Trận tiến công quận Lệ Thanh – Tỉnh Gia Lai của Tiểu đoàn Bộ binh 952 – Mặt trận Tây Nguyên

Mở đầu cho đợt hoạt động Hè, đêm 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 năm 1965, tiểu đoàn 952 đã bất ngờ nổ súng tiến công tiêu diệt địch ở Đọc thêm

 

Trận chiến đấu giải phóng quần đảo Thổ Chu của hải quân và tiểu đoàn 410 – E95

Giai phong dao Tho Chu_wm

Để thu hồi trọn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam, bộ đội hải quân cùng tiểu đoàn 410 trung đoàn 95 Quân khu 9 đã thực hành một trận chiến đấu đổ bộ, ngày 27 tháng 5 năm

Trận đánh máy bay Mỹ ở đèo Ngang của đại đội pháo cao xạ 24

Hai quan_wm

Trận đánh ngày 31 tháng 3 năm 1965 ở Đèo Ngang là một trong những trận chiến đấu quyết liệt giữa lực lượng phòng không Hải quân Việt Nam với không quân Mỹ.

Trận vận động phúc kịch đường 211 (đường 6B) của Trung đoàn Bộ binh 320 (Mặt trận Tây Nguyên)

Phuc kich duong 211_wm

Ngày 23 tháng 10 năm 1965, trung đoàn bộ binh 320 (Mặt trận Tây Nguyên) đã đánh trận vận động phục kích trên đường 21, tiêu diệt hầu hết lực lượng cứu viện đồn Plei Me của địch.

Trận tiến công quận Lệ Thanh – Tỉnh Gia Lai của Tiểu đoàn Bộ binh 952 – Mặt trận Tây Nguyên

Danh quan Le Thanh 1965_wm

Mở đầu cho đợt hoạt động Hè, đêm 31 tháng 5 và ngày 1 tháng 6 năm 1965, tiểu đoàn 952 đã bất ngờ nổ súng tiến công tiêu diệt địch ở quận ly Lệ Thanh.