Dựng nước - Giữ nước

Thư viện Lịch sử Quân sự Việt Nam => Tài liệu nước ngoài => Tác giả chủ đề:: Excocet trong 15 Tháng Một, 2008, 07:16:33 PMTiêu đề: Mục lục
Gửi bởi: Excocet trong 15 Tháng Một, 2008, 07:16:33 PM
I. Tài liệu liên quan đến chiến tranh Việt Nam

- Ebook Chiến tranh Việt Nam (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=501)

1. Giai đoạn trước tháng 8-1945
- OSS và Hồ Chí Minh - Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật - Dixee R. Bartholomew - Feis (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=896)
- Tại sao Việt Nam? - Archimedes Patti (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2619)
- Từ cuộc tiến công Đà Nẵng năm 1845 của chiến hạm Hoa Kỳ CONSTITUTION (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=6034)
- Lịch sử cuộc viễn chinh Nam Kỳ năm 1861 (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=9316)


2. Giai đoạn từ tháng 8/1945 - 1975

-  Tướng Giáp qua hai cuộc chiến tranh Đông Dương - Peter Macdonald  (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=73)

a. Từ tháng 8/1945 - 1954
- Điện Biên Phủ - 170 ngày đêm bị vây hãm - Erwan Bergot (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1098)
- Tướng Navarre với Trận Điện Biên Phủ - Jean Pouget (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=95)
- Trận chiến Điện Biên Phủ - Jules Roy (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1355)
- Điện Biên Phủ từ góc nhìn của người lính Pháp - Roger Bruge (http://vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1566)
- Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=5452)
- Lời thú nhận muộn mằn - Marcel Bigeard (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7388)
- Điện Biên Phủ-Một góc địa ngục - Bernard B Fall (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7520)
- Con đường tử địa RC4 - 1950 - Charles-Henry De Pirey (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=8643)
- Sự mù quáng của tướng Đờ Gôn đối với cuộc chiến ở Đông Dương - Quatrepoint (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=8545)
- Điện Biên Phủ cuộc đối đầu lịch sử mà nước Mỹ muốn quên đi - Howard R.Simpson (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=9122)
- Ghi chép thực về việc Đoàn cố vấn quân sự TQ viện trợ VN chống Pháp (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=6609)
- Những người Việt Nam mới - Jacques Doyon  (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=6832)


b. Từ 1955-1975
- Cuộc chiến tranh bí mật chống Hà Nội - Richard H.Shultz, Jr (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1291)
- 55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ - Alan Dawson  (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=494)
- Điệp viên hoàn hảo - Larry Berman (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=551)
- Đội quân bí mật, cuộc chiến bí mật - Sedgwick Tourison,1995. (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=385)
- Không thể chuộc lỗi - Allen Hassan (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=449)
- Liên Bang Xô Viết và chiến tranh Việt Nam - Ilya V.Gaiduk (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=885)
- Những bí mật về chiến tranh Việt Nam - Daniel Ellsberg (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=594)
- Những phóng sự về chiến tranh (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1072)
- Sài Gòn sụp đổ - Pauk Dreyfrus (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=949)
- Tết - Don Oberdoifer (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=666)
-  Tường Trình Của Một Quân Nhân - William C. Westmoreland (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=97)
- Vụ tập kích Sơn Tây - Benjamin F.Schemmer  (http://vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1487)
- Giáp mặt với Phượng Hoàng - Zalin Grant (http://vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1507)
- Sự lừa dối hào nhoáng -  Neil Sheehan (http://vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1397)
- Giải phẫu một cuộc chiến tranh - Gabriel Kolko (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2841)
- 40 ngày sống với đối phương - Richard Dudman (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4042)
- Vụ ám sát Ngô Đình Diệm và J.F.Kennedy (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=5068)
- Chiến tranh Việt Nam là thế đó 1965 - 1973 (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=5571)
- Những gì tôi thấy ở Việt Nam  - Alain Wasmes (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7138)
- Cuộc chiến dài ngày giữa nước Mỹ và Việt Nam 1950 - 1975 (George C. Herring) (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=3824)
- Không thể chuộc lỗi - Allen Hassan (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=8189)
- Nhìn lại quá khứ-Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam - Robert S.McNamara (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7606)
- Một chiến thắng bị bỏ lỡ - William Colby (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=8315)
- Từ chiến trường khốc liệt - Peter Arnett (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7482)


3. Giai đoạn 1975-1989
- Chân lý thuộc về ai - Grant Evans - Kelvin Rowley (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=98)
- Hành trình qua cánh đồng chết - Chanrithy Him (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4196)
- Sách ảnh về CHDCND Campuchia (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=6001)


4. Giai đoạn sau 1989
- Đòn Rồng (Dragon Strike) - Humphrey Hawksley & Simon Holberton (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=209)II. Tài liệu không liên quan đến chiến tranh Việt Nam:

1. Chiến tranh thế giới thứ II
a. Chiến trường châu Âu
- Chặng đường đỏ từ Stalingrad - Mansur Abdulin (http://vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1428)
-  Những người thắng cuộc - Michael Beschloss (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=117)
- Tội ác diệt chủng của phát xít Đức - Trại hủy diệt Treblinka, V. Grossman (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1706)
- Sự hình thành OMSBON – Lữ đoàn môtô hóa đặc nhiệm độc lập trong WW2 (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2389)
- Đóng góp với các CCB VN - Hồi ức của binh sĩ Xô viết về WW2 (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2390)
- Cuộc phong tỏa Leningrad dưới góc nhìn của nhà báo Anh Alexandr Werth (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4591)
- Người đã cứu Mát-xcơ-va - Robert Guillain (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7698)
- Nhớ lại và suy nghĩ - Georgi Konstantinovich Zhukov (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=5343)
- Vasily Grossman - Nhà văn nơi chiến trường (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7705)

b. Chiến trường châu Á - Thái Bình Dương
- Nhật ký của một tù binh Nhật trong thời kỳ bị giam cầm tại Liên Xô sau WW2 (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1617)
- Sấm sét trên Thái Bình Dương - Albert Vulliez (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=9315)


2. Sau chiến tranh thế giới II
- Ngọn lửa chiến tranh lạnh - Lý Kiện - Tập 1 (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1035)
- Ngọn lửa chiến tranh lạnh - Lý Kiện - Tập 2 (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=8075)
- Ngọn lửa chiến tranh lạnh - Lý Kiện - Tập 3 (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=3821)
- KGB Hồ sơ bí mật - Vladimir Tchikov, Gary Kern (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=3865)
- Chiến dịch giải thoát con tin ở Dubrovca (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4658)
- Putin - Từ Trung Tá KGB Đến Tổng Thống Liên Bang Nga (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4741)
- Bí ẩn sự diệt vong của Liên Xô   (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=6234)


3. Khác
- Lược sử quân sự các nước Đông Nam Á (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=891)
- 108 điệp viên và điệp vụ thế giới (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=1928)
- Bí mật đội quân Lê Dương Pháp (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2723)
- Anh ấy là người đầu tiên đo cuộc đời bằng đếm ngược - G.Grechko (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2689)
- Sách-báo-tạp chí quân sự-quốc phòng tiếng Nga (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2411)
- Osprey Men at Arms (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=2151)
- Hồi Ký Sihanouk (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4297)
- Hồi ký Winfred Burchett (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=4313)
- HUNSEN – Nhân vật xuất chúng của Campuchia (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=5002)
- Lời thú tội của một Sát thủ Kinh tế-"Confessions of an Economic Hit Man - John Perkins (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=5707)
- Những câu chuyện gián điệp nổi tiếng thế giới (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=6427)
- Chiến tranh tình báo - Cuộc đọ sức của TRÍ và DŨNG (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=7005)
- E-book về quân đội, vũ khí, chiến tranh, hình ảnh vũ khí (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=304)