc bờ biển , từ những vị trí điểm cao của dãy núi có thể quan sát dọc bờ biển rất rõ và trên đó là những dãy hầm hố công sự lô cốt mà đến hôm nay bằng mắt thường từ dưới đường nhìn lên vẫn còn thấy rõ .
 Một địa hình quá bất lợi cho những người lính thủy đánh bộ VN chúng ta 31 năm trước khi phải đổ bộ lên từ hướng này . Tôi đã bất chợt hình dung ra cảnh quay lại của bộ phim điện ảnh Mỹ về trận đánh đổ bộ lên bờ biển Noóc măng đi trong thế chiến thứ 2 , rồi The Pacipic mới được trình chiếu gần đây , những người lính Mỹ ngày đó phải vận động lên từ những chuyến tàu há mồm , bờ biển chạy dài với những lô cốt phòng thủ vững chắc . Tổn thất từ những trận đánh này của Mỹ lên bờ biển đã để lại nhiều dấu ấn cho tới hôm nay .
 Còn những người lính Tình nguyện chúng ta 31 năm về trước trên cái bờ biển cảng Sihanuk này thì sao ?
 Tượng đài " Tưởng niệm những người lính tình nguyện VN trên đất cảng Sihanuk ville " hướng mặt ra ngoài biển nhìn về hòn đảo cuối cùng của Tổ quốc , trên cái bệ cao với đường nét kiến trúc kiểu Campuchia , trang nghiêm lặng lẽ và trên cái bát nhang là cục bệ xây kiểu cái hòm hậu sự " quan tài " .
 Ôi ! Trận vong chiến sỹ đài .
 Chúng ta hãy tưởng tượng cảnh lính Tình nguyện VN chúng ta lóp ngóp phía dưới vận động lên , địch ở tọa độ cao với hầm hào kiên cố nã đạn xuống , địa hình khá trống trải vậy thì thương vong của chúng ta trận đó sẽ là đáng kể .
 Nếu vẫn với cách đánh kiểu biển người ào ạt xông lên tại đây thì có lẽ không phải là 1 sư đoàn mà nhiều sư đoàn vượt lên như vậy cũng sẽ hết dù vẫn biết rằng ta có pháo binh của Hải quân yểm trợ từ tàu chiến bắn vượt lên , pháo binh từ đảo Phú quốc bắn qua .
 Theo BY và DKsaigon được biết , trận đó sau 1 ngày đánh không qua nổi QD2 và QK9 đã thay đổi kế hoạch đánh chiếm vị trí này và đã thu được kết quả như mong muốn .
 Ta đã dùng những đơn vị tinh nhuệ bí mật đánh chiếm những điểm cao rồi từ đó khống chế điểm cao khác cho bộ binh vận động vượt qua . Thắng lợi nhưng ngày hôm trước đã phải trả giá tại đây . Nói như vậy để thấy được rằng trong chiến dịch GP Campuchia hướng QD2 và QK9 sự chuẩn bị của ta chưa tốt nên đã có những bế tắc trên dọc đường khiến sự hy sinh của binh sỹ nhiều không đáng có .
(http://i973.photobucket.com/albums/ae216/hieu1960/IMG_ilisquntnhnguynVNtiSihanoukvill.jpg)
(http://i973.photobucket.com/albums/ae216/hieu1960/tro%20lai%20chien%20truong%20xua/IMG_DaituongniemQTNVNtaiSihanoukvil.jpg)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 15 Tháng Sáu, 2010, 08:17:20 pm
To BY: Đánh chiếm cảng Kompong Som lúc đó chỉ có lữ đoàn lính thủy đánh bộ (126) của Hải quân, từ biển đánh vào thôi bác BY ạ, còn QĐ 2 thì đánh theo đường bộ số 4 xuống cảng KPS, không phối hợp kịp thời nên bên Lữ đoàn LTĐB phải chịu đấm nhiều, mất quân, cháy xe để chốt giữ đầu cầu, bị bọn Pot phục kích khi đánh tiếp lên để bắt liên lạc với QĐ2.
QK9 lúc này đánh theo hướng ngoại vi gần PNP hơn như f339, f330, các đơn vị còn lại của QK9 còn đang kẹt ở Takeo.
Tôi còn nhớ là hồi ở PNP, 3.1979, trận đánh chiếm KPSom này đã được thông báo trong bản tin của QĐ4 rồi mà, lão BY chắc hồi đó ngủ không nghe phổ biến tin của CTV à hay lấy giấy quấn thuốc rê không chịu đọc?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: GiangNH trong 15 Tháng Sáu, 2010, 09:09:12 pm
 Em thấy 1 cựu có nói đã từng trinh sát tại mấy hải cảng này(từ Lục sơn, Tiên sơn, cho tới tận Kô kông).
 Gốc của anh ta là F325, nhưng lại trinh sát cho F8.
 Em chưa nghe tên sư 8 bao giờ, nó thuộc QD, QK nào vậy hả các bác?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Kon tiahien trong 16 Tháng Sáu, 2010, 01:23:25 am
@ Bodoibucket: Mình không có vinh dự được chụp hình với Đại tướng. Ở đây không có hình mình đâu. Nhưng ở bất kỳ nơi nào đó trên đất K. hình ĐT ở trong ba lô của mình cho đến ngày về nước.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: dksaigon trong 16 Tháng Sáu, 2010, 10:40:09 am
To BY: Đánh chiếm cảng Kompong Som lúc đó chỉ có lữ đoàn lính thủy đánh bộ (126) của Hải quân, từ biển đánh vào thôi bác BY ạ, còn QĐ 2 thì đánh theo đường bộ số 4 xuống cảng KPS, không phối hợp kịp thời nên bên Lữ đoàn LTĐB phải chịu đấm nhiều, mất quân, cháy xe để chốt giữ đầu cầu, bị bọn Pot phục kích khi đánh tiếp lên để bắt liên lạc với QĐ2.
QK9 lúc này đánh theo hướng ngoại vi gần PNP hơn như f339, f330, các đơn vị còn lại của QK9 còn đang kẹt ở Takeo.
Ý của BY nói là QĐ2, QK9 là một hướng cũng như QĐ3 và QK7 là một hướng ! ;)
Ở trang 5 nói là:
Ngày 10 tháng 1, lực lượng hải quân Vùng 5 và Trung đoàn 66 Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2) giải phóng cảng Côngpông Xom, Trung đoàn 9 và Tiểu đoàn 8 Hải quân đánh bộ giải phóng cảng quân sự Rêam.
Trang 6:
Ở khu vực đường số 4, Sư đoàn 304 sử dụng Trung đoàn 9 phòng thủ phía sau; Trung đoàn 24 và Trung đoàn 66 phát triển tiến công địch từ bắc cầu Tànày đến đèo Píchnin và khu vực cảng Côngpông Xom. Kết hợp chặt chẽ giữa tiến công chính diện với thọc sâu vu hồi, các đơn vị của Sư đoàn 304 tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bảo vệ đường số 4 và khu vực cảng Côngpông Xom. Từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 1979, được Quân đoàn tăng cường xe tăng, xe bọc thép và pháo tầm xa của Lữ đoàn 164 chi viện, Sư đoàn 304 sử dụng Trung đoàn 66 tiến công khu vực đèo Píchnin. Sau hai ngày chiến đấu, bộ đội ta và Bạn tiêu diệt 2 tiểu đoàn địch, làm chủ khu vực đèo Píchnin, trong đó có nhà máy thủy diện công suất 10.000KW.

Xem qua tài liệu này có thể hình dung diễn biến tình hình hướng Kampongsom đường 4 , có thể là: Đánh chiếm đặc khu Kampongsom gồm Riêm giải phóng thị xã xong nhưng địa hình hiểm trở, đường 4 về Phnompenh qua đèo Píchnin, khu vực một bên là tỉnh Kampốt, một bên là tỉnh Kokong toàn rừng núi cao hiểm trở ( ngay cả chiếm được quân cảng Riem cũng phải đổ bộ đánh tiếp cảng KPsom vì không thể vượt qua khu rừng nguyên sinh Ream ( giờ là khu du lịch sinh thái của KPC cùng du lịch biển ở Sihanoukville ) theo lối bờ biển đầy sình lầy sú vẹt phát triển qua cảng KPsom được! ) hướng đánh từ Kampôt thì mục tiêu chính là tiến về Phnompenh cũng chưa thể phát triển xuống giải phóng hoàn toàn đường 4 thông đến Sihanoukville . Phải qua giữa tháng 2 từ hướng cảng đánh lên với pháo hạm tầm xa yểm trợ mới chiếm được đèo Pichnin thì mới coi như thông làm chủ được đường 4 và từ đó phát triển đánh qua Kokong theo đường bộ !

Điều mà tôi và binhyen cảm xúc bồi hồi là khi thấy Đài liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam bằng chữ Việt như trên ảnh, hẳn là có ý nghĩa riêng! một là hướng này chỉ có quân ta không có quân bạn như các hướng khác, hai là có lẽ muốn nói lên rằng đây là đài liệt sĩ khác chút với các đài tưởng niệm hữu nghị Việt Kam ở các nơi khác vì quân tình nguyện VN hy sinh tại đây nhiều quá?! bọn tôi cảm nhận như vậy vì thấy địa hình hiểm cho tấn công mà lợi về phòng thủ thì chắc rằng thương vong của quân ta là không nhỏ!


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 16 Tháng Sáu, 2010, 11:31:19 am
Em hiểu ý bác dksaigon rồi! Thank bác nhé.  :)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: vebinh55xx trong 19 Tháng Sáu, 2010, 09:21:07 am

Từ cuối tháng 4 đến tháng 6 năm 1979, do yêu cầu của nhiệm vụ bảo đảm hành lang vận chuyển và đánh địch bảo vệ địa bàn, Quân khu 5 tổ chức thêm Trung đoàn công binh hành lang 280 và 4 tiểu đoàn bộ đội tỉnh, 15 đại đội huyện để tăng cường cho các tỉnh Đông Bắc của Campuchia.


Hướng quân khu 5 còn hay hết rồi hả bác Bodoibucket , mà sao em không thấy nói đến mấy đoàn phụ trách địa bàn : 550x ?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 19 Tháng Sáu, 2010, 10:28:00 am
Chắc là còn ... Mình đọc đến đâu thì post lên đến đó!
Đế mình post tiếp nhé.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 19 Tháng Sáu, 2010, 10:32:57 am
4. Tổ chức lực lượng, cùng Bạn đánh địch trên các mặt trận, truy quét tàn quân dịch, bảo vệ vùng giải phóng

Được sự phối hợp chiến đấu của Bộ đội tình nguyện, sự giúp đỡ của chuyên gia quân sự Việt Nam, các lực lượng cách mạng Campuchia đã mở rộng vùng giải phóng, bước đầu củng cố chính quyền cách mạng; nhân dân từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Bị thất bại rất nặng nề, nhưng được các thế lực bên ngoài viện trợ, tàn quân Pôn Pốt dựa vào địa hình biên giới phía Tây hiểm trở tiếp tục tập hợp lực lượng hoạt động chống phá chính quyền cách mạng. Cùng với việc thu gom tàn quân, khôi phục các đơn vị chủ lực, xây dựng các tổ chức phản động, đẩy mạnh hoạt động đánh phá trong nội địa, bọn phản động Pôn Pốt - leng Xari còn lợi dụng các diễn đàn quốc tế tiến hành các hoạt động chính trị, ngoại giao hòng vu cáo, cô lập Việt Nam.

Về chính trị, Pôn Pốt - Iêng Xari và các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài giương cao ngọn cờ "độc lập, hoà bình, dân chủ, trung lập, không liên kết" giả hiệu.

Chúng ra sức tập hợp lực lượng phản cách mạng, lập ra các tổ chức phản động như "Mặt trận quốc gia giải phóng nhân dân Campuchia", "Mặt trận Ăngco Khơme", "Đại bàng đen", "Phong trào mặt trận sông Mê Công" nhằm lôi kéo nhân dân trong nước và đánh lừa dư luận quốc tế tập trung mũi nhọn chống Việt Nam. Ở trong nước, chúng cũng lập ra nhiều tổ chức phản động hoạt động ngầm như "Đảng dân tộc chủ nghĩa", "Linh hồn Khơme", "Đảng voi trắng"... Chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo chính quyền cách mạng, kích động tinh thần dân tộc cực đoan, hẹp hòi. Vừa tiến hành các thủ đoạn chiến tranh tâm lý gây chia rẽ liên minh chiến đấu Việt Nam - Campuchia, địch vừa tích cực cài cắm lực lượng ngầm trong lực lượng vũ trang và chính quyền cách mạng, trong các tổ chức quần chúng, chuẩn bị các mặt hòng nổi dậy cướp chính quyền khi có thời cơ.

Về ngoại giao, chính phủ lưu vong do Pôn Pốt - Iêng Xari lập ra ở nước ngoài tìm mọi cách lợi dụng các diễn đàn quốc tế để vu khống, xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, hợp lý hoá các nguồn viện trợ của nước ngoài cho bọn tàn quân của chúng; đồng thời gây áp lực buộc ta rút Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự về nước để chúng dễ bề đánh phá chính quyền cách mạng Campuchia non trẻ.

Về quân sự, địch chủ trương thực hiện "cuộc chiến tranh hai giai đoạn", từ "tranh chấp" đến "tổng phản công", dựa vào vùng "đất thánh" Thái Lan làm căn cứ địa để xây dựng, phát triển lực lượng. Song song với việc tích cực gom quân, xây dựng các căn cứ chỉ huy, sản xuất, tạo các bàn đạp để đánh phá giao thông, tập kích các cơ quan, doanh trại, kho tàng, thị xã, thành phố hòng tiêu hao sinh lực, phương tiện chiến đấu của ta và Bạn, địch ra sức mở rộng chiến tranh du kích, ém quân và xây dựng các căn cứ "lõm" trong dân, đẩy mạnh hoạt động trong nội địa. Vừa tích cực củng cố các căn cứ đứng chân trên biên giới, chúng vừa tổ chức hành lang vận chuyển tiếp tế từ ngoài vào cho bọn tàn quân trong nội địa. Trong mùa mưa năm 1979, địch chủ trương: 1. Tích cực đưa lực lượng thâm nhập từ ngoài biên giới vào nội địa, vừa hoạt động đánh phá, vừa tổ chức xây dựng lực lượng, tạo bàn đạp đứng chân ở những nơi xung yếu. Tạo thế uy hiếp các thị trấn, thị xã, các trục đường giao thông huyết mạch. Mở rộng địa bàn giành dân, xây dựng chính quyền và lực lượng du kích hai mặt. Mở hành lang nối liền các căn cứ của chúng trong nội địa và hành lang từ nội địa nối thông với bên ngoài.

2. Đẩy mạnh hoạt động vũ trang đánh phá các địa bàn xung yếu của ta, đồng thời tích cực xây dựng cơ sở trong dân, xây đựng chính quyền và du kích hai mặt tại chỗ. Chú trọng tuyên truyền vận động tập hợp nhân dân trong các đảng phái của Pôn Pốt và Sêrêka.

3. Tuyển chọn người từ các địa phương, tàn quân của các đơn vị cũ để thành lập các đơn vị chủ lực cơ động mới.

Về sử đụng lực lượng trong mùa mưa, địch xác định sử dụng lực lượng vừa và nhỏ, đánh giao thông, tập kích các kho tàng, vị trí đóng quân làm cho ta mỏi mệt, bị tiêu hao sinh lực dẫn đến phải rút bỏ địa bàn và nhường quyền kiểm soát cho chúng.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 19 Tháng Sáu, 2010, 10:36:24 am
Đầu tháng 7 năm 1979, Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia triệu tập Hội nghị để đánh giá tình hình, đề ra nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước Campuchia trong giai đoạn cách mạng mới. Đánh giá thắng lợi mùa khô 1978-1979, Hội nghị nêu rõ: thắng lợi mùa khô rất lớn, không những làm nức lòng nhân dân cả nước mà còn tác động rất lớn đến dư luận thế giới.

Nhân dân được giải phóng ngày càng ổn định dần về mọi mặt... Vị trí của Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia ngày càng được nâng cao ở trong nước và trên trường quốc tế.

Về nhiệm vụ và công tác trước mắt cụ thể của cách mạng Campuchia, Hội nghị xác định cần giương cao ngọn cờ độc lập tự chủ, củng cố và mở rộng Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, tập hợp rộng rãi mọi người thật tâm yêu nước thương nòi nhằm chống lại Pôn Pốt - Iêng Xari và bọn phản động tay sai, cứu dân thoát khỏi họa diệt chủng. Tích cực chăm lo đời sống kinh tế, văn hoá của nhân dân, ra sức xây dựng chính quyền, củng cố và phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, tiếp tục truy quét tàn quân địch, giữ gìn trật tự an ninh. Tăng cường và giữ vững sự đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước Campuchia - Việt Nam. Tăng cường đoàn kết quốc tế nhằm đánh bại hoàn toàn những âm mưu thâm độc mới của địch để xây dựng một nước Campuchia hoà bình, độc lập, dân chủ, không liên kết, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị đề ra những nhiệm vụ của cách mạng Campuchia trong giai đoạn cách mạng mới, trong đó việc bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạng được xác định là nhiệm vụ then chốt, lâu dài; phục hồi sản xuất nông nghiệp để cứu đói và chừa bệnh, ổn định dời sống nhân dân là nhiệm vụ cấp bách trước mắt.

Theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước Campuchia, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tiếp tục giúp Bạn truy quét tàn quân địch, xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố chính quyền cách mạng, giúp đỡ nhân dân khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định đời sống. Triển khai nhiệm vụ giúp Bạn theo đề nghị của Đảng, Nhà nước Campuchia, ngày 10 tháng 7 năm 1979, Quân ủy Trung ương họp bàn về việc tổ chức lực lượng Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia.

Quân ủy Trung ương chỉ rõ: "Vấn đề đặc biệt quan trọng hiện nay là phải ra sức nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang của ta trên chiến trường Campuchia, phù hợp với nhiệm vụ bảo đảm giành thắng lợi trước mắt và lâu dài"[1].

Thường trực Quân ủy trung ương chủ trương sử dụng một số sư đoàn, trung đoàn bộ binh cùng các đơn vị vũ trang của Campuchia đứng chân trên các địa bàn chiến lược làm nhiệm vụ truy quét tàn quân địch, phát động và tổ chức quần chúng xây dựng chính quyền cách mạng. Ở mỗi tỉnh sẽ bố trí 1 tiểu đoàn tập trung, mỗi huyện một đại đội hoặc một trung đội làm nhiệm vụ cơ động chiến đấu. ở xã, ấp bố trí đội công tác (trung đội hoặc tiểu đội ban đầu, mỗi đội công tác bố trí ta 2 người, Bạn 1 người, sau đó tăng dần thành phần của Bạn đến khi Bạn tự đảm nhiệm được hoàn toàn công việc ở cơ sở).

Về chỉ huy, trước yêu cầu giúp Bạn trong tình hình mới, Bộ Tổng Tham mưu quy định các quân khu 5, 7, 9 tổ chức mỗi quân khu một sở chỉ huy tiền phương để chỉ huy các lực lượng trực thuộc từng quân khu chiến đấu ở Campuchia. Lực lượng quân sự của các tỉnh phía Nam tham gia chiến đấu tại Campuchia thuộc quân khu nào do Tiền phương quân khu đó chỉ huy và dặt dưới sự chỉ huy thống nhất của Tiền phương Bộ Quốc phòng.

Do yêu cầu nhiệm vụ công tác chuyên gia giúp Bạn trên các lĩnh vực ngày càng mở rộng nên đã nảy sinh nhiều vấn đề cần được tập trung giải quyết kịp thời, đảm bảo các yêu cầu về chính trị, quân sự, ngoại giao. Nhằm mục tiêu đó, ngày 24 tháng 8 năm 1979, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra Nghị quyết số 19/NQ-TW thành lập Ban phụ trách công tác K (Campuchia) để thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ và Quân ủy Trung ương giải quyết mọi công việc có quan hệ với Campuchia; đồng thời cũng là cơ quan Tổng Chuyên gia chỉ đạo các đoàn chuyên gia Việt Nam ở Campuchia. Ban phụ trách công tác K do đồng chí Lê Đức Thọ làm Trưởng ban, đồng chí Lê Đức Anh là Phó ban thứ nhất. Các đồng chí Nguyễn Côn, Hoàng Thế Thiện làm Phó ban.

Để kiện toàn về tổ chức và đưa các hoạt động của các đoàn chuyên gia vào nền nếp, trên cơ sở ý kiến của các trưởng đoàn chuyên gia, Ban phụ trách công K đã có  quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các đoàn  chuyên gia quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá.
Đối với chuyên gia quân sự, nhiệm vụ chủ yếu là giúp Bạn củng cố, xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, bảo vệ chính quyền cách mạng; đồng thời phối hợp với chuyên gia các ngành kinh tế, văn hoá giúp Bạn từng bước điều tra, nắm tình hình về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá nhằm góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt về đời sống và sản xuất, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Về mối quan hệ công tác của các đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchía, trong đó có chuyên gia quân sự, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quy định: 1. Đối với Bạn phải tôn trọng độc lập, chủ quyền, phong tục tập quán của Bạn. Mọi việc đều phải bàn bạc nhất trí với Bạn và cuối cùng do Bạn quyết định; ta không tuỳ tiện, không ép buộc. Phải luôn giữ vững đoàn kết hữu nghị với Bạn và nhân dân Bạn.

2. Những vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương chính sách lớn thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Trung ương và Chính phủ ta, các đoàn chuyên gia quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá của ta ở cấp tỉnh, thành không được tuỳ tiện phát ngôn, dù là gợi ý hoặc hứa hẹn với Bạn trước khi được Trung ương và Chính phủ ta thông qua. Đó là nguyên tắc.

3. Quan hệ giữa các đoàn chuyên gia của ta phải gắn bó mật thiết với nhau và gắn bó với các đơn vị quân đội của ta và Bạn đóng tại địa phương.

4. Các đoàn chuyên gia về quân sự, an ninh, kinh tế, văn hoá cùng hoạt động trong một địa bàn phải phối hợp với nhau chặt chẽ, thống nhất nhận định và hành động trên các mặt hoạt động.

5. Kịp thời thông báo và tranh thủ ý kiến cấp ủy đảng và chính quyền tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị cấp trên về các vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét và giải quyết của tỉnh, thành và quân khu, quân đoàn (của ta ở phía sau).

6. Định kỳ báo cáo về đoàn chuyên gia quân sự, kinh tế văn hoá của ta ở Trung ương; kịp thời xin chỉ thị về những vấn đề vượt quá nhiệm vụ và quyền hạn của mình hoặc theo yêu cầu của Bạn.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ giúp Bạn đã xác định, các đơn vị quân tình nguyện bước vào đợt hoạt động phối hợp với Bạn đánh địch giữ địa bàn, bảo vệ vùng giải phóng trong mùa mưa đầu tiên ở Campuchia.
---------------------------------
Nghị quyết số 130/QUTƯ-A ngày 10 tháng 7 năm 1979, Hồ sơ 1106, Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 19 Tháng Sáu, 2010, 10:41:13 am
Đứng chân trên địa bàn 3 tỉnh Canđan, Côngpông Chnăng và Puốcxát, các đơn vị của Quân đoàn 4 sử dụng một phần lực lượng (chủ yếu là cấp đại đội, tiểu đoàn) tiến hành các hoạt động truy quét địch, bảo vệ giao thông, chốt giữ địa bàn, bảo vệ vùng giải phóng, củng cố chính quyền cách mạng. Lực lượng chủ yếu của Quân đoàn tập trung, chấn chỉnh tổ chức, bổ sung quân số và trang bị, chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến lớn trong mùa khô, đồng thời giúp Bạn huấn luyện các đơn vị chủ lực.

Trong công tác giúp dân ổn định đời sống, khôi phục và phát triển sản xuất, 6 tháng cuối năm 1979, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 đã quyên góp giúp nhân dân trên địa bàn đóng quân được 41.000 kilôgam gạo, giúp dân sửa chữa 1.358 ngôi nhà, 457 trường học, đắp 18.490 mét đường, đào 3.000 mét mương, cấy 828 héc-ta lúa, điều trị bệnh cho 86.000 lượt người dân Campuchia. Kết hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang các địa phương của Bạn, cán bộ, chiến sĩ ta đã tích cực bám dân, bám địa bàn; kiên trì vận động, thuyết phục nhân dân lao động sản xuất ổn định đời sống, chống các âm mưu phá hoại, chia rẽ của bọn phản động. Bằng những việc làm thiết thực như cứu đói, giúp dân khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, các đội công tác của quân đoàn đã vận động được 2.098 người lầm đường lạc lối ra đầu thú và thức tỉnh hàng ngàn sĩ quan, binh lính của Pôn Pốt, đưa họ trở về sum họp với gia đình.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 19 Tháng Sáu, 2010, 10:55:19 am
Trên địa bàn do Quân khu 7 đảm nhiệm, bước vào mùa mưa, trước âm mưu thủ đoạn hoạt động mới của địch, theo chỉ đạo của Tiền phương Bộ Quốc phòng, Quân khu đã tiến hành điều chỉnh lực lượng, chuyển hướng nhiệm vụ, đưa một số đơn vị xuống hoạt động ở  cơ sở vừa làm nhiệm vụ nắm địa bàn, vừa giúp đỡ chính quyền địa phương cứu đói, chữa bệnh, ổn định đời sống nhân dân, thực hiện giúp Bạn toàn diện trên các mặt; đồng thời sử dụng lực lượng cơ động kết hợp với lực lượng tại chỗ mở các chiến dịch tổng hợp đánh phá các căn cứ hành lang của địch ở nội địa và biên giới.

Ở các tỉnh Xiêm Riệp - Ốtđômiênchay, Báttambang, các đơn vị thuộc Mặt trận 479 vừa thực hiện nhiệm vụ khoá chặt biên giới, giúp Bạn xây dựng chính quyền và xây dựng lực lượng vũ trang, vừa mở các đợt truy quét tàn quân địch. Phương châm tác chiến của Mặt trận trong mùa mưa là lấy hoạt động thường xuyên nhỏ lẻ là chính, lấy cấp đại đội, tiểu đoàn làm chính yếu. Khi cần sử dụng cấp trung đoàn (thiếu) tăng cường đánh nhỏ lẻ; đồng thời tích cực chuẩn bị phương án để khi cần có thể đánh cấp sư đoàn theo phương thức kết hợp chặt chẽ giữa đánh dịch ngoài địa hình với truy quét địch luồn vào trong dân. Trong truy quét địch ở cơ sở, chú trọng phát hiện lực lượng địch cài cắm trong các cơ quan chính quyền và lực lượng vũ trang của Bạn, diệt ác ôn và cốt cán của Pôn Pốt, không để chúng kìm kẹp, khống chế dân. Bằng nhiều đợt truy quét dọc biên giới, các đơn vị thuộc Mặt trận 479 đã cơ bản ngăn chặn được các hoạt động thâm nhập của địch qua các cửa khẩu biên giới; đồng thời tiến công tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá các căn cứ lõm của chúng ở Ôtabưa, Kaomêlai, tây Đăngkum, Ampin, núi Hồng, Tàsanh.  

(http://upanh.vn/out.php/i3907_cotmoccam-thai-k.jpg)

Tính riêng đợt hoạt động mùa mưa năm 1979 (từ tháng 6 đến tháng 9), toàn Mặt trận 479 đã đánh 1.562 trận, loại khỏi vòng chiến đấu 4.661 tên địch, trong đó diệt 1.143 tên, gọi hàng 861 tên, 2.306 tên ra trình diện, thu 655 súng các loại.

Trong công tác giúp Bạn xây dựng chính quyền, tính đến tháng 10 năm 1979, trên địa bàn do Mặt trận 479 đảm nhiệm, ta đã giúp Bạn xây dựng chính quyền (kể cả bầu và chỉ định) ở 59 huyện thị, 455/612 xã và 4.729 ấp. Về xây dựng lực lượng đã tuyển được 44.773 du kích, trang bị 11.459 súng. Nhiều đội du kích ở Côngpông Thom, Côngpông Chàm, Xoàiriêng, Báttambang đã đảm nhiệm đánh được địch, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự trị an trong xã, ấp. Các huyện Barài, Săngtuk huy động hơn 500 du kích phối hợp chiến đấu với bộ đội Việt Nam đạt kết quả tốt.

Các đơn vị trên toàn Mặt trận đã tổ chức huấn luyện giúp Bạn được 12.516 cán bộ cơ sở (xã, ấp); tập huấn bồi dưỡng 1.659 cán bộ từ tiểu đội đến đại đội, giúp Bạn vận động thuyết phục có kết quả lực lượng của Bôring, kêu gọi hơn 800 người trở về với cách mạng. Qua giáo dục, huấn luyện, ta đã giúp Bạn xây dựng 1 tiểu đoàn của tỉnh Côngpông Chàm. Ngoài ra, các đơn vị trên địa bàn đóng quân còn giúp hàng trăm tấn gạo cứu đói cho dân, đưa 55.825 người dân bị Thái Lan đẩy về 2 đợt, giúp họ về các địa phương ổn định chỗ ăn ở và sản xuất[1]. Cùng với các hoạt động trên, ta còn giúp Bạn phá các tổ chức chính trị phản động của phong trào "Linh hồn Khơme" (gọi tắt là CPK do Inđuông Đare và Ingđuông Chanhtria cầm đầu hoạt động ở 4 tỉnh Báttambang, Xiêm Riệp - Ôtđômiênchay và Côngpông Thom).

Bên cạnh những kết quả trên, công tác giúp Bạn của các đơn vị Mặt trận 479 vẫn còn một số khuyết điểm tồn tại Hội nghị Đảng ủy Mặt trận 479 mở rộng (họp từ ngày 30 tháng 9 đến 2 tháng 10 năm 1979) đã chỉ rõ: "Hiệu suất chiến đấu thấp, thương vong của ta còn cao: hy sinh 136 (có 28 trường hợp ngoài chiến đấu), bị thương 249 (có 72 trường hợp ngoài chiến đấu). Nhiệm vụ giúp Bạn đã hoàn thành cơ bản phát động chính quyền đạt 154/199 xã trong số 22 huyện của 2 tỉnh (Báttambang, Xiêm Riệp). Nắm được 985.765 nhân khẩu trong 205.433 hộ. Bầu được 13.683 du kích phum, 2.904 du kích xã, trang bị 3.080 súng các loại. Các tiểu đoàn 1, 5, 18 và một số đại đội thuộc tỉnh Báttambang của Bạn đã được ta bồi dưỡng huấn luyện và giúp đỡ hoạt động, chất lượng nâng lên, tiến bộ rõ rệt..."[2].
-----------------------
1. Báo cáo tình hình thực hiện những nhiệm vụ công tác lớn trong quý III năm 1979 tại Hội nghị thường kỳ của Đảng ủy Quân khu 7 trong hai ngày 4 và 5 tháng 10 năm 1979, số 18/BC ngày 5 tháng 10 năm 1979.

2. Nghị quyết Hội nghị Đảng ủy Mặt trận 479 mở rộng từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm 1979.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 19 Tháng Sáu, 2010, 11:04:08 am
1 chú đội cầm AK mà quần rách hết, phải vá mấy mảng tướng ... thường lính gọi là "ưu tiên phía trước". Nhớ hồi 82-84 quần áo QK7 cấp chả ra cái gì cả!  ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 19 Tháng Sáu, 2010, 12:20:39 pm
1 chú đội cầm AK mà quần rách hết, phải vá mấy mảng tướng ... thường lính gọi là "ưu tiên phía trước". Nhớ hồi 82-84 quần áo QK7 cấp chả ra cái gì cả!  ;D

*Ê hê cái lão vỡ két không được chê quân đội ta nghèo nghe chưa. Quân trang niên hạn được cấp mang đi đổi ...tùm lum để rồi 3 chú chung nhau 2 tiêu chuẩn quân trang , còn kêu nỗi gì.  ;D
*Tập trung vào chuyên môn dùm em , "quân tình nguyện và chuyên gia VN tại K " bị kẹt ở đâu mà dạo này lão vỡ két cứ nhỏ giọt nhem thèm anh em hơi bị nhiều đó. ( không được trả đũa đấy nhe ) :D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: G.K_Zhukov trong 20 Tháng Sáu, 2010, 01:12:32 pm
 Chào các chú CCB chiến trường K, cháu chỉ phục vụ quân đội 2 năm 2002 - 2004. Ngoài lề 1 tý, năm 2002 khi vừa xong TPTH cháu đăng ký vào SQ và được cử thay mặt lính nv phường lên phát biểu, vậy mà chỉ lên BCHQS Q5 ở dự bị 3 ngày rồi cho về dù cháu đã tìm thẳng BCH hỏi tại sao phải ở đây, ngày thứ 5 lên thay thế 1 tên ( con trai trốn nv thì quá hèn không đáng tôn trọng ) nghe sau khi hl sẽ đi K nên giả bị thần kinh và có 1 thằng khùng đòi đi ( lúc lên cả đám xung quang gọi thế  hahahahaah ) nên gọi cháu là lính " tình nguyện đi K " cũng được  ;D. Công tác tuyển chọn lính nv càng ngày càng tệ hại, gọi thẳng cơ hội kiếm $.
 _ Cháu hl 3 tháng ở D180 cảnh vệ BTM QK7 ( Hoàng Văn Phụ ) rồi cùng 18 bạn Q5 về Đội K70 Cục Chính Trị QK7, do cháu là thằng lỳ, bướng  chả biết sợ gì, thường bị kỷ luật vụt vặt, thành tích hl giỏi nên là người duy nhất vào A Công binh với nv chính dò - gỡ mìn cho 3 B còn lại thực hiện đào.
 _ Đội K70 là đơn vị biệt phái chính phủ với nhiệm vụ " Tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt quân TNVN " qua các thời kỳ công tác chính ở Campuchia, đóng quân trong E657 vận tải nằm kế bên trường quân sự ngay An Sương. Quân số cấp Đội nhưng cấu trúc cấp tiểu đoàn với đầy đủ các bộ phận đi theo như quân sự, hậu cần, quân y, thông tin - cơ yếu, đội xe, trinh sát, công binh, 3 trung đội bb ( thiếu ... Pháo binh ), đại đội trưởng cấp bậc Thượng tá, dưới gồm các Trung tá đến SQ chuyên nghiệp cánh gà.
Thông tin cơ bản về đơn vị K70 của cháu như thế, thật sự cháu không dám khoe khoang vì cống hiến của cháu với QĐ chả là gì so với các chú, nhưng tự hào về nhiệm vụ về cộng việc thì bắt buộc phải có. Giờ cháu bận phải đi, tối vừa coi đá banh vừa viết tiếp ^^, hi vọng có các bạn cùng đi các K như thế sinh hoạt trên dd.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 02:36:29 pm
Lão ốngbơm, kêu lão gõ bài lão la bai bải "em chả, em chả ..." bi giờ còn than nỗi gì?  ;D
=======================================

Trên địa bàn do Quân khu 9 đảm nhiệm, bước vào mùa mưa năm 1979, nhiều nhóm tàn quân địch đẩy mạnh hoạt động ở bắc Côngpông Spư, nam Chàng Ô, Cô Công. Chúng chặn cướp lương thực, đột nhập bắt cóc cán bộ phum, xã, gây trở ngại cho chính quyền cách mạng. Địch lập ra nhiều nhóm phản động, dùng chiến tranh tâm lý kích động hận thù dân tộc, xuyên tạc các chủ trương của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Có nơi, địch tự lập chính quyền dưới hình thức "do dân bầu"; bên ngoài chúng hô hào ủng hộ cách mạng, nhưng bên trong lại tiếp tay cho các tổ chức phản động chống phá cách mạng. Lợi dụng địa hình hiểm trở và mùa mưa ta cơ động lực lượng, tiếp tế vận chuyển khó khăn, địch đẩy mạnh hoạt động ở các vùng nông thôn rừng núi gây cho lực lượng chốt giữ bảo vệ địa bàn của ta nhiều khó khăn.

Để thực hiện nhiệm vụ giữ địa bàn do Tiền phương Bộ Quốc phòng giao, sau khi điều chỉnh lực lượng, các đơn vị thuộc Quân khu 9 tổ chức nhiều phân đội nhỏ (chủ yếu cấp trung đội, đại đội) liên tục lùng sục, truy quét tàn quân địch ở các vùng nông thôn và vùng ven.

Vừa tiến công quân sự ta vừa đẩy mạnh công tác binh vận; kết hợp với lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương và cả tù binh đầu hàng kêu gọi binh lính địch trở về với cách mạng. Các đơn vị đã kêu gọi được nhiều binh lính địch mang súng trở về với cách mạng, nổi bật là Trung đoàn 2 (Sư đoàn 330), trong một tháng đã kêu gọi được gần 500 quân lính địch ra hàng.

Song song với hoạt động trên, các đơn vị còn tăng cường huấn luyện, giúp đỡ các lực lượng chiến đấu của Bạn. Trong tháng 7 và 8 năm 1979, du kích và bộ đội địa phương của Bạn ở 8 xã khu vực phía nam rừng xanh huyện Baty (Tàkeo), của 5 huyện thuộc tỉnh Côngpông Spư và các huyện Chuk, Cam Pốt, Túcmia tỉnh Campốt... đã tích cực đánh địch ở các vùng ven căn cứ, diệt và bắt hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí. Ta đã thực hiện được phương châm phối hợp cùng các lực lượng Bạn đánh địch, bảo vệ dân, hạn chế hoạt động của địch ở vùng ven, không cho chúng cướp bóc, phá hoại sản xuất; góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Với gần một nghìn lần xuất kích truy quét tàn quân địch, mùa mưa năm 1979, các đơn vị thuộc Quân khu 9 đã loại khỏi chiến đấu hơn 6.000 tên địch, thu hơn 3.000 súng các loại. Lực lượng Bạn tham gia chiến đấu hơn 50 trận, diệt 78 tên, bắt và gọi hàng 204 tên, thu gần 200 súng các loại. Nhìn chung, trong tác chiến mùa mưa, các sư đoàn quân tình nguyện 4, 8, 330, 339, một số trung đoàn binh chủng và lực lượng các tỉnh tăng cường dưới sự chỉ huy của Tiền phương Bộ tư lệnh Quân khu 9 đều thực hiện được mục tiêu đề ra là giữ được địa bàn, tiêu hao sinh lực địch, giảm thương vong của ta; đồng thời giúp Bạn củng cố chính quyền, phát triển được lực lượng. Tuy nhiên, hoạt động trong mùa mưa cũng bộc lộ những sơ hở của ta trong bố trí lực lượng, tổ chức truy quét địch, đặc biệt là tiếp tế hậu cần cho các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa chưa đảm bảo được kịp thời.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 02:40:33 pm
Đây, lại đến quân khu eo của lão ống bơm!
-----------------------------------------------------
Trên địa bàn do các đơn vị Quân khu 5 đảm nhiệm, các sư đoàn 2, 307, 315 vừa triển khai lực lượng giữ địa bàn, ngăn chặn địch đánh phá giao thông vừa tổ chức lực lượng truy quét địch ở biên giới và nội địa. Đứng chân trên địa bàn tiếp giáp giữa ba nước Đông Dương, mùa mưa năm 1979, Sư đoàn 315 được Tiền phương Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ truy quét tàn quân địch giữ vững địa bàn được giao; đồng thời giúp Bạn xây dựng lực lượng quân sự, củng cố chính quyền cơ sở, vận động nhân dân sản xuất, ổn định đời sống.  Trong mùa mưa, lợi dụng nước sông Sê San lên to, Sư đoàn 315 đã sử dụng Trung đoàn 733 huy động thuyền của dân ở Vươnsai di chuyển ngược lên Tàveng và đi sâu vào các suối Khăm pha, Tàpộp, phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum đánh sâu vào căn cứ sư đoàn 801 Pôn Pốt ở biên giới, phá nhiều cơ sở hậu cần của địch.

Song song với nhiệm vụ truy quét địch, Sư đoàn 315 tổ chức nhiều chốt bảo vệ giao thông trên các trục đường số 19, 141, 194 với tổng chiều dài 120 kilômét. Vừa đảm bảo giao thông, các đơn vị của Sư đoàn vừa tổ chức 106 trận đánh địch, diệt 119 tên, thu 82 súng, 13 thuyền, phá hủy nhiều kho tàng và khu dồn dân của địch ở bắc sông Sê San, đưa 5.000 dân bị địch bắt đi theo trở về làng cũ. Ngoài ra, các trung đoàn, tiểu đoàn trực thuộc của Sư đoàn còn thành lập các đội vũ trang công tác giúp Bạn. Toàn Sư đoàn tổ chức được 16 đội công tác, giúp Bạn đăng ký hộ khẩu được 60 thôn, bản, quản lý được 2.748 hộ với 12.230 dân.

Cũng trong thời gian này, các sư đoàn 2 và 307, theo nhiệm vụ được giao, vừa tổ chức lực lượng giữ địa bàn, vừa đẩy mạnh hoạt động truy quét tàn quân địch. Với hàng trăm trận đánh vừa và nhỏ, bằng nhiều hình thức tác chiến phong phú, các đơn vị đã loại khỏi chiến đấu (p.136) hàng nghìn tên địch, phá âm mưu lập căn cứ trong dân của chúng, giúp Bạn bảo vệ được chính quyền cách mạng và vùng giải phóng.

Cùng với hoạt động tác chiến, để tăng cường thêm lực lượng giúp Bạn ở cơ sở, tháng 8 năm 1979, Quân khu 5 tổ chức thêm 4 tiểu đoàn địa phương và 15 đại đội huyện để giúp 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia: Ráttanakiri, Mônđunkiri, Stung Treng, Prếtvihia (mỗi tỉnh 1 tiểu đoàn và từ 3 đến 4 đại đội); đồng thời điều động lực lượng giúp Bạn thành lập 4 bộ chỉ huy quân sự thống nhất ở 4 tỉnh và một trường đào tạo cán bộ cho Bạn.

Từ ngày 18 đến 24 tháng 11 năm 1979, hội nghị chuyên gia toàn Campuchia được tổ chức với sự tham gia của đại biểu các đoàn chuyên gia quân sự (478), Đoàn chuyên gia kinh tế - văn hoá (A40), Đoàn chuyên gia an ninh (K79), chuyên gia một số bộ, ngành, quân khu, tỉnh, thành phía nam đang làm nhiệm vụ giúp Campuchia. Sau khi nghe đồng chí Lê Đức Thọ, Trưởng ban phụ trách công tác Campuchia, điểm lại một số kết quả giúp Bạn trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế - văn hoá; đồng chí Lê Đức Anh, Tư lệnh Tiền phương Bộ Quốc phòng tại Campuchia, báo cáo về tình hình địch - ta trên chiến trường, âm mưu, thủ đoạn của địch trong thời gian tới, hội nghị tập trung bàn các giải pháp nhằm giúp Bạn ổn định đời sống nhân dân, khôi phục và phát triển sản xuất, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang.

Về khôi phục sản xuất, ổn định dời sống nhân dân, với sự giúp đỡ tích cực của chuyên gia và Quân tình nguyện Việt Nam, đến cuối năm 1979, cả nước Campuchia đã lập được hơn 46 nghìn tổ sản xuất (mỗi tổ gồm từ 10 đến 15 gia đình, với 20 - 30 lao động, canh tác trên một diện tích chừng 20 héc-ta đất). Tổ sản xuất được chia làm ba loại: Tổ loại 1, mọi người lao động trên diện tích chung, thu hoạch chia theo lao động. Tổ loại 2, mọi người lao động theo lối đổi công, từng gia đình thu hoạch lấy sản phẩm của mình. Tổ loại 3, các gia đình tổ chức lao động riêng lẻ nhưng cùng nhau sinh hoạt vui chơi. Người lao động tự do sản xuất và tự hưởng hoa lợi của riêng mình.

Lúc đầu, các gia đình trong tổ sản xuất mới chỉ tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để sống, nhưng dần dần họ trở thành một lực lượng có tổ chức, một tổ chức vừa mang tính chất kinh tế, vừa có tính chất chính trị, quốc phòng, an ninh; tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất bảo vệ lẫn nhau chống lại kẻ thù.

Để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, khuyến khích nông dân tham gia các tổ sản xuất, ngày 20 tháng 12 năm 1979, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia đã quyết định không thu thuế nông nghiệp, không bắt nông dân đóng góp dưới bất cứ hình thức nào; nông dân được hưởng toàn bộ sản phẩm do mình làm ra.

Nhà nước còn tạo điều kiện cung cấp cho nông dân thóc giống, bảo đảm về thủy lợi và phân bón. Những chính sách này đã góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ giúp dân đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, tranh thủ thời gian mùa khô, các đơn vị ta tích cực đẩy mạnh truy quét tàn quân địch, củng cố vùng giải phóng.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 02:58:38 pm
Ngày 19 tháng 12 năm 1979, tại Sở chỉ huy Tiền phương Quân khu 9 ở thị xã Cô Công, đồng chí Lê Đức Anh, Tư lệnh Tiền phương Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 9 và Vùng 5 Hải quân. Các đồng chí Trần Văn Nghiêm, Tư lệnh Quân khu 9; Nguyễn Đệ, Phó tư lệnh quân khu, Tư lệnh Tiền phương Quân khu 9; đồng chí Tuấn, Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Chỉ huy Lữ đoàn 950; chỉ huy 6 trung đoàn biên phòng, chuyên gia tỉnh Cô Công và đại diện các cơ quan Tiền phương Bộ, Tiền phương Quân khu dự hội nghị.  Căn cứ vào tình hình thực tế địch - ta, Tiền phương Bộ quyết định: Tiền phương Quân khu 9 chỉ huy các lực lượng giúp Bạn bảo vệ biên giới tỉnh Cô Công và vùng ven biển Cô Công (gồm các đảo Do, đảo Cô Công, đảo Kot Samách); Vùng 5 Hải quân đảm nhiệm tác chiến trên biển và các đảo còn lại.

Đối với nhiệm vụ phòng thủ biên giới, Tiền phương Quân khu 9 phải đưa lực lượng ra bố trí sát biên giới Thái Lan, vượt sang sông Mêtock, không để dịch áp sát tuyến sông Mêtock. Hoàn chỉnh bố trí lực lượng chốt giữ, bảo đảm tiến công và phòng thủ vững chắc, chặn đứng mọi âm mưu, thủ đoạn đánh phá, thâm nhập của địch, thực hiện khoá chặt biên giới.

Quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo trực tiếp của Tiền phương Bộ, bước vào mùa khô 1979-1980, Đảng ủy Quân khu 9 xác định nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân khu trên chiến trường Campuchia:

Một là, nắm vững nhiệm vụ trung tâm, giúp Bạn vận động quần chúng sâu rộng nhằm phát triển thực lực cách mạng, phá các âm mưu sử dụng phần tử hai mặt trong chính quyền cách mạng của địch; đẩy mạnh sản xuất ổn định đời sống mọi mặt cho nhân dân, khắc phục các hậu quả địch để lại.  

Hai là, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển quần chúng, củng cố lực lượng vũ trang cho Bạn với nhiệm vụ truy quét tàn quân địch, đập tan các cuộc bạo loạn, diệt trừ các nhóm vũ trang, triệt phá các căn cứ chỉ huy, các cơ sở sản xuất, hậu cần, triệt cắt mọi nguồn tiếp tế của địch. Chiếm lĩnh và khống chế những nơi địch có thể sử dụng để khôi phục căn cứ hành lang, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các trục giao thông huyết mạch, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng phòng thủ biên giới và bờ biển tỉnh Cô Công.

Ba là, đẩy mạnh tốc độ giúp Bạn xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng Bạn. Tăng cường xây dựng đoàn kết, nhất trí giữa nạn và ta, củng cố liên minh chiến đấu giữa hai quân đội ngày càng vững chắc.

Về sử dụng lực lượng truy quét địch, Tiền phương Quân khu 9 xác định: ở địa bàn Cô Công sử dụng Sư đoàn 4, Trung đoàn 5, tăng cường 3 tiểu đoàn (trinh sát, đặc công, công binh) của Quân khu. Kết hợp với lực lượng Vùng 5 Hải quân và lực lượng địa phương của Campuchia truy quét tàn quân sư đoàn 164 địch ở Thamaso, Trapengrung, Thambăng, tây và nam Ôđôngtức.

Sư đoàn 330 và Sư đoàn 8 truy quét địch ở khu vực Chàng Ô, núi Lớn, tây Tượng Lăng, Kamchay, núi Mây, núi Con Sâu, Kaosala, bắc và tây bắc thị xã Campốt.

Lực lượng của tỉnh An Giang cùng lực lượng Bạn truy quét địch ở đông Tượng Lăng, Anchao, Kirirom, Bátty (rừng xanh) phối hợp với Sư đoàn 330 và Sư đoàn 8 ở phía tây. Lực lượng của tỉnh Cửu Long phối hợp với Sư đoàn 330, truy quét địch ở địa bàn Uđông và nam - bắc đường số 4.

Đối với công tác quần chúng, các đơn vị phải quán triệt sâu sắc và nhuần nhuyễn giữa yêu cầu xây dựng chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang với giải quyết vấn đề kinh tế - xã hội (cứu đói, chữa bệnh, cứu đau, đẩy mạnh sản xuất, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế...); phải nắm chắc dân, dựa vào dân để phát hiện các phần tử hai mặt của địch.

Trong nhiệm vụ giúp Bạn xây dựng lực lượng, các tỉnh Cửu Long, Kiên Giang, An Giang và Sư đoàn 4 được phân công giúp các tỉnh Tàkeo, Campốt, Côngpông Spư, Cô Công xây dựng mỗi tỉnh 1 tiểu đoàn tập trung, huyện có đại đội bộ đội địa phương, xã có trung đội du kích; ngoài ra giúp huấn luyện lực lượng dân quân theo yêu cầu của Bạn. Sư đoàn 330 giúp xây dựng hai tiểu đoàn (2 và 3), Sư đoàn 8 xây dựng một tiểu đoàn, Đoàn 978 và Quân khu giúp Bạn xây dựng Binh đoàn 2.

Thực hiện nhiệm vụ truy quét địch, những tháng cuối năm 1979, đầu năm 1980, trên địa bàn biên giới, các đơn vị thuộc Quân khu 9 lần lượt đánh bại các thủ đoạn bu bám, lấn chiếm chốt, chia cắt phía trước phía sau của sư đoàn 164 địch, đánh bật nhiều đợt tấn công  của chúng vào các điểm cao 322 và 172 A, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, giữ vững các chốt, đồng thời đẩy mạnh truy quét địch ở khu vực Viêngviên.  Trong nội địa, các đơn vị Quân khu 9 kiểm soát được các địa bàn, triệt phá các "lõm", hỗ trợ đắc lực cho công tác vận động quần chúng, phá rã chính quyền hai mặt và phần tử hai mặt của địch, đập tan nhiều âm mưu bạo loạn của chúng trong dịp lễ Chon Chnam Thơmây (ngày 15 tháng 4); bảo vệ an toàn các mục tiêu quân sự, chính trị, kinh tế, tạo điều kiện củng cố xây dựng chính quyền cách mạng.

Trong mùa khô, từ tháng 10 năm 1979 đến tháng 5 năm 1980, trên địa bàn do Quân khu 9 đảm nhiệm, các đơn vị ta đã loại khỏi chiến đấu 3.207 tên địch, thu 1.872 súng các loại, 30 tấn đạn, 76 máy thông tin các loại, hơn 90 tấn lương thực. Giải phóng thêm 1.182 dân.

Phía ta thương vong 315 đồng chí.
----------------------
Thực sự đây là lần đầu đầu tiên tui được đọc 1 tài liệu nói nhiều đến như vậy về Quân khu 9!(bodoibucket)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 03:02:11 pm
Sau khi hoàn thành kế hoạch tác chiến mùa mưa, trên địa bàn do Mặt trận 479 đảm nhiệm, trong mùa khô 1979-1980, ta đẩy mạnh hoạt động truy quét địch.

Đảng ủy mặt trận xác định nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt và gọi hàng quân địch trong nội địa, đánh bại các cuộc tiến công của địch từ ngoài biên giới đánh vào với bất cứ quy mô nào; gấp rút xây dựng cho Bạn mạnh lên toàn diện, nhanh, vững chắc để Bạn từng bước quản lý được tình hình trật tự trị an trên địa bàn và cùng ta đánh địch.

Quân đoàn 4 được Bộ Tư lệnh Mặt trận 479 giao nhiệm vụ hỗ trợ cho Bạn trên tuyến biên giới từ Pailin đến Cô Công và trong nội địa. Trên tuyến Pailin - Cô Công, quân Pôn Pốt thường xuyên có tàn quân của các sư đoàn 1, 2, 111 và 164 hoạt động phá hoại trên các tuyến đường sắt, đường số 5 và đường số 56. Trong nội địa, tàn quân các sư đoàn 502, 344, 232 và 520 và các toán quân do Lơvây, Pôn Lóc, Sà Rươn chỉ huy thường xuyên tập kích đánh phá các cơ sở cách mạng của Bạn.

Yêu cầu đặt ra đối với Quân đoàn 4 là phải kết hợp chặt chẽ giữa đánh địch ở biên giới, nội địa với phát động quần chúng phá các lực lượng ngầm và các tổ chức ngầm, tổ chức hai mặt của địch. Đáp ứng yêu cầu trên, mùa khô 1979-1980, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đề ra một số nhiệm vụ: 1. Tiếp tục đánh địch ở biên giới, đưa lực lượng ra chốt khu vực Đông Tây sông Mê Nam. Trung đoàn 686 biên phòng, Trung đoàn bộ binh 10 (Sư đoàn bộ binh 339), Trung đoàn 250 biên phòng triển khai chốt có trọng điểm từ biên giới Pailin đến giáp Cô Công. Sư đoàn bộ binh 341 phát triển trên đường số 10, đoạn Săm lốt - Tức sóc, đánh địch củng cố địa bàn và làm lực lượng cơ động.

2. Các sư đoàn 7, 9, 339 (thiếu) phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh của Bạn tổ chức đánh địch còn ẩn náu trong nội địa và triệt phá các căn cứ hành lang của chúng ở các khu vực Amleng, Kimri, nam Lếch và Biển Hồ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao Trung đoàn 10 (Sư đoàn 339) và các trung đoàn biên phòng 686, 250 đã mở các đợt truy quét địch ở hai bên bờ sông Mênam; Sư đoàn 341 đánh địch ẩn náu hai bên trục đường 10, Sămlốt, Tứcsóc, đập tan bộ máy chỉ huy của địch (gồm mặt trận 1; mặt trận quân khu tây Bắc và sở chỉ huy một số sư đoàn bộ binh) ở khu vực này. Tiếp đó, Trung đoàn 686 và Trung đoàn 10 (Sư đoàn 339) đưa lực lượng ra chốt giữ biên giới tuyến Mênam, Trung đoàn biên phòng 250 xây dựng cụm điểm tựa phòng thủ Pailin.

ở nội địa, các sư đoàn 9, 7 và 339 (thiếu) tiếp tục đánh các căn cứ trọng điểm của địch ở Amleng, Kimri, Lếch, Ôran. Ta sử dụng tù hàng binh dẫn đường phá được nhiều căn cứ, cơ sở sản xuất của địch ở khu vực núi Ổran, thu hồi nhiều kho tàng quân trang, quân dụng của chúng.

Những tháng đầu năm 1980, địch tiếp tục đưa những toán quân nhỏ từ biên giới thâm nhập vào nội địa phối hợp với lực lượng ẩn náu trong các địa hình phức tạp ven sông Tônglê Sáp móc nối với bọn phản động trà trộn trong dân đẩy mạnh các hoạt động đánh phá ta ở tây - nam Mung; đông - bắc Amleng, núi Kimri, tây Krakô, các huyện 10, 14, 16 (Côngpông Chnăng), Sầmrông, đông và tây Rôviêng. Ở biên giới, tàn quân các sư đoàn 1, 111 khôi phục hoạt động ở khu vực 20 nhà, Pailin, Sămlốt; Sư đoàn 164 đẩy mạnh hoạt động ở khu vực từ điểm cao 322 đến bắc Cô Công. Từ tháng 3 năm 1980, địch đưa thêm lực lượng về hoạt động ở phía nam đường 56, bắc Pramôi. Chúng dùng hoả lực từ biên giới bắn vào các khu vực đứng chân của các đơn vị biên phòng, cài mìn, phục kích các bộ phận đi tải thương, tải gạo, cắt đường dây điện thoại, phá các trục giao thông quan trọng của ta.

Sau các đợt truy quét tàn quân địch ở các địa bàn trọng yếu, làm đường cơ động lên các điểm chốt tiền tiêu vận chuyển hàng các loại, đảm bảo chốt giữ biên giới; đồng thời sử dụng lực lượng giúp Bạn phát động quần chúng đánh địch ẩn náu trong dân, phát hiện những phần tử phản động hoạt động trong chính quyền và lực lượng vũ trang Bạn, dập tắt âm mưu bạo loạn ở Phnôm Pênh và Côngpông Chnăng; đến cuối tháng 5 năm 1980, Quân đoàn 4 điều chỉnh đội hình giữ các khu vực trọng điểm, chuẩn bị đánh địch trong mùa mưa. Sư đoàn 341 cùng với Bạn triển khai hoạt động đánh địch bảo vệ địa bàn Mông, Tàsanh, Sămlốt, Rôviêng, Đảo Đá, Pramôi và đông tây sông Cô Công. Sư đoàn 9 đảm nhiệm khu vực Bannâk, Rômía, Pônlây, bắc huyện 16 (tỉnh Côngpông Chnăng). Sư đoàn 7 phối hợp với Bạn hoạt động ở khu vực Amleng, Kimri. Ngoài lực lượng chốt giữ địa bàn, Quân đoàn còn đưa một số lực lượng phối hợp hoạt động với Bạn và lực lượng Quân khu 7 ở đông và bắc các huyện 16; 18 (tỉnh Côngpông Chnăng); đồng thời phối hợp với một số đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre cùng Bạn đánh địch ở vùng giáp ranh, giúp các địa phương củng cố chính quyền cách mạng, phát triển sản xuất, ơn định đời sống nhân dân.

Bước vào mùa mưa năm 1980, Quân đoàn 4 sử dụng lực lượng chốt chặn bảo vệ địa bàn, ngăn chặn âm mưu phục kích, đột nhập đánh phá của địch đồng thời sẵn sàng cơ động lực lượng giúp Bạn tiêu diệt các đơn vị lớn của địch. Ngày 25 tháng 8 năm 1980, Quân đoàn phối hợp với Bạn và lực lượng Quân khu 7 mở đợt truy quét quân địch ở địa bàn giáp ranh giữa Côngpông Chàm và Côngpông Chnăng, giữa Prâyveng với Kanđan và các bến phà Prekđam, Niếc Lương; đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ giao thông và đánh phá các lực lượng ngầm của địch. Sau đợt hoạt động này, Quân đoàn 4 sử dụng Sư đoàn 7 làm nhiệm vụ hỗ trợ Bạn bảo vệ thành phố Phnôm Pênh, sân bay Pôchentông và đoạn đường sắt từ Phnôm Pênh đến ga Loven (dài 92 kilômét, có 47 cầu). Sư đoàn 9 cùng Bạn bảo vệ đoạn đường sắt từ ga Loven đến ga Bannâk (dài 156 kilômét có 15 cầu). Các đơn vị còn lại được phân công phối hợp cùng Bạn bảo vệ đường số 5 dài 275 kilômét với 207 cầu lớn nhỏ).
---------------------------
Thế quái nào Quân đoàn 4 của Bộ lại do Mặt trận 479 (Quân khu 7) điều phối nhỉ? (bodoibucket)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 03:18:34 pm
Được giao nhiệm vụ truy quét, tiêu diệt các căn cứ địch ở tuyến biên giới, trọng điểm là Phumcu, Tơrôm, Anlongveng, Sư đoàn 302* (Quân khu 7) đã sử dụng lực lượng đặc công, trinh sát luồn sâu, tiêu diệt nhiều căn cứ kho tàng của địch ở tuyến biên giới. Vừa triển khai xây dựng các cụm điểm tựa cấp đại dội, tiểu đoàn, tiến hành rào rấp, khoá biên giới, Sư đoàn vừa tổ chức lực lượng truy quét địch trong nội địa. Hướng chủ yếu là khu vực đông đường 68 đến Anlongveng và khu vực giáp giới ba huyện Chôngcan I, Xrayxnam và tây phum Chếch).

Sau khi điều chỉnh lại lực lượng bố trí trên các địa bàn từ tháng 2 năm 1980, các đơn vị của Sư đoàn tiến hành nhiều đợt truy quét địch ngoài địa hình, tiêu diệt (p.146)  các căn cứ lõm; đồng thời tổ chức tiến công các cứ điểm, cụm cứ điểm của địch trên tuyến biên giới Campuchia - Thái Lan, tạo điều kiện cho các đơn vị Bạn và lực lượng vũ trang địa phương của Campuchia bố trí tuyến phòng thủ biên giới ngăn chặn địch xâm nhập vào nội địa, củng cố chính quyền cách mạng. Trong năm 1980, Sư đoàn 302 giúp Bạn xây dựng, củng cố chính quyền ở 8 huyện, 71 xã, 1.360 phum; xây dựng và huấn luyện cho Bạn được 9 đại đội 2 chức năng với số quân 1.821 người và 2.840 du kích huyện xã; trang bị cho Bạn 4.106 khẩu súng các loại; giúp Bạn xây dựng được 7 trường học, 46 trụ sở ủy ban nhân dân, 10 bệnh xá, tạo điều kiện cho Bạn giữ vững vùng giải phóng, củng cố chính quyền cách mạng.

Trong năm 1980, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, Sư đoàn 317 (Quân khu 7) điều chỉnh địa bàn đứng chân của các đơn vị. Cùng với việc truy quét tàn quân địch, phá căn cứ kho tàng và cơ sở sản xuất của chúng, bảo đảm an toàn hai trục đường số 6 và 12, Sư đoàn tập trung củng cố 5 tiểu đoàn làm công tác quân sự địa phương tại 5 huyện và tổ chức Trung đoàn 747** (thiếu 1 tiểu đoàn) cơ động phối hợp với các lực lượng khác ở tỉnh Prâyveng hoạt động trong chiến dịch tổng hợp mùa khô năm 1980. Trong đợt 1 từ ngày 5 đến ngày 30-1-1980), Sư đoàn tập trung lực lượng đứng chân ở các xã ven trục đường số 6 cùng các lực lượng vũ trang địa phương vận động nhân dân không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, vu cáo của địch phá hoại ngày lễ chiến thắng (7 tháng 1), bắt nhiều tên đầu sỏ phản động.

Trong trận đánh ngày 27 tháng 2 năm 1980 ở đông nam Kôkithom, Tiểu đoàn 6 Trung đoàn 747 và Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 775) hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, diệt 20 tên, bắt 2 tên, thu 17 súng các loại, làm chủ căn cứ của địch. Trong chiến dịch tổng hợp mùa khô ở khu vực Lôvia từ tháng 1 đến tháng 5 năm 1980, sư đoàn đánh 96 trận, loại khỏi chiến đấu hàng trăm tên địch, thu 328 súng các loại, giải phóng 233 dân.  Ngày 24 tháng 5 năm 1980, Bộ tư lệnh Quân khu 7 quyết định tách một bộ phận Sư đoàn 317 (gồm các trung đoàn 115, 770 và một số cơ quan trực thuộc) phối hợp với chuyên gia tỉnh Đồng Nai thành lập Đoàn 7701 làm nhiệm vụ giúp Bạn tại tỉnh Côngpông Thom. Lực lượng còn lại của Sư đoàn 317 hành quân lên chiến trường Báttambang, Xiêm Riệp. Tại đây, Sư đoàn được bổ sung Trung đoàn bộ binh 6 (của Sư đoàn 5), trung đoàn pháo binh và một số đơn vị trực thuộc làm nhiệm vụ dự bị cơ động cho Mặt trận 479.
-----------------
* Đơn vị của @yta262.
** Đơn vị của @Hairuong, @Kon Tiahien, @Angko Krao.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 03:30:02 pm
Bác hairuong đang nhớ về 747 năm 79-80?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 03:48:44 pm
Trên địa bàn do Quân khu 5 phụ trách, mùa khô 1979-1980, địch sử dụng sư đoàn 801 lập hậu cứ ở sát ngã ba biên giới Thái Lan - Campuchia - Lào, tập trung lực lượng đánh phá khu vực tây sông Mê Công, nam bắc đường 126, Chép, Thala, Khâupa, Tabok. Sư đoàn 920 hoạt động ở đông sông Mê Công, trên địa bàn một số huyện thuộc các tỉnh Mônđônkiri, Krachiê, Côngpông Thom. Các sư đoàn 612, 616 lập căn cứ hậu cần ở khu vực điểm cao 547 và phân tán lực lượng hoạt động dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, phía tây tỉnh Prếtvihia và phía đông tỉnh Xiêm Riệp.

Sau khi bị các sư đoàn 2, 307, 315 của ta truy quét, tàn quân địch được tổ chức lại thành hai mặt trận ở đông và tây sông Mê Công. Chúng đặt mục tiêu: ở tây sông Mê Công đẩy mạnh các hoạt động du kích, tập kích bằng hoả lực, phục kích nhỏ, phát triển đánh giao thông bằng các loại mìn. Tích cực xây dựng, phát triển đội quân ngầm, đánh chiếm một số chốt của ta ở biên giới, tạo thế xen kẽ ở nội địa, chiếm đất, giành dân để tạo "khu vực giải phóng".

Ở đông sông Mê Công, chúng đưa lực lượng vào nội địa, phát triển các cơ sở ngầm, cơ sở hai mặt để tạo thế đấu tranh chính trị. Trên cơ sở nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của địch, mùa khô 1979-1980, Bộ Tư lệnh Mặt trận 579 tổ chức lực lượng chốt giữ địa bàn và liên tục truy quét tàn quân địch nên chúng chỉ thực hiện được một số vụ tập kích, phục kích lẻ tẻ.

Trong đợt hoạt động mùa khô, từ ngày 15 tháng 10 năm 1979 đến ngày 30 tháng 5 năm 1980, trên toàn chiến trường Campuchia, ta loại khỏi vòng chiến đấu 20.255 tên địch, thu 11.296 súng các loại, bước đầu đánh bại âm mưu phục hồi, phát triển lực lượng, lấn đất, giành dân, tạo thế hai vùng, hai chính quyền của địch.

Căn cứ tình hình thực tế công tác giúp Bạn, tháng 2 năm 1980, Bộ Chính trị quyết định thành lập Tổng đoàn chuyên gia, do đồng chí Lê Đức Anh phụ trách, để trực tiếp chỉ đạo các đoàn chuyên gia cho sát với tình hình thực tế. Theo chỉ đạo của Tổng đoàn chuyên gia, ta rút các tổ chuyên gia cấp huyện, giao nhiệm vụ xây dựng huyện và cơ sở cho các tiểu đoàn địa bàn. Với tinh thần tích cực, chủ động, kết hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương, đến tháng 8 năm 1980, trên cả bốn mặt trận, ta đã xây dựng cho mỗi tỉnh của Campuchia có từ 3 đến 5 tiểu đoàn địa bàn. Lực lượng nòng cốt của các tiểu đoàn địa bàn do bộ đội địa phương của Bạn và các đội công tác của ta phối hợp tổ chức, ban đầu theo tỷ lệ ta hai, Bạn một sau đó tăng dần lực lượng của Bạn, tuỳ tình hình từng địa phương, từng địa bàn. Các đội công tác được lệnh sáp nhập vào các tiểu đoàn địa bàn, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy thống nhất của các đoàn quân sự và Bộ tư lệnh các mặt trận.

Bước vào mùa mưa năm 1980, địch tập trung xây dựng các căn cứ trên biên giới phía Bắc và phía Tây.

Vừa tích cực xây dựng lực lượng, tích trữ vũ khí, lương thực, địch vừa đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao phô trương thanh thế "Nhà nước Campuchia dân chủ" để hợp pháp hoá viện trợ của nước ngoài. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tiếp tế khó khăn, các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bạn liên tục tổ chức các đợt truy quét đánh địch, giữ vững địa bàn. Ta đánh thiệt hại nặng 7 sư đoàn Pôn Pốt mới khôi phục, buộc 5 sư đoàn khác phải chạy ra ngoài biên giới hoặc trốn sâu vào vùng rừng núi tây bắc. Tuyến phòng thủ biên giới phía Bắc và phía Tây (khoảng 740 kilômét) của Bạn được củng cố với các trọng điểm: Prếtvihia, Sàmrông, Nimít, Kaomêlai, Pailin, Sămlốt, tây sông Mêtúc (Cô Công), ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động thâm nhập của địch từ ngoài biên giới vào nội địa.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 03:55:15 pm
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng Campuchia trong tình hình mới, ngày 6 tháng 6 năm 1980, Tiền phương Bộ Tổng Tham mưu ra Chỉ thị số 62/CT-TM về việc thay đổi phiên hiệu Bộ chỉ huy các tỉnh giúp Bạn.

Theo đó, Bộ chỉ huy quân sự thống nhất của ta ở các tỉnh trên đất Bạn đổi tên thành Bộ chỉ huy quân sự đoàn. Các đoàn thuộc Quân khu 5 phụ trách gồm: 5501* (Ráttanakiri), 5502* (Mônđônkiri), 5503 (Stung Treng), 5504 (Prếtvihia); Quân khu 7 gồm: 7701 (Côngpông Thom), 7702** (Côngpông Chàm), 7703 (Svâyiêng), 7704 (Báttambang), 7705*** (Xiêm Riệp), 7706 (Prâyveng), 7707 (Krachiê), 7708 (thành phố Phnôm Pênh); Quân khu 9 gồm: 9901 (Côngpông Spư), 9902 (Côngpông Chnăng), 9903 (Puốcxát), 9904 (Campốt), 9905 (Tàkeo), 9906 (Kanđan), 9907 (Cô Công).
----------------------------------
* đơn vị của @vebinh55xx (5501,2,3,4 ?)
** Đơn vị của Dksaigon
*** Đơn vị của @haanh (biệt danh là nhảy nhảy không em)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 04:03:33 pm
Dksaigon, lính 7702 thời mới lập.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 04:37:04 pm
Song song với các hoạt động tác chiến, để tạo dư luận trong và ngoài nước ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa công cuộc xây dựng, hồi sinh đất nước của nhân dân Campuchia, trên cơ sở các thỏa thuận đã đạt được giữa hai Đảng, hai Nhà nước, ta và Bạn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác; đồng thời đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Thực hiện thỏa thuận, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh (27 và 28-1-1980) đã ra Thông cáo và Tuyên bố về vấn đề hoà bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á. Các văn kiện này thể hiện bước phát triển mới của tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa 3 nước. Theo tinh thần của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước, nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, ngày 18 tháng 8 năm 1980, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân Cách mạng Campuchia ký Hiệp định về việc viện trợ không hoàn lại. Theo đó, phía Việt Nam sẽ giúp Campuchia một số lương thực, thực phẩm, vật tư thiết bị, dụng cụ, giống cây, giống con và hàng tiêu dùng để tiếp tục phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và cho các lực lượng vũ trang Campuchia.

Bên cạnh đó, ta còn giúp Bạn khảo sát, thiết kế, tu sửa, phục hồi các hạng mục công trình nhằm củng cố quốc phòng, khôi phục kinh tế và văn hóa của Campuchia; vận chuyển những vật tư, hàng hóa do các nước khác viện trợ cho Campuchia giao tại cảng Việt Nam. Đồng thời giúp Hội đồng nhân dân Cách mạng và ủy ban cách mạng các tỉnh và thành phố của Campuchia một số xe vận tải cần thiết để tăng cường năng lực vận chuyển vật tư hàng hóa lưu thông trên đất Campuchia (phía Campuchia cung cấp xăng dầu, các chi phí khác do phía Việt Nam đảm nhiệm). Tiếp tục nhận đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật, học sinh các ngành, đồng thời cử cán bộ và công nhân kỹ thuật sang giúp theo yêu cầu của Campuchia.

(http://cA2.upanh.com/8.482.12699218.ZPN0/Qy317K.jpg)

Thực hiện chủ trương "tỉnh giúp tỉnh, huyện giúp huyện" của Đảng và Nhà nước ta, các tỉnh và huyện thuộc ba quân khu phía nam đã tổ chức nhiều hoạt động cứu trợ giúp nhân dân Campuchia phục hồi sản xuất, từng bước ổn định đời sống. Sau khi giúp đỡ vận chuyển 55.825 người dân từ biên giới Campuchia - Thái Lan trở về các địa phương, tháng 8 năm 1980, Đảng ủy Quân khu 7 ra nghị quyết xác định: đưa lực lượng về huyện, xã giúp Bạn xây dựng cơ sở, bảo vệ dân; giúp Bạn xây dựng chính quyền, xây dựng lực lượng vũ trang, giữ gìn an ninh chính trị, cứu đói, chữa bệnh, giúp đỡ nhân dân sản xuất, ổn định đời sống là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của Quân khu. Trên tinh thần đó, hàng nghìn tấn gạo, hàng vạn cây, con giống, công cụ sản xuất được các đơn vị và các tỉnh trong Quân khu gửi sang giúp đỡ nhân dân các tỉnh Côngpông Chàm, Côngpông Thom, Báttambang, Xiêm Riệp. Với kinh nghiệm phong phú vào sự chỉ đạo sát sao của Quân khu, đến hết năm 1980, trên địa bàn do Quân khu phụ trách, nhân dân Bạn cơ bản đã ổn định đời sống; các ngành nghề được phục hồi, nhanh chóng đi vào sản xuất có hiệu quả.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị của nhiệm vụ giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn đói, dịch bệnh, nhanh chóng phục hồi sản xuất, Đảng ủy Quân khu 9 đã ra nghị quyết chuyên đề về giúp Bạn một cách cơ bản, toàn diện. Sau khi đưa 7.700 gia đình trở về quê cũ làm ăn, các lực lượng vũ trang Quân khu đã huy động lực lượng và vật liệu xây dựng nhà ở giúp 1.600 dân Campuchia ổn định nơi ăn ở. Lực lượng hậu cần Quân khu trong những tháng cuối năm 1979, đầu năm 1980 đã vận chuyển 10.000 tấn lương thực, 1.000 tấn hạt giống, gần 2.000 con giống (gồm trâu, bò, lợn), 20 máy cày, bừa, hơn 13.000 công cụ cầm tay, hàng vạn dụng cụ gia đình giúp nhân dân Campuchia khắc phục nạn đói, phục hồi sản xuất. Trong hai năm 1979-1980, Quân khu đã giúp các tỉnh kết nghĩa đào tạo 243 y sĩ, y tá hơn 100 giáo viên, tạo điều kiện để Bạn phục hồi các cơ sở y tế giáo dục.

Trên địa bàn 4 tỉnh Đông Bắc Campuchia, các đơn vị Quân khu 5 tập trung phương tiện vận chuyển chủ yếu bằng ô tô chia làm hai đợt gồm 290.536 người về quê cũ làm ăn. Các tiểu đoàn địa bàn kết hợp chặt chẽ với nhân dân địa phương giúp Bạn xây dựng 386 ban tự quản, cứu đói cho 114.644 người. Dân về đến đâu được bộ đội ta giúp đỡ ổn định nơi ăn chốn ở đến đó được cứu đói, giúp công cụ, cây, con giống phát triển sản xuất. Được đi lại tự do, con cái được cắp sách tới trường, người dân Campuchia càng phấn khởi ra sức bảo vệ, xây dựng chính quyền cách mạng. Nhân dân làng Nhơn biết bọn tay sai Pôn Pốt về hoạt động đã bắt giao cho tổ công tác của ta. Bà con ở phum Căn Thơmây (Stung Treng) dẫn đường cho bộ đội vây đánh, phá tan âm mưu đưa 6 vạn dân đi tị nạn của địch.

Cứu đói chữa bệnh, cấp cây, con giống giúp dân phát triển sản xuất vào thời điểm mà mọi sức lực của người dân đã cạn kiệt, khi mà kẻ thù ra sức gieo rắc tâm lý hoang mang, thù địch và tìm mọi cách chia rẽ, thủ tiêu cán bộ, chiến sĩ ta, là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề và nguy hiểm. Vì nhiệm vụ cứu đói, chữa bệnh, giúp dân phát triển sản xuất, mang lại cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho nhân dân, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ ta đã hy sinh ở các làng bản, phum sóc xa xôi, nhiều người mang thương tích, bệnh tật suốt đời.
Cùng với nhiệm vụ truy quét tàn quân địch, xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang cách mạng, những năm 1979-1980, công tác cứu đói, chữa bệnh, giúp nhân dân Campuchia ổn định đời sống, phục hồi sản xuất của các đơn vị Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã đem lại những kết quả to lớn và có ý nghĩa thiết thực trên các mặt kinh tế, văn hoá xã hội, y tế, giáo dục, phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, bảo vệ vùng giải phóng và xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng.

(http://cA3.upanh.com/8.482.12699111.KUX0/PhatGaoCuuDoiK.jpg)

Như vậy, từ đầu năm 1979 đến cuối năm 1980, sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc trên hướng Tây Nam, đáp lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Đảng và Nhà nước ta quyết định đưa Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam cùng các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi bọn diệt chủng Pôn Pốt, giành chính quyền về tay nhân dân, hồi sinh và phát triển dân tộc.

Tuy nhiên, bè lũ Pôn Pốt - leng Xao, được sự hậu thuẫn của các thế lực đế quốc, phản động, chưa chịu từ bỏ âm mưu phục hồi chế độ độc tài chuyên chế, ra sức tập hợp, tổ chức lực lượng, tiến hành các hoạt động chống phá cách mạng Campuchia. Chính vì vậy, theo đề nghị của Đảng, Nhà nước Cộng hoà nhân dân Campuchia, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam được Đảng, Nhà nước ta giao nhiệm vụ giúp cách mạng Campuchia, phối hợp với lực lượng vũ trang Bạn truy quét tàn quân Pôn Pốt, củng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ vùng giải phóng, góp phần bảo vệ vừng chắc thành quả cách mạng, ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, hồi sinh đất nước.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 20 Tháng Sáu, 2010, 04:38:21 pm
Chương II.

SÁT CÁNH TRUY QUÉT TÀN QUÂN ĐỊCH. XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, CỦNG CỐ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG (1981 - 1985)

1. Giúp Bạn củng cố thế trận, phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng

(...)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: dksaigon trong 20 Tháng Sáu, 2010, 06:12:07 pm
Ngày 24 tháng 5 năm 1980, Bộ tư lệnh Quân khu 7 quyết định tách một bộ phận Sư đoàn 317 (gồm các trung đoàn 115, 770 và một số cơ quan trực thuộc) phối hợp với chuyên gia tỉnh Đồng Nai thành lập Đoàn 7701 làm nhiệm vụ giúp Bạn tại tỉnh Côngpông Thom.

Vubang giờ biết rõ ngày tháng từ 770 chuyển qua Đoàn 7701 rồi nhá! :D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: haanh trong 20 Tháng Sáu, 2010, 07:17:53 pm
Dksaigon, lính 7702 thời mới lập.
hehe ,  Đoàn 7702 này em suy ra từ lão DKsaigon thì biệt danh là nhày nhảy không anh  ;D lính tráng gì mà nhát gái quá cứ phải chờ các em hỏi trước không hè  ;D
Như vậy E 6 của em từ sư 5 về đầu quân cho f 317 khi f317 rút về nước để lại E6 nên lính của các E 747 , 775 được đưa về E 6 hết .
Đến thời của em vẫn còn dùng từ Ban chỉ huy quân sự thống nhất trong các báo cáo về hoạt động phối hợp giữa D bộ đội K và VN hehe từ này quên lâu rồi giờ đọc lại mới nhớ  ;D
@bác sờ : hehe vẫn chưa đã , em vẫn đang hồi hợp chờ xem sử sách có nói rỏ nguồn gốc và các chiến công oanh liệt của nhảy nhảy không em không ? ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: binhyen1960 trong 21 Tháng Sáu, 2010, 10:21:08 am
 Công nhận Haanh nói đúng , mấy lão 7702 này nhát phụ nữ thật  ;D , nhát từ ngày đó cho đến tận bây giờ  ;D .
 Đánh nhau không lo , đạn nổ đôm đốp bên cạnh chẳng sợ . Vậy mà lại nhát trực diện với chị em thế mới lạ  ;D.
 Chắc mấy bố 7702 sợ chị em dữ hơn lính Pốt  ;)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: dksaigon trong 21 Tháng Sáu, 2010, 10:47:36 am
He he... hồi đó thấy có em K " trường túc " đúng nghĩa, quần mấy chú đội ta tơi tả, có chú bỏ chạy thục mạng về nước, nên phải... sợ! :D he he... nghe nói lính F7 cũng có em thấy mấy " bà ngoại " là chạy mất dép...! :D
Lính " nhảy nhảy không em " nghe danh thì " kiêu hùng " lắm! mà toàn phải... trùm cà ma che mặt lủi một nước về VN, một đi không trở lại, đến giờ cũng không dám đến bên này biên giới kểnh chân nhìn qua đất K...! ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: binhyen1960 trong 21 Tháng Sáu, 2010, 11:13:03 am
 Bác DKsaigon nói đến lạ  ;) , lính 18 tuổi xuân phơi phới ra đấy chẳng biết sự đời là gì gặp ngay mấy " bà ngoại " bê ra một đống toàn rổ xề rổ xảo , sọt lớn sọt bé thì không sợ mới là lạ , chứ như mấy em " trường túc bất chi lao " như bên bác gặp thì lính F7 đâu có ngán  ;D
 Chiến lược chiến thuật bộ binh các bác bỏ đi đâu ? Đánh tay bo không nổi thì hợp đồng binh chủng lại mà tác chiến , tổ tam tam không xong thì bê nguyên tiểu đội vào mà tham chiến , vẫn chưa dứt điểm thì kêu nguyên trung đội vào mà hợp đồng , kêu nốt bọn A hỏa lực vào mà dập thì kiểu gì địch cũng tải không nổi mà tháo chạy chứ ai lại đánh trận kiểu địch không chạy thì ....ta chạy như vậy . Chán quá  :D
 Hay tại lính QK không máu bằng lính QD ? Vụ đó mà gặp lính QD thì coi như xong rồi đấy bác DK ạ , chỉ cần một đêm luồn ... sâu là địch tháo chạy thục mạng ngay  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 21 Tháng Sáu, 2010, 11:19:59 am
1. Giúp Bạn củng cố thế trận, phát triển lực lượng vũ trang, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng

Cuối năm 1980, đầu năm 1981, sau hơn một năm rút lực lượng chủ lực còn lại lên đứng chân ở biên giới giáp Thái Lan, địch tiến hành củng cố, bổ sung thêm quân số trang bị cho các sư đoàn chủ lực. Chúng đưa một bộ phận lực lượng (khoảng 1/3 quân chủ lực) vào các địa bàn xung yếu của 7 tỉnh biên giới phía Tây nhằm xây dựng các "căn cứ lõm" trong dân, đồng thời đẩy mạnh hoạt động du kích ở 12 tỉnh nội địa.

Ở các tỉnh biên giới giáp Thái Lan, địch tập trung xây dựng căn cứ của các cơ quan Trung ương, cơ quan bộ tổng tham mưu, các bộ tư lệnh quân khu bắc, tây bắc, cơ quan chỉ huy mặt trận đông và tây, hệ thống hậu cần, kho tàng, cửa khẩu tiếp nhận viện trợ, bệnh viện, khu huấn luyện và hậu cứ các sư đoàn. Các căn cứ này đều ở sâu trong đất Thái Lan từ 2 đến 10 kilômét.

Phần lớn các sư đoàn chủ lực được địch bố trí trên tuyến biên giới tiếp giáp với Thái Lan để bảo vệ các căn cứ này. Đồng thời, địch tổ chức lực lượng luồn sâu (từ 2 đến 3 tiểu đoàn) đánh phá giao thông và vùng giải phóng của Bạn. Chúng phân chia địa bàn hoạt động cho các sư đoàn như sau: Sư đoàn 164, sở chỉ huy sư đoàn và 2 tiểu đoàn hoạt động ở biên giới giáp Thái Lan, còn 3 tiểu đoàn hoạt động trong nội địa tỉnh Cô Công. Các sư đoàn 502, 221, 340 (thuộc Bộ Tổng tham mưu), sở chỉ huy ở biên giới Thái Lan, có các bộ phận hoạt động ở Tàsanh, Sămlốt, Rôviêng, Phlêch (đường 36). Các sư đoàn 1, 2, 3 (quân khu tây bắc cũ), sở chỉ huy ở biên giới giáp Thái Lan, hoạt động ở nam Nimít, Takung Krao, Bavel, rừng Preychat, Svaychek, Thmapuok. Sư đoàn 775 (quân khu Bắc cũ), sở chỉ huy ở đất Thái Lan, hoạt động từ bắc Sàmrông đến Anlongveng, Xiêm Riệp. Các sư đoàn 515, 912 (quân khu Kanđan cũ) sở chỉ huy ở biên giới giáp Thái Lan, có bộ phận cấp tiểu đoàn hoạt động ở đông núi Hồng, huyện Chi Kreng và đường số 6 (Xiêm Riệp). Các sư đoàn 801 và 920 hoạt động ở khu vực ngã ba biên giới.

Ở 12 tỉnh nội địa, địch đưa một số lực lượng chủ lực luồn sâu ém sẵn ở một số tỉnh (vùng). Bước đầu chúng hình thành mặt trận 1 (gồm các tỉnh Puốcxát, Côngpông Chnăng, Côngpông Spư, Phnôm Pênh) do tên Ren, Phó Tổng tham mưu trưởng chỉ huy[1]. Mục tiêu chiến lược của địch là làm chuyển biến về so sánh lực lượng ở Campuchia theo hướng có lợi cho chúng. Phá vỡ liên minh chiến lược, chiến đấu giữa Việt Nam - Campuchia, làm cho Việt Nam bị tiêu hao, bị kiệt sức, phải nản lòng, phải rút quân về nước trong khi cách mạng Campuchia còn non yếu.

Chúng đặt chỉ tiêu đến năm 1982 sẽ giành phần lớn ba tỉnh Báttambang, Xiêm Riệp, Prếtvihia và tây Stung Treng để làm căn cứ bàn đạp, tạo thế hai vùng, hai chính quyền đối lập trong nội địa Campuchia. Từ đó mở rộng hoạt động du kích trong cả nước, giành 60% ấp, xã; 50 đến 60% số dân; trên cơ sở đó đưa lực lượng tàn quân Pôn Pốt lên sáu vạn tên, được trang bị đầy đủ và có thể tác chiến ở các quy mô khác nhau; xây dựng lực lượng cho bọn phản động Xom Xen, ở bên đất Thái Lan; xây dựng lực lượng ngầm trong nội bộ cách mạng và trong các vùng cách mạng kiểm soát để làm nội ứng cho tiến công quân sự, làm cơ sở tiến hành bạo loạn khi cần thiết; chiếm lĩnh và phá rối thị trường Campuchia, làm cho nền kinh tế không khôi phục lại được, tiếp tục suy sụp[2].
------------------------------------------
1. Tình hình địch từ tháng 12 năm 1980 đến tháng 4 năm 1981. Tài liệu của Tiền phương Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu KC-655.

2. Đại tướng Lê Đức Anh: Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất Bạn Campuchia, Nxb QĐND, H. 1986, tr. 71.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 21 Tháng Sáu, 2010, 11:25:54 am
Về phía ta, sau các hoạt động tác chiến mùa mưa năm 1980, bước vào mùa khô năm 1980-1981, bên cạnh những thuận lợi, các đơn vị Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự ta cũng đứng trước những khó khăn thử thách, những nhiệm vụ mới, đòi hỏi sự chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Trước tình hình đó, Đảng ủy Mặt trận 479 chủ trương phát huy thắng lợi đã giành được, tiếp tục đẩy mạnh mọi hoạt động quân sự, chính trị, ngoại giao, chủ động tiến công địch toàn diện trên chiến trường. Nắm chắc dân, củng cố chính quyền cách mạng vững chắc, phát triển lực lượng vũ trang đảm bảo về số lượng và chất lượng, loại trừ phần tử hai mặt. Phát huy sức mạnh tổng hợp, liên tục tiến công địch trên cả hai mặt trận nội địa và biên giới. Sẵn sàng đập tan các cuộc tiến công với mọi quy mô của địch từ ngoài vào, đồng thời phải đề phòng ngăn chặn, loại trừ và dập tắt các cuộc bạo loạn ở nội địa, bảo vệ vững chắc địa bàn. Không ngừng củng cố tình đoàn kết liên minh chiến đấu, hợp tác toàn diện, lâu dài giữa hai dân tộc, hai quân đội Việt Nam - Campuchia, đưa cách mạng Campuchia tiến nhanh, tiến vừng chắc, góp phần đập tan mọi âm mưu của thế lực phản động nước ngoài can thiệp vào Campuchia.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và chỉ thị của Bộ tư lệnh Mặt trận 479, mùa khô 1980-1981, Sư đoàn 5 vừa tập trung làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đập tan mọi luận điệu chiến tranh tâm lý của địch, vừa phối hợp với quân dân các địa phương tích cực truy quét địch, bảo vệ vùng giải phóng. Những tháng đầu năm 1981 , Sư đoàn triển khai lực lượng hoạt động ở các huyện Xixôphôn, Thmopuốc, Phnumsrôk, Phnepria, Môngconrôrây. Cán bộ, chiến sĩ các trung đoàn 16, 688, 4, 28, 174, 689 cùng các tiểu đoàn đặc công, pháo binh, xe tăng - thiết giáp mở nhiều đợt truy quét địch ở ngoài rừng kết hợp với lực lượng bám địa bàn bóc gỡ các toán quân địch cài cắm trong dân. Điển hình là các trận ngày 17 tháng 4 năm 1981, Đại đội 13 Trung đoàn 16 phục kích diệt 11 tên; trận đêm 11 tháng 5 năm 1981, Trung đoàn 689 biên phòng tập kích cụm quân địch ở phum Ria (cao điểm 217), diệt 38 tên. Ngoài ra, các đơn vị của Sư đoàn 5 còn kết hợp với lực lượng dân quân và bộ đội địa phương của Bạn đánh phá các căn cứ lõm của địch ở đông bắc huyện Thmopuốc, gọi hàng 158 tên địch, giúp Bạn xây dựng 14 đội du kích ở hai huyện Thmopuốc và Môngconrôrây.

Là lực lượng dự bị cơ động tăng cường cho Mặt trận 479, đứng chân ở hai tỉnh Báttambang, Xiêm Riệp, Sư đoàn 317 được giao nhiệm vụ xây dựng huấn luyện thành lực lượng dự bị cơ động của mặt trận trên ba hướng là Xixôphôn, Sầmrông và Báttambang, sẵn sàng thay chân các sư đoàn phòng thủ phía trước khi có lệnh. Tiến hành tác chiến cơ động cùng với đơn vị bạn trên các hướng, đập tan các cuộc tấn công của dịch với mọi qui mô từ ngoài vào, đồng thời dập tắt các cuộc bạo loạn trong nội địa, bảo vệ vững chắc các khu vực then chốt và mục tiêu quan trọng trên địa bàn của Mặt trận gồm Xixôphôn, Poipét, Sầmrông, Báttambang và Xiêm Riệp. Thường xuyên theo dõi nắm địch, nghiên cứu nắm chắc tình hình, địa hình, đường cơ động trên các hướng, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống; bảo vệ thành quả cách mạng, tham gia xây dựng, củng cố chính quyền các cấp và xây dựng lực lượng vũ trang Bạn vững mạnh về mọi mặt.

Thực hiện kế hoạch hoạt động mùa khô 1980 - 1981, Sư đoàn triển khai lực lượng đánh địch trên địa bàn hai tỉnh Xiêm Riệp và Báttambang. Từ ngày 8 tháng 12 năm 1980 đến cuối tháng 1 năm 1981, Sư đoàn 317 cùng với Sư đoàn 5 đánh vào căn cứ Tàkôngkrao. Trung đoàn 775 và Trung đoàn 6 được pháo binh Mặt trận chi viện, đánh chiếm được mục tiêu, diệt và bắt nhiều tên, thu gần 2 tấn đạn các loại.

Theo yêu cầu của Mặt trận, từ ngày 15 tháng 2 đến 27 tháng 3, Sư đoàn sử dụng hai trung đoàn 775 và 747 đứng chân ở khu vực Xiêm Riệpu, Bầntiâysrây; đồng thời sử dụng một lực lượng bảo vệ khu vực Ăngco cùng Đoàn quân sự 7705 truy quét địch, hỗ trợ cho Bạn củng cố chính quyền, điều tra nắm dân số để chuẩn bị bầu cử. Từ ngày 27 tháng 3 đến 30 tháng 5, Sư đoàn lệnh cho Trung đoàn 775 về đứng chân ở huyện Chicreng và huyện Sônicum làm nhiệm vụ truy quét địch ở khu vực rừng Prâychơka, cùng với Trung đoàn 115, Đoàn quân sự 7701 hoạt động trên khu vực ranh giới ba tỉnh Xiêm Riệp, Côngpông Thom và Pếtvihia.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 21 Tháng Sáu, 2010, 11:26:59 am
Bác DKsaigon nói đến lạ  ;) , lính 18 tuổi xuân phơi phới ra đấy chẳng biết sự đời là gì gặp ngay mấy " bà ngoại " bê ra một đống toàn rổ xề rổ xảo , sọt lớn sọt bé thì không sợ mới là lạ , chứ như mấy em " trường túc bất chi lao " như bên bác gặp thì lính F7 đâu có ngán  ;D
 Chiến lược chiến thuật bộ binh các bác bỏ đi đâu ? Đánh tay bo không nổi thì hợp đồng binh chủng lại mà tác chiến , tổ tam tam không xong thì bê nguyên tiểu đội vào mà tham chiến , vẫn chưa dứt điểm thì kêu nguyên trung đội vào mà hợp đồng , kêu nốt bọn A hỏa lực vào mà dập thì kiểu gì địch cũng tải không nổi mà tháo chạy chứ ai lại đánh trận kiểu địch không chạy thì ....ta chạy như vậy . Chán quá  :D
 Hay tại lính QK không máu bằng lính QD ? Vụ đó mà gặp lính QD thì coi như xong rồi đấy bác DK ạ , chỉ cần một đêm luồn ... sâu là địch tháo chạy thục mạng ngay  ;D ;D ;D

Lính quân đoàn mà nằm trong địa bàn quân khu thì phải ...nghe nhời QK nghe chưa lão f7. Em chỉ dám dòm các memai từ phía sau thôi , nói chung là mấy bả được trang bị  rổ "xề" , rổ sảo , lồng bàn, thúng, nia ,.... nói chung là hoành tráng . Nhưng sau vụ chú đội quê Khánh Hòa dựa cột, bọn em chá dám.
Sau này thoáng hớn , cởi mở hơn nên nhiều chú đội xin làm "quân tình nguyện " cả đời , còn mấy lão chiên da thì lợi thế nhiều hơn, phát triển tài năng : chuyên gia đa hệ . ;D
DK và f7 sau chuyến đi K về có "vấn đề " hay sao mà "tự giác khai báo thành khẩn " thế . Gấu của f7 vào xem QSVN chắc phải có nhời khen chồng mình : " 3 ngờ "


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 21 Tháng Sáu, 2010, 11:33:05 am
Triển khai thực hiện nhiệm vụ do Tiền phương Bộ Quốc phòng giao, mùa khô 1980-1981, Quân đoàn 4 phối hợp với Bạn tổ chức đợt tác chiến từ ngày 10 tháng 12 năm 1980 đến 16 tháng 3 năm 1981. Bộ tư lệnh Quân đoàn sử dụng hai sư đoàn (7 và 9) đánh địch ở nam bắc Ôrang, tây Ămleng, bắc quận 16 (Côngpông Chnăng); Sư đoàn 339 và các lực lượng tăng cường (Trung đoàn 2 Sư đoàn 330 và 1 tiểu đoàn của thành đội Phnôm Pênh) đánh địch ở nam bắc đường 56, trọng điểm là căn cứ của Sà Rươn ở bắc đường 56; Trung đoàn 686 tiến công địch ở điểm cao 492; Đoàn quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp với một bộ phận lực lượng vũ trang Bạn đánh địch ở Cồn Xiêm, Biển Hồ, gây cho chúng một số thiệt hại.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, các đơn vị bám địa bàn tích cực tổ chức các đợt tiến công truy quét địch. Đến đầu tháng 3 năm 1981, bộ đội ta cơ bản làm chủ các địa bàn, buộc địch phải rút các lực lượng lên sát biên giới với Thái Lan. Trong đợt hoạt động này, ngoài việc tiêu diệt lực lượng địch ở điểm cao 492 , ta còn đánh trúng căn cứ 31 (đông Ô ran), diệt chỉ huy và nhiều địch ở đây.

Phát huy thắng lợi vừa giành được, bước vào đợt 2 (từ ngày 16  tháng 4 đến ngày 17  tháng 7) , Quân đoàn sử dụng Sư đoàn 7 (thiếu) phối hợp với Bạn và lực lượng chủ  lực của Quân khu 9 diệt địch ở điểm cao 322, tây Ămleng và nam dãy Kravanh. Sư đoàn 339 và Đoàn quân sự Tiền Giang củng cố địa bàn xung quanh khu vực Puốcxát - Phlếch. Một bộ phận Sư đoàn 7, Đoàn quân sự Hậu Giang  và lực lượng bạn mở chiến dịch tổng hợp diệt căn cứ của Sà Rượn (phía nam ga Bannâk). 

Trong đợt 2, thực hiện mệnh lệnh của Bộ tư lệnh 719,  Quân đoàn đưa Sư đoàn 9 (thiếu Trung đoàn 2 và Trung đoàn 42) từ đường 5 sang đường số 6 đánh địch, phối hợp với các đơn vị bạn truy quét quân địch trên địa bàn hai huyện giáp ranh giữa Côngpông Thom và Xiêm Riệp. Trung đoàn 141 (Sư đoàn 7) chuyển về hoạt động bảo vệ khu vực đường sắt. Trung đoàn 2 (Sư đoàn 9) từ nam Bannâk chuyển sang truy quyét địch ở khu vực Ôrang, Rômía.

Mặc dù địch tung ra nhiều thủ đoạn mới như dùng hoả lực mạnh, sử dụng quy mô đại đội, tiểu đoàn tiến công chiếm chốt tiền tiêu của ta, tăng cường gài mìn phục kích trên các tuyến đường, nhưng do làm tốt công tác chuẩn bị, có nhiều biện pháp đối phó kịp thời và tổ chức hợp đồng chiến đấu chặt chẽ, các đơn vị tham gia truy quét đợt hai đã đạt hiệu suất chiến đấu cao.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 21 Tháng Sáu, 2010, 11:42:33 am
Cùng thời gian này, các đơn vị thuộc Quân khu 5 vừa truy quét địch, vừa giúp Bạn xây dựng các tiểu đoàn địa bàn, đưa 41 đại đội hai chức năng xuống hoạt động ở cơ sở. Trước tình hình mới, các đơn vị xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu là:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị 34 của Tiền phương Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ giúp Bạn, cùng Bạn đẩy mạnh phong trào bảo đảm trật tự xã hội trong phạm vi địa bàn. Giúp Bạn bầu cử Hội đồng nhân dân xã và bầu cử Quốc hội, xây dựng nền nếp, mối quan hệ giữa ta và Bạn, nắm dân, giúp dân sản xuất, xây dựng thực lực cách mạng, củng cố chính quyền, du kích và bộ đội tỉnh, huyện của Bạn.

2. Đẩy mạnh tác chiến truy quét địch theo khu vực đã phân công và theo nhiệm vụ trên giao, sàn sàng chấp hành mệnh lệnh cơ động đến địa bàn mới.

3. Thực hiện đầy đủ chương trình huấn luyện quy định của trên. Đẩy mạnh phong trào "toàn quân hành động theo điều lệnh", thực hiện tốt chế độ chức trách, xây dựng tác phong, lề lối làm việc chính quy.

4. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống, nâng cao chất lượng bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm đầy đủ các chế độ, đẩy mạnh công tác vệ sinh phòng bệnh, bảo đảm sức khoẻ cho bộ đội.

5. Về công tác đảng, công tác chính trị, hoàn thành học tập Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, học tập Hiến pháp và các nghị quyết của Trung ương Đảng, tập trung giải quyết tư tưởng, kiên định nhiệm vụ giúp Bạn lâu dài.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ tư lệnh Quân khu 5 giao, tháng 1 năm 1981, Sư đoàn 315 cử 84 cán bộ, chiến sĩ xuống hai tỉnh Ráttanakiri và Stung Treng để cùng Bạn tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia cuộc bầu cử chính quyền các cấp.

Tiếp đó trong tháng 2 năm 1981, Sư đoàn phối hợp với lực lượng vũ trang Bạn mở đợt hoạt động tổng hợp (quân sự, chính trị, binh vận), vừa đẩy mạnh truy quét địch lẩn trốn trong rừng, vừa bóc gỡ địch bu bám trong dân, bảo vệ bầu cử các cấp Sau đợt hoạt động này, chấp hành mệnh lệnh của Mặt trận, Sư đoàn đưa toàn bộ lực lượng cơ động lên bảo vệ địa bàn đông và tây sông Mê Công. Trung đoàn 143 đứng chân ở Thala vừa truy quét tàn quân địch, vừa bảo vệ nâng cấp đrường 126 từ Thala đến Chép. Trung đoàn 142 giữ khu vực ngã ba đường 19 và đường 13 đến Ôkriêng, giáp Krachiê, hoạt động đánh địch và giúp bạn ở Xiêmbọt. Trung đoàn 733 đứng chân ở Côngpông Xalâu (tây Mường Khổng thuộc đất Lào) hoạt động từ tây sông Mê Công đến Pleikhằn, đánh cắt hành lang địch ở khu vực tiếp giáp biên giới ba nước Thái Lan - Lào - Campuchia. Trung đoàn 729 đứng chân ở khu vực điểm cao 190 tập trung huấn luyện chuẩn bị diễn tập và giúp Bạn xây dựng địa bàn ở khu vực Chưrốp. Ngoài việc giúp Bạn bảo vệ tốt bầu cử ở các địa phương, các đơn vị của Sư đoàn 315 đã tích cực đi sâu nắm dân, nắm địch, giúp các địa phương sản xuất, bảo vệ chính quyền cách mạng.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: bmtthaoanh trong 21 Tháng Sáu, 2010, 03:15:55 pm
Em làm phát đầu nhé:
------------------------
Mở Đầu

.................................
Bác Bỏ đói bục két ơi làm ơn cho biết tên tác giả , nhà xuất bản để chèn vào từ đầu cho mọi ngưòi biết nguồn.Cảm ơn nhé !


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 21 Tháng Sáu, 2010, 04:35:04 pm
Sách này nó để tên tác giả với nhà xuất bản ở cuối bác ạ! :)

Bác đọc thấy mấy cái 55xx của bác chưa?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 21 Tháng Sáu, 2010, 04:43:14 pm
Trên địa bàn 8 huyện thuộc tỉnh Xiêm Riệp, từ ngày 18 tháng 2 đến 31 tháng 5 năm 1981, các đơn vị thuộc Quân khu 7 mở chiến dịch tổng hợp truy quét làm trong sạch địa bàn. Ta diệt 122 tên, bắt 135 tên, gọi hàng 424 tên, tạo điều kiện củng cố chính quyền địa phương, giúp dân phát triển sản xuất.

Hướng Quân khu 9, những tháng đầu năm 1981, ta truy quét tàn quân địch ở đông và tây sông Mê Công, tiêu diệt tàn quân sư đoàn 164, làm chủ căn cứ 336.

Vừa đẩy mạnh các hoạt động truy quét địch, ta vừa giúp bạn phát động quần chúng tích cực củng cố, xây dựng chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp. Cùng với phát động quần chúng đánh địch bằng mọi hình thức quân sự, chính trị, kinh tế, binh vận, địch vận, phá các tổ chức ngầm của địch, loại các phần tử hai mặt, làm trong sạch nội bộ, Sư đoàn còn giúp bạn đẩy mạnh sản xuất ổn định đời sống, phục hồi các hoạt động văn hoá, tôn giáo bình thường của nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Quân tình nguyện, các đoàn chuyên gia quân sự được giao nhiệm vụ giúp Bạn xây dựng cơ sở đã tích cực tổ chức lực lượng bám địa bàn, bám dân, phát hiện địch, không cho chúng lập căn cứ lõm trong các vùng giải phóng, ngăn chặn các hành lang vận chuyển của địch từ biên giới vào nội địa.

Ngày 9 tháng 4 năm 1981, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 98/QĐ-QP thành lập Trường bồi dưỡng chuyên gia quân sự, mang phiên hiệu Trường 481 thuộc Đoàn 478.

Trường có nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên gia ở Campuchia, tập huấn chuyên đề nghiệp vụ cho chuyên gia quân sự ở Campuchia, đào tạo phiên dịch tiếng Campuchia cho chuyên gia quân sự Việt Nam tại Campuchia. Tiếp đó, ngày 30 tháng 4 năm 1981, Bộ Quốc phòng ra Chỉ thị số 66/CT-QP giao nhiệm vụ cho các trường quân sự tiếp nhận và tổ chức huấn luyện học sinh quân sự Lào và Campuchia, trong đó có 780 học viên Campuchia được nhận vào các trường quân sự của Việt Nam. Đây là một nỗ lực lớn nhằm nâng cao chất lượng chuyên gia và giúp bạn giải quyết những khó khăn về thiếu cán bộ quân sự.

Song song với hoạt động quân sự, thời gian này ta giúp Bạn đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và chính quyền các cấp của Bạn.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 21 Tháng Sáu, 2010, 04:48:15 pm
(Lược bớt 1đọan nói về Đảng NDCM CPC và bầu cử QH-K)

Sau Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia lần thứ IV, trên cơ sở các chủ trương về hợp tác Việt Nam - Campuchia đã được hai Đảng, hai Nhà nước thoả thuận, để thống nhất lãnh đạo chỉ huy, nâng cao hiệu suất chiến đấu và công tác của các lực lượng vũ trang Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, ngày 18 tháng 5 năm 1981, Quân ủy Trung ương ra Nghị quyết số 36/QUTƯ về tổ chức Bộ tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Căn cứ chủ trương của Bộ Chính trị và nghị quyết của Quân ủy Trung ương, ngày 6 tháng 6 năm 1981, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 185/QĐ-QP thành lập Bộ tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (mang phiên hiệu Bộ tư lệnh 719), do Thượng tướng Lê Đức Anh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Tư lệnh; Trung tướng Lê Hai, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm Phó Tư lệnh về Chính trị. Theo quyết định, Bộ tư lệnh 719 trực thuộc Bộ Quốc phòng, đồng thời là cơ quan đại diện của Bộ Quốc phòng trên hướng Tây Nam. Bộ tư lệnh 719 có nhiệm vụ:

1. Thống nhất chỉ huy, chỉ đạo các lực lượng vũ trang của Việt Nam đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia về tác chiến và hoạt động giúp Bạn; kịp thời có những biện pháp có hiệu lực để nâng cao sức mạnh chiến đấu và chất lượng công tác của các đơn vị Quân tình nguyện.

2. Trực tiếp giúp Bạn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các lực lượng vũ trang cách mạng và tổ chức phòng thủ đất nước. Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng vũ trang Việt Nam ở Campuchia với lực lượng vũ trang Bạn trong nhiệm vụ tác chiến, phòng thủ và trong các hoạt động khác. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam giúp Bạn xây dựng và bảo vệ thực lực cách mạng của Bạn.

3. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Quốc phòng các vấn đề có ý nghĩa chiến lược trên chiến trường Campuchia và các vấn đề có liên quan giữa chiến trường Campuchia với các chiến trường khác ở khu vực Đông Dương.

4. Hợp đồng với các quân khu phía Nam trong kế hoạch đánh địch, bảo vệ biên giới hai nước.

Tư lệnh 719 đồng thời là đại diện của Bộ Quốc phòng Việt Nam bên cạnh Bộ Quốc phòng Bạn, được ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy, chỉ đạo các tổ chức của Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, các quân khu, quân chủng, binh chủng ở phía Nam trong nhiệm vụ bảo đảm chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các lực lượng vũ trang hoạt động trên chiến trường Campuchia. Bộ tư lệnh 719 được ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chuyên gia quân sự Việt Nam ở Campuchia, chỉ đạo Bộ tư lệnh các quân khu 5, 7, 9 thực hiện các công tác bảo đảm hậu cần và kỹ thuật đối với các lực lượng của quân khu hoạt động ở Campuchia và tham gia ý kiến với các bộ tư lệnh quân khu về công tác xây dựng các đơn vị này.

Về tổ chức, Bộ tư lệnh 719 gồm có tư lệnh, các phó tư lệnh (6 đồng chí) và các cơ quan tham mưu, chính trị; cơ quan đại diện của Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Cục Cán bộ, Cục Tài vụ; các bộ tư lệnh quân chủng, binh chủng và một số cơ quan chức năng khác.

Từ đây, việc lãnh đạo, chỉ huy Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ngày càng thống nhất, chặt chẽ.

Trên cơ sở hiệp ước hoà bình, hữu nghị và hợp tác (ký ngày 18-2-1979), ngày 11 tháng 6 năm 1981, tại Phnôm Pênh, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Campuchia ký Hiệp định về giúp đỡ và hợp tác quân sự giữa hai nước. Đây là cơ sở pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho Bộ Quốc phòng hai nước triển khai các hoạt động giúp đỡ lẫn nhau.


 


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: binhyen1960 trong 22 Tháng Sáu, 2010, 12:52:50 pm
 Thời điểm tháng 7 8.1979 hướng F7 đánh mạnh trong căn cứ Amleeng và Kimry , từ ngã 3 Amleeng vào sâu trong dãy Uran mấy chục km nữa , từ tây Uran sang sườn đông bắt liên lạc với F9 rồi đánh vòng về vườn sắn ( có lẽ là vườn sắn hướng Leck ) rồi quay về quần nát Kimry .
 Một trận đánh mà BY cùng cả C2 D7 nhớ đời tại Kimry .
 Sau hơn 3 tháng triền miên hành quân tác chiến lính E209 đã quá mệt mỏi , từ sườn tây Uran qua sườn đông leo dọc dãy núi đuổi Tà Mốc , lác đác có người bắt đầu dính sốt rét rừng nên khi càn về đến Kimry thì coi như xuống thị trấn thị xã vậy . Lệnh càn quét Kimry dài ngày , ở đây không đồi núi chỉ là bình độ , duy nhất có đỉnh Kimry trơ trọi chung quanh rừng dầu , trảng trống xen lẫn , ruộng lúa ma hay phum sóc nhỏ điêu tàn cũ nát , thỉnh thoảng cũng có những dãy lán lợp lá mọc lên , nó mới được dựng lên từ những ngày dân chạy loạn . Dân thì rút ra hết rồi nên chỉ cần thấy thấp thoáng bóng người là biết chắc địch 100% .
 Sau 7 8 tháng chạy dài Pốt bắt đầu tổ chức những đơn vị nhỏ lẻ luồn trở về đất K , phần lớn bị tiêu diệt trên dãy Uran hoặc Amleeng số ít lọt về đếm Kimry . Hôm đó chúng tôi càn qua mọt trảng trống , bên kia là một cánh rừng cây nhỏ và thưa hơn bên này trảng , mấy ngày nay không gặp địch nên lính chủ quan đi lại uể oải , các C bộ binh thôi đội hình của D7 mà hành quân , khi chúng tôi qua trảng đi sâu vào khoảng 100m thì gặp địch , chúng đông không thể tả nổi , võng mắc lung tung hầm hố chiến đấu đào nham nhở , bếp nấu ăn nhiều chi chít theo ước đoán có lẽ đây có đến cỡ tiểu đoàn của địch chứ không ít , chúng tôi chủ quan khi qua trảng , địch cũng chểnh mảng chuyện canh phòng nên khi xồ phải nhau thì thế chủ động hoàn toàn ở C2 .
 Vậy là súng nổ ran , địch hoàn toàn bị bất ngờ nhiều thằng nằm nguyên trên võng , một số chạy về hướng rừng gặp các C bộ binh khác của D7 thì bật trở lại mà chạy về hướng trảng trống , khi chúng tôi truy kích ra đến mép trảng thì chúng chạy đen cánh đồng bên ngoài . Chúng vứt lại toàn bộ vũ khí mà tháo chạy gần như không bắn trả được bao nhiêu .
 Sau trận đánh một đống vũ khí đạn dược ngồn ngộn được chất thành núi , võng dù đen của lính Pốt trang bị 100% cho lính D7 và cũng từ đó không ai phải nằm đất nữa , chỉ khổ mấy ông vận tải của D7 lo khiêng vác chiến lợi phẩm . 6 tháng sau chúng tôi càn ngang khu vực này , đi cách 5 300m đã chịu không nổi vì mùi tử khí , trận đó chúng tôi gặp may nếu để địch phát hiện ra chúng tôi trước mà nằm phục sẵn bên này trảng thì có lẽ cả C2 chúng tôi không còn nổi lấy 1 người .
 Đó cũng là trận đánh mà cả đời lính của tôi thấy được nhiều xác địch nhất nằm lại trên trận địa . Sau này chúng tôi mới được biết bọn lính Pốt này mới ở Thái lan về nước được ít ngày theo lệnh của Tà Mốc và bị xóa sổ chỉ trong một trận đánh , trong C2 người thu được ít súng nhất là 4 khẩu , mấy khẩu súng ngắn nguyên bao da còn treo trên cành cây , đám cán bộ C tranh nhau đổi súng ngắn mới .


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 23 Tháng Sáu, 2010, 12:03:34 pm
Từ ngày 15 đến 20 tháng 6 năm 1981, Đại tướng Văn Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự nước ta thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà nhân dân Campuchia và dự lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày truyền thống các lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia. Trong chuyến thăm Campuchia, đồng chí Bộ trưởng đã trực tiếp làm việc với Bộ tư lệnh Quân tình nguyện, các cơ quan tiền phương của Bộ tư lệnh các quân khu 5, 7, 9, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 và có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia.

Sau chuyến thăm của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, căn cứ tình hình thực tế chiến trường và đề nghị của Bộ tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, ngày 18 tháng 7 năm 1981, Bộ Quốc phòng ra các quyết định (từ số 230/QĐ-QP đến số 232/QĐ-QP) chuyển cơ quan Tiền phương của các bộ tư lệnh Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 thành các bộ tư lệnh Mặt trận 579, Mặt trận 779, Mặt trận 979. Các bộ tư lệnh 579, 779, 979 có quyền hạn tương đương Bộ tư lệnh Quân đoàn, chịu sự chỉ dạo, chỉ huy của Bộ tư lệnh 719 về tác chiến và hoạt động ở Campuchia, đồng thời chịu sự chỉ đạo, chỉ huy của các bộ tư lệnh Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 về các mặt khác.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh 579, do đồng chí Huỳnh Hữu Anh làm Tư lệnh, chỉ huy các đơn vị Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự của Quân khu 5 (gồm các sư đoàn bộ binh 315, 307, một số trung đoàn độc lập, đơn vị binh chủng và các đoàn quân sự của các tỉnh thuộc Quân khu) hoạt động trên địa bàn 4 tỉnh (Mônđônkiri, Rátanakiri, Stung Treng, Prếtvihia).

Bộ tư lệnh 779, do Tư lệnh Nguyễn Minh Châu chỉ huy các đơn vị Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự của Quân khu 7 (gồm các đoàn quân sự của các tỉnh thuộc Quân khu, 4 trung đoàn của các sư đoàn 5, 302, 317[1] và một số lực lượng binh chủng tăng cường), hoạt động trên địa bàn 5 tỉnh: Côngpông Thom, Côngpông Chàm, Svâyriêng, Prâyveng, Krachiê (phía đông và đông nam Campuchia).

Bộ tư lệnh 979 Tư lệnh Nguyễn Đệ chỉ huy các đơn vị Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự của Quân khu 9 (gồm các sư đoàn bộ binh 4, 8, 330, các đoàn quân sự của các tỉnh thuộc Quân khu và một số đơn vị binh chủng tăng cường), hoạt động trên địa bàn 8 tỉnh: Côngpông Spư, Côngpông Chnăng, Puốcxát, Campốt, Tàkeo, Kandan, Cô Công, Côngpông Thom(?) (phía nam và tây nam Campuchia).

Cùng ngày 18 tháng 7, Bộ Quốc phòng ra một số quyết định giải thể các đoàn chuyên gia quân sự trực thuộc các quân khu để thành lập các phòng chuyên gia quân sự thuộc Bộ tư lệnh các quân khu, gồm: Quyết định số 229/QĐ-QP giải thể Đoàn 578, thành lập Phòng Chuyên gia quân sự trực thuộc Bộ tư lệnh 579 Quân khu 5; Quyết định số 227/QĐ-QP giải thể Đoàn 779, thành lập Phòng Chuyên gia quân sự trực thuộc Bộ tư lệnh 779 Quân khu 7; Quyết số 228/QĐ-QP giải thể Đoàn 978, thành lập Phòng Chuyên gia quân sự trực thuộc Bộ tư lệnh 979 Quân khu 9. Tiếp đó, ngày 9 tháng 10 năm 1981, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 340/QĐ-QP chuyển Bộ tư lệnh Mặt trận 479 thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 7 về trực thuộc Bộ Quốc phòng (kể từ ngày 1-11-1981). Lực lượng nòng cốt của Bộ tư lệnh 479 là các sư đoàn 5, 302, 317 và một số đơn vị tăng cường của Quân đoàn 4[2]. Quyền hạn Bộ tư lệnh 479 tương đương Bộ tư lệnh Quân đoàn. Bộ tư lệnh 479 tiếp tục làm nhiệm vụ tác chiến và hoạt động giúp Bạn trên địa bàn hai tỉnh Xiêm Riệp và Báttambang.

Trong khi ta chấn chỉnh tổ chức, điều chỉnh lực lượng để hoàn thành thế bố trí chiến lược thích hợp với đặc điểm cụ thể của chiến trường Campuchia thì Pôn Pốt - Iêng Xari ra sức thu thập tàn quân, củng cố lực lượng chống phá cách mạng Campuchia.
------------------------------------------------
1. Lực lượng chủ yếu của các sư đoàn 5, 302, 317 thời kỳ này luân phiên hoạt động dưới sự chỉ huy của Mặt trận 479.
2. Lực lượng chủ yếu của Quân đoàn 4 thời điểm này vẫn làm nhiệm vụ cơ động của Bộ trên chiến trường Campuchia.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 23 Tháng Sáu, 2010, 12:08:05 pm
Mùa khô 1981 - 1982, địch phục hồi được 11 sư đoàn chiến đấu, chiếm giữ một phần quan trọng biên giới 7 tỉnh phía bắc và tây bắc Campuchia. Trong nội địa, chúng đẩy mạnh hoạt động trên địa bàn 12 tỉnh. Tuy cường độ và quy mô hoạt động thấp hơn các năm trước, nhưng số vụ nghiêm trọng nhiều hơn. Tháng 12 năm 1981, ba phái (Pôn Pốt, Sêrêka, Mônika) thành lập “Chính phủ liên hiệp ba phái”, gây tác động tâm lý trong dân và tạo được một số ảnh hưởng về chính trị, ngoại giao. Ở nội địa, địch chủ trương tiếp tục đưa quân chủ lực vào sâu nội địa, phân tán lực lượng, tích cực xây dựng và củng cố lực lượng ngầm, xây dựng “mặt trận” cấp phum, xã, tăng cường đánh du kích mạnh và rộng khắp (nhất là đánh giao thông, vận chuyển), đồng thời thúc đẩy việc tăng gia sản xuất tạo nguồn hậu cần tại chỗ về lương thực. Ở biên giới, chúng ra sức xây dựng các đơn vị chủ lực, tăng cường phòng thủ các căn cứ bằng mìn, vật cản, chống ta tập kích, truy quét.

Về chính trị, ngoại giao, chúng tiếp tục tăng cường chiến tranh tâm lý, đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhằm phát huy tác dụng của “chính phủ liên hiệp” trong việc tập hợp lực lượng, gây thanh thế, tranh thủ viện trợ và tăng sức ép về ngoại giao đòi Việt Nam rút quân[1].

Về phía ta, sau khi ký các hiệp định về tiếp tục cử Chuyên gia quân sự Việt Nam sang công tác tại Campuchia (20-11-1981) và hiệp định về Việt Nam viện trợ quân sự cho Campuchia (25-11-1981), để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia quân sự đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào và Campuchia, ngày 10 tháng 2 năm 1982, Bộ Quốc phòng ra Chỉ thị số 108/CT-QP bổ sung một số điểm về chính sách, chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia và Lào như bảo đảm về sinh hoạt, chế độ khen thưởng, chế độ khuyến khích những người phục vụ kéo dài (kể từ năm thứ tư trở đi), chế độ đối với thương binh, bệnh binh, liệt sĩ; chính sách đối với gia đình quân nhân, chính sách đối với chuyên gia quân sự, phiên dịch. 

Triển khai nhiệm vụ tác chiến năm 1981-1982 đã được Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở phân tích tình hình chiến trường, Bộ tư lệnh 719 chủ trương tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận lớn quân địch đã lọt vào nội địa, xoá bỏ trình trạng xen kẽ địch - ta ở biên giới; không để địch mở rộng hoạt động; giúp Bạn từng bước nâng cao khả năng chỉ dạo, chỉ huy, vận động quần chúng, xây dựng lực lượng đánh địch rộng khắp.
----------------------------------------
1. Báo cáo tình hình địch quý IV năm 1981 của Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu (tiền phương) ngày 2 tháng 1 năm 1982. KC655, lưu Viện Lịch sử quân sự Việt Nam.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 23 Tháng Sáu, 2010, 12:12:01 pm
Thực hiện chủ trương của Bộ tư lệnh Quân tình nguyện, bước vào mùa khô 1981- 1982, Quân đoàn 4 điều chỉnh lực lượng, phân chia địa bàn hoạt động thành hai mặt trận: Mặt trận 1 gồm các đơn vị bộ đội địa phương Campuchia và một phần lực lượng của Quân đoàn 4 đóng trên ba tỉnh Kanđan, Côngpông Chnăng, (p.176) Puốcxát, với nhiệm vụ chủ yếu là vận động quần chúng, vạch mặt bọn địch trà trộn trong dân, tiêu diệt các toán quân địch hoạt động trong nội địa. Mặt trận 2 gồm lực lượng chủ yếu của Quân đoàn 4 kết hợp với một số đơn vị chủ lực của Quân đội cách mạng Campuchia có nhiệm vụ đánh phá các căn cứ, chặn hành lang tiếp tế của địch từ biên giới vào nội địa.

Trong đợt 1 của chiến dịch mùa khô, Quân đoàn 4 sử dụng Sư đoàn 7 (thiếu), Sư đoàn 339, bộ đội công binh, vận tải của Quân đoàn cùng các lực lượng phối thuộc gồm Trung đoàn 250 (Sư đoàn 339), Sư đoàn 196 (thiếu), Binh đoàn 2 của Bạn và một tiểu đoàn của Thành đội Phnôm Pênh tổ chức các đợt hoạt động tập trung từ nam đường 10 đến nam đường 56 theo tuyến chiến đấu nhằm tiêu diệt một bộ phận lực lượng của Sà Rươn, sư đoàn 111 và các sư đoàn thuộc mặt trận 1 quân Pôn Pốt. Sư đoàn 9 (thiếu) hoạt động ở khu vực Stưng - Chikleng, núi Hồng, dưới sự chỉ huy của Mặt trận 479; đồng thời từng bước chuyển toàn bộ đội hình về đứng chân ở khu vực mới, sẵn sàng cơ động theo đường số 6 về hướng Xixôphôn khi có lệnh.

Mở đầu đợt 1 chiến dịch mùa khô 1981 - 1982, ngày 1 tháng 11 năm 1981, ta sử dụng Sư đoàn 7 (thiếu), Trung đoàn 8 (Sư đoàn 339) và một số đơn vị của Sư đoàn 196 (Bạn) tiến công căn cứ của Sà Rươn. Trên hướng phối hợp, Sư đoàn 339 và các lực lượng của Binh đoàn 2 (Bạn) tiến công các căn cứ lõm của sư đoàn 111 ở ven đường 56, Rôviêng, Samátđông. Sư đoàn 9 phối hợp với Đoàn 9903 đánh các căn cứ do tên Thi và Lơvây chỉ huy.

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong đợt 1, ngày 15  tháng 3 năm 1982, Quân đoàn 4 tiến hành đợt 2 chiến dịch, tập trung lực lượng tiến công một số căn cứ địch ở biên giới. Trên hướng Sư đoàn 7 (được tăng cường 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 250 biên phòng, 2 trung đoàn của Sư đoàn 196 và 2 khẩu pháo 130mm), ta mở đợt tiến công căn cứ Chămca Srâu - Tứcsóc và cao điểm 348. Do quá trình chuẩn bị chiến trường của ta không đảm bảo bí mật nên trước khi ta nổ súng, địch kịp phân tán lực lượng, chỉ để lại một bộ phận nhỏ cầm cự. Ta chiếm được mục tiêu nhưng chỉ tiêu diệt được một lực lượng nhỏ của địch, thu 276 súng, 14 máy thông tin và một số quân trang, quân dụng. Tiếp đó, Sư đoàn 7 được lệnh cơ động về địa bàn tỉnh Côngpông Chnăng, triển khai lực lượng giữ Pônlây, ga Banâk và khu vực Rômía.
-----------------------
Lão quyềnh vào xem 250 gùi của lão đi phối hợp với bìnhyen kìa!


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 23 Tháng Sáu, 2010, 12:25:40 pm
Trên hướng Sư đoàn 339, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang Bạn đánh bại các đợt tập kích của địch bằng hoả lực và bộ binh nhằm chiếm các điểm tựa của ta ở khu vực tây sông Mênam, điểm cao 492, bảo vệ an toàn đường 56. Sư đoàn 9 cùng các đơn vị Bạn mở các đợt truy quét tàn quân địch, bảo vệ an toàn giao thông trên đường số 5 và hệ thống đường sắt. Qua hai đợt tác chiến mùa khô, tuy Quân đoàn 4 chưa tiêu diệt được nhiều sinh lực địch (vì địch phân tán lực lượng, tránh các cuộc tấn công trực tiếp của ta và Bạn) nhưng các đơn vị của Quân đoàn đã giúp bạn giữ vững các địa bàn, củng cố chính quyền cách mạng, đập tan âm mưu của địch lấn đất giành dân, xây dựng chính quyền hai mặt. (p.178)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 24 Tháng Sáu, 2010, 11:18:31 am
Mặt trận 779, mùa khô 1981-1982, Sư đoàn 5 và một số lực lượng tăng cường phối hợp với Sư đoàn 309, một bộ phận Đoàn quân sự 7704 và bộ đội địa phương Campuchia đánh căn cứ sư đoàn 320, văn phòng trung ương của Pôn Pốt ở Ôđa, Kaomêlai, Đầmrông, Namsáp, đồng thời tiếp tục bung lực lượng ra truy quét, triệt phá hành lang của địch ở khu vực nam cao điểm 175. Ngày 14 tháng 1 năm 1982, sư đoàn 5 sử dụng Trung đoàn 16 phối hợp với Sư đoàn 309 tiến công căn cứ Sư đoàn 320 Pôn Pốt. Sau 3 ngày chiến đấu ác liệt, Trung đoàn 16 đánh chiếm và làm chủ khu vực Namsáp, sau đó phát triển chiến đấu đánh chiếm Tàngóc. Trong đợt 1 chiến dịch, Sư đoàn 5 cùng Sư đoàn 309 diệt hơn 200 tên, thu 92 súng (có 1 pháo 37mm), 10 tấn đạn, 6 xe ô tô, 1 máy thông tin, 30 tấn gạo, phá hủy 1 pháo 105mm.

Trong đợt 2 của chiến dịch, Sư đoàn 5 cùng các đơn vị truy quét đánh chặn lực lượng địch ở khu nam cứ điểm Kaomêlai. Do địa hình phức tạp, địch bố trí nhiều mìn và vật cản ngăn chặn, công tác nắm địch và chuẩn bị của ta chưa chu đáo nên trận đánh kéo dài, thương vong cao, các đơn vị của Sư đoàn phải dừng lại củng cố, rút kinh nghiệm.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 24 Tháng Sáu, 2010, 11:20:22 am
Thời gian này, trên hướng Mặt trận 579, các sư đoàn 315, 307 tiến công các căn cứ của sư đoàn 801 Pôn Pốt và bọn phỉ Lào ở ngã ba biên giới Lào - Campuchia - Thái Lan. Ta đánh trúng sở chỉ huy, hậu cứ sư đoàn 801 quân Pôn Pốt, diệt gọn hai tiểu đoàn (701, 703) phỉ Lào, loại khỏi chiến đấu 342 tên địch, thu 107 súng các loại.

Ngoài ra, các đơn vị còn truy quét bọn tàn quân trung đoàn 83 (sư đoàn 801 Pôn Pốt) ở tây bắc Xiêmpăng, đánh vào đông bắc Vonsai, tây nam Bôkeo, căn cứ của các trung đoàn 402, 403 (sư đoàn 775 Pôn Pốt), căn cứ sư đoàn 920 ở Mônđônkiri, căn cứ 547 trên biên giới Thái Lan. Trong nội địa, các tiểu đoàn địa bàn 2, 36, 50, 80, 96 đánh các trận vừa và nhỏ, kết hợp chặt chẽ với công tác địch vận, làm tan rã nhiều tổ chức phản động, kêu gọi hàng trăm binh lính địch ra hàng.

(lược 1 đoạn ...)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 24 Tháng Sáu, 2010, 11:23:27 am
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới, ngày 8 tháng 6 năm 1982, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia (thay Ban phụ trách công tác K (Campuchia) và Tổng đoàn chuyên gia). Đồng chí Lê Đức Anh được chỉ định làm Trưởng ban. Cùng ngày, (p.180) Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 847/QĐ-BQP chuyển Lữ đoàn 950 thuộc Bộ tư lệnh 979 thành Đoàn quân sự làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia tại Đặc khu Côngpông Xom, mang phiên hiệu Đoàn 950.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 24 Tháng Sáu, 2010, 11:37:42 am
Trên cơ sở những kết quả giúp Bạn đã đạt được trên các mặt công tác, ngày 14 tháng 7 năm 1982, Bộ Quốc phòng chỉ đạo rút một bộ phận Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia về nước. Đây là đợt rút quân đầu tiên theo Thông cáo chung của Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ba nước Đông Dương lần thứ 6 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh). Sư đoàn bộ binh 317 (Quân khu 7) và một số đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia - được lệnh trở về Tổ quốc đã được Nhà nước Cộng hoà nhân dân Campuchia và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý1.
------------------------------------
1. Từ tháng 3 năm 1979 đến tháng 7 năm 1982, Sư đoàn 317 đánh 2.342 trận lớn nhỏ, loại khỏi chiến đấu 5.935 tên; giúp Bạn xây dựng 5 huyện, 79 xã, 669 ấp. Sư đoàn được Nhà nước Cộng hoà nhân dân Campuchia tặng Huân chương Bảo vệ hạng Nhất, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Quân công hạng Nhất. 244 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công các loại.
--------------------------

Nhân chứng, tư liệu bổ sung:

@Kon Tiahien - F317: Trong hình này là Dũng Tây (khác với Dũng Tây F5, sẽ nói ở sau) chộp lúc chưa bị mất 1 chân. Vào chính ngày hành quân ra nơi tập kết để trở về VN(tháng 7-1982), Dũng Tây đạp mìn ở giữa đội hình khoảng 5 h sáng. Đi kế là Trí bị 1 miểng gần con mắt trái, đi kế nữa là Tiahien thật may mắn nên bình yên vô sự. Dũng Tây phải ở lại 7E điều trị và về nước sau. Tội nghiệp nó không được bắt tay trực tiếp với Bu Thoong (Bộ Trưởng QP của bạn , Đại sứ Ngô Điền và các tướng lĩnh K ra chào tạm biệt tại quảng trường Xiêm Riệp ngày hôm đó)
(http://i647.photobucket.com/albums/uu197/meode/Untitled-17_resize.jpg)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 24 Tháng Sáu, 2010, 12:01:55 pm
(lược 1 đoạn nói về Bộ Quốc phòng quyết định chuyển Trường 481 thuộc Đoàn 478 về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Bộ ủy nhiệm cho Bộ tư lệnh 719 quản lý, chỉ huy và chỉ đạo Trường 481 về mọi mặt. …)

Trên cơ sở nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương giao, căn cứ điều kiện và tình hình thực tế trên chiến trường những năm 1981 - 1982, Bộ tư lệnh 719 đề ra ba nhiệm vụ , trong đó nhiệm vụ “giúp cho Bạn mạnh dần lên trên các mặt, đủ sức đấu tranh với địch, bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng, xây dựng đất nước” được xác định là nhiệm vụ then chốt cơ bản nhất.

Theo phương hướng đó, bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn các đoàn quân sự, các tiểu đoàn địa bàn, tạo điều kiện để Bạn chủ động trong tác chiến, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam trên các mặt trận đã giành nhiều thời gian huấn luyện cho Bạn.

Phương châm huấn luyện nâng cao hiệu suất chiến đấu của phân đội nhỏ, nâng cao trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng cấp tiểu đoàn, trung đoàn, giúp Bạn xây dựng thế trận bảo vệ biên giới, chủ động đánh địch trong nội địa luôn được chỉ huy các mặt trận, các đoàn chuyên gia quân sự quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện từng chiến trường. Các đợt tập huấn về cách đánh, về phát động quần chúng tham gia xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

(http://cA1.upanh.com/8.720.12929201.KUX0/HuanLuyenAKK.jpg)

Từ chỗ “ta, Bạn cùng làm” dần dần chuyên gia ta đã giúp cho Bạn trưởng thành, tự 1àm một phần kế hoạch, tự triển khai lực lượng và đảm nhiệm tác chiến trên từng hướng, từng khu vực, từng bước vững chắc, đẩy địch vào thế khó khăn suy yếu. Các kế hoạch tạo ra hai vùng, hai chính quyền trên lãnh thổ Campuchia của địch liên tiếp bị thất bại làm cho cục diện chiến trường đi vào thế ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã góp phần tạo ra so sánh lực lượng ngày càng có lợi cho các lực lượng cách mạng Campuchia.

Đến năm 1982, ta đã giúp Bạn xây dựng 2 binh đoàn, 2 sư đoàn, 12 tiểu đoàn binh chủng, 33 tiểu đoàn bộ đội tỉnh, 135 đại đội bộ đội huyện, 3 tiểu đoàn biên phòng, 13 trường đào tạo cán bộ cơ sở sơ cấp và trung cấp với tổng quân số 52.214 người (trong đó có 6.000 cán bộ). Vừa xây dựng phát triển bộ đội chủ lực, ta vừa xây dựng cho Bạn một đội ngũ cán bộ cơ sở rộng khắp với 184 đội công tác (11.507 người) và hơn 128.000 dân quân tự vệ xã ấp, góp phần thiết thực bảo vệ chính quyền cách mạng. So với trước ngày Tổng tiến công giải phóng Campuchia thì lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia, qua hơn 3 năm xây dựng đã có sự lớn mạnh vượt bậc cả về số lượng và chất lượng[1].

Cùng với việc giúp Bạn xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng, các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam trên chiến trường Campuchia còn đồng thời triển khai nhiệm vụ cứu đói, giúp nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, chia sẻ và cảm thông sâu sắc với những khó khăn của nhân dân Campuchia, cán bộ, chiến sĩ ta hoạt động trên chiến trường Campuchia đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, tạo mọi điều kiện giúp đỡ nhân dân các địa phương nhanh chóng ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Quân đoàn 4 là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai giúp 1,2 triệu dân ba tỉnh Kanđan, Côngpông Chnăng, Puốcxát và 7 vạn dân huyện Mung (tỉnh Báttambang). Bộ tư lệnh Quân đoàn đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực giúp nhân dân thoát khỏi nạn đói. Những ngày đầu đất nước Campuchia mới giải phóng, các kho lương thực của chế độ Pôn Pốt đều trống rỗng, lương thực trong dân bị tàn quân Pôn Pốt chạy qua cướp sạch. Công tác vận chuyển đảm bảo hậu cần của Quân đoàn gặp không ít khó khăn do địch đánh chặn giao thông, khẩu phần ăn bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ phải tính toán từng ngày. Mặc dù vậy nhiệm vụ cứu đói cho dân vẫn được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thực hiện kịp thời với nhiều biện pháp thiết thực. Trong khi vận chuyển từ phía sau chưa lên kịp, bộ đội tình nguyện nhường bớt khẩu phần ăn hàng ngày để cứu dân. Sư đoàn 7 cử các tổ cứu đói giúp nhân dân ba huyện thuộc tỉnh Kandan. Sư đoàn 9 thành lập các tổ công tác mang gạo và thuốc chữa bệnh giúp nhân dân tỉnh Côngpông Chnăng. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 341 nhịn ăn bữa sáng để giúp nhân dân huyện Mung. Sư đoàn 339 mỗi tuần một lần chở gạo xuống giúp nhân dân huyện Lếch. Các đoàn 24, 25, 71 quyên góp gạo tiết kiệm hàng ngày gửi giúp nhân dân các huyện còn lại của tỉnh Kanđan.
-------------------------------------
1. Trước ngày Tổng tiến công giải phóng Campuchia khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt, các lực lượng vũ trang yêu nước Campuchia mới có 21 tiểu đoàn, 5 đại đội, 69 đội công tác với tổng quân số 4.890 người, trong đó có 316 cán bộ.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 24 Tháng Sáu, 2010, 12:05:32 pm
Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ công tác của Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự các mặt trận 579, 779, 979 đi sâu xuống các bản làng với tinh thần “viên thuốc chia đôi, bát cơm sẻ nửa”, chịu đựng mọi gian khổ hy sinh, vượt qua mọi sự rình rập, phá hoại của kẻ thù để giúp nhân dân các địa phương khắc phục nạn đói, dịch bệnh đang lan tràn. Ở các phum, sóc xa xôi, do địch đánh phá, vận chuyển lương thực gặp khó khăn, nhiều gia đình phải ăn củ mài, củ chuối thay cơm, cán bộ, chiến sĩ ta đến công tác đã san sẻ cả khẩu phần ăn rất ít ỏi của mình để giúp dân.

Cháu Xa Văn Ni lên 8 tuổi được y tá Chu Trọng Tố thuộc đại đội 10 Tiểu đoàn 2 Trung đoàn 141 Sư đoàn 7 cứu sống trong tình trạng đói lả hấp hối chờ chết. Hàng trăm cháu khác ở trong tình trạng tương tự được các cán bộ, chiến sĩ các mặt trận 479, 579, 779, 979 đem về nuôi dưỡng ở các trại mồ côi. Được chia sẻ những lon gạo, những viên thuốc trong lúc cái chết đã kề bên, nhiều người dân Campuchia ghi lòng tạc dạ sự giúp đỡ chí tình của Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam. Càng hiểu sâu sắc những phẩm chất tốt đẹp của người tính cách mạng, của Bộ đội Cụ Hồ, bà con càng tin tưởng ủng hộ bộ đội Việt Nam. Bà Bun Mi ở phum Chom, huyện Kiri sau khi 7 người trong gia đình được cứu khỏi chết đói, đã đến đội công tác xin cho hai con được đi theo bộ đội Việt Nam. Nhiều gia đình ở huyện Lếch, huyện Mung vận động chồng con trước đây là binh lính, sĩ quan trong quân đội Pôn Pốt ra trình diện chính quyền cách mạng.

Không chỉ giúp Bạn trong những vấn đề cấp bách trước mắt, Đảng và Nhà nước ta còn chỉ đạo Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự phối hợp chặt chẽ với chuyên gia các bộ, các ngành tích cực giúp Bạn trên tất cả các lĩnh vực khác. Trong lĩnh vực văn hoá giáo dục, đến năm 1982, ta đã hoàn thành 37 hạng mục công trình văn hoá giúp Bạn, Hai bên đã ký kết các hiệp định về đào tạo chuyên gia kinh tế, văn hoá, theo đó năm 1982, ta giúp Bạn đào tạo 374 chuyên gia (dài hạn 88, ngắn hạn 286), đáp ứng được yêu cầu của Bạn. Năm 1982, ta nhận đào tạo cho Bạn được 409 học sinh, sinh viên (gồm trên đại học 13, đại học 127, trung học 127 và phổ thông 142).

Ngoài ra, các trường chính trị hàng năm nhận khoảng 800 người, quốc phòng - an ninh 1.000 người. Chuyên gia ta giúp Bạn đào tạo tại Campuchia 1.500 sinh viên, 1.000 trung cấp, sơ cấp các ngành kỹ thuật và hàng ngàn cán bộ học bổ túc văn hoá trong các lớp nghiệp vụ ngắn hạn. Ta đã đón 17 đoàn cán bộ các ngành của Campuchia sang học tập, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giúp Bạn, ngày 15 tháng 11 năm 1982, Bộ Quốc phòng ra chỉ thị về kiện toàn các đoàn chuyên gia quân sự giúp các sư đoàn bộ binh Campuchia, đồng thời hoàn chỉnh biểu biên chế Đoàn chuyên gia quân sự của Bộ Quốc phòng ta giúp Bộ Quốc phòng Campuchia. Trong thời gian này, các đoàn chuyên gia của các tổng cục, quân chủng, binh chủng sáp nhập đầu mối về trực thuộc Đoàn chuyên gia quân sự 478.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 24 Tháng Sáu, 2010, 12:12:42 pm
Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 12 năm 1982, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng nước ta, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hoà nhân dân Campuchia do đồng chí Bu Thoong, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta. Trong buổi làm việc ngày 23 tháng 12 tại Hà Nội, đại diện hai Bộ Quốc phòng đã ký văn kiện hợp tác giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân cách mạng Campuchia.

(http://cA0.upanh.com/8.721.12929608.KUX0/BuThoong4791982K.jpg)

Đánh giá về hoạt động của Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam ở Campuchia năm 1982, Bộ tư lệnh Quân tình nguyện (719) khẳng định: “Bộ đội ta phối hợp chặt chẽ với chuyên gia các ngành đã giành được những thắng lợi quan trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc củng cố và phát triển thành quả cách mạng... Lực lượng cách mạng Campuchia được củng cố một bước về chất lượng. Một số đơn vị Campuchia có khả năng chiến đấu và hoạt động tốt”[1]. Những thành tựu đó đã giúp Bạn xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền, ổn định đời sống, phát triển sản xuất, làm cho tình hình chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hoá, xã hội của Campuchia được cải thiện và có bước phát triển vững chắc, góp phần vào việc củng cố khối liên minh chiến đấu đặc biệt ba nước Đông Dương ngày càng vững mạnh.

Trong hai năm 1981-1982, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hoạt động trên đất Bạn trong hoàn cảnh rất nhiều khó khăn thử thách: tàn quân địch còn đông, nhiều tổ chức phản động ở cả trong nước và nước ngoài phối hợp hoạt động chống phá ta ráo riết ở khắp nơi; chính quyền cách mạng và lực lượng vũ trang bạn còn non trẻ, chưa đủ sức bảo vệ thành quả cách mạng. Vượt qua mọi khó khăn gian khổ, Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ chiến đấu truy quét, tiêu diệt tàn quân địch với nhiệm vụ bảo vệ vùng giải phóng, củng cố, phát triển lực lượng vũ trang, bảo vệ chính quyền cách mạng. Đến năm 1982, ta đã cơ bản thực hiện được mục tiêu “ta, Bạn cùng làm”, “ta một, Bạn một”, đã rút một phần Quân tình nguyện Việt Nam về nước và nỗ lực phấn đấu theo hướng “Bạn hai, ta một” để Bạn tự đảm đương phần lớn nhiệm vụ xây dựng phát triển lực lượng vũ trang, bảo vệ vùng giải phóng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng. Đây là cơ sở quan trọng để Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hoạt động có hiệu quả hơn trên chiến trường Campuchia những năm tiếp theo.
-----------------------------------------
1. Nghị Quyết số 210A-NQ ngày 26 tháng 10 năm 1982 của Bộ Tư lệnh 719, Lưu trữ văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 7.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 24 Tháng Sáu, 2010, 12:19:58 pm
2. Phối hợp với Bạn tiến công, tiêu diệt các căn cứ dọc biên giới phía Tây, truy quét tàn quân địch.
(có nói về trận Noong Chan, Công-Xi-Lốp đây các bác sư 5 ơi!)
...


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: binhyen1960 trong 24 Tháng Sáu, 2010, 10:01:00 pm
Thực hiện chủ trương của Bộ tư lệnh Quân tình nguyện, bước vào mùa khô 1981- 1982, Quân đoàn 4 điều chỉnh lực lượng, phân chia địa bàn hoạt động thành hai mặt trận: Mặt trận 1 gồm các đơn vị bộ đội địa phương Campuchia và một phần lực lượng của Quân đoàn 4 đóng trên ba tỉnh Kanđan, Côngpông Chnăng, (p.176) Puốcxát, với nhiệm vụ chủ yếu là vận động quần chúng, vạch mặt bọn địch trà trộn trong dân, tiêu diệt các toán quân địch hoạt động trong nội địa. Mặt trận 2 gồm lực lượng chủ yếu của Quân đoàn 4 kết hợp với một số đơn vị chủ lực của Quân đội cách mạng Campuchia có nhiệm vụ đánh phá các căn cứ, chặn hành lang tiếp tế của địch từ biên giới vào nội địa.

Trong đợt 1 của chiến dịch mùa khô, Quân đoàn 4 sử dụng Sư đoàn 7 (thiếu), Sư đoàn 339, bộ đội công binh, vận tải của Quân đoàn cùng các lực lượng phối thuộc gồm Trung đoàn 250 (Sư đoàn 339), Sư đoàn 196 (thiếu), Binh đoàn 2 của Bạn và một tiểu đoàn của Thành đội Phnôm Pênh tổ chức các đợt hoạt động tập trung từ nam đường 10 đến nam đường 56 theo tuyến chiến đấu nhằm tiêu diệt một bộ phận lực lượng của Sà Rươn, sư đoàn 111 và các sư đoàn thuộc mặt trận 1 quân Pôn Pốt. Sư đoàn 9 (thiếu) hoạt động ở khu vực Stưng - Chikleng, núi Hồng, dưới sự chỉ huy của Mặt trận 479; đồng thời từng bước chuyển toàn bộ đội hình về đứng chân ở khu vực mới, sẵn sàng cơ động theo đường số 6 về hướng Xixôphôn khi có lệnh.

Mở đầu đợt 1 chiến dịch mùa khô 1981 - 1982, ngày 1 tháng 11 năm 1981, ta sử dụng Sư đoàn 7 (thiếu), Trung đoàn 8 (Sư đoàn 339) và một số đơn vị của Sư đoàn 196 (Bạn) tiến công căn cứ của Sà Rươn. Trên hướng phối hợp, Sư đoàn 339 và các lực lượng của Binh đoàn 2 (Bạn) tiến công các căn cứ lõm của sư đoàn 111 ở ven đường 56, Rôviêng, Samátđông. Sư đoàn 9 phối hợp với Đoàn 9903 đánh các căn cứ do tên Thi và Lơvây chỉ huy.

Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ trong đợt 1, ngày 15  tháng 3 năm 1982, Quân đoàn 4 tiến hành đợt 2 chiến dịch, tập trung lực lượng tiến công một số căn cứ địch ở biên giới. Trên hướng Sư đoàn 7 (được tăng cường 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 250 biên phòng, 2 trung đoàn của Sư đoàn 196 và 2 khẩu pháo 130mm), ta mở đợt tiến công căn cứ Chămca Srâu - Tứcsóc và cao điểm 348. Do quá trình chuẩn bị chiến trường của ta không đảm bảo bí mật nên trước khi ta nổ súng, địch kịp phân tán lực lượng, chỉ để lại một bộ phận nhỏ cầm cự. Ta chiếm được mục tiêu nhưng chỉ tiêu diệt được một lực lượng nhỏ của địch, thu 276 súng, 14 máy thông tin và một số quân trang, quân dụng. Tiếp đó, Sư đoàn 7 được lệnh cơ động về địa bàn tỉnh Côngpông Chnăng, triển khai lực lượng giữ Pônlây, ga Banâk và khu vực Rômía.
-----------------------
Lão quyềnh vào xem 250 gùi của lão đi phối hợp với bìnhyen kìa!

Hì ..hì ! Đây rồi , chính xác rồi , hôm trước ở SG BY , thằng Bình cứt với lão Quyenkh cãi nhau mãi chỗ này , cuối cùng tất cả cùng sai hết kết thúc 3 con vịt chết oan , vụ đó có 3 người làm chứng nhé đó là thằng cháu yenthanh , bodoibucket và Angkor krao .
 Thằng Bình cãi chúng tôi vào đánh căn cứ Xom Xan ở thời điểm đầu năm 1983
 Lão Quyenkh thì gân cổ lên cãi , cuối năm 1982 chứ
 BY thì thận trọng hơn . Khoảng nửa cuối của năm 1982 thôi .
 Sai bét nhè cả 3 thằng đầu bạc , ngu thế quên không nhớ là lúc đó vẫn mùa khô , chính xác 15.3.1982 . Khỏi cãi về độ chính xác thời gian nữa nhé .
 Nhưng ở đây họ nói có cả pháo 130ly . Làm quái gì có pháo phiếc gì đi ở mũi mình nhỉ ? Mà những 2 khẩu chứ chẳng phải chơi , họ bắn chi viện cho ai nhỉ ? ở đó có đánh nhau đâu mà phải bắn chi viện bằng pháo 130ly , nếu có thì pháo bắn từ đâu ? Hành quân bộ những 3 ngày mà pháo bắn tới được thì kể cũng lạ .
 Sau đó thì rút về ga Rômia thì đúng rồi , căn cứ mới ở đó mà nhưng BY thì đi viện , tranh thủ đi viện thôi không thằng khác nó sốt rét ác tính hết mất phần của mình .  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 25 Tháng Sáu, 2010, 11:12:00 am
Có thể 2 khẩu 130 ly kia bắn yểm trợ cho sư 196 Bạn!


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: haanh trong 25 Tháng Sáu, 2010, 05:41:28 pm
hehe bác sờ phi nhanh đến thời gian của anh em mình đi , dậm chân ở chổ 81-82 hoài sốt ruột quá  ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 25 Tháng Sáu, 2010, 06:01:36 pm
Khả năng là đoàn Nhảy nhảy không nằm sẽ không được nhắc tới chi tiết vì lằm sao mà địch nổi với mấy F7 của bìnhyen, 309 của lão quyềnh, 302 của yta262, 317 của kontiahien v,v ... ngay như cái E95 lừng danh đánh 547 cũng chả có nữa là ...  ;D Trong cái tài liệu này được nhắc khá nhiều đến là 330, 339 ...

Híc híc thấy cái 309 của lão quyềnh là chua nhất, người ta về hết trọi mà vẫn còn ở đi giựt lại chốt giúp Bạn. Mùa khô năm 91, Pót tổng phản công, chắc 250 của lão ấy thế nào chả qua!


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: haanh trong 25 Tháng Sáu, 2010, 06:09:19 pm
Khả năng là đoàn Nhảy nhảy không nằm sẽ không được nhắc tới chi tiết vì lằm sao mà địch nổi với mấy F7 của bìnhyen, 309 của lão quyềnh, 302 của yta262, 317 của kontiahien v,v ... ngay như cái E95 lừng danh đánh 547 cũng chả có nữa là ...  ;D Trong cái tài liệu này được nhắc khá nhiều đến là 330, 339 ...

Híc híc thấy cái 309 của lão quyềnh là chua nhất, người ta về hết trọi mà vẫn còn ở đi giựt lại chốt giúp Bạn. Mùa khô năm 91, Pót tổng phản công, chắc 250 của lão ấy thế nào chả qua!
huhu , em biết ngay mà !nhảy nhảy không em đã bị giải thể trước đó nên có ai thèm nhắc đến . Cái vụ sau năm 89 hay đấy bác , để xem sau khi anh em mình về hết rồi tình hình bên đó ra răng .


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: GiangNH trong 25 Tháng Sáu, 2010, 07:48:42 pm
2. Phối hợp với Bạn tiến công, tiêu diệt các căn cứ dọc biên giới phía Tây, truy quét tàn quân địch.
(có nói về trận Noong Chan, Công-Xi-Lốp đây các bác sư 5 ơi!)
...
Bác cho em hỏi: D5 và D6-E174-F5 đánh trận nào? Mấy lão cựu em biết chẳng nhớ tý nào về địa danh cả, chỉ nhớ rằng "đánh nhau với cả lính Thái lan, mình không mang súng phòng không nên trực thăng Thái nó tấn công, mình không làm gì được".
 2 bác của D6(D7882, T78) đánh trận sâu sang đất Thái, còn 1 bác D5 thì đánh trận giáp với đất Thái.

  Mà em thấy mấy cựu 174 có nhắc gì đến "bạn" nào đâu, chỉ thấy toàn bạn họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm...thôi!


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: ongbom_f2 trong 26 Tháng Sáu, 2010, 09:37:32 am
Bác cho em hỏi: D5 và D6-E174-F5 đánh trận nào? Mấy lão cựu em biết chẳng nhớ tý nào về địa danh cả, chỉ nhớ rằng "đánh nhau với cả lính Thái lan, mình không mang súng phòng không nên trực thăng Thái nó tấn công, mình không làm gì được".
 2 bác của D6(D7882, T78) đánh trận sâu sang đất Thái, còn 1 bác D5 thì đánh trận giáp với đất Thái.

  Mà em thấy mấy cựu 174 có nhắc gì đến "bạn" nào đâu, chỉ thấy toàn bạn họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm...thôi!

He he, hihi , Bác Giang.k17 rủ mấy lão hàng xóm nhà bác qua chỗ này mà nhận đồng đội d6-e174-f5
http://diendan.zooz.vn/showthread.php/354895-Bai-thu-IV-Chien-tranh-giua-Viet-Nam-va-Campuchia-tap-doan-pon-pot-/page2


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: GiangNH trong 26 Tháng Sáu, 2010, 09:55:25 am

He he, hihi , Bác Giang.k17 rủ mấy lão hàng xóm nhà bác qua chỗ này mà nhận đồng đội d6-e174-f5
http://diendan.zooz.vn/showthread.php/354895-Bai-thu-IV-Chien-tranh-giua-Viet-Nam-va-Campuchia-tap-doan-pon-pot-/page2

 Mấy anh ấy than phiền "Chán quá, chẳng có đồng đội nào của mình ở D5,D6-E174 trên QSVN, nên chẳng biết nói chuyện gì".

 Các anh còn nói" Mình có tham gia mấy trận với Thái, nhưng chẳng biết đâu là Nông chan, Công xi lốp. Đánh nhau xong là về đi đá bóng(banh), chẳng nhớ gì. Thậm chí đồng đội hy sinh thì anh em chỉ nói mỗi câu(hơi...vô cảm): Nó chết rồi!

 Em thì động viên liên tục, mấy anh ấy lại nói "Khi nào mấy đồng đội Sài gòn lên QSVN thì mình mới có chuyện mà nói"
             (Mấy anh trong SG, khối người biết rồi đấy, có phải không hả huynh H3, haanh, Brest...)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Sáu, 2010, 09:46:02 am
Em thiệt, XXX hiểu bác 174 kia viết cái gì nữa! Giỏi thì qua đây mà nói chuyện với các chú đội K nè!  ::)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Sáu, 2010, 11:25:42 am
2. Phối hợp với Bạn tiến công, tiêu diệt các căn cứ dọc biên giới phía Tây, truy quét tàn quân địch.

Sau thất bại nặng nề về quân sự trong hai năm 1981-1982, bước sang năm 1983, địch âm mưu đánh chiếm và kiểm soát một vùng gắn liền với biên giới Thái Lan nhằm tạo nên hình thái “2 vùng, 2 chủ lực, 2 chính quyền”. Chúng chủ trương đưa chiến tranh vào nội địa, giành dân, xây dựng lực lượng phản động ngầm hòng làm cho tình hình Campuchia mất ổn định, gây bạo loạn, cướp chính quyền ở từng khu vực, từng bước tiến tới thực hiện âm mưu cơ bản xoá bỏ Nhà nước Campuchia.

Được sự giúp đỡ của Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam cùng đội ngũ cán bộ, chuyên gia dân, chính đảng từ Trung ương và các địa phương của Việt Nam, đến năm 1984, các mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá, xã hội của Campuchia đã đạt được những thành tựu đáng kể. Về kinh tế, (lược bớt 1 đoạn…)

Nền sản xuất công nghiệp được phục hồi, hàng trăm nhà máy, xí nghiệp đã khôi phục và xây dựng mới. (lược bớt 1 đoạn …)
Về quân sự, (lược bớt 1 đoạn …)

Trước tình hình địch vẫn ngoan cố dựa vào sự ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài, tập trung lực lượng chống phá ác liệt cách mạng Campuchia, ngày 15  tháng 2 năm 1983, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia ra Nghị quyết số 39/NQ-TW “Về điều chỉnh tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang (1983-1986)”. Nghị quyết xác định ba mục tiêu chiến lược của cách mạng Campuchia:

“1. Tiếp tục làm cho Pôn Pốt tan rã, suy tàn hơn nữa.

2. Tiếp tục xây dựng thực lực cách mạng Campuchia mạnh hơn lên cả về số lượng và chất lượng, đủ sức đảm nhiệm cuộc chiến đấu thắng lợi với mọi kẻ thù, bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

3. Bảo đảm đoàn kết liên minh chiến lược, chiến đấu Campuchia - Việt Nam trên một thế vững chắc hơn và mạnh hơn”[1].

Trên cơ sở 3 mục tiêu chiến lược của cách mạng Campuchia, nghị quyết xác định mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia từ năm 1983 đến năm 1986 phải nhanh chóng có số lượng quân chủ lực và quân địa phương khoảng 12 vạn, tổ chức thành 8 sư đoàn, 20 trung đoàn bộ binh, 7 trung đoàn binh chủng, 15 tiểu đoàn bộ binh, 300 đại đội bộ binh và khoảng 15 vạn dân quân du kích.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng tuyến phòng thủ chất lượng tốt và vững chắc, Bộ Chính trị Campuchia chủ trương tổ chức một số đơn vị hỗn hợp, gồm cả lực lượng Campuchia và Việt Nam. Ở các sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn chính quy và đơn vị binh chủng kỹ thuật, yêu cầu Quân đội nhân dân Việt Nam tăng cường cho một số cán bộ mà Campuchia chưa có điều kiện đào tạo, bồi dưỡng. Ở các huyện và tỉnh, nếu thấy cần thiết tăng cường cho một số cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm về (p.192) công tác cơ sở và công tác phát động quần chúng ở cơ sở.

Các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam được tăng cường có nhiệm vụ và quyền hạn như cán bộ, chiến sĩ Campuchia và dưới sự chỉ đạo của Đảng và Quân đội nhân dân cách mạng Campuchia.

Quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ giúp Bạn trong tình hình mới, đầu năm 1983, Bộ Tư lệnh 719 ra nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 1983 của Bộ đội tình nguyện trên chiến trường Campuchia. Nghị quyết nêu rõ: “Mục tiêu chiến lược là giúp Bạn mạnh lên, hơn hẳn địch về số lượng và chất lượng để Bạn có thể tự đảm đương nhiệm vụ bảo vệ cách mạng Campuchia, phải được coi là nhiệm vụ hàng đầu”[2].
(lược bớt 1 đoạn …).
-------------------------------------
1. Biên niên sự kiện hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội, chuyên gia Việt Nam - Campuchia, tập III, 2008. Tài liệu lưu tại Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, tr. 194.
2. Bộ Tư lệnh 719, [/i]Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 1983 của bộ đội tình nguyện trên chiến trường Campuchia.[/i] Tư liệu lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông 34. ĐVBQ số 1009.Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 27 Tháng Sáu, 2010, 11:45:20 am
Trên địa bàn Mặt trận 479 phụ trách có các sư đoàn 5, 302, 309, 317; 6 trung đoàn bộ binh trực thuộc (6, 7, 160, 205, 726, 740); 5 trung đoàn thuộc các binh chủng (xe tăng, thiết giáp, pháo binh, công binh, cao xạ, thông tin). Nhiệm vụ của Mặt trận 479 là hỗ trợ bạn mở nhiều đợt tiến công đánh vào các căn cứ và cơ quan Trung ương của địch ở vùng biên giới phía Tây Campuchia.

Đợt hoạt động lớn chủ yếu là đánh vào khu căn cứ, sở chỉ huy, kho tàng của các phe phái phản động.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1983, Trung đoàn 16, Trung đoàn 174 (Sư đoàn 5) tiến công đánh chiếm căn cứ Phân khu 205 (lực lượng Sêrêka) ở Nông Chăn*. 12 giờ ngày 1 tháng 2, ta làm chủ toàn bộ Phân khu. Liên tiếp những ngày sau đó, ta tổ chức truy kích và đánh địch phản kích. Qua 7 ngày chiến đấu, ta tiêu diệt 272 tên địch, đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn, thu 102 súng và nhiều đạn dược, quân trang, quân dụng. Phối hợp với trận tiến công căn cứ Nông Chăn, ngày 2 tháng 2 năm 1983, một phân đội thuộc Tiểu đoàn 13 Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 (gồm 14 đồng chí) tập kích quân địch ở Núi Cóc, diệt 25 tên, thu một số vũ khí.

Các đơn vị làm nhiệm vụ dọc biên giới phía Tây Campuchia không quản khó khăn, vất vả, anh dũng cùng Bạn chiến đấu. Ngày 3 tháng 3 năm 1983, Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 tổ chức đánh chiếm căn cứ Ôxamếch (lực lượng Mônika) diệt 257 tên, bắt 25 tên, thu 82 súng các loại, bắn rơi 1 máy bay A37, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Ngày 10 tháng 3 năm 1983, Trung đoàn 16 (Sư đoàn 302) tiến công đánh chiếm các căn cứ Ôkalúa (quân Sêrêka), Ôxamếch, Cần Riêng (Tà Xanh, Sămlốt), diệt nhiều dịch, thu vũ khí của chúng.
---------------
* Là 1 căn cứ bên Thái sát biên giới K, căn cứ này bị đánh nhiều lần ... xem thêm ở đây: http://www.quansuvn.net/index.php/topic,10208.msg155023.html#msg155023


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 27 Tháng Sáu, 2010, 12:58:42 pm
Trước tình hình địch vẫn ngoan cố dựa vào sự ủng hộ, giúp đỡ từ bên ngoài, tập trung lực lượng chống phá ác liệt cách mạng Campuchia, ngày 15  tháng 2 năm 1983, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia ra Nghị quyết số 39/NQ-TW “Về điều chỉnh tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang (1983-1986)”. Nghị quyết xác định ba mục tiêu chiến lược của cách mạng Campuchia:
Bác bo doi buc ket: Sao bạn cũng có ký hiệu/số hiệu văn bản giống của VN thế, cũng dùng mẫu tự an pha bê à?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 28 Tháng Sáu, 2010, 08:42:50 am
Em cũng thấy ngờ ngợ ... nhưng sau này chuyên gia ta bên cạnh Bạn giải tán theo sự lớn mạnh của Bạn mà!  ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Bodoibucket trong 30 Tháng Sáu, 2010, 05:23:41 pm
Chuyện bên lề trận Noong Chăn:
--------------------------------

Có một lần vào mùa hè năm 1983, tôi đưa đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đi sang Campuchia nghiên cứu kế hoạch tác chiến mùa khô 1983 - 1984. Khi trực thăng từ sân bay Tân Sơn Nhất bay sang hạ cánh ở sân bay quân sự Pôchengtông, đồng chí Tư lệnh 917 ra đón đồng chí TTM trưởng về làm việc. Sau khi làm việc với Bộ Tư lệnh 719, tôi bố trí trực thăng đưa đồng chí TTM trưởng đi làm việc với các mặt trận và xuống các đơn vị. Cùng đi với Tổng Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh 719 cử đồng chí Cục phó Cục Tác chiến và 1 đồng chí cán bộ Phòng Tác chiến cùng đi. Tới Bộ Tư lệnh 479, sau khi nghe đồng chí Tư lệnh mặt trận báo cáo kế hoạch tác chiến đã được Bộ Tư lệnh 719 thông qua, đoàn tới thăm và nghe kế hoạch cụ thể của các đơn vị đóng quân ở Xixôphôn, Báttambang. Trở về Phnôm Pênh, đoàn tới Bộ Tư lệnh 979 nghe đồng chí Tư lệnh Mặt trận 979 báo cáo, rồi bay đi Sihanoukville.

Kết thúc chuyến đi công tác ở Campuchia, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng về Thành phố Hồ Chí Minh, rồi lên Học viện Lục quân Đà Lạt làm việc. Tôi được phép trở về thăm và nghỉ ở gia đình.

Sáng hôm sau, tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất để cùng đi chung máy bay YAK40 ra Hà Nội, thì đồng chí TTM trưởng hỏi tôi có nghe tin bộ đội 479 đánh sang đất Thái Lan không mà đài địch nó kêu? Tôi báo cáo là tôi có vào cơ quan tác chiến ở Tân Sơn Nhất nghe anh em nói bộ đội ta có đánh một căn cứ Khmer đỏ ở Nong Chang trên biên giới đất Thái, nhưng chưa rõ kết quả, mà khi ở Bộ Tư lệnh 479 anh đã nghe anh Tư lệnh báo cáo kế hoạch này đã được Bộ Tư lệnh 719 thông qua. Tình hình tưởng không có việc gì rắc rối xảy ra.

Về Hà Nội được vài ngày, một buổi chiều đồng chí Bộ trưởng Quốc Phòng gọi tôi sang nhà riêng nói: “Vừa qua anh đi với TTM trưởng sang Campuchia, thông qua kế hoạch đánh địch trên đất Thái thế nào mà bây giờ nó kêu om sòm là quân Việt Nam lại xâm lược Thái Lan? Ở Matxcơva anh Ba, anh Tô  đang hội đàm về việc viện trợ với đồng chí Brê-giơ-nhép, đồng chí ấy nói: “Trong tình hình hiện nay, các đồng chí không nên đưa chiến tranh sang một nước thứ ba nữa...”. Anh Thận cũng điện thoại hỏi tôi, sao lại cho quân ta sang đất Thái? Kế hoạch đánh thế nào mà không báo cáo Quân ủy, tôi cũng không biết...? Tôi báo cáo lại tình hình chuyến đi công tác với TTM trưởng vừa qua và sự kiện đánh Noọng Chang là kế hoạch của Bộ Tư lệnh 479 đã được Bộ Tư lệnh 719 thông qua, không phải TTM trưởng thông qua kế hoạch này. TTM trưởng chỉ nói với Bộ Tư lệnh 479 kế hoạch đã được Bộ Tư lệnh 719 thông qua rồi thì các đồng chí cứ thi hành. TTM trưởng chỉ nhắc nhở: “Phải chuẩn bị chu đáo, thận trọng, đánh chắc thắng, tiêu diệt nhanh gọn, rút về...”. Bộ trưởng Quốc Phòng bảo tôi: “Thế thì ngày mai cậu đi trực thăng xuống Đồ Sơn báo cáo với anh Thận, anh không bằng lòng về chuyện này đấy! để anh Thận điện sang anh Ba, anh Tô biết...”.

Sáng hôm sau tôi đi trực thăng UH1 hạ cánh xuống sân bay nhỏ ở Đồ Sơn, Văn phòng Trung ương đã cho xe đón ở đây. Tôi vào khu nhà nghỉ của Trung ương ở khu trung tâm Đồ Sơn, báo cáo mọi sự việc với anh Thận. Anh Thận nói: “Các đồng chí quân sự chỉ đạo tác chiến bây giờ phải thận trọng, vì tình hình chính trị phức tạp và kinh tế ta đang gặp khó khăn.

Bộ đội ta đánh sang đất Thái thế nào mà họ kêu rùm beng, động đến các đồng chí lãnh đạo ta đang bàn xin viện trợ ở Liên Xô. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đang ngồi bàn bên đất Thái. Kinh tế đang gặp khó khăn, dân đang đói vì thiếu gạo nghiêm trọng. Vừa qua bàn với Thái Lan, họ chịu bán gạo gửi gấp sang ta, chỉ có 5 vạn tấn gạo tấm thôi, thế mà nay họ đình lại, bộ đội Campuchia đánh sang đất Thái sao Quân ủy không biết. Tổng tham mưu trưởng sang nghe tình hình thế nào mà về không báo cáo với Quân ủy? Thôi, sáng ngày mai đồng chí vào Sài Gòn gặp anh Sáu Thọ và anh Sáu Nam  truyền đạt ý kiến của Bộ Chính trị là từ nay trở đi không được hành động như thế. Rồi khi anh Ba, anh Tô về sẽ họp kiểm điểm vấn đề này...”. Ngay chiều hôm đó, tôi đi trực thăng về Hà Nội và sang báo cáo ngay Bộ trưởng Quốc Phòng. Bộ trưởng Quốc Phòng chỉ thị ngày mai tôi phải đi máy bay vào Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo sự việc này với anh Sáu Thọ và anh Sáu Nam. 10 giờ trưa ngày hôm sau, tôi vào cơ quan tác chiến ở sân bay Tân Sơn Nhất, gọi điện thoại Văn phòng Trung ương 2 ở T78 tại Thành phố Hồ Chí Minh xin gặp hai anh để báo cáo ý kiến anh Thận và Bộ trưởng Quốc Phòng. Buổi chiều, khi vào cơ quan T78, đầu tiên gặp trước báo cáo với anh Sáu Nam. Anh Sáu Nam nghe, im lặng rồi nói chủ trương đánh địch ở đây, có anh Sáu Thọ đại diện Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo, anh sang báo cáo với anh Sáu Thọ, anh ấy cũng đang chờ nghe anh báo cáo đấy!”.

Tôi sang nhà bên cạnh gặp anh Thọ đang mặc bộ quần áo bà ba lụa vàng, phe phẩy cái quạt cầm tay, thấy tôi, anh gọi vào ngồi ở ghế salông nghe báo cáo. Tôi giở sổ đỏ đã ghi toàn bộ ý kiến anh Ba, anh Tô điện ở Matxcơva về, ý kiến anh Thận nói ở Đồ Sơn và ý kiến Bộ trưởng Quốc Phòng trước khi tôi vào Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe chưa hết bản báo cáo của tôi, anh Thọ có vẻ không bằng lòng, đứng dậy xếp quạt, tay phải cầm quạt, gõ đầu quạt vào bàn tay trái, vừa đi lại trong phòng, vừa nói: “Các anh tham mưu tác chiến biết tình hình mà cũng không báo cáo rõ cho các anh trên biết. Tổng tham mưu trưởng và anh, Cục trưởng Cục Tác chiến vào thông qua kế hoạch tác chiến, tại sao không báo cáo với Quân ủy lại đổ lỗi cho bọn này? Các anh cũng biết đấy, địch nó cứ ở biên giới bên đất Thái Lan, mà Thái Lan cho phép nó ẩn náu ở đấy, bắn pháo sang đất Campuchia làm thương vong bộ đội ta và dân Campuchia. Ta cứ ngồi thế mà chịu đòn à? Cứ nói đánh trên đất Campuchia thôi, thì đánh vỗ mặt làm sao bao vây tiêu diệt được nó, lại ăn pháo nó. Nó từ đất Thái bắn pháo sang đất Campuchia, thì ta bắn pháo sang tiêu diệt quân Khơme đỏ, có bắn vào quân đội và dân Thái đâu. Đánh vòng sang đất Thái một tí, chỉ để diệt Khơme đỏ mà Thái cho nó đóng quân ở đấy! Vì Thái cho Khơme đỏ đóng quân, để cảnh báo, họ còn che giấu quân Khơme đỏ trên đất Thái đánh tôi, thì tôi có quyền đánh trả và tôi còn đánh nữa đấy? Còn chuyện không để lại dấu vết, thì anh em đã cố gắng thu dọn chiến trường sạch trước khi lui quân. Nhưng có phải sân nhà mình đâu, mà bảo anh em phải quét cho sạch dấu vết được. Anh ra báo cáo lại cho các anh ngoài đó biết...”. Sự việc tôi cứ tưởng như thế là qua! Không ngờ, sau khoảng 10 ngày, đồng chí Ba và đồng chí Tô đã về Hà Nội. Đồng chí Sáu Thọ cũng đã ra Hà Nội, các đồng chí Bộ Chính trị họp bàn gì, mà một hôm trực ban tác chiến báo với tôi, là điện thoại Văn phòng Trung ương báo chiều nay anh sang gặp đồng chí Sáu Thọ tại nhà riêng (số 7 dường Nguyễn Cảnh Chân).

2 giờ chiều hôm đó, tôi đến nhà riêng đồng chí Sáu Thọ qua phòng làm việc của đồng chí Ngọc (Bí thư đồng chí Thọ) bảo anh Sáu đang chờ anh trong đó. Tôi vào phòng của đồng chí Thọ, thấy đồng chí cũng trong bộ quần áo bà ba lụa vàng, đang ngồi trên một ghế salông. Đồng chí chỉ tôi ngồi ghế trước mặt, rồi đồng chí nói ngay một loạt: “Anh về báo cáo thế nào mà để các đồng chí trong Bộ Chính trị hiểu lầm nhau, làm tham mưu, làm Cục trưởng Cục Tác chiến phải báo cáo cho đúng sự thật, đừng che giấu khuyết điểm của mình, đừng bao che cho thủ trưởng mình, lại đổ lỗi cho tôi tự do cho quân sang đánh trên đất Thái Lan. Chính Tổng tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Tác chiến các anh sang thông qua kế hoạch rồi về lại nói không biết...”. Tôi vừa mở cặp, vừa giở sổ ghi chép lời nói của đồng chí nói với tôi ở T78 và những lời tôi báo cáo lại với đồng chí Bộ trưởng Quốc Phòng (nguyên văn lời đồng chí Thọ nói), chứ không báo cáo với anh Thận (vì không được gọi để báo cáo). Nhưng đồng chí Sáu Thọ không cho tôi báo cáo hết, mà cứ nói tiếp, tay trái vừa rút trong túi áo bà ba một tập điện đánh máy: “đây này, điện tôi gởi ra Bộ Chính trị, anh em cơ yếu có gởi Quân ủy Trung ương nói tình hình cụ thể, chủ trương đánh địch thế này!

Đây này! Đây này! Sao lại nói không báo cáo, tự do chủ trương đánh sang đất Thái... Các anh Quân ủy không ai đọc, Cục trưởng Cục Tác chiến cũng không đọc à? Sao lại bảo không có báo cáo?...”, đồng chí cứ nói đi nói lại liên tục, tôi vừa cải chính thì đồng chí lại ngắt lời tôi và nói tiếp. Tôi ức quá nghẹn cả cổ, không nói lên lời được nữa, bỏ sổ vào cặp, ngồi thẫn người, nghe đồng chí phân tích tình hình, nói cả những việc trước đây trong hội nghị Pari, đồng chí đấu tranh với Kít-xinh-giơ thế nào, ý kiến của đồng chí thế nào, ý kiến chỉ đạo thế nào. Tôi đang căng đầu, nên cũng không hiểu được gì cả và cũng không còn nhớ gì nữa! Nói một hồi xong, đồng chí nói “thôi nhé! Về báo cáo lại với TTM trưởng...”. Tôi đứng dậy chào ra về, qua phòng đồng chí Ngọc - Bí thư, tôi nói không hiểu sao hôm nay anh Thọ gọi tôi sang “quạt” một trận nên thân, tôi chìa quyển sổ ghi chép của tôi và nói “tôi định báo cáo nội dung tôi đã báo cáo với Bộ trưởng Quốc Phòng thế này, nhưng anh ấy không cho nói...”.

Đồng chí Ngọc cầm quyển sổ ghi chép của tôi và nói “anh Sáu nóng một tí thế thôi, để sổ đây, tôi xem và báo cáo lại với anh ấy...”.

Hai ngày sau, Cục phó Cục Tác chiến ra Hà Nội gặp tôi. Tôi nói lại chuyện hôm tôi gặp anh Thọ. Cục phó Cục Tác chiến nói “được rồi, tôi cùng đi với TTM trưởng và anh lên Mặt trận 479, nghe Tư lệnh 479 báo cáo kế hoạch, việc đánh Noọng Chang là do Bộ Tư lệnh 719 thông qua, có phải TTM trưởng thông qua đâu, tôi sẽ sang thăm anh Thọ và báo cáo lại”. Chiều hôm sau, Cục phó Cục Tác chiến và tôi lại sang nhà riêng anh Thọ ở đường Nguyễn Cảnh Chân. Sau khi chào hỏi, Cục phó Cục Tác chiến nói vắn tắt qua tình hình Campuchia gần đây, tôi nói tiếp “hôm trước anh không cho tôi báo cáo tình hình về chuyện đánh Noọng Chang, hôm nay có Cục phó Cục Tác chiến đây, báo cáo thêm với anh”. Cục phó Cục Tác chiến báo cáo rõ thêm sự việc hôm cùng đi với TTM trưởng và tôi lên Mặt trận 479. Anh Thọ mặt vẻ bình thường, không cáu giận như hôm trước, cầm quyển số đỏ ghi chép của tôi (mà tôi đã đưa cho đồng chí Ngọc khi ra về) trả lại cho tôi và nói: “Thôi được, mấy ngày tới, tôi sẽ đi nghỉ ở Đà Lạt, ghé qua gặp hỏi thêm các đồng chí trong đó...”.

Mười ngày sau, tôi đang làm việc ở cơ quan Cục Tác chiến, thì đồng chí Trưởng phòng hành chính Bộ Quốc Phòng sang gặp đưa xem một bức điện của Ban Cơ yếu Trung ương (Phòng 6) chuyển sang Văn phòng Bộ Quốc phòng. Nội dung bức điện:

“Gửi anh xxx, Bộ Quốc phòng.
Tôi sang đây gặp anh em nói thì sự việc anh báo cáo là đúng. Báo lại để anh yên tâm.
Sáu Thọ”

Tôi cầm bức điện này lên đưa cho đồng chí TTM trưởng và đồng chí Bộ trưởng Quốc Phòng đọc.

Sự kiện này cũng để lại một dấu ấn trong đời làm công tác tham mưu tác chiến của tôi. Tuy không vấp phải một khuyết điểm gì nghiêm trọng qua sự kiện này, về công tác tham mưu tôi có ưu điểm ghi chép đầy đủ, báo cáo đúng sự thật với cấp trên, nhưng tự kiểm điểm, theo trách nhiệm của một Cục trưởng Cục Tác chiến, không nhạy bén trước tình hình chính trị, kinh tế của đất nước, không làm tròn vai trò tham mưu của mình đề đạt về tình hình khi nghe thủ trưởng thông qua kế hoạch. Ý thức đơn giản trước một sự kiện quan trọng có liên quan đến chính trị, nếu không nói là “quân sự thuần túy”. Khi tình hình chiến sự xảy ra, chỉ để nắm về diễn biến, kết quả trận đánh, mà không suy nghĩ đến hậu quả và ảnh hưởng của nó sau này.
(Hồi kí của Cục trưởng Cục Tác chiến)


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: phumkoten trong 15 Tháng Bảy, 2010, 12:15:23 pm
Trên địa bàn Mặt trận 479 phụ trách có các sư đoàn 5, 302, 309, 317; 6 trung đoàn bộ binh trực thuộc (6, 7, 160, 205, 726, 740); 5 trung đoàn thuộc các binh chủng (xe tăng, thiết giáp, pháo binh, công binh, cao xạ, thông tin). Nhiệm vụ của Mặt trận 479 là hỗ trợ bạn mở nhiều đợt tiến công đánh vào các căn cứ và cơ quan Trung ương của địch ở vùng biên giới phía Tây Campuchia.

Đợt hoạt động lớn chủ yếu là đánh vào khu căn cứ, sở chỉ huy, kho tàng của các phe phái phản động.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1983, Trung đoàn 16, Trung đoàn 174 (Sư đoàn 5) tiến công đánh chiếm căn cứ Phân khu 205 (lực lượng Sêrêka) ở Nông Chăn*. 12 giờ ngày 1 tháng 2, ta làm chủ toàn bộ Phân khu. Liên tiếp những ngày sau đó, ta tổ chức truy kích và đánh địch phản kích. Qua 7 ngày chiến đấu, ta tiêu diệt 272 tên địch, đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn, thu 102 súng và nhiều đạn dược, quân trang, quân dụng. Phối hợp với trận tiến công căn cứ Nông Chăn, ngày 2 tháng 2 năm 1983, một phân đội thuộc Tiểu đoàn 13 Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 (gồm 14 đồng chí) tập kích quân địch ở Núi Cóc, diệt 25 tên, thu một số vũ khí.

Các đơn vị làm nhiệm vụ dọc biên giới phía Tây Campuchia không quản khó khăn, vất vả, anh dũng cùng Bạn chiến đấu. Ngày 3 tháng 3 năm 1983, Trung đoàn 429 Sư đoàn 302 tổ chức đánh chiếm căn cứ Ôxamếch (lực lượng Mônika) diệt 257 tên, bắt 25 tên, thu 82 súng các loại, bắn rơi 1 máy bay A37, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của chúng. Ngày 10 tháng 3 năm 1983, Trung đoàn 16 (Sư đoàn 302) tiến công đánh chiếm các căn cứ Ôkalúa (quân Sêrêka), Ôxamếch, Cần Riêng (Tà Xanh, Sămlốt), diệt nhiều dịch, thu vũ khí của chúng.
---------------
* Là 1 căn cứ bên Thái sát biên giới K, căn cứ này bị đánh nhiều lần ... xem thêm ở đây: http://www.quansuvn.net/index.php/topic,10208.msg155023.html#msg155023
Còn E4 lúc này làm gì bác, chắc dự bị cho MT 479 chăng?


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: poipet1979 trong 17 Tháng Bảy, 2010, 02:00:09 am
  Q16,E174,và có 1 trung đoàn của 302 đánh Nong-chan đầu năm 83 E4 d3 dư bị sau đó rút về chiếm lại các phum ở mongcoboray lúc đó do đoàn 7705 để lọt vào tay Pot,D1 E4 chốt tại Nong- chan để dân quân làm tuyến phòng thủ tại pray-ao ,ăn tết tại Nong-chan xong D1 di chuyển qua đánh tiếp cao điểm 175 cùng với 174 và E8.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: haanh trong 17 Tháng Bảy, 2010, 09:41:27 am
  Q16,E174,và có 1 trung đoàn của 302 đánh Nong-chan đầu năm 83 E4 d3 dư bị sau đó rút về chiếm lại các phum ở mongcoboray lúc đó do đoàn 7705 để lọt vào tay Pot,D1 E4 chốt tại Nong- chan để dân quân làm tuyến phòng thủ tại pray-ao ,ăn tết tại Nong-chan xong D1 di chuyển qua đánh tiếp cao điểm 175 cùng với 174 và E8.
hehe đoàn nhảy nhảy không em làm gì lang thang đến tận mongcoboray bác ? ;D bỏ trống địa bàn 9 huyện của tỉnh XR ai giữ dùm ? ;D


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: poipet1979 trong 17 Tháng Bảy, 2010, 12:52:37 pm
  không nhớ rỏ P.H có thể gọi là 770x , thật  ra nơi đó Q16 đãm nhiệm hổ trợ nhưng do tham gia chiến dịch mới xảy ra chuyện mất phum và d3 chi viện và chiếm lại đươc các phum, khi trở về E ở Ta-kong-Krao  dẩn đến trận sam-se-moon 7-1983


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: ngoduythiet trong 06 Tháng Mười Một, 2010, 08:28:10 pm
Bố em cũng đi KPC năm 83 ông ở F565 hay 656 gi đó em không nhớ. Nhưng có lần ông kể là đơn vị ông(cấp tiểu đoàn) từng bọc sang đất Thái 10k để chặn đánh ponpot đang thủ trên 1 quả đồi gần biên giới KPc với Thái. Lần đó là vào khoảng cuối năm 83 đầu năm 84.
Ông kể nhiều truyện về ngày đó lắm.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: luongalon trong 21 Tháng Năm, 2012, 10:25:04 am
chào các anh chị,tôi chỉ tham gia tu năm 1985 đến 1989 trong đội hình của quân y sư đoàn 5,đi từ chúp đến síophon,svaichech,thma puok,banteay chamar,hồ ampil,talock,dangreck,bây giờ nhớ lắm mà không biết trở lại thăm những nơi đó thì phải làm thế nào,hiên nay tôi đang ở tây ninh mà


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: khanhhuyen trong 21 Tháng Năm, 2012, 09:01:53 pm
chào các anh chị,tôi chỉ tham gia tu năm 1985 đến 1989 trong đội hình của quân y sư đoàn 5,đi từ chúp đến síophon,svaichech,thma puok,banteay chamar,hồ ampil,talock,dangreck,bây giờ nhớ lắm mà không biết trở lại thăm những nơi đó thì phải làm thế nào,hiên nay tôi đang ở tây ninh mà

bác vào đây tham gia cùng các bác CCB K,các bác ấy sẽ chỉ cho.

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/board,52.0.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: luongalon trong 23 Tháng Năm, 2012, 08:20:46 am
thời tụi tôi ở k về cơ bản là địch đã tan rã sau mùa khô 84-85,chỉ còn truy quét và xây dựng chính quyền va làm tuyến phòng thủ biên giới,chỉ co su hy sinh cùa anh em c13 ẽ và anh Nhâm e trưởng q16 hy sinh ơ svaicheck lúc sắp rút quân  là lớn thôi


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: daccong-tinhnhue trong 08 Tháng Tám, 2012, 12:34:01 pm
Lang thang trên mạng,thấy bài này có nói về CPC,sơ qua trện đánh cầu cảng Sihanoukville,của  Hải quân Việt Nam chép lại đây đề mọi người cùng đọc - Nếu không đúng chỗ,có gì sai Mod cứ nhắc nhở,hoặc chuyển vào Topic nào thich hợp hộ nhé.Cám ơn

...
Khúc hồi tưởng của một người lính Việt Nam
Trong chiến dịch giải phóng Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot, tháng giêng năm 1979, Tổng cục Chính trị cử tôi thuộc tạp chí Văn nghệ Quân đội và hai họa sĩ của xưởng Mĩ thuật Quân đội, trung úy họa sĩ Nguyễn Cương và trung úy họa sĩ Đỗ Sơn đi với mũi tiến quân của Hải quân đánh chiếm cảng Sihanoukville.
Chở hết lực lượng chiến đấu tập kết ở đảo Phú Quốc rồi một chiếc tàu chiến nhỏ mới chở ba chúng tôi đi từ bến Bạch Đằng ở Sài Gòn. Chiều 7.1.1979 chúng tôi đến quân cảng An Thới ở phía nam đảo Phú Quốc. Tôi nhận ra ba chiếc tàu của đoàn tàu không số chở vũ khí vào miền Nam thời chiến tranh Nam – Bắc đang ăn hàng ở cầu cảng. Những người đàn ông dân sự cởi trần vác những bao gạo, những hòm đạn từ những chiếc ô tô vận tải cũng của dân sự, chạy rầm rập xuống tàu. Ở cầu cảng bên cạnh, mấy chiếc tàu chiến neo đậu. Tôi chú ý đến chiếc tàu 215 vì ở mũi tàu có vết đạn xuyên thủng toác và những vết đạn nhỏ đục lấm chấm trên thành tàu.
Cuộc chiến đấu trên đất Kampong Saom nơi có cảng Sihanoukville đang diễn ra ác liệt. Nhưng chưa có tàu sang vùng đất chiến sự, chúng tôi phải về Bộ Tư lệnh vùng Năm Hải quân trên đảo Phú Quốc chờ đợi. Ba ngày ở lại Bộ Tư lệnh vùng Năm tôi đã gặp thượng tá Tuấn, Phó Tư lệnh vùng Năm nắm bắt diễn biến chiến sự. Khi biết tàu 215 vừa tham chiến trở về tôi liền xuống tàu gặp những người lính biển vừa đọ sức với tàu chiến hiện đại của Trung Quốc trang bị cho Khmer Đỏ.
Thuyền phó, trung úy Nguyễn Hồng Sâm sau khi kể lại trận đánh nhiều mất mát của tàu 215 đã giữ tôi ở lại bằng được ăn với những người lính sống sót trên tàu một bữa cơm cho bữa cơm trên tàu đỡ vắng. Trung úy Sâm nói rằng anh vẫn chưa quen được sự trống hụt quá nhiều vị trí trên tàu. Đến bữa cơm, cả tàu quây quần, sự trống hụt càng lớn nên anh cứ thấy chống chếnh, dù đói cũng không muốn ăn. Bốn người hi sinh đã đưa lên nghĩa trang An Thới. Năm người bị thương nặng, cả thuyền trưởng, thuyền phó thứ nhất, chính trị viên, ngành trưởng cơ điện, đều bị thương đã chuyển lên viện quân y vùng Năm. Cơm nóng thơm mùi gạo mới. Cá thu kho với hạt tiêu tươi để cả chùm cũng thơm lừng nhưng bữa ăn lặng lẽ và kết thúc nhanh chóng. Tôi muốn mở lời xóa đi không khí nặng trịch mà không mở lời nổi. Bữa cơm trên tàu 215 đã cho tôi cảm nhận được sự ác liệt của mặt trận Sihanoukville.
Hôm sau chúng tôi mới đi theo chiếc tàu chở đạn sang Sihanoukville đã thuộc quyền kiểm soát của Quân đội Việt Nam.
Phía ngoài cảng biển Sihanoukville là chuỗi đảo san sát, nhấp nhô. Màu xanh lá cây của đảo nối liền thành vệt dài làm cho cảng biển Sihanoukville như một cảng sông kín đáo và phẳng lặng. Trên cảng, mặt bê tông của cầu cảng rộng dài còn mới nguyên, sạch bong, không một vết bụi. Bộ chỉ huy tiền phương của Hải quân Việt Nam đặt trên chiếc tàu vận tải lớn HQ501 neo ở cầu cảng. Trên cột cờ cao nhất giữa tàu, phần phật bay lá cờ đỏ có hình năm ngọn tháp vàng. Chúng tôi đeo ba lô về ở với bộ sậu đông đảo giúp việc Bộ Chỉ huy Tiền phương là các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần ở cả trong nhà kho mới xây rộng mênh mông trên cảng. Những túm sợi bông trắng phau vương tung tóe trong nhà kho. Một nửa nhà kho chất đầy những bao bông nén thành khối đợi xuống tàu xuất khẩu. Trên bãi cảng thênh thang, quân Khmer Đỏ còn để lại những chiếc xe tăng mới nguyên, những khẩu pháo lớn còn phủ lớp mỡ dày mới bốc từ dưới tàu lên. Trên tăng, trên pháo đều in rõ những hàng chữ Hán. Cảng Sihanoukville như vừa được xây mới hoàn toàn cho những con tàu lớn chở vũ khí viện trợ của Trung Quốc cấp tập cập cảng.
Tuy đã làm chủ được Sihanoukville nhưng một không khí âm thầm lặng lẽ bao trùm Bộ Chỉ huy Tiền phương Hải quân. Trận đánh vào Sihanoukville, Hải quân Việt Nam bị tổn thất lớn. Thượng tá Luật, chính ủy lữ đoàn lính thủy đánh bộ 126 và nhiều sĩ quan, chiến sĩ hải quân đang còn mất tích, thất lạc trong rừng. Bộ Chỉ huy Tiền phương đang tổ chức nhiều mũi chiến đấu thọc sâu vào rừng tìm kiếm. Quân Khmer Đỏ chỉ bị đánh bật khỏi Sihanoukville, bị đánh bật khỏi những căn cứ tập trung, chúng chỉ tan rã chứ chưa bị tiêu diệt. Dải rừng bạt ngàn hai bên đường số Bốn, bao quanh Sihanoukville vẫn là đất của chúng. Những mũi chiến đấu nhỏ lẻ thọc sâu trong rừng, thọc sâu vào nơi quân Khmer Đỏ lẩn trốn, thực sự là những mũi cảm tử. Ở Bộ Chỉ huy, những đài vô tuyến điện giữ liên lạc với các mũi cảm tử  luôn phải nín thở lắng nghe và nét mặt từ quan đến lính ở Bộ Chỉ huy đều lộ rõ sự căng thẳng. Tuy vậy thượng tá Phó Chủ nhiệm chính trị quân chủng Hải quân Lê Văn Xuân cũng dành thời gian cho tôi được hỏi ông nhiều điều.
Từ cảng Sihanoukville, chiếc xe jeep của trung đoàn 66 đưa tôi vào thị xã Kampong Saom, đến sư đoàn 304. Đại úy Điều, trưởng ban tuyên huấn sư đoàn kể với tôi chặng đường đến Sihanoukville của sư đoàn. Ngày 20.12.1978, từ Đà Nẵng, sư đoàn đi theo hai ngả. Ngả đường không: Máy bay AN26 đưa sư đoàn bộ và trung đoàn 9 từ Đà Nẵng vào Cần Thơ. Ô tô của quân khu 9 đưa tiếp vào Ba Chúc, Bảy Núi. Ngả đường bộ: Ô tô tải của sư đoàn chở trung đoàn 24, trung đoàn 66, trung đoàn pháo, tiểu đoàn thông tin, tiểu đoàn công binh, theo đường số Một bon bon về phía Nam. Ngày 26.12.1978, sư đoàn có mặt đầy đủ ở Ba Chúc. Ngày 1.1.1979 sư đoàn nổ súng đánh Khmer Đỏ ở chân núi Tượng sát biên giới. Ngày 9.1.1979 vào Sihanoukville.
Những thông tin xác thực từ thượng tá Tuấn, thượng tá Xuân, đại úy Điều, chuyện kể của trung úy, thuyền phó Nguyễn Hồng Sâm tàu 215 đã cho tôi hình dung được đầy đủ, chân thực trận đánh khó khăn, nhiều mất mát để giành Sihanoukville từ tay Khmer Đỏ.
Đêm 6.1.1979, mở màn chiến dịch đánh Sihanoukville bằng tiếng súng của đại đội đặc công đánh chiếm trận địa pháo bảo vệ bờ biển của Khmer Đỏ và tiếng nổ của pháo 130 nòng dài từ bắc đảo Phú Quốc bắn sang những căn cứ Khmer Đỏ ở Kampong Som. Ngoài biển, lực lượng tàu chiến đấu tạo thành vành đai ngăn chặn tàu Khmer Đỏ từ quân cảng Ream, từ cảng Sihanoukville đánh ra, bảo vệ bãi đổ quân của lữ đoàn 126 và lữ đoàn 101 lính thủy đánh bộ. Tàu 215 và tàu 203 chốt chặn hướng chủ yếu. Tàu 199 và tàu 613 còn là đài trinh sát pháo binh, quan sát điểm rơi của đạn pháo để trận địa pháo trên đảo Phú Quốc điều chỉnh tầm bắn. Tàu HQ05 chốt ở ngoài cùng.
Sự cố xảy ra khi mới đổ được ba tiểu đoàn lính thủy đánh bộ cùng một số xe tăng, xe lội nước lên chân núi Bokor thì nước triều lên ngập bãi đổ quân, tàu đổ quân đành rút ra. Còn lữ đoàn 101, ba tiểu đoàn của lữ đoàn 126 và số lớn xe, pháo, ô tô chở quân chưa lên được.
Cuộc đổ quân đang diễn ra thì cuộc đụng độ trên biển bắt đầu. 22 giờ 30, kì hạm 203 chỉ thị mục tiêu và tàu 215 cũng phát hiện bốn tàu Khmer Đỏ từ hướng quân cảng Ream lao đến. Nhìn hướng tiến, biết chúng có ý định đột phá vào khoảng giữa tàu 215 và kì hạm 203 để vào bãi đổ bộ của lực lượng lính thủy đánh bộ Việt Nam. Đến cự li tầm bắn có hiệu quả, chiếc đi đầu xối xả nã đạn về phía tàu 215 và tàu 203. Kì hạm 203 lệnh cho tàu 215 di chuyển để lưới lửa của tàu 203 và tàu 215 đan chéo cánh xẻ vào chiếc tàu Khmer Đỏ đi đầu. Một loạt đạn 37 li của tàu 215 quất trúng mục tiêu, chiếc tàu Khmer Đỏ chạy chậm lại và không ổn định hướng rồi chìm nghỉm. Ba chiếc còn lại quay đầu tháo chạy.
Gần sáng ngày 7.1.1979, nhiều tiếng nổ dữ dội ở hướng tàu HQ05 chốt chặn. Kì hạm 203 lệnh cho tàu 215 cùng tiến về phía tiếng súng. Trời sáng rõ, tàu 215 nhận ra bốn tàu 100 tấn cao tốc của Khmer Đỏ quây đánh tàu HQ05. Tàu cao tốc của Khmer Đỏ có tốc độ 38 hải lí giờ, gần gấp đôi tốc độ tàu HQ05 của Việt Nam chỉ 20 hải lí giờ. Tàu 215 và 203 cùng nổ súng thu hút tàu Khmer Đỏ. Bị đánh trả từ hai hướng, tàu Khmer Đỏ không còn ở thế chủ động tấn công, tốc độ cao không còn là ưu thế nữa. Bây giờ hỏa lực sẽ quyết định mà hỏa lực thì các tàu Hải quân Việt Nam áp đảo. Hai tàu Khmer Đỏ bị trúng đạn bỏ chạy, hai chiếc còn lại phải chạy theo. Kì hạm 203 lệnh cho 215 truy kích. Đang tăng tốc đuổi theo chiếc tàu Khmer Đỏ dính đạn chạy sau thì tàu 215 chết máy khựng lại. Lập tức, hai tàu Khmer Đỏ quay lại quây đánh tàu 215. Khi tàu 203 giải cứu, đánh đuổi tàu Khmer Đỏ thì tàu 215 đã bị thương tích nặng nề. Hai pháo thủ của khẩu 37 li, một hàng hải và một cơ điện hi sinh. Thuyền trưởng Nguyễn Thiện Doanh, thuyền phó Đỗ Văn Thành, chính trị viên Lê Đình Khuyến, hai cơ điện Tạ Văn Chương, Lê Hồng Quyên bị thương nặng.

Nhưng thương vong nặng nhất lại là cuộc chiến trên đất bằng. Ba tiểu đoàn của lữ đoàn 126 cùng một phần sở chỉ huy lữ đoàn vừa đổ bộ lên chân núi Bokor, chưa kịp tập hợp đội hình thì pháo Khmer Đỏ dập xuống. Từ trong bóng đêm của dải rừng bao quanh, những tên lính áo đen của man rợ, của chết chóc, như từ bóng đêm trung cổ ào ra. Thiếu tá tham mưu trưởng lữ đoàn, đại úy trưởng ban tác chiến, trung úy Vũ Hiến phóng viên báo Hải quân hi sinh. Cả tổ đài thông tin vô tuyến điện của sở chỉ huy đều bị thương vong. Thượng tá Luật chính ủy lữ đoàn 126 bị thương được những người lính thân cận bên ông dìu chạy vào rừng.
Trong tình thế nếu cứ chôn chân ở chân núi Bokor đợi đổ xong quân, đợi xe pháo, đợi có chỉ huy thì sẽ là tấm bia sống cho những nòng súng Khmer Đỏ, vì thế rạng sáng ngày 7.1.1979, một tiểu đoàn trưởng của lữ đoàn 126 đã đưa quân lên 12 xe tăng và xe bọc thép đơn độc tiến đánh Sihanoukville. Một ngày một đêm chiến đấu, chỉ còn vài người sống sót chạy vào rừng, tiểu đoàn bị xóa sổ.
Theo phương án tác chiến, lực lượng mạnh của hải quân gồm lữ đoàn 126 và lữ đoàn 101 lính thủy đánh bộ từ chân núi Bokor theo con đường số Ba ven biển đánh chiếm Veal Renh rồi theo đường số Bốn đánh vào cảng Sihanoukville và quân cảng Ream. Nay cuộc chiến đang quyết liệt mà lực lượng Hải quân Việt Nam tham chiến vẫn chưa đổ bộ xong quân mà lại phải chia lực lượng đi tìm quân thương vong tan tác trong rừng, lại không còn nắm thế chủ động nữa! Sư đoàn bộ binh 304 được tung vào trận đánh Sihanoukville trong tình thế đó.
Trong đội hình Quân đoàn 2 ở hướng thứ yếu, sư đoàn 304 là lực lượng dự bị chiến dịch. Sư đoàn sẽ là lực lượng đánh vào Phnom Penh trong đợt hai, đợt ba, nếu cuộc chiến ở Phnom Penh phải kéo dài. Trước sức tấn công của các sư đoàn thiện chiến Việt Nam, quân Khmer Đỏ ở hướng phòng thủ phía Đông nhanh chóng vỡ trận, Quân đoàn 4 Việt Nam tiến rất nhanh vào Phnom Penh. Ngày 7.1.1979 Quân đoàn 4 đã làm chủ Phnom Penh. Sư đoàn 304 liền được điều đi chi viện cho mặt trận Kampong Saom. Ngày 8.1.1979 trung đoàn bộ binh 9 cùng lữ đoàn xe tăng 203 giải phóng Ream. Ngày 9.1.1979, trung đoàn bộ binh 66 cùng với Hải quân đánh chiếm xong Sihanoukville. Ngày hôm sau, 10.1.1979, chiếc xe jeep của trung đoàn 66 đã đưa tôi từ Sihanoukville lên sở chỉ huy sư đoàn 304 ở thị xã Kampong Saom.
Hai ông bạn họa sĩ cùng đi chiến dịch với tôi đã về Sài Gòn trước rồi. Tối 30.1.1979, tôi đeo ba lô xuống tàu 683 khi những người lính vẫn đang hối hả chuyển những hòm đạn từ tàu lên cảng. Bốc hết đạn lúc nào, tàu sẽ nhổ neo về Sài Gòn lúc đó. Đến nửa đêm, còn gần 100 tấn đạn dưới tàu nhưng tàu được lệnh dừng bốc đạn để đưa thi thể thượng tá chính ủy Luật về nước ngay trong đêm. Thi thể thượng tá Luật cùng thi thể hai chiến sĩ được bọc trong nhiều lớp túi ni lông đặt ở mũi tàu. 1 giờ 30 đêm, tàu rời cảng Sihanoukville. Chiều hôm trước, 29.1.1979, mũi xục xạo trong rừng của trung tá Trịch tìm thấy nhóm người đi với thượng tá Luật nhưng thượng tá Luật đã chết trước đó mười ngày, từ ngày 19.1.1979.
Tàu không về Sài Gòn mà về Phú Quốc. Nằm trong buồng hàng hải trên tàu, tôi đã thức trọn đêm. Gió biển ù ù vật vã thổi vào căn buồng hẹp tôi nằm đưa tôi trở về với tiếng gió ù ù thổi trong câu thơ Chinh phụ ngâm, ù ù thổi trong lịch sử Việt Nam: Hồn tử sĩ gió ù ù thổi / Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi. Tự nhiên tôi thấy cay cay nơi sống mũi và nước mắt lấp xấp ướt  mi. Những người lính Việt Nam thời Chinh phụ ngâm đổ máu để giữ gìn mảnh đất Việt Nam yêu thương. Những người lính Việt Nam hôm nay còn đổ máu vì sự bình yên của cây thốt nốt, vì những giá trị của sử thi đá thăm thẳm ở đền đài Angkor.
Mờ sáng, tôi lại nhìn thấy cảng An Thới nhưng không thấy con tàu 215 thương tích đầy mình ở cầu cảng nữa. Ba người lính hi sinh được đưa lên bờ khâm liệm nhưng chỉ có thượng tá Luật trong chiếc quan tài mộc không sơn vẽ, còn tươi màu gỗ rừng Phú Quốc cùng về Sài Gòn với chúng tôi trong chuyến máy bay lên thẳng bay từ sân bay dã chiến An Thới về sân bay Tân Sơn Nhất.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lutrunghoa trong 20 Tháng Ba, 2013, 10:20:16 pm
Chào các chú CCB
Cháu mới tham.gia diễn đàn bố cháu cũng là CCB trước đây
bố cháu thuộc C9D12 lữ đoàn thông tin 596 trực thuộc BTL
thông tin năm 79 bố cháu tham gia chiến trường K từ tháng 1
năm 79 đảm bảo thông tin liên lạc cho BTL tiền phương
với các quân đoàn quân binh chủng đi theo phục vụ trực tiếp
mặt trận 479 thông tuyến các trạm X70-X74 đảm bảo thông tin
liên lạc


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: minhhien9687 trong 05 Tháng Năm, 2013, 10:01:33 pm
cháu chào các bác,
   cháu đọc đi đọc lại topic này nhiều lần mà chưa tìm được chút thông tin cần thiết nào cả.Chả là thế này ạ, cháu có ông bác là liệt sỹ hi sinh năm 1979 tại campuchia thuộc đại đội C16 tiểu đoàn 864 lữ đoàn 126,cháu rất muốn tìm lại đồng đội của bác để tiện cho việc tìm kiếm và cất bốc hài cốt của bác nhưng những thông tin cháu thu được quá ít ỏi vậy cháu đăng thông tin này nếu có bác nào đọc được mà cùng đơn vị với bác cháu (đại đội C16 tiểu đoàn 864 lữ đoàn 126) các bác bớt chút thời gian liên hệ với cháu qua số điện thoại 01675879202 cháu tên là HIển ạ.
     Cháu xin cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: kc135 trong 06 Tháng Năm, 2013, 03:43:02 pm
thưa bác daccong-tinhnhue
Theo ý của tôi. lực lợng HQĐB của ta đã chủ quan khi đánh sâu vào nội địa shihanuk vill mà thiếu sự yểm trợ của pháo tàu(hải yểm) không quân(không yểm).
Nế như lúc đổ bộ lên, ta gặp trục trặc thì phải lo cũng cố vị trí chiến đấu.Nếu địch lại gần thì phải cố sức chiến đấu kết hợp hải yểm và không yểm tối đa.
C130 của E 918 và F 5,A 37 của E 935,937 hoàn tòn đủ khả năng chi viện cho HQĐB.Nhưng rất tiếc là quá muộn.
Có lẻ cán bộ chỉ huy của ta không nghiên cứu tư liệu nước ngoài.nhất là trận đổ bộ Okinawa của đồng minh.
Do đó có thể khẳng định,do lần đầu tiên ta thực hiện tác chiến đổ bộ đường biển nên tổn thất lớn là điều không tránh khỏi.


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 03 Tháng Giêng, 2014, 05:02:46 pm
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 1: TIẾN VỀ BIÊN GIỚI QUÉT SẠCH QUÂN DIỆT CHỦNG KHỎI TÂY NINH

QĐND Online - Sau giải phóng miền Nam, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 đóng quân ở thị xã Gia Nghĩa vừa huấn luyện, vừa truy quét bọn phản động Fulro. Đầu tháng 10-1977, trung đoàn được bổ sung nhiệm vụ chuẩn bị đánh địch bảo vệ vùng biên giới Tây Nam tỉnh Đắc Lắc, nay là tỉnh Đắc Nông. Đến giữa tháng 10 cùng năm, đơn vị lại nhận lệnh nhanh chóng cơ động về đội hình sư đoàn chiến đấu bảo vệ biên giới tỉnh Tây Ninh trước các cuộc tấn công khiêu khích của Khơ-me Đỏ.

Càng đi về phía biên giới Việt Nam – Campuchia, tội ác của Khơ-me Đỏ càng hiện rõ trước mắt chúng tôi. Nhà cửa, các công trình công cộng trong các thôn ấp đều bị đốt cháy; những cột nhà đen nhẻm trơ trọi vẫn còn đang bốc khói. Ruộng vườn của nhân dân cũng bị quân địch tàn phá tan hoang, cây cối gẫy đổ ngả nghiêng khô héo. Thi thể người và xác động vật bị giết bốc mùi nồng nặc dưới cái nắng gay gắt của mùa khô vùng biên giới.

Toàn bộ cầu cống ở khu vực giáp biên giới đều bị kẻ thù đánh sập. Trên các trục lộ và đường mòn, Khơ-me Đỏ tổ chức nhiều ổ phục kích, cài đặt các loại mìn chống tăng và bộ binh. Chúng còn sử dụng pháo binh và súng cối bắn vào các khu dân cư và nhiều mục tiêu khác.

Khác với công tác chuẩn bị đánh địch trong những năm kháng chiến chống Mỹ; trước đối tượng và thủ đoạn tác chiến mới của kẻ thù, đơn vị đã tìm ra cách đánh, vận dụng linh hoạt nhiều chiến thuật và biện pháp tác chiến để tiêu diệt địch; giành lại quyền kiểm soát tuyến biên giới, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, hạn chế thương vong cho cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị, cũng như đơn vị bạn đang làm nhiệm vụ trụ bám đánh địch trên địa bàn. Công tác tuyên truyền và giáo dục cần xây dựng ý chí vựơt qua khó khăn trong chiến đấu, khắc phục sự thiếu thốn về lương thực và nước uống, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng. Đồng thời, các lực lượng còn phải thực hiện tốt chính sách dân vận và địch vận, tù và hàng binh, cũng như kỷ luật chiến trường trên nước ta và nước đối phương.

Sau thời gian ngắn làm công tác chuẩn bị, theo lệnh, Trung đoàn 66 được tăng cường xe tăng và thiết giáp, pháo binh và phòng không... nhận lệnh tiến công trên hướng chủ yếu Sư đoàn 10. Bắt đầu chiến dịch, Trung đoàn sử dụng một tiểu đoàn bộ binh cùng xe tăng và thiết giáp tiến công địch theo trục lộ 22; một tiểu đoàn bộ binh tăng cường vu hồi về hướng Đông vượt suối Ông Hùng, qua xã Tân Lập, tiến sát biên giới đánh vào phía sau quân địch. Lực lượng còn lại làm dự bị, sẵn sàng bước vào tác chiến khi có lệnh.

(http://image.qdnd.vn//Upload/tuanson/2013/12/30/0908181543.gif)
Trước sự khiêu khích và dã tâm xâm lược Việt Nam của Khơ-me Đỏ, quân đội ta đã buộc phải đánh trả bảo vệ chủ quyển. Ảnh minh họa.

Sau đợt hoả lực bắn phá mãnh liệt vào các trận địa địch, các đơn vị ta bắt đầu tiến công tiêu diệt lực lượng địch chốt giữ phía trước; đánh chiếm địa bàn có lợi để công binh tiến lên khắc phục vật cản, mở thông đường đưa xe tăng và thiết giáp vào đánh địch. Bằng sức mạnh tác chiến hiệp đồng binh chủng, bộ đội ta đã phát triển tiến công nhanh, chiếm lại các địa bàn bị quân địch tạm thời chiếm giữ. Phối hợp với lực lượng tiến công của trung đoàn, các đơn vị trụ bám chiến đấu trong lòng địch cũng nổ súng tiêu diệt quân thù.

Trước sức tiến công mạnh, đòn đánh bất ngờ, cách đánh hiểm cả phía trước, bên sườn và phía sau; phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tiến công ở ngoài vào, lực lượng trụ bám bên trong đánh ra, quân địch nhanh chóng tan rã và tháo chạy. Sau khi truy kích tiêu diệt kẻ thù tới tận biên giới, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Campuchia, đơn vị sử dụng hai tiểu đoàn phối hợp với Đồn Biên phòng Xa Mát, lực lượng vũ trang huyện Tân Biên, lập chốt chiến đấu bảo vệ biên giới. Các đơn vị còn lại truy quét tàn quân địch còn đang lẩn trốn.

Sau khi giải quyết địch tại địa bàn, đơn vị đã phối hợp các đơn vị thuộc Sư đoàn 320 tiêu diệt địch ở khu vực Lò Gò, Xóm Giữa, Đông sông Vàm Cỏ. Lực lượng vũ trang quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức đánh địch ở hướng Đông.

Chỉ sau một ngày chiến đấu, ta đã quét sạch quân địch khỏi tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh. “Tuy bị chết nhưng cái nết vẫn không chừa”, chưa đầy mười ngày sau bọn phản động Khơ-me Đỏ lại sử dụng từng toán lính nhỏ, lợi dụng đêm tối và khoảng trống giữa các chốt của ta, lén lút đưa quân sang đặt mìn, tổ chức phục kích trên các trục đường và nương rẫy gần biên giới, sát hại dân thường gây hoang mang lo lắng cho đồng bào ta. Trung đoàn lại phối hợp với chính quyền, xây dựng dân quân, huấn luyện tuần tra canh gác, phá gỡ các loại mìn, giữ vững sản xuất ổn định đời sống nhân dân vùng biên...

(còn nữa)

Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-1-tien-ve-bien-gioi-quet-sach-quan-diet-chung-khoi-tay-ninh/278340.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 03 Tháng Giêng, 2014, 05:06:33 pm
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 2: ĐÁNH ĐỊCH BẢO VỆ VỮNG CHẮC TUYẾN BIÊN GIỚI

QĐND Online - Sau đợt phản công tiêu diệt và quét sạch quân địch ra khỏi tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh, Trung đoàn 66 phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng vũ trang địa phương, vừa chốt giữ vừa cơ động đánh địch bảo vệ tuyến biên giới ở Đông trục lộ 22, từ cửa khẩu Xa Mát tới ngã ba công sự. Tuy bị đánh đau, lực lượng bị tổn thất lớn, nhưng tập đoàn phản động Pôn Pốt vẫn chưa từ bỏ âm mưu xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Chúng liên tục tập trung quân mở nhiều đợt tiến công, sử dụng thủ đoạn bâu bám đánh nhiều trận cả ngày lẫn đêm, nhằm phá vỡ các chốt bảo vệ biên giới xâm chiếm lãnh thổ nước ta.

Nắm được quy luật hoạt động của địch, chỉ huy và cơ quan trung đoàn lập kế hoạch, lựa chọn phương án tác chiến tiêu diệt địch, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới. Được sự chỉ đạo và chi viện hoả lực của sư đoàn, trung đoàn tổ chức nắm địch, tận dụng những khu rừng gần biên bí mật ém sẵn lực lượng. Lợi dụng đêm tối, bãi cỏ tranh và những lùm cây xanh, các mũi tiến công của ta bí mật tiếp cận tiến công vào bên sườn quân địch. Trong đêm tối quân địch cũng tập trung lực lượng, triển khai đội hình để tiến công vào những chốt quan trọng, chiếm giữ địa hình hiểm yếu của ta.

(http://image.qdnd.vn//Upload/tranhoai/2014/1/2/13080554362.jpg)
Những người dân vô tội bị giết hại bởi quân Pôn Pốt. Ảnh tư liệu.

Với cách đánh quen thuộc của mấy ngày trước, khi trời vừa sáng quân Pôn Pốt đã nổ súng đánh vào chốt ta. Trong lúc quân địch đang mải mê tập trung lực lượng đánh chiếm chốt ta, chúng bất ngờ bị hoả lực pháo binh của ta chế áp mạnh. Chi viện cho bộ binh đồng loạt tiến công. Bị đánh mạnh cả trước mặt và bên sườn, phần lớn quân địch bị tiêu diệt, số còn lại bỏ chạy về phía sau. Lực lượng địch rút chạy bị hoả lực pháo binh và súng cối của ta tiếp tục sát thương.

Bị thiệt hại nặng, biết không thể tiến công đánh bật các chốt của ta bằng đối đầu trực tiếp, quân Pôn Pốt thay đổi chiến thuật, tìm ra cách đánh mới với tham vọng sẽ sát thương được lực lượng của ta. Chúng sử dụng một bộ phận nhỏ để tiến công vào chốt, lực lượng còn lại “đào hầm độn thổ” bố trí ở hai bên, sẵn sàng đánh vào bên sườn các mũi tiến công hòng sát thương lực lượng ta. Tuy vậy, cách đánh mới của địch không thể lừa được lực lượng trinh sát và bộ binh của ta. Thông tin từ các đài quan sát và chốt báo về cho thấy, lực lượng địch tiến công không mạnh. Vì vậy, trung đoàn chỉ sử dụng hoả lực chi viện, động viên các chốt kiên cường trụ bám, đánh bại các đợt tiến công của địch. Tới gần trưa, không thấy bộ binh ta xuất hiện, quân địch buộc phải rời khỏi nơi “độn thổ” để cơ động tập trung lực lượng tiến công vào chốt của ta.

Tận dụng đội hình chiến đấu của địch lộ trên mặt đất, không có vật che khuất và che đỡ, ngay lập tức các trận địa pháo binh và súng cối của ta khai hoả, quân địch bị thương vong lớn phải rút chạy về phía sau.

Tuy lực lượng bị tổn thất, nhưng quân Pôn Pốt vẫn chưa từ bỏ ý đồ chiếm chốt. Chúng tập trung lực lượng, tìm ra cách đánh khác, để đánh lừa và sát thương lực lượng ta. Để ngăn chặn lực lượng ta tiến công vào bên sườn, quân Pôn Pôt cài đặt khá nhiều mìn chống xe tăng và bộ binh, bảo vệ các mũi tiến công về phía ta. Cách đánh mới của địch bước đầu đã phát huy hiệu quả. Khi bộ binh ta vận động tiến công vào bên sườn quân địch, vấp phải mìn, bộ đội thương vong không tiến lên được. Trước tình huống chiến đấu diễn ra ngày càng quyết liệt, nếu ta xử trí không nhanh và thiếu sáng tạo thì quân địch sẽ nhanh chóng đánh chiếm chốt của ta, gây tổn hại về lực lượng, ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của bộ đội. Chỉ huy trung đoàn đã nhanh chóng hội ý và đi đến quyết định sử dụng hoả lực chế áp mạnh trong thời gian dài, không cho địch cơ động tập trung lực lượng để tiến công. Đồng thời, động viên bộ đội trên chốt kiên cường trụ bám, đánh địch giữ vững trận địa. Lực lượng cơ động nhanh chóng vòng tránh sâu về bên trái, để tiến công về phía sau đội hình quân địch. Sử dụng một bộ phận pháo binh, súng cối của trung và sư đoàn bắn phá kiềm chế các trận địa pháo cối của địch, bảo vệ bộ đội trong quá trình vận động tiến công. Sau thời gian ngắn bổ sung công tác tổ chức và hiệp đồng tác chiến, pháo binh và súng cối của ta đã phát huy sức mạnh, đánh trúng đội hình tiến công của địch, kiềm chế chặt các trận địa pháo binh của chúng, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội trên chốt, tiêu diệt và đánh tan các đợt tiến công của địch giữ vững trận địa. Lực lượng cơ động vòng tránh qua bãi mìn, đánh vào phía sau đội hình tiến công của chúng.

Sau hơn hai giờ chiến đấu, bộ đội ta đã tiêu diệt và đánh tan các mũi tiến công của địch. Bị đánh mạnh cả phía trước và phía sau, quân địch buộc phải rút chạy, bộ đội ta chuyển sang truy kích đánh sâu vào địa bàn đối phương, phá huỷ sở chỉ huy và căn cứ hậu cần của địch. Sau thời gian dài tập trung lực lượng mạnh, sử dụng nhiều chiến thuật, vận dụng nhiều cách đánh và thủ đoạn chiến đấu, tiến công trực tiếp vào các chốt của ta không thành công, quân địch lại thay đổi chiến thuật và cách đánh mới. Chúng sử dụng lực lượng nhỏ lẻ, lợi dụng đêm tối, tận dụng khoảng trống trong bố trí lực lượng để luồn sâu vào đất ta hòng làm suy yếu lực lượng, tạo thế để đánh bật các chốt của ta. Chúng tổ chức phục kích và cài đặt mìn trên các con đường mòn chi viện, vận chuyển và tiếp tế của ta lên chốt, nhằm sát thương lực lượng, cắt đứt đường vận chuyển, làm suy giảm sức mạnh và tinh thần chiến đấu của bộ đội, sau đó tập trung lực lượng tiến công đánh tan các chốt của ta. Âm mưu và thủ đoạn mới của địch bước đầu đã gây ra thương vong, cản trở tới các hoạt động chiến đấu và bảo đảm của ta. Ngay sau đó, các đơn vị đã tìm ra biện pháp khắc phục. Hằng ngày ta lập ra những tuyến đường mới, để vận chuyển và chi viện cho chốt. Ban đêm các đơn vị bí mật tổ chức lực lượng nhỏ, phục kích trên những đoạn đường dự đoán quân địch sẽ đi vào đặt mìn và phục kích lực lượng ta. Nhờ đó, lực lượng trên chốt được giữ vững. Các đơn vị lại tiêu diệt được địch, bắt được tù binh và thu được vũ khí, làm thất bại thủ đoạn tác chiến mới của chúng.

Ngăn chặn các hoạt động tác chiến của bộ đội ta không thành công, quân Pôn Pốt chuyển sang tìm cách giết hại và gây hoang mang cho người dân. Trong đêm chúng đưa các toán nhỏ sang bí mật cài đặt mìn trên các trục đường, ngoài nương rẫy, đốt nhà, bắn phá các phun ấp giết hại dân thường, phá hoại sản xuất. Các đơn vị trong trung đoàn đã phối hợp chặt chẽ với dân quân ở các phun ấp, tổ chức phục kích đánh địch bảo vệ tính mạng cũng như tài sản của nhân dân, làm cho tình cảm quân dân ngày thêm gắn bó. Để đảm bảo sự bình yên cho nhân dân vùng biên, thực hiện nhiệm vụ sư đoàn giao, toàn trung đoàn vừa đánh địch, vừa ra sức chuẩn bị cho đợt tiến công mới, đánh sâu sang căn cứ đối phương bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

(còn nữa)

Thiếu tướng PGS TS Bùi Thanh Sơn

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-2-danh-dich-bao-ve-vung-chac-tuyen-bien-gioi/281475.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 03 Tháng Giêng, 2014, 05:09:56 pm
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 3: THỌC SÂU ĐÁNH ĐỊCH GIÚP BẠN MỞ RỘNG ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG

QĐND Online - Trước sự tàn sát đẫm máu của bọn diệt chủng Khơ-me đỏ đối với dân tộc Campuchia, và sự xâm phạm trắng trợn lãnh thổ nước ta của tập đoàn phản động Pôn Pốt, đầu tháng 12 năm 1977, những người yêu nước chân chính ở Campuchia đã anh dũng đứng lên lãnh đạo nhân dân vùng dậy đấu tranh, lật đổ chế độ diệt chủng.

Theo yêu cầu của Mặt trận đoàn kết dân tộc Campuchia, Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang yêu nước mở cuộc tiến công tiêu diệt địch, giúp  bạn phát triển lực lượng, mở rộng địa bàn hoạt động.

Trung đoàn 66 được tăng cường tiểu đoàn xe tăng và thiết giáp, pháo binh, phòng không, công binh và ô tô vận tải làm nhiệm vụ thọc sâu đánh thẳng vào sở chỉ huy và hậu phương quân khu miền Đông của địch.

Sau hai ngày khẩn trương làm công tác tổ chức và hiệp đồng tác chiến, đúng 4 giờ sáng ngày 21- 12- 1977, đội hình chiến đấu thọc sâu của trung đoàn sẵn sàng bước vào tiến công địch. 5 giờ 30 phút, hoả lực của sư đoàn và quân đoàn bắt đầu bắn phá các mục tiêu của địch. 6 giờ sáng, các đơn vị trong sư đoàn nổ súng tiêu diệt địch, đánh chiếm địa bàn có lợi. 7 giờ, nhận lệnh của sư đoàn, toàn bộ đội hình thọc sâu của trung đoàn bắt đầu hành tiến, tiến công tiêu diệt địch. Phát hiện thấy lực lượng ta, Sư đoàn 4 của địch tổ chức ngăn chặn rất quyết liệt trên trục đường 22, từ Plong đến ngã ba đường số 7.

(http://image.qdnd.vn//Upload/tranhoai/2014/1/2/14161521956.jpg)
Tình cảm gắn bó giữa nhân dân Campuchia và bộ đội Việt Nam. Ảnh tư liệu

Trung đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn bộ binh cùng xe tăng, thiết giáp, pháo binh và cao xạ nổ súng tiêu diệt địch, tiếp tục phát triển chiến đấu. Trước sức mạnh tiến công bằng tác chiến hiệp đồng binh chủng của ta, quân địch bị tiêu diệt, lực lượng còn lại bị đẩy ra xa hai bên, bộ đội ta nhanh chóng tiến lên đánh chiếm ngã ba đường 22 nối với đường 7, phát triển về phía Sở chỉ huy quân khu miền Đông của địch. Quân địch vội vã điều lực lượng phía sau ra ngăn chặn, chúng rải mìn chống tăng và bộ binh trên các trục đường. Phát hiện trên đường tiến quân có mìn, trung đoàn sử dụng hoả lực và bộ binh đánh địch, bảo vệ cho lực lượng công binh tiến lên khắc phục vật cản để phát triển tiến công. Thấy xe tăng và bộ binh ta tạm dừng, quân địch tổ chức lực lượng đánh vào hai bên sườn, nhằm ngăn chặn không cho bộ đội ta phát triển chiến đấu. Trung đoàn sử dụng hoả lực chi viện cho bộ binh và xe tăng tiêu diệt địch, đánh tan các đợt phản công của chúng, sẵn sàng tiến công.

Khi công binh khắc phục vật cản xong, bộ binh và xe tăng của ta nhanh chóng thọc sâu đánh thẳng vào sở chỉ huy của địch ở Bắc cao điểm 79, phía Tây Bắc Krếch. Quân địch dựa vào công sự và địa hình có lợi trên điểm cao để ngăn không cho xe tăng và bộ binh ta tiến vào. Trung đoàn đã tổ chức đợt hoả lực mạnh, bắn ngắm trực tiếp của xe tăng, pháo binh và phòng không đi cùng, chế áp ghìm đầu quân địch, chi viện cho bộ binh và xe tăng xung phong đánh chiếm Sở chỉ huy quân khu miền Đông.

Sau 30 phút tiến công, bộ binh và xe tăng ta đã tiêu diệt và đánh chiếm được sở chỉ huy của kẻ thù. Gần 10 giờ sáng, lực lượng tác chiến phía trước và lực lượng ngăn chặn của địch bị tiêu diệt, quân phản kích và sở chỉ huy của chúng cũng bị đánh tan. Lực lượng địch còn lại hoảng loạn tháo chạy về phía sau.

 Đánh chiếm được sở chỉ huy quân khu miền Đông của tập đoàn Pôn Pốt, trung đoàn đã nhanh chóng tổ chức lại đội hình chiến đấu, tiếp tục thọc sâu đánh chiếm căn cứ hậu phương mặt trận miền Đông của địch ở khu vực Đầm Be. Lực lượng mạnh của địch ở phía trước nhanh chóng bị đánh tan, lực lượng phía sau chống cự yếu ớt rồi rút chạy. Bộ binh và xe tăng ta chuyển sang truy kích tiêu diệt quân thù.

11 giờ ngày 21-12-1977, bộ binh và xe tăng ta đã làm chủ toàn bộ căn cứ hậu phương của địch. Trung đoàn phát triển tiến công sang Chông Chếch, bắt liên lạc với Mặt trận đoàn kết dân tộc Campuchia. Thấy bộ đội Việt Nam tiến sâu vào đất nước mình chỉ để tiêu diệt kẻ thù, không giết hại dân thường, đốt phá nhà cửa, cướp bóc của cải như bọn Pôn Pốt đã tuyên truyền, nhiều người dân đã trở về các phum, sóc để sinh sống, loại bỏ những sợ hãi ban đầu. Bộ đội Việt Nam còn cấp thuốc chữa chạy cho những người dân bị ốm đau, những người bị bọn Ăng Ca đánh đập. Sau thời gian ngắn, tình cảm giữa nhân dân Campuchia và bộ đội Việt Nam trở nên khăng khít. Họ gần gũi, bày tỏ tình cảm thân mật với bộ đội Việt Nam.

Thông qua phiên dịch, chúng tôi tuyên truyền, vạch rõ tội ác của bọn Khơ-me đỏ, khuyên người dân Campuchia nên đi theo mặt trận đoàn kết dân tộc, đứng lên đánh đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt, cứu dân tộc thoát khỏi nạn diệt chủng; xây dựng đất nước hoà bình, thịnh vượng, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc hơn. Bộ đội Việt Nam tiến quân sang đất Campuchia chỉ nhằm trừng phạt kẻ thù, giúp đỡ mặt trận đoàn kết dân tộc. Việt Nam luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Campuchia và mong muốn xây dựng biên giới hoà bình và hữu nghị.

Trong lúc tình cảm quân dân 2 nước ngày càng gắn bó, thì chúng tôi nhận được mệnh lệnh rút quân về nước. Để đảm bảo cuộc rút quân của trung đoàn được an toàn, suốt chặng đường dài hơn 30km trên đất nước bạn, mọi công tác chuẩn bị của bộ đội diễn ra rất khẩn trương, nhưng vô cùng bí mật, quyết không cho kẻ thù nhận biết tổ chức phục kích, gây tổn thất cho các đơn vị.

Chỉ huy trung đoàn họp bàn để tìm ra phương án rút quân hợp lý và an toàn nhất. Trước giờ rút quân chúng tôi sử dụng bộ binh lùng sục, truy quét, tiến công đẩy địch ra xa. Tận dụng tiếng súng nổ và trời tối, một tiểu đoàn bộ binh cùng xe tăng, pháo binh và cao xạ lui quân trước, chỉ huy, cùng hai tiểu đoàn bộ binh lui quân sau. Đội hình từng khối khi rút quân cách nhau từ 300 đến 500 mét. Mỗi khối tổ chức ra lực lượng đi trước, lực lượng bảo vệ hai bên sườn và lực lượng bảo vệ phía sau. Quá trình rút quân các lực lượng phải tăng cường quan sát để kịp thời phát hiện quân địch bám theo và phục kích, sẵn sàng chuyển sang tiến công tiêu diệt. Do tổ chức rút quân chặt chẽ, lại giữ được bí mật, nên toàn đơn vị trở về nước an toàn, trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo lệnh của sư đoàn, trung đoàn lại tiếp tục tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Lực lượng bộ binh chiếm lĩnh trận địa, củng cố chốt bảo vệ đường biên, các đơn vị hoả lực vào chiếm lĩnh trận địa, lực lượng cơ động vào khu vị trí ém quân sẵn sàng đánh địch bảo vệ biên giới. Chỉ huy các cấp và cơ quan tổ chức rút kinh nghiệm sau đợt tiến cộng, để bổ sung kinh nghiệm tác chiến.    

(còn nữa)

Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-3-thoc-sau-danh-dich-giup-ban-mo-rong-dia-ban-hoat-dong/281509.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 04 Tháng Giêng, 2014, 08:20:59 pm
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 4: ĐƯA CHIẾN TRƯỜNG SANG ĐẤT ĐỐI PHƯƠNG, ĐÁNH ĐỊCH BẢO VỆ VỮNG CHẮC VÙNG BIÊN GIỚI

QĐND Online - Tuy bị đánh sâu đến tận hậu phương của quân khu miền Đông, lực lượng tác chiến phía trước bị tổn thất rất nặng, nhưng tập đoàn phản động Pôn Pốt vẫn chưa từ bỏ ý đồ xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Sau thời gian bổ sung lực lượng và bố trí lại thế trận, quân địch sử dụng lực lượng nhỏ bí mật tập kích vào các chốt bảo vệ biên giới, luồn lách vào lãnh thổ cài mìn giết hại dân thường và bộ đội ta. Theo yêu cầu của Mặt trận đoàn kết dân tộc Campuchia, Quân đoàn 3 quyết định đưa chiến trường sang đất đối phương, đánh địch bảo vệ vững chắc vùng biên giới, hỗ trợ cho bạn phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đánh địch.

Để giành quyền chủ động và tạo thế bất ngờ tiêu diệt địch, Sư đoàn 10 quyết định chuyển hướng tiến công về phía Đông, cách đường 22 hơn 10km. Trung đoàn 66 được giao nhiệm vụ tiến công trên hướng chủ yếu, phối hợp với các đơn vị bạn đánh chiếm khu vực phía Bắc đường số 7, từ Mi Mốt qua điểm cao 92 tới điểm cao 108, Phum Sâm, Krếch.

(http://image.qdnd.vn//Upload/tranhoai/2014/1/3/40195311362.jpg)
Quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng cách mạng Campuchia đã sát cánh phối hợp đánh vào thủ đô Phnôm Pênh.

Sau thời gian làm công tác chuẩn bị, 5 giờ sáng ngày 7-2-1978, toàn trung đoàn bắt đầu tiến công địch. Phát hiện bộ binh và xe tăng của ta, quân địch dựa vào công sự và trận địa tổ chức chống cự. Bằng sức mạnh chiến đấu hiệp đồng binh chủng, bộ binh và xe tăng của ta đã tiêu diệt lực lượng địch phòng ngự phía trước, nhanh chóng thọc sâu đánh thẳng vào sở chỉ huy và lực lượng phòng ngự tuyến sau. Sau gần hai giờ chiến đấu, toàn bộ quân địch phòng ngự ở khu vực Mi Mốt và phía Bắc điểm cao 92 đã bị tiêu diệt. Thế trận phòng ngự của địch bị phá vỡ, trung đoàn đưa thê đội hai vào phát triển tiến công. Bị đánh từ bên sườn và phía sau, quân địch vừa chống cự vừa rút chạy. Lo sợ khu vực địa hình có lợi ở phía Bắc trục đường số 7 bị mất, mặt trận miền Đông của địch sử dụng lực lượng phía sau và xe tăng ra ngăn chặn. Phát hiện xe tăng và bộ binh địch, trung đoàn sử dụng tiểu đoàn bộ binh cùng đại đội tăng tiến công tiêu diệt địch ở điểm cao 62 án ngữ phía Nam đường số 7. Một tiểu đoàn bộ binh cùng đại đội xe tăng đánh chiếm địa hình có lợi ở phía Tây điểm cao 105. Thấy xe tăng và bộ binh phía sau tiến ra, quân địch ở cao điểm 62 ngoan cố chống cự, chúng tập trung hoả lực mạnh để ngăn chặn bộ binh và tiêu diệt xe tăng của ta. Trung đoàn sử dụng pháo binh đi cùng và pháo trên xe tăng bắn ngắn trực tiếp chi viện cho bộ binh tiêu diệt quân địch. Bị hoả lực ta bắn rất mạnh, từ địa hình trên cao, lại ở cự ly gần, công sự của địch bị phá huỷ, lực lượng bị tiêu diệt, số còn lại phải tháo chạy. Thấy bộ binh và xe tăng ta đánh mạnh, lực lượng ở điểm cao 62 rút chạy, bộ binh và xe tăng địch ra phản kích cũng quay đầu rút lui.

Thừa thắng, bộ binh và xe tăng ta chuyển sang truy kích quân địch, phát triển tiến công đánh chiếm Phun Sâm, ngã ba đường 7 và đường 22, phía Nam Krếch. Sau một ngày chiến đấu đầy căng thẳng và quyết liệt, bộ binh và xe tăng của ta đã tiêu diệt, làm tan dã toàn bộ lực lượng địch phòng ngự giữ các điểm cao trên đoạn đường 7; đập tan ý đồ quấy phá vùng biên giới nước ta của kẻ thù, tạo thế để lực lượng vũ trang bạn phát triển tiến công.

Tiêu diệt địch xong, Trung đoàn 66 nhận nhiệm vụ phòng ngự giữ cao điểm 105 và 108, đến Mi Mốt, thu hút lực lượng địch, tạo thế để lực lượng vũ trang của Mặt trận đoàn kết dân tộc tiến công vào sau lưng quân địch. Mất địa bàn quan trọng từ Mi Mốt đến điểm cao 105 và 108, đường chiến lược số 7 chi viện cho các tỉnh miền Đông của địch bị cắt đứt hoàn toàn. Quân địch liên tục tổ chức phản kích đánh chiếm lại. Sau gần hai mươi ngày chiến đấu, kẻ thù sử dụng nhiều chiến thuật và thủ đoạn tác chiến, như: Tiến công chính diện, rồi tập kích vào bên sườn, phục kích ở phía sau, luồn lách cài xen, bu bám đánh phá liên tục cả ngày lẫn đêm... Trung đoàn đã phải sử dụng cả vệ binh để xuất kích, tiêu diệt quân địch luồn lách cài xen.

Nhận thấy không thể đánh bật được các chốt của ta, quân địch thay đổi thủ đoạn tác chiến. Chúng tập trung lực lượng lớn hơn, dùng cách đánh hiệp đồng binh chủng để tiến công vào cao điểm 105. Ban đêm địch sử dụng xe cơ giới đưa thêm pháo binh vào chiếm lĩnh trận địa, vận chuyển gỗ làm thêm trụ cầu Phun Sâm, đưa xe tăng vào tiến công. Được sự chỉ đạo và chỉ huy của sư đoàn, trung đoàn gấp rút chuẩn bị kế hoạch và phương án tiêu diệt địch. Chỉ huy và cơ quan trung đoàn lên chốt động viên bộ đội phối hợp với công binh và vận tải củng cố vững chắc trận địa chiến đấu, bố trí thêm vật cản và tăng cường hoả lực sẵn sàng đánh địch. Sử dụng hai đại đội tăng và thiết giáp, cùng tiểu đoàn bộ binh bí mật ém sẵn ở Bắc cao điểm 105, sẵn sàng tiến công vào bên sườn quân địch.

Sau gần một tuần làm công tác chuẩn bị, quân địch ít tiến công vào các chốt của ta, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội tranh thủ củng cố công sự, bố trí lực lượng sẵn sàng đánh địch. 6 giờ ngày thứ 7, pháo binh địch bắt đầu bắn phá trận địa phòng ngự của ta, tập trung vào điểm cao 105. Ngay lập tức chúng bị pháo binh của sư đoàn đánh trả, hoả lực bắn thẳng của địch trực tiếp bắn phá các chốt chi viện cho bộ binh tiến công. Cùng lúc đó xe tăng của địch cũng xuất hiện, chúng tiến theo đường số 7 để đánh lên cao điểm 105. Trung đoàn bổ sung hiệp đồng, khi đội hình xe tăng địch qua cầu Phun Sâm, thì xe tăng và bộ binh ta mới xuất kích. Không thấy hoả lực ta ngăn chặn, xe tăng địch tiến rất nhanh. Khi đài quan sát báo cáo, chiếc xe tăng đi đầu của địch đã qua cầu Phun Sâm, trung đoàn thông báo để lực lượng cơ động chuẩn bị xuất kích đánh địch. Tiểu đoàn trưởng đã ra lệnh cho xe tăng và thiết giáp xuất kích. Phát hiện thấy xe tăng và bộ binh ta, xe tăng địch quay đầu tháo chạy, trung đoàn ra lệnh cho lực lượng cơ động chuyển sang truy kích. Một chiếc xe tăng địch bị bắn cháy ngay đầu cầu Phun Sâm, cản đường xe tăng ta không tiến lên được. Bộ binh và xe tăng chuyển sang tiêu diệt bộ binh địch đang rút chạy hai bên bờ và dưới lòng suối.

Qua hơn ba giờ chiến đấu, kẻ thù đã bị đánh thiệt hai rất nặng. Ngay đêm hôm đó quân địch tổ chức phá cầu Phun Sâm, ngăn chặn không cho bộ binh và xe tăng ta tiến công. Tập trung lực lượng đánh lớn và đánh vừa ở chính diện theo đường số 7 không thành, quân địch chuyển hướng tiến công lên phía Bắc, đánh vào bên sườn đội hình phòng ngự của sư đoàn. Một tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn, cùng với xe tăng và thiết giáp đã chuyển sang làm nhiệm vụ cơ động, để phản kích khôi phục lại một số chốt cho các đơn vị bạn. Phòng ngự kiên cường, giữ vững địa bàn quan trọng ở Đông Nam tỉnh Công Pông Chàm, đã tạo ra thế có lợi để sư đoàn cùng các đơn vị trong quân đoàn chuyển sang tổng tiến công, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn tiêu diệt địch, lật đổ chế độ Pôn Pốt.

Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN


http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-4-dua-chien-truong-sang-dat-doi-phuong-danh-dich-bao-ve-vung-chac-vung-bien-gioi/281511.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 04 Tháng Giêng, 2014, 08:27:53 pm
"KHÔNG CÓ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA VIỆT NAM, CHÚNG TÔI SẼ CHẾT"

(http://laodong.com.vn/Uploaded/luuthithuy/2014_01_04/IMG_0355_CEQF.JPG.ashx?width=660)
   
Hai cựu chiến binh Hồ Đại Đồng, Nguyễn Văn Vĩnh và một quân nhân Campuchia chào tượng đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Nguyễn Huy Minh (chụp cuối tháng 11 năm 2013)

Ngày 7.1.1979, lực lượng giải phóng Campuchia với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam đã tiến vào Phnom Penh, quét sạch sào huyệt cuối cùng của chế độ Khmer Đỏ. Từ đó, dân chúng Campuchia được giải phóng hoàn toàn khỏi chính quyền diệt chủng tàn bạo vốn khiến gần 2 triệu người mất mạng. Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày chiến thắng Pol Pot (7.1.1979 - 7.1.2014), chuyên trang Hồ sơ sự kiện của Báo Lao Động xin trích giới thiệu phần “Vai trò của Việt Nam” trong cuốn sách “Hun Sen - nhân vật xuất chúng của Campuchia” (tác giả Harish C.Mehta và Julie B.Mehta - NXB Văn học) tới bạn đọc.

1. Với bảy con mắt của ông, người ta nói Hun Sen có thể nhìn thấy trước mọi nước cờ mà các kẻ thù của ông đang dự định thực hiện. Ông đã nói về các con mắt giả khác nhau bằng thủy tinh được Nhật và Liên Xô lắp cho ông sau khi ông bị mù mắt trái trong một trận chiến lớn ngay trước khi Phnom Penh bị thất thủ vào năm 1975: “Tôi có một con mắt Campuchia và sáu con mắt Nhật”.

Khi các lực lượng kết hợp của phong trào kháng chiến - Pol Pot, Sihanouk và Son Sann - lật đổ chính phủ Heng Samrin không thành công và là tiền thân của chính phủ sau này, chính quyền Hun Sen, phong trào ngày càng vỡ mộng và đã phải viện đến cách gọi tên nhỏ nhen, thậm chí là đê tiện, trong số những lời lẽ khác, như “tay sai của Việt Nam”, “bù nhìn”, “kẻ bị giật dây”, “kẻ phản bội” và “Hun Sen chột mắt”.

Ông bị chỉ trích là sự có mặt của bộ đội Việt Nam ở Campuchia là “sự chiếm đóng quân sự”. Những lời khẩu chiến được nói đi nói lại hàng trăm lần đã trở thành biệt ngữ ý thức hệ vốn che đậy đi các vấn đề thực sự của tội diệt chủng và cuộc nội chiến. Những từ này được dùng để chửi mắng những người giải phóng đất nước khỏi chế độ Khmer Đỏ giết người và rồi những lời lẽ ấy đã xức dầu tấn phong Khmer Đỏ lên làm đại diện hợp pháp của Campuchia tại Liên Hợp Quốc.

Phương Tây và hầu hết các nước Châu Á không cộng sản, đã ủng hộ Khmer Đỏ. Họ đã bưng bít tội diệt chủng và làm ngơ trước những tiếng kêu gào công lý bên trong Campuchia và sự đòi hỏi trừng phạt những kẻ gây ra tội ác. Các quốc gia này trở thành vô can với sự thịnh nộ này, họ không nằm trong tầm với của Campuchia. Phong trào kháng chiến đã biết nó có thể thao túng chỉ vì phương Tây và các nước Châu Á phi cộng sản vẫn tiếp tục giữ quan điểm không thay đổi. Điều này đã châm dầu thêm vào cơn tức giận của Hun Sen. Nhưng cơn thịnh nộ của ông đã tạm thời được kìm hãm bởi hy vọng một ngày nào đó Khmer Đỏ sẽ bị đưa ra công lý và sự thật được phơi bày.

Cảnh giác trước sự ủng hộ bất hợp lý và vô lương tâm cho Khmer Đỏ, Chính phủ Việt Nam đã quyết định để bộ đội tiếp tục ở lại Campuchia để đề phòng phe kháng chiến của Khmer Đỏ quay lại cướp chính quyền. Ngay từ đầu, Hun Sen đã biết câu trả lời cho hai câu hỏi độc địa: Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam để quân ở lại Campuchia bao lâu? Có phải “sự chiếm đóng” đã là một phần của kế hoạch giải phóng đất nước này không?

Hun Sen nói: “Theo các cuộc thảo luận, chúng tôi đã có kế hoạch bộ đội Việt Nam tấn công và sau đó rút quân ngay vào năm 1979. Chính tôi đã nói với ông Lê Đức Thọ (Ủy viên Bộ Chính trị ĐCS Việt Nam) và những người khác rằng nếu họ rút quân và Pol Pot quay trở lại được thì càng nhiều người sẽ bị giết. Vào thời điểm đó, các lực lượng của Campuchia không đủ sức chống lại Pol Pot và chúng tôi cần thời gian để củng cố các lực lượng và nền kinh tế của mình”.

Không có sự giúp đỡ của Việt Nam, Chính phủ Phnom Penh sẽ không tồn tại. May mắn cho Hun Sen, Hà Nội không bao giờ chao đảo về sự ủng hộ của họ. Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch nói vào tháng 6 năm 1983 là quốc gia của ông sẽ chỉ rút các lực lượng vũ trang khỏi Campuchia sau khi đạt được sự dàn xếp chính trị giữa nước ông và Trung Quốc. Hiệp định đó sẽ bảo đảm là Trung Quốc ngừng viện trợ và trang bị vũ khí cho Khmer Đỏ và Việt Nam sẽ rút 14 vạn quân ra khỏi Campuchia. Thời gian đó, Hun Sen đang giữ một vai trò quan trọng là Bộ trưởng Ngoại giao, ông không muốn để bị cô lập trong hoàn cảnh khi Chính phủ Việt Nam rút các lực lượng của họ về, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Pol Pot.

Ông nói thêm: “Chính phủ Việt Nam không muốn để quân ở lại. Phía chúng tôi yêu cầu họ như thế. Sau đó chúng tôi đồng ý họ sẽ thử giảm bớt các lực lượng của họ vào năm 1982. Chính phủ Việt Nam giảm quân số, còn chúng tôi sẽ tăng lực lượng của mình lên. Ngay cả khi là một Bộ trưởng Ngoại giao, tôi vẫn can dự vào một chiến lược như thế. Tôi vẫn còn nhớ cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao gồm Campuchia, Lào và Việt Nam ở Hà Nội vào năm 1985, chúng tôi đã đồng ý là các lực lượng bộ đội Việt Nam sẽ rút quân từ 10 tới 15 năm nữa. Nhưng do sự phát triển nhanh chóng của các lực lượng vũ trang Campuchia và các cuộc đàm phán (hòa bình) giữa ông Sihanouk và tôi, chúng tôi đã rút các lực lượng bộ đội Việt Nam sớm hơn”.

Nhưng sự lo ngại vẫn được lặp đi lặp lại là Việt Nam sẽ biến Campuchia thành thuộc địa. Một bản tin trên tờ Bangkor Post vào tháng 6 năm 1983 nói rằng Hà Nội xây dựng “các ngôi làng mở rộng” ở Campuchia, nơi cứ năm gia đình thì có một gia đình người Việt Nam. Trích dẫn “các tài liệu quân sự rất đáng tin cậy”, tờ báo ấy nói rằng các ngôi làng như vậy đã được dựng lên ở Battambang, Koh Kong và ở các tỉnh dọc biên giới của Campuchia với Việt Nam. Nó nêu ra là Việt Nam đang cố đạt 20% sự pha trộn người Việt Nam vào mọi cấp. Chính quyền trung ương Campuchia đang bị kiểm soát chặt chẽ bởi các chuyên gia Việt Nam được vào ở các cấp cao hơn trong chính quyền để giám sát và hướng dẫn các quan chức của chính phủ Phnom Penh .

Ba năm sau, vào tháng 5 năm 1986, Tân Hoa xã nói rằng Chính phủ Campuchia đã bị kèm phía sau bởi một ủy ban có bí số gồm các cố vấn và các chuyên gia Việt Nam, mà không có những người này chính phủ ấy không thể tồn tại chỉ một ngày. Họ cho biết Hà Nội đã thiết lập một “Ủy ban công tác Campuchia” có bí số 487, bộ phận ở hậu trường, không lộ diện cai trị đất nước ấy. Cơ quan thông tấn của Trung Quốc nói ủy ban này đã thao túng chính phủ Heng Samrin và quân đội thông qua các cố vấn của họ.

Hun Sen có đầu óc thực tế về sự cần thiết có bộ đội Việt Nam đóng quân trên đất Campuchia. Họ ở đó để chiến đấu và truy quét Khmer Đỏ. Họ không phải ở đó để trở thành kẻ đi chiếm thuộc địa.

Ông nói: “Không có sự giúp đỡ của Việt Nam, chúng tôi sẽ chết”.

2. Về phía Việt Nam đã tính lầm sự phản ứng của thế giới đối với cuộc phiêu lưu ở Campuchia. Họ dựa vào sự ủng hộ của các thế lực lớn để lật đổ chế độ diệt chủng, nhưng khi sự ủng hộ ấy chưa đi tới cùng, thì cộng đồng quốc tế đã vực dậy cho Khmer Đỏ hồi sinh và giúp phát triển các lực lượng kháng chiến. Hà Nội biết rằng mình đã bị lôi kéo vào cuộc xung đột dai dẳng và hao tiền tốn của. Trước đây kéo quân đi đánh, Việt Nam đã tăng số quân có mặt ở Campuchia lên đến từ 18 vạn tới 20 vạn quân.

Vào đầu thập niên 1980, “Kế hoạch Campuchia hóa” của Tướng Lê Đức Anh đã được thực hiện. Theo chuyên gia quốc phòng Australia Carl Thayer, kế hoạch này liên quan đến các cuộc tấn công vào các vị trí của phe kháng chiến Campuchia ở dọc biên giới theo kế hoạch năm giai đoạn có bí số “K-5” ( kế hoạch 5 năm). Trong toàn bộ kế hoạch, bao gồm bịt kín biên giới Campuchia với Thái Lan, tiêu diệt các chiến binh kháng chiến và xây dựng các lực lượng của Phnom Penh. Nó là một cuộc phiêu lưu tốn tiền, Hà Nội thừa nhận ''vở kịch Campuchia'' đã và đang làm tiêu tán tiền của và bắt đầu suy tính tìm đường lối để rút ra.

Một trong các biểu hiện sớm nhất cho thấy Việt Nam đã xem xét nghiêm túc về việc rút quân đã bắt nguồn từ một người bạn và đồng minh của Hun Sen - Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi, người đã viếng thăm Việt Nam vào tháng 11 năm 1985. Rajiv đã xác nhận Hà Nội đồng ý rút quân khỏi Campuchia vào năm 1990 và ngay cả còn có thể thực hiện điều này sớm hơn. Dù sao đi nữa, việc rút quân đã bắt đầu thậm chí sớm hơn - vào năm 1982, khi Hà Nội chỉ đạo các đơn vị bộ đội rút quân hàng loạt; tuy nhiên, một số quan sát viên quân sự đã bác bỏ điều đó và cho rằng chỉ là sự thay quân. Mặc dù vậy, các quan sát viên bên ngoài thấy quân số của Việt Nam đã giảm từ 14 vạn quân vào năm 1987 xuống còn 10 vạn quân vào năm 1988 và cuối cùng còn 6 vạn quân vào năm 1989.

Việc rút quân của Việt Nam dường như có thể xảy ra khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô - ông Eduard Shevardnadze - phát biểu vào tháng 5 năm 1987 là mô hình của Liên Xô rút quân khỏi Afghanistan trong 22 tháng có thể trở thành mô hình để giải quyết cuộc xung đột của Campuchia. Lời phát biểu dứt khoát nhất đã phát xuất từ Hun Sen, ông đã tuyên bố ở Paris vào năm 1989 là dù vấn đề Campuchia có được giải quyết hay không, Việt Nam sẽ rút quân khỏi Campuchia vào tháng 9 năm 1989.

Ông nói: “Chúng tôi đã rút các lực lượng (Việt Nam) ngay cả trước khi hiệp định (hòa bình Paris) được ký (vào năm 1991)”.

Ông vẫn còn lo ngại là chính phủ của ông sẽ phải đối đầu với một thử thách lớn về khả năng tồn tại sau khi Việt Nam rút bộ đội về. Các nhà ngoại giao cho là Hun Sen sẽ không tồn tại được lâu và Khmer Đỏ sẽ tước lại quyền lực. Họ nói đùa là ông sẽ kéo dài thời gian cầm quyền chỉ bằng thời gian chiếc xe tăng của Khmer Đỏ chạy từ biên giới Thái Lan tới Phnom Penh .

Nhưng ông tin là đất nước ông sẽ ổn định sau lần rút quân cuối cùng của Việt Nam, vì đất nước này vẫn yên ổn sau 6 lần rút quân từng phần trước đây. Bản tường trình về việc rút quân từng phần của Việt Nam vào tháng 5 năm 1983, phóng viên Paul Anderson của tờ United Press International đã viết: “Sau khi chứng kiến sự bắt đầu rút quân Việt Nam khỏi Phnom Penh, các ký giả đã được quyền chọn lựa bay tới biên giới Việt Nam bằng các chuyến bay trực thăng với giá 220 đôla mỗi người hoặc đi bằng xe buýt để xem bộ đội đi qua biên giới. Chỉ chuyến bay đầu của hai chiếc trực thăng này đến kịp buổi lễ rút quân này. Các chuyến xe buýt bị mắc kẹt do tổ chức thiếu chu đáo đã khởi hành trễ. Chiếc trực thăng thứ hai cũng không cất cánh được do muốn chở được nhiều người. Vì háo hức có đồng tiền mạnh, Campuchia đã bán quá nhiều vé cho chiếc trực thăng thứ hai, đã khiến cho chuyến bay bị trì hoãn ở Phnom Penh, buổi lễ ấy đã kết thúc trước khi các ký giả này khởi hành”.

(còn tiếp)

Nguyễn Huy Minh (Tổng hợp)

http://laodong.com.vn/ho-so/khong-co-su-giup-do-cua-viet-nam-chung-toi-se-chet-171443.bld


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 04 Tháng Giêng, 2014, 10:28:11 pm
"KHÔNG CÓ SỰ GIÚP ĐỠ CỦA VIỆT NAM, CHÚNG TÔI SẼ CHẾT" (tiếp theo)

(http://laodong.com.vn/Uploaded/luuthithuy/2014_01_04/IMG_0347_XTBL.JPG)
Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam tại thủ đô Phnom Penh.

3. Việc rút quân của Việt Nam vào tháng 9 năm 1989 đã trở thành một sự kiện truyền thông lớn với nhiều phóng viên hạ trại tại các công viên ở Phnom Penh, vì một số khách sạn đã hết phòng. Khi các tờ báo của họ phát hành có các hình ảnh bộ đội Việt Nam đang mỉm cười ngồi trên mui các xe tăng đang bắt đầu chuyển bánh, cho thấy bộ đội Việt Nam trở về thực sự phấn khởi, sau một thập niên họ đã đến Campuchia.

Có một số chuyên gia Việt Nam ở lại để cố vấn cho Campuchia? Hun Sen cho biết: “Đó là một ấn tượng sai lầm. Chúng tôi đã sẵn sàng tự lực. Các cố vấn quân sự, kinh tế và chính trị của Việt Nam đã rút về vào năm 1988 - một năm trước khi rút các lực lượng vũ trang Việt Nam”.

Bằng cách khéo đặt vấn đề xoáy vào trọng tâm, ông hỏi: “Tại sao chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách như thế? Chúng tôi có thể hưởng lợi từ các đơn vị bộ đội Việt Nam, những người giúp chúng tôi chiến đấu, nhưng chúng tôi không thể dựa vào suy nghĩ của Việt Nam”.

Hun Sen hết sức lo lắng đã phải dừng lại ở Việt Nam trên đường tới vòng đàm phán hòa bình thứ hai với Sihanouk tại Saint Germain, Pháp vào tháng 2 năm 1988. Ông bày tỏ các mối bận tâm của mình với ông Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư ĐCS Việt Nam, và họ đã nảy ra ý tưởng đưa các cố vấn về nước trước khi rút các lực lượng vũ trang. Các cố vấn Việt Nam đến Campuchia vào năm 1979, đã rút về nước trong giai đoạn từ tháng 6 tới tháng 8 năm 1988.

Nhưng theo phong trào kháng chiến Campuchia , khoảng 7 tới 8 vạn bộ đội Việt Nam đã ngụy trang là người Campuchia vẫn còn ở lại. Họ khẳng định là các cố vấn dân sự Việt Nam tiếp tục tham gia vào các bộ khác nhau ở Phnom Penh và các sĩ quan Campuchia được đưa sang Việt Nam đào tạo hơn hai năm.

Hun Sen nói: “Vai trò của các cố vấn Việt Nam cũng giống như các cố vấn nước ngoài (trong các đại sứ quán và trong các tổ chức nước ngoài), họ làm việc ở Campuchia suốt tới thập niên 1990. Tôi có cảm tưởng là các cố vấn nước ngoài này đã can thiệp vào các công việc nội bộ của Campuchia nhiều hơn hẳn so với các cố vấn Việt Nam. Các cố vấn Việt Nam chỉ đồng ý giúp chúng tôi ý kiến và để cho những người Campuchia chúng tôi tự đưa ra các quyết định”.

Giống như nhiều nhà lãnh đạo Châu Á, Hun Sen không thể chịu để cho các chính phủ phương Tây và các chuyên gia khu vực của họ lên lớp ông.

Ông nói: “Các cố vấn nước ngoài tới Campuchia - nếu chúng tôi không nghe họ - họ sẽ đe dọa cắt viện trợ chúng tôi. Các cố vấn nước ngoài đang làm những gì họ đã lên án Việt Nam. Họ đối xử giống như những người làm chủ Campuchia. Họ nói Việt Nam chiếm đóng Campuchia, nhưng trong thực tế, Việt Nam đã làm nhiều điều tốt cho chúng tôi. Việt Nam quảng đại với chúng tôi. Vai trò quan trọng nhất của Việt Nam là ngăn chặn chế độ Pol Pot quay trở lại. Còn về mặt chính trị thì do chính người Campuchia đưa ra các quyết định”.

Trước đấy họ để cho Việt Nam xây dựng một kho dự trữ vũ khí lớn cho chính phủ Phnom Penh; còn Liên Xô cung cấp hàng quân nhu. Tướng Vũ Xuân Vinh - Trưởng ban Quan hệ quốc tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam - cho biết, Hà Nội đã khuyên Campuchia không nên phát động cuộc tấn công lớn vì làm như vậy sẽ tiêu hao nguồn cung cấp vũ khí; thay vì thế, hãy theo đuổi một chính sách tấn công quân kháng chiến chỉ khi nào bị tấn công.

Các quan sát viên quân đội của Liên Hợp Quốc đã khẳng định rằng lực lượng đặc biệt của Việt Nam tiếp tục hoạt động có giới hạn bên trong Campuchia. Họ nói, quân đội tinh nhuệ của Việt Nam được bố trí ở Seam Reap cho tới đầu năm 1992. Theo các bản tin của báo chí, quân đội Việt Nam đã kéo vào tỉnh Kampot vào tháng 3 năm 1991 để đẩy lùi cuộc tấn công của Khmer Đỏ. Richard Solomon - phụ tá Ngoại trưởng Mỹ - đã phát biểu tại một phiên họp của Thượng viện Mỹ vào tháng 4 năm 1991 rằng Việt Nam đã bố trí lại hàng ngàn cố vấn quân sự, vào khoảng 5.000 tới 10.000 người. Ông ta nói thêm, Việt Nam đã gửi các lực lượng của họ ra vào Campuchia để giải quyết các cam kết riêng.

Heng Samrin và Hun Sen đã bị buộc tội thiết lập hệ thống kinh tế kiểu cộng sản bằng cách tạo cho nhà nước chiếm đa phần trong nền kinh tế một cách không tương xứng, việc làm như vậy được xem là đã đi theo Việt Nam một cách mù quáng.

Hun Sen đã bày tỏ ý đối lập: “Các hệ thống kinh tế của Việt Nam và Campuchia khác nhau. Chúng tôi có một số cố vấn kinh tế Việt Nam, nhưng nền kinh tế của Campuchia khác với Việt Nam. Chúng tôi lắng nghe các ý kiến của họ (Việt Nam), nhưng chúng tôi đưa ra các quyết định của mình. Nhưng hiện nay, nếu chúng tôi không theo những gì họ (phương Tây) nói thì họ sẽ đe dọa cắt viện trợ hoặc đưa ra những lời phản đối kịch liệt trên báo chí”.

Người ta suy đoán rằng Việt Nam đã vận chuyển lấy đi nguồn tài nguyên thiên nhiên của Campuchia trị giá hàng triệu đôla và họ đã lấy gỗ be và caosu trong thời gian họ lưu lại kéo dài ở đất nước này. Hun Sen đã bác bỏ luận điệu đó.

Ông nói: “Điều đó không đúng. Mậu dịch giữa các quốc gia là chuyện bình thường. Việt Nam có thể mua gỗ be và caosu của Campuchia với giá tương đương như các nước khác đã mua loại hàng hóa này của chúng tôi”.

Việt Nam đã phải trả giá cho cuộc phiêu lưu ở Campuchia bằng máu. Sau khi rút các lực lượng của họ vào năm 1989, các quan chức Việt Nam đã đưa ra các bản báo cáo trái ngược nhau về sự tổn thất nhân mạng. Theo một bản ước tính, khoảng 40.000 tới 50.000 bộ đội Việt Nam đã bị tử trận hoặc bị thương ở Campuchia trong thời gian từ 1978-1988.

Một cuộc nghiên cứu đã được trình với Quốc hội ở Hà Nội cho biết, khoảng 67.000 quân Việt Nam đã bị chết hoặc bị thương trong chiến dịch 10 năm ở Campuchia. Các con số cao nhất được Thiếu tướng Nguyễn Văn Thái khẳng định, cho biết khoảng 55.300 bộ đội đã bị chết, 110.000 bị thương nặng và 55.000 bị thương nhẹ, tổng số thương vong trong chiến tranh là 220.300 người.

4. Chính phủ Phnom Penh đã cảm thấy mang nặng ơn nghĩa với Việt Nam. Tổng Bí thư Heng Samrin phát biểu trong bản báo cáo của ông với Đại hội Đảng Cách mạng Nhân dân Campuchia lần thứ năm vào tháng 10 năm 1985 là Campuchia phải tăng cường sự liên minh với Việt Nam, Lào và Liên Xô, vì một sự liên minh như vậy là một “quy luật” để đảm bảo sự thành công của cách mạng Campuchia. Heng Samrin đã cố gắng thay đổi não trạng của những người nghi ngờ sự có mặt của lực lượng bộ đội Việt Nam. Ông cố thuyết phục họ bỏ đi “chủ nghĩa sôvanh thiển cận” là xâm phạm đến tình hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam.

Nhưng nhiều người Campuchia biểu lộ cảm xúc không thiện cảm và chán ghét khi chính phủ chứng tỏ quyền lực của họ. Các bộ và cục được lãnh đạo bởi các quan chức Campuchia và Việt Nam. Khi sự oán ghét lên cao vào năm 1985, dân chúng đã nói thẳng việc ép buộc phải nhập ngũ vào quân đội Campuchia theo luật định là do Việt Nam. Tuy nhiên, dù những người dân Campuchia hay chỉ trích nhất cũng hiểu được rằng chính các chuyên gia của Hà Nội là những người đã giúp xây dựng lại hệ thống giáo dục vốn đã bị Khmer Đỏ phá hủy hoàn toàn.

Kiểu môtýp chống Việt Nam vẫn còn như cái bóng đen đào sâu thêm sự ngờ vực giữa hai quốc gia.

 
Nguyễn Huy Minh (Tổng hợp)

http://laodong.com.vn/ho-so/khong-co-su-giup-do-cua-viet-nam-chung-toi-se-chet-171443.bld


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 05 Tháng Giêng, 2014, 09:04:28 pm
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ CUỐI: TỔNG TIẾN CÔNG GIẢI PHÓNG VÙNG ĐÔNG SÔNG MÊ KÔNG, TẠO THẾ ĐÁNH VÀO PHNÔM PÊNH

Sau khi bàn giao toàn bộ trận địa phòng ngự cho đơn vị bạn, toàn trung đoàn rút về tuyến sau rút kinh nghiệm sau hai năm chiến đấu, bổ sung lực lượng chuẩn bị tác chiến. Giữa tháng 12, sư đoàn chính thức giao Trung đoàn 66 được tăng cường xe tăng, pháo binh, phòng không và công binh... tiến công trên hướng chủ yếu, tiêu diệt địch ở khu vực Đông Bắc Xtưng, thọc sâu đánh chiếm Sở chỉ huy Quân khu miền Đông và Mặt trận đường số 7 ở Mô Lu, phát triển đánh chiếm Suông, Chúp. Phát hiện quân đội ta và lực lượng vũ trang của Mặt trận đoàn kết chuẩn bị đánh lớn trên toàn chiến trường, tập đoàn Pôn Pốt ra lệnh cho quân đội tăng cường lùng sục, tổ chức phục kích trên các trục đường mà bộ binh và xe tăng ta có thể tiến công. Cuối tháng 12, đoàn cán bộ và trinh sát của sư đoàn, trung đoàn bị quân địch phục kích khi đang thực hiện nhiệm vụ nắm địch và nghiên cứu địa hình. Tình huống đó cho thấy, hướng tiến công của trung đoàn đã bị lộ, quân địch sẽ tăng cường lực lượng, tổ chức phòng ngự bịt chặt các con đường, không cho xe tăng, pháo binh và phòng không của ta tiến công.

Thời gian chuẩn bị để chuyển hướng tiến công không còn, thấy rõ khó khăn của trung đoàn, chính ủy và cơ quan sư đoàn xuống tận sở chỉ huy, cùng cán bộ trung đoàn và cơ quan thảo luận để tìm ra phương án khắc phục, đồng thời động viên bộ đội chiến đấu. Đêm 30-12, chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn, cùng trinh sát tổ chức ba mũi nắm địch. Một mũi, có đại đội bộ binh đi cùng để sẵn sàng chi viện cho công binh dò mìn, bảo đảm cho xe tăng và pháo binh vào tiến công, bám ở khu vực nơi xảy ra trận đánh địch phục kích. Một mũi vòng lên phía bắc. Mũi còn lại lùi xuống phía Nam.

Mặc dù đêm tối, cán bộ và trinh sát vẫn miệt mài điều tra địch. Quá nửa đêm chúng tôi đã tìm ra khoảng trống trong bố trí đội hình phòng ngự của chúng, bí mật đưa bộ đội luồn sâu vào bên sườn quân địch gần 1km. Rạng sáng ngày 31-12, trên hướng đường chuẩn bị đưa xe tăng và pháo binh vào tiến công, quân địch phát hiện thấy lực lượng ta. Chúng nổ súng, đại đội bộ binh và hỏa lực đi cùng tiến công tiêu diệt địch. Trong lúc quân địch đang tập trung lực lượng để đối phó ở chính diện, thì bất ngờ bị lực lượng ta từ bên sườn và phía sau đánh tạt sang, chúng hoảng loạn rút chạy. Công binh nhanh chóng khắc phục vật cản, trung đoàn đưa ngay bộ binh, xe tăng và pháo binh đi cùng vào phát triển tiến công.
(http://image.qdnd.vn//Upload/tranhoai/2014/1/4/1194334315.jpg)
Quân tình nguyện Việt Nam tiến vào Thủ đô Phnôm Pênh. Ảnh: wikipedia.org.

Phát hiện lực lượng ta tiến công bằng sức mạnh hiệp đồng binh chủng, uy hiếp trực tiếp đến sở chỉ huy sư đoàn, sở chỉ huy mặt trận đường 7 và tiền phương quân khu miền Đông, quân địch sử dụng hỏa lực pháo binh bắn mạnh vào đội hình chiến đấu của trung đoàn, chi viện cho lực lượng phía sau ra phản kích, ngăn chặn rất quyết liệt. Lực lượng bộ binh và xe tăng ta đi đầu bị thương vong không tiến lên được.

Trước tình hình đó, sở chỉ huy nhẹ của trung đoàn vượt lên phía trước nắm địch, tổ chức lại đội hình chiến đấu. Trung đoàn đề nghị sư đoàn và quân đoàn kiềm chế pháo binh địch. Sau 20 phút tổ chức, trung đoàn hình thành hai mũi tiến công: Một mũi cùng xe tăng phối hợp với Sư đoàn 302 của Quân khu 7 đánh ra đường số 7 để tăng cường cho quân đoàn hình thành thế bao vây quân địch; một mũi cùng xe tăng đánh thẳng vào sở chỉ huy của sư đoàn địch ở điểm cao 45.

Đúng lúc đó, không quân và pháo binh ta, đánh phá sở chỉ huy mặt trận và tiền phương quân khu, trận địa pháo binh địch, tạo thuận lợi để trung đoàn phát triển tiến công. 11 giờ, một mũi tiến công của trung đoàn đã đánh ra đường số 7, phát triển tiêu diệt địch ở Chrum, Tà Hiên, Suông, bắt liên lạc với Sư đoàn 320, chốt chặn trục đường 7 không cho địch rút chạy. Mũi thứ hai tiêu diệt sở chỉ huy sư đoàn địch, đánh chiếm sân bay Krếch. Quân địch ngoan cố chống cự, xe tăng và bộ binh ta phải đột phá nhiều lần. Đến gần 3 giờ chiều, trận đánh mới kết thúc.

Ngay chiều hôm đó trung đoàn nhận lệnh của sư đoàn chuẩn bị tiến công, hiệp đồng với đơn vị bạn đánh chiếm sở chỉ huy mặt trận đường 7 và tiền phương mặt trận miền Đông của địch. Tối hôm đó, trung đoàn đang làm công tác chuẩn bị chiến đấu, thì bất ngờ quân địch và sở chỉ huy của chúng ở trong vòng vây rút chạy. Xe tăng và pháo binh của địch lợi dụng đêm tối, đi theo đường xe tăng ta tiến công để thoát ra. Xe tăng địch chạy qua đội hình hành quân vào triển khai tiến công của Trung đoàn 28, tiến vào đội hình chiến đấu của trung đoàn. Đại đội DKZ bố trí hai bên đường, tưởng lầm là xe tăng ta nên không bắn. Khi nhận được lệnh, thì chiếc xe tăng đi đầu của địch đã chạy vào đến sở chỉ huy, vừa đi vừa bắn sang hai bên. Chiếc xe địch lập tức bị trung đội xe tăng dự bị của ta tiến ra chặn đứng, vệ binh và thông tin ở sở chỉ huy nhảy lên bắt sống địch. Chiếc tăng thứ hai bị đại đội DKZ tiêu diệt, một số chiếc bị Trung đoàn 28 bắn cháy. Số xe tăng và xe kéo pháo của địch còn lại, băng qua cánh đồng để chạy ra đường số 7. Tốp đi đầu bị lực lượng chốt chặn của trung đoàn ở Tà Hiên và Suông tiêu diệt. Liên tục bị chặn đánh ở nhiều tầng, quân địch hoảng sợ vứt toàn bộ xe pháo ở ngoài cánh đồng, bỏ chạy thoát thân. Bộ binh địch vòng qua thị trấn Suông, về tới Chúp lại bị Sư đoàn 320 tiêu diệt. Toàn trung đoàn cả đêm vừa đánh địch, vừa làm công tác chuẩn bị chiến đấu tiếp theo. Đến 6 giờ sáng hôm sau, một tiểu đoàn bộ binh của trung đoàn cùng với xe tăng, phối hợp với đơn vị bạn tiến công tiêu diệt sở chỉ huy mặt trận đường 7 và sở chỉ huy tiền phương của quân khu miền Đông ở phía Nam Suông. 11 giờ ngày 1-1-1979, toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt, địa bàn quan trọng ở vùng Đông sông Mê Kông được giải phóng, tạo điều kiện thuận lợi để Sư đoàn 320 vượt sông giải phóng thị xã Công Pông Chàm.

Giải phóng toàn bộ tỉnh Công Pông Chàm, Sư đoàn 10 của Quân đoàn 3, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và lực lượng vũ trang của bạn, tiến công vào Thủ đô Phnôm Pênh theo trục đường số 6, lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Thê đội 1, Trung đoàn 28 và xe tăng đã nhanh chóng tiêu diệt quân địch phòng ngự ở tuyến ngoài, vượt sông Tôn Lê Sáp, thọc sâu đánh thẳng vào Hoàng cung và Bộ Tổng tham mưu quân đội Pôn Pốt. Khi sở chỉ huy và lực lượng đi đầu của Trung đoàn 66 vào đến Phnôm Pênh, thì quân địch kẻ đã bị tiêu diệt, kẻ rút chạy. Theo lệnh của sư đoàn, trung đoàn chuyển sang đánh địch, cùng các đơn vị bạn giải phóng các tỉnh trên trục đường số 6.

Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: vietkieu_cuuquocquan trong 07 Tháng Giêng, 2014, 09:11:55 am
phim tài liệu của ina -pháp

1977

http://www.ina.fr/video/CAA7700289601/armee-vietnam-video.html


1979

http://www.ina.fr/video/VDD06001681/se-souvenir-pour-toujours-de-la-solidarite-des-combattants-video.html


1983
http://www.ina.fr/video/CAB8300392701/retrait-troupes-vietnamiennes-du-cambodge-video.html

http://www.ina.fr/video/CAB8300789101/cambodge-le-depart-des-bodois-video.html

1985 Phnom Penh aujourd'hui - có 1 số bạn
http://www.ina.fr/video/CAB8501236001/phnom-penh-aujourd-hui-video.html

Dossier Vietnam Cambodge
http://www.ina.fr/video/DVC8508014001/dossier-vietnam-cambodge-video.html

1989- quân tình nguyện vn


http://www.ina.fr/video/CAB89040666/cambodge-video.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 07 Tháng Giêng, 2014, 10:10:13 am
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 1: NHỮNG KẺ PHẢN BỘI

LTS: Thế kỷ 20 đã chứng kiến một sự kiện nhân đạo và chính nghĩa hiếm có: Quân đội và nhân dân Việt Nam cứu nhân dân Cam-pu-chia anh em thoát khỏi họa diệt chủng, thực hiện hồi sinh một dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện ý nghĩa này, Báo Quân đội nhân dân xin giới thiệu loạt bài của Đại tá Lê Liên, nguyên phóng viên của báo, đồng thời cũng là một cựu chuyên gia Quân tình nguyện Việt Nam tham gia giúp đỡ Cam-pu-chia, để độc giả có cái nhìn chân thực về ngày 7-1-1979.

Tháng 2-1963, tại đại hội lần thứ hai của Đảng Công nhân Cam-pu-chia (trước tên là Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia), Pôn Pốt được chọn kế vị đồng chí Tu Sa-mút, đã bị sát hại trước đó, trở thành Tổng Bí thư của đảng. Từ đây, việc tiếm quyền trong đảng của Pôn Pốt hoàn tất. Tháng 7-1963, Pôn Pốt và hầu hết thành viên ủy ban trung ương rời Phnôm Pênh để thành lập một căn cứ tại tỉnh Ra-ta-na-ki-ri phía Đông Bắc Cam-pu-chia. Pôn Pốt và đồng bọn trung thành từ nhóm sinh viên tại Pa-ri nắm quyền kiểm soát Trung ương đảng, loại bỏ các cựu binh lớn tuổi, những người tích cực ủng hộ sự nghiệp cách mạng ở cả ba nước trên bán đảo Đông Dương. Tháng 9-1966, chúng bí mật đổi tên đảng thành Đảng Cộng sản Cam-pu-chia, những đảng viên cấp thấp của đảng không được thông báo về điều này và các đảng viên cũng không biết cho tới nhiều năm sau. Trong rừng rậm Cam-pu-chia, chúng bắt đầu thực hiện những mưu đồ mang nặng chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan.

Quyền lực tối cao trong tập đoàn phản động ở Cam-pu-chia tập trung hầu hết vào 5 tên: "anh Cả" Pôn Pốt (Sa-lốt Sa), Tổng Bí thư từ năm 1963 tới khi chết; "anh Hai" Nuôn Chia (Long Bun-ruốt), "cánh tay phải" của Pôn Pốt; "anh Ba" Iêng Xa-ri, anh em đồng hao của Pôn Pốt; “anh Tư" Khiêu Xam-phon; "anh Năm" Tà Mốc (Chờ-hít Chờ-hun).

(http://htqt.qdnd.vn/Upload/phucthang/2013/12/25/25122013tcq64213450449.jpg)
Pôn Pốt (đi đầu) khi thành lập lực lượng Khơ-me Đỏ. Ảnh tư liệu.

Pôn Pốt sinh năm 1928 tại tỉnh Kông-pông Thom. Năm 1953, y tham gia Mặt trận Việt Minh, nhưng không chú trọng đến công việc chung, chỉ mưu đồ chia rẽ nội bộ, tranh quyền lãnh đạo trong Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia. Ngày 17-4-1975, cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc ở Cam-pu-chia. Tập đoàn phản động do Pôn Pốt đứng đầu lập nên nhà nước Cam-pu-chia Dân chủ. Ngày 20-5-1975, Thường vụ Trung ương đảng Pôn Pốt họp quyết định 3 chủ trương lớn: Làm trong sạch nội bộ nhân dân; xác định Việt Nam là kẻ thù số 1, là kẻ thù truyền kiếp; xây dựng xã hội mới của Cam-pu-chia không chợ, không tiền, không trường học, không đô thị, không trí thức, không tôn giáo… Ngày 1-2-1978, y nói rõ trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đảng của y: “Chiến tranh giữa ta và Việt Nam là lâu dài, có tính chất gặm nhấm, ta không đánh nó trước thì sẽ không thắng… Chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài ba vạn thì có thể đánh 10-15-20 năm. Thực hiện 1 diệt 30, hy sinh 2 triệu người Cam-pu-chia để tiêu diệt 60 triệu người Việt Nam. Phải đưa chiến tranh sang đất nó”.

Nuôn Chia sinh năm 1926 tại tỉnh Bát-tam-bang, là một người gốc Hoa. Khi tập đoàn Pôn Pốt thành lập Cam-pu-chia Dân chủ, y được người Cam-pu-chia biết đến với tên gọi "anh Hai", “nhà tư tưởng” thiết kế mô hình nhà nước, đồng thời là nhà đạo diễn “cánh đồng chết”. Nuôn Chia được Pôn Pốt giao phụ trách công tác đảng và an ninh quốc gia từ năm 1960 khi y giữ chức Phó tổng Bí thư Trung ương đảng. An ninh quốc gia ở đây chủ yếu là trừ khử những “thành phần chống phá cách mạng trong và ngoài đảng”. Khi tập đoàn Pôn Pốt giành được chính quyền năm 1975, Nuôn Chia được làm Chủ tịch Quốc hội, có lúc làm Thủ tướng trong một tháng khi Pôn Pốt tạm nghỉ. Chính Nuôn Chia trực tiếp chỉ đạo quản tù tra tấn và hành quyết những cán bộ bị tình nghi chống lại Pôn Pốt bị giam cầm ở nhà tù Tuôl Sleng.

Iêng Xa-ri sinh năm 1925 tại tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Năm 1957, y tham gia Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia, giữ các chức vụ chủ chốt trong Thành ủy Phnôm Pênh và Trung ương Đảng. Năm 1963, Iêng Xa-ri được chỉ định vào Bộ Chính trị giữ vị trí thứ tư trong đảng đã đổi tên. Từ năm 1970 đến 1975, y là "cố vấn đặc biệt" bên cạnh Quốc vương Nô-rô-đôm Xi-ha-núc khi ở Bắc Kinh. Sau ngày 17-4-1975, Iêng Xa-ri giữ chức Phó thủ tướng phụ trách đối ngoại trong chính phủ Cam-pu-chia Dân chủ, cùng với Pôn Pốt, Iêng Xa-ri đã gây ra nạn diệt chủng khủng khiếp đối với nhân dân Cam-pu-chia.

Khiêu Xam-phon sinh năm 1931, trong một gia đình nông dân, cha là người Khơ-me, mẹ người Hoa. Sau cuộc đảo chính tháng 3-1970, y tuyên bố ủng hộ Mặt trận Thống nhất Dân tộc Cam-pu-chia do Hoàng thân Nô-rô-đôm Xi-ha-núc đứng đầu, được cử làm Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng trong Chính phủ Vương quốc đoàn kết dân tộc Cam-pu-chia do Pen Nút làm Thủ tướng. Năm 1976, y là Chủ tịch Đoàn chủ tịch Nhà nước Cam-pu-chia Dân chủ. Khiêu Xam-phon được coi là kiến trúc sư của Cam-pu-chia Dân chủ.

Tà Mốc, tên thật là Chơ-hít Chờ-hun, sinh năm 1926 trong một gia đình nông dân tại tỉnh Ta-keo, miền Nam Cam-pu-chia. Trước năm 1975, y là ủy viên Quân ủy Trung ương, thường vụ Trung ương Đảng của tập đoàn phản động Pôn Pốt. Tháng 7-1975, Pôn Pốt triệu tập đại hội các bí thư khu ủy để thống nhất quân đội và phân định lại ranh giới. Cam-pu-chia được chia ra làm 7 khu và Tà Mốc phụ trách khu Tây Nam. Năm 1977, Tà Mốc lên nắm chức vụ Tổng Tư lệnh quân đội và đóng vai trò chủ đạo trong một loạt vụ thanh trừng và gây ra nhiều vụ thảm sát. Là “anh Năm” trong lực lượng Pôn Pốt, Tà Mốc đóng vai trò quan trọng trong nạn diệt chủng khiến hàng triệu người chết.

Đối với Việt Nam, tập đoàn phản động do Pôn Pốt đứng đầu đã có những biểu hiện phản bội ngay khi hai nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Từ cuối năm 1971 đã có những cuộc đụng độ giữa lực lượng vũ trang của bọn Pôn Pốt với Quân tình nguyện Việt Nam. Rất nhiều kho vũ khí của ta bị quân của Pôn Pốt đến lấy trộm, nhiều cán bộ, chiến sĩ đi công tác lẻ, hoặc đơn vị nhỏ đi công tác sâu trong đất Cam-pu-chia, bị chúng bí mật thủ tiêu. Đến cuối năm 1972, chúng yêu cầu Quân tình nguyện Việt Nam ở các vùng, các địa phương Cam-pu-chia rút hết về nước. Đến cuối năm 1973, quân ta về nước hết. Năm 1975, khi Việt Nam vừa thống nhất đất nước, bè lũ Pôn Pốt đã cho quân tiến công đánh sang các đảo, biên giới đất liền Tây Nam đất nước ta. Ngày 3-5-1975, quân Pôn Pốt đổ bộ lên đảo Phú Quốc và đã bị quân và dân ta trừng trị đích đáng, buộc phải rút chạy. Ngày 10-5-1975, quân Pôn Pốt lại đánh chiếm đảo Thổ Chu, bắt đi và thủ tiêu 500 dân thường. Những tháng ngày sau đó, chúng tiếp tục mở rộng chiến tranh xâm lấn ra trên toàn tuyến biên giới Tây Nam của ta.

(Còn nữa)


LÊ LIÊN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-1-nhung-ke-phan-boi/280598.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 07 Tháng Giêng, 2014, 10:15:23 am
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 2: TỨC NƯỚC VỠ BỜ

QĐND - Tức nước vỡ bờ, ngay từ năm 1975, trong đất nước Cam-pu-chia đã nhóm lên những ngọn lửa phản kháng. Bắt đầu từ chính những cán bộ, đảng viên trong hàng ngũ của Pôn Pốt, sau đó, lan dần sang các tầng lớp công nhân, trí thức, nông dân. Từ năm 1975 đến 1978, không chịu nổi chế độ hà khắc của bọn Pôn Pốt, nhân dân Cam-pu-chia ở nhiều vùng nổi dậy chống lại chúng. Các phong trào tự phát nổi lên với các khẩu hiệu: “Đòi lật đổ chính quyền xã, huyện”, “Hòa bình rồi, đừng chiến tranh nữa” ở Kông-pông Thom, Xiêm Riệp, “Đòi cho tự lập gia đình”, “Bãi bỏ hôn nhân tập thể”, “Cải thiện đời sống cho chúng tôi” ở vùng Tây Nam Cam-pu-chia, “Đừng giết người Chàm” ở Kông-pông Chàm, “Đòi tự do đi lại”, “Đòi đoàn kết dân tộc”, “Đòi cứu nguy cho Quốc vương Xi-ha-núc”, “Yêu cầu quốc tế can thiệp” ở Phnôm Pênh... Nhưng càng đấu tranh, nhân dân Cam-pu-chia càng bị đàn áp, giết chóc, số người ly khai ra rừng lánh nạn đến hơn 10 vạn.

Trong hàng triệu người Cam-pu-chia phản kháng chế độ Pôn Pốt, sự phản kháng của những người là lãnh đạo đảng các cấp, chỉ huy quân đội, đảng viên của chế độ Pôn Pốt mang ý nghĩa đặc biệt. Chính họ là những người nhen lại ngọn lửa cách mạng ở đất nước Cam-pu-chia, những người xác định con đường cứu nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng, lãnh đạo nhân dân Cam-pu-chia hồi sinh đất nước, xây dựng xã hội mới.

(http://image.qdnd.vn//Upload/phucthang/2013/12/26/26122013tcq02215531387.jpg)
Lính Pôn Pốt bị bắt giữ. Ảnh tư liệu.

Tháng 6-1977, ông Hun Xen, một cán bộ chỉ huy trung đoàn, ly khai quân Pôn Pốt, dẫn đầu 16 người chạy sang Việt Nam. Cũng trong năm 1977, nhiều cán bộ Cam-pu-chia các tỉnh Đông Bắc chạy sang Gia Lai, Kon Tum. Đó là số cán bộ tập kết ra miền Bắc, về nước thấy sự phản đảng của bọn Pôn Pốt nên chạy trở lại Việt Nam, gồm đồng chí Bu Thoong, Xoi Keo, Đi Phin… Các ông Pen Gút, Hưu Xem, Phách Xem, Pen Ủng, đoàn của ông  Úc Bun-xươn chạy sang Tây Ninh; ông Chăn Ven, ông Xim Sông chạy sang Quân khu 9. Tiếp đó là các ông Hêng Xom-rin, Chia Xim. Đến gần cuối năm 1978, đã có 107 người là lãnh đạo từ cấp trung đoàn tới cấp quân khu Cam-pu-chia chống chế độ Pôn Pốt sang Việt Nam.

Được sự giúp đỡ tận tình của Việt Nam, những người ly khai chế độ Pôn Pốt mà hầu hết là đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia tiến hành tập hợp lực lượng, xây dựng đường lối giải phóng nhân dân Cam-pu-chia. Từ ngày 26 đến 29-11-1978, ban tổ chức Đại hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia tại Trường Công an Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), có 108 đại biểu gồm: Đoàn cán bộ tập kết ra miền Bắc năm 1954 rồi ở lại Việt Nam công tác có 42 người, đoàn Quân khu Đông: 35 người, đoàn sang từ tháng 6-1977: 16 người, đoàn Đông Bắc: 11 người, nhân sĩ: 4 người. Đại hội đã bầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia gồm 15 người, do ông Hêng Xom-rin làm Chủ tịch, ông Chia Xim làm Phó chủ tịch và ông Rua Xa-may làm Tổng thư ký. Ngày 2-12-1978, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia ra mắt. Buổi lễ ra mắt tổ chức ở vùng Snun, tỉnh Kra-chê, vừa được giải phóng khá rầm rộ. Có đại diện của các tiểu đoàn và đội công tác vũ trang của bạn, hàng trăm người Cam-pu-chia có đại diện các giai cấp, tôn giáo, dân tộc, tầng lớp nhân dân ở Cam-pu-chia đến dự. Khi thấy Đoàn chủ tịch mặt trận xuất hiện, có cả nhà sư mặc áo cà sa, mọi người dự lễ đều quỳ xuống vái lạy rất trọng thị. Ai cũng tỏ lòng phấn khởi có người lãnh đạo, nhất định nhân dân Cam-pu-chia sẽ thoát khỏi ách diệt chủng do bọn Pôn Pốt-Iêng Xa-ri gây nên.

Làm nòng cốt lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Cam-pu-chia trên đất Việt Nam là những người đảng viên chân chính của Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia. Ngày 4 và 5-1-1979, các đảng viên cũ của Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia tập trung về trạm 66B, cư xá Mỹ cạnh dinh Độc Lập, ở TP Hồ Chí Minh để tiến hành đại hội khôi phục lại đảng, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới và công nhận đảng viên của đảng. Cũng tại đại hội này, Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia cử ra Chủ tịch nước và thành phần Chính phủ để về ra mắt nhân dân Cam-pu-chia ngay khi đất nước được giải phóng, tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III, gồm 62 đại biểu. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương gồm 7 người: Pen Xô-van làm Tổng Bí thư, các đồng chí Hêng Xom-rin, Chia Xim làm Ủy viên thường vụ, các đồng chí Hun Xen, Bu Thoong, Văn Son, Chăn Xi làm Ủy viên Trung ương.

Từ đây, cách mạng Cam-pu-chia có lực lượng lãnh đạo. Đó là những con người được tôi luyện trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, kinh qua chiến tranh gian khổ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, trung thành với lợi ích của dân tộc và nhân dân, nắm vững xu thế phát triển của thời đại, có tinh thần quốc tế, tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân Việt Nam. Sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối của các nhà lãnh đạo cách mạng ly khai chế độ Pôn Pốt đã tập hợp được nhân dân Cam-pu-chia, những người đã sống uất hận trong chế độ diệt chủng vùng lên đấu tranh, sát cánh cùng quân và dân Việt Nam lật đổ tập đoàn phản động Pôn Pốt cùng chế độ quái thai do chúng dựng lên.

Ngày 3-11-1978, được sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng nổi dậy chống lại chế độ Pôn Pốt-Iêng Xa-ri tiến công căn cứ Sê-rê-ca của quân Pôn Pốt ở phía Tây Bắc Đầm Be (Công-pông Chàm). Sau một giờ chiến đấu, lực lượng nổi dậy làm chủ căn cứ, tiêu diệt hơn 100 tên, thu một kho vũ khí, đạn dược và đồ dùng quân sự. Phong trào nổi dậy chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt-Iêng Xa-ri lan rộng khắp cả nước, không chỉ lớn về quy mô mà còn có bước chuyển mới về tổ chức và phương thức đấu tranh. Đã có sự phối hợp giữa các lực lượng, giữa thành thị với nông thôn; đã biết kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, giữa nổi dậy của quần chúng với binh biến của binh lính.

Tháng 11-1978, tại Quân khu Đông, lực lượng nổi dậy hoạt động mạnh ở các huyện Cam-chơ-rích, Tơ-nang Khơ-mun (Công-pông Chàm). Tại Quân khu Đông Bắc, hàng trăm nhân dân vùng Siêng-pạng (Stung Treng) và vùng Bô-keo (Ra-ta-na-ki-ri) nổi dậy chống lại việc bắt thanh niên đi lính cho Pôn Pốt. Nhiều truyền đơn kêu gọi nhân dân khu Đông và Đông Bắc cùng đồng bào cả nước đoàn kết, đấu tranh đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt-Iêng Xa-ri, phản đối việc chính quyền Pôn Pốt-Iêng Xa-ri gây chiến tranh biên giới với Việt Nam, đòi xây dựng nước Cam-pu-chia hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12-1978, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Cam-pu-chia phát triển ngày càng mạnh mẽ và giành nhiều thắng lợi. Đầu tháng 12-1978, lực lượng vũ trang cách mạng tỉnh Môn-đôn-ki-ri đánh chiếm một căn cứ địch, diệt hơn 100 tên, thu nhiều súng đạn và lương thực. Tiếp đó, nhân dân hai huyện Sơ-lông và Crô-chơ-mia (Công-pông Chàm) nổi dậy giành quyền làm chủ ở một số xã. Ở Quân khu 203 và Quân khu Đông Bắc, nổ ra nhiều vụ binh biến của binh lính.

(còn nữa)

Kỳ 1: Những kẻ phản bội

LÊ LIÊN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-2-tuc-nuoc-vo-bo/280599.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 07 Tháng Giêng, 2014, 10:21:45 am
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 3: KỀ VAI SÁT CÁNH TRONG HOẠN NẠN

QĐND -  Tháng 1-1978, các đơn vị quân đội ta trừng trị quân Pôn Pốt ở sâu trong đất Cam-pu-chia rồi rút về. Khi ta rút về, nhân dân Cam-pu-chia ở các tỉnh Xoài Riêng, Công-pông Chàm, Prây Veng... chạy theo xin tị nạn ở Việt Nam. Rất nhiều xe bò, xe trâu chở con cái, đồ đạc, người đi bộ gồng gánh kéo theo bộ đội Việt Nam. Những ngày sau đó, ta thống kê được số dân nước bạn chạy sang tị nạn là hơn 4 vạn người.

Người xin tị nạn kể lại rằng, bọn Pôn Pốt rất dã man. Chúng bắt dân bỏ thủ đô, thị xã, bắt dân về nông thôn cuốc đất, cày ruộng, ai không làm được thì bắn bỏ. Chúng bỏ chợ búa, trường học, tiền nong..., ai không nghe lệnh “Ăng-ka” thì giết chết. Chúng bắt ở chung, ăn chung, đám cưới tập thể, giết hàng loạt, chôn người tập thể… Chúng không còn coi đạo Phật là quốc đạo của nước Cam-pu-chia mà chủ trương bãi bỏ hoàn toàn chùa chiền, sư sãi. Gặp ai mặc áo cà sa là chúng bắn chết ngay.

(http://image.qdnd.vn//Upload/phucthang/2013/12/27/27122013tcq09183825653.jpg)
Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Cam-pu-chia ra đời ngày 12-5-1978. Ảnh tư liệu.

Dân Cam-pu-chia tị nạn sang Việt Nam được ta làm lán trại cho ở theo từng gia đình, tổ chức sản xuất ở vùng Tân Châu, Bến Sắn (tỉnh Tây Ninh)… Ta tổ chức cho nhân dân bạn tố cáo tội ác của bọn Pôn Pốt. Cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở Cam-pu-chia dường như phải làm lại từ đầu. Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam một lần nữa lại phải ra tay giúp đỡ cách mạng của nước bạn với tinh thần quốc tế cao cả như trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trước đây.

Tháng 3-1978, khi những đảng viên chân chính Đảng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia bày tỏ nguyện vọng muốn xây dựng lực lượng vũ trang trên đất Việt Nam để về giải phóng đất nước khỏi chế độ Pôn Pốt, Đảng ta bày tỏ quan điểm ủng hộ, giao cho Quân đội thực hiện. Quân ủy Trung ương ra nghị quyết lấy người Cam-pu-chia chạy sang lánh nạn ở Việt Nam để xây dựng lực lượng cách mạng cho bạn; đồng chí Trần Văn Quang được giao nhiệm vụ chỉ huy và Đoàn 478 là đơn vị phụ trách việc này.

Tháng 4-1978, Thượng tướng Trần Văn Trà, Tư lệnh Quân khu 7, gặp ông Hun Xen và ông Mê-a Huôn tại Bộ tư lệnh Quân khu 7. Hai bên thống nhất sẽ giúp đỡ các đồng chí Cam-pu-chia tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang để giải phóng đất nước, Việt Nam sẽ giúp đỡ huấn luyện quân sự, cung cấp vũ khí và hậu cần, còn vấn đề chỉ đạo về mặt chính trị là do phía các đồng chí Cam-pu-chia chịu trách nhiệm. Nội dung làm việc của Thượng tướng Trần Văn Trà đáp ứng nguyện vọng tha thiết của toàn thể nhân dân Cam-pu-chia, cho phép nhân dân Cam-pu-chia được tị nạn ở Việt Nam, tạo điều kiện cho các phong trào đấu tranh của những người đang tị nạn ở Việt Nam xây dựng và củng cố để tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng đất nước thoát khỏi chế độ Pôn Pốt. Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Cam-pu-chia đã chính thức ra đời ngày 12-5-1978 và thành lập Ban chỉ huy 578 vào tháng 5-1978, trong đó ông Hun Xen là Chỉ huy quân sự và chính trị, ông Núc Thon làm Phó phụ trách chính trị, ông Hem Xa-min làm Phó phụ trách hậu cần-tài chính, sau đó tiến tới thành lập đơn vị đầu tiên là đơn vị 125 (12-5-1978). Đơn vị này có hơn 200 chiến sĩ do ông Nhất Huôn chỉ huy.

Ngày 15-10-1978, ta liên lạc được với đoàn của đồng chí Chia Xim ở phía Lò Gò (Tây Ninh). Trong đoàn này có đồng chí Chum, Ủy viên Thường vụ vùng 20. Đồng chí Chia Xim cho biết, vùng 20 đã có người lên vùng 21 để liên lạc với anh Kôn Van gồm: Anh Hêng Xom-rin, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 4, Quân khu ủy viên cũ; anh Pô (Rô Chia), Phó bí thư vùng 20; anh Dôl (Át), Phó bí thư vùng 22; anh Xa Mun, Trưởng ban nông nghiệp khu 203. Ta đón đoàn này về TP Hồ Chí Minh.

Những tháng cuối năm 1978, tình hình cách mạng Cam-pu-chia chuyển biến mau lẹ. Nhân dân Cam-pu-chia sau hơn 3 năm sống dưới ách kìm kẹp của bọn Pôn Pốt - Iêng Xa-ri, đã hiểu chính sách diệt chủng của chế độ Khơ-me Đỏ, lòng căm thù chúng đã dâng lên đến cao độ, mong muốn lực lượng cách mạng chân chính về giải phóng cho mình. Số người tị nạn sang Việt Nam ngày càng đông đảo, số cán bộ Cam-pu-chia sang Việt Nam từ sau ngày ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, sang trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã sẵn sàng về nước tham gia chiến đấu lật đổ chế độ Khơ-me Đỏ. Đến tháng 11-1978, ta đã giúp đỡ bạn xây dựng 21 tiểu đoàn và 100 đội vũ trang công tác.

Sau khi có đảng, có lực lượng vũ trang, có mặt trận, bạn nhờ ta cùng liên minh diệt trừ họa diệt chủng do bọn Pôn Pốt - Iêng Xa-ri gây nên cho nhân dân Cam-pu-chia và đập tan cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam ở vùng biên giới Tây Nam nước ta do bọn chúng gây ra.

(còn nữa)

Kỳ 1: Những kẻ phản bội

Kỳ 2: Tức nước vỡ bờ


LÊ LIÊN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-3-ke-vai-sat-canh-trong-hoan-nan/280706.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 07 Tháng Giêng, 2014, 10:27:01 am
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 4: CHIẾN DỊCH QUYẾT ĐỊNH ( tiếp theo và hết)

QĐND - Mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam từ tháng 5-1975 đến ngày 23-12-1978, bè lũ Pôn Pốt đã giết hại hơn 5000 dân thường nước ta, làm bị thương gần 5000 người, bắt và đưa đi thủ tiêu hơn 20.000 người khác. Hàng trăm trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thờ, chùa chiền ở vùng biên giới Việt Nam giáp với Cam-pu-chia bị đốt phá. Hàng nghìn con trâu, bò bị cướp, giết, hàng nghìn héc-ta lúa, màu bị phá hoại, hàng vạn héc-ta ruộng đất và đồn điền cao su ở vùng biên giới Tây Nam bị bỏ hoang. Nửa triệu dân vùng sát biên giới phải bỏ nhà, bỏ đất, bỏ ruộng để chạy về phía đông.

Trước tình hình bọn Pôn Pốt gây hấn ở biên giới Tây Nam đất nước, vì lợi ích dân tộc và tình hữu nghị chiến đấu lâu năm, Ðảng và Nhà nước ta đã tự kiềm chế, kiên trì thuyết phục, thương lượng giải quyết những vấn đề cụ thể thuộc quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc. Nhưng mọi sự cố gắng của chúng ta đều không có kết quả, bọn Pôn Pốt vẫn ngoan cố thực hiện chính sách xâm lược và diệt chủng. Thực hiện quyền tự vệ chính đáng thiêng liêng của mình để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc, bảo vệ biên giới Tây Nam, tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Cam-pu-chia, Ðảng và Nhà nước ta đã chủ trương giúp đỡ những người cách mạng chân chính Cam-pu-chia làm lại cuộc cách mạng đã bị phản bội.

Giữa tháng 12-1978, Pôn Pốt huy động 10 sư đoàn, trong tổng số 21 sư đoàn mà chúng có, mở cuộc tiến công xâm lược quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta với mục tiêu đánh chiếm thị xã Tây Ninh.

(http://image.qdnd.vn//Upload/phucthang/2013/12/28/28122013tonha01152953168.jpg)
Nhân dân Cam-pu-chia vui mừng đón Quân giải phóng. Ảnh tư liệu.

Theo tiếng gọi của nhân dân Cam-pu-chia, để thực hiện sứ mạng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng, ngày 23-12-1978, Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược đập tan cuộc tấn công toàn tuyến biên giới Tây Nam của bè lũ Pôn Pốt. 5 cánh quân cùng với lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia chia làm 5 hướng: Các đơn vị Quân khu 5 tiến công địch ở vùng Đông Bắc Cam-pu-chia, các đơn vị Quân khu 7 tiến công vào vùng Đông Cam-pu-chia, Quân đoàn 1 theo đường số 1 tiến thẳng vào Phnôm Pênh, Quân đoàn 2 từ An Giang tiến công sang Cam-pốt rồi tiến thẳng lên Phnôm Pênh, các đơn vị Quân khu 9 tiến công vào các tỉnh vùng Tây Nam Cam-pu-chia, lực lượng Hải quân nhân dân ta tiến công vào cảng Kông-pông Xom. Ta chuyển từ phản công sang tổng tấn công, cùng với toàn dân Cam-pu-chia nổi dậy đánh bại tập đoàn phản động Cam-pu-chia xâm lược, phản bội, diệt chủng, giải phóng thủ đô của bạn. Ngày 7-1-1979, thủ đô Phnôm Pênh được giải phóng và đến ngày 17-1-1979, sau 25 ngày, tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn trên đất nước Cam-pu-chia đã được hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng. Một chiến dịch phản công có chiều sâu hơn 500km và chiều rộng cũng hơn 500km, giành thắng lợi nhanh gọn ấy không phải chỉ do lòng dũng cảm và nghệ thuật quân sự mà điều cực kỳ quan trọng là nhờ sự ủng hộ của nhân dân Cam-pu-chia. Không có sự ủng hộ của nhân dân Cam-pu-chia, không thể có tốc độ kỳ diệu đó, đánh tan lực lượng quân sự làm cho 21 sư đoàn Pôn Pốt chạy không kịp trở tay.

Trên tất cả các hướng, các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam đã được đón tiếp bằng sự vui mừng không kể xiết của những người dân Cam-pu-chia giải phóng. Những người già ở tỉnh Bát-đam-boong kể: “Chúng tôi theo đạo Phật, chúng tôi ngày đêm cầu trời khấn Phật cứu giúp nhưng ngày này qua ngày khác không thấy ai đến. Chúng tôi nghĩ trên cõi đời này chỉ có Việt Nam có thể cứu giúp chúng tôi. Quả nhiên bộ đội Việt Nam đã đến”. Các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam bàng hoàng xúc động trước sự đau khổ cùng cực của nhân dân Cam-pu-chia, sự dã man của chế độ Pôn Pốt khi tận mắt chứng kiến những gì đã xảy ra còn khủng khiếp gấp bội, ngoài sức tưởng tượng của con người.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam cùng với lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-pu-chia đi tới đâu cũng được nhân dân đón tiếp bằng sự vui mừng không kể xiết. Nhiều người già có, trẻ có chưa thoát khỏi nỗi kinh hoàng, khi gặp bộ đội Việt Nam, họ đã òa lên khóc và sẵn sàng giúp đỡ các lực lượng truy đuổi Pôn Pốt. Bộ đội Việt Nam dễ dàng nhận ra nét mặt hân hoan của nhân dân Cam-pu-chia, những người vừa bước ra khỏi chế độ diệt chủng. Điều đáng ghi nhận là họ đã coi bộ đội Việt Nam như người nhà. Đi đến đâu bộ đội Việt Nam cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình.

Kỳ 1: Những kẻ phản bội

Kỳ 2: Tức nước vỡ bờ

Kỳ 3: Kề vai sát cánh trong hoạn nạn


LÊ LIÊN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-4-chien-dich-quyet-dinh-tiep-theo-va-het/280824.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: Thorn Birds trong 07 Tháng Giêng, 2014, 10:58:06 am
Video đặc biệt về quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

"VN đã hy sinh quân tình nguyện ở Campuchia hàng vạn người, bị thương không biết bao nhiêu. VN đã phải trả một cái giá rất cao khi giúp đỡ Campuchia." - Hun Sen.

Năm 1975, sau khi lên nắm chính quyền ở Campuchia, Khmer Đỏ bất ngờ phát động cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam nước ta. Từ năm 1975 đến năm 1979, lính của Pol Pot đã xâm phạm biên giới nước ta rất nhiều lần, giết hại đồng bào ta, tàn phá nhiều làng mạc, nhà cửa mà đỉnh điểm là vụ thảm sát Ba Chúc (tháng 4/1978) khiến hơn 3.000 người dân vô tội bị sát hại.

Trong nước, Pol Pot thi hành chính sách diệt chủng, tra tấn và thủ tiêu hàng triệu người dân Campuchia. Nhân dân Campuchia sống trong đau thương cùng cực, khẩn thiết yêu cầu sự giúp đỡ của Việt Nam.

Những người lính Việt Nam, khi ấy vừa bước ra khỏi một cuộc chiến tranh khốc liệt, máu và mồ hôi còn chưa kịp khô trên áo, đã lại phải cầm súng bước vào một cuộc chiến mới bảo vệ Tổ quốc và giúp đỡ nhân dân nước bạn.

Với sự giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam, ngày 7/1/1979, Phnom Penh hoàn toàn giải phóng, Khmer Đỏ bị lật đổ.

Khó có thể kể hết những gian khổ, hy sinh mà người lính tình nguyện Việt Nam đã trải qua trên đất nước Chùa Tháp. Báo Pracheachon của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia khi ấy đã viết những dòng đầy xúc động “Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, trên thế giới này không biết bao nhiêu kẻ mạnh, kẻ giàu, nhưng duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi”..

 Mười năm sát cánh cùng quân và dân Campuchia đánh đuổi tàn quân Pol Pot, hồi sinh đất nước, Quân tình nguyện Việt Nam được yêu mến gọi bằng cái tên Đội quân nhà Phật.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trong buổi gặp mặt đại diện Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cuối tháng 12 vừa qua đã nói “Việt Nam đã phải trả một cái giá rất cao khi giúp đỡ Campuchia. Vừa hy sinh tính mạng của dân, quân, vừa hy sinh tài sản, vừa hy sinh chính trị, ngoại giao. Vấn đề này không quên được.”

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng, chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả Video đặc biệt với tựa đề “Những hình ảnh không thể nào quên về Đội quân nhà Phật trên đất nước Campuchia”, như một sự tri ân tới những người đã chiến đấu và hy sinh vì hạnh phúc, bình yên của cả hai dân tộc.

Quý vị độc giả có thể chia sẻ suy nghĩ, cảm tưởng ở ô Bình luận bên dưới bài. Trân trọng!

Xin xem videoclip tại đây:
http://soha.vn/quan-su/video-dac-biet-ve-quan-tinh-nguyen-viet-nam-tai-campuchia-20140107023441132.htm


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 08 Tháng Giêng, 2014, 09:59:57 am
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 1: ĐÁNH ĐỊCH GIẢI PHÓNG CÔ ĐÔ XIÊM RIỆP

QĐND Online - Sau khi tiến công địch giải phóng Thủ đô Phnôm Pênh, Sư đoàn 10 của Quân đoàn 3, nhận lệnh tiến công địch ở các tỉnh xung quanh Biển Hồ, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Sau khi Trung đoàn 24 đánh địch, giải phóng thị xã Công Pông Thom, Trung đoàn 66 được chuyển giao xe tăng, thiết giáp và pháo binh, tiểu đoàn ô tô vận tải, hành tiến tiến công giải phóng thành phố Xiêm Riệp, quyết không cho địch tổ chức co cụm lập căn cứ ở vùng Tây Bắc chống lại lực lượng cách mạng và nhân dân Campuchia.

Nhận lệnh đánh địch của sư đoàn, chỉ huy trung đoàn nhận định, lực lượng địch ở trục đường 6 và thành phố Xiêm Riệp còn đông, sức chiến đấu còn mạnh. Hơn nữa, khi Thủ đô Phnôm Pênh và thị xã Công Pông Thom bị mất, quân địch sẽ tăng cường phòng bị. Tuy nhiên, chặng đường từ Công Pông Thom tới Xiêm Riệp khá dài, lực lượng địch rút chạy chưa thể về đến thành phố Xiêm Riệp để co cụm. Do đó, trung đoàn cần phải khẩn trương làm công tác chuẩn bị để nhanh chóng hành tiến tiến công địch. Sau hơn 2 giờ chuẩn bị chiến đấu, tiểu đoàn bộ binh và xe thiết giáp đi đầu, bắt đầu hành tiến đánh địch, tiếp sau là sở chỉ huy và cơ quan trung đoàn, lực lượng xe tăng và pháo binh. Hai tiểu đoàn bộ binh chuẩn bị xong, tiếp tục hành tiến chiến đấu, sẵn sàng đánh địch tiến công vào hai bên sườn. Đội hình tiến công của trung đoàn theo đường số 6, ra khỏi thị xã Công Pông Thom khoảng 5km, bộ phận đi đầu gặp địch nổ súng ngăn chặn rất quyết liệt. Bộ binh ta xuống xe triển khai tiến công, có hoả lực mạnh của ĐKZ trên xe thiết giáp đi cùng, bắn ngắm trực tiếp chi viện. Sau 30 phút chiến đấu, quân địch bị tiêu diệt, bộ đội ta lên xe hành tiến đánh địch. Phát hiện bộ đội ta tiến công, quân Pôn Pốt dựa vào địa hình có lợi và các phun, sóc ở hai bên đường liên tục chặn đánh.

(http://image.qdnd.vn//Upload/tranhoai/2014/1/7/36163559362.jpg)
Bộ đội Việt Nam tiến công giải phóng nhiều nơi ở Campuchia.

Qua hơn 1 giờ tác chiến chỉ huy, trung đoàn nhận định, nếu ta vận dụng cách đánh này, tốc độ tiến công sẽ chậm, quân địch càng có điều kiện tăng cường phòng bị liên tục chặn đánh. Trung đoàn quyết định thay đổi cách đánh, vừa hành tiến, vừa tiến công tiêu diệt địch. Khi có bộ đội bị thương vong và ô tô bị hỏng, từng khối chiến đấu để lại một bộ phận khắc phục, đưa ngay xe dự bị lên phát triển tiến công tiếp. Sở chỉ huy của trung đoàn, đi cùng chỉ huy tiểu đoàn 7 đi đầu, sau đại đội chiến đấu phái đi trước. Tuy nhiên, cách đánh này lại gây trở ngại cho chỉ huy tiểu đoàn ô tô, bộ đội sợ không đủ người để khắc phục hậu quả và xe để thay thế. Trung đoàn bàn phương án khắc phục, tạo điều kiện để anh em lái xe yên tâm sát cánh cùng bộ binh đánh địch. Xây dựng được lòng tin và tạo sự đồng thuận, các bộ phận đều có quyết tâm vượt qua khó khăn, đánh địch hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bàn bạc phương án và tổ chức đội hình chiến đấu xong, trung đoàn tiếp tục hành tiến tiến công tiêu diệt địch. Mặc dù quân địch vẫn liên tục chặn đánh, nhưng thiết giáp và bộ binh đi đầu đã đánh bật quân địch sang hai bên đường để phát triển tiến công. Vì vậy, có lúc đội hình trung đoàn, cùng nổ súng đánh địch trên đoạn đường dài vài cây số.

Lợi dụng trời tối quân địch khó quan sát phát hiện lực lượng ta, trung đoàn quyết định đẩy nhanh tốc độ tiến công. Khi trăng sáng trung đoàn ra lệnh tất cả các loại xe không được bật đèn và bỏ nguỵ trang. Bộ đội trên xe không đội mũ, sử dụng khăn mặt vắt vai hoặc đội lên đầu để nghi binh lừa địch. Kế sách của ta đã phát huy hiệu quả, quân địch ít chặn đánh, tiếng súng xa dần, đội hình chiến đấu của trung đoàn đã nhanh chóng lọt sâu vào phía sau quân địch. Quá nửa đêm, một tình huống bất ngờ xảy ra, quân địch tưởng thị xã Công Pông Thom vẫn còn đang tác chiến, chúng sử dụng đoàn xe vận tải gần 30 chiếc chở quân và đạn dược chi viện cho chiến trường này. Đoàn xe địch đi ngược chiều đội hình chiến đấu của ta. Đại đội bộ binh và thiết giáp đi trước phát hiện báo cáo, trung đoàn ra lệnh tuyệt đối không được nổ súng, để tạo thế bất ngờ tiến sâu hơn vào đội hình quân địch, các lực lượng chỉ được nổ súng, khi quân địch đã phát hiện ra lực lượng ta. Đoàn xe của địch, ngày càng tiến sâu vào đội hình chiến đấu của trung đoàn. Quân địch lại lầm tưởng là lực lượng của mình, chúng không hề nghi ngờ hoặc phát ra tín hiệu để hỏi. Gần một giờ sau, chiếc xe đi cuối đội hình chở bộ binh, đầu đội hình xe chở đạn của địch nháy đèn, một tên đứng ngoài cửa vẫy tay, ra hiệu cho xe đi đầu của ta dừng lại. Chiếc xe ra hiệu dừng lại vừa đi qua, sợ bị lộ, xe thiết giáp đi đầu của ta sử dụng ĐKZ tiêu diệt chiếc xe đi sau. Bị hoả lực 106,7 mm bắn ở cự ly gần, chiếc xe chở đạn của địch bị hất tung ra bên đường, nổ vang.

Thấy tiếng nổ lớn, quân địch ở các chốt hai bên đường tiến ra chặn cả xe của ta và địch lại để hỏi. Xe của chỉ huy trung đoàn cũng bị ba người cầm súng tiến ra chặn trước cửa xe. Trời tối không rõ lính ta hoặc địch, tôi nói nhỏ với tiểu đoàn trưởng và lái xe: “Ngồi im để mình xuống.” Vừa đặt chân xuống đất, tôi bị tên lính đi đầu chĩa súng vào người. Anh em trên xe lo lắng, muốn cứu tôi, nhưng do cự ly giữa tôi và tên địch quá gần nên không thể nổ súng được. Nhận thấy đây là lính địch, tôi bình tĩnh xua tay ra hiệu cho tên địch là không có gì xảy ra. Rất may trong thời gian dài chiến đấu trên đất Campuchia, người tôi gầy và đen, trên vai luôn có chiếc khăn mặt lau mồ hôi, đêm tối trông giống khăn rằn của địch. Tên địch tưởng tôi là lái xe của chúng, liền hạ súng bước đi, hai tên sau cũng quay gót bước theo. Lúc đó tôi chỉ kịp lăn mấy vòng, nhằm tạo ra khoảng cách để anh em trên xe tiêu diệt địch. Tiếng súng từ khu vực xe chỉ huy bùng nổ, đội hình toàn trung đoàn chuyển sang tiến công địch. Bị đánh bất ngờ trong thế cài xen, quân địch bị tiêu diệt, hoảng loạn bỏ chạy.

Sau gần 2 giờ chiến đấu, trung đoàn đã quét sạch các chốt của địch ở hai bên đường, bắn cháy và bắt sống 23  xe của địch. Đơn vị cũng có một số cán bộ và chiến sĩ bị hy sinh, trong đó có anh Vũ Văn Tài vừa được bổ nhiệm làm trung đoàn phó. 

Giải quyết chiến trường xong, trung đoàn lại hành tiến tiến công địch. 5 giờ sáng ngày 9-1-1979, trung đoàn tiến sát thành phố

Xiêm Riệp, triển khai thành hai mũi tiến công: Một mũi cùng xe tăng và pháo binh, tiến công thẳng vào thành phố theo đường số 6; một mũi cùng thiết giáp vòng về bên phải tiến công vào khu đền Ăng Co. Bất ngờ bị đánh mạnh từ hai hướng, quân địch ở trong thành phố không kịp đối phó, chúng chỉ chặn đánh ở một số dãy phố rồi rút chạy. Trung đoàn đưa tiểu đoàn dự bị và xe tăng vào phát triển tiến công đánh chiếm sân bay. Trên hướng đền Ăng Co, quân địch tổ chức kháng cự, nhưng bị ta tiến công mạnh đánh từ hai bên sườn nên phải rút chạy. 10 giờ sáng, trung đoàn giải phóng hoàn toàn thành phố, khu đền Ăng Co và sân bay Xiêm Riệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu được giao. 

(Còn nữa)   

Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-1-danh-dich-giai-phong-co-do-xiem-riep/282314.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 09 Tháng Giêng, 2014, 06:22:41 pm
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 2: PHÁT TRIỂN TIẾN CÔNG TIÊU DIỆT ĐỊCH GIẢI PHÓNG TỈNH PÔ XÁT

QĐND  Online - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch giải phóng thành phố Xiêm Riệp, Trung đoàn 66 được bổ sung nhiệm vụ đánh chiếm Xi Xô Phôn, tạo bàn đạp để đơn vị bạn triển khai tiến công, tiêu diệt địch, giải phóng thành phố Bát Đom Boong. Sau khi Trung đoàn 24 đánh địch giải phóng thành phố, Trung đoàn 66 nhanh chóng phát triển tiến công theo trục đường số 5, tiêu diệt địch phòng ngự ở thị trấn Mong, tiến công giải phóng thị xã Pô Xát.

Nhận nhiệm vụ của sư đoàn, trung đoàn nhanh chóng bàn giao địa bàn thành phố Xiêm Riệp cho đơn vị bạn, khẩn trương chuẩn bị đánh địch. Tiểu đoàn 8 được tăng cường thiết giáp và pháo binh bắt đầu hành tiến chiến  đấu. Phát hiện bộ đội ta tiến công, Sư đoàn 5 của Pôn Pốt phòng ngự giữ Bắc đường số 6 và Tây Bắc đường số 5. Trước sức mạnh tiến công bằng hiệp đồng binh chủng của bộ đội ta, sau 4 giờ hành tiến chiến đấu, Tiểu đoàn 8 đã tiêu diệt địch, đánh chiếm được Xi Xô Phôn.

Sau đó, tiểu đoàn chia làm hai mũi phát triển tiến công về hướng đường số 5 và Poi Pét, ra đến tận biên giới Campuchia – Thái Lan, tạo thuận lợi để Trung đoàn 24 bước vào đánh địch. Khi Trung đoàn 24 đang còn đánh địch ở trung tâm thành phố Bát Đom Boong, sư đoàn tăng cường cho Trung đoàn 66 xe tăng, xe thiết giáp, pháo binh, phòng không và công binh, làm nhiệm vụ hành tiến tiêu diệt địch trên trục đường số 5, giải phóng thị xã Pô Xát. Biết lực lượng ở phía Nam thành phố Bát Đom Boong chưa kịp rút chạy, Quân khu Kăng Đan ra lệnh cho lực lượng còn lại của Sư đoàn 101 và 104 tận dụng trục đường tàu hoả chạy song song với đường số 5 ở phía Tây liên tục tiến công vào bên sườn đội hình hành tiến chiến đấu của trung đoàn. Trước sức mạnh ngăn chặn của địch, kết hợp với tiến công liên tục vào bên sườn đội hình chiến đấu của ta, chỉ huy trung đoàn quyết định thay đổi cách đánh. Từng tiểu đoàn bộ binh xuống xe, luân phiên tiến công vào bên sườn kẻ thù ở phía Tây đường tàu. Cách đánh của trung đoàn đã phát huy hiệu quả. Khi hoả lực ta bắn mạnh để ghìm đầu quân địch xuống, thì bất ngờ chúng bị bộ binh ta đánh mạnh vào bên sườn. Phía sau quân địch là cánh đồng rộng và rất trống trải, lực lượng rút chạy tiếp tục bị hoả lực ta sát thương. Sau hơn hai giờ hành tiến đánh địch, đầu đội hình chiến đấu của trung đoàn đã đến bắc thị trấn Mong. Để hạn chế sức mạnh tiến công của ta, quân địch cho phá toàn bộ cầu cống, cài mìn trên các con đường, bố trí lực lượng chặn đánh không cho ta tiến vào thị trấn. Trên các toà nhà cao tầng chúng bố trí ĐKZ và 12.7mm để tiêu diệt xe tăng và bộ binh ta.

(http://image.qdnd.vn//Upload/tranhoai/2014/1/7/35163559127.jpg)
Bộ đội Việt Nam phản kích quân địch.

Phát hiện trận địa phòng ngự của địch được tổ chức rất chặt chẽ, trung đoàn triển khai pháo binh, tiến hành đợt hoả lực mạnh chế áp quân địch phòng ngự trong thị trấn, tạo điều kiện để bộ binh ta tiếp cận tiêu diệt quân địch, công binh tiến lên mở đường, xe tăng, thiết giáp tiến vào đánh địch. Sau gần 1 giờ chiến đấu, trung đoàn đã tiêu diệt và đánh bật quân địch ra khỏi thị trấn Mong, nhanh chóng tiến về Pô Xát.

Lầm tưởng sau khi giải phóng Phnôm Pênh, quân ta sẽ tiến công theo trục đường số 5 từ hướng Nam đánh vào thị xã Pô Xát, quân địch cho phá cầu, xây dựng công sự, bố trí vật cản bịt chặt các ngả đường và con phố tiến vào thị xã. Bất ngờ bị ta tiến công từ hướng Bắc xuống, chúng vội vã bố trí lại lực lượng, xây dựng công sự và bố trí vật cản, nhưng tất cả đều đã muộn. Bị đánh bất ngờ, quân địch chỉ kháng cự mạnh ở tuyến ngoài. Khi bộ binh và xe tăng ta tiến vào Bắc thị xã, chúng đã vội vã tháo chạy. Sau 45 phút chiến đấu, trung đoàn hoàn toàn làm chủ phía Bắc thị xã. Nắm được quân địch dựa vào các dãy phố ven sông tổ chức phòng ngự, trung đoàn hình thành hai mũi tiến công, vượt sông tiến công vào phía sau quân địch.

Tuy bị đánh từ phía sau, nhưng kẻ địch vẫn dựa vào các toà nhà có kiến trúc vững chắc chống cự mạnh. Bộ binh và xe tăng của ta đã phải triển khai đánh chiếm từng căn nhà và dãy phố, phát triển xuống phía Nam bắt liên lạc với lực lượng của Quân khu 9.

Ngay sáng hôm sau, trung đoàn nhận lệnh của sư đoàn bàn giao thị xã Pô Xát cho đơn vị bạn, khẩn trương cơ động về đánh địch phản kích ở Tây thành phố Bát Đom Boong. Phát triển tiến công tiêu diệt địch đã khó, giờ quay lại đánh địch ở Bát Đom Boong lại càng khó hơn. Nhận định ta có thể tăng thêm lực lượng từ Pô Xát về để bảo vệ thành phố Bát Đom Boong, quân địch tổ chức ngăn chặn rất quyết liệt. Trên trục đường 5, chúng không chỉ đánh sập toàn bộ cầu cống, mà còn đào hào, dựng chướng ngại vật và cài đặt nhiều mìn chống tăng và bộ binh. Lực lượng chiến đấu được bố trí ở những địa hình có lợi dọc hai bên đường, hoả lực chống tăng mạnh và dày đặc hơn. Vì vậy, đội hình chiến đấu đi đầu của trung đoàn vừa ra khỏi thị xã Pô Xát khoảng 4-5km đã bị quân địch chặn đánh rất ác liệt. Sau đợt hoả lực từ trong các khu rừng và phum sóc bắn ra, bộ binh địch la hét tiến ra mặt đường.

Đúng phương án tác chiến đã dự kiến, hoả lực pháo binh và phòng không của ta đã triển khai ngay trên đường, cùng xe tăng và thiết giáp chi viện cho bộ binh đánh địch. Trước sức mạnh tiến công của bộ đội ta, quân địch đã bị tiêu diệt và đẩy lùi. Qua một số lần chiến đấu, trung đoàn phát hiện ra quy luật tiến công của kẻ thù: Trên những đoạn đường chúng phá cầu cống hoặc dựng chướng ngại, hai bên có các phum sóc, quân địch đều tổ chức phục kích. Trung đoàn tăng cường lực lượng trinh sát, cùng bộ binh đi trước nắm địch. Phát hiện quân địch phục kích, bộ đội ta nhanh chóng triển khai lực lượng, giành quyền chủ động tiến công đánh phủ đầu tiêu diệt chúng. Cách đánh này của bộ đội ta đã nâng cao tốc độ cơ động và hiệu quả tiến công tiêu diệt địch.

Tiến quân đến Nam thị trấn Mong, chỉ huy trung đoàn nhận định, quân địch sẽ tận dụng địa hình có lợi, tổ chức phòng ngự ngăn chặn rất mạnh. Vì vậy, trung đoàn đã chủ động triển khai đội hình, tổ chức lực lượng đánh địch. Tất cả bộ binh xuống xe, tiểu đoàn bộ binh đi đầu vận động tiếp cận quân địch, hai tiểu đoàn bộ binh đi sau triển khai sang hai bên, bảo vệ xe tăng, pháo binh và phòng không tiến lên triển khai chiến đấu. Phát hiện bộ binh ta tiến đến Nam suối lớn, quân địch nổ súng ngăn chặn. Ngay lập tức chúng bị hoả lực ta đánh trả rất mạnh, bộ binh nhanh chóng vượt qua suối đánh sang bờ Bắc. Xe tăng, pháo binh và phòng không của ta tiến lên tiêu diệt các hoả điểm địch bố trí trên các toà nhà cao tầng, chi viện trực tiếp cho bộ binh phát triển tiến công. Công binh tiến lên làm ngầm cho xe tăng và pháo binh ta qua suối đánh địch. Qua hơn 10 giờ hành tiến chiến đấu, đến 16 giờ ngày 14 - 1- 1979, toàn trung đoàn đã về đến Tây Nam thành phố Bát Đom Boong.

(Còn nữa)

Kỳ 1: Đánh địch giải phóng cố đô Xiêm Riệp

Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-2-phat-trien-tien-cong-tieu-diet-dich-giai-phong-tinh-po-xat/282319.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 10 Tháng Giêng, 2014, 05:24:54 pm
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ 3: ĐÁNH ĐỊCH PHẢN KÍCH - PHÁT TRIỂN GIẢI PHÓNG PAI LIN

QĐND Online - Sau gần 10 giờ vừa hành tiến vừa đánh địch từ Pô Xát về đến Bát Đom Boong, Trung đoàn 66 được quân báo trao đổi về hoạt động của địch. Tham mưu trưởng sư đoàn trực tiếp giao nhiệm vụ, trung đoàn cùng các lực lượng tăng cường khẩn trương làm công tác chuẩn bị để bước vào đánh địch. Trung đoàn được lệnh tiến công theo trục đường số 10, phối hợp với Trung đoàn 24 tiêu diệt địch phản kích ở Tây thành phố Bát Đom Boong.

Sau gần 1 giờ bổ sung đạn dược và làm công tác chuẩn bị chiến đấu, trung đoàn đã nhanh chóng triển khai đội hình đánh địch. Sau đợt hoả lực pháo binh của ta đánh phá các sở chỉ huy, trận địa hoả lực và đội hình quân địch đang bu bám ở ven đô để đánh vào thành phố, bộ binh và xe tăng của trung đoàn đã đồng loạt xung phong, đánh bật quân địch ra khỏi các địa bàn có lợi ở ven đô. Thế trận phản kích của địch bị phá vỡ, trung đoàn đưa ngay tiểu đoàn bộ binh, xe tăng và thiết giáp, pháo binh và phòng không vào phát triển chiến đấu.

Phát hiện lực lượng ta tiến công theo trục đường số 10, quân địch ở phía sau lợi dụng lúc trời gần tối tiến ra ngăn chặn. Hoả lực pháo binh, súng cối và ĐKZ của chúng bắn rất mạnh vào đội hình hành tiến chiến đấu của bộ đội ta. Trung đoàn ra lệnh cho xe tăng, pháo binh và phòng không hạ nòng bắn thẳng, chi viện trực tiếp cho bộ binh và thiết giáp tiến lên tiêu diệt địch. Bị tiến công mạnh và bị đánh cả ở hai bên đường, quân địch bị sát thương lớn. Do không thể ứng cứu, chi viện và phối hợp tác chiến với nhau, quân địch buộc phải tháo chạy. Súng to, súng nhỏ của địch vứt bỏ rải rác khắp cả cánh đồng. Phát hiện quân địch rút chạy, bộ đội ta nhanh chóng chuyển sang truy kích, dồn chúng về gần ba núi.

(http://image.qdnd.vn//Upload/tranhoai/2014/1/7/3716551134.jpg)
Nhân dân Campuchia sang biên giới Tây Nam lánh nạn diệt chủng Pôn Pốt. Ảnh tư liệu/TTXVN.

Lợi dụng các hang động trong núi và địa hình có lợi ở hai bên đường, quân địch sử dụng hoả lực ngăn chặn rất mạnh. Mặc dù lúc này trời đã tối và địa hình lại chưa được điều tra kỹ, chỉ huy trung đoàn vẫn quyết định tiêu diệt quân địch phòng ngự ở ba núi ngay trong đêm, quyết không cho chúng lợi dụng đêm tối và địa hình quen thuộc tổ chức tập kích vào lực lượng ta. Tiểu đoàn bộ binh đi đầu cùng xe tăng thiết giáp triển khai sẵn sàng tiến công theo trục đường số 10. Một tiểu đoàn bộ binh vòng xuống phía Nam, đánh vào bên sườn quân địch. Một tiểu đoàn bộ binh vòng lên phía bắc, sử dụng một đại đội chặn địch ở phía sau tiến ra. Lực lượng còn lại đánh chiếm ngã ba đường, tiến công vào Bắc ba núi. Đúng như dự kiến của trung đoàn, gần 2 giờ sáng, quân địch ở ba núi bí mật tiến ra, tập kích vào lực lượng ta đã triển khai ở hai bên đường. Ngay lập tức chúng bị bộ binh, xe tăng, pháo binh và phòng không của ta đánh trả. Do các mũi vu hồi của ta vừa nắm địch vừa tiếp cận, nên chưa vào đến vị trí triển khai tiến công. Trung đoàn ra lệnh cho tiểu đoàn vu hồi ở hướng Nam nhanh chóng tiến ra đánh vào phía sau đội hình phản kích của địch. Tiểu đoàn vu hồi ở hướng Bắc lợi dụng quân địch đang tập trung lực lượng tiến công ra phía trước, nhanh chóng vận động tiếp cận đánh vào phía sau.

Trong đêm tối, thấy lực lượng ta đánh mạnh cả phía trước, bên sườn và phía sau, quân địch buộc phải rút chạy. Bộ binh và thiết giáp ta chuyển sang truy kích địch, đánh thẳng vào khu vực ba núi. Cùng lúc đó, tiểu đoàn vu hồi trên hướng Bắc kịp thời nổ súng. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng bộ đội ta vẫn chưa tiến được ra ngã ba, cắt đứt con đường rút chạy của địch. 4 giờ sáng, trung đoàn đánh chiếm được khu vực ba núi, đẩy quân địch ra xa thành phố Bát Đom Boong hơn 10km.

Ngay đêm hôm đó và sáng sớm hôm sau, hàng chục nghìn người dân bị quân Pôn Pốt ép buộc đưa đi, đã chạy về với bộ đội Việt Nam. Họ vui mừng vì đã thoát khỏi sự kìm kẹp và thúc ép của kẻ thù. Nhiều người không sợ hiểm nguy còn cung cấp tình hình địch ở thị trấn Treng và mong muốn bộ đội Việt Nam tiến công tiêu diệt chúng. Tuy vậy, bộ đội ta vẫn phải cảnh giác, tổ chức thanh lọc địch ra khỏi nhân dân.

Qua phiên dịch, chúng tôi phát động người dân tố cáo quân Pôn Pốt, không cho chúng lợi dụng trà trộn để đánh vào phía sau trung đoàn. Vừa tổ chức đưa dân trở về phía sau, trung đoàn vừa tiến hành xây dựng trận địa sẵn sàng đánh địch phản kích. Thấy bộ đội ta dừng lại ở ba núi, quân địch ở thị trấn Treng sử dụng hoả lực chi viện cho bộ binh tiến qua cánh đồng đánh ra ba núi. Ngay lập tức chúng bị hoả lực của bộ binh, xe tăng, pháo binh và phòng không ta tiêu diệt. Tiến công ở chính diện không được, quân địch lợi dụng đêm tối bí mật vòng lên phía Bắc, đánh vào bên sườn đội hình phòng ngự của ta. Trung đoàn tổ chức hoả lực ngăn chặn, sử dụng tiểu đoàn bộ binh phía sau cùng xe thiết giáp tiến công tiêu diệt quân địch. Trước tốc độ tiến công nhanh, đánh mạnh, đánh đúng vào bên sườn đội hình tiến công của địch, nhiều tên không kịp tháo chạy buộc phải đầu hàng.

Qua khai thác tù binh trung đoàn nắm được, phía trước thị trấn Treng quân địch tổ chức phòng ngự rất mạnh, lực lượng bộ binh khá đông, trên trục đường 10 chúng cài đặt nhiều mìn, bố trí pháo binh và xe tăng trong công sự để sẵn sàng tiêu diệt bộ binh và xe tăng của ta. Nắm chắc tình hình địch, khi sư đoàn ra lệnh chuyển sang tiến công tiêu diệt quân địch trên trục đường số 10, phối hợp với lực lượng của Quân khu 7 giải phóng thị trấn Pai Lin, trung đoàn đã bàn bạc tìm ra cách đánh mới. Một tiểu đoàn triển khai tiến công, đánh vào bên sườn quân địch, một tiểu đoàn được tăng cường đại đội ĐKZ, luồn sâu về phía sau thị trấn, chia cắt không cho chúng rút chạy về phía sau, cũng như đưa lực lượng phía sau ra tăng viện cho phía trước. 5 giờ 30 phút sáng hôm sau, phát hiện lực lựơng ta ra cắt đường, quân địch đưa lực lượng từ Treng ra phản kích. Ngay lập tức, trung đoàn ra lệnh cho pháo binh đánh phá quân địch ở trong thị trấn, tiểu đoàn bộ binh từ phía Bắc đánh vào bên sườn quân địch. Tuy bị đánh bất ngờ, nhưng quân địch vẫn dựa vào công sự chống cự rất quyết liệt. Lợi dụng lúc quân địch đang tập trung lực lượng, để đối phó với bộ binh ta ở bên sườn và phía sau, trung đoàn ra lệnh cho xe tăng, pháo binh và phòng không chi viện cho tiểu đoàn tiến công theo trục đường số 10, vận động qua cánh đồng vào tiến công địch. Thấy xe tăng ta xuất hiện quân địch vội vã tháo chạy. Công binh tiến lên dò mìn để xe tăng và thiết giáp, pháo binh và phòng không ta tiến vào đánh địch. 

Trước sức mạnh tiến công của bộ đội ta, bộ binh và xe tăng địch vòng qua chốt chặn, ra tận bờ sông phía Nam rút chạy về phía sau. Toàn trung đoàn chuyển sang hành tiến tiến công địch. Thấy lực lượng ở thị trấn Treng rút chạy, lực lượng địch ở phía sau chỉ nổ súng ngăn chặn từng bước, rồi cũng rút lui. Thừa thắng bộ đội ta nhanh chóng phát triển tiến công, đánh thẳng vào thị trấn Pai Lin. Bất ngờ bị tiến công mạnh, quân địch không kịp kháng cự, bỏ cả xe pháo chạy sang đất Thái Lan. Một mũi tiến công của trung đoàn phát triển lên phía Bắc, bắt liên lạc với lực lựơng của Quân khu 7 hoàn thành nhiệm vụ được giao.       

(Còn nữa)

Kỳ 1: Đánh địch giải phóng cố đô Xiêm Riệp

Kỳ 2: Phát triển tiến công tiêu diệt địch giải phóng tỉnh Pô Xát


Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-3-danh-dich-phan-kich-phat-trien-giai-phong-pai-lin/282323.html


Tiêu đề: Re: Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại K
Gửi bởi: lexuantuong1972 trong 12 Tháng Giêng, 2014, 09:16:22 pm
35 NĂM NGÀY QUÂN TÌNH NGUYỆN VIỆT NAM GIÚP NHÂN DÂN CAMPUCHIA THOÁT KHỎI HỌA DIỆT CHỦNG

KỲ CUỐI: TIẾN CÔNG VÀO SÀO HUYỆT CUỐI CÙNG

QĐND Online - Hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt địch, giải phóng Pai Lin, Trung đoàn 66 nhận nhiệm vụ truy quét tàn quân địch ở Bắc và Nam đường số 10, tham gia vận động quần chúng xây dựng chính quyền cách mạng, ổn định đời sống nhân dân.

Do phải làm nhiệm vụ truy quét địch trên địa bàn núi cao rừng rậm, thời tiết khắc nghiệt, nguồn nước sinh hoạt cạn kiệt, đồng thời sức khỏe giảm sút vì chiến đấu trong thời gian dài, nên nhiều cán bộ, chiến sĩ đã bị sốt rét, một số đã bị tử vong. Trong khi đó, xe tăng và bộ binh địch liên tục phản kích ra đường số 10. Các đơn vị vừa đánh địch, vừa cứu chữa thương bệnh binh, vừa phải cứu đói và chữa bệnh cho nhân dân.

Nhận thấy khó khăn của đơn vị, chỉ huy sư đoàn, tư lệnh và cơ quan quân đoàn đã xuống sở chỉ huy trung đoàn nắm tình hình và động viên bộ đội chiến đấu. Tư lệnh và cơ quan quân đoàn đã ra tận trận địa, nơi vừa diễn ra trận chiến đấu giữa ta và địch. Về sở chỉ huy trung đoàn, tư lệnh quân đoàn nhận định, khu vực núi cao ở Tây đường số 5, Nam đường số 10, tới giáp biên giới Thái Lan, có thể có căn cứ lớn của địch.
(http://image.qdnd.vn//Upload/tranhoai/2014/1/7/38165328252.jpg)
Lính Pôn Pốt bị bắt giữ.

Từ nhận định đó, tư lệnh chỉ thị cho cơ quan quân đoàn tổ chức lực lượng trinh sát của quân đoàn, sư đoàn và trung đoàn, luồn sâu vào nắm địch. Tham mưu trưởng đề nghị tiền phương bộ sử dụng không quân trinh sát và chụp ảnh toàn bộ khu vực Nam Pai Lin đến Bắc Cô Công. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho trung đoàn động viên bộ đội chiến đấu giữ vững địa bàn, sẵn sàng chuyển sang tiến công tiêu diệt quân địch.

Mặc dù bị tiêu diệt nặng nhưng quân địch vẫn liên tục đưa lực lượng ra phản kích nhằm chiếm lại đường số 10, tiến tới tái chiếm Bát Đom Boong. Thực hiện nhiệm vụ quân đoàn giao, trung đoàn vừa trụ bám chiến đấu bảo vệ địa bàn, vừa làm công tác chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang tiến công địch. Qua trinh sát đường không và mặt đất, tiền phương bộ và quân đoàn xác định, khu vực Tà Sanh, Xam Lốt có căn cứ lớn của địch. Khu vực này còn có rất đông người dân bị địch cưỡng ép đưa đi, lập thành vành đai tuyến ngoài để bảo vệ cho lực lượng của chúng ở tuyến trong.

Từ kết quả nắm địch, Bộ tư lệnh Quân đoàn hạ quyết tâm tác chiến, đánh vào sào huỵêt cuối cùng của địch ở phía Tây Campuchia, giáp biên giới Thái Lan. Trung đoàn 66 được giao nhiệm vụ tiến công từ hướng Bắc đánh vào bên sườn quân địch, phối hợp với Sư đoàn 31 đánh từ hướng Đông vào, Trung đoàn 24 và lực lượng Quân khu 9 đánh từ phía Nam lên. Nhận nhiệm vụ do sư đoàn giao, chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn và cơ quan họp bàn phương án tác chiến. Do trên hướng tiến công của trung đoàn có nhiều dân, nên trung đoàn phải tìm ra phương án đánh địch nhằm vừa tiêu diệt được kẻ thù lại bảo vệ được dân.

Qua bàn bạc, chỉ huy và cơ quan trung đoàn thống nhất hình thành hai mũi đánh địch. Cách đánh là một bộ phận cán bộ và trinh sát đi trước nắm địch, bộ đội hành quân theo sau, gặp địch thì triển khai đội hình chiến đấu. Bộ đội bí mật tiếp cận gần địch, lợi dụng lúc chúng sơ hở, bất ngờ tiến công, đánh tạt quân địch sang hai bên, cho phiên dịch dùng loa kêu gọi người dân chạy về phía ta.

Quá trình hành tiến chiến đấu, hai mũi tiến công của trung đoàn đã phát hiện ra ba cụm nhân dân, xung quanh các cụm có lực lượng địch bố trí bên ngoài để khống chế,  không để người dân đi lại tự do. Lợi dụng đêm tối, bộ đội bí mật tiếp cận gần địch, khi trời mờ sáng bất ngờ nổ súng tiến công, tiêu diệt và đánh tạt quân địch sang hai bên, mở đường cho người dân chạy về phía ta. Đúng dự kiến, khi bộ đội ta bất ngờ tiến công, quân địch ở hai bên không kịp chống cự, lực lượng ở phía sau bắn ra rất mạnh, gây tổn thất cho người dân. Bộ đội ta đã nhanh chóng vòng về phía sau tiêu diệt chúng.

Theo tiếng loa kêu gọi, nhân dân Cam-pu-chia đã chạy về phía ta. Lúc này, nhiều người dân bị thương, ốm yếu không đi được. Các đơn vị vừa cảnh giới sẵn sàng đánh địch, vừa tổ chức khiêng cáng thương binh và người dân bị thương nặng, một bộ phận dìu dắt những người dân bị ốm đau ra khỏi khu vực có chiến sự. Người dân bị địch kìm kẹp đói khát lâu ngày, nên sức khỏe yếu, tốc độ di chuyển rất chậm. Ngay lúc đó cơn mưa đầu mùa lại trút xuống, làm cho người dân càng thêm đói rét. Thương dân, bộ đội ta đã nhường cả áo mưa và cơm vắt để giúp dân.

Đưa được dân về tuyến sau, các đơn vị lại bí mật tiến vào đánh địch. Thấy bộ đội ta vào gần, quân địch ở phía sau phân tán nhỏ dân ra, bố trí lực lượng xen kẽ trong từng cụm để khống chế. Trung đoàn lại bàn bạc để tìm ra cách đánh khác, vừa tiêu diệt địch vừa cứu được dân. Từng tiểu đoàn trên các mũi tiến công, sử dụng từng đại đội, trung đội bí mật tiếp cận từng cụm địch to hoặc nhỏ, bất ngờ tiến công, xung phong đánh tách địch ra tiêu diệt để cứu dân. Do địa bàn kiểm soát của địch ngày càng bị thu hẹp, số dân bị chúng ép đi lại đông, binh lính địch bị đánh liên tục nên rất hoang mang. Vì vậy, khi bộ đội ta nổ súng, chúng chỉ kháng cự lúc đầu, sau đó rút chạy. Những cụm dân ở phía sau thấy bộ đội tiến công, họ bỏ chạy về phía ta. Một số con voi bị địch đưa đi để vận chuyển hàng hoá, cũng vùng chạy ra rừng.

Thế trận ngăn chặn của địch bị phá vỡ, trung đoàn lệnh cho các mũi phát triển tiến công, đánh thẳng vào trung tâm sào huyệt của địch ở khu vực Tà Sanh. Cùng lúc đó, trên hướng tiến công chủ yếu, Sư đoàn 31 và xe thiết giáp cũng đánh vào. Quân địch bị đánh mạnh cả ở chính diện, bên sườn và phía sau, chúng vừa chống cự vừa rút chạy ra sát biên giới. Ngay lập tức, quân địch bị lực lượng vu hồi của Trung đoàn 24 chặn đánh, phân tán thành từng tốp nhỏ, vượt qua biên giới chạy sang đất Thái Lan.

Sau gần một tuần liên tục chiến đấu, quân địch ở căn cứ Tà Sanh bị tiêu diệt và tháo chạy. Chúng bỏ lại toàn bộ xe pháo và nhiều tài liệu quan trọng của cơ quan trung ương chính quyền Pôn Pốt, trong đó có cả hộ chiếu của Iêng Xary, cấp ngày 27-1-1979.

Hoàn thành nhiệm vụ tiêu dịêt địch ở Tà Sanh, trung đoàn nhận nhiệm vụ truy quét tàn quân địch dọc theo biên giới về tới Pai Lin. Đang làm nhiệm vụ truy quét tàn quân Pôn Pốt và giúp dân ổn định cuộc sống, trung đoàn nhận được lệnh bàn giao địa bàn cho bạn, nhanh chóng cơ động về nước làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Với những chiến công đã đạt được, trung đoàn đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lần thứ hai. Đây là sự động viên rất lớn đối với cán bộ và chiến sĩ trung đoàn.
   
Kỳ 3: Đánh địch phản kích - phát triển giải phóng Pai Lin

Kỳ 2: Phát triển tiến công tiêu diệt địch giải phóng tỉnh Pô Xát

Kỳ 1: Đánh địch giải phóng cố đô Xiêm Riệp


Thiếu tướng PGS TS BÙI THANH SƠN

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/35-nam-ngay-quan-tinh-nguyen-viet-nam-giup-nhan-dan-campuchia-thoat-khoi-hoa-diet-chung/ky-cuoi-tien-cong-vao-sao-huyet-cuoi-cung/282325.html