Lực lượng quân sự các bên trong KCCM

<< < (2/41) > >>

chiangshan:
LỰC LƯỢNG QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ NĂM 1975
(xem chi tiết hơn tại đây)


BỘ BINH

Có 13 sư đoàn bộ binh, tổ chức thành 4 quân đoàn - quân khu và một số đơn vị độc lập:

Quân đoàn 1 - Quân khu 1 gồm :

- Sư đoàn bộ binh 1 : trung đoàn bộ binh 1, 3, 51, 54 và thiết đoàn 7.
- Sư đoàn bộ binh 2 : trung đoàn bộ binh 4, 5, 6 và thiết đoàn 4.
- Sư đoàn bộ binh 3 : trung đoàn bộ binh 2, 56, 57 và thiết đoàn 11.
- Lữ đoàn kỵ binh 1.

Quân đoàn 2 - Quân khu 2 gồm :

- Sư đoàn bộ binh 22 : trung đoàn bộ binh 40, 41, 42, 47 và thiết đoàn 14.
- Sư đoàn bộ binh 23 : trung đoàn bộ binh 44, 45, 53 và thiết đoàn 3.
- Lữ đoàn kỵ binh 2.

Quân đoàn 3 - Quân khu 3 gồm :

- Sư đoàn bộ binh 18 : trung đoàn bộ binh 43, 48, 52 và thiết đoàn 5.
- Sư đoàn bộ binh 21 : trung đoàn bộ binh 31, 32, 33 và thiết đoàn 9.
- Sư đoàn bộ binh 25 : trung đoàn bộ binh 46, 49, 50 và thiết đoàn 10.
- Lữ đoàn kỵ binh 3.

Quân đoàn 4 - Quân khu 4 gồm :

- Sư đoàn bộ binh 5 : trung đoàn bộ binh 7, 8, 9 và thiết đoàn 1.
- Sư đoàn bộ binh 7 : trung đoàn bộ binh 10, 11, 12 và thiết đoàn 6.
- Sư đoàn bộ binh 9 : trung đoàn bộ binh 14, 15, 19 và thiết đoàn 2.
- Lữ đoàn kỵ binh 4.

Các đơn vị bộ binh độc lập khác :

- Sư đoàn Nhảy dù (thuộc lực lượng tổng trừ bị) : lữ đoàn dù 1, 2, 3, 4.
- Sư đoàn Thủy quân lục chiến (thuộc lực lượng tổng trừ bị) : lữ đoàn thủy quân lục chiến 147, 258, 369, 468.
- Sư đoàn biệt động quân : gồm 3 liên đoàn biệt động quân. Được thành lập cuối tháng 4-1975.
- Liên đoàn 81 biệt kích dù.

Lực lượng biệt động quân có 18 liên đoàn : 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 41.

Lực lượng địa phương quân có khoảng gần 400 tiểu đoàn bảo an. Trong đó một số được tổ chức thành các liên đoàn bảo an (tương đương trung đoàn).


KHÔNG QUÂN

Có 6 sư đoàn :

- Sư đoàn không quân số 1 :
+ Không đoàn 41 gồm 2 phi đoàn quan sát (O-1, O-2, U-17), 1 phi đoàn vận tải (C-7A), 1 phi đội trinh sát (EC-47D) và 1 phi đội yểm trợ mặt đất (AC-119K).
+ Không đoàn 51 gồm 5 phi đoàn trực thăng vũ trang (UH-1H) và 1 phi đoàn trực thăng vận tải (CH-47A).
+ Không đoàn 61 gồm 3 phi đoàn cường kích (A-37B) và 1 phi đoàn tiêm kích (F-5A/-B).

- Sư đoàn không quân số 2 :
+ Không đoàn 62 gồm 1 phi đoàn quan sát (O-1, U-17), 2 phi đoàn và 1 phi đội trực thăng vũ trang (UH-1H), 1 phi đoàn yểm trợ mặt đất (AC-47D).
+ Không đoàn 92 gồm 3 phi đoàn cường kích (A-37B), 1 phi đoàn và 1 phi đội trực thăng vũ trang (UH-1H).

- Sư đoàn không quân số 3 :
+ Không đoàn 23 gồm 2 phi đoàn quan sát (O-1, U-17) và 2 phi đoàn cường kích (A-1H).
+ Không đoàn 43 gồm 1 phi đoàn trực thăng vận tải (CH-47A), 4 phi đoàn và 1 phi đội trực thăng vũ trang (UH-1H).
+ Không đoàn 63 gồm 4 phi đoàn tiêm kích (F-5A/-B/E, RF-5A).

- Sư đoàn không quân số 4 :
+ Không đoàn 64 gồm 1 phi đoàn trực thăng vận tải (CH-47A), 2 phi đoàn và 1 phi đội trực thăng vũ trang (UH-1H).
+ Không đoàn 74 gồm 2 phi đoàn trinh sát (O-1, U-17) và 3 phi đoàn cường kích (A-37B).
+ Không đoàn 84 gồm 3 phi đoàn và 1 phi đội trực thăng vũ trang (UH-1H).

- Sư đoàn không quân số 5 :
+ Không đoàn 33 gồm 2 phi đoàn trinh sát (EC-47D, U-6A), 2 phi đoàn vận tải (C-7A), 1 phi đoàn làm nhiệm vụ đặc biệt (VC-47B, U-17) và 1 phi đội trực thăng vũ trang (UH-1H).
+ Không đoàn 53 gồm 2 phi đoàn yểm trợ mặt đất (AC-119K) và 2 phi đoàn vận tải (C-130A).

- Sư đoàn không quân số 6 :
+ Không đoàn 72 gồm 1 phi đoàn quan sát (O-1, O-2, U-17), 1 phi đoàn cường kích (A-1H), 2 phi đoàn và 2 phi đội trực thăng vũ trang (UH-1H).
+ Không đoàn 82 gồm 1 phi đoàn cường kích (A-37B), 1 phi đoàn trực thăng vận tải (CH-47A), 1 phi đoàn và 1 phi đội trực thăng vũ trang (UH-1H).

- Trung tâm huấn luyện không quân : gồm 1 phi đoàn huấn luyện trang bị U-17A và 1 phi đoàn huấn luyện trang bị T-37A, trực thăng UH-1H.

Về trang bị, không quân VNCH có khoảng 1.800 máy bay các loại, trong đó có khoảng 300 máy bay chiến đấu A-1, A-37, F-5 và 600 trực thăng vũ trang UH-1.


PHÁO BINH

- Có 66 tiểu đoàn và trên 160 trung đội pháo binh độc lập với khoảng 1.500 khẩu pháo 105mm, 155mm và một số pháo tự hành 175mm.

- 7 tiểu đoàn pháo cao xạ và súng máy cao xạ.


XE TĂNG THIẾT GIÁP

Có 4 lữ đoàn kỵ binh, 18 thiết đoàn (tương đương trung đoàn thiết giáp) và 57 chi đội (tương đương đại đội) xe tăng thiết giáp với khoảng 600 xe tăng M-48, xe tăng nhẹ M-41 và 1.400 thiết giáp M-113.


HẢI QUÂN

Tổ chức hải quân VNCH gồm :

- 5 vùng Duyên hải :
+ Vùng 1 gồm 5 duyên đoàn, 3 giang đoàn và 1 hải đội duyên phòng.
+ Vùng 2 gồm 8 duyên đoàn và 1 hải đội duyên phòng.
+ Vùng 3 gồm 3 duyên đoàn và 1 hải đội duyên phòng.
+ Vùng 4 gồm 4 duyên đoàn và 1 hải đội duyên phòng.
+ Vùng 5 gồm 2 giang đoàn, 2 duyên đoàn và 1 hải đội duyên phòng.

- 2 vùng Sông ngòi :
+ Vùng 3 gồm 4 giang đoàn.
+ Vùng 4 gồm 7 giang đoàn.

- Hành quân lưu động sông gồm :
+ Vùng 3 Sông ngòi.
+ Vùng 4 Sông ngòi.

Ngoài ra còn có các lực lượng tăng viện thuộc :
+ Lực lượng đặc nhiệm 211 Thủy bộ : gồm 3 liên đoàn với 6 giang đoàn.
+ Lực lượng đặc nhiệm 212 Tuần thám : gồm 6 liên đoàn với 15 giang đoàn.
+ Lực lượng đặc nhiệm 214 Trung ương : gồm liên đoàn người nhái và 3 liên đoàn với 10 giang đoàn.
+ Lực lượng đặc nhiệm 99 gồm 3 giang đoàn.

- Hành quân lưu động biển gồm lực lượng đặc nhiệm 213 Duyên phòng.

- Hạm đội gồm :
+ Hải đội 1 Tuần duyên.
+ Hải đội 2 Chuyển vận.
+ Hải đội 3 Tuần dương.

- Liên đoàn Tuần giang : gồm 24 đại đội tuần giang [4].

- Lực lượng Hải tuần làm nhiệm vụ đưa biệt kích xâm nhập miền Bắc.

- Hệ thống các căn cứ, công xưởng, đài kiểm báo....

Hải quân VNCH được trang bị khoảng 1.500 tàu xuồng các loại, trong đó có khoảng 700 tàu chiến trên sông và trên biển.

Tổng số quân của VNCH khoảng 1,35 triệu người, trong đó quân chính quy 495.000 người, quân địa phương và cảnh sát 475.000 người, phòng vệ dân sự 381.000 người. Nhưng thực tế có khoảng 200.000 là "lính ma".

Theo đánh giá về trang bị và quân số, VNCH có lục quân "đứng thứ 4 thế giới", không quân "đứng thứ 3 thế giới", hải quân "đứng thứ 9 thế giới".


[1] : thành lập gấp vào tháng 4-1975.

AK47:
Thông tin nay hay quá trước giờ ko hề biết là có ca lực lượng CHDCND Triều Tiên tham gia nữa.

dongadoan:
Bổ sung tài liệu về các lực lượng đồng minh của Mỹ tham chiến tại miền Nam Việt Nam.

Theo một tài liệu của VNCH thì họ gọi những lực lượng này là: Lực lượng quân viện thế giới tự do (LLQVTGTD). Dưới đây trích nguyên văn theo tài liệu của VNCH.

  Khoảng 40 quốc gia đang viện trợ cho VNCH dưới đủ mọi hình thức. Trong số 40 quốc gia này, 8 quốc gia gồm cả Hoa Kỳ đang viện trợ về quân sự, y tế và công tác dân sự vụ trong lãnh thổ VNCH. Theo thứ tự mẫu tự, bằng Anh ngữ, các quốc gia này gồm: Úc Đại Lợi, Đại Hàn Dân Quốc, Tân Tây Lan, Cộng Hòa Phi Luật Tân, Tây Ban Nha, Thái Lan và Hoa Kỳ. Tổng số nhân viên thuộc LLQVTGTD khoảng 69.000 cộng với khoảng 250.000 là của Hoa Kỳ vào ngày 30.6.1971.

  - Úc Đại Lợi: Úc Đại Lợi là quốc gia đầu tiên trong Thế giới Tự do sau Hoa Kỳ viện trợ quân sự cho VN. Úc cung ứng các đơn vị hải, lục, không quân. Lực lượng Úc lên tới khoảng 7.500 người. Dưới đây là phần tóm lược về lực lượng Úc tại VN:

a) Lục quân Úc cung ứng ba lực lượng:

 1, Lực lượng đặc nhiệm Úc gồm 3 tiểu đoàn bộ binh, một trung đoàn súng nặng 105 ly, một chi đoàn thiết giáp, một chi đoàn thiết vận xa, một phân đoàn công binh và các lực lượng yểm trợ tác chiến linh tinh khác.

 2, Đoàn yểm trợ tiếp vận Úc gồm các đơn vị hành chánh, quân y và tiếp vận để yểm trợ cho Lực lượng Đặc nhiệm Úc.

 3, Tóan Huấn luyện Lục quân Úc. Cố vấn đoàn sát nhập hoạt động chung trong hệ thống cố vấn Phái bộ MACV.

b) Không lực Hoàng Gia Úc Đại Lợi:
Gồm các trực thăng UH1H, các oanh tạc cơ Caribou và Canberra. Các oanh tạc cơ Caribou và Canberra đặt dưới quyền kiểm sóat hành quân của Đệ Thất không lực.

c) Hải quân Hoàng Gia Úc Đại Lợi:

 1, Một phóng lôi hạm điều khiển hỏa tiễn tự động đặt dưới quyền kiểm sóat của Đệ Thất hạm đội.

 2, Một tóan thợ lặn (phá hoại dưới nước) đặt căn cứ tại Vũng Tàu.

 3, Một phi đội trực thăng của Hải quân Hoàng Gia Úc nhập vào đại đội trực thăng xung kích 135 thuộc Quân lực Hoa Kỳ đậu tại trại Bear Cat. Phi hành đoàn trực thăng xử dụng và duy trì trực thăng VN-1H (chắc do đánh máy nhầm, có thể là UH1H).
---------------------------------------------
 Còn tiếp...

rongxanh:
Trích dẫn từ: chiangshan trong 11 Tháng Tám, 2007, 12:01:20 PM

LỰC LƯỢNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM NĂM 1975


Các đơn vị bộ binh chủ lực độc lập :

- Sư đoàn bộ binh 711 QK5.


- F 711 QK5 này có thể là F304 đánh trận Thựơng Đức?
- Lực luợng Bắc Triều Tiên tham gia trong chiến tranh VN còn có lực luợng công binh (tôi biết thì ít nhất là 1 đại đội) + lực luợng lái xe vận tải.

rongxanh:
Lực luợng đặc công cũng thiếu Đoàn 1 - Đặc công biệt động, chuyên trách mặt trận phía Tây (Tuơng đuơng với tiểu đòan?)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page