Dựng nước - Giữ nước

Máu và Hoa => Hình ảnh - Kỷ vật => Tác giả chủ đề:: caytrevietnam trong 04 Tháng Ba, 2008, 06:23:55 PMTiêu đề: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 04 Tháng Ba, 2008, 06:23:55 PM
Hình ảnh người lính trên tiền chỉ có ở những đồng tiền trước 1975 và tập chung chủ yếu tại những tờ tiền phát hành thời chống Pháp.

Hình ảnh người lính là trên tiền của bên TA nhé các bác. Nó bao gồm các tờ tiền của VNDCCH và tiền của MTrận DTGP và đặc biệt là có tiền địa phương, những tờ tiền địa phương này ấn hành thời chống Pháp, do bị ngăn trở nên 1 số nơi ở miền Nam tự in tiền theo mẫu tiền do trung ương phát hành, thậm chí in hẳn tiền có mẫu khác, hình ảnh khác và loại tiền này chỉ lưu thông trong 1 số địa bàn nhất định. Ngoài ra có 1 số tín phiếu, phiếu tiếp tế lưu hành thời chống Pháp, vì có hình ảnh người lính nên cũng đưa luôn vào đây (vì giấy xấu, in ấn ko tốt nên hình ảnh mờ, ko rõ, anh em nhìn kỹ mới thấy người lính  ;D)

Do ko có danh mục chính xác các loại tiền phát hành theo thời gian, nên có thể có những hình ảnh sắp xếp ko đúng thứ tự. Mong anh em chiến sĩ thông cảm

PHẦN I: HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRÊN TÍN PHIẾU, PHIẾU TIẾP TẾ

(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-r2-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p55a-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/bentre5d-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p56a-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p56b-b.jpg)


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 04 Tháng Ba, 2008, 06:25:46 PM
PHẦN II: HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRÊN TIỀN MẶT TRẬN DTGPMNVN

(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-pr6-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-pr6-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-pr7-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-pr7-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-pr8-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-pr8-f.jpg)


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 04 Tháng Ba, 2008, 09:03:53 PM
PHẦN III: HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH TRÊN TIỀN

(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/2vn-p28c-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/3vn-p28o-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/gbvn100thuls6.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p33-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p29_31-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p30a-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p30s-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p32-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/gbvn1001ob8.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/gbvn1005gf5.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p33-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p33s-b.jpg)


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 04 Tháng Ba, 2008, 09:08:12 PM
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p13_1-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/5dq-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-r10b-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/travinh5d-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p14_2b-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p16-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p16s-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p17__-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p17_-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p20d-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p20u-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p17-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p22_12d-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p23-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p26-f.jpg)


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 04 Tháng Ba, 2008, 09:10:21 PM
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p31_36a-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p35-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p37a-b.jpg)

Các bác, đây là 1 ví dụ về tiền địa phương này, nó chỉ dùng trong tỉnh Mỹ Tho và Sa Long Châu  :D


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 04 Tháng Ba, 2008, 09:25:57 PM
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p72-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/500lmaugx4.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/untitled1qh9.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p64-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p66-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/1951-20.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/picture001aa6.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p60b-b.jpg)


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 04 Tháng Ba, 2008, 09:27:15 PM
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p63a-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p63b-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p65-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p65-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-p43-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-p42-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/sv-p41-b.jpg)


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: tuaans trong 05 Tháng Ba, 2008, 09:19:54 AM
Cho em chen ngang chút:

Bác có hình tờ giấy bạc 10 đồng của VNDCCH không?

Thanks!


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 05 Tháng Ba, 2008, 12:37:53 PM
Cho em chen ngang chút:

Bác có hình tờ giấy bạc 10 đồng của VNDCCH không?
Thanks!

Có gì đâu mà chen ngang, hình lính trên tiền tôi post hết rồi. Còn về tờ 10 đồng, ko rõ bác hỏi là tờ loại gì, phát hành năm nào...; có mấy hình đây, bác xem cái tờ nào là mình cần tìm  ;D

(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-nb10-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p37a-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p59-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p59-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p74-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p74-b.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p82-f.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p82-b.jpg)


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: tuaans trong 06 Tháng Ba, 2008, 06:44:51 PM
Cám ơn bác, bọn em thời nhỏ gọi tờ giấy bạc này là "cụ mượt". Nó là tờ giấy bạc có mệnh giá to nhất lúc ấy!

(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p74-f.jpg)

Năm em nói là 1972 (lúc còn nhớ là được cầm 1 tờ thế này đi sơ tán ở Hà Giang).


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Ba, 2008, 08:52:04 PM
Năm em nói là 1972 (lúc còn nhớ là được cầm 1 tờ thế này đi sơ tán ở Hà Giang).
-------------------------------------------
 Giàu thế! ;D


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: tuaans trong 16 Tháng Ba, 2008, 05:39:47 PM
Ba mẹ gửi theo xe lên Hà Giang ở với bà ngoại!


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: Trungsy1 trong 17 Tháng Ba, 2008, 07:55:57 PM
Bác caytrevietnam có hình tờ bạc năm đồng làm ơn post lên đi. Tờ bạc mà anh binh nhì nào thời trước năm 83 cũng mong đến kỳ lĩnh tiền phụ cấp ấy! "Tôi biết thân tôi lính năm đồng- Làm gì mua được áo ni lông..." ấy mà bác! Post lên cho anh em mua chút ký ức đi!


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: caytrevietnam trong 17 Tháng Ba, 2008, 10:21:00 PM
Bác caytrevietnam có hình tờ bạc năm đồng làm ơn post lên đi. Tờ bạc mà anh binh nhì nào thời trước năm 83 cũng mong đến kỳ lĩnh tiền phụ cấp ấy! "Tôi biết thân tôi lính năm đồng- Làm gì mua được áo ni lông..." ấy mà bác! Post lên cho anh em mua chút ký ức đi!

Dạ thưa có phải đồng tiền này ko ạ?

(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p81b-f5-1976.jpg)
(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p81b-b5-1976.jpg)


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: Trungsy1 trong 18 Tháng Ba, 2008, 07:51:42 AM
Đúng rồi đấy bác à! Cảm ơn bác! Năm 1978 đang huấn luyên ở Phủ lý, Hà nam ninh, đồng tiền này mua được 10 cái bánh "uôi". Tên gọi địa phương của cái bánh như bánh nếp. Vỏ bằng bột nếp, nhân đậu xanh có một miếng mỡ lợn bé xíu. Đang đói tọng vào phát nghẹn...
Mà sao hồi đấy chóng đói thế không biết! Ở nhà dẫu thức ăn cơm nước cũng không phong phú gì như toàn thể mức chung của đất nước hồi đó nhưng so với cơm lính thì quá ác ôn. Vào lính rồi thì quên khẩn trương ba cái vụ dùng đũa chọc chọc cảnh quất...Không ăn nhanh chúng nó táp hết  ;D Mà ăn toàn cơm ngô nhưng lại lên cân mới bỏ mẹ!
Mỗi tháng có cái đồng tiền mà bác vừa post lên đó, là chúng em ra quán bà "bóp" ( Quán bà này thì trong Nam ngoài Bắc cổng đơn vị nào cũng có! Đảm bảo 1000% luôn!) ăn bánh "uôi" kễnh bụng. Vừa ăn vừa khích đểu bà ấy là "bộ đội với dân như cá với thớt!" mà vẫn không chịu giảm giá.
Tất nhiên là trừ cái "Quán nước cổng doanh trại" của trang quansu chúng ta. Trang nhà ai lại Bóp phải không hai U 70 gì gì đó!   ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: mechua155 trong 18 Tháng Ba, 2008, 08:25:58 AM
Hi bác
Thế ra là bác huấn luyện ở trường thông tin ở Bút sơn - Phủ lý à, quê em đấy
Ngày xưa trường phổ thông em kết nghĩa với mấy trường huấn luyện thông tin cơ yếu trong đó, hằng năm bọn em hay vào đó cắm trại . Bây giờ ở đó có nhà máy xi măng to tướng. Năm 84 em cũng có ông anh họ đi lính thông tin huấn luyện trong đó, hình như ông ấy học về máy phát điện cho máy thông tin thì phải, sau đó hắn cũng đi Kam 3 năm về nguyên vẹn không sứt mẻ gì.
Chuc bác khỏe và tiếp tục kể hồi ức cho anh em


Đúng rồi đấy bác à! Cảm ơn bác! Năm 1978 đang huấn luyên ở Phủ lý, Hà nam ninh, đồng tiền này mua được 10 cái bánh "uôi". Tên gọi địa phương của cái bánh như bánh nếp. Vỏ bằng bột nếp, nhân đậu xanh có một miếng mỡ lợn bé xíu. Đang đói tọng vào phát nghẹn...
Mà sao hồi đấy chóng đói thế không biết! Ở nhà dẫu thức ăn cơm nước cũng không phong phú gì như toàn thể mức chung của đất nước hồi đó nhưng so với cơm lính thì quá ác ôn. Vào lính rồi thì quên khẩn trương ba cái vụ dùng đũa chọc chọc cảnh quất...Không ăn nhanh chúng nó táp hết  ;D Mà ăn toàn cơm ngô nhưng lại lên cân mới bỏ mẹ!
Mỗi tháng có cái đồng tiền mà bác vừa post lên đó, là chúng em ra quán bà "bóp" ( Quán bà này thì trong Nam ngoài Bắc cổng đơn vị nào cũng có! Đảm bảo 1000% luôn!) ăn bánh "uôi" kễnh bụng. Vừa ăn vừa khích đểu bà ấy là "bộ đội với dân như cá với thớt!" mà vẫn không chịu giảm giá.
Tất nhiên là trừ cái "Quán nước cổng doanh trại" của trang quansu chúng ta. Trang nhà ai lại Bóp phải không hai U 70 gì gì đó!   ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: Trungsy1 trong 18 Tháng Ba, 2008, 08:41:30 AM
Thế ra là bác huấn luyện ở trường thông tin ở Bút sơn - Phủ lý à, quê em đấy!
Được học ở cái trường đó đã tốt bác à!
Em huấn luyện ở Xã Thanh bình, huyện Kim Thanh (nay là Kim Bảng thì phải) tỉnh Hà Nam. Phía bên khi đường 1, vào tận trong mấy cái núi đất ấy!
Huấn luyên bộ binh xong, vào đến đơn vị chiến đấu, quân lực tiểu đoàn mới chỉ mặt: " Thằng này, thằng này, thằng này nữa...! Về trung đội thông tin"
Em đang tổ chức cho chúng nó thăm lại nơi đóng quân đầu tiên ấy.
Tìm lại em Độ ngày xưa nữa. Hồi ấy khi nói chuyện với nhau bên bờ ao phải thắp đèn dầu.


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: Trungsy1 trong 18 Tháng Ba, 2008, 08:50:48 AM
Em huấn luyện ở Xã Thanh bình, huyện Kim Thanh (nay là Kim Bảng thì phải) tỉnh Hà Nam. Phía bên khi đường 1, vào tận trong mấy cái núi đất ấy!
Huấn luyên bộ binh xong, vào đến đơn vị chiến đấu, quân lực tiểu đoàn mới chỉ mặt: " Thằng này, thằng này, thằng này nữa...! Về trung đội thông tin"
Em đang tổ chức cho chúng nó thăm lại nơi đóng quân đầu tiên ấy.
Tìm lại em Độ ngày xưa nữa. Hồi ấy khi nói chuyện với nhau bên bờ ao phải thắp đèn dầu.


Tiêu đề: Re: Phòng trưng bày: Hình ảnh người lính trên tiền VN & các giấy có gtrị tương
Gửi bởi: menthuong trong 10 Tháng Mười, 2009, 10:13:31 PM
Cám ơn bác, bọn em thời nhỏ gọi tờ giấy bạc này là "cụ mượt". Nó là tờ giấy bạc có mệnh giá to nhất lúc ấy!

(http://i15.photobucket.com/albums/a361/stampvn/vn-p74-f.jpg)

Năm em nói là 1972 (lúc còn nhớ là được cầm 1 tờ thế này đi sơ tán ở Hà Giang).
Và có thể nói là đẹp nhất, cho cả đến ngày nay!


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: Phong Quảng trong 08 Tháng Ba, 2010, 01:25:05 PM
Em huấn luyện ở Xã Thanh bình, huyện Kim Thanh (nay là Kim Bảng thì phải) tỉnh Hà Nam. Phía bên khi đường 1, vào tận trong mấy cái núi đất ấy!
Huấn luyên bộ binh xong, vào đến đơn vị chiến đấu, quân lực tiểu đoàn mới chỉ mặt: " Thằng này, thằng này, thằng này nữa...! Về trung đội thông tin"
Em đang tổ chức cho chúng nó thăm lại nơi đóng quân đầu tiên ấy.
Tìm lại em Độ ngày xưa nữa. Hồi ấy khi nói chuyện với nhau bên bờ ao phải thắp đèn dầu.

Khi hưng phấn thì em thổi phù, đèn tắt ngấm, ngại quá!


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: Trần Việt trong 13 Tháng Bảy, 2010, 01:06:45 AM
tiền Việt Nam thời ấy đẹp thế, sao bây giờ không dùng lại vài tờ nhỉ? ví dụ thay hình ảnh tờ 500d và tờ 2000d đi, nhìn xấu quá, thay vào hình quân đội nhân dân ấy


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: quân y 103 trong 29 Tháng Chín, 2011, 10:20:08 PM
nhìn thấy đông tiên của các bác mà em nhớ cuối  năm 72 lúc đó là 12 ngày đêm  đánh phá của Đế quốc mỹ  ờ Hanoi .
tôi ở trạm A10 thông tin E134 trực chiến  ,chiều  đó thế nào  mẹ tôi lai ghé thăm  tôi 2 mẹ con  ngồi trong hầm chữ A,máy bay thì gầm rú  bom thì thả vào Đài truyền hình,nhìn cảnh bom thả cột Angten oằn xuống vì bom mà không gãy.
Sau khi dứt bom mẹ tôi đòi về < nhà tôi ở Hanoi>lúc chia tay bà đưa ccho tôi 5 đồng mà tôi mừng quá tôi nói mẹ ơi bằng cả tháng luơng con đấy.chúng   tôi thì không đi quán nhưng thích ăn chè đậu đen .


Tiêu đề: Re: Hình ảnh người lính trên tiền VN và các giấy có giá trị tương đương
Gửi bởi: linh thong tin trong 11 Tháng Mười, 2011, 11:50:06 AM
Khi đó ăn một bữa cơm mậu dịch hết 3 hào và 225g tem lương thực, cắt tóc 5 hào. Một tháng được 2 chiếc tem thư, tiêu chuẩn cơm bộ đội 6 hào 8 xu. Tôi nhớ năm 1968 mới bắt đầu đi bộ đội về C8 E 134 được phân công về tổ bảo vệ đường dây nằm trong Nông trường 27/7 Ba Vì, nông trường này chuyên nuôi bò sữa, một lít sữa có giá là 8 hào 2 xu, một chiếc bánh xốp 2 hào. Phụ cấp binh nhì 5 đồng + tiền lao động đường dây ở miền đồi núi 6 đồng nên cũng đủ để hàng tuần cải thiện sữa bò. Mỗi khi nông trường có con bò nào ốm cần thải là các mẹ các chị công nhân nông trường lại gọi bán rẻ.